Μελέτη Προμήθειας ΙΡ Τηλεφωνικού Κέντρου, IP τηλεφωνικών συσκευών και λοιπών ειδών τηλεφωνίας και τηλεομοιοτυπίας για τον Δήμο Βέροιας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μελέτη Προμήθειας ΙΡ Τηλεφωνικού Κέντρου, IP τηλεφωνικών συσκευών και λοιπών ειδών τηλεφωνίας και τηλεομοιοτυπίας για τον Δήμο Βέροιας"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μελέτη Προμήθειας ΙΡ Τηλεφωνικού Κέντρου, IP τηλεφωνικών συσκευών και λοιπών ειδών τηλεφωνίας και τηλεομοιοτυπίας για τον Δήμο Βέροιας Σελίδα 1 από 12

2 Τεχνική Έκθεση Η αναβάθμιση των τηλεφωνικών υπηρεσιών του Δήμου είναι μια επιτακτική ανάγκη που εκπορεύεται τόσο από την παλαιότητα των υποδομών όσο και από το παρωχημένο και περιορισμένο σύνολο υπηρεσιών που απολαμβάνουν οι χρήστες. Το κείμενο αυτό διαπραγματεύεται τις εναλλακτικές λύσεις αναβάθμισης των τηλεφωνικών υπηρεσιών και τις δυνατότητες που προσφέρονται σήμερα με την εξέλιξη της τεχνολογίας στο τομέα αυτό. Θα χρησιμοποιηθεί τεχνολογία VoIP, για την δημιουργία του τηλεφωνικού δικτύου, ώστε να υπάρχει ένα κοινό δίκτυο φωνής και δεδομένων Η/Υ για την διασύνδεση των διαφόρων κτιρίων του Δήμου. Για το σκοπό αυτό θα αξιοποιηθεί το Μητροπολιτικό Δίκτυο οπτικών ινών, το οποίο χρησιμοποιείται ήδη για τη μετάδοσης δεδομένων Η/Υ. Στις Τεχνικές Προδιαγραφές περιγράφονται όλα τα απαραίτητα χαρακτηριστικά, λειτουργίες και υπηρεσίες που πρέπει να συμπεριληφθούν στο νέο τηλεφωνικό δίκτυο του Δήμου. Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από έσοδα του Δήμου. Για αυτό το σκοπό υπάρχει στον προϋπολογισμό του Δήμου μας, για το έτος 2015, εγγεγραμμένη πίστωση ποσού ,00 με ΚΑ και τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση νέου τηλεφωνικού κέντρου, και λοιπού τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού». Σελίδα 2 από 12

3 Τεχνικές Προδιαγραφές Α.) ΙΡ Τηλεφωνικό Κέντρο Δημιουργία ενός ενιαίου δικτύου τηλεφωνικού και Η/Υ Σήμερα το προσωπικό και οι διάφορες υπηρεσίες του Δήμου Βέροιας είναι εγκατεστημένες σε διαφορετικά κτίρια εντός της πόλης. Ένας από τους βασικότερους στόχους της αναβάθμισης των τηλεφωνικών υπηρεσιών είναι η δημιουργία ενός εσωτερικού τηλεφωνικού δικτύου μεταξύ όλων των κτιρίων του Δήμου με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: Θα χρησιμοποιηθεί τεχνολογία VoIP, για την δημιουργία του τηλεφωνικού δικτύου, ώστε να υπάρχει ένα κοινό δίκτυο φωνής και δεδομένων Η/Υ για την διασύνδεση των διαφόρων κτιρίων. Για το σκοπό αυτό θα αξιοποιηθεί το Μητροπολιτικό Δίκτυο οπτικών ινών, το οποίο χρησιμοποιείται ήδη για τη μετάδοσης δεδομένων Η/Υ. Η αριθμοδότηση των τηλεφωνικών υπηρεσιών θα είναι αυτή που παρέχει το δίκτυο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ». Το δίκτυο θα διαθέτει μόνο κεντρικές γραμμές επικοινωνίας με άλλα δίκτυα (ΟΤΕ, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, κλπ). Όλες οι τοπικές γραμμές στα περιφερειακά κτίρια προτείνεται να καταργηθούν, εκτός από ορισμένες που θα συνεχίσουν να υπάρχουν για λόγους εφεδρείας. Όλες οι τηλεφωνικές υπηρεσίες θα είναι διαθέσιμες σε όλους τους χρήστες, ανεξάρτητα από το κτίριο στο οποίο βρίσκονται. Αριθμοδότηση Στο Δήμο μας έχουν αποδοθεί από το ΣΥΖΕΥΞΙΣ 150 διαφορετικοί αριθμοί στο φάσμα ως Σήμερα με το υπάρχον τ/κ οι χρήστες στην εσωτερική τους επικοινωνία χρησιμοποιούν τα τρία τελευταία ψηφία της αριθμοδότησης του ΣΥΖΕΥΞΙΣ, δηλ. 500 ως 650. Αυτή θα πρέπει να συνεχίσει να είναι η αριθμοδότηση στο νέο τηλεφωνικό κέντρο. Τηλεφωνικές υπηρεσίες Οι τηλεφωνικές υπηρεσίες που θα πρέπει να προσφέρονται από μια σύγχρονη υπηρεσία τηλεφωνίας ενός οργανισμού, συνεπώς πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στην αναβάθμιση των υπηρεσιών του Δήμου, περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα: Α/Α Υπηρεσία Περιγραφή της Υπηρεσίας ή Λειτουργίας 1 Αυτόματη δρομολόγηση (Auto Attendant) Υπηρεσία που επιτρέπει την αυτόματη προώθηση της εισερχόμενης κλήσης σε εσωτερικό τηλέφωνο χωρίς την μεσολάβηση τηλεφωνήτριας. Η προώθηση αυτή γίνεται μέσω ενός απλού προκαθορισμένου μενού. Σελίδα 3 από 12

4 2 Αυτόματες υπηρεσίες καταλόγου (Automated Directory Services) 3 Αυτόματη επανάκληση (Automatic Ring Back) 4 Αυτόματη προώθηση κλήσεων αν είναι κατειλημμένο ή αν απουσιάζει ο χρήστης (Call Forwarding on busy or absence) Οι καλούμενοι δρομολογούνται σε συγκεκριμένο τηλέφωνο πληκτρολογώντας τα γράμματα του ονόματος του υπαλλήλου με τον οποίον θέλουν να μιλήσουν. Όταν καλείται ένα τηλέφωνο που είναι κατειλημμένο, πληκτρολογώντας έναν κωδικό, ο καλών μπορεί να ενημερωθεί με αυτόματη κλήση στο τηλέφωνό του ότι ο καλούμενος δεν είναι πλέον κατειλημμένος. Σηκώνοντας το ακουστικό, το σύστημα καλεί αυτόματα τον αρχικό αριθμό. Προώθηση κλήσεων σε προκαθορισμένο αριθμό σε περίπτωση που το τηλέφωνο είναι κατειλημμένο ή απουσιάζει ο χρήστης. 5 Στάθμευση κλήσης (Call Park) Δυνατότητα να μπει η κλήση σε αναμονή και να συνεχιστεί η συνομιλία από άλλο τηλέφωνο. 6 Ομαδοποίηση τηλεφώνων (Call Pick-up) Δυνατότητα ομαδοποίησης τηλεφώνων έτσι ώστε οποιοδήποτε τηλέφωνο να μπορεί να απαντήσει κλήση που προορίζεται σε άλλο τηλέφωνο της ομάδας. 7 Τριμερής κλήση (conference) 8 Μουσική στην αναμονή (Music on hold) 9 Χρονικός καθορισμός επιτρεπόμενης διάρκειας εξερχομένων κλήσεων ανά χρήστη Ο καθορισμός θα γίνεται με κριτήρια διεθνής & αστικές κλήσεις. Απαιτήσεις και ειδικά χαρακτηριστικά αρχιτεκτονικής Πρόβλεψη μελλοντικής επέκτασης και ανάπτυξης Η προτεινόμενη αναβάθμιση θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις εκάστοτε ανάγκες, αλλαγές και προοπτικές ανάπτυξης του Δήμου Βέροιας. Για να επιτευχθεί αυτή η ευελιξία και η επεκτασιμότητα πρέπει στο νέο περιβάλλον να εξασφαλιστούν τα παρακάτω χαρακτηριστικά: Επεκτασιμότητα. Το σύστημα θα πρέπει να έχει την δυνατότητα εύκολης και οικονομικής προσθήκης νέων χρηστών ή επέκτασης σε άλλες εγκαταστάσεις ή κτίρια χωρίς την απαίτηση αναδιοργάνωσης ή αντικατάστασης των υποδομών. Εύκολα προσαρμόσιμο. Ο νέος εξοπλισμός, τηλέφωνα και κεντρικές υποδομές, θα πρέπει να μεταφέρεται και να προσαρμόζεται εύκολα μεταξύ διαφορετικών εγκαταστάσεων. Εύκολα αναβαθμίσιμο. Το σύστημα πρέπει να αναβαθμίζεται, με την προσθήκη νέων χαρακτηριστικών ή υπηρεσιών, διατηρώντας την συμβατότητα με τον υφιστάμενο εξοπλισμό και υπηρεσίες χωρίς διακοπή των παρεχόμενων υπηρεσιών. Συμβατότητα με πρότυπα Το τηλεφωνικό σύστημα, δηλαδή ο τερματικός και ο κεντρικός εξοπλισμός, να υποστηρίζει τα αναγνωρισμένα πρότυπα και πρωτοκόλλα παροχής τηλεφωνικών υπηρεσιών και να έχει δυνατότητα συνεργασίας με προϊόντα και υπηρεσίες άλλων κατασκευαστών μέσω αναγνωρισμένων προτύπων και Σελίδα 4 από 12

5 πρωτοκόλλων. Ενδεικτικά αναφέρουμε πρότυπα / πρωτόκολλα όπως EURO ISDN, SIP, H.323, CTI κτλ. Υπηρεσίες ή προϊόντα που υλοποιούνται ή βασίζονται σε αποκλειστικές τεχνολογίες και λύσεις δεν πρέπει να γίνουν αποδεκτές. Διαχείριση και συντήρηση Καθώς ο Δήμος Βέροιας, ως μεγάλος οργανισμός, διαθέτει οργανωμένο τμήμα πληροφορικής, που είναι υπεύθυνο για την ανάπτυξη και εύρυθμη λειτουργία των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών του, προτείνετε να αναλάβει εξολοκλήρου και τη διαχείριση του νέου συστήματος τηλεφωνίας. Με τον όρο διαχείριση εννοούμε όλα τα επίπεδα λειτουργίας της υπηρεσίας. Η ανάληψη της διαχείρισης της υπηρεσίας από τον ίδιο τον Δήμο παρουσιάζει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα: Καλύτερη ενσωμάτωση, προσαρμογή και αξιοποίηση των τηλεφωνικών υπηρεσιών στο Δήμο. Ολοκλήρωση των τηλεφωνικών υπηρεσιών με άλλες υπηρεσίες του Δήμου και δυνατότητα πρωτογενούς ανάπτυξης νέων υπηρεσιών. Αμεσότερη και ταχύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων. Μικρότερο κόστος λειτουργίας της υπηρεσίας, καθώς δεν θα υπάρχει η ανάγκη σύναψης συμβολαίων υποστήριξης (τουλάχιστον πρώτου επιπέδου που είναι τα πλέον ακριβά). Λόγω της σύγκλισης των τεχνολογιών τηλεφωνίας και δικτύου δεδομένων, ανάληψη της συνολικής διαχείρισης / λειτουργίας των δύο υπηρεσιών εξασφαλίζεται οικονομία κλίμακας και αποτελεσματικότητα. Προς την κατεύθυνση αυτή προτείνονται οι ακόλουθες ενέργειες: Ορισμός δύο τουλάχιστον τεχνικών, υψηλού επιπέδου Τεχνολογικής ή Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, που θα αναλάβουν την διαχείριση του νέου εξοπλισμού. Εκπαίδευση των στελεχών αυτών, η οποία θα πρέπει να συμπεριληφθεί στις υποχρεώσεις του προμηθευτή ή να εξασφαλιστεί με άλλο τρόπο ώστε τα στελέχη αυτά του Δήμου να αποκτήσουν βαθιά τεχνική γνώση του νέου συστήματος. Καθώς επίσης, συνεχή ενημέρωση τους για τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις και υπηρεσίες. Εγγύηση εξοπλισμού και τεχνικής υποστήριξης Συμπληρωματικά, απαιτείται η σύναψη ενός συμβολαίου συντήρησης του εξοπλισμού μετά το χρόνο εγγύησης, που θα περιλαμβάνει κατ ελάχιστο την αποκατάσταση βλαβών. Η αποκατάσταση μίας βλάβης θα πρέπει να γίνεται εντός προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος διαφορετικά θα γίνεται αντικατάσταση του εξοπλισμού, επίσης εντός προβλεπόμενου χρόνου. Εγκατάσταση του Συστήματος Σελίδα 5 από 12

6 Στη προσφορά εννοείτε ότι θα περιλαμβάνονται οι εργασίες εγκατάστασης του τηλεφωνικού κέντρου, διασύνδεσής του με το υπάρχων δίκτυο data του Δήμου μας καθώς με το δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ και η παραμετροποίηση του ώστε να είναι λειτουργικό και πλήρως Αναλυτική περιγραφή του περιβάλλοντος IP Τηλεφωνίας Κεντρικό σύστημα διαχείρισης τηλεφωνικών κλήσεων Το τηλεφωνικό κέντρο θα πρέπει κατ ελάχιστο να προσφέρει τα παρακάτω 2 PRI-ISDN (60 κανάλια φωνής) για σύνδεση στο Συζευξις 100 IP τηλέφωνα Δυνατότητα ενσωμάτωσης για 50 SIP τηλέφωνα που έχει ήδη ο Δήμος 10 αναλογικά εσωτερικά κυκλώματα για αναλογικά τηλέφωνα ή Φαξ με δυνατότητα αναγνώριση κλήσεως. Εφαρμογή για 1) Alarms: monitoring of PABX alarms and incidents 2) Configuration: setting PABX parameters Λογισμικό CTI υποστήριξης τηλεφωνίας σε Η/Υ, για τουλάχιστον 30 χρήστες Εκπαίδευση 5 ωρών σε βασικές λειτουργίες των εφαρμογών που παρέχονται στο σύστημα Σύστημα προαπάντησης 2 επιπέδων και 10 επιλογών/επίπεδο και φωνητικό ταχυδρομείο (vοice mail) για όλα τα εσωτερικά MODEM τηλε-συντήρησης Λογισμικό διαχείρισης τηλεφωνικού συστήματος Το λογισμικό του συστήματος διαχείρισης των τηλεφωνικών κλήσεων θα παρέχει λειτουργίες όπως: Διαχείριση της διευθυνσιοδότησης των τερματικών συσκευών και δρομολόγησης των κλήσεων. Διαχείριση και επεξεργασία των λειτουργιών του συστήματος και των τηλεφωνικών όπως αναλογικών, ψηφιακών, SIP, H323 κλπ. Υποστήριξη μηχανισμών ασφάλειας των υπηρεσιών. Η διαχείριση του συστήματος θα μπορεί να γίνει τόσο με φυσική παρουσία στο χώρο του εξυπηρετητή (φυσική σύνδεση) ή εξ αποστάσεως με τη χρήση ασφαλών πρωτοκόλλων όπως SSH ή HTTPS. Η διαχείριση των τερματικών συσκευών θα μπορεί να γίνει με τη χρήση λογισμικού το οποίο θα επιτρέπει τη διαχείριση τους χωρίς να υπάρχει φυσική παρουσία στο χώρο της συσκευής. Υπηρεσίες συντήρησης εξοπλισμού Μετά την παρέλευση της περιόδου εγγύησης, o Ανάδοχος πρέπει να διαθέτει τη δυνατότητα, να προσφέρει τις υπηρεσίες συντήρησης με τους εξής τρόπους : 1. Λειτουργία οργανωμένου Call Center βλαβοληψίας Σελίδα 6 από 12

7 2. Παροχή υπηρεσιών συντήρησης τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ( ). 3. Ανταπόκριση σε τέσσερις (4) ώρες από την αναγγελία της βλάβης. 4. Άρση βλαβών είτε μέσω επιτόπιας επίσκεψης τεχνικού είτε μέσω τηλεσυντήρησης. Η αποκατάσταση της βλάβης θα πρέπει να πραγματοποιείται μέσα σε 24 ώρες από την αναγγελία της. Εφόσον δεν έχει αποκατασταθεί η λειτουργία της μονάδας στο παραπάνω χρονικό διάστημα, ο Ανάδοχος θα πρέπει να την αντικαταστήσει με όμοια μονάδα που λειτουργεί κανονικά, να εγκαταστήσει το λογισμικό συστήματος και να αποκαταστήσει τα στοιχεία για την περαιτέρω καλή λειτουργία του συστήματος. 5. Συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη βελτιστοποίηση της τηλεπικοινωνιακής υποδομής του πελάτη. Μέσα στις ανωτέρω υπηρεσίες περιλαμβάνεται η γνωστοποίηση γραπτώς όλων των νέων εκδόσεων λογισμικού και τα κύρια χαρακτηριστικά τους σε διάστημα το πολύ δύο (2) μηνών από την ανακοίνωσή τους από τον κατασκευαστή καθώς και η εγκατάστασή τους χωρίς τη πρόκληση διαταραχών στην κανονική λειτουργία του Δήμου, κατά προτίμηση εκτός ωραρίου. Οι ανωτέρω απαιτήσεις κατά τη διάρκεια της περιόδου συντήρησης ισχύουν και κατά την περίοδο της εγγύησης (παροχή δωρεάν συντήρησης) και της παραγωγικής λειτουργίας. Στις υπηρεσίες συντήρησης δεν περιλαμβάνεται το κόστος των ανταλλακτικών που θα κριθούν κατά περίπτωση αναγκαία, καθώς και το κόστος επισκευής υλικού εφόσον είναι δυνατή. Ο ανάδοχος, πρέπει να είναι εξουσιοδοτημένος από τον κατασκευαστικό οίκο και να διαθέτει αποδεδειγμένα, οργανωμένο Service με πιστοποιημένους τεχνικούς από τον κατασκευαστικό οίκο και με αποδεδειγμένη εμπειρία σε αντίστοιχα συστήματα. Στο κόστος προμήθειας του κάθε Τ/Κ περιλαμβάνεται και το κόστος της εγγύησης (από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής). Εγγύηση καλής λειτουργίας Ο προσφερόμενος εξοπλισμός τηλεφωνίας πρέπει να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ενός (1) ΕΤΟΥΣ μετά την οριστική παραλαβή του και την παράδοσή του σε λειτουργία. Β.) Τηλεφωνικές Συσκευές Για την λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου απαιτούνται 150 ip τηλεφωνικές συσκευές Οι τηλεφωνικές συσκευές διακρίνονται σε τρείς κατηγορίες: a. 30 υπάρχουσες τηλεφωνικές συσκευές IP ASTRA Dialog 4425 IP Vision V2 οι οποίες βρίσκονται στη κατοχή του Δήμου και θα χρησιμοποιηθούν, εφόσον παραμετροποιηθούν κατάλληλα από τον ανάδοχο b. 20 υπάρχουσες τηλεφωνικές συσκευές IP GrandStream GXV 3000 οι οποίες βρίσκονται στη κατοχή του Δήμου και θα χρησιμοποιηθούν, εφόσον παραμετροποιηθούν κατάλληλα από τον ανάδοχο Σελίδα 7 από 12

8 c. 100 νέες τηλεφωνικές συσκευές IP, τριών κατηγοριών με τις ελάχιστες παρακάτω δυνατότητες ανά κατηγορία. 1. Κατηγορία Α (Τεμάχια 10) Οθόνη έγχρωμη 240Χ320 Pixels Color Display Υποστήριξη 802.3af Power over Ethernet Κωδικοποίηση (codec s) G.711, G.723.1, G.729ab Αλφαβητικό πληκτρολόγιο Gigabit Ethernet switch 10/100/1000 για PC και LAN connectivity Υποστήριξη 802.3af Power over Ethernet Κωδικοποίηση (codec s) G.711, G.722, G.723.1, G.729ab Οι συσκευές θα συνοδεύονται με κατάλληλο τροφοδοτικό 2. Κατηγορία Β (Τεμάχια 20) Οθόνη 64Χ128 Display Υποστήριξη 802.3af Power over Ethernet Κωδικοποίηση (codec s) G.711, G.723.1, G.729ab Αλφαβητικό πληκτρολόγιο Gigabit Ethernet switch 10/100/1000 για PC και LAN connectivity Υποστήριξη 802.3af Power over Ethernet Κωδικοποίηση (codec s) G.711, G.722, G.723.1, G.729ab Οι συσκευές θα συνοδεύονται με κατάλληλο τροφοδοτικό 3. Κατηγορία Γ (Τεμάχια 70) Οθόνη 5 γραμμών και 132Χ64 display Υποδοχή RJ9 για σύνδεση κεφαλόφωνου Τριμερή & Ανοικτή συνομιλία Πλήκτρα προγραμματισμού Conference, Redial, Transfer, Hold, Mute on/of και πλήκτρα Hands-Free, Message με LED Fast Ethernet switch 10/100 για PC και LAN connectivity Υποστήριξη 802.3af Power over Ethernet Κωδικοποίηση (codec s) G.711, G.723.1, G.729ab Οι συσκευές θα συνοδεύονται με κατάλληλο τροφοδοτικό Γ.) Συσκευές Τηλεομοιτυπίας Στα πλαίσια της ανωτέρω προμήθειας, ο Δήμος μας προτίθεται να προμηθευτεί και συσκευές τηλεομοιοτυπίας (φαξ) οι οποίες θα λειτουργήσουν σε διάφορες υπηρεσίες του Δήμου. Οι συσκευές θα διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, στις απλές και επαγγελματικές. Τα επιθυμητά τεχνικά χαρακτηριστικά των συσκευών είναι τα εξής a) Απλές συσκευές τηλεομοιοτυπίας Κασέτα τροφοδοσίας: 30 φύλλων Τροφοδοσία εγγράφων: Αυτόματος τροφοδότης (ADF) 10 σελίδων Οθόνη: 1 γραμμής, 16 ψηφίων LCD Σελίδα 8 από 12

9 Φωτοαντιγραφή: Ναι Ταχύτητα μεταφοράς: 9.6Kbps Τηλεφωνικές μνήμες 1 κομβίου: 4 Τηλεφωνικές μνήμες άμεσης πρόσβασης: 100 Ομαδοποιήσεις αποστολών fax: 4 Μνήμη αποστολή/παραλαβή fax: 25 σελίδες Παραλαβή fax και χωρίς χαρτί: Ναι Αυτόματη αναγνώριση εισερχόμενης κλήσης (τηλεφώνημα/fax): Ναι Εγγύηση: 2 χρόνια b) Επαγγελματικές συσκευές τηλεομοιοτυπίας Τύπος Τεχνολογία εκτύπωσης Χωρητικότητα μνήμης Οθόνη LCD ADF (Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων) Μέγεθος χαρτίου Χωρητικότητα χαρτιού Αυτόνομο φαξ και εκτυπτής laser Electrophotographic Laser Printer 16 MB 16 χαρακτήρες 2 γραμμές Περισσότερες από 20 σελίδες (80 g/m2) Letter, A4, B5 (ISO/JIS), A5, A5 (Long Edge), B6 (ISO) Έως 250 σελίδες Συμβατότητα ITU-T Super Group 3 Ταχύτητα Modem 33,600 bps (with Automatic Fallback) One Touch Κλήσεις 22 (11 2) Κωδικοποιημένες κλήσεις 200 Ομάδες κλήσης Αυτόματη επανάληψη κλήσης Memory Transmission Μνήμη Fax Έγχρωμος / Μονόχρωμος Copy Width Πολλαπλά αντίγραφα Zoom Έως 8 / Μέγιστο 272 προορισμοί 3 φορές ανα 5 λεπτά Ως 400 pages Περισσότερες από 400 σελίδες Μονόχρωμος Max. 204 mm (A4 size) Έως 99 αντίγραφα 25% - 400% σε 1% προσαυξήσεις Σελίδα 9 από 12

10 Ανάλυση αντιγραφής Ταχύτητα πρώτης αντιγραφής dpi Λιγότερο από 9.0 δευτερόλεπτα USB Hi-Speed USB 2.0. Εγγύηση 2 χρόνια Σελίδα 10 από 12

11 Προϋπολογισμός Α/Α Περιγραφή CPV ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΔΑΠΑΝΗ 1 IP Τηλεφωνικό Κέντρο Τεμάχια , ,00 2 Εργασίες εγκατάστασης και παραμετροποίησης , , ΙΡ Τηλεφωνικές συσκευές κατηγορίας Α Τεμάχια 10 79,00 790, ΙΡ Τηλεφωνικές συσκευές κατηγορίας Β Τεμάχια , ΙΡ Τηλεφωνικές συσκευές κατηγορίας Γ Τεμάχια , Συσκευή τηλεομοιοτυπίας - Φαξ Τεμάχια ,00 (απλή) 4.2 Συσκευή τηλεομοιοτυπίας - Φαξ Τεμάχια 3 280,00 840,00 (επαγγελματική) Σύνολο καθαρής αξίας ,00 ΦΠΑ 23% 5.586,70 Γενικό σύνολο δαπάνης ,70 Συντάχθηκε Ο Προϊστάμενος Τεχνολογιών, Πληροφορικής & Επικοινωνιών Βέροια 18 Ιουνίου 2015 Θεωρήθηκε Η Διευθύντρια Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής Αντωνιάδης Ιωάννης Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός &Μηχ/κός Η/Υ Γεωργιάδου Μαρούλα Πολιτικός Μηχανικός Σελίδα 11 από 12

12 Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς Α/Α Περιγραφή CPV ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 IP Τηλεφωνικό Κέντρο Τεμάχια 1 2 Εργασίες εγκατάστασης και παραμετροποίησης ΙΡ Τηλεφωνικές συσκευές κατηγορίας Α Τεμάχια ΙΡ Τηλεφωνικές συσκευές κατηγορίας Β Τεμάχια ΙΡ Τηλεφωνικές συσκευές κατηγορίας Γ Τεμάχια 70 Συσκευή 4.1 τηλεομοιοτυπίας - Φαξ Τεμάχια 5 (απλή) Συσκευή 4.2 τηλεομοιοτυπίας - Φαξ Τεμάχια 3 (επαγγελματική) ΤΙΜΗ ΜΟΝ. Σύνολο καθαρής αξίας ΦΠΑ 23% Γενικό σύνολο δαπάνης ΔΑΠΑΝΗ Ο προσφέρων Σελίδα 12 από 12

1) Είδος ποσότητα ύψος δαπάνης. Το είδος της προμήθειας που ζητείται είναι πρόταση αναβάθμισης του τηλεφωνικού

1) Είδος ποσότητα ύψος δαπάνης. Το είδος της προμήθειας που ζητείται είναι πρόταση αναβάθμισης του τηλεφωνικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 24/11/2010 ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 148434/1 12 10 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτό διαγωνισμό,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002694361 2015-04-07

15PROC002694361 2015-04-07 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Περιστέρι 07/04/2015 ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Aρ. Πρωτ. ΟΙΚ. 13359 Δ/ΝΣΗ Π.Ο.Π ΤΜΗΜΑ ΤΠΕ Πλατεία Δημοκρατίας, Περιστέρι Πληρ. Κ ος Νικολαρέας 210-5701111

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΓΡΦΕΣ ΤΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 1. ΓΕΝΙΚ 1.1. Ο ΔΕΔΔΕ πρόκειται να προχωρήσει στην προμήθεια Εβδομήντα (70) Τηλεφωνικών Κέντρων για την κάλυψη των τηλεπικοινωνιακών αναγκών του σε θέματα τηλεφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ. Αρ.Μελέτης: 20 /2014 Ημερομηνία: 27/05/2014 Μ Ε Λ Ε Τ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ. Αρ.Μελέτης: 20 /2014 Ημερομηνία: 27/05/2014 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Αρ.Μελέτης: 20 /2014 Ημερομηνία: 27/05/2014 Μ Ε Λ Ε Τ Η Π ρ ο μ ή θ ε ι α Ε ξ ο π λ ι σ μ ο ύ γ ι α τ η ν Α υ τ ο μ α

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ...3 3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ...3 4. ΕΓΓΥΗΣΗ...5 5. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ...6

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β' ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ HARDWARE - SYSTEM SOFTWARE ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΜΕΡΟΣ Β' ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ HARDWARE - SYSTEM SOFTWARE ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΕΡΟΣ Β' ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ HARDWARE - SYSTEM SOFTWARE ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Επαναληπτικού Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Ανοικτού Επαναληπτικού Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Ανοικτού Επαναληπτικού Διαγωνισμού για το Έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. - ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» Αρ. Διακήρυξης 6 / 2011 Aρ.Πρωτ. 53325/01-04-2011

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ : «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Προϋπολογισμός: 95.739,84 Διάρκεια 9 μήνες (χωρίς ΦΠΑ) Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

OpenIP your mind. Promelit OpenIP. Τηλεφωνικά Συστήματα IP Τεχνολογίας

OpenIP your mind. Promelit OpenIP. Τηλεφωνικά Συστήματα IP Τεχνολογίας OpenIP your mind. Promelit OpenIP Τηλεφωνικά Συστήματα IP Τεχνολογίας OpenIP your mind. Ανοίξτε νέους ορίζοντες στην επιχείρησή σας. Η σύγχρονη επιχείρηση πρέπει να είναι σε θέση ν αντιμετωπίζει κάθε κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και Παροχή σχετικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών»

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και Παροχή σχετικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και Παροχή σχετικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών» (Β Φάση Κλειστού Διαγωνισμού) Αναθέτουσα Αρχή: ΗΔΙΚΑ ΑΕ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

για το έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Μ.2.2. ΕΠ ΚτΠ 2000-2006

για το έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Μ.2.2. ΕΠ ΚτΠ 2000-2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΟΙΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΣΑΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΙΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΣΑΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΙΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΣΑΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Εισαγωγή Η εξέλιξη των Τηλεπικοινωνιών τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, δεν έχει μεταβάλλει ουσιαστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.000.000,00 πλέον ΦΠΑ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.000.000,00 πλέον ΦΠΑ Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.» Λαγουμιτζή 40 Νέος Κόσμος 117 45 Αθήνα info@idika.gr www.idika.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Κολοβού Χριστίνα Αθήνα,././ 2010 Τηλέφωνο: 210-9282157

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 34.570,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 34.570,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ Τ.Κ. 246 TMHMA : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 24-2-203 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ. : 23 204670-7 ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 5990 / 720660

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη συντήρηση της εφαρμογής του συστήματος ΠΑΠΥΡΟΣ Millennium III του Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη συντήρηση της εφαρμογής του συστήματος ΠΑΠΥΡΟΣ Millennium III του Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩN ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Αντικείμενο της προμήθειας

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Αντικείμενο της προμήθειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ (LED) ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Εκπαιδευτήρια «Αδαµάντιος Σχολή» Τοπική Απασχολησιµότητα (ΤΟΠ.ΑΠ.) Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2004

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Εκπαιδευτήρια «Αδαµάντιος Σχολή» Τοπική Απασχολησιµότητα (ΤΟΠ.ΑΠ.) Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2004 ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΚΤΥΩΣΗ ΜΕ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΗΛΕ ΙΑΣΚΕΨΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΟΥ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΕ ΙΟΥ «ΤΟΠΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ - Κεντρική Υποδομή Διασύνδεσης Δικτύου (SIX) και Υποδομές Κέντρων Δεδομένων»

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ - Κεντρική Υποδομή Διασύνδεσης Δικτύου (SIX) και Υποδομές Κέντρων Δεδομένων» Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ - Κεντρική Υποδομή Διασύνδεσης Δικτύου (SIX) και Κωδ. ΟΠΣ: 374616 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Προϋπολογισμός: Δικαίωμα Προαίρεσης: Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο. «ekallikratis ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΙΓIΑΛΕΙΑΣ»

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο. «ekallikratis ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΙΓIΑΛΕΙΑΣ» Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο Σελίδα 1 από 54 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων... 2 Συνοπτικά στοιχεία Έργου... 4 ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ... 6 Α1. Συντομογραφίες...

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού. Με τίτλο

Προκήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού. Με τίτλο ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ. ΕΣΩΤ. ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚ. & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Βελτίωση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών Αναθέτουσα Αρχή: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ Αριθμ. Πρωτ.: 12031/03-10-2013 Αριθμ. Διακ.: 14/2013 Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ

ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ Μελέτη για το Έργο ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Σύστημα Μέτρησης και Παρουσίασης Δεικτών Ποιότητας Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης και διαχείρισης ενέργειας οδοφωτισμού. Προϋπολογισμός: 220.000 Κ.Α.: 30.7341.

ΜΕΛΕΤΗ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης και διαχείρισης ενέργειας οδοφωτισμού. Προϋπολογισμός: 220.000 Κ.Α.: 30.7341. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης και διαχείρισης ενέργειας οδοφωτισμού ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Για το έργο: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΛΛΩΝ Κ-Μ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ευφυές τηλεματικό σύστημα πληροφόρησης οδηγών και πολιτών για τις μετακινήσεις και τη στάθμευση στο Δήμο Καλαμάτας μέσω πολλαπλών καναλιών ενημέρωσης ευφυής μετακίνηση»

Διαβάστε περισσότερα

«Εγκατάσταση και Λειτουργία Αναβαθμισμένου Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης στο

«Εγκατάσταση και Λειτουργία Αναβαθμισμένου Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης στο ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή Αναδόχου των Υπηρεσιών «Εγκατάσταση και Λειτουργία Αναβαθμισμένου Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης στον Διάρκεια των Υπηρεσιών: Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Εθνική Πινακοθήκη, ένα ανοικτό ψηφιακό Μουσείο Αναθέτουσα Αρχή: Εθνική Πινακοθήκη - Μουσείο Αλέξανδρου Σούτζου Προϋπολογισμός: 574.390,00 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός: 706.500,00

Διαβάστε περισσότερα

OpenIP your mind. Promelit OpenIP extra Small. Τηλεφωνικά Συστήματα IP Τεχνολογίας

OpenIP your mind. Promelit OpenIP extra Small. Τηλεφωνικά Συστήματα IP Τεχνολογίας OpenIP your mind. Promelit OpenIP extra Small Τηλεφωνικά Συστήματα IP Τεχνολογίας Ανοίξτε νέους ορίζοντες στην επιχείρησή σας. Η σύγχρονη επιχείρηση πρέπει να είναι σε θέση να αντιμετωπίζει κάθε κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα