Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 «Εφαρμογές Διαδικτύου» Πρωτόκολλα του Διαδικτύου Ι. Παπαδόπουλος 1 τρία βασικά επίπεδα πρωτοκόλλων Χαμηλότερο: IP, ICMP, καθορίζει τα πακέτα που μεταφέρουν κομμάτια δεδομένων Ι. Παπαδόπουλος 2 1

2 τρία βασικά επίπεδα πρωτοκόλλων Ενδιάμεσο: TCP, UDP, πρόκειται για πρωτόκολλα μετάδοσης πακέτων (transport) Ι. Παπαδόπουλος 3 τρία βασικά επίπεδα πρωτοκόλλων Υψηλότερο: HTTP, FTP, SSH, καθορίζει τα μηνύματα και τη μορφή των δεδομένων σε επίπεδο εφαρμογών (προγραμμάτων που εκτελούνται) Ι. Παπαδόπουλος 4 2

3 πρωτοκόλλα Διαδικτύου ανεξάρτητα των φυσικών μέσων υλοποίησης του Διαδικτύου Οποιοδήποτε δίκτυο επικοινωνιών που μεταφέρει αμφίδρομα ψηφιακά δεδομένα, μπορεί να είναι φορέας του Διαδικτύου Ι. Παπαδόπουλος 5 πρωτόκολλο IP Τα πακέτα δεδομένων του Διαδικτύου κυκλοφορούν σε ενσύρματα δίκτυα χάλκινων καλωδίων, ομοαξονικών καλωδίων, οπτικών ινών, σε ασύρματα δίκτυα Wi-Fi, κ.ά. Στο Διαδίκτυο, όλα τα συμμετέχοντα δίκτυα χρησιμοποιούν τα ίδια πρωτόκολλα Ι. Παπαδόπουλος 6 3

4 IP (Internet Protocol) πρωτόκολλο χαμηλού επιπέδου ανήκει στο επίπεδο δικτύου (network layer) αναλαμβάνει τη διευθυνσιοδότηση τη δρομολόγηση Ι. Παπαδόπουλος 7 κατασκευή πακέτων Ι. Παπαδόπουλος 8 4

5 IP - αξιοπιστία Εξασφαλίζει την ορθότητα των επικεφαλίδων των πακέτων Δεν εγγυάται για την τύχη των πακέτων αλλοίωση δεδομένων λανθασμένη σειρά διπλή άφιξη του ίδιου πακέτου απώλεια, αγνόηση ή απόρριψη Ι. Παπαδόπουλος 9 Διεύθυνση IP είναι ένας αριθμός που χρησιμοποιούν οι συσκευές ενός δικτύου ως μέσο αναγνώρισης για να επικοινωνούν μεταξύ τους Στην έκδοση 4 του πρωτοκόλλου IP (IPv4 IPv4), συνήθως αναπαρίσταται με 4 αριθμούς χωρισμένους με τελείες π.χ Ι. Παπαδόπουλος 10 5

6 DNS - όνομα IP DNS Domain Name System (σύστημα ονομασίας περιοχής) διευθύνση IP όνομα IP μορφή ονομάτων: <όνομα συσκευής>.<όνομα περιοχής> π.χ. alpha.physics.uoi.grphysics.uoi.gr Χρήση για ευκολότερη απομνημόνευση χρήση ενός ονόματος IP για μία ομάδα συσκευών Ι. Παπαδόπουλος 11 διευθύνσεις IP δυναμικές χρησιμοποιούνται σε συσκευές που δεν είναι συνεχώς συνδεδεμένες στο δίκτυο αποδίδονται μέσω του πρωτοκόλλου DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) χρησιμοποιούνται ευρέως από τους ISPs για τη σύνδεση χρηστών στο Διαδίκτυο Ι. Παπαδόπουλος 12 6

7 διευθύνσεις IP στατικές χρησιμοποιούνται για συσκευές που είναι εν γένει μόνιμα συνδεδεμένες στο δίκτυο αποδίδονται είτε άμεσα στην κάθε συσκευή είτε μέσω DHCP σε συνδυασμό με την ηλεκτρονική ταυτότητα της συσκευής (MAC address) Ι. Παπαδόπουλος 13 διευθύνσεις IP v4 32 bit διευθύνσεις Αναπαραστάσεις Dot-decimal Dotted Hexadecimal 0xCF.0x8E.0x83.0xEB Dotted Octal Hexadecimal 0xCF8E83EB Decimal Octal Ι. Παπαδόπουλος 14 7

8 διευθύνσεις IPv4 class A (1 / 7 / 24 bit) 126 δίκτυα (2 7-2) Ι. Παπαδόπουλος 15 διευθύνσεις IPv4 class B (2 / 14 / 16 bit) ~ δίκτυα Ι. Παπαδόπουλος 16 8

9 διευθύνσεις IPv4 class C (3 / 21 / 8 bit) ~ δίκτυα Ι. Παπαδόπουλος 17 διευθύνσεις IP v6 128 bit διευθύνσεις Είναι τόσο μεγάλο το πλήθος τους που κάθε συσκευή στον κόσμο μπορεί να έχει τη δική της διεύθυνση IP Ακόμη δεν έχει διαδοθεί, δ η IPv4 επικρατεί ένας λόγος, η χρήση ΝΑΤ (network address translation) που εν μέρει αποτρέπει την εξάντληση των IPv4 Ι. Παπαδόπουλος 18 9

10 Δρομολόγηση (routing) είναι η επιλογή διαδρομών,, κατά μήκος των οποίων μεταδίδονται τα πακέτα οδηγεί στην προώθηση (forwarding) των πακέτων μέσω δρομολογητών (routers) είναι δυναμική, ώστε να είναι πάντα δυνατή η παράδοση των πακέτων, ακόμη κι αν κάποιοι δρομολογητές σταματήσουν να λειτουργούν Αλγόριθμοι δρομολόγησης απόστασης διανυσμάτων (distance vector algorithms) κατάστασης σύνδεσης (link state algorithms) Ι. Παπαδόπουλος 19 αλγόριθμοι δρομολόγησης απόστασης διανυσμάτων (distance vector algorithms) Bellman Ford αντιστοιχίζει ένα κόστος σε κάθε σύνδεση τα πακέτα προωθούνται μέσω της διαδρομής που οδηγεί στο ελάχιστο συνολικό κόστος κάθε κόμβος, με βάση τα κόστη προς τους γείτονές του, καταστρώνει έναν πίνακα δρομολόγησης όταν ένας κόμβος λαμβάνει τον πίνακα δρομολόγησης ης ενός άλλου,, επαναπροσδιορίζει το δικό του. σταδιακά, όλοι οι κόμβοι βελτιώνουν τους πίνακες δρομολόγησής τους. αν κάποιος κόμβος σταματήσει να λειτουργεί, όσοι τον χρησιμοποιούσαν τον αφαιρούν από τους πίνακες δρομολόγησής τους, επανυπολογίζουν τα κόστη, στέλνουν τους νέους πίνακες στους γείτονές τους κτλ Ι. Παπαδόπουλος 20 10

11 αλγόριθμοι δρομολόγησης κατάστασης σύνδεσης (link state t algorithms) κάθε κόμβος χρησιμοποιεί έναν χάρτη του δικτύου αρχικά, κάθε κόμβος στέλνει σε όλο το δίκτυο την πληροφορία με ποιους κόμβους μπορεί να συνδεθεί. κάθε κόμβος συλλέγει τις πληροφορίες αυτές και καταστρώνει το δικό του χάρτη. με βάση το χάρτη που έχει καταστρώσει, κάθε κόμβος προσδιορίζει ρζ την καλύτερη διαδρομή. Υλοποιείται μέσω του αλγορίθμου Dijkstra, που χρησιμοποιεί δενδροειδείς δομές δεδομένων. Με βάση τις δενδροειδείς δομές κατασκευάζονται οι πίνακες δρομολόγησης κάθε κόμβου. Ι. Παπαδόπουλος 21 TCP Transmission Control Protocol είναι ένα από τα βασικότερα πρωτόκολλα του διαδικτύου παρέχει αξιοπιστία μετάδοσης των πακέτων μεταφορά δεδομένων ελεύθερη λαθών μεταφορά δεδομένων στη σωστή σειρά επανεκπομπή πακέτων που χάνονται απόρριψη όμοιων πακέτων αποτροπή συμφόρησης του δικτύου διαχωρίζει τα δεδομένα μεταξύ διαφορετικών εφαρμογών που εκτελούνται στην ίδια συσκευή χρησιμοποιεί την έννοια των θυρών για να αναγνωρίζει τις διάφορες εφαρμογές π.χ. FTP 21, SSH 22, TELNET 23, SMTP 25, HTTP 80, HTTP 443, Ι. Παπαδόπουλος 22 11

12 Λειτουργία του TCP αρχικά, ο αποστολέας TCP αποκαθιστά σύνδεση με το δέκτη TCP χωρίζει τα δεδομένα που πρέπει να μεταδώσει σε κομμάτια κατάλληλου μεγέθους δημιουργεί πακέτα και δίνει σε καθένα από αυτά έναν αύξοντα αριθμό, για να διασφαλίσει ότι δεν θα χαθεί, αλλά και για τον έλεγχο της σειράς άφιξης Ι. Παπαδόπουλος 23 Λειτουργία του TCP ο δέκτης TCP απαντά με πακέτα επιβεβαίωσης ο αποστολέας TCP αναμένει την επιβεβαίωση σωστής λήψης και σε περίπτωση που η αναμονή υπερβεί τον προκαθορισμένο χρόνο RTT (round-trip time), θεωρεί πως το πακέτο δεν έφτασε στον προορισμό του και το επανεκπέμπει Ι. Παπαδόπουλος 24 12

13 Λειτουργία του TCP Τρεις φάσεις κατά τη λειτουργία αποκατάσταση σύνδεσης μεταφορά δεδομένων τερματισμός σύνδεσης Ι. Παπαδόπουλος 25 Λειτουργία του TCP Καταστάσεις μίας θύρας TCP LISTEN αναμονή σύνδεσης SYN-SENTSENT διαδικασία σύνδεσης SYN-RECEIVED ESTABLISHED ενεργή σύνδεση FIN-WAIT-1 διαδικασία τερματισμού σύνδεσης FIN-WAIT-2 CLOSE-WAIT CLOSING LAST-ACKACK TIME-WAIT CLOSED τέλος σύνδεσης Ι. Παπαδόπουλος 26 13

14 UDP User Datagram Protocol μετά το TCP, είναι το σημαντικότερο πρωτόκολλο σε επίπεδο μεταφοράς (transport layer) αντίθετα με το TCP, δεν εξασφαλίζει τη σωστή μετάδοση των πακέτων, ούτε και τη λήψη τους στη σωστή σειρά είναι ταχύτερο και πιο αποτελεσματικό σε απλές εφαρμογές όπως και το TCP, χρησιμοποιεί την έννοια των θυρών για το διαχωρισμό των εφαρμογών Ι. Παπαδόπουλος 27 UDP User Datagram Protocol οι εφαρμογές που το χρησιμοποιούν πρέπει μόνες τους να αντιμετωπίζουν τα τυχόν προβλήματα μετάδοσης (απώλεια πακέτων, λανθασμένη σειρά άφιξης κ.τ.λ.) Παραδείγματα εφαρμογών που χρησιμοποιούν το UDP είναι τα μέσα streaming, τα διαδικτυακά παιχνίδια πραγματικού χρόνου με πολλούς παίκτες και η διαδικτυακή τηλεφωνία Voice over IP (VoIP) Ι. Παπαδόπουλος 28 14

15 Το μοντέλο TCP/IP πέντε επιπέδων Συμπεριλαμβάνοντας μβ και τα επίπεδα υλικού και ζεύξης δεδομένων: 5. application layer DHCP, DNS, FTP, HTTP, IMAP4, IRC, NNTP, XMPP, MIME, POP3, SIP, SMTP, SNMP, SSH, TELNET, BGP, RPC, RTP, RTCP, TLS/SSL, SDP, SOAP, L2TP, PPTP, 4. transport layer TCP, UDP, DCCP, SCTP, GTP 3. network layer IP (IPv4, IPv6), ICMP, IGMP, RSVP, IPsec, 2. data link layer ATM, DTM, Ethernet, FDDI, Frame Relay, GPRS, PPP, ARP, RARP, 1. physical layer Ethernet physical layer, ISDN, Modems, PLC, SONET/SDH, G.709, Wi-Fi, Ι. Παπαδόπουλος 29 Βασικές εντολές Linux Σύστημα αρχείων Δενδροειδής δομή αποτελείται από γενικευμένα «αρχεία» κατάλογοι (directories) αρχεία (files) συσκευές (devices) σύνδεσμοι (links) «καταστρατήγηση» της ιεραρχίας υποδοχές (sockets) Ι. Παπαδόπουλος 30 15

16 Βασικές εντολές Linux. -- X ->../../usr/x11r6/bin/xfree86 -- XF86Config -- XF86Config-4 -- XftConfig -- Xmodmap `-- applnk -- Applications -- emacs.desktop -- evolution.desktop -- gnumeric.desktop -- ical.desktop `-- nedit.desktop `-- Development `-- ddd.desktop Ι. Παπαδόπουλος 31 Βασικές εντολές Linux εκτέλεση εντολής όνομα παράμετροι ανακατεύθυνση & π.χ. ls al ~ grep txt > ~/output.log & Ι. Παπαδόπουλος 32 16

17 Βασικές εντολές Linux Μπορούν να είναι εκτελέσιμα αρχεία αναζητούνται στο PATH π.χ. ls, mkdir, man, less, ενσωματωμένες στο κέλυφος (shell built-in ins) π.χ. για το κέλυφος bash export, for, while, εντολή which εμφανίζει από πού εκτελείται μία εντολή π.χ. which ls which for Ι. Παπαδόπουλος 33 Βασικές εντολές Linux κατάλογοι (directories) pwd εκτύπωση τρέχοντος καταλόγου cd αλλαγή τρέχοντος καταλόγου cd ~ cd /usr/bin cd mydir/data cd../src mkdir δημιουργία καταλόγου rmdir διαγραφή καταλόγου ls λίστα αρχείων καταλόγου ls l ~ ls a /tmp ls l *.txt Ι. Παπαδόπουλος 34 17

18 Βασικές εντολές Linux αρχεία (files) cp (copy) αντιγραφή cp a file1 /path1/path2/ cp file12 file13 mv (move) μετακίνηση/μετονομασία mv a-file to-another another-file mv file4../path/ rm (remove) διαγραφή rm file6 rm r a-directory cat (concatenate) προβολή cat /proc/cpuinfo more προβολή (σελίδα-σελίδα) σελίδα) more /etc/hosts less προβολή (γραμμή-γραμμή) γραμμή) less /etc/hosts Ι. Παπαδόπουλος 35 Βασικές εντολές Linux διάφορες εντολές man (manual pages) εγχειρίδια χρήσης man ls man k directories echo εμφάνιση κειμένου echo You are using the $SHELL shell echo $PATH uname πληροφορίες συστήματος uname a ps κατάσταση διαδικασιών (process status) ps xaww top παρακολούθηση διαδικασιών/συστήματος date εμφάνιση/ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας uptime εμφάνιση στατιστικών χρήσης του συστήματος who εμφάνιση ενεργών χρηστών finger αναζήτηση πληροφοριών για κάποιο χρήστη dmesg εκτύπωση του ring buffer του πυρήνα Ι. Παπαδόπουλος 36 18

19 Βασικές εντολές Linux εντολές δικτύου ifconfig (network interface configuration) ρύθμιση διεπαφής δικτύου ping αποστολή/λήψη πακέτων ICMP ECHO_REQUEST ping ping b route εμφάνιση/ρύθμιση πίνακα δρομολόγησης traceroute εμφάνιση δρομολόγησης πακέτων προς κάποιον απομακρυσμένο αποδέκτη traceroute netstat εμφάνιση δικτυακών συνδέσεων, πινάκων δρομολόγησης, στατιστικών δικτύου κ.ά. netstat -t host εργαλείο αναζήτησης DNS host a nslookup διαδραστικό εργαλείο αναζήτησης DNS nslookup Ι. Παπαδόπουλος 37 Βασικές εντολές Linux εντολές αναζήτησης ης find αναζήτηση αρχείων εντός καταλόγου find /etc type d find ~ -type l locate εντοπισμός αρχείων στο σύστημα locate -i.jpg locate.html locate myfile.txt grep αναζήτηση κειμένου σε αρχεία grep PATH /etc/profile grep /etc/* Ι. Παπαδόπουλος 38 19

20 Βασικές εντολές Linux συνδυασμός εντολών το σύμβολο (pipe) locate i png grep build ls al ~ grep bash locate bin/mk less dmesg grep -i ext grep journal εντολή εντός εντολής, σύμβολο «`» export MyVariable=`pwd` Ι. Παπαδόπουλος 39 Βασικές εντολές Emacs emacs myfile & έναρξη του emacs στο παρασκήνιο και άνοιγμα του αρχείου myfile σε αυτόν C-g ακύρωση εντολής C-x C-c έξοδος από το πρόγραμμα C-x C-s αποθήκευση αρχείου C-x C-f άνοιγμα υπάρχοντος/νέου αρχείου βέλη, PgUp, PgDown, Home, End, μετακίνηση του δείκτη (cursor) C-\ διακόπτης ελληνικού / λατινικού πληκτρολογίου Ι. Παπαδόπουλος 40 20

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ JAVA

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ JAVA ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ JAVA ΜΠΙΝΙΑΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΑΜ: 2236) Επιβλέπων καθηγητής: Στέργιος Παπαδημητρίου ΚΑΒΑΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΑΜ 2769 Επιβλέπων Καθηγητής Κώστας

Διαβάστε περισσότερα

Βασιλείου Χρήστος, Κουταλιανός Ορφέας Νικόλαος, Χρηστίδης Κωνσταντίνος

Βασιλείου Χρήστος, Κουταλιανός Ορφέας Νικόλαος, Χρηστίδης Κωνσταντίνος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ανίχνευση Δικτυακών Προβλημάτων Με Χρήση Εξειδικευμένων Εργαλειών Ανάλυσης Κίνησης Δικτύου TCPTrace, TCPDump, NDT, Iperf, Wireshark, BWCTL, Layer

Διαβάστε περισσότερα

«Δ Ι Κ Τ Υ Α Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Χ Ρ Η Σ Η Σ Κ Α Ι Δ Ι Α Σ Υ Ν Δ Ε Σ Η Δ Ι Κ Τ Υ Ω Ν»

«Δ Ι Κ Τ Υ Α Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Χ Ρ Η Σ Η Σ Κ Α Ι Δ Ι Α Σ Υ Ν Δ Ε Σ Η Δ Ι Κ Τ Υ Ω Ν» Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Α Τ Ρ Ω Ν ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ERROR! NO TEXT OF SPECIFIED STYLE IN DOCUMENT. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Γ Ι Α Τ Ο Μ Α Θ Η Μ Α : «Δ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

Διαμόρφωση και έλεγχος του δικτύου

Διαμόρφωση και έλεγχος του δικτύου Εργαστήριο 8 ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ Διαμόρφωση και έλεγχος του δικτύου Στόχος Ο στόχος αυτού του εργαστηρίου είναι η κατανόηση και εξοικείωση με τα εργαλεία διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Στρώμα δικτύου στο Internet. Δίκτυα Υπολογιστών

ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Στρώμα δικτύου στο Internet. Δίκτυα Υπολογιστών ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Στρώμα δικτύου στο Internet Παράδοση πακέτων IP Για να παραδοθεί ένα πακέτο IP εμπλέκονται δύο διαφορετικές διεργασίες: 1. Προώθηση: Πώς θα μεταφερθεί το πακέτο από τη διεπαφή εισόδου

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Πληροφορική Ι. Ενότητα 7 : Δίκτυα Υπολογιστών. Δρ. Γκόγκος Χρήστος

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Πληροφορική Ι. Ενότητα 7 : Δίκτυα Υπολογιστών. Δρ. Γκόγκος Χρήστος 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Πληροφορική Ι Ενότητα 7 : Δίκτυα Υπολογιστών Δρ. Γκόγκος Χρήστος 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ: ΕΠΙΠΕ Α, ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ, ΜΟΝΤΕΛΛΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΚΟΠΟΣ Το κεφάλαιο αυτό παρουσιάζει τις θεµελιώδεις έννοιες της αρχιτεκτονικής δικτύων και τα κυριώτερα µοντέλλα αναφοράς. ΠΡΟΣ ΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Γ ΕΠΑ.Λ

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Γ ΕΠΑ.Λ 2010 1 Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Γ ΕΠΑ.Λ Υποστηρικτικό Βιβλίο (Ανεπίσημο) Για την εξεταστέα ύλη (2009-10) του σχολικού βιβλίου περιέχονται: Ενδεικτικός προγραμματισμός ύλης Οι απαντήσεις των ερωτήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία. email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr. Μέρος Γ'

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία. email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr. Μέρος Γ' Επικοινωνίες και Δίκτυα Η/Υ Τεχνικός Εφαρμογών Ιατρικής Πληροφορικής ΟΕΕΚ ΙΕΚ Ηρακλείου 2010-2011 Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr Μέρος Γ' Οι σημειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ

Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ (IP για που το έβαλες) Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών 2014-2015 Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Επίπεδο δικτύου (Network layer) Επίπεδο εφαρμογής (Application layer):

Διαβάστε περισσότερα

Διάρθρωση. Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα τεχνολογίας IP. Εισαγωγή. Διάρθρωση

Διάρθρωση. Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα τεχνολογίας IP. Εισαγωγή. Διάρθρωση Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα τεχνολογίας IP Ευάγγελος Παπαπέτρου Τμ Μηχ Η/Υ & Πληροφορικής, Παν Ιωαννίνων 1 Η έννοια της διαδικτύωσης 2 3 4 ΕΠαπαπέτρου (ΤμΜηχ Η/Υ & Πληροφορικής) ΠΛΥ606: Δίκτυα Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση απόδοσης και αξιοπιστίας συστήματος τηλεφωνίας (VoIP) στηριγμένο στο πρωτόκολλο (SIP) με χρήση των εργαλείων SIPP και VoIP Monitor.

Μέτρηση απόδοσης και αξιοπιστίας συστήματος τηλεφωνίας (VoIP) στηριγμένο στο πρωτόκολλο (SIP) με χρήση των εργαλείων SIPP και VoIP Monitor. ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μέτρηση απόδοσης και αξιοπιστίας συστήματος τηλεφωνίας (VoIP) στηριγμένο στο πρωτόκολλο (SIP) με χρήση των εργαλείων SIPP και

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 12 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΔΙΚΤΥΑ - ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ & ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ. Εφ. Πληροφορικής, Κεφ. 12 Καραμαούνας Π. 1

Κεφάλαιο 12 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΔΙΚΤΥΑ - ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ & ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ. Εφ. Πληροφορικής, Κεφ. 12 Καραμαούνας Π. 1 Κεφάλαιο 12 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΔΙΚΤΥΑ - ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ & ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ Εφ. Πληροφορικής, Κεφ. 12 Καραμαούνας Π. 1 12.1 Η εξέλιξη των μέσων επικοινωνίας Φωνή, αγγελιοφόροι, φωτιές (φρυκτωρίες), καπνός, τύμπανα (ταμ

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών II Το Ανεπίσημο Βοήθημα. Μανώλης Κιαγιάς, MSc

Δίκτυα Υπολογιστών II Το Ανεπίσημο Βοήθημα. Μανώλης Κιαγιάς, MSc Δίκτυα Υπολογιστών II Το Ανεπίσημο Βοήθημα Μανώλης Κιαγιάς, MSc 07/12/2010 ii Κάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα: 2η Έκδοση Χανιά, 07/12/2010 [ Web Edition ] Copyright 2009 2010 Μανώλης

Διαβάστε περισσότερα

1. Ειζαγωγή. 1.1. Οριζμός

1. Ειζαγωγή. 1.1. Οριζμός Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 3 1.1. Ορισμός... 3 1.2. Κύρια σημεία και πλεονεκτήματα των VPNs... 7 1.3. Σεχνολογίες VPN... 9 1.4. Τπηρεσίες VPN... 10 1.4.1 Σα στρώματα του προτύπου OSI... 10 1.4.2 Κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Δικτύου : είναι υπεύθυνο για την δρομολόγηση των πακέτων δεδομένων στον τελικό τους

Επίπεδο Δικτύου : είναι υπεύθυνο για την δρομολόγηση των πακέτων δεδομένων στον τελικό τους ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Με την χρήση της μεταγωγής κυκλώματος, κάθε ροή δεδομένων λαμβάνει συγκεκριμένο εύρος ζώνης το οποίο εξομοιώνει ένα δεσμευμένο φυσικό κύκλωμα ανάμεσα στον αποστολέα

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος της σύνδεσης του υπολογιστή σας

Έλεγχος της σύνδεσης του υπολογιστή σας Έλεγχος της σύνδεσης του υπολογιστή σας Για να συμμετέχει ο υπολογιστής μας σε ένα τοπικό δίκτυο εκτός από τη φυσική σύνδεση με το υπάρχον φυσικό μέσο χρειάζεται να ρυθμίσουμε τις δικτυακές παραμέτρους

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών Ι

Δίκτυα Υπολογιστών Ι Δ.Ι.Ε.Κ. Δίκτυα Υπολογιστών Ι Σηµειώσεις Θεωρίας Μαθήµατος Ειδικότητα: Πίνακας Περιεχοµένων Πίνακας Περιεχοµένων... 2 Σκοπός & Διδακτικές Ενότητες Μαθήµατος Δίκτυα Υπολογιστών Ι... 4 Σκοπός του µαθήµατος...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Java Socket Programming

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Java Socket Programming ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Java Socket Programming Μόσχογλου Στυλιανός 6978 9 Ιουνίου, 212 1 Δ ί κ τ υ α Υ π ο λ ο γ

Διαβάστε περισσότερα

11n Wireless 150Mbps ADSL2/2+ Modem Router

11n Wireless 150Mbps ADSL2/2+ Modem Router WF250 11n Wireless 150Mbps ADSL2/2+ Modem Router Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Χ ρ ή σ η ς Version 1.0 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 4 1.1 Εισαγωγή... 4 1.2 Χαρακτηριστικά Προϊόντος... 4 2. Εγκατάσταση Συσκευής...

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Δικτύων Ι Θεωρία

Διαχείριση Δικτύων Ι Θεωρία 2015 Διαχείριση Δικτύων Ι Θεωρία Σταύρος Σύβακας Περιεχόμενα Αρχές Διαχείρισης δικτύων (NMS)... 3 Απομακρυσμένη διαχείριση... 4 Εξυπηρετητής... 6 Λειτουργικό σύστημα... 7 Δρομολόγηση... 8 Πρωτόκολλα διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

1. Σειριακές επικοινωνίες...3. 2. Σειριακές επικοινωνίες και Visual Basic...6. 3. Τα πρωτόκολλα UDP και TCP...15

1. Σειριακές επικοινωνίες...3. 2. Σειριακές επικοινωνίες και Visual Basic...6. 3. Τα πρωτόκολλα UDP και TCP...15 Πίνακας Περιεχομένων 1. Σειριακές επικοινωνίες...3 1.1 Το RS-232 πρότυπo σειριακών επικοινωνιών... 3 1.2 Διαφορική σειριακή μετάδοση.... 5 1.3 Αναφορές... 5 2. Σειριακές επικοινωνίες και Visual Basic...6

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Δίκτυο : Δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών ή απλά δίκτυο ορίζεται ένα σύνολο συσκευών (υπολογιστών, τερματικώνκτλ) συνδεδεμένων μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Στην καθημερινή μας ζωή, πρωτόκολλο είναι ένα σύνολο από συμβάσεις που καθορίζουν το πώς πρέπει να πραγματοποιηθεί κάποια διαδικασία. Στον κόσμο των δικτύων, πρωτόκολλο είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

Απομακρυσμένη Πρόσβαση και Εντολές Ελέγχου και Υποστήριξης

Απομακρυσμένη Πρόσβαση και Εντολές Ελέγχου και Υποστήριξης Εργαστήριο 10 ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ Απομακρυσμένη Πρόσβαση και Εντολές Ελέγχου και Υποστήριξης Στόχος Ο στόχος του παρόντος εργαστηρίου είναι διττός: από τη μία πλευρά

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Κε 6 φάλαιο Δίκτυα Ευ Δίκτυα ρείας ρείας Περιοχής Περιο Εισαγωγικά

Κεφάλαιο Κε 6 φάλαιο Δίκτυα Ευ Δίκτυα ρείας ρείας Περιοχής Περιο Εισαγωγικά Κεφάλαιο 6 Δίκτυα Ευρείας Περιοχής Εισαγωγικά Με βάση τη γεωγραφική περιοχή Τοπικά Δίκτυα (LAN) Δίκτυα Ευρείας Περιοχής (WAN) Κατηγορίες Δικτύων Τοπικά Δίκτυα Μέσα σε ένα κτήριο Σε διαφορετικούς ορόφους

Διαβάστε περισσότερα

JAVA MEDIA FRAMEWORK ADAPTIVE VOICE CHAT ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ QoS

JAVA MEDIA FRAMEWORK ADAPTIVE VOICE CHAT ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ QoS 2007 Σ Τ Ε Φ Α Ν Ο Σ Β Α Τ Σ Ι Κ Α Σ Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Τ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α επίβλεψη καθ. Δημήτρης Μητράκος JAVA MEDIA FRAMEWORK ADAPTIVE VOICE CHAT ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ QoS Στέφανος Βάτσικας Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ TOY ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ TOY ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ A.T.E.I. ΠΑΤΡΑΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ TOY ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ηλ. Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστων Σεπτέμβρης 2003 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Δίκτυα Η/Υ 1.1. Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα