: Αχαρνών 2 : : , : : Κ. Τζήµας, Ε. Σκουρογιάννη :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ": Αχαρνών 2 : 101 76 : 210-2124285, 210-2124273 : 210-5238337 : Κ. Τζήµας, Ε. Σκουρογιάννη : ax2u042@minagric.gr ax2u051@minagric."

Transcript

1 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27/09/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.:4451/ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤ/ΣΗΣ, ΤΥΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ: Α Ταχ. /νση Ταχ. Κώδικας Τηλέφωνο Fax Πληροφορίες Αχαρνών 2 : : , : : Κ. Τζήµας, Ε. Σκουρογιάννη : ΠΡΟΣ : Όπως Π.. ΘΕΜA: «Λεπτοµέρειες για την εφαρµογή της µε αριθ. 2069/54616/ Υ.Α. (ΦΕΚ 1132/B/ ) σχετικά µε την υιοθέτηση ελεγκτικού συστήµατος βάσει ανάλυσης κινδύνου για τα νωπά οπωροκηπευτικά. Με την παρούσα εγκύκλιο καθορίζονται οι λεπτοµέρειες εφαρµογής της µε αριθ. 2069/54616/ Υ.Α. (ΦΕΚ 1132/B/ ) σχετικά µε την υιοθέτηση ελεγκτικού συστήµατος βάσει ανάλυσης κινδύνου για τα νωπά οπωροκηπευτικά. Βάσει της ανωτέρω Υ.Α., οι ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής ( ΑΟΚ) - ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας ( ΑΟ) καλούνται να διενεργούν ελέγχους στα φορτία νωπών οπωροκηπευτικών, βασισµένους σε ανάλυση επικινδυνότητας. Ηµεροµηνία έναρξης της χειροκίνητης εφαρµογής (µη ηλεκτρονικής) του συστήµατος ελέγχων των φορτίων βάσει της ανάλυσης επικινδυνότητας, ορίζεται η 4 η Νοεµβρίου Η /νση Μεταποίησης, Τυποποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου (ΜΤΠΕ) του Υπ.Α.Α.Τ. πραγµατοποίησε σύµφωνα µε την ανωτέρω Υ.Α., την ετήσια ανάλυση κινδύνου και 1

2 καθόρισε τον τρόπο κατάταξης των φορτίων προϊόντων νωπών οπωροκηπευτικών στις διάφορες κατηγορίες κινδύνου και επιπέδων ελέγχου, βάσει επιλεγµένων κριτηρίων αξιολόγησης και αναλόγως του αν αφορούν Εξαγωγές & Αποστολές (διακίνηση από την Ελλάδα προς κράτη µέλη), Εισαγωγές από τρίτες χώρες ή Ενδοκοινοτική διακίνηση από κράτη-µέλη της Ε.Ε. προς την Ελλάδα. Επιπροσθέτως, η /νση ΜΤΠΕ ενηµέρωσε σχετικώς την /νση Πληροφορικής του Υπ.Α.Α.Τ. που είναι ο φορέας δηµιουργίας, ενηµέρωσης και τήρησης της ηλεκτρονικής βάσης δεδοµένων των συναλλασσοµένων «ΜΕΝΟ», για τις απαραίτητες τροποποιήσεις που απαιτούνται να γίνουν, προκειµένου να υπάρξει πλήρης ηλεκτρονική εφαρµογή του συστήµατος ελέγχων από τον Σεπτέµβριο του Κατηγορίες Κινδύνου & Επίπεδα Ελέγχου 1.1 Τα εκάστοτε κριτήρια αξιολόγησης του κινδύνου ανά περίπτωση αντιστοιχούν σε µια βαθµολογία και κατατάσσονται βάσει της κατηγοριοποίησής τους σε διαβαθµισµένη κατηγορία κινδύνου ως κάτωθι: 1. Κατηγορία Α (Πολύ Υψηλός Κίνδυνος) 100 πόντοι 2. Κατηγορία Β (Υψηλός Κίνδυνος) 71 πόντοι 3. Κατηγορία Γ (Μεσαίος Κίνδυνος) 43 πόντοι 4. Κατηγορία (Χαµηλός Κίνδυνος) 14 πόντοι 5. Κατηγορία Ε (Πολύ Χαµηλός Κίνδυνος) 3 πόντοι Στις στήλες των Πινάκων Α1, Α2, Α3 του Παραρτήµατος Ι της παρούσης και ανά περίπτωση (Εξαγωγές & Αποστολές, Εισαγωγές και Ενδοκοινοτική διακίνηση από κράτη-µέλη της Ε.Ε. προς την Ελλάδα), καταγράφονται η διαβαθµισµένη κατηγορία κινδύνου και η αντίστοιχη βαθµολογία της για κάθε κριτήριο αξιολόγησης του κινδύνου. 1.2 Κάθε φορτίο προϊόντων συγκεντρώνει µια συνολική βαθµολογία που θα αφορά την επικινδυνότητά του. Βάσει αυτής της συνολικής βαθµολογίας και του Πίνακα Β του 2

3 Παραρτήµατος Ι της παρούσης, έκαστο φορτίο κατατάσσεται ως προς τον κίνδυνο και το αντίστοιχο προκαθορισµένο επίπεδο ελέγχου ως κάτωθι: 1. Κατηγορία Α (Πολύ Υψηλός Κίνδυνος) Έλεγχος στο 70% των φορτίων 2. Κατηγορία Β (Υψηλός Κίνδυνος) Έλεγχος στο 50% των φορτίων 3. Κατηγορία Γ (Μεσαίος Κίνδυνος) Έλεγχος στο 30% των φορτίων 4. Κατηγορία (Χαµηλός Κίνδυνος) Έλεγχος στο 10% των φορτίων 5. Κατηγορία Ε (Πολύ Χαµηλός Κίνδυνος) Έλεγχος στο 2% των φορτίων 2. ιεργασία Υπολογισµού Επικινδυνότητας Φορτίων Νωπών Οπωροκηπευτικών Οι ΑΟΚ/ ΑΟ προβαίνουν σε υπολογισµό επικινδυνότητας κάθε φορτίου νωπών οπωροκηπευτικών ως κάτωθι: 2.1 Οι αρµόδιοι υπάλληλοι προβαίνουν σε συνεχή έλεγχο, στην ηλεκτρονική βάση δεδοµένων των συναλλασσοµένων «ΜΕΝΟ», των Προηγούµενων Κοινοποιήσεων (Αναγγελιών). Σε περίπτωση που κάποια Προηγούµενη Κοινοποίηση δεν έχει γίνει ηλεκτρονικώς, οι αρµόδιοι υπάλληλοι καταχωρούν τα δεδοµένα της στην βάση δεδοµένων «ΜΕΝΟ». Οι µη ηλεκτρονικές Προηγούµενες Κοινοποιήσεις καταχωρούνται στην βάση δεδοµένων «ΜΕΝΟ» µε την χρονική σειρά µε την οποία λήφθηκαν από τις ΑΟΚ/ ΑΟ. 2.2 Για κάθε Προηγούµενη Κοινοποίηση, οι αρµόδιοι υπάλληλοι ανατρέχουν στον αντίστοιχο Πίνακα Α1, Α2 ή Α3 του Παραρτήµατος Ι της παρούσης, αναλόγως του τι αφορά το υποψήφιο για έλεγχο φορτίο (Α1-Εξαγωγές/Αποστολές, Α2-Εισαγωγές, Α3- Ενδοκοινοτική διακίνηση από κράτη-µέλη της Ε.Ε. προς την Ελλάδα). 2.3 Λαµβάνοντας υπόψη τα δεδοµένα της εκάστοτε Προηγούµενης Κοινοποίησης και τα ιστορικά στοιχεία της επιχείρησης που αναφέρονται σε συγκεκριµένα κριτήρια αξιολόγησης, οι αρµόδιοι υπάλληλοι προβαίνουν στην κατηγοριοποίηση του συγκεκριµένου φορτίου σε διαβαθµισµένο κίνδυνο, βάσει της συνολικής βαθµολογίας επικινδυνότητας που προκύπτει από το άθροισµα της βαθµολογίας των εκάστοτε 3

4 κριτηρίων αξιολόγησης (βλ. Σχετικό Παράδειγµα Υπολογισµού στο Παράρτηµα ΙΙ της παρούσης). Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι τα κάτωθι: α) Το συνολικό µέγεθος της ετήσιας διακινούµενης ποσότητας νωπών οπωροκηπευτικών (σε τόννους) µιας επιχείρησης -ανεξαρτήτως προϊόντος και σταδίου εξαγωγής/αποστολής, εισαγωγής και ενδοκοινοτικής διακίνησης- κατά το προηγούµενο έτος. Μεγάλο µέγεθος διακίνησης συνεπάγεται και µεγαλύτερο κίνδυνο. Για τις ανάγκες εφαρµογής του χειροκίνητου συστήµατος ελέγχων ως προηγούµενο έτος θεωρείται το διάστηµα από έως και Ως εκ τούτου το συνολικό µέγεθος της ετήσιας διακινούµενης ποσότητας κατά την ανάλυση επικινδυνότητας θα αφορά αυτή την περίοδο και µόνο. Επισηµαίνεται ότι η ηλεκτρονική βάση δεδοµένων «ΜΕΝΟ» έχει την δυνατότητα υπολογισµού της συνολικής διακινούµενης ποσότητας µίας επιχείρησης κατά το προηγούµενο έτος, εφόσον έχουν καταχωρηθεί ηλεκτρονικώς όλες οι σχετικές Προηγούµενες Κοινοποιήσεις της. Σε περίπτωση που δεν έχουν καταχωρηθεί όλες οι Προηγούµενες Κοινοποιήσεις για το προηγούµενο έτος, οι ΑΟΚ/ ΑΟ καλούνται να τις καταχωρήσουν στην βάση δεδοµένων «ΜΕΝΟ» ή εναλλακτικά να επικοινωνήσουν µε τις επιχειρήσεις, προκειµένου να λάβουν για κάθε µία από αυτές τον αριθµό της συνολικής διακινούµενης ποσότητας για το διάστηµα από έως και και να τις καταχωρήσουν σε νέο σχετικό πεδίο στην βάση δεδοµένων «ΜΕΝΟ». Επισηµαίνεται ότι µε την πλήρη ηλεκτρονική εφαρµογή του συστήµατος ελέγχων, ο υπολογισµός του συνολικού µεγέθους της διακινούµενης ποσότητας θα είναι δυναµικός (το προηγούµενο έτος θα υπολογίζεται από την εκάστοτε ηµεροµηνία της τελευταίας Προηγούµενης Κοινοποίησης µίας επιχείρησης) και αυτόµατος από την βάση δεδοµένων «ΜΕΝΟ». 4

5 β) Το είδος του προϊόντος. Αναλόγως του προϊόντος και σύµφωνα µε τον Καν. (ΕΕ) 543/2011, τα προϊόντα έχουν ειδικές ή γενικές προδιαγραφές εµπορίας. Φορτίο µε προϊόν ειδικών προδιαγραφών εµπορίας συνεπάγεται και µεγαλύτερο κίνδυνο. γ) Το στάδιο της παραγωγικής περιόδου του προϊόντος (περίοδοι συγκοµιδής). Τα στάδια αυτά είναι η πρώτη εβδοµάδα συγκοµιδής, η τελευταία εβδοµάδα συγκοµιδής και η ενδιάµεση περίοδος. Ανά είδος προϊόντος, ανά γεωγραφική περιοχή και ανά έτος, υπάρχουν διαφορετικές ηµεροµηνίες που καθορίζουν τα στάδια της παραγωγικής περιόδου. Ως εκ τούτου οι ηµεροµηνίες έναρξης της πρώτης εβδοµάδας συγκοµιδής και της τελευταίας εβδοµάδας συγκοµιδής ενός προϊόντος δεν είναι απαραιτήτως οι ίδιες µε αυτές του προηγούµενου έτους, για την συγκεκριµένη περιοχή. Για τις ανάγκες έναρξης της εφαρµογής του συστήµατος ελέγχων, κάθε ΑΟΚ/ ΑΟ προβαίνει ετησίως στην κατάρτιση ενός πίνακα µε όλα τα προϊόντα νωπών οπωροκηπευτικών που αφορούν την περιοχή της, για κάθε περίοδο συγκοµιδής µε την µορφή: - Προϊόν (όνοµα προϊόντος). - Παραγωγική περίοδος (πρώτη εβδοµάδα ή ενδιάµεση περίοδος ή τελευταία εβδοµάδα). - Συγκοµιδή από (ηµεροµηνία) έως.(ηµεροµηνία) Τα δεδοµένα του προαναφερόµενου πίνακα είναι ουσιαστικά πρόβλεψη βασισµένη στην εµπειρία των αρµοδίων αρχών, σε νέα επιστηµονικά δεδοµένα (π.χ. δεδοµένα τεχνικών καλλιέργειας, φυτοπροστασίας, κλιµατικών συνθηκών κ.λ.π.) και τις προηγούµενες κοινοποιήσεις της προηγούµενης χρονιάς. Βάσει των ηµεροµηνιών συγκοµιδής του πίνακα, καθορίζονται και τα στάδια συγκοµιδής ανά ΑΟΚ/ ΑΟ, 5

6 ανεξαρτήτως του πότε θα γίνει η πρώτη και η τελευταία κοινοποίηση για τα συγκεκριµένα προϊόντα της εκάστοτε παραγωγικής περιόδου. Για προϊόντα που έχουν δύο διακριτές περιόδους παραγωγής µέσα στο έτος, γίνεται ξεχωριστή αναφορά στον σχετικό πίνακα (θεωρούνται ως 2 διαφορετικά προϊόντα που κάθε ένα έχει τα δικά του 3 στάδια συγκοµιδής). Επισηµαίνεται ότι στις περιπτώσεις που ένα προϊόν (π.χ. φυλλώδη λαχανικά, καλλιέργειες θερµοκηπίου κ.α.) στην περιοχή µίας ΑΟΚ/ ΑΟ έχει µη καθορισµένη παραγωγική περίοδο (επειδή καλλιεργείται και συγκοµίζεται συνεχώς και καθόλη την διάρκεια του έτους), αυτό θα βαθµολογείται µε την βαθµολογία του ενδιάµεσου σταδίου παραγωγής ανεξαρτήτως ηµεροµηνιών των Προηγούµενων Κοινοποιήσεων που το αφορούν. Καλούνται οι ΑΟΚ/ ΑΟ όπως καταρτίσουν τον σχετικό πίνακα, τον οποίο και θα συµβουλεύονται κάθε φορά που θα προβαίνουν σε ανάλυση επικινδυνότητας φορτίων. Με την έναρξη της πλήρους ηλεκτρονικής εφαρµογής, οι ΑΟΚ/ ΑΟ θα καταχωρούν ετησίως τα δεδοµένα του συγκεκριµένου πίνακα σε νέο σχετικό πεδίο στην βάση δεδοµένων «ΜΕΝΟ» και ο υπολογισµός των σταδίων της παραγωγικής περιόδου θα γίνεται αυτοµάτως από την βάση δεδοµένων «ΜΕΝΟ». Επισηµαίνεται, η ιδιαίτερη µέριµνα των αρµοδίων αρχών για διενέργεια εκτάκτων ελέγχων, ύστερα από καταγγελίες ή υπόνοιες, ειδικότερα κατά την ενδιάµεση περίοδο συγκοµιδής των προϊόντων της περιοχής τους. Το κριτήριο γ, αφορά µόνο φορτία κατά το στάδιο των Εξαγωγών/Αποστολών (βλ. Πίνακα Α1). 6

7 δ) Ευρήµατα προηγούµενων ελέγχων σε σχέση µε την µη τήρηση προδιαγραφών εµπορίας. Η κατάταξη, γίνεται βάσει των ευρηµάτων των ελέγχων συµµόρφωσης από την αρµόδιες ΑΟΚ/ ΑΟ τα Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου (ΠΚΠΦΠΕ) και κάθε άλλη επίσηµη αρχή ελέγχου άλλων κρατών, ξεχωριστά για τα προς εξαγωγή/αποστολή, εισαγωγή, ενδοκοινοτική διακίνηση από κράτη-µέλη της Ε.Ε., φορτία κάποιας επιχείρησης κατά το προηγούµενο έτος. Ως προηγούµενο έτος θεωρείται το διάστηµα από έως και Μέχρι και την πλήρη ηλεκτρονική εφαρµογή του συστήµατος τα ευρήµατα προηγούµενων ελέγχων κατά την ανάλυση επικινδυνότητας θα αφορούν την Μέση Ετήσια Επιβάρυνση αυτής της περιόδου και µόνο. Οι µη Συµµορφώσεις στα φορτία χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, τις κύριες και τις δευτερεύουσες. Ευρήµατα που αφορούν την προηγούµενη κοινοποίηση (µη αναγγελία), την ποιότητα, την ταξινόµηση κατά µέγεθος, τα όρια ανοχής και την παρουσίαση ενός προϊόντος χαρακτηρίζονται ως κύριες µη Συµµορφώσεις. Ευρήµατα που αφορούν την σήµανση χαρακτηρίζονται ως δευτερεύουσες µη Συµµορφώσεις. Κάθε Κύρια Μη Συµµόρφωση λαµβάνει 2 πόντους επιβάρυνσης. Κάθε ευτερεύουσα Μη Συµµόρφωση λαµβάνει έναν πόντο επιβάρυνσης. Αθροίζονται οι πόντοι επιβάρυνσης και υπολογίζεται η συνολική βαθµολογία επιβάρυνσης. Ακολούθως και βάσει του συνολικού αριθµού των φορτίων µιας επιχείρησης - ανεξαρτήτως προϊόντος - και αναλόγως του αν αφορούν εξαγωγή/αποστολή, εισαγωγή, ενδοκοινοτική διακίνηση από κράτη-µέλη της Ε.Ε. κατά τον προηγούµενο χρόνο, υπολογίζεται µε απλή µέθοδο των τριών η επί τοις εκατό (%) Μέση Βαθµολογία Επιβάρυνσης. Οι ΑΟΚ/ ΑΟ προκειµένου να υπολογίσουν την Μέση Βαθµολογία Επιβάρυνσης, ζητούν από κάθε επιχείρηση το συνολικό αριθµό φορτίων της για το διάστηµα από 7

8 έως και Ο συνολικός αριθµός των φορτίων και η Μέση Βαθµολογία Επιβάρυνσης ανά εξαγωγές/αποστολές, εισαγωγές και ενδοκοινοτική διακίνηση προς κράτη-µέλη της Ε.Ε., καταχωρούνται σε ξεχωριστό ηλεκτρονικό αρχείο ελέγχου Επιχειρήσεων (φύλλα excel) µαζί µε τις επωνυµίες των επιχειρήσεων και την αντίστοιχη συνολική διακινούµενη ποσότητα των φορτίων τους για το προαναφερθέν διάστηµα, το οποίο και συµβουλεύονται κάθε φορά που θα προβαίνουν σε ανάλυση επικινδυνότητας ενός φορτίου. Επιπροσθέτως, καλούνται οι ΑΟΚ/ ΑΟ να καταχωρήσουν στην βάση δεδοµένων «ΜΕΝΟ» τις µη Συµµορφώσεις όλων των επιχειρήσεων της αρµοδιότητάς τους το διάστηµα από έως και (σε περίπτωση που δεν τις έχουν ήδη καταγράψει) καθώς και να καταχωρούν εφεξής ηλεκτρονικώς, στην βάση δεδοµένων «ΜΕΝΟ» κάθε µη Συµµόρφωση που διαπιστώνεται κατά τους ελέγχους των φορτίων. Επισηµαίνεται ότι µη Συµµορφώσεις που θα αφορούν Προηγούµενες Κοινοποιήσεις (µη Αναγγελίες) θα καταχωρούνται σε νέο σχετικό πεδίο της βάσης δεδοµένων «ΜΕΝΟ». Με την έναρξη της ηλεκτρονικής εφαρµογής, ο υπολογισµός της Μέσης Βαθµολογίας Επιβάρυνσης θα είναι δυναµικός (το προηγούµενο έτος θα υπολογίζεται από την εκάστοτε ηµεροµηνία της τελευταίας Προηγούµενης Κοινοποίησης µιας επιχείρησης) και αυτόµατος από την βάση δεδοµένων «ΜΕΝΟ». ε) Η απόσταση της γεωγραφικής περιοχής προέλευσης ή καταγωγής του φορτίου. Μεγαλύτερες αποστάσεις συνεπάγονται µεγαλύτερο κίνδυνο. Το κριτήριο ε αφορά µόνο φορτία κατά το στάδιο της Εισαγωγής (βλ. Πίνακα Α2). στ) Πιστοποιητικά συστηµάτων ασφάλειας τροφίµων. Οι ΑΟΚ/ ΑΟ ζητούν από τις επιχειρήσεις να τους γνωστοποιήσουν εάν είναι πιστοποιηµένες για συστήµατα ασφάλειας τροφίµων σύµφωνα µε διεθνή πρότυπα από διαπιστευµένο - για το 8

9 σχετικό πεδίο - φορέα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, καθώς και να τους αποστείλλουν αντίγραφο του πιστοποιητικού τους εφόσον είναι πιστοποιηµένες. Στην περίπτωση που µη πιστοποιηµένες επιχειρήσεις, προσκοµίσουν βεβαιώσεις από επίσηµη κρατική αρχή ελέγχου ως προς την τήρηση από την επιχείρηση των αρχών του συστήµατος HACCP µε ηµεροµηνία επιθεώρησης έως και ένα έτος πριν από τις , θεωρούνται ως πιστοποιηµένες. Απουσία του προαναφερόµενου πιστοποιητικού ή βεβαίωσης συνεπάγεται και µεγαλύτερο κίνδυνο. Καλούνται οι ΑΟΚ/ ΑΟ να καταχωρήσουν την απουσία ή την ύπαρξη πιστοποιητικού/βεβαίωσης για κάθε επιχείρηση στην βάση δεδοµένων «ΜΕΝΟ». 2.4 Οι αρµόδιοι υπάλληλοι υπολογίζουν την συνολική βαθµολογία επικινδυνότητας του φορτίου, αθροίζοντας τις επιµέρους βαθµολογίες των κριτηρίων αξιολόγησης του κινδύνου. 2.5 Ακολούθως, χαρακτηρίζουν το κάθε φορτίο ως προς τον συνολικό κίνδυνο, βάσει της συνολικής βαθµολογίας από τον Πίνακα Β του Παραρτήµατος Ι της παρούσης. Από τον Πίνακα Β του Παραρτήµατος Ι της παρούσης, κατατάσσουν το εκάστοτε φορτίο στο αντίστοιχο επίπεδο ελέγχου. 2.6 Η Απόφαση διενέργειας Ελέγχου ανά προκαθορισµένο επίπεδο (ποσόστωση) ελέγχου γίνεται βάσει των αλγορίθµων του Πίνακα Γ του Παραρτήµατος Ι της παρούσης. Η κάθε ΑΟΚ/ ΑΟ τηρεί ετήσια (µε ηµεροµηνία έναρξης τις ) ηλεκτρονικά αρχεία ελέγχου (12 συνολικά φύλλα Excel), ένα για κάθε κατηγορία κινδύνου/επίπεδο ελέγχου, ήτοι Κατηγορία Α-(70%), Β-(50%), Γ-(30%), -(10%) ξεχωριστά για Εξαγωγές & Αποστολές, Εισαγωγές από τρίτες χώρες, και Ενδοκοινοτική διακίνηση από κράτη-µέλη προς την Ελλάδα (Στην κατηγορία Ε-(<2%) υπάγονται µόνο οι εγκεκριµένοι έµποροι). Σε αυτά τα αρχεία καταχωρούνται συνεχώς και αδιαλείπτως και 9

10 για κάθε φορτίο, ο αριθµός αναφοράς της Προηγούµενης Κοινοποίησης της βάσης δεδοµένων «ΜΕΝΟ» (σε περίπτωση ηλεκτρονικής καταχώρησης) ή αριθµός πρωτοκόλλου της (σε περίπτωση έντυπης λήψης) και δίπλα του ένας εννεαψήφιος κωδικός µε την µορφή ΑΑΑΑ,Χ,ΨΨΨΨ, όπου: - ΑΑΑΑ είναι ο αύξων αριθµός του φορτίου της εκάστοτε κατηγορίας κινδύνου, - Χ ο αριθµός 1 (σε περίπτωση διενέργειας επιθεώρησης ή απόφασης διενέργειας επιθεώρησης) ή Ο (σε περίπτωση µη διενέργειας επιθεώρησης) και - ΨΨΨΨ ο αύξων αριθµός των φορτίων του σχετικού επιπέδου ελέγχου που επιθεωρήθηκαν ή έχουν αποφασισθεί να επιθεωρηθούν. Με αυτό τον τρόπο οι ΑΟΚ/ ΑΟ ελέγχουν την τήρηση του αλγορίθµου λήψης απόφασης διενέργειας επιθεώρησης (απλά κοιτώντας αναλόγως του αλγορίθµου τις προηγούµενες καταχωρήσεις) καθώς και το απαιτούµενο επίπεδο ελέγχου (προκαθορισµένες ποσοστώσεις). Η χαµηλότερη κατηγορία κινδύνου δεν έχει σχετικό αλγόριθµο λήψης απόφασης. Σε αυτή την κατηγορία κινδύνου, γίνεται έλεγχος µόλις σε 2 φορτία για κάθε 101 φορτία, µε όποια σειρά αποφασίσει η εκάστοτε ΑΟΚ/ ΑΟ. Παράδειγµα 1 Εννεαψήφιου κωδικού: Ο Κωδικός 0234/1/0023 για το επίπεδο ελέγχου 10% κατά το στάδιο των εξαγωγών/αποστολών, σηµαίνει ότι το 234ο φορτίο το οποίο κατατάσσεται στην κατηγορία κινδύνου -(10%) και αφορά εξαγωγές/αποστολές, επιθεωρήθηκε ή έχει ληφθεί απόφαση επιθεώρησης (1) και ότι έχουν επιθεωρηθεί 23 φορτία από 234 της κατηγορίας -(10%) (συµπεριλαµβανοµένης και της απόφασης προς επιθεώρηση). Παράδειγµα 2 Εννεαψήφιου κωδικού: Ο Κωδικός 0979/0/489 για το επίπεδο ελέγχου 50% για το στάδιο των εισαγωγών, σηµαίνει ότι το 979ο φορτίο το οποίο κατατάσσεται στην κατηγορία κινδύνου Β-(50%), δεν επιθεωρήθηκε (0) και ότι έχουν επιθεωρηθεί 489 φορτία από τα 979 της κατηγορίας Β-(50%). Σε περίπτωση που για διαφόρους λόγους δεν τηρηθεί προσωρινώς ο εκάστοτε αλγόριθµος, οι ΑΟΚ/ ΑΟ διενεργούν κατά την κρίση τους επιθεωρήσεις, 10

11 φροντίζοντας όµως για την γρήγορη αποκατάσταση του αλγορίθµου και την τήρηση των επιπέδων ελέγχων. Η /νση ΜΤΠΕ δύναται να τροποποιεί τους σχετικούς αλγορίθµους σε τακτά χρονικά διαστήµατα, τους οποίους και διαβιβάζει στις ΑΟΚ/ ΑΟ. Με την έναρξη της ηλεκτρονικής εφαρµογής, η απόφαση διενέργειας επιθεώρησης θα λαµβάνεται αυτοµάτως από την βάση δεδοµένων «ΜΕΝΟ» βάσει τυχαίων αλγορίθµων. Επιπροσθέτως, µε την πλήρη ηλεκτρονική εφαρµογή του συστήµατος δεν θα τηρούνται τα προαναφερόµενα ηλεκτρονικά αρχεία ελέγχου (12 συνολικά φύλλα Excel), εφόσον όλη η πληροφορία θα βρίσκεται αποθηκευµένη στην βάση δεδοµένων «ΜΕΝΟ». 2.7 Μετά την λήψη απόφασης διενέργειας επιθεώρησης οι αρµόδιοι υπάλληλοι προβαίνουν σε επικοινωνία µε τον υπεύθυνο της επιχείρησης για τον καθορισµό των λεπτοµερειών. 2.8 Η Πραγµατοποίηση του Ελέγχου Εγγράφων, της Ταυτοποίησης και του Φυσικού Ελέγχου µε δειγµατοληψία ως προς την τήρηση των προδιαγραφών εµπορίας (π.χ. ποιότητα, ταξινόµηση, όρια ανοχής, παρουσίαση, σήµανση) του φορτίου, η έκδοση πιστοποιητικών συµµόρφωσης και η διαχείριση µη συµµορφούµενων φορτίων, λαµβάνει χώρα σύµφωνα µε τον Καν. (ΕΕ) 543/ Οι Εγκεκριµένοι έµποροι και µόνο αυτοί, εµπίπτουν αυτοδικαίως στην πιο χαµηλή κατηγορία κινδύνου Ε και τα φορτία τους που αφορούν εξαγωγές/αποστολές υπόκεινται σε ελέγχους σε ποσοστό µικρότερο του 2% επί του συνόλου των φορτίων τους. Επισηµαίνεται ότι τα φορτία των εγκεκριµένων εµπόρων υπάγονται σε ανάλυση επικινδυνότητας όταν αφορούν εισαγωγές ή ενδοικοινοτική διακίνηση από κράτη-µέλη της Ε.Ε. προς την Ελλάδα. 11

12 2.10 Σε περίπτωση υπόνοιας µη συµµόρφωσης ή καταγγελιών, πραγµατοποιούνται έκτακτοι έλεγχοι από τις ΑΟΚ/ ΑΟ και τα ΠΚΠΦΠΕ. Επιπλέον, είναι δυνατόν να πραγµατοποιούνται ανά πάσα στιγµή έκτακτοι έλεγχοι, ακόµη και όταν δεν υπάρχει υπόνοια µη συµµόρφωσης Για κάθε φορτίο το οποίο δεν επιθεωρείται, εκδίδεται από την αρµοδία ΑΟΚ/ ΑΟ «Βεβαίωση Απαλλαγής Ελέγχου», η οποία αποστέλλεται στην επιχείρηση για χρήση της κατά τον έλεγχο από τις τελωνειακές αρχές. Επίδειξη της Βεβαίωσης Απαλλαγής Ελέγχου στις τελωνειακές αρχές, απαλλάσσει το συγκεκριµένο φορτίο από την επίδειξη του πιστοποιητικού συµµόρφωσης του Καν. (ΕΕ) 543/2011. Η Βεβαίωση Απαλλαγής Ελέγχου, συντάσσεται σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Παραρτήµατος ΙΙΙ της παρούσης. Επισηµαίνεται ότι µε το ίδιο µεταφορικό µέσο µπορεί να µεταφέρονται φορτία τα οποία έχουν επιθεωρηθεί και συνοδεύονται από το Πιστοποιητικό Συµµόρφωσης που προβλέπει ο Καν.(ΕΕ) 543/2011, µαζί µε φορτία που δεν επιθεωρήθηκαν και συνοδεύονται από Βεβαίωση Απαλλαγής Ελέγχου Η /νση ΜΤΠΕ επιλέγει ετησίως τα κριτήρια αξιολόγησης του κινδύνου (τα οποία δύνανται να αλλάζουν), την βαρύτητά τους και τον αλγόριθµο κατάταξης του φορτίου στις κατηγορίες κινδύνου και τα καταγράφει στο ετήσιο σχέδιο επισήµων ελέγχων, το οποίο διαβιβάζει προς υλοποίηση στις αρµόδιες αρχές ελέγχου. Το ετήσιο σχέδιο επισήµων ελέγχων δύναται να τροποποιηθεί εντός του έτους εφαρµογής του εάν και εφόσον συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι. 3. είκτες εποπτείας και αξιολόγησης του συστήµατος Με την πλήρη ηλεκτρονική εφαρµογή του ηλεκτρονικού συστήµατος ελέγχων, η βάση δεδοµένων «ΜΕΝΟ» θα δύναται να παρέχει µια σειρά από στατιστικά στοιχεία, 12

13 προκειµένου η /νση ΜΤΠΕ να εποπτεύει και αξιολογεί στο σύστηµα. Για τον λόγο αυτό υιοθετούνται οι κάτωθι δείκτες: - Αριθµός επιθεωρήσεων ανά εξαγωγή/αποστολή, εισαγωγή, ενδοκοινοτική διακίνηση από κράτη-µέλη της Ε.Ε., ανά είδος προϊόντος, ανά επίπεδο ελέγχου, ανά ΑΟΚ/ ΑΟ και ανά Επιθεωρητή. Οι δείκτες θα εκφράζονται και σε ποσοστά επί των συνόλων/υποσυνόλων. - Πλήρωση σε ποσοστό, των προκαθορισµένων επιπέδων ελέγχου ανά κατηγορία κινδύνου ανά εξαγωγή/αποστολή, εισαγωγή, ενδοκοινοτική διακίνηση από κράτη- µέλη της Ε.Ε. και ανά ΑΟΚ/ ΑΟ. - Αριθµός Μη Συµµορφώσεων (κυρίων και δευτερευουσών) ανά εξαγωγή/αποστολή, εισαγωγή, ενδοκοινοτική διακίνηση από κράτη-µέλη της Ε.Ε., ανά είδος προϊόντος, ανά ΑΟΚ και ανά Επιθεωρητή. Οι δείκτες θα εκφράζονται και σε ποσοστά επί των συνόλων/υποσυνόλων. - Αριθµός µη Συµµορφώσεων για Προηγούµενες Κοινοποιήσεις ανά ΑΟΚ/ ΑΟ. Οι δείκτες θα εκφράζονται και σε ποσοστά επί των συνόλων/υποσυνόλων. Επιπροσθέτως, οι ΑΟΚ/ ΑΟ προβαίνουν ετησίως, µέσω σχετικών εντύπων στην λήψη των κάτωθι: - Αριθµό παραπόνων από τις επιχειρήσεις ανά ΑΟΚ/ ΑΟ. Οι δείκτες θα εκφράζονται και σε ποσοστά επί των συνόλων/υποσυνόλων. - Βαθµό ικανοποίησης των επιχειρήσεων σε σχέση µε τις επιθεωρήσεις ανά ΑΟΚ/ ΑΟ. Οι δείκτες θα εκφράζονται και σε ποσοστά επί των συνόλων/υποσυνόλων. Οι φόρµες των σχετικών εντύπων, διαβιβάζονται από την /νση ΜΤΠΕ, στις ΑΟΚ/ ΑΟ στο τέλος κάθε έτους εφαρµογής του συστήµατος ελέγχων. Ακολούθως οι ΑΟΚ/ ΑΟ τις αποστέλλουν για συµπλήρωση στις επιχειρήσεις, οι οποίες τις επιστρέφουν στις ΑΟΚ/ ΑΟ. Οι ΑΟΚ/ ΑΟ διαβιβάζουν τα σχετικά έντυπα στην /νση ΜΤΠΕ. 13

14 4. Εφαρµογή συστήµατος ανάλυσης επικινδυνότητας 4.1 Η ηµεροµηνία έναρξης του συστήµατος ανάλυσης επικινδυνότητας από τις αφορά την χειροκίνητη εφαρµογή, εφόσον όλες ανεξαιρέτως οι ΑΟΚ/ ΑΟ θα πρέπει να προβαίνουν στους σχετικούς υπολογισµούς που αφορούν την επικινδυνότητα των φορτίων µε τον τρόπο που περιγράφεται στην παρούσα. Μέχρι το διάστηµα έναρξης της χειροκίνητης εφαρµογής του συστήµατος ελέγχων, καλούνται οι ΑΟΚ/ ΑΟ όπως προβούν στην καταχώρηση στην βάση δεδοµένων «ΜΕΝΟ» και στο ηλεκτρονικό αρχείο ελέγχου Επιχειρήσεων (φύλλα excel) όλων των απαραίτητων στοιχείων που προαναφέρθηκαν στην παρ. 2 της παρούσης για το διάστηµα έως και τις , προκειµένου να αρχίσει η απρόσκοπτα η χειροκίνητη εφαρµογή του συστήµατος. Επισηµαίνεται ότι η καταχώρηση των εκάστοτε απαραίτητων δεδοµένων στην βάση δεδοµένων «ΜΕΝΟ».θα λαµβάνει χώρα υποχρεωτικώς και µετά τις Πρόθεση του Υπουργείου µας είναι η πιλοτική ηλεκτρονική εφαρµογή του συστήµατος ελέγχων από τον Μάρτιο του 2014, σε 5 επιλεγµένες ΑΟΚ/ ΑΟ. Ακολούθως από τον Σεπτέµβριο του 2014, προβλέπεται η πλήρης ηλεκτρονική εφαρµογή του συστήµατος ελέγχων σε όλη την επικράτεια. Στην πλήρη ηλεκτρονική εφαρµογή του συστήµατος ελέγχων, οι Προηγούµενες Κοινοποιήσεις θα γίνονται υποχρεωτικώς µε ηλεκτρονικό τρόπο για όλες τις επιχειρήσεις, η βάση δεδοµένων «ΜΕΝΟ» θα µετασχηµατίζει όλα τα δεδοµένα σε βαθµολογία κινδύνου και οι ενσωµατωµένοι αλγόριθµοι λήψης απόφασης θα υποδεικνύουν αυτοµάτως σε ποια φορτία θα πρέπει να διενεργηθεί έλεγχος κάθε φορά που θα καταχωρείται σε αυτή Προηγούµενη Κοινοποίηση. Ακολούθως οι ΑΟΚ/ ΑΟ θα προβαίνουν στις επιθεωρήσεις που θα τους υποδεικνύει το σύστηµα χωρίς περαιτέρω απώλεια χρόνου και οι Τελωνειακές αρχές θα ενηµερώνονται άµεσα εφόσον τόσο το Πιστοποιητικό Συµµόρφωσης, όσο και η Βεβαίωση Απαλλαγής Ελέγχων θα είναι ηλεκτρονικά. Με την πλήρη εφαρµογή του ηλεκτρονικού συστήµατος, τα µοναδικά στοιχεία που θα καταχωρούνται από τις ΑΟΚ/ ΑΟ στη 14

15 βάση δεδοµένων «ΜΕΝΟ» θα είναι µόνο ευρήµατα µη Συµµορφώσεων και επιπροσθέτως δεν θα υπάρχει η ανάγκη τήρησης άλλων εντύπων ή ηλεκτρονικών αρχείων εφόσον το σύνολο της πληροφορίας θα εµπεριέχεται στην βάση δεδοµένων «ΜΕΝΟ». Καλούνται οι ΑΟΚ/ ΑΟ για την άµεση εφαρµογή της παρούσης. Συνηµµένα Παραρτήµατα: 1. Παράρτηµα Ι Πίνακες Ανάλυσης Επικινδυνότητας (σελίδες 5) 2. Παράρτηµα ΙΙ Παράδειγµα Υπολογισµού (σελίδες 2) 3. Παράρτηµα ΙΙΙ Υπόδειγµα Βεβαίωσης Απαλλαγής Ελέγχου (σελίδα 1) Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΟΣΧΟΣ ΚΟΡΑΣΙ ΗΣ 15

16 ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΝΟΜΗΣ Ι. ΑΠΟ ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1. Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Έδρες τους 2. Περιφερειακές Ενότητες ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής/ ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας Έδρες τους 3. ιεύθυνση Πληροφορικής Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων 4. Γενική /νση Τελωνείων και ΕΦΚ - 19 η /νση Τελωνειακών ιαδικασιών Καρ. Σερβίας 10, Αθήνα ΙΙ. ΑΠΟ ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Γραφεί 1. Γραφείο Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Αθ. Τσαυτάρη Γρα 2. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. κ. Μ. Χαρακόπουλου 3. Γραφείο Γεν. Γραµµατέα κ. Μ. Κορασίδη 4. Γραφείο Γεν. Γραµµατέα Αγροτικής Πολιτικής και ιεθνών Σχέσεων κ.. Μελά 5. /νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής 6. /νση Παραγωγής και Αξιοποίησης Προϊόντων ενδροκηπευτικής 7. /νση Βιολογικής Γεωργίας 8. /νση Αγροτικής Πολιτικής & Τεκµηρίωσης 9. ΕΦΕΤ Κηφισίας 124 & Ιατρίδου Αµπελόκηποι 10. Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Γενική Γραµµατεία Εµπορίου Πλ. Κάνιγγος, Αθήνα 16

17 11. Σύνδεσµος Εµπόρων Κεντρικής Λαχαναγοράς Αθηνών Πύργου 1 & Κέννεντυ Αγ. Ιωάννης Ρέντη 12. Σύνδεσµος Εµπόρων Κεντρικής Λαχαναγοράς Θεσσαλονίκης Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 13. Σύνδεσµος Ελλ. Επιχειρήσεων Εξαγωγής, ιακίνησης Φρούτων Λαχανικών και Χυµών Αιόλου Αθήνα 14. Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος Μοριχόβου Θεσσαλονίκη 15. Σύνδεσµος Συσκευαστικών Επιχειρήσεων φρέσκων φρούτων και Λαχανικών ηµοκρατίας 1 Α & Στρ. Παπάγου2, Μελίσσια Αθήνα 16. ΠΑΣΕΓΕΣ Αρκαδίας 26 & Μεσογείων Αθήνα 17. Πανελλαδική Οµοσπονδία Συλλόγων Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων Πωλητών Λαϊκών Αγορών Θηβών Περιστέρι 18. Πανελλήνια Οµοσπονδία Σωµατείων Πωλητών Λαϊκών Αγορών Παπαδιαµάντη 2 & Πελασγίας Περιστέρι 17

18 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Πίνακας Α1. Αξιολόγηση Κινδύνου Φορτίων-ΕΞΑΓΩΓΕΣ/ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ προς κράτη-µέλη της Ε.Ε. α/α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ 1. Μέγεθος Ετήσιας ιακινούµενης ποσότητας 2. Είδος προϊόντος (Προδιαγραφές Εµπορίας) 3. Στάδιο Παραγωγικής Περιόδου (Συγκοµιδή) 4. Ευρήµατα Προηγούµενων Ελέγχων (Μέση Ετήσια Επιβάρυνση) 5. Συστήµατα ιαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίµων Πολύ Υψηλός (100) > 861 τόνων - Πρώτη εβδοµάδα παραγωγής >11,01 - Υψηλός (71) τόνοι Προϊόντα µε ειδικές προδιαγραφές εµπορίας Τελευταία εβδοµάδα παραγωγής 10,01-11 Μη Ύπαρξη πιστοποιηµένου Συστήµατος Μεσαίος (43) τόνοι - - 9, Χαµηλός (14) τόνοι Προϊόντα µε γενικές προδιαγραφές εµπορίας Ενδιάµεσο στάδιο παραγωγής 8-9 Ύπαρξη πιστοποιηµένου Συστήµατος Πολύ Χαµηλός (3) < 1 85 τόνοι - - < 8-18

19 Πίνακας Α2. Αξιολόγηση Κινδύνου Φορτίων-ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ από Τρίτες Χώρες α/α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ 1. Μέγεθος Ετήσιας ιακινούµενης ποσότητας 2. Είδος προϊόντος (Προδιαγραφές Εµπορίας) 3. Απόσταση από περιοχή Προέλευσης/ Καταγωγής 4. Ευρήµατα Προηγούµενων Ελέγχων (Μέση Ετήσια Επιβάρυνση) 5. Συστήµατα ιαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίµων Πολύ Υψηλός (100) Υψηλός (71) > 861 τόνων τόνοι Προϊόντα µε ειδικές προδιαγραφές εµπορίας - Αµερική, Απω Ανατολή, Ωκεανία, Κεντρική & Νότιος Αφρική Βόρειος Αφρική, Αραβία, Εγγύς & Μέση Ανατολή, Κεντρική Ασία, Ρωσία >11,01 10, Μη Ύπαρξη πιστοποιηµένου Συστήµατος ιαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίµων Μεσαίος (43) τόνοι Προϊόντα µε γενικές προδιαγραφές εµπορίας Ευρώπη (εκτός Ε.Ε. και Ρωσίας) 9, Χαµηλός (14) τόνοι Ύπαρξη πιστοποιηµένου Συστήµατος ιαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίµων Πολύ Χαµηλός (3) < 1 85 τόνοι - - <8-19

20 Πίνακας Α3. Αξιολόγηση Κινδύνου Φορτίων-Ενδοκοινοτική διακίνηση από κράτη-µέλη προς Ελλάδα α/α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ 1. Μέγεθος Ετήσιας ιακινούµενης ποσότητας 2. Είδος προϊόντος (Προδιαγραφές Εµπορίας) 3. Ευρήµατα Προηγούµενων Ελέγχων (Μέση Ετήσια Επιβάρυνση) 4. Συστήµατα ιαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίµων Πολύ Υψηλός (100) > 861 τόνων Προϊόντα µε ειδικές προδιαγραφές εµπορίας >11,01 - Υψηλός (71) τόνοι Προϊόντα µε γενικές προδιαγραφές εµπορίας 10,01-11 Μη Ύπαρξη πιστοποιηµένου Συστήµατος ιαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίµων Μεσαίος (43) τόνοι - 9, Χαµηλός (14) τόνοι Ύπαρξη πιστοποιηµένου Συστήµατος ιαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίµων Πολύ Χαµηλός (3) < 1 85 τόνοι - <8-20

21 Πίνακας Β. Αντιστοίχιση συνολικής βαθµολογίας, κατηγοριοποίησης κινδύνου και επιπέδου ελέγχου Φορτίων ΑΔΑ: ΒΛ9ΑΒ-ΜΨ8 Συνολική Βαθµολογία Φορτίου Κατηγορία Κινδύνου Επίπεδο Ελέγχου κατά τις Εξαγωγές & Αποστολή Συνολική Βαθµολογία Φορτίου Κατηγορία Κινδύνου Επίπεδο Ελέγχου κατά τις Εισαγωγές από Τρίτες Χώρες Συνολική Βαθµολογία Φορτίου Κατηγορία Κινδύνου Επίπεδο Ελέγχου κατά Ενδοκοινοτική ιακίνηση από κράτη-µέλη προς Ελλάδα Α 70% Α 70% Α 70% Β 50% Β 50% Β 50% Γ 30% Γ 30% Γ 30% % % % - Ε 2% - Ε 2% - Ε 2% 21

22 Πίνακας Γ. Αλγόριθµοι Λήψης Απόφασης διενέργειας Επιθεωρήσεων Κατηγορία Κινδύνου Επίπεδο Ελέγχου ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ανά 10 ΦΟΡΤΙΑ (1 ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ) (0 ΜΗ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ) Α-70% Β-50% Γ-30% % Ε-2% Θα επιθεωρούνται 2 φορτία στα 101 φορτία αυτής της κατηγορίας άνευ ειδικού αλγορίθµου. 22

23 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Παράδειγµα Υπολογισµού Έστω ότι στην ηλεκτρονική βάση δεδοµένων «ΜΕΝΟ» έχει καταχωρηθεί Προηγούµενη Κοινοποίηση που αφορά αποστολή φορτίου µήλων από την Ελλάδα στην Ολλανδία της επιχείρησης Χ κατά το στάδιο της τελευταίας εβδοµάδας συγκοµιδής. - Εφόσον έχουµε ενδοκοινοτική διακίνηση από την Ελλάδα προς κράτος-µέλος της Ε.Ε., ανατρέχουµε στον Πίνακα Α1. - Από τα στοιχεία στην βάση δεδοµένων «ΜΕΝΟ», φαίνεται ότι η επιχείρηση Χ διακίνησε για το διάστηµα από έως και , συνολικά (ανεξαρτήτως προϊόντων και σταδίων εξαγωγής/αποστολής, εισαγωγής, ενδοκοινοτικής διακίνησης από κράτη-µέλη της Ε.Ε. προς την Ελλάδα) 891 τόνους. Το µέγεθος της διακινούµενης ποσότητας αντιστοιχεί σε Πολύ Υψηλό Κίνδυνο (Α) που βαθµολογείται µε 100 πόντους. - Τα µήλα σύµφωνα µε τον Καν. (ΕΕ) 543/2011 έχουν ειδικές προδιαγραφές εµπορίας, που αντιστοιχούν σε Υψηλό Κίνδυνο (Β) που βαθµολογείται µε 71 πόντους. - Η προηγούµενη κοινοποίηση βάσει του σχετικού πίνακα παραγωγικής περιόδου της ΑΟΚ/ ΑΟ, έγινε κατά την τελευταία εβδοµάδας της παραγωγικής περιόδου που αντιστοιχεί σε Υψηλό Κίνδυνο (Β) που βαθµολογείται µε 71 πόντους. - Από το ηλεκτρονικό αρχείο ελέγχου Επιχειρήσεων (φύλλα excel), διαπιστώνεται ότι η επιχείρηση Χ κατά ελέγχους του προηγούµενου έτους (από έως ) παρουσίασε 5 κύριες µη Συµµορφώσεις και 5 δευτερεύουσες µη Συµµορφώσεις. Η συνολική βαθµολογία επιβάρυνσης είναι (2 Χ 5) + 5 = 15 πόντοι. Από τα στοιχεία του ηλεκτρονικού αρχείου ελέγχου Επιχειρήσεων ή από στοιχεία που απέστειλε η ίδια η επιχείρηση, διαπιστώθηκε ότι η επιχείρηση διακίνησε κατά το προηγούµενο έτος (από έως ) 360 φορτία. Η Μέση Βαθµολογία Επιβάρυνσης είναι (100 Χ 23

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: «Ψηφιακή Αναγγελία διακίνησης Νωπών Οπωροκηπευτικών στο ΜΕΝΟ (Μητρώο Εµπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών)»

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: «Ψηφιακή Αναγγελία διακίνησης Νωπών Οπωροκηπευτικών στο ΜΕΝΟ (Μητρώο Εµπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ : Α Ταχ. /νση : Αχαρνών 2 Ταχ. Κώδικας : 101 76 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

: Αχαρνών 2 : : , : : Κ. Τζήµας, Ε. Σκουρογιάννη :

: Αχαρνών 2 : : , : : Κ. Τζήµας, Ε. Σκουρογιάννη : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2/ 12/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. Πρωτ. : 5651/148826 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ: Α Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: «Συµπλήρωση της Εγκυκλίου 1965/ (Α Α: 69Ε2Β- ΗΩΕ)»

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: «Συµπλήρωση της Εγκυκλίου 1965/ (Α Α: 69Ε2Β- ΗΩΕ)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ : Α Ταχ. /νση : Αχαρνών 2 Ταχ. Κώδικας : 101 76 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑνασχεδιασµόςΜΕΝΟ. Παρουσίαση: Τζήµας Κων/νος. νος /νση. Μεταποίησης & Ποιοτικού Ελέγχου Ιουνίου 2017, Υπ.Α.Α.Τ.

ΑνασχεδιασµόςΜΕΝΟ. Παρουσίαση: Τζήµας Κων/νος. νος /νση. Μεταποίησης & Ποιοτικού Ελέγχου Ιουνίου 2017, Υπ.Α.Α.Τ. ΑνασχεδιασµόςΜΕΝΟ Παρουσίαση: Τζήµας Κων/νος νος (ktzimas@minagric.gr) /νση Μεταποίησης & Ποιοτικού Ελέγχου 22-23Ιουνίου 2017, Υπ.Α.Α.Τ. Περιεχόµενα α - Νοµικό πλαίσιο - Σκοπός και στόχοι - Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΞΒ-ΥΩΡ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΕΖΞΒ-ΥΩΡ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Αχαρνών 2, 101 76 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Έγκριση Εγκαταστάσεων που παράγουν φύτρα» Σχετ.: Το με αριθμ. 2695/69206/ (ΑΔΑ: ΒΕΖΞΒ-ΥΩΡ) έγγραφό μας

Θέμα: «Έγκριση Εγκαταστάσεων που παράγουν φύτρα» Σχετ.: Το με αριθμ. 2695/69206/ (ΑΔΑ: ΒΕΖΞΒ-ΥΩΡ) έγγραφό μας Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Πληροφορίες: K. Τζήμας, Κ. Βαλσαμάκη Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

K E O Σ Ο Ε Π Ρ Ο Σ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝ/ΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΕΟΣΟΕ ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Νο 68. Κύριε Διευθυντά,

K E O Σ Ο Ε Π Ρ Ο Σ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝ/ΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΕΟΣΟΕ ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Νο 68. Κύριε Διευθυντά, K E O Σ Ο Ε ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 73, 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: (210) 6923102 6923291 6928224 FAX: (210) 6981182 e-mail : keosoe@otenet.gr Αριθμ. πρωτ: 310/1064 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Σε συνέχεια των εγγράφων (σχετ. 1 και 2) µε τα οποία έχετε ενηµερωθεί για:

Σε συνέχεια των εγγράφων (σχετ. 1 και 2) µε τα οποία έχετε ενηµερωθεί για: Αθήνα, 11.09.2014 Αρ. Αριθµ. Πρωτ.:14995 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Προς: Π.Α. Ταχ. /νση: Λ. Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 Ταχ. Κώδικας: 11526, Αθήνα Πληροφορίες: Τηλέφωνο: 210 6971570-582- 543 Fax: 210 6971501 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ. : ΚΥΑ 5833/155045 (Β 3324 ).

Σχετ. : ΚΥΑ 5833/155045 (Β 3324 ). Αθήνα 23 /1 /2014 Α.Π.: 312/9978 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ Πληρ: Χαρ. Μουλκιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1. /ΝΣΗ ΜΤΠΕΠΦΠ -ΤΜΗΜΑ A 2. /ΝΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Πληροφορίες: 1. Θ. Καράµπελα,

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ξ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Κ Α Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν

Ε Ξ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Κ Α Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν Ε Ξ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Κ Α Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Πεδίο εφαρµογής Ο κανονισµός ισχύει για φορτία τροφίµων που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα I του παρόντος κανονισµού.

1. Πεδίο εφαρµογής Ο κανονισµός ισχύει για φορτία τροφίµων που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα I του παρόντος κανονισµού. Ε Ξ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Κ Α Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ιευκρινήσεις επί της εγκυκλίου 1568/45937/ αναφορικά µε την καταχώρηση εµπόρων ζωικών υποπροϊόντων»

ΘΕΜΑ: «ιευκρινήσεις επί της εγκυκλίου 1568/45937/ αναφορικά µε την καταχώρηση εµπόρων ζωικών υποπροϊόντων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 24/ 03/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 1028/34552 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25 / 6 / 2015 ΑΠ: 422/2015. ΠΡΟΣ: Όπως Π

Αθήνα, 25 / 6 / 2015 ΑΠ: 422/2015. ΠΡΟΣ: Όπως Π ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ Αθήνα, 25 / 6 / 2015 ΑΠ: 422/2015 ΠΡΟΣ: Όπως Π ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικά προσωρινά έκτακτα μέτρα στήριξης παραγωγών ορισμένων φρούτων και λαχανικών»

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικά προσωρινά έκτακτα μέτρα στήριξης παραγωγών ορισμένων φρούτων και λαχανικών» ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18/03/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αρ. πρωτ.: 1316/31993 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα 07 / 08 /2013 Αρ. Πρωτ. 3742/97864

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα 07 / 08 /2013 Αρ. Πρωτ. 3742/97864 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ Ταχ. /νση: Αχαρνών 2,101 76, ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 03-09-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Aρ. πρωτ.: 3672/109689 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΩΝ ΜΗΛΟΕΙ ΩΝ ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών

Διαβάστε περισσότερα

: Αχαρνών 2 : : , : : Κ. Τζήµας, Ε. Σκουρογιάννη :

: Αχαρνών 2 : : , : : Κ. Τζήµας, Ε. Σκουρογιάννη : ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27/09/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. Πρωτ. :4453/116157 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤ/ΣΗΣ, ΤΥΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ: Α Ταχ. /νση Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα 05/08/2014 Αρ. Πρωτ. 2988/89710 ΠΡΟΣ: Ως Π.

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα 05/08/2014 Αρ. Πρωτ. 2988/89710 ΠΡΟΣ: Ως Π. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ Ταχ. /νση: Αχαρνών 2,101 76, ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ -Αναρτητέα στο διαδίκτυο- ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13/12/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 6743/155668 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 09-03-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αρ.Πρωτ.: 1176/27357 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΕΝΔΡΩΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αρ. Πρωτ.: 4879/ Ν.Π...

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αρ. Πρωτ.: 4879/ Ν.Π... ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτ.: 4879/12.04.2017 Ν.Π... Πληροφορίες: Τµήµα Εκπαίδευσης - /νση Εκπαίδευσης Προς: Πίνακας Αποδεκτών - Ενηµέρωσης και Πληροφορικής. (Αποστολή µε e-mail) Τηλέφωνα επικοινωνίας:

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα ιαχείρισης ιεργασιών & Μελλοντικά Βήµατα

Σύστηµα ιαχείρισης ιεργασιών & Μελλοντικά Βήµατα Σύστηµα ιαχείρισης ιεργασιών & Μελλοντικά Βήµατα Παρουσίαση: Τζήµας Κων/νος νος (ktzimas@minagric.gr) /νση Μεταποίησης & Ποιοτικού Ελέγχου www.minagric.grww.minagric.gr Αγρότης Επιχειρηµατίας Μεταποίηση

Διαβάστε περισσότερα

2. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. Έδρες τους ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

2. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. Έδρες τους ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17 4 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. πρωτ: 5103/51643 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΤΒ-2ΦΧ ΑΝΑΡΤΗΤΕO ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΡΤΒ-2ΦΧ ΑΝΑΡΤΗΤΕO ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Αχαρνών 2, 10176 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΦΒ-9ΣΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΝΦΒ-9ΣΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17-01-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.: 402/6634 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα 07 / 09 / 2012 Αρ. Πρωτ. 4245/92160 ΠΡΟΣ: 1. ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Έδρες τους 2. Π.Κ.Π.Φ και Π.Ε.

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα 07 / 09 / 2012 Αρ. Πρωτ. 4245/92160 ΠΡΟΣ: 1. ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Έδρες τους 2. Π.Κ.Π.Φ και Π.Ε. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ Ταχ. /νση: Αχαρνών 2,101 76, ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α3ΚΗ-ΒΗ. tarification@gcsl.gr

ΑΔΑ: 4Α3ΚΗ-ΒΗ. tarification@gcsl.gr 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, 14 Ιουνίου 2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΝΒ-ΖΞ1 Ε Ξ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Κ Ω Σ Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΑΝΑΡΤΗΤΕO ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΗΝΒ-ΖΞ1 Ε Ξ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Κ Ω Σ Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΑΝΑΡΤΗΤΕO ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ε Ξ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Κ Ω Σ Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1. /ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΜΤΠΕ) ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

θέµα: Απαραίτητα ικαιολογητικά για την διαδικασία «Έκδοσης Απόφασης Τέλους Σειράς»

θέµα: Απαραίτητα ικαιολογητικά για την διαδικασία «Έκδοσης Απόφασης Τέλους Σειράς» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17 Νοεµβρίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αριθµός Πρωτ.: 71822/3841 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, 05/01/2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 6Θ38Η-4ΗΑ Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2017 Αριθ. Πρωτ.:ΔΤΔ Γ ΕΞ 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 6Θ38Η-4ΗΑ Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2017 Αριθ. Πρωτ.:ΔΤΔ Γ ΕΞ 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 6Θ38Η-4ΗΑ Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2017 Αριθ. Πρωτ.:ΔΤΔ Γ 1016093 ΕΞ 2017 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΙΜΟΙ ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΡΑΒ ΟΙ, ΡΟΛΛΟΙ, ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Έκδοση/ Τροποποίηση : 02/00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΘΟ0-ΒΥ1. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 4/9/2012 Αρ. Πρωτ.:οικ.2297

ΑΔΑ: Β4ΘΟ0-ΒΥ1. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 4/9/2012 Αρ. Πρωτ.:οικ.2297 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 4/9/2012 Αρ. Πρωτ.:οικ.2297

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/01 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Μ. Πιτσίκα/ Ξ. Παπαϊωάννου Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: ΔΔΘΤΟΚ Β ΕΞ 2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: ΔΔΘΤΟΚ Β ΕΞ 2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΔΑ: Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2016 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜ/ΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΤΕΛ/ΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς : Ώπως Π.Δ

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς : Ώπως Π.Δ ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ Αθήνα 14-9-2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Αρ. Πρωτ : 99898 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τ. ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ Προς : Ώπως Π.Δ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: O N. 4235/2014 και ο Αµπελοοινικός τοµέας.

ΘΕΜΑ: O N. 4235/2014 και ο Αµπελοοινικός τοµέας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ Πληροφορίες: Χαρ. Μουλκιώτης Κ. Κουτσούµπα Τηλ.: +30 210-2124288,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞ4Η-Σ8Ω. Αθήνα, 19/3/2014

ΑΔΑ: ΒΙΞ4Η-Σ8Ω. Αθήνα, 19/3/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ: Α -Β 2. 14 η Δ/ΝΣΗ Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ Β 3. Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

C:\Users\User\Documents\Τμήμα Β\Ιαπωνία Ραδιενέργεια\Έλεγχος Εισαγωγών Για Ραδιενέργεια.Docx\ιγ

C:\Users\User\Documents\Τμήμα Β\Ιαπωνία Ραδιενέργεια\Έλεγχος Εισαγωγών Για Ραδιενέργεια.Docx\ιγ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 23/05/2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ. 30/003/491 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Νέας Πλατφόρμας Μητρώου Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών (ΜΕΝΟ)

Οδηγίες Χρήσης Νέας Πλατφόρμας Μητρώου Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών (ΜΕΝΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12.01.2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 117/3552 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ξ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Κ Ω Σ Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν

Ε Ξ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Κ Ω Σ Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν Ε Ξ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Κ Ω Σ Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1. /ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ : Καθορισμός δικαιολογητικών για την καταβολή της ενίσχυσης σχετικά με τα προσωρινά έκτατα μέτρα στα ροδάκινα νεκταρίνια, έτος 2014

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ : Καθορισμός δικαιολογητικών για την καταβολή της ενίσχυσης σχετικά με τα προσωρινά έκτατα μέτρα στα ροδάκινα νεκταρίνια, έτος 2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ Αθήνα 17 Οκτωβρίου 2014 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Αρ. Πρωτ : 145864 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τ. ΑΣΗΜΑΚΗΣ Προς : Ώπως Π.Δ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.4. ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013. Αλιείας

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.4. ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013. Αλιείας ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Αθήνα: 03.09.2010 ΑΡΜΟ ΙΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αρ. Πρωτ :105681 Αλιείας ΤΜΗΜΑ: Μέτρων Αγροτικής Ανάπτυξης Άξονα Ι & ΙΙ ΗΜΟΣΙΟ Πληρ.: Γεωργοπούλου Α., Τσαλέρα Ε. Τηλ. 210-2125443,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 /04/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 /04/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 /04/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: 1104/44040 ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΦΕΚ : 1264/Β/2015 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΑ

Διαβάστε περισσότερα

-ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ-

-ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ- -ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20/01/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: 380/5792 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝ ΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

-ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ-

-ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ- -ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30.12.2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.: 6050/165491 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ-ΜΗΛΟΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, ΑΡ. ΠΡΩΤ: ΠΡΟΣ: Π. Α. «Χορήγηση βεβαίωσης καταλληλότητας για την αδειοδότηση εγκαταστάσεων μεταποίησης φυτικών προϊόντων»

Αθήνα, ΑΡ. ΠΡΩΤ: ΠΡΟΣ: Π. Α. «Χορήγηση βεβαίωσης καταλληλότητας για την αδειοδότηση εγκαταστάσεων μεταποίησης φυτικών προϊόντων» Αθήνα, 30-7-2008 ΑΡ. ΠΡΩΤ: 11699 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣ: Π. Α. Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 Ταχ. Κωδ: 11526 Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΗ0-2ΚΑ. Fax :

ΑΔΑ: Β4ΩΗ0-2ΚΑ. Fax : Αναρτητέο στο διαδίκτυο Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 06-04-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΣΩΝ Αριθµ. πρωτ : οικ.168029/ 1078 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: 17784

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: 17784 Ν.Π.Δ.Δ. Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 14 & Ιατρίδου Ταχ. Κώδικας: 1156 Πληρ. : Β. Γκατζιός Α. Βαραγγούλη Α. Βακαλόπουλος Τηλ. : 10 6971543 Φαξ : 10 697169 e-mail : @efet. Αθήνα, 11-1-009

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Ρύθµιση του περιεχοµένου και του τρόπου άσκησης των ποιοτικών ελέγχων και κάθε άλλου σχετικού θέµατος»

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Ρύθµιση του περιεχοµένου και του τρόπου άσκησης των ποιοτικών ελέγχων και κάθε άλλου σχετικού θέµατος» ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2011 ΑΠ 7950 / 159 Πληροφ.:Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ)

Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 7.3 : «ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ» Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ Κ.Π.Σ. 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ Αγροτική Ανάπτυξη Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου

Διαβάστε περισσότερα

-ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ- ΑΠΟΦΑΣΗ

-ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ- ΑΠΟΦΑΣΗ -ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30.12.2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.: 6055/165510 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ-ΜΗΛΟΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2013 ΚΩΔ.ΑΡΧΕΙΟΥ 301.21 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ Γ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αρ. Πρωτ.: Δ17Γ5002426ΕΞ2013 ΔΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5/9/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ.: 3715/110509 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ TMHMA B ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ-ΜΗΛΟΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Συστάσεις για βελτίωση του συστήµατος επίσηµων ελέγχων των ΠΟΠ/ΠΓΕ προϊόντων του αµπελοοινικού τοµέα»

ΘΕΜΑ: «Συστάσεις για βελτίωση του συστήµατος επίσηµων ελέγχων των ΠΟΠ/ΠΓΕ προϊόντων του αµπελοοινικού τοµέα» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Μαρτίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ:

EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Μαρτίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ: EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Μαρτίου 2004. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΙΑ Π/Α/5291 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Fax:2109212090 e-mail: mgaspari@minagric.gr

Fax:2109212090 e-mail: mgaspari@minagric.gr Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αθήνα 31-7-2015 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 7322/85332 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓENΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΠ ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΛΑΙΑΣ Αθήνα, 14.07.2011 Αριθ. Πρωτ.: 177145 ΘΕΜΑ: Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

-ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ- ΑΠΟΦΑΣΗ

-ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ- ΑΠΟΦΑΣΗ -ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30.12.2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.: 6048/165487 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ-ΜΗΛΟΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 11 Αυγούστου 2011. Αρ.πρωτ.: 12 1113908 ΕΞ 2011. ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π..

ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 11 Αυγούστου 2011. Αρ.πρωτ.: 12 1113908 ΕΞ 2011. ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10 Τ.Κ. : 101 84

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 1 & 2 ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 68 ΤΟΥ ΚΑΝ. (ΕΚ) 73/2009»

ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 1 & 2 ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 68 ΤΟΥ ΚΑΝ. (ΕΚ) 73/2009» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ. ΑΡΜΟΔΙΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ: 1) ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ 2) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αθήνα: 03/02/2014 Αρ. Πρωτ.:13022 ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας Διανομής ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓENΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΛΑΙΑΣ Αθήνα, 13. 05.2010 Αριθ. Πρωτ.: 263343 ΘΕΜΑ: «Λεπτοµέρειες εφαρµογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝΑ Α Α Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ( Προσωρινά στοιχεία )

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ( Προσωρινά στοιχεία ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πληροφορίες: /νση Στατιστικών Τοµέα Εµπορίου και Υπηρεσιών Τµήµα Εξωτερικού Εµπορίου Ελένη Πανδή, Ασηµίνα Κατρή Τηλ : 213 1352042, 2385 Fax : 213 1352398 e-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.02.16 14:42:54 EET Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ για ενέργεια: Α. Περιφερειακές ιαχειριστικές Αρχές CITES: 1 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ CITES ΑΤΤΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ για ενέργεια: Α. Περιφερειακές ιαχειριστικές Αρχές CITES: 1 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ CITES ΑΤΤΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 16-04-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθµ. πρωτ : 124269/1790 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

H Προϊσταµένη της ιεύθυνσης

H Προϊσταµένη της ιεύθυνσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Aθήνα, 10/12/2015 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 4701/138084 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 29/24 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/186 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Φεβρουαρίου 2017 για τον καθορισμό ειδικών όρων που πρέπει να εφαρμόζονται στις εισαγωγές στην Ένωση φορτίων από ορισμένες τρίτες χώρες

Διαβάστε περισσότερα

προηγούµενης ακρόασης του ενδιαφεροµένου ισχύει και για κάθε διοικητική ενέργεια ή µέτρο που λαµβάνεται σε βάρος των δικαιωµάτων ή συµφερόντων του.

προηγούµενης ακρόασης του ενδιαφεροµένου ισχύει και για κάθε διοικητική ενέργεια ή µέτρο που λαµβάνεται σε βάρος των δικαιωµάτων ή συµφερόντων του. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Απριλίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : «Συμπληρωματικές οδηγίες και διευκρινήσεις για την εξαγωγή των εμπορευμάτων στο πλαίσιο του Συστήματος Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων REX.

Θέμα : «Συμπληρωματικές οδηγίες και διευκρινήσεις για την εξαγωγή των εμπορευμάτων στο πλαίσιο του Συστήματος Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων REX. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Β ΑΔΑ:6ΡΣΛΗ-ΛΓΦ Αθήνα, 6 Απριλίου 2017

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9-09-2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αρ.Πρωτ.: 4148/99295 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΕΝΔΡΩΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς : Ώπως Π.Δ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς : Ώπως Π.Δ ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ Αθήνα ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Αρ. Πρωτ : 99898 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τ. ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: «Προέγκριση επενδυτικού σχεδίου στα πλαίσια του Μέτρου 123Α του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης ».

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: «Προέγκριση επενδυτικού σχεδίου στα πλαίσια του Μέτρου 123Α του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ & ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Β ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Αθήνα, 04-08-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Αποδεικτικό ενημερότητας ή πληροφόρηση για τη φορολογική ενημερότητα φυσικών ή μη φυσικών προσώπων ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου».

ΘΕΜΑ : «Αποδεικτικό ενημερότητας ή πληροφόρηση για τη φορολογική ενημερότητα φυσικών ή μη φυσικών προσώπων ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. Γ.Γ.Π.Σ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΕ.Π.Υ.Ο 30η Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Χανδρή 1 & Θεσσαλονίκης Ταχ. Κωδ. : 18346 Μοσχάτο Τηλέφωνο : 210 4802251, 4802253

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΔΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα, 16/11/2016 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ.πρωτ.: 4004/128453 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Σύνταξη ιαχειριστικών Σχεδίων Αποβλήτων

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Σύνταξη ιαχειριστικών Σχεδίων Αποβλήτων ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 10-2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩ Ε Αρ. Πρ.: οικ.172509 /4266 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧ. ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. Υπόδειγµα εντύπου των ετήσιων εκθέσεων που πρέπει να υποβάλλονται από το κράτος µέλος στην Επιτροπή, σύµφωνα µε τα άρθρα 1 και 2

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. Υπόδειγµα εντύπου των ετήσιων εκθέσεων που πρέπει να υποβάλλονται από το κράτος µέλος στην Επιτροπή, σύµφωνα µε τα άρθρα 1 και 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Υπόδειγµα εντύπου των ετήσιων εκθέσεων που πρέπει να υποβάλλονται από το κράτος µέλος στην Επιτροπή, σύµφωνα µε τα άρθρα 1 και 2 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ για τις αµερόληπτες επιθεωρήσεις ζώων, µεταφορικών

Διαβάστε περισσότερα

Εκτελεστική Απόφαση 2017/99 93/195/ΕΟΚ

Εκτελεστική Απόφαση 2017/99 93/195/ΕΟΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Aθήνα, 27/01/2017 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.:325/9687 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α 10432 ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡ. : ΧΡ. ΛΙΑΠΑΚΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 24 ΤΗΛ. : 210-5285567 210-5285580 FAX : 210-5229840

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α 10432 ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡ. : ΧΡ. ΛΙΑΠΑΚΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 24 ΤΗΛ. : 210-5285567 210-5285580 FAX : 210-5229840 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 19/4/2011 Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων ΑΡ. ΠΡΩΤ.ΔΙΑΣΦ/Φ3/30/34645 Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 7ΟΔΔΒ-ΡΞΚ Αθήνα, Αριθ.πρωτ.: 5037/147983

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 7ΟΔΔΒ-ΡΞΚ Αθήνα, Αριθ.πρωτ.: 5037/147983 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ & ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 7ΟΔΔΒ-ΡΞΚ Αθήνα, 21-11 - 2014 Αριθ.πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 1/11 ΕΣΥ ΚΟ-ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 10-10-2013 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: Υπεύθυνος Έκδοσης: Ο

Διαβάστε περισσότερα

Παπάγου, 30 Οκτωβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ

Παπάγου, 30 Οκτωβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παπάγου, 30 Οκτωβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ /ΝΣΗ ΣΥΝ ΥΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθ. Πρωτ. Α2/58553/2961 ΤΜΗΜΑ Ο ΙΚΩΝ ΕΜΠ/ΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 17-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 3625/42655 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Πληρ: Αργ. Μερκούρη Ταχ. Δ/νση: Αχαρνών 2 ΤΚ:

Διαβάστε περισσότερα

INCOFRUIT - (HELLAS) ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΞΑΓΩΓΗΣ, ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΦΡΟΥΤΩΝ-ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΥΜΩΝ

INCOFRUIT - (HELLAS) ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΞΑΓΩΓΗΣ, ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΦΡΟΥΤΩΝ-ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΥΜΩΝ 1 Πρός ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ Κύριε Συνάδελφε Παραθέτουµε έγγραφο του Υπ.Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων µε θέµα: Νέα Ρωσική απαίτηση αναφορικά µε εισαγωγές αγροτικών προϊόντων. Επισηµαίνουµε ότι τυχόν ανίχνευση

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY EFSTATHIA BILI 2017.07.06 03:55:48 Hellenic Public Administration Issuing CA CN=EFSTATHIA BILI C=GR O=Hellenic Public Administration Certification Services E=e.mpili@mnec.gr Public key: RSA/2048 bits INFORMATICS

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Π.. KOIN.: Π..

ΠΡΟΣ: Π.. KOIN.: Π.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του Κανονισµού 2074/2005

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του Κανονισµού 2074/2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Aθήνα, 13-11-2017 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.:3852/120197 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ & ΕΝ ΟΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΖΩΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Fax :

Fax : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΗΛΕΚ/ΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΕΠΟΠΤ.ΦΟΡΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚ. ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 2 Ταχ. Κώδ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: «Βιώσιμα Επιχειρησιακά Προγράμματα Οργανώσεων Παραγωγών οπωροκηπευτικών»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: «Βιώσιμα Επιχειρησιακά Προγράμματα Οργανώσεων Παραγωγών οπωροκηπευτικών» 1 -ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΕΝΔΡΩΔΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 22 Ταχ. Κώδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ. Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.32.14/793/οικ Προς: Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ. Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.32.14/793/οικ Προς: Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ &

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Ταχ. /νση: Μενάνδρου 22 Τ.Θ. 1091 -

Διαβάστε περισσότερα

-ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ- ΑΠΟΦΑΣΗ

-ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ- ΑΠΟΦΑΣΗ -ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30.12.2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.: 6064/165568 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ-ΜΗΛΟΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

-ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ- ΑΠΟΦΑΣΗ

-ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ- ΑΠΟΦΑΣΗ -ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30.12.2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.: 6057/165528 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ-ΜΗΛΟΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Θέµα: Κατάρτιση Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης - Συγκερασµός Αποτελεσµάτων Αξιολόγησης

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Θέµα: Κατάρτιση Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης - Συγκερασµός Αποτελεσµάτων Αξιολόγησης ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Ταχ. /νση : Νίκης 5, Αθήνα Ταχ. Κώδικας : 10563 Αθήνα 26-09 - 2011 Αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

2012 (Ηµεροµηνία Έκδοσης : )

2012 (Ηµεροµηνία Έκδοσης : ) ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ, ΙΑΘΕΣΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ 2012 (Ηµεροµηνία Έκδοσης : 25-07-2012) Ε 03/5 ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.2.2016 L 32/143 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) 2016/166 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Φεβρουαρίου 2016 για τον καθορισμό ειδικών όρων που εφαρμόζονται στις εισαγωγές τροφίμων που περιέχουν ή αποτελούνται από φύλλα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο Περιφερειάρχης Κρήτης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο Περιφερειάρχης Κρήτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας Ταχ. Κώδικας :712 01 Πληροφορίες: Χ.Νεονάκη Τηλέφωνα: 2813400357

Διαβάστε περισσότερα