Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο"

Transcript

1 ΠΕΤΡΟΣ Κ. ΣΑΜΣΑΡΗΣ Φιλόλογος, δρ. Ιστορίας και Αρχαιολογίας Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο Εκτός από τις σχολικές και συλλογικές βιβλιοθήκες που λειτούργησαν στην πόλη των Σερρών κατά την περίοδο της οθωμανικής κυριαρχίας 1, ορισμένοι λόγιοι κάτοικοί της κατόρθωσαν να συγκροτήσουν πλούσιες ιδιωτικές βιβλιοθήκες για προσωπική τους χρήση. Την ύπαρξη αξιόλογων ιδιωτικών βιβλιοθηκών στην ακμάζουσα φιλόμουσο αυτή μακεδονική πόλη, με αξιόλογη πνευματική και εκπαιδευτική κίνηση 2, επισημαίνει ήδη από το 1881 ο γλωσσολόγοςεκπαιδευτικός Ιωάννης Τσικόπουλος ( ) 3, σημειώνοντας ε- 1. Για τις κοινόχρηστες βιβλιοθήκες της πόλης των Σερρών και της υπαίθρου κατά την ύστερη περίοδο της οθωμανικής κυριαρχίας, βλ. Π. Σαμσάρη, «Ελληνικές βιβλιοθήκες και αναγνωστήρια στην πόλη των Σερρών κατά την ύστερη τουρκοκρατία», Πρακτικά 12 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών: Επεκτείνοντας τα όρια (Σέρρες, Νοεμβρίου 2003), Τμήμα Εκδόσεων και Βιβλιοθήκης Τ.Ε.Ι. Σερρών, Σέρρες 2004, σσ του ίδιου, «Βιβλιοθήκες και αναγνωστήρια της σερραϊκής υ- παίθρου κατά την ύστερη οθωμανική περίοδο», Όμιλος Ορφέας Σερρών. Εκατό χρόνια από την ίδρυσή του, : Αφιέρωμα στη νεότερη τοπική ιστορία, έκδ..ε.π.κ.α. Σερρών, Σέρρες 2005, σσ Η ίδρυση βιβλιοθηκών σχολικών, κοινοτικών, μοναστηριακών και ιδιωτικών σχετίζεται άμεσα με τη γενικότερη εκδοτική παραγωγή, βλ. Αι. Κουμαριανού Λ. ρούλια E. Layton, Το ελληνικό βιβλίο , έκδ. Μ.Ι.Ε.Τ., Αθήνα 1986, σ Κατά τα τελευταία χρόνια (1907) της οθωμανικής κυριαρχίας στην πόλη των Σερρών λειτουργούσαν: Γυμνάσιο με 160 μαθητές, Κεντρικό Παρθεναγωγείο με εννιά τάξεις και 550 μαθήτριες, Αστική Σχολή με έξι τάξεις και 400 μαθητές, τέσσερα δημοτικά Σχολεία αρρένων, άλλα τόσα θηλέων, καθώς και το ούμπειο Κεντρικό Νηπιαγωγείο. Ο συνολικός αριθμός των μαθητών προσέγγιζε τις περίπου και το διδακτικό προσωπικό τους Μολονότι γεννήθηκε στο Καταφύγι των Πιερίων, ανάλωσε είκοσι πέντε ολόκληρα χρόνια από τη ζωή του στις Σέρρες, παρέχοντας τις πολύτιμες υπηρεσίες του στην προαγωγή της παιδείας, σε μια κρίσιμη για τον ελληνισμό της Μακεδονίας χρονική περίοδο. Για την κορυφαία αυτή μορφή των γραμμάτων και της παιδείας, βλ.. Κρήτου, ΣΙΡΙΣ 7 ( ) 11-24

2 12 Πέτρος Κ. Σαμσάρης πιγραμματικά ότι συνέβαλαν στον εμπλουτισμό των κοινόχρηστων βιβλιοθηκών, όπως εκείνης του Μακεδονικού Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Σερρών 4 : Ἡ τηλικαύτης καὶ τοιαύτης βιβλιακῆς ὕλης ἐν Σέρραις περισυναγωγὴ πασιφανῶς ἀποδεικνύει, τοῦτο μὲν τὴν προθυμίαν καὶ τὸν ζῆλον τῶν ἀναλαβόντων νὰ σχηματίσωσι ταύτην προστρέχοντες εἰς τὰς ἰδιωτικὰς ἐνταῦθα βιβλιοθήκας τοῦτο δὲ τὴν ἀξίαν τῶν ἰδιωτικῶν βιβλιοθηκῶν ἢ μᾶλλον τὴν φιλομάθειαν καὶ εὐρυμάθειαν τῶν κατόχων αὐτῶν 5. Στην έκθεση πεπραγμένων κατά το τρίτο έτος λειτουργίας ( ) 6 του παραπάνω σερραϊκού συλλόγου ο πρόεδρός του Ιωάννης Θεοδωρίδης διευκρινίζει ότι ο εμπλουτισμός της Βιβλιοθήκης του Συλλόγου στηρίχτηκε εἰς τὴν φιλομουσίαν καὶ τὴν γενναιότητα τῶν δωρητῶν, τινὲς τῶν ὁποίων ὁλόκληρον σχεδὸν τὴν Βιβλιοθήκην των ἀφιέρωσαν εἰς τὸν Σύλλογον. Πέραν όμως από τις δωρεές ιδιωτών, ο Σύλλογος προχώρησε στην αγορά της ιδιωτικής βιβλιοθήκης του αποθανόντος διαπρεπούς Σερραίου δασκάλου Εμμανουήλ Φωτιάδη ( ), τον οποίο μάλιστα σχεδίαζε να τιμήσει με την ανέγερση μνημείου. Ο γυμνασιάρχης Πέτρος Παπαγεωργίου ( ), στην περισπούδαστη μελέτη του για την πόλη των Σερρών 7, κάνει λόγο για ορισμένα χειρόγραφα που αντίκρισε κατά το τελευταίο τέταρτο του 19 ου αιώνα σε ιδιωτικές βιβλιοθήκες Σερραίων κατοίκων, όπως δύο χάρτινα φύλλα «Καλανδολογίου» στην οικία ενός, και πέντε Καινές ιαθήκες σε μεμβράνη με διαφορετικά μεγέθη (11 ου και 12 ου αιώνα) «Ιωάννης Τσικόπουλος: Ένας ξεχασμένος Μακεδόνας λόγιος», Μακεδονικά 29 ( ) Για τη βιβλιοθήκη του συλλόγου ειδικότερα, βλ. Π. Σαμσάρη, «Ο Μακεδονικός Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος Σερρών: Η εκπαιδευτική και πολιτιστική του δράση», Σερραϊκά Ανάλεκτα 4 (2006) Βλ. Ενδέκατον έτος του εν Σέρραις Μακεδονικού Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου. Έκθεσις αναγνωσθείσα τη 31 Μαΐου 1881 κατά την επέτειον του Συλλόγου εορτήν υπό του Γραμματέως Ιωάννου Τσικοπούλου, Τυπ. «Η Μακεδονία» Θάνου και Βασιλειάδη, Θεσσαλονίκη 1881, σ Βλ. Ο εν Σέρραις Μακεδονικός Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος. Έκθεσις των πεπραγμένων κατά το τρίτον από της συστάσεως αυτού έτος (από 4 Ιουνίου 1872 έως 27 Μαΐου 1873), υπό του προέδρου Ιωάννου Θεοδωρίδου, Τυπ. Phare du Bosphore, Κωνσταντινούπολις 1873, σ Βλ. Π. Παπαγεωργίου, «Αι Σέρραι και τα προάστεια, τα περί τας Σέρρας και η μονή Ιωάννου του Προδρόμου: Συμβολή ιστορική και αρχαιολογική», Byzantinische Zeitschrift 3 (1894) 287 & φωτομηχ. ανατ. από τη ημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών, Θεσσαλονίκη 1988, σ. 63.

3 Ιδιωτικές βιβλιοθήκες Ελλήνων στην πόλη των Σερρών 13

4 14 Πέτρος Κ. Σαμσάρης κάποιου άλλου, που διέμενε στη συνοικία της Λιόκαλης. Ο ίδιος μάλιστα, μεριμνώντας για τον πλουτισμό της προσωπικής του βιβλιοθήκης, δηλώνει ότι αγόρασε από χωρικό χάρτινο χειρόγραφο με κομμένα φύλλα του 14 ου αιώνα. Στην αρχή της πρώτης σελίδας της χάρτινης άδηλης Ρητορικής, που καταγράφηκε στη Βιβλιοθήκη του ιστορικού Γυμνασίου Σερρών, υπήρχε η παρακάτω χειρόγραφη σημείωση με τον ίδιο γραφικό χαρακτήρα του όλου έργου: Ἐκ τῆς Ἑλληνι(κῆς) βιβλιοθήκης Ἰωάννου Βαλλίδου καὶ Ν: 12, ενώ στο παράφυλλο 1837: Ἰουνίου 10 Σέρρας. Μαθημάτων Πρ. Κτήτωρ μου ὑπάρχει Γεώργιος Α. Βάλλας. Το όνομα αυτό, όπως επισημαίνει το 1914 ο Γενικός Επιθεωρητής ημήτριος Σάρρος ( ) 8, είχε ξαναγραφεί πάνω σε σβησμένο όνομα του Ἰωάννης Α (πιθανόν Βαλλίδης). Ένα χειρόγραφο Ευαγγελίων, που παρατήρησε στην πόλη στις αρχές του 20 ου αιώνα ο C. Gregory 9 και απόκειται σήμερα στη Βιβλιοθήκη της Clara Day Seymour (Mme George Clair) St. John στη Wallington 10, προέρχεται πιθανώς από αστική βιβλιοθήκη άγνωστου ι- διώτη. Πλούσιες βιβλιοθήκες θα πρέπει να διατηρούσαν και οι εκάστοτε μητροπολίτες Σερρών, καθώς ονόματά τους, όπως του Μαξίμου, του Πορφυρίου, του Ναθαναήλ και του Χρύσανθου, απαντώνται συχνά σε καταλόγους συνδρομητών βιβλίων. Οι ίδιοι προεγγράφονταν συνήθως για παραπάνω από ένα αντίτυπο 11. Ο δεύτερος μάλιστα κατά τα έτη της ποιμεναρχίας του στις Σέρρες ( ) συνέδραμε με προσωπικές του δαπάνες στην έκδοση 8. Βλ.. Σάρρου, «Οι κώδικες του Γυμνασίου Σερρών», Ο εν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος 33 (1914) 68. Υπηρέτησε ως εκπαιδευτικός λειτουργός στις Σέρρες κατά τα έτη Βλ. C. Gregory, Textkritik des Neuen Testamentes, tom. III, έκδ. J. C. Hinrichs che Buchhandlung, 3 Leipzig 1909, σ Βλ. M. Richard, Répertoire des Bibliothèques et des Catalogues de manuscrits grecs, έκδ. Centre National de la Recherche Scientifique, 2 Paris 1958, σ Βλ. Ι. Βασδραβέλη, «ιάφοροι οικογένειαι των Σερρών, Μελενίκου και μοναστηρίου Ρίλας κατά το έτος 1824», Μακεδονικά 7 ( ) 370. Α. Καραθανάση, Θεσσαλονίκεια και Μακεδονικά, έκδ. Αφοί Κυριακίδη Α.Ε., Θεσσαλονίκη 1996, σσ. 96, 98, 107, 113, 122.

5 Ιδιωτικές βιβλιοθήκες Ελλήνων στην πόλη των Σερρών 15 οκτώ βιβλίων 12. Την πλούσια βιβλιοθήκη, που είχε συγκροτήσει, παραχώρησε αργότερα στην Ελληνική Σχολή της Βέροιας 13. Γνωστό εξάλλου ήταν το ενδιαφέρον που επέδειξαν για την κυκλοφορία των βιβλίων, εκτός των κληρικών και πλούσιοι Σερραίοι έμποροι 14. Συνδρομητής επίσης άγνωστου εντύπου του 1824 φέρεται και ο Σερραίος λόγιος Χ Πέτρος ραγάσης, ο οποίος έγραψε χειρόγραφη περιγραφή της πόλης των Σερρών Η συγγραφική δραστηριότητα των Σερραίων δημιουργών ξεκινά από τις αρχές ακόμη του 19 ου αιώνα. Το 1802 εκδόθηκε στη Βιέννη της Αυστρίας το βιβλίο Ορθόδοξος Υμνωδός, ήτοι Ιερά Φιλοσοφία εν μέτροις Πινδαρικοίς. Εκτεθείσα παρά Σεργίου Μακραίου. Τύποις δε εκδοθείσα σπουδή τε και συνδρομή του Πανιερωτάτου, και Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου αγίου Σερρών Κυρίου Κυρίου Κωνσταντίου και των ευγενεστάτων και φιλοχρίστων Αρχόντων τε και Πραγματευτών της περιφήμου και Θεοστηρίκτου ταύτης πόλεως Σερρών προς κοινήν των φιλομούσων ορθοδόξων ωφέλειαν, εν τη Ελληνική τυπογραφία Γεωργίου Βενδότη. Το 1833 μεταφράστηκε και εκδόθηκε στη Βιέννη το βιβλίο του Σοαβίου Συζητήσεις περί της φυσικής συστάσεως μιας κοινωνίας. Ακολούθησαν οι μεταφράσεις των συγγραμμάτων του Ιταλού Cèsare Bonesanno de Beccaria, Dei delitte dette pene (Περί εγκλήματος και της ποινής) και η Μικρά Γραμματική. Περί της κοινής ελληνικής διαλέκτου του Thiersch το 1836, με δαπάνη του πατριάρχη Γρηγορίου του από Σερρών. Η χορηγία βιβλίων από «Μαικήνες» χρηματοδότες γενικεύτηκε κατά τα επόμενα χρόνια. 13. Βλ. Γ. Μύαρη, «Ο ελληνικός ιαφωτισμός στη Βέροια και Νάουσα», Μακεδονική Ζωή τεύχ. 349 (1995) 16. Η αφιέρωση των επιχορηγούμενων αυτών βιβλίων στο πρόσωπό τους αποτελεί την ελάχιστη εκδήλωση ευγνωμοσύνης, πρβλ. το βιβλίο του Σερραίου Πέτρου Κωνσταντινίδη, Γεωγραφία της Μακεδονίας προς χρήσιν των δημοτικών σχολείων, που εκδόθηκε το 1884 και ήταν αφιερωμένο στον έμπορο Θεόδωρο ούμπα, ο οποίος ευεργέτησε ποικιλοτρόπως τα κοινωφελή και εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κοινότητας Σερρών. 14. Το βιβλίο, εκτός από αγαθό παιδείας, αποτελούσε και καταναλωτικό προϊόν. Έτσι, ως εμπορεύσιμο είδος υπαγόταν στο γενικό εμπόριο εκείνης της εποχής. Οι Έλληνες έμποροι κάθε κατηγορίας υπήρξαν οι αποκλειστικοί σχεδόν φορείς της διάδοσής του στις διάφορες περιοχές. Στις αρχές του 19 ου αι. το ελληνικό βιβλίο διακινούνταν στις Σέρρες από Γιαννιώτες εμπόρους, μέσω του εδώ υποκαταστήματός τους, που διηύθυνε ο Αλεξ. Μπελιαρούτης. Από τις διαθέσιμες αρχειακές μαρτυρίες γνωρίζουμε ότι από τη συνολική αξία των διαφόρων εμπορευμάτων, που διακινήθηκαν κατά τα έτη στις Σέρρες, το 34,70% αναλογούσε στην αξία βιβλίων, βλ. Γ. Παπαγεωργίου, «Μια ε- μπορική συντροφιά στα Γιάννινα στις αρχές του 19 ου αι. και οι μαρτυρίες από το κατάστιχό της για τη διακίνηση του ελληνικού βιβλίου», Πρακτικά Β Επιστημονικού Συνεδρίου Γιάννινα-Ήπειρος 19 ος -20 ος αι. Ιστορία-Κοινωνία-Πολιτισμός (Γιάννινα, 2-4 εκεμβρίου 1988), Γιάννινα 1993, σσ. 115, 119, 120 και ωδώνη 18, τεύχ. 1 (1989) 141, 144, 145, 161, Βλ. Μ. ήμιτσα, Αρχαία γεωγραφία της Μακεδονίας, τόμ. Β, Αθήναι 1874, φωτομηχ. ανατ. Ι.Μ.Χ.Α., Θεσσαλονίκη 1988, σ. 570 σημ. 1: Περὶ δὲ τῆς ἐνεστώσης ἐκτάσεως καὶ φύσεως τῆς χώρας Σερραῖός τις ἐν περιγραφῇ αὐτῆς, περιελθούσῃ εἰς χεῖράς μου, Πέτρος ραγάσης καλούμενος, καθώς επίσης και του ίδιου, Η Μακεδονία

6 16 Πέτρος Κ. Σαμσάρης εν λίθοις φθεγγομένοις και μνημείοις σωζομένοις, τεύχ. Β, φωτομηχ. ανατ. Ι.Μ.Χ.Α., Θεσσαλονίκη 1988, Αθήναι 1896, σ. 666: κατὰ τὴν μαρτυρίαν τοῦ Ἕλληνος Σερραίου Π. ραγάτση, γράψαντος περιγραφὴν τῆς πόλεως Σερρῶν, πατρίδος του. Το χειρόγραφο έργο του παραπάνω Σερραίου λογίου ομολογεί ότι το αγνοεί ο Π. Παπαγεωργίου, ό.π., σ. 227 (3): βραχεῖα σημείωσις περὶ τῆς ἐπὶ τοῦ τείχους ἐπιγραφῆς κατὰ χειρόγραφον, ἔμοιγε ἄγνωστον, περιγραφὴν Σερραίου τινός, Πέτρου ραγάση ὀνομαζομένου. Πρβλ. επίσης Ι. Βασδραβέλη, ό.π., σ. 371.

7 Ιδιωτικές βιβλιοθήκες Ελλήνων στην πόλη των Σερρών 17 Οι πίνακες των συνδρομητών βιβλίων 16, όπως παρουσιάζονται από τα μέσα περίπου του 18 ου αιώνα, προσαρτημένοι στο τέλος των αντιτύπων αρκετών εκδόσεων, παρέχουν στοιχεία διαφωτιστικά ως προς τη διοχέτευση του πολιτισμικού αυτού αγαθού σε δημόσιες, αλλά και ιδιωτικές βιβλιοθήκες. Από αυτούς πληροφορούμαστε ονόματα Σερραίων «φιλόμουσων και φιλοπάτριδων» συνδρομητών. Οι περισσότεροι βέβαια από αυτούς σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθούν κάτοχοι ιδιωτικών βιβλιοθηκών. Ανταποκρίθηκαν απλώς στις εκκλήσεις των συγγραφέων και των εκδοτών και με τις προεγγραφές 17 τους στήριξαν οικονομικά τις αντίστοιχες εκδοτικές τους προσπάθειες. Για ορισμένους ίσως από αυτούς δεν αποκλείεται το μοναδικό κίνητρο να υπήρξε η προβολή του γοήτρου, της τιμής, του 16. Η πρακτική της προεγγραφής για αγορά συγκεκριμένων εκδόσεων ήταν συνηθισμένη και σε άλλες βαλκανικές χώρες (Βουλγαρία, Σερβία, Ρουμανία), βλ. M. Stoyanov, «Les Syndromites Bulgares de livres grecs au cours de la première moitiè du XIX e siècle», Byzantinische-Neugriechische Jahrbücher 19 (1966) Η προμήθεια βιβλίων πραγματοποιούνταν και από τα τοπικά βιβλιοπωλεία. Γνωρίζουμε ότι ο ιερομόναχος Σίλβεστρος διατηρούσε βιβλιοπωλείο στη μονή του Τιμίου Προδρόμου Σερρών, πριν από τα μέσα ακόμη του 19 ου αι., βλ. Β. Κατσαρού- Χ. Παπαστάθη, «Η έρευνα της κατηγορίας των εκκλησιαστικών χειρογράφων (Κώδικες, βρέβια, κατάστιχα, αντιγραφές επισήμων εγγράφων της Μονής του Τιμίου Προδρόμου Σερρών) και η κατάσταση της Βιβλιοθήκης της Μονής, όπως εμφανίζεται σε ανέκδοτο κατάλογο των χειρογράφων και των εντύπων της», Πρακτικά Α ιεθνούς Συνεδρίου Οι Σέρρες και η περιοχή τους από την αρχαία στη μεταβυζαντινή κοινωνία (Σέρρες, 29 Σεπτεμβρίου - 3 Οκτωβρίου 1993), τόμ. Β, έκδ. ήμου Σερρών, Θεσσαλονίκη 1998, σσ. 588 σημ. 58, 603. Τα σχολεία των Σερρών διατηρούσαν επίσης βιβλιοπωλείο, από το οποίο προμηθεύονταν οι μαθητές τα διδακτικά τους βιβλία, που όφειλαν όμως να είναι σφραγισμένα με τη σφραγίδα των σχολείων, βλ.. Μαρούλη, Τα έργα των εχθρών μου και το έργον μου ενώπιον του ενεστώτος και μέλλοντος, Τυπ. ιδασκαλείων, Σέρραι 1879, σ. 47. Στο δεύτερο ιδιωτικό ιδασκαλείο του ημητρίου Μαρούλη λειτούργησε το Σεπτέμβριο του 1878 το πρώτο τυπογραφείο της πόλης, με διευθυντή το Νιγριτινό Χριστόδουλο Σμάγαδη. Τα πέντε έντυπα που τυπώθηκαν σε αυτό, στη βραχύβια χρονική διάρκεια της λειτουργίας του, πήραν τη θέση τους ασφαλώς στις τοπικές κοινόχρηστες και ιδιωτικές βιβλιοθήκες. Τέλος γνωστό βιβλιοπωλείο των αρχών του 20 ου αι. ήταν αυτό του Αστέριου. Γούσιου ( ), που στη συνέχεια εξοπλίστηκε με τυπογραφικά μηχανήματα και μετατράπηκε σε τυπογραφείο. Σε αυτό τυπώθηκαν, λίγα μόλις χρόνια πριν από την απελευθέρωση της πόλης, τρία βιβλία: α) του. Ζωγραφίδη, Ιερά Ιστορία μετά ρητών, συμπερασμάτων, τροπαρίων και προσευχών συνταχθείσα κατά το πρόγραμμα της ενταύθα Κ. Αστικής Σχολής προς χρήσιν των Αστικών και ημοτικών Σχολείων αμφοτέρων των φύλων, τεύχη Α -Γ, Σέρραι 1910, β) του. Αποστολίδη, Ορθόδοξος χριστιανική κατήχησις προς χρήσιν των Αστικών Σχολών αμφοτέρων των φύλων, Σέρραι 1912 και γ) του Αθ. Παπαφωτίου, Ορθόδοξος χριστιανική κατήχησις προς χρήσιν των Αστικών Σχολών αμφοτέρων των φύλων, Σέρραι 1912.

8 18 Πέτρος Κ. Σαμσάρης κοινωνικού κύρους ή ακόμη και της υστεροφημίας του ονόματός τους. Κάποιοι άλλοι όμως λόγιοι και εκπαιδευτικοί επέδειξαν εντονότερο ενδιαφέρον για το περιεχόμενο των βιβλίων και επιδίωξαν να αποκτήσουν επιλεκτικά κάποια από αυτά για την προσωπική τους βιβλιοθήκη, πριν από την εξάντλησή τους, εκμεταλλευόμενοι την οικονομικότερη πάντα προσφερόμενη τιμή. Αυτοί προσδιορίζονται συνήθως με τα συνοδευτικά προσηγορικά επίθετα «σοφολογιώτατος», «πανοσιοελλογιμώτατος», «ελλόγιμος» ή «ελλογιμώτατος» και «λογιώτατος». Ο Φίλιππος Ηλιού για το χρονικό διάστημα εντοπίζει 123 συνδρομητές από την περιοχή των Σερρών που προεγγράφηκαν για 165 αντίτυπα 18, ενώ το ο αριθμός αυξάνει σε 290 για 408 «σώματα» 19. Πρόσφατη, ατελής ακόμη, μελέτη 20 σε 100 εκδόσεις για τη χρονική περίοδο υπολογίζει το σύνολο των Σερραίων συνδρομητών στους (από αυτούς οι 153 γυναίκες συνδρομήτριες). Ανάμεσα στους προεπαναστατικούς συνδρομητές φυσικών προσώπων ορισμένοι είναι γνωστοί από τις πλούσιες ιδιωτικές βιβλιοθήκες που διατηρούσαν, όπως ο Αναστάσιος Παπάς και ο Κωνσταντίνος Μινωίδης. Ο πρώτος απόδημος Σερραίος ( ) 21, δευτερότοκος γιος του οπλαρχηγού των μακεδονικών δυνάμεων Εμμανουήλ, κοσμοπολίτης με πολλά επιστημονικά και λογοτεχνικά ενδιαφέροντα, αλλά και με σημαντική επαναστατική δράση 22 αποδεικνύεται κάτοχος πλούσιας βιβλιοθήκης. Την είχε συγκροτήσει κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο εξωτερικό, με έδρα τη Βιέννη, 18. Βλ. Φ. Ηλιού, Ελληνική βιβλιογραφία του 19 ου αιώνα: Βιβλία-φυλλάδια, τόμ. Α, έκδ. Βιβλιολογικού Εργαστηρίου/Ε.Λ.Ι.Α., Αθήνα 1997, σ. ν. 19. Βλ. Φ. Ηλιού, «Βιβλία με συνδρομητές: ΙΙ, από τα χρόνια της Επανάστασης έως το 1832», Ερανιστής 22 (1999) Βλ. Ευ. Βαχαρόγλου, «Σερραίοι φιλόμουσοι συνδρομητές σε ελληνικά βιβλία των ετών », Σερραϊκά Χρονικά 15 (2004) Ο αριθμός των 100 εντύπων με Σερραίους συνδρομητές για το χρονικό αυτό διάστημα θεωρείται μικρός. 21. Γι αυτόν, βλ. Απ. Βακαλόπουλου, «Νέα ιστορικά στοιχεία για τον Αναστάσιο Εμμ. Παπά», Μακεδονικά 25 ( ) 1-16 και Α. Καραθανάση, ό.π., σσ , 107, , Για την επαναστατική του δράση, βλ. Απ. Βακαλόπουλου, ό.π., σσ

9 Ιδιωτικές βιβλιοθήκες Ελλήνων στην πόλη των Σερρών 19 όπου είχε τη διεύθυνση του εμπορικού καταστήματος του πατέρα του, μαζί με τους άλλους δύο αδελφούς του 23. Ήταν από τους πρώτους Έλληνες (μαζί με τον Theodor Karajan), που υιοθετώντας τη γερμανική παράδοση, είχε προσδιορίσει στις αρχές του 19 ου αιώνα τα βιβλία της βιβλιοθήκης του με περίτεχνο κτητορικό σήμα (ex-libris) 24. Ακολουθούσε τη μορφή οικόσημου, που στις γωνίες του κάτω τμήματός του, μέσα σε δύο τετράγωνα διάχωρα, απεικονίζονταν στα αριστερά ως προς το θεατή ένα λιοντάρι, μία σφίγγα κι ένας ήλιος, ενώ στα δεξιά ο Κερδώος Ερμής, στον ο- ποίο ήταν αφιερωμένο. 23. Ο αδελφός του Μιχαήλ δίδαξε γύρω στα 1830 στην ίδια Σχολή Σερρών. Έγραψε μάλιστα και εξέδωσε το δίτομο βιβλίο: Αρχαί Γραμματικής Ελληνικής, διά τους αρχαρίους υπό Μιχαήλου Εμμανουήλ Παππά, του εκ Σερρών της Μακεδονίας, τόμ. Α, Εν Βιέννη της Αυστρίας εκ της τυπογραφίας Μ. Χ. Αδόλφου 1827 & τόμ. Β, εν Βιέννη της Αυστρίας εκ της τυπογραφίας του Αντωνίου Αυκούλου Βλ. Σ. Παπαγεωργίου, «Ελληνικά ex libris», Μέλισσα των βιβλίων 2 ( ) Αι. Κουμαριανού Λ. ρούλια E. Layton, ό.π., σ. 199 (εικ. 151). Ν. Γρηγοράκη, Ελληνικά Ex-Libris, έκδ. ιάττων, Αθήνα 1997, σσ. 28, 29.

10 20 Πέτρος Κ. Σαμσάρης Το κεντρικό του τμήμα συμπληρωνόταν με την τετράστιχη επιγραφή: Ἐκ τῆς Βιβλιοθήκης/ Ἀναστασίου Ἐμμανουὴλ/ Παππᾶ. Ἐκ Σέρρας,/ τῆς Μακεδονίας. Όλη η παραπάνω σύνθεση περικλειόταν από μαιανδρικό πλαίσιο. Στο πάνω τμήμα, μέσα σε καμπυλωτό γραμμικό περίγραμμα, παριστάνονταν δύο αντικριστά πτηνά με ανοικτές τις φτερούγες τους και ανάμεσά τους διασταυρωμένα κλαδιά. Η όλη σύνθεση, που αντικατόπτριζε την εν γένει προσωπικότητα του ιδιοκτήτη του βιβλιοκτηρόσημου, επιστεφόταν με το κεφάλι σε κατατομή προς τα δεξιά ενός αρχαίου Έλληνα συγγραφέα ή σοφού, με το ο- ποίο ο Αναστάσιος επιδίωξε να δηλώσει την ελληνική του καταγωγή μέσα στο ξενικό περιβάλλον που διέμενε 25. Γνωστότερη όλων των ιδιωτικών βιβλιοθηκών της πόλης των Σερρών ήταν αυτή του Εδεσσαίου λογίου δασκάλου Κωνσταντίνου Μηνά (και Μηνωίδη ή Μινωίδη) ( ) 26, ο οποίος από το 1815 διατέλεσε διευθυντής της Σχολής των Σερρών, μετά από πρόσκληση του συμπατριώτη του μητροπολίτη Σερρών Χρύσανθου. ίδαξε ρητορική και φιλοσοφία μέχρι το Στις 19 Μαΐου του ίδιου έτους αναχώρησε στη Γαλλία για συνέχιση των σπουδών του, που του ε- ξασφάλισαν στη συνέχεια μια λαμπρή σταδιοδρομία 27. Στις Σέρρες, πριν από την αναχώρησή του, είχε αναθέσει σε φίλους, τους αδελφούς Κουκουγγέλου, τη φύλαξη των βιβλίων της ι- διωτικής του βιβλιοθήκης 28, καθώς και άλλων προσωπικών του αντι- 25. Βλ. Απ. Βακαλόπουλου, Εμμανουήλ Παπάς αρχηγός και υπερασπιστής της Μακεδονίας : Η ιστορία και το αρχείο της οικογένειάς του, έκδ. Ι.Μ.Χ.Α., Θεσσαλονίκη 1981, σ Για το έτος γέννησής του (1 εκεμβρίου 1788), για το οποίο έγιναν αρκετές συζητήσεις, βλ. Σ. Λάμπρου, «Περί της παιδείας εν Ιωαννίνοις επί τουρκοκρατίας», Νέος Ελληνομνήμων 13 (1916) 370. Πρωτότυπη όμως ληξιαρχική πράξη, που εκδόθηκε το 1840, και παρέχει πληροφορίες όχι μόνο για τον τόπο και το έτος γέννησής του, αλλά και για την ημερομηνία της βάπτισής του (25 εκεμβρίου 1788), θέτει τέλος στο πρόβλημα της χρονολογίας γέννησής του, βλ. Γ. Τουσίμη, «Κωνσταντίνος Μηνάς, Μηνωίδης, ένας Εδεσσαίος λόγιος του 1821», Μακεδονικά 11 (1971) Στο Παρίσι επιδόθηκε στην επιστημονική έρευνα με αντικείμενο την ελληνική γλώσσα και εξέδωσε πλήθος αξιόλογων μελετών σχετικές με την ορθογραφία, την προφορά, την ορθοφωνία και τη γραμματική της, όπως: Θεωρία περί της ελληνικής γραμματικής τε και γλώσσης, υπό Κ. Μινωίδου Μηνά, του την φιλοσοφίαν και ρητορικήν εν Μακεδονία διδάξαντος. 28. Για τις περιπέτειες της ιδιωτικής αυτής βιβλιοθήκης διεξοδικότερα, βλ. Γ. Κουτζακιώτη, «Η Βιβλιοθήκη του Κ. Μηνά Μηνωίδη στις Σέρρες ( ) και η τύχη της», Ερανιστής 23 (2001)

11 Ιδιωτικές βιβλιοθήκες Ελλήνων στην πόλη των Σερρών 21 κειμένων μέσα σε τρία μεγάλα κιβώτια 29 (τρία καλῶς κλεισμένα καὶ βουλομένα σανδούκια). Τα κλειδιά των κιβωτίων, συνοδευόμενα με μία συγκεντρωτική αναλυτική κατάσταση του περιεχομένου τους, είχε εμπιστευθεί στη Μητρόπολη. Τα κιβώτια αυτά, μέχρι το έτος 1836, κείτονταν άθικτα στα καταστήματα των φίλων του. Μετά το θάνατό τους τα παρέλαβε ο Σίμος Κουκουγγέλου, μοναχογιός του ενός. Ο τελευταίος και το στενό οικογενειακό του περιβάλλον παραβίασαν μετά από λίγα χρόνια (1839) σταδιακά και τα τρία κιβώτια, αποσπώντας βιβλία από το εσωτερικό τους. Ο Σίμος αρχικά προσπάθησε να πουλήσει ένα από αυτά (το ξενόγλωσσο La Bible polyglotte) στο δάσκαλο της Σχολής Σερρών Εμμανουήλ Φωτιάδη με το ποσό των 800 πιάστρων, ενώ η σύζυγός του αμέσως μετά το θάνατό του διέθεσε πέντε ή έξι βιβλία στον πνευματικό του μητροπολίτη Σερρών Αθανασίου με ανάλογο οικονομικό αντίτιμο. Ο Κωνσταντίνος Μηνάς, μετά την καταξίωσή του στη γαλλική κοινωνία, πραγματοποίησε τρεις ειδικές αποστολές στην Ελλάδα (Φεβρουάριος Μάρτιος 1843, Μάιος εκέμβριος 1845 και Μάιος Νοέμβριος 1855) ως εκπρόσωπος του γαλλικού υ- πουργείου ημόσιας Εκπαίδευσης, με σκοπό την εξερεύνηση των βιβλιοθηκών των ορθόδοξων μονών του Αγίου Όρους Μακεδονίας και Θεσσαλίας 30. Οι αποστολές του αυτές είχαν ως αποτέλεσμα τον ε- μπλουτισμό της γαλλικής Εθνικής Βιβλιοθήκης με χειρόγραφα, που προήλθαν από τη σύληση των μοναστηριακών βιβλιοθηκών 31, αλλά και τον παράλληλο όμως εντοπισμό χειρογράφων με άγνωστα έργα αρχαίων συγγραφέων. Κατά τη διάρκεια της πρώτης του αποστολής ο Κ. Μηνάς επισκέφτηκε με παραποιημένο όνομα (Constant Ménas) και γαλλικό διαβατήριο το Φεβρουάριο του 1841 και τη μονή του Τιμίου Προδρόμου Σερρών, όπου ασχολήθηκε με την καταγραφή των χειρογράφων 29. Τα ξύλινα κιβώτια, ως μέσο συσκευασίας-αποθήκευσης, αλλά και μεταφοράς βιβλίων σε μεγάλες αποστάσεις για εμπορικούς λόγους, χρησιμοποιούνταν από το 18 ο ακόμη αιώνα, βλ. Λ. ρούλια, «Στοιχεία για την κίνηση του βιβλίου στην Πελοπόννησο τον 18 ο αιώνα», Πρακτικά Α ιεθνούς Συνεδρίου Πελοποννησιακών Σπουδών, τόμ. Γ, Αθήναι , σ Βλ. H. Omont, Minoïde Mynas et ses missions en Orient ( ), Mémoires de l Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, Paris Βλ. P. Enepekidès, «Quelques documents byzantins des archives du Mont Athos d après les copies de Minoïde Mynas (1843), conservées à la Bibliothèque Nationale de Paris», Studi Bizantini e Neoellenici 9 (1957).

12 22 Πέτρος Κ. Σαμσάρης της βιβλιοθήκης της 32. Εκεί προσκλήθηκε από τον Π. Χατζηγρούτζιο, γυναικάδελφο του Σίμου, ο οποίος υπηρετούσε ως καθηγητής των ελληνικών στη Σχολή της μονής, για να του επιδείξει τη βιβλιοθήκη του. Με έκπληξη διαπίστωσε ότι μεγάλο μέρος της προσωπικής βιβλιοθήκης του καθηγητή είχε σχηματιστεί από τα δικά του βιβλία, που έφεραν την υπογραφή του και συμπεριλαμβάνονταν στον κατάλογο που είχε συντάξει πριν από την αναχώρησή του στη Γαλλία. Ο ίδιος στην αρχή απέφυγε κάθε αντίδραση, για να μην αναγνωριστεί και αποκαλυφθεί η ελληνική του καταγωγή. Αργότερα όμως απευθύνθηκε στους προξένους της Γαλλίας και της Αυστρίας στις Σέρρες, οι οποίοι απαίτησαν από το μητροπολίτη Αθανάσιο, τον οποίο ο Κ. Μηνάς θεώρησε υπεύθυνο για την απώλεια των βιβλίων και των προσωπικών του αντικειμένων, αποζημίωση πιάστρων (περίπου φράγκων). Σε ιδιόχειρη σημείωση σε ένα από τα τέσσερα χειρόγραφα της βιβλιοθήκης του που είχε μεταφέρει μαζί του κατά τη μετοίκησή του στη Γαλλία διαφαίνεται η μεγάλη πικρία που τον συνόδευε σε όλη του τη ζωή. Σημειώνει λοιπόν σε αυτό: Κακῇ τύχῃ ἐμοῦ καταφυγόντος εἰς Γαλλίαν διῃρπάγησαν καὶ παλαιὰ ἀντίγραφα (πλὴν τούτου καὶ τριῶν ἄλλων ἃ συμπαρέλαβον) καὶ ἔντυπα, καὶ ἄλλα, ὧν τὴν ἀπώλειαν οἱ ἐπιτετραμμένοι ὅ τε τῆς Αὐστρίας Ἰωάννης Σπόντις, καὶ ὁ τῆς Γαλλίας Κανέλης ἐτίμησαν τῶν ζ χιλιάδων φράγκων, κατὰ τὴν ἀναχεῖράς μου αὐτῶν ἀπόδειξιν τῆς δ ἀπωλείας αἴτιος ἦν ὁ Σερρῶν Ἀθανάσιος, Ὁ ἀξιότιμος ἐκ Σερρῶν Θεόδωρος ούμπας ὁ νῦν ἐν Βιέννῃ γιγνώσκει τὴν τῆς βιβλιοθήκης μου ἐκείνης ἀπώλειαν ᾧ τινι καὶ χάριτας ὁμολογῶ δημοσίως, ὧν ἕνεκα εἰργάζατό με καλῶν πρὸς καλὴν ἔκβασιν τῶν ἐμῶν ἀναζητήσεων, καὶ τοῦ δώρου τοῦ Νομοκάνονος κεκυρωμένου ταῖς τε ιατάξεσι καὶ ταῖς αὐτοκρατορικαῖς νεαραῖς ὁ χαρισόμενός με βαρυτίμως ἐπριᾶτο, πρὸς παραμυθίαν τῆς ἀφανισθείσης βιβλιοθήκης μου Βλ. Minas Minoïde, Catalogue des manuscrits de monastère de Saint Jean Baptisme, situé près Serrai et près la montagne nommée Μενίκειον όρος en turc Boss Da, Bibliothèque Nationale Paris, Fonds Grec Suppl. 755, fel Πρβλ. επίσης Γ. Παπάζογλου, «Ο Μηνωίδης Μηνάς και ένας κατάλογος χειρογράφων της μονής του Τιμίου Προδρόμου Σερρών», Παρνασσός 33 (1991) Βλ. Μηνωίδη Μηνά, Γεωργίου Σχολαρίου του και Γενναδίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως κατά των Πλήθωνος αποριών επ Αριστοτέλει σύγγραμμα Βιβλίον πρώτον, Παρίσι/Λονδίνο/Οξφόρδη/ Βιέννη 1858, σσ. XLVIII-LI σημ. 1.

13 Ιδιωτικές βιβλιοθήκες Ελλήνων στην πόλη των Σερρών 23 Από το σύνολο των βιβλίων τού αποδόθηκε ένα πολύ μικρό μόνο μέρος και αυτό μάλιστα σε άθλια κατάσταση. Τα υπόλοιπα αποκρύφτηκαν από τον Χατζηγρούτζιο στα δωμάτια φίλων και μαθητών του στο μοναστικό ίδρυμα. Στα μέσα περίπου του 19 ου αιώνα εντάχτηκαν στη μεγάλη κεντρική βιβλιοθήκη της Προδρομικής μονής και είχαν την ίδια τύχη με τα υπόλοιπα, τα οποία τον Ιούνιο του 1917 υπεξαιρέθηκαν από τους Βουλγάρους 34. Η βιβλιοθήκη του Κ. Μηνά, σύμφωνα με τον κατάλογο που είχε συντάξει ο ίδιος, περιλάμβανε περισσότερους από 182 τόμους, που αντιστοιχούσαν σε 93 τουλάχιστον τίτλους, από τους οποίους οι εννιά ήταν χειρόγραφα βιβλία 35 και οι πέντε έντυπα βιβλία με χειρόγραφες σημειώσεις και διορθώσεις. Η θεματολογία των βιβλίων, που ήταν εκδόσεις κυρίως των αρχών του 19 ου αιώνα, χωρίς να απουσιάζουν και έργα του 18 ου αιώνα, κάλυπτε ένα ευρύ φάσμα των ενδιαφερόντων του, αφού είχε σχέση με την αστρονομία, γεωγραφία, γραμματική, θρησκεία, ιατρική, ι- στορία, μαθηματικά, νεότερη λογοτεχνία, φιλοσοφία, φυσική, ενώ συμπεριλαμβάνονταν επίσης κλασικά έργα της ελληνικής και λατινικής γραμματείας, εγκυκλοπαιδείες και λεξικά. Η παρουσία των χειρογράφων της συλλογής του (ορισμένα μάλιστα του 13 ου και 14 ου αιώνα), καθώς και οι παλιές εκδόσεις του 15 ου και 16 ου αιώνα κλασικών έργων της αρχαιότητας κοντά σε νεότερες, υποδηλώνει επιπροσθέτως και τη συλλεκτική έφεση του κατόχου τους Ορισμένα μάλιστα από αυτά ανιχνεύονται στους 302 τόμους που εντάσσονται στη συλλογή των σπάνιων εντύπων της ημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σερρών, στην οποία αποδόθηκαν το 1919, μετά την επιστροφή τους από τη γείτονα χώρα, σύμφωνα με τους όρους της συνθήκης του Νεϊγύ. Άλλοι 47 τόμοι της ίδιας μονής απόκεινται στη συλλογή της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και ακόμη 35 τόμοι στη Βιβλιοθήκη του Βυζαντινού Μουσείου Αθηνών, βλ. Β. Κατσαρού- Χ. Παπαστάθη, ό.π., σσ Γ. Κουτζακιώτη, ό.π., σσ Οι βιβλιογράφοι χειρόγραφων πνευματικών έργων συνήθιζαν στο τέλος των βιβλίων τους να αναγράφουν τις εξής καταληκτικές φράσεις: Ὥσπερ οἱ θαλασσοποροῦντες ποθοῦσιν ἰδεῖν λιμένα καὶ οἱ ἀγρυπνοῦντες ὕπνον οὕτω καὶ οἱ βιβλιογράφοντες ἰδεῖν βιβλίου πέρας ή Ὥσπερ οἱ ἀποδημήσαντες ποθοῦσιν ἰδεῖν πατρίδα καὶ οἱ θαλασσοποροῦντες λιμένα οὕτω καὶ οἱ βιβλιογράφοντες ἰδεῖν βιβλίου πέρας ή Ὥσπερ ξένοι χαίρουσιν ἰδεῖν πατρίδα καὶ οἱ στρατευόμενοι ἰδεῖν τὸ κέρδος, καὶ οἱ νόσῳ κείμενοι ἰδεῖν ὑγείαν, οὕτω καὶ οἱ γράφοντες βιβλίου τέλος ή ακόμη Ὥσπερ ξένοι πάσχοντες ἰδεῖν πατρίδα καὶ οἱ πραγματεύοντες ἰδεῖν τὸ κέρδος καὶ οἱ θαλαττεύοντες ἰδεῖν λιμένα, οὕτω καὶ οἱ γράφοντες ἰδεῖν βιβλίου τέλος, βλ.. Σάρρου, ό.π., σ. 68. Π. Παπαγεωργίου, ό.π., σ. 287 (63). 36. Βλ. Γ. Κουτζακιώτη, ό.π., σ. 230.

14 24 Πέτρος Κ. Σαμσάρης Οι ιδιωτικές βιβλιοθήκες στην υπόδουλη Ελλάδα, βραχύβιες συνήθως όσο και η εφήμερη ζωή του κτήτορά τους, αποτελούσαν συχνά τον πυρήνα μεγαλύτερων συλλογών ή ενσωματώνονταν σε άλλες υπάρχουσες 37. Αντικατόπτριζαν γενικότερα τον εσωτερικό και τον εξωτερικό κόσμο των διανοούμενων κτητόρων τους, αλλά και το ι- δεολογικό κλίμα της εποχής τους. Για το λόγο αυτό η διερεύνηση του περιεχομένου μιας προσωπικής συλλογής βιβλίων από άποψη ποσοτική, ειδολογική και χρονολογική συμβάλλει όχι μόνο στην κατανόηση της προσωπικότητας του εγγράμματου κατόχου της, αλλά και στον προσδιορισμό των πνευματικών και ιδεολογικών αναζητήσεων, καθώς επίσης και στον προσανατολισμό των ενδιαφερόντων του. 37. Βλ. Αι. Κουμαριανού Λ. ρούλια E. Layton, ό.π., σ. 203.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΤΡΟΣ Κ. ΣΑΜΣΑΡΗΣ, Iδιωτικές βιβλιοθήκες Ελλήνων στην πόλη των Σερρών κατά την οθωμανική περίοδο.. 11-24 DRAGANA RADOJIČIĆ, Βοka Κotorska: A Homeland of Vasa Brajovic and the

Διαβάστε περισσότερα

www.kalymnikifilia.gr

www.kalymnikifilia.gr Η επιρροή του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας στη διαμόρφωση του ρωσικού εκπαιδευτικού συστήματος (το παράδειγμα των Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Μόσχας) ΒΑΝΤΙΜ ΓΙΑΡΟΒΟÏ Kαθηγητής μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ

2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ 2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ Συμπλήρωση κενών ακόλουθες λέξεις (τρεις λέξεις περισσεύουν): βιβλιοθήκη, Βαλκανική, ανθρωπιστικός, πανεπιστήμιο, χειρόγραφο, Ιταλική, τυπογραφία, σπάνιος. Η Αναγέννηση και

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8. Ο Ρήγας Βελεστινλής και ο Αδαµάντιος Κοραής

Κεφάλαιο 8. Ο Ρήγας Βελεστινλής και ο Αδαµάντιος Κοραής 1 Κεφάλαιο 8 Ο Ρήγας Βελεστινλής και ο Αδαµάντιος Κοραής Ανάµεσα στους δασκάλους του Γένους ξεχωρίζουν για τη δράση τους ο λόγιος επαναστάτης Ρήγας Βελεστινλής και ο Αδαµάντιος Κοραής, ένας Έλληνας φιλόλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

2. Αναγέννηση και ανθρωπισμός

2. Αναγέννηση και ανθρωπισμός κεφάλαιο 6 ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΧΩΡΩΝ ΩΣ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΕΣΤΦΑΛΙΑΣ (1453-1648) 2. Αναγέννηση και ανθρωπισμός Ορισμός Πρόκειται για μια γενικότερη πνευματική

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγοί και παιδαγωγική σκέψη στον ελληνόφωνο χώρο (18ος αιώνας- Μεσοπόλεμος)

Παιδαγωγοί και παιδαγωγική σκέψη στον ελληνόφωνο χώρο (18ος αιώνας- Μεσοπόλεμος) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Παιδαγωγοί και παιδαγωγική σκέψη στον ελληνόφωνο χώρο (18ος αιώνας- Μεσοπόλεμος) Ενότητα 10: Η Παιδαγωγική στο Αθηνών (19ος αι.) Ε. Αβτζή,

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Γραφεία: Κτήριο Αποστολίδη, Καλλιπόλεως και Ερεσού 1 T.K. 20537, 1678 Λευκωσία, Τηλ.: + 357 22893850, Τηλομ.: + 357 22 894491 Παρουσίαση 26 Ιανουαρίου 2014 2. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Τίτλος Μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΑΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΕΡΡΕΣ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

κάντε κλικ στη Τρίτη επιλογή : Οι Θεσσαλονικείς αδελφοί ισαπόστολοι Κύριλλος και Μεθόδιος

κάντε κλικ στη Τρίτη επιλογή : Οι Θεσσαλονικείς αδελφοί ισαπόστολοι Κύριλλος και Μεθόδιος ΤΑΞΗ Δ ΜΑΘΗΜΑ : ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Κύριλλος και Μεθόδιος : Ιεραπόστολοι στους σλαβικούς λαούς. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 1. Να αντιληφθούν οι μαθητές ότι μέσα από την ιεραποστολή του Κυρίλλου

Διαβάστε περισσότερα

108 Ιστορίας και Εθνολογίας Θράκης (Κομοτηνή)

108 Ιστορίας και Εθνολογίας Θράκης (Κομοτηνή) 108 Ιστορίας και Εθνολογίας Θράκης (Κομοτηνή) Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1990 και άρχισε να λειτουργεί το ακαδημαϊκό έτος 1991-1992. Δέχεται κατ' έτος 200 περίπου φοιτητές. Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι:

Διαβάστε περισσότερα

Προσχέδιο έργου Ανάδειξης των Καταλόγων και της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Καρακάλλου (Δεκέμβριος 2008)

Προσχέδιο έργου Ανάδειξης των Καταλόγων και της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Καρακάλλου (Δεκέμβριος 2008) Προσχέδιο έργου Ανάδειξης των Καταλόγων και της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Καρακάλλου (Δεκέμβριος 2008)

Διαβάστε περισσότερα

Καρατάσος-Καρατάσιος,

Καρατάσος-Καρατάσιος, Επώνυµο Όνοµα Προσωνυµία Υπογραφή Καρατάσος-Καρατάσιος, Δηµήτρης Τσάµης Ιδιότητα Στρατιωτικός Τόπος Γέννησης Διχαλεύρι Νάουσας Χρόνος Γέννησης 1798 Τόπος Καταγωγής Μακεδονία Τόπος Θανάτου Βελιγράδι Χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΟΛΑΚΗΣ (1935-2012) Πᾶσι νόμος τὸ θανεῖν Μοιρῶν ἄτρεπτος ἀνάγκη. τικτομένοις, ὅτε νῆσαν ἐπὶ κλωστῆρσιν ἀτράκτων.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΟΛΑΚΗΣ (1935-2012) Πᾶσι νόμος τὸ θανεῖν Μοιρῶν ἄτρεπτος ἀνάγκη. τικτομένοις, ὅτε νῆσαν ἐπὶ κλωστῆρσιν ἀτράκτων. ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΟΛΑΚΗΣ (1935-2012) Πᾶσι νόμος τὸ θανεῖν Μοιρῶν ἄτρεπτος ἀνάγκη τικτομένοις, ὅτε νῆσαν ἐπὶ κλωστῆρσιν ἀτράκτων. (GVI, 1656) Ο φιλολογικός κόσμος της χώρας πληροφορήθηκε, μεσούντος του θέρους (30/7/

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗ ΔΥΣΗ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΝΤΥΠΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ (16 Ο αι.)

ΣΤΗ ΔΥΣΗ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΝΤΥΠΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ (16 Ο αι.) ΣΤΗ ΔΥΣΗ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΝΤΥΠΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ (16 Ο αι.) 1. Από τον Έρασμο στο Textus Receptus Πρώτη έκδοση του ελληνικού κειμένου της Αγ. Γραφής η πολύγλωσση Κομπλουτιανή

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΕΑ ΚΑΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΕΑ ΚΑΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΕΑ ΚΑΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Νομισματική Συλλογή Alpha Bank, Πανεπιστημίου 41, 102 52, Αθήναι, Τηλ. 210 326 2460-1 www.alphanumismatics.gr, numismatic@alpha.gr εκέμβριος 2014 Νέα Έκθεση: Η

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ. Συντροφιά με την Κιθάρα ΕΚΔΟΣΗ: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ. Συντροφιά με την Κιθάρα ΕΚΔΟΣΗ: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ Συντροφιά με την Κιθάρα ΕΚΔΟΣΗ: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Συντροφιά με την Κιθάρα ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ Συντροφιά με την Κιθάρα ΑΘΗΝΑ 2011 Έκδοση: c Πνευματικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: «ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΙΛΚΙΣ». Φοιτητές:

Διαβάστε περισσότερα

2+1 ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΝΑ ΩΡΟ. από τις εκδόσεις. Μεγάλη προσφορά ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΑΓΟΡΑΖΕΙΣ ΥΟ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

2+1 ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΝΑ ΩΡΟ. από τις εκδόσεις. Μεγάλη προσφορά ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΑΓΟΡΑΖΕΙΣ ΥΟ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 2+1 2+1 Μεταίχµιο Μεγάλη προσφορά από τις εκδόσεις ΑΓΟΡΑΖΕΙΣ ΥΟ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΕΝΑ ΩΡΟ www.metaixmio-education.gr Λεπτοµέρειες για την προσφορά στη

Διαβάστε περισσότερα

1.3 Ταξίδι στο χρόνο: η διαχρονική εξέλιξη των Σ. Β. στην Ελλάδα

1.3 Ταξίδι στο χρόνο: η διαχρονική εξέλιξη των Σ. Β. στην Ελλάδα 1.3 Ταξίδι στο χρόνο: η διαχρονική εξέλιξη των Σ. Β. στην Ελλάδα Η έννοια της συγκέντρωσης και αποθήκευσης γνώσεων για μετέπειτα χρήση είναι συνυφασμένη με τον άνθρωπο από την εποχή που επινόησε σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΒ ΠΑΥΛΕΙΑ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ 2400 έτη από τη γέννηση του Αριστοτέλη

ΚΒ ΠΑΥΛΕΙΑ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ 2400 έτη από τη γέννηση του Αριστοτέλη ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΗΣ & ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ ΚΒ ΠΑΥΛΕΙΑ Ιούνιος 2016 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ 2400 έτη από τη γέννηση του Αριστοτέλη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Σάββατο 28 Μαΐου Κυριακή 29 Μαΐου Μέγας Αρχιερατικός

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΦΑΡΜΑΚΗ,

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΦΑΡΜΑΚΗ, ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΦΑΡΜΑΚΗ, ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΕΟΡΔΑΙΑΣ, ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ Α.Π.Θ. ΚΑΙ ΑΣΠΑΙΤΕ Επώνυμο: Όνομα: Τόπος γέννησης: Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

Αδαμαντίου Κοραή. De morborum haereditariorum: existentia, natura, prophylaxi et cura

Αδαμαντίου Κοραή. De morborum haereditariorum: existentia, natura, prophylaxi et cura ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 2013 Αδαμαντίου Κοραή De morborum haereditariorum: existentia, natura, prophylaxi et cura Κωνσταντίνος Ηροδότου (Συντονιστής, Δρ. Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Paris VIII) Διονύσιος

Διαβάστε περισσότερα

Τα πιο κάτω sites περιέχουν πηγές και τεκµήρια ιστορικά

Τα πιο κάτω sites περιέχουν πηγές και τεκµήρια ιστορικά 22. «Ο Νέος Ελληνισµός στην περίοδο της Τουρκοκρατίας» 29.11.2013 Διδάσκουσα: Όλγα Κατσιαρδή-Hering, Kαθηγήτρια Ιστορίας του Νέου Ελληνισµού από την Άλωση της Κωνσταντινούπολης ώς την Ελληνική Επανάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ Ο όρος διαθήκη Οι Εβδομήντα μεταφράζουν την εβραϊκή λέξη berith στα ελληνικά διαθήκη Απαντάται στις εκφράσεις παλαιά διαθήκη και καινή διαθήκη. Σημαίνει συμφωνία (γάμου), που συντελέσθηκε ανάμεσα στο Θεό

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ»

«ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ» «ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ» Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της για το 2016 διοργανώνει δράσεις που

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ

ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ ΤΜΗΜΑ Α2 ΟΜΑΔΑ Δ ΜΙΣΤΗΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΑΠΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΑΡΑΤΣΗ ΕΥΗ ΜΑΤΑΝΟΒΙΤΣ ΖΩΗ ΜΠΑΡΤΣΩΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Εκπαιδευτικός: Μακρυγιάννη Νικολέτα ΠΕ02 Υπήρξε επιχειρηματίας, τραπεζίτης και

Διαβάστε περισσότερα

Η Βιβλιοθήκη Έρευνας και Τεκμηρίωσης του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού

Η Βιβλιοθήκη Έρευνας και Τεκμηρίωσης του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού Η Βιβλιοθήκη Έρευνας και Τεκμηρίωσης του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού Ηρακλής Ι. Πίττας Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού Βιβλιοθηκονόμος Υπεύθυνος Βιβλιοθήκης iraklis@fhw.gi Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού Το Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά διδάσκοντα

Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά διδάσκοντα Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά διδάσκοντα FARRINGTON ANDREW 2 09:00-12:00 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Π.Ν. Ιστορική Γεωγραφία και ηµογραφία του Ρωµαϊκού Κράτους Η Ελληνική Αναγέννηση Οικονοµική και Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΠ της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας. των αναλυτικών

ΝΑΠ της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας. των αναλυτικών 1 ΝΑΠ της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας. Γενικοί άξονες όλων των αναλυτικών 2 Εισαγωγή του ΝΑΠ της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας στα Σχολεία Η εισαγωγή του ΝΑΠ στα Αρχαία Ελληνικά

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός του Μουσείου είναι η διαφύλαξη, μελέτη, προβολή και ανάδειξη της Ελληνικής Παιδείας και των αξιών που απορρέουν από αυτή και

Σκοπός του Μουσείου είναι η διαφύλαξη, μελέτη, προβολή και ανάδειξη της Ελληνικής Παιδείας και των αξιών που απορρέουν από αυτή και To Μουσείο Eλληνικής Παιδείας βρίσκεται στο κέντρο της πόλης της Καλαμπάκας, σε ένα χώρο περιπου1000τ.μ και έχει εκπαιδευτικό και πολιτιστικό προσανατολισμό. Φιλοξενεί συλλογές του συλλέκτη Παύλου Μπαλογιάννη

Διαβάστε περισσότερα

Παύλεια. digitalarchive

Παύλεια. digitalarchive digitalarchive publishing by tag Γιορτή που διεξάγεται στη Βέροια προς τιμήν του Αποστόλου Παύλου. Τα γιορτάζονται κάθε Ιούνιο, στο Βήμα του Αποστόλου Παύλου, στο σημείο, δηλαδή, από όπου εκείνος μίλησε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά ηµέρα ευτέρα, 2/9/2013 ιδακτική της Ιστορίας ΠΑΛΗΚΙ ΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 09:00-12:00 ΑΙΘΟΥΣΑ Α

Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά ηµέρα ευτέρα, 2/9/2013 ιδακτική της Ιστορίας ΠΑΛΗΚΙ ΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 09:00-12:00 ΑΙΘΟΥΣΑ Α Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά ηµέρα ευτέρα, 2/9/2013 ιδακτική της Ιστορίας ΠΑΛΗΚΙ ΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Ευρωπαϊκή Ιστορία, 19ος αιώνας ΣΥΡΙΑΤΟΥ ΑΘΗΝΑ 18:00-21:00 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Π.Ν. Ευρωπαϊκή Ιστορία, 20ος

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεωτικά Εξ. Διδ. Μον. Πιστ.Μον. Διδάσκων. 31Υ006 Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη 1ο 4 4 Σωτ. Δεσπότης

Υποχρεωτικά Εξ. Διδ. Μον. Πιστ.Μον. Διδάσκων. 31Υ006 Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη 1ο 4 4 Σωτ. Δεσπότης 1 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2014 2015 Α ΕΞΑΜΗΝΟ 31Υ006 Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη 1ο 4 4 Σωτ. Δεσπότης 31Υ007 Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη & 1ο 4 4 Σωτ. Δεσπότης Ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ Λεωφόρος Δημητρίου Βικέλα 52 152 33 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6878952, Fax: 210 6878840 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη 22 100 ΤΡΙΠΟΛΗ Τηλ : 2710-230000,Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΘΟΥΛΑ ΜΠΑΚΟΛΗ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ ΑΡΜΕΝΗ

ΑΝΘΟΥΛΑ ΜΠΑΚΟΛΗ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ ΑΡΜΕΝΗ Η ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΕΘΝΟΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΝΘΟΥΛΑ ΜΠΑΚΟΛΗ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ ΑΡΜΕΝΗ Η παρούσα βάση δεδομένων έχει ως αντικείμενο την καταγραφή των πατριδοτοπικώνεθνοτοπικών-πολιτιστικών σωματείων που εδρεύουν σ όλο τον

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΚΑ ISSN 2241-1577 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ. ιανουαριοσ - απριλιοσ 2013 ετοσ ΣΤ - αρ. τευχουσ 19

ΧΡΟΝΙΚΑ ISSN 2241-1577 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ. ιανουαριοσ - απριλιοσ 2013 ετοσ ΣΤ - αρ. τευχουσ 19 ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ ιανουαριοσ - απριλιοσ 2013 ετοσ ΣΤ - αρ. τευχουσ 19 ISSN 2241-1577 Τετραμηνιαία έκδοση της Εταιρείας Μελετών Ιστορίας και Πολιτισμού Ν. Ημαθίας (Ε.Μ.Ι.Π.Η.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΜΑΡΑ Καθηγητή του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου ΟΜΙΛΙΑ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΜΑΡΑ Καθηγητή του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου ΟΜΙΛΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΜΑΡΑ Καθηγητή του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου ΟΜΙΛΙΑ Κυρίες και Κύριοι, Είναι μοιραίο, όταν ακολουθείς ως ομιλητής τους συγκεκριμένους σπουδαίους προλαλήσαντες να πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

χρόνια. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

χρόνια. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 1837-2017 180 χρόνια Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΕΚΠΑ: 1837-2017 / 180 χρόνια Επετειακό έμβλημα Βασικοί άξονες Θεματολογία Σκοπός Επετειακό έμβλημα Επετειακό έμβλημα και λογότυπος Επετειακός

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπαίδευση στην αρχαιότητα και στο βυζάντιο

Η εκπαίδευση στην αρχαιότητα και στο βυζάντιο Η εκπαίδευση στην αρχαιότητα και στο βυζάντιο Κωνσταντίνος Λιάκος Β2 49 ο Γυμνάσιο Αθηνών 2011-2012 Η εκπαίδευση στην αρχαιότητα και στο βυζάντιο Πρωτοβάθμια εκπαίδευση Όπως και στον σύγχρονο κόσμο, έτσι

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: α. Ανόρθωση (1910) β. Κλήριγκ γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α2. Γιατί δεν προέκυψαν ταξικά κόμματα στην Ελλάδα το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα; Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

8 ο ΓΕΛΠάτρας ΕρευνητικήΕργασία Μάιος 2012

8 ο ΓΕΛΠάτρας ΕρευνητικήΕργασία Μάιος 2012 8 ο ΓΕΛΠάτρας ΕρευνητικήΕργασία Μάιος 2012 ΗΕξέλιξηκαιη Ιστορίατης Εκπαίδευσηςανά τουςαιώνες Τομάθημαστην αρχαίαελλάδα. Αντί για βιβλία είχαν πήλινες πλάκες και το μάθημα γινόταν με δύο άτομα, τον μαθητή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Περίληψη ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόµενο του κειµένου σε 100-120 λέξεις χωρίς δικά σας σχόλια. Το κείµενο αναφέρεται στις επιπτώσεις της

Διαβάστε περισσότερα

Το Καστρί, μέχρι το 1960 ονομαζόταν Άγιος Νικόλαος και ήταν το μεγαλύτερο από τα Καστριτοχώρια.

Το Καστρί, μέχρι το 1960 ονομαζόταν Άγιος Νικόλαος και ήταν το μεγαλύτερο από τα Καστριτοχώρια. Το Καστρί, μέχρι το 1960 ονομαζόταν Άγιος Νικόλαος και ήταν το μεγαλύτερο από τα Καστριτοχώρια. Στις αρχές του 20ου αιώνα, όταν δημιουργήθηκαν οι πρώτοι Δήμοι στην Ελλάδα ο Άγιος Νικόλαος, το σημερινό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2011. Συντάκτης : Καθ. Ιωάννης Μπουρής με τη συνδρομή του Διευθυντή της ΣΔΟ Καθ. Γιώργου Γιαννακόπουλου

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2011. Συντάκτης : Καθ. Ιωάννης Μπουρής με τη συνδρομή του Διευθυντή της ΣΔΟ Καθ. Γιώργου Γιαννακόπουλου ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2011 Συντάκτης : Καθ. Ιωάννης Μπουρής με τη συνδρομή του Διευθυντή της ΣΔΟ Καθ. Γιώργου Γιαννακόπουλου ΣΔΟ-ΤΕΙ-Α Α/Α 1 Η ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο.)

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Τ Ι Κ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α Γ Ι Α Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Υ Σ Σ Τ Ο Ν Π Ο Λ Υ Χ Ω Ρ Ο Μ Ε Τ Α Ι Χ Μ Ι Ο

Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Τ Ι Κ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α Γ Ι Α Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Υ Σ Σ Τ Ο Ν Π Ο Λ Υ Χ Ω Ρ Ο Μ Ε Τ Α Ι Χ Μ Ι Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Τ Ι Κ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α Γ Ι Α Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Υ Σ Σ Τ Ο Ν Π Ο Λ Υ Χ Ω Ρ Ο Μ Ε Τ Α Ι Χ Μ Ι Ο Ο κ τ ώ β ρ ι ο ς Ν ο έ μ β ρ

Διαβάστε περισσότερα

Ο θεσμός των Ευρωπαϊκών Σχολείων. οργάνωση και λειτουργία

Ο θεσμός των Ευρωπαϊκών Σχολείων. οργάνωση και λειτουργία Ο θεσμός των Ευρωπαϊκών Σχολείων οργάνωση και λειτουργία Μαρία Φουσέκα, φιλόλογος 1 Τα Ευρωπαϊκά Σχολεία είναι επίσημα εκπαιδευτικά ιδρύματα που συστάθηκαν, αρχικά, για τα παιδιά των υπαλλήλων της Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΣΤΑΣ Λ. ΖΩΡΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΚΩΣΤΑΣ Λ. ΖΩΡΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΣΤΑΣ Λ. ΖΩΡΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ι. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Γεννήθηκα στην Αθήνα στις 21 Αυγούστου 1950. Γονείς μου είναι ο Λύσανδρος Κ. Ζώρας και η Λήδα Ζώρα το γένος Ο. Λαμπροπούλου. ΙΙ. ΣΠΟΥΔΕΣ Α. Μέση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΑ 1913-2011 Εκατό Χρόνια Θύελλες και Χίμαιρες ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών Σας προσκαλεί με τιμή να μετάσχετε στη σειρά των επιστημονικών διαλέξεων

Διαβάστε περισσότερα

Α Κύκλος: 1 14 Ιουλίου 2013

Α Κύκλος: 1 14 Ιουλίου 2013 Α Κύκλος: 1 14 Ιουλίου 2013 ΔΕΥΤΕΡΑ, 1 Ιουλίου Άφιξη στο ξενοδοχείο Ιλισός και τακτοποίηση στα δωμάτια 17:30 Κέρασμα και συνάντηση με τους υπεύθυνους των Θερινών Σχολείων 20:30-23:00 ΤΡΙΤΗ, 2 Ιουλίου 09:30-10:00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι Τηλ. 210-72.72.204, Fax 210-72.72.210, e-mail: contact@ecclesia.gr ΠΡΩΤ. 6002/2014 ΑΡΙΘΜ. ΑΘΗΝΗΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ :

ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ : 1. ΑΓΙΑΣΟΣ Τόμοι : 10,11 2. ΑΕΡΟΠΟΣ Τεύχη : 73, 78, 83 ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ : 3. ΑΘΗΝΑ Τόμοι : 1(1889), 2(1890), 3(1891), 4(1892), 5(1893), 7(1895), 8(1896), 11(1899), 16-17(1904-05), 18-19(1906-07),

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΛΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ: Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26 Μαΐου 2009 ΩΡΑ: 07:45-10:15

ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΛΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ: Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26 Μαΐου 2009 ΩΡΑ: 07:45-10:15 ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΛΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2008 2009 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ: Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26 Μαΐου 2009 ΩΡΑ: 07:45-10:15 Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από πέντε (5) σελίδες.

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Θεολογίας. Αννα Κόλτσιου Νικήτα Αναπλ. Καθηγήτρια

Τμήμα Θεολογίας. Αννα Κόλτσιου Νικήτα Αναπλ. Καθηγήτρια Τμήμα Θεολογίας Α.Π.Θ. Αννα Κόλτσιου Νικήτα Αναπλ. Καθηγήτρια ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Α. ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Το Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΕΙΟ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΕΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΕΙΟ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 1. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 1925 Ιδρύεται το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. 1942 Αρχίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θρησκευτικά B Δημοτικού (Μέρος Α ) Ομορφος κόσμος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Θρησκευτικά Β Δημοτικού Ομορφος κόσμος (Μέρος A ) Συγγραφική ομάδα:

Διαβάστε περισσότερα

ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ICOM ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Αγ.Ασωμάτων 15 ΑΘΗΝΑ 105 53 Τηλ./Fax: 210 3219414 www.otenet.gr/icom Email icom@otenet.gr ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Α ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΣΑΚΕΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΛΕΜΜΥΔΗΣ. Εργασία 8

Α ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΣΑΚΕΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΛΕΜΜΥΔΗΣ. Εργασία 8 Α ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΣΑΚΕΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΛΕΜΜΥΔΗΣ Εργασία 8 ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ ΑΓΝΗΣ ΒΟΥΡΤΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΤΑΞΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή -Ν.Βλεμμύδης -Έργο -Θεολογικό

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ IOYNIO»

«ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ IOYNIO» «ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ IOYNIO» Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της για το 2016 διοργανώνει δράσεις που απευθύνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Όνομα Επίθετο Οικ. Κατάσταση Ημερομηνία Γέννησης Τηλέφωνο Επικοινωνίας mail

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Όνομα Επίθετο Οικ. Κατάσταση Ημερομηνία Γέννησης Τηλέφωνο Επικοινωνίας mail ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Όνομα Επίθετο Οικ. Κατάσταση Ημερομηνία Γέννησης Τηλέφωνο Επικοινωνίας mail Αθανασία- Παρασκευή Υπερηφάνου Άγαμη 03.05.1988 2109940653 & 6945139495 athanasia.yperifanou@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ. Ένα μοναδικό ταξίδι, οδοιπορικό στην ιστορία του πολιτισμού και της εκπαίδευσης των Ελλήνων, σχεδίασε

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα εισήγησης : «Το Τραμπάντζειο Γυμνάσιο Σιάτιστας και η προσφορά του»

Θέμα εισήγησης : «Το Τραμπάντζειο Γυμνάσιο Σιάτιστας και η προσφορά του» Θέμα εισήγησης : «Το Τραμπάντζειο Γυμνάσιο Σιάτιστας και η προσφορά του» Άφυτες, καμπυλωτές βουνοκορφές Και μέσα στα πέτρινα κύματα Στο δίπτυχο αγριάδας και ερημιάς Η Σιάτιστα. Οι Σιατιστινοί αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: ΠΟΛ. 1141. Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβία 10 Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίε : Γ. Εμμανουήλ Τηλέφωνο : 210 3610065 FΑΧ : 210 3615052

Αρ. Πρωτ.: ΠΟΛ. 1141. Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβία 10 Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίε : Γ. Εμμανουήλ Τηλέφωνο : 210 3610065 FΑΧ : 210 3615052 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβία 10 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Της Μαρίας Αποστόλα Η Ελλάδα υπήρξε από τους πρώτους δέκτες του Χριστιανισμού και τα μνημεία της ελληνικής ορθοδοξίας αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εθνικής κληρονομιάς, αποτελώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΎ Δ/νση Μουσείων Εκθέσεων & Εκπαιδευτικών προγραμμάτων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΎ Δ/νση Μουσείων Εκθέσεων & Εκπαιδευτικών προγραμμάτων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΎ Δ/νση Μουσείων Εκθέσεων & Εκπαιδευτικών προγραμμάτων Το Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Επικοινωνίας διαθέτει με δανεισμό σειρά εκπαιδευτικών φακέλων και εντύπων σε σχολεία όλης

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ Φαξ: , Tηλ: , Νοεμβρίου 2014

Αρ. Φακ Φαξ: , Tηλ: , Νοεμβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ. Φακ. 7.7.01.24.6 Φαξ: 22 480505, Tηλ: 22 402300, 22402374 e-mail: info@cyearn.pi.ac.cy ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 24 Νοεμβρίου 2014 Διευθυντές/ντριες Δημόσιων και Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4377ΛΡ-Φ4Δ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 25 ο /4-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1078/2012

ΑΔΑ: Β4377ΛΡ-Φ4Δ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 25 ο /4-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1078/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 25 ο /4-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1078/2012 ΘΕΜΑ: 7 ο Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων Π.Ε. Καρδίτσας. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απολυτήριο Λυκείου ( Β' Λύκειο Κορίνθου)

Απολυτήριο Λυκείου ( Β' Λύκειο Κορίνθου) τ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ ΞΕΝΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣ 9 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 104 41 210 5157874

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 13 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 15 ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ 17 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 21 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΡΟΖΑΣ ΙΜΒΡΙΩΤΗ 23 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ 24 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 25

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 13 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 15 ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ 17 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 21 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΡΟΖΑΣ ΙΜΒΡΙΩΤΗ 23 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ 24 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 25 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 13 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 15 ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ 17 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 21 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΡΟΖΑΣ ΙΜΒΡΙΩΤΗ 23 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ 24 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 25 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΙΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ : 4ΙΞ6Η-Ψ. Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2010

ΑΔΑ : 4ΙΞ6Η-Ψ. Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑ Β Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2010 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΣΑΣ. Εκδοτική Αθηνών: Κατάλογος Προσφορών Χριστουγέννων2010

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΣΑΣ. Εκδοτική Αθηνών: Κατάλογος Προσφορών Χριστουγέννων2010 ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ # 20 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΣΑΣ Ο κατάλογος Ισχύει έως 31 12 2010 ή ως την εξάντληση των αποθεμάτων Σελίδα: 1 Κατάλογος Προσφορών Τιμή Προσφορά 1: Πακέτο 3 τόμων

Διαβάστε περισσότερα

Το περιοδικό του Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως. Συμβολή στην ιστορία των ελληνικών επιστημονικών περιοδικών

Το περιοδικό του Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως. Συμβολή στην ιστορία των ελληνικών επιστημονικών περιοδικών Το περιοδικό του Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως. Συμβολή στην ιστορία των ελληνικών επιστημονικών περιοδικών Γιώργος Γιαννακόπουλος Συνέδριο: Ιστορία της Πληροφορίας. Αθήνα (Νομική Βιβλιοθήκη),

Διαβάστε περισσότερα

1. Την παρουσίαση του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1452 για τη διαχείριση της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων,

1. Την παρουσίαση του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1452 για τη διαχείριση της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων, Εκδήλωση για Πρότυπο ποιότητας για εμπορικά καταστήματα Νέες εκδόσεις προτύπων συστημάτων διαχείρισης αίθουσα Εμπορικού και Εισαγωγικού Συλλόγου Πατρών πλ. Γεωργίου Α 25, ΠΑΤΡΑ Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ Λεωφόρος Δημητρίου Βικέλα 52 152 33 Χαλάνδρι-Αθήνα Τηλ: 210 6878809-813, 210 6878888 Fax: 210 6878840 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη 22 100 ΤΡΙΠΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικές Βιβλιοθήκες στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Bibliothèques grecques dans l Empire ottoman

Ελληνικές Βιβλιοθήκες στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Bibliothèques grecques dans l Empire ottoman Ελληνικές Βιβλιοθήκες στην Οθωμανική Αυτοκρατορία Bibliothèques grecques dans l Empire ottoman Πρόγραμμα i-stamboul (http://i-stamboul.irht.cnrs.fr/) Διεθνής Διημερίδα Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο 26 &

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π. Υλικό Σεμιναρίων (για προπτυχιακούς φοιτητές)

Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π. Υλικό Σεμιναρίων (για προπτυχιακούς φοιτητές) Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π. Υλικό Σεμιναρίων (για προπτυχιακούς φοιτητές) Γραφείο Δανεισμού & Διαδανεισμού Κεντρικής Βιβλιοθήκης ΕΜΠ Νοέμβριος 2012 Περιεχόμενα Περιγραφή Χώρου ανά όροφο... 3 Δεκαδική Ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Αριστοτέλους Πολιτικά, Θ 2, 1 4)

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Αριστοτέλους Πολιτικά, Θ 2, 1 4) 53 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪΔΗ-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Φιλολάου & Εκφαντίδου 26 : Τηλ.: 2107601470 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2013 ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Πολιτικά,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΦΕΚ 2499 Β / 19-11-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία Ενότητα 3: Βυζαντινή Επιστολογραφία: είδη - χαρακτηριστικά. Συνέσιος ο Κυρηναίος: Βίος και Έργο Κιαπίδου Ειρήνη-Σοφία Τμήμα Φιλολογίας Σκοποί ενότητας Οι φοιτητές θα έρθουν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Οικονομική και Κοινωνική Ιστορία του Ελληνισμού κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Οικονομική και Κοινωνική Ιστορία του Ελληνισμού κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Πατρώνυμο: Γεώργιος Παπαγεωργίου Παντελής Τόπος γέννησης: Οικογενειακή κατάσταση: Θέση: Γνωστικό Αντικείμενο: Διεύθυνση Αλληλογραφίας: Καπέσοβο Ζαγορίου Έγγαμος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους Αιτιολογική έκθεση Η Επιτροπή Κρατικών Bραβείων Λογοτεχνικής Μετάφρασης εργάστηκε για τα βραβεία του 2013, όπως και την προηγούµενη χρονιά, έχοντας επίγνωση α. των µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

Με ιδιαίτερη χαρά ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΡΙΑΝΩΝ παρουσιάζει το ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Με ιδιαίτερη χαρά ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΡΙΑΝΩΝ παρουσιάζει το ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ Ημερολόγιο 2017 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Με ιδιαίτερη χαρά ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΡΙΑΝΩΝ παρουσιάζει το ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ του, για το έτος 2017. Η φετινή έκδοση με τοπία, όλα επιλεγμένα από την ΠΡΩΤΟΠΟΡΟ ΕΡΜΟΥΠΟ- ΛΗ, δεν

Διαβάστε περισσότερα

Τα σωζόμενα πρωτότυπα αντίτυπα της Χάρτας της Ελλάδος του Ρήγα Συμπλήρωση

Τα σωζόμενα πρωτότυπα αντίτυπα της Χάρτας της Ελλάδος του Ρήγα Συμπλήρωση ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠ. ΚΑΡΑΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Τα σωζόμενα πρωτότυπα αντίτυπα της Χάρτας της Ελλάδος του Ρήγα Συμπλήρωση Ο Ρήγας Βελεστινλής (1757-1798) εξέδωσε στη Βιέννη με χαράκτη τον Φρανσουά Μύλλερ (Franz Müller,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΑΜΟΥ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ Αριθμός Απόφασης 13 /2014 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΑΜΟΥ Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές Ευαγγελία Μπάλλα, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Κωνσταντίνο Πασιαλή, Πρωτοδίκη, Λάμπρο

Διαβάστε περισσότερα

Από τα έσοδα του κληροδοτήµατος Ιωάννη Αποστολίδη, κατόπιν επιλογής, φοιτητή όλων των Σχολών και των Τµηµάτων των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών

Από τα έσοδα του κληροδοτήµατος Ιωάννη Αποστολίδη, κατόπιν επιλογής, φοιτητή όλων των Σχολών και των Τµηµάτων των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σέρρες 26 / 2 / 2015 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8783 ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΟ ΩΝ & ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Ταχ. ιεύθυνση : Κ. Καραµανλή 1 Πληρ.: Κελεφού Αµαλία Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακά Αρχεία Αναλυτικών Προγραμμάτων 1899-1999. Τίτλος / Περιγραφή κ.α.

Ψηφιακά Αρχεία Αναλυτικών Προγραμμάτων 1899-1999. Τίτλος / Περιγραφή κ.α. Ψηφιακά Αρχεία Αναλυτικών Προγραμμάτων 1899-1999 ΕΤΟΣ Aρ. ΦΕΚ Π../ Υ.Α. 1899 48/Α 16-Φεβ Περί εισαγωγής της διδασκαλίας του μαθήματος της ελληνικής γραμματολογίας εν τοις Γυμνασίοις του Κράτους 1899 57/Α

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ

ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ Μια πολύπαθη Ιστορία κουβαλάει στους πέτρινους τοίχους του το κατ εξοχήν σύμβολο της Θεσσαλονίκης. Ο Λευκός Πύργος της Θεσσαλονίκης είναι ένας Πύργος

Διαβάστε περισσότερα

ποδράσηη Διονυσία Διονυσίου Σιδώνια Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Γυμνάσιο Αγιάς Λάρισας

ποδράσηη Διονυσία Διονυσίου Σιδώνια Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Γυμνάσιο Αγιάς Λάρισας ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 9 ποδράσηη 5 Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 «Αθανασάκειο» Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου Γυμνάσιο Αγιάς Λάρισας Διονυσία Διονυσίου Σιδώνια ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

186 Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών Θράκης (Κομοτηνή)

186 Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών Θράκης (Κομοτηνή) 186 Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών Θράκης (Κομοτηνή) Σκοπός Το Τμήμα σύμφωνα με το ιδρυτικό του διάταγμα, έχει ως κύρια αποστολή «την καλλιέργεια, προαγωγή και διάδοση, με τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

Φιλική Εταιρεία. Τόπος Ίδρυσης Χρόνος Ίδρυσης Ιδρυτικά. Οδησσός. 14 Σεπτεµβρίου 1814. Νικόλαος Σκουφάς Αθανάσιος Τσακάλωφ Εµµανουήλ Ξάνθος

Φιλική Εταιρεία. Τόπος Ίδρυσης Χρόνος Ίδρυσης Ιδρυτικά. Οδησσός. 14 Σεπτεµβρίου 1814. Νικόλαος Σκουφάς Αθανάσιος Τσακάλωφ Εµµανουήλ Ξάνθος Φιλική Εταιρεία Τόπος Ίδρυσης Χρόνος Ίδρυσης Ιδρυτικά µέλη Οδησσός 14 Σεπτεµβρίου 1814 Νικόλαος Σκουφάς Αθανάσιος Τσακάλωφ Εµµανουήλ Ξάνθος Σφραγίδα οργάνου Σφραγίδα της Μυστικής Αρχής Σφραγίδες Ελευθερίας,

Διαβάστε περισσότερα

17. 12.2008-20. 03. 2009. «...ανέφερα εγγράφως...» Διάρκεια Έκθεσης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

17. 12.2008-20. 03. 2009. «...ανέφερα εγγράφως...» Διάρκεια Έκθεσης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ «...ανέφερα εγγράφως...» ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Διάρκεια Έκθεσης: 17. 12.2008-20. 03. 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Το αρχειακό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου

Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου Ιστορία ΣΤ' Δημοτικού Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου Βιβλίο μαθητή ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Ιωάννης Κολιόπουλος Ομότιμος Καθηγητής Ιάκωβος Μιχαηλίδης Επίκουρος Καθηγητής, ΑΠΘ Αθανάσιος Καλλιανιώτης Σχολικός

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------

--------------------------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 11η του µήνα εκεµβρίου του

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική Γραμματεία ΙIΙ

Χριστιανική Γραμματεία ΙIΙ Χριστιανική Γραμματεία ΙIΙ Ενότητα 2-Δ Α1-2: Υστεροβυζαντινοί θεολόγοι Αναστάσιος Γ. Μαράς, Δρ Θ. Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα)

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) 334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) Ιστορικό Σημείωμα γαι την Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας Η Παιδαγωγική Ακαδημία Φλώρινας ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 1941, δηλ. κατά την διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά

Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά Καλλιτεχνική επιμέλεια εξωφύλλου ΝΙΚΟΣ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ Σχεδιασμός & δημιουργία εξωφύλλου ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΚΡΑΚΗΣ [www.alpha2.gr] ISBN έντυπης έκδοσης: 978-960-7948-46-5 ISBN ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΞΙΜΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

ΜΑΞΙΜΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΜΑΞΙΜΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ Πρόκειται για ένα «όραμα ζωής του Σεβ. Μητροπολίτου μας για τη νεολαία». Η πρωτοβουλία, αλλά και οι δαπάνες για την ανέγερση

Διαβάστε περισσότερα

-Σχόλια Αναλυτικοί πίνακες Η. ΑΝΩΤΕΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ

-Σχόλια Αναλυτικοί πίνακες Η. ΑΝΩΤΕΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα I. ΠΡΟΛΟΓΟΣ 9 II. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 11 III. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 11-12 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤOY ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ Α' Αναλυτικοί πίνακες 1-4 15-16 ΚΑΤΑΝΟΜΗ TΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α./ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ και Β./ ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΧΩΡΙΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α./ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ και Β./ ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΧΩΡΙΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΘΙ ΡΥΜΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΤΑΛΑ ΤΟΥ ΛΑΚΕ ΑΙΜΟΝΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α./ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ και Β./ ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΧΩΡΙΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Έχοντας υπ όψιν τις διατάξεις του κεφαλαίου Α της

Διαβάστε περισσότερα