TE 1500-AVR Ελληνικά

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "TE 1500-AVR Ελληνικά"

Transcript

1 TE 1500-AVR Ελληνικά

2

3 1 Στοιχεία για την τεχνική τεκμηρίωση 1.1 Σχετικά με την παρούσα τεκμηρίωση Πριν από την πρώτη θέση σε λειτουργία διαβάστε την παρούσα τεκμηρίωση. Αποτελεί προϋπόθεση για ασφαλή εργασία και απρόσκοπτο χειρισμό. Προσέξτε τις υποδείξεις ασφαλείας και προειδοποίησης στην παρούσα τεκμηρίωση και στο προϊόν. Φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης πάντα στο προϊόν και δίνετε το προϊόν σε άλλα πρόσωπα μόνο μαζί με αυτές τις οδηγίες χρήσης. 1.2 Επεξήγηση συμβόλων Υποδείξεις προειδοποίησης Οι υποδείξεις προειδοποίησης προειδοποιούν από κινδύνους κατά την εργασία με το προϊόν. Οι ακόλουθες λέξεις επισήμανσης χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με ένα σύμβολο: ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Για μια άμεσα επικίνδυνη κατάσταση, που οδηγεί σε σοβαρό ή θανατηφόρο τραυματισμό. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Για μια πιθανά επικίνδυνη κατάσταση, που μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό ή θανατηφόρο τραυματισμό. ΠΡΟΣΟΧΗ! Για μια πιθανόν επικίνδυνη κατάσταση, που ενδέχεται να οδηγήσει σε ελαφρύ τραυματισμό ή υλικές ζημιές Σύμβολα στην τεκμηρίωση Στην παρούσα τεκμηρίωση χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα σύμβολα: Πριν από τη χρήση διαβάστε τις οδηγίες χρήσης Υποδείξεις χρήσης και άλλες χρήσιμες πληροφορίες Σύμβολα σε εικόνες Στις εικόνες χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα σύμβολα: Αυτοί οι αριθμοί παραπέμπουν στην εκάστοτε εικόνα στην αρχή αυτών των οδηγιών Η αρίθμηση δείχνει τη σειρά των βημάτων εργασίας στην εικόνα και ενδέχεται να διαφέρει από τα βήματα εργασίας στο κείμενο Οι αριθμοί θέσης χρησιμοποιούνται στην εικόνα Επισκόπηση και παραπέμπουν στους αριθμούς του υπομνήματος στην ενότητα Συνοπτική παρουσίαση προϊόντος Αυτό το σύμβολο έχει σκοπό να επιστήσει ιδιαίτερα την προσοχή σας κατά την εργασία με το προϊόν. 1.3 Επεξήγηση συμβόλων Σύμβολα στο προϊόν Στο προϊόν χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα σύμβολα: Σμίλευση Ρύθμιση θέσης καλεμιού Ονομαστικός αριθμός στροφών χωρίς φορτίο Κατηγορία προστασίας ΙΙ (διπλής μόνωσης) 1.4 Πληροφορίες προϊόντος Τα προϊόντα της Hilti προορίζονται για τον επαγγελματία χρήστη και ο χειρισμός, η συντήρηση και η επισκευή τους επιτρέπεται μόνο από εξουσιοδοτημένο, ενημερωμένο προσωπικό. Το προσωπικό αυτό πρέπει να έχει ενημερωθεί ειδικά για τους κινδύνους που ενδέχεται να παρουσιαστούν. Από το προϊόν και τα βοηθητικά Ελληνικά 1

4 του μέσα ενδέχεται να προκληθούν κίνδυνοι, όταν ο χειρισμός τους γίνεται με ακατάλληλο τρόπο από μη εκπαιδευμένο προσωπικό ή όταν δεν χρησιμοποιούνται με κατάλληλο τρόπο. Η περιγραφή τύπου και ο αριθμός σειράς αναγράφονται στην πινακίδα τύπου. Αντιγράψτε τον αριθμό σειράς στον ακόλουθο πίνακα. Θα χρειαστείτε τα στοιχεία προϊόντος για ερωτήματα προς την αντιπροσωπεία μας ή το σέρβις μας. Στοιχεία προϊόντος Σκαπτικό Γενιά 01 Αρ. σειράς 1.5 Δήλωση συμμόρφωσης TE 1500 AVR Δηλώνουμε ως μόνοι υπεύθυνοι, ότι το προϊόν που περιγράφεται εδώ συμφωνεί με τις ισχύουσες οδηγίες και τα ισχύοντα πρότυπα. Ένα αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης υπάρχει στο τέλος αυτής της τεκμηρίωσης. Τα έγγραφα τεχνικής τεκμηρίωσης υπάρχουν εδώ: Hilti Entwicklungsgesellschaft mbh Zulassung Geräte Hiltistraße Kaufering, DE 2 Ασφάλεια 2.1 Γενικές υποδείξεις για την ασφάλεια για ηλεκτρικά εργαλεία ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Διαβάστε όλες τις υποδείξεις για την ασφάλεια και τις οδηγίες. Η παράβλεψη των υποδείξεων ασφαλείας και των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά και/ή σοβαρούς τραυματισμούς. Φυλάξτε όλες τις υποδείξεις για την ασφάλεια και τις οδηγίες για μελλοντική χρήση. Ο όρος "ηλεκτρικό εργαλείο" που χρησιμοποιείται στις υποδείξεις για την ασφάλεια αναφέρεται σε ηλεκτρικά εργαλεία που λειτουργούν συνδέοντάς τα στο ηλεκτρικό δίκτυο (με καλώδιο τροφοδοσίας) και σε ηλεκτρικά εργαλεία που λειτουργούν με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες (χωρίς καλώδιο τροφοδοσίας). Ασφάλεια χώρου εργασίας Διατηρείτε το χώρο εργασίας σας καθαρό και με καλό φωτισμό. Η αταξία στο χώρο εργασίας και οι μη φωτισμένες περιοχές μπορεί να οδηγήσουν σε ατυχήματα. Μην εργάζεστε με το ηλεκτρικό εργαλείο σε περιβάλλον επικίνδυνο για εκρήξεις, στο οποίο υπάρχουν εύφλεκτα υγρά, αέρια ή σκόνη. Από τα ηλεκτρικά εργαλεία δημιουργούνται σπινθήρες, οι οποίοι μπορεί να αναφλέξουν τη σκόνη ή τις αναθυμιάσεις. Κατά τη χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου κρατάτε μακριά τα παιδιά και άλλα πρόσωπα. Εάν σας αποσπάσουν την προσοχή, μπορεί να χάσετε τον έλεγχο του εργαλείου. Ηλεκτρική ασφάλεια Το φις σύνδεσης του ηλεκτρικού εργαλείου πρέπει να ταιριάζει στην πρίζα. Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η μετατροπή του φις. Μη χρησιμοποιείτε αντάπτορες φις μαζί με γειωμένα ηλεκτρικά εργαλεία. Τα φις που δεν έχουν υποστεί μετατροπές και οι κατάλληλες πρίζες μειώνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Αποφεύγετε την επαφή του σώματος με γειωμένες επιφάνειες, όπως σωλήνες, καλοριφέρ, ηλεκτρικές κουζίνες και ψυγεία. Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, όταν το σώμα σας είναι γειωμένο. Μην εκθέτετε τα ηλεκτρικά εργαλεία σε βροχή ή σε υγρασία. Η εισχώρηση νερού στο ηλεκτρικό εργαλείο αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Μη χρησιμοποιείτε το καλώδιο για να μεταφέρετε ή να αναρτήσετε το ηλεκτρικό εργαλείο ή για να τραβήξετε το φις από την πρίζα. Κρατάτε το καλώδιο μακριά από υψηλές θερμοκρασίες, λάδια, αιχμηρές ακμές ή περιστρεφόμενα μέρη του εργαλείου. Τα ελαττωματικά ή τα περιστραμμένα καλώδια αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Όταν εργάζεστε με το ηλεκτρικό εργαλείο σε υπαίθριους χώρους, χρησιμοποιείτε μόνο καλώδια προέκτασης (μπαλαντέζες), που είναι κατάλληλα για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. Η χρήση ενός καλωδίου προέκτασης κατάλληλου για χρήση σε υπαίθριους χώρους μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Εάν δεν μπορεί να αποφευχθεί η λειτουργία του ηλεκτρικού εργαλείου σε περιβάλλον με υγρασία, χρησιμοποιήστε αυτόματο ρελέ. Η χρήση ενός αυτόματου ρελέ μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Ασφάλεια προσώπων Να είσαστε πάντα προσεκτικοί, να προσέχετε τί κάνετε και να εργάζεστε με το ηλεκτρικό εργαλείο με περίσκεψη. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία, όταν είστε κουρασμένοι ή όταν βρίσκεστε 2 Ελληνικά

5 υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών, οινοπνεύματος ή φαρμάκων. Μία στιγμή απροσεξίας κατά τη χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρούς τραυματισμούς. Φοράτε προσωπικό εξοπλισμό προστασίας και πάντα προστατευτικά γυαλιά. Φορώντας προσωπικό εξοπλισμό προστασίας, όπως μάσκα προστασίας από τη σκόνη, αντιολισθητικά υποδήματα ασφαλείας, προστατευτικό κράνος ή ωτοασπίδες, ανάλογα με το είδος και τη χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου, μειώνεται ο κίνδυνος τραυματισμών. Αποφεύγετε την ακούσια θέση σε λειτουργία του εργαλείου. Βεβαιωθείτε ότι είναι απενεργοποιημένο το ηλεκτρικό εργαλείο, πριν το συνδέσετε στην παροχή ρεύματος και/ή πριν τοποθετήσετε την μπαταρία και πριν το μεταφέρετε. Εάν μεταφέροντας το ηλεκτρικό εργαλείο έχετε το δάκτυλό σας στον διακόπτη ή συνδέσετε το εργαλείο στο ρεύμα ενώ ο διακόπτης είναι στο ΟΝ, μπορεί να προκληθούν ατυχήματα. Απομακρύνετε τα εργαλεία ρύθμισης ή τα κλειδιά από το ηλεκτρικό εργαλείο, πριν το θέσετε σε λειτουργία. Ένα εργαλείο ή κλειδί που βρίσκεται σε κάποιο περιστρεφόμενο εξάρτημα του ηλεκτρικού εργαλείου, μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς. Αποφύγετε τις αφύσικες στάσεις του σώματος. Φροντίστε για την ασφαλή στήριξη του σώματός σας και διατηρείτε πάντα την ισορροπία σας. Έτσι μπορείτε να ελέγχετε καλύτερα το ηλεκτρικό εργαλείο σε μη αναμενόμενες καταστάσεις. Φοράτε κατάλληλα ρούχα. Μη φοράτε φαρδιά ρούχα ή κοσμήματα. Κρατάτε τα μαλλιά, τα ρούχα και τα γάντια μακριά από περιστρεφόμενα εξαρτήματα. Τα φαρδιά ρούχα, τα κοσμήματα ή τα μακριά μαλλιά μπορεί να παγιδευτούν από περιστρεφόμενα εξαρτήματα. Εάν υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης συστημάτων αναρρόφησης και συλλογής σκόνης, βεβαιωθείτε ότι είναι συνδεδεμένα και ότι χρησιμοποιούνται σωστά. Η χρήση συστήματος αναρρόφησης σκόνης μπορεί να μειώσει τους κινδύνους που προέρχονται από τη σκόνη. Χρήση και αντιμετώπιση του ηλεκτρικού εργαλείου Μην υπερφορτίζετε το εργαλείο. Χρησιμοποιείτε για την εργασία σας το ηλεκτρικό εργαλείο που προορίζεται για αυτήν. Με το κατάλληλο ηλεκτρικό εργαλείο εργάζεστε καλύτερα και με μεγαλύτερη ασφάλεια στην αναφερόμενη περιοχή ισχύος. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ ένα ηλεκτρικό εργαλείο, ο διακόπτης του οποίου είναι χαλασμένος. Ένα ηλεκτρικό εργαλείο το οποίο δεν μπορεί να τεθεί πλέον σε λειτουργία ή εκτός λειτουργίας είναι επικίνδυνο και πρέπει να επισκευαστεί. Αποσυνδέστε το φις από την πρίζα και/ή απομακρύνετε τις μπαταρίες πριν διεξάγετε ρυθμίσεις στη συσκευή, αντικαταστήσετε κάποιο αξεσουάρ ή αποθηκεύσετε τη συσκευή. Αυτό το προληπτικό μέτρο ασφαλείας αποτρέπει την ακούσια εκκίνηση του ηλεκτρικού εργαλείου. Φυλάτε τα ηλεκτρικά εργαλεία που δεν χρησιμοποιείτε μακριά από παιδιά. Μην αφήνετε να χρησιμοποιήσουν το εργαλείο άτομα που δεν είναι εξοικειωμένα με αυτό ή που δεν έχουν διαβάσει τις οδηγίες χρήσης. Τα ηλεκτρικά εργαλεία είναι επικίνδυνα, όταν χρησιμοποιούνται από άπειρα πρόσωπα. Φροντίζετε σχολαστικά τα ηλεκτρικά εργαλεία. Ελέγχετε, εάν τα κινούμενα μέρη λειτουργούν άψογα και δεν μπλοκάρουν, εάν έχουν σπάσει κάποια εξαρτήματα ή έχουν υποστεί τέτοια ζημιά ώστε να επηρεάζεται αρνητικά η λειτουργία του ηλεκτρικού εργαλείου. Δώστε τα χαλασμένα εξαρτήματα για επισκευή πριν χρησιμοποιήσετε ξανά το εργαλείο. Πολλά ατυχήματα οφείλονται σε κακά συντηρημένα ηλεκτρικά εργαλεία. Διατηρείτε τα εξαρτήματα κοπής αιχμηρά και καθαρά. Τα σχολαστικά συντηρημένα εξαρτήματα κοπής με αιχμηρές ακμές κολλάνε σπανιότερα και καθοδηγούνται με μεγαλύτερη ευκολία. Χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο, τα αξεσουάρ, τα εργαλεία ρύθμισης κτλ. σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες. Λαμβάνετε ταυτόχρονα υπόψη τις συνθήκες εργασίες και την προς εκτέλεση εργασία. Η χρήση ηλεκτρικών εργαλείων για εργασίες διαφορετικές από τις προβλεπόμενες μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνες καταστάσεις. Σέρβις Αναθέτετε την επισκευή του ηλεκτρικού εργαλείου μόνο σε κατάλληλο εξειδικευμένο προσωπικό με χρήση μόνο γνήσιων ανταλλακτικών. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται ότι θα διατηρηθεί η ασφάλεια του ηλεκτρικού εργαλείου. 2.2 Υποδείξεις ασφαλείας για δράπανα Φοράτε ωτοασπίδες. Η επίδραση του θορύβου μπορεί να προκαλέσει απώλεια ακοής. Χρησιμοποιείτε τις πρόσθετες χειρολαβές που παραλάβατε μαζί με το εργαλείο. Η απώλεια του ελέγχου μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς. Κρατάτε το εργαλείο από τις μονωμένες επιφάνειες συγκράτησης, όταν εκτελείτε εργασίες κατά τις οποίες το εξάρτημα που χρησιμοποιείτε ενδέχεται να έρθει σε επαφή με καλυμμένα ηλεκτρικά Ελληνικά 3

6 καλώδια ή με το δικό του καλώδιο τροφοδοσίας. Η επαφή με καλώδιο που βρίσκεται υπό τάση μπορεί να θέσει υπό τάση ακόμη και τα μεταλλικά μέρη του εργαλείου και να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. 2.3 Πρόσθετες υποδείξεις για την ασφάλεια - Σκαπτικό Ασφάλεια προσώπων Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο σε τεχνικά άψογη κατάσταση. Μην πραγματοποιείτε ποτέ παραποιήσεις ή μετατροπές στο εργαλείο. Χρησιμοποιείτε τις πρόσθετες χειρολαβές που παραλάβατε μαζί με το εργαλείο. Η απώλεια του ελέγχου μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς. Στις εργασίες διαμπερούς διάτρησης απομονώστε την περιοχή που βρίσκεται πίσω από το σημείο που εργάζεστε. Μπορεί να πέσουν κομμάτια και να τραυματίσουν άλλα άτομα. Κρατάτε το εργαλείο πάντα με τα δύο χέρια από τις μονωμένες χειρολαβές. Διατηρείτε τις χειρολαβές στεγνές και καθαρές. Η επαφή με καλώδια που βρίσκονται υπό τάση μπορεί να θέσει υπό τάση ακόμη και τα μεταλλικά μέρη του εργαλείου και να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. Κατά τη χρήση του εργαλείου, φοράτε εσείς και τα πρόσωπα που βρίσκονται κοντά, κατάλληλα προστατευτικά γυαλιά, ένα προστατευτικό κράνος, ωτοασπίδες, προστατευτικά γάντια και ελαφριά μάσκα αναπνοής. Φοράτε προστατευτικά γάντια ακόμη και κατά την αντικατάσταση εξαρτημάτων. Η επαφή με το εξάρτημα μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό από κοπή και εγκαύματα. Χρησιμοποιείτε προστατευτικά γυαλιά. Τα θραύσματα του υλικού μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμούς στο σώμα και στα μάτια. Βεβαιωθείτε πριν την έναρξη της εργασίας για την κατηγορία κινδύνου της σκόνης που δημιουργείται κατά την εργασία. Χρησιμοποιήστε επαγγελματική ηλεκτρική σκούπα με επίσημα εγκεκριμένη κατηγοριοποίηση προστασίας, που να ανταποκρίνεται στους τοπικούς κανονισμούς προστασίας από τη σκόνη. Σκόνη υλικών όπως σοβάδων με περιεκτικότητα σε μόλυβδο, ορισμένων ειδών ξύλου, μπετόν / τοιχοποιίας / πετρωμάτων που περιέχουν χαλαζίες και ορυκτών καθώς και μετάλλων μπορεί να είναι επιβλαβής για την υγεία. Φροντίστε για καλό αερισμό του χώρου εργασίας και φοράτε ενδεχομένως μάσκα προστασίας της αναπνοής, η οποία να είναι κατάλληλη για την εκάστοτε σκόνη. Η επαφή ή η εισπνοή σκόνης μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις και/ή παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος του χρήστη ή ατόμων που βρίσκονται κοντά. Συγκεκριμένα είδη σκόνης, όπως για παράδειγμα η σκόνη από δρυ ή οξιά θεωρούνται ως καρκινογόνα, ιδίως σε συνδυασμό με πρόσθετες ουσίες επεξεργασίας ξύλου (χρωμάτια, υλικά προστασίας ξυλείας). Η εργασία με υλικά με αμίαντο επιτρέπεται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό. Κάνετε διαλείμματα από την εργασία καθώς και ασκήσεις για καλύτερη αιμάτωση των δακτύλων σας. Σε παρατεταμένη εργασία ενδέχεται να προκληθούν από κραδασμούς προβλήματα σε αιμοφόρα αγγεία ή στο νευρικό σύστημα στα δάχτυλα, στα χέρια ή στις αρθρώσεις των χεριών. Ηλεκτρική ασφάλεια Ελέγξτε την περιοχή εργασίας πριν από την έναρξη της εργασίας για καλυμμένα ηλεκτρικά καλώδια, σωλήνες αερίου και ύδρευσης. Από εξωτερικά μεταλλικά μέρη στο εργαλείο μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία, εάν π.χ. κατά λάθος προκαλέσετε ζημιά σε ένα ηλεκτρικό καλώδιο. Επιμελής χειρισμός και χρήση ηλεκτρικών εργαλείων Περιμένετε μέχρι να σταματήσει το ηλεκτρικό εργαλείο πριν το αποθέσετε. 4 Ελληνικά

7 3 Περιγραφή 3.1 Συνοπτική παρουσίαση προϊόντος Ελληνικά 5

8 @ Τσοκ ; Σχισμές αερισμού = Πλαϊνή χειρολαβή % Σφαιρική λαβή & Διακόπτης on/off ( Χειρολαβή ) Ένδειξη σέρβις + Καλώδιο τροφοδοσίας 3.2 Κατάλληλη χρήση Το περιγραφόμενο προϊόν είναι ένα ηλεκτρικό σκαπτικό για βαριές εργασίες σμίλευσης. Προορίζεται για εργασίες αφαίρεσης και αποκοπής μπετόν, τοιχοποιίας, πετρών και ασφάλτου. Επιτρέπεται να λειτουργεί μόνο με την ονομαστική τάση και συχνότητα τροφοδοσίας που αναφέρεται στην πινακίδα τύπου. 3.3 Πιθανή λανθασμένη χρήση Αυτό το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για την κατεργασία υλικών επικίνδυνων για την υγεία. Αυτό το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για εργασίες σε υγρό περιβάλλον. 3.4 Active Vibration Reduction (AVR) Το σκαπτικό είναι εξοπλισμένο με ένα σύστημα Active Vibration Reduction (AVR), το οποίο μειώνει σημαντικά τις δονήσεις. 3.5 Ένδειξη σέρβις Το σκαπτικό είναι εξοπλισμένο με μια ένδειξη σέρβις με φωτεινό σήμα. Κατάσταση Σημασία Η ένδειξη σέρβις ανάβει σε κόκκινο χρώμα. Έχει φτάσει ο χρόνος για το σέρβις. Ζημιές στο εργαλείο. Η ένδειξη σέρβις αναβοσβήνει σε κόκκινο χρώμα. Προστασία υπερθέρμανσης. Παροχή με πολύ υψηλή τάση. Υπόδειξη Φέρτε το προϊόν έγκαιρα στο σέρβις της Hilti. Έτσι παραμένει πάντα σε ετοιμότητα λειτουργίας. 3.6 Έκταση παράδοσης Σκαπτικό, πλαϊνή χειρολαβή, οδηγίες χρήσης. Υπόδειξη Περισσότερα, εγκεκριμένα για το προϊόν σας συστήματα θα βρείτε στο Hilti Center ή online στη διεύθυνση: 4 Τεχνικά χαρακτηριστικά Υπόδειξη Για την ονομαστική τάση, το ονομαστικό ρεύμα, τη συχνότητα και την ονομαστική κατανάλωση ανατρέξτε στην πινακίδα τύπου για τη χώρα σας. Σε περίπτωση λειτουργίας σε γεννήτρια ή μετασχηματιστή, πρέπει η ισχύς να είναι τουλάχιστον διπλάσια από την αναφερόμενη στην πινακίδα τύπου του εργαλείου ονομαστική κατανάλωση. Η τάση λειτουργίας του μετασχηματιστή ή της γεννήτριας πρέπει να βρίσκεται ανά πάσα στιγμή εντός του +5 % και -15 % της ονομαστικής τάσης του εργαλείου. Βάρος σύμφωνα με EPTA-Procedure 01 14,2 kg 4.1 Πληροφορίες θορύβου και τιμές κραδασμών κατά EN Οι αναφερόμενες στις παρούσες οδηγίες τιμές ηχητικής πίεσης και κραδασμών έχουν μετρηθεί σύμφωνα με μια τυποποιημένη μέθοδο μέτρησης και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη σύγκριση μεταξύ ηλεκτρικών εργαλείων. Είναι επίσης κατάλληλες για πρόχειρη εκτίμηση των εκθέσεων. 6 Ελληνικά

9 Τα αναφερόμενα στοιχεία αντιπροσωπεύουν τις κύριες εφαρμογές του ηλεκτρικού εργαλείου. Εάν ωστόσο το ηλεκτρικό εργαλείο χρησιμοποιηθεί σε άλλες εφαρμογές, με διαφορετικά εξαρτήματα ή με ελλιπή συντήρηση, ενδέχεται να διαφέρουν τα στοιχεία. Το γεγονός αυτό μπορεί να αυξήσει σημαντικά τις εκθέσεις σε όλη τη διάρκεια του χρόνου εργασίας. Για μια ακριβής εκτίμηση της έκθεσης θα πρέπει να συνυπολογίζονται και οι χρόνοι, στους οποίους είναι απενεργοποιημένο το εργαλείο ή λειτουργεί μεν, αλλά δεν χρησιμοποιείται πραγματικά. Το γεγονός αυτό μπορεί να μειώσει σημαντικά τις εκθέσεις σε όλη τη διάρκεια του χρόνου εργασίας. Καθορίστε πρόσθετα μέτρα ασφαλείας για την προστασία του χρήστη από την επίδραση του θορύβου και/ή των κραδασμών, όπως για παράδειγμα: Συντήρηση ηλεκτρικού εργαλείου και εξαρτημάτων, διατήρηση χεριών σε κανονική θερμοκρασία, οργάνωση των σταδίων εργασίας. Πληροφορίες θορύβου Επίπεδο στάθμης ήχου (L WA ) Ανακρίβεια επιπέδου στάθμης ήχου (K WA ) Επίπεδο ηχητικής πίεσης (L pa ) Ανακρίβεια επιπέδου ηχητικής πίεσης (K pa ) 100 db(a) 3 db(a) 89 db(a) 3 db(a) Πληροφορίες δόνησης Σμίλευση (a h, Cheq ) Ανακρίβεια (K) 12 m/s² 1,5 m/s² 5 Χειρισμός 5.1 Προετοιμασία εργασίας ΠΡΟΣΟΧΗ Κίνδυνος τραυματισμού! Ακούσια εκκίνηση του προϊόντος. Αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας, πριν πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις στο εργαλείο ή αντικαταστήσετε αξεσουάρ. Προσέξτε τις υποδείξεις ασφαλείας και προειδοποίησης στην παρούσα τεκμηρίωση και στο προϊόν Τοποθέτηση και ρύθμιση πλαϊνής χειρολαβής ΠΡΟΣΟΧΗ Κίνδυνος τραυματισμού Απώλεια του ελέγχου του σκαπτικού. Βεβαιωθείτε ότι η πλαϊνή χειρολαβή έχει τοποθετηθεί και στερεωθεί σωστά. Τοποθετήστε ή ρυθμίστε την πλαϊνή χειρολαβή. Υπόδειξη Προσέξτε επίσης την περιγραφή που είναι αναρτημένη στην πλαϊνή χειρολαβή. Ελληνικά 7

10 5.1.2 Τοποθέτηση εξαρτήματος 1. Γρασάρετε ελαφρά την απόληξη του εξαρτήματος. 2. Τοποθετήστε το εξάρτημα στο τσοκ και περιστρέψτε το πιέζοντάς το ελαφρά, μέχρι να κουμπώσει αισθητά. Το προϊόν είναι σε ετοιμότητα λειτουργίας. Υπόδειξη Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσιο γράσο της Hilti. προκαλέσει ζημιές στο προϊόν. Η χρήση ενός ακατάλληλου γράσου μπορεί να Αφαίρεση εξαρτήματος ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος τραυματισμού Το εξάρτημα αναπτύσσει μεγάλες θερμοκρασίες κατά τη χρήση και μπορεί να έχει αιχμηρές ακμές. Φοράτε προστατευτικά γάντια κατά την αντικατάσταση εξαρτημάτων. ΚΙΝΔΥΝΟΣ Κίνδυνος πυρκαγιάς Κίνδυνος σε περίπτωση επαφής του καυτού εξαρτήματος με πολύ εύφλεκτα υλικά. Μην αποθέτετε το καυτό εξάρτημα πάνω σε πολύ εύφλεκτα υλικά. 1. Τραβήξτε το τσοκ προς τα πίσω. 2. Αφαιρέστε το εξάρτημα. 8 Ελληνικά

11 5.2 Εργασία Προσοχή! Κίνδυνος ζημιάς! Ο χειρισμός των διακοπτών για τη φορά περιστροφής και/ή την επιλογή λειτουργίας κατά τη λειτουργία μπορεί να προκαλέσει ζημιές στο εργαλείο. Μην χειρίζεστε αυτούς τους διακόπτες κατά τη λειτουργία. Προσέξτε τις υποδείξεις ασφαλείας και προειδοποίησης στην παρούσα τεκμηρίωση και στο προϊόν Σμίλευση Υπόδειξη Το καλέμι μπορεί να ασφαλιστεί σε 6 διαφορετικές θέσεις (σε βήματα των 60 ). Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να εργάζεστε πάντα στην κάθε φορά βέλτιστη θέση εργασίας με επίπεδα και διαμορφωμένα καλέμια. Η άσκηση πολύ μικρής πίεσης προκαλεί αναπήδηση του καλεμιού. Η άσκηση πολύ υψηλής πίεσης προκαλεί μείωση της ισχύος σμίλευσης. 1. Συνδέστε το φις στην πρίζα. 2. Εφαρμόστε το καλέμι περίπου mm (3¹ ₈" - 4") από την ακμή. 3. Αρχίστε τη σμίλευση υπό γωνία 70 έως 80 προς την επιφάνεια του σκυροδέματος και στρέψτε τη μύτη προς την ακμή. Αυξήστε στη συνέχεια τη γωνία προς τις 90 και αποσπάστε το υλικό. Όταν υπάρχει οπλισμός, καθοδηγείτε το καλέμι πάντα κόντρα στην ακμή του υλικού, όχι κόντρα στον οπλισμό. 4. Περιστρέφετε τακτικά το καλέμι, δεδομένου ότι η ομοιόμορφη φθορά υποστηρίζει τη διαδικασία ακονίσματος. Ελληνικά 9

12 6 Φροντίδα και συντήρηση ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος από ηλεκτροπληξία! Η φροντίδα και η συντήρηση με συνδεδεμένο το φις τροφοδοσίας ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς και εγκαύματα. Πριν από κάθε εργασία φροντίδας και συντήρησης αποσυνδέετε πάντα το φις τροφοδοσίας! Φροντίδα Απομακρύνετε προσεκτικά τους ρύπους που έχουν επικαθήσει. Καθαρίστε τις σχισμές αερισμού προσεκτικά με μια στεγνή βούρτσα. Καθαρίζετε το περίβλημα μόνο με ένα ελαφρώς βρεγμένο πανί. Μην χρησιμοποιείτε υλικά φροντίδας με περιεκτικότητα σε σιλικόνη, διότι ενδέχεται να προσβάλλουν τα πλαστικά μέρη. Συντήρηση ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος από ηλεκτροπληξία! Οι ακατάλληλες επισκευές σε ηλεκτρικά εξαρτήματα ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς και εγκαύματα. Επισκευές σε ηλεκτρικά μέρη επιτρέπεται να διενεργούνται μόνο από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο. Ελέγχετε τακτικά όλα τα ορατά μέρη για τυχόν ζημιές και τα στοιχεία χειρισμού ως προς την απρόσκοπτη λειτουργία. Σε περίπτωση ζημιών και/ή δυσλειτουργιών, μην χρησιμοποιείται το ηλεκτρικό εργαλείο. Αναθέστε αμέσως την επισκευή στο σέρβις της Hilti. Μετά από εργασίες φροντίδας και συντήρησης, τοποθετήστε όλα τα συστήματα προστασίας και ελέγξτε τη λειτουργία τους. 6.1 Καθαρισμός του προφυλακτήρα σκόνης Καθαρίζετε τακτικά τον προφυλακτήρα σκόνης στο τσοκ με ένα καθαρό, στεγνό πανί. Σκουπίστε προσεκτικά το στεγανοποιητικό χείλος και επαλείψτε το ξανά ελαφρά με γράσο της Hilti. Πρέπει να αντικαταστήσετε οπωσδήποτε τον προφυλακτήρα σκόνης σε περίπτωση που έχει υποστεί ζημιά το στεγανοποιητικό χείλος. 7 Μεταφορά και αποθήκευση Μην μεταφέρετε το ηλεκτρικό εργαλείο με τοποθετημένο εξάρτημα. Αποθηκεύετε το ηλεκτρικό εργαλείο πάντα με αποσυνδεδεμένο το καλώδιο τροφοδοσίας. Αποθηκεύετε το εργαλείο σε στεγνό χώρο και σε σημείο στο οποίο δεν έχουν πρόσβαση παιδιά και αναρμόδια άτομα. Μετά από μεγαλύτερης διάρκειας μεταφορά ή αποθήκευση, ελέγξτε πριν από τη χρήση το εργαλείο για ζημιές. 8 Βοήθεια για προβλήματα Σε βλάβες που δεν αναφέρονται σε αυτόν τον πίνακα ή δεν μπορείτε να αποκαταστήσετε μόνοι σας, απευθυνθείτε στο σέρβις της Hilti. 8.1 Εντοπισμός προβλημάτων Βλάβη Πιθανή αιτία Λύση Το σκαπτικό δεν λειτουργεί. Καθορισμός αρχικών παραμέτρων των ηλεκτρονικών σε εξέλιξη (έως και περ. 4 δευτερόλεπτα μετά τη σύνδεση του φις). Η ηλεκτρονική φραγή εκκίνησης είναι ενεργή μετά από διακοπή ρεύματος. Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά το εργαλείο. Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά το εργαλείο. 10 Ελληνικά

13 Βλάβη Πιθανή αιτία Λύση Το σκαπτικό δεν λειτουργεί. Διακοπή τροφοδοσίας ρεύματος. Συνδέστε μια άλλη ηλεκτρική συσκευή και ελέγξτε τη λειτουργία. Γεννήτρια σε κατάσταση αναμονής. Παροχή με πολύ υψηλή τάση. Επιβαρύνετε τη γεννήτρια με έναν δεύτερο καταναλωτή (π.χ. εργοταξιακός φανός). Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε στη συνέχεια ξανά το εργαλείο. Αντικαταστήστε την πρίζα. Ελέγξτε το ηλεκτρικό δίκτυο. Απουσία κρούσης. Το εργαλείο είναι πολύ κρύο. Τοποθετήστε το σκαπτικό στο υπόστρωμα και αφήστε το να λειτουργεί χωρίς φορτίο. Εάν χρειάζεται, επαναλάβετε μέχρι να αρχίσει να λειτουργεί ο μηχανισμός κρούσης. Η ένδειξη σέρβις ανάβει σε κόκκινο χρώμα. Η ένδειξη σέρβις αναβοσβήνει σε κόκκινο χρώμα. Το σκαπτικό απενεργοποιείται κατά τη λειτουργία. Το σκαπτικό δεν έχει την πλήρη ισχύ. Το καλέμι δεν μπορεί να αφαιρεθεί από τον μηχανισμό ασφάλισης. Ζημιές στο εργαλείο ή έχει φτάσει ο χρόνος για το σέρβις. Προστασία υπερθέρμανσης. Παροχή με πολύ υψηλή τάση. Προστασία υπερθέρμανσης. Η μπαλαντέζα έχει πολύ μεγάλο μήκος και / ή πολύ μικρή διατομή. Παροχή με πολύ χαμηλή τάση. Δεν έχετε τραβήξει τελείως προς τα πίσω το τσοκ. Αναθέστε την επισκευή του προϊόντος μόνο στο σέρβις της Hilti. Αφήστε το εργαλείο να κρυώσει. Καθαρίστε τις σχισμές αερισμού. Η λειτουργία χωρίς φορτίο είναι ακόμη δυνατή. Αντικαταστήστε την πρίζα. Ελέγξτε το ηλεκτρικό δίκτυο. Αφήστε το εργαλείο να κρυώσει. Καθαρίστε τις σχισμές αερισμού. Η λειτουργία χωρίς φορτίο είναι ακόμη δυνατή. Χρησιμοποιήστε μπαλαντέζα με επιτρεπόμενο μήκος και / ή με επαρκή διατομή. Συνδέστε το εργαλείο σε άλλη παροχή ρεύματος. Τραβήξτε πίσω τον μηχανισμό ασφάλισης εργαλείων μέχρι να τερματίσει και αφαιρέστε το εξάρτημα. 9 Διάθεση στα απορρίμματα Τα εργαλεία της Hilti είναι κατασκευασμένα σε μεγάλο ποσοστό από ανακυκλώσιμα υλικά. Προϋπόθεση για την ανακύκλωσή τους είναι ο κατάλληλος διαχωρισμός των υλικών. Σε πολλές χώρες, η Hilti παραλαμβάνει το παλιό σας εργαλείο για ανακύκλωση. Ρωτήστε το σέρβις ή τον σύμβουλο πωλήσεων της Hilti. Μην πετάτε τα ηλεκτρικά εργαλεία στον κάδο οικιακών απορριμμάτων! 10 RoHS (οδηγία για τον περιορισμό της χρήσης επικίνδυνων ουσιών) Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε τον πίνακα επικίνδυνων ουσιών: qr.hilti.com/r4422. Στο τέλος αυτής της τεκμηρίωσης θα βρείτε ως κωδικό QR έναν σύνδεσμο για τον πίνακα RoHS. 11 Εγγύηση κατασκευαστή Για ερωτήσεις σχετικά με τους όρους εγγύησης απευθυνθείτε στον τοπικό συνεργάτη της Hilti. Ελληνικά 11

14 12 Ελληνικά

15

16 Hilti = registered trademark of Hilti Corp., Schaan **

TE 500 TE 500-AVR. Ελληνικά. Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 03

TE 500 TE 500-AVR. Ελληνικά. Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 03 TE 500 TE 500-AVR Ελληνικά 1 Στοιχεία για την τεχνική τεκμηρίωση 1.1 Σχετικά με την παρούσα τεκμηρίωση Πριν από την πρώτη θέση σε λειτουργία διαβάστε την παρούσα τεκμηρίωση. Αποτελεί προϋπόθεση για ασφαλή

Διαβάστε περισσότερα

TE DRS S. Ελληνικά. Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 01

TE DRS S. Ελληνικά. Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 01 TE DRS S Ελληνικά 1 Στοιχεία για την τεχνική τεκμηρίωση 1.1 Σχετικά με την παρούσα τεκμηρίωση Πριν από την πρώτη θέση σε λειτουργία διαβάστε την παρούσα τεκμηρίωση. Αποτελεί προϋπόθεση για ασφαλή εργασία

Διαβάστε περισσότερα

TE 1000-AVR Ελληνικά

TE 1000-AVR Ελληνικά TE 1000-AVR Ελληνικά 1 Στοιχεία για την τεχνική τεκμηρίωση 1.1 Σχετικά με την παρούσα τεκμηρίωση Πριν από την πρώτη θέση σε λειτουργία διαβάστε την παρούσα τεκμηρίωση. Αποτελεί προϋπόθεση για ασφαλή εργασία

Διαβάστε περισσότερα

TE 800 TE 800-AVR Ελληνικά

TE 800 TE 800-AVR Ελληνικά TE 800 TE 800-AVR Ελληνικά el 1 Στοιχεία για την τεχνική τεκμηρίωση 1.1 Σχετικά με την παρούσα τεκμηρίωση Πριν από την πρώτη θέση σε λειτουργία διαβάστε την παρούσα τεκμηρίωση. Αποτελεί προϋπόθεση για

Διαβάστε περισσότερα

TE 500 TE 500-AVR Ελληνικά

TE 500 TE 500-AVR Ελληνικά TE 500 TE 500-AVR Ελληνικά 1 Στοιχεία για την τεχνική τεκμηρίωση 1.1 Σχετικά με την παρούσα τεκμηρίωση Πριν από την πρώτη θέση σε λειτουργία διαβάστε την παρούσα τεκμηρίωση. Αποτελεί προϋπόθεση για ασφαλή

Διαβάστε περισσότερα

TE 500-AVR. Ελληνικά. Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 01

TE 500-AVR. Ελληνικά. Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 01 TE 500-AVR Ελληνικά 1 Στοιχεία για την τεχνική τεκμηρίωση 1.1 Σχετικά με την παρούσα τεκμηρίωση Πριν από την πρώτη θέση σε λειτουργία διαβάστε την παρούσα τεκμηρίωση. Αποτελεί προϋπόθεση για ασφαλή εργασία

Διαβάστε περισσότερα

TE 2 TE 2-M TE 2-S Ελληνικά

TE 2 TE 2-M TE 2-S Ελληνικά TE 2 TE 2-M TE 2-S Ελληνικά 1 Στοιχεία για την τεχνική τεκμηρίωση 1.1 Σχετικά με την παρούσα τεκμηρίωση Πριν από την πρώτη θέση σε λειτουργία διαβάστε την παρούσα τεκμηρίωση. Αποτελεί προϋπόθεση για ασφαλή

Διαβάστε περισσότερα

TE 7. Ελληνικά. Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 03

TE 7. Ελληνικά. Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 03 TE 7 Ελληνικά 1 Στοιχεία για την τεχνική τεκμηρίωση 1.1 Σχετικά με την παρούσα τεκμηρίωση Πριν από την πρώτη θέση σε λειτουργία διαβάστε την παρούσα τεκμηρίωση. Αποτελεί προϋπόθεση για ασφαλή εργασία

Διαβάστε περισσότερα

TE 7-C. Ελληνικά. Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 03

TE 7-C. Ελληνικά. Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 03 TE 7-C Ελληνικά 1 Στοιχεία για την τεχνική τεκμηρίωση 1.1 Σχετικά με την παρούσα τεκμηρίωση Πριν από την πρώτη θέση σε λειτουργία διαβάστε την παρούσα τεκμηρίωση. Αποτελεί προϋπόθεση για ασφαλή εργασία

Διαβάστε περισσότερα

TE 3-M TE 3-C. Ελληνικά. Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 04

TE 3-M TE 3-C. Ελληνικά. Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 04 TE 3-M TE 3-C Ελληνικά TE 3-M TE 3-C Μετάφραση οδηγιών χρήσης από το πρωτότυπο 1 Στοιχεία για την τεχνική τεκμηρίωση 1.1 Σχετικά με την παρούσα τεκμηρίωση Πριν από την πρώτη θέση σε λειτουργία διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

TE 50 TE 50-AVR Ελληνικά

TE 50 TE 50-AVR Ελληνικά TE 50 TE 50-AVR Ελληνικά 1 Στοιχεία για την τεχνική τεκμηρίωση 1.1 Σχετικά με την παρούσα τεκμηρίωση Πριν από την πρώτη θέση σε λειτουργία διαβάστε την παρούσα τεκμηρίωση. Αποτελεί προϋπόθεση για ασφαλή

Διαβάστε περισσότερα

TE 3000-AVR Ελληνικά

TE 3000-AVR Ελληνικά TE 3000-AVR Ελληνικά 1 Στοιχεία για την τεχνική τεκμηρίωση 1.1 Σχετικά με την παρούσα τεκμηρίωση Πριν από την πρώτη θέση σε λειτουργία διαβάστε την παρούσα τεκμηρίωση. Αποτελεί προϋπόθεση για ασφαλή εργασία

Διαβάστε περισσότερα

TE 70-AVR TE 70-ATC/AVR TE 80-ATC/AVR

TE 70-AVR TE 70-ATC/AVR TE 80-ATC/AVR TE 70-AVR TE 70-ATC/AVR TE 80-ATC/AVR Ελληνικά 1 Στοιχεία για την τεχνική τεκμηρίωση 1.1 Σχετικά με την παρούσα τεκμηρίωση Πριν από την πρώτη θέση σε λειτουργία διαβάστε την παρούσα τεκμηρίωση. Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

TE 50-AVR. Ελληνικά. Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 02

TE 50-AVR. Ελληνικά. Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 02 TE 50-AVR Ελληνικά TE 50-AVR Μετάφραση οδηγιών χρήσης από το πρωτότυπο 1 Στοιχεία για την τεχνική τεκμηρίωση 1.1 Σχετικά με την παρούσα τεκμηρίωση Πριν από την πρώτη θέση σε λειτουργία διαβάστε την παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

TE 50 TE 50-AVR Ελληνικά

TE 50 TE 50-AVR Ελληνικά TE 50 TE 50-AVR Ελληνικά 1 Στοιχεία για την τεχνική τεκμηρίωση 1.1 Σχετικά με την παρούσα τεκμηρίωση Πριν από την πρώτη θέση σε λειτουργία διαβάστε την παρούσα τεκμηρίωση. Αποτελεί προϋπόθεση για ασφαλή

Διαβάστε περισσότερα

TE 40 TE 40-AVR Ελληνικά

TE 40 TE 40-AVR Ελληνικά TE 40 TE 40-AVR Ελληνικά 1 Στοιχεία για την τεχνική τεκμηρίωση 1.1 Σχετικά με την παρούσα τεκμηρίωση Πριν από την πρώτη θέση σε λειτουργία διαβάστε την παρούσα τεκμηρίωση. Αποτελεί προϋπόθεση για ασφαλή

Διαβάστε περισσότερα

C 4/ Ελληνικά. Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 03

C 4/ Ελληνικά. Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 03 C 4/12-50 Ελληνικά C 4/12-50 Πρωτότυπες οδηγίες χρήσης 1 Στοιχεία για την τεχνική τεκμηρίωση 1.1 Σχετικά με την παρούσα τεκμηρίωση Πριν από την πρώτη θέση σε λειτουργία διαβάστε την παρούσα τεκμηρίωση.

Διαβάστε περισσότερα

TE 30-ATC/AVR Ελληνικά

TE 30-ATC/AVR Ελληνικά TE 30-ATC/AVR Ελληνικά 1 Στοιχεία για την τεχνική τεκμηρίωση 1.1 Σχετικά με την παρούσα τεκμηρίωση Πριν από την πρώτη θέση σε λειτουργία διαβάστε την παρούσα τεκμηρίωση. Αποτελεί προϋπόθεση για ασφαλή

Διαβάστε περισσότερα

C 4/36-MC4. Ελληνικά. Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 04

C 4/36-MC4. Ελληνικά. Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 04 C 4/36-MC4 Ελληνικά 1 Στοιχεία για την τεχνική τεκμηρίωση 1.1 Σχετικά με την παρούσα τεκμηρίωση Πριν από την πρώτη θέση σε λειτουργία διαβάστε την παρούσα τεκμηρίωση. Αποτελεί προϋπόθεση για ασφαλή εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ST Ελληνικά. Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 02

ST Ελληνικά. Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 02 ST 1800 Ελληνικά 1 Στοιχεία για την τεχνική τεκμηρίωση 1.1 Σχετικά με την παρούσα τεκμηρίωση Πριν από την πρώτη θέση σε λειτουργία διαβάστε την παρούσα τεκμηρίωση. Αποτελεί προϋπόθεση για ασφαλή εργασία

Διαβάστε περισσότερα

C 4/36-90 C 4/ C 4/36-DC

C 4/36-90 C 4/ C 4/36-DC C 4/36-90 C 4/36-350 C 4/36-DC Ελληνικά 1 Στοιχεία για την τεχνική τεκμηρίωση 1.1 Σχετικά με την παρούσα τεκμηρίωση Πριν από την πρώτη θέση σε λειτουργία διαβάστε την παρούσα τεκμηρίωση. Αποτελεί προϋπόθεση

Διαβάστε περισσότερα

SD 6000 SD 5000 SD Ελληνικά. Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 02

SD 6000 SD 5000 SD Ελληνικά. Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 02 SD 6000 SD 5000 SD 2500 Ελληνικά 1 Στοιχεία για την τεχνική τεκμηρίωση 1.1 Σχετικά με την παρούσα τεκμηρίωση Πριν από την πρώτη θέση σε λειτουργία διαβάστε την παρούσα τεκμηρίωση. Αποτελεί προϋπόθεση

Διαβάστε περισσότερα

C 4/36-90 C 4/ C 4/36-DC. Ελληνικά. Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 11

C 4/36-90 C 4/ C 4/36-DC. Ελληνικά. Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 11 C 4/36-90 C 4/36-350 C 4/36-DC Ελληνικά C 4/36-90 C 4/36-350 C 4/36-DC Πρωτότυπες οδηγίες χρήσης 1 Στοιχεία για την τεχνική τεκμηρίωση 1.1 Σχετικά με την παρούσα τεκμηρίωση Πριν από την πρώτη θέση σε

Διαβάστε περισσότερα

HDM 330 HDM 500 Ελληνικά

HDM 330 HDM 500 Ελληνικά HDM 330 HDM 500 Ελληνικά 1 Στοιχεία για την τεχνική τεκμηρίωση 1.1 Σχετικά με την παρούσα τεκμηρίωση Πριν από την πρώτη θέση σε λειτουργία διαβάστε την παρούσα τεκμηρίωση. Αποτελεί προϋπόθεση για ασφαλή

Διαβάστε περισσότερα

SL 2-A12 SL 2-A22. Ελληνικά. Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 02

SL 2-A12 SL 2-A22. Ελληνικά. Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 02 SL 2-A12 SL 2-A22 Ελληνικά SL 2-A12 SL 2-A22 Μετάφραση πρωτότυπων οδηγιών χρήσης 1 Στοιχεία για την τεχνική τεκμηρίωση 1.1 Σχετικά με την παρούσα τεκμηρίωση Πριν από την πρώτη θέση σε λειτουργία διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

TE 60-AVR TE 60-ATC/AVR

TE 60-AVR TE 60-ATC/AVR TE 60-AVR TE 60-ATC/AVR Ελληνικά 1 Στοιχεία για την τεχνική τεκμηρίωση 1.1 Σχετικά με την παρούσα τεκμηρίωση Πριν από την πρώτη θέση σε λειτουργία διαβάστε την παρούσα τεκμηρίωση. Αποτελεί προϋπόθεση

Διαβάστε περισσότερα

SL 6-A22. Ελληνικά. Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 01

SL 6-A22. Ελληνικά. Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 01 SL 6-A22 Ελληνικά SL 6-A22 Μετάφραση οδηγιών χρήσης από το πρωτότυπο 1 Στοιχεία για την τεχνική τεκμηρίωση 1.1 Σχετικά με την παρούσα τεκμηρίωση Πριν από την πρώτη θέση σε λειτουργία διαβάστε την παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

PSA / PUA. Ελληνικά. Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 04

PSA / PUA. Ελληνικά. Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 04 PSA / PUA Ελληνικά 1 Στοιχεία για την τεχνική τεκμηρίωση 1.1 Σχετικά με την παρούσα τεκμηρίωση Πριν από την πρώτη θέση σε λειτουργία διαβάστε την παρούσα τεκμηρίωση. Αποτελεί προϋπόθεση για ασφαλή εργασία

Διαβάστε περισσότερα

SFC 14 A SFC 22 A. Ελληνικά. Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 03

SFC 14 A SFC 22 A. Ελληνικά. Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 03 SFC 14 A SFC 22 A Ελληνικά 1 Στοιχεία για την τεχνική τεκμηρίωση 1.1 Σχετικά με την παρούσα τεκμηρίωση Πριν από την πρώτη θέση σε λειτουργία διαβάστε την παρούσα τεκμηρίωση. Αποτελεί προϋπόθεση για ασφαλή

Διαβάστε περισσότερα

WFE 450 E. Ελληνικά. Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 02

WFE 450 E. Ελληνικά. Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 02 WFE 450 E Ελληνικά WFE 450 E Μετάφραση οδηγιών χρήσης από το πρωτότυπο 1 Στοιχεία για την τεχνική τεκμηρίωση 1.1 Σχετικά με την παρούσα τεκμηρίωση Πριν από την πρώτη θέση σε λειτουργία διαβάστε την παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

SBT 4-A22. Ελληνικά. Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 01

SBT 4-A22. Ελληνικά. Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 01 SBT 4-A22 Ελληνικά Περιεχόμενα 1 Στοιχεία για την τεχνική τεκμηρίωση.................................... 2 1.1 Σχετικά με την παρούσα τεκμηρίωση...................................... 2 1.2 Επεξήγηση συμβόλων...............................................

Διαβάστε περισσότερα

TE 30 A36. Ελληνικά. Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 03

TE 30 A36. Ελληνικά. Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 03 TE 30 A36 Ελληνικά TE 30 A36 Πρωτότυπες οδηγίες χρήσης 1 Στοιχεία για την τεχνική τεκμηρίωση 1.1 Σχετικά με την παρούσα τεκμηρίωση Πριν από την πρώτη θέση σε λειτουργία διαβάστε την παρούσα τεκμηρίωση.

Διαβάστε περισσότερα

TE DRS 6-A. Ελληνικά. Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 03

TE DRS 6-A. Ελληνικά. Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 03 TE DRS 6-A Ελληνικά 1 Στοιχεία για την τεχνική τεκμηρίωση 1.1 Σχετικά με την παρούσα τεκμηρίωση Πριν από την πρώτη θέση σε λειτουργία διαβάστε την παρούσα τεκμηρίωση. Αποτελεί προϋπόθεση για ασφαλή εργασία

Διαβάστε περισσότερα

SIW 22T-A 1 / 2 " SIW 22T-A 3 / 4 " Ελληνικά. Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 04

SIW 22T-A 1 / 2 SIW 22T-A 3 / 4 Ελληνικά. Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 04 SIW 22T-A 1 / 2 " SIW 22T-A 3 / 4 " Ελληνικά 1 Στοιχεία για την τεχνική τεκμηρίωση 1.1 Σχετικά με την παρούσα τεκμηρίωση Πριν από την πρώτη θέση σε λειτουργία διαβάστε την παρούσα τεκμηρίωση. Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

SF 22-A SFH 22-A. Ελληνικά. Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 05

SF 22-A SFH 22-A. Ελληνικά. Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 05 SF 22-A SFH 22-A Ελληνικά SF 22-A SFH 22-A Μετάφραση οδηγιών χρήσης από το πρωτότυπο 1 Στοιχεία για την τεχνική τεκμηρίωση 1.1 Σχετικά με την παρούσα τεκμηρίωση Πριν από την πρώτη θέση σε λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

SIW 6 AT A22. Ελληνικά. Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 02

SIW 6 AT A22. Ελληνικά. Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 02 SIW 6 AT A22 Ελληνικά 1 Στοιχεία για την τεχνική τεκμηρίωση 1.1 Σχετικά με την παρούσα τεκμηρίωση Πριν από την πρώτη θέση σε λειτουργία διαβάστε την παρούσα τεκμηρίωση. Αποτελεί προϋπόθεση για ασφαλή

Διαβάστε περισσότερα

BID3333 SET Angle grinder Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Owner s manual www.bormanntools.com Πληροφορίες ασφαλείας Το μηχάνημα είναι σύμφωνο με τους κανονισμούς ασφαλείας των ηλεκτρικών εργαλείων.

Διαβάστε περισσότερα

TE 4-A22. Ελληνικά. Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 03

TE 4-A22. Ελληνικά. Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 03 TE 4-A22 Ελληνικά TE 4-A22 Μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες χρήσης 1 Στοιχεία για την τεχνική τεκμηρίωση 1.1 Σχετικά με την παρούσα τεκμηρίωση Πριν από την πρώτη θέση σε λειτουργία διαβάστε την παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

TE 6-A36. Ελληνικά. Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 01

TE 6-A36. Ελληνικά. Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 01 TE 6-A36 Ελληνικά 1 Στοιχεία για την τεχνική τεκμηρίωση 1.1 Σχετικά με την παρούσα τεκμηρίωση Πριν από την πρώτη θέση σε λειτουργία διαβάστε την παρούσα τεκμηρίωση. Αποτελεί προϋπόθεση για ασφαλή εργασία

Διαβάστε περισσότερα

SID 4-A22. Ελληνικά. Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 04

SID 4-A22. Ελληνικά. Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 04 SID 4-A22 Ελληνικά SID 4-A22 Μετάφραση οδηγιών χρήσης από το πρωτότυπο 1 Στοιχεία για την τεχνική τεκμηρίωση 1.1 Σχετικά με την παρούσα τεκμηρίωση Πριν από την πρώτη θέση σε λειτουργία διαβάστε την παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

SID 4-A22. Ελληνικά. Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 02

SID 4-A22. Ελληνικά. Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 02 SID 4-A22 Ελληνικά 1 Στοιχεία για την τεχνική τεκμηρίωση 1.1 Σχετικά με την παρούσα τεκμηρίωση Πριν από την πρώτη θέση σε λειτουργία διαβάστε την παρούσα τεκμηρίωση. Αποτελεί προϋπόθεση για ασφαλή εργασία

Διαβάστε περισσότερα

SF 6-A22 SF 6H-A22 Ελληνικά

SF 6-A22 SF 6H-A22 Ελληνικά SF 6-A22 SF 6H-A22 Ελληνικά Περιεχόμενα 1 Στοιχεία για την τεχνική τεκμηρίωση...................... 2 1.1 Σχετικά με την παρούσα τεκμηρίωση........................ 2 1.2 Επεξήγηση συμβόλων....................................

Διαβάστε περισσότερα

PSA / PUA. Ελληνικά. Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 02

PSA / PUA. Ελληνικά. Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 02 PSA / PUA Ελληνικά 1 Στοιχεία για την τεχνική τεκμηρίωση 1.1 Σχετικά με την παρούσα τεκμηρίωση Πριν από την πρώτη θέση σε λειτουργία διαβάστε την παρούσα τεκμηρίωση. Αποτελεί προϋπόθεση για ασφαλή εργασία

Διαβάστε περισσότερα

SIW 9-A22. Ελληνικά. Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 00

SIW 9-A22. Ελληνικά. Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 00 SIW 9-A22 Ελληνικά SIW 9-A22 Μετάφραση οδηγιών χρήσης από το πρωτότυπο 1 Στοιχεία για την τεχνική τεκμηρίωση 1.1 Σχετικά με την παρούσα τεκμηρίωση Πριν από την πρώτη θέση σε λειτουργία διαβάστε την παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

HDE 500-A22 Ελληνικά

HDE 500-A22 Ελληνικά HDE 500-A22 Ελληνικά 1 Στοιχεία για την τεχνική τεκμηρίωση 1.1 Σχετικά με την παρούσα τεκμηρίωση Πριν από την πρώτη θέση σε λειτουργία διαβάστε την παρούσα τεκμηρίωση. Αποτελεί προϋπόθεση για ασφαλή εργασία

Διαβάστε περισσότερα

SF 10W A22. Ελληνικά. Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 01

SF 10W A22. Ελληνικά. Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 01 SF 10W A22 Ελληνικά 1 Στοιχεία για την τεχνική τεκμηρίωση 1.1 Σχετικά με την παρούσα τεκμηρίωση Πριν από την πρώτη θέση σε λειτουργία διαβάστε την παρούσα τεκμηρίωση. Αποτελεί προϋπόθεση για ασφαλή εργασία

Διαβάστε περισσότερα

SD 5000-A22. Ελληνικά. Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 07

SD 5000-A22. Ελληνικά. Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 07 SD 5000-A22 Ελληνικά SD 5000-A22 Μετάφραση οδηγιών χρήσης από το πρωτότυπο 1 Στοιχεία για την τεχνική τεκμηρίωση 1.1 Σχετικά με την παρούσα τεκμηρίωση Πριν από την πρώτη θέση σε λειτουργία διαβάστε την

Διαβάστε περισσότερα

SR 4-A22. Ελληνικά. Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 02

SR 4-A22. Ελληνικά. Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 02 SR 4-A22 Ελληνικά SR 4-A22 Μετάφραση οδηγιών χρήσης από το πρωτότυπο 1 Στοιχεία για την τεχνική τεκμηρίωση 1.1 Σχετικά με την παρούσα τεκμηρίωση Πριν από την πρώτη θέση σε λειτουργία διαβάστε την παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

PSA / PUA. Ελληνικά. Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 05

PSA / PUA. Ελληνικά. Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 05 PSA / PUA Ελληνικά 1 Στοιχεία για την τεχνική τεκμηρίωση 1.1 Σχετικά με την παρούσα τεκμηρίωση Πριν από την πρώτη θέση σε λειτουργία διαβάστε την παρούσα τεκμηρίωση. Αποτελεί προϋπόθεση για ασφαλή εργασία

Διαβάστε περισσότερα

TE 6-A36. Ελληνικά. Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 02

TE 6-A36. Ελληνικά. Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 02 TE 6-A36 Ελληνικά 1 Στοιχεία για την τεχνική τεκμηρίωση 1.1 Σχετικά με την παρούσα τεκμηρίωση Πριν από την πρώτη θέση σε λειτουργία διαβάστε την παρούσα τεκμηρίωση. Αποτελεί προϋπόθεση για ασφαλή εργασία

Διαβάστε περισσότερα

TE 6-A36. Ελληνικά. Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 02

TE 6-A36. Ελληνικά. Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 02 TE 6-A36 Ελληνικά 1 Στοιχεία για την τεχνική τεκμηρίωση 1.1 Σχετικά με την παρούσα τεκμηρίωση Πριν από την πρώτη θέση σε λειτουργία διαβάστε την παρούσα τεκμηρίωση. Αποτελεί προϋπόθεση για ασφαλή εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ST 1800 A22. Ελληνικά. Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 07

ST 1800 A22. Ελληνικά. Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 07 ST 1800 A22 Ελληνικά ST 1800 A22 Μετάφραση οδηγιών χρήσης από το πρωτότυπο 1 Στοιχεία για την τεχνική τεκμηρίωση 1.1 Σχετικά με την παρούσα τεκμηρίωση Πριν από την πρώτη θέση σε λειτουργία διαβάστε την

Διαβάστε περισσότερα

TE 6-A22. Ελληνικά. Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 01

TE 6-A22. Ελληνικά. Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 01 TE 6-A22 Ελληνικά 1 Στοιχεία για την τεχνική τεκμηρίωση 1.1 Σχετικά με την παρούσα τεκμηρίωση Πριν από την πρώτη θέση σε λειτουργία διαβάστε την παρούσα τεκμηρίωση. Αποτελεί προϋπόθεση για ασφαλή εργασία

Διαβάστε περισσότερα

SF 14-A SFH 14-A. Ελληνικά. Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 04

SF 14-A SFH 14-A. Ελληνικά. Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 04 SF 14-A SFH 14-A Ελληνικά SF 14-A SFH 14-A Μετάφραση οδηγιών χρήσης από το πρωτότυπο 1 Στοιχεία για την τεχνική τεκμηρίωση 1.1 Σχετικά με την παρούσα τεκμηρίωση Πριν από την πρώτη θέση σε λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

WSC 85. Ελληνικά. Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 02

WSC 85. Ελληνικά. Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 02 WSC 85 Ελληνικά 1 Στοιχεία για την τεχνική τεκμηρίωση 1.1 Σχετικά με την παρούσα τεκμηρίωση Πριν από την πρώτη θέση σε λειτουργία διαβάστε την παρούσα τεκμηρίωση. Αποτελεί προϋπόθεση για ασφαλή εργασία

Διαβάστε περισσότερα

BID3333 set Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Owner s manual 1. Κατάλληλη χρήση Το εργαλείο αυτό είναι σχεδιασμένο για χρήση ως τρυπάνι σε μπετό, πέτρα, ξύλο, μέταλλο και πλαστικό. Ο κατασκευαστής

Διαβάστε περισσότερα

DGH 130. Ελληνικά. Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 00

DGH 130. Ελληνικά. Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 00 DGH 130 Ελληνικά DGH 130 Ελληνικά 1 Στοιχεία για την τεχνική τεκμηρίωση 1.1 Σχετικά με την παρούσα τεκμηρίωση Πριν από την πρώτη θέση σε λειτουργία διαβάστε την παρούσα τεκμηρίωση. Αποτελεί προϋπόθεση

Διαβάστε περισσότερα

TE 7. Deutsch English Français Italiano Español Português Nederlands. Svenska. Ελληνικά Latviešu Lietuvių

TE 7. Deutsch English Français Italiano Español Português Nederlands. Svenska. Ελληνικά Latviešu Lietuvių TE 7 Deutsch English Français Italiano Español Português Nederlands Dansk Svenska Norsk Suomi Ελληνικά Latviešu Lietuvių Eesti de en fr it es pt nl da sv no fi el lv lt et 1 2 3 4 5 Printed: 03.12.2015

Διαβάστε περισσότερα

TE 1. Deutsch English Français Italiano Español Português Nederlands. Svenska. Ελληνικά Latviešu Lietuvių

TE 1. Deutsch English Français Italiano Español Português Nederlands. Svenska. Ελληνικά Latviešu Lietuvių TE 1 Deutsch English Français Italiano Español Português Nederlands Dansk Svenska Norsk Suomi Ελληνικά Latviešu Lietuvių Eesti de en fr it es pt nl da sv no fi el lv lt et 1 2 3 4 5 6 TE 1 de Original-Bedienungsanleitung.......................................

Διαβάστε περισσότερα

TE 30 TE 30-AVR TE 30-C-AVR

TE 30 TE 30-AVR TE 30-C-AVR TE 30 TE 30-AVR TE 30-C-AVR Deutsch English Français Italiano Español Português Nederlands Dansk Svenska Norsk Suomi Ελληνικά عربي Latviešu Lietuvių Eesti de en fr it es pt nl da sv no fi el ar lv lt et

Διαβάστε περισσότερα

SF 6-A22 SF 6H-A22. Ελληνικά. Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 00

SF 6-A22 SF 6H-A22. Ελληνικά. Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 00 SF 6-A22 SF 6H-A22 Ελληνικά SF 6-A22 SF 6H-A22 Μετάφραση οδηγιών χρήσης από το πρωτότυπο 1 Στοιχεία για την τεχνική τεκμηρίωση 1.1 Σχετικά με την παρούσα τεκμηρίωση Πριν από την πρώτη θέση σε λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

VC 5-A22. Ελληνικά. Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 01

VC 5-A22. Ελληνικά. Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 01 VC 5-A22 Ελληνικά VC 5-A22 Μετάφραση οδηγιών χρήσης από το πρωτότυπο 1 Στοιχεία για την τεχνική τεκμηρίωση 1.1 Σχετικά με την παρούσα τεκμηρίωση Πριν από την πρώτη θέση σε λειτουργία διαβάστε την παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΞΥΛΟΥ ΔΥΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ BORMANN BDX

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΞΥΛΟΥ ΔΥΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ BORMANN BDX ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΞΥΛΟΥ ΔΥΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ BORMANN BDX 2500 2 3 4 5 6 Τεχνικά χαρακτηριστικά Τάση 230V/50Hz Ισχύς 1800W Ταχύτητα 4500rpm Δυνατότητα κοπής 43mm Διάμετρος δίσκου 250mm Διαστάσεις Τραπεζιού

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης ΒΡΗ1000

Οδηγίες Χρήσης ΒΡΗ1000 Οδηγίες Χρήσης ΒΡΗ1000 Τεχνικά χαρακτηριστικά Ισχύς Ταχύτητα περιστροφής εν κενό Κτυπήματα το λεπτό Ισχύς κτυπήματος Τύπος υποδοχέα τρυπανιού και εργαλείου Μέγιστη δυνατότητα τρυπήματος Βάρος 620W 0-870

Διαβάστε περισσότερα

TE 60-AVR TE 60-ATC/AVR

TE 60-AVR TE 60-ATC/AVR TE 60-AVR TE 60-ATC/AVR English Italiano Slovenščina Hrvatski Srpski Български Română Ελληνικά en it sl hr sr bg ro el 1 2 3 4 5 6 7 8 Printed: 23.05.2016 Doc-Nr: PUB / 5277976 / 000 / 01 9 10 TE 60-AVR

Διαβάστε περισσότερα

BID4500 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ. Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης

BID4500 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ.  Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης BID4500 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Owner s manual Σύμβολα Για να μειωθεί ο κίνδυνος τραυματισμού θα πρέπει ο χρήστης να διαβάσει το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης. Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

BAG1400 Γωνιακός Τροχός. Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης

BAG1400 Γωνιακός Τροχός.  Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης BAG1400 Γωνιακός Τροχός Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Owner s manual Τεχνικά χαρακτηριστικά Μοντέλο Ισχύς (W) Στροφές Διάμετρος Σπείρωμα (min -1 ) δίσκου (mm) BAG1400 1400 11000 125 M14 2

Διαβάστε περισσότερα

TE 300-AVR. Deutsch English Français Italiano Español Português Nederlands. Svenska. Ελληνικά. Latviešu Lietuvių

TE 300-AVR. Deutsch English Français Italiano Español Português Nederlands. Svenska. Ελληνικά. Latviešu Lietuvių TE 300-AVR Deutsch English Français Italiano Español Português Nederlands Dansk Svenska Norsk Suomi Ελληνικά عربي Latviešu Lietuvių Eesti de en fr it es pt nl da sv no fi el ar lv lt et 1 2 3 4 5 6 7 8

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845 Ευχαριστούμε για την αγορά του ανεμιστήρα. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή. Αγαπητέ

Διαβάστε περισσότερα

ES2300 Τροχιστικό αλυσίδας Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης

ES2300 Τροχιστικό αλυσίδας  Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης ES2300 Τροχιστικό αλυσίδας Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Owner s manual Περιεχόμενα 1. Περιγραφή μηχανήματος 2. Τεχνικά χαρακτηριστικά 3. Οδηγίες ασφαλείας 4. Συναρμολόγηση 5. Συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

BID3333 SET Jig Saw. Art Nr: Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης. Owner s manual

BID3333 SET Jig Saw.  Art Nr: Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης. Owner s manual BID3333 SET Jig Saw Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Owner s manual Art Nr: 18803 Οδηγίες ασφαλείας και προειδοποιήσεις Το μηχάνημα είναι σύμφωνο με τους κανονισμούς ασφαλείας των ηλεκτρικών

Διαβάστε περισσότερα

SJD 6-A22. Ελληνικά. Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 00

SJD 6-A22. Ελληνικά. Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 00 SJD 6-A22 Ελληνικά 1 Στοιχεία για την τεχνική τεκμηρίωση 1.1 Σχετικά με την παρούσα τεκμηρίωση Πριν από την πρώτη θέση σε λειτουργία διαβάστε την παρούσα τεκμηρίωση. Αποτελεί προϋπόθεση για ασφαλή εργασία

Διαβάστε περισσότερα

BSM2800 ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ ΠΟΛ/ΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης

BSM2800 ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ ΠΟΛ/ΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ.  Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης BSM2800 ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ ΠΟΛ/ΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Owner s manual ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΟΧΗ! Ακολουθήστε τις ακόλουθες απλές οδηγίες ασφάλειας για

Διαβάστε περισσότερα

SCW 70 WSC 7.25-S. Ελληνικά. Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 06

SCW 70 WSC 7.25-S. Ελληνικά. Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 06 SCW 70 WSC 7.25-S Ελληνικά 1 Στοιχεία για την τεχνική τεκμηρίωση 1.1 Σχετικά με την παρούσα τεκμηρίωση Πριν από την πρώτη θέση σε λειτουργία διαβάστε την παρούσα τεκμηρίωση. Αποτελεί προϋπόθεση για ασφαλή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΑΚΟΝΙΣΤΗΡΙ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΑΚΟΝΙΣΤΗΡΙ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΑΚΟΝΙΣΤΗΡΙ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ. Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεκτικά, καθώς

Διαβάστε περισσότερα

DD-WMS 100 Ελληνικά Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 02 Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 03

DD-WMS 100 Ελληνικά Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 02 Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 03 DD-WMS 100 Ελληνικά 1 Στοιχεία για την τεχνική τεκμηρίωση 1.1 Σχετικά με την παρούσα τεκμηρίωση Πριν από την πρώτη θέση σε λειτουργία διαβάστε την παρούσα τεκμηρίωση. Αποτελεί προϋπόθεση για ασφαλή εργασία

Διαβάστε περισσότερα

BX 3 BX 3-L. Ελληνικά. Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 01

BX 3 BX 3-L. Ελληνικά. Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 01 BX 3 BX 3-L Ελληνικά 1 Στοιχεία για την τεχνική τεκμηρίωση 1.1 Σχετικά με την παρούσα τεκμηρίωση Πριν από την πρώτη θέση σε λειτουργία διαβάστε την παρούσα τεκμηρίωση. Αποτελεί προϋπόθεση για ασφαλή εργασία

Διαβάστε περισσότερα

AG D Ελληνικά Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 00 Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 01

AG D Ελληνικά Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 00 Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 01 AG 230-20D Ελληνικά 1 Στοιχεία για την τεχνική τεκμηρίωση 1.1 Σχετικά με την παρούσα τεκμηρίωση Πριν από την πρώτη θέση σε λειτουργία διαβάστε την παρούσα τεκμηρίωση. Αποτελεί προϋπόθεση για ασφαλή εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΞΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΓΙΑ ΦΑΒΟΡΙΤΕΣ-ΜΥΤΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΞΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΓΙΑ ΦΑΒΟΡΙΤΕΣ-ΜΥΤΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΞΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΓΙΑ ΦΑΒΟΡΙΤΕΣ-ΜΥΤΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Λεπίδα για τη μύτη Διακόπτης ON/OFF Κυρίως σώμα Λεπίδα για φαβορίτες Κεφαλή Βούρτσα Σχ.1 Θέση μπαταρίας Θήκη ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

DD AF-CA. Ελληνικά. Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 06

DD AF-CA. Ελληνικά. Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 06 DD AF-CA Ελληνικά DD AF-CA Μετάφραση οδηγιών χρήσης από το πρωτότυπο 1 Στοιχεία για την τεχνική τεκμηρίωση 1.1 Σχετικά με την παρούσα τεκμηρίωση Πριν από την πρώτη θέση σε λειτουργία διαβάστε την παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

SC 55W. Ελληνικά. Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 03

SC 55W. Ελληνικά. Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 03 SC 55W Ελληνικά SC 55W Πρωτότυπες οδηγίες χρήσης 1 Στοιχεία για την τεχνική τεκμηρίωση 1.1 Σχετικά με την παρούσα τεκμηρίωση Πριν από την πρώτη θέση σε λειτουργία διαβάστε την παρούσα τεκμηρίωση. Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

WSC 85. Ελληνικά. Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 03

WSC 85. Ελληνικά. Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 03 WSC 85 Ελληνικά 1 Στοιχεία για την τεχνική τεκμηρίωση 1.1 Σχετικά με την παρούσα τεκμηρίωση Πριν από την πρώτη θέση σε λειτουργία διαβάστε την παρούσα τεκμηρίωση. Αποτελεί προϋπόθεση για ασφαλή εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης BDT1000

Οδηγίες Χρήσης BDT1000 Οδηγίες Χρήσης BDT1000 Τεχνικά χαρακτηριστικά Αντικείμενο Περιγραφή Κινητήρας 230 VAC. 50 Hz, μονοφασικός, 150 watt, 0-8 Amperes (εκκίνηση), 0,7 AMPS (χωρίς φορτίο), 0,8 Amps (με φορτίο) Ταχύτητα εν κενό

Διαβάστε περισσότερα

SCM 22-A. Ελληνικά. Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 05

SCM 22-A. Ελληνικά. Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 05 SCM 22-A Ελληνικά SCM 22-A Πρωτότυπες οδηγίες χρήσης 1 Στοιχεία για την τεχνική τεκμηρίωση 1.1 Σχετικά με την παρούσα τεκμηρίωση Πριν από την πρώτη θέση σε λειτουργία διαβάστε την παρούσα τεκμηρίωση.

Διαβάστε περισσότερα

FM1100 FM2000 FM3000 Μύλος Ζωοτροφών

FM1100 FM2000 FM3000 Μύλος Ζωοτροφών FM1100 FM2000 FM3000 Μύλος Ζωοτροφών Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Owner s manual Οδηγίες χρήσης για μύλο ζωοτροφών Διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες χρήσης. Η μη τήρηση των οδηγιών μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

RC 4/36-DAB Ελληνικά

RC 4/36-DAB Ελληνικά RC 4/36-DAB Ελληνικά 1 Στοιχεία για την τεχνική τεκμηρίωση 1.1 Επεξήγηση συμβόλων 1.1.1 Υποδείξεις προειδοποίησης Οι υποδείξεις προειδοποίησης προειδοποιούν από κινδύνους κατά την εργασία με το προϊόν.

Διαβάστε περισσότερα

AG (S/D) AG (S/D) AG (S/D) AG (S/D)

AG (S/D) AG (S/D) AG (S/D) AG (S/D) AG 100-7 (S/D) AG 100-8 (S/D) AG 115-7 (S/D) AG 115-8 (S/D) Ελληνικά 1 Στοιχεία για την τεχνική τεκμηρίωση 1.1 Σχετικά με την παρούσα τεκμηρίωση Πριν από την πρώτη θέση σε λειτουργία διαβάστε την παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

TE 2 TE 2-M TE 2-S. Deutsch English Français Italiano Español Português Nederlands Ελληνικά. Русский. Slovenščina. Hrvatski.

TE 2 TE 2-M TE 2-S. Deutsch English Français Italiano Español Português Nederlands Ελληνικά. Русский. Slovenščina. Hrvatski. TE 2 TE 2-M TE 2-S Deutsch English Français Italiano Español Português Nederlands Ελληνικά Magyar Polski Русский Česky Slovenčina Hrvatski Slovenščina Türkçe Українська de en fr it es pt nl el hu pl ru

Διαβάστε περισσότερα

TE 800-AVR. Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 03

TE 800-AVR. Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 03 TE 800-AVR Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Οδηγιες χρησεως Használati utasítás Instrukcja obsługi

Διαβάστε περισσότερα

BSS3300 ΠΑΛΜΙΚΟ ΤΡΙΒΕΙΟ. Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης

BSS3300 ΠΑΛΜΙΚΟ ΤΡΙΒΕΙΟ.  Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης BSS3300 ΠΑΛΜΙΚΟ ΤΡΙΒΕΙΟ Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Owner s manual ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΟΧΗ! Ακολουθήστε τις ακόλουθες απλές οδηγίες ασφάλειας για να αποφύγετε κίνδυνους

Διαβάστε περισσότερα

TE 50-AVR. English Italiano. Slovenščina. Hrvatski. Русский Українська Қазақ Български Română Ελληνικά

TE 50-AVR. English Italiano. Slovenščina. Hrvatski. Русский Українська Қазақ Български Română Ελληνικά TE 50-AVR English Italiano Česky Slovenčina Magyar Slovenščina Hrvatski Srpski Русский Українська Қазақ Български Română Ελληνικά en it cs sk hu sl hr sr ru uk kk bg ro el 1 2 3 4 5 6 7 8 Printed: 30.05.2016

Διαβάστε περισσότερα

BPG6000 Πιστόλι Βαφής Ηλεκτρικό. Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης

BPG6000 Πιστόλι Βαφής Ηλεκτρικό.  Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης BPG6000 Πιστόλι Βαφής Ηλεκτρικό Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Owner s manual 2 Ηλεκτρικό Πιστόλι Βαφής Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το πιστόλι βαφής με ψεκασμό. Διαβάστε προσεκτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΟΜΠΑ ΜΕ ΛΑΜΠΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ AR4B01

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΟΜΠΑ ΜΕ ΛΑΜΠΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ AR4B01 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΟΜΠΑ ΜΕ ΛΑΜΠΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ AR4B01 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο περιέχει σημαντικές οδηγίες για την ασφαλή τοποθέτηση, χρήση και συντήρηση. Σημαντικές οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές υποδείξεις ασφαλείας για ηλεκτρικά εργαλεία ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Διαβάστε όλες τις υποδείξεις ασφαλείας και τις οδηγίες. Σε περίπτωση μη τήρησης των υποδείξεων ασφαλείας και των οδηγιών, ενδέχεται να

Διαβάστε περισσότερα

Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης. Bdt2000 ΔΙΔΥΜΟΣ ΤΡΟΧΟΣ

Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης.  Bdt2000 ΔΙΔΥΜΟΣ ΤΡΟΧΟΣ Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Owner s manual Bdt2000 ΔΙΔΥΜΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΟΧΗ! Ακολουθήστε τις ακόλουθες απλές οδηγίες ασφάλειας για να αποφύγετε κίνδυνους

Διαβάστε περισσότερα

BIW1600 ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΗΣΗ INVERTER 160A. Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης

BIW1600 ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΗΣΗ INVERTER 160A.  Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης BIW1600 ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΗΣΗ INVERTER 160A Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Owner s manual Περιγραφή προϊόντος 1. Αυτό το μηχάνημα είναι σχεδιασμένο για να συγκολλήσετε μέταλλα όπως ανοξείδωτα μέταλλα

Διαβάστε περισσότερα

BPB7000 ΦΥΣΕΡΟ. Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης

BPB7000 ΦΥΣΕΡΟ.  Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης BPB7000 ΦΥΣΕΡΟ Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Owner s manual 2 3 4 5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΟΧΗ! Ακολουθήστε τις ακόλουθες απλές οδηγίες ασφάλειας για να αποφύγετε κίνδυνους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΛΑΔΙΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ: UHR-864 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Πληροφορίες για την ασφάλεια σας ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

TE 4-A22. Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Οδηγιες χρησεως Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

TE 4-A22. Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Οδηγιες χρησεως Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı TE 4-A22 Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Οδηγιες χρησεως Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Instrukcija Kasutusjuhend Інструкція

Διαβάστε περισσότερα

TE 3-M TE 3-C. Italiano Eλληνικά. Slovenščina. Hrvatski. Български Română Türkçe עברית Latviešu Lietuvių

TE 3-M TE 3-C. Italiano Eλληνικά. Slovenščina. Hrvatski. Български Română Türkçe עברית Latviešu Lietuvių TE 3-M TE 3-C Italiano Eλληνικά Magyar Česky Slovenčina Hrvatski Slovenščina Srpski Български Română Türkçe עברית Latviešu Lietuvių Eesti it el hu cs sk hr sl sr bg ro tr he lv lt et Printed: 25.11.2015

Διαβάστε περισσότερα