Αλέξανδρος Χαλιάσος, Αικατερίνη Ψαρρά, Χρύσανθος Μητρόπουλος Ελληνική Εταιρεία Κλινικής Χημείας-Κλινικής Βιοχημείας, Αλωπεκής 47, Αθήνα.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αλέξανδρος Χαλιάσος, Αικατερίνη Ψαρρά, Χρύσανθος Μητρόπουλος Ελληνική Εταιρεία Κλινικής Χημείας-Κλινικής Βιοχημείας, Αλωπεκής 47, 106 76 Αθήνα."

Transcript

1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Labtestonline.gr: Ένας νέος διαδικτυακός τόπος με εκλαϊκευμένες πληροφορίες για τις διαγνωστικές εργαστηριακές εξετάσεις και την ορολογία τους στα Ελληνικά Αλέξανδρος Χαλιάσος, Αικατερίνη Ψαρρά, Χρύσανθος Μητρόπουλος Ελληνική Εταιρεία Κλινικής Χημείας-Κλινικής Βιοχημείας, Αλωπεκής 47, Αθήνα. Λόγω της μεγάλης αύξησης της ευρυζωνικότητας και της διείσδυσης του Διαδικτύου όλο και περισσότεροι συμπατριώτες μας στρέφονται στον παγκόσμιο ιστό για να λύσουν απορίες τους σχετικά με ακατάληπτους ιατρικούς όρους που χρησιμοποιούν οι ιατροί τους. Μια κατηγορία αυτών των όρων σχετίζεται με τις διαγνωστικές εξετάσεις. Γι αυτές υπήρχαν αξιόλογοι δικτυακοί τόποι όμως κανείς δεν ήταν στα Ελληνικά με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η αξιοποίηση τους από το ευρύ κοινό. Το κενό αυτό ήρθε να καλύψει ο διαδικτυακός τόπος με URL: Ο ιστότοπος αυτός παρέχει εκλαϊκευμένες πληροφορίες σχετικά με τις προαναφερθείσες διαγνωστικές εργαστηριακές εξετάσεις: ποιες είναι, πότε, πού και πώς γίνονται και τι σημαίνουν τα αποτελέσματα τους. Επίσης παρουσιάζονται διαδραστικά συχνές διαταραχές ή καταστάσεις της υγείας και ασθένειες σε σχέση με τα αντίστοιχα διαγνωστικά tests, καθώς και διαγνωστικές εργαστηριακές εξετάσεις για τον έλεγχο διαφόρων ομάδων πληθυσμού λ.χ. των εγκύων. Αυτός ο διαδικτυακός τόπος είναι η προσαρμογή στην ελληνική γλώσσα και την ευρωπαϊκή πραγματικότητα του ιστοτόπου της Αμερικανικής Εταιρείας Κλινικής-Χημείας (AACC) από την Ελληνική Εταιρεία Κλινικής Χημείας-Κλινικής Βιοχημείας (ΕΕΚΧ-ΚΒ), η οποία και φέρει την επιστημονική ευθύνη γι αυτό, με την τεχνική βοήθεια και την οικονομική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κατασκευαστών Διαγνωστικών (European Diagnostic Manufacturers Association, EDMA) η οποία έχει αναλάβει το συντονισμό των Ευρωπαϊκών Ιστοτόπων και του Συνδέσμου Ελλήνων Προμηθευτών Επιστημών και Υγείας (ΣΕΠ) που την εκπροσωπεί στην Ελλάδα. Η ΕΕΚΧ-ΚΒ είναι επιστημονική μη κερδοσκοπική εταιρεία των επιστημόνων των Διαγνωστικών Εργαστηρίων της χώρας μας, η οποία εκπροσωπεί την Ελλάδα στη Διεθνή Ομοσπονδία Κλινικής Χημείας και Εργαστηριακής Ιατρικής (International Federation of Clinical Chemistry and laboratory medicine, IFCC) όπως επίσης και στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Κλινικής Χημείας και Εργαστηριακής Ιατρικής (European Federation of Clinical Chemistry and laboratory medicine, EFCC) Πολλοί επιστήμονες-μέλη της εταιρείας εργάστηκαν εθελοντικά, άοκνα, εντατικά και χωρίς να προσδοκούν κανένα αντάλλαγμα στη μετάφραση και προσαρμογή των άρθρων του labtestonline στα Ελληνικά.

2 2 ABSTRACT Labtestsonline.gr: a new site for the general public with information about diagnostic laboratory tests tests and their terminology in Greek Alexander Haliassos, Katerina Psarra, Chryssanthos Mitropoulos Greek Society of Clinical Chemistry Clinical Biochemistry, Athens, Greece Due to the tremendous increase of internet use and broadband penetration in our country, an increasing part of the Greek population uses the World Wide Web in order to answer their questions about incomprehensible medical terms used by their doctors. A wide proportion of these terms relates to diagnostic laboratory tests. Although several important sites answering these questions can be found in the internet, none of them was in Greek, therefore they could not be used easily by the general public. The site at has been created in order to fill this gap. This site offers popularized information regarding the above mentioned diagnostic laboratory tests: which they are, when, where and how they are performed and what is their results meaning. In addition common disorders or health conditions are presented interactively in relation to the laboratory tests, as well as diagnostic laboratory tests for the follow-up of various population groups (screening) e.g. pregnant women. This site is an adaptation in the Greek language and the European reality, of the site which is produced by the American Association of Clinical Chemistry (AACC). This adaptation is provided by the Greek Society of Clinical Chemistry-Clinical Biochemistry (GSCC-CB), who caries the scientific responsibility, along with the technical help and the financial support of the European Diagnostic Manufacturers Association (EDMA), which is responsible for the European sites coordination, and of its affiliate in Greece, the Association of Hellenic Association of Medical Equipment Suppliers (Hellasmes). GSCC-CB is a not-for-profit, scientific society of diagnostic laboratory scientists working in the diagnostic laboratories of our country, representing Greece in the International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (IFCC), as well as in the European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (EFCC). Many scientists, members of our society, have worked voluntarily, tirelessly, intensively and without expecting any compensation for the translation and adaptation of labtestsonline articles in the Greek language and for the production of the labtestsonline.gr website.

3 3 Εισαγωγή Οι εργαστηριακές εξετάσεις: Συνεισφέρουν σημαντικά στην διάγνωση, την παρακολούθηση, και την θεραπεία. Υποστηρίζουν τα προγράμματα προληπτικής ιατρικής. Βοηθούν στο ιατρικό έργο και στην προσπάθεια βελτίωσης της ποιότητας ζωής. Εντούτοις Η συνεισφορά του εργαστηριακού προσωπικού στην ιατρική πράξη είναι «αθόρυβη» και «αόρατη» προς τους ασθενείς. Το κοινό έχει ελάχιστη ενημέρωση για τις εργαστηριακές εξετάσεις και τη σημασία τους. Ιστορικό Η AACC (American Association of Clinical Chemistry Αμερικανική Εταιρεία Κλινικής Χημείας) ανέπτυξε τον ιστότοπο LabTestsOnLine.org to Ο ιστότοπος (site) αυτός είναι προϊόν συνεργασίας επαγγελματικών επιστημονικών εταιρειών, που αντιπροσωπεύουν κάθε πλευρά του εργαστηριακού χώρου. Από το 2003 ακολούθησαν εκδόσεις στην Ισπανία, Γερμανία, Ουγγαρία, Ιταλία, Πολωνία.

4 4 Ιστορικό (2) Το 2004 λειτούργησε το Lab Tests Online UK, με ευθύνη της Ένωσης Κλινικών Βιοχημικών του Ηνωμένου Βασιλείου (Association of Clinical Biochemists) και τώρα η ίδια προσπάθεια επεκτείνεται και στην Ελλάδα, την Τσεχία και την Πορτογαλία. Σε κάθε χώρα την επιστημονική ευθύνη του ιστότοπου έχει η αντίστοιχη επιστημονική εταιρεία του χώρου της κλινικής χημείας, που είναι συνδεδεμένη με την IFCC (Διεθνή Συνομοσπονδία Κλινικής Χημείας) στην Ελλάδα η ΕΕΚΧ ΚΒ. Μέσω εντατικής διεθνούς συνεργασίας το Lab Tests Online ταχύτατα απετέλεσε το παγκόσμιο πρότυπο εκπαίδευσης του κοινού. Στόχοι του LTO Το Lab Tests Online έχει σχεδιαστεί για: να βοηθήσει ασθενείς και θεράποντες ιατρούς στην καλύτερη κατανόηση του πλήθους των εργαστηριακών εξετάσεων, να αποτελέσει ένα εργαλείο αναφοράς για τους επαγγελματίες υγείας, να αποτελέσει πηγή συνεχούς ενημέρωσης για το ευρύ κοινό σχετικά με τις εξελίξεις της εργαστηριακής επιστήμης.

5 5 Αρχές του LTO Ιστοσελίδα επιστημονικά αξιολογημένη, μη κερδοσκοπική, επικεντρωμένη στον ασθενή. Πάντοτε On line και άμεσαδιαθέσιμηαπόπαντού. Διαπίστευση HONCode στις πρώτες δύο πλήρεις ιστοσελίδες (Η.Π.Α. και ΗνωμένοΒασίλειο) οι υπόλοιπες οργανώνουν την διαπίστευση τους. ΗΕυρωπαϊκήΕπιτροπήέχειεγκρίνειτηντοποθέτηση συνδέσμου (link) προς τη δικτυακή της πύλη «Υγεία Ε.Ε.» και, αντίστοιχους συνδέσμους προς το LTO στις δικτυακές πύλες της Επιτροπής, σχετικά με εργαστηριακές εξετάσεις. EDMA EEKX KB ΣΕΠ Η EDMA (European Diagnostics Manufacturers Association) έχει οριστεί ως υπεύθυνος φορέας για τη χρηματοδότηση και την διαχείριση του Lab Tests Online στην Ευρώπη. Η Ελληνική Εταιρία Κλινικής Χημείας Κλινικής Βιοχημείας και ο Σύνδεσμος Ελλήνων Προμηθευτών Επιστημών & Υγείας ανέλαβαν την ευθύνη για τη δημιουργία της Ελληνικής έκδοσης του Lab Tests Online. ΕΕΚΧ ΚΒ: Επιστημονική ευθύνη και μετάφραση. ΣΕΠ: Χρηματοδότηση, συντήρηση, διαχείριση.

6 6 Εθνική Συντονιστική Επιτροπή Αποτελείται από: 3 μέλη της ΕΕΚΧ ΚΒ 3 μέλη του ΣΕΠ Φέρει την πλήρη ευθύνη για την σωστή λειτουργία της ιστοσελίδας Εθνική Συντονιστική Επιτροπή (2) Συνέρχεται τουλάχιστον κάθε έξι μήνες. Είναιυπεύθυνηγιατηνεπιστημονικήορθότητα, την πληρότητα και την επικαιροποίηση των παρεχομένων πληροφοριών. Επιλέγει το περιεχόμενο που θα αναρτηθεί, διανέμει μεταφραστικό έργο σε εθελοντές μέλη της ΕΕΚΧ ΚΒ και άλλων επιστημονικών εταιρειών και τροποποιεί το περιεχόμενο ανάλογα με τη σπουδαιότητα και τις ιδιαιτερότητες της χώρας μας.

7 7 Χορηγοί Η ιστοσελίδα είναι αυστηρά μη κερδοσκοπική. ΧρηματοδοτείταιαπότονΣΕΠκαιαπότις εταιρείες μέλη του. Η διαφήμιση κάθε είδους απαγορεύεται ρητά. Οι χορηγοί επιδεικνύουν την εταιρική τους ευθύνη απέναντι στο κοινωνικό σύνολο. Επισκεψιμότητα Χώρα Η.Π.Α. Ελλάδα Ισπανία Γερμανία Πολωνία Ουγγαρία Ιταλία Η.Β. Αυστραλία Έναρξη 07/ / / / / / / / /2007 Πληθυσμός On Line (εκατομ.) 215 1,2 22,8 53,2 11,4 3,5 33,1 40,3 15,5 Εξετάσεις Καταστάσεις Έλεγχοι ομάδων Επισκέψεις Επισκέπτες ; ; ; Σελίδες Σελίδες ανά επίσκεψη Μηνιαία αύξηση Επισκ/Πλ. Online 3,21 5,60 3,36 3,88 2,66 4,71 2,82 2,94 3,21 19% 78% 94% 115% 70% 66% 25% 189% ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΩΣ 08/2008: ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΑΝΑ ΜΗΝΑ:

8 8 Ηιστοσελίδα Σύνδεσμοι προς ιστοσελίδες άλλων χωρών Ειδήσεις Σύνδεσμοι προς γενικές κύριες κατηγορίες (main topics) Σύνδεσμοι προς συντελεστές Αναζήτηση με λέξη Αναζήτηση με εξέταση Αναζήτηση με κατάσταση ή ασθένεια Αναζήτηση με ομαδικό έλεγχο Σύνδεσμος προς Υγεία ΕΕ Ηπρώτησελίδακάθεεξέτασης Πεδία αναζήτησης Όνομα εξέτασης και γενικές πληροφορίες Γιατί και πότε γίνεται η εξέταση και το είδος του δείγματος που απαιτείται Σύνδεσμοι προς επόμενα κεφάλαια Συσχέτιση της εξέτασης με κάποια κατάσταση ή ασθένεια

9 9 Το δείγμα Πληροφορίες για την ουσία που προσδιορίζεται Πληροφορίες για τη συλλογή του δείγματος Πληροφορίες για την προετοιμασία του ασθενούς πριν την δειγματοληψία Λεπτομέρειες Πληροφορίες για το πώς χρησιμοποιείται ηεξέταση, πότε παραγγέλλεται, τι σημαίνουν τα αποτελέσματα και άλλες σχετικές πληροφορίες

10 10 Απορίες & ερωτήσεις Σύνδεσμος για περαιτέρω εξατομικευμένη αναζήτηση πληροφοριών από την ΕΕΚΧ ΚΒ Συχνές ερωτήσεις Απαντήσεις στις ερωτήσεις που γίνονται συχνότερα

11 11 Καταστάσεις και ασθένειες Σύνδεσμοι προς τα επόμενα κεφάλαια: Πληροφορίες για την ασθένεια Συμπτώματα Εξετάσεις, εργαστηριακές και άλλες Θεραπεία Βιβλιογραφία Σύνδεσμοι προς άλλες σχετικές εξετάσεις

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΙ ΠΟΡΟΙ. Ποιότητα της πληροφορίας και Διαδίκτυο. Εργασία των φοιτητριών του Α εξαμήνου του ΠΜΣ. Αγγελική Οικονόμου Αφροδίτη Φράγκου

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΙ ΠΟΡΟΙ. Ποιότητα της πληροφορίας και Διαδίκτυο. Εργασία των φοιτητριών του Α εξαμήνου του ΠΜΣ. Αγγελική Οικονόμου Αφροδίτη Φράγκου ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΙ ΠΟΡΟΙ Ποιότητα της πληροφορίας και Διαδίκτυο Εργασία των φοιτητριών του Α εξαμήνου του ΠΜΣ Αγγελική Οικονόμου Αφροδίτη Φράγκου στο πλαίσιο του μαθήματος: Επιστήμη της Πληροφόρησης στο Σύγχρονο

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακή ιατρική πληροφορία και ηλεκτρονική υγεία

Διαδικτυακή ιατρική πληροφορία και ηλεκτρονική υγεία 27 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Διαδικτυακή ιατρική πληροφορία και ηλεκτρονική υγεία Δ. Παπαδοπούλου 1, Α. Πέτσα 2 1 Νοσηλεύτρια, Χειρουργική Ειδικότητα, MSc in Health Management, ΓΝ Πειραιά «Τζάνειο», 2Ειδικευόμενη ιατρός

Διαβάστε περισσότερα

Αποδοχή και χρήση πληροφοριακών συστημάτων από νοσοκομειακούς ιατρούς.

Αποδοχή και χρήση πληροφοριακών συστημάτων από νοσοκομειακούς ιατρούς. Διπλωματική εργασία μεταπτυχιακού της Σοφίας Πιστοφίδου Αποδοχή και χρήση πληροφοριακών συστημάτων από νοσοκομειακούς ιατρούς. Επιτροπή διπλωματικής εργασίας Μουστάκης Βασίλης, Καθηγητής Ματσατσίνης Νικόλαος,

Διαβάστε περισσότερα

ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Το κανονιστικό πλαίσιο των ιατροτεχνολογικών προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Θέμα Πτυχιακής Εργασίας: Γνώσεις των Εργαζόμενων Νοσηλευτών στη Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: «Βέλτιστες Πρακτικές Ηλεκτρονικής Υγείας» Επιβλέπων: Ιωάννης Αποστολάκης

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Υγείας στην Ελλάδα: Έρευνα άποψης επαγγελματιών υγείας, δημοσίου και ιδιωτικού τομέα σχετικά με τις υπηρεσίες υγείας στη χώρα μας

Υπηρεσίες Υγείας στην Ελλάδα: Έρευνα άποψης επαγγελματιών υγείας, δημοσίου και ιδιωτικού τομέα σχετικά με τις υπηρεσίες υγείας στη χώρα μας ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑ Υπηρεσίες Υγείας στην Ελλάδα: Έρευνα άποψης επαγγελματιών υγείας, δημοσίου και ιδιωτικού τομέα σχετικά με τις υπηρεσίες υγείας στη χώρα μας Ιακωβίδου Ε 1, Μανιού Μ 2, Πάλλη

Διαβάστε περισσότερα

«Εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας και ορθή εισαγωγή του Φακέλου υγείας σε Δημόσια Νοσηλευτικά Ιδρύματα στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση»

«Εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας και ορθή εισαγωγή του Φακέλου υγείας σε Δημόσια Νοσηλευτικά Ιδρύματα στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΖΩΗΣ «Εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας και ορθή εισαγωγή του Φακέλου υγείας σε Δημόσια Νοσηλευτικά Ιδρύματα στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Οι πληροφοριακές ανάγκες των αναγνωστών τωv ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών στην Ελλάδα: Η περίπτωση του Πανεπιστήμιου Αθηνών. Μέρος Α' προπτυχιακοί φοιτητές

Οι πληροφοριακές ανάγκες των αναγνωστών τωv ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών στην Ελλάδα: Η περίπτωση του Πανεπιστήμιου Αθηνών. Μέρος Α' προπτυχιακοί φοιτητές Οι πληροφοριακές ανάγκες των αναγνωστών τωv ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών στην Ελλάδα: Η περίπτωση του Πανεπιστήμιου Αθηνών. Μέρος Α' προπτυχιακοί φοιτητές ΜΑΡΙΑ ΜΠΙΡΛΗ 1 & ΑΣΗΜΙΝΑ ΠΕΡΡΗ" Περίληψη Απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Ποιότητα στα Νοσοκομεία - Γιατί? Αύξηση απαιτήσεων για κατάλληλη και αποτελεσματική φροντίδα υγείας Ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

Xρήση του διαδικτύου για θέματα υγείας Θέσεις και απόψεις Ελλήνων 15 35 ετών

Xρήση του διαδικτύου για θέματα υγείας Θέσεις και απόψεις Ελλήνων 15 35 ετών ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ORIGINAL PAPER ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2009, 26(2):246-256 Xρήση του διαδικτύου για θέματα υγείας Θέσεις και απόψεις Ελλήνων 15 35 ετών ΣΚΟΠΟΣ Η καταγραφή των θέσεων και των απόψεων

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση της ηλεκτρονικής διαφήμισης στη συμπεριφορά του καταναλωτή. The effect of electronic advertisement in the behavior of consumer.

Η επίδραση της ηλεκτρονικής διαφήμισης στη συμπεριφορά του καταναλωτή. The effect of electronic advertisement in the behavior of consumer. Graduate Technological Education Institute of Piraeus Department of Business Administration Marketing Laboratory Director Prof. P.Kyriazopoulos (Ph.D.) Η επίδραση της ηλεκτρονικής διαφήμισης στη συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

Heal-Legal: Ανάπτυξη Υπηρεσιών Νομικής Συμβουλευτικής για Θέματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας που Αφορούν στα Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ιδρύματα

Heal-Legal: Ανάπτυξη Υπηρεσιών Νομικής Συμβουλευτικής για Θέματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας που Αφορούν στα Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ιδρύματα Heal-Legal: Ανάπτυξη Υπηρεσιών Νομικής Συμβουλευτικής για Θέματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας που Αφορούν στα Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ιδρύματα Ηλιάνα Αρακά, araka@uom.gr Μάριος Μαυρίδης, mmavridis@gmail.com Πρόδρομος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θέμα πτυχιακής εργασίας:

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: Κρίσιμοι Παράγοντες Αποδοχής και Χρήσης του E-CLASS στο Τ.Ε.Ι. Καβάλας από τους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ» ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ Η ενδυνάμωση του ρόλου του ΕΟΠΥΥ ως αγοραστής. Συγκριτική ανάλυση με φορείς του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

T.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ. ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ κ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΧΑΛΙΚΙΑΣ

T.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ. ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ κ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΧΑΛΙΚΙΑΣ T.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ κ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥ ONLINE MARKETING KAI TΩΝ SOCIAL MEDIA ΣΤΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΝΟΜΗ Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΒΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΒΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΒΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΕΘΝΗ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μεταπτυχιακός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Basel Statements on the Future of Hospital Pharmacy

Basel Statements on the Future of Hospital Pharmacy Basel Statements on the Future of Hospital Pharmacy The Global Conference on the Future of Hospital Pharmacy was hosted by the FIP Hospital Pharmacy Section as part of the 68th Annual Congress of the International

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ» ΣΤΙΣ ΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Δημιουργία ηλεκτρονικού περιβάλλοντος συνεργασίας νοσοκομείων και εξωτερικών ιατρών για τη βελτίωση του

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο για την αντιμετώπιση των ουσιοεξαρτήσεων από γιατρούς Διεξαγωγή και αξιολόγηση

Σεμινάριο για την αντιμετώπιση των ουσιοεξαρτήσεων από γιατρούς Διεξαγωγή και αξιολόγηση ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ MEDICAL EDUCATION ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2008, 25(3):373-383 Σεμινάριο για την αντιμετώπιση των ουσιοεξαρτήσεων από γιατρούς Διεξαγωγή και αξιολόγηση Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΒ3. Ηλεκτρονικές αγορές και υπηρεσίες στην εφοδιαστική αλυσίδα. Συντονιστές:

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΒ3. Ηλεκτρονικές αγορές και υπηρεσίες στην εφοδιαστική αλυσίδα. Συντονιστές: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΒ3 Ηλεκτρονικές αγορές και υπηρεσίες στην εφοδιαστική αλυσίδα Συντονιστές: Κατερίνα Πραματάρη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Οικονομικό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ...σελ.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...σελ.3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...σελ.5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ...σελ.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...σελ.3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...σελ.5 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία διερευνάται ο, σχετικά καινούριος, χώρος του Ηλεκτρονικού Εμπορίου, καθώς και αναφέρονται τα βασικά στοιχεία που τον αποτελούν, εστιάζοντας παράλληλα στον τομέα της πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ: ΣΥΓΚΡΙΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ: ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ: ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ι ΥΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΡΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ «Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΡΒΑΡΙΚΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ» Φλώρα Φελλά 2008118323 Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Δρ. Αικατερίνη Λαμπρινού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΘΗΝΑ 2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ 2014 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Module Διαχείρισης Ιατρικών Εξετάσεων Joomla 2.5 Medical Exams Management Module

Διαβάστε περισσότερα