Οδηγός αναφοράς εγκαταστάτη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγός αναφοράς εγκαταστάτη"

Transcript

1 Οδηγός αναφοράς εγκαταστάτη RZA200D7Y1B RZA250D7Y1B Ελληνικά

2 Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης Σημασία των προειδοποιητικών ενδείξεων και των συμβόλων Για τον εγκαταστάτη Γενικά Τοποθεσία εγκατάστασης Ψυκτικό Διάλυμα άλμης Νερό Ηλεκτρικές συνδέσεις Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης Πληροφορίες για το παρόν έγγραφο Σύντομος οδηγός αναφοράς εγκαταστάτη Πληροφορίες για τη συσκευασία Επισκόπηση: Πληροφορίες για τη συσκευασία Εξωτερική μονάδα Για να αποσυσκευάσετε την εξωτερική μονάδα Για να μεταφέρετε την εξωτερική μονάδα Για να αφαιρέσετε τα εξαρτήματα από την εξωτερική μονάδα Αφαίρεση του προσαρτήματος μεταφοράς Πληροφορίες για τις μονάδες και τα προαιρετικά εξαρτήματα Επισκόπηση: Πληροφορίες για τις μονάδες και τα προαιρετικά εξαρτήματα Αναγνώριση Ετικέτα αναγνώρισης: Εξωτερική μονάδα Συνδυασμός μονάδων και προαιρετικών εξαρτημάτων Προαιρετικά εξαρτήματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με την εξωτερική μονάδα Προετοιμασία Επισκόπηση: Προετοιμασία Την προετοιμασία του χώρου εγκατάστασης Απαιτήσεις θέσης εγκατάστασης της εξωτερικής μονάδας Επιπλέον απαιτήσεις θέσης εγκατάστασης της εξωτερικής μονάδας σε ψυχρά κλίματα Προετοιμασία των σωληνώσεων ψυκτικού Απαιτήσεις σωλήνωσης ψυκτικού Μόνωση σωληνώσεων ψυκτικού Προετοιμασία των ηλεκτρικών καλωδιώσεων Πληροφορίες για την προετοιμασία των ηλεκτρικών καλωδιώσεων Εγκατάσταση Επισκόπηση: Εγκατάσταση Άνοιγμα των μονάδων Πληροφορίες για το άνοιγμα των μονάδων Για να ανοίξετε την εξωτερική μονάδα Τοποθέτηση της εξωτερικής μονάδας Σχετικά με την τοποθέτηση της εξωτερικής μονάδας Προφυλάξεις κατά την τοποθέτηση της εξωτερικής μονάδας Παροχή της υποδομής εγκατάστασης Εγκατάσταση της εξωτερικής μονάδας Παροχή αποστράγγισης Για να αποτρέψετε την ανατροπή της εξωτερικής μονάδας Σύνδεση των σωληνώσεων ψυκτικού Σχετικά με τη σύνδεση της σωλήνωσης ψυκτικού Προφυλάξεις κατά τη σύνδεση της σωλήνωσης ψυκτικού Οδηγίες κάμψης των σωλήνων Σύνδεση κιτ διακλάδωσης ψυκτικού Χαλκοσυγκόλληση του άκρου του σωλήνα Χρήση της βαλβίδας διακοπής και της θύρας συντήρησης Αφαίρεση των σωλήνων πίεσης Σύνδεση της σωλήνωσης ψυκτικού με την εξωτερική μονάδα Έλεγχος των σωληνώσεων ψυκτικού Πληροφορίες για τον έλεγχο των σωληνώσεων ψυκτικού Προφυλάξεις κατά τον έλεγχο της σωλήνωσης ψυκτικού Έλεγχος της σωλήνωσης ψυκτικού: Διαμόρφωση Για να ελέγξετε για διαρροές Για να εκτελέσετε αφύγρανση κενού Μόνωση της σωλήνωσης ψυκτικού Πλήρωση ψυκτικού Πληροφορίες για την πλήρωση με ψυκτικό Σχετικά με το ψυκτικό μέσο Προφυλάξεις κατά την πλήρωση ψυκτικού Ορισμοί: L1~L7, H1, H Πλήρωση επιπρόσθετου ψυκτικού Πλήρης επαναπλήρωση ψυκτικού Για να κολλήσετε την πολύγλωσση ετικέτα για τα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου Σύνδεση των ηλεκτρικών καλωδίων Πληροφορίες για τη σύνδεση των ηλεκτρικών καλωδίων Πληροφορίες για την ηλεκτρική συμβατότητα Προφυλάξεις κατά τη σύνδεση της ηλεκτρικής καλωδίωσης Οδηγίες για τη σύνδεση των ηλεκτρικών καλωδίων Προδιαγραφές τυπικών μερών καλωδίωσης Σύνδεση της ηλεκτρικής καλωδίωσης στην εξωτερική μονάδα Ολοκλήρωση εγκατάστασης της εξωτερικής μονάδας Για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση της εξωτερικής μονάδας Κλείσιμο της εξωτερικής μονάδας Έλεγχος της αντίστασης μόνωσης του συμπιεστή Αρχική εκκίνηση Επισκόπηση: Αρχική εκκίνηση Προφυλάξεις κατά τον έλεγχο πριν από την αρχική λειτουργία Λίστα ελέγχου πριν την έναρξη λειτουργίας Εκτέλεση μιας δοκιμαστικής λειτουργίας Κωδικοί σφαλμάτων κατά την εκτέλεση μιας δοκιμαστικής λειτουργίας Παράδοση στο χρήστη 31 9 Συντήρηση και σέρβις Επισκόπηση: Συντήρηση και σέρβις Προφυλάξεις ασφαλείας κατά τη συντήρηση Για την αποφυγή ηλεκτρικών κινδύνων Λίστα ελέγχου για ετήσια συντήρηση της εξωτερικής μονάδας Αντιμετώπιση προβλημάτων Επισκόπηση: Αντιμετώπιση προβλημάτων Προφυλάξεις κατά την αντιμετώπιση προβλημάτων Απόρριψη Επισκόπηση: Απόρριψη Σχετικά με τη διαδικασία εκκένωσης Διαδικασία εκκένωσης Τεχνικά χαρακτηριστικά Επισκόπηση: Τεχνικά χαρακτηριστικά Χώρος συντήρησης: Εξωτερική μονάδα Διάγραμμα σωληνώσεων: Εξωτερική μονάδα Διάγραμμα καλωδίωσης: Εξωτερική μονάδα

3 1 Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας 12.5 Απαιτήσεις στοιχείων για οικολογικό σχεδιασμό Γλωσσάρι 37 1 Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας 1.1 Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης Τα πρωτότυπα έγγραφα τεκμηρίωσης έχουν συνταχθεί στα Αγγλικά. Όλες οι υπόλοιπες γλώσσες αποτελούν μεταφράσεις. Οι προφυλάξεις που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο καλύπτουν πολύ σημαντικά θέματα και θα πρέπει να τις τηρείτε προσεκτικά. Η εγκατάσταση του συστήματος και όλες οι ενέργειες που περιγράφονται στο εγχειρίδιο εγκατάστασης και τον οδηγό εγκατάστασης πρέπει ΠΡΕΠΕΙ να εκτελούνται από εξουσιοδοτημένο τεχνικό εγκατάστασης Σημασία των προειδοποιητικών ενδείξεων και των συμβόλων ΚΙΝΔΥΝΟΣ Υποδεικνύει μια κατάσταση στην οποία θα προκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός. ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ Υποδεικνύει μια κατάσταση στην οποία θα μπορούσε να προκληθεί ηλεκτροπληξία. ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΟΣ Υποδεικνύει μια κατάσταση στην οποία θα μπορούσε να προκληθεί έγκαυμα εξαιτίας υπερβολικά υψηλών ή χαμηλών θερμοκρασιών. ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΚΡΗΞΗΣ Υποδεικνύει μια κατάσταση στην οποία θα μπορούσε να προκληθεί έκρηξη. Υποδεικνύει μια κατάσταση στην οποία θα μπορούσε να προκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός. : ΕΥΦΛΕΚΤΟ ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΣΟΧΗ Υποδεικνύει μια κατάσταση στην οποία θα μπορούσε να προκληθεί ελαφρύς ή αρκετά σοβαρός τραυματισμός. Υποδεικνύει μια κατάσταση στην οποία θα μπορούσε να προκληθεί βλάβη στον εξοπλισμό ή υλική ζημιά. Υποδεικνύει χρήσιμες συμβουλές ή πρόσθετες πληροφορίες. Σύμβολο Επεξήγηση Πριν την εγκατάσταση, διαβάστε το εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας, και το φύλλο οδηγιών καλωδίωσης. Πριν εκτελέσετε εργασίες συντήρησης και επισκευής, διαβάστε το εγχειρίδιο συντήρησης. Σύμβολο Επεξήγηση Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε τον οδηγό για τον τεχνικό εγκατάστασης και τον συνοπτικό οδηγό του χρήστη. 1.2 Για τον εγκαταστάτη Γενικά Αν ΔΕΝ είστε σίγουροι για τον τρόπο εγκατάστασης ή χειρισμού της μονάδας, επικοινωνήστε με οικείο αντιπρόσωπο. Η εσφαλμένη εγκατάσταση ή προσάρτηση εξοπλισμού ή παρελκόμενων ενδέχεται να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία, βραχυκύκλωμα, διαρροές, πυρκαγιά ή σε άλλες βλάβες στον εξοπλισμό. Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα, προαιρετικό εξοπλισμό και ανταλλακτικά που κατασκευάζονται ή έχουν εγκριθεί από την Dikin. Βεβαιωθείτε ότι η εγκατάσταση, οι δοκιμές και τα χρησιμοποιούμενα υλικά συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία (στο πάνω μέρος των οδηγιών που περιγράφονται στα έγγραφα τεκμηρίωσης της Dikin). ΠΡΟΣΟΧΗ Φοράτε επαρκή ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό (προστατευτικά γάντια, γυαλιά ασφαλείας, ) κατά την εκτέλεση εργασιών εγκατάστασης, συντήρησης και σέρβις του συστήματος. Σκίστε και πετάξτε τα πλαστικά περιτυλίγματα της συσκευασίας, ώστε να μην μπορεί κανείς, και ειδικά τα παιδιά, να παίξει με αυτά. Πιθανός κίνδυνος: ασφυξία. ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΟΣ ΜΗΝ αγγίζετε τις σωληνώσεις ψυκτικού, τις σωληνώσεις νερού ή τα εσωτερικά τμήματα κατά τη διάρκεια και αμέσως μετά τη λειτουργία. Μπορεί να είναι υπερβολικά ζεστά ή υπερβολικά κρύα. Περιμένετε μέχρι να επανέλθουν σε κανονική θερμοκρασία. Εάν πρέπει να τα αγγίξετε, φορέστε προστατευτικά γάντια. ΜΗΝ αγγίζετε το ψυκτικό υγρό που έχει διαρρεύσει. Λάβετε επαρκή μέτρα ώστε να αποτρέψετε τη χρήση της μονάδας ως φωλιάς από μικρά ζώα. Εάν μικρά ζώα έλθουν σε επαφή με ηλεκτροφόρα τμήματα ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία, καπνός ή πυρκαγιά. ΠΡΟΣΟΧΗ ΜΗΝ αγγίζετε την είσοδο αέρα ή τα αλουμινένια πτερύγια της μονάδας. ΜΗΝ τοποθετείτε αντικείμενα ή εξοπλισμό επάνω στη μονάδα. ΜΗΝ κάθεστε, μην σκαρφαλώνετε και μην στέκεστε πάνω στη μονάδα. Οι εργασίες που πρέπει να γίνουν στην εξωτερική μονάδα είναι καλό να εκτελούνται σε χώρο χωρίς υγρασία, για να μην υπάρξει εισροή νερού. 3

4 1 Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία, ενδέχεται να είναι απαραίτητη η παροχή ενός τεχνικού ημερολογίου μαζί με το προϊόν, το οποίο θα περιέχει τουλάχιστον τα εξής: πληροφορίες σχετικά με τη συντήρηση, τις εργασίες επισκευής, τα αποτελέσματα των δοκιμών, τις χρονικές περιόδους αδράνειας, Επίσης, σε προσβάσιμο σημείο του προϊόντος ΠΡΕΠΕΙ να παρέχονται οι εξής, τουλάχιστον, πληροφορίες: Οδηγίες για τη διακοπή της λειτουργίας του συστήματος σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης Το όνομα και η διεύθυνση του πυροσβεστικού και του αστυνομικού τμήματος καθώς και του νοσοκομείου Το όνομα, η διεύθυνση και οι τηλεφωνικοί αριθμοί κατά τις πρωινές και τις νυχτερινές ώρες του προσωπικού σέρβις Στην Ευρώπη, το πρότυπο EN378 παρέχει τις απαραίτητες οδηγίες για αυτό το τεχνικό ημερολόγιο Τοποθεσία εγκατάστασης Αφήστε επαρκή χώρο γύρω από τη μονάδα για την εκτέλεση των εργασιών σέρβις και την κυκλοφορία του αέρα. Βεβαιωθείτε ότι η θέση εγκατάστασης αντέχει το βάρος και τις δονήσεις της μονάδας. Βεβαιωθείτε ότι ο χώρος αερίζεται επαρκώς. ΜΗΝ εμποδίζετε τα ανοίγματα αερισμού. Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα είναι επίπεδη. ΜΗΝ εγκαθιστάτε τη μονάδα στα ακόλουθα σημεία: Σε σημεία όπου υπάρχει πιθανότητα έκρηξης. Σε σημεία όπου υπάρχουν μηχανήματα που εκπέμπουν ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα ενδέχεται να επηρεάσουν το σύστημα ελέγχου και να προκαλέσουν δυσλειτουργία του εξοπλισμού. Σε σημεία όπου υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω διαρροής εύφλεκτων αερίων (παράδειγμα: αραιωτικά ή βενζίνη), ανθρακοϊνών, αναφλέξιμης σκόνης. Σε σημεία όπου παράγεται διαβρωτικό αέριο (παράδειγμα: θειώδες οξύ σε μορφή αερίου). Η διάβρωση των χαλκοσωλήνων ή των συγκολλημένων εξαρτημάτων ενδέχεται να προκαλέσει διαρροή ψυκτικού. Οδηγίες για εξοπλισμό που χρησιμοποιεί ψυκτικό R32 Εάν εφαρμόζεται. ΜΗΝ διατρήσετε ή κάψετε. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε υλικά καθαρισμού ή μέσα επιτάχυνσης της διαδικασίας απόψυξης άλλα από αυτά που συνιστά ο κατασκευαστής. Να θυμάστε ότι το ψυκτικό R32 είναι ΑΟΣΜΟ. Η συσκευή θα τοποθετηθεί με τρόπο ώστε να προφυλάσσεται από μηχανική φθορά και σε καλά αεριζόμενο χώρο χωρίς διαρκείς πηγές ανάφλεξης (παράδειγμα: γυμνές φλόγες, λειτουργούσα συσκευή αερίου ή λειτουργούσα ηλεκτρική θερμάστρα), και το μέγεθος του χώρου θα είναι σύμφωνο με το παρακάτω. Βεβαιωθείτε ότι η εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή συμμορφώνονται με τις οδηγίες από την Dikin και με την ισχύουσα νομοθεσία (π.χ. τον εθνικό κανονισμό περί αερίων) και πραγματοποιούνται μόνο από εξουσιοδοτημένα άτομα. Απαιτήσεις χώρου εγκατάστασης Προστατέψτε την τοπική σωλήνωση από φυσικές ζημιές. Η τοποθέτηση σωληνώσεων θα πρέπει να διατηρηθεί στο ελάχιστο. Εάν οι συσκευές περιέχουν ψυκτικό R32, τότε το εμβαδόν του χώρου στον οποίο είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν οι συσκευές θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο από το ελάχιστο εμβαδόν που ορίζεται στον πίνακα κάτω από το Α (m 2 ). Αυτό ισχύει για: Εσωτερικές μονάδες χωρίς αισθητήρα διαρροής ψυκτικού σε περίπτωση εσωτερικών μονάδων με αισθητήρα διαρροής ψυκτικού, συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης Εξωτερικές μονάδες που είναι εγκατεστημένες ή αποθηκευμένες σε εσωτερικό χώρο (για παράδειγμα: χειμερινός κήπος, γκαράζ, μηχανοστάσιο) Τοπική σωλήνωση σε μη αεριζόμενους χώρους Για να προσδιορίσετε την ελάχιστη επιφάνεια δαπέδου 1 Υπολογίστε τη συνολική ποσότητα πλήρωσης ψυκτικού στο σύστημα (= εργοστασιακή πλήρωση ψυκτικού + ποσότητα πρόσθετης πλήρωσης ψυκτικού). Contins fluorinte greenhouse gses 1 = R32 GWP: xxx 2 = = kg GWP kg = tco 2 eq 1000 kg kg 2 Προσδιορίστε ποιο γράφημα ή πίνακα θα χρησιμοποιήσετε. Για εσωτερικές μονάδες: Η μονάδα είναι οροφής, επιτοίχια ή επιδαπέδια; Για εξωτερικές μονάδες εγκατεστημένες ή τοποθετημένες σε εσωτερικό χώρο, και τοπική σωλήνωση σε μη αεριζόμενους χώρους, αυτό εξαρτάται από το ύψος της εγκατάστασης: Εάν το ύψος εγκατάστασης είναι Τότε χρησιμοποιήστε το γράφημα ή πίνακα για <1,8 m Επιδαπέδιες μονάδες 1,8 x<2,2 m Επιτοίχιες μονάδες 2,2 m Μονάδες οροφής 3 Χρησιμοποιήστε το γράφημα ή τον πίνακα για να προσδιορίσετε την ελάχιστη επιφάνεια δαπέδου. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε ξανά συνδέσμους που έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί. Οι σύνδεσμοι που δημιουργούνται στην εγκατάσταση μεταξύ τμημάτων του ψυκτικού συστήματος θα είναι προσβάσιμοι για συντήρηση. 4

5 1 Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας A min (m 2 ) Ceiling-mounte unit () m (kg) A min (m 2 ) Wll-mounte unit () m (kg) A min (m 2 ) Floor-stning unit () Wll-mounte unit () Ceiling-mounte unit () m A min () () Συνολική πλήρωση ψυκτικού στο σύστημα Ελάχιστη επιφάνεια δαπέδου Ceiling-mounte unit (= Μονάδα οροφής) Wll-mounte unit (= Επιτοίχια μονάδα) m (kg) Floor-stning unit () m (kg) A min (m 2 ) () Ψυκτικό Floor-stning unit (= Επιδαπέδια μονάδα) Εάν εφαρμόζεται. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης ή τον οδηγό αναφοράς του τεχνικού εγκατάστασης της εφαρμογής σας. Βεβαιωθείτε ότι οι σωληνώσεις ψυκτικού συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία. Στην Ευρώπη ισχύει το πρότυπο EN378. Βεβαιωθείτε ότι οι σωληνώσεις και οι συνδέσεις του χώρου εγκατάστασης ΔΕΝ υποβάλλονται σε ένταση. Κατά τις δοκιμές, να μην εφαρμόζετε ΠΟΤΕ πίεση υψηλότερη από τη μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση (όπως υποδεικνύεται στην πινακίδα ονομασίας της μονάδας) στο προϊόν. Λάβετε επαρκή μέτρα προφύλαξης για το ενδεχόμενο διαρροής ψυκτικού. Σε περίπτωση διαρροής ψυκτικού αερίου, αερίστε πλήρως το χώρο. Πιθανοί κίνδυνοι: Η υπερβολική συγκέντρωση ψυκτικού σε ένα κλειστό χώρο ενδέχεται να προκαλέσει έλλειψη οξυγόνου. Εάν το ψυκτικό αέριο έρθει σε επαφή με φωτιά, ενδέχεται να παραχθούν τοξικά αέρια. ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΚΡΗΞΗΣ Εκκένωση Διαρροή ψυκτικού. Εάν θέλετε να εκκενώσετε το σύστημα και υπάρχει διαρροή στο κύκλωμα ψυκτικού: ΜΗΝ χρησιμοποιήσετε την αυτόματη λειτουργία εκκένωσης, με την οποία μπορείτε να συλλέξετε όλο το ψυκτικό από το σύστημα στην εξωτερική μονάδα. Πιθανή συνέπεια: Αυτανάφλεξη και έκρηξη του συμπιεστή λόγω εισροής αέρα στον συμπιεστή εν ώρα λειτουργίας. Χρησιμοποιήστε ξεχωριστό σύστημα ανάκτησης ώστε να μην χρειάζεται να λειτουργεί ο συμπιεστής της μονάδας. Να ανακτάτε ΠΑΝΤΑ το ψυκτικό. ΜΗΝ τα απορρίπτετε απευθείας στο περιβάλλον. Χρησιμοποιήστε μια αντλία κενού για την εκκένωση της εγκατάστασης. Μετά από τη σύνδεση όλων των σωληνώσεων, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει καμιά διαρροή αερίου. Χρησιμοποιήστε άζωτο για την ανίχνευση τυχόν διαρροής αέριου. Για την αποφυγή βλάβης στο συμπιεστή, ΜΗΝ πληρώνετε με περισσότερο ψυκτικό από την καθορισμένη ποσότητα. Όταν πρόκειται να ανοιχτεί το σύστημα ψυκτικού, ο χειρισμός του ψυκτικού ΠΡΕΠΕΙ να γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 5

6 1 Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει οξυγόνο στο σύστημα. Η πλήρωση του ψυκτικού είναι δυνατή μετά από την εκτέλεση της δοκιμής διαρροής και του στεγνώματος με πλήρη εκκένωση. Σε περίπτωση που απαιτείται επαναπλήρωση, ανατρέξτε στην πινακίδα χαρακτηριστικών της μονάδας. Εκεί αναφέρεται το είδος ψυκτικού και η απαιτούμενη ποσότητα. Αυτή η μονάδα έχει πληρωθεί με ψυκτικό από το εργοστάσιο και ανάλογα με το μέγεθος και το μήκος των σωλήνων ορισμένα συστήματα χρειάζονται πρόσθετη πλήρωση ψυκτικού. Χρησιμοποιείτε μόνο τα ειδικά εργαλεία για τον τύπο ψυκτικού που χρησιμοποιείται στο σύστημα, προκείμενου να διασφαλίσετε την απαιτούμενη αντίσταση πίεσης και να αποτρέψετε την εισχώρηση ξένων υλικών στο σύστημα. Πληρώστε το ψυκτικό υγρό σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες: Υπάρχει σιφόνι Εάν (δηλ. ο κύλινδρος φέρει την ένδειξη Συνδεδεμένο σιφόνι πλήρωσης υγρού ) ΔΕΝ υπάρχει σιφόνι Ανοίξτε τους κυλίνδρους ψυκτικού αργά. Τότε Πληρώστε ψυκτικό με τον κύλινδρο σε όρθια θέση. Πληρώστε ψυκτικό με τον κύλινδρο γυρισμένο ανάποδα. Πληρώστε με το ψυκτικό σε υγρή μορφή. Η προσθήκη ψυκτικού σε αέρια μορφή ενδέχεται να διακόψει την κανονική λειτουργία. ΠΡΟΣΟΧΗ Όταν ολοκληρώσετε ή διακόψετε προσωρινά τη διαδικασία πλήρωσης ψυκτικού, κλείστε αμέσως τη βαλβίδα του δοχείου ψυκτικού υγρού. Εάν η βαλβίδα ΔΕΝ κλείσει αμέσως, η παραμένουσα πίεση μπορεί να οδηγήσει σε πλήρωση επιπρόσθετης ποσότητας ψυκτικού. Πιθανή συνέπεια: Εσφαλμένη ποσότητα ψυκτικού. Η χρήση και η εγκατάσταση της εφαρμογής ΠΡΕΠΕΙ να συμμορφώνονται με τις προφυλάξεις για την ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος που καθορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία Νερό Εάν προβλέπεται. Συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης ή τον οδηγό αναφοράς εγκαταστάτη της εφαρμογής σας για περισσότερες πληροφορίες. Βεβαιωθείτε ότι η ποιότητα του νερού συμμορφώνεται με την Οδηγία 98/83/ΕΚ της ΕΕ Ηλεκτρικές συνδέσεις ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ κάθε παροχή ρεύματος προτού αφαιρέσετε το κάλυμμα του ηλεκτρικού πίνακα, συνδέσετε τα ηλεκτρικά καλώδια ή αγγίξετε ηλεκτρικά μέρη. Αποσυνδέστε την τροφοδοσία για περισσότερο από 1 λεπτό και μετρήστε την τάση στους ακροδέκτες των πυκνωτών του κύριου κυκλώματος ή των ηλεκτρικών εξαρτημάτων πριν από το σέρβις. Η τάση ΠΡΕΠΕΙ να είναι μικρότερη από 50 V DC προκειμένου να μπορέσετε να αγγίξετε τα ηλεκτρικά εξαρτήματα. Για τη θέση των ακροδεκτών, συμβουλευτείτε το διάγραμμα καλωδίωσης. ΜΗΝ αγγίζετε τα ηλεκτρικά εξαρτήματα με βρεγμένα χέρια. ΜΗΝ αφήνετε ποτέ τη μονάδα χωρίς επίβλεψη όταν έχει αφαιρεθεί το κάλυμμα συντήρησης. Εάν ΔΕΝ έχει εγκατασταθεί από το εργοστάσιο, θα πρέπει στην σταθερή καλωδίωση να εγκατασταθεί κεντρικός διακόπτης ή άλλο μέσο αποσύνδεσης, με πλήρη διαχωρισμό επαφών σε όλους τους πόλους, σε συνθήκες υπέρτασης κατηγορίας III Διάλυμα άλμης Αν προβλέπεται. Συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης ή τον οδηγό αναφοράς εγκαταστάτη της εφαρμογής σας για περισσότερες πληροφορίες. Η επιλογή του διαλύματος άλμης ΠΡΕΠΕΙ να γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Λάβετε επαρκείς προφυλάξεις σε περίπτωση διαρροής διαλύματος άλμης. Σε περίπτωση διαρροής διαλύματος άλμης, αερίστε το χώρο αμέσως και επικοινωνήστε με τον τοπικό προμηθευτή. Η θερμοκρασία περιβάλλοντος στο εσωτερικό της μονάδας μπορεί να αυξηθεί πολύ περισσότερο απ' ό, τι στο χώρο, π.χ. 70 C. Σε περίπτωση διαρροής διαλύματος άλμης, τα τμήματα που έχουν υπερθερμανθεί στο εσωτερικό της μονάδας μπορεί να ενέχουν κινδύνους. 6

7 2 Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης Χρησιμοποιείτε ΜΟΝΟ καλώδια από χαλκό. Βεβαιωθείτε ότι οι σωληνώσεις στο χώρο εγκατάστασης συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία. Κάθε καλωδίωση στον χώρο εγκατάστασης ΠΡΕΠΕΙ να πραγματοποιείται σύμφωνα με το διάγραμμα καλωδίωσης που συνοδεύει τη μονάδα. ΠΟΤΕ μην στριμώχνετε πολλά καλώδια μαζί και φροντίστε να ΜΗΝ έρχονται σε επαφή με τις σωληνώσεις και αιχμηρές ακμές. Βεβαιωθείτε ότι δεν ασκείται εξωτερική πίεση στις συνδέσεις των ακροδεκτών. Γειώστε απαραιτήτως τα καλώδια. ΜΗΝ γειώνετε τη μονάδα σε σωλήνες ύδρευσης, σε απορροφητή υπέρτασης ή σε γείωση τηλεφωνικής γραμμής. Ανεπαρκής γείωση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. Χρησιμοποιήστε ένα αποκλειστικό κύκλωμα ισχύος. ΠΟΤΕ μην χρησιμοποιείτε παροχή ρεύματος που χρησιμοποιείται από άλλη συσκευή. Εγκαταστήστε τις απαιτούμενες ασφάλειες ή τους διακόπτες ασφαλείας. Εγκαταστήστε έναν διακόπτη διαρροής προς τη γη. Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Κατά την εγκατάσταση του διακόπτη διαρροής προς τη γη, βεβαιωθείτε ότι είναι συμβατός με τον inverter (ανθεκτικός σε ηλεκτρικό θόρυβο υψηλής συχνότητας), ώστε να αποφύγετε την ακούσια ενεργοποίηση του διακόπτη διαρροής προς τη γη. ΠΡΟΣΟΧΗ Κατά τη σύνδεση της παροχής ρεύματος, πριν εγκαταστήσετε τους αγωγούς μεταφοράς ρεύματος, θα πρέπει πρώτα να έχει γίνει η γείωση. Κατά την αποσύνδεση της παροχής ρεύματος, πρώτα θα πρέπει να αφαιρείτε τους αγωγούς μεταφοράς ρεύματος, και στη συνέχεια τη γείωση. Το μήκος των αγωγών μεταξύ του σημείου εκτόνωσης πίεσης της παροχής ρεύματος και του ίδιου του μπλοκ ακροδεκτών θα πρέπει να είναι τέτοιο ώστε σε περίπτωση που η παροχή ρεύματος απελευθερωθεί από το σημείο εκτόνωσης πίεσης, πρώτα να τεντωθούν οι αγωγοί μεταφοράς ρεύματος και μετά το καλώδιο γείωσης. Προφυλάξεις κατά την τοποθέτηση της ηλεκτρικής καλωδίωσης: ΜΗΝ συνδέετε καλώδια με διαφορετικό πάχος στο μπλοκ ακροδεκτών τροφοδοσίας (τυχόν χαλαρή σύνδεση στα ηλεκτρικά καλώδια μπορεί να προκαλέσει ασυνήθιστη θερμότητα). Κατά τη σύνδεση καλωδίων με το ίδιο πάχος, τηρήστε τη διαδικασία που υποδεικνύεται στην παραπάνω εικόνα. Χρησιμοποιήστε το κατάλληλο καλώδιο ρεύματος για την καλωδίωση και συνδέστε το σταθερά και, στη συνέχεια, φροντίστε να αποφύγετε την άσκηση εξωτερικής πίεσης στο μπλοκ ακροδεκτών. Χρησιμοποιήστε το κατάλληλο κατσαβίδι για τη σύσφιγξη των βιδών των ακροδεκτών. Εάν χρησιμοποιήσετε ένα κατσαβίδι με μικρή κεφαλή, θα προκληθεί φθορά στο κεφάλι της βίδας και δεν θα είναι δυνατή η σωστή σύσφιγξη. Εάν σφίξετε πάρα πολύ τις βίδες ακροδεκτών, ενδέχεται να τις καταστρέψετε. Αφού ολοκληρώσετε τις ηλεκτρικές εργασίες, βεβαιωθείτε ότι κάθε ηλεκτρικό εξάρτημα και ακροδέκτης μέσα στο κουτί των ηλεκτρικών εξαρτημάτων έχει συνδεθεί σταθερά. Βεβαιωθείτε ότι έχετε κλείσει όλα τα καλύμματα πριν από την ενεργοποίηση της μονάδας. Ισχύει μόνο αν το τροφοδοτούμενο ρεύμα είναι τριφασικό και ο συμπιεστής διαθέτει μέθοδο εκκίνησης με ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ. Εάν υπάρχει πιθανότητα αντίστροφης φάσης μετά από μια στιγμιαία διακοπή ρεύματος και η παροχή ρεύματος διακόπτεται και επανέρχεται κατά τη διάρκεια λειτουργίας του προϊόντος, συνδέστε ένα κύκλωμα προστασίας αντίστροφης φάσης στην εγκατάσταση. Η λειτουργία του προϊόντος σε αντίστροφη φάση μπορεί να προκαλέσει καταστροφή του συμπιεστή και άλλων εξαρτημάτων. 2 Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης 2.1 Πληροφορίες για το παρόν έγγραφο Στοχευόμενο κοινό Εξουσιοδοτημένοι εγκαταστάτες Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση από εξειδικευμένους ή εκπαιδευμένους χρήστες σε καταστήματα, ελαφρά βιομηχανία και φάρμες, ή για εμπορική χρήση από απλούς χρήστες. 7

8 3 Πληροφορίες για τη συσκευασία Πακέτο εγγράφων τεκμηρίωσης Το παρόν έγγραφο αποτελεί μέρος του πακέτου εγγράφων τεκμηρίωσης. Το πλήρες πακέτο περιλαμβάνει τα εξής: Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας: Οδηγίες ασφαλείας που ΠΡΕΠΕΙ να διαβάσετε πριν την εγκατάσταση Μορφή: Χαρτί (στο κουτί της εξωτερικής μονάδας) Εγχειρίδιο εγκατάστασης της εξωτερικής μονάδας: Οδηγίες εγκατάστασης Μορφή: Χαρτί (στο κουτί της εξωτερικής μονάδας) Οδηγός για τον τεχνικό εγκατάστασης: Προετοιμασία εγκατάστασης, δεδομένα αναφοράς, Μορφή: Ψηφιακά αρχεία στη διεύθυνση Οι πιο πρόσφατες αναθεωρήσεις των παρεχόμενων εγγράφων τεκμηρίωσης ενδέχεται να είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο της Dikin της περιοχής σας ή να μπορείτε να τις προμηθευτείτε από τον αντιπρόσωπο της περιοχής σας. Τα πρωτότυπα έγγραφα τεκμηρίωσης έχουν συνταχθεί στα Αγγλικά. Όλες οι υπόλοιπες γλώσσες αποτελούν μεταφράσεις. Τεχνικά μηχανικά δεδομένα Υποσύνολο των τελευταίων τεχνικών δεδομένων υπάρχει στην περιφερειακή ιστοσελίδα Dikin (δημόσια προσβάσιμη). Το πλήρες σετ των τελευταίων τεχνικών δεδομένων υπάρχει στην Dikin Business Portl (απαιτείται έλεγχος ταυτότητας). 3 Πληροφορίες για τη συσκευασία 3.1 Επισκόπηση: Πληροφορίες για τη συσκευασία Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει τι πρέπει να κάνετε μετά την παράδοση της συσκευασίας με την εξωτερική μονάδα στο χώρο εγκατάστασης. Περιέχει πληροφορίες σχετικά με τα ακόλουθα: Αποσυσκευασία και χειρισμός της μονάδας Αφαίρεση των εξαρτημάτων από τη μονάδα Να θυμάστε τα εξής: Κατά την παράδοση, η μονάδα ΠΡΕΠΕΙ να ελέγχεται για ζημιές. Τυχόν ζημιά ΠΡΕΠΕΙ να αναφερθεί άμεσα στον αρμόδιο υπάλληλο παραπόνων του μεταφορέα. Μεταφέρετε τη μονάδα όσο το δυνατόν πλησιέστερα στην τελική θέση εγκατάστασης, ώστε να αποφευχθούν ζημιές κατά τη μεταφορά. Ετοιμάστε εκ των προτέρων τη διαδρομή που θέλετε να ακολουθήσει η μονάδα, ώστε να φτάσει στο σημείο τοποθέτησης. 3.2 Εξωτερική μονάδα Για να αποσυσκευάσετε την εξωτερική μονάδα 2.2 Σύντομος οδηγός αναφοράς εγκαταστάτη 1 2 Κεφάλαιο Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης Πληροφορίες για τη συσκευασία Πληροφορίες για τις μονάδες και τα προαιρετικά εξαρτήματα Προετοιμασία Εγκατάσταση Έλεγχοι πριν από την αρχική λειτουργία Παράδοση στο χρήστη Συντήρηση και επισκευή Αντιμετώπιση προβλημάτων Απόρριψη Τεχνικά χαρακτηριστικά Γλωσσάρι Περιγραφή Οδηγίες ασφαλείας που πρέπει να διαβάσετε πριν από την εγκατάσταση Ποια έγγραφα τεκμηρίωσης διατίθενται για τον εγκαταστάτη Πώς να αποσυσκευάσετε τις μονάδες και να αφαιρέσετε τα εξαρτήματά τους Πώς να αναγνωρίσετε τις μονάδες Πιθανοί συνδυασμοί μονάδων και προαιρετικών εξαρτημάτων Τι πρέπει να κάνετε και τι πρέπει να γνωρίζετε πριν μεταβείτε στο χώρο εγκατάστασης Τι πρέπει να κάνετε και τι πρέπει να γνωρίζετε για να εγκαταστήσετε το σύστημα Τι πρέπει να κάνετε και τι πρέπει να γνωρίζετε για να πραγματοποιήσετε ελέγχους πριν από την αρχική λειτουργία, μετά την εγκατάσταση του συστήματος Τι πρέπει να παρέχετε και τι πρέπει να εξηγήσετε στο χρήστη Πώς να πραγματοποιείτε τη συντήρηση και το σέρβις των μονάδων Τι πρέπει να κάνετε σε περίπτωση προβλημάτων Πώς να απορρίψετε το σύστημα Προδιαγραφές του συστήματος Επεξήγηση των όρων Για να μεταφέρετε την εξωτερική μονάδα ΠΡΟΣΟΧΗ Για να αποφύγετε πιθανό τραυματισμό, ΜΗΝ ακουμπάτε την είσοδο του αέρα ή τα πτερύγια αλουμινίου της μονάδας. Μεταφέρετε τη μονάδα αργά όπως υποδεικνύεται: 8

9 4 Πληροφορίες για τις μονάδες και τα προαιρετικά εξαρτήματα 4 1 (10 N m) Το ύφασμα στο εσωτερικό της αριστερής λαβής προορίζεται για να προστατεύει το χέρι από κοπή από τα αλουμινένια πτερύγια της μονάδας. Αφαιρέστε το ύφασμα ΜΟΝΟ όταν θα έχει στερεωθεί πλήρως η μονάδα: Για να αφαιρέσετε τα εξαρτήματα από την εξωτερική μονάδα Παξιμάδι Στήριγμα μεταφοράς Διαχωριστικό 1 Αφαιρέστε το παξιμάδι () του μπουλονιού στερέωσης του συμπιεστή. 2 Αφαιρέστε και απορρίψτε το στήριγμα μεταφοράς (). 3 Αφαιρέστε και απορρίψτε το διαχωριστικό (). 4 Τοποθετήστε ξανά το παξιμάδι () του μπουλονιού στερέωσης του συμπιεστή και σφίξτε με ροπή 10 N m. e f Πληροφορίες για τις μονάδες και τα προαιρετικά εξαρτήματα 3 2 g h i j k l Επισκόπηση: Πληροφορίες για τις μονάδες και τα προαιρετικά εξαρτήματα 1 1 Αυτό το κεφάλαιο περιέχει πληροφορίες σχετικά με τα ακόλουθα: Την αναγνώριση της εξωτερικής μονάδας Το συνδυασμό της εξωτερικής μονάδας και των προαιρετικών εξαρτημάτων e f g h i j k l Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Εγχειρίδιο εγκατάστασης εξωτερικής μονάδας Δεματικό καλωδίων Ετικέτα φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου Ετικέτα συμπλήρωσης ψυκτικού υγρού Συμπληρωματικό εγχειρίδιο (LOT21) Σωλήνωση γραμμής υγρού μακριά Σωλήνωση γραμμής υγρού κοντή Σωλήνωση γραμμής υγρού καμπύλη Σωλήνωση γραμμής αερίου κοντή Σωλήνωση γραμμής αερίου μακριά Σωλήνωση γραμμής αερίου καμπύλη 3.3 Αφαίρεση του προσαρτήματος μεταφοράς Εάν η μονάδα λειτουργεί μαζί με το προσάρτημα μεταφοράς, μπορεί να προκληθεί αφύσικη δόνηση ή θόρυβος. Το στήριγμα μεταφοράς προστατεύει την μονάδα κατά την μεταφορά. Πρέπει να αφαιρεθεί κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης. Προϋπόθεση: Ανοίξτε το κάλυμμα συντήρησης. Δείτε την ενότητα "6.2.2 Για να ανοίξετε την εξωτερική μονάδα" [415]. 4.2 Αναγνώριση Όταν πραγματοποιείτε εργασίες εγκατάστασης ή σέρβις σε πολλές μονάδες ταυτόχρονα, προσέχετε να ΜΗΝ μπερδεύετε τα καλύμματα συντήρησης των διαφορετικών μοντέλων Ετικέτα αναγνώρισης: Εξωτερική μονάδα Θέση Στοιχεία μοντέλου Παράδειγμα: R Z A 250 D7 Y1 B [*] R Z Κωδικός Επεξήγηση Αερόψυκτη εξωτερική μονάδα split Αντιστροφέας 9

10 Προετοιμασία Α Κωδικός Ψυκτικό R32 200~250 Κατηγορία απόδοσης D7 Y1 Β Σειρά μοντέλου Επεξήγηση Ηλεκτρική παροχή: 3N~, 380~415 V, 50 Hz Ευρωπαϊκή αγορά [*] Ένδειξη μικρής αλλαγής μοντέλου 4.3 Συνδυασμός μονάδων και προαιρετικών εξαρτημάτων Προαιρετικά εξαρτήματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με την εξωτερική μονάδα Κιτ διακλάδωσης ψυκτικού Όταν συνδέετε πολλαπλές εσωτερικές μονάδες στην εξωτερική μονάδα, θα πρέπει να εγκαθιστάτε ένα ή περισσότερα κιτ διακλάδωσης ψυκτικού. Ο συνδυασμός εξωτερικής εσωτερικής μονάδας είναι εκείνος που καθορίζει το είδος και τον αριθμό των κιτ διακλάδωσης ψυκτικού που πρέπει να χρησιμοποιήσετε. Διπλό σύστημα Διάταξη Τριπλό σύστημα KHRQ22M20TA KHRQ250H7 Όνομα μοντέλου Διπλό σύστημα επί δύο KHRQ22M20TA (3 ) Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε τους καταλόγους. Για οδηγίες εγκατάστασης, συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης του κιτ διακλάδωσης ψυκτικού. Θερμαντήρας κάτω πλάκας (EKBPH250D7) Προστατεύει την κάτω πλάκα από πάγωμα. Συνιστάται για σε περιοχές με χαμηλή περιβαλλοντική θερμοκρασία και υψηλή υγρασία. Για οδηγίες εγκατάστασης, δείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης που συνοδεύει τον θερμαντήρα κάτω πλάκας. Πλακέτα PCB προσαρμογής ζήτησης (KRP58M51) Παραγγείλετε επίσης την πλάκα στερέωσης προσαρμογής ζήτησης EKMKSA3 για να στερεώσετε την πλακέτα PCB προσαρμογής ζήτησης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τα παρακάτω: Χαμηλός θόρυβος: Για να μειωθεί ο ήχος λειτουργίας της εξωτερικής μονάδας. Λειτουργία I-emn: Για να περιορίσετε την ηλεκτρική κατανάλωση του συστήματος (παράδειγμα: έλεγχος εξόδων, περιορισμός ηλεκτρικής κατανάλωσης σε ώρες αιχμής ). Για οδηγίες εγκατάστασης, δείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης που συνοδεύει το κιτ προσαρμογής ζήτησης. 5.2 Την προετοιμασία του χώρου εγκατάστασης ΜΗΝ εγκαθιστάτε τη μονάδα σε χώρους που χρησιμοποιούνται συχνά ως χώροι εργασίας. Στην περίπτωση κατασκευαστικών εργασιών (π.χ. τρόχισμα) όπου παράγεται μεγάλη ποσότητα σκόνης, η μονάδα ΠΡΕΠΕΙ να είναι καλυμμένη. Επιλέξτε τη θέση της εγκατάστασης λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να υπάρχει επαρκής χώρος για τη μεταφορά της μονάδας προς και από το χώρο εγκατάστασης. Η συσκευή θα τοποθετηθεί σε χώρο χωρίς πηγές ανάφλεξης διαρκούς λειτουργίας (παράδειγμα: γυμνές φλόγες, λειτουργούσα συσκευή αερίου ή λειτουργούσα ηλεκτρική θερμάστρα) Απαιτήσεις θέσης εγκατάστασης της εξωτερικής μονάδας f e Διαβάστε επίσης τις παρακάτω απαιτήσεις: Γενικές απαιτήσεις θέσης εγκατάστασης. Δείτε το κεφάλαιο "Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας". Απαιτήσεις χώρου συντήρησης. Δείτε το κεφάλαιο "Τεχνικά χαρακτηριστικά". Απαιτήσεις σωλήνωσης ψυκτικού (μήκος, διαφορά ύψους). Δείτε παρακάτω στο παρόν κεφάλαιο "Προετοιμασία". ΠΡΟΣΟΧΗ Συσκευή μη διαθέσιμη στο ευρύ κοινό. Εγκαταστήστε την σε ασφαλές σημείο, στο οποίο δεν υπάρχει εύκολη πρόσβαση. Τόσο η εσωτερική όσο και η εξωτερική μονάδα είναι κατάλληλες για εγκατάσταση σε περιβάλλον εμπορικό και ελαφράς βιομηχανίας. Ο εξοπλισμός που περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο μπορεί να προκαλέσει ηλεκτρονικά παράσιτα από ραδιοσυχνότητα. Ο εξοπλισμός είναι συμβατός με τις προδιαγραφές που έχουν σχεδιαστεί για εύλογη προστασία κατά τέτοιων παρεμβολών. Εντούτοις, δεν παρέχεται εγγύηση ότι δεν θα προκληθούν παρεμβολές σε κάποια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Γι' αυτό συνιστάται να εγκαταστήσετε τον εξοπλισμό και τα ηλεκτρικά καλώδια, τηρώντας τις κατάλληλες αποστάσεις από στερεοφωνικό εξοπλισμό, υπολογιστές κ.λπ. 5 Προετοιμασία 5.1 Επισκόπηση: Προετοιμασία Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει τι πρέπει να κάνετε και τι πρέπει να γνωρίζετε, προτού μεταβείτε στον χώρο εγκατάστασης. Περιέχει πληροφορίες σχετικά με τα ακόλουθα: Την προετοιμασία του χώρου εγκατάστασης Την προετοιμασία της σωλήνωσης ψυκτικού Την προετοιμασία της ηλεκτρικής καλωδίωσης α β γ δ ε στ (mm) Προστασία γείωσης Ασφάλεια Εξωτερική μονάδα Εσωτερική μονάδα Περιβάλλον χρήστη Υπολογιστής ή ραδιόφωνο 10

11 5 Προετοιμασία Σε χώρους με αδύναμο σήμα, τηρήστε απόσταση 3 m ή μεγαλύτερη για να αποφύγετε την ηλεκτρομαγνητική παρεμβολή άλλων μηχανημάτων και χρησιμοποιήστε αγωγούς για τις ηλεκτρικές γραμμές και τις γραμμές μετάδοσης. Επιλέξτε ένα σημείο που προστατεύεται όσο το δυνατόν καλύτερα από βροχόπτωση. Φροντίστε ώστε, σε περίπτωση διαρροής νερού, το νερό να μην προκαλέσει ζημιές στον χώρο εγκατάστασης και στον περιβάλλοντα χώρο. Επιλέξτε μια θέση στην οποία ο θερμός/ψυχρός αέρας που θα εξέρχεται από τη μονάδα ή ο θόρυβος λειτουργίας της μονάδας ΔΕΝ θα ενοχλούν. Τα πτερύγια του εναλλάκτη θερμότητας είναι αιχμηρά και ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός. Επιλέξτε μια θέση εγκατάστασης που δεν κρύβει κινδύνους τραυματισμού (ειδικά σε περιοχές όπου παίζουν παιδιά). ΜΗΝ εγκαθιστάτε τη μονάδα στα ακόλουθα σημεία: Σε μέρη όπου θα πρέπει να επικρατεί ησυχία (π.χ. κοντά σε υπνοδωμάτια), ώστε ο θόρυβος από τη λειτουργία να μην ενοχλεί. Σημείωση: Εάν η μέτρηση του ήχου γίνει σε πραγματικές συνθήκες εγκατάστασης, η τιμή μέτρησης μπορεί να είναι υψηλότερη από το επίπεδο ηχητικής πίεσης που αναφέρεται στην ενότητα Ηχητικό φάσμα του εγχειριδίου τεχνικών δεδομένων, λόγω του περιβαλλοντικού θορύβου και των ανακλάσεων του ήχου. Το επίπεδο ηχητικής πίεσης είναι χαμηλότερο από 70 BA. Σε τοποθεσίες όπου μπορεί να υπάρχουν ατμοί από ορυκτέλαιο, σταγονίδια ή υδρατμοί λαδιού στην ατμόσφαιρα. Τα πλαστικά εξαρτήματα μπορεί να αλλοιωθούν και να αποσυναρμολογηθούν προκαλώντας διαρροή νερού. ΔΕΝ συνιστάται η εγκατάσταση της μονάδας στα ακόλουθα σημεία, επειδή ενδέχεται να μειωθεί η διάρκεια ζωής της μονάδας: Σε μέρη όπου υπάρχουν μεγάλες αυξομειώσεις της τάσης Σε οχήματα ή σε πλοία Σε μέρη όπου υπάρχουν όξινα ή αλκαλικά σωματίδια Εγκατάσταση σε παράκτιες περιοχές. Βεβαιωθείτε ότι η εξωτερική μονάδα ΔΕΝ εκτίθεται άμεσα σε θαλάσσιους ανέμους. Με αυτόν τον τρόπο, αποτρέπεται η διάβρωση που προκαλείται από υψηλά επίπεδα άλατος στον αέρα, η οποία ενδέχεται να μειώσει τη διάρκεια ζωής της μονάδας. Εγκαταστήστε την εξωτερική μονάδα σε σημεία όπου δεν εκτίθεται άμεσα σε θαλάσσιους ανέμους. Παράδειγμα: Πίσω από το κτίριο. Αν η εξωτερική μονάδα εκτίθεται άμεσα σε θαλάσσιους ανέμους, εγκαταστήστε ανεμοφράκτη. Ύψος ανεμοφράκτη 1,5 ύψος της εξωτερικής μονάδας Λαμβάνετε υπόψη της απαιτήσεις χώρου συντήρησης κατά την εγκατάσταση του ανεμοφράκτη. Θαλάσσιος άνεμος Κτίριο Εξωτερική μονάδα Ανεμοφράκτης Οι ισχυροί άνεμοι ( 18 km/h) που φυσούν πάνω στις εξόδους αέρα της εξωτερικής μονάδας προκαλούν βραχυκύκλωμα (αναρρόφηση του αέρα εκκένωσης). Αυτό μπορεί να έχει τις ακόλουθες συνέπειες: μείωση της απόδοσης λειτουργίας, συχνή επιτάχυνση παγετού στη λειτουργία θέρμανσης, διακοπή της λειτουργίας λόγω μείωσης της χαμηλής πίεσης ή αύξησης της υψηλής πίεσης, καταστροφή του ανεμιστήρα (όταν φυσά συνεχώς ισχυρός αέρας στον ανεμιστήρα, αυτός μπορεί να αρχίσει να περιστρέφεται πολύ γρήγορα, μέχρι να σπάσει). Συνιστάται η εγκατάσταση μιας πλάκας εκτροπής αν η έξοδος αέρα εκτίθεται σε ανέμους. Συνιστάται η εγκατάσταση της εξωτερικής μονάδας με την είσοδο αέρα στραμμένη προς τον τοίχο και ΟΧΙ σε άμεση έκθεση στον άνεμο. Πλάκα εκτροπής Διεύθυνση επικρατέστερου ανέμου Εξαγωγή αέρα Επιπλέον απαιτήσεις θέσης εγκατάστασης της εξωτερικής μονάδας σε ψυχρά κλίματα Προστατέψτε την εξωτερική μονάδα από την άμεση χιονόπτωση και λάβετε τα απαραίτητα μέτρα, ώστε η εξωτερική μονάδα να μην καλυφθεί ΠΟΤΕ από χιόνι. 11

12 5 Προετοιμασία Ορισμοί: L1~L7, H1, H2 Ζεύγος συστημάτων (α) L1 Διπλό σύστημα (α) L2 Κάλυμμα ή στέγαστρο για προστασία από το χιόνι Βάθρο (ελάχιστο ύψος=150 mm) Διεύθυνση επικρατέστερου ανέμου Εξαγωγή αέρα Ενδέχεται να συσσωρευτεί χιόνι και να δημιουργηθεί πάγος μεταξύ του εναλλάκτη θερμότητας και του περιβλήματος της μονάδας. Αυτό μπορεί να μειώσει την απόδοση λειτουργίας. Για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο πρόληψης (μετά από τη στερέωση της μονάδας), ανατρέξτε στην ενότητα "6.3.5 Παροχή αποστράγγισης" [416]. 5.3 Προετοιμασία των σωληνώσεων ψυκτικού Απαιτήσεις σωλήνωσης ψυκτικού Διαβάστε επίσης τις προφυλάξεις και τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο κεφάλαιο "Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας". Όταν συνδέετε πολλαπλές εσωτερικές μονάδες στην εξωτερική μονάδα, λάβετε υπόψη τα εξής: Κιτ διακλάδωσης ψυκτικού Ανοδική και καθοδική σωλήνωση Σωλήνες διακλάδωσης Απαιτείται η χρήση ενός ή περισσότερων κιτ διακλάδωσης ψυκτικού. Ανατρέξτε στην ενότητα "4.3.1 Προαιρετικά εξαρτήματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με την εξωτερική μονάδα" [410]. Οι ανοδικές και καθοδικές σωληνώσεις πρέπει να γίνονται μόνο στη γραμμή της κεντρικής σωλήνωσης (L1). Εγκαταστήστε τους σωλήνες διακλάδωσης οριζόντια (με μέγιστη κλίση 15 ) ή κάθετα. Φροντίστε ώστε το μήκος των σωλήνων διακλάδωσης προς τις εσωτερικές μονάδες να είναι όσο το δυνατό μικρότερο. Προσπαθήστε να διατηρήσετε το ίδιο μήκος στους σωλήνες διακλάδωσης προς τις εσωτερικές μονάδες. Οι σωληνώσεις και τα υπόλοιπα εξαρτήματα υπό πίεση πρέπει να είναι κατάλληλα για το ψυκτικό μέσο. Για το ψυκτικό μέσο, χρησιμοποιείτε χαλκό αποξειδωμένο με φωσφορικό οξύ χωρίς ενώσεις. Τα ξένα υλικά στο εσωτερικό των σωλήνων (συμπεριλαμβανομένων των ελαίων κατασκευής) πρέπει να είναι 30 mg/10 m. H1 H1 Τριπλό σύστημα (α) L1 L2 L3 L4 H2 H1 H1 L1 L3 H2 Διπλό σύστημα επί δύο (α) L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 H2 (α) Ας υποθέσουμε ότι η μεγαλύτερη γραμμή της εικόνας αντιστοιχεί με τον πραγματικά μεγαλύτερο σωλήνα, και η υψηλότερη μονάδα στην εικόνα αντιστοιχεί με την πραγματική υψηλότερη μονάδα. L1 Κεντρική σωλήνωση L2~L7 Σωλήνωση διακλάδωσης H1 Διαφορά ύψους μεταξύ της υψηλότερης εσωτερικής μονάδας και της εξωτερικής μονάδας H2 Διαφορά ύψους μεταξύ της υψηλότερης και της χαμηλότερης εσωτερικής μονάδας Κιτ διακλάδωσης ψυκτικού Υλικό σωλήνωσης ψυκτικού Υλικό σωλήνωσης: Χαλκός αποξειδωμένος με φωσφορικό οξύ χωρίς ενώσεις. Βαθμός σκληρότητας και πάχος σωληνώσεων: Εξωτερική διάμετρος (Ø) 6,4 mm (1/4") 9,5 mm (3/8") 12,7 mm (1/2") Βαθμός σκληρότητας Ανοπτημένο (Ο) Πάχος (t) () 0,8 mm 15,9 mm (5/8") Ανοπτημένο (Ο) 1,0 mm 22,2 mm (7/8") Ημίσκληρο (1/2Η) () Ανάλογα με την ισχύουσα νομοθεσία και τη μέγιστη πίεση λειτουργίας της μονάδας (δείτε «PS High» στην πινακίδα στοιχείων της μονάδας), ενδέχεται να απαιτείται η χρήση παχύτερης σωλήνωσης. Διάμετρος σωλήνωσης ψυκτικού Οι διάμετροι της σωλήνωσης ψυκτικού πρέπει να συμμορφώνονται με τα ακόλουθα: Σωλήνωση L1 (ζεύγος συστημάτων, διπλό, τριπλό σύστημα, διπλό σύστημα επί δύο) L2,L3 (διπλό σύστημα) L2~L4 (τριπλό σύστημα) L4~L7 (διπλό σύστημα επί δύο) L2,L3 (διπλό σύστημα επί δύο) Δείτε παρακάτω. Διάμετρος Ø Χρησιμοποιήστε τις ίδιες διαμέτρους στις εσωτερικές μονάδες με εκείνες των συνδέσεων (υγρού, αερίου). Σωλήνωση υγρού: Ø9,5 mm Σωλήνωση αερίου: Ø22,2 mm L1 (ζεύγος συστημάτων, διπλό, τριπλό σύστημα, διπλό σύστημα επί δύο): t 12

13 Μοντέλο Νέα () / Υπάρχουσα () Σωλήνωση υγρού L1 Σωλήνωση αερίου L1 RZA D7 Τυπική Ø9,5 mm Ø22,2 mm Αύξηση μεγέθους Ø12,7 mm Ø25,4 mm Μήκος αγωγού ψυκτικού και διαφορά ύψους () () 5 Προετοιμασία Όταν εγκαθιστάτε νέες σωληνώσεις, χρησιμοποιήστε τις ίδιες διαμέτρους στις εξωτερικές μονάδες με εκείνες των συνδέσεων (δηλ. βασικές διαμέτρους για τις σωληνώσεις υγρού και αερίου). Όταν επαναχρησιμοποιείτε τις υπάρχουσες σωληνώσεις, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις διαμέτρους αύξησης μεγέθους, αλλά σε αυτήν την περίπτωση η απόδοση μπορεί να μειωθεί και ισχύουν πιο αυστηρές απαιτήσεις ως προς το μήκος των σωληνώσεων. Αξιολογήστε αυτούς τους περιορισμούς σε σχέση με την πλήρη εγκατάσταση. Τα μήκη και οι διαφορές ύψους της σωλήνωσης πρέπει να συμμορφώνονται με τις ακόλουθες απαιτήσεις: 1 Ελάχιστο συνολικό μονόδρομο μήκος σωλήνωσης Απαίτηση Ζεύγος συστημάτων: Όριο L1 Διπλό σύστημα: Όριο L1+L3 Τριπλό σύστημα: Όριο L1+L4 Διπλό σύστημα επί δύο: Όριο L1+L3+L7 2 Μέγιστο συνολικό μήκος σωληνώσεων Ζεύγος συστημάτων: L1 όριο Διπλό σύστημα: L1+L2+L3 όριο Τριπλό σύστημα: L1+L2+L3+L4 όριο Διπλό σύστημα επί δύο: L1+L2+L3+L4+L5+L6+L7 όριο Βασική Ø Ø αύξησης μεγέθους σωλήνα αερίου Ø αύξησης μεγέθους σωλήνα υγρού 3 Μέγιστο μήκος σωληνώσεων διακλάδωσης Διπλό και τριπλό σύστημα: L2 όριο 20 m 4 Μέγιστη διαφορά ανάμεσα στα μήκη σωληνώσεων διακλάδωσης 5 Μέγιστο ύψος μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας Διπλό σύστημα επί δύο: L2+L4 όριο Διπλό σύστημα: L2 L3 όριο Τριπλό σύστημα: L2 L4 όριο Διπλό σύστημα επί δύο: L2 L3 όριο L4 L5 όριο L6 L7 όριο (L2+L4) (L3+L7) όριο Ζεύγος συστημάτων, διπλό, τριπλό σύστημα και διπλό σύστημα επί δύο: H1 όριο 6 Μέγιστο ύψος μεταξύ εσωτερικών μονάδων Διπλό, τριπλό σύστημα και διπλό σύστημα επί δύο: H2 όριο 0,5 m () Παράδειγμα Τριπλό σύστημα: L2 H1 L1 Βασική Ø Όταν το μήκος της σωλήνωσης είναι <5 m, απαιτείται πλήρης επαναπλήρωση της μονάδας. Αν η απόσταση μεταξύ της εσωτερικής και της εξωτερικής μονάδας είναι μικρότερη από 5 m, βεβαιωθείτε ότι το μήκος των σωληνώσεων είναι μεγαλύτερο από 5 m κάμπτοντας περαιτέρω τους σωλήνες. Εάν η διάταξη του συστήματος είναι ως εξής L3 L4 H2 Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθούν σωλήνες υγρού μεγαλύτερου μεγέθους, η εσωτερική μονάδα πρέπει να τοποθετηθεί σε χαμηλότερο σημείο από την εξωτερική. 1 5 m L1+L4 2 L1+L2+L3+L4 100 m 3 L2 20 m 4 L2 L4 10 m 5 H1 30 m 6 H2 0,5 m Τότε οι απαιτήσεις είναι Όριο 5 m () 100 m 100 m 50 m 10 m 10 m 10 m 30 m 13

14 5 Προετοιμασία Μόνωση σωληνώσεων ψυκτικού Χρησιμοποιήστε αφρό πολυαιθυλενίου ως μονωτικό υλικό: με ταχύτητα μεταφοράς θερμότητας μεταξύ 0,041 και 0,052 W/ mk (0,035 και 0,045 kl/mh C) με αντοχή στη θερμότητα τουλάχιστον 120 C Πάχος μόνωσης Θερμοκρασία περιβάλλοντος Υγρασία Ελάχιστο πάχος 30 C 75% σε 80% RH 15 mm >30 C 80% RH 20 mm Χρησιμοποιείτε ΠΑΝΤΑ πολύκλωνο καλώδιο για τα καλώδια παροχής ρεύματος. 5.4 Προετοιμασία των ηλεκτρικών καλωδιώσεων Πληροφορίες για την προετοιμασία των ηλεκτρικών καλωδιώσεων Διαβάστε επίσης τις προφυλάξεις και τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο κεφάλαιο "Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας". Διαβάστε επίσης την ενότητα "6.8.5 Προδιαγραφές τυπικών μερών καλωδίωσης" [427]. Αν η τροφοδοσία ρεύματος δεν έχει φάση N ή έχει εσφαλμένη φάση N, ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στη συσκευή. Γειώστε σωστά τη μονάδα. ΜΗΝ γειώνετε τη μονάδα σε σωλήνες ύδρευσης, σε απορροφητή υπέρτασης ή σε γείωση τηλεφωνικής γραμμής. Ανεπαρκής γείωση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. Εγκαταστήστε τις απαιτούμενες ασφάλειες ή τους διακόπτες ασφαλείας. Στερεώστε τα ηλεκτρικά καλώδια με δεματικά καλωδίων, ώστε τα καλώδια να ΜΗΝ έρχονται σε επαφή με αιχμηρά άκρα ή με τους σωλήνες, ειδικά στην πλευρά υψηλής πίεσης. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε καλώδια τυλιγμένα με ταινία, γυμνωμένα καλώδια, μπαλαντέζες ή πολύπριζα. Ενδέχεται να προκληθεί υπερθέρμανση, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. ΜΗΝ εγκαταστήσετε πυκνωτή μεταβολής φάσεως, επειδή αυτή η μονάδα είναι εξοπλισμένη με Inverter. Ένας πυκνωτής μεταβολής φάσεως θα μειώσει την απόδοση και ενδέχεται να προκαλέσει ατύχημα. Όλες οι εργασίες καλωδίωσης ΠΡΕΠΕΙ να πραγματοποιηθούν από εξουσιοδοτημένο ηλεκτρολόγο και ΠΡΕΠΕΙ να συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία. Οι ηλεκτρικές συνδέσεις πρέπει να γίνουν στη σταθερή καλωδίωση. Όλα τα εξαρτήματα του εμπορίου και όλες οι ηλεκτρικές κατασκευές ΠΡΕΠΕΙ να συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία. 14

15 6 Εγκατάσταση 6 Εγκατάσταση 6.1 Επισκόπηση: Εγκατάσταση Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει τι πρέπει να κάνετε και τι πρέπει να γνωρίζετε στον χώρο εγκατάστασης για να εγκαταστήσετε το σύστημα. 6.3 Τοποθέτηση της εξωτερικής μονάδας Σχετικά με την τοποθέτηση της εξωτερικής μονάδας Τυπική ροή εργασίας Στερέωση της εξωτερικής μονάδας. Η σύνδεση της εξωτερικής μονάδας γίνεται συνήθως στα εξής στάδια: 1 Παροχή της υποδομής εγκατάστασης. 2 Εγκατάσταση της εξωτερικής μονάδας. Την τοποθέτηση των εσωτερικών μονάδων. 3 Παροχή αποστράγγισης. Τη σύνδεση της σωλήνωσης ψυκτικού. 4 5 Προστασία της μονάδας από πτώση. Προστασία της μονάδας από χιόνι και άνεμο, με εγκατάσταση καλύμματος χιονιού και εκτροπέων. Δείτε το «Προετοιμασία της θέσης εγκατάστασης» στην ενότητα "5 Προετοιμασία" [4 10]. Τυπική ροή εργασίας Η εγκατάσταση συνήθως περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια: Τον έλεγχο της σωλήνωσης ψυκτικού. Την πλήρωση ψυκτικού. Τη σύνδεση της ηλεκτρικής καλωδίωσης. Την ολοκλήρωση της εγκατάστασης της εξωτερικής μονάδας Την ολοκλήρωση της εγκατάστασης της εσωτερικής μονάδας. Προφυλάξεις κατά την τοποθέτηση της εξωτερικής μονάδας Διαβάστε επίσης τις προφυλάξεις και τις απαιτήσεις στα ακόλουθα κεφάλαια: Για την εγκατάσταση της εσωτερικής μονάδας (τοποθέτηση της εσωτερικής μονάδας, σύνδεση της σωλήνωσης ψυκτικού στην εσωτερική μονάδα, σύνδεση της ηλεκτρικής καλωδίωσης στην εσωτερική μονάδα ), συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης της εσωτερικής μονάδας. Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Προετοιμασία Άνοιγμα των μονάδων Πληροφορίες για το άνοιγμα των μονάδων Ορισμένες φορές, πρέπει να ανοίγετε τη μονάδα. Παράδειγμα: Παροχή της υποδομής εγκατάστασης Ελέγξτε την αντοχή και την ομαλότητα του εδάφους εγκατάστασης, έτσι ώστε η μονάδα να μην προκαλεί κραδασμούς ή θόρυβο κατά τη λειτουργία της. Στερεώστε τη μονάδα σωστά με τα μπουλόνια αγκύρωσης, σύμφωνα με το σχεδιάγραμμα εγκατάστασης. Προετοιμάστε 4 σετ από μπουλόνια αγκύρωσης, παξιμάδια και ροδέλες (του εμπορίου), ως εξής: Κατά τη σύνδεση της σωλήνωσης ψυκτικού Κατά τη σύνδεση των ηλεκτρικών καλωδίων Κατά τη συντήρηση ή το σέρβις της μονάδας ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΜΗΝ αφήνετε ποτέ τη μονάδα χωρίς επίβλεψη όταν έχει αφαιρεθεί το κάλυμμα συντήρησης. 4 M Για να ανοίξετε την εξωτερική μονάδα ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ 75 8 ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΟΣ 5 0) (4 50 >1 (mm) 3 2 (4) Φροντίστε να μην καλύψετε τις οπές αποστράγγισης στην κάτω πλάκα της μονάδας. Το συνιστώμενο ύψος του επάνω προεξέχοντος τμήματος των μπουλονιών πρέπει να έχει μήκος 20 mm

16 6 Εγκατάσταση Στερεώστε την εξωτερική μονάδα στα μπουλόνια θεμελίωσης χρησιμοποιώντας παξιμάδια με ροδέλες από ρητίνη (). Εάν αποκολληθεί ή επίστρωση των σημείων στερέωσης, το μέταλλο μπορεί να σκουριάσει εύκολα. Στην περίπτωση που οι οπές αποστράγγισης της εξωτερικής μονάδας καλύπτονται από τη βάση στήριξης ή από την επιφάνεια του δαπέδου, ανασηκώστε τη μονάδα προκειμένου να αφήσετε ελεύθερο χώρο μεγαλύτερο από 150 mm κάτω από την εξωτερική μονάδα mm Εγκατάσταση της εξωτερικής μονάδας Οπές αποστράγγισης (διαστάσεις σε mm) A B (480~490) B M Α Β C D E Παροχή αποστράγγισης Βεβαιωθείτε ότι η συμπύκνωση υγρασίας εκκενώνεται σωστά. Εγκαταστήστε τη μονάδα πάνω σε βάση, για να εξασφαλιστεί η σωστή αποστράγγιση και να αποφευχθεί η συσσώρευση πάγου. Πλευρά εκροής Απόσταση μεταξύ σημείων αγκύρωσης Κάτω πλαίσιο Οπές αποστράγγισης Ανοιγμένη οπή για το χιόνι Χιόνι Σε περιοχές όπου παρουσιάζονται χιονοπτώσεις, ενδέχεται να συσσωρευτεί χιόνι και να δημιουργηθεί πάγος μεταξύ του εναλλάκτη θερμότητας και του περιβλήματος της μονάδας. Αυτό μπορεί να μειώσει την απόδοση λειτουργίας. Προετοιμάστε κανάλι εκροής νερού γύρω από τη βάση που θα αποστραγγίζει τα απόνερα ώστε να τα απομακρύνει από τη μονάδα. Κατά την τοποθέτηση της μονάδας σε ψυχρά κλίματα, συνιστούμε την τοποθέτηση της προαιρετικής κάτω πλάκας θερμαντήρα (EKBPH250D7). Αποφύγετε την εκροή του νερού αποστράγγισης σε πεζοδρόμια, για να ΜΗΝ υπάρχει κίνδυνος ολίσθησης όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι κάτω από το μηδέν. Εάν εγκαταστήσετε τη μονάδα σε πλαίσιο, εγκαταστήστε μια αδιάβροχη πλάκα σε απόσταση έως 150 mm από την κάτω πλευρά της μονάδας, για να αποτρέψετε την εισχώρηση νερού στη μονάδα και τη στάλαξη του νερού αποστράγγισης (βλ. ακόλουθο σχήμα). C D= E Για να αποτρέψετε την ανατροπή της εξωτερικής μονάδας Σε περίπτωση εγκατάστασης της μονάδας σε μέρη όπου ισχυροί άνεμοι μπορούν να την γείρουν, λάβετε τα ακόλουθα μέτρα: 1 Ετοιμάστε 2 καλώδια όπως φαίνεται στο παρακάτω σχέδιο (προμήθεια από το τοπικό εμπόριο). 2 Τοποθετήστε τα 2 καλώδια πάνω από την εξωτερική μονάδα. 3 Περάστε ένα φύλλο ελαστικού ανάμεσα στα καλώδια και την εξωτερική μονάδα ώστε να μην χαραχτεί η βαφή της μονάδας από τα καλώδια (τοπικό εμπόριο). 4 Συνδέστε τα άκρα των καλωδίων και σφίξτε τα. Αν χρειάζεται, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια τάπα αποστράγγισης (του εμπορίου) ώστε να αποφύγετε το στάξιμο νερού αποστράγγισης. Αν ΔΕΝ είναι δυνατή η τοποθέτηση της μονάδας σε εντελώς οριζόντια θέση, βεβαιωθείτε ότι η κλίση είναι προς το πίσω μέρος της μονάδας. Αυτό είναι απαραίτητο προκειμένου να εξασφαλίζεται σωστή αποστράγγιση. 16

17 6 Εγκατάσταση 6.4 Σύνδεση των σωληνώσεων ψυκτικού Σχετικά με τη σύνδεση της σωλήνωσης ψυκτικού Πριν από τη σύνδεση της σωλήνωσης ψυκτικού Βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί η εξωτερική και η εσωτερική μονάδα. Τυπική ροή εργασίας Για τη σύνδεση της σωλήνωσης ψυκτικού απαιτείται: Η σύνδεση της σωλήνωσης ψυκτικού στην εξωτερική μονάδα Η σύνδεση της σωλήνωσης ψυκτικού στις εσωτερικές μονάδες (συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης των εσωτερικών μονάδων) Η σύνδεση των κιτ διακλάδωσης ψυκτικού Να έχετε υπόψη σας τις οδηγίες για: Την κάμψη των σωλήνων Τη χαλκοσυγκόλληση Τη χρήση των βαλβίδων διακοπής Την αφαίρεση των σωλήνων πίεσης Προφυλάξεις κατά τη σύνδεση της σωλήνωσης ψυκτικού Διαβάστε επίσης τις προφυλάξεις και τις απαιτήσεις στα ακόλουθα κεφάλαια: Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Προετοιμασία ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΟΣ Προσέξτε τα παρακάτω στη σωλήνωση ψυκτικού: Αποφύγετε την πρόσμιξη με οτιδήποτε (πχ. αέρα) εκτός από το καθορισμένο ψυκτικό μέσο στον κύκλο του ψυκτικού. Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά R32 για την πλήρωση ψυκτικού. Βεβαιωθείτε ότι τα εργαλεία εγκατάστασης (πχ. σετ μανομέτρων) χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για εγκαταστάσεις R32 ώστε να αντέχουν στην πίεση και να αποτρέπεται η πρόσμιξη ξένων υλικών (πχ. ορυκτέλαια και υγρασία) στο σύστημα. Προστατεύστε τις σωληνώσεις όπως περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα, ώστε να αποτρέψετε την εισχώρηση χωμάτων, υγρασίας ή σκόνης στις σωληνώσεις. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή κατά την εγκατάσταση χάλκινων σωλήνων μέσα στους τοίχους. Μονάδα Χρονική περίοδος εγκατάστασης Μέθοδος προστασίας Εξωτερική μονάδα >1 μήνα Σφίξτε το σωλήνα Εσωτερική μονάδα <1 μήνα Σφίξτε το σωλήνα ή Ανεξάρτητα από τη κολλήστε τον με χρονική περίοδο ταινία ΜΗΝ ανοίγετε τη βάνα διακοπής ψυκτικού προτού ελέγξετε τις σωληνώσεις ψυκτικού. Εάν χρειάζεται να προσθέσετε ψυκτικό, συνιστάται να ανοίξετε τη βάνα διακοπής ψυκτικού μετά από την πλήρωση Οδηγίες κάμψης των σωλήνων Χρησιμοποιήστε εργαλείο κάμψης σωλήνων. Όλες οι κάμψεις των σωλήνων πρέπει να είναι όσο πιο ομαλές γίνεται (η ακτίνα κάμψης θα πρέπει να είναι 30~40 mm ή μεγαλύτερη) Σύνδεση κιτ διακλάδωσης ψυκτικού Για την εγκατάσταση του κιτ διακλάδωσης ψυκτικού μέσου συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης που συνοδεύει το κιτ. Συνδέστε τον σύνδεσμο refnet έτσι ώστε να διακλαδίζεται οριζόντια (βλέπε προβολή Α) ή κατακόρυφα. ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΟΤΕ μην εγκαθιστάτε αφυγραντή στη μονάδα αυτή, για να διασφαλιστεί η μακροβιότητά της. Το υλικό αφύγρανσης ενδέχεται να αποσυντεθεί και να προκαλέσει βλάβη στο σύστημα. A ±30 Οριζόντια επιφάνεια Σύνδεσμος refnet συνδεδεμένος κατακόρυφα Σύνδεσμος refnet συνδεδεμένος οριζόντια 17

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης EKMBDXA7V1 Ελληνικά 379 mm 0 C 100 mm 50 mm 50 mm 40 mm 87 mm 300 mm IP X0 50 mm 60 C 365 mm 124 mm Max. 100 mm Min. 1 2 3 1 www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/ Design guide X3M

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά

Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά 1 Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας 1 Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας 1.1 Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης Τα πρωτότυπα έγγραφα τεκμηρίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά

Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά Ελληνικά 1 1 Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας 1.1 Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης Τα πρωτότυπα έγγραφα τεκμηρίωσης έχουν συνταχθεί στα Αγγλικά. Όλες οι υπόλοιπες γλώσσες αποτελούν μεταφράσεις. Οι προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά

Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά Ελληνικά 1 1 Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας 1.1 Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης Τα πρωτότυπα έγγραφα τεκμηρίωσης έχουν συνταχθεί στα Αγγλικά. Όλες οι υπόλοιπες γλώσσες αποτελούν μεταφράσεις. Οι προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά

Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά Ελληνικά 1 1 Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας 1.1 Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης Τα πρωτότυπα έγγραφα τεκμηρίωσης έχουν συνταχθεί στα Αγγλικά. Όλες οι υπόλοιπες γλώσσες αποτελούν μεταφράσεις. Οι προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά

Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά Ελληνικά 1 1 Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας 1.1 Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης Τα πρωτότυπα έγγραφα τεκμηρίωσης έχουν συνταχθεί στα Αγγλικά. Όλες οι υπόλοιπες γλώσσες αποτελούν μεταφράσεις. Οι προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά

Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά Ελληνικά 1 1 Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας 1.1 Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης Τα πρωτότυπα έγγραφα τεκμηρίωσης έχουν συνταχθεί στα Αγγλικά. Όλες οι υπόλοιπες γλώσσες αποτελούν μεταφράσεις. Οι προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά

Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά Ελληνικά 1 1 Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας 1.1 Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης Τα πρωτότυπα έγγραφα τεκμηρίωσης έχουν συνταχθεί στα Αγγλικά. Όλες οι υπόλοιπες γλώσσες αποτελούν μεταφράσεις. Οι προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά

Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά Ελληνικά A min (m 2 ) 550 530 540 510 520 490 500 470 480 450 460 430 440 410 420 390 400 370 380 350 360 330 340 310 320 290 300 270 280 250 260 230 240 210 220 190 200 170 180 150 160 130 140 110 120

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά

Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά Ελληνικά A min (m 2 ) 550 530 540 510 520 490 500 470 480 450 460 430 440 410 420 390 400 370 380 350 360 330 340 310 320 290 300 270 280 250 260 230 240 210 220 190 200 170 180 150 160 130 140 110 120

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά

Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά Ελληνικά A min (m 2 ) 550 530 540 510 520 490 500 470 480 450 460 430 440 410 420 390 400 370 380 350 360 330 340 310 320 290 300 270 280 250 260 230 240 210 220 190 200 170 180 150 160 130 140 110 120

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά

Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά Ελληνικά 1 1 Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας 1.1 Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης Τα πρωτότυπα έγγραφα τεκμηρίωσης έχουν συνταχθεί στα Αγγλικά. Όλες οι υπόλοιπες γλώσσες αποτελούν μεταφράσεις. Οι προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για τον τεχνικό εγκατάστασης

Οδηγός για τον τεχνικό εγκατάστασης Οδηγός για τον τεχνικό εγκατάστασης RZASG7MVB RZASG00M7VB RZASG5M7VB RZASG40M7VB RZASG00M7YB RZASG5M7YB RZASG40M7YB Ελληνικά Περιεχόμενα Περιεχόμενα Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας 3. Πληροφορίες για τα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για τον τεχνικό εγκατάστασης

Οδηγός για τον τεχνικό εγκατάστασης Οδηγός για τον τεχνικό εγκατάστασης RZAG71M7V1B RZAG100M7V1B RZAG125M7V1B RZAG140M7V1B RZAG71M7Y1B RZAG100M7Y1B RZAG125M7Y1B RZAG140M7Y1B Ελληνικά Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Εφεδρικό σύστημα για εξωτερικές μονάδες με EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W Εφεδρικό σύστημα για εξωτερικές μονάδες με Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης. Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά

Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά Ελληνικά 1 1 Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας 1.1 Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης Τα πρωτότυπα έγγραφα τεκμηρίωσης έχουν συνταχθεί στα Αγγλικά. Όλες οι υπόλοιπες γλώσσες αποτελούν μεταφράσεις. Οι προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά

Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά Ελληνικά 1 1 Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας 1.1 Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης Τα πρωτότυπα έγγραφα τεκμηρίωσης έχουν συνταχθεί στα Αγγλικά. Όλες οι υπόλοιπες γλώσσες αποτελούν μεταφράσεις. Οι προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Εφεδρικό σύστημα monoloc χαμηλής θερμοκρασίας EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W Εφεδρικό σύστημα monoloc χαμηλής θερμοκρασίας Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για τον τεχνικό εγκατάστασης

Οδηγός για τον τεχνικό εγκατάστασης Οδηγός για τον τεχνικό εγκατάστασης Sky Air Alph-series RZAG71M7V1B RZAG100M7V1B RZAG125M7V1B RZAG140M7V1B RZAG71M7Y1B RZAG100M7Y1B RZAG125M7Y1B RZAG140M7Y1B Sky Air Alph-series Ελληνικά Περιεχόμενα Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά

Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά Ελληνικά 1 1 Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας 1.1 Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης Τα πρωτότυπα έγγραφα τεκμηρίωσης έχουν συνταχθεί στα Αγγλικά. Όλες οι υπόλοιπες γλώσσες αποτελούν μεταφράσεις. Οι προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναφοράς τεχνικού εγκατάστασης

Οδηγός αναφοράς τεχνικού εγκατάστασης Οδηγός αναφοράς τεχνικού εγκατάστασης RXF50A2V1B RXF60A2V1B Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας 3 1.1 Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης... 3 1.1.1 Σημασία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναφοράς τεχνικού εγκατάστασης

Οδηγός αναφοράς τεχνικού εγκατάστασης Οδηγός αναφοράς τεχνικού εγκατάστασης RXP20L2V1B RXP25L2V1B RXP35L2V1B ARXP20L2V1B ARXP25L2V1B ARXP35L2V1B RXF20A2V1B RXF25A2V1B RXF35A2V1B Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Προαιρετικό κιβώτιο για εξωτερικές μονάδες με ενσωματωμένα EKCB07CAV Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης. Πληροφορίες για το παρόν έγγραφο... Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Εφεδρικό σύστημα monoloc χαμηλής θερμοκρασίας EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W Εφεδρικό σύστημα monoloc χαμηλής θερμοκρασίας Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Daikin Altherma Εφεδρικό σύστημα Daikin Altherma Εφεδρικό σύστημα Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης 2 1.1 Πληροφορίες για το παρόν έγγραφο... 2

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναφοράς τεχνικού εγκατάστασης

Οδηγός αναφοράς τεχνικού εγκατάστασης Οδηγός αναφοράς τεχνικού εγκατάστασης RXA20A2V1B RXA25A2V1B RXA35A2V1B Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας 3 1.1 Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναφοράς τεχνικού εγκατάστασης

Οδηγός αναφοράς τεχνικού εγκατάστασης Οδηγός αναφοράς τεχνικού εγκατάστασης RXA42A2V1B RXA50A2V1B Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας 3 1.1 Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης... 3 1.1.1 Σημασία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναφοράς τεχνικού εγκατάστασης

Οδηγός αναφοράς τεχνικού εγκατάστασης Οδηγός αναφοράς τεχνικού εγκατάστασης RZAG35A2V1B RZAG50A2V1B RZAG60A2V1B Ελληνικά Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας 3 1.1 Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης... 3 1.1.1 Σημασία

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Εγχειρίδιο Προαιρετικό κιβώτιο monobloc χαμηλής θερμοκρασίας Dikin Altherm EKCB07CAV Εγχειρίδιο Προαιρετικό κιβώτιο monobloc χαμηλής θερμοκρασίας Dikin Altherm Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναφοράς τεχνικού εγκατάστασης

Οδηγός αναφοράς τεχνικού εγκατάστασης Οδηγός αναφοράς τεχνικού εγκατάστασης ARXM50N2V1B9 ARXM60N2V1B9 ARXM71N2V1B9 RXM42N2V1B9 RXM50N2V1B9 RXM60N2V1B9 RXM71N2V1B RXP50M2V1B RXP60M2V1B RXP71M2V1B RXA42B2V1B RXA50B2V1B RXF50B2V1B RXF60B2V1B

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναφοράς τεχνικού εγκατάστασης

Οδηγός αναφοράς τεχνικού εγκατάστασης Οδηγός αναφοράς τεχνικού εγκατάστασης RXF50B2V1B RXF60B2V1B RXF71A2V1B RXP50L2V1B RXP60L2V1B RXP71L2V1B ARXM50N2V1B RXM42N2V1B RXM50N2V1B RXM60N2V1B RXM71N2V1B RXJ50N2V1B RXA42B2V1B RXA50B2V1B Ελληνικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναφοράς τεχνικού εγκατάστασης

Οδηγός αναφοράς τεχνικού εγκατάστασης Οδηγός αναφοράς τεχνικού εγκατάστασης RXF50B2V1B RXF60B2V1B RXF71A2V1B RXP50L2V1B RXP60L2V1B RXP71L2V1B Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας 3 1.1 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναφοράς τεχνικού εγκατάστασης

Οδηγός αναφοράς τεχνικού εγκατάστασης Οδηγός αναφοράς τεχνικού εγκατάστασης ARXM25N2V1B9 ARXM35N2V1B9 RXM20N2V1B9 RXM25N2V1B9 RXM35N2V1B9 Ελληνικά Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας 3 1.1 Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης...

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Προαιρετικό κιβώτιο monobloc χαμηλής θερμοκρασίας Dikin Altherm EKCB07CAV Προαιρετικό κιβώτιο monobloc χαμηλής θερμοκρασίας Dikin Altherm Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναφοράς τεχνικού εγκατάστασης

Οδηγός αναφοράς τεχνικού εγκατάστασης Οδηγός αναφοράς τεχνικού εγκατάστασης ARXM25N2V1B9 ARXM35N2V1B9 RXM20N2V1B9 RXM25N2V1B9 RXM35N2V1B9 RXJ20M3V1B RXJ25M3V1B RXJ35M3V1B RXA20A3V1B RXA25A3V1B RXA35A3V1B Ελληνικά Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για τον τεχνικό εγκατάστασης

Οδηγός για τον τεχνικό εγκατάστασης Οδηγός για τον τεχνικό εγκατάστασης Sky Air Ative-series AZAS71M2V1B AZAS100M7V1B AZAS125M7V1B AZAS140M7V1B AZAS100M7Y1B AZAS125M7Y1B AZAS140M7Y1B Sky Air Ative-series Ελληνικά Περιεχόμενα Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για τον τεχνικό εγκατάστασης

Οδηγός για τον τεχνικό εγκατάστασης Οδηγός για τον τεχνικό εγκατάστασης Sky Air Avne-series RZASG7MVB RZASG00M7VB RZASG5M7VB RZASG40M7VB RZASG00M7YB RZASG5M7YB RZASG40M7YB Sky Air Avne-series Ελληνικά Περιεχόμενα Περιεχόμενα Γενικές προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναφοράς εγκαταστάτη

Οδηγός αναφοράς εγκαταστάτη Οδηγός αναφοράς εγκαταστάτη RZQG71L9V1B RZQG100L9V1B RZQG125L9V1B RZQG140L9V1B RZQG71L8Y1B RZQG100L8Y1B RZQG125L8Y1B RZQG140L7Y1B RZQSG100L9V1B RZQSG125L9V1B RZQSG140L9V1B RZQSG100L8Y1B RZQSG125L8Y1B RZQSG140L7Y1B

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ Διακοσμητικό πάνελ BYCQ0EW BYCQ0EWW BYCQ0EWB PEL0-A.book Page Thursday, January 0, 09 : PM c b a e b g a +6 d f h g g 6 6 mm 6 6 7 9 8 8 0 BYCQ0EW BYCQ0EWW BYCQ0EWB Διακοσμητικό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για τον τεχνικό εγκατάστασης

Οδηγός για τον τεχνικό εγκατάστασης Οδηγός για τον τεχνικό εγκατάστασης RZAG71L7V1B RZAG100L7V1B RZAG125L7V1B RZAG140L7V1B Ελληνικά Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας 3 1.1 Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης... 3

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για τον τεχνικό εγκατάστασης

Οδηγός για τον τεχνικό εγκατάστασης Οδηγός για τον τεχνικό εγκατάστασης AZAS7MVB AZAS00M7VB AZAS5M7VB AZAS40M7VB AZAS00M7YB AZAS5M7YB AZAS40M7YB Ελληνικά Περιεχόμενα Περιεχόμενα Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας 3. Πληροφορίες για τα έγγραφα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ Διακοσμητικό πάνελ κορυφαίας σχεδίασης BYCQ0EP BYCQ0EPB PEL69-B.book Page Thursday, February, 09 :0 PM c b a e b g a +6 d f h g g 6 6 mm 6 6 7 9 B 8 A B C C A 0 BYCQ0EP Διακοσμητικό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναφοράς τεχνικού εγκατάστασης και χρήστη

Οδηγός αναφοράς τεχνικού εγκατάστασης και χρήστη Nme Plte Οδηγός αναφοράς τεχνικού εγκατάστασης και χρήστη VAM350J7VEB VAM500J7VEB VAM650J7VEB VAM800J7VEB VAM1000J7VEB VAM1500J7VEB VAM2000J7VEB Ελληνικά Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Προσαρμογέας LAN Dikin Althrm BRP069A6 BRP069A6 Προσαρμογέας LAN Dikin Althrm Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Τα πρωτότυπα έγγραφα τεκμηρίωσης έχουν συνταχθεί στα Αγγλικά. Όλες οι υπόλοιπες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ Διακοσμητικό πάνελ κορυφαίας σχεδίασης BYCQ40EP BYCQ40EPB 4PEL9-.book Page Monday, January 7, 09 : PM c b a e b g a 4 4 4+ d f h g g 4 ~8 mm 4 7 4 4 9 8 8 4 4 0 BYCQ40EP Διακοσμητικό

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας

Ελληνικά. Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά 1 1 Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας 1.1 Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης Τα πρωτότυπα έγγραφα τεκμηρίωσης έχουν συνταχθεί στα Αγγλικά. Όλες οι υπόλοιπες γλώσσες αποτελούν μεταφράσεις. Οι προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά

Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά Ελληνικά 1 1 Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας 1.1 Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης Τα πρωτότυπα έγγραφα τεκμηρίωσης έχουν συνταχθεί στα Αγγλικά. Όλες οι υπόλοιπες γλώσσες αποτελούν μεταφράσεις. Οι προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για τον τεχνικό εγκατάστασης

Οδηγός για τον τεχνικό εγκατάστασης Οδηγός για τον τεχνικό εγκατάστασης Sky Air Ative-series AZAS7MVB AZAS00M7VB AZAS5M7VB AZAS40M7VB AZAS00M7YB AZAS5M7YB AZAS40M7YB Sky Air Ative-series Ελληνικά Περιεχόμενα Περιεχόμενα Γενικές προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναφοράς τεχνικού εγκατάστασης και χρήστη

Οδηγός αναφοράς τεχνικού εγκατάστασης και χρήστη Οδηγός αναφοράς τεχνικού εγκατάστασης και χρήστη LRMEQ3BY1 LRMEQ4BY1 Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας 3 1.1 Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης... 3

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά

Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά Ελληνικά 1 1 Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας 1.1 Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης Τα πρωτότυπα έγγραφα τεκμηρίωσης έχουν συνταχθεί στα Αγγλικά. Όλες οι υπόλοιπες γλώσσες αποτελούν μεταφράσεις. Οι προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναφοράς εγκαταστάτη

Οδηγός αναφοράς εγκαταστάτη Οδηγός αναφοράς εγκαταστάτη RZQG71L9V1B RZQG100L9V1B RZQG125L9V1B RZQG140L9V1B RZQG71L8Y1B RZQG100L8Y1B RZQG125L8Y1B RZQG140L7Y1B RZQSG100L9V1B RZQSG125L9V1B RZQSG140L9V1B RZQSG100L8Y1B RZQSG125L8Y1B RZQSG140L7Y1B

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για τον τεχνικό εγκατάστασης και για σύντομη αναφορά του. χρήστη. Κλιματιστικά συστήματα split FFA25A2VEB FFA35A2VEB FFA50A2VEB FFA60A2VEB

Οδηγός για τον τεχνικό εγκατάστασης και για σύντομη αναφορά του. χρήστη. Κλιματιστικά συστήματα split FFA25A2VEB FFA35A2VEB FFA50A2VEB FFA60A2VEB Οδηγός για τον τεχνικό εγκατάστασης και για σύντομη αναφορά του FF252VEB FF352VEB FF502VEB FF602VEB FF252VEB9 FF352VEB9 FF502VEB9 FF602VEB9 Ελληνικά Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναφοράς εγκαταστάτη

Οδηγός αναφοράς εγκαταστάτη Οδηγός αναφοράς εγκαταστάτη Εξωτερική μονάδα ompt monolo ROTEX HPSU RBLQ0CAW RBLQ04CAW RBLQ06CAW Εξωτερική μονάδα ompt monolo ROTEX HPSU Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Γενικές προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναφοράς τεχνικού εγκατάστασης και χρήστη

Οδηγός αναφοράς τεχνικού εγκατάστασης και χρήστη Οδηγός αναφοράς τεχνικού εγκατάστασης και χρήστη RXYSCQ4TMV1B RXYSCQ5TMV1B Ελληνικά Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας 3 1.1 Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης... 3 1.1.1 Σημασία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναφοράς τεχνικού εγκατάσταση και χρήστη

Οδηγός αναφοράς τεχνικού εγκατάσταση και χρήστη Οδηγός αναφοράς τεχνικού εγκατάσταση και χρήστη SERHQ020BAW1 SERHQ032BAW1 SEHVX20BAW SEHVX32BAW SEHVX40BAW SEHVX64BAW Ελληνικά Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας 3 1.1 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναφοράς εγκαταστάτη

Οδηγός αναφοράς εγκαταστάτη Οδηγός αναφοράς εγκαταστάτη Εξωτερική μονάδα ompt monolo ROTEX HPSU Εξωτερική μονάδα ompt monolo ROTEX HPSU Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας 2 1.1 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για τον τεχνικό εγκατάστασης

Οδηγός για τον τεχνικό εγκατάστασης Οδηγός για τον τεχνικό εγκατάστασης FTXP50MV1B FTXP60MV1B FTXP71MV1B FTXF0AV1B FTXF5AV1B FTXF35AV1B FTXF50AV1B FTXF60AV1B FTXF71AV1B Ελληνικά Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναφοράς τεχνικού εγκατάσταση και χρήστη

Οδηγός αναφοράς τεχνικού εγκατάσταση και χρήστη Οδηγός αναφοράς τεχνικού εγκατάσταση και χρήστη SERHQ020BAW1 SERHQ032BAW1 SEHVX20BAW SEHVX32BAW SEHVX40BAW SEHVX64BAW Ελληνικά Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας 3 1.1 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για τον τεχνικό εγκατάστασης και για σύντομη αναφορά του. χρήστη. Μονάδα αντλίας θερμότητας VRV IV για εσωτερική εγκατάσταση

Οδηγός για τον τεχνικό εγκατάστασης και για σύντομη αναφορά του. χρήστη. Μονάδα αντλίας θερμότητας VRV IV για εσωτερική εγκατάσταση Οδηγός για τον τεχνικό εγκατάστασης και για σύντομη αναφορά του Μονάδα αντλίας θερμότητας VRV IV για εσωτερική εγκατάσταση RKXYQ5TAY1B RDXYQ5TAV1B Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναφοράς εγκαταστάτη

Οδηγός αναφοράς εγκαταστάτη Οδηγός αναφοράς εγκαταστάτη AZQS00B8VB AZQS5B8VB AZQS40B8VB AZQS00B7YB AZQS5B7YB AZQS40B7YB Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας 3. Πληροφορίες για τα έγγραφα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για τον τεχνικό εγκατάστασης και για σύντομη αναφορά του. χρήστη. Μονάδα αντλίας θερμότητας VRV IV για εσωτερική εγκατάσταση

Οδηγός για τον τεχνικό εγκατάστασης και για σύντομη αναφορά του. χρήστη. Μονάδα αντλίας θερμότητας VRV IV για εσωτερική εγκατάσταση Οδηγός για τον τεχνικό εγκατάστασης και για σύντομη αναφορά του Μονάδα αντλίας θερμότητας VRV IV για εσωτερική εγκατάσταση RKXYQ5T7Y1B RDXYQ5T7V1B Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναφοράς τεχνικού εγκατάστασης και χρήστη

Οδηγός αναφοράς τεχνικού εγκατάστασης και χρήστη Οδηγός αναφοράς τεχνικού εγκατάστασης και χρήστη RXYSQ4TAY1B RXYSQ5TAY1B RXYSQ6TAY1B Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας 3 1.1 Πληροφορίες για τα έγγραφα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναφοράς τεχνικού εγκατάστασης και χρήσης

Οδηγός αναφοράς τεχνικού εγκατάστασης και χρήσης Οδηγός αναφοράς τεχνικού εγκατάστασης και χρήσης FCAHG7HVEB FCAHG00HVEB FCAHG5HVEB FCAHG40HVEB Ελληνικά Περιεχόμενα Περιεχόμενα Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας 3. Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναφοράς τεχνικού εγκατάστασης και χρήστη

Οδηγός αναφοράς τεχνικού εγκατάστασης και χρήστη Οδηγός αναφοράς τεχνικού εγκατάστασης και χρήστη RXYSCQ4TMV1B RXYSCQ5TMV1B Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας 3 1.1 Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναφοράς τεχνικού εγκατάστασης και χρήστη

Οδηγός αναφοράς τεχνικού εγκατάστασης και χρήστη Οδηγός αναφοράς τεχνικού εγκατάστασης και χρήστη RXYSQ4T8VB(*) RXYSQ5T8VB(*) RXYSQ6T8VB(*) RXYSQ4T8YB(*) RXYSQ5T8YB(*) RXYSQ6T8YB(*) Ελληνικά Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας 4 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναφοράς τεχνικού εγκατάστασης και χρήστη

Οδηγός αναφοράς τεχνικού εγκατάστασης και χρήστη Οδηγός αναφοράς τεχνικού εγκατάστασης και χρήστη LRMEQ3BY1 LRMEQ4BY1 LRLEQ3BY1 LRLEQ4BY1 Ελληνικά Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας 3 1.1 Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης...

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Προσαρμογέας LAN Dikin Althrm BRP069A6 BRP069A6 Προσαρμογέας LAN Dikin Althrm Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης. Πληροφορίες για το παρόν έγγραφο...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναφοράς τεχνικού εγκατάστασης και χρήστη

Οδηγός αναφοράς τεχνικού εγκατάστασης και χρήστη Οδηγός αναφοράς τεχνικού εγκατάστασης και χρήστη RXYSQ8TMY1B RXYSQ10TMY1B RXYSQ12TMY1B Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας 3 1.1 Πληροφορίες για τα έγγραφα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναφοράς τεχνικού εγκατάστασης και χρήστη

Οδηγός αναφοράς τεχνικού εγκατάστασης και χρήστη Οδηγός αναφοράς τεχνικού εγκατάστασης και χρήστη RXYSQ8TMY1B RXYSQ10TMY1B RXYSQ12TMY1B Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας 3 1.1 Πληροφορίες για τα έγγραφα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναφοράς τεχνικού εγκατάστασης και χρήστη

Οδηγός αναφοράς τεχνικού εγκατάστασης και χρήστη Οδηγός αναφοράς τεχνικού εγκατάστασης και χρήστη RXYSQ8TMY1B RXYSQ10TMY1B RXYSQ12TMY1B Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας 3 1.1 Πληροφορίες για τα έγγραφα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για τον τεχνικό εγκατάστασης

Οδηγός για τον τεχνικό εγκατάστασης Οδηγός για τον τεχνικό εγκατάστασης FBA35A2VEB FBA50A2VEB FBA60A2VEB FBA71A2VEB FBA100A2VEB FBA125A2VEB FBA140A2VEB FBA35A2VEB9 FBA50A2VEB9 FBA60A2VEB9 FBA71A2VEB9 ADEA35A2VEB ADEA50A2VEB ADEA60A2VEB ADEA71A2VEB

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναφοράς τεχνικού εγκατάστασης και χρήστη

Οδηγός αναφοράς τεχνικού εγκατάστασης και χρήστη Οδηγός αναφοράς τεχνικού εγκατάστασης και χρήστη RXYSQ8TMY1B RXYSQ10TMY1B RXYSQ12TMY1B Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας 3 1.1 Πληροφορίες για τα έγγραφα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναφοράς τεχνικού εγκατάστασης και χρήσης

Οδηγός αναφοράς τεχνικού εγκατάστασης και χρήσης Οδηγός αναφοράς τεχνικού εγκατάστασης και χρήσης FXFQ0BVEB FXFQ5BVEB FXFQ3BVEB FXFQ40BVEB FXFQ50BVEB FXFQ63BVEB FXFQ80BVEB FXFQ00BVEB FXFQ5BVEB Ελληνικά Περιεχόμενα Περιεχόμενα Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναφοράς τεχνικού εγκατάστασης και χρήστη

Οδηγός αναφοράς τεχνικού εγκατάστασης και χρήστη Nm Plt Οδηγός αναφοράς τεχνικού εγκατάστασης και χρήστη VAM350J7VEB VAM500J7VEB VAM650J7VEB VAM800J7VEB VAM1000J7VEB VAM1500J7VEB VAM2000J7VEB Ελληνικά Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Προσαρμογέας LAN Dikin Altherm BRP069A61 BRP069A6 Προσαρμογέας LAN Dikin Altherm Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης 1.1 Πληροφορίες για το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για τον τεχνικό εγκατάστασης και για σύντομη αναφορά του. χρήστη. Κλιματιστικά συστήματα split FDA125A5VEB

Οδηγός για τον τεχνικό εγκατάστασης και για σύντομη αναφορά του. χρήστη. Κλιματιστικά συστήματα split FDA125A5VEB Οδηγός για τον τεχνικό εγκατάστασης και για σύντομη αναφορά του Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας 3 1.1 Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης... 3 1.1.1

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναφοράς τεχνικού εγκατάστασης και χρήστη

Οδηγός αναφοράς τεχνικού εγκατάστασης και χρήστη Οδηγός αναφοράς τεχνικού εγκατάστασης και χρήστη RXYSQ4T7V1B RXYSQ5T7V1B RXYSQ6T7V1B RXYSQ4T7Y1B RXYSQ5T7Y1B RXYSQ6T7Y1B Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης 4P564107-1 Αισθητήρας τηλεχειρισμού KRCS01-7B Εγχειρίδιο εγκατάστασης Διαβάστε οπωσδήποτε αυτό το εγχειρίδιο πριν από την εγκατάσταση και ακολουθήστε τις οδηγίες. Σημειώσεις Ελέγξτε το σχετικό όνομα μοντέλου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για τον τεχνικό εγκατάστασης και για σύντομη αναφορά του. χρήστη. Μονάδα αντλίας θερμότητας VRV IV για εσωτερική εγκατάσταση

Οδηγός για τον τεχνικό εγκατάστασης και για σύντομη αναφορά του. χρήστη. Μονάδα αντλίας θερμότητας VRV IV για εσωτερική εγκατάσταση Οδηγός για τον τεχνικό εγκατάστασης και για σύντομη αναφορά του Μονάδα αντλίας θερμότητας VRV IV για εσωτερική εγκατάσταση RKXYQ5T7Y1B RDXYQ5T7V1B* RKXYQ8T7Y1B RDXYQ8T7V1B Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναφοράς τεχνικού εγκατάστασης και χρήστη

Οδηγός αναφοράς τεχνικού εγκατάστασης και χρήστη Οδηγός αναφοράς τεχνικού εγκατάστασης και χρήστη LRMEQ3BY1 LRMEQ4BY1 Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας 3 1.1 Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης... 3

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναφοράς τεχνικού εγκατάστασης και χρήσης

Οδηγός αναφοράς τεχνικού εγκατάστασης και χρήσης Οδηγός αναφοράς τεχνικού εγκατάστασης και χρήσης FCAG35BVEB FCAG50BVEB FCAG60BVEB FCAG7BVEB FCAG00BVEB FCAG5BVEB FCAG40BVEB Ελληνικά Περιεχόμενα Περιεχόμενα Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας 3. Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναφοράς τεχνικού εγκατάστασης

Οδηγός αναφοράς τεχνικού εγκατάστασης Οδηγός αναφοράς τεχνικού εγκατάστασης CTXM5NVB ATXM0NVB ATXM5NVB ATXM35NVB ATXM50NVB FTXM0NVB FTXM5NVB FTXM35NVB FTXM4NVB FTXM50NVB FTXM60NVB FTXM7NVB Ελληνικά Περιεχόμενα Περιεχόμενα Γενικές προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναφοράς τεχνικού εγκατάστασης και χρήστη

Οδηγός αναφοράς τεχνικού εγκατάστασης και χρήστη Οδηγός αναφοράς τεχνικού εγκατάστασης και χρήστη RXYSQ4T8VB RXYSQ5T8VB RXYSQ6T8VB RXYSQ4T8YB RXYSQ5T8YB RXYSQ6T8YB Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας 3 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναφοράς τεχνικού εγκατάστασης και χρήστη

Οδηγός αναφοράς τεχνικού εγκατάστασης και χρήστη Οδηγός αναφοράς τεχνικού εγκατάστασης και χρήστη RXYSQ4T7V1B RXYSQ5T7V1B RXYSQ6T7V1B RXYSQ4T7Y1B RXYSQ5T7Y1B RXYSQ6T7Y1B Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για τον τεχνικό εγκατάστασης και για σύντομη αναφορά του. χρήστη. Μονάδα αντλίας θερμότητας VRV IV για εσωτερική εγκατάσταση

Οδηγός για τον τεχνικό εγκατάστασης και για σύντομη αναφορά του. χρήστη. Μονάδα αντλίας θερμότητας VRV IV για εσωτερική εγκατάσταση Οδηγός για τον τεχνικό εγκατάστασης και για σύντομη αναφορά του Μονάδα αντλίας θερμότητας VRV IV για εσωτερική εγκατάσταση RKXYQ5T8Y1B RDXYQ5T8V1B RKXYQ8T7Y1B RDXYQ8T7V1B Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναφοράς τεχνικού εγκατάστασης και χρήστη

Οδηγός αναφοράς τεχνικού εγκατάστασης και χρήστη Nm Plt Οδηγός αναφοράς τεχνικού εγκατάστασης και χρήστη VAM350J7VEB VAM500J7VEB VAM650J7VEB VAM800J7VEB VAM1000J7VEB VAM1500J7VEB VAM2000J7VEB Ελληνικά Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για τον τεχνικό εγκατάστασης

Οδηγός για τον τεχνικό εγκατάστασης Οδηγός για τον τεχνικό εγκατάστασης FDXM25F3V1B FDXM35F3V1B FDXM50F3V1B FDXM60F3V1B FDXM25F3V1B9 FDXM35F3V1B9 FDXM50F3V1B9 FDXM60F3V1B9 Ελληνικά Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναφοράς τεχνικού εγκατάστασης

Οδηγός αναφοράς τεχνικού εγκατάστασης Οδηγός αναφοράς τεχνικού εγκατάστασης Κλιματιστικό χώρου Dikin CTXA15A2V1BW FTXA20A2V1BW FTXA25A2V1BW FTXA35A2V1BW FTXA42A2V1BW FTXA50A2V1BW CTXA15A2V1BS FTXA20A2V1BS FTXA25A2V1BS FTXA35A2V1BS FTXA42A2V1BS

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναφοράς τεχνικού εγκατάστασης

Οδηγός αναφοράς τεχνικού εγκατάστασης Οδηγός αναφοράς τεχνικού εγκατάστασης Κλιματιστικό χώρου Dikin CTXA15A2V1BW FTXA20A2V1BW FTXA25A2V1BW FTXA35A2V1BW FTXA42A2V1BW FTXA50A2V1BW CTXA15A2V1BS FTXA20A2V1BS FTXA25A2V1BS FTXA35A2V1BS FTXA42A2V1BS

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845 Ευχαριστούμε για την αγορά του ανεμιστήρα. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή. Αγαπητέ

Διαβάστε περισσότερα

FM1100 FM2000 FM3000 Μύλος Ζωοτροφών

FM1100 FM2000 FM3000 Μύλος Ζωοτροφών FM1100 FM2000 FM3000 Μύλος Ζωοτροφών Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Owner s manual Οδηγίες χρήσης για μύλο ζωοτροφών Διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες χρήσης. Η μη τήρηση των οδηγιών μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για τον τεχνικό εγκατάστασης

Οδηγός για τον τεχνικό εγκατάστασης Οδηγός για τον τεχνικό εγκατάστασης Κλιματιστικό χώρου Dikin FTXP20L2V1B FTXP25L2V1B FTXP35L2V1B FTXP50L2V1B FTXP60L2V1B FTXP71L2V1B ATXP20L2V1B ATXP25L2V1B ATXP35L2V1B FTXF20A2V1B FTXF25A2V1B FTXF35A2V1B

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά

Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά Ελληνικά 1 1 Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας 1.1 Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης Τα πρωτότυπα έγγραφα τεκμηρίωσης έχουν συνταχθεί στα Αγγλικά. Όλες οι υπόλοιπες γλώσσες αποτελούν μεταφράσεις. Οι προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για τον τεχνικό εγκατάστασης

Οδηγός για τον τεχνικό εγκατάστασης Οδηγός για τον τεχνικό εγκατάστασης Κλιματιστικό χώρου Dikin FTXP0LVB FTXP5LVB FTXP35LVB ATXP0LVB ATXP5LVB ATXP35LVB FTXF0AVB FTXF5AVB FTXF35AVB FTXF50AVB FTXF60AVB FTXF7AVB Κλιματιστικό χώρου Dikin Ελληνικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναφοράς εγκαταστάτη

Οδηγός αναφοράς εγκαταστάτη Οδηγός αναφοράς εγκαταστάτη Dikin Altherm - Split χαμηλής θερμοκρασίας + ERLQ004-006-008CA EHVH/X04S18CB EHVH/X08S18+6CB Dikin Altherm - Split χαμηλής θερμοκρασίας Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για τον τεχνικό εγκατάστασης και για σύντομη αναφορά του. χρήστη. Κλιματιστικό με υδρόψυκτο σύστημα VRV IV

Οδηγός για τον τεχνικό εγκατάστασης και για σύντομη αναφορά του. χρήστη. Κλιματιστικό με υδρόψυκτο σύστημα VRV IV Οδηγός για τον τεχνικό εγκατάστασης και για σύντομη αναφορά του RWEYQ8T9Y1B RWEYQ10T9Y1B RWEYQ12T9Y1B RWEYQ14T9Y1B Ελληνικά Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας 3 1.1 Πληροφορίες για

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναφοράς εγκαταστάτη

Οδηγός αναφοράς εγκαταστάτη Οδηγός αναφοράς εγκαταστάτη ERGA04DAV3(A) ERGA06DAV3(A) ERGA08DAV3(A) EHVH04S23DAV(G) EHVH08S23DAV(G) Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας 4 1.1 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

INFRARED Ν ' ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

INFRARED Ν ' ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ INFRARED Ν ' ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 INFRARED Η 2 INFRARED N ss 1 jgjj] 3 ΓΕΝΙΚΑ Εκτιμούμε την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε με την αγορά αυτού του θερμαντικού σώματος. Έχετε αγοράσει ένα ποιοτικό προϊόν που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Περιεχόμενα Σελίδα Εισαγωγή 1 Τεχνικές προδιαγραφές θερμαντήρα νερού 2 Κύρια στοιχεία του θερμαντήρα νερού 3 Εξαρτήματα συστήματος 4 Τοποθέτηση συσκευής και οδηγίες εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναφοράς εγκαταστάτη

Οδηγός αναφοράς εγκαταστάτη Οδηγός αναφοράς εγκαταστάτη Γεωθερμική αντλία θερμότητας Dikin Altherm Γεωθερμική αντλία θερμότητας Dikin Altherm Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας 3 1.1

Διαβάστε περισσότερα