Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 Σύστηµα Ελεγχόµενης Είσπραξης Υποχρεώσεων Εργοδοτών Τελευταία Αναθεώρηση: 21 Νοεµβρίου 2011

2 Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΕΣ Τύποι Καταστάσεων Καταχώρηση ΚΕΣ µε Συµπλήρωση Φόρµας Καταχώρηση ΚΕΣ µε Φόρτωση Αρχείου Υποβολή ΚΕΣ Παύση Απασχόλησης Υγειονοµικού Προσωπικού Αντιγραφή ΚΕΣ Καταστάσεις Επεξεργασίας Ηλεκτρονικής ΚΕΣ Υποβολή Συµπληρωµατικής Κατάστασης ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΥΠΟΙ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΤΥΠΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

3 Σύστηµα Ελεγχόµενης Είσπραξης Υποχρεώσεων Εργοδοτών 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μέσω του ηλεκτρονικού ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ (ΣΕΕΥΕ), έχετε τη δυνατότητα: Να ενηµερωθείτε για όλες τις καταστάσεις ΚΕΣ (Καταστάσεις Εισφορών & Συνεισφορών) που έχετε αφενός υποβάλλει ηλεκτρονικά και αφετέρου εξοφλήσει µέσω τράπεζας. Να υποβάλλετε ηλεκτρονικά µια νέα κατάσταση ΚΕΣ. Να διαχειριστείτε µια τρέχουσα κατάσταση ΚΕΣ που δεν έχετε ακόµα υποβάλει. Το συγκεκριµένο σύστηµα αφορά όλους τους Εργοδότες που απασχολούν υγειονοµικό προσωπικό. ΣΗΜΕΙΩΣΗ : εν είναι υποχρεωτική η καταχώρηση των µισθολογικών στοιχείων του συνόλου των εργαζοµένων σας από την πρώτη εισαγωγή σας στο ηλεκτρονικό σύστηµα. Υπάρχει η δυνατότητα καταχώρησης και αποθήκευσης νέων εγγραφών ή µεταβολής των ήδη αποθηκευµένων εγγραφών οποιαδήποτε στιγµή εσείς το επιθυµείτε. Ουσιαστικά τα στοιχεία αποθηκεύονται προσωρινά και είναι διαθέσιµα προς επεξεργασία µέχρι την «Υποβολή». Αφού επιλέξετε «Υποβολή», δεν είναι δυνατή οποιαδήποτε επεξεργασία. Οι εγγραφές των µισθολογικών στοιχείων των εργαζοµένων, καταχωρούνται µόνο όταν επιλέξετε «Αποθήκευση». Κατά συνέπεια είναι απαραίτητο µόλις ολοκληρώνετε την καταχώρηση, να αποθηκεύετε, πατώντας το κουµπί «Αποθήκευση». Σε διαφορετική περίπτωση τα στοιχεία της ΚΕΣ δεν καταχωρούνται. 3

4 2 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Με την έναρξη της εφαρµογής εµφανίζεται η αρχική οθόνη όπως φαίνεται στην εικόνα 1. Εικόνα 1. Είσοδος στο Ηλεκτρονικό Σύστηµα Στη συγκεκριµένη οθόνη έχετε τις ακόλουθες επιλογές: Αναζήτηση: Με αυτή την επιλογή έχετε τη δυνατότητα να αναζητήσετε ΚΕΣ που είτε έχετε υποβάλλει ηλεκτρονικά είτε έχετε αποθηκεύσει προσωρινά µέχρι τη δεδοµένη χρονική στιγµή. Νέα Υποβολή: Με αυτή την επιλογή έχετε τη δυνατότητα να υποβάλλετε µια νέα κατάσταση ΚΕΣ µε τη διαδικασία της Συµπλήρωσης Φόρµας. Φόρτωση Αρχείου: Με αυτή την επιλογή έχετε τη δυνατότητα να υποβάλλετε µια νέα κατάσταση ΚΕΣ µε τη διαδικασία Φόρτωσης Αρχείου (Upload). Στο πάνω µέρος της οθόνης αριστερά (σε γκι φόντο), εµφανίζονται στοιχεία του Εργοδότη, τα οποία αντλούνται από τον Ηλεκτρονικό Φάκελο Μητρώου Εργοδοτών του ΕΤΑΑ ΤΥ, ενώ δεξιά εµφανίζεται το username του χρήστη και η τρέχουσα ηµεροµηνία. ΠΡΟΣΟΧΗ! Σε περίπτωση που τα ανακτώµενα στοιχεία από τον Ηλεκτρονικό Φάκελο Μητρώου Εργοδοτών θεωρείτε ότι δεν είναι σωστά (για παράδειγµα η Νοµική Μορφή του Εργοδότη), είναι απαραίτητο να επικοινωνήσετε µε την νέα Μονάδα ιεκπεραίωσης Συναλλαγών ΜΟ. Ι.Σ. (δείτε περισσότερα στο web site, στην επιλογή Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες -> Υποστήριξη), ώστε να ενηµερωθείτε για τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διόρθωση των στοιχείων σας. 4

5 3 ΥΠΟΒΟΛΗ ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΕΣ ΠΡΟΣΟΧΗ! Για κάθε τύπο µηνιαίας κατάστασης ΚΕΣ υπάρχουν χρονικοί περιορισµοί ως προς την προθεσµία ηλεκτρονικής υποβολής. Σε περίπτωση που παρέλθει αυτή η προθεσµία µπορείτε να υποβάλετε εκπρόθεσµες ΚΕΣ ΜΟΝΟ στην Κεντρική Υπηρεσία (ή στις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Ταµείου) σε ψηφιακή µορφή, CD, χρησιµοποιώντας αποκλειστικά και µόνο το αρχείο excel Υπόδειγµα ΚΕΣ για Ηλεκτρονική Υποβολή, το οποίο βρίσκεται αναρτηµένο στο web site στην επιλογή Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Οδηγίες συµπλήρωσης του υποδείγµατος περιλαµβάνονται στον παρόν εγχειρίδιο χρήσης, στην ενότητα 3.3 «Καταχώρηση ΚΕΣ µε Φόρτωση Αρχείου». 3.1 Τύποι Καταστάσεων Οι τύποι των µηνιαίων καταστάσεων ΚΕΣ που υποστηρίζονται από το ηλεκτρονικό σύστηµα αναφέρονται στην παρακάτω λίστα. Αναλυτικές πληροφορίες για κάθε τύπο κατάστασης ΚΕΣ παραθέτονται στο τέλος του παρόντος εγχειριδίου «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α». 01 Τακτική Μισθοδοσία Περιόδου 02 ώρο Χριστουγέννων 03 ώρο Πάσχα 04 Επίδοµα Αδείας 05 Πρόσθετες Αµοιβές/ Λοιπές Αποδοχές 06 Αναδροµικά Αποδοχών 07 Αναδροµικά Εισφορών 08 ιορθωτική Κατάσταση (Προς το παρόν δεν είναι διαθέσιµη αυτή η επιλογή µέσω του ηλεκτρονικού υποσυστήµατος. είτε αναλυτικές πληροφορίες στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α» σχετικά µε τις επιλογές που έχετε σε αυτή την περίπτωση.) 5

6 ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Κάθε φορά που επιλέγετε να υποβάλετε µια νέα ηλεκτρονική κατάσταση ΚΕΣ, έχετε στη διάθεσή σας µόνο τους βασικούς τύπους καταστάσεων: 01 Τακτική Μισθοδοσία Περιόδου, 02 ώρο Χριστουγέννων, 03 ώρο Πάσχα, 04 Επίδοµα Αδείας. Εικόνα 2. Βασικοί Τύποι Κατάστασης ΚΕΣ Οι συµπληρωµατικοί τύποι καταστάσεων ΚΕΣ: 05 Πρόσθετες Αµοιβές/ Λοιπές Αποδοχές, 06 Αναδροµικά Αποδοχών, 07 Αναδροµικά Εισφορών είναι διαθέσιµοι µόνο εφόσον µια ΚΕΣ βασικού τύπου έχει υποβληθεί επιτυχώς στο ηλεκτρονικό σύστηµα και έχει εξοφληθεί. Οι συµπληρωµατικοί τύποι καταστάσεων, ουσιαστικά συσχετίζονται/ συµπληρώνουν την Τακτική (01) ή Ετεροχρονισµένη Μισθοδοσία (02-04) και για το λόγο αυτό είναι διαθέσιµοι µόνο αφού προηγηθεί η υποβολή και εξόφληση της βασικής κατάστασης ΚΕΣ στην οποία αναφέρονται οι συµπληρωµατικές καταστάσεις ΚΕΣ. Εικόνα 3. Συµπληρωµατικοί Τύποι Κατάστασης ΚΕΣ 3.2 Καταχώρηση ΚΕΣ µε Συµπλήρωση Φόρµας Για να συµπληρώσετε, και στη συνέχεια να υποβάλλετε, µία νέα κατάσταση ΚΕΣ µε τη διαδικασία της Συµπλήρωσης Φόρµας επιλέξτε το κουµπί στην αρχική οθόνη της εφαρµογής. Εµφανίζεται η περιοχή «Στοιχεία Ηλεκτρονικής Υποβολής ΚΕΣ», ουσιαστικά η ηλεκτρονική φόρµα της κατάστασης ΚΕΣ, όπως φαίνεται στην εικόνα 4. Στο πάνω µέρος της ηλεκτρονικής φόρµας ΚΕΣ εµφανίζονται προ-συµπληρωµένα κάποια βασικά στοιχεία του Εργοδότη, τα στοιχεία κεφαλής (header), τα οποία αντλούνται από τον Ηλεκτρονικό Φάκελο Μητρώου Εργοδοτών του ΕΤΑΑ ΤΥ και τα οποία δεν µπορείτε να µεταβάλλετε. 6

7 ΠΡΟΣΟΧΗ! Σε περίπτωση που τα ανακτώµενα στοιχεία από τον Ηλεκτρονικό Φάκελο Μητρώου Εργοδοτών θεωρείτε ότι δεν είναι σωστά (για παράδειγµα η Επωνυµία ή το Α.Φ.Μ. του Εργοδότη), είναι απαραίτητο να επικοινωνήσετε µε την νέα Μονάδα ιεκπεραίωσης Συναλλαγών ΜΟ. Ι.Σ. (δείτε περισσότερα στο web site, στην επιλογή Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες -> Υποστήριξη), ώστε να ενηµερωθείτε για τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διόρθωση των στοιχείων σας. Επιπλέον, στο πάνω µέρος της ηλεκτρονικής φόρµας ΚΕΣ εµφανίζονται βασικά στοιχεία της συγκεκριµένης κατάστασης ΚΕΣ, τα οποία συµπληρώνονται ή µεταβάλλονται αυτόµατα από το σύστηµα κατά τη συµπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρµας (για παράδειγµα τα πεδία Κωδικός Υποβολής, Κατάσταση Υποβολής κ.λπ.). Σε αυτή την περιοχή έχετε τη δυνατότητα να µεταβάλλετε µόνο τα πεδία Περίοδος Αναφοράς, Έτος και Τύπος Κατάστασης. είτε στους παρακάτω πίνακες αναλυτικές οδηγίες σχετικά µε τη συµπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρµας ΚΕΣ. Εικόνα 4. Οθόνη «Στοιχεία Ηλεκτρονικής Υποβολής ΚΕΣ» Το κάτω µέρος της ηλεκτρονικής φόρµας ΚΕΣ αφορά τις αναλυτικές εγγραφές ασφαλισµένων (detail) και εµφανίζεται αρχικά κενό στη νέα φόρµα, όπου έχετε τη δυνατότητα να καταχωρήσετε αναλυτικά τα µισθολογικά στοιχεία των εργαζόµενων υγειονοµικών. Για να εισάγετε νέες εγγραφές για τους εργαζόµενους έχει τις εξής δυνατότητες (τα συγκεκριµένα κουµπιά εµφανίζονται στο τέλος της οθόνης): 1. Νέα Γραµµή: Με το κουµπί έχετε τη δυνατότητα να προσθέσετε νέα γραµµή στην ηλεκτρονική φόρµα. Κάθε γραµµή αντιστοιχεί σε µια εγγραφή µε τα µισθολογικά στοιχεία συγκεκριµένου ασφαλισµένου. Κάποια από τα πεδία της γραµµής είναι σταθερά, αντλούνται από τον Ηλεκτρονικό Φάκελο Μητρώου Ασφαλισµένων του ΕΤΑΑ ΤΥ, αλλά παρόλα αυτά µπορείτε να τα µεταβάλλετε. Τα πεδία που εµφανίζονται κενά, είναι απαραίτητο να τα συµπληρώσετε ανάλογα µε την περίπτωση. είτε στους 7

8 παρακάτω πίνακες αναλυτικές οδηγίες σχετικά µε τη συµπλήρωση µιας γραµµής ΚΕΣ. Σηµειώνεται ότι, σε περίπτωση που µια εγγραφή ασφαλισµένου πρέπει να την «σπάσετε» σε δύο, ουσιαστικά εισάγετε µία νέα εγγραφή για τον ίδιο εργαζόµενο (για παράδειγµα αυτό µπορεί να συµβεί εάν µέσα στο µήνα ο ασφαλισµένος είναι Κάτω 5ετίας και γίνεται Άνω 5ετίας). 2. Αποθήκευση: Με το κουµπί έχετε τη δυνατότητα να αποθηκεύσετε προσωρινά ο,τιδήποτε έχετε συµπληρώσει µέχρι εκείνη τη χρονική στιγµή. Επιλέξτε το συγκεκριµένο κουµπί σε οποιαδήποτε φάση της συµπλήρωσης της ηλεκτρονικής φόρµας. Συνίσταται να αποθηκεύετε ανά τακτά χρονικά διαστήµατα. Σε περίπτωση που η αποθήκευση είναι επιτυχής, εµφανίζεται αντίστοιχο µήνυµα επιβεβαίωσης στιγµιαία στην κορυφή της οθόνης (σε πράσινο φόντο), όπως φαίνεται στην εικόνα παρακάτω. Η ηλεκτρονική φόρµα ΚΕΣ αποθηκεύεται προσωρινά και είναι σε κατάσταση «Εκκρεµής» µέχρι να υποβληθεί. Σηµειώνεται ότι, η ενέργεια της Αποθήκευσης δεν είναι δυνατό να ολοκληρωθεί εάν δεν έχουν συµπληρωθεί ορθά όλα τα υποχρεωτικά πεδία της ηλεκτρονικής φόρµας ΚΕΣ. Τα συγκεκριµένα πεδία επισηµαίνονται µε πορτοκαλί χρωµατισµό, ενώ εάν µετακινήσετε το δείκτη του ποντικού (on mouse over) πάνω από το πεδίο που έχει επισηµανθεί, θα εµφανιστεί σχετικό µήνυµα, το οποίο και περιγράφει το λάθος που έχει γίνει και δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση της ενέργειας της Αποθήκευσης. Ουσιαστικά σε αυτό το στάδιο πραγµατοποιούνται οι έλεγχοι τυπικής µορφής, ουσιαστικά οι έλεγχοι συµπλήρωσης των υποχρεωτικών πεδίων, τα οποία θεωρούνται σοβαρά σφάλµατα και δεν επιτρέπουν την Αποθήκευση µέχρι να αποκατασταθούν. είτε αναλυτικά την κατάταξη των διαγνωστικών µηνυµάτων της ηλεκτρονικής εφαρµογής στην ενότητα 7 «Τύποι ιαγνωστικών Μηνυµάτων». 3. Αναίρεση: Με το κουµπί έχετε τη δυνατότητα να αναιρέσετε την τελευταία αλλαγή που κάνατε στην ηλεκτρονική φόρµα. Για να αναιρεθεί όµως η τελευταία αλλαγή (ές), απαραίτητη προϋπόθεση είναι να µην έχει γίνει προηγουµένως αποθήκευση. Για να επεξεργαστείτε/ µεταβάλλετε την ηλεκτρονική φόρµα ΚΕΣ που έχετε αποθηκεύσει προσωρινά έχετε τις εξής δυνατότητες: 8

9 1. Επεξεργασία: Η συγκεκριµένη επιλογή ενεργοποιείται αφού αποθηκεύσετε προσωρινά µια ΚΕΣ. Με το κουµπί έχετε τη δυνατότητα να µεταβάλλετε, όποτε εσείς θέλετε, οποιοδήποτε στοιχείο της ηλεκτρονικής φόρµας. Για να καταχωρηθούν οι αλλαγές σας, θα πρέπει να επιλέξετε αποθήκευση. 2. ιαγραφή Γραµµής: Με το κουµπί που βρίσκεται στο τέλος κάθε γραµµής έχετε τη δυνατότητα να διαγράψετε τη συγκεκριµένη εγγραφή. Για να ολοκληρώσετε τη µεταβολή σας, θα πρέπει να επιλέξετε αποθήκευση. 3. ιαγραφή: Με το κουµπί έχετε τη δυνατότητα να διαγράψετε την ΚΕΣ που έχετε σε εκκρεµότητα. Με τη διαγραφή της εκκρεµούς ΚΕΣ διαγράφονται όλα τα προσωρινά στοιχεία που είχατε καταχωρήσει µέχρι εκείνη τη χρονική στιγµή για τη συγκεκριµένη ΚΕΣ. Επιλέγοντας να διαγράψετε µία ΚΕΣ, θα εµφανιστεί αυτόµατα µια προειδοποίηση που στόχο έχει να εξασφαλίσει ότι είστε σίγουρος για τη διαγραφή που θα πραγµατοποιήσετε και ότι αυτή δεν γίνεται από λάθος. Για να προετοιµάσετε µια ηλεκτρονική κατάσταση ΚΕΣ για υποβολή πρέπει αρχικά να τη συµπληρώσετε. Κάποια από τα στοιχεία που επιτρέπεται να συµπληρώσετε εξ αρχής είναι ενεργοποιηµένα και συνήθως κενά (για παράδειγµα το πεδίο Α.Φ.Μ. εργοδότη είναι προσυµπληρωµένο και ανενεργό, άρα δεν επιτρέπεται να το συµπληρώσετε ή να το µεταβάλετε). Επιπλέον, κάποια από τα πεδία που επιτρέπεται να µεταβάλετε είναι ενεργοποιηµένα και συνήθως προ-συµπληρωµένα, ουσιαστικά προτείνονται από την εφαρµογή (για παράδειγµα το πεδίο Χρόνος Ασφάλισης στη γραµµή ασφαλιζοµένου είναι συνήθως προ-συµπληρωµένο µε την τιµή Άνω 5ετίας ή Κάτω 5ετίας, την οποία και µπορείτε να µεταβάλετε εφόσον θεωρείτε ότι είναι λανθασµένη). Στη συνέχεια σηµειώνονται αναλυτικά τα πεδία και πως µπορείτε να τα συµπληρώσετε σε κάθε περίπτωση. Για να συµπληρώσετε την κεφαλή της ηλεκτρονικής κατάστασης ΚΕΣ πρέπει να συµπληρώσετε τα εξής στοιχεία: Κεφαλή Ηλεκτρονικής Κατάστασης ΚΕΣ Α.Μ. Εργοδότη Επωνυµία Α.Φ.Μ. Συµπληρώνεται αυτόµατα από το σύστηµα και δεν µπορείτε να µεταβάλετε την τιµή. Συµπληρώνεται µε βάση τα στοιχεία που διατηρούνται στον Ηλεκτρονικό Φάκελο Μητρώου Εργοδοτών του ΕΤΑΑ ΤΥ. Συµπληρώνεται αυτόµατα από το σύστηµα και δεν µπορείτε να µεταβάλετε τη τιµή. Συµπληρώνεται µε βάση τα στοιχεία που διατηρούνται στον Ηλεκτρονικό Φάκελο Μητρώου Εργοδοτών του ΕΤΑΑ ΤΥ. Συµπληρώνεται αυτόµατα από το σύστηµα και δεν µπορείτε να µεταβάλετε την τµή. Συµπληρώνεται µε βάση τα στοιχεία που διατηρούνται στον Ηλεκτρονικό Φάκελο Μητρώου Εργοδοτών του ΕΤΑΑ ΤΥ. 9

10 Κατάσταση Υποβολής Ηµ/νία Υποβολής Κωδικός Υποβολής Τύπος Κατάστασης Περίοδος Αναφοράς Έτος Σύνολο Εισφορών Εξοφληθέν Ποσό Αριθµός Γραµµών Συµπληρώνεται αυτόµατα από το σύστηµα αρχικά ως Εκκρεµής κατά την Αποθήκευση και δεν µπορείτε να µεταβάλετε την τιµή. Περιγράφει ουσιαστικά την τρέχουσα κατάσταση στην οποία βρίσκεται µια κατάσταση. Μια κατάσταση ΚΕΣ µεταβαίνει σε άλλη κατάσταση µετά την Υποβολή, την Εξόφληση και Εκκαθάριση. είτε τη σχετική ενότητα 3.7 «Καταστάσεις Επεξεργασίας Ηλεκτρονικής ΚΕΣ». Συµπληρώνεται αυτόµατα από το σύστηµα και δεν µπορείτε να µεταβάλετε την τιµή. Είναι η τρέχουσα ηµεροµηνία που υποβάλλεται µια κατάσταση ΚΕΣ στην ηλεκτρονική εφαρµογή, ουσιαστικά οριστικοποιείται. Συµπληρώνεται αυτόµατα από το σύστηµα και δεν µπορείτε να µεταβάλετε την τιµή. Ο συγκεκριµένος κωδικός είναι µοναδικός για κάθε κατάσταση ΚΕΣ και εµφανίζεται στη φόρµα µετά την Υποβολή. Η προεπιλεγµένη τιµή είναι Τακτική Μισθοδοσία Περιόδου. Εάν επιθυµείτε να υποβάλετε ΚΕΣ για άλλο τύπο κατάστασης, επιλέξτε από τη λίστα τον τύπο κατάστασης που επιθυµείτε (02 ώρο Χριστουγέννων, 03 ώρο Πάσχα, 04 Επίδοµα Αδείας). Είναι ο ηµερολογιακός µήνας στον οποίο αναφέρεται η ΚΕΣ. Με κάθε νέα υποβολή, η προεπιλεγµένη τιµή η τρέχουσα µισθολογική περίοδος για την οποία έχετε υποχρέωση απόδοσης εισφορών στο ΕΤΑΑ - ΤΥ, η οποία είναι ο προηγούµενος µήνας από την τρέχουσα ηµεροµηνία, ανεξάρτητα από τον Τύπο Κατάστασης. Εάν επιθυµείτε να υποβάλετε ΚΕΣ για άλλο µήνα, επιλέξτε από τη λίστα το µήνα που επιθυµείτε. Επισηµαίνεται ότι, υπάρχουν συγκεκριµένοι κανόνες για την επιλογή της Περιόδου Αναφοράς. Ο βασικός κανόνας είναι ότι δεν επιτρέπεται να υποβάλετε ηλεκτρονικά ΚΕΣ για προγενέστερες περιόδους αναφοράς πλην της τρέχουσας ή αυτών που έπονται. Η προεπιλεγµένη τιµή είναι το τρέχων έτος. Εάν επιθυµείτε να υποβάλετε ΚΕΣ για άλλο έτος, συµπληρώστε στο πεδίο το έτος που επιθυµείτε. εν επιτρέπεται να υποβάλετε ηλεκτρονικά ΚΕΣ για παλαιότερα έτη. Υπολογίζεται αυτόµατα από το σύστηµα κατά την Αποθήκευση και δεν µπορείτε να µεταβάλετε την τιµή. Είναι το άθροισµα των επιµέρους εισφορών των γραµµών που έχουν εισαχθεί στη συγκεκριµένη ΚΕΣ. Συµπληρώνεται αυτόµατα από το σύστηµα και δεν µπορείτε να µεταβάλετε την τιµή. Το συγκεκριµένο πεδίο εµφανίζεται στη φόρµα αφού η ηλεκτρονική ΚΕΣ έχει µεταβεί σε κατάσταση «Ολοκληρώθηκε/ Εξοφλήθηκε» ή «Προς Εκκαθάριση», ουσιαστικά αφού πραγµατοποιηθεί η εξόφλησή της στην τράπεζα. Το εξοφληθέν ποσό ισούται µε το Σύνολο Εισφορών συν τυχόν επιπρόσθετες Επιβαρύνσεις. Υπολογίζεται αυτόµατα από το σύστηµα κατά την Αποθήκευση και δεν µπορείτε να µεταβάλετε την τιµή. Είναι ο συνολικός αριθµός γραµµών που έχουν εισαχθεί στην ΚΕΣ. 10

11 Για να συµπληρώσετε τις γραµµές για κάθε ασφαλισµένο πρέπει να συµπληρώσετε τα εξής στοιχεία: Αναλυτική Εγγραφή ανά Ασφαλισµένο Α/Α Α.Μ. Α.Μ.Κ.Α. Συµπληρώνεται αυτόµατα από το σύστηµα και δεν µπορείτε να µεταβάλετε την τιµή. Είναι ο αύξων αριθµός γραµµής. Πληκτρολογήστε τον Α.Μ. του υγειονοµικού, τον οποίο επιθυµείτε να δηλώσετε στη συγκεκριµένη ΚΕΣ. Χρησιµοποιείστε το βοηθητικό φακό ή πατήστε µία φορά το πλήκτρο Tab στο πληκτρολόγιο για να ανακτήσετε από τον Ηλεκτρονικό Φάκελο Μητρώου Ασφαλισµένων του ΕΤΑΑ ΤΥ τα ακόλουθα στοιχεία: Α.Μ.Κ.Α., Επώνυµο, Όνοµα, Έναρξη Υποχρεώσεων, Νέος Ασφαλισµένος (Ναι/ Όχι/ Κενό), Χρόνος Ασφάλισης (Άνω 5ετίας/ Κάτω 5ετίας/ Κενό), Φορέας Υγειονοµικής Περίθαλψης (Τ.Σ.Α.Υ. Κλάδος Περίθαλψης/ Άλλος Φορέας / Κενό). Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι οι ανακτώµενες τιµές από το σύστηµα είναι λανθασµένες, µεταβάλετε τις τιµές µε δική σας ευθύνη. Επιπρόσθετα, ενηµερώστε τους συγκεκριµένους υγειονοµικούς, για τους οποίους τροποποιήσατε τα στοιχεία τους στην τρέχουσα ΚΕΣ, να προσέλθουν άµεσα στο ΕΤΑΑ ΤΥ και µάλιστα πριν υποβληθεί νέα ΚΕΣ για τον επόµενο µήνα, προκειµένου να ενηµερώσουν τον ατοµικό ηλεκτρονικό τους φάκελο στο Μητρώο, προσκοµίζοντας τα σχετικά αποδεικτικά. Εάν δεν γνωρίζετε τον Α.Μ. του υγειονοµικού, µπορείτε εναλλακτικά να πληκτρολογήστε τον Α.Μ.Κ.Α. του και µε τον ίδιο τρόπο ανακτώνται τα παραπάνω στοιχεία. Όπως σηµειώθηκε παραπάνω, συσχετίζεται µε τον Α.Μ. ή Α.Μ.Κ.Α. της γραµµής, ανακτάται από τον Ηλεκτρονικό Φάκελο Μητρώου Ασφαλισµένων του ΕΤΑΑ ΤΥ και προτείνεται από το σύστηµα. Σε Επώνυµο περίπτωση που θεωρείτε ότι η προτεινόµενη τιµή από το σύστηµα είναι λανθασµένη, µεταβάλετε κατάλληλα την τιµή µε δική σας ευθύνη. Ενηµερώστε σχετικά το συγκεκριµένο υγειονοµικό. Το πεδίο είναι υποχρεωτικό και είναι απαραίτητο να είναι συµπληρωµένο, προκειµένου να αποθηκευτεί η γραµµή. 11

12 Όπως σηµειώθηκε παραπάνω, συσχετίζεται µε τον Α.Μ. ή Α.Μ.Κ.Α. της γραµµής, ανακτάται από τον Ηλεκτρονικό Φάκελο Μητρώου Ασφαλισµένων του ΕΤΑΑ ΤΥ και προτείνεται από το σύστηµα. Σε Όνοµα Έναρξη Υποχρεώσεων Εργασιακή Σχέση Ειδική Κατηγορία Επιστηµ. Υπεύθ. περίπτωση που θεωρείτε ότι η προτεινόµενη τιµή από το σύστηµα είναι λανθασµένη, µεταβάλετε κατάλληλα την τιµή µε δική σας ευθύνη. Ενηµερώστε σχετικά το συγκεκριµένο υγειονοµικό. Το πεδίο είναι υποχρεωτικό και είναι απαραίτητο να είναι συµπληρωµένο, προκειµένου να αποθηκευτεί η γραµµή. Όπως σηµειώθηκε παραπάνω, συσχετίζεται µε τον Α.Μ. ή Α.Μ.Κ.Α. της γραµµής, ανακτάται από τον Ηλεκτρονικό Φάκελο Μητρώου Ασφαλισµένων του ΕΤΑΑ ΤΥ και προτείνεται από το σύστηµα. Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι η προτεινόµενη τιµή από το σύστηµα είναι λανθασµένη, µεταβάλετε κατάλληλα την τιµή µε δική σας ευθύνη. Ενηµερώστε σχετικά το συγκεκριµένο υγειονοµικό. Αφορά την εργασιακή σχέση που υπάρχει µεταξύ υγειονοµικού και εργοδότη. Επιλέξτε µια από τις ακόλουθες τιµές της λίστας: Έµµισθος Έµµισθος χωρίς ικαίωµα Άσκησης Ελεύθερου Επαγγέλµατος Κατά Πράξη και Περίπτωση Το πεδίο είναι υποχρεωτικό και είναι απαραίτητο να είναι συµπληρωµένο, προκειµένου να αποθηκευτεί η γραµµή. Αφορά ειδικές περιπτώσεις υγειονοµικών. Επιλέξτε µια από τις ακόλουθες τιµές της λίστας, εφόσον οι υγειονοµικοί που απασχολείτε ανήκουν σε µια από τις συγκεκριµένες κατηγορίες: 12-µηνο Τοκετού Αλλοδαπός Υπότροφος Εκπαιδευτικός.Ε. ΕΣΥ Μόνιµος Ε ΣΥ Ειδικευόµενος/ Αγροτικός Στρατιωτικός Για τα Τµήµατα που διατηρείτε και είναι ενεργά σήµερα (ισχύει για Κλινικές και ιαγνωστικά Κέντρα), είστε υποχρεωµένοι να απασχολείτε Επιστηµονικά Υπεύθυνους. Επιλέξτε «Ναι», σε περίπτωση που ο συγκεκριµένος υγειονοµικός είναι Επιστηµονικά Υπεύθυνος στο Τµήµα του. Στην αντίθετη περίπτωση µη συµπληρώνετε το συγκεκριµένο πεδίο. 12

13 Από Ηµ/νία Απασχ. Έως Ηµ/νία Απασχ. Το πεδίο είναι υποχρεωτικό και συµπληρώνεται αυτόµατα από την εφαρµογή σύµφωνα µε την Περίοδο Αναφοράς στην κεφαλή της ΚΕΣ (Σηµείωση: Σε περίπτωση που προσθέσετε γραµµές και κατόπιν µεταβάλετε την Περίοδο Αναφοράς, τα πεδία Από Ηµ/νία Απασχ. και Έως Ηµ/νία Απασχ. δεν αλλάζουν αυτόµατα από το σύστηµα. Για το λόγο αυτό επιλέξτε πρώτα την Περίοδο Αναφοράς και µετά προσθέστε γραµµές στην ΚΕΣ). Εάν επιθυµείτε να µεταβάλετε την τιµή του συγκεκριµένου πεδίου (για παράδειγµα γιατί ο υγειονοµικός ξεκίνησε να εργάζεται µέσα στο µήνα και όχι από την αρχή του µήνα), συµπληρώστε κατάλληλα την ηµεροµηνία. Το συγκεκριµένο πεδίο λαµβάνει τιµές εντός των ορίων της Περιόδου Αναφοράς, ενώ επιπλέον, δεν µπορεί να είναι µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας στο πεδίο Έως Ηµ/νία Απασχ. Το πεδίο είναι υποχρεωτικό και συµπληρώνεται αυτόµατα από την εφαρµογή σύµφωνα µε την Περίοδο Αναφοράς στην κεφαλή της ΚΕΣ (Σηµείωση: Σε περίπτωση που προσθέσετε γραµµές και κατόπιν µεταβάλετε την Περίοδο Αναφοράς, τα πεδία Από Ηµ/νία Απασχ. και Έως Ηµ/νία Απασχ. δεν αλλάζουν αυτόµατα από το σύστηµα. Για το λόγο αυτό επιλέξτε πρώτα την Περίοδο Αναφοράς και µετά προσθέστε γραµµές στην ΚΕΣ). Εάν επιθυµείτε να µεταβάλετε την τιµή του συγκεκριµένου πεδίου (για παράδειγµα γιατί ο υγειονοµικός σταµάτησε να εργάζεται µέσα στο µήνα), συµπληρώστε κατάλληλα την ηµεροµηνία. Το συγκεκριµένο πεδίο λαµβάνει τιµές εντός των ορίων της Περιόδου Αναφοράς, ενώ επιπλέον, δεν µπορεί να είναι προγενέστερη της ηµεροµηνίας στο πεδίο Από Ηµ/νία Απασχ. Όπως σηµειώθηκε παραπάνω, συσχετίζεται µε τον Α.Μ. ή Α.Μ.Κ.Α. της γραµµής, ανακτάται από τον Ηλεκτρονικό Φάκελο Μητρώου Ασφαλισµένων του ΕΤΑΑ ΤΥ και προτείνεται από το σύστηµα. Σε Νέος Ασφαλ. περίπτωση που θεωρείτε ότι η προτεινόµενη τιµή από το σύστηµα είναι λανθασµένη, µεταβάλετε κατάλληλα την τιµή µε δική σας ευθύνη. Ενηµερώστε σχετικά το συγκεκριµένο υγειονοµικό. Το συγκεκριµένο πεδίο είναι υποχρεωτικό να συµπληρωθεί (Ναι/ Όχι), προκειµένου να αποθηκευτεί η γραµµή. εδοµένου ότι, το συγκεκριµένο πεδίο είναι ένα από τα βασικά πεδία για τον υπολογισµό των εισφορών που πρέπει να αποδοθούν για το συγκεκριµένο υγειονοµικό, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στη µεταβολή της συγκεκριµένης τιµής. Το ΕΤΑΑ-ΤΥ κάνει µια προσπάθεια πλήρης µηχανογράφησης του αρχείου των υγειονοµικών και για το λόγο αυτό ενηµερώστε τους υγειονοµικούς που απασχολείτε να προσέλθουν άµεσα στο ΕΤΑΑ ΤΥ (στην Κεντρική Υπηρεσία ή στις Περιφερειακές Υπηρεσίες), προκειµένου να ενηµερώσουν τον ατοµικό τους φάκελο. 13

14 Όπως σηµειώθηκε παραπάνω, συσχετίζεται µε τον Α.Μ. ή Α.Μ.Κ.Α. της γραµµής, ανακτάται από τον Ηλεκτρονικό Φάκελο Μητρώου Ασφαλισµένων του ΕΤΑΑ ΤΥ και προτείνεται από το σύστηµα. Σε Χρόνος Ασφάλισης περίπτωση που θεωρείτε ότι η προτεινόµενη τιµή από το σύστηµα είναι λανθασµένη, µεταβάλετε κατάλληλα την τιµή µε δική σας ευθύνη. Ενηµερώστε σχετικά το συγκεκριµένο υγειονοµικό. Το συγκεκριµένο πεδίο είναι υποχρεωτικό να συµπληρωθεί (Άνω 5ετίας/ Κάτω 5ετίας), προκειµένου να αποθηκευτεί η γραµµή. εδοµένου ότι, το συγκεκριµένο πεδίο είναι ένα από τα βασικά πεδία για τον υπολογισµό των εισφορών που πρέπει να αποδοθούν για το συγκεκριµένο υγειονοµικό, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στη µεταβολή της συγκεκριµένης τιµής. Το ΕΤΑΑ-ΤΥ κάνει µια προσπάθεια πλήρης µηχανογράφησης του αρχείου των υγειονοµικών και για το λόγο αυτό ενηµερώστε τους υγειονοµικούς που απασχολείτε να προσέλθουν άµεσα στο ΕΤΑΑ ΤΥ (στην Κεντρική Υπηρεσία ή στις Περιφερειακές Υπηρεσίες), προκειµένου να ενηµερώσουν τον ατοµικό τους φάκελο. Όπως σηµειώθηκε παραπάνω, συσχετίζεται µε τον Α.Μ. ή Α.Μ.Κ.Α. της γραµµής, ανακτάται από τον Ηλεκτρονικό Φάκελο Μητρώου Ασφαλισµένων του ΕΤΑΑ ΤΥ και προτείνεται από το σύστηµα. Σε Φορέας Υγ. Περίθαλψης Αποδοχές περίπτωση που θεωρείτε ότι η προτεινόµενη τιµή από το σύστηµα είναι λανθασµένη, µεταβάλετε κατάλληλα την τιµή µε δική σας ευθύνη. Ενηµερώστε σχετικά το συγκεκριµένο υγειονοµικό. Το συγκεκριµένο πεδίο είναι υποχρεωτικό να συµπληρωθεί (Τ.Σ.Α.Υ. Κλάδος Περίθαλψης/ Άλλος Φορέας), προκειµένου να αποθηκευτεί η γραµµή. εδοµένου ότι, το συγκεκριµένο πεδίο είναι ένα από τα βασικά πεδία για τον υπολογισµό των εισφορών που πρέπει να αποδοθούν για το συγκεκριµένο υγειονοµικό, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στη µεταβολή της συγκεκριµένης τιµής. Το ΕΤΑΑ-ΤΥ κάνει µια προσπάθεια πλήρης µηχανογράφησης του αρχείου των υγειονοµικών και για το λόγο αυτό ενηµερώστε τους υγειονοµικούς που απασχολείτε να προσέλθουν άµεσα στο ΕΤΑΑ ΤΥ (στην Κεντρική Υπηρεσία ή στις Περιφερειακές Υπηρεσίες), προκειµένου να ενηµερώσουν τον ατοµικό τους φάκελο. Το συγκεκριµένο πεδίο είναι υποχρεωτικό να συµπληρωθεί, προκειµένου να αποθηκευτεί η γραµµή. Οι αποδοχές που συµπληρώνονται σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είναι µόνο οι ακαθάριστες αποδοχές επί των οποίων γίνεται παρακράτηση εισφορών(ν 2084/92, άρθρο 28). Κατά συνέπεια, εάν εργάστηκε ολόκληρο το µήνα, συµπληρώνετε τις ακαθάριστες αποδοχές του µήνα, ενώ εάν εργάστηκε για µικρότερο χρονικό διάστηµα συµπληρώνετε τις ακαθάριστες αποδοχές που δικαιούται για το συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Το συγκεκριµένο αριθµητικό δέχεται µέχρι 2 δεκαδικά ψηφία. 14

15 εύτερη Έµµισθη Θέση Σε περίπτωση που κάποιος υγειονοµικός κατέχει διπλή έµµισθη θέση, είναι απαραίτητο να αναφέρεται στην κατάσταση ο Εργοδότης µε τις µεγαλύτερες αποδοχές και από τον οποίο αποδίδονται οι εισφορές ασφαλισµένου. Αφού επιλέξετε το checkbox, πληκτρολογήστε µέρος της Επωνυµίας ή το Α.Φ.Μ. του δεύτερου Εργοδότη και επιλέξτε από τις προτεινόµενες τιµές της λίστας της εφαρµογής τον Εργοδότη. εν υπάρχει δυνατότητα να καταχωρηθεί Επωνυµία µε ελεύθερο κείµενο. Αφορά τις εισφορές του ασφαλισµένου για την σύνταξη, όπως αυτές ορίζονται από τον νόµο. Υπολογίζεται αυτόµατα από το σύστηµα αφού επιλέξετε το εικονίδιο του 1.Εισ. Ασφ/νων- Σύνταξη 2.Εργοδοτική- Σύνταξη 3. Εισ. Ασφ/νων- Περίθαλψη Υπολογιστή Εισφορών και δεν µπορείτε να εισάγετε ή να µεταβάλετε την τιµή (Εκτός και αν έχει επιλεχθεί τύπος κατάστασης 07 - Αναδροµικά Εισφορών. Σε αυτή την περίπτωση πληκτρολογείτε την κατάλληλη τιµή στο συγκεκριµένο πεδίο). Το πεδίο είναι αριθµητικό µε 2 δεκαδικά ψηφία. Αφορά τις εισφορές του εργοδότη για την σύνταξη, όπως αυτές ορίζονται από τον νόµο. Υπολογίζεται αυτόµατα από το σύστηµα αφού επιλέξετε το εικονίδιο του Υπολογιστή Εισφορών και δεν µπορείτε να εισάγετε ή να µεταβάλετε την τιµή (Εκτός και αν έχει επιλεχθεί τύπος κατάστασης 07 - Αναδροµικά Εισφορών. Σε αυτή την περίπτωση πληκτρολογείτε την κατάλληλη τιµή στο συγκεκριµένο πεδίο). Το πεδίο είναι αριθµητικό µε 2 δεκαδικά ψηφία. Αφορά τις εισφορές του ασφαλισµένου για την περίθαλψη, όπως αυτές ορίζονται από τον νόµο. Υπολογίζεται αυτόµατα από το σύστηµα αφού επιλέξετε το εικονίδιο του Υπολογιστή Εισφορών και δεν µπορείτε να εισάγετε ή να µεταβάλετε την τιµή (Εκτός και αν έχει επιλεχθεί τύπος κατάστασης 07 - Αναδροµικά Εισφορών. Σε αυτή την περίπτωση πληκτρολογείτε την κατάλληλη τιµή στο συγκεκριµένο πεδίο). Το πεδίο είναι αριθµητικό µε 2 δεκαδικά ψηφία. 15

16 Αφορά τις εισφορές του εργοδότη για την περίθαλψη, όπως αυτές ορίζονται από τον νόµο. Υπολογίζεται αυτόµατα από το σύστηµα αφού επιλέξετε το εικονίδιο του 4. Εργοδοτική- Περίθαλψη 5. Στέγη Υγ/κων 6.Εισφ. Ασφ/νων- Πρόνοια Σύνολο Παρατηρήσεις Υπολογιστή Εισφορών και δεν µπορείτε να εισάγετε ή να µεταβάλετε την τιµή (Εκτός και αν έχει επιλεχθεί τύπος κατάστασης 07 - Αναδροµικά Εισφορών. Σε αυτή την περίπτωση πληκτρολογείτε την κατάλληλη τιµή στο συγκεκριµένο πεδίο). Το πεδίο είναι αριθµητικό µε 2 δεκαδικά ψηφία. Αφορά τις εισφορές της στέγης υγειονοµικών, όπως αυτές ορίζονται από τον νόµο. Υπολογίζεται αυτόµατα από το σύστηµα αφού επιλέξετε το εικονίδιο του Υπολογιστή Εισφορών και δεν µπορείτε να εισάγετε ή να µεταβάλετε την τιµή (Εκτός και αν έχει επιλεχθεί τύπος κατάστασης 07 - Αναδροµικά Εισφορών. Σε αυτή την περίπτωση πληκτρολογείτε την κατάλληλη τιµή στο συγκεκριµένο πεδίο). Το πεδίο είναι αριθµητικό µε 2 δεκαδικά ψηφία. Αφορά τις εισφορές του ασφαλισµένου για την πρόνοια, όπως αυτές ορίζονται από τον νόµο. Υπολογίζεται αυτόµατα από το σύστηµα αφού επιλέξετε το εικονίδιο του Υπολογιστή Εισφορών και δεν µπορείτε να εισάγετε ή να µεταβάλετε την τιµή (Εκτός και αν έχει επιλεχθεί τύπος κατάστασης 07 - Αναδροµικά Εισφορών. Σε αυτή την περίπτωση πληκτρολογείτε την κατάλληλη τιµή στο συγκεκριµένο πεδίο). Το πεδίο είναι αριθµητικό µε 2 δεκαδικά ψηφία. Υπολογίζεται αυτόµατα από το σύστηµα και είναι το άθροισµα των εισφορών ανά γραµµή. εν µπορείτε να εισάγετε ή να µεταβάλετε την τιµή. Το πεδίο είναι αριθµητικό µε 2 δεκαδικά ψηφία. Συµπληρώστε οποιαδήποτε παρατήρηση θεωρείτε χρήσιµη για την επεξεργασία της ΚΕΣ. 16

17 3.3 Καταχώρηση ΚΕΣ µε Φόρτωση Αρχείου Για να συµπληρώσετε, και στη συνέχεια να υποβάλλετε, µία νέα κατάσταση ΚΕΣ µε τη διαδικασία της Φόρτωσης Αρχείου επιλέξτε το κουµπί στην αρχική οθόνη της εφαρµογής. Εµφανίζεται η ακόλουθη οθόνη (εικόνα 5): Εικόνα 5. Παράθυρο Φόρτωσης Αρχείου Στη συνέχεια πρέπει να αναζητήσετε το αρχείο υποβολής ΚΕΣ επιλέγοντας το κουµπί «Browse». Αφού επιλεχθεί το αρχείο, θα συµπληρωθεί και το αντίστοιχο πεδίο «Επιλογή αρχείου για µεταφορά». Επιλέξτε το κουµπί «Αποστολή», εφόσον είστε έτοιµοι να στείλετε το ηλεκτρονικό αρχείο ΚΕΣ. Ο µηχανισµός φόρτωσης του αρχείου επεξεργάζεται το αρχείο ως προς την αρτιότητά του. Σε περίπτωση που εντοπίσει λάθη ως προς τη συµπλήρωση των σταθερών και υποχρεωτικών σηµείων της φόρµας (για παράδειγµα δεν έχει συµπληρωθεί ο Α.Μ. Εργοδότη ή δεν έχει επιλεχθεί η Εργασιακή Σχέση του ασφαλισµένου), εµφανίζει στο παράθυρο φόρτωσης του αρχείου σχετικά µηνύµατα που υποδεικνύουν τα λάθη στη συµπλήρωση του αρχείου, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα: Εικόνα 6. Αποτελέσµατα Επεξεργασίας από τη Φόρτωση Αρχείου Τα λάθη που εντοπίζονται θεωρούνται σοβαρά σφάλµατα και δεν επιτρέπουν να ολοκληρωθεί η διαδικασία φόρτωσης του αρχείου µέχρι να αποκατασταθούν. Για το λόγο αυτό διορθώστε τα λάθη που σας υποδεικνύονται και επαναλάβετε τη διαδικασία φόρτωσης του αρχείου. 17

18 Σε περίπτωση που το αρχείο είναι άρτιο και έχει συµπληρωθεί σωστά, µόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία φόρτωσης του αρχείου θα δείτε στη λίστα αποτελεσµάτων «Υποβληθείσες ΚΕΣ» να εµφανίζεται αποθηκευµένη η συγκεκριµένη ΚΕΣ, όπως φαίνεται στην εικόνα 7. Ουσιαστικά η ΚΕΣ αποθηκεύεται προσωρινά και είναι σε κατάσταση «Εκκρεµής» µέχρι να υποβληθεί. Εικόνα 7. Επιτυχής Φόρτωση Αρχείου ΚΕΣ Επιλέξτε τη συγκεκριµένη ΚΕΣ, προκειµένου να εµφανιστούν αναλυτικά τα στοιχεία της και να δείτε εάν υπάρχουν περαιτέρω λάθη τυπικής µορφής που πρέπει να επεξεργαστείτε και να διορθώσετε. Όπως και στη διαδικασία συµπλήρωσης φόρµας, έτσι και εδώ, θα πρέπει να αποκατασταθούν τα λάθη τυπικής µορφής προκειµένου να ενεργοποιηθεί το κουµπί «Υποβολή» και τελικά να υποβάλλετε την ΚΕΣ στο ηλεκτρονικό σύστηµα. Σηµειώνεται ότι, υπάρχει περίπτωση να µεσολαβήσει ένας µικρός χρόνος καθυστέρησης για την ολοκλήρωση της διαδικασίας φόρτωσης του αρχείου, ανάλογα µε το µέγεθος του αρχείου προς αποστολή και τη σύνδεσή σας. Για το λόγο αυτό περιµένετε µέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Προετοιµασία Αρχείου Υπόδειγµα ΚΕΣ Για να υποβάλλετε την κατάσταση ΚΕΣ µέσω της διαδικασίας Φόρτωσης Αρχείου (Upload), θα πρέπει να δηµιουργήσετε το αρχείο µε συγκεκριµένες προδιαγραφές, οι οποίες και επισηµαίνονται στη συνέχεια. Το συγκεκριµένο αρχείο θα µπορούσε να εξάγεται απευθείας από το πρόγραµµα µισθοδοσίας σας, εφόσον δώσετε στον προµηθευτή σας τις απαραίτητες προδιαγραφές. Για να είναι έγκυρο το αρχείο ΚΕΣ θα πρέπει να πληρούνται τα παρακάτω: 1. Να χρησιµοποιηθεί το αρχείο excel Υπόδειγµα ΚΕΣ για Ηλεκτρονική Υποβολή, το οποίο βρίσκεται αναρτηµένο στο web site στην επιλογή Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. 18

19 2. Η διαδικασία φόρτωσης αρχείου δέχεται µόνο το συγκεκριµένο αρχείο excel, το οποίο και δε θα πρέπει να µεταβάλλετε ως προς τη γραµµογράφησή του (για παράδειγµα να προσθέσετε επιπλέον στήλες ή να διαγράψετε κάποια από τις ήδη υπάρχουσες στήλες κ.λπ.) 3. Τα στοιχεία που πρέπει να συµπληρωθούν στο αρχείο είναι οι γραµµές 2 3 & 5-7, οι οποίες αντιστοιχούν στην κεφαλή της ΚΕΣ, και οι στήλες A Q ξεκινώντας από τη γραµµή 14, οι οποίες αντιστοιχούν στις αναλυτικές εγγραφές για τους ασφαλισµένους υγειονοµικούς. Για την ορθή συµπλήρωση των γραµµών 2-3 & 5-7, απαιτούνται υποχρεωτικά τα πεδία Α.Μ. Εργοδότη, Περίοδος Αναφοράς (Μήνας/ Έτος), Τύπος Κατάστασης και Κωδικός Αρχικής Υποβολής (µόνο εφόσον υποβάλλετε ΚΕΣ τύπου 05-08). Για τη ορθή συµπλήρωση των στηλών A- Q του αρχείου ΚΕΣ, απαιτούνται υποχρεωτικά πεδία είναι Α.Μ. ή Α.Μ.Κ.Α., Εργασιακή Σχέση, Από Ηµ/νία Απασχόλ., Έως Ηµ/νία Απασχόλ., Νέος Ασφαλισµένος, Χρόνος Ασφάλισης, Φορέας Υγ. Περίθαλψης, Αποδοχές. Τα πεδία Επώνυµο, Όνοµα και Έναρξη Υποχρεώσεων, δεν είναι υποχρεωτικά, αλλά εάν δε συµπληρωθούν, ανακτώνται από τον Ηλεκτρονικό Φάκελο Ασφαλισµένων κατά τη φόρτωση του αρχείου. Τα υπόλοιπα πεδία επίσης δεν είναι υποχρεωτικά, οπότε συµπληρώνονται εφόσον συντρέχουν οι συνθήκες (για παράδειγµα εφόσον ο υγειονοµικός είναι Επιστηµονικά Υπεύθυνος). Επίσης, προαιρετικά µπορείτε να συµπληρώστε τις παρατηρήσεις σας στη στήλη AJ. Προσοχή, όσα πεδία επισηµαίνονται µε έντονη γραφή (όπως Τύπος Κατάστασης, Εργασιακή Σχέση, Ειδική Κατηγορία κ.λπ.) για τη συµπλήρωσή τους θα επιλέγετε µια από τις τιµές της λίστας, όπως για παράδειγµα στη στήλη Εργασιακή Σχέση 4. Για τους τύπους των καταστάσεων & 08, οι στήλες R έως AI δεν συµπληρώνονται. Οι συγκεκριµένες στήλες συµπληρώνονται µόνο για τον τύπο κατάστασης «07 Αναδροµικά Εισφορών». 3.4 Υποβολή ΚΕΣ Αφού ολοκληρώσετε την καταχώρηση (είτε µε τη διαδικασία της Συµπλήρωσης Φόρµας είτε µε τη διαδικασία Φόρτωσης Αρχείου) των µισθολογικών στοιχείων για το πλήθος των υγειονοµικών που απασχολείτε και γενικότερα συµπληρώσετε όλα τα απαραίτητα στοιχεία στην ηλεκτρονική φόρµα ΚΕΣ, επιλέξτε το κουµπί της «Υποβολή» για να υποβάλετε ηλεκτρονικά την κατάσταση ΚΕΣ. Πριν πραγµατοποιήσετε την υποβολή της ΚΕΣ προτείνεται να κάνετε ένα τελευταίο έλεγχο στα στοιχεία της. 19

20 ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Μετά την ΥΠΟΒΟΛΗ µιας ΚΕΣ δεν µπορείτε να πραγµατοποιήσετε καµία µεταβολή στα στοιχεία της ΚΕΣ. Σε περίπτωση που διαπιστώσετε κάποιο λάθος (για παράδειγµα δηλώσατε έναν υγειονοµικό, ο οποίος έχει αποχωρήσει), εφόσον έχετε υποβάλλει την ΚΕΣ, θα πρέπει αρχικά να εξοφλήσετε τη συγκεκριµένη ΚΕΣ (έστω και αν είναι λανθασµένη) µε της προβλεπόµενες διαδικασίες (µέσω Τράπεζας) και κατόπιν να υποβάλλετε σε CD ιορθωτική Κατάσταση στην Κεντρική Υπηρεσία (ή στις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Ταµείου) το συντοµότερο. είτε στο Παράρτηµα Β του παρόντος εγγράφου τη διαδικασία για την υποβολή ιορθωτικής Κατάστασης. Για να µπορέσετε να προχωρήστε στην Υποβολή µιας ΚΕΣ, θα πρέπει προηγουµένως να έχετε ολοκληρώσει την ενέργεια της Αποθήκευσης επιτυχώς. Κατά την «Αποθήκευση» γίνεται αυτόµατα και έλεγχος λαθών ουσιαστικής µορφής, ουσιαστικά ελέγχεται εάν υπάρχουν λάθη ορθότητας και πληρότητας στα δηλούµενα στοιχεία της ΚΕΣ. Σε περίπτωση που εντοπιστούν λάθη ουσιαστικής µορφής, η ΚΕΣ µπορεί να αποθηκευτεί αλλά δε µπορεί να υποβληθεί. Ουσιαστικά, εάν δε διορθωθούν οι συγκεκριµένοι τύποι λαθών, το κουµπί «Υποβολή» δεν ενεργοποιείται. είτε αναλυτικά την κατάταξη των διαγνωστικών µηνυµάτων του ηλεκτρονικού συστήµατος στην παράγραφο 7 «Τύποι ιαγνωστικών Μηνυµάτων». Εικόνα 2. ιαγνωστικά Μηνύµατα Ουσιαστικής Μορφής 20

21 Τα διαγνωστικά µηνύµατα εµφανίζονται στο κάτω µέρος των αναλυτικών εγγραφών των στοιχείων των ασφαλισµένων, ενώ η περιοχή εµφάνισής τους επισηµαίνεται µε κίτρινο χρωµατισµό. Τα πεδία ή οι γραµµές στις οποίες εντοπίζονται τα συγκεκριµένα τύπου λάθη επισηµαίνονται επίσης µε κίτρινο χρωµατισµό στην ηλεκτρονική φόρµα. Προκειµένου να αποκαταστήσετε τα λάθη, επιλέξτε «Επεξεργασία» για να µεταβάλετε τα στοιχεία που υποδεικνύονται από το σύστηµα. Αφού πραγµατοποιήσετε τις απαραίτητες αλλαγές, επιλέξτε το κουµπί «Αποθήκευση» για να αποθηκεύσετε τις µεταβολές. Θα παρατηρήσετε ότι, όσο βρίσκεστε σε κατάσταση «Επεξεργασίας», τα µηνύµατα αποκρύπτονται από το κάτω µέρος της φόρµας και εµφανίζονται εάν αφήσετε το δείκτη του ποντικού (on mouse over) πάνω σε κάθε πεδίο ή γραµµή που έχει επισηµανθεί µε κίτρινο χρωµατισµό. Κάθε φορά που επιλέγετε «Αποθήκευση», ελέγξτε ξανά τα διαγνωστικά µηνύµατα και επαναλάβετε τις παραπάνω ενέργειες µέχρι να αποκατασταθούν τα λάθη και να ενεργοποιηθεί το κουµπί (Εικόνα 3. ΚΕΣ έτοιµη να Υποβληθεί). Εικόνα 3. ΚΕΣ έτοιµη να Υποβληθεί Σε περίπτωση που εξακολουθούν να υπάρχουν διαγνωστικά µηνύµατα, ενώ έχει ενεργοποιηθεί το κουµπί της «Υποβολής», µπορείτε να υποβάλετε την κατάσταση ΚΕΣ, παρόλο που κάποιες ενδείξεις διαγνωστικών µηνυµάτων παραµένουν. Κάτι τέτοιο µπορεί για παράδειγµα να συµβεί σε περίπτωση που µεταβάλλατε τα ασφαλιστικά στοιχεία σε κάποιους ασφαλισµένους σε σχέση µε τα προτεινόµενα από την εφαρµογή (Νέος Ασφαλισµένος, Χρόνος Ασφάλισης, Φορέας Υγειονοµικής Περίθαλψης), τα οποία ανακτώνται από τον Ηλεκτρονικό Φάκελο του Μητρώου Ασφαλισµένων του ΕΤΑΑ ΤΥ. Σε αυτή την περίπτωση όµως θα πρέπει να ενηµερώσετε τους εργαζοµένους σας να προσέλθουν στην υπηρεσία µας για επικαιροποίηση το συντοµότερο δυνατό, όπως επισηµαίνεται στην ενότητα 5 «Επικαιροποίηση Ασφαλισµένων» του παρόντος εγχειριδίου. 21

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.. Κοινών Επιχειρήσεων

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.. Κοινών Επιχειρήσεων ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.. Κοινών Επιχειρήσεων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΗΛΩΣΕΩΝ Α. Π.. ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 3 Οδηγός Εισόδου στην Ηλεκτρονική Υποβολή ΑΠ 5 ιαχείριση Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ προς ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ & ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ για τις νέες ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του ΕΤΑΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ προς ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ & ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ για τις νέες ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του ΕΤΑΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ προς ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ & ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ για τις νέες ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του ΕΤΑΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ Για να αποκτήσει ένας Εργοδότης & Πάροχος Υγείας τη δυνατότητα να κάνει χρήση των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ προς ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ & ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ για τις νέες ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του ΕΤΑΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ προς ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ & ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ για τις νέες ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του ΕΤΑΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ προς ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ & ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ για τις νέες ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του ΕΤΑΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ Για να αποκτήσει ένας Εργοδότης & Πάροχος Υγείας τη δυνατότητα να κάνει χρήση των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ προς ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ για τις νέες ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του ΕΤΑΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ προς ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ για τις νέες ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του ΕΤΑΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ προς ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ για τις νέες ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του ΕΤΑΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ Για να αποκτήσει ένας Συμβεβλημένος Ιατρός & Ασφαλισμένος τη δυνατότητα να κάνει χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ προς ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ για τις νέες ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του ΕΤΑΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ προς ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ για τις νέες ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του ΕΤΑΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ προς ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ για τις νέες ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του ΕΤΑΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ Για να αποκτήσει ένας Συμβεβλημένος Ιατρός & Ασφαλισμένος τη δυνατότητα να κάνει χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 3) Μέθοδος Υποβολής: Συμπλήρωση Φόρμας 3.α) Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 2.β) Αντιγραφή από προηγούμενη περίοδο 3) Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΙΦ ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟΙ Κ

Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΙΦ ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟΙ Κ Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Συµβεβληµένους Ιατρούς & Φυσιοθεραπευτές ( ΑΣΙΦ) ΕΤΑΑ-ΤΥ Τελευταία Αναθεώρηση: 13 Φεβρουαρίου 2012 Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ VLT ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Δεκέμβριος 2014 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Αξιόγραφων

Διαχείριση Αξιόγραφων Διαχείριση Αξιόγραφων 1 Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Διαχείρισης Αξιόγραφων στην εφαρμογή extra Λογιστική Διαχείριση. Παρακάτω προτείνεται μια

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός και αποστολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης

Υπολογισμός και αποστολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης Υπολογισμός και αποστολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας υπολογισμού και αυτόματης υποβολής της Αναλυτικής Περιοδικής

Διαβάστε περισσότερα

Alpha Web Banking Εργαλείο δηµιουργίας αρχείων. Οδηγίες χρήσεως

Alpha Web Banking Εργαλείο δηµιουργίας αρχείων. Οδηγίες χρήσεως Alpha Web Banking Εργαλείο δηµιουργίας αρχείων Οδηγίες χρήσεως ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σκοπός και δυνατότητες του εργαλείου...2 2. Είδη αρχείων που υποστηρίζει το εργαλείο...2 3. Εγκατάσταση...3

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 1 Περιεχόµενα 1. ΓΕΝΙΚΑ... 3 2. Εγγραφή στο Πληροφοριακό Σύστηµα... 3 3. Είσοδος στο σύστηµα... 5 4. Υποβολή πρότασης... 6 5. Ολοκλήρωση ηλεκτρονικής υποβολής... 10 6. On

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΕ ONLINE 2012 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΕΕ ONLINE 2012 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΑΕΕ ONLINE 2012 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ONLINE ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 2012... 3 1. Διαδικασία Εγγραφής και Πρόσβασης... 3 1.1 Διαδικασία απόκτησης κωδικού πρόσβασης... 3 1.2 Διαδικασία υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

Είσοδος στην εφαρμογή

Είσοδος στην εφαρμογή Είσοδος στην εφαρμογή Για να πραγματοποιηθεί είσοδος στο σύστημα, ο/η ιατρός πρέπει να έχει πραγματοποιήσει αρχικά συναλλαγή με το σύστημα πιστοποίησης των στοιχείων του/της και να έχει παραλάβει μοναδικό

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήστη Φάση 2: Αρχική Καταχώρηση Συµβάσεων

Εγχειρίδιο Χρήστη Φάση 2: Αρχική Καταχώρηση Συµβάσεων ΦΟΡΕΑΣ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΡΓΟ: «Υλοποίηση Πληροφοριακού συστήµατος για την Υποστήριξη του Έργου ιαχείρισης των ηµοσίων Ι.Ε.Κ.» Εγχειρίδιο Χρήστη Φάση 2: Αρχική Καταχώρηση Συµβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Ηλεκτρονικής Υποβολής Ονοµαστικών Παραστατικών από Ασφαλισµένους ΕΤΑΑ-ΤΥ Τελευταία Αναθεώρηση: 2 Μαρτίου 2012

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Ηλεκτρονικής Υποβολής Ονοµαστικών Παραστατικών από Ασφαλισµένους ΕΤΑΑ-ΤΥ Τελευταία Αναθεώρηση: 2 Μαρτίου 2012 Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Ηλεκτρονικής Υποβολής Ονοµαστικών Παραστατικών από Ασφαλισµένους ΕΤΑΑ-ΤΥ Τελευταία Αναθεώρηση: 2 Μαρτίου 2012 Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 2 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9 Οδηγίες Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων 1. Αρχική οθόνη... 3 2. Αρχική Οθόνη Πιστοποιημένου Χρήστη... 4 2.1. Οριστικοποίηση της Περιουσιακής Εικόνας... 5 2.2. Καρτέλες

Διαβάστε περισσότερα

Απλά, γρήγορα, σωστά ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Απλά, γρήγορα, σωστά ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 26-2-2010 Κεντρική σελίδα επιλογής εταιρείας και προϊόντων Εµφάνιση λίστας µε αποθηκευµένες αιτήσεις ή προσφορές Αλλαγή του username και password και άλλων στοιχείων Είσοδος

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση 5.12.1.0 15/09/2014. Νέα λειτουργικότητα - Βελτιώσεις

Έκδοση 5.12.1.0 15/09/2014. Νέα λειτουργικότητα - Βελτιώσεις Έκδοση 5.12.1.0 15/09/2014 Η έκδοση 5.12.1.0, περιλαμβάνει : Νέα λειτουργικότητα Βελτιώσεις Δήλωση εργοδότη για λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου ή έργου (Ε7) xml αρχείο Δήλωση εργοδότη για λήξη σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ηλεκτρονικής Υποβολής Προτάσεων

Οδηγίες Ηλεκτρονικής Υποβολής Προτάσεων ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ» «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Είσοδος στην εφαρμογή

Είσοδος στην εφαρμογή Είσοδος στην εφαρμογή Για να πραγματοποιηθεί είσοδος στο σύστημα, ο/η φαρμακοποιός πρέπει να έχει πραγματοποιήσει αρχικά συναλλαγή με το σύστημα πιστοποίησης των στοιχείων του/της και να έχει παραλάβει

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο διαχείρισης χρηστών και λιστών διανομής για τον Υπεύθυνο Φορέα του Δικτύου "Σύζευξις" -1-

Εγχειρίδιο διαχείρισης χρηστών και λιστών διανομής για τον Υπεύθυνο Φορέα του Δικτύου Σύζευξις -1- -1- 1 Διαχείριση Χρηστών...3 1.1 Υπηρεσίες...5 1.1.1 Δημιουργία νέου χρήστη...6 1.1.2 Αναζήτηση χρήστη...7 1.1.2 Επεξεργασία στοιχείων χρήστη...8 1.1.3 Δημιουργία /Επεξεργασία mailbox plan...10 1.1.4 Ενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Τμήμα Στατιστικών & Οικονομετρικών Εφαρμογών DIREQT

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Τμήμα Στατιστικών & Οικονομετρικών Εφαρμογών DIREQT ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τμήμα Στατιστικών & Οικονομετρικών Εφαρμογών DIREQT ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Υποσύστημα Διαχείρισης Ερευνών - Ερωτηματολογίων Εγχειρίδιο Χρήσης Νοέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011 Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011 Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 2 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΥ... 6 3 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συμπλήρωσης της Έκθεσης Ολοκλήρωσης

Οδηγίες Συμπλήρωσης της Έκθεσης Ολοκλήρωσης -0 Οδηγίες Συμπλήρωσης της Έκθεσης Ολοκλήρωσης H διαδικασία συνοπτικά Κάθε επιχείρηση της οποίας η πρόταση βρίσκεται σε κατάσταση «Σε υλοποίηση», έχει το δικαίωμα να υποβάλει ηλεκτρονικά Έκθεση ολοκλήρωσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ «Ηλεκτρονική Υποβολή & Παρακολούθηση της Ενοποιημένης Αίτησης σχετικά με τη Νηολόγηση Πλοίου στην Ελληνική Σημαία

Διαβάστε περισσότερα

Εκτυπώσεις -> Ενσωματωμένες -> Νέες Μισθολογικές Εκτυπώσεις -> Νέα Μηνιαία Κατάσταση (3 γραμμές) Α3 (Οριζόντια) Α/Α 1037

Εκτυπώσεις -> Ενσωματωμένες -> Νέες Μισθολογικές Εκτυπώσεις -> Νέα Μηνιαία Κατάσταση (3 γραμμές) Α3 (Οριζόντια) Α/Α 1037 Εκτυπώσεις -> Ενσωματωμένες -> Νέες Μισθολογικές Εκτυπώσεις -> Νέα Μηνιαία Κατάσταση (3 γραμμές) Α3 (Οριζόντια) Α/Α 1037 Πρόκειται για εκτύπωση που απεικονίζει μία ή περισσότερες μισθοδοσίες μηνός, είτε

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Ναυτίλος. Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Πανεπιστημίου Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Ναυτίλος. Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Πανεπιστημίου Αιγαίου Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ναυτίλος Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Πανεπιστημίου Αιγαίου Εγχειρίδιο Χρήσης για τον υποψήφιο Έκδοση 1.4.1 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγικά... 3 2. Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επαγγελματιών Εταιρίας

Διαχείριση Επαγγελματιών Εταιρίας Διαχείριση Επαγγελματιών Εταιρίας Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Διαχείρισης Ελεύθερων Επαγγελματιών Εταιρίας. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010 Μ.Ο.Δ..ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Α.Ε. 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εγγραφή στο σύστημα...3 2.

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 51 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Ημερομηνία 10 Φεβρουαρίου 2015 Έκδοση 1.3

Σελίδα 1 από 51 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Ημερομηνία 10 Φεβρουαρίου 2015 Έκδοση 1.3 Σελίδα 1 από 51 2015 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Είδος Εγγράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΜΥΦ Ημερομηνία 10 Φεβρουαρίου 2015 Έκδοση 1.3 Σελίδα 2 από 51 Περιεχόμενα 1.0 Αυθεντικοποίηση χρηστών... 4 2.0

Διαβάστε περισσότερα

Όνομα χρήστη : Εμπορικό όνομα πρακτορείου. Ασφαλιστικές εταιρείες στις οποίες έχετε πρόσβαση (δημιουργούνται από χρήστη επιπέδου «Διοίκηση»)

Όνομα χρήστη : Εμπορικό όνομα πρακτορείου. Ασφαλιστικές εταιρείες στις οποίες έχετε πρόσβαση (δημιουργούνται από χρήστη επιπέδου «Διοίκηση») 1-12-2015 Κεντρική σελίδα επιλογής εταιρείας και προϊόντων Αρχείο με αποθηκευμένες αιτήσεις, τιμολογήσεις, συμβόλαια, προ-συμβόλαια, εντολές πληρωμής, κλπ. Αλλαγή κωδικών πρόσβασης και ρυθμίσεων Επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 1. Στην αρχική σελίδα (Εικόνα 1), το σύστημα ONLINE σας ενημερώνει για τις εξής εκκρεμότητες που είναι πιθανόν να έχετε: Εικόνα 1 Α) Δήλωση Συνέχισης

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης. Σταδίου 5, 10562 Σύνταγμα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης. Σταδίου 5, 10562 Σύνταγμα Σύστημα Διαχείρισης Εκπαίδευσης Εγχειρίδιο Χρήσης Εκπαιδευόμενου Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Σταδίου 5, 10562 Σύνταγμα τηλ.: 210-3689381, 210-3689354 fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΗ 3.0 Δεκέμβιος 2014 1 Περιεχόμενα 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΦΟΡΕΑ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ / ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΦΟΡΕΑ.... 3 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΡΗΣΤΗ... 3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΜΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΜΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΜΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 1 Περιεχόµενα 1. ΓΕΝΙΚΑ... 3 2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΜΑΣ... 3 α. Ανάκτηση (downloading) της ηλεκτρονικής φόρµας και αποθήκευση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής. Διαχειριστής Ιδρύματος

Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής. Διαχειριστής Ιδρύματος Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής Διαχειριστής Ιδρύματος 1 Δημιουργία λογαριασμού και Είσοδος στο σύστημα Για να εγγραφείτε στο Πληροφοριακό Σύστημα «Απέλλα» ως Διαχειριστής Ιδρύματος θα πρέπει να δημιουργήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 1. Στην αρχική σελίδα (Εικόνα 1), το σύστημα ONLINE σας ενημερώνει για τις εξής εκκρεμότητες που είναι πιθανόν να έχετε: Εικόνα 1 Α) Δήλωση Συνέχισης

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Παρεχόμενες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... 2 2 Απόκτηση Κωδικού Πρόσβασης... 3 3 Πλοήγηση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες...

Περιεχόμενα. 1 Παρεχόμενες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... 2 2 Απόκτηση Κωδικού Πρόσβασης... 3 3 Πλοήγηση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... Περιεχόμενα 1 Παρεχόμενες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... 2 2 Απόκτηση Κωδικού Πρόσβασης... 3 3 Πλοήγηση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... 6 1 Παρεχόμενες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μέσω της διαδικτυακής πύλης του

Διαβάστε περισσότερα

Alpha Web Banking Εργαλείο δηµιουργίας αρχείων Οδηγίες χρήσεως Αθήνα, Ιούλιος 2014

Alpha Web Banking Εργαλείο δηµιουργίας αρχείων Οδηγίες χρήσεως Αθήνα, Ιούλιος 2014 Alpha Web Banking Εργαλείο δηµιουργίας αρχείων Οδηγίες χρήσεως Αθήνα, Ιούλιος 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σκοπός και δυνατότητες του εργαλείου... 3 2. Είδη αρχείων που υποστηρίζει το εργαλείο... 3 3. Εγκατάσταση...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ. Πρόγραμμα Διαχείρισης Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ. Πρόγραμμα Διαχείρισης Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ Πρόγραμμα Διαχείρισης Α.Π.Δ. Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εγκατάσταση του προγράμματος 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Οδηγίες χρήσης προγράμματος με παράδειγμα 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Αντιγραφή Α.Π.Δ. προηγούμενης περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Εγχειρίδιο Εφαρµογής Γραµµατειών Περιεχόμενα Πίνακας Εικόνων...3 1. Είσοδος στο σύστημα...5 2. Στοιχεία Γραμματείας...9 3. Μεταπτυχιακά Προγράμματα...

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Σύντομη περιγραφή 5 Για να ξεκινήσετε 6 Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Οι οθόνες του προγράμματος 8 Αρχική οθόνη 8 Στοιχεία ασθενή 9 Εργασίες - Ραντεβού 10 Εικόνες 11 Ημερολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΥΦ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Ημερομηνία 14 Ιανουαρίου 2014 Έκδοση 1.1

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΥΦ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Ημερομηνία 14 Ιανουαρίου 2014 Έκδοση 1.1 2014 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Είδος Εγγράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΜΥΦ Ημερομηνία 14 Ιανουαρίου 2014 Έκδοση 1.1 Περιεχόμενα 1.0 Αυθεντικοποίηση χρηστών... 4 2.0 Αρχική Οθόνη... 6 1.1 Αλλαγή...

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβίβαση Δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης Εγχειρίδιο Εφαρμογής (SUD)

Μεταβίβαση Δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης Εγχειρίδιο Εφαρμογής (SUD) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1 (18) Εγχειρίδιο ς (SUD) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2 (18) Copyright 2013 - Με επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή... 3 1.1 Σκοπός... 3 Έκταση... 3 1.3 Ορισμοί, ακρώνυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ 1. Γενικά ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ Η ηλεκτρονική υποβολή των ισοζυγίων κρέατος πραγματοποιείται μέσα από το λογισμικό Άρτεμις του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μεταβιβάσεις Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης Ver

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μεταβιβάσεις Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης Ver ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Μεταβιβάσεις Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης 2016 Ver 25052016 Περιεχόμενα 1.ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 2.ΜΕΝΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ... 4 2.1.1.Αναζήτηση Αίτησης / Αρχική Οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ Μ.Ο.Δ..ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Α.Ε. 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εγγραφή στο σύστημα...3

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Ν.4093/2012

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Ν.4093/2012 Μητρώο Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου (Απογραφή) https://apografi.gov.gr/hr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 2 2. Είσοδος στις εφαρμογές... 2 3. Επικαιροποίηση και επιβεβαίωση στοιχείων... 2 4. Αποδέσμευση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Οργανισμού

Πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Οργανισμού Πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Οργανισμού 1. Οδηγείστε στην Διαδικτυακή Πύλη του Οργανισμού (http://www.eof.gr) μέσω του διαθέσιμου προγράμματος πλοήγησης, του υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9 Οδηγίες Χρήσης Δεκέμβριος 2011 [1] Πίνακας Περιεχομένων 1. Αρχική Οθόνη...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ONLINE ΔΗΛΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗ 2.3 Β

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ONLINE ΔΗΛΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗ 2.3 Β ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ONLINE ΔΗΛΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗ 2.3 Β (Ολοκληρωμένη Διαχείριση Στην Παραγωγή Σακχαροτεύτλων) 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή Αναλώσιµων Υλικών ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Υποβολή Αναλώσιμων Υλικών. Σελίδα 1

Υποβολή Αναλώσιµων Υλικών ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Υποβολή Αναλώσιμων Υλικών. Σελίδα 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Υποβολή Αναλώσιµων Υλικών Σελίδα 1 Πίνακας περιεχομένων 1.1 Συμβατότητα Browser... 3 1.2 Διεύθυνση πρόσβασης... 3 2 Υποβολή Αναλώσιμων Υλικών... 4 2.1 Σύνδεση με

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2011-12 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ. Για να πραγματοποιήσετε την δήλωσή σας μεταβαίνετε στο σύνδεσμο:

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2011-12 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ. Για να πραγματοποιήσετε την δήλωσή σας μεταβαίνετε στο σύνδεσμο: ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2011-12 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ Για να πραγματοποιήσετε την δήλωσή σας μεταβαίνετε στο σύνδεσμο: https://e-gram.teilam.gr/unistudent Ειδικά οι πρωτοετείς μεταβαίνουν στον σύνδεσμο

Διαβάστε περισσότερα

G-Remote Banking e-banking ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΑΖΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

G-Remote Banking e-banking ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΑΖΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΑΖΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Σε αυτή την ενότητα, σας δίνεται η δυνατότητα να εκτελέσετε µεταφορές χρηµατικών ποσών από λογαριασµούς σας στη GENIKI Bank σε πολλούς λογαριασµούς τρίτων στη GENIKI Bank, µε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ.ΕΣ. -.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ

ΥΠ.ΕΣ. -.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ ΥΠ.ΕΣ. -.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ V 1.3 εκέµβριος 2012 Πίνακας Περιεχοµένων 1. Εισαγωγή.. σελ. 3 2. Σύνδεση για πρώτη φορά µε την εφαρµογή 4 3. Είσοδος στην εφαρµογή 9 4. Αναζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

Οριστική Δήλωση και Βεβαιώσεις Αμοιβών Επαγγελματιών

Οριστική Δήλωση και Βεβαιώσεις Αμοιβών Επαγγελματιών Οριστική Δήλωση και Βεβαιώσεις Αμοιβών Επαγγελματιών Σελίδα 1 από 15 Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας δημιουργίας και υποβολής Οριστικής Δήλωσης και

Διαβάστε περισσότερα

Simplifying Complexity. Οδηγός Χρήσης Διαδικτυακής Πλατφόρμας

Simplifying Complexity. Οδηγός Χρήσης Διαδικτυακής Πλατφόρμας Simplifying Complexity Οδηγός Χρήσης Διαδικτυακής Πλατφόρμας Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή... 2 2 Οδηγίες Χρήσης... 2 2.1 Πρώτη Εγγραφή στην Πλατφόρμα... 2 2.2 Είσοδος στην Πλατφόρμα... 4 2.3 Δημιουργία Καρτέλας

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ

Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Γραφείων Πρακτικής Άσκησης Αφού πιστοποιηθεί ο λογαριασμός που δημιουργήσατε στο πρόγραμμα «Άτλας» ως Γραφείο Πρακτικής,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Προσωπικού Ιδρυμάτων/Ερευνητικών Φορέων

Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Προσωπικού Ιδρυμάτων/Ερευνητικών Φορέων ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Προσωπικού ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Δημιουργία Λογαριασμού... 4 2. Διαδικασία υποβολής αίτησης... 13 3. Διόρθωση αίτησης κατόπιν

Διαβάστε περισσότερα

Simplifying Complexity. Οδηγός Χρήσης Διαδικτυακής Πλατφόρμας

Simplifying Complexity. Οδηγός Χρήσης Διαδικτυακής Πλατφόρμας Simplifying Complexity Οδηγός Χρήσης Διαδικτυακής Πλατφόρμας Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή... 2 2 Οδηγίες Χρήσης... 2 2.1 Πρώτη Εγγραφή στην Πλατφόρμα... 2 2.2 Είσοδος στην Πλατφόρμα...4 2.3 Δημιουργία Καρτέλας

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9 Οδηγίες Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 3 2. Πρόσθετα Πεδία για την υποβολή δήλωσης Ε9 έτους 2013... 5 3. Αρχική οθόνη... 8 4. Αρχική Οθόνη Πιστοποιημένου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ.ΕΣ. - Δ.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ

ΥΠ.ΕΣ. - Δ.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ ΥΠ.ΕΣ. - Δ.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ V 1.0 Δεκέμβριος 2012 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή.. σελ. 3 2. Σύνδεση για πρώτη φορά με την εφαρμογή 4 3. Είσοδος στην εφαρμογή 9 4. Αναζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Γνωμάτευση Παροχών Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας - ΕΚΠΥ

Ηλεκτρονική Γνωμάτευση Παροχών Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας - ΕΚΠΥ Ηλεκτρονική Γνωμάτευση Παροχών Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας - ΕΚΠΥ 1 Περιεχόμενα Εγγραφή Ιατρών για Παροχές ΕΚΠΥ.. 3 Γνωματεύσεις Παροχών ΕΚΠΥ... 6 Οδηγίες Επιθέματα.. 14 Επιπλέον επιλογές... 22 2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΗΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΗΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΗΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.... 3 1.2 ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΗΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ

Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Φορέων Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης Αφού πιστοποιηθεί ο λογαριασμός που δημιουργήσατε στο πρόγραμμα «Άτλας» ως Φορέας

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων. Περιεχόμενα ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΟΥ ΧΡΗΣΤΗ 1 ΣΥΝΔΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ 4 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΟΥ 5 ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ 6

Πίνακας περιεχομένων. Περιεχόμενα ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΟΥ ΧΡΗΣΤΗ 1 ΣΥΝΔΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ 4 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΟΥ 5 ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ 6 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και τις σύντομες οδηγίες για την ομαλή λειτουργία της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης του προγράμματος «Θεαίτητος». Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Εντύπων Intrastat και Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα

Δημιουργία Εντύπων Intrastat και Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Δημιουργία Εντύπων Intrastat και Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας δημιουργίας Εντύπων Intrastat και Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Πρακτικής Άσκησης Εγχειρίδιο χρήσης Επιστημονικά Υπευθύνου

Σύστημα Πρακτικής Άσκησης Εγχειρίδιο χρήσης Επιστημονικά Υπευθύνου Σύστημα Πρακτικής Άσκησης Εγχειρίδιο χρήσης Επιστημονικά Υπευθύνου Σύντομη περιγραφή και σειρά εικόνων για την χρήση του Πληροφοριακού Συστήματος της Πρακτικής Άσκησης από τους/τις Επιστημονικά Υπευθύνους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Πρόσβαση στην Καταγραφή και Εγχειρίδιο Χρήσης για Σχολικές Μονάδες Π/θµιας

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Πρόσβαση στην Καταγραφή και Εγχειρίδιο Χρήσης για Σχολικές Μονάδες Π/θµιας ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Πρόσβαση στην Καταγραφή και Εγχειρίδιο Χρήσης για Σχολικές Μονάδες Π/θµιας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόµενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... - 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2 ΣΗΜΕΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργείο Αυτοκινήτων

Συνεργείο Αυτοκινήτων Συνεργείο Αυτοκινήτων v2.102, Οκτώβριος 2015 Σύντοµες οδηγίες χρήσης Εισαγωγή Το πρόγραµµα Συνεργείο Αυτοκινήτων έχει σκοπό τη διαχείριση και παρακολούθηση του πελατολογίου, των αυτοκινήτων και των εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής. Υποψήφιοι

Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής. Υποψήφιοι Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής Υποψήφιοι 1 Δημιουργία Λογαριασμού και Είσοδος στο Σύστημα Για να εγγραφείτε στο Γενικό Μητρώο του Πληροφοριακού Συστήματος «Απέλλα» ως Υποψήφιος θα πρέπει να δημιουργήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΚΙ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΣΜΕΔΕ ΑΠΟ 01/01/2014

ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΚΙ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΣΜΕΔΕ ΑΠΟ 01/01/2014 ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΚΙ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΣΜΕΔΕ ΑΠΟ 01/01/2014 Με την Υπ Αριθμόν 1407/7/10/2013 απόφαση του ΔΣ του ΤΣΜΕΔΕ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Οργανισμού ΠΡΟΣΟΧΗ: Εφαρμόζεται μόνο για τις εθνικές τροποποιήσεις αδειών κυκλοφορίας

Πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Οργανισμού ΠΡΟΣΟΧΗ: Εφαρμόζεται μόνο για τις εθνικές τροποποιήσεις αδειών κυκλοφορίας Πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Οργανισμού ΠΡΟΣΟΧΗ: Εφαρμόζεται μόνο για τις εθνικές τροποποιήσεις αδειών κυκλοφορίας 1. Οδηγείστε στην Διαδικτυακή Πύλη του Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΛΕΓΚΤΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΛΕΓΚΤΩΝ Ν.3908/2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.Εγγραφή στο σύστημα...3 2. Είσοδος στο σύστημα...4 3. Υποβολή Αίτησης...6

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Bee Group Α.Ε. [Type the company name] [Pick the date] Εγχειρίδιο λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αρχική Σελίδα... 3 2. Δημιουργία Λογαριασμού... 3 3.

Διαβάστε περισσότερα

Help & Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης των διαδικτυακών εφαρµογών για τις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθµιας & ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του ήµου Ιλίου

Help & Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης των διαδικτυακών εφαρµογών για τις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθµιας & ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του ήµου Ιλίου Help & Manual Εγχειρίδιο Χρήσης των διαδικτυακών εφαρµογών για τις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθµιας & ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του ήµου Ιλίου IInttel llisofftt Ε..Π..Ε.. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης για την εφαρμογή «Αναλυτική Καταγραφή Δικαιούχων Παραγωγών για τα Ειδικά Μέτρα Στήριξης στα Μικρά Νησιά Αιγαίου Πελάγους»

Εγχειρίδιο Χρήσης για την εφαρμογή «Αναλυτική Καταγραφή Δικαιούχων Παραγωγών για τα Ειδικά Μέτρα Στήριξης στα Μικρά Νησιά Αιγαίου Πελάγους» Εγχειρίδιο Χρήσης για την εφαρμογή «Αναλυτική Καταγραφή Δικαιούχων Παραγωγών για τα Ειδικά Μέτρα Στήριξης στα Μικρά Νησιά Αιγαίου Πελάγους» Για την είσοδο στην εφαρμογή απαιτείται, 1. Πλοηγός ιστοσελίδων

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΠΙΘΑΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ... 227

Η. ΠΙΘΑΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ... 227 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η. ΠΙΘΑΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ... 227 1. ΓΕΝΙΚΑ... 227 2. ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ... 228 3. ΠΕΛΑΤΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ... 230 4. ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ... 232 4. ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 232 copyright DATA COMMUNICATION ΠΙΘΑΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Η.

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί συνεργάτες, sales@ots.gr http://www.ots.gr O P E N T E C H N O L O G Y S E R V I C E S

Αγαπητοί συνεργάτες, sales@ots.gr http://www.ots.gr O P E N T E C H N O L O G Y S E R V I C E S Αγαπητοί συνεργάτες, Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α & Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ Σας ενημερώνουμε, ότι υπάρχει ήδη διαθέσιμη η νέα έκδοση 2.98.018 της εφαρμογής Μισθοδοσίας & Διαχείρισης Προσωπικού η

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Εγχειρίδιο Εφαρμογής Φοιτητών Πίνακας Εικόνων Εικόνα 1.1. Εκκίνηση της διαδικασία εγγραφής...5 Εικόνα 1.2. Σελίδα εγγραφής...6 Εικόνα 1.3. Είσοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ : Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ : Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ-ΕΣΠΑ 2014-2020: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Cheetah - Print to Pay

Cheetah - Print to Pay Cheetah - Priint to Pay Cheetah - Print to Pay Σ ε λ 2 Περιεχόμενα 1. Καταχώρηση αίτησης... 4 2. Αναζήτηση πληροφοριών για τις εγγραφές Ρ2Ρ... 5 3. Πληρωμή & Αποστολή δικαιολογητικών για οριστικοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής. Καθηγητή/Ερευνητή Ημεδαπής

Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής. Καθηγητή/Ερευνητή Ημεδαπής Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής Καθηγητή/Ερευνητή Ημεδαπής 1 Δημιουργία λογαριασμού και Είσοδος στο σύστημα Για να εγγραφείτε στο Γενικό Μητρώο του Πληροφοριακού Συστήματος «Απέλλα» ως Καθηγητής/Ερευνητής

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Εισαγωγής Νέων Εγγραφών Εσόδων Εξόδων και Άρθρων Γενικής Λογιστικής

Διαχείριση Εισαγωγής Νέων Εγγραφών Εσόδων Εξόδων και Άρθρων Γενικής Λογιστικής Διαχείριση Εισαγωγής Νέων Εγγραφών Εσόδων Εξόδων και Άρθρων Γενικής Λογιστικής ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγή Νέας εγγραφής Εσόδου Εξόδου και Άρθρου Γενικής Λογιστικής.... 4 1.1. Διαδικασία εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗ. Εγχειρίδιο Εφαρμογής Γραμματειών

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗ. Εγχειρίδιο Εφαρμογής Γραμματειών ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗ Εγχειρίδιο Εφαρμογής Γραμματειών Από το ακαδημαϊκό έτος 2011-12 οι φοιτητές των Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της χώρας θα παραλαμβάνουν το Δελτίο Ειδικού Εισιτηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού Πώς µπορώ να αποκτήσω κωδικούς πρόσβασης στο σύστηµα δήλωσης αυθαιρέτων; Οι κωδικοί πρόσβασης στην ηλεκτρονική εφαρµογή για τις δηλώσεις και βεβαιώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Εισαγωγή γνωματεύσεων διαβητικών υλικών στο internet (eδαπυ) 1. Εισάγουμε τον κωδικό χρήστη και το συνθηματικό για να εισέλθουμε στην εφαρμογή https://apps.ika.gr/econsummedsuppl/faces/login.xhtml.

Διαβάστε περισσότερα

Γνωμάτευση Παροχών Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας - ΕΚΠΥ

Γνωμάτευση Παροχών Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας - ΕΚΠΥ Γνωμάτευση Παροχών Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας - ΕΚΠΥ Συνδέεστε στην διαδικτυακό τόπο του ΕΟΠΥΥ από τον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.eopyy.gov.gr/home/startpage?a_homepage=index Εικόνα 1 Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μεταβολές Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης. Ver 04062015

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μεταβολές Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης. Ver 04062015 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Μεταβολές Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης Ver 04062015 Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 1 ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 2 2 ΜΕΝΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ... 4 1. Αίτηση Μεταβολών ΔΒΕ...

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης εφαρμογής για Δικαιούχους

Εγχειρίδιο χρήσης εφαρμογής για Δικαιούχους Εγχειρίδιο χρήσης εφαρμογής για Δικαιούχους της δράσης «Ψηφιακή Εκπαίδευση στις Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων» Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή... 2 Σελίδα εισόδου... 3 Εγγραφή... 4 Σελίδα Εκτύπωσης Κουπονιού...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. Draft version

ΟΓΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. Draft version ΟΓΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Draft version Θεσσαλονίκη, Ιούλιος 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 1. ΓΕΝΙΚΑ... 5 1.1. Πρόσβαση... 5 1.2. Χρήστες... 5 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΗΜΑ... 6 2.1.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα μέσω της ιστοσελίδας του Οργανισμού

Πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα μέσω της ιστοσελίδας του Οργανισμού Πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα μέσω της ιστοσελίδας του Οργανισμού 1. Ο ενδιαφερόμενος επιλέγει την επίσημη ιστοσελίδα του Ε.Ο.Φ. (http://www.eof.gr) μέσω του διαθέσιμου προγράμματος πλοήγησης, του υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD) EfarE Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD) Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Αίτησης για Ένταξη στο T.E.B.A. ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή...3 Συμβατότητα Browser...3 Διεύθυνση πρόσβασης...3 LoginScreen...3 Κύρια Εφαρμογή...4 2. Οδηγίες Χρήσης...5 Αρχική Σελίδα...

1. Εισαγωγή...3 Συμβατότητα Browser...3 Διεύθυνση πρόσβασης...3 LoginScreen...3 Κύρια Εφαρμογή...4 2. Οδηγίες Χρήσης...5 Αρχική Σελίδα... ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ Ηλεκτρονική Υπηρεσία Ενηµέρωσης Ιατρών Ειδικού Σώµατος Υγειονοµικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή...3 Συμβατότητα Browser...3 Διεύθυνση πρόσβασης...3 LoginScreen...3

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην εφαρμογή Βασική Σελίδα (Activity) Αναζήτηση Πελάτη... 6 Προβολή Πελάτη... 7 Επεξεργασία Πελάτη... 10

Εισαγωγή στην εφαρμογή Βασική Σελίδα (Activity) Αναζήτηση Πελάτη... 6 Προβολή Πελάτη... 7 Επεξεργασία Πελάτη... 10 Περιεχόμενα Εισαγωγή στην εφαρμογή... 2 Βασική Σελίδα (Activity)... 3 Ρυθμίσεις... 3 Πελάτες... 6 Αναζήτηση Πελάτη... 6 Προβολή Πελάτη... 7 Επεξεργασία Πελάτη... 10 Αποθήκη... 11 Αναζήτηση προϊόντος...

Διαβάστε περισσότερα

11/4/2014 ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Πλατφόρµα Ασύγχρονησ Τηλεκπαίδευσησ eclass s ηµιο ι υρ υ γ ρ ία ί Μ αθήµατο τ σ 1

11/4/2014 ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Πλατφόρµα Ασύγχρονησ Τηλεκπαίδευσησ eclass s ηµιο ι υρ υ γ ρ ία ί Μ αθήµατο τ σ 1 ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης eclass ηµιουργία Μαθήµατος 1 Η ηµιουργία Μαθήµατος είναι η πιο σηµαντική ενέργεια του χρήστη Εκπαιδευτή στην πλατφόρµα. Ειδικότερα, για να δηµιουργήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης: Εφαρμογή Αιτήσεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Ε.Φ.Ε.Τ.

Εγχειρίδιο Χρήσης: Εφαρμογή Αιτήσεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Ε.Φ.Ε.Τ. Εγχειρίδιο Χρήσης: Εφαρμογή Αιτήσεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Ε.Φ.Ε.Τ. ΕΚΔΟΣΗ 1.0.6 Σελίδα 2 από 10 Περιεχόμενα Εφαρμογή Αιτήσεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Ε.Φ.Ε.Τ.... 4 1.1 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα