ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. επικοινωνίας. Η επικοινωνία έγινε ευκολότερη µε την ανάπτυξη της γραφής. Η επικοινωνία είναι πιο δύσκολη. ακοή.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. επικοινωνίας. Η επικοινωνία έγινε ευκολότερη µε την ανάπτυξη της γραφής. Η επικοινωνία είναι πιο δύσκολη. ακοή."

Transcript

1 Κεφάλαιο 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Τα δίκτυα υπολογιστών και η δυνατότητα άµεσης επικοινωνίας από απόσταση µέσα από το διαδίκτυο ανοίγουν νέους ορίζοντες στην εκπαίδευση. Η απόκτηση µιας πληροφορίας ή η δηµοσίευση ενός γεγονότος σε ελάχιστο χρόνο και µε ασήµαντο κόστος είναι µία πραγµατικότητα που αλλάζει τα µέχρι τώρα δεδοµένα. Το τέταρτο κεφάλαιο αφορά τα δίκτυα υπολογιστών και το διαδίκτυο µε σκοπό οι εκπαιδευτικοί να αποκτήσουν δεξιότητες χρήσης ενός προγράµµατος «φυλλοµετρητή» για να µπορούν να επισκέπτονται ένα δικτυακό τόπο και να αξιοποιούν τη δοµή των υπερµέσων µιας ιστοσελίδας για την προσπέλαση πληροφοριών στον παγκόσµιο ιστό. Θα δουν πώς µπορούν να πραγµατοποιούν αναζητήσεις σε καταλόγους πληροφοριών, σε µηχανές αναζήτησης και µε τη βοήθεια λέξεων κλειδιών περιορίζοντας τα αποτελέσµατα της αναζήτησης µε χρήση λογικών τελεστών. Θα µάθουν να επικοινωνούν µε άλλους χρήστες µέσω του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου αλλά και σε πραγµατικό χρόνο µέσω γραπτής και οπτικοακουστικής επικοινωνίας. Η επικοινωνία έγινε ευκολότερη µε την ανάπτυξη της γραφής. Η επικοινωνία είναι πιο δύσκολη για άτοµα µε προβλήµατα στην όραση ή την ακοή. Η ανάπτυξη του Internet άλλαξε ριζικά τους τρόπους επικοινωνίας. 93

2 Σ. Παπαδάκης Ν. Χατζηπέρης Βασικές δεξιότητες στη χρήση ΤΠΕ ΒΙΒΛΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ Συχνά ερωτήµατα που υποβάλλουν οι εκπαιδευόµενοι Μπορώ να αναζητήσω υλικό για το µάθηµά µου; Το τέταρτο κεφάλαιο αναφέρεται: α) στα δίκτυα, το διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του β) στην πλοήγηση και ανάκτηση πληροφοριών από τον παγκόσµιο ιστό γ) στo ηλεκτρονικό ταχυδροµείο και την επικοινωνία πραγµατικού χρόνου. Μπορώ να επισκεφθώ ένα Μουσείο µέσα από το διαδί- κτυο; Μπορώ να έχω γραπτή επι- κοινωνία µε τον αδελφό µου στον Καναδά; Πώς θα έχω σε έγγραφό µου εικόνα και κείµενο από τα Internet; Αντικείµενα επιµόρφωσης Το Κεφάλαιο 4 χωρίζεται σε έξι (6) ενότητες και προτείνεται να διδαχθεί σε δώδεκα (12) ώρες: 1. ίκτυα Υπολογιστών, το ιαδίκτυο. Χρήση προγραµµάτων φυλλοµετρητή 2. Πρόσβαση σε δικτυακό τόπο Αξιοποίηση της δοµής των υπερµέσων του Παγκόσµιου Ιστού 3. Πλοήγηση Ανάκτηση και διαχείριση πληροφοριών [2 ώρες] [2 ώρες] [2 ώρες] 4. Μηχανές Αναζήτησης [2 ώρες] 5. Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο - Προγράµµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου [3 ώρες] 6. Επικοινωνία πραγµατικού χρόνου [1 ώρα ] 94

3 Κεφάλαιο 4 Εκπαιδευτικοί Στόχοι Με την ολοκλήρωση αυτού του κεφαλαίου αναµένουµε οι εκπαιδευτικοί να είναι ικανοί να : Εξηγούν τι είναι δίκτυο Η/ Υ, τι είναι το ιαδίκτυο και να απα- ριθµούν τις βασικές υπηρεσίες του ιαδικτύου. Μπορούν να χρησιµοποιούν ένα πρόγραµµα φυλλοµετρητή για να επισκεφθούν ένα συγκεκριµένο δικτυακό τόπο µε χρήση της διεύθυνσής του, να χρησιµοποιούν τους συνδέσµους για προ- σπέλαση πληροφοριών και να αξιοποιούν την πολυµεσική δοµή του Παγκόσµιου Ιστού. Τηρούν ιστορικό κίνησης και να τοποθετούν σελιδοδείκτες, να αποθηκεύουν µια ιστοσελίδα ως αρχείο, να εκτυπώνουν τα πε- ριεχόµενα µιας ιστοσελίδας. Πραγµατοποιούν αναζητήσεις σε καταλόγους πληροφοριών, να πραγµατοποιούν αναζητήσεις σε µηχανές αναζήτησης µε τη χρήση λέξεων κλειδιών και να µπορούν να περιορίζουν τα απο- τελέσµατα της αναζήτησης µε χρήση λογικών τελεστών. Χρησιµοποιούν ένα πρόγραµµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου για να συντάσσουν, να αποστέλλουν, να δέχονται και να διαχειρί- ζονται µηνύµατα ηλεκτρονικού) ταχυδροµείου, να επισυνά- πτουν και να δέχονται αρχεία µέσω του ηλεκτρονικού ταχυ- δροµείου και να εγγράφονται σε µια λίστα (discussion list). Περιγράφουν τις δυνατότητες συνεργατικών δραστηριοτήτων στο διαδίκτυο. Να χρησιµοποιούν ένα πρόγραµµα επικοινωνίας σε πραγµατικό χρόνο. Να περιγράφουν τι είναι η τηλεδιάσκεψη και ποιες απαιτήσεις υπάρχουν για την υλοποίησή της. 95

4 Σ. Παπαδάκης Ν. Χατζηπέρης Βασικές δεξιότητες στη χρήση ΤΠΕ ΒΙΒΛΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ 96

5 Κεφάλαιο 4 Ενότητα 4.1 ίκτυα Υπολογιστών, το ιαδίκτυο. Σκοπός Το µάθηµα αυτό αναφέρεται : Στα δίκτυα υπολογιστών και το διαδίκτυο. Στο πώς λειτουργεί το internet. Στις υπηρεσίες του διαδικτύου. Στις διευθύνσεις του διαδικτύου. Χρόνος Μία (1) διδακτική ώρα και να προταθεί µια (1) ώρα εξάσκησης. Προσδοκώµενα αποτελέσµατα Οι εκπαιδευτικοί, τελειώνοντας την ενότητα αυτή, πρέπει να µπο- ρούν να : Εξηγούν τι είναι δίκτυο Η/Υ; Εξηγούν τι είναι και πώς λειτουργεί το διαδίκτυο. Αναφέρουν τις βασικές υπηρεσίες του Internet. Εξηγούν τη δοµή και τις διευθύνσεις του διαδικτύου. Περιγράφουν τι είναι ο παγκόσµιος ιστός και η δοµή υπερµέσων. Γνωρίζουν τι απαιτείται για να έχει κάποιος πρόσβαση στο Internet. 97

6 Σ. Παπαδάκης Ν. Χατζηπέρης Βασικές δεξιότητες στη χρήση ΤΠΕ ΒΙΒΛΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ Σχέδιο µαθήµατος ΣΤΑ ΙΟ - [ΧΡΟΝΙΚΗ ΙΑΡΚΕΙΑ] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ - ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 1 ο [10 ] ίκτυα υπολογιστών και διαδίκτυο ίκτυο υπολογιστών, τύποι δικτύων. ιαδίκτυο. Τι προσφέρει το Internet. Πώς µεταφέρονται οι πληροφορίες. Πακέτο, Router, Σπονδυλική στήλη. Εισήγηση, Συζήτηση Πίνακας, διαφανειών ή video-projector 2 ο [10 ] Ο παγκόσµιος ιστός και η δοµή υπερµέσων Τι είναι ο παγκόσµιος ιστός. Τοποθεσία ιστού και ιστοσελίδα. ιεύθυνση ιστοσελίδας. Σύνδεσµοι. Περιήγηση στον παγκόσµιο ιστό. ηµοφιλή προγράµµατα. Σελίδα εκκίνησης. Αναγνώριση χαρακτηριστικών ιστοσελίδων (πλαίσια, έντυπα, πίνακες, αρχεία ). Ασφάλεια και Λογοκρισία στο Internet. Συζήτηση, Εισήγηση διαφανειών. 3 ο [10 ] Υπηρεσίες Internet WWW, Ε-mail, FTP, Telnet,Talk, irc, Videoconferencing, News, Mailing lists, Archie, Search Engines. Ασφάλεια και Internet. Εισήγηση διαφανειών ή video-projector 4 ο [20 ] Πρόσβαση στο Internet Υπολογιστές, προγράµµατα, τρόποι σύνδεσης, υπηρεσίες παροχής υπηρεσιών Internet, κόστος. Σύνδεση και αποσύνδεση στο Internet. Όνοµα χρήστη, Κωδικός πρόσβασης. Κατανόηση του τρόπου λειτουργίας του Internet. Εισήγηση Πρακτική Άσκηση διαφανειών ή video-projector 98

7 Κεφάλαιο 4 Υποδείξεις Αρχίζουµε µε µια συζήτηση για τις ανάγκες που οδήγησαν στη δηµιουργία δικτύων και στη συνέχεια του διαδικτύου. Εξηγούµε τους τρόπους σύνδεσης δύο υπολογιστών και τα βασικά είδη δικτύων. Περιγράφουµε τι είναι το Internet, πώς δηµιουργήθηκε, πώς λειτουργεί σήµερα και τι περιµένουµε στο µέλλον. Συζητούµε για το τι προσφέρει το Internet, τις δυνατότητες αξιοποίησής του ως µέσου διδασκαλίας και µάθησης και δίνουµε ή επιδεικνύουµε µερικά παραδείγµατα. Αναλύουµε πώς λειτουργεί το Internet και ορίζουµε µερικές βασικές έννοιες, όπως πρωτόκολλο, client - server, router, IP διεύθυνση. Απαριθµούµε τις βασικές υπηρεσίες του Internet. Κάνουµε µια σύντοµη παρουσίαση για κάθε µια από αυτές. Λίγο µεγαλύτερη αναφορά µπορούµε να κάνουµε για τις υπηρεσίες FTP και TELNET που δε θα επανέλθουµε στη συνέχεια. ίνουµε πληροφορίες για την παροχή υπηρεσιών Internet και το τι χρειάζεται κάποιος για να έχει πρόσβαση στο Internet. Ολοκληρώνουµε την ενότητα µε τους τρόπους σύνδεσης στο Internet. Εάν υπάρχει χρόνος, µπορούµε να κάνουµε επίδειξη µερικών υπηρεσιών του Internet. ραστηριότητες - Οµαδικές Εργασίες «ηµιουργία θεµατικών καταλόγων µε διευθύνσεις του διαδικτύου». Με την εργασία αυτή οι εκπαιδευτικοί κάνουν µια προετοιµασία για την οργάνωση και καταγραφή δικτυακών τόπων µε θέµατα που τους ενδιαφέρουν. Ανταλλάσσουν µεταξύ τους διευθύνσεις δικτυακών τόπων (που έχουν διαβάσει, ακούσει ή τους έχουν προταθεί), µε ενδιαφέροντα θέµατα γι' αυτούς. Συζητήσεις - Στάσεις Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα του διαδικτύου σε σχέση µε άλλους τρόπους επικοινωνίας. 99

8 Σ. Παπαδάκης Ν. Χατζηπέρης Βασικές δεξιότητες στη χρήση ΤΠΕ ΒΙΒΛΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ Υποδείγµατα ιαφανειών ΤΠΕ-41.PPT ΥΠΕΠΘ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ίκτυα Υπολογιστών, το ιαδίκτυο Τι είναι δίκτυο; ίκτυο είναι µια οµάδα υπολογιστών συνδεδεµένων µεταξύ τους ενσύρµατα είτε ασύρµατα η οποία επιτρέπει σε πολλούς ανθρώπους να ανταλλάσσουν πληροφορίες και να µοιράζονται ταυτόχρονα εξοπλισµό. ίκτυα Υπολογιστών, - ιαδίκτυο 4 Είδη δικτύων Τοπικό ίκτυο (Local Area Network - LAN). Συνδέει υπολογιστές σε ένα περιορισµένο χώρο, όπως ένα κτίριο. Μητροπολιτικό ίκτυο (Metropolitan Area Network - ΜΑΝ). Συνδέει Η/Υ που βρίσκονται µέσα σε µια ευρεία περιοχή όπως µία πόλη, νοµός κλπ ίκτυο Ευρείας Περιοχής (Wide Area Network - WAN). Συνδέει υπολογιστές µέσα σε ένα µεγάλο γεωγραφικό χώρο (κράτος, ήπειρος, πλανήτης). ίκτυα Υπολογιστών, - ιαδίκτυο 5 Το Πανελλήνιο ίκτυο για την Εκπαίδευση (EDUnet) ίκτυα Υπολογιστών, - ιαδίκτυο 6 Το διαδίκτυο Τι προσφέρει το Internet; ιαδίκτυο (Internet)( είναι το δίκτυο των δικτύων, στο οποίο είναι συνδεδεµένοι παρά πολλοί υπολογιστές και επιµέρους δίκτυα τα οποία µπορούν να χρησιµοποιούν διαφορετική τεχνολογία και λειτουργικά συστήµατα. Περιλαµβάνει σχεδόν το σύνολο των παγκόσµιων πηγών πληροφορίας και προσφέρει ποικιλία από υπηρεσίες και εργαλεία επικοινωνίας και πληροφόρησης. ίκτυα Υπολογιστών, - ιαδίκτυο 7 Πληροφορίες, διασκέδαση, εκπαίδευση, βιβλία, περιοδικά, εκπαιδευτικό υλικό, µουσική, βιντεοταινίες, οµιλίες και διαλέξεις. Ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά κανάλια, ιδεατές κοινότητες, ποδόσφαιρο, θρησκεία, οικολογία, περιθώριο, καταναλωτικά αγαθά (ρούχα, παπούτσια, φάρµακα, ανταλλακτικά, είδη σπιτιού, ). Συζητήσεις ζωντανά µε άλλους ανθρώπους µε κοινά ενδιαφέροντα από όλο τον κόσµο, αρχεία για να µεταφέρει στον υπολογιστή του (οδηγούς συσκευών, εγχειρίδια χρήσης). ωρεάν προγράµµατα, εικόνες, αρχεία, µουσική, video, εικονική περιήγηση σε διάφορους χώρους. ίκτυα Υπολογιστών, - ιαδίκτυο 9 Οι κυριότερες υπηρεσίες: υνατότητες σύνδεσης Παγκόσµιος ιστός περιήγηση σε πολυµορφική (multimedia) πληροφορία Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ( ) Μεταφορά αρχείων (ftp) Εκτέλεση προγραµµάτων σε άλλους υπολογιστές (telnet) Συνοµιλία µε άλλους χρήστες (Talk, irc, videoconferencing) Οµάδες συζητήσεων (newsgroups, mailing lists, chatlines) Αναζήτηση πληροφοριών (archie, search engines) ίκτυα Υπολογιστών, - ιαδίκτυο 13 Σύνδεση µέσω modem ή ISDN γραµµής Σύνδεση SLIP ή PPP Internet Ευθεία γραµµή Απ ευθείας Σύνδεση Internet Mέσω τοπικού δικτύου ίκτυα Υπολογιστών, - ιαδίκτυο 14 Πώς µεταφέρονται οι πληροφορίες; TCP/IP (Transmission Control Protocol/ Internet Protocol) Υπολογιστές συνδεδεµένοι έτσι ώστε να µιλούν την ίδια γλώσσα (ή πρωτόκολλο). Το TCP/IP χωρίζει τις πληροφορίες που στέλνουµε σε πακέτα που το καθένα έχει τη δική του ταυτότητα. Κάθε πακέτο «ταξιδεύει» µόνο του µέσα στο Internet και µπορεί να ακολουθήσει διαφορετικό δρόµο από τα άλλα πακέτα για να φθάσει στον προορισµό του. Όταν φθάσουν στον προορισµό τους επανασυνδέονται µε τη σωστή σειρά. ίκτυα Υπολογιστών, - ιαδίκτυο 15 Τι απαιτείται για να συνδεθείτε; Προσωπικός υπολογιστής Τα κατάλληλα Προγράµµατα Modem και απλή τηλεφωνική γραµµή ή ISDN γραµµή Υπηρεσία παροχής Internet (Internet Service Provider - ISP) Όνοµα χρήστη (user name) & συνθηµατικό (password) που το παρέχει η υπηρεσία ISP Σύνδεση PPP (Point to Point Protocol) ή SLIP (Serial Line Protocol) ίκτυα Υπολογιστών, - ιαδίκτυο

9 Κεφάλαιο 4 Ενότητα 4.2 Πρόσβαση σε δικτυακό τόπο Αξιοποίηση της δοµής υπερµέσων του Παγκόσµιου Ιστού Σκοπός Το µάθηµα αυτό αναφέρεται: Χρόνος Στην εκκίνηση και τον τερµατισµό ενός προγράµµατος περιήγησης στο Internet. Χρήση του προγράµµατος περιήγησης στο Internet. Εµφάνιση µιας συγκεκριµένης ιστοσελίδας. Πρόσβαση πληροφοριών µε επιλογή συνδέσµου. Ανανέωση και διακοπή µεταφοράς πληροφοριών. ύο (2) διδακτικές ώρες. Προσδοκώµενα αποτελέσµατα Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να µπορούν να : Εκκινούν και να τερµατίζουν ένα πρόγραµµα φυλλοµετρητή. Επισκεφθούν ένα δικτυακό τόπο, εάν γνωρίζουν τη διεύθυνσή του. Επισκεφθούν ένα δικτυακό τόπο από ένα σύνδεσµό του. Έχουν πληροφορίες σε όλες τις µορφές που διατίθενται στο internet (κειµένου, εικόνες, κινούµενες εικόνες, ήχου, video). 101

10 Σ. Παπαδάκης Ν. Χατζηπέρης Βασικές δεξιότητες στη χρήση ΤΠΕ ΒΙΒΛΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ Σχέδιο µαθήµατος ΣΤΑ ΙΟ - [ΧΡΟΝΙΚΗ ΙΑΡΚΕΙΑ] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ - ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 1 ο [20 ] Ο παγκόσµιος ιστός Ο Παγκόσµιος Ιστός. Ιστοσελίδα. ικτυακός Τόπος. Υπερκείµενα - Υπερ- µέσα. Ανάγνωση της διεύθυνσης µιας ιστοσελίδας. Νέοι τρόπος πρόσβασης πληροφοριών λόγω υπερκειµένων υπερµέςων. Ερωτήσεις - Απαντήσεις Εισήγηση διαφανειών ή video-projector 2 ο [15 ] Ο Internet Explorer Φυλλοµετρητές. Ο Internet Explorer. Το περιβάλλον του Internet Explorer. Σύνδεση στο Internet. Εκκίνηση και τερµατισµός φυλλοµετρητή. Επιλογή ενός σύγχρονου φυλλοµετρητή για την περιήγηση στο Internet. Εισήγηση, Πρακτική Ά- σκηση διαφανειών. 3 ο [25 ] Επίσκεψη ιστοσελίδων Τρόποι επίσκεψη ιστοσελίδας από τη διεύθυνσή της ή από σύνδεσµο. Εµφάνιση ιστοσελίδας από τη διεύθυνσή της ή από σύνδεσµο. έκα λόγοι για να κάνουµε περιήγηση (Surfing) στο Internet. Πρακτική Άσκηση διαφανειών ή video-projector 4 ο [30 ] Αξιοποίηση πολυµεσικής δοµής Εµφάνιση πληροφοριών σε πολλές µορφές. Λήψη ραδιοφωνικού σταθµού, τηλεόρασης µέσω Internet. Εµφάνιση πληροφοριών σε πολλές µορφές κείµενα, αρχεία εφαρµογών, εικόνα, κινούµενη εικόνα, ήχοι, video. Παραδείγµατα ιστοσελίδων. Κριτήρια αξιολόγησης ιστοσελίδων. Επίδειξη, Πρακτική Άσκηση διαφανειών ή video-projector 102

11 Κεφάλαιο 4 Υποδείξεις Παρουσιάζουµε τον παγκόσµιο ιστό ως την κυριότερη υπηρεσία που ολοκληρώνει σχεδόν όλες τις υπόλοιπες σε γραφικό περιβάλλον. Ορίζουµε τις βασικές έννοιες ιστοσελίδα και δικτυακός τόπος. Εξηγούµε πώς διαβάζουµε τη διεύθυνση µιας ιστοσελίδας. Εξηγούµε τις έννοιες υπερκείµενο, σύνδεσµος και υπερµέσα. Καλλιεργούµε θετική στάση απέναντι στη νέα δυνατότητα της µη απόλυτα σειριακής πρόσβασης στην πληροφορία. Παρουσιάζουµε τους Φυλλοµετρητές. Αναφέρουµε δύο από αυτούς (Internet Explorer και Netscape Navigator), που έχουν κυριαρχήσει στην αγορά και τις κυριότερες δυνατότητες που µας προσφέρουν για περιήγηση στον παγκόσµιο ιστό. Υπενθυµίζουµε τον τρόπο σύνδεσης στο Internet και επιδεικνύουµε την εκκίνηση του φυλλοµετρητή. Παρουσιάζουµε το περιβάλλον Internet Explorer και τους τρόπους πρόσβασης σε µια ιστοσελίδα. Επιδεικνύουµε την ανάγνωση µιας ιστοσελίδας µε πρόσβαση από τη γραµµή διεύθυνσης και από σύνδεσµο. ίνουµε χρόνο στους επιµορφούµενους να επισκεφθούν τη σελίδα του Π.Ι. και άλλες, ώστε να δουν πληροφορίες σε πολλές µορφές. Συζητούµε για την πολυµορφική µορφή των ιστοσελίδων και την αξιοποίηση της πολυµεσικής δοµής του παγκόσµιου ιστού. ίνουµε χρόνο για περιήγηση στο Internet σε σελίδες δικής τους επιλογή από επιλεγµένες που τους προτείνουµε να δουν πληροφορίες σε πολλές µορφές (κείµενα, αρχεία εφαρµογών, εικόνα, κινούµενη εικόνα, ήχοι, video, λήψη ραδιοφωνικού σταθµού, τηλεόρασης). Συζητούµε για τα κριτήρια αξιολόγησης και την επιλογή ιστοσελίδων. ραστηριότητες - Οµαδικές Εργασίες «Επίσκεψη σελί δων γενικού ενδιαφέροντος». Στην εργασία αυτή αναµένουµε να περιηγηθούν στο Internet και να αρχίσουν να ανακαλύπτουν µόνοι τους µερικές από τις δυνατότητες που προσφέρονται. 103

12 Σ. Παπαδάκης Ν. Χατζηπέρης Βασικές δεξιότητες στη χρήση ΤΠΕ ΒΙΒΛΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ ιαφάνειες ΤΠΕ-42.PPT ΥΠΕΠΘ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Πρόσβαση σε δικτυακό τόπο Αξιοποίηση της δοµής υπερµέσων του Παγκόσµιου Ιστού Τι είναι ο παγκόσµιος ιστός (WWW) O παγκόσµιος ιστός (World Wide Web) ή Web ή WWW ή W3 είναι η πελώρια συλλογή εγγράφων που είναι αποθηκευµένα σε υπολογιστές διάσπαρτους σε όλον τον κόσµο. Το WWW αναπτύχθηκε αρχικά στο CERN (Ευρωπαϊκό Κέντρο Πυρηνικής Έρευνας) της Γενεύης το 1989 από την οµάδα του Tim Berners Lee και σήµερα έχει καθιερωθεί, ως η κεντρική υπηρεσία του Internet. Πρόσβαση σε δικτυακό τόπο Παγκόσµιος Ιστός 4 Τι προσφέρει; Ιστοσελίδες και δικτυακοί τόποι Εµφάνιση των δεδοµένων σε µορφή κειµένου, εικόνας, κινούµενης εικόνας, ήχου και βίντεο. Πληροφορίες οργανωµένες σε µορφή υπερκείµενου. Μέσω του WWW, o απλός χρήστης κάνει µε φιλικό τρόπο όλες τις βασικές εργασίες. υνατότητες αναζήτησης, αλληλογραφίας, εντοπισµού, περιήγησης και µεταφοράς των δεδοµένων του Internet µε ιδιαίτερα φιλικό τρόπο. Πρόσβαση σε δικτυακό τόπο Παγκόσµιος Ιστός 5 Μια ιστοσελίδα ή έγγραφο µπορεί να περιλαµβάνει κείµενο, εικόνες, κινούµενες εικόνες, ήχο και video. Τοποθεσία ιστού (Web Site) είναι µία συλλογή από ιστοσελίδες που συντηρούνται από κάποιο πρόσωπο (φυσικό ή νοµικό). Πρόσβαση σε δικτυακό τόπο Παγκόσµιος Ιστός 6 ιεύθυνση σελίδας (URL) Υπερκείµενα και υπερµέσα Κάθε ιστοσελίδα έχει τη δική της διεύθυνση που προσδιορίζει το που βρίσκονται οι πληροφορίες. Η διεύθυνση λέγεται URL (Uniform Resource Locator). Αν γνωρίζουµε τη διεύθυνση µιας σελίδας µπορούµε να την εµφανίσουµε απευθείας. Πρόσβαση σε δικτυακό τόπο Παγκόσµιος Ιστός 7 Υπερκείµενα είναι αρχεία κειµένου που είναι οργανωµένα µη σειριακά. Οι πληροφορίες είναι αποθηκευµένες σε ένα δίκτυο από κόµβους (nodes) και οι κόµβοι επικοινωνούν µεταξύ τους µε συνδέσεις (links). Εάν τα στοιχεία της πληροφορίας, που ορίσαµε προηγουµένως σαν κόµβους, δεν περιέχουν µόνο δεδοµένα κειµένου αλλά οποιαδήποτε µορφή πληροφορίας, αναφερόµαστε σε υπερµέσα. Πρόσβαση σε δικτυακό τόπο Παγκόσµιος Ιστός 8 Μορφές διευθύνσεων : Επίσκεψη µιας ιστοσελίδας Οι διευθύνσεις έχουν τις εξής µορφές: Πρόσβαση σε δικτυακό τόπο Παγκόσµιος Ιστός 9 Πρόσβαση σε δικτυακό τόπο Παγκόσµιος Ιστός

13 Κεφάλαιο 4 Ενότητα 4.3 Πλοήγηση Ανάκτηση και διαχείριση πληροφοριών Σκοπός Το µάθηµα αυτό αναφέρεται σε: Επιστροφή σε ιστοσελίδες που είδαµε πρόσφατα. Ιστορικό επισκέψεων σε δικτυακούς τόπους. Σήµανση ιστοσελίδων µε σελιδοδείκτες. Οργάνωση αγαπηµένων σελίδων για επαναφορά. Αποθήκευση ιστοσελίδας ως αρχείο. Εκτύπωση περιεχοµένων ιστοσελίδας. Ορισµό αρχικής ιστοσελίδας. Χρόνος ύο (2) διδακτικές ώρες. Προσδοκώµενα αποτελέσµατα Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να µπορούν να : Εξηγούν τι κάνουν τα κουµπιά της βασικής γραµµής εργαλείων του Internet Explorer. Επιστρέφουν στην ιστοσελίδα που επισκέφθηκαν λίγο πριν ή τις τελευταίες ηµέρες ή στην αρχική σελίδα. Βάζουν σελιδοδείκτες και να οργανώνουν τις αγαπηµένες τους σελίδες. Εκτυπώνουν µια ιστοσελίδα ή ένα µέρος της. Αποθηκεύουν µια ιστοσελίδα και να µπορούν να την προβάλ- λουν χωρίς σύνδεση στο Internet. 105

14 Σ. Παπαδάκης Ν. Χατζηπέρης Βασικές δεξιότητες στη χρήση ΤΠΕ ΒΙΒΛΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ Σχέδιο µαθήµατος ΣΤΑ ΙΟ - [ΧΡΟΝΙΚΗ ΙΑΡΚΕΙΑ] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ Τ ΕΧΝΙΚΕΣ - ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 1 ο [20 ] Πλοήγηση στον παγκόσµιο ιστό Παρουσιάζουµε την πλοήγηση στον παγκόσµιο ιστό και τα εργαλεία που διαθέτουν για το σκοπό αυτό οι φυλλοµετρητές. Η Γραµµή εργαλείων µε τα βασικά κουµπιά του Internet Explorer. Αναγνώριση και χρήση των βασικών εντολών πλοήγησης. Επιστροφή σε προηγούµενες ιστοσελίδες που είδαµε πρόσφατα. Επιλογή διευθύνσεων στον ωκεανό του διαδικτύου. Εισήγηση, Πρακτική Άσκηση διαφανειών ή videoprojector. 2 ο [25 ] Ιστορικό επισκέψεων σε δικτυακούς τόπους Αρχική σελίδα. Ιστορικό κίνησης στις ιστοσελίδες. Αγαπηµένες. Γραµµή εργαλείων συνδέσεις. Επιστροφή σε ιστοσελίδα που επισκεφθήκα- µε την προηγούµενη εβδοµάδα. Πώς βρίσκουµε σελίδες που έχουµε ξεχάσει τη διεύθυνσή τους. Επίδειξη, Πρακτική Άσκηση διαφανειών ή videoprojector. 3 ο [25 ] Οργάνωση αγαπηµένων ιστοσελίδων Αγαπηµένα, Συνδέσεις, Αρχική σελίδα. Οργάνωση αγαπηµένων ιστοσελίδων. Αλλαγή αρχικής σελίδας. Προσθήκη νέας σελίδας στα Αγαπηµένα. Επίσκεψη αγαπηµένης ιστοσελίδας. ιαγραφή ιστοσελίδας από τα Αγαπηµένα. Μεταφορά σε υποφάκελο. Επιλογή ιστοσελίδας που ξεκινάµε την πλοήγηση, ιστοσελίδων που επισκεπτόµαστε πολύ συχνά και ιστοσελίδων που θέλουµε να επισκεφθούµε ξανά. Εισήγηση, Πρακτική Άσκηση διαφανειών ή videoprojector. 4 ο [20 ] ιαχείριση ιστοσελίδων Αποθήκευση µιας ιστοσελίδας. Εκτύπωση και προεπισκόπηση εκτύπωσης ιστοσελίδας. Αντιγραφή πληροφοριών από µια ιστοσελίδα σε ένα έγγραφο. Αποθήκευση εικόνας από ιστοσελίδα σε αρχείο. Χρήση εικόνας από ιστοσελίδα ως ταπετσαρία. Επίδειξη, Πρακτική Άσκηση διαφανειών ή videoprojector. Χρήση ιστοσελίδας χωρίς απευθείας σύνδεση στο διαδίκτυο. 106

15 Κεφάλαιο 4 Υποδείξεις Παρουσιάζουµε τους τρόπους πλοήγησης στον παγκόσµιο ιστό. Περιγράφουµε τη βασική γραµµή εργαλείων και εξηγούµε τι κάνει κάθε πλήκτρο της. Ζητάµε από τους επιµορφούµενους να αναγνωρίσουν τα βασικά µέρη του περιβάλλοντος ενός φυλλοµετρητή και να επισκεφθούν µια ιστοσελίδα που είχαν δει παλαιότερα. Επιδεικνύουµε πώς µπορούµε να επισκεφθούµε µια σελίδα που είχαµε επισκεφθεί σήµερα ή τις τελευταίες ηµέρες. Παρουσιάζουµε τους τρόπους οργάνωσης και κράτησης των σελίδων που µας ενδιαφέρουν για να επανερχόµαστε αργότερα. Εξηγούµε για την αρχική σελίδα, τη γραµµή «Συνδέσεις», τα Αγαπηµένα και τον τρόπο οργάνωσης και διαχείρισης των αγαπηµένων ιστοσελίδων µας. ίνουµε χρόνο στους επιµορφούµενους να εξασκηθούν στην πράξη, στην οργάνωση των αγαπηµένων τους ιστοσελίδων. Παρουσιάζουµε τις δυνατότητες απόκτησης πληροφοριών από µια ιστοσελίδα και της αποθήκευσής τους στον υπολογιστή µας σε διάφορες µορφές (κείµενο, εικόνα, κινούµενη εικόνα, ήχο, video). Επιδεικνύουµε τις δυνατότητες αποθήκευσης µιας ιστοσελίδας για παρουσίαση χωρίς σύνδεση στο Internet και τις δυνατότητες εκτύπωσης και προεπισκόπησης εκτύπωσης µιας ιστοσελίδας. Καλούµε τους επιµορφούµενους να εξασκηθούν παίρνοντας βοήθεια για τα αντικείµενα που έµαθαν σε αυτό το µάθηµα. ραστηριότητες - Οµαδικές Εργασίες «Επίσκεψη δικτυακών τόπων ειδικού ενδιαφέροντος και οργάνωση αγαπηµένων ιστοσελίδων». Στην εργασία αυτή χωρίζουµε τους επιµορφούµενους σε οµάδες ανά ειδικότητα και τους καλούµε να επισκεφθούν δικτυακούς τόπους που έχουν ενδιαφέρον για την ειδικότητά τους και να τις οργανώσουν στα Αγαπηµένα, ώστε να µπορούν να τις επισκεφθούν ξανά. Οι επιµορφούµενοι επαναλαµβάνουν τους βασικούς χειρισµούς και µαθαίνουν να οργανώνουν τις αγαπηµένες ιστοσελίδες τους. 107

16 Σ. Παπαδάκης Ν. Χατζηπέρης Βασικές δεξιότητες στη χρήση ΤΠΕ ΒΙΒΛΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ ιαφάνειες ΤΠΕ-43.PPT ΥΠΕΠΘ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Πλοήγηση στο Internet ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Πλοήγηση Ανάκτηση και διαχείριση πληροφοριών Προηγούµενη, επόµενη ιστοσελίδα Ανανέωση πληροφοριών ιακοπή µεταφοράς πρόσφατων πληροφοριών της ιστοσελίδας Μετάβαση στην αρχική ιστοσελίδα Πλοήγηση Ανάκτηση και διαχείριση πληροφοριών 4 Βασικές λειτουργίες Ιστορικό επίσκεψης ιστοσελίδων Έρευνα για ιστοσελίδες που µας ενδιαφέρουν Εµφάνιση ιστοσελίδων που επισκεφθήκαµε πρόσφατα Λίστα µε τις αγαπηµένες ιστοσελίδες ιαχείριση αλληλογραφίας Πλοήγηση Ανάκτηση και διαχείριση πληροφοριών 5 Ιστοσελίδες που επισκεφθήκατε τις τελευταίες ηµέρες ή εβδοµάδες Επιλογή ηµέρας Επιλογή ιστοσελίδας Πλοήγηση Ανάκτηση και διαχείριση πληροφοριών 6 Αγαπηµένες ιστοσελίδες Προσθήκης νέας αγαπηµένης ιστοσελίδας Προσθήκη σε νέο φάκελο ιαγραφή ιστοσελίδας από τις αγαπηµένες Οργάνωση διαχείριση αγαπηµένων ιστοσελίδων Πλοήγηση Ανάκτηση και διαχείριση πληροφοριών 7 Επιλογές - ρυθµίσεις Αρχική ιστοσελίδα Πλοήγηση Ανάκτηση και διαχείριση πληροφοριών 8 ιαχείριση ιστοσελίδων Αποθήκευση ιστοσελίδας ανάγνωση χωρίς σύνδεση στο Internet Προεπισκόπηση εκτύπωσης της ιστοσελίδας Εκτύπωση ιστοσελίδας Πλοήγηση Ανάκτηση και διαχείριση πληροφοριών 9 108

17 Κεφάλαιο 4 Ενότητα 4.4 Μηχανές Αναζήτησης Σκοπός Το µάθηµα αυτό αναφέρεται σε: Εργαλεία αναζήτησης πληροφοριών στο Internet. Καταλόγους πληροφοριών πύλες. Ελληνικές και διεθνείς µηχανές αναζήτησης. Αναζήτηση µε χρήση λέξεων κλειδιών. Περιορισµό των αποτελεσµάτων αναζήτησης µε χρήση λογικών τελεστών. Χρόνος ύο (2) διδακτικές ώρες. Προσδοκώµενα αποτελέσµατα Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να µπορούν να : Πραγµατοποιούν αναζητήσεις σε καταλόγους πληροφοριών. Προσθέτουν την ιστοσελίδα του σχολείου τους σε ένα θεµα- τικό κατάλογο. Χρησιµοποιούν µηχανές αναζήτησης για να βρίσκουν πληρο- φορίες µε τη χρήση λέξεων κλειδιών. Αναφέρουν τρεις διεθνείς και δύο Ελληνικές µηχανές αναζή- τησης. Περιορίζουν τα αποτελέσµατα της αναζήτησης µε χρήση λο- γικών τελεστών. Απαριθµούν πέντε κανόνες που θα κάνουν πιο αποτελεσµατική την αναζήτηση πληροφοριών στο Internet. 109

18 Σ. Παπαδάκης Ν. Χατζηπέρης Βασικές δεξιότητες στη χρήση ΤΠΕ ΒΙΒΛΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ Σχέδιο µαθήµατος ΣΤΑ ΙΟ - [ΧΡΟΝΙΚΗ ΙΑΡΚΕΙΑ] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕ- ΧΝΙΚΕΣ - ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 1 ο [20 ] Αναζήτηση πληροφοριών στο Internet Τρόποι αναζήτησης πληροφοριών στο Internet. Θεµατικοί κατάλογοι, Μηχανές αναζήτησης, Πύλες. Επίσκεψη ελληνικών γενικών και ειδικών πυλών. Ό,τι βρίσκεται σήµερα σε µία ιστοσελίδα αύριο µπορεί να έχει αλλάξει διεύθυνση, ή να µην υπάρχει καθόλου ή να είναι µεγαλύτερο και καλύτερο. Πρακτική Άσκηση διαφανειών ή videoprojector. 2 ο [25 ] Θεµατικοί κατάλογοι πληροφοριών Οι Θεµατικοί Κατάλογοι. Κατηγορίες Θε- µατικών καταλόγων. Προσθήκη νέας ιστοσελίδας σε θεµατικό κατάλογο. Επιλογή κατηγορίας, υποκατηγορίας και γεωγραφικής περιοχής. Άνοιγµα ιστοσελίδας από θεµατικό κατάλογο. Σε ποια κατηγορία και υποκατηγορία ενός θεµατικού καταλόγου να προσθέσουµε ιστοσελίδα που µας ενδιαφέρει; Εισήγηση, Πρακτική Άσκηση διαφανειών ή videoprojector. 3 ο [20 ] Μηχανές αναζήτησης Τι είναι και πώς λειτουργεί µια µηχανή αναζήτησης. Κριτήρια ταξινόµησης αποτελεσµάτων από τις µηχανές αναζήτησης Απλή αναζήτηση µε λέξεις κλειδιά ή µια φράση. Κριτήρια αξιολόγησης αποτελεσµάτων µιας αναζήτησης, Εισήγηση, Πρακτική Άσκηση διαφανειών ή videoprojector. 4 ο [25 ] Αναζήτηση µε χρήση λογικών τελεστών Προχωρηµένη αναζήτηση. Το συντακτικό των µηχανών αναζήτησης. Αναζήτηση µέσα στα αποτελέσµατα προηγούµενης αναζήτησης. Αναζήτηση µε χρήση λογικών τελεστών. Περιορισµός αποτελεσµάτων αναζήτησης. Η τέχνη της αναζήτησης. Νέες τεχνικές και εξελίξεις που έρχονται. Επίδειξη, Πρακτική Άσκηση διαφανειών ή videoprojector. 110

19 Κεφάλαιο 4 Υποδείξεις Παρουσιάζουµε τις δυνατότητες αναζήτησης πληροφοριών στο Internet. Αναφέρουµε τις δύο βασικές κατηγορίες αναζήτησης πληροφοριών από ένα θεµατικό κατάλογο ή µια µηχανή αναζήτησης. Εξηγούµε πώς είναι οργανωµένος ένας θεµατικός κατάλογος και πώς µπορούµε να βρούµε και να επισκεφθούµε µια ιστοσελίδα από αυτόν. Επιδεικνύουµε µερικούς θεµατικούς καταλόγους και δίνουµε χρόνο στους επιµορφούµενους να τους επισκεφθούν και να πραγµατοποιήσουν αναζητήσεις. Παρουσιάζουµε τις µηχανές αναζήτησης και εξηγούµε πώς πραγµατοποιούµε µια απλή αναζήτηση. Κάνουµε µερικά παραδείγµατα αναζητήσεων και εξηγούµε πώς λειτουργεί µια µηχανή αναζήτησης. Παρουσιάζουµε µερικές από τις πιο γνωστές ελληνικές και διεθνείς µηχανές αναζήτησης και δίνουµε χρόνο στους επιµορφούµενους να πραγµατοποιήσουν αναζητήσεις πληροφοριών. Συζητούµε για την ανάγκη περιορισµού των αποτελεσµάτων έρευνας και παρουσιάζουµε τη χρήση λογικών τελεστών και την αναζήτηση µέσα στα αποτελέσµατα προηγούµενης αναζήτησης. Επιδεικνύουµε µερικές προχωρηµένες αναζητήσεις για θέµατα που τους ενδιαφέρουν και τους υπενθυµίζουµε τα «µικρά µυστικά» της τέχνης της αναζήτησης. ραστηριότητες - Οµαδικές Εργασίες «Αναζήτηση πληροφοριών σε ευρετήρια και µηχανές αναζήτησης». Στην εργασία αναµένουµε οι επιµορφούµενοι να πραγµατοποιήσουν αναζητήσεις για συγκεκριµένα θέµατα που θα τους ζητήσουµε και για θέµατα που τους ενδιαφέρουν. 111

20 Σ. Παπαδάκης Ν. Χατζηπέρης Βασικές δεξιότητες στη χρήση ΤΠΕ ΒΙΒΛΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ ιαφάνειες ΤΠΕ-44.ΡΡΤ ΥΠΕΠΘ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Μηχανές Αναζήτησης Αναζήτηση πληροφοριών Tο δίκτυο δεν έχει δοµή Οι χρήστες αδυνατούν τις περισσότερες φορές να εντοπίσουν τα σηµεία εκείνα του δικτύου που περιέχουν τις πληροφορίες τις οποίες αυτοί χρειάζονται Θεµατικοί κατάλογοι Μηχανές αναζήτησης Μηχανές Αναζήτησης 4 Θεµατικοί κατάλογοι - Πύλες Γεωγραφική ταξινόµηση Μηχανές Αναζήτησης 5 Αναζήτηση ανά κατηγορία Αναζήτηση ανά περιφέρεια. Μηχανές Αναζήτησης 6 Οι µηχανές αναζήτησης Οι Μηχανές Αναζήτησης (Search Engines) αποθηκεύουν πληροφορίες για εκατοµµύρια σελίδες Web σε µια τεράστια βάση δεδοµένων. Απότααρχείαπουσυγκεντρώνονται(µε βάσητον τίτλο τους, το πλήρες κείµενο, το µέγεθός τους, τη διεύθυνσή τους κλπ) δηµιουργείται ένα ευρετήριο. Μπορείτε να κάνετε αναζητήσεις σε αυτές τις βάσεις δεδοµένων εισάγοντας λέξεις-κλειδιά (keywords). Μηχανές Αναζήτησης 8 Ελληνικές µηχανές αναζήτησης - πύλες directory.gr go.grgr forthnet.gr hol.gr phantis.com Μηχανές Αναζήτησης 9 H λέξη «Ελλάς»...το 2000 Αναζήτηση µε λέξεις κλειδιά 380 εκατοµµύρια ηλεκτρονικές σελίδες Ακόµη και µε την καλύτερη µηχανή αναζήτησης, ο χρήστης ανατρέχει µόλις περίπου στο 1/3 από αυτές. Η λέξη «Ελλάς» σε σελίδες Η λέξη «Greece» σε σελίδες Μηχανές Αναζήτησης 10 Μηχανές Αναζήτησης

21 Κεφάλαιο 4 Ενότητα 4.5 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο - Προγράµµατα ηλεκτρονικού ταχυδρο- µείου Σκοπός Το µάθηµα αυτό αναφέρεται στη Χρόνος Χρήση ενός προγράµµατος ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Σύνταξη, αποστολή, υποδοχή και διαχείριση µηνυµάτων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Επισύναψη αρχείων και παραλαβή επισυναπτόµενων αρχείων. Εγγραφή σε λίστα συζητήσεων. Τρεις (3) διδακτικές ώρες. Προσδοκώµενα αποτελέσµατα Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να µπορούν να : Αναφέρουν τρεις λόγους που τους οδηγούν να χρησιµο- ποιούν το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο αντί του συµβατικού. Συντάσσουν, αποστέλλουν, λαµβάνουν, απαντούν και προω- θούν ένα µήνυµα. Επισυνάπτουν αρχεία σε ένα µήνυµα και να διαβάζουν τα ε- πισυναπτόµενα αρχεία ενός µηνύµατος. Εισάγουν, επιλέγουν, διαγράφουν ένα πρόσωπο στο ή από το βιβλίο διευθύνσεων. Εγγράφονται σε µια λίστα συζητήσεων. 113

22 Σ. Παπαδάκης Ν. Χατζηπέρης Βασικές δεξιότητες στη χρήση ΤΠΕ ΒΙΒΛΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ Σχέδιο µαθήµατος ΣΤΑ ΙΟ - [ΧΡΟΝΙΚΗ ΙΑΡΚΕΙΑ] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ - ΕΠΟ- ΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 1 ο [35 ] Το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο Τρόποι επικοινωνίας µέσω διαδικτύου. Τι είναι το . Τι χρειάζεται για να αποκτήσουµε . Ηλεκτρονική διεύθυνση χρήστη. Τα βασικά µέρη ενός µηνύµατος. Οργάνωση και ταξινόµηση µηνυµάτων. Εκκίνηση ενός προγράµµατος ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή κλήση µιας υπηρεσίας webmail. Σύνταξη νέου µηνύµατος. Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα χρήσης υπηρεσίας Web mail. Ερωτήσεις - Απαντήσεις, Εισήγηση διαφανειών. 2 ο [40 ] Το Outlook Express Εκκίνηση και τερµατισµός Outlook Express. Το περιβάλλον εργασίας και τα βασικά πλήκτρα. Ανάγνωση επιστολών που λάβαµε. Σύνταξη, αποστολή, υποδοχή και διαχείριση µηνυµάτων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Αποστολή και λήψη µηνυµάτων. Απάντηση, προώθηση µηνύµατος. Ελκυστικά µηνύµατα. Εισήγηση, Πρακτική Άσκηση διαφανειών ή video-projector. 3 ο [30 ] Το Βιβλίο ιευθύνσεων Το Βιβλίο ιευθύνσεων. Άνοιγµα βιβλίου. Προθήκη νέου ατόµου. ηµιουργία οµάδας χρηστών. Χρήση έτοιµων διευθύνσεων αντί της πληκτρολόγησής τους από την αρχή. Εισήγηση, Επίδειξη, Πρακτική Άσκηση διαφανειών ή video-projector. 4 ο [25 ] Επισύναψη αρχείων και παραλαβή επισυναπτόµενων αρχείων Κατάλογος διευθύνσεων. ιαχείριση και οργάνωση µηνυµάτων. Επισύναψη αρχείων. Προσθήκη αρχείων σε µήνυµα, παραλαβή επισυναπτόµενων αρχείων, αποσυµπίεση αρχείων. Συµπίεση αρχείων που επισυνάπτουµε για ταχύτερη αποστολή. Εισήγηση, Πρακτική Άσκηση διαφανειών ή video-projector. 5 ο [25 ] Ταχυδροµικές Λίστες Ταχυδροµικές Λίστες. Αποστολή σε πολλούς ανθρώπους. Εγγραφή σε µια λίστα. Ιοί µέσω - Προφυλάξεις και αντιµετώπιση. Καταιγισµός ιδεών διαφανειών ή video-projector. 114

Πρακτική Άσκηση. Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Πρακτική Άσκηση. Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Με το κεφάλαιο αυτό ολοκληρώνεται το ταχύρυθµο πρόγραµµα επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών, δίνοντας παραδείγµατα εφαρµογών των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, αναζήτησης πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Παρουσιάσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Παρουσιάσεις Κεφάλαιο 1 Κεφάλαιο 5 Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής. Χρήση Η/Υ και Γραφικό περιβάλλον επικοινωνίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Η επιτυχία ή αποτυχία µιας παρουσίασης εξαρτάται από ένα µεγάλο αριθµό παραγόντων και σχεδόν

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Υπηρεσίες Διαδικτύου. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 2 ο

Βασικές Υπηρεσίες Διαδικτύου. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 2 ο Βασικές Υπηρεσίες Διαδικτύου Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 2 ο Μεταφορά αρχείων (File Transfer Protocol, FTP) user at host FTP user interface FTP client local file system file transfer FTP server remote

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα - Internet Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία FTP (File Transfer Protocol)

ίκτυα - Internet Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία FTP (File Transfer Protocol) Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Κέρκυρα ίκτυα - Internet 2 Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) ΜηχανέςΑναζήτησηςστοWeb Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ 7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής 104. Αναφέρετε ονοµαστικά τις πιο χαρακτηριστικές εφαρµογές που υποστηρίζει η τεχνολογία TCP/IP οι οποίες είναι διαθέσιµες στο ιαδίκτυο 1. Ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Υπολογιστικά φύλλα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Υπολογιστικά φύλλα Κεφάλαιο 3 Υπολογιστικά Φύλλα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Υπολογιστικά φύλλα Τα προγράµµατα επιµόρφωσης απευθύνονται σε όλους τους εκπαιδευτικούς και σε όλα τα στελέχη της εκπαίδευσης. Τα υπολογιστικά φύλλα ή φύλλα εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

χρήστες και υπηρεσίες

χρήστες και υπηρεσίες ιδακτικό υλικό µαθητή χρήστες και υπηρεσίες Από όσα αναφέρθηκαν, γίνεται αντιληπτό ότι όποιος έχει τον κατάλληλο εξοπλισµό και έχει εξασφαλίσει τον τρόπο σύνδεσής του µε το ιαδίκτυο, µπορεί να το χρησιµοποιήσει.

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4.2. Χρήση προγραµµάτων φυλλοµετρητή. Πρόσβαση σε δικτυακό τόπο Αξιοποίηση της δοµής υπερµέσων του Παγκόσµιου Ιστού.

Ενότητα 4.2. Χρήση προγραµµάτων φυλλοµετρητή. Πρόσβαση σε δικτυακό τόπο Αξιοποίηση της δοµής υπερµέσων του Παγκόσµιου Ιστού. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : ιαχείριση πληροφοριών και επικοινωνίες Ενότητα 4.2 Πρόσβαση σε δικτυακό τόπο Αξιοποίηση της δοµής υπερµέσων του Παγκόσµιου Ιστού Ειδικοί Στόχοι Οι επιµορφούµενοι πρέπει: Να µπορούν να χρησιµοποιούν

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας. Υπηρεσίες Internet. ίκτυα Η/Υ. Επίπεδο Εφαρµογής. Ενότητα θ

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας. Υπηρεσίες Internet. ίκτυα Η/Υ. Επίπεδο Εφαρµογής. Ενότητα θ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας Υπηρεσίες Internet ίκτυα Η/Υ Επίπεδο Εφαρµογής O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία FTP (File Transfer

Διαβάστε περισσότερα

Το Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (e-mail) είναι ένα σύστηµα που δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να ανταλλάξει µηνύµατα αλλά και αρχεία µε κάποιον άλλο

Το Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (e-mail) είναι ένα σύστηµα που δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να ανταλλάξει µηνύµατα αλλά και αρχεία µε κάποιον άλλο Το Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (e-mail) είναι ένα σύστηµα που δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να ανταλλάξει µηνύµατα αλλά και αρχεία µε κάποιον άλλο χρήστη µέσω υπολογιστή άνετα γρήγορα και φτηνά. Για να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) INTERMEDIATE Υπηρεσίες Διαδικτύου ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Διεύθυνση: Ασκληπιού 18 Τηλέφωνο: 215.5515254

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) INTERMEDIATE Υπηρεσίες Διαδικτύου ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Διεύθυνση: Ασκληπιού 18 Τηλέφωνο: 215.5515254 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) INTERMEDIATE Υπηρεσίες Διαδικτύου ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ INTERMEDIATE Το Intermediate είναι εστιασμένο σε γνώσεις πληροφορικής και χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής Εργαστήριο. Internet -

Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής Εργαστήριο. Internet - Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής και Πληροφοριακά Συστήματα Εργαστήριο - ΕΠΛ003 Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής Εργαστήριο Internet - Email Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

International Diploma in IT Skills Proficiency Level

International Diploma in IT Skills Proficiency Level International Diploma in IT Skills Proficiency Level Εξεταστέα Ύλη ιεθνές Πιστοποιητικό στην Τεχνολογία των Πληροφοριών Επίπεδο Proficiency 3.2.5 ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 5: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ - ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ 1Τι είναι ο Παγκόσµιος Ιστός; Λόγω της µεγάλης απήχησης του Παγκόσµιου Ιστού πολλές φορές ταυτίζουµε τον Παγκόσµιο Ιστό µε το Διαδίκτυο. Στην πραγµατικότητα αυτή η αντίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4.6. Επικοινωνία πραγµατικού χρόνου. Ειδικοί Στόχοι

Ενότητα 4.6. Επικοινωνία πραγµατικού χρόνου. Ειδικοί Στόχοι ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : ιαχείριση πληροφοριών και επικοινωνίες Ενότητα 4.6 Ειδικοί Στόχοι Οι επιµορφούµενοι πρέπει να µπορούν να: Παίρνουν µέρος σε ένα φόρουµ συζητήσεων. Χρησιµοποιούν ένα πρόγραµµα επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

1 Tο βιβλίο Ξεκίνηµα Προγράµµατα και παιχνίδια Περιεχόµενα. Ευχαριστίες... x

1 Tο βιβλίο Ξεκίνηµα Προγράµµατα και παιχνίδια Περιεχόµενα. Ευχαριστίες... x Περιεχόµενα iii Περιεχόµενα Ευχαριστίες... x 1 Tο βιβλίο... 1 Χωρίς τεχνικούς όρους!... 1 Σύντοµη παρουσίαση... 2 Τι νέο υπάρχει στα Windows XP;... 4 Μερικές υποθέσεις... 5 Μία τελευταία λέξη (ή και δύο)...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1.1. Χειρισµός εγγράφων 1.1.1. ηµιουργία, Άνοιγµα, Κλείσιµο, Αποθήκευση εγγράφου 1.1.2. Αποθήκευση εγγράφου µε

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας Β5.1.2 Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας Τι θα μάθουμε σήμερα: Να ορίζουμε τι είναι πρωτόκολλο επικοινωνίας Να εξηγούμε τη χρησιμότητα των πρωτοκόλλων επικοινωνίας Να ονομάζουμε τα σημαντικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network).

Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network). ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Καλαμάτα, 2015 Το Διαδίκτυο Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network). Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

1. Το Διαδίκτυο Α. Βασικές έννοιες Internet Παγκόσμιος Ιστός www HTTP FTP URL Υπερκείμενο: ISP

1. Το Διαδίκτυο Α. Βασικές έννοιες Internet Παγκόσμιος Ιστός www HTTP FTP URL Υπερκείμενο: ISP 1. Το Διαδίκτυο Α. Βασικές έννοιες Internet: είναι ένα σύνολο από υπολογιστές και επί μέρους δίκτυα ανά τον κόσμο που είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους (κόμβοι και μέλη) ως επί το πλείστον μέσω τηλεφωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στην Πληροφορική 1.1 Βασικές Έννοιες Τι είναι ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 15 Ιστορική Ανασκόπηση 16 Γενιές Υπολογιστών 20 Κατηγορίες Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

7.11 Πρωτόκολλα εφαρµογής

7.11 Πρωτόκολλα εφαρµογής 7.11 Πρωτόκολλα εφαρµογής Ερωτήσεις 1. Ποιος ο ρόλος των πρωτοκόλλων εφαρµογής και πώς χειρίζονται τις συνδέσεις δικτύου; 2. Γιατί κάθε πρωτόκολλο εφαρµογής ορίζει συγκεκριµένο τρόπο παρουσίασης των δεδοµένων;

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοµένης Μακρής Εργαστήρια Η/Υ

Αριστοµένης Μακρής Εργαστήρια Η/Υ Επικοινωνίες µεταξύ Η/Υ - ιαδίκτυο Αναλογική Ψηφιακή µετάδοση Αναλογική µετάδοση Ψηφιακή µετάδοση Σειριακή Παράλληλη επικοινωνία Σειριακή επικοινωνία Παράλληλη επικοινωνία Μονόδροµη Ηµίδιπλη Αµφίδροµη

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Βασικές Έννοιες της Πληροφορικής Εισαγωγή 21 Τι είναι ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 22 Υλικό (Hardware) - Λογισµικό (Software) 23 Ιστορική Εξέλιξη

1.1 Βασικές Έννοιες της Πληροφορικής Εισαγωγή 21 Τι είναι ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 22 Υλικό (Hardware) - Λογισµικό (Software) 23 Ιστορική Εξέλιξη Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Μαθαίνετε Εύκολα Microsoft Office 2003 1 Εισαγωγή στην Πληροφορική 1.1 Βασικές Έννοιες της Πληροφορικής Εισαγωγή 21 Τι είναι ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 22 Υλικό (Hardware) - Λογισµικό

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής Εργαστήριο. Internet -

Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής Εργαστήριο. Internet - Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής Εργαστήριο ΕΠΛ001 Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής Εργαστήριο Internet - Email Παναγιώτης Χατζηχριστοδούλου Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ WEBMAIL ΚΥΠΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ WEBMAIL ΚΥΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ WEBMAIL ΚΥΠΕΣ Η υπηρεσία διαχείρισης αλληλογραφίας µέσω web (webmail) δίνει την δυνατότητα στους χρήστες να διαχειριστούν την αλληλογραφία τους απ οποιοδήποτε σηµείο βρίσκονται εφόσον υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Επικοινωνίες. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο Λίστες Αλληλογραφίες Οµάδες Συζήτησης

Τεχνολογίες Επικοινωνίες. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο Λίστες Αλληλογραφίες Οµάδες Συζήτησης Κεφάλαιο 11 ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο Λίστες Αλληλογραφίες Οµάδες Συζήτησης Τεχνολογίες Επικοινωνίες Πίνακας Περιεχοµένων Εισαγωγή...1

Διαβάστε περισσότερα

Internet Τοπικό δίκτυο LAN Δίκτυο Ευρείας Περιοχής WAN Διαδίκτυο Πρόγραμμα Πλοήγησης φυλλομετρητής Πάροχοι Υπηρεσιών Internet URL HTML links

Internet Τοπικό δίκτυο LAN Δίκτυο Ευρείας Περιοχής WAN Διαδίκτυο Πρόγραμμα Πλοήγησης φυλλομετρητής Πάροχοι Υπηρεσιών Internet URL HTML links Internet Τοπικό δίκτυο (LAN Local Area Network): Δίκτυο όπου οι υπολογιστές βρίσκονται κοντά μεταξύ τους (μία εταιρία ή στην ίδια αίθουσα). Δίκτυο Ευρείας Περιοχής (WAN Wide Area Network) Δίκτυο όπου οι

Διαβάστε περισσότερα

6.2 Υπηρεσίες Διαδικτύου

6.2 Υπηρεσίες Διαδικτύου 6.2 Υπηρεσίες Διαδικτύου 1 / 34 Όλες οι υπηρεσίες στο Διαδίκτυο, όπως και πολλές εφαρμογές λογισμικού, στηρίζονται στο μοντέλο Πελάτη Εξυπηρετητή. 2 / 34 Σύμφωνα με αυτό το μοντέλο ο Εξυπηρετητής οργανώνει,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών 1 ίκτυα μικρά και μεγάλα Ένα δίκτυο υπολογιστών (computer network) είναι ένας συνδυασμός συστημάτων (δηλαδή, υπολογιστών),

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3.3: Δίκτυα. Επιστήμη ΗΥ Κεφ. 3.3 Καραμαούνας Πολύκαρπος

Κεφάλαιο 3.3: Δίκτυα. Επιστήμη ΗΥ Κεφ. 3.3 Καραμαούνας Πολύκαρπος Κεφάλαιο 3.3: Δίκτυα 1 3.3.1 Τι είναι ένα Δίκτυο Υπολογιστών Δίκτυο Υπολογιστών/Επικοινωνιών: ένα σύνολο συνδεδεμένων μεταξύ τους συσκευών με φυσικές συνδέσεις οι οποίες μπορούν να παράγουν, να στέλνουν,

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 8. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Internet: Τότε και Τώρα. Κεφάλαιο 8Α. Τρόπος Λειτουργίας Internet. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07

Ενότητα 8. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Internet: Τότε και Τώρα. Κεφάλαιο 8Α. Τρόπος Λειτουργίας Internet. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 Ενότητα 8 Εισαγωγή στην Πληροφορική Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 ιαδίκτυο: Κεφάλαιο 8Α: Βασικές Έννοιες ιαδικτύου Κεφάλαιο 8Β: ΣύνδεσηκαιΕργασία Online ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Εισαγωγή στηνπληροφορική

Διαβάστε περισσότερα

Α ΤΑΞΗ. 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ: Γνωρίζω τον υπολογιστή. Θα παρουσιαστεί µε τρόπο απλό και κατανοητό,

Α ΤΑΞΗ. 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ: Γνωρίζω τον υπολογιστή. Θα παρουσιαστεί µε τρόπο απλό και κατανοητό, 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ: Γνωρίζω τον υπολογιστή 1. εδοµένα, Πληροφορίες και Υπολογιστές 2. Πώς φτάσαµε στους σηµερινούς υπολογιστές 3. Το υλικό ενός υπολογιστικού συστήµατος 4. Το λογισµικό ενός υπολογιστικού συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ECDL Module 7 Πλοήγηση στον Ιστό και Επικοινωνία Εξεταστέα Ύλη, έκδοση 5.0 (Syllabus Version 5.0)

ECDL Module 7 Πλοήγηση στον Ιστό και Επικοινωνία Εξεταστέα Ύλη, έκδοση 5.0 (Syllabus Version 5.0) ECDL Module 7 Πλοήγηση στον Ιστό και Επικοινωνία Εξεταστέα Ύλη, έκδοση 5.0 (Syllabus Version 5.0) (Module 7 Web Browsing and Communication) Συνολική ιάρκεια: Προτεινόµενο * Χρονοδιάγραµµα Εκπαίδευσης 4-8

Διαβάστε περισσότερα

Outlook Express-User Instructions.doc 1

Outlook Express-User Instructions.doc 1 Οδηγίες προς τους υπαλλήλους του ήµου Θεσσαλονίκης για την διαχείριση της ηλεκτρονικής τους αλληλογραφίας µε το Outlook Express (Ver 1.0 22-3-2011) (Για οποιοδήποτε πρόβληµα ή απορία επικοινωνήστε µε τον

Διαβάστε περισσότερα

πληροφορίας στον παγκόσµιο ιστό. meta-search engines) και θεµατικοί κατάλογοι.

πληροφορίας στον παγκόσµιο ιστό. meta-search engines) και θεµατικοί κατάλογοι. ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΗΣΤΗΜΙΟ -ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΟ-ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Μάθηµα : Εισαγωγικά

Διαβάστε περισσότερα

1. Εγκατάσταση του NetMeeting

1. Εγκατάσταση του NetMeeting Οδηγίες Εγκατάστασης και Χρήσης του Netmeeting Περιεχόµενα 1. Εγκατάσταση του Netmeeting 2. Το Interface του Netmeeting 3. Κύρια Κουµπιά Netmeeting 4. Πραγµατοποίηση Κλήσεων - Συνδέσεων 5. Το Μενού του

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Δημιουργία σύνδεσης... 27 5. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΙΣΤΟΥ... 37. Γνωριμία με μια ιστοσελίδα:... 38

Περιεχόμενα. Δημιουργία σύνδεσης... 27 5. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΙΣΤΟΥ... 37. Γνωριμία με μια ιστοσελίδα:... 38 Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ... 13 1. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ... 15 2. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INTERNET;... 16 3. ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΡΕΙ ΚΑΝΕΙΣ... 19 4. ΤΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

το ιαδίκτυο συνδέει εκατοµµύρια χρήστες αποτελώντας την µεγαλύτερη πηγή πληροφοριών και ανταλλαγής µηνυµάτων στον πλανήτη.

το ιαδίκτυο συνδέει εκατοµµύρια χρήστες αποτελώντας την µεγαλύτερη πηγή πληροφοριών και ανταλλαγής µηνυµάτων στον πλανήτη. το ιαδίκτυο Μέχρι τώρα µάθαµε να εργαζόµαστε σε έναν από τους υπολογιστές του Εργαστηρίου µας. Όµως παρατηρήσαµε ότι οι υπολογιστές αυτοί µπορούν να ανταλλάσσουν στοιχεία, να τυπώνουν όλοι σε έναν εκτυπωτή

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Διαδίκτυο και στην Υπηρεσία περιήγησης του Παγκόσμιου Ιστού (WWW) Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 1 ο

Εισαγωγή στο Διαδίκτυο και στην Υπηρεσία περιήγησης του Παγκόσμιου Ιστού (WWW) Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 1 ο Εισαγωγή στο Διαδίκτυο και στην Υπηρεσία περιήγησης του Παγκόσμιου Ιστού (WWW) Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 1 ο Το Διαδίκτυο Το Διαδίκτυο (Internet) είναι το δίκτυο των δικτύων, στο οποίο είναι συνδεδεμένοι

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο

Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο Στόχος του Πανελλήνιου Σχολικού ικτύου Στόχος του Πανελλήνιου Σχολικού ικτύου είναι να διασυνδέσει όλα τα σχολεία της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σε ένα εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. 1 Εισαγωγή: Λίγα λόγια για το βιβλίο Τι νέο υπάρχει στο Outlook Ξεκίνηµα Ευχαριστίες...

Περιεχόµενα. 1 Εισαγωγή: Λίγα λόγια για το βιβλίο Τι νέο υπάρχει στο Outlook Ξεκίνηµα Ευχαριστίες... Περιεχόµενα Ευχαριστίες... 11 1 Εισαγωγή: Λίγα λόγια για το βιβλίο... 13 Χωρίς τεχνικούς όρους!... 13 Σύντοµη παρουσίαση... 14 Μερικές συµβάσεις... 16 Μια τελευταία λέξη (µπορεί και δύο)... 16 2 Τι νέο

Διαβάστε περισσότερα

Πλοήγηση www / Με τον Internet Explorer

Πλοήγηση www / Με τον Internet Explorer Πλοήγηση www / Με τον Internet Explorer Περιεχόμενα 1.Eισαγωγή 2.Το περιβάλλον του Internet Explorer 3.Οδηγίες πλοήγησης 4.Αποθήκευση αρχείων 5.Αγαπημένα 6.Ασφαλής σύνδεση 7.Διακομιστής μεσολάβησης 1.Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα υπολογιστών (Κεφαλαιο 15 στο βιβλιο) Περιγραφή των κύριων θεµάτων σχετικά µε τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών

Διαβάστε περισσότερα

World Wide Web: Ο παγκόσµιος ιστός Πληροφοριών

World Wide Web: Ο παγκόσµιος ιστός Πληροφοριών Περιεχόµενα World Wide Web: Ο παγκόσµιος ιστός Πληροφοριών Εισαγωγή Ιστορική Αναδροµή Το ιαδίκτυο και το WWW Υπερκείµενο Εντοπισµός πληροφοριών στο WWW Search Engines Portals Unicode Java Plug-Ins 1 2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κεφάλαιο 2. Το περιβάλλον του παγκόσμιου Ιστού Επιμέλεια: Καραγιάννης Σπύρος Καθηγητής ΠΕ19 Πλεονεκτήματα παγκόσμιου Ιστού Εξυπηρετητής Ιστού & Ιστοσελίδες Κύριες

Διαβάστε περισσότερα

Τοµέας Εϖιµόρφωσης & Κατάρτισης

Τοµέας Εϖιµόρφωσης & Κατάρτισης «Επιµόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρµογή των ΤΠΕ στη ιδακτική Πράξη» ικαιούχος Φορέας Συµπράττοντες Επιστηµονικοί Φορείς Παραδείγµατα Ερωτήσεων Τοµέας Εϖιµόρφωσης & Κατάρτισης Πάτρα,

Διαβάστε περισσότερα

Τα ίκτυα. Το Internet

Τα ίκτυα. Το Internet Τα ίκτυα Ένας από τους κυριότερους παράγοντες για την πρόοδο της ανθρωπότητας είναι η επικοινωνία, η συνεργασία και το µοίρασµα των πόρων και των µέσων σε όλο τον κόσµο. Η πληροφορία είναι ένα από τα πολυτιµότερα

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορια του Διαδικτύου

Η ιστορια του Διαδικτύου ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Το Διαδίκτυο (αγγλ. Internet) είναι παγκόσμιο σύστημα διασυνδεδεμένων δικτύων υπολογιστών, οι οποίοι χρησιμοποιούν καθιερωμένη ομάδα πρωτοκόλλων, η οποία συχνά αποκαλείται "TCP/IP" (αν και αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Internet και στο ηλεκτρονικό ταχυδροµείο

Εισαγωγή στο Internet και στο ηλεκτρονικό ταχυδροµείο Internet Το Internet ή ιαδίκτυο όπως λέγεται στην ελληνική ορολογία, είναι ένα παγκόσµιο δίκτυο που συνδέει εκατοµµύρια υπολογιστές, οι οποίοι µπορούν να επικοινωνούν µεταξύ τους. Το Internet είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Στην συνέχεια, γίνεται σύντομη αναφορά στις πιο χαρακτηριστικές εφαρμογές, που υποστηρίζει η τεχνολογία TCP/IP και είναι διαθέσιμες στο Διαδίκτυο. http://videolearner.com Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο Το ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

1 Εισαγωγή στην Πληροφορική

1 Εισαγωγή στην Πληροφορική ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 1 Εισαγωγή στην Πληροφορική 1.1 Βασικές Έννοιες της Πληροφορικής Εισαγωγή 17 Τι είναι ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 18 Υλικό Λογισµικό 19 Ιστορική Εξέλιξη των Η/Υ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του Office 365 σε τηλέφωνο Android

Χρήση του Office 365 σε τηλέφωνο Android Χρήση του Office 365 σε τηλέφωνο Android Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Έλεγχος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Ρυθμίστε το τηλέφωνο Android για αποστολή και λήψη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το λογαριασμό του Office

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΟΥ Explorer & Outlook 2013

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΟΥ Explorer & Outlook 2013 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΟΥ Explorer & Outlook 2013 1. Δίκτυα Υπολογιστών και Διαδίκτυο... 3 1.1. Όροι Και Έννοιες... 3 1.2. Ασφάλεια Στο Διαδίκτυο... 5 2. Περιήγηση στον Παγκόσμιο Ιστό 7 Το Περιβάλλον Ενός Φυλλομετρητή...

Διαβάστε περισσότερα

Διαδίκτυο. Νίκος Παπαδόπουλος

Διαδίκτυο. Νίκος Παπαδόπουλος Διαδίκτυο Τι είναι το διαδίκτυο; Υπηρεσίες του Διαδικτύου Παγκόσμιος ιστός (www) Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) Συνομιλία (chat) Τηλεδιάσκεψη (teleconference) Τι είναι η ιστοσελίδα; Τι πρέπει να προσέχουμε

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο του Μαθήματος: ΕΠΛ 001

Εργαστήριο του Μαθήματος: ΕΠΛ 001 Το Διαδίκτυο (Internet) και ο Παγκόσμιος Ιστός (WWW) Εργαστήριο του Μαθήματος: ΕΠΛ 001 Ενότητα 2 Το Διαδίκτυο, ο Παγκόσμιος Ιστός και το Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο Το διαδίκτυο είναι ένας όρος που περιγράφει

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης (MIS) για τη Σχολική Μονάδα

Εγχειρίδιο Χρήσης (MIS) για τη Σχολική Μονάδα Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: Παιδεία & Πολιτισµός Μέτρο 1.2:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υγεία-Πρόνοια» Κ.Ε.Κ. Σωματείου «ΕΡΜΗΣ» Πρόγραμμα Κατάρτισης Εργαζόμενων σε Υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας στις Νέες Τεχνολογίες ΘΕΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο Outlook Κεφάλαιο 2 Βασικές εργασίες με μηνύματα 33

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο Outlook Κεφάλαιο 2 Βασικές εργασίες με μηνύματα 33 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο Outlook 2007 9 Διευθέτηση και εκκίνηση του Outlook... 10 Το περιβάλλον του Outlook... 17 Οι προσωπικοί φάκελοι του Outlook... 22 Η Λίστα φακέλων... 23 Το Outlook Σήμερα...

Διαβάστε περισσότερα

Το σύστημα Βοήθειας του Internet Explorer

Το σύστημα Βοήθειας του Internet Explorer Περιεχόμενα Λίγα λόγια για το συγγραφέα... 7 Κεφάλαιο 1: Διαδίκτυο Internet... 9 Κεφάλαιο 2: Υπηρεσίες και εφαρμογές του Διαδικτύου... 18 Κεφάλαιο 3: O φυλλομετρητής Internet Explorer... 29 Κεφάλαιο 4:

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση και Ανάπτυξη Ιστότοπων

Σχεδίαση και Ανάπτυξη Ιστότοπων Σχεδίαση και Ανάπτυξη Ιστότοπων Ιστορική Εξέλιξη του Παγκόσμιου Ιστού Παρουσίαση 1 η 1 Βελώνης Γεώργιος Καθηγητής Περιεχόμενα Τι είναι το Διαδίκτυο Βασικές Υπηρεσίες Διαδικτύου Προηγμένες Υπηρεσίες Διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Internet και στο ηλεκτρονικό ταχυδροµείο

Εισαγωγή στο Internet και στο ηλεκτρονικό ταχυδροµείο 1 Internet Το Internet ή ιαδίκτυο όπως λέγεται στην ελληνική ορολογία, είναι ένα παγκόσµιο δίκτυο που συνδέει εκατοµµύρια υπολογιστές, οι οποίοι µπορούν να επικοινωνούν µεταξύ τους. Το Internet είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

To λεξικό του Internet

To λεξικό του Internet To λεξικό του Internet A Address: Ο τόπος που βρίσκεται μια πηγή του Internet. Μια e-mail address μπορεί να έχει την εξής μορφή : georgepapado@hotmail.com. Μια web address είναι κάπως έτσι: http://www.in.gr.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΝΤΥΠΟ Α ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Ιώ Παπαδηµητρίου 729 Παιδαγωγικές χρήσεις του ιαδικτύου στο νηπιαγωγείο Σηµείωση: Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι στην προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

Το διαδίκτυο είναι ένα δίκτυο που αποτελείτε από πολλά μικρότερα δίκτυα υπολογιστών.

Το διαδίκτυο είναι ένα δίκτυο που αποτελείτε από πολλά μικρότερα δίκτυα υπολογιστών. Κεφάλαιο 2 Με το διαδίκτυο μπορεί κάποιος: να κάνει έρευνα, να ψωνίσει για διάφορες υπηρεσίες και προϊόντα, να δει καιρικούς χάρτες, να πάρει φωτογραφίες, ταινίες, και διάφορες άλλες πληροφορίες που βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

Webmail Outlook Express Ρυθµίσεις για την χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου

Webmail Outlook Express Ρυθµίσεις για την χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου Webmail Outlook Express Ρυθµίσεις για την χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (Ver 1.1 21-3-2011) (Για οποιοδήποτε πρόβληµα ή απορία επικοινωνήστε µε τον Τάσο Βασιλόπουλο 2310-877-822) A. ιαχείριση ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ Εργαστήριο Πληροφορικής στη Γεωργία

ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ Εργαστήριο Πληροφορικής στη Γεωργία ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ Εργαστήριο Πληροφορικής στη Γεωργία Δίκτυα ηλεκτρονικών υπολογιστών είναι υπολογιστές της ίδιας ή και διαφορετικής μάρκας συνδεδεμένοι μεταξύ τους σε τοπικό (local) ή ευρύ (wide) επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο Outlook Κεφάλαιο 2 Βασικές εργασίες με μηνύματα 31

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο Outlook Κεφάλαιο 2 Βασικές εργασίες με μηνύματα 31 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο Outlook 2003 9 Διευθέτηση και εκκίνηση του Outlook... 10 Το περιβάλλον του Outlook... 16 Οι προσωπικοί φάκελοι του Outlook... 20 Η Λίστα φακέλων... 21 Ο φάκελος Το Outlook

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7]

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7] Στόχοι ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες τους. Να περιγράψουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δίκτυα Υπολογιστών

ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δίκτυα Υπολογιστών ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δίκτυα Υπολογιστών Στόχοι 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΝΕΛΕ 2004, ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΝΕΛΕ 2004, ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ανοίξτε τον Internet Explorer 2. Επισκεφθείτε τη σελίδα http://www.ermionida.info 3. Επισκεφθείτε τη σελίδα Ν.Ε.Λ.Ε Αργολίδας 4. Όταν οδηγήσετε το ποντίκι πάνω στην Λέξη ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ, το σχήµα

Διαβάστε περισσότερα

Διαδίκτυο: Ιστορία, Δομή, Υπηρεσίες

Διαδίκτυο: Ιστορία, Δομή, Υπηρεσίες Διαδίκτυο: Ιστορία, Δομή, Υπηρεσίες 1 η Ερώτηση (Ορισμός): Τι είναι το Διαδίκτυο; Διαδίκτυο είναι το παγκόσμιο δίκτυο όλων των επιμέρους δικτύων που έχουν συμφωνήσει σε κοινούς κανόνες επικοινωνίας και

Διαβάστε περισσότερα

Δικτύωση υπολογιστών

Δικτύωση υπολογιστών Δικτύωση υπολογιστών Από το 1985 αρχίζει η δικτύωση των υπολογιστών Επικοινωνία μεταξύ των συνδεδεμένων Η/Υ για μεταφορά αρχείων και δεδομένων Διαχειριστής δικτύου (Server) Εκτυπωτής 1 Πλεονεκτήματα δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εισαγωγή στην Πληροφορική Εισαγωγή στην Πληροφορική Δίκτυα Δεδομένων ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Βασικές Έννοιες Δίκτυο υπολογιστών: ένα σύνολο διασυνδεδεμένων

Διαβάστε περισσότερα

2.9.4 Χρήση του διαδικτύου για την εκτέλεση απλών εργασιών

2.9.4 Χρήση του διαδικτύου για την εκτέλεση απλών εργασιών 2.9 ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2.9.4 Χρήση του διαδικτύου για την εκτέλεση απλών εργασιών Να είναι σε θέση να επιδεικνύει ικανότητα σύνδεσης με ιστοσελίδες στο διαδίκτυο, ακίνδυνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Επεξεργασία κειµένου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Επεξεργασία κειµένου. Κεφάλαιο 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Η επεξεργασία κειµένου, είναι η εφαρµογή που χρησιµοποιείται περισσότερο από τους χρήστες των υπολογιστών. Οι πρώτοι επεξεργαστές κειµένου έγιναν ιδιαίτερα δηµοφιλείς, παρόλο που

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Λογιστικής. Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Μάθημα 10. 1 Στέργιος Παλαμάς

Τμήμα Λογιστικής. Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Μάθημα 10. 1 Στέργιος Παλαμάς ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας Τμήμα Λογιστικής Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές Μάθημα 10 Δίκτυα Η/Υ, το Internet 1 Δίκτυα Πολλοί υπολογιστές μπορούν να συνδεθούν μεταξύ τους με χρήση του κατάλληλου

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional. Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19

Περιεχόµενα. Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional. Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19 Περιεχόµενα Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19 Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional 1 Εισαγωγή στη διαχείριση των Microsoft Windows XP Professional... 25 Ξεκίνηµα µε τα Windows XP

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες και εφαρμογές του Διαδικτύου

Υπηρεσίες και εφαρμογές του Διαδικτύου Μέρος 7 - Διαχείριση πληροφοριών & επικοινωνίες Στόχος κεφαλαίου Υπηρεσίες και εφαρμογές του Διαδικτύου Σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι να γνωρίσουμε τις βασικές εφαρμογές με τις οποίες μπορούμε να προσπελάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα του εθνικού οδικού δικτύου (Αττική οδός)

Τμήμα του εθνικού οδικού δικτύου (Αττική οδός) Λέξεις Κλειδιά: Δίκτυο υπολογιστών (Computer Network), τοπικό δίκτυο (LAN), δίκτυο ευρείας περιοχής (WAN), μόντεμ (modem), κάρτα δικτύου, πρωτόκολλο επικοινωνίας, εξυπηρέτης (server), πελάτης (client),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 6 η OUTLOOK EXPRESS III ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 6 η OUTLOOK EXPRESS III ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 η OUTLOOK EXPRESS III ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ψάχνετε να βρείτε ένα µήνυµα από τα πολλά που έχετε, πώς θα το καταφέρετε αυτό εύκολα και γρήγορα; Θέλετε τα µηνύµατά σας να εµφανίζονται µε βάση την ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΡ. ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΚΩΔΙΚΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Σ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 Διαχείριση Αρχείων 06/11/2014 09:00-13:00 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Πλήρης Οδηγός για το ίπλωµα ECDL 1 Εισαγωγή στην Πληροφορική 1.1 Βασικές Έννοιες της Πληροφορικής Εισαγωγή 21 Τι είναι ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 22 Υλικό - Λογισµικό 23 Ιστορική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Ηλεκτρονική ιαχείριση Τάξης. Οδηγίες χρήσης για τον µαθητή.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Ηλεκτρονική ιαχείριση Τάξης. Οδηγίες χρήσης για τον µαθητή. ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ηλεκτρονική ιαχείριση Τάξης Οδηγίες χρήσης για τον µαθητή http://eclass.sch.gr Η υπηρεσία ηλεκτρονικής διαχείρισης τάξης αναπτύχθηκε από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών για λογαριασµό

Διαβάστε περισσότερα

e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση

e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση - 0 - Πίνακας Περιεχοµένων 1 Εισαγωγή.. 2 1.1 Σχολές/Τµήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Έννοιες Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

Βασικές Έννοιες Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου Α5.2 Δίκτυα Υπολογιστών και Διαδίκτυο/Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο Α.5.2.Μ1-Μ2 Α5.2.1 Βασικές Έννοιες Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου Τι θα μάθουμε σήμερα: Να ορίζουμε τι είναι το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail)

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ Ι ΑΚΤΙΚΗ

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Μια προσπάθεια εξερεύνησης του διαδικτύου σχετικά µε την αξιοποίηση του στην διδασκαλία & εκµάθηση της ιταλικής ως ξένης γλώσσας ΠΕΡΗΦΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ. ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση. Y4 ηµιουργία διαδικτυακής ραδιοφωνικής εκποµπής µε τα εργαλεία

Ο ΗΓΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ. ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση. Y4 ηµιουργία διαδικτυακής ραδιοφωνικής εκποµπής µε τα εργαλεία Ο ΗΓΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ Ενότητα: Υποενότητα: ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση Y4 ηµιουργία διαδικτυακής ραδιοφωνικής εκποµπής µε τα εργαλεία Shoutcast και Winamp Το εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

Μέσα στη δεκαετία του 70 το ARPAnet μεγάλωσε. Περισσότεροι κόμβοι συνδέθηκαν και ακόμη περισσότεροι χρήστες χρησιμοποιούσαν καθημερινά τις υπηρεσίες

Μέσα στη δεκαετία του 70 το ARPAnet μεγάλωσε. Περισσότεροι κόμβοι συνδέθηκαν και ακόμη περισσότεροι χρήστες χρησιμοποιούσαν καθημερινά τις υπηρεσίες Μέσα στη δεκαετία του 70 το ARPAnet μεγάλωσε. Περισσότεροι κόμβοι συνδέθηκαν και ακόμη περισσότεροι χρήστες χρησιμοποιούσαν καθημερινά τις υπηρεσίες του δικτύου. Οι χρήστες δεν προέρχονταν πια μόνο από

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο Outlook

Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο Outlook 3 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο Outlook Προγράµµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 1. Το Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (E-mail) Η ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ των ανθρώπων είναι μια πολύ παλιά απαίτηση. Από τα βάθη της ιστορίας

Διαβάστε περισσότερα

Junior A (Κωδ.Τμήματος AJ1)

Junior A (Κωδ.Τμήματος AJ1) International Diploma in It Skills Foundation for Young Learners Junior A (Κωδ.Τμήματος AJ1) Χρήση Υπολογιστή (Κωδ. AJ1.A 01) 1.1 Γενικές διαδικασίες και ρυθμίσεις 1.1.1 Βασικές λειτουργίες και ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός του έργου. και η πιλοτική λειτουργία ενός ολοκληρωμένου δικτύου σχολείων

Σκοπός του έργου. και η πιλοτική λειτουργία ενός ολοκληρωμένου δικτύου σχολείων Σκοπός του έργου Σκοπός του έργου είναι, σε γενικές γραμμές, οσχεδιασμός, ηανάπτυξη και η πιλοτική λειτουργία ενός ολοκληρωμένου δικτύου σχολείων αποτελούμενου από 3 σχολικά εργαστήρια - με ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Βασικές Έννοιες της Πληροφορικής Εισαγωγή 21 Τι είναι ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 22 Υλικό - Λογισµικό 23 Ιστορική Εξέλιξη των Η/Υ 23 Γενιές

1.1 Βασικές Έννοιες της Πληροφορικής Εισαγωγή 21 Τι είναι ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 22 Υλικό - Λογισµικό 23 Ιστορική Εξέλιξη των Η/Υ 23 Γενιές Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Μαθαίνετε Εύκολα MS OFFICE 2007 1 Εισαγωγή στην Πληροφορική 1.1 Βασικές Έννοιες της Πληροφορικής Εισαγωγή 21 Τι είναι ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 22 Υλικό - Λογισµικό 23 Ιστορική Εξέλιξη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΟΕΕΚ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ MICROSOFT OFFICE SPECIALIST

ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΟΕΕΚ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ MICROSOFT OFFICE SPECIALIST ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΟΕΕΚ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ MICROSOFT OFFICE SPECIALIST ΑΡΘΡΟ 49. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1. Βασικές Λειτουργίες και Περιβάλλον Εφαρµογής Επεξεργασίας Κειµένου α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 10 Ο ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΠΑΓΓΕ Περιεχόμενα 2 Συνδέσεις και Επικοινωνίες Δίκτυα υπολογιστών Κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ -ΙΝΤΕΡΝΕΤ. Τι προσφέρει το internet;

ΔΙΚΤΥΑ -ΙΝΤΕΡΝΕΤ. Τι προσφέρει το internet; ΔΙΚΤΥΑ -ΙΝΤΕΡΝΕΤ Δίκτυο είναι μια ομάδα υπολογιστών συνδεδεμένων μεταξύ τους ενσύρματα είτε ασύρματα, η οποία επιτρέπει σε πολλούς ανθρώπους να ανταλλάσσουν πληροφορίες και να μοιράζονται εξοπλισμό. Διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο. του Υποέργου 6 «Εκπαίδευση επιµορφωτών και βοηθών επιµορφωτών»

Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο. του Υποέργου 6 «Εκπαίδευση επιµορφωτών και βοηθών επιµορφωτών» Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 6 «Εκπαίδευση επιµορφωτών και βοηθών επιµορφωτών» της Πράξης «Επαγγελµατικό λογισµικό στην ΤΕΕ: επιµόρφωση και εφαρµογή» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.3, Ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΥΠΕΠΘ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΙΕΚ ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ : Α ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ INTERNET -1-

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ INTERNET -1- ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΝΟΙΕΣ ΤΟΥ INTERNET- ΙΑ ΙΚΤΥΟ 2 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ 4 ΕΥΡΕΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΘΕΛΕΤΕ 9 ΧΡΗΣΗ ΛΙΣΤΑΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΩΝ 10 ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα