ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ SAGE PASTEL MY BUSINESS ONLINE

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ SAGE PASTEL MY BUSINESS ONLINE"

Transcript

1 ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ SAGE PASTEL MY BUSINESS ONLINE Οι παρόντες όροι παροχής υπηρεσιών τηλεπληροφορικής για την Υπηρεσία διέπουν την παροχή της Υπηρεσίας από εμάς προς εσάς. Είτε εγγράφεστε για κανονική χρήση της Υπηρεσίας είτε για δωρεάν δοκιμαστική χρήση αυτοί οι όροι ισχύουν. Εμείς αναφερόμαστε στους παρόντες όρους ως Cyta και εσείς ως «Πελάτης». Κάνοντας «κλικ» στο κουτάκι δίπλα από το σύνδεσμο «Όροι Παροχής» αποδέχεστε τους παρόντες όρους αυτής της συμφωνίας. Αν αποδέχεστε αυτή τη συμφωνία εκ μέρους εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου προβαίνετε σε παράσταση και εγγυάστε ότι έχετε την εξουσιοδότηση να εκπροσωπήσετε και να δεσμεύσετε νόμιμα το νομικό αυτό πρόσωπο και σε τέτοια περίπτωση οι αναφορές σε «εσείς» ή «Πελάτης» θα αφορούν αυτό το νομικό πρόσωπο. 1. ΟΡΙΣΜΟΙ Cyta: σημαίνει την Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, τον Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου που ιδρύθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με τον Περί Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών Νόμο ΚΕΦ.302 και/ή οποιοδήποτε διάδοχο νομικό πρόσωπο. Οι λέξεις «εμείς», «μας», «δικό μας» αφορά τη Cyta. Επιπρόσθετες Υπηρεσίες: σημαίνει τις υπηρεσίες που θα παρέχονται στον Πελάτη από τη Accountstech κατόπιν σχετικής παραγγελίας του Πελάτη. Είναι ξεχωριστές από την Υπηρεσία. Περιγράφονται στην Ιστοσελίδα. Ιστοσελίδα: σημαίνει την ιστοσελίδα της Cyta για την Υπηρεσία η οποία βρίσκεται αναρτημένη στην ηλεκτρονική διεύθυνση Λογισμικό: σημαίνει το λογισμικό της Sage Pastel με την εμπορική επωνυμία Sage Pastel My Business Online όπως περιγράφεται στην Ιστοσελίδα. Πελάτης σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κάνει «εγγραφή» στην Ιστοσελίδα ζητώντας να του παραχωρηθεί αυτή και αποδέχεται τους παρόντες όρους και δεσμεύεται από αυτούς για την παροχή σε αυτό της Υπηρεσίας. Τα στοιχεία του Πελάτη συμπληρώνονται ηλεκτρονικά από τον ίδιο τον Πελάτη σε συγκεκριμένα πεδία που του παρέχουμε. Οι λέξεις «εσύ», «εσείς», «σου», «σας», «δικό σας» κ.ο.κ. θα αφορούν τον Πελάτη. Accountstech: σημαίνει την εταιρεία ACCOUNTSTECH SOLUTIONS LIMITED, αρ εγγραφής HE με εγγεγραμμένο γραφείο Κωστή Παλαμά 5, Γρ. 201, 1065 Λευκωσία εξουσιοδοτημένου μεταπωλητή του Λογισμικού με την οποία συμβλήθηκε η Cyta για υποστήριξη του συστήματος σε Πελάτες της. SAGE PASTEL: σημαίνει την εταιρεία SAGE PASTEL (A DIVISION OF SOFTLINE (PTY) LTD, αρ εγγραφής 2003/015693/07 με εγγεγραμμένο γραφείο 102 Western Services Road, Gallo Manor Ext 6, Johannesburg, Νότιος Αφρική ιδιοκτήτρια των πνευματικών δικαιωμάτων του Λογισμικού με την οποία συμβλήθηκε η Cyta για παροχή του συστήματος σε Πελάτες της. Συμφωνία: σημαίνει την παρούσα συμφωνία αποτελούμενη από το προοίμιο, τους όρους 1 μέχρι 12, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Υπηρεσία: σημαίνει την υπηρεσία τηλεπληροφορικής όπως αυτή περιγράφεται στην Ιστοσελίδα και η οποία περιλαμβάνει το Λογισμικό και την απαραίτητη τεχνική υποδομή φιλοξενίας του Λογισμικού από/ στη Cyta. Χρήστης: σημαίνει το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που ο Πελάτης θα ορίσει ως χρήστες της Υπηρεσίας. Νοείται ότι Χρήστης και Πελάτης μπορεί να είναι το ίδιο, φυσικό, πρόσωπο. 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 2.1 Η Cyta θα διαθέτει την απαραίτητη τεχνική υποδομή ώστε να φιλοξενεί το Λογισμικό και να παρέχει την Υπηρεσία στον Πελάτη μέσω του διαδικτύου. Η Cyta θα τιμολογεί τον Πελάτη και θα εισπράττει τα τέλη για την Υπηρεσία όπως αυτά παρουσιάζονται στην Ιστοσελίδα. 2.2 Κατόπιν σχετικής παραγγελίας από τον Πελάτη η Accountstech θα του παρέχει οποιαδήποτε από τις Επιπρόσθετες Υπηρεσίες κάτω από ξεχωριστούς όρους που θα συμφωνηθούν μεταξύ του Πελάτη και της Accountstech. Σελίδα 1/9

2 2.3 Ο Πελάτης μπορεί να ζητήσει δωρεάν δοκιμή της Υπηρεσίας με σχετική εγγραφή στην Ιστοσελίδα. Η περίοδος της δωρεάν δοκιμής θα διαρκεί 30 ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα εγγραφής. Μετά την λήξη των 30 ημερών η πρόσβαση θα τερματιστεί και τα δεδομένα που θα έχει εισάγει ο Πελάτης στην Ιστοσελίδα για παροχή της Υπηρεσίας θα χαθούν εκτός αν ο Πελάτης επιβεβαιώσει στη Cyta τηλεφωνικώς ή άλλως ότι επιθυμεί την πρόσβαση στην Υπηρεσία. 3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΡΩΝ 3.1 Ο Πελάτης θα καταβάλλει στη Cyta, καθόλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας συμφωνίας, μηνιαίως τα τέλη της Υπηρεσίας, τα οποία περιγράφονται στην Ιστοσελίδα και θα τηρεί τους όρους πληρωμής σύμφωνα με τις διατάξεις του όρου Ο Πελάτης υποχρεούται: (α) να προστατεύει τις εμπορικές επωνυμίες, τα εμπορικά σήματα, τα λογότυπα και γενικά την πνευματική ιδιοκτησία της Cyta και των εταιρειών Sage Pastel και Accountstech και να μην τα χρησιμοποιεί χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκρισή τους. (β) να πληροφορεί τη Cyta αμέσως μόλις διαπιστώσει διακοπή ή βλάβη στη διασύνδεση με την Υπηρεσία. (γ) να προστατεύει τους κωδικούς πρόσβασης που του παρέχονται για πρόσβαση στο Λογισμικό από τους Χρήστες και να διασφαλίζει ότι η πρόσβαση μέσω διαδικτύου στην Υπηρεσία θα πραγματοποιείται μόνο από τους Χρήστες και μόνο με νόμιμο τρόπο. (δ) να ειδοποιεί αμέσως τη Cyta σε περίπτωση που αντιληφθεί μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στην Υπηρεσία. (ε) να διαθέτει ικανοποιητική σύνδεση με το διαδίκτυο για κάλυψη αναγκών πρόσβασης στην Υπηρεσία. (στ) να τηρεί διαδικασία αυστηρής προστασίας των δεδομένων που εκπίπτουν από την Υπηρεσία, είτε αυτά ανήκουν στους Χρήστες είτε σε τρίτους, τηρώντας κατάλογο με τα ονόματα των υπαλλήλων που έχουν πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα και διασφαλίζοντας ότι, σε περίπτωση παραβίασης των δεδομένων των Χρηστών από προσωπικό του Πελάτη, μπορεί να εξακριβωθεί η ταυτότητα του παραβάτη, ο χρόνος και ο τρόπος παραβίασης. Ο Πελάτης οφείλει γενικά να τηρεί την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Νοείται ότι ο Πελάτης θα αποζημιώνει πλήρως και θα κρατεί ανέπαφη και ανεπηρέαστη τη Cyta εναντίον οποιωνδήποτε απαιτήσεων ή αγωγών εγερθούν εναντίον της Cyta ή του Πελάτη και που προκύπτουν από την παραβίαση αυτής της υποχρέωσης ή την μη τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας αναφορικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων, την προστασία του απορρήτου, της ιδιωτικής ζωής ή άλλων συναφών δικαιωμάτων του προσώπου που εγείρει την απαίτηση ή την αγωγή. (ζ) να δίδει ορθά και ακριβή στοιχεία στη Cyta κατά την εγγραφή του στην Ιστοσελίδα που αφορούν τον Πελάτη και τους Χρήστες. Νοείται ότι ο Πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ακρίβεια και νομιμότητα των στοιχείων που δίδει ως ανωτέρω. (η) να χρησιμοποιεί την Υπηρεσία σύμφωνα με τη νομοθεσία. (θ) να μην επιτρέπει τη χρήση της Υπηρεσίας σε κανένα εκτός από τους Χρήστες. (ι) να μην πωλεί, μεταπωλεί, ενοικιάζει ή άλλως πως παρέχει την Υπηρεσία σε τρίτους. (κ) να μην χρησιμοποιεί την Υπηρεσία με αποτέλεσμα να φυλάττει ή μεταδίδει περιεχόμενο το οποίο είναι με οποιονδήποτε τρόπο βλαβερό (infringing), ή παράνομο ( π.χ tortious), ή δυσφημιστικό ή με αποτέλεσμα φύλαξης περιεχομένου κατά παράβαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων ή της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. (λ) να μην επεμβαίνει ή να διακόπτει την παροχή υπηρεσιών τρίτων μέσω της χρήσης της Υπηρεσίας. (μ) να μην αποπειραθεί να εξασφαλίσει πρόσβαση στην Υπηρεσία ή τα σχετικά της συστήματα ή δίκτυα, χωρίς αυτό να επιτρέπεται από τους όρους της παρούσας συμφωνίας. (v) να μην μεταγλωττίσει (decompile), μετασκευάσει (disassemble) ή να προβεί σε ανάστροφη μηχανική του Λογισμικού (reverse engineer) ή άλλως πως να αποπειραθεί να μάθει την αρχιτεκτονική, τη δομή, τους αλγόριθμους, τις αρχές σχεδιασμού ή τον πηγαίο κώδικα (source code) του Λογισμικού. (ξ) να μην δημιουργεί επιπρόσθετες υπηρεσίες βασισμένες στην Υπηρεσία. (ο) να μην αντιγράφει οποιοδήποτε χαρακτηριστικό ή λειτουργία του Λογισμικού, του Συστήματος ή του Εξοπλισμού χωρίς την προηγούμενη ρητή, γραπτή έγκριση της Cyta. (π) να μην εκτελεί δοκιμές, φορτώνοντας δεδομένα ελέγχου, με σκοπό τον έλεγχο της επεκτασιμότητας και απόδοσης της Υπηρεσίας. 3.3 Ο Πελάτης αντιλαμβάνεται ότι στα δεδομένα που εκπίπτουν από την Υπηρεσία έχουν πρόσβαση οι εταιρείες Accountstech και Sage με τις οποίες η Cyta συμβλήθηκε για την παροχή της Υπηρεσίας στον Πελάτη και νοείται ότι δεν δικαιούται να εγείρει οποιαδήποτε αγωγή ή απαίτηση εναντίον της Cyta που να πηγάζει άμεσα ή έμμεσα από την πιο πάνω πρόσβαση των εταιρειών Accountstech και Sage. 3.4 Η Cyta δικαιούται να αυξάνει τα τέλη που περιγράφονται στην Ιστοσελίδα δίνοντας ένα μήνα προειδοποίηση. Μειώσεις στα τέλη μπορούν να γίνονται χωρίς προειδοποίηση. Σελίδα 2/9

3 3.5 Η Cyta κατ ιδίαν ή μέσω συνεργάτη θα παρέχει στον Πελάτη κωδικό πρόσβασης στο Σύστημα μέσω διαδικτύου. Ο Πελάτης θα μπορεί να αλλάζει τον αριθμό των Χρηστών μετά από σχετικό αίτημα. 3.6 Η Cyta κατ ιδίαν ή μέσω συνεργάτη θα παρέχει το δικαίωμα στον Πελάτη να δημιουργήσει τους απαιτούμενους κωδικούς πρόσβασης στην Υπηρεσία. 3.7 Η Cyta κατ ιδίαν ή μέσω συνεργάτη θα παρέχει στον Πελάτη τα ακόλουθα: (α) λογισμικό Λογιστικής για πρόσβαση μέσω του διαδικτύου το οποίο επιτρέπει την πρόσβαση σε 2 Χρήστες για διαχείριση των λογιστικών εγγραφών μέχρι 2 εταιρειών. Ο αριθμός των Χρηστών και των εταιρειών μπορεί να επεκταθεί για να υποστηρίξει 5 χρήστες και 10 εταιρείες. (β) βασική εκπαίδευση χρηστών του Συστήματος μέσω διαδικτύου. Επιπρόσθετη εκπαίδευση παρέχεται με επιπρόσθετη χρέωση κατευθείαν από την Accountstech βάσει των τελών της Υπηρεσίας. (γ) τεχνική υποστήριξη μέσω τηλεφώνου (Δευτέρα - Παρασκευή 8:30-17:30). (δ) λειτουργία και συντήρηση της απαιτούμενης υποδομής (Λογισμικού) μόνο σε σχέση με τις Υπηρεσίες, όχι τις Επιπρόσθετες Υπηρεσίες. 3.8 Η Cyta δηλώνει και εγγυάται ότι: (α) κατέχει την αναγκαία τεχνογνωσία και επιστημονική εμπειρία και αναλαμβάνει να επιδεικνύει τη δέουσα φροντίδα, εμπειρία και προσοχή και να εκτελεί όλες τις υποχρεώσεις της, σύμφωνα με τα καθιερωμένα επαγγελματικά επίπεδα. (β) οι υπάλληλοι και συνεργάτες της είναι εξειδικευμένοι για τα καθήκοντα, για τα οποία έχουν επιλεγεί. (γ) η κάθε υπηρεσία, εξαιρουμένων των Επιπρόσθετων Υπηρεσιών για τις οποίες η Cyta δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη, που η Cyta προσφέρει στα πλαίσια της παρούσας Συμφωνίας, θα βρίσκεται στο ψηλότερο δυνατό επαγγελματικό και ποιοτικό επίπεδο. (δ) θα εκτελέσει τα καθήκοντα της σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που πηγάζουν από την παρούσα Συμφωνία. 3.9 Η Cyta υποχρεούται: (α) σε περίπτωση βλάβης στην Υπηρεσία να διευκολύνει όταν είναι δυνατό, με καλή θέληση, την αποκατάσταση της βλάβης. (β) να ανταποκρίνεται σε κλήσεις για επιδιόρθωση της Υπηρεσίας άμεσα ή το αργότερο την επόμενη εργάσιμη μέρα, από τη γραπτή ή προφορική αναφορά της βλάβης (μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ή τηλεφωνικώς στον αριθμό 8000-HOST ( )) (α) Η Cyta ή η Accountstech δικαιούται να αποσυνδέσει τον Πελάτη από την Υπηρεσία ή οποιαδήποτε Επιπρόσθετη Υπηρεσία αν ο Πελάτης δεν εξοφλεί κανονικά τους λογαριασμούς του για δύο συνεχόμενους μήνες. (β) Η αντικατάσταση ή επιδιόρθωση ή συντήρηση λογισμικού που είναι απαραίτητα για τις Επιπρόσθετες Υπηρεσίες θα ρυθμίζονται από τους ξεχωριστούς όρους που θα συμφωνούνται μεταξύ του Πελάτη και της Accountstech. (γ) Οι Επιπρόσθετες Υπηρεσίες θα παρέχονται στον Πελάτη από την Accountstech κατόπιν ειδικής παραγγελίας και βάσει ξεχωριστών όρων που θα συμφωνηθούν μεταξύ τους. H Cyta δεν έχει, ούτε αποδέχεται, ευθύνη σε σχέση με τις Επιπρόσθετες Υπηρεσίες, περιλαμβανομένης της ευθύνης για την διαθεσιμότητα, ποιότητα, καταλληλότητα, αναγκαία υποστήριξη ή προκληθείσα ζημιά των Επιπρόσθετων Υπηρεσιών Η Cyta θα δικαιούται, για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της, που προκύπτουν από την παρούσα Συμφωνία, να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες συνεργατών, αντιπροσώπων ή υπεργολάβων Το περιεχόμενο που ανεβαίνει, αναρτάται ή φυλάγεται (uploaded, posted or stored) μέσω της χρήσης της Υπηρεσίας είναι αποκλειστικά ευθύνη του Πελάτη. Η Cyta δεν έχει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με οποιοδήποτε περιεχόμενο ή οποιαδήποτε δεδομένα υποβάλλονται από τον Πελάτη μέσω της Υπηρεσίας. Ο Πελάτης συμφωνεί να μην χρησιμοποιεί ή να επιτρέπει σε οποιονδήποτε τρίτο να χρησιμοποιεί την Υπηρεσία για να ανεβάσει (upload), αναρτήσει (post), διανέμει (distribute), συνδεθεί με (link to) εκδώσει, αναπαράγει, αναμειχθεί με (engage in) ή να μεταδώσει οτιδήποτε από τα ακόλουθα: (α) παράνομες, δόλιες (fraudulent), δυσφημιστικές (defamatory), αισχρές, πορνογραφικές, βέβηλες, απειλητικές, υβριστικές (abusive), παρενοχλητικές, προσβλητικές, ακατάλληλες ή ανακριβείς πληροφορίες ή Σελίδα 3/9

4 άλλη επικοινωνία, οποιουδήποτε είδους, που περιλαμβάνουν, μη περιοριστικά, συμπεριφορά η οποία θα έβλαπτε οποιονδήποτε ή θα δημιουργούσε ποινική ή αστική ευθύνη σύμφωνα με την Κυπριακή νομοθεσία. (β) περιεχόμενο το οποίο ψευδώς θα παρουσίαζε σαν κάποιο άλλο, είτε τον Πελάτη προσωπικά είτε τα στοιχεία του ή τα προσόντα του ή το οποίο αποτελεί παραβίαση της ιδιωτικής ζωής τρίτου. (γ) διαφημιστικό ή προωθητικό υλικό ή άλλο υλικό το οποίο δεν έχει ζητηθεί από τρίτους. (δ) ιούς ή άλλο επιβλαβές ή καταστροφικό λογισμικό ή δεδομένο και (ε) οποιαδήποτε πληροφορία, λογισμικό ή περιεχόμενο το οποίο δεν είναι νόμιμα δικό του και για το οποίο δεν κατέχει τα απαραίτητα πνευματικά δικαιώματα από τον ιδιοκτήτη Η Cyta θα χρεώνει μηνιαίως τον Πελάτη είτε σε λογαριασμό που ήδη έχει με τη Cyta για άλλες υπηρεσίες της Cyta, είτε σε ξεχωριστό λογαριασμό, τα τέλη που θα υπολογίζονται βάσει της Ιστοσελίδας και σύμφωνα με τον αριθμό των Χρηστών και Εταιρειών που ο Πελάτης ζητά να έχουν πρόσβαση κάθε μήνα στην Υπηρεσία σύμφωνα με τον όρο 3.5 και 3.7 (α) της Συμφωνίας Ο λογαριασμός που θα αποστέλλεται στον Πελάτη και κατά πόσον αυτός θα είναι μέρος λογαριασμού που ήδη αποστέλλεται στον Πελάτη για άλλες υπηρεσίες της Cyta ή κατά πόσον θα αποστέλλεται ξεχωριστός λογαριασμός, θα καθοριστεί από τη Cyta κατόπιν σχετικής ειδοποίησης ή/και συνεννόησης με τον Πελάτη. Ο Πελάτης, στην περίπτωση ξεχωριστού λογαριασμού, έχει την αποκλειστική ευθύνη για την ορθότητα, ακρίβεια και νομιμότητα των στοιχείων χρέωσης που δίνει στη Cyta Ο Πελάτης υποχρεούται να εξοφλεί τον λογαριασμό του εντός της ταχθείσας σ αυτόν προθεσμίας. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης εξόφλησης του λογαριασμού του, η Cyta θα έχει το δικαίωμα να διακόψει την παροχή της Υπηρεσίας (συμπεριλαμβανομένων των Επιπρόσθετων Υπηρεσιών) του Πελάτη χωρίς προειδοποίηση Σε περίπτωση που λογαριασμός της Cyta ή οποιοδήποτε μέρος τούτου δεν εξοφλείται μέχρι την τελευταία ημέρα που είναι πληρωτέος, η Cyta θα δικαιούται να χρεώσει τόκο με βάση το βασικό επιτόκιο όπως καθορίζεται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου πλέον 1,5% ετησίως από την ημερομηνία που ήταν πληρωτέος, μέχρι πλήρους εξόφλησής του και τούτο χωρίς επηρεασμό του δικαιώματος της Cyta να διακόψει την Υπηρεσία ή να τερματίσει την παρούσα Σύμβαση Ο Πελάτης δικαιούται να αμφισβητήσει την ορθότητα των χρεωθέντων στο λογαριασμό του εντός είκοσι μιας (21) ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία ήταν πληρωτέος. Σε τέτοια περίπτωση η Cyta θα διεξαγάγει σχετική έρευνα και εάν διαπιστωθεί εσφαλμένη χρέωση του Πελάτη, ο λογαριασμός του Πελάτη θα πιστώνεται με τα τέλη της εσφαλμένης χρέωσης. Μετά την πάροδο των εικοσιμία (21) ημερών δεν θα είναι δυνατή η αμφισβήτηση της ορθότητας των λογαριασμών. Αν δεν διαπιστωθεί λάθος στη χρέωση από την έρευνα της Cyta ο Πελάτης θα οφείλει να εξοφλήσει το λογαριασμό και η κρίση της Cyta δεν θα υπόκειται σε περαιτέρω αμφισβήτηση Στις περιπτώσεις όπου ο Πελάτης έχει ζητήσει Επιπρόσθετες Υπηρεσίες κατευθείαν από τη Accountstech υποχρεούται να εξοφλεί τον λογαριασμό του εντός της ταχθείσας σ αυτόν προθεσμίας και θα ισχύουν οι όροι πληρωμής της Accountstech. 4. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 4.1 Τα Μέρη αναγνωρίζουν και συμφωνούν ότι οι εξής πληροφορίες θα αποκαλούνται από τώρα και στο εξής «Εμπιστευτικές Πληροφορίες»: όλες οι πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων άνευ επηρεασμού της γενικότητας του παρόντος όρου, των προνοιών της παρούσας Συμφωνίας, των πληροφοριών που παρέχονται από τα μέρη κατά την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας, και οι οποίες σχετίζονται με την Υπηρεσία ή άλλων αρχείων που περιέχουν οποιεσδήποτε τέτοιες πληροφορίες, οικονομικές και εμπορικές πληροφορίες που σχετίζονται με τα μέρη, περιλαμβανομένων χωρίς περιορισμό όλων των τεχνικών πληροφοριών που σχετίζονται με τα μέρη, και με την Υπηρεσία συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, όλων των βελτιώσεων ή αλλαγών σε προϊόντα και υπηρεσίες που εκτελέστηκαν ή προγραμματίστηκαν, που ανταλλάχθηκαν μεταξύ των μερών και καθορίστηκαν από τα μέρη, ως εμπιστευτικά. οι πληροφορίες όλων των λογισμικών, προδιαγραφών, σχεδίων, άλλου λογισμικού υπολογιστή, γνώσεων, προνομίων ευρεσιτεχνίας, αδειών, τεχνικών και τύπων προόδου, ερευνών ή άλλου έργου, μελλοντικής εξέλιξης, οδηγιών για εμπορία και πώληση και εργασίας σε εξέλιξη, και οποιωνδήποτε μηχανικών, τεχνικών, Σελίδα 4/9

5 ηλεκτρονικών, τεχνολογικών, βιομηχανικών, υπηρεσιακών, εμπορικών, οικονομικών πληροφοριών και πληροφοριών προσωπικού που σχετίζονται με υφιστάμενη και μελλοντική εργασία, είτε σε προφορική, γραπτή, γραφική, ηλεκτρονική ή άλλη μορφή, άλλες πληροφορίες που εκ της φύσης τους είναι εμπιστευτικές, που αποκαλύπτονται ή θα αποκαλυφθούν από οποιοδήποτε μέρος στο άλλο μέρος ή που ανταλλάχθηκαν ή θα ανταλλαχθούν μεταξύ των Μερών. Οι Εμπιστευτικές Πληροφορίες θα παραμείνουν ιδιοκτησία του μέρους που προβαίνει σε τέτοια αποκάλυψη ή που τελεί τέτοια ανταλλαγή. 4.2 Τα Μέρη υποχρεούνται: (α) να τηρούν όλες τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες μυστικές και εμπιστευτικές, χρησιμοποιώντας τουλάχιστον τον ίδιο βαθμό προσοχής που θα χρησιμοποιούσαν κανονικά κατά την προστασία των δικών τους εμπιστευτικών πληροφοριών παρόμοιας φύσης και να μην αποκαλύψουν οποιεσδήποτε τέτοιες πληροφορίες σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση του μέρους στο οποίο ανήκουν οι Εμπιστευτικές Πληροφορίες. (β) να μην χρησιμοποιήσουν ή επιτρέψουν τη χρησιμοποίηση τέτοιων Εμπιστευτικών Πληροφοριών για οποιοδήποτε άλλο σκοπό, είτε ολικά είτε εν μέρη, παρά μόνο σε σχέση με τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας και για τη διάρκεια της παρούσας συμφωνίας, εκτός και μόνο κατά την έκταση που τέτοια περαιτέρω χρήση είναι προηγουμένως συγκεκριμένα εξουσιοδοτημένη γραπτώς από το συμβαλλόμενο μέρος που αποκαλύπτει τέτοιες πληροφορίες. 4.3 Η προστασία οποιωνδήποτε Εμπιστευτικών Πληροφοριών με βάση την παρούσα συμφωνία δεν επεκτείνεται και ούτε θα επεκταθεί σε οποιεσδήποτε πληροφορίες που μπορεί το Μέρος που τις λαμβάνει να αποδείξει, μετά από γραπτή απαίτηση από το Μέρος που τις αποκαλύπτει, ότι: (α) κατά το χρόνο της αποκάλυψης ήταν, ή περιήλθαν μετά, σε δημόσια γνώση, με τρόπο άλλο από λάθος ή αμέλεια του Μέρους που τις λαμβάνει, ή (β) το Μέρος τις έλαβε νόμιμα από τρίτο μέρος με πλήρη δικαιώματα αποκάλυψης, ή (γ) ήταν ήδη υπό την απεριόριστη κατοχή του συμβαλλόμενου Μέρους που τις λαμβάνει κατά την ημερομηνία παραλαβής τέτοιων πληροφοριών με βάση την παρούσα συμφωνία, όπως αποδεικνύεται από γραπτά έγγραφα στους φακέλους του Μέρους που τις λαμβάνει, ή (δ) έχουν από τότε γίνει γνωστές ή αναπτύχθηκαν με καλή πίστη ανεξάρτητα από το Μέρος που τις έλαβε χωρίς να κάνει χρήση των Εμπιστευτικών Πληροφοριών του Μέρους που τις αποκάλυψε, ή (ε) έχουν δημοσιευθεί ή δημοσιεύονται χωρίς παράβαση της παρούσας συμφωνίας, ή (στ) έχουν εγκριθεί για απεριόριστη αποκάλυψη ή χρήση με γραπτή εξουσιοδότηση του Μέρους που τις αποκαλύπτει, ή (ζ) εάν το Μέρος που τις λαμβάνει έχει νομική υποχρέωση να τις αποκαλύψει εξαιτίας οποιασδήποτε Νομοθεσίας, Κανονισμών, Κανόνων ή άλλης απαίτησης οποιασδήποτε κυβερνήσεως ή αρχής ή τμήματος αυτής, νοουμένου πάντοτε ότι στο Μέρος που τις αποκαλύπτει δίνεται προηγούμενη προειδοποίηση τέτοιας αποκάλυψης και το Μέρος που τις λαμβάνει κάνει ότι είναι εύλογα δυνατό ώστε να περιοριστεί τέτοια αποκάλυψη, ή (η) πρόκειται για πληροφορίες για τις οποίες αναφέρεται ειδικά και ρητά ότι δεν είναι εμπιστευτικές. 4.4 Σε περίπτωση που εκάτερον των Μερών παρέχει στο άλλο Εμπιστευτικές Πληροφορίες, το Μέρος το οποίο παρέχει τις πληροφορίες θα αποζημιώνει πλήρως και θα διατηρεί το Μέρος που λαμβάνει και χρησιμοποιεί τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες, ανέπαφο από οποιαδήποτε ευθύνη ή ζημιά ή αποζημίωση (περιλαμβανομένων και οποιωνδήποτε επαγγελματικών εξόδων) υποστεί το Μέρος που τις λαμβάνει και που έχει σχέση ή πηγάζει από ισχυριζόμενη παράβαση ή ακατάλληλη χρήση τέτοιων πληροφοριών λόγω του ότι οι Εμπιστευτικές Πληροφορίες υπόκεινται σε περιορισμούς εμπιστευτικότητας προς όφελος τρίτων παραβιάζουν δικαιώματα ή ανήκουν σε τρίτους ή είναι πνευματική ιδιοκτησία τρίτων. 5. ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ Η παροχή της Υπηρεσίας στον Πελάτη ξεκινά την 1 η μέρα του μήνα μετά τον μήνα που ολοκληρώνεται η δωρεάν δοκιμαστική περίοδος των 30 ημερών και συνεχίζεται για όσο χρονικό διάστημα ο Πελάτης απολαμβάνει την Υπηρεσία, εξοφλεί τους λογαριασμούς του κανονικά, σύμφωνα με τον όρο 3, και δεν τίθεται σε ισχύ τυχόν γραπτή ειδοποίηση αποσύνδεσης της Υπηρεσίας. 6. ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ Σελίδα 5/9

6 6.1 Όλοι οι όροι της παρούσας Συμφωνίας και ειδικά οι όροι 3.1, 3.2, 4 (Εμπιστευτικότητα), 8 (Περιορισμός Ευθύνης), 10 (Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας), 11 (Αποζημίωση) και 3.13 (όροι πληρωμής) είναι ουσιώδεις και παράβαση οποιουδήποτε όρου από οποιοδήποτε μέρος θα θεωρείται ουσιώδης παράβαση δίνοντας το δικαίωμα στο αναίτιο μέρος να τερματίσει την παρούσα συμφωνία (τηρουμένων των διατάξεων του όρου 6.2 πιο κάτω) και/ή να απαιτήσει αποζημιώσεις και/ή να λάβει οποιαδήποτε άλλα και/ή περαιτέρω μέτρα, συμπεριλαμβανομένης ειδικής εκτέλεσης όπου αυτή προσφέρεται. 6.2 Με την επιφύλαξη του όρου 6.4, πριν τον τερματισμό της παρούσας Συμφωνίας από οποιοδήποτε μέρος σύμφωνα με τις διατάξεις του όρου 6.1 πιο πάνω, το αναίτιο μέρος θα δίνει στο υπαίτιο μέρος γραπτή ειδοποίηση αναφέροντας συγκεκριμένα την ή τις παραβάσεις απαιτώντας επανόρθωση και το υπαίτιο μέρος θα πρέπει να επανορθώσει μέσα σε εύλογο χρόνο που θα καθορίζεται στη γραπτή ειδοποίηση και που δεν θα υπερβαίνει τον ένα (1) μήνα από την ημερομηνία αποστολής της γραπτής ειδοποίησης. Εάν κατά τη λήξη αυτής της περιόδου ειδοποίησης, δεν έχει γίνει επανόρθωση της εν λόγω παράβασης, το αναίτιο μέρος θα έχει, χωρίς επηρεασμό οποιωνδήποτε δικαιωμάτων του, το δικαίωμα να τερματίσει άμεσα την παρούσα συμφωνία με την αποστολή ειδοποίησης προς τούτο προς το υπαίτιο μέρος. 6.3 Περαιτέρω και χωρίς επηρεασμό των δικαιωμάτων τερματισμού της παρούσας Συμφωνίας που προνοούνται στον όρο 6.1 πιο πάνω, οποιοδήποτε μέρος μπορεί να τερματίσει οποτεδήποτε την παρούσα Συμφωνία με άμεση ισχύ, με γραπτή ειδοποίηση προς το άλλο μέρος εάν συμβεί οποιοδήποτε από τα ακόλουθα γεγονότα: (i) (ii) (iii) διάλυση ή πτώχευση ή έναρξη διαδικασιών διάλυσης ή πτώχευσης ή διαχείρισης περιουσίας πτωχεύσαντος ή διάλυσης από ή εναντίον οποιουδήποτε μέρους, η εκτέλεση εκχώρησης προς όφελος πιστωτών ή η αναζήτηση θεραπείας από οποιοδήποτε μέρος με βάση τον σε ισχύ Νόμο περί Πτωχεύσεως ή παρόμοια σε ισχύ Νομοθεσία, ή η έναρξη σχεδίου εκκαθάρισης ή συμβιβασμού με πιστωτές, ή η έναρξη άλλης παρόμοιας διαδικασίας λόγω χρέους, εάν οποιοδήποτε μέρος είναι ένοχο κακόβουλης διαγωγής ή θελημένης αμέλειας ή προσφεύγει σε δόλο ή δόλιες διαδικασίες σε σχέση με την εκτέλεση της παρούσης Συμφωνίας, 6.4 Ανεξάρτητα των ανωτέρω προνοιών τα Μέρη δικαιούνται να τερματίσουν την παρούσα συμφωνία όποτε το κρίνουν σκόπιμο με γραπτή ειδοποίηση δύο μηνών. 7. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 7.1 Οποιαδήποτε καθυστέρηση στην εκτέλεση ή παράλειψη εκτέλεσης της παρούσας Συμφωνίας από οποιοδήποτε μέρος, δεν θα συνιστά παράβαση της παρούσας Συμφωνίας, εάν και για όσο χρόνο η καθυστέρηση και/ή παράλειψη οφείλονται σε οποιαδήποτε γεγονότα, πράξεις ή ατυχήματα πέραν του εύλογου ελέγχου του επηρεαζόμενου μέρους, που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε, ανωτέρα βία, κυβερνητικές πράξεις ή παραλείψεις ή απαιτήσεις ρυθμιστικής αρχής, φυσική καταστροφή, επιδημίες, σεισμούς, πλημμύρες, πυρκαγιές, καταιγίδες, καταρρακτώδεις βροχές, τυφώνες, πολέμους, εχθρικές και στρατιωτικές ή τρομοκρατικές ενέργειες, επαναστάσεις, στρατιωτικές ή πολιτικές ανταρσίες, οχλαγωγίες, ή πολιτικές ταραχές και διαφωνίες, απεργίες, εργατικές ταραχές, αποπομπές εργασιών ή κλείσιμο εργοστασίων, παραλείψεις ή καταστροφές δημοσίων υπηρεσιών ή μηχανικές ή ηλεκτρικές βλάβες. Νοείται ότι τα πιο πάνω ισχύουν εάν και εφόσον το επηρεαζόμενο μέρος έχει κάνει ότι είναι εύλογα δυνατό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων του με εναλλακτικό τρόπο. 7.2 Εάν επέλθουν οποιαδήποτε γεγονότα, πράξεις ή ατυχήματα που αναφέρονται στην παράγραφο 7.1 του παρόντος όρου, το επηρεαζόμενο μέρος θα ειδοποιήσει γραπτώς το συντομότερο δυνατό το άλλο μέρος. 7.3 Οποιοιδήποτε συμβατικοί όροι ή υποχρεώσεις που επηρεάζονται από τα γεγονότα, πράξεις ή ατυχήματα που αναφέρονται στην παράγραφο 7.1 του παρόντος όρου θα ανασταλούν ή επεκταθούν για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια των εν λόγω γεγονότων, πράξεων ή ατυχημάτων. 7.4 Εάν η εκτέλεση της παρούσας Συμφωνίας ανασταλεί ή επεκταθεί ως αποτέλεσμα γεγονότων, πράξεων ή ατυχημάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 7.1 του παρόντος όρου, για χρονική περίοδο πέραν των δύο (2) μηνών, οποιοδήποτε μέρος μπορεί νόμιμα να τερματίσει την παρούσα Συμφωνία αφού δώσει γραπτή ειδοποίηση ως προς τούτο προς το άλλο μέρος. 8. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 8.1 Τα μέρη αναγνωρίζουν ότι η Υπηρεσία παρέχεται στην κατάσταση που βρίσκεται και ότι είναι δυνατό να προκληθούν διακοπές ή υποβάθμιση της ποιότητας ή διαταραχές της Υπηρεσίας από ηλεκτρικές ή μηχανικές Σελίδα 6/9

7 βλάβες ή μεταβολή καιρικών συνθηκών ή άλλη αιτία περιλαμβανομένης της ανεπαρκούς λειτουργίας του διαδικτύου. 8.2 Η Cyta δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά (συμπεριλαμβανομένων άμεσων ή έμμεσων ζημιών ή άλλης ζημιάς, απώλειας εσόδων, κέρδους, φήμης ή εργασίας ή επιχείρησης) που δυνατό να υποστεί ο Πελάτης. α) εξαιτίας οποιασδήποτε διακοπής ή διαταραχής της ποιότητας ή υποβάθμισης της Υπηρεσίας ή οποιασδήποτε Επιπρόσθετης Υπηρεσίας ή της ανικανότητας της Cyta να αποκαταστήσει την Υπηρεσία ή την οποιαδήποτε Επιπρόσθετη Υπηρεσία. β) από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης της Υπηρεσίας ή οποιασδήποτε Επιπρόσθετης Υπηρεσίας ή τη διακοπή (προσωρινή ή μόνιμη), ή τη διαφοροποίηση της ποιότητας ή ταχύτητας της Υπηρεσίας ή οποιασδήποτε Επιπρόσθετης Υπηρεσίας. γ) από την παραβίαση οποιωνδήποτε νόμιμων δικαιωμάτων οποιουδήποτε προσώπου η οποία πραγματοποιείται ή αποπειράται να πραγματοποιηθεί μέσω της Υπηρεσίας ή οποιασδήποτε Επιπρόσθετης Υπηρεσίας. 8.3 Η Cyta δεν ευθύνεται με οποιοδήποτε τρόπο έναντι οποιουδήποτε για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια οποιουδήποτε είδους ή ενόχληση ή παραβίαση δικαιώματος ή αστική ή ποινική ευθύνη, η οποία τυχόν προκληθεί από τη χρήση της Υπηρεσίας ή οποιασδήποτε Επιπρόσθετης Υπηρεσίας για την οποία αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο Πελάτης. 8.4 Η Cyta δεν είναι και δεν θα είναι υπεύθυνη για οποιοδήποτε περιεχόμενο, διαφήμιση, συναλλαγές, προϊόντα, υπηρεσίες ή άλλο υλικό μεταφέρεται ή διατίθεται μέσω των Υπηρεσιών ή των Επιπρόσθετων Υπηρεσιών σε τρίτους ή για οποιαδήποτε απαίτηση η οποία συνδέεται με, ή προκύπτει από τα πιο πάνω, για τα οποία αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο Πελάτης. 8.5 Η Cyta δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε δυσφήμιση που σχετίζεται με πρόσωπο ή προϊόντα ή υπηρεσίες ή για οποιαδήποτε προσβολή δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικής επωνυμίας, εμπορικού σήματος ή πατέντας ή για οποιαδήποτε παράβαση απόφασης Δικαστηρίου ή οποιαδήποτε προσβολή της ιδιωτικής ζωής οποιουδήποτε προσώπου ή για παράβαση σύμβασης ή για τη διάπραξη αστικού αδικήματος ή για οποιαδήποτε προσβολή ή αδίκημα το οποίο πραγματοποιείται ή αποπειράται να πραγματοποιηθεί μέσω της Υπηρεσίας ή οποιασδήποτε Επιπρόσθετης Υπηρεσίας για τα οποία αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο Πελάτης. 8.6 Η Cyta δεν εγγυάται ότι η Υπηρεσία ή οποιαδήποτε Επιπρόσθετη Υπηρεσία θα είναι συνεχής ή ελεύθερη βλαβών ή δυσλειτουργίας, ούτε ότι είναι κατάλληλη για τους σκοπούς του Πελάτη. 8.7 Κανένα μέρος δεν θα ευθύνεται σε περίπτωση παράβασης συμφωνίας ή αστικού αδικήματος που πηγάζει από τη Συμφωνία για οποιεσδήποτε έμμεσες ή επακόλουθες ζημιές, απώλειες ή βλάβη οποιασδήποτε φύσης περιλαμβανομένων χωρίς περιορισμό της απώλειας εσόδων, κέρδους, εργασίας ή επιχείρησης. 8.8 Η συνολική μέγιστη ευθύνη των μερών για παράβαση της Συμφωνίας ή για αστικό αδίκημα που πηγάζει από την εφαρμογή της Συμφωνίας περιορίζεται στο ποσό των ΕΥΡΩ (χίλια ΕΥΡΩ). Νοείται ότι η ευθύνη των Μερών που προνοείται από την παρούσα Συμφωνία και τη νομοθεσία για παραβίαση πνευματικής ιδιοκτησίας (όρος 10), ή Εμπιστευτικότητας (όρος 4), ή του όρου 11 δεν περιορίζεται. 8.9 Η Cyta ρητά αποποιείται και ο Πελάτης αρνείται και αποκηρύττει κάθε παράσταση ή όρο που δεν προνοείται ρητά στη Συμφωνία και ο Πελάτης αποποιείται κάθε δικαίωμα του να επικαλεσθεί παράσταση ή εξυπακουόμενο όρο που δεν προνοούνται ρητά στη Συμφωνία είτε αυτός εξυπακούεται από Νόμο είτε διαφορετικά Παραστάσεις ή επιβεβαιώσεις γεγονότων περιλαμβανομένων αλλά μη περιορισμένων σε δηλώσεις σχετικά με χωρητικότητα ή ταχύτητα ή καταλληλότητα ή διαθεσιμότητα δεν θα θεωρούνται ως εγγυήσεις ή όροι της Συμφωνίας εκτός και στην έκταση που προνοούνται ρητά. 9. ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ Σελίδα 7/9

8 9.1 Η Cyta μπορεί να εκχωρήσει τα δικαιώματα και υποχρεώσεις της δυνάμει της παρούσας Συμφωνίας, σε οποιοδήποτε διάδοχό της ή θυγατρική ή εξαρτώμενη εταιρεία. 9.2 Με την επιφύλαξη του όρου 9.1, τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των μερών που προκύπτουν από την παρούσα Συμφωνία, δεν μπορούν να εκχωρηθούν από οποιοδήποτε μέρος χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του άλλου συμβαλλόμενου μέρους. 10. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Τα δικαιώματα, τίτλοι και συμφέροντα επί της Λογισμικού δεν ανήκουν στη Cyta αλλά στην εταιρεία η οποία ανάπτυξε το Λογισμικό της Υπηρεσίας. Με αυτή τη συμφωνία δεν παραχωρούνται από τη Cyta στον Πελάτη οποιαδήποτε δικαιώματα επί της Υπηρεσίας ή του Λογισμικού εκτός από αυτά που περιγράφονται ρητώς. Καθ όλη τη διάρκεια της Συμφωνίας και εφόσον ο Πελάτης καταβάλλει κανονικά τις πληρωμές του η Cyta του παρέχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες. Αυτό το δικαίωμα είναι προσωπικό, συγκεκριμένο, μη αποκλειστικό και μη μεταβιβάσιμο. Απαγορεύεται ρητώς στον Πελάτη να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια η οποία άμεσα ή έμμεσα ενδεχομένως να βλάψει με οποιονδήποτε τρόπο τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Cyta ή των πιο πάνω αναφερόμενων εταιρειών. Ο παρών όρος θα επιβιώσει του τερματισμού της παρούσας συμφωνίας. 11. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 11.1 Ο Πελάτης θα αποζημιώνει πλήρως (indemnify) την Cyta και θα τη διατηρεί ανεπηρέαστη και ανέπαφη από κάθε αγωγή ή απαίτηση που δυνατόν να εγερθεί εναντίον της ή απόφαση που δυνατόν να εκδοθεί εναντίον της καθώς επίσης και από κάθε καταλογισμό ευθύνης, απώλειας, ζημιάς, έξοδα και δαπάνες συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, τόκο, ρήτρα, φόρους, πρόστιμα και δικηγορικά έξοδα που προέρχονται από οποιαδήποτε αιτία αγωγής που πηγάζει από οποιαδήποτε ενέργεια του Πελάτη ή παράληψη ή αμέλεια κατά την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας ή την προώθηση της Υπηρεσίας Ο Πελάτης με δικά του έξοδα, θα αποζημιώνει πλήρως (indemnify) την Cyta έναντι οποιωνδήποτε αγωγών, απαιτήσεων, κατηγοριών, δαπανών και εξόδων συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των δικηγορικών εξόδων, εναντίον της Cyta που απορρέουν από οποιανδήποτε εκ μέρους του Πελάτη παράβαση ή κατ ισχυρισμόν παράβαση δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας, σχεδίων ή συγγραφικών δικαιωμάτων ή άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της Cyta που πηγάζει (η παράβαση) από χρήση από τον Πελάτη έντυπων εμπορικών σημάτων ή δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας ή συνδυασμό τους με σήματα, σχέδια, λογότυπα ή δικαιώματα ευρεσιτεχνίας της Cyta ή αντιπροσώπων της ή υπεργολάβων της ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας Σε περίπτωση που εγερθεί αγωγή ή απαίτηση εναντίον της Cyta ως ανωτέρω, η Cyta πρέπει να ειδοποιήσει τον Πελάτη για την έγερση τέτοιας αγωγής ή απαίτησης εντός δέκα (10) ημερών και θα προσφέρει στον Πελάτη κάθε βοήθεια και πληροφορίες αναγκαίες για σκοπούς υπεράσπισης της Cyta από όποια απαίτηση. Νοείται ότι η Cyta για να δικαιούται την αποζημίωση που προνοείται στους όρους 11.1 και 11.2 ανωτέρω: (α) δεν θα κάνει οποιαδήποτε παραδοχή ή συμβιβασμό ή άλλη ενέργεια που δυνατόν να επηρεάσει την υπεράσπιση της απαίτησης χωρίς την έγκριση του Πελάτη εκτός αν ο Πελάτης αποτύχει να αναλάβει την υπεράσπιση της απαίτησης μετά την πάροδο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίησή της. (β) δεν θα επιβαρύνει με έξοδα για την παροχή των πιο πάνω αναφερομένων πληροφοριών και βοήθειας προς τον Πελάτη. 12. ΔΙΑΦΟΡΑ 12.1 Η παρούσα Συμφωνία, συμπεριλαμβανομένου του προοιμίου που είναι δεσμευτικό, αποτελεί ολόκληρη τη Συμφωνία μεταξύ των συμβαλλομένων μερών και οποιεσδήποτε υποσχέσεις, παραστάσεις, όροι, προϋποθέσεις και υποχρεώσεις που δόθηκαν έγιναν ή αναλήφθηκαν προφορικά ή γραπτά, ρητά ή εξυπακουόμενα εκτός από αυτές που προβλέπονται στην παρούσα Συμφωνία δεν θα ισχύουν Η παρούσα Συμφωνία αντικαθιστά προηγούμενες Συμφωνίες, παραστάσεις, υποσχέσεις, συνεννοήσεις ή διαβεβαιώσεις μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, οι οποίες ακυρώνονται Η παρούσα Συμφωνία τροποποιείται μόνο με αμοιβαία γραπτή συμφωνία μεταξύ των συμβαλλομένων μερών. Σελίδα 8/9

9 12.4 Οποιαδήποτε παράλειψη ή καθυστέρηση ή αμέλεια ή ανεκτικότητα οποιουδήποτε μέρους στην εκτέλεση οποιουδήποτε όρου ή άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος ή λήψη οποιουδήποτε μέτρου με βάση την παρούσα Συμφωνία, δεν θα συνιστά παραίτηση από τέτοιο όρο, δικαίωμα ή μέτρο και ούτε θα αποβαίνει σε βάρος τέτοιας εκτέλεσης ή άσκησης ή λήψης και η άσκηση ενός ή μερική άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος ή μέτρου με βάση την παρούσα Συμφωνία δεν θα εμποδίζει οποιαδήποτε περαιτέρω άσκηση του δικαιώματος ή μέτρου ή την άσκηση οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος ή μέτρου Εάν μια ή περισσότερες από τις πρόνοιες στην παρούσα Συμφωνία, ή οποιουδήποτε εγγράφου που εκτελείται σχετικά με την παρούσα Συμφωνία, είναι άκυρη, παράνομη ή μη εκτελεστή με οποιοδήποτε τρόπο με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία, η εγκυρότητα, νομιμότητα και εκτελεστότητα των υπόλοιπων προνοιών που περιέχονται στην παρούσα Συμφωνία δεν θα επηρεαστεί με οποιοδήποτε τρόπο και η παρούσα Συμφωνία θα διαβάζεται ως εάν η άκυρη ή παράνομη ή μη εφαρμόσιμη πρόνοια ή μέρος αυτής να μην είχε περιληφθεί Η παρούσα Συμφωνία έχει συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα και οποιεσδήποτε δυσκολίες, αμφιβολίες ή ζητήματα ερμηνείας που προκύπτουν θα λύονται με βάση το κείμενο αυτό μόνο Η ερμηνεία επεξήγηση, εγκυρότητα, εκτέλεση ή οποιοδήποτε άλλο θέμα που σχετίζεται με την παρούσα Συμφωνία θα διέπεται εξολοκλήρου από το Κυπριακό Δίκαιο και στην περίπτωση οποιασδήποτε διαφοράς, δικαιοδοσία επίλυσης θα έχουν τα κυπριακά δικαστήρια Τα μέρη θα συμμορφώνονται πλήρως με την ισχύουσα Νομοθεσία και τους Κανονισμούς οποιασδήποτε Κυβερνητικής Αρχής κατά την εκτέλεση των υποχρεώσεων τους με βάση την παρούσα Συμφωνία Ειδοποιήσεις που θα ανταλλάσσονται μεταξύ του Πελάτη και της Cyta θα θεωρούνται ότι δόθηκαν σύμφωνα με τους όρους της παρούσας συμφωνίας αν σταλούν είτε με συστημένη επιστολή είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, για την περίπτωση της Cyta στην ηλεκτρονική διεύθυνση που παρέχεται στην Ιστοσελίδα της Υπηρεσίας και για την περίπτωση του Πελάτη στην ηλεκτρονική διεύθυνση που ο ίδιος έδωσε κατά την εγγραφή του στην Ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Τα Μέρη δεν είναι εξουσιοδοτημένα να αναλάβουν οποιαδήποτε ευθύνη εκ μέρους το ένα του άλλου ή με άλλο τρόπο να δεσμεύσουν ή σκοπεύσουν να δεσμεύσουν το ένα το άλλο ή να ενεργήσουν με οποιοδήποτε τρόπο που να επιβάλλουν οποιαδήποτε οικονομική ή νομική ή άλλη υποχρέωση στο άλλο μέρος ή να ενεργήσουν το ένα εκ μέρους του άλλου Μέρους με οποιοδήποτε τρόπο Ο Πελάτης δεν θα κάνει οποιεσδήποτε παραστάσεις και δεν θα δίδει οποιεσδήποτε εγγυήσεις ή διαβεβαιώσεις σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος σε σχέση με την Υπηρεσία πέραν αυτών για τις οποίες θα εξουσιοδοτείται γραπτώς από τη Cyta Οι όροι 4 (Εμπιστευτικότητα), 8 (Περιορισμός Ευθύνης), 6 (Τερματισμός), 10 ( Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας) και 11 (Αποζημίωση) θα συνεχίσουν να ισχύουν και μετά τον τερματισμό της παρούσας συμφωνίας, ανεξάρτητα από την αιτία τερματισμού, για περίοδο έξι ετών μετά τον τερματισμό. Σελίδα 9/9

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ CYTACOM SOLUTIONS LTD Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ αυτή γίνεται σήµερα την.. ηµέρα του µηνός.., 2015, στη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:... Συμφωνία μεταξύ της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου από την οδό Τηλεπικοινωνιών, Τ.Θ.24929, 1396 Λευκωσία (στο εξής η "Cyta")

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΑΤΗΚ 1/27 ΕΚΔΟΣΗ 2015-1 21/07/2015 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΟΡΟΙ ΣΕΛΙΔΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 1. ΠΡΟΟΪΜΙΟ ΟΡΙΣΜΟΙ 4 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Το παρόν κείµενο δεν αποτελεί επίσηµο νοµικό έγγραφο αλλά αποτελεί ενιαίο ολοκληρωµένο Υπόδειγµα Προσφοράς ιασύνδεσης που δηµοσιεύεται µε σκοπό να υποβοηθήσει τους ενδιαφερόµενους στην ανάγνωση των τεσσάρων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ Οι ακόλουθοι Όροι διέπουν τη Συμφωνία Συμμετοχής στα Συστήματα Καρτών μεταξύ της JCC και του Εμπόρου και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 1. ΟΡΙΣΜΟΙ: Εκτός όπου το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS

ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Η Υπηρεσία Μαζικής Αποστολής Μηνυμάτων (Bulk SMS) (που στο εξής θα καλείται «η Υπηρεσία») παρέχει τη δυνατότητα σε οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

... :... .:.: :... Fax: :.: E-mail:... @ 2155555900 YTA. (SIM) SIM microsim n nosim SMS 2... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... :... .:.: :... Fax: :.: E-mail:... @ 2155555900 YTA. (SIM) SIM microsim n nosim SMS 2... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... @ 2155555900............ (SIM) SIM microsim n nosim 1....... 2....... 3................ 1 2 3 :... :... :... :... : : : :... :... ( & ) 1 2 3... : : :.:..:...... : :...:......... :... :... SMS (d ). :....:...:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΕΛΑΤΗ - ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΕΛΑΤΗ - ΤΡΑΠΕΖΑΣ Eurobank Cyprus Ltd ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΕΛΑΤΗ - ΤΡΑΠΕΖΑΣ Οι συναλλακτικές σχέσεις ανάμεσα στον υπογράφοντα (ο οποίος στο εξής θα ονομάζεται ο "Πελάτης") και την Τράπεζα Eurobank Cyprus Ltd (που στο

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις της Υπηρεσίας 1bank Bank of Cyprus

Όροι και Προϋποθέσεις της Υπηρεσίας 1bank Bank of Cyprus Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις θα πρέπει να διαβάζονται μαζί και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των συμφωνιών και/ή όρων για το άνοιγμα και τη λειτουργία λογαριασμού που καλύπτεται από τους παρόντες Όρους

Διαβάστε περισσότερα

δωματίων για ορισμένες περιόδους, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα δωμάτια ή εάν αυτό ζητείται από καιρό σε καιρό.

δωματίων για ορισμένες περιόδους, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα δωμάτια ή εάν αυτό ζητείται από καιρό σε καιρό. Αυτοί οι γενικοί όροι παράδοσης ("Όροι") αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Συμφωνητικού των Ξενοδοχείων ("Συμφωνητικό Ξενοδοχείου" το οποίο μαζί με τους Όρους αναφέρεται ως "Συμφωνητικό") που έχει συναφθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - Έκδοση V001

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - Έκδοση V001 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - Έκδοση V001 1 ΟΡΙΣΜΟΙ Πέρα από τους ορισμούς που δίνονται σε άλλα σημεία του παρόντος Συμφωνητικού, στο παρόν Συμφωνητικό ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί, εκτός εάν προκύπτει άλλως: "Δικαίωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μεταξύ της Εταιρείας με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «WIND A.E.B.E.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ PAY MONTHLY ΤΗΣ MTN ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ PAY MONTHLY ΤΗΣ MTN ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ PAY MONTHLY ΤΗΣ MTN ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Το συνδρομητικό συμβόλαιο του Πελάτη με την ΜΤΝ αποτελείται από διάφορα μέρη. Στους παρόντες γενικούς όρους καθορίζονται η παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ Η χρήση της πιο κάτω πιστωτικής κάρτας / των πιο κάτω πιστωτικών καρτών (και τυχόν επιπρόσθετων καρτών οι οποίες θα εκδοθούν σε Εξουσιοδοτημένο Κάτοχο Κάρτας

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση για την Τεχνολογία της UPS

Σύμβαση για την Τεχνολογία της UPS Σύμβαση για την Τεχνολογία της UPS Δικαιώματα Τελικού Χρήστη ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ UPS Έκδοση UTA05072014 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ Η Εταιρία µε την επωνυµία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» παρέχει στους συνδροµητές Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΤΔ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις («Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Διαφημιστικής Παραγγελίας»), εφαρμόζονται σε κάθε Εντολή Ανάθεσης Διαφημιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΣΤΟΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (web hosting)

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΣΤΟΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (web hosting) ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΣΤΟΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (web hosting) Ο κ. Ιωάννης Οικονόμου, με διακριτικό τίτλο «Antithesis Group», ο οποίος στη συνέχεια της σύμβασης αυτής θα αποκαλείται «Πάροχος», διαθέτει μέσω

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικοί Όροι Υπηρεσίας Broadband Telephony

Ειδικοί Όροι Υπηρεσίας Broadband Telephony Ειδικοί Όροι Υπηρεσίας Broadband Telephony Για την υπηρεσία Broadband Telephony, ισχύουν οι πιο κάτω όροι που βρίσκονται και στη γενική σύμβαση, για νέους και υφιστάμενους πελάτες της υπηρεσίας: 1 Οι παρόντες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ COSMOTE

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ COSMOTE ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ COSMOTE Οι παρόντες Γενικοί Όροι, σε συνδυασμό με την Αίτηση του υπογράφοντα (στο εξής Συνδρομητής ), καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις υπό τους οποίους η Εταιρία

Διαβάστε περισσότερα

PETSEARCH.GR 1. ΌΡΟΙ ΧΡΉΣΗΣ. Οι παρόντες Όροι Χρήσης ("Συµφωνία") αποτελούν µια νοµικά δεσµευτική συµφωνία µεταξύ του «PetSearch.gr» («PetSearch.

PETSEARCH.GR 1. ΌΡΟΙ ΧΡΉΣΗΣ. Οι παρόντες Όροι Χρήσης (Συµφωνία) αποτελούν µια νοµικά δεσµευτική συµφωνία µεταξύ του «PetSearch.gr» («PetSearch. PETSEARCH.GR 1. ΌΡΟΙ ΧΡΉΣΗΣ. Οι παρόντες Όροι Χρήσης ("Συµφωνία") αποτελούν µια νοµικά δεσµευτική συµφωνία µεταξύ του «PetSearch.gr» («PetSearch.gr") και του χρήστη ("εσείς" ή "σας") σχετικά µε την εκ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ DOMAIN NAME

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ DOMAIN NAME Cyta Ελλάς Τηλεπικοινωνιακή Α.Ε. Λ. Αλεξάνδρας 128, 114 71 Αθήνα ΑΦΜ: 998646157, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ Γ.Ε.ΜΗ.: 7339101000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62321/01ΑΤ/Β/07/037 www.cyta.gr Μπορείτε να στείλετε τη συμπληρωμένη αίτησή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΡΤΩΝ PREPAID VISA

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΡΤΩΝ PREPAID VISA ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΡΤΩΝ PREPAID VISA 1. ΟΡΟΛΟΓΙΑ Στους όρους αυτούς εκτός όπου στο κείμενο ρητά προνοείται άλλως «ΑΤΜ» σημαίνει την αυτόματη ταμειακή μηχανή που αποδέχεται την Κάρτα και που τυγχάνει χειρισμού

Διαβάστε περισσότερα

hellas online / / X ΠΡΟΣ: hellas online, A.E. Αδριανείου 2 & Παπαδά, 115 25 Αθήνα Fax: 2130005769 Υπόψη: Τµήµατος Εξυπηρέτησης Πελατών VISA 1 από 5

hellas online / / X ΠΡΟΣ: hellas online, A.E. Αδριανείου 2 & Παπαδά, 115 25 Αθήνα Fax: 2130005769 Υπόψη: Τµήµατος Εξυπηρέτησης Πελατών VISA 1 από 5 ΠΡΟΣ: hellas online, A.E. Αδριανείου 2 & Παπαδά, 115 25 Αθήνα Fax: 2130005769 Υπόψη: Τµήµατος Εξυπηρέτησης Πελατών hellas online 6 9 2 X 2 6 9 VISA X 1 από 5 / / X ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ HELLAS ONLINE Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ AEGEAN VISA

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ AEGEAN VISA ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ AEGEAN VISA Η χρήση της πιο κάτω πιστωτικής κάρτας (και τυχόν επιπρόσθετων καρτών οι οποίες θα εκδοθούν σε Εξουσιοδοτηµένο Κάτοχο Κάρτας όπως προνοείται στην

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης RECBT Εισαγωγή: Τροποποιήσεις / παραβιάσεις:

Όροι Χρήσης RECBT Εισαγωγή: Τροποποιήσεις / παραβιάσεις: Όροι Χρήσης RECBT 1. Εισαγωγή: Σας ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε τους Όρους Χρήσης («Όροι Χρήσης») του δικτυακού τόπου www.recbt.gr (στο εξής αναφερόμενος και ως «ιστοσελίδα», «δικτυακός τόπος», «ιστότοπος»).

Διαβάστε περισσότερα

cytacc@hq.cyta.gr 2155555900 ƧƭƷƬƶƬ ƶƹʊʃƶƴưƭƶ ƴƶƴƽƴʊʒƴƶ ƶijǎLjǒiǁį ƴinjƾijdž ǀ ƱǗNjLjNjǎǑ ƪljȺǏǎıǙȺǎǑ ƪIJĮLjǏİǁĮǐ 3/$< ƪƴƭƹƪƭƵƬưƧƷƭƮƳ

cytacc@hq.cyta.gr 2155555900 ƧƭƷƬƶƬ ƶƹʊʃƶƴưƭƶ ƴƶƴƽƴʊʒƴƶ ƶijǎLjǒiǁį ƴinjƾijdž ǀ ƱǗNjLjNjǎǑ ƪljȺǏǎıǙȺǎǑ ƪIJĮLjǏİǁĮǐ 3/$< ƪƴƭƹƪƭƵƬưƧƷƭƮƳ cytacc@hq.cyta.gr 2155555900 1 2 3 4 5 6 7 1 2 1 16 s, A, 1/2 CYTA. 4 11 3471, 2/2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μεταξύ της Εταιρείας με την επωνυμία «CYTA ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Περί Καταναλωτικής Πίστης (Συµφωνίες Στεγαστικών Δανείων και Ενοικιαγορών) Νόµος του 2001 (39(I)/2001)

Ο Περί Καταναλωτικής Πίστης (Συµφωνίες Στεγαστικών Δανείων και Ενοικιαγορών) Νόµος του 2001 (39(I)/2001) Ο Περί Καταναλωτικής Πίστης (Συµφωνίες Στεγαστικών Δανείων και Ενοικιαγορών) Νόµος του 2001 (39(I)/2001) Προοίµιο Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος ΜΕΡΟΣ I ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR Η Υπηρεσία παρέχεται από την εταιρία «WorldBridge-Υπηρεσίες Πληρωμών Α.Ε.» («WorldBridge») σε

Διαβάστε περισσότερα