Η ΧΩΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΧΩΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ"

Transcript

1 Η ΧΩΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (The Spatial Distribution of Male and Female Employment and Unemployment in Greece) του Προδρόμου Προδρομίδη Ερευνητού του ΚΕΠΕ Αμερικής 11, Αθήναι (www.kepe.gr/personal%20gr/prodromidis_gr.htm) Η μελέτη πραγματεύεται το θέμα της κατανομής της απασχόλησης, ανεργίας και μη-συμμετοχής στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα σε επίπεδο δήμων και κοινοτήτων. Ως εκ τούτου, ξεφεύγει από τα σχήματα των διοικητικών περιφερειών και νομών εις τα οποία συνήθως διεξάγονται οι χωρικές αναλύσεις του φαινομένου. Διατυπώνει, δε, την θέση ότι οι περιφέρειες, νομαρχίες και υπερνομαρχίες (νησιωτικές, ηπειρωτικές ή μεικτές), οι οποίες συντίθενται και (ενίοτε) ανασυντίθενται ως επί το πλείστον με μη-οικονομικά κριτήρια, είναι αρκετά ανομοιογενείς και αναφέρονται σε γεωγραφικά κατακερματισμένες περιοχές. 1 Εάν τούτο είναι αληθές, τότε εσφαλμένως εκλαμβάνονται ως οικονομικές ζώνες ή διακριτές και ενιαίες αγορές εργασίας ή ορίζονται ως αποδέκτες πολιτικών για την μείωση της ανεργίας, την αύξηση της απασχολήσεως, του εισοδήματος ή του εγχωρίου προϊόντος κ.ο.κ. Εξυπακούεται ότι η στόχευσις των περιφερειακών πολιτικών οικονομικής αναπτύξεως και κοινωνικής συνοχής σε επίπεδα διαφορετικά των πραγματικών οικονομικών ζωνών της χώρας έχει ως αποτέλεσμα να μετριάζεται η αποτελεσματικότητά των εν λόγω πολιτικών. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να εφεύρουμε μια μέθοδο η οποία: (α) υπερβαίνει την εικόνα που παρέχεται από τα περιφερειακά και νομαρχιακά σχήματα και τους συγκεντρωτικούς δείκτες, (β) απομονώνει τις επιδράσεις των διαφόρων παραγόντων (δημογραφικών, εκπαιδευτικών, κλαδικών και άλλων) που ε- πηρεάζουν την συμμετοχή στο εργατικό δυναμικό και (γ) εντοπίζει τις περιοχές που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα ανεργίας/απασχολήσεως και, κατ επέκταση, κοινωνικής συνοχής, ίσως και επιβιώσεως. Ο συγγραφέας επέλεξε να συγγράψει την μελέτη στην αγγλική με το σκεπτικό ότι ίσως έτσι (με την λεπτομερή παρουσίαση των στοιχείων και της μεθοδολογίας στην αγγλική), διευκολύνεται το έργο των εκπροσώπων της Ελλάδος στην ΕΕ και τον ΟΟΣΑ, καθώς και η κατανόηση της καταστάσεως στην χώρα μας εκ μέρους των εταίρων μας. 1 Η Ελλάς διαθέτει πληθώρα ορεινών όγκων και νήσων καθώς και δαντελωτές -πλην όμως εκτεταμένες- ακτές που κατακερματίζουν την χώρα, με αποτέλεσμα σχεδόν η κάθε νήσος και επαρχία να αποτελεί, εν πολλοίς, διαφορετική οικονομική περιοχή. Η γεωγραφική αυτή ιδιομορφία είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός μωσαϊκού πόλεων-κρατών και φυλών κατά την αρχαιότητα, καθώς και στρατών και στόλων με ισχυρότατο τοπικιστικό συναίσθημα κατά την απελευθέρωση (για να περιοριστούμε σε δύο ιστορικά παραδείγματα). Σήμερα, με την βελτίωση των συγκοινωνιών, δεν απομονώνει τις τοπικές κοινωνίες όσο κάποτε ωστόσο παραμένει. Είναι γεγονός ότι το Ταίναρον και ο Μαλέας δεν επικοινωνούν όπως το Ρίο και το Αντίρριο. Οι Σπέτσες και η γειτονική Κόστα ή τα Αντικύθηρα και ο Κίσσαμος κατατάσσονται σε διαφορετικές οικονομικές ζώνες. Όπως θα ιδούμε, η Ελλάς ενδεχομένως απαρτίζεται από 667 τέτοιες ζώνες. 1 Ως γνωστόν, τα τρία στοιχεία οικονομικής συμμετοχής (απασχόληση, ανεργία, αποχή από το εργατικό δυναμικό) καταμετρούνται τακτικότατα σε περιφερειακό επίπεδο μέσω των τριμηνιαίων δειγματοληπτικών Ερευνών Εργατικού Δυναμικού. Η παρακολούθησις των εξελίξεων μεταξύ του πρώτου τριμήνου του 1998 και του πρώτου τριμήνου του 2007 αποκαλύπτει (Κεφάλαιο 2) ότι οι δεκατρείς διοικητικές περιφέρειες της χώρας κινούνται προς διαφορετικές κατευθύνσεις και με διαφορετικούς ρυθμούς. Αυτό, μεταξύ άλλων, σημαίνει ότι η χώρα διαθέτει τουλάχιστον τόσες χωρικές α- γορές εργασίας όσες και γεωγραφικές ενότητες εις τις οποίες διεξάγονται οι σχετικές μετρήσεις. 2 Η απουσία συλλογής αντιστοίχων στατιστικών στοιχείων σε νομαρχιακό ή πιο τοπικό επίπεδο, δυσχεραίνει τον εντοπισμό χωρικά μικροτέρων αγορών εργασίας και την περιοδική παρακολούθηση των εξελίξεων σε αυτές. Ως εκ τούτου, η μοναδική δυνατότης επιστημονικής προσεγγίσεως και προσδιορισμού των τοπικών αγορών και εκτιμήσεως των ιδιαιτεροτήτων τους είναι δεκαετής και παρέχεται από τις εθνικές απογραφές. Οι τελευταίες επιτρέπουν: την αποτύπωση της καταστάσεως, όχι απλώς δειγματοληπτικώς, αλλά σε όλο τον πληθυσμό της χώρας, σε επίπεδο δήμων και κοινοτήτων τον ακριβέστερο προσδιορισμό της γεωγραφικής εκτάσεως των αγορών εργασίας μέσω των λεπτομερών στοιχείων που αφορούν στις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων προς και από τον τόπο εργασίας τους την απομόνωση των χωρικών εκ των άλλων παραγόντων (δημογραφικών, εκπαιδευτικών, κλαδικών) που ενδεχομένως επιδρούν στην οικονομική δραστηριότητα των τοπικών πληθυσμών. Εν συνεχεία (Κεφάλαιο 3) αξιοποιούνται τα απογραφικά στοιχεία του 2001 και παρουσιάζεται η κατανομή του πληθυσμού κατά φύλο, ηλικία, εκπαιδευτικό επίπεδο, ως προς την συμμετοχή στο εργατικό δυναμικό και την αμειβόμενη εργασία, σε επίπεδο δήμων και κοινοτήτων. Με τον τρόπο αυτό: Αποτυπώνονται για πρώτη φορά οι αστικές και αγροτικές περιοχές βάσει της πληθυσμιακής πυκνότητας (σύμφωνα με την διεθνή πρακτική) και προσφέρεται μια εναλλακτική προσέγγισις από αυτήν που βασίζεται στο αν ο πληθυσμός του κεντρικού οικισμού ενός δήμου υπερβαίνει ή όχι τα άτομα (ως είθισται στην χώρα μας). Πιο συγκεκριμένα, διαπιστώνεται ότι το 61,7% του πληθυσμού κατοικεί σε 179 πυκνοκατοικημένους δήμους και κοινότητες (άνω των 150 κατοίκων/χλμ. 2 ) και ο υπόλοιπος πληθυσμός σε 853 πιο αραιοκατοικημένους δήμους και κοινότητες, εκ των οποίων 21 διαθέτουν ολιγότερους των 150 κατοίκων. Καταδεικνύεται: (α) η υποεκπροσώπηση των ηλικιακών κατηγοριών κάτω των 65 ετών στο με- 2 Επίσης, ενδέχεται να σημαίνει: (α) ότι υπάρχει ανάγκη διαμορφώσεως διαφοροποιημένων περιφερειακών πολιτικών οικονομικής αναπτύξεως και κοινωνικής συνοχής (ως συμπληρωματικών της εθνικής) και (β) ότι σε κάποιες περιπτώσεις είτε οι παρεμβάσεις δεν ήσαν ορθώς προσδιορισμένες είτε οι πόροι και τα μέσα ήσαν ανεπαρκή ή και τα δύο. 2

2 γαλύτερο μέρος της χώρας, την Ελληνική ύπαιθρο 3 (β) η κάπως πιο ισορροπημένη διασπορά του πληθυσμού ως προς το εκπαιδευτικό επίπεδο 4 (γ) η οικονομική ετερογένεια των διοικητικών περιφερειών και των νομών ως προς την απασχόληση, ανεργία και αποχή (βλ. Χάρτη 8) (δ) η εξάρτηση μεγάλων τμημάτων της χώρας από αγροτικές αποκλειστικά δραστηριότητες και, ως εκ τούτου, η ανάγκη διαφοροποιήσεως. Προσδιορίζονται για πρώτη φορά οι τοπικές αγορές εργασίας (οικονομικές ζώνες) της Ελλάδος με κριτήριο τις ροές των εργαζομένων από/προς όλους τους δήμους και κοινότητες της χώρας (βλ. Χάρτη 36). 5 Πιο συγκεκριμένα, διαπιστώνεται ότι οι οικονομικές ζώνες των Αθηνών (3,9 εκατ. κατοίκων) και Θεσσαλονίκης (1,1 εκατ. κατοίκων) υπερβαίνουν σε έκταση τα ομώνυμα πολεοδομικά συγκροτήματα κατά 8 και 15 φορές, αντιστοίχως. Οι εν λόγω περιοχές, από κοινού με τις οικονομικές ζώνες των Πατρών (245 χιλ. κατοίκων) και Ηρακλείου (233 χιλ. κατοίκων), συγκεντρώνουν τον μισό πληθυσμό της χώρας. Άλλοι 38 σχηματισμοί/συστάδες αστικών δήμων και προαστίων τους, καθώς και οκτώ σχετικά απομονωμένοι δήμοι, της τάξεως των χιλ. κατοίκων, συγκεντρώνουν από κοινού το ένα τέταρτο του πληθυσμού. Ο υπόλοιπος πληθυσμός κατανέμεται σε δέκα μικρότερες συστάδες δήμων/κοινοτήτων και 607 (σχετικά α- ποκομμένους) μεμονωμένους δήμους/κοινότητες. Η διασπορά των 617 αυτών σχηματισμών προσιδιάζει στο γεωγραφικό ανάγλυφο της χώρας, αλλά διαφοροποιείται αισθητά από την συμβατική εικόνα των δεκατριών περιφερειών και 54 νομών, στην βάση της οποίας εν πολλοίς διαμορφώνονται οι αναπτυξιακές παρεμβάσεις της πολιτείας. Ως εκ τούτου, ίσως είναι σκόπιμο το χωρικό επίπεδο ασκήσεως των πολιτικών απασχολήσεως, ανεργίας και κοινωνικής συνοχής να αναπροσαρμοστεί. Επιπλέον, προκύπτει ότι, για ένα πολύ μεγάλο τμήμα της χώρας, οι αγορές εργασίας μάλλον δεν συγκοινωνούν, με αποτέλεσμα οι αναπτυξιακές παρεμβάσεις και οι όποιες εξελίξεις στην προσφορά ή ζήτηση εργασίας, την μείωση της ανεργίας ή την βελτίωση των μισθών να μην διαχέονται σε άλλα μέρη του νομού ή της περιφερείας. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να διευκολυνθεί περαιτέρω η συγκοινωνία/επικοινωνία, να εμπλουτιστούν και να συνδεθούν οι οικονομικές δραστηριότητες των επιμέρους περιοχών, να καταστούν οι παρεμβάσεις περισσότερο στοχευμένες, ώστε οι επιδράσεις να φτάνουν σε μεγαλύτερο τμήμα των νομών και περιφερειών. Ακολούθως (Κεφάλαιο 4), καταρτίζεται ένα γραμμικό υπόδειγμα όπου οι τρεις τύποι οικονομικής συμμετοχής των κατοίκων εξηγούνται από παράγοντες που διαμορφώνουν την προσφορά και 3 Επιπλέον, διαπιστώνεται δυσανάλογη παρουσία ανδρών ηλικίας στις ακριτικές Μεγίστη, Χάλκη (Δωδεκανήσων) και Κρυσταλλοπηγή (του νομού Φλωρίνης), καθώς και στην Τανάγρα και το Σχηματάρι (Βοιωτίας), δυσανάλογη παρουσία γυναικών της ιδίας ηλικίας στην Εκάλη, Κηφισιά, Φιλοθέη, Χαλάνδρι, Ζωγράφου (του νομού Αθηνών), καθώς και η ύπαρξις αντιστοίχων ιδιαιτεροτήτων αλλού. 4 Χωρίς ωστόσο να παραγνωρίζεται η συγκέντρωσις ατόμων με μεταπτυχιακή εκπαίδευση στις αστικές περιοχές και η συγκέντρωση ατόμων με βασική η υποδεέστερη κατάρτιση στις πιο αραιοκατοικημένες περιοχές της υπαίθρου. 5 Με τον τρόπο αυτό ικανοποιήθηκε και μια συμβατική υποχρέωσις της Ελληνικής πολιτείας προς την Ε.Ε. Το τμήμα αυτό της μελέτης προωθήθηκε μέσω της ΕΣΥΕ στην Εurostat την άνοιξη του ΧΑΡΤΗΣ 8: Οι περιοχές με υψηλή ανεργία. Αντιπαραβολή των εικόνων σε τοπικό και νομαρχιακό επίπεδο. 2. Νομοί που η ανεργία υπερβαίνει τον μέσο όρο κατά 40% 1. Δήμοι και κοινότητες όπου η ανεργία υπερβαίνει τον μέσο όρο της επικρατείας κατά 50% ή περισσότερο βάσει των απογραφικών στοιχείων (2001). Μπλε Υψηλή ανεργία ανδρών Κόκκινο Υψηλή ανεργία γυναικών Μωβ Υψηλή ανεργία ανδρών και γυναικών Μαύρο Περιοχές με μικρό αριθμό κατοίκων: 150 ή ολιγότερους (που ίσως δεν προσφέρονται για συγκρίσεις). Γκρι Υπόλοιπες περιοχές 3

3 ΧΑΡΤΗΣ 36: Οι οικονομικές ζώνες και οι απομονωμένες περιοχές της Ελλάδος βάσει των ροών εργαζομένων κατοίκων (κατώφλι 15%) κατά το Λοιπές περιοχές Περιοχές με 150 κατ./χλμ. 2 5 Συναθροίσεις δήμων και κοινοτήτων με πληθυσμό άνω των 130 χιλ. κατοίκων χιλ. κατοίκων χιλ. κατοίκων χιλ. κατοίκων χιλ. κατοίκων χιλ. κατοίκων 8 και 9 χιλ. κατοίκων Μεμονωμένοι δήμοι και κοινότητες με πληθυσμό χιλ. κατοίκων χιλ. κατοίκων 5 20 χιλ. κατοίκων ολιγότερους των 5 χιλ. κατοίκων ζήτηση εργασίας, ήτοι: την πυκνότητα, δημογραφική και εκπαιδευτική σύνθεση του τοπικού πληθυσμού, τον βαθμό κλαδικής και επαγγελματικής συγκέντρωσης (εξειδίκευσης) που παρατηρείται σε κάθε τόπο (δήμο ή κοινότητα), την χωρική διάσταση, όπως προκύπτει από την υπαγωγή ή όχι της περιοχής σε μια ευρύτερη αγορά εργασίας (βάσει των ευρημάτων του Κεφαλαίου 3). Εν τούτοις, μη-καταγεγραμμένες μεταβλητές που εκ των πραγμάτων παραλείπονται (οmitted variables), όπως: η ύπαρξις εισοδημάτων από πηγές εκτός εργασίας, η οικιακή τεχνολογία και κουλτούρα των κατοίκων, τα κόστη, έσοδα, παραγωγικές τεχνολογίες και οργάνωση των εργοδοτών, καθώς και οι επιδιώξεις των κρατικών φορέων, εισερχόμενες στα κατάλοιπα της παλινδρομήσεως, ενδέχεται: (α) να αποφέρουν μεροληπτικούς ε- κτιμητές των συντελεστών που αποτυπώνουν τις επιδράσεις (παραμέτρων) των ερμηνευτικών μεταβλητών για τις οποίες υπάρχουν στοιχεία και (β) να οδηγήσουν σε υποεκτίμηση της σημαντικότητάς τους. Εν προκειμένω, αξιοποιώντας τα κατάλοιπα που προκύπτουν από τις τρεις συναρτήσεις απασχολήσεως-ανεργίας-αποχής των ανδρών και τις αντίστοιχες των γυναικών, δυνάμεθα να λάβουμε ένα μέτρο των τοπικών ιδιοσυγκρασιών (δηλ., των ομοιοτήτων και διαφορών των τοπικών κοινωνιών) που αντανακλά τις επιδράσεις των παραλειπομένων ερμηνευτικών μεταβλητών. Εν συνεχεία, κατασκευάζοντας ψευδομεταβλητές για τις γειτονικές τοπικές αγορές εργασίας που εμφανίζουν τους αυτούς συνδυασμούς καταλοίπων (δηλ., οργανώνοντας τις οικονομικές ζώνες της χώρας σε ευρύτερες περιοχές που φαίνεται να εμφανίζουν κοινά οικονομικά χαρακτηριστικά), επιτυγχάνουμε να ενσωματώσουμε στο υπόδειγμα τις χωρικές επιδράσεις των παραλειπομένων ερμηνευτικών μεταβλητών. Ως εκ τούτου, οι εκτιμητές των χωρικών παραμέτρων καθίστανται βέλτιστοι και αμερόληπτοι. 6 Αυτό επιτρέπει την ανάληψη μιας καλύτερα στοχευμένης περιφερειακής πολιτικής. Η εκτίμηση των χωρικών σχέσεων μέσω των καταλοίπων συνιστά μεθοδολογική πρωτοτυπία που κατά την γνώμη μας προσιδιάζει στην Ελλάδα, καθότι οι εναλλακτικές τεχνικές εξαγωγής των χωρικών σχέσεων που βασίζονται στην (απλή) γειτνίαση ή χιλιομετρική απόσταση περιοχών (χωρίς περαιτέρω διάκριση) δεν ενδείκνυνται και ίσως να είναι παραπλανητικές στην περίπτωση μιας γεω- 6 Προκειμένου να μειωθούν οι διακυμάνσεις των εκτιμήσεων των λοιπών παραμέτρων, οι πλείστες μη χωρικές ερμηνευτικές μεταβλητές καθίστανται ορθογώνιες τόσο μεταξύ τους όσο και σε σχέση με τις χωρικές ψευδομεταβλητές. Βεβαίως τούτο δεν είναι δυνατόν για τις ψευδομεταβλητές των κλαδικο-επαγγελματικών συγκεντρώσεων. Εν τούτοις, οι συσχετίσεις τους με τις χωρικές ψευδομεταβλητές διατηρούνται σε χαμηλά επίπεδα: Η υψηλότερη λαμβάνει την τιμή r=12,6% και αφορά στην περίπτωση της: (α) υψηλής συγκεντρώσεως χειριστών και συναρμολογητών σταθερών βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και εξοπλισμού εργαζομένων στην μεταποιητική βιομηχανία και (β) Κεντρικής Μακεδονίας. 6

4 γραφικά κατακερματισμένης χώρας. 7 Εφόσον οι έξι συναρτήσεις απασχολήσεως-ανεργίας-αποχής των τοπικών πληθυσμών ανδρών και γυναικών συνδέονται, η εκτίμησή τους γίνεται μέσω φαινομενικά ασυσχετίστων παλινδρομήσεων (seemingly unrelated regressions). Η πιλοτική εφαρμογή της ανωτέρω μεθόδου στα απογραφικά στοιχεία (Κεφάλαιο 5) αναδεικνύει την ύπαρξη περιοχών των οποίων οι πληθυσμοί εμφανίζουν είτε σχετικά χαμηλά (και στατιστικά διαφορετικά του μέσου όρου) ποσοστά απασχολήσεως, είτε σχετικά υψηλά (και στατιστικά σημαντικά) ποσοστά ανεργίας ή αποχής, είτε κάποιο συνδυασμό αυτών (βλ. Χάρτη 39). Εξ αυτών: (α) Η οικονομική ζώνη Πατρών 8 (245 χιλ. κατοίκων) διακρίνεται από την ύπαρξη χαμηλών ποσοστών απασχολουμένων γυναικών και υψηλών ποσοστών ανέργων ανδρών και γυναικών. (β) Η οικονομική ζώνη της πόλεως των Ιωαννίνων 9 και παρακείμενες περιοχές επί της Πίνδου 10 (147 χιλ. κατοίκων), καθώς και (γ) οι οικονομικές ζώνες των πόλεων της Κοζάνης και Πτολεμαΐδος 11 και παρακείμενες περιοχές (128 χιλ. κατοίκων) εμφανίζουν χαμηλά ποσοστά απασχολουμένων ανδρών και γυναικών, υ- ψηλά ποσοστά ανέργων ανδρών και υψηλά ποσοστά απεχουσών γυναικών. (δ) Η οικονομική ζώνη της πόλεως της Ρόδου 12 (109 χιλ. κατοίκων) εμφανίζει υψηλά ποσοστά α- πασχολουμένων και ανέργων, καθώς και χαμηλά ποσοστά απεχόντων ανδρών και γυναικών. (ε) Η οικονομική ζώνη της πόλεως της Χίου 13 και μια σειρά μικρών νησιωτικών κοινωνιών του α- νατολικού Αιγαίου 14 (68 χιλ. κατοίκων) εμφανίζει χαρακτηριστικά όμοια με αυτά των περιοχών (β) και (γ). (ς) Η νήσος Ζάκυνθος και ένα τμήμα της αντίπερα ακτής 15 (93 χιλ. κατοίκων) εμφανίζει υψηλά ποσοστά απασχολουμένων ανδρών και ανέργων ανδρών και γυναικών, καθώς και χαμηλά ποσοστά απεχουσών γυναικών. 7 Αν και ενδέχεται αρκετές γειτνιάζουσες περιοχές να εμφανίζουν κοινά κοινωνικο-οικονομικά χαρακτηριστικά, αυτό δεν συμβαίνει πάντα. Επιπλέον, ορισμένες (ως γειτονικές) μπορεί να συνδέονται οδικώς, ενώ άλλες (αν και γειτονικές) να χωρίζονται από κορυφογραμμές, γκρεμούς ή θάλασσα. 8 Περιλαμβάνει τους δήμους Πατρέων, Βραχναιίκων, Δύμης, Ερινεού, Λαρισσού, Μεσσάτιδος, Παραλίας, Ρίου, Φαρρών, Ωλενίας και τις κοινότητες Καλεντζίου, Λεοντίου (του νομού Αχαΐας). 9 Περιλαμβάνει τους δήμους Ιωαννιτών, Αγ. Δημητρίου, Ανατολής, Ανατολικού Ζαγορίου, Άνω Πωγωνίου, Δελβινακίου, Δωδώνης, Εκάλης, Ευρυμενών, Ζίτσης, Καλπακίου, Μπιζανίου, Παμβώτιδος, Πασαρώνος, Περάματος και τις κοινότητες Νήσου Ιωαννίνων, Πωγωνιανής (του νομού Ιωαννίνων). 10 Περιλαμβάνουν τις κοινότητες Βαθυπέδου, Λάβδανης, Ματσουκίου, Μηλέας (του νομού Ιωαννίνων), τους δήμους Αθαμανίας, Γεωργίου Καραϊσκάκη, Ηρακλείας, Τετραφυλίας (του νομού Άρτης), τον δήμο Αργιθέας (του νομού Καρδίτσης), τον δήμο Καστανιάς και τις κοινότητες Μυροφύλλου και Νεράιδας (του νομού Τρικάλων). 11 Η πρώτη περιλαμβάνει τους δήμους Κοζάνης, Αιανής, Βελβεντού, Δημητρίου Υψηλάντου, Ελιμείας, Ελλησπόντου (του νομού Κοζάνης). Η δεύτερη περιλαμβάνει τους δήμους Πτολεμαΐδος, Αγ. Παρασκευής, Βερμίου, Μουρικίου και την κοινότητα Βλάστης (του νομού Κοζάνης). Όμοροι σε αυτές είναι οι δήμοι Βεντζίου (του νομού Γρεβενών), Καμβουνίων και οι κοινότητες Λιβαδερού (του νομού Κοζάνης) και Λεχόβου (του νομού Φλωρίνης). 12 Περιλαμβάνει τους δήμους Ρόδου, Αρχαγγέλου, Αφάντου, Ιαλυσού, Καλλιθέας, Καμείρου, Λινδίων, Πεταλούδων (του νομού Δωδεκανήσων). 13 Περιλαμβάνει τους δήμους Χίου, Αγ. Μηνά, Ιωνίας, Καμποχώρων, Καρδαμύλων, Ομηρουπόλεως (του νομού Χίου). 14 Περιλαμβάνει τους δήμους Οινουσσών, Ψαρών (του νομού Χίου), Φούρνων (του νομού Σάμου), Καλυμνίων, Λειψών, Νισύρου και την κοινότητα Ολύμπου (του νομού Δωδεκανήσων). 15 Περιλαμβάνει τους δήμους Αμαλιάδος, Ανδραβίδος, Βουπρασίας, Τραγανού (του νομού Ηλείας) και Μόβρης (του νομού Αχαΐας). 7 (ζ) Η οικονομική ζώνη της πόλεως της Καστοριάς 16 και ο όμορος δήμος Ακριτών (51 χιλ. κατοίκων) εμφανίζει υψηλά ποσοστά ανέργων και χαμηλά ποσοστά απασχολουμένων και απεχόντων ανδρών και γυναικών. (η) Η οικονομική ζώνη της πόλεως των Γρεβενών 17 και η παρακείμενη κοινότητα Αρρένων (του νομού Καστοριάς) (20 χιλ. κατοίκων) εμφανίζει χαμηλά ποσοστά απασχολουμένων και υψηλά ποσοστά ανέργων και απεχόντων ανδρών και γυναικών. Αυτό σημαίνει ότι, αν οι ασκούντες την περιφερειακή πολιτική επιδιώκουν την αύξηση της απασχολήσεως και την μείωση της ανεργίας των τοπικών πληθυσμών, 18 οφείλουν να λαμβάνουν υπ όψιν τις πιο πάνω ιδιαιτερότητες προκειμένου να είναι αποτελεσματικοί. Λ.χ., ενδέχεται, οι παρεμβάσεις στις περιοχές (β), (γ), (ε) και (η) να προσελκύσουν δυσανάλογα μεγαλύτερα ποσοστά πληθυσμού εκ της δεξαμενής των απεχόντων (είτε ανδρών είτε γυναικών είτε και των δύο) από ό,τι στις περιοχές (α) και (ζ), με αποτέλεσμα να μην ευοδωθεί στον ίδιο βαθμό ο προβλεπόμενος στόχος μειώσεως του ανέργου ποσοστού του πληθυσμού. Από την άλλη, θα πρέπει να αναμένεται ότι οι ίδιες ή παραπλήσιες παρεμβάσεις στις περιοχές (δ) και (ς) δεν θα προσελκύσουν ανάλογα ποσοστά απεχόντων κατοίκων, με αποτέλεσμα ο μεν στόχος μειώσεως του ανέργου ποσοστού του πληθυσμού να υλοποιηθεί ευκολότερα από ό,τι στις άλλες περιοχές, το δε ποσοστό απασχολήσεως να υ- περβεί τον μέσο όρο της επικρατείας. 19 Συνάγεται ότι είναι σκόπιμο οι στόχοι που τίθενται ή/και τα μέσα και οι πόροι που χρησιμοποιούνται να διαφοροποιούνται από τόπο σε τόπο. Σε άλλες, μικρότερες πληθυσμιακά περιοχές που εμφανίζουν ανάλογα χαρακτηριστικά (είτε τύπου (α) και (ζ), είτε τύπου (β), (γ), (ε), (η), είτε τύπου (δ), (ς)) προφανώς οι προσδοκίες θα είναι α- ντίστοιχες. Ωστόσο, το εύρος των παρεμβάσεων θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένο στα μεγέθη. Επιπλέον, στα απομακρυσμένα χωριά, η τόνωσις της οικονομικής ζωής μπορεί να συνδυαστεί με την βελτίωση της συγκοινωνίας από/προς γειτονικές αγορές εργασίας. 20 Το τελευταίο συνιστά προϋπόθεση για την δημιουργία ευρυτέρων και ενιαίων αγορών (οικονομικών ζωνών), η ύπαρξις των οποίων θα καταστήσει την αναπτυξιακή παρέμβαση αποδοτικότερη. Η σύγκρισις των συντελεστών των χωρικών ομαδοποιήσεων που προκύπτουν από τα κατάλοιπα (των μη-χωρικών ερμηνευτικών μεταβλητών) με τους συντελεστές που προκύπτουν βάσει της ι- 16 Περιλαμβάνει τους δήμους Καστοριάς, Αγ. Αναργύρων, Αγ. Τριάδος, Αλιάκμονος, Ίωνος Δραγούμη, Κλεισούρας, Κορεστίων, Μακεδνών, Νεστορίου, Ορεστίδος και την κοινότητα Γράμμου (του νομού Καστοριάς). 17 Περιλαμβάνει τους δήμους Γρεβενών, Θεοδώρου Ζιάκα, Κοσμά Αιτωλού και τις κοινότητες Αβδέλλας, Φιλιππαίων (του νομού Γρεβενών). 18 Διότι μέσω αυτών επιτυγχάνεται η αύξησις του κατά κεφαλήν ΑΕΠ, η βελτίωσις του βιοτικού επιπέδου, η αναστροφή της παρακμής και της εγκαταλείψεως περιοχών της πατρίδος μας. 19 Στον βαθμό που τα υψηλά ποσοστά ανεργίας στην Ρόδο και την Ζάκυνθο είναι εποχικά (η απογραφή ετελέσθη Μάρτιο) ίσως θα ήταν σκόπιμο οι προσπάθειες να κατευθυνθούν στην επέκταση της τουριστικής περιόδου και την δημιουργία ευκαιριών κατά την μη-τουριστική περίοδο. 20 Με τον τρόπο αυτό: (i) επιτυγχάνεται η δυνατότης μεταβάσεως-απασχολήσεως-επιστροφής των κατοίκων δίχως την ανάγκη εγκαταλείψεως του τόπου διαμονής των, (ii) βελτιώνονται οι συνθήκες διαβίωσης, η μεταφορά των προμηθειών και της παραγωγής, η διέλευσις επισκεπτών και η παροχή προϊόντων και υπηρεσιών σε αυτούς, καθώς και η προσέλκυσις κατοίκων που αναγκάστηκαν να μετοικήσουν αλλού, (iii) διευκολύνεται η κυκλοφορία του χρήματος, η δημιουργία εισοδημάτων κ.ο.κ. 8

5 σχύουσας περιφερειακής οργανώσεως της Ελλάδος, παρουσιάζει επίσης ενδιαφέρον. Η οικονομετρική εκτίμησις των έξι συναρτήσεων οικονομικής συμμετοχής των τοπικών πληθυσμών ανδρών και γυναικών στην βάση των διοικητικών περιφερειών (βλ. Χάρτη 37) φέρει: (i) την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης να εμφανίζει χαμηλή απασχόληση ανδρών (ii) τις περιφέρειες Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδος και Ευβοίας, Βορείου Αιγαίου να εμφανίζουν χαμηλή απασχόληση ανδρών και γυναικών και υψηλή αποχή γυναικών (iii) την περιφέρεια Πελοποννήσου να εμφανίζει τα ίδια χαρακτηριστικά σε συνδυασμό με χαμηλή ανεργία γυναικών (iv) την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου να εμφανίζει χαμηλή απασχόληση γυναικών και υψηλή ανεργία ανδρών (v) την Κεντρική Μακεδονία να εμφανίζει χαμηλή απασχόληση ανδρών και γυναικών και υψηλή ανεργία ανδρών (vi) τις περιφέρειες Ιονίων Νήσων και Δυτικής Ελλάδος να εμφανίζουν τα ίδια χαρακτηριστικά σε συνδυασμό με υψηλή αποχή γυναικών (vii) την Ήπειρο να εμφανίζει χαμηλή απασχόληση ανδρών και γυναικών και ανεργία γυναικών σε συνδυασμό με υψηλή ανεργία ανδρών και αποχή ανδρών και γυναικών (viii) την Δυτική Μακεδονία να εμφανίζει χαμηλή απασχόληση και υψηλή ανεργία και αποχή ανδρών και γυναικών, σε σχέση με την Αττική και Κρήτη. Από την άλλη, η εναλλακτική εκτίμηση βάσει της νομαρχιακής οργάνωσης της χώρας παρουσιάζει μια αρκετά διαφορετική, πιο ετερόκλητη εικόνα (βλ. Χάρτη 38). 21 Αν και η ερμηνευτική ικανότης του υποδείγματος που βασίζεται στα κατάλοιπα υπερέχει των δύο άλλων υποδειγμάτων, 22 εφόσον οι τρεις συστοιχίες χωρικών αποτελεσμάτων υπολογίζονται σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 99% ή καλύτερο, η αξιοπιστία και χρησιμότητά τους δεν αμφισβητείται. Ωστόσο, η αντιπαραβολή των αποτελεσμάτων τους φωτίζει μια καθαρά πρακτική διάσταση στην άσκηση πολιτικής, καθότι είναι προφανές ότι τα αποτελέσματα διαφέρουν αναλόγως της ομαδοποιήσεως των περιοχών. Λ.χ., στην περίπτωση της Δυτικής Μακεδονίας (295 χιλ. κατοίκων), που φαίνεται να παρουσιάζει ιδιάζουσα υψηλή ανεργία και αποχή σε συνδυασμό με χαμηλή απασχόληση ανδρών και γυναικών, ο εν λόγω συνδυασμός ανεργίας-απασχολήσεως-αποχής δεν α- 21 Ο νομός Ανατολικής Αττικής εμφανίζει υψηλή απασχόληση ανδρών και χαμηλή γυναικών ο νομός Βοιωτίας εμφανίζει τα ίδια χαρακτηριστικά σε συνδυασμό με υψηλή ανεργία ανδρών και αποχή γυναικών οι νομοί Ξάνθης, Πέλλης, Πιερίας, Κορινθίας, Αργολίδος, Λακωνίας και η Κρήτη εμφανίζουν χαμηλή απασχόληση γυναικών ο νομός Έβρου εμφανίζει χαμηλή απασχόληση ανδρών και γυναικών οι νομοί Θεσσαλονίκης, Ημαθίας και Ζακύνθου εμφανίζουν χαμηλή απασχόληση γυναικών και υψηλή ανεργία ανδρών ο νομός Κιλκίς εμφανίζει χαμηλή απασχόληση ανδρών και γυναικών και υψηλή ανεργία ανδρών ο νομός Καστοριάς εμφανίζει χαμηλή απασχόληση και υψηλή ανεργία ανδρών και γυναικών η Θεσπρωτία, οι Κυκλάδες, ο νομός Πειραιώς, καθώς και μια ζώνη απαρτιζομένη από τους νομούς Καβάλας, Χαλκιδικής, Λαρίσης, Μαγνησίας και Φθιώτιδος εμφανίζουν χαμηλή απασχόληση και υψηλή αποχή γυναικών οι νομοί Μεσσηνίας, Κεφαλληνίας, Λευκάδος, Ευρυτανίας, Φωκίδος, Τρικάλων, Γρεβενών, Λέσβου και Σάμου εμφανίζουν χαμηλή απασχόληση ανδρών και γυναικών και υψηλή αποχή γυναικών οι νομοί Δυτικής Αττικής και Φλωρίνης εμφανίζουν χαμηλή απασχόληση γυναικών, υψηλή ανεργία ανδρών και υψηλή αποχή γυναικών οι νομοί Δράμας, Σερρών, Χίου, Ευβοίας και μια ζώνη απαρτιζόμενη από τους νομούς Κερκύρας, Ιωαννίνων, Κοζάνης, Καρδίτσης, Άρτης, Πρεβέζης και την Δυτική Ελλάδα εμφανίζουν χαμηλή απασχόληση ανδρών και γυναικών, υψηλή ανεργία ανδρών και υψηλή αποχή γυναικών ο νομός Λακωνίας εμφανίζει χαμηλή απασχόληση και ανεργία γυναικών οι νομοί Αρκαδίας και Δωδεκανήσων εμφανίζουν τα ίδια χαρακτηριστικά σε συνδυασμό με χαμηλή απασχόληση ανδρών και (α) υψηλή αποχή γυναικών ο πρώτος, (β) υψηλή ανεργία ανδρών ο δεύτερος, σε σχέση με τους νομούς Αθηνών και Ροδόπης. 22 Οι χωρικές ενότητες που προκύπτουν από τα κατάλοιπα των πληθυσμιακών και άλλων ανεξαρτήτων μεταβλητών, ενδεχομένως εκφράζουν καθαρότερα τις χωρικές ιδιαιτερότητες που δεν μπορούν να υπολογιστούν διαφορετικά. ΧΑΡΤΗΣ 37: Εκτίμησις χωρικών ιδιαιτεροτήτων βάσει της ομαδοποίησης των απογραφικών στοιχείων σε διοικητικές περιφέρειες (2001). Περιοχές με υψηλά ποσοστά ανέργων ή/και χαμηλά ποσοστά απασχολουμένων επί του τοπικού πληθυσμού. (Πιθανότης σφάλματος 1%.) Υψηλό ποσοστό ανέργων ανδρών ανδρών και γυναικών γυναικών ανδρών α, γ δ β ανδρών και γυναικών Χαμηλό ποσοστό απασχολουμένων Υπόλοιπη χώρα: (α) Εμφανίζουν και υψηλά ποσοστά μη-συμμετεχουσών γυναικών. (β) Εμφανίζει και υψηλά ποσοστά μη-συμμετεχόντων ανδρών και γυναικών. (γ) Η περιφ. Πελοποννήσου εμφανίζει και χαμηλό ποσοστό απασχολουμένων γυναικών. (δ) Οι Ιόνιοι νήσοι και Δυτ.Ελλάς όπως (α). Η Ήπειρος όπως (β). Επίσης εμφανίζει χαμηλό ποσοστό ανέργων γυναικών. 9

6 ΧΑΡΤΗΣ 38: Εκτίμησις χωρικών ιδιαιτεροτήτων βάσει της ομαδοποίησης των απογραφικών στοιχείων σε νομούς (2001). Περιοχές με υψηλά ποσοστά ανέργων ή/και χαμηλά ποσοστά απασχολουμένων επί του τοπικού πληθυσμού. (Πιθανότης σφάλματος 1%.) Χαμηλό ποσοστό απασχολουμένων Υπόλοιπη χώρα: Υψηλό ποσοστό ανέργων ανδρών ανδρών και γυναικών γυναικών β γ δ ανδρών και γυναικών ε α (α) Εμφανίζουν και υψηλό ποσοστό μη συμμετεχουσών γυναικών. (β) Οι σκουρόχρωμες περιοχές όπως (α). Η Ανατ. Αττική και Βοιωτία εμφανίζουν και υψηλό ποσοστό απασχολουμένων ανδρών. Η Λακωνία εμφανίζει και χαμηλό ποσοστό ανέργων γυναικών. (γ) Οι νομοί Δυτ. Αττικής και Φλωρίνης όπως (α). (δ) Εμφανίζει και χαμηλό ποσοστό απασχολουμένων ανδρών. (ε) Εκτός των νομών Έβρου και Κιλκίς οι υπόλοιπες περιοχές όπως (α). Ο νομός Κιλκίς εμφανίζει και υψηλό ποσοστό απασχολουμένων ανδρών, η Αρκαδία εμφανίζει και χαμηλό ποσοστό ανέργων γυναικών. 11 ΧΑΡΤΗΣ 39: Εκτίμησις χωρικών ιδιαιτεροτήτων κατόπιν (α) αφαιρέσεως των δημογραφικών, εκπαιδευτικών, κλαδικών επιδράσεων των απογραφικών στοιχείων και (β) συνυπολογισμού των ροών των εργαζομένων κατοίκων (2001). Περιοχές με υψηλά ποσοστά ανέργων ή/και χαμηλά ποσοστά απασχολουμένων επί του τοπικού πληθυσμού. (Πιθανότης σφάλματος 1%.) Χαμηλό % απασχολουμένων γυναικών ε ανδρών α ανδρών και γυναικών Υπόλοιπη χώρα: α Υψηλό ποσοστό ανέργων γυναικών ανδρών ανδρών και γυναικών ς ζ α η θ γ δ (α) Εμφανίζει και υψηλό ποσοστό μη συμμετεχουσών γυναικών. (β) Εμφανίζουν και χαμηλό ποσοστό ανέργων ανδρών. (γ) Εμφανίζουν και υψηλά ποσοστά απασχολουμένων ανδρών και γυναικών, χαμηλά ποσοστά μη-συμμετεχόντων ανδρών και γυναικών. (δ) Εμφανίζει και υψηλό ποσοστό απασχολουμένων ανδρών και χαμηλό ποσοστό μη-συμμετεχουσών γυναικών. (ε) Αγκίστρι και Παναγιά όπως (α). Το Αγαθονήσι εμφανίζει και υψηλό ποσοστό απασχολουμένων ανδρών. (ς) Όπως (α). Δοτσικό, Δονούσα και Κίμωλος όπως (β). (ζ) Ως γνωστόν το Άγ. Όρος έχει μόνο ανδρικό πληθυσμό. Η Αετομηλίτσα όπως (β). Επίσης εμφανίζει χαμηλό ποσοστό μη-συμμετεχουσών γυναικών. (η) Εμφανίζουν και χαμηλά ποσοστά μησυμμετεχόντων ανδρών και γυναικών. (θ) Εμφανίζουν και υψηλά ποσοστά μησυμμετεχόντων ανδρών και γυναικών. 12

7 ναπαράγεται (διαπιστώνεται) στους επιμέρους νομούς. Εντοπίζεται, δε, μόνο στην περιοχή Γρεβενών-Αρρένων (20 χιλ. κατοίκων). Εν αντιδιαστολ, η γειτονική περιοχή Κοζάνης-Πτολεμαΐδος και περιχώρων (128 χιλ. κατοίκων) εμφανίζει χαμηλή απασχόληση ανδρών και γυναικών σε συνδυασμό με υψηλή ανεργία ανδρών και αποχή γυναικών, η περιοχή Καστοριάς-Ακριτών (51 χιλ. κατοίκων) εμφανίζει χαμηλή απασχόληση και υψηλή ανεργία ανδρών και γυναικών καθώς και χαμηλή ανεργία των δύο φύλων, η περιοχή της Σιάτιστας (7 χιλ. κατοίκων) εμφανίζει υψηλή ανεργία ανδρών, ενώ οι λοιπές περιοχές της εν λόγω περιφερείας εμφανίζουν διαφορετικούς συνδυασμούς. Ειδικότερα, ένδεκα δήμοι/κοινότητες του νομού Φλωρίνης, επτά του νομού Γρεβενών, πέντε του νομού Κοζάνης και δύο του νομού Καστοριάς (με συνολικό πληθυσμό 89 χιλ. κατοίκους) εμφανίζουν ποσοστά ανεργίας και απασχόλησης ανάλογα του μέσου όρου της χώρας. Είναι προφανές ότι τόσο η Δυτική Μακεδονία όσο και οι νομοί της είναι ανομοιογενείς. Εάν βασιστούμε στο συνολικό μέσο όρο και τον συντελεστή της Δυτικής Μακεδονίας και δεν εξετάσουμε την εικόνα που προκύπτει από τα πιο τοπικά στοιχεία και τις επιδράσεις των επιμέρους παραγόντων, ενδέχεται να προβούμε σε μη ορθολογική κατανομή των περιορισμένων πόρων και ανάληψης δράσεων, με αποτέλεσμα οι επιδόσεις να είναι υποδεέστερες των αναμενομένων και ορισμένες εξ αυτών να είναι και ανεπιθύμητες. Ο λόγος είναι απλός: Mέρος των πόρων και δράσεων θα κατευθυνθεί σε περιοχές που οι ασκούντες την πολιτική καλόπιστα υποθέτουν (βάσει των στατιστικών της ευρείας περιφέρειας) ότι έχουν συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ στην πραγματικότητα ενδέχεται να έχουν διαφορετικές ανάγκες ή να μην έχουν ανάγκες για διορθωτικές επεμβάσεις. 23 Από την οικονομετρική ανάλυση προκύπτουν ορισμένα ακόμα (μη χωρικά) αποτελέσματα. 24 Πιο συγκεκριμένα, διαπιστώνεται ότι: Οι περιοχές που (λόγω υποδομών, θέσης, και άλλων χαρακτηριστικών) παρουσιάζουν υψηλή συγκέντρωση: (α) Ασκούντων επιστημονικά-καλλιτεχνικά επαγγέλματα στον κλάδο του εμπορίου, εμφανίζουν υψηλή απασχόληση ανδρών και γυναικών, καθώς και χαμηλή ανεργία ανδρών και αποχή ανδρών και γυναικών. (β) Ασκούντων επιστημονικά-καλλιτεχνικά επαγγέλματα σε ετερόδικους οργανισμούς, εμφανίζουν υψηλή απασχόληση και χαμηλή αποχή γυναικών. 23 Όπως η συνταγή του ιατρού προς έναν ασθενή είναι ατομική και για συγκεκριμένο χρόνο, διαφορετικά δημιουργεί παρενέργειες (εξαρτήσεις, ατροφίες κ.ο.κ.) ούτε ασφαλώς ενδείκνυται για γείτονες με άλλα συμπτώματα ή δίχως συμπτώματα, το ίδιο ισχύει και στην οικονομική πολιτική. Συνάγεται ότι η όποια διορθωτική παρέμβαση θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ανάγκες των επιμέρους περιοχών, πέραν των όποιων δημογραφικών, μορφωτικών και παραγωγικών τους ιδιαιτεροτήτων. 24 Ερμηνεύουν μεγάλο μέρος (ίσως μεγαλύτερο αυτού που έχει ήδη αναφερθεί) της συμπεριφοράς των τοπικών πληθυσμών προς τα τρία στοιχεία οικονομικής συμμετοχής που εξετάζονται. Εφ όσον δεν περιορίζονται χωρικά, αφορούν μάλλον σε εθνικό παρά σε τοπικό επίπεδο. 13 (γ) Χειριστών και συναρμολογητών σταθερών βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και εξοπλισμού εργαζομένων στη μεταποιητική βιομηχανία, εμφανίζουν υψηλή απασχόληση ανδρών. Στον βαθμό που μικρές μεταβολές στα μεγέθη αυτών των κλάδων και ειδικοτήτων επιφέρουν παρεμφερείς αλλαγές προς την ίδια κατεύθυνση ως προς την χρήση χρόνου του πληθυσμού, συνάγεται ότι η σταδιακή ανάπτυξις και επέκτασις των εν λόγω κατηγοριών, καθώς και των συναφών υποδομών και λειτουργιών, ενδεχομένως επιτρέπει υπό καθεστώς ceteris paribus την ανάπτυξη της απασχολήσεως και την μείωση της ανεργίας. Έχοντας απομονώσει τις επιδράσεις των χωρικών ιδιαιτεροτήτων και κλαδικών επιρροών, επισημαίνονται επίσης τα εξής: (α) Η πυκνότητα του πληθυσμού επιδρά θετικά στην απασχόληση και αρνητικά στην αποχή των γυναικών από την αγορά εργασίας, υποδηλώνοντας ότι η αστυφιλία και η αστικοποίηση της υπαίθρου ενδεχομένως παρέχουν αυξημένες εργασιακές ευκαιρίες και δυνατότητες. (β) Η αναλογικά υψηλότερη από τον μέσο όρο παρουσία ανδρών ηλικίας ετών επιδρά θετικά στην απασχόληση των ανδρών ενώ η αναλογικά υψηλότερη παρουσία γυναικών της ιδίας ηλικίας επιδρά θετικά και στις τρεις εναλλακτικές ασχολίες γυναικών. (γ) Η αναλογικά υψηλότερη παρουσία παιδιών ηλικίας 0-4 ετών στην οικογένεια συνδέεται α- φενός με αυξημένη συμμετοχή των γυναικών στην αμειβόμενη εργασία, 25 αφετέρου με την απομάκρυνσή τους από την αγορά εργασίας, 26 προκαλώντας συμπίεση της ανεργίας. (δ) Η αντίστοιχη παρουσία παιδιών ηλικίας 5-9 ετών συνδυάζεται με μείωση της απασχολήσεως και αύξηση της ανεργίας των γυναικών, 27 καθώς και μείωση της ανεργίας των ανδρών ενώ η παρουσία παιδιών ηλικίας ετών έχει αρνητική επίδραση στην ανεργία των γυναικών και, εν γένει, στην συμμετοχή τους στην αγορά εργασίας. 28 (ε) Η αναλογικά υψηλότερη παρουσία ατόμων ηλικίας ετών επιδρά αρνητικά στην απασχόληση και θετικά στην αποχή των γυναικών (εφόσον ορισμένες αφυπηρετούν και άλλες αποσύρονται από την αγορά εργασίας προκειμένου να φροντίσουν ηλικιωμένους συγγενείς) ενώ η αντίστοιχη παρουσία ατόμων ηλικίας 80 ετών και άνω διεγείρει την απασχόληση των γυναικών (ενδεχομένως εργαζομένων ως οικιακών βοηθών/φροντιστών/συνοδών των ανημπόρων). Εν ολίγοις, η δημογραφική σύνθεσις μιας περιοχής επηρεάζει την οικονομική δραστηριότητα των κατοίκων της και, ως εξ τούτου, δέον να λαμβάνεται υπ όψιν από τους διαμορφωτές της 25 Είτε διότι τεκνοποιούν όταν αποκτούν πρόσβαση σε εισόδημα είτε διότι οι δαπάνες που δημιουργούνται με το νέο παιδί υπαγορεύουν την εξασφάλιση επιπλέον εισοδήματος. 26 Προκειμένου να αναλάβουν την φροντίδα των βρεφών και νηπίων. 27 Οι αυξημένες εξωσχολικές δραστηριότητες των παιδιών αυτής της ηλικίας ενδεχομένως επηρεάζουν αρνητικά τις ευκαιρίες των γυναικών στην αγορά εργασίας. 28 Είτε λόγω (παρατεταμένης) αποθαρρύνσεως/απογοητεύσεως των γυναικών είτε λόγω αυξημένης ζητήσεως για το οικιακό προϊόν που παράγουν. 14

Ο ρόλος του εμπορίου στην ανάπτυξη: Αναζητώντας μια οραματική ατζέντα. Πρόδρομος Προδρομίδης,* Αθανάσιος Πετραλιάς **

Ο ρόλος του εμπορίου στην ανάπτυξη: Αναζητώντας μια οραματική ατζέντα. Πρόδρομος Προδρομίδης,* Αθανάσιος Πετραλιάς ** Ο ρόλος του εμπορίου στην ανάπτυξη: Αναζητώντας μια οραματική ατζέντα Πρόδρομος Προδρομίδης,* Αθανάσιος Πετραλιάς ** * ΚΕΠΕ και Οικονομικό Παν. Αθηνών ** Οικονομικό Παν. Αθηνών Περίληψη Ο κλάδος του εμπορίου

Διαβάστε περισσότερα

Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών στις τράπεζες

Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών στις τράπεζες Iνστιτούτο Εργασίας OTOE Hλίας Ιωακείμογλου Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών στις τράπεζες Aθήνα 2009 1 Ινστιτούτο Εργασίας ΟΤΟΕ Hλίας Ιωακείμογλου Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (MASTER PLAN) / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (BUSINESS PLAN) ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2006 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (MASTER

Διαβάστε περισσότερα

Ο βασικός σκοπός του μέτρου είναι η αναβάθμιση των υπηρεσιών και η επέκταση των υποδομών όλων των βαθμίδων περίθαλψης και πρόνοιας.

Ο βασικός σκοπός του μέτρου είναι η αναβάθμιση των υπηρεσιών και η επέκταση των υποδομών όλων των βαθμίδων περίθαλψης και πρόνοιας. 2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Υπάρχουσα κατάσταση Η Περιφέρεια Αττικής αποτελεί τον τόπο συγκέντρωσης του κύριου όγκου των υπηρεσιών υγείας πρόνοιας καθώς και του ιατρικού

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιεχόµενα 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ: ΣΥΝΟΨΗ Ι ΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης.

ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 -

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ...6 1.1

Διαβάστε περισσότερα

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ Γ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007 ------------------------------------------------------------------------------------------------- THEMA Ε.Π.Ε. - ΒΕΛΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ:

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ: ΔΡΑΣΗ: ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: 3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Δρ. Αφροδίτη Μακρυγιάννη

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης

Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΥ Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης

Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης Αριθμ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΥ Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγική και Πολιτικές για Ταχεία Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ισχυρές Επιχειρήσεις και Αποτελεσματικό Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (Ε.Α.Π.) 2012-2016 για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Φλώρινας) στο πλαίσιο του Τέλους

Διαβάστε περισσότερα

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων»

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» του Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ. 2007-2013 (κωδ. ΟΠΣ 393311) Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» CCI 2014GR16M2OP006 Τίτλος Δυτική Μακεδονία Έκδοση 1.4 Πρώτο έτος 2014 Τελευταίο έτος 2020 Επιλέξιμο από 1 Ιαν

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.)

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) Ελλάδος περιόδου 2014-2020 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) επί του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 2020 [Δεύτερο σχέδιο υποβολή 03.09.2014] 1 Σ ελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007-2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης «Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Μ.Σ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ Νεανική Επιχειρηματικότητα Διδάσκων: Αριστείδης Μπιτζένης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Μ.Σ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ Νεανική Επιχειρηματικότητα Διδάσκων: Αριστείδης Μπιτζένης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Μ.Σ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ Νεανική Επιχειρηματικότητα Διδάσκων: Αριστείδης Μπιτζένης Θέμα: Επιχειρηματικό Σχέδιο «Δημιουργία Παιδικού Σταθμού Δροσοσταλίδες» Contents

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις

ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα άμεσης δημιουργίας θέσεων εργασίας σε συνθήκες κρίσης στην Ελλάδα

Προγράμματα άμεσης δημιουργίας θέσεων εργασίας σε συνθήκες κρίσης στην Ελλάδα ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ Μελέτες (Studies) / 15 Προγράμματα άμεσης δημιουργίας θέσεων εργασίας σε συνθήκες κρίσης στην Ελλάδα ΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2253 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 128 3 Ιουλίου 2008 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Αριθμ. 6876/4871 Εγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδια σμού και Αειφόρου Ανάπτυξης.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣHΣ 1974-2011

ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣHΣ 1974-2011 Δημήτριος Γ. Σιούφας ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣHΣ 1974-2011 ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣHΣ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ ΑΘΗΝΑ 2012 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΣΙΟΥΦΑΣ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κ υ π ρ ι α κ ό ς Ο ρ γ α ν ι σ μ ό ς Τ ο υ ρ ι σ μ ο ύ : Ε π ι κ α ι ρ ο π ο ι η μ έ ν η Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή Τ ο υ ρ ι σ μ ο ύ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Κ υ π ρ ι α κ ό ς Ο ρ γ α ν ι σ μ ό ς Τ ο υ ρ ι σ μ ο ύ : Ε π ι κ α ι ρ ο π ο ι η μ έ ν η Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή Τ ο υ ρ ι σ μ ο ύ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ CONTENTS ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 4 ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 5 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 7 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 13 1. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ... 26 1.1. ΔΙΑΜΟΝΗ... 30 1.1.1 Εκσυγχρονισμός νομοθεσίας Περί Ξενοδοχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΟΡΕΙΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΥΑΣ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΟΡΕΙΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΥΑΣ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΣΥΝΟΨΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ Η διατύπωση

Διαβάστε περισσότερα

Η σημασία ανάπτυξης, τα εμπόδια και το μέλλον του κλάδου των Κατασκευών

Η σημασία ανάπτυξης, τα εμπόδια και το μέλλον του κλάδου των Κατασκευών ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ, ΣΑΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΤΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ, ΣΑΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ, ΣΑΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Της ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣ ΠΑΦΙΛΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ` Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Σελίδα 1 από 23 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

HOTELS. Εξελίξεις στον Τουρισμό και στα Βασικά Μεγέθη της Ελληνικής Ξενοδοχίας το 2012

HOTELS. Εξελίξεις στον Τουρισμό και στα Βασικά Μεγέθη της Ελληνικής Ξενοδοχίας το 2012 HOTELS Εξελίξεις στον Τουρισμό και στα Βασικά Μεγέθη της Ελληνικής Ξενοδοχίας το 2012 2013 ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1. Κυριάκος Εμμ. Ρερρές, Δρ. Οικονομολόγος, Επιστημονικός Διευθυντής ΙΤΕΠ. 2. Αγνή Χριστίδου,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020

ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ...7 1.1. Εκπόνηση του επιχειρησιακου προγράµµατος και συµµετοχή

Διαβάστε περισσότερα