Η ΧΩΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΧΩΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ"

Transcript

1 Η ΧΩΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (The Spatial Distribution of Male and Female Employment and Unemployment in Greece) του Προδρόμου Προδρομίδη Ερευνητού του ΚΕΠΕ Αμερικής 11, Αθήναι (www.kepe.gr/personal%20gr/prodromidis_gr.htm) Η μελέτη πραγματεύεται το θέμα της κατανομής της απασχόλησης, ανεργίας και μη-συμμετοχής στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα σε επίπεδο δήμων και κοινοτήτων. Ως εκ τούτου, ξεφεύγει από τα σχήματα των διοικητικών περιφερειών και νομών εις τα οποία συνήθως διεξάγονται οι χωρικές αναλύσεις του φαινομένου. Διατυπώνει, δε, την θέση ότι οι περιφέρειες, νομαρχίες και υπερνομαρχίες (νησιωτικές, ηπειρωτικές ή μεικτές), οι οποίες συντίθενται και (ενίοτε) ανασυντίθενται ως επί το πλείστον με μη-οικονομικά κριτήρια, είναι αρκετά ανομοιογενείς και αναφέρονται σε γεωγραφικά κατακερματισμένες περιοχές. 1 Εάν τούτο είναι αληθές, τότε εσφαλμένως εκλαμβάνονται ως οικονομικές ζώνες ή διακριτές και ενιαίες αγορές εργασίας ή ορίζονται ως αποδέκτες πολιτικών για την μείωση της ανεργίας, την αύξηση της απασχολήσεως, του εισοδήματος ή του εγχωρίου προϊόντος κ.ο.κ. Εξυπακούεται ότι η στόχευσις των περιφερειακών πολιτικών οικονομικής αναπτύξεως και κοινωνικής συνοχής σε επίπεδα διαφορετικά των πραγματικών οικονομικών ζωνών της χώρας έχει ως αποτέλεσμα να μετριάζεται η αποτελεσματικότητά των εν λόγω πολιτικών. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να εφεύρουμε μια μέθοδο η οποία: (α) υπερβαίνει την εικόνα που παρέχεται από τα περιφερειακά και νομαρχιακά σχήματα και τους συγκεντρωτικούς δείκτες, (β) απομονώνει τις επιδράσεις των διαφόρων παραγόντων (δημογραφικών, εκπαιδευτικών, κλαδικών και άλλων) που ε- πηρεάζουν την συμμετοχή στο εργατικό δυναμικό και (γ) εντοπίζει τις περιοχές που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα ανεργίας/απασχολήσεως και, κατ επέκταση, κοινωνικής συνοχής, ίσως και επιβιώσεως. Ο συγγραφέας επέλεξε να συγγράψει την μελέτη στην αγγλική με το σκεπτικό ότι ίσως έτσι (με την λεπτομερή παρουσίαση των στοιχείων και της μεθοδολογίας στην αγγλική), διευκολύνεται το έργο των εκπροσώπων της Ελλάδος στην ΕΕ και τον ΟΟΣΑ, καθώς και η κατανόηση της καταστάσεως στην χώρα μας εκ μέρους των εταίρων μας. 1 Η Ελλάς διαθέτει πληθώρα ορεινών όγκων και νήσων καθώς και δαντελωτές -πλην όμως εκτεταμένες- ακτές που κατακερματίζουν την χώρα, με αποτέλεσμα σχεδόν η κάθε νήσος και επαρχία να αποτελεί, εν πολλοίς, διαφορετική οικονομική περιοχή. Η γεωγραφική αυτή ιδιομορφία είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός μωσαϊκού πόλεων-κρατών και φυλών κατά την αρχαιότητα, καθώς και στρατών και στόλων με ισχυρότατο τοπικιστικό συναίσθημα κατά την απελευθέρωση (για να περιοριστούμε σε δύο ιστορικά παραδείγματα). Σήμερα, με την βελτίωση των συγκοινωνιών, δεν απομονώνει τις τοπικές κοινωνίες όσο κάποτε ωστόσο παραμένει. Είναι γεγονός ότι το Ταίναρον και ο Μαλέας δεν επικοινωνούν όπως το Ρίο και το Αντίρριο. Οι Σπέτσες και η γειτονική Κόστα ή τα Αντικύθηρα και ο Κίσσαμος κατατάσσονται σε διαφορετικές οικονομικές ζώνες. Όπως θα ιδούμε, η Ελλάς ενδεχομένως απαρτίζεται από 667 τέτοιες ζώνες. 1 Ως γνωστόν, τα τρία στοιχεία οικονομικής συμμετοχής (απασχόληση, ανεργία, αποχή από το εργατικό δυναμικό) καταμετρούνται τακτικότατα σε περιφερειακό επίπεδο μέσω των τριμηνιαίων δειγματοληπτικών Ερευνών Εργατικού Δυναμικού. Η παρακολούθησις των εξελίξεων μεταξύ του πρώτου τριμήνου του 1998 και του πρώτου τριμήνου του 2007 αποκαλύπτει (Κεφάλαιο 2) ότι οι δεκατρείς διοικητικές περιφέρειες της χώρας κινούνται προς διαφορετικές κατευθύνσεις και με διαφορετικούς ρυθμούς. Αυτό, μεταξύ άλλων, σημαίνει ότι η χώρα διαθέτει τουλάχιστον τόσες χωρικές α- γορές εργασίας όσες και γεωγραφικές ενότητες εις τις οποίες διεξάγονται οι σχετικές μετρήσεις. 2 Η απουσία συλλογής αντιστοίχων στατιστικών στοιχείων σε νομαρχιακό ή πιο τοπικό επίπεδο, δυσχεραίνει τον εντοπισμό χωρικά μικροτέρων αγορών εργασίας και την περιοδική παρακολούθηση των εξελίξεων σε αυτές. Ως εκ τούτου, η μοναδική δυνατότης επιστημονικής προσεγγίσεως και προσδιορισμού των τοπικών αγορών και εκτιμήσεως των ιδιαιτεροτήτων τους είναι δεκαετής και παρέχεται από τις εθνικές απογραφές. Οι τελευταίες επιτρέπουν: την αποτύπωση της καταστάσεως, όχι απλώς δειγματοληπτικώς, αλλά σε όλο τον πληθυσμό της χώρας, σε επίπεδο δήμων και κοινοτήτων τον ακριβέστερο προσδιορισμό της γεωγραφικής εκτάσεως των αγορών εργασίας μέσω των λεπτομερών στοιχείων που αφορούν στις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων προς και από τον τόπο εργασίας τους την απομόνωση των χωρικών εκ των άλλων παραγόντων (δημογραφικών, εκπαιδευτικών, κλαδικών) που ενδεχομένως επιδρούν στην οικονομική δραστηριότητα των τοπικών πληθυσμών. Εν συνεχεία (Κεφάλαιο 3) αξιοποιούνται τα απογραφικά στοιχεία του 2001 και παρουσιάζεται η κατανομή του πληθυσμού κατά φύλο, ηλικία, εκπαιδευτικό επίπεδο, ως προς την συμμετοχή στο εργατικό δυναμικό και την αμειβόμενη εργασία, σε επίπεδο δήμων και κοινοτήτων. Με τον τρόπο αυτό: Αποτυπώνονται για πρώτη φορά οι αστικές και αγροτικές περιοχές βάσει της πληθυσμιακής πυκνότητας (σύμφωνα με την διεθνή πρακτική) και προσφέρεται μια εναλλακτική προσέγγισις από αυτήν που βασίζεται στο αν ο πληθυσμός του κεντρικού οικισμού ενός δήμου υπερβαίνει ή όχι τα άτομα (ως είθισται στην χώρα μας). Πιο συγκεκριμένα, διαπιστώνεται ότι το 61,7% του πληθυσμού κατοικεί σε 179 πυκνοκατοικημένους δήμους και κοινότητες (άνω των 150 κατοίκων/χλμ. 2 ) και ο υπόλοιπος πληθυσμός σε 853 πιο αραιοκατοικημένους δήμους και κοινότητες, εκ των οποίων 21 διαθέτουν ολιγότερους των 150 κατοίκων. Καταδεικνύεται: (α) η υποεκπροσώπηση των ηλικιακών κατηγοριών κάτω των 65 ετών στο με- 2 Επίσης, ενδέχεται να σημαίνει: (α) ότι υπάρχει ανάγκη διαμορφώσεως διαφοροποιημένων περιφερειακών πολιτικών οικονομικής αναπτύξεως και κοινωνικής συνοχής (ως συμπληρωματικών της εθνικής) και (β) ότι σε κάποιες περιπτώσεις είτε οι παρεμβάσεις δεν ήσαν ορθώς προσδιορισμένες είτε οι πόροι και τα μέσα ήσαν ανεπαρκή ή και τα δύο. 2

2 γαλύτερο μέρος της χώρας, την Ελληνική ύπαιθρο 3 (β) η κάπως πιο ισορροπημένη διασπορά του πληθυσμού ως προς το εκπαιδευτικό επίπεδο 4 (γ) η οικονομική ετερογένεια των διοικητικών περιφερειών και των νομών ως προς την απασχόληση, ανεργία και αποχή (βλ. Χάρτη 8) (δ) η εξάρτηση μεγάλων τμημάτων της χώρας από αγροτικές αποκλειστικά δραστηριότητες και, ως εκ τούτου, η ανάγκη διαφοροποιήσεως. Προσδιορίζονται για πρώτη φορά οι τοπικές αγορές εργασίας (οικονομικές ζώνες) της Ελλάδος με κριτήριο τις ροές των εργαζομένων από/προς όλους τους δήμους και κοινότητες της χώρας (βλ. Χάρτη 36). 5 Πιο συγκεκριμένα, διαπιστώνεται ότι οι οικονομικές ζώνες των Αθηνών (3,9 εκατ. κατοίκων) και Θεσσαλονίκης (1,1 εκατ. κατοίκων) υπερβαίνουν σε έκταση τα ομώνυμα πολεοδομικά συγκροτήματα κατά 8 και 15 φορές, αντιστοίχως. Οι εν λόγω περιοχές, από κοινού με τις οικονομικές ζώνες των Πατρών (245 χιλ. κατοίκων) και Ηρακλείου (233 χιλ. κατοίκων), συγκεντρώνουν τον μισό πληθυσμό της χώρας. Άλλοι 38 σχηματισμοί/συστάδες αστικών δήμων και προαστίων τους, καθώς και οκτώ σχετικά απομονωμένοι δήμοι, της τάξεως των χιλ. κατοίκων, συγκεντρώνουν από κοινού το ένα τέταρτο του πληθυσμού. Ο υπόλοιπος πληθυσμός κατανέμεται σε δέκα μικρότερες συστάδες δήμων/κοινοτήτων και 607 (σχετικά α- ποκομμένους) μεμονωμένους δήμους/κοινότητες. Η διασπορά των 617 αυτών σχηματισμών προσιδιάζει στο γεωγραφικό ανάγλυφο της χώρας, αλλά διαφοροποιείται αισθητά από την συμβατική εικόνα των δεκατριών περιφερειών και 54 νομών, στην βάση της οποίας εν πολλοίς διαμορφώνονται οι αναπτυξιακές παρεμβάσεις της πολιτείας. Ως εκ τούτου, ίσως είναι σκόπιμο το χωρικό επίπεδο ασκήσεως των πολιτικών απασχολήσεως, ανεργίας και κοινωνικής συνοχής να αναπροσαρμοστεί. Επιπλέον, προκύπτει ότι, για ένα πολύ μεγάλο τμήμα της χώρας, οι αγορές εργασίας μάλλον δεν συγκοινωνούν, με αποτέλεσμα οι αναπτυξιακές παρεμβάσεις και οι όποιες εξελίξεις στην προσφορά ή ζήτηση εργασίας, την μείωση της ανεργίας ή την βελτίωση των μισθών να μην διαχέονται σε άλλα μέρη του νομού ή της περιφερείας. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να διευκολυνθεί περαιτέρω η συγκοινωνία/επικοινωνία, να εμπλουτιστούν και να συνδεθούν οι οικονομικές δραστηριότητες των επιμέρους περιοχών, να καταστούν οι παρεμβάσεις περισσότερο στοχευμένες, ώστε οι επιδράσεις να φτάνουν σε μεγαλύτερο τμήμα των νομών και περιφερειών. Ακολούθως (Κεφάλαιο 4), καταρτίζεται ένα γραμμικό υπόδειγμα όπου οι τρεις τύποι οικονομικής συμμετοχής των κατοίκων εξηγούνται από παράγοντες που διαμορφώνουν την προσφορά και 3 Επιπλέον, διαπιστώνεται δυσανάλογη παρουσία ανδρών ηλικίας στις ακριτικές Μεγίστη, Χάλκη (Δωδεκανήσων) και Κρυσταλλοπηγή (του νομού Φλωρίνης), καθώς και στην Τανάγρα και το Σχηματάρι (Βοιωτίας), δυσανάλογη παρουσία γυναικών της ιδίας ηλικίας στην Εκάλη, Κηφισιά, Φιλοθέη, Χαλάνδρι, Ζωγράφου (του νομού Αθηνών), καθώς και η ύπαρξις αντιστοίχων ιδιαιτεροτήτων αλλού. 4 Χωρίς ωστόσο να παραγνωρίζεται η συγκέντρωσις ατόμων με μεταπτυχιακή εκπαίδευση στις αστικές περιοχές και η συγκέντρωση ατόμων με βασική η υποδεέστερη κατάρτιση στις πιο αραιοκατοικημένες περιοχές της υπαίθρου. 5 Με τον τρόπο αυτό ικανοποιήθηκε και μια συμβατική υποχρέωσις της Ελληνικής πολιτείας προς την Ε.Ε. Το τμήμα αυτό της μελέτης προωθήθηκε μέσω της ΕΣΥΕ στην Εurostat την άνοιξη του ΧΑΡΤΗΣ 8: Οι περιοχές με υψηλή ανεργία. Αντιπαραβολή των εικόνων σε τοπικό και νομαρχιακό επίπεδο. 2. Νομοί που η ανεργία υπερβαίνει τον μέσο όρο κατά 40% 1. Δήμοι και κοινότητες όπου η ανεργία υπερβαίνει τον μέσο όρο της επικρατείας κατά 50% ή περισσότερο βάσει των απογραφικών στοιχείων (2001). Μπλε Υψηλή ανεργία ανδρών Κόκκινο Υψηλή ανεργία γυναικών Μωβ Υψηλή ανεργία ανδρών και γυναικών Μαύρο Περιοχές με μικρό αριθμό κατοίκων: 150 ή ολιγότερους (που ίσως δεν προσφέρονται για συγκρίσεις). Γκρι Υπόλοιπες περιοχές 3

3 ΧΑΡΤΗΣ 36: Οι οικονομικές ζώνες και οι απομονωμένες περιοχές της Ελλάδος βάσει των ροών εργαζομένων κατοίκων (κατώφλι 15%) κατά το Λοιπές περιοχές Περιοχές με 150 κατ./χλμ. 2 5 Συναθροίσεις δήμων και κοινοτήτων με πληθυσμό άνω των 130 χιλ. κατοίκων χιλ. κατοίκων χιλ. κατοίκων χιλ. κατοίκων χιλ. κατοίκων χιλ. κατοίκων 8 και 9 χιλ. κατοίκων Μεμονωμένοι δήμοι και κοινότητες με πληθυσμό χιλ. κατοίκων χιλ. κατοίκων 5 20 χιλ. κατοίκων ολιγότερους των 5 χιλ. κατοίκων ζήτηση εργασίας, ήτοι: την πυκνότητα, δημογραφική και εκπαιδευτική σύνθεση του τοπικού πληθυσμού, τον βαθμό κλαδικής και επαγγελματικής συγκέντρωσης (εξειδίκευσης) που παρατηρείται σε κάθε τόπο (δήμο ή κοινότητα), την χωρική διάσταση, όπως προκύπτει από την υπαγωγή ή όχι της περιοχής σε μια ευρύτερη αγορά εργασίας (βάσει των ευρημάτων του Κεφαλαίου 3). Εν τούτοις, μη-καταγεγραμμένες μεταβλητές που εκ των πραγμάτων παραλείπονται (οmitted variables), όπως: η ύπαρξις εισοδημάτων από πηγές εκτός εργασίας, η οικιακή τεχνολογία και κουλτούρα των κατοίκων, τα κόστη, έσοδα, παραγωγικές τεχνολογίες και οργάνωση των εργοδοτών, καθώς και οι επιδιώξεις των κρατικών φορέων, εισερχόμενες στα κατάλοιπα της παλινδρομήσεως, ενδέχεται: (α) να αποφέρουν μεροληπτικούς ε- κτιμητές των συντελεστών που αποτυπώνουν τις επιδράσεις (παραμέτρων) των ερμηνευτικών μεταβλητών για τις οποίες υπάρχουν στοιχεία και (β) να οδηγήσουν σε υποεκτίμηση της σημαντικότητάς τους. Εν προκειμένω, αξιοποιώντας τα κατάλοιπα που προκύπτουν από τις τρεις συναρτήσεις απασχολήσεως-ανεργίας-αποχής των ανδρών και τις αντίστοιχες των γυναικών, δυνάμεθα να λάβουμε ένα μέτρο των τοπικών ιδιοσυγκρασιών (δηλ., των ομοιοτήτων και διαφορών των τοπικών κοινωνιών) που αντανακλά τις επιδράσεις των παραλειπομένων ερμηνευτικών μεταβλητών. Εν συνεχεία, κατασκευάζοντας ψευδομεταβλητές για τις γειτονικές τοπικές αγορές εργασίας που εμφανίζουν τους αυτούς συνδυασμούς καταλοίπων (δηλ., οργανώνοντας τις οικονομικές ζώνες της χώρας σε ευρύτερες περιοχές που φαίνεται να εμφανίζουν κοινά οικονομικά χαρακτηριστικά), επιτυγχάνουμε να ενσωματώσουμε στο υπόδειγμα τις χωρικές επιδράσεις των παραλειπομένων ερμηνευτικών μεταβλητών. Ως εκ τούτου, οι εκτιμητές των χωρικών παραμέτρων καθίστανται βέλτιστοι και αμερόληπτοι. 6 Αυτό επιτρέπει την ανάληψη μιας καλύτερα στοχευμένης περιφερειακής πολιτικής. Η εκτίμηση των χωρικών σχέσεων μέσω των καταλοίπων συνιστά μεθοδολογική πρωτοτυπία που κατά την γνώμη μας προσιδιάζει στην Ελλάδα, καθότι οι εναλλακτικές τεχνικές εξαγωγής των χωρικών σχέσεων που βασίζονται στην (απλή) γειτνίαση ή χιλιομετρική απόσταση περιοχών (χωρίς περαιτέρω διάκριση) δεν ενδείκνυνται και ίσως να είναι παραπλανητικές στην περίπτωση μιας γεω- 6 Προκειμένου να μειωθούν οι διακυμάνσεις των εκτιμήσεων των λοιπών παραμέτρων, οι πλείστες μη χωρικές ερμηνευτικές μεταβλητές καθίστανται ορθογώνιες τόσο μεταξύ τους όσο και σε σχέση με τις χωρικές ψευδομεταβλητές. Βεβαίως τούτο δεν είναι δυνατόν για τις ψευδομεταβλητές των κλαδικο-επαγγελματικών συγκεντρώσεων. Εν τούτοις, οι συσχετίσεις τους με τις χωρικές ψευδομεταβλητές διατηρούνται σε χαμηλά επίπεδα: Η υψηλότερη λαμβάνει την τιμή r=12,6% και αφορά στην περίπτωση της: (α) υψηλής συγκεντρώσεως χειριστών και συναρμολογητών σταθερών βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και εξοπλισμού εργαζομένων στην μεταποιητική βιομηχανία και (β) Κεντρικής Μακεδονίας. 6

4 γραφικά κατακερματισμένης χώρας. 7 Εφόσον οι έξι συναρτήσεις απασχολήσεως-ανεργίας-αποχής των τοπικών πληθυσμών ανδρών και γυναικών συνδέονται, η εκτίμησή τους γίνεται μέσω φαινομενικά ασυσχετίστων παλινδρομήσεων (seemingly unrelated regressions). Η πιλοτική εφαρμογή της ανωτέρω μεθόδου στα απογραφικά στοιχεία (Κεφάλαιο 5) αναδεικνύει την ύπαρξη περιοχών των οποίων οι πληθυσμοί εμφανίζουν είτε σχετικά χαμηλά (και στατιστικά διαφορετικά του μέσου όρου) ποσοστά απασχολήσεως, είτε σχετικά υψηλά (και στατιστικά σημαντικά) ποσοστά ανεργίας ή αποχής, είτε κάποιο συνδυασμό αυτών (βλ. Χάρτη 39). Εξ αυτών: (α) Η οικονομική ζώνη Πατρών 8 (245 χιλ. κατοίκων) διακρίνεται από την ύπαρξη χαμηλών ποσοστών απασχολουμένων γυναικών και υψηλών ποσοστών ανέργων ανδρών και γυναικών. (β) Η οικονομική ζώνη της πόλεως των Ιωαννίνων 9 και παρακείμενες περιοχές επί της Πίνδου 10 (147 χιλ. κατοίκων), καθώς και (γ) οι οικονομικές ζώνες των πόλεων της Κοζάνης και Πτολεμαΐδος 11 και παρακείμενες περιοχές (128 χιλ. κατοίκων) εμφανίζουν χαμηλά ποσοστά απασχολουμένων ανδρών και γυναικών, υ- ψηλά ποσοστά ανέργων ανδρών και υψηλά ποσοστά απεχουσών γυναικών. (δ) Η οικονομική ζώνη της πόλεως της Ρόδου 12 (109 χιλ. κατοίκων) εμφανίζει υψηλά ποσοστά α- πασχολουμένων και ανέργων, καθώς και χαμηλά ποσοστά απεχόντων ανδρών και γυναικών. (ε) Η οικονομική ζώνη της πόλεως της Χίου 13 και μια σειρά μικρών νησιωτικών κοινωνιών του α- νατολικού Αιγαίου 14 (68 χιλ. κατοίκων) εμφανίζει χαρακτηριστικά όμοια με αυτά των περιοχών (β) και (γ). (ς) Η νήσος Ζάκυνθος και ένα τμήμα της αντίπερα ακτής 15 (93 χιλ. κατοίκων) εμφανίζει υψηλά ποσοστά απασχολουμένων ανδρών και ανέργων ανδρών και γυναικών, καθώς και χαμηλά ποσοστά απεχουσών γυναικών. 7 Αν και ενδέχεται αρκετές γειτνιάζουσες περιοχές να εμφανίζουν κοινά κοινωνικο-οικονομικά χαρακτηριστικά, αυτό δεν συμβαίνει πάντα. Επιπλέον, ορισμένες (ως γειτονικές) μπορεί να συνδέονται οδικώς, ενώ άλλες (αν και γειτονικές) να χωρίζονται από κορυφογραμμές, γκρεμούς ή θάλασσα. 8 Περιλαμβάνει τους δήμους Πατρέων, Βραχναιίκων, Δύμης, Ερινεού, Λαρισσού, Μεσσάτιδος, Παραλίας, Ρίου, Φαρρών, Ωλενίας και τις κοινότητες Καλεντζίου, Λεοντίου (του νομού Αχαΐας). 9 Περιλαμβάνει τους δήμους Ιωαννιτών, Αγ. Δημητρίου, Ανατολής, Ανατολικού Ζαγορίου, Άνω Πωγωνίου, Δελβινακίου, Δωδώνης, Εκάλης, Ευρυμενών, Ζίτσης, Καλπακίου, Μπιζανίου, Παμβώτιδος, Πασαρώνος, Περάματος και τις κοινότητες Νήσου Ιωαννίνων, Πωγωνιανής (του νομού Ιωαννίνων). 10 Περιλαμβάνουν τις κοινότητες Βαθυπέδου, Λάβδανης, Ματσουκίου, Μηλέας (του νομού Ιωαννίνων), τους δήμους Αθαμανίας, Γεωργίου Καραϊσκάκη, Ηρακλείας, Τετραφυλίας (του νομού Άρτης), τον δήμο Αργιθέας (του νομού Καρδίτσης), τον δήμο Καστανιάς και τις κοινότητες Μυροφύλλου και Νεράιδας (του νομού Τρικάλων). 11 Η πρώτη περιλαμβάνει τους δήμους Κοζάνης, Αιανής, Βελβεντού, Δημητρίου Υψηλάντου, Ελιμείας, Ελλησπόντου (του νομού Κοζάνης). Η δεύτερη περιλαμβάνει τους δήμους Πτολεμαΐδος, Αγ. Παρασκευής, Βερμίου, Μουρικίου και την κοινότητα Βλάστης (του νομού Κοζάνης). Όμοροι σε αυτές είναι οι δήμοι Βεντζίου (του νομού Γρεβενών), Καμβουνίων και οι κοινότητες Λιβαδερού (του νομού Κοζάνης) και Λεχόβου (του νομού Φλωρίνης). 12 Περιλαμβάνει τους δήμους Ρόδου, Αρχαγγέλου, Αφάντου, Ιαλυσού, Καλλιθέας, Καμείρου, Λινδίων, Πεταλούδων (του νομού Δωδεκανήσων). 13 Περιλαμβάνει τους δήμους Χίου, Αγ. Μηνά, Ιωνίας, Καμποχώρων, Καρδαμύλων, Ομηρουπόλεως (του νομού Χίου). 14 Περιλαμβάνει τους δήμους Οινουσσών, Ψαρών (του νομού Χίου), Φούρνων (του νομού Σάμου), Καλυμνίων, Λειψών, Νισύρου και την κοινότητα Ολύμπου (του νομού Δωδεκανήσων). 15 Περιλαμβάνει τους δήμους Αμαλιάδος, Ανδραβίδος, Βουπρασίας, Τραγανού (του νομού Ηλείας) και Μόβρης (του νομού Αχαΐας). 7 (ζ) Η οικονομική ζώνη της πόλεως της Καστοριάς 16 και ο όμορος δήμος Ακριτών (51 χιλ. κατοίκων) εμφανίζει υψηλά ποσοστά ανέργων και χαμηλά ποσοστά απασχολουμένων και απεχόντων ανδρών και γυναικών. (η) Η οικονομική ζώνη της πόλεως των Γρεβενών 17 και η παρακείμενη κοινότητα Αρρένων (του νομού Καστοριάς) (20 χιλ. κατοίκων) εμφανίζει χαμηλά ποσοστά απασχολουμένων και υψηλά ποσοστά ανέργων και απεχόντων ανδρών και γυναικών. Αυτό σημαίνει ότι, αν οι ασκούντες την περιφερειακή πολιτική επιδιώκουν την αύξηση της απασχολήσεως και την μείωση της ανεργίας των τοπικών πληθυσμών, 18 οφείλουν να λαμβάνουν υπ όψιν τις πιο πάνω ιδιαιτερότητες προκειμένου να είναι αποτελεσματικοί. Λ.χ., ενδέχεται, οι παρεμβάσεις στις περιοχές (β), (γ), (ε) και (η) να προσελκύσουν δυσανάλογα μεγαλύτερα ποσοστά πληθυσμού εκ της δεξαμενής των απεχόντων (είτε ανδρών είτε γυναικών είτε και των δύο) από ό,τι στις περιοχές (α) και (ζ), με αποτέλεσμα να μην ευοδωθεί στον ίδιο βαθμό ο προβλεπόμενος στόχος μειώσεως του ανέργου ποσοστού του πληθυσμού. Από την άλλη, θα πρέπει να αναμένεται ότι οι ίδιες ή παραπλήσιες παρεμβάσεις στις περιοχές (δ) και (ς) δεν θα προσελκύσουν ανάλογα ποσοστά απεχόντων κατοίκων, με αποτέλεσμα ο μεν στόχος μειώσεως του ανέργου ποσοστού του πληθυσμού να υλοποιηθεί ευκολότερα από ό,τι στις άλλες περιοχές, το δε ποσοστό απασχολήσεως να υ- περβεί τον μέσο όρο της επικρατείας. 19 Συνάγεται ότι είναι σκόπιμο οι στόχοι που τίθενται ή/και τα μέσα και οι πόροι που χρησιμοποιούνται να διαφοροποιούνται από τόπο σε τόπο. Σε άλλες, μικρότερες πληθυσμιακά περιοχές που εμφανίζουν ανάλογα χαρακτηριστικά (είτε τύπου (α) και (ζ), είτε τύπου (β), (γ), (ε), (η), είτε τύπου (δ), (ς)) προφανώς οι προσδοκίες θα είναι α- ντίστοιχες. Ωστόσο, το εύρος των παρεμβάσεων θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένο στα μεγέθη. Επιπλέον, στα απομακρυσμένα χωριά, η τόνωσις της οικονομικής ζωής μπορεί να συνδυαστεί με την βελτίωση της συγκοινωνίας από/προς γειτονικές αγορές εργασίας. 20 Το τελευταίο συνιστά προϋπόθεση για την δημιουργία ευρυτέρων και ενιαίων αγορών (οικονομικών ζωνών), η ύπαρξις των οποίων θα καταστήσει την αναπτυξιακή παρέμβαση αποδοτικότερη. Η σύγκρισις των συντελεστών των χωρικών ομαδοποιήσεων που προκύπτουν από τα κατάλοιπα (των μη-χωρικών ερμηνευτικών μεταβλητών) με τους συντελεστές που προκύπτουν βάσει της ι- 16 Περιλαμβάνει τους δήμους Καστοριάς, Αγ. Αναργύρων, Αγ. Τριάδος, Αλιάκμονος, Ίωνος Δραγούμη, Κλεισούρας, Κορεστίων, Μακεδνών, Νεστορίου, Ορεστίδος και την κοινότητα Γράμμου (του νομού Καστοριάς). 17 Περιλαμβάνει τους δήμους Γρεβενών, Θεοδώρου Ζιάκα, Κοσμά Αιτωλού και τις κοινότητες Αβδέλλας, Φιλιππαίων (του νομού Γρεβενών). 18 Διότι μέσω αυτών επιτυγχάνεται η αύξησις του κατά κεφαλήν ΑΕΠ, η βελτίωσις του βιοτικού επιπέδου, η αναστροφή της παρακμής και της εγκαταλείψεως περιοχών της πατρίδος μας. 19 Στον βαθμό που τα υψηλά ποσοστά ανεργίας στην Ρόδο και την Ζάκυνθο είναι εποχικά (η απογραφή ετελέσθη Μάρτιο) ίσως θα ήταν σκόπιμο οι προσπάθειες να κατευθυνθούν στην επέκταση της τουριστικής περιόδου και την δημιουργία ευκαιριών κατά την μη-τουριστική περίοδο. 20 Με τον τρόπο αυτό: (i) επιτυγχάνεται η δυνατότης μεταβάσεως-απασχολήσεως-επιστροφής των κατοίκων δίχως την ανάγκη εγκαταλείψεως του τόπου διαμονής των, (ii) βελτιώνονται οι συνθήκες διαβίωσης, η μεταφορά των προμηθειών και της παραγωγής, η διέλευσις επισκεπτών και η παροχή προϊόντων και υπηρεσιών σε αυτούς, καθώς και η προσέλκυσις κατοίκων που αναγκάστηκαν να μετοικήσουν αλλού, (iii) διευκολύνεται η κυκλοφορία του χρήματος, η δημιουργία εισοδημάτων κ.ο.κ. 8

5 σχύουσας περιφερειακής οργανώσεως της Ελλάδος, παρουσιάζει επίσης ενδιαφέρον. Η οικονομετρική εκτίμησις των έξι συναρτήσεων οικονομικής συμμετοχής των τοπικών πληθυσμών ανδρών και γυναικών στην βάση των διοικητικών περιφερειών (βλ. Χάρτη 37) φέρει: (i) την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης να εμφανίζει χαμηλή απασχόληση ανδρών (ii) τις περιφέρειες Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδος και Ευβοίας, Βορείου Αιγαίου να εμφανίζουν χαμηλή απασχόληση ανδρών και γυναικών και υψηλή αποχή γυναικών (iii) την περιφέρεια Πελοποννήσου να εμφανίζει τα ίδια χαρακτηριστικά σε συνδυασμό με χαμηλή ανεργία γυναικών (iv) την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου να εμφανίζει χαμηλή απασχόληση γυναικών και υψηλή ανεργία ανδρών (v) την Κεντρική Μακεδονία να εμφανίζει χαμηλή απασχόληση ανδρών και γυναικών και υψηλή ανεργία ανδρών (vi) τις περιφέρειες Ιονίων Νήσων και Δυτικής Ελλάδος να εμφανίζουν τα ίδια χαρακτηριστικά σε συνδυασμό με υψηλή αποχή γυναικών (vii) την Ήπειρο να εμφανίζει χαμηλή απασχόληση ανδρών και γυναικών και ανεργία γυναικών σε συνδυασμό με υψηλή ανεργία ανδρών και αποχή ανδρών και γυναικών (viii) την Δυτική Μακεδονία να εμφανίζει χαμηλή απασχόληση και υψηλή ανεργία και αποχή ανδρών και γυναικών, σε σχέση με την Αττική και Κρήτη. Από την άλλη, η εναλλακτική εκτίμηση βάσει της νομαρχιακής οργάνωσης της χώρας παρουσιάζει μια αρκετά διαφορετική, πιο ετερόκλητη εικόνα (βλ. Χάρτη 38). 21 Αν και η ερμηνευτική ικανότης του υποδείγματος που βασίζεται στα κατάλοιπα υπερέχει των δύο άλλων υποδειγμάτων, 22 εφόσον οι τρεις συστοιχίες χωρικών αποτελεσμάτων υπολογίζονται σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 99% ή καλύτερο, η αξιοπιστία και χρησιμότητά τους δεν αμφισβητείται. Ωστόσο, η αντιπαραβολή των αποτελεσμάτων τους φωτίζει μια καθαρά πρακτική διάσταση στην άσκηση πολιτικής, καθότι είναι προφανές ότι τα αποτελέσματα διαφέρουν αναλόγως της ομαδοποιήσεως των περιοχών. Λ.χ., στην περίπτωση της Δυτικής Μακεδονίας (295 χιλ. κατοίκων), που φαίνεται να παρουσιάζει ιδιάζουσα υψηλή ανεργία και αποχή σε συνδυασμό με χαμηλή απασχόληση ανδρών και γυναικών, ο εν λόγω συνδυασμός ανεργίας-απασχολήσεως-αποχής δεν α- 21 Ο νομός Ανατολικής Αττικής εμφανίζει υψηλή απασχόληση ανδρών και χαμηλή γυναικών ο νομός Βοιωτίας εμφανίζει τα ίδια χαρακτηριστικά σε συνδυασμό με υψηλή ανεργία ανδρών και αποχή γυναικών οι νομοί Ξάνθης, Πέλλης, Πιερίας, Κορινθίας, Αργολίδος, Λακωνίας και η Κρήτη εμφανίζουν χαμηλή απασχόληση γυναικών ο νομός Έβρου εμφανίζει χαμηλή απασχόληση ανδρών και γυναικών οι νομοί Θεσσαλονίκης, Ημαθίας και Ζακύνθου εμφανίζουν χαμηλή απασχόληση γυναικών και υψηλή ανεργία ανδρών ο νομός Κιλκίς εμφανίζει χαμηλή απασχόληση ανδρών και γυναικών και υψηλή ανεργία ανδρών ο νομός Καστοριάς εμφανίζει χαμηλή απασχόληση και υψηλή ανεργία ανδρών και γυναικών η Θεσπρωτία, οι Κυκλάδες, ο νομός Πειραιώς, καθώς και μια ζώνη απαρτιζομένη από τους νομούς Καβάλας, Χαλκιδικής, Λαρίσης, Μαγνησίας και Φθιώτιδος εμφανίζουν χαμηλή απασχόληση και υψηλή αποχή γυναικών οι νομοί Μεσσηνίας, Κεφαλληνίας, Λευκάδος, Ευρυτανίας, Φωκίδος, Τρικάλων, Γρεβενών, Λέσβου και Σάμου εμφανίζουν χαμηλή απασχόληση ανδρών και γυναικών και υψηλή αποχή γυναικών οι νομοί Δυτικής Αττικής και Φλωρίνης εμφανίζουν χαμηλή απασχόληση γυναικών, υψηλή ανεργία ανδρών και υψηλή αποχή γυναικών οι νομοί Δράμας, Σερρών, Χίου, Ευβοίας και μια ζώνη απαρτιζόμενη από τους νομούς Κερκύρας, Ιωαννίνων, Κοζάνης, Καρδίτσης, Άρτης, Πρεβέζης και την Δυτική Ελλάδα εμφανίζουν χαμηλή απασχόληση ανδρών και γυναικών, υψηλή ανεργία ανδρών και υψηλή αποχή γυναικών ο νομός Λακωνίας εμφανίζει χαμηλή απασχόληση και ανεργία γυναικών οι νομοί Αρκαδίας και Δωδεκανήσων εμφανίζουν τα ίδια χαρακτηριστικά σε συνδυασμό με χαμηλή απασχόληση ανδρών και (α) υψηλή αποχή γυναικών ο πρώτος, (β) υψηλή ανεργία ανδρών ο δεύτερος, σε σχέση με τους νομούς Αθηνών και Ροδόπης. 22 Οι χωρικές ενότητες που προκύπτουν από τα κατάλοιπα των πληθυσμιακών και άλλων ανεξαρτήτων μεταβλητών, ενδεχομένως εκφράζουν καθαρότερα τις χωρικές ιδιαιτερότητες που δεν μπορούν να υπολογιστούν διαφορετικά. ΧΑΡΤΗΣ 37: Εκτίμησις χωρικών ιδιαιτεροτήτων βάσει της ομαδοποίησης των απογραφικών στοιχείων σε διοικητικές περιφέρειες (2001). Περιοχές με υψηλά ποσοστά ανέργων ή/και χαμηλά ποσοστά απασχολουμένων επί του τοπικού πληθυσμού. (Πιθανότης σφάλματος 1%.) Υψηλό ποσοστό ανέργων ανδρών ανδρών και γυναικών γυναικών ανδρών α, γ δ β ανδρών και γυναικών Χαμηλό ποσοστό απασχολουμένων Υπόλοιπη χώρα: (α) Εμφανίζουν και υψηλά ποσοστά μη-συμμετεχουσών γυναικών. (β) Εμφανίζει και υψηλά ποσοστά μη-συμμετεχόντων ανδρών και γυναικών. (γ) Η περιφ. Πελοποννήσου εμφανίζει και χαμηλό ποσοστό απασχολουμένων γυναικών. (δ) Οι Ιόνιοι νήσοι και Δυτ.Ελλάς όπως (α). Η Ήπειρος όπως (β). Επίσης εμφανίζει χαμηλό ποσοστό ανέργων γυναικών. 9

6 ΧΑΡΤΗΣ 38: Εκτίμησις χωρικών ιδιαιτεροτήτων βάσει της ομαδοποίησης των απογραφικών στοιχείων σε νομούς (2001). Περιοχές με υψηλά ποσοστά ανέργων ή/και χαμηλά ποσοστά απασχολουμένων επί του τοπικού πληθυσμού. (Πιθανότης σφάλματος 1%.) Χαμηλό ποσοστό απασχολουμένων Υπόλοιπη χώρα: Υψηλό ποσοστό ανέργων ανδρών ανδρών και γυναικών γυναικών β γ δ ανδρών και γυναικών ε α (α) Εμφανίζουν και υψηλό ποσοστό μη συμμετεχουσών γυναικών. (β) Οι σκουρόχρωμες περιοχές όπως (α). Η Ανατ. Αττική και Βοιωτία εμφανίζουν και υψηλό ποσοστό απασχολουμένων ανδρών. Η Λακωνία εμφανίζει και χαμηλό ποσοστό ανέργων γυναικών. (γ) Οι νομοί Δυτ. Αττικής και Φλωρίνης όπως (α). (δ) Εμφανίζει και χαμηλό ποσοστό απασχολουμένων ανδρών. (ε) Εκτός των νομών Έβρου και Κιλκίς οι υπόλοιπες περιοχές όπως (α). Ο νομός Κιλκίς εμφανίζει και υψηλό ποσοστό απασχολουμένων ανδρών, η Αρκαδία εμφανίζει και χαμηλό ποσοστό ανέργων γυναικών. 11 ΧΑΡΤΗΣ 39: Εκτίμησις χωρικών ιδιαιτεροτήτων κατόπιν (α) αφαιρέσεως των δημογραφικών, εκπαιδευτικών, κλαδικών επιδράσεων των απογραφικών στοιχείων και (β) συνυπολογισμού των ροών των εργαζομένων κατοίκων (2001). Περιοχές με υψηλά ποσοστά ανέργων ή/και χαμηλά ποσοστά απασχολουμένων επί του τοπικού πληθυσμού. (Πιθανότης σφάλματος 1%.) Χαμηλό % απασχολουμένων γυναικών ε ανδρών α ανδρών και γυναικών Υπόλοιπη χώρα: α Υψηλό ποσοστό ανέργων γυναικών ανδρών ανδρών και γυναικών ς ζ α η θ γ δ (α) Εμφανίζει και υψηλό ποσοστό μη συμμετεχουσών γυναικών. (β) Εμφανίζουν και χαμηλό ποσοστό ανέργων ανδρών. (γ) Εμφανίζουν και υψηλά ποσοστά απασχολουμένων ανδρών και γυναικών, χαμηλά ποσοστά μη-συμμετεχόντων ανδρών και γυναικών. (δ) Εμφανίζει και υψηλό ποσοστό απασχολουμένων ανδρών και χαμηλό ποσοστό μη-συμμετεχουσών γυναικών. (ε) Αγκίστρι και Παναγιά όπως (α). Το Αγαθονήσι εμφανίζει και υψηλό ποσοστό απασχολουμένων ανδρών. (ς) Όπως (α). Δοτσικό, Δονούσα και Κίμωλος όπως (β). (ζ) Ως γνωστόν το Άγ. Όρος έχει μόνο ανδρικό πληθυσμό. Η Αετομηλίτσα όπως (β). Επίσης εμφανίζει χαμηλό ποσοστό μη-συμμετεχουσών γυναικών. (η) Εμφανίζουν και χαμηλά ποσοστά μησυμμετεχόντων ανδρών και γυναικών. (θ) Εμφανίζουν και υψηλά ποσοστά μησυμμετεχόντων ανδρών και γυναικών. 12

7 ναπαράγεται (διαπιστώνεται) στους επιμέρους νομούς. Εντοπίζεται, δε, μόνο στην περιοχή Γρεβενών-Αρρένων (20 χιλ. κατοίκων). Εν αντιδιαστολ, η γειτονική περιοχή Κοζάνης-Πτολεμαΐδος και περιχώρων (128 χιλ. κατοίκων) εμφανίζει χαμηλή απασχόληση ανδρών και γυναικών σε συνδυασμό με υψηλή ανεργία ανδρών και αποχή γυναικών, η περιοχή Καστοριάς-Ακριτών (51 χιλ. κατοίκων) εμφανίζει χαμηλή απασχόληση και υψηλή ανεργία ανδρών και γυναικών καθώς και χαμηλή ανεργία των δύο φύλων, η περιοχή της Σιάτιστας (7 χιλ. κατοίκων) εμφανίζει υψηλή ανεργία ανδρών, ενώ οι λοιπές περιοχές της εν λόγω περιφερείας εμφανίζουν διαφορετικούς συνδυασμούς. Ειδικότερα, ένδεκα δήμοι/κοινότητες του νομού Φλωρίνης, επτά του νομού Γρεβενών, πέντε του νομού Κοζάνης και δύο του νομού Καστοριάς (με συνολικό πληθυσμό 89 χιλ. κατοίκους) εμφανίζουν ποσοστά ανεργίας και απασχόλησης ανάλογα του μέσου όρου της χώρας. Είναι προφανές ότι τόσο η Δυτική Μακεδονία όσο και οι νομοί της είναι ανομοιογενείς. Εάν βασιστούμε στο συνολικό μέσο όρο και τον συντελεστή της Δυτικής Μακεδονίας και δεν εξετάσουμε την εικόνα που προκύπτει από τα πιο τοπικά στοιχεία και τις επιδράσεις των επιμέρους παραγόντων, ενδέχεται να προβούμε σε μη ορθολογική κατανομή των περιορισμένων πόρων και ανάληψης δράσεων, με αποτέλεσμα οι επιδόσεις να είναι υποδεέστερες των αναμενομένων και ορισμένες εξ αυτών να είναι και ανεπιθύμητες. Ο λόγος είναι απλός: Mέρος των πόρων και δράσεων θα κατευθυνθεί σε περιοχές που οι ασκούντες την πολιτική καλόπιστα υποθέτουν (βάσει των στατιστικών της ευρείας περιφέρειας) ότι έχουν συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ στην πραγματικότητα ενδέχεται να έχουν διαφορετικές ανάγκες ή να μην έχουν ανάγκες για διορθωτικές επεμβάσεις. 23 Από την οικονομετρική ανάλυση προκύπτουν ορισμένα ακόμα (μη χωρικά) αποτελέσματα. 24 Πιο συγκεκριμένα, διαπιστώνεται ότι: Οι περιοχές που (λόγω υποδομών, θέσης, και άλλων χαρακτηριστικών) παρουσιάζουν υψηλή συγκέντρωση: (α) Ασκούντων επιστημονικά-καλλιτεχνικά επαγγέλματα στον κλάδο του εμπορίου, εμφανίζουν υψηλή απασχόληση ανδρών και γυναικών, καθώς και χαμηλή ανεργία ανδρών και αποχή ανδρών και γυναικών. (β) Ασκούντων επιστημονικά-καλλιτεχνικά επαγγέλματα σε ετερόδικους οργανισμούς, εμφανίζουν υψηλή απασχόληση και χαμηλή αποχή γυναικών. 23 Όπως η συνταγή του ιατρού προς έναν ασθενή είναι ατομική και για συγκεκριμένο χρόνο, διαφορετικά δημιουργεί παρενέργειες (εξαρτήσεις, ατροφίες κ.ο.κ.) ούτε ασφαλώς ενδείκνυται για γείτονες με άλλα συμπτώματα ή δίχως συμπτώματα, το ίδιο ισχύει και στην οικονομική πολιτική. Συνάγεται ότι η όποια διορθωτική παρέμβαση θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ανάγκες των επιμέρους περιοχών, πέραν των όποιων δημογραφικών, μορφωτικών και παραγωγικών τους ιδιαιτεροτήτων. 24 Ερμηνεύουν μεγάλο μέρος (ίσως μεγαλύτερο αυτού που έχει ήδη αναφερθεί) της συμπεριφοράς των τοπικών πληθυσμών προς τα τρία στοιχεία οικονομικής συμμετοχής που εξετάζονται. Εφ όσον δεν περιορίζονται χωρικά, αφορούν μάλλον σε εθνικό παρά σε τοπικό επίπεδο. 13 (γ) Χειριστών και συναρμολογητών σταθερών βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και εξοπλισμού εργαζομένων στη μεταποιητική βιομηχανία, εμφανίζουν υψηλή απασχόληση ανδρών. Στον βαθμό που μικρές μεταβολές στα μεγέθη αυτών των κλάδων και ειδικοτήτων επιφέρουν παρεμφερείς αλλαγές προς την ίδια κατεύθυνση ως προς την χρήση χρόνου του πληθυσμού, συνάγεται ότι η σταδιακή ανάπτυξις και επέκτασις των εν λόγω κατηγοριών, καθώς και των συναφών υποδομών και λειτουργιών, ενδεχομένως επιτρέπει υπό καθεστώς ceteris paribus την ανάπτυξη της απασχολήσεως και την μείωση της ανεργίας. Έχοντας απομονώσει τις επιδράσεις των χωρικών ιδιαιτεροτήτων και κλαδικών επιρροών, επισημαίνονται επίσης τα εξής: (α) Η πυκνότητα του πληθυσμού επιδρά θετικά στην απασχόληση και αρνητικά στην αποχή των γυναικών από την αγορά εργασίας, υποδηλώνοντας ότι η αστυφιλία και η αστικοποίηση της υπαίθρου ενδεχομένως παρέχουν αυξημένες εργασιακές ευκαιρίες και δυνατότητες. (β) Η αναλογικά υψηλότερη από τον μέσο όρο παρουσία ανδρών ηλικίας ετών επιδρά θετικά στην απασχόληση των ανδρών ενώ η αναλογικά υψηλότερη παρουσία γυναικών της ιδίας ηλικίας επιδρά θετικά και στις τρεις εναλλακτικές ασχολίες γυναικών. (γ) Η αναλογικά υψηλότερη παρουσία παιδιών ηλικίας 0-4 ετών στην οικογένεια συνδέεται α- φενός με αυξημένη συμμετοχή των γυναικών στην αμειβόμενη εργασία, 25 αφετέρου με την απομάκρυνσή τους από την αγορά εργασίας, 26 προκαλώντας συμπίεση της ανεργίας. (δ) Η αντίστοιχη παρουσία παιδιών ηλικίας 5-9 ετών συνδυάζεται με μείωση της απασχολήσεως και αύξηση της ανεργίας των γυναικών, 27 καθώς και μείωση της ανεργίας των ανδρών ενώ η παρουσία παιδιών ηλικίας ετών έχει αρνητική επίδραση στην ανεργία των γυναικών και, εν γένει, στην συμμετοχή τους στην αγορά εργασίας. 28 (ε) Η αναλογικά υψηλότερη παρουσία ατόμων ηλικίας ετών επιδρά αρνητικά στην απασχόληση και θετικά στην αποχή των γυναικών (εφόσον ορισμένες αφυπηρετούν και άλλες αποσύρονται από την αγορά εργασίας προκειμένου να φροντίσουν ηλικιωμένους συγγενείς) ενώ η αντίστοιχη παρουσία ατόμων ηλικίας 80 ετών και άνω διεγείρει την απασχόληση των γυναικών (ενδεχομένως εργαζομένων ως οικιακών βοηθών/φροντιστών/συνοδών των ανημπόρων). Εν ολίγοις, η δημογραφική σύνθεσις μιας περιοχής επηρεάζει την οικονομική δραστηριότητα των κατοίκων της και, ως εξ τούτου, δέον να λαμβάνεται υπ όψιν από τους διαμορφωτές της 25 Είτε διότι τεκνοποιούν όταν αποκτούν πρόσβαση σε εισόδημα είτε διότι οι δαπάνες που δημιουργούνται με το νέο παιδί υπαγορεύουν την εξασφάλιση επιπλέον εισοδήματος. 26 Προκειμένου να αναλάβουν την φροντίδα των βρεφών και νηπίων. 27 Οι αυξημένες εξωσχολικές δραστηριότητες των παιδιών αυτής της ηλικίας ενδεχομένως επηρεάζουν αρνητικά τις ευκαιρίες των γυναικών στην αγορά εργασίας. 28 Είτε λόγω (παρατεταμένης) αποθαρρύνσεως/απογοητεύσεως των γυναικών είτε λόγω αυξημένης ζητήσεως για το οικιακό προϊόν που παράγουν. 14

8 οικονομικής πολιτικής. Έχοντας απομονώσει αυτές τις επιδράσεις, προκύπτει ότι συγκριτικά με την παρουσία ανδρών με χαμηλό επίπεδο τυπικών προσόντων (επιπέδου δημοτικού ή υποδεεστέρου): (α) Η αναλογικά υψηλότερη παρουσία ανδρών με απολυτήριο γυμνασίου ή λυκείου σε μια περιοχή σχετίζεται με μειωμένη απασχόληση ανδρών, αλλά και μειωμένη απασχόληση και ανεργία και αυξημένη αποχή γυναικών ενώ η αντίστοιχη παρουσία ανδρών με περαιτέρω σπουδές (ΑΕΙ, ΤΕΙ και ΙΕΚ) συνδυάζει μειωμένη απασχόληση ανδρών και αυξημένη αποχή γυναικών. 29 (β) Η αναλογικά υψηλότερη παρουσία γυναικών όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων συνδυάζεται με αυξημένη αποχή γυναικών (η οποία εκλαμβάνεται ως αυξημένη ενασχόλησις με τα οικιακά). Ωστόσο, η αναλογικά υψηλότερη παρουσία γυναικών με απολυτήριο γυμνασίου ή λυκείου φαίνεται να οξύνει τον ανταγωνισμό στην αγορά εργασίας καθότι συνδυάζεται με αυξημένη ανεργία ανδρών και γυναικών. Από την άλλη, η υψηλότερη παρουσία γυναικών με περαιτέρω σπουδές (ΑΕΙ, ΤΕΙ και ΙΕΚ) σχετίζεται με υψηλότερα ποσοστά απασχολήσεως γυναικών. Προφανώς οι γυναίκες αυτές διαθέτουν κίνητρα και χαρακτηριστικά που προτιμώνται από τους εργοδότες. (γ) Η αναλογικά υψηλότερη παρουσία κατόχων μεταπτυχιακών τίτλων συνδυάζεται με αυξημένη ανεργία ανδρών. Ενδέχεται οι κάτοχοι των εν λόγω τίτλων (άρρενες και θήλεις) να εξωθούν μέρος του ανδρικού πληθυσμού από θέσεις εργασίας καθιστώντας το άνεργο. Μια άλλη εξήγησις είναι ότι οι άρρενες πτυχιούχοι δεν ικανοποιούνται από τις προοπτικές ή δεν προτιμώνται από τους τοπικούς εργοδότες με αποτέλεσμα να καταλήγουν οι ίδιοι άνεργοι. (Η φύσις των στοιχείων είναι τέτοια που δεν επιτρέπει εμβάθυνση επί τούτου.) Από την άλλη, τα ευρήματα εμφανίζουν την ελληνική οικονομία ως παραγωγό προϊόντων και υπηρεσιών που ενσωματώνουν σε σημαντικό βαθμό την προστιθέμενη αξία αρρένων πρωτοβαθμίου εκπαιδεύσεως και θηλέων μεταλυκειακού και πανεπιστημιακού επιπέδου και, κατ ε- πέκταση, τις ιδιαιτερότητες της κοινωνίας. Επίσης, αντικατοπτρίζουν την αδυναμία των τοπικών οικονομιών να απορροφήσουν και αξιοποιήσουν επαρκώς το πιο μορφωμένο τμήμα του ανθρωπίνου δυναμικού της, ιδίως των αρρένων, στην εκπαίδευση του οποίου έχει επενδύσει σημαντικούς (τους υψηλότερους κατά κεφαλήν) δημόσιους και ιδιωτικούς/οικογενειακούς πόρους της. Οι διαπιστώσεις αυτές υπαγορεύουν την μέθοδο ανάσχεσης της ανεργίας και αύξησης της σταθερής απασχόλησης μέσω: (α) της υιοθετήσεως εκ μέρους ορισμένων τμημάτων του πληθυσμού μιας διαφορετικής θεώρησης/προσέγγισης όσον αφορά στην συμμετοχή στην αγορά εργασίας, (β) της αλλαγής προσανατολισμού ως προς τις μεταλυκειακές/πανεπιστημιακές σπουδές και μεταπτυχιακές ειδικότητες που επιλέγουν πολλοί άνδρες καθότι δεν απορροφούνται από την αγορά, ή/και (γ) της δημιουργίας (μέσω ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ ή/και άλλων σπουδών) της κρίσιμης μάζας ειδικευμένου ανθρωπίνου δυναμικού που επιτρέπει την ανάπτυξη κλάδων υψηλής προστιθέμενης αξίας, οι οποίοι, με τη σειρά τους, αξιοποιούν το εν λόγω δυναμικό και δημιουργούν θέσεις εργασίας σε άλλους συνδεόμενους κλάδους. Ελπίζεται ότι η παράθεσις αυτών των ευρημάτων και προτάσεων, σε συνδυασμό με τα ευρήματα και προτάσεις της Μελέτης υπ αριθμόν 63 του ΚΕΠΕ που αφορούσε στην χωρική κατανομή του δηλωθέντος εισοδήματος στην Ελλάδα, μπορεί συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση και επίλυση του περιφερειακού προβλήματος της χώρας. Επίσης, είναι σκόπιμο η προσέγγισις να επαναληφθεί με τα στοιχεία της επόμενης απογραφής, ώστε να εξεταστεί η διαφοροποίησις (εξέλιξις) μεταξύ των δύο χρονικών στιγμών. Εάν, δε, η προσέγγισις που επιχειρείται εδώ πείσει για την χρησιμότητά της, ίσως καταστεί επιθυμητό τα στατιστικά στοιχεία να συγκεντρώνονται τακτικότερα στα ίδια ή κατώτερα χωρικά επίπεδα ώστε να ε- ξετάζονται οι οικονομικές ροές συντομότερα (π.χ., ανά πενταετία) και να έχουμε, ως πολιτεία, μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για: (α) την εξέλιξη των τοπικών αγορών εργασίας και των άλλων (ευρυτέρων) οικονομικών περιοχών της χώρας (β) την δημογραφική, εκπαιδευτική και εργασιακή κατάσταση, καθώς και τις ανάγκες των τοπικών πληθυσμών (γ) την απόδοση των αναπτυξιακών και κοινωνικών πολιτικών στις διάφορες οικονομικές/παραγωγικές περιοχές της χώρας. Με τον τρόπο αυτό δίδεται η δυνατότης επανασχεδιασμού/τροποποιήσεως πολιτικών (στην περίπτωση εντοπισμού αποκλίσεων) ή διακοπής των (στην περίπτωση επιτυχούς επιτεύξεως των τεθέντων στόχων). 29 Ενδεχομένως οι εν λόγω άνδρες τρέφουν χαμηλή προτίμηση προς την αμειβόμενη εργασία και επηρεάζουν τις γυναίκες των οικογενειών τους υπέρ της παραδοσιακής ενασχολήσεως με τα οικιακά. Η στάσις αυτή συνάδει με την μεγιστοποίηση της παραγωγής και ωφελιμότητος της μικροοικονομικής μονάδος του νοικοκυριού. Από την άλλη, δυσχεραίνει την επίτευξη μακροοικονομικών στόχων που συνδέουν την συμμετοχή στην αμειβόμενη εργασία με την επίλυση προβλημάτων οικονομικής αναπτύξεως και κοινωνικής συνοχής (βλ. υποσ.18)

ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Αλεξανδρούπολη 20/03/2013 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΑΝΕΡΓΙΑΣ 2010-2012 Σύνολο ΧΩΡΑ Α. Μ. Θ. Κ. ΜΑΚ ΘΕΣ/ΚΗ Υπ. Κ. Μ Δ. ΜΑΚ Πληθυσμός Εργάσιμης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 2 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -17 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -32 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 5 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -22 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -16

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις // ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑKH ENOTHTA ***** **** *** ** * Γενικό Άθροισμα ΔΡΑΜΑΣ ΕΒΡΟΥ ΘΑΣΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ. Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ - 68 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΦΥΣΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ - 68 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ - 68 Α Αθήνας (Π.Ε.) - 65 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΜΟΥΣΙΚΗΣ - 4 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ 55 Β Αθήνας (Π.Ε.) 74 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΜΟΥΣΙΚΗΣ 4 Γ Αθήνας

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 25/1/2016

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 25/1/2016 Αθήνα, 26-01-2016 Αρ. Πρωτ.: 8320 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 25/1/2016 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,306 1,549 1,502 0,945 0,686 0,644 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,361 1,621 1,546 0,993 0,734 0,723 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,339

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 Αθήνα, 01-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 88326 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,413 1,667 1,614 1,101 0,647 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,468 1,717 1,650 1,143 0,000 0,715 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,455 1,679

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002340258 2014-10-14

14PROC002340258 2014-10-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: Βαθμός Προτεραιότητας: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015 Αθήνα, 18-12-2015 Αρ. Πρωτ.: 131956 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,357 1,603 1,553 1,036 0,763 0,674 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,413 1,654 1,603 1,080 0,806 0,741 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,385

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 Αθήνα, 18-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 95724 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,412 1,653 1,603 1,108 0,666 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,464 1,704 1,633 1,147 0,000 0,732 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,437 1,667

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μπράτης Δημήτρης Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr Τηλ. 6974754 1179-144884 Fax: 14689 Παληγιάννης Βασίλειος Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. paligiannis@hotmail.gr Τηλ. 69747549 Fax: 14487

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ε.Υ.ΖΗ.Ν

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ε.Υ.ΖΗ.Ν ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ε.Υ.ΖΗ.Ν 2012-13 Το Ε.Υ.ΖΗ.Ν. είναι πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που στοχεύει στη διασφάλιση της υγιούς ανάπτυξης των παιδιών και των εφήβων μέσα

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΣΠΑ 2014-2020 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού, Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑ Ε ΒΜ) 2014-2020 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ΠΕΠ) 2014 2020 ΡΑΣΗ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2010 Αριθ. Πρωτ.: 3397/Δ1.1155

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2010 Αριθ. Πρωτ.: 3397/Δ1.1155 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας : 101 82 - Αθήνα TELEFAX

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΜΕΣΩ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο και ανά συνδυασμό για τις περιφερειακές εκλογές».

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο και ανά συνδυασμό για τις περιφερειακές εκλογές». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 4 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 13703 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ομάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (LOGISTICS) ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/2004

ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (LOGISTICS) ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/2004 ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (LOGISTICS) ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/2004 1. ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Επιχορήγηση που συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ τρίμηνο 2006 Πειραιάς, 15 Μαρτίου 2007

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ τρίμηνο 2006 Πειραιάς, 15 Μαρτίου 2007 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2006 Πειραιάς, 15 Μαρτίου 2007 Η Γενική Γραμματεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος ανακοινώνει τα αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: Μαρούσι, 13-08-2013 Αριθ.Πρωτ.: 111967/Δ2

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΣΠΑ 2014-2020 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού, Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑ Ε ΒΜ) 2014-2020 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ΠΕΠ) 2014 2020 ΡΑΣΗ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:151 80 Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101 83 Πληροφορίες : Θ. Φλώρος Τηλέφωνα : 210 3741131 Φαξ : 210 3741140 E-mail: te.ekloges@ypes.

Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101 83 Πληροφορίες : Θ. Φλώρος Τηλέφωνα : 210 3741131 Φαξ : 210 3741140 E-mail: te.ekloges@ypes. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΡΤΕΜΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

«ΑΡΤΕΜΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΑΡΤΕΜΙΣ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΑΔΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 15

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΜΕΣΩ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΚΑΙ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΚΑΙ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δελτίο Τύπου 19-07-2010 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε Α Υ ΚΑΙ Β Υ 2010 1. Εισαγωγή Η Επιθεώρηση Εργασίας επιτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας. Μαρούσι, 7-12-2010. Αριθ.Πρωτ. 154927/Γ7. Βαθμός Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας. Μαρούσι, 7-12-2010. Αριθ.Πρωτ. 154927/Γ7. Βαθμός Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET20: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET20: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά την εξέλιξη του αριθμού και του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων στους Νομούς και στις Περιφέρειες στη Ζώνης Επιρροής της Εγνατίας Οδού

Διαβάστε περισσότερα

Η απασχόληση & η ανεργία στην Ελλάδα το 2012

Η απασχόληση & η ανεργία στην Ελλάδα το 2012 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Τεύχος 207, Ιούλιος-Αύγουστος 2013 Η απασχόληση & η ανεργία στην Ελλάδα το 2012 Οικογένεια και άνεργοι σε συνθήκες Κρίσης Δραστηριότητες ΙΝΕ Τεύχος 207, Ιούλιος-Αύγουστος 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

Επιτρέπεται η αναπαραγωγή για μη εμπορικούς σκοπούς με την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται η πηγή (Παρατηρητήριο ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.).

Επιτρέπεται η αναπαραγωγή για μη εμπορικούς σκοπούς με την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται η πηγή (Παρατηρητήριο ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.). Στην παρούσα Θεματική Έκθεση εξετάζεται και αναλύεται, για την περίοδο 2009-2014 (και ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των πιο πρόσφατων στοιχείων), η εξέλιξη εξειδικευμένων δεικτών, οι οποίοι εκφράζουν και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου 19-04-2010. Στατιστικά Στοιχεία Δράσης Σ.ΕΠ.Ε.

Δελτίο Τύπου 19-04-2010. Στατιστικά Στοιχεία Δράσης Σ.ΕΠ.Ε. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) Δελτίο Τύπου 19-04-2010 Στατιστικά Στοιχεία Δράσης Σ.ΕΠ.Ε. Το Σ.ΕΠ.Ε., ο κατεξοχήν ελεγκτικός μηχανισμός του Υπουργείου Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ώρα: 10:31:35 ΜΑΘΗΤΕΣ(ΝΗΠΙΑ) ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ Σελίδα 1 από 5 ----- Νοµός ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 137572 67589 56288 27809 80521 39453 763 327 ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ 35402 17261 15378 7542 19765 9600

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2 Αυγούστου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 24689 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (κκαεπ) ανά Περιφέρεια και Νομό. H σκοπιμότητα του δείκτη έγκειται στο γεγονός ότι το κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα και προάστια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ. Πηγή δεδομένων:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ. Πηγή δεδομένων: Πηγή δεδομένων: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΕΠΘ 2004, 2005 και 2006 Έργο : ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Πηγή : Διεύθυνση Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2002/2003

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2002/2003 Ώρα: 12:27:44 ΠΙΝΑΚΑΣ 18: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ - ΗΜΟΤΙΚΑ - Σελίδα 1 από 16 ----------------------------------------------------------------------------------------T Α Ξ Η ---------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α. Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικά το σύνολο των ενεργών δηλώσεων προκύπτει σύμφωνα με τους ανωτέρω πίνακες ως εξής:

Συνοπτικά το σύνολο των ενεργών δηλώσεων προκύπτει σύμφωνα με τους ανωτέρω πίνακες ως εξής: Συνοπτικά το σύνολο των ενεργών δηλώσεων προκύπτει σύμφωνα με τους ανωτέρω πίνακες ως εξής: Άκυρες Σε επεξεργασία Αρχική υποβολή Υπαγωγή Οριστική υπαγωγή Αυθαιρέτων Δηλώσεις Ν.4178/2013 141 191059 47094

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΥΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΥΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΥΗΣ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Πολιτικών Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΝ-3ΡΞ. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 34486

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΝ-3ΡΞ. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 34486 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Μ. Δαφνά, Λ. Δουληγέρη

Διαβάστε περισσότερα

Σας κοινοποιούμε πίνακες στους οποίους φαίνονται τα κενά που απέμειναν στη Π.Ε. σε όλες τις ειδικότητες, μετά τις αποσπάσεις που έγιναν στις 26.08.14.

Σας κοινοποιούμε πίνακες στους οποίους φαίνονται τα κενά που απέμειναν στη Π.Ε. σε όλες τις ειδικότητες, μετά τις αποσπάσεις που έγιναν στις 26.08.14. Μπράτης Δημήτρης Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr Τηλ. 6974750402 2103312790-2103442884 Fax: 2103246893 Παληγιάννης Βασίλειος Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. paligiannis@hotmail.gr Τηλ. 6974750409

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ «ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΑΙ 2009 ΓΙΑ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ «ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΑΙ 2009 ΓΙΑ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ «ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΑΙ 2009 ΓΙΑ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» ΣΤΟΧΟΣ Ενίσχυση υφιστάμενων μεσαίων μεταποιητικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεις παροχής υποστηρικτικών προς την μεταποίηση υπηρεσιών ( logistics

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ 37 ΚΟΙΝ: 15122, ΜΑΡΟΥΣΙ M. Σωτηράκου M. Κούβελου

Α. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ 37 ΚΟΙΝ: 15122, ΜΑΡΟΥΣΙ M. Σωτηράκου M. Κούβελου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ &ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ENIAIOΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ /ΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Στον αναπτυξιακό νόμο υπάγονται επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους πιο κάτω τομείς:

Στον αναπτυξιακό νόμο υπάγονται επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους πιο κάτω τομείς: ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΟ Ο Αναπτυξιακός Νόμος (συνοπτική παρουσίαση) ΠΟΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑ Στον αναπτυξιακό νόμο υπάγονται επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους πιο κάτω τομείς: - πρωτογενή (π.χ. θερμοκήπια,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ.A. 10852 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ T.A. 27 10183 ΑΘΗΝΑ 213-1364734, FAX:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ.A. 10852 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ T.A. 27 10183 ΑΘΗΝΑ 213-1364734, FAX: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1 Απριλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΑΠΑ)

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΑΠΑ) ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ () ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τη σύνθεση της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας ανά Νομό/Περιφέρεια και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 4 Οκτωβρίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: 27760 & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΑΠΑ)

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΑΠΑ) ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ () ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τη σύνθεση της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας ανά Νομό/Περιφέρεια και

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση : Νίκης 5-7, 10180 Αθήνα Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2103332267, 2103332323

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΑΠΑ)

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΑΠΑ) ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΑΠΑ) ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τη σύνθεση της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας ανά νομό/περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2015

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2015 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΕΣ 33 101 213 643 280 1.270 ΔΩΜΑΤΙΑ 6.553 9.627 11.087 17.972 4.804 50.043 ΚΛΙΝΕΣ 12.565 18.096 20.716 33.537 9.193 94.107

ΜΟΝΑΔΕΣ 33 101 213 643 280 1.270 ΔΩΜΑΤΙΑ 6.553 9.627 11.087 17.972 4.804 50.043 ΚΛΙΝΕΣ 12.565 18.096 20.716 33.537 9.193 94.107 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2005 ΑΘΗΝΑ ΜΟΝΑΔΕΣ 14 33 43 102 64 256 ΔΩΜΑΤΙΑ 3.948 3.989 3.232 3.914 1.396 16.479 ΚΛΙΝΕΣ 7.408 7.304 5.894 7.182 2.648 30.436 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 8 22 9 39 ΔΩΜΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΥΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΥΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΥΗΣ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Πολιτικών Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ. Μαρούσι, 17/06/2015 Αρ. πρωτ. : 4559

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ. Μαρούσι, 17/06/2015 Αρ. πρωτ. : 4559 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ B1 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 ΠΡΟΣ: Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι Ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΕΠΕ ΟΑΕΔ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΕΠΕ ΟΑΕΔ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΕΠΕ ΟΑΕΔ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2013 Υφιστάμενο Οργανόγραμμα (πλην ΣΕΠΕ) ΙΣΧΥΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ 01 - ΘΡΑΚΗΣ 09 - ΔΡΑΜΑΣ 1 05 - Α'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 4 4 06 - Β'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 9 9 15 - ΕΒΡΟΥ Α - Ω 6 6 21 - ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α - Ω 4 4 23 - Α' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 16 16 24 - Β' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 4 4 49 - ΣΕΡΡΩΝ Α - Ω 2 2 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ [001.ΔΕ001] 2011

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ [001.ΔΕ001] 2011 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΣΕ [001.ΔΕ001] 2011 Γραφείο/Διεύθυνση κατάθεσης αίτησης Κωδικός Ονομασία ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΛΑΔΟΣ ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, 7/3/2013 Αρ. Πρωτ / Γ6 Βαθμός Προτερ. ΠΡΟΣ :

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, 7/3/2013 Αρ. Πρωτ / Γ6 Βαθμός Προτερ. ΠΡΟΣ : Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΥΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΥΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΥΗΣ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΜΑΙΟΣ 2016 Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Πολιτικών Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΟ-Π-4: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΟ-Π-4: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον πληθυσμό και τη μεταβολή του ανά Περιφέρεια, Νομό και Δήμο της Ζώνης IV. Η σκοπιμότητα του δείκτη αφορά στην γνώση των μακροσκοπικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET09: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET09: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον πληθυσμό και τη μεταβολή του ανά Περιφέρεια, Νομό και ΟΤΑ. Η βελτίωση της μεταφορικής υποδομής επηρεάζει άμεσα την κινητικότητα

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΔΥΣΗ & ΥΠΟΔΗΣΗ - ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ»

«ΕΝΔΥΣΗ & ΥΠΟΔΗΣΗ - ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» «ΕΝΔΥΣΗ & ΥΠΟΔΗΣΗ - ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» Αφορά Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας, της ένδυσης και της υπόδησης, καθώς επίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.A. Αριθµ. Πρωτ.: 534 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ. 1 ης & 2 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ. 1 ης & 2 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015-2016 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 1 ης & 2 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Τόπος : Αθήνα ΑΠΟ - ΕΩΣ ΣΥΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΕΠΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : 4ΙΚΧΚ-2

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : 4ΙΚΧΚ-2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ 4ΙΚΧΚ-2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. & ΚΕ.Δ.Δ.Υ. (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2012)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. & ΚΕ.Δ.Δ.Υ. (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2012) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Προσθήκη κενής Οργανικής θέσης στο ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Α Βαθμίδας Αιγάλεω Περιφερειακής Δ/νσης Π.Ε. & Δ.Ε. Αττικής Μαρούσι 8/3/2012 Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΥΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET05: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET05: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει το ποσοστό των ανέργων στο σύνολο του ενεργού πληθυσμού ανά Περιφέρεια. Το επίπεδο ανεργίας αποτελεί βασική συνιστώσα της οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

H αγορά εργασίας στο νομό Μεσσηνίας Δεκέμβριος 2010

H αγορά εργασίας στο νομό Μεσσηνίας Δεκέμβριος 2010 Η αγορά εργασίας στο νομό Μεσσηνίας Δελτίο Δεκεμβρίου 2010 Το Νοέμβριο 2010 το Επιμελητήριο Μεσσηνίας ξεκίνησε την έκδοση Δελτίου Τύπου για την παρακολούθηση των εξελίξεων στην τοπική αγορά εργασίας. Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΜΑΙΟΣ 2014 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ομάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Πολιτικών Εργασίας ΕΡΓΑΝΗ και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

H σχέση του πατρικού επαγγέλµατος των νεοεισελθόντων φοιτητών στα ελληνικά Α.Ε.Ι. το 2001 σε σχέση µε τον νοµό γέννησής τους.

H σχέση του πατρικού επαγγέλµατος των νεοεισελθόντων φοιτητών στα ελληνικά Α.Ε.Ι. το 2001 σε σχέση µε τον νοµό γέννησής τους. 44 Θεωρείο παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο H σχέση του πατρικού επαγγέλµατος των νεοεισελθόντων φοιτητών στα ελληνικά Α.Ε.Ι. το 2001 σε σχέση µε τον νοµό γέννησής τους. Ηλίας Αθανασιάδης Πανεπιστήµιο Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΕΠΕ ΟΑΕΔ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΕΠΕ ΟΑΕΔ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΕΠΕ ΟΑΕΔ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 2013: Ο ΠΡΩΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (κκαεπ) ανά Περιφέρεια και Νομό. H σκοπιμότητα του δείκτη έγκειται στο γεγονός ότι το κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ : 4ΙΗΑΚ-Ψ. Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2010 Αρ. Πρωτ. : Ταχ.Κώδικας : Fax :

ΑΔΑ : 4ΙΗΑΚ-Ψ. Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2010 Αρ. Πρωτ. : Ταχ.Κώδικας : Fax : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Διεύθυνση : Σταδίου 27 Ταχ.Κώδικας : 101

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/2004

ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/2004 ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/2004 1. ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Επιχορήγηση που συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού για την κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

Την Κυριακή 7 Νοεµβρίου ψηφίζουµε για την ανάδειξη των ηµοτικών και των Περιφερειακών Αρχών της περιόδου

Την Κυριακή 7 Νοεµβρίου ψηφίζουµε για την ανάδειξη των ηµοτικών και των Περιφερειακών Αρχών της περιόδου Την Κυριακή 7 Νοεµβρίου ψηφίζουµε για την ανάδειξη των ηµοτικών και των Περιφερειακών Αρχών της περιόδου 200 204. Ο εκλογέας όταν προσέλθει στο εκλογικό του τµήµα ψηφίζει πρώτα για τις περιφερειακές εκλογές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (κκαεπ) ανά Περιφέρεια και Νομό. H σκοπιμότητα του δείκτη έγκειται στο γεγονός ότι το κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης Γραφείο Υπουργού ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ minoff@culture.gr Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης Ειδική Προβολής και Αξιοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΥΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΥΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΥΗΣ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 2016 : ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» Τμήμα Στρατηγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΥΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΥΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΥΗΣ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Πολιτικών Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ Πρόγραµµα - Πράσινες Υποδοµές 2010 ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ/ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΥΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΥΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΥΗΣ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2016 Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Πολιτικών Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ομάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Γενικών Μεταθέσεων Δ.Ε. 2015

Βάσεις Γενικών Μεταθέσεων Δ.Ε. 2015 Βάσεις Γενικών Μεταθέσεων Δ.Ε. 2015 Αθήνα 18/06/2015 Περιοχή Ομάδα Ειδικότητας Σύνολο Α Αθήνας (Δ.Ε.) (001) ΘΕΟΛΟΓΟΙ 101,4 (002) ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 78,48 (003) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 58,89 (006) ΑΓΓΛΙΚΗΣ 113,23 (008) ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Προτερ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I Α) Η λίστα συμπληρώνεται από τον Δικαστικό Αντιπρόσωπο που παραδίδει σάκο (τακτικός αντιπρόσωπος ή σε περίπτωση αναπλήρωσης ο αναπληρωτής δικαστικός αντιπρόσωπος που

Διαβάστε περισσότερα