Ἄννα-Μαρία Λαζαρίδου. Κωστίδης Ἀβραάµ ΧΑΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ. π. Ἀναστάσιος Παρούτογλου Η ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ἄννα-Μαρία Λαζαρίδου. Κωστίδης Ἀβραάµ ΧΑΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ. π. Ἀναστάσιος Παρούτογλου Η ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ"

Transcript

1 ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 / ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗς-ΠΡΟΒΟΛΗς ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΑΣ / ΤΕΥΧΟΣ 2 /ΤΙΜΗ: 4 ΕΥΡΩ Κωνσταντῖνος Χολέβας ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΣ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗΣ Ἀρχιµ. Χρίστος Κυριαζόπουλος Η ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΗ B /ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Νῖκος Χειλαδάκης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΓΝΑΥΡΑΣ Ἄννα-Μαρία Λαζαρίδου η φιλια Κωστίδης Ἀβραάµ ΧΑΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ π. Ἀναστάσιος Παρούτογλου Η ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ Φάνης Μαλκίδης ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ Τασούλα Καµπουρίδου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ Μπούγιας Στέργιος Η ΑΝΑΤΡΟΦΗ των παιδιων

2 EΚΔΟΤΙΚO ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 2/ ΑΠΡΙΛΙΟς-ΙΟΥΝΙΟς 2010 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ TOY ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΑΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ - ΕΚΔΟΤΗΣ «ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ» ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ -ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ KATA TON ΝΟΜΟ Παπαδόπουλος Θεόφιλος, Πρόεδρος ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Βαλκᾶνος Γεώργιος ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Γαλανόπουλος Χρῆστος Θανάσουλας Δῆμος Λουμᾶκος Παναγιώτης Μπόκας Γεώργιος ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ Παπαδόπουλος Θεόφιλος Βαλκᾶνος Γεώργιος ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ Βιλλιώτης Γεώργιος Τζίκα Δήμητρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ-ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Βεζυργενίδης Χαράλαμπος ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Γαλανόπουλος Χρῆστος Λουμᾶκος Παναγιώτης EΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ Ἐσωτερικοῦ: 20 Εὐρώ, Ἐξωτερικοῦ: 40 Εὐρώ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Eurobank IBAN: GR , BIC: EFGBGRAA ΓΡΑΦΕΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ: Μοναστηρίου 225, Μενεμένη, ΤΚ Tηλ.: , τηλεομ.: Διαδίκτυο: Ἠλεκτρ. ταχυδρομεῖο: Οἱ συγγραφεῖς τῶν ἄρθρων φέρουν τήν εὐθύνη γιά τίς ἀπόψεις τους. ISSN: Παρουσιάζοντας τό προηγούμενο πρῶτο τεῦχος τῆς ΕΡΩ, εἴχαμε ζητήσει τή συμμετοχή σας ἀλλά καί τίς ὑποδείξεις καί παρατηρήσεις σας. Ἡ ἀνταπόκρισή σας ἦταν μεγάλη καί οὐσιαστική καί σᾶς εὐχαριστοῦμε πολύ γιά αὐτό. Μέλημά μας εἶναι νά φανοῦμε ἀντάξιοι τῆς ἐμπιστοσύνης ὅλων ὅσων μᾶς βοήθησαν στήν κυκλοφορία αὐτοῦ τοῦ περιοδικοῦ καί ἰδίως ὅσων ἔσπευσαν ἀπό τό πρῶτο κιόλας τεῦχος νά γίνουν συνδρομητές του. Στό ἐξώφυλλο τοῦ δεύτερου τεύχους τῆς ΕΡΩ συνυπάρχουν τέσσερις μεγάλοι Ἕλληνες. Ἄν καί πρόκειται γιά ἀνθρώπους πού ἔζησαν σέ διαφορετικές ἐποχές καί σέ τόσο διαφορετικές συνθῆκες, ὡστόσο τό νά ἀπεικονίζονται πλάι-πλάι φαίνεται τόσο φυσικό καί αὐτονόητο. Τί κοινό ὅμως μπορεῖ νά ἔχει ἕνας εἰδωλολάτρης βασιλιᾶς μέ ἕναν πένητα καλόγερο; Ἕνας ἀγράμματος ἐπαναστάτης μέ ἕναν αὐτοκράτορα; Ἤ ὁ ἔνδοξος ἱδρυτής ἑνός βασιλείου πού ὅμοιό του δέν εἶχε γνωρίσει ἡ Γῆ μέ τόν τραγικό ὑπερασπιστή μιᾶς καταδικασμένης Πόλης; Αὐτό πού τούς ἑνώνει, τό κοινό σημεῖο ἀναφορᾶς τους εἶναι ὅτι εἶχαν τίς ἴδιες Ἀξίες. Πρόκειται γιά Ἀξίες διαχρονικές, ζωοποιές πού μᾶς διαφύλαξαν «ἕως νῦν ἐλευθέρους». Ἡ Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη ἔχει τίς Ἀξίες αὐτές ὡς ἀντικείμενο μελέτης, προβολῆς καί διάσωσης καί εἶναι κοινή πίστη ὅλων τῶν μελῶν τοῦ Σωματείου ὅτι ἡ διατήρηση καί ἐνδυνάμωσή τους εἶναι τό ἀντίδοτο στά συλλογικά προβλήματα πού ἀντιμετωπίζουμε, ὅπως ἐξάλλου ὅλα αὐτά τά χρόνια οἱ Ἀξίες αὐτές ἦταν πού ἀποτελοῦσαν τό συνεκτικό δεσμό στίς σχεδόν πάντοτε ἀσθενεῖς κρατικές δομές τῆς χώρας μας. Ὅσο λοιπόν ὑπάρχουν οἱ Ἀξίες τοῦ Γένους μας, ὑπάρχει καί ἡ ἐλπίδα - ἤ μᾶλλον καλύτερα ἡ βεβαιότητα - ἀπέναντι σέ ὅλα τά προβλήματα καί τίς δυστυχίες πού ἐπέρχονται ἤ ἐπαπειλοῦνται. Στίς δύσκολες μέρες πού διανύουμε ἄς θυμηθοῦμε, κλείνοντας τό σημείωμά μας, τά λόγια ἑνός ἀπό τούς Μεγάλους τοῦ Γένους μας, τοῦ Στρατηγοῦ Μακρυγιάννη: «Ἐκεῖ ὁπού φκιανα τίς θέσεις εἰς τούς Μύλους ἦρθε ὁ Ντερνύς νά μέ ἰδῆ. Μοῦ λέγει: -Τί κάνεις αὐτοῦ; Αὐτές οἱ θέσεις εἶναι ἀδύνατες, τί πόλεμο θά κάμετε μέ τόν Μπραΐμη αὐτοῦ; Τοῦ λέγω: -Εἶναι ἀδύνατες οἱ θέσεις κι ἐμεῖς, ὅμως εἶναι δυνατός ὁ Θεός ὁπού μᾶς προστατεύει, καί θά δείξωμεν τήν τύχη μας σ αὐτές τίς θέσεις τίς ἀδύνατες. Κι ἄν εἴμαστε ὀλίγοι εἰς τό πλῆθος τοῦ Μπραΐμη, παρηγοριόμαστε μ ἕναν τρόπον ὅτι ἡ τύχη μᾶς ἔχει τούς Ἕλληνες πάντοτε ὀλίγους. Ὅτι ἀρχή καί τέλος, παλαιόθεν καί ὥς τώρα, ὅλα τά θεριά πολεμοῦν νά μᾶς φᾶνε καί δέν μποροῦνε, τρῶνε ἀπό μᾶς καί μένει καί μαγιά. Καί οἱ ὀλίγοι ἀποφασίζουν νά πεθάνουν, κι ὅταν κάνουν αὐτείνη τήν ἀπόφασιν, λίγες φορές χάνουν καί πολλές κερδαίνουν. Ἡ θέση ὅπου εἴμαστε σήμερα ἐδῶ εἶναι τοιούτη, καί θά ἰδοῦμεν τήν τύχη μας οἱ ἀδύνατοι μέ τούς δυνατούς.» Ἀπό τή Σύνταξη

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Υ - Ι Ο Υ Ν Ι Ο Υ Kωνσταντίνου Χαλέβα Ἄννα-Μαρ. Λαζαρίδου π. Χρ. Κυριαζόπουλου Νίκου Χειλαδάκη π. Ἀν. Παρούτογλου ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΣ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗΣ Nικηφόρος Φωκᾶς καί Ἅγιος Ἀθανάσιος ὁ Ἀθωνίτης... παράδειγμα συνεργασίας μέ λαμπρά ἀποτελέσματα. Σελ. 13 η φιλια Εὔκολα τή βρίσκεις, ὅταν πρόκειται γιά σταυρόλεξο, πόσο εὔκολο εἶναι ὅµως ὅλο αὐτό ἐκεῖ ἔξω...στόν «ἀληθινό κόσµο»; Σελ. 28 Η ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΠΑΙ- ΔΕΙΑ ΣΗΜΕΡΑ Δέν εἶναι λίγα τὰ ἑλληνόπουλα ποὺ ἀντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα στὴ νεοελληνικὴ γλώσσα.. Σελ. 31 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΓΝΑΥΡΑΣ Tό πρῶτο πανεπιστήμιο σέ ὁλόκληρη τήν Εὐρώπη ἦταν τό πανεπιστήμιο τῆς Κωνσταντινούπολης. Σελ. 53 Κ ΑΠΠΑΔΟΚΙΑ Ἡ μεγάλη Καππαδοκία εἶναι ἡ κοιτίδα τοῦ Χριστιανισμοῦ μέ τούς μεγάλους Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας. Σελ. 57 ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ σ. 3 σ. 7 σ. 8 σ. 11 σ. 13 σ. 17 «Ὅτι ὀφείλουµε νά ἀγαπᾶµε τόν Θεό...» Ἁγίου Νικοδήµου τοῦ Ἁγιορείτου Ἀπό τή σοφία τῆς Π. Διαθήκης Περί Ἱερωσύνης, Ἁγίου Συµεών Ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης Πνευματική ἐπικοινωνία μεταξύ Γερόντων Ἱεροµονάχου Ἰακώβου Mορφές τῆς Ρωμηοσύνης Κωνσταντίνου Χολέβα, πολιτ. ἐπιστήμονος Tαξίδι στίς χαμένες μοναστικές πολιτεῖες Κωστίδη Ἀβραάµ, ξεναγοῦ σ. 50 σ. 53 σ. 57 σ. 62 σ. 66 σ. 68 Ἁγία Σοφία, Γκιοκσὲλ Γκιουλένσοϊ, Τούρκου σκηνοθέτη Πανεπιστήμιο Μαγναύρας, Νικ. Χειλαδάκη, τουρκολόγου-δημοσιογράφου-συγγραφέως Ἡ Καππαδοκία, π. Ἀναστ. Παρούτογλου, πρωτοπρεσβύτερου Ὁ κυπριακός Ἑλληνισμός, Φάνη Μαλκίδη, Δρ. Κοινωνικῶν Ἐπιστημῶν Δηµήτριος Μακρῆς, Ἥρωας ὑψηλοῦ ἤθους Ἱστορικό ἐπετειολόγιο: Ἀπρίλιος-Μάιος-Ἰούνιος OIKOΓΕΝΕΙΑ -NEOTHTA σ. 23 σ. 28 σ. 31 σ. 38 σ. 41 Ἡ ἀνατροφή καί ἀγωγή τῶν παιδιῶν Μπούγια Στέργιου, θεολόγου Ἡ φιλία, Ἄννας-Μαρίας Λαζαρίδου ΓΛΩΣΣΑ - ΙΣΤΟΡΙΑ - ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΤΕΧΝΗ Ἡ γλωσσική ἐκπαίδευση σήμερα, Ἀρχιµ. Χρίστου Κυριαζόπουλου, πρ. Σχολικοῦ Συμβούλου Β /θμιας Ἐκπαίδευσης Ἥλιος ὁ πρῶτος, Γεωργ. Ἰ. Βιλλιώτη, φιλολόγου-θεολόγου Kωνσταντινούπολη, Τασ. Καµπουρίδου, φιλολόγου ΕΠΙΚΑΙΡΑ KAI ΔΙΑΦΟΡΑ σ. 81 Παρουσίαση: Kέντρο Μικρασιατικῶν Σπουδῶν σ. 85 Mία ὄαση πνευματικότητας στίς Η.Π.Α., Ἰωάννα Bασίλου - Burch σ. 87 Μήνυµα ἀπό Ὀρθόδοξη Γαλλίδα, Danielle Bonny σ. 88 Σχολεῖο στίς Φυλακές Νέων τῆς Αὐλώνας, Ναυσικᾶς Καραγιαννίδου σ. 91 Ἑλληνική γλώσσα στήν Αὐστραλία Σ.Α.Ε. Ὠκεανίας & Ἄπω Ἀνατολῆς σ. 92 Οἱ Ἄρχοντες τῆς Ρωσίας Παναγιώτη Τελεβάντου

4 2 «Ἀπό τό κακό πού ἐπικρατεῖ σήμερα, θά βγῆ μεγάλο καλό. Βλέπω μιά ἐλιά. Τό ἕνα κλωνάρι της ἔχει ξεραθῆ, τό ἄλλο τό τρώγει ἡ κάμπια καί θά ξεραθῆ κι αὐτό. Ἀλλά πετιέται ἕνα ἄλλο βλαστάρι ἀπό κάτω πού ἔχει πολύ θυμό (δύναμη) καί ἀναπτύσσεται γρήγορα». (Γέροντας Παΐσιος)

5 3 Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου «Ὅτι ὀφείλουμε νά ἀγαπᾶμε τόν Θεό, διότι αὐτός καθ ἑαυτόν εἶναι ἄξιος κάθε ἀγάπης» ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ H κυριότερη αἰτία πού σέ παρακινεῖ νά ἀγαπᾶς τόν Θεό περισσότερο ἀπό κάθε ἄλλο καλό εἶναι ὅτι αὐτός εἶναι ἄξιος κάθε ἀγάπης. Καί ἄν ὑποθέσουμε ὅτι ὁ Θεός δέν ζητοῦσε ἀπό σένα ὡς ἐντολή αὐτήν τήν ἀγάπη μέ τόση σφοδρότητα, ἐσύ θά ἔπρεπε νά τήν προσφέρεις σέ αὐτόν, καθώς τό ἀπαιτοῦν ὅλοι οἱ νόμοι τοῦ χρέους σου, διότι κάθε βαθμός ἀγάπης ἀντικείμενο ἔχει τό ἀγαθόν. Ἐπ αὐτοῦ ὁμοφρονοῦν ὁ Ἀριστοτέλης καί ὅλοι οἱ ἠθικοί φιλόσοφοι: «ἀγαθόν ἐστι, οὗ πάντα ἐφίεται» (καλό εἶναι αὐτό πού τό ἐπιθυμοῦν ὅλοι). Ἐπειδή δέ ὁ Θεός εἶναι ἄπειρο ἀγαθό, λοιπόν ὅλες οἱ καρδιές ὀφείλουν νά ἀγαποῦν τόν Θεό μέ ἄπειρη ἀγάπη. Θέλεις νά τό καταλάβης καλύτερα; Πές μου, τί ἔχεις κατά νοῦ, ὅταν ἀκοῦς τό ὄνομα Θεός; Σκέψου μέ τόν λογισμό σου ὅτι αὐτός ὁ Θεός εἶναι σάν ἕνα πλήρωμα ὅλων τῶν προνομίων, ὅλων τῶν τελειοτήτων, ὅλων τῶν προτερημάτων καί ὅλων τῶν ἀγαθῶν πού μπορεῖς νά συλλογισθῆς, δηλαδή ὡραιότητας, σοφίας, δυνάμεως, ἁγιότητας, μεγαλειότητας, ἀγαθότητας, ἀπειρίας, ζωῆς, εἰρήνης, ἀληθείας, βασιλείας, δικαιοσύνης, σωτηρίας. Πρέπει ὡστόσο νά ξέρης, μέ ὅλα αὐτά τά μεγάλα καί ὑψηλά πού σκέφτηκες, δέν ἔκανες τίποτε, οὔτε φυσικά βρῆκες τήν ἀλήθεια, διότι αὐτά δέν εἶναι Θεός, οὔτε ὁ Θεός εἶναι αὐτά. Ἀλλά αὐτά μέν εἶναι περί

6 4 τόν Θεό, ὁ δέ Θεός εἶναι ἕνα ὄν ἀπείρως ἀνώτερο ὅλων αὐτῶν. Γι αὐτό καί ὁ Θεοφόρος Μάξιμος λέγει, «πάντων τῶν ὄντων καί μετεχόντων (ἤτοι τῶν κτισμάτων) καί μεθεκτῶν (ἤτοι τῶν ἀκτίστων τοῦ Θεοῦ καί φυσικῶν δυνάμεων καί ἐνεργειῶν, τῶν ὁποίων τά κτίσματα μετέχουν) ἀπειράκις ἀπείρως ὑπερεξήρηται ὁ Θεός (κατά τήν οὐσία καί τή φύση δηλαδή) (κεφ. μθ τῆς α ἑκατοντάδος τῶν θεολογικῶν). Λοιπόν, ξανασκέψου καί ἀναλογίσου ἄπειρες φορές ὅλο αὐτό τό ἄθροισμα τῶν τελειοτήτων καί προσπάθησε παρομοίως νά τό στοχάζεσαι μέ αὐτόν τόν τρόπο σέ ὅλη τήν αἰωνιότητα, καί ὕστερα ἀπό πολλούς καί ἀναριθμήτους αἰῶνες, θά συνειδητοποιήσης ὅτι ἀπέχεις τόσο πολύ ἀπό τό νά καταλάβεις τόν Θεό σου, ὅσον ἤσουν μακράν τήν πρώτη ἡμέρα, πού ἄρχισες νά ἐπιχειρῆς αὐτήν τήν ὑπόθεση. Ὁ Θεός εἶναι ἕνα ὄν ἐντελῶς διαφορετικό ἀπό ἐκεῖνο πού ἐμεῖς μποροῦμε νά καταλάβουμε. Ὁ Θεός εἶναι μία ἄβυσσος ἀγαθότητας, ὡραιότητας, σοφίας, μεγαλειότητας καί δυνάμεως, ἀπείρως ἀνώτερος ἀπό ἐκείνην τή γνώση πού ἐμεῖς ἔχουμε στόν νοῦ μας, ὅταν προφέρουμε αὐτές τίς λέξεις, ἐπειδή αὐτός ἔχει ὅλες αὐτές τίς τελειότητες, ἀλλά κατ ἄλλον τρόπο, τελείως διαφορετικό ἀπό ἐκεῖνον πού ἐμεῖς μποροῦμε νά καταλάβουμε. Τίς ἔχει χωρίς τέλος, διότι εἶναι ἄπειρος, διότι εἶναι καθαρή ἐνέργεια τίς ἔχει χωρίς νά τίς λαμβάνει ἀπό κάποιον ἄλλο, διότι εἶναι ἀνεξάρτητος τίς ἔχει χωρίς ἔλλειψη, διότι εἶναι τό πλήρωμα κάθε ἀγαθοῦ τίς ἔχει ὅλες μαζί, διότι εἶναι ἀμετάβλητος τίς ἔχει χωρίς φόβο νά τίς στερηθῆ, διότι εἶναι σέ αὐτόν οὐσιώδεις. Καί γιά νά τό πῶ μέ συντομία: τίς ἔχει ἀπείρως, ὑπερτελῶς, ὑπεραιωνίως, ὑπεραγνώστως. Γι αὐτό καί ὁ ἐξοχότατος Θεολόγος, ὁ Ἱερόθεος, ὁ διδάσκαλος Διονυσίου τοῦ Ἀρεοπαγίτου εἶπε στίς Θεολογικές στοιχειώσεις, ὅτι «ὁ Θεός ὑπερφυῶς ἔχει τό ὑπερφυές καί Ὁ Θεός εἶναι ἕνα ὄν ἐντελῶς διαφορετικό ἀπό ἐκεῖνο πού ἐμεῖς μποροῦμε νά καταλάβουμε. Ὁ Θεός εἶναι μία ἄβυσσος ἀγαθότητας, ὡραιότητας, σοφίας, μεγαλειότητας καί δυνάμεως, ἀπείρως ἀνώτερος ἀπό ἐκείνη τή γνώση πού ἐμεῖς ἔχουμε στόν νοῦ μας, ὅταν προφέρουμε αὐτές τίς λέξεις, ἐπειδή αὐτός ἔχει ὅλες αὐτές τίς τελειότητες... ὑπερουσίως τό ὑπερούσιον» (κεφ. β περί θείων ὀνομάτων). Λοιπόν, ἕνας Δεσπότης τόσον ἐράσμιος, πού μόνον νά θεωρηθῆ πρόσωπο πρός πρόσωπο (δηλ. νά δῆ κανείς τό πρόσωπό Του) ἀρκεῖ γιά νά καταβυθίση σέ ἕνα πέλαγος χαρᾶς αἰωνίως ὅλους τούς μακαρίους καί ὅπου, ἐάν θεωρηθῆ κατά τρόπο ἀκάλυπτο στόν Ἅδη, ἐπαρκεῖ νά τόν μεταβάλη ὅλον σέ ἕνα Παράδεισο, -αὐτός λέγω- ὁ τόσος καί τόσος δέν φθάνει καί σένα νά σέ μεταστρέψη στήν ἀγάπη Του, δέν εἶναι ἄξιος γιά νά Τόν ἀγαπήσης καί νά γεμίσης ἀπό τή χαρά Του; Ὤ παράδοξο ἄκουσμα! Ἐγώ βλέπω

7 5 πώς μιά μονάχα σταγόνα καλοῦν νά σοῦ δώσουν τά κτίσματα καί ἀμέσως κερδίζουν τήν καρδιά σου καί τήν ἕλκουν, ὅπως ὁ μαγνήτης ἕλκει τόν σίδηρο στό νά τά ἀγαπᾶ, καί ἕνας ἄπειρος ὠκεανός τῶν καλῶν, νά μή μπορῆ νά κερδίσει τήν καρδιά σου; Καί ἄν ἐσύ εἶχες ἐκ φύσεως μία ἄπειρη ἀγάπη στήν καρδιά σου, ἔπρεπε νά τή χρωστᾶς ὁλόκληρη ὡς φόρο σέ ἐκείνη τήν ἄπειρη τοῦ Θεοῦ μεγαλειότητα, καί τώρα πού ἡ ἀγάπη σου εἶναι τόσο ἐλλιπής καί τόσο περιορισμένη, πάλι νά μή θέλης νά τή δώσης ὁλόκληρη στόν Θεό, ἀλλά μόλις καί μετά βίας νά τοῦ δίνης ἕνα ἐλάχιστο μέρος; Καί τί μεγάλο πρᾶγμα σοῦ ζητεῖ ὁ Θεός, ἀδελφέ, ζητώντας σου νά τόν βάλεις στόν πρῶτο τόπο τῆς καρδιᾶς σου καί νά προτιμᾶς τή φιλία Του περισσότερο ἀπό κάθε κτιστό ἀγαθό; Συλλογίσου λοιπόν τί λογῆς καταισχύνη πρόκειται νά λάβης, ταλαίπωρε, ἄν δέν δώσης στόν Θεό οὔτε κἄν αὐτό τό λίγο. Ὅλα τά κτίσματα σέ ὑπηρετοῦν καί σέ ἀγαποῦν μέ αὐτήν τήν προϋπόθεση, νά ἀγαπᾶς καί σύ τόν δικό τους καί δικό σου ποιητή καί Δεσπότη, καθώς εἶπε ὁ μακάριος Αὐγουστίνος: «τά μέν ἔξωθεν διά τό σῶμα ἐδημιούργησες, αὐτό δέ τό σῶμα διά τήν ψυχήν, τήν δέ ψυχήν διά σέ, διά νά ἀσχολεῖται μόνο μέ σέ, μόνο ἐσέ νά ἀγαπᾶ» (εὐχ. ι ἤ κα ). Συνεπῶς, ὅταν ἐσύ ἀντί νά τόν ἀ- γαπᾶς, τόν βλάπτεις, γίνεσαι ἄξιος νά ξεσηκωθοῦν ἐναντίον σου ὅλα τά κτίσματα καί νά σέ ἀφανίσουν, διότι δέν ὑποφέρουν αὐτά, ἔμψυχα, ἄψυχα, αἰσθητά, ἀναίσθητα, ἄλογα, νά ἀγαποῦν τόσο τόν ποιητή τους, κάθε ἕνα κατά τή φυσική του δύναμη καί ἐπιτηδειότητα (γι αὐτό καί παντοκρατορικό ὀνόμασε τόν θεῖο ἔρωτα, τό πετεινό τοῦ οὐρανοῦ, ὁ θεῖος Διονύσιος, ἐπειδή κρατεῖ καί συνέχει τά πάντα). Ἐσύ δέ ὁ λογικός ἄνθρωπος νά μήν τόν ἀγαπᾶς μέ ὅλη σου τή θέληση; Λοιπόν, νά ντραπῆς, νά ντραπῆς γιά τή ζωή πού ξόδευσες τόσο κακῶς ἕως τώρα. Ἀποφάσισε νά διορθώσης ὅλες σου τίς ἀταξίες καί νά ἀγαπήσης ὁλόψυχα καί μέ ὅλη σου τήν καρδιά τόν Θεό καί εἶμαι βέβαιος ὅτι, ἀφοῦ μιά φορά δοκιμάσης πόσο γλυκειά εἶναι ἡ θεϊκή ἀγάπη, θά κλαύσης γιά τόν περασμένο καιρό τῆς ζωῆς σου, κατά τόν ὁποῖον δέν ἀγάπησες τόν Θεό, καθώς εἶχες χρέος. Νά πῆς μαζί μέ τόν ἱερό Αὐγουστίνο «ἀργά σέ ἀγάπησα, κάλλος οὕτως ἀρχαῖον, ἀργά σέ ἠγάπησα, ἀλλοίμονον γιά τόν χρόνον ἐκεῖνον, πού δέν σέ ἀγαποῦσα» (εὐχ. λ ).

8 6 Καί ἐπειδή ὁ Κύριος ἦλθε ἀπό τόν οὐρανό γιά νά ἀνάψη στίς καρδιές τῶν ἀνθρώπων αὐτό τό οὐράνιο πῦρ τῆς θείας ἀγάπης, παρακάλεσέ Τον νά τό ἀνάψη τώρα καί στήν καρδιά σου καί νά σοῦ δώση χάρη νά μή σβήση ποτέ στούς ἀτελείωτους αἰῶνες: «πῦρ ἦλθον βαλεῖν ἐπί τήν γῆν καί τί θέλω εἰ ἤδη ἀνήφθη;» (Λουκ. ιβ 49). Προπάντων δέ, παρακάλεσέ Τον νά φωτίση τόν νοῦ σου γιά νά Τόν γνωρίσης πρῶτα καί ἔπειτα νά Τόν ἀγαπήσης, διότι ἡ αἰτία πού δέν ἀγαπᾶς τόν Θεό εἶναι, διότι δέν Τόν γνωρίζεις, καθώς λέγει ὁ θεῖος καί μανικός ἐραστής τοῦ Θεοῦ Αὐγουστίνος, «φῶς αἰώνιον, φώτισε τήν ψυχήν μου, νά σέ νοεῖ καί γινώσκει καί ἀγαπᾶ, διά τοῦτο γάρ Κύριε σέ οὐκ ἀγαπᾶ, διότι δέν σέ γινώσκει, ἤ διά τοῦτο δέν σέ γινώσκει, διότι δέν σέ νοεῖ καί διά τοῦτο δέν σέ νοεῖ, διότι δέν καταλαμβάνει τό φῶς σου» (εὐχ. ἐρωτικ. Α ). (Πνευματικά Γυμνάσματα Μελέτη ΙΖ, β )

9 7 απο τη σοφια της π. διαθηκης «Ἀπό τῶν ἐχθρῶν σου διαχωρίσθητι καί ἀπό τῶν φίλων σου πρόσεχε». Ἀπόφευγε τούς ἐχθρούς σου καί πρόσεχε τούς φίλους σου. (Σοφία Σειράχ ΣΤ, 13) «Μή δῷς τόπον ἀνθρώπῳ καταράσασθαί σε». Μή δίνεις ἀφορμή σέ κάποιον νά σέ καταρασθεῖ. (Σοφία Σειράχ Δ, 5) «Οἱ εἰρηνεύοντές σοι ἔστωσαν πολλοί, οἱ δέ σύμβουλοί σου εἷς ἀπό χιλίων». Νά εἶσαι εἰρηνικός μέ ὅλους, ἀλλά νά συμβουλεύεσαι ἕναν στούς χίλιους. (Σοφία Σειράχ ΣΤ, 6) «Ὅς φυλάσσει τό στόμα αὐτοῦ καί τήν γλῶσσαν, διατηρεῖ ἐκ θλίψεως τήν ψυχήν αὐτοῦ». Ὅποιος φυλάει τό στόμα καί τή γλώσσα του φυλάει τήν ψυχή του ἀπό θλίψεις. (Παροιμίαι Σολομῶντος ΚΑ, 23) «Πολλάκις γίνεται διαβολή καί μή παντί λόγῳ πίστευε». Μήν πιστεύεις κάθε λόγο, γιατί πολλές φορές λέγονται συκοφαντίες. (Σοφία Σειράχ ΙΘ, 15) «Δι ὧν τις ἁμαρτάνει, διά τούτων κολάζεται». Ἀπό τίς αἰτίες πού ἁμαρτάνει κάποιος, ἀπό αὐτές καί ὑποφέρει (τιμωρεῖται). (Σοφία Σολομῶντος ΙΑ, 16) «Εἰ κτᾶσαι φίλον ἐν πειρασμῷ κτῆσαι αὐτόν». Ἄν θέλεις νά ἀποκτήσεις φίλο, δοκίμασέ τον πρῶτα στίς δυσκολίες. (Σοφία Σειράχ ΣΤ, 7) «Παντί ἀνθρώπῳ μή ἔκφαινε σήν καρδίαν». Νά μήν ἀνοίγεις τήν καρδιά σου σέ κάθε ἄνθρωπο. (Σοφία Σειράχ Η, 19) «Δόξα καί ἀτιμία ἐν λαλιᾷ, καί γλῶσσα ἀνθρώπου πτῶσις αὐτοῦ». Ἀπό τά λόγια ἔρχεται στόν ἄνθρωπο εἴτε ἡ δόξα εἴτε ἡ ἀτιμία καί ἀπό τή γλώσσα του οἱ πτώσεις. (Σοφία Σειράχ Ε, 13) «Κρείσσων λόγος ἤ δόσις». Ἕνας καλός λόγος ἀξίζει περισσότερο ἀπό ἕνα δῶρο. (Σοφία Σειράχ ΙΗ, 16)

10 8 ΛΟΓΟΣ (Κ ΑΤ ΕΠΙΤΟΜΗΝ) ΠΕΡΙ ΙΕΡΩΣΥΝΗΣ Ι δού λοιπόν ἀξιώθηκες, ἀδελφέ, νά γίνεις διάκονος τοῦ Χριστοῦ καί κήρυκας τοῦ Εὐαγγελίου, λειτουργός, βοηθός καί θεατής τῶν Μυστηρίων. Δέν ἐμποδίζεσαι τώρα πλέον ἀπό κάποια παραπετάσματα, ἀλλά βλέπεις ἀνεμπόδιστα καί ἀμέσως τό θεῖο Φῶς. Εἶσαι σάν ἄλλος Χερουβείμ καί βλέπεις ὁλοκάθαρα διά μέσου τῶν Μυστηρίων Ἐκεῖνον πού βλέπει τά πάντα. Εἶσαι Σεραφείμ πυρφόρος πού κρατᾶς τόν ζῶντα Ἄνθρακα. Εἶσαι Θρόνος, καθότι διά τῆς Θείας Λειτουργίας καί τῆς Κοινωνίας ἔχεις ἀναπαυόμενο μέσα σου Tόν πανταχοῦ παρόντα. Καί ὅλα αὐτά εἶσαι, ὄχι κατά φαντασίαν, ἀλλά πραγματικά καί στ ἀλήθεια, καθώς διακονεῖς καί ὑπηρετεῖς τά θεῖα ὄχι μέσω κάποιας εἰκόνας ἤ κάποιου τύπου, ἀλλά ἀληθινά ὑπηρετεῖς Αὐτόν τόν ἴδιο τόν Δεσπότη πού περιστοιχίζεται πάνω στούς οὐρανούς ἀπό τίς ἄυλες Δυνάμεις. Καί ὅ,τι κάνουν οἱ ἄυλοι Ὀφείλουν δέ οἱ ἱερεῖς νά προκαθαίρονται μέ τή μελέτη καί τήν προσοχή καί τήν ἐξομολόγηση. ἄγγελοι στόν οὐρανό, αὐτό ἐπιτελεῖς καί ἐσύ κάτω στή γῆ. Ἐπειδή ἔτσι ἀποφάσισε καί θέλησε ὁ Δημιουργός τῶν ὅλων, νά τελεῖται ἡ ἴδια Λειτουργία πάνω (στόν οὐρανό) καί κάτω (στή γῆ). Τί ἄλλο ἀνώτερο καί ὑψηλότερο ἀπό αὐτό μπορεῖ νά δοθεῖ; Ὡς ὑπηρέτες τῶν Μυστηρίων λάβαμε ἀξία ὑψηλότερη καί ἀπό αὐτήν τῶν Ἀγγέλων. Ὤ τῆς ἀγαθότητας τοῦ Δεσπότου! Ἐκεῖνος πού περιέχει τά πάντα, ὁ ἀπερίγραπτος, γίνεται (φτάνει) γιά χάρη μας σέ τόπο. Ὤ τοῦ θαύματος! Διά τῶν Μυστηρίων φανερώνεται καί δίδεται καί φέρεται καί χορηγεῖται καί διαμένει σέ μᾶς καί δέν ὁρίζεται καί εἰρηνεύει καί ἐξιλεώνεται καί μεταλαμβάνεται. Τί ποιό παράδοξο μπορεῖ νά συμβεῖ ἀπό τά παραπάνω; Ποιό μεγαλύτερο ἀγαθό πρός τούς ἀνθρώπους; Ποιά δύναμη ὑψηλότερη, ποιά ἐξουσία, ἡ ὁποία νά παρέχει μεγαλύτερη Χάρη; Ἀλλά ποιοί ἄρα πρέπει νά εἴμαστε ἐμεῖς, οἱ ὁποῖοι ἀξιωθήκαμε τόσο μεγάλα χαρίσματα; Πόσα ὀφείλουμε στόν Θεό γι αὐτά τά ὑψηλότατα δῶρα; Λοιπόν, ἄς φροντίσουμε νά φανοῦμε ἄξιοι ὡς πρός τό μεγαλεῖο τοῦ Μυστηρίου, καθώς ἁρμόζει σέ ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι ἀξιώθηκαν ἐπί τῆς γῆς νά ἔχουν τή δύναμη και τή Χάρη τοῦ Θεοῦ. Πρέπει νά φανοῦμε τέτοιοι, ὄχι μόνο γιά νά μπορέσουμε νά ὠφελήσουμε τόν ἑαυτό μας, ἀλλά καί γιά νά δώσουμε τό καλό παράδειγμα στούς πολλούς, θυσιάζοντας καί τή ζωή μας ἀκόμα. Ἡ Ἱερωσύνη ἀπαιτεῖ ψυχή δυνατή, μεγάλη καί ἱκανή, ψυχή κεκαθαρμένη, κατά τό ἀνθρωπίνως δυνατόν, καί πρόθυμη καί ἄοκνη γιά τήν ὠφέλεια τῶν ἀδελφῶν, καθότι εἶναι Θεοῦ ἔργο

11 9 ἡ Ἱερωσύνη καί ἀγαπητό σέ Αὐτόν καί πού δόθηκε ἀπό ἀγάπη στούς ἀνθρώπους. Οἱ ἱερεῖς εἴμαστε ὑπηρέτες τοῦ Θεοῦ, εἴμαστε διάκονοι ἑνός ἔργου, τοῦ πλέον θεϊκοῦ ἀπό ὅλα καί μεγάλου, ἐκείνου τοῦ ἔργου, δηλαδή, διά τοῦ ὁποίου ἑνώθηκαν τά γήινα καί τά οὐράνια καί ἡ ἔχθρα ἔπαυσε καί ὁ Θεός μέ τούς ἀνθρώπους εἰρήνευσε καί κατήργησε κάθε πλάνη καί ἀφανίστηκε τό κράτος τῶν δαιμόνων καί γίναμε οἱ ἄνθρωποι ἰσάγγελοι καί υἱοί Θεοῦ καί θεοί κατά χάριν. Αὐτοῦ τοῦ ἔργου εἴμαστε μέ ἀνέκφραστο τρόπο ἐνεργοί καί λειτουργοί, οἰκονόμοι και μυσταγωγοί. Ἄς φρίξουμε, λοιπόν, ἀναλογιζόμενοι ἐνώπιον ποίου παριστάμεθα. Ἄς παριστάμεθα μέ τρόμο, πλησιάζοντάς Τον καί βλέποντάς Τον κατάματα καί μελίζοντας καί τρώγοντας καί πίνοντας καί μεταδίδοντας καί στούς ἄλλους κατά τή χάρη πού δόθηκε σέ μᾶς τούς ἱερεῖς. Ἄς ἐπιμεληθοῦμε, λοιπόν, αὐτό τό ἔργο περισσότερο ἀπό κάθε ἄλλη προσευχή καί αἴνεση, καί, ἄς τό κάνουμε τίς περισσοτέρες ἡμέρες τῆς ζωῆς μας. Διότι δέν πρέπει νά μένει ἀργό, ἀπό ραθυμία ἤ φαινομενική εὐλάβεια τοῦ ἱερέως αὐτό τό μέγιστο ἔργο τῆς μεγάλης αὐτῆς διακονίας τοῦ Θεοῦ, τό τελούμενο γιά ὅλη τήν κτίση, διά τοῦ ὁποίου ἔργου χειραγωγοῦνται στό εὖ εἶναι τά ὄντα καθώς ἑνώνονται μέ τόν Θεό καί γίνονται θεϊκά, καί κυρίως οἱ ἄνθρωποι πρό παντός ἄλλου, ἀκόμα καί ἄν πεθάνουν, ζοῦν.

12 10 Δέν εἶναι εὐλάβεια ἡ ἀργία τῆς ἱερουργίας τῶν Μυστηρίων, δέν εἶναι εὐλάβεια, ἀλλά ἐμπόδιο μάλιστα τῆς σωτήριας θυσίας καί τῆς ὠφέλειας πού προκύπτει ἀπό αὐτήν. Ἄν δεν συμβεῖ λοιπόν κάποιο ἐμπόδιο πραγματικό γιά τήν τέλεση τοῦ Μυστηρίου, ἄς ἐνεργεῖται ἀδιαλείπτως ἡ σωτήρια θυσία. Ὄργανο ἱερό ἀποδείχθηκε ὁ ἱερέας. Ἄς μή μένει ἀργός (ἑπομένως ἄς λειτουργεῖ), ἐπειδή για τήν ἀργία θά δώσει λόγο βαρύ. Ἤ, ἄς παραιτηθεῖ ἀπό τό νά εἶναι ὄργανο ἱερό, ἄν ἔχει εὔλογη δικαιολογία, καί ἄς ἀποσυρθεῖ ἀπό τό ἔργο ἤ ἐπειδή ἐπανῆλθε στή θέση του κατά τόν νόμο νά εἶναι θεῖο ὄργανο καί μένει σέ αὐτό ἄς μην ἀμελήσει τό ἔργο, ἐπειδή ὁ καθένας πρόκειται νά λάβει τόν μισθό τοῦ δικοῦ του ἔργου, καί ἐπικατάρατος γέγραπται ὁ ποιῶν ἀμελῶς τό ἔργον τοῦ Θεοῦ. Μέ τήν ἀργία τῆς ἱερῆς θυσίας παύεται ἡ ὠφέλεια ἐκείνων, ὅσοι ἐπρόκειτο νά ὠφεληθοῦν μέ αὐτήν. Δέν ἐνεργεῖται ἡ ἀνάμνηση τοῦ Σωτῆρος, μήτε τά ἐγκαίνια τοῦ θείου Πάθους. Ἄν δέν εἶναι δυνατόν νά ἱερουργεῖ ὁ ἱερέας κάθε μέρα, τουλάχιστον ἄς ἱερουργεῖ τέσσερις φορές τήν ἐβδομάδα, καθώς λέγει ὁ Μέγας Βασίλειος. Ὀφείλουν δέ οἱ ἱερεῖς νά προκαθαίρονται μέ τή μελέτη καί τήν προσοχή καί τήν ἐξομολόγηση. Ἄς φυλάξουμε τούς ἑαυτούς μας, ὅσοι ἀξιωθήκαμε τήν ἱερωσύνη, γιά νά παραστοῦμε καθαροί, ὅσο εἶναι ἀνθρωπίνως δυνατόν καί νά λειτουργήσουμε καί νά φροντίσουμε νά στολισθοῦμε μέ τά ἐξαίρετα χαρακτηριστικά Του, στά ἔργα, στά λόγια καί στούς λογισμούς καί νά μιμηθοῦμε τόν Δεσπότη μας Χριστό. Ποιά εἶναι τά χαρακτηριστικά Του; Ἡ φιλανθρωπία, ἡ ταπείνωση, τό ἔλεος, ἡ ἀγάπη πρός ὅλους, ἡ εἰρήνη, ἡ μετάδοση τῶν θείων δωρεῶν. Πρό πάντων ἡ κοινωνία, ἡ μεταξύ μας ὁμόνοια καί ἡ ἁγιωσύνη. Διότι, ἀφοῦ εἶναι ἅγιος ὁ Θεός μας, ἁγιάζει καί ἐκείνους πού Τον πλησιάζουν καί εὐδοκεῖ νά ἀναπαύεται στούς ἁγίους, ὁ ὁποῖος εἴθε νά ἀξιώσει καί ἐμᾶς νά βρεθοῦμε στή μερίδα τῶν ἐκλεκτῶν Του καί τῶν ἁγίων. Καί ἐδῶ, στήν παροῦσα ζωή, νά μᾶς καταστήσει καί νά μᾶς φυλάξει ἕως τό τέλος ἀξίους ἐν ἁγιασμῷ ὐπηρέτες τῶν ἁγιωτάτων Του Μυστηρίων. Ἐκεῖ δέ πάλι στή μέλλουσα ζωή, νά μᾶς εἰσαγάγει στά Ἅγια τῶν Ἁγίων και νά μᾶς κάνει αἰωνίως μετόχους τῆς ἄμεσης κοινωνίας Του, ἐπειδή σ Αὐτόν πρέπει δόξα, τιμή, μεγαλωσύνη καί αἴνεσις τῷ Ἰησοῦ Χριστῷ, σύν τῷ ἀνάρχῳ αὐτοῦ Πατρί καί τῷ παναγίῳ καί ἀγαθῷ καί ζωοποιῷ Πνεύματι, νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰώνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. Τοῦ ἐν ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Συμεών Ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης

13 11 Ἱερομονάχου Ἰακώβου Ἱ. Μ. Κοιμήσεως Θεοτόκου Μακρυμάλλης ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΓΕΡΟΝΤΩΝ ΠΑΪΣΙΟΥ Κ ΑΙ ΙΑΚΩΒΟΥ H μουν φοιτητής στό Ἐκκλησιαστικό Λύκειο Λαμίας τό Ἀνέβηκα στό Ἅγιον Ὄρος καί ἐ- πισκέφτηκα μετά ἀπό εὐλογία πού εἶχα ἀπό τόν Γέροντά μου π. Ἰάκωβο Τσαλίκη τόν Γέροντα Παΐσιο, γιά νά τόν συμβουλευτῶ καί νά μοῦ πῆ ἄν πρέπει νά γίνω μοναχός ἤ ὄχι. «Ὁ Γέροντας Ἰάκωβος εὐλαβεῖτο τόν γερο-παΐσιο καί, ὅταν πῆγα, μοῦ ἔδωσε νά τοῦ δώσω κάτι γιά εὐλογία, καί μοῦ εἶπε: πές στόν γερο-παΐσιο, ὅταν ἔλθει μέχρι τή Θεσσαλονίκη ἄς ἔλθει νά μᾶς δεῖ. Ἐγώ Γιαννάκη μου εἶναι δύσκολα νά δῶ τόν Γέροντα, γιατί πρέπει νά περάσω βουνά, λαγκάδια, θάλασσα, πού δέν τό ἐπιτρέπει ἡ ὑγεία μου καί ἐξάλλου ὁ γερο-παΐσιος εἶναι ἅγιος, ἐγώ ἁμαρτωλός καί ἀνάξιος. Μοῦ ἔδωσε τότε καί δραχμές νά ἀνάψω κερί στό Κελλάκι του στό Ἐκκλησάκι, καί νά τό ἀφήσω ἐκεῖ. Ὅταν πῆγα στό Ὄρος, συνάντησα τόν Γέροντα ἔξω ἀκριβῶς ἀπό τήν πόρτα του, μόλις μᾶς εἶδε, -ἤμουν μαζί μέ κάποιο ἱερομόναχο- μᾶς λέει: - Βρέ καλῶς τους, βρέ καλῶς τους! Πήραμε εὐχή καί λέει σέ μένα: -Βρέ τί λές; Θά σέ κάνουμε καλόγερο; -Γέροντα, τοῦ λέω, ἔχω πρόβλημα ἀπό τούς γονεῖς μου. -Ἄκουσε νά σοῦ πῶ, ἄφησε τούς γονεῖς σου νά κλάψουν ἕνα-δύο μῆνες γιά νά μήν κλαῖς ἐσύ αἰωνίως, καί πήγαινε πρίν χάσεις τόν θησαυρό (ἐννοοῦσε τόν γερο-ἰάκωβο), χωρίς νά τοῦ πῶ ποῦ θά πάω. -Γέροντα, ἔχετε τήν εὐχή τοῦ π. Ἰακώβου ἀπό τόν ὅσιο Δαβίδ. -Ἄχ, παιδί μου, αὐτοί εἶναι σήμερα οἱ ἅγιοι πού ἀγωνίζονται καί προ-

14 12 σεύχονται ἔχοντας ταπείνωση καί ἀγάπη. Ἐγώ δέν εἶμαι ἄξιος νά δῶ αὐτόν τόν γίγαντα τῆς Ὀρθοδοξίας, εἶναι μακριά πολύ γιά νά τόν συναντήσω, χρειάζεται ἀγώνας καί κόπος πολύς. (Ἀλλά μᾶς ἔχει ὁ Θεός κάνει ἀγάπη καί ἐπικοινωνοῦμε πνευματικά ἐμεῖς)» Ἀφοῦ εἴπαμε πνευματικά πολλά καί μοῦ ἔδωσε συμβουλές, στό τέλος τοῦ λέω: -Γέροντα εἶναι εὐλογημένο νά προσκυνήσω στό Ἐκκλησάκι σας γιά εὐλογία; Καί ὁ Γέροντας μοῦ λέει: -Ὄχι παιδί μου, δέν χρειάζεται. -Γέροντα, κάντε ἀγάπη, γιά εὐλογία. -Ὄχι παιδί μου, γιατί μπορεῖ ὁ γερο- Ἰάκωβος νά σοῦ ἔχει δώσει κανένα πεντοχίλιαρο καί μετά τί θά τό κάνω ἐγώ, πού μαι καλόγερος; Καί ἔτσι δέν πῆγα. Μοῦ ἔδωσε ἕνα κομβοσχοινάκι καί ἕνα σταυρουδάκι νά τά δώσω στόν Γέροντα. Ὅταν ἐπέστρεψα στό Μοναστήρι, μέ δέχτηκε ὁ Γέροντας μέ χαρά. Καί τοῦ ἔδωσα τά δῶρα ἀπό τόν γερο-παΐσιο καί ἀμέσως μοῦ λέει: -Τό πεντοχίλιαρο πού δέν πῆρε ὁ γερο- Παΐσιος καί δέν σᾶς ἄφησε νά προσκυνήσετε, πάρτο δικό σου γιά τά ἔξοδα στή Σχολή στή Λαμία. Ἐγώ ἔμεινα ἄναυδος. -Γέροντα ποῦ τό ξέρετε ἐσεῖς; -Νά, μοῦ λέει στό αὐτί ψυθιριστά, ἐμεῖς, παιδί μου, ἐπικοινωνοῦμε πνευματικά. «Θαυμαστός ὁ Θεός ἐν τοῖς Ἁγίοις αὐτοῦ». Ἁμαρτωλός π. Ἰάκωβος.

15 13 Κωνσταντίνου Χολέβα πολιτικοῦ ἐπιστήμονος ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΣ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗΣ Nικηφόρος Φωκᾶς καί Ἅγιος Ἀθανάσιος ὁ Ἀθωνίτης Y πῆρξαν στιγμές κατά τίς ὁποῖες ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας καί ἡ πίστη μας ἐδιώχθησαν ἀπό τούς κρατοῦντες καί ἀνέδειξαν πλῆθος μαρτύρων. Ὑπῆρξαν, ὅμως, καί ἱστορικές ἐποχές κατά τίς ὁποῖες οἱ ἄρχοντες τοῦ κόσμου τούτου συνεργάσθηκαν κατά τρόπο θαυμαστό μέ τούς Ἁγίους, τούς Πατέρες καί τούς ἀσκητές καί ἡ συνεργασία αὐτή ἀπέβη λίαν ἐπωφελής γιά τήν Ἐκκλησία, τήν κοινωνία καί τήν πατρίδα. Ἕνα τέτοιο παράδειγμα συνεργασίας μέ λαμπρά ἀποτελέσματα εἶναι καί ἡ συνάντηση τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Ἀθωνίτου μέ τόν στρατηγό καί μετέπειτα αὐτοκράτορα Νικηφόρο Φωκᾶ, ἀπό τήν ὁποία προέκυψε θεῖος τοῦ Νικηφόρου Φωκᾶ. Ὁ ἅγιος εἶχε βίαιο θάνατο ἀπό ἀτύχημα στή μονή τῆς Λαύρας τοῦ Ἁγίου Ὄρους τό ἔτος Οἱ βιογράφοι του καταγράφουν τήν ἔντονη παρουσία τῆς Παναγίας στή ζωή του καί τίς ἐμφανίσεις της, ὅταν τόν καθοδηγοῦσε νά κτίσει τό μοναστῆρι. Κοντά στή μονή ὁ σημερινός ἐπισκέπτης μπορεῖ νά προσκυνήσει στό Ἁγίασμα, τό ὁποῖο ἀναβλύζει ἀπό τό σημεῖο ὅπου ὁ Ἀθανάσιος εἶδε τή μορφή τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Ὁ ἅγιος συνέγραψε τό θαυμαστό Τυπικό τῆς μονῆς, πού θεωρεῖται τό θεμέλιο τοῦ Ἁγιορειτικοῦ μοναχισμοῦ, καθώς καί δύο ἄλλα σημαντικά κείμενα, τήν Ὑποτύπωση καί τήν Διατύπωση. Καταγράφονται πάμπολλα θαύματά του Ὑπῆ ρξαν ἱστορικές ἐποχές κατά τίς ὁποῖες οἱ ἄρχοντες τοῦ κόσμου τούτου συνεργάσθηκαν κατά τρόπο θαυμαστό μέ τούς Ἁγίους, τούς Πατέρες καί τούς ἀσκητές καί ἡ συνεργασία αὐτή ἀπέβη λίαν ἐπωφελής γιά τήν Ἐκκλησία, τήν κοινωνία καί τήν πατρίδα. ἡ οἰκοδόμηση τῆς Μονῆς τῆς Μεγίστης Λαύρας καί οὐσιαστικά ἡ ἵδρυση τῆς μοναστικῆς πολιτείας τοῦ Ἄθωνος. Ὁ ἅγιος Ἀθανάσιος γεννήθηκε στήν Τραπεζοῦντα τοῦ Πόντου μεταξύ τοῦ 927 καί τοῦ 930. Σπούδασε στήν Κωνσταντινούπολη καί μόνασε ἀρχικά στή Μονή τοῦ Κυμινᾶ, τῆς ὁποίας ἡγούμενος ἦταν ὁ Μιχαήλ Μαλεΐνος, καί ἐν ζωῇ καί μετά τήν κοίμησή του. Ὁ τάφος του βρίσκεται στό καθολικό τῆς Μεγίστης Λαύρας, ὅπου μπορεῖ νά προσκυνήσει ὁ εὐλαβής ἐπισκέπτης. Ὁ Νικηφόρος Φωκᾶς, γόνος μεγάλης οἰκογενείας στρατηγῶν καί ἀρχόντων, βασίλευσε ἀπό τό 963 ἕως τό 969, ὁπότε δολοφονήθηκε. Στή σύντομη βασιλεία του δόξασε τό Ἑλληνορθόδοξο κρά-

16 14 τος τῆς Ρωμανίας, αὐτὀ πού σήμερα ἀποκαλοῦμε Βυζαντινό. Ἦταν δίκαιος, αὐστηρός καί γενναῖος. Κατετρόπωσε ὅλους τούς ἐπιβουλευομένους τήν Ρωμηοσύνη καί κυρίως τούς Ἄραβες καί τούς Βουλγάρους. Ὡς στρατηγός τοῦ αὐτοκράτορος Ρωμανοῦ Β ἐξεδίωξε τό 961 τούς Σαρακηνούς Ἄραβες ἀπό τήν Κρήτη, ἀπ ὅπου ἐξορμοῦσαν μέ πειρατικές διαθέσεις κατά τῶν νησιῶν τοῦ Αἰγαίου ἀκόμη καί κατά τοῦ Ἄθωνος, ὅπου ὑπῆρχαν ἤδη ἀσκητές. Ὁ Γάλλος ἱστορικός Σλουμπερζέ στήν τριλογία του γιά τήν ἀκμή τοῦ Βυζαντίου κατά τόν 10ο αἰῶνα ἀφιερώνει ἕναν μεγάλο τόμο στή βιογραφία τοῦ Νικηφόρου Φωκᾶ. Ἡ συνάντηση τῶν δύο ἀνδρῶν ἔγινε στή μονή τοῦ Κυμινᾶ τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, ὅταν ὁ Νικηφόρος ἐπεσκέφθη τόν θεῖο του Μιχαήλ Μαλεΐνο. Ὁ στρατηγός γοητεύθηκε ἀπό τήν ἀσκητική καί πνευματική μορφή τοῦ Ἀθανασίου καί τοῦ ὑποσχέθηκε ὅτι συντόμως θά ἐγκαταλείψει τά κοσμικά ἀξιώματα καί θά μονάσει κοντά του. Αὐτή ἡ ὑπόσχεση δέν τηρήθηκε, ὅμως ὁ σεβασμός τοῦ Νικηφόρου πρός τόν Ἅγιο παρέμεινε ἀδιάπτωτος καί ὁ δεσμός τους κατέστη ἰσχυρός. Τό 961, ὅταν ὁ Νικηφόρος Φωκᾶς ἐστάλη στήν Κρήτη γιά νά τήν ἀπελευθερώσει ζήτησε μετ ἐπιτάσεως νά ἔχει κοντά του τόν ἅγιο Ἀθανάσιο. Παρά τόν ἀρχικό δισταγμό του ὁ ἅγιος ἦλθε στήν Κρήτη καί προσηύχευτο συνεχῶς ὑπέρ τῆς ἐπιτυχίας τῶν ἑλληνικῶν στρατευμάτων. Ὁ Νικηφόρος τόν ὑπεδέχθη μέ συγκίνηση καί τόν κράτησε κοντά του ἐπί μῆνες ὡς σύμβουλο. Ὅταν ἔπεσε ὁ Χάνδαξ, τό σημερινό Ἡράκλειο, οἱ Ἄραβες ὑ- πέγραψαν συνθήκη καί ἀπεχώρησαν ἀφήνοντας πολλά λάφυρα. Ἀπό αὐτά τά λάφυρα προῆλθαν τά πρῶτα χρήματα τά ὁποῖα ἔδωσε Ὁ Φωκᾶς στόν Ἀθανάσιο γιά τήν οἰκοδόμηση τῆς Λαύρας. Βλέπουμε, δηλαδή, ὅτι ὁ Ἅγιος εἶχε πατριωτικά αἰσθήματα καί βοήθησε πνευματικά στήν ἀπελευθέρωση ἑλληνικῶν ἐδαφῶν. Παρατηροῦμε ἐπίσης ὅτι ἡ ἵδρυση τοῦ πρώτου καί ἱστορικοῦ μοναστηριοῦ τοῦ Ἁγίου Ὄρους ὀφείλεται σέ χρήματα πού προῆλθαν ἀπό ἕναν ἀπελευθερωτικό ἀγῶνα τῶν Βυζαντινῶν Ρωμηῶν καί ἀπό τήν εὐλάβεια καί τό φιλομόναχο πνεῦμα ἑνός στρατηγοῦ καί μετέπειτα αὐτοκράτορος. Ὅταν τό 963 ὁ Νικηφόρος Φωκᾶς ἐστέφθη αὐτοκράτωρ, διότι ἦσαν ἀνήλικα τά τέκνα τοῦ ἀποθανόντος

17 15 Ρωμανοῦ Β, τότε ὁ Ἀθανάσιος τόν ἐ- πεσκέφθη στήν Κωνσταντινούπολη καί ὁ βασιλεύς ἐξέδωσε Χρυσόβουλλο, διά τοῦ ὁποίου χορηγήθηκε στή Λαύρα βοήθεια ἐκ 244 χρυσῶν νομισμάτων. Στήν ἴδια μονή παρεχωρήθη καί ἡ μονή τῶν Περιστερῶν, ἡ ὁποία βρισκόταν στήν Θεσσαλονίκη. Κατά τήν ἐπίσκεψή του αὐτή ὁ ἅγιος ἔλαβε ἀπό τόν Νικηφόρο βοήθεια χρηματική καί γιά τήν οἰκοδόμηση τοῦ ναοῦ τοῦ Πρωτάτου, κατόπιν αἰτήματος τῶν μοναχῶν τῶν Καρυῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Γιά τήν ἀποπεράτωση τῆς Λαύρας, ἡ ὁποία ἔχει μορφή καστροπολιτείας, τόν Ἀθανάσιο βοήθησαν ἀργότερα καί ἄλλοι Ρωμαῖοι - Ρωμηοί αὐτοκράτορες, ὅπως ὁ Ἰωάννης Τσιμισκής, ὁ Βασίλειος Β ὁ Μακεδών (Βουλγαροκτόνος), ὁ Μιχαήλ Στ Στρατιωτικός, ὁ Κωνσταντῖνος Ι Δούκας καί ὁ Ἀλέξιος Α Κομνηνός. Ὁ Ἀθανάσιος, ὅταν ἐπισκέφθηκε στή Βασιλεύουσα τόν νέο αὐτοκράτορα καί πνευματικό του φίλο τόν συνεβούλευσε νά διάγει «λιτῶς καί ἐν ταπεινώσει», νά μετανοεῖ καί νά ἐξομολογεῖται καθημερινῶς γιά ὅλες τίς ἁμαρτίες του καθώς καί γιά τό γεγονός ὅτι δέν ὑλοποίησε τήν ὑπόσχεσή του νά γίνει μοναχός. Ἐπίσης τοῦ ὑπέδειξε νά εἶναι ἐπιεικής πρός τούς πολίτες καί νά κάνει ἐλεημοσύνες. Στό Τυπικό τῆς Μεγίστης Λαύρας, τό ὁποῖο ἐγράφη μεταξύ τοῦ 970 καί τοῦ 975 ὁ Ἀθανάσιος ἀναφέρεται τιμητικά καί στόν ἀοίδιμο πλέον Νικηφόρο. Τόν χαρακτηρίζει ζηλωτή τοῦ μοναχικοῦ βίου, μέγαν ἐν βασιλεῦσι καί πολύν τήν ἀνδρείαν καί τήν ἀρετήν, τόν ὁποῖον ὁ ἀριστοτέχνης Θεός τόν ἀξίωσε «ὡς γέρας (βραβεῖον) ἄξιον» νά ἐκπορθήσει τίς βαρβαρικές πόλεις. Ὅμως δέν κατόρθωσε νά ἐπληρώσει τήν φιλόθεο πρόθεσή του νά γίνει μοναχός, διότι κατέλαβε «τά τῆς βασιλείας τῶν Ρωμαίων σκῆπτρα». Τόν ἐπαινεῖ ἐπίσης, διότι ἔζησε μέσα στόν κόσμο ὡς μοναχός μέ μακρές νηστεῖες καί κοιμώμενος κάτω στό σκληρό πάτωμα, γεγονός πού βεβαιώνουν καί οἱ βιογράφοι τοῦ αὐτοκράτορος Νικηφόρου. Ὁ ἅγιος Ἀθανάσιος τιμᾶ τόν Νικηφόρο γράφοντας ὅτι ξεπέρασε τούς μοναχούς τῶν ὀρέων μέ τίς ἀγρυπνίες του, τίς συνεχεῖς γονυκλισίες καί μέ τήν σωφροσύνη του. Εἶναι πράγματι ἐντυπωσιακό ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη πνευματικότητα εἶχε τόσο βαθειά ἐπηρεάσει πολλούς Βυζαντινούς αὐτοκράτορες, ὥστε ἄλλοι ἐξ αὐτῶν τελείωναν τόν βίο τους ἐνδυόμενοι τό μοναχικό σχῆμα καί ἄλλοι, ὅπως ὁ Νικηφόρος Φωκᾶς, ζώντας μέ νηστεία, ἄσκηση καί προσευχή. Παρά τό φιλομόναχο πνεῦμα του ὁ Νικηφόρος ὡς αὐτοκράτωρ ἐτάχθη κατά τῆς ἱδρύσεως πολλῶν Μονῶν μέσα στίς πόλεις καί εὐνόησε τήν ἵδρυση Μονῶν στήν ὕπαιθρο. Ἡ ἐξύμνηση τοῦ ἤθους τοῦ Φωκᾶ ἀπό τόν ἅγιο Ἀθανάσιο καί ἡ συγκίνηση γιά τό μαρτυρικό του τέλος -δολοφονήθηκε μετά ἀπό συνωμοσία συνεργατῶν του- ὁδήγησαν τόν ἁγιογράφο τοῦ Καθολικοῦ τῆς Λαύρας νά παραστήσει τόν Νικηφόρο μέ φωτοστέφανο ἁγίου καί νά κρατεῖ στά χέρια του τό Χρυσόβουλλο -ἐπίσημο διάταγμα- μέ τό ὁποῖο δίδει χρηματική δωρεά γιά τήν

18 16 ἀνέγερση τῆς Λαύρας. Ὅποιος ἐπισκέπτεται σήμερα τό Ἅγιον Ὄρος καί πολύ περισσότερο τήν ἀρχαιοτέρα μονή, δηλ. τή Μεγίστη Λαύρα, ἄς ἀνά-βει ἕνα κερί ἐπικαλούμενος τήν βοήθεια τοῦ ἁγίου Ἀθανασίου καί ἕνα ἄλλο κερί γιά νά ἀναπαυθεῖ ἡ ψυχή τοῦ ἐνδόξου καί εὐλαβοῦς αὐτοκράτορος Νικηφόρου Φωκᾶ. Ἡ Θεία Πρόνοια εὐδόκησε νά ἔχουμε τήν συνεργασία τῶν δύο αὐτῶν μορφῶν τῆς Ρωμηοσύνης γιά νά ἱδρυθεῖ καί νά ἀνθήσει ἡ ὀργανωμένη μοναστική κοινότητα τοῦ Ἄθωνος. Καί γιά ἐκείνους πού διερωτῶνται ἄν ἐμεῖς οἱ Χριστιανοί πρέπει νά ἀσχολούμεθα καί μέ τά ζητήματα τοῦ ἔθνους καί τῆς πατρίδος θυμίζω ὅτι ἡ Παναγία εὐλόγησε τήν ἵδρυση τοῦ πρώτου Ἀθωνικοῦ μοναστηριοῦ ἀπό τόν Ἀθανάσιο, ὁ ὁποῖος μόλις εἶχε γυρίσει ἀπό τήν ἀπελευθερωμένη Κρήτη. Ἕνας μοναχός, πού προσηύχετο γιά νά ἐνισχυθεῖ ὁ Νικηφόρος καί ὁ στρατός του κατά τῶν Σαρακηνῶν, ἔλαβε τήν μεγάλη εὐλογία ἀπό τήν Ὑπέρμαχο Στρατηγό τοῦ Γένους νά οἰκοδομήσει τό πρῶτο Ἀγορείτικο μοναστῆρι καί νά καταγράψει τίς ἀρχές πού διέπουν τά ἀθωνικά κοινόβια. Ἄς εὐχηθοῦμε ὁ Ἅγιος Ἀθανάσιος νά πρεσβεύει ὑπέρ τοῦ Ἁγίου Ὄρους καί τῶν εὐλαβῶν προσκυνητῶν του. Ἐπίσης ἄς προσευχηθοῦμε ὁ Ἐλληνορθόδοξος λαός μας νά βρεῖ καί σήμερα κυβερνῆτες μέ πίστη καί πατριωτισμό, ὅπως ὁ ἀοίδιμος Νικηφόρος Φωκᾶς. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1) Παύλου Μοναχοῦ Λαυριώτου: Ὁ Ὅσιος Ἀθανάσιος ὁ Ἀθωνίτης, Στ Ἔκδοση, Ἅγιον Ὄρος ) Μοναχοῦ Νικοδήμου Μπιλάλη: Ὅσιος Ἀθανάσιος ὁ Ἀθωνίτης, τόμοι 2, Β ἔκδοσις, ἐκδ. Παρουσία, Ἀθῆναι ) Γεωργίου Κρασανάκη: Ἅγιον Ὄρος, Ὅσιος Ἀθανάσιος καί Κρήτη, ἄρθρο στό περ. Πρωτᾶτον, ἀριθμ. 117, Καρυές 2010.

19 17 Κωστίδη Ἀβραάμ ξεναγοῦ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΙΣ ΧΑΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΟΡΟΣ «Λ ΑΤΡΟΣ» Τ ό ταξίδι αὐτό μᾶς ὁδηγεῖ στά ἁγιασμένα χώματα τῆς Μ. Ἀσίας. Ταξιδεύουμε νότια τῆς Σμύρνης καί τῆς Ἐφέσσου, πολύ κοντά ἀλλά ὄχι ἐπί τῆς Μικρασιατικῆς ἀκτῆς. Ἡ Σμύρνη καί ἡ Ἔφεσος μᾶς φέρνουν στόν νοῦ τήν πρώτη ἐντυπωσιακή καί ἐκρηκτική ἀνάπτυξη τοῦ Χριστιανισμοῦ, ἀμέσως μετά τή Σταύρωση τοῦ Χριστοῦ. Μᾶς θυμίζουν τό πέρασμα τοῦ Ἀπ. Παύλου, τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου καί τήν περιγραφή του, διά μέσου αὐτοῦ, ὡς Ἐκκλησίες τῆς Ἀποκάλυψης. Λίγο νοτιότερα ὅμως βρίσκεται ἕνα ἄλλο κέντρο, τό ὁποῖο δέν δέχθηκε τήν ἐπίσκεψη τῶν μεγάλων αὐτῶν θέρετρο τοῦ Κουσάντασι βρίσκεται ἡ λίμνη Μπάφα, ὅπως τήν ὀνομάζουν σήμερα οἱ Τοῦρκοι. Γιά τήν ἱστορία καί τούς Ἕλληνες πρόκειται γιά τή λίμνη τῆς Ἡράκλειας. Ἀκριβῶς ἐκεῖ οἱ Ἕλληνες ἵδρυσαν τήν πόλη πού ὀνόμασαν Λάτμο. Ἐδῶ σύμφωνα μέ τή μυθολογία ἔζησε καί ὁ Ἐνδυμίων μέ τή Σελήνη, πρόσωπα πιθανόν ὑπαρκτά πού οἱ Ἀρχαῖοι μυθοποίησαν καί θεοποίησαν. Μία πρακτική τήν ὁποία ἀκολούθησαν ὅλοι οἱ Ἀρχαῖοι λαοί καί ἀπό τήν ὁποία δέν μπόρεσαν νά ξεφύγουν οὔτε οἱ πρόγονοί μας... Ἱδρύθηκε ἀπό Ἀχαιούς τοῦ 11ου αἰώνα π.χ. ἀμέσως μετά τόν Τρωϊκό πόλεμο. Ὅταν οἱ πρῶτοι Ἕλληνες ἀ- ντίκρισαν τήν περιοχή πρίν ἀπό τρεῖς Ἡ πόλη Λάτμος (Ἡράκλεια) πάντως γνώρισε τή μεγάλη της ἀνάπτυξη ἀμέσως μετά τά χρόνια τοῦ Μ. Ἀλεξάνδρου, ὅταν στήν εὐρύτερη περιοχή τῆς Μ. Ἀσίας, Μέσης Ἀνατολῆς καί Κεντρικῆς Ἀσίας εἴχαμε τή δημιουργία μεγάλων ἀστικῶν κέντρων πού δημιούργησαν ὑπό τούς Ἐπιγόνους ἕνα Οἰκουμενικό, πολιτισμικό καί οἰκονομικό πλαίσιο. Ἀποστόλων ἀλλά ἔπαιξε ἕναν σημαντικό ρόλο στήν ἐξέλιξη τῆς Χριστιανικῆς πίστης. Εἶναι τό ὄρος Λάτρος. Ἔχουμε ἀφήσει πλέον τήν Ἰωνία καί ἔχουμε εἰσέλθει στήν Καρία. Ὀγδόντα περίπου χιλιόμετρα νότια ἀπό τήν Ἔφεσο καί τό παραθεριστικό χιλιάδες χρόνια ἡ γεωμορφολογία της ἦταν τελείως διαφορετική. Μπροστά τους ἔβλεπαν ἕναν γραφικό θαλάσσιο κόλπο, ὁ ὁποῖος ὅμως ἐξαιτίας τῶν προσχώσεων τοῦ Μαιάνδρου ποταμοῦ ἀποκλείστηκε ἀπό τό Αἰγαῖο πέλαγος καί μετατράπηκε σέ ὑφάλμυρη λίμνη.

20 18 Ἡ πόλη πάντως γνώρισε τή μεγάλη της ἀνάπτυξη ἀμέσως μετά τά χρόνια τοῦ Μ. Ἀλεξάνδρου, ὅταν στήν εὐρύτερη περιοχή τῆς Μ. Ἀσίας, Μέσης Ἀνατολῆς καί Κεντρικῆς Ἀσίας εἴχαμε τή δημιουργία μεγάλων ἀστικῶν κέντρων πού δημιούργησαν ὑπό τούς Ἐπιγόνους ἕνα οἰκουμενικό, πολιτισμικό καί οἰκονομικό πλαίσιο. Κατά τά χρόνια τῶν Ἐπιγόνων ἡ πόλη μετονομάστηκε σέ Ἡράκλεια. Ἔτσι, ἀκόμη καί σήμερα μπορεῖ νά δεῖ κάποιος στό σημερινό μικρό χωριό τά ἐρείπια τῆς κάποτε ἔνδοξης πόλης. Αὐτά περιλαμβάνουν ἐντυπωσιακά ὑπολείμματα τειχῶν μέ τούς μισογκρεμισμένους 70 πύργους τους πού ἀνάγονται στήν Ἑλληνιστική καί Βυζαντινή ἐποχή, τόν ναό τῆς Λάτμιας Ἀθηνᾶς, Ἰωνικοῦ καί Δωρικοῦ ρυθμοῦ, τό Βουλευτήριο, τόν ναό τοῦ Ἐνδυμίωνα καί τήν Ἑλληνιστική Ἀγορά. Ἡ Ἡράκλεια σήμερα εἶναι τό ἀσήμαντο καί πολύ μικρό χωριό τοῦ Καπικρί. Οἱ κάτοικοι ἀσχολοῦνται μέ τή γεωργία καί τήν κτηνοτροφία. Τό τελευταῖο μάλιστα εἶναι ἄμεσα ἀντιληπτό ἀπό τίς ἀγελάδες καί ἄλλα ζῶα τά ὁποῖα περιφέρονται ἐλεύθερα ἀνάμεσα στά σπίτια τῶν κατοίκων ἀλλά καί ἐξαιτίας τῆς ὀσμῆς πού συνήθως συνοδεύει τά συμπαθῆ αὐτά ζῶα. Καί ὅμως, ἐδῶ πού ἀναδύεται σήμερα αὐτή ἡ ὀσμή κάποτε ἀναπεμπόταν τό ἄρωμα τοῦ θυμιάματος ταπεινῶν ἀνθρώπων καί ὑπηρετῶν τοῦ Θεοῦ τῶν μοναχῶν. Γιατί ὅλη ἡ εὐρύτερη περιοχή ἀποτελοῦσε ἕνα ἀπό τά μεγαλύτερα μοναστικά κέντρα τοῦ ἐνδόξου Βυζαντίου, τῆς Ρωμανίας. Τά

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ!

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! (There is only one God) Πού μπορείς να πάς ώστε να απομακρυνθείς από το Θεό; Ο Θεός γεμίζει κάθετόπο και χρόνο. Δεν υπάρχει τόπος χωρίς να είναι εκεί ο Θεός. Ο Θεός μίλησε μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τριαδικός Θεός: οι γιορτές της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος. Διδ. Εν. 14

Ο Τριαδικός Θεός: οι γιορτές της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος. Διδ. Εν. 14 Ο Τριαδικός Θεός: οι γιορτές της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος Διδ. Εν. 14 Σαράντα ημέρες μετά το Πάσχα η Εκκλησία μας γιορτάζει την Ανάληψη του Κυρίου στους ουρανούς Με την Ανάληψη, επισφραγίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο.

ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο. 107. Ο Κύριος να είναι μαζί σας. Και με το πνεύμα σου. ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο. Ακολουθεί το

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 11 Ο Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ 11 Ο Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 11 Ο Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5, επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, από τις αντίστοιχες φράσεις α, β,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΥΧΗ: Η ΠΗΓΗ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Β ΤΟΜΟΣ (Το πρακτικό μέρος)

ΠΡΟΣΕΥΧΗ: Η ΠΗΓΗ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Β ΤΟΜΟΣ (Το πρακτικό μέρος) ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΦΩΤΟΔΟΤΕΣ» - Κορυδαλλών 10 Κάντζα Αττικής 153 51 Phone: 210 6658 551 - Email: fotodotes@yahoo.gr ΠΡΟΣΕΥΧΗ: Η ΠΗΓΗ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Β ΤΟΜΟΣ (Το πρακτικό μέρος) Συγγραφέας: Παπαδημητρακόπουλος Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Γι αυτό και εμείς, ενωμένοι με τους Αγγέλους και τους αγίους, διακηρύττουμε τη δόξα σου αναφωνώντας και λέγοντας (ψάλλοντας):

ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Γι αυτό και εμείς, ενωμένοι με τους Αγγέλους και τους αγίους, διακηρύττουμε τη δόξα σου αναφωνώντας και λέγοντας (ψάλλοντας): ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 99. Παρ ότι η δεύτερη ευχή είναι συγκροτημένη με το προοίμιό της, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με άλλα προοίμια, ιδιαίτερα με εκείνα που σε περίληψη περιγράφουν το Μυστήριο της Σωτηρίας,

Διαβάστε περισσότερα

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα. σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις.

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα. σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις. Επιμέλεια: Βασιλική Σωτηριάδη Θεού πλάσμα είναι η γυναίκα. Με την αποστροφή σου δεν προσβάλλεις εκείνην, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστώ Ολόψυχα για την Δύναμη, την Γνώση, την Αφθονία, την Έμπνευση και την Αγάπη...

Ευχαριστώ Ολόψυχα για την Δύναμη, την Γνώση, την Αφθονία, την Έμπνευση και την Αγάπη... Ευχαριστώ Ολόψυχα για την Δύναμη, την Γνώση, την Αφθονία, την Έμπνευση και την Αγάπη... τον Δάσκαλο μου, Γιώργο Καραθάνο την Μητέρα μου Καλλιόπη και τον γιο μου Ηλία-Μάριο... Ευχαριστώ! 6 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή Δομήνικος Θεοτοκόπουλος: Ο Άγιος Πέτρος μετανοών (1600) «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για

Διαβάστε περισσότερα

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας.

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀναγνωσθήτω ἐπ Ἐκκλησία Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί. «Ὁ Χριστός μεθ ἡμῶν καί οὐδείς καθ ἡμῶν» Μέ αἴσθημα εὐθύνης καί πικρίας ἀναλογιζόμενος

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας,

Διαβάστε περισσότερα

«Λέγοντας ναι στο Θεό και στην Ορθόδοξη Οικογένεια» Ομιλία του π. Χαραλάμπου Τζιντή. 7 Iουλιου 2015. St. Catharine s, Ontario

«Λέγοντας ναι στο Θεό και στην Ορθόδοξη Οικογένεια» Ομιλία του π. Χαραλάμπου Τζιντή. 7 Iουλιου 2015. St. Catharine s, Ontario «Λέγοντας ναι στο Θεό και στην Ορθόδοξη Οικογένεια» Ομιλία του π. Χαραλάμπου Τζιντή ΚΛΗΡΙΚΟΛΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΤΟΡΟΝΤΟ 7 Iουλιου 2015 St. Catharine s, Ontario Στο μυστήριο του ιερού Βαπτίσματος,

Διαβάστε περισσότερα

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Η ενότητα σώματος και ψυχής: το μυστήριο του Ευχελαίου (κεφ.27) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής: Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα. με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε πρότασης τη

Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα. με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε πρότασης τη ΜΑΘΗΜΑ 3 Ο Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΓΚΑΙΝΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΙΝΗ ΛΑΤΡΕΙΑ Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε πρότασης τη

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου Χίου Οι Τρεις Ιεράρχες, η ζωή και το έργο τους. Χίος, 29 Ιανουαρίου 2016 Εκπαιδευτικός: Κωσταρή Αντωνία

3 ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου Χίου Οι Τρεις Ιεράρχες, η ζωή και το έργο τους. Χίος, 29 Ιανουαρίου 2016 Εκπαιδευτικός: Κωσταρή Αντωνία 3 ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου Χίου Οι Τρεις Ιεράρχες, η ζωή και το έργο τους Χίος, 29 Ιανουαρίου 2016 Εκπαιδευτικός: Κωσταρή Αντωνία Εισαγωγή Και οι τρεις γεννήθηκαν τον 4ο αιώνα μ.χ., στα Βυζαντινά Χρόνια.

Διαβάστε περισσότερα

1. Η «Λειτουργία των πιστών» αφορά μόνο τους βαπτισμένους χριστιανούς. 4. Στη Θεία Λειτουργία οι πιστοί παρακαλούν τον Θεό να έχουν ειρηνικό θάνατο.

1. Η «Λειτουργία των πιστών» αφορά μόνο τους βαπτισμένους χριστιανούς. 4. Στη Θεία Λειτουργία οι πιστοί παρακαλούν τον Θεό να έχουν ειρηνικό θάνατο. ΜΑΘΗΜΑ 23 ο ΤΟ ΒΑΘΥΤΕΡΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ Να συμπληρώσετε την παρακάτω πρόταση επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, από τις φράσεις α, β, γ, δ. Να τεκμηριώσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν).

Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν). ΜΑΘΗΜΑ 25 Ο ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν). ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β α. «Κατ οίκον εκκλησία» 1.

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από πολλά χρόνια ζούσε στη Ναζαρέτ της Παλαιστίνης μια νεαρή κοπέλα, η Μαρία, ή Μαριάμ, όπως τη φώναζαν. Η Μαρία ήταν αρραβωνιασμένη μ έναν

Πριν από πολλά χρόνια ζούσε στη Ναζαρέτ της Παλαιστίνης μια νεαρή κοπέλα, η Μαρία, ή Μαριάμ, όπως τη φώναζαν. Η Μαρία ήταν αρραβωνιασμένη μ έναν Πριν από πολλά χρόνια ζούσε στη Ναζαρέτ της Παλαιστίνης μια νεαρή κοπέλα, η Μαρία, ή Μαριάμ, όπως τη φώναζαν. Η Μαρία ήταν αρραβωνιασμένη μ έναν άνδρα που τον έλεγαν Ιωσήφ. Οι γονείς της, ο Ιωακείμ και

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Διδ. Εν. 8

Τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Διδ. Εν. 8 Τι είναι το Άγιο Πνεύμα Διδ. Εν. 8 Κεντρικό γεγονός στη ζωή της Εκκλησίας Το Άγιο Πνεύμα επιφοίτησε στους αποστόλους και παραμένει στην Εκκλησία ως Παράκλητος, για να καθοδηγεί τους πιστούς «Εἰς πᾶσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ 2014 Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για να πεθάνουμε κι εμείς ως προς την αμαρτία και να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΧΕΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ. Α. Στις Ακολουθίες Περιόδου

ΕΥΧΕΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ. Α. Στις Ακολουθίες Περιόδου ΕΥΧΕΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΕΥΧΕΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ Τις παρακάτω ευχές ο λειτουργός δύναται, ελεύθερα, να τις χρησιμοποιήσει στο τέλος της θείας Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ:

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ: ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ: Η ΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ: Η Αικατερίνη είχε κάλλος και ομορφιά ασύγκριτη. Η μητέρα της και οι συγγενείς της την πίεζαν συνεχώς να παντρευτεί, για να μην φύγουν από τα χέρια τους

Διαβάστε περισσότερα

Είπε ο Θεός: «Ας δημιουργήσουμε τον άνθρωπο σύμφωνα με την εικόνα τη δική μας κι έτσι που να μπορεί να μας μοιάσει κι ας εξουσιάζει τα ψάρια της

Είπε ο Θεός: «Ας δημιουργήσουμε τον άνθρωπο σύμφωνα με την εικόνα τη δική μας κι έτσι που να μπορεί να μας μοιάσει κι ας εξουσιάζει τα ψάρια της Η δημιουργία του ανθρώπου Θεϊκή προέλευση του ανθρώπου Είπε ο Θεός: «Ας δημιουργήσουμε τον άνθρωπο σύμφωνα με την εικόνα τη δική μας κι έτσι που να μπορεί να μας μοιάσει κι ας εξουσιάζει τα ψάρια της θάλασσας,

Διαβάστε περισσότερα

(άγιο μύρο / τριήμερη / ολόλευκα / κολυμβήθρας / κατάδυση) «Στο χρίσμα, ο ιερέας χρίει τον.. σ όλα τα μέρη του σώματός του με

(άγιο μύρο / τριήμερη / ολόλευκα / κολυμβήθρας / κατάδυση) «Στο χρίσμα, ο ιερέας χρίει τον.. σ όλα τα μέρη του σώματός του με ΜΑΘΗΜΑ 21 Ο ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΙΣΜΑΤΟΣ Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις ή φράσεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171. Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ.

ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171. Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ. ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171 Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ. Ι. (151) Όλα τα πράγµατα είναι αντίλαλοι της Φωνής του Θεού. 2 Ο Θεός είναι µόνο και µόνο

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος

Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος Τήν 11η τοῦ μηνός Μαΐου ἑορτάζει ἡ Εκκλησία μας τή μνήμη τῶν δύο ἰσαποστόλων ἁγίων Κυρίλλου καί Μεθοδίου, φωτιστῶν τῶν Σλαύων. Οἱ ἅγιοι αὐτοί ἔζησαν τόν ἔνατο μ. Χ. αἰ.,

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕ 5. Ο Ευαγγελισμός της Μαρίας για τη γέννηση του Μεσσία

ΔΕ 5. Ο Ευαγγελισμός της Μαρίας για τη γέννηση του Μεσσία ΔΕ 5. Ο Ευαγγελισμός της Μαρίας για τη γέννηση του Μεσσία Ευαγγελισμός Ευαγγελισμός είναι η ανακοίνωση στην Παναγία της καλής είδησης ότι θα γεννήσει τον Μεσσία, αυτόν που υποσχέθηκε ο Θεός και περίμενε

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

Η Ουράνια Γλώσσα. (The heavenly language)

Η Ουράνια Γλώσσα. (The heavenly language) Η Ουράνια Γλώσσα (The heavenly language) 'Εχετε ταξιδέψει ποτέ σε μιά χώρα, όπου η γλώσσα είναι διαφορετική από τη δική σας; Μπορεί να μάθετε λίγο τη γλώσσα και ακόμα να είστε σε θέση να καταλαβαίνετε

Διαβάστε περισσότερα

Τα προσκυνήματα του Δεκαπενταύγουστου από την Τήνο μέχρι την Αμοργό

Τα προσκυνήματα του Δεκαπενταύγουστου από την Τήνο μέχρι την Αμοργό Τα προσκυνήματα του Δεκαπενταύγουστου από την Τήνο μέχρι την Αμοργό Όπου και να βρεθεί κανείς τον Δεκαπενταύγουστο μοσχοβολά η χάρη Της. Αυτή θα σε οδηγήσει να ανάψεις ένα κερί και να γιορτάσεις μαζί Της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ Μαρτυρία της νεαρής Σοφίας από την Αθήνα για το θαύμα που έζησε, στο οποίο ξαφνικά βρέθηκε να τρώει χώμα στο περιστατικό που περιγράφει αναλυτικά η ίδια, επιβεβαιβεώνοντας τα προφητικά

Διαβάστε περισσότερα

Πανήγυρη Αγίου Γεωργίου 2016

Πανήγυρη Αγίου Γεωργίου 2016 1 Πανήγυρη Αγίου Γεωργίου 2016 Αγαπητοί μου Αδελφοί, λίγες ημέρες μετά από τη λαμπρή πανήγυρη της Ανάστασης του Κυρίου, πλημμυρισμένοι από πνευματική χαρά εορτάζουμε σήμερα τον Μεγαλομάρτυρα Άγιο Γεώργιο,

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Ἀβραάμ - Ἡ θυσία τοῦ Ἰσαάκ

Ὁ Ἀβραάμ - Ἡ θυσία τοῦ Ἰσαάκ ΜΑΘΗΜΑ 8ο Γένεσις κεφ. 12-22 Ὁ Ἀβραάμ - Ἡ θυσία τοῦ Ἰσαάκ Μετά τή σύγχυση τῶν γλωσσῶν πού ἔπαθαν, παιδιά, οἱ ἄνθρωποι ὅταν ἔχτιζαν τόν πύργο τῆς Βαβέλ, σκορπίστηκαν σ ὅλη τή γῆ. Στά διάφορα μέρη ὅπου ἐγκαταστάθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΗ ΓΙΟΡΤΗ. Σκηνή 1 η

Η ΚΟΙΝΗ ΓΙΟΡΤΗ. Σκηνή 1 η ΠΡΟΣΩΠΑ Μέγας Βασίλειος Γρηγόριος ο Θεολόγος Ιωάννης ο Χρυσόστομος Μαυρόπους Ιωάννης Βασιλίτης 1 ος Βασιλίτης 2 ος Βασιλίτης 3 ος Γρηγορίτης 1 ος Γρηγορίτης 2 ος Γρηγορίτης 3 ος Ιωαννίτης 1 ος Ιωαννίτης

Διαβάστε περισσότερα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα παρακαλώ!... ένα βιβλίο με μήνυμα Ένα μήνυμα πού δίνει απάντηση στο βασικό ερώτημα ποιος είναι ο σκοπός της ζωής. Ένα μήνυμα πού ανταποκρίνεται σε κάθε ερωτηματικό και αμφιβολία σου. Η βίβλος μας φανερώνει

Διαβάστε περισσότερα

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας 1. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή: Αρχίζει την Καθαρά Δευτέρα και τελειώνει την Κυριακή της Αναστάσεως. Είναι η πιο αυστηρή νηστεία όλου του χρόνου (λάδι καταλύουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Η αλήθεια για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά Ιστορία της Εταιρείας Η οργάνωση των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», των γνωστών χιλιαστών, είναι μια πολυεθνική εταιρεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΟΣ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΟΦΙΑΣ

ΙΕΡΟΣ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΟΦΙΑΣ 3 o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Σ.Χ. ΕΤΟΣ 2011-2012 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΓΕΙΤΟΝΕΣ ΜΑΣ» ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ ΙΕΡΟΣ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΟΦΙΑΣ Εργασία του μαθητή: Μαγγιώρου

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ πιστή Ρούθ (Χριστούγεννα)

Ἡ πιστή Ρούθ (Χριστούγεννα) ΜΑΘΗΜΑ 13ο Ἐπίκαιρο Ἡ πιστή Ρούθ (Χριστούγεννα) Τί ὄμορφα πού εἶναι ὅλα στολισμένα γύρω μας, παιδιά! Οἱ δρόμοι, τά σπίτια, τά καταστήματα... Καί καθώς ἀπολαμβάνουμε ὅλα αὐτά τά στολίδια καί τή χριστουγεννιάτικη

Διαβάστε περισσότερα

β. εκφράζουν αλήθειες για τον Χριστό, τη Θεοτόκο, την Αγία Τριάδα, τους αγίους

β. εκφράζουν αλήθειες για τον Χριστό, τη Θεοτόκο, την Αγία Τριάδα, τους αγίους ΜΑΘΗΜΑ 30 Ο 31 Ο ΥΜΝΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΗ ΛΑΤΡΕΙΑ Να συμπληρώσετε την πρόταση επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, από τις φράσεις α, β, γ, δ. Να τεκμηριώσετε με συντομία την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

(Σταυροπροσκυνήσεως, Απόκρεω, Αγίου Ιωάννη Κλίμακος, Τελώνη & Φαρισαίου, Αγίου Γρηγορίου Παλαμά, Τυρινής, Ασώτου, Οσίας Μαρίας Αιγυπτίας, Ορθοδοξίας)

(Σταυροπροσκυνήσεως, Απόκρεω, Αγίου Ιωάννη Κλίμακος, Τελώνη & Φαρισαίου, Αγίου Γρηγορίου Παλαμά, Τυρινής, Ασώτου, Οσίας Μαρίας Αιγυπτίας, Ορθοδοξίας) (Σταυροπροσκυνήσεως, Απόκρεω, Αγίου Ιωάννη Κλίμακος, Τελώνη & Φαρισαίου, Αγίου Γρηγορίου Παλαμά, Τυρινής, Ασώτου, Οσίας Μαρίας Αιγυπτίας, Ορθοδοξίας) Τ ρ ι ώ δ ι ο Η περίοδος αυτή πήρε το όνομα της από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΚΟΙΝΟ 1 Η αποκατάσταση των πάντων διά του Ιησού Χριστού

ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΚΟΙΝΟ 1 Η αποκατάσταση των πάντων διά του Ιησού Χριστού ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΚΟΙΝΟ 1 Η αποκατάσταση των πάντων διά του Ιησού Χριστού 72. Το προοίμιο που ακολουθεί χρησιμοποιείται στις Λειτουργίες που είτε δεν Θεέ παντοδύναμε και αιώνιε, Δι αυτού ευδόκησες να αποκαταστήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σε παρακαλούμε, λοιπόν, Κύριε: το ίδιο Πανάγιο Πνεύμα ας ευδοκήσει να αγιάσει τα δώρα αυτά, 118. Ενώνει τα χέρια, τα επιθέτει στα Δώρα και λέει:

Σε παρακαλούμε, λοιπόν, Κύριε: το ίδιο Πανάγιο Πνεύμα ας ευδοκήσει να αγιάσει τα δώρα αυτά, 118. Ενώνει τα χέρια, τα επιθέτει στα Δώρα και λέει: ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 116. Το προοίμιο της παρακάτω Ευχαριστιακής ευχής δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί με άλλο, διότι συνολικά παρουσιάζει σε περίληψη την ιστορία της σωτηρίας μας. Ο Κύριος να είναι μαζί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέγω τα συναισθήματα που βιώνω, και αποφασίζω για τον στόχο που θέλω να πετύχω.

Επιλέγω τα συναισθήματα που βιώνω, και αποφασίζω για τον στόχο που θέλω να πετύχω. Η ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΙ ΒΛΕΠΕΙΣ - Από το Κεφάλαιο 21, II. THE RESPONSIBILITY FOR SIGHT - 1. Έχουμε πει επανειλημμένα το πόσα λίγα σου ζητούνται για να μάθεις αυτά τα μαθήματα. Είναι η ίδια μικρή προθυμία που

Διαβάστε περισσότερα

1. Η Αγία Γραφή λέει ότι ο Χριστός είναι η μόνη δυνατότητα σωτηρίας. 2. Ο Θεός φανερώνεται στην Παλαιά Διαθήκη πάντα με κεραυνούς και αστραπές.

1. Η Αγία Γραφή λέει ότι ο Χριστός είναι η μόνη δυνατότητα σωτηρίας. 2. Ο Θεός φανερώνεται στην Παλαιά Διαθήκη πάντα με κεραυνούς και αστραπές. ΜΑΘΗΜΑ 13 Ο Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε πρότασης τη λέξη «σωστό»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Όμορφος κόσμος

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Όμορφος κόσμος ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Όμορφος κόσμος Φροντίζουμε όλα τα πλάσματα Η Αγία Μελανγκέλ: η προστάτιδα του περιβάλλοντος Εξακόσια χρόνια μετά τη γέννηση του Χριστού, γεννήθηκε στα καταπράσινα δάση της Ιρλανδίας μια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Άγιο Πνεύμα και Πνευματικότητα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Άγιο Πνεύμα και Πνευματικότητα ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Άγιο Πνεύμα και Πνευματικότητα Όλοι λίγο πολύ έχουμε ακούσει τα λόγια: «Σε βαπτίζω στο όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος» είτε έχουμε βαπτιστεί είτε όχι (δείτε Ματθ. 28/κη

Διαβάστε περισσότερα

ISSP 1998 Religion II. - Questionnaire - Cyprus

ISSP 1998 Religion II. - Questionnaire - Cyprus ISSP 1998 Religion II - Questionnaire - Cyprus Για σας. Είμαστε από το Κέντρο Ερευνών του Cyprus College. Kάνουμε μια διεθνή έρευνα για κοινωνικές και ηθικές αντιλήψεις. Η έρευνα αυτή γίνεται ταυτόχρονα

Διαβάστε περισσότερα

Κατευόδιο στο Γέροντα Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτη

Κατευόδιο στο Γέροντα Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτη Κατευόδιο στο Γέροντα Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτη Δευτέρα, 11 Μάιος 2015 Άγιον Όρος Αδελφέ, πατέρα, γέροντα και ΦΙΛΕ, αγαπημένε μου Σπυρίδωνα καλή ανάπαυση και Καλή Ανάσταση. π. Τιμόθεος Ηλιάκης "Στις 04.10

Διαβάστε περισσότερα

OMIΛΙΑ ΠΑΝΙΕΡΟΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΙΟΥ Κ.Κ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΟ Ρ.Ι.Κ

OMIΛΙΑ ΠΑΝΙΕΡΟΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΙΟΥ Κ.Κ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΟ Ρ.Ι.Κ OMIΛΙΑ ΠΑΝΙΕΡΟΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΙΟΥ Κ.Κ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΟ Ρ.Ι.Κ Αγαπητοί μου Χριστιανοί, Σας ευχαριστώ που μου δίνεται σήμερα την ευκαιρία, να μοιραστώ μαζί σας τις σκέψεις και το όραμά μου για την Εκκλησία

Διαβάστε περισσότερα

Παρόμοια νὰ σκεφθῇς ὅτι καὶ ἕνας ποὺ στέκεται κοντὰ σὲ μία μεγάλη πυρκαϊά, διατηρεῖ τὴν θερμότητα γιὰ πολὺ καιρὸ καὶ μετὰ τὴν ἀπομάκρυνσί του ἀπὸ τὴν φωτιά. Άραγε ἀπὸ ποιὰ ἄρρητη εὐωδία φιλανθρωπίας, ἀπὸ

Διαβάστε περισσότερα

Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη)

Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη) Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη) Α Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ MURATORI Ο κατάλογος έχει ιδιαίτερη αξία για τον κανόνα της Κ. Διαθήκης. Είναι ο αρχαιότερος

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α «ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΙΝΟΜΑΙ ΟΔΟΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ» Σάββατο, 13 Δεκ. 2013.

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α «ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΙΝΟΜΑΙ ΟΔΟΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ» Σάββατο, 13 Δεκ. 2013. Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Διοργανωτές: «ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΙΝΟΜΑΙ ΟΔΟΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ» Σάββατο, 13 Δεκ. 2013 ΣΑΣ ΚΑΛΩΣΟΡΙΖΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΑΥΛΕΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΧΑΙΡΟΜΑΣΤΕ ΠΟΥ ΕΙΜΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Lazarus Διασκευή:SarahS. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children www.m1914.org

Διαβάστε περισσότερα

1. Στα αποστολικά χρόνια, η Θεία Ευχαριστία γινόταν διαφορετικά από τον τρόπο που έγινε τη βραδιά του Μυστικού Δείπνου.

1. Στα αποστολικά χρόνια, η Θεία Ευχαριστία γινόταν διαφορετικά από τον τρόπο που έγινε τη βραδιά του Μυστικού Δείπνου. ΜΑΘΗΜΑ 22 ο ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ Θ.ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα με την ιστορία της αρχαίας Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Επιμέλεια εργασίας: Παναγιώτης Γιαννόπουλος Περιεχόμενα Ερώτηση 1 η : σελ. 3-6 Ερώτηση 2 η : σελ. 7-9 Παναγιώτης Γιαννόπουλος Σελίδα 2 Ερώτηση 1 η Η συγγραφέας

Διαβάστε περισσότερα

Πατήρ Αβραάμ Μάθημα - Τρία Η ζωή του Αβραάμ: Σύγχρονη εφαρμογή. Οδηγός μελέτης

Πατήρ Αβραάμ Μάθημα - Τρία Η ζωή του Αβραάμ: Σύγχρονη εφαρμογή. Οδηγός μελέτης Πατήρ Αβραάμ Μάθημα - Τρία Η ζωή του Αβραάμ: Σύγχρονη εφαρμογή Οδηγός μελέτης Περιεχόμενα Περίγραμμα Ένα περίγραμμα του μαθήματος, Σημειώσεις Το περίγραμμα το μαθήματος; με αποσπάσματα και περιλήψεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ Τρίγωνα, κάλαντα, σκόρπισαν παντού κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού, τρίγωνα κάλαντα μες στη γειτονιά ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά Άστρο φωτεινό, θα βγει γιορτινό μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

Η δημιουργία του ανθρώπου

Η δημιουργία του ανθρώπου Η δημιουργία του ανθρώπου Στο τέλος της έκτης ημέρας, ο Θεός δημιουργεί τον άνθρωπο, ο οποίος υπήρξε το τελευταίο και το τελειότερο δημιούργημα του Θεού. Ψηφιδωτό από το Μονρεάλε της Σικελίας, 13ος αι.

Διαβάστε περισσότερα

Μαθημα 1. Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα

Μαθημα 1. Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα Μαθημα 1. Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα ΣΤΟΧΟΙ: Οι μαθητές να 1. Διατυπώνουν τους προβληματισμούς τους γύρω από τη λατρεία. 2. Υποστηρίζουν με επιχειρήματα ότι στη χριστιανική θρησκεία η λατρεία

Διαβάστε περισσότερα

Το παραμύθι της αγάπης

Το παραμύθι της αγάπης Το παραμύθι της αγάπης Μια φορά και ένα καιρό, μια βασίλισσα έφερε στον κόσμο ένα παιδί τόσο άσχημο που σχεδόν δεν έμοιαζε για άνθρωποs. Μια μάγισσα που βρέθηκε σιμά στη βασίλισσα την παρηγόρησε με τούτα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΔΡΟΓΥΝΟ: Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΝΔΡΟΓΥΝΟ: Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ Το ερωτικό παιχνίδι του άντρα και της γυναίκας είναι μια μικρή εκδήλωση του παιχνιδιού όλης της ζωής. Το ζευγάρι γνωρίζει και ζει τους κραδασμούς που το διαπερνούν, συμμετέχοντας έτσι στις δονήσεις του

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ

Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ Διασκευή για Παιδικό Θέατρο Χαραμή Ευγενία Αύγουστος 2008 Επικοινωνία: echarami@yahoo.gr Περιεχόμενα ΕΙΚΟΝΑ 1- Ένα ορφανό στα σκαλιά της Εκκλησιάς...3 ΕΙΚΟΝΑ 2- Οι καμπάνες...7 ΕΙΚΟΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ. Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου

ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ. Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Μ. Γκιόλιας, Ο Κοσμάς ο Αιτωλός και η εποχή του, Αθήνα 1972 Ιωάννης Μενούνος, Κοσμά Αιτωλού Διδαχές, Αθήνα 1979 Αρτ. Ξανθοπούλου-Κυριακού, Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Η ετυµολογία της λέξης µας µεταφέρει στην αρχαιότητα όπου άγγελοι ονοµάζονταν οι αγγελιαφόροι, οι µεταφορείς µηνυµάτων. Τέτοιους αγγέλους έχει κι ο θεός για να κάνει γνωστό το θέληµά

Διαβάστε περισσότερα

β) Αν είχες τη δυνατότητα να «φτιάξεις» εσύ έναν ιδανικό κόσμο, πώς θα ήταν αυτός;

β) Αν είχες τη δυνατότητα να «φτιάξεις» εσύ έναν ιδανικό κόσμο, πώς θα ήταν αυτός; 1 α) H πραγματική ζωή κρύβει χαρά, αγάπη, στόχους, όνειρα, έρωτα, αλλά και πόνο, απογοήτευση, πίκρες, αγώνα. αν λείπουν όλα αυτά τα συναισθήματα και οι ανατροπές, αν χαθεί η καρδιά και η ψυχή, η ελευθερία,

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË. 2310-828989 Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό

Διαβάστε περισσότερα

Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας

Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας ΜΑΘΗΜΑ 7 Ο Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας σύμφωνα με τη χρονική σειρά που πραγματοποιήθηκαν: 1. Προαναγγελία του Μεσσία

Διαβάστε περισσότερα

Β Διεθνές Συνέδριο Κυπριακής Αγιολογίας

Β Διεθνές Συνέδριο Κυπριακής Αγιολογίας Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της Πολιτιστικής Ακαδημίας «Άγιος Επιφάνιος» πραγματοποιήθηκε, από τις 13-15 Φεβρουαρίου 2014, στο Μέγα Συνοδικό της Ιεράς Μητροπόλεως Κωνσταντίας στο Παραλίμνι το Β Διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

Συναγμένοι στη Θεία Ευχαριστία: Η ουσία της Εκκλησίας. Διδ. Εν. 15

Συναγμένοι στη Θεία Ευχαριστία: Η ουσία της Εκκλησίας. Διδ. Εν. 15 Συναγμένοι στη Θεία Ευχαριστία: Η ουσία της Εκκλησίας Διδ. Εν. 15 α) Η εξάπλωση της Εκκλησίας Μετά την Πεντηκοστή, η νέα πραγματικότητα που δημιουργείται στον κόσμο, η Εκκλησία, ζει και κινείται σε μια

Διαβάστε περισσότερα

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. ''

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. '' 1. '' Τίποτα δεν είναι δεδομένο. '' 2. '' Η μουσική είναι η τροφή της ψυχής. '' 3. '' Να κάνεις οτι έχει νόημα για σένα, χωρίς όμως να παραβιάζεις την ελευθερία του άλλου. '' 4. '' Την πραγματική μόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2008 Ύµνος της οµάδας του Γέροντος Παϊσίου Μια ψυχούλα που στάζει αγάπη για όλους χωρίς να διαλέγει. Μια στιγµούλα ν ακούσεις τα

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικές εικόνες από την Ιλιάδα του Ομήρου

Χαρακτηριστικές εικόνες από την Ιλιάδα του Ομήρου Χαρακτηριστικές εικόνες από την Ιλιάδα του Ομήρου Η γυναίκα ως σύζυγος και μητέρα Η γυναίκα ως πολεμικό λάφυρο Γυναίκα και επιτάφιες τιμές ηρώων Η τύχη του γυναικείου πληθυσμού μετά την άλωση μιας πόλης

Διαβάστε περισσότερα

«Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα. Διδ. Εν. 10

«Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα. Διδ. Εν. 10 «Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα Διδ. Εν. 10 α) Οι ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας Μεγάλη Εβδομάδα: επειδή γιορτάζουμε μεγάλα (σπουδαία) γεγονότα Από την Κυριακή των Βαΐων

Διαβάστε περισσότερα

Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί.

Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί. Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί. Το θαύμα αυτό μας δείχνει ότι η Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι η περίοδος για αλλαγή στον άνθρωπο.

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Δημάρχου στα εγκαίνια ανακαινισμού Ι.Ν.Ζ.Πηγής Αμπελοκήπων ( )

Ομιλία Δημάρχου στα εγκαίνια ανακαινισμού Ι.Ν.Ζ.Πηγής Αμπελοκήπων ( ) [1] Ομιλία Δημάρχου στα εγκαίνια ανακαινισμού Ι.Ν.Ζ.Πηγής Αμπελοκήπων (6.4.2014) Σεβασμιώτατε, Πανοσωλογιώτατε π. Ιερόθεε, Αιδεσιμώτατοι, Συνάδελφοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, Κυρίες και Κύριοι Με την χάρη

Διαβάστε περισσότερα

* * * Ὁ πατέρας μου ἀπό τίς ἐπιστολές του

* * * Ὁ πατέρας μου ἀπό τίς ἐπιστολές του Εἰς μνημόσυνον...ὁ πατέρας μου διακρινόταν ἐπίσης ἀπό εὐλάβεια, μέ ὅλη τήν σημασία τῆς λέξεως. Σεβόταν ἀπόλυτα τόν Θεό, σεβόταν τούς Κληρικούς, δέν ὁμιλοῦσε ποτέ ἐναντίον τους, οὔτε συμμετεῖχε σέ συζητήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κάιν καί Ἄβελ. ΜΑΘΗΜΑ 3ο. Γένεσις 4,1-15

Κάιν καί Ἄβελ. ΜΑΘΗΜΑ 3ο. Γένεσις 4,1-15 ΜΑΘΗΜΑ 3ο Γένεσις 4,1-15 Κάιν καί Ἄβελ Σέ κάποιους ναούς -ἴσως τό ἔχετε δεῖ- εἶναι ζωγραφισμένο πάνω ἀπό τήν Ὡραία Πύλη ἕνα μεγάλο μάτι. Ξέρετε γιατί; Γιά νά μᾶς θυμίζει μιά μεγάλη ἀλήθεια, ὅτι ὁ Θεός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Ο ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΑΓΙΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Ο ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΓΙΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Ο ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Ο Λάζαρος ήταν στενός φίλος του Χριστού. Κατοικούσε στη Βηθανία, 3 χλμ. περίπου ανατολικά της Ιερουσαλήμ και οι αδελφές του Μάρθα και Μαρία φιλοξένησαν

Διαβάστε περισσότερα

μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου

μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου Δύο Σε μια σπουδαία αρχαία πόλη που την έλεγαν Ουρούκ, ζούσε ένας νεαρός βασιλιάς, ο Γκιλγκαμές. Πατέρας του Γκιλγκαμές ήταν ο βασιλιάς Λουγκαλμπάντα και μητέρα του η

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Lazarus Διασκευή:SarahS. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children www.m1914.org

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ Οι ερωτήσεις προέρχονται από την τράπεζα των χιλιάδων θεμάτων του γνωστικού αντικειμένου των θεολόγων που επιμελήθηκε η εξειδικευμένη ομάδα εισηγητών των Πανεπιστημιακών Φροντιστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά αρχίζει σε μια δύσκολη για τη χώρα μας

Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά αρχίζει σε μια δύσκολη για τη χώρα μας Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά 2012-2013 αρχίζει σε μια δύσκολη για τη χώρα μας περίοδο λόγω της συνεχιζόμενης κρίσης, που έχει δημιουργήσει πολλά οικονομικά αλλά και ψυχολογικά προβλήματα. Όμως, το έργο του

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Λίγο καιρό πρίν ἀπό τό πάθος Του, ὁ Κύριος, ἀφοῦ παρέλαβε τούς τρεῖς προκρίτους μαθητές, τόν Πέτρο, τόν Ἰάκωβο καί τόν Ἰωάννη, ἀνέβηκε στό ὄρος Θαβώρ καί ἐκεῖ, ἐνώπιον αὐτῶν μεταμορφώθηκε.

Διαβάστε περισσότερα

Η ευλογημένη συνάντηση.

Η ευλογημένη συνάντηση. Η ευλογημένη συνάντηση. Μετά το τέλος μιας δύσκολης εξεταστικής περιόδου, η παρέα των παιδιών του λυκείου του Ναού μας συναντήθηκε για μια ακόμα φορά, πριν τις καλοκαιρινές διακοπές. Η χαρά των παιδιών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Αδέλφια στο σχολείο Οι συμμαθητές και οι συμμαθήτριές μου Οι μαθήτριες του Χριστού Κάποτε, μια γυναίκα, που ονομαζόταν Μάρθα, υποδέχτηκε στο σπίτι της τον Ιησού. Η Μάρθα, ήταν αδελφή του

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Λύκειο Ζεφυρίου Τμήματα : Α1 Α2

Γενικό Λύκειο Ζεφυρίου Τμήματα : Α1 Α2 Γενικό Λύκειο Ζεφυρίου Τμήματα : Α1 Α2 1 Τα Δικαιώματα Των Παιδιών Μαθητές : Νίκος Τσουκανάς Σπύρος Κούφαλης Αναστάσης Παπαχρήστος Σπύρος Φραγκούλης Τάσος Χούσος Εκπαιδευτικοί Δρεπανόπουλος Νίκος, Γυμναστής

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικά στοιχεία στην Παλαιά Διαθήκη

Εισαγωγικά στοιχεία στην Παλαιά Διαθήκη Εισαγωγικά στοιχεία στην Παλαιά Διαθήκη Οι φιλολογικές πηγές της Πεντατεύχου (Φιλολογικά στρώματα): Οι τέσσερις πηγές της Πεντατεύχου είναι: η Γιαχβική, η Ελωχειμική, το Δευτερονόμιο και ο Ιερατικός Κώδικας.

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2010 Ύμνος της ομάδας «Ευαγγέλιο» Βιβλία και μαθήματα ζωγραφισμένα σχήματα και τόσα βοηθήματα να μη δυσκολευτώ Απ όλους τόσα έμαθα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ

Η ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ Η ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΖΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ, ΑΝ Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΦΡΟΝΗΣΗ, ΟΜΟΡΦΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΚΑΙ ΟΥΤΕ ΠΑΛΙ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2011 Ύμνος της ομάδας «Νώε» Άρχισε βροχή, η δυνατή μοιάζει σαν πολλές βροχές που κάνει

Διαβάστε περισσότερα