ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ"

Transcript

1 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ψαλτοπούλου Θεοδώρα Παθολόγος, Επίκουρη Καθ. Εργαστηρίου Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών

2

3

4 Α. Σχεδιασμός

5 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ Ορισμός: Σύστημα καλείται ένα αρμονικά οργανωμένο σύνολο που αποτελείται από επί μέρους στοιχεία (μονάδες) που βρίσκονται σε συνεχή συνεργασία και αλληλεξάρτηση κατά την επιδίωξη υλοποίησης ενός σκοπού.

6 ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ιδιωτικής Ασφάλισης: - οικονομία της αγοράς - ελευθερία επιλογής - αμοιβή κατά πράξη Πλεονεκτήματα: - ελευθερία - υψηλή ποιότητα Μειονεκτήματα: - ανισότητα - υπερκατανάλωση Κρατικό Σύστημα: - κρατικός προϋπολογισμός - δύο μοντέλα (Βeveridge, Κρατικοποιημένο) Πλεονεκτήματα: - δωρεάν κάλυψη - σχεδιασμός - έλεγχος δαπανών - δημόσια υγεία Μειονεκτήματα: - γραφειοκρατία - χαμηλή παραγωγικότητα - παραοικονομία - αποδυνάμωση σχέσης ασθενούς- γιατρού Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης: (Bismark) Μεικτά Συστήματα συνδυασμός πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων

7 ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Η υγεία είναι κοινωνικό αγαθό Στενότητα πόρων Αύξηση κόστους υπηρεσιών υγείας Τεχνολογική ανάπτυξη Μεγαλύτερη διάρκεια επιβίωσης (τρίτη τέταρτη ηλικία) Επιτακτική ζήτηση για καλύτερη ποιότητα Κοινωνικά δίκαιη λειτουργία συστήματος υγείας Kυρίαρχο στοιχείο είναι ο συνδυασμός των κανόνων της αγοράς με τον κρατικό προγραμματισμό και έλεγχο

8 Σχεδιασμός Εφαρμογή Αξιολόγηση Εκτίμηση αναγκών υγείας του πληθυσμού Ανάλυση εναλλακτικών δυνατοτήτων Επιλογή της καταλληλότερης εξ αυτών

9 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Παραδοσιακός σχεδιασμός (περιγραφή πληθυσμού, εκτίμηση αναγκών, διατύπωση βασικού στόχου, καθορισμός ενδιάμεσων στόχων, αποτίμηση πόρων και δυνατοτήτων, διαμόρφωση εναλλακτικών λύσεων, επιλογή της κατάλληλης λύσης, ανάπτυξη σχεδίου δράσης) Σύγχρονος σχεδιασμός Λειτουργικός: τρέχουσες λειτουργίες και εξελίξεις Στρατηγικός (σχεδιασμός του σχεδιασμού-συγκρότηση επιτροπής-, καθορισμός της αποστολής του οργανισμού, αποτίμηση του περιβάλλοντος-εξωτερικό περιβάλλον δηλαδή θεσμικό, οικονομικό, κοινωνικό, πολιτικό, ανταγωνιστικό, τεχνολογικό, καταναλωτικό, διενέργεια ανάλυσης κοινωνικών εταίρων, διατύπωση στόχων, σχηματοποίηση εναλλακτικών στρατηγικών, επιλογή και ανάπτυξη βασικής στρατηγικής, ανάπτυξη σχεδίου δράσης). Σημαντικός στη σύγχρονη εποχή με την αβεβαιότητα, την πολυπλοκότητα, την αλληλεξάρτηση και τον ανταγωνισμό (χρήση internet)

10 ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Συνειδητές Μη Συνειδητές εκτιμούνται με: - δείκτες επίπτωσης: νέα κρούσματα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα - δείκτες επιπολασμού σύνολο κρουσμάτων σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο - δείκτες θνησιμότητας/ θνητότητας - ειδικές έρευνες εκτίμηση μη συνειδητών αναγκών, κλινικ/εργαστηρ, ερωτηματ υγείας

11 ΖΗΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ φανερή: αναζήτηση υπηρεσιών υγείας δημιουργείται από: - ασθενείς - επαγγέλματα υγείας βουβή: δεν εκδηλώνεται με αναζήτηση, λόγω άγνοιας αυτοθεραπεία αδυναμία πρόσβασης παραμέλησης κοκ. - άλλοι φορείς - η φανερή ζήτηση υπολογίζεται με δείκτες χρησιμοποίησης - η βουβή ««έμμεσα με ειδικές έρευνες

12 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Η ζήτηση για αρκετές υπηρεσίες υγείας είναι σχετικά ανελαστική Η προσφορά στις υπηρεσίες υγείας δημιουργεί από μόνη της ζήτηση Το δείκτη εισαγωγών, εκτός από την προσφορά κρεβατιών επηρεάζουν και η βαρύτητα της ασθένειας, το εισόδημα, η ασφαλιστική κάλυψη και τα κοινωνικο-δημογραφικά χαρακτηριστικά

13 ΑΝΑΓΚΕΣ 1 ΖΗΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 1. Μη διαθέσιμες υπηρεσίες- Κοινωνική δυσαρέσκεια 2. Μη ζήτηση - Μη αξιοποίηση υπηρεσιών 3. Χρησιμοποίηση χωρίς ανάγκη -Σπατάλη υπηρεσιών 4. Σωστή κάλυψη Επάλληλοι κύκλοι? Σε ιδανικό σύστημα υγείας οι 3 κύκλοι συμπίπτουν

14 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Διαφορετικές ανάγκες υγείας Δημογραφικοί λόγοι (ηλικία κλπ) Κοινωνιολογικοί (εκπαίδευση κλπ) Κοινωνικο-ψυχολογικοί (ήθη κλπ) Οικονομικοί (εισόδημα, ασφάλιση κλπ) Οργανωτικοί (ΕΣΥ, ιδιώτες κλπ) Συστηματικοί (όλα τα παραπάνω σε αλληλεπίδραση)

15 ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ - δείκτες επαφών: αριθμός επισκέψεων στην υπηρεσία - συνταγογραφία: αριθμός ιατρικών συνταγών ανά πληθυσμό - εργαστηριακές εξετάσεις: αριθμός εκτελούμενων εξετάσεων ανά πληθυσμό ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ - δείκτες επίσκεψης κατά ειδικότητα εξωτερικών ιατρείων

16 ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1. Νοσηλευτικά κρεβάτια ανά κατοίκους Νοσηλευτικά κρεβάτια έτους Α x (Ελλάδα 5.2/1000) Πληθυσμός έτους Α (Παλιότερα 10/1000) 2. Ετήσιες εισαγωγές ανά 100 κατοίκους Εισαγωγές έτους Α x (10% επί του συνόλου) Πληθυσμός έτους Α 3. Μέση διάρκεια νοσηλείας (σε ημέρες) <<Ασθενο-ημέρες>> έτους Α (6, 3-4) Εισαγωγές έτους Α 4. Μέση (ετήσια) κάλυψη νοσηλευτικών κρεβατιών (%) (90%, 50-60%) α. <<Ασθενο-ημέρες>> έτους Α = Μέσος ημερήσιος αριθμός νοσηλευομένων Αριθμός ημερών έτους Α β. Μέσος ημερήσιος αριθμός νοσηλευομένων έτους Α x = Μέση κάλυψη (%) Αριθμός νοσηλευτικών κρεβατιών έτους Α

17 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ Πριν 20 χρόνια: 10 κλίνες/ 1000 κατοίκους Τώρα: 5 κλίνες/ 1000 κατοίκους (3.5 οξείας νοσηλείας, 1.2 κλίνες ειδικών και ψυχιατρικών μονάδων) Ο σωστός σχεδιασμός νοσοκομειακών μονάδων θα πρέπει να αποσκοπεί σε μέση ετήσια κάλυψη γύρω στο 80%.

18 Σχήμα 1.: Σχέση μεταξύ αριθμού μαιευτικών κρεβατιών, μέσου ποσοστού καλύψεως (%), και κινδύνου υπερβάσεως της καλύψεως (%) σε ημερήσια βάση

19 Β.ΠΟΙΟΤΗΤΑ

20 Ποιος ο ορισμός της ποιότητας; «Η συμμόρφωση με απαιτήσεις και προδιαγραφές ώστε να μην υπάρχουν αποκλίσεις/ελαττώματα» ή «Η ολότητα των χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας που επηρεάζουν την ικανότητα να ικανοποιεί δεδομένες ανάγκες» Συνώνυμο της καλής διοίκησης Οφέλη:- μείωση λειτουργικών εξόδων (30-50%) -¼ προσωπικού επιχείρησης απασχολείται με τη διόρθωση σφαλμάτων σε αντίθετη περίπτωση - η καλή ποιότητα μπορεί να μην μειώνει το κόστος αλλά η κακή ποιότητα κοστίζει ακριβά

21 Η ποιότητα στην υγεία Ικανοποίηση ασθενών (και πελατών) Παροχή αναγκαίων και αποτελεσματικών υπηρεσιών Έλεγχος κόστους Ιατρικές πρακτικές χωρίς κάποιο αποτέλεσμα 30% Ιατρικά σφάλματα

22 Είδη ελέγχου ποιότητας Ιατρικός έλεγχος (Medical Audit/MA) 1. Αναδρομικά με εσωτερικούς ελεγκτές 2. Αναδρομικά με εξωτερικούς ελεγκτές 3. Κατά τη διάρκεια νοσηλείας με κλινικά πρωτόκολλα 4. Με βάση την καλή πρακτική (good clinical practice) Kλινικός έλεγχος (Clinical Audit/CA)

23 ΣΧΗΜΑ: Κύκλος Ποιότητας 1. Εκτίμηση κατάστασης- Εντοπισμός προβλημάτων -δείκτες συχνότητας καταγραφή απόψεων ασθενών- παράπονα, δικαστικές διώξεις, ειδικές μελέτες ποιοτικού ελέγχου τεχνικές ομαδικής επίλυσης προβλημάτων 4. Δράσεις ΚΥΚΛΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 2. Κριτήρια, Πρότυπα, Οδηγίες, Πρωτόκολλα 3. Μετρήσεις- Αποτίμηση

24 Στοιχεία εκτίμησης ποιότητας Κριτήρια (Criteria) υποδομών διαδικασιών αποτελεσμάτων πχ. ανεπιθύμητες ενέργειες, νοσοκομειακές επεμβάσεις, μη προγραμματισμένες επανεπεμβάσεις κλπ. διαμορφώνονται με βάση τους αντίστοιχους δείκτες Πρότυπα (Standards) O αποδεκτός βαθμός απόκλισης από ένα κριτήριο ή ο ακριβής προσδιορισμός του επιπέδου ενός δείκτη Οδηγίες (Guidelines) κυρίως κλινικές (Clinical Guidelines- clinical trials) (consensus gluidelines, evidence-based guidelines) εγκυρότητα, αξιοπιστία, εφαρμοσιμότητα, ευελιξία Κλινικά Πρωτόκολλα Πλήρες διάγραμμα ιατρικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών

25 ΣΧΗΜΑ : Κύκλος Διορθωτικής Προσαρμογής Ποιότητας 1. Ορισμός Προβλήματος 6. Υλοποίηση Δράσεων Αξιολόγηση Προβλημάτων ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΑΣΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 2. Εντοπισμός Αιτιών 5. Σχεδιασμός Εναλλακτικών Δράσεων 3. Συλλογή Δεδομένων 4. Ανάλυση Δεδομένων

26 Γ.ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ

27 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας Δευτεροβάθμια Νοσοκομειακή Περίθαλψη Τριτοβάθμια Νοσοκομειακή Περίθαλψη ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 1γενής Πρόληψη 2γενής Πρόληψη

28

29

30 ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - Υπουργείο - Υγειονομικές αρχές - Άλλα νοσοκομεία - Υπηρεσίες υγείας Διεύθυνση ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ασθενείς Πελατεία: - Τοπική - Ευρύτερη - Ασφαλιστικοί φορείς Εισερχόμενος Συμπληρωματικές λειτουργίες Διοικητικός τομέας ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Διάγνωση, Ιατρικές και νοσηλευτικές φροντίδες) Εξερχόμενες Υποστηρικτές λειτουργίες ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - Πανεπιστήμια - Συνδικάτα - Εκπαιδευτικά ιδρύματα Διαδικασία παραγωγής - Ανθρώπινοι πόροι - Υλικοί πόροι ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - Επαγγελματικές ενώσεις - Επιστημονικοί σύλλογοι

31 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ Το σύνολο των υπηρεσιών υγείας που καλύπτουν τις ανάγκες θεραπείας, πρόληψης και γενικότερης φροντίδας του υγιούς πληθυσμού, καθώς και κάθε μη νοσηλευόμενου ατόμου Εξωνοσοκομειακό σκέλος Κέντρα Υγείας (θεραπεία, πρώτες βοήθειες, προληπτικές υπηρεσίες, συλλογικά προγράμματα αγωγής υγείας, ιατροκοινωνική φροντίδα σε ευπαθείς ομάδες, οδοντιατρική φροντίδα, ψυχική υγεία, σχολική και εργασιακή υγιεινή, αποκατάσταση χρονίως πασχόντων, επιδημιολογική διερεύνηση, νοσηλεία στο σπίτι, σύντομη νοσηλεία)

32 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Νοσοκομείο ημέρας Μονάδες αποκατάστασης Νοσηλεία στο σπίτι

33 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Φ.Υ.) - Άλμα Άτα ΠΟΥ Υγεία για όλους το έτος 2000 Π.Φ.Υ. στηρίζεται: σε επιστημονικές και κοινωνικές μεθόδους & πρακτικές, αποδεκτές από όλους και με τη συμμετοχή όλων Π.Φ.Υ. είναι: το πρώτο επίπεδο (ή σημείο) επαφής των ατόμων, της οικογένειας και της κοινότητας με το σύστημα υγείας Π.Φ.Υ. αποτελεί: την απαρχή ενός συνεχούς προγράμματος υγειονομικής φροντίδας Προαγωγή υγείας σημαντικό τμήμα της προαγωγής υγείας αποτελεί η αγωγή υγείας για την υιοθέτηση υγιεινών συμπεριφορών

34 ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Π.Φ.Υ. Πρόληψη διαταραχών υγείας Αποτελεσματικότερη διάγνωση και αντιμετώπιση των προβλημάτων υγείας Βέλτιστη φροντίδα των ασθενών με χρόνια νοσήματα και ασθενών τελικού σταδίου Ικανοποίηση ασθενών από την ποιότητα της παρεχόμενης περίθαλψης Ικανοποίηση του επαγγελματία υγείας Να εστιάζεται στο σύνολο της οικογένειας Σύστημα παραπομπών- τρόποι αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας

35 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Π.Φ.Υ. Προσβάσιμη, συνεχής, διαθέσιμη, αποδεκτή, ολική 80% όλων των περιστατικών αντιμετωπίζεται / διαμορφώνει το αναγκαίο προφίλ περίθαλψης - Πληροφορική υγείας (ηλεκτρονικοί φάκελοι, ηλεκτρονική συνταγογραφία) - Τηλεϊατρική - Παραπεμπτικό (5% επαφών) - Ερευνητική δραστηριότητα

36 ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΠΦΥ - ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Κέντρου Υγείας (Κ.Υ.) Βασικοί τομείς: αγωγή υγείας, περιβαλλοντική υγιεινή (ιδιαίτερα των τροφίμων και του νερού), προγράμματα μητέρας- παιδιού (εμβολιασμός- οικογενειακός προγραμματισμός), πρόληψη της ενδημικής νοσηρότητας, κατάλληλη θεραπεία κοινών νοσημάτων και τραυματισμών, παροχή βασικών φαρμάκων, προαγωγή σωστής διατροφής, παροχή της παραδοσιακής ιατρικής. Κοινές υπηρεσίες: ατομικής πρόληψης, γενικής πρόληψης, συνολική θεραπεία απλών περιπτώσεων, αρχική θεραπεία σοβαρών περιπτώσεων, πρώτες βοήθειες

37 ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Κ.Υ. εκπαιδευτικά προγράμματα επισκέψεις στο σπίτι μεταφορά ασθενών οδοντιατρικές υπηρεσίες επιδημιολογική έρευνα σχολική υγιεινή οικογενειακός προγραμματισμός κοινωνικές κοινοτικές υπηρεσίες παροχή φαρμάκων εργασιακή υγιεινή & Π.Φ. σύντομη νοσηλεία

38 ΧΡΗΣΗ Π.Φ.Υ. 75% πληθυσμού 1 πρόβλημα/ μήνα 1/3 αυτών χρησιμοποιεί Π.Φ.Υ 80-90% αυτών αντιμετωπίζονται όταν προσφεύγουν στις Π.Φ.Υ % του συνόλου του πληθυσμού κατά έτος χρήση υπηρεσιών υγείας Κατά κεφαλή δείκτης ετήσιας χρήσης : 4-8 Ελλάδα: 50% μία επίσκεψη σε γιατρό τον προηγούμενο μήνα, 28% 2 ή περισσότερες επισκέψεις

39 Δ. ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ

40 ΟΡΙΣΜΟΙ Πρωτογενής Πρόληψη: Η καταπολέμηση ή ο έλεγχος των αιτιολογικών παραγόντων της αρρώστιας (κάπνισμα, διατροφή, εμβολιασμοί, κ.ά.) Δευτερογενής Πρόληψη: Η έγκαιρη διάγνωση δια του προσυμπτωματικού ελέγχου της αρρώστιας (pap-test, μαστογραφία, κ.ά.)

41 ΟΡΙΣΜΟΙ Προαγωγή Υγείας: (WHO 1986) Η διαδικασία που παρέχει τη διευκόλυνση (enabling) σε άτομα και σε κοινότητες ανθρώπων να αυξήσουν τον έλεγχο πάνω στους παράγοντες που επιδρούν στην υγεία και έτσι να βελτιώσουν την υγεία τους Προαγωγή Υγείας: Κάθε συνδυασμός εκπαιδευτικών και οικολογικών υποστηρικτών ενεργειών για δράσεις και καταστάσεις ζωής που συμβάλλουν στην υγεία (Green 1999)

42 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ Προαγωγή Υγείας Πρόληψη Αγωγή Υγείας

43 ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ολιστική αντίληψη για την υγεία αντιμετώπιση ανισοτήτων δίκαιη κατανομή πόρων ενδυνάμωση κοινοτήτων διατομεακή προσέγγιση επαναπροσανατολισμός Υπηρεσιών Υγείας ενεργοποίηση πολιτών η αναγνώριση των οικολογικών επιδράσεων στην υγεία

44 ΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ H κατάσταση υγείας μπορεί να αλλάξει Η εμφάνιση της αρρώστιας και τα αίτιά της μπορούν να κατανοηθούν Κατάλληλα προληπτικά μέτρα μπορούν να αναπτυχθούν Η υγεία του ατόμου επηρεάζεται από ευρύτερους παράγοντες (περιβάλλον, κτλ) και όχι μόνο από τη συμπεριφορά Αλλαγή στις ατομικές αλλά και κοινωνικές συμπεριφορές μπορεί να αλλάξει την κατάσταση υγείας Άτομα, ομάδες, κοινότητες μπορούν να διδαχθούν να αναλαμβάνουν την ευθύνη για την υγεία τους, η οποία στη συνέχεια επιδρά και στη συμπεριφορά τους Η ατομική ευθύνη δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ενοχοποίηση του θύματος Για να αλλάξει η συμπεριφορά υγείας πρέπει να παρέχονται στο άτομο κίνητρα και να είναι έτοιμο για αλλαγές

45 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Η Π.Υ. σημαντικό μέρος της Δημόσιας Υγείας Π.Υ. στοχεύει στην ενίσχυση της θετικής υγείας (σωματικής, ψυχικής, κοινωνικής ευεξίας) σε συνδυασμό με την πρόληψη της αρρώστιας Η Η Π.Υ. συνδυάζει: επικοινωνία, εκπαίδευση, νομοθεσία, οικονομικά μέτρα, οργανωτικές αλλαγές, κοινοτική ανάπτυξη και αυθόρμητες τοπικές δράσεις κατά των παραγόντων κινδύνου.

46 ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Στροφή στην ΠΦΥ Πρόληψη Προαγωγή Υγείας Ανάπτυξη νέων υπηρεσιών Μετεξέλιξη του Νοσοκομείου Αύξηση αποτελεσματικότητας Αύξηση αποδοτικότητας Περιφερειακά Συστήματα Υγείας Νέα σχέση Κράτους/Αγοράς

Διαρθρωτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου υγειονομικού τομέα στην Ελλάδα

Διαρθρωτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου υγειονομικού τομέα στην Ελλάδα ΑΔΕΔΥ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διαρθρωτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου υγειονομικού τομέα στην Ελλάδα Επιστημονική ομάδα: Θεόδωρος Σακελλαρόπουλος, Καθηγητής Παντείου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠPΩTOBAΘMIA ΦPONTIΔA YΓEIAΣ ΣTHN EΛΛAΔA. ΚPITIKH THΣ EΞEΛIΞHΣ THΣ KAI OI ΠPOKΛHΣEIΣ TOY MEΛΛONTOΣ

Η ΠPΩTOBAΘMIA ΦPONTIΔA YΓEIAΣ ΣTHN EΛΛAΔA. ΚPITIKH THΣ EΞEΛIΞHΣ THΣ KAI OI ΠPOKΛHΣEIΣ TOY MEΛΛONTOΣ 76 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH Η ΠPΩTOBAΘMIA ΦPONTIΔA YΓEIAΣ ΣTHN EΛΛAΔA. ΚPITIKH THΣ EΞEΛIΞHΣ THΣ KAI OI ΠPOKΛHΣEIΣ TOY MEΛΛONTOΣ Της: Παρθένας Ευμορφίδου 1. Εισαγωγή Όταν σ εσένα ερχόμαστε Παραμερίζεις τα κουρέλια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ : Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΔΙΑΦΑΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ : Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΔΙΑΦΑΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ : Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΔΙΑΦΑΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Καταγραφή περιστατικών που εµφανίζονται στην ΠΦΥ στο Νοµό Ηρακλείου και ο τρόπος που αντιµετωπίζονται.»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Καταγραφή περιστατικών που εµφανίζονται στην ΠΦΥ στο Νοµό Ηρακλείου και ο τρόπος που αντιµετωπίζονται.» Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Καταγραφή περιστατικών που εµφανίζονται στην ΠΦΥ στο Νοµό Ηρακλείου και ο τρόπος που αντιµετωπίζονται.» Βράχας Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αλεξάνδρα Βασιλική Π. Αλεξανδράκη Σημαντικοί Όροι: Υγεία, Σύστημα Υγείας, Υπηρεσίες Υγείας, Διαθεσιμότητα, Προσπελασιμότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ & ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρόλος των Συνοδών στο Ελληνικό Νοσοκομείο

Ο Ρόλος των Συνοδών στο Ελληνικό Νοσοκομείο ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Ο Ρόλος των Συνοδών στο Ελληνικό Νοσοκομείο Πτυχιακή Εργασία Αμανατίδου Ευθυμία Καραμάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ. «Σχέδιο Δράσης για τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ 2007-2013»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ. «Σχέδιο Δράσης για τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ 2007-2013» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ «Σχέδιο Δράσης για τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ 2007-2013» Δεκέμβριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1...4 Ανάπτυξη Στρατηγικής για τη Δημόσια Υγεία...4 1.1. Αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την ΥΓΕΙΑ

Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την ΥΓΕΙΑ Σεπτέμβρης 2014 Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την ΥΓΕΙΑ Η Κατάσταση σήμερα Η στρατηγική του νεοφιλελευθερισμού αποσκοπεί στην ελαχιστοποίηση του κοινωνικού κράτους και στη διαμόρφωση συνθηκών για επέκταση της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (MBA - TQM) ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.Υ. Ν.Π.Δ.Δ. ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.Υ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.Υ. Ν.Π.Δ.Δ. ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.Υ. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.Υ. Ν.Π.Δ.Δ. ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.Υ. 1 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.Υ. Ν.Π.Δ.Δ. ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων «ΥΓΕΙΑ 2014-2020» Πρόταση Υπουργείου Υγείας ΜΑΪΟΣ 2013 Πίνακας Περιεχομένων 1 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ»... 3 1.1 Ανάλυση Των Ανισοτήτων Και Των Αναπτυξιακών Αναγκών... 3 1.1.1 Ανισότητες στον Τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Αντωνιάδου Ιωάννα Κούτης Αντώνης Λιονής Χρήστος Μυλωνέρος Θάνος Παναγιωτόπουλος Τάκης Μπένος Αλέξης, συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ISO 9001:2008) ΣΤΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ: H ΟΔΗΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ CEN/TS 15224:2005

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ISO 9001:2008) ΣΤΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ: H ΟΔΗΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ CEN/TS 15224:2005 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ISO 9001:2008)

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΥΡΙΑΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΜ : 12532 ΜΠΑΛΤΑΣΗ ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΑΜ : 12572 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Πριν ξεκινήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας & 4 Βήματα για τη μεταρρύθμιση

Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας & 4 Βήματα για τη μεταρρύθμιση Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας & ο ρόλος του ΕΟΠΥΥ 4 Βήματα για τη μεταρρύθμιση Οκτώβριος, 2013 1 Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας & ο ρόλος του ΕΟΠΥΥ 4 Βήματα για τη μεταρρύθμιση Για τη συγγραφή της πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Κυριάκος Σουλιώτης Ελευθέριος Θηραίος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Οι μονάδες Υγείας και Πρόνοιας στη δεκαετία του 80, τα. Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα Μ.Ο.Π. και το Πρώτο Κοινοτική

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Οι μονάδες Υγείας και Πρόνοιας στη δεκαετία του 80, τα. Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα Μ.Ο.Π. και το Πρώτο Κοινοτική ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Οι μονάδες Υγείας και Πρόνοιας στη δεκαετία του 80, τα Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα Μ.Ο.Π. και το Πρώτο Κοινοτική Πλαίσιο Στήριξης. ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Το Δεύτερο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το θεσμικό πλαίσιο παροχών ασθενείας στην Ελλάδα Ο ρόλος και η λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Επιστημονικές Εκθέσεις (Reports) / 7

Το θεσμικό πλαίσιο παροχών ασθενείας στην Ελλάδα Ο ρόλος και η λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Επιστημονικές Εκθέσεις (Reports) / 7 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ Επιστημονικές Εκθέσεις (Reports) / 7 Το θεσμικό πλαίσιο παροχών ασθενείας στην Ελλάδα Ο ρόλος και η λειτουργία του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Η κατάσταση στην υγεία σήμερα Βασικές παραδοχές: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Η υγεία δεν είναι αμιγώς ιατρικό θέμα αλλά και κοινωνικό, ανθρωπιστικό και πολιτικό και υπό αυτή την έννοια μας αφορά όλους. Η ισότιμη

Διαβάστε περισσότερα

Η σημερινή εικόνα των δημόσιων και ιδιωτικών νοσοκομείων στην Ελλάδα

Η σημερινή εικόνα των δημόσιων και ιδιωτικών νοσοκομείων στην Ελλάδα ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟ Η σημερινή εικόνα των δημόσιων και ιδιωτικών νοσοκομείων στην Ελλάδα Μανιού Μαρία 1, Ιακωβίδου Ελισάβετ 2 1. Νοσηλεύτρια ΤΕ, MSc, Εργαστηριακός συνεργάτης Νοσηλευτικής, ΑΤΕΙ Κρήτης, Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση συστήματος ηλεκτρονικών φακέλων ασθενών. Εφαρμογή στο Ιατρείο Ενηλίκων του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Χανίων. Χριστουλάκη Βασιλική

Σχεδίαση συστήματος ηλεκτρονικών φακέλων ασθενών. Εφαρμογή στο Ιατρείο Ενηλίκων του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Χανίων. Χριστουλάκη Βασιλική ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Διπλωματική εργασία Σχεδίαση συστήματος ηλεκτρονικών φακέλων ασθενών. Εφαρμογή στο Ιατρείο Ενηλίκων του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Χανίων.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θέμα πτυχιακής εργασίας:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Υποβληθείσα στον Καθηγητή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ : ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ : ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ : ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΛΕΤΣΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ: ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 1 2 ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Καρασσαβίδης Σάββας. Καθηγητής (Επιβλέπων) Μηνασίδου Ευγενεία Καθηγήτρια ρ. Μπελλάλη Θάλλεια Επικ. Καθηγήτρια 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΘΕΜΑ: ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ Σπουδάστρια: ΓΚΟΡΡΕΑ ΜΙΓΚΕΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Dimitrios Tziallas. PhD-MSc-NFESC Μέλος Σ.Ε.Π. Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. dtziallas@gmail.com

Dimitrios Tziallas. PhD-MSc-NFESC Μέλος Σ.Ε.Π. Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. dtziallas@gmail.com Dimitrios Tziallas PhD-MSc-NFESC Μέλος Σ.Ε.Π. Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου dtziallas@gmail.com Εννοιολογική προσέγγιση Η επιστήμη του Management Διοίκηση Ολικής ποιότητας (TMQ) Διοίκηση μέσω στόχων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΘΗΡΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΚΟ ΠΛΑΝΟ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα