Το αντικείμενο του προβλήματος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το αντικείμενο του προβλήματος"

Transcript

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Το αντικείμενο του προβλήματος John Sandars Επισημάνσεις Πολλοί ασθενείς ζημιώνονται από το σύστημα φροντίδας υγείας, τόσο το δευτεροβάθμιο όσο και το πρωτοβάθμιο, και συχνά αυτή η ζημία μπορεί να προληφθεί Η συχνότητα και η φύση των απειλών ως προς την ασφάλεια του ασθενούς εξαρτώνται από τη μέθοδο ανίχνευσης και ταξινόμησης Οι ανεπιθύμητες ενέργειες των φαρμάκων αποτελούν τη συνηθέστερη απειλή της ασφάλειας του ασθενούς στη δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας Η αποτυχία και η καθυστέρηση της διάγνωσης αποτελούν τις συνηθέστερες απειλές της ασφάλειας του ασθενούς στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας Η ασφάλεια του ασθενούς αποτελεί την κυριότερη μέριμνα όλων των παροχών φροντίδας υγείας. Φαίνεται αντιφατικό το γεγονός ότι οι ασθενείς μπορεί να ζημιωθούν όταν αντιμετωπίζονται για πρόβλημα υγείας και τους παρέχεται φροντίδα για αυτό. Παρ όλα αυτά, η παροχή φροντίδας είναι πολύπλοκη και η αποτελεσματικότητά της επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες. Είναι αναπόφευκτο κάποιοι ασθενείς να ζημιωθούν εντός οποιουδήποτε συστήματος φροντίδας υγείας, και σε κάθε ζήτημα που αντιμετωπίζεται υπάρχει το ενδεχόμενο να εμφανιστεί ζημία. Το γεγονός αυτό είχε αναγνωριστεί από την εποχή των ιατρών της αρχαίας Ελλάδας και της αρχαίας Ρώμης «Πρώτα από όλα, μην κάνεις κακό σε κανέναν». Πόσο συχνά απειλείται η ασφάλεια του ασθενούς; Τη δεκαετία του 1970, η έρευνα αποκάλυψε ότι περισσότερες από το 36% των εισαγωγών σε μια γενική ιατρική μονάδα και το 13% των εισαγωγών στη μονάδα εντατικής θεραπείας ακολουθούνταν από ανεπιθύμητα γεγονότα στα οποία ασθενείς ζημιώνονταν, συνηθέστερα ως αποτέλεσμα της φαρμακευτικής αγωγής (Εικόνα 1.1). Παρ όλα αυτά, ήταν η δημοσίευση του Harvard Medical Practice Study (HMPS) το 1991 που τόνισε στους παρόχους τη φροντίδα υγείας και τους υπεύθυνους για τη λήψη των αποφάσεων την έκταση της ζημίας που υφίστανται οι ασθενείς. Η ασφάλεια του ασθενούς ήταν τότε το πρωταρχικό θέμα του κοινού, όχι μόνο στις Η.Π.Α. αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Η HMPS ανέλυσε πάνω από τυχαιοποιημένα δεδο- Εικόνα 1.1 Εξάνθημα στη ράχη ενός 80χρονου ασθενούς που προκλήθηκε από μια αλλεργική αντίδραση στο αντιμυκητιασικό φάρμακο τερμπιναφίνη. (Αναπαραγωγή από Dr P. Marazzi. Science Photo Library.) μένα ασθενών που προσφάτως είχαν νοσηλευτεί μέσα από τυχαία επιλογή από 51 νοσοκομεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Ανεπιθύμητα περιστατικά, που ορίζονταν ως παρατεταμένη νοσηλεία, ανεπάρκεια τη χρονική στιγμή του εξιτηρίου ή θάνατος ως αποτέλεσμα ιατρικής πρακτικής, ανιχνεύτηκαν με αυτόν τον τρόπο. Το ποσοστό των εισαγωγών στο νοσοκομείο που αντιμετώπισαν τέτοια ανεπιθύμητα περιστατικά ανερχόταν στο 3,7%. Το ποσοστό των ανεπιθύμητων γεγονότων που μπορούσαν να προληφθούν ήταν 58%. Τα ευρήματα αυτά επιβεβαιώθηκαν και σε μια παρόμοια μελέτη που περιελάμβανε νοσοκομεία οξέων περιστατικών στο Κολοράντο και στη Γιούτα, με το ποσοστό των ανεπιθύμητων συμβάντων να ανέρχεται στο 2,9%, εκ των οποίων το 53% μπορούσε να προληφθεί. Η μελέτη Quality in Australian Health Care ανέλυσε επίσης ιατρικά δεδομένα που είχαν καταγραφεί και βρήκε ότι 16.6% των εισαγωγών στα νοσοκομεία βιώνουν ανεπιθύμητα συμβάντα (Πίνακας 1.1). Η καταγραφή των αποτελεσμάτων και από τις δύο αμερικανικές μελέτες υποδηλώνει ότι το 1997, ο αριθμός των Αμερικανών ασθενών που κατέληγε στα νοσοκομεία ως αποτέλεσμα προβλέψιμων ανεπιθύμητων λαθών κυμαινόταν μεταξύ και Αν αυτά τα ποσοστά είναι τυπικά της δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας στο Ηνωμένο Βασίλειο, τότε τουλάχιστον εισαγωγές θα βιώσουν κάποιο ανεπιθύμητο λάθος. Καμιά παρόμοια μελέτη που να χρησιμοποιεί συστηματικά δεδομένα από ιατρικές καταγραφές δεν έχει πραγματοποι-

2 18 ABC στην Ασφάλεια του ασθενούς Υπήρξε πρόθεση για δράση; Ναι Έγιναν οι πράξεις όπως σχεδιάστηκαν; Όχι Μη εθελούσια πράξη Παραδρομή ή ολίσθημα λανθασμένος κανόνας εφαρμόζεται για την επίλυση ενός προβλήματος αυτού του τύπου τα λάθη ονομάζονται λάθη βασισμένα σε κανόνες. Παραβάσεις. Υπάρχει μια σκόπιμη προσπάθεια μη τήρησης κοινά αποδεκτών προσεγγίσεων. Τα περιστατικά αυτά είναι σπάνια. Πέτυχαν οι πράξεις τον επιθυμητό στόχο; Επιτυχής πράξη Όχι Εκούσια αλλά λανθασμένη πράξη Παραβάσεις Εικόνα 2.2 Αλγόριθμος πράξη. (Προσαρμοσμένο από Reason, J. Human Error. Cambridge University Press, Cambridge, 1990.) Παραδρομές. Αυτές συνήθως συμβαίνουν όταν υπάρχει αποπροσανατολισμός κατά τη διάρκεια μιας διαδικασίας ρουτίνας. Στα παραδείγματα περιλαμβάνονται η απόσπαση της προσοχής όταν προετοιμάζεται μια ένεση με αποτέλεσμα να μπαίνει λάθος δόση μέσα στην σύριγγα, και η σύγχυση των ονομάτων των φαρμάκων όταν υπάρχει καταπόνηση. Το άτομο αντιλαμβάνεται την παραδρομή μόνο «κατόπιν εορτής». Παρεκκλίσεις. Αυτές εμφανίζονται όταν μια σταθερή προσέγγιση, όπως ένα πρωτόκολλο ή μια κατευθυντήρια οδηγία, δεν ακολουθείται. Τα άτομα αναγνωρίζουν ότι δεν ακολουθούν μια συγκεκριμένη συμβουλή και επιλέγουν να μην ακολουθήσουν τη συμβουλή. Ένα παράδειγμα είναι όταν ο επαγγελματίας υγείας αντιμετωπίζει μια πολύπλοκη κλινική κατάσταση και επιλέγει να μην ακολουθήσει μια κατευθυντήρια οδηγία, επειδή αυτή δεν αποκρίνεται με ευκολία στο πρόβλημα που αυτός χειρίζεται. Λάθη. Αυτά συμβαίνουν όταν υπάρχει αποτυχία στην κρίση. Τα λάθη συνήθως εμφανίζονται όταν το ιατρικό προσωπικό έχει ανεπαρκή γνώση για ένα πρόβλημα, είτε όσον αφορά στη διάγνωση είτε στη θεραπεία. Εναλλακτικά, λάθη μπορούν επίσης να εμφανιστούν επειδή ένας Το σύστημα υγείας Οι επικεφαλής του συστήματος υγείας και οι υπεύθυνοι χάραξης της πολιτικής αποτελούν το «αμβλύ άκρο» αποφασίζουν το πώς διανέμεται η παροχή φροντίδας μέσω των πολιτικών που ακολουθούνται, των οικονομικών ελέγχων και της διαχείρησης της εργασίας από τους επαγγελματίες υγείας (Εικόνες ). Στο αμβλύ αυτό άκρο, εμφανίζονται οι «λανθάνουσες συνθήκες» (Πλαίσιο 2.2). Δημιουργείται ένα εργασιακό περιβάλλον που αυξάνει την πιθανότητα μιας ενεργούς αποτυχίας στην αιχμή. Υπάρχουν πολλές λανθάνουσες αποτυχίες όλες με δυναμική να προκαλέσουν ένα ανεπιθύμητο γεγονός. Ένα παράδειγμα είναι όταν το σύστημα υγείας είναι υπερκορεσμένο, όπως όταν σε ένα νοσοκομείο γίνονται περισσότερες εισαγωγές από αυτές που μπορεί να αντιμετωπίσει. Αυτό μπορεί να συμβαδίζει με μη επαρκές εργατικό δυναμικό. Συνήθως, υπάρχει ένας συνδυασμός πολλών μικρών παραγόντων, καθένας εκ των οποίων φαίνεται σπουδαίος όταν εξετάζεται χωριστά (Πλαίσιο 2.3). Όταν οι λανθάνουσες αποτυχίες εμφανίζονται σε συνδυασμό με μία μόνο ενεργή αποτυχία, όπως ένα λάθος στη δόση ενός φαρμάκου από έναν επαγγελματία υγείας που είναι καταπονημένος επειδή εργαζόταν επί σειρά πολλών ωρών, το αποτέλεσμα είναι να εμφανιστεί κάποιο ανεπιθύμητο περιστατικό. Ο ρόλος του καθενός στην ασφάλεια του ασθενούς Μέχρι πρόσφατα, η συνηθέστερη προσέγγιση στο ζήτημα της ασφάλειας του ασθενούς είχε να κάνει με την εστίαση στα λάθη και στις παραβάσεις του κάθε επαγγελματία υγείας. Οργανωτική και ενσωματωμένη νοοτροπία Παράγοντες που συμβάλλουν επηρεάζουν την κλινική πρακτική Προβλήματα στη διαχείριση της φροντίδας Αμυντικές δικλείδες Αποφάσεις διαχείρισης και οργανωτικές διαδικασίες Καταστάσεις πρόκλησης λάθους Λάθη Ατύχημα Λανθάνουσες καταστάσεις Καταστάσεις πρόκλησης παράβασης Πρωταρχικοί παράγοντες που δίνουν το έναυσμα Παραβάσεις Μη ασφαλείς πράξεις ή παραλείψεις Εικόνα 2.3 Τα στάδια ανάπτυξης ενός οργανωτικού ατυχήματος. (Αναπαραγωγή από Reason JT, Understanding adverse events: the human factor. In Vincent, CA, Clinical Risk Management: Ensuring Patient Safety, London, BMJ Books, 2001.)

3 Η φύση του λάθους 19 Έναυσμα Κατάρτιση Πολιτικές/διαδικασίες Ομάδα Ανεπιθύμητο γεγονός Περιβάλλον Άτομο Εξοπλισμός Εικόνα 2.4 Το διάγραμμα του «ελβετικού τυριού» για την πρόληψη του λάθους. Το μοντέλο αυτό περιγράφει πώς ο συνδυασμός ποικίλων λανθανουσών αποτυχιών, που από μόνη της η καθεμία είναι ανεπαρκής, μπορεί να οδηγήσει σε αυτό. Μια ενεργής αποτυχία (έναυσμα) θέτει ένα ανεπιθύμητο γεγονός, όταν αυτό δεν αναχαιτιστεί από μια σειρά ασφαλιστικών δικλείδων. Οι τρύπες των εμποδίων λειτουργούν ως λανθάνουσες αποτυχίες του συστήματος. (Προσαρμοσμένο από Reason, J. Human Error. Cambridge University Press, Cambridge, 1990.) Πλαίσιο 2.2 Οι κύριες λανθάνουσες καταστάσεις για αποτυχία Ανεπαρκής εκπαίδευση Μη εφαρμόσιμες διαδικασίες Χαμηλές σταθερές αρχές ποιότητας Φτωχή ή ανεπαρκής τεχνολογία Μη-ρεαλιστικές πιέσεις χρόνου Μη επαρκές προσωπικό Πλαίσιο 2.3 Παράγοντες σε επιχειρήσεις όπου έχουν συμβεί μεγάλες ζημιές Ανεπαρκές προσωπικό ή λίγη/καθόλου ανάπαυση Ανεπαρκής εξοπλισμός Περιβάλλον ανεπαρκούς πληροφόρησης, αβεβαιότητας και στρες Ανεπαρκή κίνητρα και φτωχή εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας δείχνει στρεσογόνα συμπτώματα πάνω από το όριο σε κάποια δεδομένη χρονική στιγμή. Σε περίοδο στρες και κατάθλιψης, είναι συχνές οι αποτυχίες στην αντίληψη: η συγκέντρωση, η μνήμη και η ικανότητα λήψης αποφάσεων μειώνονται, ενώ αυξάνει συχνά η ευερεθιστότητα, η καθημερινή εργασία γίνεται όλο και πιο δύσκολη και δυσχεραίνουν οι διαπροσωπικές σχέσεις. Οι οργανισμοί υγείας μπορούν να έχουν μια έμμεση επίδραση στην ασφάλεια του ασθενούς μέσω της παροχής ενός περιβάλλοντος που να διατηρεί το στρες σε χαμηλά επίπεδα: για παράδειγμα, αξιολογώντας το προσωπικό, επικοινωνώντας καλά, παρέχοντας διαφάνεια οπουδήποτε είναι εφικτό και μειώνοντας τον φόρτο εργασίας. Τα ψυχιατρικά προβλήματα εμφανίζονται στους ιατρούς όπως ακριβώς εμφανίζονται και στον υπόλοιπο πληθυσμό. Παρ όλα αυτά, η επιτήρηση και οι διαδικασίες αξιολόγησης και επανεκτίμησης υποδηλώνουν ότι οι κίνδυνοι παρακολουθούνται πλέον ομαλά. Οι ιατροί πρέπει να είναι ανοικτοί στα Αυτό σήμερα έχει αλλάξει προς μια συστηματική προσέγγιση, η οποία αντιμετωπίζει τους αιτιολογικούς παράγοντες ως μέρος του συστήματος υγείας ως συνόλου. Παρ όλα αυτά, ο κάθε επαγγελματίας υγείας αποτελεί πολύτιμο παράγοντα στην παροχή ασφαλούς φροντίδας και είναι σημαντικό αυτή η οπτική να μην παραγνωρίζεται. Αναγνωρίζοντας τα ατομικά προβλήματα Μερικοί ατομικοί παράγοντες που επιδρούν στην ασφάλεια, όπως η εμπειρία ή οι αποσπάσεις της προσοχής, θα επηρεάσουν όλους τους επαγγελματίες υγείας σε κάποια στιγμή της καριέρας τους επομένως απαιτούνται οργανωμένες πολιτικές που να απευθύνονται σε αυτούς. Άλλοι παράγοντες θα αποβούν αληθείς σε κάποια άτομα και άλλοι όχι σε αυτούς περιλαμβάνονται τα ψυχολογικά ή τα σωματικά προβλήματα, ιδίως τα προβλήματα της προσωπικότητας. Τα ψυχολογικά προβλήματα περιλαμβάνουν το στρες, την κατάθλιψη, το άγχος και τις ψυχωσικές διαταραχές, καθώς και το αλκοόλ και τη χρήση άλλων ουσιών (Εικόνα 2.5). Το στρες και η κατάθλιψη έχει δειχθεί ότι είναι ιδιαίτερα υψηλά στους ιατρούς σχεδόν το 30% των ιατρών και άλλων Εικόνα 2.5 Το στρες και η κατάθλιψη είναι ιδιαίτερα υψηλά στους ιατρούς. (Αναπαραγωγή από Mark Thomas/Science Photo Library.)

4 28 ABC στην Ασφάλεια του ασθενούς πιθύμητο γεγονός, επειδή οι άλλες φέτες δρουν ως δικλείδες ασφαλείας. Παρ όλα αυτά, οι τρύπες στις ζώνες αυτές μπορεί προσωρινά να βρεθούν στην ίδια ευθεία, με αποτέλεσμα να δημιουργήσουν ευκαιρία για ατύχημα. Η Εικόνα 4.2 αναπαριστά το πώς οι πολλαπλές αποτυχίες στη διαδικασία χορήγησης των φαρμάκων μπορούν να οδηγήσουν στη ζημία του ασθενούς (Εικόνα 4.3). Σπίτια νοσηλείας και μεταφορά μεταξύ νοσηλείας Λάθη στη φαρμακευτική αγωγή μπορούν επίσης να προκληθούν όταν οι ασθενείς μεταφέρονται από την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας (οικία ασθενούς, σπίτι νοσηλείας) στη δευτεροβάθμια. Κατά μέσο όρο, δύο λάθη στις φαρμακευτικές αγωγές συμβαίνουν κάθε στιγμή που μεταφέρεται ένας ασθενής από την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, με τη συνηθέστερη αιτία να είναι η αμελής απόσυρση των φαρμάκων. Αντίθετα, όταν οι ασθενείς φεύγουν από το νοσοκομείο το συχνότερο πρόβλημα είναι η λανθασμένη προσθήκη φαρμάκων. Μια από τις πιο πρόσφατες μελέτες σε μονάδες μακροχρόνια νοσηλευομένων ασθενών πρότεινε ότι τα ανεπιθύμητα συμβάντα εμφανίζονται σε ποσοστό σχεδόν 9 ανά 100 μήνες νοσηλείας, τα μισά εκ των οποίων κρίθηκαν ότι μπορούσαν να προληφθούν. Επίσης, και σοβαρότερα ανεπιθύμητα συμβάντα ήταν πιθανόν να είχαν προληφθεί. Στα φάρμακα που συχνότερα εμπλέκονται ανήκουν η βαρφαρίνη, τα αντιψυχωσικά, τα διουρητικά αγκύλης, τα οπιοειδή, τα αντιαιμοπεταλιακά και οι αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτενσίνης. Οι συχνότεροι τύποι των ανεπιθύμητων γεγονότων ήταν τα νευροψυχιατρικά, τα αιμορραγικά, τα νεφρικά/ηλεκτρολυτικά και τα γαστρεντερικά προβλήματα. Με ποιον τρόπο μπορούν να μειωθούν οι απειλές για την ασφάλεια του ασθενούς που σχετίζονται με τη χρήση των φαρμάκων; Δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις αλλά υπάρχουν σημαντικές προσεγγίσεις. Οι κύριοι τομείς προς θεώρηση είναι: Η απόφαση για συνταγογράφηση. Ένα ζήτημα-κλειδί σε οποιαδήποτε απόφαση συνταγογράφησης είναι η ζύγιση των πιθανών κινδύνων και οφελών. Η ασφαλέστερη τακτική είναι η μη συνταγογράφηση ή η πιο καλή πληροφόρηση για το φάρμακο ή τον ασθενή. Τομείς προς θεώρηση που σχετίζονται με το φάρμακο είναι οι επιπλοκές, οι αλληλεπιδράσεις του με άλλα φάρμακα και οι ανεπιθύμητες ενέργειές του, ενώ οι τομείς που σχετιζόνται με τον ασθενή είναι η ηλικία, το φύλο, η παρουσία άλλων νοσημάτων και αλλεργιών (Πλαίσιο 4.3). Ο τακτικός έλεγχος του φαρμάκου και η παρακολούθηση (monitoring). Η μακρόχρονη φαρμακευτική αγωγή θα πρέπει να αξιολογείται συχνά, καθώς οι συνθήκες συχνά αλλάζουν, όπως η προσθήκη περισσότερων φαρμάκων ή η εμφάνιση νέων νοσημάτων. Οι επαναλαμβανόμενοι έλεγχοι των φαρμάκων είναι απαραίτητοι, ιδίως στους ηλικιωμένους. Ο ακριβής περιοδικός έλεγχος θα εξαρτηθεί από το είδος του φαρμάκου που συνταγογραφείται και από την κατάσταση του ασθενούς, τόσο την ιατρική όσο και την κοινωνική. Εκπαίδευση του ασθενούς. Η συζήτηση με τους ασθενείς συχνά μπορεί να ανιχνεύσει τις δικές τους απόψεις για την έναρξη φαρμακευτικής αγωγής μπορεί πιθανώς να μην περιμένουν να λάβουν ένα φάρμακο. Οι ασθενείς θα πρέπει να ενθαρρύνονται να λαμβάνουν δραστική συμμετοχή στη μείωση των φαρμακευτικών λαθών, όπως με το να διαβάζουν τις πληροφορίες που βρίσκονται στη συσκευασία του φαρμάκου. Οι βελτιώσεις στη μορφή της συσκευασίας των φαρμάκων θα βοηθήσουν να μειωθούν τα φαρμακευτικά λάθη. Υπολογίζεται ότι το 1/3 των φαρμακευτικών λαθών προκαλούνται από την πολύπλοκη συσκευασία και τις αναγραφόμενες ενδείξεις. Το Εθνικό Πρακτορείο Ασφάλειας του Ασθενούς (NPSA) έχει εκδώσει το Information Design for Patient Safety, το οποίο δείχνει τον τρόπο με τον οποίο η συσκευασία των φαρμάκων μπορεί να ενισχύσει την ασφάλεια του ασθενούς. Είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του NPSA. Οι πληροφορίες που συλλέγονται από το NPSA επί των φαρμακευτικών λαθών έχουν χρησιμοποιηθεί προκειμένου να αναπτυχθούν πρακτικές λύσεις και συμβουλές από το Εθνικό Σύστημα Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου. Αυτές οι λύσεις τίθενται με σκοπό να επαγρυπνήσουν τους ασθενείς για την ασφάλειά τους, γεγονός που απαιτεί οργανισμούς επιμέρους του Εθνικού Συστήματος Υγείας για να διευθύνουν τα υψηλού κινδύνου προβλήματα ασφάλειας. Οι επαγρυπνύσεις των ασθενών σχετικά με την ασφάλεια των φαρμάκων περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της μορφίνης και των ενέσεων διαμορφίνης, μεθοτρεξάτης και των εμβολίων της παιδικής ηλικίας. Η απλή συμβουλή είναι πριν από τη συνταγογράφηση κάθε φαρμάκων να θεωρούνται τα ακόλουθα: «θα μπορούσε αυτό το φάρμακο πιθανώς να βλάψει τον ασθενή;» και «πώς μπορώ να ελαχιστοποιήσω μια πιθανή ζημία;». υπάρχουν μελλοντικές θεωρήσεις για τη μακροχρόνια φαρμακευτική θεραπεία (Πλαίσιο 4.4). Πλαίσιο 4.3 Συνήθεις αιτίες εμφάνισης λαθών: η πρωταρχική συνταγογράφηση Εικόνα 4.3 Ενδοφλέβια έγχυση ενός φαρμάκου ένα ριψοκίνδυνο σενάριο. (Αναπαραγωγή κατόπιν αδείας από Michael Donner/ Science Photo Library.) Ανεπαρκής γνώση του ασθενούς και της κλινικής του κατάστασης Ανεπαρκής γνώση του φαρμάκου Υπολογιστικά λάθη Σύγχυση ονομάτων των φαρμάκων Φτωχή (κλινική και φαρμακολογική) λήψη ιστορικού

5 Η φαρμακευτική αγωγή 29 Πλαίσιο 4.4 Πρακτικά σημεία για τη βελτίωση της ασφάλειας με μακροχρόνιες φαρμακευτικές θεραπείες Ορίστε φαρμακολογικούς στόχους και χρονικές κλίμακες (π.χ., κατά πόσο θέλετε να πέσει η αρτηριακή πίεση και πότε περιμένετε αυτό να συμβεί). Προειδοποιήστε τον ασθενή για τις πιο προβλέψιμες ανεπιθύμητες επιδράσεις. Εξηγήστε αν αυτές θα: (i) μειωθούν με τον χρόνο, (ii) επιμείνουν ώστε ο ασθενής να χρειαστεί να αποφασίσει αν θα «ζήσει» με αυτές, (iii) σημαίνουν ότι ο ασθενής χρειάζεται να ενημερώσει τον ιατρό αν αυτές εμφανιστούν. Ορίστε κατάλληλη παρακολούθηση (εργαστηριακή ή/και συμβουλευτική). Κατά την παρακολούθηση, αξιολογήστε τόσο τα οφέλη (επίτευξη των θεραπευτικών στόχων) όσο και τους κινδύνους (εμφάνιση ανεπιθύμητων επιδράσεων). Ορίστε έναν νέο στόχο και επαναλάβετε τη διαδικασία. Ο ρόλος του φαρμακοποιού για τη μείωση των κινδύνων στο θέμα της ασφάλειας του ασθενούς σχετικά με τη χρήση των φαρμάκων Οι φαρμακοποιοί έχουν παραδοσιακά διαδραματίσει σημαντικό ποιοτικό ελεγκτικό ρόλο στις φαρμακευτικές αγωγές που λαμβάνουν οι ασθενείς. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, κατά μέσο όρο επτά παρεμβάσεις έχουν γίνει από κοινοτικούς φαρμακοποιούς για κάθε φάρμακα που καταναλώνονται. Αυτές απορρέουν από μια ποικιλία αιτίων που αντανακλούν μειονεκτήματα στους βασικούς κανόνες ασφαλούς συνταγογράφησης, όπως είναι η εκλογή του λάθος φαρμάκου, δόσης, ποσότητας ή ισχύος θεραπείας, με τα μεγαλύτερα ποσοστά λαθών να ανιχνεύονται στις ιδιόχειρες συνταγογραφήσεις. Παρομοίως, οι νοσοκομειακοί φαρμακοποιοί ανιχνεύουν λάθη σε σχεδόν το 1,5% των συνταγογραφούμενων αντικειμένων. Η πλειοψηφία των λαθών (54%) σχετίζεται με τη δόση των φαρμάκων, και τα σοβαρότερα λάθη φαίνονται στην απόφαση για συνταγογράφηση. Χωρίς να προκαλεί έκπληξη, τόσο η εμπειρία του φαρμακοποιού όσο και ο χρόνος που σπαταλούν στο νοσοκομείο έχει φανεί ότι είναι σημαντικοί προγνωστικοί παράγοντες στα αυξημένα ποσοστά ανίχνευσης λάθους. Ο ρόλος της πληροφορικής Υπάρχουν ήδη υπολογιστικά συστήματα που να συνδέουν το ιστορικό του ασθενούς, τα εργαστηριακά ευρήματα και τα συνταγογραφικά δεδομένα και παρουσιάζουν μια ιεραρχία προειδοποιητικών στοιχείων με σκοπό να ενημερώσουν, να συμβουλεύσουν και, σε ειδικές περιπτώσεις, να αναστείλλουν τη συνταγογράφηση φαρμάκων (Πλαίσιο 4.5). Στις Η.Π.Α., η έρευνα έχει δείξει ότι η συστηματοποιημένη βάσει υπολογιστών πρακτική των κλινικών και των συστημάτων υποστήριξης των αποφάσεων μπορεί ουσιαστικά να ελαττώσει την επίπτωση των σοβαρών φαρμακευτικών λαθών. Παρά ταύτα, η υιοθέτηση πρωτοβουλιών που αφορούν στην πληροφορική προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος που σχετίζεται με τα φάρμακα έχει ελαττωθεί. Σήμερα, οι μελέτες έχουν γενικώς κατευθυνθεί σε συγκεκριμένα πεδία και ελάχιστα στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, στην οποία λαμβάνει χώρα η μεγάλη πλειοψηφία των συνταγογραφήσεων. Παρ όλα αυτά, η ασφάλεια των πρωτοβουλιών της πληροφορικής δεν θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη. Όπως άλλες παρεμβάσεις σχεδιάζονται ώστε να βελτιωθεί η ασφάλεια του Πλαίσιο 4.5 Τρόποι με τους οποίους η πληροφορική μπορεί να μειώσει τα λάθη Βελτιώνει την επικοινωνία Κάνει τη γνώση πιο εύκολα προσβάσιμη Απαιτεί στοιχεία-κλειδιά πληροφορίας (όπως τη δόση του φαρμάκου) Βοηθά με τους υπολογισμούς Πραγματοποιεί ελέγχους σε πραγματικό χρόνο Βοηθά με την οπτικοποίηση σε εικόνα (monitoring) Παρέχει υποστήριξη στη διάγνωση-λήψη αποφάσεων ασθενούς, έτσι και εδώ υπάρχει η ανάγκη διαβεβαίωσης ότι θα γίνει εκτεταμένη αξιολόγηση πριν την πράξη. Πρόσφατη εργασία έδειξε ότι τα χαρακτηριστικά ασφάλειας μιας μεγάλης αναλογίας υπολογιστικών συστημάτων που χρησιμοποιήθηκαν στις ιατρικές πρακτικές στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν κλινικά σημαντικές αδυναμίες και μπορεί να αποτύχουν να προειδοποιήσουν τους συνταγογράφους σε καταστάσεις που θα πρέπει να τους προειδοποιήσουν. Επιπλέον, υπάρχει σήμερα ένας αριθμός μελετών που αναφέρει ότι ιατροί κλείνουν τα προγράμματα ειδοποίησης των υπολογιστών όσον αφορά στις αλληλεπιδράσεις των φαρμάκων όταν προβαίνουν σε συνταγογραφήσεις. Σε μια μελέτη του Ηνωμένου Βασιλείου, το 1/5 των γενικών ιατρών που απάντησαν στην έρευνα παραδέχτηκε ότι παρακάμπτει τις επισημάνσεις για τις αλληλεπιδράσεις των φαρμάκων, χωρίς να τις εξετάζει κατάλληλα. Στο νοσοκομειακό περιβάλλον, μια μελέτη από το Ηνωμένο Βασίλειο που έλαβε υπ όψιν χειρουργημένους ασθενείς από την προεγχειρητική αξιολόγησή τους μέχρι το εξιτήριό τους έδειξε ότι η πλειοψηφία των λαθών στα φάρμακα έγινε στη φάση των συνταγογραφήσεων μέσω υπολογιστή κατά τη στιγμή του εξιτηρίου. Βιβλιογραφία Audit Commission. A Spoonful of Sugar: Medicines Management in NHS Hospitals. Audit Commission, London, Bates DW, Gawande AA. Improving safety with information technology. N EnglJ Med 2003; 348: Berman A. Reducing medication errors through naming, labelling and packaging. J Med Syst 2004; 28: Cousins D. Safe medication initiatives - sustaining good practice. Hospital Pharmacist 2006; 13: Sandars J, Esmail A. Threats to Patient Safety in Primary Care: A Review of the Research into the Frequency and Nature of Error in Primary Care. Department of Health, London, (www. pcpoh. bham. ac. uk/ publichealth/psrp/pdf/sanders_esmail_threats. pdf). Smith J. Building a Safer NHS for Patients: Improving Medication Safety. Department of Health, London, 2004 (http: //www. dh. gov. uk/ PublicationsAndStatistics/Publications/PublicationsPolicyAndGuidance/ PublicationsPolicyAndGuidanceArticle/fs/en?CONTENT_ ID= &chk=PH2sST). Πηγές Institute for Safe Medication Practices (www. ismp. org). National Patient Safety Agency (www. npsa. nhs. uk). Saferhealthcare (www. saferhealthcare. org. uk). Ευχαριστίες Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Καθηγητή Carmel Hughes για την παροχή στοιχείων που αφορούν στα σπίτια νοσηλείας.

Aλκοόλ και Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας. Κλινικές οδηγίες για την ανίχνευση και τις βραχείες παρεµβάσεις

Aλκοόλ και Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας. Κλινικές οδηγίες για την ανίχνευση και τις βραχείες παρεµβάσεις Aλκοόλ και Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας Κλινικές οδηγίες για την ανίχνευση και τις βραχείες παρεµβάσεις Επιµέλεια Ελληνικής Έκδοσης: Ιωάννης ιακογιάννης, Επίκουρος Καθηγητής Ψυχιατρικής Α.Π.Θ. Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΘΕΜΑ: ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ Σπουδάστρια: ΓΚΟΡΡΕΑ ΜΙΓΚΕΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: «ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΟΙΚΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΈΡΓΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ» ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ: ΜΠΑΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΕΒΕΝΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αλεξάνδρα Βασιλική Π. Αλεξανδράκη Σημαντικοί Όροι: Υγεία, Σύστημα Υγείας, Υπηρεσίες Υγείας, Διαθεσιμότητα, Προσπελασιμότητα,

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Π.Μ.Σ. Διδακτική της Τεχνολογίας & Ψηφιακά Συστήματα Κατεύθυνση: Δικτυοκεντρικά συστήματα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Π.Μ.Σ. Διδακτική της Τεχνολογίας & Ψηφιακά Συστήματα Κατεύθυνση: Δικτυοκεντρικά συστήματα Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Διδακτική της Τεχνολογίας & Ψηφιακά Συστήματα Κατεύθυνση: Δικτυοκεντρικά συστήματα «Σχεδίαση και ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης ασθενών με χρόνιες

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση συστήματος ηλεκτρονικών φακέλων ασθενών. Εφαρμογή στο Ιατρείο Ενηλίκων του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Χανίων. Χριστουλάκη Βασιλική

Σχεδίαση συστήματος ηλεκτρονικών φακέλων ασθενών. Εφαρμογή στο Ιατρείο Ενηλίκων του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Χανίων. Χριστουλάκη Βασιλική ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Διπλωματική εργασία Σχεδίαση συστήματος ηλεκτρονικών φακέλων ασθενών. Εφαρμογή στο Ιατρείο Ενηλίκων του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Χανίων.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ISO 9001:2008) ΣΤΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ: H ΟΔΗΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ CEN/TS 15224:2005

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ISO 9001:2008) ΣΤΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ: H ΟΔΗΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ CEN/TS 15224:2005 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ISO 9001:2008)

Διαβάστε περισσότερα

Measuring patient satisfaction for health care services provided by a pediatric clinic-research

Measuring patient satisfaction for health care services provided by a pediatric clinic-research ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: Μέτρηση ικανοποίησης των ασθενών για την παρεχόμενη φροντίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΛΑΘΩΝ ΑΠΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΛΑΘΩΝ ΑΠΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων καθηγητής: Δρ Βασίλειος Ραφτόπουλος ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΛΑΘΩΝ ΑΠΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ Ονοματεπώνυμο φοιτήτριας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.6.2014 COM(2014) 371 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δεύτερη έκθεση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο για την υλοποίηση της σύστασης 2009/C 151/01 του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. Νοσηλευτές: Μια Δύναμη Αλλαγής Ένας Ζωτικός Πόρος για την Υγεία

ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. Νοσηλευτές: Μια Δύναμη Αλλαγής Ένας Ζωτικός Πόρος για την Υγεία Νοσηλευτές: Μια Δύναμη Αλλαγής Ένας Ζωτικός Πόρος για την Υγεία Διεθνής Ημέρα των Νοσηλευτών 2014 1 All rights, including translation into other languages, reserved. No part of this publication may be

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΥ ΠΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Τάνια Μαρία Μάστορα

Πτυχιακή Εργασία. Τάνια Μαρία Μάστορα Εξερευνώντας τις Απόψεις των Φοιτητών Νοσηλευτικής για τον Εκφοβισμό το 2013: Μία Φαινομενολογική Μελέτη Πτυχιακή Εργασία Τάνια Μαρία Μάστορα Επιβλέπων: Dr. Στέφανος Μαντζούκας Σεπτέμβριος 2013 Τμήμα Νοσηλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Βέλτιστη χρήση του αίματος. Για ασφαλή, αποτελεσματική και επαρκή χρήση του αίματος στην Ευρώπη. www.optimalblooduse.eu

Βέλτιστη χρήση του αίματος. Για ασφαλή, αποτελεσματική και επαρκή χρήση του αίματος στην Ευρώπη. www.optimalblooduse.eu Βέλτιστη χρήση του αίματος Για ασφαλή, αποτελεσματική και επαρκή χρήση του αίματος στην Ευρώπη 2010 www.optimalblooduse.eu Σε ποιόν απευθύνεται? Είναι ένα εργαλείο για όσους εργάζονται για τη βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ «ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ»

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ «ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ «ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ» ΣΑΜΑΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Α.Μ. 105 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΚΑ. ΚΟΥΡΤΟΥΜΑ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παπακαλοδούκας Κων. Χρήστος Πτυχίο Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιώς

Παπακαλοδούκας Κων. Χρήστος Πτυχίο Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιώς «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ»: Συγκριτική έρευνα νοσηρότητας ασφαλισμένων στο ΝΑΤ και ασφαλισμένων στο ΙΚΑ (περιφέρεια Αθήνας) Παπακαλοδούκας Κων. Χρήστος Πτυχίο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις

ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ(EXECUTIVE) Διπλωματική Εργασία

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ(EXECUTIVE) Διπλωματική Εργασία ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ(EXECUTIVE) Διπλωματική Εργασία ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δομή & Λειτουργία Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ)

Δομή & Λειτουργία Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Επείγουσα αντιμετώπιση οξέων περιστατικών και έκτακτων συμβάντων «στον κατάλληλο χρόνο, στο κατάλληλο τόπο και από το κατάλληλο προσωπικό», αποτελεί βασική αρχή ανάπτυξης όλων των συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ Πάτρα 2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ MARKETING ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012 Διδάσκων : Καραγιάννη Δέσποινα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ KATA ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ KATA ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ KATA ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Παγκόσμια Ημέρα για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία 28 Απριλίου 2014 Η πρωτότυπη έκδοση αυτής της εργασίας δημοσιεύθηκε από το Διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

CONSORT 2010, επεξήγηση και επεξεργασία Αναθεωρημένες οδηγίες για την καταγραφή των τυχαιοποιημένων δοκιμών παράλληλων ομάδων

CONSORT 2010, επεξήγηση και επεξεργασία Αναθεωρημένες οδηγίες για την καταγραφή των τυχαιοποιημένων δοκιμών παράλληλων ομάδων ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2011, 28(Συμπλ 1):10-59 CONSORT 2010, explanation and elaboration Updated guidelines for reporting parallel group randomized trials CONSORT 2010, επεξήγηση και

Διαβάστε περισσότερα

Νόσημα: Σακχαρώδης Διαβήτης

Νόσημα: Σακχαρώδης Διαβήτης «Ανάπτυξη 13 Κατευθυντήριων Οδηγιών Γενικής Ιατρικής για τη διαχείριση των πιο συχνών νοσημάτων και καταστάσεων υγείας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας», Κωδικός MIS: 464637 Νόσημα: Σακχαρώδης Διαβήτης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ WONCA Οικογενειακοί Ιατροί σε Όλο τον Κόσμο. Φροντίζοντας για τον Άνθρωπο. ΕΥΡΩΠΗ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ της ΓΕΝΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ WONCA, ΕΥΡΩΠΗ 2002 1 Επιμέλεια μετάφρασης : Χρήστος Λιονής Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Νόσημα: Χρήση Οινοπνεύματος

Νόσημα: Χρήση Οινοπνεύματος «Ανάπτυξη 13 Κατευθυντήριων Οδηγιών Γενικής Ιατρικής για τη διαχείριση των πιο συχνών νοσημάτων και καταστάσεων υγείας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας», Κωδικός MIS: 464637 Νόσημα: Χρήση Οινοπνεύματος

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρόλος των Συνοδών στο Ελληνικό Νοσοκομείο

Ο Ρόλος των Συνοδών στο Ελληνικό Νοσοκομείο ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Ο Ρόλος των Συνοδών στο Ελληνικό Νοσοκομείο Πτυχιακή Εργασία Αμανατίδου Ευθυμία Καραμάνη

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία: Η Σημασία της Πρόληψης στον τομέα της Υγείας

Διπλωματική Εργασία: Η Σημασία της Πρόληψης στον τομέα της Υγείας ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία: Η Σημασία της Πρόληψης στον τομέα της Υγείας Χαριστού Ευαγγελία Επιβλέπων: Bούζας Φώτης Υποβλήθηκε ως απαιτούμενο

Διαβάστε περισσότερα

Προχωρημένος Καρκίνος του Μαστού

Προχωρημένος Καρκίνος του Μαστού Προχωρημένος Καρκίνος του Μαστού 2 Εισαγωγή Περιεχόμενα 3 Εισαγωγή Τα τελευταία 30 χρόνια έχουν διατεθεί σημαντικοί πόροι για την πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και τη θεραπεία συγκεκριμένων τύπων καρκίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΛΗΨΗ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΛΗΨΗ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γνώσεις για την εγκεφαλική παράλυση

Γνώσεις για την εγκεφαλική παράλυση Εγχειρίδιο κατάρτισης Ενότητα κατάρτισης Γνώσεις για την εγκεφαλική παράλυση Επιμέλεια Miguel Santos Συγγραφείς Karina Riiskjaer Raun Mette Kliim-Due Betina Rasmussen Peder Esben Bilde Kirsten Caesar Petersen

Διαβάστε περισσότερα