ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 11/2011 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την , ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από την αριθ. πρωτ / πρόσκληση του Προέδρου Δ.Σ. κ. Λάζαρου Πιπιλίδη, η οποία δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό επίδοσης στους δημοτικούς συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. Ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Μπαΐλης είναι παρών. ΘΕΜΑ: «Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Πρέβεζας στο Πιλοτικό Πρόγραμμα {ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΠΡΕΒΕΖΑΣ} και ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης>>. Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν: Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 1. Λάζαρος Πιπιλίδης 14. Κακιούζης Χαράλαμπος 2. Φραγκούλης Γιώργος 15. Τριβλής Δημήτριος 3. Κατσιπανέλης Δημήτριος 16. Αυδίκος Δημήτριος 4. Παπαχρήστος Λάζαρος 17. Ρέντζος Ιωάννης-Χριστόφορος 5. Ροπόκης Ευάγγελος 18. Νίτσας Γεώργιος 6. Μπαρτζώκας Παντελής 19. Σπυράκος Ιωσήφ 7. Αναγνώστου Νικόλαος 20. Τσοβίλης Ευάγγελος 8. Αντωνίου Μαρία 21. Σαραμπασίνας Παύλος 9. Καζάκου Παρθενία 22. Τάγγας Απόστολος 10. Λαζάρου Χριστίνα 23. Ζέκιος Δημήτριος 11. Βαρτελάτου Στυλιανή 24. Τσούτσης Χρήστος 12. Κουτρούμπας Βασίλειος 25. Γιαννάκης Στέργιος 13. Κατέρης Κωνσταντίνος 26.Τσαγκάρης Γεώργιος ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Κορωναίος Κοσμάς Κατά την διάρκεια της συνεδρίασης και της συζήτησης του παρόντος θέματος είχαν αποχωρήσει οι κ.κ. Σαραμπασίνας και Ζέκιος. Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και η κα Άννα Μαρία Σαρδελή, υπάλληλος του Δήμου Πρέβεζας, για την τήρηση των πρακτικών. Αριθ. Θέματος :7ο Αριθ. Απόφασης : 203/2011 Σελίδα 1 από 7

2 Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού συμβουλίου την εισήγηση του Γραφείου Προγραμματισμού (αρμόδια κα Πάνη), που έχει ως εξής: << Με την αριθμ. 22/98 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Πρέβεζας, ο Δήμος Πρέβεζας αποδέχθηκε την ένταξή του στο «Πιλοτικό Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι» και ενέκρινε τη σχετική προγραμματική σύμβαση Για την υλοποίηση του προγράμματος, η Αναπτυξιακή Δημοτική Επιχείρησης Πρέβεζας Νικόπολη (ΑΔΕΠ-Ν) με την αριθμ. πρωτ. 33/ ανακοίνωση, προχώρησε στην πρόσληψη, με σύμβαση μίσθωσης έργου, διάρκειας ενός (1) έτους,των τριών ειδικοτήτων : Κοινωνικού Λειτουργού, Νοσηλευτή, Οικογενειακής Βοηθού, σε εφαρμογή της παρακάτω προγραμματικής σύμβασης. Ακολουθεί η παρουσίαση των συμβάσεων (προγραμματικών), με τις οποίες συνεχίστηκε η λειτουργία του προγράμματος. 1η ΠΡ/ΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ από 12/3/98 για 5 έτη ΥΠ.ΕΣ, ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΚΕΔΚΕ, ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, ΚΑΠΗ, ΑΔΕΠ-Ν Σχετ. αριθμ. Υ.Α.Π4β /5814/ ΦΕΚ 917/τ.Β / η ΠΡ/ΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ από 20/11/2003 για 2 έτη 3η ΠΡ/ΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ από 7/9/2005 για 2 έτη Σχετ. η αριθμ πρωτ. Π1γ /Γ.Π.οικ / ΚΥΑ, όπου στο άρθρο 12 1.β προβλέπεται ότι «το προσωπικό που απασχολείται στο πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι συνεχίζει να προσφέρει τις υπηρεσίες του, για δύο ακόμη χρόνια. 4η ΠΡ/ΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ με ημερ. 20/6/2008 και διάρκεια από τη λήξη της προηγούμενης και μέχρι 31/8/2008 Σχετ. αριθμ / ΦΕΚ 35/ ΚΥΑ, άρθρο 26 του Ν. 3329/05, άρθρο 27 του Ν.3613/07 (263 Α) από τις οποίες ορίζεται η παράταση και των συμβάσεων έως 31/8/08) Στη συνέχεια με τις διατάξεις του Ν.3731/08/ΦΕΚ 263 Α/ , άρθρο 13, ενότητα 3, οι συμβάσεις για το πιλοτικό πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» παρατείνονται έως και 30/4/2009, εφόσον εν τω μεταξύ το πρόγραμμα δεν έχει υποκατασταθεί από το αντίστοιχο νέο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς. Σύμφωνα με το προηγούμενο ιστορικό, υλοποιείται το πιλοτικό «Βοήθεια στο σπίτι» από την ΑΔΕΠ-Ν και στη συνέχεια Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Πρέβεζας, στα πλαίσια του οποίου είχαν προσληφθεί 3 στελέχη των ειδικοτήτων : Κοινωνικός Λειτουργός, Νοσηλεύτρια, Οικογενειακή Βοηθός. Το έτος 2003 παραιτήθηκε η Κοινωνική Λειτουργός και ακολούθησε διαδικασία αντικατάστασής της ως εξής: Με την αριθμ. πρωτ. 9420/ απόφαση Γεν. Γραμ. Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε η σύναψη μίσθωσης έργου ενός / μιας Κοινωνικής Λειτουργού ΑΕΙ/ΤΕΙ με άδεια άσκησης επαγγέλματος για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι», διάρκειας ενός έτους, με δυνατότητα ανανέωσης για 6 μήνες Με το από 2/1/2004 ιδιωτικό συμφωνητικό υπεγράφη σύμβαση της ΑΔΕΠ- Ν με την κ. Τσίρα Χρυσούλα, Κοινωνική Λειτουργό ΤΕ, διάρκειας έως 9/6/2005, σύμφωνα με τις αριθμ. 49 και 63/2003 αποφάσεις του Δ.Σ της ΑΔΕΠ-Ν (επισ. 8) Με το από 1/7/2005 ιδιωτικό συμφωνητικό (σύμφωνα με την αριθμ. 44/05 απόφ. Δ.Σ της ΑΔΕΠ-Ν) ανανεώθηκε η σύμβαση μίσθωσης έργου μέχρι την 9/9/05 (επισ. 9) Με το από 30/9/05 ιδιωτικό συμφωνητικό (σύμφωνα με την αριθμ. 79/05 απόφ. Δ.Σ της ΑΔΕΠ-Ν) ανανεώθηκε η σύμβαση της ίδιας Κοιν. Λειτουργού από 10/9/2005 έως 9/6/2007 (επισ. 10) Σελίδα 2 από 7

3 Με το από 15/6/2007 ιδιωτικό συμφωνητικό (σύμφωνα με την αριθμ. 31α/07 απόφ. Δ.Σ της ΑΔΕΠ-Ν) ανανεώθηκε η σύμβαση μίσθωσης έργου της ίδιας Κοιν. Λειτουργού έως 31/12/07 (επισ.11) Με το από 19/2/2008 ιδιωτικό συμφωνητικό (σύμφωνα με την αριθμ. 6/08 απόφ. Δ.Σ της ΑΔΕΠ-Ν) ανανεώθηκε η σύμβαση μίσθωσης έργου της ίδιας Κοιν. Λειτουργού έως 31/8/08 (επισ.12) Με το από 20/11/2008 ιδιωτικό συμφωνητικό (σύμφωνα με την αριθμ. 20/08 απόφ. Δ.Σ της ΑΔΕΠ-Ν) ανανεώθηκε η σύμβαση μίσθωσης έργου της ίδιας Κοιν. Λειτουργού από 1/9/08 έως 31/12/08 (επισ.13) Με το από 14/1/2009 ιδιωτικό συμφωνητικό (σύμφωνα με την αριθμ. 3α/09 απόφ. Δ.Σ της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ) παρατάθηκε η σύμβαση μίσθωσης έργου της ίδιας Κοιν. Λειτουργού έως 30/4/09 (επισ.14) Με το από 12/5/2009 ιδιωτικό συμφωνητικό (σύμφωνα με την αριθμ. 23/09 απόφ. Δ.Σ της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ) παρατάθηκε η σύμβαση μίσθωσης έργου της ίδιας Κοιν. Λειτουργού έως 31/12/09 Στο μεσοδιάστημα των προαναφερόμενων συμβάσεων με το αριθμ.39041/ έγγραφο, μας κοινοποιήθηκε η αριθμ. 904 απόφαση του ΑΣΕΠ/ ΤΜΗΜΑ Α/, με την οποία οι συμβάσεις των δύο άλλων στελεχών του πιλοτικού προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» μετετράπησαν σε αορίστου χρόνου (Π.Δ.164/04) άρθρο 11 3 ), ενώ με τις διατάξεις του Ν. 3491/06 (ΦΕΚ 207 Α/ ) τα δύο προαναφερόμενα στελέχη εντάχθηκαν στο ΚΑΠΗ Πρέβεζας Από το έτος 2005 έως σήμερα το πιλοτικό πρόγραμμα «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» υλοποιείται από το ΚΑΠΗ Πρέβεζας. Από του έτους 2010 το πρόγραμμα λειτουργεί χωρίς Κοινωνική Λειτουργό. Β. Το «Βοήθεια στο Σπίτι» ως κατ οίκον υπηρεσίες φροντίδας σε εξαρτώμενα μέλη οικογενειών ανέργων Μετά την αριθμ /οικ.3.85 (2) Κ.Υ.Α.στις 14/1/2011 ( Φ.Ε.Κ. 17/ τ. Β ) που αφορά στο σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου και τη Διαδικασία Εφαρμογής της πράξης: «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής μέσω παροχής κατ οίκον υπηρεσιών φροντίδας σε εξαρτώμενα μέλη των οικογενειών ανέργων και αναγνωρισμένα επαπειλούμενων με ανεργία εργαζομένων που ωφελούνται από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης», στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς για την Προγραμματική Περίοδο » - ουσιαστικά τη μετεξέλιξη της πράξης «Ενέργειες ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και βελτίωσης της ποιότητας ζωής ηλικιωμένων και ατόμων που χρήζουν κατ οίκον βοήθειας», η οποία είχε ανώτερο χρονικό σημείο υλοποίησης την και η οποία περιγράφεται στην με αριθμό οικ /2158/ (ΦΕΚ 1724/Β ) κοινή υπουργική απόφαση σύμφωνα με την οποία το προσωπικό που ήδη απασχολούνταν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, εξακολούθησε να παρέχει τις υπηρεσίες του με την ίδια σχέση εργασίας, μέχρι την ενεργοποίηση των νέων προγραμμάτων και για την υλοποίησή τους και αφού ακολούθησε η σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της προαναφερθείσας δράσης από την Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε, ο Δήμος Πρέβεζας κατέθεσε προς έγκριση με το 6212/ έγγραφό του αίτηση χρηματοδότησης για το πιλοτικό πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι. Όπως προαναφέρθηκε πρόκειται για το πρόγραμμα που υλοποιούνταν από το Κ.Α.Π.Η. Πρέβεζας, όπου μετά την αριθμ. 43/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πρέβεζας και τη δημοσίευσή της απόφασης σε Σελίδα 3 από 7

4 Φ.Ε.Κ. ( 717/ τ. Β ) αποτελεί μέρος των υπηρεσιών του Δήμου Πρέβεζας. Να σημειωθεί πως αιτήσεις υποβλήθηκαν και από τις κοινωφελείς επιχειρήσεις Ζαλόγγου, Πρέβεζας και Λούρου, και επιλέχθηκαν από την ΕΕΤΑΑ όλες, προς χρηματοδότηση ώστε να επωφεληθούν οι συγκεκριμένες κατηγορίες δημοτών μας που προβλέπει το πρόγραμμα ( ανώτατο όριο, 200 εξυπηρετουμένων με ευρώ χρηματοδότηση για το Δήμο και τις υπό συγχώνευση πλέον κοινωφελείς του επιχείρησεις, όπως φαίνεται από τον πίνακα που ακολουθεί). ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2011 ( ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 457/ ) ΦΟΡΕΑΣ ΑΦΜ Κωδ. μονάδ ας ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΖΑΛΟΓΓΟΥ Επωνυμία Μονάδας ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»ΠΡΕΒΕ ΖΑΣ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» ΖΑΛΟΓΓΟΥ Εξυπηρετούμεν οι που υπολογίστηκαν Εξυπηρετούμε νοι που δηλώθηκαν ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΟΥΡΟΥ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» ΛΟΥΡΟΥ Σύνολο εξυπηρετούμενων στο Δήμο Δικαίωμα συμμετοχής στην πράξη ως ωφελούμενοι για την παροχή υπηρεσιών κατ οίκον σε άτομα του συγγενικού τους περιβάλλοντος (εξυπηρετούμενους) έχουν: Άνεργα άτομα εγγεγραμμένα στον ΟΑΕΔ εισερχόμενα σε ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης όπως η κατάρτιση, η εξατομικευμένη προσέγγιση/συμβουλευτική, κλπ, με προοπτική να εισέλθουν ή να επαναεισέλθουν στην αγορά εργασίας. Εργαζόμενα άτομα τα οποία αναγνωρισμένα είναι επαπειλούμενα με ανεργία, εισερχόμενα σε ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης με προοπτική να διασφαλίσουν την απασχόλησή τους ή να διευκολυνθούν στην κινητικότητα της εργασίας τους ή ενεργώς αναζητούντα εργασία άτομα ασφαλισμένα στον ΟΓΑ που δεν διαθέτουν ή δεν δικαιούνται δελτίο ανεργίας και έχουν ατομικό εισόδημα έως ευρώ για το οικονομικό έτος 2010 (δηλαδή για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2009 έως 31/12/2009), εισερχόμενα σε ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης με προοπτική να εξεύρουν εργασία, θα προσκομίζουν βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ, αφού καταχωρηθούν σε ειδική κατάσταση συμμετοχής στη δράση. Σελίδα 4 από 7

5 Στα άτομα που θα επιλεγούν (ωφελούμενοι/ες) που μπορεί να αιτηθούν για την λήψη υπηρεσιών έως και για δύο εξυπηρετούμενους θα προσφέρονται κατ οίκον υπηρεσίες φροντίδας για τα συγγενικά τους πρόσωπα, από τη Μονάδα, καθώς στόχος της δράσης είναι: Η ενίσχυση της απασχολησιμότητας και της ισότιμης συμμετοχής των έμμεσα ωφελουμένων ατόμων στην εργασία μέσω της υποστήριξής τους, με την παροχή φροντίδας σε ηλικιωμένα και λοιπά άτομα μη δυνάμενα να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η ουσιαστική διευκόλυνση των ωφελούμενων ατόμων ως προς την ενσωμάτωσή τους στο ενεργό εργασιακά ανθρώπινο δυναμικό, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της οικονομίας σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών. Η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής με την ισότιμη πρόσβαση όλων στην αγορά εργασίας. Η βελτίωση της ποιότητας ζωής των εξυπηρετούμενων ηλικιωμένων ανδρών και γυναικών, καθώς και μη ηλικιωμένων (π.χ. ΑΜΕΑ) που χρήζουν υποστηρικτικών υπηρεσιών, αλλά και ιατρικών ή και νοσηλευτικών υπηρεσιών ή και κατ οίκον βοήθειας, με στόχο την παραμονή τους στο οικείο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, η διατήρηση της συνοχής της οικογένειάς τους, η αποφυγή χρήσης ιδρυματικής φροντίδας και καταστάσεων κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και η εξασφάλιση αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης. Πρέπει να σημειωθεί ότι Οι ενδιαφερόμενοι που έχουν περισσότερα του ενός συγγενικά πρόσωπα για παροχή κατ οίκον υπηρεσιών φροντίδας έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν μια «Αίτηση συμμετοχής Δήλωση» για μέχρι δύο εξυπηρετούμενους. Το ωράριο λειτουργίας της Μονάδας που απασχολεί τουλάχιστον τρία άτομα (1 κοινωνικό λειτουργό, νοσηλευτή/τρια, 1 οικιακό βοηθό) ορίζεται σε 40 ώρες εβδομαδιαίως κατ ελάχιστο, για όλη τη διάρκεια της περιόδου παροχής των υπηρεσιών. Επίσης, κάθε υποψήφια Μονάδα οφείλει να λαμβάνει μέριμνα για τη δυνατότητα εξυπηρέτησης ατόμων με κινητικές δυσκολίες και άλλες αναπηρίες. Για τις τρεις βασικές ειδικότητες ο ανώτατος αριθμός των εξυπηρετουμένων δεν δύναται να υπερβαίνει τα 50 άτομα. Η επιλογή των Φορέων και των ωφελούμενων διενεργείται από Επιτροπές που συστήνονται / συγκροτούνται με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Για την περίοδο από την δημοσίευση των αποτελεσμάτων για όσους κριθούν ως ωφελούμενοι από 23/6/11 και μέχρι 31/12/2011 τα ανώτατα όρια δαπάνης σε Ευρώ ( ), που θα καταβάλλονται από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., ανά εξυπηρετούμενο είναι ευρώ. Τα ανωτέρω ποσά καλύπτουν το συνολικό κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών ανά εξυπηρετούμενο. Ο Δήμος ως Ανάδοχος δεν δύναται να προβεί στην είσπραξη οποιουδήποτε αντιτίμου από τους/τις εξυπηρετούμενους/ες ή τους/τις ωφελούμενους/ες. Να σημειώσουμε πως με το αριθμ.6555/ έγγραφό τους, το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και θέμα: την υλοποίηση προγραμμάτων κατ οίκον παροχής βοήθειας επισημαίνει ανάμεσα σε άλλα: «προς την κατεύθυνση της εξασφάλισης της βιωσιμότητας των Μονάδων κρίνεται απαραίτητο, οι φορείς υλοποίησης ( δομές ), οι οποίοι στην πλειονότητά τους είναι φορείς της Αυτοδιοίκησης α) να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα βάση της προκήρυξης β) να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να εξεύρουν το μεγαλύτερο δυνατό αριθμό εξυπηρετουμένων οι οποίοι να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές που θεσπίζει το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο της χρηματοδότησης και γ) οι ωφελούμενοι οικείοι τους θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στη σχετική πρόσκληση Η ένταξη του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού Σελίδα 5 από 7

6 εξυπηρετουμένων στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος της πράξης αποτελεί προϋπόθεση τόσο για την κάλυψη του μισθοδοτικού κόστους των εργαζομένων για το 2011όσο και για την εξοικονόμηση εθνικών πόρων». Ο Δήμος Πρέβεζας μετά την έγκριση της πρότασής του για ένταξη του πιλοτικού προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» Πρέβεζας, προέβη σε ενημέρωση των δημοτών με ανακοινώσεις στα τοπικά μέσα ενημέρωσης, στο δημοτικό ραδιόφωνο, στην ιστοσελίδα του Δήμου και σε συνεργασία με το τμήμα πρόνοιας του Δήμου Πρέβεζας και σε ενημέρωση ΑΜΕΑ. Μέσα στα χρονικά περιθώρια που έθεσε η ΕΕΤΑΑ, η υπηρεσία μας της απέστειλε αιτήσεις ώστε να εξυπηρετηθούν 21 δημότες μας από τη συγκεκριμένη δομή. Θα ακολουθήσει η επιλογή των δικαιούχων από την Ελληνική Εταιρία Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Ανάπτυξης. Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο Πρέβεζας: 1. Να εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου Πρέβεζας στη Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής μέσω παροχής κατ οίκων υπηρεσιών φροντίδας σε εξαρτώμενα μέλη των οικογενειών ανέργων και αναγνωρισμένα επαπειλούμενων με ανεργία εργαζόμενων που ωφελούνται από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης", στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού" του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και την υποβολή της σχετικής αίτησης μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προς την ΕΕΤΑΑ Α.Ε., για τη χρηματοδότηση της λειτουργίας της δομής Πιλοτικό Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι Πρέβεζας. 2. Να εγκρίνει την αποδοχή όλων των προϋποθέσεων ένταξης του Δήμου Πρέβεζας σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης και της ΚΥΑ 1.605/οικ.3.85/ (ΦΕΚ 17/ τεύχος Β ). 3. Να ορίσει το νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου Πρέβεζας και να του παρέχει την εξουσιοδότηση α) για την υποβολή προς την ΕΕΤΑΑ της «Αίτησης συμμετοχής - Δήλωσης - Προσφοράς» με τους σχετικούς φακέλους, δεσμεύοντας με μόνη την υπογραφή του το Δήμο Πρέβεζας έναντι της ΕΕΤΑΑ και β) για να υπογράψει τη σχετική Σύμβαση>>. Τσοβίλης: Το πρόγραμμα <ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ> είναι ένα Ευρωπαϊκό πρόγραμμα με ημερομηνία λήξης. Ήδη η Κυβέρνηση αποφάσισε να σταματήσει αυτό το πρόγραμμα στο τέλος του 2011, γιατί δεν θα χρηματοδοτείται πλέον από το ΕΣΠΑ, ή θα έχει ελάχιστη χρηματοδότηση. Το πρόγραμμα αυτό προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες, σε ευπαθείς ομάδες, σε ηλικιωμένους, σε ανήμπορους και ιδιαίτερα στην περιοχή μας που πάρα πολλοί ηλικιωμένοι ζουν μόνοι τους και αν σκεφτεί κανείς και τις σημερινές συνθήκες με την οικονομική κρίση, υπάρχουν μεγάλες ανάγκες φροντίδας των ηλικιωμένων και των ευπαθών ομάδων. Επομένως εμείς ως Λαϊκή Συσπείρωση είμαστε υπέρ της συνέχισης αυτού του προγράμματος, αλλά με επαρκή Κρατική χρηματοδότηση,ούτως ώστε να πλαισιώνεται από το απαραίτητο και εξειδικευμένο προσωπικό, υγειονομικόβοηθητικό, και να προσφέρονται αναβαθμισμένες και επαρκείς υπηρεσίες σε όσους το έχουν ανάγκη. Αυτή είναι η πρότασή μας και διαφωνούμε σε μια παράταση του προγράμματος και σε μια σχέση εργασίας των εργαζομένων, που δεν είναι μόνιμη και σταθερή εργασία. Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά... Σελίδα 6 από 7

7 Αφού έγινε διαλογική συζήτηση και το Δημοτικό Συμβούλιο έλαβε υπόψη του,την εισήγηση της υπηρεσίας και τις διατάξεις που αναφέρονται σ' αυτή καθώς και τα όσα ελέχθησαν ανωτέρω. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 1. Εγκρίνει την συμμετοχή του Δήμου Πρέβεζας στη Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής μέσω παροχής κατ οίκων υπηρεσιών φροντίδας σε εξαρτώμενα μέλη των οικογενειών ανέργων και αναγνωρισμένα επαπειλούμενων με ανεργία εργαζόμενων που ωφελούνται από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης", στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού" του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και την υποβολή της σχετικής αίτησης μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προς την ΕΕΤΑΑ Α.Ε., για τη χρηματοδότηση της λειτουργίας της δομής Πιλοτικό Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι Πρέβεζας. 2. Εγκρίνει την αποδοχή όλων των προϋποθέσεων ένταξης του Δήμου Πρέβεζας σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης και της ΚΥΑ 1.605/οικ.3.85/ (ΦΕΚ 17/ τεύχος Β ). 3. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Πρέβεζας κ. Χρήστο Μπαΐλη, ως νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου Πρέβεζας,για : την υποβολή προς την ΕΕΤΑΑ της «Αίτησης συμμετοχής - Δήλωσης - Προσφοράς» με τους σχετικούς φακέλους, δεσμεύοντας με μόνη την υπογραφή του το Δήμο Πρέβεζας έναντι της ΕΕΤΑΑ και β) για την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης. Μειοψηφούν: Οι κ.κ. Τσοβίλης και Σπυράκος, με την πρόταση του κ. Τσοβίλη. Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΙΠΙΛΙΔΗΣ Σελίδα 7 από 7

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Τηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Α.Ε., Α ΕΚΑΜ Α.Ε., ΕΚΡ, ΡΟ Α, ΕΑΣΑ,

Α.Ε., Α ΕΚΑΜ Α.Ε., ΕΚΡ, ΡΟ Α, ΕΑΣΑ, ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Ρόδος 14-2-2011 Πληροφ.: Θ. Παπαγεωργίου Προϊστάµενος Ν. Υπηρεσίας ήµου Ρόδου Τηλεφ. 2241046220 2241029225 6937409363 Προς τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου κ. Μανώλη Γλυνό συνηµµένα: - 6

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ». ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ Όπως ορίζει το άρθρο 2 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ Α 85),«Τα κοινωνικά παντοπωλεία είναι υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ»

ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» Η οικονομική ύφεση του 2007-2008, έχει πλέον εξελιχθεί σε μια καθολική οικονομική κρίση.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 11/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 17 ης Σεπτεμβρίου 2012.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 11/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 17 ης Σεπτεμβρίου 2012. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 11/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 17 ης Σεπτεμβρίου 2012. Αριθμός Απόφασης 281/2012 Θέμα 03 : Έγκριση Σχεδίου Εσωτερικού Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ «ΝΕ.ΔΗ.Κ.Ε.Π» Πρέβεζα, 27.01.2014 Αριθμ. Πρωτ. : 70. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014

ΝΕΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ «ΝΕ.ΔΗ.Κ.Ε.Π» Πρέβεζα, 27.01.2014 Αριθμ. Πρωτ. : 70. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 ΝΕΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ «ΝΕ.ΔΗ.Κ.Ε.Π» Πρέβεζα, 27.0.204 Αριθμ. Πρωτ. : 70 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ /204 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, για την υλοποίηση ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 6 ης 27/3/2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 57/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΣ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΣ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΣ» Στη σήμερα. 2012 μεταξύ των: 1.. 2.. 3.. 4.. που θα αποκαλούνται στο παρόν εταίροι, και που δεσμεύονται στο παρόν από τους νόμιμους εκπροσώπους τους,

Διαβάστε περισσότερα

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Tεύχος Δημοπράτησης Ανοικτού (Διεθνούς) Διαγωνισμού_Mέρος Α: Μελέτη_Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου: Ψηφιακές Υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας και Ιατρικής Παρακολούθησης Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση. Προς τη Βουλή των Ελλήνων. Α. Επί της Αρχής:

Αιτιολογική έκθεση. Προς τη Βουλή των Ελλήνων. Α. Επί της Αρχής: Αιτιολογική έκθεση Στο σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις»

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση Εστιατόρων, Κέντρων Πολυτελεία, Ζυθοπωλών, Εξοχικών κέντρων, Κέντρων Διασκεδάσεω και Συναφών Επαγγελμάτων Αθηνών και Αττική

Ένωση Εστιατόρων, Κέντρων Πολυτελεία, Ζυθοπωλών, Εξοχικών κέντρων, Κέντρων Διασκεδάσεω και Συναφών Επαγγελμάτων Αθηνών και Αττική Ένωση Εστιατόρων, Κέντρων Πολυτελεία, Ζυθοπωλών, Εξοχικών κέντρων, Κέντρων Διασκεδάσεω και Συναφών Επαγγελμάτων Αθηνών και Αττική Τηλ. Επικοινωνία 210-2724573 Fax: 210-2716828 Tαχ. Διεύθυνση: Ιοφώντο 31

Διαβάστε περισσότερα

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Μήνυμα Δημάρχου... 3 Εισαγωγή Προέδρου Ο.Κ.Π.Α.Π.Α... 5 Α. Κρίση και Κοινωνική πολιτική... 7 Β. Γενικές παρατηρήσεις... 9 Γ. Κεντρική υπηρεσία... 10 Γ1. Οικονομικά στοιχεία Ο.Κ.Π.Α.Π.Α...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΝΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ - ΣΥΜΒΑΣΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αλεξίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων Υπουργείο Εσωτερικών Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Ι.Φ.)/ΕΥΕ (Κύριος Δικαιούχος) Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) (Φορέας Υλοποίησης/Επιμέρους Δικαιούχος) Ταχ. Δ/νση: Χαριλάου

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Άρθρο 1 Διοίκηση Δήμου Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής 1. Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ανάπτυξη της διά βίου μάθησης, μέσω της

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πράξης: Προοπτικές Απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο

Τίτλος Πράξης: Προοπτικές Απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο Τίτλος Πράξης: Προοπτικές Απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο Αρχάνες, 29/09/2014 Αρ.Πρωτ: 887 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων»

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» του Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ. 2007-2013 (κωδ. ΟΠΣ 393311) Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών

Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή...3 2. Γενικά έξοδα Έμμεσες Δαπάνες...3 3. Δαπάνες ταξιδιών και μετακινήσεων...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35947 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3018 7 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 39892/ΓΔ1.2 Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμο γής του πιλοτικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης Στην Τρίπολη

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα