ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία"

Transcript

1 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ιπλωµατική Εργασία ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ του ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΣΧΑΛΗ Επιβλέπων Καθηγητής: Νεγκάκης Χρήστος Υποβλήθηκε ως απαιτούµενο για την απόκτηση του µεταπτυχιακού διπλώµατος στην Εφαρµοσµένη Λογιστική και Ελεγκτική Οκτώβριος 2013

2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεί µια διαδικασία µε πολλαπλά οφέλη για κάθε εταιρία. Αυτό ισχύει για τις εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των συγκοινωνιών, παρά την έλλειψη µελετών πάνω στο συγκεκριµένο θέµα. Η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου µπορεί να βοηθήσει µια εταιρία να εντοπίσει τρόπους για τη διασφάλιση περιουσιακών στοιχείων τους, να αποφεύγει τη σπατάλη πόρων και την αναποτελεσµατικότητα και να προωθεί πρακτικές που είναι συµβατές µε τις εγκριθείσες πολιτικές και διαδικασίες. Κύριος σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αναδείξει τη χρησιµότητα των τµηµάτων του εσωτερικού ελέγχου, διοικητικού και λογιστικού σε µια πολυµετοχική εταιρία, όπως είναι η Κ.Τ.Ε.Λ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. που δραστηριοποιείται στον κλάδο των συγκοινωνιών και παρουσιάζει µεγάλο βαθµό οικονοµικών συναλλαγών. Η εργασία αυτή αναδεικνύει την ανάγκη και τη σπουδαιότητα της λειτουργίας αυτόνοµου τµήµατος εσωτερικού ελέγχου, που θα διασφαλίζει την εύρυθµη, αποδοτική και αποτελεσµατική λειτουργία της εταιρίας. Λέξεις κλειδιά : υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου, διοικητικός και λογιστικός εσωτερικός έλεγχος, κλάδος συγκοινωνιών, Κ.Τ.Ε.Λ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ 2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ Γενικά Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου Επιτροπή Ελέγχου Είδη Εσωτερικού Ελέγχου Κώδικας εοντολογίας Εσωτερικού Ελέγχου ιεθνή Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου ιαδικασία Εσωτερικού Ελέγχου Προκαταρτική Έρευνα Σύνταξη Προγράµµατος Ελέγχου Επιτόπια Εργασία Σύνταξη Έκθεσης Ελέγχου Μεταγενέστερες Ενέργειες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟ ΚΛΑ Ο ΤΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Σηµασία και Προβλήµατα του Κλάδου των Συγκοινωνιών Ανάγκη Ελέγχου του Κλάδου των Συγκοινωνιών Παρακολούθηση και Έλεγχος στους Οργανισµούς Συγκοινωνιών ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα Εσωτερικός Έλεγχος των Οργανισµών Συγκοινωνιών Σώµα Επιθεωρητών Ελεγκτών Υπουργείου Μεταφορών-Επικοινωνιών Αρµοδιότητα του Σώµατος Επιθεωρητών Ελεγκτών Υπουργείου Μεταφορών Επικοινωνιών Ελεγκτική ιαδικασία

4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΚΤΕΛ Σηµασία των Οδικών Μεταφορών ιοίκηση Συστήµατος Οδικών Μεταφορών και Οδικού ικτύου Ρόλος των ΚΤΕΛ Εφαρµογή των ιεθνών Ελεγκτικών Προτύπων στα ΚΤΕΛ Εσωτερικός Έλεγχος των ΚΤΕΛ Εποπτικά Όργανα των ΚΤΕΛ Περιφέρεια Υπουργείο Μεταφορών Σώµα Επιθεωρητών Ελεγκτών Υπουργείου Μεταφορών-Επικοινωνιών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5:ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΚΤΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε Γενικά Στοιχεία ιοικητική οµή ιοικητικός Λογιστικός Έλεγχος Προσωπικού ιοικητικός Λογιστικός Έλεγχος ιαθεσίµων ιοικητικός Λογιστικός Έλεγχος Χρεογράφων-Απαιτήσεων ιοικητικός Λογιστικός Έλεγχος Αγορών ιοικητικός Λογιστικός Έλεγχος Αποθεµάτων ιοικητικός Λογιστικός Έλεγχος Εσόδων ιοικητικός Λογιστικός Έλεγχος Παγίων ιοικητικός Λογιστικός Έλεγχος Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων ιοικητικός Λογιστικός Έλεγχος Συνεργασίας µε Τρίτους ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΗΓΕΣ

5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η οικονοµική κρίση έχει πλήξει τις οικονοµίες όλων των χώρων και έχει µεγάλο αντίκτυπο και στο χώρο των συγκοινωνιών. Από την µια, οι µεταφορές των επιβατών εξαρτώνται από το διαθέσιµο εισόδηµα των καταναλωτών, και από την άλλη, οι εταιρίες συγκοινωνιών έχουν να αντιµετωπίσουν σηµαντικά προβλήµατα και προκλήσεις µέσα σε ένα δυσχερές οικονοµικό περιβάλλον. Αυτό ισχύει και για τις εταιρίες Κ.Τ.Ε.Λ που δραστηριοποιούνται στη χώρα και είναι υπεύθυνες, σε συνδυασµό µε την πολιτεία, για την διασφάλιση της συνεχούς προσφοράς και της παροχής υψηλής ποιότητας δηµοσίων υπεραστικών και αστικών οδικών µεταφορών επιβατών. Οι εταιρίες για να επιτύχουν την εύρυθµη, αποτελεσµατική και αποδοτική λειτουργίας τους, θα πρέπει να θεσπίσουν µέτρα και διαδικασίες, µε τις οποίες θα παρακολουθούν και θα ελέγχουν την πορεία των εργασιών, τους, το βαθµό συµµόρφωσης µε την ισχύουσα νοµοθεσία και την αξιοπιστία της παρεχόµενης χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης. Είναι, εποµένως, απαραίτητη η ύπαρξη του εσωτερικού ελέγχου, ο ρόλος του οποίου µέσα σε µια εταιρία είναι προληπτικός, κατασταλτικός αλλά και δηµιουργικός, αφού αξιολογείται η αποτελεσµατικότητα των πολιτικών, των µέτρων και των συστηµάτων στα οποία στηρίζει ο οργανισµός τη λειτουργία του. Ο ρόλος του εσωτερικού ελέγχου έχει διαφοροποιηθεί σηµαντικά από το παρελθόν, ενώ έχει διευρυνθεί σηµαντικά και η αποστολή του, µε αποτέλεσµα να έχει αυξηθεί η ζήτηση των υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου από τις οικονοµικές µονάδες. Με βάση τα παραπάνω, η διπλωµατική αυτή εργασία εξετάζει την ύπαρξη και τη λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου στον κλάδο των συγκοινωνιών και πιο συγκεκριµένα στην Κ.Τ.Ε.Λ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ. Πρέπει να τονισθεί πως η αρθρογραφία δεν είναι πλούσια από µελέτες πάνω στο αντικείµενο του εσωτερικού ελέγχου στον κλάδο αυτό. Στόχος λοιπόν της εργασίας αυτής είναι να παρουσιάσει τις διαδικασίες διοικητικού και λογιστικού ελέγχου που ακολουθούνται στην πράξη µέσα σε ένα µεγάλο οργανισµό συγκοινωνιών και να αναδείξει την ανάγκη και τη σηµασία της ύπαρξης αυτόνοµου τµήµατος εσωτερικού ελέγχου µέσα σε αυτόν. Η διάθρωση της εργασίας γίνεται σε έξι κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται µια εισαγωγή στην έννοια του εσωτερικού ελέγχου. Παρουσιάζονται οι έννοιες της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου και του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου, ο κώδικα δεοντολογίας των 5

6 εσωτερικών ελεγκτών και τα διεθνή πρότυπα εσωτερικού ελέγχου. Στο επόµενο κεφάλαιο παρουσιάζονται συνοπτικά τα συµπεράσµατα ορισµένων µελετών που έχουν διεξαχθεί τα τελευταία κυρίως χρόνια µε αντικείµενο τον έλεγχο στο χώρο των συγκοινωνιών. Στο τρίτο κεφάλαιο εξετάζονται οι συνθήκες εσωτερικού ελέγχου στον κλάδο των συγκοινωνιών. Συγκεκριµένα, αφού αναδεικνύεται η ανάγκη ύπαρξης ελέγχου στις εταιρίες του κλάδου, µελετώνται οι συνθήκες εσωτερικού ελέγχου και εποπτείας αυτών. Το επόµενο κεφάλαιο επικεντρώνεται στις συνθήκες ελέγχου και εποπτείας των εταιριών Κ.Τ.Ε.Λ που δραστηριοποιούνται στη χώρα, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσµατικότητα των οδικών µεταφορών. Το πέµπτο κεφάλαιο αποτελεί τη µελέτη περίπτωσης, όπου αναλύονται οι διαδικασίες λογιστικού και διαχειριστικού εσωτερικού ελέγχου που ακολουθούνται µέσα στην Κ.Τ.Ε.Λ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ. Με βάση τα παραπάνω που παρουσιάζονται στα πέντε αυτά κεφάλαια, στο τελευταίο κεφάλαιο διατυπώνονται τα συµπεράσµατα, που εξάγονται από την εργασία αυτή καθώς και προτάσεις για µεταγενέστερη έρευνα πάνω στο συγκεκριµένο θέµα. 6

7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ 1.1 Γενικά Στο σηµερινό οικονοµικό και κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις, η ελεγκτική αποκτά ζωτική σηµασία σε εθνικό και παγκόσµιο επίπεδο µε διαρκώς αυξανόµενη σηµασία. Ανάλογα µε το πρόσωπο που διενεργεί τον έλεγχο και µε κριτήριο αν οι ελεγκτές ανήκουν ή όχι στο ανθρώπινο δυναµικό του ελεγχόµενου φορέα, οι έλεγχοι διακρίνονται σε δύο µεγάλες κατηγορίες, τους εσωτερικούς και εξωτερικούς ελέγχους. Η ζήτηση τόσο για εξωτερικό όσο και για εσωτερικό έλεγχο προέρχεται από την ανάγκη οι επιχειρήσεις να έχουν κάποια µέσα ανεξάρτητου ελέγχου για τη µείωση λαθών στη τήρηση των βιβλίων και των στοιχείων, στην υπεξαίρεση του ενεργητικού και της απάτης. Η αυξανόµενη πολυπλοκότητα και όγκος των συναλλαγών, η απόσταση της διοίκησης από την πηγή των συναλλαγών, η τεχνική (λογιστική) εµπειρογνωµοσύνη που απαιτείται για την αξιολόγηση και σύνοψη των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων µε ουσιαστικό τρόπο, η ανάγκη για οργανωτική δοµή που εξασφαλίζει ανεξαρτησία και αντικειµενικότητα καθώς και η ανάγκη ύπαρξης µιας υπηρεσίας που θα αποτελεί «τα µάτια και τα αυτιά» της διοίκησης συνέβαλαν στη δηµιουργία της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου ως αναπόσπαστο µέρος των σύγχρονων επιχειρήσεων. Ο εσωτερικός έλεγχος είναι ένα εργαλείο ελέγχου για τη µέτρηση και αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας των λειτουργιών µιας οικονοµικής µονάδας. Έργο του εσωτερικού ελέγχου είναι να διασφαλίσει ότι το έργο της εταιρείας εξελίσσεται οµαλά, αποτελεσµατικά και οικονοµικά και ότι όλοι οι νόµοι, κανόνες και κανονισµοί που διέπουν την λειτουργία του οργανισµού τηρούνται, εξασφαλίζοντας παράλληλα ότι υπάρχει ένα αποτελεσµατικό σύστηµα εσωτερικού ελέγχου για την αποφυγή σφαλµάτων, απατών και καταχρήσεων. Το ολοένα και πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον µέσα στο οποίο λειτουργούν οι επιχειρήσεις, η εντατική χρήση της τεχνολογίας των πληροφοριών, η ενισχυµένη απαιτήσεις συµµόρφωσης µε νόµους και κανονισµούς και η εστίαση στη διαχείριση των κινδύνων αποτελούν µερικούς από τους λόγους για τους οποίους ο εσωτερικός έλεγχος αποκτά µεγάλη σηµασία για τις εταιρίες. Ο όρος εσωτερικός έλεγχος χρησιµοποιείται στην ελεγκτική βιβλιογραφία και πρακτική για να αποδώσει α) το έργο που διενεργεί η οµάδα εσωτερικού ελέγχου για 7

8 λογαριασµό της ανώτερης διοίκησης (internal audit) και β) το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου, τις εσωτερικές δηλαδή δικλείδες ασφαλείας που αναπτύσσονται και εφαρµόζονται σε µια εταιρία για να διασφαλιστεί η διαφύλαξη των περιουσιακών στοιχείων της καθώς και η αποτελεσµατική και αποδοτική αξιοποίηση των παραγωγικών της πόρων (internal control). 1.2 Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου Το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου περιλαµβάνει εκείνους τους ελεγκτικούς µηχανισµούς και δικλείδες ελέγχου που στοχεύουν την εύρυθµη λειτουργία της εταιρίας. Η ύπαρξη των δικλίδων ασφαλείας του εσωτερικού ελέγχου στοχεύει στην επισήµανση και έγκαιρη αντιµετώπιση των κινδύνων που πιθανόν να αντιµετωπίζει η εταιρία και δρα µε τρείς τρόπους: α) οργανωτικά (οργανωτικές δικλείδες εσωτερικού ελέγχου), β) προληπτικά (προληπτικές δικλείδες εσωτερικού ελέγχου) και γ) κατασταλτικά (κατασταλτικές δικλείδες εσωτερικού ελέγχου) 1 Αποτελεί σε γενικές γραµµές µια διαδικασία, η οποία καθιερώνεται από τη διοίκηση µιας επιχείρησης, και έχει σχεδιαστεί για να παρέχει εύλογη βεβαιότητα σχετικά µε την επίτευξη των στόχων στις ακόλουθες κατηγορίες: αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητα των λειτουργιών αξιοπιστία της χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης συµµόρφωση µε τους ισχύοντες νόµους και κανονισµούς Η πρώτη κατηγορία περιλαµβάνει τους βασικούς στόχους της επιχείρησης, συµπεριλαµβανοµένων των επιδόσεων της, τους στόχους κερδοφορίας και τη διασφάλιση των πόρων της. Η δεύτερη σχετίζεται µε την σύνταξη αξιόπιστων δηµοσιευµένων οικονοµικών καταστάσεων, συµπεριλαµβανοµένων των ενδιάµεσων και συνοπτικών οικονοµικών καταστάσεων. Η τρίτη κατηγορία ασχολείται µε την συµµόρφωση µε τους νόµους και τους κανονισµούς µε τους οποίους σχετίζεται η οικονοµική οντότητα. Συνοπτικά το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου µπορεί να βοηθήσει µια επιχείρηση να φτάσει εκεί που θέλει να πάει, και να αποφύγει τις παγίδες και εκπλήξεις στην πορεία. Ο ρόλος της διοίκησης είναι να παρέχει ότι χρειάζεται η εταιρία για να επιτύχει το στόχο της. Ο εσωτερικός έλεγχος είναι µια διαδικασία ενσωµατωµένη µε όλες τις άλλες διαδικασίες εντός ενός οργανισµού, που διατηρείται και παρακολουθείται από τους 1 Χρήστος Νεγκάκης, Παναγιώτης Ταχυνάκης, «Σύγχρονα Θέµατα Ελεγκτικής & Εσωτερικού Ελέγχου», Εκδόσεις ιπλογραφία, Αθήνα 2013, σελ

9 ανθρώπους σε όλα τα επίπεδα µέσα αυτόν, αυξάνοντας την πιθανότητα επίτευξης των στρατηγικών στόχων και σκοπών. Το σύστηµα αυτό αποτελεί ευθύνη όλων των εργαζοµένων, από τη διοίκηση που σχεδιάζει, εφαρµόζει και διατηρεί αυτό µέχρι το προσωπικό που εκτελεί τις διάφορες δραστηριότητες ελέγχου. Το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου αποτελείται από πέντε αλληλένδετα συστατικά στοιχεία., που προκύπτουν από τον τρόπο διοίκησης µιας επιχείρησης και ενσωµατώνονται σε αυτόν.: 1. το περιβάλλον ελέγχου Το περιβάλλον ελέγχου δίνει το στίγµα ενός οργανισµού, επηρεάζοντας την ελεγκτική συνείδηση των ανθρώπων του. Είναι η βάση για όλα τα άλλα στοιχεία του εσωτερικού ελέγχου. Οι παράγοντες του περιβάλλοντος ελέγχου περιλαµβάνουν την ακεραιότητα, τις ηθικές αξίες και τις ικανότητες των ανθρώπων της οντότητας, τη φιλοσοφία της διοίκησης και το ύφος λειτουργίας, τον τρόπο εκχώρηση εξουσίας, ευθυνών και αρµοδιοτήτων, καθώς και την προσοχή και την κατεύθυνση που παρέχεται από το διοικητικό συµβούλιο. 2. η εκτίµηση κινδύνων Κάθε οντότητα αντιµετωπίζει διάφορους κινδύνους από εξωτερικές και εσωτερικές πηγές που πρέπει να αξιολογηθούν. Μια προϋπόθεση για την εκτίµηση του κινδύνου είναι η δηµιουργία στόχων, που συνδέονται µε διάφορα επίπεδα και την εσωτερική συνοχή. Η εκτίµηση κινδύνου είναι ο προσδιορισµός και η ανάλυση των σχετικών κινδύνων για την επίτευξη των στόχων, αποτελώντας τη βάση για τον καθορισµό του τρόπου που οι κίνδυνοι αυτοί πρέπει να αντιµετωπιστούν. Καθώς το επιχειρησιακό περιβάλλον αλλάζει συνεχώς, απαιτούνται µηχανισµοί για τον προσδιορισµό και την αντιµετώπιση των ειδικών κινδύνων που σχετίζονται µε την αλλαγή αυτή. 3. οι µηχανισµοί εσωτερικού ελέγχου Οι µηχανισµοί ελέγχου είναι οι πολιτικές και διαδικασίες που διασφαλίζουν ότι οι οδηγίες της διοίκησης πραγµατοποιούνται και ότι λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα µέτρα για την αντιµετώπιση των κινδύνων για την επίτευξη των στόχων της οικονοµικής οντότητας. Αυτές οι δραστηριότητες ελέγχου συµβαίνουν σε όλο τον οργανισµό, σε όλα τα επίπεδα και 9

10 σε όλες τις λειτουργίες του. Περιλαµβάνουν µια σειρά ποικίλων δραστηριοτήτων, όπως µέτρηση και αξιολόγηση επιδόσεων, διασφάλιση περιουσιακών στοιχείων, διαχωρισµό καθηκόντων και επεξεργασία πληροφοριών. 4. η πληροφόρηση και επικοινωνία Οι σχετικές πληροφορίες πρέπει να εντοπίζονται, να συλλαµβάνονται και να γνωστοποιούνται µε τη µορφή και το χρονοδιάγραµµα που επιτρέπουν στους ανθρώπους την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Τα συστήµατα πληροφοριών συντάσσουν εκθέσεις, που περιέχουν λειτουργικές, οικονοµικές και σχετικές µε τη συµµόρφωση πληροφορίες που καθιστούν δυνατή τη λειτουργία και τον έλεγχο της επιχείρησης. εν ασχολούνται µόνο µε εσωτερικά δεδοµένα, αλλά και µε πληροφορίες σχετικά µε εξωτερικά γεγονότα, δραστηριότητες και συνθήκες που βοηθούν στη λήψη επιχειρηµατικών αποφάσεων και την εξωτερική αναφορά. 5. η παρακολούθηση συστήµατος εσωτερικού ελέγχου Τα συστήµατα εσωτερικού ελέγχου πρέπει να παρακολουθούνται - µια διαδικασία που αξιολογεί την ποιότητα της απόδοσης του συστήµατος κατά την πάροδο του χρόνου. Αυτό επιτυγχάνεται µέσω της συνεχούς παρακολούθησης και αξιολόγησης των δραστηριοτήτων, που λαµβάνει χώρα κατά τη διάρκεια των εργασιών 2. Η έκταση και η συχνότητα της αξιολόγησης αυτή εξαρτάται κατά κύριο λόγο από την εκτίµηση των κινδύνων και την αποτελεσµατικότητα της συνεχούς παρακολούθησης των διαδικασιών. Πιθανές αδυναµίες του συστήµατος ελέγχου πρέπει να αναφέρονται στη διοίκηση της εταιρίας. Γίνεται δεκτό ότι για να είναι αποτελεσµατικό ένα σύστηµα εσωτερικού ελέγχου θα πρέπει να είναι α) οικονοµικό, β) ουσιώδες, γ) κατάλληλο, δ) σύµφωνο, ε) επίκαιρο, στ) απλό και ζ) λειτουργικό 3. Πολλοί είναι οι παράγοντες που συµβάλλουν στην αποτελεσµατικότητα ενός συστήµατος εσωτερικού ελέγχου. Οι σπουδαιότεροι από αυτούς είναι: προσωπικό µε επαγγελµατική επάρκεια: ο ανθρώπινος παράγοντας αποτελεί το σηµαντικότερο στοιχείο κάθε συστήµατος εσωτερικού ελέγχου. Προκειµένου να διασφαλιστεί η απαραίτητη απόδοση του προσωπικού απαιτείται µια πολιτική που 2 Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, «Internal Control - Integrated Framework», 3 Χρήστος Καζαντζής, «Ελεγκτική και Εσωτερικός Έλεγχος, Μία συστηµατική προσέγγιση Εννοιών, Αρχών και Προτύπων», Εκδόσεις Business Plus Α.Ε., 2006, σελ

11 εξασφαλίζει α) την πρόσληψη και επιλογή του κατάλληλου προσωπικού, β) την εκπαίδευση και επιµόρφωση αυτού και γ) την επίβλεψη του οργανωτική δοµή: η οργανωτική δοµή διαµορφώνει ένα πλαίσιο εντός του οποίου η εταιρεία διεξάγει της διάφορες δραστηριότητες της. Θα πρέπει να περιλαµβάνει ένα διαχωρισµό των καθηκόντων και περιγραφή των θέσεων εργασίας, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι α) οι συναλλαγές έχουν εκτελεστεί σωστά, β) έχουν καταχωρηθεί κατάλληλα, γ) υπάρχει περιορισµένη πρόσβαση στα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης και δ) γίνεται περιοδική σύγκριση των υπολοίπων στα λογιστικά βιβλία µε τα πραγµατικά περιουσιακά στοιχεία. Βασική αρχή οργάνωσης µιας επιχείρησης είναι ο διαχωρισµός των τριών λειτουργιών: συναλλακτικής, διαχείρισης και φύλαξης περιουσιακών στοιχείων και λογιστικής, έτσι ώστε κανένα άτοµο ή υπηρεσία να µην χειρίζονται όλες τις πλευρές µιας συναλλακτικής πράξης από την αρχή ως το τέλος. λογιστική οργάνωση: δεν µπορεί να υπάρξει αποτελεσµατικό σύστηµα εσωτερικού ελέγχου χωρίς επαρκή λογιστική οργάνωση, κατάλληλη µηχανογραφική υποστήριξη και επαρκή τεκµηρίωση. Στην ακρίβεια και αξιοπιστία των λογιστικών βιβλίων συµβάλλουν η παρακολούθηση της κανονικής κίνησης και έγκαιρης τακτοποίησης των λογαριασµών που απεικονίζουν τις συναλλαγές της επιχείρησης καθώς και η επαλήθευση των λογιστικών υπολοίπων µε δεδοµένα που προκύπτουν από φυσικές καταµετρήσεις των περιουσιακών στοιχείων ή από αντίγραφα λογαριασµών τρίτων. ύπαρξης υπηρεσίας εσωτερικών ελεγκτών: σηµαντικό συστατικό µέρος του εσωτερικού ελέγχου είναι η ύπαρξης κατάλληλης και αποτελεσµατικής υπηρεσίας εσωτερικών ελεγκτών, που επιθεωρεί τους διενεργηθέντες λογιστικούς και διοικητικούς ελέγχους. ύπαρξης Επιτροπής Ελέγχου: η Επιτροπή Ελέγχου βρίσκεται κάτω από το ιοικητικό Συµβούλιο και έχει ως στόχο την εποπτεία του εσωτερικού ελέγχου έχοντας συµβουλευτικό χαρακτήρα 4 4 Χρήστος Καζαντζής, «Ελεγκτική και Εσωτερικός Έλεγχος, Μία συστηµατική προσέγγιση Εννοιών, Αρχών και Προτύπων», Εκδόσεις Business Plus Α.Ε., 2006, σελ

12 1.3 Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου Η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου αποτελεί µια διακεκριµένη υπηρεσία µέσα σε µια επιχείρηση, αποτελώντας ένα ξεχωριστό στοιχείο του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου. Επιφορτισµένοι µε τη διενέργεια του εσωτερικού ελέγχου µέσα σε µια επιχείρηση είναι οι εσωτερικοί ελεγκτές που αποτελούν στελέχη αυτής και παρέχουν στη διοίκηση αξιόλογες πληροφορίες για τη λήψη αποφάσεων που διασφαλίζουν την αποτελεσµατική λειτουργία της. Σύµφωνα το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών, η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου αποτελεί µια ανεξάρτητη, αντικειµενική και συµβουλευτική υπηρεσία, σχεδιασµένη και οργανωµένη ώστε να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις λειτουργίες του οργανισµού 5. Βοηθά έναν οργανισµό να επιτύχει τους στόχους του προσφέροντας µια συστηµατική και πειθαρχηµένη προσέγγιση για την αξιολόγηση και τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της διαχείρισης κινδύνων, του ελέγχου και των διαδικασιών διακυβέρνησης 6. Αντικειµενικός σκοπός της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου είναι η παροχή υψηλού και ταυτόχρονα εξειδικευµένου υπηρεσιών προς τη διοίκηση κάθε οργανισµού, η αξιολόγηση των πολιτικών, µέτρων και συστηµάτων στα οποία στηρίζει ο οργανισµός τη λειτουργία του, µε πρώτο από όλα το ίδιο το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου 7. Συνοπτικά, η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου µέσα σε µια οικονοµική µονάδα συµβάλλει: στην κατανόηση και αξιολόγηση των κινδύνων της εταιρίας και την αξιολόγηση της επάρκειας των συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου στον εντοπισµό περιοχών που χρειάζονται ενίσχυση των εφαρµοζόµενων συστηµάτων και ελέγχων στη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιµων πόρων στην ορθή και έγκαιρη αναγνώριση των υποχρεώσεων, συµπεριλαµβανοµένων των ενδεχόµενων υποχρεώσεων της οικονοµικής µονάδας στη συµµόρφωσης µε τις εσωτερικές και εξωτερικές κατευθυντήριες γραµµές και πολιτικές της οντότητας, καθώς και στην εφαρµογή των νόµων και των κανονιστικών απαιτήσεων 5 Χρήστος Νεγκάκης, Παναγιώτης Ταχυνάκης, «Σύγχρονα Θέµατα Ελεγκτικής & Εσωτερικού Ελέγχου», Εκδόσεις ιπλογραφία, Αθήνα 2013, σελ Κωνσταντίνος Κάντζος και Αθηνά Χονδράκη, «Ελεγκτική - Θεωρία και Πρακτική», Εκδόσεις Σταµούλης, Αθήνα, Χρήστος Καζαντζής, «Ελεγκτική και Εσωτερικός Έλεγχος, Μία συστηµατική προσέγγιση Εννοιών, Αρχών και Προτύπων», Εκδόσεις Business Plus Α.Ε., 2006, σελ

13 στη διαφύλαξη των περιουσιακών στοιχείων στη διασφάλιση της επάρκειας της ασφάλειας και του ελέγχου των συστηµάτων πληροφοριών στη διασφάλιση της επάρκειας, της συνάφειας και της αξιοπιστίας των πληροφοριακών συστηµάτων διοίκησης 8 Ο εσωτερικός ελεγκτής θα πρέπει να είναι ανεξάρτητος από τις δραστηριότητες που ελέγχει. Οι ελεγκτές πρέπει να είναι προετοιµασµένοι να ελέγχουν σχεδόν τα πάντα: τις λειτουργίες (συµπεριλαµβανοµένων των συστηµάτων ελέγχου), τις επιδόσεις, τις πληροφορίες και τα πληροφοριακά συστήµατα, τη νοµική συµµόρφωση, τις οικονοµικές καταστάσεις, την απάτη, την περιβαλλοντική συµπεριφορά και την ποιότητα. Οι ελεγκτές πρέπει α) να κατέχουν αναλυτικές και κριτικές δεξιότητες σκέψεις, µια αποτελεσµατική µέθοδος για να αποκτήσουν µια επαρκή κατανόηση του κάθε ελεγχόµενου, νέες έννοιες, αρχές και τεχνικές του εσωτερικού ελέγχου, β) να κατανοούν τους κινδύνους και τις ευκαιρίες που σχετίζονται τόσο µε τον ελεγχόµενο όσο και µε τους ελεγκτές, γ) να αναπτύσσουν τους γενικούς και ειδικούς στόχους του ελέγχου για κάθε ελεγκτικό έργο, δ) να επιλέγουν, συλλέγουν (χρησιµοποιώντας ένα ευρύ φάσµα διαδικασιών ελέγχου), αξιολογούν και να τεκµηριώνουν τα αποδεικτικά στοιχεία του ελέγχου, ε) να υποβάλλουν τις εκθέσεις µε τα αποτελέσµατα του ελέγχου σε µια ποικιλία µορφών, στ) να γνωρίζουν τον κώδικα επαγγελµατικής δεοντολογίας καθώς και την τεχνολογία ελέγχου που εφαρµόζεται σε µια ποικιλία τύπων των εκθέσεων ελέγχου 9. Ο ρόλος του εσωτερικού ελέγχου µέσα σε µια επιχείρηση θα πρέπει να είναι δυναµικός, συνεχώς µεταβαλλόµενος έτσι ώστε να καλύπτει τις ανάγκες της. Μια αποτελεσµατική λειτουργία εσωτερικού ελέγχου διαδραµατίζει καίριο ρόλο στην παροχή βοήθειας προς το διοικητικό συµβούλιο για να εκπληρώσει τις ευθύνες της διακυβέρνησης του. Έτσι, συµβάλλει στην επίτευξη των στόχων της επιχείρησης µέσα από την ηθική και αποτελεσµατική διακυβέρνηση. Η οργάνωση της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου και η ένταξη της στο οργανόγραµµα µιας εταιρίας κατά τρόπο που να της δίνει τη δυνατότητα αναφοράς στα υψηλότερα επίπεδα διοίκησης επηρεάζει θετικά την ανεξαρτησία και την αποτελεσµατικότητα της υπηρεσίας καθώς και την αποδοτικότητα της εταιρίας. Το οργανωτικό επίπεδο της υπηρεσίας 8 Institute of Chartered Accountants of India, «Standard on Internal Audit (SIA) 1, Planning an Internal Audit», September The Institute of Internal Auditors Research Foundation «Internal Auditing: History, Evolution, and Prospects»,

14 εσωτερικού ελέγχου θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα στην υπηρεσία να µπορεί να επιτυγχάνει τους αντικειµενικούς της στόχους. Σύµφωνα µε το Ν. 3016/2002, η οργάνωση και λειτουργία εσωτερικού ελέγχου αποτελεί προϋπόθεση για την εισαγωγή µετοχών ή άλλων κινητών αξιών σε οργανωµένη χρηµατιστηριακή αγορά. Η διενέργεια του εσωτερικού ελέγχου πραγµατοποιείται από ειδική υπηρεσία της εταιρίας, την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου, τα µέλη της οποίας (εσωτερικοί ελεγκτές) είναι ανεξάρτητα και εποπτεύονται από ένα ως τρία µη εκτελεστικά µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου. Οι εσωτερικοί ελεγκτές ορίζονται µε απόφαση του.σ. και απασχολούνται πλήρως και αποκλειστικά µε την ανατεθείσα σε αυτούς υπηρεσία. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, έχουν το δικαίωµα να λαµβάνουν γνώση κάθε εγγράφου, αρχείου, βιβλίου, τραπεζικού λογαριασµού ή χαρτοφυλακίου της εταιρίας και να έχουν πρόσβαση σε κάθε υπηρεσία της εταιρίας. Η διοίκηση της εταιρίας οφείλει να συνεργάζεται µε τους εσωτερικούς ελεγκτές και να τους παρέχει τα αναγκαία µέσα για την διευκόλυνση του έργου τους. Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου παρακολουθεί την εφαρµογή και τήρηση των κρίσιµων εκείνων κειµένων που ρυθµίζουν τη νόµιµη λειτουργία της εταιρίας (καταστατικό, εσωτερικός κανονισµός λειτουργίας, νοµοθεσία περί εταιριών και Χρηµατιστηρίου) και αναφέρει στο ιοικητικό Συµβούλιο περιπτώσεις σύγκρουσης εταιρικών συµφερόντων και ίδιων συµφερόντων µελών του ιοικητικού Συµβουλίου, που διαπιστώνει κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές οφείλουν να ενηµερώνουν εγγράφως το ιοικητικό Συµβούλιο τουλάχιστον µία φορά το τρίµηνο για τον έλεγχο και να παρίστανται στις γενικές συνελεύσεις των µετόχων και να παρέχουν στις αρµόδιες Εποπτικές Αρχές, κατόπιν έγκρισης του ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρίας, οποιαδήποτε πληροφορία ζητηθεί από αυτές εγγράφως, να συνεργάζονται µαζί τους και να τις διευκολύνουν στο έργο τους Επιτροπή Ελέγχου Κάθε οντότητα δηµοσίου ενδιαφέροντος οφείλει να διατηρεί Επιτροπή Ελέγχου που συγκροτείται µε απόφαση του ιοικητικού της Συµβουλίου, από όπου και αντλεί την εξουσία της, έχοντας συµβουλευτικό χαρακτήρα µέσα σε αυτήν. 10 Ν. 3016/2002, «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέµατα µισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/ ) 14

15 Σύµφωνα µε το Ν. 3693/2008, η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από δύο τουλάχιστον µη εκτελεστικά µέλη και ένα ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος του οργάνου διοίκησής της, που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων ή εταίρων. Μεταξύ των υποχρεώσεων της Επιτροπής Ελέγχου περιλαµβάνονται: η παρακολούθηση της διαδικασίας της χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης η παρακολούθηση της αποτελεσµατικής λειτουργίας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου και του συστήµατος διαχείρισης κινδύνων, καθώς και η παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας της µονάδας των εσωτερικών ελεγκτών της ελεγχόµενης οντότητας η παρακολούθηση της πορείας του υποχρεωτικού ελέγχου των ατοµικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων η επισκόπηση και παρακολούθηση θεµάτων συναφών µε την ύπαρξη και διατήρηση της αντικειµενικότητας και ανεξαρτησίας του νόµιµου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου, ιδιαιτέρως όσον αφορά την παροχή στην ελεγχόµενη οντότητα άλλων υπηρεσιών από τον νόµιµο ελεγκτή ή το ελεγκτικό γραφείο 11 Η Επιτροπή Ελέγχου οφείλει να εφαρµόζει τις διαδικασίες µε τις οποίες υποστηρίζεται η κατανόηση και παρατήρηση α) του ειδικού της ρόλου, β) της εµφάνισης των σηµαντικότερων κινδύνων στις χρηµατοοικονοµικές εκθέσεις, γ) της αποτελεσµατικότητας των ελέγχων των χρηµατοοικονοµικών εκθέσεων και δ) της ανεξαρτησίας, ευθύνης και αποτελεσµατικότητας ή µη του εξωτερικού ορκωτού ελεγκτή 12 Οι στόχοι της Επιτροπής Ελέγχου και της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου πρέπει ν βρίσκονται προς την ίδια κατεύθυνση συµβάλλοντας στην εποπτεία της ελεγχόµενης οικονοµικής µονάδας. Η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου παρέχει στην Επιτροπή Ελέγχου σχετικές εκθέσεις και συνεχείς ενηµερώσεις. Η Επιτροπή Ελέγχου έχει πολλά να κερδίσει από την ανάπτυξη και ενδυνάµωση του εσωτερικού ελέγχου, καθώς και από στενότερη συνεργασία µε τους εσωτερικούς ελεγκτές προκειµένου να βελτιωθεί η εποπτεία της επιχείρησης. 11 Ν. 3693/2008, «Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2006/43/ΕΚ περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετήσιων και των ενοποιηµένων λογαριασµών, για την τροποποίηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συµβουλίου και για την κατάργηση της Οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συµβουλίου και άλλες διατάξεις 12 Χρήστος Καζαντζής, «Ελεγκτική και Εσωτερικός Έλεγχος, Μία συστηµατική προσέγγιση Εννοιών, Αρχών και Προτύπων», Εκδόσεις Business Plus Α.Ε., 2006, σελ

16 1.5 Είδη Εσωτερικού Ελέγχου Οι εσωτερικοί έλεγχοι διακρίνονται σε δύο µεγάλες κατηγορίες: α) στους διοικητικούς εσωτερικούς ελέγχους και β) στους διαχειριστικολογιστικούς εσωτερικούς ελέγχους. Ο διαχειριστικολογιστικός εσωτερικός έλεγχος περιλαµβάνει εκείνες τις µεθόδους τις διαδικασίες, τις τεχνικές και το σχέδιο χρηµατοοικονοµικής οργάνωσης µε τις οποίες επιδιώκεται η διαφύλαξη της περιουσίας της εταιρίας καθώς η εξασφάλισης της µεγαλύτερης ακρίβειας και αξιοπιστίας των λογιστικών πληροφοριών και οικονοµικών καταστάσεων. Από την άλλη, ο διοικητικός εσωτερικός έλεγχος ασχολείται µε την αποτελεσµατικότητα της λειτουργίας της διοίκησης καθώς και την καταµέτρηση και αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας των διαφόρων διαδικασιών 13. Περιλαµβάνει το σχέδιο οργάνωσης της εταιρίας, τις κατευθυντήριες οδηγίες της διοίκησης, τις πολιτικές και τους κανονισµούς µε τους οποίους επιδιώκεται η προσήλωση όλων των οργάνων της επιχείρησης στις εντολές και τους στόχους της διοίκησης και η καλύτερη λειτουργία και αποδοτικότητα της εταιρίας Κώδικας εοντολογίας Εσωτερικού Ελέγχου Ο κώδικας δεοντολογίας είναι αναγκαίος και σκόπιµος για το επάγγελµα του εσωτερικού ελέγχου παρέχοντας καθοδήγηση στους εσωτερικούς ελεγκτές σχετικά µε τη διαχείριση των κινδύνων, τον έλεγχο και τη διακυβέρνηση. Ο κώδικας αυτός περιλαµβάνει: αρχές που είναι σχετικές µε το επάγγελµα και την πρακτική του εσωτερικού ελέγχου κανόνες συµπεριφοράς που περιγράφουν τη συµπεριφοράς που αναµένεται από τους εσωτερικούς ελεγκτές και αποτελούν µια ενίσχυση για την ερµηνεία των παραπάνω αρχών για την καθοδήγηση της συµπεριφοράς των εσωτερικών ελεγκτών Οι αρχές αυτές µαζί µε τους αντίστοιχους κανόνες συµπεριφοράς είναι οι εξής: 1. ακεραιότητα 13 Άγγελος Τσακλαγκάνος, «Ελεγκτική», Εκδόσεις Αφοί Κυριακίδη, Βασίλειος Λουµιώτης, «Πρακτικά Θέµατα Εφαρµοσµένης Ελεγκτικής των Επιχειρήσεων», Ινστιτούτο Εκπαίδευσης ΣΟΕΛ, 3 η Έκδοση, σελ

17 Η ακεραιότητα θεµελιώνει την εµπιστοσύνη στον εσωτερικό έλεγχο και καθιστά αποδεκτά τα πορίσµατα του. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, οι εσωτερικοί ελεγκτές οφείλουν: να εκτελούν τα καθήκοντά τους µε ειλικρίνεια, επιµέλεια και την ευθύνη να τηρούν το νόµο και να αποκαλύπτουν όσα προβλέπονται από το νόµο και τα επαγγελµατικά πρότυπα να µην αποτελούν συµβαλλόµενο µέρος σε οποιαδήποτε παράνοµη δραστηριότητα, ή να προβαίνουν σε πράξεις που απαξιώνουν το επάγγελµα τους ή τον οργανισµό να σέβονται και να συµβάλουν στην επίτευξη των νόµιµων και ηθικών στόχων του οργανισµού 2. αντικειµενικότητα Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να εµφανίζουν το υψηλότερο επίπεδο της επαγγελµατικής τους αντικειµενικότητας σε όλη τη διάρκεια της ελεγκτικής διαδικασίας, κατά τη συλλογή, αξιολόγηση και δηµοσιοποίηση των πληροφοριών σχετικών µε τη δραστηριότητα ή τη διαδικασία που εξετάζεται. Οι εσωτερικοί ελεγκτές οφείλουν να προβαίνουν σε µια ισορροπηµένη εκτίµηση όλων των σχετικών περιστατικών και στοιχείων χωρίς να επηρεάζονται από τα προσωπικά τους συµφέροντα. Προκειµένου να διασφαλιστεί η αντικειµενικότητα, οι ελεγκτές: δεν πρέπει να συµµετέχουν σε δραστηριότητες ή σχέσεις οι οποίες µπορεί να βλάψουν την αµεροληψία ή να δηµιουργήσουν καταστάσεις σύγκρουσης συµφερόντων δεν πρέπει δέχονται τίποτα που µπορεί να επηρεάσει την επαγγελµατική τους κρίση πρέπει να γνωστοποιούν όλα τα ουσιώδη στοιχεία που έρχονται σε γνώση τους και τα οποία είναι δυνατόν να αλλοιώσουν τις χρηµατοοικονοµικές αναφορές του εξεταζόµενου οργανισµού 3. εµπιστευτικότητα Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να σέβονται την αξία και την ιδιοκτησία των πληροφοριών που λαµβάνουν και να µην δηµοσιοποιούν πληροφορίες χωρίς την κατάλληλη εξουσιοδότηση, εκτός εάν υπάρχει νοµική ή επαγγελµατική υποχρέωση να το πράξουν. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους οφείλουν: 17

18 να προστατεύουν και να κάνουν προσεκτική χρήση πληροφοριών που αποκτώνται κατά τη διενέργεια του ελέγχου να µην χρησιµοποιούν τις πληροφορίες για οποιοδήποτε προσωπικό όφελος ή µε οποιαδήποτε τρόπο που θα ήταν αντίθετος προς το νόµο ή επιζήµιος για τους νόµιµους και ηθικούς στόχους του οργανισµού 4. επαγγελµατική επάρκεια Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να εφαρµόζουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την εµπειρία που απαιτούνται για την εκτέλεση των υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου. Για αυτό οφείλουν: να αναλαµβάνουν µόνο τις υπηρεσίες για τις οποίες έχουν τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και εµπειρία. να εφαρµόζουν τα ιεθνή Πρότυπα για την επαγγελµατική πρακτική του εσωτερικού ελέγχου βελτιώνουν συνεχώς τις γνώσεις τους και την αποτελεσµατικότητα καθώς και την ποιότητα των υπηρεσιών τους 1.7 ιεθνή Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου Ο εσωτερικός έλεγχος διεξάγεται σε διαφορετικά περιβάλλοντα, µέσα σε οργανισµούς που ποικίλλουν ως προς το σκοπό, το µέγεθος, την πολυπλοκότητα και τη δοµή τους. Ενώ οι διαφορές αυτές µπορούν να επηρεάσουν την πρακτική του εσωτερικού ελέγχου σε κάθε περιβάλλον, η συµµόρφωση µε τα ιεθνή Πρότυπα για την Επαγγελµατική Πρακτική του εσωτερικού ελέγχου είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των καθηκόντων των εσωτερικών ελεγκτών και της δραστηριότητας εσωτερικού ελέγχου. Ο σκοπός των προτύπων αυτών είναι: η οριοθέτηση των βασικών αρχών που αποτελούν την πρακτική του εσωτερικού ελέγχου η δηµιουργία ενός πλαισίου για την εκτέλεση και την προώθηση ενός ευρύ φάσµατος της προστιθέµενης αξίας του εσωτερικού ελέγχου. η καθιέρωση µιας βάσης για την αξιολόγηση της απόδοσης του εσωτερικού ελέγχου η προώθηση βελτιωµένων οργανωτικών διαδικασιών και λειτουργιών 18

19 Η δοµή των προτύπων περιλαµβάνει α) τα Πρότυπα Χαρακτηριστικών Ιδιοτήτων, β) τα Πρότυπα Απόδοσης και γ) τα Πρότυπα Εφαρµογής. Τα Πρότυπα Χαρακτηριστικών αναφέρονται στα χαρακτηριστικά των οργανισµών και των ατόµων που εκτελούν υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου. Τα Πρότυπα Απόδοσης περιγράφουν τη φύση των υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου και παρέχουν ποιοτικά κριτήρια βάσει των οποίων η απόδοση των υπηρεσιών αυτών µπορεί να µετρηθεί. Τα Πρότυπα Χαρακτηριστικών Ιδιοτήτων και Απόδοσης ισχύουν για όλες οι υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου, ενώ τα Πρότυπα Εφαρµογής αποτελούν επέκταση των άλλων δύο κατηγοριών προτύπων, παρέχοντας τις απαιτήσεις που ισχύουν κατά τις δραστηριότητες διασφάλισης και τις συµβουλευτικές δραστηριότητες 15. Συνοπτικά, τα πρότυπα αυτά είναι: Σκοπός, Αρµοδιότητες, Υπευθυνότητες: ο σκοπός, οι αρµοδιότητες και οι υπευθυνότητες της δραστηριότητας του εσωτερικού ελέγχου θα πρέπει να καθορίζονται γραπτώς στο καταστατικό έγγραφο που θα πρέπει να είναι συµβατό µε τα Πρότυπα, και να εγκρίνεται από το ιοικητικό Συµβούλιο Ανεξαρτησία και Αντικειµενικότητα: η δραστηριότητα του εσωτερικού ελέγχου πρέπει να είναι ανεξάρτητη και οι Εσωτερικοί Ελεγκτές να ασκούν τα καθήκοντά τους µε αντικειµενικό τρόπο Επάρκεια Γνώσεων και έουσα Επαγγελµατική Επιµέλεια: οι εσωτερικοί έλεγχοι θα πρέπει να εκτελούνται µε επάρκεια γνώσεων και δέουσα επαγγελµατική επιµέλεια Πρόγραµµα Ποιοτικής ιασφάλισης και Βελτίωσης: ο ιευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου θα πρέπει να αναπτύσσει και να τηρεί ένα πρόγραµµα ποιοτικής διασφάλισης και βελτίωσης, το οποίο να καλύπτει όλες τις πλευρές της δραστηριότητας του εσωτερικού ελέγχου και να εποπτεύει συνεχώς την αποτελεσµατικότητά του. Το πρόγραµµα αυτό θα πρέπει να σχεδιάζεται µε τρόπο ώστε να βοηθάει τον εσωτερικό έλεγχο να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις λειτουργίες του οργανισµού και να διαβεβαιώνει ότι η δραστηριότητα του εσωτερικού ελέγχου διενεργείται σύµφωνα µε τα Πρότυπα και τον Κώδικα Ηθικής ιοίκηση του Εσωτερικού Ελέγχου: ο ιευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου θα πρέπει να διοικεί αποτελεσµατικά την δραστηριότητα του εσωτερικού ελέγχου, ώστε να διασφαλίζεται ότι προσθέτει αξία στην επιχείρηση 15 Chartered Institute of Internal Auditors, «Definition of Internal Auditing Code of Ethics International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing» 19

20 Φύση Εργασιών: η δραστηριότητα του εσωτερικού ελέγχου αξιολογεί και συµβάλλει στην βελτίωση των συστηµάτων διαχείρισης κινδύνων, ελέγχου και εταιρικής διακυβέρνησης Σχεδιασµός Ελεγκτικών Εργασιών: οι εσωτερικοί ελεγκτές θα πρέπει να αναπτύσσουν και να συντάσσουν ένα πλάνο για κάθε ελεγκτική ενασχόλησή τους ιενέργεια των Ελεγκτικών Εργασιών: οι εσωτερικοί ελεγκτές θα πρέπει να προσδιορίζουν, να αναλύουν, να αξιολογούν και να καταγράφουν όλες τις επαρκείς πληροφορίες για την επίτευξη των στόχων των ελεγκτικών ενασχολήσεών τους Επικοινωνία των Αποτελεσµάτων: οι εσωτερικοί ελεγκτές θα πρέπει να επικοινωνούν τα αποτελέσµατα της εργασίας τους καταλλήλως ιαδικασία Επόπτευσης: ο ιευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου θα πρέπει να εφαρµόζει ένα σύστηµα παρακολούθησης της εξέλιξης των διαπιστώσεων που έχουν γνωστοποιηθεί στη διοίκηση Αποδοχή των Κινδύνων από τη ιοίκηση: όταν ο ιευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου πιστεύει ότι η διοίκηση έχει κάνει αποδεκτό ένα επίπεδο κινδύνου το οποίο είναι υπερβολικό για την επιχείρηση, θα πρέπει να συζητάει το θέµα µε την ανώτερη διοίκηση. Εάν δεν εξευρεθεί κοινή λύση, τότε ο ιευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου και η ανώτερη διοίκηση θα πρέπει να αναφέρουν το θέµα στο ιοικητικό Συµβούλιο για επίλυση 1.8 ιαδικασία Εσωτερικού Ελέγχου Προκαταρτική Έρευνα Το πρώτο βήµα της διενέργειας του εσωτερικού ελέγχου είναι η προκαταρτική έρευνα που περιλαµβάνει τη συγκέντρωση όλων των απαραίτητων πληροφοριών και δεδοµένων, ώστε να καταρτιστεί ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα ελέγχου. Το στάδιο αυτό περιλαµβάνει α) την προετοιµασία των εσωτερικών ελεγκτών, β) τη δηµιουργία ερωτηµατολογίων για την εκτίµηση του υπάρχοντος συστήµατος εσωτερικού ελέγχου, γ) τη διενέργεια αρχικών συναντήσεων και συνεντεύξεων, δ) τη γνώση του τρόπου λειτουργίας και των στόχων της δραστηριότητας, ε) τη γνώση της διοίκησης και του προσωπικού που συµµετέχει στη δραστηριότητα, στ) τη διενέργεια φυσικής επισκόπησης, ζ) τη κατάρτιση διαγραµµάτων ροής 20

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Σύγχρονη Νοσοκομειακή μονάδα, αντιλαμβανόμενη την πολυπλοκότητα των λειτουργιών, την πολυμορφία των δραστηριοτήτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Λειτουργίας

Βασικές Αρχές Λειτουργίας Βασικές Αρχές Λειτουργίας Επιτροπής Ελέγχου 21 Ιανουαρίου 2009 PwC Περιεχόμενα Αρμοδιότητες Επιτροπής Ελέγχου - Παρακολούθηση της διαδικασίας ετοιμασίας των οικονομικών καταστάσεων - Καθήκοντα της ΕΕ αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Audit Committees November 1, 2006

Audit Committees November 1, 2006 Επιτροπές Ελέγχου Οι καλύτερες πρακτικές λειτουργίας τους και η Ελληνική εµπειρία Σπύρος Λορεντζιάδης Θάνος Ψαθάς Περιεχόµενα 2 1. Εταιρική ιακυβέρνηση 2. Το ιοικητικό Συµβούλιο 3. Νοµοθετικές και Κανονιστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330/24.12.2002),

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑ Ν.Π... ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ Α.Ε.Ι.

Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑ Ν.Π... ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ Α.Ε.Ι. Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑ Ν.Π... ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ Α.Ε.Ι. Συροπούλου Ελισάβετ Επιβλέπων Καθηγητής: Ταχυνάκης Παναγιώτης Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Στρατηγική ιοικητική Λογιστική & Χρηµατοοικονοµική ιοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας Τµήµα ιοίκησης

ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας Τµήµα ιοίκησης ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας Τµήµα ιοίκησης Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών στη ιοίκηση Επιχειρήσεων ειδίκευση Κοστολόγηση και Ελεγκτική Το εκπαιδευτικό υλικό που ακολουθεί αναπτύχθηκε στα πλαίσια του µαθήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Ελεγκτικής Επιτροπής (Audit Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του της 23.11.1995, αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Κηφισιά 2012 1. ΑΠΟΣΤΟΛΗ Η Επιτροπή Ελέγχου εκλέγεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση για να συνδράμει το Διοικητικό Συμβούλιο στην εκπλήρωση των καθηκόντων του: να διασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. (MEGA CHANNEL) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. (MEGA CHANNEL) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Ιανουάριος 2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ. Α. ΣΚΟΠΟΣ Β. ΙΚΑΙΟ ΟΣΙΑ/ΕΞΟΥΣΙΑΣ Γ. ΣΥΝΘΕΣΗ. ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΙΣ Ε. ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤ. ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ETAIPEIAΣ «FAST FINANCE ΑΕΠΕΥ» ΣΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12 ΤΟΥ Ν.3606/2007 ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/452/1.11.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου κατά τη συνεδρίασή της υπ' αριθμ. 11/12-5-2004 (θ.1). Εγκρίθηκε από το Δ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Σύστηµα Αξιολόγησης Κινδύνων Στα πλαίσια της πρακτικής εφαρµογής της ιαδικασίας Εποπτικής Εξέτασης και Αξιολόγησης (SREP), όπως προκύπτει από την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Εισαγωγή Ο σκοπός του Κώδικα Δεοντολογίας του ΙΙΑ είναι να προάγει την κουλτούρα ηθικής στο επάγγελμα του εσωτερικού ελέγχου. Ο εσωτερικός έλεγχος είναι μια ανεξάρτητη και αντικειμενική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ:

ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Η ΔΑ ΘΑ ΑΝΑΘΕΣΕΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ για πράξεις του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

Επικαιροποίηση των Προτύπων

Επικαιροποίηση των Προτύπων Επικαιροποίηση των Προτύπων IIA Standards Update Π. Βαλαντάσης, CBM, FCCA, CISA (μέλος ΔΣ ΕΙΕΕ (έφορος) Χ. Ξύδης, MSc Internal Auditing, CRMA, CFE (Διοικητικός Διευθυντής ΕΙΕΕ) Τα Πρότυπα είναι κρίσιμα

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 1. Σύσταση... 3 2. Σύνθεση... 3 3. Σκοπός... 3 4. Καθήκοντα και Αρμοδιότητες... 3 4.1. Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Η σχέση του Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου (CAE) με την Επιτροπή Ελέγχου (ΕΕ) CAE Perspective

Η σχέση του Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου (CAE) με την Επιτροπή Ελέγχου (ΕΕ) CAE Perspective ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ F EIEE Ετήσιο Συνέδριο 2013 Εσωτερικός Έλεγχος - Προκλήσεις & Ευκαιρίες ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ Σχέση Εσωτερικού Ελέγχου και Επιτροπής Ελέγχου Η σχέση του Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου (CAE)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ Α.Μ. Ε.Λ.Τ.Ε. 1862

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ Α.Μ. Ε.Λ.Τ.Ε. 1862 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2011 ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 3693/2008 Νόμιμος Ελεγκτής: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ A.M.Ε.Λ.Τ.Ε. 1862 (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 15081) Α. Νομική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους Μαρία Μαργαριτσανάκη Ελέγκτρια Τμήματος Αδειοδότησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΝΠΔΔ ΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Στο σ.ν.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Στο σ.ν. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο σ.ν. «Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2006/43/ΕΚ περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετήσιων και των ενοποιηµένων λογαριασµών, για την τροποποίηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις Δημόσια διαβούλευση σχετικά με το σχέδιο οδηγού της ΕΚΤ για την αξιολόγηση της ικανότητας και καταλληλότητας των μελών των διοικητικών οργάνων των πιστωτικών ιδρυμάτων Ερωτήσεις και απαντήσεις 1 Ποιος

Διαβάστε περισσότερα

Q u a lity Au d it Se rvic e s. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων EΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

Q u a lity Au d it Se rvic e s. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων EΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2016 8+ 8Q.A.S. Q u a lity Au d it Se rvic e s Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων EΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2016 Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3693/2008 Q. A. S. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

(Αρµοδιότητες σχεδιασµού και παρακολούθησης προγραµµάτων) 7. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρµογή προγραµµάτων και

(Αρµοδιότητες σχεδιασµού και παρακολούθησης προγραµµάτων) 7. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρµογή προγραµµάτων και (α) Αρµοδιότητες Γραφείου Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης (Γενικές Αρµοδιότητες) 1. Παρέχει γραµµατειακή υποστήριξη προς το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και Τουρισμού και τα Γραφεία του (διεκπεραίωση

Διαβάστε περισσότερα

Ανάθεση του ΥΠΟΙΟ στον ΕΛΟΤ τον Αύγ. 07 για την ανάπτυξη Ελληνικών Προτύπων ιαχείρισης Έργων µέχρι το τέλος του 2008. Τα πρότυπα & οι προδιαγραφές θα

Ανάθεση του ΥΠΟΙΟ στον ΕΛΟΤ τον Αύγ. 07 για την ανάπτυξη Ελληνικών Προτύπων ιαχείρισης Έργων µέχρι το τέλος του 2008. Τα πρότυπα & οι προδιαγραφές θα Το νέο πρότυπο για τη διαχειριστική επάρκεια ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1429 Γρηγόρης Γρηγορόπουλος Καθηγητής ΕΜΠ Η παρουσίαση θα αναφερθεί στα εξής: Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΟΙ & ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Πλαίσιο Ένα Σύστηµα Περιβαλλοντικής ιαχείρισης (ΣΠ ) είναι ένα εργαλείο διαχείρισης για εταιρίες και άλλους οργανισµούς µε σκοπό την αξιολόγηση,

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του 4 η ενότητα Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας ΕΜΠ Απαιτήσεις του ISO9001:2015 1. Αντικείμενο 2. Τυποποιητική

Διαβάστε περισσότερα

10.10.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 278/15. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ

10.10.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 278/15. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ 10.10.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 278/15 ΙΙ (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Σεπτεμβρίου 2006 για τον καθορισμό κατευθυντήριων

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα πτυχιακής: Ελεγκτική και Φορολογικός Έλεγχος

Θέμα πτυχιακής: Ελεγκτική και Φορολογικός Έλεγχος Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής: Ελεγκτική και Φορολογικός Έλεγχος Φοιτήτριες: Μαλιγκάνη Ελένη Ροδοβίτου Χρυσούλα 1 Διάρθρωση Εργασίας Γενικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.»

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.» ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.» 1.Εισαγωγή Ο παρών Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (εφεξής «ΚΕΔ») περιλαμβάνει τις πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

Global expertise with local faces. Έκθεση Διαφάνειας έτους 2015

Global expertise with local faces. Έκθεση Διαφάνειας έτους 2015 Global expertise with local faces Έκθεση Διαφάνειας έτους 2015 Μάρτιος 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Νομική μορφή και πλήρη στοιχεία της ECOVIS HELLAS AE... 4 2. Πληροφορίες για τις νομικές και διαθρωτικές σχέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 4.4.2012 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της υπαριθμ.12450/ευσ 1905/απόφασης ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN Business Plan (Γραπτή Τελική Εταιρική Αναφορά) Το business plan (γραπτή αναφορά) είναι η ολοκληρωμένη και αναλυτική αποτύπωση της επιχειρηματικής σας ιδέας με τρόπο που να

Διαβάστε περισσότερα

Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω. της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που

Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω. της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που Συμπληρωματικές διατάξεις του Ν.2190/1920 Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που επιβάλλει τη συμμετοχή

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Eurobank Asset Management Α.Ε..Α.Κ. (εφεξής: Εταιρεία ) έχει θεσπίσει και εφαρµόζει την παρούσα πολιτική που της επιτρέπει να εξυπηρετεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συµφέροντα των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Διακυβέρνηση: Η πρόσφατη εμπειρία του Ν.4364/2016 για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις

Εταιρική Διακυβέρνηση: Η πρόσφατη εμπειρία του Ν.4364/2016 για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις Εταιρική Διακυβέρνηση: Η πρόσφατη εμπειρία του Ν.4364/2016 για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις IIA, Ιούλιος 2016 Dr. Stamatis Dritsas, CPA (GR), AAIA,CRP Deputy CEO, Head of Risk Advisory Services Sol Consulting

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ιπλωµατική Εργασία ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2.1 Επαγγελματικές υπηρεσίες και πρότυπα εργασίας. Ενότητα 2. Α. Υπηρεσίες Διασφάλισης (assurance) Έννοια επαγγελματικών υπηρεσιών:

2.1 Επαγγελματικές υπηρεσίες και πρότυπα εργασίας. Ενότητα 2. Α. Υπηρεσίες Διασφάλισης (assurance) Έννοια επαγγελματικών υπηρεσιών: Ενότητα 2 Υπηρεσίες που προσφέρουν οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές 2.1 Επαγγελματικές υπηρεσίες και πρότυπα εργασίας Έννοια επαγγελματικών υπηρεσιών: κάθε είδους λογιστικο-ελεγκτικές υπηρεσίες, καθώς επίσης

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη Πρακτικών Εκδήλωσης

Σύνοψη Πρακτικών Εκδήλωσης Ειδική ενηµερωτική εκδήλωση «Νέες τελωνειακές διαδικασίες και Πιστοποιητικό Εγκεκριµένου Οικονοµικού Φορέα: Ευκαιρίες και οφέλη για την επιχείρηση» Τετάρτη 25.01.2012 και ώρες 16:00 18:30 Ξενοδοχείο Αµαλία,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της Επιτροπής Ελέγχου και η εποπτεία της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου. Σπύρος Λορεντζιάδης

Ο ρόλος της Επιτροπής Ελέγχου και η εποπτεία της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου. Σπύρος Λορεντζιάδης Ο ρόλος της Επιτροπής Ελέγχου και η εποπτεία της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου Σπύρος Λορεντζιάδης Επιτροπή Ελέγχου - Ορισμός Η Επιτροπή Ελέγχου (ΕΕ) είναι Επιτροπή που ορίζεται από το ΔΣ και απαρτίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας δεοντολογίας ΜΕΛΚΑΤ

Κώδικας δεοντολογίας ΜΕΛΚΑΤ Κώδικας δεοντολογίας ΜΕΛΚΑΤ Περιεχόμενα: 1. Εισαγωγή 2. Οι αξίες μας 3. Οι σχέσεις με τους εργαζόμενους μας 4. Οι σχέσεις με τους πελάτες μας 5. Οι σχέσεις με τους προμηθευτές μας 6. Παραβίαση του κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

Iolcus Investments ΑΕΠΕΥ

Iolcus Investments ΑΕΠΕΥ Iolcus Investments ΑΕΠΕΥ Δημοσιοποίηση πληροφοριών εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια, τους κινδύνους που αναλαμβάνει η Εταιρεία και τη διαχείρισή τους με ημερομηνία αναφοράς 31.12.2015.

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Κινδύνων για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις

Διαχείριση Κινδύνων για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις Διαχείριση Κινδύνων για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις Ιωάννης Μιχαλόπουλος Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου, Ποιότητας, Υγειάς & Ασφάλειας ΕΠΑ Θεσσαλονίκης ΕΠΑ Θεσσαλίας Ορισμοί Διαχείριση Κινδύνων: μια

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας της Διοίκησης. & των Οικονομικών Υπηρεσιών. της Τράπεζας & του Ομίλου

Κώδικας Δεοντολογίας της Διοίκησης. & των Οικονομικών Υπηρεσιών. της Τράπεζας & του Ομίλου Δεοντολογίας της Διοίκησης & των Οικονομικών Υπηρεσιών της Τράπεζας & του Ομίλου Δεοντολογίας της Διοίκησης & των I. ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών Δεοντολογίας της Διοίκησης και των Οικονομικών Υπηρεσιών (εφεξής ) καθορίζει

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της επιτροπής καταπολέµησης της απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της επιτροπής καταπολέµησης της απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας EL Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της επιτροπής καταπολέµησης της απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την περίοδο Ιανουαρίου 2001 - Φεβρουαρίου 2002 14 Μαρτίου 2002 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή......3

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηµατολόγιο Εσωτερικής Επιθεώρησης

Ερωτηµατολόγιο Εσωτερικής Επιθεώρησης Κωδικός: ΕΝ03-2 Έκδοση: 01 Σελ. 1 από 6 Ερωτηµατολόγιο Εσωτερικής Επιθεώρησης ιαδικασία / Οργανωτική Μονάδα: Επιθεωρητές: Ηµεροµηνία: Α/Α Επιθεώρησης: Α/Α 1. Έχει αναπτυχθεί, τεκµηριωθεί και εφαρµόζεται

Διαβάστε περισσότερα

3. Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ MORISON INTERNATIONAL ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ... 8

3. Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ MORISON INTERNATIONAL ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ... 8 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 3693/2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 3 3. Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ MORISON INTERNATIONAL... 5 4. ΕΤΑΙΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θέµα Εργασίας: «Η έννοια της ποιότητας στις Υπηρεσίες Υγείας. Αξιολόγηση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών από τα ηµόσια Νοσοκοµεία στην Ελλάδα και προτάσεις για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Παράρτηµα 1 Όροι και ορισµοί

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Παράρτηµα 1 Όροι και ορισµοί Στο παρόν παρουσιάζονται οι όροι και ορισµοί βάσει του ισχύοντος νοµοθετικού/ κανονιστικού πλαισίου και του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024:2012. Αιτών Αµεροληψία Ανάκληση Ανασκόπηση Αντικειµενική απόδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Solvency II. Πυλώνας ΙΙ Εταιρική ιακυβέρνηση και Εσωτερικός Έλεγχος. Μυρτώ Χαμπάκη. Υπεύθυνη Οικονομικών Θεμάτων & Κλάδου Ζωής Ε.Α.Ε.

Solvency II. Πυλώνας ΙΙ Εταιρική ιακυβέρνηση και Εσωτερικός Έλεγχος. Μυρτώ Χαμπάκη. Υπεύθυνη Οικονομικών Θεμάτων & Κλάδου Ζωής Ε.Α.Ε. Solvency II Πυλώνας ΙΙ Εταιρική ιακυβέρνηση και Εσωτερικός Έλεγχος Μυρτώ Χαμπάκη ΒΑ,ΜΑ Υπεύθυνη Οικονομικών Θεμάτων & Κλάδου Ζωής Ε.Α.Ε.Ε 21/01/2009 1 Γιατί το «Solvency II» ; Η παρούσα κατάσταση Solvency

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Χ.Α. MEMBERS SUPPORT DEPARTMENT

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Χ.Α. MEMBERS SUPPORT DEPARTMENT ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Χ.Α. MEMBERS SUPPORT DEPARTMENT Το παρόν κείμενο περιέχει οδηγίες προς τα υποψήφια Μέλη της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ ΑΘΗΝΑ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Εισαγωγικό Σημείωμα Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) είναι μη κερδοσκοπικό Σωματείο, που ως σκοπό έχει τη «διάδοση των αρχών και της σωστής

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Διαφάνειας 2013

Έκθεση Διαφάνειας 2013 Έκθεση Διαφάνειας 2013 Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008 Περιεχόμενα Σελίδες Πρόλογος 3 Νομική μορφή της Εταιρείας και στοιχεία των Εταίρων 4 Εταιρική Διακυβέρνηση 7 Εσωτερικό Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ. Αίθουσα εκδηλώσεων ΤΕΕ Αθήνα, Τετάρτη 4 Απριλίου 2012

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ. Αίθουσα εκδηλώσεων ΤΕΕ Αθήνα, Τετάρτη 4 Απριλίου 2012 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ EEΕ-ΤΠΔΠ Θέμα εισήγησης: «ΤοΤο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Απόφαση Δ.Σ. 25/10/1-7-2015 1. Αποστολή της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου Αποστολή της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου είναι η παροχή ανεξάρτητων, αντικειμενικών

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Πρότυπα διαχείρισης Επιχειρηµατικών Κινδύνων Διάλεξη 5

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Πρότυπα διαχείρισης Επιχειρηµατικών Κινδύνων Διάλεξη 5 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Πρότυπα διαχείρισης Επιχειρηµατικών Κινδύνων Διάλεξη 5 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Iolcus Investments ΑΕΠΕΥ

Iolcus Investments ΑΕΠΕΥ Ilcus Investments ΑΕΠΕΥ Δημοσιοποίηση πληροφοριών εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια, τους κινδύνους που αναλαμβάνει η Εταιρεία και τη διαχείρισή τους με ημερομηνία αναφοράς 31.12.2013.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ. Πρόληψη και Καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ. Πρόληψη και Καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Πρόληψη και Καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες Από τον Φεβρουάριο του 2006, που ιδρύθηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η Ειδική Υπηρεσιακή Μονάδα για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 1 2017 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 4.1 Ετήσιο πρόγραμμα ελέγχου 4 4.2 Θεμελιώδεις αρχές ελέγχου στο δημόσιο τομέα 5 4.2.1 Σκοπός, δομή και πεδίο εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ. 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ

1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ. 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ 1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ 2 Ο ΑΔΜΗΕ είναι θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ που δημιουργήθηκε μετά τη συγχώνευση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ. Διεθνή Πρότυπα 1

ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ. Διεθνή Πρότυπα 1 ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Διεθνή Πρότυπα 1 Εισαγωγή στα Πρότυπα Οι δραστηριότητες του εσωτερικού ελέγχου διεξάγονται σε ποικίλα νομικά και πολιτιστικά περιβάλλοντα,

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2015

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2015 Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2015 συνοδευόμενη από την απάντηση του Οργανισμού 12, rue Alcide De Gasperi -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ (Auditing Business Continuity Plan & Disaster Recovery Plan)

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ (Auditing Business Continuity Plan & Disaster Recovery Plan) ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ (Auditing Business Continuity Plan & Disaster Recovery Plan) CISA, CGEIT, CRISC Project Management Office (PMO) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονοµικών Οµάδα καταπολέµησης διαφθοράς 5/15/13

Υπουργείο Οικονοµικών Οµάδα καταπολέµησης διαφθοράς 5/15/13 1 Γενικές Αξίες Υπαλλήλων Οι υπάλληλοι της Φορολογικής και Τελωνειακής Διοίκησης θα πρέπει να ενεργούν, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, όπως θα ήθελαν να αντιµετωπίζονται ως πολίτες και ως φορολογούµενοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2014-2019 (Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) Αξιότιμοι συνάδελφοι, Οι Δήμοι, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ. Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ. Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ - EMAS Το Κοινοτικό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού

Διαβάστε περισσότερα

1. Να σκιαγραφήσουν τις βασικές αρχές που αντιπροσωπεύουν την ενδεικνυόμενη πρακτική του εσωτερικού ελέγχου.

1. Να σκιαγραφήσουν τις βασικές αρχές που αντιπροσωπεύουν την ενδεικνυόμενη πρακτική του εσωτερικού ελέγχου. Εισαγωγή Οι δραστηριότητες του εσωτερικού ελέγχου διεξάγονται σε ποικίλα νομικά και πολιτιστικά περιβάλλοντα, σε οργανισμούς που διαφέρουν μεταξύ τους σε σκοπό, μέγεθος, πολυπλοκότητα και δομή και από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02 Αθήνα, 26/5/2011 Σελίδα 2 από11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ... 4 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ... 5 ΓΕΝΙΚΑ... 5 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ηθική και κώδικας δεοντολογίας ελεγκτών. Ενότητα 5: Ρυθμίσεις δεοντολογίας. Κώδικας δεοντ/γίας ΔΟΛ (2005)

Ηθική και κώδικας δεοντολογίας ελεγκτών. Ενότητα 5: Ρυθμίσεις δεοντολογίας. Κώδικας δεοντ/γίας ΔΟΛ (2005) Ενότητα 5: Θεματολογία: Έννοια & περιεχόμενο του Κώδικα Δεοντολογίας (ΚΔ) της ΔΟΛ Βασικές αρχές δεοντολογίας προσφορά υπηρεσιών στο κοινό Ανεξαρτησία του ελεγκτή και Κώδικας Δεοντολογίας Ηθική και κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση Ημερομηνία Περιγραφή Τροποποιήσεων Συνεδρίαση Δ.Σ., αρ.: 161/

Έκδοση Ημερομηνία Περιγραφή Τροποποιήσεων Συνεδρίαση Δ.Σ., αρ.: 161/ Ιωάννινα, Μάιος 2016 Εσωτερικού ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΧΕΙΟΥ Τίτλος: Υπεύθυνη Μονάδα: Κανονισμός Μονάδας Εσωτερικού Κωδικός Έκδοσης/ Τροποποίησης: 2.0 Ημερομηνία Έκδοσης/ Τροποποίησης: 26/04/2016 ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στην παρούσα εργασία ο βασικός σκοπός είναι η δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου και ενιαίου Συστήµατος Mετρήσεων Στρατηγικής Αποτελεσµατικότητας/

Στην παρούσα εργασία ο βασικός σκοπός είναι η δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου και ενιαίου Συστήµατος Mετρήσεων Στρατηγικής Αποτελεσµατικότητας/ Πιλοτική εφαρµογή του ΣΜΣΑΑ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σε πολλές επιχειρήσεις παρατηρείται η ανάγκη προσδιορισµού δεικτών για την αποτελεσµατικότητα της στρατηγικής που εφαρµόζεται και των διαδικασιών και δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 2012 / ΤΕΥΧΟΣ 3. Σταμάτιος Δρίτσας,

ΕΤΟΣ 2012 / ΤΕΥΧΟΣ 3. Σταμάτιος Δρίτσας, ΕΤΟΣ 2012 / ΤΕΥΧΟΣ 3 Σταμάτιος Δρίτσας, CRP, Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής Ανάθεση εργασιών σύμφωνα με τα επαγγελματικά πρότυπα της Διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών (IFAC): Συναφείς Υπηρεσίες Σταμάτιος Δρίτσας

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Εντολής Επιτροπών και Εξειδικευμένων Ομάδων Εργασίας 2012-2014

Όροι Εντολής Επιτροπών και Εξειδικευμένων Ομάδων Εργασίας 2012-2014 Όροι Εντολής Επιτροπών και Εξειδικευμένων Ομάδων Εργασίας 2012-2014 Α. Επιτροπές 1. Δημόσιου Τομέα Αποτελεί ένα σχήμα για όλους τους επαγγελματίες λογιστές μέλη του ΣΕΛΚ που εργάζονται στο δημόσιο και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ), ανταποκρινόμενο στα καθήκοντα και στις αρμοδιότητες στο πλαίσιο της αποστολής που του έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Β ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Β ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Β ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Β ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΑ ΦΥΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΑΣ 1. Δεοντολογία και Επαγγελματισμός Σύνολο δεξιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σεμινάριο ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ -ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Θέμα: «Τεχνικές Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Λήξη προθεσμίας διαβούλευσης ) τoυ Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠ.Ε.Ι.Α.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Λήξη προθεσμίας διαβούλευσης ) τoυ Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠ.Ε.Ι.Α. ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Λήξη προθεσμίας διαβούλευσης 26.7.2010) /./2010 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠ.Ε.Ι.Α. Θέμα: Πολιτική Καταλληλότητας Στελεχών Ασφαλιστικής Επιχείρησης. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΣΤΑΤ Πολιτική Ποιότητας

ΕΛΣΤΑΤ Πολιτική Ποιότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΣΤΑΤ Πολιτική Ποιότητας ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 1. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ Αποστολή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) είναι η διασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακή Στρατηγική. Αριστοµένης Μακρής

Επιχειρησιακή Στρατηγική. Αριστοµένης Μακρής Στρατηγική Εφαρµογή ιαχείριση κατά την καθηµερινή λειτουργία Ή στραβός είναι ο γιαλός ή στραβά αρµενίζουµε Μέτρηση και αξιολόγηση απόδοσης 1. Πρωταρχικά πρέπει να καθοριστούν τα επιθυµητά επίπεδα απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. Κατευθυντήριες Γραμμές

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. Κατευθυντήριες Γραμμές ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Κατευθυντήριες Γραμμές eco-commerce 1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ eco-commerce Το eco-commerce αναπτύχθηκε από την Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου

Διαβάστε περισσότερα

Global expertise with local faces. Έκθεση Διαφάνειας έτους 2013

Global expertise with local faces. Έκθεση Διαφάνειας έτους 2013 Global expertise with local faces Έκθεση Διαφάνειας έτους 2013 Μάρτιος 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Νομική μορφή και πλήρη στοιχεία της ECOVIS HELLAS AE... 4 2. Πληροφορίες για τις νομικές και διαθρωτικές σχέσεις

Διαβάστε περισσότερα

PwC. Νομοθετικό πλαίσιο και βέλτιστες πρακτικές Εσωτερικού Ελέγχου σε Ασφαλιστικές Εταιρείες

PwC. Νομοθετικό πλαίσιο και βέλτιστες πρακτικές Εσωτερικού Ελέγχου σε Ασφαλιστικές Εταιρείες Νομοθετικό πλαίσιο και βέλτιστες πρακτικές Εσωτερικού Ελέγχου σε Ασφαλιστικές Εταιρείες Ανδρέας Γ. Κουτούπης MIIA, PIIA, CIA, CCSA Senior Manager, Internal Audit Services PwC Εισαγωγή Η Εταιρική ιακυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων. (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων. (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016 Κανονισμός Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνιση ή πληροφορία. Κων/νος Τριανταφυλλίδης, CIA, CFSA, CCSA, CFE

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνιση ή πληροφορία. Κων/νος Τριανταφυλλίδης, CIA, CFSA, CCSA, CFE 1 Αριθμός Πρωτ.: 35/1.9.2011 Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2011 Αγαπητές Κυρίες, Κύριοι, με αφορμή το Σχέδιο Διαβούλευσης για την επικείμενη Πράξη Διοικητή Τ.Ε για τα ΣΕΕ στις Ασφαλιστικές και Αντασφαλιστικές Επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά σημεία διάλεξης. λογιστική. Χρηματοοικονομική λογιστική (ΧΛ) ιοικητική Λογιστική. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.)

Βασικά σημεία διάλεξης. λογιστική. Χρηματοοικονομική λογιστική (ΧΛ) ιοικητική Λογιστική. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) ιοικητική Λογιστική Εισαγωγή στη διοικητική λογιστική Βασικά σημεία διάλεξης Τι είναι η διοικητική λογιστική Ο ρόλος του διοικητικού ού λογιστή Χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ: GP2_2 ΣΕΛ: 1 / 9 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ CQS & Paladino ΕΚΔΟΣΗ 2 η ΑΘΗΝΑ, 01/03/2016 ΚΩΔΙΚΟΣ: GP2_2 ΣΕΛ: 2 / 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Η Ευρωπαϊκή τυποποίηση θα αποτελέσει ουσιαστικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο, την ανάπτυξη,

Διαβάστε περισσότερα

13.1 Γιατί ένα Σύστηµα ιαχείρισης;

13.1 Γιατί ένα Σύστηµα ιαχείρισης; 13. ιαχείριση της Ποιότητας µε βάση το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2000 13.1 Γιατί ένα Σύστηµα ιαχείρισης; Όπως αναπτύχθηκε στα προηγούµενα, ένα Σύστηµα ιαχείρισης αποτελεί ένα από τα πλέον κατάλληλα εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

I. Σκοπός της Επιτροπής

I. Σκοπός της Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ I. Σκοπός της Επιτροπής Σκοπός της επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων του

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ένωση: Νέες Μέθοδοι και Εργαλεία για την Αειφόρο Ανάπτυξη

Ευρωπαϊκή Ένωση: Νέες Μέθοδοι και Εργαλεία για την Αειφόρο Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωση: Νέες Μέθοδοι και Εργαλεία για την Αειφόρο Ανάπτυξη Κανονιστική Νοµοθεσία Προληπτικά εργαλεία: όρια εκποµπών στα στερεά, υγρά και αέρια απόβλητα υποχρέωση εκπόνησης ΜΠΕ Κατασταλτικά εργαλεία:

Διαβάστε περισσότερα

Το σύστημα ISO9000. Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000.

Το σύστημα ISO9000. Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000. Το σύστημα ISO9000 Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000. Με τις αλλαγές δόθηκε έμφαση στην εφαρμογή της πολιτικής της ποιότητας και σε πιο πλήρεις διορθωτικές ενέργειες. Σε όλο τον κόσμο,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ποιοτικών Ελέγχων 2012-2013

Πρόγραμμα Ποιοτικών Ελέγχων 2012-2013 Πρόγραμμα Ποιοτικών Ελέγχων 2012-2013 Νοέμβριος 2013 Περιεχόμενα 1. Στατιστικά Στοιχεία υποχρεωτικών ελέγχων (Νοέμβριος 2013) 2. Στελέχωση Ομάδας Ποιοτικού Ελέγχου 3. Μεθοδολογία Ποιοτικών Ελέγχων 4. Ευρήματα

Διαβάστε περισσότερα

Επιπλέον, το ιοικητικό Συµβούλιο, ορίζει Υπεύθυνο ιαχείρισης Κινδύνων µε συγκεκριµένες αρµοδιότητες.

Επιπλέον, το ιοικητικό Συµβούλιο, ορίζει Υπεύθυνο ιαχείρισης Κινδύνων µε συγκεκριµένες αρµοδιότητες. ηµοσιοποίηση πληροφοριών εποπτικής φύσεως της ΠΕΝΤΕ ΕΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ., σε εφαρµογή της απόφασης 9/459/27.12.2007 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Σύµφωνα µε το Άρθρο 3 της Απόφασης 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Ο ΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Ο ΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ & ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Το παρόν κείµενο περιέχει οδηγίες προς τα υποψήφια Εκκαθαριστικά Μέλη της ΕΤ.ΕΚ. για τη σύνταξη

Διαβάστε περισσότερα