ιδακτικό Υλικό Εργαστηρίου Ελεγκτικής Συλλογή Ασκήσεων Εφαρµογών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ιδακτικό Υλικό Εργαστηρίου Ελεγκτικής Συλλογή Ασκήσεων Εφαρµογών"

Transcript

1 ιδακτικό Υλικό Εργαστηρίου Ελεγκτικής Συλλογή Ασκήσεων Εφαρµογών Μέρος Α Σέρρες, Φεβρουάριος 2012

2 Περιεχόµενα Εισαγωγή 3 Ασκήσεις Εφαρµογές 5 Ερµηνευτικές Σηµειώσεις Βιβλιογραφικές Πηγές

3 Εισαγωγή Εισηγητής: ρ. Μιχαήλ. Παζάρσκης Επιστηµονικός Συνεργάτης Τ.Ε.Ι. Σερρών URL: (υλικό µαθήµατος στο link: TEI Courses) Ώρες µαθήµατος: Τρίτη, 17:00-19:00 Ελεγκτική - Εργαστήριο - Τµήµα 3 Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές: Κατόπιν συνεννόησης ή πριν/µετά τις ώρες του µαθήµατος. Τι είναι Ελεγκτική; Η ελεγκτική θα µπορούσαµε να πούµε ότι είναι ένα σύνολο κανόνων, αρχών και ενεργειών, µε βάση τις οποίες διενεργείται κάθε λογιστικο-διαχειριστικός έλεγχος, µε σκοπό τη διατύπωση αιτιολογηµένων συµπερασµάτων σχετικά µε κάποια οικονοµική διαχείριση. Περιεχόµενα και Αντικείµενο του εργαστηρίου: Η ελεγκτική εξετάζει βασικά τρία θέµατα: α) το αντικείµενο του ελέγχου (δηλ. τι ελέγχεται, γιατί είναι αναγκαίος ο έλεγχος και ποιοι σκοποί επιδιώκονται µε τον έλεγχο, κτλ.), β) το υποκείµενο του ελέγχου (δηλ. ποια πρόσωπα διενεργούν τον έλεγχο, εσωτερικός ελεγκτής - εξωτερικός ελεγκτής, κτλ.) και γ) τις ελεγκτικές διαδικασίες (δηλ. τεχνική του ελέγχου, πως διενεργείται ο έλεγχος, κτλ.). Η πρακτική πλευρά του τρίτου θέµατος είναι αυτό που θα µας απασχολήσει σε αυτό το εργαστήριο.. 3

4 Στόχος του µαθήµατος: Με την επιτυχή ολοκλήρωση του µαθήµατος (Θεωρία και Εργαστήριο) ο φοιτητής να είναι σε θέση: α) να εναρµονισθεί πολύ πιο εύκολα στις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου και management κάποιας επιχείρησης, β) να εργασθεί απρόσκοπτα ως βοηθός σε οµάδες ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών, και γ) να αντιµετωπίσει πολύ πιο εύκολα λογιστικά λάθη σε όποια επιχείρηση εργάζεται. Εξετάσεις: Η εξέταση στο εργαστήριο θα είναι γραπτές εξετάσεις. Ο φοιτητής θα εξεταστεί: α) µε βάση τις ασκήσεις - εφαρµογές - σηµειώσεις που εµπεριέχονται και θα διδαχθούν από το παρόν και β) µε βάση τυχόν επιπρόσθετο διδακτικό υλικό που θα διανεµηθεί / αναρτηθεί στο ίντερνετ - συζητηθεί κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου (ο/η κάθε συµµετέχων φοιτητής/τρια στο εργαστήριο οφείλει να ανατρέχει τακτικά στη σχετική διεύθυνση).. 4

5 Ασκήσεις Εφαρµογές Εφαρµογή 1: Στον κινηµατογράφο Civillage Center, ο ταµίας που τοποθετήθηκε σε µια θυρίδα, εισπράττει τα µετρητά από τους πελάτες και µε την βοήθεια µιας µηχανής εκδίδει αριθµηµένα εισιτήρια που παραδίδει στους πελάτες. Για να µπει στον κινηµατογράφο ο πελάτης δίνει το εισιτήριο του σε κάποιον υπάλληλο που στέκεται 50µ. περίπου από το ταµείο. Ο υπάλληλος αυτός σκίζει το εισιτήριο στα δύο, αφήνει τον πελάτη να περάσει και του επιστρέφει το µισό εισιτήριο. Το άλλο µισό του εισιτηρίου ρίχνεται από τον υπάλληλο αυτόν σε ένα κλειδωµένο κουτί. 1. Ποιοι εσωτερικοί έλεγχοι εφαρµόζονται σ αυτήν την φάση του χειρισµού των εισπραττόµενων µετρητών; 2. Ποια µέτρα πρέπει να ληφθούν από τον διευθυντή ή άλλον υπεύθυνο για να επιτευχθεί η µέγιστη αποτελεσµατικότητα αυτών των ελέγχων; 3. Έστω ότι ο ταµίας και ο υπάλληλος στα εισιτήρια αποφάσισαν να συνεργαστούν σε µια προσπάθεια υποκλοπής µετρητών. Σε ποιες ενέργειες πρέπει να προβούν; 4. εχόµενοι την αµέσως παραπάνω υπόθεση της σύµπραξης µεταξύ ταµία και υπαλλήλου στα εισιτήρια, ποια χαρακτηριστικά των ελεγκτικών διαδικασιών, είναι πιθανόν να αποκαλύψουν την κατάχρηση; Εφαρµογή 2: Η προσκόλληση στα γενικά παραδεκτά ελεγκτικά πρότυπα απαιτεί, µεταξύ άλλων µια κατάλληλη µελέτη του υπάρχοντος εσωτερικού ελέγχου. Οι πιο συνηθισµένες µέθοδοι επισκόπησης του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου είναι η χρησιµοποίηση ενός ερωτηµατολογίου, η κατάρτιση µιας γραπτής έκθεσης, η κατάρτιση ενός διαγράµµατος ροής ή συνδυασµοί αυτών των µεθόδων.. 5

6 1. Ποιος είναι ο αντικειµενικός σκοπός των ορκωτών λογιστών κατά την διενέργεια της µελέτης και της αξιολόγησης του εσωτερικού ελέγχου µιας επιχείρησης; 2. Αναλύστε τα πλεονεκτήµατα για τους ορκωτούς λογιστές από την επισκόπηση του εσωτερικού ελέγχου, χρησιµοποιώντας: α. ένα ερωτηµατολόγιο εσωτερικού ελέγχου β. µια περιγραφική έκθεση γ. ένα διάγραµµα ροής 3. Αν είναι ικανοποιηµένοι, µετά την συµπλήρωση της περιγραφής του εσωτερικού ελέγχου, από το γεγονός ότι δεν υπάρχουν ουσιώδεις αδυναµίες στο σύστηµα, είναι αναγκαίο για τους ορκωτούς λογιστές να διενεργούν ελέγχους διαδικασιών; Ερµηνεύστε το. Άσκηση 1: Είστε ελεγκτές µιας ανώνυµης εταιρείας και έχετε επιλέξει τα Χρηµατικά ιαθέσιµα για να κάνετε αξιολόγηση Εσωτερικού Ελέγχου. Τα στοιχεία που έχετε στα χέρια σας είναι τα ακόλουθα: 1. Υπόλοιπο µετρητών σε κατάθεση 31/8/07 βάσει βιβλίων: Υπόλοιπο βάσει extrait Εθνικής Τράπεζας µηνός Αυγούστου: Καταθέσεις στις που δεν έχουν καταχωρηθεί στην τράπεζα: Επιταγή πελάτη, επιστράφηκε από την τράπεζα ανείσπρακτη (είχε καταχωρηθεί στο Ηµερολόγιο Ταµείου): Έξοδα Εθνικής τράπεζας Αυγούστου: Ανεξόφλητες επιταγές (εκδόσεώς µας) Γραµµάτιο που εισέπραξε η τράπεζα για λογαριασµό της επιχείρησης αλλά δεν είχε καταχωρηθεί από την επιχείρηση ιαφορά από λάθος καταχώρηση επιταγής πληρωτέας στα βιβλία µας (η επιταγή καταχωρήθηκε µε ποσό αντί του σωστού ποσού ) 534,000. 6

7 Λαµβάνοντας υπ όψη τα ανωτέρω να υπολογίσετε το πόσο των µετρητών σε κατάθεση που έχει η επιχείρηση στις 31/8/07 και το οποίο διαφέρει τόσο από υπόλοιπο των βιβλίων της όσο και από αυτό της τραπεζικής κατάστασης. Να γίνει φύλλο εργασίας. Άσκηση 2: Είστε ελεγκτές της ΑΝΟ ΟΣ Α.Ε. και έχετε επιλέξει το κύκλωµα Πωλήσεις και Λογαριασµοί Εισπρακτέοι για να κάνετε αξιολόγηση Εσωτερικού Ελέγχου. Μετά από Εξωτερική Επιβεβαίωση (confirmation) που διενεργήσατε, διαπιστώνετε ότι ο Πελάτης Χρήσου, για τον οποίο η επιχείρηση εµφανίζει Χ.Υ , σας αποστέλλει την παρακάτω επιστολή: ΧΡΗΣΤΟΥ Προς ΑΝΟ ΟΣ Α.Ε. Κύριοι, Σε συνέχεια της επιστολής σας από 13/1/(Χ+1), σας πληροφορούµε ότι το εµφανιζόµενο στα Βιβλία µας Υπόλοιπο του λογαριασµού σας κατά την 31/12/Χ ανέρχεται σε (Χρεωστικό). 30/1/(Χ+1) Με εκτίµηση α. Σε τι ποσό ανέρχεται η διαφορά και σε ποιους λόγους µπορεί να οφείλεται; β. Ποιες λογιστικές ενέργειες θα ζητήσετε από την επιχείρηση προκειµένου να πιστοποιήσετε τις οικονοµικές της καταστάσεις, εάν η διαφορά αυτή δεν οφείλεται σε Επιστροφές Πωλήσεων που δεν έχουν καταγραφεί από την επιχείρηση; Να γίνει φύλλο εργασίας. Άσκηση 3: Είστε ελεγκτές µιας Α.Ε. και επιλέξαµε το κύκλωµα «Πωλήσεις και Λογαριασµοί Εισπρακτέοι» για να κάνετε αξιολόγηση Εσωτερικού Ελέγχου. Μετά από εξωτερική επιβεβαίωση (confirmation) που διενεργήσαµε για τον λογαριασµό «Πελάτες» και για το σύνολο των πελατών, προέκυψαν τα εξής στοιχεία:. 7

8 20 Πελάτες δεν απάντησαν. Μετά από έρευνα που έγινε διαπιστώθηκε ότι έχουν κηρυχτεί σε πτώχευση και δεν λειτουργούν πια τις επιχειρήσεις τους. Οι οφειλές τους αφορούν χρονικό διάστηµα κατά µέσο όρο πάνω από 2 χρόνια. Το συνολικό οφειλόµενο ποσό είναι Ποιους λογαριασµούς θα επηρεάσουν οι εγγραφές τακτοποίησης; 2. Τι λογιστικές εγγραφές τακτοποίησης θα ζητήσετε από την επιχείρηση προκειµένου να πιστοποιήσουµε τις οικονοµικές της καταστάσεις; Να γίνει φύλλο εργασίας. Άσκηση 4: Είστε ελεγκτές της Πρόοδος Α.Ε. και έχετε το κύκλωµα «Πωλήσεις και Λογαριασµοί Εισπρακτέοι» για να κάνετε αξιολόγηση Εσωτερικού Ελέγχου. Μετά από εξωτερική επιβεβαίωση (confirmation) που διενεργήσατε, διαπιστώνεται ότι ο πελάτης Αλεξίου, στον οποίο η επιχείρηση διενήργησε πωλήσεις µε ΦΠΑ 19%, εµφανίζει Χ.Υ , σας αποστέλλει απαντητική επιστολή που λέει ότι: «το εµφανιζόµενο στα βιβλία µας υπόλοιπο του λογαριασµού σας κατά την 31/12/Χ ανέρχεται σε (Χρεωστικό)». 1. Ποιες λογιστικές ενέργειες θα ζητήσετε από την επιχείρηση προκειµένου να πιστοποιήσετε τις οικονοµικές της καταστάσεις, δεδοµένου ότι µετά την απαντητική επιστολή του όλες οι αποδείξεις είσπραξης για καταβολή µετρητών από τον πελάτη Αλεξίου προς την Πρόοδο Α.Ε. έχουν ελεγχθεί και δεν υπήρξε κάποια διαφορά από αυτές; Να γίνει φύλλο εργασίας. 2. Ποιες οι συνέπειες από την λάθος καταχώριση στους λογαριασµούς: «Πωλήσεις», «Πελάτες», «Αποτέλεσµα Χρήσης»;. 8

9 Εφαρµογή 3: Τι πληροφορίες συλλέγει ο ελεγκτής για να πραγµατοποιήσει µια Επισκόπηση του ιαχωριστικού Σηµείου Τέλους Χρήσης για τις συναλλαγές Αγορών και Πωλήσεων; Άσκηση 5: Σε µια ελεγχόµενη επιχείρηση, τιµολόγιο ύψους (συµπεριλαµβανοµένου και ΦΠΑ 19%) µε ηµεροµηνία 31/12 της υπό έλεγχο χρήσης (Χ), που αφορά υπηρεσίες διαφήµισης που της παρασχέθηκαν κατά τους µήνες Οκτώβριο, Νοέµβριο, εκέµβριο, καταχωρήθηκε στις 15/1 της επόµενης χρήσης (Χ+1), ηµεροµηνία κατά την οποία και εξοφλήθηκε. 1. Η παραπάνω διαδικασία θεωρείται ορθή; 2. Ποιες οι συνέπειες στην πραγµατική εικόνα των οικονοµικών καταστάσεων της ελεγχόµενης επιχείρησης; 3. Ποια η σχετική προτεινόµενη διαµόρφωση; Άσκηση 6: Η ελεγχόµενη επιχείρηση για ενοίκια από εκµίσθωση ακινήτου της ύψους 1.450, που αφορούν τους µήνες Ιανουάριο Φεβρουάριο της επόµενης χρήσης (Χ+1), διενεργεί λογιστική εγγραφή στις 30/12 της υπό έλεγχο χρήσης (Χ) χρησιµοποιώντας λογαριασµό Εσόδων γιατί στην ηµεροµηνία αυτή (30/12) τα είσπραξε. 1. Η παραπάνω διαδικασία είναι ορθή; 2. Ποιες οι συνέπειες στην πραγµατική εικόνα των οικονοµικών καταστάσεων της ελεγχόµενης επιχείρησης; 3. Ποια η σχετική προτεινόµενη διαµόρφωση;. 9

10 Άσκηση 7: Ελεγχόµενη επιχείρηση τιµολόγιο πλέον ΦΠΑ 19% µε ηµεροµηνία 31/12 της υπό έλεγχο χρήσης (Χ), που αφορά αγορά εµπορευµάτων που παραλήφθηκαν στις 31/12 και συµπεριλήφθηκαν στην απογραφή, που έγινε εκείνη την ηµέρα το καταχώρησε στις 8/1 της επόµενης χρήσης (Χ+1), ηµεροµηνία κατά την οποία παραλήφθηκε το τιµολόγιο ταχυδροµικώς. 1. Η παραπάνω διαδικασία θεωρείται ορθή; 2. Ποιες οι συνέπειες στην πραγµατική εικόνα των οικονοµικών καταστάσεων της ελεγχόµενης επιχείρησης; 3. Ποια η σχετική προτεινόµενη διαµόρφωση; Άσκηση 8: Κατά τον έλεγχο των πληρωτέων λογαριασµών µιας ελεγχόµενης επιχείρησης µε σύνολο ενεργητικού , καθαρά κέρδη αποκαλύφθηκαν τα εξής: A. Τιµολόγιο αγοράς ύψους πλέον ΦΠΑ 19%, µε ηµεροµηνία έκδοσης (τιµολογίου) 31/12/Χ, που αφορά φορτίο ελεύθερο επί του πλοίου (F.O.B), παραλήφθηκε και καταχωρήθηκε στις 4/1/(Χ+1). Τα εµπορεύµατα φορτώθηκαν 30/12/Χ και παραλήφθηκαν 4/1/(Χ+1). Τα εµπορεύµατα δεν συµπεριλήφθηκαν στην απογραφή της χρήσης Χ. B. Τιµολόγιο αγοράς ύψους πλέον ΦΠΑ 19% µε ηµεροµηνία έκδοσης (τιµολογίου) 30/12/Χ, που αφορά φορτίο ελεύθερο επί του πλοίου (F.O.B), παραλήφθηκε και καταχωρήθηκε 8/1/(Χ+1). Τα εµπορεύµατα φορτώθηκαν και παραλήφθηκαν 31/12/Χ και συµπεριλήφθηκαν στην απογραφή. (και για τα δύο ερωτήµατα) 1. Η παραπάνω διαδικασία θεωρείται ορθή; 2. Ποιες οι συνέπειες στην πραγµατική εικόνα των οικονοµικών καταστάσεων της ελεγχόµενης επιχείρησης; 3. Ποια η σχετική προτεινόµενη διαµόρφωση;. 10

11 Άσκηση 9: Η ελεγχόµενη επιχείρηση στο τέλος της υπό έλεγχο χρήσης Χ εµφάνισε ηµερολογιακές εγγραφές πωλήσεων µε πίστωση σε διάφορους πελάτες, εκδίδοντας και τα αντίστοιχα τιµολόγια ύψους (πλέον ΦΠΑ 19%). Τα αντίστοιχα εµπορεύµατα δεν παραδόθηκαν στους πελάτες (εικονικές πωλήσεις). Η παραπάνω διαδικασία πως επηρεάζει τις οικονοµικές καταστάσεις της ελεγχόµενης επιχείρησης: Α. αν τα εµπορεύµατα συµπεριλήφθηκαν στην απογραφή Β. αν δεν συµπεριλήφθηκαν 1. Η παραπάνω διαδικασία πως επηρεάζει τις οικονοµικές καταστάσεις της ελεγχόµενης επιχείρησης; 2. Ποιες οι συνέπειες στην πραγµατική εικόνα των οικονοµικών καταστάσεων της ελεγχόµενης επιχείρησης και ποια η σχετική προτεινόµενη διαµόρφωση; 3. Γιατί η επιχείρηση θέλει να εµφανίσει αυξηµένη κέρδη; Άσκηση 10: Η ελεγχόµενη επιχείρηση µε το τιµολόγιο 1017/29-12-Χ πούλησε εµπορεύµατα αξίας πλέον ΦΠΑ 19% και τα παρέδωσε στον πελάτη την ίδια µέρα. Η σχετική ηµερολογιακή εγγραφή έγινε στις 29/12 της υπό έλεγχο χρήσης Χ και τα εµπορεύµατα συµπεριλήφθηκαν στην απογραφή τέλους χρήσης (στις 31/12/Χ). 1. Η παραπάνω διαδικασία θεωρείται ορθή; 2. Ποιες οι συνέπειες στην πραγµατική εικόνα των οικονοµικών καταστάσεων της ελεγχόµενης επιχείρησης και ποια η προτεινόµενη διαµόρφωση; Άσκηση 11: 11-Α. Στις 01/06/2007 γίνεται έλεγχος µε την παρουσία του υπεύθυνου ταµία και βρέθηκαν στο χρηµατοκιβώτιο της επιχείρησης Στη συνέχεια, παραλαµβάνεται από το λογιστήριο εκτύπωση του υπολοίπου του λογαριασµού. 11

12 38.00 Ταµείο για την ηµέρα της 31/05/2007, απ όπου προκύπτει ως υπόλοιπο ταµείου το ποσό των Στη συνέχεια ελέγχονται οι εισπράξεις της ηµέρας (01/06/2007) και βρέθηκαν 5.000, ενώ οι πληρωµές την ίδια ηµέρα ανέρχονται σε 900. Υπάρχει πραγµατική συµφωνία ταµείου στην εν λόγω επιχείρηση ή όχι; Αιτιολογείστε σχετικά. 11-Β. Εάν υποθέσουµε ότι στον έλεγχο που έγινε στις 01/06/2007, αντί αυτού του 11-Α., υπήρχε στο χρηµατοκιβώτιο της επιχείρησης χρηµατικό ποσό ύψους , τι προκύπτει τότε και ποια θα πρέπει να είναι η λογιστική αντιµετώπιση για την αποτύπωση του συγκεκριµένου πορίσµατος του ελέγχου στα βιβλία της επιχείρησης; 11-Γ. Εάν υποθέσουµε ότι στον έλεγχο που έγινε στις 01/06/2007, αντί αυτού του 11-Α., υπήρχε στο χρηµατοκιβώτιο της επιχείρησης χρηµατικό ποσό ύψους 8.300, τι προκύπτει τότε και ποια θα πρέπει να είναι η λογιστική αντιµετώπιση για την αποτύπωση του συγκεκριµένου πορίσµατος του ελέγχου στα βιβλία της επιχείρησης, δεδοµένου ότι καταλήξαµε ότι δεν συνάγεται σχετική κατηγορία υπεξαίρεσης, αλλά ούτε και δύναται να εντοπιστεί ο σχετικός υπαίτιος; 11-. Εάν υποθέσουµε ότι στον έλεγχο που έγινε στις 01/06/2007, αντί αυτού του 11-Α., υπήρχε στο χρηµατοκιβώτιο της επιχείρησης χρηµατικό ποσό ύψους και προέκυπτε τελικά ότι η σχετική διαφορά οφείλεται σε υπεξαίρεση από τον ταµία, ποια θα πρέπει να είναι η λογιστική αντιµετώπιση για την αποτύπωση του συγκεκριµένου πορίσµατος του ελέγχου στα βιβλία της επιχείρησης, δεδοµένου ότι καταλήξαµε ότι θα τα καταλογίσουµε σε αυτόν µε τη µορφή δανείου; Εφαρµογή 4: Σε τι διακρίνεται ο Εσωτερικός Έλεγχος; Εφαρµογή 5: Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του αποτελεσµατικού Εσωτερικού Ελέγχου;. 12

13 Εφαρµογή 6: Σε ένα επαρκώς σχεδιασµένο σύστηµα εσωτερικού ελέγχου των πωλήσεων επί πιστώσει, ποια καθήκοντα θα πρέπει να ανατεθούν σε τµήµατα διάφορα του ταµείου και του ελεγκτηρίου εξερχόµενων εµπορευµάτων; Άσκηση 12: Στην επιχείρηση ΟΜΙΚΡΟΝ ΑΕ (µε αντικείµενο εργασιών τη χονδρική πώληση µήλων), χωρίς βιβλίο αποθήκης, πραγµατοποιήθηκε έλεγχος µε τη µέθοδο της κλειστής αποθήκης και διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα: Απογραφή µήλων στις , κιλά. Στις αγόρασε από τον προµηθευτή του ΚΑΠΑ µε Α Νο 38, κιλά. Στις ο πελάτης του ΕΨΙΛΟΝ του επέστρεφε κιλά µε Α Νο 49. Στις πώλησε µε Α σε διάφορους πελάτες Νο 1-29, κιλά. Στις πώλησε µε ΤΠ- Α σε διάφορους πελάτες Νο 1-8, κιλά. Στις πώλησε µε Νο 9-15 ΤΠ- Α, κιλά και µε Α Νο 30-48, κιλά. Στις αγόρασε από τον ΛΑΜ Α µε Α Νο 29, κιλά και πώλησε µε Α Νο 49-58, κιλά και µε ΤΠ- Α Νο 16-22, κιλά. Στις αγόρασε από τον ΚΑΠΑ µε Α Νο 39, κιλά και πώλησε µε Α Νο 59-63, κιλά και µε ΤΠ- Α Νο 23-44, κιλά. Στις αγόρασε από τον ΛΑΜ Α µε Νο 32 Α, κιλά και πώλησε µε Α Νο 64-72, κιλά και µε ΤΠ- Α Νο 45-49, κιλά. Με τη µέθοδο της κλειστής αποθήκης, έγινε έλεγχος στις Με βάση τις παραπάνω αγορές και πωλήσεις, τι παρατηρούµε στο διάστηµα από 1/1/06 έως 9/1/06 και σε ποιους λόγους οφείλονται οι όποιες διαφορές;. 13

14 Άσκηση 13: Είστε ελεγκτές µιας Α.Ε. και επιλέχθηκε το κύκλωµα «Πωλήσεις και Λογαριασµοί Εισπρακτέοι» για να γίνει αξιολόγηση Εσωτερικού Ελέγχου. Μετά από εξωτερική επιβεβαίωση (confirmation) που διενεργήθηκε στο λογαριασµό «Πελάτες» προέκυψαν τα εξής στοιχεία: - Οι Πελάτες της Α.Ε. Αντωνίου και Βασιλείου δεν απάντησαν και µετά από έρευνα που έγινε διαπιστώθηκε ότι έχουν κηρυχτεί σε πτώχευση και δεν λειτουργούν πια τις επιχειρήσεις τους. - Οι οφειλές τους αφορούν χρονικό διάστηµα κατά µέσο όρο πάνω από 2 χρόνια. - Το συνολικό οφειλόµενο ποσό τους είναι (Αντωνίου: και Βασιλείου: ). 3. Ποιους λογαριασµούς θα επηρεάσουν οι εγγραφές τακτοποίησης; 4. Τι λογιστικές εγγραφές τακτοποίησης θα ζητήσετε από την επιχείρηση προκειµένου να πιστοποιήσουµε τις οικονοµικές καταστάσεις της; Να γίνει Φύλλο Εργασίας.. 14

15 Ερµηνευτικές Σηµειώσεις (εϖί της Ύλης του Εργαστηρίου) Επιβεβαίωση (Confirmation) ή ιαδικασία Εξωτερικής Επιβεβαίωσης: Μια µορφή έγγραφων αποδεικτικών στοιχείων που ετοιµάζονται εκτός της οργανώσεως του πελάτη και αποστέλλονται απευθείας από τους ελεγκτές. Φύλλα εργασίας είναι: (1 ος ορισµός) Τα πρακτικά των συγκεντρώνονται από του ελεγκτές. ή (2 ος ορισµός) διαφόρων τύπων των αποδεικτικών στοιχείων που Το αποδεικτικό υλικό που χρησιµοποίησαν οι ελεγκτές για να δείξουν την µεθοδολογία της εργασίας που εφάρµοσαν και τα συµπεράσµατα στα οποία κατέληξαν. Σηµείωση: Τα φύλλα εργασίας είναι συνδετικός κρίκος ανάµεσα στα λογιστικά βιβλία του πελάτη και την έκθεση του ελεγκτή. Σκοπός ύπαρξης φύλλων εργασίας: 1. Οργάνωση και συντονισµός της ελεγκτικής εργασίας. 2. Πληροφορίες που περιλαµβάνονται στα πρακτικά ελέγχου και συµπεράσµατα από την εξέταση των ελεγκτών. 3. Οδηγός για την σύνταξη της έκθεσης. 4. Θεµελίωση της έκθεσης. Κατηγορίες των φύλλων εργασίας: 1. Σχέδιο ελέγχου, φύλλα ηµερησίας διάταξης, ερωτηµατολόγιο. 2. Πρόχειρο προσωρινό ισοζύγιο. 3. ιορθωτικές ηµερολογιακές εγγραφές, εγγραφές ταξινόµησης. 4. Πίνακες τεκµηρίωσης, αναλύσεις και φύλλα υπολογιστικής εργασίας. 5. Αντίγραφα πρακτικών. 6. Ενηµερωτικές επιστολές πελάτη και δικηγόρου.. 15

16 ιαχωριστικό Σηµείο (Cut off) ή Αρχή του διαχωρισµού των χρήσεων: Είναι η διαδικασία µε την οποία καθορίζεται ότι οι συναλλαγές που διενεργήθηκαν ακριβώς πριν ή µετά την ηµεροµηνία κατάρτισης του ισολογισµού εντάχθηκαν στη σωστή λογιστική χρήση. Εσωτερικός Έλεγχος: Αποκαλείται το σχέδιο οργάνωσης και όλες οι συντονισµένες προσπάθειες, µέθοδοι και µέτρα, που υιοθετούνται εντός µιας επιχείρησης για διάφορους λόγους στα πλαίσια της αυτοπροστασίας των πτυχών της επιχειρηµατικής της δραστηριότητας.. 16

17 Βιβλιογραφικές Πηγές Συγγράµµατα που χρησιµοποιήθηκαν ή αποτέλεσαν πηγή εύρεσης υλικού για την σύνταξη του παρόντος: Παπαδάτου, Θ. (2001) Εσωτερικός και Εξωτερικός Έλεγχος Ανωνύµων Εταιρειών, Εφαρµογές - Πρακτικά Θέµατα, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα. Παπαστάθης, Β. (2003) Ο σύγχρονος εσωτερικός έλεγχος στις επιχειρήσεις και οργανισµούς και η πρακτική εφαρµογή του, Αυτοέκδοση, Αθήνα. Τσακλάγκανος, Α. (2000) Ελεγκτική, Πανεπιστηµιακές Παραδόσεις, Eκδ. Αφοί Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη. Ιγνατιάδης, Α. (1984) Ελεγκτική, Πανεπιστηµιακές Παραδόσεις, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη. Meigs B.W., Larsen E.J., Meigs F.R. (1984) Ελεγκτική, µετάφραση Θ. ιαµαντόπουλος - Ι. Ταλαρούγκας, Eκδ. Παπαζήση, Αθήνα. Φλιτούρης, Α. (2008) Εργαστηριακές σηµειώσεις ελεγκτικής, ΤΕΙ Σερρών, Σέρρες. κ.ά.. 17

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Υπό των φοιτητών : Πολύζος Ιωάννης Τζέκος Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση και Λειτουργία Ανώνυμης Εταιρείας

Σύσταση και Λειτουργία Ανώνυμης Εταιρείας Σύσταση και Λειτουργία Ανώνυμης Εταιρείας 1 Περιεχόμενα Περιεχόμενα. 2 Πρόλογος..4 Εισαγωγή..5 Κεφάλαιο 1 Ίδρυση Ανώνυμης Εταιρείας...6 1.1 Προϋποθέσεις Στάδια Σύστασης Α.Ε..7 1.1.1 Στάδια Σύστασης Α.Ε...7

Διαβάστε περισσότερα

1. Έννοια Επιχείρησης. Διακρίσεις οικονομικών μονάδων. 2. Λειτουργικός κύκλος επιχείρησης. Βασικές λειτουργίες.

1. Έννοια Επιχείρησης. Διακρίσεις οικονομικών μονάδων. 2. Λειτουργικός κύκλος επιχείρησης. Βασικές λειτουργίες. ΜΑΘΗΜΑ 1 Ο. Επιχείρηση και Λογιστική. Κύρια σημεία. 1. Έννοια Επιχείρησης. Διακρίσεις οικονομικών μονάδων. 2. Λειτουργικός κύκλος επιχείρησης. Βασικές λειτουργίες. 3. Έννοια και σκοπός της λογιστικής.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΡΕΙΩΤΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Λογιστικής Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΡΕΙΩΤΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Λογιστικής Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΡΕΙΩΤΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Λογιστικής Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Αθήνα 2007 1 Το επιστηµονικό περιεχόµενο του παρόντος βιβλίου έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

ΘΕΜΑ : ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΘΕΜΑ : ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο : ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ(ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θέμα πτυχιακής εργασίας:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Υποβληθείσα στον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. Απόσπασµα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. Απόσπασµα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Αρ. Aπόφασης 135 Απόσπασµα Από το πρακτικό της 9 ης ειδικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2011 Περίληψη Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΟ Γ ΚΠΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΟ Γ ΚΠΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΟ Γ ΚΠΣ ΑΘΗΝΑ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2002 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Επιτροπή ηµοσιονοµικού Ελέγχου (Ε..ΕΛ.) ενέκρινε το κείµενο του «Εγχειριδίου Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία.

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία. ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ιπλωµατική Εργασία Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. ΑΠΟ ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΑΣΤΑΚΗΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΑΣΤΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΘΕΜΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Α.Ε. ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ. ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΚΑΡΓΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ. Α.Μ.: 3234 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΑΣΤΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ.1 : Tι είναι α.ε

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η για την ανάθεση για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την πλήρη εφαρμογή του Διπλογραφικού Συστήματος του Νοσοκομείου.

Σ Υ Μ Β Α Σ Η για την ανάθεση για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την πλήρη εφαρμογή του Διπλογραφικού Συστήματος του Νοσοκομείου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» Αριθμ. Συμβ. 53891/14-2-2011 Σ Υ Μ Β Α Σ Η για την ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕΡΟΠΗ

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕΡΟΠΗ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕΡΟΠΗ Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βόλου ΒΟΛΟΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2011

Διαβάστε περισσότερα

Εγκρίθηκε από την τριμελή εξεταστική επιτροπή. Πρέβεζα, / /2012 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Ο Προϊστάμενος του τμήματος

Εγκρίθηκε από την τριμελή εξεταστική επιτροπή. Πρέβεζα, / /2012 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Ο Προϊστάμενος του τμήματος Εγκρίθηκε από την τριμελή εξεταστική επιτροπή Πρέβεζα, / /2012 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1. 2. 3. Ο Προϊστάμενος του τμήματος i ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η λογιστική οργάνωση των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που σύμφωνα με τον

Διαβάστε περισσότερα

Επεξηγηματικές σημειώσεις Κανόνες τιμολόγησης για σκοπούς ΦΠΑ

Επεξηγηματικές σημειώσεις Κανόνες τιμολόγησης για σκοπούς ΦΠΑ Επεξηγηματικές σημειώσεις Κανόνες τιμολόγησης για σκοπούς ΦΠΑ (Οδηγία 2010/45/EΕ του Συµβουλίου) Γιατί συντάχθηκαν οι επεξηγηµατικές σηµειώσεις; Οι επεξηγηµατικές σηµειώσεις στοχεύουν στην καλύτερη κατανόηση

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Θέμα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ALGAE A.C.

Πτυχιακή εργασία. Θέμα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ALGAE A.C. AΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τμήμα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία Θέμα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ALGAE A.C. Σπουδάστριες: ΚΡΙΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΤΕΡΖΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΘΕΜΑ: Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Υπό της φοιτήτριας: ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΑΘΗΝΑ Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. Απόσπασµα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. Απόσπασµα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Αρ. Aπόφασης 224 Απόσπασµα Από το πρακτικό της 12ης ειδικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2012 Περίληψη Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Ι Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ

Ι Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Σ Τ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Τ Η Σ Ε Σ Μ Η Σ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Γ Ι Α Ε Ρ Ε Υ Ν Α Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Κ Α Ι Κ Α Ι Ν Ο Τ Ο Μ Ι Α 2 0 0 9-2 0 1 0 Τ Ο Υ Ι Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Ε Ρ

Διαβάστε περισσότερα

Οι σηµειώσεις αυτές αποτελούν τµήµα του υπό έκδοση βιβλίου των κ.κ. Γ. Κοροµηλά και Χ. Γιαννόπουλου µε τίτλο «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Οι σηµειώσεις αυτές αποτελούν τµήµα του υπό έκδοση βιβλίου των κ.κ. Γ. Κοροµηλά και Χ. Γιαννόπουλου µε τίτλο «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Οι σηµειώσεις αυτές αποτελούν τµήµα του υπό έκδοση βιβλίου των κ.κ. Γ. Κοροµηλά και Χ. Γιαννόπουλου µε τίτλο «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Π.Μ.Σ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΚΟΠΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ. Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία με θέμα: ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Σπουδαστες:Πασχαλίδου Γεωργία Λουκανάρη Αλεξάνδρα Επιβλέπων Καθηγητής: Τσούκας

Διαβάστε περισσότερα

Λογαριασµοί Εσοδα-Εξοδα

Λογαριασµοί Εσοδα-Εξοδα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Λογαριασµοί Εσοδα-Εξοδα Εµµανουέλα Τζουανάκη Εισηγήτρια: Μ. Χατζάκη Ηράκλειο Μάρτιος 2010 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

e-mail: g.christopoulos@mental.gr

e-mail: g.christopoulos@mental.gr Τετάρτη 4 εκεµβρίου 2013 3 η Θεµατική ενότητα: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και αλλαγές ΚΦΑΣ: Αλλάζουν όλα: στα λογιστικά βιβλία, στην τήρηση του λογιστικού σχεδίου και στον Κ.Φ.Α.Σ. Τα κύρια σηµεία του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ...9

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ...9 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τήρηση Βιβλίων Γ Κατηγορίας σε Μηχανογραφικό Περιβάλλον για µια ιαχειριστική Χρήση Σπουδαστές

Διαβάστε περισσότερα

Στην οικογένεια µου 2

Στην οικογένεια µου 2 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ιπλωµατική εργασία υποβληθείσα στο Τµήµα Λογιστικής & Χρηµατοοικονοµικής Αναβαλλόµενη φορολογία και χειραγώγηση των αποτελεσµάτων Εµπειρική Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

«Τ Υ Π Ο Ε Κ Δ Ο Τ Ι Κ Η Α. Ε.»

«Τ Υ Π Ο Ε Κ Δ Ο Τ Ι Κ Η Α. Ε.» «Τ Υ Π Ο Ε Κ Δ Ο Τ Ι Κ Η Α. Ε.» ΑΡ. Μ. Α.Ε.: 3044/04/Β/86/36(04) ΕΔΡΑ: ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΛΕΥΚΗΣ 134 ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ.: 145 68 Ετήσια Οικονομική Έκθεση για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Ζαφειρίου, Γιώργος Τύπας

Γιώργος Ζαφειρίου, Γιώργος Τύπας Επιστημονική Ευθύνη Συγγραφή Γεώργιος Λελεδάκης, Λέκτορας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Γιώργος Ζαφειρίου, Γιώργος Τύπας Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Κέντρα Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΕΝ A.Ε.Κ.Ε. ΕΝΑΛΕΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΝΑΛΕΝ A.Ε.Κ.Ε. ΕΝΑΛΕΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΑΛΕΝ A.Ε.Κ.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2011 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 63267/04/Β/07/98 ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 95 ΕΝΑΛΕΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τε χ ν ο λ ο γ ικ ο Εκ π α ιδ ε υ τ ικ ό Ιδ ρ υ μ α Κα β ά λ α ς ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΑΛΕΞΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΑΕΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ AΝΩΤΑΤΟ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΔΟΞΑΣΤΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα