ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. Εισηγητική Έκθεση. Απολογισµού και Ισολογισµού 2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. Εισηγητική Έκθεση. Απολογισµού και Ισολογισµού 2013"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Εισηγητική Έκθεση Απολογισµού και Ισολογισµού 2013 Οκτώβριος 2014

2

3 Πίνακας περιεχοµένων Εισηγητική Έκθεση Υπουργού Οικονοµικών Σχέδιο Νόµου Απολογισµού....3 Σχέδιο Νόµου Ισολογισµού Έκθεση Ελεγκτικού Συνεδρίου. 11 Έκθεση Υπουργού Οικονοµικών

4

5 Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Για τον Απολογισµό οικονοµικού έτους 2013 και τον Ισολογισµό χρήσεως από έως της Κεντρικής ιοίκησης Προς τη Βουλή των Ελλήνων Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές, Έχω την τιµή να καταθέσω προς κύρωση από τη Βουλή των Ελλήνων τον Απολογισµό των Εσόδων και των Εξόδων του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2013 και τον Ισολογισµό (Κατάσταση Χρηµατοοικονοµικής Θέσης) και λοιπές Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις χρήσεως από έως , σύµφωνα µε τις διατάξεις του Συντάγµατος και τον Κανονισµό της Βουλής, µετά από προκαταρκτική συµφωνία µε το Ελεγκτικό Συνέδριο. Ο Απολογισµός και ο Ισολογισµός καταρτίστηκαν από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους µε βάση τις καταστάσεις της γενικής ληψοδοσίας των ηµοσίων Οικονοµικών Υπηρεσιών και του Υπολόγου Συµψηφισµών. Ο Απολογισµός περιέχει: Σε ότι αφορά τα έσοδα: την πρόβλεψη του Προϋπολογισµού (έσοδα µετά µείωσης επιστροφών), τα έσοδα που βεβαιώθηκαν, τα έσοδα που διαγράφηκαν, τα εισπραχθέντα έσοδα προ µείωσης επιστροφών, τα επιστραφέντα έσοδα, τα εισπραχθέντα µετά τη µείωση επιστροφών και το εισπρακτέο υπόλοιπο. Σε ότι αφορά τα έξοδα: τις πιστώσεις που προϋπολογίσθηκαν, τις πιστώσεις που διαµορφώθηκαν, τις πληρωµές και τις αδιάθετες πιστώσεις, του Τακτικού Προϋπολογισµού (Υπουργείων, Περιφερειακών Υπηρεσιών των Υπουργείων και Αποκεντρωµένων ιοικήσεων) και του Προϋπολογισµού ηµοσίων Επενδύσεων (Υπουργείων και Αποκεντρωµένων ιοικήσεων). Ο Ισολογισµός (Κατάσταση Χρηµατοοικονοµικής Θέσης) και λοιπές Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις, καταρτίσθηκε µε βάση τις αρχές και τους κανόνες του Λογιστικού Συστήµατος 1

6 της ιπλογραφικής Λογιστικής Τροποποιηµένης Ταµειακής Βάσης (Ν. 3871/2010 & Π.. 15/2011) το οποίο σχεδιάστηκε για να αποτελέσει τη βάση για τη σταδιακή µετάβαση από την παραδοσιακή λογιστική της ταµειακής βάσης στην ακριβέστερη και αποτελεσµατικότερη λογιστική δεδουλευµένης βάσης και αποτελείται από: την Κατάσταση Χρηµατοοικονοµικής Θέσης (ΚΧΘ), την Κατάσταση Χρηµατοοικονοµικής Επίδοσης (ΚΧΕ), την Κατάσταση Ταµειακών Ροών (ΚΤΡ), την Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης Πολιτών και το Προσάρτηµα και το Παράρτηµα τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων. Με δεδοµένο ότι ο προϋπολογισµός (αρχικές πιστώσεις) και οι οικονοµικές καταστάσεις δεν έχουν καταρτιστεί σε συγκρίσιµη βάση, αποβλέποντας στο να ενισχυθεί η υποχρέωση λογοδοσίας και να προαχθεί η διαφάνεια, οι οικονοµικές καταστάσεις συνοδεύονται από την Κατάσταση Υλοποίησης του Κρατικού Προϋπολογισµού. Τον Απολογισµό των Εσόδων και των Εξόδων Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2013 και τον Ισολογισµό (Κατάσταση Χρηµατοοικονοµικής Θέσης) και λοιπές Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις χρήσεως από έως συνοδεύει η Έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου (άρθρο 98 παρ. 1 περ. ε σε συνδυασµό µε το άρθρο 79 παρ. 7 του Συντάγµατος) και η Έκθεση του Υπουργού Οικονοµικών (άρθρο 76 παρ. 2 του Ν.2362/1995 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) µε απόψεις και σχόλια επί των παρατηρήσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Αθήνα, Οκτώβριος 2014 Ο Υπουργός Οικονοµικών Γκίκας Χαρδούβελης 2

7 ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ Για την κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2013 Άρθρο Μόνο Κυρώνεται ο Απολογισµός Εσόδων και Εξόδων του Κράτους οικονοµικού έτους 2013, ως ακολούθως: EΣΟ Α: ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ Φορολογικά Μη Φορολογικά Σύνολο Τακτικών Εσόδων Πιστωτικά Έσοδα ιάφορα Ειδικά µη Φορολογικά Έσοδα Σύνολο Εσόδων Τακτικού Προϋπολογισµού Έσοδα από ηµόσιες Επενδύσεις Βοήθεια και Λοιπές Μεταβιβάσεις Πιστωτικά Έσοδα Π..Ε. Σύνολο Εσόδων Προϋπολογισµού ηµοσίων Επενδύσεων Σύνολο Εσόδων Γενικού Προϋπολογισµού ευρώ , ,13 " , ,59 " , ,72 " , ,63 " , ,76 " , ,11 " , ,25 " , ,76 " , ,00 " , ,01 " , ,12 ΕΞΟ Α: A. Τακτικός Προϋπολογισµός α) Υπουργεία Προεδρία της ηµοκρατίας Βουλή των Ελλήνων Υπουργείο ιοικητικής Μεταρρύθµισης & Ηλεκτρ. ιακυβέρνησης Υπουργείο Εσωτερικών Υπουργείο Εξωτερικών Υπουργείο Εθνικής Άµυνας Υπουργείο Υγείας Υπουργείο ικαιοσύνης, ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ικαιωµάτων Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού Υπουργείο Οικονοµικών Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών & ικτύων Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου Υπουργείο ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη Υπουργείο Τουρισµού Σύνολο (α) β) Αποκεντρωµένες ιοικήσεις Αποκεντρωµένη ιοίκηση Αττικής Αποκεντρωµένη ιοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας Αποκεντρωµένη ιοίκηση Ηπείρου- υτικής Μακεδονίας Αποκεντρωµένη ιοίκηση Πελοποννησου- υτικής Ελλάδας και Ιονίου Αποκεντρωµένη ιοίκηση Αιγαίου Αποκεντρωµένη ιοίκηση Κρήτης Αποκεντρωµένη ιοίκηση Μακεδονίας Θράκης Σύνολο (β) ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ευρώ ,42 " ,62 " ,97 " ,56 " ,24 " ,02 " ,07 " ,98 " ,47 " ,61 " ,31 " ,45 " ,19 " ,88 " ,10 " ,01 " ,84 " ,20 " ,94 ευρώ ,79 " ,75 " ,67 " ,19 " ,50 " ,37 " ,01 " ,28 3

8 ΕΞΟ Α: ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ γ) Περιφερειακές Υπηρεσίες Υπουργείων Νοµού Αιτωλοακαρνανίας Νοµού Αργολίδας Νοµού Αρκαδίας Νοµού Άρτας Νοµαρχίας Αθήνας Νοµαρχίας Πειραιά Νοµαρχίας Ανατολικής Αττικής Νοµαρχίας υτικής Αττικής Νοµού Αχαϊας Νοµού Βοιωτίας Νοµού Γρεβενών Νοµού ράµας Νοµού ωδεκανήσου Νοµού Εβρου Νοµού Εύβοιας Νοµού Ευρυτανίας Νοµού Ζακύνθου Νοµού Ηλείας Νοµού Ηµαθίας Νοµού Ηρακλείου Νοµού Θεσπρωτίας Νοµού Θεσσαλονίκης Νοµού Ιωαννίνων Νοµού Καβάλας Νοµού Καρδίτσας Νοµού Καστοριάς Νοµού Κέρκυρας Νοµού Κεφαλληνίας Νοµού Κιλκίς Νοµού Κοζάνης Νοµού Κορινθίας Νοµού Κυκλάδων Νοµού Λακωνίας Νοµού Λάρισας Νοµού Λασιθίου Νοµού Λέσβου Νοµού Λευκάδας Νοµού Μαγνησίας Νοµού Μεσσηνίας Νοµού Ξάνθης Νοµού Πέλλας Νοµού Πιερίας Νοµού Πρέβεζας Νοµού Ρεθύµνου Νοµού Ροδόπης Νοµού Σάµου Νοµού Σερρών Νοµού Τρικάλων Νοµού Φθιώτιδας Νοµού Φλώρινας Νοµού Φωκίδας Νοµού Χαλκιδικής Νοµού Χανίων Νοµού Χίου Νοµαρχιακός Τοµέας Ανατολικής Αθήνας Νοµαρχιακός Τοµέας υτικής Αθήνας Νοµαρχιακός Τοµέας Νότιας Αθήνας Σύνολο (γ) Σύνολο Εξόδων Τακτικού Προϋπολογισµού (α)+(β)+(γ) 4 ευρώ ,66 " ,72 " ,83 " ,78 " ,56 " ,93 " ,15 " ,63 " ,10 " ,40 " ,50 " ,33 " ,03 " ,76 " ,18 " ,14 " ,05 " ,79 " ,15 " ,07 " ,24 " ,22 " ,75 " ,49 " ,68 " ,38 " ,50 " ,86 " ,24 " ,82 " ,81 " ,88 " ,56 " ,58 " ,55 " ,49 " ,00 " ,87 " ,57 " ,72 " ,00 " ,00 " ,50 " ,66 " ,91 " ,17 " ,48 " ,39 " ,39 " ,92 " ,18 " ,47 " ,02 " ,07 " ,94 " ,87 " ,33 " ,27 " ,49

9 ΕΞΟ Α: Β. ηµόσιες Επενδύσεις Υπουργεία και Περιφέρειες Υπουργείο ιοικητικής Μεταρρύθµισης & Ηλεκτρ. ιακυβέρνησης Υπουργείο Εσωτερικών Υπουργείο Εξωτερικών Υπουργείο Εθνικής Άµυνας Υπουργείο Υγείας Υπουργείο ικαιοσύνης, ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ικαιωµάτων Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού Υπουργείο Οικονοµικών Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών & Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου Υπουργείο ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη Υπουργείο Τουρισµού Σύνολο εξόδων Προϋπολογισµού ηµοσίων Επενδύσεων Γενικό Σύνολο Εξόδων Κρατικού Προϋπολογισµού (Α)+(Β) ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ευρώ ,05 " ,46 " ,64 " ,24 " ,21 " ,67 " ,67 " ,91 " ,00 " ,07 " ,94 " ,11 " ,00 " ,43 " ,22 " ,98 " ,60 " ,09 Αθήνα, Οκτώβριος 2014 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γκίκας Χαρδούβελης 5

10 ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ Για την κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους του οικονοµικού έτους 2013 Άρθρο Μόνο Κυρώνεται ο Ισολογισµός του Κράτους του οικονοµικού έτους 2013, ως ακολούθως: Κατάσταση Χρηµατοοικονοµικής Θέσης (σε ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ , ,88 Εξοπλισµός , ,35 Ακινητοποιήσεις υπο εκτέλεση , ,88 Συµµετοχές και Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις , ,12 απάνες Πολυετούς Απόσβεσης , ,53 ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ , ,25 Χρεώστες , ,22 Επισφαλείς Χρεώστες Προκαταβολές , ,81 ιαθέσιµα και Ταµειακά Ισοδύναµα ,95 ( ,78) I. ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , ,13 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ , ,19 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ , ,48 Μακροπρόθεσµα άνεια , ,48 ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ , ,38 Πιστωτές , ,52 Βραχυπρόθεσµα άνεια , ,86 Βραχυπρόθεσµο τµήµα µακρ/µων δανείων , ,00 Βραχυπρόθεσµες προβλέψεις ,00 0,00 II. ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ , ,86 ΙΙΙ. ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ( ΙΙΙ = Ι - ΙΙ ) ( ,85) ( ,73) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ , ,19 6

11 Κατάσταση Χρηµατοοικονοµικής Επίδοσης (σε ευρώ) Από 1.1. έως Από 1.1. έως Μεταβολή Άµεσοι Φόροι , ,38-8,3% Έµµεσοι Φόροι , ,03-6,3% Σύνολο Φορολογικών Εσόδων , ,41-7,2% Επιχορηγήσεις από Ε.Ε , ,47 27,6% Λοιπά µη Φορολογικά Έσοδα , ,84-43,8% Σύνολο µη Φορολογικών Εσόδων , ,31-24,9% Σύνολο Λειτουργικών Εσόδων , ,72-11,3% Αµοιβές - Παροχές Κεντρικής ιοίκησης ( ,02) ( ,00) -9,0% Αµοιβές - Παροχές Ν.Π... ( ,05) ( ,46) -11,1% Παροχές Τρίτων ( ,29) ( ,64) -13,8% Λοιπά Λειτουργικά Έξοδα & Λοιπές απάνες ( ,50) ( ,52) 4,0% Επιδοτήσεις - Επιχορηγήσεις ( ,37) ( ,44) 17,0% Ασφάλιση και Περίθαλψη ( ,57) ( ,15) 19,4% Επιστροφές - Αποδόσεις ( ,83) ( ,50) 1,0% Συντάξεις ηµοσίων Υπαλλήλων- Λειτουργών ( ,68) ( ,24) -10,6% Σύνολο Λειτουργικών Εξόδων ( ,31) ( ,95) 3,9% Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα/Έσοδα & Τόκοι ηµοσίου Χρέους ( ,30) ( ,75) 100,3% Αποτέλεσµα από Λειτουργικές ραστηριότητες ( ,86) ( ,98) 364,3% Λοιπά Αποτελέσµατα , ,33-96,3% Πλεόνασµα (+) /Έλλειµµα (-) Περιόδου ( ,85) ,35-116,2% 7

12 Κατάσταση Ταµειακών Ροών (σε ευρώ) Από 1.1. έως Από 1.1. έως Μεταβολή % Α. Ταµειακές Ροές από Λειτουργικές ραστηριότητες : Εισπράξεις από φόρους , ,56-6,1% Εισπράξεις από Ε.Ε , ,47 27,6% Εισπράξεις από λοιπά µη φορολογικά έσοδα , ,70 57,9% Εισπράξεις από τόκους , ,08 2,0% Προεισπράξεις-Προπληρωµές , ,72 137,2% Πληρωµές για Προκαταβολές & Πάγιες Προκαταβολές ( ,77) ,14-164,5% Πληρωµές για Αµοιβές-Κεντρ. ιοίκησης ( ,51) ( ,87) -9,5% Πληρωµές για Αµοιβές - ΝΠ ( ,57) ( ,37) -10,5% Πληρωµές για παροχές τρίτων ( ,92) ( ,20) -5,4% Πληρωµές για λοιπά λειτουργικά έξοδα και λοιπές δαπάνες ( ,67) ( ,91) 11,5% Πληρωµές για Επιδοτήσεις-Επιχορηγήσεις ( ,43) ( ,37) 17,0% Πληρωµές για ασφάλιση και περίθαλψη ( ,71) ( ,81) 10,1% Πληρωµές για επιστροφές - αποδόσεις ( ,67) ( ,80) 1,1% Πληρωµές για συντάξεις δηµοσίων υπαλλήλων-λειτουργών ( ,68) ( ,24) -10,6% Πληρωµές για τόκους και συναφή έξοδα ( ,30) ( ,73) -48,9% Καθαρές Εισπράξεις /Πληρωµές από Λειτουργικές ραστηριότες ( ,50) ( ,63) -38,1% Β. Ταµειακές Ροές από Επενδυτικές ραστηριότητες Εισπράξεις από πώληση παγίων & επενδύσεων , , ,6% Πληρωµές για αγορά παγίων και επενδύσεων ( ,36) ( ,70) -75,4% Καθαρές Εισπράξεις/Πληρωµές για Επενδυτικές ραστηριότητες ( ,58) ( ,43) -78,7% Καθαρές Εισπράξεις /Πληρωµές από Λειτουργικές & Επενδυτικές ραστηριότητες ( ,08) ( ,06) -68,8% Γ. Ταµειακές Ροές από Χρηµατοδοτικές ραστηριότητες : Εισπράξεις από δάνεια και παρεµφερή εργαλεία , ,16-50,4% Πληρωµές για δάνεια και παρεµφερή εργαλεία ( ,45) ( ,82) -44,6% Καθαρές Εισπράξεις /Πληρωµές για χρηµατοδοτικές δραστηριότητες , ,34-61,3% 5. Εισροές /Εκροές απ' ευθείας στην ΚΘΠ ,86-100,0% α. Καθαρή µεταβολή στα χρηµατικά διαθέσιµα , ,14 221,4% β. Χρηµατικά διαθέσιµα αρχής περιόδου ( ,69) ( ,83) -95,9% γ. Χρηµατικά διαθέσιµα τέλους περιόδου ,03 ( ,69) 7564,3% 8

13 Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης Πολιτών (σε ευρώ) Υπόλοιπα αρχής χρήσης ( ,73) ( ,94) Πλεόνασµα/Έλλειµµα από Κ.Χ.Ε. ( ,85) ,35 Άµεσες Πιστώσεις/Χρεώσεις στην Κ.Θ.Π , ,86 Υπόλοιπα τέλους χρήσης ( ,85) ( ,73) Αθήνα, Οκτώβριος 2014 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γκίκας Χαρδούβελης 9

14 10

15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013

16 ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ Επί του Απολογισµού των εσόδων και εξόδων του Κράτους έτους 2013 και του Ισολογισµού (Κατάσταση Χρηµατοοικονοµικής Θέσης) και των λοιπών Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων της Κεντρικής ιοίκησης της 31ης εκεµβρίου 2013, σύµφωνα µε το άρθρο 98 παρ. 1 περ. ε, σε συνδυασµό µε το άρθρο 79 παρ. 7 του Συντάγµατος. ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στο κατάστηµά του την 1 η Οκτωβρίου 2014 µε την εξής σύνθεση: Νικόλαος Αγγελάρας, Πρόεδρος, Φλωρεντία Καλδή, Ιωάννης Σαρµάς, Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Σωτηρία Ντούνη, Γαρυφαλλιά Καλαµπαλίκη, Χρυσούλα Καραµαδούκη, Μαρία Βλαχάκη και Άννα Λιγωµένου, Αντιπρόεδροι, Γεώργιος Βοΐλης, Κωνσταντίνος Κωστόπουλος, Γεωργία Μαραγκού, Βασιλική Ανδρεοπούλου, Μαρία Αθανασοπούλου, Ελένη Λυκεσά, Σταµάτιος Πουλής, Κωνσταντίνα Ζώη, ηµήτριος Πέππας, έσποινα Καββαδία - Κωνσταντάρα, Αγγελική Μυλωνά, Αργυρώ Λεβέντη, Στυλιανός Λεντιδάκης, Χριστίνα Ρασσιά, Θεολογία Γναρδέλλη, Βιργινία Σκεύη, Κωνσταντίνος Εφεντάκης, Αγγελική Μαυρουδή, Βασιλική Σοφιανού, Αγγελική Πανουτσακοπούλου, έσποινα Τζούµα, ηµήτριος Τσακανίκας, Ευφροσύνη Παπαθεοδώρου και Βασιλική Προβίδη, Σύµβουλοι. Οι Σύµβουλοι Ασηµίνα Σαντοριναίου, Ευαγγελία - Ελισάβετ Koυλουµπίνη και Γεωργία Τζοµάκα απουσίασαν δικαιολογηµένα. ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ : Μιχαήλ Ζυµής. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Γεωργία Μαρινοπούλου, Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 12

17 Αφού θεώρησε Τον Απολογισµό, τον Ισολογισµό (Κατάσταση Χρηµατοοικονοµικής Θέσης) και τις λοιπές Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις της Κεντρικής ιοίκησης, οικονοµικού έτους 2013, που διαβιβάστηκαν στο Ελεγκτικό Συνέδριο από τον Υπουργό Οικονοµικών (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους) µε το 2/62175/Β0024/ έγγραφο. Αφού άκουσε Το Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Αφού έλαβε υπόψη Α) Τις διατάξεις των άρθρων: α) 98 παρ. 1 περ. ε και 79 παρ. 7 του Συντάγµατος, β) 76 του ν. 2362/1995 «περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α 247), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 43 του ν. 3871/2010 «ηµοσιονοµική διαχείριση και ευθύνη» (Α 141) και γ) 1 παρ. ε και 66 του ν. 4129/2013 «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» (ΦΕΚ Α 52) και 146 του π.δ/τος 1225/1981 «Περί εκτελέσεως των περί Ελεγκτικού Συνεδρίου διατάξεων» (ΦΕΚ Α 304). Β) την από έκθεση της 7 ης Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τα πρακτικά της 9 ης / Συνεδριάσεως του Α Κλιµακίου, τη 2/2014 Πράξη του V Τµήµατος αυτού και τα πρακτικά της 18 ης / Γενικής Συνεδριάσεως της Ολοµέλειας µε τις διαλαµβανόµενες σε αυτά επιφυλάξεις. Παρατήρησε 13

18 1. ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΕΞΟ ΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ Παρατηρήσεις επί των εσόδων Εισπραχθέντα καθαρά έσοδα προϋπολογισµού ΠΙΝΑΚΑΣ Συνολικά Έσοδα (πλην πιστωτικών - βλ. Πίνακα 1.1.2) Απολογισµού 2013 Κατηγορία Εσόδου Προϋπολογισµός Βεβαιωθέντα 2013 ιαγραφέντα Επιστραφέντα Εισπραχθέντα Εισπρακτέο 2013 Υπόλοιπο Φορολογικά ,00 Έσοδα , , , , ,22 Άµεσοι Φόροι , , , , , ,36 Φόρος Εισοδήµατος , , , , , ,82 Φόρος στην περιουσία , , , , , ,32 Άµεσοι φόροι υπέρ τρίτων , ,77 96,24 393, , ,17 Άµεσοι φόροι Παρελθόντων , , , , , ,30 Οικονοµικών.Ετών Προσαυξήσεις, πρόστιµα κλπ , , , , , ,15 Λοιποί άµεσοι φόροι , , , , , ,60 Έµµεσοι Φόροι , , , , , ,86 Φ.Π.Α , , , , , ,88 Λοιποί φόροι συναλλαγών Λοιποί φόροι κατανάλωσης Φόροι κατανάλωσης µέσω τελωνείων Έµµεσοι φόροι υπέρ τρίτων Έµµεσοι φόροι Π.Ο.Ε. Προσαυξήσεις, πρόστιµα κλπ Ειδικές εισφορές, τέλη εισαγωγών και εξαγωγών, λοιποί φόροι Έσοδα που εισπράττονται για την Ε.Ε , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,05 970, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,50 14

19 Κατηγορία Εσόδου Προϋπολογισµός 2013 Βεβαιωθέντα 2013 ιαγραφέντα Επιστραφέντα Εισπραχθέντα Εισπρακτέο Υπόλοιπο Πρόσοδοι περιουσίας και επιχειρηµατικής , , , , , ,71 δράσης του Κράτους Έσοδα από κεφάλαια του , , , , , ,26 ηµοσίου Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών του , , , , , ,89 ηµοσίου Έσοδα από πώληση αγαθών, εκµετάλλευση και εκποίηση , , , , , ,29 περιουσιακών στοιχείων Έσοδα από επιχειρήσεις και , , , , , ,27 οργανισµούς Έκτακτα έσοδα , , ,33 Λοιπά µη φορολογικά έσοδα , , , , , ,50 Απολήψεις εξόδων που έγιναν , , , , , ,70 Επιστροφές χρηµάτων , , , , , ,20 Έσοδα από καταπτώσεις , , , , , ,42 εγγυήσεων Έσοδα από καταργηµένους ειδικούς , , , , , ,99 λογαριασµούς Έσοδα υπέρ τρίτων , , , , , ,71 Έσοδα Π.Ο.Ε , , , , , ,56 Προσαυξήσεις, πρόστιµα, χρηµατικές ποινές, , , , , , ,00 παράβολα κλπ. Έσοδα λοιπών περιπτώσεων , , , , , ,99 Έκτακτα έσοδα , , , , , ,93 Μεταβιβάσεις από την Ε.Ε. και τα κράτη µέλη Απολήψεις από την Ε. Ε. και κοινοτικά ταµεία ή οργανισµούς , , ,32 720, , , ,32 720,85 15

20 Προϋπολογισµός Εισπρακτέο Κατηγορία Εσόδου Βεβαιωθέντα 2013 ιαγραφέντα Επιστραφέντα Εισπραχθέντα 2013 Υπόλοιπο ιάφορα ειδικά µη φορολογικά έσοδα , , ,76 216,96 Έσοδα από χρηµατοοικονοµικές , , ,79 συναλλαγές Έσοδα ΝΑΤΟ , , ,97 216,96 Έσοδα από ηµόσιες , , ,70 309, , ,80 Επενδύσεις Έσοδα από την εκµετάλλευση έργων που - 30,45 26,12 4,33 εκτελέστηκαν Έσοδα από δάνεια που χορηγήθηκαν , , , ,66 από το Π Ε Συνεισφορές φορέων για εκτέλεση έργων , , ,29 Π Ε Έσοδα από δάνεια που σύναψε το Ε.. για χρηµατοδότηση , , ,80 του Π Ε Λοιπά έσοδα από ηµόσιες , , ,70 309, , ,01 Επενδύσεις Βοήθεια και λοιπές µεταβιβάσεις , , ,76 Έσοδα από την Ε.Ε , , ,76 Γενικό Σύνολο , , , , , ,04 Τα καθαρά εισπραχθέντα έσοδα του Προϋπολογισµού (Τακτικού και ηµοσίων Επενδύσεων), µετά τη µείωση των επιστροφών, εξαιρουµένων των πιστωτικών εσόδων (Τακτικού Προϋπολογισµού και Προϋπολογισµού ηµοσίων Επενδύσεων), ανήλθαν, το οικονοµικό έτος 2013, στο ποσό των ,49 και υπολείπονται οριακά των στόχων του προϋπολογισµού κατά ,51 ή 1,14%. Αντιπροσωπεύουν το 29,9% του Α.Ε.Π. 1 έναντι πρόβλεψής 26,9% του Α.Ε.Π Δελτίο Τύπου ΕΛΣΤΑΤ «Ετήσιοι Εθνικοί Λογαριασμοί: Έτος 2013 (1 η εκτίμηση)», Βλ. εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού 2013 σελ

21 Ειδικότερα, το σύνολο των εισπραχθέντων φορολογικών εσόδων διαµορφώθηκε σε ,13 παρουσιάζοντας οριακή υστέρηση έναντι των προβλέψεων του Προϋπολογισµού κατά ,87 ή 1,08%. Πιο συγκεκριµένα, οι κατηγορίες εσόδων οι οποίες είχαν θετική επίδραση στους στόχους του Προϋπολογισµού είναι: α) ο φόρος εισοδήµατος φυσικών και νοµικών προσώπων, ο οποίος εισπράττεται µε τη µορφή προκαταβολής ή παρακράτησης, β) ο φόρος επί του εισοδήµατος νοµικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα, γ) η επιβολή του τέλους επιτηδεύµατος, δ) ο φόρος επί των τόκων καταθέσεων, συµφωνιών επαναγοράς οµολόγων κ.λπ., ε) η επιστροφή ποσών από Κεντρικές Τράπεζες της Ευρωζώνης (ANFA) που κατέχουν Ελληνικά Κρατικά Οµόλογα, στ) τα έσοδα από πωλήσεις συµµετοχών στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, ζ) η αύξηση της συµµετοχής του ταµείου συνοχής σε δηµόσιες επενδύσεις. Αντίθετα, τα έσοδα που υστέρησαν έναντι του στόχου ήταν κυρίως: α) ο Φ.Π.Α. στα πετρελαιοειδή προϊόντα, λιπαντικά και παράγωγα αυτών, β) ο Φ.Π.Α. από λοιπές δραστηριότητες που εισπράττονται µέσω ΟΥ, γ) ο Ε.Φ.Κ. πετρελαίου diesel, δ) ο Φόρος Εισοδήµατος Φυσικών Προσώπων, ε) τα Λοιπά έσοδα αποκρατικοποιήσεων, στ) η µικρότερη του αναµενόµενου συµµετοχή του Περιφερειακού Ταµείου σε προγράµµατα ανάπτυξης: 17

22 ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑ 1.1.1: Η αναλογία άµεσων και έµµεσων φόρων ανήλθε σε 45,48% και 54,52%, αντίστοιχα, και ο λόγος άµεσων/έµµεσων φόρων διαµορφώνεται σε 1,20 υποδηλώνοντας ότι για κάθε ευρώ άµεσων φόρων καταβάλλεται 1,20 ευρώ για έµµεσους φόρους. Τα καθαρά (µετάτη τη µείωση των επιστροφών) µη φορολογικά έσοδα (πρόσοδοι περιουσίας και επιχειρηµατικής δραστηριότητας του Κράτους, λοιπά µη φορολογικά έσοδα και µεταβιβάσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) Ε.) και από κράτη-µέλη) ανήλθαν σε ,59 και είναι αυξηµένα σε σχέση µε τις προβλέψεις κατά ,59 ή 31,62%. Σηµειώνεται ότι, το µεγαλύτερο µέρος αυτής της αύξησης προέρχεται από τις επιστροφές ποσών από τις Κεντρικές Τράπεζες της Ευρωζώνης και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (Ε.Κ.Τ.),.), που κατέχουν οµόλογα του Ελληνικού ηµοσίου 3 (Ε..), η οποία αντιστάθµισε τη µεγάλη απόκλιση σε σχέση µε τους στόχους του Προϋπολογισµού που παρουσίασαν τα έσοδα του προγράµµατος αποκρατικοποιήσεωντου τουε... 3 Βλ. απόφαση της του Eurogroup. 18

23 1.1.2 Πιστωτικά Έσοδα Οικονοµικό Έτος 2013 (σε ευρώ) ΠΙΝΑΚΑΣ Πιστωτικά Έσοδα Προϋπολογισµού Πιστωτικά Έσοδα Τακτικού Προϋπολογισµού Προβλέψεις 2013 Εισπράξεις 2013 Έσοδα από εκδόσεις ειδικών οµολόγων στην αγορά εσωτερικού ,00 - Έσοδα από εκδόσεις εντόκων γραµµατίων του Ε , ,00 Έσοδα από τη σύναψη δανείων µηχανισµού στήριξης , ,68 Εισπράξεις Συµφωνίας Ανταλλαγής Κεφαλαίων ,56 Εισπράξεις από επιστροφές δαπανών ηµοσίου Χρέους ,59 Εισπράξεις τόκων από ανταλλαγές επιτοκίων ,80 ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ , ,63 Πιστωτικά Έσοδα Π..Ε. Έσοδα από τη σύναψη ειδικών και διακρατικών δανείων ,00 Έσοδα από εκδόσεις εντόκων γραµµατίων Ε ,00 - ΣΥΝΟΛΟ Π..Ε , ,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , ,63 Όπως προκύπτει από τον παραπάνω πίνακα, τα πιστωτικά έσοδα (δανεισµός) του Τακτικού Προϋπολογισµού παρουσιάζουν απόκλιση σε σχέση µε τις προβλέψεις του Προϋπολογισµού και είναι αυξηµένα κατά ,63 ή 15,78%, προκειµένου να καλύψουν τις πρόσθετες δανειακές ανάγκες του Κρατικού Προϋπολογισµού. Ειδικότερα, εκδόθηκαν έντοκα γραµµάτια του Ε.., µε αποτέλεσµα ο βραχυπρόθεσµος δανεισµός µέσω των τίτλων αυτών να υπερβαίνει τις προβλέψεις κατά ,00, ενώ τα έσοδα από δάνεια του µηχανισµού στήριξης να υπερβαίνουν και αυτά µε τη σειρά τους τις προβλέψεις κατά ,68. 19

24 1.1.3 ιαγραφές, επιστροφές και εισπρακτέο υπόλοιπο Οι επιστροφές φόρων διαµορφώθηκαν στα ,57 παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση µε το προηγούµενο έτος κατά 7,55%. Επισηµαίνεται ότι στο συνολικό ποσό επιστροφών περιλαµβάνεται και ποσό 642 εκατ. ευρώ που αφορά σε επιστροφές φόρων π.ο.ε ο.ε. και είναι δηµοσιονοµικά ουδέτερες, γιατί καλύπτονται από ειδική πίστωση του προϋπολογισµού για την πληρωµή ληξιπρόθεσµων οφειλών. Οι επιστροφές αυτές αναφέρονται κυρίως στο φόρο εισοδήµατος φυσικών και νοµικών προσώπων καθώς και σε επιστροφές Φ.Π.Α.. Οι διαγραφές φόρων ανήλθαν σε ,37 παρουσιάζοντας µείωση σε σχέση µε το προηγούµενο οικονοµικό έτος κατά ,61 ή 15,19%. Οι διαγραφές αυτές αφορούν κυρίως έσοδα από άµεσους και έµµεσους φόρους. Το εισπρακτέο υπόλοιπο του Απολογισµού του οικονοµικούονοµικού έτους 2013, ανήλθε σε ,04 ή 34,28% του Α.Ε.Π. και είναι αυξηµένο έναντι του προηγούµενου οικονοµικού έτους κατά ,65. ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑ

25 Στη διαµόρφωση αυτού του υψηλού και συνεχώς αυξανόµενου εισπρακτέου υπολοίπου συµβάλλουν κυρίως οι Άµεσοι Φόροι Π.Ο.Ε., οι οποίοι παρουσιάζουν χαµηλό ποσοστό είσπραξης, ο Φόρος Εισοδήµατος Φυσικών και Νοµικών Προσώπων, λόγω της τµηµατικής καταβολής των φόρων, οι Έµµεσοι Φόροι Π.Ο.Ε. και οι Προσαυξήσεις, τα Πρόστιµα και οι Χρηµατικές Ποινές. Παρά τις επανειληµµένες επισηµάνσεις σε προηγούµενες εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, διαπιστώνεται ότι στο εισπρακτέο υπόλοιπο του Κρατικού Απολογισµού δεν περιλαµβάνονται τα µη εισπραχθέντα έσοδα των Τελωνείων της Χώρας, τα οποία ως βεβαιωτικές και εισπρακτικές αρχές 4, ενεργούν βεβαίωση και είσπραξη δηµοσίων εσόδων δυνάµει νόµιµου τίτλου. Οι ως άνω απαιτήσεις τηρούνται σε λογιστικά βιβλία (βιβλίο εισπρακτέων απαιτήσεων) των Τελωνειακών Αρχών 5, χωρίς ωστόσο να διενεργούνται κατάλληλες λογιστικές εγγραφές, προκειµένου αυτές να εµφανιστούν στο Εισπρακτέο Υπόλοιπο του Απολογισµού. Κατά συνέπεια, το υπόλοιπο που εκκρεµεί προς είσπραξη από τις αρµόδιες αρχές του Κράτους είναι διαφορετικό από αυτό που εµφανίζεται στον Απολογισµό. Η µη καταγραφή των ανείσπρακτων εσόδων από τα Τελωνεία στο Εισπρακτέο Υπόλοιπο του Απολογισµού έρχεται σε αντίθεση µε τις αρχές της ειλικρίνειας και της ακρίβειας του Απολογισµού, καθώς και µε τις διατάξεις των άρθρων 79 παρ. 2 του Συντάγµατος και 5 παρ. 2 του ν. 2362/1995 (όπως ισχύει), σύµφωνα µε τις οποίες όλα τα έσοδα και έξοδα του Κράτους πρέπει να αναγράφονται στον Προϋπολογισµό και στον Απολογισµό. 4 ν. 2362/1995, άρ. 11 (ΦΕΚ 247 Α ) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους τους και άλλες διατάξεις» 5 Σύμφωνα με την απόφαση Τ6110/1156/Α0019/ (ΦΕΚ Β 650) του Υπουργού Οικονομικών, η οποία εκδόθηκε κατ εξουσιοδότηση της παρ. 2 του άρθρου 133 του ν. 1165/1918 «Περί Τελωνειακού Κώδικα» 21

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009 ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Επί του Απολογισμού των

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Χρηµατοοικονοµικής Θέσης έτους 2012

Κατάσταση Χρηµατοοικονοµικής Θέσης έτους 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Ισολογισµός και Λοιπές Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις της Κεντρικής ιοίκησης Χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου Ιούλιος 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ. Αθήνα 2011

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ. Αθήνα 2011 ` ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Οικονομικού Έτους 2009 Αθήνα 2011 EΤΗΣΙΑ EΚΘΕΣΗ Οικονομικού Έτους 2009 Αθήνα 2011 5 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ξ Ο Α Κατά γενικές Κατηγορίες και Υποκατηγορίες

Ε Ξ Ο Α Κατά γενικές Κατηγορίες και Υποκατηγορίες Ε Ξ Ο Α Κατά γενικές Κατηγορίες και Υποκατηγορίες Νέοι Kωδικοί Ο ν ο µ α σ ί α Παλαιοί Kωδικοί 0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 0000 0100 Προεδρική χορηγία, βουλευτικές αποζηµιώσεις κ.λπ. 0100 0200 Αµοιβές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Θέμα : Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2014-2017

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Θέμα : Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2014-2017 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ (Ν.Π.Δ.Δ.) άρθρου 3 του ν. 3697/2008 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ (Ν.Π.Δ.Δ.) άρθρου 3 του ν. 3697/2008 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Γενική Διεύθυνση Διοίκησης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων από την Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 2014 ΕΝΟΤΗΤΑ 2 η : ΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 η : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2011 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Υ. Α ρ θ ρ ο 1

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Υ. Α ρ θ ρ ο 1 Σ Χ Ε Δ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Υ " Κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού και των προυπολογισμών ορισμένων ειδικών ταμείων και υπηρεσιών οικονομικού έτους 2012" Α ρ θ ρ ο 1 Κυρώνεται ο κρατικός προϋπολογισμός του οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08)

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08) ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08) για τη χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2008 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΥΦΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥΑ.Ε.

ΑΛΟΥΦΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥΑ.Ε. ΑΛΟΥΦΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥΑ.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ( ΠΧΠ) Περιεχόµενα Σελίδα Έκθεση Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

KLEFER A.E Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1.1 έως 31.12.2005 Αρ. µητρώου Α.Ε. 43733/55/Β/99/16 ΒΙ.ΠΕ Κιλκίς τ.

KLEFER A.E Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1.1 έως 31.12.2005 Αρ. µητρώου Α.Ε. 43733/55/Β/99/16 ΒΙ.ΠΕ Κιλκίς τ. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ KLEFER A.E ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕΡΟΠΗ

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕΡΟΠΗ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕΡΟΠΗ Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βόλου ΒΟΛΟΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 01.01 31.12.2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 01.01 31.12.2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 01.01 31.12.2011 1. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΦΕΤ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου. από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2010

ΙΦΕΤ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου. από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2010 ΙΦΕΤ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2010 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ- ΣΧΟΛΙΑ- ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ...

ΠΕΡΙΛΗΨΗ- ΣΧΟΛΙΑ- ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ... 1 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ- ΣΧΟΛΙΑ- ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ... 4 3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ... 7 4. ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ... 8 4.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2005 ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ξ.Ε.

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2005 ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ξ.Ε. ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2005 ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ξ.Ε. (Με βάση την Απόφαση 7/372/15.2.2006 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) ΜΑΡΤΙΟΣ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1. Εκθεση ιαχειρίσεως του

Διαβάστε περισσότερα

1 Επίτευξη υγιών δημοσίων οικονομικών... 6

1 Επίτευξη υγιών δημοσίων οικονομικών... 6 Περιεχόμενα 1 Επίτευξη υγιών δημοσίων οικονομικών... 6 2 Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις με δημοσιονομικό ενδιαφέρον... 8 2.1 Αποκρατικοποίηση για την ώθηση της αποτελεσματικότητας στην οικονομία και την μείωση

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΡΑ : Τ/ρχη Κωστάκη 1 451 10 Ιωάννινα Αριθµός Μητρώου Α.Ε. 10490/42Β/86/1

Ε ΡΑ : Τ/ρχη Κωστάκη 1 451 10 Ιωάννινα Αριθµός Μητρώου Α.Ε. 10490/42Β/86/1 . Ε ΡΑ : Τ/ρχη Κωστάκη 1 451 10 Ιωάννινα Αριθµός Μητρώου Α.Ε. 10490/42Β/86/1 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας για την χρήση 2005 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ετήσιες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2012 ΓΕΚΕ Α.Ε ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2012 ΓΕΚΕ Α.Ε ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1932/06/Β/86/99 Γ.Ε.ΜΗ 121913101000 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1. Έκθεση ιαχειρίσεως ιοικητικού Συµβουλίου 6 2. Έκθεση ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή 14 3 Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις I. Κατάσταση Συνολικών

Διαβάστε περισσότερα

(άρθ.10, ν. 3513/06 ) 0147

(άρθ.10, ν. 3513/06 ) 0147 Ανάλυση Κωδικών Αριθµών Εσόδων Νέοι 0000 ΑΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ 0000 0100 Φόρος στο εισόδηµα 0100 0110 Φόρος στο εισόδηµα φυσικών προσώπων 0110 0111 Φόρος στο εισόδηµα 0111 0112 Φόρος στο εισόδηµα εισπραττόµενος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. Απόσπασµα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. Απόσπασµα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Αρ. Aπόφασης 135 Απόσπασµα Από το πρακτικό της 9 ης ειδικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2011 Περίληψη Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20111 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1676 11 Αυγούστου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. ΦΓ8/28754/27 4 2015 Ελεγκτικές διαδικασίες για τον κατασταλτικό έλεγχο των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.) ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α EΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ - ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ -ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ - ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ - ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΡΕΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ - ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ -ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ - ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ - ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΡΕΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ - ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ -ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ - ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ - ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ης εκεµβρίου 2014 (περιόδου 1 η Ιανουαρίου 31 η εκεµβρίου 2014) Σύµφωνα µε τα ιεθνή

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΣΙΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Λ.Α.Ν.Ε.) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

ΛΑΣΙΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Λ.Α.Ν.Ε.) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΛΑΣΙΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Λ.Α.Ν.Ε.) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Νέο σύστημα κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) στις Περιφέρειες» Εκπόνηση από την Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε

«Νέο σύστημα κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) στις Περιφέρειες» Εκπόνηση από την Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε «Νέο σύστημα κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) στις Περιφέρειες» Εκπόνηση από την Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε ΑΘΗΝΑ 2013 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή Γενικά Στοιχεία... 4 2. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ... 6 2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Οικονοµικές Καταστάσεις της 31 ής εκεµβρίου 2008 (σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης) ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009 από 40 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα