ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Ε Γ Κ Υ Κ Λ ΙΙ Ο Σ Ε Π Ο Χ ΙΙ Α Κ Ω Ν Ε Π ΙΙ Ο Μ Α Τ Ω Ν Ε Τ Ο Υ Σ Ο Ρ Ο ΙΙ Κ Α ΙΙ Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Θ Ε Σ Ε ΙΙ Σ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Α6)

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΛΙ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΙ ΙΚΩΝ ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΥΨΟΣ ΕΙ ΙΚΩΝ ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΙ ΙΚΟ ΕΠΟΧΙΑΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΕΤΟΥΣ

3 - 2 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Α6) ΤΜΗΜΑ: 2 ΤΑΧ. /ΝΣΗ: Εθν. Αντίστασης 8 Α. Καλαµάκι Αθήνα. Πληρφρίες: Σ. ΚΙΑΜΟΣ Ε. ΚΑΛΛΙΑΝΟΥ ΤΗΛ: Φαξ: ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦ. : ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡ. : ΧΡΟΝΟΣ ΙΑΤ: ΑΘΗΝΑ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : B / ΠΡΟΣ: ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΘΕΜΑ:. Καταβλή ειδικύ επχιακύ βηθήµατς έτυς 2007, στις κατηγρίες τυ άρθρυ 22 τυ Ν. 1836/89. ΚΕΕΦΑΛΛΑΙ ΙΟ 11 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τα άτµα πυ παρέχυν την εργασία τυς στην Ελλάδα και ασκύν ένα από τα επαγγέλµατα πυ περιγράφνται στην παρ 1 τυ άρθρυ 22 τυ Ν 1836/ 89 δικαιύνται ειδικό επχιακό βήθηµα. ΚΕΕΦΑΛΛΑΙ ΙΟ 22 ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Την 10/09/2007 θα ξεκινήσει η υπβλή των αιτήσεων για την καταβλή τυ ειδικύ επχιακύ βηθήµατς τυ Ν. 1836/89. Ως ηµερµηνία λήξης υπβλής των αιτήσεων ρίζεται η 20/12/2007. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΕΠΙ ΟΜΑΤΩΝ 2007 Από την 1/10/2007 θα αρχίσει η πίστωση των λγαριασµών των δικαιύχων τυ ειδικύ επχιακύ βηθήµατς στις επαγγελµατικές κατηγρίες εργαζµένων, πυ περιλαµβάννται στην παρ. 1 τυ άρθρυ 22 τυ Ν. 1836/89. ΕΙ ΙΚΟ ΕΠΟΧΙΑΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΕΤΟΥΣ

4 - 3 - ΚΕΕΦΑΛΛΑΙ ΙΟ 33 ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΙ ΙΚΩΝ ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ικαιύχι τυ ειδικύ επχιακύ βηθήµατς είναι τα άτµα πυ παρέχυν την εργασία στην Ελλάδα, εφ όσν υπάγνται στην υπχρεωτική ασφάλιση τυ ΙΚΑ και ασκύν ένα από τα πι κάτω επαγγέλµατα. Συγκεκριµένα αυτά τυ ικδόµυ, λατόµυ, ασβεστπιύ, πλινθπιύ, αγγειπλάστη, δασεργάτη, ρητινσυλέκτη, καπνεργάτη, µυσικύ µέλυς τυ ικείυ επαγγελµατικύ σωµατείυ, υπδηµατεργάτη, µισθωτύ ναυπηγεπισκευαστικης ζώνης, χειριστή εκσκαπτικών, ανυψωτικών, δπιητικών, γεωτρητικών µηχανηµάτων, ηθπιύ, τεχνικύ κινηµατγράφυ και τηλεόρασης, χείριστη και βηθύ χείριστη κινηµατγράφυ, ελεγκτή κινηµατγράφυ και θεάτρυ, ταµία κινηµατγράφυ και θεάτρυ, µισθωτύ τυριστικύ και επισιτιστικύ κλάδυ και σµυριδεργάτη. Συνταξιύχι, πυ κατά τ έτς 2006 ασκύσαν ένα από τα παραπάνω επαγγέλµατα και έχυν τις πρϋπθέσεις για την λήψη τυ βηθήµατς έτυς 2007, δικαιύνται τ επχιακό βήθηµα εφ όσν η σύνταξη πυ λαµβάνυν είναι µικρότερη από την κατώτερη σύνταξη πυ χρηγεί τ ΙΚΑ και, η πία για τ έτς 2007 ανέρχεται στ πσό των 463,18. ΚΕΕΦΑΛΛΑΙ ΙΟ 44 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 1. Άρθρα 22 και 37 τυ Ν. 1836/89 (ΦΕΚ 79/Α/ ) 2. Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154/Α/ ) 3. Ν. 2224/94 (ΦΕΚ 112/Α/6-7-94) 4. Ν. 2434/96 (ΦΕΚ 188/Α/ ) 5. Ν. 2556/97 (ΦΕΚ 270/Α/ ) 6. ΥΑ 30659/ (ΦΕΚ 239/Β/5-4-89) 7. ΥΑ 30962/ (ΦΕΚ 315/Β/ ) 8. ΥΑ 31353/ (ΦΕΚ 448/Β/9-6-89) 9. ΥΑ 32021/ (ΦΕΚ 773/Β/ ) 10. Υ.Α 33142/ (ΦΕΚ 237/Β/98) 11. ΥΑ 30734/ ΚΕΕΦΑΛΛΑΙ ΙΟ 55 ΥΨΟΣ ΕΙ ΙΚΩΝ ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ 1. Τ ύψς τυ ειδικύ επχιακύ βηθήµατς, πρκειµένυ για ικδόµυς, ρίζεται στ 70% τυ 37πλασίυ τυ εκάσττε ισχύντς ηµερµισθίυ ανειδίκευτυ εργάτη. 2. Τ ύψς τυ ειδικύ επχιακύ βηθήµατς σµυριδεργάτη ρίζεται στ 70% τυ 50πλασίυ τυ εκάσττε ισχύντς ηµερµισθίυ ανειδίκευτυ εργάτη. 3. Τ ύψς τυ ειδικύ επχιακύ βηθήµατς για τα επαγγέλµατα των δασεργατών ρητινσυλλεκτών, καπνεργατών, αγγειπλαστών -κεραµπιών-πλινθπιών και ΕΙ ΙΚΟ ΕΠΟΧΙΑΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΕΤΟΥΣ

5 - 4 - µισθωτών ναυπηγ/κής ζώνης ρίζεται στ 70% τυ 35πλασίυ τυ εκάσττε ισχύντς ηµερµισθίυ ανειδίκευτυ εργάτη 4. Τ ύψς τυ ειδικύ επχιακύ βηθήµατς για τα επαγγέλµατα των µυσικώντραγυδιστών, ηθπιών, υπδηµατεργατών, χειριστών-βηθών χειριστών κιν/φυ, ελεγκτών θεάτρυ - κιν/φυ, ταµιών κιν/φυ θεάτρυ, τεχνικών κιν/φυ & τηλεόρασης, ταξιθετών θεάτρυ - κιν/φυ, χειριστών εκσκαπτικών ανυψωτικών δπιητικών κλπ µηχανηµάτων και µισθωτών τυριστικύ και επισιτιστικύ κλάδυ ρίζεται στ 70% τυ 25πλασίυ τυ εκάσττε ισχύντς ηµερµισθίυ ανειδίκευτυ εργάτη Παραθέτυµε πίνακα ανά κατηγρία µε τ ύψς τυ βηθήµατς. ΚΛΑ ΟΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Ηµερµίσθια 2006 ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ Α 1 ασεργάτες-ρητινισυλλέκτες ,05 2 Καπνεργάτες //- 3 Αγγειπλ.-κεραµµ.-πλινθπ //- 4 Ναυπ/κή ζώνη //- Β 1 Μυσικί-τραγυδιστές ,35 2 Ηθπιί //- 3 Υπδηµατεργάτες //- 4 Χειριστές-βηθί χειριστών κιν/φυ //- 5 Ελεγκτές κιν/φυ-θεάτρυ //- 6 Ταµίες κιν/φυ-θεάτρυ //- 7 Τεχνικί- κιν/φυ & τηλεόρασης //- 8 Ταξιθέτες θεάτρυ-κιν/φυ (άρθ. 22 Ν 2556/ //- 9 Χειριστές εκσκαπτικων ανυψωτικών δπιητικώνκ.λ.π. µηχανηµάτων //- ΕΙ ΙΚΟ ΕΠΟΧΙΑΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΕΤΟΥΣ

6 Μισθωτί τυρ/κύ - επισ/κύ κλάδυ 75 και όχι άνω των 50 από 1/10-31/12 -//- Γ 1 Σµυριδρύκτες Νάξυ ,65 1 Οικδόµι ,20 ΚΕΕΦΑΛΛΑΙ ΙΟ 66 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι Οικδόµι 1. Να έχυν πραγµατπιήσει τ ηµερλγιακό έτς πυ πρηγείται τυ έτυς καταβλής τυ βηθήµατς απκλειστικά σε ικδµικές εργασίες από 95 έως 210 ηµέρες εργασίας (Η.Ε). Στις ανωτέρω ηµέρες συµπεριλαµβάνεται η πρσαύξηση 20% καθώς και ι αναλγύσες ηµέρες άδειας. Ουσιαστικά δηλαδή δικαιύται τ βήθηµα ασφαλισµένς πυ πραγµατπιεί 73 µέχρι 163 πραγµατικές ηµέρες εργασίας (Η.Ε.). 2. Να µην είναι εργλάβι ή υπεργλάβι ικδµικών εργασιών και απασχλύν περισσότερυς από 3 µισθωτύς. 3. Να απασχλύνται απκλειστικά στν κλάδ. 4. Στερύνται τ ειδικό επχιακό βήθηµα τυ έτυς στ πί περιλαµβάνεται τ µεγαλύτερ διάστηµα της εκπαίδευσής τυς, ι δικαιύχι πυ συµµετέχυν σε πργράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης τυ ΟΑΕ και λαµβάνυν εκπαιδευτικό επίδµα. ( παρ. 5 α, άρθρυ 37 Ν. 1836/89) ΙΙ Λιπές κατηγρίες (πλην ικδόµων) 1. Να έχυν πραγµατπιήσει τ ηµερλγιακό έτς πυ πρηγείται τυ έτυς καταβλής τυ βηθήµατς από 50 έως 210 ηµέρες ασφάλισης στν κλάδ τυς. 2. Για τυς δασεργάτες ρητινσυλλέκτες και σµυριδρύκτες Νάξυ απαιτύνται από ηµέρες ασφάλισης στν κλάδ τυς. 3. Οι µισθωτί τυριστικών και επισιτιστικών επαγγελµάτων πρέπει να έχυν πραγµατπιήσει κατά τ ηµερλγιακό έτς πυ πρηγείται της καταβλής τυ βηθήµατς 75 τυλάχιστν ηµερµίσθια και όχι περισσότερα από 50 ηµερµίσθια κατά την χρνική περίδ από 1 η Οκτωβρίυ έως 31 εκεµβρίυ τυ πρηγύµενυ της καταβλής ηµερλγιακύ έτυς. 4. Τα ηµερµίσθια πυ έχυν τυχόν πραγµατπιήσει σε άλλυς κλάδυς κατά τ ηµερλγιακό έτς πυ πρηγείται της καταβλής να µην είναι περισσότερα απ αυτά πυ πραγµατπίησαν στν επαγγελµατικό κλάδ ως µέλη τυ πίυ ζητύν τ βήθηµα. 5. Τ σύνλ των ηµερµισθίων πυ έχυν πραγµατπιήσει κατά τ ηµερλγιακό έτς πυ πρηγείται της καταβλής να µην υπερβαίνει τα 240 ηµερµίσθια. ΕΙ ΙΚΟ ΕΠΟΧΙΑΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΕΤΟΥΣ

7 Ασφαλισµένς πίς έλαβε λόγω τακτικής επιδότησης (αρχικής ή συνέχισης) 125 τυλάχιστν ηµέρες επιδότησης, στην περίδ 1 η Μαΐυ έως 20 εκεµβρίυ, δεν είναι δικαιύχς τυ ειδικύ επιδόµατς. 7. Στερύνται τ ειδικό επχιακό βήθηµα τυ έτυς στ πί περιλαµβάνεται τ µεγαλύτερ διάστηµα της εκπαίδευσής τυς, ι δικαιύχι πυ συµµετέχυν σε πργράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης τυ ΟΑΕ και λαµβάνυν εκπαιδευτικό επίδµα. (παρ. 5 α, άρθρυ 37 Ν. 1836/89). ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΕΕΦΑΛΛΑΙ ΙΟ 77 Ι Οικδόµι 1. Αίτηση ( υπόδειγµα 1) 2. Απόσπασµα ατµικύ ασφαλιστικύ λγαριασµύ (ένσηµα) για τ πριν την καταβλή τυ βηθήµατς έτς (2006) 3. Εκκαθαριστικό αρµόδιας.ο.υ. για τα εισδήµατα έτυς Υπεύθυνη δήλωση τυ Ν. 1599/86, στην πία να δηλώνυν ότι α) ασκύν απκλειστικά τ επάγγελµα και β) ότι δεν είναι εργλάβι ή υπερεργλάβι και απασχλύν περισσότερυς από τρεις µισθωτύς.(υπόδειγµα 2 ) 5. Αστυνµική ταυτότητα 6. Άδεια διαµνής, πρκειµένυ περί αλλδαπών Τα ικαιλγητικά ( πλην της αίτησης και της Υ.. πυ πρέπει να φέρυν πρωτότυπες υπγραφές) υπβάλλνται σε φωταντίγραφα, νόµιµα θεωρηµένα. ΙΙ Λιπές κατηγρίες (πλην ικδόµων) 1. Αίτηση ( υπόδειγµα 1). 2. Απόσπασµα ατµικύ ασφαλιστικύ λγαριασµύ (ένσηµα) για τ πρηγύµεν της καταβλή τυ βηθήµατς έτς (2006). 3. Εκκαθαριστικό αρµόδιας.ο.υ. για τα εισδήµατα έτυς Υπεύθυνη δήλωση όπυ δηλώνυν ότι ασκύν τ επάγγελµά τυς (υπόδειγµα 3). 5. Αστυνµική ταυτότητα (Φ/Α). 6. Άδεια διαµνής, πρκειµένυ περί αλλδαπών Τα δικαιλγητικά ( πλην της αίτησης και της Υ.. πυ πρέπει να φέρυν πρωτότυπες υπγραφές) υπβάλλνται σε φωταντίγραφα νόµιµα θεωρηµένα. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΕΕΦΑΛΛΑΙ ΙΟ 88 Περίδς καταβλής τυ ειδικύ επχιακύ βηθήµατς είναι η 1/10/2007 έως 20/12/2007. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΕΕΦΑΛΛΑΙ ΙΟ 99 Οι ασφαλισµένι σε έναν από τυς πι πάνω κλάδυς συµπληρώνυν σχετική αίτηση την πία καταθέτυν µαζί µε τα λιπά δικαιλγητικά τυς στν ΟΑΕ τυ τόπυ κατικίας ΕΙ ΙΚΟ ΕΠΟΧΙΑΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΕΤΟΥΣ

8 - 7 - τυς, εφόσν όµως έχυν λάβει τ βήθηµα έτυς 2006 θα πρέπει να αναζητήσυν την πρσυµπληρωµένη αίτηση από την υπηρεσία. Η κατάθεση της αίτησης και των σχετικών δικαιλγητικών δυνατόν να γίνει και δια αντιπρσώπυ ή δια τυ ταχυδρµείυ ή µέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πλιτών ( Κ.Ε.Π.). Για την διευκόλυνση των ασφαλισµένων επισυνάπτυµε αναλυτικό πίνακα των Τ.Υ. ΟΑΕ και των ταχυδρµικών δ/νσεων αυτών. Η πληρωµή τυ βηθήµατς στυς δικαιύχυς γίνεται µε πίστωση λγαριασµύ τραπέζης και στην πρκειµένη περίπτωση της τράπεζας µε την πία συνεργάζεται ΟΑΕ δηλαδή την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ ΑΣ (Ε.Τ.Ε.). Σε περίπτωση πυ κάπις από τυς ασφαλισµένυς δεν έχει λγαριασµό στην ΕΤΕ θα πρέπει να απευθυνθεί στην υπηρεσία πρκείµενυ να τυ υπδειχθεί τρόπς ανίγµατς λγαριασµύ όψεως. Τ άνιγµα τυ λγαριασµύ όψεως γίνεται χωρίς πρµήθεια από την Τράπεζα. ΠΡΟΣΟΧΗ κανένα βήθηµα δεν θα καταβληθεί εκτός της διαδικασίας πίστωσης λγαριασµύ. Η υπβλή των αιτήσεων θα γίνεται καθηµερινά χωρίς αλφαβητική σειρά. Σηµειώνυµε ότι από την ιίκηση θα διενεργείται έλεγχς σε τακτά διαστήµατα για την τήρηση των παραπάνω. Σηµειώνυµε ότι, σύµφωνα µε τ άρθρ 15, τυ Ν. 3386/05, ι άδειες διαµνής θα πρέπει να αναφέρυν ότι παρέχεται η πρόσβαση στην αγρά εργασίας για εξαρτηµένη εργασία. Οι δικαιύχι, ανεξαρτήτως ηµερµηνίας, µπρύν να καταθέτυν τα δικαιλγητικά µέσω ΚΕΠ ή να τα απστέλλυν µέσω ταχυδρµείυ. ΚΕΕΦΑΛΛΑΙ ΙΟ 1100 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1. Από τη ιίκηση απστέλλνται στις Τ.Υ. τυ Οργανισµύ πρτυπωµένες αιτήσεις των δικαιύχων των βηθηµάτων έτυς 2007 καθώς και νµαστική κατάσταση κατ αύξντα αριθµό µητρώυ ΙΚΑ. Παράλληλα απστέλλνται µπλκ αιτήσεων για τυς νέυς δικαιύχυς. 2. Είναι κατανητό ότι για κάθε παλαιό δικαιύχ υπάρχει πρτυπωµένη αίτηση µε τα στιχεία όπως είχαν δθεί τ 2006, δηλ. στιχεία ταυτότητας, αριθµός λγαριασµύ τραπέζης κωδικός επαγγέλµατς και από τ τρέχν έτς αριθµός των ενσήµων για όλες τις κατηγρίες. 3. Οι υπηρεσίες θα πρέπει να πρσέξυν ιδιαίτερα τν κωδικό επαγγέλµατς, την επιβεβαίωση τυ λγαριασµύ τραπέζης των δικαιύχων και να πρβαίνυν πριν την έκδση απόφασης σε λεπτµερή έλεγχ των δικαιλγητικών και κυρίως των ηµερών ασφάλισης τυ έτυς Μαζί µε τ έντυπ της αίτησης για λόγυς ικνµίας χώρυ και χρόνυ έχει πρτυπωθεί η σχετική απόφαση, εγκριτική ή απρριπτική. 5. Μετά την έκδση της απόφασης θα απστέλλνται στην ιεύθυνση Ασφάλισης της ιίκησης, ι αιτήσεις (λευκό αντίγραφ) πρκειµένυ να γίνει η πίστωση των λγαριασµών. 6. Αυτή η διαδικασία εννείται ότι θα τηρηθεί και για τυς νέυς δικαιύχυς των πίων η αίτηση θα πρέπει να συµπληρώνεται χειρόγραφα. Στ σηµεί αυτό επισηµαίνυµε ότι κακγραµµένες αιτήσεις να µην απστέλλνται. ΕΙ ΙΚΟ ΕΠΟΧΙΑΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΕΤΟΥΣ

9 Για τυς ασφαλισµένυς πυ θα καταθέσυν δικαιλγητικά µέσω ΚΕΠ, η υπηρεσία µετά την έκδση της απόφασης θα απστέλλει στην ιεύθυνση Ασφάλισης της ιίκησης φωταντίγραφ της σχετικής αίτησης απόφασης. 8. Όλες ι αιτήσεις είτε µαδικά (µε κατάσταση) είτε µεµνωµένα πυ εισέρχνται στην υπηρεσία θα πρέπει να πρωτκλλύνται την ηµέρα εισόδυ. 9. Για την εξυπηρέτηση τόσ των ΚΕΠ όσ και των πλιτών, παραθέτυµε στ συνηµµέν παράρτηµα την Αίτηση- ήλωση δικαιύχυ. ΚΕΕΦΑΛΛΑΙ ΙΟ 1111 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ Οι Υπηρεσίες µας θα πρέπει : Α) να εφαρµόζυν την µε αριθµ / Υ.Α. (ΦΕΚ Β 556/8-5-03) ως πρς τα δικαιλγητικά πυ απαιτύνται για την καταβλή τυ βηθήµατς. Β) στις περιπτώσεις εκείνες πυ από τ εκκαθαριστικό σηµείωµα τυ αιτύντς διαπιστώνεται ότι υπάρχυν εισδήµατα από άλλες πηγές, να διερευνάται σε πι ασφαλιστικό φρέα και για πόσ χρνικό διάστηµα είναι ασφαλισµένς σ αυτό, πρκειµένυ να διαπιστώνεται εάν πληρί την πρϋπόθεση της παρ. 1Αβ της µε αρ Υ.Α. (ΦΕΚ 239/5-4-89) δηλ. «τα ηµερµίσθια πυ έχυν τυχόν πραγµατπιήσει σε άλλυς κλάδυς κατά τ ηµερλγιακό έτς πυ πρηγείται της καταβλής, να µην είναι περισσότερα από αυτά πυ πραγµατπίησαν στν επαγγελµατικό κλάδ ως µέλη τυ πίυ ζητύν τ βήθηµα», γεγνός πυ δηλώνυν και µε την υπεύθυνη δήλωση πυ καταθέτυν σύµφωνα και µε την µε αρ /03 Υ.Α. (Σχετικές Εγκύκλιι Β / & Β / ). Τα παραπάνω δεν ισχύυν για τυς ασφαλισµένυς στν ΟΓΑ, ι πίι λαµβάνυν τ επίδµα ανεξάρτητα από τ αν εµφανίζυν εισόδηµα από γεωργικές επιχειρήσεις. (Σχετ. Εγκύκλις 1179/ ) Επίσης, ι ικδόµι είναι δικαιύχι τυ ειδικύ επχιακύ βηθήµατς, ανεξάρτητα αν στ εκκαθαριστικό της εφρίας εµφανίζυν εισόδηµα από γεωργικές δραστηριότητες..(σχετ. Εγκύκλις Β / ). Γ) Όσν αφρά τυς σµυριδρύκτες Νάξυ, φείλυν να πρσκµίζυν και την βεβαίωση της ικείας Αρχής, σύµφωνα µε την µε αριθµ / Υ.Α, για την απόδειξη τυ τόπυ κατικίας τυς. ) Οι ικδόµι µπρύν, σύµφωνα µε την παρ. 1 τυ άρθρυ 28 τυ Ν. 2434/96, να εισπράττυν τ επχιακό βήθηµα κατά την περίδ της επιδότησής τυς λόγω ανεργίας χωρίς συµψηφισµό. Ε) Πρς διευκόλυνση των Υπηρεσιών για την έκδση των απφάσεων, συνηµµένα σας διαβιβάζυµε πίνακα µε όλες τις επαγγελµατικές κατηγρίες τυ Ν. 1836/89, στν πί αναφέρνται ι ΚΩ ΙΚΟΙ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ, ι ΚΑ και ι ΚΩ ΙΚΟΙ ΠΑΚΕΤΟΥ ΚΑΛΥΨΗΣ. Τέλς εφιστύµε την πρσχή των Υπηρεσιών, για την άµεση απστλή ( 2 φρές την εβδµάδα) των αιτήσεων των δικαιύχων στη ιίκηση, πρκειµένυ να πιστωθύν ι λγαριασµί. Συν: 22 φ Ο ΙΟΙΚΗΤΗΣ Γ. ΒΕΡΝΑ ΑΚΗΣ ΕΙ ΙΚΟ ΕΠΟΧΙΑΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΕΤΟΥΣ

10 - 9 - ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΙΑΝΟΜΗ 1. Γρ. κ. ιικητή 2. Γρ. κ.κ. Αντιπρέδρων 3. Γρ. κ.κ. Γεν. /ντών 4. /νση Επιθεώρησης 5. /νση Α6 6. /νση Α5 7. /νση Β6 8. /νση Β3 ΕΙ ΙΚΟ ΕΠΟΧΙΑΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΕΤΟΥΣ

11 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΙ ΙΚΟ ΕΠΟΧΙΑΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΕΤΟΥΣ

12 Υπόδειγµα 1 ΥΠΗΡΕΣΙΑ.. ΚΩ ΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. Α/Α.. ΑΙΤΗΣΗ ΗΛΩΣΗ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ Η ακρίβεια των στιχείων πυ υπβάλλνται µε αυτή τη δήλωση µπρεί να ελεγχθεί µε βάση τ αρχεί άλλων υπηρεσιών ( άρθρ 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986). Περιγραφή αιτήµατς : «ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙ. ΕΠΟΧ. ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ αρθ. 22 Ν. 1836/89». ΚΩ. ΒΟΗΘ. Πρς: Τ.Υ. Αρ. πρ. Ηµερ/νια ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ Επώνυµ Όνµα πατέρα Όνµα Όνµα συζύγυ Α..Τ./ ιαβατηρίυ ΑΦΜ ΑΡΡΕΝ ΘΗΛΥ Τόπς γέννησης Ηµ. γέννησης Τόπς κατικίας Οδός Αρ. Τ.Κ. Τηλέφων Α.Μ. ΙΚΑ Α.Μ. ΙΚΑ* ΣΥΝ. ΕΝΣΗΜΩΝ ΚΩ. ΕΙ ΙΚ. ΑΡ. ΕΝΣΗΜ. ΚΩ. ΕΙ ΙΚ. ΑΡ. ΕΝΣΗΜ. ΚΩ. ΕΙ ΙΚ. ΑΡ. ΕΝΣΗΜ. ΚΩ. ΕΙ ΙΚ. ΑΡ. ΕΝΣΗΜ. Υπόδειγµα 2 ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓ. ΕΤΕ [ Ταχυδρµική διεύθυνση ΚΕΠ, τηλέφων, φαξ και για επικινωνία ] Ο ΗΛΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑ. Α.Π. :.. Τ.Υ. ΑΠΟΦΑΣΗ ΙΕΥΘΥΝΤΗ Έχντας υπόψη: 1. Τ άρθρ 22 τυ Ν. 1836/89 2. Τις υπ αριθ /89 και 30734/03 απφάσεις τυ Υπυργύ Απασχόλησης & Κινων. Πρστασίας. 3. Τ Ν.. 212/69 περί Οργανώσεως και ιικήσεως τυ Οργανισµύ Απασχόλησης Εργατικύ υναµικύ, όπως τρππιήθηκε και συµπληρώθηκε µεταγενέστερα. 4. Την υπ αριθ... εγκύκλι της /νσης Ασφάλισης τυ Οργανισµύ περί χρηγήσεως ειδικύ επχιακύ βηθήµατς. 5. Την υπβληθείσα από τν ασφαλισµέν. αίτηση µε τα συνηµµένα σε αυτή δικαιλγητικά. Απφασίζυµε Εγκρίνυµε / απρρίπτυµε τ αίτηµα για χρήγηση στν/ στην ασφαλισµέν......, Α.Μ. ΙΚΑ...., ειδικύ επχιακύ βηθήµατς έτυς ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΙ ΙΚΟ ΕΠΟΧΙΑΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΕΤΟΥΣ

13 Υπόδειγµα 2 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρ 8 Ν. 1599/1986) Η ακρίβεια των στιχείων πυ υπβάλλνται µε αυτή τη δήλωση µπρεί να ελεγχθεί µε βάση τ αρχεί άλλων υπηρεσιών (άρθρ 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) ΠΡΟΣ (1) Ο-Η Όνµα Επώνυµ Όνµα & Επώνυµ πατέρα : Όνµα & Επώνυµ µητέρας : Ηµερµηνία γέννησης : Τόπς γέννησης (²): Αριθµός ελτίυ Ταυτότητας Τηλ: Τόπς Κατικίας : Οδός Αριθ. Τ.Κ. Αρ. Τηλεµιτύπυ/Fax: /νση Ηλεκτρ. Ταχυδρµείυ ( ) Με ατµική µυ ευθύνη και γνωρίζντας τις κυρώσεις (³) πυ πρβλέπνται από τις διατάξεις της παρ. 6 τυ άρθρυ 22 τυ Ν. 1599/86, δηλώνω ότι: 1. Ασκώ απκλειστικά τ επάγγελµα τυ 2. εν / είµαι εργλάβς ή υπεργλάβς ικδµικών εργασιών και δεν απασχλώ περισσότερυς από τρεις µισθωτύς. 3. Εξυσιδτώ τ ΚΕΠ (άρθρ 31 Ν. 3013/2002) να πρβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες (αναζήτηση δικαιλγητικών κ.λ.π) για τη διεκπεραίωση της υπόθεσής µυ ( 4 ). Ηµερµηνία Ο Η ηλ. ( Υπγραφή ) (1) Αναγράφεται από τν ενδιαφερόµενη πλίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία τυ δηµσίυ τµέα, πυ απευθύνεται η αίτηση. (2) Αναγράφεται λγράφως. (3) «Όπις εν γνώσει τυ δηλώνει ψευδή γεγνότα ή αρνείται ή απκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη δήλωσή τυ άρθρυ 8 τιµωρείται µε φυλάκιση τυλάχιστν τριών µηνών. Εάν υπαίτις αυτών των πράξεων σκόπευε να πρσπρίσει στν εαυτό τυ ή σε άλλν περιυσιακό όφελς βλάπτντας τρίτν ή σκόπευε να βλάψει άλλν, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών. (4) Συµπληρώννται αναλόγως τα κενά και διαγράφνται λέξεις ανάλγα µε την περίπτωση. ΕΙ ΙΚΟ ΕΠΟΧΙΑΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΕΤΟΥΣ

14 Υπόδειγµα 3 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρ 8 Ν. 1599/1986) Η ακρίβεια των στιχείων πυ υπβάλλνται µε αυτή τη δήλωση µπρεί να ελεγχθεί µε βάση τ αρχεί άλλων υπηρεσιών (άρθρ 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) ΠΡΟΣ (1) Ο-Η Όνµα Επώνυµ Όνµα & Επώνυµ πατέρα : Όνµα & Επώνυµ µητέρας : Ηµερµηνία γέννησης : Τόπς γέννησης (²): Αριθµός ελτίυ Ταυτότητας Τηλ: Τόπς Κατικίας : Οδός Αριθ. Τ.Κ. Αρ. Τηλεµιτύπυ/Fax: /νση Ηλεκτρ. Ταχυδρµείυ ( ) Με ατµική µυ ευθύνη και γνωρίζντας τις κυρώσεις (³) πυ πρβλέπνται από τις διατάξεις της παρ. 6 τυ άρθρυ 22 τυ Ν. 1599/86, δηλώνω ότι: 1. Ασκώ τ επάγγελµα τυ.. 2. Εξυσιδτώ τ ΚΕΠ (άρθρ 31 Ν. 3013/2002) να πρβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες (αναζήτηση δικαιλγητικών κ.λ.π) για τη διεκπεραίωση της υπόθεσής µυ.....( 4 ). Ηµερµηνία Ο Η ηλ. ( Υπγραφή ) (1) Αναγράφεται από τν ενδιαφερόµενη πλίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία τυ δηµσίυ τµέα, πυ απευθύνεται η αίτηση. (2) Αναγράφεται λγράφως. (3) «Όπις εν γνώσει τυ δηλώνει ψευδή γεγνότα ή αρνείται ή απκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη δήλωσή τυ άρθρυ 8 τιµωρείται µε φυλάκιση τυλάχιστν τριών µηνών. Εάν υπαίτις αυτών των πράξεων σκόπευε να πρσπρίσει στν εαυτό τυ ή σε άλλν περιυσιακό όφελς βλάπτντας τρίτν ή σκόπευε να βλάψει άλλν, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών. (4) Συµπληρώννται αναλόγως τα κενά και διαγράφνται λέξεις ανάλγα µε την περίπτωση. ΕΙ ΙΚΟ ΕΠΟΧΙΑΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΕΤΟΥΣ

15 ΕΠΟΧΙΑΚΟ ΕΠΙ ΟΜΑ Σελίδα : 1 ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 8 Ηµ/νία : Τηλέφων : Ωρα :. Κατάλγς Κλάσεων - Κατά Κωδικό Κωδ Περιγραφή Πσό Ηµ.Από Ηµ.Εως ΟΙΚΟ ΟΜΟΙ 761, ΑΣΕΡΓΑΤΕΣ-ΡΗΤΙΝΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ 720, ΚΑΠΝΕΡΓΑΤΕΣ 720, ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΕΣ ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΟΙ ΚΛΠ 720, ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΖΩΝΗ 720, ΜΟΥΣΙΚΟΙ-ΤΡΑΓΟΥ ΙΣΤΕΣ 514, ΗΘΟΠΟΙΟΙ 514, ΥΠΟ ΗΜΑΤΕΡΓΑΤΕΣ 514, ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ-ΒΟΗΘΟΙ ΚΙΝΗΜ/ΦΟΥ 514, ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΙΝ/ΦΟΥ - ΘΕΑΤΡΟΥ 514, ΤΑΜΙΕΣ ΚΙΝ/ΦΟΥ - ΘΕΑΤΡΟΥ 514, ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΚΙΝ/ΦΟΥ 514, ΤΑΞΙΘΕΤΕΣ ΚΙΝ/ΦΟΥ - ΘΕΑΤΡΟΥ 514, ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΕΚΣΚΑΠΤΙΚΩΝ ΑΝΥΨ/ΚΩΝ 514, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ - ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΑ 514,35 75 & όχι των 50 από 1/10-31/12 16 ΣΜΥΡΙ ΟΡΥΚΤΕΣ ΝΑΞΟΥ 1028, ΛΟΙΠΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ (ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ) 0, ΕΙ ΙΚΟ ΕΠΟΧΙΑΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΕΤΟΥΣ

16 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Π Ο Ε Κ Τ Ω Ν 1). ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΑΕ 2). Τπικές Υπηρεσίες τυ ΟΑΕ ΚΠΑ 2 3). ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΙΚΑ 4). ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΕΣ ΟΑΕ 5). ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Γραφεί κ. Υπυργύ Γραφεί κ. Υφυπυργύ Γραφεί κ. Γενικύ Γραµµατέα 6). ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Κέντρ Εξυπηρέτησης Πλιτών ΕΙ ΙΚΟ ΕΠΟΧΙΑΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΕΤΟΥΣ

17 Α/Α ΤΟΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΚΠΑ 2 ΤΑΧ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ) 1 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΓΙΟΥ ΑΝ ΡΕΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΗΜ.ΥΨΗΛΑΝΤΗ 13Α ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΑ ΙΚΑΡΙΑΣ ΠΑΡΟ ΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ 2& Λ.ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Ο ΥΣΣΕΑ ΕΛΥΤΗ 3 / ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΠΛΑΠΟΥΤΑ ΑΙΓΙΟΥ ΑΝ Ρ. ΛΟΝΤΟΥ 5& ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΗΜΑΡΧΟΥ ΒΕΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ 14 ης ΜΑΪΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ ΟΘΡΥΟΣ ΑΜΑΛΙΑ ΑΣ Γ. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΕΣΛΙΝ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ Ι. ΡΑΓΟΥΜΗ 9 & ΚΟΣΚΙΝΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΚΟΤΤΟΡΟΥ & ΚΟΚΚΑΛΗ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΜΠ. ΑΝΝΙΝΟΥ & ΛΑΣΣΗΣ ΑΡΓΟΥΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ & ΠΟΛΥΓΕΝΟΥΣ 1 /21200 ΑΡΓΟΣ ΑΡΙ ΑΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΑΡΝΑΙΑΣ ΑΡΝΑΙΑ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΑΡΤΑΣ ΠΕΡΙΦ. Ο ΟΣ ΑΡΤΑΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ ΡΟ ΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ Β. ΠΑΓΩΝΑ ΒΕΡΟΙΑΣ Ο ΟΣ ΠΡΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΤ.Θ ΒΟΛΟΥ ΘΕΣΠΙ ΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ Π.Ι.Κ.Π.Α ΓΛΥΦΑ ΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Θ. ΖΙΑΚΑ& ΑΡΙΣΤΕΙ ΟΥ ΑΦΝΗΣ ΑΓ. ΗΜΗΤΡΙΟΥ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΒΑΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΡΑΜΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ ης ΜΑΡΤΙΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝAΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ ΡΑΜΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΗΜΗΤΡΟΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΣΥΡΟΥ ΚΙΜΩΛΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΓ. ΛΑΖΑΡΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΧΡΙΣΤΟΒΑΣΙΛΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕ ΙΑ ΟΣ 3- ΠΛ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Τ.Θ ΘΑΣΟΥ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ 10Α ΘΗΒΩΝ ΠΕΛΟΠΙ ΟΥ & ΑΓΓΕΛΙ Η ΘΗΡΑΣ ΠΑΛΑΙΟ ΕΠΑΡΧΕΙΟ - ΦΥΡΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ ΙΛΙΟΥ ΜΕΝΕΛΑΟΥ 86 &ΑΘΗΝΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Χ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ ΕΙ ΙΚΟ ΕΠΟΧΙΑΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΕΤΟΥΣ

18 ΙΩΝΙΑΣ ΒΑΣ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΑΚΡΩΝΟΣ 1& ΥΜΗΤΤΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΣΠΡΟΧΩΜΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ & ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΘΕΣΗ ΞΗΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΝΤΑΛΙΠΗ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ -ΤΕΡΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΩΝ. ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΚΙΟΥ 5& Μ. ΑΣΙΑΣ ΚΙΑΤΟΥ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΙΛΚΙΣ Γ. ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΧΙΛΙΑ ΕΝ ΡΑ Τ.Θ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΩ ΠΑΝΑΓ. ΤΣΑΛ ΑΡΗ ΛΑΓΚΑ Α Σ. ΤΣΑΚΜΑΝΗ ΛΑΜΙΑΣ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΥΣΗ ΛΑΜΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΡΜΟΓΕΝΟΥΣ ΛΑΥΡΙΟΥ ΦΛΕΜΙΝΓΚ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΠΕΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΛΕΥΚΙΜΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ ΛΙΒΑ ΕΙΑΣ ΚΑΡΑΓ/ΠΟΥΛΟΥ 118 ΡΟΣΙΝΗ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΠΑ ΗΜΗΤΡΙΟΥ 26Α ΜΕΓΑΡΩΝ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ& ΣΥΛΗΒΡΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΠ. ΜΟΥΣΤΑΚΛΗ 30 / MEΣΟΛΟΓΓΙ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΡΤΕΜΙ ΟΣ 31 κ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΡΠΑΝ ΡΟΥ ΝΑΞΟΥ ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΟΥ ΛΑΝΑΡΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΠΛ. ΤΖΑΒΕΛΛΑΙΩΝ 16Α / ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 38 / ΝΑΥΠΛΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΛΑΓΚΑ Α Ν. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ ΗΡΟ ΟΤΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ 3Α Ν ΚΟΣΜΟΥ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ Ν. ΜΟΥ ΑΝΙΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΝΙΓΡΙΤΑΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ 136& ΚΙΛΙΚΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝ/ΛΕΩΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΛΕΩΦ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΤΥ ΠΑΡΟΥ ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΛΕΩΦ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ ΑΓ. ΑΝ ΡΕΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ & ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΒΑΣ. ΑΛΕΞ/ΡΟΥ & ΕΠΙ ΑΥΡΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Κ. ΤΖΑΒΕΛΑ & ΜΑΣΣΑΛΙΑΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ ΠΑΡΜΕΝΙΩΝΟΣ ΕΙ ΙΚΟ ΕΠΟΧΙΑΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΕΤΟΥΣ

19 ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ ΤΑΝΤΑΛΟΥ 32& ΑΦΡΟ ΙΤΗΣ ΠΥΡΓΟΥ ΠΑΡO ΟΣ ΚΑΤ/ΛΟΥ& Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΡΟ ΟΥ Θ. ΣΟΦΟΥΛΗ ΣΑΜΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΑ ΣΑΠΩΝ ΑΛΚΙΒΙΑ Η ΣΕΡΡΩΝ Μ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΘΕΡΙΣΟΥ ΣΙ ΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ ΛΕΩΝΙ ΟΥ ΤΟΥΜΠΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΕΡΜΑ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ, ΠΕΡ. ΣΕΧΙ /22100 ΤΡΙΠΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 3 ΧΙΛ. Ο. ΦΛΩΡΙΝΑΣ-ΝΙΚΗΣ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΙΚΤΥΝΗΣ ΧΙΟΥ Λ ΚΑΡΦΑ & ΑΓ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΠΛ ΑΤΤΙΚΗΣ 122 ΤΥ ΚΗΦΗΣΙΑΣ ΤΑΤΟΪΟΥ 115 ΕΙ ΙΚΟ ΕΠΟΧΙΑΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΕΤΟΥΣ

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ AΘHNA 2010

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ AΘHNA 2010 ` ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο.Α.Ε.. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ AΘHNA 2010 1 2 Ο.Α.Ε.. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Εθνικής Αντίστασης 8-174 56 Άλιµος Ταχυδροµική ιεύθυνση: Τ.Θ. 77117

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 0172009 ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Αγ. Ιωάννου 40, TK 153 42, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, τηλ. 010 60 08 063 0172010 ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Μεσογείων 429, TK 153 43, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, τηλ. 010

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Α6) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΤΟΥΣ 2014 ΟΡΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Α6) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΤΟΥΣ 2014 ΟΡΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1 Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Α6) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΤΟΥΣ 2014 ΟΡΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Α6) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΤΟΥΣ 2014 ΟΡΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Α6) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΤΟΥΣ 2014 ΟΡΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1 Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Α6) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΤΟΥΣ 2014 ΟΡΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Τεχνικό Προσωπικό των ήµων στις έδρες των Νοµών για την κάλυψη δαπανών εκτός έδρας κίνησης και οδοιπορικών εξόδων.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Τεχνικό Προσωπικό των ήµων στις έδρες των Νοµών για την κάλυψη δαπανών εκτός έδρας κίνησης και οδοιπορικών εξόδων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ &.Ο ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ Αθήνα, 17 εκεµβρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 4782 Ταχ.Δ/νση:Σταδίου27 Ταχ. Κώδ.: 101 8 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ή ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ή ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ...... ΕΤΟΣ 2010 ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ή ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 1/4/2013. Αρ. Πρωτ.: οικ. 12132

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 1/4/2013. Αρ. Πρωτ.: οικ. 12132 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 1/4/2013 Αρ. Πρωτ.: οικ. 12132 Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Σχεδιασμού Τμήμα: Πρόληψης & Προαγωγής Υγείας Πληροφορίες: Ευαγγελία Λαρεντζάκη Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόγραµµα Προσβασιµότητας στους ήµους.»

ΘΕΜΑ: «Πρόγραµµα Προσβασιµότητας στους ήµους.» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 20/01/2009 Αριθ. Πρωτ.: ΙΑ Π/Π.ΑµεΑ/Φ.3/6/1537 ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα ιανοµής ΘΕΜΑ: «Πρόγραµµα Προσβασιµότητας στους ήµους.»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3529 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 170 5 Αυγούστου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3996 Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

Eθνική Nοµοθεσία 16.

Eθνική Nοµοθεσία 16. Eθνική Nοµοθεσία 16. Απόφαση 15.5.2003 «Ηµερήσιες επαρχιακές εφηµερίδες, οι οποίες έχουν το δικαίωµα να καταχωρούν κρατικές δηµοσιεύσεις, προσκλήσεις Γενικών Συνελεύσεων Α.Ε. και ισολογισµούς Α.Ε.-Ε.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1Α/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1Α/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ Σάμος, 18 Μαρτίου 2015 Αριθμ. Πρωτ. : 386 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 18 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 18 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α. Ε. Περιφερειακή ιεύθυνση Κρήτης Α.Π. Τ03 / 368 / 3.3 ΗΡΑΚΛΕΙΟ : 2.02.5 e.mail: mvlahak@elta-net.gr Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 8 / 205 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Για τους ασφαλισµένους που έχουν ήδη εγγραφεί στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΤΑΑ-ΤΥ ισχύουν οι ήδη εκδοθέντες κωδικοί πρόσβασης

Για τους ασφαλισµένους που έχουν ήδη εγγραφεί στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΤΑΑ-ΤΥ ισχύουν οι ήδη εκδοθέντες κωδικοί πρόσβασης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα : 1/12 /2014 Αριθµ. Πρωτ.:100055 ΕΝΙΑΙΟ Τ Α Μ Ε Ι Ο ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α ΤΟΜΕΑΣ : ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ.2106988500, F2106988586, asylo@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Υπεύθυνη: Μαρία Σουλιώτη Τηλ.2106988515 email:m.soulioti@asylo.gov.gr ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #220. Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια για τους υποψηφίους σελ. 2-7

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #220. Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια για τους υποψηφίους σελ. 2-7 EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 21.01.2014 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #220 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: ΤA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTA ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020 Πώς θα βρουν δουλειά 239.691+74.000 άνεργοι σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και ΟΤΑ ουλειά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚ51-ΕΞΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΘΗΝΑ 11 Μαρτίου 2014

ΑΔΑ: ΒΙΚ51-ΕΞΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΘΗΝΑ 11 Μαρτίου 2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ----------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3, Δ Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 02/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 02/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡ/ΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΚΑΙ ΕΠΟΠΤ. ΦΟΡΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Περιφερειάρχης υτικής Μακεδονίας

Ο Περιφερειάρχης υτικής Μακεδονίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Προσωπικού - 1 - Αναρτητέο στο ιαδίκτυο: ΝΑΙ x ΟΧΙ Κοζάνη 19-2-2014 Ταχ. /νση : ιοικητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/08/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/08/2011 Α Α: 4ΑΜΩΛ-Ψ5Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/08/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: Φ80000/οικ.9240/597 & ΚΟΙΚΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ. ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ : Β

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : «Υποβολή αιτήσεων συνταξιούχων για την ένταξή τους στο «Πρόγραμμα Κατ Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων»

Θέμα : «Υποβολή αιτήσεων συνταξιούχων για την ένταξή τους στο «Πρόγραμμα Κατ Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων» ΑΔΑ :Β4344691ΩΓ-ΖΗΨ Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2012 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΥΝ/ΧΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας : 104 37 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΘΒ4691Ω2-ΣΞ0 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛIΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓ/ΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΑΔΑ: Β4ΘΒ4691Ω2-ΣΞ0 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛIΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓ/ΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛIΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓ/ΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος, 19.3.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. : Φ15/06348π.ε. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Λ Λ Ι Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Ι

Κ Α Λ Λ Ι Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Ι 9001 ΟΞΑΤΟΥ 9002 ΡΑΜΑΣ 9003 ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ 9004 ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 9005 ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 9006 ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ 9007 Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 9008 ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ 9009 ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 9010 ΣΟΥΦΛΙΟΥ 9011 ΘΑΣΟΥ 9012 ΚΑΒΑΛΑΣ 9013 ΝΕΣΤΟΥ 9014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ; Ο κάθε οµόρρυθµος εταίρος ευθύνεται και µε την προσωπική του περιουσία.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ; Ο κάθε οµόρρυθµος εταίρος ευθύνεται και µε την προσωπική του περιουσία. ΠΟΣΟΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΠΡΑΞΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ Ι ΡΥΘΕΙ ΜΙΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ; Για τη σύσταση οµόρρυθµης εταιρείας πρέπει να συµπράξουν δύο τουλάχιστον µέρη, τα οποία κατά την έκφραση του νόµου υποχρεούνται αµοιβαίως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1191 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 126 21 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης σε δικα στικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς,

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις εργασίας από τα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης του ΟΑΕΔ 10/08/2010

Θέσεις εργασίας από τα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης του ΟΑΕΔ 10/08/2010 CD POS ERGNAME EDUNAME JCODE ORGTITLE 101118 1 ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ, ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΡΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 101118001297 ΤΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 101119 2 ΑΝΕΙ ΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Υπηρεσία Υποστήριξης για τις ΜΜ εμπορικές επιχειρήσεις» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23761 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1893 11 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχια κών και τοπικών εφημερίδων που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΑΙΓΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΑΙΓΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΣΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΩΝ ΑΧΑΪΑΣ ΑΣΑΡΧΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα