Επιτελική Σύνοψη. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης, Ακαδημαϊκό Έτος

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επιτελική Σύνοψη. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης, Ακαδημαϊκό Έτος 2009 2010"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Ακαδηµαϊκό έτος Ιανουάριος 2011 Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων Καρλόβασι Τηλ: Fax:

2 Επιτελική Σύνοψη Η παρούσα έκθεση παρουσιάζει τα αποτελέσµατα της εσωτερικής αξιολόγησης του Τµήµατος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων του Πανεπιστηµίου Αιγαίου για το ακαδηµαϊκό έτος Η εσωτερική αξιολόγηση του Τµήµατος αξιοποίησε δεδοµένα που προκύπτουν από τρεις πηγές. Η πρώτη αφορά στις απόψεις των φοιτητών και φοιτητριών του Τµήµατος, προπτυχιακών και µεταπτυχιακών, όπως αυτές εκφράστηκαν στις απαντήσεις τους στο ερωτηµατολόγιο που διανεµήθηκε. Η αξιολόγηση των φοιτητών και φοιτητριών αφορά στο κάθε ένα µάθηµα που προσφέρθηκε κατά το σχετικό ακαδηµαϊκό έτος, χωριστά. Η δεύτερη αφορά σε στοιχεία και απόψεις που συνεισέφεραν οι διδάσκοντες στο Τµήµα, στα πλαίσια του απολογισµού των µαθηµάτων που δίδαξαν και του ερευνητικού και διοικητικού έργου που προσέφεραν. Τέλος, η τρίτη πηγή αφορά στις επιδόσεις των φοιτητών στα µαθήµατα του προγράµµατος σπουδών και στα σχετικά δεδοµένα που τηρούνται στο «Φοιτητολόγιο» του Τµήµατος. Η αξιολόγηση αναφέρεται στους εξής τοµείς: (α) Πρόγραµµα Σπουδών (βασικού πτυχίου και µεταπτυχιακών), (β) ιδακτικό Έργο, (γ) Ερευνητικό Έργο, (δ) Σχέσεις µε Κοινωνικούς, Πολιτιστικούς και Παραγωγικούς Φορείς, (ε) Στρατηγική Ακαδηµαϊκής Ανάπτυξης, (στ) ιοικητικές Υπηρεσίες και Υποδοµές. Το πρόγραµµα σπουδών του βασικού πτυχίου που προσφέρει το Τµήµα ανανεώθηκε και αναδοµήθηκε ριζικά κατά τη διάρκεια του ακαδηµαϊκού έτους Το νέο πρόγραµµα σπουδών αξιολογείται ως σύγχρονο, δυναµικό και ευέλικτο. Όσον αφορά το µεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών θεωρείται ότι παραµένει σύγχρονο, εντοπίζεται, όµως, η ανάγκη για ενίσχυση της διεθνούς διάστασής του. Για την επίτευξη αυτού του στόχου θα αξιοποιηθούν προγράµµατα χρηµατοδότησης που προκηρύχθηκαν προσφάτως. Οι φοιτητές και φοιτήτριες του Τµήµατος παρουσιάζονται ως ιδιαίτερα ικανοποιηµένοι από τη διδασκαλία των µαθηµάτων και ιδιαίτερα από την επικοινωνία που έχουν µε τους διδάσκοντες. Υπάρχουν, όµως, ελλείψεις σε υλικοτεχνικές υποδοµές, οι οποίες επηρεάζουν αρνητικά την εκπαιδευτική διαδικασία. Το ερευνητικό έργο του Τµήµατος είναι ιδιαίτερα σηµαντικό και τυγχάνει διεθνούς αναγνώρισης. Το Τµήµα συµµετέχει σε πλήθος Ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραµµάτων µε πολύ σηµαντικά αποτελέσµατα. Οι υποδοµές έρευνας, κυρίως όσον αφορά τους εργαστηριακούς χώρους παρουσιάζουν ιδιαίτερες ελλείψεις. Επίσης, το Τµήµα επιδιώκει την περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεών του µε κοινωνικούς, πολιτιστικούς και παραγωγικούς φορείς, µε έµφαση στους φορείς της Σάµου. Κατά τη διάρκεια του ακαδηµαϊκού έτους ξεκίνησε µία προσπάθεια καθιέρωσης τακτικής επικοινωνίας και συνεργασίας, η οποία θα συνεχιστεί στα επόµενα έτη. Οι διοικητικές υπηρεσίες αντιµετωπίζουν προβλήµατα στελέχωσης και γραφειοκρατικών διαδικασιών. Το Τµήµα έχει ήδη αναπτύξει συστήµατα πληροφορικής που υποστηρίζουν τις Τμ. Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Έκδοση 1.0, Ιανουάριος

3 διοικητικές υπηρεσίες και κυρίως τη γραµµατεία του Τµήµατος, κατορθώνοντας µε αυτόν τον τρόπο να αµβλύνει τα προβλήµατα που προκύπτουν από την έλλειψη ανθρώπινου δυναµικού. Στο επόµενο ακαδηµαϊκό έτος προχωρά η εγκατάσταση και παραγωγική λειτουργία συστηµάτων που θα υποστηρίζουν και άλλους βασικούς τοµείς της διοικητικής λειτουργίας. Η διαδικασία αξιολόγησης έχει αναπτυχθεί και θεωρείται αρκετά αποτελεσµατική. Στους στόχους του Τµήµατος για την επόµενη διετία συµπεριλαµβάνεται η ένταξή της στο πλαίσιο του συστήµατος διασφάλισης ποιότητας που αναπτύσσεται σε ιδρυµατικό επίπεδο. Τμ. Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Έκδοση 1.0, Ιανουάριος

4 Πίνακας περιεχοµένων Επιτελική Σύνοψη...2 Πρόλογος Η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης Περιγραφή και ανάλυση της διαδικασίας εσωτερικής αξιολόγησης στο Τµήµα Ανάλυση των θετικών στοιχείων και των δυσκολιών που παρουσιάσθηκαν κατά τη διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης Προτάσεις για τη βελτίωση της διαδικασίας Παρουσίαση του Τµήµατος Γεωγραφική θέση του Τµήµατος Ιστορικό της εξέλιξης του Τµήµατος Σκοπός και στόχοι του Τµήµατος ιοίκηση του Τµήµατος Προγράµµατα Σπουδών Πρόγραµµα Προπτυχιακών Σπουδών Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Πρόγραµµα ιδακτορικών Σπουδών Συνοπτική αξιολόγηση ανά κριτήριο Γενικές ιαπιστώσεις Συµπεράσµατα ιδακτικό έργο ιδακτικό Έργο Πρόγραµµα Προπτυχιακών Σπουδών ιδακτικό έργο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Συνοπτική αξιολόγηση ανά κριτήριο Γενικές ιαπιστώσεις Συµπεράσµατα Ερευνητικό έργο Πώς κρίνετε την προαγωγή της έρευνας στο πλαίσιο του Τµήµατος; Πώς κρίνετε τα ερευνητικά προγράµµατα και έργα που εκτελούνται στο Τµήµα; Πώς κρίνετε τις διαθέσιµες ερευνητικές υποδοµές; Πώς κρίνετε τις επιστηµονικές δηµοσιεύσεις των µελών του διδακτικού προσωπικού του Τµήµατος κατά την τελευταία πενταετία; Πώς κρίνετε το βαθµό αναγνώρισης της έρευνας που γίνεται στο Τµήµα από τρίτους; Πώς κρίνετε τις ερευνητικές συνεργασίες του Τµήµατος; Πώς κρίνετε τις διακρίσεις και τα βραβεία ερευνητικού έργου που έχουν απονεµηθεί σε µέλη του Τµήµατος; Πώς κρίνετε το βαθµό συµµετοχής των φοιτητών/σπουδαστών στην έρευνα; Συνοπτική αξιολόγηση ανά κριτήριο Γενικές διαπιστώσεις - Συµπεράσµατα Σχέσεις µε κοινωνικούς/πολιτιστικούς/παραγωγικούς (ΚΠΠ) φορείς Πώς κρίνετε τις συνεργασίες του Τµήµατος µε ΚΠΠ φορείς; Τμ. Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Έκδοση 1.0, Ιανουάριος

5 6.2 Πώς κρίνετε τη δυναµική του Τµήµατος για ανάπτυξη συνεργασιών µε ΚΠΠ φορείς; Πώς κρίνετε τις δραστηριότητες του Τµήµατος προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης και ενίσχυσης συνεργασιών µε ΚΠΠ φορείς; Πώς κρίνετε τον βαθµό σύνδεσης της συνεργασίας µε ΚΠΠ φορείς µε την εκπαιδευτική διαδικασία; Πώς κρίνετε τη συµβολή του Τµήµατος στην τοπική, περιφερειακή και εθνική ανάπτυξη; Συνοπτική αξιολόγηση ανά κριτήριο Γενικές ιαπιστώσεις Συµπεράσµατα Στρατηγική ακαδηµαϊκής ανάπτυξης Πώς κρίνετε τη στρατηγική ακαδηµαϊκής ανάπτυξης του Τµήµατος; Πώς κρίνετε τη διαδικασία διαµόρφωσης στρατηγικής ακαδηµαϊκής ανάπτυξης του Τµήµατος; Συνοπτική αξιολόγηση ανά κριτήριο Γενικές ιαπιστώσεις Συµπεράσµατα ιοικητικές υπηρεσίες και υποδοµές Πώς κρίνετε την αποτελεσµατικότητα των διοικητικών και τεχνικών υπηρεσιών; Πώς κρίνετε τις υπηρεσίες φοιτητικής µέριµνας; Πώς κρίνετε τις υποδοµές πάσης φύσεως που χρησιµοποιεί το Τµήµα; Πώς κρίνετε το βαθµό αξιοποίησης νέων τεχνολογιών από τις διάφορες υπηρεσίες του Τµήµατος (πλην εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου); Πώς κρίνετε τον βαθµό διαφάνειας και την αποτελεσµατικότητα στη χρήση υποδοµών και εξοπλισµού; Πώς κρίνετε το βαθµό διαφάνειας και την αποτελεσµατικότητα στη διαχείριση οικονοµικών πόρων; Συνοπτική αξιολόγηση ανά κριτήριο Γενικές ιαπιστώσεις Συµπεράσµατα Συµπεράσµατα Ποια, κατά τη γνώµη σας, είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σηµεία του Τµήµατος, όπως αυτά προκύπτουν µέσα από την Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης; ιακρίνετε ευκαιρίες αξιοποίησης των θετικών σηµείων και ενδεχόµενους κινδύνους από τα αρνητικά σηµεία; Σχέδια βελτίωσης Περιγράψτε το βραχυπρόθεσµο σχέδιο δράσης από το Τµήµα για την άρση των αρνητικών και την ενίσχυση των θετικών σηµείων Περιγράψτε το µεσοπρόθεσµο σχέδιο δράσης από το Τµήµα για την άρση των αρνητικών και την ενίσχυση των θετικών σηµείων ιατυπώστε προτάσεις προς δράση από τη ιοίκηση του Ιδρύµατος ιατυπώστε προτάσεις προς δράση από την Πολιτεία Πίνακες Παραρτήµατα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Τμ. Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Έκδοση 1.0, Ιανουάριος

6 12.2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ Τμ. Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Έκδοση 1.0, Ιανουάριος

7 Πρόλογος Η παρούσα έκθεση παρουσιάζει τα αποτελέσµατα της εσωτερικής αξιολόγησης που διεξήγαγε το Τµήµα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων του Πανεπιστηµίου Αιγαίου για το ακαδηµαϊκό έτος Η αξιολόγηση βασίστηκε στο πλαίσιο που αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης του προηγούµενου ακαδηµαϊκού έτους. Αυτό το πλαίσιο αξιοποιεί τα Κριτήρια Αξιολόγησης της Αρχής ιασφάλισης Ποιότητας (Α ΙΠ), λαµβάνοντας παράλληλα υπόψη συστήµατα αξιολόγησης αρκετών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως η Γερµανία, η Ολλανδία και η Σουηδία, καθώς και κριτήρια αξιολόγησης Τµηµάτων Πληροφορικής του Computing Sciences Accreditation Board (CSAB) των Η.Π.Α. Με τον τρόπο αυτό η εσωτερική αξιολόγηση του Τµήµατος είναι σύµφωνη µε τα γενικά κριτήρια της Α ΙΠ, ενώ επιπλέον µπορεί να αναγνωστεί υπό την οπτική ενός ευρύτερου διεθνούς πλαισίου που έχει αξιοποιηθεί από πλειάδα Τµηµάτων Πληροφορικής στις Η.Π.Α. και την Ευρώπη. Τα αποτελέσµατα των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας αποτιµώνται λαµβάνοντας υπόψη τέσσερις βασικές οµάδες κριτηρίων: (α) ιδακτικό Έργο (β) Ερευνητικό Έργο (γ) Προγράµµατα Σπουδών και (δ) Λοιπές Υπηρεσίες. Κάθε οµάδα κριτηρίων περιλαµβάνει επιµέρους δείκτες. Κάθε κατηγορία προσδιορίζει ένα στόχο αξιολόγησης, ο οποίος εξειδικεύεται σε µία σειρά κριτηρίων. Ο στόχος περιγράφει τις βασικές αρχές που διέπουν κάθε κατηγορία, ενώ τα κριτήρια δίνουν µία αναλυτική περιγραφή των δράσεων που απαιτούνται για να ικανοποιηθεί ο αντίστοιχος στόχος. Η ΟΜΕΑ ευχαριστεί τα µέλη του διδακτικού προσωπικού, το διοικητικό προσωπικό, καθώς και τους φοιτητές και φοιτήτριες που συνέβαλαν στην εκπόνηση της εσωτερικής αξιολόγησης του Τµήµατος για το ακαδηµαϊκό έτος Τμ. Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Έκδοση 1.0, Ιανουάριος

8 1. Η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης 1.1 Περιγραφή και ανάλυση της διαδικασίας εσωτερικής αξιολόγησης στο Τµήµα Ποια ήταν η σύνθεση της ΟΜΕΑ; Σύµφωνα µε οµόφωνη απόφαση της υπ αριθµόν τακτικής συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης του Τµήµατος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων µέλη της Οµάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) ορίσθηκαν οι: - Κωτσάκης Σπυρίδων, Καθηγητής, Πρόεδρος της ΟΜΕΑ - Φλέσσας Γεώργιος, Καθηγητής - Βούρος Γεώργιος, Καθηγητής - Παπαδόπουλος Σπυρίδων, εκπρόσωπος των φοιτητών. Επίσης, ορίστηκαν ως αναπληρωτές των ανωτέρω οι: - Κοκολάκης Σπυρίδων, Επίκουρος Καθηγητής - Σκιάνης Χαράλαµπος, Επίκουρος Καθηγητής - Μαραγκουδάκης Εµµανουήλ, Λέκτορας - Καρανικόλα Χριστίνα, αναπληρώτρια του εκπροσώπου των φοιτητών. Η ΟΜΕΑ συνεπικουρείται από την κα Χριστίνα Θεοχαροπούλου, µέλος ΕΤΕΠ του Τµήµατος και τον κ. Θεόδωρο Λεουτσάκο, µέλος ΕΤΕΠ της Σχολής Θετικών Επιστηµών Με ποιους και πώς συνεργάσθηκε η ΟΜΕΑ για τη διαµόρφωση της έκθεσης; Η ΟΜΕΑ συνεργάστηκε κατά το ακαδηµαϊκό έτος µε εξωτερικούς συνεργάτες µε στόχο τη διαµόρφωση των διαδικασιών αξιολόγησης και την οργάνωση της τεχνικής υποδοµής υποστήριξης. Σε αυτήν την υποδοµή βασίστηκε και η εκπόνηση της εσωτερικής αξιολόγησης του έτους Η ΟΜΕΑ συνεργάζεται τακτικά µε τη ΜΟ ΙΠ του Πανεπιστηµίου Αιγαίου που έχει, µεταξύ άλλων, και την ευθύνη συντονισµού των ενεργειών αξιολόγησης των Τµηµάτων. Τέλος, η ΟΜΕΑ συνεργάστηκε µε το σύνολο των διδασκόντων στο Τµήµα και µε το διοικητικό προσωπικό του Τµήµατος και της Περιφερειακής ιεύθυνσης Σάµου για τη συλλογή των στοιχείων Ποιες πηγές και διαδικασίες χρησιµοποιήθηκαν για την άντληση πληροφοριών; Για τη συλλογή και επεξεργασία των πληροφοριών που αξιοποιήθηκαν στα πλαίσια της παρούσας δράσης αξιολόγησης δραστηριοποιήθηκε, επιπλέον των ανωτέρω οµάδων και επιτροπών, το σύνολο των διδασκόντων στο Τµήµα καθώς και η πλειονότητα των φοιτητών και φοιτητριών. Η διαδικασία συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών υποστηρίζεται από πληροφοριακά συστήµατα τα οποία αναπτύχθηκαν και λειτουργούν στο Τµήµα. Τμ. Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Έκδοση 1.0, Ιανουάριος

9 Το πρώτο σύστηµα περιλαµβάνει τη συλλογή και επεξεργασία αξιολογήσεων εκ µέρους των φοιτητών και υποστηρίζεται από ειδικό ερωτηµατολόγιο το οποίο αναπτύχθηκε από την ΟΜΕΑ για το σκοπό αυτό, καθώς και από ειδικό λογισµικό για την επεξεργασία των ερωτηµατολογίων. Τα ερωτηµατολόγια στα οποία απαντούν οι φοιτητές και φοιτήτριες ανώνυµα αφορούν κυρίως την ποιότητα και τα µέσα της διδασκαλίας, τη δοµή και το περιεχόµενο των σπουδών, τους διδάσκοντες, την υλικοτεχνική υποδοµή και τις διοικητικές υπηρεσίες του Τµήµατος. Οι απαντήσεις που δίνονται στα ερωτηµατολόγια από τους φοιτητές και φοιτήτριες εκφράζουν τις απόψεις των ερωτώµενων για τη βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας, την καλύτερη οργάνωση των µαθηµάτων, τη συνεργασία µε τους διδάσκοντες και τις προσδοκίες τους από τις σπουδές. Το ερωτηµατολόγιο που σχεδιάσθηκε αποτελείται από τέσσερις ενότητες: (α) ερωτήσεις για το µάθηµα, (β) ερωτήσεις που αφορούν το διδάσκοντα και τα διδακτικά βοηθήµατα, (γ) χαρακτηριστικά φοιτητή και φοιτήτριας, (δ) ερωτήσεις που αφορούν το διοικητικό προσωπικό, ενώ δίνεται, επιπλέον η δυνατότητα στους φοιτητές και φοιτήτριες να καταγράψουν σε ελεύθερο κείµενο πιθανές παρατηρήσεις και σχόλια που θα ήθελαν να γνωρίζει ο διδάσκων και το Τµήµα (Παράρτηµα Α). Προκειµένου τα αποτελέσµατα να είναι αµερόληπτα και στατιστικώς αξιόπιστα, η συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων οφείλει να πραγµατοποιείται από τους φοιτητές και φοιτήτριες του κάθε Τµήµατος απογραφικά και όχι δειγµατοληπτικά, εθελοντικά, ανώνυµα και χωρίς προειδοποίηση στο πλαίσιο των µαθηµάτων που προσφέρονται κατά τη διάρκεια του εξαµήνου. Οι ερωτηθέντες πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: Να παρακολουθούν συστηµατικά τις διαλέξεις του διδάσκοντα και συνεπώς να έχουν σχηµατίσει άποψη για το εκπαιδευτικό του έργο. Να µην έχουν εξεταστεί στο µάθηµα που αξιολογούν κατά το τρέχον εξάµηνο και συνεπώς να µην έχουν επηρεαστεί από ενδεχόµενη αποτυχία τους ή αντιθέτως ευκολία τους κατά την εξέταση του συγκεκριµένου µαθήµατος. Προκειµένου να εκπληρωθούν οι παραπάνω περιορισµοί στον πληθυσµό µας καθίσταται σκόπιµο να πραγµατοποιείται η συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων κατά τη διάρκεια του µαθήµατος από τους φοιτητές και φοιτήτριες που βρίσκονται στην αίθουσα διδασκαλίας απροειδοποίητα, ελέγχοντας ταυτόχρονα µε κατάλληλη ερώτηση (βλ. ερώτηση 16 του ερωτηµατολογίου στο Παράρτηµα Α) την προγενέστερη εµπειρία τους στο µάθηµα, ώστε να είναι εφικτή η κατηγοριοποίηση των ερωτηµατολογίων διαχωρίζοντας µεταξύ των φοιτητών και φοιτητριών που έχουν εξεταστεί στο παρελθόν στο µάθηµα και εκείνων που το παρακολουθούν για πρώτη φορά. Η όλη διαδικασία υλοποιείται από µέλος ΕΤΕΠ του Τµήµατος µε την υποστήριξη του προσωπικού της Γραµµατείας του Τµήµατος. Η επεξεργασία των ερωτηµατολογίων πραγµατοποιείται από ειδικό λογισµικό σάρωσης και οπτικής αναγνώρισης (Cardiff Teleform) και η στατιστική ανάλυση πραγµατοποιείται µε την υποστήριξη του λογισµικού στατιστικής επεξεργασίας SPSS. Τα αποτελέσµατα κοινοποιούνται στο διδάσκοντα το µάθηµα και στον Πρόεδρο του Τµήµατος. Τμ. Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Έκδοση 1.0, Ιανουάριος

10 Το δεύτερο σύστηµα αφορά στην καταγραφή της ερευνητικής και διδακτικής δραστηριότητας των διδασκόντων. Για το σκοπό αυτό έχουν συνταχθεί ειδικά απογραφικά δελτία (Παράρτηµα Β) τα οποία συντάσσονται από τους διδάσκοντες µετά το πέρας του εξαµήνου. Η συµπλήρωση των δελτίων γίνεται ηλεκτρονικά στο πλαίσιο διαδικτυακής εφαρµογής που έχει αναπτυχθεί για το σκοπό αυτό και αποθηκεύονται σε σχετική βάση δεδοµένων. Το τρίτο σύστηµα αφορά την επεξεργασία των δεδοµένων του φοιτητολογίου. Το φοιτητολόγιο του Τµήµατος έχει δοµηθεί κατάλληλα ώστε να παρέχει πλήθος πληροφοριών σε σχέση µε την επίδοση των φοιτητών και φοιτητριών ανά µάθηµα, ανά εξεταστική περίοδο, κ.λπ Πώς και σε ποια έκταση συζητήθηκε η έκθεση στο εσωτερικό του Τµήµατος; Το υλικό στο οποίο στηρίχθηκε η έκθεση, καθώς και το προσχέδιο της έκθεσης διανεµήθηκαν για παρατηρήσεις και σχολιασµό στο προσωπικό του Τµήµατος και στους εκπροσώπους των φοιτητών και συζητήθηκαν σε ειδική συνεδρία της Γενικής Συνέλευσης του Τµήµατος. 1.2 Ανάλυση των θετικών στοιχείων και των δυσκολιών που παρουσιάσθηκαν κατά τη διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης. Η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης έχει συµβάλει σηµαντικά στην ανάπτυξη ενός εσωτερικού διαλόγου για τη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας των δράσεων που αναλαµβάνει το Τµήµα και του έργου που παράγει. Η αξιολόγηση έχει ενταχθεί στην καθηµερινή λειτουργία του Τµήµατος και οι διαδικασίες έχουν αφοµοιωθεί τόσο από το προσωπικό όσο και από τους φοιτητές και φοιτήτριες του Τµήµατος. Το Τµήµα έχει υπερβεί, σε µεγάλο βαθµό, τις δυσκολίες που αφορούν στις ελλείψεις υποδοµής και στελεχών για την υποστήριξη της διαδικασίας αξιολόγησης. Αυτό έχει επιτευχθεί µε την ανάπτυξη υποδοµών πληροφορικής που απλοποιούν τη διαδικασία συλλογής και επεξεργασίας στοιχείων. Εντούτοις, ο χρόνος ολοκλήρωσης της διαδικασίας και παραγωγής της σχετικής έκθεσης αξιολόγησης δεν ικανοποιεί το Τµήµα και απαιτείται η επιτάγχυνση της διαδικασίας. Παραµένει, ως δυσκολία, η προσαρµογή του πλαισίου που προτείνεται από την Α ΙΠ στις ανάγκες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Τµήµατος, καθώς και ο συντονισµός των δράσεων αξιολόγησης σε ιδρυµατικό επίπεδο. 1.3 Προτάσεις για τη βελτίωση της διαδικασίας. Οι δράσεις βελτίωσης της διαδικασίας εσωτερικής αξιολόγησης αναµένεται να ακολουθήσουν δύο άξονες. Ο πρώτος αφορά την ολοκλήρωση την ένταξη της διαδικασίας αξιολόγησης του Τµήµατος στις αντίστοιχες ιδρυµατικές δράσεις. Ο δεύτερος αφορά την ολοκλήρωση του συστήµατος αξιολόγησης µε το σύστηµα διοίκησης ποιότητας που επίσης θα αναπτυχθεί σε ιδρυµατικό επίπεδο. Επιπλέον, απαιτείται η επιτάγχυνση της διαδικασίας, έτσι ώστε τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης να είναι διαθέσιµα άµεσα µε την ολοκλήρωση του ακαδηµαϊκού έτους. Τμ. Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Έκδοση 1.0, Ιανουάριος

11 2. Παρουσίαση του Τµήµατος Η Ενότητα αυτή παρουσιάζει συνοπτικά το Τµήµα και τις κύριες παραµέτρους λειτουργίας του. 2.1 Γεωγραφική θέση του Τµήµατος. Το Τµήµα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων είναι εγκατεστηµένο στο Καρλόβασι της Σάµου. Το Καρλόβασι είναι µία µικρή πόλη µε κατοίκους (απογραφή 2001), σε απόσταση τριάντα χιλιοµέτρων από την πρωτεύουσα του Νοµού (Βαθύ) και τριανταπέντε χιλιοµέτρων από το µοναδικό αεροδρόµιο του νησιού (Πυθαγόρειο). 2.2 Ιστορικό της εξέλιξης του Τµήµατος Στελέχωση του Τµήµατος σε διδακτικό, διοικητικό και εργαστηριακό προσωπικό, κατά την τελευταία πενταετία (ποσοτικά στοιχεία). Στο Τµήµα σήµερα υπηρετούν 20 Μέλη ΕΠ ως εξής (αλφαβητικά ανά βαθµίδα): 5 καθηγητές: Γ. Βούρος, Σ. Γκρίτζαλης, Α. Ηλιάδης, Σ. Κωτσάκης, Γ. Φλέσσας 3 µόνιµοι επίκουροι καθηγητές: Σ. Κοκολάκης, Ε. Λουκής, Λ. Μήτρου. 6 επίκουροι καθηγητές: Ν. Κονοφάος, Γ. Κορµέντζας, Α. Λέρος, Χ. Σκιάνης, Ε. Σταµατάτος, Θ. Τζουραµάνης. 6 λέκτορες: Ε. Καβαλλιεράτου, Μ. Καλλίγερος, Γ. Καµπουράκης, Μ. Καρύδα, Ε. Κωνσταντίνου, Μ. Μαραγκουδάκης. Επίσης, έχουν εκλεγεί επτά (7) µέλη ΕΠ, τα οποία αναµένουν διορισµό. Στο Τµήµα σήµερα υπηρετούν δέκα (10) ιδάσκοντες βάσει του Π.. 407/80. Εξ αυτών οι έξι είναι εκλεγµένα µέλη ΕΠ που αναµένουν διορισµό. Επιπλέον, ένας διδάσκων έχει διατεθεί από τη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση. Στο Τµήµα σήµερα υπηρετούν 3 Μέλη Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.): Χ. Θεοχαροπούλου, ρ. Ε. Μαυροµιχάλης-Κουράκος, ρ.. Σκούτας. Στο Τµήµα εργάζονται σήµερα 3 µέλη ιοικητικού Προσωπικού: ένας Μόνιµος υπάλληλος (κάτοχος µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών) και δύο υπάλληλοι µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ικαίου Αορίστου Χρόνου (ένας κάτοχος µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και ένας απόφοιτος Λυκείου). Η εξέλιξη των µελών.ε.π., του τεχνικού και διοικητικού προσωπικού κατά την τελευταία πενταετία παρουσιάζεται στον Πίνακα Τμ. Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Έκδοση 1.0, Ιανουάριος

12 2.2.2 Αριθµός και κατανοµή των φοιτητών ανά επίπεδο σπουδών (προπτυχιακοί, µεταπτυχιακοί, διδακτορικοί) κατά την τελευταία πενταετία. Παρουσιάζεται στον Πίνακα Σκοπός και στόχοι του Τµήµατος Ποιοι είναι οι στόχοι και οι σκοποί του Τµήµατος σύµφωνα µε το ΦΕΚ ίδρυσής του; Το Τµήµα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων ιδρύθηκε το 1997 σύµφωνα µε το Π (ΦΕΚ 223/ τεύχος Α). Η σηµερινή αποστολή του Τµήµατος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων, το αντικείµενο και η δοµή σπουδών του Τµήµατος και η περιγραφή του διπλωµατούχου είναι εγκεκριµένα από το Υπουργείο Παιδείας και έχουν δηµοσιευθεί στο Π (ΦΕΚ 223/ τεύχος Α). Σύµφωνα το παραπάνω Π.., αποστολή του Τµήµατος ορίζεται ως η παροχή υψηλού επιπέδου τεχνολογικής παιδείας η οποία κατατείνει στη δηµιουργία επιστηµόνων µε υψηλού επιπέδου γνώσεις, δεξιότητες και εµπειρίες στις Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών. Στα πλαίσια της αποστολής του Τµήµατος το πρόγραµµα σπουδών του έχει ως βασικούς στόχους: Την επίτευξη υψηλής ποιότητας ανωτάτης παιδείας σύµφωνα και µε τα διεθνώς αποδεκτά πρότυπα. Την τεχνολογική κατεύθυνση σπουδών. Την παρακολούθηση των νέων εξελίξεων της έρευνας και της τεχνολογίας και την προσαρµογή του εκπαιδευτικού αντικειµένου σε αυτές. Την καλλιέργεια δεξιοτήτων στους αποφοίτους, που τους επιτρέπουν να ανταποκριθούν (α) σε ένα ανταγωνιστικό εργασιακό περιβάλλον, (β) στη διενέργεια µεταπτυχιακών σπουδών και (γ) στις ανάγκες παρακολούθησης των εξελίξεων της έρευνας και της τεχνολογίας και της δια βίου εκπαίδευσης Πώς αντιλαµβάνεται η ακαδηµαϊκή κοινότητα του Τµήµατος τους στόχους και τους σκοπούς του Τµήµατος; Στην εποχή που το όραµα µιας Ευρωπαϊκής Κοινωνίας της Πληροφορίας και της Γνώσης, µετουσιώνεται σε δράση για την υπέρβαση των τεχνικών, κοινωνικών και οικονοµικών εµποδίων και τη θεµελίωση εθνικών και ευρωπαϊκών πληροφοριακών υποδοµών, η ανάπτυξη σύγχρονων και λειτουργικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων αποτελεί επιτακτική ανάγκη. Το Τµήµα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων του Πανεπιστηµίου Αιγαίου έχει ως κεντρικό στόχο τη δηµιουργία επιστηµόνων µε υψηλού επιπέδου εκπαίδευση και δηµιουργικό και κριτικό πνεύµα, ικανών να αξιοποιήσουν τις σύγχρονες Τεχνολογίες Τμ. Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Έκδοση 1.0, Ιανουάριος

13 Πληροφορικής και Επικοινωνιών για το σχεδιασµό, την ανάπτυξη, τη διοίκηση και την αξιολόγηση Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων. Το εκπαιδευτικό έργο του Τµήµατος συνδυάζεται µε εκτεταµένη ερευνητική δραστηριότητα µε στόχο την παραγωγή νέας γνώσης και τη διάδοσή της στον Εθνικό, Ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο Υπάρχει απόκλιση των επίσηµα διατυπωµένων (στο ΦΕΚ ίδρυσης) στόχων του Τµήµατος από εκείνους που σήµερα το Τµήµα θεωρεί ότι πρέπει να επιδιώκει; εν παρατηρείται απόκλιση µεταξύ των επίσηµα διατυπωµένων στόχων και τη σηµερινή αντίληψη του Τµήµατος για τους στόχους του. Η συµφωνία αυτή οφείλεται τόσο στο νεαρό του Τµήµατος όσο και στο γενικό χαρακτήρα της επίσηµης διατύπωσης των στόχων Επιτυγχάνονται οι στόχοι που σήµερα το Τµήµα θεωρεί ότι πρέπει να επιδιώκει; Αν όχι, ποιοι παράγοντες δρουν αποτρεπτικά ή ανασταλτικά στην προσπάθεια αυτή; Οι στόχοι που έθεσε το Τµήµα επιτυγχάνονται µέσα από το Πρόγραµµα Σπουδών του Τµήµατος που έχει σχεδιαστεί λαµβάνοντας υπόψη διεθνή πρότυπα σπουδών και προσαρµόζοντάς τα στις ανάγκες της Ελληνικής και σύγχρονης διεθνούς πραγµατικότητας. Καλύπτει το σύνολο των αντικειµένων που συνθέτουν το βασικό κορµό γνώσης που αφορά στα Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήµατα, προσφέροντας µαθήµατα υψηλής ποιότητας. Στην κατεύθυνση αυτή υιοθετούνται φοιτητοκεντρικά συστήµατα, ενεργές µέθοδοι διδασκαλίας, αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αλλά και δράσεις σύνδεσης της διδασκαλίας µε την παραγωγή και την έρευνα. Το Πρόγραµµα Σπουδών, το περιεχόµενο των µαθηµάτων, καθώς και οι µέθοδοι διδασκαλίας εξελίσσονται διαρκώς ακολουθώντας τη δυναµική του κλάδου έτσι ώστε οι σπουδές που προσφέρει το Τµήµα να έχουν διαρκώς ένα σύγχρονο και δυναµικό χαρακτήρα. Σε αυτό το πλαίσιο, κατά τη διάρκεια του ακαδηµαϊκού έτους το πρόγραµµα σπουδών αναδοµήθηκε σε µεγάλο βαθµό. Το νέο πρόγραµµα θα τεθεί σε εφαρµογή από το επόµενο ακαδηµαϊκό έτος ( ). Οι ακόλουθοι παράλληλοι ακαδηµαϊκοί θεσµοί της Σχολής Θετικών Επιστηµών ενισχύουν περαιτέρω την υλοποίηση των στόχων του Τµήµατος, συγκεκριµένα: η δανειστική Βιβλιοθήκη της Σχολής µε τίτλους ( τόµοι) βιβλίων, 70 τίτλους ξενόγλωσσων επιστηµονικών περιοδικών και πλήθος πληροφοριακού υλικού, το Κέντρο Πληροφορικής που εξυπηρετεί τις τηλεπικοινωνιακές-δικτυακές, διδακτικές και διοικητικές ανάγκες των Τµηµάτων της Σχολής Θετικών Επιστηµών, δηµιουργούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις και το κατάλληλο περιβάλλον για φοίτηση µε όλα τα απαραίτητα σύγχρονα µέσα. Τμ. Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Έκδοση 1.0, Ιανουάριος

14 2.2.7 Θεωρείτε ότι συντρέχει λόγος αναθεώρησης των επίσηµα διατυπωµένων (στο ΦΕΚ ίδρυσης) στόχων του Τµήµατος; εν θεωρείται ότι συντρέχει λόγος αναθεώρησης των επίσηµα διατυπωµένων στόχων του Τµήµατος. 2.4 ιοίκηση του Τµήµατος Ποιες επιτροπές είναι θεσµοθετηµένες και λειτουργούν στο Τµήµα; Στο Τµήµα λειτουργούν επισήµως οι παρακάτω επιτροπές: 1. Συντονιστική Επιτροπή ΠΜΣ: ιευθυντής ΠΜΣ, Εκπρόσωποι των τεσσάρων Κατευθύνσεων Σπουδών 2. Επιτροπή Σπουδών: Σ. Κωτσάκης (Πρόεδρος), Σ. Κοκολάκης, Γ. Καµπουράκης, Ε. Καλλίγερος, Θ. Τζουραµάνης 3. Εκπρόσωπος Τµήµατος στην Επιτροπή Ερευνών: Θ. Τζουραµάνης (Χ. Σκιάνης) 4. Οµάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης Τµήµατος: Σ. Κωτσάκης, Γ. Φλέσσας, Γ. Βούρος (αναπληρωτές: Σ. Κοκολάκης, Χ. Σκιάνης, Ε. Μαραγκουδάκης), 1 ΠΠΣ φοιτητής. Συνεπικουρείται από: Χ. Θεοχαροπούλου, Θ. Λεουτσάκο 5. Οµάδα Erasmus/Leonardo: Ε. Μαραγκουδάκης 6. Επιτροπή Οργάνωσης, Λειτουργίας και Αναβάθµισης εκπαιδευτικών Εργαστηρίων:. Βουγιούκας, Ε. Καλλίγερος, Σ. Κοκολάκης, Χ. Θεοχαροπούλου (ΕΤΕΠ), Θ. Λεουτσάκος (ΕΤΕΠ) 7. Επιτροπή προετοιµασίας και υποστήριξης υλοποίησης έργου «Πρακτική Άσκηση, Επιχειρηµατικότητα, Γραφείο ιασύνδεσης»: Ε. Λουκής, Ι. Χαραλαµπίδης 8. Επιτροπή Αξιοποίησης και Αναβάθµισης Κτηριακών Υποδοµών: Πρόεδρος Τµήµατος, Αναπληρωτής Πρόεδρος Τµήµατος, ιευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών 9. Οµάδα Εκπόνησης Ωρολογίων Προγραµµάτων και Προγραµµάτων Εξετάσεων: Θ. Τζουραµάνης 10. Οµάδα για θέµατα Βιβλιοθήκης: Θ. Τζουραµάνης, Π. Ριζοµυλιώτης 11. Οµάδα Εποπτείας Λειτουργίας Φοιτητολογίου: Πρόεδρος Τµήµατος, ιευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών, Γ. Καµπουράκης, Ε. Κουράκος, Ε. Γραµµατικού, Α. Σχοινάς 12. Οµάδα ενηµέρωσης και συντήρησης της ιστοσελίδας του Τµήµατος: Πρόεδρος Τµήµατος, Μ. Καρύδα, Ε. Κουράκος. Συνεπικουρείται από έναν υποψήφιο διδάκτορα. 13. ιοικητική υποστήριξη προγράµµατος: «Ανάπτυξη του Τµήµατος Μηχανικών ΠΕΣ δια της χρηµατοδότησης του ΤΣΜΕ Ε»: Γ. Κολιώνης 14. Επιτροπή κατατακτήριων εξετάσεων: Ε. Λουκής, Ν. Κονοφάος, Ε. Καβαλλιεράτου, Ε. Καλλίγερος, Θ. Τζουραµάνης, Ε. Κωνσταντίνου Τμ. Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Έκδοση 1.0, Ιανουάριος

15 2.2.9 Ποιοι εσωτερικοί κανονισµοί (π.χ. εσωτερικός κανονισµός λειτουργίας Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών) υπάρχουν στο Τµήµα; Το Τµήµα υποστηρίζεται από τον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας του Πανεπιστηµίου του Αιγαίου (ΦΕΚ 197/2009 τεύχος Α) και από τον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΓΣ 7/ ) Είναι διαρθρωµένο το Τµήµα σε Τοµείς; Σε ποιους; Ανταποκρίνεται η διάρθρωση αυτή στη σηµερινή αντίληψη του Τµήµατος για την αποστολή του; Το Τµήµα δεν είναι διαρθρωµένο σε Τοµείς. Τμ. Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Έκδοση 1.0, Ιανουάριος

16 3. Προγράµµατα Σπουδών 3.1 Πρόγραµµα Προπτυχιακών Σπουδών Πώς κρίνετε το βαθµό ανταπόκρισης του Προγράµµατος Προπτυχιακών Σπουδών στους στόχους του Τµήµατος και στις απαιτήσεις της κοινωνίας; Υπάρχουν διαδικασίες ελέγχου της ανταπόκρισης αυτής; Πόσο αποτελεσµατικά εφαρµόζονται; Το Πρόγραµµα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) του Τµήµατος έχει διαρθρωθεί µε τρόπο ώστε να είναι συνεπές µε τους στόχους του Τµήµατος και να εντάσσεται σε διεθνώς αναγνωρισµένα πρότυπα. Η ανάπτυξη του προγράµµατος έχει βασιστεί στα πρότυπα προγράµµατα που έχουν από κοινού αναπτύξει οι διεθνείς οργανισµοί Association for Computing Machinery (ACM) και Institute for Electrical and Electronic Engineers (ΙΕΕΕ). Καθώς, όµως, τόσο οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, όσο και το κοινωνικό, θεσµικό και οικονοµικό περιβάλλον χαρακτηρίζονται από διαρκή µεταβλητότητα και το πρόγραµµα σπουδών θα πρέπει να ανανεώνεται τακτικά. Για τον έλεγχο της αποτελεσµατικότητάς του ΠΠΣ το Τµήµα παρακολουθεί την πορεία των αποφοίτων του Υπάρχουν διαδικασίες αξιολόγησης και αναθεώρησης του Προγράµµατος Σπουδών; Πόσο αποτελεσµατικά εφαρµόζονται; Η αξιολόγηση των Προγραµµάτων Σπουδών ακολουθεί την ετήσια αξιολόγηση του Τµήµατος. Όσον αφορά το Πρόγραµµα Σπουδών του Τµήµατος η αξιολόγηση και ο ανασχεδιασµός του διεξάγονται κατά τη διάρκεια συνελεύσεων της Γενικής Συνέλευσης του Τµήµατος όπως προβλέπει η ισχύουσα νοµοθεσία. Παράλληλα, σε τακτά χρονικά διαστήµατα και πάντως τουλάχιστον δύο φορές ετησίως, διεξάγονται ανοικτές συζητήσεις µε τη συµµετοχή των φοιτητών και φοιτητριών και των διδασκόντων του Τµήµατος µε συντονιστή τον Πρόεδρο του Τµήµατος. Η αποτελεσµατικότητα των ανωτέρω εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από την πληρότητα των στοιχείων της αξιολόγησης του Τµήµατος. Η ανάπτυξη του λειτουργούντος ολοκληρωµένου συστήµατος αξιολόγησης έχει συµβάλλει σηµαντικά στη βελτίωση των ανωτέρω διαδικασιών. Αξιοποιώντας τα αποτελέσµατα της εσωτερικής αξιολόγησης του προηγούµενου ακαδηµαϊκού έτους, το Τµήµα έχει προχωρήσει σε αναδιάρθωση του ΠΠΣ. Το νέο ΠΠΣ θα τεθεί σε εφαρµογή το ακαδηµαϊκό έτος Η παρούσα ενότητα αναφέρεται στο πρόγραµµα σπουδών που εφαρµόστηκε κατά το ακαδηµαϊκό έτος Σηµειώνεται, όµως, ότι το Τµήµα έχει αναθεωρήσει ριζικά το πρόγραµµα σπουδών και θα θέσει σε εφαρµογή το νέο πρόγραµµα σπουδών κατά το ακαδηµαϊκό έτος Τμ. Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Έκδοση 1.0, Ιανουάριος

17 Πώς δηµοσιοποιείται το Πρόγραµµα Σπουδών; Το Πρόγραµµα Σπουδών του Τµήµατος παρουσιάζεται αναλυτικά στον επίσηµο Οδηγό Σπουδών του τµήµατος που διατίθεται σε κάθε ενδιαφερόµενο σε έντυπη µορφή. Επιπροσθέτως, το Πρόγραµµα Σπουδών παρουσιάζεται σε ηλεκτρονική µορφή στον ιστότοπο του Τµήµατος (http://www.icsd.aegean.gr), στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα Υπάρχει αποτελεσµατική διαδικασία παρακολούθησης της επαγγελµατικής εξέλιξης των αποφοίτων; Πώς χρησιµοποιούνται τα αποτελέσµατά της; Η τρέχουσα διαδικασία παρακολούθησης της επαγγελµατικής εξέλιξης των αποφοίτων δεν θεωρείται ιδιαίτερα αξιόπιστη. Λόγω της µικρής ηλικίας του Τµήµατος και του αντιστοίχως µικρού αριθµού αποφοίτων η παρακολούθηση της εξέλιξης των αποφοίτων δεν απαιτούσε ιδιαίτερη οργάνωση. Όµως, καθώς το Τµήµα ωριµάζει και αναπτύσσεται η ανάγκη για συστηµατικότερη παρακολούθηση της εξέλιξης των αποφοίτων γίνεται ιδιαίτερα έντονη. Για το σκοπό αυτό το Τµήµα σχεδιάζει τη διεξαγωγή ειδικής έρευνας για τους απόφοιτους του Τµήµατος. Για το σκοπό αυτό έχει αναπτυχθεί βάση δεδοµένων µε τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας των αποφοίτων, ιδρύθηκε σύλλογος αποφοίτων, αναπτύχθηκε ιστότοπος για τους απόφοιτους (http://www.icsd.aegean.gr/alumni/) και χορηγείται σε όλους τους απόφοιτους ξεχωριστή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, η οποία θα παραµένει σταθερή για όλα τα επόµενα χρόνια, ώστε να είναι εφικτό το Τµήµα να επικοινωνεί µαζί τους όποτε κρίνεται σκόπιµο. Η παραπάνω υποδοµή θα διευκολύνει τη διεξαγωγή έρευνας αποφοίτων. Η έρευνα αυτή θα διεξαχθεί από τη οµή Απασχόλησης και Σταδιοδροµίας ( ΑΣΤΑ) του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. Η ΑΣΤΑ αποτελεί µία διοικητική µονάδα του ιδρύµατος που οργανώνεται µε χρηµατοδότηση από το πρόγραµµα Ε.Π.Ε..Β.Μ Πώς κρίνετε τη δοµή, τη συνεκτικότητα και τη λειτουργικότητα του Προγράµµατος Προπτυχιακών Σπουδών; Το πρόγραµµα σπουδών ανανεώνεται και εξελίσσεται διαρκώς ακολουθώντας τη δυναµική του κλάδου, έτσι ώστε οι σπουδές που προσφέρει το Τµήµα να έχουν διαρκώς σύγχρονο, δυναµικό και ανταγωνιστικό χαρακτήρα. Το Τµήµα προχώρησε σε αλλαγή της δοµής του ΠΠΣ, µε κύριο χαρακτηριστικό την εισαγωγή «Κατευθύνσεων Σπουδών». Η λειτουργικότητα του Πανεπιστηµίου είναι άριστη ενώ σήµερα θεωρείται ως το πρώτο Πανεπιστήµιο που έχει πλήρως εντάξει τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην καθηµερινή του ευρεία διοικητική πρακτική υλοποιώντας έτσι, στο βαθµό που του αναλογεί, τις προϋποθέσεις ανάπτυξης της Κοινωνίας της Πληροφορίας και της Γνώσης Ποιο είναι το ποσοστό των µαθηµάτων Κορµού, Βασικά Κύκλου, Κύκλων Μαθηµάτων στο σύνολο των µαθηµάτων; Το πρόγραµµα σπουδών που εφαρµόστηκε το ακαδηµαϊκό έτος δεν διαχωρίζει κύκλους µαθηµάτων. Το Τµήµα θεωρεί τα µαθήµατα των πρώτων δύο ετών ως µαθήµατα Τμ. Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Έκδοση 1.0, Ιανουάριος

18 κορµού, τα οποία αντιστοιχούν περίπου στο 25% των προσφερόµενων µαθηµάτων και περίπου στο 40% των µαθηµάτων που απαιτούνται για τη λήψη διπλώµατος (ο ακριβής αριθµός είναι περίπου 60 αλλά προκύπτει µε βάση τις απαιτούµενες διδακτικές µονάδες για την αποφοίτηση). Ο αριθµός των µαθηµάτων επιλογής ανέρχεται σε 55 ενώ ο αριθµός των υποχρεωτικών µαθηµάτων είναι 45. Η κατανοµή των µαθηµάτων επιλογής ανά εξάµηνο είναι σχεδόν ισοµερής (από το Ζ και µετά) και ανέρχεται στα 15 µαθήµατα περίπου Πόσα µαθήµατα προαιρετικά προσφέρονται; Στο Πρόγραµµα Σπουδών περιλαµβάνονται έξι (6) προαιρετικά µαθήµατα, τα οποία ονοµάζονται Μαθήµατα Ελεύθερης Επιλογής. Τα µαθήµατα αυτά δεν έχουν διδακτικές µονάδες και ο βαθµός τους δεν συνυπολογίζεται στο Βαθµό του ιπλώµατος Ποιο είναι το ποσοστό των υποχρεωτικών µαθηµάτων / µαθηµάτων επιλογής υποχρεωτικών/µαθηµάτων επιλογής υποχρεωτικών (Β.Κ.) / προαιρετικών µαθηµάτων; Ο συνολικός αριθµός των µαθηµάτων είναι: 45 Υποχρεωτικά, 55 Επιλογής, 6 Ελεύθερης επιλογής, Αγγλικά (υποχρεωτικό), ιπλωµατική Εργασία (υποχρεωτική), ήτοι σύνολο 108. Εποµένως τα αντίστοιχα ποσοστά είναι: Υποχρεωτικά: 44% Επιλογής: 50% Ελεύθερης επιλογής: 6% Πως κατανέµεται ο χρόνος µεταξύ θεωρητικής διδασκαλίας, ασκήσεων, εργαστηρίων, άλλων δραστηριοτήτων; Είναι σηµαντικό για τους φοιτητές και φοιτήτριες να υπάρχει µέριµνα για σωστή κατανοµή του χρόνου διδασκαλίας, διότι η διάσταση αυτή επιδρά θετικά στη διαµόρφωση της προσωπικότητάς τους. Η θεωρητική διδασκαλία, οι ασκήσεις, τα φροντιστήρια, τα εργαστήρια και οι λοιπές δραστηριότητες αποτελούν µέρος της ολοκληρωµένης ακαδηµαϊκής ζωής τους. Τα εργαστήρια των µαθηµάτων απασχολούν το 50% του διδακτικού χρόνου κάθε µαθήµατος που περιέχει εργαστήρια στο πρόγραµµά του, ενώ και οι ασκήσεις και οι εργασίες απασχολούν το 30-50% του διδακτικού χρόνου αναλόγως εάν το µάθηµα έχει εργαστηριακό µέρος ή όχι. Τμ. Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Έκδοση 1.0, Ιανουάριος

19 Πώς οργανώνεται και συντονίζεται η ύλη µεταξύ των µαθηµάτων; Παρατηρείται επικάλυψη ύλης µεταξύ των µαθηµάτων; Υπάρχουν κενά ύλης; Είναι ορθολογική η έκταση της ύλης των µαθηµάτων; Υπάρχει διαδικασία επανεκτίµησης, αναπροσαρµογής και επικαιροποίησης της ύλης των µαθηµάτων; Το πρόγραµµα σπουδών υφίσταται αλλαγές κάθε χρόνο, άλλοτε µεγάλης και άλλοτε µικρής κλίµακας, ώστε να προσαρµόζεται στην εξέλιξη της επιστηµονικής γνώσης και στις µεταβαλλόµενες ανάγκες της αγοράς εργασίας. Απώτερος σκοπός, µεταξύ άλλων, είναι να αποφεύγονται επικαλύψεις και να αξιοποιούνται σύγχρονες βιβλιογραφικές πηγές. Για το σκοπό αυτό οι διδάσκοντες βρίσκονται σε άµεση επαφή και συνεργασία, ώστε να µη διδάσκουν επαναλαµβανόµενα µέρη. Στην κατεύθυνση αυτή το ερωτηµατολόγιο αξιολόγησης που συµπληρώνουν οι φοιτητές και φοιτήτριες περιέχει ερωτήσεις που έχουν ως στόχο να διαγνώσουν τόσο πιθανές επικαλύψεις που έχουν διαφύγει της προσοχής των διδασκόντων όσο και πιθανά κενά, τουλάχιστον όσον αφορά προαπαιτούµενες γνώσεις που οι φοιτητές δεν έχουν διδαχθεί. Η έκταση της ύλης έχει µελετηθεί ώστε να µην είναι τόσο εκτενής που να γίνεται αδύνατον να αφοµοιωθεί από τους φοιτητές και ταυτόχρονα να είναι πλήρης, υπό την έννοια της καθολικής κάλυψης των απαιτούµενων γνώσεων του κάθε µαθήµατος. Η Γ.Σ. αποφασίζει για το βαθµό επικαιρότητας και χρησιµότητας ενός µαθήµατος Εφαρµόζεται σύστηµα προαπαιτούµενων µαθηµάτων; Πόσο λειτουργικό είναι; Ποιο είναι το ποσοστό των µαθηµάτων που εντάσσονται στο σύστηµα; εν εφαρµόζεται το σύστηµα των προαπαιτούµενων µαθηµάτων υπό την έννοια της ύπαρξης αναγκαστικής επιτυχούς εξέτασης µαθηµάτων για να συνεχιστεί η παρακολούθηση κάποιων άλλων. Το Τµήµα πιστεύει ότι οι φοιτητές και φοιτήτριες κατ αρχάς, θα πρέπει να αποκτήσουν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους την απαραίτητη ωριµότητα και αυτονοµία ώστε να διαχειρίζονται το χρόνο τους και να κατανέµουν µε ορθό τρόπο την προσπάθειά τους. Παράλληλα, εκτιµάται ότι η συνεργασία µεταξύ διδασκόντων, το επίπεδο της διδασκαλίας και των θεµάτων εξέτασης είναι καλά επιλεγµένο ώστε να µην είναι ουσιαστικά εφικτό να επιτύχει ένας φοιτητής ή φοιτήτρια σε µάθηµα «Επιπέδου ΙΙ» αν δεν έχει µελετήσει ουσιαστικά το αντίστοιχο µάθηµα «Επιπέδου Ι» Πόσα µαθήµατα προσφέρονται από άλλα Τµήµατα και πόσα σε άλλα προγράµµατα σπουδών; Ποια είναι αυτά; Παρέχεται η δυνατότητα στους φοιτητές και φοιτήτριες του Τµήµατος κατά τη διάρκεια των σπουδών τους να δηλώνουν µαθήµατα από τα Προγράµµατα Σπουδών των άλλων Τµηµάτων της Πανεπιστηµιακής Μονάδας Σάµου. ιευκρινίζεται ότι για κάθε φοιτητή και φοιτήτρια, ανεξαρτήτως του πλήθους των µαθηµάτων που δήλωσε και παρακολούθησε, ο ανώτατος αριθµός µαθηµάτων από προγράµµατα σπουδών των υπολοίπων Τµηµάτων της Πανεπιστηµιακής Μονάδας Σάµου στα οποία µπορεί να καταχωρισθεί βαθµός αντικαθιστώντας Τμ. Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Έκδοση 1.0, Ιανουάριος

20 ισάριθµα Μαθήµατα Επιλογής, είναι τρία (3). Τα µαθήµατα αυτά δεν επιτρέπεται να έχουν περιεχόµενο που επικαλύπτεται σηµαντικά µε εκείνο µαθηµάτων του Τµήµατος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων. Επιπλέον, στο βασικό πρόγραµµα σπουδών του Τµήµατος περιλαµβάνονται ως µαθήµατα επιλογής δύο µαθήµατα τα οποία προσφέρονται από το Τµήµα Περιβάλλοντος και δύο µαθήµατα τα οποία προσφέρονται από το Τµήµα Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηµατοοικονοµικών Μαθηµατικών Ποιες ξένες γλώσσες διδάσκονται στο Τµήµα; Είναι υποχρεωτικά τα σχετικά µαθήµατα; ιδάσκονται οι ξένες γλώσσες των Αγγλικών και των Γαλλικών. Τα µεν Αγγλικά ανήκουν στην κατηγορία του υποχρεωτικού µαθήµατος, ενώ τα Γαλλικά χαρακτηρίζονται ως µάθηµα επιλογής. Σκοπός της διδασκαλίας των ξένων γλωσσών είναι η υποβοήθηση των φοιτητών και φοιτητριών για τη µελέτη τεχνικών κειµένων, καθώς και η προετοιµασία των φοιτητών και φοιτητριών που επιθυµούν να συνεχίσουν την ακαδηµαϊκή τους καριέρα σε αλλόφωνο ίδρυµα και να πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους σε επίπεδο γνώσεων TOEFL για την Αγγλική και DELF 2 για τη Γαλλική γλώσσα Πώς κρίνετε το εξεταστικό σύστηµα; Οι µέθοδοι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών και φοιτητριών εξαρτώνται από τη φύση του αντικειµένου που σπουδάζουν. Ωστόσο, όλες οι µέθοδοι περιλαµβάνουν ένα συνδυασµό γραπτής ή προφορικής εξέτασης και αξιολόγησης της εργαστηριακής επίδοσης και των γραπτών εργασιών που ολοκληρώνονται κατά τη διάρκεια του ακαδηµαϊκού εξαµήνου. Η αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών και φοιτητριών αποσκοπεί στην εξέταση του βαθµού αφοµοίωσης της παρεχόµενης γνώσης κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η αποµνηµόνευση πληροφοριών θα πρέπει πλέον να συνδυάζεται ουσιαστικά µε την κρίσιµη ικανότητα του φοιτητή να κατανοεί και να χρησιµοποιεί γεγονότα, έννοιες και πληροφορίες, προκειµένου να διατυπώνει τα δικά του επιχειρήµατα και συµπεράσµατα. Κάθε µάθηµα εξετάζεται µε γραπτές ή προφορικές εξετάσεις στο τέλος κάθε εξαµήνου, ή µε συγγραφή και παρουσίαση εργασιών κατά τη διάρκειά του, ή τέλος µε κάποιο συνδυασµό τους. Ο υπεύθυνος διδάσκων του µαθήµατος αποφασίζει για τον τρόπο εξέτασής του ενώ η προετοιµασία των φοιτητών και φοιτητριών για τις τελικές εξετάσεις γίνεται µε τη βοήθεια του βασικού εγχειριδίου του µαθήµατος, των σηµειώσεων και της βιβλιογραφίας που υποδεικνύει ο διδάσκων και η οποία είναι διαθέσιµη στη Βιβλιοθήκη της Πανεπιστηµιακής Μονάδας Σάµου ή στο ιαδίκτυο. Σε περίπτωση αποτυχίας σε ένα ή περισσότερα µαθήµατα προβλέπεται δεύτερη εξεταστική περίοδος µέσα στο ίδιο ακαδηµαϊκό έτος. Σε περίπτωση αποτυχίας σε υποχρεωτικό µάθηµα ο φοιτητής οφείλει να το επαναλάβει σε επόµενο εξάµηνο. Σε περίπτωση αποτυχίας σε κατ' επιλογήν µάθηµα, ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα είτε να το επαναλάβει σε επόµενα εξάµηνα, ή να το αντικαταστήσει µε κάποιο άλλο της επιλογής του. Τμ. Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Έκδοση 1.0, Ιανουάριος

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Διασφάλιση Ποιότητας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Συµπληρώνεται µε ευθύνη του κάθε διδάσκοντος χωριστά για καθένα από τα εξαµηνιαία προ-ή και µετά-πτυχιακά µαθήµατα Ι. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Συμπληρώνεται με ευθύνη του κάθε διδάσκοντος χωριστά για καθένα από τα εξαμηνιαία προ-ή και μετά-πτυχιακά μαθήματα Ι. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ι.Π. H.Q.A.A. ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ/ΤΕΙ. Έκδοση 1.0 HELLENIC REPUBLIC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α. Ι.Π. H.Q.A.A. ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ/ΤΕΙ. Έκδοση 1.0 HELLENIC REPUBLIC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α. Ι.Π. ΑΡΧΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών οδηγός σπουδών Ιστορικά Στοιχεία Ίδρυση του Τμήματος: Το Τμήμα δημιουργήθηκε τον Ιούνιο του 2013

Διαβάστε περισσότερα

H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ

H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΜΟΔΙΠ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ (από το συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ : «ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 1 Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Xαροκοπείου Πανεπιστημίου ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Xαροκοπείου Πανεπιστημίου ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Xαροκοπείου Πανεπιστημίου ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Άρθρο 1 Αντικείμενο, περιεχόμενο και σκοπός της αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Απογραφικό Δελτίο Εξαμηνιαίου Μαθήματος

Απογραφικό Δελτίο Εξαμηνιαίου Μαθήματος ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Απογραφικό Δελτίο Εξαμηνιαίου Μαθήματος ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ: ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Συμπληρώνεται με ευθύνη του κάθε διδάσκοντος

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Διασφάλιση Ποιότητας στην

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνει και λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό Έτος 1998-1999, Πρόγραμμα Διδακτορικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Σχολή... Τμήμα... Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Ακαδημαϊκό έτος: 2014-2015 & 2015-2016 Ιανουάριος 2017 Πίνακας περιεχομένων 1 Η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης... 1 1.1. Περιγραφή και ανάλυση της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Άρθρο 5.1 - Γενικά Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Στο ΕΜΠ εφαρμόζεται σύστημα διασφάλισης ποιότητας, καθώς και πλαίσιο αρχών και διαδικασιών μέσω των οποίων επιτυγχάνεται διαφάνεια στις

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ιδρυµατικός Υπεύθυνος Η. Μαγκλογιάννης Επ. Καθηγητής. Ο Επιστηµονικός Υπεύθυνος Β.Π. Πλαγιανάκος. Καθηγητής. Ο Πρόεδρος του Τµήµατος Α.

Ο Ιδρυµατικός Υπεύθυνος Η. Μαγκλογιάννης Επ. Καθηγητής. Ο Επιστηµονικός Υπεύθυνος Β.Π. Πλαγιανάκος. Καθηγητής. Ο Πρόεδρος του Τµήµατος Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΛΑΜΙΑ 2010 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Βασικός σκοπός της Πρακτικής Άσκησης είναι η εδραίωση της συνεργασίας µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1.1 Θεσμικά Όργανα του Τμήματος Θεσμικά όργανα του Τμήματος σύμφωνα με το νόμο είναι η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και ο Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήµατα

Πληροφοριακά Συστήµατα Παρουσίαση ιατµηµατικού Μεταπτυχιακού στα Πληροφοριακά Συστήµατα Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα Γιατί ΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Λογιστική και Πληροφοριακά Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Διασφάλιση Ποιότητας στην

Διαβάστε περισσότερα

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών 6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ Η συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών στην ανάπτυξη του Τμήματος μέσω των φοιτητικών εισφορών παρουσιάζει σημαντικά οφέλη όσον αφορά στη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.3685/08 - Απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Φαρμακευτικής του Ε.Κ.Π.Α., Συνεδρίασης της 22-11-2016 1. Αρμόδια όργανα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MA in Education (Education Sciences) ΑΣΠΑΙΤΕ-Roehampton ΠΜΣ MA in Education (Education Sciences) Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Εκπαίδευση (Επιστήμες της Αγωγής),

Διαβάστε περισσότερα

H Διαδικασία Εξωτερικής Αξιολόγησης από την ΑΔΙΠ. Ν. Σουλακέλλης, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, Πρόεδρος ΜΟ.ΔΙ.Π.

H Διαδικασία Εξωτερικής Αξιολόγησης από την ΑΔΙΠ. Ν. Σουλακέλλης, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, Πρόεδρος ΜΟ.ΔΙ.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΜΟΔΙΠ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ H Διαδικασία Εξωτερικής Αξιολόγησης από την ΑΔΙΠ Ν. Σουλακέλλης, Αντιπρύτανης

Διαβάστε περισσότερα

Ως εκπαιδευτικό Ίδρυμα προϋποθέτει:

Ως εκπαιδευτικό Ίδρυμα προϋποθέτει: Ο ρόλος της ΜΟΔΙΠ χθες, σήμερα, αύριο ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Ως εκπαιδευτικό Ίδρυμα προϋποθέτει: Την ενσωμάτωση και την παρακολούθηση των στοιχείων εκείνων που συμβάλλουν στην καλλιέργεια της «παιδείας» του ατόμου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές ως εργαλείο ανάπτυξης της επιχειρηµατικότητας στον κλάδο της Πληροφορικής

Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές ως εργαλείο ανάπτυξης της επιχειρηµατικότητας στον κλάδο της Πληροφορικής Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές ως εργαλείο ανάπτυξης της επιχειρηµατικότητας στον κλάδο της Πληροφορικής Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΠΕ (Τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (πρώην ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ)

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (πρώην ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ) ΠΡΑΞΗ ΜΟ.ΔΙ.Π. του ΤΕΙ πρώην (ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ) ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ (πρώην ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ) Το Νομικό πλαίσιο της Διασφάλισης Ποιότητας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α. Ι.Π. ΑΡΧΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Αλεξανδροπούλου Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Πρύτανη Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Ευγενία Αλεξανδροπούλου Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Πρύτανη Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας Ευγενία Αλεξανδροπούλου Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Πρύτανη Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 2013 Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων - Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» (.Ο.Α.Τ.Α.Π. Ν.3328/2005)

ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» (.Ο.Α.Τ.Α.Π. Ν.3328/2005) ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» (.Ο.Α.Τ.Α.Π. Ν.3328/2005) ρ.ιωαννης. Μπουρής, ΚαθηγητηςΤΕΙΑθήνας, µέλος Σ ΟΑΤΑΠ 1 Ίδρυση ΟΑΤΑΠ: Ν.3328/2005 (ΦΕΚ.. 80, 1/4/2005)

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΔΜΥΠ) Η Πρακτιική Άσκηση των Φοιιτητών του Τμήματος Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ TOY ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΔΜ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ TOY ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΔΜ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ TOY ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΔΜ Κοζάνη 20.12.2015 Σκοπός του Οδηγού αυτού είναι η παροχή βοήθειας στα όργανα διοίκησης και μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Σκοπός: Ο σκοπός της πολιτικής ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος είναι η συνεχής και συστηματική διασφάλιση, βελτίωση και

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Συγκεντρωτικά αποτελέσματα προπτυχιακών μαθημάτων για το Εαρινό εξάμηνο του ακ. έτους 15-16 Μάθημα ΕΝΟΤΗΤΑ: Μάθημα Ερώτηση Πλήθος απαντήσεων Διάμεσος Μέσος Όρος Τυπική απόκλιση Ελάχιστη Μέγιστη Οι στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Πρακτικής Άσκησης ΤΕΦ

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Πρακτικής Άσκησης ΤΕΦ Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Πρακτικής Άσκησης ΤΕΦ Άρθρο 1: Γενικά Το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δ.Π.Θ. ενέταξε την Πρακτική Άσκηση στο πρόγραμμα σπουδών του ως επιλεγόμενο μάθημα με κωδικό ΕΕΠΑ551

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ 1. Ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών καθορίζει το πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή... Τμήμα...

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή... Τμήμα... Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή... Τμήμα... Διαδικασία εξωτερικής αξιολόγησης Γενικές Κατευθύνσεις Παρουσίασης Τμήματος Ακαδημαϊκό έτος... Ημερομηνία... Πόλη Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή.. 2. Προγράμματα Σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (α) Ποια είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σημεία του Προγράμματος Σπουδών Θετικά Σημεία Αρνητικά Σημεία

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (α) Ποια είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σημεία του Προγράμματος Σπουδών Θετικά Σημεία Αρνητικά Σημεία Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (α) Ποια είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σημεία του Προγράμματος Σπουδών Θα πρέπει να επισημανθεί ότι η εξωτερική αξιολόγηση στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ.Σ.Ε.Σ. = Προσωρινή Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης

Π.Γ.Σ.Ε.Σ. = Προσωρινή Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Στην Οικονοµική Ανάλυση Τρίπολη 2009 1 Συντοµογραφίες.Ε.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Απογραφικά ελτία και Ερωτηµατολόγιο Μαθήµατος / ιδάσκοντος για τους Φοιτητές (ενδεικτικά υποδείγµατα)

ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Απογραφικά ελτία και Ερωτηµατολόγιο Μαθήµατος / ιδάσκοντος για τους Φοιτητές (ενδεικτικά υποδείγµατα) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α. Ι.Π. ΑΡΧΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Απογραφικά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Εισαγωγή Το νέο πρόγραμμα σπουδών που ισχύει πλέον πλήρως, ξεκίνησε να εφαρμόζεται σταδιακά ανά έτος από το ακαδημαϊκό έτος 2011-12 και είναι αποτέλεσμα αναμόρφωσης και

Διαβάστε περισσότερα

M O. ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

M O. ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ M O. ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Απογραφικό Δελτίο Εξαμηνιαίου Μαθήματος (ενδεικτικό υπόδειγμα) Έκδοση 3.0.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΕΤΗ 20ΧΧ ΜΟΝΑΔΑΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΕΤΗ 20ΧΧ ΜΟΝΑΔΑΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΕΤΗ 20ΧΧ ΜΟΝΑΔΑΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Contents No table of contents entries found. 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1 Ίδρυση και λειτουργία του ΤΕΙ ΑΜΘ 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική ηµοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Λαµίας

Ελληνική ηµοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Λαµίας Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Λαµίας στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΕΛΝΤΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Επιστημονικός Υπεύθυνος ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ MAIL ΤΕΙ Λαμίας,

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου

Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου Ηγέτες με Όραμα Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου Αγαπητοί φοιτητές, Εκ μέρους του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων σας καλωσορίζουμε στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

Η Α. Ι.Π. ΑΠΑΝΤΑ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ

Η Α. Ι.Π. ΑΠΑΝΤΑ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ Η Α. Ι.Π. ΑΠΑΝΤΑ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ 1. Αξιολόγηση και απο άλλους φορείς Θέµα: Ορισµένα Τµήµατα έχουν ήδη ενταχθεί σε διεθνή Προγράµµατα Αξιολόγησης, τα οποία χρησιµοποιούν δικά τους πρότυπα που διαφέρουν,

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Στο Τμήμα Aρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι δυνατή η εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΓΑΛΛΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟ ΤΗΛ: (28310) 77211-15-16 FAX: (28310) 77241-22 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Τοµέας Φιλοσοφίας του Τµήµατος Φιλοσοφικών

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια σπουδών στο ΔΠΜΣ-ΣΕΣΕ είναι συνήθως πλήρους φοίτησης, με διάρκεια που είναι κατ ελάχιστο 1,5 έτος και δεν δύναται να υπερβεί τα 3 έτη.

Η διάρκεια σπουδών στο ΔΠΜΣ-ΣΕΣΕ είναι συνήθως πλήρους φοίτησης, με διάρκεια που είναι κατ ελάχιστο 1,5 έτος και δεν δύναται να υπερβεί τα 3 έτη. Διάρκεια Σπουδών Η διάρκεια σπουδών στο ΔΠΜΣ-ΣΕΣΕ είναι συνήθως πλήρους φοίτησης, με διάρκεια που είναι κατ ελάχιστο 1,5 έτος και δεν δύναται να υπερβεί τα 3 έτη. Μερική φοίτηση Μερική φοίτηση προβλέπεται

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΔΟ) ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΔΟ) ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ Σελίδα 1 ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΔΟ) ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΈΤΟΣ: 2010-2013 ΘΗΒΑ, 2013 Σελίδα 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.Η διαδικασία της εσωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (ΕΠΣ) του ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων»

Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (ΕΠΣ) του ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (ΕΠΣ) του ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» Το παρόν αποτελεί το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας µεταξύ των εξής Σχολών του ΕΜΠ Πολιτικών Μηχανικών (Συντονίζουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2007 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Άρθρο 1 Στόχος των ιδακτορικών Σπουδών Η απόκτηση του διδακτορικού διπλώµατος διέπεται από τις κείµενες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ m130 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΡΡΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ m130 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΡΡΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ m130 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΡΡΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Παγκόσµιο Θέατρο: Πράξη - Δραµατουργία - Θεωρία ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ««ΣΣΧΧΕΕ ΙΙΑΑΣΣΗ ΙΙΑΑ ΡΡΑΑΣΣΤΤΙΙΚΚΩΝ ΚΚΑΑΙΙ ΒΒΙΙΟΜΗΧΧΑΑΝΙΙΚΚΩΝ ΠΡΡΟΪΪΟΝΤΤΩΝ & ΣΣΥΥΣΣΤΤΗΜΑΑΤΤΩΝ σε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ m137. Μιχάλης Χλέτσος ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ m137. Μιχάλης Χλέτσος ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ m137 Μιχάλης Χλέτσος ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ...4

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη Περιγραφή Παραδοτέων

Σύντομη Περιγραφή Παραδοτέων Σύντομη Περιγραφή Παραδοτέων Πακέτο Εργασίας 1 (Π.Ε. 1) Τίτλος: Ποιότητα Διδακτικού Έργου Προκειμένου για την αξιολόγηση του διδακτικού έργου, προτείνουμε τη δημιουργία μιας online βάσης δεδομένων με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Π.Τ.Δ.Ε.) του Α.Π.Θ. sep4u.gr

ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Π.Τ.Δ.Ε.) του Α.Π.Θ. sep4u.gr ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Π.Τ.Δ.Ε.) του Α.Π.Θ. Π.Τ.Δ.Ε. Ιστορική Αναδρομή Π.Τ.Δ.Ε. Μερικά ιστορικά στοιχεία Μέχρι το Ακαδημαϊκό έτος 1986-87 λειτουργούσαν μόνο οι Παιδαγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

Ημερολόγιο Ενεργειών της ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΔΜ

Ημερολόγιο Ενεργειών της ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΔΜ Ημερολόγιο Ενεργειών της ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΔΜ Αρμοδιότητες της ΜΟ.ΔΙ.Π. Η ΜΟ.ΔΙ.Π. είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση του Ιδρύματος συνολικά, και λειτουργεί ως Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.) του Ιδρύματος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ m132 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΥΛΩΝΙΔΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ m132 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΥΛΩΝΙΔΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ m132 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΥΛΩΝΙΔΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΙ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΙ Τα Α.Ε.Ι αποτελούνται από Σχολές, Τμήματα, Τομείς, Εργαστήρια, Κλινικές, Μουσεία και λοιπές Μονάδες, οι οποίες συνιστούν τις ακαδημαϊκές μονάδες κάθε ιδρύματος.

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα?

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Γιατί να κάνω µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα ΓιατίΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) -ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Σκοπός Η Διπλωματική Εργασία ( Ε) εκπονείται από τους τελειόφοιτους του Τμήματος προκειμένου να αποκτήσουν τον τίτλο του διπλωματούχου Μηχανικού Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Κ300. ΚΟΥΜΑΝΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ και ΜΥΛΩΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Κ300. ΚΟΥΜΑΝΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ και ΜΥΛΩΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Κ300 ΚΟΥΜΑΝΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ και ΜΥΛΩΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ και ΚΟΡΡΕΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη 1.Τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 12 του Ν. 2083/1992

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1 Ορισμοί 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. 2. Ως «Δια Βίου Εκπαίδευση» ορίζεται κάθε διαδικασία απόκτησης γνώσης,

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Σεμιναρίου Εκπαίδευσης 1 Ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ [1]

Κανονισμός Σεμιναρίου Εκπαίδευσης 1 Ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ [1] Κανονισμός Σεμιναρίου Εκπαίδευσης 1 Ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ [1] To Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας (πιστοποιημένο κατά ISO:2008) της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ (Γ.Σ.Ε.Σ. Τμήματος της ) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ (Γ.Σ.Ε.Σ. Τμήματος της ) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ (Γ.Σ.Ε.Σ. Τμήματος της 10-6-2016) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α. Ι.Π. ΑΡΧΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12-3.2 ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Απογραφική Έκθεση Τμήμα

Ετήσια Απογραφική Έκθεση Τμήμα Μονάδα ιασφάλισης Ποιότητας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ετήσια Απογραφική Έκθεση 2010-2011 Τμήμα Θεσσαλονίκη, Ημερομηνία Πίνακας Περιεχομένων Εισαγωγικό Κείμενο 1 1. Συγκριτικός σχολιασμός απογραφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ m131 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΡΡΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ m131 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΡΡΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ m131 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΡΡΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 2011 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Σπουδών α) Μαθήματα Γενικής Υποδομής (ΜΓΥ) β) Μαθήματα Ειδικής Υποδομής (ΜΕΥ) γ) Μαθήματα Ειδικότητας (ΜΕ)

Προγράμματα Σπουδών α) Μαθήματα Γενικής Υποδομής (ΜΓΥ) β) Μαθήματα Ειδικής Υποδομής (ΜΕΥ) γ) Μαθήματα Ειδικότητας (ΜΕ) Προγράμματα Σπουδών Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος καλύπτει το σύνολο σχεδόν των αντικειμένων εφαρμογής ενός ηλεκτρολόγου όπως η σχεδίαση και εποπτεία συστημάτων παραγωγής μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. έτος (Τ)*

ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. έτος (Τ)* ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Σχετικ ός πίνακ ΙΔΡΥΜΑ: ΤΜΗΜΑ :.. Αριθμός προσφερόμενων κατευθύνσεων: Αριθμός μεταπτυχιακών προγραμμάτων: Ακαδημαϊκό έτος Τρέχον ας # 1 Συνολικός αριθμός μελών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΥΡΙΝΑ Σεπτέμβριος 2016 Η Πτυχιακή Μελέτη (ΠΜ) αποτελεί υποχρεωτικό μάθημα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Εκπόνηση Πτυχιακών Εργασιών

Εκπόνηση Πτυχιακών Εργασιών ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΠ42.10-1 Σελ. 1 / 6 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ημερομηνία Περιγραφή Αλλαγής Παράγραφοι 1 2.10.2014 Τελική Έκδοση Όλες Για την έκδοση Για την έγκριση Κ. Λυκερίδου, ΥΔΠ Μ. Μπρατάκος,

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνής Ιατρική ιαχείριση Κρίσεων Υγείας

ιεθνής Ιατρική ιαχείριση Κρίσεων Υγείας ιεθνής Ιατρική ιαχείριση Κρίσεων Υγείας Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών Εγκρίνουµε από το ακαδηµαϊκό έτος 2006 2007 τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Δικτυοκεντρικών Ψηφιακών Συστημάτων και Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων Πτυχίο Ψηφιακά Συστήμα- τα

Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Δικτυοκεντρικών Ψηφιακών Συστημάτων και Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων Πτυχίο Ψηφιακά Συστήμα- τα 2 Πρόλογος Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς καλύπτει δύο σημαντικούς κλάδους της Ψηφιακής Οικονομίας και της Κοινωνίας της Γνώσης: τον κλάδο των Δικτυοκεντρικών Ψηφιακών Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ " Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ"

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ  Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ " Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ" ιευθύντρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Μεσολόγγι, Οκτώβριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 1. Γενικά... 3 2. Ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Το Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης και το Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερική & Εξωτερική Αξιολόγηση στο ΠΘ. Το μέλλον των αξιολογήσεων στα ΑΕΙ. Θεοδωράκης Γιάννης

Εσωτερική & Εξωτερική Αξιολόγηση στο ΠΘ. Το μέλλον των αξιολογήσεων στα ΑΕΙ. Θεοδωράκης Γιάννης Εσωτερική & Εξωτερική Αξιολόγηση στο ΠΘ. Το μέλλον των αξιολογήσεων στα ΑΕΙ Θεοδωράκης Γιάννης ΤΙ ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΩΡΗΘΕΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΕ 10 ΑΠΟ ΤΑ 16 ΤΜΗΜΑΤΑ 2 ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ m118

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ m118 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ m118 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΥΛΩΝΙΔΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ

Διαβάστε περισσότερα

Δομή Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών και Διδακτική Λειτουργία Τμήματος

Δομή Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών και Διδακτική Λειτουργία Τμήματος Δομή Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών και Διδακτική Λειτουργία Τμήματος Μαρία Μενδρινού Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστήμιο Πειραιώς Γνωστικά Πεδία Θεματικές Ομάδες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα σπουδών του Π.Μ.Σ.

Πρόγραμμα σπουδών του Π.Μ.Σ. Πρόγραμμα σπουδών του Π.Μ.Σ. Δομή και υλοποίηση του Προγράμματος Σπουδών Α. Σο πρόγραμμα σπουδών διαρθρώνεται με βάση τη χρονική διάρκεια και τις θεματικές περιοχές του Π.Μ.., ως εξής: Σο Α εξάμηνο σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ SYSTEMS ENGINEERING AND MANAGEMENT ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2004 Σχέδιο 2.0 2

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ 89, 17671 ΑΘΗΝΑ -ΤΗΛ: 210-9549280, FAX: 210-9549281 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Άρθρο 1 1. Υποψηφιότητες για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών. Κανονισμός εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών. Κανονισμός εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας Κανονισμός εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας Μάϊος 2015 Συντομογραφίες Α.Δ.Ι.Π. Α.Ε.Ι. Γ.Σ.Ε.Σ. Δ.Δ. Δ.Ε.Π. Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ΜΔ.Σ. Μ.Δ.Ε. Σ.Ε.Σ. Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας Ανώτατης Εκπαίδευσης Ανώτατα Εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

1= <2 Ώρες, 2=2-4 Ώρες, 3=4-6 Ώρες, 4=6-8 Ώρες, 5= >8 Ώρες

1= <2 Ώρες, 2=2-4 Ώρες, 3=4-6 Ώρες, 4=6-8 Ώρες, 5= >8 Ώρες ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ X2011-2012 Ονοµασία Μαθήµατος: Υπεύθυνος ιδάσκων (ονοµατεπώνυµο): Ηµεροµηνία και Ώρα: Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό: Βαθµολογική

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος * Τμήματος. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήμα) Έκδοση 2.0 Οκτώβριος 2011

Πρόλογος * Τμήματος. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήμα) Έκδοση 2.0 Οκτώβριος 2011 1 Πρόλογος * Η Εσωτερική Αξιολόγηση είναι μία τακτικά επαναλαμβανόμενη συμμετοχική διαδικασία, η οποία διαρκεί δύο συνεχόμενα διδακτικά εξάμηνα και επαναλαμβάνεται το αργότερο κάθε τέσσερα έτη. Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ m138. Μιχάλης Χλέτσος ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ m138. Μιχάλης Χλέτσος ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ m138 Μιχάλης Χλέτσος ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Π.Ε.ΣΥ.Π. ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Π.Ε.ΣΥ.Π. ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ (Π.Ε.ΣΥ.Π.) Ακαδηµαϊκό Έτος 2014-15 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Π.Ε.ΣΥ.Π. ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ Σύµφωνα µε τον Κανονισµό Σπουδών του

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ιάρκεια : Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει ως πρόγραµµα πλήρους φοίτησης και ως πρόγραµµα µερικής φοίτησης. Οι σπουδές στο Π.Μ.Σ. πλήρους φοίτησης δι

Χρονική ιάρκεια : Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει ως πρόγραµµα πλήρους φοίτησης και ως πρόγραµµα µερικής φοίτησης. Οι σπουδές στο Π.Μ.Σ. πλήρους φοίτησης δι ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Τέρµα Μαγνησίας, 62124 Σέρρες Τηλέφωνο : 23210 49135, Fax : 23210 49165 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Ε.Κ.Π.Α. ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΪΟΣ 2012 ΜΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. Ι ΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ... 4 Α. ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ... 4 Β. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ... 6 3.

Διαβάστε περισσότερα