Επιτελική Σύνοψη. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης, Ακαδημαϊκό Έτος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επιτελική Σύνοψη. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης, Ακαδημαϊκό Έτος 2009 2010"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Ακαδηµαϊκό έτος Ιανουάριος 2011 Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων Καρλόβασι Τηλ: Fax:

2 Επιτελική Σύνοψη Η παρούσα έκθεση παρουσιάζει τα αποτελέσµατα της εσωτερικής αξιολόγησης του Τµήµατος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων του Πανεπιστηµίου Αιγαίου για το ακαδηµαϊκό έτος Η εσωτερική αξιολόγηση του Τµήµατος αξιοποίησε δεδοµένα που προκύπτουν από τρεις πηγές. Η πρώτη αφορά στις απόψεις των φοιτητών και φοιτητριών του Τµήµατος, προπτυχιακών και µεταπτυχιακών, όπως αυτές εκφράστηκαν στις απαντήσεις τους στο ερωτηµατολόγιο που διανεµήθηκε. Η αξιολόγηση των φοιτητών και φοιτητριών αφορά στο κάθε ένα µάθηµα που προσφέρθηκε κατά το σχετικό ακαδηµαϊκό έτος, χωριστά. Η δεύτερη αφορά σε στοιχεία και απόψεις που συνεισέφεραν οι διδάσκοντες στο Τµήµα, στα πλαίσια του απολογισµού των µαθηµάτων που δίδαξαν και του ερευνητικού και διοικητικού έργου που προσέφεραν. Τέλος, η τρίτη πηγή αφορά στις επιδόσεις των φοιτητών στα µαθήµατα του προγράµµατος σπουδών και στα σχετικά δεδοµένα που τηρούνται στο «Φοιτητολόγιο» του Τµήµατος. Η αξιολόγηση αναφέρεται στους εξής τοµείς: (α) Πρόγραµµα Σπουδών (βασικού πτυχίου και µεταπτυχιακών), (β) ιδακτικό Έργο, (γ) Ερευνητικό Έργο, (δ) Σχέσεις µε Κοινωνικούς, Πολιτιστικούς και Παραγωγικούς Φορείς, (ε) Στρατηγική Ακαδηµαϊκής Ανάπτυξης, (στ) ιοικητικές Υπηρεσίες και Υποδοµές. Το πρόγραµµα σπουδών του βασικού πτυχίου που προσφέρει το Τµήµα ανανεώθηκε και αναδοµήθηκε ριζικά κατά τη διάρκεια του ακαδηµαϊκού έτους Το νέο πρόγραµµα σπουδών αξιολογείται ως σύγχρονο, δυναµικό και ευέλικτο. Όσον αφορά το µεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών θεωρείται ότι παραµένει σύγχρονο, εντοπίζεται, όµως, η ανάγκη για ενίσχυση της διεθνούς διάστασής του. Για την επίτευξη αυτού του στόχου θα αξιοποιηθούν προγράµµατα χρηµατοδότησης που προκηρύχθηκαν προσφάτως. Οι φοιτητές και φοιτήτριες του Τµήµατος παρουσιάζονται ως ιδιαίτερα ικανοποιηµένοι από τη διδασκαλία των µαθηµάτων και ιδιαίτερα από την επικοινωνία που έχουν µε τους διδάσκοντες. Υπάρχουν, όµως, ελλείψεις σε υλικοτεχνικές υποδοµές, οι οποίες επηρεάζουν αρνητικά την εκπαιδευτική διαδικασία. Το ερευνητικό έργο του Τµήµατος είναι ιδιαίτερα σηµαντικό και τυγχάνει διεθνούς αναγνώρισης. Το Τµήµα συµµετέχει σε πλήθος Ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραµµάτων µε πολύ σηµαντικά αποτελέσµατα. Οι υποδοµές έρευνας, κυρίως όσον αφορά τους εργαστηριακούς χώρους παρουσιάζουν ιδιαίτερες ελλείψεις. Επίσης, το Τµήµα επιδιώκει την περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεών του µε κοινωνικούς, πολιτιστικούς και παραγωγικούς φορείς, µε έµφαση στους φορείς της Σάµου. Κατά τη διάρκεια του ακαδηµαϊκού έτους ξεκίνησε µία προσπάθεια καθιέρωσης τακτικής επικοινωνίας και συνεργασίας, η οποία θα συνεχιστεί στα επόµενα έτη. Οι διοικητικές υπηρεσίες αντιµετωπίζουν προβλήµατα στελέχωσης και γραφειοκρατικών διαδικασιών. Το Τµήµα έχει ήδη αναπτύξει συστήµατα πληροφορικής που υποστηρίζουν τις Τμ. Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Έκδοση 1.0, Ιανουάριος

3 διοικητικές υπηρεσίες και κυρίως τη γραµµατεία του Τµήµατος, κατορθώνοντας µε αυτόν τον τρόπο να αµβλύνει τα προβλήµατα που προκύπτουν από την έλλειψη ανθρώπινου δυναµικού. Στο επόµενο ακαδηµαϊκό έτος προχωρά η εγκατάσταση και παραγωγική λειτουργία συστηµάτων που θα υποστηρίζουν και άλλους βασικούς τοµείς της διοικητικής λειτουργίας. Η διαδικασία αξιολόγησης έχει αναπτυχθεί και θεωρείται αρκετά αποτελεσµατική. Στους στόχους του Τµήµατος για την επόµενη διετία συµπεριλαµβάνεται η ένταξή της στο πλαίσιο του συστήµατος διασφάλισης ποιότητας που αναπτύσσεται σε ιδρυµατικό επίπεδο. Τμ. Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Έκδοση 1.0, Ιανουάριος

4 Πίνακας περιεχοµένων Επιτελική Σύνοψη...2 Πρόλογος Η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης Περιγραφή και ανάλυση της διαδικασίας εσωτερικής αξιολόγησης στο Τµήµα Ανάλυση των θετικών στοιχείων και των δυσκολιών που παρουσιάσθηκαν κατά τη διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης Προτάσεις για τη βελτίωση της διαδικασίας Παρουσίαση του Τµήµατος Γεωγραφική θέση του Τµήµατος Ιστορικό της εξέλιξης του Τµήµατος Σκοπός και στόχοι του Τµήµατος ιοίκηση του Τµήµατος Προγράµµατα Σπουδών Πρόγραµµα Προπτυχιακών Σπουδών Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Πρόγραµµα ιδακτορικών Σπουδών Συνοπτική αξιολόγηση ανά κριτήριο Γενικές ιαπιστώσεις Συµπεράσµατα ιδακτικό έργο ιδακτικό Έργο Πρόγραµµα Προπτυχιακών Σπουδών ιδακτικό έργο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Συνοπτική αξιολόγηση ανά κριτήριο Γενικές ιαπιστώσεις Συµπεράσµατα Ερευνητικό έργο Πώς κρίνετε την προαγωγή της έρευνας στο πλαίσιο του Τµήµατος; Πώς κρίνετε τα ερευνητικά προγράµµατα και έργα που εκτελούνται στο Τµήµα; Πώς κρίνετε τις διαθέσιµες ερευνητικές υποδοµές; Πώς κρίνετε τις επιστηµονικές δηµοσιεύσεις των µελών του διδακτικού προσωπικού του Τµήµατος κατά την τελευταία πενταετία; Πώς κρίνετε το βαθµό αναγνώρισης της έρευνας που γίνεται στο Τµήµα από τρίτους; Πώς κρίνετε τις ερευνητικές συνεργασίες του Τµήµατος; Πώς κρίνετε τις διακρίσεις και τα βραβεία ερευνητικού έργου που έχουν απονεµηθεί σε µέλη του Τµήµατος; Πώς κρίνετε το βαθµό συµµετοχής των φοιτητών/σπουδαστών στην έρευνα; Συνοπτική αξιολόγηση ανά κριτήριο Γενικές διαπιστώσεις - Συµπεράσµατα Σχέσεις µε κοινωνικούς/πολιτιστικούς/παραγωγικούς (ΚΠΠ) φορείς Πώς κρίνετε τις συνεργασίες του Τµήµατος µε ΚΠΠ φορείς; Τμ. Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Έκδοση 1.0, Ιανουάριος

5 6.2 Πώς κρίνετε τη δυναµική του Τµήµατος για ανάπτυξη συνεργασιών µε ΚΠΠ φορείς; Πώς κρίνετε τις δραστηριότητες του Τµήµατος προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης και ενίσχυσης συνεργασιών µε ΚΠΠ φορείς; Πώς κρίνετε τον βαθµό σύνδεσης της συνεργασίας µε ΚΠΠ φορείς µε την εκπαιδευτική διαδικασία; Πώς κρίνετε τη συµβολή του Τµήµατος στην τοπική, περιφερειακή και εθνική ανάπτυξη; Συνοπτική αξιολόγηση ανά κριτήριο Γενικές ιαπιστώσεις Συµπεράσµατα Στρατηγική ακαδηµαϊκής ανάπτυξης Πώς κρίνετε τη στρατηγική ακαδηµαϊκής ανάπτυξης του Τµήµατος; Πώς κρίνετε τη διαδικασία διαµόρφωσης στρατηγικής ακαδηµαϊκής ανάπτυξης του Τµήµατος; Συνοπτική αξιολόγηση ανά κριτήριο Γενικές ιαπιστώσεις Συµπεράσµατα ιοικητικές υπηρεσίες και υποδοµές Πώς κρίνετε την αποτελεσµατικότητα των διοικητικών και τεχνικών υπηρεσιών; Πώς κρίνετε τις υπηρεσίες φοιτητικής µέριµνας; Πώς κρίνετε τις υποδοµές πάσης φύσεως που χρησιµοποιεί το Τµήµα; Πώς κρίνετε το βαθµό αξιοποίησης νέων τεχνολογιών από τις διάφορες υπηρεσίες του Τµήµατος (πλην εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου); Πώς κρίνετε τον βαθµό διαφάνειας και την αποτελεσµατικότητα στη χρήση υποδοµών και εξοπλισµού; Πώς κρίνετε το βαθµό διαφάνειας και την αποτελεσµατικότητα στη διαχείριση οικονοµικών πόρων; Συνοπτική αξιολόγηση ανά κριτήριο Γενικές ιαπιστώσεις Συµπεράσµατα Συµπεράσµατα Ποια, κατά τη γνώµη σας, είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σηµεία του Τµήµατος, όπως αυτά προκύπτουν µέσα από την Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης; ιακρίνετε ευκαιρίες αξιοποίησης των θετικών σηµείων και ενδεχόµενους κινδύνους από τα αρνητικά σηµεία; Σχέδια βελτίωσης Περιγράψτε το βραχυπρόθεσµο σχέδιο δράσης από το Τµήµα για την άρση των αρνητικών και την ενίσχυση των θετικών σηµείων Περιγράψτε το µεσοπρόθεσµο σχέδιο δράσης από το Τµήµα για την άρση των αρνητικών και την ενίσχυση των θετικών σηµείων ιατυπώστε προτάσεις προς δράση από τη ιοίκηση του Ιδρύµατος ιατυπώστε προτάσεις προς δράση από την Πολιτεία Πίνακες Παραρτήµατα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Τμ. Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Έκδοση 1.0, Ιανουάριος

6 12.2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ Τμ. Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Έκδοση 1.0, Ιανουάριος

7 Πρόλογος Η παρούσα έκθεση παρουσιάζει τα αποτελέσµατα της εσωτερικής αξιολόγησης που διεξήγαγε το Τµήµα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων του Πανεπιστηµίου Αιγαίου για το ακαδηµαϊκό έτος Η αξιολόγηση βασίστηκε στο πλαίσιο που αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης του προηγούµενου ακαδηµαϊκού έτους. Αυτό το πλαίσιο αξιοποιεί τα Κριτήρια Αξιολόγησης της Αρχής ιασφάλισης Ποιότητας (Α ΙΠ), λαµβάνοντας παράλληλα υπόψη συστήµατα αξιολόγησης αρκετών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως η Γερµανία, η Ολλανδία και η Σουηδία, καθώς και κριτήρια αξιολόγησης Τµηµάτων Πληροφορικής του Computing Sciences Accreditation Board (CSAB) των Η.Π.Α. Με τον τρόπο αυτό η εσωτερική αξιολόγηση του Τµήµατος είναι σύµφωνη µε τα γενικά κριτήρια της Α ΙΠ, ενώ επιπλέον µπορεί να αναγνωστεί υπό την οπτική ενός ευρύτερου διεθνούς πλαισίου που έχει αξιοποιηθεί από πλειάδα Τµηµάτων Πληροφορικής στις Η.Π.Α. και την Ευρώπη. Τα αποτελέσµατα των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας αποτιµώνται λαµβάνοντας υπόψη τέσσερις βασικές οµάδες κριτηρίων: (α) ιδακτικό Έργο (β) Ερευνητικό Έργο (γ) Προγράµµατα Σπουδών και (δ) Λοιπές Υπηρεσίες. Κάθε οµάδα κριτηρίων περιλαµβάνει επιµέρους δείκτες. Κάθε κατηγορία προσδιορίζει ένα στόχο αξιολόγησης, ο οποίος εξειδικεύεται σε µία σειρά κριτηρίων. Ο στόχος περιγράφει τις βασικές αρχές που διέπουν κάθε κατηγορία, ενώ τα κριτήρια δίνουν µία αναλυτική περιγραφή των δράσεων που απαιτούνται για να ικανοποιηθεί ο αντίστοιχος στόχος. Η ΟΜΕΑ ευχαριστεί τα µέλη του διδακτικού προσωπικού, το διοικητικό προσωπικό, καθώς και τους φοιτητές και φοιτήτριες που συνέβαλαν στην εκπόνηση της εσωτερικής αξιολόγησης του Τµήµατος για το ακαδηµαϊκό έτος Τμ. Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Έκδοση 1.0, Ιανουάριος

8 1. Η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης 1.1 Περιγραφή και ανάλυση της διαδικασίας εσωτερικής αξιολόγησης στο Τµήµα Ποια ήταν η σύνθεση της ΟΜΕΑ; Σύµφωνα µε οµόφωνη απόφαση της υπ αριθµόν τακτικής συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης του Τµήµατος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων µέλη της Οµάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) ορίσθηκαν οι: - Κωτσάκης Σπυρίδων, Καθηγητής, Πρόεδρος της ΟΜΕΑ - Φλέσσας Γεώργιος, Καθηγητής - Βούρος Γεώργιος, Καθηγητής - Παπαδόπουλος Σπυρίδων, εκπρόσωπος των φοιτητών. Επίσης, ορίστηκαν ως αναπληρωτές των ανωτέρω οι: - Κοκολάκης Σπυρίδων, Επίκουρος Καθηγητής - Σκιάνης Χαράλαµπος, Επίκουρος Καθηγητής - Μαραγκουδάκης Εµµανουήλ, Λέκτορας - Καρανικόλα Χριστίνα, αναπληρώτρια του εκπροσώπου των φοιτητών. Η ΟΜΕΑ συνεπικουρείται από την κα Χριστίνα Θεοχαροπούλου, µέλος ΕΤΕΠ του Τµήµατος και τον κ. Θεόδωρο Λεουτσάκο, µέλος ΕΤΕΠ της Σχολής Θετικών Επιστηµών Με ποιους και πώς συνεργάσθηκε η ΟΜΕΑ για τη διαµόρφωση της έκθεσης; Η ΟΜΕΑ συνεργάστηκε κατά το ακαδηµαϊκό έτος µε εξωτερικούς συνεργάτες µε στόχο τη διαµόρφωση των διαδικασιών αξιολόγησης και την οργάνωση της τεχνικής υποδοµής υποστήριξης. Σε αυτήν την υποδοµή βασίστηκε και η εκπόνηση της εσωτερικής αξιολόγησης του έτους Η ΟΜΕΑ συνεργάζεται τακτικά µε τη ΜΟ ΙΠ του Πανεπιστηµίου Αιγαίου που έχει, µεταξύ άλλων, και την ευθύνη συντονισµού των ενεργειών αξιολόγησης των Τµηµάτων. Τέλος, η ΟΜΕΑ συνεργάστηκε µε το σύνολο των διδασκόντων στο Τµήµα και µε το διοικητικό προσωπικό του Τµήµατος και της Περιφερειακής ιεύθυνσης Σάµου για τη συλλογή των στοιχείων Ποιες πηγές και διαδικασίες χρησιµοποιήθηκαν για την άντληση πληροφοριών; Για τη συλλογή και επεξεργασία των πληροφοριών που αξιοποιήθηκαν στα πλαίσια της παρούσας δράσης αξιολόγησης δραστηριοποιήθηκε, επιπλέον των ανωτέρω οµάδων και επιτροπών, το σύνολο των διδασκόντων στο Τµήµα καθώς και η πλειονότητα των φοιτητών και φοιτητριών. Η διαδικασία συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών υποστηρίζεται από πληροφοριακά συστήµατα τα οποία αναπτύχθηκαν και λειτουργούν στο Τµήµα. Τμ. Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Έκδοση 1.0, Ιανουάριος

9 Το πρώτο σύστηµα περιλαµβάνει τη συλλογή και επεξεργασία αξιολογήσεων εκ µέρους των φοιτητών και υποστηρίζεται από ειδικό ερωτηµατολόγιο το οποίο αναπτύχθηκε από την ΟΜΕΑ για το σκοπό αυτό, καθώς και από ειδικό λογισµικό για την επεξεργασία των ερωτηµατολογίων. Τα ερωτηµατολόγια στα οποία απαντούν οι φοιτητές και φοιτήτριες ανώνυµα αφορούν κυρίως την ποιότητα και τα µέσα της διδασκαλίας, τη δοµή και το περιεχόµενο των σπουδών, τους διδάσκοντες, την υλικοτεχνική υποδοµή και τις διοικητικές υπηρεσίες του Τµήµατος. Οι απαντήσεις που δίνονται στα ερωτηµατολόγια από τους φοιτητές και φοιτήτριες εκφράζουν τις απόψεις των ερωτώµενων για τη βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας, την καλύτερη οργάνωση των µαθηµάτων, τη συνεργασία µε τους διδάσκοντες και τις προσδοκίες τους από τις σπουδές. Το ερωτηµατολόγιο που σχεδιάσθηκε αποτελείται από τέσσερις ενότητες: (α) ερωτήσεις για το µάθηµα, (β) ερωτήσεις που αφορούν το διδάσκοντα και τα διδακτικά βοηθήµατα, (γ) χαρακτηριστικά φοιτητή και φοιτήτριας, (δ) ερωτήσεις που αφορούν το διοικητικό προσωπικό, ενώ δίνεται, επιπλέον η δυνατότητα στους φοιτητές και φοιτήτριες να καταγράψουν σε ελεύθερο κείµενο πιθανές παρατηρήσεις και σχόλια που θα ήθελαν να γνωρίζει ο διδάσκων και το Τµήµα (Παράρτηµα Α). Προκειµένου τα αποτελέσµατα να είναι αµερόληπτα και στατιστικώς αξιόπιστα, η συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων οφείλει να πραγµατοποιείται από τους φοιτητές και φοιτήτριες του κάθε Τµήµατος απογραφικά και όχι δειγµατοληπτικά, εθελοντικά, ανώνυµα και χωρίς προειδοποίηση στο πλαίσιο των µαθηµάτων που προσφέρονται κατά τη διάρκεια του εξαµήνου. Οι ερωτηθέντες πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: Να παρακολουθούν συστηµατικά τις διαλέξεις του διδάσκοντα και συνεπώς να έχουν σχηµατίσει άποψη για το εκπαιδευτικό του έργο. Να µην έχουν εξεταστεί στο µάθηµα που αξιολογούν κατά το τρέχον εξάµηνο και συνεπώς να µην έχουν επηρεαστεί από ενδεχόµενη αποτυχία τους ή αντιθέτως ευκολία τους κατά την εξέταση του συγκεκριµένου µαθήµατος. Προκειµένου να εκπληρωθούν οι παραπάνω περιορισµοί στον πληθυσµό µας καθίσταται σκόπιµο να πραγµατοποιείται η συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων κατά τη διάρκεια του µαθήµατος από τους φοιτητές και φοιτήτριες που βρίσκονται στην αίθουσα διδασκαλίας απροειδοποίητα, ελέγχοντας ταυτόχρονα µε κατάλληλη ερώτηση (βλ. ερώτηση 16 του ερωτηµατολογίου στο Παράρτηµα Α) την προγενέστερη εµπειρία τους στο µάθηµα, ώστε να είναι εφικτή η κατηγοριοποίηση των ερωτηµατολογίων διαχωρίζοντας µεταξύ των φοιτητών και φοιτητριών που έχουν εξεταστεί στο παρελθόν στο µάθηµα και εκείνων που το παρακολουθούν για πρώτη φορά. Η όλη διαδικασία υλοποιείται από µέλος ΕΤΕΠ του Τµήµατος µε την υποστήριξη του προσωπικού της Γραµµατείας του Τµήµατος. Η επεξεργασία των ερωτηµατολογίων πραγµατοποιείται από ειδικό λογισµικό σάρωσης και οπτικής αναγνώρισης (Cardiff Teleform) και η στατιστική ανάλυση πραγµατοποιείται µε την υποστήριξη του λογισµικού στατιστικής επεξεργασίας SPSS. Τα αποτελέσµατα κοινοποιούνται στο διδάσκοντα το µάθηµα και στον Πρόεδρο του Τµήµατος. Τμ. Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Έκδοση 1.0, Ιανουάριος

10 Το δεύτερο σύστηµα αφορά στην καταγραφή της ερευνητικής και διδακτικής δραστηριότητας των διδασκόντων. Για το σκοπό αυτό έχουν συνταχθεί ειδικά απογραφικά δελτία (Παράρτηµα Β) τα οποία συντάσσονται από τους διδάσκοντες µετά το πέρας του εξαµήνου. Η συµπλήρωση των δελτίων γίνεται ηλεκτρονικά στο πλαίσιο διαδικτυακής εφαρµογής που έχει αναπτυχθεί για το σκοπό αυτό και αποθηκεύονται σε σχετική βάση δεδοµένων. Το τρίτο σύστηµα αφορά την επεξεργασία των δεδοµένων του φοιτητολογίου. Το φοιτητολόγιο του Τµήµατος έχει δοµηθεί κατάλληλα ώστε να παρέχει πλήθος πληροφοριών σε σχέση µε την επίδοση των φοιτητών και φοιτητριών ανά µάθηµα, ανά εξεταστική περίοδο, κ.λπ Πώς και σε ποια έκταση συζητήθηκε η έκθεση στο εσωτερικό του Τµήµατος; Το υλικό στο οποίο στηρίχθηκε η έκθεση, καθώς και το προσχέδιο της έκθεσης διανεµήθηκαν για παρατηρήσεις και σχολιασµό στο προσωπικό του Τµήµατος και στους εκπροσώπους των φοιτητών και συζητήθηκαν σε ειδική συνεδρία της Γενικής Συνέλευσης του Τµήµατος. 1.2 Ανάλυση των θετικών στοιχείων και των δυσκολιών που παρουσιάσθηκαν κατά τη διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης. Η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης έχει συµβάλει σηµαντικά στην ανάπτυξη ενός εσωτερικού διαλόγου για τη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας των δράσεων που αναλαµβάνει το Τµήµα και του έργου που παράγει. Η αξιολόγηση έχει ενταχθεί στην καθηµερινή λειτουργία του Τµήµατος και οι διαδικασίες έχουν αφοµοιωθεί τόσο από το προσωπικό όσο και από τους φοιτητές και φοιτήτριες του Τµήµατος. Το Τµήµα έχει υπερβεί, σε µεγάλο βαθµό, τις δυσκολίες που αφορούν στις ελλείψεις υποδοµής και στελεχών για την υποστήριξη της διαδικασίας αξιολόγησης. Αυτό έχει επιτευχθεί µε την ανάπτυξη υποδοµών πληροφορικής που απλοποιούν τη διαδικασία συλλογής και επεξεργασίας στοιχείων. Εντούτοις, ο χρόνος ολοκλήρωσης της διαδικασίας και παραγωγής της σχετικής έκθεσης αξιολόγησης δεν ικανοποιεί το Τµήµα και απαιτείται η επιτάγχυνση της διαδικασίας. Παραµένει, ως δυσκολία, η προσαρµογή του πλαισίου που προτείνεται από την Α ΙΠ στις ανάγκες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Τµήµατος, καθώς και ο συντονισµός των δράσεων αξιολόγησης σε ιδρυµατικό επίπεδο. 1.3 Προτάσεις για τη βελτίωση της διαδικασίας. Οι δράσεις βελτίωσης της διαδικασίας εσωτερικής αξιολόγησης αναµένεται να ακολουθήσουν δύο άξονες. Ο πρώτος αφορά την ολοκλήρωση την ένταξη της διαδικασίας αξιολόγησης του Τµήµατος στις αντίστοιχες ιδρυµατικές δράσεις. Ο δεύτερος αφορά την ολοκλήρωση του συστήµατος αξιολόγησης µε το σύστηµα διοίκησης ποιότητας που επίσης θα αναπτυχθεί σε ιδρυµατικό επίπεδο. Επιπλέον, απαιτείται η επιτάγχυνση της διαδικασίας, έτσι ώστε τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης να είναι διαθέσιµα άµεσα µε την ολοκλήρωση του ακαδηµαϊκού έτους. Τμ. Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Έκδοση 1.0, Ιανουάριος

11 2. Παρουσίαση του Τµήµατος Η Ενότητα αυτή παρουσιάζει συνοπτικά το Τµήµα και τις κύριες παραµέτρους λειτουργίας του. 2.1 Γεωγραφική θέση του Τµήµατος. Το Τµήµα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων είναι εγκατεστηµένο στο Καρλόβασι της Σάµου. Το Καρλόβασι είναι µία µικρή πόλη µε κατοίκους (απογραφή 2001), σε απόσταση τριάντα χιλιοµέτρων από την πρωτεύουσα του Νοµού (Βαθύ) και τριανταπέντε χιλιοµέτρων από το µοναδικό αεροδρόµιο του νησιού (Πυθαγόρειο). 2.2 Ιστορικό της εξέλιξης του Τµήµατος Στελέχωση του Τµήµατος σε διδακτικό, διοικητικό και εργαστηριακό προσωπικό, κατά την τελευταία πενταετία (ποσοτικά στοιχεία). Στο Τµήµα σήµερα υπηρετούν 20 Μέλη ΕΠ ως εξής (αλφαβητικά ανά βαθµίδα): 5 καθηγητές: Γ. Βούρος, Σ. Γκρίτζαλης, Α. Ηλιάδης, Σ. Κωτσάκης, Γ. Φλέσσας 3 µόνιµοι επίκουροι καθηγητές: Σ. Κοκολάκης, Ε. Λουκής, Λ. Μήτρου. 6 επίκουροι καθηγητές: Ν. Κονοφάος, Γ. Κορµέντζας, Α. Λέρος, Χ. Σκιάνης, Ε. Σταµατάτος, Θ. Τζουραµάνης. 6 λέκτορες: Ε. Καβαλλιεράτου, Μ. Καλλίγερος, Γ. Καµπουράκης, Μ. Καρύδα, Ε. Κωνσταντίνου, Μ. Μαραγκουδάκης. Επίσης, έχουν εκλεγεί επτά (7) µέλη ΕΠ, τα οποία αναµένουν διορισµό. Στο Τµήµα σήµερα υπηρετούν δέκα (10) ιδάσκοντες βάσει του Π.. 407/80. Εξ αυτών οι έξι είναι εκλεγµένα µέλη ΕΠ που αναµένουν διορισµό. Επιπλέον, ένας διδάσκων έχει διατεθεί από τη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση. Στο Τµήµα σήµερα υπηρετούν 3 Μέλη Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.): Χ. Θεοχαροπούλου, ρ. Ε. Μαυροµιχάλης-Κουράκος, ρ.. Σκούτας. Στο Τµήµα εργάζονται σήµερα 3 µέλη ιοικητικού Προσωπικού: ένας Μόνιµος υπάλληλος (κάτοχος µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών) και δύο υπάλληλοι µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ικαίου Αορίστου Χρόνου (ένας κάτοχος µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και ένας απόφοιτος Λυκείου). Η εξέλιξη των µελών.ε.π., του τεχνικού και διοικητικού προσωπικού κατά την τελευταία πενταετία παρουσιάζεται στον Πίνακα Τμ. Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Έκδοση 1.0, Ιανουάριος

12 2.2.2 Αριθµός και κατανοµή των φοιτητών ανά επίπεδο σπουδών (προπτυχιακοί, µεταπτυχιακοί, διδακτορικοί) κατά την τελευταία πενταετία. Παρουσιάζεται στον Πίνακα Σκοπός και στόχοι του Τµήµατος Ποιοι είναι οι στόχοι και οι σκοποί του Τµήµατος σύµφωνα µε το ΦΕΚ ίδρυσής του; Το Τµήµα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων ιδρύθηκε το 1997 σύµφωνα µε το Π (ΦΕΚ 223/ τεύχος Α). Η σηµερινή αποστολή του Τµήµατος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων, το αντικείµενο και η δοµή σπουδών του Τµήµατος και η περιγραφή του διπλωµατούχου είναι εγκεκριµένα από το Υπουργείο Παιδείας και έχουν δηµοσιευθεί στο Π (ΦΕΚ 223/ τεύχος Α). Σύµφωνα το παραπάνω Π.., αποστολή του Τµήµατος ορίζεται ως η παροχή υψηλού επιπέδου τεχνολογικής παιδείας η οποία κατατείνει στη δηµιουργία επιστηµόνων µε υψηλού επιπέδου γνώσεις, δεξιότητες και εµπειρίες στις Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών. Στα πλαίσια της αποστολής του Τµήµατος το πρόγραµµα σπουδών του έχει ως βασικούς στόχους: Την επίτευξη υψηλής ποιότητας ανωτάτης παιδείας σύµφωνα και µε τα διεθνώς αποδεκτά πρότυπα. Την τεχνολογική κατεύθυνση σπουδών. Την παρακολούθηση των νέων εξελίξεων της έρευνας και της τεχνολογίας και την προσαρµογή του εκπαιδευτικού αντικειµένου σε αυτές. Την καλλιέργεια δεξιοτήτων στους αποφοίτους, που τους επιτρέπουν να ανταποκριθούν (α) σε ένα ανταγωνιστικό εργασιακό περιβάλλον, (β) στη διενέργεια µεταπτυχιακών σπουδών και (γ) στις ανάγκες παρακολούθησης των εξελίξεων της έρευνας και της τεχνολογίας και της δια βίου εκπαίδευσης Πώς αντιλαµβάνεται η ακαδηµαϊκή κοινότητα του Τµήµατος τους στόχους και τους σκοπούς του Τµήµατος; Στην εποχή που το όραµα µιας Ευρωπαϊκής Κοινωνίας της Πληροφορίας και της Γνώσης, µετουσιώνεται σε δράση για την υπέρβαση των τεχνικών, κοινωνικών και οικονοµικών εµποδίων και τη θεµελίωση εθνικών και ευρωπαϊκών πληροφοριακών υποδοµών, η ανάπτυξη σύγχρονων και λειτουργικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων αποτελεί επιτακτική ανάγκη. Το Τµήµα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων του Πανεπιστηµίου Αιγαίου έχει ως κεντρικό στόχο τη δηµιουργία επιστηµόνων µε υψηλού επιπέδου εκπαίδευση και δηµιουργικό και κριτικό πνεύµα, ικανών να αξιοποιήσουν τις σύγχρονες Τεχνολογίες Τμ. Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Έκδοση 1.0, Ιανουάριος

13 Πληροφορικής και Επικοινωνιών για το σχεδιασµό, την ανάπτυξη, τη διοίκηση και την αξιολόγηση Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων. Το εκπαιδευτικό έργο του Τµήµατος συνδυάζεται µε εκτεταµένη ερευνητική δραστηριότητα µε στόχο την παραγωγή νέας γνώσης και τη διάδοσή της στον Εθνικό, Ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο Υπάρχει απόκλιση των επίσηµα διατυπωµένων (στο ΦΕΚ ίδρυσης) στόχων του Τµήµατος από εκείνους που σήµερα το Τµήµα θεωρεί ότι πρέπει να επιδιώκει; εν παρατηρείται απόκλιση µεταξύ των επίσηµα διατυπωµένων στόχων και τη σηµερινή αντίληψη του Τµήµατος για τους στόχους του. Η συµφωνία αυτή οφείλεται τόσο στο νεαρό του Τµήµατος όσο και στο γενικό χαρακτήρα της επίσηµης διατύπωσης των στόχων Επιτυγχάνονται οι στόχοι που σήµερα το Τµήµα θεωρεί ότι πρέπει να επιδιώκει; Αν όχι, ποιοι παράγοντες δρουν αποτρεπτικά ή ανασταλτικά στην προσπάθεια αυτή; Οι στόχοι που έθεσε το Τµήµα επιτυγχάνονται µέσα από το Πρόγραµµα Σπουδών του Τµήµατος που έχει σχεδιαστεί λαµβάνοντας υπόψη διεθνή πρότυπα σπουδών και προσαρµόζοντάς τα στις ανάγκες της Ελληνικής και σύγχρονης διεθνούς πραγµατικότητας. Καλύπτει το σύνολο των αντικειµένων που συνθέτουν το βασικό κορµό γνώσης που αφορά στα Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήµατα, προσφέροντας µαθήµατα υψηλής ποιότητας. Στην κατεύθυνση αυτή υιοθετούνται φοιτητοκεντρικά συστήµατα, ενεργές µέθοδοι διδασκαλίας, αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αλλά και δράσεις σύνδεσης της διδασκαλίας µε την παραγωγή και την έρευνα. Το Πρόγραµµα Σπουδών, το περιεχόµενο των µαθηµάτων, καθώς και οι µέθοδοι διδασκαλίας εξελίσσονται διαρκώς ακολουθώντας τη δυναµική του κλάδου έτσι ώστε οι σπουδές που προσφέρει το Τµήµα να έχουν διαρκώς ένα σύγχρονο και δυναµικό χαρακτήρα. Σε αυτό το πλαίσιο, κατά τη διάρκεια του ακαδηµαϊκού έτους το πρόγραµµα σπουδών αναδοµήθηκε σε µεγάλο βαθµό. Το νέο πρόγραµµα θα τεθεί σε εφαρµογή από το επόµενο ακαδηµαϊκό έτος ( ). Οι ακόλουθοι παράλληλοι ακαδηµαϊκοί θεσµοί της Σχολής Θετικών Επιστηµών ενισχύουν περαιτέρω την υλοποίηση των στόχων του Τµήµατος, συγκεκριµένα: η δανειστική Βιβλιοθήκη της Σχολής µε τίτλους ( τόµοι) βιβλίων, 70 τίτλους ξενόγλωσσων επιστηµονικών περιοδικών και πλήθος πληροφοριακού υλικού, το Κέντρο Πληροφορικής που εξυπηρετεί τις τηλεπικοινωνιακές-δικτυακές, διδακτικές και διοικητικές ανάγκες των Τµηµάτων της Σχολής Θετικών Επιστηµών, δηµιουργούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις και το κατάλληλο περιβάλλον για φοίτηση µε όλα τα απαραίτητα σύγχρονα µέσα. Τμ. Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Έκδοση 1.0, Ιανουάριος

14 2.2.7 Θεωρείτε ότι συντρέχει λόγος αναθεώρησης των επίσηµα διατυπωµένων (στο ΦΕΚ ίδρυσης) στόχων του Τµήµατος; εν θεωρείται ότι συντρέχει λόγος αναθεώρησης των επίσηµα διατυπωµένων στόχων του Τµήµατος. 2.4 ιοίκηση του Τµήµατος Ποιες επιτροπές είναι θεσµοθετηµένες και λειτουργούν στο Τµήµα; Στο Τµήµα λειτουργούν επισήµως οι παρακάτω επιτροπές: 1. Συντονιστική Επιτροπή ΠΜΣ: ιευθυντής ΠΜΣ, Εκπρόσωποι των τεσσάρων Κατευθύνσεων Σπουδών 2. Επιτροπή Σπουδών: Σ. Κωτσάκης (Πρόεδρος), Σ. Κοκολάκης, Γ. Καµπουράκης, Ε. Καλλίγερος, Θ. Τζουραµάνης 3. Εκπρόσωπος Τµήµατος στην Επιτροπή Ερευνών: Θ. Τζουραµάνης (Χ. Σκιάνης) 4. Οµάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης Τµήµατος: Σ. Κωτσάκης, Γ. Φλέσσας, Γ. Βούρος (αναπληρωτές: Σ. Κοκολάκης, Χ. Σκιάνης, Ε. Μαραγκουδάκης), 1 ΠΠΣ φοιτητής. Συνεπικουρείται από: Χ. Θεοχαροπούλου, Θ. Λεουτσάκο 5. Οµάδα Erasmus/Leonardo: Ε. Μαραγκουδάκης 6. Επιτροπή Οργάνωσης, Λειτουργίας και Αναβάθµισης εκπαιδευτικών Εργαστηρίων:. Βουγιούκας, Ε. Καλλίγερος, Σ. Κοκολάκης, Χ. Θεοχαροπούλου (ΕΤΕΠ), Θ. Λεουτσάκος (ΕΤΕΠ) 7. Επιτροπή προετοιµασίας και υποστήριξης υλοποίησης έργου «Πρακτική Άσκηση, Επιχειρηµατικότητα, Γραφείο ιασύνδεσης»: Ε. Λουκής, Ι. Χαραλαµπίδης 8. Επιτροπή Αξιοποίησης και Αναβάθµισης Κτηριακών Υποδοµών: Πρόεδρος Τµήµατος, Αναπληρωτής Πρόεδρος Τµήµατος, ιευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών 9. Οµάδα Εκπόνησης Ωρολογίων Προγραµµάτων και Προγραµµάτων Εξετάσεων: Θ. Τζουραµάνης 10. Οµάδα για θέµατα Βιβλιοθήκης: Θ. Τζουραµάνης, Π. Ριζοµυλιώτης 11. Οµάδα Εποπτείας Λειτουργίας Φοιτητολογίου: Πρόεδρος Τµήµατος, ιευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών, Γ. Καµπουράκης, Ε. Κουράκος, Ε. Γραµµατικού, Α. Σχοινάς 12. Οµάδα ενηµέρωσης και συντήρησης της ιστοσελίδας του Τµήµατος: Πρόεδρος Τµήµατος, Μ. Καρύδα, Ε. Κουράκος. Συνεπικουρείται από έναν υποψήφιο διδάκτορα. 13. ιοικητική υποστήριξη προγράµµατος: «Ανάπτυξη του Τµήµατος Μηχανικών ΠΕΣ δια της χρηµατοδότησης του ΤΣΜΕ Ε»: Γ. Κολιώνης 14. Επιτροπή κατατακτήριων εξετάσεων: Ε. Λουκής, Ν. Κονοφάος, Ε. Καβαλλιεράτου, Ε. Καλλίγερος, Θ. Τζουραµάνης, Ε. Κωνσταντίνου Τμ. Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Έκδοση 1.0, Ιανουάριος

15 2.2.9 Ποιοι εσωτερικοί κανονισµοί (π.χ. εσωτερικός κανονισµός λειτουργίας Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών) υπάρχουν στο Τµήµα; Το Τµήµα υποστηρίζεται από τον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας του Πανεπιστηµίου του Αιγαίου (ΦΕΚ 197/2009 τεύχος Α) και από τον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΓΣ 7/ ) Είναι διαρθρωµένο το Τµήµα σε Τοµείς; Σε ποιους; Ανταποκρίνεται η διάρθρωση αυτή στη σηµερινή αντίληψη του Τµήµατος για την αποστολή του; Το Τµήµα δεν είναι διαρθρωµένο σε Τοµείς. Τμ. Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Έκδοση 1.0, Ιανουάριος

16 3. Προγράµµατα Σπουδών 3.1 Πρόγραµµα Προπτυχιακών Σπουδών Πώς κρίνετε το βαθµό ανταπόκρισης του Προγράµµατος Προπτυχιακών Σπουδών στους στόχους του Τµήµατος και στις απαιτήσεις της κοινωνίας; Υπάρχουν διαδικασίες ελέγχου της ανταπόκρισης αυτής; Πόσο αποτελεσµατικά εφαρµόζονται; Το Πρόγραµµα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) του Τµήµατος έχει διαρθρωθεί µε τρόπο ώστε να είναι συνεπές µε τους στόχους του Τµήµατος και να εντάσσεται σε διεθνώς αναγνωρισµένα πρότυπα. Η ανάπτυξη του προγράµµατος έχει βασιστεί στα πρότυπα προγράµµατα που έχουν από κοινού αναπτύξει οι διεθνείς οργανισµοί Association for Computing Machinery (ACM) και Institute for Electrical and Electronic Engineers (ΙΕΕΕ). Καθώς, όµως, τόσο οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, όσο και το κοινωνικό, θεσµικό και οικονοµικό περιβάλλον χαρακτηρίζονται από διαρκή µεταβλητότητα και το πρόγραµµα σπουδών θα πρέπει να ανανεώνεται τακτικά. Για τον έλεγχο της αποτελεσµατικότητάς του ΠΠΣ το Τµήµα παρακολουθεί την πορεία των αποφοίτων του Υπάρχουν διαδικασίες αξιολόγησης και αναθεώρησης του Προγράµµατος Σπουδών; Πόσο αποτελεσµατικά εφαρµόζονται; Η αξιολόγηση των Προγραµµάτων Σπουδών ακολουθεί την ετήσια αξιολόγηση του Τµήµατος. Όσον αφορά το Πρόγραµµα Σπουδών του Τµήµατος η αξιολόγηση και ο ανασχεδιασµός του διεξάγονται κατά τη διάρκεια συνελεύσεων της Γενικής Συνέλευσης του Τµήµατος όπως προβλέπει η ισχύουσα νοµοθεσία. Παράλληλα, σε τακτά χρονικά διαστήµατα και πάντως τουλάχιστον δύο φορές ετησίως, διεξάγονται ανοικτές συζητήσεις µε τη συµµετοχή των φοιτητών και φοιτητριών και των διδασκόντων του Τµήµατος µε συντονιστή τον Πρόεδρο του Τµήµατος. Η αποτελεσµατικότητα των ανωτέρω εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από την πληρότητα των στοιχείων της αξιολόγησης του Τµήµατος. Η ανάπτυξη του λειτουργούντος ολοκληρωµένου συστήµατος αξιολόγησης έχει συµβάλλει σηµαντικά στη βελτίωση των ανωτέρω διαδικασιών. Αξιοποιώντας τα αποτελέσµατα της εσωτερικής αξιολόγησης του προηγούµενου ακαδηµαϊκού έτους, το Τµήµα έχει προχωρήσει σε αναδιάρθωση του ΠΠΣ. Το νέο ΠΠΣ θα τεθεί σε εφαρµογή το ακαδηµαϊκό έτος Η παρούσα ενότητα αναφέρεται στο πρόγραµµα σπουδών που εφαρµόστηκε κατά το ακαδηµαϊκό έτος Σηµειώνεται, όµως, ότι το Τµήµα έχει αναθεωρήσει ριζικά το πρόγραµµα σπουδών και θα θέσει σε εφαρµογή το νέο πρόγραµµα σπουδών κατά το ακαδηµαϊκό έτος Τμ. Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Έκδοση 1.0, Ιανουάριος

17 Πώς δηµοσιοποιείται το Πρόγραµµα Σπουδών; Το Πρόγραµµα Σπουδών του Τµήµατος παρουσιάζεται αναλυτικά στον επίσηµο Οδηγό Σπουδών του τµήµατος που διατίθεται σε κάθε ενδιαφερόµενο σε έντυπη µορφή. Επιπροσθέτως, το Πρόγραµµα Σπουδών παρουσιάζεται σε ηλεκτρονική µορφή στον ιστότοπο του Τµήµατος (http://www.icsd.aegean.gr), στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα Υπάρχει αποτελεσµατική διαδικασία παρακολούθησης της επαγγελµατικής εξέλιξης των αποφοίτων; Πώς χρησιµοποιούνται τα αποτελέσµατά της; Η τρέχουσα διαδικασία παρακολούθησης της επαγγελµατικής εξέλιξης των αποφοίτων δεν θεωρείται ιδιαίτερα αξιόπιστη. Λόγω της µικρής ηλικίας του Τµήµατος και του αντιστοίχως µικρού αριθµού αποφοίτων η παρακολούθηση της εξέλιξης των αποφοίτων δεν απαιτούσε ιδιαίτερη οργάνωση. Όµως, καθώς το Τµήµα ωριµάζει και αναπτύσσεται η ανάγκη για συστηµατικότερη παρακολούθηση της εξέλιξης των αποφοίτων γίνεται ιδιαίτερα έντονη. Για το σκοπό αυτό το Τµήµα σχεδιάζει τη διεξαγωγή ειδικής έρευνας για τους απόφοιτους του Τµήµατος. Για το σκοπό αυτό έχει αναπτυχθεί βάση δεδοµένων µε τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας των αποφοίτων, ιδρύθηκε σύλλογος αποφοίτων, αναπτύχθηκε ιστότοπος για τους απόφοιτους (http://www.icsd.aegean.gr/alumni/) και χορηγείται σε όλους τους απόφοιτους ξεχωριστή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, η οποία θα παραµένει σταθερή για όλα τα επόµενα χρόνια, ώστε να είναι εφικτό το Τµήµα να επικοινωνεί µαζί τους όποτε κρίνεται σκόπιµο. Η παραπάνω υποδοµή θα διευκολύνει τη διεξαγωγή έρευνας αποφοίτων. Η έρευνα αυτή θα διεξαχθεί από τη οµή Απασχόλησης και Σταδιοδροµίας ( ΑΣΤΑ) του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. Η ΑΣΤΑ αποτελεί µία διοικητική µονάδα του ιδρύµατος που οργανώνεται µε χρηµατοδότηση από το πρόγραµµα Ε.Π.Ε..Β.Μ Πώς κρίνετε τη δοµή, τη συνεκτικότητα και τη λειτουργικότητα του Προγράµµατος Προπτυχιακών Σπουδών; Το πρόγραµµα σπουδών ανανεώνεται και εξελίσσεται διαρκώς ακολουθώντας τη δυναµική του κλάδου, έτσι ώστε οι σπουδές που προσφέρει το Τµήµα να έχουν διαρκώς σύγχρονο, δυναµικό και ανταγωνιστικό χαρακτήρα. Το Τµήµα προχώρησε σε αλλαγή της δοµής του ΠΠΣ, µε κύριο χαρακτηριστικό την εισαγωγή «Κατευθύνσεων Σπουδών». Η λειτουργικότητα του Πανεπιστηµίου είναι άριστη ενώ σήµερα θεωρείται ως το πρώτο Πανεπιστήµιο που έχει πλήρως εντάξει τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην καθηµερινή του ευρεία διοικητική πρακτική υλοποιώντας έτσι, στο βαθµό που του αναλογεί, τις προϋποθέσεις ανάπτυξης της Κοινωνίας της Πληροφορίας και της Γνώσης Ποιο είναι το ποσοστό των µαθηµάτων Κορµού, Βασικά Κύκλου, Κύκλων Μαθηµάτων στο σύνολο των µαθηµάτων; Το πρόγραµµα σπουδών που εφαρµόστηκε το ακαδηµαϊκό έτος δεν διαχωρίζει κύκλους µαθηµάτων. Το Τµήµα θεωρεί τα µαθήµατα των πρώτων δύο ετών ως µαθήµατα Τμ. Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Έκδοση 1.0, Ιανουάριος

18 κορµού, τα οποία αντιστοιχούν περίπου στο 25% των προσφερόµενων µαθηµάτων και περίπου στο 40% των µαθηµάτων που απαιτούνται για τη λήψη διπλώµατος (ο ακριβής αριθµός είναι περίπου 60 αλλά προκύπτει µε βάση τις απαιτούµενες διδακτικές µονάδες για την αποφοίτηση). Ο αριθµός των µαθηµάτων επιλογής ανέρχεται σε 55 ενώ ο αριθµός των υποχρεωτικών µαθηµάτων είναι 45. Η κατανοµή των µαθηµάτων επιλογής ανά εξάµηνο είναι σχεδόν ισοµερής (από το Ζ και µετά) και ανέρχεται στα 15 µαθήµατα περίπου Πόσα µαθήµατα προαιρετικά προσφέρονται; Στο Πρόγραµµα Σπουδών περιλαµβάνονται έξι (6) προαιρετικά µαθήµατα, τα οποία ονοµάζονται Μαθήµατα Ελεύθερης Επιλογής. Τα µαθήµατα αυτά δεν έχουν διδακτικές µονάδες και ο βαθµός τους δεν συνυπολογίζεται στο Βαθµό του ιπλώµατος Ποιο είναι το ποσοστό των υποχρεωτικών µαθηµάτων / µαθηµάτων επιλογής υποχρεωτικών/µαθηµάτων επιλογής υποχρεωτικών (Β.Κ.) / προαιρετικών µαθηµάτων; Ο συνολικός αριθµός των µαθηµάτων είναι: 45 Υποχρεωτικά, 55 Επιλογής, 6 Ελεύθερης επιλογής, Αγγλικά (υποχρεωτικό), ιπλωµατική Εργασία (υποχρεωτική), ήτοι σύνολο 108. Εποµένως τα αντίστοιχα ποσοστά είναι: Υποχρεωτικά: 44% Επιλογής: 50% Ελεύθερης επιλογής: 6% Πως κατανέµεται ο χρόνος µεταξύ θεωρητικής διδασκαλίας, ασκήσεων, εργαστηρίων, άλλων δραστηριοτήτων; Είναι σηµαντικό για τους φοιτητές και φοιτήτριες να υπάρχει µέριµνα για σωστή κατανοµή του χρόνου διδασκαλίας, διότι η διάσταση αυτή επιδρά θετικά στη διαµόρφωση της προσωπικότητάς τους. Η θεωρητική διδασκαλία, οι ασκήσεις, τα φροντιστήρια, τα εργαστήρια και οι λοιπές δραστηριότητες αποτελούν µέρος της ολοκληρωµένης ακαδηµαϊκής ζωής τους. Τα εργαστήρια των µαθηµάτων απασχολούν το 50% του διδακτικού χρόνου κάθε µαθήµατος που περιέχει εργαστήρια στο πρόγραµµά του, ενώ και οι ασκήσεις και οι εργασίες απασχολούν το 30-50% του διδακτικού χρόνου αναλόγως εάν το µάθηµα έχει εργαστηριακό µέρος ή όχι. Τμ. Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Έκδοση 1.0, Ιανουάριος

19 Πώς οργανώνεται και συντονίζεται η ύλη µεταξύ των µαθηµάτων; Παρατηρείται επικάλυψη ύλης µεταξύ των µαθηµάτων; Υπάρχουν κενά ύλης; Είναι ορθολογική η έκταση της ύλης των µαθηµάτων; Υπάρχει διαδικασία επανεκτίµησης, αναπροσαρµογής και επικαιροποίησης της ύλης των µαθηµάτων; Το πρόγραµµα σπουδών υφίσταται αλλαγές κάθε χρόνο, άλλοτε µεγάλης και άλλοτε µικρής κλίµακας, ώστε να προσαρµόζεται στην εξέλιξη της επιστηµονικής γνώσης και στις µεταβαλλόµενες ανάγκες της αγοράς εργασίας. Απώτερος σκοπός, µεταξύ άλλων, είναι να αποφεύγονται επικαλύψεις και να αξιοποιούνται σύγχρονες βιβλιογραφικές πηγές. Για το σκοπό αυτό οι διδάσκοντες βρίσκονται σε άµεση επαφή και συνεργασία, ώστε να µη διδάσκουν επαναλαµβανόµενα µέρη. Στην κατεύθυνση αυτή το ερωτηµατολόγιο αξιολόγησης που συµπληρώνουν οι φοιτητές και φοιτήτριες περιέχει ερωτήσεις που έχουν ως στόχο να διαγνώσουν τόσο πιθανές επικαλύψεις που έχουν διαφύγει της προσοχής των διδασκόντων όσο και πιθανά κενά, τουλάχιστον όσον αφορά προαπαιτούµενες γνώσεις που οι φοιτητές δεν έχουν διδαχθεί. Η έκταση της ύλης έχει µελετηθεί ώστε να µην είναι τόσο εκτενής που να γίνεται αδύνατον να αφοµοιωθεί από τους φοιτητές και ταυτόχρονα να είναι πλήρης, υπό την έννοια της καθολικής κάλυψης των απαιτούµενων γνώσεων του κάθε µαθήµατος. Η Γ.Σ. αποφασίζει για το βαθµό επικαιρότητας και χρησιµότητας ενός µαθήµατος Εφαρµόζεται σύστηµα προαπαιτούµενων µαθηµάτων; Πόσο λειτουργικό είναι; Ποιο είναι το ποσοστό των µαθηµάτων που εντάσσονται στο σύστηµα; εν εφαρµόζεται το σύστηµα των προαπαιτούµενων µαθηµάτων υπό την έννοια της ύπαρξης αναγκαστικής επιτυχούς εξέτασης µαθηµάτων για να συνεχιστεί η παρακολούθηση κάποιων άλλων. Το Τµήµα πιστεύει ότι οι φοιτητές και φοιτήτριες κατ αρχάς, θα πρέπει να αποκτήσουν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους την απαραίτητη ωριµότητα και αυτονοµία ώστε να διαχειρίζονται το χρόνο τους και να κατανέµουν µε ορθό τρόπο την προσπάθειά τους. Παράλληλα, εκτιµάται ότι η συνεργασία µεταξύ διδασκόντων, το επίπεδο της διδασκαλίας και των θεµάτων εξέτασης είναι καλά επιλεγµένο ώστε να µην είναι ουσιαστικά εφικτό να επιτύχει ένας φοιτητής ή φοιτήτρια σε µάθηµα «Επιπέδου ΙΙ» αν δεν έχει µελετήσει ουσιαστικά το αντίστοιχο µάθηµα «Επιπέδου Ι» Πόσα µαθήµατα προσφέρονται από άλλα Τµήµατα και πόσα σε άλλα προγράµµατα σπουδών; Ποια είναι αυτά; Παρέχεται η δυνατότητα στους φοιτητές και φοιτήτριες του Τµήµατος κατά τη διάρκεια των σπουδών τους να δηλώνουν µαθήµατα από τα Προγράµµατα Σπουδών των άλλων Τµηµάτων της Πανεπιστηµιακής Μονάδας Σάµου. ιευκρινίζεται ότι για κάθε φοιτητή και φοιτήτρια, ανεξαρτήτως του πλήθους των µαθηµάτων που δήλωσε και παρακολούθησε, ο ανώτατος αριθµός µαθηµάτων από προγράµµατα σπουδών των υπολοίπων Τµηµάτων της Πανεπιστηµιακής Μονάδας Σάµου στα οποία µπορεί να καταχωρισθεί βαθµός αντικαθιστώντας Τμ. Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Έκδοση 1.0, Ιανουάριος

20 ισάριθµα Μαθήµατα Επιλογής, είναι τρία (3). Τα µαθήµατα αυτά δεν επιτρέπεται να έχουν περιεχόµενο που επικαλύπτεται σηµαντικά µε εκείνο µαθηµάτων του Τµήµατος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων. Επιπλέον, στο βασικό πρόγραµµα σπουδών του Τµήµατος περιλαµβάνονται ως µαθήµατα επιλογής δύο µαθήµατα τα οποία προσφέρονται από το Τµήµα Περιβάλλοντος και δύο µαθήµατα τα οποία προσφέρονται από το Τµήµα Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηµατοοικονοµικών Μαθηµατικών Ποιες ξένες γλώσσες διδάσκονται στο Τµήµα; Είναι υποχρεωτικά τα σχετικά µαθήµατα; ιδάσκονται οι ξένες γλώσσες των Αγγλικών και των Γαλλικών. Τα µεν Αγγλικά ανήκουν στην κατηγορία του υποχρεωτικού µαθήµατος, ενώ τα Γαλλικά χαρακτηρίζονται ως µάθηµα επιλογής. Σκοπός της διδασκαλίας των ξένων γλωσσών είναι η υποβοήθηση των φοιτητών και φοιτητριών για τη µελέτη τεχνικών κειµένων, καθώς και η προετοιµασία των φοιτητών και φοιτητριών που επιθυµούν να συνεχίσουν την ακαδηµαϊκή τους καριέρα σε αλλόφωνο ίδρυµα και να πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους σε επίπεδο γνώσεων TOEFL για την Αγγλική και DELF 2 για τη Γαλλική γλώσσα Πώς κρίνετε το εξεταστικό σύστηµα; Οι µέθοδοι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών και φοιτητριών εξαρτώνται από τη φύση του αντικειµένου που σπουδάζουν. Ωστόσο, όλες οι µέθοδοι περιλαµβάνουν ένα συνδυασµό γραπτής ή προφορικής εξέτασης και αξιολόγησης της εργαστηριακής επίδοσης και των γραπτών εργασιών που ολοκληρώνονται κατά τη διάρκεια του ακαδηµαϊκού εξαµήνου. Η αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών και φοιτητριών αποσκοπεί στην εξέταση του βαθµού αφοµοίωσης της παρεχόµενης γνώσης κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η αποµνηµόνευση πληροφοριών θα πρέπει πλέον να συνδυάζεται ουσιαστικά µε την κρίσιµη ικανότητα του φοιτητή να κατανοεί και να χρησιµοποιεί γεγονότα, έννοιες και πληροφορίες, προκειµένου να διατυπώνει τα δικά του επιχειρήµατα και συµπεράσµατα. Κάθε µάθηµα εξετάζεται µε γραπτές ή προφορικές εξετάσεις στο τέλος κάθε εξαµήνου, ή µε συγγραφή και παρουσίαση εργασιών κατά τη διάρκειά του, ή τέλος µε κάποιο συνδυασµό τους. Ο υπεύθυνος διδάσκων του µαθήµατος αποφασίζει για τον τρόπο εξέτασής του ενώ η προετοιµασία των φοιτητών και φοιτητριών για τις τελικές εξετάσεις γίνεται µε τη βοήθεια του βασικού εγχειριδίου του µαθήµατος, των σηµειώσεων και της βιβλιογραφίας που υποδεικνύει ο διδάσκων και η οποία είναι διαθέσιµη στη Βιβλιοθήκη της Πανεπιστηµιακής Μονάδας Σάµου ή στο ιαδίκτυο. Σε περίπτωση αποτυχίας σε ένα ή περισσότερα µαθήµατα προβλέπεται δεύτερη εξεταστική περίοδος µέσα στο ίδιο ακαδηµαϊκό έτος. Σε περίπτωση αποτυχίας σε υποχρεωτικό µάθηµα ο φοιτητής οφείλει να το επαναλάβει σε επόµενο εξάµηνο. Σε περίπτωση αποτυχίας σε κατ' επιλογήν µάθηµα, ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα είτε να το επαναλάβει σε επόµενα εξάµηνα, ή να το αντικαταστήσει µε κάποιο άλλο της επιλογής του. Τμ. Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Έκδοση 1.0, Ιανουάριος

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Xαροκοπείου Πανεπιστημίου ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Xαροκοπείου Πανεπιστημίου ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Xαροκοπείου Πανεπιστημίου ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Άρθρο 1 Αντικείμενο, περιεχόμενο και σκοπός της αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1.1 Θεσμικά Όργανα του Τμήματος Θεσμικά όργανα του Τμήματος σύμφωνα με το νόμο είναι η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και ο Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Διασφάλιση Ποιότητας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Συμπληρώνεται με ευθύνη του κάθε διδάσκοντος χωριστά για καθένα από τα εξαμηνιαία προ-ή και μετά-πτυχιακά μαθήματα Ι. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Άρθρο 5.1 - Γενικά Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Στο ΕΜΠ εφαρμόζεται σύστημα διασφάλισης ποιότητας, καθώς και πλαίσιο αρχών και διαδικασιών μέσω των οποίων επιτυγχάνεται διαφάνεια στις

Διαβάστε περισσότερα

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών 6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ Η συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών στην ανάπτυξη του Τμήματος μέσω των φοιτητικών εισφορών παρουσιάζει σημαντικά οφέλη όσον αφορά στη

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ 1. Ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών καθορίζει το πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήµατα

Πληροφοριακά Συστήµατα Παρουσίαση ιατµηµατικού Μεταπτυχιακού στα Πληροφοριακά Συστήµατα Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα Γιατί ΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Σκοπός: Ο σκοπός της πολιτικής ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος είναι η συνεχής και συστηματική διασφάλιση, βελτίωση και

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Αλεξανδροπούλου Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Πρύτανη Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Ευγενία Αλεξανδροπούλου Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Πρύτανη Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας Ευγενία Αλεξανδροπούλου Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Πρύτανη Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 2013 Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων - Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (α) Ποια είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σημεία του Προγράμματος Σπουδών Θετικά Σημεία Αρνητικά Σημεία

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (α) Ποια είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σημεία του Προγράμματος Σπουδών Θετικά Σημεία Αρνητικά Σημεία Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (α) Ποια είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σημεία του Προγράμματος Σπουδών Θα πρέπει να επισημανθεί ότι η εξωτερική αξιολόγηση στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ.Σ.Ε.Σ. = Προσωρινή Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης

Π.Γ.Σ.Ε.Σ. = Προσωρινή Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Στην Οικονοµική Ανάλυση Τρίπολη 2009 1 Συντοµογραφίες.Ε.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 2011 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» (.Ο.Α.Τ.Α.Π. Ν.3328/2005)

ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» (.Ο.Α.Τ.Α.Π. Ν.3328/2005) ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» (.Ο.Α.Τ.Α.Π. Ν.3328/2005) ρ.ιωαννης. Μπουρής, ΚαθηγητηςΤΕΙΑθήνας, µέλος Σ ΟΑΤΑΠ 1 Ίδρυση ΟΑΤΑΠ: Ν.3328/2005 (ΦΕΚ.. 80, 1/4/2005)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2007 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Άρθρο 1 Στόχος των ιδακτορικών Σπουδών Η απόκτηση του διδακτορικού διπλώµατος διέπεται από τις κείµενες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (ΕΠΣ) του ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων»

Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (ΕΠΣ) του ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (ΕΠΣ) του ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» Το παρόν αποτελεί το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας µεταξύ των εξής Σχολών του ΕΜΠ Πολιτικών Μηχανικών (Συντονίζουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Παγκόσµιο Θέατρο: Πράξη - Δραµατουργία - Θεωρία ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Τµήµα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισµικών Αγαθών (Τ.Ι.Α.Δ.Π.Α.) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ " Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ"

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ  Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ " Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ" ιευθύντρια:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος * Τμήματος. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήμα) Έκδοση 2.0 Οκτώβριος 2011

Πρόλογος * Τμήματος. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήμα) Έκδοση 2.0 Οκτώβριος 2011 1 Πρόλογος * Η Εσωτερική Αξιολόγηση είναι μία τακτικά επαναλαμβανόμενη συμμετοχική διαδικασία, η οποία διαρκεί δύο συνεχόμενα διδακτικά εξάμηνα και επαναλαμβάνεται το αργότερο κάθε τέσσερα έτη. Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Γενικά Στο ιατµηµατικό Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΓΑΛΛΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟ ΤΗΛ: (28310) 77211-15-16 FAX: (28310) 77241-22 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Τοµέας Φιλοσοφίας του Τµήµατος Φιλοσοφικών

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gdimitrakopoulos.gr Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων

http://www.gdimitrakopoulos.gr Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων Συνεδριάσεις συλλόγου διδασκόντων ΦΕΚ 1340 τ. Β (άρθρα 37,38 και 39) Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων 1. Ο Σύλλογος των ιδασκόντων (Σ..) είναι συλλογικό όργανο του σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Στο Τμήμα Aρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι δυνατή η εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ Ιούλιος 2010 Άρθρο 1 ΣΤΟΧΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Η απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος διέπεται από τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 9 του

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα?

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Γιατί να κάνω µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα ΓιατίΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) -ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ m132 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΥΛΩΝΙΔΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ m132 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΥΛΩΝΙΔΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ m132 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΥΛΩΝΙΔΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου

Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου Ηγέτες με Όραμα Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου Αγαπητοί φοιτητές, Εκ μέρους του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων σας καλωσορίζουμε στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

Δομή Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών και Διδακτική Λειτουργία Τμήματος

Δομή Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών και Διδακτική Λειτουργία Τμήματος Δομή Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών και Διδακτική Λειτουργία Τμήματος Μαρία Μενδρινού Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστήμιο Πειραιώς Γνωστικά Πεδία Θεματικές Ομάδες

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημαϊκά έτη: 2009-10, 2010-11 ΑΘΗΝΑ

Ακαδημαϊκά έτη: 2009-10, 2010-11 ΑΘΗΝΑ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο: Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Ακαδημαϊκά έτη: 2009-10, 2010-11 Τόπος: ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία: Ιανουάριος, 2012 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ A. Δομή και Οργάνωση 1.1. Το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού οργανώνει και λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΣΥΓΧΡΟΝΟ MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ m133 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΠΑΤΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΣΥΓΧΡΟΝΟ MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ m133 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΠΑΤΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ m133 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΠΑΤΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ω Κ Ε Α Ν Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ω Κ Ε Α Ν Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ Ω Κ Ε Α Ν Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Π.Ε.ΣΥ.Π. ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Π.Ε.ΣΥ.Π. ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ (Π.Ε.ΣΥ.Π.) Ακαδηµαϊκό Έτος 2014-15 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Π.Ε.ΣΥ.Π. ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ Σύµφωνα µε τον Κανονισµό Σπουδών του

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΔΜΥΠ) Η Πρακτιική Άσκηση των Φοιιτητών του Τμήματος Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Α. ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Όργανα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.ΔΙ.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήµιο:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα σπουδών του Π.Μ.Σ.

Πρόγραμμα σπουδών του Π.Μ.Σ. Πρόγραμμα σπουδών του Π.Μ.Σ. Δομή και υλοποίηση του Προγράμματος Σπουδών Α. Σο πρόγραμμα σπουδών διαρθρώνεται με βάση τη χρονική διάρκεια και τις θεματικές περιοχές του Π.Μ.., ως εξής: Σο Α εξάμηνο σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

5. Διεξαγωγή του διδακτικού έργου.

5. Διεξαγωγή του διδακτικού έργου. ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 51 5. Διεξαγωγή του διδακτικού έργου. Το νομικό πλαίσιο για την οργάνωση και λειτουργία των Α.Ε.Ι. (Ν.1268/82) εισήγαγε ορισμένες καινοτομίες στη διεξαγωγή του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ. Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ. Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος 1. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Νομικής Σχολής του Δ.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στο Τμήμα Φαρμακευτικής Α.Π.Θ.

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στο Τμήμα Φαρμακευτικής Α.Π.Θ. Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στο Τμήμα Φαρμακευτικής Α.Π.Θ. Χρήστος Παναγιωτίδης, Καθηγητής Κυτταρικής/Μοριακής Βιολογίας Πρόεδρος Τμήματος Φαρμακευτικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/Α /6-7-2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Το Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης και το Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Σχολή Θετικών Επιστηµών και Τεχνολογίας Τρίπολη, Φεβρουάριος 2010 1 Πίνακας περιεχοµένων Πίνακας περιεχοµένων...1 1 Πρόλογος... 2 2 Η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης... 3 3 Παρουσίαση του Τµήµατος...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΓΕΝΙΚΑ Βασικός στόχος είναι η ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ο εντοπισμός των μαθησιακών ελλείψεων με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης σχολικής εκπαίδευσης. Ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Συνέλευση Τμήματος 4/31-10-2013 ΗΡΑΚΛΕΙΟ Οκτώβριος 2013 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση».

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». 1. Προϋποθέσεις για τη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) Κάθε Μεταπτυχιακός

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ Ι.Π. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Α.Δ Ι.Π. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο/ΤΕΙ:

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11

Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11 Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11 ΘΕΜΑ: «Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ Γνωστικό περιεχόμενο Περιεχόμενο Τμήματος Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας καταλαμβάνει σημαντική θέση στο χώρο των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Ακαδημαϊκό έτος 2008-2009 Αγ. Σπυρίδωνας Αιγάλεω ΤΕΙ Αθήνας Τμήμα Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών. Ενηµερωτικό Φυλλάδιο για Μαθητές Λυκείου

Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών. Ενηµερωτικό Φυλλάδιο για Μαθητές Λυκείου Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Ενηµερωτικό Φυλλάδιο για Μαθητές Λυκείου Βόλος, Απρίλιος 2009 Y σ xy σ yy σ yy σ xy X Τι είναι ο Μηχανολόγος Μηχανικός; Οι Μηχανολόγοι

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Εισαγωγικό Μήνυμα Καλωσορίσατε στο εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Δημόσια Διοίκηση. Στόχος του προγράμματος αυτού είναι παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΡΕΒΕΝΑ

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΡΕΒΕΝΑ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2011-2012 ΓΡΕΒΕΝΑ Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος... 1 1. Η διαδικασία της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Προγράμματα Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων του Iδρύματος Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ m144

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ m144 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ m144 Ευστράτιος Παπάνης Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου και Αγνή Βίκη Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Θεσσαλονίκης

Παράρτημα Θεσσαλονίκης Με την αριθμ. 18/02-06-2015 πράξη της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. τροποποιείται η προκήρυξη του Π.Μ.Σ. του Παιδαγωγικού Τμήματος με τίτλο «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» αναφορικά με τις κατηγορίες υποψηφίων.

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014

Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014 1. Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως)

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) Master s Degree www.unic.ac.cy Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) «Σε αυτό το ταξίδι για την ανακάλυψη της γνώσης μας εντυπωσίασε ιδιαίτερα η οργάνωση και το φιλικό κλίμα του Πανεπιστημίου.»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO

EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO Οδηγός σπουδών Βόλος, 2015 Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας,

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ : «ΣΠΟΥΔΕΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 1 Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος 1. Το Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ E-LEARNING ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gdimitrakopoulos.gr Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων

http://www.gdimitrakopoulos.gr Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων Συνεδριάσεις συλλόγου διδασκόντων http://www.gdimitrakopoulos.gr ΦΕΚ 1340 τ. Β (άρθρα 37,38 και 39) Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων 1. Ο Σύλλογος των ιδασκόντων (Σ..) είναι

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνος Προγράµµατος: Καθηγητής Νικόλαος Σταµπολίδης. (ΚΑΡ) Κλασική Αρχαιολογία (ΑΙΣ) Αρχαία Ιστορία (ΠΑΡ) Προϊστορική Αρχαιολογία

Υπεύθυνος Προγράµµατος: Καθηγητής Νικόλαος Σταµπολίδης. (ΚΑΡ) Κλασική Αρχαιολογία (ΑΙΣ) Αρχαία Ιστορία (ΠΑΡ) Προϊστορική Αρχαιολογία Ο αρχαίος µεσογειακός κόσµος: Ιστορία και Αρχαιολογία (ΦΕΚ 786/Β/6-10-93, αντικ. ΦΕΚ 170/Β/6-3-97, τροπ. ΦΕΚ 1137/Β/22-12-1997, διορθ. ΦΕΚ 401/Β/29-4-1998, τροπ. ΦΕΚ 1537/B/ 17-10-2003) τρεις κατευθύνσεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ.

ΕΙ ΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ. ΕΙ ΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ. Μετά από προφορικές οδηγίες του Ι.Τ.Ε. εφαρµόσαµε το νέο πρόγραµµα σπουδών κατά το ακαδ. Έτος 2003-2004 σε όλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το Τμήμα Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Ο.Π.Ε.) ιδρύθηκε το 1927, ένα από τα 5 ιδρυτικά τμήματα του Α.Π.Θ. Το 1973 εξειδικεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ m145

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ m145 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ m145 Ευστράτιος Παπάνης Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 2 Αντικείμενο - Σκοπός

ΑΡΘΡΟ 2 Αντικείμενο - Σκοπός ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΣΤΙΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ m122 ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΔΑΜ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ m122 ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΔΑΜ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ m122 ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΔΑΜ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ...4 3.

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων ΤΕΙ Πάτρας

Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων ΤΕΙ Πάτρας Τ ΕΧΝΟΛΟΓ ΙΚΟ ΕΚ ΠΑΙΔΕΥΤΙΚ Ο ΙΔΡΥΜ Α ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜ ΙΑΣ Τ Μ ΗΜΑ Τ ΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Τηλ: 2610.369205 E-mail: tour.praktiki@teipat.gr Fax: 2610.369183 Γ ΡΑΦΕΙΟ Π ΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Downloaded by eduguide.gr- Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα

Downloaded by eduguide.gr- Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα Ρέθυµνο, 25 Ιουνίου 2015 Α.Π.: 376 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψήφιων Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών µε αντικείµενο «Πολιτισµός, Παιδεία και Ανθρώπινη Ανάπτυξη» Από το έτος 2014

Διαβάστε περισσότερα

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Σπύρος Πανέτσος Επιστ. Υπευθ. Γραφείου Διασύνδεσης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κυρία Άννα ιαµαντοπούλου, Υπουργό Παιδείας ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, ypourgos@ypepth.

Προς: Κυρία Άννα ιαµαντοπούλου, Υπουργό Παιδείας ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, ypourgos@ypepth. ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ Αθήνα, 21/07/2011 Αρ. Πρωτ.: Εξ./397/2011 Προς: Κυρία Άννα ιαµαντοπούλου, Υπουργό Παιδείας ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, ypourgos@ypepth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Μεσολόγγι, Οκτώβριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 1. Γενικά... 3 2. Ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - m139 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΛΕΤΣΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - m139 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΛΕΤΣΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - m139 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΛΕΤΣΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο. με έδρα την Καρδίτσα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο. με έδρα την Καρδίτσα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ Τ.Ε. ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης:

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης: 1 ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης: «ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» (ΑΣΦΔ) Διευθυντής Προγράμματος: ΜΙΧΑΗΛ ΟΡΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ. Πράξη της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών αριθμ. 113/ 13-11-2013

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ. Πράξη της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών αριθμ. 113/ 13-11-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Ε ΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ /ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 Πράξη της Επιτροπής Εκπαίδευσης και

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Γενικά Λειτουργεί αυτοδύναμα από το ακαδημαϊκό έτος 2003-4 Οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4. Προϋποθέσεις αναγνώρισης τίτλων

Άρθρο 4. Προϋποθέσεις αναγνώρισης τίτλων Άρθρο 4 Προϋποθέσεις αναγνώρισης τίτλων Οι τίτλοι σπουδών των αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής αναγνωρίζονται από τον Οργανισμό ως «ισότιμοι» ή ως «ισότιμοι και αντίστοιχοι». 1. Η «ισοτιμία»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παράρτημα Θεσσαλονίκης Αλ. Παπαναστασίου 13, Σχ. "Ευκλείδη" 54639, Θεσσαλονίκη ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Δ.Ι.Ε.Κ. ΠΑΤΡΑΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2015-2016

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1 η ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 1 η ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2009 στα πλαίσια του Ν. 3374/2005 ΛΑΡΙΣΑ Φεβρουάριος 2010 ΠΡΌΛΟΓΟΣ... 6 1. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΉΣ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου της Αθήνας

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου της Αθήνας Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου της Αθήνας Κριτική αποτίμηση της μέχρι σήμερα εμπειρίας και προοπτικές Δημήτρης Ματθαίου Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών Μεταπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Σέρρες 31/10/2012 ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Σέρρες 31/10/2012 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Σέρρες 31/10/2012 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Π.Ε.) Δρ. Α. Λ. Αθανάσαινας, Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) Επιστήμη Υλικών για Προηγμένες Τεχνολογίες

Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) Επιστήμη Υλικών για Προηγμένες Τεχνολογίες Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) Επιστήμη Υλικών για Προηγμένες Τεχνολογίες ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το ΠΕΓΑ «Επιστήμη Υλικών για Προηγμένες

Διαβάστε περισσότερα

Διασύνδεσης. Λαμίας ως γέφυρα πληροφόρησης & επικοινωνίας με την αγορά εργασίας. Δρ. Θ. Γκανέτσος Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου

Διασύνδεσης. Λαμίας ως γέφυρα πληροφόρησης & επικοινωνίας με την αγορά εργασίας. Δρ. Θ. Γκανέτσος Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τ.Ε.I. ΛΑΜΙΑΣ «ΤοΤο Γραφείο Διασύνδεσης του Τ.Ε.Ι. Λαμίας ως γέφυρα πληροφόρησης & επικοινωνίας με την αγορά εργασίας Δρ. Θ. Γκανέτσος Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

http://www.ucy.ac.cy/~kedima.

http://www.ucy.ac.cy/~kedima. http://www.ucy.ac.cy/~kedima. Δομή και Στόχοι Mε απόφαση του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου, στις 30 Αυγούστου 2002, ιδρύθηκε το Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας. Το Κέντρο Διδασκαλίας και Μάθησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Τακτικές marketing για αποτελεσματικές και κερδοφόρες πωλήσεις m117

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Τακτικές marketing για αποτελεσματικές και κερδοφόρες πωλήσεις m117 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Τακτικές marketing για αποτελεσματικές και κερδοφόρες πωλήσεις m117 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΠΑΤΙΝΑΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ

Διαβάστε περισσότερα