«Ταξιδεύοντας στην Οργανοτοπία»: η µεταµάθηση µέσα από την εκπαιδευτική κατασκευή µουσικών οργάνων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Ταξιδεύοντας στην Οργανοτοπία»: η µεταµάθηση µέσα από την εκπαιδευτική κατασκευή µουσικών οργάνων"

Transcript

1 «Ταξιδεύοντας στην Οργανοτοπία»: η µεταµάθηση µέσα από την εκπαιδευτική κατασκευή µουσικών οργάνων Σαρρής ηµήτρης, Εκπαιδευτικός Μουσικής, Μ.Α. Πολιτισµού υ.δ. Τ.Ε.Μ.ΠΟ. Πάντειο Πανεπιστήµιο Αθηνών Περίληψη: Στην εργασία µας παρουσιάζουµε το θεωρητικό και πρακτικό µέρος µιας έρευνας σε εξέλιξη σχετικά µε την εκπαιδευτική αξιοποίηση της κατασκευής µουσικών οργάνων. Αν και η κατασκευή, κυρίως αυτοσχέδιων, µουσικών οργάνων είναι αρκετά διαδεδοµένη σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης, συνήθως συναρτάται µε το µάθηµα της µουσικής και θεωρείται µια εναλλακτική πρακτική για την παραγωγή µουσικής. Μέσα από µια έρευνα σε πανεπιστηµιακά εργαστήρια, βιωµατικές διδασκαλίες µετεκπαιδευτικού χαρακτήρα και µε επιτόπια έρευνα στους µαθητές, αναζητήθηκαν όλες οι πιθανές γνωστικές και βιωµατικές απολαβές στην εκπαιδευτική διαδικασία, µε έµφαση στη µεταγνώση και τη µεταµάθηση. Αφορά σε όλες τις ειδικότητες και όλα τα διδακτικά αντικείµενα. Στο κείµενο που ακολουθεί, ο εκπαιδευτικός θα βρει όλα τα βασικά θεωρητικά και πρακτικά εφόδια όχι µόνο για να κατανοήσει τις διαστάσεις αυτές της οργανοκατασκευής στην εκπαίδευση, αλλά και να οργανώσει τη διδασκαλία του µέσα από το πρίσµα αυτό αν το επιθυµεί. 1. Εισαγωγικά: Γιατί κατασκευή µουσικών οργάνων; Τα µουσικά όργανα ως εκπαιδευτική κατασκευή προτείνονται από πολύ παλιά, ενώ έχει τεκµηριωθεί και η παιδαγωγική τους χρησιµότητα (Τσαφταρίδης 1995 Τσαφταρίδης 2006). Τα συναντούµε σε πολλά εκπαιδευτικά εγχειρίδια, σε παιδική βιβλιογραφία 1 αλλά και στην γενικότερη βιβλιογραφία για την εκπαίδευση. Είναι µια γνώση που προέρχεται από τη λαϊκή παράδοση (ενδεικτικά: Ανωγειανάκης 1991) και συνεχίζεται στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες, όπου αποτελεί πλέον διαδεδοµένη γνώση και πρακτική για τους εκπαιδευτικούς (Κτενιαδάκη 2009). Με την έρευνα που παρουσιάζουµε στην παρούσα εργασία, αναζητούµε τρόπους διδακτικής αξιοποίησης της εκπαιδευτικής κατασκευής µουσικών οργάνων, που ξεπερνούν τους ήδη γνωστούς µας στόχους που επικεντρώνονται στο µάθηµα της Μουσικής. Οι στόχοι που αναζητούµε επικεντρώνονται σε ένα µεγάλο εύρος γνωστικών πεδίων που σχετίζονται µε τα µουσικά όργανα, όπως είναι: - Η Φυσική και Ακουστική, λόγω της ηχογόνου δραστηριότητας των υλικών, - Τα µαθηµατικά, η γεωµετρία και η στερεοµετρία, λόγω των φυσικών νόµων, των αναλογιών, σχηµάτων κλπ. στα οποία «υπακούει» ο ήχος, - Η αισθητική και οι εικαστικές τέχνες, λόγω του τελικού διακοσµητικού ρόλου των οργάνων. Παράλληλα µέσα από την κατασκευή αυτή ο εκπαιδευτικός µπορεί να εστιάσεις σε πολλές διδακτικές προτεραιότητες, όπως είναι η καλλιέργεια της δηµιουργικότητας, της αυτοέκφρασης, της καινοτοµίας, της αναλυτικής και συνθετικής σκέψης. 1 Μια εκτενής αναφορά στην ελληνόγλωσση βιβλιογραφία γίνεται στο: Σαρρής,. (2010). "Άλλα τ' αυτάκια του λαγού κι άλλα της κουκουβάγιας": Η ηχητική αγωγή στο παιδικό βιβλίο. Στο 2ο Συνέδριο Ακουστικής Οικολογίας, Ρέθυµνο, ς, Φεβρουαρίου. Πρακτικά. Ρέθυµνο: ΤΕΙ Κρήτης. Υπό έκδοση ISSN

2 2. Η πορεία και µεθοδολογία των αναζητήσεων Τα µουσικά όργανα και οι ηχογόνες κατασκευές διέπονται από κάποιους κανόνες που σχετίζονται µε τη φύση του ήχου, που όµως, ως µορφή ενέργειας, υπάρχει παντού. Καταλαβαίνουµε ότι ένα όργανο έχει ένα σπάσιµο ή µια κακοτεχνία απλά και µόνο χτυπώντας το, επειδή το δυσλειτουργικό σηµείο «ακούγεται». Το ίδιο συµβαίνει όµως σε πολλές πτυχές της καθηµερινότητας, όπου ο γιατρός, ο µηχανικός, η γεωλόγος, ακόµη και ένας πλοηγός, χρησιµοποιούν χτυπήµατα ή ηχητικά κύµατα για να διαγνώσουν τι συµβαίνει στο σηµείο που εξετάζουν. Αφού λοιπόν ανάλογες αρχές του ήχου διέπουν όλο το περιβάλλον, µετατρέποντάς του δυνητικά σε ένα τεράστιο µουσικό όργανο, ή µια «ορχήστρα» οργάνων, χρειάστηκε να επινοήσουµε ένα «αφήγηµα» που θα δίνει στους µαθητές τη δυνατότητα να ανάγουν το κάθε τι σε µουσικό όργανο. Αυτή είναι η χώρα της «Οργανοτοπίας», στην οποία µπορεί να αναχθεί κάθε περιβάλλον αν το προσεγγίσουµε µε βάση την ηχητικότητά του. Η Οργανοτοπία είναι η ιδέα και το επίκεντρό µας για να θεωρήσουµε καθηµερινά υλικά ως δυνητικά µουσικά όργανα ή εξαρτήµατά τους. Έτσι, κατ αρχάς οι µαθητές (αλλά και οι διδάσκοντες) ως «κάτοικοι της Οργανοτοπίας», αποκτούν µια άλλη «ακουστική» των πραγµάτων, επανα-ακροώνται το περιβάλλον τους, όχι απλά για να διαµορφώσουν το ακουστικό τους αισθητήριο, αλλά για να αξιοποιήσουν ένα πλήθος γνώσεων, µε τρόπο διαθεµατικό. Να υπερβούν δηλαδή την προσέγγιση του ήχου ως Μουσική και να εντοπίσουν τα στοιχεία Φυσικής, Ακουστικής, Αισθητικής, Μαθηµατικών, Γεωµετρίας, Πληροφορικής, Τεχνολογίας και άλλων συναφών κλάδων που βρίσκονται στο «τεράστιο µουσικό όργανο», ή στα µέρη του, που αποτελούν το καθηµερινό µας περιβάλλον. Η αποτύπωση και διάδοση αυτών των γνώσεων δεν µπορεί να είναι µια προφορική διαδικασία. Ακολουθήθηκε κι εδώ η συνήθης διαδικασία της εκπαίδευσης, να δηµιουργούνται «ασκήσεις επί χάρτου». Κυρίαρχο στοιχείο στις ασκήσει αυτές η γραφική απεικόνιση των µουσικών οργάνων, αλλά και η γραφική απεικόνιση του περιβάλλοντος ως µουσικό όργανο. Έτσι φτάνουµε στο απλό ζωγραφικό σχέδιο, στα λευκά χαρτιά. Όµως αυτό το σχέδιο χρησιµοποιήθηκε χωρίς άµεση σύνδεση µε τις κατασκευές που οι µαθητές ενδεχοµένως φτιάξουν. Το σχέδιο σε πρώτη φάση είναι µια απλή γεωµετρική, µαθηµατική, αισθητική, εικόνα δύο διαστάσεων, που αναλύει πραγµατικά υλικά, αντικείµενα και όργανα. εν διαφέρει σε τίποτα από γνώσεις που έτσι κι αλλιώς θα µάθουν τα παιδιά, µε τη µόνη διαφορά ότι οι γνώσεις αυτές περιγράφουν ένα ενιαίο έργο, το µουσικό όργανο, µπαίνουν σε αυτό συνδυαστικά και είναι αδιαχώριστες, γιατί παράγουν ένα και µοναδικό προϊόν, δηλαδή τον ήχο. Το στάδιο αυτό αποτυπώθηκε σε σχετικές καρτέλες (εικόνα 1), οι οποίες φυσικά δεν είναι οι µόνες δυνατές. Καθένας µπορεί να αξιοποιήσει οποιοδήποτε όργανο, εξάρτηµα, σχέδιο από την πλούσια παγκόσµια παρακαταθήκη οργάνων από όλο τον κόσµο, ή ακόµη και από µια δική του υλοποιηµένη αυτοσχέδια κατασκευή.. ISSN

3 Εικόνα 1. Ενδεικτικές καρτέλες που συνδέουν γνώσεις του αναλυτικού προγράµµατος µε τα µουσικά όργανα, µε έµφαση στη γεωµετρία. Σε ένα δεύτερο στάδιο, το σχέδιο χρησιµοποιήθηκε ως δηµιουργικό µέσο στους µικρούς µαθητές. Στα διάφορα στάδια της ανάπτυξης γνώσεων, οι µαθητές αποκτούν και βελτιώνουν δεξιότητες απεικόνισης της ιδέας τους. Αυτό σχετίζεται σε µεγάλο βαθµό και µε την ανάπτυξη της ιδέας, η οποία µόλις τοποθετηθεί στο χαρτί, αποκαλύπτει αµέσως τις πιθανές βελτιώσεις που χρειάζεται. Υπάρχουν βασικές δεξιότητες, που σχετίζονται µε το σχεδιασµό γραµµών, παραλληλιών, συµµετριών, κυκλικών και παραλληλόγραµµων διατάξεων, που ο µαθητής καλείται να ασκήσει χωρίς τη βοήθεια σχεδιαστικών µέσων (Εικόνα 2). Εικόνα 2. «Πολυόργανο» από µαθητή δηµοτικού. Σε ένα φανταστικό «πολυόργανο», όπως της εικόνας, µπορούµε να δούµε στοιχεία για την παρατηρητικότητα (π.χ. τα πλήκτρα δεν έχουν σωστή διάταξη, ενώ οι χορδές έχουν το σωστό αριθµό (6)), την σχεδιαστική ικανότητα (π.χ. συµµετρικό ηχείο στην κιθάρα, σχετικά παράλληλες χορδές, ισορροπηµένος σχεδιασµός), τη ISSN

4 δηµιουργική ικανότητα (σύνθεση των «οργάνων-µερών» µε πλούσιες παραλλαγές, σε χρηστικά σηµεία, όπου το όργανο µπορεί να «παιχτεί» αν τελικά το κατασκευάσουµε), την αναλυτική και συνθετική σκέψη που καθιστά το όργανο πραγµατικά λειτουργικό και εύστοχο. Το σχέδιο αυτό έχει πολλαπλά σηµεία αξιοποίησης: - µας αποκαλύπτει πράγµατα που θέλουµε να κατανοήσουµε για τον εσωτερικό κόσµο του παιδιού, - µας οδηγεί στα σηµεία που θα πρέπει να δώσουµε την προσοχή µας σε ένα επόµενο διδακτικό βήµα, - δηµιουργεί ένα χώρο απεριόριστης δηµιουργικότητας, που µπορεί από το χαρτί να προεκταθεί στην πράξη µε το σχεδιασµό κατασκευών που έχουν τη δυνατότητα τα παιδιά να κατασκευάσουν. Παράλληλα όµως χρειάζεται µια σύνθεση γνώσεων και ειδικές δεξιότητες από τον εκπαιδευτή στην οργανοκατασκευή. Επειδή, όµως η οργανοκατασκευή είναι µια πολυεπίπεδη τέχνη, που µπορεί να πάρει διαστάσεις κατασκευής ολόκληρων εγκαταστάσεων (Installation) είναι πολύ σηµαντικό να θέσουµε εξ αρχής τα όρια των γνώσεων που πρέπει να περιλαµβάνει µια τέτοια εργασία αλλά πως αυτά θα είναι διαχειρίσιµη γνώση για τον εκπαιδευτικό. Λόγω αυτής της διάστασης της έρευνας για τα σχέδια και τις κατασκευές της «Οργανοτοπίας», η ιδέα χρησιµοποιήθηκε ως διδακτικό µέσο και για εκπαιδευτές (εκπαίδευση εκπαιδευτικών). Σε αντίστοιχα εργαστηριακά σεµινάρια για την κατασκευή µουσικών οργάνων, οι εκπαιδευτές κλήθηκαν να συµµετέχουν µε τα δικά τους σχέδια, όπου τα συµπεράσµατα που εξήχθηκαν είχαν τις ίδιες κατευθύνσεις, αλλά βέβαια σε ανώτερο επίπεδο. Ως δραστηριότητα η «Οργανοτοπία» µπορεί να αναπτυχθεί και εκτός συστηµατικής διδασκαλίας, όταν συνδυάζει γνώσεις που «έτσι κι αλλιώς» τα παιδιά αποκτούν άτυπα, ή µε µη γραµµικό, συστηµατικό τρόπο, µε τη µορφή βιωµατικών εργαστηρίων (Εικόνα 3). Εικόνα 3. Η «Οργανοτοπία» δοκιµάστηκε µε τη µορφή ενός βιωµατικού εργαστηρίου, όπου τα παιδιά, γνωρίζουν κι έπειτα δηµιουργούν επί χάρτου. Η βασική διαδικασία διαχείρισης όµως του υλικού δεν αλλάζει και περιλαµβάνει: - το στάδιο της διδασκαλίας γνώσεων και σχέσεων ανάµεσα στις γνώσεις - το στάδιο της ελεύθερης δηµιουργίας από τα παιδιά, µε ενδεχόµενες παρεµβάσεις του εµψυχωτή, - το πιθανό στάδιο της µετέπειτα δηµιουργικής παρέµβασης του εµψυχωτή ISSN

5 - το προαιρετικό στάδιο της κριτικής αποτίµησης του έργου από τον ειδικευµένο εµψυχωτή, που όµως δεν µεταφέρεται στο παιδί ως λόγος, ή άµεση παρέµβαση, αλλά αξιοποιείται ανάλογα. 3. Η αξιοποίηση των κόµικς και του εγγραµµατισµού Τα κόµικς, εκτός της «µοντέρνας» καταγωγής τους (Σκαρπέλος 2000), έχουν κοινή βάση µε την τεχνολογική απαρχή του µοντέρνου πολιτισµού και της επιστήµης, που είναι το σχέδιο. Αυτή η «τεχνική» συγγένεια, της τέχνης των κόµικς και τους επιστηµονικού εργαλείου που είναι το σχέδιο, οδηγεί πολύ συχνά τις θεµατικές των παιδικών αναγνωσµάτων των κόµικς σε θεµατικές επιστήµης και τεχνολογίας. (Σαρρής 2009). Το κόµικς όχι µόνο έχει καταφέρει να αναπαραστήσει επιστηµονικές γνώσεις και έργα, αλλά έχει ενσωµατώσει και µε τρόπο δηµιουργικό όλη την κουλτούρα αυτή, που από τεχνολογικός και επιστηµονικός εγγραµµατισµός γίνεται τελικά λαϊκό ευχάριστο ανάγνωσµα για τα παιδιά. (Σαρρής 2007). Για την υλοποίηση της «Οργανοτοπίας» ανιχνεύτηκαν και συλλέχθηκαν εφαρµογές µουσικών οργάνων από κόµικς διαφόρων τίτλων. Όπως και µε κάθε τεχνολογικό επίτευγµα, έτσι και µε τα µουσικά όργανα πολύ συχνά οι σκιτοσογράφοι «αυτοσχεδιάζουν» επί χάρτου. Γνωστά και αυτοσχέδια όργανα παρελαύνουν ακόµη και στα εξώφυλλα των κόµικς, αξιοποιώντας τον ιδιότυπο «εγγραµµατισµό» που έχουµε αποκτήσει στην καθηµερινότητά µας γύρω από τον τρόπο κατασκευής και λειτουργίας των µουσικών οργάνων. Πολύ χαρακτηριστικά είναι τα ευρήµατα που διαχρονικά για παράδειγµα αντλούµε από τα εξώφυλλα του γνωστού ήρωα Μίκυ (εικόνα 4). Εικόνα 4. Ο «οργανολογικός εγγραµµατισµός» και η αυτοσχέδια οργανοκατασκευή στα εξώφυλλα του Disney, διαχρονικά, µέσα από παραδείγµατα αποσπάσµατα. ISSN

6 Τα µουσικά όργανα που παρουσιάζονται στις εικόνες αυτές ενέχουν µια «κατασκευαστική αλήθεια», που είναι αποδεκτή παρά τις φαντασιακές αιτιάσεις που παρουσιάζει το σκίτσο. Έτσι, ενώ δεν µπορεί να είναι πραγµατικότητα, είναι «αστείο» γιατί θα µπορούσε να είναι πραγµατικότητα. Θα µπορούσαν να είναι όλα αυτά πραγµατικότητα γιατί οι αρχές παραγωγής ήχου που προαναφέραµε τηρούνται. Τα αντικείµενα είναι τοποθετηµένα µε τρόπο ώστε να µπορούν να δονηθούν αποτελεσµατικά και όλες οι διατάξεις στο σύνολό τους πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που ένα µουσικό όργανο θα έπρεπε να έχει σε µια άσκηση «επί χάρτου». Το γεγονός ότι οι εικόνες αυτές απευθύνονται σε παιδιά και όχι, π.χ. µικρούς µαθητές µουσικής, αλλά και το γεγονός ότι οι σκιτσογράφοι προφανώς δεν είναι «σχεδιαστές µουσικών οργάνων» (musical instrument designers), υποδηλώνει ότι υπάρχει ένα στοιχειώδες επίπεδο κατανόησης των κωδίκων που διέπουν τα µουσικά όργανα και τον ήχο. Αυτή τη διαδικασία υιοθέτησης ενός κώδικα, θα µπορούσαµε να ονοµάσουµε «οργανολογικό εγγραµµατισµό». Μια εγγράµµατη πρακτική, δηλαδή, που συνιστά ένα σύνολο νοηµάτων στα οποία εντρυφεί κανείς (Baynham 2001 Barton 2009). Προκειµένου ο µαθητής να διαχειριστεί το πλήθος αυτών των εγγραµµατισµών, πρέπει κάθε φορά να οδηγηθεί σε ένα επιτυχηµένο σχέδιο ή µια επιτυχηµένη κατασκευή, διαχειριζόµενος γνώσεις που έχει αποκτήσει. Ουσιαστικά η δηµιουργική αυτή διαδικασία δεν είναι παρά η γνώση µιας διαχείρισης γνώσεων για ένα αποτέλεσµα (µεταγνώση), µέσα από µια διαδικασία µάθησης του τρόπου που συνδυάζονται µαθήσεις (µεταµάθηση). Πως συνδυάζονται τα όσα µαθαίνει στο σχολείο, στο καινούργιο αυτό αποτέλεσµα; Με έναν καινούργιο τρόπο µάθησης και αξιοποίησής τους. Το επιτυχηµένο ηχητικό αποτέλεσµα αποτελεί την αδιάψευστη, µέσα από την «αλήθεια του ήχου», µαρτυρία ενός επιτυχηµένου µαθησιακού αποτελέσµατος. 4. Συµπεράσµατα και προεκτάσεις Η βασική, κατ αρχάς, διαφορά της δραστηριότητας που περιγράψαµε έγκειται σε ένα µεγάλο βαθµό στη σχεδιαστική και λογική αντιµετώπιση της κατασκευής µουσικών οργάνων, πρώτα απ όλα «επί χάρτου». Όλες όµως οι διαδικασίες που περιγράψαµε, έχουν εφαρµογή και κατά τη χειρονακτική διαχείριση των γνώσεων και κατά την «επι χάρτου» άσκηση. Ο εκπαιδευτικός µπορεί να διαλέξει το επίπεδο (χειρανοκτική κατασκευή ή σχέδιο) και τα διδακτικά αντικείµενα που θα εµπλέξει στη µεθοδολογία του. Μπορεί να ξεκινήσει από µια ευχάριστη σχεδιαστική δραστηριότητα, ή να φτάσει σε ένα ολοκληρωµένο κατασκευαστικό, µουσικό, ορχηστρικό αποτέλεσµα. Ωστόσο, τα επιτυχή µαθησιακά οφέλη έχουν επιτευχθεί στην πορεία αυτή της διαδικασίας και το τελικό επιτυχηµένο αποτέλεσµα, απλά επιβεβαιώνει την επιτυχή πορεία. Σε ένα επόµενο βήµα, ο εκπαιδευτικός µπορεί να προχωρήσει στην αξιοποίηση γενικότερα του σχεδίου για κατασκευές τεχνολογικού χαρακτήρα. Η «Οργανοτοπία» µπορεί να ολοκληρωθεί µε µια σειρά αναλυτικών αρχικών σχεδίων και µια αποτίµηση, πως οι γνώσεις του σχολείου συσχετίζονται µε τις κατασκευές αυτές. Έτσι, η χειρονακτική εργασία και η κατασκευή στην εκπαίδευση, µπορεί να επανέλθει στο προσκήνιο, µε καινούργια εργαλεία µάθησης και καινοτόµες, µε ιδιαίτερο τρόπο χρήσιµες, θεωρητικές προσεγγίσεις. ISSN

7 Βιβλιογραφικές παραποµπές: Ανωγειανάκης, Φ. (1991). Ελληνικά Λαϊκά Μουσικά Όργανα. Αθήνα: Μέλισσα. Barton, D. (2009). Εγγραµµατισµός. Εισαγωγή στην οικολογία της γραπτής γλώσσας. Μτφρ. Βλαχόπουλος, Ι. Αθήνα: Παπαζήση. Baynham, M. (2002). Πρακτικές γραµµατισµού. Μτφρ. Αράπογλου, Μ. Αθήνα: Μεταίχµιο. Κτενιαδάκη, Α. (2009). Το µάθηµα της Μουσικής στην Ελληνική Γενική ευτεροβάθµια Εκπαίδευση: Στάσεις και απόψεις καθηγητών Μουσικής. Στο Μουσικοπαιδαγωγικά. τ Σαρρής,. (2007). «Μια εικόνα χίλιες λέξεις, ένα σκίτσο πόσες;» Μάθηση, γνώση και εγγραµµατισµός στα κόµικς της καθηµερινότητας. Στο Καψάλης, Γ. & Κατσίκης, Α. (επ.) «Η πρωτοβάθµια εκπαίδευση και οι προκλήσεις της εποχής µας». Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων: Ιωάννινα Σαρρής,. (2009). «Από τον Γρανάζη και τον Λούντβιχ, στον Προκόπη και τον Σπιρτούλη»: Ο τεχνο-επιστηµονικός εγγραµµατισµός στην παιδική ηλικία µέσα από τα κόµικς. Εισήγηση στο 7ο Συνέδριο της Παγκόσµιας Οργάνωσης Προσχολικής Αγωγής «Παιδική Ηλικία και Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας».6-8/11. Αθήνα. Υπό έκδοση. Σκαρπέλος, Γ. (2000). Ιστορική µνήµη και ελληνικότητα στα κόµικς. Αθήνα: Κριτική. Τσαφταρίδης, Ν. (1995). Αυτοσχέδια Μουσικά Όργανα. Αθήνα: Νικολαΐδης Τσαφταρίδης, Ν. (2006). Κατασκευές Μουσικών Οργάνων και κατασκευές µε απλά υλικά: Μια προσπάθεια θεωρητικής - παιδαγωγικής προσέγγισης. Βόλος: Επιστηµονική Επιτροπή Συνεδριακού Θεσσαλίας ΕΙΠΕ Ερευνητικό Ίδρυµα Πολιτισµού και Εκπαίδευσης. Πρακτικά Συνεδρίου. (διαθέσιµο online στο <http://www.eipe.gr/praktika/praktika/5tsaftaridis.pdf>. Προσπελάστηκε την 5/1/2010. ISSN

2. Η διδασκαλία της Γεωµετρίας στο ελληνικό δηµοτικό σχολείο

2. Η διδασκαλία της Γεωµετρίας στο ελληνικό δηµοτικό σχολείο Εισαγωγή Η εργασία αυτή έχει στόχο να παρουσιάσει µια εναλλακτική πρόταση για τη διδασκαλία της Γεωµετρίας στις πρώτες τάξεις του δηµοτικού σχολείου, αντλώντας περιεχόµενα από τη λαϊκή παράδοση και λαµβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 21-0040_TEXNOLOGIA_A_GYM.indd 1 1/22/13 11:30 AM ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Συγγραφέας: ΚΡΙΤΕΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ: ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: υπευθυνοσ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ «Μελέτη Αναπαραστάσεων των Νηπίων για την Έννοια του Υπολογιστικού Συστήματος. Σχεδιασμός και Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Μουσικh Α & Β Δημοτικοy

Μουσικh Α & Β Δημοτικοy ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Π Α Ι Δ Α Γ Ω Γ Ι Κ Ο Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Μαρία Αργυρίου Ελένη Τσούτσια Λουλάκη Μαρία Μαγαλιού Μουσικh Α & Β Δημοτικοy βιβλiο δασκαλου ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: «ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ Ι

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1.3. Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα

Π3.1.3. Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επιμορφωτή. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Κική Δεμερτζή Συντονίστρια συγγραφικής ομάδας. Νικόλας Τσαφταρίδης Δημήτρης Σαρρής Ομάδα Μουσικής

Οδηγός Επιμορφωτή. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Κική Δεμερτζή Συντονίστρια συγγραφικής ομάδας. Νικόλας Τσαφταρίδης Δημήτρης Σαρρής Ομάδα Μουσικής Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ στα δημοτικά σχολεία ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Οδηγός Επιμορφωτή Κική Δεμερτζή Συντονίστρια συγγραφικής ομάδας Νικόλας Τσαφταρίδης Δημήτρης Σαρρής

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης. Τεύχος 2: Κλάδοι ΠΕ60/70

Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης. Τεύχος 2: Κλάδοι ΠΕ60/70 ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Άξονας Προτεραιότητας 2, Μέτρο 2.1 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΟΥΛΟΥ Όνομα Πατρός: ΣΕΡΑΦΕΙΜ Αριθμός Μητρώου : Τ - 518 ΟΚΤΩΜΒΡΙΟΣ 2006

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών. για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β')

Πρόγραμμα Σπουδών. για το Νέο Σχολείο πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β') 2011 Πρόγραμμα Σπουδών για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β') Τα προτεινόμενα Προγράμματα Σπουδών στηρίζονται σε σειρά δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.1. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1.1. Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο 1 και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου. Σκοπός. Έννοιες-Κλειδιά. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου. Σκοπός. Έννοιες-Κλειδιά. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Σκοπός Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου Σκοπός του κεφαλαίου είναι η επισκόπηση και η συνοπτική παρουσίαση βασικών εννοιών που αφορούν τη Διδακτική, και ιδιαίτερα τη Διδακτική της Πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα

Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών για τα Μαθηματικά στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση

Πρόγραμμα Σπουδών για τα Μαθηματικά στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών. Μαθηματικά στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση 2011

Πρόγραμμα Σπουδών. Μαθηματικά στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση 2011 Πρόγραμμα Σπουδών Μαθηματικά στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση 2011 ! ii ! iii Επιτροπή σύνταξης του Προγράμματος Σπουδών για τα Μαθηματικά: Επιστημονική συντονίστρια Πόταρη Δέσποινα Μέλη Αθανασιάδης Ηλίας Βρυώνης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: «ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΠΥΡΟΣ ΓΚΟΥΜΑΣ, ΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΟΥΛΑΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΙΟΝΑΡΑΚΗΣ Έργο συγχρηματοδοτούμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW

518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ Ι ΑΣΚΟΥΝ ΧΗΜΕΙΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Εκπαιδευση Εκπαιδευτικών που διδασκουν Χηµεια: Η Περιπτωση της Ελλαδασ ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΟΥΛΟΥΓΛΙΩΤΗΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΛΤΑ, ΕΥΦΗΜΙΑ ΗΡΕΩΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

i-teacher Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση Τεύχος 11ο - Μάιος 2015 ISSN: 1792-4146 http://i-teacher.

i-teacher Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση Τεύχος 11ο - Μάιος 2015 ISSN: 1792-4146 http://i-teacher. i-teacher Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση Τεύχος 11ο - Μάιος 2015 ISSN: 1792-4146 http://i-teacher.gr 2/314 «I-TEACHER.GR» - ISSN 1792-4146 ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΙΤΥ - Τοµέας Επιµόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ)

ΕΑΙΤΥ - Τοµέας Επιµόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ) Ε.Π. Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση, ΕΣΠΑ (2007 2013) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Επιµορφωτικό υλικό για την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών στα Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Κατασκευή εκπαιδευτικής φόρµας σε web site για την δηµιουργική

Θέµα: Κατασκευή εκπαιδευτικής φόρµας σε web site για την δηµιουργική ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Κατασκευή εκπαιδευτικής φόρµας σε web site για την δηµιουργική απασχόληση των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 51 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 1. Εισαγωγή Η σύγχρονη κοινωνική, οικονοµική, πολιτισµική και πολιτική πραγµατικότητα στις κοινωνίες δυτικού τύπου απαιτεί όλο και περισσότερο ανθρώπους

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΝ ΣΤΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΝ ΣΤΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΝ ΣΤΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΑΕΠ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Mελέτη Περιβάλλοντος Γ ηµοτικού. Bιβλίο ασκάλου

Mελέτη Περιβάλλοντος Γ ηµοτικού. Bιβλίο ασκάλου Mελέτη Περιβάλλοντος Γ ηµοτικού Bιβλίο ασκάλου ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΚΡΙΤΕΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ TOY ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ KAI ΥΠΕΥΘΥΝΗ TOY ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Από το διαδίκτυο ως τα δίκτυα της γνώσης: η σύγχρονη «εκπαίδευση των εκπαιδευτικών»

Από το διαδίκτυο ως τα δίκτυα της γνώσης: η σύγχρονη «εκπαίδευση των εκπαιδευτικών» Ένωση Εκπαιδευτικών Μουσικής Αγωγής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης επιστηµονική διηµερίδα Από το διαδίκτυο ως τα δίκτυα της γνώσης: η σύγχρονη «εκπαίδευση των εκπαιδευτικών» περιλήψεις πρακτικών 25-26 Νοεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Επάρκεια και Ετοιμότητα Εκπαιδευτικών Α /βάθμιας και Β /βάθμιας Εκπαίδευσης

Εκπαιδευτική Επάρκεια και Ετοιμότητα Εκπαιδευτικών Α /βάθμιας και Β /βάθμιας Εκπαίδευσης Εκπαιδευτική Επάρκεια και Ετοιμότητα Εκπαιδευτικών Α /βάθμιας και Β /βάθμιας Εκπαίδευσης Περιεχόμενα Πρόλογος 4 1. Εισαγωγή 6 2. Οι όροι «επάρκεια» και «ετοιμότητα» 7 2.1. Αποσαφήνιση των όρων 7 2.1.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τµήµα ιδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστηµάτων Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τµήµα ιδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστηµάτων Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τµήµα ιδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστηµάτων Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση «ηµιουργία οδηγού διδασκαλίας για την Έκφραση - Έκθεση Β Λυκείου στα πλαίσια της θεωρίας της

Διαβάστε περισσότερα