Εξέδρα συναυλίας στο Πανθεσσαλικό στάδιο Βόλου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εξέδρα συναυλίας στο Πανθεσσαλικό στάδιο Βόλου"

Transcript

1 Δ π λ ω μ τ κ ρ γ σ Δ π λ ω μ τ κ ρ γ σ Εξέδρ συνυλίς στ Πνθσσλκό στάδ Βόλυ Φτήτρ: Αντωνίυ Ουρνί Επβλέπντς κθγτές : Σπύρς Ππδόπυλς, Μρί Βρντίσ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

2 Εσγωγή σλ. 3 Κντή ρχτκτνκή σλ. 4 Πργωγή συνυλίς σλ. 6 Πργρφή θέμτς σλ. 10 Ιδέ σλ. 12 Πργρφή κτσκυής σλ. 14 Πρπμπές σλ. 17 Π ρ χ μ ν Σχέδ σλ. 18 2

3 H δμυργί σκνκών γ πρστάσς τς ρκ μυσκής ξκίνσ στς ρχές τυ 1960, ότν μγάλ δμτκόττ μυσκών όπως o Elvis Presley, Βeatles κ Rolling Stones έδχν πως συνυλκές πρστάσς πτύσν πλέν τ μτκίνσή τυς έξω πό τυς συμβτκύς συνυλκυς χώρυς, σ υπίθρυς χώρυς σ γήπδ ή ξωτρκά μφθέτρ. Αυτές πρώμς ξωτρκές συνυλίς χρσμπύσν ξπλσμό κ φωτσμό πυ μόλς ρκύσν γ υτά τ νέ κ μγλπήβλ γγνότ, κ ίν μφσβτύμν τ άν πόττ τυ ήχυ κ μπρί σ πτκά θέμτ συμβάδζν μ τς πτήσς τυ κάσττ κλλτέχν. Στ τέλ τς δκτίς τυ 60 κ στς ρχές τυ 70 έν δίκτυ δκυμένων τρών άρχσ ν μφνίζτ γ ν κνπήσ τς π φλόδξς πτήσς των συνυλκών πργωγών κ κλλτχνών, ξλίσσντς νέ ξπλσμό κ νές τχνκές, δκά πρσρμσμένς γ τς πτήσς τέτων ξωτρκών γγνότων. Ο ξδκυμένς υτές τρίς πίς πτλύσν πλύ-τχνκές μάδς πυ σχδίζν κ έφρνν ς πέρς όλ τ στχί γ τν νέγρσ συνυλκών σκνκών, σήγγν νέ ξπλσμό κ τχνκές, κ πδή ξπλσμός έπρπ ν μτκνίτ γ κάθ συνυλί σήγγν υπρσίς μτφράς κ νέγρσς των σκνκών. Ο κυρότρ πλάτς τυς ίν μυσκί πυ βρίσκντ στ πίκντρ τυ θάμτς. Μ μάδ πργωγής μ κνμκύς κ τχνκύς manager μπλέκτ, πίσς πό τ πρώτ στγμή, σ υτύ τυ ίδυς τ έργ. Ο πλάτς έχυν μγάλς φλδξίς βάσ τς μπρίς τυς πό άλλς πργωγές. Συνήθως π σπυδί κ δμφλίς κλλτέχνς πθυμύν έν κλύτρ κ μγλύτρ θέμ πό κάθ άλλ πυ έχ γίν π πρν. Ο φλδξίς των μυσκών γ κλύτρ σκνκή πρυσί κ έν ντυπωσκό θέμ ξπλώθκν μ τ δρκώς υξνόμν δφρτκόττ κ πλυπλκόττ των δών μυσκής. Ίσως τ π σμντκό κίντρ γ μ τέτ πίτσ ν ίν τράστς Ε σ γ ω γ 3

4 κνμκές πδχές πυ πδίδυν τέτυ ίδυς δμφλή γγνότ. Στς μέρς μς μυσκή βμχνί έχ πρυσάσ μγάλ νάπτυξ, πργωγί κ τρίς δίσκων έχυν γίν ντγωνστκί, όπως πίσς κ πγγλμτκί ργνσμί πυ πράγυν μγάλς συνυλίς κ πσχλύν μ μγάλ γκάμ πό δκυμένυς συμβύλυς, πργωγύς κ ργτκό δυνμκό. Ο κντές κτσκυές χρσμπύντ πό τότ πυ νθρωπόττ ξκίνσ ν κδμί, ν κ ξτίς τς στθύς φύσς τυς μόλς πρόσφτ ξκίνσν ν γίνντ ντλπτές ως ρχτκτνκή. Τ σύγχρν κντά κτίρ έχυν μ μκρά κ νδφέρυσ κτγωγή πί πρλμβάν ρχές πυ ίν νσωμτωμένς κ στς μόνμς κτσκυές. Σ έν κτστό πρβάλλν, πυ πράζτ όλ κ πρσσότρ πό τς γρήγρς λλγές, τς νές κλγκές πρσγγίσς κ κνωνκές πρρές, έν ίδς ρχτκτνκής πυ χρκτρίζτ ως υέλκτ, μ λφρά κτσκυή κ μ νές τχνλγκές κ σθτκές δυντόττς έχ μγάλ σμσί. Ο όρς «κντή ρχτκτνκή» μπρί ν χρσμπθί ως νγνώρσ τυ γγνότς ότ πλλά σύγχρν πρδίγμτ υτών των δμών έχυν σμντκή πίδρσ στ δμμέν πρβάλλν. Μ πρσωρνή κτσκυή δύντ ν δμρφώσ μ άλλ πτκή γωνί γ μ συγκκρμέν τπθσί κ ν λλάξ τν ντίλψ των νθρώπων γ υτήν. Γ τς ίδς τς κτσκυές, κόν, τυτόττ κ σθτκή τυς μπρύν ν πρσδρστύν ως μ σρά φρμένων ννών συσχτσμένων μ κνωνκές συνθήκς, πλτσμό κ συμβλσμύς ν κ μρφές τυς κθρίζντ σ μγάλ βθμό πό τ υλκά κ τς κτσκυστκές τχνκές πυ χρσμπύντ γ τν υλπίσή τυς. Σ υτά τ έργ, πρρές κ μπρί μπρύν ν πρσδρσθύν όχ μόν πό τ δφρτκά πδί τς ρχτκτνκής λλά πίσς πό τν ξέλξ των χμάτων κ των υλκών. Ωστόσ 4 Κ ν τ ρ χ τ κ τ ν κ

5 πρκτκή μτφρά κ τ πρβλήμτ νέγρσς σ υτές τς κτσκυές ίν πρόμ μ κίν των συμβτκών κτσκυών, λλά ξτίς τς πόστσς κ των π δύσκλων συνθκών τς νάπτυξής τυς πρυσάζυν δκό νδφέρν. Η κτσκυή τυς μπρί ν κστίζ έν πλύ μκρό μέρς τς συνλκής πργωγής λλά όμως συμπρλμβάνντ μτφρά κ φρμγή τυς, τ ργτκό δυνμκό, τ κτσκυστκά υλκά κ στχί πυ συχνά δν πράγντ ντός τς βμχνίς κτσκυής. Ο κντές κτσκυές ίν υκίντς, έτμς ν πίξυν πκίλυς ρόλυς, κνμκά συμφέρυσς όσν φρά τν κτσκυή κ χρήσ τυς κ πτλύν πδί μς νές ρχτκτνκής κυλτύρς. Ο δμές πυ συνστύν τν κντή ρχτκτνκή πρρίζντ γ υέλκτ νέγρσ σ μί πμκρυσμέν τπθσί πό τν τόπ κτσκυής τυς. Η πλύστρ στρτγκή μπρί ν φρά σ κτσκυές πυ μτφέρντ ως μ μνάδ μ σκπό τν πρσωρνή χρήσ, ή σ άλλς πυ μόλς φθάνυν στν πρρσμό τυς νσωμτώνυν στχί πό τ μέθδ μτφράς τυς. Ένς κόμ τύπς κντών κτσκυών πτλίτ πό έν σύστμ δμρφωμένων τμμάτων πυ μτφέρντ ύκλ κ συνήθως συνρμλγύντ στν τπθσί. Αυτή μέθδς πτρέπ μέγστ λστκόττ γ πρσρμγή σ δφρτκά σχέδ. Ο τχνλγκές, κνμκές κ πλτκές λλγές σ όλ τν κόσμ έχυν λλάξ τν τρόπ μ τν πί τ κτρκό μς πρβάλλν δμρφώντ κ συνπώς υκμψί κ κνόττ πρσρμγής πτλύν βσκό συσττκό μλλντκών κτσκυστκών πτήσων. 5

6 Ο ρκ συνυλίς δμρφώνντ πό κντές κτσκυές πυ πργμτπύντ μ μθόδυς πυ δν συνντύντ στ συνθσμέν βμχνί κτρίων κ πυ πίσς δίνυν τ δυντόττ συνρμλόγσς τρστίων σύνθτων μρφών σ μρκές ώρς κ μέρς. Ακόμ, μ χρήσ τς σύγχρνς τχνλγίς κτσκυές υτές πτλύν έν πρβάλλν κόνων, ήχων κ φωτσμύ. Π συγκκρμέν, κύρ κτσκυστκή δμή μς συνυλίς πτλίτ πό τ βσκά, μπρκά δθέσμ κ πρς νκίσ στχί, κ στχί πυ δμυργύντ δκά γ τν κάσττ συνυλί. Μ πρσχτκή στρτγκή κλυθίτ γ τν πργωγή των συνυλών κθώς πργμτπύντ σ δάστμ μόν λίγων μρών κ συχνά πλλά χλόμτρ μκρά μ πό τν άλλ. Σμντκό στχί γ τν ξλόγσ τς πτυχίς των συνυλκών σκνκών πτλί κνόττά τυς ν πκνωνύν μ τ κνό. Στς συνυλίς νπτύσστ μ δδρστκή σχέσ. Η σχέσ μτξύ κνύ κ performer δν ίν πθτκή λλά τ κνό έχ ένν νργό ρόλ, συμμτέχ. Βσκή πδίωξ των σχδστών κ όλς τς πργωγής πτλί τ ν κτφέρυν ν ντλήσυν στχί πό τν πρσωπκόττ των κλλτχνών, ν τν νσχύσυν κ ν τν πδώσυν μ ένν πτκό τρόπ, κ μ όλ τ μέσ πυ χρσμπύντ ν δμθί σχέσ μτξύ κνύ κ γκρυπ. Υπάρχ ένς πλύ σμντκός πράγντς κτά τ σχδσμό κ υτός ίν δτήρσ μς στνής σχέσς των μυσκών κ των συγκρτμάτων μ τ κνό τυς, γγνός πυ πτυγχάντ μ τ δτήρσ κ σωστή κτνόσ πό τ πλυρά τυ σχδστή των δφρτκών ξών κ των συστμάτων συμβλσμύ τυ κάθ κλλτέχν. Γ τ σκπό υτόν χρσμπύντ μ πτκή γλώσσ κ συμβλκί κώδκς όπως πίσς κ όλ κίν τ μέσ(βίντ, φώτ, φφέ κ. ) πυ ν κ δ θωρύντ βσκά γ τν δμή, ντίνυν τν μπρί τυ κνύ. Γ τ κνό συνυλί πτλί μ λκλρωτκή μπρί κόνων, ήχυ κ φωτσμύ. Π ρ γ ω γ σ υ ν υ λ ς 6

7 Εδώ κ πλλές δκτίς τ ρκ συγκρτήμτ χρσμπύν πτκόκυστκά μέσ στς ζωντνές μφνίσς τυς γ ν πλσώσυν κ ν μπλυτίσυν τ μυσκή τυς. Ακόμ, τ φώτ ντίνυν τ δυνμκή των συνυλών κ κάνυν τ πρβάλλν τς πράστσς ξμνμόνυτ. Στ δκτί τυ `60 νθυσσμός τυ κνύ πρρχότν πό τς κνόττς των τργυδστών κ τ δίτρ χρκτρστκά τυς, όπως γ πράδγμ τ θρσύττ τυ Mick Jagger πυ πτλύσ ένν δίτρ τρόπ ν πκνωνί μ τ κνό μέσω πθτκής έκφρσς γγνός πυ υπστήρζν κ στίχ των τργυδών, ως μ έκφρσ συνσθμτκής δυσρέσκς. Πρόλ πυ κνόττς κ τ τλέντ στς πρστάσς νός σπυδίυ ρκ συγκρτήμτς ίν ντυπωσκά κ πτλύν τ κύρ στχί πυ πρσλκύυν τ κνό σ μ συνυλί, σχδστές λλά κ τ κάσττ συγκρότμ πστύυν ότ τ κάθ τύπυ φφέ κ ξέδρ τς συνυλίς βθύν τόσ γ τν πρυσίσ τς μυσκής πράστσς όσ κ γ τν πκνωνί τς μπάντς μ έν μγάλς κλίμκς κνό. Σήμρ μ τν τχύττ νάπτυξ τς τχνλγίς κ τς νές μθόδυς κ βέβ λόγω τυ ντγωνσμύ στ βμχνί των ρκ συνυλών, δμυργίτ μ γρά στν τμέ πργωγής υτών των ντυπωσκών θμάτων πυ δ φτάν πτέ σ στάδ κρσμύ. 7

8 Μ συνυλί πτλί έν χωρχρνκό γγνός. Αν κ χρκτρίζτ πό τν πυσί συγκκρμένυ γωγρφκύ τόπυ πρρίζτ γ πλλύς, γγνός πυ λμβάντ υπόψ κτά τ σχδσμό. Όλ τ στ μς συνυλίς ίν έτμ ν μτκνθί, ν δμρφωθί ν λλάξ θέσ. Απτλί έν τράστ γχίρμ πυ πλυθρών μ πρχή πό τ γ, τ χρόν, τ φντσί κ μτά υτδλύτ. Αν κ ρίζς τς ρκ μυσκής βρίσκντ στ δμρτυρί κτά τυ κτστμένυ (Δκτί `60) rock βμχνί ήτν πάντ συμββσμέν μ τν μπρκή δτέλ. Ο ρκ συνυλίς πρσμώνυν σ συγκντρώσς φυλών, πρρσμένς ν πρωθύν έν συγκρότμ κ τυτόχρν ν τρφδτύν μ σύγχρν νάγκ γ μ λθνή ( σ ντίθσ μ τ κνκή ) μπρί. Αυτή βμχνί πργωγής συνυλών πτί μ δρκή έρυν γ κντμί. Έτσ υπάρχ μ γρήγρσ στυς σχδστές γ τ ν βρυν κ ν χρσμπήσυν όπ νέ τχνλγί υπάρχ. Στ πρλθόν μτφρά των γθών ήτν ένς πό τυς μγλύτρυς όρτυς πράγντς πυ κυρρχύσν στ μρφή, τν μφάνσ κ τ δάρκ των κτρίων. Τ κόστς όμως μτφράς των πρώτων υλών κ λκλρωμένων πρϊόντων μώθκ σμντκά σ λγότρ πό 100 χρόν κ υτός ίν λόγς πυ μγάλς κλίμκς ρκ συνυλίς ίν φκτές κνμκά. 8

9 Σ υτά τ πρσωρνά υψλής πόδσς ρχτκτνκά πρβάλλντ χρσμπύντ υλκά όπως λυμίν, τσάλ, υφάσμτ, κθώς κ κλωδώσς, συστήμτ πό σκλωσές, μχνκά χτκά συστήμτ φωτσμύ, πυ λτυργύν υπό έμπρ κ πλύπλκ λκτρνκό έλγχ. Ο δκός ξπλσμός τς συνυλίς πρλμβάν μγάλ γκάμ μκρφώνων, πάνω πό 100 ρμπτκά φώτ κ πρβλίς κ πρσσότρ πό 200 στθρά φώτ λλά κ piggy lights, δκά γ μγάλς κλίμκς πρβλές βίντ. Πρλμβάνντ κόμ πυρτχνήμτ μ βάσ κτόξυσς, video walls, projectors κνύμν κίντ, γρνί,γννήτρς κίνσς κ.. Αυτή πλύπλκ κ τράστων δστάσων πργωγή πυ πτί πγγλμτίς πλλών δφρτκών δκτήτων γ τν δκπρίωσή τς,όπως ρχτέκτνς, μχνλόγυς, σκνθέτς κνλήπτς χλήπτς δκύς φωτσμύ πργωγύς βίντ κ animation, μκγέρ κ βέβ ργτκά χέρ γ τν νέγρσ όλων των στχίων, πί συνργάζντ άμσ, τξδύ πό πόλ σ πόλ κ πκτά πγκόσμ τλπτκή κάλυψ. 9

10 How does it feel How does it feel To be without a home Like a complete unknown Like a rolling stone Bob Dylan Τυς πρπάνω στίχυς θ μπρύσμ ν δνστύμ γ ν νφρθύμ στ μγάλ ρκ συγκρτήμτ κ τ σύνλ τς πργωγής κάθ συνυλίς τυς( stage set) πί πτλί κ τ θέμ υτής τς δπλωμτκής ργσίς. Τ σπίτ των ρκ συγκρτμάτων θ μπρύσ ν θωρθί ότ ίν δρόμς. Ο πρδίς δρκύν μήνς κ πόλς κ χώρς στθμί νλλάσσντ μ πόστσ λίγων μρών. Συνπώς τ ίδ σχύ κ γ όλ τ πκέτ πργωγής τς κάθ συνυλίς κ δκότρ γ τ συνυλκά σκνκά τ πί πτλύν κντές κτσκυές πυ μτφέρντ, συνρμλγύντ χρσμπύντ γ λίγς ώρς κ πσυνρμλγύντ γ ν μτφρθύν στν πόμν πόλ-τπθσί. Ο νμδσμός, χρόνς, τ γγνός, δρόμς, μκρής δάρκς ζωής ρχτκτνκή, τ φως κ ήχς ως υλκά τς ρχτκτνκής πτλύν κάπυς βσκύς πράγντς πυ φρύν στ σκνκά συνυλών. Η συγκκρμέν δπλωμτκή ργσί πρυσάζ τν κτσκυή συνυλκής πλτφόρμς κ δπργμτύτ στχί τς γνκότρς πργωγής μς συνυλίς μγάλυ ρκ συγκρτήμτς μ τπθσί πργμτπίσής τς τ Πνθσσλκό στάδ Βόλυ. Π ρ γ ρ φ θ μ τ ς 10

11 Δμφλή ρκ συγκρτήμτ πρδύυν γ ρκτές βδμάδς μ υτές τς μγάλς κλίμκς κ μγάλυ πρϋπλγσμύ πργωγές, κ πρσλκύυν κνό μβέλς κτμμυρίων νθρώπων σ όλ τν κόσμ. Τόσ τ «βσκά» στχί τς κτσκυής τ πί στ τέλς τς πρδίς πστρέφντ στν τρί νκίσς όσ κ τ «δκά», κίν δλδή πυ έχυν πρχθί δκά γ τς νάγκς μς συγκκρμένς συνυλίς μτφέρντ πό χώρ σ χώρ μ μγάλ ρθμό φρτγών. Τ ργτκό δυνμκό χωρίζτ σ μάδς κ μζί μ έν πλήρωμ πό τπκύς κάθ φρά πράγντς νλμβάνυν τν νέγρσ των κμμτών τς κτσκυής πυ τυς ντστχύν, μ τ βήθ γρνών.τ δκά στχί μχνλγκύ ξπλσμύ, των σκνκών κ τυ φωτσμύ, μτφέρντ κ υτά πό πόλ σ πόλ γ ν φτάσυν πρίπυ δυ μέρς πρν πό τν ένρξ τς συνυλίς στν τπθσί. Ο δκός ξπλσμός βίντ κ μυσκής μζί μ πρίπυ 40 ργάτς φτάνυν μ μέρ πρν πό τ συνυλί γ τν τπθέτσ τυ ξπλσμύ, νώ τ μέλ τυ συγκρτήμτς μζί μ τ πρσωπκό πυ πμλίτ τν σφάλ, τ μκγάζ κ τ ντύσμό τυς, φτάνυν τ πόγυμ τς πράστσς. Γ τν νέγρσ τς συνυλκής πλτφόρμς πρβλέπντ κάπς στρτγκές ώστ υτή ν μπρί ν πργμτπίτ γρήγρ κ μ σφάλ. Γ τ σκπό υτό πφσίζντ βσκές συνρμλγήσς, μ μ ωφέλμ σρά, των στχίων τ πί συνδέντ κάθ φρά μόν γ 4 μ 5 ώρς. Όλ υτή δδκσί πργωγής ντστρέφτ μτά τ τέλς τς πράστσς. 11

12 Η δέ γ τν ξέδρ συνυλίς στ Πνθσσλκό στάδ βσίζτ στ δμή, τ φλσφί κ τς ψυχγωγκές δόττς τυ φλίπρ(pinball) κ στ κτά πόσ όλ υτά μπρύν ν συσχτίζντ δχέντ, μτφέρντ, πρμάζντ ή ντπρτίθντ μ τ δμή ντίστχ μς ρκ συνυλίς κ τν πρσωπκόττ νός ρκ συγκρτήμτς όπως Rolling Stones. Η έρυν υτύ τυ συσχτσμύ πτλί έν μγκό πχνίδ, μ σρά πό νκλύψς σχτκά μ τ τ μπρί ν βρίσκτ πίσω πό τν κρκτκή μπρί τυ ν συμμτέχ κάπς νργά τόσ στ κνό μς ντυπωσκής συνυλίς όσ κ στν πρί κ τς πρόβλπτς δδρμές τς μπάλς σ έν ντίστχ ξίσυ ντυπωσκό, όμως μκρότρς κλίμκς θέμ, πό φφέ, φώτ κ ήχυς στ πδί (playfield) νός φλίπρ. Εστάζντς στ φλίπρ, μ μ π ξρυντκή μτά, δπστών κνίς ότ ως πχνίδ χρκτρίζτ πό κάπυς κνόνς, πστλές, πίπδ κτάτξς, ρρχί κ όλ υτά συνρτήσ ήχων, φώτων κ χρόνυ. Ανάλγ, σ μ συνυλί των Rolling Stones, θ μπρύσμ ν πρτρήσυμ ότ υτή δμίτ πό συγκκρμέν σνάρ κ δδχή των φφέ κ των γγνότων, πίσς συνρτήσ τυ χρόνυ, τυ φωτσμύ κ τς μυσκής. Πρλυτά, σ ντίθσ μ τ γρμμκή πρί κ κρύφωσ μς συνυλίς μ βάσ τ σνάρ, στ pinball μπρέχτ τυχόττ στ ρή κ τς κνήσς τς μπάλς όπως πίσς κ στ δμόρφωσ τυ τλκύ σκρ. Ι δ 12

13 Πρκλυθώντς τν Mick Jagger σ κάθ συνυλί,βσκό μέλς κ τργυδστή των Rolling Stones,βλέπυμ μ κρκτκή κ άκρως κφρστκή φγύρ πυ κμτλλύτ κάθ σμί τς πλτφόρμς κτά τ δάρκ τς πράστσς, μ πλτφόρμ λλλπίδρσς τόσ μ τ συγκρότμ κ πρσσότρ μ τν Mick Jagger όσ κ μ τ κνό, πυ σίγυρ σχδάζτ μ τρόπ ώστ ν ξυπρτί τν υπρκντκόττ υτύ τυ ρκ στρ πυ ξσκών τ κνό. Η κόν υτή ίσως μς δγύσ στ ν θωρήσυμ τν Mick Jagger ως μ μπάλ πυ κνίτ, κτξύτ, πότ ργά πότ π γρήγρ, λλλπδρά μ τν πίχτ-κνό πάνω σ έν στθρό υπόβθρ πυ θ μπρύσ ν ντστχί στν ξέδρ μς συνυλίς, μ φώτ, κντά ή ν δυνάμ κντά στχί-στόχ τυ φλίπρ. Όλ υτά πρτίζυν μ πρί-πράστσ τς μπάλς-τργυδστή μ σκνθέτ τν πίχτ-κνό κ υπόβθρ(playfield) τν ξέδρ. Είν μέτρτς, πκίλς, υθόρμτς κ τόσ υρμτκές κνήσς τυ Mick Jagger στ σκνή όσ κ υτές τς μπάλς στ playfield πί μπρί ν κτξύτ, ν νπδά, ν χλρών, ν πνφέρτ. Στ συγκκρμέν σχδσμό συνυλκής ξέδρς πργμτπίτ μ πρσπάθ ν πδθύν κάπ πτκά χρκτρστκά νός φλίπρ, σ έν σκνκό πυ θ δύντ ν κνπήσ τς πτήσς νός μγάλυ συγκρτήμτς όπως Rolling Stones κ μέσ πό συμβλκύς κώδκς κ δκά στχί θ μπρί ν φέρ τν τυτόττ τυ, γγνός πυ όπως έχ πρνφρθί δτρί κ ντίν τν πκνωνί τυ μ τ κνό τυ σ όλ τν κόσμ. Επρσμέν πό τν έντν τυτόττ πυ πρσδίδ τ χρκτρστκό σήμ κττθέν τυ συγκρτήμτς, τ στχί τς γλώσσς, πυ ντπρσωπύ τυς Rolling Stones δώ κ πλλά χρόν, κ πό τ στχί κ τς δδρμές νός φλίπρ λλά κ πό τ φλίπρ πυ κτσκυάστκ μ θέμ τ ίδ τ συγκρότμ, τ πρβάλλν τς 13

14 συνυλίς μττρέπτ σ έν πχνίδ μγάλς κλίμκς τόσ γ τ συγκρότμ όσ κ γ τ κνό γ υτές τς λίγς ώρς πυ δρκί συνυλί. Τ σύνλ τς πλτφόρμς μζί μ τ πρσκήν, τπθτίτ στ έν πό τ δύ άκρ τυ στδίυ κ κλύπτ, μζί μ τ δκά δχωρστκά στχί τ πί μπδίζυν τν πρόσβσ τυ κνύ στ χώρ των πρσκνίων κ τς σκνής, όλ τν πόστσ πό τ μ πλυρά των κρκίδων μέχρ τν άλλ. Εδκότρ, κάθ πμέρυς κτσκυή πυ δμυργίτ κτά τ πργμτπίσ υτής τς συνυλίς δμρφώντ σ σχέσ μ μ ρθγών κντρκή πλτφόρμ μήκυς 40μ., πλάτυς 18μ. κ ύψυς 2,7μ. Βσκό στχί τς σύνθσς πτλί μ κτσκυή ύψυς 23μ. συσχτσμέν μ τν υθάδ έκφρσ τς γλώσσς πυ πρνφέρθκ. Τ πάνω τμήμ τς πτλίτ πό έν στέγστρ μ μτλλκό σκλτό κ πκάλυψ πό μτλλκό ύφσμ, πρρσμέν γ ν στγάσ μ δυτρύυσ σκνή. Η σκνή υτή βσίζτ πάνω σ έν σύστμ πό σκλωσές ύψυς 14μ., μήκυς 50μ. στ σύνλό τυ, τ πί συνστά όλ τ πίσω μέρς backdrop τς σκνής. Τ συνέχ κ τ σχμτσμό τυ τμήμτς τς γλώσσς δμρφών μτλλκό ύφσμ πυ κνίτ μ τ βήθ κλωδίων πρς τ κάτω κ πάνω σ τργωνκά χωρδκτυώμτ τ πί πτλύν δγύς γ τν κίνσ υτήν. Τ μτλλκό υτό ύφσμ πρβλέπτ ν χρσμπθί ως πφάν γ μγάλς κλίμκς πρβλές βίντ. Επίσς σμντκό στχί τς σύνθσς υτής πτλί ένς βσκός μγάλς σ μήκς δάδρμς μ υθί, κμπύλ κ μτβλτύ ύψυς τμήμτ βσσμένς σ πθνές πρίς τς μπάλς μέσ στ υπόβθρ νός φλίπρ. Η μπάλ κτξύτ κ λκλρών μ πρί. Αν κ υτή ίν τυχί, υπάρχυν πάντ στθρές κτυθύνσς κ δδρμές πυ τν πρρίζυν, τν πράζυν κ τν κτυθύνυν. Π ρ γ ρ φ κ τ σ κ υ ς 14

15 Ως φτρί μς τέτς πρίς πτλί μ πρχή στ κέντρ πρίπυ τς βσκής πλτφόρμς κ συγκκρμέν πδίδτ μ μ δδχή πό φωτνές πφάνς στ δάπδ. Η δδρμή υτή πλάτυς 1.4μ. βσίζτ σ έν σύστμ πό σκλωσές κ τ δάπδ πτλίτ πό πλίσ μύρυ κντρπλκέ. Τ άλλ άκρ τς δδρμής, έν ίδς τσυλήθρς, κτλήγ σ μ φυσκωτή κτσκυή. Σ υτήν τ δδρμή βρίσκτ έν «μπόδ», έν ίδς πόρτς πυ όπως κ μπάλ στ φλίπρ, τργυδστής σπρώχνντς τν υτή θ νσκωθί ώστ ν πράσ κ ν συνχίσ τν πρί τυ. Ακόμ, πί τς βσκής υτής δδρμής υπάρχυν χρλσθήρς κ λλπτκά μτλλκά στχί πυ πρπέμπυν στ δμόρφωσ των νέρων δδρόμων κίνσς τς μπάλς στ φλίπρ. Πλλά κόμ στχί τς λτυργίς τυ πχνδύ έχυν πράσ στ σχδσμό, όπως ρκέτς κ πρσκρυστήρς πυ πδίδντ ως θόνς led, ως πμέρυς μκρότρ πίπδ πί τς κντρκής σκνής, πρρσμέν γ μυσκύς, τργυδστές κ όργν, όπως πίσς κ ως μ τρίτ σκνή πυ σχωρί μέσ στ κνό. Εδκότρ, όσν φρά στς ρκέτς, υτές πτλύν πλίσ πό χωρδκτυώμτ, ττράγωνς δτμής, ύψυς 19μ. πυ μχνκίντ πίρνυν κλίσ 25 μρών. Κτά τν μττόπσ τυς νίγ δκά τπθτμέν δίχτυ πάνω στ πί μπρί ν πργμτπθί πρβλή βίντ. Ο θόνς led ίν τέσσρς κ στρίζντ στ μγάλυ μήκυς σκλωσά πυ συνστά τ φόντ τς σκνής. Τόσ κντρκή σκνή όσ κ μκρή σκνή πυ σχωρί στ κνό βσίζντ σ έν έτμ σύστμ πό πλίσ (frames) πάνω στ πί πρσρμόζντ πφάνς πό κντρπλκέ στων πίων τ μγέθ κ σχήμτ υπάρχ μ σχτκή υλξί κ πκλί. Ως βθτκές κτσκυές πυ θ φέρυν πτκκυστκό ξπλσμό χρσμπύντ πύργ πό μγάλυ μήκυς χωρδκτυώμτ ττράγωνς δτμής. Έν στέγστρ μήκυς 21μ. κ πλάτυς 4,5μ., μ λφρά κλίσ πρς τ πάνω, τπθτίτ στ πίσω 15

16 κ δξά μέρς τς σκνής μ σκπό τν πρστσί τυ ξπλσμύ κ των κλλτχνών σ πρίπτωσ βρχής. Στθρά κ ρμπτκά φώτ λλά κ led walls τπθτύντ σ πλλά σμί τυ σκνκύ λλά κ σ δκά δμρφωμένς δάτρτς μτλλκές σφίρς πυ βρίσκντ στ κέντρ τυ φόντυ τς σκνής κ σ δάτξ συσχτσμέν μ τ φώτ πρόδυ τυ φλίπρ. Μ πλύ σμντκή όσν φρά στ ρόλ τς κτσκυή ίν κίν πυ στγάζ τ control room, δλδή τ χώρ λέγχυ κ ρύθμσς των πτκών κ χτκών φφέ τς πράστσς. Ο χώρς υτός βρίσκτ στ κέντρ τυ γπέδυ, ώστ ν υπάρχ πλήρς κ σρρπμέν ντίλψ γ κάθ πτκκυστκή δράσ κ πτλί μ λφρά κτσκυή μ μτλλκό σκλτό. Τέλς πίσω πό τ χώρ τς πράστσς βρίσκντ τ πρσκήν. Γ τς νάγκς τυ χώρυ υτύ έχυν χρσμπθί μνάδς isobox συνλκύ μβδύ 150 μ 2. μ χώρυς πρτμσίς, ξκύρσς λλά κ γρφίυ, γ τ μέλ τυ συγκρτήμτς, τυς μυσκύς κ βθύς τργυδστές κ γ τ μέλ τς πργωγής. 16

17 1. Robert Kronenburg, Portable Architecture, Robert Kronenburg, Houses in motion 3. Eric Holding, Mark Fisher Staged Architecture, Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts, Ronnie Wood, According to the Rolling Stones, Andrei Cordescu, Mobile: The Art of Portable Architecture 6. S. Lyall, Rock Sets: The Astonishing Art of Rock Concert Design Π ρ π μ π ς Θ ήθλ ν υχρστήσω γ τ συμβλή τυς στν κπόνσ τς δπλωμτκής ργσίς τυς πβλέπντς κθγτές Σ. Ππδόπυλ κ Μ. Βρντίσ κ τυς Α. Τσγκρσύλ, Δ. Μκρίσ, Α. Τσφάκ, Γ. Σρμνώτ, Ι. Ελυθράδυ κ Ρ. Μπρτλότ 17

18 18 Σ χ δ

19 19 Τ π γ ρ φ κ

20 20 Κ τ ψ

21 21 Α ν ψ

22 Ν τ ψ 22

23 Δ υ τ κ ψ 23

24 24 Τ μ

25 25 Α ξ ν μ τ ρ κ

26 26

magazine Από την VICTORIA στην ERGO Ασφαλίζω σημαίνει καταλαβαίνω Ελληνική έκδοση του ασφαλιστικού ομίλου ERGO

magazine Από την VICTORIA στην ERGO Ασφαλίζω σημαίνει καταλαβαίνω Ελληνική έκδοση του ασφαλιστικού ομίλου ERGO Τεύχς 1 Χειμώνς 2011 Ελληνική έκδση τυ σφλιστικύ μίλυ ERGO Rebranding Εκδήλωση στ Μέγρ Μυσικής Αθηνών Let it...flow Τ νέ σχεδιστικό concept της ετιρίς Πρόσωπ Στέλις Βυγιυκλίδης Διευθυντής Πωλήσεων Πρϊόντ

Διαβάστε περισσότερα

Επιστήμες στην οθωμανική αυτοκρατορία: Οι εκπαιδευτικοί θεσμοί

Επιστήμες στην οθωμανική αυτοκρατορία: Οι εκπαιδευτικοί θεσμοί ΚΡΙΤΙΚΗ/ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ίκπμμυιη: 4/06,77-93 Επιστήμες στην θωμνική υτκρτρί: ι εκπιδευτικί θεσμί C Βιβλιγρφική πρυσίση πό τ έργ: Ekmeleddin Ihsanoglu (ed.), History of the Ottoman State, Society and Civilization,

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούµε ανοίξτε τα συνηµµένα. Ευχαριστούµε. Γραφείο Ο.Ε.Υ. Κιέβου. b ΟΤΕΕΧΝϊΚΟ επσμεπητηριο ΟΕ Σ ΣΑ i ΟΝΙΚ 1Σ. Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο.

Παρακαλούµε ανοίξτε τα συνηµµένα. Ευχαριστούµε. Γραφείο Ο.Ε.Υ. Κιέβου. b ΟΤΕΕΧΝϊΚΟ επσμεπητηριο ΟΕ Σ ΣΑ i ΟΝΙΚ 1Σ. Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο. Τµήµ ιικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.. Από: ecocom-k ίev Απστλή: Πρσκευή, 18 Ιυλ ίυ 214 1:58 µµ Πρς: ί ηf@acsmί.gr; ί ηf@bep.gr; Τµήµ ιικητικών Υπηρεσιών Β.Ε..; 'GRUA Chamber; @1.9Γ 'crete-exporters';

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Λύκειο: Μετά το «Νέο Σχολείο» και πριν το «Νέο ΑΕΙ»

Νέο Λύκειο: Μετά το «Νέο Σχολείο» και πριν το «Νέο ΑΕΙ» Νέ Λύκε: Μετά τ «Νέ Σχλεί» κα πρν τ «Νέ ΑΕΙ» Παρυσάζυμε σήμερα τς πρτάσες τυ Υπυργείυ Παδείας γα τ «Νέ Λύκε». Στη δαμόρφωση τυς έχυν ληφθεί υπόψη : Ο μελέτες τυ Παδαγωγκύ Ινσττύτυ. Τ πόρσμα τυ Εθνκύ Συμβυλίυ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Day 1 Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο Λάρνακας και αναχώρηση για τη Σκιάθο µε απευθείας πτήση. Άφιξη και µεταφορά στο ξενοδοχείο.

Πρόγραµµα Day 1 Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο Λάρνακας και αναχώρηση για τη Σκιάθο µε απευθείας πτήση. Άφιξη και µεταφορά στο ξενοδοχείο. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΤΗ ΣΚΙΑΘΟ (ΤΡΙΤΗ) - 8 Μέρς Η Σκιάθς συνδυάζι την κσµπλίτικη τµόσφιρ µ την πράµιλλη φυσική µρφιά κι τη νησιώτικη γλήνη. Η πόλη της Σκιάθυ ίνι ένς γρφικός ικισµός πυ τν χρκτηρίζι η ξχωριστή γητί

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΓΚΕΪ ΑΝΤΡΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΑ ΓΑΜΗΣΙΑ

Ο ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΓΚΕΪ ΑΝΤΡΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΑ ΓΑΜΗΣΙΑ Ο ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΓΚΕΪ ΑΝΤΡΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΑ ΓΑΜΗΣΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΜΙΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ Μη ίσ όσ ρηκός Τ ίσ HIV ρηκός ό σύρφός συ ί θκός δ ί π ύκλ. Δ έχς μό μωπίσς όλ σύηθη μς γκέ σχέσης,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΓΚΕΪ ΑΝΤΡΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΑ ΓΑΜΗΣΙΑ

Ο ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΓΚΕΪ ΑΝΤΡΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΑ ΓΑΜΗΣΙΑ Ο ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΓΚΕΪ ΑΝΤΡΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΑ ΓΑΜΗΣΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΜΙΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ Μη ίσ όσ ρηκός Τ ίσ HIV ρηκός ό σύρφός συ ί θκός δ ί π ύκλ. Δ έχς μό μωπίσς όλ σύηθη μς γκέ σχέσης,

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter. Δεκέμβριος 2011. Christmas Party! στο Yogastudio Maroussi Παρασκευή 23 Δεκεµβρίου, 20.00

Newsletter. Δεκέμβριος 2011. Christmas Party! στο Yogastudio Maroussi Παρασκευή 23 Δεκεµβρίου, 20.00 Newsletter Δεκέμβριος 2011 Christmas Party! στο Yogastudio Maroussi Πρσκευή 23 Δεκεµβρίου, 20.00 Ελάτε ν γιορτάσουµε σε µί κεφάτη Χριστουγεννιάτικη τµόσφιρ µε πολύ µουσική, χορό, χορτοφγικό µπουφέ κι εκπλήξεις!

Διαβάστε περισσότερα

Π.Μ.Σ Ηλεκτρονική Μάθηση

Π.Μ.Σ Ηλεκτρονική Μάθηση Πανεπιστήμι Πειραιώς Διδακτική της Τεχνλγίας και Ψηφιακών Συστημάτων Π.Μ.Σ Ηλεκτρνική Μάθηση Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Αξιλόγηση Πργραμμάτων Δια Βίυ Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ενηλίκων από Απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

- ΒΡΑΔΥΝΗ ΔΙΙΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΩΝ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΑΑΑΑΘΣ ΚΑΙ ΑΦΡΙΚΗΣ ΓΥΡΩ AHO ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΤΟΥ 21ου ΗΛΙΑΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (1978-1982)

- ΒΡΑΔΥΝΗ ΔΙΙΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΩΝ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΑΑΑΑΘΣ ΚΑΙ ΑΦΡΙΚΗΣ ΓΥΡΩ AHO ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΤΟΥ 21ου ΗΛΙΑΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (1978-1982) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΥ ΦΙΜΕΡΕΛΗ Δ!ΠΛ. ΜΗΧ/ΓΥ - ΗΛ/ΓΥ ΜΗΧ/ΚΥ Ε.Μ.Π. - ΒΡΑΔΥΝΗ ΔΙΙΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΙΑΔΣΗ ΠΛΥ ΥΨΗΛΩΝ ΡΑΔΙΣΥΧΝΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΑΑΑΑΘΣ ΚΑΙ ΑΦΡΙΚΗΣ ΓΥΡΩ AHO Τ ΜΕΓΙΣΤ ΤΥ 21υ ΗΛΙΑΚΥ ΚΥΚΛΥ (1978-1982) ΔΙΔΑΚΤΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΤΡΙΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΤΡΙΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Στην «Μεγάλη Πραγματεία» τυ Κμφύκιυ αναφέρεται: «Στ Yi 1 υπάρχει τ tài jí 太 極. Τ tài jí 太 極 γεννά τις 2 πρωταρχικές ενέργειες ή πλικότητες τ liang yi 兩 儀 ή αλλιώς yīn yáng» και

Διαβάστε περισσότερα

Κυβερνοχώρος, Ανοιχτή Εκπαίδευση και Κοινότητες Μάθησης: Βασικές Παιδαγωγικές Αρχές Σχεδιασµού

Κυβερνοχώρος, Ανοιχτή Εκπαίδευση και Κοινότητες Μάθησης: Βασικές Παιδαγωγικές Αρχές Σχεδιασµού Κυβερνχώρς, Ανιχτή Εκπαίδευση και Κινότητες Μάθησης: Βασικές Παιδαγωγικές Αρχές Σχεδιασµύ Άννα ΧΡΟΝΑΚΗ Επίκυρς Καθηγήτρια, ΠΤΠΕ, Σχλή Επιστηµών τυ Ανθρώπυ Πανεπιστήµι Θεσσαλίας, Βόλς, Ελλάδα chronaki@uth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΣΕΙΣ ΙΑΤΑΞΗΣ, Α Α.

ΣΧΕΣΕΙΣ ΙΑΤΑΞΗΣ, Α Α. ΣΧΕΣΕΙΣ ΙΑΤΑΞΗΣ, Α Α. 1. ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: επνεπίσκεψη. Η εξής πρτήρηση γι τις (μονομερείς) διμελείς σχέσεις, εξυπηρετεί την τξινόμησή τους: τ ζεύγη μις οποιδήποτε τέτοις σχέσης εμπίπτουν σε τρείς κτηγορίες:

Διαβάστε περισσότερα

για το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοιατρική, του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας ίϊρμίϊμιη

για το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοιατρική, του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας ίϊρμίϊμιη Μελέτη Σκπιμότητας «Δημιυργίας βάσης δεδμένων για την παρακλύθηση της σταδιδρμίας των απφίτων τυ τμήματς και τη συνεχή χαρτγράφηση της αγράς εργασίας» για τ Τμήμα Πληρφρικής με Εφαρμγές στη Βιιατρική,

Διαβάστε περισσότερα

Στεκόμαστε δίπλα σας! ΜΗΤΕΡΑ - ΛΗΤΩ. Νέα ανακαινισμένη αίθουσα τοκετών στο ΛΗΤΩ Άνοιγμα και στον Ιατρικό Τουρισμό. ειδικό ένθετο

Στεκόμαστε δίπλα σας! ΜΗΤΕΡΑ - ΛΗΤΩ. Νέα ανακαινισμένη αίθουσα τοκετών στο ΛΗΤΩ Άνοιγμα και στον Ιατρικό Τουρισμό. ειδικό ένθετο ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΤΩΝ ΜΗΤΕΡΑ - ΛΗΤΩ - ΛΗΤΩ ΤΟΥ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΥΓΕΙΑ ΥΓΕΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 19-18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ - IOYΛΙΟΣ 2011 2011 ΜΗΤΕΡΑ - ΛΗΤΩ Στεκόμστε δίπλ σς! child Νέ νκινισμένη ίθουσ τοκετών στο ΛΗΤΩ Άνοιγμ κι

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02 Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. ΘΕΜΑ: «Πρακτική άσκηση - Μελέτη Περίπτωσης»

ΤΜΗΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. ΘΕΜΑ: «Πρακτική άσκηση - Μελέτη Περίπτωσης» ΕΘΝΙΚ ΚΑΙ ΚΑΠΔΙΣΤΡΙΑΚ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΓΡΑΜΜΑ: «Εξειδίκευση εκπαιδευτικών και στελεχών της γενικής εκπαίδευσης για μαθητές με πρβλήματα λόγυ

Διαβάστε περισσότερα

magazine Η ERGO στην Παταγωνία Ταξιδεύοντας με τους επιτυχημένους Ελληνική έκδοση του ασφαλιστικού ομίλου ERGO

magazine Η ERGO στην Παταγωνία Ταξιδεύοντας με τους επιτυχημένους Ελληνική έκδοση του ασφαλιστικού ομίλου ERGO Τεύχος 3 Χειμώνς 2013 magazine Ελληνική έκδοση του σφλιστικού ομίλου ERGO Training Εμπειρίες φροντίδς γι το διοικητικό προσωπικό Web Portal Oι διδικτυκές σχέσεις της ERGO νβθμίστηκν Πρόσωπ Ανδρές Σούλης

Διαβάστε περισσότερα

Συμβολή των φυσικοχημικών μεθόδων ανάλυσης στη μελέτη 13 εικόνων του Βυζαντινού Μουσείου

Συμβολή των φυσικοχημικών μεθόδων ανάλυσης στη μελέτη 13 εικόνων του Βυζαντινού Μουσείου Συμβλή των φυσικχημικών μεθόδων ανάλυσης στη μελέτη 13 εικόνων τυ Βυζαντινύ Μυσείυ Νανώ ΧΑΤΖΔΑΚ, J. PHILLIPON, P. AUSSET, ωάννης ΧΡΥΣΥΛΑΚΣ, Αθηνά ΑΛΕΞΠΥΛΥ Δελτίν XAE 13 (1985-1986), Περίδς Δ'. Στη μνήμη

Διαβάστε περισσότερα

Συντάχθηκε απο τον/την Administrator Τετάρτη, 23 Ιούνιος 2010 10:55 - Τελευταία Ενημέρωση Τετάρτη, 23 Ιούνιος 2010 15:48

Συντάχθηκε απο τον/την Administrator Τετάρτη, 23 Ιούνιος 2010 10:55 - Τελευταία Ενημέρωση Τετάρτη, 23 Ιούνιος 2010 15:48 Τόν σ Αιγαί! Συντάχθκε απ ν/ Administrator Τετάρτ, 23 Ιύνις 2010 10:55 - Τελευία Ενμέρωσ Τετάρτ, 23 Ιύνις 2010 15:48 Bluefin Tuna in the Aegean Sea from deepww on Vimeo. Κείν Δ. Κόλλιας, φω: Deep magazine

Διαβάστε περισσότερα

11 η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠOΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚH ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΠΕΝΑΛΤΙ ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΠΟΕΛ ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΑΡΗΣ ΑΕΚ ΚΟΥΚΛΙΩΝ ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΟΜΟΝΟΙΑ ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΠ ΕΡΝΗΣ

11 η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠOΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚH ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΠΕΝΑΛΤΙ ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΠΟΕΛ ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΑΡΗΣ ΑΕΚ ΚΟΥΚΛΙΩΝ ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΟΜΟΝΟΙΑ ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΠ ΕΡΝΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΩΝΗΣ: «Ό λώσου Ευρωπϊκά πχίδ θ ίμσ κλύρο. Θ δκδκήσουμ μέχρ ο έλος ο ίλο». AΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 2213 ΤΡΙΤΗ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΜΕ ΧΑΤ ΤΡΙΚ ΤΟΥ ΓΚΟΝΣΑΛΒΕΣ Το ΑΠΟΕΛ πέυχ η πο ύκολη ίκη ου σο πρωάθλημ κώς 5-0

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΞΕΠΕΡΑΣΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

ΟΙ ΑΞΕΠΕΡΑΣΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΤΟΣ 25 - ΜΑΪΟΣ 2015 - ΙΣΤΟΡΙΚΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 289 - ΤΙΜΗ 0,20 - ΚΩΔΙΚΟΣ 1190 ΟΙ ΑΞΕΠΕΡΑΣΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ Στ χρνικ διαστημα πυ η χωρα μας βρισκεται ντως σε δεινη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ. Περιέχει την ύλη που διδάσκεται στα Μαθηματικά της Κατεύθυνσης στη Γ Λυκείου

ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ. Περιέχει την ύλη που διδάσκεται στα Μαθηματικά της Κατεύθυνσης στη Γ Λυκείου ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ Περιέχει την ύλη που διδάσκετι στ Μθημτικά της Κτεύθυνσης στη Γ Λυκείου Στους δσκάλους μου με ευγνωμοσύνη Στους μθητές μου με ελπίδ Κάθε γνήσιο ντίτυπο έχει την ιδιόχειρη υπογρφή του συγγρφέ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣ ΜΑΘ. Κασσάνδρα Φλόγα. κος Πράσινο. Άρτεμις Λευκή. Τζακ. Ελεονόρα Παγώνη. Βίκτωρ Δαμάσκηνος. www.hasbro.gr. Approval: Conf

ΜΕΣ ΜΑΘ. Κασσάνδρα Φλόγα. κος Πράσινο. Άρτεμις Λευκή. Τζακ. Ελεονόρα Παγώνη. Βίκτωρ Δαμάσκηνος. www.hasbro.gr. Approval: Conf Ιάκωβ Πράσ Κσσάδρ Φλόγ ωκή ετρ κάθε κ Εί τ επίκ» στρ «κυτή εκδήλωσ κ τ γράφυ Έχε τυ κμτ υ ώ κ τω περδ πρσχή όλω Ο ε τ με δσμότ σχλύτ ότ φόβ τ εί μεγλύτερ τωλά ρ επάσε τ μ Τύ θ ξεσκ τάσε φ υ έκε γ πράγμτ

Διαβάστε περισσότερα

Η μορφολογία του αστικού χώρου και οι κοινωνικές χρήσεις του βρίσκονται

Η μορφολογία του αστικού χώρου και οι κοινωνικές χρήσεις του βρίσκονται Χριστίνα Αγριαντώνη ΣΥΝΙΚΙΑ ΜΕΤΑΞΥΡΓΕΙ Η μρφλγία τυ αστικύ χώρυ και ι κινωνικές χρήσεις τυ βρίσκνται σε διαλεκτική, αέναα εξελισσόμενη, σχέση πυ ρυθμίζεται από τυς διαφρετικύς χρόνυς στυς πίυς υπακύυν

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Σκοπιμότητας «Τεχνική υποστήριξη και δικτυακές υπηρεσίες»

Μελέτη Σκοπιμότητας «Τεχνική υποστήριξη και δικτυακές υπηρεσίες» ΕΛΛΑΔΑ 1 2 0 0 8 /fvutnvih παντύ Ανάπτυξη yta άλυς. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ GPHIKEYMATQH ΕίΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ EYPDRAÏKHBi& H ΣΥΙΚΡΗΗΑΤ8Α0ΤΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΗΠΝΙΚΟ TAMÊIÛ ΕΥΡΟΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

έργα για το νησί μας, όπως είχε προαναγγελθεί τον υπουργό Εσωτερικών Γιάννη Ραγκούση

έργα για το νησί μας, όπως είχε προαναγγελθεί τον υπουργό Εσωτερικών Γιάννη Ραγκούση Σκέψυ τν πλανήτη συ... ανακύκλωσε τη ΦΩΝΗ συ Εβδμαδιαία πλιτική εφημερίδα Πάρυ - Αντιπάρυ 67 ΧΡΟΝΙΑ αφιερωµένα στην ενηµέρωση Παρασκευή 21 Ιανυαρίυ 2011 Φύλλ 145 www.fonitisparou.gr Έτς 66 Νέα Περίδς Έτς

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Παστιάδης* ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΙ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΤΗ ΝΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ, ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Γεώργιος Παστιάδης* ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΙ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΤΗ ΝΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ, ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Επιθεώρηση Κινωνικών Ερευνών, 131 Α', 2010, 33-70 Γεώργις Παστιάδης* ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΡΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΙ ΜΕ ΠΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΔΥΣ ΤΗ ΝΕΑ ΚΙΝΩΝΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ, ΥΠ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΥ ΕΠΙΠΕΔΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τ

Διαβάστε περισσότερα

«Γροθιά» στην τοπική οικονομία

«Γροθιά» στην τοπική οικονομία Σκέψου τον πλνήτη σου... νκύκλωσε τη ΦΩΝΗ σου Εβδομδιί πολιτική εφημερίδ Πάρου - Αντιπάρου 67 ΧΡΟΝΙΑ φιερωµέν στην ενηµέρωση Πρσκευή 10 Δεκεμβρίου 2010 Φύλλο 139 www.fonitisparou.gr Έτος 65 ο Νέ Περίοδος

Διαβάστε περισσότερα