Μεγάλη Πέμπτη - Τὸ φιλί

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μεγάλη Πέμπτη - Τὸ φιλί"

Transcript

1 Μεγάλη Πέμπτη - Τὸ φιλί «Μισῶν ἐφίλει, φιλῶν ἐπώλει». Μ αὐτὴ τὴ φράση ἡ ὑμνολογία τῆς Ἐκκλησίας μας περιγράφει τὴ στάση τοῦ Ἰούδα ἀπέναντι στὸ Χριστό. Μία φράση κοφτή, σύντομη, ἁπλή, ποὺ κρύβει πόνο. Τὸ μίσος, τὸ φιλί, ἡ ἀγοραπωλησία! Τρεῖς στάσεις ποὺ στὴν περίπτωση τοῦ Ἰούδα συναρμόζονται, σὲ μία ἀκολουθία τραγῳδίας γιὰ τ ὴν ὕ παρξη τοῦ μαθητῆ, ἀλλὰ καὶ γιὰ πολλοὺς ἀνθρώ πους ποὺ βρίσκονται στὴ θέση του καὶ σήμερα! Τὸ μίσος ποὺ ἐκφράζεται μὲ φίλημα, μία τελείως παράδοξη καὶ ἀντιφατικὴ συμπεριφορά. Τὸ φιλί, ἡ κορυφαία ἀπόδειξη τῆς ἀγάπης, ὁ τρόπος ποὺ κανεὶς δείχνει ὅ,τι τὸν συνδέει μὲ κάποιον! Τὸ μίσος, ἡ κορυφαία ἀπόδειξη τῆς διαστροφῆς τῆς ἀγάπης, τοῦ πληγωμένου ἐγωισμοῦ τοῦ ἀνθρώπου, καρπὸς τῆς ἀποτυχίας τοῦ ἀνθρώπου νὰ ἀγαπήσει ἀληθινὰ καὶ ἐνίοτε νὰ τὸν ἀγαπήσουν! Ἡ ἀγοραπωλησία, ὁ ὑποβιβασμὸς τῶν αἰσθημάτων σὲ ἐπίπεδο συναλλαγῆς, ὁ ἄνθρωπος ποὺ πουλιέται γιὰ νὰ ἱκανοποιη θεῖ τὸ συμφέρον τοῦ ἀνθρώ που, τὰ τριά κοντα ἀργύρια ποὺ δεί χνουν τὴν δουλεία τοῦ ἀνθρώπου στὸ ἐγώ, στὸν κακὸ ἑαυτό του, στὸ ψεύτικο! Ἡ σχέση τοῦ μαθητῆ μὲ τὸ διδάσκαλο, ὄχι σχέση διαφωνίας, ἀντίθεσης, ἄλλης ΤΕΥΧΟΣ 90 - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

2 ἄποψης, ἀλλὰ ἰσοπέδωσης καὶ καταστροφῆς! Ἂν ὁ Ἰούδας ἔμενε στὸ μίσος γιὰ τὸ Χριστό, θὰ ἦταν μία στάση! Ὁ καθένας θὰ μποροῦσε νὰ τὴν καταλάβει ὡς προερχόμενη ἀπὸ μία ἄλλη ματιὰ τῆς ζωῆς. Ὁ Χριστὸς μιλᾶ γιὰ τὴν ἀγάπη, τὴν προσφορά, τὴ θυσία, τὴ μετάνοια! Ὁ Ἰούδας ζεῖ αὐτὸ τὸ κήρυγμα ὡς ἀφορμὴ γιὰ τὴν ἱκανοποίηση τῆς ἀπληστίας καὶ τῆς φιλαργυρίας του, καθὼς ἐξασφάλιζε τὸ γλωσσόκομον, τὰ χρήματα ποὺ τοῦ χρειάζονταν γιὰ τὸν κορεσμὸ τοῦ πάθους του. Ὅμως, δὲν μένει ἐκεῖ. Τὸ μίσος του γι Αὐτὸν ποὺ ἤξερε τὸ πάθος του δὲν περιορίστηκε στὸ αἴσθημα. Πούλησε καὶ τὸ τελευταῖο ἴχνος ἀξιοπρέπειας καὶ ἀντὶ νὰ φύγει ἀπὸ Ἐκεῖνον, μὲ Τὸν ὁποῖο δὲν συμφωνοῦσε, προτίμησε νὰ Τὸν καταστρέψει, νὰ Τὸν πουλήσει, νὰ Τὸν ἀνταλλάξει μὲ ἕνα ἀσήμαντο ποσό! Κι ἔρχεται τὸ φίλημα! Ὁ ἀν-αίσθητος ἐκφράζεται μὲ τὸν πιὸ ὡραῖο τρόπο ἀπεικόνισης τοῦ αἰσθήματος! «Ἑταῖρε, ἐφ ᾧ πάρει», ἡ ἀπάντηση τοῦ Χριστοῦ! Αὐτὴ ἡ σιωπηλὴ πίκρα γιὰ τὸ κατάντημα ἑνὸς ἀπὸ τοὺς δώδεκα ἀγαπητούς Του εἶναι ἀπὸ τὶς χαρακτηριστικότερες στιγμὲς τοῦ Πάθους! Αὐτὴ ἡ πονεμένη φράση, ἡ ἀποδοχὴ τοῦ φιλήματος ὡς τελευταίας, ἔστω καὶ ψεύτικης, ἀπόδειξης ὅτι ὁ ἄνθρωπος, ἀκόμη καὶ αὐτὸς ποὺ ἡ καρδιὰ τοῦ εἶναι κλειστὴ καὶ τυφλωμένη, δὲν παύει νὰ εἶναι εἰκόνα Θεοῦ, γιὰ τὴν ὁποία ὁ Χριστὸς θυσιάστηκε! Αὐτὸ τὸ σιωπηλὸ δάκρυ τοῦ Χριστοῦ γι αὐτὸν ποὺ ἔκλεισε ὁριστικὰ τὴν πόρτα τῆς σωτηρίας γιὰ τριάκοντα ἀργύρια, τὴν μεγαλύτερη ψευδαίσθηση εὐτυχίας! Μοιάζουμε καμιὰ φορὰ οἱ ἄνθρωποι τοῦ σήμερα μὲ τὸν Ἰούδα! Ἐνῷ μας ἔχει ἀποκαλυφθεῖ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ, τὴν πουλᾶμε γιὰ τὰ ἀργύρια τῆς καταξίωσης, τῆς ἀποδοχῆς ἀπὸ τοὺς Φαρισαίους τοῦ κόσμου τούτου, γιὰ νὰ σβήσει ἀπὸ μέσα μας ἡ φωνὴ τῆς συνείδησης γιὰ τὴν πορεία χωρὶς Θεό! Καὶ ἐνῷ ζοῦμε χωρὶς αἰσθήματα, θεωροῦμε πολλὲς φορὲς ὅτι ἀγαποῦμε ἢ ἐκφραζόμαστε μ ἐκεῖνα τὰ ψεύτικα φιλιὰ τῆς ἡδονῆς, τῆς ὑποκρισίας, τοῦ δόλου! Ὁ Ἰησοῦς μᾶς ἀτενίζει σιωπηλά! Ἐκείνη ἡ ματιά του, καθὼς περικυκλωμένος ἀπὸ τοὺς ἐχθρούς Του ἑτοιμάζεται γιὰ τὴν τελική Του πορεία, δείχνει ὅτι ἀκόμη καὶ τὴν ὕστατη στιγμή, περιμένει ἀπὸ μᾶς κάτι. Ὄχι τὴν μεταμέλεια, ἀλλὰ τὴν μετάνοια! Ὄχι τὸ μίσος, ἀλλὰ τὴν προσφορά! Ὄχι τὴν ἡδονή, ἀλλὰ τὴν ἀγάπη! Ὄχι τὸ ψεύτικο φίλημα, ἀλλὰ τὸ δάκρυ τῆς πόρνης, τὸ μύρο τῆς ἔμπρακτης ἐπιστροφῆς, τὸ φιλὶ τῆς κοινωνίας μαζί Του! Ὄχι στὸ πρόσωπο, μὲ τὴν θρασεία παρρησία τοῦ ψεύτη, ἀλλὰ στὰ πόδια, μὲ τὴν ταπείνωση αὐτοῦ ποὺ ἀγαπᾶ! Καὶ ἡ σιωπηλή Του πορεία πρὸς τὸ Γολγοθά, θὰ ἔχει τὴν παρηγοριά, ὅτι δὲν πέθανε ἡ ἐλπίδα γιὰ μᾶς, ὅτι ἔστω καὶ τὴν ὕστατη στιγμὴ τὸ συμφέρον θὰ μεταμορφωθεῖ σὲ στάλες ἀγάπης καὶ εὐγνωμοσύνης πρὸς Αὐτὸν ποὺ μᾶς σῴζει! Μὲ τὴν κοινωνία τοῦ Σώματος καὶ τοῦ Αἵματός Του, ὅπως κοινώνησε ἀκόμη κι αὐτὸς ποὺ κίβδηλα τὸν φίλησε! Μόνο ποὺ γιὰ μᾶς ἡ συμμετοχὴ στὸν κύκλο Του θὰ εἶναι γιὰ τὴ σωτηρία καὶ ὄχι γιὰ τὴν αὐτοκαταστροφή! 2

3 ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΕΡΑΝΟΣ ΑΓΑΠΗΣ 2012 Παρὰ τὴν οἰκονομικὴ δυσπραγία καὶ τὶς ἀντικειμενικὲς δυσκολίες κατάφερε τὸ Ἐνοριακό μας Φιλόπτωχο Ταμεῖο νὰ συγκεντρώσει ἕνα σημαντικὸ ποσὸν καὶ κατὰ τὸν Ἔρανο Ἀγάπης , δηλαδὴ 6.246,00. Τὸ ποσὸ αὐτὸ συγκεντρώθηκε κατὰ ἕνα ἀρκετὰ μεγάλο μέρος του κυρίως ἀπὸ τὰ κουπόνια ποὺ διατέθηκαν στὸν Ἐνοριακό μας Ναὸ καθὼς καὶ ἀπὸ τὸ Παρεκκλήσιο τῶν Ἁγ. Ἀποστόλων Κανάρη. Μάλιστα ἐὰν δὲν εἶχε καὶ τόσο μεγάλη διάρκεια σχεδὸν ἑνὸς μηνὸς, ποὺ περιελάμβανε καὶ τὴν περίοδο τῶν ἑορτῶν τοῦ Δωδεκαημέρου εἶναι πολὺ ἀμφίβολο ἂν θὰ συγκεντρωνόταν. Παρ ὅλες τὶς μεγάλες δυσχέρειες διοργάνωσής του συγκεντρώθηκε τὸ προαναφερθὲν ποσό, ἀπὸ τὸ ὁποῖο κατατέθηκαν 2.311,02 στὸ Γενικὸ Φιλόπτωχο Ταμεῖο τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν ὑπὲρ τῶν φιλανθρωπικῶν τῆς ἔργων (35%) καὶ 124,92 στὴν Νομαρχία Ἀθηνῶν (2%), σύμφωνα μὲ τὸ Νόμο περὶ διεξαγωγῆς Ἐράνων. Τὸ ὑπόλοιπο, δηλαδὴ 3.934,98, κατατέθηκε στὸ Ἐνοριακὸ Φιλόπτωχο Ταμεῖο μας καὶ διοχετεύθηκε ἄμεσα γιὰ τὴν ἀποπληρωμὴ τῶν ὀφειλομένων τῆς Στέγης Γερόντων στὸ ΙΚΑ γιὰ τὶς ἀσφαλιστικὲς εἰσφορὲς μηνὸς Δεκεμβρίου τοῦ προσωπικοῦ της. Ἦταν μιὰ μικρὴ ἀνακούφιση, ἀφοῦ μὲ αὐτὰ ἔπρεπε νὰ καταβληθεῖ ἡ μισθοδοσία τοῦ τρέχοντος μηνός, οἱ ἀσφαλιστικὲς εἰσφορὲς καθὼς καὶ οἱ ἀσφαλιστικὲς εἰσφορὲς γιὰ τὸ δῶρο Χριστουγέννων, τὸ ὁποῖο καλύφθηκε μὲ νέο δάνειο ὕψους ,00 (ἐκκρεμεῖ ἡ ἀποπληρωμὴ τοῦ δανείου ὕψους ,00, ποὺ ἐλάβαμε τὸν Δεκέμβριο τοῦ 2011)! Συμπληρωματικὰ ἂς καταγραφεῖ ὅτι μὲ αὐτὸ τὸ ποσὸ προσπαθοῦμε νὰ καλύπτουμε καὶ τὸ συσσίτιο τοῦ Κέντρου Ἐνοριακῆς Ἀγάπης, τὸ ὁποῖο καθημερινὰ παρέχει 50 περίπου μερίδες μαγειρευμένου φαγητοῦ. Τὸ Δ.Σ. τοῦ Ε.Φ.Τ. μας εὐχαριστεῖ ὅλους, ὅσοι μὲ κάθε τρόπο συνέβαλαν καὶ στὸν φετεινὸ Ἔρανο Ἀγάπης, σὲ μιὰ ἐποχὴ κρίσεως ἀξιῶν καὶ ἔπειτα οἰκονομικῆς καὶ εὔχεται ἀπὸ καρδιᾶς ὁ Ἐλεήμων Κύριός μας μὲ τὶς πρεσβεῖες τοῦ Ἁγίου μας νὰ τοὺς ἀνταποδώσει μυριοπλασίως. ΤΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΣΤΗ ΣΤΕΓΗ ΜΑΣ Τὴν Τρίτη, 29 Ἰανουαρίου 2013, εἴχαμε τὴ χαρὰ νὰ μᾶς ἐπισκεφθοῦν 28 παιδιὰ τῆς Α Λυκείου ἀπὸ τὸ Λεόντειο Λύκειο Νέας Σμύρνης, συνοδευόμενα ἀπὸ τοὺς καθηγητές τους, κ. Κροῦσο καὶ κ. Γκαβέρα. Μᾶς προσέφεραν μὲ περίσσια ἀγάπη καὶ ἐνδιαφέρον διάφορα τρόφιμα καὶ 250,00 γιὰ τὸ Ταμεῖό μας, ποὺ βιώνει ἔντονα τὴν οἰκονομικὴ κρίση ποὺ μαστίζει τὴν πατρίδα μας. Τὸ ποσὸν παρέλαβε ἐκ μέρους τοῦ Ε.Φ.Τ. ὁ π.νικόλαος Χομπιτάκης, ποὺ εὐχαρίστησε ἰδιαιτέρως τοὺς καθηγητὲς γιὰ τὴν πρωτοβουλία τους νὰ μᾶς ἐπισκεφθοῦν κάτι ποὺ εὐτυχῶς γίνεται συχνὰ ἀπὸ τὸ Λεόντειο Λύκειο Ν.Σμύρνης- καὶ εὐχήθηκε στὰ παιδιὰ καλὴ προόδο στὰ μαθήματά τους καὶ τὰ προσκάλεσε ὅποτε ἐπιθυμοῦν νὰ ἐπανέλθουν γιὰ νὰ ξαναδοῦν τὶς κυρίες καὶ τοὺς κυρίους ποὺ διαμένουν στὴ Στέγη μας. AΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΜΑΣ Τρία ἀπογευματινὰ προσκυνήματα πνευματικὲς ἐξορμήσεις πραγματοποίησε ἡ Ἐνορία μας κατὰ τὸ παρελθὸν διάστημα. Τὸ Σάββατο 9 Φεβρουαρίου βρεθήκαμε στὸ φιλόξενο γυναικεῖο Ἱερὸ Ἠσυχαστήριο Ἁγ. Γερασίμου Λουτρακίου, καὶ τὸ Σάββατο 23 Μαρ τίου στὴν Γυναικεία Ἱ.Μ. Ἁγ. Νικολάου Ἄνω Βάθειας στὴν Ἀμάρυνθο Χαλκίδος ὅπου τελέσθηκε ὁ Ἑσπερινός. Ἀπὸ Ἱ.Μ. Ἁγίου Γερασίμου Λουτρακίου ( ) 3

4 ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ Ἱ.Μ. Ἁγίου Νικολάου Ἀμαρύνθου ( ) τὸ προσκύνημα καὶ τὴ λαχειοφόρο ἀγορὰ συγκεντρώθηκαν 510,00 καὶ 450,00 ἀντιστοίχως, τὰ ὁποῖα κατατέθηκαν στὸ Ἐνοριακὸ Φιλόπτωχο Ταμεῖο μας ὑπὲρ τῆς Στέγης Γερόντων. Ἱ.Μ. Ἁγίου Παντελεήμονος Κοκκιναρά ( ) Τέλος τὴν Παρασκευή, 5 Ἀπριλίου 2013 ἐπισκεφθήκαμε γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ τὸ ὄμορφο καὶ εὐλογημένο Μετόχι τῆς Μονῆς Πετράκη, στὸν Ἅγιο Παντελεήμονα Κοκκιναρᾶ, ὅπου συμμετείχαμε στὴν ἀκολουθία τῶν Γ Χαιρετισμῶν πρὸς τὴν Θεοτόκο. Τὸ ποσὸν ποὺ συγκεντρώθηκε ἦταν 530,00 καὶ κατατέθηκε καὶ πάλι στὸ Ταμεῖο τῆς Στέγης Γερόντων γιὰ τὴν κάλυψη ἔστω καὶ μικροῦ μέρους τῶν τεραστίων ἐξόδων της. ΤΟ ΤΣΑΪ ΣΤΗ ΣΤΕΓΗ ΓΕΡΟΝΤΩΝ Τὸ Σάββατο 9 Μαρτίου 2013 τὸ Ἐνοριακὸ Φιλόπτωχο Ταμεῖο τοῦ Ναοῦ μας, διοργάνωσε φιλανθρωπικὸ τσάϊ στὴν ἰσόγειο αἴθουσα τῆς Στέγης Γερόντων μὲ ἀποκλειστικὸ σκοπὸ τὴν ἐνίσχυση τοῦ Ἱδρύματος, ποὺ παραπαίει οἰκονομικὰ καὶ ἀγωνίζεται ἡμέρα μὲ τὴν ἡμέρα γιὰ τὴν ἐπιβίωσή της. Τό Trio Lyrico. Ἡ ἀνταπόκριση ἐκ μέρους τῶν ἐνοριτῶν μας ὑπῆρξε συγκινητικὴ καὶ μεγαλειώδης. Εἴχαμε τὴ χαρὰ νὰ πλαισιώσουν τὴν ἐκδήλωση μὲ τὸ ἐξαίρετο τάλαντο τῆς φωνῆς καὶ τῆς μουσικῆς τους κατάρτισης τὸ Trio Lyrico, μὲ νοσταλγικὰ καὶ μελωδικὰ τραγούδια μιᾶς ἄλλης ὡραίας ἐποχῆς. Τὸ κέφι καὶ ἡ χαρά, στοιχεῖα ποὺ μᾶς λείπουν λόγῳ τῶν πολλῶν δεινῶν ποὺ βιώνουμε ὡς χώρα καὶ ὡς ἄτομα, ὑπῆρξαν τὰ κύρια χαρακτηριστικὰ αὐτῆς τῆς βραδιᾶς. Συνεκεντρώθησαν γιὰ τὸ ταμεῖό μας 2.014,50, ποσὸν σεβαστὸν καὶ ἀναγκαῖον γιὰ τὴν ἀποπληρωμὴν τῶν συνεχῶς αὐξανομένων ἐξόδων μας. Εὐχαριστοῦμε ἰδιαιτέρως τοὺς ἐνορίτες μας ποὺ ἀνταποκρίθηκαν στὸ κάλεσμά μας, τὶς κυρίες τοῦ Φιλοπτώχου ποὺ βοήθησαν στὴν ἄρτια ὀργάνωση τῆς ἐκδηλώσεως, τὶς κυρίες Μαίρη Μόσχου καὶ Ἔφη Ζαφειρακοπούλου γιὰ τὴν προσφορὰ τῶν δώρων γιὰ τὴν λαχειοφόρο, τὸν κ.γρηγόρη Παπαηλιόπουλο ἀπὸ τὸ κατάστημα τοῦ ὁποίου προσεφέρθησαν ἐπίσης πολλὰ δῶρα ἀξίας. ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗ ΣΤΕΓΗ ΓΕΡΟΝΤΩΝ Τὸ Σάββατο, 30 Μαρτίου 2013, στὴ Στέγη Γερόντων πραγματοποιήθηκε μιὰ μουσικὴ ἐκδήλωση, μὲ πρωτοβουλία τοῦ καθηγητοῦ καὶ τῶν μαθητῶν τῶν Ἰταλικῶν τῆς Ἐνορίας μας, μὲ σκοπὸ τὴν πράκτικὴ ἐνίσχυση τοῦ Ἱδρύματός μας. Ὁ κ.φερετζάκης με το δικό του μονα δικό τρόπο, μὲ φράσεις μέσω τῶν ἔργων τους, παρουσίασε την κ. Ἑλένη Διβάνη (καθηγήτρια Νομικῆς καὶ συγγραφέα) καὶ τὴν κ. Ἀναστασία Καλλιοντζῆ (Νομικὸ καὶ συγγραφέα ἐπίσης). Καὶ οἱ δύο κυρίες χαιρέτησαν τὴν ἐκδήλωση καὶ μίλησαν γιὰ τὸ σκοπὸ τῆς συνάξεώς μας αὐτῆς, 4

5 ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ Γεώργιος Φερετζάκης, ἐθελοντής καθηγητής Ἰταλικῶν. εὐχαριστώντας γιὰ τὴν παρουσίαση τοῦ ἔργου τους. Στὸ τέλος τῆς βραδιᾶς, εἴχαμε τὴ χαρὰ νὰ καλύψουν μουσικὰ τὴν ἐκδήλωση οἱ κ.κ. Δημήτρης Κωνσταντόπουλος καὶ Ἀργύρης Γαρουφαλῆς. Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς μουσικῆς αὐτῆς πανδαισίας, παρακολουθήσαμε slides μὲ φωτογραφίες τῆς παλιᾶς Ἀθήνας. Πολλοὶ ἐκ τῶν ἐνοριτῶν μας τίμησαν τὴν προσπάθεια αὐτὴ τῶν νέων τῆς Ἐνορίας μας καὶ ἀπήλαυσαν μιὰ ὡραία μουσικὴ βραδιά. Προσέφεραν ἀρκετὰ τρόφιμα (47 λίτρα ἐλαιολάδου, 77 κιλὰ ζάχαρη, 183 κουτιὰ γάλακτος, 55 πακέτα μακαρόνια καὶ διάφορα ἄλλα τρόφιμα) μὲ σκοπὸ νὰ βοηθήσουν τὸ μεγάλο φιλανθρωπικὸ ἔργο τῆς Ἐνορίας μας, ποὺ δὲν ἐξαντλεῖται μόνο στὴ σίτιση ἀπόρων ἐνοριτῶν μας, ἀλλὰ στηρίζει ἐδῶ καὶ πολλὰ χρόνια ἕνα γηροκομεῖο, κόσμημα μέσα στὰ Ἱδρύματα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς. Εὐχαριστίες πολλὲς πρὸς τοὺς ἐθελοντές, τοὺς συμμετασχόντας καὶ κυρίως τοὺς διοργανωτές. ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗ ΣΤΕΓΗ ΜΑΣ ΤΟΥ Ι.Π. ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΠΕΔΙΟΥ ΑΡΕΩΣ Τὴν Τρίτη, 2 Ἀπριλίου 2013, εἴχαμε τὴν ἰδιαίτερη χαρὰ νὰ μᾶς ἐπισκεφθοῦν καὶ νὰ τελέσουν τὴν ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Ἀποδείπνου στὸ Ἱερὸ Παρεκκλήσιο τῆς Στέγης μας, ἐκκλησιαζόμενοι τοῦ Ἱ.Παρεκκλησίου Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Πεδίου Ἄρεως. Ἦρθαν συνοδευόμενοι ὑπὸ τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου Εὐγενίου Κανάκη, Ἐφημερίου τοῦ Παρεκκλησίου, καὶ μετὰ τὴν ἀκολουθία προσέφεραν 100,00 στὸ Ταμεῖο τῆς Στέγης μας, μεγάλη ποσότητα τροφίμων καὶ ἐπεσκέφθηκαν ὅλους τοὺς τροφίμους, χαρίζοντας ἕνα χαμόγελο και ἕνα γλυκὸ λόγο, ποὺ δίνει ζωὴ στοὺς τροφίμους μας. Εὐχαριστοῦμε ἰδιαιτέρως τὸν π. Εὐγένιο γιὰ τὴν ὡραία αὐτὴ πρωτοβουλία καὶ τοὺς ἐνορίτες του ποὺ ἀκολουθοῦν ὑπάκουα τὸν πνευματικὸ ὁδηγό τους σὲ πνευματικὲς ἐξορμήσεις καὶ εἴθε νὰ μετάσχουν «ἐκτυπώτερον» τῆς Βασιλείας τοῦ Κυρίου ποὺ λαμπρύνεται ἀπὸ τὸ φῶς τῆς Θείας Ἀναστάσεώς Του. ΕΚΔΡΟΜΗ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΩΝ Τὴν Κυριακή, 14 Ἀπριλίου 2013, τὰ παιδιὰ τοῦ Κατώτερου Κατηχητικοῦ συνοδείᾳ τῶν γονέων τους καὶ μὲ τὴν παρουσία τοῦ Ὑπευθύνου Ἱερέως τῆς Νεότητας, Πρωτ. Παναγιώτου Χαβάτζα, ξεκινήσαμε μετὰ τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας γιὰ μιὰ νέα ἐκδρομή. Κατευθυνθήκαμε πρὸς τὴν ὀρεινὴ Κορινθία καὶ συγκεκριμένα πρὸς τὴ Λίμνη Δόξα, ἕνα πανέμορφο, καταπράσινο μέρος περιτριγυρισμένο ἀπὸ πανύψηλα βουνὰ καλυμμένα ἀκόμα μὲ τὸ πέπλο τοῦ χιονιοῦ. Μετὰ τὰ παιχνίδια καὶ τὸ γεῦμά μας προσκυνήσαμε στὴν κοντινὴ Ἀνδρώα Ἱερὰ Μονὴ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Φενεοῦ. Ἐκεῖ μᾶς ὑποδέχθηκαν οἱ πατέρες τῆς Ἱερᾶς Μονῆς μὲ πολλὴ ἀγάπη, καί, παρόλο ποὺ φθάσαμε τὴν ὥρα τοῦ Ἑσπερινοῦ, μᾶς ξενάγησε ἕνας μοναχὸς στὸ παλαιὸ καὶ εὐλογημένο αὐτὸ μοναστήρι. Παίρνοντας τὴν εὐλογία τοῦ Ἁγίου μας ἀπὸ τὸ μοναστήρι του ἀναχωρήσαμε πλήρεις χαρᾶς μὲ τὴν εὐχὴ σύντομα νὰ ξανάρθουμε. Εὐχαριστοῦμε ἰδιαιτέρως τὴν κ. Ἔφη Κωνσταντοπούλου, ποὺ γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ μὲ τὴ γενναία δωρεά της, μπορέσαμε νὰ πραγματοποιήσουμε γιὰ μιὰ ἀκόμα χρονιὰ τὴ μεγάλη ἐκδρομὴ τῶν Κατηχητικῶν τοῦ Ναοῦ μας. Περισσότερα νέα, φωτογραφίες καὶ ἀνακοινώσεις στὸ site agiosgeorgios-kypselis.gr καὶ στὸ blog τῆς Ἐνορίας μας megalomartys.wordpress.com 5

6 ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΥΨΕΛΗΣ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ι Ε Ρ Ω Ν Α Κ Ο Λ Ο Υ Θ Ι Ω Ν Μ Ε Γ Α Λ Η Σ Ε Β Δ Ο Μ Α Δ Ο Σ Κ Α Ι Π Α Σ Χ Α ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 6.00 μ.μ. Ἑσπερινὸς τῆς ἀποδόσεως τῆς ἑορτῆς τῶν Βαΐων 7.15 μ.μ. Ὄρθρος Μεγ. Δευτέρας ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 7.00 π.μ. Ὧρες, Ἑσπερινὸς καὶ Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία 6.00 μ.μ. Μέγα Ἀπόδειπνο 7.15 μ.μ. Ὄρθρος Μεγ. Τρίτης ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 7.00 π.μ. Ὧρες, Ἑσπερινὸς καὶ Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία 6.00 μ.μ. Μέγα Ἀπόδειπνο 7.15 μ.μ. Ὄρθρος Μεγ. Τετάρτης ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΜΑΪΟΥ 7.00 π.μ. Ὧρες, Ἑσπερινὸς καὶ Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία 4.30 μ.μ. Ἱερὸν Μυστήριον τοῦ Εὐχελαίου 7.15 μ.μ. Ὄρθρος Μεγ. Πέμπτης Ἀκολουθία τοῦ Νιπτῆρος ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ 2 ΜΑΪΟΥ 5.00 π.μ. Α Θεία Λειτουργία π.μ. Θ. Κοινωνία 8.00 π.μ. Μέγας Ἑσπερινὸς καὶ ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγ. Βασιλείου 7.00 μ.μ. Ὄρθρος Μεγ. Παρασκευῆς - Ἀκολουθία τῶν Παθῶν ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΜΑΪΟΥ 8.00 π.μ. Μεγ. Ὧρες καὶ ὁ Μέγ. Ἑσπερινὸς τῆς Ἀποκαθηλώσεως 6.45 μ.μ. Ὄρθρος Μεγ. Σαββάτου Ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου 9.15 μ.μ. (περίπου) Ἔξοδος Ἐπιταφίου καὶ Λιτάνευσις διὰ τῶν ὁδῶν: ΙΘΑΚΗΣ - ΣΠΟΡΑΔΩΝ - ΣΥ- ΡΟΥ - ΙΩ. ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ - ΙΘΑΚΗΣ - ΝΑΟΣ ΜΕΓΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΜΑΪΟΥ 5.00 π.μ. Α Θεία Λειτουργία π.μ. Θ. Κοινωνία 8.00 π.μ. Μέγ. Ἑσπερινὸς τῆς Ἀναστάσεως καὶ ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγ. Βασιλείου μ.μ. Ἡ Παννυχίς 12ν. Ἀνάστασις καὶ ἐν συνεχείᾳ ὁ Ὄρθρος καὶ ἡ Θεία Λειτουργία ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 5 ΜΑΪΟΥ 7.00 μ.μ. Μέγας Πανηγυρικὸς Ἀρχιερατικὸς Ἑσπερινὸς τῆς Ἀγάπης καὶ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ 6 ΜΑΪΟΥ 7.00 π.μ. Ὄρθρος καὶ Πανηγυρικὴ Θεία Λειτουργία. Μετὰ τὸ 6

7 πέρας της θὰ ἐπακολουθήσει Λιτάνευσις τῆς Ἱ.Εἰκόνος καὶ τοῦ Ἱ. Λειψάνου τοῦ Ἁγίου διὰ τῶν ὁδῶν: ΙΘΑ- ΚΗΣ ΚΥΨΕΛΗΣ ΚΕΦΑΛ- ΛΗΝΙΑΣ ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ 6.30 μ.μ. Ἑσπερινὸς καὶ Ἱ. Παράκλησις τοῦ Ἁγίου ΤΡΙΤΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ 7 ΜΑΪΟΥ ΑΓ. ΡΑΦΑΗΛ, ΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΕΙΡΗΝΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ 8 ΜΑΪΟΥ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ 10 ΜΑΪΟΥ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ 11 ΜΑΪΟΥ Ι. ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΝ ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΝΑΡΗ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ι Ε Ρ Ω Ν Α Κ Ο Λ Ο Υ Θ Ι Ω Ν Μ Ε Γ Α Λ Η Σ Ε Β Δ Ο Μ Α Δ Ο Σ Κ Α Ι Π Α Σ Χ Α ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 6.30 μ.μ. Ὄρθρος Μεγ. Δευτέρας ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 6.30 μ.μ. Ὄρθρος Μεγ. Τρίτης ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 6.30 μ.μ. Ὄρθρος Μεγ. Τετάρτης ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΜΑΪΟΥ 7.00 π.μ. Προηγ. Θεία Λειτουργία 5.00 μ.μ. Ἱερὸν Μυστήριον τοῦ Εὐχελαίου 6.30 μ.μ. Ὄρθρος Μεγ. Πέμπτης Ἀκολουθία τοῦ Νιπτῆρος ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ 2 ΜΑΪΟΥ 6.30 μ.μ. Ὄρθρος Μεγ.Παρασκευῆς - Ἀκολουθία τῶν Παθῶν ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΜΑΪΟΥ π.μ. Μέγ. Ἑσπερινὸς τῆς Ἀποκαθηλώσεως 6.30 μ.μ. Ὄρθρος Μεγ. Σαββάτου Ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου 8.45 μ.μ. (περίπου) Ἔξοδος Ἐπιταφίου καὶ Λιτάνευσις διά τῶν ὁδῶν: ΖΑΚΥΝΘΟΥ - ΣΠΕΤΣΩΝ - ΣΚΥΡΟΥ - ΚΥΨΕΛΗΣ - ΖΑ- ΚΥΝΘΟΥ ΜΕΓΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΜΑΪΟΥ μ.μ. Ἡ Παννυχὶς 12 μ. Ἀνάστασις καὶ ἐν συνεχείᾳ ὁ Ὄρθρος καὶ ἡ Θεία Λειτουργία

8 48ο Δημοτικὸ Σχολεῖο Ἀθηνῶν...100,00 Ἀδρακτᾶ Ξένη... 60,00 Ἀνώνυμος ,00 Ἀνώνυμος... 50,00 Ἀνώνυμος...300,00 Ἀνώνυμος... 50,00 Βελτσίδου Φωτεινὴ...400,00 Γεωργαντῆς Χρῆστος...240,00 Δεμπὸν Δημήτριος...150,00 Ἵδρυμα Σίμου Καρακατσάνη ,00 Ζαμπέτης Νικόλαος... 50,00 Θεοφιλοπούλου Ἀργυρὼ...100,00 Ἀνώνυμος ,00 Ἀνώνυμος...277,27 Ἀνώνυμος...300,00 Ἀνώνυμος ,00 Ἀνώνυμος... 50,00 Γαντὲ Γεωργία... 50,00 Γιαχάκη Κωνσταντία...200,00 Ζάγορας Περικλῆς... 50,00 Ζούβελος Στέφανος...150,00 Ζυγουράκης Χρῆστος... 50,00 Κακουλίδου Θεοδώρα...250,00 Καλαμπούση Ἀργυρὼ...150,00 Κόκκα Μαρία... 70,00 Ἀναστασοπούλου Αἰκατερίνη...150,00 Ἀντύπα Χρύσα...250,00 Ἀνώνυμος ,00 Ἀνώνυμος...150,00 Ἀνώνυμος ,00 Ἀνώνυμος... 60,00 Ἀπογευματινὸ Τσάϊ (9/4/2013) ,50 Ἀργυροπούλου Σοφία...100,00 Βάβαρη-Φωτίου Γεωργία...180,00 Γιαννάρου Γεωργία... 50,00 Γιαννίκα Μπέτη...75,00 Γουργιώτης Δημήτριος... 80,00 Δαγκλῆ Βασιλικὴ...250,00 Ζαχαριάδη Λεμονιὰ... 50,00 Ζήση Παρασκευὴ...200,00 Καβαλόπουλος Χρῆστος ,00 ΔΩΡΕΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΔΩΡΕΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΔΩΡΕΕΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΟΡΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΥΨΕΛΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Ἀρχιμ. ΦΙΛΟΘΕΟΣ Μ. ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ Τ.Κ Κυψέλη, Τηλ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ: τηλ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Καβουλάκου Νταίζη...150,00 Κακάμη Ἀντιγόνη... 50,00 Καπετανάκη Μαρία...100,00 Κόλλιας Εὐάγγελος...300,00 Λαγκαδάκης Δημήτριος...100,00 Μαθητικὴ Κοινότητα 4Β Λεοντείου Λυκείου Ν.Σμύρνης ,00 Μαυροβουνιώτου Εὐαγγελία...100,00 Μπεκιάρη Βασιλικὴ... 50,00 Ξυτάκη Μάρθα... 50,00 Οἰκονομίδου Οὐρανία...100,00 Παπαγεωργάκη Βασιλικὴ...300,00 Παπανότης Παῦλος... 50,00 Πατεράκη Ἀθηνᾶ...100,00 Ἔρανος Ἀγάπης ,98 Φιλιππουπολίτου Αἰκατερίνη...150,00 Φυτράκης Ἀνδρέας...100,00 Διάφοροι Δωρηταὶ...130,00 Δίσκοι Ἱ.Παρ/σίου Ἁγ.Ἀποστόλων Κανάρη...213,41 Κορωνοπούλου Σταυρούλα... 80,00 Κωστοπούλου Φωτεινὴ...300,00 Μανουσάκη Βασιλικὴ...150,00 Μίχαλου Ἀσπασία ,00 Μπαλτζῆς Σωκράτης ,00 Μπαμπίλη Κωνσταντίνα...100,00 Μπενᾶ Ἀργυρὼ...300,00 Οἰκονομάκης Τάκης... 50,00 Οἰκονομίδου Οὐρανία... 50,00 Παπαγεωργίου Χρῆστος... 90,00 Παπουτσῆ Στυλιανὴ...100,00 Προσκύνημα εἰς Ἱ.Μ. Ἁγ. Γερασίμου Λουτρακίου (9/2)...510,00 Τσαλαβούτας Δημήτριος...150,00 Φούντα Φωτεινὴ...150,00 Χατζῆ Σοφία...500,00 Διάφοροι Δωρηταὶ...120,00 Δίσκοι Ἱ.Παρ/σίου Ἁγ. Ἀποστόλων Κανάρη ,92 Καρελλᾶ Διδὼ... 50,00 Καφύρα Γαλάτεια... 50,00 Λεβέντης Ἰωάννης... 90,00 Μαραγκόζη Ἑλένη... 50,00 Μπέμπη Ἡλιάνα...120,00 Οἰκογένεια Ἀθανασίου Κασούνη...100,00 Πανταζόπουλος Ἰωάννης...300,00 Παπακώστας Θεόδωρος...100,00 Παπαπαναγιώτου Παναγιώτα...100,00 Παπαπαναγοπούλου Ἀγγελικὴ... 50,00 Πατεράκη Ἀθηνᾶ...100,00 Προσκύνημα εἰς Ἱ.Μ. Ἁγ. Νικολάου Ἀμαρύνθου (23/4)...450,00 Ρόκας Ἀργύρης & Χρῆστος...250,00 Σακίμπ Ἀλῆ... 50,00 Σερελέα Μαρία... 50,00 Τσιμποπούλου Αἰκατερίνη... 50,00 Χαλκιᾶ Ἀλίκη...200,00 Χολέβα Ἑλένη... 50,00 Διάφοροι Δωρηταὶ...185,00 Δίσκοι Ἱ. Παρ/σίου Ἁγ. Ἀποστόλων Κανάρη ,42

ΠΑΙΔΕΙΑ Ἀπαραίτητη. Σημαντική. Ἐφόδιο ζωῆς.

ΠΑΙΔΕΙΑ Ἀπαραίτητη. Σημαντική. Ἐφόδιο ζωῆς. ΠΑΙΔΕΙΑ Ἀπαραίτητη. Σημαντική. Ἐφόδιο ζωῆς. ολλὰ μποροῦμε νὰ ποῦμε γιὰ νὰ κα- πόσο σημαντικὴ εἶναι ἡ Πταδείξουμε παιδεία. Πράγμα ποὺ φαίνεται νὰ γνώριζαν πολὺ καλὰ οἱ κυβερνήσεις καὶ οἱ ἄνθρωποι τῶν γραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ἔφυγα γιὰ τὸ Λονδίνο γιὰ σπουδὲς

Ἔφυγα γιὰ τὸ Λονδίνο γιὰ σπουδὲς Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ ΟΠ Σ ΤΗΝ ΕΖΗΣΑ Ἔφυγα γιὰ τὸ Λονδίνο γιὰ σπουδὲς τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 1999. Φυσικά, φτάνοντας ἐκεῖ δὲν εἶχα τὴν παραμικρὴ ἰδέα γιὰ τὸ τί σήμαινε ἡ Ὀρθόδοξη ἐκκλησία στὸ ἐξωτερικό Φανταζόμουν

Διαβάστε περισσότερα

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου)

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου) Οἱ πιστοὶ ὑπὲρ τῶν κατηχουμένων δεηθῶμεν. Ἵνα ὁ Κύριος αὐτοὺς ἐλεήσῃ. Κατηχήσῃ αὐτοὺς τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. Ἀποκαλύψῃ αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον τῆς δικαιοσύνης. Ἑνώσῃ αὐτοὺς τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ καθολικῇ καὶ ἀποστολικῇ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΤΕΥΧΟΣ 183ον

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΤΕΥΧΟΣ 183ον ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΤΕΥΧΟΣ 183ον ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΩΝ Ο «ΜΕΤΑΝΟΕΙΤΕ» ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΥΧΟΣ 183ον ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΩΝ Ο «ΜΕΤΑΝΟΕΙΤΕ» ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΚΩΔΙΚΟΣ 2589

Διαβάστε περισσότερα

(αρ. φυλλ. 66) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Μάρτιος 2015 ΠΟΥ ΕΛΠΙΖΕΙΣ;

(αρ. φυλλ. 66) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Μάρτιος 2015 ΠΟΥ ΕΛΠΙΖΕΙΣ; (αρ. φυλλ. 66) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Μάρτιος 2015 Ὅσοι, ἀγαπητοί μου, ἔχετε ταξιδέψει μὲ πλοῖα, γνωρίζετε ὅτι τὰ πλοῖα, μικρὰ καὶ μεγάλα, κι αὐτὰ τὰ ὑ- περωκεάνια ποὺ διασχίζουν τὶς θάλασσες καὶ τοὺς ὠκεανούς,

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα

Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα οσιοσ Θεραπων ΙΕΡΑσ ΜΗΤΡΟΠΟΛεωΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα Τεῦχος 1 ον - Αὔγουστος 2013 Ὅσιος Θεράπων Ἱερὰ Μητρόπολις Ταμασοῦ καὶ Ὀρεινῆς Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΙΡΑΨΙΑ. «Ζητῆστε τὴν γυναίκα» «...Κάποτε πρέπει νὰ δεχθοῦμε αὐτὴ τὴν στοιχειώδη. Ὅραμα Ἐλπίδα Ἑνότητα Συνεργασία Ἀλληλεγγύη Τόλμη

ΧΕΙΡΑΨΙΑ. «Ζητῆστε τὴν γυναίκα» «...Κάποτε πρέπει νὰ δεχθοῦμε αὐτὴ τὴν στοιχειώδη. Ὅραμα Ἐλπίδα Ἑνότητα Συνεργασία Ἀλληλεγγύη Τόλμη ΧΕΙΡΑΨΙΑ Ἡ Νέα Γυναικεία Φωνὴ στὸν Νέο-Καλλικρατικὸ Δῆμο Φυλῆς «Διὰ Γυναικὸς Πηγάζει Τὰ Κρείττω» Ὅραμα Ἐλπίδα Ἑνότητα Συνεργασία Ἀλληλεγγύη Τόλμη ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ «ΑΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ἥλιος καυτός. Πρέπει νὰ ἦταν µεσηµέρι.

Ἥλιος καυτός. Πρέπει νὰ ἦταν µεσηµέρι. ΤΟ ΣΚΟΥΡΙΑΣΜΕΝΟ ΚΟΝΣΕΡΒΟΚΟΥΤΙ Ἥλιος καυτός. Πρέπει νὰ ἦταν µεσηµέρι. Τὸ µονοπάτι ἀτελείωτο ἀνεβαίνει... Παρὰ τὴν πεῖνα καὶ τὴν κούρασή µου συνεχίζω, ἄλλως τε, ποῦ θὰ µποροῦσα νὰ κάτσω; Ἀπὸ τὴν µία πλευρὰ

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Ὅσιος Σεραφεὶμ ὁ Μοναστὴς Δομβοῦς Βοιωτίας*

Ὁ Ὅσιος Σεραφεὶμ ὁ Μοναστὴς Δομβοῦς Βοιωτίας* Ὁ Ὅσιος Σεραφεὶμ ὁ Μοναστὴς Δομβοῦς Βοιωτίας* (Μνήμη: 6 Μαΐου) τοῦ Κώστα Β. Καραστάθη, ἱστορικοῦ-συγγραφέως ΕΚ ΖΕΛΙΟΥ ΛΟΚΡΙΔΟΣ ΟΣΙΟΣ O ΣΕΡΑΦΕΙΜ, γνωστὸς ὡς Μο ναστὴς τῆς Δομβοῦς Βοιωτίας,γεννήθηκε τό 1527.

Διαβάστε περισσότερα

Οι θύελλες κάνουν τις βελανιδιές ν απλώνουν βαθύτερες ρίζες.

Οι θύελλες κάνουν τις βελανιδιές ν απλώνουν βαθύτερες ρίζες. Δεκέμβριος 2012 Τεύχος 24 Ο Οι θύελλες κάνουν τις βελανιδιές ν απλώνουν βαθύτερες ρίζες. G. Herbert Σωτήρης Σόρογκας: Τοπίο στη Βουλιαγμένη. Λάδι σε μουσαμά, 53x67 εκ. 1958 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ρ ωμνιός. Ἡ Ρωμηοσύνη καὶ οἱ νέοι. Τεῦχος 6. Δ Σύναξη Νεότητος Ἰωάννινα, 3 Μαρτίου 2012

Ρ ωμνιός. Ἡ Ρωμηοσύνη καὶ οἱ νέοι. Τεῦχος 6. Δ Σύναξη Νεότητος Ἰωάννινα, 3 Μαρτίου 2012 Ρ ωμνιός Διμηνιαῖο Νεανικὸ περιοδικὸ τοῦ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΑΣ ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ Ἡ Ρωμηοσύνη καὶ οἱ νέοι Δ Σύναξη Νεότητος Ἰωάννινα, 3 Μαρτίου 2012 Τεῦχος 6 ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πῶς θα πρέπει νὰ ἐκκλησιαζόμαστε

Πῶς θα πρέπει νὰ ἐκκλησιαζόμαστε Πῶς θα πρέπει νὰ ἐκκλησιαζόμαστε Εἶναι γεγονὸς ὅτι ὁ ἀριθμὸς τῶν Χριστιανῶν ποὺ ἐκκλησιάζεται σήμερα, δυστυχῶς ὅλο καὶ μειώνεται. Οἱ λόγοι; Πολλοὶ καὶ διάφοροι καὶ μεταξύ αὐτῶν καὶ ὁ τρόπος πολλῶν ἀδελφῶν

Διαβάστε περισσότερα

ierosnaosagiastriadospetroupoleos.blogspot.gr - agiatriadapetroupoleos.gr - facebook: agiatriadapetroupolis

ierosnaosagiastriadospetroupoleos.blogspot.gr - agiatriadapetroupoleos.gr - facebook: agiatriadapetroupolis διαδρομές Ν ο ητ ι κ έ ς δ ι α δ ρ ο μ έ ς σ τ ό ν χ ῶ ρ ο τ ῆ ς π ί σ τ η ς Μηνιαῖο φυλλάδιο τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγίας Τριάδος Πετρουπόλεως Σουλίου 167 - Τηλ.: 210 5013108 Τεῦχος 7 ο - Ὀκτώβριος 2014 ierosnaosagiastriadospetroupoleos.blogspot.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΛΑΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ... ΣΚΟΤΩΣΤΕ ΤΟΝ!

ΜΙΛΑΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ... ΣΚΟΤΩΣΤΕ ΤΟΝ! ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δ - Ἀρ. φύλ. 16 (96), ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010 «ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ» Εἶναι νὰ ἀπορῇ κανεὶς μὲ τὶς κινήσεις τῶν «Τσάμηδων», ποὺ ζοῦν στὴν Ἀλβανία. Ἔχουν καταδικασθῆ ὁριστικὰ καὶ ἀμετάκλητα ἀπὸ ἁρμόδια

Διαβάστε περισσότερα

εἴδους νίκες ποὺ εἶναι πραγματικὰ μεγάλες καὶ σπουδαῖες

εἴδους νίκες ποὺ εἶναι πραγματικὰ μεγάλες καὶ σπουδαῖες (αρ. φυλλ. 69) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Ἰούνιος 2015 Ἐνίκησαν! Ποιοί. Ἂν ἀκούσουν τὴ λέξι αὐτὴ οἱ ἄνθρωποι τῆς ἐποχῆς μας, ποὺ ἔχουν τρελλαθῆ μὲ τὴ μπάλα, ἡ σκέψι τους θὰ πάη σὲ καμμιὰ ποδοσφαιρικὴ συνάντησι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ 1 ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ Μερικ ε σαγωγικ ε Συχνά στή «Διδαχή», στά πνευματικά μας ἀναγνώσματα, συναντᾶμε τήν ἔννοια τῆς ἄσκησης, εἴτε ὡς προτροπή, εἴτε ὡς μέθοδο πνευματικῆς προκοπῆς.

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Γέροντας Ἰάκωβος μεταδίδει τὴν χαρὰ τῶν Χριστουγέννων στὴν ἄλογη φύση

Ὁ Γέροντας Ἰάκωβος μεταδίδει τὴν χαρὰ τῶν Χριστουγέννων στὴν ἄλογη φύση ΤΕΥΧΟΣ 21 ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2010 Ὁ ἀχώρητος παντί, πῶς ἐχωρήθη ἐν γαστρὶ; ὁ ἐν κόλποις τοῦ Πατρός, πῶς ἐν ἀγκάλαις τῆς Μητρός; πάντως ὡς οἶδεν ὡς ἠθέλησε

Διαβάστε περισσότερα

κυρίευσαν τὴ Χίο, µάζεψαν γυναῖκες καὶ

κυρίευσαν τὴ Χίο, µάζεψαν γυναῖκες καὶ (αρ. φυλλ. 56) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ Ἀπρίλιος 2014 ΟΜΟΛΟΓΕΙΣ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙ Α; Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ἀπευθύνεται πρὸς ὅλους καὶ λέει «Ἀδελφοὶ κρατῶµεν τῆς ὁµολογίας» (Ἑβρ. 4,14). ηλαδή. Ἂς κρατοῦµε καλὰ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΥΣΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ. καὶ νὰ κερδίσει καὶ τὴν αἰωνιότητα. Αὐτὰ

ΧΡΥΣΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ. καὶ νὰ κερδίσει καὶ τὴν αἰωνιότητα. Αὐτὰ (αρ. φυλλ. 29) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ Σ επτέµ βριος 2011 ΧΡΥΣΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ 1 Ἕνας πλούσιος ζητάει δυὸ ἐντελῶς ἀ- ντίθετα πράγµατα στὴ ζωή του. Τὸ χρυσὸ καὶ τὸν Χριστό. Τὸ χρυσὸ τὸ κατέχει. Θέλει νὰ κατακτήσει

Διαβάστε περισσότερα

ὉἍγ. Μελέτιος ὁ Πηγᾶς. ὁ τέττιγας τῆς Ἐκκλησίας (ἑορτάζεται στὶς 13 Ὀκτωβρίου) $ Σ Υ Ν Α Ξ Α Ρ Ι. Περιεχόμενα. Ἐν Ἐσόπτρῳ

ὉἍγ. Μελέτιος ὁ Πηγᾶς. ὁ τέττιγας τῆς Ἐκκλησίας (ἑορτάζεται στὶς 13 Ὀκτωβρίου) $ Σ Υ Ν Α Ξ Α Ρ Ι. Περιεχόμενα. Ἐν Ἐσόπτρῳ Περιεχόμενα $ Σ Υ Ν Α Ξ Α Ρ Ι Ἅγ. Μελέτιος ὁ Πηγᾶς, ὁ τέττιγας τῆς Ἐκκλησίας (ἑορτάζεται στὶς 13 Ὀκτωβρίου) Ἀπὸ ὁμιλία τοῦ Πρωτ. Κων/νου Πετρογιάννη, ἡ ὁποία ἔγινε στὶς 13/10/2010, στὴν Ἐνορία Ἁγίου Θωμᾶ.

Διαβάστε περισσότερα

αὐτὸ δημιούργημα. Ποιὸς ἔπλασε τὰ μάτια; Ὁ Θεός! Εἶναι ἡ μόνη λογικὴ

αὐτὸ δημιούργημα. Ποιὸς ἔπλασε τὰ μάτια; Ὁ Θεός! Εἶναι ἡ μόνη λογικὴ (αρ. φυλλ. 68) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Μάιος 2015 ΤΥΦΛΟΙ 1 Ὅλοι ἀγαπητοί μου, ὅλοι ἔχουμε δεῖ φωτογραφικὴ μηχανή. Ἡ φωτογραφικὴ μηχανὴ εἶναι καὶ αὐτὴ μιὰ ἀνακάλυψι τῆς ἐπιστήμης. Στὴν ἀρχὴ οἱ φωτογραφικὲς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΙ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ

ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΙ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ 1 ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΙ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ «Κολιμπρὶ» καὶ «Σταγόνες» ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ Ο ΕΛΕΗΜΩΝ» Έδρα: Φυλή Αττικής Διεύθ. Αλληλογραφίας και Γραφείων: Λεωφ. Φυλής 47

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΑΓΕΙΑ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΛΗΓΗ

ΜΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΑΓΕΙΑ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΛΗΓΗ ΜΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΑΓΕΙΑ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΛΗΓΗ Ἦ ταν τὸ 1968 ἢ 69 ὅταν εἶδα νὰ εἰσέρχεται στὸ σπίτι μας ἡ ἀείμνηστη πλέον κατὰ σάρκα μητέρα μου ἀνήσυχη καὶ ἀρκετὰ ταραγμένη. Στὴν ἐρώτηση ποὺ τῆς κάναμε, τὶ

Διαβάστε περισσότερα

«Φιλοπολυτεκνικό Μνημόσυνο», βλ. σ. 6.

«Φιλοπολυτεκνικό Μνημόσυνο», βλ. σ. 6. ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ (1979) Ἡ Ἐθνική Παλιγγενεσία 1821 καί οἱ Πολύτεκνοι..., βλ. σ. 5. π. Νικόδημος Μπιλάλης «Φιλοπολυτεκνικό Μνημόσυνο», βλ. σ. 6. «Πῶς ἐκδικοῦνται οἱ νεκροί!», βλ. σ. 10. Ὑπερπολύτεκνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΙΣ ΜΙΑΣ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΙΣ ΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΙΣ ΜΙΑΣ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΥΡΩ 50,00. ΚΥΠΡΟΥ: ΕΥΡΩ 90,00. ΕΥ- ΡΩΠΗΣ: ΕΥΡΩ 90,00. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΕΥΡΩ 100,00. ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ: ΕΥΡΩ 1,20 ΙΔΡΥΤΗΣ Ἀρχιμ. Χαράλαμπος Δ. Βασιλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Μόνο ἡ πίστη στὸν Χριστό, ποὺ στηρίζεται στὴν ἀποκάλυψη τῆς ἀ- λήθειας ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν Θεό, µένει ἀδιατάραχτη στοὺς αἰῶνες. Ἡ

Μόνο ἡ πίστη στὸν Χριστό, ποὺ στηρίζεται στὴν ἀποκάλυψη τῆς ἀ- λήθειας ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν Θεό, µένει ἀδιατάραχτη στοὺς αἰῶνες. Ἡ (αρ. φυλλ. 27) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ Ἰ ο ύ λ ι ο ς 2 0 1 1 Η ΛΟΓΙΚΗ, ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ Η ΦΥΣΙΣ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ Λέει στὸν παραλυτικὸ ὁ Ἰησοῦς «Σήκω, πάρε τὸ κρεβάτι σου καὶ πήγαινε στὸ σπίτι σου» (Μάτθ. Θ, 1-8).

Διαβάστε περισσότερα

Σὲ φοβερὰ τραγικὴ στιγμὴ βρέθηκε κάποτε ὁ βασιλιὰς

Σὲ φοβερὰ τραγικὴ στιγμὴ βρέθηκε κάποτε ὁ βασιλιὰς Ἔτος 104ον Ἰανουάριος 2014 4275 «ΜΕΓΑΛΗ ΤΗΣ ΕΛΠΙΔΟΣ Η ΔΥΝΑΜΙΣ» Σὲ φοβερὰ τραγικὴ στιγμὴ βρέθηκε κάποτε ὁ βασιλιὰς Δαβίδ. Καταδιώκεται ἀπὸ τὸ ἴδιο τὸ παιδί του, ἀπὸ τὸ σπλάχνο του. Πῶς νὰ σηκώσει μιὰ τέτοια

Διαβάστε περισσότερα

H EK O H. EIXAN ΠΑΡΕΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Η Πρωτομαγιά δεν είναι κινητή γιορτή

H EK O H. EIXAN ΠΑΡΕΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Η Πρωτομαγιά δεν είναι κινητή γιορτή 1_elassona 4/23/13 10:25 PM Page I Η φωνή της Ελασσόνας το... παγκόσμιο διαδικτυακό... ραδιόφωνο όλων των Ελασσονιτών είναι τώρα και στην ηλεκτρονική διεύθυνση e-radio. Eλασσόνα Kωδικός 4251 H EK O H THΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΒΔΟΥ. Στη Θεσσαλονίκη η εικόνα του «Άξιον Εστί»

ΒΑΒΔΟΥ. Στη Θεσσαλονίκη η εικόνα του «Άξιον Εστί» Φωνήτου Θεσσαλονίκη Εφημερίδα της Ένωσης Βαβδινών Θεσσαλονίκης Γενικού ενδιαφέροντος και τοπικών ειδήσεων Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: vavdos@hotmail.gr ΧΡΟΝΟΣ 7ος - ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ - Οκτώβριος -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΝΤΛΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΕΘ - ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΑ

ΕΞΑΝΤΛΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΕΘ - ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΕΞΑΝΤΛΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΕΘ - ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΖΩΗΣ Η ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ; Ηθικοὶ προβληµατισµοὶ Μητροπολίτου Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς Νικολάου ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ Στὴν ὁµιλία µου αὐτήν,

Διαβάστε περισσότερα