Ι. ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 5 ΙΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 7 IV. ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ... 10

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ι. ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 5 ΙΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 7 IV. ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ... 10"

Transcript

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 Ι. ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 5 ΙΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 7 IV. ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ V. 1 η ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ Α.1 - ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΟΤΑ Α Κατάσταση και προοπτικές του ευρύτερου χωροταξικού πλαισίου Α Ρόλος θέση και προοπτικές της Αθήνας-Αττικής σε διεθνές - ευρωπαϊκό επίπεδο Περιφερειακές προοπτικές Α Ρόλος θέση και προοπτικές της Αθήνας-Αττικής σε εθνικό επίπεδο Α Η θέση και ο ρόλος του Δ. Αίγινας και της Κ. Αγκιστρίου στην Περιφέρεια Α Θέση και ρόλος της περιοχής μελέτης στην ευρύτερη περιοχή Α Θέση και ρόλος της περιοχής μελέτης με βάσει τον ευρύτερο χωροταξικό σχεδιασμό (ΡΣΑ) Α Οργάνωση του οικιστικού δικτύου της περιοχής μελέτης Α Τυχόν Ευρωπαϊκές / διεθνείς σχέσεις ή συμμετοχή σε δίκτυα Α.2 - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ Α Πληθυσμός - δημογραφική φυσιογνωμία, αστικοποίηση Α Διοικητική Οργάνωση Α Πληθυσμός Α Εκτίμηση μόνιμου και εποχικού πληθυσμού Α Δημογραφικά Χαρακτηριστικά Α Φυσική Κίνηση Α Αστικοποίηση Α Κοινωνικά Χαρακτηριστικά Α Επίπεδο εκπαίδευσης Α Θέση στο επάγγελμα Α Οικονομικές δραστηριότητες Α Διάρθρωση Απασχόλησης / Ανεργία Α Παραγωγικοί Τομείς Α Γενικά Α Πρωτογενής Τομέας Α Δευτερογενής Τομέας Α Τριτογενής Τομέας Α Υποστηρικτικές υποδομές και ποιότητα ζωής

2 Α Πολιτιστικά / κοινωνικά στοιχεία και δραστηριότητες Α Σύντομο Ιστορικό Α Τοπικές Εκδηλώσεις Α Παραδοσιακές Δραστηριότητες Α Πολιτιστικοί και λοιποί σύλλογοι της περιοχής Α.3 - ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ & ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ Α Φυσικό περιβάλλον ΟΤΑ Α Καταγραφή φυσικού συστήματος Α Μορφολογία εδάφους Α Ακτές - Παραλίες Α Νερά Α Κλίμα Α Χλωρίδα Α Πανίδα Α Αξιόλογα οικοσυστήματα, περιοχές ήδη προστατευόμενες, φυσικά τοπία (βλ. Χάρτη Α.3.1) Α Προστατευόμενες περιοχές Α Λοιπά Αξιόλογα Οικοσυστήματα και Φυσικά Τοπία (μη προστατευόμενα) Α Κατάσταση περιβάλλοντος, επιπτώσεις από την οικιστική ανάπτυξη και τις οικονομικές δραστηριότητες Α Πιέσεις στο φυσικό περιβάλλον Α Πηγές Ρύπανσης Α Κρίσιμες περιβαλλοντικές παράμετροι για το σχεδιασμό της μελλοντικής ανάπτυξης του Δήμου Α Πολιτιστικό / Ιστορικό περιβάλλον του ΟΤΑ Α Η ιστορική εξέλιξη του νησιού Α Παρουσίαση προστατευομένων στοιχείων πολιτιστικού περιβάλλοντος Α Χωροταξική διάρθρωση Δήμου-Χρήσεις γης Α Υφιστάμενες χρήσεις γης στον εξωαστικό χώρο Α Υπάρχουσα οικιστική ανάπτυξη και η δυναμική της: οικισμοί, άλλοι οικιστικοί υποδοχείς, περιοχές παραθεριστικής κατοικίας Α Παραγωγικές δραστηριότητες: διασπορά στον εξωαστικό χώρο, τυχόν υφιστάμενες συγκεντρώσεις, τυχόν θεσμοθετημένοι υποδοχείς Α Άλλες θεσμοθετημένες χρήσεις ή ρυθμίσεις Α Ιδιαίτερες Χρήσεις Α Ιδιοκτησιακό Καθεστώς ( βλ. χάρτη Α.3.3.γ. ) - Μέγεθος Κατατμήσεων Αξίες Γης Α Ιδιοκτησιακό καθεστώς Κατάτμηση γης

3 Α Υφιστάμενα και προγραμματιζόμενα βασικά δίκτυα υποδομής της περιοχής μελέτης Α Μεταφορές Α Ηλεκτρική Ενέργεια Α Τηλεπικοινωνίες Α Ύδρευση Α Αποχέτευση Α Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Α Απορρίμματα Α Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Α Λοιπές Υποδομές Α Συγκρούσεις χρήσεων γης - πιέσεις Α Χωρικές επιπτώσεις έργων / προγραμμάτων Α Γεωλογική διερεύνηση του ΟΤΑ-Ασφάλεια, Προστασία Α.4 - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ Α.4α - Νήσος Αίγινα Α.4α.1 - Δ.Δ. Αίγινας Γενικά Α.4α Πόλη της Αίγινας Α.4α Διοικητική κοινωνική οργάνωση- Δυσλειτουργίες Α Υπάρχουσες πυκνότητες, επάρκεια κοινοχρήστων χώρων Α Καταγραφή και ανάλυση υπαρχουσών χρήσεων-τάσεις συγκρούσεις Α.4α Θεσμικό πλαίσιο Α.4α Ανάλυση κατάστασης οικιστικού αποθέματος και πολιτιστικού /ιστορικού / αρχιτεκτονικού αποθέματος Α.4α Κατάσταση φυσικών στοιχείων αστικού περιβάλλοντος Α.4α Δίκτυα αστικής υποδομής Α.4α Οικισμός Κοντός Α.4α Οικισμός Πόρτες Α.4α Οικισμός Μαραθώνας Α.4α Οικισμός Παχειά Ράχη Α.4α Οικισμός Τζίκηδες Α.4α Οικισμός Ανιτσαίο Α.4α Οικισμός Βλάχηδες Α.4α Οικισμός Καπότηδες Α.4α Οικισμός Κυλινδράς

4 Α.4α Οικισμός Λαζάρηδες Α.4α Οικισμοί / Συνοικισμοί Γιαννάκηδες, Ψαχνή, Κανάκηδες, Αποσπόρηδες, Μπενάκηδες Α.4α.2 - Δ.Δ. Κυψέλης Α.4α Οικισμός Κυψέλης Α.4α Διοικητική κοινωνική οργάνωση- Δυσλειτουργίες Α.4α Λειτουργική Δομή Πολεοδομικές ενότητες- Κέντρο / Ποιότητα και φυσιογνωμία αστικού χώρου Α.4α Υπάρχουσες πυκνότητες, επάρκεια κοινοχρήστων χώρων Α.4α Καταγραφή και ανάλυση υπαρχουσών χρήσεων-τάσεις συγκρούσεις Α.4α Θεσμικό πλαίσιο Α.4α Ανάλυση κατάστασης οικιστικού αποθέματος και πολιτιστικού /ιστορικού / αρχιτεκτονικού αποθέματος Α.4α Κατάσταση φυσικών στοιχείων αστικού περιβάλλοντος Α.4α Δίκτυα αστικής υποδομής Α.4α.3 - Δ.Δ. Βαθέος Α.4α Οικισμός Βαθύ Α.4α Οικισμός Σουβάλας Α.4α Οικισμός Άγιοι Α.4α.4 - Δ.Δ. Μεσαγρού Α.4α Οικισμός Μεσαγρού Α.4α Οικισμός Βαγίας Α.4α Οικισμός Άλωνες Α.4α Οικισμός Άγ. Μαρίνα Α.4α.5 - Δ.Δ. Πέρδικας Α.4α Οικισμός Πέρδικα Α.4α Οικισμός Σφεντούρι Α.4β - Νήσος Αγκίστρι Α.4β.1 - Οικισμός Μεγαλοχώρι Α.4β.2 - Οικισμός Σκάλα Α.4β.3 - Οικισμός Μετόχι Α.4β.4 - Οικισμός Λιμενάρια Βιβλιογραφία

5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι. ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ Ο ΟΡΣΑ, προκειμένου να εκπονήσει μελλοντικά τις μελέτες α) Τροποποίηση του Γ.Π.Σ. και της Ζ.Ο.Ε. της νήσου Αίγινας και β) Γ.Π.Σ. νήσου Αγκιστρίου, ανέθεσε την εκτέλεση εργασιών υποστήριξης αυτών στις μελετήτριες: 1) Αλεξάνδρα Βασιλικιώτη Βίχερτ Αρχιτέκτονα Μηχ. με μελετητικό πτυχίο κατηγοριών 1 και 2, τάξης Β' και 2) Θεοδούλη Μωυσιάδη Μηχ. Χωροταξίς-Πολεοδομίας και Περιφ. Ανάπτυξης, MSc σε GIS με μελετητικό πτυχίο κατηγορίας 1 και 2 τάξης Β'. Στις 15/11/2006 υπεγράφησαν οι σχετικές συμβάσεις ανάθεσης σύμφωνα με : - Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.1515/85 (ΦΕΚ 18 Α ) - Την υπ αρ / Απόφαση Υπ. ΠΕΧΩΔΕ «Συγκρότηση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισμού Αθήνας» - Την υπ αρ / Απόφαση Υπ. ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 1279 Β/04) με την οποία μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες της Ε.Ε.. στην Πρόεδρο του Οργανισμού Αθήνας. - Τις διατάξεις του Ν. 2286/95, παρ.3, άρθρο 2, εδάφιο γ και δ «Προμήθειες Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» - Τις διατάξεις του Ν. 2362/95, άρθρο 83, «Περί Δημοσίου Λογιστικού» - Τις Αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισμού Αθήνας (συνεδρίαση 15 η, 31/5/06 θέμα 3 ο και 21 η, 26/7/06 θέμα 7 ο ) περί «Ανάθεσης εργασιών υποστήριξης του Οργ. Αθήνας για την μελέτη τροποποίησης του Γ.Π.Σ. και της Ζ.Ο.Ε. της νήσου Αίγινας και εκπόνηση Γ.Π.Σ. νήσου Αγκιστρίου». Στις ανωτέρω συμβάσεις προβλέπεται ότι κατά την διάρκεια εκπόνησης της μελέτης ο ΟΡΣΑ υποχρεούται να εξασφαλίσει ειδικούς συνεργάτες για τα θέματα ειδικής φύσεως που δεν άπτονται της ειδικότητας των αναδόχων (π.χ. γεωλογικά, κυκλοφοριακά, περιβαλλοντικά κλπ.) καθώς και να παρέχει σχεδιαστική υποστήριξη. 5

6 ΙΙ. ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Με την υπ αρ.πρωτ / Απόφαση του ΟΡΣΑ συγκροτήθηκε ομάδα παρακολούθησης του υπό εκπόνηση Γ.Π.Σ. νήσου Αίγινας και Νήσου Αγκιστρίου, η οποία αποτελείται από τους εξής υπαλλήλους : - Κ α Σόνια Σούμπερτ, ΠΕ Αρχιτεκτόνων - Κ ο Δημήτρη Μικρό, ΠΕ Αρχιτεκτόνων - Κ ο Σταύρο Μέντο,, ΠΕ Αρχιτεκτόνων Χωροταξίας. Συντονίστρια της ομάδας ορίσθηκε η Κ α Σόνια Σούμπερτ. 6

7 ΙΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Γενικά Με το Ν.2508/97 η πολιτεία καθόρισε την «υποχρέωση» κάθε ΟΤΑ να συντάξει το ΓΠΣ του το οποίο πρέπει να ακολουθεί το λειτουργικό πρότυπο των Ανοικτών Πόλεων, εξειδικεύοντας τον ήδη θεσμοθετημένο Χωροταξικό Σχεδιασμό της Περιφέρειας, που αποτελεί το γενικό κατευθυντήριο πλαίσιο στο χώρο των νέων Καποδιστριακών Δήμων. Σύμφωνα με την υπ αρ. 9572/1845/ Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 209 Δ/ 2000) που καθορίζει το ακριβές περιεχόμενο της σχετικής μελέτης, το σχέδιο που για συντομία λέγεται ΓΠΣ εκπονείται σε δυο (2) στάδια : Α : Ανάλυση, Αξιολόγηση δεδομένων, προβλημάτων, προοπτικών, Προκαταρτική πρόταση ή εναλλακτικές προτάσεις και Β : Λεπτομερής επεξεργασία του ΓΠΣ- Πρόταση. Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο: Καθορίζει τη γενική οργάνωση του χώρου εντός των οικισμών/πόλεων. Καθορίζει τις περιοχές οι οποίες θα πολεοδομηθούν τα επόμενα χρόνια και τις γενικές ρυθμίσεις μέσα σ αυτές (χρήσεις γης, βασικά δίκτυα, κ.λπ.). Καθορίζει τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης εκτός των οικισμών, όπως: -Περιοχές που προορίζονται για την εγκατάσταση παραγωγικών δραστηριοτήτων - Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ) (φαράγγια, κ.λπ.) που δεν πρόκειται να πολεοδομηθούν Διευκρινίζεται ότι στους οικισμούς που έχουν ήδη θεσμοθετημένο όριο δεν επιτρέπεται πλέον η διεύρυνσή τους με νέα διοικητική πράξη. Είναι δυνατή όμως η "επέκτασή" τους με την έγκριση πολεοδομικού σχεδίου. Αυτό όμως επιτρέπεται να γίνει εφόσον προβλέπεται από το ΓΠΣ που θα εκπονηθεί. Για να επεκταθεί, δηλ., ένας οικισμός που έχει όρια πρέπει να εκπονηθεί και να εγκριθεί το ΓΠΣ του Δήμου του, να προβλέπεται σε αυτό η συγκεκριμένη επέκταση και μετά να εκπονηθεί και να εγκριθεί ο πολεοδομικός σχεδιασμός του οικισμού. Μέσα στα όρια του οικισμού και ειδικότερα στο συνεκτικό του τμήμα μπορεί να προταθούν από το ΓΠΣ περιορισμένης έκτασης πολεοδομικές ρυθμίσεις π.χ. κατά μήκος των κύριων οδικών αξόνων, για την δημιουργία πλατείας, για την εξασφάλιση χώρου στάθμευσης και στροφής τροχοφόρων κ.λπ. Με το ΓΠΣ, μπορεί 7

8 να καθορισθούν επίσης και περιοχές προστασίας, ανάδειξης/ανάπλασης παραδοσιακών τμημάτων του οικισμού. Με το να καλύπτουν οι ρυθμίσεις του ΓΠΣ το σύνολο της εδαφικής έκτασης του Δήμου, επιτυγχάνεται η ταυτόχρονη ρύθμιση του χώρου εντός και εκτός των ορίων των οικισμών, με τρόπον ώστε η ικανοποίηση αναγκών ένταξης περιοχών σε σχέδια ή προς πολεοδόμηση ζώνες να «εξισορροπείται» με τις απαιτούμενες ρυθμίσεις προστασίας, κυρίως στον εξωαστικό χώρο. Επίσης οι μικροί οικισμοί των οποίων μέχρι σήμερα η ρύθμιση γινόταν μεμονωμένα, χωρίς να είναι απόρροια γενικότερου σχεδιασμού, τώρα εντάσσονται σε ευρύτερα οικιστικά σύνολα, σε πλέγματα οικισμών, τις «ανοικτές πόλεις» και με αυτόν τον τρόπο η οικιστική τους οργάνωση εναρμονίζεται με τους γενικότερους στόχους του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού που δεν είναι άλλοι από τις «αρχές της Βιώσιμης ανάπτυξης». Συμπερασματικά, το ΓΠΣ αποτελεί το «Χωροταξικό Σχέδιο» της χωρικής ενότητας του Καποδιστριακού Δήμου και είναι απαραίτητο όχι μόνο για την "εντατικοποίηση" αλλά και για την «διατήρηση» της αναπτυξιακής διαδικασίας σε κάθε περιοχή, αφού διασφαλίζει την «ποιοτική» διάστασή της. Περιοχή, περιεχόμενο και φάσεις μελέτης σύμφωνα με τις συμβάσεις Σύμφωνα με την ανάθεση η περιοχή μελέτης περιλαμβάνει : 1) τον Καποδιστριακό Δήμο της Αίγινας, που αποτελείται από όλη την νήσο της Αίγινας και τις νησίδες Υψιλή, η Σταχτορροή, Πλατειά, Λαούσες, Μονή, Νησίδα και το σύμπλεγμα των Διαπόριων. 2) την κοινότητα Αγκιστρίου, που περιλαμβάνει την νήσο Αγκίστρι και τις νησίδες Μετώπη, Δωρούσα, Απόνησος, Κυρά και Σπαλαθρονήσι. Στα άρθρα 1 και 2 των συμβάσεων προβλέπεται ότι οι ανάδοχοι θα ασχοληθούν με θέματα που αναφέρονται στην υπ αρ. 9572/1845 Απόφαση Υπ. ΠΕΧΩΔΕ για τις Τεχνικές προδιαγραφές των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΦΕΚ 209 Δ/ 2000) και αφορούν κατά φάσεις εκπόνησης : 8

9 1 η φάση : Την συλλογή, καταγραφή και αξιολόγηση αναλυτικών στοιχείων. Αποτελείται από τα κεφάλαια: Α.1. «Χωροταξική θεώρηση του Δήμου» και Α.2. «Αναπτυξιακή φυσιογνωμία του ΟΤΑ». Α.3. «Δεδομένα του χώρου και του περιβάλλοντος» (εξαιρουμένου του κεφ. Α.3.4. «Γεωλογική διερεύνηση Ασφάλεια, Προστασίας» που θα εκπονηθεί από ειδικό γεωτεχνικό μελετητή του ΟΡΣΑ) Α.4. «Πολεοδομική οργάνωση» 2 η φάση : Την αξιολόγηση των δεδομένων, προβλημάτων, προοπτικών και την εκπόνηση προκαταρκτικής πρότασης ή εναλλακτικών προτάσεων. Αποτελείται από τα κεφάλαια: Α.5. «Αξιολόγηση δεδομένων, προβλημάτων, προοπτικών» και Α.6. «Προκαταρτική πρόταση ή εναλλακτικές προτάσεις. Τέλος στο άρθρο 2 των συμβάσεων ορίζεται ότι «εάν δεν καταστεί δυνατή χωρίς υπαιτιότητα των αναδόχων- η συλλογή στοιχείων των οποίων η αξιολόγηση επηρεάζει την πρόταση, ή αν κριθεί από την επιτροπή παρακολούθησης η συμπλήρωσή τους για την εξαγωγή συμπερασμάτων, τότε είναι δυνατόν αυτά να αξιολογηθούν και παραδοθούν στη 2 η φάση. Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατόν να παραταθεί η 2 η φάση το ανώτερο κατά 4 μήνες. Eάν ως τότε τα παραπάνω στοιχεία δεν χορηγηθούν, η εκπόνηση της μελέτης ολοκληρώνεται και παραλαμβάνεται από τον εργοδότη ως έχει». 9

10 IV. ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Καθ όλη τη διάρκεια εκπόνησης της μελέτης η συνεργασία των αναδόχων με την ομάδα παρακολούθησης, τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς / επιμελητήρια υπήρξε συνεχής. Ιδιαίτερη υπήρξε η συνεργασία (και κατά τις επιτόπιες έρευνες) με τις υπηρεσίες των αρμοδίων ΟΤΑ, τον δήμαρχο Αίγινας κ. Κουκούλη και τον κοινοτάρχη Αγκιστρίου κ. Αθανασίου. Επισημαίνουμε ότι αρκετοί φορείς /δημόσιες υπηρεσίες δεν ανταποκρίθηκαν στην σχετική αλληλογραφία που έχει γίνει από τον ΟΡΣΑ προκειμένου να μας χορηγηθούν επίσημα αναλυτικά στοιχεία καθώς και κατευθύνσεις / προτάσεις- της αρμοδιότητάς τους, τα οποία είναι καθοριστικής σημασίας για την μελέτη. Αναφέρουμε ενδεικτικά: - την αρμόδια Εφορεία Νεωτέρων μνημείων - το Τμήμα Παραδοσιακών Οικισμών του ΥΠΕΧΩΔΕ - την 1 η Εφορεία Βυζαντινών αρχαιοτήτων (δόθηκε άτυπα κατάλογος με τα κηρυγμένα μνημεία και μετά από προφορική συνεννόηση τα προς κήρυξη μνημεία) - την Δ/νση Δασών (δόθηκαν άτυπα οι χαρακτηρισμένες δασικές και οι κηρυγμένες αναδασωτέες εκτάσεις, χωρίς να διατυπωθούν προτάσεις / κατευθύνσεις σχετικά με την προστασία του δασικού πλούτου των νησιών.) - το Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος της Δ/νσης Περιβαλλοντικού σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ. Πολλά στοιχεία αντλήθηκαν από τις ιστοσελίδες των φορέων, από τοπικές εφημερίδες και από συναφείς μελέτες που έχουν εκπονηθεί και είναι οι παρακάτω: 1. Απόσπασμα του σχεδίου τροποποίησης του Ν.1515/1985 «Ρυθμιστικό Σχέδιο και πρόγραμμα Προστασίας περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας», Μάρτιος 2007, ΟΡΣΑ 2. Χωροταξική - Ρυθμιστική Μελέτη Νήσων Αίγινας Αγκιστρίου και των πέριξ νησίδων μετά πολεοδομικών ρυμοτομικών σχεδίων οικισμών και ζωνών αναπτύξεως, 1973, Υπουργείο Συντονισμού (3 Τεύχη) 3. Μελέτη Γ.Π.Σ. Αίγινας και Αγκιστρίου - ΕΠΑ, 1984, ΥΧΟΠ (βρέθηκαν μόνο τα τεύχη της Α φάσης προμελέτης και Β φάσης Προτάσεις) 4. Μελέτη Γενικής Ρυθμίσεως Αίγινα Αγκίστρι, Οικιστικές Περιοχές, 1981, ΥΧΟΠ (τεύχος Υφιστάμενης Κατάστασης και τεύχος Πρότασης) 10

11 5. Τοπικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Αίγινας Αγκιστρίου, 1991, Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Επαρχίας Αίγινας (τεύχη Α και Β Φάσης) 6. Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων Λιμένα στο Λεόντι Αίγινας, Ιούνιος 2001, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αθηνών Πειραιώς 7. Προκαταρκτική μελέτη και μελέτη σκοπιμότητας για το έργο υδροδότησης των νήσων Αίγινας και Αγκιστρίου, Τεύχος της κυρίως προκαταρκτικής μελέτης, Νοέμβριος 2001, ΕΥΔΑΠ 11

12 V. 1 η ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ Το παρόν τεύχος αφορά την 1 η φάση μελέτης καταγραφής και αξιολόγησης των αναλυτικών στοιχείων και συνοδεύεται από τα αντίστοιχα διαγράμματα : Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΚΛΙΜΑΚΑ Α.3.1. Φυσικό Περιβάλλον 1 : Α.3.2. Πολιτιστικό- Ιστορικό- Αρχιτεκτονικό απόθεμα 1 : Α.3.3.α. Υφιστάμενες χρήσεις γης 1 : Α.3.3.β. Δίκτυα υποδομής 1 : Α.3.3.γ. Ιδιοκτησιακό καθεστώς 1 : Α.4. Πολεοδομική οργάνωση οικισμών νήσου Αίγινας χρήσεις γης 1 : Α.4.1. Πολεοδομική οργάνωση πόλης Αίγινας χρήσεις γης 1 : Α.4.2. Πολεοδομική οργάνωση οικισμών νήσου Αγκιστρίου χρήσεις γης 1 : Επίσης συγκεντρώθηκαν - οι περισσότερες το δυνατό- γενικές και ειδικές θεσμικές ρυθμίσεις που αφορούν τα δύο νησιά και έχουν δημοσιευθεί σε Φ.Ε.Κ., καθώς και κάποιες σημαντικές γνωμοδοτήσεις του Σ.τ.Ε., τα οποία επισυνάπτονται σε ανεξάρτητο Παράρτημα. Κατά την εκπόνηση της μελέτης έγινε προσπάθεια να τηρηθούν οι προδιαγραφές του ΦΕΚ 209 Δ/ 2000 και όπου κρίθηκε αναγκαίο - μετά από συνεννόηση με την ομάδα παρακολούθησης - αυτές προσαρμόστηκαν στις ιδιαιτερότητες της περιοχής μελέτης. Τέλος επισημαίνουμε, ότι όπως προβλέπεται στο άρθρο 2 των συμβάσεων - εάν προκύψουν κατά την εξέλιξη της επόμενης φάσης (2 η ) νέα σημαντικά αναλυτικά στοιχεία ( είτε αυτά χορηγηθούν από φορείς, είτε ζητηθούν επιπλέον από την ομάδα παρακολούθησης ) θα συμπεριληφθούν αυτά σε ειδικό παράρτημα. 12

13 Α.1 - ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΟΤΑ 13

14 Α Κατάσταση και προοπτικές του ευρύτερου χωροταξικού πλαισίου Το «ευρύτερο χωροταξικό πλαίσιο» της περιοχής μελέτης ουσιαστικά καθορίζεται από το ρόλο και την θέση της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας/Περιφέρειας Αττικής στον διεθνή, ευρωπαϊκό και εθνικό χώρο. Η Περιφέρεια Αττικής βρίσκεται στο κεντρικό τμήμα της χώρας και ειδικότερα καταλαμβάνει το νοτιοανατολικό τμήμα της Στερεάς Ελλάδας. Έχει έκταση τετρ. χλμ. και καλύπτει το 2,9% της συνολικής έκτασης της χώρας. Έχει έδρα την Αθήνα η οποία αποτελεί και την Πρωτεύουσα της Ελλάδας. Γεωγραφικά χωρίζεται σε δύο μεγάλες υποενότητες, την Περιφέρεια Πρωτευούσης και το υπόλοιπο Αττικής. Η Περιφέρεια Πρωτευούσης περιλαμβάνει το πολεοδομικό συγκρότημα της Αθήνας και οριοθετείται από τα βουνά της Πάρνηθας, του Υμηττού και της Πεντέλης (Λεκανοπέδιο της Αθήνας). Η έκταση της Περιφέρειας Πρωτευούσης είναι 427 τετρ. χλμ. και καλύπτει το 11,2% της συνολικής έκτασης της Περιφέρειας Αττικής. Η περιοχή της Νομαρχίας Αθηνών καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος της εδαφικής περιφέρειας της Ενιαίας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (ΕΝΑ) Αθηνών Πειραιώς, η οποία αντιστοιχεί κατά βάση στο Λεκανοπέδιο της Αθήνας. Ο ευρύτερος χώρος της Αττικής, έχει αποκτήσει όλα τα χαρακτηριστικά μιας Μητροπολιτικής περιοχής. Το υπόλοιπο Αττικής καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της έκτασης της Περιφέρειας Αττικής. Ειδικότερα, έχει έκταση χμ2 και καλύπτει το 88,8% της συνολικής έκτασης της Περιφέρειας. Χωρίζεται στη δυτική, βόρεια και ανατολική Αττική και τη Νομαρχία Πειραιά. Στη Νομαρχία Πειραιά, εκτός από την ευρύτερη περιοχή του Πειραιά, ανήκουν επίσης από διοικητική άποψη τα νησιά Σαλαμίνα, Αίγινα, Ύδρα, Πόρος, Σπέτσες, Κύθηρα, Αντικύθηρα, καθώς και η επαρχία Τροιζηνίας που βρίσκεται στην Πελοπόννησο. Το υπόλοιπο της Αττικής περιλαμβάνει σήμερα ουσιαστικά την περιαστική ζώνη του Λεκανοπεδίου της Αθήνας και ένα πλέγμα μικρότερων πόλεων και οικισμών πολύ στενά συνδεδεμένο με τη «βασική ζώνη» και την περιαστική της περιοχή. 14

15 Α Ρόλος θέση και προοπτικές της Αθήνας-Αττικής σε διεθνές - ευρωπαϊκό επίπεδο Οι παγκόσμιες εξελίξεις, σύμφωνα με τις οποίες αναμένεται η παγκόσμια οικονομία να συνεχίσει να μεγεθύνεται, να ενοποιείται αλλά και να αλλάζει γεωγραφικές ισορροπίες, προφανώς θα αποτελέσουν το ευρύτερο πλαίσιο των εξελίξεων για την περιοχή μελέτης αλλά δύσκολα μπορούν να εντοπιστούν άμεσες συνέπειες σε μεσοπρόθεσμη βάση. Ωστόσο, ζητήματα παγκόσμιας εμβέλειας όπως η αυξανόμενη στρατηγική σημασία του νερού, οι μεταναστευτικές μετακινήσεις, η παγκόσμια περιβαλλοντική κρίση και η διαδικτυακή μηχανοργάνωση της οικονομίας, πρέπει να ληφθούν υπόψη ακόμα και στη μικροκλίμακα ενός ΓΠΣ. Οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, παρόλο που μπορεί να είναι σημαντικές και γρήγορες (ασάφεια ως προς τις γεωπολιτικές εξελίξεις, μεγάλη αύξηση των εμπορικών σχέσεων με την ΕΕ ) επίσης θα λειτουργήσουν ως πλαίσιο αλλά, δύσκολα θα επιδράσουν άμεσα στη περιοχή μελέτης μεσοπρόθεσμα. Σε διάφορες μελέτες που διερευνούν τις ιεραρχίες των διεθνών μητροπόλεων, η Αθήνα απουσιάζει από αυτές που έχουν παγκόσμιο ρόλο, ενώ έχει ασθενή ρόλο ιδίως σε σύγκριση με το απόλυτο, πληθυσμιακό και άλλο, μέγεθός της σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η κατάσταση αυτή οφείλεται σε ένα συνδυασμό γεωγραφικών και οικονομικών παραγόντων που λειτουργούν σε υπερεθνικό επίπεδο, και εθνικών αδυναμιών που αφορούν στην οικονομία, στην ευρύτερη χωροταξική οργάνωση, και στην εσωτερική χωρική-πολεοδομική οργάνωση της πρωτεύουσας και της ευρύτερης περιοχής της. Σε επίπεδο Βαλκανίων και ΝΑ Μεσογείου, από την άλλη πλευρά, η εικόνα είναι σχετικά καλύτερη. Η σχετικά πρόσφατη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε 27 κράτη-μέλη με την ένταξη της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας δημιουργεί νέες προοπτικές για την άσκηση ειδικού γεω-οικονομικού ρόλου για τις ελληνικές Περιφέρειες, καθώς στον ενιαίο ευρωπαϊκό οικονομικό χώρο θα ανήκει μεγάλο μέρος των Βαλκανίων (και της Ανατολικής Ευρώπης). Ειδικότερα, η Αθήνα/Αττική παρουσιάζει συγκεκριμένα πλεονεκτήματα όπως η ισχυρότερη εσωτερική αγορά, η καλύτερη υπερτοπική μεταφορική υποδομή, και το απόλυτο μέγεθος. Επιπλέον, μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά προς τη Θεσσαλονίκη ως σύστημα ακόμα μεγαλύτερης εμβέλειας. Σε όλα τα επίπεδα, εξάλλου, η διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων έχει αφήσει άυλη και υλική κληρονομιά που μπορεί να ενισχύσει το ρόλο της Αθήνας. 15

16 Αναφορά πρέπει να γίνει στις ευρωπαϊκές τάσεις σε θέματα χωρικού σχεδιασμού, όπως ιδίως αποτυπώθηκαν στο Σχέδιο Ανάπτυξης του Κοινοτικού Χώρου (ΣΑΚΧ), τα μεταγενέστερα Study Programme of European Spatial Planning (SPESP) και European Spatial Planning Observatory (ESPON), αλλά και στις επιλογές της ΕΕ για το σχεδιασμό της προγραμματικής περιόδου Τα ανωτέρω μπορούν να συνοψιστούν στα εξής: βιώσιμη χωρική ανάπτυξη, ενίσχυση του ανταγωνισμού μεταξύ πόλεων και περιοχών αλλά και των συνεργασιών-δικτύωσης, πολυκεντρικότητα, ισότητα πρόσβασης στις υποδομές και την κοινωνία της γνώσης, διπλός ρόλος των πόλεων (ποιότητα ζωής και παράγοντες ανταγωνιστικότητας), ιδιαίτερος ρόλος του ιδιωτικού τομέα στη χωρική ανάπτυξη. Πρόσφατα, εξάλλου, υιοθετήθηκε σε υπουργικό επίπεδο η έννοια του «Αστικού Κεκτημένου» (Ρόττερνταμ, Νοέμβριος 2004) που περιγράφει ενδεικτικά τις κοινές προτεραιότητες των πόλεων της ΕΕ, τους μηχανισμούς και τις διαδικασίες. Οι κύριες προτεραιότητες συγκροτούνται από το τρίπτυχο της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, της κοινωνικής συνοχής και του υψηλού επιπέδου περιβαλλοντικής προστασίας. Στη συνέχεια (Βρετανική Προεδρία) κατατέθηκε πρόταση που φιλοδοξεί να διαμορφώσει μια περισσότερο συνεκτική και ολοκληρωμένη προσέγγιση για τις αστικές συγκεντρώσεις του Ευρωπαϊκού χώρου. Η πρόταση αυτή αναδεικνύει ως κεντρικό σημείο της πολιτικής της για τα ζητήματα του χώρου την έννοια των Βιώσιμων Κοινοτήτων (Sustainable Communities). Η έννοια αυτή ορίζεται συνοπτικά από τα εξής κύρια σημεία : ακμάζουσες, δυναμικές και παράλληλα ασφαλείς κοινότητες, με περιβαλλοντική ευαισθησία, βελτιωμένη προσπελασιμότητα, αποτελεσματική διοίκηση και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών, άρτια σχεδιασμένες και δομημένες (Bristol, Δεκέμβριος 2005). Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ύστερα από τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για ενσωμάτωση της αστικής διάστασης στις Στρατηγικές Κατευθύνσεις της Συνοχής για την Προγραμματική Περίοδο , μετά και την κατάργηση των κοινοτικών πρωτοβουλιών, κατέθεσε κείμενο-πρόταση της πολιτικής της συνοχής για τις πόλεις με το οποίο επιχειρεί, λαμβάνοντας υπόψη τις διαστάσεις και τα χαρακτηριστικά του συνόλου των ευρωπαϊκών πόλεων, (οικονομικά, κοινωνικά και χωρικά), να διατυπώσει στρατηγικές κατευθύνσεις. 16

17 Περιφερειακές προοπτικές Οι τρεις επόμενοι χάρτες αναφέρονται στις αναπτυξιακές επιδόσεις, σε ευρωπαϊκό πλαίσιο και υπό διαφορετικές οπτικές γωνίες. Ο πρώτος (CEC 2006) δείχνει την κατάταξη των ευρωπαϊκών περιφερειών σε Στόχους των διαρθρωτικών Ταμείων, με βάση το ΑΕΠ κατά κεφαλήν (ΑΕΠκκ) με όρους ΜΑΔ (μό ). Η Περιφέρεια Αττικής χρηματοδοτικά εντάσσεται στις Περιφέρειες μεταβατικής στήριξης (phasing out) του στόχου Σύγκλιση. 17

18 Ο παρακάτω χάρτης (ESPON 2005) 1 απεικονίζει την ιεραρχημένη κατάταξη των ευρωπαϊκών περιφερειών με δύο κριτήρια: το ΑΕΠ κατά κεφαλή (ΑΕΠκκ) το 2002 σε ΜΑΔ (όπως και ο προηγούμενος) αλλά και τη μεταβολή ΑΕΠκκ μεταξύ 1995 και Η χρήση του δείκτη έδωσε μια εικόνα περισσότερο ισορροπημένη και δυναμική. Η Περιφέρεια Αττικής εντάσσεται στη μεσαία βαθμίδα, ικανοποιεί δηλαδή τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ο τρίτος χάρτης δείχνει την κατάταξη των περιφερειών με βάση τα κριτήρια της Λισσαβόνας, δηλαδή σε τελική ανάλυση την ανταγωνιστικότητα 2. Όλες οι ελληνικές περιφέρειες κατατάσσονται στην προτελευταία θέση (ελαφρά κάτω του μέσου όρου), σε σύνολο πέντε βαθμίδων κατάταξης με μόνη εξαίρεση την Αττική η οποία βρίσκεται κοντά στο μέσο όρο. 1 Ο παρών και οι επόμενοι χάρτες προέρχονται από το ESPON 2005) εκτός των περιπτώσεων που γίνεται διαφορετική αναφορά. 2 Η επίδοση αυτή μετρήθηκε στη βάση πέντε δεικτών: παραγωγικότητα (κατά κεφαλή ΑΕΠ κατά το 2002), απασχόληση (απασχολούμενοι / συνολικό πληθυσμό μεταξύ ετών το 2003), δαπάνες σε Έρευνα και Ανάπτυξη (ποσοστό Ε&Α επί του συνολικού ΑΕΠ του 2001), επιχειρήσεις που αναπτύσσουν δραστηριότητες Ε&Α (ποσοστό απασχολούμενων σε Ε&Α επί του συνόλου των οικονομικά ενεργών το 2001) και εκπαιδευτικό επίπεδο (ποσοστό ατόμων υψηλού εκπαιδευτικού επιπέδου επί του συνόλου των ατόμων με σχολική εκπαίδευση το 2002). 18

19 Συνδυαζόμενοι, οι παραπάνω χάρτες οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο περιφερειακός χώρος που συνδέεται με την περιοχή μελέτης βρίσκεται σε σαφώς καλύτερη θέση, σε σχέση με τις υπόλοιπες περιφέρειες της Χώρας ενώ οι άλλες δύο παραμένουν καθυστερημένες με ευρωπαϊκά κριτήρια. Οι ανωτέρω επιδόσεις συνδέονται με διαρθρωτικά χαρακτηριστικά της οικονομίας και της χωρικής οργάνωσης, όπως φαίνεται από τους χάρτες που ακολουθούν. 19

20 Η Περιφέρεια Αττικής είναι η μόνη στον Ελλαδικό χώρο που διαθέτει λειτουργική αστική περιοχή (MEGAs), την Αθήνα. Ο βαθμός προσπελασιμότητας είναι σχετικά χαμηλός, με διεθνή κριτήρια. ισχυρή Παρά τις υπαρκτές βελτιώσεις στο πεδίο αυτό υπάρχει ακόμα σημαντική υστέρηση. Σε σημαντικό βαθμό αυτή αντανακλά τη γεωγραφικά περιμετρική θέση του ελληνικού χώρου, αλλά υπάρχουν ακόμα μεγάλα περιθώρια βελτίωσης, ως προς διάφορες μορφές προσπελασιμότητας. Η δημογραφική φυσιογνωμία είναι ίσως μια από τις ελάχιστες σημαντικές μη άμεσα οικονομικές παραμέτρους ως προς τις οποίες δεν παρατηρείται αισθητή υστέρηση ως προς την υπόλοιπη ΕΕ25. Ωστόσο, το γεγονός αυτό δεν πρέπει να υπερτιμηθεί: αντανακλά τις γενικά πολύ δυσμενείς ευρωπαϊκές συνθήκες στο πεδίο των δημογραφικών εξελίξεων. Στην πραγματικότητα, σε όλες τις ελληνικές περιφέρειες το δημογραφικό είναι οξύ πρόβλημα, και μεσο-μακροπρόθεσμα εξαιρετικά επικίνδυνο. 20

21 Σημαντική παράμετρος, ενόψει και της αυξανόμενης σημασίας της προβληματικής της αειφορίας, είναι η διαθεσιμότητα (απόθεμα) παρθένων φυσικών εκτάσεων. Όπως φαίνεται στο χάρτη, η Περιφέρεια Αττικής βρίσκεται κοντά στο μέσο όρο. Η έννοια της «χωρικής συγκέντρωσης», που αποτυπώνεται στον επόμενο χάρτη, αναφέρεται σε δυο πτυχές της δομής του χώρου: αφ ενός, στη δομή του οικιστικού δικτύου και στον ρόλο των λειτουργικών αστικών περιοχών (FUAs) και, αφ ετέρου, στη διαδικασία συγκέντρωσης τόσο του πληθυσμού όσο και του ΑΕΠ. Από υψηλό βαθμό χωρικής συγκέντρωσης χαρακτηρίζονται οι περιφέρειες που παρουσιάζουν δημογραφικά και οικονομικά κέρδη, κυρίως μεγάλα πολεοδομικά συγκροτήματα ή 21

22 πυκνοκατοικημένες αστικές περιοχές. Η συνολική εικόνα δείχνει πως αναδύονται νέα κέντρα και διαμορφώνονται τάσεις και δυναμικές που μπορούν να συμβάλουν σε μια πιο ισόρροπη κατανομή της χωρικής ανάπτυξης σε σχέση με το παραδοσιακό πρότυπο κέντρου-περιφέρειας. Στον ελλαδικό χώρο, η Αττική βρίσκεται στο μέσον της κατάταξης, καθώς προσεγγίζει τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Τέλος, πολύ σημαντική παράμετρος είναι η «εδαφική διακυβέρνηση», όρος που αναφέρεται στους μηχανισμούς και τις διαδικασίες οριζόντιας και κάθετης συνεργασίας για την προώθηση στόχων χωρικής ανάπτυξης. 22

23 Η Ελλάδα συνολικά, τοποθετείται στην τρίτη (τελευταία) κατηγορία μαζί με τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία, τη Σλοβακία, την Ουγγαρία, την Εσθονία και την Κύπρο. Α Ρόλος θέση και προοπτικές της Αθήνας-Αττικής σε εθνικό επίπεδο Ως προς τη θέση της Αθήνας/Αττικής στον εθνικό χώρο, η κυριαρχία της στο αστικό δίκτυο και τη χωροταξική και περιφερειακή οργάνωση ήδη από τη δεκαετία του 50 είναι ευρύτατα διαπιστωμένη. Η Περιφέρεια Αττικής αποτελεί ουσιαστικά ένα ενιαίο πολεοδομικό συγκρότημα που ενδεχομένως υπερβαίνει και τα διοικητικά όρια της, ενώ η ζώνη επιρροής της καλύπτει σημαντικό τμήμα της χώρας. Παρουσιάζει μία δυναμική εξέλιξη σε όλα τα επίπεδα οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων. Η δυναμική των μελλοντικών εξελίξεων στη χώρα φαίνεται να έχει μετασχηματίσει δραστικά το επί τέσσερις δεκαετίες αναπτυξιακό μοντέλο, το οποίο εκφράζεται χωρικά μέσω του «σχήματος S», το οποίο επέδρασε καταλυτικά στην περιφερειακή διάρθρωση της χώρας. Στη «μέση» (ή στο σημείο καμπής) του μοντέλου αυτού δεσπόζει η Αττική Μητροπολιτική Περιφέρεια. Παράλληλα, η Περιφέρεια λειτουργώντας στην πράξη ως «προωθητική δύναμη» και «μητρόπολη-σύνδεσμος», δημιουργεί τις συνθήκες και τις προϋποθέσεις για σημαντικές διαχυτικές επιδράσεις. Έτσι, η «πραγματική» Περιφέρεια της Αθήνας είναι ευρύτερη από την τυπική διοικητική Περιφέρεια Αττικής, αντιμετωπίζεται δε ως «μάκρο-περιφέρεια» και στο πλαίσιο του ευρύτερου χωρικού ευρωπαϊκό-μεσογειακού μετασχηματισμού. Η μητροπολιτική Περιφέρεια της Αττικής, συνιστά τη βασική πύλη συνεργασίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και, επιπλέον, το κέντρο βάρους και πόλο του εθνικού αναπτυξιακού άξονα προς Βορρά και Νότο, σε συνεργασία με τη Θεσσαλονίκη ως δευτερεύοντος πόλου με κυριαρχικό ρόλο στο δυτικό άξονα ανάπτυξης. Διαθέτει την υψηλότερη παραγωγικότητα εργασίας σε όλους τους τομείς, το υψηλότερο επίπεδο τεχνολογικής εξέλιξης, το 50% του εθνικού δικτύου τεχνικής υποδομής που συνεχώς βελτιώνεται, το μεγαλύτερο όγκο παραγωγής και κατανάλωσης, αλλά και το μεγαλύτερο όγκο υπηρεσιών στους τομείς της εφηρμοσμένης έρευνας και ανάπτυξης (Ε&Α). Η Αθήνα, αποτελεί το κύριο κέντρο διοικητικών υπηρεσιών ως Πρωτεύουσα και κέντρο παροχής προηγμένων υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις, είναι ισχυρός διαμετακομιστικός σταθμός εμπορευμάτων και συγκοινωνιακός κόμβος διεθνούς επιρροής. Η Περιφέρεια εμφανίζει τάσεις διεύρυνσης και προαστιοποίησης, αλλά και οικιστικής πύκνωσης του «μητροπολιτικού πυρήνα» (Πολεοδομικό Συγκρότημα Πρωτευούσης). Παράλληλα, εμφανίζονται τάσεις μεγέθυνσης του δικτύου οικισμών της εξωαστικής ενδοχώρας του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Πρωτεούσης (ΠΣΠ), καθώς και 23

ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης.

ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Λ Υ Σ Η - Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ι Σ

Α Ν Α Λ Υ Σ Η - Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ι Σ Ν Ο Μ Α Ρ Χ Ι Α Κ Η Α Υ Τ Ο Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Α Ν Α Τ Ο Λ Ι Κ Η Σ Α Τ Τ Ι Κ Η Σ Δ Η Μ Ο Σ Μ Α Ρ Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ Μ Ε Λ Ε Τ Η A N Α Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η Σ Τ Ο Υ Γ Ε Ν Ι Κ Ο Υ Π Ο Λ Ε Ο Δ Ο Μ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.)

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) Ελλάδος περιόδου 2014-2020 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) επί του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 2020 [Δεύτερο σχέδιο υποβολή 03.09.2014] 1 Σ ελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου «Επικαιροποίηση Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου «Επικαιροποίηση Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ..1 Α.1. ΤΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 1 Α.2. ΕΚΤΙΜΗΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 -

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ...6 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΟΑΠ ήµου Μηλεών Ν. Μαγνησίας (.Ε. Μηλεών)

ΣΧΟΟΑΠ ήµου Μηλεών Ν. Μαγνησίας (.Ε. Μηλεών) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 9 Α1. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ... 11 Α.1.1 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ... 11 α. Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης

Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΥ Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης

Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης Αριθμ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΥ Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2253 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 128 3 Ιουλίου 2008 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Αριθμ. 6876/4871 Εγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδια σμού και Αειφόρου Ανάπτυξης.

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 3. ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ... 16 2.1. Θεσµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (Ε.Α.Π.) 2012-2016 για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Φλώρινας) στο πλαίσιο του Τέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» CCI 2014GR16M2OP006 Τίτλος Δυτική Μακεδονία Έκδοση 1.4 Πρώτο έτος 2014 Τελευταίο έτος 2020 Επιλέξιμο από 1 Ιαν

Διαβάστε περισσότερα

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων»

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» του Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ. 2007-2013 (κωδ. ΟΠΣ 393311) Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Μάρτιος 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΟΡΕΙΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΥΑΣ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΟΡΕΙΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΥΑΣ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης

Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ Κόνσολας Νικόλαος Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης Παπαδασκαλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007-2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης «Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

«ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ «ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ... 3 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 3 2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ Γ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007 ------------------------------------------------------------------------------------------------- THEMA Ε.Π.Ε. - ΒΕΛΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Β ΦΑΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2003. ΠΑΛΟΥΜΠΗΣ Κ. ΣΙ ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (MASTER PLAN) / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (BUSINESS PLAN) ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2006 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (MASTER

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Προτάσεις της CRPM µε την ευκαιρία της δεύτερης έκθεσης για την οικονοµική και κοινωνική συνοχή : «10 θέµατα για τη συζήτηση» Κείµενο που εγκρίθηκε από το Πολιτικό Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγική και Πολιτικές για Ταχεία Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ισχυρές Επιχειρήσεις και Αποτελεσματικό Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

2ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

2ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 2ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ν. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Πρόεδρος ΤΕΕ Θράκης Θεωρούµε ότι µε τον όρο Χωροταξία, περιλαµβάνονται οι δύο άλλες ενότητες Περιφερειακή Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Α.1.1.β.4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

Α.1.1.β.4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Α.1.1.β.4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Ακολουθώντας κατά γράµµα τις προδιαγραφές της µελέτης περιοριστήκαµε στα δύο πρώτα κεφάλαια σε απλή καταγραφή των κατευθύνσεων του Γενικού και των Ειδικών

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Πύλου Νέστορος Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Πύλου Νέστορος Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1. Ο.Τ.Α ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Στο πλαίσιο της διαδικασίας εκσυγχρονισμού της οργάνωσης και λειτουργίας της

Διαβάστε περισσότερα

Κ υ π ρ ι α κ ό ς Ο ρ γ α ν ι σ μ ό ς Τ ο υ ρ ι σ μ ο ύ : Ε π ι κ α ι ρ ο π ο ι η μ έ ν η Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή Τ ο υ ρ ι σ μ ο ύ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Κ υ π ρ ι α κ ό ς Ο ρ γ α ν ι σ μ ό ς Τ ο υ ρ ι σ μ ο ύ : Ε π ι κ α ι ρ ο π ο ι η μ έ ν η Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή Τ ο υ ρ ι σ μ ο ύ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ CONTENTS ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 4 ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 5 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 7 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 13 1. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ... 26 1.1. ΔΙΑΜΟΝΗ... 30 1.1.1 Εκσυγχρονισμός νομοθεσίας Περί Ξενοδοχείων

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιεχόµενα 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ: ΣΥΝΟΨΗ Ι ΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14345 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1138 11 Ιουνίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 24208 Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για

Διαβάστε περισσότερα