ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΣΟΤΙΜΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΒΑΡΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ. Ξενοδοχείο HILTON PARK, Tρίτη, 4 Δεκεμβρίου 2007

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΣΟΤΙΜΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΒΑΡΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ. Ξενοδοχείο HILTON PARK, Tρίτη, 4 Δεκεμβρίου 2007"

Transcript

1 ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΣΟΤΙΜΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΒΑΡΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ Ξενοδοχείο HILTON PARK, Tρίτη, 4 Δεκεμβρίου 2007 Ομιλία του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου Δρος Άκη Γ. Πούρου

2 Αγαπητοί φίλες και φίλοι εκπρόσωποι των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Διευθυντή και του Προσωπικού του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών σας καλωσορίζω στη σημερινή δημοσιογραφική διάσκεψη και σας ευχαριστώ θερμά που ανταποκριθήκατε θετικά στην πρόσκλησή μας. Θεωρώ υποχρέωσή μας, μέσω σας, να ενημερώσουμε ολόκληρο τον Κυπριακό λαό για το έργο, το οποίο έχει παραχθεί στον Κεντρικό Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών από το 2004 μέχρι το 2007 και σας ευχαριστώ και πάλιν που μας τιμάτε με την παρουσία σας. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Όπως γνωρίζετε, ο Κεντρικός Φορέας Ισότιμης Κατανομής Βαρών είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και ιδρύθηκε με τον περί Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Σύσταση, Σκοποί, Αρμοδιότητες και Αλλα Συναφή θέματα) Νόμο 141 του Λειτουργεί κάτω από την εποπτεία του Υπουργού Οικονομικών και διοικείται από 13μελές Διοικητικό Συμβούλιο, που διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο για τετραετή θητεία. Σύμφωνα με τη Νομοθεσία οι βασικοί σκοποί και αρμοδιότητές του είναι: (α) η δημιουργία διαχρονικού σχεδίου παροχής χαμηλότοκων δανείων με σκοπό τη μερική αποκατάσταση της προπολεμικής φερεγγυότητας, και (β) η ανάληψη ενεργειών για την επίτευξη της Ισότιμης Κατανομής των Βαρών που προέκυψαν από την Τουρκική εισβολή και κατοχή.

3 -2- ΣΧΕΔΙΟ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗΣ Ή ΑΠΡΟΣΠΕΛΑΣΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Το Σχέδιο παροχής χαμηλότοκων δανείων προς το σκοπό μερικής αποκατάστασης της προπολεμικής φερεγγυότητας ιδιοκτητών κατεχόμενης ή απροσπέλαστης ακίνητης περιουσίας, που λειτουργεί ο Κεντρικός Φορέας, ιδρύθηκε με τους περί Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Σχέδιο Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας) Κανονισμούς του 1995 (ΚΔΠ 203/95) και η ουσιαστική εφαρμογή του άρχισε μέσα στο Το Σχέδιο είναι βασισμένο στην ιδιοκτησία κατεχόμενης ή απροσπέλαστης ακίνητης περιουσίας. Δικαιούχοι στο Σχέδιο είναι οι πολίτες της Δημοκρατίας, μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου, που είναι ιδιοκτήτες της περιουσίας αυτής. Ο Κεντρικός Φορέας παρέχει μέσω του Σχεδίου αυτού δάνεια ή εγγυήσεις δανείων μέσω καθορισμένων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων σε εγκεκριμένους δικαιούχους αιτητές, ως ακολούθως: Δάνεια με κεφάλαια του Κεντρικού Φορέα για σπουδές, επαγγελματική δραστηριοποίηση, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, σε νεοδημιουργούμενα ζευγάρια και σε Σωματεία, Οργανώσεις και Ενώσεις προσώπων. Δάνεια με εγγύηση του Κεντρικού Φορέα για επαγγελματική δραστηριοποίηση και στέγαση. Επιδότηση επιτοκίου για στεγαστικά δάνεια (από το 2007).

4 -3- Το ύψος του δανείου ή της εγγύησης δανείου που παραχωρείται μπορεί να ανέλθει μέχρι το 80% της αξίας της κατεχόμενης/απροσπέλαστης περιουσίας του ιδιοκτήτη, η οποία εκτιμάται από το Κτηματολόγιο σε τρέχουσες τιμές και είναι: Σπουδαστικά δάνεια: Επαγγελματικά δάνεια: Δάνεια για Νεοδημιουργούμενα Ζευγάρια: Στεγαστικά Δάνεια για πρόσφυγες: Στεγαστικά Δάνεια για μη πρόσφυγες: Στεγαστικά Δάνεια για επιδιορθώσεις: Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη: Επαγγελματικά δάνεια με εγγύηση του κράτους: Η περίοδος αποπληρωμής των δανείων είναι μέχρι 20 χρόνια με αρχική περίοδο χάριτος μέχρι 2 χρόνια κατά τα οποία καταβάλλονται μόνο οι τόκοι του δανείου. Για τα σπουδαστικά δάνεια η περίοδος χάριτος επεκτείνεται μέχρι το υπόλοιπο της κανονικής διάρκειας φοίτησης συν ένα χρόνο με συνολική περίοδο χάριτος και αποπληρωμής μέχρι 20 χρόνια. Τα επιτόκια όλων των δανείων επιχορηγούνται κατά 3.5 εκατοστιαίες μονάδες και σήμερα το επιτόκιο είναι 2%. Από τα μέσα του 1996 που ουσιαστικά άρχισε να λειτουργεί το σχέδιο Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας και μέχρι έχουν εξεταστεί αιτήσεις και έχει εγκριθεί συνολικά ποσό ύψους περίπου

5 -4- Αναλυτικά η κίνηση των μέχρι σήμερα εξετασθεισών αιτήσεων και τα ποσά που εγκρίθηκαν έχουν ως ακολούθως. ΣΚΟΠΟΣ ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΗΚΑΝ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΕΣ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΝΕΟΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕΝΑ ΖΕΥΓΑΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΕΣ (Εγγύηση) ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΕΣ (Επιδότηση επιτοκίου) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ (Εγγύηση) ΣΥΝΟΛΟ Ο Προϋπολογισμός του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών υλοποιείται 100% μέχρι τον Οκτώβριο κάθε χρόνου. Οι παλιές τραυματικές εμπειρίες λόγω αδυναμίας υλοποίησης του Προϋπολογισμού έχουν παρέλθει ανεπιστρεπτί. Τα πιο πάνω στοιχεία αποτελούν αδιάψευστη μαρτυρία για την επιτευχθείσα μέχρι σήμερα πρόοδο και αποδεικνύουν ότι στον Κεντρικό Φορέα παράγεται ουσιαστικό έργο, το οποίο δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από κανένα, διότι οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

6 -5- Το κύριο και βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Κεντρικός Φορέας Ισότιμης Κατανομής Βαρών είναι η συνεχής αυξανόμενη ζήτηση για παροχή δανείων αλλά και η τραγική κατάσταση, που δημιουργήθηκε από την συσσώρευση παλαιών αιτήσεων. Πώς δημιουργήθηκε το πρόβλημα των συσσωρευμένων αιτήσεων; Το πρόβλημα δημιουργήθηκε το 1999 όταν με την αλλαγή των κανονισμών του Σχεδίου Φερεγγυότητας από τη Βουλή, δεν λήφθηκε από την Κυβέρνηση υπόψη το κόστος που θα επέφεραν οι αλλαγές αυτές. Το 1998 είχαν υποβληθεί 819 αιτήσεις και το 1999, αιτήσεις. Ο προϋπολογισμός του 1998 ήταν και το Ενώ είχαμε τριπλασιασμό των αιτήσεων ο προϋπολογισμός αυξήθηκε μόνο κατά 14%. Οι αιτήσεις που εξετάστηκαν από το έτος 1996 μέχρι σήμερα είναι οι ακόλουθες: Αριθμός Ετος Αιτήσεων (μέχρι )

7 -6- Η αύξηση της παραγωγικότητας, που παρατηρείται χρόνο με το χρόνο, οφείλεται στο γεγονός ότι Διοίκηση και Διεύθυνση προχωρήσαμε σε ριζικές τομές και δώσαμε έμφαση στη βελτίωση των αποδόσεων του υπαλληλικού μας προσωπικού. Και το πετύχαμε με την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων της μηχανογράφησης, με τη σωστή και άμεση ενημέρωση των αιτητών, με την ομαδική εργασία, με το συστηματικό έλεγχο του προγραμματισμού και του προγράμματος υλοποίησής του, με τη μέγιστη αξιοποίηση των ικανοτήτων και δυνατοτήτων του κάθε εργαζόμενου μέσα από την αναγνώριση της προσφοράς του αλλά και τη δημιουργία του κατάλληλου εργασιακού περιβάλλοντος. Εχουμε ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο είναι υπερήφανο για το έργο που προσφέρει. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2008 Ο εγκριμένος Προϋπολογισμός για το 2008 είναι και για επιχορήγηση επιτοκίου στεγαστικών δανείων. Ο Προϋπολογισμός αναλυτικά έχει ως ακολούθως: Σκοπός δανείων Ποσό Σπουδαστικά Νεοδημιουργούμενα Ζευγάρια Ιατροφαρμακευτικά Στεγαστικά (με εγγύηση) Επαγγελματικά (με εγγύηση) Σύνολο Στον Προϋπολογισμό έχουν περιληφθεί επίσης πιστώσεις ύψους για επιχορήγηση επιτόκιου στεγαστικών δανείων, που παραχωρούνται χωρίς εγγύηση του κράτους. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί με έγκριση περίπου στεγαστικών αιτήσεων και το ποσό που θα χρειαζόταν για έγκρισή τους με εγγύηση θα ήταν Ουσιαστικά η δυνατότητα του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών για έγκριση αιτήσεων το 2008 είναι της τάξεως των

8 -7- Για σκοπούς σύγκρισης ο πιο κάτω πίνακας είναι ενδεικτικός ΕΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΗΚΑ ( επιχορήγηση επιτοκίου) (Αναμένεται ( επιχορήγηση επιτοκίου) να εξεταστούν) Ν Με τον Προϋπολογισμό του 2008 θα έχουμε τη δυνατότητα να εξετάσουμε περισσότερες αιτήσεις από το 2007 κατά 85%. Ετσι θα έχουμε σημαντική μείωση του χρόνου αναμονής. Χρόνος αναμονής Σπουδαστικά Δάνεια: από 9 μήνες σε 3 μήνες Ιατροφαρμακευτικά Δάνεια: άμεσα Νέα Ζευγάρια: από 20 μήνες σε 5 μήνες Επαγγελματικά Δάνεια: από 16 μήνες σε 8 μήνες Στεγαστικά Δάνεια: από 38 μήνες σε 30 μήνες ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΕΠΙΔΟΤΗΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ Για απάμβλυνση του σοβαρού προβλήματος που αντιμετώπιζε και αντιμετωπίζει σήμερα ο Κεντρικός Φορέας, της καθυστέρησης στην εξέταση αιτήσεων για στεγαστικά δάνεια και της συσσώρευσης των αιτήσεων αυτών, το Διοικητικό Συμβούλιο και η Υπηρεσία σε συνεργασία με ομάδα οικονομολόγων προχώρησε στην ετοιμασία μελέτης για τη δημιουργία ενός νέου Σχεδίου παροχής στεγαστικών δανείων με επιδοτημένο επιτόκιο χωρίς εγγυήσεις του Κεντρικού Φορέα. Η μελέτη αυτή εγκρίθηκε αμέσως από τον Εντιμο Υπουργό Οικονομικών.

9 -8- Μοναδικός στόχος του Σχεδίου αυτού, το οποίο εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο το Δεκέμβριο του έτους 2006, είναι η σταδιακή επίλυση του προβλήματος της μεγάλης καθυστέρησης που παρατηρείται στην εξέταση των αιτήσεων για στεγαστικά δάνεια. Η φιλοσοφία του νέου εγκριθέντος Σχεδίου στηρίζεται στην υπόθεση (με βάση στατιστικά στοιχεία προηγούμενων ετών) ότι το 66% των αιτητών στεγαστικών δανείων εξασφαλίζουν δάνεια από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με άλλες εξασφαλίσεις (πριν την έγκριση της αίτησής τους για δάνειο μέσω του Φορέα) και συνεπώς η μη παροχή Κρατικής εγγύησης δεν θα τους αποστερήσει το δικαίωμα δανεισμού. Το νέο Σχέδιο αποσκοπεί στην εξέταση και συνεπώς έγκριση περισσότερων αιτήσεων (τριπλάσιες) κάθε χρόνο και βασίζεται στη λογική ότι το κράτος θα δεσμεύει λιγότερες εγγυήσεις (μόνο για το 33% των αιτητών) και έτσι με τον ίδιο προϋπολογισμό θα δίδονται περισσότερα δάνεια. Με το Σχέδιο αυτό, το οποίο άρχισε να λειτουργεί αρχές του 2007, ο Κεντρικός Φορέας Ισότιμης Κατανομής Βαρών επιδοτεί κατά 3.5 εκατοστιαίες μονάδες το επιτόκιο των στεγαστικών δανείων που συνάπτουν δικαιούχοι αιτητές από οποιοδήποτε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα και είναι υποχρεωτική η ένταξη στο Σχέδιο όσων αιτητών, κατά την ημερομηνία εξέτασης της αίτησης τους, θα έχουν συνάψει στεγαστικό δάνειο από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Η κατεχόμενη περιουσία των αιτητών, που εντάσσονται στο Σχέδιο αυτό, δεν υποθηκεύεται. Θέλω να τονίσω ότι τα τελευταία τρία χρόνια το ποσοστό αύξησης των αιτήσεων που υποβάλλονται στον Κεντρικό Φορέα για στεγαστικά δάνεια είναι 55%-65% κάθε χρόνο.

10 -9- Αν δεν εφαρμόζαμε το σχέδιο αυτό, ο χρόνος αναμονής για τα στεγαστικά δάνεια θα ήταν 6-7 χρόνια. Το 2006 ο χρόνος αναμονής ήταν 4 χρόνια, το χρόνια, το 2008 θα είναι 30 μήνες και σε 2 χρόνια σε συνάρτηση με άλλα διορθωτικά μέτρα ο χρόνος αναμονής δεν θα υπερβαίνει τον 1-1,5 χρόνο. Με την εμπειρία που αποκτήσαμε αυτό το χρόνο διαγνώσαμε ότι το σχέδιο αυτό χρειάζεται μερικές βελτιώσεις και το Διοικητικό Συμβούλιο σύντομα θα προβεί σ αυτές τις βελτιωτικές αλλαγές και θα τις υποβάλει στο Υπουργείο Οικονομικών. Θέλω να τονίσω ότι το νέο μας σχέδιο έχει χαιρετιστεί από την συντριπτική πλειοψηφία των προσφύγων. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΟΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών όταν ανέλαβε τα καθήκοντά του από 1/1/2004 έβαλε ως βασικό σκοπό και στόχο του να κάμει τον Κεντρικό Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών ένα σύγχρονο, αποτελεσματικό, εύκαμπτο και λειτουργικό Οργανισμό, μακριά από το συντηρητισμό, τη γραφειοκρατία και την ακαμψία που και σήμερα μαστίζει τον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Ενα Οργανισμό αντάξιο των προσδοκιών του Κράτους και του προσφυγικού κόσμου. Καταγράψαμε όλα τα προβλήματα που αντιμετώπιζε, τα ιεραρχήσαμε, τα μελετήσαμε και προσπαθήσαμε να τα επιλύσουμε μέσα σ ένα αυστηρά τηρούμενο χρονοδιάγραμμα. Εγινε μια τεράστια εκσυγχρονιστική και ανανεωτική προσπάθεια. Για μας, το Διοικητικό Συμβούλιο, ένας δρόμος υπάρχει. Ο δρόμος του εκσυγχρονισμού και της προόδου.

11 -10- Κάναμε συνεχή προσπάθεια να βελτιώσουμε τον επικοινωνιακό και διαφωτιστικό τομέα με σύγχρονα μέσα, νέους τρόπους, μακριά από παλιομοδίτικες και αναποτελεσματικές μεθόδους, αξιοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογία. Προσπαθήσαμε να αποφύγουμε την κατάρα της εσωστρέφειας και να δημιουργήσουμε αμοιβαία εμπιστοσύνη και να στήσουμε γέφυρες επικοινωνίας με τον πολίτη και είμαστε περήφανοι που το έχουμε πετύχει σε μεγάλο βαθμό. Εχουμε δημιουργήσει κλίμα που προάγει τη συνεργασία, την υπευθυνότητα, τον αλληλοσεβασμό, τη δημιουργικότητα και την πρωτοβουλία. Εχουμε αξιοποιήσει αλλά και ενισχύσει τις δυνατότητες του εξαίρετου μας προσωπικού, για προσφορά επαγγελματικής και υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης στον προσφυγικό κόσμο. Εγκρίθηκαν τα νέα Κριτήρια εξέτασης αιτήσεων δανειοδότησης δικαιούχων μέσω του Σχεδίου Φερεγγυότητας και έγινε τροποποίηση των Κανονισμών του Σχεδίου και αυξήθηκαν τα ανώτατα όρια δανειοδότησης προσφύγων και μη προσφύγων. Τα σπουδαστικά δάνεια αυξήθηκαν από σε , τα επαγγελματικά δάνεια από σε και τα στεγαστικά δάνεια από σε Επίσης αυξήθηκαν τα ποσά που χορηγούνται κάθε χρόνο για τα έξοδα διαβίωσης των φοιτητών. Εγινε νέα τροποποίηση των Κανονισμών (2007) που μεταξύ άλλων προνοεί την ίση μεταχείριση μεταξύ των παιδιών από μητέρα πρόσφυγα και των παιδιών από πατέρα πρόσφυγα. Τέθηκε σε εφαρμογή το Νέο Σχέδιο επιδότησης επιτοκίου για στεγαστικά δάνεια.

12 -11- Για πρώτη φορά γίνονται δεκτές αιτήσεις από τους εγκλωβισμένους της Καρπασίας (από Αύγουστο 2006) για όλα τα σχέδια δανείων που υπάρχουν στον Κεντρικό Φορέα (υπό την προϋπόθεση ότι αυτές δεν προωθούν με οποιοδήποτε άμεσο ή έμμεσο τρόπο την παράνομη εκμετάλλευση κατεχόμενων Ελληνοκυπριακών περιουσιών). Καταφέραμε να παραχωρούμε έγκαιρα τις δόσεις των σπουδαστικών δανείων, κάθε Αύγουστο, ώστε οι φοιτητές μας να έχουν τα χρήματα πριν την έναρξη του νέου ακαδημαϊκού έτους. Εχει μειωθεί δραστικά ο χρόνος αναμονής για εξέταση των αιτήσεων για τα περισσότερα από τα δάνεια που παραχωρεί ο Κεντρικός Φορέας. Εδώ θέλω να τονίσω με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο ότι το Διοικητικό Συμβούλιο ακολουθεί αυστηρά τη σειρά υποβολής των αιτήσεων για σκοπούς εξέτασής τους και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνο για ειδικούς λόγους που επιτρέπει η Νομοθεσία και οι Κανονισμοί κατ εξαίρεση δίδει προτεραιότητα στην εξέταση μιας αίτησης. Η διαφάνεια και η πλήρης ενημέρωση είναι στοιχεία που χαρακτηρίζουν τη διοίκηση και τη διεύθυνση του Κεντρικού Φορέα και τα οποία αποδεικνύουν το σεβασμό μας προς τον πολίτη. Σεβόμαστε τον κάθε αιτητή, τον κάθε πρόσφυγα, τον κάθε πολίτη και του το αποδεικνύουμε έμπρακτα κάθε φορά που βρίσκεται σε επαφή και επικοινωνία μαζί μας.

13 -12- Προχωρήσαμε στη δημιουργία της δικής μας ιστοσελίδας, για να έχει ο πολίτης στο σπίτι του και στο χώρο εργασίας του όλες τις πληροφορίες αναφορικά με το Φορέα, να γνωρίζουν οι αιτητές ποια κριτήρια εφαρμόζονται για έγκριση ή απόρριψη της αίτησής τους, να έχουν στη διάθεσή τους τη μελέτη που έκαμε ο Φορέας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου για την Ισότιμη Κατανομή των Βαρών και γενικά για να υπάρχει πλήρης πληροφόρηση για τους σκοπούς και τους στόχους του Φορέα. Στο άμεσο μέλλον και αφού ολοκληρωθούν όλες οι αναγκαίες προεργασίες θα μπορεί ο Κεντρικός Φορέας να δέχεται αιτήσεις και μέσω του διαδικτύου. Εχουμε εκδώσει ένα πλήρες ενημερωτικό φυλλάδιο, το οποίο εκσυγχρονίζεται συνεχώς και στο οποίο περιέχονται όλες οι αναγκαίες πληροφορίες με απλά και κατανοητά λόγια για να μπορεί ο δικαιούχος να συμπληρώνει και υποβάλλει την αίτηση του για εξασφάλιση δανείου από τον Κεντρικό Φορέα. Εχουμε υπογράψει συμφωνία με τη Συνεργατική Οικοδομική Εταιρεία Δημοσίων Υπαλλήλων Κύπρου (Σ.Ο.Ε.Δ.Υ.Κ.) για τη χορήγηση στεγαστικών δανείων σε δικαιούχα πρόσωπα με κεφάλαια της Σ.Ο.Ε.Δ.Υ.Κ. και εγγύηση του Κεντρικού Φορέα. Εχουμε υπογράψει νέα συμφωνία με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα για επέκταση της περιόδου αποπληρωμής των δανείων, που παραχωρούνται μέσω της, για μεν τα στεγαστικά από 15 χρόνια στα 20 για δε τα επαγγελματικά από 10 σε 15 χρόνια. Τέθηκε σε πλήρη λειτουργία το σύστημα μηχανογράφησης της Υπηρεσίας του Κεντρικού Φορέα, το οποίο τώρα εκσυγχρονίζεται. Ενισχύθηκε ο Κεντρικός Φορέας, σημαντικά, με προσωπικό.

14 -13- Η διεύθυνση του Οργανισμού επεξεργάζεται διάφορα νέα σχέδια παροχής δανείου, τα οποία θα εισηγηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο και στη συνέχεια θα υποβληθούν στο Υπουργείο Οικονομικών. Κυρίες και Κύριοι, Ο Κεντρικός Φορέας Ισότιμης Κατανομής Βαρών έχει επιτελέσει και επιτελεί σημαντικό έργο. Είναι η ελπίδα ανακούφισης και το στήριγμα του προσφυγικού κόσμου που εδώ και 33 χρόνια επωμίζεται με αξιοζήλευτη περηφάνεια και θαυμαστή αξιοπρέπεια το βάρος της τουρκικής εισβολής και κατοχής. Ο δρόμος για να φθάσουμε μέχρι εδώ ήταν μακρύς και δύσκολος και οι δυσκολίες που παρουσιάστηκαν πολλές είμαστε όμως ευτυχείς που τα καταφέραμε. Το Διοικητικό Συμβούλιο, η Διεύθυνση και το Προσωπικό του Κεντρικού Φορέα όλα αυτά τα χρόνια δούλεψαν σκληρά, με ενθουσιασμό, υπομονή, δυναμισμό, θυσίες και πολλές φορές αμισθί, για να φέρουν σε πέρας την αποστολή τους. Το αποτέλεσμα ήταν, παρά τις τεράστιες δυσκολίες που υπήρξαν, να δημιουργηθεί ένας σωστός Οργανισμός ο οποίος έχει επιτελέσει και επιτελεί σημαντικό και αξιόλογο έργο, με μεγάλη προσφορά στον προσφυγικό κόσμο, η συντριπτική πλειοψηφία του οποίου, προς ικανοποίησή μας, το αναγνωρίζει. Ενας Οργανισμός παράδειγμα συνέπειας, παραγωγικότητας και αξιοπιστίας. Τις αποφάσεις μας χαρακτήριζε η κοινωνική ευαισθησία, η αγάπη μας, ο σεβασμός αλλά και η εκτίμηση μας στον προσφυγικό κόσμο. Βαδίσαμε μπροστά με σταθερά και σίγουρα βήματα, στο δρόμο της ανάπτυξης, με φιλοπροσφυγική πολιτική, με μοναδικό σκοπό να ενισχύσουμε τη θέση του πρόσφυγα και να μειώσουμε τις ανισότητες που δημιουργήθηκαν λόγω της συνεχιζόμενης τουρκικής εισβολής και κατοχής. Για μας το όραμα έγινε πραγματικότητα και κατορθώσαμε να βάλουμε λίγε πινελιές χαμόγελου στο πικραμένο και χλωμό πρόσωπο του πρόσφυγα.

15 -14- Τελειώνοντας θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Εντιμο Υπουργό Οικονομικών και τη Διεύθυνση του Υπουργείου του και μέσω τους την Κυβέρνηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Τάσσου Παπαδόπουλου για την υποστήριξή τους. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τον Εντιμο Πρόεδρο και τους Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων της Βουλής για τη συμπαράσταση και βοήθειά τους, που πάντοτε μας προσφέρουν. Με την ευκαιρία αυτή επιθυμώ επίσης να ευχαριστήσω όλα τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Κεντρικού Φορέα, που με την αφοσίωσή τους στο καθήκον, την αγαστή συνεργασία μεταξύ τους και μαζί μου και το εποικοδομητικό πνεύμα, που επιδεικνύουν στις διάφορες συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου, συνέτειναν ώστε ο Φορέας να επιτελεί με επιτυχία και ταχύτητα το έργο, που του ανάθεσε η Πολιτεία. Επίσης ευχαριστώ τους εκπροσώπους των Προσφυγικών Οργανώσεων Π.Ε.Π., Σ.Ι.Τ.Ο.Π. και την ΠΑ.ΣΥ.Π.Ε.Ε. για τη βοήθεια και συμπαράστασή τους. Θερμές ευχαριστίες εκφράζω επίσης στο Διευθυντή του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών, κον Ανδρέα Σταυρινού για την εξαίρετη συνεργασία που είχαμε και για τη μεγάλη βοήθεια που μας προσέφερε λόγω της τριαντάχρονης πείρας που διαθέτει στα προσφυγικά θέματα. Θα ήταν παράλειψη μου να μην αναφερθώ και στο θαυμάσιο προσωπικό του Οργανισμού μας. Είναι αυτό το προσωπικό που πίστεψε στο όραμα του Διοικητικού Συμβουλίου, έβαλε τις πλάτες του για να βελτιωθούμε, να αυξήσουμε την παραγωγικότητα, να αντιμετωπίζουμε με σεβασμό τον κάθε αιτητή και να θέσουμε πολύ γερά θεμέλια στον Κεντρικό Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών. Είναι αυτοί που έφεραν τη μεγάλη αλλαγή.

16 -15- Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς για την παρουσία σας. Παράκλησή μου είναι όπως, με τα εκτενή δημοσιεύματά σας, άρθρα και σχόλιά σας βοηθήσετε τον Κεντρικό Φορέα στο έργο που επιτελεί και ενημερώσετε τον προσφυγικό κόσμο για το έργο, το οποίο έχει παραχθεί και για το οποίο νοιώθουμε περήφανοι, αλλά και για τα διάφορα σχέδια παροχής δανείων. Τόσο εγώ, όσο και ο Διευθυντής του Κεντρικού Φορέα είμαστε στη διάθεσή σας για να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας και να δώσουμε οποιεσδήποτε πληροφορίες ή διευκρινίσεις επιθυμείτε. Δρ. Ακης Γ. Πούρος Πρόεδρος Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών Λευκωσία,

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΣΟΤΙΜΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΒΑΡΩΝ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΣΟΤΙΜΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΒΑΡΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΣΟΤΙΜΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΒΑΡΩΝ Σχέδιο Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας Ιδιοκτητών Κατεχόμενης ή Απροσπέλαστης Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Παρουσιάζονται πιο κάτω οι ενοποιημένοι

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα Συνδεδεμένο με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικό Φορέα)

Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα Συνδεδεμένο με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικό Φορέα) Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα Συνδεδεμένο με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικό Φορέα) Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα Συνδεδεμένο με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικό Φορέα) 4 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Δικαιώματα και Υποχρεώσεις ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδες 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΗ... 1-4 1.1. Πρόλογος...

Διαβάστε περισσότερα

Μετατρέπουμε την Τράπεζα Κύπρου σε τράπεζα της επόμενης γενιάς

Μετατρέπουμε την Τράπεζα Κύπρου σε τράπεζα της επόμενης γενιάς Στο Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου η τεχνολογία αποτελεί την ατμομηχανή της ανάπτυξης μας σε μιαν ενιαία ψηφιακή τράπεζα, προς όφελος των πελατών, των μετόχων και του προσωπικού μας, όπου κι αν βρίσκονται.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΛΗΠΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΡΓΟΛΗΠΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ISSN 1986-2555 ISSN1986-2563 (on line) ΕΡΓΟΛΗΠΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 15 Φεβρουάριος 2015 Κοινό μέτωπο Επαγγελματικών, Επιστημονικών και Συνδικαλιστικών Οργανώσεων με

Διαβάστε περισσότερα

αρ.τεύχους 111 / Νοέμβριος 2014

αρ.τεύχους 111 / Νοέμβριος 2014 αρ.τεύχους 111 / Νοέμβριος 2014 Η Συντακτική Επιτροπή του Περιοδικού µας µε την ευκαιρία των γιορτών εύχεται σε όλο τον κόσµο της ΑΗΚ Καλά Χριστούγεννα και είθε η νέα Χρονιά που θα υποδεχθούµε σε λίγες

Διαβάστε περισσότερα

Θ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ E

Θ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ E ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ Θ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ E ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΩΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ «ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση 2013-2014

Ετήσια Έκθεση 2013-2014 Ετήσια Έκθεση 2013-2014 Ετήσια Έκθεση 2013-2014 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1 ΜΗΝΥΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 4 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ 6 - Η Κυπριακή Οικονομία 7 - Κύριοι Οικονομικοί Δείκτες 11 - Εξελίξεις στο Χρηματιστήριο

Διαβάστε περισσότερα

TEFNFE- A NEW CHANCE / Training Educators for Non-Formal Education

TEFNFE- A NEW CHANCE / Training Educators for Non-Formal Education TEFNFE- A NEW CHANCE / Training Educators for Non-Formal Education ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ: - EIΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΗ ΤΥΠΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΜΗ ΤΥΠΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Συγγραφείς: Lubica Cerna, Άννα Πηλαβάκη, Rumen Valchev

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2009

Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2009 Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2009 Φωτογραφία Εξωφύλλου: Ημέρα Εθελοντισμού Υπαλλήλων Alpha Bank στη Σερβία Με πίστη, αφοσίωση και όραμα, η Alpha Bank διατηρεί σταθερές τις αρχές και τις αξίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΕΤΥΚ) ΕΘΝΙΚΟ REPORT ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ COMMUNICATE

ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΕΤΥΚ) ΕΘΝΙΚΟ REPORT ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ COMMUNICATE ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΕΤΥΚ) ΕΘΝΙΚΟ REPORT ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ COMMUNICATE 1 1 - ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ Α. Εισαγωγή Η ανάπτυξη του τραπεζικού συστήματος στην

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στην Ευρώπη: Κύπρος 2011

Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στην Ευρώπη: Κύπρος 2011 Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στην Ευρώπη: Κύπρος 2011 Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στην Ευρώπη Κ ύ π ρ ο ς 2 0 1 1 ISBN 978-9963-43-948-5 Υπεύθυνος Λειτουργός Γιάννα Κορέλλη, Λειτουργός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2012 TΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2012 TΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ TΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ Περιεχόμενα Oμιλία του Εκτελεστικού Προέδρου Αξιωματούχοι, Επαγγελματικοί Σύμβουλοι και Τραπεζίτες Ειδοποίηση Ετήσιας

Διαβάστε περισσότερα

εταιρικήκοινωνικήευθύνη 2012

εταιρικήκοινωνικήευθύνη 2012 εταιρικήκοινωνικήευθύνη 2012 01 1 Εισαγωγή Η Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας 2012 είναι η 5η κατά σειρά για τη MAMIDOIL JETOIL και αποτελεί πηγή ενημέρωσης όλων των συμμετόχων για τη στρατηγική και τις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ SAGE. Συγγραφείς Cristina Kunter, Regina Egger, Elizabeth Huber, Gerd Zimmer, Andrew Painter.

ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ SAGE. Συγγραφείς Cristina Kunter, Regina Egger, Elizabeth Huber, Gerd Zimmer, Andrew Painter. ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ SAGE Συγγραφείς Cristina Kunter, Regina Egger, Elizabeth Huber, Gerd Zimmer, Andrew Painter. To πρόγραμμα SAGE χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η έκδοση εκφράζει τις απόψεις των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.7.2015 COM(2015) 400 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΠΑΣ Α.Μ. 2000010098

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΠΑΣ Α.Μ. 2000010098 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΠΑΣ Α.Μ. 2000010098 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσβαση των ΜμΕ σε χρηματοδότηση στην Ελλάδα. Έκθεση της Συνεδρίασης Αντιπροσώπων Υψηλού Επιπέδου

Πρόσβαση των ΜμΕ σε χρηματοδότηση στην Ελλάδα. Έκθεση της Συνεδρίασης Αντιπροσώπων Υψηλού Επιπέδου Πρόσβαση των ΜμΕ σε χρηματοδότηση στην Ελλάδα Έκθεση της Συνεδρίασης Αντιπροσώπων Υψηλού Επιπέδου Ιούλιος 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Συνοπτική παρουσίαση I. Γενική επισκόπηση II. Ισχύουσα κατάσταση: A.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 1. Αρμόδια Αρχή υπεύθυνη για την εφαρμογή Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) Αρμόδιος Λειτουργός: Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 9 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008. Νέα εικόνα των καταστημάτων

ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 9 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008. Νέα εικόνα των καταστημάτων ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 9 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 Νέα εικόνα των καταστημάτων 3 4-5 6-8 Editorial 9-11 Τα Νέα μας 12-13 Κεντρικό Θέμα 14-16 Εξελίξεις Παροχές Εκπαίδευση 17-19 Ο Όμιλος μας Τίτλος αγγλόφωνης έκδοσης: Leading

Διαβάστε περισσότερα

Ε τ ή σ ι α Έ κ θ ε σ η

Ε τ ή σ ι α Έ κ θ ε σ η Ε τ ή σ ι α Έ κ θ ε σ η ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μήνυμα του Προέδρου Μήνυμα του Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή Πρόεδρος και Μέλη Διεύθυνση Η Εταιρική Διακυβέρνηση στη Cyta Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Διοίκηση Προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

20 η ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

20 η ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 20 η ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 2 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο.Σ.Ε.Ο.Κ. ΣΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙΤΑΙ Η Ο.Σ.Ε.Ο.Κ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το ΕΤΕΚ ετοίμασε Οδηγό (Κώδικα), ο οποίος καθορίζει τη διαδικασία για επιθεώρηση οικοδομών

Το ΕΤΕΚ ετοίμασε Οδηγό (Κώδικα), ο οποίος καθορίζει τη διαδικασία για επιθεώρηση οικοδομών * Ταχυδρομικό τέλος πληρωμένο * Ανοικτό αντικείμενο για Κύπρο /Αρ. Άδειας 98 * Κλειστό αντικείμενο για Κύπρο /Αρ. Άδειας 34 * Ανοικτό αντικείμενο για Εξωτερικό /Αρ. Άδειας 52 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΜΗΝΥΜΑ ΑΝΩΤΑΤΟΥ

ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΜΗΝΥΜΑ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 1 2 3 4 6 10 34 40 55 62 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 140 144 145 151 ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ Θέσεις της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) για την αντιμετώπιση της Οικονομικής Κρίσης και για την ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. ΑΘΗΝΑ - ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 2020. Συμπεράσματα και Προτάσεις Βιομηχανικής Πολιτικής

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 2020. Συμπεράσματα και Προτάσεις Βιομηχανικής Πολιτικής ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 2020 Πρακτικά τελικής εκδήλωσης συνεδρίου Συμπεράσματα και Προτάσεις Βιομηχανικής Πολιτικής έτσι όπως αυτά προέκυψαν από τις επτά (7) συναντήσεις εργασίας κλαδικού και οριζόντιου χαρακτήρα στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 11/05/2013

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 11/05/2013 ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 11/05/2013 ΕΛΛΑΔΑ Μνημόνιο Συνεννόησης στις Συγκεκριμένες Προϋποθέσεις Οικονομικής Πολιτικής Οι εκταμιεύσεις της χρηματοδοτικής ενίσχυσης προς την Ελλάδα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ Η ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ - ΣΥΝΟ ΟΣ E ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2007 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων

Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Γ Συνεδρίαση 12 ης Σεπτεμβρίου 2013 Ώρα έναρξης: 4.13 μ.μ. Αρ. 3 (Σ. ΦΥΤΤΗΣ) Καλό απόγευμα, συνάδελφοι και συναδέλφισσες. Παρακαλώ να

Διαβάστε περισσότερα

FRANCHISING «Η Παρουσία του στην Ελλάδα»

FRANCHISING «Η Παρουσία του στην Ελλάδα» ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ FRANCHISING «Η Παρουσία του στην Ελλάδα» ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΑΝΤΩΝΑΚΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α.Μ. 7283 Επιβλέπων: Δρ. Π. ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΣ 2 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Ευχαριστώ

Διαβάστε περισσότερα