ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ"

Transcript

1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ CYTA ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Χ46501/ 1.4 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ Προσλήψεις Ωρομίσθιου Προσωπικού Γενικές Προϋποθέσεις Πρόσληψης ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ Διαβαθμίσεις / Κλίμακες Απολαβές Τιμαριθμικό Επίδομα Δέκατος Τρίτος Μισθός Μεταβολές Μισθολογίου Γενικές Αυξήσεις ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ Ενιαίες θέσεις όλων των Ειδικοτήτων μέχρι τον Ανώτερο Ενιαίες θέσεις Λειτουργών, Μηχανικών και Λογιστών Ενιαίες θέσεις Εποπτών Β/Α Καθορισμός Μισθού Προαγόμενου Υπαλλήλου Καθορισμός Μισθού Προαγόμενου Υπαλλήλου με το θεσμό του Ενιαίου Βαθμού ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ Καθορισμός Μισθού Υπαλλήλου μετά από Μετάταξη Νέα ημερομηνία προσαύξησης (Ν) λόγω Μετάταξης ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΕΛΙΞΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τοποθέτηση Προσωπικού σε Προσωπική Κλίμακα ΩΡΑΡΙΟ Ωράριο πενθήμερης εβδομάδας εργασίας Σύστημα Τήρησης Ωραρίου (ΣΤΩ) Υπερωρίες ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΑΡΓΙΕΣ ΑΔΕΙΕΣ Ετήσια Αδεια Άδεια Άνευ Απολαβών Ειδικές Άδειες με Αποδοχές Άδεια Μητρότητας Γονική Άδεια Άδεια για Λόγους Ανωτέρας Βίας Άδεια Ασθένειας ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ Επίδομα Διανυκτερεύσεως (Επίδομα Απουσίας εκτός Έδρας στην Κύπρο) Επίδομα Γεύματος/Δείπνου Επίδομα Μεταθέσεως του Προσωπικού εκτός Έδρας Επίδομα Συντηρήσεως Εξωτερικού Ταμειακό Επίδομα Επίδομα Οδηγού Επίδομα Αναρριχήσεως στις Κεραίες Εκπομπής ή Λήψης Επίδομα Μοτοσικλέτας Επίδομα για Νυκτερινή και Απογευματινή Εργασία (Βάρδια) Επίδομα Οδοιπορικών Επίδομα Επίπονης Εργασίας ΧΟΡΗΓΗΜΑΤΑ/ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ/ΒΡΑΒΕΙΑ/ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Σπουδαστικά χορηγήματα σε τέκνα υπαλλήλων/συνταξιούχων Χρηματικά Βραβεία σε Αριστεύσαντα Τέκνα Υπαλλήλων Εκδηλώσεις/Γεύματα/Δεξιώσεις/Δραστηριότητες Βοηθήματα Επιχορήγηση για παραστάσεις του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου (Θ.Ο.Κ.)

3 13 ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΗ CYTA ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ ΙΑΤΡΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ CYTA ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Τηλεργασία Τράπεζα Αλληλεγγύης Ετήσιων Αδειών για τους Εργαζόμενους στη Cyta Προσωπικά Ωράρια Εργασίας ΔΑΝΕΙΑ Στεγαστικά Δάνεια Φοιτητικά Δάνεια Άτοκα Δάνεια ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αξιολόγηση του Προσωπικού της Cyta (Κ.Δ.Π 111/98 και 135/98) Σκοποί του Συστήματος Αξιολόγησης του Προσωπικού της Cyta Υπηρεσιακές Εκθέσεις Σύνθεση ομάδων Αξιολόγησης και ετοιμασία υπηρεσιακών εκθέσεων Δε συντάσσεται Υπηρεσιακή έκθεση Διαδικασία Αξιολόγησης Υποβολή Παραπόνων ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ομαδική Ασφάλεια Ζωής Ασφάλεια Ευθύνης Εργοδότη Προσωπική Ασφάλεια Ατυχημάτων Προσωπικές Ασφάλειες του Προσωπικού Ασφάλεια Μοτοσικλέτας ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΑΡΟΧΗ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Τηλεφωνικές Υπηρεσίες Ευρυζωνικές Υπηρεσίες Τερματικός Εξοπλισμός ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2... Error! Bookmark not defined. 3

4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί το βασικό κεφάλαιο του Οργανισμού και την πιο σημαντική πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Βασικοί άξονες στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού είναι η σύνδεση των στόχων με την παραγωγικότητα, η αξιολόγηση του προσωπικού και η καλύτερη δυνατή αξιοποίησή του. Το όφελος είναι αμοιβαίο, τόσο για τη Cyta στην προσπάθειά της για αποτελεσματική και ανταγωνιστική λειτουργία, όσο και για το προσωπικό, στην προσπάθειά του για συνεχή βελτίωση της οικονομικής του θέσης και της επαγγελματικής του ανάδειξης και καταξίωσης. Στόχος του Εγχειριδίου Ανθρώπινου Δυναμικού είναι η ενημέρωση του μόνιμου μηνιαίου προσωπικού της Cyta για θέματα που το αφορούν, όπως για παράδειγμα τα δικαιώματα, οι υποχρεώσεις και τα ωφελήματά του. Οι πληροφορίες που παρέχει το Εγχειρίδιο σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν τις πρόνοιες και διατάξεις των περί Προσωπικού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου Γενικών Κανονισμών, τους σχετικούς Νόμους και Κανονισμούς, τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Cyta, και τις εκάστοτε εγκυκλίους/οδηγίες, και περιλαμβάνει τα ισχύοντα κατά την ημερομηνία έκδοσης του (Ιούνιος 2009). Το παρόν έγγραφο και οι πληροφορίες που περιέχει τίθενται στη διάθεση του προσωπικού της Cyta μόνο. Το περιεχόμενο του δεν πρέπει να συζητηθεί, αποκαλυφθεί ή διανεμηθεί με οποιοδήποτε τρόπο σε πρόσωπα που δεν είναι υπάλληλοι της Cyta ή που δεν εξουσιοδοτούνται να το λάβουν. Το προσωπικό της Cyta μπορεί να έχει πρόσβαση στο Εγχειρίδιο και μέσω του ενδοδικτύου. 4

5 1 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ Προσλήψεις μόνιμου μηνιαίου προσωπικού στη Cyta διενεργούνται βάσει του Νόμου Περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία. 6(Ι) του 1998 ως τροποποιήθηκε και τους Περί Προσωπικού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου Γενικούς Κανονισμούς. Σύμφωνα με τους περί Προσωπικού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου Γενικούς Κανονισμούς προσλήψεις διενεργούνται από το Διοικητικό Συμβούλιου της Cyta και εφόσον υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις. Τα κύρια στάδια της διαδικασίας που εφαρμόζεται είναι τα ακόλουθα: (α) Δημοσίευση κενών θέσεων με σχετική ανακοίνωση στον ημερήσιο τύπο, την Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και το διαδίκτυο. (β) Γραπτή Εξέταση. Αφού αξιολογηθούν οι αιτήσεις, τα άτομα που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα και προϋποθέσεις της προκήρυξης, καλούνται σε γραπτή εξέταση. (γ) Κατάλογος επιτυχόντων στη γραπτή εξέταση και κλήση σε προφορική εξέταση. (δ) Καταρτισμός Πίνακα Επιτυχόντων κατά σειρά συνολικής βαθμολογίας, ο οποίος χρησιμοποιείται για την πλήρωση θέσεων που είναι κενές κατά την ημερομηνία καταρτισμού του και για θέσεις που θα κενωθούν σε διάστημα ενός χρόνου από την ημερομηνία καταρτισμού του. (δ) Προσφορά διορισμού με βάση τη σειρά κατάταξης στον Πίνακα Επιτυχόντων ο οποίος καταρτίζεται κατά σειρά συνολικής βαθμολογίας. Η διαδικασία πρόσληψης μόνιμου προσωπικού περιγράφεται αναλυτικά στο σύστημα ποιότητας ISO, διαδικασία Μ Προσλήψεις Ωρομίσθιου Προσωπικού Με βάση τον Κανονισμό 25Α των περί Προσωπικού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου Γενικών Κανονισμών, η πρόσληψη Ωρομίσθιου Προσωπικού αποφασίζεται και ενεργείται από τη Cyta ή από εξουσιοδοτημένα από αυτή όργανα ανάλογα με τις υπηρεσιακές της ανάγκες σε μια από τις ακόλουθες μονοβάθμιες κατηγορίες: Α. Βοηθός Τηλεξυπηρέτησης Β. Καθαριστής Γ. Εργάτης Δ. Εργατοτεχνίτης Ε. Κηπουρός ΣΤ. Φύλακας / Θυρωρός Ζ. Κλητήρας Η. Βοηθός Καταστημάτων Την ευθύνη για τη διαδικασία πρόσληψης του Ωρομίσθιου Προσωπικού έχουν οι Υπηρεσίες Προσωπικού. Διαδικασίες πρόσληψης Ωρομίσθιου Προσωπικού έχουν σχεδιαστεί για τις κατηγορίες Βοηθοί Τηλεξυπηρέτησης και Βοηθοί Καταστημάτων και περιγράφονται αναλυτικά στο Σύστημα Ποιότητας ISO, διαδικασία Μ Οι όροι απασχόλησης του Ωρομίσθιου Προσωπικού διέπονται και ρυθμίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα εργατική νομοθεσία για ιδιωτικούς υπαλλήλους, τη σύμβαση εργασίας που υπογράφεται μεταξύ Ωρομίσθιου Προσωπικού και Cyta, και τις εκάστοτε ισχύουσες Συλλογικές Συμβάσεις 5

6 Εργασίας για το Ωρομίσθιο Προσωπικό που συνομολογούνται μεταξύ των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων που αντιπροσωπεύουν το Ωρομίσθιο Προσωπικό και της Cyta. 1.2 Γενικές Προϋποθέσεις Πρόσληψης Για να προσληφθεί κάποιος στο Προσωπικό της Cyta, πρέπει να: (i) είναι πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας ή, νοουμένου ότι δεν πρόκειται για θέση άσκησης δημόσιας εξουσίας, πολίτης κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, (ii) προσκομίσει επίσημο πιστοποιητικό γεννήσεως (iii) μην έχει καταδικαστεί για αδίκημα το οποίο προβλέπεται στο σχετικό Κανονισμό 7 εδάφιο 1(β). (iv) είναι πλήρως υγιής και έχει την απαιτούμενη αρτιμέλεια και φυσική καταλληλότητα για το είδος της εργασίας για την οποία προσλαμβάνεται (v) έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή να έχει απαλλαχθεί νόμιμα από αυτές όχι όμως για λόγους υγείας (vi) έχει συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας του και να μην έχει υπερβεί το καθοριζόμενο για την εκάστοτε θέση από τη Cyta, όριο ηλικίας, το οποίο δεν μπορεί να είναι ανώτερο του 48ου έτους ηλικίας (vii) να μην έχει απολυθεί ή έχουν τερματισθεί οι υπηρεσίες του στο παρελθόν από την Cyta ή από τη δημόσια υπηρεσία ή οποιαδήποτε υπηρεσία ή οργανισμό δημοσίου δικαίου της Κυπριακής Δημοκρατίας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οποιουδήποτε κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι πιο πάνω προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν στο πρόσωπο του υποψήφιου κατά την ημερομηνία που καθορίζεται από τη Cyta στην προκήρυξη ως η τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων. Νοείται ότι, ανεξάρτητα από τις διατάξεις των παραγράφων (iv) και (v), η Cyta, μπορεί να προσλάβει ανάπηρο ή πάσχοντα από οποιαδήποτε ασθένεια άτομο, που κατά την κρίση της διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης και είναι σε θέση να εκτελεί τα καθήκοντα της θέσης για την οποία είχε υποβάλει αίτηση λαμβανομένων υπόψη και των προνοιών της ημεδαπής νομοθεσίας και των Ευρωπαϊκών οδηγιών για την Ίση μεταχείριση στην Απασχόληση και την Εργασία, και για Άτομα με αναπηρίες και του Νόμου περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα. 2 ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Η διαδικασία Μετάθεσης Προσωπικού περιγράφεται αναλυτικά στο Σύστημα Ποιότητας ISO, διαδικασία Μ Περιληπτικά τα στάδια της διαδικασίας Μετάθεσης είναι τα εξής: (α) Ο ενδιαφερόμενος υπάλληλος συμπληρώνει το «Έντυπο Αίτησης/Πρότασης για Μετάθεση» (Ε26538) και το παραδίδει στον Άμεσα Προϊστάμενο του. Η ιεραρχία του υπαλλήλου συμπληρώνει τα σχόλια της και στη συνέχεια προωθεί το έντυπο στο Διευθυντή Υπηρεσιών Προσωπικού. Η ιεραρχία του υπαλλήλου έχει το δικαίωμα να υποβάλει η ίδια πρόταση για μετάθεση του υπαλλήλου, στην περίπτωση που κρίνει ότι ο υπάλληλος δεν μπορεί για διάφορους λόγους να αξιοποιηθεί στη συγκεκριμένη Υπηρεσία. 6

7 (β) Οι Υπηρεσίες Προσωπικού μετά την παραλαβή της αίτησης, εξετάζουν κατά πόσο είναι εφικτή η μετάθεση, πχ αν υπάρχει κατάλληλος αντικαταστάτης σε περίπτωση που η ιεραρχία έχει θέσει τέτοια προϋπόθεση. (γ) Σε περίπτωση που η μετάθεση δεν είναι εφικτή, τότε η αίτηση του υπαλλήλου παραμένει καταχωρημένη στη βάση δεδομένων των Υπηρεσιών Προσωπικού για μελλοντική εξέταση. (δ) Στην περίπτωση που η μετάθεση είναι εφικτή τότε αποστέλλεται σχετική επιστολή στον Ανώτατο Εκτελεστικό Διευθυντή για έγκριση. Αφού εγκριθεί η μετάθεση από τον ΑΕΔ τότε οι Υπηρεσίες Προσωπικού σε συνεργασία με τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες προβαίνουν στις απαραίτητες ενέργειες για ολοκλήρωση της μετάθεσης του υπαλλήλου. 3 ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Οι προσλήψεις διενεργούνται επί δοκιμαστικής βάσεως για δύο χρόνια. Σύμφωνα με τους περί Συστήματος Αξιολόγησης του Προσωπικού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου Κανονισμούς του 1998, κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου συντάσσονται υπηρεσιακές εκθέσεις ανά εξάμηνο, οι οποίες περιλαμβάνουν τις παρατηρήσεις των Προϊσταμένων του επί δοκιμασία υπαλλήλου. Η Εξαμηνιαία Έκθεση που αναφέρεται σε υπηρεσία του τελευταίου μέρους της περιόδου δοκιμασίας υποβάλλεται ένα μήνα προτού λήξει η περίοδος δοκιμασίας και περιλαμβάνει σύσταση ως προς την οριστική πρόσληψη ή απόλυση του υπαλλήλου ή την παράταση της περιόδου δοκιμασίας του. Στο τέλος της δοκιμαστικής περιόδου συντάσσεται πρόταση από τις Υπηρεσίες Προσωπικού για την ουσιαστική καταλληλότητα του υπαλλήλου η οποία προωθείται στο Διοικητικό Συμβούλιο από τον Ανώτατο Εκτελεστικό Διευθυντή. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για την οριστική πρόσληψη ή απόλυση του επί δοκιμασία υπαλλήλου. Αν το Συμβούλιο δεν μπορεί να κρίνει τελειωτικά μέσα στο διάστημα των δύο (2) ετών, τότε δίνεται παράταση μέχρι και έξι μήνες, οπότε πρέπει να ληφθεί οριστική απόφαση. Η διαδικασία μονιμοποίησης προσωπικού περιγράφεται αναλυτικά στη διαδικασία Μ16538 του συστήματος ποιότητας ISO στο ενδοδίκτυο. 4 ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ 4.1 Διαβαθμίσεις / Κλίμακες Στη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που υπογράφτηκε στις 11/11/1999 για τα έτη , περιλαμβάνεται Πρόνοια για αναδιάρθρωση των διαβαθμίσεων και του μισθολογίου του Προσωπικού της Cyta, καθώς και μετονομασία των βαθμών. Επίσης από την 1/7/2006 οι κλίμακες έχουν μετονομαστεί από Α σε Β με την ενσωμάτωση μέρους του τιμαριθμικού επιδόματος στο βασικό μισθό, ως οι οδηγίες της Κυβέρνησης. 4.2 Απολαβές Μηνιαίο Προσωπικό Οι αποδοχές του Προσωπικού υπολογίζονται από την πρώτη ημέρα της πρόσληψής του και καταβάλλονται στο τέλος κάθε μήνα. Ο τρόπος υπολογισμού των ετήσιων μισθοδοτικών απολαβών του Μηνιαίου Προσωπικού καθορίζεται ως εξής: 7

8 Ετήσιες απολαβές= Βασικός Μισθός + Τιμαριθμικό Επίδομα Βασικός Μισθός= [[(Χ+ ποσοστιαίες αυξήσεις)]] - Χ= Βαθμίδα στην κλίμακα - Ποσοστιαίες Αυξήσεις = Γενικές αυξήσεις που δόθηκαν με τις Συλλογικές Συμβάσεις που συνομολογήθηκαν κατά καιρούς, με ελάχιστα ποσά το χρόνο αντίστοιχα. Η Θέση του Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή από το 2008 μετατράπηκε από θέση προαγωγής σε θέση πρώτου διορισμού, όπου ο μισθός του συμφωνείται με προσωπικό συμβόλαιο. Ο Αναπληρωτής Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής λαμβάνει πάγιο μισθό, στον οποίο προστίθενται όλες οι εκάστοτε μισθολογικές αυξήσεις όπως και στο υπόλοιπο προσωπικό Έκτακτο Προσωπικό Οι αποδοχές του προσωπικού αυτού καθορίζονται από τη Cyta, περιλαμβάνονται στη συμφωνία εργοδότησης και δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια της συμφωνίας εργοδότησης, εκτός από τη μεταβολή του τιμαριθμικού δείκτη. Οι παροχές σε χρήμα καθορίζονται σε συνάρτηση με τις ώρες απασχόλησης. 4.3 Τιμαριθμικό Επίδομα Το τιμαριθμικό επίδομα καθορίζεται με βάση τον εκάστοτε επίσημο τιμαριθμικό δείκτη που δημοσιεύεται από την Κυβέρνηση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και χορηγείται προς όλους τους υπαλλήλους της Cyta, και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Το τιμαριθμικό επίδομα αναπροσαρμόζεται τον Ιανουάριο και Ιούλιο κάθε χρόνου και οποιαδήποτε διαφορά ενσωματώνεται στο μισθό όλου του Προσωπικού. 4.4 Δέκατος Τρίτος Μισθός Δέκατος Τρίτος Μισθός καταβάλλεται στο μηνιαίο προσωπικό πλήρους και μερικής απασχόλησης. Αποτελείται δε από το βασικό μισθό και το τιμαριθμικό επίδομα που αντιστοιχούν στο σημείο της κλίμακας στην οποία βρίσκεται ο υπάλληλος την 31η Δεκεμβρίου του συγκεκριμένου έτους. Το έκτακτο προσωπικό το οποίο παραιτείται χωρίς να έχει μονιμοποιηθεί, καθώς και υπάλληλοι που απολύονται λόγω πειθαρχικού παραπτώματος, δεν δικαιούται καταβολή 13ου μισθού. Ο 13ος μισθός μειώνεται κατ αναλογία στις πιο κάτω περιπτώσεις: (α) Για άδεια απουσίας χωρίς απολαβές πέραν των 15 ημερών (συμπεριλαμβάνει και την άδεια ασθένειας χωρίς απολαβές) αφαιρείται ανάλογος 13ος μισθός για ολόκληρη την περίοδο της άδειας. (β) Για άδεια μητρότητας πέραν των 18 εβδομάδων και γονική άδεια αφαιρείται ανάλογος 13ος μισθός. (γ) Για αφυπηρέτηση/παραίτηση/θάνατο ή πρόσληψη καταβάλλεται 13ος μισθός ανάλογος με την περίοδο υπηρεσίας του υπαλλήλου κατά τη διάρκεια του χρόνου. (δ) Σε περίπτωση διαθεσιμότητας υπαλλήλου για περίοδο άνω των 15 ημερών αφαιρείται ανάλογος 13ος μισθός για ολόκληρη την περίοδο της διαθεσιμότητας. 8

9 Από το 13ο μισθό γίνονται εισφορές για κοινωνικές ασφαλίσεις και φόρο εισοδήματος. Δε γίνονται συνεισφορές/πληρωμές στο Σχέδιο Συντάξεως, στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης και στο Συνεργατικό Ταμιευτήριο Υπαλλήλων ΑΤΗΚ. 4.5 Μεταβολές Μισθολογίου Το ύψος των μισθών και οποιωνδήποτε απολαβών του προσωπικού καθορίζεται από τις εκάστοτε Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας. Το μισθολόγιο ή οι απολαβές του Προσωπικού μεταβάλλονται αφού τύχουν εφαρμογής οι πιο κάτω παράγοντες: Προσαυξήσεις Οι ετήσιες προσαυξήσεις του Προσωπικού παραχωρούνται αφού ληφθεί υπόψη η αξιολόγηση της απόδοσής του κατά το προηγούμενο έτος όπως και τα σχόλια των Προϊσταμένων του, που συμπεριλαμβάνονται σ αυτή καθώς επίσης και από συστατική επιστολή που αποστέλλεται από την ιεραρχία του υπαλλήλου στις Υπηρεσίες Προσωπικού και αφορά το έτος που τελειώνει το μήνα που παραχωρείται η ετήσια προσαύξηση. Αυτές παραχωρούνται κατά τη γενέθλια ημέρα της ημερομηνίας πρόσληψης του κάθε υπαλλήλου. Αλλαγή στην ημερομηνία προσαύξησης μπορεί να γίνει σε περιπτώσεις προαγωγών σε βαθμούς που δεν είναι ενιαίοι, όταν παραχωρείται άδεια άνευ απολαβών ή υπάρχει αδικαιολόγητη απουσία πέραν των δεκαπέντε (15) ημερών και όταν υπάρχει αναστολή παραχώρησης ετήσιας προσαύξησης. Το ποσό της ετήσιας προσαύξησης είναι η διαφορά μεταξύ δύο (2) βαθμίδων στην κλίμακα που είναι τοποθετημένος ο υπάλληλος. Στα ποσά αυτά προστίθενται τα ποσοστά των γενικών αυξήσεων και το εκάστοτε ισχύον τιμαριθμικό επίδομα Πρόσθετες Προσαυξήσεις Στις περιπτώσεις που παραχωρούνται πρόσθετες προσαυξήσεις λόγω απόκτησης επιπρόσθετων προσόντων, όπως προνοούνται στους περί Προσωπικού της ΑΤΗΚ Γενικούς Κανονισμούς και στις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που κατά καιρούς συνομολογούνται, αυτές παρέχονται ανά μία σε σειρά ετών κατά την 1η του μήνα που έπεται της ημερομηνίας που ο υπάλληλος παρουσίασε το προσόν. (Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 11/11/1999 Πρόνοια 12). Σύμφωνα με τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας , Παράρτημα Β, αναθεωρήθηκε ο τρόπος παραχώρησης των πρόσθετων προσαυξήσεων λόγω προσόντων. Mε τη συμφωνία καταργείται η παραχώρηση πρόσθετων προσαυξήσεων λόγω προσόντων στο νεοεισερχόμενο προσωπικό και στο υφιστάμενο προσωπικό που θα παρουσιάσει προσόντα μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου τεσσάρων (4) χρόνων ή τυχόν παράτασή της, σύμφωνα με όσα προνοούνται στο Παράρτημα Β. Σε αντικατάσταση της παραχώρησης πρόσθετων προσαυξήσεων λόγω προσόντων θα παραχωρείται εφάπαξ αποζημίωση Τεχνικό Προσωπικό 9

10 Προσόντα για τα οποία παραχωρούνται οι πρόσθετες προσαυξήσεις Αρ. προσαυξήσεων ή εφάπαξ ποσό για Υφιστάμενο Προσωπικό που θα παρουσιάσει προσόντα ή μέρος προσόντων (για Ειδικευμένους) πριν τη λήξη της μεταβατικής περιόδου (4 χρόνια) Νεοπροσλαμβανόμενο Προσωπικό από την ημερομηνία υπογραφής της ΣΣΕ & Υφιστάμενο Προσωπικό που θα παρουσιάσει προσόντα μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου (4 χρόνια) 1. Full Technological Certificate C&G 4 854,30 Χ 2 χρόνια 2. ATI, ΤΕΙ/ΚΑΤΕ/ΚΑΤΕΕ ή ισότιμα 6 854,30 Χ 5 χρόνια 3. Προσόντα άλλης ειδικότητας 1 μέχρι 3 0 (όχι πανεπιστημιακού επιπέδου αλλά που παραχωρούνται σύμφωνα με ειλημμένες αποφάσεις του Οργανισμού πρόσθετες προσαυξήσεις) 4. Πτυχίο Πανεπιστημίου 9 854,30 Χ 7 χρόνια σχετικής ειδικότητας 5. Πτυχίο Πανεπιστημίου διαφορετικής ειδικότητας * 854,30 Χ 3 χρόνια 854,30 Χ 3 χρόνια * Αποδεκτά από τη Cyta Όσοι πτυχιούχοι τεχνικοί δεν προλάβουν να πάρουν τις πρόσθετες προσαυξήσεις που δικαιούνται μέχρι την κλίμακα Β8 ( ,02), θα πάρουν τις υπόλοιπες με μέγιστο δύο (2) πρόσθετες προσαυξήσεις στην κλίμακα Β9. (Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 11/11/1999 Παράρτημα Α, Πίνακας 5(Β) και σημείωση 7) Γραφειακό Προσωπικό Προσόντα για τα οποία παραχωρούνται οι πρόσθετες προσαυξήσεις Αρ. προσαυξήσεων ή εφάπαξ ποσό για Υφιστάμενο Προσωπικό που θα παρουσιάσει προσόντα ή μέρος προσόντων (για Ειδικευμένους) πριν τη λήξη της μεταβατικής περιόδου (4 χρόνια) Νεοπροσλαμβανόμενο Προσωπικό από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας σύμβασης & Υφιστάμενο Προσωπικό που θα παρουσιάσει προσόντα μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου (4 χρόνια) 1. LCCI Accounting Higher ή ισότιμα Συνδ. Δακτυλογραφίας/Στενογραφίας 1 μέχρι Προσόντα άλλης ειδικότητας (όχι πανεπιστημιακού επιπέδου αλλά που παραχωρούνται σύμφωνα με ειλημμένες αποφάσεις του Οργανισμού πρόσθετες προσαυξήσεις) 1 μέχρι ,30 Χ 2 χρόνια (μόνο για δίπλωμα ΑΤΙ, ΤΕΙ/ ΚΑΤΕ/ΚΑΤΕΕ) 4. Πτυχίο Πανεπιστημίου σχετικής 8 854,30 Χ 6 χρόνια ειδικότητας 5. Πτυχίο Πανεπιστημίου διαφορετικής ειδικότητας * 854,30 Χ 3 χρόνια *** 854,30 Χ 3 χρόνια * Αποδεκτά από τη Cyta 10

11 *** Νοουμένου ότι δεν έλαβε οποιεσδήποτε πρόσθετες προσαυξήσεις με άλλα προσόντα, θα λαμβάνει τρεις (3) πρόσθετες προσαυξήσεις αντί της εφάπαξ αποζημίωσης ( 854,30 Χ 3 χρόνια). Όσοι δεν προλάβουν να πάρουν τις πρόσθετες προσαυξήσεις που δικαιούνται μέχρι την κλίμακα Β5 ( ,07), θα πάρουν τις υπόλοιπες, με μέγιστο τρεις (3) πρόσθετες προσαυξήσεις στην κλίμακα Β7 ή Β7 και Β8 ή στην κλίμακα Β8 (Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 11/11/1999 Παράρτημα Α, Πίνακας 4(Γ) και σημείωση 6) Χειριστικό Προσωπικό Προσόντα για τα οποία παραχωρούνται οι πρόσθετες προσαυξήσεις Αρ. προσαυξήσεων ή εφάπαξ ποσό για Υφιστάμενο Προσωπικό που θα παρουσιάσει προσόντα ή μέρος προσόντων (για Ειδικευμένους) πριν τη λήξη της μεταβατικής περιόδου (4 χρόνια) Νεοπροσλαμβανόμενο Προσωπικό από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας σύμβασης & Υφιστάμενο Προσωπικό που θα παρουσιάσει προσόντα μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου (4 χρόνια) 1. Συνδυασμός Ξένων Γλωσσών 1 μέχρι Προσόντα άλλης ειδικότητας 1 μέχρι 6 0 (όχι πανεπιστημιακού επιπέδου αλλά 854,30 Χ 2 χρόνια (μόνο που παραχωρούνται σύμφωνα με για δίπλωμα ΑΤΙ, ΤΕΙ/ ειλημμένες αποφάσεις του Οργανισμού ΚΑΤΕ/ΚΑΤΕΕ) πρόσθετες προσαυξήσεις) 3. Πτυχίο Πανεπιστημίου είτε σχετικής 854,30 Χ 3 χρόνια *** 854,30 Χ 3 χρόνια ειδικότητας είτε διαφορετικής ειδικότητας * * Αποδεκτά από τη Cyta *** Νοουμένου ότι δεν έλαβε οποιεσδήποτε πρόσθετες προσαυξήσεις με άλλα προσόντα, θα λαμβάνει τρεις (3) πρόσθετες προσαυξήσεις αντί της εφάπαξ αποζημίωσης ( 854,30 Χ 3 χρόνια) Ειδικευμένο Προσωπικό 11

12 Προσόντα για τα οποία παραχωρούνται οι πρόσθετες προσαυξήσεις Αρ. προσαυξήσεων ή εφάπαξ ποσό για Υφιστάμενο Προσωπικό που θα παρουσιάσει προσόντα ή μέρος προσόντων (για Ειδικευμένους) πριν τη λήξη της μεταβατικής περιόδου (4 χρόνια) Νεοπροσλαμβανόμενο Προσωπικό από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας σύμβασης & Υφιστάμενο Προσωπικό που θα παρουσιάσει προσόντα μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου (4 χρόνια) 1. Εξετάσεις C&G 1 μέχρι 3 854,30 Χ 1 μέχρι 2** χρόνια 2. Full Technological Certificate C&G 4 854,30 Χ 2 χρόνια 3. ΑΤΙ/ΤΕΙ/ΚΑΤΕΕ/ΚΑΤΕ/Πτυχίο Πανεπιστημιακού επιπέδου σχετικής ειδικότητας * 5 854,30 Χ 5 χρόνια 4. Προσόντα άλλης ειδικότητας 1 μέχρι 3 0 (όχι πανεπιστημιακού επιπέδου αλλά που παραχωρούνται σύμφωνα με ειλημμένες αποφάσεις του Οργανισμού πρόσθετες προσαυξήσεις) 5. Πτυχίο Πανεπιστημίου 854,30 Χ 3 χρόνια *** 854,30 Χ 3 χρόνια διαφορετικής ειδικότητας * * Αποδεκτά από τη Cyta ** Εξετάσεις 1ου και 2ου χρόνου C&G 854,30 εφάπαξ αποζημίωση Εξετάσεις 3ου χρόνου C&G 854,30 εφάπαξ αποζημίωση *** Νοουμένου ότι δεν έλαβε οποιεσδήποτε πρόσθετες προσαυξήσεις με άλλα προσόντα, θα λαμβάνει τρεις (3) πρόσθετες προσαυξήσεις αντί της εφάπαξ αποζημίωσης ( 854,30 Χ 3 χρόνια) Όλο το πιο πάνω προσωπικό ασχέτως ειδικότητας λαμβάνει τα ακόλουθα: Προσόντα για τα οποία παραχωρούνται οι πρόσθετες προσαυξήσεις Αρ. προσαυξήσεων ή εφάπαξ ποσό για Υφιστάμενο Προσωπικό που θα παρουσιάσει προσόντα ή μέρος προσόντων (για Ειδικευμένους) πριν τη λήξη της μεταβατικής περιόδου (4 χρόνια) Νεοπροσλαμβανόμενο Προσωπικό από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας σύμβασης & Υφιστάμενο Προσωπικό που θα παρουσιάσει προσόντα μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου (4 χρόνια) (α) Διετές δίπλωμα από Κυπριακό Κολλέγιο για αναγνωρισμένους κλάδους σπουδών (είτε ως μέρος διπλώματος ΒΑ/B.Sc., είτε ως αυτοτελές δίπλωμα) - Σχετική Ειδικότητα 854,30 Χ 2 χρόνια 0 - Μη σχετική ειδικότητα 0 0 (β) B.Sc. ή ΒΑ Κυπριακών Κολλεγίων 12

13 για αναγνωρισμένους κλάδους σπουδών - Σχετική Ειδικότητα 3 854,30 Χ 3 χρόνια - Μη σχετική ειδικότητα 854,30 Χ 2 χρόνια 854,30 Χ 2 χρόνια (γ) HND Αγγλικού Πανεπιστημίου - Σχετική Ειδικότητα 3 854,30 Χ 3 χρόνια - Μη σχετική ειδικότητα 854,30 Χ 2 χρόνια 854,30 Χ 2 χρόνια (δ) Associates Αμερικανικών 0 0 Πανεπιστημίων Οι πιο κάτω σημειώσεις αφορούν ανάλογα την κάθε κατηγορία προσωπικού που εμφανίζεται στους πίνακες των παραγράφων (1) Ο μέγιστος αριθμός πρόσθετων προσαυξήσεων ή εφάπαξ αποζημίωσης, με οποιονδήποτε συνδυασμό προσόντων να είναι οκτώ (8) για το υφιστάμενο προσωπικό (Γραφείς/Ειδικευμένους) που θα παρουσιάσει προσόντα μέχρι και τη λήξη της μεταβατικής περιόδου (4 χρόνια). (2) Ο μέγιστος αριθμός πρόσθετων προσαυξήσεων ή εφάπαξ αποζημίωσης, με οποιονδήποτε συνδυασμό προσόντων να είναι εννέα (9) για το υφιστάμενο προσωπικό (Τεχνικοί) που θα παρουσιάσει προσόντα μέχρι και τη λήξη της μεταβατικής περιόδου (4 χρόνια). (3) Η μέγιστη περίοδος αποζημίωσης εφάπαξ ποσού ( 854,30 στο τέλος κάθε συμπληρωμένου χρόνου) σε οποιονδήποτε συνδυασμό προσόντων να είναι έξι και πέντε (6& 5) χρόνια αντίστοιχα, για το νεοπροσλαμβανόμενο Γραφειακό και Ειδικευμένο προσωπικό από την ημερομηνία συμφωνίας και υφιστάμενο προσωπικό (Γραφείς/Ειδικευμένο) που θα παρουσιάσει προσόντα μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου (4 χρόνια). (4) Η μέγιστη περίοδος αποζημίωσης εφάπαξ ποσού ( 854,30 στο τέλος κάθε συμπληρωμένου χρόνου) σε οποιονδήποτε συνδυασμό προσόντων να είναι επτά (7) χρόνια για το νεοπροσλαμβανόμενο προσωπικό (Τεχνικοί) από την ημερομηνία συμφωνίας και υφιστάμενο προσωπικό (Τεχνικοί) που θα παρουσιάσει προσόντα μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου (4 χρόνια). (5) Χορήγηση πρόσθετων προσαυξήσεων μέχρι τη λήξη της μεταβατικής περιόδου που αναφέρεται στη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας , Παράρτημα Β : (i) Χορήγηση τριών (3) πρόσθετων προσαυξήσεων Ισότιμα προσόντα του LCCI Accounting Higher Advanced Business Calculations (Third Level) Commerce and Finance (Third Level) Information Processing (Third Level) Marketing (Third Level) Public Relations (Third Level) Συνδυασμός Δακτυλογραφίας/Στενογραφίας (α) Δακτυλογραφία (Ελληνική και Αγγλική) Ανώτερου Επιπέδου, του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας για την Ελληνική δακτυλογραφία και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου του Λονδίνου για την Αγγλική δακτυλογραφία ή άλλου Ινστιτούτου, που αναγνωρίζεται από τη Cyta και (β) Στενογραφία (Ελληνική) 90 λ.τ.λ. και άνω, του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας 13

14 και (γ) Στενογραφία (Αγγλική) Ανώτερου Επιπέδου, του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου του Λονδίνου ή άλλου Ινστιτούτου που αναγνωρίζεται από τη Cyta. (ii) Χορήγηση δύο (2) πρόσθετων προσαυξήσεων Προσωπικό που κατέχει ή αποκτά τα προσόντα μιας από τις πιο κάτω δύο παραγράφους ή ισότιμα προσόντα αποδεκτά από τη Cyta, θα λαμβάνει δύο (2) πρόσθετες προσαυξήσεις: (α) Δακτυλογραφία (Ελληνική και Αγγλική) Ανώτερου Επιπέδου, του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για την Ελληνική δακτυλογραφία και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου του Λονδίνου για την Αγγλική δακτυλογραφία ή άλλου Ινστιτούτου, που αναγνωρίζεται από τη Cyta. (β) Στενογραφία (Ελληνική) 90 λ.τ.λ. και άνω, του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και (γ) Στενογραφία (Αγγλική) Μέσου Επιπέδου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου του Λονδίνου ή άλλου Ινστιτούτου, που αναγνωρίζεται από τη Cyta και (α) Δακτυλογραφία (Ελληνική και Αγγλική) Ανώτερου Επιπέδου, του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου του Λονδίνου ή άλλου Ινστιτούτου, που αναγνωρίζεται από τη Cyta (β) Στενογραφία (Ελληνική) λ.τ.λ. του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (γ) Στενογραφία (Αγγλική) Ανώτερου Επιπέδου, του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου του Λονδίνου ή άλλου Ινστιτούτου, που αναγνωρίζεται από τη Cyta. ή και και (iii) Χορήγηση μίας (1) πρόσθετης προσαύξησης Προσωπικό που κατέχει ή αποκτά τα πιο κάτω προσόντα θα λαμβάνει μία (1) πρόσθετη προσαύξηση: Text Processing (Third Level) (α) Δακτυλογραφία (Ελληνική και Αγγλική) Ανώτερου Επιπέδου, του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για την Ελληνική δακτυλογραφία και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου του Λονδίνου για την Αγγλική δακτυλογραφία ή άλλου Ινστιτούτου, που αναγνωρίζεται από τη Cyta. και (β) Στενογραφία (Ελληνική) λ.τ.λ. του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού 14

15 και (γ) Στενογραφία (Αγγλική) Μέσου Επιπέδου ή τουλάχιστον 60 λ.τ.λ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου του Λονδίνου ή άλλου Ινστιτούτου, που αναγνωρίζεται από τη Cyta. (6) (α) Για προσωπικό που βρισκόταν στην υπηρεσία της Cyta, κατά την 30/11/1995 χορηγούνται πρόσθετες προσαυξήσεις αν κατέχουν ή έχουν αποκτήσει προσόντα ξένης γλώσσας ως ακολούθως: Για απόκτηση πιστοποιητικού για γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής γλώσσας δε χορηγείται πρόσθετη προσαύξηση Για απόκτηση πιστοποιητικού για γνώση της Αγγλικής και Γαλλικής γλώσσας χορηγείται μία (1) πρόσθετη προσαύξηση Για απόκτηση πιστοποιητικού για γνώση της Αγγλικής και μιας άλλης ξένης γλώσσας χορηγείται μία (1) πρόσθετη προσαύξηση Για απόκτηση πιστοποιητικού για γνώση της Γαλλικής και μιας άλλης ξένης γλώσσας χορηγείται μία (1) πρόσθετη προσαύξηση Για απόκτηση πιστοποιητικού για γνώση της Αγγλικής, της Γαλλικής και μιας άλλης ξένης γλώσσας χορηγούνται δύο (2) πρόσθετες προσαυξήσεις Για απόκτηση πιστοποιητικών για γνώση πέραν των τριών (3) ξένων γλωσσών δε χορηγούνται πρόσθετες προσαυξήσεις, αλλά θα λαμβάνονται σοβαρά υπόψη σε περιπτώσεις κατά βαθμό προαγωγής. (β) Για το προσωπικό που θα προσλαμβάνεται στην υπηρεσία της Cyta, μετά την 1/12/1995 θα ισχύουν τα ακόλουθα: Για την κατοχή ή απόκτηση πιστοποιητικού γνώσεως της Αγγλικής και δύο άλλων ξένων γλωσσών, θα χορηγείται μια (1) πρόσθετη προσαύξηση Για την κατοχή ή απόκτηση πιστοποιητικού γνώσεως της Γαλλικής και δύο άλλων ξένων γλωσσών, θα χορηγείται μια (1) πρόσθετη προσαύξηση Για την κατοχή ή απόκτηση πιστοποιητικών γνώσεως πέραν των τριών ξένων γλωσσών, δε θα χορηγούνται πρόσθετες προσαυξήσεις, θα λαμβάνονται όμως υπόψη σε περιπτώσεις κατά βαθμό προαγωγής. Παράλληλα, το επίπεδο και τα συγκεκριμένα πιστοποιητικά εξετάσεων που θα γίνονται αποδεκτά για την Αγγλική, Γαλλική και Γερμανική γλώσσα, είναι τα ακόλουθα ή ισότιμα προσόντα αποδεκτά από τη Cyta. Α. Αγγλική Γλώσσα (Μια από τις πιο κάτω εξετάσεις) GCE O Level: English Language, Grade D (Ελάχιστο αποδεκτό πιστοποιητικό) Cambridge First (Lower) Certificate in English (Ελάχιστο αποδεκτό πιστοποιητικό) Cambridge Certificate of Proficiency in English Κυπριακό Πιστοποιητικό Εκπαιδεύσεως Ανώτερα Αγγλικά (Ελάχιστο αποδεκτό πιστοποιητικό) TOEFL 500 Β. Γαλλική Γλώσσα 15

16 (Μια από τις πιο κάτω εξετάσεις) Diplome de Langue de l Alliance de Paris (Ελάχιστο αποδεκτό πιστοποιητικό) Diplome Superieur d Etudes Francaises Modernes de l Alliance de Paris Certificat Pratique de Langue Francaise (1 ere Degre) Universite de Paris Sorbonne (Paris IV) (Ελάχιστο αποδεκτό πιστοποιητικό) Diplome d Edutes Francaises (2eme Degre) Universite de Paris Sorbonne (Paris IV) Diplome Superieur d Edutes Francaises (3eme Degre) - Universite de Paris Sorbonne (Paris IV) Γ. Γερμανική Γλώσσα 4.6 Γενικές Αυξήσεις (Μια από τις πιο κάτω εξετάσεις) Zeugnis Fur Die Mittelstuffe (Ελάχιστο αποδεκτό πιστοποιητικό) Kleines Deutsches Sprachdiplom Grosses Deutsches Sprachdiplom Δ. Επίσης, η Cyta αναγνωρίζει επιπρόσθετα τις εξετάσεις του Λονδίνου GCE O Level τουλάχιστο με Grade D για γνώση της Γαλλικής, Ιταλικής, Γερμανικής και Ισπανικής γλώσσας ως ελάχιστο αποδεκτό επίπεδο γνώσεως των γλωσσών αυτών για σκοπούς παραχώρησης πρόσθετης προσαύξησης Οι γενικές αυξήσεις μισθών παραχωρούνται σε όλο το προσωπικό με βάση τις εκάστοτε Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας στις οποίες καθορίζονται και τα ελάχιστα ποσά αυξήσεων. Επιπλέον, οι αυξήσεις στις συντάξεις των συνταξιούχων υπαλλήλων της Cyta, δίνονται με βάση τα καθοριζόμενα ποσοστά που δημοσιεύονται από την Κυβέρνηση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ή με βάση τις Εκάστοτε ισχύουσες Συλλογικές Συμβάσεις. 5 ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ (Οι περί Προσωπικού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, Γενικοί Κανονισμοί, Κανονισμός 8, Κανονισμός 10, Κανονισμός 54, Κανονισμός 56 και οι Συμβάσεις που υπογράφτηκαν κατά τις ημερομηνίες 11/11/1999, 2/10/2002 και 30/03/2007) Το μόνιμο μηνιαίο Προσωπικό έχει το δικαίωμα προαγωγής στην αμέσως ανώτερη θέση από αυτήν που κατέχει, νοουμένου ότι πληρούνται οι πιο κάτω προϋποθέσεις: - Πληροί τα προσόντα της θέσης προαγωγής, όπως αυτά καθορίζονται στους περί Προσωπικού της ΑΤΗΚ Γενικούς Κανονισμούς ή τα αντίστοιχα Σχέδια Υπηρεσίας. - Έχει συμπληρώσει τριετή τουλάχιστον πραγματική υπηρεσία στον κατεχόμενο βαθμό. Οι προαγωγές θα πρέπει να διενεργούνται από τη Cyta, μέσα σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία που κενώνονται οι θέσεις. Για το σκοπό αυτό συγκαλείται το Συμβούλιο Προσωπικού, το οποίο απαρτίζεται από έξι (6) μέλη, εκ των οποίων τα τρία (3) ορίζονται από τον Ανώτατο Εκτελεστικό Διευθυντή και τα άλλα τρία (3) υποδεικνύονται από τις Συνδικαλιστικές Οργανώσεις του Προσωπικού της Cyta κατ αναλογία των μελών τους, με βάση τον πιο κάτω τύπο, ο οποίος ισχύει και για τα αναπληρωματικά μέλη. Η σχετική πρόνοια περιλαμβάνεται στον Κανονισμό 24 των περί Προσωπικού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου Γενικών Κανονισμών, όπως έχει τροποποιηθεί με την ΚΔΠ 91/

17 αριθμός μελών προσωπικού της οργάνωσης Χ3 συνολικός αριθμός των μελών του προσωπικού της Cyta Στο συγκροτούμενο Συμβούλιο συμμετέχει πάντοτε, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο Διευθυντής Υπηρεσιών Προσωπικού ή ο αναπληρωτής του ως εισηγητής. Χρέη Γραμματέα εκτελεί Λειτουργός των Υπηρεσιών Προσωπικού, ο οποίος ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή του Διευθυντή Υπηρεσιών Προσωπικού από τον Ανώτατο Εκτελεστικό Διευθυντή κατά το Δεκέμβριο εκάστου ημερολογιακού έτους. Το Συμβούλιο Προσωπικού είναι το αρμόδιο σώμα που αξιολογεί τους υποψηφίους για προαγωγή λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις ετήσιες εκθέσεις προόδου τους όσο και την επίδοση και απόδοση τους στην εργασία και γενικά την ουσιαστική καταλληλότητα, όπως αυτή προκύπτει από τα στοιχεία του προσωπικού φακέλου του κάθε υποψηφίου. Επίσης, το Συμβούλιο Προσωπικού μπορεί να ζητήσει οποιεσδήποτε άλλες προφορικές ή γραπτές πληροφορίες από τους Προϊστάμενους των κρινόμενων, εάν αυτό κριθεί αναγκαίο. Η Συμβουλή του Συμβουλίου Προσωπικού, μαζί με την Εισήγηση του Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή ή του Αναπληρωτή Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή, υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Cyta, το οποίο θα λάβει τελική απόφαση για τους υπαλλήλους που θα προαχθούν. Η Cyta, διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίζει κάθε φορά κατά πόσο θα καλεί ή όχι σε συνέντευξη τους υποψηφίους για προαγωγή σε συγκεκριμένη θέση ή θέσεις. Σε περίπτωση που η Cyta, αποφασίσει να καλέσει τους υποψηφίους για προαγωγή σε προφορική συνέντευξη, τότε η κρίση διενεργείται σε συνδυασμό και με την προσωπική εντύπωση που αποκόμισε η Cyta, για τους υποψηφίους. 5.1 Ενιαίες θέσεις όλων των Ειδικοτήτων μέχρι τον Ανώτερο Για τις ενιαίες θέσεις ΙΙΙ/ΙΙ/Ι και Ανώτερου βαθμού οι προαγωγές από κατώτερο ενιαίο βαθμό σε ανώτερο ενιαίο βαθμό διενεργούνται αφού οι υπάλληλοι συμπληρώσουν δωδεκάμηνη ευδόκιμη υπηρεσία στην ανώτατη βαθμίδα της μισθολογικής κλίμακας του κατώτερου ενιαίου βαθμού της θέσης. 5.2 Ενιαίες θέσεις Λειτουργών, Μηχανικών και Λογιστών Με βάση τα ελάχιστα ειδικά προσόντα για το Ανώτερο προσωπικό, όπως αυτά προνοούνται στους Κανονισμούς 8 και 56 (8) των περί Προσωπικού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου Γενικών Κανονισμών και τις εκάστοτε Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας το προσωπικό αυτό προάγεται από τις θέσεις Λειτουργού Β, Μηχανικού Β και Λογιστή Β σε Α αντίστοιχα, με το θεσμό των Ενιαίων προαγωγών. 5.3 Ενιαίες θέσεις Εποπτών Β/Α Οι θέσεις αυτές αφορούν την εξέλιξη του μη επιστημονικού προσωπικού, οι οποίες από τις θέσεις Επιθεωρητή /Ανώτερου είναι οργανικές θέσεις προαγωγής, ενώ από τις θέσεις Επόπτη Β σε Α είναι θέσεις ενιαίες. Τα ελάχιστα ειδικά προσόντα των θέσεων αυτών προβλέπονται στους Κανονισμούς 8 (1)(Β), 56 (7)(β) και 56 (8)(στ) των περί Προσωπικού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου Γενικών Κανονισμών και τις ισχύουσες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας Πρόνοιες για Προσωπικό που δεν κατέχει τα Ελάχιστα Ειδικά Προσόντα του Κανονισμού 8 Τεχνικοί Επόπτες Β/Α και Γραμματειακοί Επόπτες Β/Α 17

18 Προσωπικό που προσλήφθηκε πριν από τις 13/5/1972 και δεν κατέχει τα ελάχιστα ειδικά προσόντα του Κανονισμού 8 έχει δικαίωμα κρίσεως για προαγωγή σε θέση Τεχνικού/Γραμματειακού Επόπτη Β και Επόπτη Β Χειριστικών Υπηρεσιών [(Καν. 56(7)(β)]. Τεχνικοί Επόπτες Β που βρίσκονταν στην υπηρεσία της Cyta, στις 6/8/1982 κρίνονται σε θέση Τεχνικού Επόπτη Α από το προτελευταίο σημείο της Β11, δηλαδή από την Β11-1 [(Καν. 56(8)(στ)]. Επίσης, το Διοικητικό/Οικονομικό/Χειριστικό Προσωπικό που βρισκόταν στην υπηρεσία της Cyta, στις 6/8/1982 δικαιούται κρίση για προαγωγή στη θέση Γραμματειακού Επόπτη Α/Επόπτη Α Χειριστικών Υπηρεσιών από το προτελευταίο σημείο της Β10 δηλαδή από την Β10 1 [(Καν. 56(8)(στ)]. 5.4 Καθορισμός Μισθού Προαγόμενου Υπαλλήλου Ο τρόπος καθορισμού του μισθού προαγόμενου υπαλλήλου και του ελάχιστου ποσού μισθολογικής αυξήσεώς του καθορίζεται από την πρόνοια αρ. 18 της Σ.Σ.Ε για τα έτη η οποία υπογράφηκε στις και γίνεται με βάση την πιο κάτω διαδικασία: (α) Λαμβάνεται ως βάση ο μισθός του υπαλλήλου αμέσως πριν από την προαγωγή του. (β) Υπολογίζεται και εξευρίσκεται το ποσό της προσαύξησης που κέρδισε ο υπάλληλος πάνω στην κλίμακα, πριν από την προαγωγή του, με τον ακόλουθο τρόπο: Μήνες υπηρεσίας από την ημερομηνία παροχής της τελευταίας προσαυξήσεως μέχρι την ημερομηνία προαγωγής προς μια προσαύξηση επί της κλίμακας της προηγούμενης θέσεως, δια 12. Νοείται ότι με τον ίδιο τρόπο θα εξευρίσκεται και το ποσό της προσαυξήσεως υπαλλήλου που βρίσκεται στην Ανώτατη Βαθμίδα της κλίμακάς του για περίοδο μικρότερη του ενός έτους. Σε περίπτωση που ο υπάλληλος βρισκόταν στην ανώτατη βαθμίδα της κλίμακάς του για περίοδο πέραν του ενός έτους θα πάρει μόνο μια προσαύξηση. (γ) Ποσό ίσο με μια προσαύξηση στην κλίμακα της νέας θέσης, στην οποία έχει προαχθεί. Προσθέτοντας όλα όσα προνοούνται στις πιο πάνω παραγράφους (α), (β) και (γ), εξευρίσκεται ο μεταβατικός μισθός του υπαλλήλου και του παραχωρείται ο μισθός αυτός κατά την ημερομηνία της προαγωγής του. Αν ο μεταβατικός αυτός μισθός του υπαλλήλου, που εξευρίσκεται όπως προαναφέρθηκε, δε συμπίπτει με οποιαδήποτε βαθμίδα της νέας κλίμακας, τότε ο υπάλληλος προχωρεί στην αμέσως επόμενη βαθμίδα μόλις κερδίσει τη διαφορά με υπηρεσία και ως νέα ημερομηνία παροχής της ετήσιας προσαύξησης του καθίσταται η ημερομηνία τοποθέτησης του στη βαθμίδα αυτή. Ο τρόπος εξεύρεσης του χρόνου, σε μήνες, που απαιτείται για να προχωρήσει ο υπάλληλος από το μεταβατικό του μισθό στην αμέσως επόμενη βαθμίδα της νέας του κλίμακας, είναι ο ακόλουθος: Μισθός της επόμενης βαθμίδας της νέας κλίμακας μείον ο μεταβατικός μισθός του προαγόμενου υπαλλήλου επί 12, δια του ποσού της ετήσιας προσαύξησης της νέας κλίμακας. Νοείται ότι κλάσμα μικρότερο του 0,5 αγνοείται, ενώ κλάσμα ίσο ή πέραν του 0,5 λογίζεται ως συμπληρωμένος μήνας. Να σημειωθεί ότι, σε περίπτωση που ο μεταβατικός μισθός του υπαλλήλου είναι χαμηλότερος της κατώτατης βαθμίδας της κλίμακας της θέσεως στην οποία προάγεται, τότε ο υπάλληλος τοποθετείται στην πρώτη βαθμίδα της κλίμακας αυτής. 18

19 5.5 Καθορισμός Μισθού Προαγόμενου Υπαλλήλου με το θεσμό του Ενιαίου Βαθμού Στις περιπτώσεις προαγωγών Ενιαίων Βαθμών εφαρμόζονται οι σχετικές πρόνοιες της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για τα έτη η οποία υπογράφηκε στις 11/11/ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ Η μετάταξη του Μόνιμου Προσωπικού από μια κατηγορία σε άλλη διενεργείται μετά από αίτηση του ιδίου του προσωπικού και σύσταση όλων των ιεραρχικά Προϊσταμένων του και εφ όσον υπάρχουν κενές θέσεις στην κατηγορία για την οποία ζητείται η μετάταξη. Αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση ο αιτητής να κατέχει τα προσόντα της ειδικότητας στην οποία ζητεί μετάταξη, τα οποία προβλέπονται στους περί Προσωπικού της ΑΤΗΚ Γενικούς Κανονισμούς. Οι αιτήσεις για μετάταξη υποβάλλονται στις Υπηρεσίες Προσωπικού (έντυπο Ε26543) καθ όλη τη διάρκεια του έτους. Οι μετατάξεις αποφασίζονται από τη Cyta, και έχουν ισχύ από την ημερομηνία την οποία η ίδια καθορίζει. Σε περίπτωση κατά την οποία υπάρχει πλεονάζον προσωπικό, η Cyta, αντί να το απολύσει, μπορεί μετά από γραπτή συμφωνία να το μετατάξει σε άλλη θέση ανάλογου βαθμού και μισθολογικής βαθμίδας, εφ όσον υπάρχουν κενές θέσεις στην κατηγορία στην οποία ζητείται η μετάταξη και ο αιτητής κατέχει τα προσόντα που προβλέπονται από το οικείο Σχέδιο Υπηρεσίας. 6.1 Καθορισμός Μισθού Υπαλλήλου μετά από Μετάταξη Τρόποι καθορισμού μισθού υπαλλήλου μετά από Μετάταξή του Ι. Στις περιπτώσεις που υπάλληλος μετατάσσεται σε βαθμό που έχει την ίδια μισθολογική εξέλιξη με τον προηγούμενο που κατείχε, τότε συνεχίζει τη μισθολογική του εξέλιξη στην ίδια κλίμακα και το ίδιο σημείο που βρισκόταν, εκτός και αν στο νέο του βαθμό αποκτήσει το δικαίωμα πρόσθετων προσαυξήσεων λόγω προσόντων, οπότε και θα προχωρήσει στο επόμενο σημείο της κλίμακας. Ο τρόπος αυτός καθορίστηκε για να μη λαμβάνει ο υπάλληλος δύο πρόσθετες προσαυξήσεις λόγω προσόντων μέσα στο ίδιο έτος και έχει αρχίσει να εφαρμόζεται από τις Μετατάξεις που έγιναν την ΙΙ. Στις περιπτώσεις όμως που ο υπάλληλος που μετατάσσεται ανήκει σε διαφορετική κατηγορία μισθολογικής εξέλιξης (π.χ Εργάτης σε Ειδικευμένο Τεχνίτη ΙΙΙ), τότε θα υπολογιστεί ο Μεταβατικός Μισθός και η Νέα Ημερομηνία Προσαύξησης ως εξής: Α. Μεταβατικός Μισθός (Μ): (i) Μ = Ψ + α.χ 12 ή (ii) Μ = Ψ + α.χ + Χ 4 12 Όπου Μ = Μεταβατικός Μισθός Ψ = Σημείο Κλίμακας στο οποίο βρίσκεται πριν να μεταταχθεί 19

20 Χ = Προσαύξηση της Κλίμακας στην οποία βρίσκεται πριν να μεταταχθεί α = Αριθμός μηνών που βρίσκεται στο σημείο Ψ από την προηγούμενη ημερομηνία προσαύξησης μέχρι την ημερομηνία μετάταξης Χ4 = Πρόσθετη Προσαύξηση της Κλίμακας στην οποία τοποθετείται με τη μετάταξή του Σημ.: (1) Ο τύπος (i) χρησιμοποιείται στην περίπτωση που ο υπάλληλος βρίσκεται στο σημείο της κλίμακάς του για περίοδο μικρότερη του ενός έτους. (2) Ο τύπος (ii) χρησιμοποιείται στην περίπτωση που ο υπάλληλος βρίσκεται στο σημείο της κλίμακάς του για περίοδο μικρότερη του ενός έτους και δικαιούται πρόσθετη προσαύξηση λόγω προσόντων στο νέο του βαθμό. 6.2 Νέα ημερομηνία προσαύξησης (Ν) λόγω Μετάταξης Η διαφορά του Μεταβατικού μισθού από το πλησιέστερο σημείο στη νέα κλίμακα θα μας καθορίσει σε πόσους μήνες θα ενταχθεί στη νέα κλίμακα και αυτή η ημερομηνία θα είναι η Νέα Ημερομηνία Προσαύξησης. Ν = Η + β *β = (Π-Μ). 12 γ Όπου: Ν = Νέα ημερομηνία προσαύξησης Η = Ημερομηνία Μετάταξης Π = Πλησιέστερο σημείο στη νέα κλίμακα από το Μ (Μεταβατικός Μισθός) γ = Προσαύξηση της επόμενης κλίμακας *β = Αριθμός μηνών που θα προκύψει από τη συγκεκριμένη εξίσωση. Μ= Μεταβατικός Μισθός 7 ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΕΛΙΞΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 7.1 Τοποθέτηση Προσωπικού σε Προσωπική Κλίμακα Με βάση το Παράρτημα Α της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και την Πρόνοια Θ της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας , υπάλληλοι που κατέχουν το βαθμό του Ανώτερου όλων των ειδικοτήτων (π.χ. Γραφέα, Τεχνικού κ.τ.λ.), ανεξαρτήτως ημερομηνίας πρόσληψης, μπορούν ύστερα από αίτησή τους (έντυπο Ε26684) να αποποιηθούν τη διεκδίκηση εξέλιξής τους στον επόμενο βαθμό και να τοποθετηθούν σε προσωπική κλίμακα, παίρνοντας τις ετήσιες προσαυξήσεις τους κατά παρόμοιο τρόπο και προϋποθέσεις της Πρόνοιας Αρ. 13 της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για τα έτη η οποία υπογράφηκε στις , δηλαδή οι επηρεαζόμενοι υπάλληλοι θα πρέπει: - να έχουν συμπληρώσει εικοσιτέσσερα (24) χρόνια υπηρεσίας - να είναι ηλικίας σαρανταεπτά (47) χρονών και άνω - να έχουν υπηρετήσει τουλάχιστο δύο (2) χρόνια στην Ανώτατη Βαθμίδα της Κλίμακας του βαθμού τους - οι πρόσθετες προσαυξήσεις θα δίδονται μία κάθε δύο (2) χρόνια εκτός εάν υπολείπονται για την αφυπηρέτησή τους λιγότερα χρόνια από όσα χρόνια είναι το διπλάσιο των προσαυξήσεων οπόταν θα παίρνουν μία προσαύξηση κάθε χρόνο ώστε να φτάνουν στην ανώτατη βαθμίδα ένα χρόνο πριν την κανονική αφυπηρέτηση. 20

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ύστερα από διαπραγματεύσεις και διαβουλεύσεις μεταξύ της ΑΤΗΚ και των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΕΠΟΕΤ (ΟΗΟ-ΣΕΚ), ΠΑΣΕ-ΑΤΗΚ και ΣΗΔΗΚΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Ο Ρ Ο Ι Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ Σ Υ Μ Β Α Σ Ι Ο Υ Χ Ω Ν 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ Όλες οι θέσεις δημοσιεύονται σε τρεις (3) τουλάχιστον εφημερίδες του ημερήσιου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΕΤΥΚ) ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ UNIVERSAL

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΕΤΥΚ) ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ UNIVERSAL ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΕΤΥΚ) ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ UNIVERSAL 1. ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ (α) Από της 01/01/2002 να παραχωρηθεί στο προσωπικό αύξηση 2% επί των συνολικών µισθών

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Προσωπικό Κανονισμοί 1990 και 1992

Διοικητικό Προσωπικό Κανονισμοί 1990 και 1992 Διοικητικό Προσωπικό Κανονισμοί 1990 και 1992 Κ.Δ.Π. 162/90 Κ.Δ.Π. 256/92 Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Διοικητικό Προσωπικό) Κανονισμοί του 1990 και (Διοικητικό Προσωπικό) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

817 Ν. 65/87. E.E., Παρ. I, Αρ. 2226, 8.5.87

817 Ν. 65/87. E.E., Παρ. I, Αρ. 2226, 8.5.87 E.E., Παρ. I, Αρ. 2226, 8.5.87 817 Ν. 65/87 Ο περί Δημοσίας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 1987 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις K.AJI. 162/90 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2522 της 13ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1990 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 162 Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις

Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις Α/Α 1 Οι περί Έκτακτης Εισφοράς Αξιωματούχων, Ν. 112(Ι)/2011 01/09/11

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση της θέσης του Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ Η ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 2005-2007. ƒ π µ ƒ, π π π π

ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ Η ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 2005-2007. ƒ π µ ƒ, π π π π UNIVERSAL LIFE 12-11-07 22:26 Page 1 UNIVERSAL LIFE ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ Η ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 2005-2007 ƒ π µ ƒ, π π π π Μετά από πολύµηνες και επίπονες προσπάθειες, οι διαπραγµατευτικές οµάδες της ΕΤΥΚ και της Universal

Διαβάστε περισσότερα

13 ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

13 ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 13 ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Α. Καθήκοντα και Ευθύνες: Βοηθά στην εποπτεία και παρακολούθηση της κεφαλαιαγοράς και διεξάγει σχετικές μελέτες και έρευνες, συλλέγει και αναλύει

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις

Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις Α/Α 1 Οι περί Έκτακτης Εισφοράς Αξιωματούχων, Ν. 112(Ι)/2011 01/09/11

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Κ.Δ.Π. 528/2004 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 8 ΚΑΙ 97

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Κ.Δ.Π. 528/2004 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 8 ΚΑΙ 97 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Κ.Δ.Π. 528/2004 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 8 ΚΑΙ 97 ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΠΡΟΣΛΗΨΗ, ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΜΙΚΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΗΚ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΜΙΚΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΗΚ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΜΙΚΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΗΚ Το παρόν έγγραφο έχει ετοιμαστεί αφού λήφθηκε υπόψη η διαβούλευση και η ανταλλαγή πληροφοριών στην Μικτή Συμβουλευτική Επιτροπή ΑΤΗΚ, σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 425 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 7 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 7 -Ποιοί θεωρούνται μισθωτοί, ποιοί υπάλληλοι και ποιοί εργάτες 7 -Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας 10

Διαβάστε περισσότερα

5.1.4 Κανόνες για Ειδικούς Επιστήμονες. 1. Γενικά

5.1.4 Κανόνες για Ειδικούς Επιστήμονες. 1. Γενικά 5.1.4 Κανόνες για Ειδικούς Επιστήμονες 1. Γενικά 1.1 Οι Ειδικοί Επιστήμονες είναι Επιστήμονες με εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρίες, οι οποίοι εργοδοτούνται για περιορισμένο χρονικό διάστημα με πλήρη

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός Δώρου Πάσχα

Υπολογισμός Δώρου Πάσχα Υπολογισμός Δώρου Πάσχα Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας υπολογισμού του Δώρου Πάσχα. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ UNIVERSAL

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ UNIVERSAL ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ UNIVERSAL 1. ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ Ολοι οι νεοπροσλαµβανόµενοι υπάλληλοι υπηρετούν επί δοκιµασία για περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4282, 29/4/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4282, 29/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. 1(1) 796 Ν. 78(Ι)/95 Αρ. 2989,14.7.95

E.E. Παρ. 1(1) 796 Ν. 78(Ι)/95 Αρ. 2989,14.7.95 E.E. Παρ. 1(1) 796 Ν. 78(Ι)/95 Αρ. 2989,14.7.95 Ο περί Διενέργειας Προαγωγών και Διορισμών στη Δημοτική Εκπαίδευση (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας

ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας Στην Αθήνα σήµερα την 1η Σεπτεμβρίου 2008 οι υπογράφοντες αφενός Στυλιανός

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Οδηγίες για λειτουργία Κοινοτικών Νηπιαγωγείων και εργοδότηση νηπιαγωγών

Θέμα: Οδηγίες για λειτουργία Κοινοτικών Νηπιαγωγείων και εργοδότηση νηπιαγωγών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αρ. Φακ.: 7.10.29/3 Αρ. Τηλ.: 22800706 Αρ. Φαξ. 22800869 E-mail: dde@moec.gov.cy Προέδρους Συνδέσμων Γονέων Κοινοτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2004-2005 Στην Αθήνα σήμερα 20 Ιουλίου 2004, οι υπογράφοντες αφενός Ιωάννης Δραπανιώτης, Γενικός Διευθυντής, ως εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 192(I)/2011 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΜΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΑΡΙΘΜΙΚΩΝ ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Καθεστώς εργοδότησης Βοηθητικού Γραμματειακού Προσωπικού στα Δημοτικά Σχολεία

Θέµα: Καθεστώς εργοδότησης Βοηθητικού Γραμματειακού Προσωπικού στα Δημοτικά Σχολεία ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Γραφείο Γενικής Διευθύντριας Αρ.Φακ.: 15.6.27/10 31 Μαΐου 2010 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ Προέδρους Σχολικών Εφορειών Θέµα: Καθεστώς εργοδότησης Βοηθητικού Γραμματειακού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3051 της 11ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1996 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3051 της 11ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1996 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 43(Ι)/96 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3051 της 11ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1996 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1996 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Γραφείο Γενικής Διευθύντριας. Θέμα: Καθεστώς εργοδότησης σχολικών βοηθών/συνοδών παιδιών με ειδικές ανάγκες

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Γραφείο Γενικής Διευθύντριας. Θέμα: Καθεστώς εργοδότησης σχολικών βοηθών/συνοδών παιδιών με ειδικές ανάγκες Aρ. Φακ. 7.16.22 Αρ. Τηλ. 22800913 Αρ. Φαξ. 22800660 E-mail: ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Γραφείο Γενικής Διευθύντριας 19 Ιανουαρίου 2009 Προέδρους Σχολικών Εφορειών Προέδρους

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4447,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4447, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4447, 20.6.2014 Ν. 73(Ι)/2014 73(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΜΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΑΡΙΘΜΙΚΩΝ ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 8 η. Νικόλαος Καρανάσιος

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 8 η. Νικόλαος Καρανάσιος Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 8 η Νικόλαος Καρανάσιος Εξαρτημένη εργασία Συμβατική (νόμιμη) Εργασία Υπερεργασία Υπερωρία Εργασία σε εξαιρέσιμες ημέρες Εργασία σε εξαιρέσιμες ώρες Εργασία Μαθητείας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΤΥΚ ΚΑΙ ΚΕΣΤ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΠΕΥ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΤΥΚ ΚΑΙ ΚΕΣΤ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΠΕΥ Àªºø π À 03-05-07 21:25 Page 1 ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΤΥΚ ΚΑΙ ΚΕΣΤ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΠΕΥ Η δηµιουργία και λειτουργία της ενοποιηµένης χρηµατιστηριακής πλατφόρµας Χρηµατιστηρίου Αθηνών και Λευκωσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Κατηγορία ημοτικού Σχολείου Τύπος Σχολείου Αριθμός Μαθητών Εβδομαδιαίες ώρες εργασίας Α1 Υποχρεωτικό Ολοήμερο Α2 Ενιαίο/ Κύκλος Α + Κύκλος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Τεχνολόγων Τροφίµων- Τεχνολόγων ιατροφής-αποφοίτων Σχολών Τριτοβάθµιας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης που απασχολούνται σε Βιοµηχανικές, Βιοτεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ALPHA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ALPHA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ALPHA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ 1. ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ Σε όλο το προσωπικό να παραχωρηθούν µισθολογικές αυξήσεις ως ακολούθως: Ι. Από 01/01/2003 2% αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 4ης ΜΑΤΌΥ 1990 ΔΙΟΙΚΗΠΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 4ης ΜΑΤΌΥ 1990 ΔΙΟΙΚΗΠΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις KAJl. 83/90 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2502 της 4ης ΜΑΤΌΥ 1990 ΔΙΟΙΚΗΠΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 83 Οι περί Αρχής Βιομηχανικής Καταρτίσεως

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός Δώρου Πάσχα

Υπολογισμός Δώρου Πάσχα Υπολογισμός Δώρου Πάσχα ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ: Για την ορθή εξεύρεση των ημερών υπολογισμού του Δώρου Πάσχα προτείνεται από την επιστημονική ομάδα της Epsilon Net το Άνοιγμα Περιόδου ακόμη και για μήνες οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

28(Ι)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

28(Ι)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4558, 28.3.2016 Ν. 28(Ι)/2016 28(Ι)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. III(I) 647 Κ.Δ.Π. 87/2002 Αρ. 3577,

Ε.Ε. Παρ. III(I) 647 Κ.Δ.Π. 87/2002 Αρ. 3577, Ε.Ε. Παρ. III(I) 647 Κ.Δ.Π. 87/2002 Αρ. 3577, 15.2.2002 Αριθμός 87 ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΩΝ (ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΔΑΣΙΚΟ ΚΟΑΛΕΠΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2002 Οι παρόντες Κανονισμοί οι οποίοι διέπουν

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου Ε.Ε.Παρ. 1(1) 322 Ν. 68(Ι)/96 Αρ. 3057, 3.5.96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 221 ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Γίνονται δεκτές αιτήσεις από εκπαιδευτικούς λειτουργούς για την πλήρωση τριών (3) θέσε

Αριθμός 221 ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Γίνονται δεκτές αιτήσεις από εκπαιδευτικούς λειτουργούς για την πλήρωση τριών (3) θέσε Αριθμός 220 ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ Α (ΜΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) Γίνονται δεκτές αιτήσεις από εκπαιδευτικούς λειτουργούς για την πλήρωση τριών (3) θέσεων Επιθεωρητή Α (Μέση Γενική Εκπαίδευση) για τις ακόλουθες

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4085, 28/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4085, 28/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1 του 1990 71 του 1991 211 του 1991 27(Ι) του 1994 83(Ι) του 1995 60(Ι) του 1996

Διαβάστε περισσότερα

(1) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας. Σημ.: Αναφορικά με τους υποψηφίους -

(1) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας. Σημ.: Αναφορικά με τους υποψηφίους - Αριθμός 151 ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΒΟΗΘΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗΣ/ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Γίνονται δεκτές αιτήσεις για δύο κενές μόνιμες θέσεις Βοηθού Διευθυντή

Διαβάστε περισσότερα

124(Ι)/2014 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014

124(Ι)/2014 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 124(Ι)/2014 124(Ι)/2014 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014 Η Βουλή των Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Αριθμός 4183 Παρασκευή, 20 Απριλίου 2007 2337 Αριθμός 2361 ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο διόρισε την κα Δώρα Πούννα,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3326, 17/5/1999. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 17ης ΜΑ Ι ΟΥ 1999

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3326, 17/5/1999. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 17ης ΜΑ Ι ΟΥ 1999 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3326 της 17ης ΜΑ Ι ΟΥ 1999 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 1999 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογική Σύµβαση Εργασίας

Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Μηχανικών Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων όλης της χώρας Στην Αθήνα σήµερα 13 εκεµβρίου 2002 οι υπογράφοντες αφενός: 1) Ν. Αναλυτής, Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Γεωπόνων Ανωτάτων Τεχνολογικών Ιδρυμάτων Ιδιωτικών Υπαλλήλων απασχολούμενων στις βιομηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας Στην Αθήνα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

«δικαστής σημαίνει δικαστή οποιουδήποτε δικαστηρίου της Δημοκρατίας. 3. Το άρθρο 7 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

«δικαστής σημαίνει δικαστή οποιουδήποτε δικαστηρίου της Δημοκρατίας. 3. Το άρθρο 7 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 1352 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Ν. 183(Ι)/2015 Αρ. 4543, 9.12.2015 Ο περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. 1(1) 866 Ν. 108(Ι)/95 Αρ. 3028,

Ε.Ε. Παρ. 1(1) 866 Ν. 108(Ι)/95 Αρ. 3028, Ε.Ε. Παρ. 1(1) 866 Ν. 108(Ι)/95 Αρ. 3028, 29.12.95 Ο περί της Διαδικασίας Πρόσληψης Έκτακτων Υπαλλήλων στη Δημόσια και Εκπαιδευτική Υπηρεσία Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΣΕΡΒΙΑΣ Βασικές αρχές

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΣΕΡΒΙΑΣ Βασικές αρχές ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΣΕΡΒΙΑΣ Βασικές αρχές Ποιοι είμαστε Η Eurobank Business Services, με παρουσία 12 ετών και ηγετική θέση στην Ελληνική αγορά, στον τομέα της Έκδοσης και Διαχείρισης Μισθοδοσίας, δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Αριθμός 4238 Παρασκευή, 4 Ιανουαρίου 2008 1 Αριθμός 1 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Το Υπουργείο Υγείας ανακοινώνει ότι,

Διαβάστε περισσότερα

Η Συνδικαλιστική Οργάνωση-Μέρος ΙΙΙ

Η Συνδικαλιστική Οργάνωση-Μέρος ΙΙΙ Η Συνδικαλιστική Οργάνωση-Μέρος ΙΙΙ Νοέμβριος 2016 Τα αιτήματα και η κοστολόγηση τους Μαθησιακοί Στόχοι Αιτήματα-Γενικά Τα χρηματικά αιτήματα Τα μη-χρηματικά αιτήματα Κοστολόγηση Διαδικασία κοστολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΛΚ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΛΚ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΛΚ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1: Γενικές διατάξεις...3 Άρθρο 2: Είδη περιόδων πρακτικής άσκησης...3

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Καθεστώς εργοδότησης Βοηθητικού Γραμματειακού Προσωπικού στα Δημοτικά Σχολεία

Θέµα: Καθεστώς εργοδότησης Βοηθητικού Γραμματειακού Προσωπικού στα Δημοτικά Σχολεία ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ.Φακ.: 15.6.27/4 Αρ.Τηλ.: 22800725 Αρ.Φαξ : 22428277 E-mail: dde@moec.gov.cy 30 Μαΐου 2008 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ Προέδρους Σχολικών Εφορειών Θέµα: Καθεστώς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των πτυχιούχων µηχανικών κλωστοϋφαντουργών ΤΕΙ»

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των πτυχιούχων µηχανικών κλωστοϋφαντουργών ΤΕΙ» ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των πτυχιούχων µηχανικών κλωστοϋφαντουργών ΤΕΙ» (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας 90/30-7-2002) Στην Αθήνα σήµερα, 17 Ιουλίου 2002, οι

Διαβάστε περισσότερα

α) Ενσωματώνει στο βασικό μισθό μέρος από τα επιδόματα που καταβάλλονταν μέχρι σήμερα.

α) Ενσωματώνει στο βασικό μισθό μέρος από τα επιδόματα που καταβάλλονταν μέχρι σήμερα. Με την εγκύκλιο επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) Ενσωματώνει στο βασικό μισθό μέρος από τα επιδόματα που καταβάλλονταν μέχρι σήμερα. β) Υιοθετεί ένα μεικτό σύστημα αποδοχών, βάσει του οποίου η μισθολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΕΤΩΝ 2000 ΚΑΙ

ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΕΤΩΝ 2000 ΚΑΙ Π.Κ. 76/18-7-2000 ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΕΤΩΝ 2000 ΚΑΙ 2001 Στην Αθήνα σήμερα 17-7-2000, οι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 17ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1991 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 17ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1991 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις ΚΛ JI. 142/91 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2595 της 17ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1991 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 142 Οι περί Ιατρών (Εκπαίδευση)

Διαβάστε περισσότερα

Για ενημέρωση των Ιατρών που επιθυμούν να εργαστούν στην Κύπρο.

Για ενημέρωση των Ιατρών που επιθυμούν να εργαστούν στην Κύπρο. Για ενημέρωση των Ιατρών που επιθυμούν να εργαστούν στην Κύπρο. Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στο Υπουργείο Υγείας «Γιώρκειο, Προδρόμου 1 και Χείλωνος 17, Άγιος Ανδρέας, 1448 Λευκωσία», Επίπεδο Κήπου

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ο περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμος του 2015 (Ν.64(Ι)/2015) Αδειοδότηση Συμβούλων Αφερεγγυότητας

Θέμα: Ο περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμος του 2015 (Ν.64(Ι)/2015) Αδειοδότηση Συμβούλων Αφερεγγυότητας ΓΕΝΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 16/2015 (ΓΕ 16_2015) Προς: Όλα τα Μέλη του Συνδέσμου Ημερομηνία: 25 Μαΐου 2015 Θέμα: Ο περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμος του 2015 (Ν.64(Ι)/2015) Αδειοδότηση Συμβούλων Αφερεγγυότητας

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια Για Την Εργοδότηση Ανέργων - Μάιος 2013

Σχέδια Για Την Εργοδότηση Ανέργων - Μάιος 2013 Σχέδια Για Την Εργοδότηση Ανέργων - Μάιος 2013 ΣΧΕΔΙΟ 1 ΠΑΡΟΧΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Σύντομη Περιγραφή του Σχεδίου: Το Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, 1147 Ν. 180/87 Αρ. 2ί

E.E., Παρ. I, 1147 Ν. 180/87 Αρ. 2ί E.E., Παρ. I, 1147 Ν. 180/87 Αρ. 2ί48. 31.7.87 Ο περί Δημοσίας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 1987 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Πτυχιούχων Εργοδηγών Χηµικών (Βοηθών Πτυχιούχων Εργοδηγών Χηµικών) ολόκληρης της Χώρας (πλην Μακεδονίας και Θράκης) Στην Αθήνα σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001 Τίτλος: Χρόνος εργασίας προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας. Προοίμιο: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. Φ.10050/οικ. 20496/4067 (1) Ρυθμίσεις για το προσωπικό της ΔΕΗ που είναι αποσπασμένο στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ/ΤΑΠ ΔΕΗ και ΤΑΥΤΕΚΩ στους αντίστοιχους τομείς ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός Δώρου Χριστουγέννων

Υπολογισμός Δώρου Χριστουγέννων Υπολογισμός Δώρου Χριστουγέννων Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης για τον υπολογισμό του Δώρου Χριστουγέννων. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 23ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1990 ΔΙΟΙΚΗΠΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 23ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1990 ΔΙΟΙΚΗΠΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Κ.ΔΙΙ. 36/90 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2482 της 23ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1990 ΔΙΟΙΚΗΠΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 36 ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Οι περί Αρχής Λιμένων Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑIΟΥ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑIΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑIΟΥ Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν αποτελεί ολοκληρωμένη ανάλυση και δεν είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση ειδικών προβλημάτων. Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A. Αριθμός 4996 Παρασκευή, 23 Δεκεμβρίου

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A. Αριθμός 4996 Παρασκευή, 23 Δεκεμβρίου ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A Αριθμός 4996 Παρασκευή, 23 Δεκεμβρίου 2016 889 Aριθμός 756 ΘΕΣH ΠΡΩΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ)

Διαβάστε περισσότερα

Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου κλπ, σύμφωνα με τον Ν 4354/2015 ( άρθρο 7 και επόμενα ).

Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου κλπ, σύμφωνα με τον Ν 4354/2015 ( άρθρο 7 και επόμενα ). Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου κλπ, σύμφωνα με τον Ν 4354/2015 ( άρθρο 7 και επόμενα ). Στο άρθρο 7 αναφέρονται οι κατηγορίες των υπαλλήλων για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις του νόμου.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2008-2009

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2008-2009 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2008-2009 Στην Αθήνα σήμερα 25 Ιουλίου 2008, οι υπογράφοντες αφενός Διονύσης Νικολάου, Γενικός Διευθυντής, ως εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ & ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ & ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ & ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Όλοι οι εργαζόμενοι, με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου, ανεξάρτητα της, ειδικότητας και του τρόπου αμοιβής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΑΡ. 358

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΑΡ. 358 ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΑΡ. 358 Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε Πανεπιστήμια της Ελλάδας που πιθανό να παραχωρηθούν σε μέλη της Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας από

Διαβάστε περισσότερα

1.5. Τα κοινοτικά. Ιδιωτικά νηπιαγωγεία. τα οποία. προσωπικού. εκπαιδευτικά. 1.6. Σύμφωνα με. ίου. 2.1. 2.2.

1.5. Τα κοινοτικά. Ιδιωτικά νηπιαγωγεία. τα οποία. προσωπικού. εκπαιδευτικά. 1.6. Σύμφωνα με. ίου. 2.1. 2.2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 1. Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩ ΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ 1.1. Τα κοινοτικά νηπιαγωγεία ιδρύονται μετά από έγκρισηη του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Ιδρυτής μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Εφόσον την 1.1.2002 οι παραπάνω µηνιαίοι µισθοί, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2001, δεν εξασφαλίζουν επίπεδο αυξήσεως που να υπερβαίνει

Εφόσον την 1.1.2002 οι παραπάνω µηνιαίοι µισθοί, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2001, δεν εξασφαλίζουν επίπεδο αυξήσεως που να υπερβαίνει Πράξη Καταθ. Υπ.Εργασίας 153/28.12.2000: Συλλογική Σύµβαση Εργασίας 18.12.2000 Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των ΓΕΩΛΟΓΩΝ πτυχιούχων Ανωτάτων σχολών που απασχολούνται στις Βιοµηχανικές επιχ/σεις.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 6ο Καταβολή αποδοχών

Άρθρο 6ο Καταβολή αποδοχών Π.Κ. 142/8-11-2000 Συλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των καθηγητών που Εργάζονται στα Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης Νομού Αττικής Σήμερα ++++ Οκτωβρίου 2000, με την παρουσία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΕΥΟΝΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΕΥΟΝΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΕΥΟΝΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Στην Αθήνα σήµερα 27 Σεπτεµβρίου 2002 οι υπογράφοντες αφενός, Νίκος Αναλυτής, Αντιπρόεδρος,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών-τριών αλλαντοβιοµηχανίας όλης της χώρας»

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών-τριών αλλαντοβιοµηχανίας όλης της χώρας» ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών-τριών αλλαντοβιοµηχανίας όλης της χώρας» (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας 76/15-7-2002) Στην Αθήνα σήµερα 30 Μαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργαζομένων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Πολεμικό Ναυτικό. (Πράξη Κατάθεσης Υπ.Εργασίας 23/26-3-2001) Στην Αθήνα σήμερα 26

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 73(I)/2014 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4447 Παρασκευή, 20 Ιουνίου 2014 511 Ο περί της μη Παραχώρησης Προσαυξήσεων και Τιμαριθμικών Αυξήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3611, 14/6/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3611, 14/6/2002 Ο περί Εργοδοτουμένων με Μερική Απασχόληση (Απαγόρευση Δυσμενούς Μεταχείρισης) Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ (όπως έχει κατατεθεί στη Βουλή)

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ (όπως έχει κατατεθεί στη Βουλή) ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ (όπως έχει κατατεθεί στη Βουλή) Οι Θέσεις όλων των κατηγοριών εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) κατατάσσονται σε 6 συνολικά βαθμούς. Βαθμός ΣΤ Βαθμός Ε Βαθμός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4431, 28.2.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4431, 28.2.2014 22(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1995 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2011 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 10ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 751 Αριθμός 459 ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γίνονται δεκτές αιτήσεις για τέσσερις κενές μόνιμες θέσεις Νομικού Λειτουργού, Δικαστική Υπηρεσία.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών/-τριών χαρτοποιίας, χαρτονοποιίας, χαρτοβιοµηχανίας και πολτού χάρτου όλης της Χώρας» (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11502/2005. Καθορισµός κατωτάτων ορίων αποδοχών Ηµεδαπού Προσωπικού Ξένων Πρεσβειών

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11502/2005. Καθορισµός κατωτάτων ορίων αποδοχών Ηµεδαπού Προσωπικού Ξένων Πρεσβειών ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11502/2005 Καθορισµός κατωτάτων ορίων αποδοχών Ηµεδαπού Προσωπικού Ξένων Πρεσβειών (ΦΕΚ Β 593/04-05-2005) Οι Υπουργοί Οικονοµίας και Οικονοµικών - Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ)»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ)» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ)» Στο Πικέρµι σήµερα την 24/7/2003 στα γραφεία του Ν.Π.Ι.. µε

Διαβάστε περισσότερα

Ν /

Ν / EFG Business Services S.A. Καλλιρόης 21, 11743 Αθήνα Τηλ: 210 9008500, Fax: 210 9008600 Ν. 4093 / 12.11.2012 ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016 Αξιότιμοι συνεργάτες, Με την παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 Ο περί Διατήρησης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 139(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 24ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 897 Αριθμός 538 ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Γίνονται δεκτές αιτήσεις για δύο μόνιμες θέσεις Λειτουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 5ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 6979

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 5ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 6979 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 5ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 6979 Η κα Ευαγγελία Χριστοδούλου, μόνιμος Επιμελητής, 1ης Τάξης, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Αρχιεπισκόπου Κυπριανού 31 Ακίνητα Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Λ/σού, 4 ος όροφος 3036 Λεμεσός Τ.Θ. 50329,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 68(Ι) του 1996

Αριθµός 68(Ι) του 1996 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 3057, 3.5.96 Ν. 68(Ι)/96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόµος του 1996 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4523,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4523, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4523, 16.7.2015 Ν. 118(Ι)/2015 118(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2014 ΕΩΣ 2015 Η Βουλή των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A. Αριθμός 4845 Παρασκευή, 3 Απριλίου 2015 213

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A. Αριθμός 4845 Παρασκευή, 3 Απριλίου 2015 213 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A Αριθμός 4845 Παρασκευή, 3 Απριλίου 2015 213 Aριθμός 207 ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ Οι πιο κάτω, οι οποίοι είχαν διοριστεί με δοκιμασία από τις 3 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός [ ] ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ

ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός [ ] ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός [ ] Οι περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Μητρώο Μελετητών και Επιβλεπόντων Μηχανικών) Κανονισμοί του 2015 που κατατέθηκαν στη Βουλή των

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1480, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, 22 400868,22400966, 22400822, 22400861,22400863,22400907,ΦΑΞ: 22400879 EMAIL: ibs@dl.mlsi.gov.cy, Ιστοσελίδα: www.mlsi.gov.cy/dl

Διαβάστε περισσότερα

Π.Κ. 53/ ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ: Αθήνα, 30 Ιουνίου 2000 ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ: Α. ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ:

Π.Κ. 53/ ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ: Αθήνα, 30 Ιουνίου 2000 ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ: Α. ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ: Π.Κ. 53/3-7-2000 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (2000-2001) ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΘΥΡΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΓΑΡΑ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ: Αθήνα, 30 Ιουνίου 2000 ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4291, 31/8/2011 1

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4291, 31/8/2011 1 1 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ, ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Προοίμιο. Επειδή κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα η Δημοκρατία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ Βασικές αρχές

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ Βασικές αρχές ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ Βασικές αρχές Ποιοι είμαστε Η Eurobank Business Services, με παρουσία 12 ετών και ηγετική θέση στην Ελληνική αγορά, στον τομέα της Έκδοσης και Διαχείρισης Μισθοδοσίας, δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 106(Ι)/2013 106(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα