ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ"

Transcript

1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ CYTA ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Χ46501/ 1.4 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ Προσλήψεις Ωρομίσθιου Προσωπικού Γενικές Προϋποθέσεις Πρόσληψης ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ Διαβαθμίσεις / Κλίμακες Απολαβές Τιμαριθμικό Επίδομα Δέκατος Τρίτος Μισθός Μεταβολές Μισθολογίου Γενικές Αυξήσεις ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ Ενιαίες θέσεις όλων των Ειδικοτήτων μέχρι τον Ανώτερο Ενιαίες θέσεις Λειτουργών, Μηχανικών και Λογιστών Ενιαίες θέσεις Εποπτών Β/Α Καθορισμός Μισθού Προαγόμενου Υπαλλήλου Καθορισμός Μισθού Προαγόμενου Υπαλλήλου με το θεσμό του Ενιαίου Βαθμού ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ Καθορισμός Μισθού Υπαλλήλου μετά από Μετάταξη Νέα ημερομηνία προσαύξησης (Ν) λόγω Μετάταξης ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΕΛΙΞΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τοποθέτηση Προσωπικού σε Προσωπική Κλίμακα ΩΡΑΡΙΟ Ωράριο πενθήμερης εβδομάδας εργασίας Σύστημα Τήρησης Ωραρίου (ΣΤΩ) Υπερωρίες ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΑΡΓΙΕΣ ΑΔΕΙΕΣ Ετήσια Αδεια Άδεια Άνευ Απολαβών Ειδικές Άδειες με Αποδοχές Άδεια Μητρότητας Γονική Άδεια Άδεια για Λόγους Ανωτέρας Βίας Άδεια Ασθένειας ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ Επίδομα Διανυκτερεύσεως (Επίδομα Απουσίας εκτός Έδρας στην Κύπρο) Επίδομα Γεύματος/Δείπνου Επίδομα Μεταθέσεως του Προσωπικού εκτός Έδρας Επίδομα Συντηρήσεως Εξωτερικού Ταμειακό Επίδομα Επίδομα Οδηγού Επίδομα Αναρριχήσεως στις Κεραίες Εκπομπής ή Λήψης Επίδομα Μοτοσικλέτας Επίδομα για Νυκτερινή και Απογευματινή Εργασία (Βάρδια) Επίδομα Οδοιπορικών Επίδομα Επίπονης Εργασίας ΧΟΡΗΓΗΜΑΤΑ/ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ/ΒΡΑΒΕΙΑ/ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Σπουδαστικά χορηγήματα σε τέκνα υπαλλήλων/συνταξιούχων Χρηματικά Βραβεία σε Αριστεύσαντα Τέκνα Υπαλλήλων Εκδηλώσεις/Γεύματα/Δεξιώσεις/Δραστηριότητες Βοηθήματα Επιχορήγηση για παραστάσεις του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου (Θ.Ο.Κ.)

3 13 ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΗ CYTA ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ ΙΑΤΡΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ CYTA ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Τηλεργασία Τράπεζα Αλληλεγγύης Ετήσιων Αδειών για τους Εργαζόμενους στη Cyta Προσωπικά Ωράρια Εργασίας ΔΑΝΕΙΑ Στεγαστικά Δάνεια Φοιτητικά Δάνεια Άτοκα Δάνεια ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αξιολόγηση του Προσωπικού της Cyta (Κ.Δ.Π 111/98 και 135/98) Σκοποί του Συστήματος Αξιολόγησης του Προσωπικού της Cyta Υπηρεσιακές Εκθέσεις Σύνθεση ομάδων Αξιολόγησης και ετοιμασία υπηρεσιακών εκθέσεων Δε συντάσσεται Υπηρεσιακή έκθεση Διαδικασία Αξιολόγησης Υποβολή Παραπόνων ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ομαδική Ασφάλεια Ζωής Ασφάλεια Ευθύνης Εργοδότη Προσωπική Ασφάλεια Ατυχημάτων Προσωπικές Ασφάλειες του Προσωπικού Ασφάλεια Μοτοσικλέτας ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΑΡΟΧΗ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Τηλεφωνικές Υπηρεσίες Ευρυζωνικές Υπηρεσίες Τερματικός Εξοπλισμός ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2... Error! Bookmark not defined. 3

4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί το βασικό κεφάλαιο του Οργανισμού και την πιο σημαντική πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Βασικοί άξονες στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού είναι η σύνδεση των στόχων με την παραγωγικότητα, η αξιολόγηση του προσωπικού και η καλύτερη δυνατή αξιοποίησή του. Το όφελος είναι αμοιβαίο, τόσο για τη Cyta στην προσπάθειά της για αποτελεσματική και ανταγωνιστική λειτουργία, όσο και για το προσωπικό, στην προσπάθειά του για συνεχή βελτίωση της οικονομικής του θέσης και της επαγγελματικής του ανάδειξης και καταξίωσης. Στόχος του Εγχειριδίου Ανθρώπινου Δυναμικού είναι η ενημέρωση του μόνιμου μηνιαίου προσωπικού της Cyta για θέματα που το αφορούν, όπως για παράδειγμα τα δικαιώματα, οι υποχρεώσεις και τα ωφελήματά του. Οι πληροφορίες που παρέχει το Εγχειρίδιο σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν τις πρόνοιες και διατάξεις των περί Προσωπικού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου Γενικών Κανονισμών, τους σχετικούς Νόμους και Κανονισμούς, τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Cyta, και τις εκάστοτε εγκυκλίους/οδηγίες, και περιλαμβάνει τα ισχύοντα κατά την ημερομηνία έκδοσης του (Ιούνιος 2009). Το παρόν έγγραφο και οι πληροφορίες που περιέχει τίθενται στη διάθεση του προσωπικού της Cyta μόνο. Το περιεχόμενο του δεν πρέπει να συζητηθεί, αποκαλυφθεί ή διανεμηθεί με οποιοδήποτε τρόπο σε πρόσωπα που δεν είναι υπάλληλοι της Cyta ή που δεν εξουσιοδοτούνται να το λάβουν. Το προσωπικό της Cyta μπορεί να έχει πρόσβαση στο Εγχειρίδιο και μέσω του ενδοδικτύου. 4

5 1 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ Προσλήψεις μόνιμου μηνιαίου προσωπικού στη Cyta διενεργούνται βάσει του Νόμου Περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία. 6(Ι) του 1998 ως τροποποιήθηκε και τους Περί Προσωπικού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου Γενικούς Κανονισμούς. Σύμφωνα με τους περί Προσωπικού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου Γενικούς Κανονισμούς προσλήψεις διενεργούνται από το Διοικητικό Συμβούλιου της Cyta και εφόσον υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις. Τα κύρια στάδια της διαδικασίας που εφαρμόζεται είναι τα ακόλουθα: (α) Δημοσίευση κενών θέσεων με σχετική ανακοίνωση στον ημερήσιο τύπο, την Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και το διαδίκτυο. (β) Γραπτή Εξέταση. Αφού αξιολογηθούν οι αιτήσεις, τα άτομα που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα και προϋποθέσεις της προκήρυξης, καλούνται σε γραπτή εξέταση. (γ) Κατάλογος επιτυχόντων στη γραπτή εξέταση και κλήση σε προφορική εξέταση. (δ) Καταρτισμός Πίνακα Επιτυχόντων κατά σειρά συνολικής βαθμολογίας, ο οποίος χρησιμοποιείται για την πλήρωση θέσεων που είναι κενές κατά την ημερομηνία καταρτισμού του και για θέσεις που θα κενωθούν σε διάστημα ενός χρόνου από την ημερομηνία καταρτισμού του. (δ) Προσφορά διορισμού με βάση τη σειρά κατάταξης στον Πίνακα Επιτυχόντων ο οποίος καταρτίζεται κατά σειρά συνολικής βαθμολογίας. Η διαδικασία πρόσληψης μόνιμου προσωπικού περιγράφεται αναλυτικά στο σύστημα ποιότητας ISO, διαδικασία Μ Προσλήψεις Ωρομίσθιου Προσωπικού Με βάση τον Κανονισμό 25Α των περί Προσωπικού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου Γενικών Κανονισμών, η πρόσληψη Ωρομίσθιου Προσωπικού αποφασίζεται και ενεργείται από τη Cyta ή από εξουσιοδοτημένα από αυτή όργανα ανάλογα με τις υπηρεσιακές της ανάγκες σε μια από τις ακόλουθες μονοβάθμιες κατηγορίες: Α. Βοηθός Τηλεξυπηρέτησης Β. Καθαριστής Γ. Εργάτης Δ. Εργατοτεχνίτης Ε. Κηπουρός ΣΤ. Φύλακας / Θυρωρός Ζ. Κλητήρας Η. Βοηθός Καταστημάτων Την ευθύνη για τη διαδικασία πρόσληψης του Ωρομίσθιου Προσωπικού έχουν οι Υπηρεσίες Προσωπικού. Διαδικασίες πρόσληψης Ωρομίσθιου Προσωπικού έχουν σχεδιαστεί για τις κατηγορίες Βοηθοί Τηλεξυπηρέτησης και Βοηθοί Καταστημάτων και περιγράφονται αναλυτικά στο Σύστημα Ποιότητας ISO, διαδικασία Μ Οι όροι απασχόλησης του Ωρομίσθιου Προσωπικού διέπονται και ρυθμίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα εργατική νομοθεσία για ιδιωτικούς υπαλλήλους, τη σύμβαση εργασίας που υπογράφεται μεταξύ Ωρομίσθιου Προσωπικού και Cyta, και τις εκάστοτε ισχύουσες Συλλογικές Συμβάσεις 5

6 Εργασίας για το Ωρομίσθιο Προσωπικό που συνομολογούνται μεταξύ των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων που αντιπροσωπεύουν το Ωρομίσθιο Προσωπικό και της Cyta. 1.2 Γενικές Προϋποθέσεις Πρόσληψης Για να προσληφθεί κάποιος στο Προσωπικό της Cyta, πρέπει να: (i) είναι πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας ή, νοουμένου ότι δεν πρόκειται για θέση άσκησης δημόσιας εξουσίας, πολίτης κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, (ii) προσκομίσει επίσημο πιστοποιητικό γεννήσεως (iii) μην έχει καταδικαστεί για αδίκημα το οποίο προβλέπεται στο σχετικό Κανονισμό 7 εδάφιο 1(β). (iv) είναι πλήρως υγιής και έχει την απαιτούμενη αρτιμέλεια και φυσική καταλληλότητα για το είδος της εργασίας για την οποία προσλαμβάνεται (v) έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή να έχει απαλλαχθεί νόμιμα από αυτές όχι όμως για λόγους υγείας (vi) έχει συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας του και να μην έχει υπερβεί το καθοριζόμενο για την εκάστοτε θέση από τη Cyta, όριο ηλικίας, το οποίο δεν μπορεί να είναι ανώτερο του 48ου έτους ηλικίας (vii) να μην έχει απολυθεί ή έχουν τερματισθεί οι υπηρεσίες του στο παρελθόν από την Cyta ή από τη δημόσια υπηρεσία ή οποιαδήποτε υπηρεσία ή οργανισμό δημοσίου δικαίου της Κυπριακής Δημοκρατίας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οποιουδήποτε κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι πιο πάνω προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν στο πρόσωπο του υποψήφιου κατά την ημερομηνία που καθορίζεται από τη Cyta στην προκήρυξη ως η τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων. Νοείται ότι, ανεξάρτητα από τις διατάξεις των παραγράφων (iv) και (v), η Cyta, μπορεί να προσλάβει ανάπηρο ή πάσχοντα από οποιαδήποτε ασθένεια άτομο, που κατά την κρίση της διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης και είναι σε θέση να εκτελεί τα καθήκοντα της θέσης για την οποία είχε υποβάλει αίτηση λαμβανομένων υπόψη και των προνοιών της ημεδαπής νομοθεσίας και των Ευρωπαϊκών οδηγιών για την Ίση μεταχείριση στην Απασχόληση και την Εργασία, και για Άτομα με αναπηρίες και του Νόμου περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα. 2 ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Η διαδικασία Μετάθεσης Προσωπικού περιγράφεται αναλυτικά στο Σύστημα Ποιότητας ISO, διαδικασία Μ Περιληπτικά τα στάδια της διαδικασίας Μετάθεσης είναι τα εξής: (α) Ο ενδιαφερόμενος υπάλληλος συμπληρώνει το «Έντυπο Αίτησης/Πρότασης για Μετάθεση» (Ε26538) και το παραδίδει στον Άμεσα Προϊστάμενο του. Η ιεραρχία του υπαλλήλου συμπληρώνει τα σχόλια της και στη συνέχεια προωθεί το έντυπο στο Διευθυντή Υπηρεσιών Προσωπικού. Η ιεραρχία του υπαλλήλου έχει το δικαίωμα να υποβάλει η ίδια πρόταση για μετάθεση του υπαλλήλου, στην περίπτωση που κρίνει ότι ο υπάλληλος δεν μπορεί για διάφορους λόγους να αξιοποιηθεί στη συγκεκριμένη Υπηρεσία. 6

7 (β) Οι Υπηρεσίες Προσωπικού μετά την παραλαβή της αίτησης, εξετάζουν κατά πόσο είναι εφικτή η μετάθεση, πχ αν υπάρχει κατάλληλος αντικαταστάτης σε περίπτωση που η ιεραρχία έχει θέσει τέτοια προϋπόθεση. (γ) Σε περίπτωση που η μετάθεση δεν είναι εφικτή, τότε η αίτηση του υπαλλήλου παραμένει καταχωρημένη στη βάση δεδομένων των Υπηρεσιών Προσωπικού για μελλοντική εξέταση. (δ) Στην περίπτωση που η μετάθεση είναι εφικτή τότε αποστέλλεται σχετική επιστολή στον Ανώτατο Εκτελεστικό Διευθυντή για έγκριση. Αφού εγκριθεί η μετάθεση από τον ΑΕΔ τότε οι Υπηρεσίες Προσωπικού σε συνεργασία με τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες προβαίνουν στις απαραίτητες ενέργειες για ολοκλήρωση της μετάθεσης του υπαλλήλου. 3 ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Οι προσλήψεις διενεργούνται επί δοκιμαστικής βάσεως για δύο χρόνια. Σύμφωνα με τους περί Συστήματος Αξιολόγησης του Προσωπικού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου Κανονισμούς του 1998, κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου συντάσσονται υπηρεσιακές εκθέσεις ανά εξάμηνο, οι οποίες περιλαμβάνουν τις παρατηρήσεις των Προϊσταμένων του επί δοκιμασία υπαλλήλου. Η Εξαμηνιαία Έκθεση που αναφέρεται σε υπηρεσία του τελευταίου μέρους της περιόδου δοκιμασίας υποβάλλεται ένα μήνα προτού λήξει η περίοδος δοκιμασίας και περιλαμβάνει σύσταση ως προς την οριστική πρόσληψη ή απόλυση του υπαλλήλου ή την παράταση της περιόδου δοκιμασίας του. Στο τέλος της δοκιμαστικής περιόδου συντάσσεται πρόταση από τις Υπηρεσίες Προσωπικού για την ουσιαστική καταλληλότητα του υπαλλήλου η οποία προωθείται στο Διοικητικό Συμβούλιο από τον Ανώτατο Εκτελεστικό Διευθυντή. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για την οριστική πρόσληψη ή απόλυση του επί δοκιμασία υπαλλήλου. Αν το Συμβούλιο δεν μπορεί να κρίνει τελειωτικά μέσα στο διάστημα των δύο (2) ετών, τότε δίνεται παράταση μέχρι και έξι μήνες, οπότε πρέπει να ληφθεί οριστική απόφαση. Η διαδικασία μονιμοποίησης προσωπικού περιγράφεται αναλυτικά στη διαδικασία Μ16538 του συστήματος ποιότητας ISO στο ενδοδίκτυο. 4 ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ 4.1 Διαβαθμίσεις / Κλίμακες Στη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που υπογράφτηκε στις 11/11/1999 για τα έτη , περιλαμβάνεται Πρόνοια για αναδιάρθρωση των διαβαθμίσεων και του μισθολογίου του Προσωπικού της Cyta, καθώς και μετονομασία των βαθμών. Επίσης από την 1/7/2006 οι κλίμακες έχουν μετονομαστεί από Α σε Β με την ενσωμάτωση μέρους του τιμαριθμικού επιδόματος στο βασικό μισθό, ως οι οδηγίες της Κυβέρνησης. 4.2 Απολαβές Μηνιαίο Προσωπικό Οι αποδοχές του Προσωπικού υπολογίζονται από την πρώτη ημέρα της πρόσληψής του και καταβάλλονται στο τέλος κάθε μήνα. Ο τρόπος υπολογισμού των ετήσιων μισθοδοτικών απολαβών του Μηνιαίου Προσωπικού καθορίζεται ως εξής: 7

8 Ετήσιες απολαβές= Βασικός Μισθός + Τιμαριθμικό Επίδομα Βασικός Μισθός= [[(Χ+ ποσοστιαίες αυξήσεις)]] - Χ= Βαθμίδα στην κλίμακα - Ποσοστιαίες Αυξήσεις = Γενικές αυξήσεις που δόθηκαν με τις Συλλογικές Συμβάσεις που συνομολογήθηκαν κατά καιρούς, με ελάχιστα ποσά το χρόνο αντίστοιχα. Η Θέση του Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή από το 2008 μετατράπηκε από θέση προαγωγής σε θέση πρώτου διορισμού, όπου ο μισθός του συμφωνείται με προσωπικό συμβόλαιο. Ο Αναπληρωτής Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής λαμβάνει πάγιο μισθό, στον οποίο προστίθενται όλες οι εκάστοτε μισθολογικές αυξήσεις όπως και στο υπόλοιπο προσωπικό Έκτακτο Προσωπικό Οι αποδοχές του προσωπικού αυτού καθορίζονται από τη Cyta, περιλαμβάνονται στη συμφωνία εργοδότησης και δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια της συμφωνίας εργοδότησης, εκτός από τη μεταβολή του τιμαριθμικού δείκτη. Οι παροχές σε χρήμα καθορίζονται σε συνάρτηση με τις ώρες απασχόλησης. 4.3 Τιμαριθμικό Επίδομα Το τιμαριθμικό επίδομα καθορίζεται με βάση τον εκάστοτε επίσημο τιμαριθμικό δείκτη που δημοσιεύεται από την Κυβέρνηση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και χορηγείται προς όλους τους υπαλλήλους της Cyta, και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Το τιμαριθμικό επίδομα αναπροσαρμόζεται τον Ιανουάριο και Ιούλιο κάθε χρόνου και οποιαδήποτε διαφορά ενσωματώνεται στο μισθό όλου του Προσωπικού. 4.4 Δέκατος Τρίτος Μισθός Δέκατος Τρίτος Μισθός καταβάλλεται στο μηνιαίο προσωπικό πλήρους και μερικής απασχόλησης. Αποτελείται δε από το βασικό μισθό και το τιμαριθμικό επίδομα που αντιστοιχούν στο σημείο της κλίμακας στην οποία βρίσκεται ο υπάλληλος την 31η Δεκεμβρίου του συγκεκριμένου έτους. Το έκτακτο προσωπικό το οποίο παραιτείται χωρίς να έχει μονιμοποιηθεί, καθώς και υπάλληλοι που απολύονται λόγω πειθαρχικού παραπτώματος, δεν δικαιούται καταβολή 13ου μισθού. Ο 13ος μισθός μειώνεται κατ αναλογία στις πιο κάτω περιπτώσεις: (α) Για άδεια απουσίας χωρίς απολαβές πέραν των 15 ημερών (συμπεριλαμβάνει και την άδεια ασθένειας χωρίς απολαβές) αφαιρείται ανάλογος 13ος μισθός για ολόκληρη την περίοδο της άδειας. (β) Για άδεια μητρότητας πέραν των 18 εβδομάδων και γονική άδεια αφαιρείται ανάλογος 13ος μισθός. (γ) Για αφυπηρέτηση/παραίτηση/θάνατο ή πρόσληψη καταβάλλεται 13ος μισθός ανάλογος με την περίοδο υπηρεσίας του υπαλλήλου κατά τη διάρκεια του χρόνου. (δ) Σε περίπτωση διαθεσιμότητας υπαλλήλου για περίοδο άνω των 15 ημερών αφαιρείται ανάλογος 13ος μισθός για ολόκληρη την περίοδο της διαθεσιμότητας. 8

9 Από το 13ο μισθό γίνονται εισφορές για κοινωνικές ασφαλίσεις και φόρο εισοδήματος. Δε γίνονται συνεισφορές/πληρωμές στο Σχέδιο Συντάξεως, στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης και στο Συνεργατικό Ταμιευτήριο Υπαλλήλων ΑΤΗΚ. 4.5 Μεταβολές Μισθολογίου Το ύψος των μισθών και οποιωνδήποτε απολαβών του προσωπικού καθορίζεται από τις εκάστοτε Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας. Το μισθολόγιο ή οι απολαβές του Προσωπικού μεταβάλλονται αφού τύχουν εφαρμογής οι πιο κάτω παράγοντες: Προσαυξήσεις Οι ετήσιες προσαυξήσεις του Προσωπικού παραχωρούνται αφού ληφθεί υπόψη η αξιολόγηση της απόδοσής του κατά το προηγούμενο έτος όπως και τα σχόλια των Προϊσταμένων του, που συμπεριλαμβάνονται σ αυτή καθώς επίσης και από συστατική επιστολή που αποστέλλεται από την ιεραρχία του υπαλλήλου στις Υπηρεσίες Προσωπικού και αφορά το έτος που τελειώνει το μήνα που παραχωρείται η ετήσια προσαύξηση. Αυτές παραχωρούνται κατά τη γενέθλια ημέρα της ημερομηνίας πρόσληψης του κάθε υπαλλήλου. Αλλαγή στην ημερομηνία προσαύξησης μπορεί να γίνει σε περιπτώσεις προαγωγών σε βαθμούς που δεν είναι ενιαίοι, όταν παραχωρείται άδεια άνευ απολαβών ή υπάρχει αδικαιολόγητη απουσία πέραν των δεκαπέντε (15) ημερών και όταν υπάρχει αναστολή παραχώρησης ετήσιας προσαύξησης. Το ποσό της ετήσιας προσαύξησης είναι η διαφορά μεταξύ δύο (2) βαθμίδων στην κλίμακα που είναι τοποθετημένος ο υπάλληλος. Στα ποσά αυτά προστίθενται τα ποσοστά των γενικών αυξήσεων και το εκάστοτε ισχύον τιμαριθμικό επίδομα Πρόσθετες Προσαυξήσεις Στις περιπτώσεις που παραχωρούνται πρόσθετες προσαυξήσεις λόγω απόκτησης επιπρόσθετων προσόντων, όπως προνοούνται στους περί Προσωπικού της ΑΤΗΚ Γενικούς Κανονισμούς και στις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που κατά καιρούς συνομολογούνται, αυτές παρέχονται ανά μία σε σειρά ετών κατά την 1η του μήνα που έπεται της ημερομηνίας που ο υπάλληλος παρουσίασε το προσόν. (Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 11/11/1999 Πρόνοια 12). Σύμφωνα με τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας , Παράρτημα Β, αναθεωρήθηκε ο τρόπος παραχώρησης των πρόσθετων προσαυξήσεων λόγω προσόντων. Mε τη συμφωνία καταργείται η παραχώρηση πρόσθετων προσαυξήσεων λόγω προσόντων στο νεοεισερχόμενο προσωπικό και στο υφιστάμενο προσωπικό που θα παρουσιάσει προσόντα μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου τεσσάρων (4) χρόνων ή τυχόν παράτασή της, σύμφωνα με όσα προνοούνται στο Παράρτημα Β. Σε αντικατάσταση της παραχώρησης πρόσθετων προσαυξήσεων λόγω προσόντων θα παραχωρείται εφάπαξ αποζημίωση Τεχνικό Προσωπικό 9

10 Προσόντα για τα οποία παραχωρούνται οι πρόσθετες προσαυξήσεις Αρ. προσαυξήσεων ή εφάπαξ ποσό για Υφιστάμενο Προσωπικό που θα παρουσιάσει προσόντα ή μέρος προσόντων (για Ειδικευμένους) πριν τη λήξη της μεταβατικής περιόδου (4 χρόνια) Νεοπροσλαμβανόμενο Προσωπικό από την ημερομηνία υπογραφής της ΣΣΕ & Υφιστάμενο Προσωπικό που θα παρουσιάσει προσόντα μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου (4 χρόνια) 1. Full Technological Certificate C&G 4 854,30 Χ 2 χρόνια 2. ATI, ΤΕΙ/ΚΑΤΕ/ΚΑΤΕΕ ή ισότιμα 6 854,30 Χ 5 χρόνια 3. Προσόντα άλλης ειδικότητας 1 μέχρι 3 0 (όχι πανεπιστημιακού επιπέδου αλλά που παραχωρούνται σύμφωνα με ειλημμένες αποφάσεις του Οργανισμού πρόσθετες προσαυξήσεις) 4. Πτυχίο Πανεπιστημίου 9 854,30 Χ 7 χρόνια σχετικής ειδικότητας 5. Πτυχίο Πανεπιστημίου διαφορετικής ειδικότητας * 854,30 Χ 3 χρόνια 854,30 Χ 3 χρόνια * Αποδεκτά από τη Cyta Όσοι πτυχιούχοι τεχνικοί δεν προλάβουν να πάρουν τις πρόσθετες προσαυξήσεις που δικαιούνται μέχρι την κλίμακα Β8 ( ,02), θα πάρουν τις υπόλοιπες με μέγιστο δύο (2) πρόσθετες προσαυξήσεις στην κλίμακα Β9. (Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 11/11/1999 Παράρτημα Α, Πίνακας 5(Β) και σημείωση 7) Γραφειακό Προσωπικό Προσόντα για τα οποία παραχωρούνται οι πρόσθετες προσαυξήσεις Αρ. προσαυξήσεων ή εφάπαξ ποσό για Υφιστάμενο Προσωπικό που θα παρουσιάσει προσόντα ή μέρος προσόντων (για Ειδικευμένους) πριν τη λήξη της μεταβατικής περιόδου (4 χρόνια) Νεοπροσλαμβανόμενο Προσωπικό από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας σύμβασης & Υφιστάμενο Προσωπικό που θα παρουσιάσει προσόντα μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου (4 χρόνια) 1. LCCI Accounting Higher ή ισότιμα Συνδ. Δακτυλογραφίας/Στενογραφίας 1 μέχρι Προσόντα άλλης ειδικότητας (όχι πανεπιστημιακού επιπέδου αλλά που παραχωρούνται σύμφωνα με ειλημμένες αποφάσεις του Οργανισμού πρόσθετες προσαυξήσεις) 1 μέχρι ,30 Χ 2 χρόνια (μόνο για δίπλωμα ΑΤΙ, ΤΕΙ/ ΚΑΤΕ/ΚΑΤΕΕ) 4. Πτυχίο Πανεπιστημίου σχετικής 8 854,30 Χ 6 χρόνια ειδικότητας 5. Πτυχίο Πανεπιστημίου διαφορετικής ειδικότητας * 854,30 Χ 3 χρόνια *** 854,30 Χ 3 χρόνια * Αποδεκτά από τη Cyta 10

11 *** Νοουμένου ότι δεν έλαβε οποιεσδήποτε πρόσθετες προσαυξήσεις με άλλα προσόντα, θα λαμβάνει τρεις (3) πρόσθετες προσαυξήσεις αντί της εφάπαξ αποζημίωσης ( 854,30 Χ 3 χρόνια). Όσοι δεν προλάβουν να πάρουν τις πρόσθετες προσαυξήσεις που δικαιούνται μέχρι την κλίμακα Β5 ( ,07), θα πάρουν τις υπόλοιπες, με μέγιστο τρεις (3) πρόσθετες προσαυξήσεις στην κλίμακα Β7 ή Β7 και Β8 ή στην κλίμακα Β8 (Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 11/11/1999 Παράρτημα Α, Πίνακας 4(Γ) και σημείωση 6) Χειριστικό Προσωπικό Προσόντα για τα οποία παραχωρούνται οι πρόσθετες προσαυξήσεις Αρ. προσαυξήσεων ή εφάπαξ ποσό για Υφιστάμενο Προσωπικό που θα παρουσιάσει προσόντα ή μέρος προσόντων (για Ειδικευμένους) πριν τη λήξη της μεταβατικής περιόδου (4 χρόνια) Νεοπροσλαμβανόμενο Προσωπικό από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας σύμβασης & Υφιστάμενο Προσωπικό που θα παρουσιάσει προσόντα μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου (4 χρόνια) 1. Συνδυασμός Ξένων Γλωσσών 1 μέχρι Προσόντα άλλης ειδικότητας 1 μέχρι 6 0 (όχι πανεπιστημιακού επιπέδου αλλά 854,30 Χ 2 χρόνια (μόνο που παραχωρούνται σύμφωνα με για δίπλωμα ΑΤΙ, ΤΕΙ/ ειλημμένες αποφάσεις του Οργανισμού ΚΑΤΕ/ΚΑΤΕΕ) πρόσθετες προσαυξήσεις) 3. Πτυχίο Πανεπιστημίου είτε σχετικής 854,30 Χ 3 χρόνια *** 854,30 Χ 3 χρόνια ειδικότητας είτε διαφορετικής ειδικότητας * * Αποδεκτά από τη Cyta *** Νοουμένου ότι δεν έλαβε οποιεσδήποτε πρόσθετες προσαυξήσεις με άλλα προσόντα, θα λαμβάνει τρεις (3) πρόσθετες προσαυξήσεις αντί της εφάπαξ αποζημίωσης ( 854,30 Χ 3 χρόνια) Ειδικευμένο Προσωπικό 11

12 Προσόντα για τα οποία παραχωρούνται οι πρόσθετες προσαυξήσεις Αρ. προσαυξήσεων ή εφάπαξ ποσό για Υφιστάμενο Προσωπικό που θα παρουσιάσει προσόντα ή μέρος προσόντων (για Ειδικευμένους) πριν τη λήξη της μεταβατικής περιόδου (4 χρόνια) Νεοπροσλαμβανόμενο Προσωπικό από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας σύμβασης & Υφιστάμενο Προσωπικό που θα παρουσιάσει προσόντα μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου (4 χρόνια) 1. Εξετάσεις C&G 1 μέχρι 3 854,30 Χ 1 μέχρι 2** χρόνια 2. Full Technological Certificate C&G 4 854,30 Χ 2 χρόνια 3. ΑΤΙ/ΤΕΙ/ΚΑΤΕΕ/ΚΑΤΕ/Πτυχίο Πανεπιστημιακού επιπέδου σχετικής ειδικότητας * 5 854,30 Χ 5 χρόνια 4. Προσόντα άλλης ειδικότητας 1 μέχρι 3 0 (όχι πανεπιστημιακού επιπέδου αλλά που παραχωρούνται σύμφωνα με ειλημμένες αποφάσεις του Οργανισμού πρόσθετες προσαυξήσεις) 5. Πτυχίο Πανεπιστημίου 854,30 Χ 3 χρόνια *** 854,30 Χ 3 χρόνια διαφορετικής ειδικότητας * * Αποδεκτά από τη Cyta ** Εξετάσεις 1ου και 2ου χρόνου C&G 854,30 εφάπαξ αποζημίωση Εξετάσεις 3ου χρόνου C&G 854,30 εφάπαξ αποζημίωση *** Νοουμένου ότι δεν έλαβε οποιεσδήποτε πρόσθετες προσαυξήσεις με άλλα προσόντα, θα λαμβάνει τρεις (3) πρόσθετες προσαυξήσεις αντί της εφάπαξ αποζημίωσης ( 854,30 Χ 3 χρόνια) Όλο το πιο πάνω προσωπικό ασχέτως ειδικότητας λαμβάνει τα ακόλουθα: Προσόντα για τα οποία παραχωρούνται οι πρόσθετες προσαυξήσεις Αρ. προσαυξήσεων ή εφάπαξ ποσό για Υφιστάμενο Προσωπικό που θα παρουσιάσει προσόντα ή μέρος προσόντων (για Ειδικευμένους) πριν τη λήξη της μεταβατικής περιόδου (4 χρόνια) Νεοπροσλαμβανόμενο Προσωπικό από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας σύμβασης & Υφιστάμενο Προσωπικό που θα παρουσιάσει προσόντα μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου (4 χρόνια) (α) Διετές δίπλωμα από Κυπριακό Κολλέγιο για αναγνωρισμένους κλάδους σπουδών (είτε ως μέρος διπλώματος ΒΑ/B.Sc., είτε ως αυτοτελές δίπλωμα) - Σχετική Ειδικότητα 854,30 Χ 2 χρόνια 0 - Μη σχετική ειδικότητα 0 0 (β) B.Sc. ή ΒΑ Κυπριακών Κολλεγίων 12

13 για αναγνωρισμένους κλάδους σπουδών - Σχετική Ειδικότητα 3 854,30 Χ 3 χρόνια - Μη σχετική ειδικότητα 854,30 Χ 2 χρόνια 854,30 Χ 2 χρόνια (γ) HND Αγγλικού Πανεπιστημίου - Σχετική Ειδικότητα 3 854,30 Χ 3 χρόνια - Μη σχετική ειδικότητα 854,30 Χ 2 χρόνια 854,30 Χ 2 χρόνια (δ) Associates Αμερικανικών 0 0 Πανεπιστημίων Οι πιο κάτω σημειώσεις αφορούν ανάλογα την κάθε κατηγορία προσωπικού που εμφανίζεται στους πίνακες των παραγράφων (1) Ο μέγιστος αριθμός πρόσθετων προσαυξήσεων ή εφάπαξ αποζημίωσης, με οποιονδήποτε συνδυασμό προσόντων να είναι οκτώ (8) για το υφιστάμενο προσωπικό (Γραφείς/Ειδικευμένους) που θα παρουσιάσει προσόντα μέχρι και τη λήξη της μεταβατικής περιόδου (4 χρόνια). (2) Ο μέγιστος αριθμός πρόσθετων προσαυξήσεων ή εφάπαξ αποζημίωσης, με οποιονδήποτε συνδυασμό προσόντων να είναι εννέα (9) για το υφιστάμενο προσωπικό (Τεχνικοί) που θα παρουσιάσει προσόντα μέχρι και τη λήξη της μεταβατικής περιόδου (4 χρόνια). (3) Η μέγιστη περίοδος αποζημίωσης εφάπαξ ποσού ( 854,30 στο τέλος κάθε συμπληρωμένου χρόνου) σε οποιονδήποτε συνδυασμό προσόντων να είναι έξι και πέντε (6& 5) χρόνια αντίστοιχα, για το νεοπροσλαμβανόμενο Γραφειακό και Ειδικευμένο προσωπικό από την ημερομηνία συμφωνίας και υφιστάμενο προσωπικό (Γραφείς/Ειδικευμένο) που θα παρουσιάσει προσόντα μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου (4 χρόνια). (4) Η μέγιστη περίοδος αποζημίωσης εφάπαξ ποσού ( 854,30 στο τέλος κάθε συμπληρωμένου χρόνου) σε οποιονδήποτε συνδυασμό προσόντων να είναι επτά (7) χρόνια για το νεοπροσλαμβανόμενο προσωπικό (Τεχνικοί) από την ημερομηνία συμφωνίας και υφιστάμενο προσωπικό (Τεχνικοί) που θα παρουσιάσει προσόντα μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου (4 χρόνια). (5) Χορήγηση πρόσθετων προσαυξήσεων μέχρι τη λήξη της μεταβατικής περιόδου που αναφέρεται στη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας , Παράρτημα Β : (i) Χορήγηση τριών (3) πρόσθετων προσαυξήσεων Ισότιμα προσόντα του LCCI Accounting Higher Advanced Business Calculations (Third Level) Commerce and Finance (Third Level) Information Processing (Third Level) Marketing (Third Level) Public Relations (Third Level) Συνδυασμός Δακτυλογραφίας/Στενογραφίας (α) Δακτυλογραφία (Ελληνική και Αγγλική) Ανώτερου Επιπέδου, του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας για την Ελληνική δακτυλογραφία και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου του Λονδίνου για την Αγγλική δακτυλογραφία ή άλλου Ινστιτούτου, που αναγνωρίζεται από τη Cyta και (β) Στενογραφία (Ελληνική) 90 λ.τ.λ. και άνω, του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας 13

14 και (γ) Στενογραφία (Αγγλική) Ανώτερου Επιπέδου, του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου του Λονδίνου ή άλλου Ινστιτούτου που αναγνωρίζεται από τη Cyta. (ii) Χορήγηση δύο (2) πρόσθετων προσαυξήσεων Προσωπικό που κατέχει ή αποκτά τα προσόντα μιας από τις πιο κάτω δύο παραγράφους ή ισότιμα προσόντα αποδεκτά από τη Cyta, θα λαμβάνει δύο (2) πρόσθετες προσαυξήσεις: (α) Δακτυλογραφία (Ελληνική και Αγγλική) Ανώτερου Επιπέδου, του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για την Ελληνική δακτυλογραφία και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου του Λονδίνου για την Αγγλική δακτυλογραφία ή άλλου Ινστιτούτου, που αναγνωρίζεται από τη Cyta. (β) Στενογραφία (Ελληνική) 90 λ.τ.λ. και άνω, του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και (γ) Στενογραφία (Αγγλική) Μέσου Επιπέδου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου του Λονδίνου ή άλλου Ινστιτούτου, που αναγνωρίζεται από τη Cyta και (α) Δακτυλογραφία (Ελληνική και Αγγλική) Ανώτερου Επιπέδου, του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου του Λονδίνου ή άλλου Ινστιτούτου, που αναγνωρίζεται από τη Cyta (β) Στενογραφία (Ελληνική) λ.τ.λ. του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (γ) Στενογραφία (Αγγλική) Ανώτερου Επιπέδου, του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου του Λονδίνου ή άλλου Ινστιτούτου, που αναγνωρίζεται από τη Cyta. ή και και (iii) Χορήγηση μίας (1) πρόσθετης προσαύξησης Προσωπικό που κατέχει ή αποκτά τα πιο κάτω προσόντα θα λαμβάνει μία (1) πρόσθετη προσαύξηση: Text Processing (Third Level) (α) Δακτυλογραφία (Ελληνική και Αγγλική) Ανώτερου Επιπέδου, του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για την Ελληνική δακτυλογραφία και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου του Λονδίνου για την Αγγλική δακτυλογραφία ή άλλου Ινστιτούτου, που αναγνωρίζεται από τη Cyta. και (β) Στενογραφία (Ελληνική) λ.τ.λ. του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού 14

15 και (γ) Στενογραφία (Αγγλική) Μέσου Επιπέδου ή τουλάχιστον 60 λ.τ.λ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου του Λονδίνου ή άλλου Ινστιτούτου, που αναγνωρίζεται από τη Cyta. (6) (α) Για προσωπικό που βρισκόταν στην υπηρεσία της Cyta, κατά την 30/11/1995 χορηγούνται πρόσθετες προσαυξήσεις αν κατέχουν ή έχουν αποκτήσει προσόντα ξένης γλώσσας ως ακολούθως: Για απόκτηση πιστοποιητικού για γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής γλώσσας δε χορηγείται πρόσθετη προσαύξηση Για απόκτηση πιστοποιητικού για γνώση της Αγγλικής και Γαλλικής γλώσσας χορηγείται μία (1) πρόσθετη προσαύξηση Για απόκτηση πιστοποιητικού για γνώση της Αγγλικής και μιας άλλης ξένης γλώσσας χορηγείται μία (1) πρόσθετη προσαύξηση Για απόκτηση πιστοποιητικού για γνώση της Γαλλικής και μιας άλλης ξένης γλώσσας χορηγείται μία (1) πρόσθετη προσαύξηση Για απόκτηση πιστοποιητικού για γνώση της Αγγλικής, της Γαλλικής και μιας άλλης ξένης γλώσσας χορηγούνται δύο (2) πρόσθετες προσαυξήσεις Για απόκτηση πιστοποιητικών για γνώση πέραν των τριών (3) ξένων γλωσσών δε χορηγούνται πρόσθετες προσαυξήσεις, αλλά θα λαμβάνονται σοβαρά υπόψη σε περιπτώσεις κατά βαθμό προαγωγής. (β) Για το προσωπικό που θα προσλαμβάνεται στην υπηρεσία της Cyta, μετά την 1/12/1995 θα ισχύουν τα ακόλουθα: Για την κατοχή ή απόκτηση πιστοποιητικού γνώσεως της Αγγλικής και δύο άλλων ξένων γλωσσών, θα χορηγείται μια (1) πρόσθετη προσαύξηση Για την κατοχή ή απόκτηση πιστοποιητικού γνώσεως της Γαλλικής και δύο άλλων ξένων γλωσσών, θα χορηγείται μια (1) πρόσθετη προσαύξηση Για την κατοχή ή απόκτηση πιστοποιητικών γνώσεως πέραν των τριών ξένων γλωσσών, δε θα χορηγούνται πρόσθετες προσαυξήσεις, θα λαμβάνονται όμως υπόψη σε περιπτώσεις κατά βαθμό προαγωγής. Παράλληλα, το επίπεδο και τα συγκεκριμένα πιστοποιητικά εξετάσεων που θα γίνονται αποδεκτά για την Αγγλική, Γαλλική και Γερμανική γλώσσα, είναι τα ακόλουθα ή ισότιμα προσόντα αποδεκτά από τη Cyta. Α. Αγγλική Γλώσσα (Μια από τις πιο κάτω εξετάσεις) GCE O Level: English Language, Grade D (Ελάχιστο αποδεκτό πιστοποιητικό) Cambridge First (Lower) Certificate in English (Ελάχιστο αποδεκτό πιστοποιητικό) Cambridge Certificate of Proficiency in English Κυπριακό Πιστοποιητικό Εκπαιδεύσεως Ανώτερα Αγγλικά (Ελάχιστο αποδεκτό πιστοποιητικό) TOEFL 500 Β. Γαλλική Γλώσσα 15

16 (Μια από τις πιο κάτω εξετάσεις) Diplome de Langue de l Alliance de Paris (Ελάχιστο αποδεκτό πιστοποιητικό) Diplome Superieur d Etudes Francaises Modernes de l Alliance de Paris Certificat Pratique de Langue Francaise (1 ere Degre) Universite de Paris Sorbonne (Paris IV) (Ελάχιστο αποδεκτό πιστοποιητικό) Diplome d Edutes Francaises (2eme Degre) Universite de Paris Sorbonne (Paris IV) Diplome Superieur d Edutes Francaises (3eme Degre) - Universite de Paris Sorbonne (Paris IV) Γ. Γερμανική Γλώσσα 4.6 Γενικές Αυξήσεις (Μια από τις πιο κάτω εξετάσεις) Zeugnis Fur Die Mittelstuffe (Ελάχιστο αποδεκτό πιστοποιητικό) Kleines Deutsches Sprachdiplom Grosses Deutsches Sprachdiplom Δ. Επίσης, η Cyta αναγνωρίζει επιπρόσθετα τις εξετάσεις του Λονδίνου GCE O Level τουλάχιστο με Grade D για γνώση της Γαλλικής, Ιταλικής, Γερμανικής και Ισπανικής γλώσσας ως ελάχιστο αποδεκτό επίπεδο γνώσεως των γλωσσών αυτών για σκοπούς παραχώρησης πρόσθετης προσαύξησης Οι γενικές αυξήσεις μισθών παραχωρούνται σε όλο το προσωπικό με βάση τις εκάστοτε Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας στις οποίες καθορίζονται και τα ελάχιστα ποσά αυξήσεων. Επιπλέον, οι αυξήσεις στις συντάξεις των συνταξιούχων υπαλλήλων της Cyta, δίνονται με βάση τα καθοριζόμενα ποσοστά που δημοσιεύονται από την Κυβέρνηση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ή με βάση τις Εκάστοτε ισχύουσες Συλλογικές Συμβάσεις. 5 ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ (Οι περί Προσωπικού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, Γενικοί Κανονισμοί, Κανονισμός 8, Κανονισμός 10, Κανονισμός 54, Κανονισμός 56 και οι Συμβάσεις που υπογράφτηκαν κατά τις ημερομηνίες 11/11/1999, 2/10/2002 και 30/03/2007) Το μόνιμο μηνιαίο Προσωπικό έχει το δικαίωμα προαγωγής στην αμέσως ανώτερη θέση από αυτήν που κατέχει, νοουμένου ότι πληρούνται οι πιο κάτω προϋποθέσεις: - Πληροί τα προσόντα της θέσης προαγωγής, όπως αυτά καθορίζονται στους περί Προσωπικού της ΑΤΗΚ Γενικούς Κανονισμούς ή τα αντίστοιχα Σχέδια Υπηρεσίας. - Έχει συμπληρώσει τριετή τουλάχιστον πραγματική υπηρεσία στον κατεχόμενο βαθμό. Οι προαγωγές θα πρέπει να διενεργούνται από τη Cyta, μέσα σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία που κενώνονται οι θέσεις. Για το σκοπό αυτό συγκαλείται το Συμβούλιο Προσωπικού, το οποίο απαρτίζεται από έξι (6) μέλη, εκ των οποίων τα τρία (3) ορίζονται από τον Ανώτατο Εκτελεστικό Διευθυντή και τα άλλα τρία (3) υποδεικνύονται από τις Συνδικαλιστικές Οργανώσεις του Προσωπικού της Cyta κατ αναλογία των μελών τους, με βάση τον πιο κάτω τύπο, ο οποίος ισχύει και για τα αναπληρωματικά μέλη. Η σχετική πρόνοια περιλαμβάνεται στον Κανονισμό 24 των περί Προσωπικού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου Γενικών Κανονισμών, όπως έχει τροποποιηθεί με την ΚΔΠ 91/

17 αριθμός μελών προσωπικού της οργάνωσης Χ3 συνολικός αριθμός των μελών του προσωπικού της Cyta Στο συγκροτούμενο Συμβούλιο συμμετέχει πάντοτε, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο Διευθυντής Υπηρεσιών Προσωπικού ή ο αναπληρωτής του ως εισηγητής. Χρέη Γραμματέα εκτελεί Λειτουργός των Υπηρεσιών Προσωπικού, ο οποίος ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή του Διευθυντή Υπηρεσιών Προσωπικού από τον Ανώτατο Εκτελεστικό Διευθυντή κατά το Δεκέμβριο εκάστου ημερολογιακού έτους. Το Συμβούλιο Προσωπικού είναι το αρμόδιο σώμα που αξιολογεί τους υποψηφίους για προαγωγή λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις ετήσιες εκθέσεις προόδου τους όσο και την επίδοση και απόδοση τους στην εργασία και γενικά την ουσιαστική καταλληλότητα, όπως αυτή προκύπτει από τα στοιχεία του προσωπικού φακέλου του κάθε υποψηφίου. Επίσης, το Συμβούλιο Προσωπικού μπορεί να ζητήσει οποιεσδήποτε άλλες προφορικές ή γραπτές πληροφορίες από τους Προϊστάμενους των κρινόμενων, εάν αυτό κριθεί αναγκαίο. Η Συμβουλή του Συμβουλίου Προσωπικού, μαζί με την Εισήγηση του Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή ή του Αναπληρωτή Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή, υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Cyta, το οποίο θα λάβει τελική απόφαση για τους υπαλλήλους που θα προαχθούν. Η Cyta, διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίζει κάθε φορά κατά πόσο θα καλεί ή όχι σε συνέντευξη τους υποψηφίους για προαγωγή σε συγκεκριμένη θέση ή θέσεις. Σε περίπτωση που η Cyta, αποφασίσει να καλέσει τους υποψηφίους για προαγωγή σε προφορική συνέντευξη, τότε η κρίση διενεργείται σε συνδυασμό και με την προσωπική εντύπωση που αποκόμισε η Cyta, για τους υποψηφίους. 5.1 Ενιαίες θέσεις όλων των Ειδικοτήτων μέχρι τον Ανώτερο Για τις ενιαίες θέσεις ΙΙΙ/ΙΙ/Ι και Ανώτερου βαθμού οι προαγωγές από κατώτερο ενιαίο βαθμό σε ανώτερο ενιαίο βαθμό διενεργούνται αφού οι υπάλληλοι συμπληρώσουν δωδεκάμηνη ευδόκιμη υπηρεσία στην ανώτατη βαθμίδα της μισθολογικής κλίμακας του κατώτερου ενιαίου βαθμού της θέσης. 5.2 Ενιαίες θέσεις Λειτουργών, Μηχανικών και Λογιστών Με βάση τα ελάχιστα ειδικά προσόντα για το Ανώτερο προσωπικό, όπως αυτά προνοούνται στους Κανονισμούς 8 και 56 (8) των περί Προσωπικού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου Γενικών Κανονισμών και τις εκάστοτε Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας το προσωπικό αυτό προάγεται από τις θέσεις Λειτουργού Β, Μηχανικού Β και Λογιστή Β σε Α αντίστοιχα, με το θεσμό των Ενιαίων προαγωγών. 5.3 Ενιαίες θέσεις Εποπτών Β/Α Οι θέσεις αυτές αφορούν την εξέλιξη του μη επιστημονικού προσωπικού, οι οποίες από τις θέσεις Επιθεωρητή /Ανώτερου είναι οργανικές θέσεις προαγωγής, ενώ από τις θέσεις Επόπτη Β σε Α είναι θέσεις ενιαίες. Τα ελάχιστα ειδικά προσόντα των θέσεων αυτών προβλέπονται στους Κανονισμούς 8 (1)(Β), 56 (7)(β) και 56 (8)(στ) των περί Προσωπικού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου Γενικών Κανονισμών και τις ισχύουσες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας Πρόνοιες για Προσωπικό που δεν κατέχει τα Ελάχιστα Ειδικά Προσόντα του Κανονισμού 8 Τεχνικοί Επόπτες Β/Α και Γραμματειακοί Επόπτες Β/Α 17

18 Προσωπικό που προσλήφθηκε πριν από τις 13/5/1972 και δεν κατέχει τα ελάχιστα ειδικά προσόντα του Κανονισμού 8 έχει δικαίωμα κρίσεως για προαγωγή σε θέση Τεχνικού/Γραμματειακού Επόπτη Β και Επόπτη Β Χειριστικών Υπηρεσιών [(Καν. 56(7)(β)]. Τεχνικοί Επόπτες Β που βρίσκονταν στην υπηρεσία της Cyta, στις 6/8/1982 κρίνονται σε θέση Τεχνικού Επόπτη Α από το προτελευταίο σημείο της Β11, δηλαδή από την Β11-1 [(Καν. 56(8)(στ)]. Επίσης, το Διοικητικό/Οικονομικό/Χειριστικό Προσωπικό που βρισκόταν στην υπηρεσία της Cyta, στις 6/8/1982 δικαιούται κρίση για προαγωγή στη θέση Γραμματειακού Επόπτη Α/Επόπτη Α Χειριστικών Υπηρεσιών από το προτελευταίο σημείο της Β10 δηλαδή από την Β10 1 [(Καν. 56(8)(στ)]. 5.4 Καθορισμός Μισθού Προαγόμενου Υπαλλήλου Ο τρόπος καθορισμού του μισθού προαγόμενου υπαλλήλου και του ελάχιστου ποσού μισθολογικής αυξήσεώς του καθορίζεται από την πρόνοια αρ. 18 της Σ.Σ.Ε για τα έτη η οποία υπογράφηκε στις και γίνεται με βάση την πιο κάτω διαδικασία: (α) Λαμβάνεται ως βάση ο μισθός του υπαλλήλου αμέσως πριν από την προαγωγή του. (β) Υπολογίζεται και εξευρίσκεται το ποσό της προσαύξησης που κέρδισε ο υπάλληλος πάνω στην κλίμακα, πριν από την προαγωγή του, με τον ακόλουθο τρόπο: Μήνες υπηρεσίας από την ημερομηνία παροχής της τελευταίας προσαυξήσεως μέχρι την ημερομηνία προαγωγής προς μια προσαύξηση επί της κλίμακας της προηγούμενης θέσεως, δια 12. Νοείται ότι με τον ίδιο τρόπο θα εξευρίσκεται και το ποσό της προσαυξήσεως υπαλλήλου που βρίσκεται στην Ανώτατη Βαθμίδα της κλίμακάς του για περίοδο μικρότερη του ενός έτους. Σε περίπτωση που ο υπάλληλος βρισκόταν στην ανώτατη βαθμίδα της κλίμακάς του για περίοδο πέραν του ενός έτους θα πάρει μόνο μια προσαύξηση. (γ) Ποσό ίσο με μια προσαύξηση στην κλίμακα της νέας θέσης, στην οποία έχει προαχθεί. Προσθέτοντας όλα όσα προνοούνται στις πιο πάνω παραγράφους (α), (β) και (γ), εξευρίσκεται ο μεταβατικός μισθός του υπαλλήλου και του παραχωρείται ο μισθός αυτός κατά την ημερομηνία της προαγωγής του. Αν ο μεταβατικός αυτός μισθός του υπαλλήλου, που εξευρίσκεται όπως προαναφέρθηκε, δε συμπίπτει με οποιαδήποτε βαθμίδα της νέας κλίμακας, τότε ο υπάλληλος προχωρεί στην αμέσως επόμενη βαθμίδα μόλις κερδίσει τη διαφορά με υπηρεσία και ως νέα ημερομηνία παροχής της ετήσιας προσαύξησης του καθίσταται η ημερομηνία τοποθέτησης του στη βαθμίδα αυτή. Ο τρόπος εξεύρεσης του χρόνου, σε μήνες, που απαιτείται για να προχωρήσει ο υπάλληλος από το μεταβατικό του μισθό στην αμέσως επόμενη βαθμίδα της νέας του κλίμακας, είναι ο ακόλουθος: Μισθός της επόμενης βαθμίδας της νέας κλίμακας μείον ο μεταβατικός μισθός του προαγόμενου υπαλλήλου επί 12, δια του ποσού της ετήσιας προσαύξησης της νέας κλίμακας. Νοείται ότι κλάσμα μικρότερο του 0,5 αγνοείται, ενώ κλάσμα ίσο ή πέραν του 0,5 λογίζεται ως συμπληρωμένος μήνας. Να σημειωθεί ότι, σε περίπτωση που ο μεταβατικός μισθός του υπαλλήλου είναι χαμηλότερος της κατώτατης βαθμίδας της κλίμακας της θέσεως στην οποία προάγεται, τότε ο υπάλληλος τοποθετείται στην πρώτη βαθμίδα της κλίμακας αυτής. 18

19 5.5 Καθορισμός Μισθού Προαγόμενου Υπαλλήλου με το θεσμό του Ενιαίου Βαθμού Στις περιπτώσεις προαγωγών Ενιαίων Βαθμών εφαρμόζονται οι σχετικές πρόνοιες της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για τα έτη η οποία υπογράφηκε στις 11/11/ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ Η μετάταξη του Μόνιμου Προσωπικού από μια κατηγορία σε άλλη διενεργείται μετά από αίτηση του ιδίου του προσωπικού και σύσταση όλων των ιεραρχικά Προϊσταμένων του και εφ όσον υπάρχουν κενές θέσεις στην κατηγορία για την οποία ζητείται η μετάταξη. Αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση ο αιτητής να κατέχει τα προσόντα της ειδικότητας στην οποία ζητεί μετάταξη, τα οποία προβλέπονται στους περί Προσωπικού της ΑΤΗΚ Γενικούς Κανονισμούς. Οι αιτήσεις για μετάταξη υποβάλλονται στις Υπηρεσίες Προσωπικού (έντυπο Ε26543) καθ όλη τη διάρκεια του έτους. Οι μετατάξεις αποφασίζονται από τη Cyta, και έχουν ισχύ από την ημερομηνία την οποία η ίδια καθορίζει. Σε περίπτωση κατά την οποία υπάρχει πλεονάζον προσωπικό, η Cyta, αντί να το απολύσει, μπορεί μετά από γραπτή συμφωνία να το μετατάξει σε άλλη θέση ανάλογου βαθμού και μισθολογικής βαθμίδας, εφ όσον υπάρχουν κενές θέσεις στην κατηγορία στην οποία ζητείται η μετάταξη και ο αιτητής κατέχει τα προσόντα που προβλέπονται από το οικείο Σχέδιο Υπηρεσίας. 6.1 Καθορισμός Μισθού Υπαλλήλου μετά από Μετάταξη Τρόποι καθορισμού μισθού υπαλλήλου μετά από Μετάταξή του Ι. Στις περιπτώσεις που υπάλληλος μετατάσσεται σε βαθμό που έχει την ίδια μισθολογική εξέλιξη με τον προηγούμενο που κατείχε, τότε συνεχίζει τη μισθολογική του εξέλιξη στην ίδια κλίμακα και το ίδιο σημείο που βρισκόταν, εκτός και αν στο νέο του βαθμό αποκτήσει το δικαίωμα πρόσθετων προσαυξήσεων λόγω προσόντων, οπότε και θα προχωρήσει στο επόμενο σημείο της κλίμακας. Ο τρόπος αυτός καθορίστηκε για να μη λαμβάνει ο υπάλληλος δύο πρόσθετες προσαυξήσεις λόγω προσόντων μέσα στο ίδιο έτος και έχει αρχίσει να εφαρμόζεται από τις Μετατάξεις που έγιναν την ΙΙ. Στις περιπτώσεις όμως που ο υπάλληλος που μετατάσσεται ανήκει σε διαφορετική κατηγορία μισθολογικής εξέλιξης (π.χ Εργάτης σε Ειδικευμένο Τεχνίτη ΙΙΙ), τότε θα υπολογιστεί ο Μεταβατικός Μισθός και η Νέα Ημερομηνία Προσαύξησης ως εξής: Α. Μεταβατικός Μισθός (Μ): (i) Μ = Ψ + α.χ 12 ή (ii) Μ = Ψ + α.χ + Χ 4 12 Όπου Μ = Μεταβατικός Μισθός Ψ = Σημείο Κλίμακας στο οποίο βρίσκεται πριν να μεταταχθεί 19

20 Χ = Προσαύξηση της Κλίμακας στην οποία βρίσκεται πριν να μεταταχθεί α = Αριθμός μηνών που βρίσκεται στο σημείο Ψ από την προηγούμενη ημερομηνία προσαύξησης μέχρι την ημερομηνία μετάταξης Χ4 = Πρόσθετη Προσαύξηση της Κλίμακας στην οποία τοποθετείται με τη μετάταξή του Σημ.: (1) Ο τύπος (i) χρησιμοποιείται στην περίπτωση που ο υπάλληλος βρίσκεται στο σημείο της κλίμακάς του για περίοδο μικρότερη του ενός έτους. (2) Ο τύπος (ii) χρησιμοποιείται στην περίπτωση που ο υπάλληλος βρίσκεται στο σημείο της κλίμακάς του για περίοδο μικρότερη του ενός έτους και δικαιούται πρόσθετη προσαύξηση λόγω προσόντων στο νέο του βαθμό. 6.2 Νέα ημερομηνία προσαύξησης (Ν) λόγω Μετάταξης Η διαφορά του Μεταβατικού μισθού από το πλησιέστερο σημείο στη νέα κλίμακα θα μας καθορίσει σε πόσους μήνες θα ενταχθεί στη νέα κλίμακα και αυτή η ημερομηνία θα είναι η Νέα Ημερομηνία Προσαύξησης. Ν = Η + β *β = (Π-Μ). 12 γ Όπου: Ν = Νέα ημερομηνία προσαύξησης Η = Ημερομηνία Μετάταξης Π = Πλησιέστερο σημείο στη νέα κλίμακα από το Μ (Μεταβατικός Μισθός) γ = Προσαύξηση της επόμενης κλίμακας *β = Αριθμός μηνών που θα προκύψει από τη συγκεκριμένη εξίσωση. Μ= Μεταβατικός Μισθός 7 ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΕΛΙΞΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 7.1 Τοποθέτηση Προσωπικού σε Προσωπική Κλίμακα Με βάση το Παράρτημα Α της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και την Πρόνοια Θ της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας , υπάλληλοι που κατέχουν το βαθμό του Ανώτερου όλων των ειδικοτήτων (π.χ. Γραφέα, Τεχνικού κ.τ.λ.), ανεξαρτήτως ημερομηνίας πρόσληψης, μπορούν ύστερα από αίτησή τους (έντυπο Ε26684) να αποποιηθούν τη διεκδίκηση εξέλιξής τους στον επόμενο βαθμό και να τοποθετηθούν σε προσωπική κλίμακα, παίρνοντας τις ετήσιες προσαυξήσεις τους κατά παρόμοιο τρόπο και προϋποθέσεις της Πρόνοιας Αρ. 13 της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για τα έτη η οποία υπογράφηκε στις , δηλαδή οι επηρεαζόμενοι υπάλληλοι θα πρέπει: - να έχουν συμπληρώσει εικοσιτέσσερα (24) χρόνια υπηρεσίας - να είναι ηλικίας σαρανταεπτά (47) χρονών και άνω - να έχουν υπηρετήσει τουλάχιστο δύο (2) χρόνια στην Ανώτατη Βαθμίδα της Κλίμακας του βαθμού τους - οι πρόσθετες προσαυξήσεις θα δίδονται μία κάθε δύο (2) χρόνια εκτός εάν υπολείπονται για την αφυπηρέτησή τους λιγότερα χρόνια από όσα χρόνια είναι το διπλάσιο των προσαυξήσεων οπόταν θα παίρνουν μία προσαύξηση κάθε χρόνο ώστε να φτάνουν στην ανώτατη βαθμίδα ένα χρόνο πριν την κανονική αφυπηρέτηση. 20

Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, που ισχύει, τα καθήκοντα και οι ευθύνες καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής:

Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, που ισχύει, τα καθήκοντα και οι ευθύνες καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 3ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010 1217 Αριθμός 962 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (Τεχνικής Κατεύθυνσης) ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ε.Ε.Τ.Α.Α. 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 5 ΑΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 5 ΑΡΘΡΟ 2 ΈΚΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 5 ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τα βασικά Δικαιώματα του Τραπεζοϋπάλληλου

Τα βασικά Δικαιώματα του Τραπεζοϋπάλληλου Τα βασικά Δικαιώματα του Τραπεζοϋπάλληλου 1. Με την Τράπεζα έχω μια "ατομική σύμβαση" που ορίζει τους βασικούς όρους αμοιβής και εργασίας μου. Εκτός από αυτήν, τι άλλο μπορεί να καθορίζει τις αποδοχές

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Προσανατολισμού

Προγράμματα Προσανατολισμού Προγράμματα Προσανατολισμού για Δικαιούχους Διεθνούς Προστασίας Οδηγός για: - Αναγνωρισμένους Πρόσφυγες - Άτομα με Επικουρική Προστασία ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 4 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Υ 2 0 1 3

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Υ 2 0 1 3 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Υ 2 0 1 3 Σημείωση: Κατά την ψήφιση του σχετικού Προϋπολογισμού ΠΚ για το 2013 απαλείφθηκε ο διαχωρισμός της πρόνοιας των άρθρων σε «Κρατική Χορηγία» και

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 224 του 1990 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

Αριθμός 224 του 1990 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Ε.Ε., Παρ. Ι Αρ. 2562, 7.12.90 Ν.224/90 Ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, σήµερα 03.06.2002 ηµέρα ευτέρα και ώρα 12.00 στο Κατάστηµα της Γενικής ιεύθυνσης ΕΛΤΑ, οδός Απελλού 1, οι υπογραφόµενοι:

Αθήνα, σήµερα 03.06.2002 ηµέρα ευτέρα και ώρα 12.00 στο Κατάστηµα της Γενικής ιεύθυνσης ΕΛΤΑ, οδός Απελλού 1, οι υπογραφόµενοι: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, σήµερα 03.06.2002 ηµέρα ευτέρα και ώρα 12.00 στο Κατάστηµα της Γενικής ιεύθυνσης ΕΛΤΑ, οδός Απελλού 1, οι υπογραφόµενοι: α.- Αθανάσιος ηµητρακόπουλος, Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥNΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑνΑΔ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Μάρτιος 2009 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Μαρούσι, 23-06-2014 ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. 5954 Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο τίθεται σε ισχύ, αναθεωρείται και διανέµεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές διαδικασίες για τα ελεγχόµενα έγγραφα του Οργανισµού.

Το παρόν έγγραφο τίθεται σε ισχύ, αναθεωρείται και διανέµεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές διαδικασίες για τα ελεγχόµενα έγγραφα του Οργανισµού. Το παρόν έγγραφο τίθεται σε ισχύ, αναθεωρείται και διανέµεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές διαδικασίες για τα ελεγχόµενα έγγραφα του Οργανισµού. Το παρόν είναι ιδιοκτησία του Οργανισµού. εν επιτρέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...2 ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...2 ΝΟΜΙΜΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ...3 ΥΠΕΡΕΡΓΑΣΙΑ - ΥΠΕΡΩΡΙΑ...3 AΡΓΙΕΣ - ΚΥΡΙΑΚΕΣ - ΝΥΚΤΕΡΙΝΑ...4 ΑΡΓΙΕΣ...4 ΕΤΗΣΙA Α ΕΙA...5

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A. Αριθμός 4843 Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2015 195

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A. Αριθμός 4843 Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2015 195 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A Αριθμός 4843 Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2015 195 Aριθμός 186 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ Η κ. Ηρούλλα Θεοχάρους διορίζεται με δοκιμασία στη μόνιμη θέση Ιατρικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΘΕΜΑ: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: κ. ΚΑΚΑΡΟΥΔΗ ΠΑΠΑΔΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΤΣΙΜΠΙΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΜΟΥΡΔΑΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗ

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗ 6230 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 24ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2008 Ο διορισμός της κας Περσεφόνης Α. Κουντούρη, από την 1η Σεπτεμβρίου 2008 στη θέση Επιθεωρητή Εμπορίου και Βιομηχανίας, Υπηρεσίες Εμπορίου και Βιομηχανίας,

Διαβάστε περισσότερα

Το πρωτότυπο κείμενο είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf, για την προβολή του οποίου μπορείτε να ανατρέξετε στο web site της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ.

Το πρωτότυπο κείμενο είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf, για την προβολή του οποίου μπορείτε να ανατρέξετε στο web site της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ. N. 4024/11 (ΦΕΚ 226 Α/27-10-2011) : Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Με το Νόμο 3846/2010 «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 66/Α /11-05-2010) ο νομοθέτης εισάγει νέες σημαντικές διατάξεις αλλά και τροποποιήσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

Προσλήψεις Αναπληρωτών και Ωρομισθίων

Προσλήψεις Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Προσλήψεις Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Ο οδηγός αυτός αναφέρεται με συνοπτικό τρόπο στην διαδικασία πρόσληψης Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον οδηγό αυτό

Διαβάστε περισσότερα

N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις

N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΜΕΡΟΣ Α ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Δ.Π. 223/97. O ΠΕPI ΣTOIXΕIΩΔOΥΣ ΕΚΠΑIΔΕΥΣΕΩΣ ΝOΜOΣ Κανονισμοί σύμφωνα με το άρθρο 5

Κ.Δ.Π. 223/97. O ΠΕPI ΣTOIXΕIΩΔOΥΣ ΕΚΠΑIΔΕΥΣΕΩΣ ΝOΜOΣ Κανονισμοί σύμφωνα με το άρθρο 5 Κ.Δ.Π. 223/97 Oι περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως Κανονισμοί του 1997, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο με βάση το άρθρο 5 του περί Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ III. Αριθμός 4159 Παρασκευή, 11 Μαΐου 2012 1935

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ III. Αριθμός 4159 Παρασκευή, 11 Μαΐου 2012 1935 Ν. 6(lll)/2012 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ III Αριθμός 4159 Παρασκευή, 11 Μαΐου 2012 1935 Ο περί της Διεθνούς Συμβάσεως Ναυτικής Εργασίας του 2006 (Κυρωτικός)

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της 13 /30-07-2011 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Μυκόνου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της 13 /30-07-2011 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Μυκόνου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της 13 /30-07-2011 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Μυκόνου. ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2474 της 27ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2474 της 27ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 1/90 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2474 της 27ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Άρθρο Ο ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1990 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚH ΕΡΓΑΤΙΚH ΝΟΜΟΘΕΣΙA

ΒΑΣΙΚH ΕΡΓΑΤΙΚH ΝΟΜΟΘΕΣΙA Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Εγχειρίδιο Λειτουργού Εργασιακών Σχέσεων ΒΑΣΙΚH ΕΡΓΑΤΙΚH ΝΟΜΟΘΕΣΙA Το Έργο συγχρηµατοδοτείται από την Κυπριακή ηµοκρατία και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 MΕΡΟΣ Α':...4 ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ...4 ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ...4 ΑΡΘΡΟ 2 - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ...5 ΑΡΘΡΟ 3 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις.

ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. νόμος 2909/2001 ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-4ΘΑ. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι:

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-4ΘΑ. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε. ΤΜΗΜΑΤΑ Ε & Γ --------- Α. Παπανδρέου 37 151 80

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 3 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 5 ΟΡΟΛΟΓΙΑ... 6 1. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 3 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 5 ΟΡΟΛΟΓΙΑ... 6 1. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 3 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 5 ΟΡΟΛΟΓΙΑ... 6 1. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 8 1.1. Αντικείμενο, διάρκεια και τίτλος σπουδών... 8 1.2. Πιστοποίηση... 8 1.3. Σύνδεση με

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 301 Ν. 67(Ι)/96 Αρ. 3057, 3.5.96

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 301 Ν. 67(Ι)/96 Αρ. 3057, 3.5.96 Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 301 Ν. 67(Ι)/96 Αρ. 3057, 3.5.96 Ο περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Εργατική και Ασφαλιστική Νομοθεσία Σπουδάστριες: Δερμεντζή Πετρούλα Κανάκη Μαρία Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Κλ. Κωνσταντινούδης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 7 1. Γενική περιγραφή του Σχεδίου 7 2. Περιορισμοί

Διαβάστε περισσότερα