Εισαγωγή Κεφάλαιο 1: Περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης A. Ανάλυση εξωτερικού περιβάλλοντος...

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εισαγωγή... 6. Κεφάλαιο 1:...11. Περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης...11. A. Ανάλυση εξωτερικού περιβάλλοντος..."

Transcript

1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 6 Θεσμικό πλαίσιο... 6 Σκοπός... 6 Χαρακτηριστικά... 7 Διαδικασία κατάρτισης και διαβούλευσης... 8 Όργανα κατάρτισης... 9 Χρόνος κατάρτισης... 9 Κεφάλαιο 1:...11 Περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης...11 A. Ανάλυση εξωτερικού περιβάλλοντος...12 Εφαρμογή των Μεσοπρόθεσμων Πλαισίων Δημοσιονομικής Στρατηγικής...12 Εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα και εργαλεία...13 Στρατηγικός σχεδιασμός Περιφέρειας Αττικής...16 B. Η γενική εικόνα του Δήμου Αμαρουσίου...17 Ιστορικά στοιχεία...17 Αναπαραστάσεις στην τέχνη...18 Γεωγραφικά δεδομένα και διοικητική διαίρεση...20 Πληθυσμιακή σύνθεση...23 Πληθυσμιακή εξέλιξη...23 Φύλο Ηλικία - Υπηκοότητα...24 Οικογενειακή κατάσταση...25 Επίπεδο εκπαίδευσης...25 Νοικοκυριά...25 Κάτοικοι με ξένη υπηκοότητα...27 Εκλογικό σώμα...29 City branding...29 Γ. Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής...31 Φυσικό Περιβάλλον...31 Γεωλογικά χαρακτηριστικά...31 Υδάτινα συστήματα...32 Χλωρίδα και πανίδα...32 Κλιματικά δεδομένα...35 Σεισμικότητα...39 Παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας

3 Ατμοσφαιρική ρύπανση...40 Ηχορύπανση...42 Αδέσποτα ζώα...42 Δομημένο περιβάλλον...43 Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο...43 Φυσιογνωμία αστικού χώρου...44 Κτίρια και κατοικίες...47 Δόμηση...57 Ελεύθεροι χώροι...57 Αστικό και περιαστικό πράσινο...59 Υποδομές μεταφορών...60 Ποδηλατόδρομοι...61 Αστική Συγκοινωνία...63 Δημοτική Συγκοινωνία...64 Σύστημα ποδηλάτων...64 Υποδομές εξυπηρέτησης δικτύων...65 Κατάλογος Γεωχωρικών Πόρων...66 Καθαριότητα...71 Δρομολόγια...72 Περιοχές...72 Βιώσιμη ανάπτυξη...72 Ασφάλεια...74 Πολιτική προστασία...78 Δράσεις ευαισθητοποίησης...79 Κρίσιμα ζητήματα τοπικής ανάπτυξης...80 Ανάλυση SWOT...81 Δ. Κοινωνική Πολιτική,Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός...84 Υγεία Πρόνοια...84 Δημοτικό πολυϊατρείο...86 Δημοτικό ασθενοφόρο...88 Δημοτικό κοινωνικό φαρμακείο...88 Δημοτική τράπεζα αίματος...89 Κέντρο Ημέρας Alzheimer...90 ΚΕΠ Υγείας...91 Συμβουλευτικό Σταθμός Θεραπείας Πόνου και Παρηγορικής Φροντίδας...91 Κέντρο Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης...91 Κοινωνική πρόνοια...93 Βοήθεια στο σπίτι...94 Κοινωνική μέριμνα...95 ΚΔΑΠ μεα...95 Γραφείο κοινωνικής στήριξης...96 Ταμείο αλληλοβοήθειας...98 Παιδικοί σταθμοί...99 Κ.Α.Π.Η Λοιπά μέτρα

4 Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις Ισότητα των φύλων Ένταξη μεταναστών Παιδεία Δια βίου μάθηση Aριθμός μαθητών Υποδομές εκπαίδευσης Σχολικές επιτροπές Θεσμοί Κέντρο δια βίου μάθησης Πολιτισμός Πολιτιστικές υποδομές Πολιτιστικοί θεσμοί Πολιτιστικά προγράμματα Καλλιτεχνικά σύνολα Πολιτιστικοί σύλλογοι Αθλητισμός Αθλητικές εγκαταστάσεις Αθλητικά προγράμματα Αθλητικοί θεσμοί και εκδηλώσεις Κρίσιμα ζητήματα τοπικής ανάπτυξης Ανάλυση SWOT Ε. Τοπική οικονομία και απασχόληση Αναπτυξιακή φυσιογνωμία της περιοχής Αναπτυξιακές υποδομές δίκτυα Οικονομικά ενεργός πληθυσμός Επιχειρηματική δραστηριότητα Κοινωνική επιχειρηματικότητα και αναπτυξιακές συμπράξεις Κρίσιμα ζητήματα τοπικής ανάπτυξης Ανάλυση SWOT ΣΤ. Οργάνωση και Λειτουργία του Δήμου Εσωτερική δομή και οργανόγραμμα Αρμοδιότητες Υπηρεσιών Γραφείο Δημάρχου Γραφείο Γενικού Γραμματέ α Γραφείο Ιδιαιτέ ρου Γραμματέ α Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Δήμου Γραφείο Προγ ραμματισμού & Αξιοποίησης Πόρων Γραφείο Διαχείρισης Ολικής Ποιότητας: Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέ σεων: Γραφείο Τουριστικής Ανάπτυξης και Προστασίας Καταναλ ωτή

5 Γραφείο Εθελ οντισμού και Νέ ας Γενιάς Γραφείο Απασχόλ ησης και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Διεύθυνση Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού Διεύθυνση Νομικών Υποθέ σεων Διεύθυνση Εξυπηρέ τησης Πολ ίτη Διεύθυνση Αθλ ητισμού και Πολ ιτισμού Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης Διεύθυνση Δημοτικής Περιουσίας και Προμηθειών Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής Διεύθυνση Πολ εοδομίας Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Διεύθυνση Δημοτικής Ασ τυνομίας (καταργήθηκε) Νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου «ΑΜΑΡΥΣΙΑ ΑΡΤΕΜΙΣ» Αναπτυξιακή Δήμου Αμαρουσίου Κοινωφελής Επιχείρηση ΔήμουΑμαρουσίου Δημοτικά όργανα και επιτροπές Δήμαρχος Αντιδήμαρχοι Δημοτικό συμβούλιο Εκτελεστική επιτροπή Οικονομική επιτροπή Επιτροπή ποιότητας ζωής Επιτροπή διαβούλευσης Λοιπές επιτροπές Γενικός γραμματέας Ανθρώπινο Δυναμικό Κατηγορίες Αποχωρήσεις Σύνθεση Τακτικού Προσωπικού Προγράμματα Επιμόρφωσης Κόστος μισθοδοσίας Συστήματα Διαχείρισης Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Εξυπηρέτηση του πολίτη Αδελφοποιήσεις Δικτυώσεις Πόλεων Αδελφοποιήσεις με άλλες πόλεις Διεθνή Δίκτυα Ευρωπαϊκά Δίκτυα Εθνικά Δίκτυα Ευρωπαϊκά Έργα Προγράμματα Εθνικ ά Προγ ράμμ ατ α Διαδημοτικές Συνεργασίες σε Εθνικό Επίπεδο Συμμετοχή σε Εθνικούς Συνδέσμους Θεσμική Συμμετοχή Κτηριακές Υποδομές Εξοπλισμός Πληροφορικής και Επικοινωνιών Κινητή περιουσία Δήμου Αμαρουσίου

6 ΣΔΙΤ Έργο: Δημιουργία Πολυχώρου αθλητισμού, πολιτισμού, αναψυχής και πρασίνου Έργο: Δημιουργία πόλων αθλητισμού, αναψυχής και πρασίνου Έργο: Συντήρηση και ενίσχυση αστικού πρασίνου Έργο: Τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας στο δημτικό ηλεκτροφωτισμό Έργο: Δημιουργία χώρου αθλητισμού με υπόγειο χώρο στάθμευσης Έργο: Κατασκευή δημοτικών βρεφονηπιακών σταθμών Έργο: Κατασεκυή και λειτουργία υπόγειων χώρων στάθμευσης Δίαυλοι Επικοινωνίας Δικτυακός τόπος Social media Γραμμή επικοινωνίας Τα Οικονομικά του Δήμου Κρίσιμα ζητήματα εσωτερικής ανάπτυξης Ανάλυση SWOT ΣΤ. SWOT Ανάλυση Κεφάλαιο 2: Καθορισμός του οράματος και της στρατηγικής του Δήμου Α. Το όραμα και οι αρχές του Δήμου Β. Η στρατηγική του Δήμου Γ. Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι Στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου

7 Εισαγωγή Θεσμικό πλαίσιο Η υποχρέωση κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Ε.Π.) των ΟΤΑ πρώτου βαθμού θεσπίστηκε με το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/ , Τεύχος Α ) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (άρθρα ) και επικυρώθηκε με το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/ , Τεύχος Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (άρθρο 203). Οι σχετικές διατάξεις εξειδικεύονται με Υπουργικές Αποφάσεις (Υ.Α.) και Προεδρικά Διατάγματα (Π.Δ) και συγκεκριμένα για την τρέχουσα περίοδο με: το Π.Δ 185/2007 «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθμού», το οποίο τροποποιήθηκε από το Π.Δ 89/2011. την Υ.Α με αριθµ. Οικ / «Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των Πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (O.T.A.) α βαθμού για τη δημοτική περίοδο » (ΦΕΚ 2970/Β / ). Σκοπός Σκοπός των πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Δήμων είναι η προώθηση της Δημοτικής και της εσωτερικής ανάπτυξης του Δήμου, σε εναρμόνιση με τις κατευθύνσεις αναπτυξιακού σχεδιασμού σε τοπικό και εθνικό επίπεδο και τις νέες αρμοδιότητες που ορίζει το Πρόγραμμα Καλλικράτης. Προώθηση της τοπικής ανάπτυξης Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα κατά κύριο λόγο προσδιορίζει τις νέες δραστηριότητες που θα πρέπει να εκτελέσει ο Δήμος στο πλαίσιο των θεσμοθετημένων αρμοδιοτήτων του, με απώτερους σκοπούς: την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος της περιοχής και τη διασφάλιση της ποιότητας ζωής τη βελτίωση της κοινωνικής και οικονομικής ευημερίας των κατοίκων της περιοχής του τη βελτίωση της τοπικής οικονομίας και της απασχόλησης Εσωτερική ανάπτυξη του Δήμου ως οργανισμού Εκτός από τις δράσεις για την προώθηση της Δημοτικής και τοπικής ανάπτυξης το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις για τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου ως δημόσιου οργανισμού (ως φορέα παροχής συλλογικών αγαθών και υπηρεσιών αλλά και ως θεσμού διασφάλισης της υλοποίησης πολιτικών σε περιφερειακό επίπεδο, σύμφωνα με τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής, στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών), με σκοπούς τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας και της νομιμοποίησης της λειτουργίας του. Ειδικότερα, οι σχετικές δράσεις αποσκοπούν : στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των υπηρεσιών και στην καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη στη βελτίωση της παραγωγικής ικανότητας των υπηρεσιών του, της ανάπτυξης του υφιστάμενου προσωπικού, της μηχανοργάνωσης, της προμήθειας εξοπλισμού και της εξασφάλισης γης και κτιριακών εγκαταστάσεων 6

8 στη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης του Δήμου, μέσω του μεσοπρόθεσμου οικονομικού προγραμματισμού, της παρακολούθησης του κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών και της ορθολογικότερης οικονομικής διαχείρισης. Ανάπτυξη των συνεργασιών του Δήμου Στην κατεύθυνση της μέριμνας του Δήμου για το σύνολο των τοπικών υποθέσεων, το Επιχειρησιακό πρόγραμμα αποσκοπεί στην αναβάθμιση του επιπέδου συνεργασίας του Δήμου με φορείς του ιδιωτικού, δημόσιου και κοινωνικού τομέα, σε τοπικό, διαπεριφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, με απώτερο στόχο τη συντονισμένη προώθηση της τοπικής ανάπτυξης και την από κοινού παροχή υπηρεσιών ή υλοποίηση δράσεων και συμφωνιών με τοπικούς κοινωνικούς και οικονομικούς φορείς (ιδιωτικές επιχειρήσεις, συλλόγους και μη κυβερνητικές οργανώσεις), όμορους Δήμους και τους λοιπούς φορείς του πολιτικοδιοικητικού συστήματος της χώρας (Κεντρικοί φορείς και Περιφέρεια). Χαρακτηριστικά Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου αποτελεί εργαλείο για την άσκηση του αναπτυξιακού του ρόλου, με τα εξής χαρακτηριστικά: Είναι ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής ανάπτυξης και βελτίωσης της διοικητικής ικανότητας του ΟΤΑ Αποτελεί πρόγραμμα αναπτυξιακών υποδομών και τοπικών επενδύσεων, αλλά και πρόγραμμα για τη βελτίωση της υφιστάμενης λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών και των Νομικών προσώπων που εποπτεύονται από το Δήμο. Είναι πρόγραμμα, πολυτομεακού χαρακτήρα, με εύρος θεματικών αντικειμένων αντίστοιχων του φάσματος των θεμάτων που απασχολούν την καθημερινή λειτουργία του ΟΤΑ. Καλύπτει όλο το φάσμα των αρμοδιοτήτων του Δήμου και εν δυνάμει το σύνολο των τοπικών υποθέσεων. Αποτελεί το πενταετές πρόγραμμα δράσης του ΟΤΑ και των Νομικών Προσώπων του Στις προτεραιότητες του προγράμματος αντανακλάται η βούληση και το όραμα της Δημοτικής Αρχής καθώς και οι προτεραιότητες του αναπτυξιακού σχεδιασμού σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Το όραμα της εκάστοτε δημοτικής αρχής αποτυπώνεται στη στρατηγική και αναλύεται σε πενταετές πρόγραμμα δράσης του ΟΤΑ και των Νομικών Προσώπων του και τέλος σε ετήσιο πρόγραμμα δράσης της κάθε υπηρεσίας του δήμου και των Νομικών Προσώπων του. Είναι οργανικό στοιχείο της καθημερινής λειτουργίας και διοίκησης του Δήμου και μέρος του προγραμματικού του κύκλου Η σύνταξη του επιχειρησιακού προγράμματος είναι η αρχική φάση της διαδικασίας προγραμματισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης της δράσης του Δήμου. Η διαδικασία αυτή αποτελεί το διαρκές αντικείμενο ενασχόλησης των αιρετών οργάνων, των προϊσταμένων και της αρμόδιας Υπηρεσίας Προγραμματισμού και Ανάπτυξής του. Υλοποιείται μέσω του ετήσιου προγράμματος δράσης του ΟΤΑ και των Νομικών 7

9 προσώπων του Σκοπός της σύνταξης του ετήσιου προγράμματος δράσης είναι η εξειδίκευση του συνολικού πενταετούς επιχειρησιακού προγράμματος σε ετήσιο πρόγραμμα των υπηρεσιών. Ο ετήσιος προγραμματισμός στοχεύει στον επιμερισμό των δράσεων του πενταετούς προγράμματος στις υπηρεσίες, οι οποίες υλοποιούν τμήματα του επιχειρησιακού προγράμματος Αξιοποιεί δείκτες επίδοσης Το επιχειρησιακό πρόγραμμα διατυπώνει μετρήσιμους στόχους, η επίτευξη των οποίων παρακολουθείται μέσω της αξιοποίησης συστήματος δεικτών επίδοσης. Για την παρακολούθηση της εξέλιξης της τιμής των δεικτών αξιοποιούνται τα στοιχεία (εσόδων / δαπανών, πόρων, εκροών, αποτελεσμάτων στους αποδέκτες) που τηρούνται στις βάσεις δεδομένων του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος του Δήμου. Διαδικασία κατάρτισης και διαβούλευσης Το επιχειρησιακό πρόγραμμα αποτελεί προϊόν συλλογικής εργασίας όλων των δομών του Δήμου και οδηγεί στην ανάληψη δεσμεύσεων μεταξύ των διαδοχικών ιεραρχικών επιπέδων, σε ότι αφορά την υλοποίηση του τμήματος εκείνου στο οποίο αυτά εμπλέκονται. Τα στάδια κατάρτισης ενός επιχειρησιακού προγράμματος αποτυπώνονται στο ακόλουθο σχήμα: Στάδια Κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Πηγή: Ιδία επεξεργασία Ο Στρατηγικός σχεδιασμός που παρουσιάζεται στη συνέχεια και τίθεται σε δημόσια διαβούλευση αποτελεί μέρος του συνολικού επιχειρησιακού σχεδιασμού και αποτελεί το 8

10 βασικότερο εργαλείο για τον σχεδιασμό των πολιτικών και της επιχειρησιακής λειτουργίας του Δήμου για την επόμενη πενταετία. Όργανα κατάρτισης Σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αμαρουσίου, το Αυτοτελές γραφείο Προγραμματισμού και αξιοποίησης πόρων είναι καθ ύλην αρμόδιο για την υποστήριξη των οργάνων της διοίκησης, των υπηρεσιών και των νομικών προσώπων του Δήμου κατά τις διαδικασίες σύνταξης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των περιοδικών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και των Ετήσιων Προγραμμάτων Δράσης. Σύμφωνα με την με ΑΔΑ:7Β44ΩΨ9-ΓΞΜ Απόφαση Δημάρχου για τη Συγκρότηση Ομάδας Έργου (ΟΕ) για την σύνταξη του Επιχειρησιακού Σχεδίου του Δήμου Αμαρουσίου για την περίοδο , συγκροτήθηκε ομάδα έργου με τα κάτωθι μέλη: Πατούλης Γεώργιος, Δήμαρχος, Συντονιστής, Χρηστάκης Μιχάλης, Γενικός Γραμματέας, Αναπληρωτής Συντονιστής, Σταθούλης Σπυρίδων, Αντιδήμαρχος, μέλος, Καρλαύτης Δημήτριος, Αντιδήμαρχος, μέλος, Ζήκος Γεώργιος, Αντιδήμαρχος, μέλος, Χαλιώτη Ειρήνη Μαρία, Αντιδήμαρχος, μέλος, Τσίγκας Ευθύμιος, Αντιδήμαρχος, μέλος, Θώδα Μαρία, Διευθύντρια της Δ/νσης Διοίκησης & Ανθρωπίνου δυναμικού, μέλος, Κλούρα Σαπφώ, Διευθύντρια της Δ/νσης Εξυπηρέτησης του Πολίτη,μέλος Ζιώγα Αθηνά, Διευθύντρια της Δ/νσης Αθλητισμού & Πολιτισμού,μέλος, Κορογιάννου Γεωργία, Διευθυντή της Δ/νσης Δημοτικής Περιουσίας και Προμηθειών, μέλος, Σεραφετινίδου Μαρία, Διευθύντρια της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής μέλος,) Καβάγια Πηνελόπη, Διευθύντρια της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης, μέλος, Tριβέλλας Παναγιώτης, Διευθυντής της Δ/νσης Τεχνικών Έργων, μέλος, Κατσίλη Αικατερίνη, Διευθύντρια της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, μέλος, Αμίτσης Δημήτρης, Υπεύθυνος του Γραφείο Προγραμματισμού & Αξιοποίησης Πόρων, μέλος, Λέκκα Καλαντζάκη Ελενη, Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α», μέλος, Πράτσα Κωνσταντίνα Υπεύθυνη Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α», μέλος. Χρόνος κατάρτισης Η κατάρτιση του επιχειρησιακού προγράμματος ακολουθεί το κάτωθι χρονοδιάγραμμα: Πίνακας: Χρονοδιάγραμμα ενεργειών κατάρτισης 2015 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΡΙΛ. ΜΑΙΟΣ ΙΟΥΝ. ΙΟΥΛ. ΑΥΓ. ΣΕΠ. Διερεύνηση δευτερογενών πηγών Συγκέντρωση δεδομένων και πληροφοριών Διενέργεια πρωτογενούς έρευνας (βαθμός ικανοποίησης των δημοτών από τις παρεχόμενες υπηρεσίες και προφίλ δημοτικού συμβουλίου) Ενημέρωση διευθύνσεων και νομικών προσώπων του Δήμου Συγκρότηση ομάδας έργου 9

11 Συγκέντρωση υλικού από διευθύνσεις και νομικά πρόσωπα του Δήμου μέσω δομημένων συνεντεύξεων Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης Ενημέρωση εκτελεστικής επιτροπής Διατύπωση οράματος, προτεινόμενων μέτρων και στόχων δημοτικής αρχής Σύνταξη προσχεδίου στρατηγικού σχεδιασμού Υποβολή στρατηγικού σχεδιασμού στην εκτελεστική επιτροπή Έγκριση στρατηγικού σχεδιασμού από εκτελεστική επιτροπή Εισήγηση και έγκριση στρατηγικού σχεδιασμού από το δημοτικό συμβούλιο Συζήτηση και λήψης απόφασης για το στρατηγικό σχεδιασμό από την επιτροπή διαβούλευσης Ανάρτηση στον δικτυακό τόπο του δήμου - Ηλεκτρονική διαβούλευση Διοργάνωση ημερίδων διαβούλευσης ανά άξονα (Περιβάλλον και ποιότητα ζωής / Κοινωνική πολιτική, παιδεία, πολιτισμός, αθλητισμός / Οικονομική ανάπτυξη και απασχόληση) Ενσωμάτωση αποτελεσμάτων διαβούλευσης στο στρατηγικό σχεδιασμό Αναζήτηση διαδημοτικών και διαβαθμικών συνεργασιών Κατάρτιση επιχειρησιακού σχεδιασμού με ομάδα έργου (πενταετής προγραμματισμός δράσεων και οικονομικός προγραμματισμός) Προσδιορισμός δεικτών παρακολούθησης Υποβολή επιχειρησιακού σχεδίου (στρατηγικός σχεδιασμός, επιχειρησιακός σχεδιασμός και δείκτες παρακολούθησης) στην εκτελεστική επιτροπή Έγκριση επιχειρησιακού σχεδίου (στρατηγικός σχεδιασμός, επιχειρησιακός σχεδιασμός και δείκτες παρακολούθησης) από εκτελεστική επιτροπή Εισήγηση και έγκριση επιχειρησιακού σχεδίου (στρατηγικός σχεδιασμός, επιχειρησιακός σχεδιασμός και δείκτες παρακολούθησης) από το δημοτικό συμβούλιο Έλεγχος νομιμότητας από αποκεντρωμένη διοίκηση (στρατηγικός σχεδιασμός, επιχειρησιακός σχεδιασμός και δείκτες παρακολούθησης) Πηγή: Ιδία επεξεργασία 10

12 Κεφάλαιο 1: Περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης 11

13 A. Ανάλυση εξωτερικού περιβάλλοντος Βασικός παράγοντας που επηρέασε και επηρεάζει την λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι η πρωτοφανής σε ένταση και σε έκταση κρίση που βιώνει η ελληνική κοινωνία. Παράλληλα, καταλυτικό ρόλο διαδραματίζουν, η εφαρμογή των Μεσοπρόθεσμων Πλαισίων Δημοσιονομικής Στρατηγικής, οι αλλαγές του θεσμικού πλαισίου που έχουν επέλθει την τελευταία πενταετία, οι μεταβολές που αφορούν στο ανθρώπινο δυναμικό και το διαμορφωμένο πλαίσιο χρηματοδότησης. Εφαρμογή των Μεσοπρόθεσμων Πλαισίων Δημοσιονομικής Στρατηγικής Η εφαρμογή των Μεσοπρόθεσμων Πλαισίων Δημοσιονομικής Στρατηγικής επέφερε άμεσα για τους Δήμους: Πρωτοφανή περικοπή των κρατικών επιχορηγήσεων που φθάνει στο 60% Συνεχή μείωση του ανθρώπινου δυναμικού λόγω αφενός συνταξιοδοτήσεων και ταυτόχρονης απαγόρευσης προσλήψεων και αφετέρου εφεδρείας/ διαθεσιμότητων /απολύσεων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Ταυτόχρονα, οι συμβάσεις έργου (Ι.Δ.Ο.Χ.) έχουν μειωθεί δραστικά. Αποψίλωση της δημοτικής περιουσίας και περιορισμό των ελεύθερων χώρων των πόλεων λόγω εκτεταμένων ιδιωτικοποιήσεων Διάλυση δομών και υπηρεσιών ή/και ιδιωτικοποίηση τους λόγω αδυναμίας συντήρησης ή/και ως αποτέλεσμα αποφάσεων της κεντρικής διοίκησης (πχ κατάργηση Δημοτικής Αστυνομίας) Επιπλέον, η εφαρμογή πολιτικών λιτότητας, η εκτίναξη της φτώχειας και της ανεργίας επέφεραν: Πρόσθετη μείωση μέρους των ίδιων εσόδων (δημοτικοί φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές) λόγω της μαζικής φτωχοποίησης των λαϊκών στρωμάτων Αυξημένες ανάγκες χρηματοδότησης και στελέχωσης των υπαρχουσών κοινωνικών δομών (Παιδικοί σταθμοί, Κ.Δ.Α.Π., Βοήθεια στο σπίτι, κ.ά.) και ανάγκη δημιουργίας νέων (συσσίτια, κοινωνικά παντοπωλεία, ιατρεία, φαρμακεία). Η εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου για την Τοπική Αυτοδιοίκηση επέφερε: Συρρίκνωση της πολιτικής, οικονομικής και διοικητικής της αυτοτέλειας με αυστηρότερο έλεγχο από τα όργανα της γενικής κυβέρνησης και από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. Αύξηση της γραφειοκρατίας λόγω της πολυπλοκότητας του νέου πλαισίου και των αλλεπάλληλων μεταβολών Αυξημένες ανάγκες σε πόρους, προσωπικό και υποδομές που συνεπάγεται η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από την κεντρική διοίκηση και η υλοποίηση του «Καλλικράτη». Αυξημένο διαχειριστικό κόστος που επιβάλλουν οι νέοι δημοσιονομικοί κανόνες και διαδικασίες και οι νέες δομές οικονομικού ελέγχου που έχουν θεσπιστεί Αδυναμία χρηματοδότησης επενδυτικών προγραμμάτων αφενός εξαιτίας των περικοπών της κρατικής χρηματοδότησης, αφετέρου εξαιτίας της αδυναμίας των ΕΣΠΑ να συμβάλει στην προώθηση των τοπικών επενδύσεων και στην αναβάθμιση των υποδομών. Επιπλέον, ο δανεισμός για την χρηματοδότηση τοπικών αναπτυξιακών πρωτοβουλιών και υποδομών έχει εκμηδενιστεί και έχει περιοριστεί στην χρηματοδότηση - αναδιάρθρωση των οικονομικών οφειλών. Στο νέο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής , αναφέρονται τα εξής για το μόνιμο προσωπικό των Δήμων: Μέχρι το τέλος του 2014 υπολογίζεται ότι θα έχουν αποχωρήσει άτομα από τους Δήμους και θα έχουν προσληφθεί 721. Τα υπόλοιπα τέσσερα χρόνια (νέο Μ.Π.Δ.Σ.) προβλέπεται ότι θα αποχωρήσουν άτομα και θα προσληφθούν 4.222, δηλαδή το ισοζύγιο θα παραμείνει αρνητικό κατά άτομα. Η μείωση 12

14 του προσωπικού των Δήμων προβλέπεται ότι θα συνεχιστεί μέχρι το Σύμφωνα με το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής , ο εκτιμώμενος αριθμός προσλήψεων για τους ΟΤΑ πρώτου βαθμού (πλην εποπτευόμενων Ν.Π.) για τα έτη βασίστηκε στον κανόνα 1:10. Ωστόσο, μέχρι σήμερα οι προσλήψεις παραμένουν «παγωμένες». Από το 2011 ψηφίστηκαν διάφοροι νόμοι οι οποίοι προέβλεψαν παρεμβάσεις δύο ειδών: Μέτρα αναδιοργάνωσης που περιόριζαν τις διαθέσιμες θέσεις στους Δήμους ή κατέληγαν σε πλεονάζον προσωπικό που οδηγείτο σε απόλυση. Το πρώτο, αφορούσε στην υποχρεωτική κατάργηση των κενών οργανικών θέσεων με το Ν. 4024/11 που ουσιαστικά τεκμηρίωσε την απαγόρευση των προσλήψεων, μολονότι η εφαρμογή του «Καλλικράτη» απαιτούσε προσλήψεις και οι προσλήψεις τακτικού προσωπικού στην αυτοδιοίκηση είχαν «παγώσει» για πολλά χρόνια. Το δεύτερο, αφορούσε στην αξιολόγηση των δομών του δημόσιου τομέα με τους νόμους 4024/11 και 4178/13, την οποία οι δήμοι θα πρέπει να ολοκληρώσουν μέχρι την 31/12/14. Η αξιολόγηση έχει ως στόχους την αναδιοργάνωση των υπηρεσιών, ανακατανομή οργανικών θέσεων, κατάργηση / συγχώνευση οργανικών μονάδων και καταλήγει σε υποχρεωτικές μετατάξεις και απολύσεις. Το τρίτο, (Ν. 4223/13) ονομάστηκε πρόγραμμα εθελοντικής ενδο-αυτοδιοικητικής κινητικότητας και έδινε τη δυνατότητα μετατάξεων «εξπρές» μεταξύ των ΟΤΑ. Μέτρα υποχρεωτικής αποχώρησης του προσωπικού είτε μέσω της προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας του Ν. 4024/11 είτε μέσω της εργασιακής εφεδρείας του Ν. 4093/12. Όλα αυτά τα μέτρα οδήγησαν είτε σε υποχρεωτικές μετατάξεις είτε σε αποχωρήσεις - απολύσεις προσωπικού. Μειούμενοι είναι και οι πόροι των ΟΤΑ τα δύο τελευταία έτη, ενώ οι προβλέψεις για τα επόμενα έτη παραμένουν σε πολύ συντηρητικά πλαίσια. Μειώσεις πόρων ΟΤΑ Πίνακας: Μειώσεις πόρων ΟΤΑ και προβλέψεις ΚΑΠ ΣΑΤΑ Προνοιακά επιδόματα Πηγή:ΕΕΤΑΑ, Εισήγηση Ράλλη Γκέκα «Τα Οικονομικά των Δήμων» Εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα και εργαλεία Πέραν των κρατικών επιχορηγήσεων, οι ΟΤΑ μπορούν να αξιοποιήσουν μια σειρά από αναπτυξιακά εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα και εργαλεία, αλλά και ν αξιοποιήσουν δυνατότητες συνεργασιών. Παρακάτω παραθέτουμε το σύνολο των διαθέσιμων προγραμμάτων. Η επιλογή των χρηματοδοτικών εργαλείων που θ αξιοποιηθούν συνδέεται με το στρατηγικό σχέδιο, την ετοιμότητα των υπηρεσιών, καθώς και την πολιτική βούληση των οργάνων λήψης των αποφάσεων. Α. Τα Προγράμματα του Νέου ΕΣΠΑ Α.1. Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα 1. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και καινοτομία» 2. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», 3. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», 4. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» 5. «Τεχνική Βοήθεια» 13

15 6. «Αγροτική Ανάπτυξη» 7. «Αλιεία και Θάλασσα» Α.2. Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα Τα 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ), ένα για κάθε μια από τις ελληνικές Περιφέρειες, έχουν συνολικό προϋπολογισμό ευρώ. Οι Περιφέρειες θα διαχειριστούν το 35 % των πόρων του νέου ΕΣΠΑ. Β. Ευρωπαϊκά Προγράμματα Β.1. Ευρώπη για τους Πολίτες Βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο για τις διεθνείς συνεργασίες των ΟΤΑ συνιστά το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες, », το οποίο, μεταξύ άλλων, χρηματοδοτεί αδελφοποιήσεις και δίκτυα πόλεων και συνιστά, ιδιαίτερα για εκείνους τους ΟΤΑ που δεν διαθέτουν ευρείες εταιρικές σχέσεις με αντίστοιχους οργανισμούς της αλλοδαπής, σημαντικό μέσο για την ευρωπαϊκή τους δικτύωση. Β.2 Λοιπά προγράμματα Τα κυριότερα ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά προγράμματα της ΕΕ για την τρέχουσα προγραμματική περίοδο συνίστανται στα εξής: Συνδέοντας την Ευρώπη (ΔΣΕ) (Έργα στους τομείς των μεταφορών, των τηλεπικοινωνιών και της ενέργειας) Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων και των ΜΜΕ (COSME) Erasmus+ (Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Νεολαία και Αθλητισμός ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 (Έρευνα και Καινοτομία) Απασχόληση και Κοινωνική Καινοτομία (EaSI) Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή (Life+) Ταμείο για το Άσυλο, τη Μετανάστευση και την Ένταξη Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας Πρόγραμμα για τους καταναλωτές Δημιουργική Ευρώπη (Πολιτισμός) 3ο Πρόγραμμα για την Υγεία Ταμείο για την Εσωτερική Ασφάλεια Δικαιοσύνη Δικαιώματα και Ιθαγένεια B.3 Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα Βουλγαρία Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα Αλβανία Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα ΠΓΔΜ Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Μεσογειακού Χώρου MED Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Balkan - Mediterranean Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Μεσογειακής Λεκάνης ENI Πρόγραμμα Διαπεριφερειακής Συνεργασίας INTERREG EUROPE Πρόγραμμα για την Αειφόρο Αστική Ανάπτυξη URBACT 14

16 Ευρωπαϊκό Δίκτυο Παρακολούθησης Χωρικού Σχεδιασμού ESPON Γ. Ευρωπαϊκός Όμιλος Εδαφικής Συνεργασίας Με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1082/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 για τον Ευρωπαϊκό Όμιλο Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ), όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΕ) 1302/2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1082/2006 για τον ευρωπαϊκό όμιλο εδαφικής συνεργασίας (ΕΟΕΣ), θεσπίστηκαν οι Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας, δυνάμει του άρθρου 175 εδαφ.γ της ΣΛΕΕ, το 4 οποίο προβλέπει ειδικές δράσεις προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της κοινωνικής, οικονομικής και εδαφικής συνοχής. Οι καταστατικοί σκοποί του ΕΟΕΣ συνίστανται στην προαγωγή της εδαφικής συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένης μίας ή περισσοτέρων συνιστωσών της διασυνοριακής, διακρατικής και διαπεριφερειακής συνεργασίας μεταξύ των μελών του, για την ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην άρση των εμποδίων στην εσωτερική αγορά με την υποστήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής. Δ. Πρωτοβουλίες (Χρηματοδοτικά εργαλεία) JASPERS (Κοινή βοήθεια για τη στήριξη σχεδίων τις ευρωπαϊκές περιφέρειες) JESSICA (Κοινοί ευρωπαϊκοί πόροι για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις) JEREMIE (Κοινοί ευρωπαϊκοί πόροι για αειφόρες επενδύσεις στα αστικά κέντρα) Ε. Εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή δίκτυα πόλεων Σύμφωνα με το άρθρο 101 του Καλλικράτη δύο ή περισσότεροι δήµοι ή δήµοι και περιφέρειες, µε κοινά χαρακτηριστικά, μπορούν να συνιστούν δίκτυα, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 219 και 220 του Κ..Κ., µε τη µορφή αστικής εταιρείας µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του άρθρου 741 του Α.Κ. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 219 παρ.1 του ν.3463/2006 και τις όμοιες διατάξεις των άρθρων 101, 202 και 203 παρ.1 και 2 του ν.3852/2010, οι δήμοι και οι περιφέρειες της χώρας συνεργάζονται με αντίστοιχους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης της αλλοδαπής για τη συμμετοχή τους σε ευρωπαϊκά και διεθνή δίκτυα τοπικών και περιφερειακών αρχών με σκοπό την προαγωγή και διευκόλυνση της διακρατικής, διαπεριφερειακής, διασυνοριακής και εδαφικής συνεργασίας και τη συμμετοχή τους σε ευρωπαϊκά προγράμματα. ΣΤ. Συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα (ΣΔΙΤ) Με το Ν. 3389/2005 εισάγεται το νομοθετικό πλαίσιο για τις Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) στην Ελλάδα. Οι Συμπράξεις Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα αποτελούν συμβατικές σχέσεις μακράς διάρκειας (που μπορεί να εκτείνονται σε διάρκεια και 20 ή περισσότερων ετών), οι οποίες συνάπτονται μεταξύ ενός Δημόσιου και ενός Ιδιωτικού Φορέα για την εκτέλεση έργων και / ή την παροχή υπηρεσιών. Ζ. Συμβάσεις διαδημοτικής ή διαβαθμικής συνεργασίας Σύμφωνα με το άρθρο 99 του Καλλικράτη: Δήμοι της ίδιας περιφέρειας ή όμοροι Δήμοι μπορούν να συνάπτουν µμεταξύ τους συμβάσεις, µε τις οποίες αναλαμβάνουν την άσκηση αρμοδιότητας για λογαριασμό τους ή την υποστήριξη της άσκησής της (συμβάσεις διαδημοτικής συνεργασίας). Δήμοι της ίδιας περιφέρειας και η οικεία περιφέρεια μπορούν να συνάπτουν µμεταξύ τους 15

17 συμβάσεις συνεργασίας, µε τις οποίες αναλαμβάνουν την άσκηση αρμοδιότητας ή την υποστήριξη της άσκησής της, για λογαριασμό ενός ή περισσοτέρων των συμβαλλόμενων μερών ( «συμβάσεις διαβαθµιδικής συνεργασίας»). Η. Προγραμματικές συμβάσεις Σύμφωνα με το άρθρο 100 του Καλλικράτη, για τη μελέτη και εκτέλεση έργων και προγραμμάτων ανάπτυξης μιας περιοχής, καθώς και για την παροχή υπηρεσιών κάθε είδους, οι Δήμοι, οι περιφέρειες, οι σύνδεσμοι Δήμων, οι Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και η Ένωση Περιφερειών, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα οποία συνιστούν ή στα οποία συμμετέχουν οι προαναφερόμενοι φορείς, καθώς και Ν.Π.Ι.. στα οποία συμμετέχουν ή συνιστούν η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και η Ένωση Περιφερειών, οι δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης, τα δημοτικά και περιφερειακά ιδρύματα, καθώς και κοινωφελή ιδρύματα και κληροδοτήματα και τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στα οποία περιλαμβάνονται και τα τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, μπορούν να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις µε το Δημόσιο, μεταξύ τους ή και µε φορείς του δημοσίου τομέα της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982, μεμονωμένα ή από κοινού. Στρατηγικός σχεδιασμός Περιφέρειας Αττικής Το όραμα του 1ου Επιχειρησιακού Σχεδιασμού της Περιφέρειας για την Αττική εστιάζει στην «ανάδειξη του ρόλου της Περιφέρειας Αττικής ως Ευρωπαϊκής Μητρόπολης στο χώρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Μεσογείου, μέσω της συγκρότησης και λειτουργίας της ως ισχυρού αυτοδιοικητικού οργανισμού με ενισχυμένο ρόλο σε όλους τους τομείς αρμοδιοτήτων της, μέσω της προσέλκυσης επενδυτικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και μέσω της προσφοράς ουσιαστικού και ποιοτικού έργου προς όφελος όλων των πολιτών της». Οι βασικές πολιτικές επιλογέςxv, μέσω των οποίων θα επιδιωχθεί η υλοποίηση του ανωτέρω Οράματος είναι: Η θεμελίωση και ισχυροποίηση του νέου θεσμού της αιρετής περιφερειακής διοίκησης και η οργάνωση και λειτουργία της ως σύγχρονου διοικητικού και αναπτυξιακού πόλου, Η οργάνωση και η καλλιέργεια της εξωστρέφειας των Υπηρεσιών της Αιρετής Περιφέρειας, για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών, των επιχειρήσεων, των επενδυτών, κ.λπ., με την αξιοποίηση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού της και με την χρήση των νέων τεχνολογιών για την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών προς τις Ομάδες-Στόχους. Η συνεργασία με την Πολιτεία και την πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση σε θέματα αναβάθμισης των δημοσίων αστικών υποδομών και βελτίωσης της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Αττικής Η προώθηση διαπεριφερειακών ευρωπαϊκών συνεργασιών, με ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων και σύναψη συμφωνιών συνεργασίας σε διοικητικό και οικονομικό επίπεδο Η ανάληψη συγκεκριμένων πρωτοβουλιών για συνεργασίες και κοινές δράσεις με λοιπούς Φορείς, Επαγγελματικές Οργανώσεις κ.λπ. για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της οικονομικής κρίσης, την προσέλκυση επενδύσεων. 16

ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015-2019 Ενότητα 1 : Στρατηγικός σχεδιασμός ΑΔΑ: ΩΥΧΓΩΚΑ-Β4Ω

ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015-2019 Ενότητα 1 : Στρατηγικός σχεδιασμός ΑΔΑ: ΩΥΧΓΩΚΑ-Β4Ω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - Δ/ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π. Τσαλδάρη 10-18450 - ΝΙΚΑΙΑ 213 2075 392 & 93 dsimvoulio@nikaia-rentis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ. Σελίδα 1 από 128

ΕΝΟΤΗΤΑ. Σελίδα 1 από 128 Ενότητα 1: «Στρατηγικόςς Σχεδιασμός» «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2011-2014» ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ Ιούλιος 2012 Σελίδα 1 από 128 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 2011-2015

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 2011-2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 2011-2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή... 4 1.1 Θεσμικό Πλαίσιο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων... 4 1.2 Το πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ... 5 1.3 Βασικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ)

ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ) ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013 2014 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ) 1 Το παρόν αποτελεί προπαρασκευαστικό κείμενο και δημοσιεύεται αποκλειστικά για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α 1 Περιγραφή και Αξιολόγηση Υφιστάµενης Κατάστασης Στρατηγική ήµου Αλιάρτου Θεσπιέων 2 Πίνακας περιεχομένων Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...13 Α.1. Τα επιχειρησιακά Προγράμματα των δήμων...13 Α.1.1. Ορισμός...14 Α.2. Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της οργάνωσης και λειτουργίας των δήμων

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχέδιο Δήμου Ελαφονήσου

Στρατηγικό Σχέδιο Δήμου Ελαφονήσου Στρατηγικό Σχέδιο Δήμου Ελαφονήσου 2015-2019 1 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή...4 Θεσμικό πλαίσιο...4 Σκοπός και Χαρακτηριστικά του Πενταετούς Προγράμματος...5 Σκοπός...5 Περιεχόμενο...5 Δομή...5 Μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 2007-201. Α Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασμός Υφιστάμενη Κατάσταση Στρατηγική του Δήμου Κοζάνης

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 2007-201. Α Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασμός Υφιστάμενη Κατάσταση Στρατηγική του Δήμου Κοζάνης ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 2007-201 2010 Α Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασμός Υφιστάμενη Κατάσταση Στρατηγική του Δήμου Κοζάνης ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 Πηγή φωτογραφιών: http://www.kozanh.gr Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ (2012 2014) ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΣΧΕΔΙΟ)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ (2012 2014) ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΣΧΕΔΙΟ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ (2012 2014) ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΣΧΕΔΙΟ) Νοέμβριος 2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1... 4 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 1.1. Η ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ & Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012-2014

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012-2014 Νοέμβριος 2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1...3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 1.1.Η ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ & Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ..3 Βήμα 1: Προετοιμασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ. Αστυπάλαια η πεταλούδα του αρχιπελάγους ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ. Αστυπάλαια η πεταλούδα του αρχιπελάγους ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ Αστυπάλαια η πεταλούδα του αρχιπελάγους ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013 2014 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό Κεφάλαιο... 3 Θεσμικό πλαίσιο... 4 Σκοπός του Επιχειρησιακού Προγράμματος... 5 Κύρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2012-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2012-2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2012-2014 Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ 1 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό κεφάλαιο... 4 Θεσμικό πλαίσιο... 4 Σκοπός του Επιχειρησιακού Προγράμματος... 4 Κύρια χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 3852/2010, άρθρο 67. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 3852/2010, άρθρο 67. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: Π. Τσαλδάρη 10 Ταχ. Κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ 2007 2010 Αιγάλεω, Απρίλιος 2008 ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ (Δ.Ο.Ε.) Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 5 2. Στόχοι, Μεθοδολογία και Προϋποθέσεις επιτυχίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ. Αγκίστρι Πράσινο νησί, μπαλκόνι του Αργοσαρωνικού ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ. Αγκίστρι Πράσινο νησί, μπαλκόνι του Αργοσαρωνικού ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ Αγκίστρι Πράσινο νησί, μπαλκόνι του Αργοσαρωνικού ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό Κεφάλαιο... 3 Θεσμικό πλαίσιο... 4 Σκοπός του Επιχειρησιακού Προγράμματος...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ Αμανατίδης Χ., Αράπη-Μπελώνη Π., Μπακατσέλος Ι., Μπούτση Χαραλαμπίδου Α.,Τριανταφυλλίδης Π.

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ Αμανατίδης Χ., Αράπη-Μπελώνη Π., Μπακατσέλος Ι., Μπούτση Χαραλαμπίδου Α.,Τριανταφυλλίδης Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: Π. Τσαλδάρη 10 Ταχ. Κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2012-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2012-2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2012-2014 Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Eισαγωγή 1.1 Το θεσμικό πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 1.2 Οι σκοποί του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΓΕΡΑΚΑ 2007-2010

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΓΕΡΑΚΑ 2007-2010 ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΓΕΡΑΚΑ 2007-2010 ΓΕΡΑΚΑΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ... 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Σεπτέμβριος 2012. 197/2012 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Σεπτέμβριος 2012. 197/2012 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ 2012 2014 Σεπτέμβριος 2012 197/2012 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ (Σελίδες 1 έως και 180) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α. ΓΕΝΙΚΑ... 4 Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 3 3. ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΠ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ... 5 4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2014-2019

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2014-2019 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2014-2019 Α Φάση: Υφιστάμενη Κατάσταση Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμος Ερέτριας Φεβρουάριος 2015 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 Τα Επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος 2014-2019

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος 2014-2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 2014-2019 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 1.1 Συνοπτική περιγραφή - αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης... 10 1.1.1 Η γενική εικόνα του Δήμου... 10 1.1.1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2011 2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2011 2014 ΔΗΜΟΣ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΕΠΙΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2011 2014 Ενότητα 2: Επιχειρησιακός Προγραμματισμός Δυνάμει του άρθρου 266 του Ν3852/10 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του άρθρου 203 του Ν3463/06 «Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...8 2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ...10. 2.1 Σκοπιμότητα...10. 2.2 Σημασία...12. 2.3 Θεσμικό πλαίσιο...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...8 2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ...10. 2.1 Σκοπιμότητα...10. 2.2 Σημασία...12. 2.3 Θεσμικό πλαίσιο... ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...8 2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ...10 2.1 Σκοπιμότητα...10 2.2 Σημασία...12 2.3 Θεσμικό πλαίσιο...12 2.4 Όργανα κατάρτισης...15

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) ΕΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 1. Εισαγωγή ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Το παρόν προσχέδιο του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013 του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας καταρτίστηκε από το Γραφείο Προγραμματισμού και τέθηκε υπόψη της

Διαβάστε περισσότερα

Click here to get your free novapdf Lite registration key

Click here to get your free novapdf Lite registration key ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ 2012 2014 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Αιγάλεω, Δεκέì βριος 2011 Ιανουάριος 2012 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΜΕΡΟΣ 1 Ο - ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ...7

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2010»

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2010» «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2010» Παραδοτέο 1: «Στρατηγικός Σχεδιασμός» ΜΑΙΟΣ 2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣERROR! BOOKMARK NOT

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2013 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ Α ΜΕΡΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2013-2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Γενικά. 8 Σκοπός των πενταετών Επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα