ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Αφορά την επεξεργασία των πληροφοριών των πρωτογενών λογιστικών γεγονότων.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Αφορά την επεξεργασία των πληροφοριών των πρωτογενών λογιστικών γεγονότων."

Transcript

1 ΜΒΑ 1 ο ΕΤΟΣ FINANCIAL MANAGENENT ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ρ. ΗΜΗΤΡΗΣ Μ. ΜΥΛΩΝΑΣ Οικονοµολόγος- Νοµικός Λογιστής Α Τάξης Course Director Accounting & Finance ICBS Thessaloniki Business College Θεσσαλονίκη, ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Είναι η επιστήµη η οποία ασχολείται µε την Επεξεργασία χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών µε σκοπό την τροφοδότηση των ενδιαφεροµένων µερών του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης. ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Αφορά την επεξεργασία των πληροφοριών των πρωτογενών λογιστικών γεγονότων. 2 1

2 ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Γ.Λ.Σ. ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ (ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ) Είναι οι εγγραφές που αφορούν λογιστικά γεγονότα τα οποία τεκµαίρονται από παραστατικά π.χ συµβόλαιο, τιµολόγιο κλπ. 3 ΟΜΑ ΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Ε.Γ.Λ.Σ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ & ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ - ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΞΟ Α ΚΑΤ ΕΙ ΟΣ ΕΣΟ Α ΚΑΤ ΕΙ ΟΣ ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 4 2

3 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΞΟ Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ & ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΑΚΡ/ΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΒΡΑΧ/ΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΧΧΧ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΧΧΧ 5 ΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΘΟ ΟΣ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Η ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Η ΑΥΞΗΣΗ, ή Η ΜΕΙΩΣΗ ΟΝΟΜAΖΕΤΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΧΡΕΩΣΗ ή ΠΙΣΤΩΣΗ. ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΙΩΣΗ 6 3

4 ΧΡΕΩΣΗ - ΠΙΣΤΩΣΗ ΟΜΑ ΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΘ.ΘΕΣΗ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΑΚΡ.ΑΠΑΙΤ. ΜΕΙΩΣΗ ΑΥΞΗΣΗ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΗ ΑΥΞΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟ Α ΚΑΤ ΕΙ ΟΣ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΙΩΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΣΟ Α ΚΑΤ ΕΙ ΟΣ ΜΕΙΩΣΗ ΑΥΞΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΖΗΜΙΑ ΚΕΡ ΟΣ 7 ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΕΝΣΩΜΑΤΟ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Πάγια στοιχεία τα οποία έχουν υλική υπόσταση και προορίζονται να λειτουργήσουν για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο του ενός έτους. ΑΣΩΜΑΤΟ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Άυλα περιουσιακά στοιχεία και Έξοδα πολυετούς απόσβεσης για διάστηµα εκµετάλλευσης µεγαλύτερο του έτους ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΜΑΚΡ/ΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Συµµετοχές σε συνδεµένες επιχειρήσεις και λοιπές Επιχειρήσεις. Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις. 8 4

5 ΕΝΣΩΜΑΤΟ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΠΕ Α ΚΤΙΡΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΠΙΠΛΑ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 9 ΑΣΩΜΑΤΟ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΑΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ( ΙΑΡΚΕΙΑ > 1ΕΤΟΣ) ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΑΤΕΝΤΕΣ ΕΞΟ Α ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ ΕΞΟ Α ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΞΟ Α ΚΤΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΕΞΟ Α ΑΝΑ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΞΟ Α ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 10 5

6 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΚΟΠΟΣ ΙΑΡΚΗ ΚΑΤΟΧΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΤΟΥ 10% ΣΥΝ ΕΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΕ ΣΥΝ ΕΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. 11 ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΑΚΡ/ΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΣΥΝ ΕΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡ/ΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΕΤΑΙΡΩΝ ΟΣΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 12 6

7 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΥΠΟΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΡΩΤΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚ. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΓΙΩΝ ΕΙ Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 13 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΟ ΚΕΡ ΟΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙΑ ΗΠΟΤΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ. Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΗΡΕΙΤΑΙ ΜΙΚΤΟΣ Ή ΑΜΙΓΗΣ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΘΟ Ο ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ 14 7

8 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΝΑΙ ΥΛΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΊΝΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΟ ΚΕΡ ΟΣ. Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΗΡΕΙΤΑΙ ΜΙΚΤΟΣ Ή ΑΜΙΓΗΣ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΜΕΘΟ Ο ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ 15 ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΑ-ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ π.χ Υποπροϊόντων: Βαµβακόπιτα, Σπορέλαιο ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Ή ΑΧΡΗΣΤΟ ΥΛΙΚΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ 16 8

9 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΤΑ ΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΑ ΑΡΧΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ Η ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ Γ.Β.ΕΞΟ ΩΝ 17 Α - Β ΥΛΕΣ-ΥΛ. ΥΛ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Α ΚΑΙ Β ΥΛΕΣ ΕΙΝΑΙ ΥΛΙΚΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΤΑ ΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΕΤΣΙ ΟΠΩΣ ΘΑ ΠΡΟΣΦΕΡΘΕΙ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 18 9

10 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΝΑΛΩΣΗ ΣΤΟ ΣΤΑ ΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΥΝΗΘΩΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΓΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. π.χ Μαζούτ, Λάδια, Λιπαντικά, Λιγνίτης, Μικρά Εργαλεία. 19 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΓΙΩΝ ΥΛΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΓΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. ΕΙΝΑΙ ΥΛΙΚΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΥΝΗΘΩΣ ΑΞΙΑΣ. ΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΓΙΩΝ ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΓΧΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

11 ΕΙ Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΙ Η ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΠΩΛΗΤΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗ. ΤΑ ΕΙ Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΗΘΩΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ ΟΤΑΝ Η ΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑΙ ΣΤΑ ΕΠΙΠΛΑ. ΙΑΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΑ. 21 ΠΕΛΑΤΕΣ Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΟΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΙΑΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΟΣΙΟ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΠΙ ΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 22 11

12 ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΠΕΛΑΤΕΣ Ι Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΑΜΦΙΣΒΗΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΠΕΛΑΤΕΣ: ΧΡ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΠΙΣΦΑΛ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΙΣΤ ΠΡΟΒΛ. ΕΠΙΣ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 23 ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΙΙ Η ΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ: ΧΡ ΠΡΟΒΛ. ΕΠΙΣΦΑΛ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΙΣΤ ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Η ΖΗΜΙΑ ΑΠΟ ΑΝΕΠΙ ΕΚΤΟΥΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΈΚΤΑΚΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ 24 12

13 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ Η ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΜΕΝΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ Ή ΠΑΓΙΩΝ, ΕΩΣ ΟΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΧΡΕΩΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΕΙΩΝ ΥΠΟΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ Ή ΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ. ΙΑΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 25 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ ΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΩΝ ΧΡΕΩΣΤΩΝ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ, ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ, ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΑΚΡΙΝΟΝΤΑΙ: ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ, ΑΝΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΜΕΤΑΧΡΟΝΟΛΟΓΗΜΕΝΕΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΒΡΑΧ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΕΤΑΙΡΩΝ, ΙΑΧ/ΣΤΩΝ 26 13

14 ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΑΦΟΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ (ΜΕΤΟΧΕΣ, ΟΜΟΛΟΓΑ, ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ, ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ) ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΙΑΚΡΙΝΟΝΤΑΙ: ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ Ή ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΜΕΡΙ ΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΕΣ REPOS 27 ΛΟΓ. ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΣΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΚ/ΛΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΟΥΝΤΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ή ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΟΠΟΥ. Π.Χ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΙΑΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΕΣ - Λ/ΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΑΠΟ ΟΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Λ/ΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΑΠΟ ΟΣΗ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΡΙΤΟΙ ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ 28 14

15 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΟΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΟ ΩΝ ΏΣΤΕ ΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΜΟΝΟ ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΑΚΡΙΝΟΝΤΑΙ: ΕΞΟ Α ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΣΟ Α ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΑΓΟΡΕΣ ΥΠΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΑΓΟΡΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΥΠΟ ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 29 ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ. ΙΑΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 30 15

16 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΈΧΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΕ: ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Ο ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧ.) 31 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ Ι ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΚΕΡ ΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΑΥΞΑΝΟΥΝ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΙΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΖΗΜΙΕΣ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΩΣ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΙΑΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΕ: ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΙ ΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΈΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ Ι ΙΩΝ ΜΕΤΟΧ. ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΕΙ ΙΚΩΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ 32 16

17 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑΙΙΙΙ ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ν. 2065/1992 ΑΦΟΡΑ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΓΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΩΣ ΕΚΤΑΚΤΟ ΚΕΡ ΟΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΛΟΓΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 33 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ ΑΦΟΡΑ ΠΟΣΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΩΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ Ι. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΙΑΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΕ: ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΙΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Ή ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΗΚΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ: ΟΙ ΧΡΕΩΣΤΙΚΕΣ ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΩΣ ΖΗΜΙΑ ΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΝΤΑΙ ΩΣ ΚΕΡ ΟΣ 34 17

18 ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧ/ΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΙΑΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΕ: ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΝΕΙΑ ΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ, ΕΛΛΗΝ. ΗΜΟΣΙΟ ΚΛΠ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΛΗΞΗΣ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 35 ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ο ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΙΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΠΗΓΑΖΟΥΝ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ, ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΛΠ. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΣΣΕΤΑΙ ΑΝΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΑΝΕΙΟ. ΤΑ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΩΝ ΒΡΑΧΥΠΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 36 18

19 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤΟΥ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ. ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΩΝ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. ΙΑΚΡΙΝΟΝΤΑΙ: ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ - ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΡΑ - ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ - ΤΟΚΟΜΕΡΙ ΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΜΟΙΒΩΝ - ΒΡΑΧ/ΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡ/ΣΕΙΣ ΜΑΚΡ/ΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡ/ΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ 37 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΩΝ - ΤΕΛΩΝ Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΟΣΙΟ ΟΙ ΦΟΡΟΙ ΕΙΝΑΙ ΒΡΑΧΡΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΜΩΝΥΜΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΤΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΙΑΚΡΙΝΟΝΤΑΙ: Φ.Π.Α ΕΙ ΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ 38 19

20 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ. ΙΑΚΡΙΝΟΝΤΑΙ: ΙΚΑ ΟΑΕΕ ΤΑΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ 39 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΑΦΟΡΑ ΕΤΕΡΟΧΡΟΝΙΣΜΟ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ, ΑΓΟΡΩΝ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΜΩΝΥΜΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΑΚΡΙΝΟΝΤΑΙ: ΕΣΟ Α ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΕΩΣ ΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΑΓΟΡΕΣ ΥΠΟ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΥΠΟ ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 40 20

21 ΕΞΟ Α ΚΑΤ ΕΙ ΟΣ ΕΞΟ Α ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΤΙΣ ΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ. ΛΕΓΟΝΤΑΙ ΕΞΟ Α ΚΑΤ ΕΙ ΟΣ ΓΙΑΤΙ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΙ ΩΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΑΝΑ ΕΙ ΟΣ ΕΞΟ ΟΥ ΙΑΚΡΙΝΟΝΤΑΙ: ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΤΡΙΤΩΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ Α ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟ Α ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 41 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ. ΙΑΚΡΙΣΗ: ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΩΡΑ ΕΟΡΤΩΝ ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ Α ΕΙΑΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΚΤΟΣ Ε ΡΑΣ ΠΟΣΟΣΤΑ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ 42 21

22 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥΣ. ΔΙΑΚΡΙΝΟΝΤΑΙ: ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΕΣ ΣΕ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΕΣ ΣΕ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΕΣ ΣΕ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 43 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΟΛΑ ΤΑ ΕΞΟ Α ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΚΑΤΑΧΩΡΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ. ΙΑΚΡΙΝΟΝΤΑΙ: ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΦΩΤΑΕΡΙΟ Υ ΡΕΥΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΡΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 44 22

23 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΟΙ ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΥΤΗΣ ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ ΕΞΟ Α ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΑ ΚΕΡ Η Η ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΕΣ. ΙΑΚΡΙΝΟΝΤΑΙ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΜΗ ΣΥΜΨΗΦΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΣΦΟΡΑ ΟΓΑ ΤΕΛΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ, ΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 45 ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ Α Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΌΛΑ ΤΑ ΕΞΟ Α ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝ ΕΝΤΑΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΆΛΛΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΞΟ ΩΝ ΚΑΤ ΕΙ ΟΣ ΙΑΚΡΙΝΟΝΤΑΙ: ΕΞΟ Α ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΕΞΟ Α ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΕΞΟ Α ΤΑΞΙ ΙΩΝ - ΕΞΟ Α ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΞΟ Α ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΟ Α ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙ ΕΙΞΕΩΝ - ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΌ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΑ ΕΞΟ Α ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΧΡ. ΣΥΝ ΡΟΜΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ - ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ Α ΩΡΕΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ 46 23

24 ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟ Α ΟΙ ΤΟΚΟΙ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ (ΕΞΟ Ο) ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ή ΤΑ ΕΞΟ Α ΠΟΥ ΧΡΕΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ. ΙΑΚΡΙΝΟΝΤΑΙ: ΤΟΚΟΙ ΕΞΟ Α ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΑΝΕΙΩΝ ΤΟΚΟΙ ΕΞΟ Α ΛΟΙΠΩΝ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΑΦΗ ΜΕ ΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟ Α 47 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΦΟΡΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΧΩΡΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. ΗΛΑ Η ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΟΙΚΕΙΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΌΠΩΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΑ Π. 100/1998 ΚΑΙ Π. 299/2003. ΙΑΚΡΙΝΟΝΤΑΙ: ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ Ε ΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΓΚ.ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ 48 24

25 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΟΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΞΟ Α ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΒΟΥΝ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, ΚΑΤΑΧΩΡΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ. ΙΑΚΡΙΝΟΝΤΑΙ: ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΠΙΣΦΑΛΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ 49 ΕΣΟ Α ΚΑΤ ΕΙ ΟΣ ΕΣΟ Α ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΑ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ. ΤΑ ΕΣΟ Α ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤ ΕΙ ΟΣ ΗΛΑ Η ΚΑΤΑ ΕΙ ΟΣ ΕΣΟ ΟΥ ΚΑΙ ΌΧΙ ΚΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ - ΕΣΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - Ι ΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΓΙΩΝ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΤΕΚΜΑΡΤΑ ΕΣΟ Α ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΠΑΡΑ ΟΣΕΙΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟ Α ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ 50 25

26 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΟΙ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΗΣ ΟΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΑΚΡΙΣΗ: ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (ΕΙ ΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ) ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 51 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΟΙ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ. ΙΑΚΡΙΣΗ: ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (ΕΙ ΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ) ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 52 26

27 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΟΙ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΑΚΡΙΣΗ: ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΙΣ Α ΚΑΙ Β ΥΛΩΝ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΙ ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 53 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, ΌΤΑΝ Η ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Η ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟ ΕΣΟ Ο ΘΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙ ΣΤΑ ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ ΙΑΚΡΙΣΗ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ) ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 54 27

28 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟ Α ΕΣΟ Α ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΌ ΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟ Α ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΙΑΚΡΙΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΣΜΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΤΟΚΩΝ ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΟΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 55 ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ ΕΣΟ Α ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΑΣΧΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΚΥΡΙΕΣ Η ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΙΑΚΡΙΣΗ ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΕΣΟ Α ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΕΙΣΠΡΑΤΟΜΕΝΑ ΕΞΟ Α ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 56 28

29 ΕΣΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟ Α ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΠΟΚΤΑ ΑΠΌ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ, ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. ΙΑΚΡΙΣΗ ΕΣΟ Α ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΟΥΛΕΥΜΕΝΟΙ ΤΟΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΛΟΙΠΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΕΡ Η ΑΠΌ ΠΩΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 57 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΟΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΙΑΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΥΟ ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΚΕΡ ΟΣ Ή ΖΗΜΙΑ) ΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΩΝ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 58 29

30 ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΞΟ Α Ή ΕΣΟ Α ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΝ ΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ. ΧΡΟΝΙΚΑ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΧΡΗΣΗ ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΡΗΤΡΩΝ ΚΛΟΠΕΣ ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΚΕΡ Η ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΓΙΩΝ ΑΝΑΛΟΓΟΥΣΕΣ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ 59 ΕΞΟ Α ΚΑΙ ΕΣΟ Α ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟ Α Ή ΕΣΟ Α ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΦΟΡΟΥΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΟΧΙ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ. ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΓΝΩΣΤΑ ΣΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ. ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΡΗΤΡΩΝ ΚΛΟΠΕΣ ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ 60 30

31 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΦΟΡΑ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ: ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΑΞΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΠΙΣΦΑΛΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΛΟΙΠΕΣ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 61 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΦΟΡΑ ΕΣΟ Α ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΝ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ Ή ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ. ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΑΠΑΞΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΠΙΣΦΑΛΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟ Α ΕΞΟ ΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 62 31

32 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΜΗ ΕΝΣ/ΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΟΙ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΥΤΕΣ ΠΟΥ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΟΥΝ ΣΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ. ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ Ε ΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ 63 32

ΚΡΙΑΡΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Λογιστική - Κοστολόγηση και Φορολογία Εργασιών Τέλους Χρήσεως. Β' έκδοση ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΚΡΙΑΡΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Λογιστική - Κοστολόγηση και Φορολογία Εργασιών Τέλους Χρήσεως. Β' έκδοση ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΡΙΑΡΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Λογιστική - Κοστολόγηση και Φορολογία Εργασιών Τέλους Χρήσεως. Β' έκδοση ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ -Η διαδοχική σειρά των εργασιών τέλους χρήσεως ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας.

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. 3 η ΟΜΑΔΑ Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις είναι αυτές που κατά το κλείσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ

ΕΝΙΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΕΛΗΜΠΑΛΤΑ ΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΖΟΡΩΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡ06.xls Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31Η Σ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Y 2 0 0 62013

ΣΥΓΧΡ06.xls Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31Η Σ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Y 2 0 0 62013 ΣΥΓΧΡ. ΙΑΤΡ. ΕΡΓ/ΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ.xls Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31Η Σ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Y 2 0 0 62013 ( 1/1/2010 2013-31/12/2013-31/12/2010) ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006 2013 ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 2012 ΠΟΣΑ ΠΟΣΑ ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ANOIΓΜΑ ΒΙΒΛΙΩΝ. Δρ. Καρτάλης Δ. Νικόλαος 1

ANOIΓΜΑ ΒΙΒΛΙΩΝ. Δρ. Καρτάλης Δ. Νικόλαος 1 ANOIΓΜΑ ΒΙΒΛΙΩΝ Δρ. Καρτάλης Δ. Νικόλαος 1 ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ Α) ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗ Β) ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α) ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ- ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ Β) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ-ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ Δρ. Καρτάλης Δ. Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08)

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08) ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08) για τη χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2008 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/09/2010

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/09/2010 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1/1 30/09/2010 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ I ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 42.664,07 34.663,48 8.000,59 23.114,07 23.079,06 35,01

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 42.664,07 34.663,48 8.000,59 23.114,07 23.079,06 35,01 ΝΕΤCOM Ε.Π.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2013 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2013-31/12/2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ 5.ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 Περιεχόμενα Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 3 Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 5 Ισολογισμός 6 Αποτελέσματα Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Π.Δ. 315/1999 Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Ο.Τ.Α.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Π.Δ. 315/1999 Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Ο.Τ.Α. 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Με το Π.Δ. 315/1999 καθιερώθηκε το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Ο.Τ.Α. Α βαθμού (δήμοι και κοινότητες). Το διαχειριστικό σύστημα των ΟΤΑ που ίσχυε μέχρι την έκδοση του Π.Δ. 315/1999 δεν μπορούσε

Διαβάστε περισσότερα

Έ Κ Θ Ε Σ Η Ε Λ Ε Γ Χ Ο Υ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΆΡΘΡΟΥ 66 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 2238/94

Έ Κ Θ Ε Σ Η Ε Λ Ε Γ Χ Ο Υ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΆΡΘΡΟΥ 66 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 2238/94 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Καραϊσκάκη 2-Γαλάτσι ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΛΦΑ ΑΕ. Βιομηχανία Ειδών Οικιακής καταναλώσεως Α. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 20 - ΑΘΗΝΑ Α.Φ.Μ. 099999999

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ 3 - Απαιτήσεις & Διαθέσιµα

ΟΜΑΔΑ 3 - Απαιτήσεις & Διαθέσιµα Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΟΤΑ ΟΜΑΔΑ 3 - Απαιτήσεις & Διαθέσιµα 1. Συνοπτική παρουσίαση των περιουσιακών στοιχείων που περιλαµβάνονται στην οµάδα 3 «Απαιτήσεις» 1.1. Κατηγορίες στοιχείων της οµάδας 3 Στην οµάδα 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΥΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ - 57014 Α.Φ.Μ.: 998743770.Ο.Υ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 Της Τακτικής Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Στην Μενεµένη σήµερα την 5 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Specisoft. www.specisoft.gr. Άρθρο: Ο Ισολογισμός της Επιχείρησης & Η Ερμηνεία των Στοιχείων του

Specisoft. www.specisoft.gr. Άρθρο: Ο Ισολογισμός της Επιχείρησης & Η Ερμηνεία των Στοιχείων του Specisoft www.specisoft.gr Άρθρο: Ο Ισολογισμός της Επιχείρησης & Η Ερμηνεία των Στοιχείων του Ο Ισολογισμός και οι Συνοδευτικές Καταστάσεις Α.Ισολογισμός Ο Ισολογισμός είναι η κύρια οικονομική κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΝΙΟΣ. Πτυχιακή Εργασία : Πάγιο Ενεργητικό ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΕΣ: ΑΝ ΡΟΥΛΑΚΗ ΑΝΝΑ ΑΜ:6721 ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΑΜ:6753

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΝΙΟΣ. Πτυχιακή Εργασία : Πάγιο Ενεργητικό ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΕΣ: ΑΝ ΡΟΥΛΑΚΗ ΑΝΝΑ ΑΜ:6721 ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΑΜ:6753 ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΝΙΟΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΕΣ: ΑΝ ΡΟΥΛΑΚΗ ΑΝΝΑ ΑΜ:6721 ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΑΜ:6753

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2012 Περιεχόµενα Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

0 0 ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ Β. ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

0 0 ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ Β. ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ .MINOAN ITALIA S.p.A. Εταιρικό Κεφάλαιο 12., εξ ολοκλήρου κατατεθειµένο Μητρώο των Επιχειρήσεων της πόλης ΠΑΛΕΡΜΟ 5846825 Μοναδικός εταίρος Minoan Lines S.A. Ηράκλειο (Κρήτη) Εταιρία του Οµίλου Grimaldi

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : D.A.S. - HELLAS Α.Α.Ε.Γ.Ν.Π. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 32509/05/Β/94/15 Γ.Ε.ΜΗ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : D.A.S. - HELLAS Α.Α.Ε.Γ.Ν.Π. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 32509/05/Β/94/15 Γ.Ε.ΜΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : D.A.S. - HELLAS Α.Α.Ε.Γ.Ν.Π. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 32509/05/Β/94/15 Γ.Ε.ΜΗ. :1932801000 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31ης εκεµβρίου 2013 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1/1/2013-31/12/2013

Διαβάστε περισσότερα

(Σύµφωνα µε το ιεθνές Λογιστικό Πρότυϖο 34)

(Σύµφωνα µε το ιεθνές Λογιστικό Πρότυϖο 34) ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ) 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ «ΒΙΟΤΕΡ» ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Σύµφωνα µε το ιεθνές Λογιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 5/204/14-11-2000 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΑΠΟΦΑΣΗ 5/204/14-11-2000 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΠΟΦΑΣΗ 5/204/14-11-2000 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέµα: Κανόνες συµπεριφοράς των εταιριών που έχουν εισαγάγει τις µετοχές τους στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών και των συνδεοµένων µε αυτές προσώπων.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΕΛΠ (Ν. 2190/1920 ΕΓΛΣ ΠΔ 148/1984) ΚΑΙ Δ.Π.Χ.Π. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΕΛΠ (Ν. 2190/1920 ΕΓΛΣ ΠΔ 148/1984) ΚΑΙ Δ.Π.Χ.Π. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΕΛΠ (Ν. 2190/1920 ΕΓΛΣ ΠΔ 148/1984) ΚΑΙ Δ.Π.Χ.Π. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΕΛΠ (Ν. 2190/1920 - ΕΓΛΣ ΠΔ 148/1984)

Διαβάστε περισσότερα

1 13 26165,92 2 13.001 22770,44 3 13.901 0,00 4 13.002 8217,17 5 13.902 5972,71 6 13.909 3238,23 7 13.909 2087,21 8 14 24051,48 9 14.

1 13 26165,92 2 13.001 22770,44 3 13.901 0,00 4 13.002 8217,17 5 13.902 5972,71 6 13.909 3238,23 7 13.909 2087,21 8 14 24051,48 9 14. 1 13 26165,92 2 13.001 22770,44 3 13.901 0,00 4 13.002 8217,17 5 13.902 5972,71 6 13.909 3238,23 7 13.909 2087,21 8 14 24051,48 9 14.000 2762,05 10 14.900 1412,52 11 14.001 0,00 12 14.901 0,00 13 14.002

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ Ε.Π.Ε.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ Ε.Π.Ε. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ Ε.Π.Ε. 2/10/2008 33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ 50.000,00 33.03 Έταιροι Λογ. Κάλυψης Κεφαλαίου 50.000,00 40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 50.000,00 40.06 Εταιρικό Κεφάλαιο 50.000,00 Σύσταση Ε.Π.Ε., κάλυψη εταιρικού

Διαβάστε περισσότερα

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε 55687/01/Β/03/596 Ποσά κλειόμενης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΤΟ ΜΑΡΤΙΟ ΤΟΥ 2006

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΤΟ ΜΑΡΤΙΟ ΤΟΥ 2006 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΗΜΕΡΙ Α ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΜΕ ΤΟ Ν. 3296/14.12.2004/ΦΕΚ 253 Α ΚΥΡΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1037/1.3.2005, 1087/10.6.2005

Διαβάστε περισσότερα

01.07.2010 30.06.2011 ( )

01.07.2010 30.06.2011 ( ) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2010-30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.) Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑΝ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΟΝ. ΕΠΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

ΑΓΑΝ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΟΝ. ΕΠΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΓΑΝ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΟΝ. ΕΠΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα