Λίγες µέρες πριν, το.σ. της Ένωσης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Λίγες µέρες πριν, το.σ. της Ένωσης"

Transcript

1 ποχή αφιέρωµα ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. Γραφείο γραψαν EKΔOTΩN KEMΠAΘ Αριθµός Άδειας 4993 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΠEPIOΔIKA Μ. ΠΙΤΣΙΛΙ ΗΣ Α.Ε. - AΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΛΥΦΑ Α - EΦHMEPIΔEΣ ΕΤΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ [ΦΥΛΛΟ 38] ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 E Άρχισαν οι προεγγραφές για τα κλινικά και ειδικά φροντιστήρια του συνεδρίου της ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η στα πλαίσια της συνεχιζόµενης επιµόρφωσης των µελών της, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, αποφάσισε να διενεργήσει σειρά κλινικών και ειδικών φροντιστηρίων σε συνεργασία µε αναγνωρισµένους και πιστοποιηµένους φορείς, καθώς επίσης µε διακεκριµένους επιστήµονες του χώρου της Υγείας, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσµα του γνωστικού αντικειµένου της επιστήµης µας. Κατά τις επόµενες µέρες θα ανακοινωθούν συνολικά όλα τα φροντιστήρια. Η συµµετοχή στα παραπάνω φροντιστήρια είναι δωρεάν και για την επιλογή των καταρτιζοµένων θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας. Στους καταρτιζόµενους θα απονεµηθεί πιστοποιητικό... Σελ. 6 Μετά από πρόταση της που συµπεριλήφθηκε στο Ν. 3918/2011, το χρη- µατικό ποσό της εγγραφής και της ετήσιας εισφοράς των µελών, τροποποιείται ως εξής: 1. Το ποσό της εγγραφής για όλους, από 20e, γίνεται 5e 2. Το ποσό της ετήσιας ανανέωσης για τους ανέργους νοσηλευτές και τα µέλη των τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών, µειώνεται στα 20e 3. Για τα λοιπά µέλη, το ποσόν της ετήσιας εισφοράς, από 45e διαµορφώνεται σε 40e. H εξασφάλισε το επίδοµα των ΒΑΕ για τους νοσηλευτές Εκδόθηκε η κοινή υπουργική απόφαση Λίγες µέρες πριν, το.σ. της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος () απέστειλε επιστολή προς όλους τους αρµόδιους υπουργούς σχετικά µε την µη καταβολή του επιδόµατος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας,παρά την ένταξη των νοσηλευτών στα ΒΑΕ. «Παρά το γεγονός ότι τα πάσης φύσης επιδόµατα, µεταξύ των οποίων και το νοσοκοµειακό του άρθρου 8 του Ν. 3205/2003, καταργήθηκαν (και εν τοις πράγµασι) και δεν καταβάλλονται πλέον στους εργαζοµένους, το επίδοµα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας που θεσπίζεται µε τον Ν. 4024/2011 ως αντιστάθµισµα της κατάργησης του νοσοκοµειακού επιδό- µατος, δεν καταβάλλεται διότι δεν έχει εισέτι εκδοθεί η ρητά προβλεπόµενη από το ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Σεµινάρια Ινστιτούτου Επιµόρφωσης Σελ. 6 ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Τα ερωτηµατικά µίας βίαιης ανατροπής... Σελ. 8-9 άρθρο 15 Κοινή Υπουργική Απόφαση που να καθορίζει τους δικαιούχους του επιδό- µατος και το ποσό αυτού. Αποτέλεσµα αυτής της παραλείψεως είναι να µην καταβάλλεται κανένα επίδοµα στους Νοσηλευτές,καίτοι το νοσηλευτικό επάγγελµα κατατάσσεται στα βαρέα και επικίνδυνα επαγγέλµατα και πάντοτε ο Νοµοθέτης προέβλεπε τη χορήγηση επιδόµατος σχετικού µε την φύση και την επικινδυνότητα του επαγγέλµατος»,τόνιζε στην επιστολή της η, καλώντας τους αρµόδιους φορείς να προβούν άµεσα στις απαραίτητες ενέργειες. Λίγες ηµέρες µετά την καταλυτική παρέµβαση της εκδόθηκε η πολυπόθητη κοινή υπουργική απόφαση που καθορίζει το ποσό και τους δικαιούχους του εν λόγω επιδόµατος. ΕΠΙΦΥΛΛΙ Α Τάσος Λειβαδίτης: Ο ποιητής των αγώνων και των αισθήσεων Σελ ΡΓΕΙΕΣ Σκόπιµες διαστρεβλώσεις Σελ. 7 Νοσηλευτική ειδικότητα Σελ. 12 Επιστηµονικά νέα Σελ Ανακοινώσεις - Συνέδρια Σελ. 14

2 editorial 2 πίγραφα Φεβρουάριος 2012 Ε Σ Υ Σκόπιµες διαστρεβλώσεις «Σε απάντηση διαφόρων ανακριβών ενστάσεων και σχολίων τα οποία διακινούνται σχετικά µε τις διατάξεις για την ΕΣ Υ, οι οποίες εµπεριέχονται σε νοµοσχέδιο, το οποίο συζητείται στη Βουλή, από µέρους της Σχολής παρέχονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις: (α) Η διατύπωση ότι µε την παρούσα ρύθµιση επιχειρείται η «ανωτατοποίηση» της ΕΣ Υ δεν είναι αληθής, δεδοµένου ότι η ΕΣ Υ σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο το οποίο τη διέπει (ν.2194/1994, 2517/1997, 3685/2008) είναι ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυ- µα µε πλήρη διοικητική και οικονοµική αυτοτέλεια και παρέχει τίτλους µεταπτυχιακών σπουδών. (β) Η παρούσα ρύθµιση αποσκοπεί στην εναρµόνιση του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας της ΕΣ Υ σύµφωνα µε τον πρόσφατο νόµο για τις ανώτατες σπουδές και τη δοµή και λειτουργία των ΑΕΙ, καθώς επίσης Σελ. 7 Β Α Ε Στρατιωτικοί νοσηλευτές Προσφάτως εδόθη στη δηµοσιότητα σχετική απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σύµφωνα µε την οποία οι νοσηλευτές που απασχολούνται σε νοσηλευτικά ιδρύµατα, κλινικές, µικροβιολογικά και βιοχηµικά εργαστήρια και υγειονοµικές µονάδες ασφαλιστικών οργανισµών εντάσσονται στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλµατα. Εν προκειµένω ερµηνευτικώς θα πρέπει να γίνει δεκτό, ότι στον όρο «νοσηλευτικά ιδρύµατα» αναγκαστικώς συµπεριλαµβάνονται και τα στρατιωτικά νοσοκοµεία και οι εκεί απασχολούµενοι νοσηλευτές. Κι αυτό γιατί ο όρος «νοσηλευτικά ιδρύµατα»... Σελ. 12 Ε Φ Α Ρ Μ Ο Σ Τ Ι Κ Ο Σ Ν Ο Μ Ο Σ Τα ερωτηµατικά µίας βίαιης ανατροπής... ντύπω Προσφάτως κατετέθη στη Βουλή των Ελλήνων σχέδιο νόµου του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µε τίτλο «Εφαρµοστικός νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σχετικά µε τον ψηφισθέντα Νόµο «Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής ιευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής ηµοκρατίας ργός και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ πολίτης της Ελληνικής ηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας» και άλλες διατάξεις». Το ως άνω νοµοσχέδιο, κατά τον χρόνο σύνταξης του παρόντος, τελεί σε φάση επεξεργασίας και βαίνει προς ψήφιση. Επί ορισµένων χειρο εκ των εισηγούµενων διατάξεων χωρούν οι ακόλουθες σκέψεις Σελ. 8-9 επιφυλλίδα Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Ι Κ Α Προσωπικό Κέντρων Υγείας Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 14 του Νόµου 1397/1983, «µε κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονοµικών και Υγείας και Πρόνοιας, συνιστώνται σε κάθε νοµό κέντρα υγείας, ως αποκεντρωµένος οργανικές µονάδες των νοσοκοµείων του νοµού και περιφερειακά ιατρεία, ως αποκεντρωµένες µονάδες των κέντρων υγείας. ( )Οι δαπάνες λειτουργίας των κέντρων υγείας και των περιφερειακών ιατρείων τους βαρύνουν τον προϋπολογισµό του οικείου νοσοκοµείου, στον οποίο και εγγράφονται κάθε χρόνο πιστώσεις, για το σκοπό αυτόν, σε ιδιαίτερο φορέα και κωδικούς αριθµούς». Καθ ερµηνεία των ως άνω διατάξεων το Συµβούλιο της Επικρατείας έχει κρίνει, ότι τα περιφερειακά ιατρεία Σελ. 12 Ε Ν Ε Χ Ε Ι Ρ Ο Τάσος Λειβαδίτης: Ο ποιητής των αγώνων και των αισθήσεων Ο Τάσος Λειβαδίτης είναι ένας από τους σηµαντικότερους εκπροσώπους της «ποίησης του στρατοπέδου», αλλά και της «ποίησης της ήττας», όπως ο ίδιος την ονοµάζει στο οµώνυµο άρθρο του στην «Επιθεώρηση τέχνης». Τις δύο πρώτες ποιητικές συλλογές του, «Μάχη στην άκρη της νύχτας» και «Αυτό το αστέρι ανήκει σε όλους µας», τις εξέδωσε το 1952, γυρίζοντας από την εξορία. Αποτύπωναν µε ένα µοναδικό ποιητικό ρεαλισµό την αγριότητα Σελ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑ: ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Βασιλίσσης Σοφίας , Αθήνα, Τηλ.: Fax.: ΕΚ ΟΤΗΣ - ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ηµήτριος Σκουτέλης Πρόεδρος.Σ. Ε.Ν.Ε ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αριστείδης άγλας Γενικός Γραµµατέας.Σ. Ε.Ν.Ε ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚ ΟΣΗΣ - ΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ Μ. ΠΙΤΣΙΛΙ ΗΣ Α.Ε. Αγίου Νικολάου 102, Γλυφάδα Τηλ: , Fax: ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Νικόλαος Ορφανός Α Αντιπρόεδρος όντσιος Γεώργιος Β Αντιπρόεδρος Μπίζας Λάµπρος Ταµίας Αβραµίδης Γεώργιος Οργανωτικός Γραµµατέας Μπελαλή Κωνσταντία Αναπληρωτής Γραµµατέας Πιστόλας ηµήτριος Μέλος.Σ. Αρβανίτης Γεώργιος Μέλος.Σ. Ποντισίδης Γεώργιος Μέλος.Σ. Κωτσής Απόστολος Μέλος.Σ. Ριζόπουλος Ρίζος Μέλος.Σ. ηµητρέλης ηµήτριος Μέλος.Σ. Γιάκης Νικόλαος Μέλος.Σ. Σπυράτος Φώτιος Μέλος.Σ. Γιάννης Μπατής Υπεύθυνος ιστοσελίδας ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ηµήτριος Σκουτέλης ΕΚΤΥΠΩΣΗ IRIS Α.Ε.B.E. CREDIT: visualphotos.com ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΛΤΑ: 8376 Τα ενυπόγραφα άρθρα απηχούν τις του υπογράφοντος και δεν εκφράζουν υποχρεωτικά την εφηµερίδα. Χειρόγραφα, δηµοσιευ- µένα ή µη, δεν επιστρέφονται. Απαγορεύεται η ανατύπωση ή εκµετάλλευση µέρους ή όλου του κειµένου χωρίς την έγγραφη άδεια του εκδότη.

3

4 editorial 4 πίγραφα Φεβρουάριος 2012 «Ενωµένοι ντύπω οι νοσηλευτές κάνουν ργός πολίτης Με την προώθηση της κοινής υπουργικής απόφασης,που αφορά στον καθορισµό χορήγησης του µηνιαίου επιδόµατος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, για επιφυλλίδα την έκδοση σε χειρο ηµήτριος Σκουτέλης, Πρόεδρος.Σ. ΦΕΚ, δικαιώνονται οι αγώνες της Ένωσής µας.καταλυτική ήταν η παρουσία του προεδρείου της στην πρόσφατη συνάντηση µε τον Υπουργό Υγείας, όπου και απέσπασε την υπόσχεση της υπογραφής της εν λόγω απόφασης. Θεωρούµε ότι για πρώτη φορά κατίσχυσε, τόσο κραυγαλέα, «το περί δικαίου αίσθηµα» για τη νοσηλευτική κοινότητα, µετά την λαίλαπα των ανάλγητων, ισοπεδωτικών και εξοντωτικών µέτρων της κυβέρνησης και της πολιτικής ισοπέδωσης όλων των δικαιωµάτων µας.σε ό,τι παρέχεις την εξουσία να σε ανεβάσει το εξουσιοδοτείς ταυτόχρονα και να σε ρίξει. υστυχώς οι περικοπές δεν άφησαν ακέραια ούτε τη δηµοκρατία µας.. Με µια προσεκτική µατιά διαπιστώνει κανείς, ότι το επίδοµα διαφοροποιείται για τρεις κατηγορίες υπαλλήλων. Στην κατηγορία Α όπου εντάσσεται και το προσωπικό της νοσηλευτικής θαύµατα» υπηρεσίας,το ύψος του επιδόµατος ανέρχεται στα 150 ευρώ. Εµπλοκή παρατηρήθηκε στους κόλπους της ΠΟΕ ΗΝ -αποτυπώθηκε αυτό στις άδειες αίθουσες «Αποδεικνύεται ατράνταχτα ότι οι νοσηλευτές µπορούν να παλεύουν -χωρίς την βοήθεια απρόσκλητων πατρώνων- και να δικαιώνονται ακόµα και κάτω από αντίξοες συνθήκες, αρκεί να είναι ενωµένοι. Κάθε φορά που είναι ενωµένοι κάνουν θαύµατα» του πρόσφατου συνεδρίου της- απ? αυτόν τον κόλαφο. Παραλείποντας τεχνηέντως τόσα χρόνια τον επαγγελµατικό µας τίτλο,µας ενέτασσε στους «υγειονοµικούς», κατά τον προσφιλή, ψευδεπίγραφο χαρακτηρισµό της, επιχειρώντας ένα συνονθύλευµα ετερόκλητων οµάδων εργαζοµένων στα νοσοκοµεία. Με την υπογραφή της κοινής υπουργικής απόφασης καταλύεται περίτρανα ο προκλητικός ισχυρισµός,ότι «όλοι είµαστε το ίδιο» και λύεται η τροχοπέδη τόσων ετών από µέρους της ΠΟΕ ΗΝ, που ήθελε την a priori υπαγωγή όλων ανεξαιρέτως των εργαζοµένων στο καθεστώς των ΒΑΕ. Έτσι αποδεικνύεται ατράνταχτα ότι οι νοσηλευτές µπορούν να παλεύουν - χωρίς την βοήθεια απρόσκλητων πατρώνων- και να δικαιώνονται ακόµα και κάτω από αντίξοες συνθήκες, αρκεί να είναι ενωµένοι. Κάθε φορά που είναι ενωµένοι κάνουν θαύµατα.. Αυτή η περίοδος είναι κρίσιµη για τη χώρα, αλλά και την Ένωσή µας. Κάθε δηµιουργική προσπάθεια απειλείται από το δυσµενές περιβάλλον. Υπό τις παρούσες δύσκολες συνθήκες απαιτείται απ όλους µεγαλύτερη υπευθυνότητα. Χρέος αλλά και αυτονόητη υποχρέωση όλων µας είναι, να σταθούµε δίπλα στην αποστολή της. Μόνο µε συνεπή προσπάθεια θα µπορέσουµε να ανταποκριθού- µε στις ανάγκες, αλλά και στις διεκδικήσεις µας...

5 editorial Φεβρουάριος πίγραφα H εξασφάλισε το επίδοµα των ΒΑΕ για τους νοσηλευτές πολίτης ντύπω ργός Λίγες µέρες πριν, το.σ. της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος () απέστειλε επιστολή προς όλους τους αρµόδιους υπουργούς σχετικά µε την µη καταβολή του επιδόµατος επικίνδυνης και ανθυγιεινής χειρο εργασίας, παρά την ένταξη των νοσηλευτών στα ΒΑΕ. επιφυλλίδα «Παρά το γεγονός ότι τα πάσης φύσης επιδόµατα, µεταξύ των οποίων και το νοσοκοµειακό του άρθρου 8 του Ν. 3205/2003, καταργήθηκαν (και εν τοις πράγµασι) και δεν καταβάλλονται πλέον στους εργαζοµένους, το επίδο- µα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας που θεσπίζεται µε τον Ν. 4024/2011 ως αντιστάθµισµα της κατάργησης του νοσοκοµειακού επιδόµατος, δεν καταβάλλεται διότι δεν έχει εισέτι εκδοθεί η ρητά προβλεπόµενη από το άρθρο 15 Κοινή Υπουργική Απόφαση που να καθορίζει τους δικαιούχους του επιδόµατος και το ποσό αυτού. Αποτέλεσµα αυτής της παραλείψεως είναι να µην καταβάλλεται κανένα επίδοµα στους Νοσηλευτές, καίτοι το νοσηλευτικό επάγγελµα κατατάσσεται στα βαρέα και επικίνδυνα επαγγέλµατα και πάντοτε ο Νοµοθέτης προέβλεπε τη χορήγηση επιδόµατος σχετικού µε την φύση και την επικινδυνότητα του επαγγέλµατος», τόνιζε στην επιστολή της η, καλώντας τους αρµόδιους φορείς να προβούν άµεσα στις απαραίτητες ενέργειες. Λίγες ηµέρες µετά την καταλυτική παρέµβαση της εκδόθηκε η πολυπόθητη κοινή υπουργική απόφαση που καθορίζει το ποσό και τους δικαιούχους του εν λόγω επιδόµατος: «1 Καθορίζουµε το µηνιαίο επίδοµα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας για τους µόνιµους και δόκιµους πολιτικούς υπαλλήλους και υπαλλήλους µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισµένου χρόνου (Ι ΑΧ - Ι ΟΧ) του ηµοσίου,ν.π...και Ο.Τ.Α.α και β βαθ- µού ανά κατηγορία ως εξής: α) Κατηγορία Α σε εκατόν πενήντα (150) ευρώ. β) Κατηγορία Β σε εβδοµήντα (70) ευρώ. γ) Κατηγορία Γ σε τριάντα πέντε (35) ευρώ. 2 Στην κατηγορία Α περιλαµβάνονται οι κάτωθι ειδικότητες: α) Το προσωπικό νοσηλευτικής υπηρεσίας, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 24/2/2012 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.: οικ.2/16519/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 22η Μισθολογίου Τα/. /νση: Παν0 1 ιστη2 ίου 37, Αθήνα Τηλ6 7 ωνα: Α8 ΤΜΗΜΑ : 403 Υ1 ουργ0 ία : 422 Α Α Α1 οκ0 ντρω2 6 ν0 ς ιοικήσ0 ις < 8 ΤΜΗΜΑ ΟΤΑ : ΝΠ : 478 Προσω1 ικ= Ι> ιωτικο? ικαίου : 419 ΘΕΜΑ: Κα ο ισµ ς επι µα ος επι ίν υνης αι αν υ ιειν ς ε ασίας ης πα. ου ου ου Ν." # 2" % 2# & ΦΕΚ 22( % ) % 2* - # -2#, -. ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ, ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ < = ον ας υπ > η:. Τις ια? εις ης πα. 2 ου # ου π.. ( A % 2# # & B % Α% 22-" -2# #, ΚC ι οποίηση ης νοµο εσίας ια ην ΚυD E νηση αι α ΚυD ε νη ι F ανα-. 2. Τις ια? εις ης πα. ου ου ου G." # 2" % 2# & ΦΕΚ 22( % ) % 2* - # -2#,. A. Την α ι µ. Φ # 22 % οι.2( B ( % A # - -2# & ΦΕΚ 2* * B % Β% 2-2-2#, Απ φαση ου Υπου οi Ε ασίας αι ΚοινC νι ς Ασφ J ισης πε ί α ο ισµοi C ν D α E C ν αι αν υ ιεινk ν ε ασιk ν. ". Την α ι µ. Υ2 % ( - 2-2# & ΦΕΚ 2% Β% B - 2-2#, απ φαση ου Π C υπου οi πε ί α ο ισµοi α µο ιο C ν C ν ΑναπJ η C K ν Υπου K ν Οι ονοµι K ν ΦίJ ιππου Σα= ινί η αι Παν εj Οι ον µου.. Την α ι µ. 2A ( " % # & ΦΕΚ 2* " % Β% #, απ φαση ου Π C υπου οi αι ου Υπου οi ιοι η ι ς Με α I µισης αι ΗJ ε ονι ς ια υd E νησης, µε E µα Αν εση α µο ιο C ν σ ους Υφυπου οi ς ιοι η ι ς Με α I µισης αι ΗJ ε ονι ς ια υd E νησης, ΚC νσ αν ίνο Ρ D J ια αι Παν εj ΤζC ζ η-. (. Το ε ον ς ι απ ις ια? εις ης πα οi σης απ φασης π ο αj εί αι απ νη I > ους A 2.# # #.# # # ευ K πε ίπου ια ο 2# 2 αι 2# #.# # #.# # # ευ K πε ίπου ια ε E να απ α επ µενα E η, σε D ος ου Κ.Α.Ε. # 22 ου α ι οi π οm ποj ο ισµοi, ου Κ.Α.Ε. # 2 C ν π οm ποj ο ισµk ν C ν Ν.Π... αι C ν οι είc ν C ι K ν C ν Ο.Τ.Α. αn αι D N D α µοi. Αποφασίζουµε. Κα ο ίζουµε ο µηνιαίο επί οµα επι ίν υνης αι αν υ ιειν ς ε ασίας ια ους µ νιµους αι ιµους ποj ι ι οi ς υπαj J J ους αι υπαj J J ους µε σ= E ση ε ασίας ι ιc ι οi ι αίου αο ίσ ου αι ο ισµe νου = νου & Ι ΑO - Ι ΟO, ου ηµοσίου, Ν.Π... αι Ο.Τ.Α. αn αι D N D α µοi αν α η ο ία C ς ε? ς: α, Κα η ο ία ΑN σε ε α ν πεν ν α & #, ευ K. D, Κα η ο ία ΒN σε εd οµ ν α & * #, ευ K., Κα η ο ία ΓN σε ι ν α πe ν ε & A, ευ K. 2. Σ ην α η ο ία ΑN πε ιj αµd νον αι οι C ι ει ι η ες: α, Το π οσc πι νοσηj ευ ι ς υπη εσίας, ε ασ η ίc ν αι α α ι η ας, οι απασ= οj οi µενοι απο J εισ ι σε α ινοj ο ι οi ς αj µους αι εµφανίσεις, οι ο η οί αι D οη οί ασ ενοφ C ν- ιασk σ ες αι οι συν η η E ς πει αµα ζc C ν C ν Νοσο οµείc ν, C ν Μον C ν ΚοινC νι ς Φ ον ί ας ης O K ας, ου Ε νι οi ΚE ν ου P µεσης Βο ειας & Ε.Κ.Α.Β.,, C ν ΚE ν C ν Υ είας, C ν ΚE ν C ν Q υ= ι ς Υ είας, C ν Ν.Π... ου ΤοµE α Π νοιας αι C ν Α ο ι K ν Ια είc ν α οποία υπ ον αι σ α ηµ σια Νοσο οµεία. Οι ΘαJ αµηπ J οι Q υ= ια ι K ν Νοσο οµείc ν αι ΚJ ινι K ν. D, Οι απασ= οj οi µενοι σ ην ΑN R K νη ου Ε νι οi ΚE ν ου < ευνας Φυσι K ν Επισ ηµk ν ηµ ι ος- αι ης ΕJ J ηνι ς Επι οπ ς Α οµι ς ΕνE ειας & Ε.Ε.Α.Ε.,., Το π οσc πι που απασ= οj εί αι σ η συ οµι αι απο οµι, µε αφο, ιαj ο, επισ ασία, α ασ οφ απο ιµµ C ν σε συνε εία συν ησης αι επισ ευ ς C ν µe σc ν α α ι η ας αι µε ο πj I σιµο αυ K ν, α K ς αι οι ο ο α α ισ E ς, οι ε ες αφο ευ η ίc ν, οι = ει ισ E ς µη= ανι K ν σα K C ν, οι ε ες αφ ς αι ε αφ ς νε K ν, οι α α ισ E ς οσ K ν, οι ε ες αι ε= νί ες ασφαj σ C σης, οι οπο ε η E ς µα µ C ν αι πj α K ν, οι α ε ασ E ς αι π ες µα µ C ν, οι σφα είς αι ε ο είς ζk C ν αι π ηνk ν, οι εναε ί ες ηj ε οj οι, οι ε ες αι ε= νί ες απο= E ευσης, οι ο η οί ανοι= K ν φο η K ν αι D α E C ν φο η K ν µει οi D ους νc C ν A, νc ν αι J εc φο είc ν αι οι = ει ισ E ς µη= ανηµ C ν E ου., Το π οσc πι C ν σc φ ονισ ι K ν αι αναµο φc ι K ν α ασ ηµ C ν ου Υπου είου ι αιοσi νης, ιαφ νειας αι Αν C πίνc ν ι αιc µ C ν. ε, Οι ο η οί ει ι K ν ο= ηµ C ν µε αφο ς πυ οµα= ι K ν αι ει ι K ν εi φj ε C ν αυσίµc ν. A. Σ ην α η ο ία ΒN πε ιj αµd νον αι οι C ι ει ι η ες: α, Το ε= νι π οσc πι αι ο π οσc πι που ε ζε αι σ ην εσ ίαση αι σ ον ιµα ισµ C ν Νοσο οµείc ν, C ν Μον C ν ΚοινC νι ς Φ ον ί ας ης O K ας, ου Ε νι οi ΚE ν ου P µεσης Βο ειας & Ε.Κ.Α.Β.,, C ν ΚE ν C ν Υ είας, C ν ΚE ν C ν Q υ= ι ς Υ ε ας, των Ν.Π... του ΤοµE α Πρ νοιας και των Α ροτικk ν Ιατρε ων τα ο ο α υ ονται στα ηµ σια Νοσοκοµε α. D ) Οι α ασ= οj ούµενοι στη ΒN ΖK νη του Ε νικού ΚE ντρου < ρευνας ΦυσικK ν Ε ιστηµk ν ηµ κριτος- και της ΕJ J ηνικής Ε ιτρο ής Ατοµικής ΕνE ρ ειας & Ε.Ε.Α.Ε.). ) Το α ασ= οj ούµενο ροσω ικ στα ερ αστήρια Ιατροδικαστικής και Το? ικοj ο ας και Περι ραh ικής Ανατοµικής των ΙατροδικαστικK ν Υ ηρεσιk ν. δ) Οι Χηµικο, D οη ο = ηµικο, και αναj υτe ς οι ο ο οι α ασ= οj ούνται α οκj ειστικ σε ερ αστήρια. ε) Οι ερ αl µενοι α οκj ειστικ στην στα αεροj ιµe νων. στ) Οι ηj εκτρονικο και τε= ν τες αεροσκαh K ν, οι Μη= ανοj οι & ε? αµενιστe ς, ιαν κτες Καυσ µων, ΕJ ασµατουρ ο, Ε ενδυτe ς J εd ήτων, εh αρµοστe ς, ηj εκτροσυ κοj J ητe ς, J εd ητο οιο, J εµd ουρ ο, J ι αντe ς, µη= ανικο αυτοκινήτων, µη= ανικο εσωτερικής καύσεως, µη= ανικο ο= ηµ των, µη= ανοτε= ν τες, ο? υ ονοκοj J ητe ς, ο J ουρ ο, υροτε= νουρ ο, σιδηρουρ ο, συ κοj J ητe ς µετ J J ων, συντηρητe ς µη= ανηµ των, σh υροκο ανιστe ς, τε= ν τες αεροσκαh K ν, τε= ν τες αυτοκινήτων και ο= ηµ των, τε= ν τες εj αστικk ν, τε= ν τες τα ετσαρ ας, τε= ν τες σωστικk ν µe σων, τε= ν τες H ρe νων, τορναδ ροι, τορνευτe ς, υh αj ο= ρωµατιστe ς, H ανο οιο, = αj κουρ ο, τε= ν τες ορ νων ακριd ε ας, = ειριστe ς µη= ανk ν και ειδικk ν µη= ανηµ των, = εριστe ς µη= ανηµ των αµµοd οj ής, = ύτες µετ J J ων, > υκτικο, τε= ν τες Η% Ν συσκευk ν, τε= ν τες υδραυj ικk ν συστηµ των), οι ΗJ εκτροj οι & εναερ τες, ηj εκτροσυ κοj J ητe ς εσωτερικk ν ε καταστ σεων, ηj εκτροτε= ν τες αυτοκινήτων, > υκτικο, ηj εκτροj οι αυτοκινήτων, ηj εκτροj οι ε καταστ σεων) ου α ασ= οj ούνται στους Ναυστ µους, στο Στρατη ε ο ιοικήσεως ΑνατοJ ικής Μεσο ε ου & Σ ΑΜ), στη ιο κηση ΕJ ικο τe ρων & ΕΝ) και σε συνερ ε α των ε καταστ σεων του ΠοJ εµικού Ναυτικού. L ) Οι ειδικευµe νοι ερ τες J ιµe νων, οι ερ τες υ οd ρύ= ιων H ρα µ των, οι µανουd ραδ ροι και οι ναυτερ τες των Ναυστ µων, J ιµενικk ν ε καταστ σεων και J ο ων. η) Οι τε= νοj οι µη= ανικο ΑΦ+ ΕΠ, οι τε= νικο ΑΦ+ ΕΠ και οι = ηµικο µεταj J ουρ ο του ΓΕΑ. ". Στην κατη ορ α ΓN εριj αµd νονται οι κ τω ι ειδικ τητες: α) Οι α ασ= οj ούµενοι στην ΓN ΖK νη του Ε νικού ΚE ντρου < ρευνας ΦυσικK ν Ε ιστηµk ν ηµ κριτος- και της ΕJ J ηνικής Ε ιτρο ής Ατοµικής ΕνE ρ ειας & Ε.Ε.Α.Ε.). D ) Το ροσω ικ της Υ ηρεσ ας Εκτύ ωσης Εντύ ων και Α? ιk ν του ηµοσ ου & Υ.Ε.Ε.Α..) και το ροσω ικ του Ε νικού Τυ ο ραh ε ου ου α ασ= οj ούνται α οκj ειστικ µε τυ ο ραh ικe ς ερ ασ ες, κα K ς και το ροσω ικ των Τµηµ των Φωτοστοι= ειο εσ ας και Τυ ο ραh ικής ιαµ ρh ωσης των ΗJ εκτρονικk ν και Εντύ ων Εκδ σεων και Εκτύ ωσης και ΒιD J ιοδετικk ν Ερ ασιk ν της ιεύ υνσης Στατιστικής ΠJ ηροh ρησης και Εκδ σεων της ρk ην Γενικής Γραµµατε ας Ε νικής Στατιστικής Υ ηρεσ ας της ΕJ J δος & ΕΛΣΤΑΤ). ) Το ροσω ικ των Τυ ο ραh ε ων του ΓΕΣ, ΓΕΝ και ΓΕΑ ου α ασ= οj ε ται α οκj ειστικ µε τη D ιd J ιοδεσ α, εκτύ ωση και τυ ο ραh ικe ς ερ ασ ες.. Το ε δοµα ε ικνδυνης και αν υ ιεινής ερ ασας ου ροd J E εται α την αρ ραh ο της αρούσας α H ασης δεν καταd J J εται στο διοικητικ ροσω ικ των H ορe ων ου αναh E ρονται σε αυτήν. (. Το ανωτe ρω ε δοµα καταd J J εται µε την α αρα τητη ροm εση τι οι δικαιού= οι αυτού ροσh E ρουν υ ηρεσ α µε J ήρη και α οκj ειστική α ασ= J ηση στους = K ρους και στις ειδικ τητες ου δικαιοj ο ούν την καταd οj ή του. Ε σης καταd J J εται και ια σο δι στηµα οι υ J J ηj οι τεj ούν σε εσµο ετηµe νες δειες & κανονικe ς, συνδικαj ιστικe ς, ειδικe ς, εκ αιδευτικe ς µικρής δι ρκειας E ως δύο & $ ) µηνk ν, διευκ J υνσης υ αj J ήj ων µε οικο ενειακe ς υ ο= ρεk σεις, µητρ τητας και ανατροh ής αιδιού), σε D ρα= υ= ρ νια αναρρωτική δεια E ως E? ι & ( ) ηµe ρες κατs E τος, κα K ς και αυτής ου = ορη εται α δηµ σια νοσοκοµεα, κe ντρα υ εας του ηµοσου, ανε ιστηµιακe ς κj ινικe ς, νοσηj ευτικούς σ= ηµατισµούς του Ι.Κ.Α. και ιδιωτικe ς κj ινικe ς, εh σον E = ει ροη η ε νοσηj ε α σε αυτe ς, η ο ο α α οδεικνύεται µε σ= ετικ αραστατικ στοι= εα & εισα ω ή, ε? ιτήριο κ.j..). Για τη συνδροµή J ων των ανωτe ρω ροm ο E σεων εκδδεται κ ε µήνα D εd αωση του οικεου ροtσταµe νου, η ο οα συνοδεύει τη µισ οδοτική κατ σταση. Σε ερ τωση α οµ κρυνσης των υ αj J ήj ων, ια ο οιονδή οτε J ο & ως ενδεικτικ µετακ νηση, α σ αση, µετ εση, µετ τα? η, δι εση) α τα κα ήκοντα, τις E σεις και τις συν ήκες, οι ο ο ες δικαιοj ο ούν τη = ορή ησή του, διακ τεται ισο= ρ νως η καταd οj ή του µε ευ ύνη του οικε ου ροt σταµe νου. *. Η α H αση αυτή, ου ισ= ύει α % % $ # $, να δηµοσιευ ε στην ΕH ηµερ δα της ΚυD ερνήσεως. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Φ. ΣΑΧΙΝΙ ΗΣ Π.ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Α. ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Μ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Α. ΛΟΒΕΡ ΟΣ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Α. ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Γ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ )Υ ουρ ε ο ιοικητικής Μεταρρύ µισης και ΗJ εκτρονικής ιακυd E ρνησης $ Υ ουρ ε ΕσωτερικK ν A Υ ουρ ε Ε νικής P µυνας " Υ ουρ ε ικαιοσύνης, ιαh νειας και Αν ρω νων ικαιωµ των Υ ουρ ε Υ ε ας και Κοινωνικής ΑJ J ηj ε ύης ( Υ ουρ ε Ερ ασ ας και Κοινωνικής ΑJ J ηj ε ύης * Υ ουρ ε Παιδε ας, ια Β ου Μ ησης και Θρησκευµ των B ) Υ ουρ ε ο ΟικονοµικK ν+ Γενικ Λο ιστήριο του Κρ τους ΓραH ε ο Ανα J ηρωτή Υ ουρ ού ΟικονοµικK ν κ. Φ. Σα= ιν )Γενική Γραµµατε α ΚυD E ρνησης # )Ε νικ Τυ ο ραh ε ο & ια τη δηµοσ ευση) Εσωτερική διανοµή: $ $ + Α+ Β ΑκριD E ς Αντ ραh ο Ο ΠροT στ µενος ιεκ % σης α.α. εργαστηρίων και καθαριότητας, οι απασχολούµενοι αποκλειστικά σε ακτινολογικούς θαλάµους και εµφανίσεις, οι οδηγοί και βοηθοί ασθενοφόρων-διασώστες και οι συντηρητές πειραµατόζωων των Νοσοκο- µείων, των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας της Χώρας, του Εθνικού Κέντρου Άµεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), των Κέντρων Υγείας, των Κέντρων Ψυχικής Υγείας, των Ν.Π... του Τοµέα Πρόνοιας και των Αγροτικών Ιατρείων τα οποία υπάγονται στα ηµόσια Νοσοκοµεία. Οι Θαλαµηπόλοι Ψυχιατρικών Νοσοκοµείων και Κλινικών. (...) 5 Το επίδοµα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας που προβλέπεται από την παράγραφο 1 της παρούσας απόφασης δεν καταβάλλεται στο διοικητικό προσωπικό των φορέων που αναφέρονται σε αυτήν. 6 Το ανωτέρω επίδοµα καταβάλλεται µε την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι αυτού προσφέρουν υπηρεσία µε πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στους χώρους και στις ειδικότητες που δικαιολογούν την καταβολή του. Επίσης καταβάλλεται και για όσο διάστηµα οι υπάλληλοι τελούν σε θεσµοθετηµένες άδειες (κανονικές, συνδικαλιστικές, ειδικές, εκπαιδευτικές µικρής διάρκειας έως δύο (2) µηνών, διευκόλυνσης υπαλλήλων µε οικογενειακές υποχρεώσεις, µητρότητας και ανατροφής παιδιού), σε βραχυχρόνια αναρρωτική άδεια έως έξι (6) ηµέρες κατ έτος, καθώς και αυτής που χορηγείται από δηµόσια νοσοκοµεία, κέντρα υγείας του ηµοσίου, πανεπιστηµιακές κλινικές, νοσηλευτικούς σχηµατισµούς του Ι.Κ.Α. και ιδιωτικές κλινικές, εφόσον έχει προηγηθεί νοσηλεία σε αυτές, η οποία αποδεικνύεται µε σχετικά παραστατικά στοιχεία (εισαγωγή, εξιτήριο κ.λ.π.). Για τη συνδροµή όλων των ανωτέρω προϋποθέσεων εκδίδεται κάθε µήνα βεβαίωση του οικείου προϊσταµένου, η οποία συνοδεύει τη µισθοδοτική κατάσταση. Σε περίπτωση αποµάκρυνσης των υπαλλήλων, για οποιονδήποτε λόγο (όπως ενδεικτικά µετακίνηση, απόσπαση, µετάθεση, µετάταξη, διάθεση) από τα καθήκοντα, τις θέσεις και τις συνθήκες, οι οποίες δικαιολογούν τη χορήγησή του, διακόπτεται ισοχρόνως η καταβολή του µε ευθύνη του οικείου προϊσταµένου. 7 Η απόφαση αυτή, που ισχύει από 1/5/2012, να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως». Να σηµειώσουµε ότι ήδη απόφαση δηµοσιεύθηκε στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (Αρ. Φύλλου Φεβρουαρίου 2012).

6 editorial 6 πίγραφα Φεβρουάριος 2012 ΓΙΑ ΤΑ ΚΛΙΝΙΚA ΚΑΙ ΕΙ ΙΚA ΦΡΟΝΤΙΣΤHΡΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕ ΡIΟΥ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΚEΡΚΥΡΑ Άρχισαν ντύπω οι προεγγραφές Η στα πλαίσια της συνεχιζό- µενης επιµόρφωσης των µελών της, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος,αποφάσισε να διενεργήσει σειρά κλινικών και ργός ειδικών φροντιστηρίων σε συνεργασία µε αναγνωρισµένους πολίτης και πιστοποιη- µένους φορείς,καθώς επίσης µε διακεκριµένους επιστήµονες του χώρου της Υγείας, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσµα του γνωστικού αντικειµένου της επιστήµης µας. Κατά τις επόµενες µέρες θα ανακοινωθούν συνολικά όλα χειρο τα φροντιστήρια. Αρχικά, ανακοινώνουµε ότι η Εθνική επιφυλλίδα Σχολή ηµόσιας ιοίκησης (ΕΣ Υ) έχει αναλάβει να διενεργήσει τα ακόλουθα ειδικά φροντιστήρια: 1Η Χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS 20.0 για την ανάλυση στατιστικών δεδο- µένων στην έρευνα υπηρεσιών υγείας 2Κατασκευή ερωτηµατολογίου ερευνητικής εργασίας 3 Αρχές management: Η εφαρµογή της λιτής διαχείρισης 4 ιασφάλιση της ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας 5Νοµοθεσία στην Υγεία: Προεκτάσεις στο νοσηλευτικό επάγγελµα 6Επικοινωνιακές δεξιότητες στους επαγγελµατίες υγείας Με βάση τη σπουδαιότητα της θεµατολογίας των φροντιστηρίων, τη µεγάλη ζήτηση από τους συνέδρους και τον περιορισµένο αριθµό των συµµετεχόντων, σας ενηµερώνουµε ότι µπορείτε από τώρα να δηλώσετε συµµετοχή στα παραπάνω φροντιστήρια, στέλνοντας στο υπόψη των κ. κ. άγλα Αριστείδη και Αβραµίδη Γεώργιου. Τονίζουµε ότι η συµµετοχή στα παραπάνω φροντιστήρια είναι δωρεάν και για την επιλογή των καταρτιζοµένων θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας. Στους καταρτιζόµενους θα απονεµηθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης από τους αρµόδιους επιστηµονικούς φορείς (ΕΝΕ και ΕΣ Υ). Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συµµετοχή, είναι η εγγραφή στο συνέδριο και η οικονοµική τακτοποίηση στην ΕΝΕ για το Σύντοµα θα ακολουθήσει ανακοίνωση και µε τα υπόλοιπα κλινικά και ειδικά φροντιστήρια. Σεµινάρια Ινστιτούτου Επιµόρφωσης ΕΚ για το 2012 Το Ινστιτούτο Επιµόρφωσης (ΙΝΕΠ) οργανώνει σεµινάρια για διοικητικό, επιστηµονικό µη ιατρικό προσωπικό,ιατρικό, νοσηλευτικό και τεχνικό προσωπικό (σε ανάλογες θέσεις εργασίας και ανάλογα µε το σεµινάριο). Τα σεµινάρια πραγµατοποιούνται σε αίθουσες του Εθνικού Κέντρου ηµόσιας ιοίκησης (ΕΚ ) Πειραιώς 211, στον Ταύρο (www.ekdd.gr). Όσοι υπάλληλοι θέλουν να παρακολουθήσουν κάποιο σεµινάριο συµπληρώνουν ηλεκτρονική αίτηση στην ιστοσελίδα του ΙΝΕΠ τουλάχιστον 25 ηµέρες πριν την έναρξη του κάθε προγράµµατος. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙ- ΚΟΥ, 05/03/ /04/2012, 40, 80031Μ12, 07-08/06/2012, 40, 80088Μ12, 07-11/06/ Μ12 ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟ- ΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ, 12-23/03/2012, Τ12, 19-30/03/2012, Τ12, 07-18/05/2012, Τ12 ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑ- ΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΕΟ- ΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ Ε Ο- ΜΕΝΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (G.I.S), 19-23/03/2012, Ρ12 ΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΙΣΤΚΟ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ), 35 ώρες 19-23/03/2012, 80041Ο12, 23-27/04/2012, 80059Ο12, 21-25/05/2012, 80073Ο12, 25-29/06/ Ο12 ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ 21-23/05/2012, 21, 80064Μ12, 09-11/04/ Μ12, 12-14/03/ Μ12 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ WINDOWS SERVER 2008, 21-01/06/2012, 70, 80056Τ12 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑ- ΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (G.I.S), 14-18/05/ Ρ12, 18-22/06/ Ρ12 ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΜΗ- ΜΑΤΩΝ 12-16/03/ , 2-6/04/ , 7-11/05/ , 21-25/05/ , 11-15/6/ , 2-6/7/ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ CISCO, A, 23-29/6/ Τ12 ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ CISCO, Β, 23-29/06/ Τ12 ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,12-14/03/2012, Μ12, 25-27/04/ Μ12, 18/-20/06/2012, Μ12, 19-21/06/ Μ12, 02-06/07/ Μ12 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ, 14-18/5/2012, 80053Τ12, 25-29/06/ Τ12 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡ- ΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΚΕΝΑΚ), 02-06/04/2012, 80028Ρ12 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ- ΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α, 26-28/03/2012, Ρ12 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩ- ΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ, 21/05/ /05/2012, Μ12 Η ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΙΑΦΘΟΡΑΣ - ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙ- ΣΜΟΙ, 14-18/05/2012, 80060Μ12, 25-29/06/ Μ12, 23-27/04/ Μ12 Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥ- ΣΗΣ, 11-15/6/ Μ12, 21/05/ /05/ Μ12, 19-23/03/ Μ12 ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΤΥΠΑ-ΠΡΟ- ΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 26-30/03/ Ρ12, 09-13/07/2012, 80047Ρ12 ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΠΙ- ΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ, 30/4-4/5/ Μ12, 21-25/5/ Μ12, 02-06/07/ Μ12, 09-14/07/ Μ12 ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ- ΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ,12-23/03/2012, Τ12, 18-29/06/2012, Τ12 ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΙΑΛΕΙΤΟΥΡ- ΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗ, 23-27/04/2012, Τ12 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑ- ΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ, 11-15/06/ Τ12 ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟ- ΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ 14-18/05/2012, 35, 80059Μ12, 14-18/05/ Μ12, 21-25/05/2012, 35, 80065Μ12, 28/05-01/06/ Μ12, 02-6/07/ Μ12, 09-13/07/ Μ12 ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, 23-25/04/ Τ12 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ, 07-18/05/2012, Τ12, 25-06/07/2012, Τ12 ΣΥΝΤΑΞΗ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ, 23-27/04/2012, Τ12, 02-06/07/ Τ12, 28/05-01/06/ Τ12 ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΓΓΡΑ- ΦΩΝ-ΕΚ ΟΣΗ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΟΙ- ΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ, 07-22/05/ Μ12 ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, 02-06/04/2012, Ρ12, 07-11/05/ Ρ12, 25-29/06/ Ρ12.

7 editorial Φεβρουάριος πίγραφα ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ντύπω Σκόπιµες διαστρεβλώσεις «Σε απάντηση διαφόρων ανακριβών ενστάσεων και σχολίων τα οποία διακινούνται σχετικά µε τις διατάξεις για την ΕΣ Υ, οι οποίες εµπεριέχονται ργός σε νοµοσχέδιο, το οποίο συζητείται στη Βουλή, από µέρους της Σχολής πολίτης παρέχονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις: αη διατύπωση ότι µε την παρούσα ρύθ- µιση επιχειρείται η «ανωτατοποίηση» της ΕΣ Υ δεν είναι αληθής, δεδοµένου ότι η ΕΣ Υ σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό χειρο πλαίσιο το οποίο τη διέπει (ν.2194/1994, 2517/1997, επιφυλλίδα 3685/2008) είναι ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυµα µε πλήρη διοικητική και οικονοµική αυτοτέλεια και παρέχει τίτλους µεταπτυχιακών σπουδών. βη παρούσα ρύθµιση αποσκοπεί στην εναρµόνιση του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας της ΕΣ Υ σύµφωνα µε τον πρόσφατο νόµο για τις ανώτατες σπουδές και τη δοµή και λειτουργία των ΑΕΙ, καθώς επίσης και για την κρίση και αξιολόγηση του προσωπικού της Σχολής. γη διατύπωση ότι οι Καθηγητές και τα µέλη ΕΠ της ΕΣ Υ εντάσσονται χωρίς κρίση και αξιολόγηση δεν είναι ακριβής, δεδοµένου ότι στις σχετικές διατάξεις προβλέπεται η διαδικασία κρίσης και αξιολόγησης των Καθηγητών και µελών ΕΠ από επιτροπές αποτελούµενες από εξωτερικούς αξιολογητές και µε αυστηρά κριτήρια. δμε την ρύθµιση αυτή επιδιώκεται η πλήρης εναρµόνιση των διαδικασιών που ακολουθούνται στην ΕΣ Υ µε εκείνες που θεσπίστηκαν και ισχύουν στα Πανεπιστήµια,σύµφωνα µε τον ν.4009/2011 και εισάγουν διαδικασίες ουσιαστικής και τυπικής αξιολόγησης και κρίσης για το ακαδηµαϊκό προσωπικό της Σχολής. εειδικότερα, µε τις παραγράφους α και β του άρθρου 145, οι καθηγητές αξιολογούνται µε τις διατάξεις του ν.4009/2011 από εξωτερικούς κριτές και σύµφωνα µε την παρ. γ του ίδιου άρθρου τα µέλη ΕΠ αξιολογούνται επίσης από εξωτερικούς κριτές και εντάσσονται, ενώ η εναρµόνιση µε το ν.4009/2011 επιβάλλει πλήρη διαφάνεια στο σύνολο των δραστηριοτήτων της Σχολής. στ Η παρούσα ρύθµιση έγινε µετά από εξαντλητικό διάλογο δύο ετών µε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς και µε τη συναίνεση των Προέδρων των Ιατρικών Σχολών της χώρας και ανταποκρίνεται στις συστάσεις των διεθνών οργανισµών υγείας και της Επιτροπής κατά την αξιολόγηση της Σχολής από την Αρχή ιασφάλισης της Ποιότητας (Α. Ι.Π.) στην ανώτατη εκπαίδευση. ζμε την παρούσα ρύθµιση δεν προκαλείται οικονοµική επιβάρυνση στους οικείους προϋπολογισµούς. ηοι επικρίσεις οι οποίες διατυπώνονται για ευνοιοκρατική κρίση και εµπλέκουν την διακεκριµένη Καθηγήτρια ηµόσιας Υγείας,Κυρία Τζένη Κρεµαστινού,είναι άτοπες και ψευδείς δεδοµένου ότι η Κυρία Κρεµαστινού δεν υπηρετεί πλέον στην ΕΣ Υ, λόγω συνταξιοδότησής της. Ως εκ τούτου, κάθε προσπάθεια εµπλοκής της αποτελεί αβάσιµη στοχοποίησή της. Επειδή, ακόµη και η απλή ανάγνωση του κειµένου των διατάξεων παρέχει προφανείς και σαφείς εξηγήσεις, προκαλεί απορία και εύλογα ερωτηµατικά το κίνητρο και η σκοπιµότητα των ανακριβειών οι οποίες διατυπώνονται και διαστρεβλώνουν τον πραγµατικό σκοπό των διατάξεων του νοµοσχεδίου». Σε ανάλογο ύφος κινήθηκε και η ανακοίνωση του Συλλόγου Μελών ιδακτικού και Επιστηµονικού Προσωπικού της ΕΣ Υ ( ΕΠ-ΕΣ Υ), ο οποίος κάλεσε τα µέλη του Εθνικού Κοινοβουλίου «να υποστηρίξουν τις ρυθµίσεις για την ΕΣ Υ,οι οποίες µπορούν να συµβάλλουν στην προάσπιση της δηµόσιας υγείας και της κοινωνίας. Είναι ορθές και δίκαιες για τη Σχολή µας, για τη δηµόσια υγεία και τελικά για τη χώρα». Από τη µεριά της η Επιστηµονική Εταιρεία Αποφοίτων της Εθνικής Σχολής ηµόσιας Υγείας τονίζει ότι η ΕΣ Υ επιτελεί σηµαντικό ρόλο τόσο στη διαµόρφωση πολιτικών υγείας όσο και στη στελέχωση των υπηρεσιών υγείας µε επαρκώς καταρτισµένους επαγγελµατίες υγείας σε θέµατα δηµόσιας υγείας και διοίκησης υπηρεσιών υγείας.«με την ρύθ- µιση, η οποία εισάγεται για ψήφιση στο Εθνικό Κοινοβούλιο εναρµονίζεται και τυπικά η λειτουργία της Σχολής µε αυτή των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων, σύµφωνα µε τον ν.4009/2011 και εισάγονται διαδικασίες κρίσης και αξιολόγησης του ακαδηµαϊκού προσωπικού.οι παρατηρούµενες αντιδράσεις από ένα µικρό τµήµα των ιατρικών στελεχών στηρίζονται σε ανακριβή στοιχεία και είναι άδικες,δεδο- µένου ότι για τη ρύθµιση αυτή έχει γίνει µακροχρόνιος διάλογος µε τη συµµετοχή και τη συναίνεση τους». Να αναφέρουµε ότι τελικά,µετά από έντονες αντιδράσεις η εν λόγω διάταξη αποσύρθηκε, αλλά ο υπουργός τόνισε ότι θα την επαναφέρει άµεσα.

8 editorial 8 πίγραφα Φεβρουάριος 2012 ντύπω ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ - ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΤΑ Τα ερωτηµατικά µίας Γράφει ο Αλέξιος Παραράς, ικηγόρος ηµοσιολόγος ργός Προσφάτως ψηφίστηκε στη Βουλή των Ελλήνων το πολίτης σχέδιο νόµου του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µε τίτλο «Εφαρµοστικός νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σχετικά µε χειρο τον ψηφισθέντα Νόµο «Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων επιφυλλίδα Χρηµατοδοτικής ιευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής ηµοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής ηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας» και άλλες διατάξεις». Επί ορισµένων εκ των διατάξεων χωρούν οι ακόλουθες σκέψεις. Αρχικώς, στην παράγραφο 8 του άρθρου 2 του εν λόγω νοµοσχεδίου περιλαµβάνονται ρυθµίσεις σχετικά µε την σύνθεση του διοικητικού συµβουλίου των νοσοκοµείων του Ε.Σ.Υ. ως ενιαίων νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου. Ειδικότερα προβλέπεται ότι στο εννεαµελές διοικητικό συµβούλιο µετέχει και ο προϊστάµενος της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας. Εν προκειµένω θεωρούµε ότι εκ παραδροµής αναφέρεται ο όρος «προϊστάµενος» αντί του ορθού «διευθυντής». Η ως άνω παρατήρηση στέκει απόλυτα ερµηνευτικώς, δοθέντος ότι αµέσως ανωτέρω ορίζεται, ότι στο διοικητικό συµβούλιο µετέχει ο διευθυντής της ιατρικής υπηρεσίας. Κατά συνέπεια, η µόνη λογικώς αποδεκτή εκδοχή είναι και η συµµετοχή του διευθυντή της νοσηλευτικής υπηρεσίας, ως ιεραρχικώς ανώτερου, και όχι ενός προϊσταµένου, ο οποίος ευρίσκεται πιο χαµηλά στην πυραµιδοειδούς µορφής ιεραρχική διάρθρωση της νοσηλευτικής υπηρεσίας. Οι ίδιες παραπάνω σκέψεις χωρούν και για την εισηγούµενη ρύθµιση της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του επίµαχου νοµοσχεδίου, όπου αναφέρεται ότι στα υπό σύσταση πενταµελή Συµβούλια ιοίκησης των νοσοκοµείων του ΕΣΥ µετέχει και ο προϊστάµενος της νοσηλευτικής υπηρεσίας. Πέραν των ως άνω επισηµάνσεων ιδιαίτερη έµφαση θα πρέπει να δοθεί στην εισηγούµενη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του νοµοσχεδίου, σύµφωνα µε την οποία καταργείται η παράγραφος 2 του άρθρου 8 του Νόµου 2889/2001. Σύµφωνα µε τις υπό κατάργηση νοµοθετικές διατάξεις, «η Νοσηλευτική Υπηρεσία διαρθρώνεται σε τοµείς, που ακολουθούν τη διάρθρωση της Ιατρικής Υπηρεσίας. Επικεφαλής των τοµέων είναι Τοµεάρχες, που ορίζονται από το ιοικητή του νοσοκοµείου µετά από επιλογή τους από το Νοσηλευτικό Συµβούλιο του Πε.Σ.Υ., κατά τα οριζόµενα στη παράγραφο 8 του άρθρου 2 του νόµου αυτού». Όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω, διά του επίµαχου νοµοσχεδίου επιχειρείται η κατάργηση των τοµέων, κατ επέκταση, δε, και των θέσεων των τοµεαρχών, που εκτελούν µέχρι και σήµερα τα καθήκοντά τους καταλαµβάνοντας επί της ουσίας θέσεις υποδιευθυντών. Η ρύθµιση αυτή είναι τουλάχιστον πρωτοφανής, αφού επιφέρει ριζική ανατροπή στην επί σειρά ετών επικρατούσα ιεραρχική διάρθρωση των νοση-

9 editorial Φεβρουάριος πίγραφα ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΘΟΥΝ ντύπω βίαιης ανατροπής... λευτικών υπηρεσιών. Ως γνωστόν, µέχρι σήµερα, η νοσηλευτική υπηρεσία ακολουθούσε την διάρθρωση της ιατρικής υπηρεσίας. ργός Η λύση αυτή ήταν και παρα- µένει η πλέον προφανής και πολίτης λογική, αλλά και η µόνη ικανή να διασφαλίζει την αγαστή συνεργασία και σύµπραξη των δύο πλέον νευραλγικών υπηρεσιών των νοσοκοµείων, προς όφελος πάντα της εύρυθ- µης λειτουργίας αυτών. Με την χειρο εισηγούµενη κατάργηση των νοσηλευτικών τοµέων επιφυλλίδα δηµιουργείται επί της ουσίας µια υδροκέφαλη νοσηλευτική υπηρεσία µε διεύθυνση και τµήµατα, χωρίς τον απαιτούµενο µεταξύ αυτών συνδετικό κρίκο των τοµέων. Με τον τρόπο αυτό ο συντονισµός των τµηµάτων και εν γένει του νοσηλευτικού προσωπικού καθίσταται δυσχερής και προβληµατικός. Περαιτέρω αξίζει να σηµειωθεί, ότι ενώ καταργείται η παράγραφος 2 του άρθρου 8 του Νόµου 2889/2001, παραµένει σε ισχύ η παράγραφος 3, σύµφωνα µε την οποία «οι προϊστάµενοι των τµηµάτων των τοµέων της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας επιλέγονται από το Υπηρεσιακό Συµβούλιο, στο οποίο υπάγονται οι υποψήφιοι, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 85 του ν. 2683/1999». Εν προκειµένω ευρισκό- µεθα ενώπιον προφανούς αστοχίας του συντάκτη του επίµαχου νοµοσχεδίου ή ενώπιον ερµηνευτικού κενού; ιότι, αν οι τοµείς όντως καταργούνται, τότε τα τµή- µατα των νοσηλευτικών υπηρεσιών δεν υπάγονται σε τοµείς αλλά απευθείας στη διεύθυνση της νοσηλευτικής υπηρεσίας. Μείζον ζήτηµα γεννάται, επίσης, αναφορικά µε την τύχη των υπαλλήλων εκείνων, οι οποίοι εκτελούν χρέη τοµεαρχών είτε κατόπιν τυπικής κρίσης, είτε κατόπιν εκδόσεως πράξης ανάθεσης. Εκ του σχεδίου νόµου προκύπτει, ότι ο συντάκτης αυτού ουδεµία µέριµνα λαµβάνει για τους ήδη υπηρετούντες προϊσταµένους τοµέων, αφού δεν περιλαµβάνεται κάποια µεταβατική διάταξη ή άλλη συγκεκριµένη ρύθµιση. Αν, λοιπόν, η κατάργηση των τοµέων οδηγεί αναπόφευκτα και στην κατάργηση των θέσεων των τοµεαρχών, τότε αµέσως µετά την ψήφιση του νοµοσχεδίου και την θέση του σε ισχύ θα βρεθούµε ενώπιον µιας τουλάχιστον παράδοξης κατάστασης. Πιο συγκεκριµένα, οι νυν υπηρετούντες τοµεάρχες, χάνοντας τις θέσεις τους, θα εξελιχθούν µέσα σε µια ηµέρα υφιστάµενοι των τµηµαταρχών, ήτοι των µέχρι πρότινος υφισταµένων τους ιεραρχικά υπαλλήλων. Η βίαιη αυτή ανατροπή αναµένεται να δηµιουργήσει µείζονα προβλήµατα στις νοσηλευτικές υπηρεσίες, ενώ εγείρει πλήθος ερωτηµατικών Με βάση τις παραπάνω διατάξεις, αυτοµάτως γίνεται αντιληπτό, ότι µε την διά νόµου κατάργηση των τοµέων των νοσηλευτικών υπηρεσιών χρήζουν αναγκαστικώς αναµόρφωσης οι οργανισµοί όλων των νοσοκοµείων, που έχουν στηριχθεί στην µέχρι σήµερα υπάρχουσα δοµή και διάρθρωση των νοσηλευτικών υπηρεσιών. αναφορικά µε την συµβατότητά της µε την αρχή της αξιοκρατίας. Επιπλέον, η µετατροπή αίφνης των τοµεαρχών, ήτοι των υποδιευθυντών των νοσηλευτικών υπηρεσιών, σε απλούς υπαλλήλους υφισταµένους των τµηµαταρχών αποτελεί αναµφίβολα ευθύ λειτουργικό υποβιβασµό, ήτοι µέτρο αµφιβόλου συµβατότητας µε τις συνταγµατικές διατάξεις περί δηµοσίων υπαλλήλων. Περαιτέρω επισηµαίνεται, ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6 2 του Νόµου 2889/2001 «µε τον οργανισµό του νοσοκοµείου ορίζονται, ιδίως, η επωνυ- µία του, ο συνολικός αριθµός κλινών και η κατανοµή τους στους τοµείς, οι τοµείς και τα τµήµατα της Ιατρικής Υπηρεσίας, τα εργαστήρια, η διάρθρωση της Νοσηλευτικής, ιοικητικής - Οικονοµικής και Τεχνικής - Ξενοδοχειακής Υπηρεσίας, καθώς και οι αρµοδιότητές τους, οι κλάδοι προσωπικού, οι κατά κλάδο και κατηγορία θέσεις και η διαβάθµισή τους, µε την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων που ισχύουν για τις θέσεις του ιατρικού προσωπικού, ο αριθµός και οι ειδικότητες του µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου προσωπικού, η οργάνωση νοσοκοµειακού φαρµακείου». Με βάση τις παραπάνω διατάξεις, αυτο- µάτως γίνεται αντιληπτό, ότι µε την διά νόµου κατάργηση των τοµέων των νοσηλευτικών υπηρεσιών χρήζουν αναγκαστικώς αναµόρφωσης οι οργανισµοί όλων των νοσοκοµείων, που έχουν στηριχθεί στην µέχρι σήµερα υπάρχουσα δοµή και διάρθρωση των νοσηλευτικών υπηρεσιών. Πέραν, βέβαια, όλων των ανωτέρω παρατηρήσεων, διά των οποίων εγείρονται κυρίως τα πρακτικά προβλήµατα που δηµιουργεί η εισηγούµενη διάταξη περί κατάργησης των τοµέων των νοσηλευτικών υπηρεσιών, εξακολουθεί να παρα- µένει ανεξήγητη η σκοπιµότητα µιας τέτοιας ρύθµισης, ήτοι ο σκοπός εις την εξυπηρέτηση του οποίου αποβλέπει ο συντάκτης του εν λόγω νοµοσχεδίου. Τι εξυπηρετεί, άραγε, η κατάργηση των τοµέων και σε τι ακριβώς θα ωφελήσει την πολυπόθητη εύρυθµη λειτουργία των νοσοκοµείων; Ιδού τα αναπάντητα ερωτήµατα που στέκουν αµείλικτα ενώπιον µιας µάλλον πρόχειρης και καιροσκοπικής νοµοθετικής πρωτοβουλίας, που αποδιοργανώνει πλήρως την δοµή των νοσηλευτικών υπηρεσιών, ανατρέπει βιαίως υφιστάµενες ισορροπίες, θίγει την εργασιακή ειρήνη και επιχειρεί την ανώφελη µεταρρύθµιση ενός µοντέλου διοίκησης, το οποίο υπήρξε επί σειρά ετών µάλλον αποτελεσµατικό, παρά τις όποιες εν γένει παθογένειες του Εθνικού Συστήµατος Υγείας.

10 εκδηλώσεις ζωή - αναψυχή 10 πιστήµη εξελίξεις κριθη Φεβρουάριος 2012 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αποστολάρα Παρασκευή, ρακοπούλου Μαριάννα, Χριστοδούλου Ελένη Η πίεση πρέπει να µετριέται και στα δύο χέρια Πηγή: ΤΑ ΝΕΑ Η µέτρηση της αρτηριακής πίεσης πρέπει να γίνεται και στα δύο χέρια, διότι η διαφορά στις τιµές της ανάµεσά τους µπορεί να υποδηλώνει αυξηµένο κίνδυνο αγγειακής νόσου και θανάτου, προειδοποιούν βρετανοί επιστήµονες. Αν και οι ισχύουσες οδηγίες από τις διεθνείς καρδιολογικές εταιρείες είναι να µετριέται η αρτηριακή πίεση και στα δύο χέρια, αυτό σπανίως γίνεται στην καθηµερινή πρακτική. Συσκευή µετατρέπει τις σκέψεις σε λέξεις Πηγή: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Οι νευροεπιστήµονες έκαναν ένα ακόµα σηµαντικό βήµα για το «διάβασµα» του ανθρώπινου νου, µε απώτερο στόχο να «ακούσουν» και να αποκωδικοποιήσουν τις σκέψεις,µέσω της παρακολούθησης των εγκεφαλικών κυµάτων που αντιστοιχούν στη σιωπηλή οµιλία που λαµβάνει χώρα συνεχώς µέσα στο µυαλό µας. Οι ερευνητές µπόρεσαν να «µεταφράσουν» σε λέξεις τα ηλεκτρικά εγκεφαλικά κύµατα που αντιστοιχούν στα λόγια. Οι επιστήµονες ελπίζουν ότι στο µέλλον η νέα τεχνική -πιθανώς µέσω ειδικών εµφυτευµάτων στον εγκέφαλο και προσθετικών συσκευών- θα επιτρέψει σε ασθενείς που βρίσκονται σε Τυπορυχείο υθέτω κώµα ή πάσχουν από σοβαρές διαταραχές του λόγου λόγω εγκεφαλικού ή άλλης πάθησης, να επικοινωνήσουν µε τους γύρω τους. Έκαναν εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς σε νεογέννητο 17,5...ωρών! ργώ κα Πηγή: ΤΑ ΝΕΑ WEB ONLY Ένα νεογέννητο κοριτσάκι έγινε ο µικρότερος ασθενής στον κόσµο που υποβλήθηκε σε εγχείρηση ανοικτής καρδιάς, καθώς οι γιατροί την χειρούργησαν µόλις 17,5 ώρες µετά σύµφωνα µε Βρετανούς ερευνητές υπόσχεση για πρώιµη τη γέννησή της. Η πίγραφα µικρούλα Τ. Κ. είχε µόλις 15% πιθανότητες διάγνωση της διαταραχής. Ο να επιβιώσει, καθώς έπα- αυτισµός διαγιγνώσκεται σήµε- σχε από σύνδροµο υποπλαστικής ρα µετά την ηλικία των δύο αριστερής καρδιάς - µία ετών. Ωστόσο πολλοί ειδικοί συγγενή ανωµαλία που δεν πιστεύουν ότι, αν η διάγνωση επέτρεψε στην αριστερή ντύπω πλευ- και η θεραπευτική παρέµβα- ρά της καρδιάς της να αναπτυχθεί πλήρως. Μετά από δυο δικαιώµατα επιτυχηµένες επεµβάσεις οι γιατροί αισιοδοξούν ότι θα αναρρώσει πλήρως. ργός πολίτης χειρο επιφυλλίδα Ανίχνευση του αυτισµού πρόσωπα από τους 6 µήνες ζωής Πηγή: ΤΟ ΒΗΜΑ Τα σηµάδια του αυτισµού µπορούν να ανιχνευθούν σε βρέφη έξι µηνών µέσω της µέτρησης editorial της εγκεφαλικής δραστηριότητάς µε την τοποθέτηση ειδικών αισθητήρων στο κρανίο τους, σύµφωνα µε νέα µελέτη. Η ανακάλυψη δίνει ση γίνουν σε µικρότερη ηλικία τα αποτελέσµατα µπορεί ws διεθνή να είναι καλύτερα για τα παιδιά µε τη διαταραχή. Κακό για την υγεία το διαζύγιο σε µικρή ηλικία ποχή αφιέρωµα Πηγή: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Οι άνθρωποι που χωρίζουν σε πιο µικρή ηλικία, κινδυνεύουν µε µεγαλύτερα προβλή- µατα υγείας σε σχέση µε όσους γραψαν παίρνουν διαζύγιο σε πιο µεγάλη ηλικία, σύµφωνα µε µια νέα αµερικανική έρευνα. Η έρευνα έδειξε ότι όσοι χωρίζουν σε ηλικία 35 έως 41 ετών, έχουν περισσότερα προβλήµατα υγείας, σε σχέση µε όσους χωρί- ζουν σε ηλικία 44 έως 50 ετών. Η διαπίστωση αυτή προκάλεσε έκπληξη στους ερευνητές, που περίµεναν ότι οι νεαρότεροι θα είχαν µεγαλύτερες ψυχικές και σωµατικές αντο- χές. Οι ερευνητές κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι οι µεγα- Το σωµατικό βάρος είναι θέµα χαρακτήρα Πηγή: ΤΑ ΝΕΑ Όλο και περισσότερα επιστηµονικά ευρήµατα συνδέουν χαρακτηριστικά της προσωπικότητας και συνήθειες µε την παχυσαρκία.αρκετές έρευνες έχουν δείξει ότι τα ίδια µέρη του εγκεφάλου που ελέγχουν το στρες και τα συναισθήµατα κυβερνούν επίσης την όρεξη, ενώ οι πρώιµες εµπειρίες της ζωής έχει βρεθεί ότι θέτουν το υπόβαθρο της υπερφαγίας αργότερα. Οι επιστή- µονες έχουν εντοπίσει κάποιους τύπους συµπεριφοράς του σύγχρονου ανθρώπου που οδηγούν στο αυξηµένο βάρος. Εκείνος που είναι «εθισµένος» στο έντονο στρες, εκείνος που κοιµάται λίγες ώρες και ο απρόσεκτος (που τρώει ενώ εργάζεται, οδηγεί, βλέπει τηλεόραση κ.λπ.) έχουν βρεθεί περισσότερο επιρρεπείς στην παχυσαρκία.

11 εκδηλώσεις ζωή - αναψυχή Φεβρουάριος 2012 πιστήµη εξελίξεις κριθη 11 λύτερης ηλικίας άνθρωποι που παίρνουν διαζύγιο, έχουν περισσότερες εµπειρίες και ικανότητες, έτσι ώστε να τα βγάλουν πέρα µε το σοκ του χωρισµού, ενώ οι µικρότεροι είναι πιο απροετοίµαστοι και υποφέρουν πιο πολύ, µε συνέπεια να φθείρουν περισσότερο και την υγεία τους λόγω του αυξηµένου στρες που νιώθουν. Τουρκία: Για πρώτη φορά παγκοσµίως µεταµοσχεύθηκαν τέσσερα άκρα! Πηγή: myhnews.gr Τούρκοι χειρουργοί πραγµατοποίησαν µεταµόσχευση τεσσάρων άκρων σε έναν ασθενή όµως στη συνέχεια αναγκάστηκαν να του αφαιρέσουν ένα από τα πόδια γιατί παρουσίασε µετεγχειρητικές καρδιαγγειακές επιπλοκές. Στην τετραπλή µεταµόσχευση, κάτι που γίνεται για πρώτη φορά στον κόσµο, συµµετείχαν συνολικά 52 γιατροί. Η επέµβαση αυτή ακολουθεί την πρώτη µεταµόσχευση προσώπου που πραγµατοποιήθηκε σε ένα 19χρονο, το πρόσωπο του οποίου είχε καεί όταν ήταν βρέφος. Πειραµατικό εµβόλιο υπόσχεται απεξάρτηση από την ηρωίνη Πηγή: health.in.gr Μεξικανοί επιστήµονες δοκι- µάζουν, ήδη µε επιτυχία, πειραµατικό εµβόλιο που µπορεί να βοηθήσει στην απεξάρτηση από την ηρωίνη, καθώς κάνει τον οργανισµό λιγότερο επιρρεπή στην «απόλαυση» που προκαλεί η εθιστική ουσία. Το εµβόλιο, µετά τα άκρως επιτυχηµένα πειράµατα µε ποντίκια, ετοιµάζεται για δοκιµή και στους υθέτω δικαιώµατα ργώ κα πρόσωπα editorial ανθρώπους, σύµφωνα µε τη κολλητικά µαγειρικά σκεύη και βρετανική εφηµερίδα πίγραφα «Γκάρντιαν». Tο εµβόλιο προορίζε- τοποθετούνται µε τις σακούλες τα συσκευασµένα τρόφιµα που ται για ανθρώπους που έχουν τους στον φούρνο µικροκυµάτων) και συχνό καθαρισµό σοβαρό εθισµό. των Χηµικά του σπιτιού απειλούν το ανοσοποιητικό Πηγή: ygeia.tanea ντύπω ργός Επιστήµονες από τις ΗΠΑ και τη ανία διαπίστωσαν ότι η αυξηµένη έκθεση σε οµάδας χηµικών ουσιών που περιέχονται σε πολλά οικιακά προϊόντα (υπερφθοριωµένες ενώσεις) κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής, σχετίζεται µε µειωµένη αντίδραση του ανοσοποιητικού συστήµατος στα κοινά εµβόλια. Προγενέστερες µελέτες έχουν χειρο αποκαλύψει πως αυτές οι χηµικές ουσίες υπάρχουν στο αίµα των περισσότερων ανθρώπων, ενώ έχουν συσχετίσει την αυξη- µένη έκθεση σε αυτά µε πρώιµη εµµηνόπαυση και αυξηµένα επίπεδα χοληστερόλης. Οι επιστήµονες συνιστούν περιορισµό της χρήσης προϊόντων που περιέχουν υπερφθοριω- µένες ενώσεις (όπως τα αντι- πολίτης επιφυλλίδα Η µετακόµιση «πληγώνει» τα παιδιά ws Πηγή: ΤΑ ΝΕΑ διεθνή Τα παιδιά που αλλάζουν συχνά σπίτι διατρέχουν αυξηµένο κίνδυνο να έχουν κακή υγεία και να αντιµετωπίσουν ψυχοκοινωνικά προβλήµατα ποχή µεγαλώνοντας, προειδοποιούν βρετανοί αφιέρωµα ερευνητές. Σε µελέτη που πραγµατοποίησαν κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι, η µετακόµιση δύο ή τρεις φορές πριν από την ηλικία των 18 ετών έχει µακροχρόνιο αντίκτυπο στην ψυχοσωµατική γραψαν υγεία και αυξάνει τον κίνδυνο υπερκατανάλωσης αλκοόλ και χρήσης ουσιών. χαλιών και των ταπετσαριών µε ηλεκτρική σκούπα «για να ελεγχθούν τα επίπεδα της σκόνης» που περιέχει µόρια υπερφθοριωµένων ενώσεων.

12 editorial 12 πίγραφα Φεβρουάριος 2012 ντύπω Αιτιολογηµένη άρνηση Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 5 1 της υπ αριθµ. Α4/203/1988 Απόφασης του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας ργός και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για την παρακολούθηση του πολίτης προγράµµατος κάθε ειδικότητας απαιτείται, µεταξύ άλλων, βεβαίωση του φορέα προέλευσης, ότι οι υπηρεσιακές ανάγκες επιτρέπουν την απουσία του ενδιαφεροµένου για ειδικότητα. Σε περίπτωση άρνησης, η άρνηση αυτή θα είναι ειδικά αιτιολογηµένη. χειρο Όπως προκύπτει εκ της ανωτέρω διατάξεως, προκειµένου να είναι νόµιµη επιφυλλίδα η Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 14 του Νόµου 1397/1983, «µε κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονοµικών και Υγείας και Πρόνοιας, συνιστώνται σε κάθε νοµό κέντρα υγείας, ως αποκεντρω- µένος οργανικές µονάδες των νοσοκοµείων του νοµού και περιφερειακά ιατρεία, ως αποκεντρωµένες µονάδες των κέντρων υγείας.( )Οι δαπάνες λειτουργίας των κέντρων υγείας και των περιφερειακών ιατρείων τους βαρύνουν τον προϋπολογισµό του οικείου νοσοκοµείου, στον οποίο και εγγράφονται κάθε χρόνο πιστώσεις, για το σκοπό αυτόν, σε ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ πράξη απόρριψης µιας αίτησης για παρακολούθηση νοσηλευτικής ειδικότητας, θα πρέπει αφενός να είναι έγγραφη, αφετέρου να φέρει ειδική αιτιολογία. Η παράθεση αόριστης αιτιολογίας, όπως για παράδειγµα η απλή αναφορά περί ελλείψεως προσωπικού, χωρίς περαιτέρω διευκρινίσεις, δεν δύναται να θεωρηθεί νόµι- µη, αλλά είναι ανεπίδεκτη εκτιµήσεως και για τον λόγο αυτό δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των προαναφερθεισών διατάξεων του άρθρου 5 1 της υπ αριθµ. Α4/203/1988 Υπουργικής Απόφασης, όπου Προσωπικό Κέντρων Υγείας ιδιαίτερο φορέα και κωδικούς αριθµούς». Καθ ερµηνεία των ως αποτελούν θέσεις του νοσοκοµείου, δηλαδή µιας ενιαίας δηµόσιας αρχής. άνω διατάξεων το Συµβούλιο της Επικρατείας Προσφάτως εδόθη στη δηµοσιότητα σχετική απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σύµφωνα µε την οποία οι νοσηλευτές που απασχολούνται σε νοσηλευτικά ιδρύµατα, κλινικές, µικροβιολογικά και βιοχηµικά εργαστήρια και υγειονοµικές µονάδες ασφαλιστικών οργανισµών εντάσσονται στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλµατα. Εν προκειµένω ερµηνευτικώς θα πρέπει να γίνει δεκτό, ότι στον όρο «νοσηλευτικά ιδρύµατα» αναγκαστικώς συµπεριλαµβάνονται και τα στρατιωτικά νοσοκο- µεία και οι εκεί απασχολούµενοι νοσηλευτές. Κι αυτό γιατί ο όρος «νοσηλευτικά ιδρύµατα» είναι γενικός και καταλαµβάνει τα πάσης φύσεως νοσοκοµεία, δηµόσιας ή ιδιωτικής φύσης. Αυτονόητο, επίσης, θα πρέπει να θεωρείται, ότι στον όρο «νοσηλευτής» υπάγονται και οι στρατιωτικοί νοσηλευτές. Συµπερασµατικά, εκ των ανωτέρω παρατηρήσεων προκύπτει, ότι στη νέα λίστα βαρέων και ανθυγιεινών εντάσσονται ερµηνευτικώς και εννοιολογικώς και γίνεται ρητώς αναφορά στην αναγκαιότητα ύπαρξης ειδικής αιτιολογίας. Συµπερασµατικά,το ζήτηµα της απόρριψης του αιτήµατος για την παρακολούθηση κάποιας εκ των νοσηλευτικών ειδικοτήτων, ως πράξη ευρείας διακριτικής ευχέρειας του αποφασίζοντος οργάνου, συνδέεται στενά, εξ απόψεως νοµιµότητας, µε την παράθεση ειδικής αιτιολογίας. Η εκφορά, δε, κρίσης περί της νοµιµότητας ή µη της ως άνω αιτιολογίας εναπόκειται στα αρµόδια ιοικητικά ικαστήρια, ενώπιον των οποίων δύναται να προσφύγει πας θιγόµενος νοσηλευτής. Στρατιωτικοί νοσηλευτές και ΒΑΕ έχει κρίνει, ότι τα περιφερειακά ιατρεία και τα κέντρα υγείας δεν αποτελούν αυτοτελείς δηµόσιες αρχές, αλλά οργανικές µονάδες ενταγµένες σε µια δηµόσια αρχή που είναι το νοσοκοµείο στο οποίο έχουν υπαχθεί. Οι θέσεις, δε, του προσωπικού των ως άνω οργανικών µονάδων αποτελούν θέσεις του νοσοκοµείου, δηλαδή µιας ενιαίας δηµόσιας αρχής (ΣτΕ 2844/2003). Κατά συνέπεια, οι οργανικές θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού ενός κέντρου υγείας αποτελούν επί της ουσίας οργανικές θέσεις της νοσηλευτικής υπηρεσίας του νοσοκοµείου, εις το οποίο υπάγεται το συγκεκριµένο κέντρο υγείας. οι στρατιωτικοί νοσηλευτές που απασχολούνται σε στρατιωτικά νοσοκοµεία. Περαιτέρω, η ισχύς της απόφασης περί της διαµόρφωσης της νέας λίστας βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελµάτων άρχεται την 1η , χωρίς να γίνεται λόγος περί αναδροµικότητας. Κατά τα λοιπά, το καθεστώς ασφάλισης των υπαγοµένων στη λίστα των βαρέων και ανθυγιεινών διέπεται από τις διατάξεις του Κανονισµού ΒΑΕ, που έχει εγκριθεί µε υπουργική απόφαση ήδη από το έτος 1963.

13 Φεβρουάριος ξελίξει εκδηλώσεις µπνεύσει ζωή - αναψυχή Επιµέλεια: Μαρία Αθανασοπούλου Νοσηλεύτρια ΠΕ, MSc, PhD ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Μ. «Έλενα Βενιζέλου» τµήµα Αιµοδοσίας, Γιακου- µάκη Ειρήνη Νοσηλεύτρια ΠΕ, ΜSc ΕΚΠΑ, Ιατρείο Εργασιακής Υγιεινής της Σχολής Θετικών Επιστηµών του ΕΚΠΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑ ΜΑΪΟΥ 2012 > Πανελλήνιο & Πανευρωπαϊκό Επιστηµονικό και Επαγγελµατικό Νοσηλευτικό Συνέδριο στην Κέρκυρα Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος () διοργανώνει το 5ο Πανελλήνιο & 4ο Πανευρωπαϊκό Επιστηµονικό και Επαγγελ- µατικό Νοσηλευτικό Συνέδριο στις Μαΐου 2012 Στην > Ηµερίδες Μεταβολισµού στην Αθήνα Το Ελληνικό Κολέγιο Μεταβολικών Νοσηµάτων (Ε.ΚΟ.ΜΕ.Ν.) οργανώνει τις Ηµερίδες Μεταβολισµού:Από την τεκµηριωµένη γνώση στην ορθή κλινική πράξη στις 2-5/5/12 στην Αθήνα. Για περισσότερες :Τηλ.: world.gr web site:www.congress world.gr. > Athenian Urology Days Οι Α & Β Ουρολογικές Κλινικές του Πανεπιστηµίου Αθηνών διοργανώνουν τις 32nd Athenian Urology Days στις 4-6 Μαΐου 2012 στην Αθήνα. Για περισσότερες :Τηλ: +30 UrologyDays.gr. athenianurologydays.gr. > Επιστηµονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας Η Επιστηµονική Εταιρεία Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας (Ε.Ε.Φ.Ι.Ε.) και το 6ο ιεθνές Forum µε τη συνεργασία της European Society of Hellenic Junior Doctors συνδιοργανώνουν το 18ο Επιστη- µονικό Συνέδριο Φοιτητών πιστήµη υθέτω δικαιώµατα ργώ κα εξελίξεις πρόσωπα editorial Ιατρικής Ελλάδας και το 6ο ιεθνές Forum Φοιτητών Ιατρικής σότερες :http://www. στη Θεσσαλονίκη. Για περισ- Ελλάδος στις 4-6 πίγραφα Μαΐου obgyn2012.mdcongress.gr/inde στην Αθήνα. Για περισσότερες x_55.asp?. Τηλ : ΤΗΛ: , > Πανελλήνιο Συνέδριο Εξελικτικής Ψυχολογίας Το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εξελικτικής Ψυχολογίας πραγµατοποιείται στη Θεσσαλονίκη στις 17-20/05/12. Για περισσότερες :Triaena Congress Τηλ , tours.gr, ντύπω ργός > Πανελλήνιο Συνέδριο στη Μαιευτική & Γυναικολογία στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης Η Ελληνική Μαιευτική & Γυναικολογική Εταιρεία οργανώνει το 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο στη Μαιευτική & Γυναικολογία στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης στις Μαΐου 2012 > «ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ» στην Αλεξανδρούπολη Η Ογκολογική Κλινική Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης υπό την αιγίδα: Ιατρικού Συλλόγου Έβρου, Ιατρικού Συλλόγου Καβάλας, Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης, Ιατρικού Συλλόγου Ροδόπης διοργανώνουν το 2ο Ογκολογικό Συνέδριο Ανατολοκής Μακεδονίας & Θράκης «ΣΥΓ- ΧΡΟΝΑ πολίτης ΘΕΜΑΤΑ ΟΓΚΟΛΟ- ΑΓΓΕΛΙΕΣ χειρο ΓΙΑΣ» (µε διεθνή συµµετοχή) στις 18/5/12-20/05/12 στην Αλεξανδρούπολη. Για περισσότερες : Πληροφορίες:Web κριθη > Εαρινές Ηµέρες Ρευµατολογίας στην Κω Η Ελληνική Ρευµατολογική Εταιρία οργανώνει τις Εαρινές Ηµέρες Ρευµατολογίας στο Ξεν.IBEROSTAR ODYSSEAS στην ΚΩ στις ΜΑΙΟΥ Για διεθνή περισσότερες ws :Tηλ: team.gr. > Μετεκπαιδευτική διηµερίδα στην Ηλεία Η Επιτροπή Ν Ελλάδος της Ελληνικής αφιέρωµα Πνευµονολογικής ποχή Εταιρείας και η PCO: SYNEDRA συνδιοργανώνουν Μετεκπαιδευτική διηµερίδα στη Σκαφιδιά Ηλείας στις Μαΐου Για περισσότερες :Τηλ.: 2610 άρθρα Internet: / επιστολές γραψαν > Ηµερίδα για ΚΥΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΡ ΙΑ στη Θεσσαλονίκη Η Ελληνική Εταιρεία Παιδιατρικής Καρδιολογίας οργανώνει ηµερίδα µε θέµα: ΚΥΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΡ ΙΑ III στις 26 Μαΐου 2012 στη Θεσσαλονίκη.Για περισσότερες :www.belife.gr, Τη: , > Πανελλήνιο Συνέδριο Γενικής Χειρουργικής στη Θεσσαλονίκη Το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γενικής Χειρουργικής Ελλάδος πραγµατοποιείται στη Θεσσαλονίκη στις Μαΐου Για περισσότερες :Global Events, Τηλ: Φαξ: Νοσηλεύτρια ΤΕ που εργάζεται στο Γενικό Κρατικό Νοσοκοεπιφυλλίδα µείο Νίκαιας «Άγιος Παντελεήµων» ζητά αµοιβαία µετάταξη µε νοσηλευτή/τρια που εργάζεται σε οποιοδήποτε Νοσοκο- µείο της Θεσσαλονίκης. Τηλ. επικοινωνίας:

14 πολίτης 14 χειρο επιφυλλίδα Φεβρουάριος 2012 Τάσος Λειβαδίτης: Ο ποιητής των αγώνων και των αισθήσεων Επιµέλεια: ηµήτρης Σκουτέλης, Αριστείδης άγλας Ανταµοιβή «Ένα παιδί κοιµάται. Όλη τη µέρα έκλαψε. Αλλά τώρα χαµογελάει καθώς η Μεγάλη Άρκτος του γλείφει µε τη χρυσαφιά της γλώσσα το ξεσκέπαστο πόδι του» ΟΤάσος Λειβαδίτης είναι ένας από τους σηµαντικότερους εκπροσώπους της «ποίησης του στρατοπέδου»,αλλά και της «ποίησης της ήττας», όπως ο ίδιος την ονοµάζει στο οµώνυµο άρθρο του στην «Επιθεώρηση τέχνης». Τις δύο πρώτες ποιητικές συλλογές του,«μάχη στην άκρη της νύχτας» και «Αυτό το αστέρι ανήκει σε όλους µας»,τις εξέδωσε το 1952,γυρίζοντας από την εξορία. Αποτύπωναν µε ένα µοναδικό ποιητικό ρεαλισµό την αγριότητα στα στρατόπεδα των πολιτικών εξόριστων και τις προφανείς και λιγότερο προφανείς συνέπειες της εµπειρίας αυτής και απαντούσαν µε την ποίηση στην ωµή βία των βασανισµών και των πολιτικών διώξεων. Ο Λειβαδίτης συνέχισε την αµέσως επό- µενη χρονιά µε τη συλλογή «Φυσάει στα σταυροδρόµια του κόσµου», η οποία τον οδήγησε, µε το φιλειρηνικό της περιεχό- µενο, στο εδώλιο του κατηγορουµένου. Την ίδια περίοδο,το 1954,αρχίζει να συνεργάζεται ως κριτικός µε την εφηµερίδα «Η Αυγή», µια συνεργασία η οποία θα διαρκέσει ως τον Ιανουάριο του 1981 και θα διακοπεί µόνο στην περίοδο της χούντας όταν η εφηµερίδα θα κλείσει, ο ποιητής θα σιωπήσει και θα βιοπορίζεται από περιλήψεις κλασικών έργων και µεταφράσεις. Η σύγχρονη γλωσσολογία διαχωρίζει την αναφορική λειτουργία της γλώσσας που σχετίζεται µε το λογικό από την ποιητική που αφορά τη συγκίνηση, το θυµοειδές. Σκοπός του Λειβαδίτη είναι να συγχωνεύσει τις δύο αυτές λειτουργίες ή να µπορέσει να επιτύχει τη διάχυση της µιας µέσα στην άλλη. Παράλληλα πασχίζει να συµφύρει µέσα στην ίδια λέξη τη δήλωση, την άµεση καθηµερινή και πιο απλή σηµασία της µε την συνυποδήλωση, τις συνειρµικές σηµασίες, που ποικίλλουν ανάλογα µε τις εµπειρίες του αναγνώστη. Η σχέση του Λειβαδίτη µε την ποίηση είναι βαθιά υπαρξιακή και οντολογική.αποτελεί την ίδια την πεµπτουσία της υπόστασή του.συνακόλουθα η κατάκτηση της λέξης είναι ένα ασίγαστο πάθος στο οποίο παραδίδεται µε αφοσίωση.ένα πάθος που αυτοειρωνευόµενος έρχεται να αποδώσει στα έργα του διαβόλου µε τον οποίο ένας βαθιά θρησκευόµενος όπως αυτός πρέπει να παλέψει σώµα µε σώµα για να αποσπάσει το επτασφράγιστο µυστικού αφού «όταν ο Θεός µοίρασε τον κόσµο τα παιδιά πήρανε τις γωνιές των δρόµων κι ο διάβολος τις πιο ωραίες λέξεις Ενώ άλλοτε οργισµένος θα γράψει «κάποτε θα καταστρέψω όλ αυτά τα χειρόγραφα που άφησε πάνω στο τραπέζι µου ο διάβολος και τα οικειοποιήθηκα» Στα «Χειρόγραφα του Φθινοπώρου» τη συλλογή που µας κληροδότησε µετά το θάνατό του ο ποιητής πρόταξε την εκ βαθέων τελευταία του εξοµολόγηση: εν φοβάµαι παρά µόνο το Θεό εκτός κι αν τον υπηρετώ. Και την Ποίηση ακόµα κι όταν την υπηρετώ Η τελευταία φάση της ποιητικής δηµιουργίας του Τάσου Λειβαδίτη, φάση διαύ-

15 πολίτης Φεβρουάριος χειρο επιφυλλίδα γειας και βαθιάς υπαρξιακής αγωνίας, µας δίνει απλόχερα την αίσθηση της ανθρωποκεντρικής ανησυχίας του ποιητή. Λίγα χρόνια αργότερα, ο Γιάννης Ρίτσος θα του τραγουδήσει: «Από καιρό τους περίµενες µε δέος. / Και ήρθαν, οι νεκροί σου / και σε πήραν µεσ στο νυχτερινό ψιλόβροχο». Ο ίδιος, δίνοντάς µας την αίσθηση της καφκικής αυτοπαγίδευσης, θα πει: «Απ τον πατέρα µου κληρονόµησα αυτό το δυστυχισµένο χέρι κι απ τη µητέρα µου ένα µεγάλο φτερό, από κείνα που έβγαζε απ την ψυχή της και τα κάρφωνε στο αστείο καπέλο της είναι από τότε που τις νύχτες η παλιά ντουλάπα ανοίγει µόνη της και βγαίνει η λαιµητόµος, εγώ παλεύω µαζί της, παίρνω τον µπαλντά και την κάνω κοµµάτια, ύστερα καταπίνω τις σανίδες για να µην τις βρουν, πολλοί ναυαγοί σώθηκαν έτσι. Χρόνια έζησα τρέµοντας τις πόρτες, ώσπου µάζεψα τα χαρτιά µου, τις τύψεις µου κι έφυγα. Μα στον πρώτο σταθ- µό είδα πάλι εκείνο το παιδικό φτερό και κατέβηκα. Από τότε έµεινα για πάντα στην Κόλαση». Μετριοφροσύνη, συναίσθηση του ανέφικτου, αναπότρεπτη πραγµατικότητα, υπερβολή; Αυτό είναι το απόσταγµα της ποιητικής του διαδροµής. Το ποίηµα ακόµα και το πιο ολοκληρωµένο δεν είναι παρά ένα ατελές προϊόν της ποιητικής σύλληψης. Ο ποιητής δικαιούται να φοβάται, να µην ικανοποιείται ποτέ από το αποτέλεσµα, να αισθάνεται ανασφαλής. Βέβαιος ότι «τα πιο ωραία ποιήµατα δεν Θα γραφτούν ποτέ». Παρ όλα αυτά, µας χαρίζει διαµάντια σαν αυτό που ακολουθεί: Άνεµος του Νοεµβρίου Τώρα όµως βράδιασε. Ας κλείσουµε την πόρτα κι ας κατεβάσουµε τις κουρτίνες γιατί ήρθε ο καιρός των απολογισµών. Τι κάναµε στη ζωή µας; Ποιοι είµαστε; Γιατί εσύ κι όχι εγώ; Καιρό τώρα δεν χτύπησε κανείς την πόρτα µας κι ο ταχυδρόµος έχει αιώνες να φανεί. Α, πόσα γράµµατα, πόσα ποιήµατα που τα πήρε ο άνεµος του Νοεµβρίου. Κι αν έχασα τη ζωή µου την έχασα για πράγµατα ασήµαντα: µια λέξη ή ένα κλειδί, ένα χτες ή ένα αύριο όµως οι νύχτες µου έχουν πάντα ένα άρωµα βιολέτας γιατί θυµάµαι. Πόσοι φίλοι που έφυγαν χωρίς ν? αφήσουν διεύθυνση, πόσα λόγια χωρίς ανταπόκριση κι η µουσική σκέφτοµαι είναι η θλίψη εκείνων που δεν πρόφτασαν ν? αγαπήσουν. Ώσπου στο τέλος δεν µένει παρά µια θολή ανάµνηση από το παρελθον (πότε ζήσα- µε) και κάθε που έρχεται η άνοιξη κλαίω γιατί σε λίγο θα φύγουµε και κανείς δεν θα µας θυµηθεί. Ύστερα είδαµε πως δεν ήτανε πρόσωπα µα οι σιωπηλές χειρονοµίες του ηλιοβασιλέµατος σαν ένας θεός που τον ξέχασαν κι από το βάθος του χρόνου καλούσε βοήθεια. O ουρανός αµίλητος και σταχτύς το ίδιο αδιάφορος και για τους νικητές και Μετριοφροσύνη, συναίσθηση του ανέφικτου, αναπότρεπτη πραγµατικότητα, υπερβολή; Αυτό είναι το απόσταγµα της ποιητικής του διαδροµής. για τους νικηµένους. Είδες ποτέ σου µες στα µάτια των νικηµένων στρατιωτών την πικρή θέληση να ζήσουν! Η δυστυχία σε κάνει πάντα να αναβάλεις έφυγε η ζωή. οι φίλοι είχαν χαθεί κι οι εχθροί ήταν µικρόψυχοι για να µπορείς να τρέφεσαι απ το µίσος σου και τα µάτια σου βουρκώνουν, θαµπω- µένα ξαφνικά από τους παλιούς λησµονηµένους θεούς και τις παντοδύναµες παιδικές ευπιστίες Πάνω στα υγρά τσαλακωµένα σεντόνια µαραίνονταν το γέλιο των αγέννητων παιδιών και σµίγουν και χωρίζουν οι άνθρωποι και δεν παίρνει τίποτα ο ένας απ τον άλλον. Γιατί ο έρωτας είναι ο πιο δύσκολος δρό- µος να γνωριστούν. Γιατί οι άνθρωποι, σύντροφε, ζουν από τη στιγµή που βρίσκουν µια θέση στη ζωή των άλλων. Kαι τότε κατάλαβες γιατί οι απελπισµένοι γίνονται οι πιο καλοί επαναστάτες. Εξίσου επίµοχθο για τον ποιητή είναι να καινοτοµήσει µε υλικό τις περισσότερες φορές κοινόχρηστο και κοινότυπο, όταν δεν διακρίνεται µάλιστα για λογοπλαστικές τάσεις.«η ποίηση είναι σαν ένα αίνιγ- µα από συνηθισµένα λόγια». ύσκολη η επίλυση του αινίγµατος, δυσκολότερη η αλχηµιστική σύνθεσή του. Καιροφυλακτεί λοιπόν για τη µαγική λέξη που θα αγγίξει τις πιο λεπτές αισθήσεις «µέχρι που να µου ρίξετε µια καινούργια λέξη µόλις κοµµένη από τους αµπελώνες της αυριανής µας τρυφερότητας»). Οι λέξεις για τον ποιητή είναι ό,τι τα χέρια για τους άλλους, µ αυτές δουλεύει. Αισθάνεται όµως ότι ανήκουν στην κοινοκτηµοσύνη όλων, ο ίδιος είναι ένα σκεύος εκλογής της έµπνευσης. «Χέρια µου δε σας είχα ποτέ δικά µου, όπως τα λόγια του ο ποιητής» γράφει, στίχοι που εν µέρει µπορούν να αντιπαρατεθούν µε τους «είναι παιδιά πολλών ανθρώπων τα λόγια µας» του Σεφέρη ή «Αν σου µιλήσει µια λέξη µου σου µιλάνε εκατοµµύρια άνθρωποι» του Πατρίκιου. Υπεύθυνος λοιπόν να µιλήσει εξ ονόµατος πολλών και συγχρόνως αδυνατώντας να εξουσιάσει τη λέξη ο Λειβαδίτης αναζητά το θαύµα, αφού µόνο µ ένα θαύµα µπορούν οι λέξεις να γίνουν πουλιά «Ποιητές ύποπτοι θαυµατοποιοί που πυροβολούν τις λέξεις και γίνονται πουλιά». Πουλιά που σαν ανοίξουν τα φτερά τους, µας ταξιδεύουν κάπως έτσι: Ξηµέρωµα O πατέρας φορούσε συνήθως έναν κατιφέ στο πέτο, κι η µητέρα µια ρόµπα µε ζωγραφιστά αρχαία ειδύλλια κι όταν παίζαµε στην αυλή πατούσαµε µόνο στις άσπρες πλάκες: έτσι δε βγήκαµε ποτέ απ' τ' όνειρο η µικρή Άρκτος ερωτοτροπούσε µε τον Σεπτέµβριο ω παιδικότητα: αιωνιότητα αµετάφραστη κι ο Θεός που απ' τις δακρυσµένες προσευχές των παιδιών που φοβούνται τη νύχτα φτιάχνει τις πρώτες γαλάζιες γραµµές της µέρας που στέλνουν την ελπίδα στους ναυαγούς.

16

α) Ενσωματώνει στο βασικό μισθό μέρος από τα επιδόματα που καταβάλλονταν μέχρι σήμερα.

α) Ενσωματώνει στο βασικό μισθό μέρος από τα επιδόματα που καταβάλλονταν μέχρι σήμερα. Με την εγκύκλιο επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) Ενσωματώνει στο βασικό μισθό μέρος από τα επιδόματα που καταβάλλονταν μέχρι σήμερα. β) Υιοθετεί ένα μεικτό σύστημα αποδοχών, βάσει του οποίου η μισθολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΠΩΗ-9ΩΟ. Αποφασίζουμε

ΑΔΑ: Β4ΠΩΗ-9ΩΟ. Αποφασίζουμε 4. Την αριθμ. Υ25/6-12-2011 (ΦΕΚ 2792/Β/8-12-2011) απόφαση του Πρωθυπουργού περί καθορισμού αρμοδιοτήτων των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου. 5. Την αριθμ. 23564/25-11-2011

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ στο σχέδιο νόµου Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.. Άρθρο.. Κάλυψη Οργανικών Θέσεων Αυξηµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προγραµµατισµός κανονικών αδειών δηµοσίων υπαλλήλων κατά τη διάρκεια της προετοιµασίας και διεξαγωγής των Ολυµπιακών Αγώνων 2004

ΘΕΜΑ: Προγραµµατισµός κανονικών αδειών δηµοσίων υπαλλήλων κατά τη διάρκεια της προετοιµασίας και διεξαγωγής των Ολυµπιακών Αγώνων 2004 Αθήνα, 7/5/2004 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

33 38 218-403 33 38 404-422 33 38 237 33 38 391 33 38 477-478 33 38 418-419

33 38 218-403 33 38 404-422 33 38 237 33 38 391 33 38 477-478 33 38 418-419 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 24/2/2012 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.: οικ.2/16519/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ09-Τ93 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΑΔΑ: ΒΙΥ09-Τ93 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Ταχ. /νση: Κωνσταντινουπόλεως 45-49, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα : «Απαράδεκτη και προσβλητική για τους νοσηλευτές η τροπολογία του Υπουργού Υγείας»

Θέµα : «Απαράδεκτη και προσβλητική για τους νοσηλευτές η τροπολογία του Υπουργού Υγείας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ- ΤΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Ν.Ε.)- Ν.Π.Δ.Δ. Ταχ. Δ/ση :Β. Σοφίας 47 Τ.Κ. :106 76 Αθήνα Τηλ. :210-3648044 FAX :210-3617859 www.enne.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «ΑΤΤΙΚΟΝ»

ΘΕΜΑ: «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «ΑΤΤΙΚΟΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ- ΤΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Ν.Ε.)- Ν.Π.Δ.Δ. Ταχ. Δ/ση :Β. Σοφίας 47 Τ.Κ. :106 76 Αθήνα Τηλ :210-3648044 Φαξ :210-3648049 E- mail :

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Θεµατικός Κύκλος Τίτλος Εναρξη Λήξη ιάρκεια (Ωρες) Κωδικός (Επικοινωνία) Αφορά Χρηµ.

Α/Α Θεµατικός Κύκλος Τίτλος Εναρξη Λήξη ιάρκεια (Ωρες) Κωδικός (Επικοινωνία) Αφορά Χρηµ. Α/Α Θεµατικός Κύκλος Τίτλος Εναρξη Λήξη ιάρκεια (Ωρες) Κωδικός (Επικοινωνία) Αφορά Χρηµ. 1 13/01/2014 15/01/2014 21 80001Μ14 2 15/01/2014 17/01/2014 21 80002Μ14 3 20/01/2014 22/01/2014 21 80004Μ14 4 ΙΟΙΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Πιττακού 2-4, Αθήνα Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, 28/9/2009 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Αριθµ. πρωτ.: 2/ 61718 /0022 ΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22 η ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ :Α Ταχ. /νση : Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989)

(Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989) ΝΟΜΟΣ 1836/1989 Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελµατικής κατάρτισης και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989) (όλα τα άρθρα του νόµου αυτού, πλην των άρθρων 36 και 39, παραλείπονται, καθόσον δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ /νση Π.Ε &.Ε. Εκ/σης ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ - - - - - Ταχ. /νση : Κολοκοτρώνη, Περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αθήνα, 11 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1. 3. 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ. πρωτ. Υ3α/ΓΠ οικ 137463/11 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. «Εκπαίδευση και ιά Βίου Μάθηση» Ταχ. /νση :Πιττακού 2 & Περιάνδρου,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Σ.Υ. ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Σ.Υ. ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Σ.Υ. ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.ΝΟ. - Ε.Σ.Υ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΟΥ ΕΣΥ ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο.-Ε.Σ.Υ. Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Αρχιφυλάκων, Φυλάκων, Νυκτοφυλάκων και Θυρωρών, που υπηρετούν µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου στις ηµόσιες Υπηρεσίες και Ν.Π... όλης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 2. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ µε αριθµό Ε/2007/5634/ που αφορά στην έγκριση του Ε.Π. «Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση».

ΑΠΟΦΑΣΗ. 2. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ µε αριθµό Ε/2007/5634/ που αφορά στην έγκριση του Ε.Π. «Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ EYΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. «Εκπαίδευση και ιά Βίου Μάθηση» Ταχ. /νση : Πιττακού & Περίανδρου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 2. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ µε αριθµό Ε/2007/5634/ που αφορά στην έγκριση του Ε.Π. «Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση».

ΑΠΟΦΑΣΗ. 2. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ µε αριθµό Ε/2007/5634/ που αφορά στην έγκριση του Ε.Π. «Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ EYΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. «Εκπαίδευση και ιά Βίου Μάθηση» Ταχ. /νση : Πιττακού & Περίανδρου,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21/11/2016. Αρ. Πρωτ Προς: ΔΙΟΙΚΗΤΗ Γ.Ν ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΔΙΟΙΚ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Αθήνα, 21/11/2016. Αρ. Πρωτ Προς: ΔΙΟΙΚΗΤΗ Γ.Ν ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΔΙΟΙΚ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ- ΤΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Ν.Ε.)- Ν.Π.Δ.Δ. Ταχ. Δ/ση :Β. Σοφίας 47 Τ.Κ. :106 76 Αθήνα Τηλ. :210-3648044 Φαξ :210-3648049 Email : info@enne.gr Πληρ.: Αριστείδης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Ασφαλιστικές κρατήσεις κλάδων κύριας και επικουρικής σύνταξης του ν.3620/2007 στο επίδοµα θέσης ευθύνης»

ΘΕΜΑ : «Ασφαλιστικές κρατήσεις κλάδων κύριας και επικουρικής σύνταξης του ν.3620/2007 στο επίδοµα θέσης ευθύνης» Αθήνα 17/2/2009 Αριθµ. Πρωτ. Α40/1 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ : ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Αγ. Κων/νου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 2. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ µε αριθµό Ε/2007/5634/ που αφορά στην έγκριση του Ε.Π. «Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση».

ΑΠΟΦΑΣΗ. 2. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ µε αριθµό Ε/2007/5634/ που αφορά στην έγκριση του Ε.Π. «Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ EYΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. «Εκπαίδευση και ιά Βίου Μάθηση» Ταχ. /νση : Πιττακού & Περίανδρου,

Διαβάστε περισσότερα

«ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»

«ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» «ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : Κωνσταντινίδου Εύα Επιβλέπουσα καθηγήτρια : ηµητριάδου Αλεξάνδρα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2007 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στις µέρες µας επικρατεί µια παγκόσµια

Διαβάστε περισσότερα

1. Θέµατα που αφορούν στην έναρξη και λήξη της διδακτορικής έρευνας: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

1. Θέµατα που αφορούν στην έναρξη και λήξη της διδακτορικής έρευνας: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ =====================

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ===================== ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Πατρ. Γρηγορίου Ε 12, Τ.Κ. 56123, Αµπελόκηποι ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ: Μελετών, Κατασκευών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ09-ΜΥ6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΑΔΑ: ΒΙΥ09-ΜΥ6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Ταχ. /νση: Κωνσταντινουπόλεως 45-49, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Ασφαλιστικές κρατήσεις κλάδων κύριας και επικουρικής σύνταξης του ν.3620/2007 στο επίδοµα θέσης ευθύνης»

ΘΕΜΑ : «Ασφαλιστικές κρατήσεις κλάδων κύριας και επικουρικής σύνταξης του ν.3620/2007 στο επίδοµα θέσης ευθύνης» Αθήνα 17/2/2009 Αριθµ. Πρωτ. Α40/1 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ : ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε 10191 Παπάγου Φ. Ορφανού

Ταχ. /νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε 10191 Παπάγου Φ. Ορφανού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες : Αναστάσεως 2 &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΟΥ9-9ΛΥ. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: 45ΟΥ9-9ΛΥ. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Αθήνα 21/6/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Αθήνα 21/6/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Αθήνα 21/6/2012 ΤΜΗΜΑ Δ.Α.7 ΕΛΕΓΚΤΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:43481/21-6-2012 Διεύθυνση : Λυκούργου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 8 /2016. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη/Ανακοίνωση πρόσληψης Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 8 /2016. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη/Ανακοίνωση πρόσληψης Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος 9/0/206 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ Αρ.Πρωτ.3890/ Α2208 «ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΙ ΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Η.ΠΕ.ΘΕ. ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ (.Ο.Ε.Π.Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Αθήνα, 9 εκεµβρίου 04 Α.Π. οικ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 1/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 425

Αθήνα, 1/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 425 Π ΑΣ Υ Ν Ο - Ε Σ Υ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Β. Σοφίας 117, 11521 Αµπελόκηποι. Τηλ.2106469802, fax:2106469286 Email: pasyno_9@otenet.gr Κιν: 6979774520

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 54 του Ν. 4223/31-12-2013.

ΘΕΜΑ : Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 54 του Ν. 4223/31-12-2013. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας: 101 87 Αθήνα, 28-2 - 2014 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: «ιευκρινήσεις µετά την δηµοσίευση του Ν. 4052/01-03-2012 (ΦΕΚ Α 41), προς τους Φορείς Υγεία και Πρόνοιας»

Θέµα: «ιευκρινήσεις µετά την δηµοσίευση του Ν. 4052/01-03-2012 (ΦΕΚ Α 41), προς τους Φορείς Υγεία και Πρόνοιας» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14.03.2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 2269/19-3-2012 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κοµοτηνή 11/09/2015 Αρ.Πρωτ.: 28808. ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «ήµος Κοµοτηνής»

Κοµοτηνή 11/09/2015 Αρ.Πρωτ.: 28808. ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «ήµος Κοµοτηνής» Ταχ. /νση: Πλ. Γ. Βιζυηνού 1 Κοµοτηνή 11/09/2015 Αρ.Πρωτ.: 28808 ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «ήµος Κοµοτηνής» «Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «ήµος Κοµοτηνής» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της πράξης µε τίτλο «ΜΟ ΙΠ του ΟΠΑ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Εκπαίδευση και ιά Βίου Μάθηση » ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της πράξης µε τίτλο «ΜΟ ΙΠ του ΟΠΑ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Εκπαίδευση και ιά Βίου Μάθηση » ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. «Εκπαίδευση και ιά Βίου Μάθηση» Ταχ. /νση : ιον.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4464/2017. Άρθρο πρώτο

ΝΟΜΟΣ 4464/2017. Άρθρο πρώτο ΝΟΜΟΣ 4464/2017 Κύρωση της Συμφωνίας Πλαισίου για εταιρική σχέση και συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Μογγολίας, αφετέρου και άλλες διατάξεις. NOMOΣ ΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6353 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 215 30 Σεπτεµβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4018 Αναδιοργάνωση του συστήµατος αδειοδότησης για τη διαµονή αλλοδαπών στη χώρα υπό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 17/2 /2014. ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΓΙΑ Πληροφορίες ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 17/2 /2014. ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΓΙΑ Πληροφορίες ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 17/2 /2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & αρ. πρωτ.: Υ1/Γ.Π. οικ.15906 ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υπενθύµιση Εγκυκλίων Οδηγιών Λειτουργικών και Οργανωτικών Θεµάτων Τοµέα Υγείας

Υπενθύµιση Εγκυκλίων Οδηγιών Λειτουργικών και Οργανωτικών Θεµάτων Τοµέα Υγείας Υπενθύµιση Εγκυκλίων Οδηγιών Λειτουργικών και Οργανωτικών Θεµάτων Τοµέα Υγείας /ΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γ.Ε.: Γ32/1300/26.9.2006 Για την εύρυθµη και αποτελεσµατική λειτουργία των Υπηρεσιών Υγείας του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ. Σε συνέχεια της ανωτέρω εγκυκλίου του Υπουργείου ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ. Σε συνέχεια της ανωτέρω εγκυκλίου του Υπουργείου ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα: ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & Αθήνα, 22 /11/2011 ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ.ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΚΥΡ. ΑΣΦ. ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ : ΣΤΑ ΙΟΥ 29 ΤΑΧ.

Διαβάστε περισσότερα

Προστίθεται παρ. 8 στο άρθρο 4 του ν. 3328/2005 (Α 80) ως ακολούθως:

Προστίθεται παρ. 8 στο άρθρο 4 του ν. 3328/2005 (Α 80) ως ακολούθως: NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4310 (ΦΕΚ Α 258 8.12.2014) Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτοµία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο 76 Ισοτιµία

Διαβάστε περισσότερα

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΙ ΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ο ΕΙ ΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Ταχ. /νση : Κωνσταντινουπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης ήµου Κοµοτηνής»

«Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης ήµου Κοµοτηνής» Κοµοτηνή 27/10/2016 Αρ.Πρωτ.: 3064 ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης ήµου Κοµοτηνής» «Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της πράξης µε τίτλο «ΜΟ ΙΠ του Πανεπιστήµιου Πειραιά Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Εκπαίδευση και ιά Βίου Μάθηση » ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της πράξης µε τίτλο «ΜΟ ΙΠ του Πανεπιστήµιου Πειραιά Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Εκπαίδευση και ιά Βίου Μάθηση » ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. «Εκπαίδευση και ιά Βίου Μάθηση» Ταχ. /νση :Πιττακού 2 & Περιάνδρου,

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της πράξης µε τίτλο «ΜΟ ΙΠ του ΤΕΙ Μεσολογγίου»στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Εκπαίδευση και ιά Βίου Μάθηση » ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της πράξης µε τίτλο «ΜΟ ΙΠ του ΤΕΙ Μεσολογγίου»στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Εκπαίδευση και ιά Βίου Μάθηση » ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ EΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. «Εκπαίδευση και ιά Βίου Μάθηση» Ταχ. /νση : ιον. Αρεοπαγίτου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚΣ9-ΖΡΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ. Αθήνα, 10/03/2014. Αρ. Πρ. : 4866

ΑΔΑ: ΒΙΚΣ9-ΖΡΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ. Αθήνα, 10/03/2014. Αρ. Πρ. : 4866 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΜΟΝΑ Α A2 ιεύθυνση: Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 17/2 /2014. ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΓΙΑ Πληροφορίες ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 17/2 /2014. ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΓΙΑ Πληροφορίες ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΔΑ: ΒΙΕΒΘ-86Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 17/2 /2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & αρ. πρωτ.: Υ1/Γ.Π. οικ.15906 ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Τεχνολόγων Τροφίµων- Τεχνολόγων ιατροφής-αποφοίτων Σχολών Τριτοβάθµιας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης που απασχολούνται σε Βιοµηχανικές, Βιοτεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ Στην Αθήνα σήµερα την 11.4.95 στα Κεντρικά Γραφεία της ΕΗ (Χαλκοκονδύλη 30), µεταξύ αφ' ενός του Αναπληρωτή Γενικού ιευθυντή κ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΛΑΧΟΥ, που

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 17/10/2014 Α.Π.: Προς: Όπως πίνακας αποδεκτών

Αθήνα, 17/10/2014 Α.Π.: Προς: Όπως πίνακας αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Αθήνα, 17/10/2014 Α.Π.: 20761

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

146/ : 146/ / (2) .).

146/ : 146/ / (2) .). Τροποποίηση και συµπλήρωση του Κανονισµού Παροχών του ΟΠΑ (ΦΕΚ 146/10-2-2011 τ. Β ) Πέµπτη, 24 Φεβρουάριος 2011 06:50 ΦΕΚ: 146/10-2-2011 Τεύχος Β ΚΥΑ Αριθµ. Υ9/137380 (2) Τροποποίηση και συµπλήρωση του

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) της Εθνικής Σχολής ηµόσιας Υγείας (ΕΣ Υ), έχοντας υπόψη:

Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) της Εθνικής Σχολής ηµόσιας Υγείας (ΕΣ Υ), έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ.Πρωτ. 965/9-9 Αθήνα, 09/09/2010 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΩΝ ΤΕΙ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΩΝ ΤΕΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΩΝ ΤΕΙ Στην Αθήνα σήµερα, 21 Ιουλίου 2004, οι υπογράφοντες αφενός Ι. ραπανιώτης, Γενικός ιευθυντής, του Συνδέσµου Ελληνικών Βιοµηχανιών και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της πράξης µε τίτλο «ΜΟ ΙΠ του ΤΕΙ Κρήτης» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Εκπαίδευση και ιά Βίου Μάθηση » ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της πράξης µε τίτλο «ΜΟ ΙΠ του ΤΕΙ Κρήτης» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Εκπαίδευση και ιά Βίου Μάθηση » ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. «Εκπαίδευση και ιά Βίου Μάθηση» Ταχ. /νση : ιον.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ09-Ν0Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΑΔΑ: ΒΙΥ09-Ν0Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Ταχ. /νση: Κωνσταντινουπόλεως 45-49, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2008 ΤΗΣ ΠΕΜ-ΟΤΑ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2008 ΤΗΣ ΠΕΜ-ΟΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2008 ΤΗΣ ΠΕΜ-ΟΤΑ "Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ικαίου Μουσικών των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης". (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 28/05/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ. Αρ. Πρωτ: /

Αθήνα, 28/05/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ. Αρ. Πρωτ: / ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Κ.Τ. ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΘ3Φ-Λ. Αθήνα, 23 Μαϊου 2011 Αριθµ. Πρωτ. : 22065/2785. Ως πίνακας διανοµής (Με την παράκληση να ενηµερωθούν όλοι οι υπάλληλοι)

ΑΔΑ: 4ΑΘ3Φ-Λ. Αθήνα, 23 Μαϊου 2011 Αριθµ. Πρωτ. : 22065/2785. Ως πίνακας διανοµής (Με την παράκληση να ενηµερωθούν όλοι οι υπάλληλοι) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αθήνα, 23 Μαϊου 2011 Αριθµ. Πρωτ. : 22065/2785 ΠΡΟΣ : Ως πίνακας διανοµής (Με την παράκληση να ενηµερωθούν όλοι οι υπάλληλοι)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-ΟΔ1. e-mail:kitsios@epeaek.gr

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-ΟΔ1. e-mail:kitsios@epeaek.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Μονάδα Α2 ιεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Α.Π.: 259 /

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Α.Π.: 259 / ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20-01 01-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Α.Π.: 259 / 21-1-2014 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕ ΡΟΥ Ταχ. /νση: Ζαχάρωφ 3 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική έκθεση πεπραγµένων από 06/11/2009 έως 13/12/2010:

Αναλυτική έκθεση πεπραγµένων από 06/11/2009 έως 13/12/2010: Σκύδρα 20/12/2010 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ (ΣΥ.ΝΟ. ΕΣΥ Ν. ΠΕΛΛΑΣ ) Αναλυτική έκθεση πεπραγµένων από 06/11/2009 έως 13/12/2010: 06/11/2009 Έγγραφο προς τη Διευθύντρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρκόπουλο ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθµ. Πρωτ.: 49 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρκόπουλο ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθµ. Πρωτ.: 49 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρκόπουλο 22-01-2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθµ. Πρωτ.: 49 Ν.Π... ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΗΜΟΥ Υ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΘ. Κ. Γ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ, ΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ.. ΚΑΛΠΑΞΗ, ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Α. ΑΛΕΞΑΝ ΡΙ Η, ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΘ. Κ. Γ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ, ΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ.. ΚΑΛΠΑΞΗ, ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Α. ΑΛΕΞΑΝ ΡΙ Η, ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ.Πρωτ.966/ 09/09 Αθήνα, 09/09/2010 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΘΕΜΑ: ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗΣ ΙΗΜΕΡΙ ΑΣ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΘΕΜΑ: ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗΣ ΙΗΜΕΡΙ ΑΣ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ /νση : Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 28 Τ.Κ : 26441 Τηλ. 2610-430300

Διαβάστε περισσότερα

1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου. η οποία υπάγεται στον Πρωθυπουργό.

1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου. η οποία υπάγεται στον Πρωθυπουργό. Νόµος 2667/1998 Εθνική επιτροπή δικαιωµάτων του ανθρώπου Άρθρο 1: Σύσταση και αποστολή ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου.

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Αιρεσιμότητα 3. Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης

Γενική Αιρεσιμότητα 3. Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης Γενική Αιρεσιμότητα 3 ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης Το κείµενο αυτό αποτελεί το σχεδιασµό εκπαιδευτικής παρέµβασης, η οποία θα επιτρέψει τη δηµιουργία µιας κοινής αντίληψης

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπτυξη της ια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις»

«Ανάπτυξη της ια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» B ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕ ΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟΥ «Ανάπτυξη της ια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» Ι. Γενικές παρατηρήσεις Α. Το

Διαβάστε περισσότερα

Αναπληρωτές Υπουργούς και Πληροφορίες:

Αναπληρωτές Υπουργούς και Πληροφορίες: Αναρτητέα στο διαδίκτυο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σας γνωρίζουµε ότι στον πρόσφατα ψηφισθέντα ν.3996/2011 εισάγονται, µεταξύ άλλων,

Σας γνωρίζουµε ότι στον πρόσφατα ψηφισθέντα ν.3996/2011 εισάγονται, µεταξύ άλλων, 2011-ΕΓΚ ΣΕΠΕ_ειδικα ταµεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ /ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ09-5ΒΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΑΔΑ: ΒΙΥ09-5ΒΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Ταχ. /νση: Κωνσταντινουπόλεως 45-49, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή επανάληψη 22/08/2011

Ορθή επανάληψη 22/08/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Αποφ. 02/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθ. Αποφ. 02/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ. Αποφ. 02/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης 2 ης /20.07.2015 της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Παλαιού Φαλήρου ΘΕΜΑ: Σύνταξη

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 22-7 - 2013. Αρ. πρωτ.: οικ. 43458

Αθήνα, 22-7 - 2013. Αρ. πρωτ.: οικ. 43458 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜ. ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ.Κωδ. : 11523 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας».

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αγιος Στέφανος 30/4/2013 Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Π. 13372 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡ.: ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ Γ. Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΝ. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ 37 ΜΑΡΟΥΣΙ 151 80 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1) Εφαρµογή του θεσµικού πλαισίου περί µη υποχρέωσης απεικόνισης συναλλαγών (έναρξη επιτηδεύµατος απεικόνισης δαπάνης).

1) Εφαρµογή του θεσµικού πλαισίου περί µη υποχρέωσης απεικόνισης συναλλαγών (έναρξη επιτηδεύµατος απεικόνισης δαπάνης). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΜΟΝΑ Α Γ ιεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ.: Η µε αρ.19/2014 Εγκύκλιος

Σχετ.: Η µε αρ.19/2014 Εγκύκλιος ΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα 26/11/2014 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΑΙ Αρ.πρωτ. ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Π51/37 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ αρ.62 ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ταχ. /νση : Αγ.Κων/νου 8 Προς: (102 41)

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189,191-193 FAX: 2105230046 e-mail : diefpar@ika.gr ΠΡΟΣ: ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189,191-193 FAX: 2105230046 e-mail : diefpar@ika.gr ΠΡΟΣ: ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 23. 11.2009 ΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αριθ. Πρωτ. ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Ταχ. /νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Σ56/ 37 Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189,191-193 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα 17 Ιουνίου 2015 Αρ. Πρωτ: Α Γ ΕΞ 2015

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα 17 Ιουνίου 2015 Αρ. Πρωτ: Α Γ ΕΞ 2015 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΙ ΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ο ΕΙ ΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Ταχ. /νση : Κωνσταντινουπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΧΝ Οη ΟΓ ΙΚ Ο Ε Κ ΠΟ ΙΔ ΕΥ ΤΙ ΚΟ ΙΔΡΥΜΟ ΚΟΒΟΠΑΕ ΕΧΟΠΗ ΔΙϋΙ ΚΗ ΕΗ Σ ΚΑΙ Ο Ι ΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ηο ΓΙ ΣΤ ΙΚ ΗΣ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - Καθηγητή ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ

Διαβάστε περισσότερα