Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ TAP ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ TAP ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ"

Transcript

1 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τ. Καρατάσσου 11, Αθήνα, Tηλ.: , Fax: , 11 T. Karatassou Str., Athens, Greece, Tel.: (+30) , Fax: (+30) Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ TAP ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 16/05/2013 Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών 1

2 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2. Μεθοδολογία 3. Εκτιμήσεις οικονομικής επίδρασης 4. Σύνοψη 2

3 Σκοπός της μελέτης Ποσοτικοποίηση των οικονομικών επιδράσεων από την κατασκευή και λειτουργία του TAP: Άμεσες, έμμεσες και προκαλούμενες Καταλυτικές / δευτερογενείς Μεταβλητές υπό εξέταση: Αξία παραγωγής, Προστιθέμενη αξία, Απασχόληση Έκταση: Χρονική: Περίοδος κατασκευής ( ) Περίοδος λειτουργίας ( , ανά 10 έτη) Γεωγραφική: Βόρεια Ελλάδα Ανατολική Μακεδονία Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία Η μελέτη εντάσσεται σε ευρύτερη προσπάθεια εκτίμησης των επιδράσεων στις χώρες διέλευσης (Ελλάδα, Αλβανία, Ιταλία). 3

4 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2. Μεθοδολογία 3. Εκτιμήσεις οικονομικής επίδρασης 4. Σύνοψη 4

5 Κάθε επενδυτική δαπάνη έχει άμεσες, έμμεσες, προκαλούμενες και ενδεχομένως δευτερογενείς επιδράσεις Άμεσες επιδράσεις Έμμεσες επιδράσεις Προκαλούμενες επιδράσεις Επενδυτική δαπάνη Καταλυτικές / δευτερογενείς επιδράσεις Αυξημένη δραστηριότητα στους προμηθευτές του TAP Αυξημένη δραστηριότητα κατά μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού Αυξημένη δραστηριότητα σε όλη την οικονομία από την κατανάλωση του επιπλέον εισοδήματος Δραστηριότητα παραγωγή, προστιθέμενη αξία, ΑΕΠ, απασχόληση, φορολογικά έσοδα, κλπ. 5

6 Παράδειγμα: 100 εκατ. δαπάνη για την προμήθεια σταθμού συμπίεσης οδηγεί σε άμεση αύξηση της εγχώριας παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών κατά 35 εκατ. Δαπάνη 100 εκατ. Εισαγωγές 65 εκατ. Εγχώρια αγορά 35 εκατ. Μηχανήματα Κατασκευή Μεταφορές Αρχιτεκτονικές / μηχανολογικές υπηρεσίες Διοικητικές υπηρεσίες Καταλύματα και εστίαση Νομικές, λογιστικές & συμβουλευτικές υπηρεσίες Η ανάλυση εισροών-εκροών λαμβάνει ρητά υπόψη ότι η παραγωγή οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας («εκροή») απαιτεί δαπάνες για εργασία, κεφάλαιο, άλλα προϊόντα και υπηρεσίες και άλλες «εισροές». 6

7 Από την εγχώρια παραγωγή αξίας 35 εκατ. η άμεση επίδραση στην προστιθέμενη αξία ανέρχεται σε 18 εκατ., δημιουργώντας περίπου 650 «ανθρωποέτη» Δαπάνες 100 εκ. Εισαγωγές 65 εκ. Εγχώρια παραγωγή 35 εκ. Αναλώσεις 16 εκ. Φόροι στα προϊόντα 1 εκ. Φόροι στην παραγωγή 0.5 εκ. Προστιθέμενη αξία (άμεση) 18 εκ. Απασχόληση (άμεση) 650 ανθρ/έτη Κέρδη 8.5 εκ. Μισθοί 8.8 εκ. 7

8 Επίσης, οι αναλώσεις των προμηθευτών του σταθμού συμπίεσης αξίας 16 εκ. δημιουργούν (έμμεσα) προστιθέμενη αξία και απασχόληση Αναλώσεις του κλάδου μηχανημάτων Βασικά μέταλλα Μεταλλικά προϊόντα Νομικές, λογιστικές και συμβουλευτικές Άλλα προϊόντα και υπηρεσίες Ενέργεια Βασικά μέταλλα Έρευνα αγοράς και διαφίμιση Εμπόριο Εμπόριο Εκδοτικές δραστηριότητες Νομικές, λογιστικές και συμβουλευτικές Νομικές, λογιστικές και συμβουλευτικές Ακίνητη περιουσία Τράπεζες Ακίνητη περιουσία Αρχιτεκτονικές υπηρεσίες Άλλα προϊόντα και υπηρεσίες Άλλα προϊόντα και υπηρεσίες Άλλα προϊόντα και υπηρεσίες 8

9 Μέρος του εισοδήματος που προκύπτει άμεσα ή έμμεσα από την κατασκευή του σταθμού συμπίεσης δαπανάται για καταναλωτικά αγαθά (προκαλούμενη επίδραση) Καταναλωτική δαπάνη νοικοκυριών Ακίνητη περιουσία (συμπ. των τεκμαρτών μισθωμάτων) Καταλύματα και εστίαση Εμπόριο Τρόφιμα Υπηρεσίες υγείας Ενέργεια Μεταφορές Άλλες υπηρεσίες και προϊόντα 9

10 Πέρα από τις θετικές επιπτώσεις κατά την κατασκευή του έργου, ο TAP αναμένεται να έχει και οικονομικές επιδράσεις μακροπρόθεσμα Από τη λειτουργία του αγωγού Από την κεφαλαιοποίηση της αποκτηθείσας εμπειρίας των προμηθευτών στην κατασκευή του αγωγού Από την εισαγωγή φυσικού αερίου στο μείγμα καυσίμων της Δυτικής Μακεδονίας 10

11 Μέθοδοι και υποδείγματα στη διαδικασία εκτίμησης Περιφερειακά μεγέθη Δομή της ελληνικής οικονομίας Επενδυτική δαπάνη TAP Ελαστικότητα εξαγωγών Εθνικός πίνακας εισροών-εκροών CILQ Πολύπεριφερειακός πίνακας εισροών εκροών 2010 EURO Προέκταση του πίνακα εισροώνεκροών Βελτίωση ανταγωνιστικότητας (προμηθευτές του TAP) LSGM Ενεργειακό ισοζύγιο Τιμές ενέργειας Αυξημένη διείσδυση φυσικού αερίου Υπόδειγμα εισροών-εκροών Οικονομική επίδραση Επενδυτική δαπάνη TAP Λειτουργικά μεγέθη TAP Επεξήγηση: Στοιχεία Υπολογισμός Υποθέσεις Υπόδειγμα Αποτέλεσμα 16/05/2013 Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών 11

12 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2. Μεθοδολογία 3. Εκτιμήσεις οικονομικής επίδρασης 4. Σύνοψη 12

13 '2012 δισεκ. Η κατασκευή και λειτουργία του TAP δημιουργεί δισ. αξία παραγωγής συνολικά την περίοδο , ανάλογα με το εάν οι σωλήνες θα προμηθευτούν από την Ελλάδα ή από το εξωτερικό '2012 δισεκ. 40 Σύνολο Ελλάδας - Επιδράσεις στην Αξία Παραγωγής Σενάριο Σωλήνες Εγχώριας Παραγωγής 40 Σύνολο Ελλάδας - Επιδράσεις στην Αξία Παραγωγής Σενάριο Εισαγόμενοι Σωλήνες Προκαλούμενες Έμμεσες 20 Προκαλούμενες Έμμεσες 15 Άμεσες 15 Άμεσες Κατασκευή Λειτουργία Καταλυτικές Σύνολο 0 Κατασκευή Λειτουργία Καταλυτικές Σύνολο Πηγή: Υπόδειγμα εισροών-εκροών ΙΟΒΕ, Πίνακες εισροών-εκροών Eurostat Πάνω από 70% της συνολικής επίδρασης προέρχεται από καταλυτικές επιδράσεις, δηλ. από την κεφαλαιοποίηση της αποκτηθείσας εμπειρίας των προμηθευτών του TAP και σε λιγότερο βαθμό λόγω της ενδεχόμενης διαθεσιμότητας φυσικού αερίου στη Δυτική Μακεδονία. 16/05/2013 Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών 13

14 '2012 δισεκ. Σε όρους ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας (μισθοί, ακαθάριστο λειτουργικό πλεόνασμα & φόροι στην παραγωγή) η επίπτωση ανέρχεται σε δισεκ ~ 5 δισεκ. προστιθέμενη αξία άμεσα από την λειτουργία του έργου. Προκαλούμενες Έμμεσες Άμεσες Κατασκευή Λειτουργία Καταλυτικές Σύνολο Πηγή: Υπόδειγμα εισροών-εκροών ΙΟΒΕ, Πίνακες εισροών-εκροών Eurostat Σε ετήσια βάση, προστίθενται εκ. αξία στο εγχώριο ΑΕΠ κατά μέσο όρο. 16/05/2013 Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών 14

15 Χιλιάδες ανθρωποέτη Το έργο δημιουργεί χιλ. «άνθρωπο-έτη» εργασίας (περίπου 4,300 4,800 θέσεις εργασίας ανά έτος), κυρίως από τις δευτερογενείς επιδράσεις Προκαλούμενες Έμμεσες Άμεσες Κατασκευή Λειτουργία Καταλυτικές Σύνολο Πηγή: Υπόδειγμα εισροών-εκροών ΙΟΒΕ, Πίνακες εισροών-εκροών Eurostat Κατά την κατασκευή, το ετήσιο ύψος των θέσεων εργασίας είναι υψηλότερο (8-10 χιλ.). 16/05/2013 Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών 15

16 '2012 δισεκ. Το 60% περίπου της επίπτωσης στην Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (~ 11 δισεκ. την περίοδο ) διαχέεται στην Βόρεια Ελλάδα 12 Βόρεια Ελλάδα - Επιδράσεις στην Προστιθέμενη Αξία Σχετικά υψηλότερη η επίπτωση της λειτουργίας του αγωγού Προκαλούμενες Έμμεσες Άμεσες 2 0 Κατασκευή Λειτουργία Καταλυτικές Σύνολο Πηγή: Υπόδειγμα εισροών-εκροών ΙΟΒΕ, Πίνακες εισροών-εκροών Eurostat Σε ετήσια βάση στην Βόρεια Ελλάδα, οtap αναμένεται να δημιουργήσει περίπου 180 εκατ. κατά την κατασκευή και άνω των 210 εκατ. κατά τη λειτουργία. 16/05/2013 Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών 16

17 Τα ¾ της επίπτωσης σε όρους προστιθέμενης αξίας στη Βόρεια Ελλάδα αφορούν στη Βιομηχανία και ως επί το πλείστον στην ίδια τη λειτουργία του TAP Ενέργεια Μηχανήματα και εξοπλισμός Ακίνητη περιουσία Κατασκευές Καταλύματα και εστίαση Κατασκευή τροφίμων Χονδρικό εμπόριο Τράπεζες Λιανικό εμπόριο Νομικές, λογιστικές & συμβουλευτικές υπηρεσίες ΑΠΑ ανά έτος ( '2012 εκατ.) Πηγή: Υπόδειγμα εισροών-εκροών ΙΟΒΕ, Πίνακες εισροών-εκροών Eurostat 17

18 '2012 δισεκ. Υψηλότερη η επίπτωση στην Κεντρική Μακεδονία και στην Ανατολική Μακεδονία - Θράκη Επιδράσεις στην Αξία Παραγωγής Σενάριο Σωλήνες Εγχώριας Παραγωγής ΑΜ-Θ ΚΜ ΔΜ Υπόλοιπη Ελλάδα Προκαλούμενες Έμμεσες Άμεσες Το 26% της επίπτωσης σε όρους προστιθέμενης αξίας αναμένεται να προκύψει στην Κεντρική Μακεδονία Κυρίως λόγω της πιο αναπτυγμένης βιομηχανίας στην περιφέρεια σε σύγκριση με τις υπόλοιπες περιφέρειες της περιοχής Η Ανατολική Μακεδονία Θράκη απορροφά το ¼ της επίπτωσης σε όρους προστιθέμενης αξίας Κυρίως σε όρους άμεσης επίδρασης, λόγω της κατασκευής σταθμού συμπίεσης στην περιφέρεια Το 12% της επίπτωσης στην Δυτική Μακεδονία Η επίπτωση ενδέχεται να αυξηθεί σε περίπτωση κατασκευής επιπλέον σταθμού συμπίεσης στην περιφέρεια. Πηγή: Υπόδειγμα εισροών-εκροών ΙΟΒΕ, Πίνακες εισροών-εκροών Eurostat 18

19 Χιλιάδες ανρθωποέτη Σε όρους απασχόλησης, αναμένεται να δημιουργηθούν πάνω από 120 χιλιάδες ανθρωποέτη εργασίας στην ΒΕ (σχεδόν το 1/2 του συνόλου) Προκαλούμενες Έμμεσες Άμεσες Κατασκευή Λειτουργία Καταλυτικές Σύνολο Πηγή: Υπόδειγμα εισροών-εκροών ΙΟΒΕ, Πίνακες εισροών-εκροών Eurostat Κατά μέσο όρο, περίπου 4,8 χιλ. θέσεις εργασίας αναμένεται να δημιουργηθούν κατά την κατασκευή του έργου και περίπου 2 χιλ. κατά τη λειτουργία (σχεδόν αποκλειστικά από δευτερογενείς επιδράσεις). 16/05/2013 Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών 19

20 Καθώς η λειτουργία του αγωγού απασχολεί λίγα άτομα, οι περισσότερες θέσεις εργασίας δημιουργούνται σε μηχανήματα και εξοπλισμό Βόρεια Ελλάδα - Επίπτωση στην απασχόληση των κλάδων Μηχανήματα και εξοπλισμός Γεωργία Καταλύματα και εστίαση Κατασκευή τροφίμων Κατασκευές Αρχιτεκτονικές και μηχανολογικές δραστ. Λιανικό εμπόριο Χονδρικό εμπόριο Δημόσιος τομέας Ενδύματα και δερμάτινα είδη Θεσεις εργασίας ανά έτος κατά μέσο όρο Πηγή: Υπόδειγμα εισροών-εκροών ΙΟΒΕ, Πίνακες εισροών-εκροών Eurostat 20

21 Χιλιάδες ανθρωποέτη Υψηλότερη η επίπτωση στην απασχόληση στην Κεντρική Μακεδονία 160 Επιδράσεις στην Απασχόληση Σενάριο Σωλήνες Εγχώριας Παραγωγής Προκαλούμενες Έμμεσες Άμεσες Ανατολική Μακεδονία - Θράκη Κεντρική Μακεδονία Δυτική Μακεδονία Υπόλοιπη Ελλάδα Πηγή: Υπόδειγμα εισροών-εκροών ΙΟΒΕ, Πίνακες εισροών-εκροών Eurostat 21

22 εκατ. Τα αποτελέσματα της μελέτης είναι συγκρίσιμα με άλλες προσπάθειες 450 ΑΠΑ ανά έτος από την κατασκευή του TAP Θέσεις εργασίας για την κατασκευή του TAP Ανθρωποέτη άμεσης εργασίας κατά την κατασκευή ΙΟΒΕ, Σωλήνες από Ελλάδα ΙΕΝΕ 2011 ΙΟΒΕ, Σωλήνες από το εξωτερικό 0 ΙΟΒΕ, Σωλήνες από Ελλάδα ΙΕΝΕ 2011 ΙΟΒΕ, Σωλήνες από το εξωτερικό 0 ΙΟΒΕ, Σωλήνες από Ελλάδα ΥΠΟΙΚ, 2009 Πηγή: IOBE Υπόδειγμα εισροών-εκροών; IENE (2011). Europe's Natural Gas Supply Prospects, the South Corridor and the Role of Greece; Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών. (2009, 06 23). Σχέδιο οδηγιών για την εκτίμηση της απασχόλησης που δημιουργείται κατά την υλοποίηση (πράξεων) των επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ. Αθήνα. Καθώς η μελέτη του ΙΕΝΕ δεν περιλαμβάνει την πρόσφατη επέκταση του έργου μέχρι τους Κήπους Θράκης, οι εκτιμήσεις μας για τη φάση κατασκευής μπορούν να θεωρηθούν και ως συντηρητικές. ΙΟΒΕ, Σωλήνες από το εξωτερικό 16/05/2013 Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών 22

23 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2. Μεθοδολογία 3. Εκτιμήσεις οικονομικής επίδρασης 4. Σύνοψη 23

24 Η επένδυση αναμένεται να δημιουργήσει ~ 340 εκατ. Προστιθέμενης Αξίας και περισσότερες από 4 χιλ. θέσεις εργασίας κατά μέσο όρο για πάνω από 50 έτη Η κατασκευή και η λειτουργία του TAP αναμένεται να δημιουργήσει εκατ. Ακαθάριστη Προστιθέμενη Άξια ανά έτος για τουλάχιστον 5 δεκαετίες. Σε όρους απασχόλησης, η επίδραση ανέρχεται σε 4,300 θέσεις εργασίας κατά μέσο όρο 4,800 θέσεις στην περίπτωση που Ελληνικές εταιρείες αναλάβουν και τις συμβάσεις προμήθειας των σωλήνων 8 10 χιλ. κατά τη διάρκεια κατασκευής του αγωγού ( ) Η επίδραση της επένδυσης επικεντρώνεται σε περιοχές που έχουν πληγεί έντονα από την ύφεση 3/5 της επίπτωσης στην παραγωγή και λίγο λιγότερο από τις μισές θέσεις εργασίας στην Ελλάδα θα πραγματοποιηθούν στις 3 βορειότερες περιφέρειες της χώρας Πάνω από 60% της δυνητικής επίπτωσης στην προστιθέμενη αξία, 70% στην παραγωγή και 80% στην απασχόληση εξαρτάται από την ικανότητα των Ελληνικών επιχειρήσεων να μετατρέψουν την εμπειρία τους με τον TAP σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Η πλήρης πραγματοποίηση των δυνητικών ωφελειών από το έργο απαιτεί εξωστρεφή επιχειρηματικότητα, νομοθεσία που δεν στρεβλώνει τα κίνητρα και κοινωνικό-πολιτικό κλίμα που στηρίζει τη βιώσιμη και κοινωνικά υπεύθυνη επιχειρηματική δραστηριότητα. 24

25 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τ. Καρατάσσου 11, Αθήνα, Tηλ.: , Fax: , 11 T. Karatassou Str., Athens, Greece, Tel.: (+30) , Fax: (+30) Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας! Ομάδα έργου (αλφαβητικά): Svetoslav Danchev Νίκος Παρατσιώκας Άγγελος Τσακανίκας 25

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Η σημασία ανάπτυξης, τα εμπόδια και το μέλλον του κλάδου των Κατασκευών

Η σημασία ανάπτυξης, τα εμπόδια και το μέλλον του κλάδου των Κατασκευών ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών στην Ελλάδα: Επιδράσεις στην οικονομία

Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών στην Ελλάδα: Επιδράσεις στην οικονομία ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Οικονομικές επιπτώσεις από τη «διαρροή άνθρακα» στην Ελλάδα Ημερίδα Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη Ανταγωνιστικότητα και Πολιτικές για την Κλιματική Αλλαγή Πέμπτη, 6 Φεβρουαρίου 2014 Ίδρυμα Ιατροβιολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σεπτέµβριος 2012 Στην ερευνητική οµάδα που εκπόνησε την παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Ιανουάριος 2013 Copyright 2012 Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών Ίδρυµα

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών στην Ελλάδα: Επιδράσεις στην οικονομία

Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών στην Ελλάδα: Επιδράσεις στην οικονομία ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τ. Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 T. Karatassou Str., 117

Διαβάστε περισσότερα

FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH

FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΕΙ ΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΙΟΒΕ εκέµβριος 2011 Στην ερευνητική οµάδα που

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση της Κατανομής του Εισοδήματος από Εισερχόμενο Τουρισμό, ως προς το μέρος που παραμένει στη χώρα και σε αυτό που επανεξάγεται στο εξωτερικό

Εκτίμηση της Κατανομής του Εισοδήματος από Εισερχόμενο Τουρισμό, ως προς το μέρος που παραμένει στη χώρα και σε αυτό που επανεξάγεται στο εξωτερικό Εκτίμηση της Κατανομής του Εισοδήματος από Εισερχόμενο Τουρισμό, ως προς το μέρος που παραμένει στη χώρα και σε αυτό που επανεξάγεται στο εξωτερικό ΜΕΛΕΤΗ του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2011 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών

Copyright 2011 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών Κύριο Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou,

Διαβάστε περισσότερα

Το αποτύπωμα της διοργάνωσης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 στην ελληνική οικονομία

Το αποτύπωμα της διοργάνωσης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 στην ελληνική οικονομία ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΙΕΛΚΑ 2011. 1 Περίληψη - 5 - 2 Εισαγωγή - 9 - 3 Κλάδος με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και οικονομικά μεγέθη - 13 -

Περιεχόμενα ΙΕΛΚΑ 2011. 1 Περίληψη - 5 - 2 Εισαγωγή - 9 - 3 Κλάδος με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και οικονομικά μεγέθη - 13 - ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ιούνιος 2011 Περιεχόμενα 1 Περίληψη - 5-2 Εισαγωγή - 9-2.1 Μεθοδολογία και πηγές της μελέτης - 9-2.2 Ορίζοντας

Διαβάστε περισσότερα

Επιδόσεις και Προοπτικές

Επιδόσεις και Προοπτικές Επιδόσεις και Προοπτικές Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς Περιεχόμενα 1. Αντικείμενο της μελέτης 2.Ο κλάδος της Ακτοπλοΐας στην Ελλάδα: Υφιστάμενη κατάσταση 3. Συμβολή της Ακτοπλοΐας στην Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β.5.7 5 η Μελέτη Εξελίξεων και Τάσεων της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μάιος 215 Μάιος 215 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακές προοπτικές της ελληνικής Φαρμακευτικής Βιομηχανίας

Αναπτυξιακές προοπτικές της ελληνικής Φαρμακευτικής Βιομηχανίας Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Η Συμβολή της Ακτοπλοΐας στην Ελληνική Οικονομία: Επιδόσεις και Προοπτικές

Η Συμβολή της Ακτοπλοΐας στην Ελληνική Οικονομία: Επιδόσεις και Προοπτικές 2014 Η Συμβολή της Ακτοπλοΐας στην Ελληνική Οικονομία: Επιδόσεις και Προοπτικές Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών 2 Η Συμβολή της Ακτοπλοΐας στην Ελληνική Οικονομία: Επιδόσεις και Προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική φαρμακευτική βιομηχανία: προκλήσεις και

Ελληνική φαρμακευτική βιομηχανία: προκλήσεις και ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τ. Καρατάσσου 11, 117 42 Αθήνα,, TηλT ηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 T. Karatassou sou

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΙΣΩΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗΣ

Η ΕΞΙΣΩΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Η ΕΞΙΣΩΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗΣ Νίκος Καραβίτης Γιώργος Μανιάτης Σβέτοσλαβ

Διαβάστε περισσότερα

Ανταγωνισμός, ανταγωνιστικότητα και εξωστρέφεια

Ανταγωνισμός, ανταγωνιστικότητα και εξωστρέφεια Ανταγωνισμός, ανταγωνιστικότητα και εξωστρέφεια Η φύση και ο ρόλος των εμποδίων εισόδου* Νικόλαος Βέττας Γενικός Διευθυντής Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών Καθηγητής Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης,

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονομία 01-2015

Τριμηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονομία 01-2015 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τριμηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονομία 01-2015 21 Απριλίου 2015 Τρέχον περιβάλλον: Ανάπτυξη και Ευθύνη Η εκκρεμότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ενέργεια και Απασχόληση. στην Ελλάδα

Ενέργεια και Απασχόληση. στην Ελλάδα Ενέργεια και Απασχόληση στην Ελλάδα ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ - ΜΕΛΕΤΗ ΙΕΝΕ (Μ09) ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΑΘΗΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ερευνητικό Έργο - ΜΕΛΕΤΗ ΙΕΝΕ (Μ09) Αθήνα, Δεκέμβριος 2013 Συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ: ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.ibe.gr 11 Tsami Karatassu, 117

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ - ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ - ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ - ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΙΕΝΕ Μ07. Ιούλιος 2013. Συγγραφείς: Αργυρώ Ροϊνιώτη, Κωστής Σταμπολής

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΙΕΝΕ Μ07. Ιούλιος 2013. Συγγραφείς: Αργυρώ Ροϊνιώτη, Κωστής Σταμπολής Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΙΕΝΕ Μ07 Ιούλιος 2013 Συγγραφείς: Αργυρώ Ροϊνιώτη, Κωστής Σταμπολής Σύνοψη Μελέτης Η Ελλάδα είναι μια χώρα ιδιαίτερα εξαρτημένη από το

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά

Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά McKinsey&Company, Athens Office WORK IN PROGRESS Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας Σύνοψη Σεπτέμβριος 2011 2 Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά: Προσδιορίζοντας το

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο SBA 2014 ΕΛΛΑΔΑ

Ενημερωτικό δελτίο SBA 2014 ΕΛΛΑΔΑ EL Επιχειρήσεις και Βιομηχανία Ενημερωτικό δελτίο SBA 2014 ΕΛΛΑΔΑ Με λίγα λόγια Το 2013, με το πραγματικό ΑΕΠ να εκτιμάται ότι είναι σχεδόν 23% κάτω από τα επίπεδα του 2008, οι ελληνικές ΜΜΕ έχουν πληγεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Προμελέτη Σκοπιμότητας Ίδρυσης Τεχνικής Εταιρείας Ενεργειακών

Διαβάστε περισσότερα

60 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH. Η Ελληνική Οικονομία 1/15

60 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH. Η Ελληνική Οικονομία 1/15 60 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Η Ελληνική Οικονομία 1/15 Τριμηνιαία Έκθεση Αρ. Τεύχους 79, Απρίλιος 2015 Οι Συγγραφείς Η ανάλυση της πορείας

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ

Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας μπορεί να προσφέρουν μόνο οι ιδιωτικές επιχειρήσεις. Για να το κάνουν αυτό, πρέπει οι ίδιες να είναι διεθνώς

Διαβάστε περισσότερα