Νίκος Χαριτωνίδης. Πρόλογος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Νίκος Χαριτωνίδης. Πρόλογος"

Transcript

1 Πρόλογος Ζούμε σε μια σκληρή εποχή, όπου η επιβίωση των επιχειρήσεων πλέον βασίζεται στην άριστη αποδοτικότητά τους. Η παγκοσμιοποίηση έφερε τόσο έντονο ανταγωνισμό, ώστε αδεξιότητες στην ορθολογική διαχείριση των πόρων δεν συγχωρούνται πλέον και οδηγούν την επιχείρηση ένα ακόμα βήμα προς την οικονομική δυσχέρεια και τελικά στη χρεωκοπία. Η οικονομική ανάλυση δεν αποτελεί πλέον αρμοδιότητα μόνο των οικονομικών τμημάτων, αλλά το κάθε τμήμα και το κάθε στέλεχος ενός οργανισμού πρέπει να διαθέτει μια βασική υποδομή, ώστε να κατανοεί τις οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμούς, αποτελέσματα χρήσης, ταμιακές ροές). Με το τρόπο αυτό, αφενός αποκτάει εικόνα, για το μέγεθος της οικονομικής ευρωστίας (ή αρρώστιας) του οργανισμού για τον οποίο εργάζεται και αφετέρου κατανοεί σε ποιο βαθμό αυτός ο ίδιος μπορεί να επηρεάσει τις καταστάσεις και να βοηθήσει την εταιρεία του και τους συνεργάτες του. Το πρόβλημα είναι πιο επιτακτικό για το μικρομεσαίο επιχειρηματία, που επωμίζεται όλες τις ευθύνες της εταιρείας του. Η βασική κατανόηση των οικονομικών καταστάσεων είναι απαραίτητη, για να παρακολουθεί την επίδοση της επιχείρησής του, αλλά και εκείνης των ανταγωνιστών του και να προσπαθεί να βρίσκεται «εντός των ορίων» Το παρόν εγχειρίδιο δεν έχει σκοπό να κατατοπίσει ανθρώπους ενασχολούμενους με τα οικονομικά τμήματα. Αντίθετα, σκοπός του είναι να βοηθήσει, με απλό τρόπο, όλα τα στελέχη να κατανοούν τις οικονομικές καταστάσεις, να τις αναλύουν και να ιχνηλατούν τρόπους βελτίωσης. Υπάρχει ο μύθος της δυσκολίας κατανόησης των οικονομικών καταστάσεων. Τούτο οφείλεται στη «γλώσσα» των λογιστών και του λογιστικού σχεδίου. Στη πραγματικότητα η λογική είναι απλούστατη και βασίζεται σε απλή αριθμητική του Δημοτικού. Στη λογική αυτή θα προσπαθήσουμε να κινηθούμε στο παρόν, ώστε να κρατήσουμε «ζωντανό» το ενδιαφέρον του αναγνώστη. Η ανάπτυξη γίνεται με απλό τρόπο και συνοδεύεται από αριθμητικά παραδείγματα, που βασίζονται στις οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Ελληνικά πρότυπα, μιας εταιρείας παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας. Οι οικονομικές καταστάσεις που θα μας απασχολήσουν είναι τρεις : Τα αποτελέσματα χρήσης, ο ισολογισμός και η αναφορά ταμιακής ροής χρήσης. Όπως θα διαπιστώσουμε, και οι τρεις οικονομικές καταστάσεις ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 7

2 συνδέονται μεταξύ τους με αριθμούς και μαθηματικές σχέσεις και ο αναλυτής πρέπει πάντα να βλέπει τα πράγματα υπό το πρίσμα και των τριών. Μόνο έτσι θα μπορέσει «να δει» πίσω από τα νούμερα και να βγάλει τα συμπεράσματά του. Δεν πρέπει βέβαια να ξεχνάμε, ότι σε πολλά σημεία, οι οικονομικές καταστάσεις έχουν υποκειμενικά κριτήρια ή τα νούμερα «είναι μαγειρεμένα». Ας δεχθούμε όμως, ότι αυτά αποτελούν «κοινό παρονομαστή» για όλες τις εταιρείες και παραμένει η αξία της σχετικής σύγκρισης, αν μη τι άλλο, κάθε εταιρείας με τον εαυτό της. Η ανάπτυξη ξεκινάει με ανάλυση του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσης». Είναι το σημείο που «αρπάζει» το μάτι σε κάθε δημοσιευμένο ισολογισμό, για να δούμε τη κερδοφορία. Από μόνα τους όμως τα αποτελέσματα χρήσης δεν μας λένε πολλά πράγματα. Ακολουθεί η μελέτη των ισολογισμών, ώστε να συμπληρωθεί η εικόνα των αποτελεσμάτων και της αποδοτικότητας του οργανισμού. Και πάλι όμως, ένας ισολογισμός, από μόνος του, δεν είναι αυτάρκης. Είναι απαραίτητη η σύγκριση με αυτόν της προηγούμενης χρήσης, ώστε να δούμε τις διαφορές. Και οι διαφορές αυτές, μας οδηγούν σε μια άλλη, ίσως τη σημαντικότερη αναφορά, αυτή των «πηγών» και των «χρήσεων» χρηματικών ποσών, η οποία τελικά καταλήγει στην αναφορά ταμιακών ροών χρήσης. Η αναφορά αυτή μας δείχνει, την ικανότητα του οργανισμού, να «γεννάει» μετρητά από την ίδια τη λειτουργία του. Τα μετρητά, αναμφίβολα είναι η κινητήρια δύναμη του οργανισμού και χωρίς αυτά θα πάψει να υπάρχει. Θα δούμε, πως μπορεί μια επιχείρηση να «κερδίζει» αλλά να ασφυκτιά από έλλειψη μετρητών. Επίσης, θα δούμε πως κατανέμει τα μετρητά που βγάζει ή δανείζεται η επιχείρηση. Κάνει τις απαραίτητες επενδύσεις σε πάγιους εξοπλισμούς, ώστε να είναι έτοιμη για το αύριο ; Δανείζεται σε λογικά επίπεδα, ώστε να μεγιστοποιεί την απόδοση των ιδίων κεφαλαίων σε λογικό κίνδυνο ; Δίνει αξιόλογο μέρισμα στους μετόχους της ; Ερωτήματα σαν και αυτά θα απαντηθούν μέσα από την αναφορά ταμιακής ροής χρήσης. Θα εξεταστούν οι βασικοί οικονομικοί δείκτες και θα δοθούν βασικές οδηγίες για τη παρακολούθηση και τη προσπάθεια βελτίωσής τους. Η λογική των δεικτών είναι απλούστατη και συγχρόνως φοβερά χρήσιμη. Το «Ιαπωνικό» θαύμα βασίστηκε εν πολλοίς στη βελτίωση των δεικτών, με απλούς τρόπους. Όλοι μπορούμε να το κάνουμε, φθάνει να κατανοούμε και να επιθυμούμε. Θεώρησα απαραίτητο να συμπεριλάβω βασικές αρχές, που έχουν σχέση με τη ρευστότητα της εταιρείας. Έτσι, δίνονται μερικές βασικές έννοιες και οδηγίες, για τη διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης και τη πρόβλεψη των ταμιακών ροών. Το ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 8

3 κεφάλαιο κίνησης είναι το «εύπλαστο» κομμάτι της περιουσίας της εταιρείας. Διατηρώντας το στο σωστό του μέγεθος, αυξάνουμε την αποδοτικότητα του Οργανισμού, συχνά με απροσδόκητα εύκολο τρόπο. Θέλω να πιστεύω, ότι οι δυσκολίες σήμερα είναι μεγάλες, αλλά υπάρχουν και πολλές προκλήσεις. Η γνώση αποτελεί πρωταρχικό παράγοντα επιβίωσης. Το ελπιδοφόρο μήνυμα, είναι ότι αυτοί που γνωρίζουν θα τα καταφέρουν. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 9

4 τα μετρητά και εκείνων που μείωσαν τα μετρητά. Οι δραστηριότητες χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες : Λειτουργικές δραστηριότητες, Επενδυτικές δραστηριότητες και Χρηματοοικονομικές δραστηριότητες. Στο πίνακα 5 δίνεται μια περιγραφή των δραστηριοτήτων που συναντάμε πιο συχνά σε μια αναφορά ταμιακών ροών, ομαδοποιημένων στις τρεις ως άνω βασικές κατηγορίες : ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ (ΕΙΣΡΟΕΣ & ΕΚΡΟΕΣ) Λειτουργικές Δραστηριότητες Ταμιακές εισροές Από πώληση αγαθών ή υπηρεσιών Τόκοι και μερίσματα από τίτλους Ταμιακές εκροές Πληρωμές προμηθευτών για αποθέματα Πληρωμές προσωπικού Πληρωμές τόκων σε δανειστές Πληρωμές φόρων Πληρωμές ασφαλιστικών ταμείων Πληρωμές λοιπών προμηθευτών για λοιπές λειτουργικές δραστηριότητες ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ Εδώ φαίνεται η επίδραση των δραστηριοτήτων που ονομάζονται «λειτουργικές» (αυτές που δεν είναι ούτε επενδυτικές ούτε χρηματοοικονομικές). Γενικά, εδώ καταγράφεται η επίδραση που έχει στα μετρητά όλων των συνδιαλλαγών που υπεισέρχονται στον υπολογισμό του καθαρού εισοδήματος (αποτελέσματα χρήσης). Για τούτο, θα δούμε περιγραφές, που εκ πρώτης όψης δεν φαίνονται «λειτουργικές», όπως χρεωστικοί τόκοι, πιστωτικοί τόκοι και μερίσματα τίτλων Επενδυτικές Δραστηριότητες Ταμιακές εισροές Από εκποίηση παγίων στοιχείων Ενεργητικού Από πώληση χρεογράφων που έχει η εταιρεία στο χαρτοφυλάκιό της (όχι ισοδύναμα μετρητών) Ταμιακές εκροές Για την απόκτηση παγίων στοιχείων ενεργητικού Για την αγορά χρεογράφων χαρτοφυλακίου (όχι ισοδύναμα μετρητών) Εδώ φαίνεται η επίδραση των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την απόκτηση ή εκποίηση παγίων στοιχείων του ενεργητικού (π.χ. κτίρια, μηχανήματα, εξοπλισμοί) και αγορά ή πώληση χρεωγράφων χαρτοφυλακίου (αμοιβαία κεφάλαια, ομόλογα, μετοχές) Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες Ταμιακές εισροές Από δανεισμό (τράπεζες ή ομολογιακά δάνεια) Από τη πώληση των ίδιων των μετοχών της εταιρείας, που τυχόν έχει στο χαρτοφυλάκιό της Ταμιακές εκροές Για επιστροφές κεφαλαίου δανεισμού (χρεολύσιο) Για να αγοραστούν ξανά μετοχές της ίδιας της εταιρείας Για τη καταβολή μερισμάτων στους μετόχους Εδώ φαίνεται η επίδραση των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τις συνδιαλλαγές με τους μετόχους και τις συνδιαλλαγές με τους δανειστές (σύναψη και επαναπληρωμή δανείων) ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 35

5 ΔΕΙΚΤΕΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ / ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1. Δείκτες Ρευστότητας 3. Δείκτες κάλυψης Υποχρεώσεων Μετρούν την ικανότητα της εταιρείας να εκπληροί τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της. Δείχνουν την ικανότητα της εταιρείας να καλύπτει τις πάγιες της υποχρεώσεις (τόκοι, χρεωλύσια, δόσεις leasing, μερίσματα προνομιούχων μετοχών 2. Δείκτες Οικονομικής Μόχλευσης 4. Δείκτες δραστηριότητας Δείχνουν την έκταση, στην οποία η εταιρεία χρηματοδοτείται από «ξένα» κεφάλαια (περιλαμβάνονται και οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις) Δείχνουν πόσο αποδοτικά χρησιμοποιεί η εταιρεία τα περιουσιακά της στοιχεία 5. Δείκτες κερδοφορίας Συσχετίζουν τα κέρδη με τις πωλήσεις και το τοποθετημένο κεφάλαιο Πίνακας 7 : Κατηγοροιοποίηση Οικονομικών Δεικτών 6.3 ΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Οι δείκτες ρευστότητας δείχνουν την «ικανότητα» της εταιρείας, να εκπληρώνει όλες τις οικονομικές της υποχρεώσεις, όπως προς τους προμηθευτές της, τους διαφόρους πιστωτές, το προσωπικό, τους φόρους κλπ. Θα εξεταστούν στο παρόν δυο δείκτες ρευστότητας : 1. Ο τρέχων δείκτης : Συγκρίνει το κυκλοφορούν ενεργητικό, έναντι των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων. Υπενθυμίζεται, ότι στον ισολογισμό, κυκλοφορούν ενεργητικό ορίζεται το άθροισμα των Απαιτήσεων, των Αποθεμάτων και των μετρητών (ή ισοδύναμων με μετρητά) γενικά οτιδήποτε μπορεί να εισπραχθεί εντός έτους. Αντίστοιχα, βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις είναι οτιδήποτε πρέπει να πληρωθεί εντός έτους, όπως ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 40

6 κεφάλαιο που θα τοποθετήσει στην επιχείρηση. Κάνοντας την επιλογή αυτής της τοποθέτησης, προσδοκά σε κάποια μεγαλύτερη απόδοση από άλλες εναλλακτικές λύσεις. Με τη λογική αυτή, θα μπορούσε να υποστηριχτεί, ότι ο δείκτης αυτός δεν αφορά μόνο εταιρείες του κλάδου, αλλά αποτελεί συγκριτικό στοιχείο και μεταξύ διαφορετικών κλάδων. Προσοχή όμως, μεγάλες τιμές του δείκτη δεν είναι πάντα θετικό στοιχείο. Ο λόγος είναι ότι η εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιεί μεγάλο ποσοστό δανεικών κεφαλαίων για την απόκτηση της περιουσίας της. Κάτι τέτοιο, όπως ήδη έχουμε αναφέρει, είναι θετικό, στο βαθμό που δεν βάζει την εταιρεία σε οικονομικό κίνδυνο (βλέπε κεφάλαιο 6.4). Άρα, αν παρατηρήσουμε μεγάλες τιμές του δείκτη, το επόμενο βήμα είναι να εξετάσουμε τους δείκτες οικονομικής μόχλευσης, όπως αναπτύχθηκε στο κεφάλαιο ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ Ήδη έχουμε διαπιστώσει, ότι οι οικονομικές αναφορές συνδέονται σε πολλά σημεία με μαθηματικές σχέσεις. Το ίδιο ισχύει και για πολλούς μαθηματικούς δείκτες. Χωρίς να επεκταθούμε σε λεπτομέρειες, στο παρόν θα αναφερθούμε μόνο στο συσχετισμό τριών δεικτών : Του περιθωρίου καθαρού κέρδους, του δείκτη γυρίσματος συνολικής περιουσίας και της απόδοσης επί της συνολικής περιουσίας (ROA). Μια προσεκτική παρατήρηση, δείχνει ότι το γινόμενο των δυο πρώτων μας δίνει το τρίτο δείκτη. Αυτό φαίνεται εποπτικά στο σχήμα 7 : ΠΕΡ. ΚΑΘ. ΚΕΡΔΟΥΣ Δ.Γ.ΚΑΘ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΠΟΔ. ΣΥΝ. ΠΕΡΙΟΥΣ. ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡΔΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑ χ ΕΙΣΟΔΗΜΑ = ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡΔΟΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Σχήμα 7 : Σχέση μεταξύ δεικτών κερδοφορίας και απόδοσης περιουσίας Στο παράδειγμά μας, οι τρεις δείκτες, που επαληθεύουν τη παραπάνω σχέση, έχουν ως εξής (βλέπε κεφάλαια 6.7.3, και 6.7.4) : 0,09 X 1,7 = 0,15 Το συμπέρασμα που βγαίνει από το παραπάνω συσχετισμό, είναι ότι για να μεγαλώσει ο δείκτης απόδοσης της συνολικής περιουσίας (ROA), μπορούν να γίνουν δυο πράγματα ή συνδυασμός αυτών : ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 52

7 8. ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 8.1 ΓΕΝΙΚΑ Η επάρκεια μετρητών είναι σημαντικότατος παράγοντας για την επιβίωση της επιχείρησης. Η πιο συχνή αιτία χρεωκοπίας είναι η έλλειψη μετρητών. Και στην αντίθετη όμως περίπτωση, όπου υπάρχει πλεόνασμα μετρητών, πρέπει να υπάρχει ετοιμότητα, ώστε τα μετρητά αυτά να αξιοποιούνται (επενδύονται) κατάλληλα και να μη «κάθονται αδρανή. Τόσο λοιπόν για τις ανάγκες, όσο και για τα πλεονάσματα μετρητών, πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα διαχείρισης, ώστε η εταιρεία να είναι εις θέση να προβλέπει τις ταμιακές της ροές, ώστε έγκαιρα να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα. Το «εργαλείο» για τη δουλειά αυτή είναι ο προϋπολογισμός μετρητών (cash budget), που θα αναλυθεί στα επόμενα. 8.2 Η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Η πρόβλεψη των πωλήσεων είναι ο σημαντικότερος παράγοντας του προϋπολογισμού μετρητών (ανάλυση ταμιακής ροής). Στις πωλήσεις των προϊόντων ή των υπηρεσιών της επιχείρησης οφείλεται η συντριπτική πλειοψηφία των (μελλοντικών) εισπράξεων, για τούτο η πρόβλεψη των πωλήσεων πρέπει να γίνεται με μεγάλη προσοχή. Βασικά υπάρχουν δυο μεθοδολογίες πρόβλεψης των πωλήσεων : η εσωτερική ανάλυση και η εξωτερική ανάλυση. Σύμφωνα με την εσωτερική ανάλυση, στελέχη της επιχείρησης, συνήθως από το τμήμα των πωλήσεων, προβλέπουν σύμφωνα με την εμπειρία τους, τις πωλήσεις που αναμένονται στην επόμενη χρήση (για την οποία κάνουμε το προϋπολογισμό μετρητών). Η ανάλυση μπορεί να γίνει ανά προϊόν και μετά να συγκεντρωθεί σε συνολικά ποσά πωλήσεων ανά περίοδο (π.χ. ανά μήνα). Η εσωτερική ανάλυση έχει το μειονέκτημα, ότι επηρεάζεται από υποκειμενικούς παράγοντες και συχνά αγνοεί τις γενικότερες εξελίξεις της οικονομίας σαν σύνολο γενικότερα και του κλάδου που ανήκει η επιχείρηση ειδικότερα. Για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα αυτό, πολλές επιχειρήσεις καταφεύγουν σε εξωτερικούς αναλυτές, που συνήθως είναι εξειδικευμένοι οργανισμοί έρευνας αγοράς. Η ανάλυση αυτή προσπαθεί να συσχετίσει τη δυναμική της επιχείρησης, με τις οικονομικές εξελίξεις του περιβάλλοντος. Το ζητούμενο είναι να καθοριστεί η συνολική ζήτηση για τα προϊόντα που προσφέρει η εταιρεία και κατόπιν το μερίδιο της εταιρείας στη ζήτηση αυτή. Τα δεδομένα αυτά μεταφράζονται σε χρηματικά ποσά πωλήσεων. Οι ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 61

Πτυχιακή εργασία. Θέμα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ALGAE A.C.

Πτυχιακή εργασία. Θέμα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ALGAE A.C. AΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τμήμα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία Θέμα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ALGAE A.C. Σπουδάστριες: ΚΡΙΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΤΕΡΖΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 1 ΜΕΡΟΣ Α

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 1 ΜΕΡΟΣ Α ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 1 ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1 ο 1.1.1 ΟΡΙΣΜΟΣ: Ο ταμειακός προϋπολογισμός η πρόγραμμα ταμειακής κινήσεως περιλαμβάνει με κάθε λεπτομέρεια τις κάθε είδους εισπράξεις (ταμειακές εισροές) και τις κάθε

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Νίκος Χαριτωνίδης

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Νίκος Χαριτωνίδης 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η έννοια της επιχείρησης ή του επιχειρηματία ενέχει το νόημα της απόπειρας κάποιας καλύτερης αξιοποίησης ενός κεφαλαίου (επένδυσης), σε σχέση με τους «ελεύθερους κινδύνου» τρόπους επενδύσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ Υπό των φοιτητών

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ 2008 1 Το επιστημονικό περιεχόμενο του παρόντος βιβλίου έχει υποβληθεί σε κριτική ανάγνωση και εγκριθεί με το σύστημα των κριτών. Η κριτική ανάγνωση

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΚΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Σ ΚΑΙ Κ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ».

Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΚΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Σ ΚΑΙ Κ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ». ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής Πτυχιακή Εργασία Καθηγητής: Κυρμίζογλου Παντελής ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΚΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Σ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Βασική επιδίωξη κάθε επιχείρησης, μικρής ή μεγάλης, είναι όπως συμβαίνει με κάθε οργανισμό η καλή της υγεία και η ανάπτυξη της. Οι επιδιώξεις αυτές στην επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (ΕΜΒΑ) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία Θέμα: Ανάλυση Αποδοτικότητας των Επιχειρήσεων Καινοτόμας Τεχνολογίας

Πτυχιακή Εργασία Θέμα: Ανάλυση Αποδοτικότητας των Επιχειρήσεων Καινοτόμας Τεχνολογίας ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχιακή Εργασία Θέμα: Ανάλυση Αποδοτικότητας των Επιχειρήσεων Καινοτόμας Τεχνολογίας Ειρήνη Γκαμπινταούρη Α.Μ. 215 Επιβλέπων Καθηγητής: Π.Καλαντώνης 26/1/213

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΕΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΕΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α. ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ: ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΣΩ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ: ΥΓΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΥΡΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ RILKEN A.E.» ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΤΡΙΑΝΤΗ ΑΝΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤHΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤHΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Οδηγός Βέλτιστης ιαδροµής µε αντικείµενο τη βασική ανάλυση χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων έχει ως βασικό στόχο την ενηµέρωση νέων και υφιστάµενων επιχειρηµατιών σχετικά µε τις βασικές αρχές

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΠΕΡΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: Κουσενίδης Δημήτριος Θεσσαλονίκη Σεπτέμβριος 2009 Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΟΥ WARREN BUFFETT

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΟΥ WARREN BUFFETT ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΒΑ) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΟΥ WARREN BUFFETT Επιβλέπων καθηγητής: Αθανάσιος Νούλας Εκπόνηση εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Διπλωματική Εργασία «Αναπτυξιακή Πολιτική και Δανεισμός Εισηγμένων Επιχειρήσεων» ΟΝΟΜ/ΜΟ: ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΓΟΡΙΤΣΑ AM: 2003010086 Email: ritsaki2008@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευθείτε το Management Portal της Specisoft:

Επισκευθείτε το Management Portal της Specisoft: Specisoft www.specisoft.gr Επισκευθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting, Ρητά Διοίκησης, Αρθρα Διοίκησης και Δωρεάν Λογισμικό στην Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΟ ΣΤΑΘΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΛΑ ΟΥ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2005-2009

ΜΕΣΟ ΣΤΑΘΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΛΑ ΟΥ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2005-2009 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (E-MBA) ΜΕΣΟ ΣΤΑΘΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΛΑ ΟΥ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΝΟΣ ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΟΥ BUSINESS PLAN

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΝΟΣ ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΟΥ BUSINESS PLAN ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΝΟΣ ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΟΥ BUSINESS PLAN ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 3 Εισαγωγή... 3 Τι είναι ένα Business Plan;... 3 Ποιους

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα καινοτομίας & επιχειρηματικότητας

Μονάδα καινοτομίας & επιχειρηματικότητας Μονάδα καινοτομίας & επιχειρηματικότητας ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Συγγραφική Ομάδα: Μυροφόρα Ραφαηλίδου, Ph.D. Παναγιώτα Σαπουνά, Ph.D. Υπό την επίβλεψη της Καθηγήτριας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑ Β ΚΥΚΛΟΣ» Μέτρο 3.1, Ενέργεια 3.1.2, Κατηγορία Πράξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ MBA ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ 2011-2012. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ρ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΣΙΛΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ MBA ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ 2011-2012. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ρ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΣΙΛΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ MBA ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ 2011-2012 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ρ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΣΙΛΑΣ 1 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Χρηµατοοικονοµική ανάλυση ονοµάζεται η διαδικασία άντλησης οικονοµικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του διπλώματος ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1 1.1 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ (ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ) ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Όπως ήδη είπαμε, η χρηματοοικονομική λογιστική τηρείται από τις επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. i. Πρόλογος ii. Ευχαριστίες Εισαγωγή... σελ. 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. i. Πρόλογος ii. Ευχαριστίες Εισαγωγή... σελ. 8 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????::????????????????????::?????????????????????????????????????????????? K..???????? Minoan Lines 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Διπλωματική Εργασία Η ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Επενδύσεων

Αξιολόγηση Επενδύσεων Mια Έκδοση του Επιμέλεια Έκδοσης: Nίκος Σακκάς Αξιολόγηση Επενδύσεων ΜΕΡΟΣ Ι: Βασική Θεωρία Υλικό που διατίθεται δωρεάν από το δικτυακό τόπο του LEI Crete http://talos.stef.teiher.gr/nsak Καλοκαίρι 2002

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ «ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Εμπειρική Ανάλυση σε Αμοιβαία Κεφαλαία ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Α.Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ «ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Εμπειρική Ανάλυση σε Αμοιβαία Κεφαλαία ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Α.Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ Σχολή Διοίκησης Οικονομίας Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής «ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Εμπειρική Ανάλυση σε Αμοιβαία Κεφαλαία ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Η Εξάμηνο Καθηγητής Δημήτριος Παπαδόπουλος - - - 2 - Χρηματοοικονομικές επενδύσεις: Μετοχές, Ομόλογα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΑΡΜΑΡΑ ΜΕΡΤΙΚΑ ΕΠΕ»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΑΡΜΑΡΑ ΜΕΡΤΙΚΑ ΕΠΕ» Α.Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΑΡΜΑΡΑ ΜΕΡΤΙΚΑ ΕΠΕ» THEME: ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS

Διαβάστε περισσότερα