ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟ Ο ΚΡΙΣΗΣ: ΤΑ ΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟ Ο ΚΡΙΣΗΣ: ΤΑ ΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ"

Transcript

1 ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟ Ο ΚΡΙΣΗΣ: ΤΑ ΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΙΑ ΗΓΕΣΙΑ ΠΟΙΑ ΚΡΙΣΗ «Μπορεί η εκπαιδευτική ηγεσία να κάνει τη διαφορά σε περίοδο κρίσης; Εκπαιδευτική Ηµερίδα ΚΟΕ Ελένη Παπανικόλα ιευθύντρια ηµοτικών Σχολείων 30 Νοεµβρίου 2013

2 οµή Παρουσίασης Το σχολείο ως ανοικτό κοινωνικό σύστηµα και ως οργανισµός µάθησης Ανάλυση υφιστάµενης κατάστασης στα δηµοτικά σχολεία της Κύπρου Μια πρώιµη στρατηγική διαχείριση Πεποιθήσεις και χαρακτηριστικά εκπαιδευτικών ηγετών ικανών να διαχειριστούν κρίσεις

3 Το Σχολείο ως Ανοικτό Κοινωνικό Σύστηµα και ως Οργανισµός Μάθησης περιβάλλον Εισροές Άνθρωποι Υλικά Χρηµατοδότηση Παραγωγή Εκροές Μετασχηµατισµός Προϊόντα ιδασκαλία Υπηρεσίες Μάθηση Ανατροφοδότηση Βασική παραδοχή: H διδασκαλία και το µαθησιακό περιβάλλον διαδραµατίζουν το σηµαντικότερο ρόλο στις επιδιωκόµενες εκροές-µαθησιακά αποτελέσµατα.

4 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (κρίση οικονοµική και θεσµική) Έχει κύριο αίτιο, κατά γενική οµολογία, τη χρεοκοπία της ηγεσίας, κυρίως της πολιτικής, που υπηρετεί τα συµφέροντα της νέας παγκόσµιας τάξης, στο όνοµα της οποίας ασκεί την εξουσία της εις βάρος της ευστάθειας των χωρών. Το 20% του πληθυσµού κατέχει το 83% του παγκόσµιου πλούτου (άκρατος ωφελιµισµός, απληστία, αδικία). «Τεκτονικές ανακατατάξεις»-η κρίση εξαλείφει τις όποιες σταθερές µας συνόδευαν. Αλλάζουν όχι µόνο οι συνθήκες αλλά και οι ΚΑΝΟΝΕΣ οι οποίοι ρύθµιζαν υποχρεώσεις και δικαιώµατα και µαζί τους διαψεύδονται σχεδιασµοί σε ατοµικό και συλλογικό επίπεδο. Ορατό πλέον το τέλος ενός µοντέλου πολιτικής και της σχέσης του µε την κοινωνία και ενώ δεν έχει ανατείλει ακόµα η νέα εποχή.

5 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (κρίση οικονοµική και θεσµική) Η βίαιη προσαρµογή στην οποία οδηγείται η κυπριακή οικονοµία έχει δραµατικές επιπτώσεις στους πολίτες, ενώ οι ευάλωτες οµάδες διευρύνονται και πολλαπλασιάζονται. Τα κοινωνικά δικαιώµατα περιορίζονται και οι οικονοµικές υποχρεώσεις γίνονται δυσβάστακτες. Τα προβλήµατα υπερβαίνουν κατά πολύ τα µέχρι τώρα γνωστά. Επιπτώσεις σε όλες τις δοµές (παιδεία, υγεία, πολιτισµό, οικολογία, νεολαία).

6 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (κρίση οικονοµική και θεσµική) Αµφιβολία-Αστάθεια Προβάλλει όσο ποτέ άλλοτε η απαίτηση «καλής διοίκησης». Καλείται το σχολείο να λειτουργήσει πιο αποτελεσµατικά και να ανταποκριθεί στις αυξηµένες απαιτήσεις, διαχειριζόµενο το εξής παράδοξο: ενώ η αποστολή του διευκολύνεται όταν επικρατούν οµαλές συνθήκες, η παρέµβασή του προσδοκάται πιο έντονα στις αντίθετες συνθήκες.

7 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (διαχρονικές δυσλειτουργίες) Η οργάνωση και η λειτουργία του δηµόσιου σχολείου στηρίζεται σε αντινοµίες και ατελέσφορες µεταρρυθµιστικές παρεµβάσεις. Αδυναµία συσχέτισης δαπανών, στόχων και αποτελεσµάτων. Απουσία συστήµατος αξιολόγησης-εθνικών επιπέδων αναφοράς. Πολύπλοκο-χρονοβόρο νοµικό-κανονιστικό πλαίσιο, άκρατη τυπολατρία χαρακτηρίζει τη διοικητική διαδικασία και τις συµπεριφορές, αφοπλίζουν τη διοικητική δράση καθιστώντας την αναποτελεσµατική. Επιχειρείται αξιολόγηση της µέχρι τώρα πορείας της εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης, των Νέων Αναλυτικών Προγραµµάτων και επανασχεδιασµός. Απουσία ολιστικής προσέγγισης, αποσπασµατική, κατασταλτική αντιµετώπιση προβληµάτων.

8 ΕΙΣΡΟΕΣ (άνθρωποι, υλικά, χρηµατοδότηση) Άνθρωποι που αντιµετωπίζουν: τον εφιάλτη της ανεργίας τη συνεχή φτωχοποίηση το φόβο της κατάθλιψης την αβεβαιότητα του µέλλοντος Η ψυχική υγεία των παιδιών κλονίζεται Μια γενιά ψυχικά ασθενών ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ

9 ΕΙΣΡΟΕΣ (άνθρωποι, υλικά, χρηµατοδότηση) Η παρατεταµένη περίοδος οικονοµικής κρίσης είναι αναµενόµενο ότι θα επηρεάσει τη συµπεριφορά των ατόµων και εποµένως θα περιµένουµε ότι θα εµφανίζονται στα σχολεία µας καταστάσεις µε κοινά στοιχεία, όπως συνέβηκε και σε προηγούµενες περιόδους παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης, το 1929: Όπου γίνεται λόγος για ευάλωτες προσωπικότητες, µε ψυχοσυναισθηµατικά προβλήµατα και αύξηση των οικογενειακών προβληµάτων. Μαθητές-µετανάστες ή και νοµάδες.

10 ΕΙΣΡΟΕΣ (άνθρωποι, υλικά, χρηµατοδότηση) ιευθυντές που θα παραµείνουν στη θέση για αρκετά χρόνια. Η υλικοτεχνική υποδοµή των πλείστων σχολείων στην Κύπρο βρίσκεται σε πολύ καλό επίπεδο, ως συνέπεια της περιόδου της ευµάρειας. Έχουν σταµατήσει οποιεσδήποτε ανακαινίσεις, συντηρήσεις µεγάλου κόστους, κτίσιµο νέων αιθουσών ή και σχολείων. Στάλθηκαν στα σχολεία λιγότερα υλικά και εποπτικά από τις αποθήκες. Η χρηµατοδότηση προϋπολογισµός έχει µειωθεί κατά 20%. Αναµένονται και άλλες µειώσεις.

11 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ( ιδασκαλία και Μάθηση) Προσανατολισµός σε νέες προσεγγίσεις µάθησης. Εντούτοις, η διδασκαλία παραµένει σε µεγάλο βαθµό δασκαλοκεντρική. Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία. Απουσία συστήµατος αξιολόγησης της αποτελεσµατικότητας της διδασκαλίας και µάθησης. Επικυριαρχεί ακόµη ο υλοκεντρισµός, καθώς το σύστηµα των προεισαγωγικών εξετάσεων δεν έχει αλλάξει. Βαρυφορτωµένο αναλυτικό πρόγραµµα. Καταιγισµός εγκυκλίων διογκώνει το λανθάνον αναλυτικό πρόγραµµα. Ατοµικός χαρακτήρας διδασκαλίας και αποµόνωση εκπαιδευτικού στην τάξη.

12 ΕΚΡΟΕΣ (Μαθητές-Μαθησιακά Αποτελέσµατα) Μεγαλύτερη βαρύτητα στον νοητικο-γνωστικό τοµέα από ότι στον συναισθηµατικό και ψυχοκινητικό τοµέα. Χαµηλά αποτελέσµατα στις διεθνείς έρευνες (TIMSS, PIAAC). Απουσία συστήµατος αξιολόγησης των µαθησιακών αποτελεσµάτων. Υψηλά ποσοστά αναλφαβητισµού ( Γλωσσ.10-12% στη ηµοτική). Αυξητική τάση στον αριθµό µαθητών µε συναισθηµατικά προβλήµατα, µε παραβατική συµπεριφορά. Ένα ποσοστό µαθητών 20% βρίσκονται στα όρια της φτώχιας

13 Γενική ιαπίστωση Επιδείνωση της οικονοµίας Χαµηλά µαθησιακά αποτελέσµατα Υποβάθµιση της ποιότητας ζωής Ψυχική αστάθεια

14 Από το απλό πολύπλοκο «και τώρα κυρία τι θα κάνουµε χωρίς λεφτά; ε θα έχουµε παιχνίδια;.» Οποιαδήποτε αλλαγή µπορεί να δώσει έναυσµα για βελτίωση, επαναπροσδιορισµό ή και ακόµα για καινοτοµία. Η ποιότητα ζωής µας δεν εξαρτάται τόσο από αυτά που µας συµβαίνουν, αλλά περισσότερο από το ΠΩΣ αντιδρούµε σε αυτά.

15 ΠΡΩΙΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΣΧΟΛΕΙΟΥ (Βασικοί Άξονες) Ανάπτυξη και αξιοποίηση εσωτερικών και εξωτερικών δοµών υποστήριξης των δυσπραγούντων µαθητών. Συναισθηµατική στήριξη των µαθητών. Ανάπτυξη της ενεργού πολιτότητας. Το σχολείο χώρος πολιτισµού. Εξεύρεση πόρων και έξυπνη-δηµιουργική αξιοποίησή τους. Αναπροσαρµογή του Ν.Α.Π. στις ανάγκες της σχολικής µονάδας Περιορισµός του υλοκεντρισµού και του λανθάνοντος Α.Π. Ποιότητα διδασκαλίας και µάθησης. Ανάπτυξη σχεδίου αυτοαξιολόγησης της σχολικής µονάδας προσανατολισµένο στην αποτελεσµατικότητα. Εκπαιδευτική ηγεσία που εδραιώνει συµµετοχικάεκδηµοκρατικοποιηµένα, ολιστικά, παιδαγωγικά µοντέλα διοίκησης για κοινωνική δικαιοσύνη.

16 ΠΡΩΙΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΣΧΟΛΕΙΟΥ (ΟΡΑΜΑ) «Ένα σχολείο που νοιάζεται και φροντίζει» «Το σχολείο της κοινότητας» «Σχολείο, χώρος αλληλεγγύης» «Το σχολείο ως καταφύγιο»

17 ΠΡΩΙΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΣΧΟΛΕΙΟΥ ( οµές ) Ανάπτυξη και αξιοποίηση εσωτερικών και εξωτερικών δοµών υποστήριξης των δυσπραγούντων µαθητών Ισχυρή σχολική δοµή υποστήριξης (διοικητικά στελέχη, γονείς, µαθητές, ειδικούς συµβούλους). ιαµόρφωση υποστηρικτικής δοµής στην τοπική κοινωνία (υπηρεσίες ψυχικής υγείας, γραφείο ευηµερίας, αστυνοµία, θρησκευτικοί ηγέτες, νοσοκοµεία, οργανωµένοι φορείς). Αξιοποίηση υφιστάµενων δοµών σε επίπεδο Υ.Π.Π. και άλλων κρατικών µηχανισµών (Επιτροπή Αγωγής Υγείας και Πολιτότητας, Υπηρεσία Άµεσης Παρέµβασης, Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας, Επιτροπή Σχολικής Βελτίωσης κ.λπ.) Ένα αποτελεσµατικό δίκτυο επικοινωνίας, που να ενεργοποιεί άµεσα τις τρεις δοµές

18 ΠΡΩΙΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΣΧΟΛΕΙΟΥ (Βασικοί Άξονες - Σχέδιο ράσης) Συναισθηµατική στήριξη των µαθητών-συναισθηµατικός Εγγραµµατισµός ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ Όχι καταστέλλοντας αλλά προλαµβάνοντας προβλήµατα ιαµόρφωση ενός ήρεµου µαθησιακού περιβάλλοντος. Ενίσχυση της αυτοεκτίµησης των µαθητών. Καλλιέργεια συναισθηµάτων αγάπης, χαράς, θάρρους, ενθουσιασµού, ελπίδας. Ανάπτυξη συνεργατικότητας, συµπαράστασης, αλληλολοβοήθειας (σχολείο-οικογένεια-παιδί).

19 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ Βιωµατικά εργαστήρια διαχείρισης του γονεϊκού άγχους, καθώς αυτό έχει αντίκτυπο στην ανατροφή των παιδιών και οδηγεί σε λιγότερα ερεθίσµατα για τη γνωστική ανάπτυξη των παιδιών και σε πιο αδύναµη εφαρµογή των κανόνων και της απαραίτητης «ρουτίνας» στην καθηµερινή ζωή τους στο σπίτι, µε συνέπειες που: επηρεάζουν την ικανότητα των παιδιών για αυτο-ρύθµιση αυξάνουν την πιθανότητα να εσωτερικεύουν τα προβλήµατά τους και να µειώνουν τις κοινωνικές τους ικανότητες οδηγούν σε παραβατικές συµπεριφορές.

20 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ Ανάγκη για αποκαθήλωση της επικυριαρχίας της «παιδαγωγικής» της εικόνας µε την παιδαγωγική αντιστάθµιση αυτού του κόσµου µε το λόγο, την αφή, την αυθεντική παρουσία που αναπτύσσει την αίσθηση του ανήκειν και την καλλιέργεια συναισθηµάτων ευτυχίας και ικανότητας διαχείρισης πένθους. Σε όλο και µεγαλύτερο βαθµό «κερδίζουν έδαφος» εναλλακτικές, άτυπες µορφές µάθησης (Κατασκηνώσεις, ράσεις σε µη εργάσιµο χρόνο-βιωµατικά Εργαστήρια Θεάτρου, Ψυχοκινητικής Αγωγής, ηµιουργικής Ανάγνωσης κ.λπ.)- ΑΠΟΣΧΟΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗ*****

21 Το σχολείο ως χώρος πολιτισµού ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ Λειτουργία του σχολείου και σε απογευµατινό χρόνο µε τη συνεργασία των γονέων, της κοινότητας και άλλων µη κερδοσκοπικών οργανισµών, ώστε να παρέχονται µέσα στους χώρους του σχολείου κατάλληλες δραστηριότητες γνωστικού, κοινωνικού, πολιτισµικού περιεχοµένου, καθώς τα οικονοµικά δεδοµένα των οικογενειών θα οδηγήσουν στον περιορισµό της συµµετοχήςπαρακολούθησης τέτοιων δραστηριοτήτων.

22 Εξεύρεση πόρων και έξυπνη-δηµιουργική αξιοποίησή τους ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ Ιεράρχηση αναγκών-αναστολή κόστους δευτερευουσών δραστηριοτήτων. Ανάλογα µε την εκάστοτε περίπτωση ενεργοποιούνται και αντίστοιχες εσωτερικές ή εξωτερικές δοµές (οµάδα συναισθηµατικής υποστήριξης σχολείου, οµάδα διάθεσης προϊόντων άµεσης ανάγκης, οικονοµικής υποστήριξης από την Επιτροπή Αγωγής Υγείας και Ενεργούς Πολιτότητας, Άµεσης Παρέµβασης). Χαρτογραφούµε σε συνεχή βάση τους κοινωνικούς εταίρους του χώρου µας και συνδιαλεγόµαστε µαζί τους (Εξεύρεση χορηγών). Συµµετοχή σε διαγωνισµούς-προγράµµατα µε χρηµατικά ποσά και επιχορηγήσεις (Βράβευση καλών πρακτικών, Τηγανοκίνηση, Χρυσοπράσινο Φύλλο, ιαγωνισµός Καινοτοµίας κ.λπ.). ιαχείριση Κυλικείου από το Σχολείο. Αξιοποίηση των χώρων του Σχολείου σε απογευµατινό χρόνο για εξασφάλιση εσόδων.

23 Εκπαιδευτική ηγεσία που εδραιώνει συµµετοχικάεκδηµοκρατικοποιηµένα-ολιστικά-παιδαγωγικά µοντέλα διοίκησης ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ Απλοποίηση των νοµικών-κανονιστικών διαδικασιών και δηµιουργία ενός κοινού και πλήρως ψηφιακά διαλειτουργικού συστήµατος διοικητικής υποστήριξης, ώστε να επιτραπεί η µετατόπιση του κέντρου βάρους της δράσης του ιευθυντή/ηγέτη από την τυπική συµµόρφωση στο κανονιστικό πλαίσιο στην επίτευξη στρατηγικών στόχων και πολιτικών. Αν συνεχίσουµε να «σκεφτόµαστε» και να «λειτουργούµε» µε τον ίδιο τρόπο που δηµιουργήσαµε το πρόβληµα δεν θα µπορέσουµε να το άρουµε.

24 Ποια οπτική αναµένεται να υιοθετήσει η ηγεσία; Να αποφύγει την κρίση ή και να τη διαχειριστεί αποτελεσµατικά. Να λειτουργήσει ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ως προς τις συνέπειες. Να θεωρήσει την κρίση, κυρίως, ως ευκαιρία και όχι µόνο ως απειλή. Να αποφύγει τις «οριζόντιες» και κυρίως αποσπασµατικές ενέργειες και να οδηγηθεί σε ολιστικές, αναπτυξιακές, στρατηγικές λύσεις. Με αυτή την οπτική οποιαδήποτε κρίση µπορεί να δώσει έναυσµα για βελτίωση ή και ακόµα για καινοτοµία.

25 Ποια χαρακτηριστικά ηγεσίας µπορούν να βοηθήσουν; Αυθεντικότητα (αυτογνωσία, ξεκάθαρες αξίες, ξεκάθαρη αίσθηση προσωπικού προσανατολισµού και οράµατος) Προσανατολισµένη στον άλλο και όχι στο «εγώ» (υψηλό βαθµό ενσυναίσθησης) Θετική ψυχολογία (ανθεκτικότητα, αισιοδοξία, αυτοπεποίθηση, ελπίδα, αναγνωρίζουν και καλλιεργούν τα θετικά συναισθήµατα). «Στη ζωή υπάρχουν δύο ήδη ανθρώπων: οι αισιόδοξοι και οι απαισιόδοξοι. Οι απαισιόδοξοι έχουν συνήθως δίκαιο. Αν όµως η ανθρωπότητα έφτασε ως εδώ, αυτό το χρωστά στους αισιόδοξους.» (Karl Popper) Ενισχύει τη δηµιουργικότητα και την ελεύθερη έκφραση. Εξασκεί την πρακτική της ενσυνειδητότητας (και είναι παρόν στις σχέσεις του µε τους άλλους). Υψηλό δείκτη συναισθηµατικής νοηµοσύνης. Συνεργατική-µετασχηµατιστική ηγεσία.

26 Ο ηγέτης της κρίσης είναι: Ο ηγέτης όραµα Ο ηγέτης-έµπνευση Ο ηγέτης-ορθολογισµός Ο ηγέτης-αποτέλεσµα.. ιαθέτει ολιστικό και πλουραλιστικό προφίλ

27 Κι αν δεν έχουµε έναν προικισµένο ηγέτη; Πράγµατι ένας προικισµένος ηγέτης θα µπορούσε να εµπνεύσει, να πάρει σωστές αποφάσεις και να αντιµετωπίσει την όποια κρίση. Η ιστορία είναι γεµάτη από τέτοια παραδείγµατα για πολλές κοινωνίες. Ποιος όµως θα εξασφαλίσει ότι θα έχουµε πάντα έναν προικισµένο ηγέτη; Γιατί όπως ένας τέτοιος ηγέτης οδηγεί έναν οργανισµό στη βελτίωση, ένας ακατάλληλος ηγέτης θα οδηγήσει στην οπισθοδρόµηση (και εδώ υπάρχουν πολλά παραδείγµατα-αυτή η ίδια η κρίση).

28 Κι αν δεν έχουµε έναν προικισµένο ηγέτη; Μήπως αυτό που χρειαζόµαστε είναι µια δοµή σχολείου και κατ επέκταση εξουσίας που να µην εξαρτάται από τα εξαιρετικά ταλέντα του ενός; Ενός σχολείου µε δοµές και κανόνες που να λειτουργεί και ανεξαρτήτως των ταλέντων του ηγέτη; εν είναι αντίφαση να µιλάµε για δηµοκρατία και να περιµένουµε ΤΟΝ ηγέτη που θα οδηγήσει το σχολείο στη βελτίωση και την αποτελεσµατικότητα;

29 Κι αν δεν έχουµε έναν προικισµένο ηγέτη; Μπορούµε να δηµιουργήσουµε «ίκτυα Ηγεσίας», επιτυγχάνοντας: Συνεισφορά ιδεών, στρατηγικών και οράµατος σε συγκεκριµένους τοµείς Τρόπους βιώσιµης σχολικής ανάπτυξης και βελτίωσης. Εξοικονόµηση χρόνου και πόρων υνατότητες επαναπροσδιορισµού. Αναγκαιότητα για συνεκτικό σύστηµα συµβουλευτικής καθοδήγησης και υποστήριξης της εκπαιδευτικής µονάδας σε θέµατα: Στρατηγικού σχεδιασµού Ανάπτυξης-Προσαρµογής Α.Π. στο συγκείµενο της σχολικής µονάδας Επαγγελµατικής ανάπτυξης προσωπικού προς την αντιµετώπιση ιδιαίτερων προβληµάτων (π.χ. εκφοβισµού) Καταγραφής, παρακολούθησης της εφαρµογής εκπαιδευτικών αλλαγών Αξιολόγησης και δηµόσιου απολογισµού (Στην κατεύθυνση αυτή λειτουργεί για τη ηµοτική Εκπαίδευση η Ενδοτµηµατική Επιτροπή Ανάπτυξης-Βελτίωσης της Σχολικής Μονάδας )

30 Καταληκτικά Ξέρουµε ότι η χώρα µας περνάει δύσκολους καιρούς. Οι δύσκολοι καιροί, όµως, δεν εµποδίζουν τα µεγάλα πράγµατα. «Η πιο σκοτεινή ώρα είναι λίγο πριν την αυγή»

31 Καταληκτικά Τα παιδιά µας αξίζουν κάτι καλύτερο. Και τα παιδιά µας θα ξέρουν ότι: Γίναµε µέρος της λύσης ή Παραµείναµε µέρος του προβλήµατος.

32 Το ερώτηµα ελπίζω να παραµένει.. «Μπορεί η εκπαιδευτική ηγεσία να κάνει τη διαφορά σε περίοδο κρίσης; Όλα αυτά που είπαµε σήµερα, δεν τα είπαµε για να τα κάνετε, τα είπαµε κυρίως για να τα ψάξετε. Η απάντηση αφορά στον κάθε ένα προσωπικά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Η ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Η ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Η ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 3.1 Η έννοια του ηµοτικού Σχολείου Το ηµοτικό Σχολείο αποτελεί το σχολείο από το οποίο αρχίζει η κύρια σχολική αγωγή. Φέρει διάφορες ονοµασίες, όπως : στοιχειώδες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρωπαική Κατάσταση στο Φαινόµενο του Εκφοβισµού ιακρατική Έκθεση. Αριθµός Έργου: 511645-2010-LLP-IT-KA1-KA1SCR

Η Ευρωπαική Κατάσταση στο Φαινόµενο του Εκφοβισµού ιακρατική Έκθεση. Αριθµός Έργου: 511645-2010-LLP-IT-KA1-KA1SCR Η Ευρωπαική Κατάσταση στο Φαινόµενο του Εκφοβισµού ιακρατική Έκθεση Αριθµός Έργου: 511645-2010-LLP-IT-KA1-KA1SCR Φορέας Υλοποίησης Έργου: Ινστιτούτο Don Milani (IT) Περίοδος Αναφοράς: 1 Νοεµβρίου 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΔΑ 2012 2020» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΟΚΕ)

ΕΛΛΑΔΑ 2012 2020» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΟΚΕ) 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αποτελεσματικός Διευθυντής του Σχολείου

Ο Αποτελεσματικός Διευθυντής του Σχολείου Ο Αποτελεσματικός Διευθυντής του Σχολείου Φωτεινή Π. Κιρκιγιάννη, εκπαιδευτικός 1. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1.1 Η έννοια του αποτελεσματικού διευθυντή Ο διευθυντής του σχολείου, σύμφωνα με τον

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: ΤΟΜΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Αρχική Έκδοση Μάιος 2011

ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: ΤΟΜΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Αρχική Έκδοση Μάιος 2011 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό κοινωνικό ταµείο ΕΣΠΑ 2007-13 \ Ε.Π. Ε& ΒΜ \ Α.Π. 1-2-3 «Μείζον Πρόγραµµα Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: ΤΟΜΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Παιδαγωγική Εταιρεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΑ.Π.Ε.Δ.Ε. ΕΡΚΥΝΑ. Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών- Επιστημονικών Θεμάτων ΤΕΥΧΟΣ ISSN: 2241-8393

Πανελλήνια Παιδαγωγική Εταιρεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΑ.Π.Ε.Δ.Ε. ΕΡΚΥΝΑ. Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών- Επιστημονικών Θεμάτων ΤΕΥΧΟΣ ISSN: 2241-8393 Πανελλήνια Παιδαγωγική Εταιρεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΑ.Π.Ε.Δ.Ε. ΕΡΚΥΝΑ Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών- Επιστημονικών Θεμάτων ΤΕΥΧΟΣ 1 2014 ISSN: 2241-8393 Τεύχος 1ο (2014) Πίνακας Περιεχομένων Έρκυνα,

Διαβάστε περισσότερα

A ιεθνές Συνέδριο "Εξελίξεις στη συµβουλευτική και τον επαγγελµατικό προσανατολισµό στην αυγή του 21ου αιώνα"

A ιεθνές Συνέδριο Εξελίξεις στη συµβουλευτική και τον επαγγελµατικό προσανατολισµό στην αυγή του 21ου αιώνα Εθνικό Κέντρο Επαγγελµατικού Προσανατολισµού (Ε.Κ.Ε.Π.) A ιεθνές Συνέδριο "Εξελίξεις στη συµβουλευτική και τον επαγγελµατικό προσανατολισµό στην αυγή του 21ου αιώνα" 9, 10, 11 Μαίου 2001 Αθήνα, Ξενοδοχείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2007-2013 ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2007-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΟΡΑΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΔΙΩΞΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Eξίσωση των Ευκαιριών - Καταπολέµηση των ιακρίσεων

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Eξίσωση των Ευκαιριών - Καταπολέµηση των ιακρίσεων ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (Ε.Σ.Α.Ε.Α.) ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Eξίσωση των Ευκαιριών - Καταπολέµηση των ιακρίσεων Η παρούσα Εκθεση συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ

ΣΥΝΟΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ ΣΥΝΟΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ Μέλη Επιτροπής Πρόεδρος Αντρέας Καπαρδής, Καθηγητής Νομικής Ψυχολογίας, Τμήμα Νομικής, Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μέλη Prof. David Farrington, Καθηγητής Εγκληματολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Παραδοτέο Π2: Μελέτη Ανάδειξης και Προώθησης Πρακτικών Προνοητικής ιαχείρισης των Αλλαγών και Αναβάθµισης των εξιοτήτων του Ανθρώπινου υναµικού

ΕΡΓΟ: Παραδοτέο Π2: Μελέτη Ανάδειξης και Προώθησης Πρακτικών Προνοητικής ιαχείρισης των Αλλαγών και Αναβάθµισης των εξιοτήτων του Ανθρώπινου υναµικού ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ, ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» Παραδοτέο Π2:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΘΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 ΖΑΠΠΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ, ΑΘΗΝΑ Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ του Χρήστου Πολυζωγόπουλου, Προέδρου της Οικονομικής και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Α ΜΕΡΟΣ... 3 Ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης... 3 1. Εννοιολογικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 2 Α. ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ 1. Υπουργού Εσωτερικών, ηµοσίας Τάξης & Αποκέντρωσης κ. Προκόπη Παυλόπουλου...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΟΥΒΑΛΑΡΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΟΥΒΑΛΑΡΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΟΥΒΑΛΑΡΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ(µια προσωποκεντρική θεώρηση)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ 2007 2010 Αιγάλεω, Απρίλιος 2008 ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ (Δ.Ο.Ε.) Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 5 2. Στόχοι, Μεθοδολογία και Προϋποθέσεις επιτυχίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.3.2010 COM(2010) 2020 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL Πρόλογος Το 2010 πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο 05: Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Δια Βίου Διαχείρισης Σταδιοδρομίας Πακέτο Εργασίας No: 3, δράση 3.3.2

Εγχειρίδιο 05: Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Δια Βίου Διαχείρισης Σταδιοδρομίας Πακέτο Εργασίας No: 3, δράση 3.3.2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Leonardo da Vinci Μεταφορά Καινοτομίας Εγχειρίδιο 05: Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Δια Βίου Διαχείρισης Σταδιοδρομίας Πακέτο Εργασίας No: 3, δράση 3.3.2 Υπεύθυνος εταίρος: ΕΟΠΠΕΠ Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΑΠΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ»

ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΑΠΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΑΠΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΩΝ: ΓΕΩΡΓΙΑ Η ΕΥΑΝΘΙΑ ΣΑΜΟΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΦΡΙΛΙΓΚΟΥ ΓΚΟΛΦΩ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΩΝ: ΓΕΩΡΓΙΑ Η ΕΥΑΝΘΙΑ ΣΑΜΟΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΦΡΙΛΙΓΚΟΥ ΓΚΟΛΦΩ Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ Σ.Ε.Υ.Π ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Κ.Α.Π.Η. ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΡΟΥΣΩΝΑ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2014-2016

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2014-2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αλεξάνδρα Βασιλική Π. Αλεξανδράκη Σημαντικοί Όροι: Υγεία, Σύστημα Υγείας, Υπηρεσίες Υγείας, Διαθεσιμότητα, Προσπελασιμότητα,

Διαβάστε περισσότερα

e GOVERNMENT ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

e GOVERNMENT ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ e GOVERNMENT ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΑΤΡΑ 2005 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ...4 1.1 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ Η µελέτη αυτή έρχεται συνέχεια της προηγούµενης προµελέτης σκοπιµότητας που συντάχθηκε το Μάιο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 2006-2008

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 2006-2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 2006-2008 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2006 Το συντονισµό για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΑΞΗ ΠΑΙ ΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ

ΕΝΤΑΞΗ ΠΑΙ ΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης Σχολές Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας Τµήµα Φυσικοθεραπείας Πτυχιακή εργασία µε θέµα: ΕΝΤΑΞΗ ΠΑΙ ΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ Εισηγήτρια: Κα Γεωργιάδου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6 ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ και ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ για την εκπαίδευση Παιδιών µε Βαριά Νοητική Καθυστέρηση ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Α ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ι. ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ - ΑΘ. ΚΟΡΩΝΗ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1. Περίληψη 2. Εισαγωγή 3. Τάσεις και Μεταβολές της Κοινωνίας και Οικονοµίας σε Κράτη-Μέλη του ΟΟΣΑ 4. Σκοποί, Εµπόδια

Διαβάστε περισσότερα