Ειδικός Λογαριασμός ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ειδικός Λογαριασμός ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ"

Transcript

1 ΙΕΝΕ/ EBEA ΕΣΠΕΡΙΔΑ ΑΠΕ

2 2

3 ΕΓΧΩΡΙΑ ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ ΜΕΙΚΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΣΗΘΥΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Ειδικός Λογαριασμός ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΜΠΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ 3

4 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ (Σύμβαση με ΛΑΓΗΕ ΑΕ) ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΩΝ (Σύμβαση με ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ) Φ/Β ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (Σύμβαση με Προμηθευτή του) ΜΙΚΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΗΘΥΑ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΗΘΥΑ (Σύμβαση με ΛΑΓΗΕ ΑΕ, Κώδικας Συναλλαγών Η. Ε.) (Σύμβαση με ΑΔΜΗΕ ΑΕ, Κώδικας Διαχείρισης Συστήματος) (Συμπληρωματική Σύμβαση ΣΗΘΥΑ με ΛΑΓΗΕ ΑΕ) ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ (Σύμβαση με ΛΑΓΗΕ ΑΕ, Κώδικας Συναλλαγών Η. Ε.) (Σύμβαση με ΑΔΜΗΕ ΑΕ, Κώδικας Διαχείρισης Συστήματος) 4

5 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ 1. ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ (Σύμβαση με ΛΑΓΗΕ ΑΕ) 2. ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΩΝ (Σύμβαση με ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ) 3. Φ/Β ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (Σύμβαση με Προμηθευτή του) ΜΙΚΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΗΘΥΑ 4. ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΗΘΥΑ (Σύμβαση με ΛΑΓΗΕ ΑΕ, Κώδικας Συναλλαγών Η. Ε.) (Σύμβαση με ΑΔΜΗΕ ΑΕ, Κώδικας Διαχείρισης Συστήματος) (Συμπληρωματική Σύμβαση ΣΗΘΥΑ με ΛΑΓΗΕ ΑΕ) ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΏΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ (Σύμβαση με ΛΑΓΗΕ ΑΕ, Κώδικας Συναλλαγών Η. Ε.) (Σύμβαση με ΑΔΜΗΕ ΑΕ, Κώδικας Διαχείρισης Συστήματος) 5

6 1. ΗΕΠ 2. ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ 3. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ CO2 4. ΕΤΜΕΑΡ 5. ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 6. ΕΡΤ 7. ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ - ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ 8. ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ - ΜΔΝ 6

7 ΗΕΠ (ΟΤΣ * MWh πρόβλεψη ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ) ΛΑΓΗΕ ΑΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΜΠΟΡΟΙ ΕΞΑΓΩΓΕΙΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΑΛΛΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 7

8 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ (ΟΤΑ) * Απόκλιση MWh Απόκλιση MWh = (MWh Μέτρηση ή στη Χαμηλή Τάση (Φ/Β) προσέγγιση με profile Επικράτειας)- (MWh πρόβλεψη ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ) ΛΑΓΗΕ ΑΕ ΑΔΜΗΕ ΑΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΜΠΟΡΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ 8

9 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ CO2 ( /t CO2) * t CO2 4,40 /t CO2 2/4/2013 ΛΑΓΗΕ ΑΕ ΧΑΑ Energy Commodity Clearing Πρωτογενή Αγορά Δευτερογενή Αγορά Βιομηχανίες & Μονάδες Ηλεκτροπαραγωγής ρυπογόνες ( 80%) Αγορά Ηλεκτρισμού ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ 9

10 ΕΤΜΕΑΡ ΡΑΕ ανά MWh/ κατηγορία κατανάλωσης ΛΑΓΗΕ ΑΕ ΑΔΜΗΕ ΑΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ 10

11 ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 2 /MWh * MWh Λιγνιτικής Παραγωγής ΛΑΓΗΕ ΑΕ ΑΔΜΗΕ ΑΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΕΗ ΑΕ ΑΥΞΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ 11

12 ΕΡΤ 25% ΕΣΟΔΟΥ ΕΡΤ * με 2μηνη καθυστέρηση (νομοθετικό πλαίσιο) ΛΑΓΗΕ ΑΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΗ ΑΕ ΑΛΛΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ 12

13 ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ - ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΜΔΝ Ποσοστό επί του τζίρου των Παραγωγών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ (πλην Γεωργικών ΣΗΘΥΑ) ΛΑΓΗΕ ΑΕ ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ Παραγωγοί ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ (πλην Γεωργικών ΣΗΘΥΑ ) 13

14 1. ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ 2. ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΗΘΥΑ 3. ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΩΝ 4. Φ/Β ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 14

15 ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: Παραγωγή Μήνα m (MWh) ΔΕΔΔΗΕ ΑΔΜΗΕ: Πιστοποίηση Μετρήσεων (MWh) 15 του Μήνα m+1 ΛΑΓΗΕ ΑΕ: Υπολογισμός -Πιστοποίηση Ποσότητας ΣΗΘΥΑ για τις Μονάδες ΣΗΘΥΑ (Πίστωση / Χρέωση) 15 Μήνα m+1 ΛΑΓΗΕ ΑΕ: ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 15 του Μήνα m+1 ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ του Μήνα m+1 ΛΑΓΗΕ ΑΕ: ΠΛΗΡΩΜΕΣ 5-9 του Μήνα m+2 15

16 ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΜΔΝ: Παραγωγή Μήνα m (MWh) ΔΕΔΔΗΕ ΜΔΝ: Πιστοποίηση Μετρήσεων (MWh) 6-7 του Μήνα m+1 ΔΕΗ ΑΕ: {(Σ MWh ΑΠΕ) * Μέσο Μεταβλητό Κόστος (ΜΜΚ) Συμβατικών Μονάδων ΜΔΝ} 9 του Μήνα m+1 ΔΕΔΔΗΕ ΜΔΝ: Πιστώνει / Χρεώνει στον ΑΔΜΗΕ ΑΕ {(Σ MWh ΑΠΕ* Μέσο Μεταβλητό Κόστος ) - (Σ MWh ΑΠΕ* FiT ΑΠΕ ΜΔΝ)} ΔΕΔΔΗΕ ΜΔΝ: ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 20 του Μήνα m+1 ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ του Μήνα m+1 ΔΕΔΔΗΕ ΜΔΝ: ΠΛΗΡΩΜΕΣ του Μήνα m+2 ΑΔΜΗΕ ΑΕ : Πιστώνει / Χρεώνει στον ΛΑΓΗΕ ΑΕ (Ε.Λ) του Μήνα m

17 ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ /ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΦΒ Στέγης: Παραγωγή Μήνα m έως και m+3 (MWh) ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ: ΚΑΤΑΜEΤΡΗΣΗ m+4 (MWh) ΠΛΗΡΩΜΕΣ m+4 με τον εκκαθαριστικό Λογαριασμό Κατανάλωσης ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΔΕΗ Συμψηφίζει στις πληρωμές του προς ΛΑΓΗΕ ΑΕ (ΗΕΠ) 17

18 18

19 19

20 20

21 Ε.Λ. ΕΚΡΟΕΣ Ε.Λ. ΕΙΣΡΟΕΣ Ε.Λ M % ΕΣΟΔΑ ΗΕΠ 191,85 21% ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ 127,88 14% ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ CO2 74,27 8% ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 48,30 5% ΕΤΜΕΑΡ 337,07 37% Τέλος ΕΡΤ 16,04 2% ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ 106,18 12% ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΜΔΝ 15,79 2% ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΣΤΑ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΝΗΣΙΑ 4,69 1% ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΡΟΩΝ 922,08 100% ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΠΕ -908,17 86% ΠΛΗΡΩΜΕΣ Φ/Β ΣΤΕΓΩΝ -153,55 14% ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΡΟΩΝ -1061,71 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ (Ε.Λ.) -139,63 ΣΩΡΡΕΥΤΙΚΟ Ε.Λ. -335,64 21

22 MW MWh M /MWh Αιολικά ,18 90,22 Φ/Β ,67 420,36 Φ/Β στέγες (<10kW) ,54 550,06 ΜΥΗΣ ,48 88,86 Βιομάζα-Βιοαέριο ,43 103,97 ΣΗΘΥΑ ,34 170,23 Κατανεμόμενες ΣΗΘΥΑ - Ν/Α Ν/Α Ν/Α Σύνολα ,71 22

23 Διασυνδεδεμένο MW TWh % Σύνολα ,20 Λιγνιτική ,55 53,82% Πετρελαϊκή 698 0,08 0,15% Φυσικού Αερίου ,14 27,61% Υδροηλεκτρική (>15ΜW) ,89 7,60% από αυτά άντληση 700 0,20 ΑΠΕ ,537 10,82% ΜΔΝ MW TWh % Σύνολα ,59 Πετρελαϊκή Φυσικού Αερίου ΑΠΕ ,71 0,87 84,36% 15,64% Επικράτεια MW TWh % Σύνολα ,78 Λιγνιτική ,55 48,52% Πετρελαϊκή Φυσικού Αερίου Υδροηλεκτρική (>15ΜW) ,93 3,89 33,33% 6,85% από αυτά άντληση 700 0,20 ΑΠΕ ,41 11,29% ΑΠΕ & Υδροηλεκτρικά>15MWάντληση 10,10 17,79% 23

24 24

25 Παραδοχές διείσδυσης την επόμενη διετία σε MW MW 2013 Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ Σύνολο 2013 Αιολικά Φ/Β Φ/Β στέγες (<10kW) ΜΥΗΣ Βιομάζα-Βιοαέριο ΣΗΘΥΑ ( < 35 MWE) Κατανεμόμενες ΣΗΘΥΑ Σύνολα MW 2014 Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ Σύνολο 2014 Αιολικά Φ/Β Φ/Β στέγες (<10kW) ΜΥΗΣ Βιομάζα-Βιοαέριο ΣΗΘΥΑ ( < 35 MWE) Κατανεμόμενες ΣΗΘΥΑ Σύνολα

26 Στάδια επενδυτικής διαδικασίας ΑΠΕ Μάρτιος 2013 Εταιρεία ΛΑΓΗΕ ΔΕΔΔΗΕ ΔΕΔΔΗΕ** ΑΔΜΗΕ ΔΕΗ Ρόλος ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ με σύμβαση πώλησης σε ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ με σύμβαση πώλησης μη λειτουργούντα ΑΠΕ εξαιρούμενα άδειας παραγωγής χωρίς Σύμβαση Πώλησης ΑΠΕ με άδεια παραγωγής χωρίς Σύμβαση πώλησης* Λειτουργός Αγοράς Διαχειριστής Δικτύου - ΜΔΝ Διαχειριστής Διασυνδεδεμένου δικτύου Διαχειριστής Συστήματος Προμηθευτής (Φ/Β στεγών) Υποσύνολα Σύνολο * Έγινε η υπόθεση ότι τα Αιολικά με αυτοτελή διασύνδεση στο Ηπειρωτικό Σύστημα, καθώς και τα Θαλάσσια Αιολικά παίρνουν τους οριστικούς όρους σύνδεσης από τον ΑΔΜΗΕ. ** Τα στοιχεία του ΔΕΔΔΗΕ που αναφέρονται σε ΑΠΕ εξαιρούμενα άδειας παραγωγής χωρίς σύμβαση πώλησης στο διασυνδεδεμένο δίκτυο (583MW), είναι στοιχεία Οκτωβρίου Αναμένεται επικαιροποίησή τους. Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΛΑΓΗΕ Α.Ε. 26

27 Στάδια επενδυτικής διαδικασίας Φ/Β Μάρτιος 2013 Κατηγοριοποίηση φωτοβολταικών (MW) Φ/Β με άδεια παραγωγής* ΡΑΕ - Fast Track Φ/Β εξαιρούμενα άδειας παραγωγής Φ/Β στεγών ( 10kW) Φ/Β στα Μη- Διασυνδεδεμένα νησιά Σύνολο (MW) * Περιλαμβάνονται 77MW αδειών παραγωγής που δεν εντάσσονται στις αδειοδοτικές αρμοδιότητες της ΡΑΕ (ν. 3851/2010) Στάδια επενδυτικής διαδικασίας Φ/Β (MW) Εταιρεία ΛΑΓΗΕ ΔΕΔΔΗΕ ΔΕΔΔΗΕ* ΑΔΜΗΕ ΡΑΕ ΔΕΗ Ρόλος Φ/Β με σύμβαση πώλησης σε λειτουργία Φ/Β με σύμβαση πώλησης μη λειτουργούντα Φ/Β χωρίς σύμβαση πώλησης Λειτουργός Αγοράς Διαχειριστής Δικτύου - ΜΔΝ Διαχειριστής Διασυνδεδεμένου δικτύου Διαχειριστής Συστήματος Fast Track Προμηθευτής (Φ/Β στεγών) Υποσύνολα Σύνολο * Τα στοιχεία του ΔΕΔΔΗΕ που αναφέρονται σε Φ/Β χωρίς σύμβαση πώλησης στο διασυνδεδεμένο δίκτυο (548MW), είναι στοιχεία Οκτωβρίου Αναμένεται επικαιροποίησή τους Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΛΑΓΗΕ Α.Ε. 27

28 Ε.Λ. ΕΚΡΟΕΣ Ε.Λ. ΕΙΣΡΟΕΣ Ε.Λ M % ΕΣΟΔΑ ΗΕΠ 402,56 26% ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ 7,68 0% ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ CO2 130,93 8% ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 52,49 3% ΕΤΜΕΑΡ 500,44 32% Τέλος ΕΡΤ 70,00 5% ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ 355,42 23% ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΜΔΝ 30,50 2% ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΣΤΑ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΝΗΣΙΑ 4,12 0% ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΡΟΩΝ 1554,14 100% ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΠΕ -1609,58 84% ΠΛΗΡΩΜΕΣ Φ/Β ΣΤΕΓΩΝ -304,85 16% ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΡΟΩΝ -1914,43 100% ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ (Ε.Λ.) -360,29 ΣΩΡΡΕΥΤΙΚΟ Ε.Λ. -695,93 28

29 29

30 Εθνικοί Στόχοι Διείσδυσης ΑΠΕ 30

31 % ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή Ηλεκτροπαραγωγή επικράτειας (TWh) 60% 80 68, % 40% 58,86 59,38 59,90 60,43 60,95 61,47 57,44 55,58 56,78 56,93 57,18 53,40 54,02 60,83 39,83% ,47% 40 30% 20% 13,31% 19,65% 16,02% 14,58% 18,99% 17,79% 21,90% 24,96% 22,12% 24,51% 27,60% 26,48% 22,27% % % (Ιούλιος 2010) % (Μάρτιος 2012) % Ιστορικά & Προβλέψεις ΛΑΓΗΕ TWh (Ιούλιος 2010) ΤWh (Μάρτιος 2012) TWh Ιστορικά & Προβλέψεις ΛΑΓΗΕ 31

32 Έλεγχος Κόστους Επιδότησης 32

33 MW Αιολικών-Φ/Β (σύνολο επικράτειας) /MWh Σύνολο ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ στο Διασυνδεδεμένο ,71 208,09 205,86 198, ,20 134,74 140,50 118,33 103,09 102, ,90 149, MW Wind MW Αιολικά (ιστορικά & προβλέψεις ΛΑΓΗΕ) MW PV MW Φ/Β (ιστορικά και προβλέψεις ΛΑΓΗΕ) /MWh Διασυνδεδεμένο /MWh Διασυνδεδεμένο Ιστορικά & Προβλέψεις ΛΑΓΗΕ 0 33

34 34

35 35

36 36

37 Βιωσιμότητα Αγοράς / Οικονομική Ανταγωνιστικότητα Κόστος Παραγωγής -> > Κόστος Χονδρικής -> > Κόστος Λιανικής 37

38 38

39 Τομέας Ηλεκτρικής Ενέργειας Primary Fuel Suppliers Fuels Lignite Gas Russia Algeria Turkey Oil Russia Iran Libya Saudi Arabia Kazakstan Other Renewables Wind Solar Hydro Biomass Fuel Suppliers DEPA HELPE.. Electricity Producers PPC IPPs RES Imports Bulgaria FYROM Albania Electricity Suppliers PPC Elpedison Energy Heron Alter Energy Green Env Watt & Volt.. Others Electricity Traders ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ: Οικιακός Βιομηχανικός Εμπορικός Αγροτικός EΞΑΓΩΓΕΣ Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΛΑΓΗΕ Α.Ε. 39

40 Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα στην εκπνοή του 2012: απλήρωτοι λογαριασμοί (1,3 δις ) και διακανονισμοί, οι συνολικές οφειλές των καταναλωτών προς τη ΔΕΗ ΑΕ έχουν υπερβεί τα 1,5 δις. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2012, ο ετήσιος τζίρος του τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας ήταν 6 δις (3,09% του ΑΕΠ) και ότι το μερίδιο της ΔΕΗ ΑΕ στην Λιανική Αγορά Η. Ε. ήταν 98,1%, τότε: Οι παραπάνω οφειλές Καταναλωτών (25% του ετήσιου τζίρου), προκαλούν καθυστερήσεις στις εισπράξεις των συμμετεχόντων στην αλυσίδα του τομέα ηλεκτρικής ενέργειας πλέον των τριών μηνών. 40

41 41

42 Πρόσθετο έμμεσο κόστος υπερβάλλουσας εγκατεστημένης ισχύος και συγχρόνως μείωση των ετήσιων πωλήσεων κατά 4,5 TWh. 42

43 43

44 2,5 GW / 4h Sunset effect 44

45 45

46 ΕΓΧΩΡΙΑ ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ ΜΕΙΚΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΣΗΘΥΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 186,71 /MWh 80 /MWH Ειδικός Λογαριασμός ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΟΤΣ 56,60 /MWh ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΜΠΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 0ΤΣ /MWH + 15 /MWh + 10 /MW 81 /MWh ΛΙΑΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Γ1: 159,10 /MWH Γ21: 215,07 /MWh ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ 46

47 Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας

48 ΙΕΝΕ ΕΣΠΕΡΙΔΑ ΑΠΕ

Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ ΛΑΓΗΕ ΑΕ. Ιανουάριος 2015

Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ ΛΑΓΗΕ ΑΕ. Ιανουάριος 2015 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ A.E. ΚΑΣΤΟΡΟΣ 72, 18545 ΠΕΙΡΑΙΑΣ www.lagie.gr info@lagie.gr Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ ΛΑΓΗΕ ΑΕ Ιανουάριος 2015 Eιδικός Διαχειριστικός Λογαριασμός

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ ΛΑΓΗΕ ΑΕ. Απρίλιος 2015

Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ ΛΑΓΗΕ ΑΕ. Απρίλιος 2015 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ A.E. ΚΑΣΤΟΡΟΣ 72, 18545 ΠΕΙΡΑΙΑΣ www.lagie.gr info@lagie.gr Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ ΛΑΓΗΕ ΑΕ Απρίλιος 2015 Eιδικός Διαχειριστικός Λογαριασμός

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ ΛΑΓΗΕ ΑΕ. Ιούνιος 2015

Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ ΛΑΓΗΕ ΑΕ. Ιούνιος 2015 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ A.E. ΚΑΣΤΟΡΟΣ 72, 18545 ΠΕΙΡΑΙΑΣ www.lagie.gr info@lagie.gr Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ ΛΑΓΗΕ ΑΕ Ιούνιος 2015 Eιδικός Διαχειριστικός Λογαριασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΗΕ ΤΗΜΜΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΗΕ ΣΗΕ ΤΗΜΜΥ ΤΗΜΜΥ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΗΕ ΤΗΜΜΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΗΕ ΣΗΕ ΤΗΜΜΥ ΤΗΜΜΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΗΕ ΣΗΕ ΤΗΜΜΥ ΤΗΜΜΥ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ Φ/Β ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: Μπακιρτζής Αναστάσιος Καθηγητής ΤΗΜΜΥ ΑΠΘ Μπίσκας Παντελής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΜΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ KATA TA ΕΤΗ 2015 2030

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΜΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ KATA TA ΕΤΗ 2015 2030 ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ Μπακιρτζής Αναστάσιος Καθηγητής ΑΠΘ Μπίσκας Παντελής Λέκτορας ΑΠΘ Μελέτη Εργαστηρίου Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Π.Θ. για λογαριασμό του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΕΠ

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΕΠ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΕΠ ΜΑΙΟΣ 2015 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Συμμετοχή στον ΗΕΠ... 2 1.1 Μητρώο Συμμετεχόντων... 2 1.2 Μονάδες Διασυνδεδεμένου Συστήματος... 4 2. Οριακή Τιμή Συστήματος (ΟΤΣ)...

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014

Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014 Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014 Συνολική Παραγωγή GWh 11% 4% ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΒ ΣΤΑΘΜΩΝ 85% Φεβρουάριος 2014 Α. Παραγωγή ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΕΠ

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΕΠ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΕΠ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Συμμετοχή στον ΗΕΠ...2 1.1 Μητρώο Συμμετεχόντων...2 1.2 Μονάδες Διασυνδεδεμένου Συστήματος...4 1.3 Τεχνικά Ελάχιστα Μονάδων Παραγωγής...8

Διαβάστε περισσότερα

Ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός

Ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Σχεδιάζοντας το ενεργειακό μέλλον Σύνοψη Μελέτης του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών για την περίοδο 2015-2030 Ιούλιος 2014 Ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός Στην κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι 1. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Κύριοι Μέτοχοι 1. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Α.Ε. ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 1.1.2014-31.12.2014 Κύριοι Μέτοχοι Μετά τη λήξη της χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή του Φυσικού Αερίου στην Ηλεκτροπαραγωγή της Κρήτης

Εισαγωγή του Φυσικού Αερίου στην Ηλεκτροπαραγωγή της Κρήτης ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ Εισαγωγή του Φυσικού Αερίου στην Ηλεκτροπαραγωγή της Κρήτης ΟΡΕΣΤΗΣ Α. ΣΟΦΟΣ Φεβρουάριος 2013 Η εργασία αυτή είναι αφιερωμένη στους γονείς μου για την στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά Στέλιος Λουμάκης Πρόεδρος ΣΠΕΦ

Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά Στέλιος Λουμάκης Πρόεδρος ΣΠΕΦ Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά Στέλιος Λουμάκης Πρόεδρος ΣΠΕΦ Εισφορά στα Φωτοβολταϊκά, ποιους καταστρέφει και γιατί δεν θα αποδώσει από μόνη της Η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας Ζήτηση TWh

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ :ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Γ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ: ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Άρθρο 1 Άδειες εγκατάστασης 1. Η παράγραφος 10 του άρθρου 8 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός Πεδίο Εφαρμογής

Άρθρο 1 Σκοπός Πεδίο Εφαρμογής Άρθρο 1 Σκοπός Πεδίο Εφαρμογής 1. Καταρτίζεται Ειδικό Πρόγραμμα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων ισχύος μέχρι 10 kwp, από αυτοπαραγωγούς κατά την έννοια της περίπτωσης 6 του άρθρου 2 του ν.3468/2006,

Διαβάστε περισσότερα

Μια ολοκληρωμένη πρόταση για την ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών

Μια ολοκληρωμένη πρόταση για την ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών Μια ολοκληρωμένη πρόταση για την ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών Μάρτιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1 Εισαγωγή 3 2 Το νέο κοινοτικό πλαίσιο 4 3 Τι ισχύει σήμερα στην Ελλάδα 7 4 Προτάσεις για την ενίσχυση των φωτοβολταϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α θ ή ν α, Ν ο έ μ β ρ ι ο ς 2 0 1 2 ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

α. Τιμολόγηση ( /MWh) ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς.

α. Τιμολόγηση ( /MWh) ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς. ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΠΕ ΚΑΙ ΣΗΘΥΑ 1. Τα στοιχεία και οι τιμές αναφοράς του πίνακα της περίπτωσης β της παραγράφου 1 του άρθρου 13 ν. http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/2983468/2006

Διαβάστε περισσότερα

Για Μία Εθνική Ενεργειακή Πολιτική

Για Μία Εθνική Ενεργειακή Πολιτική Για Μία Εθνική Ενεργειακή Πολιτική των Κ.Ν. Σταµϖολή 1, Ι. Χατζηβασιλειάδη 2, Ι. Μάζη 3, Κ. Θεοφύλακτου 4, Ν. Σοφιανού 5 και Α. Ροϊνιώτη 6 Αθήνα, Αύγουστος 2013 1 Αντιπρόεδρος και Γενικός Δ/ντής ΙΕΝΕ 2

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (με επισήμανση των αλλαγών ως προς την Έκδοση 1.0) Σχέδιο Α/2.0 29 Απριλίου 2013 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΕΚΔΟΣΗ ΗΜ/ΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 2012-31 Δεκεμβρίου 2012)

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 2012-31 Δεκεμβρίου 2012) ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 2012-31 Δεκεμβρίου 2012) H παρούσα Ετήσια Οικονομική Έκθεση καταρτίσθηκε σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007, εγκρίθηκε από

Διαβάστε περισσότερα

Cogeneration Observatory and Dissemination Europe Leading CODE 2 Partner: Ελληνικός Σύνδεσμος Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας, ΕΣΣΗΘ

Cogeneration Observatory and Dissemination Europe Leading CODE 2 Partner: Ελληνικός Σύνδεσμος Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας, ΕΣΣΗΘ Cogeneration Observatory and Dissemination Europe Leading CODE 2 Partner: Ελληνικός Σύνδεσμος Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας, ΕΣΣΗΘ Η Ελλάδα αποτελεί μέρος των πιλοτικών κρατών μελών της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα και προοπτικές ανάπτυξης.

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα και προοπτικές ανάπτυξης. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα και προοπτικές ανάπτυξης. Κώστας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Δρ. Μηχανόλογος Μηχανικός, Τεχνικός Υπεύθυνος Περιφερειακού Ενεργειακού Κέντρου Κ. Μακεδονίας. Επιμέλεια σύνταξης:

Διαβάστε περισσότερα

Ενέργεια και Απασχόληση. στην Ελλάδα

Ενέργεια και Απασχόληση. στην Ελλάδα Ενέργεια και Απασχόληση στην Ελλάδα ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ - ΜΕΛΕΤΗ ΙΕΝΕ (Μ09) ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΑΘΗΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ερευνητικό Έργο - ΜΕΛΕΤΗ ΙΕΝΕ (Μ09) Αθήνα, Δεκέμβριος 2013 Συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα

Οριακή Τιμή Ελληνικού Συστήματος

Οριακή Τιμή Ελληνικού Συστήματος Οριακή Τιμή Ελληνικού Συστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος & Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Αναστάσιος Γ. Μπακιρτζής Καθηγητής Α.Π.Θ. Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Έντονο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (Η/Ε). Σύμφωνα με μελέτη που εκπόνησε η ΣΤΟΧΑΣΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Α. Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Κεφάλαιο Α. Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Κεφάλαιο Α Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Άρθρο 1 Θέματα πρόσβασης στα δίκτυα 1. Η περίπτωση α της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης

Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 Ομάδα εργασίας για την εκπόνηση της έκθεσης, βάσει της απόφασης Υ.Α.Π.Ε./Φ1/875/οικ.6292/19.03.2012:

Διαβάστε περισσότερα

Το μέλλον των μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύσιμο φυσικό αέριο στην Ευρώπη

Το μέλλον των μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύσιμο φυσικό αέριο στην Ευρώπη 17 ο Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας Ενέργεια και Ανάπτυξη 2012 2η Συνεδρία: Ηλεκτροπαραγωγή και Επενδύσεις για τις Επόμενες Δεκαετίες Το μέλλον των μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύσιμο φυσικό αέριο

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια δελτίου: Ν. Κοντινάκης, Δρ. Φ. Θωμαΐδης

Επιμέλεια δελτίου: Ν. Κοντινάκης, Δρ. Φ. Θωμαΐδης Δελτίο ενέργειας Οικονομία... 2 Αγορά εμπορευμάτων... 2 Πετρέλαιο... 3 Φυσικό αέριο... 6 Ηλεκτρισμός & ΑΠΕ... 10 Δικαιώματα εκπομπών... 17 Ενεργειακά έργα... 19 Ειδήσεις... 21 Ελληνικές... 21 Διεθνείς...

Διαβάστε περισσότερα