ΙΕΡΕΜΙΑΣ Ε. ΣΙΜΑΤΟΣ επιστηµονικά ( σε ηλεκτρονική µορφή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΕΡΕΜΙΑΣ Ε. ΣΙΜΑΤΟΣ επιστηµονικά ( σε ηλεκτρονική µορφή"

Transcript

1 ΙΕΡΕΜΙΑΣ Ε. ΣΙΜΑΤΟΣ, RD ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ του Προέδρου της / σας Επιτροπής του Ελλ. Ερευν. Ινστιτ. Επιστηµ. ιατροφής Αθλητών στο 1 ο ΜΕΤΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών, Αθήνα, Ιανουαρίου Αξιότιµοι κυρίες και κύριοι, Αγαπητοί µας συνάδελφοι, Φίλες και φίλοι, Ως Πρόεδρος της / σας Επιτροπής του Ελληνικού Ερευνητικού Ινστιτούτου Επιστηµονικής ιατροφής Αθλητών κι εκ µέρους της Οργανωτικής Επιτροπής, µε ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζουµε και σας ευχαριστούµε θερµά για τη συµµετοχή σας στο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ µας. Το Ελληνικό Ερευνητικό Ινστιτούτο Επιστηµονικής ιατροφής Αθλητών, που ιδρύθηκε το 2003, έχει να επιδείξει αξιόλογα δείγµατα επιστηµονικής δραστηριοποίησης, καθώς αυτή τη στιγµή είναι ο ΦΟΡΕΑΣ που εκφράζει επιστηµονικά τους αθλητικούς διαιτολόγους στη χώρα µας (µέχρι αυτή τη στιγµή 24 η ιστοσελίδα µας στο διαδίκτυο αποτελεί ήδη µια νέα πηγή έγκυρης, ουσιαστικής και υπεύθυνης πληροφόρησης για εξειδικευµένους επιστήµονες, καθώς και για το ευρύτερο κοινό σ ότι αφορά τις τρέχουσες εξελίξεις στην εφαρµοσ- µένη διατροφή στον αγωνιστικό η έκδοση επιστηµονικού περιοδικού (σε ηλεκτρονική µορφή) υπό τον τίτλο Topics on Sports Nutrition Science, όπου φιλοξενεί ενδιαφέροντα άρθρα ανασκόπησης, ερευνητικές εργασίες, επίκαιρα και ειδικά θέµατα. Η σηµερινή µας επιστηµονική εκδήλωση για εµένα προσωπικά ήταν ένα όνειρο ζωής, καθώς είναι η πρώτη φορά για τη χώρα µας η διεξαγωγή ενός τέτοιου 2-ήµ. µετεκπαιδευτικού σεµιναρίου στο γνωστικό αντικείµενο της εφαρµοσµένης διατροφής αθλητών (εφ όλης της ύλης). Πιστεύουµε ότι θα έχετε την ευκαιρία να ενηµερωθείτε για τις νεώτερες εξελίξεις σ ένα πολύ ευρύ πεδίο βασικών κι εφαρµοσµένων θεµατικών ενοτήτων, τα οποία θα αναδείξουν την καθοριστική σηµασία της διατροφής στην πρόληψη και θεραπεία πολλών ιατρικών προβληµάτων στους αθλητές / ριες. Επίσης, θα επιδιώξουµε τη βαθύτερη κατανόηση και αναπαραγωγή της εφαρµοσµένης γνώσης µέσα από την ανταλλαγή εµπειριών συναδέλφων, οι οποίοι προέρχονται από διάφορες περιοχές της χώρας µας. Η εντατικοποίηση της σύγχρονης αθλητικής προετοιµασίας, η συνεχής επιδίωξη επίτευξης υψηλότερης απόδοσης, σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι τις τελευταίες δεκαετίες ο αγωνιστικός αθλητισµός κινείται στα βιολογικά όρια αντοχής του ανθρώπου, αποτελούν ισχυρότατους εντασιογόνους παράγοντες (stress factors), που αναγκάζουν τον αθλητή στην κινητοποίηση ακόµη και των εφεδρικών διαθέσιµων ψυχικών-σωµατικών του ικανοτήτων. Η καταπόνηση αυτή, βεβαίως, δεν είναι άµοιρη κινδύνων για την υγεία και τη βιολογική απορρύθµιση του οργανισµού του. Σήµερα, τα προπονητικά προγράµµατα βρίσκονται σε τόσο προχωρηµένα σταδια εξέλιξης, ώστε να είναι σχεδόν αδύνατη η περαιτέρω επιβάρυνσή τους, αφού για τα περισσότερα αθλήµατα η συνήθης, πλέον, χρονική διάρκεια των ηµερήσιων

2 προπονήσεων ανέρχεται στις 4 5 h!! Η συντριπτική πλειοψηφία των ερευνών στον χώρο του αγωνιστικού αθλητισµού αποκαλύπτει ότι ο συνδυασµός της ορθά σχεδιασµένης αθλητικής προετοιµασίας, πλαισιωµένης µ ένα υψηλής βιολογικής αξίας κι επαρκώς ισορροπηµένο διαιτολόγιο, σε καθηµερινή βάση αποτελεί την απαραίτητη προϋπόθεση για την ενίσχυση και υποστήριξη του ανοσοποιητικού συστήµατος των αθλητών, ειδικά δε στις περιπτώσεις αναπτυσσόµενων οργανισµών (κατά την επιταχυνόµενη σωµατική συνιστά προστατευτικό παράγοντα ζωτικής σηµασίας για την αντιµετώπιση γενικού τύπου επιβαρύνσεων και πιθανώς επικίνδυνων παθολογικών καταστάσεων (όχι µόνο διατροφο επιταχύνει σηµαντικά τον ρυθµό αποκατάστασης από τους καθηµερινούς µυικούς µικρο τραυµατισµούς (ή ενδεχόµενες κακώσεις) της πολύωρης προπονητικής δραστηριότητος. Τα επιστηµονικά ερευνητικά στοιχεία απ όλους τους επίσηµους διεθνείς οργανισ- µούς αναδεικνύουν και εδραιώνουν τον κρίσιµο ρόλο του αθλητικού διαιτολόγου στην υγεία των αθλητών σε όλη τη διάρκεια της ετήσιας αγωνιστικής περιόδου (ΠΙΝΑΚΑΣ 1) ΠΙΝΑΚΑΣ Οι βασικές παρεµβάσεις του Αθλητικού ιαιτολόγου αφορούν τους διαιτολογικούς χειρισµούς στην Πρόληψη / στην Εκτίµηση Θρέψης / στην Ευνοϊκή Ρύθµιση του Σωµ. στην Θεραπεία / Ταχύτερη Αποκατάσταση και ασφαλέστερη επαναδραστηριοποίηση µετά από ασθένεια ή στην Βελτίωση / Μεγιστοποίηση της αθλητικής στον Έλεγχο και Παρακολούθηση της ειδικής αθλητικής προετοιµασίας, καθ όλη τη διάρκεια της ετήσιας αγωνιστικής περιόδου Επιπλέον, οι αθλητικές δραστηριότητες έχουν τόσες πολλές ιδιαιτερότητες και

3 απαιτήσεις, ώστε να απαιτούν την εξειδικευµένη επίβλεψη της θρεπτικής υποστήριξης των αθλητών, καθώς και διαφοροποιηµένα διαιτολογικά πρωτόκολλα αξιολόγησης. ηλαδή, το εφαρµοζόµενο διαιτολογικό πρόγραµµα πρέπει να ανταποκρίνεται επαρκώς στα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά της µυικής προσπάθειας του συγκεκριµένου αθλήµατος (ένταση, διάρκεια, συχνότητα αγώνων, προπονητικό φορτίο στις ειδικές φάσεις της αθλητικής προετοιµασίας για ολόκληρη την ετήσια αγωνιστική περίοδο). Εποµένως, οι εξατοµικευµένες συστάσεις στους αθλητές αποτελούν µονόδροµο για τον επαγγελµατία αθλητικό διαιτολόγο, σύµφωνα πάντοτε µε τις ιδιαιτερότητες στις αγωνιστικές προδιαγραφές. Γεγονός που καταδεικνύει το µέγεθος της ανάγκης για εντατικοποιηµένη διατροφική πολιτική σε αθλητές, προπονητές, γονείς, διοικητική ηγεσία αθλ. οργανισµών. Πολύ πρόσφατα (2002) η Ιατρική Επιτροπή της ιεθνούς Ολυµπιακής Επιτροπής ( ΟΕ), αποδίδοντας ιδιαίτερη σηµασία, θεσµοθέτησε ως γνωµοδοτικό όργανο ειδική 4 µελή επιστηµονική οµάδα εργασίας (Νutrition Working group) ιατροφής στον Αγωνιστικό Αθλητισµό (Nutrition in Sport), η οποία συνήλθε για πρώτη φορά στη Λωζάνη Ελβετίας (16 18 Ιουνίου, 2003). Οι επιστήµονες που αποτέλεσαν αυτή την οµάδα εργασίας ήταν οι καθηγητές R. Maughan, L. Burke, E. Coyle, V. Matsudo. Τα συµπεράσµατα της 1 ης αυτής Συνόδου ανακοινώθηκαν σε ειδικό section ως επίσηµη γνωµοδότηση, στο 7 ο Παγκόσµιο Συνέδριο Αθλητικών Επιστη- µών της.ο.ε. (Αθήνα, 11/10/2003). 1. Σύντοµη Ιστορική Αναδροµή στην Αθλητική ιαιτολογική Επαγγελµατική πράξη Η πρώτη επίσηµη επαγγελµατική θέση εξειδικευµένου αθλητικού διαιτολόγου, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, δηµιουργήθηκε και λειτούργησε επιτυχώς στο Αµερικανικό Πανεπιστήµιο Ρennsylvania State (1985), προκειµένου να καλύψει τις ανάγκες των αθλητικών τµηµάτων του συγκεκριµένου Πανεπιστηµίου σε 28 αγωνίσµατα (!!), προσφέροντας υπηρεσίες επί 20 ώρες την εβδοµάδα σε 1200 αθλητες / ριες. H θέση αυτή εξελίχθηκε το 1991 και αναβαθµίστηκε σε ιευθυντή Τµήµατος αθλητικής διατροφής (Director of Sports Nutrition Department) του Αθλητιατρικού τοµέα (Center for Sports Medicine), µε δικαίωµα ελεύθερης και απεριόριστης πρόσβασης για όλους τους αθλητές / ριες σε προσωπικό ραντεβού (συνήθους χρονικής διάρκειας min). Aπό τότε ακολούθησαν αυτή την τακτική πολλά αντίστοιχα Πανεπιστήµια, σε συνεργασία µε την U.S. National Collegiate Athletic Association (NCAA). Να επισηµάνουµε το ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο συναγωνισµού (elite level) που χαρακτηρίζει όλα τα επίσηµα αθλήµατα του US Κολλεγιακού Πανεπιστηµιακού Πρωταθλήµατος. Τυπικά και ουσιαστικά στην Ελλάδα το πρώτο εξειδικευµένο τµήµα Αθλητικής ιατροφής, αθλητών υψηλού επιπέδου, λειτούργησε το 1986 στο Εργοµετρικό Κέντρο Αθλητικών Ερευνών (ΟΑΚΑ), υπό την διεύθυνση του κ. Κωνστ. Παύλου (DSc). Eίναι απαραίτητη η προσαρµογή της σύγχρονης επαγγελµατικής διαιτολογικής πράξης στα πρότυπα κριτήρια (standards) που έχει καθορίσει η Αµερικανική ιαιτολογική Ένωση (ΑDA) : 1. Ποιοτική παροχή υπηρεσιών και τη συνεχή αξιολόγηση αυτών

4 2. Εφαρµογή σύγχρονων ερευνητικών δεδοµένων στην πράξη 3. Αποτελεσµατική επικοινωνία, καθοδήγηση και προώθηση της επιστηµονικής γνώσης 4. Επαρκής χρήση κι εποικοδοµητική διαχείριση των βιβλιογραφικών πηγών 5. Συνεχιζόµενη επαγγελµατική ανάπτυξη. Βασιζόµενοι σ αυτά τα κριτήρια παρατηρούµε σήµερα ότι η επαγγελµατική άσκηση της αθλητικής διατροφής οφείλει να αντιµετωπίσει σειρά ειδικών πολυσύνθετων προβληµάτων από τους καταρτισµένους επιστηµονικά διαιτολόγους, οι οποίοι θα κληθούν να υπηρετήσουν υπεύθυνα (πολλές φορές υπό αντίξοες συνθήκες) σε αθλητικούς ερασιτεχνικούς και επαγγελµατικούς συλλόγους, εθνικές αθλητικές οµοσπονδίες και εθνικές οµάδες, σε πολυ ήµερες ειδικές αθλητικές αποστολές (σε όλα τα επίπεδα συναγωνισµού), µε ατοµική και οµαδική διαιτητική συµβουλευτική στο σπίτι και στην προπόνηση. Ασφαλώς, δεν υπάρχει καµµιά αµφιβολία, ότι η διαιτητική υποστήριξη / παρακολούθηση των αθλητών-ριών είναι µια εξαιρετικά υπεύθυνη, πολύπλευρη και απαιτητική διαδικασία στις αντικειµενικές της διαστάσεις. Για τη χώρα µας, σήµερα, οι προσπάθειες κάποιων αθλητικών οµάδων (επαγγελµατικών κι ερασιτεχνικών) να εντάξουν εξειδικευµένο διαιτολόγο στο επιστηµονικό δυναµικό υποστήριξης της οµάδος τους παραµένουν απελπιστικά ελάχιστες και αποσπασµατικές. Κατά τη γνώµη µας, εντός των αµέσως προσεχών ετών αναµένεται να παρουσιαστεί αυξηµένη ζήτηση αθλητικών διαιτολόγων ( µε προοπτικές εξαιρετικά δυναµικής επαγγελµατικής ανάπτυξης ), τη στιγµή που ο αριθµός των επίσηµα ανεγνωρισµένων αθλητικών σωµατείων ανέρχεται σε δεκάδες χιλιάδες (!!). Ελπίζουµε ότι σταδιακά η προσφορά του κλάδου µας θα αναγνωριστεί ευρύτερα. 2. O ρόλος του Αθλητικού ιαιτολόγου στο επιστηµονικό ιατρικό team υποστήριξης των αθλητικών οµάδων Μετά τις ταχύτατες εξελίξεις προώθησης της επιστηµονικής γνώσης στο ερευνητικό πεδίο της διατροφικής επιστήµης και του αγωνιστικού αθλητισµού προκύπτει άµεσα η ανάγκη της εξειδικευµένης κατάρτισης διαιτολόγων στο συγκεκριµένο γνωστικό αντικείµενο. Είναι φανερό, ότι οι διαφαινόµενες τάσεις και απαιτήσεις των καιρών, σήµερα, επιβάλλουν την παρουσία αθλητικών διαιτολόγων σε αθλητικά σωµατεία και συλλόγους όλων των αθληµάτων. Στην σηµερινή εποχή που χαρακτηρίζεται από συνεχή ροή πληροφοριών και νέων επιστηµονικών δεδοµένων, είµαστε αναγκασµένοι να δηµιουργήσουµε αναχώµατα και να ΑΓΩΝΙΣΤΟΥΜΕ για την κατάρριψη πληθώρας µύθων και δυσµενών συνεπειών της σκόπιµης και µαζικής διατροφικής παραπληροφόρησης. Είµαστε στη δυσάρεστη θέση να επισηµάνουµε ότι, όχι σπάνια, οι ίδιοι οι προπονητές παρασύρουν τους αθλητές τους σε κατάχρηση εργογόνων ουσιών και διατροφικών συµπληρωµάτων, µέσα σ έναν φαύλο κύκλο υπερβολικών προσδοκιών και απαιτήσεων ( ) για την πολυπόθητη µεγιστοποίηση της αθλητικής απόδοσης. Ενδεικτικά και µόνο αναφέρουµε κατάχρηση βιταµινικών και άλλων συµπληρωµάτων-σκευασµάτων (4 στους 5 αθλητές υψηλού συστηµατική εφαρµογή ακατάλληλων µεθόδων µείωσης του σωµ. σκόπιµη αποφυγή βασικών τροφών και θρεπτικών συστατικών

5 (ιδίως στα καλλιτεχνικά αθλήµατα, όπως ενόργ. & ρυθµική αγωνιστική χρήση απαγορευµένων µεθόδων doping φαρµακοδιέγερσης. Ως συνέπεια αυτών, οι αθλητές εκτίθενται απροστάτευτοι (σχεδόν άνευ όρων) σε ακραίους πειραµατισµούς και επινοήσεις, µέσα σ ένα συνεχόµενο µπαράζ προπαγάνδας σε διεθνές επίπεδο!! Αυτή η ανεξέλεγκτη υπερκατανάλωση φαρµακευτικών (και µη φαρµακευτικών) σκευασµάτων, µε κυρίαρχο σκοπό τη βελτίωση των αθλητικών επιδόσεων, βρίσκεται συνεχώς στο προσκήνιο της επικαιρότητος κι έχει πάρει διεθνώς επιδηµιολογικές διαστάσεις. Σχεδόν τα πάντα έχουν δοκιµαστεί : φυσικές, ψυχολογικές και φαρµακευτικές µέθοδοι, ο κατάλογος των οποίων παραµένει ατελείλείωτος Από το ωµό κρέας και τα θαλασσινά φύκια µέχρι τον υπνωτισµό και τις µεταγγίσεις αίµατος ( ) Εκτός αυτών ο αθλητικός διαιτολόγος έχει να αντιµετωπίσει και δυσεπίλυτα προβλήµατα µε τις διατροφικές ιδιαιτερότητες του οικογενειακού περιβάλλοντος του αθλητή. εν είναι λίγες οι φορές που συναντούµαι ισχυρές αντιστάσεις και αρνητική διάθεση συµµόρφωσης και συνεργασίας από αθλητές και γονείς. Συχνά ακούµε σχόλια του τύπου : - «δεν έχω διαθέσιµο χρόνο να τρώω σωστά» - «οι υγιεινές τροφές δεν είναι τόσο γευστικές» - «είµαι µπερδεµένος στο τι πρέπει να τρώω». Έχοντας διανύσει έως σήµερα 12 ετή επαγγελµατική πορεία στον συγκεκριµένο τοµέα της εφαρµοσµένης διατροφής αθλητών και σε περισσότερα από δέκα (10) Ολυµπιακά αθλήµατα, ήθελα να τονίσω µε έµφαση ότι ο αθλητικός διαιτολόγος, µεθοδικά και επίµονα, οφείλει να αποδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στις επικοινωνιακές τεχνικές (προσωπική συνέντευξη, εποικοδοµητική κριτική, ενθάρρυνση, ενεργοποίηση θετικών σκέψεων), στο πλήρες ιατρικό / διατροφικό ιστορικό (συνεχής συλλογή πληροφοριών µε τη συνεργασία της οικογένειας), στις οργανωτικές διαχειριστικές ανάγκες τήρησης ενηµέρωσης αρχείου, στην πρακτική εφαρµογή ψυχολογικής συµβουλευτικής (τεχνικές ελέγχου stress), στην επαναξιολόγηση (follow up) της συνολικής πορείας της διαιτητικής αγωγής, Η τελευταία θεωρείται και απαραίτητη διαδικασία για τον καθορισµό του βαθµού ανοχής και της αποτελεσµατικότητος της διαιτητικής αγωγής. Εποµένως, καθοριστικής σηµασίας είναι η άµεση συνεργασία σε θετικό κλίµα µε τον υπεύθυνο προπονητή, τον ιατρό της οµάδος, την διοικητική ηγεσία, καθώς επίσης η ατοµική και οµαδική διαιτητική συµβουλευτική στο σπίτι και στην προπόνηση (θεωρητική ενηµέρωση, παρουσιάσεις, slides, έντυπο υλικό). Η επίλυση διατροφικών ιδιαιτεροτήτων, µε τους κατάλληλους επιδέξιους χειρισµούς µέσα στην οικογένεια, είναι βασικής σηµασίας για την συνολική επιτυχηµένη πορεία της διαιτολογικής υποστήριξης του αθλητή. ηλαδή, η αξιοπιστία µας στα µάτια του αθλητή-ριας θα αυξηθεί, εάν δείξουµε επαγγελµατισµό και συστηµατικό ενδιαφέρον, προκειµένου να ζωντανέψουµε τη θετικότερη συµµετοχή παρακίνηση συµµόρφωση του αθλητή µας στα σύγχρονα πρότυπα διατροφής. Το συνθετικό αποτέλεσµα της γνώσης των συστάσεων αυτών, µε τη συστηµατική συνεργασία ειδικών αθλ. διαιτολόγων προπονητών αθλητών ιατρών γονέων, για την εφαρµογή της κατάλληλης διατροφικής συµπεριφοράς από µικρή ηλικία, επιδρά ευνοϊκά στην οµαλή εξέλιξη της αθλητικής σταδιοδροµίας των αθλητών-ριών. Η διατροφική ενηµέρωση, εκπαίδευση, παρέµβαση είναι ευθύνη, αρµοδιότητα και υποχρέωση του αθλ. διαιτολόγου. Αφορά την προώθηση της έγκυρης γνώσης σε θέµατα γενικής και εφαρµοσµένης διατροφής, µε ιδιαίτερη έµφαση στην αδυσώ-

6 πητη µάχη κατά της µαζικής παραπληροφόρησης στον χώρο του αγωνιστικού αθλητισµού από τα Μ.Μ.Ε., τον εµπορικό ανταγωνισµό κ.ά. Ο προσδιορισµός και η συστηµατική οργάνωση εκπαιδευτικών διατροφικών προγραµµάτων πρόληψης, απαιτεί συνεπή και συγκροτηµένη καθοδήγηση προς όλες τις κατευθύνσεις (αθλητές, γονείς, προπονητές, διαιτολόγους, ιατρούς), προ κειµένου να υπάρξουν θετικά αποτελέσµατα. Εποµένως, το κύριο βάρος για την οργάνωση εφαρµογής µακροπρόθεσµης εκπαιδευτικής / επιµορφωτικής διαδικασίας, για την προώθηση των γνώσεων στην αθλητική διατροφή, έχουν επωµιστεί οι αθλητικοί διαιτολόγοι. Οφείλουν να προσανατολιστούν στη συστηµατική, δυναµι κή συνεργασία µεταξύ τεχνικών/προπονητών, γονέων, αθλητών και διοικητικής ηγεσίας των αθλητικών συλλόγων. Ο εποπτικός / συµβουλευτικός ρόλος του διαιτολόγου ως εκπαιδευτή θεωρείται καθοριστικής σηµασίας, διότι καλείται να δηµοσιοποιεί συχνά τη γνώµη του και να συµµετέχει ενεργά στον σχεδιασµό και στην υλοποίηση όλων των δραστηριοτήτων διατροφικής πληροφόρησης και εκπαίδευσης (ΠΙΝΑΚΑΣ 2). Στις βασικές αρχές µετάδοσης γνώσεων περιλαµβάνονται η συνεχής παρακολούθηση (follow up) του βαθµού αφοµοίωσης, οι µέθοδοι διδασκαλίας, τα οπτικο-ακουστικά µέσα που χρησιµοποιούνται (slides, video-κασσέτες, ειδικό έντυπο υλικό) ΠΙΝΑΚΑΣ 2. Σχεδιασµός αποτελεσµατικής διδασκαλίας κατά την διατροφική συµβουλευτική ΣΤΑ ΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ 1. Προσδιόρισε τις ανάγκες των ατόµων ΕΚΤΙΜΗΣΗ 2. Αξιολόγησε τις γνώσεις τους ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ 3. Όρισε τους σκοπούς σου ΣΤΟΧΩΝ 4. Επιλογή υλικού για την αξιολόγηση της γνώσης & 5. Αποφάσισε για τον τρόπο διδασκαλίας ΣΧΕ ΙΟ (διάρκεια, µέθοδος) ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ 6. Προετοίµασε και οργάνωσε τις πληροφορίες που θα διδαχθούν ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ 7. Κριτική ανασκόπηση ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 8. Ενίσχυση της ώθησης για αλλαγή της διατροφικής συµπεριφοράς 9. Αξιολόγηση της διδασκαλίας έλεγχος προόδου για την επιθυµητή διατροφική συµπεριφορά 10. Αξιολόγηση της µάθησης και περιοδικός επανέλεγχος αφοµοίωσης γνώσεων Πιστεύουµε ότι η συνεισφορά του στον ειδικό αθλ. διαιτολόγο είναι ιδιαίτερα κα-

7 θοριστικής σηµασίας σε επίπεδο πρόληψης, έρευνας και πληροφόρησης, αποκαλύπτοντας µε χαρακτηριστική σαφήνεια (α) τους παράγοντες που επιδρούν στις διατροφκές συνήθειες του αθλητή-ριας και (β) την ικανότητά του/της για τροποποίηση της διαιτητικής συµπεριφοράς Σύµφωνα µε τις αναλύσεις των αποτελεσµάτων αντίστοιχων προγραµµάτων διατροφικής εκπαίδευσης σε διάφορες πληθυσµιακές οµάδες, ενώ στα περισσότερα προγράµµατα ήταν επιτυχής η απόκτηση γνώσεων, δυστυχώς, διαπιστώθηκε ότι δύσκολα επιτυγχάνονταν η αλλαγή στην διατροφική συµπεριφορά. Η µεθοδολογία παρέµβασης για τη βελτίωση του επιπέδου διατροφικών γνώσεων θα πρέπει να γίνεται µε ιδιαίτερα προσεκτικά βήµατα προκειµένου να αναµένου- µε την ευνοϊκή αλλαγή στάσης (attitude). Η αλλαγή στάσης είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για την προσδοκώµενη τελική µεταβολή της συµπεριφοράς. Εποµένως, βασικές προτεραιότητες για τον αθλητικό διαιτολόγο (ως εκπαιδευτή διατροφής) πρέπει να αποτελούν Ο σαφής προσδιορισµός στόχων κινήτρων, για την ενθάρρυνση της ατοµικής Η δηµιουργία στρατηγικών για την επίτευξή Η σταδιακή εξέλιξη (σε λογική σειρά δυσκολίας ) των γνώσεων κατά ενιαίους εκπαιδευτικούς κύκλους σειρές, δηλαδή προσαρµοσµένη ανάλογα στον βαθµό αφοµοίωσης. 3. Οργάνωση της Εκπαίδευσης ιαιτολόγων και ιαδικασία Πιστοποίησης στην Αθλητική ιατροφή : Νεώτερες εξελίξεις & µελλοντικές προοπτικές Η διεθνώς αυξανόµενη αναγνώριση ως ξεχωριστού επιστηµονικού κλάδου της ιατροφής στον Αγωνιστικό Αθλητισµό (Sports Nutrition) αντανακλάται σε διάφορες χώρες, όπου πολύ πρόσφατα αναγνωρίστηκε η ανάγκη πιστοποίησης της εξειδικευµένης κατάρτισης ειδικών επιστηµόνων σ αυτό το γνωστικό αντικείµενο (Sports Nutrition Professionals). Σε διεθνές επίπεδο, οι συγκεκριµένες προϋποθέσεις και διαδικασίες εφαρµογής της επιστηµονικής εξειδίκευσης των διαιτολόγων στην αθλητική διατροφή πραγµατοποιούνται µέσω κύκλων ειδικών εκπαιδευτικών / επιµορφωτικών σεµιναρίων, που οδηγούν σε χορήγηση ειδικής πιστοποίησης (Sports Nutrition Certification). Οι αντίστοιχοι φορείς υλοποίησης αναφέρονται σε πρότυπα είτε ξεχωριστής επαγγελµατικής ένωσης επιστηµόνων (Sports Dietitians Association of Australia είτε απ ευθείας πιστοποίηση µε προϋποθέσεις, (Sport & Exercise Nutritionist), όπως γίνεται στη Μ. Βρετανία από το 2003, σε συνεργασία της Βritish Dietetic Association µε την Nutrition είτε ειδικών επιστηµονικών εταιρειών / οργανισµών (Certified Sports Nutritionist, από το 2005 µέσω της International Society of Sports Nutrition Η.Π.Α.). Πιο συγκεκριµένα, στην Αυστραλία, τα κριτήρια εγγραφής στα µητρώα της SDA

8 (ως αθλητικός διαιτολόγος) είναι : (1) ο ενδιαφερόµενος να είναι ήδη εγεγραµµένος στα αντίστοιχα µητρώα τoυ Συλλόγου ιαιτολόγων της χώρας (Dietetic Association of Australia), (2) να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την 4 ήµερη επιµορφωτική διαδικασία (η οποία διοργανώνεται ετησίως από την SDA κάθε Φεβρουάριο), µετά από τελικές εξετάσεις (επί συγκεκριµένης ύλης), (3) να έχει θετικές συστάσεις από δύο (2) τουλάχιστον µέλη της SDA. Στην Μ. Βρετανία, µέσω της συνεργασίας µεταξύ Βρετανικής ιαιτολογικής Ένωσης (Βritish Dietetic Association BDA) και Nutrition Society, χορηγείται πιστοποίηση σε διάφορες επιµέρους εξειδικεύσεις, µεταξύ των οποίων και στην αθλητική διατροφή. Οι σχετικές προϋποθέσεις πιστοποίησης αφορούν : (1) βασικές σπουδές στην επιστήµη της ιατροφής / ιαιτολογίας, είτε σε άλλους κλάδους συναφών επιστηµών (Κινησιολογίας, Εργοφυσιολογίας, Βιολογίας κ.ά.) µε την σχετική παρακολούθηση ειδικών µαθηµάτων (education courses accredited sports nutrition units), (2) συστάσεις τριών (3) καθηγητών ακαδηµαϊκού επιπέδου ή άλλων ειδικών επιστηµόνων µε πολυετή εµπειρία στο συγκεκριµένο γνωστικό αντικείµενο. Στις Η.Π.Α., ιδρύθηκε πολύ πρόσφατα (2004) η International Society of Sports Nutrition (ΙSSN), η οποία χορηγεί ειδική πιστοποίηση στην Αθλητική ιατροφή (Certified Sports Nutritionist) µε προϋποθέσεις : (1) βασικές σπουδές είτε στην επιστήµη της ιατροφής / ιαιτολογίας, είτε σε άλλους κλάδους συναφών επιστη- µών (Κινησιολογίας, Εργοφυσιολογίας, Βιολογίας, κατόχους διπλώµατος CSCS κ.ά.), µε την σχετική παρακολούθηση ειδικών µαθηµάτων (education courses accredited sports nutrition units), (2) την επιτυχή τελική εξέταση µετά από υποχρεωτικό ειδικό εκπαιδευτικό σεµινάριο (χρονικής διάρκειας µόλις 3 h). Οι εξετάσεις αυτές διοργανώνονται για πρώτη φορά στις 16 Ιουνίου 2005 και θα διεξάγονται εφεξής κατά περιοδικά χρονικά διαστήµατα (επί συγκεκριµένης ύλης). Επίσηµη έκδοση της ΙSSN αποτελεί το διεθνούς κύρους επιστηµονικό περιοδικό Ιnternational Journal of Sport Nutrition & Exercise Metabolism (από τον τόµο και εφ εξής). Η Αµερικανική ιαιτολογική Ένωση (ΑDA) έχει συστήσει ειδική επιστηµονική οµάδα εργασίας task force (Sports & Cardiovascular Nutritionists SCAN). Ανα- µένεται, στα επόµενα χρόνια, η επίσηµη εισήγηση της ADA για την έκδοση επαγγελµατικού κώδικα δεοντολογίας (Code of Ethics) του αθλητικού διαιτολόγου. Προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι οι κάτοχοι µεταπτυχιακού τίτλου (ΜSc, PhD) στο συγκεκριµένο γνωστικό αντικείµενο (Sports Nutrition) δεν εξαιρούνται από τη διαδικασία των υποχρεωτικών τελικών εξετάσεων, που διεξάγονται στην Αυστραλία και Η.Π.Α. Μολονότι δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για την ερµηνεία και αιτιολόγηση της διαπίστωσης αυτής, οι διαφαινόµενες τάσεις, µελλοντικά, συγκλίνουν στο να αποδίδεται έµφαση περισσότερο στην επαγγελµατική προϋπηρεσία εµπειρία (τουλάχιστον 5 ετής) παρά στις µεταπτυχιακές σπουδές. Με µεγάλη πιθανότητα, δηλαδή, η επαγγελµατική εµπειρία θα συµπεριληφθεί στα κριτήρια / προϋποθέσεις της επιτυχούς πιστοποίησης στην αθλητική διατροφή. Η πρόσφατη ίδρυση (2003) του Ελληνικού Ερευνητικού Ινστιτούτου Επιστηµονικής ιατροφής Αθλητών (Hellenic Sports Nutrition Research Institute) στη χώρα µας φιλοδοξεί να συµβάλλει προς τον σκοπό αυτό, ως βάση διασύνδεσης µεταξύ ερευνητικού έργου και επαγγελµατικής πρακτικής. Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη η οργάνωση συγκεκριµένης διαδικασίας, όπου θα προβλέπει τις αρχές και τα κριτήρια της επαγγελµατικής πιστοποίησης πτυχιούχων διαιτολόγων (ΑΕΙ, ΤΕΙ) στην εφαρµοσµένη αθλητική διατροφή (χορήγηση ειδικού διπλώµατος Diploma in Advanced Sports Nutrition Dietetic Practice). Για τη διάρθρωση και το περιεχόµενο της ύλης, που θα πρέπει να καλύπτει η

9 θεωρητική επιστηµονική κατάρτιση/εκπαίδευση των διαιτολόγων/διατροφολόγων προτείνουµε τις παρακάτω θεµατικές ενότητες (κατά σειρά σπουδαιότητος) : A ΦΑΣΗ Θεµελιώδης σύνθεση του αθλητικού διαιτολογίου και εξατοµικευµένα διαιτητικά πρότυπα υψηλής αγωνιστικής απόδοσης : Σχεδιασµός, καθοδήγηση, πρακτικές εφαρµογές 2. Μεγιστοποίηση ενεργειακών επιπέδων στις ιδιαίτερες φάσεις της αθλητικής προετοιµασίας κατά συγκεκριµένο αγώνισµα 3. Έλεγχος του σωµ. βάρους και διατήρηση ευνοϊκού επιπέδου σωµ. λίπους σύστασης σώµατος, µε ιδιαίτερη αναφορά στις διαφορές µεταβατικής και αγωνιστικής περιόδου 4. Εκτίµηση θρέψης : διατροφική & βιοχηµική αξιολόγηση αθλητών 5. ιαιτητική υποστήριξη στους αναπτυσσόµενους οργανισµούς (κατά την κρίσιµη παιδική, προεφηβική & εφηβική ηλικία) 6. Προ-αγωνιστική διατροφή των αθλητών 7. Άριστες επιλογές υγρών / ηλεκτρολυτών κατά την Άσκηση και Προπόνηση για τη βελτίωση της αθλητικής απόδοσης 8. Ενεργειακή αποκατάσταση µετά την Άσκηση / Προπόνηση 9. Ορθή χρήση επιστηµονικά κατάλληλων συµπληρωµάτων διατροφής σε εξατοµικευµένη βάση (γνώση της δοσολογίας, της αποτελεσµατικότητος, της σχέσης κινδύνου οφέλους και των συναφών επιπτώσεων, ποιοτικά κριτήρια του προϊόντος). 10. Ειδική διατροφική στρατηγική : (α) κατά τις ταξιδιωτικές αποστολές (β) σε πολυ-ήµερης διάρκειας αγωνιστικά Πρωταθλήµατα (γ) σε περιβαλλοντικό stress (ψύχος, υψόµετρο, ζέστη, υγρασία) (δ) κατά την αποκατάσταση από αθλητικές κακώσεις 11. ιατροφικές θεραπευτικές παρεµβάσεις σε χρόνιες διαταραχές της υγείας των αθλητών-ριών [εµµηνορυσιακή δυσλειτουργία, σιδηροπενική αναιµία, σύνδροµο υπερπροπόνησης, τριαδικό σύνδροµο (female athlete triad), ψυχογενής ανορεξία / βουλιµία, γαστρεντερικά προβλήµατα κ.ά.]

10 Β ΦΑΣΗ Ειδικά θέµατα Εργοφυσιολογίας 2. Βιοχηµεία της Άσκησης 3. Οξειδωτικό stress, κόπωση, αντιοξειδωτικές ουσίες & άσκηση 4. Στάδια & παράγοντες βιολογικής ανάπτυξης ωρίµανσης (βιολογική ηλικία, σκελετική ωριµότητα) 5. Αθλητιατρική Παθολογία, µε στοιχεία επιδηµιολογίας κατά αγώνισµα (αιτίες & πρόληψη, µυοσκελετικές κακώσεις, doping, αµηνόρροια, θερµογενείς διαταραχές, ιογενείς λοιµώξεις, παθήσεις κυκλοφορικού συστήµατος κ.ά.) 6. Στοιχεία εφαρµοσµένης Αθλητικής Ψυχολογίας Ψυχολογικής Συµβουλευτικής (τεχνικές ελέγχου προ αγωνιστικού stress, αυτοπειθαρχία, αντοχή στην κούραση, καθορισµός εφικτών αγωνιστικών στόχων, εµπειρίες σε νίκες / ήττες, αγωνιστική διάθεση, αποδοχή του ηγέτη-προπονητή, διαπροσωπικές κοινωνικές σχέσεις αθλητών, παρακίνηση, ισορροπηµένες προσωπικές προσδοκίες) 7. Πρότυπα σωµατοτυπικά & βιοδυναµικά χαρακτηριστικά αθλητών υψηλών επιδόσεων (elite level) 8. Ειδικά πρωτόκολλα Εργοµετρικής αξιολόγησης φυσικής κατάστασης 9. Στοιχεία Προπονητικής, µε έµφαση στις φάσεις της ετήσιας αγωνιστικής περιόδου (καταµερισµός της επιβάρυνσης) 10. Ανάπτυξη µυικής δύναµης & αντοχής (προπονητική µε Βάρη)

11 Ασφαλώς, δεν αρκεί να διδάσκεται η διατροφή αθλητών σε πανεπιστηµιακό επίπεδο κατά αποσπασµατικές θεµατικές ενότητες ενός εξαµηνιαίου µαθήµατος ( ή µαθήµατος επιλογής), όπως π.χ. ο βιολογικός ρόλος των λιπιδίων κατά τη σωµατική άσκηση, οι οποίες ανήκουν ενδεχοµένως στη Βιοχηµεία της Άσκησης ή στην Εργοφυσιολογία ( ) Η εφαρµοσµένη διατροφή αθλητών απαιτεί µια πολύπλευρη, πολυδιάστατη προσέγγιση σε όλα τα γνωστικά αντικείµενα που παρουσιάσαµε αναλυτικά στις δύο φάσεις. Με τόσο αυξηµένο το πεδίο δράσης των διαιτολόγων, εµµέσως συνάγεται το συµπέρασµα, ότι είναι επιτακτική η ανάγκη για συνεχιζόµενη εκπαίδευση και εξειδίκευσή τους. Ο όρος Συνεχιζόµενη Επαγγελµατική Ανάπτυξη (Continuing Professional Development) αναφέρεται στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες που έχουν ως στόχο την ανανέωση, διατήρηση (ή αύξηση) των γνώσεων (knowledge), ικανοτήτων (skills) και συµπεριφορών (attitudes) ενός ειδικευµένου επαγγελµατία. Προκειµένου o αθλητικός διαιτολόγος να είναι σε θέση να παρακολουθεί τις νεώτερες επιστηµονικές εξελίξεις απαιτήσεις (διεθνή συνέδρια, ειδικά επιστηµονικά περιοδικά, διάφορες εκπαιδευτικές εκδηλώσεις, εκπόνηση ερευνητικών µελετών) και να συνειδητοποιήσει το µέγεθος του επιστηµονικού και κοινωνικού ρόλου του, πρέπει απαραιτήτως να δώσει προτεραιότητα στην συνεχιζόµενη (δια βίου) επαγγελµατική του εκπαίδευση. εν θα πρέπει, δηλαδή, να λειτουργεί ως αποκοµµένο στοιχείο από τις τρέχουσες επιστηµονικές εξελίξεις (ΠΙΝΑΚΑΣ 3). Οι νεώτερες συστάσεις, σε διεθνές επίπεδο, ήδη έχουν προχωρήσει περισσότερο και µας κατευθύνουν στην περαιτέρω οργάνωση ενός συστήµατος αξιολόγησης επιστηµονικών εκδηλώσεων, προκειµένου ο ειδικός διαιτολόγος να επαληθεύει συνεχώς και να πιστοποιεί την ανασύνθεση των γνώσεών του. Ήδη στις Η.Π.Α. η διαδικασία αυτή αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της επαγγελµατικής δράσης των διαιτολόγων (µέσω credit hours µόρια), ανάλογα µε τις ώρες συµµετοχής σε προκαθορισµένες επιστηµονικές ηµερίδες σεµινάρια κλινικά φροντιστήρια. Μέχρι σήµερα η συνεχιζόµενη επαγγελµατική εκπαίδευση, στις περισσότερες χώρες, είναι προαιρετική και σε εθελοντική βάση. Η τάση που φαίνεται να επικρατεί είναι ότι η επαγγελµατική εκπαίδευση / ανάπτυξη θα πρέπει να αξιολογείται σε ετήσια βάση. Μπροστά σ αυτές τις µεγάλες προκλήσεις, αυτό το κενό στη χώρα µας ήρθε να καλύψει η ίδρυση του Ινστιτούτου που εκπροσωπούµε. Είµαστε στη διάθεση όλων των φορέων για συνεργασία σε κάθε επίπεδο και απευθύνουµε σε όλους εσάς ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ, να ενώσουµε τις δυνάµεις µας, καθ ότι θέλουµε να είσαστε µαζί µας, συµπορευόµενοι, προκειµένου να ακουστούν όλες οι εµπειρίες και προβληµατισµοί σας.

12 ΠΙΝΑΚΑΣ 3. Βασικές βιβλιογραφικές πηγές εξειδικευµένης πληροφόρησης για τον επαγγελµατία αθλητικό διαιτολόγο BEALS K.A. Disordered Eating Among Athletes : A Comprehensive Guide for Health Professionals. Champaign,IL : Human Kinetics, ΒΕΝΑRDOT D. Nutrition for Serious Athletes. Champaign,IL : Human Kinetics, BERNING J. R., STEEN S. N. (Eds) Nutrition for Sport & Exercise (2 nd ed.). Gaithersburg, MD : Aspen Publ. Inc., BROUNS F. Essentials of Sport Nutrition (2 nd ed.). Chishester, UK : Wiley Ltd, BROWNELL K.D., RODIN J., WILMORE J.H. Eating, Body Weight & Performance in Athletes. Philadelphia, PA : Lea & Febiger, BURKE L.M., DEAKIN V. Clinical Sports Nutrition (2 nd ed.). Sydney, AUS : McGraw - Hill, COLEMAN E., STEEN S.N. Ultimate Sports Nutrition (2 nd ed.). Palo Alto, CA : Bull Publ. Co., DRISKELL J.A., WOLINSKY I. (Eds) Energy-yielding Macronutrients & Energy Metabolism in Sports Nutrition. Boca Raton, FL : CRC Press, DRISKELL J.A., WOLINSKY I. (Eds) Nutritional Assessment of Athletes. Boca Raton, FL : CRC Press, HARGREAVES M. (Ed.) Exercise Metabolism. Champaign,IL : Human Kinetics, LAMB D.R., MURRAY R. (Eds) The Metabolic Basis of Performance in Exercise & Sport. Perspectives in Exercise Science and Sports Medicine (Vol. 12). Carmel, IN : Cooper Publ. Group LLC, MANORE M., THOMPSON J. Sport Nutrition for Health & Performance. Champaign,IL : Human Kinetics, MAUGHAN R. J., GLEESON M., GREENHAFF P.L. Biochemistry of Exercise & Training. Oxford, UK : Oxford University Press, MAUGHAN R. J. (Ed.) Nutrition in Sport. Oxford, UK : Blackwell Science, MAUGHAN R. J., MURRAY R. (Eds) Sports Drinks : Basic Science & Practical Aspects. Boca Raton, FL : CRC Press, McARDLE W.D., KATCH F.I., KATCH V.L. Sports & Exercise Nutrition. Philadelphia, PA : Lippincott Williams & Wilkins, PETERSON M.S. Eat to Compete : A Guide to Sports Nutrition (2 nd ed.). St. Louis, MI : Mosby-Year Book Inc., Position Statement of the American Dietetic Association, Dietitians of Canada and the American College of Sports Medicine Nutrition and Athletic Performance. J. Am. Dietetic Assoc. 100 : , ROSENBLOOM C.A. (Ed.) Sports Nutrition : A Guide for the professional working with active people (3 rd ed.). Chicago, IL : ADA Publ., RUUD J.S. Nutrition and the Female Athlete. Boca Raton, FL : CRC Press, VIRU A., VIRU M. Biochemical Monitoring of Sport Training. Champaign, IL : Human Kinetics, WOLINSKY I. (Ed.) Nutrition in Exercise & Sport (3 rd ed.). Boca Raton, FL : CRC Press, WOLINSKY I., DRISKELL J.A. (Eds) Nutritional Applications in Exercise & Sport. Boca Raton, FL : CRC Press, WOLINSKY I., DRISKELL J.A. (Eds) Nutritional Ergogenic Aids. Boca Raton, FL : CRC Press,

13 Kυρίες και Κύριοι, όπως θα διαπιστώσατε, ήδη βρισκόµαστε εντός των διεθνών επιστηµονικών εξελίξεων, όπου οι απαιτήσεις για την παρακολούθησή τους είναι πολυδιάστατες. Με τη σηµερινή σας παρουσία µας δώσατε µεγάλη δύναµη να συνεχίσουµε και µάλιστα, πολύ σύντοµα, να προγραµµατίζουµε την οργάνωση : (1) Πανελλήνιας επιδηµιολογικής έρευνας, για πρώτη φορά σε διεθνές επίπεδο, (2) Εξειδικευµένων επιµορφωτικών σεµιναρίων σε Προπονητές αθληµάτων, (3) Παράλληλης επέκτασης δραστηριοτήτων συνεργασιών µε διεθνείς επιστηµονικούς Οργανισµούς (κατ αποκλειστικότητα). Σταθεροί και αδιαπραγµάτευτοι στόχοι µας αποτελούν η αποκατάσταση της επιστηµονικής αλήθειας, η καταπολέµηση της σύγχυσης, η προστασία / πρόληψη της υγείας των αθλητών και η προαγωγή της εφαρµοσµένης έρευνας κι εκπαίδευσης. Με την προσπάθεια αυτή φιλοδοξούµε να αρχίσει µια συστηµατική διαδικασία µεθοδικής σπουδής και προβληµατισµού για τις προοπτικές και νεώτερες τάσεις, που απασχολούν σήµερα την Επιστήµη της Αθλητικής ιατροφής. Φιλοδοξία µας είναι ο συντονισµός ενός ουσιαστικού διαλόγου, µεταξύ των επιστηµόνων σχετικών ειδικοτήτων (µε το συγκεκριµένο γνωστικό αντικείµενο), καθώς και η έγκυρη πληροφόρηση για τη διεθνή επιστηµονική κίνηση στον τοµέα αυτό, προκειµένου να συµβάλλει στην προστασία και αποτελεσµατική προαγωγή της υγείας των αθλητών και αθλητριών µας. Για όλους εµάς κίνητρο και όραµα αποτελεί η ανιδιοτελής προσφορά υπεύθυνης επιστηµονικής ενηµέρωσης στο ευρύ κοινό, µε τις δραστηριότητες που αναπτύσει και θα αναπτύξει αργότερα το Ινστιτούτο. Προωθούµε την αξία της συµµετοχής στις συλλογικές επιστηµονικές δράσεις, διότι για εµάς καθοριστική σηµασία έχει η διάθεση για προσφορά. Ήθελα να σας διαβεβαιώσω προσωπικά ότι θα συνεχίσω την αφιέρωση της ζωής µου µε ΟΛΕΣ ΜΟΥ ΤΙΣ ΥΝΑΜΕΙΣ για την υλοποίηση ΟΛΩΝ των στόχων, των προσδοκιών και των οραµάτων που έχουµε στο Ινστιτούτο ανταποκρινόµενοι στις απαιτήσεις των καιρών για ένα ΕΡΓΟ υψηλής ποιότητος, αντάξιο της επιστήµης της αθλητικής διατροφής. Στην προσπάθειά µας αυτή δεν έχουµε σκοπό να ικανοποιήσουµε προσωπικές βλέψεις και δεν έχουµε, επίσης, αδιευκρίνιστες επιδιώξεις. Επιθυµία µας η δικαίωση των στρατηγικών µας επιλογών, καθ ότι µας γοητεύει και µας συναρπάζει η αναβάθµιση του επιστηµονικού αυτού κλάδου. Kυρίες και Κύριοι, ως Πρόεδρος της /σας Επιτροπής ήθελα για µια ακόµη φορά να ευχαριστήσω εγκάρδια όλους εσάς, που µας τιµάτε µε την παρουσία σας στο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ µας, επίσης τα µέλη του Ινστιτούτου µας, τα µέλη της Οργανωτικής Επιτροπής, τους εκλεκτούς εισηγητές που αποδέχθηκαν πρόθυµα την πρόσκλησή µας και τέλος τους Χορηγούς µας, όπου δίχως την ουσιαστική οικονοµική στήριξη των οποίων ΤΙΠΟΤΕ ΣΗΜΕΡΑ ΕΝ ΘΑ ΗΤΑΝ ΕΦΙΚΤΟ Σας ευχαριστούµε!!

14 Ενδεικτική Βιβλιογραφία & Παραποµπές 1. ΑCSM & ADA Promotion cooperation among nutrition professionals and physical activity professionals. J. Am. Dietetic Assoc. 99 : , American Dietetic Association & U.S. Public Health Service. Worksite Nutrition : A Guide to Planning, Implementation and Evaluation (2 nd ed.). Chicago, IL : ADA Publications, American Dietetic Association (ADA) Standards of professional practice for Dietetic Professionals : Is your career ready for a new millennium? J. Am. Dietetic Assoc. 99 : , BAUMERT P.W. et al Health risk behaviors of adolescent participants in organized sports. J. Adolescent Health 22 : , BENARDOT D. Working with young athletes : Views of a nutritionist on the sports medicine team. Int. J. Sport Nutrition 6 : , BENNELL K.L. et al Skeletal effects of menstrual disturbances in Athletes. Scand. J. Med. Sci. Sports 7 : , BERNING J.R. Teaching good nutrition to young Athletes. J. Am. Dietetic Assoc. 98 : 418, BRUENING K.S. et al 2002 Accreditation standards for dietetics education. J. Am. Dietetic Assoc. 102 : , BURKE L.M. Practical Application in Sports Nutrition (Σειρά συνεντεύξεων µε ειδικούς Αθλητικούς ιαιτολόγους). Int. J. Sport Nutrition Exerc. Metabol. Vol. 11 : , , (2001) Vol. 12 : , , (2002) Vol. 13 : , (2003) Vol. 14 : (2004) 10. CANTER D.D. Program Evaluation in Dietetic Education. Chicago, IL : ADA Publications, CLARK K.L. Working with college athletes, coaches and trainers at a major University. Int. J. Sport Nutrition 4 : , CLARK K.L. Sports Nutrition Counseling : Documentation of performance. Topics Clin. Nutr. 14 : 34 40, CLARK N. Developing a sports nutrition practice. Nutrition Today 3 : 35 37, CLARK N. Sports Nutritionists Practice : What they preach? J. Am. Dietetic Assoc. 92 : , CLARK N. Marketing sports nutrition. J. Am. Dietetic Assoc. 94 : , CLARK N. Nutrition support programs for young adult athletes. Int. J. Sport Nutrition 8 : , CLARK N. Identifying the educational needs of aspiring Sports Nutritionists. J. Am. Dietetic Assoc. 100 : , DAVIS D.A. et al Evidence for the effectiveness of continuing medical education. J A M A 268 : , DOWLING R. Role expansion for dietetics professionals. J. Am. Dietetic Assoc. 96 : , ECONOMOS C.D. et al Nutritional practices of elite athletes : Practical recommendations. Sports Medicine 16 : , Editorial Gold medal Nutrition : Dietitians at the1996 Olympics. J. Am. Dietetic Assoc. 96 : , FITZ P., WINKLER M.F. Education, research and practice : Bridging the gap. J. Am. Dietetic Assoc. 89 : , FLYNN C. et al Perceived continuing education needs of RD s and DTR s. J. Am. Dietetic Assoc. 91 : , GILMORE C.J. et al Determining educational preparation based on job competencies of entry level dietetics practitioners. J. Am. Dietetic Assoc. 97 : , 1997

15 25. GOPALAN C. Dietetics and Nutrition : Impact of scientific advances and development. J. Am. Dietetic Assoc. 97 : , GRANDJEAN A.C. Practices and recommendations of Sports Nutritionists. Int. J. Sport Nutrition 3 : , HALSTED C.H. Certification of clinical nutritionists. Am. J. Clin. Nutr. 62 :10 12, HOPPER D., BARKER M.E. Dietary advice, nutritional Knowledge and attitudes towards Nutrition in primary health care. J. Human Nutr. Dietetics 8 : , HUNT A. et al Skills and competencies of SCAN (ADA) dietitians practicing in wellness settings. J. Am. Dietetic Assoc. 100 : , HUNT P., HILLSDON M. Changing Eating and Exercise Behaviour : A handbook for professionals. Oxford, UK : Blackwell Science Ltd., JUDD P.A. Educating the Dietitians of the future. J. Human Nutr. Dietetics 9 : , NATTIV A. et al Health risks of collegiate Athletes. Clin. J. Sports Med. 7 : , O BRIEN M., MAHONY N. The role of a Master s Degree as part of higher training in sports and exercise medicine. Br. J. Sports Med. 34 : , OLSON R.E. On the making of a Clinical Nutritionist. Ann. Review Nutr. 16 : 1 32, PACE R. Dietetics leadership in the 21th century. J. Am. Dietetic Assoc. 95 : , PARKS C.S. et al Challenging the future of Dietetics Education and Credentialing Dialogue, discovery and directions. J. Am. Dietetic Assoc. 95 : , ΠΑΥΛΟΥ Κ.Ν., ΣΙΜΑΤΟΣ Ι.Ε., ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Γ.Π. ιατροφή & Πρωταθλητισµός (Στρογγυλό Τραπέζι). Πρακτικά 3 ου Πανελ. Συνεδρίου ιατροφής / ιαιτολογίας, Αθήνα, 6-8 εκ., 1991 (σελ ) 38. Roundtable Consulting in Sport Nutrition. 3 rd Int. Sport Nutrition Conference, Bloomington, MN (Sept. 1995). Int. J. Sport Nutrition 6 : , SHATTUCK D. Sports Nutritionists fuel the competitive edge. J. Am. Dietetic Assoc. 101 : , ΣΙΜΑΤΟΣ Ι.Ε. ιατροφή & διαιτολογικά προβλήµατα στην αγωνιστική Κολύµβηση. ιατροφή / ιαιτολογία 2 : 81 97, ΣΙΜΑΤΟΣ Ι.Ε. Προ αγωνιστική διατροφή των αθλητών : ιαιτητικές συστάσεις και θρεπτική υποστήριξη. ιατροφή / ιαιτολογία 3 : , ΣΙΜΑΤΟΣ Ι.Ε. Εφαρµοσµένη ιατροφή Αθλητών : Νεώτερες εξελίξεις και διεθνείς προοπτικές στη δεκαετία του 90. Εισήγηση στο 1 ο ιεθνές Συνέδριο Φυσικής & Αθλητισµού, Κοµοτηνή, Μαϊου, ΣΙΜΑΤΟΣ Ι.Ε., ΡΑΚΟΒΙΤΗ Ε.Α. Σύγχρονη κοινωνιολογική ερµηνεία της χρήσης και κατάχρησης αναβολικών ουσιών στον αγωνιστικό αθλητισµό. Καρδιά & Αγγεία 8 : , ΤΗΟΜPSON B. et al What is a sports medicine specialist? Br. J. Sports Med. 34 : , VAUGHAN L.A., JOHNSTON C.S. Role of undergraduate dietetics programs in providing Nutrition Education to pre-medical students. J. Am. Dietetic Assoc. 96 : , VINCI D.M. Effective nutrition support programs for college athletes. Int. J. Sport Nutrition 8 : , WALKER W.A. (Ed.) Advances in Nutrition Education for medical students. Am. J. Clin. Nutr. 72 (suppl.) : 865s 897s, WOUGER DECKER R. et al Nutrition Education in Health Professions Programs. J. Am. Dietetic Assoc. 101 : 63 69, WRIFFIN J., HARRIS M.B. Coaches attitudes, knowledge, experiences and recommendations regarding weight control. Sport Psychologist 10 : , 1996

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας Σελίδα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ: 1. Αξιολόγηση της προσωπικής

Διαβάστε περισσότερα

KM 950: Αεροβικός χορός- οργάνωση - μεθοδολογία Διάλεξη 11η : Προπονητική. και aerobic (αεροβικός χορός) I

KM 950: Αεροβικός χορός- οργάνωση - μεθοδολογία Διάλεξη 11η : Προπονητική. και aerobic (αεροβικός χορός) I ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ KM 950: Αεροβικός χορός- οργάνωση - μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ/-ΡΙΩΝ

ΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ/-ΡΙΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ/-ΡΙΩΝ Η επαρκής πρόσληψη όλων των θρεπτικών συστατικών αποτελεί τη βάση της προσφοράς της διατροφής στην επιτυχία του αθλητή. Βασίλης Μούγιος Καθηγητής βιοχηµείας της άσκησης http://users.auth.gr/mougios

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή» ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Σχολή Επιστημών Υγείας & Αγωγής Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας Διατροφής ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή» 2015 Κλινική Διατροφή Διατροφή & Άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα διάλεξης. Τεχνική Καθορισµού Στόχων Αθλητών και Αθλητριών. Τι είναι οι στόχοι; Τα παρακάτω είναι στόχοι; Η ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ (Martens, 1987)

Θέµατα διάλεξης. Τεχνική Καθορισµού Στόχων Αθλητών και Αθλητριών. Τι είναι οι στόχοι; Τα παρακάτω είναι στόχοι; Η ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ (Martens, 1987) Θέµατα διάλεξης Τεχνική Καθορισµού Στόχων Αθλητών και Αθλητριών Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα Τι είναι οι στόχοι; Σηµαντικότητα στόχων Αρχές καθορισµού στόχων Πρακτικές οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ια Βίου Φυσική Κατάσταση ΚΩ. Μ/ΤΟΣ-ΜΑΜ ΑΘΛ.012-11325 ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ (ECTS) 3 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθηµα Επιλογής ΤΡΟΠΟΣ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ιαλέξεις/εργαστηριακά Μαθήµατα/Πρακτική Εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική προπονητική κλασικού αθλητισμού. Σπύρος Κέλλης Καθηγητής προπονητικής ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ

Ειδική προπονητική κλασικού αθλητισμού. Σπύρος Κέλλης Καθηγητής προπονητικής ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ Ειδική προπονητική κλασικού αθλητισμού Σπύρος Κέλλης Καθηγητής προπονητικής ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ Βασικοί άξονες του αθλητικού συστήματος Ανίχνευση-ανεύρεση ταλαντούχων παιδιών Επιλογή ταλέντων - επίλεκτων αθλητών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του διαιτολόγου στην πρόληψη και αντιμετώπιση της σχετιζόμενης με τη διατροφή νόσο σε ηλικιωμένα άτομα

Ο ρόλος του διαιτολόγου στην πρόληψη και αντιμετώπιση της σχετιζόμενης με τη διατροφή νόσο σε ηλικιωμένα άτομα Ο ρόλος του διαιτολόγου στην πρόληψη και αντιμετώπιση της σχετιζόμενης με τη διατροφή νόσο σε ηλικιωμένα άτομα Οι διαιτολόγοι, ως μέλη ολοκληρωμένων διεπιστημονικών και πολυεπιστημονικών ομάδων, διαδραματίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ. αθλητικός µάνατζερ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ. αθλητικός µάνατζερ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Θα παρουσιαστεί ο ρόλος του αθλητικού µάνατζερ Οι εξειδικευµένες υπηρεσίες που µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΕΡ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΕΡ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Θα παρουσιαστεί ο ρόλος του αθλητικού µάνατζερ

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες

Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες Ενότητα 2: Η επίδραση της άσκησης στην υγεία Γεροδήμος Βασίλειος, Καρατράντου Κωνσταντίνα Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 1 Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

«Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή»

«Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή» ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας Διατροφής ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή» Κλινική Διατροφή Διατροφή & Άσκηση Διατροφή & Δημόσια Υγεία [2012] Ε Λ.

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Σχεδιασμού και Καθοδήγησης της Προπόνησης. Τίτλος Διάλεξης

Αρχές Σχεδιασμού και Καθοδήγησης της Προπόνησης. Τίτλος Διάλεξης Αρχές Σχεδιασμού και Καθοδήγησης της Προπόνησης κωδ. Μαθήματος N162 Τίτλος Διάλεξης Περιοδισμός για την ανάπτυξη της μυϊκής ισχύος και πρωτόκολλα προπόνησης για το bodybuilding Η Ισχύς ως Μηχανικό Μέγεθος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης 13 Έλεγχος βάρους και διατροφικές ανωµαλίες στον αγωνιστικό αθλητισµό. Μάριος Γούδας

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης 13 Έλεγχος βάρους και διατροφικές ανωµαλίες στον αγωνιστικό αθλητισµό. Μάριος Γούδας ΕΠΕΑΕΚ : AΝΑΜΟΡΦΩΣΗ A ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης 13 Έλεγχος βάρους και διατροφικές ανωµαλίες στον αγωνιστικό αθλητισµό Μάριος Γούδας η

Διαβάστε περισσότερα

Προπονητικός προγραµµατισµός. Θεωρητικό Υπόβαθρο για τον Προγραµµατισµό της Προπόνησης. Συστατικά προπονητικού προγραµµατισµού

Προπονητικός προγραµµατισµός. Θεωρητικό Υπόβαθρο για τον Προγραµµατισµό της Προπόνησης. Συστατικά προπονητικού προγραµµατισµού ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ Η ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ Θεωρητικό Υπόβαθρο για τον Προγραµµατισµό

Διαβάστε περισσότερα

«ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»

«ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» «ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : Κωνσταντινίδου Εύα Επιβλέπουσα καθηγήτρια : ηµητριάδου Αλεξάνδρα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2007 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στις µέρες µας επικρατεί µια παγκόσµια

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Οργάνωση/ Διαχείριση του Αθλητισμού για άτομα με αναπηρίες»

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Οργάνωση/ Διαχείριση του Αθλητισμού για άτομα με αναπηρίες» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Λ. Ευσταθίου και Σταματικής Βαλιώτη & Πλαταιών, Σπάρτη Τ.Κ 23100, Τηλ: 27310-891, Φαξ 27310-8957

Διαβάστε περισσότερα

www.psychologyonline.gr Newsletter Αθλητικής Ψυχολογίας, Ιανουαρίου Φεβρουαρίου 2009 Αγαπητοί Φίλοι,

www.psychologyonline.gr Newsletter Αθλητικής Ψυχολογίας, Ιανουαρίου Φεβρουαρίου 2009 Αγαπητοί Φίλοι, Newsletter Αθλητικής Ψυχολογίας, Ιανουαρίου Φεβρουαρίου 2009 Αγαπητοί Φίλοι, Μετά την σύντοµη ανάπαυλα των Χριστουγεννιάτικων διακοπών µας, έφτασε ένας ορεξάτος και Ολόφρεσκος Νέος Χρόνος που κουβαλά µαζί

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες που ευθύνονται για τους τραυµατισµούς ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης 12 Η ψυχολογία των τραυµατισµών στον αθλητισµό

Παράγοντες που ευθύνονται για τους τραυµατισµούς ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης 12 Η ψυχολογία των τραυµατισµών στον αθλητισµό ΕΠΕΑΕΚ : AΝΑΜΟΡΦΩΣΗ A ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης 12 Η ψυχολογία των τραυµατισµών στον αθλητισµό Μάριος Γούδας ΤΙΤΛΟΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΑΛΕΞΗΣ περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΙΩΡΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ Ε/Ν

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΙΩΡΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ Ε/Ν ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΙΩΡΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ Ε/Ν o o o o ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ: 1.Ανά ομάδα αγωνισμάτων. 2.Ανά αγώνισμα. Σε χρονικές περιόδους (διακοπές, χριστούγεννα,πάσχα) μόνο για τους Π/Κ-Ε/Ν) Σε προπονητικά κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

Έναρξη προγράμματος διαδικτυακής τηλεκπαίδευσης του ΕΥΖΗΝ

Έναρξη προγράμματος διαδικτυακής τηλεκπαίδευσης του ΕΥΖΗΝ Έναρξη προγράμματος διαδικτυακής τηλεκπαίδευσης του ΕΥΖΗΝ Το πρόγραμμα ΕΥΖΗΝ παρεμβαίνει, μέσω συγκεκριμένων δράσεων, στην καθημερινότητα του σχολείου και της ελληνικής οικογένειας, παρέχοντας διαρκή συμβουλευτική

Διαβάστε περισσότερα

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Προσέλκυση πελατών Marketing Προώθηση πωλήσεων Εισηγητής: Μανώλης Τσαντάκης, Οικονοµολόγος, TEAM EUROPE Ελλάδα Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμια με Κλάδους Διατροφολογίας Διαιτολογίας

Πανεπιστήμια με Κλάδους Διατροφολογίας Διαιτολογίας Πανεπιστήμια με Κλάδους Διατροφολογίας Διαιτολογίας Ερευνητική Εργασία B 3 2 ο Γενικό Λύκειο Θεσσαλονίκης Εμμανουέλλα Στρογγύλη-Τσιότσου Λάζαρος Τράικος Ελένη Φαρμάκη Η Διαιτολογία Η Διαιτολογία είναι

Διαβάστε περισσότερα

http://eyzin.minedu.gov.gr/pages/e-learning.aspx Πρόγραμμα Διαδικτυακής Τηλεκπαίδευσης (e-learning)

http://eyzin.minedu.gov.gr/pages/e-learning.aspx Πρόγραμμα Διαδικτυακής Τηλεκπαίδευσης (e-learning) http://eyzin.minedu.gov.gr/pages/e-learning.aspx Πρόγραμμα Διαδικτυακής Τηλεκπαίδευσης (e-learning), Το πρόγραμμα ΕΥΖΗΝ παρεμβαίνει, μέσω συγκεκριμένων δράσεων, στην καθημερινότητα τόσο του σχολείου και

Διαβάστε περισσότερα

SYNERGY MOVEMENTS TRAINING SEMINAR SERIES

SYNERGY MOVEMENTS TRAINING SEMINAR SERIES SYNERGY MOVEMENTS TRAINING SEMINAR SERIES H Maximum Fitness σε συνεργασία µε τη Gymnastika διοργανώνουν µια νέα ολοκληρωµένη σειρά σεµιναρίων σχεδιασµένη για οποιονδήποτε γυµνάζει αθλητές ή αθλούµενους.

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις Αθλητικής Ψυχολογίας Σχολή Προπονητών Γυμναστικής

Ερωτήσεις Αθλητικής Ψυχολογίας Σχολή Προπονητών Γυμναστικής Ερωτήσεις Αθλητικής Ψυχολογίας Σχολή Προπονητών Γυμναστικής 1. Το ερευνητικό αντικείμενο της αθλητικής ψυχολογίας έχει (α) ψυχοφυσιολογική κατεύθυνση (β) γνωστικο-συμπεριφορική κατεύθυνση (γ) κοινωνικο-ψυχολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Α.Α.ΠΡΙΤΣΑ,

Διαβάστε περισσότερα

19/11/2007. Ορισμοί. Υπερπροπόνηση & Κάψιμο. Πως φτάνουν στο κάψιμο; Μοντέλο καψίματος αθλητών και αθλητριών (Silva 1990) Στυλιανή «Ανή» Χρόνη, Ph.D.

19/11/2007. Ορισμοί. Υπερπροπόνηση & Κάψιμο. Πως φτάνουν στο κάψιμο; Μοντέλο καψίματος αθλητών και αθλητριών (Silva 1990) Στυλιανή «Ανή» Χρόνη, Ph.D. Υπερπροπόνηση & Κάψιμο Στυλιανή «Ανή» Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ΤΕΦΑΑ 2007-2008 Ορισμοί Υπερπροπόνηση: (overtraining) Μη φυσιολογική επιβάρυνση (σε διάρκεια ή ένταση) του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Η παιδική παχυσαρκία στην Ελλάδα/ Συµπεράσµατα συνεδρίου

Η παιδική παχυσαρκία στην Ελλάδα/ Συµπεράσµατα συνεδρίου Η παιδική παχυσαρκία στην Ελλάδα/ Συµπεράσµατα συνεδρίου Χριστιάνα Γ. Παυλίδου D.U., MSc Κλινικός ιατροφολόγος ιαιτολόγος Επιστηµονικός σύµβουλος ΠΑΙ ΕΙΑΤΡΟΦΗ by Epode Παιδική παχυσαρκία στην Ελλάδα Το

Διαβάστε περισσότερα

Βιοχηµικοί δείκτες της επιβάρυνσης της προπόνησης

Βιοχηµικοί δείκτες της επιβάρυνσης της προπόνησης Βιοχηµικοί δείκτες της επιβάρυνσης της προπόνησης Βασίλης Μούγιος Καθηγητής βιοχηµείας της άσκησης Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Επισκέπτης καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητιατρική Παρέμβαση Στο Εξατομικευμένο Προπονητικό Πρόγραμμα. ΧΡΟΝΗΣ ΔΡΟΥΓΙΑΣ.

Αθλητιατρική Παρέμβαση Στο Εξατομικευμένο Προπονητικό Πρόγραμμα. ΧΡΟΝΗΣ ΔΡΟΥΓΙΑΣ. Αθλητιατρική Παρέμβαση Στο Εξατομικευμένο Προπονητικό Πρόγραμμα. ΧΡΟΝΗΣ ΔΡΟΥΓΙΑΣ. Ταλέντο (Costill): Η ικανότητα του οργανισμού να ανταπεξέρχεται σε υψηλά στρεσσογόνα ερεθίσματα και να προσαρμόζεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400.01 Δύο ημέρες 16 ώρες Επιλογή Στελεχών: Ξεχωρίζοντας τους Καλύτερους Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν σχηματίσει ολοκληρωμένη αντίληψη όλων

Διαβάστε περισσότερα

Πέμπτη, 5 Δεκεμβρίου 2013

Πέμπτη, 5 Δεκεμβρίου 2013 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Πέμπτη, 5 Δεκεμβρίου 2013 17.00-18.00 Έναρξη Συνεδρίου - Χαιρετισμοί 18.00-18.30 ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΔΙΑΛΕΞΗ Η παραδοσιακή μας διατροφή : Το χτες ως πρότυπο για το αύριο 18.30-19.45 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Συνεργασίας

Πρωτόκολλα Συνεργασίας Πρωτόκολλα Συνεργασίας της ΔΑΣΤΑ του ΤΕΙ Αθήνας Η ΔΑΣΤΑ και οι Δοµές του ΤΕΙ Αθήνας για την αποτελεσµατικότερη σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήµατος µε την αγορά εργασίας έχουν συνάψει συνεργασίες µε διάφορους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΜΚ 0501, Διάλεξη 1η ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Άσκηση και διατροφή στην πρόληψη και αντιμετώπιση ασθενειών 2. ΚΩΔ. Μ/ΤΟΣ: MΒ04 3. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΤΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΤΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΤΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ Μούλελης Ηλίας Καθηγητής Φ.Α. Δευτεροβάθμιας εκπσης Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Προπονητικής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης Προπονητής Χιονοδρομίας

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικό προπονητικό πρόγραμμα για τον Μαραθώνιο δρόμο. Δρ. Γιώργος Λουκαΐδης, PhD Εργοφυσιολόγος Δρό.Με.Α. Racing

Ενδεικτικό προπονητικό πρόγραμμα για τον Μαραθώνιο δρόμο. Δρ. Γιώργος Λουκαΐδης, PhD Εργοφυσιολόγος Δρό.Με.Α. Racing Ενδεικτικό προπονητικό πρόγραμμα για τον Μαραθώνιο δρόμο Δρ. Γιώργος Λουκαΐδης, PhD Εργοφυσιολόγος Δρό.Με.Α. Racing Ο Μαραθώνιος δρόμος αποτελεί ίσως το μαζικότερο και πιο ιστορικό αγώνισμα στον κόσμο.

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση αθλητικών εγκαταστάσεων

ιοίκηση αθλητικών εγκαταστάσεων Παράγοντες αποτελεσµατικής λειτουργίας αθλητικής ιοίκηση αθλητικών εγκαταστάσεων Βασικά Ζητήµατα Οργάνωσης & ιοίκησης Μιας Αθλητικής Εγκατάστασης Η αποτελεσµατική λειτουργία µιας αθλητικής καθορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Η ψυχολογία των αθλητών και η άμεση σχέση της με την προπόνηση και τη φυσικοθεραπεία

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Η ψυχολογία των αθλητών και η άμεση σχέση της με την προπόνηση και τη φυσικοθεραπεία ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1. Κριτήρια Επιλογής Θέματος キ キ キ キ ενδιαφέρον απόκτηση γνώσεων και πληροφοριών διαμόρφωση απόψεων για το θέμα φιλομάθεια για τη ψυχολογία των αθλητών 2. Τίτλος της έρευνας Η ψυχολογία

Διαβάστε περισσότερα

Ηγεσία στον αθλητισµό. Μάριος Γούδας. Χαρακτηριστικά. Θέµα διάλεξης 6. πετυχηµένος ή αποτελεσµατικός προπονητής; ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108)

Ηγεσία στον αθλητισµό. Μάριος Γούδας. Χαρακτηριστικά. Θέµα διάλεξης 6. πετυχηµένος ή αποτελεσµατικός προπονητής; ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) ΕΠΕΑΕΚ : AΝΑΜΟΡΦΩΣΗ A ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης 6 Ηγεσία στον αθλητισµό Μάριος Γούδας ορισµοί ο ρόλος του προπονητή - πετυχηµένος αποτελεσµατικός

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση σώµατος και αθλητική απόδοση. Μακρυλλός.Γ.Μιχάλης, Msc Κλινικός Διαιτολόγος-Διατροφολόγος Διατροφή στον Πρωταθλητισµό Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο

Σύσταση σώµατος και αθλητική απόδοση. Μακρυλλός.Γ.Μιχάλης, Msc Κλινικός Διαιτολόγος-Διατροφολόγος Διατροφή στον Πρωταθλητισµό Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο Σύσταση σώµατος και αθλητική απόδοση Μακρυλλός.Γ.Μιχάλης, Msc Κλινικός Διαιτολόγος-Διατροφολόγος Διατροφή στον Πρωταθλητισµό Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο Γενικά Συχνά ερωτήµατα των αθλητών : 1. ποιο είναι το

Διαβάστε περισσότερα

VELLUM CERTIFIED CAREER MENTORING SPECIALIST

VELLUM CERTIFIED CAREER MENTORING SPECIALIST Αγαπητοί συνεργάτες, Όπως σας είναι ήδη γνωστό η παροχή υπηρεσιών συµβουλευτικής και Mentoring για τους καταρτιζόµενους στα προγράµµατα Voucher είναι υποχρεωτική. Πέραν όµως της υποχρεωτικότητας, για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ = O ΚΛΑ ΟΣ ΤΟΥ MANAGEMENT ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργία Ε. Αντωνέλου Επιστημονικό Προσωπικό ΕΕΥΕΜ Μαθηματικός, Msc. antonelou@ecomet.eap.gr

Γεωργία Ε. Αντωνέλου Επιστημονικό Προσωπικό ΕΕΥΕΜ Μαθηματικός, Msc. antonelou@ecomet.eap.gr Γεωργία Ε. Αντωνέλου Επιστημονικό Προσωπικό ΕΕΥΕΜ Μαθηματικός, Msc. antonelou@ecomet.eap.gr Θεμελίωση μιας λύσης ενός προβλήματος από μια πολύπλευρη (multi-faceted) και διαθεματική (multi-disciplinary)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2014-2016

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2014-2016 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2014-2016 Η ΑΝΑΓΚΗ ΝΕΑΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ Είναι δεδομένη η ανάγκη αλλαγών σε επίπεδο αθλητικού σχεδιασμού στον ΣΕΓΑΣ, ώστε να αντανακλά τις προτεραιότητες, τις ανάγκες και - κυρίως - τα

Διαβάστε περισσότερα

405 Επιστ. Φυσ. Αγωγής και Αθλητισμού Θεσσαλίας Τρίκαλα)

405 Επιστ. Φυσ. Αγωγής και Αθλητισμού Θεσσαλίας Τρίκαλα) 405 Επιστ. Φυσ. Αγωγής και Αθλητισμού Θεσσαλίας Τρίκαλα) Σκοπός Nα οδηγήσει τους φοιτητές σε ένα σύγχρονο πτυχίο που θα ανταποκρίνεται στις πολύπλευρες ανάγκες της κοινωνίας του 2000. Nα συμβάλλει στην

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία των στόχων. θεωρία στόχων - Καθορισµός. Αρχές της θεωρίας των στόχων. Θέµα διάλεξης4. Θεωρία στόχων. Επιδράσεις στην απόδοση

Θεωρία των στόχων. θεωρία στόχων - Καθορισµός. Αρχές της θεωρίας των στόχων. Θέµα διάλεξης4. Θεωρία στόχων. Επιδράσεις στην απόδοση ΕΠΕΑΕΚ : AΝΑΜΟΡΦΩΣΗ A ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης4 Καθορισµός στόχων στον Αθλητισµό Μάριος Γούδας ΤΙΤΛΟΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΑΛΕΞΗΣ Θεωρία στόχων -

Διαβάστε περισσότερα

ΙΗΜΕΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ. Σάββατο και Κυριακή 4 & 5 Ιουλίου 2015

ΙΗΜΕΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ. Σάββατο και Κυριακή 4 & 5 Ιουλίου 2015 ΙΗΜΕΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ & ΣΤΗΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο Θεωρία & Πρακτική Σάββατο και Κυριακή 4 & 5 Ιουλίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Σπύρος Πανέτσος Επιστ. Υπευθ. Γραφείου Διασύνδεσης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόληψη και θεραπεία εκφυλιστικών παθήσεων

Πρόληψη και θεραπεία εκφυλιστικών παθήσεων Συµµαχία για την υγεία:διατροφη Πρόληψη και θεραπεία εκφυλιστικών παθήσεων Χασαπίδου Μαρία Καθηγήτρια Διατροφής ΑΤΕΙΘ -. Σχέδιο δράσης για την εφαρµογή της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την πρόληψη και τον

Διαβάστε περισσότερα

Σύμπραξη επιχειρήσεων στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Σύμπραξη επιχειρήσεων στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Σύμπραξη επιχειρήσεων στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΣΚΟΠΟΣ και ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΓΟ και ΔΡΑΣΕΙΣ > Η εμπειρία της Πάτρας ΕΡΓΟ και ΔΡΑΣΕΙΣ > Η εμπειρία της Θεσσαλονίκης ΔΙΕΘΝΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές ενεργειακές απώλειες κατά την εφηβεία Ανάπτυξη Τυπικές ηµερήσιες δραστηριότητες Ιδιαίτερες δραστηριότητες για το συγκεκριµένο άθληµα.

Βασικές ενεργειακές απώλειες κατά την εφηβεία Ανάπτυξη Τυπικές ηµερήσιες δραστηριότητες Ιδιαίτερες δραστηριότητες για το συγκεκριµένο άθληµα. ιατροφή στην εφηβεία και άθληση-ενεργειακή ισορροπία και πρόσληψη Ηµεροµηνία δηµοσίευσης: 17 Φεβρουαρίου 2003 Τα διαιτολόγιο ενός νεαρού αθλητή θα πρέπει αρχικά να είναι επαρκές σε θερµίδες αλλά και σε

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητική ιατροφή: Μύθοι & Πραγµατικότητα

Αθλητική ιατροφή: Μύθοι & Πραγµατικότητα Αθλητική ιατροφή: Μύθοι & Πραγµατικότητα Γιώργος Νάσσης, MSc,PhD Εργοφυσιολόγος- ιατροφολόγος Email: gnassis@phed.uoa.gr Οι αθλητές καταναλώνουν συµπληρώµατα διατροφής 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Η Παιδική Παχυσαρκία στην Κύπρο. Σάββας Χρ Σάββα MD, PhD Ερευνητικό και Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο Υγεία του Παιδιού

Η Παιδική Παχυσαρκία στην Κύπρο. Σάββας Χρ Σάββα MD, PhD Ερευνητικό και Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο Υγεία του Παιδιού Η Παιδική Παχυσαρκία στην Κύπρο Σάββας Χρ Σάββα MD, PhD Ερευνητικό και Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο Υγεία του Παιδιού Επιδημία Παχυσαρκίας Source: IASOWebsite 2013 Αν δεν πάρουμε σύντομα αποτελεσματικά μέτρα,

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα με έγκριση ποιότητας από την ΕΑΙΠ. Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Κοινωνικών Επιστημών και Νομικής

Προγράμματα με έγκριση ποιότητας από την ΕΑΙΠ. Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Κοινωνικών Επιστημών και Νομικής Ενημέρωση: 11 Μαρτίου, 2015 Διευκρινίζεται ότι τα ΙΠ με «Άδεια Λειτουργίας» δικαιούνται να προσφέρουν προγράμματα, τα οποία αυτόματα αναγνωρίζονται από το κράτος, χωρίς να τα υποβάλουν στην αυστηρή διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Ο Σχεδιασμός και η Εκπόνηση Προγραμμάτων Πώλησης Υπηρεσιών γύρω από Επαγγελματίες Αθλητές είναι τομέας δράσης της Sports Consulting.

Ο Σχεδιασμός και η Εκπόνηση Προγραμμάτων Πώλησης Υπηρεσιών γύρω από Επαγγελματίες Αθλητές είναι τομέας δράσης της Sports Consulting. Η εταιρία Εταιρία Η εταιρία Έρευνας & Ανάλυσης Valuation & Research Specialists ( VRS ) ιδρύθηκε το έτος 2002 και δραστηριοποιείται στην παροχή εξειδικευμένων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε εταιρικούς

Διαβάστε περισσότερα

ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού DOPING Θεόφιλος Πυλιανίδης Αναπληρωτής Καθηγητής

ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού DOPING Θεόφιλος Πυλιανίδης Αναπληρωτής Καθηγητής ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού DOPING Θεόφιλος Πυλιανίδης Αναπληρωτής Καθηγητής ΑνθρώπιναΌρια Η1 η νίκηκαιτοχρυσόµετάλλιοστουςοα Η επίτευξη παγκόσµιας επίδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΤΟΥΡΟΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ, Ph.D. Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.binarynow.com/

ΦΑΤΟΥΡΟΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ, Ph.D. Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.binarynow.com/ FITNESS: ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΕΣΟ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΑΤΟΥΡΟΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ, Ph.D. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΑΛΕΞΗ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ FITNESS ΕΝΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗN ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΡΟΜΟΙ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗN ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΡΟΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗN ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΡΟΜΟΙ ΣΚΟΠΟΣ Αξιόπιστη και τεκμηριωμένη γνώση σε θέμα (περιοχή) ανάλογη με το επιστημονικό ενδιαφέρον του φοιτητή. Εκμάθηση της διαδικασίας απόκτησης τεκμηριωμένης

Διαβάστε περισσότερα

A Fairy Tale Model of Trauma Informed Treatment Μοντέλο των φάσεων του παραµυθιού για τη θεραπεία του τραύµατος Ηµερήσιο Εργαστήριο Εισηγητής: Dr. Ricky Greenwald Child Trauma Institute, New York 6 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

404 Επιστ.Φυσ. Αγωγής & Αθλητ. Θράκης (Κομοτηνή)

404 Επιστ.Φυσ. Αγωγής & Αθλητ. Θράκης (Κομοτηνή) 404 Επιστ.Φυσ. Αγωγής & Αθλητ. Θράκης (Κομοτηνή) Αποστολή Το ΤΕΦΑΑ έχει ως αποστολή: Να καλλιεργεί και να προάγει την Επιστήμη της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού με την ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. 1 ο Εξάμηνο. Θεωρητικά Μαθήματα(Κορμού) ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (3)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. 1 ο Εξάμηνο. Θεωρητικά Μαθήματα(Κορμού) ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (3) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 ο Εξάμηνο Θεωρητικά Μαθήματα(Κορμού) 128 129 130 Ιστορία και Φιλοσοφία της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού 4 6 1 ο Περιγραφική και Λειτουργική Ανατομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα Η δημιουργία ποδοσφαιριστών υψηλού επιπέδου είναι

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ»

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ» ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Τ.Ε.Ι. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ» Βασικός στόχος του προγράμματος είναι

Διαβάστε περισσότερα

Προγράµµατα άσκησης και υγείας. Θεοδωράκης Γιάννης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας

Προγράµµατα άσκησης και υγείας. Θεοδωράκης Γιάννης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Προγράµµατα άσκησης και υγείας Θεοδωράκης Γιάννης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Θέµατα που θα αναπτυχθούν Ποια είναι τα θεωρητικά σηµεία που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη για θέµατα παρεµβάσεων και συµπεριφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» του ΠΤ Κ Θ του ΤΕΕ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» του ΠΤ Κ Θ του ΤΕΕ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ HELLENIC ASSOCIATION OF CHEMICAL ENGINEERS Αριστείδου 99, 17672, Καλλιθέα Αττικής Τηλ.: 210 9536775-6, Fax: 210 9536777 99 Aristidou, Kallithea EL17672 Attiki Greece

Διαβάστε περισσότερα

4 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΕΦΗΒΟΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2013 2014

4 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΕΦΗΒΟΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2013 2014 4 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΕΦΗΒΟΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2013 2014 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Ο αθλητισμός είναι η συστηματική σωματική καλλιέργεια και

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Λύκειο Καλαμπακίου Σχολικό έτος 2013-14. Ερευνητική Εργασία Α τετραμήνου. Εκπαιδευτικός: Παπαδόπουλος Δημήτριος (ΠΕ 11) Τάξη: Β Τμήμα: 1ο

Γενικό Λύκειο Καλαμπακίου Σχολικό έτος 2013-14. Ερευνητική Εργασία Α τετραμήνου. Εκπαιδευτικός: Παπαδόπουλος Δημήτριος (ΠΕ 11) Τάξη: Β Τμήμα: 1ο Γενικό Λύκειο Καλαμπακίου Σχολικό έτος 2013-14 Ερευνητική Εργασία Α τετραμήνου Η Διατροφή των Εφήβων Εκπαιδευτικός: Παπαδόπουλος Δημήτριος (ΠΕ 11) Τάξη: Β Τμήμα: 1ο Περιεχόμενο παρουσίασης Περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

8 Μαϊου 2010 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Δ ρ. Εµµανουηλίδου Καλλιόπη. Βιωµατικό σεµινάριο: Δ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΧΟΥΣ

8 Μαϊου 2010 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Δ ρ. Εµµανουηλίδου Καλλιόπη. Βιωµατικό σεµινάριο: Δ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΧΟΥΣ Βιωµατικό σεµινάριο: Δ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΧΟΥΣ 8 Μαϊου 2010 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Επιστηµονικά υπεύθυνη: Δ ρ. Εµµανουηλίδου Καλλιόπη MEd, MEd, MSc, Cert.Couns., PhD Επιστηµονική συνεργάτης Α.Π.Θ.! Δ ιοργάνωση: Χορηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΚ 1013 «Ανάπτυξη φυσικής κατάστασης στον

Διαβάστε περισσότερα

11o Πανελλήνιο Συνέδριο Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων Προαγωγής Υγείας

11o Πανελλήνιο Συνέδριο Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων Προαγωγής Υγείας 11o Πανελλήνιο Συνέδριο Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων Προαγωγής Υγείας Στόχος του Προγράμματος Η εκπαίδευση του πληθυσμού πιλοτικών πόλεων στον υγιεινό και ισορροπημένο τρόπο διατροφής για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ και ΙΑΤΡΟΦΗ

ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ και ΙΑΤΡΟΦΗ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ και ΙΑΤΡΟΦΗ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Θέµατα που θα αναπτυχθούν: Οι αιτίες που κάνουν ένα πρόγραµµα αγωγής υγείας µε θέµα τη διατροφή αναγκαίο Ποια είναι τα στοιχεία που πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαμπος Βρασίδας

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαμπος Βρασίδας Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαμπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Περισσότερες πληροφορίες για το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ. μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Τμήματος

Περισσότερες πληροφορίες για το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ. μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Τμήματος ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 2012 1 Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τ.Ε.Φ.Α.Α. - Δ.Π.Θ. περιλαμβάνει δύο κύκλους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Σεμινάριο εξειδικευμένων γνώσεων 25 Μαΐου 15 Ιουνίου 2015 Σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) για την ένταξη των Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ

Διαβάστε περισσότερα

και εφηβική ηλικία Πήδουλας Γεώργιος M.sc Γυμναστής Φυσικής κατάστασης ποδοσφαίρου

και εφηβική ηλικία Πήδουλας Γεώργιος M.sc Γυμναστής Φυσικής κατάστασης ποδοσφαίρου Η Αερόβια προπόνηση στην παιδική και εφηβική ηλικία Πήδουλας Γεώργιος M.sc Γυμναστής Φυσικής κατάστασης ποδοσφαίρου Εισαγωγή Αντοχή είναι η ικανότητα αντίστασης του παιδικού οργανισμού στην κόπωση. Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΗΣ ΑΓΩΝΩΝ ΔΡΟΜΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΗΣ ΑΓΩΝΩΝ ΔΡΟΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ESCAPE ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΗΣ ΑΓΩΝΩΝ ΔΡΟΜΟΥ Βασικές απαιτήσεις για τη διατροφή των αθλητών Τα τελευταία χρόνια οι αθλητικές επιδόσεις αυξάνονται αδιάκοπα. Η συνηθισμένη

Διαβάστε περισσότερα

Πέμπτη, 5 Δεκεμβρίου 2013

Πέμπτη, 5 Δεκεμβρίου 2013 Πέμπτη, 5 Δεκεμβρίου 2013 17.00-18.00 Έναρξη Συνεδρίου - Χαιρετισμοί 18.00-18.30 ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΔΙΑΛΕΞΗ Η παραδοσιακή μας διατροφή : Το χτες ως πρότυπο για το αύριο 18.30-19.45 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ Κοιλιοκάκη

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - Κ.Δ.Π.../2006 Αριθμός. Οι περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών ( Προγράμματα Κατάρτισης Υποψηφίων για Προαγωγή) Κανονισμοί του 2006.

- 1 - Κ.Δ.Π.../2006 Αριθμός. Οι περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών ( Προγράμματα Κατάρτισης Υποψηφίων για Προαγωγή) Κανονισμοί του 2006. - 1 - Κ.Δ.Π.../2006 Αριθμός Οι περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών ( Προγράμματα Κατάρτισης Υποψηφίων για Προαγωγή) Κανονισμοί του 2006 O ΠΕPΙ ΤHΣ ΔHΜOΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚHΣ ΥΠHPΕΣΙΑΣ ΝOΜOΣ ΤOΥ 1969 (10 ΤOΥ 1969)

Διαβάστε περισσότερα

Ανθρώπινοι πόροι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ανθρώπινοι πόροι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ-ΠΘ-ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Θα παρουσιαστούν Η σπουδαιότητα των ανθρώπινων πόρων Οι λειτουργίες της διοίκησης ανθρώπινων πόρων

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση και διατροφή. ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Άσκηση και διατροφή. ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ΤΜΗΜΑ Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 514 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2 Άσκηση και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ Ο ρόλος της άσκησης για όλους Η άσκηση με την συστηματική καθοδήγηση αποτελεί ουσιαστική κοινωνική επένδυση γιατί

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

Κανάρη 5, Δάφνη Τ.Κ: 17235 Ελλάδα 6977016530 & 215 5105501 msahanidi@gmail.com. Ημερομηνία γέννησης 08/10/1982 Εθνικότητα Ελληνική

Κανάρη 5, Δάφνη Τ.Κ: 17235 Ελλάδα 6977016530 & 215 5105501 msahanidi@gmail.com. Ημερομηνία γέννησης 08/10/1982 Εθνικότητα Ελληνική ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΑΧΑΝΙΔΗ ΜΑΡΙΑ Κανάρη 5, Δάφνη Τ.Κ: 17235 Ελλάδα 6977016530 & 215 5105501 msahanidi@gmail.com Ημερομηνία γέννησης 08/10/1982 Εθνικότητα Ελληνική ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α. ΓΩΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ IΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Πάτρα 2012

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α. ΓΩΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ IΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Πάτρα 2012 1 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α. ΓΩΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ IΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Πάτρα 2012 1979 Πτυχιούχος Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών Βαθμός πτυχίου «Αριστα 9» 1987 Διδάκτωρ

Διαβάστε περισσότερα

31 OCT 2 NOV 2014, ROME

31 OCT 2 NOV 2014, ROME 31 OCT 2 NOV 2014, ROME Ekkart Arbeit - Youth program Strength Training Bart Bennema The Journey from Potential to Performance Joans Tawiah Dodoo - Speed: Coaching Philoshophy Wolfgang Killing - Developing

Διαβάστε περισσότερα

9 o Πανελλήνιο Συνέδριο ιατροφής- ιαιτολογίας. aθήνα 7 9 δεκεµβρίου 2007 ξενοδοχειο divani caravel

9 o Πανελλήνιο Συνέδριο ιατροφής- ιαιτολογίας. aθήνα 7 9 δεκεµβρίου 2007 ξενοδοχειο divani caravel 9 o Πανελλήνιο Συνέδριο ιατροφής- ιαιτολογίας aθήνα 7 9 δεκεµβρίου 2007 ξενοδοχειο divani caravel Πανελλήνιος Σύλλογος Διαιτολόγων- Διατροφολόγων 1969-2007 Αστροναυτών 7, 15125 Μαρούσι Τηλ 210 6827405,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα PIAAC για τη Διεθνή Αποτίμηση των Ικανοτήτων των Ενηλίκων

Πρόγραμμα PIAAC για τη Διεθνή Αποτίμηση των Ικανοτήτων των Ενηλίκων Πρόγραμμα PIAAC για τη Διεθνή Αποτίμηση των Ικανοτήτων των Ενηλίκων «Οργάνωση και λειτουργία της Εθνικής Σύμπραξης PIAAC - Ο ρόλος του Εθνικού Συντονιστή» ΜΑΓΔΑ ΤΡΑΝΤΑΛΛΙΔΗ - Εθνική Συντονίστρια PIAAC

Διαβάστε περισσότερα

Διοργάνωση. Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικού Μάρκετινγκ & International Society of Pharmacoeconomics and Outcomes Research, Greek Chapter

Διοργάνωση. Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικού Μάρκετινγκ & International Society of Pharmacoeconomics and Outcomes Research, Greek Chapter Διοργάνωση Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικού Μάρκετινγκ & International Society of Pharmacoeconomics and Outcomes Research, Greek Chapter Η Ε.Ε.Φα.Μ. ιδρύθηκε το 1990 Από τότε συμβάλλει στη συνεχή μετάλλαξη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ (ΘΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΡΧΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ ΣΥΝΑΡΜΟΣΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ) Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ (ΘΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΡΧΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ ΣΥΝΑΡΜΟΣΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ) Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ (ΘΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΡΧΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ ΣΥΝΑΡΜΟΣΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ) Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

Διαβάστε περισσότερα

Αργύρης Τουμπέκης Επίκουρος Καθηγητής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΣΕΦΑΑ

Αργύρης Τουμπέκης Επίκουρος Καθηγητής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΣΕΦΑΑ Αργύρης Τουμπέκης Επίκουρος Καθηγητής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΣΕΦΑΑ Σημαντικός μεταβολίτης Χρήσιμος για τον προσδιορισμό της έντασης στην άσκηση/προπόνηση Πως θα αντλήσουμε τις Χρήσιμος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Τ.Ε.Φ.Α.Α.

ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Τ.Ε.Φ.Α.Α. Η δυνατότητα για εργασιακή απασχόληση αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους δείκτες κοινωνικής καταξίωσης και αποδοχής του ατόμου από το κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Περιγραφή Συμβουλευτικής ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία των Συμβουλευτικών Κέντρων. Τα Συμβουλευτικά Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

1 σεµινάριο 40 2 σεµινάρια 70 3 σεµινάρια 90 4 σεµινάρια 110 2109765100, 2109711213, 2109713665, 2109734341

1 σεµινάριο 40 2 σεµινάρια 70 3 σεµινάρια 90 4 σεµινάρια 110 2109765100, 2109711213, 2109713665, 2109734341 Fitness Training Seminar Series ΙΙ H Maximum Fitness σε συνεργασία µε τη Gymnastika διοργανώνουν σειρά επιµορφωτικών και εκπαιδευτικών σεµιναρίων. Ο σχεδιασµός και η δοµή των σεµιναρίων ακολουθούν τα διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ Γνωστικό περιεχόμενο Περιεχόμενο Τμήματος Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας καταλαμβάνει σημαντική θέση στο χώρο των

Διαβάστε περισσότερα