ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ"

Transcript

1 εκ Τν. ύ ατ Τρ οι ελ ο πώ ο ίν ρλ πγ ό επ αγ δα νο αό ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 50 ΟI ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Κατά τον 19ο και 20ο αιώνα η έννοια της τέχνης µεταβλήθηκε σηµαντικά. Λαµβάνοντας υπόψη τη συναφή επιστηµονική συζήτηση προβείτε στα εξής: A.1. Εξετάστε την έννοια της τέχνης κατά την παραπάνω περίοδο, λαµβάνοντας υπόψη και τις κοινωνικές οικονοµικές συνθήκες που συνέβαλαν στη διαµόρφωση του περιεχοµένου της. A.2. Ειδικότερα, εξετάστε τη σηµασία της έννοιας του «κόσµου της τέχνης» για τη µελέτη των διαδικασιών δηµιουργίας και διακίνησης των έργων τέχνης, καθώς και των διαδικασιών ανάδειξης - αναγνώρισης καλλιτεχνών και καλλιτεχνικών ρευµάτων. B. Έχοντας ως πλαίσιο αναφοράς τον 20ο αιώνα έως και σήµερα, επιλέξτε έναν καλλιτέχνη και αναλύστε τις διαδικασίες ανάδειξης και αναγνώρισής του/της, εφαρµόζοντας και αξιοποιώντας στη συγκεκριµένη περίπτωση την έννοια «κόσµος της τέχνης». Σε ποια συµπεράσµατα καταλήγετε; ΟΝΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΗ : Βασίλειος Γ. Παπαδηµητρόπουλος Επιβλέπων καθηγητής : Βασίλειος Βαµβακάς Νοέµβριος 2013 ΠΑΤΡΑ 1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Περίληψη...3 Β. Εισαγωγή...4 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γ.1. Η έννοια της τέχνης τον 19ο αιώνα...5 Γ.2. Η έννοια της τέχνης τον 20ο αιώνα...6 Γ.3. Ο κόσµος της τέχνης τον 19ο αιώνα...7 Γ.4. Ο κόσµος της τέχνης τον 20ο αιώνα...8 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Δ.1. Παρουσίαση του καλλιτέχνη...11 Δ.2. Ο Μπάµπης Πυλαρινός και ο κόσµος της τέχνης...12 Ε. Επίλογος Συµπεράσµατα...17 ΣΤ. Βιβλιογραφία

3 Α. Περίληψη Στην παρακάτω εργασία, αρχικά παρουσιάζονται οι διάφορες εννοιολογήσεις της τέχνης, καθώς και η προοδευτική πορεία της αυτονόµησης του καλλιτέχνη και του έργου του κατά τη διάρκεια των των δύο τελευταίων αιώνων (19ου και 20ου) λαµβάνοντας υπόψη τις κοινωνικές οικονοµικές συνθήκες που συνέβαλαν στη διαµόρφωση του περιεχοµένου τους. Στη συνέχεια επικεντρώνεται στο ρόλο του κόσµου της τέχνης στη διαδικασία δηµιουργία - διακίνησης των έργων τέχνης και στη διαδικασία ανάδειξης - αναγνώρισης των δηµιουργών τους κατά την ίδια περίοδο. Τέλος επιλέγεται ένας σύγχρονος καλλιτέχνης από το χώρο των εικαστικών τεχνών (της ζωγραφικής), ο Μπάµπης Πυλαρινός και γίνεται µια ανάλυση για τις διαδικασίες τις ανάδειξης και αναγνώρισής του, εφαρµόζοντας και αξιοποιώντας την έννοια «κόσµος της τέχνης». Λέξεις κλειδιά : Τέχνη Αυτονοµία της Τέχνης Ροµαντισµός Δηµιουργική ιδιοφυΐα Εκβιοµηχάνιση Αστικοποίηση Κόσµος της Τέχνης Πολιτιστική Βιοµηχανία Αγορά της Τέχνης Καλλιτέχνης Γκαλερί Κριτικοί ΜΜΕ - Διαδίκτυο 3

4 Β. Εισαγωγή Στο πρώτο µέρος εξετάζεται η µεταβολή των εννοιών τέχνη και κόσµος της τέχνης τον 19ο και 20ο αιώνα, λαµβάνοντας υπόψη τις κοινωνικο-οικονοµικές συνθήκες που συνέβαλαν στη διαµόρφωση του περιεχοµένου τους. Επίσης επικεντρώνεται στην προοδευτική πορεία αυτονόµησης του καλλιτέχνη και του έργου του και στο ρόλο του κόσµου της τέχνης στη διαδικασία δηµιουργίας, διακίνησης των έργων τέχνης και ανάδειξης, αναγνώρισης των δηµιουργών τους. Στο δεύτερο µέρος επιλέγεται ο ζωγράφος Μπάµπης Πυλαρινός και γίνεται ανάλυση για τις διαδικασίες ανάδειξης και αναγνώρισής του µε εφαρµογή της έννοιας του κόσµου της τέχνης. Σκοπός της εργασίας είναι η καταγραφή θεωρητικού υπόβαθρου για τις έννοιες τέχνη και κόσµος της τέχνης και η εµπειρική διερεύνηση τους σε πραγµατικό περιβάλλον. Η µεθοδολογία της εργασίας στο πρώτο µέρος βασίστηκε στην ελληνική βιβλιογραφία και σε πληροφορίες από το Διαδίκτυο. Στο δεύτερο µέρος βασίστηκε σε έρευνα που διήρκεσε από 07/11/2013 µέχρι 18/11/2013 και στηρίχτηκε σε πληροφορίες από τηλεφωνική επικοινωνία µε τον καλλιτέχνη (07/11/2013 και 15/11/2013), από ερωτηµατολόγια που απαντήθηκαν από τον ίδιο µέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (08/11/2013 και 18/11/2013) και από το Διαδίκτυο. 4

5 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γ.1. Η έννοιας της τέχνης τον 19ο αιώνα Τον 19ο αιώνα οι ιδεολογίες του φιλελευθερισµού και του εθνικισµού και οι νέες κοινωνικο-οικονοµικές συνθήκες που δηµιουργούν η Γαλλική και η Βιοµηχανική Επανάσταση, επιδρούν καταλυτικά στην πολιτιστική φυσιογνωµία των λαών και µετασχηµατίζουν την έννοια της τέχνης 1. Ο ροµαντισµός 2 δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην ατοµικότητα και την υποκειµενικότητα του ανθρώπου µε σύνθηµα την απελευθέρωση της δηµιουργικής φαντασίας του καλλιτέχνη. Γι' αυτό και ο Hauser (1970, σ.196) δηλώνει ότι την εποχή εκείνη η τέχνη δεν αποτελεί µια κοινωνική δραστηριότητα που κατευθύνεται από συµβατικά κριτήρια, αλλά δραστηριότητα αυτοέκφρασης. Με την τέχνη το µεµονωµένο άτοµο µιλάει σε µεµονωµένα άτοµα. Ο καλλιτέχνης πια δεν αναπαριστά στο έργο του κάποια εξωτερική πραγµατικότητα, αλλά σαν οραµατιστής αναπαριστά µε σύµβολα ό,τι κρύβει η ωµή πραγµατικότητα. Αυτός και το έργο του αποτελούν αντικείµενο λατρείας. Γύρω τους αναπτύσσονται θεσµοί που συγκροτούν µια οργανωµένη αγορά έργων τέχνης, καθιερώνονται νόµοι που προστατεύουν τον καλλιτέχνη, ο οποίος αποδεσµεύεται απ' τον ακαδηµαϊσµό (Πασχαλίδης, 2002, σ.67). Χαρακτηριστικό παράδειγµα της 1 Στο λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Γ. Μπαµπινιώτη (1998, σ.1780) στο λήµµα τέχνη βρισκόµαστε µπροστά σε µια σειρά σύγχρονων παγιωµένων ερµηνειών, όπως η ελεύθερη δηµιουργική έκφραση του ανθρώπου µε έργα που διέπονται από αισθητικούς κανόνες ή η έκφραση ενός συλλογικού αισθητικού ιδεώδους, όπως αυτό προκύπτει µέσα από τα δηµιουργήµατα ενός λαού, έθνους, µιας οµάδας ατόµων ως φορέων πολιτισµού ή κάθε µορφή καλλιτεχνικής δηµιουργίας ή κάθε καλλιτεχνικό δηµιούργηµα ή το σύνολο των έργων ενός καλλιτέχνη ή το προσωπικό ύφος δηµιουργού ή καλλιτέχνη ή η καλλιτεχνική δηµιουργία ως σύνολο τάσεων, ρευµάτων, σχολών, κινηµάτων. Ο συγκερασµός των παραπάνω ερµηνειών οδηγούν στη διαπίστωση ότι η τέχνη είναι η ελεύθερη δηµιουργική έκφραση του καλλιτέχνη, είναι το καλλιτεχνικό δηµιούργηµά του, που υπακούει σε καθορισµένους αισθητικούς κανόνες, που προκύπτει µέσα από τα πάσης φύσεως δηµιουργήµατα ενός λαού, ενός έθνους, µιας κοινωνίας ανθρώπων και καταλήγει µέρος µιας τάσης, ενός ρεύµατος, ενός κινήµατος, που δείχνει στην ανθρωπότητα το δρόµο για τη δική της ελευθερία. 2 Ο Baudelaire (1995, σ.29) αναφερόµενος στο καλλιτεχνικό κίνηµα του Ροµαντισµού σηµειώνει : Όταν λέµε ροµαντισµός, εννοούµε εσωτερικότητα, πνευµατικότητα, ανύψωση στο άπειρο, εκφρασµένα µε όλες τις µορφές της τέχνης 5

6 αποδέσµευσης αυτής αποτελούν οι Έλληνες ζωγράφοι, Λύτρας, Βολανάκης και Γύζης που, αν και θητεύουν στη Σχολή του Μονάχου, εµπιστεύονται τη δηµιουργική τους φλέβα κι αυτονοµούνται καλλιτεχνικά (Χρήστου, 1981, σ.44). Αυτό το αίτηµα της ολοκληρωτικής ελευθερίας του καλλιτέχνη εκφράζει η φράση του Benjamin Constant η τέχνη για την τέχνη (Πασχαλίδης, 2002, σ.65). Παρόλα αυτά η αστική τάξη, επιδιώκοντας τη διατήρησή της στο κοινωνικό-οικονοµικό προσκήνιο της εποχής, αυτοπροσδιορίζεται ως θεµατοφύλακας του ροµαντικού ιδεώδες, το οποίο διευρύνει τον ορισµό της υψηλής τέχνης που αντιπροσωπεύει την αισθητικά και ηθικά ανώτερη τέχνη και αντιπαλεύεται την αισθητικά και ηθικά ευτελή µαζική τέχνη (Πασχαλίδης, 2002, σ.66). Γ.2. Η έννοιας της τέχνης τον 20ο αιώνα Τον 20ο αιώνα οι νέες επιστηµονικές ανακαλύψεις, η απελευθέρωση της επικοινωνίας, η επικράτηση της αστικοποίησης και του καπιταλισµού δηµιουργούν νέους προσανατολισµούς στην καλλιτεχνική δηµιουργία (Κολιόπουλος, Ι., Νηµάς, Θ., Σβολόπουλος, Κ., Σχολικάκη-Χελιώτη, Χ., Χατζηβασιλείου, Ε., 2011, σ ). Ο ρεαλισµός στρέφει την τέχνη από την ατοµιστική ερµηνεία του κόσµου στην αντικειµενική παρατήρηση του και προετοιµάζει την εµφάνιση των νέων καλλιτεχνικών ρευµάτων 3 του 20ου αιώνα (Κολιόπουλος κ.συν., 2011, σ.170) τα οποία αρχικά προκαλούν τον κανόνα, ωστόσο ενσωµατώνεται σε αυτόν, αφού οι εκπρόσωποί τους επιθυµούν να µείνουν εντός της υψηλής τέχνης. Όµως τα κινήµατα του ντανταϊσµού, του υπερρεαλισµού, της pop art και η µαζική κουλτούρα, κάτω από τον όρο µεταµοντέρνα τέχνη αµφισβητούν την καλλιτεχνική ιδιοφυΐα, το αριστούργηµα και την παράδοση της ίδιας της τέχνης και ζητούν την ανάµειξη του υψηλού και 3 Στα καλλιτεχνικά ρεύµατα που άνθησαν στα τέλη του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου αιώνα ήταν ο Ιµπρεσιονισµός, ο Εξπρεσιονισµός, ο Φωβισµός, ο Κυβισµός, ο Φουτουρισµός, ο Κονστρουκτιβισµος και ο Ορφισµός. 6

7 του χαµηλού, ενώ το Μανιφέστο του Υπερρεαλισµού ζητά από τους καλλιτέχνες να υπηρετήσουν ελεύθερα την τέχνη τους. Έτσι ο καλλιτέχνης, κάνοντας στροφή προς τον εσωτερικό µονόλογο, µεταπηδά από το οπτικό και µη αληθινό στην ουσία που είναι ή µπορεί να είναι αληθινή (Σκουλάτου, Β, Δηµακοπούλου, Ν., Κόνδη, Σ., 2003, σ ). Αυτό το αίτηµα οδηγεί στον επαναπροσδιορισµό της έννοιας της τέχνης. Το ερώτηµα τι είναι η τέχνη; επαναδιατυπώνεται ως πότε ένα έργο είναι τέχνη; Η απάντηση όµως γίνεται πολύπλοκη, καθώς αναζητείται έξω από το έργο τέχνης, στο θεσµικό περιβάλλον του, που στηρίζεται σε µια καταναλωτική βάση και πλήττεται από το φαινόµενο της εµπορευµατοποίησης. Τώρα τέχνη και µαζική κουλτούρα συµβιώνουν στον ίδιο χώρο έξω από πρότυπα και κανόνες (Πασχαλίδης, 2002, σ.69,141). Αυτή η πορεία της τέχνης κάνει τον Mortensen (1997) να διαπιστώσει ότι η έννοια τέχνη πρέπει να προσεγγιστεί στη θεσµική και στην ιστορική της βάση, όπου ως κριτήρια για το ποιο έργο είναι τέχνη; είναι ο δηµιουργός και η κοινωνική του θέση, η εξέλιξη της τεχνικής του, οι συνθήκες κοινωνικής πρόσληψης και χρήσης της τέχνης, η θέση της τέχνης στο εκάστοτε ιδεολογικό και αξιολογικό πλαίσιο της κοινωνίας (Πασχαλίδης, 2002, σ.69). Κάτι ανάλογο σκέφτεται ο Σεφέρης 4 (1984, σ.264), όταν δίνει τον δικό του ορισµό για την τέχνη. Γ.3. Ο κόσµος της τέχνης τον 19ο αιώνα Ο Alloway (1972) διατυπώνει ότι ο κόσµος της τέχνης είναι ένα δίκτυο ανθρώπων και οργανισµών που ασχολούνται µε τις διαδικασίες δηµιουργίας και διακίνησης έργων τέχνης, αλλά και ανάδειξης και καταξίωσης των δηµιουργών τους και των καλλιτεχνικών ρευµάτων που αντιπροσωπεύουν (Χαµπούρη-Ιωαννίδου, 2002, σ.179). Αυτός ο κόσµος από τον 19ο αιώνα αρχίζει να διευρύνεται. 4 Όταν λέω Τέχνη, δεν εννοώ διόλου τη θεωρία που πρέσβευε «η τέχνη για την τέχνη». Η διδασκαλία αυτή, που δε χρησιµεύει πια σε τίποτε, κατάντησε να σηµαίνει τη δουλειά ενός ανάπηρου ανθρώπου που φτιάνει αδειανά κοµψοτεχνήµατα κλεισµένος µέσα σ' ένα αποστειρωµένο δωµάτιο. Εννοώ µόνο την πνευµατική τάξη που δηµιουργούν τα καλά έργα της τέχνης, περασµένα ή σηµερινά, εκείνα που νοµοθετούν, εκείνα που θα µας διδάξουν. Αν κοιτάξουµε λοιπόν τα συµπεράσµατα που βγαίνουν από αυτά τα έργα, θα ιδούµε πως δεν είναι διόλου ξένα από τους αγώνες και τους πόθους της εποχής τους. 7

8 Ο Burns (2006) αναλύει εκτενώς τις αλλαγές που σηµειώθηκαν στον τότε κόσµο. Η Γαλλική Επανάσταση διαµορφώνει µια νέα τάξη πραγµάτων σε επίπεδο εξουσίας, ενώ η Βιοµηχανική Επανάσταση οδηγεί στην κοινωνική άνοδο µιας αστικής τάξης, που µε τη δύναµη του χρήµατος επιθυµεί να επιβάλλει νέους συσχετισµούς στο επίπεδο εξουσίας. Ο Πασχαλίδης (2002, σ.129,131) αναφέρει ότι οι αστοί διανοούµενοι και καλλιτέχνες βλέπουν την τέχνη ως θεµατοφύλακα των δικών τους πολιτισµικών αξιών και διατυπώνουν την ιδέα ότι τα έργα τέχνης δεν πρέπει να περιορίζονται στα παλάτια και τις ιδιωτικές συλλογές βασιλέων και ευγενών, αλλά να εκτίθενται προς όφελος όλων στα µουσεία. Αυτή την ιδέα προωθεί η αστική τάξη και µε τη βοήθεια των καλλιτεχνικών θεσµών της εποχής θα καταστήσει το αισθητικό ιδεώδες του Ροµαντισµού ως δηµόσιο πρότυπο αισθητικής αγωγής και δηµιουργίας. Αυτοί οι θεσµοί, σύµφωνα µε τη Χαµπούρη Ιωαννίδου (2002, σ.189), γίνονται κέντρα καλλιτεχνικής δηµιουργίας και διακίνησης, ενώ µεσίτες, έµποροι, συλλέκτες, κριτικοί γίνονται η κινητήρια δύναµη αναγνώρισης και καταξίωσης των δηµιουργών τους επικεντρώνοντας στην αισθητική αξία των έργων τους. Επίσης η Κουκουζέλη (2003, σ.45-47) παρατηρεί ότι στην Ευρώπη ιδρύονται κρατικά µουσεία µε πρωτοβουλία του κράτους ή ιδιωτών, όπου ενσωµατώνονται πολλές ιδιωτικές συλλογές και πραγµατοποιούνται πολλές εκθέσεις. Ο κόσµος της τέχνης ελέγχεται από την αστική τάξη, που δηλώνει προστάτης της κι ενισχύει την εµφάνιση διάφορων καλλιτεχνικών ρευµάτων καλλιεργώντας πάντα το αστικό αισθητικό ιδεώδες (Πασχαλίδης, σ.129) Γ.4. Ο κόσµος της τέχνης τον 20ο αιώνα Όπως αναφέρει ο Πασχλίδης (2002, σ.134), ο Thorstein Veblen από τα τέλη του 19ου αιώνα διέκρινε στην Αµερική ένα µεσοαστικό κοινωνικό στρώµα που επιδιώκοντας την κοινωνική υπεροχή του, περιφέρεται ως αργόσχολος περιηγητής σε µουσεία και γκαλερί αγοράζοντας έργα τέχνης. 8

9 Τον 20ο αιώνα το παραπάνω φαινόµενο παίρνει µεγαλύτερες διαστάσεις, όταν, όπως αναφέρει ο Edgar Morin (1991, σ.247), η µαζική κουλτούρα εδραιώνεται στην καταναλωτική φάση των αστικών καπιταλιστικών-βιοµηχανικών κοινωνιών, απ' όπου αναδύεται ο άνθρωποςκαταναλωτής. Σε αυτό συµβάλλει και η εµφάνιση των νέων µέσων επικοινωνίας, τα οποία εκθειάζουν οι Walter Benjamin και Andre Malraux αποµυθοποιώντας την κοσµική θρησκεία της τέχνης. Θεωρούν ότι αυτά συµβάλλουν καθοριστικά στο άνοιγµα της τέχνης στο ευρύ κοινό, καθώς τα αντίγραφα έργων τέχνης απεγκλωβίζουν το πρωτότυπό τους από τους παραδοσιακούς χώρους παρουσίασής τους, µεταφέροντάς τα σ' ένα νέο µουσείο χωρίς τοίχους (Πασχαλίδης, 2002, σ.133). Ωστόσο η καταναλωτική έξαρση, όπως τονίζει ο Edgar Morin (1991, σ ) αναλαµβάνει να ολοκληρώσει τον αστικό ατοµικισµό, τον οποίο ενσωµατώνει και τον µετασχηµατίζει µε αφετηρία τα καταναλωτικά στάνταρντ. Η κοινωνική θέση και το γόητρο του σύγχρονου ανθρώπου βρίσκουν στήριγµα και πάλι στην τέχνη. Μάλιστα γύρω από αυτή δηµιουργείται ένας ολόκληρος µηχανισµός, φυσικός και κοινωνικός, εµπορικός και µη κερδοσκοπικός, που είναι αφοσιωµένος στην παραγωγή ή τη διάδοση των καλλιτεχνικών έργων που αποκαλείται πολιτιστική βιοµηχανία (Toffler, 1992, σ.29). Οι διευθυντές κι οι επιµελητές Μουσείων, οι γκαλερίστες και οι εταιρικοί ή ιδιωτικοί συλλέκτες διοργανώνουν εκθέσεις σ' όλο τον κόσµο, αναζητούν νέα ταλέντα, επενδύουν τα χρήµατά τους ικανοποιώντας την φιλαρέσκειά τους. Όλοι αυτοί παίζουν σηµαντικό ρόλο στον κόσµο της τέχνης, εφόσον έχουν τη δύναµη να αναδεικνύουν τους καλλιτέχνες και τα καλλιτεχνικά ρεύµατα, στα οποία ανήκουν (Χαµπούρη-Ιωαννίδου, 2002, σ ). Η Φωτιάδη (2013) αναφερόµενη σε αυτή τη δράση γράφει : (Αυτο)βιογραφικές αφηγήσεις του Ιόλα συνδέουν την επαγγελµατική του δράση µε την εισαγωγή των σουρεαλιστών στις Ηνωµένες Πολιτείες, µε την αµερικανική Ποπ Αρτ κυρίως µέσω του Warhol και µε Γάλλους Νέους Ρεαλιστές. 9

10 Σε αυτούς συµπληρώνονται οι ιστορικοί τέχνης και οι κριτικοί. Όπως αναφέρει ο Αγραφιώτης (1987, σ.54-55), τη µεταπολεµική περίοδο η κριτική έχει την πρωτοκαθεδρία, ενώ το καλλιτεχνικό δηµιούργηµα ακολουθεί. Ο λόγος του κριτικού διαµορφώνει και διατηρεί τους κανόνες παραγωγής κι υπόστασης των προϊόντων της πολιτιστικής βιοµηχανίας, (...) λειτουργεί σαν µέσο επικοινωνίας µεταξύ παραγωγών των πολιτιστικών προϊόντων και ανθρώπων καταναλωτών. Η Λοϊζίδη (1999, σ.84-85) καταδεικνύοντας την ισχύ των κριτικών, γράφει ότι τη δεκαετία του 1970 µεσουρανεί ο κριτικός-πιλότος που αναδεικνύει δηµιουργούς, ακόµα κι αν δεν µπορούν να αποδείξουν την αυθεντικότητα του έργου τους. Αυτός ο κόσµος περιφέρεται στις διεθνείς biennales και triennales, σε εµπορικές εκθέσεις ή οίκους δηµοπρασιών, όπου κάθε έργο τέχνης αντιµετωπίζεται σαν εµπόρευµα µε ανταλλακτική τιµή στο χρηµατιστήριο της τέχνης (Σκαλτσά, 1999, σ.42). Τις τελευταίες δεκαετίες το Διαδίκτυο ενσωµατώνει τον κόσµο αυτόν που στο όνοµα του άκρατου καταναλωτισµού και της επιδειξιοµανίας δηµιουργεί σύγχυση στο χώρο της σύγχρονης τέχνης. Αυτό επιβεβαιώνει κι η Moulin (1992), όταν δηλώνει ότι η σύγχρονη τέχνη κι η σύγχρονη αγορά διατηρούν µεταξύ τους µια χαοτική σχέση, που αποπροσανατολίζει τον καλλιτέχνη και το έργο του (Λοϊζίδη, 1999, σ.85). 10

11 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Δ.1. Παρουσίαση του καλλιτέχνη Είναι ο καλλιτέχνης της ζωής. Αυτόν το χαρακτηρισµό δίνει η ζωγράφος και γλύπτρια Βασιλική5 για το ζωγράφο Μπάµπη Πυλαρινό κι αυτός ο χαρακτηρισµός ήταν η αφορµή να ξεκινήσω την παρακάτω έρευνα. Ο Μπάµπης Πυλαρινός6 γεννιέται το 1966 και µεγαλώνει στη Ζάκυνθο. Από εκεί φεύγει, για να σπουδάσει Φυσικός στην Πάτρα. Στη συνέχεια όµως τον κερδίζει η τέχνη της φωτογραφίας, µε την οποία ασχολείται επαγγελµατικά µέχρι το Στο στρατό γνωρίζεται µε τον αγιογράφο Θανάση Φίλιο, ο οποίος τον προτρέπει να ασχοληθεί µε την αγιογραφία. Μετά την απόλυσή του γίνεται µαθητής του και ξεκινά τη σταδιοδροµία του ως αγιογράφος. Ο ίδιος δηλώνει αυτοδίδακτος, ωστόσο φοιτά κοντά στους αγιογράφους Γιώργο Κόρδη, Δηµήτρη Χατζηαποστόλου και τον π. Σταµάτη Σκλήρη. 5 Η κριτική της ζωγράφου και γλύπτριας Βασιλικής για τον οµότεχνό της Μπάµπη Πυλαρινό βρίσκεται στη διεύθυνση 6 Περισσότερα στοιχεία για τον ίδιον, την τεχνοτροπία του και την καλλιτεχνική δραστηριότητά του βρίσκονται στις διευθύνσεις / 11

12 Όµως, όπως ο ίδιος αναφέρει, το 2000 αισθάνεται την ανάγκη να µιλήσει και να επικοινωνήσει µε τον έξω κόσµο. Έτσι σταδιακά η εσωστρέφεια της εκκλησιαστικής ζωγραφικής του συµβαδίζει µε την εξωστρέφεια και τη φρεσκάδα µιας προσωπικής κοσµικής ζωγραφικής. Όπως αναφέρει ο καθηγητής Ευρωπαϊκής Ιστορίας της Τέχνης Στέλιος Λυδάκης 7 η καλλιτεχνική του καταβολή τον οδήγησε στο «Ζωγραφείο εικόνων» του αγιογράφου Δηµήτρη Χατζηαποστόλου, για να διαµορφώσει τελικά ένα προσωπικό ναΐφ ύφος. Από τότε µέχρι και σήµερα ο Μπάµπης Πυλαρινός έχει αναπτύξει το δικό του καλλιτεχνικό ύφος και πορεύεται µέσα στον κόσµο της τέχνης µε τον δικό του διακριτικό και σεµνό τρόπο. Δ.2. Ο Μπάµπης Πυλαρινός και ο κόσµος της τέχνης Από το 1998 µέχρι το 2008 ο Μπάµπης Πυλαρινός ασχολείται µε την αγιογράφηση εκκλησιών. H δραστηριότητά του αυτή τον κάνει γνωστό στον στενό κόσµο της εκκλησιαστικής τέχνης και γίνεται η αφορµή µαζί µε την προτροπή και την προώθηση των δασκάλων του να πάρει µέρος σε οµαδικές εκθέσεις αγιογραφίας και να προχωρήσει στην πρώτη του ατοµική έκθεση στη γενέτειρά του. Όµως από το 2004 ο Μπάµπης Πυλαρινός µε το νέο προσωπικό του στυλ συµµετέχει σε οµαδικές ή ατοµικές εκθέσεις ζωγραφικής 8, προκαλώντας σταδιακά και όσο το επιτρέπει ο ίδιος, το ενδιαφέρον του κόσµου της τέχνης. Τα όρια που φαίνεται ότι θέτει ο καλλιτέχνης ανάµεσα στον ίδιο και τον κόσµο της τέχνης διαµορφώνονται από την γνώµη που έχει για τον τρόπο που λειτουργεί αυτό το δίκτυο. Χωρίς να αµφισβητεί ότι ο κόσµος της τέχνης έχει πράγµατι µεγάλη δύναµη, δε επιθυµεί να αφοµοιωθεί σε αυτόν. Θεωρεί τον κόσµο αυτόν µακριά από τη δική του κοσµοθεωρία και µακριά από τον τρόπο που εννοεί αυτός την έννοια της τέχνης. Χαρακτηριστά αναφέρει : Ο κόσµος της τέχνης στην Ελλάδα είναι πολύ κλειστός, σε αντίθεση µε το εξωτερικό, όπου βρήκα 7 Η κριτική του καθηγητή Ευρωπαϊκής Ιστορίας της Τέχνης Στέλιου Λυδάκη για το έργο του Μπάµπη Πυλαρινού βρίσκεται στη διεύθυνση 8 Περισσότερες πληροφορίες για τις εκθέσεις του Μπάµπη Πυλαρινού βρίσκονται στη διεύθυνση 12

13 ανθρώπους που εκτιµούν ειλικρινά το έργο ενός καλλιτέχνη. Δυστυχώς στην Ελλάδα ζούµε σε µια κοινωνία προσώπων 9. Αναφερόµενος µάλιστα στο τρόπο λειτουργίας των γκαλερί δηλώνει την προσωπική του εµπειρία όσο αφορά τη σχέση του µε τις γκαλερί της Αθήνας, την οποία χαρακτηρίζει έως και εχθρική 10. Αλλά ουδέν κακόν, αµιγές καλού. Ο καλλιτέχνης λοιπόν αποφασίζει να ακολουθήσει τον µοναχικό του δρόµο και να ενταχθεί στον κόσµο της τέχνης µε τους δικούς του όρους ως δηµιουργός, ως γκαλερίστας, ως επιµελητής των εκθέσεών του, αλλά και ως επιχειρηµατίας. Έτσι το 2010 εγκαταλείπει το εργαστήριό του στον Υµηττό και µετακοµίζει στο κέντρο της Αθήνας, στην πλατεία Μητροπόλεως 11. Η επιλογή της µετακίνησης αυτής δηλώνει την επιθυµία του να βγει από τη µοναχικότητα και να κάνει ένα βήµα πιο κοινωνικό. Εκεί δηµιουργεί το δικό του εργαστήρι γκαλερί διδασκαλείο, όπου δηµιουργεί, εκθέτει και διακινεί τα έργα του, διδάσκει την τέχνη του και φιλοξενεί εκθέσεις συναδέλφων του. Μάλιστα δηλώνει ότι του αρέσει να βλέπει τους ανθρώπους να κινούνται ανάµεσα στα έργα του, να τα παρατηρούν, να συζητά µαζί τους για αυτά και να αγοράζουν αυτά που µιλάνε µέσα τους. Θεωρεί ότι του ταιριάζει περισσότερο. Άλλωστε, όπως αναφέρει ο Picasso (2002, σ.28) και συµφωνεί µαζί του ο καλλιτέχνης 11, το έργο τέχνης αποκτά ζωή µόνο µέσω του παρατηρητή του. Τα έργα του Μπάµπη Πυλαρινού από το 2008 µέχρι το 2010 αρχίζουν να προσελκύουν το ενδιαφέρον του δικού του µικρόκοσµου, όπως του 9 Αναλύοντας µάλιστα τον όρο κοινωνία προσώπων ο κ. Πυλαρινός είπε : Στην Ελλάδα ευτυχώς δεν ζούµε σε µια απρόσωπη κοινωνία, αλλά δυστυχώς η συνήθεια να είσαι προκατειληµµένος θετικά για κάποιον που είναι φίλος φίλου ή συγγενής ή εραστής δηµιουργεί ένα απόλυτα αποπνικτικό περιβάλλον για συνεργασίες. 10 Με ιδιαίτερα δεικτικό τρόπο o Μπάµπης Πυλαρινός αναφέρει : Κάποιες γκαλερί µου ζήτησαν να συνεργαστούµε και αρνήθηκα, γιατί ήξερε ότι δεν πληρώνουν. Πουλάνε τα έργα σου και µετά µόνο αν είσαι µεγάλο όνοµα σε εξοφλούν. Αλλιώς παρακαλάς. Δεν θέλω, όχι ευχαριστώ!. Προσωπικά ενδιαφέρθηκα για τρεις γκαλερί στην Αθήνα, αλλά αυτές δεν ενδιαφέρθηκαν για µένα. Έτσι πήρα το µοναχικό µου δρόµο. Στην Αθήνα οι επαγγελµατίες στο χώρο των γκαλερί είναι τρεις, άντε πέντε. Οι υπόλοιπες είναι κυρίες που απλώς περνούν τον καιρό τους κάνοντας τους φιλότεχνους. Δυστυχώς οι περισσότερες από αυτές τις γκαλερί δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους. 11 Ο Πυλαρινός θέλοντας να δώσει την προσωπική άποψη για τη σηµασία του θεσµού των γκαλερί αναφέρει ότι η δηµιουργία της δικής του γκαλερί του ήταν αποτέλεσµα µιας εσωτερικής ανάγκης. Ο χώρος αυτός του έδωσε την ευκαιρία της άµεσης επαφής µε το κοινό, η οποία είναι µια καθαρτική, λυτρωτική διαδικασία, κατά την οποία η αβίαστη έκφραση της τέχνης κυλά στον καµβά και γίνεται το µέσον επικοινωνίας ανάµεσα στο δηµιουργό και το έργο, ανάµεσα στο έργο και τον παρατηρητή και τέλος ανάµεσα στον παρατηρητή και το δηµιουργό. Αυτό µάλιστα θεωρεί ως την ουσιαστικότερη καταξίωση ενός καλλιτέχνη. 13

14 αρέσει να τον ονοµάζει, και ο οποίος περιορίζεται επί το πλείστον στα όρια της ελληνικής πρωτεύουσας. Η πρώτη του ατοµική έκθεση τον Νοέµβριο του 2008 µε θέµα Η γιορτή 12 γίνεται µε δική του πρωτοβουλία στον εκδοτικό Οίκο Περίπλους στην Αθήνα. Ο Μπάµπης Πυλαρινός εισέρχεται προσεκτικά κι αθόρυβα στον κόσµο της τέχνης. Η πρώτη του αυτή καλλιτεχνική απόπειρα δεν περνά απαρατήρητη, αφού ασχολούνται µε αυτή και άνθρωποι της τέχνης και τα ΜΜΕ 13. Αυτοί γίνονται οι καλύτεροι διαφηµιστές του. Συνέπεια αυτής της προβολής είναι και η πρόταση που δέχεται ο καλλιτέχνης τον επόµενο χρόνο, το 2009, από τον ίδιο εκδοτικό οίκο Περίπλους για µια ακόµα συνεργασία 14, όπως και η πρόταση από το περιοδικό Σύνταξη για την εικαστική επιµέλεια ενός τεύχους του. Οι συνεργασίες αυτές κάνουν τον καλλιτέχνη πιο γνωστό. Είναι η στιγµή που µεταφέρει την καλλιτεχνική του ζωή στο κέντρο της Αθήνας, τον οποίο επισκέπτονται όλο και περισσότεροι. Εκεί, το 2010 θα επιµεληθεί ο ίδιος την επόµενη έκθεσή του Τα απλωµένα ρούχα 15. Για αυτή του την έκθεση άνθρωποι της τέχνης, ποιητές, συγγραφείς, φωτογράφοι, ηθοποιοί, που ήδη έχουν γνωρίσει και έχουν εκτιµήσει, όχι µόνο τον καλλιτέχνη, αλλά και άνθρωπο Πυλαρινό θα επιµεληθούν µαζί του τον κατάλογο της έκθεσής του 16. Όµως άξια αναφοράς είναι η στιγµή που τον προσεγγίζει ο κόσµος της τέχνης της Ευρώπης. Το 2012 τον επισκέπτεται η γαλλίδα τεχνοκριτικός Marie De Paris Yafil 17, η οποία σε συνεργασία µε την M.-J. Schumacher 12 Ο εκδοτικός οίκος µάλιστα αναλαµβάνει να εκδώσει και τον κατάλογο - βιβλίο των έργων της έκθεσης αυτής σε συνεργασία µε τον συγγραφέα Πλάτωνα Μαλλιάγκα 13 Περισσότερες πληροφορίες για τις συνεντεύξεις του Μπάµπη Πυλαρινού, αλλά και τις κριτικές για το έργο του υπάρχουν στη διεύθυνση 14 Ο εκδοτικός οίκος το 2009 του αναθέτει να εικονογραφήσει έξι λογοτεχνικά βιβλία που αφορούσαν ιστορίες που γράφηκαν από ισάριθµους ταλαντούχους bloggers που ανακάλυψε. Με έµµεσο τρόπο λοιπόν προβάλλεται η τέχνη του Μπάµπη Πυλαρινού, καθώς η Εταιρεία Πολιτισµού Action Direct αναλαµβάνει τη διοργάνωση έξι παρουσιάσεων των πρωτοεµφανιζόµενων συγγραφέων και των βιβλίων τους σε έξι cafe στέκια της νεολαίας. 15 Περισσότερες πληριοφορίες για την έκθεση και για τις γνώµες που εκφράστηκαν υπάρχουν στην ιστοσελίδα 16 Ο κατάλογος της έκθεσης "Τα απλωµένα ρούχα" παρουσιάζεται στην διεύθυνση m%2fitem%2fdetails%2f256387%2f Το άρθρο της τεχνοκριτικού Marie De Paris Yafil για την έκθεση του Μπάµπη Πυλαρινού βρίσκεται στη διεύθυνση html 14

15 που εκπροσωπεί την ένωση καλλιτεχνών Naute 18 και το Art-sourcing, τού προτείνει να επιµεληθεί η ίδια δύο εκθέσεις της συλλογής του Paradise Now! Contes Modernes στο Παρίσι στην Gallery Rivoly και µια στις Βρυξέλλες στην Gallery Periple 20. Μετά από αυτές τις δύο εκθέσεις, το 2013 πραγµατοποιείται άλλη µια ακόµα ατοµική έκθεσή του στο Παρίσι στην Gallery Desmos 21 µε τη συλλογή του L' Été grec en 27 œuvres, encaustique et fresque. Ο Μπάµπης Πυλαρινός γίνεται όλο και περισσότερο γνωστός. Στις εγκαίνια των εκθέσεων του, όπως αναφέρει, συγκεντρώνονται πολλοί απλοί άνθρωποι µε γνήσιο ενδιαφέρον για την τέχνη, άνθρωποι της τέχνης, όπως ποιητές, ηθοποιοί, συγγραφείς, φωτογράφοι, µουσικοί, άνθρωποι των ΜΜΕ και άνθρωποι του κόσµου της τέχνης. Ακούει µε ενδιαφέρον τις γνώµες 22 όλων, είτε θετικές, είτε αρνητικές. Ωστόσο, δηλώνει ότι δεν εµπιστεύεται απόλυτα τους κριτικούς µιας και θεωρεί ότι οι περισσότεροι βρίσκονται µακριά από τη ζωή και ασχολούνται µόνο µε ό,τι ενδιαφέρει το σινάφι. Ο προσωπικός του χώρος γίνεται ο τόπος δηµιουργίας, αλλά και διακίνησης των έργων του που, όπως δηλώνει ο ίδιος, αφορά στο 90% αυτών, ενώ το 10% των πωλήσεων το έχει παραχωρήσει σε δύο γκαλερί του εξωτερικού, την Paulia Rosa στο Παρίσι και την Periple στις Βρυξέλλες, οι οποίες δείχνουν ενδιαφέρον για το έργο του και το εντάσσουν στις συλλογές τους. Αν και συµφωνεί µε αυτό που αναφέρει η Χαµπούρη- Ιωαννίδου (2002, σ.184), ότι δηλαδή η σχέση ανάµεσα στη διακίνηση των έργων τέχνης και τη φήµη των καλλιτεχνών είναι αµφίδροµη και ότι εξαρτάται από τις πωλήσεις που καταγράφονται, δε το θεωρεί ως κύρια προτεραιότητά του Περισσότερες πληροφορίες για την έκθεση του Μπάµπη Πυλαρινού στην Gallery Rivoli59, στο Παρίσι βρίσκονται στη διεύθυνση 20 Περισσότερες πληροφορίες για την έκθεση του Μπάµπη Πυλαρινού στην Gallery Periple, στις Βρυξέλλες βρίσκονται στη διεύθυνση 21 Περισσότερες πληροφορίες για την έκθεση του Μπάµπη Πυλαρινού στην Gallery Desmos, στο Παρίσι βρίσκονται στη διεύθυνση 22 Περισσότερες πληροφορίες για τις απόψεις και κριτικές για τον Μπάµπη Πυλαρινό και το έργο του υπάρχουν στη διεύθυνση 15

16 Ο Μπάµπης Πυλαρινός έχοντας πια προσωπική εµπειρία για τον τρόπο που λειτουργεί ο κόσµος της τέχνης, συµφωνεί µε τους Buck & Dodd (στο Χαµπούρη-Ιωαννίδου, 2002, σ.180), που τον αποκαλούν µια εξωτική λέσχη 23, που οργανώνεται γύρω από τη µόδα, τη λάµψη, τους νεωτερισµούς και τον ελιτισµό. Έχει επιλέξει λοιπόν να δραστηριοποιείται συνετά µέσα σε αυτόν, ώστε ούτε ο ίδιος να αποπροσανατολιστεί ούτε το έργο του να χαθεί στο χάος που επικρατεί στον κόσµο της τέχνης, όπως διαπιστώνει η Moulin (στο Λοϊζίδη, 1999, σ.85). Ωστόσο ιδιαίτερη προώθηση, τόσο στην αναγνωρισιµότητά του, όσο και στην διακίνηση του έργου του δίνει το διαδίκτυο, που, όπως αναφέρει και ο ίδιος, το χρησιµοποιεί ως κύριο µέσο να εκθέτει και ψηφιακά τη δουλειά του. Η προσωπική ιστοσελίδα του και η ιστοσελίδα του στο Facebook 24, έχουν πια υψηλή επισκεψιµότητα. Παρακολουθώντας µάλιστα τη δεύτερη ψηφιακή σελίδα του καλλιτέχνη, διαπιστώνει κανείς την άµεση σχέση που έχει δηµιουργήσει µε το κοινό του που σταδιακά γίνονται φίλοι του. Όπως αναφέρει ο Becker (1982) (στο Χαµπούρη-Ιωαννίδου, 2002, σ.181) κάθε καλλιτέχνης µπορεί να δηµιουργήσει το δικό του κόσµο της τέχνης. Κάτι τέτοιο µπορεί να διακρίνει κανείς και στην περίπτωση του Μπάµπη Πυλαρινού. Μόνο που τον δικό του κόσµο δεν τον διακρίνει ο εξωτισµός των άλλων συνηθισµένων κόσµων της τέχνης που, όπως αναφέρει ο ίδιος, τα κύρια χαρακτηριστικά τους είναι ο στυγνός επαγγελµατισµός, η αισχροκέρδεια των γκαλερί και ειδικών τέχνης, αλλά και η φιλοτεχνία των πλουσίων Τη λέσχη αυτή, δηλώνει ο Μπάµπης Πυλαρινός, τη χαρακτηρίζει ο θόρυβος του κόσµου, τα άσκοπα λόγια, τα χαµόγελα, η κοσµική βουή και δεν είναι παρά µια ερωτική µαταίωση και µας παραπέµπει στην παρακάτω ιστοσελίδα 24 Οι ιστοσελίδες του καλλιτέχνη στο Διαδίκτυο είναι https://www.facebook.com/pages/atelier- Pilarinos/ Γι' αυτό το τελευταίο χαρακτηριστικό ο καλλιτέχνης θυµάται µε συγκίνηση το παρακάτω περιστατικό : Το 2005 στην έκθεση µου Προσεισµικά τοπία ένας νεοδιόριστος γυµναστής µου έδωσε τους δυο πρώτους µισθούς του, για να αγοράσει ένα έργο, το οποίο παζάρευε και δεν αγόραζε, γιατί ήταν ακριβό, ένας πάµπλουτος συλλέκτης των Βορείων προαστίων. 16

17 Ε. Επίλογος Συµπεράσµατα Ο κόσµος της τέχνης ανέκαθεν ήταν µια πραγµατικότητα. Όµως στο σύγχρονο κόσµο της παγκοσµιοποίησης, της ελεύθερης επικοινωνίας, της τεχνολογικής εξέλιξης, του υπέρµετρου καταναλωτισµού και της εµπορευµατοποίησης ο γνωστός τεχνοκριτικός Ντέιβιντ Χίκεϊ δηλώνει ότι αποχωρεί από τον κόσµο της τέχνης, επειδή διαπιστώνει ότι είναι αποστεωµένος, αυτοαναφορικός και όµηρος σε πλούσιους συλλέκτες που δεν έχουν κανένα σεβασµό στην τέχνη, (...) ότι οι κριτικοί τέχνης έχουν γίνει µια τάξη αυλικών (...) που τριγυρίζουν στο παλάτι και συµβουλεύουν πάµπλουτους ανθρώπους, (...) ότι Το χρήµα και η διασηµότητα έχουν ρίξει τη σκιά τους στον κόσµο της τέχνης, και ότι το σηµερινό δίκτυο συλλεκτών, γκαλερί, µουσείων και εµπόρων τέχνης προσπαθεί µε κάθε τρόπο να διατηρήσει τη χρηµατική αξία και το στάτους καλλιτεχνών, καταπνίγοντας την ανοιχτή συζήτηση πάνω στην τέχνη (The observer, 2013). Οι παραπάνω δηλώσεις του Χίκεϊ, καθώς και το θεωρητικό µέρος της εργασίας από τη µια, και η παρουσίαση του ζωγράφου Μπάµπη Πυλαρινού από την άλλη, µπορούν να αποτελέσουν τα δύο ουσιώδη µέρη του συµπεράσµατός µας για την εννοιολογική εξέλιξη της τέχνης και του σύγχρονου κόσµου της. Το πρώτο λοιπόν αφορά την κατάληξη των εννοιών αυτών, µε την τέχνη να έχει αποµείνει απροστάτευτη στα χέρια των εµπόρων που κυριαρχούν µέσα σε έναν βαριά άρρωστο, χαοτικό και ελάχιστα φιλικό κόσµο (The observer, 2013). Το δεύτερο αφορά την αισιοδοξία για τον υγιή επαναπροσανατολισµό των εννοιών της τέχνης και του κόσµου της, από την στιγµή που η ραχοκοκαλιά αυτού του δικτύου - που είναι οι καλλιτέχνες µε τα έργα τους καταφέρουν να µείνουν γνήσιοι οραµατιστές και εκφραστές µιας αισθητικά και ηθικά υγιούς τέχνης ακόµα και µέσα σε αυτή την εξωτική λέσχη που επιµένει να κυριαρχεί. 17

18 ΣΤ. Βιβλιογραφία Ελληνόγλωσση Αγραφιώτης, Δ. (1987), Πολιτιστικές Ασυνέχειες, Αθήνα: Ύψιλον/βιβλία Κολιόπουλος, Ι., Νηµάς, Θ., Σβολόπουλος, Κ., Σχολικάκη-Χελιώτη, Χ., Χατζηβασιλείου, Ε. (2011), Ιστορία του Νεότερου και Σύγχρονου Κόσµου, εκδ. ΟΕΔΒ, Αθήνα: ΟΕΔΒ Κουκουζέλη, Αλ., (2003), Ιστορική διαδροµή της επιστήµης της Αρχαιολογίας στην Ευρώπη Κεφ. 1. στο Κουκουζέλη Αλ., µανακίδου, Ε., Σµπόνιας, Κ., Αρχαιολογία στον ελληνικό χώρο: Ιστορική διαδροµή της αρχαιολογίας : ορισµός, αντικείµενο, βασικές αρχές, κλάδοι και προβληµατική Τόµος Α' (σελ.17-63), Πάτρα: ΕΑΠ Λοϊζίδη, Ν. (1999), Οι µεταµφιέσεις της τέχνης και οι ψευδαισθήσεις της κριτικής, Αθήνα: Νεφέλη Μπαµπινιώτης, Γ. (1998), Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, Αθήνα: Κέντρο Λεξιλογίας Πασχαλίδης, Γρ., (2002), Βασικές έννοιες και ζητήµατα στη µελέτη του Πολιτισµού και της Τέχνης, Κεφ. 1, στο Πασχαλίδης, Γρ., Χαµπούρη Ιωαννίδου, Αικ., Οι Διαστάσεις των Πολιτιστικών Φαινοµένων, Εισαγωγή στον Πολιτισµό Τόµος Α' (σελ.19-86), Πάτρα: ΕΑΠ Πασχαλίδης, Γρ., (2002), Μαζική Κουλτούρα και Υψηλή Τέχνη, Κεφ. 2, στο Πασχαλίδης, Γρ., Χαµπούρη Ιωαννίδου, Αικ., Οι Διαστάσεις των Πολιτιστικών Φαινοµένων, Εισαγωγή στον Πολιτισµό Τόµος Α' (σελ ), Πάτρα: ΕΑΠ Σεφέρης, Γ. (1984), Δοκιµές, Α' τόµος, Αθήνα: Ίκαρος Σκαλτσά, Μ. (1999), Για τη Μουσειολογία και τον Πολιτισµό, Θεσσαλονίκη: Εντευκτήριο Σκουλάτου, Β, Δηµακοπούλου, Ν., Κόνδη, Σ. (2003), Ιστορία Νεότερη και Σύγχρονη, Αθήνα: ΟΑΕΔ Χαµπούρη Ιωαννίδου, Αικ. (2002), Η Πολιτιστική Βιοµηχανία Ο Κόσµος της Τέχνης, Κεφ. 4, στο Πασχαλίδης, Γρ., Χαµπούρη Ιωαννίδου, Αικ., Οι 18

19 Διαστάσεις των Πολιτιστικών Φαινοµένων, Εισαγωγή στον Πολιτισµό, Τόµος Α' (σελ ), Πάτρα: ΕΑΠ Χρήστου, Χ. (1981), Η ελληνική ζωγραφική , Αθήνα: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Baudelaire, Ch. (2005), Αισθητικά Δοκίµια, µτφρ. Μ. Ρέγκου, Αθήνα: Printa Burns, E. (2006) Ευρωπαϊκή Ιστορία. Ο Δυτικός Πολιτισµός : νεώτεροι χρόνοι, µτφρ. Τ. Δαρβέρης, Αθήνα: Επίκεντρο Hauser, A. (1970), Κοινωνική Ιστορία της Τέχνης, τόµος Γ', µτφρ. Τ. Κονδύλης, Αθήνα: Κάλβος Morin, Ed. (1991), Το πνεύµα των καιρών, στο Λιβιεράτος, Κ., Φραγκούλης, Τ., (επιµ.), Η Κουλτούρα των Μέσων. Μαζική Κοινωνία και Πολιτιστική Βιοµηχανία, µτφρ. Α. Λυκιαρδοπούλου, Λ. Ζήση, Λ. Αναγνώστου, Χ. Σκορίνης, (σελ ), Αθήνα: Αλεξάνδρεια Picasso, P., Σκέψεις για την τέχνη, µτφρ. Α. Δηµητριάδης, Γ. Ιωαννίδης, Αθήνα: Printa Toffler, A. (1992), Κατανάλωση και Κουλτούρα, µτφρ. Χ. Σακελαροπούλου, Αθήνα: Κάκτος Διαδίκτυο Φωτιάδη, E. (2013), Ο µύθος του συλλέκτη και η συλλογή του µύθου. Έργα τέχνης, ιστορίες, αντικείµενα, σχέσεις του Αλέξανδρου Ιόλα., Museology Online Journal, τευχ.7 (υπό έκδοση). Αντλήθηκε από την ιστοσελίδα: ector_and_his_collection._art_works_stories_objects_relations_of_alexander_io las_museology_journal (07/11/2013) The observer. (2013) Βαριά άρρωστος ο κοσµός της σύγχρονης Τέχνης. Ο κορυφαίος τεχνοκριτικός Ντέιβιντ Χίκεϊ εγκαταλείπει το επάγγελµά του Καθηµερινή 28/10 ή 3 Δεκεµβρίου Αντλήθηκε από την ιστοσελίδα: (17/11/2013) 19

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH ΈΡΕΥΝΑ- ΜΕΛΕΤΗ. Κείμενα Εργασίας 2008/16 Working Papers 2008/16

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH ΈΡΕΥΝΑ- ΜΕΛΕΤΗ. Κείμενα Εργασίας 2008/16 Working Papers 2008/16 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH ΈΡΕΥΝΑ- ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ : ΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΜΗ-ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Π3.1.2 Ανάπτυξη μεθοδολογίας για τη διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων στο μάθημα της ελληνικής γλώσσας με τη δημιουργική αξιοποίηση της επιστήμης και των εργαλείων ΤΠΕ ΜΕΡΟΣ ΙΙ Η ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ:ΣΤΑΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΜΑΛΕΣΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ Α.Μ.376

ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ:ΣΤΑΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΜΑΛΕΣΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ Α.Μ.376 Α.Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η εικόνα της σύγχρονης εργαζόµενης γυναίκας στην ελληνική τηλεόραση:η περίπτωση των ελληνικών σήριαλ».

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΥΛΗ Γ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΥΛΗ Γ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΥΛΗ Γ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο όρος «διακοσμητικές εφαρμογές» αφορά μια τεράστια ποικιλία αντικειμένων που μας περιβάλλουν και που είναι δύσκολο να τα απαριθμήσουμε ένα-ένα με τις

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας

Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Εισαγωγικά: Θα ήθελα να αρχίσω ζητώντας σας μία σχετική

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου. Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου. Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΑΥΡΙΟ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΤΟ ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΑΥΡΙΟ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟ ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΑΥΡΙΟ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΣΑΠΗΣ Επιμέλεια Πρακτικά πανελληνίου συνεδρίου με διεθνή συμμετοχή Αθήνα 20 & 21 Δεκεμβρίου2013 ΙΔΡΥΜΑ ΜΑΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόταση για το Νέο Λύκειο. Το νέο σύστημα πρόσβασης στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Χρήσιμα Διαγράμματα. Διακομματική Επιτροπή για την Παιδεία

Η πρόταση για το Νέο Λύκειο. Το νέο σύστημα πρόσβασης στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Χρήσιμα Διαγράμματα. Διακομματική Επιτροπή για την Παιδεία Η πρόταση για το Νέο Λύκειο Διακομματική Επιτροπή για την Παιδεία Το νέο σύστημα πρόσβασης στην Ανώτατη Εκπαίδευση Υπουργείο Παιδείας 1/2/2012 Χρήσιμα Διαγράμματα Άρης Γιαβρής [Πληκτρολογήστε το όνομα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ οδηγός για τις εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνομάθειας Θεσσαλονίκη Επιστημονική επιτροπή πιστοποίησης ελληνομάθειας: Σ. Ευσταθιάδης

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Πτυχιακής Εργασίας: «Σχολικές σχέσεις και δραστηριότητες μεταξύ Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών Ε και Στ Δημοτικού»

Θέμα Πτυχιακής Εργασίας: «Σχολικές σχέσεις και δραστηριότητες μεταξύ Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών Ε και Στ Δημοτικού» Πανεπιστήμιο Πατρών Σχολή Ανθρωπιστικών Και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Θέμα Πτυχιακής Εργασίας: «Σχολικές σχέσεις και δραστηριότητες μεταξύ Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

Κρίση, Αναδιάρθρωση και Ταξική Πάλη στα Πανεπιστήμια

Κρίση, Αναδιάρθρωση και Ταξική Πάλη στα Πανεπιστήμια Πρόλογος της εκδοτικής ομάδας Κρίση, Αναδιάρθρωση και Ταξική Πάλη στα Πανεπιστήμια Με λίγα λόγια στη ζωή μου είχα κάνει όλες τις δουλειές. Οικοδόμος, αχθοφόρος, λαντζέρης, εργάτης γης, μέχρι και σπουδαστής,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (Α Τµήµα) Η ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Στην Αθήνα σήµερα, 3 Σεπτεµβρίου 2005, ηµέρα Σάββατο και ώρα 09.00', στην Αίθουσα Γερουσίας του Μεγάρου της Βουλής, συνεδρίασε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΝΣΑΞΗ ΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η ΤΝΣΑΞΗ ΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1 Άρης Ιωαννίδης Σχεδιασμός εξωφύλλου: schooltime.gr 2 3 4 Περίληψη γραπτού Λόγου Σι είναι η περίληψη; Είναι η συνοπτική και περιεκτική απόδοση, σε συνεχή λόγο, ενός κειμένου. Είναι ένα νέο κείμενο, που,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση για το Νέο Λύκειο και το. σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια Εκπαίδευση

Πρόταση για το Νέο Λύκειο και το. σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια Εκπαίδευση Πρόταση για το Νέο Λύκειο και το σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια Εκπαίδευση 1. Εισαγωγή Τα τελευταία τριάντα πέντε χρόνια (από τη μεταπολίτευση και μετά), το ζήτημα του Λυκείου, και το συνδεόμενο με

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη

Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Ειρήνη Σωπασή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ. Μη τυπική εκπαίδευση για την καταπολέμηση των διακρίσεων σε παιδιά σχολικής ηλικίας

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ. Μη τυπική εκπαίδευση για την καταπολέμηση των διακρίσεων σε παιδιά σχολικής ηλικίας Πρόγραμμα Ίρις - Καταπολεμώντας τα στερεότυπα και τις διακρίσεις: Δράσεις για τη συμμετοχή, την ένταξη και την εκπαίδευση Μη τυπική εκπαίδευση για την καταπολέμηση των διακρίσεων σε παιδιά σχολικής ηλικίας

Διαβάστε περισσότερα

Η μη τυπική εκπαίδευση στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη: Το παράδειγμα του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης

Η μη τυπική εκπαίδευση στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη: Το παράδειγμα του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης Η μη τυπική εκπαίδευση στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη: Το παράδειγμα του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης Μαρία Κριτσωτάκη 1 & Αθανάσιος Μόγιας 2 1. Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Ημέρα 2. (α) Θεμελιώδεις διαφορές της οικονομικής θεωρίας από την μαρξιστική κριτική της (β) Η έννοια του οικονομικού νόμου στον Μαρξ

Ημέρα 2. (α) Θεμελιώδεις διαφορές της οικονομικής θεωρίας από την μαρξιστική κριτική της (β) Η έννοια του οικονομικού νόμου στον Μαρξ Ημέρα 2. (α) Θεμελιώδεις διαφορές της οικονομικής θεωρίας από την μαρξιστική κριτική της (β) Η έννοια του οικονομικού νόμου στον Μαρξ Άτομα ή κοινωνία; H οικονομική θεωρία έχει ως σημείο εκκίνησης ιδέα

Διαβάστε περισσότερα

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Τρόποι διδασκαλίας και μέσα. Μια διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία των λογοτεχνικών κειμένων.

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Τρόποι διδασκαλίας και μέσα. Μια διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία των λογοτεχνικών κειμένων. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Τρόποι διδασκαλίας και μέσα. Μια διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία των λογοτεχνικών κειμένων. Πασιόπουλος Γιώργος, Εκπαιδευτικός ΠΕ, Μεταπτυχιακός φοιτητής Η κινούμενη εικόνα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΘΕΜΑ ΟΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Διαδικτυακή δημοσιογραφία. Νέες προοπτικές στην ενημέρωση αλλά και νέοι κίνδυνοι;»

Θέμα: «Διαδικτυακή δημοσιογραφία. Νέες προοπτικές στην ενημέρωση αλλά και νέοι κίνδυνοι;» Πτυχιακή εργασία Θέμα: «Διαδικτυακή δημοσιογραφία. Νέες προοπτικές στην ενημέρωση αλλά και νέοι κίνδυνοι;» Φοιτήτρια: Οργιανέλη Δήμητρα Α.Μ. 671 Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Μυλωνά Ιφιγένεια Καστοριά, 2006

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 3, ΜΑΪΟΣ 2009. Ευρωεκλογές : Συνέντευξη με δύο υποψηφίους

ΤΕΥΧΟΣ 3, ΜΑΪΟΣ 2009. Ευρωεκλογές : Συνέντευξη με δύο υποψηφίους ΤΕΥΧΟΣ 3, ΜΑΪΟΣ 2009 Ευρωεκλογές : Συνέντευξη με δύο υποψηφίους Μια μοναδική ευκαιρία για Ηγέτες με Όραμα Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) Μερικής φοίτησης για επαγγελματίες, στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Πρόγραμμα Εξειδίκευσης ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση 1.1. Τι είναι η εκπαιδευτική αξιολόγηση και ποια η διαφορά της από τη διάγνωση ύπαρξης µαθησιακών δυσκολιών; Α3 1.2. Τι περιέχει η εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της γλώσσας και της λογοτεχνίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:

Μελέτη για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της γλώσσας και της λογοτεχνίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Π3.1.2. Ανάπτυξη μεθοδολογίας για τη διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων στο μάθημα της Ελληνικής Γλώσσας με τη δημιουργική αξιοποίηση της επιστήμης και των εργαλείων ΤΠΕ Μελέτη για την αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ισιορία ΣΤ' Δημοιικού

Ισιορία ΣΤ' Δημοιικού Ισιορία ΣΤ' Δημοιικού Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου ΒιβΑίο δασκάλου ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Ιωάννης ΚοΑιόπουιϊος Ομόημοδ Καθηγηιή$ Ιάκωβος Μιχαηίϊίδη$ Επίκουροδ Καθηγητήδ, ΑΠΘ Αθανάσιος ΚαΛΛιανιωχηδ ΣχοήΙικόδ

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίζω τις βυζαντινές εικόνες

Γνωρίζω τις βυζαντινές εικόνες ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Γνωρίζω τις βυζαντινές εικόνες Μ Ο Υ Σ Ε Ι Ο Β Υ Ζ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Υ Ε Κ Π Α Ι Ε Υ Τ Ι Κ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α Ε Κ Π Α Ι Ε Υ Τ Ι Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Γνωρίζω

Διαβάστε περισσότερα