ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ"

Transcript

1 εκ Τν. ύ ατ Τρ οι ελ ο πώ ο ίν ρλ πγ ό επ αγ δα νο αό ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 50 ΟI ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Κατά τον 19ο και 20ο αιώνα η έννοια της τέχνης µεταβλήθηκε σηµαντικά. Λαµβάνοντας υπόψη τη συναφή επιστηµονική συζήτηση προβείτε στα εξής: A.1. Εξετάστε την έννοια της τέχνης κατά την παραπάνω περίοδο, λαµβάνοντας υπόψη και τις κοινωνικές οικονοµικές συνθήκες που συνέβαλαν στη διαµόρφωση του περιεχοµένου της. A.2. Ειδικότερα, εξετάστε τη σηµασία της έννοιας του «κόσµου της τέχνης» για τη µελέτη των διαδικασιών δηµιουργίας και διακίνησης των έργων τέχνης, καθώς και των διαδικασιών ανάδειξης - αναγνώρισης καλλιτεχνών και καλλιτεχνικών ρευµάτων. B. Έχοντας ως πλαίσιο αναφοράς τον 20ο αιώνα έως και σήµερα, επιλέξτε έναν καλλιτέχνη και αναλύστε τις διαδικασίες ανάδειξης και αναγνώρισής του/της, εφαρµόζοντας και αξιοποιώντας στη συγκεκριµένη περίπτωση την έννοια «κόσµος της τέχνης». Σε ποια συµπεράσµατα καταλήγετε; ΟΝΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΗ : Βασίλειος Γ. Παπαδηµητρόπουλος Επιβλέπων καθηγητής : Βασίλειος Βαµβακάς Νοέµβριος 2013 ΠΑΤΡΑ 1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Περίληψη...3 Β. Εισαγωγή...4 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γ.1. Η έννοια της τέχνης τον 19ο αιώνα...5 Γ.2. Η έννοια της τέχνης τον 20ο αιώνα...6 Γ.3. Ο κόσµος της τέχνης τον 19ο αιώνα...7 Γ.4. Ο κόσµος της τέχνης τον 20ο αιώνα...8 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Δ.1. Παρουσίαση του καλλιτέχνη...11 Δ.2. Ο Μπάµπης Πυλαρινός και ο κόσµος της τέχνης...12 Ε. Επίλογος Συµπεράσµατα...17 ΣΤ. Βιβλιογραφία

3 Α. Περίληψη Στην παρακάτω εργασία, αρχικά παρουσιάζονται οι διάφορες εννοιολογήσεις της τέχνης, καθώς και η προοδευτική πορεία της αυτονόµησης του καλλιτέχνη και του έργου του κατά τη διάρκεια των των δύο τελευταίων αιώνων (19ου και 20ου) λαµβάνοντας υπόψη τις κοινωνικές οικονοµικές συνθήκες που συνέβαλαν στη διαµόρφωση του περιεχοµένου τους. Στη συνέχεια επικεντρώνεται στο ρόλο του κόσµου της τέχνης στη διαδικασία δηµιουργία - διακίνησης των έργων τέχνης και στη διαδικασία ανάδειξης - αναγνώρισης των δηµιουργών τους κατά την ίδια περίοδο. Τέλος επιλέγεται ένας σύγχρονος καλλιτέχνης από το χώρο των εικαστικών τεχνών (της ζωγραφικής), ο Μπάµπης Πυλαρινός και γίνεται µια ανάλυση για τις διαδικασίες τις ανάδειξης και αναγνώρισής του, εφαρµόζοντας και αξιοποιώντας την έννοια «κόσµος της τέχνης». Λέξεις κλειδιά : Τέχνη Αυτονοµία της Τέχνης Ροµαντισµός Δηµιουργική ιδιοφυΐα Εκβιοµηχάνιση Αστικοποίηση Κόσµος της Τέχνης Πολιτιστική Βιοµηχανία Αγορά της Τέχνης Καλλιτέχνης Γκαλερί Κριτικοί ΜΜΕ - Διαδίκτυο 3

4 Β. Εισαγωγή Στο πρώτο µέρος εξετάζεται η µεταβολή των εννοιών τέχνη και κόσµος της τέχνης τον 19ο και 20ο αιώνα, λαµβάνοντας υπόψη τις κοινωνικο-οικονοµικές συνθήκες που συνέβαλαν στη διαµόρφωση του περιεχοµένου τους. Επίσης επικεντρώνεται στην προοδευτική πορεία αυτονόµησης του καλλιτέχνη και του έργου του και στο ρόλο του κόσµου της τέχνης στη διαδικασία δηµιουργίας, διακίνησης των έργων τέχνης και ανάδειξης, αναγνώρισης των δηµιουργών τους. Στο δεύτερο µέρος επιλέγεται ο ζωγράφος Μπάµπης Πυλαρινός και γίνεται ανάλυση για τις διαδικασίες ανάδειξης και αναγνώρισής του µε εφαρµογή της έννοιας του κόσµου της τέχνης. Σκοπός της εργασίας είναι η καταγραφή θεωρητικού υπόβαθρου για τις έννοιες τέχνη και κόσµος της τέχνης και η εµπειρική διερεύνηση τους σε πραγµατικό περιβάλλον. Η µεθοδολογία της εργασίας στο πρώτο µέρος βασίστηκε στην ελληνική βιβλιογραφία και σε πληροφορίες από το Διαδίκτυο. Στο δεύτερο µέρος βασίστηκε σε έρευνα που διήρκεσε από 07/11/2013 µέχρι 18/11/2013 και στηρίχτηκε σε πληροφορίες από τηλεφωνική επικοινωνία µε τον καλλιτέχνη (07/11/2013 και 15/11/2013), από ερωτηµατολόγια που απαντήθηκαν από τον ίδιο µέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (08/11/2013 και 18/11/2013) και από το Διαδίκτυο. 4

5 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γ.1. Η έννοιας της τέχνης τον 19ο αιώνα Τον 19ο αιώνα οι ιδεολογίες του φιλελευθερισµού και του εθνικισµού και οι νέες κοινωνικο-οικονοµικές συνθήκες που δηµιουργούν η Γαλλική και η Βιοµηχανική Επανάσταση, επιδρούν καταλυτικά στην πολιτιστική φυσιογνωµία των λαών και µετασχηµατίζουν την έννοια της τέχνης 1. Ο ροµαντισµός 2 δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην ατοµικότητα και την υποκειµενικότητα του ανθρώπου µε σύνθηµα την απελευθέρωση της δηµιουργικής φαντασίας του καλλιτέχνη. Γι' αυτό και ο Hauser (1970, σ.196) δηλώνει ότι την εποχή εκείνη η τέχνη δεν αποτελεί µια κοινωνική δραστηριότητα που κατευθύνεται από συµβατικά κριτήρια, αλλά δραστηριότητα αυτοέκφρασης. Με την τέχνη το µεµονωµένο άτοµο µιλάει σε µεµονωµένα άτοµα. Ο καλλιτέχνης πια δεν αναπαριστά στο έργο του κάποια εξωτερική πραγµατικότητα, αλλά σαν οραµατιστής αναπαριστά µε σύµβολα ό,τι κρύβει η ωµή πραγµατικότητα. Αυτός και το έργο του αποτελούν αντικείµενο λατρείας. Γύρω τους αναπτύσσονται θεσµοί που συγκροτούν µια οργανωµένη αγορά έργων τέχνης, καθιερώνονται νόµοι που προστατεύουν τον καλλιτέχνη, ο οποίος αποδεσµεύεται απ' τον ακαδηµαϊσµό (Πασχαλίδης, 2002, σ.67). Χαρακτηριστικό παράδειγµα της 1 Στο λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Γ. Μπαµπινιώτη (1998, σ.1780) στο λήµµα τέχνη βρισκόµαστε µπροστά σε µια σειρά σύγχρονων παγιωµένων ερµηνειών, όπως η ελεύθερη δηµιουργική έκφραση του ανθρώπου µε έργα που διέπονται από αισθητικούς κανόνες ή η έκφραση ενός συλλογικού αισθητικού ιδεώδους, όπως αυτό προκύπτει µέσα από τα δηµιουργήµατα ενός λαού, έθνους, µιας οµάδας ατόµων ως φορέων πολιτισµού ή κάθε µορφή καλλιτεχνικής δηµιουργίας ή κάθε καλλιτεχνικό δηµιούργηµα ή το σύνολο των έργων ενός καλλιτέχνη ή το προσωπικό ύφος δηµιουργού ή καλλιτέχνη ή η καλλιτεχνική δηµιουργία ως σύνολο τάσεων, ρευµάτων, σχολών, κινηµάτων. Ο συγκερασµός των παραπάνω ερµηνειών οδηγούν στη διαπίστωση ότι η τέχνη είναι η ελεύθερη δηµιουργική έκφραση του καλλιτέχνη, είναι το καλλιτεχνικό δηµιούργηµά του, που υπακούει σε καθορισµένους αισθητικούς κανόνες, που προκύπτει µέσα από τα πάσης φύσεως δηµιουργήµατα ενός λαού, ενός έθνους, µιας κοινωνίας ανθρώπων και καταλήγει µέρος µιας τάσης, ενός ρεύµατος, ενός κινήµατος, που δείχνει στην ανθρωπότητα το δρόµο για τη δική της ελευθερία. 2 Ο Baudelaire (1995, σ.29) αναφερόµενος στο καλλιτεχνικό κίνηµα του Ροµαντισµού σηµειώνει : Όταν λέµε ροµαντισµός, εννοούµε εσωτερικότητα, πνευµατικότητα, ανύψωση στο άπειρο, εκφρασµένα µε όλες τις µορφές της τέχνης 5

6 αποδέσµευσης αυτής αποτελούν οι Έλληνες ζωγράφοι, Λύτρας, Βολανάκης και Γύζης που, αν και θητεύουν στη Σχολή του Μονάχου, εµπιστεύονται τη δηµιουργική τους φλέβα κι αυτονοµούνται καλλιτεχνικά (Χρήστου, 1981, σ.44). Αυτό το αίτηµα της ολοκληρωτικής ελευθερίας του καλλιτέχνη εκφράζει η φράση του Benjamin Constant η τέχνη για την τέχνη (Πασχαλίδης, 2002, σ.65). Παρόλα αυτά η αστική τάξη, επιδιώκοντας τη διατήρησή της στο κοινωνικό-οικονοµικό προσκήνιο της εποχής, αυτοπροσδιορίζεται ως θεµατοφύλακας του ροµαντικού ιδεώδες, το οποίο διευρύνει τον ορισµό της υψηλής τέχνης που αντιπροσωπεύει την αισθητικά και ηθικά ανώτερη τέχνη και αντιπαλεύεται την αισθητικά και ηθικά ευτελή µαζική τέχνη (Πασχαλίδης, 2002, σ.66). Γ.2. Η έννοιας της τέχνης τον 20ο αιώνα Τον 20ο αιώνα οι νέες επιστηµονικές ανακαλύψεις, η απελευθέρωση της επικοινωνίας, η επικράτηση της αστικοποίησης και του καπιταλισµού δηµιουργούν νέους προσανατολισµούς στην καλλιτεχνική δηµιουργία (Κολιόπουλος, Ι., Νηµάς, Θ., Σβολόπουλος, Κ., Σχολικάκη-Χελιώτη, Χ., Χατζηβασιλείου, Ε., 2011, σ ). Ο ρεαλισµός στρέφει την τέχνη από την ατοµιστική ερµηνεία του κόσµου στην αντικειµενική παρατήρηση του και προετοιµάζει την εµφάνιση των νέων καλλιτεχνικών ρευµάτων 3 του 20ου αιώνα (Κολιόπουλος κ.συν., 2011, σ.170) τα οποία αρχικά προκαλούν τον κανόνα, ωστόσο ενσωµατώνεται σε αυτόν, αφού οι εκπρόσωποί τους επιθυµούν να µείνουν εντός της υψηλής τέχνης. Όµως τα κινήµατα του ντανταϊσµού, του υπερρεαλισµού, της pop art και η µαζική κουλτούρα, κάτω από τον όρο µεταµοντέρνα τέχνη αµφισβητούν την καλλιτεχνική ιδιοφυΐα, το αριστούργηµα και την παράδοση της ίδιας της τέχνης και ζητούν την ανάµειξη του υψηλού και 3 Στα καλλιτεχνικά ρεύµατα που άνθησαν στα τέλη του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου αιώνα ήταν ο Ιµπρεσιονισµός, ο Εξπρεσιονισµός, ο Φωβισµός, ο Κυβισµός, ο Φουτουρισµός, ο Κονστρουκτιβισµος και ο Ορφισµός. 6

7 του χαµηλού, ενώ το Μανιφέστο του Υπερρεαλισµού ζητά από τους καλλιτέχνες να υπηρετήσουν ελεύθερα την τέχνη τους. Έτσι ο καλλιτέχνης, κάνοντας στροφή προς τον εσωτερικό µονόλογο, µεταπηδά από το οπτικό και µη αληθινό στην ουσία που είναι ή µπορεί να είναι αληθινή (Σκουλάτου, Β, Δηµακοπούλου, Ν., Κόνδη, Σ., 2003, σ ). Αυτό το αίτηµα οδηγεί στον επαναπροσδιορισµό της έννοιας της τέχνης. Το ερώτηµα τι είναι η τέχνη; επαναδιατυπώνεται ως πότε ένα έργο είναι τέχνη; Η απάντηση όµως γίνεται πολύπλοκη, καθώς αναζητείται έξω από το έργο τέχνης, στο θεσµικό περιβάλλον του, που στηρίζεται σε µια καταναλωτική βάση και πλήττεται από το φαινόµενο της εµπορευµατοποίησης. Τώρα τέχνη και µαζική κουλτούρα συµβιώνουν στον ίδιο χώρο έξω από πρότυπα και κανόνες (Πασχαλίδης, 2002, σ.69,141). Αυτή η πορεία της τέχνης κάνει τον Mortensen (1997) να διαπιστώσει ότι η έννοια τέχνη πρέπει να προσεγγιστεί στη θεσµική και στην ιστορική της βάση, όπου ως κριτήρια για το ποιο έργο είναι τέχνη; είναι ο δηµιουργός και η κοινωνική του θέση, η εξέλιξη της τεχνικής του, οι συνθήκες κοινωνικής πρόσληψης και χρήσης της τέχνης, η θέση της τέχνης στο εκάστοτε ιδεολογικό και αξιολογικό πλαίσιο της κοινωνίας (Πασχαλίδης, 2002, σ.69). Κάτι ανάλογο σκέφτεται ο Σεφέρης 4 (1984, σ.264), όταν δίνει τον δικό του ορισµό για την τέχνη. Γ.3. Ο κόσµος της τέχνης τον 19ο αιώνα Ο Alloway (1972) διατυπώνει ότι ο κόσµος της τέχνης είναι ένα δίκτυο ανθρώπων και οργανισµών που ασχολούνται µε τις διαδικασίες δηµιουργίας και διακίνησης έργων τέχνης, αλλά και ανάδειξης και καταξίωσης των δηµιουργών τους και των καλλιτεχνικών ρευµάτων που αντιπροσωπεύουν (Χαµπούρη-Ιωαννίδου, 2002, σ.179). Αυτός ο κόσµος από τον 19ο αιώνα αρχίζει να διευρύνεται. 4 Όταν λέω Τέχνη, δεν εννοώ διόλου τη θεωρία που πρέσβευε «η τέχνη για την τέχνη». Η διδασκαλία αυτή, που δε χρησιµεύει πια σε τίποτε, κατάντησε να σηµαίνει τη δουλειά ενός ανάπηρου ανθρώπου που φτιάνει αδειανά κοµψοτεχνήµατα κλεισµένος µέσα σ' ένα αποστειρωµένο δωµάτιο. Εννοώ µόνο την πνευµατική τάξη που δηµιουργούν τα καλά έργα της τέχνης, περασµένα ή σηµερινά, εκείνα που νοµοθετούν, εκείνα που θα µας διδάξουν. Αν κοιτάξουµε λοιπόν τα συµπεράσµατα που βγαίνουν από αυτά τα έργα, θα ιδούµε πως δεν είναι διόλου ξένα από τους αγώνες και τους πόθους της εποχής τους. 7

8 Ο Burns (2006) αναλύει εκτενώς τις αλλαγές που σηµειώθηκαν στον τότε κόσµο. Η Γαλλική Επανάσταση διαµορφώνει µια νέα τάξη πραγµάτων σε επίπεδο εξουσίας, ενώ η Βιοµηχανική Επανάσταση οδηγεί στην κοινωνική άνοδο µιας αστικής τάξης, που µε τη δύναµη του χρήµατος επιθυµεί να επιβάλλει νέους συσχετισµούς στο επίπεδο εξουσίας. Ο Πασχαλίδης (2002, σ.129,131) αναφέρει ότι οι αστοί διανοούµενοι και καλλιτέχνες βλέπουν την τέχνη ως θεµατοφύλακα των δικών τους πολιτισµικών αξιών και διατυπώνουν την ιδέα ότι τα έργα τέχνης δεν πρέπει να περιορίζονται στα παλάτια και τις ιδιωτικές συλλογές βασιλέων και ευγενών, αλλά να εκτίθενται προς όφελος όλων στα µουσεία. Αυτή την ιδέα προωθεί η αστική τάξη και µε τη βοήθεια των καλλιτεχνικών θεσµών της εποχής θα καταστήσει το αισθητικό ιδεώδες του Ροµαντισµού ως δηµόσιο πρότυπο αισθητικής αγωγής και δηµιουργίας. Αυτοί οι θεσµοί, σύµφωνα µε τη Χαµπούρη Ιωαννίδου (2002, σ.189), γίνονται κέντρα καλλιτεχνικής δηµιουργίας και διακίνησης, ενώ µεσίτες, έµποροι, συλλέκτες, κριτικοί γίνονται η κινητήρια δύναµη αναγνώρισης και καταξίωσης των δηµιουργών τους επικεντρώνοντας στην αισθητική αξία των έργων τους. Επίσης η Κουκουζέλη (2003, σ.45-47) παρατηρεί ότι στην Ευρώπη ιδρύονται κρατικά µουσεία µε πρωτοβουλία του κράτους ή ιδιωτών, όπου ενσωµατώνονται πολλές ιδιωτικές συλλογές και πραγµατοποιούνται πολλές εκθέσεις. Ο κόσµος της τέχνης ελέγχεται από την αστική τάξη, που δηλώνει προστάτης της κι ενισχύει την εµφάνιση διάφορων καλλιτεχνικών ρευµάτων καλλιεργώντας πάντα το αστικό αισθητικό ιδεώδες (Πασχαλίδης, σ.129) Γ.4. Ο κόσµος της τέχνης τον 20ο αιώνα Όπως αναφέρει ο Πασχλίδης (2002, σ.134), ο Thorstein Veblen από τα τέλη του 19ου αιώνα διέκρινε στην Αµερική ένα µεσοαστικό κοινωνικό στρώµα που επιδιώκοντας την κοινωνική υπεροχή του, περιφέρεται ως αργόσχολος περιηγητής σε µουσεία και γκαλερί αγοράζοντας έργα τέχνης. 8

9 Τον 20ο αιώνα το παραπάνω φαινόµενο παίρνει µεγαλύτερες διαστάσεις, όταν, όπως αναφέρει ο Edgar Morin (1991, σ.247), η µαζική κουλτούρα εδραιώνεται στην καταναλωτική φάση των αστικών καπιταλιστικών-βιοµηχανικών κοινωνιών, απ' όπου αναδύεται ο άνθρωποςκαταναλωτής. Σε αυτό συµβάλλει και η εµφάνιση των νέων µέσων επικοινωνίας, τα οποία εκθειάζουν οι Walter Benjamin και Andre Malraux αποµυθοποιώντας την κοσµική θρησκεία της τέχνης. Θεωρούν ότι αυτά συµβάλλουν καθοριστικά στο άνοιγµα της τέχνης στο ευρύ κοινό, καθώς τα αντίγραφα έργων τέχνης απεγκλωβίζουν το πρωτότυπό τους από τους παραδοσιακούς χώρους παρουσίασής τους, µεταφέροντάς τα σ' ένα νέο µουσείο χωρίς τοίχους (Πασχαλίδης, 2002, σ.133). Ωστόσο η καταναλωτική έξαρση, όπως τονίζει ο Edgar Morin (1991, σ ) αναλαµβάνει να ολοκληρώσει τον αστικό ατοµικισµό, τον οποίο ενσωµατώνει και τον µετασχηµατίζει µε αφετηρία τα καταναλωτικά στάνταρντ. Η κοινωνική θέση και το γόητρο του σύγχρονου ανθρώπου βρίσκουν στήριγµα και πάλι στην τέχνη. Μάλιστα γύρω από αυτή δηµιουργείται ένας ολόκληρος µηχανισµός, φυσικός και κοινωνικός, εµπορικός και µη κερδοσκοπικός, που είναι αφοσιωµένος στην παραγωγή ή τη διάδοση των καλλιτεχνικών έργων που αποκαλείται πολιτιστική βιοµηχανία (Toffler, 1992, σ.29). Οι διευθυντές κι οι επιµελητές Μουσείων, οι γκαλερίστες και οι εταιρικοί ή ιδιωτικοί συλλέκτες διοργανώνουν εκθέσεις σ' όλο τον κόσµο, αναζητούν νέα ταλέντα, επενδύουν τα χρήµατά τους ικανοποιώντας την φιλαρέσκειά τους. Όλοι αυτοί παίζουν σηµαντικό ρόλο στον κόσµο της τέχνης, εφόσον έχουν τη δύναµη να αναδεικνύουν τους καλλιτέχνες και τα καλλιτεχνικά ρεύµατα, στα οποία ανήκουν (Χαµπούρη-Ιωαννίδου, 2002, σ ). Η Φωτιάδη (2013) αναφερόµενη σε αυτή τη δράση γράφει : (Αυτο)βιογραφικές αφηγήσεις του Ιόλα συνδέουν την επαγγελµατική του δράση µε την εισαγωγή των σουρεαλιστών στις Ηνωµένες Πολιτείες, µε την αµερικανική Ποπ Αρτ κυρίως µέσω του Warhol και µε Γάλλους Νέους Ρεαλιστές. 9

10 Σε αυτούς συµπληρώνονται οι ιστορικοί τέχνης και οι κριτικοί. Όπως αναφέρει ο Αγραφιώτης (1987, σ.54-55), τη µεταπολεµική περίοδο η κριτική έχει την πρωτοκαθεδρία, ενώ το καλλιτεχνικό δηµιούργηµα ακολουθεί. Ο λόγος του κριτικού διαµορφώνει και διατηρεί τους κανόνες παραγωγής κι υπόστασης των προϊόντων της πολιτιστικής βιοµηχανίας, (...) λειτουργεί σαν µέσο επικοινωνίας µεταξύ παραγωγών των πολιτιστικών προϊόντων και ανθρώπων καταναλωτών. Η Λοϊζίδη (1999, σ.84-85) καταδεικνύοντας την ισχύ των κριτικών, γράφει ότι τη δεκαετία του 1970 µεσουρανεί ο κριτικός-πιλότος που αναδεικνύει δηµιουργούς, ακόµα κι αν δεν µπορούν να αποδείξουν την αυθεντικότητα του έργου τους. Αυτός ο κόσµος περιφέρεται στις διεθνείς biennales και triennales, σε εµπορικές εκθέσεις ή οίκους δηµοπρασιών, όπου κάθε έργο τέχνης αντιµετωπίζεται σαν εµπόρευµα µε ανταλλακτική τιµή στο χρηµατιστήριο της τέχνης (Σκαλτσά, 1999, σ.42). Τις τελευταίες δεκαετίες το Διαδίκτυο ενσωµατώνει τον κόσµο αυτόν που στο όνοµα του άκρατου καταναλωτισµού και της επιδειξιοµανίας δηµιουργεί σύγχυση στο χώρο της σύγχρονης τέχνης. Αυτό επιβεβαιώνει κι η Moulin (1992), όταν δηλώνει ότι η σύγχρονη τέχνη κι η σύγχρονη αγορά διατηρούν µεταξύ τους µια χαοτική σχέση, που αποπροσανατολίζει τον καλλιτέχνη και το έργο του (Λοϊζίδη, 1999, σ.85). 10

11 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Δ.1. Παρουσίαση του καλλιτέχνη Είναι ο καλλιτέχνης της ζωής. Αυτόν το χαρακτηρισµό δίνει η ζωγράφος και γλύπτρια Βασιλική5 για το ζωγράφο Μπάµπη Πυλαρινό κι αυτός ο χαρακτηρισµός ήταν η αφορµή να ξεκινήσω την παρακάτω έρευνα. Ο Μπάµπης Πυλαρινός6 γεννιέται το 1966 και µεγαλώνει στη Ζάκυνθο. Από εκεί φεύγει, για να σπουδάσει Φυσικός στην Πάτρα. Στη συνέχεια όµως τον κερδίζει η τέχνη της φωτογραφίας, µε την οποία ασχολείται επαγγελµατικά µέχρι το Στο στρατό γνωρίζεται µε τον αγιογράφο Θανάση Φίλιο, ο οποίος τον προτρέπει να ασχοληθεί µε την αγιογραφία. Μετά την απόλυσή του γίνεται µαθητής του και ξεκινά τη σταδιοδροµία του ως αγιογράφος. Ο ίδιος δηλώνει αυτοδίδακτος, ωστόσο φοιτά κοντά στους αγιογράφους Γιώργο Κόρδη, Δηµήτρη Χατζηαποστόλου και τον π. Σταµάτη Σκλήρη. 5 Η κριτική της ζωγράφου και γλύπτριας Βασιλικής για τον οµότεχνό της Μπάµπη Πυλαρινό βρίσκεται στη διεύθυνση 6 Περισσότερα στοιχεία για τον ίδιον, την τεχνοτροπία του και την καλλιτεχνική δραστηριότητά του βρίσκονται στις διευθύνσεις / 11

12 Όµως, όπως ο ίδιος αναφέρει, το 2000 αισθάνεται την ανάγκη να µιλήσει και να επικοινωνήσει µε τον έξω κόσµο. Έτσι σταδιακά η εσωστρέφεια της εκκλησιαστικής ζωγραφικής του συµβαδίζει µε την εξωστρέφεια και τη φρεσκάδα µιας προσωπικής κοσµικής ζωγραφικής. Όπως αναφέρει ο καθηγητής Ευρωπαϊκής Ιστορίας της Τέχνης Στέλιος Λυδάκης 7 η καλλιτεχνική του καταβολή τον οδήγησε στο «Ζωγραφείο εικόνων» του αγιογράφου Δηµήτρη Χατζηαποστόλου, για να διαµορφώσει τελικά ένα προσωπικό ναΐφ ύφος. Από τότε µέχρι και σήµερα ο Μπάµπης Πυλαρινός έχει αναπτύξει το δικό του καλλιτεχνικό ύφος και πορεύεται µέσα στον κόσµο της τέχνης µε τον δικό του διακριτικό και σεµνό τρόπο. Δ.2. Ο Μπάµπης Πυλαρινός και ο κόσµος της τέχνης Από το 1998 µέχρι το 2008 ο Μπάµπης Πυλαρινός ασχολείται µε την αγιογράφηση εκκλησιών. H δραστηριότητά του αυτή τον κάνει γνωστό στον στενό κόσµο της εκκλησιαστικής τέχνης και γίνεται η αφορµή µαζί µε την προτροπή και την προώθηση των δασκάλων του να πάρει µέρος σε οµαδικές εκθέσεις αγιογραφίας και να προχωρήσει στην πρώτη του ατοµική έκθεση στη γενέτειρά του. Όµως από το 2004 ο Μπάµπης Πυλαρινός µε το νέο προσωπικό του στυλ συµµετέχει σε οµαδικές ή ατοµικές εκθέσεις ζωγραφικής 8, προκαλώντας σταδιακά και όσο το επιτρέπει ο ίδιος, το ενδιαφέρον του κόσµου της τέχνης. Τα όρια που φαίνεται ότι θέτει ο καλλιτέχνης ανάµεσα στον ίδιο και τον κόσµο της τέχνης διαµορφώνονται από την γνώµη που έχει για τον τρόπο που λειτουργεί αυτό το δίκτυο. Χωρίς να αµφισβητεί ότι ο κόσµος της τέχνης έχει πράγµατι µεγάλη δύναµη, δε επιθυµεί να αφοµοιωθεί σε αυτόν. Θεωρεί τον κόσµο αυτόν µακριά από τη δική του κοσµοθεωρία και µακριά από τον τρόπο που εννοεί αυτός την έννοια της τέχνης. Χαρακτηριστά αναφέρει : Ο κόσµος της τέχνης στην Ελλάδα είναι πολύ κλειστός, σε αντίθεση µε το εξωτερικό, όπου βρήκα 7 Η κριτική του καθηγητή Ευρωπαϊκής Ιστορίας της Τέχνης Στέλιου Λυδάκη για το έργο του Μπάµπη Πυλαρινού βρίσκεται στη διεύθυνση 8 Περισσότερες πληροφορίες για τις εκθέσεις του Μπάµπη Πυλαρινού βρίσκονται στη διεύθυνση 12

13 ανθρώπους που εκτιµούν ειλικρινά το έργο ενός καλλιτέχνη. Δυστυχώς στην Ελλάδα ζούµε σε µια κοινωνία προσώπων 9. Αναφερόµενος µάλιστα στο τρόπο λειτουργίας των γκαλερί δηλώνει την προσωπική του εµπειρία όσο αφορά τη σχέση του µε τις γκαλερί της Αθήνας, την οποία χαρακτηρίζει έως και εχθρική 10. Αλλά ουδέν κακόν, αµιγές καλού. Ο καλλιτέχνης λοιπόν αποφασίζει να ακολουθήσει τον µοναχικό του δρόµο και να ενταχθεί στον κόσµο της τέχνης µε τους δικούς του όρους ως δηµιουργός, ως γκαλερίστας, ως επιµελητής των εκθέσεών του, αλλά και ως επιχειρηµατίας. Έτσι το 2010 εγκαταλείπει το εργαστήριό του στον Υµηττό και µετακοµίζει στο κέντρο της Αθήνας, στην πλατεία Μητροπόλεως 11. Η επιλογή της µετακίνησης αυτής δηλώνει την επιθυµία του να βγει από τη µοναχικότητα και να κάνει ένα βήµα πιο κοινωνικό. Εκεί δηµιουργεί το δικό του εργαστήρι γκαλερί διδασκαλείο, όπου δηµιουργεί, εκθέτει και διακινεί τα έργα του, διδάσκει την τέχνη του και φιλοξενεί εκθέσεις συναδέλφων του. Μάλιστα δηλώνει ότι του αρέσει να βλέπει τους ανθρώπους να κινούνται ανάµεσα στα έργα του, να τα παρατηρούν, να συζητά µαζί τους για αυτά και να αγοράζουν αυτά που µιλάνε µέσα τους. Θεωρεί ότι του ταιριάζει περισσότερο. Άλλωστε, όπως αναφέρει ο Picasso (2002, σ.28) και συµφωνεί µαζί του ο καλλιτέχνης 11, το έργο τέχνης αποκτά ζωή µόνο µέσω του παρατηρητή του. Τα έργα του Μπάµπη Πυλαρινού από το 2008 µέχρι το 2010 αρχίζουν να προσελκύουν το ενδιαφέρον του δικού του µικρόκοσµου, όπως του 9 Αναλύοντας µάλιστα τον όρο κοινωνία προσώπων ο κ. Πυλαρινός είπε : Στην Ελλάδα ευτυχώς δεν ζούµε σε µια απρόσωπη κοινωνία, αλλά δυστυχώς η συνήθεια να είσαι προκατειληµµένος θετικά για κάποιον που είναι φίλος φίλου ή συγγενής ή εραστής δηµιουργεί ένα απόλυτα αποπνικτικό περιβάλλον για συνεργασίες. 10 Με ιδιαίτερα δεικτικό τρόπο o Μπάµπης Πυλαρινός αναφέρει : Κάποιες γκαλερί µου ζήτησαν να συνεργαστούµε και αρνήθηκα, γιατί ήξερε ότι δεν πληρώνουν. Πουλάνε τα έργα σου και µετά µόνο αν είσαι µεγάλο όνοµα σε εξοφλούν. Αλλιώς παρακαλάς. Δεν θέλω, όχι ευχαριστώ!. Προσωπικά ενδιαφέρθηκα για τρεις γκαλερί στην Αθήνα, αλλά αυτές δεν ενδιαφέρθηκαν για µένα. Έτσι πήρα το µοναχικό µου δρόµο. Στην Αθήνα οι επαγγελµατίες στο χώρο των γκαλερί είναι τρεις, άντε πέντε. Οι υπόλοιπες είναι κυρίες που απλώς περνούν τον καιρό τους κάνοντας τους φιλότεχνους. Δυστυχώς οι περισσότερες από αυτές τις γκαλερί δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους. 11 Ο Πυλαρινός θέλοντας να δώσει την προσωπική άποψη για τη σηµασία του θεσµού των γκαλερί αναφέρει ότι η δηµιουργία της δικής του γκαλερί του ήταν αποτέλεσµα µιας εσωτερικής ανάγκης. Ο χώρος αυτός του έδωσε την ευκαιρία της άµεσης επαφής µε το κοινό, η οποία είναι µια καθαρτική, λυτρωτική διαδικασία, κατά την οποία η αβίαστη έκφραση της τέχνης κυλά στον καµβά και γίνεται το µέσον επικοινωνίας ανάµεσα στο δηµιουργό και το έργο, ανάµεσα στο έργο και τον παρατηρητή και τέλος ανάµεσα στον παρατηρητή και το δηµιουργό. Αυτό µάλιστα θεωρεί ως την ουσιαστικότερη καταξίωση ενός καλλιτέχνη. 13

14 αρέσει να τον ονοµάζει, και ο οποίος περιορίζεται επί το πλείστον στα όρια της ελληνικής πρωτεύουσας. Η πρώτη του ατοµική έκθεση τον Νοέµβριο του 2008 µε θέµα Η γιορτή 12 γίνεται µε δική του πρωτοβουλία στον εκδοτικό Οίκο Περίπλους στην Αθήνα. Ο Μπάµπης Πυλαρινός εισέρχεται προσεκτικά κι αθόρυβα στον κόσµο της τέχνης. Η πρώτη του αυτή καλλιτεχνική απόπειρα δεν περνά απαρατήρητη, αφού ασχολούνται µε αυτή και άνθρωποι της τέχνης και τα ΜΜΕ 13. Αυτοί γίνονται οι καλύτεροι διαφηµιστές του. Συνέπεια αυτής της προβολής είναι και η πρόταση που δέχεται ο καλλιτέχνης τον επόµενο χρόνο, το 2009, από τον ίδιο εκδοτικό οίκο Περίπλους για µια ακόµα συνεργασία 14, όπως και η πρόταση από το περιοδικό Σύνταξη για την εικαστική επιµέλεια ενός τεύχους του. Οι συνεργασίες αυτές κάνουν τον καλλιτέχνη πιο γνωστό. Είναι η στιγµή που µεταφέρει την καλλιτεχνική του ζωή στο κέντρο της Αθήνας, τον οποίο επισκέπτονται όλο και περισσότεροι. Εκεί, το 2010 θα επιµεληθεί ο ίδιος την επόµενη έκθεσή του Τα απλωµένα ρούχα 15. Για αυτή του την έκθεση άνθρωποι της τέχνης, ποιητές, συγγραφείς, φωτογράφοι, ηθοποιοί, που ήδη έχουν γνωρίσει και έχουν εκτιµήσει, όχι µόνο τον καλλιτέχνη, αλλά και άνθρωπο Πυλαρινό θα επιµεληθούν µαζί του τον κατάλογο της έκθεσής του 16. Όµως άξια αναφοράς είναι η στιγµή που τον προσεγγίζει ο κόσµος της τέχνης της Ευρώπης. Το 2012 τον επισκέπτεται η γαλλίδα τεχνοκριτικός Marie De Paris Yafil 17, η οποία σε συνεργασία µε την M.-J. Schumacher 12 Ο εκδοτικός οίκος µάλιστα αναλαµβάνει να εκδώσει και τον κατάλογο - βιβλίο των έργων της έκθεσης αυτής σε συνεργασία µε τον συγγραφέα Πλάτωνα Μαλλιάγκα 13 Περισσότερες πληροφορίες για τις συνεντεύξεις του Μπάµπη Πυλαρινού, αλλά και τις κριτικές για το έργο του υπάρχουν στη διεύθυνση 14 Ο εκδοτικός οίκος το 2009 του αναθέτει να εικονογραφήσει έξι λογοτεχνικά βιβλία που αφορούσαν ιστορίες που γράφηκαν από ισάριθµους ταλαντούχους bloggers που ανακάλυψε. Με έµµεσο τρόπο λοιπόν προβάλλεται η τέχνη του Μπάµπη Πυλαρινού, καθώς η Εταιρεία Πολιτισµού Action Direct αναλαµβάνει τη διοργάνωση έξι παρουσιάσεων των πρωτοεµφανιζόµενων συγγραφέων και των βιβλίων τους σε έξι cafe στέκια της νεολαίας. 15 Περισσότερες πληριοφορίες για την έκθεση και για τις γνώµες που εκφράστηκαν υπάρχουν στην ιστοσελίδα 16 Ο κατάλογος της έκθεσης "Τα απλωµένα ρούχα" παρουσιάζεται στην διεύθυνση m%2fitem%2fdetails%2f256387%2f Το άρθρο της τεχνοκριτικού Marie De Paris Yafil για την έκθεση του Μπάµπη Πυλαρινού βρίσκεται στη διεύθυνση html 14

15 που εκπροσωπεί την ένωση καλλιτεχνών Naute 18 και το Art-sourcing, τού προτείνει να επιµεληθεί η ίδια δύο εκθέσεις της συλλογής του Paradise Now! Contes Modernes στο Παρίσι στην Gallery Rivoly και µια στις Βρυξέλλες στην Gallery Periple 20. Μετά από αυτές τις δύο εκθέσεις, το 2013 πραγµατοποιείται άλλη µια ακόµα ατοµική έκθεσή του στο Παρίσι στην Gallery Desmos 21 µε τη συλλογή του L' Été grec en 27 œuvres, encaustique et fresque. Ο Μπάµπης Πυλαρινός γίνεται όλο και περισσότερο γνωστός. Στις εγκαίνια των εκθέσεων του, όπως αναφέρει, συγκεντρώνονται πολλοί απλοί άνθρωποι µε γνήσιο ενδιαφέρον για την τέχνη, άνθρωποι της τέχνης, όπως ποιητές, ηθοποιοί, συγγραφείς, φωτογράφοι, µουσικοί, άνθρωποι των ΜΜΕ και άνθρωποι του κόσµου της τέχνης. Ακούει µε ενδιαφέρον τις γνώµες 22 όλων, είτε θετικές, είτε αρνητικές. Ωστόσο, δηλώνει ότι δεν εµπιστεύεται απόλυτα τους κριτικούς µιας και θεωρεί ότι οι περισσότεροι βρίσκονται µακριά από τη ζωή και ασχολούνται µόνο µε ό,τι ενδιαφέρει το σινάφι. Ο προσωπικός του χώρος γίνεται ο τόπος δηµιουργίας, αλλά και διακίνησης των έργων του που, όπως δηλώνει ο ίδιος, αφορά στο 90% αυτών, ενώ το 10% των πωλήσεων το έχει παραχωρήσει σε δύο γκαλερί του εξωτερικού, την Paulia Rosa στο Παρίσι και την Periple στις Βρυξέλλες, οι οποίες δείχνουν ενδιαφέρον για το έργο του και το εντάσσουν στις συλλογές τους. Αν και συµφωνεί µε αυτό που αναφέρει η Χαµπούρη- Ιωαννίδου (2002, σ.184), ότι δηλαδή η σχέση ανάµεσα στη διακίνηση των έργων τέχνης και τη φήµη των καλλιτεχνών είναι αµφίδροµη και ότι εξαρτάται από τις πωλήσεις που καταγράφονται, δε το θεωρεί ως κύρια προτεραιότητά του Περισσότερες πληροφορίες για την έκθεση του Μπάµπη Πυλαρινού στην Gallery Rivoli59, στο Παρίσι βρίσκονται στη διεύθυνση 20 Περισσότερες πληροφορίες για την έκθεση του Μπάµπη Πυλαρινού στην Gallery Periple, στις Βρυξέλλες βρίσκονται στη διεύθυνση 21 Περισσότερες πληροφορίες για την έκθεση του Μπάµπη Πυλαρινού στην Gallery Desmos, στο Παρίσι βρίσκονται στη διεύθυνση 22 Περισσότερες πληροφορίες για τις απόψεις και κριτικές για τον Μπάµπη Πυλαρινό και το έργο του υπάρχουν στη διεύθυνση 15

16 Ο Μπάµπης Πυλαρινός έχοντας πια προσωπική εµπειρία για τον τρόπο που λειτουργεί ο κόσµος της τέχνης, συµφωνεί µε τους Buck & Dodd (στο Χαµπούρη-Ιωαννίδου, 2002, σ.180), που τον αποκαλούν µια εξωτική λέσχη 23, που οργανώνεται γύρω από τη µόδα, τη λάµψη, τους νεωτερισµούς και τον ελιτισµό. Έχει επιλέξει λοιπόν να δραστηριοποιείται συνετά µέσα σε αυτόν, ώστε ούτε ο ίδιος να αποπροσανατολιστεί ούτε το έργο του να χαθεί στο χάος που επικρατεί στον κόσµο της τέχνης, όπως διαπιστώνει η Moulin (στο Λοϊζίδη, 1999, σ.85). Ωστόσο ιδιαίτερη προώθηση, τόσο στην αναγνωρισιµότητά του, όσο και στην διακίνηση του έργου του δίνει το διαδίκτυο, που, όπως αναφέρει και ο ίδιος, το χρησιµοποιεί ως κύριο µέσο να εκθέτει και ψηφιακά τη δουλειά του. Η προσωπική ιστοσελίδα του και η ιστοσελίδα του στο Facebook 24, έχουν πια υψηλή επισκεψιµότητα. Παρακολουθώντας µάλιστα τη δεύτερη ψηφιακή σελίδα του καλλιτέχνη, διαπιστώνει κανείς την άµεση σχέση που έχει δηµιουργήσει µε το κοινό του που σταδιακά γίνονται φίλοι του. Όπως αναφέρει ο Becker (1982) (στο Χαµπούρη-Ιωαννίδου, 2002, σ.181) κάθε καλλιτέχνης µπορεί να δηµιουργήσει το δικό του κόσµο της τέχνης. Κάτι τέτοιο µπορεί να διακρίνει κανείς και στην περίπτωση του Μπάµπη Πυλαρινού. Μόνο που τον δικό του κόσµο δεν τον διακρίνει ο εξωτισµός των άλλων συνηθισµένων κόσµων της τέχνης που, όπως αναφέρει ο ίδιος, τα κύρια χαρακτηριστικά τους είναι ο στυγνός επαγγελµατισµός, η αισχροκέρδεια των γκαλερί και ειδικών τέχνης, αλλά και η φιλοτεχνία των πλουσίων Τη λέσχη αυτή, δηλώνει ο Μπάµπης Πυλαρινός, τη χαρακτηρίζει ο θόρυβος του κόσµου, τα άσκοπα λόγια, τα χαµόγελα, η κοσµική βουή και δεν είναι παρά µια ερωτική µαταίωση και µας παραπέµπει στην παρακάτω ιστοσελίδα 24 Οι ιστοσελίδες του καλλιτέχνη στο Διαδίκτυο είναι https://www.facebook.com/pages/atelier- Pilarinos/ Γι' αυτό το τελευταίο χαρακτηριστικό ο καλλιτέχνης θυµάται µε συγκίνηση το παρακάτω περιστατικό : Το 2005 στην έκθεση µου Προσεισµικά τοπία ένας νεοδιόριστος γυµναστής µου έδωσε τους δυο πρώτους µισθούς του, για να αγοράσει ένα έργο, το οποίο παζάρευε και δεν αγόραζε, γιατί ήταν ακριβό, ένας πάµπλουτος συλλέκτης των Βορείων προαστίων. 16

17 Ε. Επίλογος Συµπεράσµατα Ο κόσµος της τέχνης ανέκαθεν ήταν µια πραγµατικότητα. Όµως στο σύγχρονο κόσµο της παγκοσµιοποίησης, της ελεύθερης επικοινωνίας, της τεχνολογικής εξέλιξης, του υπέρµετρου καταναλωτισµού και της εµπορευµατοποίησης ο γνωστός τεχνοκριτικός Ντέιβιντ Χίκεϊ δηλώνει ότι αποχωρεί από τον κόσµο της τέχνης, επειδή διαπιστώνει ότι είναι αποστεωµένος, αυτοαναφορικός και όµηρος σε πλούσιους συλλέκτες που δεν έχουν κανένα σεβασµό στην τέχνη, (...) ότι οι κριτικοί τέχνης έχουν γίνει µια τάξη αυλικών (...) που τριγυρίζουν στο παλάτι και συµβουλεύουν πάµπλουτους ανθρώπους, (...) ότι Το χρήµα και η διασηµότητα έχουν ρίξει τη σκιά τους στον κόσµο της τέχνης, και ότι το σηµερινό δίκτυο συλλεκτών, γκαλερί, µουσείων και εµπόρων τέχνης προσπαθεί µε κάθε τρόπο να διατηρήσει τη χρηµατική αξία και το στάτους καλλιτεχνών, καταπνίγοντας την ανοιχτή συζήτηση πάνω στην τέχνη (The observer, 2013). Οι παραπάνω δηλώσεις του Χίκεϊ, καθώς και το θεωρητικό µέρος της εργασίας από τη µια, και η παρουσίαση του ζωγράφου Μπάµπη Πυλαρινού από την άλλη, µπορούν να αποτελέσουν τα δύο ουσιώδη µέρη του συµπεράσµατός µας για την εννοιολογική εξέλιξη της τέχνης και του σύγχρονου κόσµου της. Το πρώτο λοιπόν αφορά την κατάληξη των εννοιών αυτών, µε την τέχνη να έχει αποµείνει απροστάτευτη στα χέρια των εµπόρων που κυριαρχούν µέσα σε έναν βαριά άρρωστο, χαοτικό και ελάχιστα φιλικό κόσµο (The observer, 2013). Το δεύτερο αφορά την αισιοδοξία για τον υγιή επαναπροσανατολισµό των εννοιών της τέχνης και του κόσµου της, από την στιγµή που η ραχοκοκαλιά αυτού του δικτύου - που είναι οι καλλιτέχνες µε τα έργα τους καταφέρουν να µείνουν γνήσιοι οραµατιστές και εκφραστές µιας αισθητικά και ηθικά υγιούς τέχνης ακόµα και µέσα σε αυτή την εξωτική λέσχη που επιµένει να κυριαρχεί. 17

18 ΣΤ. Βιβλιογραφία Ελληνόγλωσση Αγραφιώτης, Δ. (1987), Πολιτιστικές Ασυνέχειες, Αθήνα: Ύψιλον/βιβλία Κολιόπουλος, Ι., Νηµάς, Θ., Σβολόπουλος, Κ., Σχολικάκη-Χελιώτη, Χ., Χατζηβασιλείου, Ε. (2011), Ιστορία του Νεότερου και Σύγχρονου Κόσµου, εκδ. ΟΕΔΒ, Αθήνα: ΟΕΔΒ Κουκουζέλη, Αλ., (2003), Ιστορική διαδροµή της επιστήµης της Αρχαιολογίας στην Ευρώπη Κεφ. 1. στο Κουκουζέλη Αλ., µανακίδου, Ε., Σµπόνιας, Κ., Αρχαιολογία στον ελληνικό χώρο: Ιστορική διαδροµή της αρχαιολογίας : ορισµός, αντικείµενο, βασικές αρχές, κλάδοι και προβληµατική Τόµος Α' (σελ.17-63), Πάτρα: ΕΑΠ Λοϊζίδη, Ν. (1999), Οι µεταµφιέσεις της τέχνης και οι ψευδαισθήσεις της κριτικής, Αθήνα: Νεφέλη Μπαµπινιώτης, Γ. (1998), Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, Αθήνα: Κέντρο Λεξιλογίας Πασχαλίδης, Γρ., (2002), Βασικές έννοιες και ζητήµατα στη µελέτη του Πολιτισµού και της Τέχνης, Κεφ. 1, στο Πασχαλίδης, Γρ., Χαµπούρη Ιωαννίδου, Αικ., Οι Διαστάσεις των Πολιτιστικών Φαινοµένων, Εισαγωγή στον Πολιτισµό Τόµος Α' (σελ.19-86), Πάτρα: ΕΑΠ Πασχαλίδης, Γρ., (2002), Μαζική Κουλτούρα και Υψηλή Τέχνη, Κεφ. 2, στο Πασχαλίδης, Γρ., Χαµπούρη Ιωαννίδου, Αικ., Οι Διαστάσεις των Πολιτιστικών Φαινοµένων, Εισαγωγή στον Πολιτισµό Τόµος Α' (σελ ), Πάτρα: ΕΑΠ Σεφέρης, Γ. (1984), Δοκιµές, Α' τόµος, Αθήνα: Ίκαρος Σκαλτσά, Μ. (1999), Για τη Μουσειολογία και τον Πολιτισµό, Θεσσαλονίκη: Εντευκτήριο Σκουλάτου, Β, Δηµακοπούλου, Ν., Κόνδη, Σ. (2003), Ιστορία Νεότερη και Σύγχρονη, Αθήνα: ΟΑΕΔ Χαµπούρη Ιωαννίδου, Αικ. (2002), Η Πολιτιστική Βιοµηχανία Ο Κόσµος της Τέχνης, Κεφ. 4, στο Πασχαλίδης, Γρ., Χαµπούρη Ιωαννίδου, Αικ., Οι 18

19 Διαστάσεις των Πολιτιστικών Φαινοµένων, Εισαγωγή στον Πολιτισµό, Τόµος Α' (σελ ), Πάτρα: ΕΑΠ Χρήστου, Χ. (1981), Η ελληνική ζωγραφική , Αθήνα: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Baudelaire, Ch. (2005), Αισθητικά Δοκίµια, µτφρ. Μ. Ρέγκου, Αθήνα: Printa Burns, E. (2006) Ευρωπαϊκή Ιστορία. Ο Δυτικός Πολιτισµός : νεώτεροι χρόνοι, µτφρ. Τ. Δαρβέρης, Αθήνα: Επίκεντρο Hauser, A. (1970), Κοινωνική Ιστορία της Τέχνης, τόµος Γ', µτφρ. Τ. Κονδύλης, Αθήνα: Κάλβος Morin, Ed. (1991), Το πνεύµα των καιρών, στο Λιβιεράτος, Κ., Φραγκούλης, Τ., (επιµ.), Η Κουλτούρα των Μέσων. Μαζική Κοινωνία και Πολιτιστική Βιοµηχανία, µτφρ. Α. Λυκιαρδοπούλου, Λ. Ζήση, Λ. Αναγνώστου, Χ. Σκορίνης, (σελ ), Αθήνα: Αλεξάνδρεια Picasso, P., Σκέψεις για την τέχνη, µτφρ. Α. Δηµητριάδης, Γ. Ιωαννίδης, Αθήνα: Printa Toffler, A. (1992), Κατανάλωση και Κουλτούρα, µτφρ. Χ. Σακελαροπούλου, Αθήνα: Κάκτος Διαδίκτυο Φωτιάδη, E. (2013), Ο µύθος του συλλέκτη και η συλλογή του µύθου. Έργα τέχνης, ιστορίες, αντικείµενα, σχέσεις του Αλέξανδρου Ιόλα., Museology Online Journal, τευχ.7 (υπό έκδοση). Αντλήθηκε από την ιστοσελίδα: ector_and_his_collection._art_works_stories_objects_relations_of_alexander_io las_museology_journal (07/11/2013) The observer. (2013) Βαριά άρρωστος ο κοσµός της σύγχρονης Τέχνης. Ο κορυφαίος τεχνοκριτικός Ντέιβιντ Χίκεϊ εγκαταλείπει το επάγγελµά του Καθηµερινή 28/10 ή 3 Δεκεµβρίου Αντλήθηκε από την ιστοσελίδα: (17/11/2013) 19

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής θα διδάσκεται από φέτος στην Ε και Στ Δημοτικού. Πρόκειται για μάθημα βιωματικού χαρακτήρα, με κύριο

Διαβάστε περισσότερα

Συνθέσεις από το Αιγαίο και τη Μεσόγειο, Ποίηση και ζωγραφική κ ά. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συνθέσεις από το Αιγαίο και τη Μεσόγειο, Ποίηση και ζωγραφική κ ά. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Το Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης του ήµου Ρόδου, µε χαρά ανακοινώνει την ατοµική εικαστική έκθεση, του γνωστού «δικού µας» ζωγράφου Μάνου Αναστασιάδη, που θα φιλοξενήσει στην "Νέα Πτέρυγά" του,

Διαβάστε περισσότερα

«Φυσική Αγωγή στο δημοτικό σχολείο. Πως βλέπουν το μάθημα οι μαθητές του σχολείου.»

«Φυσική Αγωγή στο δημοτικό σχολείο. Πως βλέπουν το μάθημα οι μαθητές του σχολείου.» «Φυσική Αγωγή στο δημοτικό σχολείο. Πως βλέπουν το μάθημα οι μαθητές του σχολείου.» «Ποιο είναι το αγαπημένο σου μάθημα;» Μία κλασσική ερώτηση για κάθε παιδί οποιασδήποτε βαθμίδας της εκπαίδευσης. Ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

«Η θάλασσα μάς ταξιδεύει» The sea travels us e-twinning project 2014-2015. Έλληνες ζωγράφοι. Της Μπιλιούρη Αργυρής. (19 ου -20 ου αιώνα)

«Η θάλασσα μάς ταξιδεύει» The sea travels us e-twinning project 2014-2015. Έλληνες ζωγράφοι. Της Μπιλιούρη Αργυρής. (19 ου -20 ου αιώνα) «Η θάλασσα μάς ταξιδεύει» The sea travels us e-twinning project 2014-2015 Έλληνες ζωγράφοι (19 ου -20 ου αιώνα) Της Μπιλιούρη Αργυρής Η ιστορία της ζωγραφικής στην νεοελληνική ζωγραφική Η Ελληνική ζωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση Συμμετοχής. Τελευταία προθεσμία υποβολής αίτησης: Kυριακή 13 Ιουλίου 2014. Αποστολή αίτησης και φωτογραφικού υλικού: office@cheapart.

Αίτηση Συμμετοχής. Τελευταία προθεσμία υποβολής αίτησης: Kυριακή 13 Ιουλίου 2014. Αποστολή αίτησης και φωτογραφικού υλικού: office@cheapart. Θεσσαλονίκη 6 14 Σεπτεμβρίου, 2014 ΔΕΘ. Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης Αίτηση Συμμετοχής Τελευταία προθεσμία υποβολής αίτησης: Kυριακή 13 Ιουλίου 2014 Αποστολή αίτησης και φωτογραφικού υλικού: office@cheapart.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης ΑΜΕΑ

Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης ΑΜΕΑ Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης ΑΜΕΑ Κυρίες και κύριοι Αγαπητοί εργαζόμενοι Φίλες και φίλοι Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας σήμερα εδώ, στο

Διαβάστε περισσότερα

185 Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης Ιωαννίνων

185 Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης Ιωαννίνων 185 Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης Ιωαννίνων Το Τμήμα Επιστημών της Τέχνης αποτελεί ανεξάρτητο Τμήμα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2000-01. Το Τμήμα ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤIΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Θ.Ε.: Εισαγωγή στον Ελληνικό Πολιτισμό ( )

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤIΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Θ.Ε.: Εισαγωγή στον Ελληνικό Πολιτισμό ( ) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤIΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Θ.Ε.: Εισαγωγή στον Ελληνικό Πολιτισμό (2007-2008) 1 η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Jacques-Louis David, «Ο Όρκος των Ορατίων», 1784. Andy Warhol, «Η Σούπα του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι «Η Θεωρητική έννοια της Μεθόδου Project» Αγγελική ρίβα ΠΕ 06

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι «Η Θεωρητική έννοια της Μεθόδου Project» Αγγελική ρίβα ΠΕ 06 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι «Η Θεωρητική έννοια της Μεθόδου Project» Αγγελική ρίβα ΠΕ 06 1590 1765 η Μέθοδος Project σε σχολές Αρχιτεκτονικής στην Ευρώπη 1765 1880 συνήθης µέθοδος διδασκαλίας - διάδοσή της στην

Διαβάστε περισσότερα

15ο ΕΠΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΕΠΑΛ

15ο ΕΠΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΕΠΑΛ 15ο ΕΠΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2015-16 ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΕΠΑΛ ΘΕΜΑ: «ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ», ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στη συγκεκριμένη εργασία επιχειρείται

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες του Τμήματος Πολιτιστικών Θεμάτων και Καλλιτεχνικών Αγώνων

Δραστηριότητες του Τμήματος Πολιτιστικών Θεμάτων και Καλλιτεχνικών Αγώνων Δραστηριότητες του Τμήματος Πολιτιστικών Θεμάτων Καλλιτεχνικών Αγώνων Υπεύθυνος: Παγιώτης Σκορδάς, Φιλόλογος Υλοποίηση Πολιτιστικών Προγραμμάτων στα πλαίσια των σχολικών Δραστηριοτήτων Έ πολιτιστικό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Εργασία Project 6 ΒΙΒΛΙΟ Υ Π Ε Ύ Θ Υ Ν Ο Ι Κ Α Θ Η Γ Η Τ Έ Σ : Ε. Μ Π Ι Λ Α Ν Ά Κ Η Φ. Α Ν Τ Ω Ν Ά Τ Ο Σ

Ερευνητική Εργασία Project 6 ΒΙΒΛΙΟ Υ Π Ε Ύ Θ Υ Ν Ο Ι Κ Α Θ Η Γ Η Τ Έ Σ : Ε. Μ Π Ι Λ Α Ν Ά Κ Η Φ. Α Ν Τ Ω Ν Ά Τ Ο Σ Ερευνητική Εργασία Project 6 ΒΙΒΛΙΟ Υ Π Ε Ύ Θ Υ Ν Ο Ι Κ Α Θ Η Γ Η Τ Έ Σ : Ε. Μ Π Ι Λ Α Ν Ά Κ Η Φ. Α Ν Τ Ω Ν Ά Τ Ο Σ ΓΕΝΙΚΑ Παγκοσμίως σήμερα ως βιβλίο εννοείται η συνηθέστερη κατηγορία έντυπου αντικειμένου,

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

12 Ο ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΧΟΡΟΣ στην εκπαιδευση

12 Ο ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΧΟΡΟΣ στην εκπαιδευση προλογοσ Το βιβλίο αυτό αποτελεί καρπό πολύχρονης ενασχόλησης με τη θεωρητική μελέτη και την πρακτική εφαρμογή του παραδοσιακού χορού και γράφτηκε με την προσδοκία να καλύψει ένα κενό όσον αφορά το αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Τελικός τίτλος σπουδών:

Τελικός τίτλος σπουδών: Επωνυμία προγράμματος: Τελικός τίτλος σπουδών: ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ (ΠΤΥΧΙΟ) Πτυχίο Ο γραφίστας ασχολείται με τη μελέτη, τη διαμόρφωση και γενικότερα την αισθητική επιμέλεια κάθε είδους εκτυπωτικής εργασίας.

Διαβάστε περισσότερα

Η διεθνής τάση. Πρόβλεψη αύξησης τζίρου από 148 δις σε 250δις το 2020. (Έκθεση εταιρείας McKinsey).

Η διεθνής τάση. Πρόβλεψη αύξησης τζίρου από 148 δις σε 250δις το 2020. (Έκθεση εταιρείας McKinsey). Αθήνα 4 Ιουνίου 2014 Διαπιστώσεις στην αγορά του κοσμήματος Η διεθνής τάση Πρόβλεψη αύξησης τζίρου από 148 δις σε 250δις το 2020. (Έκθεση εταιρείας McKinsey). Δυναμική ανάπτυξη των επωνύμων brands με πρόβλεψη

Διαβάστε περισσότερα

Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις

Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Α/ Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Απλή Αν κάνετε αναζήτηση µιας λέξης σε ένα αρχαιοελληνικό σώµα κειµένων, αυτό που θα λάβετε ως αποτέλεσµα θα είναι: Μια καταγραφή όλων των εµφανίσεων της λέξης στο συγκεκριµένο

Διαβάστε περισσότερα

ΤI ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ; ΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ; ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ; ΜΠΟΡΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ;

ΤI ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ; ΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ; ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ; ΜΠΟΡΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ; ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΤI ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ; ΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ; ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ; ΜΠΟΡΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ; Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΩΘΗΣΕΙ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ; ΤI ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνιολογία του Πολιτισμού

Κοινωνιολογία του Πολιτισμού Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Κοινωνιολογία του Πολιτισμού Ενότητα 7: Τέχνη -κουλτούρα - κριτική θεωρία Επίκ. Καθηγητής: Νίκος Φωτόπουλος e-mail: nfotopoulos@uowm.gr Τηλ. Επικοινωνίας: 23850-55150 Παιδαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Θ.Ε.: ΕΠΟ 11 Κοινωνική και οικονομική ιστορία της Ευρώπης

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Θ.Ε.: ΕΠΟ 11 Κοινωνική και οικονομική ιστορία της Ευρώπης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Θ.Ε.: ΕΠΟ 11 Κοινωνική και οικονομική ιστορία της Ευρώπης 2 η εργασία 2012 13 ΘΕΜΑ: «Στις παραμονές της λεγόμενης βιομηχανικής επανάστασης,

Διαβάστε περισσότερα

Μαίρη Μπακογιάννη Συνέντευξη στην Βιβλιοθήκη Σπάρτου

Μαίρη Μπακογιάννη Συνέντευξη στην Βιβλιοθήκη Σπάρτου ΜΑΙΡΗ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: «Γίνε ο έντεχνος δημιουργός της ύπαρξής σου!» Η Βιβλιοθήκη Σπάρτου στο ταξίδεμα της ανταμώνει, Ένα Δικό της Άνθρωπο την Μαίρη Μπακογιάννη. Κόρη του Αείμνηστου, Λαογράφου Ποιητή, Πέτρου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α )

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) 29 Μαΐου 2014 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) Α1. Ο συγγραφέας του κειμένου αναφέρεται στη σημασία του δημιουργικού σχολείου στη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑΞΗ ΩΣ «ΛΕΣΧΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ» «ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ»

Η ΤΑΞΗ ΩΣ «ΛΕΣΧΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ» «ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ» Η ΤΑΞΗ ΩΣ «ΛΕΣΧΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ» «ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ» Στόχοι: Η καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας, η ανάπτυξη, δηλαδή, μέσα στην τάξη-λογοτεχνικό εργαστήρι εσωτερικών κινήτρων, ώστε να εδραιωθεί μια σταθερότερη

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλία του Προέδρου Valéry GISCARD d ESTAING. Στα εγκαίνια της λατείας Jacqueline de Romilly. Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο Παρισίων

Οµιλία του Προέδρου Valéry GISCARD d ESTAING. Στα εγκαίνια της λατείας Jacqueline de Romilly. Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο Παρισίων 1 Οµιλία του Προέδρου Valéry GISCARD d ESTAING Στα εγκαίνια της λατείας Jacqueline de Romilly Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο Παρισίων Αθήνα --- ευτέρα 16 Σε τεµβρίου 2013 2 Κύριε ήµαρχε, Κυρία Πρόεδρε του

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτιστική και Δημιουργική Βιομηχανία

Πολιτιστική και Δημιουργική Βιομηχανία Πολιτιστική και Δημιουργική Βιομηχανία Πολιτιστικές βιομηχανίες, ως όρος εισάγεται στις αρχές του εικοστού αιώνα, Αρχικά εμφανίστηκε από τους Μαξ Χορκ-χάιμερ και Τίοντορ Αντόρνο (Μax Horkheimer, Theodor

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ A ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ A ΛΥΚΕΙΟΥ Κύρια έννοια: Φιλία ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ A ΛΥΚΕΙΟΥ «Ποια πρέπει να είναι τα κριτήρια επιλογής των φίλων µας;» ευτερεύουσες έννοιες: Κριτήρια επιλογής Ζητούµενο: Το θέµα Φιλία αποκαλείται το κοινωνικό συναίσθηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ Λαογραφία Ορίζεται η επιστήμη που ασχολείται με όλες τις εκφάνσεις του λαϊκού πολιτισμού. Εξετάζει, καταγράφει και ταξινομεί όλα όσα ένας λαός κατά παράδοση

Διαβάστε περισσότερα

ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ICOM ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Αγ.Ασωμάτων 15 ΑΘΗΝΑ 105 53 Τηλ./Fax: 210 3219414 www.otenet.gr/icom Email icom@otenet.gr ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Project Α τετραμήνου Teenage Angst. Υπεύθυνες Καθηγήτριες: Κατερίνα Μανδρώνη Κάρεν Γεωργούδη Π.Π.Σ.Π.Α 2013-2014

Project Α τετραμήνου Teenage Angst. Υπεύθυνες Καθηγήτριες: Κατερίνα Μανδρώνη Κάρεν Γεωργούδη Π.Π.Σ.Π.Α 2013-2014 Project Α τετραμήνου Teenage Angst Υπεύθυνες Καθηγήτριες: Κατερίνα Μανδρώνη Κάρεν Γεωργούδη Π.Π.Σ.Π.Α 2013-2014 Το θέμα του project μας φέτος είναι τα εφηβικά άγχη και ανησυχίες. Πώς βλέπουμε τον εαυτό

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Η ΟΡΙΣΜΟΣ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Τ Ε Χ Ν Η ΟΡΙΣΜΟΣ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Τ Ε Χ Ν Η ΟΡΙΣΜΟΣ Τέχνη είναι η συνειδητή ενέργεια αλλά και η ιδιαίτερη ικανότητα του ανθρώπου για δημιουργία έργων που προκαλούν αισθητική συγκίνηση και αναπτύσσουν προβληματισμό. Μέσω της τέχνης δεν

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρεια από το έργο «Ηρωικό»

Λεπτομέρεια από το έργο «Ηρωικό» Λεπτομέρεια από το έργο «Ηρωικό» Αίθουσα Τέχνης Relics Λασσάνη 3 - Θεσσαλονίκη Γιώργος Πολ. Ιωαννίδης Νοέμβριος 1995 - Θεσσαλονίκη Στη ζωγραφική του αν και διαφαίνεται η επίδραση ενός δασκάλου σαν τον

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΜΑΪΟΥ 2015) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΜΑΪΟΥ 2015) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΜΑΪΟΥ 2015) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Α1. Ο συγγραφέας αναφέρεται στη σπουδαιότητα των αρχαίων χώρων θέασης και ακρόασης. Αρχικά τονίζει πως

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Διδασκαλίας. Ενότητα: Γ Γυμνασίου. Θέμα: Δραστηριότητες Παραγωγής Λόγου Διάρκεια: Μία διδακτική περίοδος. Α: Στόχοι. Οι μαθητές/ τριες:

Πρόταση Διδασκαλίας. Ενότητα: Γ Γυμνασίου. Θέμα: Δραστηριότητες Παραγωγής Λόγου Διάρκεια: Μία διδακτική περίοδος. Α: Στόχοι. Οι μαθητές/ τριες: Πρόταση Διδασκαλίας Ενότητα: Τάξη: 7 η - Τέχνη: Μια γλώσσα για όλους, σε όλες τις εποχές Γ Γυμνασίου Θέμα: Δραστηριότητες Παραγωγής Λόγου Διάρκεια: Μία διδακτική περίοδος Α: Στόχοι Οι μαθητές/ τριες: Να

Διαβάστε περισσότερα

Giorgio Pol. Ioannidis. Paintings

Giorgio Pol. Ioannidis. Paintings Giorgio Pol. Ioannidis Paintings 1993 «Βάκχος» 1991 ελαιογραφία σε λινό καμβά 117x146cm Στη ζωγραφική του αν και διαφαίνεται η επίδραση ενός δασκάλου σαν τον Vedova, αυτός δεν περιορίζεται τόσο ή μόνο

Διαβάστε περισσότερα

2.2. Η έννοια της Διοίκησης

2.2. Η έννοια της Διοίκησης 2.2. Η έννοια της Διοίκησης 1) Εισαγωγή (ιστορία, ορισμός, παραδείγματα) Η ανάγκη της διοίκησης εμφανίστηκε από τότε που οι άνθρωποι αναγκάστηκαν να σχηματίσουν ομάδες και ήταν απαραίτητη για τον συντονισμό

Διαβάστε περισσότερα

Γ Γυμνασίου: Οδηγίες Γραπτής Εργασίας και Σεμιναρίων. Επιμέλεια Καραβλίδης Αλέξανδρος. Πίνακας περιεχομένων

Γ Γυμνασίου: Οδηγίες Γραπτής Εργασίας και Σεμιναρίων. Επιμέλεια Καραβλίδης Αλέξανδρος. Πίνακας περιεχομένων Γ Γυμνασίου: Οδηγίες Γραπτής Εργασίας και Σεμιναρίων. Πίνακας περιεχομένων Τίτλος της έρευνας (title)... 2 Περιγραφή του προβλήματος (Statement of the problem)... 2 Περιγραφή του σκοπού της έρευνας (statement

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου. Πυρίδου Κωνσταντίνα

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου. Πυρίδου Κωνσταντίνα ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 2014-2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 19341 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 4\12\2014 Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Πυρίδου Κωνσταντίνα ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 Α. Σχεδιαγραμματική απεικόνιση της περίληψης ΘΕΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού.

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Συγγραφέας: Μποζονέλου Κωνσταντίνα 1.1.Τίτλος διδακτικού σεναρίου Οι τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΕΝΑ ΚΟΚΚΙΝΟ ΓΙΛΕΚΟ ΕΚΑΝΕ ΤΟΝ ΓΥΡΟ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. Βόλφγκανγκ Κορν

ΠΩΣ ΕΝΑ ΚΟΚΚΙΝΟ ΓΙΛΕΚΟ ΕΚΑΝΕ ΤΟΝ ΓΥΡΟ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. Βόλφγκανγκ Κορν ΠΩΣ ΕΝΑ ΚΟΚΚΙΝΟ ΓΙΛΕΚΟ ΕΚΑΝΕ ΤΟΝ ΓΥΡΟ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Βόλφγκανγκ Κορν Β Ομάδα 1. Στο βιβλίο αυτό, ο συγγραφέας, μετά από αρκετές αναφορές στις αρνητικές όψεις της παγκοσμιοποίησης, καταλήγει στη διαπίστωση

Διαβάστε περισσότερα

Τράπεζα θεμάτων Νέας Ελληνικής Γλώσσας Β Λυκείου GI_V_NEG_0_18247

Τράπεζα θεμάτων Νέας Ελληνικής Γλώσσας Β Λυκείου GI_V_NEG_0_18247 Τράπεζα θεμάτων Νέας Ελληνικής Γλώσσας Β Λυκείου GI_V_NEG_0_18247 Κείμενο [Η επίδραση της τηλεόρασης στην ανάγνωση] Ένα σημαντικό ερώτημα που αφορά τις σχέσεις τηλεόρασης και προτιμήσεων του κοινού συνδέεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΟΥΔΑΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΟΥΔΑΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΟΥΔΑΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Από τη συντακτική ομάδα μαθητών Γυμνασίου Σούδας Το Γυμνάσιο Σούδας συμμετέχει στο πρόγραμμα Μαθητικός τύπος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 2 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 2 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 2 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α. Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 90-100 λέξεις Ο Μπαμπινιώτης υποστηρίζει ότι η Ενωμένη Ευρώπη διαμορφώνει μια νέα πραγματικότητα που επιβοηθεί τον επαναπροσδιορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ω Ν Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ω Ν Τ Ο Μ Ε Α Σ Π Ο Λ Ε Ο Δ Ο Μ Ι Α Σ Κ Α Ι Χ Ω Ρ Ο Τ Α Ξ Ι Α Σ Πατησίων 42, 10682 Αθήνα τηλ. 30(1) 772 3818

Διαβάστε περισσότερα

Για έναν Ιδανικό Πολιτιστικό Τουρισμό Με την υποστήριξη του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Ευρώπη για τους πολίτες» Η ΕΕ με μια ματιά

Για έναν Ιδανικό Πολιτιστικό Τουρισμό Με την υποστήριξη του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Ευρώπη για τους πολίτες» Η ΕΕ με μια ματιά Η ΕΕ με μια ματιά, ς και ανάπτυξη των ΜμΕ Το έργο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το παρόν έντυπο αποτυπώνει τις απόψεις του συντάκτη και μόνο και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 20-05-2004 Α. Σύμφωνα με ξένο συγγραφέα παρατηρεί ο Παπανούτσοςο βασικός λόγος που ο άσκαλος επαναπαύεται στις πνευματικές του κατακτήσεις είναι ότι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (Οι απαντήσεις θεωρούνται ενδεικτικές) A1.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (Οι απαντήσεις θεωρούνται ενδεικτικές) A1. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ HMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΡΙΤΗ 21 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Λογοτεχνίας

Διδακτική της Λογοτεχνίας ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διδακτική της Λογοτεχνίας Ενότητα 1: Σκοποί της διδασκαλίας της λογοτεχνίας l Βενετία Αποστολίδου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Η κοινωνική και πολιτική οργάνωση στην Αρχαία Ελλάδα

Η κοινωνική και πολιτική οργάνωση στην Αρχαία Ελλάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (Θεωρητική Κατεύθυνση) Η κοινωνική και πολιτική οργάνωση στην Αρχαία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ 1. Περίληψη Ο αρθρογράφος πραγµατεύεται το θέµα των ριάλιτι. Πιο συγκεκριµένα, αφορµάται από µία τέτοιου είδους γαλλική εκποµπή που µπορεί να αποτέλεσε παγκόσµια

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΛΠ42 / Αρχαιολογία στον Ελληνικό Χώρο

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΛΠ42 / Αρχαιολογία στον Ελληνικό Χώρο Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΛΠ42 / Αρχαιολογία στον Ελληνικό Χώρο Σχολή ΣΑΚΕ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Πρόγραμμα Σπουδών ΕΛΠΟΛ Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό Θεματική Ενότητα ΕΛΠ42

Διαβάστε περισσότερα

Δομή και Περιεχόμενο

Δομή και Περιεχόμενο Υπουργείο Παιδείας & Πολιτισμού Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης Δομή και Περιεχόμενο Ομάδα Υποστήριξης Νέου Αναλυτικού Προγράμματος Εικαστικών Τεχνών Ιανουάριος 2013 Δομή ΝΑΠ Εικαστικών Τεχνών ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση εργασίας του τμήματος Α4 με θέμα τον καταναλωτισμό και τον οικογενειακό προϋπολογισμό

Παρουσίαση εργασίας του τμήματος Α4 με θέμα τον καταναλωτισμό και τον οικογενειακό προϋπολογισμό Παρουσίαση εργασίας του τμήματος Α4 με θέμα τον καταναλωτισμό και τον οικογενειακό προϋπολογισμό Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ 1.13 ΜΠΛΕ Καταναλωτής: Η οικονοµική µονάδα που δαπανά προκειµένου να ικανοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

Project A2- A3. Θέμα: Σχολείο και κοινωνική ζωή Το δικό μας σχολείο. Το σχολείο των ονείρων μας Το σχολείο μας στην Ευρώπη

Project A2- A3. Θέμα: Σχολείο και κοινωνική ζωή Το δικό μας σχολείο. Το σχολείο των ονείρων μας Το σχολείο μας στην Ευρώπη Project A2- A3 Α Φαλήρου 1ο ΓυμνάσιοΤάξη Παλαιού Θέμα: Σχολείο και κοινωνική ζωή Το δικό μας σχολείο Το σχολείο των ονείρων μας Το σχολείο μας στην Ευρώπη ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ PROJECT Τα ενδιαφέροντα μας Ξεκινήσαμε

Διαβάστε περισσότερα

Περιορισμοί και Εξαιρέσεις

Περιορισμοί και Εξαιρέσεις Πίνακας περιεχομένων Περιορισμοί και Εξαιρέσεις 1. Εκπαιδευτικό υλικό... Error! Bookmark not defined. Διάκριση εκπαιδευτικού υλικού... Error! Bookmark not defined. του Δικαιώματος Πνευματικής Υλικό που

Διαβάστε περισσότερα

Εφηβεία και Πρότυπα. 2)Τη στάση του απέναντι στους άλλους, ενήλικες και συνομηλίκους

Εφηβεία και Πρότυπα. 2)Τη στάση του απέναντι στους άλλους, ενήλικες και συνομηλίκους Εφηβεία και Πρότυπα Τι σημαίνει εφηβεία; Η εφηβεία είναι η περίοδος της ζωής του ανθρώπου που αρχίζει με το τέλος της παιδικής ηλικίας και οδηγεί στην ενηλικίωση. Είναι μια εξελικτική φάση που κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑς ΤΟΥς ΕΦΗΒΟΥΣ ΙΣΤΟΡΙΑ: ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ. Κουσερή Γεωργία

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑς ΤΟΥς ΕΦΗΒΟΥΣ ΙΣΤΟΡΙΑ: ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ. Κουσερή Γεωργία ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑς ΤΟΥς ΕΦΗΒΟΥΣ ΙΣΤΟΡΙΑ: ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Κουσερή Γεωργία Φιλόλογος Δρ. Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ΚΕΡΚΥΡΑ ΜΑΙΟΣ 2017 Περιεχόμενα της παρουσίασης Το ιστορικό ερώτημα Το

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Γ2. Χρήση γλώσσας (20 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά. Ερώτημα 1 (5 μονάδες)

Επίπεδο Γ2. Χρήση γλώσσας (20 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά. Ερώτημα 1 (5 μονάδες) Γ2 (20 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά Ερώτημα 1 (5 μονάδες) Ο φίλος σας έγραψε μία μελέτη σχετικά με τρόπους βελτίωσης της αναγνωστικής ικανότητας των μαθητών. Επειδή, όμως, είναι ξένος, κάνει ακόμη λάθη,

Διαβάστε περισσότερα

Το Θέατρο στο Δημοτικό Σχολείο Θεατρική Παράσταση: «Οι μύθοι του Αισώπου»

Το Θέατρο στο Δημοτικό Σχολείο Θεατρική Παράσταση: «Οι μύθοι του Αισώπου» ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Σχολείο : 14 ο Δημοτικό Σχολείο Κατερίνης Τίτλος/Θέμα Προγράμματος Το Θέατρο στο Δημοτικό Σχολείο Θεατρική Παράσταση: «Οι μύθοι του Αισώπου» Τάξεις ή Τμήματα συμμετοχής:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΚΕΙΜΕΝΟ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΙΑΝΟΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γλαύκη Γκότση, Δρ. Ιστορίας της Τέχνης

Γλαύκη Γκότση, Δρ. Ιστορίας της Τέχνης Γλαύκη Γκότση, Δρ. Ιστορίας της Τέχνης Γυναίκες καλλιτέχνες και δημόσιος χώρος στη σύγχρονη Ελλάδα: όροι και όρια μιας σχέσης Διάχυτη είναι στις μέρες μας η αντίληψη ότι πλέον οι αντιξοότητες, θεσμικές

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνιολογία της Αγροτικής Ανάπτυξης

Κοινωνιολογία της Αγροτικής Ανάπτυξης Κοινωνιολογία της Αγροτικής Ανάπτυξης ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη και Διαχείριση του Αγροτικού Χώρου» Ενότητα 2: Αγροτική Κοινότητα και Αγροτικός Μετασχηματισμός (1/2) 2ΔΩ Διδάσκων:

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτιστικά Γεγονότα 2008

Πολιτιστικά Γεγονότα 2008 Πολιτιστικά Γεγονότα 2008 Ρόδος, µια Πόλη Τέχνης και Πολιτισµού Ο Πολιτισµός ήταν πάντα ένα αναπόσπαστο κοµµάτι της ζωή στην Ρόδο. Ο Δήµος Ροδίων οργανώνει καθ όλη την διάρκεια της χρονιάς, µε έµφαση στους

Διαβάστε περισσότερα

Τοσίτσα 13, 106 83 Αθήνα, Τηλ.:210 3303942 210 3302523, Fax: 210 3301956, e-m a i l : b o o k s @ s e k b. gr, www. s e k b.

Τοσίτσα 13, 106 83 Αθήνα, Τηλ.:210 3303942 210 3302523, Fax: 210 3301956, e-m a i l : b o o k s @ s e k b. gr, www. s e k b. Τοσίτσα 13, 106 83 Αθήνα, Τηλ.:210 3303942 210 3302523, Fax: 210 3301956, e-m a i l : b o o k s @ s e k b. gr, www. s e k b. gr ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2015 ΤΕΛΕΣΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ 44 ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σταθόπουλος Γιώργος. Σταθόπουλος, Λάλας, Χαντζαράς & Καλατζής εκθέτουν στο Art Lepanto στην Ναύπακτο

Βιογραφικό Σταθόπουλος Γιώργος. Σταθόπουλος, Λάλας, Χαντζαράς & Καλατζής εκθέτουν στο Art Lepanto στην Ναύπακτο Βιογραφικό Σταθόπουλος Γιώργος Σταθόπουλος, Λάλας, Χαντζαράς & Καλατζής εκθέτουν στο Art Lepanto στην Ναύπακτο O Γιώργος Σταθόπουλος, που ανήκει στη γενιά των συγχρόνων ζωγράφων, γεννήθηκε το 1944 στην

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνιολογία του Πολιτισμού

Κοινωνιολογία του Πολιτισμού Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Κοινωνιολογία του Πολιτισμού Ενότητα 2: Κοινωνιολογία - πολιτισμός - κουλτούρα. Επίκ. Καθηγητής: Νίκος Φωτόπουλος e-mail: nfotopoulos@uowm.gr Τηλ. Επικοινωνίας: 23850-55150

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ από τον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ από τον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ από τον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού Σταύρος Κούλας Γραφίστας - Πώς ορίζεται το επάγγελμά σας, και ποιες είναι οι παραλλαγές του; H γραφιστική είναι ένα επάγγελμα που ορίζει τη σχέση του ανθρώπου

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικά δίκτυα (Web 2.0) και εκπαίδευση

Κοινωνικά δίκτυα (Web 2.0) και εκπαίδευση Κοινωνικά δίκτυα (Web 2.0) και εκπαίδευση Ο εικοστός πρώτος αιώνας θα µπορούσε εύκολα να χαρακτηριστεί ως τεχνολογικός αιώνας µιας και τα νέα δεδοµένα µαρτυρούν αύξηση της χρήσης του ηλεκτρονικού υπολογιστή,

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος: The nation, Europe and the world: Textbooks and Curricula in Transition

Τίτλος: The nation, Europe and the world: Textbooks and Curricula in Transition ACADEMIA ISSN, 2241-1402 http://hepnet.upatras.gr Volume 4, Number 1, 2014 BOOK REVIEW Τίτλος: The nation, Europe and the world: Textbooks and Curricula in Transition Συγγραφέας: Hanna Schlisser, Yasemin

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικές Εφαρμογές Η/Υ (Θεωρία) 21/03/2017. Διδάσκουσα: Αδαμαντία Κ. Σπανακά

Παιδαγωγικές Εφαρμογές Η/Υ (Θεωρία) 21/03/2017. Διδάσκουσα: Αδαμαντία Κ. Σπανακά Παιδαγωγικές Εφαρμογές Η/Υ (Θεωρία) 21/03/2017 Διδάσκουσα: Αδαμαντία Κ. Σπανακά (madspa@otenet.gr) ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ MOOC Μαζικό: παρέχεται η δυνατότητα εγγραφής μεγάλου αριθμού φοιτητών από

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΥΠΟΣ Ο ΤΥΠΟΣ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ

Ο ΤΥΠΟΣ Ο ΤΥΠΟΣ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ Ο ΤΥΠΟΣ Ο ΤΥΠΟΣ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ Ο τύπος έχει αποδειχθεί ότι στηρίζει το δημοκρατικό πολίτευμα αλλά και εξαρτάται από αυτό προκειμένου να κάνει απρόσκοπτα το έργο του. Tο έργο αυτό το

Διαβάστε περισσότερα

Ασσυχίδη Μαρία Μποτή Άννα Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Μαχά Νάντια

Ασσυχίδη Μαρία Μποτή Άννα Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Μαχά Νάντια ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Από το αντικείμενο στον άνθρωπο. Η έκθεση του ΜΕΛΤ «Άνθρωποι και εργαλεία.

Διαβάστε περισσότερα

Visual arts, creativity and intercultural education based on local artistic repository. COMENIUS Regio

Visual arts, creativity and intercultural education based on local artistic repository. COMENIUS Regio Visual arts, creativity and intercultural education based on local artistic repository COMENIUS Regio Φλώρινα, 2013 COMENIUS Regio - Σκοπός Ενισχύουν την ευρωπαϊκή διάσταση της εκπαίδευσης μέσα από την

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΔΑ ΚΑΙ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ΈΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ

ΜΟΔΑ ΚΑΙ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ΈΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΜΟΔΑ ΚΑΙ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ΈΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Τι είναι Μόδα...σελ.3 -Ποιος ο ρόλος της Μόδας στη ζωή των ανθρώπων... σελ.4 -Ο αόρατος ρατσισμός της Μόδας. Αίτια..... σελ.5 -Η επίδραση της Μόδας

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Επιχορήγησης Πολιτιστικών/Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων μέσω Προγράμματος Ενίσχυσης Ησσονος Σημασίας (de minimis)

Σχέδιο Επιχορήγησης Πολιτιστικών/Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων μέσω Προγράμματος Ενίσχυσης Ησσονος Σημασίας (de minimis) Σχέδιο Επιχορήγησης Πολιτιστικών/Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων μέσω Προγράμματος Ενίσχυσης Ησσονος Σημασίας (de minimis) Α. ΓΕΝΙΚΑ Οι πολιτιστικές/καλλιτεχνικές εκδηλώσεις συμβάλλουν στη δημιουργία θετικής

Διαβάστε περισσότερα

Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά. Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά. Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Εισαγωγή Η χώρα μας απέκτησε Νέα Προγράμματα Σπουδών και Νέα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟN ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 12 Μαΐου 2008

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟN ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 12 Μαΐου 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟN ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 12 Μαΐου 2008 Ομιλία του Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Ανδρέα Λυκουρέντζου στην ημερίδα με θέμα «Η Αισθητική Αγωγή στα

Διαβάστε περισσότερα

Το εμβληματικό της κτίριο

Το εμβληματικό της κτίριο Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος 2014 Η Χριστιανική Αδελφότητα Νέων Θεσσαλονίκης Η ΧΑΝ Θεσσαλονίκης ιδρύεται ως σωματείο κοινωφελές, μη κερδοσκοπικό το 1921. Οι δραστηριότητές της επικεντρώνονται στους νέους ανθρώπους,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΙ ΑΡΕΤΕΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΙ ΑΡΕΤΕΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ A') ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΡΙΤΗ 22 ΜΑΪΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Του Βασίλη Παπαδάκη* Οι "μεταγραφές" στο παιδικό ποδόσφαιρο: Ένα παιχνίδι στην πλάτη των Παιδιών από Προπονητές

Του Βασίλη Παπαδάκη* Οι μεταγραφές στο παιδικό ποδόσφαιρο: Ένα παιχνίδι στην πλάτη των Παιδιών από Προπονητές Του Βασίλη Παπαδάκη* Τα παιδιά συμμετέχουν σε ένα άθλημα για να διασκεδάσουν, να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους, να αποτελέσουν μέλη μιας ομάδας, να κερδίσουν αναγνώριση, καλή φυσική κατάσταση και να ζήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Βασικοί κανόνες σύνθεσης στη φωτογραφία

Βασικοί κανόνες σύνθεσης στη φωτογραφία Βασικοί κανόνες σύνθεσης στη φωτογραφία Πάτρα, Δεκέμβρης 2012 Ποια είναι η σχέση ανάμεσα στην τέχνη και την πληροφόρηση; Πώς μπορεί η φωτογραφία να είναι τέχνη, εάν είναι στενά συνδεδεμένη με την αυτόματη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Ενότητα: Μέθοδος Project Διδάσκων: Κατσαρού Ελένη ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

«Οπτικοακουστική Παιδεία:... αδιέξοδα και διαδρομές»

«Οπτικοακουστική Παιδεία:... αδιέξοδα και διαδρομές» «Οπτικοακουστική Παιδεία:... αδιέξοδα και διαδρομές» (Πρόγραμμα Σπουδών για την Οπτικοακουστική Έκφραση) εισηγητής: Μένης Θεοδωρίδης Αγαπητοί φίλοι, Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους διοργανωτές για την

Διαβάστε περισσότερα

Η εποχή του Διαφωτισμού

Η εποχή του Διαφωτισμού Ομαδική εργασία μαθητών Γ1 (12-01-2015) ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Η εποχή του Διαφωτισμού ΟΜΑΔΑ 1 Κωνσταντίνος Σταύρος Χρήστος - Γιάννης Εξελίξεις στην Ευρώπη κατά τον 17 ο και 18 ο αιώνα Οικονομικές μεταβολές Αγροτική

Διαβάστε περισσότερα

Αικατερίνη Πετροπούλου Βιβλιοθήκη, Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου

Αικατερίνη Πετροπούλου Βιβλιοθήκη, Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου Παγκόσµια ηµέρα βιβλιοθηκών: ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες, εκπαιδευτική κοινότητα, τοπική κοινωνία Αικατερίνη Πετροπούλου Βιβλιοθήκη, Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου Παγκόσµια ηµέρα βιβλιοθηκών Ο εορτασµός µιας παγκόσµιας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Προαιρετικό σεμινάριο: Η διδασκαλία της Λογοτεχνίας στη Μέση Εκπαίδευση, Π.Ι. Οκτώβριος Νοέμβριος 2015 Επιμέλεια: Σωτηρία Παπαμαργαρίτη, Σύμβουλος Φιλολογικών Μαθημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΑΡΙΣΤΕΑ ΓΚΑΓΚΑ, Ι ΑΚΤΩΡ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΑΡΙΣΤΕΑ ΓΚΑΓΚΑ, Ι ΑΚΤΩΡ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΑΡΙΣΤΕΑ ΓΚΑΓΚΑ, Ι ΑΚΤΩΡ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018 ΛΕΥΚΑΔΑ Ενότητα 1: ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ε Λ Λ

Διαβάστε περισσότερα

Κείµενο [Υψηλή τέχνη για τους πολλούς]

Κείµενο [Υψηλή τέχνη για τους πολλούς] 41 Διαγώνισµα 111 Τέχνη Κείµενο [Υψηλή τέχνη για τους πολλούς] Η σχέση µεταξύ τέχνης και χρήµατος είναι αµφιλεγόµενη. Κάθε άλλο παρά σαφές είναι ότι τα κυριότερα επιτεύγµατα που πραγµατοποιήθηκαν και αφορούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγοί και παιδαγωγική σκέψη στον ελληνόφωνο χώρο (18ος αιώνας Μεσοπόλεμος)

Παιδαγωγοί και παιδαγωγική σκέψη στον ελληνόφωνο χώρο (18ος αιώνας Μεσοπόλεμος) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Παιδαγωγοί και παιδαγωγική σκέψη στον ελληνόφωνο χώρο (18ος αιώνας Μεσοπόλεμος) Ενότητα 2: Ιστορική-ερμηνευτική μέθοδος Βασίλειος Φούκας

Διαβάστε περισσότερα

ANAKOINΩΣΗ ΤΥΠΟΥ. Η Σοφία η μέλισσα ταξίδεψε και έπαιξε με παιδιά έξι Δημοτικών σχολείων στις επαρχίες της Κύπρου. Λευκωσία, 7 Δεκεμβρίου 2015

ANAKOINΩΣΗ ΤΥΠΟΥ. Η Σοφία η μέλισσα ταξίδεψε και έπαιξε με παιδιά έξι Δημοτικών σχολείων στις επαρχίες της Κύπρου. Λευκωσία, 7 Δεκεμβρίου 2015 ANAKOINΩΣΗ ΤΥΠΟΥ Επικοινωνία: Γραφείο Επικοινωνίας Τομέας Προώθησης και Προβολής, Πανεπιστήμιο Κύπρου Τηλ. 22894304 ηλ. διεύθυνση: prinfo@ucy.ac.cy ιστοσελίδα: www.pr.ucy.ac.cy ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Λευκωσία,

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση στην πόλη της Κέρκυρας με εστίαση στην πολιτιστική & δημιουργική οικονομία

Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση στην πόλη της Κέρκυρας με εστίαση στην πολιτιστική & δημιουργική οικονομία ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Π.Ι.Ν. Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση στην πόλη της Κέρκυρας με εστίαση στην πολιτιστική & δημιουργική οικονομία εισήγηση στην 1 η συνάντηση για την ΟΧΕ πόλης Κέρκυρας -ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΘΑ ΚΑΝΩ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ ΝΑ ΑΓΑΠΗΣΕΙ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ;

ΠΩΣ ΘΑ ΚΑΝΩ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ ΝΑ ΑΓΑΠΗΣΕΙ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ; Ημερομηνία 23/07/2015 Μέσο Συντάκτης Link diavasame.gr Ευμορφία Ζήση http://www.diavasame.gr/page.aspx?itemid=ppg1396_2146 ΠΩΣ ΘΑ ΚΑΝΩ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ ΝΑ ΑΓΑΠΗΣΕΙ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ; 23.07.2015 Συντάκτης: Ευμορφία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ. Γενικά στοιχεία Περιεχόµενα Οδηγός για µελέτη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ. Γενικά στοιχεία Περιεχόµενα Οδηγός για µελέτη ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ Γενικά στοιχεία Περιεχόµενα Οδηγός για µελέτη Το παρόν ηλεκτρονικό εγχειρίδιο έχει ως στόχο του να παρακολουθήσει τις πολύπλοκες σχέσεις που συνδέουν τον

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ - ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ - ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ - ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Υπάρχει µεγάλη ποικιλία θεµάτων που θα µπορούσαν να δοθούν ως συνθετικές δηµιουργικές εργασίες. Όποιο θέµα όµως και να δοθεί, θα ήταν καλό να έχει ως στόχο τη στροφή του

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 13 - Κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις της βιομηχανικής επανάστασης

Ενότητα 13 - Κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις της βιομηχανικής επανάστασης Ενότητα 13 - Κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις της βιομηχανικής επανάστασης Ιστορία Γ Γυμνασίου Απεικόνιση των γεγονότων στην Haymarket Square Σικάγο - Μάιος 1886 Κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Λεωφ. Μακαρίου & Παπανικολή 3, 1077 Λευκωσία, Κύπρος. τηλ: +357 22 751325. www.art.com.cy

Λεωφ. Μακαρίου & Παπανικολή 3, 1077 Λευκωσία, Κύπρος. τηλ: +357 22 751325. www.art.com.cy Alpha Gallery Λεωφ. Μακαρίου & Παπανικολή 3, 1077 Λευκωσία, Κύπρος τηλ: +357 22 751325 www.art.com.cy À π ƒ Εξώφυλλο ΟΘεόδωρος Κολοκοτρώνης 100x70 εκ. Απέναντι Σελίδα Ο Κατσαντώνης οδηγείται στα Γιάννενα

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάγκη των εσωτερικών αλλαγών στην τεχνική- επαγγελματική εκπαίδευση. Βασίλης Δημητρόπουλος Επίτιμος Σχολικός Σύμβουλος

Η ανάγκη των εσωτερικών αλλαγών στην τεχνική- επαγγελματική εκπαίδευση. Βασίλης Δημητρόπουλος Επίτιμος Σχολικός Σύμβουλος Η ανάγκη των εσωτερικών αλλαγών στην τεχνική- επαγγελματική εκπαίδευση Βασίλης Δημητρόπουλος Επίτιμος Σχολικός Σύμβουλος «Είναι αναρίθμητες οι παρεμβάσεις στο εκπαιδευτικό σύστημα από το 1959 μέχρι σήμερα,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το Σύντομη περιγραφή Το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα