ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ"

Transcript

1 εκ Τν. ύ ατ Τρ οι ελ ο πώ ο ίν ρλ πγ ό επ αγ δα νο αό ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 50 ΟI ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Κατά τον 19ο και 20ο αιώνα η έννοια της τέχνης µεταβλήθηκε σηµαντικά. Λαµβάνοντας υπόψη τη συναφή επιστηµονική συζήτηση προβείτε στα εξής: A.1. Εξετάστε την έννοια της τέχνης κατά την παραπάνω περίοδο, λαµβάνοντας υπόψη και τις κοινωνικές οικονοµικές συνθήκες που συνέβαλαν στη διαµόρφωση του περιεχοµένου της. A.2. Ειδικότερα, εξετάστε τη σηµασία της έννοιας του «κόσµου της τέχνης» για τη µελέτη των διαδικασιών δηµιουργίας και διακίνησης των έργων τέχνης, καθώς και των διαδικασιών ανάδειξης - αναγνώρισης καλλιτεχνών και καλλιτεχνικών ρευµάτων. B. Έχοντας ως πλαίσιο αναφοράς τον 20ο αιώνα έως και σήµερα, επιλέξτε έναν καλλιτέχνη και αναλύστε τις διαδικασίες ανάδειξης και αναγνώρισής του/της, εφαρµόζοντας και αξιοποιώντας στη συγκεκριµένη περίπτωση την έννοια «κόσµος της τέχνης». Σε ποια συµπεράσµατα καταλήγετε; ΟΝΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΗ : Βασίλειος Γ. Παπαδηµητρόπουλος Επιβλέπων καθηγητής : Βασίλειος Βαµβακάς Νοέµβριος 2013 ΠΑΤΡΑ 1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Περίληψη...3 Β. Εισαγωγή...4 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γ.1. Η έννοια της τέχνης τον 19ο αιώνα...5 Γ.2. Η έννοια της τέχνης τον 20ο αιώνα...6 Γ.3. Ο κόσµος της τέχνης τον 19ο αιώνα...7 Γ.4. Ο κόσµος της τέχνης τον 20ο αιώνα...8 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Δ.1. Παρουσίαση του καλλιτέχνη...11 Δ.2. Ο Μπάµπης Πυλαρινός και ο κόσµος της τέχνης...12 Ε. Επίλογος Συµπεράσµατα...17 ΣΤ. Βιβλιογραφία

3 Α. Περίληψη Στην παρακάτω εργασία, αρχικά παρουσιάζονται οι διάφορες εννοιολογήσεις της τέχνης, καθώς και η προοδευτική πορεία της αυτονόµησης του καλλιτέχνη και του έργου του κατά τη διάρκεια των των δύο τελευταίων αιώνων (19ου και 20ου) λαµβάνοντας υπόψη τις κοινωνικές οικονοµικές συνθήκες που συνέβαλαν στη διαµόρφωση του περιεχοµένου τους. Στη συνέχεια επικεντρώνεται στο ρόλο του κόσµου της τέχνης στη διαδικασία δηµιουργία - διακίνησης των έργων τέχνης και στη διαδικασία ανάδειξης - αναγνώρισης των δηµιουργών τους κατά την ίδια περίοδο. Τέλος επιλέγεται ένας σύγχρονος καλλιτέχνης από το χώρο των εικαστικών τεχνών (της ζωγραφικής), ο Μπάµπης Πυλαρινός και γίνεται µια ανάλυση για τις διαδικασίες τις ανάδειξης και αναγνώρισής του, εφαρµόζοντας και αξιοποιώντας την έννοια «κόσµος της τέχνης». Λέξεις κλειδιά : Τέχνη Αυτονοµία της Τέχνης Ροµαντισµός Δηµιουργική ιδιοφυΐα Εκβιοµηχάνιση Αστικοποίηση Κόσµος της Τέχνης Πολιτιστική Βιοµηχανία Αγορά της Τέχνης Καλλιτέχνης Γκαλερί Κριτικοί ΜΜΕ - Διαδίκτυο 3

4 Β. Εισαγωγή Στο πρώτο µέρος εξετάζεται η µεταβολή των εννοιών τέχνη και κόσµος της τέχνης τον 19ο και 20ο αιώνα, λαµβάνοντας υπόψη τις κοινωνικο-οικονοµικές συνθήκες που συνέβαλαν στη διαµόρφωση του περιεχοµένου τους. Επίσης επικεντρώνεται στην προοδευτική πορεία αυτονόµησης του καλλιτέχνη και του έργου του και στο ρόλο του κόσµου της τέχνης στη διαδικασία δηµιουργίας, διακίνησης των έργων τέχνης και ανάδειξης, αναγνώρισης των δηµιουργών τους. Στο δεύτερο µέρος επιλέγεται ο ζωγράφος Μπάµπης Πυλαρινός και γίνεται ανάλυση για τις διαδικασίες ανάδειξης και αναγνώρισής του µε εφαρµογή της έννοιας του κόσµου της τέχνης. Σκοπός της εργασίας είναι η καταγραφή θεωρητικού υπόβαθρου για τις έννοιες τέχνη και κόσµος της τέχνης και η εµπειρική διερεύνηση τους σε πραγµατικό περιβάλλον. Η µεθοδολογία της εργασίας στο πρώτο µέρος βασίστηκε στην ελληνική βιβλιογραφία και σε πληροφορίες από το Διαδίκτυο. Στο δεύτερο µέρος βασίστηκε σε έρευνα που διήρκεσε από 07/11/2013 µέχρι 18/11/2013 και στηρίχτηκε σε πληροφορίες από τηλεφωνική επικοινωνία µε τον καλλιτέχνη (07/11/2013 και 15/11/2013), από ερωτηµατολόγια που απαντήθηκαν από τον ίδιο µέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (08/11/2013 και 18/11/2013) και από το Διαδίκτυο. 4

5 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γ.1. Η έννοιας της τέχνης τον 19ο αιώνα Τον 19ο αιώνα οι ιδεολογίες του φιλελευθερισµού και του εθνικισµού και οι νέες κοινωνικο-οικονοµικές συνθήκες που δηµιουργούν η Γαλλική και η Βιοµηχανική Επανάσταση, επιδρούν καταλυτικά στην πολιτιστική φυσιογνωµία των λαών και µετασχηµατίζουν την έννοια της τέχνης 1. Ο ροµαντισµός 2 δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην ατοµικότητα και την υποκειµενικότητα του ανθρώπου µε σύνθηµα την απελευθέρωση της δηµιουργικής φαντασίας του καλλιτέχνη. Γι' αυτό και ο Hauser (1970, σ.196) δηλώνει ότι την εποχή εκείνη η τέχνη δεν αποτελεί µια κοινωνική δραστηριότητα που κατευθύνεται από συµβατικά κριτήρια, αλλά δραστηριότητα αυτοέκφρασης. Με την τέχνη το µεµονωµένο άτοµο µιλάει σε µεµονωµένα άτοµα. Ο καλλιτέχνης πια δεν αναπαριστά στο έργο του κάποια εξωτερική πραγµατικότητα, αλλά σαν οραµατιστής αναπαριστά µε σύµβολα ό,τι κρύβει η ωµή πραγµατικότητα. Αυτός και το έργο του αποτελούν αντικείµενο λατρείας. Γύρω τους αναπτύσσονται θεσµοί που συγκροτούν µια οργανωµένη αγορά έργων τέχνης, καθιερώνονται νόµοι που προστατεύουν τον καλλιτέχνη, ο οποίος αποδεσµεύεται απ' τον ακαδηµαϊσµό (Πασχαλίδης, 2002, σ.67). Χαρακτηριστικό παράδειγµα της 1 Στο λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Γ. Μπαµπινιώτη (1998, σ.1780) στο λήµµα τέχνη βρισκόµαστε µπροστά σε µια σειρά σύγχρονων παγιωµένων ερµηνειών, όπως η ελεύθερη δηµιουργική έκφραση του ανθρώπου µε έργα που διέπονται από αισθητικούς κανόνες ή η έκφραση ενός συλλογικού αισθητικού ιδεώδους, όπως αυτό προκύπτει µέσα από τα δηµιουργήµατα ενός λαού, έθνους, µιας οµάδας ατόµων ως φορέων πολιτισµού ή κάθε µορφή καλλιτεχνικής δηµιουργίας ή κάθε καλλιτεχνικό δηµιούργηµα ή το σύνολο των έργων ενός καλλιτέχνη ή το προσωπικό ύφος δηµιουργού ή καλλιτέχνη ή η καλλιτεχνική δηµιουργία ως σύνολο τάσεων, ρευµάτων, σχολών, κινηµάτων. Ο συγκερασµός των παραπάνω ερµηνειών οδηγούν στη διαπίστωση ότι η τέχνη είναι η ελεύθερη δηµιουργική έκφραση του καλλιτέχνη, είναι το καλλιτεχνικό δηµιούργηµά του, που υπακούει σε καθορισµένους αισθητικούς κανόνες, που προκύπτει µέσα από τα πάσης φύσεως δηµιουργήµατα ενός λαού, ενός έθνους, µιας κοινωνίας ανθρώπων και καταλήγει µέρος µιας τάσης, ενός ρεύµατος, ενός κινήµατος, που δείχνει στην ανθρωπότητα το δρόµο για τη δική της ελευθερία. 2 Ο Baudelaire (1995, σ.29) αναφερόµενος στο καλλιτεχνικό κίνηµα του Ροµαντισµού σηµειώνει : Όταν λέµε ροµαντισµός, εννοούµε εσωτερικότητα, πνευµατικότητα, ανύψωση στο άπειρο, εκφρασµένα µε όλες τις µορφές της τέχνης 5

6 αποδέσµευσης αυτής αποτελούν οι Έλληνες ζωγράφοι, Λύτρας, Βολανάκης και Γύζης που, αν και θητεύουν στη Σχολή του Μονάχου, εµπιστεύονται τη δηµιουργική τους φλέβα κι αυτονοµούνται καλλιτεχνικά (Χρήστου, 1981, σ.44). Αυτό το αίτηµα της ολοκληρωτικής ελευθερίας του καλλιτέχνη εκφράζει η φράση του Benjamin Constant η τέχνη για την τέχνη (Πασχαλίδης, 2002, σ.65). Παρόλα αυτά η αστική τάξη, επιδιώκοντας τη διατήρησή της στο κοινωνικό-οικονοµικό προσκήνιο της εποχής, αυτοπροσδιορίζεται ως θεµατοφύλακας του ροµαντικού ιδεώδες, το οποίο διευρύνει τον ορισµό της υψηλής τέχνης που αντιπροσωπεύει την αισθητικά και ηθικά ανώτερη τέχνη και αντιπαλεύεται την αισθητικά και ηθικά ευτελή µαζική τέχνη (Πασχαλίδης, 2002, σ.66). Γ.2. Η έννοιας της τέχνης τον 20ο αιώνα Τον 20ο αιώνα οι νέες επιστηµονικές ανακαλύψεις, η απελευθέρωση της επικοινωνίας, η επικράτηση της αστικοποίησης και του καπιταλισµού δηµιουργούν νέους προσανατολισµούς στην καλλιτεχνική δηµιουργία (Κολιόπουλος, Ι., Νηµάς, Θ., Σβολόπουλος, Κ., Σχολικάκη-Χελιώτη, Χ., Χατζηβασιλείου, Ε., 2011, σ ). Ο ρεαλισµός στρέφει την τέχνη από την ατοµιστική ερµηνεία του κόσµου στην αντικειµενική παρατήρηση του και προετοιµάζει την εµφάνιση των νέων καλλιτεχνικών ρευµάτων 3 του 20ου αιώνα (Κολιόπουλος κ.συν., 2011, σ.170) τα οποία αρχικά προκαλούν τον κανόνα, ωστόσο ενσωµατώνεται σε αυτόν, αφού οι εκπρόσωποί τους επιθυµούν να µείνουν εντός της υψηλής τέχνης. Όµως τα κινήµατα του ντανταϊσµού, του υπερρεαλισµού, της pop art και η µαζική κουλτούρα, κάτω από τον όρο µεταµοντέρνα τέχνη αµφισβητούν την καλλιτεχνική ιδιοφυΐα, το αριστούργηµα και την παράδοση της ίδιας της τέχνης και ζητούν την ανάµειξη του υψηλού και 3 Στα καλλιτεχνικά ρεύµατα που άνθησαν στα τέλη του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου αιώνα ήταν ο Ιµπρεσιονισµός, ο Εξπρεσιονισµός, ο Φωβισµός, ο Κυβισµός, ο Φουτουρισµός, ο Κονστρουκτιβισµος και ο Ορφισµός. 6

7 του χαµηλού, ενώ το Μανιφέστο του Υπερρεαλισµού ζητά από τους καλλιτέχνες να υπηρετήσουν ελεύθερα την τέχνη τους. Έτσι ο καλλιτέχνης, κάνοντας στροφή προς τον εσωτερικό µονόλογο, µεταπηδά από το οπτικό και µη αληθινό στην ουσία που είναι ή µπορεί να είναι αληθινή (Σκουλάτου, Β, Δηµακοπούλου, Ν., Κόνδη, Σ., 2003, σ ). Αυτό το αίτηµα οδηγεί στον επαναπροσδιορισµό της έννοιας της τέχνης. Το ερώτηµα τι είναι η τέχνη; επαναδιατυπώνεται ως πότε ένα έργο είναι τέχνη; Η απάντηση όµως γίνεται πολύπλοκη, καθώς αναζητείται έξω από το έργο τέχνης, στο θεσµικό περιβάλλον του, που στηρίζεται σε µια καταναλωτική βάση και πλήττεται από το φαινόµενο της εµπορευµατοποίησης. Τώρα τέχνη και µαζική κουλτούρα συµβιώνουν στον ίδιο χώρο έξω από πρότυπα και κανόνες (Πασχαλίδης, 2002, σ.69,141). Αυτή η πορεία της τέχνης κάνει τον Mortensen (1997) να διαπιστώσει ότι η έννοια τέχνη πρέπει να προσεγγιστεί στη θεσµική και στην ιστορική της βάση, όπου ως κριτήρια για το ποιο έργο είναι τέχνη; είναι ο δηµιουργός και η κοινωνική του θέση, η εξέλιξη της τεχνικής του, οι συνθήκες κοινωνικής πρόσληψης και χρήσης της τέχνης, η θέση της τέχνης στο εκάστοτε ιδεολογικό και αξιολογικό πλαίσιο της κοινωνίας (Πασχαλίδης, 2002, σ.69). Κάτι ανάλογο σκέφτεται ο Σεφέρης 4 (1984, σ.264), όταν δίνει τον δικό του ορισµό για την τέχνη. Γ.3. Ο κόσµος της τέχνης τον 19ο αιώνα Ο Alloway (1972) διατυπώνει ότι ο κόσµος της τέχνης είναι ένα δίκτυο ανθρώπων και οργανισµών που ασχολούνται µε τις διαδικασίες δηµιουργίας και διακίνησης έργων τέχνης, αλλά και ανάδειξης και καταξίωσης των δηµιουργών τους και των καλλιτεχνικών ρευµάτων που αντιπροσωπεύουν (Χαµπούρη-Ιωαννίδου, 2002, σ.179). Αυτός ο κόσµος από τον 19ο αιώνα αρχίζει να διευρύνεται. 4 Όταν λέω Τέχνη, δεν εννοώ διόλου τη θεωρία που πρέσβευε «η τέχνη για την τέχνη». Η διδασκαλία αυτή, που δε χρησιµεύει πια σε τίποτε, κατάντησε να σηµαίνει τη δουλειά ενός ανάπηρου ανθρώπου που φτιάνει αδειανά κοµψοτεχνήµατα κλεισµένος µέσα σ' ένα αποστειρωµένο δωµάτιο. Εννοώ µόνο την πνευµατική τάξη που δηµιουργούν τα καλά έργα της τέχνης, περασµένα ή σηµερινά, εκείνα που νοµοθετούν, εκείνα που θα µας διδάξουν. Αν κοιτάξουµε λοιπόν τα συµπεράσµατα που βγαίνουν από αυτά τα έργα, θα ιδούµε πως δεν είναι διόλου ξένα από τους αγώνες και τους πόθους της εποχής τους. 7

8 Ο Burns (2006) αναλύει εκτενώς τις αλλαγές που σηµειώθηκαν στον τότε κόσµο. Η Γαλλική Επανάσταση διαµορφώνει µια νέα τάξη πραγµάτων σε επίπεδο εξουσίας, ενώ η Βιοµηχανική Επανάσταση οδηγεί στην κοινωνική άνοδο µιας αστικής τάξης, που µε τη δύναµη του χρήµατος επιθυµεί να επιβάλλει νέους συσχετισµούς στο επίπεδο εξουσίας. Ο Πασχαλίδης (2002, σ.129,131) αναφέρει ότι οι αστοί διανοούµενοι και καλλιτέχνες βλέπουν την τέχνη ως θεµατοφύλακα των δικών τους πολιτισµικών αξιών και διατυπώνουν την ιδέα ότι τα έργα τέχνης δεν πρέπει να περιορίζονται στα παλάτια και τις ιδιωτικές συλλογές βασιλέων και ευγενών, αλλά να εκτίθενται προς όφελος όλων στα µουσεία. Αυτή την ιδέα προωθεί η αστική τάξη και µε τη βοήθεια των καλλιτεχνικών θεσµών της εποχής θα καταστήσει το αισθητικό ιδεώδες του Ροµαντισµού ως δηµόσιο πρότυπο αισθητικής αγωγής και δηµιουργίας. Αυτοί οι θεσµοί, σύµφωνα µε τη Χαµπούρη Ιωαννίδου (2002, σ.189), γίνονται κέντρα καλλιτεχνικής δηµιουργίας και διακίνησης, ενώ µεσίτες, έµποροι, συλλέκτες, κριτικοί γίνονται η κινητήρια δύναµη αναγνώρισης και καταξίωσης των δηµιουργών τους επικεντρώνοντας στην αισθητική αξία των έργων τους. Επίσης η Κουκουζέλη (2003, σ.45-47) παρατηρεί ότι στην Ευρώπη ιδρύονται κρατικά µουσεία µε πρωτοβουλία του κράτους ή ιδιωτών, όπου ενσωµατώνονται πολλές ιδιωτικές συλλογές και πραγµατοποιούνται πολλές εκθέσεις. Ο κόσµος της τέχνης ελέγχεται από την αστική τάξη, που δηλώνει προστάτης της κι ενισχύει την εµφάνιση διάφορων καλλιτεχνικών ρευµάτων καλλιεργώντας πάντα το αστικό αισθητικό ιδεώδες (Πασχαλίδης, σ.129) Γ.4. Ο κόσµος της τέχνης τον 20ο αιώνα Όπως αναφέρει ο Πασχλίδης (2002, σ.134), ο Thorstein Veblen από τα τέλη του 19ου αιώνα διέκρινε στην Αµερική ένα µεσοαστικό κοινωνικό στρώµα που επιδιώκοντας την κοινωνική υπεροχή του, περιφέρεται ως αργόσχολος περιηγητής σε µουσεία και γκαλερί αγοράζοντας έργα τέχνης. 8

9 Τον 20ο αιώνα το παραπάνω φαινόµενο παίρνει µεγαλύτερες διαστάσεις, όταν, όπως αναφέρει ο Edgar Morin (1991, σ.247), η µαζική κουλτούρα εδραιώνεται στην καταναλωτική φάση των αστικών καπιταλιστικών-βιοµηχανικών κοινωνιών, απ' όπου αναδύεται ο άνθρωποςκαταναλωτής. Σε αυτό συµβάλλει και η εµφάνιση των νέων µέσων επικοινωνίας, τα οποία εκθειάζουν οι Walter Benjamin και Andre Malraux αποµυθοποιώντας την κοσµική θρησκεία της τέχνης. Θεωρούν ότι αυτά συµβάλλουν καθοριστικά στο άνοιγµα της τέχνης στο ευρύ κοινό, καθώς τα αντίγραφα έργων τέχνης απεγκλωβίζουν το πρωτότυπό τους από τους παραδοσιακούς χώρους παρουσίασής τους, µεταφέροντάς τα σ' ένα νέο µουσείο χωρίς τοίχους (Πασχαλίδης, 2002, σ.133). Ωστόσο η καταναλωτική έξαρση, όπως τονίζει ο Edgar Morin (1991, σ ) αναλαµβάνει να ολοκληρώσει τον αστικό ατοµικισµό, τον οποίο ενσωµατώνει και τον µετασχηµατίζει µε αφετηρία τα καταναλωτικά στάνταρντ. Η κοινωνική θέση και το γόητρο του σύγχρονου ανθρώπου βρίσκουν στήριγµα και πάλι στην τέχνη. Μάλιστα γύρω από αυτή δηµιουργείται ένας ολόκληρος µηχανισµός, φυσικός και κοινωνικός, εµπορικός και µη κερδοσκοπικός, που είναι αφοσιωµένος στην παραγωγή ή τη διάδοση των καλλιτεχνικών έργων που αποκαλείται πολιτιστική βιοµηχανία (Toffler, 1992, σ.29). Οι διευθυντές κι οι επιµελητές Μουσείων, οι γκαλερίστες και οι εταιρικοί ή ιδιωτικοί συλλέκτες διοργανώνουν εκθέσεις σ' όλο τον κόσµο, αναζητούν νέα ταλέντα, επενδύουν τα χρήµατά τους ικανοποιώντας την φιλαρέσκειά τους. Όλοι αυτοί παίζουν σηµαντικό ρόλο στον κόσµο της τέχνης, εφόσον έχουν τη δύναµη να αναδεικνύουν τους καλλιτέχνες και τα καλλιτεχνικά ρεύµατα, στα οποία ανήκουν (Χαµπούρη-Ιωαννίδου, 2002, σ ). Η Φωτιάδη (2013) αναφερόµενη σε αυτή τη δράση γράφει : (Αυτο)βιογραφικές αφηγήσεις του Ιόλα συνδέουν την επαγγελµατική του δράση µε την εισαγωγή των σουρεαλιστών στις Ηνωµένες Πολιτείες, µε την αµερικανική Ποπ Αρτ κυρίως µέσω του Warhol και µε Γάλλους Νέους Ρεαλιστές. 9

10 Σε αυτούς συµπληρώνονται οι ιστορικοί τέχνης και οι κριτικοί. Όπως αναφέρει ο Αγραφιώτης (1987, σ.54-55), τη µεταπολεµική περίοδο η κριτική έχει την πρωτοκαθεδρία, ενώ το καλλιτεχνικό δηµιούργηµα ακολουθεί. Ο λόγος του κριτικού διαµορφώνει και διατηρεί τους κανόνες παραγωγής κι υπόστασης των προϊόντων της πολιτιστικής βιοµηχανίας, (...) λειτουργεί σαν µέσο επικοινωνίας µεταξύ παραγωγών των πολιτιστικών προϊόντων και ανθρώπων καταναλωτών. Η Λοϊζίδη (1999, σ.84-85) καταδεικνύοντας την ισχύ των κριτικών, γράφει ότι τη δεκαετία του 1970 µεσουρανεί ο κριτικός-πιλότος που αναδεικνύει δηµιουργούς, ακόµα κι αν δεν µπορούν να αποδείξουν την αυθεντικότητα του έργου τους. Αυτός ο κόσµος περιφέρεται στις διεθνείς biennales και triennales, σε εµπορικές εκθέσεις ή οίκους δηµοπρασιών, όπου κάθε έργο τέχνης αντιµετωπίζεται σαν εµπόρευµα µε ανταλλακτική τιµή στο χρηµατιστήριο της τέχνης (Σκαλτσά, 1999, σ.42). Τις τελευταίες δεκαετίες το Διαδίκτυο ενσωµατώνει τον κόσµο αυτόν που στο όνοµα του άκρατου καταναλωτισµού και της επιδειξιοµανίας δηµιουργεί σύγχυση στο χώρο της σύγχρονης τέχνης. Αυτό επιβεβαιώνει κι η Moulin (1992), όταν δηλώνει ότι η σύγχρονη τέχνη κι η σύγχρονη αγορά διατηρούν µεταξύ τους µια χαοτική σχέση, που αποπροσανατολίζει τον καλλιτέχνη και το έργο του (Λοϊζίδη, 1999, σ.85). 10

11 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Δ.1. Παρουσίαση του καλλιτέχνη Είναι ο καλλιτέχνης της ζωής. Αυτόν το χαρακτηρισµό δίνει η ζωγράφος και γλύπτρια Βασιλική5 για το ζωγράφο Μπάµπη Πυλαρινό κι αυτός ο χαρακτηρισµός ήταν η αφορµή να ξεκινήσω την παρακάτω έρευνα. Ο Μπάµπης Πυλαρινός6 γεννιέται το 1966 και µεγαλώνει στη Ζάκυνθο. Από εκεί φεύγει, για να σπουδάσει Φυσικός στην Πάτρα. Στη συνέχεια όµως τον κερδίζει η τέχνη της φωτογραφίας, µε την οποία ασχολείται επαγγελµατικά µέχρι το Στο στρατό γνωρίζεται µε τον αγιογράφο Θανάση Φίλιο, ο οποίος τον προτρέπει να ασχοληθεί µε την αγιογραφία. Μετά την απόλυσή του γίνεται µαθητής του και ξεκινά τη σταδιοδροµία του ως αγιογράφος. Ο ίδιος δηλώνει αυτοδίδακτος, ωστόσο φοιτά κοντά στους αγιογράφους Γιώργο Κόρδη, Δηµήτρη Χατζηαποστόλου και τον π. Σταµάτη Σκλήρη. 5 Η κριτική της ζωγράφου και γλύπτριας Βασιλικής για τον οµότεχνό της Μπάµπη Πυλαρινό βρίσκεται στη διεύθυνση 6 Περισσότερα στοιχεία για τον ίδιον, την τεχνοτροπία του και την καλλιτεχνική δραστηριότητά του βρίσκονται στις διευθύνσεις / 11

12 Όµως, όπως ο ίδιος αναφέρει, το 2000 αισθάνεται την ανάγκη να µιλήσει και να επικοινωνήσει µε τον έξω κόσµο. Έτσι σταδιακά η εσωστρέφεια της εκκλησιαστικής ζωγραφικής του συµβαδίζει µε την εξωστρέφεια και τη φρεσκάδα µιας προσωπικής κοσµικής ζωγραφικής. Όπως αναφέρει ο καθηγητής Ευρωπαϊκής Ιστορίας της Τέχνης Στέλιος Λυδάκης 7 η καλλιτεχνική του καταβολή τον οδήγησε στο «Ζωγραφείο εικόνων» του αγιογράφου Δηµήτρη Χατζηαποστόλου, για να διαµορφώσει τελικά ένα προσωπικό ναΐφ ύφος. Από τότε µέχρι και σήµερα ο Μπάµπης Πυλαρινός έχει αναπτύξει το δικό του καλλιτεχνικό ύφος και πορεύεται µέσα στον κόσµο της τέχνης µε τον δικό του διακριτικό και σεµνό τρόπο. Δ.2. Ο Μπάµπης Πυλαρινός και ο κόσµος της τέχνης Από το 1998 µέχρι το 2008 ο Μπάµπης Πυλαρινός ασχολείται µε την αγιογράφηση εκκλησιών. H δραστηριότητά του αυτή τον κάνει γνωστό στον στενό κόσµο της εκκλησιαστικής τέχνης και γίνεται η αφορµή µαζί µε την προτροπή και την προώθηση των δασκάλων του να πάρει µέρος σε οµαδικές εκθέσεις αγιογραφίας και να προχωρήσει στην πρώτη του ατοµική έκθεση στη γενέτειρά του. Όµως από το 2004 ο Μπάµπης Πυλαρινός µε το νέο προσωπικό του στυλ συµµετέχει σε οµαδικές ή ατοµικές εκθέσεις ζωγραφικής 8, προκαλώντας σταδιακά και όσο το επιτρέπει ο ίδιος, το ενδιαφέρον του κόσµου της τέχνης. Τα όρια που φαίνεται ότι θέτει ο καλλιτέχνης ανάµεσα στον ίδιο και τον κόσµο της τέχνης διαµορφώνονται από την γνώµη που έχει για τον τρόπο που λειτουργεί αυτό το δίκτυο. Χωρίς να αµφισβητεί ότι ο κόσµος της τέχνης έχει πράγµατι µεγάλη δύναµη, δε επιθυµεί να αφοµοιωθεί σε αυτόν. Θεωρεί τον κόσµο αυτόν µακριά από τη δική του κοσµοθεωρία και µακριά από τον τρόπο που εννοεί αυτός την έννοια της τέχνης. Χαρακτηριστά αναφέρει : Ο κόσµος της τέχνης στην Ελλάδα είναι πολύ κλειστός, σε αντίθεση µε το εξωτερικό, όπου βρήκα 7 Η κριτική του καθηγητή Ευρωπαϊκής Ιστορίας της Τέχνης Στέλιου Λυδάκη για το έργο του Μπάµπη Πυλαρινού βρίσκεται στη διεύθυνση 8 Περισσότερες πληροφορίες για τις εκθέσεις του Μπάµπη Πυλαρινού βρίσκονται στη διεύθυνση 12

13 ανθρώπους που εκτιµούν ειλικρινά το έργο ενός καλλιτέχνη. Δυστυχώς στην Ελλάδα ζούµε σε µια κοινωνία προσώπων 9. Αναφερόµενος µάλιστα στο τρόπο λειτουργίας των γκαλερί δηλώνει την προσωπική του εµπειρία όσο αφορά τη σχέση του µε τις γκαλερί της Αθήνας, την οποία χαρακτηρίζει έως και εχθρική 10. Αλλά ουδέν κακόν, αµιγές καλού. Ο καλλιτέχνης λοιπόν αποφασίζει να ακολουθήσει τον µοναχικό του δρόµο και να ενταχθεί στον κόσµο της τέχνης µε τους δικούς του όρους ως δηµιουργός, ως γκαλερίστας, ως επιµελητής των εκθέσεών του, αλλά και ως επιχειρηµατίας. Έτσι το 2010 εγκαταλείπει το εργαστήριό του στον Υµηττό και µετακοµίζει στο κέντρο της Αθήνας, στην πλατεία Μητροπόλεως 11. Η επιλογή της µετακίνησης αυτής δηλώνει την επιθυµία του να βγει από τη µοναχικότητα και να κάνει ένα βήµα πιο κοινωνικό. Εκεί δηµιουργεί το δικό του εργαστήρι γκαλερί διδασκαλείο, όπου δηµιουργεί, εκθέτει και διακινεί τα έργα του, διδάσκει την τέχνη του και φιλοξενεί εκθέσεις συναδέλφων του. Μάλιστα δηλώνει ότι του αρέσει να βλέπει τους ανθρώπους να κινούνται ανάµεσα στα έργα του, να τα παρατηρούν, να συζητά µαζί τους για αυτά και να αγοράζουν αυτά που µιλάνε µέσα τους. Θεωρεί ότι του ταιριάζει περισσότερο. Άλλωστε, όπως αναφέρει ο Picasso (2002, σ.28) και συµφωνεί µαζί του ο καλλιτέχνης 11, το έργο τέχνης αποκτά ζωή µόνο µέσω του παρατηρητή του. Τα έργα του Μπάµπη Πυλαρινού από το 2008 µέχρι το 2010 αρχίζουν να προσελκύουν το ενδιαφέρον του δικού του µικρόκοσµου, όπως του 9 Αναλύοντας µάλιστα τον όρο κοινωνία προσώπων ο κ. Πυλαρινός είπε : Στην Ελλάδα ευτυχώς δεν ζούµε σε µια απρόσωπη κοινωνία, αλλά δυστυχώς η συνήθεια να είσαι προκατειληµµένος θετικά για κάποιον που είναι φίλος φίλου ή συγγενής ή εραστής δηµιουργεί ένα απόλυτα αποπνικτικό περιβάλλον για συνεργασίες. 10 Με ιδιαίτερα δεικτικό τρόπο o Μπάµπης Πυλαρινός αναφέρει : Κάποιες γκαλερί µου ζήτησαν να συνεργαστούµε και αρνήθηκα, γιατί ήξερε ότι δεν πληρώνουν. Πουλάνε τα έργα σου και µετά µόνο αν είσαι µεγάλο όνοµα σε εξοφλούν. Αλλιώς παρακαλάς. Δεν θέλω, όχι ευχαριστώ!. Προσωπικά ενδιαφέρθηκα για τρεις γκαλερί στην Αθήνα, αλλά αυτές δεν ενδιαφέρθηκαν για µένα. Έτσι πήρα το µοναχικό µου δρόµο. Στην Αθήνα οι επαγγελµατίες στο χώρο των γκαλερί είναι τρεις, άντε πέντε. Οι υπόλοιπες είναι κυρίες που απλώς περνούν τον καιρό τους κάνοντας τους φιλότεχνους. Δυστυχώς οι περισσότερες από αυτές τις γκαλερί δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους. 11 Ο Πυλαρινός θέλοντας να δώσει την προσωπική άποψη για τη σηµασία του θεσµού των γκαλερί αναφέρει ότι η δηµιουργία της δικής του γκαλερί του ήταν αποτέλεσµα µιας εσωτερικής ανάγκης. Ο χώρος αυτός του έδωσε την ευκαιρία της άµεσης επαφής µε το κοινό, η οποία είναι µια καθαρτική, λυτρωτική διαδικασία, κατά την οποία η αβίαστη έκφραση της τέχνης κυλά στον καµβά και γίνεται το µέσον επικοινωνίας ανάµεσα στο δηµιουργό και το έργο, ανάµεσα στο έργο και τον παρατηρητή και τέλος ανάµεσα στον παρατηρητή και το δηµιουργό. Αυτό µάλιστα θεωρεί ως την ουσιαστικότερη καταξίωση ενός καλλιτέχνη. 13

14 αρέσει να τον ονοµάζει, και ο οποίος περιορίζεται επί το πλείστον στα όρια της ελληνικής πρωτεύουσας. Η πρώτη του ατοµική έκθεση τον Νοέµβριο του 2008 µε θέµα Η γιορτή 12 γίνεται µε δική του πρωτοβουλία στον εκδοτικό Οίκο Περίπλους στην Αθήνα. Ο Μπάµπης Πυλαρινός εισέρχεται προσεκτικά κι αθόρυβα στον κόσµο της τέχνης. Η πρώτη του αυτή καλλιτεχνική απόπειρα δεν περνά απαρατήρητη, αφού ασχολούνται µε αυτή και άνθρωποι της τέχνης και τα ΜΜΕ 13. Αυτοί γίνονται οι καλύτεροι διαφηµιστές του. Συνέπεια αυτής της προβολής είναι και η πρόταση που δέχεται ο καλλιτέχνης τον επόµενο χρόνο, το 2009, από τον ίδιο εκδοτικό οίκο Περίπλους για µια ακόµα συνεργασία 14, όπως και η πρόταση από το περιοδικό Σύνταξη για την εικαστική επιµέλεια ενός τεύχους του. Οι συνεργασίες αυτές κάνουν τον καλλιτέχνη πιο γνωστό. Είναι η στιγµή που µεταφέρει την καλλιτεχνική του ζωή στο κέντρο της Αθήνας, τον οποίο επισκέπτονται όλο και περισσότεροι. Εκεί, το 2010 θα επιµεληθεί ο ίδιος την επόµενη έκθεσή του Τα απλωµένα ρούχα 15. Για αυτή του την έκθεση άνθρωποι της τέχνης, ποιητές, συγγραφείς, φωτογράφοι, ηθοποιοί, που ήδη έχουν γνωρίσει και έχουν εκτιµήσει, όχι µόνο τον καλλιτέχνη, αλλά και άνθρωπο Πυλαρινό θα επιµεληθούν µαζί του τον κατάλογο της έκθεσής του 16. Όµως άξια αναφοράς είναι η στιγµή που τον προσεγγίζει ο κόσµος της τέχνης της Ευρώπης. Το 2012 τον επισκέπτεται η γαλλίδα τεχνοκριτικός Marie De Paris Yafil 17, η οποία σε συνεργασία µε την M.-J. Schumacher 12 Ο εκδοτικός οίκος µάλιστα αναλαµβάνει να εκδώσει και τον κατάλογο - βιβλίο των έργων της έκθεσης αυτής σε συνεργασία µε τον συγγραφέα Πλάτωνα Μαλλιάγκα 13 Περισσότερες πληροφορίες για τις συνεντεύξεις του Μπάµπη Πυλαρινού, αλλά και τις κριτικές για το έργο του υπάρχουν στη διεύθυνση 14 Ο εκδοτικός οίκος το 2009 του αναθέτει να εικονογραφήσει έξι λογοτεχνικά βιβλία που αφορούσαν ιστορίες που γράφηκαν από ισάριθµους ταλαντούχους bloggers που ανακάλυψε. Με έµµεσο τρόπο λοιπόν προβάλλεται η τέχνη του Μπάµπη Πυλαρινού, καθώς η Εταιρεία Πολιτισµού Action Direct αναλαµβάνει τη διοργάνωση έξι παρουσιάσεων των πρωτοεµφανιζόµενων συγγραφέων και των βιβλίων τους σε έξι cafe στέκια της νεολαίας. 15 Περισσότερες πληριοφορίες για την έκθεση και για τις γνώµες που εκφράστηκαν υπάρχουν στην ιστοσελίδα 16 Ο κατάλογος της έκθεσης "Τα απλωµένα ρούχα" παρουσιάζεται στην διεύθυνση m%2fitem%2fdetails%2f256387%2f Το άρθρο της τεχνοκριτικού Marie De Paris Yafil για την έκθεση του Μπάµπη Πυλαρινού βρίσκεται στη διεύθυνση html 14

15 που εκπροσωπεί την ένωση καλλιτεχνών Naute 18 και το Art-sourcing, τού προτείνει να επιµεληθεί η ίδια δύο εκθέσεις της συλλογής του Paradise Now! Contes Modernes στο Παρίσι στην Gallery Rivoly και µια στις Βρυξέλλες στην Gallery Periple 20. Μετά από αυτές τις δύο εκθέσεις, το 2013 πραγµατοποιείται άλλη µια ακόµα ατοµική έκθεσή του στο Παρίσι στην Gallery Desmos 21 µε τη συλλογή του L' Été grec en 27 œuvres, encaustique et fresque. Ο Μπάµπης Πυλαρινός γίνεται όλο και περισσότερο γνωστός. Στις εγκαίνια των εκθέσεων του, όπως αναφέρει, συγκεντρώνονται πολλοί απλοί άνθρωποι µε γνήσιο ενδιαφέρον για την τέχνη, άνθρωποι της τέχνης, όπως ποιητές, ηθοποιοί, συγγραφείς, φωτογράφοι, µουσικοί, άνθρωποι των ΜΜΕ και άνθρωποι του κόσµου της τέχνης. Ακούει µε ενδιαφέρον τις γνώµες 22 όλων, είτε θετικές, είτε αρνητικές. Ωστόσο, δηλώνει ότι δεν εµπιστεύεται απόλυτα τους κριτικούς µιας και θεωρεί ότι οι περισσότεροι βρίσκονται µακριά από τη ζωή και ασχολούνται µόνο µε ό,τι ενδιαφέρει το σινάφι. Ο προσωπικός του χώρος γίνεται ο τόπος δηµιουργίας, αλλά και διακίνησης των έργων του που, όπως δηλώνει ο ίδιος, αφορά στο 90% αυτών, ενώ το 10% των πωλήσεων το έχει παραχωρήσει σε δύο γκαλερί του εξωτερικού, την Paulia Rosa στο Παρίσι και την Periple στις Βρυξέλλες, οι οποίες δείχνουν ενδιαφέρον για το έργο του και το εντάσσουν στις συλλογές τους. Αν και συµφωνεί µε αυτό που αναφέρει η Χαµπούρη- Ιωαννίδου (2002, σ.184), ότι δηλαδή η σχέση ανάµεσα στη διακίνηση των έργων τέχνης και τη φήµη των καλλιτεχνών είναι αµφίδροµη και ότι εξαρτάται από τις πωλήσεις που καταγράφονται, δε το θεωρεί ως κύρια προτεραιότητά του Περισσότερες πληροφορίες για την έκθεση του Μπάµπη Πυλαρινού στην Gallery Rivoli59, στο Παρίσι βρίσκονται στη διεύθυνση 20 Περισσότερες πληροφορίες για την έκθεση του Μπάµπη Πυλαρινού στην Gallery Periple, στις Βρυξέλλες βρίσκονται στη διεύθυνση 21 Περισσότερες πληροφορίες για την έκθεση του Μπάµπη Πυλαρινού στην Gallery Desmos, στο Παρίσι βρίσκονται στη διεύθυνση 22 Περισσότερες πληροφορίες για τις απόψεις και κριτικές για τον Μπάµπη Πυλαρινό και το έργο του υπάρχουν στη διεύθυνση 15

16 Ο Μπάµπης Πυλαρινός έχοντας πια προσωπική εµπειρία για τον τρόπο που λειτουργεί ο κόσµος της τέχνης, συµφωνεί µε τους Buck & Dodd (στο Χαµπούρη-Ιωαννίδου, 2002, σ.180), που τον αποκαλούν µια εξωτική λέσχη 23, που οργανώνεται γύρω από τη µόδα, τη λάµψη, τους νεωτερισµούς και τον ελιτισµό. Έχει επιλέξει λοιπόν να δραστηριοποιείται συνετά µέσα σε αυτόν, ώστε ούτε ο ίδιος να αποπροσανατολιστεί ούτε το έργο του να χαθεί στο χάος που επικρατεί στον κόσµο της τέχνης, όπως διαπιστώνει η Moulin (στο Λοϊζίδη, 1999, σ.85). Ωστόσο ιδιαίτερη προώθηση, τόσο στην αναγνωρισιµότητά του, όσο και στην διακίνηση του έργου του δίνει το διαδίκτυο, που, όπως αναφέρει και ο ίδιος, το χρησιµοποιεί ως κύριο µέσο να εκθέτει και ψηφιακά τη δουλειά του. Η προσωπική ιστοσελίδα του και η ιστοσελίδα του στο Facebook 24, έχουν πια υψηλή επισκεψιµότητα. Παρακολουθώντας µάλιστα τη δεύτερη ψηφιακή σελίδα του καλλιτέχνη, διαπιστώνει κανείς την άµεση σχέση που έχει δηµιουργήσει µε το κοινό του που σταδιακά γίνονται φίλοι του. Όπως αναφέρει ο Becker (1982) (στο Χαµπούρη-Ιωαννίδου, 2002, σ.181) κάθε καλλιτέχνης µπορεί να δηµιουργήσει το δικό του κόσµο της τέχνης. Κάτι τέτοιο µπορεί να διακρίνει κανείς και στην περίπτωση του Μπάµπη Πυλαρινού. Μόνο που τον δικό του κόσµο δεν τον διακρίνει ο εξωτισµός των άλλων συνηθισµένων κόσµων της τέχνης που, όπως αναφέρει ο ίδιος, τα κύρια χαρακτηριστικά τους είναι ο στυγνός επαγγελµατισµός, η αισχροκέρδεια των γκαλερί και ειδικών τέχνης, αλλά και η φιλοτεχνία των πλουσίων Τη λέσχη αυτή, δηλώνει ο Μπάµπης Πυλαρινός, τη χαρακτηρίζει ο θόρυβος του κόσµου, τα άσκοπα λόγια, τα χαµόγελα, η κοσµική βουή και δεν είναι παρά µια ερωτική µαταίωση και µας παραπέµπει στην παρακάτω ιστοσελίδα 24 Οι ιστοσελίδες του καλλιτέχνη στο Διαδίκτυο είναι https://www.facebook.com/pages/atelier- Pilarinos/ Γι' αυτό το τελευταίο χαρακτηριστικό ο καλλιτέχνης θυµάται µε συγκίνηση το παρακάτω περιστατικό : Το 2005 στην έκθεση µου Προσεισµικά τοπία ένας νεοδιόριστος γυµναστής µου έδωσε τους δυο πρώτους µισθούς του, για να αγοράσει ένα έργο, το οποίο παζάρευε και δεν αγόραζε, γιατί ήταν ακριβό, ένας πάµπλουτος συλλέκτης των Βορείων προαστίων. 16

17 Ε. Επίλογος Συµπεράσµατα Ο κόσµος της τέχνης ανέκαθεν ήταν µια πραγµατικότητα. Όµως στο σύγχρονο κόσµο της παγκοσµιοποίησης, της ελεύθερης επικοινωνίας, της τεχνολογικής εξέλιξης, του υπέρµετρου καταναλωτισµού και της εµπορευµατοποίησης ο γνωστός τεχνοκριτικός Ντέιβιντ Χίκεϊ δηλώνει ότι αποχωρεί από τον κόσµο της τέχνης, επειδή διαπιστώνει ότι είναι αποστεωµένος, αυτοαναφορικός και όµηρος σε πλούσιους συλλέκτες που δεν έχουν κανένα σεβασµό στην τέχνη, (...) ότι οι κριτικοί τέχνης έχουν γίνει µια τάξη αυλικών (...) που τριγυρίζουν στο παλάτι και συµβουλεύουν πάµπλουτους ανθρώπους, (...) ότι Το χρήµα και η διασηµότητα έχουν ρίξει τη σκιά τους στον κόσµο της τέχνης, και ότι το σηµερινό δίκτυο συλλεκτών, γκαλερί, µουσείων και εµπόρων τέχνης προσπαθεί µε κάθε τρόπο να διατηρήσει τη χρηµατική αξία και το στάτους καλλιτεχνών, καταπνίγοντας την ανοιχτή συζήτηση πάνω στην τέχνη (The observer, 2013). Οι παραπάνω δηλώσεις του Χίκεϊ, καθώς και το θεωρητικό µέρος της εργασίας από τη µια, και η παρουσίαση του ζωγράφου Μπάµπη Πυλαρινού από την άλλη, µπορούν να αποτελέσουν τα δύο ουσιώδη µέρη του συµπεράσµατός µας για την εννοιολογική εξέλιξη της τέχνης και του σύγχρονου κόσµου της. Το πρώτο λοιπόν αφορά την κατάληξη των εννοιών αυτών, µε την τέχνη να έχει αποµείνει απροστάτευτη στα χέρια των εµπόρων που κυριαρχούν µέσα σε έναν βαριά άρρωστο, χαοτικό και ελάχιστα φιλικό κόσµο (The observer, 2013). Το δεύτερο αφορά την αισιοδοξία για τον υγιή επαναπροσανατολισµό των εννοιών της τέχνης και του κόσµου της, από την στιγµή που η ραχοκοκαλιά αυτού του δικτύου - που είναι οι καλλιτέχνες µε τα έργα τους καταφέρουν να µείνουν γνήσιοι οραµατιστές και εκφραστές µιας αισθητικά και ηθικά υγιούς τέχνης ακόµα και µέσα σε αυτή την εξωτική λέσχη που επιµένει να κυριαρχεί. 17

18 ΣΤ. Βιβλιογραφία Ελληνόγλωσση Αγραφιώτης, Δ. (1987), Πολιτιστικές Ασυνέχειες, Αθήνα: Ύψιλον/βιβλία Κολιόπουλος, Ι., Νηµάς, Θ., Σβολόπουλος, Κ., Σχολικάκη-Χελιώτη, Χ., Χατζηβασιλείου, Ε. (2011), Ιστορία του Νεότερου και Σύγχρονου Κόσµου, εκδ. ΟΕΔΒ, Αθήνα: ΟΕΔΒ Κουκουζέλη, Αλ., (2003), Ιστορική διαδροµή της επιστήµης της Αρχαιολογίας στην Ευρώπη Κεφ. 1. στο Κουκουζέλη Αλ., µανακίδου, Ε., Σµπόνιας, Κ., Αρχαιολογία στον ελληνικό χώρο: Ιστορική διαδροµή της αρχαιολογίας : ορισµός, αντικείµενο, βασικές αρχές, κλάδοι και προβληµατική Τόµος Α' (σελ.17-63), Πάτρα: ΕΑΠ Λοϊζίδη, Ν. (1999), Οι µεταµφιέσεις της τέχνης και οι ψευδαισθήσεις της κριτικής, Αθήνα: Νεφέλη Μπαµπινιώτης, Γ. (1998), Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, Αθήνα: Κέντρο Λεξιλογίας Πασχαλίδης, Γρ., (2002), Βασικές έννοιες και ζητήµατα στη µελέτη του Πολιτισµού και της Τέχνης, Κεφ. 1, στο Πασχαλίδης, Γρ., Χαµπούρη Ιωαννίδου, Αικ., Οι Διαστάσεις των Πολιτιστικών Φαινοµένων, Εισαγωγή στον Πολιτισµό Τόµος Α' (σελ.19-86), Πάτρα: ΕΑΠ Πασχαλίδης, Γρ., (2002), Μαζική Κουλτούρα και Υψηλή Τέχνη, Κεφ. 2, στο Πασχαλίδης, Γρ., Χαµπούρη Ιωαννίδου, Αικ., Οι Διαστάσεις των Πολιτιστικών Φαινοµένων, Εισαγωγή στον Πολιτισµό Τόµος Α' (σελ ), Πάτρα: ΕΑΠ Σεφέρης, Γ. (1984), Δοκιµές, Α' τόµος, Αθήνα: Ίκαρος Σκαλτσά, Μ. (1999), Για τη Μουσειολογία και τον Πολιτισµό, Θεσσαλονίκη: Εντευκτήριο Σκουλάτου, Β, Δηµακοπούλου, Ν., Κόνδη, Σ. (2003), Ιστορία Νεότερη και Σύγχρονη, Αθήνα: ΟΑΕΔ Χαµπούρη Ιωαννίδου, Αικ. (2002), Η Πολιτιστική Βιοµηχανία Ο Κόσµος της Τέχνης, Κεφ. 4, στο Πασχαλίδης, Γρ., Χαµπούρη Ιωαννίδου, Αικ., Οι 18

19 Διαστάσεις των Πολιτιστικών Φαινοµένων, Εισαγωγή στον Πολιτισµό, Τόµος Α' (σελ ), Πάτρα: ΕΑΠ Χρήστου, Χ. (1981), Η ελληνική ζωγραφική , Αθήνα: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Baudelaire, Ch. (2005), Αισθητικά Δοκίµια, µτφρ. Μ. Ρέγκου, Αθήνα: Printa Burns, E. (2006) Ευρωπαϊκή Ιστορία. Ο Δυτικός Πολιτισµός : νεώτεροι χρόνοι, µτφρ. Τ. Δαρβέρης, Αθήνα: Επίκεντρο Hauser, A. (1970), Κοινωνική Ιστορία της Τέχνης, τόµος Γ', µτφρ. Τ. Κονδύλης, Αθήνα: Κάλβος Morin, Ed. (1991), Το πνεύµα των καιρών, στο Λιβιεράτος, Κ., Φραγκούλης, Τ., (επιµ.), Η Κουλτούρα των Μέσων. Μαζική Κοινωνία και Πολιτιστική Βιοµηχανία, µτφρ. Α. Λυκιαρδοπούλου, Λ. Ζήση, Λ. Αναγνώστου, Χ. Σκορίνης, (σελ ), Αθήνα: Αλεξάνδρεια Picasso, P., Σκέψεις για την τέχνη, µτφρ. Α. Δηµητριάδης, Γ. Ιωαννίδης, Αθήνα: Printa Toffler, A. (1992), Κατανάλωση και Κουλτούρα, µτφρ. Χ. Σακελαροπούλου, Αθήνα: Κάκτος Διαδίκτυο Φωτιάδη, E. (2013), Ο µύθος του συλλέκτη και η συλλογή του µύθου. Έργα τέχνης, ιστορίες, αντικείµενα, σχέσεις του Αλέξανδρου Ιόλα., Museology Online Journal, τευχ.7 (υπό έκδοση). Αντλήθηκε από την ιστοσελίδα: ector_and_his_collection._art_works_stories_objects_relations_of_alexander_io las_museology_journal (07/11/2013) The observer. (2013) Βαριά άρρωστος ο κοσµός της σύγχρονης Τέχνης. Ο κορυφαίος τεχνοκριτικός Ντέιβιντ Χίκεϊ εγκαταλείπει το επάγγελµά του Καθηµερινή 28/10 ή 3 Δεκεµβρίου Αντλήθηκε από την ιστοσελίδα: (17/11/2013) 19

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής θα διδάσκεται από φέτος στην Ε και Στ Δημοτικού. Πρόκειται για μάθημα βιωματικού χαρακτήρα, με κύριο

Διαβάστε περισσότερα

Συνθέσεις από το Αιγαίο και τη Μεσόγειο, Ποίηση και ζωγραφική κ ά. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συνθέσεις από το Αιγαίο και τη Μεσόγειο, Ποίηση και ζωγραφική κ ά. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Το Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης του ήµου Ρόδου, µε χαρά ανακοινώνει την ατοµική εικαστική έκθεση, του γνωστού «δικού µας» ζωγράφου Μάνου Αναστασιάδη, που θα φιλοξενήσει στην "Νέα Πτέρυγά" του,

Διαβάστε περισσότερα

«Η θάλασσα μάς ταξιδεύει» The sea travels us e-twinning project 2014-2015. Έλληνες ζωγράφοι. Της Μπιλιούρη Αργυρής. (19 ου -20 ου αιώνα)

«Η θάλασσα μάς ταξιδεύει» The sea travels us e-twinning project 2014-2015. Έλληνες ζωγράφοι. Της Μπιλιούρη Αργυρής. (19 ου -20 ου αιώνα) «Η θάλασσα μάς ταξιδεύει» The sea travels us e-twinning project 2014-2015 Έλληνες ζωγράφοι (19 ου -20 ου αιώνα) Της Μπιλιούρη Αργυρής Η ιστορία της ζωγραφικής στην νεοελληνική ζωγραφική Η Ελληνική ζωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση Συμμετοχής. Τελευταία προθεσμία υποβολής αίτησης: Kυριακή 13 Ιουλίου 2014. Αποστολή αίτησης και φωτογραφικού υλικού: office@cheapart.

Αίτηση Συμμετοχής. Τελευταία προθεσμία υποβολής αίτησης: Kυριακή 13 Ιουλίου 2014. Αποστολή αίτησης και φωτογραφικού υλικού: office@cheapart. Θεσσαλονίκη 6 14 Σεπτεμβρίου, 2014 ΔΕΘ. Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης Αίτηση Συμμετοχής Τελευταία προθεσμία υποβολής αίτησης: Kυριακή 13 Ιουλίου 2014 Αποστολή αίτησης και φωτογραφικού υλικού: office@cheapart.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ A ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ A ΛΥΚΕΙΟΥ Κύρια έννοια: Φιλία ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ A ΛΥΚΕΙΟΥ «Ποια πρέπει να είναι τα κριτήρια επιλογής των φίλων µας;» ευτερεύουσες έννοιες: Κριτήρια επιλογής Ζητούµενο: Το θέµα Φιλία αποκαλείται το κοινωνικό συναίσθηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΤI ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ; ΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ; ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ; ΜΠΟΡΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ;

ΤI ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ; ΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ; ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ; ΜΠΟΡΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ; ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΤI ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ; ΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ; ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ; ΜΠΟΡΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ; Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΩΘΗΣΕΙ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ; ΤI ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η διεθνής τάση. Πρόβλεψη αύξησης τζίρου από 148 δις σε 250δις το 2020. (Έκθεση εταιρείας McKinsey).

Η διεθνής τάση. Πρόβλεψη αύξησης τζίρου από 148 δις σε 250δις το 2020. (Έκθεση εταιρείας McKinsey). Αθήνα 4 Ιουνίου 2014 Διαπιστώσεις στην αγορά του κοσμήματος Η διεθνής τάση Πρόβλεψη αύξησης τζίρου από 148 δις σε 250δις το 2020. (Έκθεση εταιρείας McKinsey). Δυναμική ανάπτυξη των επωνύμων brands με πρόβλεψη

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου. Πυρίδου Κωνσταντίνα

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου. Πυρίδου Κωνσταντίνα ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 2014-2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 19341 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 4\12\2014 Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Πυρίδου Κωνσταντίνα ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 Α. Σχεδιαγραμματική απεικόνιση της περίληψης ΘΕΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρεια από το έργο «Ηρωικό»

Λεπτομέρεια από το έργο «Ηρωικό» Λεπτομέρεια από το έργο «Ηρωικό» Αίθουσα Τέχνης Relics Λασσάνη 3 - Θεσσαλονίκη Γιώργος Πολ. Ιωαννίδης Νοέμβριος 1995 - Θεσσαλονίκη Στη ζωγραφική του αν και διαφαίνεται η επίδραση ενός δασκάλου σαν τον

Διαβάστε περισσότερα

Τοσίτσα 13, 106 83 Αθήνα, Τηλ.:210 3303942 210 3302523, Fax: 210 3301956, e-m a i l : b o o k s @ s e k b. gr, www. s e k b.

Τοσίτσα 13, 106 83 Αθήνα, Τηλ.:210 3303942 210 3302523, Fax: 210 3301956, e-m a i l : b o o k s @ s e k b. gr, www. s e k b. Τοσίτσα 13, 106 83 Αθήνα, Τηλ.:210 3303942 210 3302523, Fax: 210 3301956, e-m a i l : b o o k s @ s e k b. gr, www. s e k b. gr ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2015 ΤΕΛΕΣΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ 44 ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Θ.Ε.: ΕΠΟ 11 Κοινωνική και οικονομική ιστορία της Ευρώπης

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Θ.Ε.: ΕΠΟ 11 Κοινωνική και οικονομική ιστορία της Ευρώπης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Θ.Ε.: ΕΠΟ 11 Κοινωνική και οικονομική ιστορία της Ευρώπης 2 η εργασία 2012 13 ΘΕΜΑ: «Στις παραμονές της λεγόμενης βιομηχανικής επανάστασης,

Διαβάστε περισσότερα

Γλαύκη Γκότση, Δρ. Ιστορίας της Τέχνης

Γλαύκη Γκότση, Δρ. Ιστορίας της Τέχνης Γλαύκη Γκότση, Δρ. Ιστορίας της Τέχνης Γυναίκες καλλιτέχνες και δημόσιος χώρος στη σύγχρονη Ελλάδα: όροι και όρια μιας σχέσης Διάχυτη είναι στις μέρες μας η αντίληψη ότι πλέον οι αντιξοότητες, θεσμικές

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλία του Προέδρου Valéry GISCARD d ESTAING. Στα εγκαίνια της λατείας Jacqueline de Romilly. Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο Παρισίων

Οµιλία του Προέδρου Valéry GISCARD d ESTAING. Στα εγκαίνια της λατείας Jacqueline de Romilly. Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο Παρισίων 1 Οµιλία του Προέδρου Valéry GISCARD d ESTAING Στα εγκαίνια της λατείας Jacqueline de Romilly Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο Παρισίων Αθήνα --- ευτέρα 16 Σε τεµβρίου 2013 2 Κύριε ήµαρχε, Κυρία Πρόεδρε του

Διαβάστε περισσότερα

Project Α τετραμήνου Teenage Angst. Υπεύθυνες Καθηγήτριες: Κατερίνα Μανδρώνη Κάρεν Γεωργούδη Π.Π.Σ.Π.Α 2013-2014

Project Α τετραμήνου Teenage Angst. Υπεύθυνες Καθηγήτριες: Κατερίνα Μανδρώνη Κάρεν Γεωργούδη Π.Π.Σ.Π.Α 2013-2014 Project Α τετραμήνου Teenage Angst Υπεύθυνες Καθηγήτριες: Κατερίνα Μανδρώνη Κάρεν Γεωργούδη Π.Π.Σ.Π.Α 2013-2014 Το θέμα του project μας φέτος είναι τα εφηβικά άγχη και ανησυχίες. Πώς βλέπουμε τον εαυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α )

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) 29 Μαΐου 2014 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) Α1. Ο συγγραφέας του κειμένου αναφέρεται στη σημασία του δημιουργικού σχολείου στη

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού.

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Συγγραφέας: Μποζονέλου Κωνσταντίνα 1.1.Τίτλος διδακτικού σεναρίου Οι τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτιστική και Δημιουργική Βιομηχανία

Πολιτιστική και Δημιουργική Βιομηχανία Πολιτιστική και Δημιουργική Βιομηχανία Πολιτιστικές βιομηχανίες, ως όρος εισάγεται στις αρχές του εικοστού αιώνα, Αρχικά εμφανίστηκε από τους Μαξ Χορκ-χάιμερ και Τίοντορ Αντόρνο (Μax Horkheimer, Theodor

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ από τον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ από τον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ από τον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού Σταύρος Κούλας Γραφίστας - Πώς ορίζεται το επάγγελμά σας, και ποιες είναι οι παραλλαγές του; H γραφιστική είναι ένα επάγγελμα που ορίζει τη σχέση του ανθρώπου

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνιολογία της Αγροτικής Ανάπτυξης

Κοινωνιολογία της Αγροτικής Ανάπτυξης Κοινωνιολογία της Αγροτικής Ανάπτυξης ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη και Διαχείριση του Αγροτικού Χώρου» Ενότητα 2: Αγροτική Κοινότητα και Αγροτικός Μετασχηματισμός (1/2) 2ΔΩ Διδάσκων:

Διαβάστε περισσότερα

Εφηβεία και Πρότυπα. 2)Τη στάση του απέναντι στους άλλους, ενήλικες και συνομηλίκους

Εφηβεία και Πρότυπα. 2)Τη στάση του απέναντι στους άλλους, ενήλικες και συνομηλίκους Εφηβεία και Πρότυπα Τι σημαίνει εφηβεία; Η εφηβεία είναι η περίοδος της ζωής του ανθρώπου που αρχίζει με το τέλος της παιδικής ηλικίας και οδηγεί στην ενηλικίωση. Είναι μια εξελικτική φάση που κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

Δομή και Περιεχόμενο

Δομή και Περιεχόμενο Υπουργείο Παιδείας & Πολιτισμού Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης Δομή και Περιεχόμενο Ομάδα Υποστήριξης Νέου Αναλυτικού Προγράμματος Εικαστικών Τεχνών Ιανουάριος 2013 Δομή ΝΑΠ Εικαστικών Τεχνών ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 2 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 2 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 2 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α. Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 90-100 λέξεις Ο Μπαμπινιώτης υποστηρίζει ότι η Ενωμένη Ευρώπη διαμορφώνει μια νέα πραγματικότητα που επιβοηθεί τον επαναπροσδιορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Τράπεζα θεμάτων Νέας Ελληνικής Γλώσσας Β Λυκείου GI_V_NEG_0_18247

Τράπεζα θεμάτων Νέας Ελληνικής Γλώσσας Β Λυκείου GI_V_NEG_0_18247 Τράπεζα θεμάτων Νέας Ελληνικής Γλώσσας Β Λυκείου GI_V_NEG_0_18247 Κείμενο [Η επίδραση της τηλεόρασης στην ανάγνωση] Ένα σημαντικό ερώτημα που αφορά τις σχέσεις τηλεόρασης και προτιμήσεων του κοινού συνδέεται

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτιστικά Γεγονότα 2008

Πολιτιστικά Γεγονότα 2008 Πολιτιστικά Γεγονότα 2008 Ρόδος, µια Πόλη Τέχνης και Πολιτισµού Ο Πολιτισµός ήταν πάντα ένα αναπόσπαστο κοµµάτι της ζωή στην Ρόδο. Ο Δήµος Ροδίων οργανώνει καθ όλη την διάρκεια της χρονιάς, µε έµφαση στους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (Οι απαντήσεις θεωρούνται ενδεικτικές) A1.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (Οι απαντήσεις θεωρούνται ενδεικτικές) A1. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ HMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΡΙΤΗ 21 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ICOM ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Αγ.Ασωμάτων 15 ΑΘΗΝΑ 105 53 Τηλ./Fax: 210 3219414 www.otenet.gr/icom Email icom@otenet.gr ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Γ2. Χρήση γλώσσας (20 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά. Ερώτημα 1 (5 μονάδες)

Επίπεδο Γ2. Χρήση γλώσσας (20 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά. Ερώτημα 1 (5 μονάδες) Γ2 (20 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά Ερώτημα 1 (5 μονάδες) Ο φίλος σας έγραψε μία μελέτη σχετικά με τρόπους βελτίωσης της αναγνωστικής ικανότητας των μαθητών. Επειδή, όμως, είναι ξένος, κάνει ακόμη λάθη,

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία ανοικτών μαθημάτων- ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ- ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Δημιουργία ανοικτών μαθημάτων- ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ- ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Δημιουργία ανοικτών μαθημάτων- ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ- ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 2. ΑΔΕΙΕΣ Creative

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου. Μανιαδάκη Πόπη

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου. Μανιαδάκη Πόπη ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 2014-2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 19291 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 2.11.2014 Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Μανιαδάκη Πόπη Α Παρ. 1 η : Η αμφισβήτηση της κριτικής στάσης του τηλεθεατή και

Διαβάστε περισσότερα

Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά. Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά. Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Εισαγωγή Η χώρα μας απέκτησε Νέα Προγράμματα Σπουδών και Νέα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟN ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 12 Μαΐου 2008

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟN ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 12 Μαΐου 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟN ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 12 Μαΐου 2008 Ομιλία του Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Ανδρέα Λυκουρέντζου στην ημερίδα με θέμα «Η Αισθητική Αγωγή στα

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνιολογία του Πολιτισμού

Κοινωνιολογία του Πολιτισμού Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Κοινωνιολογία του Πολιτισμού Ενότητα 2: Κοινωνιολογία - πολιτισμός - κουλτούρα. Επίκ. Καθηγητής: Νίκος Φωτόπουλος e-mail: nfotopoulos@uowm.gr Τηλ. Επικοινωνίας: 23850-55150

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ Γνωστικό περιεχόμενο Περιεχόμενο Τμήματος Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας καταλαμβάνει σημαντική θέση στο χώρο των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΙ ΑΡΕΤΕΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΙ ΑΡΕΤΕΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ A') ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΡΙΤΗ 22 ΜΑΪΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 1. Ατομικά ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ Επειδή οι φάκελοι κατατίθενται στο τέλος του τετραμήνου (μαζί με την Ερευνητική Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το Σύντομη περιγραφή Το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

1.. 2. , 3. : 4. 1. 2. 3. . 5. 1. ( inspiration). 2. ( GoogleEarth ). 3. ( powerpoint ). 4. (word ). 5. ( HotPotatoes).

1.. 2. , 3. : 4. 1. 2. 3. . 5. 1. ( inspiration). 2. ( GoogleEarth ). 3. ( powerpoint ). 4. (word ). 5. ( HotPotatoes). ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο Μέγας Αλέξανδρος και τις εκστρατείες του» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο συγγραφέας Θάνος Κονδύλης και το «Έγκλημα στην αρχαία Αμφίπολη Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2015-10:2

Ο συγγραφέας Θάνος Κονδύλης και το «Έγκλημα στην αρχαία Αμφίπολη Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2015-10:2 Ο συγγραφέας Θάνος Κονδύλης και το «Έγκλημα στην αρχαία Αμφίπολη Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2015-10:2 Συνέντευξη στη Μαίρη Γκαζιάνη «Τελικά οι σύγχρονοι Έλληνες φέρουμε στο αίμα μας το dna των αρχαίων προγόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Το Κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία της Στέγης

Διαβάστε περισσότερα

Με ποιούς τρόπους μπορεί να αξιοποιηθεί η τέχνη ως μέσο διδασκαλίας της Ευρωπαϊκής Ιστορίας

Με ποιούς τρόπους μπορεί να αξιοποιηθεί η τέχνη ως μέσο διδασκαλίας της Ευρωπαϊκής Ιστορίας Με ποιούς τρόπους μπορεί να αξιοποιηθεί η τέχνη ως μέσο διδασκαλίας της Ευρωπαϊκής Ιστορίας Europe at Schools through Art and Simulation (EuropeStARTS) Δράσης KA1 του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Jean Monnet

Διαβάστε περισσότερα

Μανόλης Γιανναδάκης «Συνεκδοχή / Συσχέτιση / Συμβολή»

Μανόλης Γιανναδάκης «Συνεκδοχή / Συσχέτιση / Συμβολή» Μανόλης Γιανναδάκης «Συνεκδοχή / Συσχέτιση / Συμβολή» εγκαίνια: Τρίτη 11 Μαρτίου 2014, 20:00 Η αίθουσα τέχνης Τεχνοχώρος παρουσιάζει την ατομική έκθεση του Μανόλη Γιανναδάκη, καθηγητή χαρακτικής στη Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το ΕΠΜ_2014 Εκπαιδευτικό Έργο «Το Κινητό Μουσείο»

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ ΤΗΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗ ΛΕΣΒΟ" ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

«ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ ΤΗΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗ ΛΕΣΒΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ «Ο Πολιτισμός ως εργαλείο Ανάπτυξης της Νησιωτικής Ελλάδας». «ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ ΤΗΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗ ΛΕΣΒΟ" ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΘΑ ΚΑΝΩ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ ΝΑ ΑΓΑΠΗΣΕΙ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ;

ΠΩΣ ΘΑ ΚΑΝΩ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ ΝΑ ΑΓΑΠΗΣΕΙ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ; Ημερομηνία 23/07/2015 Μέσο Συντάκτης Link diavasame.gr Ευμορφία Ζήση http://www.diavasame.gr/page.aspx?itemid=ppg1396_2146 ΠΩΣ ΘΑ ΚΑΝΩ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ ΝΑ ΑΓΑΠΗΣΕΙ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ; 23.07.2015 Συντάκτης: Ευμορφία

Διαβάστε περισσότερα

Το εμβληματικό της κτίριο

Το εμβληματικό της κτίριο Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος 2014 Η Χριστιανική Αδελφότητα Νέων Θεσσαλονίκης Η ΧΑΝ Θεσσαλονίκης ιδρύεται ως σωματείο κοινωφελές, μη κερδοσκοπικό το 1921. Οι δραστηριότητές της επικεντρώνονται στους νέους ανθρώπους,

Διαβάστε περισσότερα

https://www.pirateparty.gr/forum/viewtopic.p hp?f=176&t=5198&start=10#p69404

https://www.pirateparty.gr/forum/viewtopic.p hp?f=176&t=5198&start=10#p69404 ΑΡΧΕΣ https://www.pirateparty.gr/forum/viewtopic.p hp?f=176&t=5198&start=10#p69404 Όλο το καταστατικό 2.1 Άμεσης Δημοκρατίας 2.2.1 Άμεσης Δημοκρατίας Μαζική αλλαγή. Οι αλλαγές στο 2.1 και 2.2.1 είναι στις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΑ Α. ΔΡΑΚΑΚΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 6 ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΑΡΙΑ Α. ΔΡΑΚΑΚΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 6 ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «Διαχρονικές αξίες στην εκπαίδευση σε ένα περιβάλλον που αλλάζει μέσα από τον ανατρεπτικό οραματιστή καλλιτέχνη Γιάννη Γαΐτη» (Βιωματικό εργαστήριο με την αξιοποίηση του μοντέλου PERKINS) ΜΑΡΙΑ Α. ΔΡΑΚΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

4. Η τέχνη στο πλαίσιο της φιλοσοφίας του Χέγκελ για την ιστορία

4. Η τέχνη στο πλαίσιο της φιλοσοφίας του Χέγκελ για την ιστορία 4. Η τέχνη στο πλαίσιο της φιλοσοφίας του Χέγκελ για την ιστορία Α1. Ερωτήσεις γνώσης - κατανόησης 1. Πώς συλλαµβάνει ο Χέγκελ τη σχέση ιστορίας και πνεύµατος και ποιο ρόλο επιφυλάσσει στο πνεύµα; 2. Τι

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Επιχορήγησης Πολιτιστικών/Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων μέσω Προγράμματος Ενίσχυσης Ησσονος Σημασίας (de minimis)

Σχέδιο Επιχορήγησης Πολιτιστικών/Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων μέσω Προγράμματος Ενίσχυσης Ησσονος Σημασίας (de minimis) Σχέδιο Επιχορήγησης Πολιτιστικών/Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων μέσω Προγράμματος Ενίσχυσης Ησσονος Σημασίας (de minimis) Α. ΓΕΝΙΚΑ Οι πολιτιστικές/καλλιτεχνικές εκδηλώσεις συμβάλλουν στη δημιουργία θετικής

Διαβάστε περισσότερα

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας Σκοποί Θεματικές ενότητες Διαμόρφωση των σκοπών της αγωγής Ιστορική εξέλιξη των σκοπών της αγωγής Σύγχρονος προβληματισμός http://users.uoa.gr/~dhatziha/ Διαφάνεια:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ε Λ Λ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ - ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ - ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ - ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Υπάρχει µεγάλη ποικιλία θεµάτων που θα µπορούσαν να δοθούν ως συνθετικές δηµιουργικές εργασίες. Όποιο θέµα όµως και να δοθεί, θα ήταν καλό να έχει ως στόχο τη στροφή του

Διαβάστε περισσότερα

Λεωφ. Μακαρίου & Παπανικολή 3, 1077 Λευκωσία, Κύπρος. τηλ: +357 22 751325. www.art.com.cy

Λεωφ. Μακαρίου & Παπανικολή 3, 1077 Λευκωσία, Κύπρος. τηλ: +357 22 751325. www.art.com.cy Alpha Gallery Λεωφ. Μακαρίου & Παπανικολή 3, 1077 Λευκωσία, Κύπρος τηλ: +357 22 751325 www.art.com.cy À π ƒ Εξώφυλλο ΟΘεόδωρος Κολοκοτρώνης 100x70 εκ. Απέναντι Σελίδα Ο Κατσαντώνης οδηγείται στα Γιάννενα

Διαβάστε περισσότερα

Σταμούλου Αναστασία-Διονυσία 7ο Λύκειο Καλλιθέας Α4

Σταμούλου Αναστασία-Διονυσία 7ο Λύκειο Καλλιθέας Α4 Σταμούλου Αναστασία-Διονυσία 7ο Λύκειο Καλλιθέας Α4 Ευχαριστίες Στο σημείο αυτό θα ήθελα να αποδώσω τις ευχαριστίες μου σε όσους βοήθησαν με τον τρόπο τους στην εκπόνηση αυτής της εργασίας. Αρχικά, θα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ε Λ Λ

Διαβάστε περισσότερα

Το Δυτικό 'Παράδειγμα' ως Ιδεολογία Οργάνωσης Μουσείων. Σχεδιασμός Μουσείων και Εκθέσεων

Το Δυτικό 'Παράδειγμα' ως Ιδεολογία Οργάνωσης Μουσείων. Σχεδιασμός Μουσείων και Εκθέσεων Το Δυτικό 'Παράδειγμα' ως Ιδεολογία Οργάνωσης Μουσείων. Σχεδιασμός Μουσείων και Εκθέσεων Στόχος του μαθήματος είναι η διερεύνηση της μορφής του εγχειρήματος του 'Μουσείου', ως προνομιακού πεδίου για την

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΧΤΕΛΙΔΗΣ, ΥΒΟΝ ΚΟΣΜΑ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΧΤΕΛΙΔΗΣ, ΥΒΟΝ ΚΟΣΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παιδική ηλικία είναι ένα ζήτημα για το οποίο η κοινωνιολογία έχει δείξει μεγάλο ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 έως σήμερα βρίσκεται υπό εξέλιξη ένα πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ» Διετής φοίτηση (4 εξάμηνα) με δίδακτρα κύκλοι μαθημάτων (θεωρητικά / εργαστηριακά, συμπυκνωμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ 104 ΚΑΛΛΙΘΕΑ & ΑΙΓΑΙΟΥ 109 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ. www.proodos.gr

ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ 104 ΚΑΛΛΙΘΕΑ & ΑΙΓΑΙΟΥ 109 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ. www.proodos.gr ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «ΠΡΟΟΔΟΣ» ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ 104 ΚΑΛΛΙΘΕΑ & ΑΙΓΑΙΟΥ 109 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ www.proodos.gr 1 Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗ Β ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 «Ελεύθερος χρόνος και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ ΣΤΗΝΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ

ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ ΣΤΗΝΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ ΣΤΗΝΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ εμφανίζεται ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΙΤΑΛΙΑ Επηρεάζεται από το ελληνικό και ρωμαϊκό πολιτισμό ΟΥΜΑΝΙΣΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΑΤΡΟ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ Αξία στον ΝΤΑ ΒΙΝΤΣΙ ΣΑΙΞΠΗΡ ΚΟΠΕΡΝΙΚΟΣ Άνθρωπο ΜΙΧΑΗΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ: Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μυκηναϊκός Πολιτισμός ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΛΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΜΑ: «Η καθημερινή ζωή στον Μυκηναϊκό Κόσμο» Οι μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

Καρλ Πολάνυι. Επιμέλεια Παρουσίασης: Άννα Κουμανταράκη

Καρλ Πολάνυι. Επιμέλεια Παρουσίασης: Άννα Κουμανταράκη Καρλ Πολάνυι Επιμέλεια Παρουσίασης: Άννα Κουμανταράκη Καρλ Πολάνυι (1886-1964) Καρλ Πολάνυι Ούγγρος διανοητής νομάδας εβραϊκής καταγωγής με έντονη πνευματική και πολιτική δράση, θεμελιωτής του κλάδου της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ 1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΘΕΑΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Mουσειοσκευή «Ζωγραφίζω το δέντρο» Το µάθηµα των εικαστικών ως µέσο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

Mουσειοσκευή «Ζωγραφίζω το δέντρο» Το µάθηµα των εικαστικών ως µέσο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Mουσειοσκευή «Ζωγραφίζω το δέντρο» Το µάθηµα των εικαστικών ως µέσο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Ελένη - Φαίη Σταµάτη ιευθύντρια Μουσείου Ελληνικής Παιδικής Τέχνης email: contact@childrensartmuseum.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

LAB2ART : Festivart 2014

LAB2ART : Festivart 2014 ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ LAB2ART : Festivart 2014 To FestivArt είναι ένας ετήσιος θεσμός επικοινωνίας των τεχνών και της δημιουργικής έκφρασης που απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ. Ορισμός. Γενικά. Απώλεια ελεύθερου χρόνου αξιοποίησή του

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ. Ορισμός. Γενικά. Απώλεια ελεύθερου χρόνου αξιοποίησή του ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ Ορισμός Ελεύθερος χρόνος είναι ο χρόνος που έχουμε στη διάθεσή μας έξω από το ωράριο της εργασίας και που μπορούμε να τον χρησιμοποιήσουμε όπως θέλουμε. Γενικά Ελεύθερος χρόνος υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

ANAKOINΩΣΗ ΤΥΠΟΥ. Η Σοφία η μέλισσα ταξίδεψε και έπαιξε με παιδιά έξι Δημοτικών σχολείων στις επαρχίες της Κύπρου. Λευκωσία, 7 Δεκεμβρίου 2015

ANAKOINΩΣΗ ΤΥΠΟΥ. Η Σοφία η μέλισσα ταξίδεψε και έπαιξε με παιδιά έξι Δημοτικών σχολείων στις επαρχίες της Κύπρου. Λευκωσία, 7 Δεκεμβρίου 2015 ANAKOINΩΣΗ ΤΥΠΟΥ Επικοινωνία: Γραφείο Επικοινωνίας Τομέας Προώθησης και Προβολής, Πανεπιστήμιο Κύπρου Τηλ. 22894304 ηλ. διεύθυνση: prinfo@ucy.ac.cy ιστοσελίδα: www.pr.ucy.ac.cy ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Λευκωσία,

Διαβάστε περισσότερα

Papadoperakiselid(eikones)_Layout 1 /2211/12 2:10 PM Page 3 ΘΩΜΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΕΡΑΚΗΣ

Papadoperakiselid(eikones)_Layout 1 /2211/12 2:10 PM Page 3 ΘΩΜΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΕΡΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΕΡΑΚΗΣ Η ΕΚΙΜ ευχαριστεί τους Ελένη Παπαδοπεράκη, Μιχάλη Βασιλάκη, Μανώλη Μπετεινάκη, Κωνσταντίνο Σταυρακάκη, Στέλιο & Λένια Καστρινάκη & την εταιρία ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ για τη συμβολή τους στην

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Μακρή EFIAP. Copyright: 2013 Michalis Makri

Μιχάλης Μακρή EFIAP. Copyright: 2013 Michalis Makri Μιχάλης Μακρή EFIAP Copyright: 2013 Michalis Makri Copyright: 2013 Michalis Makri Less is more Less but better Copyright: 2013 Michalis Makri Ο μινιμαλισμός ορίζεται ως η εξάλειψη όλων των στοιχείων που

Διαβάστε περισσότερα

Σε κάθε κεφάλαιο αναφέρει πρώτα την ιστορία της κάθε Μονής και μετά συμπληρώνει τις συνταγές που υλοποιούνται από τους μαγείρους μοναχούς.

Σε κάθε κεφάλαιο αναφέρει πρώτα την ιστορία της κάθε Μονής και μετά συμπληρώνει τις συνταγές που υλοποιούνται από τους μαγείρους μοναχούς. Μια γυναίκα γράφει «συνταγές από το Περιβόλι της Παναγιάς» Δημοσιεύτηκε στις 21/02/2012 στις 11:41 μμ στις κατηγορίες: ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στο PSEMA, ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΑ, ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ Η συγγραφέας Μαριάνθη Μυλωνά

Διαβάστε περισσότερα

Γ φάση: Γιατί έτσι κι όχι αλλιώς;

Γ φάση: Γιατί έτσι κι όχι αλλιώς; Ζωγραφιά: Β. Χατζηβαρσάνης 2014, ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου Γ φάση: Γιατί έτσι κι όχι αλλιώς; 95 Οδηγίες για τις δραστηριότητες της Γ φάσης Έχοντας συζητήσει για την κατάσταση της γειτονιάς μας

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Η Βιβλιοθήκη του ΕΜΣΤ και η ψηφιοποίηση των συλλογών των έργων τέχνης και των αρχείων του Μουσείου

Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Η Βιβλιοθήκη του ΕΜΣΤ και η ψηφιοποίηση των συλλογών των έργων τέχνης και των αρχείων του Μουσείου Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης: Η Βιβλιοθήκη του ΕΜΣΤ και η ψηφιοποίηση των συλλογών των έργων τέχνης και των αρχείων του Μουσείου Φωτεινή Αραβανή Βιβλιοθήκη Αρχείο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Περίληψη ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόµενο του κειµένου σε 100-120 λέξεις χωρίς δικά σας σχόλια. Το κείµενο αναφέρεται στις επιπτώσεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΠΟΥΓΑΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΑΞΗ : Γ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΠΟΥΓΑΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΑΞΗ : Γ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΠΟΥΓΑΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΑΞΗ : Γ ΦΛΩΡΙΝΑ 2014 1 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : «ΣΕΡΓΙΑΝΙ ΣΤΟΥΣ ΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ» ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΣ : ΠΟΥΓΑΡΙ ΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητές/οί συνάδελφοι, σε αυτό το τεύχος σας προτείνουµε µερικά ενδιαφέροντα βιβλία που αφορούν βασικές αρχές της Συµβουλευτικής.

Αγαπητές/οί συνάδελφοι, σε αυτό το τεύχος σας προτείνουµε µερικά ενδιαφέροντα βιβλία που αφορούν βασικές αρχές της Συµβουλευτικής. Αγαπητές/οί συνάδελφοι, σε αυτό το τεύχος σας προτείνουµε µερικά ενδιαφέροντα βιβλία που αφορούν βασικές αρχές της Συµβουλευτικής. Arist Von Schlippe, Jochen Schweitzer επιµέλεια: Βιργινία Ιωαννίδου µετάφραση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΒΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΒΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΒΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Μόνο με το αίσθημα μπορείς να διδάξεις. Αν καθήσεις στην έδρα η ποίηση θα φύγει από το παράθυρο. «Κώστας Μόντης» Βασικές αρχές: 1) Το λογοτεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

Μουσεία και Εκπαίδευση (υποχρεωτικό 3,4 εξ.) Προσδοκώμενα αποτελέσματα: Στη διάρκεια του μαθήματος οι φοιτητές/τριες

Μουσεία και Εκπαίδευση (υποχρεωτικό 3,4 εξ.) Προσδοκώμενα αποτελέσματα: Στη διάρκεια του μαθήματος οι φοιτητές/τριες Μουσεία και Εκπαίδευση (υποχρεωτικό 3,4 εξ.) Περιγραφή του μαθήματος - στόχοι: Το μάθημα εξετάζει τις κοινωνικές, πολιτισμικές και ιστορικές διαστάσεις της ανάπτυξης του θεσμού του μουσείου και η ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Β2. α) 1 ος τρόπος πειθούς: Επίκληση στη λογική Μέσο πειθούς: Επιχείρημα («Να γιατί η αρχαία τέχνη ελευθερίας»)

Β2. α) 1 ος τρόπος πειθούς: Επίκληση στη λογική Μέσο πειθούς: Επιχείρημα («Να γιατί η αρχαία τέχνη ελευθερίας») Α1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το κείμενο πραγματεύεται το διαχρονικό ρόλο και τη συμβολή της αρχαίας ελληνικής τέχνης σε παγκόσμια κλίμακα. Αρχικά, επισημαίνεται ότι ο καλλιτέχνης προσπαθεί μέσω της τέχνης να αποστασιοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Φ Ρ Ο Ν Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι A ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 21 & ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ, Π. ΦΑΛΗΡΟ ΤΗΛ-FAX: 210 9851164,, Ε-mail: info@neapaideia.edu.gr ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΣΤΟΣ-ΑΡΧΑΙΟ ΣΤΗΜΟΝΙ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ 7 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Οδύσσεια Το παραμύθι των παραμυθιών Hands On Δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

θέµα: ΜΗΧΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ

θέµα: ΜΗΧΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ . ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ - ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ενδεικτικά παραδείγµατα) θέµα: ΜΗΧΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ Είναι γεγονός ότι η µηχανή απελευθέρωσε τον άνθρωπο από πολλούς πιεστικούς καταναγκασµούς και δεσµεύσεις όµως ολοένα

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Τίτλος: Ιστορίες δωματίων Βαθμίδα: 2 Τάξη: Ε Διάρκεια: 6 Χ 80 Περιγραφή Ενότητας Οι μαθητές και οι μαθήτριες μέσα από διάφορες δραστηριότητες που αφορούν στο δωμάτιό τους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΕ9900 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή Διάλεξη 7η Αναζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΕ Η/Υ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Ανθολόγιο: Αρχαία Ελλάδα, ο τόπος και οι άνθρωποι

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΕ Η/Υ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Ανθολόγιο: Αρχαία Ελλάδα, ο τόπος και οι άνθρωποι 1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΕ Η/Υ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Ανθολόγιο: Αρχαία Ελλάδα, ο τόπος και οι άνθρωποι ΣΧΟΛΕΙΟ: 2 ο Γυμνάσιο Μαλακοπής Θεσσαλονίκης ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: Παπαδοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου»

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΜΠΙΛΙΟΥΡΗ ΑΡΓΥΡΗ 2011 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ «ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΑΓΓΕΙΟΥ» ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η παρούσα εργασία αποτελεί το θεωρητικό

Διαβάστε περισσότερα

ποδράσηη Το Βυζαντινό Κάστρο Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 9ο ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης

ποδράσηη Το Βυζαντινό Κάστρο Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 9ο ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 9 ποδράσηη 5 Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού 9ο ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης Το Βυζαντινό Κάστρο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ζωγραφική, οδηγίες χρήσεως

ζωγραφική, οδηγίες χρήσεως «Οδηγίες χρήσεως» και διαχείρισης της εικαστικής δημιουργίας είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου και απευθύνεται στους ανθρώπους των εικαστικών τεχνών, αλλά κυρίως σε νέους καλλιτέχνες που θέλουν να

Διαβάστε περισσότερα

Η σταδιακή ανάπτυξη της δοµής του, ήταν και το µοντέλο για όλα τα πρώτα ανάλογα εργαστήρια του Θεοδώρου, τα οποία κινούνταν σε αυτήν την θεµατική.

Η σταδιακή ανάπτυξη της δοµής του, ήταν και το µοντέλο για όλα τα πρώτα ανάλογα εργαστήρια του Θεοδώρου, τα οποία κινούνταν σε αυτήν την θεµατική. ΠΟΛΥΤΕΧΝΟ από το 2000 µέχρι σήµερα ένα εργαστήρι σκηνικής έκφρασης και δηµιουργίας, ή µια πρόταση ασκήσεων δηµιουργικής φαντασίας -------------------------------------------- (α) αντικείµενο και ιστορικό

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων]

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] 1. Είστε ικανοποιημένος/η από το Πρόγραμμα; Μ. Ο. απαντήσεων: 4,7 Ικανοποιήθηκαν σε απόλυτο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Α Δ Α Ε Ι Κ Α Σ Τ Ι Κ Η Σ Α Γ Ω Γ Η Σ Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ 2014

Ο Μ Α Δ Α Ε Ι Κ Α Σ Τ Ι Κ Η Σ Α Γ Ω Γ Η Σ Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ 2014 Ο Μ Α Δ Α Ε Ι Κ Α Σ Τ Ι Κ Η Σ Α Γ Ω Γ Η Σ Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ 2014 Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Τ Ι Κ Ε Σ Ε Ι Κ Α Σ Τ Ι Κ Ε Σ Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ Σύντομη Περιγραφή Ενότητας Η ενότητα φέρει τον τίτλο «Εγώ, εσύ, εμείς Συνεργατικές

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική με κοινωνικό πρόσωπο - Daveti Home Brokers Sunday, 10 February 2013 11:55. Του Στράτου Ιωακείμ

Αρχιτεκτονική με κοινωνικό πρόσωπο - Daveti Home Brokers Sunday, 10 February 2013 11:55. Του Στράτου Ιωακείμ Του Στράτου Ιωακείμ Η Αρχιτεκτονική Χωρίς Σύνορα είναι Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση, μέλος του διεθνούς μη κυβερνητικού, μη κερδοσκοπικού οργανισμού ASF international (Architecture Sans Frontieres International).

Διαβάστε περισσότερα

«Το Πορτοκάλι με την Περόνη» υλικό εργασίας

«Το Πορτοκάλι με την Περόνη» υλικό εργασίας «Το Πορτοκάλι με την Περόνη» υλικό εργασίας θεατρικές ασκήσεις και δημιουργικές δραστηριότητες Συμπεριλαμβάνεται CD με φωτογραφικό υλικό Το πορτοκάλι με την περόνη: υλικό εργασίας θεατρικές ασκήσεις και

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Ειρήνη Σταματούδη, LL.M., Ph.D. Διευθύντρια Ο.Π.Ι.

Εισαγωγή. Ειρήνη Σταματούδη, LL.M., Ph.D. Διευθύντρια Ο.Π.Ι. Εισαγωγή Ο οδηγός που κρατάς στα χέρια σου είναι μέρος μιας σειράς ενημερωτικών οδηγών του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Σκοπό έχει να δώσει απαντήσεις σε κάποια βασικά ερωτήματα που μπορεί να έχεις

Διαβάστε περισσότερα

Β2. β) Πρώτα απ όλα: Αρχικά παράλληλα: ταυτόχρονα εξάλλου: άλλωστε

Β2. β) Πρώτα απ όλα: Αρχικά παράλληλα: ταυτόχρονα εξάλλου: άλλωστε ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α.1 Το συγκεκριμένο κείμενο αναφέρεται στην ανάγκη προσέγγισης των αρχαίων χώρων θέασης και ακρόασης από τους Νεοέλληνες. Επρόκειτο για τόπους έκφρασης συλλογικότητας. Επιπλέον, σ αυτούς γεννήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Τα ταξίδια και οι περιπέτειες του Μεγάλου Αλεξάνδρου

Τα ταξίδια και οι περιπέτειες του Μεγάλου Αλεξάνδρου ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο Μέγας Αλέξανδρος και τις εκστρατείες του» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ανάπτυξη του

Διαβάστε περισσότερα