ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ"

Transcript

1 ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 24 / Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα ευτέρα, 25 Νοεµβρίου 2013 και ώρα 10:00 π.µ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ήµου Ρόδου (απόφαση ηµοτικού Συµβουλίου ήµου Ρόδου, αριθ. 2/ «περί της εκλογής µελών της Οικονοµικής Επιτροπής» & απόφαση ηµάρχου αριθ. 68/ «περί του ορισµού & ανάθεσης αρµοδιοτήτων Αντιδηµάρχων»), σύµφωνα µε την έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, κ. Τσουκαλά Νικολάου, µε αριθµ. πρωτ. 2/ , η οποία κοινοποιήθηκε νοµότυπα και σύµφωνα µε τα άρθρα 72, 74 και 75, του Ν. 3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, σύµφωνα και πάλι µε τις διατάξεις του ανωτέρω νόµου, η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο (εκτός αυτού) βρέθηκαν παρόντα πέντε (5) µέλη, {συνολικά έξι (6) παρόντα µέλη} και ονοµαστικά: ΠΑΡΟΝΤΕΣ τους κ.κ.: 1. Ταρασλιά Κων/νο (Αντιπρόεδρος), 2. Κορωναίο Ιωάννη, 3. Τσακίρη Τσαµπίκο, 4. Λύµουρα Παναγιώτη, 5. Τριανταφύλλου Ιωάννη, ΑΠΟΝΤΕΣ: τον κ. Χριστοδούλου Μιχαήλ (δικαιολογηµένος) που έπρεπε να αναπληρωθεί από τον κ. Μαραβέλια Μάριο, ο οποίος, τελικώς, δεν παρέστη, λόγω ανειληµµένων υποχρεώσεων, τους κ.κ.: Κινδυλίδη Μιχαήλ (δικαιολογηµένος), Στάγκα Στέργο (δικαιολογηµένος) & Συκόφυλλο Μιχαήλ (δικαιολογηµένος), οι οποίοι δεν κατέστη δυνατόν να παραστούν λόγω των σοβαρών εκτάκτων γεγονότων (φαινόµενα έντονων βροχοπτώσεων & πληµµυρών) που έλαβαν χώρα στην ηµοτική Ενότητα Ιαλυσού, και όχι µόνον, ενώ για τους ίδιους λόγους δεν ήταν δυνατή η έγκαιρη ενηµέρωση-ειδοποίηση για την αναπλήρωσή τους, τον κ. Σαββή Εµµανουήλ (δικαιολογηµένος), ο οποίος δεν κατέστη δυνατόν να αναπληρωθεί λόγω εξάντλησης του αριθµού των αναπληρωµατικών µελών της Οικονοµικής Επιτροπής του ίδιου συνδυασµού, τον κ. Ζαννετίδη Φιλήµονα (δικαιολογηµένος), ο οποίος αναπληρώνεται, όπως προβλέπεται (άρθρ. 74 & 75 του Ν. 3852/2010), από τον κ. Τριανταφύλλου Ιωάννη, (Σηµειώνεται ότι τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής, κ.κ.: Καµπουρόπουλος Εµµ. και Χατζηκωνσταντίνου Τίνα, υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους από µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Ρόδου, µε την υπ αριθµ. 2/126735/ κοινή δήλωσή τους, λόγω δε του ότι παρήλθε το χρονικό διάστηµα των τριάντα (30) ηµερών από την 1

2 κατάθεση της δήλωσης παραίτησής τους στο πρωτόκολλο του ήµου Ρόδου, αντικαθίστανται από τους κ.κ.: Τσακίρη Τσαµπίκο & Λύµουρα Παναγιώτη, πρώτο και δεύτερο κατά σειρά αναπληρωµατικά µέλη του ίδιου συνδυασµού, οι οποίοι καταλαµβάνουν, αντιστοίχως, τη θέση τακτικού µέλους της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Ρόδου, σύµφωνα µε το άρθρο 54 παρ. 3 του Ν. 3852/2010.) παρόντων επίσης, χωρίς δικαίωµα ψήφου, του Γραµµατέα της Επιτροπής, δηµοτικού υπαλλήλου, κ. Μάκρα Ιωάννη, της κας Κατσαρά Ανθής, υπαλλήλου του Τµήµατος Συλλογικών Οργάνων, του Αντιδηµάρχου της ηµοτικής Ενότητας Καλλιθέας κ. Κωνσταντίνου Αθηνόδωρου, των Νοµικών Συµβούλων ήµου Ρόδου κ.κ.: Φραράκη Θεοδ. & Στρατή Στεφ., του κ. Κολιάδη Θεοδ. προϊσταµένου της /νσης Τεχνικών Έργων & Υποδοµών, των κ.κ.: Βασιλώττου Κων/νου & Πατατούκου Μαριλένας, υπαλλήλων της /νσης Τεχνικών Έργων & Υποδοµών, της κας Καλογήρου Παρασκευής, προϊσταµένης του Τµήµατος Προϋπολογισµού & Πληροφόρησης της /νσης Οικονοµικών ήµου Ρόδου και της κας Μακρή Τριανταφυλλιάς, υπαλλήλου της /νσης Οικονοµικών ήµου Ρόδου, ο ίδιος (ο Πρόεδρος), κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και στα πλαίσια της ενηµέρωσης ακολουθεί διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής, ως κατωτέρω: ΠΡΟΕ ΡΟΣ : «Να εκφράσουµε τα ειλικρινή µας συλλυπητήρια προς τις οικογένειες των εκλιπόντων και να δείξουµε την αµέριστη συµπαράσταση και της Επιτροπής µέσα από την οποία σε επόµενες συνεδριάσεις, σε επόµενη συνεδρίαση, ενδεχοµένως και έκτακτες συνεδριάσεις να έρθουµε εδώ και να εγκρίνουµε συγκεκριµένα έργα, υπηρεσίες, δράσεις οι οποίες θα βασίζονται πάνω στο έκτακτο αυτό γεγονός των έκτακτων αυτών καιρικών φαινοµένων που δηµιούργησαν όλα αυτά τα προβλήµατα για να εγκρίνουµε κάποιες πιστώσεις και κάποια έργα τα οποία θα είναι προς ανακούφιση των περιοχών αυτών. Έχουν ξεκινήσει ήδη οι καταγραφές από συνεργεία του ήµου, ήδη σήµερα ο κ. Κινδυλίδης τηλεφώνησε πριν. Είναι δικαιολογηµένοι όλοι σήµερα και τακτικά µέλη και αναπληρωτές, αρκετοί από αυτούς ήδη βρίσκονται εκεί και βοηθούν στις Τοπικές Κοινότητες στις ηµοτικές Κοινότητες, στα Κ.Ε.Π. και στα γραφεία επί τόπου να δέχονται αιτήσεις σχετικά µε τους πληµµυροπαθείς. Θα έχουµε την ευκαιρία και την δυνατότητα, ήδη έχουν λεχθεί πάρα πολλά αυτό το τριήµερο, δεν θέλω να σταθούµε περαιτέρω, δεν είµαστε εµείς που θα έρθουµε και θα καταλογίσουµε εδώ σαν όργανο ούτε ευθύνες, εάν και εφόσον υπάρχουν, από ποιους κλπ. Αυτό πάντως που πρέπει να κυριαρχήσει σχετικά µε τις υποδοµές και η πίεση που πρέπει να ασκήσουµε όλοι µας ούτως ώστε να συντηρηθούν και να γίνουν νέες υποδοµές, που ξέρετε ότι τα χρόνια που γίνονταν τα έργα υποδοµής, έχουν περάσει δεκαετίες, υπάρχει µια ραγδαία ανάπτυξη στο Νησί κι αυτές οι υποδοµές που υπάρχουν, είτε οδικού δικτύου, είτε οι υπόλοιπες υποδοµές αποχετευτικών όµβριων υδάτων κλπ, δεν επαρκούν πλέον, διότι έχει µπει και ο ανθρώπινος παράγοντας όλα αυτά τα χρόνια, βλέπετε ότι έχουν ήδη, µπαζωθεί και ρέµατα και ποτάµια κλπ µ 2

3 αυτήν τη ραγδαία ανάπτυξη που είχε το Νησί την τελευταία εικοσαετία. Όποτε δεν θα σταθούµε αυτήν τη στιγµή, διότι θα πρέπει να σεβαστούµε ακόµη και τώρα που µιλάµε το ότι δεν έχει βρεθεί ο τελευταίος αγνοούµενος, ο δάσκαλος, ο καθηγητής που έχει χαθεί και θα πρέπει να σεβαστούµε κατ αρχήν αυτήν τη στιγµή, είναι προτεραιότητα όλων να βρεθεί ο συγκεκριµένος άνθρωπος και γι αυτόν το λόγο δεν θέλω να ανοίξω περαιτέρω τα θέµατα. Αν κάποιος γι αυτό το θέµα στα πλαίσια της ενηµέρωσης θέλει να πάρει το λόγο πολύ ευχαρίστως, πάντως αυτό που θέλω να πω είναι ότι ήδη προφορικά έχουν δοθεί εντολές στις ηµοτικές αυτές Κοινότητες που επλήγησαν να βοηθηθούν κι από κάποιους ιδιώτες αλλά και κάποιες υπηρεσίες και οτιδήποτε χρειαστούν να γίνουν και σε επόµενη Οικονοµική Επιτροπή, εµπεριστατωµένα να φέρουµε προς έγκριση οποιοδήποτε θέµα έχει να κάνει µε τις πληγείσες περιοχές. Ο κ. Ταρασλιάς έχει το λόγο.» ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (Αντιπρόεδρος) : «Πρόεδρε δεν θα έπαιρνα το λόγο δεν περίµενα να γίνει µία αναφορά στα τελευταία γεγονότα, αλλά αναγκάζοµαι, είµαι υποχρεωµένος να πω δυο πράγµατα µόνον, χωρίς να καθυστερήσω, να πω ότι αυτό το οποίο συντελέστηκε στην περιοχή µας σαφέστατα και έχει αποδέκτες πρώτιστα την τοπική αυτοδιοίκηση, σε δύο επίπεδα. Είναι από τη µία το γεγονός ότι δεν υπήρξε η απαραίτητη συντήρηση υποδοµών, όπως για παράδειγµα το υπόγειο δίκτυο το οποίο οδηγεί στην θάλασσα µε αποτέλεσµα τα νερά να βγούν στους δρόµους και το δεύτερο που είναι µία διαρκής εγκληµατική ενέργεια της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι κατά πόσο σεβαστήκαµε το δοµηµένο περιβάλλον και µάλιστα πώς δοµήσαµε το περιβάλλον χωρίς όρους και κανόνες µε αποτέλεσµα σήµερα να δεχόµαστε όλη αυτήν την κατάσταση µε µεγαλύτερη επιβάρυνση. ιότι δεν νοείται νεόδµητες περιοχές οι οποίες αποτελούν και εξάπλωση της πόλεως Ρόδου στην πραγµατικότητα, λόγω των µεγάλων αναγκών, να είναι δοµηµένες µε άναρχο τρόπο, άρα λοιπόν η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να κάνει την αυτοκριτική της µε αφορµή αυτό το γεγονός και στα πλαίσια της καθηµερινότητας αλλά και διαχρονικά. Η ηµοτική Αρχή, κατηγορήθηκε, η σηµερινή ηµοτική Αρχή κατηγορήθηκε από τον κόσµο σε πολλές θεωρώ, Αντιδήµαρχε, όχι τυχαία, ακόµα και η δήλωσή σου τώρα ότι είπαµε σε κάποιους ιδιώτες, δυστυχώς δεν είναι ακριβές αυτό που λες, δεν είπαµε σε κάποιους ιδιώτες κηρύχθηκε το Νησί σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και επιτάχθηκαν τα µηχανήµατα. Επιτάχθηκαν µηχανήµατα για να καθαρίσουν την περιοχή της Ιαλυσού που πλήγηκε τόσο έντονα και δεν είναι κάτι το οποίο έγινε µε πρωτοβουλία της ηµοτικής Αρχής, έγινε κάτι διότι το επέβαλε η πραγµατικότητα και έγινε µε επίταξη, τα δε καύσιµα δεν δόθηκαν από το ήµο, αν θέλουµε να θεωρήσουµε ότι κάπου προσφέραµε, δίδονται από τον στρατό. Να πούµε επίσης ότι κάτι το οποίο φέρνει, επαναφέρει πάλι θέµα το οποίο είχαµε θέσει στην Οικονοµική Επιτροπή, είναι η διαχείριση των µηχανηµάτων µας. Το να βγαίνουν και να λένε ότι µηχανήµατα τα οποία ανήκαν στον ενιαίο ήµο είναι παρακρατηµένα σε κάποιες περιοχές αυτό µας προσβάλει, ειδικά σ αυτήν την ιστορία. Θα ήθελα αυτά να καταθέσω µε αφορµή την εισήγηση και θεωρώ ότι στο επόµενο ηµοτικό Συµβούλιο κανονικά θα γίνει µια πλήρης ανάλυση όλων των θεµάτων τα οποία προέκυψαν, καθώς είναι πολύ 3

4 σηµαντικό να δούµε και τις αιτιάσεις κι αν µπορούµε αφορµή τα θλιβερά γεγονότα να χαράξουµε µια πολιτική, εγώ δεν θα ήθελα να αναφερθώ ούτε στους καλούς συναδέλφους µου οι οποίοι σ αυτήν την αίθουσα έθεσαν θέµα για τη γέφυρα της Κρεµαστής, κάτι για το οποίο µπορείτε να ανατρέξετε στα πρακτικά, δεν είναι όλα αυτά τα οποία λέει η αντιπολίτευση πολλές φορές γραφικά και για λόγους εντυπωσιασµού, έχουν να κάνουν και µε θέµατα πολύ σοβαρά τα οποία όταν τα επιβεβαιώνει η πραγµατικότητα καταλαβαίνουµε ότι πρέπει κάποια στιγµή να δούµε τα θέµατα µε διαφορετικό τρόπο. Ευχαριστώ πολύ.» ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ : «Συµπληρωµατικά γι αυτό που αναφέρατε, Πρόεδρε, άποψη µου και την κατέθεσα και χθες το βράδυ στο συντονιστικό, θεωρώ ότι σ αυτήν τη δύσκολη ώρα που περνά ο τόπος δεν είναι ώρα για κρίσεις, επικρίσεις και απονοµή ευθυνών. Άποψη µου είναι ότι θα πρέπει να σεβαστούµε την κατάσταση και έχουµε όλο το χρόνο να τα βάλουµε τα πράγµατα στη θέση τους, διότι υπάρχουν ευθύνες διαχρονικές, αλλά ακούγοντας, επειδή έζησα από κοντά την κατάσταση δεν είναι έτσι απλά τα πράγµατα όπως καταγράφονται δυστυχώς κι από κάποιους συναδέλφους του ηµοτικού Συµβουλίου. Ευχαριστώ πολύ.» ΠΡΟΕ ΡΟΣ : «Ο κ. Τσακίρης έχει το λόγο και µετά ο συνάδελφος ο ώρος, ο Κωνσταντίνου.» ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ : «Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, να εκφράσω κι εγώ τη λύπη γι αυτό που συνέβη στις Ενότητες Πεταλούδων και Ιαλυσού, και να πω µερικά πράγµατα για να αποκατασταθούν κάποιες αλήθειες, γιατί κυκλοφορούν διάφορα. Θα ξεκινήσω από τα καύσιµα. Από την Παρασκευή το βράδυ επικοινώνησα µε αρκετούς συναδέλφους. Η ιεύθυνση µοίρασε περίπου πέντε τόνους καύσιµα σε µηχανήµατα του ήµου και ιδιώτες ούτως ώστε να αντιµετωπίσουν αυτά τα έκτακτα καιρικά φαινόµενα. Κάποιοι συνάδελφοι βγαίνουν και λένε ότι ο ήµος δεν είχε καύσιµα ή δεν ξέρω τι. Προφανώς εκµεταλλεύονται τις καταστάσεις για να αναδειχθούν πολιτικά. Επίσης θα ήθελα να πω και το εξής για την ΕΤΑΙΠΡΟΦΥΚΑ, γι αυτήν που δεν υπάρχει, γιατί δεν υφίσταται καµία ΕΤΑΙΠΡΟΦΥΚΑ, ότι µε ευθύνη δική µου, προσωπική ευθύνη, ιδιώτες οδηγοί εθελοντές, πιάνουν αυτοκίνητα του ήµου προκειµένου να αντιµετωπίσουν κι αυτοί, να βοηθήσουν συµπολίτες µας, για να αντιµετωπίσουµε τις καταστάσεις. Εποµένως, κύριε Πρόεδρε, κάποιος άνθρωπος έχει την ευθύνη γι αυτό που γίνεται και στη συγκεκριµένη περίπτωση είµαι εγώ και το λέω ευθαρσώς και δεν έχω πρόβληµα να το πω. Να σταµατήσω λοιπόν η σπέκουλα, παράκληση κι αντί να βγαίνουν στα ραδιόφωνα και στις εφηµερίδες και στις τηλεοράσεις, καλό θα είναι να είναι µαζί µας, να βοηθήσουν κι αυτοί για να ελαφρύνουµε τον πόνο των συµπολιτών µας. Ευχαριστώ πολύ.» ΠΡΟΕ ΡΟΣ : «ώρο, έχεις το λόγο.» ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟ ΩΡΟΣ : «Ευχαριστώ συνάδελφε, εάν και δεν είµαι µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής, σήµερα παρευρίσκοµαι εδώ λόγω κάποιων θεµάτων της ηµοτικής Ενότητας Καλλιθέας. Αλλά ακούγοντας τις συζητήσεις οι οποίες γίνονται, κατ αρχήν θα ήθελα να εκφράσω εγώ τα θερµά µου συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυµάτων και την θλίψη µου για όσα συνέβησαν στο Νησί µας. 4

5 Άκουσα πριν τον καλό συνάδελφο, τον Κώστα τον Ταρασλιά, να µιλάει ότι υπήρχαν µηχανήµατα που τα παρακρατούσαν και δεν δόθηκαν. Κώστα σε σένα αναφέροµαι. Εάν έχεις κάτι συγκεκριµένα γιατί όλη η µηχανή του ήµου και ο ήµαρχος ήταν συντονιστής αλλά και όλοι οι συνάδελφοι µεταξύ µας είχαµε µια συνεννόηση, εάν έχεις κάτι συγκεκριµένα να το πεις, αλλιώς ότι λέγονται ότι ακούγονται και τον κάθε λαϊκιστή εγώ δεν µπορώ να τον ανεχθώ και ούτε την κάθε θεωρία, που πετάει πυροτέχνηµα κι που όπου πέσει κι όπου πιάσει, ενταξει; Εγώ µέσα από αυτήν την άποψη θέλω κατ αρχήν να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους κι όλο το προσωπικό του ήµου που εκείνη την ηµέρα πραγµατικά έκανε υπέρβαση προκειµένου να σταθεί δίπλα στους συµπολίτες και να τους στηρίξει. Υπήρχαν Ενότητες που πραγµατικά επλήγησαν πολύ περισσότερο. Στη ηµοτική Ενότητα Καλλιθέας, απλά να σας πω κύριε Ταρασλιά µέχρι τις 12 η ώρα την νύχτα και οι ποταµοί κλείστηκαν µε σιδεροπλέγµατα και τα µηχανήµατα ήταν όλα έξω προκειµένου να απεγκλωβιστεί ο κόσµος και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί. Τώρα εάν µιλάτε εσείς για παρακράτηση µηχανηµάτων και έχετε τίποτα υπ όψιν σας καλό είναι να το θέσετε για να µην µιλάµε έτσι αόριστα και θεωρητικά, γιατί ο καθένας µπορεί να παίρνει έτσι το λόγο µέσω του µικροφώνου και να λέει ότι θέλει κι ότι του ρθει. Να απαντηθεί για να δώσω, εάν µπορώ, να δώσω κάποιες απαντήσεις, το λέω αυτό γιατί υπήρχαν κάποια πράγµατα γύρω από το πρόσωπό µου γι αυτό το λέω.» ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (Αντιπρόεδρος) : «Όχι από µένα κύριε συνάδελφε.» ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟ ΩΡΟΣ : «Όχι από σας.» ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (Αντιπρόεδρος) : «Είµαι πολύ ακριβής σ αυτά που λέω και µιλάω µόνο στα όργανα και όχι στα µέσα µαζικής επικοινωνίας. Κάνατε αναφορά στο πρόσωπό µου.» ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟ ΩΡΟΣ : «Όχι δεν κάνω αναφορά στο πρόσωπό σας κάνω αναφορά σ αυτά που είπατε και επειδή άκουσα τις ατυχείς δηλώσεις του Προέδρου της Παστίδας του κ. Μοσχή, θα πρέπει να σας πω το εξής, δεν παρακρατήθηκε κανένα µηχάνηµα, το µηχάνηµα δόθηκε από την ηµοτική Ενότητα Πεταλούδων, το ξέρει ο κ. Τσαµπίκος Τσακίρης, είναι ένα µηχάνηµα τύπου γκρέιτερ για την αγροτική οδοποιία. Η αγροτική οδοποιία κ. Ταρασλιά δεν καθαρίζει ούτε ποταµούς, ούτε ρυάκια, ούτε οτιδήποτε άλλο, για να είµαστε συγκεκριµένοι.» ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (Αντιπρόεδρος) : «Λέτε για λεπτοµέρειες για τις οποίες εγώ δεν αναφέρθηκα.» ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟ ΩΡΟΣ : «Αναφέροµαι εγώ για να γίνω πιο συγκεκριµένος και να καταστήσω τα πράγµατα µε το όνοµά τους.» ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (Αντιπρόεδρος) : «Κι επειδή δεν έχετε παρακολουθήσει την Οικονοµική Επιτροπή να ξέρετε ότι έχει τεθεί ένα τεράστιο θέµα σχετικά µε την διάθεση, του ενιαίου πλέον ήµου, σε επίπεδο µηχανηµάτων, το οποίο θεωρώ ότι δεν έχει διευθετηθεί.» 5

6 Στην συνέχεια, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, επεσήµανε την ύπαρξη τεσσάρων (4) κατεπειγόντων θεµάτων για τα οποία η Επιτροπή, σύµφωνα µε το άρθρο 75, παρ. 3, του Ν. 3852/2010, δύναται, µε τη σύµφωνη γνώµη της απόλυτης πλειοψηφίας των µελών της, να αποδεχθεί την ένταξη και τη συζήτησή τους ως θεµάτων, πριν από την έναρξη της ηµερήσιας διάταξης και να λάβει, µε την ίδια πλειοψηφία, σχετικές αποφάσεις. Το πρώτο θέµα (1 ο προ ηµερησίας διατάξεως) αναφέρεται στη λήψη απόφασης περί της ορθής επανάληψης της υπ αριθµ. 411/2013 απόφ. της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Ρόδου, δια της οποίας εγκρίθηκε η µελέτη και καταρτίστηκαν οι όροι διακήρυξης για την παροχή υπηρεσίας: «Χάρτες Χερσαίας Παραλιακής Ζώνης ΡΟ ΟΥ (Α/Φ - /Φ) και δηµιουργία βάσης Περιβαλλοντικών - χωρικών δεδοµένων (GIS) που υλοποιείται στα πλαίσια ιασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα - Κύπρος και συγκεκριµένα στα πλαίσια του εγκεκριµένου έργου ΑΚΤΗ» όπου, όπως αναφέρεται στην σχετική εισήγηση της αρµόδιας υπηρεσίας, στα τεύχη διακήρυξης και στη µελέτη του έργου διαπιστώθηκε η ύπαρξη λαθών, εκ παραδροµής, που επιβάλλεται να διορθωθούν προκειµένου να µην υπάρξουν προβλήµατα στην υπογραφή και υλοποίηση της, εν λόγω, υπηρεσίας, αλλά και σε αυτή καθ αυτή τη χρηµατοδότηση του έργου, το οποίο είναι συγχρηµατοδοτούµενο από το πρόγραµµα διασυνοριακής συνεργασίας Ελλάδας- Κύπρου , το δεύτερο, τρίτο και τέταρτο θέµα (2 ο, 3 ο & 4 ο προ ηµερησίας διατάξεως) σχετίζονται µε τη λήψη απόφασης περί της απόδοσης λογαριασµού υπαλλήλων-υπολόγων, υπεύθυνων για την διαχείριση Χρηµατικών Ενταλµάτων Προπληρωµής, τα οποία εκδόθηκαν για τις ανάγκες δηµοτικών ηλεκτροδοτήσεων, διαδικασία που, βάσει των σχετικών κείµενων διατάξεων πρέπει να περαιώνεται έως και την 30 η Νοεµβρίου κάθε οικονοµικού έτους. Αµέσως µετά, η Οικονοµική Επιτροπή, αποφαίνεται οµόφωνα, ώστε να ενταχθούν για συζήτηση τα ανωτέρω θέµατα, προ της ήδη κοινοποιηµένης ηµερήσιας διάταξης και να ληφθούν γι αυτά σχετικές αποφάσεις, σύµφωνα µε τις προαναφερθείσες κείµενες διατάξεις. Στην συνέχεια, ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής, προτείνει να εξεταστούν τα θέµατα που συµµετέχουν στην ηµερήσια διάταξη, όπως αυτή έχει ήδη κοινοποιηθεί, αφού προηγηθούν τα προαναφερόµενα εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµατα. ΘΕΜΑ (1 ο προ ηµερησίας διατάξεως): Απόφ. Αρ.418/2013 (Α..Α.: ΒΛ1ΤΩ1Ρ-ΑΗ6) (κατεπείγον µε τη συνδροµή του άρθρου 75, παρ. 3, του Ν. 3852/2010) Λήψη απόφασης περί της ορθής επανάληψης της υπ αριθµ. 411/2013 απόφ. της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Ρόδου, δια της οποίας εγκρίθηκε η µελέτη 6

7 και καταρτίστηκαν οι όροι διακήρυξης για την παροχή υπηρεσίας: «Χάρτες Χερσαίας Παραλιακής Ζώνης ΡΟ ΟΥ (Α/Φ - /Φ) και δηµιουργία βάσης Περιβαλλοντικών - χωρικών δεδοµένων (GIS) που υλοποιείται στα πλαίσια ιασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα - Κύπρος και συγκεκριµένα στα πλαίσια του εγκεκριµένου έργου ΑΚΤΗ» (Εισήγηση της /νσης Προγραµµατισµού & Οργάνωσης ήµου Ρόδου,. αρ. πρωτ. 2/ ) Ο Πρόεδρος θέτει υπ όψιν των µελών της Επιτροπής την εισήγηση της /νσης Προγραµµατισµού & Οργάνωσης ήµου Ρόδου, µε αρ. πρωτ. 2/ , ως κατωτέρω: «ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ αριθµ. 411/2013 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Ρόδου σχετικά µε την έγκριση µελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την παροχή υπηρεσίας: «Χάρτες Χερσαίας Παραλιακής Ζώνης ΡΟ ΟΥ (Α/Φ - /Φ) και δηµιουργία βάσης Περιβαλλοντικών - χωρικών δεδοµένων (GIS) που υλοποιείται στα πλαίσια ιασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα - Κύπρος και συγκεκριµένα στα πλαίσια του εγκεκριµένου έργου ΑΚΤΗ». Η Οικονοµική Επιτροπή του ήµου Ρόδου µε την υπ αριθµ. 411/2013 απόφαση της ενέκρινε τη µελέτη και κατήρτισε τους όρους διακήρυξης για την παροχή υπηρεσίας: «Χάρτες Χερσαίας Παραλιακής Ζώνης ΡΟ ΟΥ (Α/Φ - /Φ) και δηµιουργία βάσης Περιβαλλοντικών - χωρικών δεδοµένων (GIS) που υλοποιείται στα πλαίσια ιασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα - Κύπρος και συγκεκριµένα στα πλαίσια του εγκεκριµένου έργου ΑΚΤΗ». Εκ παραδροµής στα τεύχη διακήρυξης και στη µελέτη του έργου διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν κάποια λάθη τα οποία πρέπει να διορθωθούν προκειµένου να µην υπάρξουν προβλήµατα στην υπογραφή και υλοποίηση της υπηρεσίας. Συγκεκριµένα: 1. Σε ορισµένα σηµεία της διακήρυξης και των άλλων τευχών δηµοπράτησης αναφέρεται ως ΦΠΑ το ποσοστό 16% ενώ το ορθό είναι 23% για παροχές υπηρεσίας. Ως εκ τούτου διορθώνεται ο ΦΠΑ σε 23% και ο προϋπολογισµός του έργου είναι ,27 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ ,73 ΦΠΑ 23%. 2. Στην πρώτη παράγραφο της Τεχνικής Έκθεσης η φράση «Όπου τα δεδοµένα δεν είναι διαθέσιµα ή χρειάζονται ενηµέρωση θα συλλεχθούν µε µέριµνα του αναδόχου» αντικαθίσταται µε τη φράση «Όπου τα δεδοµένα δεν είναι διαθέσιµα ή χρειάζονται ενηµέρωση θα συλλεχθούν µε µέριµνα του αναδόχου υπό την επίβλεψη του ήµου Ρόδου» 3. Στο πρώτο άρθρο του τιµολογίου της µελέτης του έργου η πρώτη παράγραφος τροποποιείται ως εξής: «Αφορά την χαρτογράφηση της παράκτιας ζώνης, σε κατάλληλες κλίµακες, µε γεωαναφορά στο Εθνικό προβολικό σύστηµα αναφοράς 7

8 ΕΓΣΑ 87 (συντεταγµένες εξαρτηµένες από το ισχύον κρατικό τριγωνοµετρικό δίκτυο συντεταγµένων ΕΓΣΑ 87) και περιλαµβάνει την συλλογή, προµήθεια και επεξεργασία των δεδοµένων, σε απόσταση 150 µ. από την ακτογραµµή. Η συλλογή των δεδοµένων, θα αφορά κυρίως:». 4. Το άρθρο 3 του τιµολογίου της µελέτης διαµορφώνεται ως εξής: «Στη φάση αυτή θα γίνει επεξεργασία και απεικόνιση των δεδοµένων που θα συγκεντρωθούν από τα περιβαλλοντικά και χωρικά δεδοµένα της υπό εξέταση περιοχής στη Ρόδο, παραδοτέα ( Ρ.1), όσο και για σύνδεση µε το ήδη υπάρχον ΓΣΠ που είναι εγκατεστηµένο και λειτουργεί στο ήµο Ρόδου, δηµιουργώντας ουσιαστικά µια γεωγραφική βάση µε όλα αυτά τα στοιχεία.» 5. Στο κεφάλαιο Α της ιακήρυξης η φράση «Όπου τα δεδοµένα δεν είναι διαθέσιµα θα συλλεχθούν από το ήµο (µε τη βοήθεια εξωτερικής εµπειρογνωµοσύνης)» αντικαθίσταται µε τη φράση «Όπου τα δεδοµένα δεν είναι διαθέσιµα ή χρειάζονται ενηµέρωση θα συλλεχθούν µε µέριµνα του αναδόχου υπό την επίβλεψη του ήµου Ρόδου» 6. Τροποποιείται η διάρκεια της σύµβασης σε 4 µήνες από 3 και συγκεκριµένα το σηµείο 8 της Παραγράου Β.5.1 της διακήρυξης διαµορφώνεται ως εξής: 8. Η διάρκεια της σύµβασης θα είναι τέσσερις (4) µήνες. Το πρώτο παραδοτέο «Χαρτογράφηση πεδίου» θα ολοκληρωθεί σε εξήντα (60) ηµέρες. Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου παραδοτέου, το δεύτερο παραδοτέο «Χάρτες» θα ολοκληρωθεί σε τριάντα (30) ηµέρες. Μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου παραδοτέου, το τρίτο παραδοτέο «GIS» θα ολοκληρωθεί σε τριάντα (30) ηµέρες. εδοµένου ότι η διακήρυξη θα πρέπει να έχει δηµοσιευθεί πριν τη λήξη του έτους, προκειµένου να µην υπάρξουν προβλήµατα στη χρηµατοδότηση του έργου, το οποίο είναι συγχρηµατοδοτούµενο από το πρόγραµµα διασυνοριακής συνεργασίας Ελλάδας- Κύπρου και από, παρακαλούµε να συζητηθεί στην αµέσως επόµενη συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής.» (Ακολουθεί υπογραφή της προϊσταµένης /νσης Προγραµµατισµού & Οργάνωσης κας Κολεζάκη Μαρίας) Ο Πρόεδρος, στη συνέχεια, καλεί τα µέλη της Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά. Η Επιτροπή λαµβάνοντας υπ όψιν, την υπ αριθµ. 411/2013 (Α..Α. ΒΛ1ΟΩ1Ρ-ΥΜ5) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Ρόδου, 8

9 αυτούσια, την εισήγηση της /νσης Προγραµµατισµού & Οργάνωσης ήµου Ρόδου,. αρ. πρωτ. 2/ , ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, και εγκρίνει την ορθή επανάληψη της υπ αριθµ. 411/2013 (Α..Α. ΒΛ1ΟΩ1Ρ-ΥΜ5) απόφασης, δια της οποίας εγκρίθηκε η µελέτη και καταρτίστηκαν οι όροι διακήρυξης για την παροχή υπηρεσίας: «Χάρτες Χερσαίας Παραλιακής Ζώνης ΡΟ ΟΥ (Α/Φ - /Φ) και δηµιουργία βάσης Περιβαλλοντικών - χωρικών δεδοµένων (GIS) που υλοποιείται στα πλαίσια ιασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα - Κύπρος και συγκεκριµένα στα πλαίσια του εγκεκριµένου έργου ΑΚΤΗ», βάσει της σχετικής εισήγησης της /νσης Προγραµµατισµού & Οργάνωσης ήµου Ρόδου,. αρ. πρωτ. 2/ , όπου αναφέρονται συγκεκριµένες διορθώσεις, αναφορικά µε τους όρους διακήρυξης, της, εν λόγω, υπηρεσίας, ως κατωτέρω: 1. Σε ορισµένα σηµεία της διακήρυξης και των άλλων τευχών δηµοπράτησης αναφέρεται ως ΦΠΑ το ποσοστό 16% ενώ το ορθό είναι 23% για παροχές υπηρεσίας. Ως εκ τούτου διορθώνεται ο ΦΠΑ σε 23% και ο προϋπολογισµός του έργου είναι ,27 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ ,73 ΦΠΑ 23%. 2. Στην πρώτη παράγραφο της Τεχνικής Έκθεσης η φράση «Όπου τα δεδοµένα δεν είναι διαθέσιµα ή χρειάζονται ενηµέρωση θα συλλεχθούν µε µέριµνα του αναδόχου» αντικαθίσταται µε τη φράση «Όπου τα δεδοµένα δεν είναι διαθέσιµα ή χρειάζονται ενηµέρωση θα συλλεχθούν µε µέριµνα του αναδόχου υπό την επίβλεψη του ήµου Ρόδου» 3. Στο πρώτο άρθρο του τιµολογίου της µελέτης του έργου η πρώτη παράγραφος τροποποιείται ως εξής: «Αφορά την χαρτογράφηση της παράκτιας ζώνης, σε κατάλληλες κλίµακες, µε γεωαναφορά στο Εθνικό προβολικό σύστηµα αναφοράς ΕΓΣΑ 87 (συντεταγµένες εξαρτηµένες από το ισχύον κρατικό τριγωνοµετρικό δίκτυο συντεταγµένων ΕΓΣΑ 87) και περιλαµβάνει την συλλογή, προµήθεια και επεξεργασία των δεδοµένων, σε απόσταση 150 µ. από την ακτογραµµή. Η συλλογή των δεδοµένων, θα αφορά κυρίως:». 4. Το άρθρο 3 του τιµολογίου της µελέτης διαµορφώνεται ως εξής: «Στη φάση αυτή θα γίνει επεξεργασία και απεικόνιση των δεδοµένων που θα συγκεντρωθούν από τα περιβαλλοντικά και χωρικά δεδοµένα της υπό εξέταση περιοχής στη Ρόδο, παραδοτέα ( Ρ.1), όσο και για σύνδεση µε το ήδη υπάρχον ΓΣΠ που είναι εγκατεστηµένο και λειτουργεί στο ήµο Ρόδου, δηµιουργώντας ουσιαστικά µια γεωγραφική βάση µε όλα αυτά τα στοιχεία.» 5. Στο κεφάλαιο Α της ιακήρυξης η φράση «Όπου τα δεδοµένα δεν είναι διαθέσιµα θα συλλεχθούν από το ήµο (µε τη βοήθεια εξωτερικής εµπειρογνωµοσύνης)» αντικαθίσταται µε τη φράση «Όπου τα δεδοµένα δεν είναι διαθέσιµα ή χρειάζονται ενηµέρωση θα συλλεχθούν µε µέριµνα του αναδόχου υπό την επίβλεψη του ήµου 9

10 Ρόδου» 6. Τροποποιείται η διάρκεια της σύµβασης σε 4 µήνες από 3 και συγκεκριµένα το σηµείο 8 της Παραγράου Β.5.1 της διακήρυξης διαµορφώνεται ως εξής: 8. Η διάρκεια της σύµβασης θα είναι τέσσερις (4) µήνες. Το πρώτο παραδοτέο «Χαρτογράφηση πεδίου» θα ολοκληρωθεί σε εξήντα (60) ηµέρες. Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου παραδοτέου, το δεύτερο παραδοτέο «Χάρτες» θα ολοκληρωθεί σε τριάντα (30) ηµέρες. Μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου παραδοτέου, το τρίτο παραδοτέο «GIS» θα ολοκληρωθεί σε τριάντα (30) ηµέρες. Συνεπεία των ανωτέρω διορθώσεων τα τελικά κείµενα της σχετικής µελέτης και των όρων διακήρυξης για τις ανάγκες ευόδωσης το συντοµότερο δυνατόν της διαδικασίας, για την παροχή της υπηρεσίας: «Χάρτες Χερσαίας Παραλιακής Ζώνης ΡΟ ΟΥ (Α/Φ - /Φ) και δηµιουργία βάσης Περιβαλλοντικών - χωρικών δεδοµένων (GIS) που υλοποιείται στα πλαίσια ιασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα - Κύπρος και συγκεκριµένα στα πλαίσια του εγκεκριµένου έργου ΑΚΤΗ», επαναλαµβάνονται, ορθώς, ως κατωτέρω: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής απόψεως προσφορά της παροχής υπηρεσιών µε τίτλο: Χάρτες Χερσαίας Παραλιακής Ζώνης ΡΟ ΟΥ (Α/Φ - /Φ) και δηµιουργία βάσης Περιβαλλοντικών-χωρικών δεδοµένων (GIS) που υλοποιείται στα πλαίσια ιασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα Κύπρος και συγκεκριµένα στα πλαίσια του εγκεκριµένου έργου ΑΚΤΗ. ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ηµεροµηνία Ηµέρα Ώρα ιεύθυνση Πολεοδοµικού 10

11 Σχεδιασµού ιαγοριδών 1, Ρόδος Προϋπολογισθείσα δαπάνη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%: ,00 Ευρώ (26.829,27 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ ,73 ΦΠΑ 23%) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ δηµοσίευσης στην Ιστοσελίδα του ήµου ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ αποστολής στις Ελληνικές Εφηµερίδες ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ 80% ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ (ΕΤΠΑ) KAI ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΡΟ ΟΣ 2013 Πίνακας περιεχοµένων A) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 12 B) ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 13 B.1 Γενικές Πληροφορίες 13 B.1.1 Αντικείµενο ιαγωνισµού 13 B.1.2 Προϋπολογισµός Έργου 13 B.1.3 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 13 B.1.4 Νοµικό και Θεσµικό πλαίσιο ιαγωνισµού 14 B.1.5 Ηµεροµηνία αποστολής της ιακήρυξης 15 B.1.6 Τόπος και χρόνος υποβολής Προσφορών 15 B.1.7 Τρόπος λήψης εγγράφων ιαγωνισµού 15 B.1.8 Παροχή ιευκρινίσεων επί της ιακήρυξης 16 B.2 ικαίωµα Συµµετοχής - ικαιολογητικά 17 B.2.1 ικαίωµα Συµµετοχής 17 B.2.2 Αποκλεισµός Συµµετοχής 17 B.2.3 ικαιολογητικά Συµµετοχής 18 B.2.4 ικαιολογητικά Κατακύρωσης 23 B Οι Έλληνες πολίτες 23 B Οι Αλλοδαποί Πολίτες 25 B Τα ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα 28 B Οι συνεταιρισµοί 30 B Τα αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα 32 B Οι ενώσεις κοινοπραξίες 35 11

12 B.2.5 Λοιπές Υποχρεώσεις / ιευκρινίσεις 35 B Υποχρεώσεις σχετικά µε υποβολή ικαιολογητικών Συµµετοχής/Κατακύρωσης 35 B Υποχρεώσεις / διευκρινίσεις σχετικά µε Ένωση/ Κοινοπραξία 35 B.2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συµµετοχής 36 B Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική ικανότητα 36 B Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα 36 B ιευκρινίσεις 40 B.2.7 Εγγύηση Συµµετοχής 40 B.3 Κατάρτιση Υποβολή Προσφορών 41 B.3.1 Τρόπος Υποβολής Προσφορών 41 B.3.2 Περιεχόµενο Προσφορών 42 B Περιεχόµενα Φακέλου «ικαιολογητικά Συµµετοχής» 44 B Περιεχόµενα Φακέλου «Τεχνική Προσφορά» 45 B Περιεχόµενα Φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» 45 B Περιεχόµενα Φακέλου «ικαιολογητικά Κατακύρωσης» 45 B.3.3 Ισχύς Προσφορών 45 B.3.4 Εναλλακτικές Προσφορές 46 B.3.5 Τιµές Προσφορών - Νόµισµα 46 B.4 ιενέργεια ιαγωνισµού Αξιολόγηση Προσφορών 47 B.4.1 ιαδικασία ιενέργειας ιαγωνισµού, Αξιολόγησης Προσφορών και Κατακύρωσης του ιαγωνισµού 47 B ιαδικασία διενέργειας ιαγωνισµού - αποσφράγιση Προσφορών 47 B ιαδικασία αξιολόγησης Προσφορών 49 B Βαθµολόγηση τεχνικών Προσφορών 50 B Οµάδες και συντελεστές κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης 50 B ιαδικασία κατακύρωσης ιαγωνισµού 50 B.4.2 Απόρριψη Προσφορών 51 B.4.3 Προσφυγές 52 B.4.4 Αποτελέσµατα Κατακύρωση Ματαίωση ιαγωνισµού 52 B.5 Κατάρτιση Σύµβασης Γενικοί Όροι Σύµβασης 53 B.5.1 Κατάρτιση, υπογραφή, διάρκεια Σύµβασης Εγγυήσεις 53 B.5.2 Τρόπος Πληρωµής Κρατήσεις 54 B.5.3 Υπεργολαβίες 54 B.5.4 Εµπιστευτικότητα 54 B.5.5 Πνευµατικά δικαιώµατα 55 B.5.6 Εφαρµοστέο ίκαιο ιαιτησία 55 Γ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 55 Γ.1 Εγγυητική επιστολής συµµετοχής 55 Γ.2 Υπόδειγµα βιογραφικού σηµειώµατος 56 Γ.3 Πίνακες Οικονοµικής Προσφοράς 58 Γ.3.1 Υπηρεσίες 58 Γ.3.2 Άλλες δαπάνες 58 Γ.3.3 Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονοµικής Προσφοράς Έργου 58 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Στόχος του έργου αποτελεί η συλλογή, η προµήθεια ή /και ετοιµασία δεδοµένων που 12

13 αφορούν την Παράκτια Ζώνη της Ρόδου. Όπου είναι δυνατό, τα δεδοµένα θα παραχωρηθούν από τις αρµόδιες υπηρεσίες της Ρόδου µε τις οποίες ο ήµος διατηρεί στενή συνεργασία. Όπου τα δεδοµένα δεν είναι διαθέσιµα ή χρειάζονται ενηµέρωση θα συλλεχθούν µε µέριµνα του αναδόχου υπό την επίβλεψη του ήµου Ρόδου. Ακολούθως θα γίνει η συγκέντρωση και επεξεργασία των δεδοµένων που θα συλλεχθούν και η σύνθεση λεπτοµερών Χαρτών της Παράκτιας Ζώνης της Ρόδου. Τα δεδοµένα θα απεικονίζουν τις χρήσεις γης, το δοµηµένο περιβάλλον, την εποχική πυκνότητα του πληθυσµού καθώς και τις σηµειακές πηγές τροφοδοσίας. Το σύνολο των χαρτών θα εκδοθούν σε έντυπη µορφή. Επίσης θα συνταχθεί λεπτοµερής Τεχνική Έκθεση που θα περιλαµβάνει µεταξύ άλλων τις ακριβείς διαδικασίες που έχουν ακολουθηθεί για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδοµένων καθώς και την ανάπτυξη των σχετικών χαρτών ΠΖ καθώς και συµπεράσµατα από την επεξεργασία αυτών. Τα περιβαλλοντικά και χωρικά δεδοµένα της υπό εξέταση περιοχής στη Ρόδο θα συγκεντρωθούν για να δηµιουργηθεί µια γεωγραφική βάση µε όλα αυτά τα στοιχεία και µέσα από την επεξεργασία των να γίνει απεικόνιση των αποτελεσµάτων µέσω GIS. Αναθέτουσα Αρχή και Φορέας Λειτουργίας του συστήµατος είναι ο ήµος Ρόδου. Ο Φορέας Λειτουργίας µέσω της προς υλοποίηση υπηρεσίας θα εφοδιαστεί µε αναλυτικούς θεµατικούς χάρτες της παράκτιας ζώνης του νησιού σε βάθος 150 µέτρα, καθώς και µε ένα σύστηµα GIS που θα απεικονίζει τα δεδοµένα αυτά. Το παρόν έργο υλοποιείται στα πλαίσια της εγκεκριµένης πράξης «ΑΚΤΗ» του Προγράµµατος ιασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα Κύπρος Εταίροι της Πράξης είναι το η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ως επικεφαλής εταίρος), ο ήµος Ρόδου, ο Υδροβιολογικός Σταθµός Ρόδου- ΕΛΚΕΘΕ, το Ωκεανογραφικό Κέντρο Πανεπιστηµίου Κύπρου και το Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο Κύπρου. Το αντικείµενο του έργου περιγράφεται αναλυτικά στη µελέτη που συνοδεύει την παρούσα διακήρυξη και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Γενικές Πληροφορίες Παρακάτω παρουσιάζονται γενικές πληροφορίες σχετικά µε τον ιαγωνισµό. Αντικείµενο ιαγωνισµού Αντικείµενο του ιαγωνισµού είναι η επιλογή Αναδόχου για το Έργο, όπως αυτό περιγράφεται στο στην παρούσα ιακήρυξη. Γίνονται δεκτές Προσφορές για το σύνολο των απαιτήσεων. εν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες Προσφορές που υποβάλλονται για µέρος του Έργου. Προϋπολογισµός Έργου Ο Προϋπολογισµός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των ,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23% ή (26.829,27 χωρίς ΦΠΑ). Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής ήµος Ρόδου 13

14 - ιεύθυνση έδρας της Αναθέτουσας Αρχής: Πλατεία Ελευθερίας 1, Ρόδος, - Πληροφορίες: Ν. Σαντορινιός, Α. Ζαχαρόπουλος - Τηλέφωνο: , Fax: Νοµικό και Θεσµικό πλαίσιο ιαγωνισµού Ο ιαγωνισµός θα διεξαχθεί σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία και ιδιαίτερα σύµφωνα µε : 1. Το Ν.2286/1995, «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις σχετικών θεµάτων», 2. Το Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α 114) «Κύρωση του Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων», 3. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης» 4. Το Ν.2362/1995 «Περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις», 5. Τη µε Αριθµ /739/ απόφαση περί «Αύξηση των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν.2362/95 για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων» 6. Το Ν.3886/2010, «ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµόσιων συµβάσεων - Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης εκεµβρίου 2007 (L 335)», 7. Το Π.. 60/2007 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005», 8. Το Ν. 2121/93 «Πνευµατική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώµατα και πολιτιστικά θέµατα», 9. Το Π.. 28/1980, 10. Το Π.. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου (Κ.Π..)» 11. Το Νόµου 3548/2007 (ΦΕΚ Α 68/ ) «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ηµοσίου στον νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 12. Το Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/ ) «ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο », 13. Το εγκεκριµένο Τεχνικό ελτίο του Έργου «ΑΚΤΗ - ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΧΕ ΙΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΣΤΗ ΡΟ Ο ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ» 14. Το εγχειρίδιο ιαχείρισης του Προγράµµατος ιασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα Κύπρος

15 15. Την από και µε αριθµ. Κ03_02_05 σύµβαση µεταξύ της ιαχειριστικής Αρχής του Προγράµµατος ιασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα- Κύπρος και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ως επικεφαλής εταίρου του έργου µε ακρωνύµιο ΑΚΤΗ. 16. Την από Συµφωνία Εταιρικής Συνεργασίας µεταξύ του Επικεφαλής Εταίρου και των λοιπών Εταίρων του έργου µε ακρωνύµιο ΑΚΤΗ. 17. Την υπ. αριθµ..απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου για την έγκριση της διενέργειας του παρόντος πρόχειρου διαγωνισµού, στον ορισµό των επιτροπών ιενέργειας, Αξιολόγηση και Παραλαβής αυτού καθώς και στην έγκριση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών του παρόντος διαγωνισµού. Ηµεροµηνία αποστολής της ιακήρυξης Η ιακήρυξη του ιαγωνισµού στάλθηκε για δηµοσίευση: 1. Στον ελληνικό τύπο στις../../.. 2. Καταχωρήθηκε επίσης και στο διαδίκτυο στη διεύθυνση στις../../. καθώς και στο πρόγραµµα ιαύγεια όπου και πήρε αριθµό Α Α.... Τόπος και χρόνος υποβολής Προσφορών Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν τις Προσφορές τους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα ιακήρυξη το αργότερο µέχρι τις../../2013 και ώρα 10:00 το µεσηµέρι στα γραφεία της ιεύθυνσης Πολεοδοµικού Σχεδιασµού του ήµου Ρόδου, ιαγοριδών 1, Ρόδος, τηλ Προσφορές που θα κατατεθούν µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσµες. Στην περίπτωση ταχυδροµικής υποβολής των προσφορών, αυτές πρέπει να έχουν περιέλθει στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ήµου, Πλ. Ελευθερίας, Ρόδος µέχρι την προηγουµένη της ηµέρας του διαγωνισµού δηλαδή µέχρι την../../2013 και ώρα 14:00. Προσφορές που θα παραληφθούν από το Γραφείο Πρωτοκόλλου µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσµες. Ο τρόπος υποβολής των προσφορών καθορίζεται στην παράγραφο Β.3.1. Τρόπος λήψης εγγράφων ιαγωνισµού Η διάθεση της ιακήρυξης γίνεται µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Για την αποστολή της διακήρυξης οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να αποστείλουν µέσω αίτηµα στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που αναφέρονται στην παρ. Β.1.3. Μέσα στο θα περιλαµβάνονται απαραιτήτως τα εξής στοιχεία: επωνυµία εταιρείας ονοµατεπώνυµο υπευθύνου επικοινωνίας, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να έχει στη διάθεση της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη ιακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συµπληρωµατικά έγγραφα ή διευκρινίσεις επ αυτής. Προσφορές που κατατίθενται χωρίς να έχει λάβει χώρα η ανωτέρω αναφερθείσα διαδικασία δεν θα γίνονται δεκτές. 15

16 Στην περίπτωση που οι ενδιαφερόµενοι δεν έχουν παραλάβει εντός της επόµενης εργάσιµης το µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου µε τα στοιχεία της διακήρυξης πρέπει να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά µε τους αρµόδιους της παρ Β.1.3. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καµία απολύτως ευθύνη για την µη παραλαβή ή µη παράδοση των µηνυµάτων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Οι παραλήπτες της ιακήρυξης υποχρεούνται να ελέγξουν άµεσα το αντίτυπο της ιακήρυξης που παραλαµβάνουν από άποψη πληρότητας σύµφωνα µε τον πίνακα περιεχοµένων και τον συνολικό αριθµό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή και να ζητήσουν την εκ νέου αποστολή πλήρους αντιγράφου. Προσφυγές κατά της νοµιµότητας του ιαγωνισµού µε το αιτιολογικό της µη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της ιακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Παροχή ιευκρινίσεων επί της ιακήρυξης Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι µπορούν να ζητήσουν γραπτώς (µε επιστολή ή τηλεοµοιοτυπία) συµπληρωµατικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόµενο της παρούσας ιακήρυξης µέχρι και τέσσερις ηµερολογιακές µέρες την πριν από την ηµεροµηνία που έχει οριστεί για την υποβολή των Προσφορών δηλαδή µέχρι την Παρασκευή../../2013. Η Αναθέτουσα Αρχή θα απαντήσει ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε όλες τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν, σε όλους όσους έχουν παραλάβει τη ιακήρυξη, το αργότερο τρεις (3) ηµερολογιακές ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία που έχει οριστεί για την υποβολή των Προσφορών, δηλαδή ως την ευτέρα../../2013. Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στη /νση Πολεοδοµικού Σχεδιασµού του ήµου Ρόδου, ιαγοριδών 1, Ρόδος, υπόψη των υπευθύνων επικοινωνίας της παρ Β.1.3 της παρούσας. Κανένας υποψήφιος Ανάδοχος δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ µέρους της Αναθέτουσας Αρχής. Προς διευκόλυνση της διαδικασίας, η υποβολή των ερωτήσεων µπορεί να γίνει και µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ( ) προς τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου της παρ. Β.1.3, χωρίς όµως η δυνατότητα αυτή να απαλλάσσει τους υποψηφίους Αναδόχους από την υποχρέωση να υποβάλλουν τα ερωτήµατα και γραπτώς (µε επιστολή ή τηλεοµοιοτυπία), µέσα στην προθεσµία που ορίζεται παραπάνω. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα απαντήσει σε ερωτήµατα που θα έχουν υποβληθεί µόνο µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. Σηµειώνεται ότι συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε τα τεύχη του διαγωνισµού, καθώς και οι γραπτές διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής επί ερωτηµάτων των ενδιαφεροµένων σχετικά µε τα έγγραφα και τη διαδικασία του διαγωνισµού θα αναρτώνται ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά και σε ηλεκτρονική µορφή στο διαδικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής 16

17 ικαίωµα Συµµετοχής - ικαιολογητικά ικαίωµα Συµµετοχής ικαίωµα συµµετοχής στο ιαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή Ενώσεις φυσικών ή/και νοµικών προσώπων, που: είναι εγκατεστηµένα στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή είναι εγκατεστηµένα στα κράτη µέλη της Συµφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο (ΕΟΧ) ή είναι εγκατεστηµένα στα κράτη µέλη που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία περί ηµοσίων Συµβάσεων (Σ..Σ.) του Παγκοσµίου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα µε το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α 139) υπό τον όρο ότι η σύµβαση καλύπτεται από την Σ..Σ. ή είναι εγκατεστηµένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συµφωνίες µε την Ε.Ε. ή έχουν συσταθεί µε τη νοµοθεσία κράτους µέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του κράτους µέλους που έχει υπογράψει τη Σ..Σ. ή της τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συµφωνία µε την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή του ή την έδρα τους στο εσωτερικό µιας εκ των ανωτέρω χωρών τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται στις παραγράφους Β2.3 ικαιολογητικά Συµµετοχής και Β2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συµµετοχής Αποκλεισµός Συµµετοχής εν έχουν ικαίωµα συµµετοχής στο ιαγωνισµό: Όσοι δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις Συµµετοχής Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου Β2.3 ικαιολογητικά Συµµετοχής Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου Β2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συµµετοχής Όσοι έχουν κηρυχθεί µε τελεσίδικη απόφαση έκπτωτοι από σύµβαση προµηθειών ή υπηρεσιών του δηµόσιου τοµέα Όσοι έχουν τιµωρηθεί µε αποκλεισµό από τους διαγωνισµούς προµηθειών ή υπηρεσιών του δηµόσιου τοµέα Όσοι υποψήφιοι Ανάδοχοι εµπίπτουν στις κατηγορίες που αναφέρονται στο Άρθρο 43.1 του Π 60/2007, ήτοι υπάρχει εις βάρος τους αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση, γνωστή στην Αναθέτουσα Αρχή, για έναν ή περισσότερους από τους κατωτέρω λόγους: α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ ΕΥ του Συµβουλίου 17

18 β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων δ) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ε) για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας. Όσα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες µε τις παραπάνω κυρώσεις Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις αποκλεισµού της παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον µέλος της Όσα πρόσωπα, µετέχουν αυτόνοµα ή σε Ένωση ή ως υπεργολάβοι σε περισσότερα του ενός σχήµατα διαγωνιζόµενων. ικαιολογητικά Συµµετοχής Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά µαζί µε την Προσφορά τους, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά Συµµετοχής. Επίσης, θα πρέπει να συµπεριλάβουν στο «Φάκελο ικαιολογητικών Συµµετοχής», συµπληρωµένους τους παρακάτω πίνακες κατά περίπτωση (σύµφωνα µε τη νοµική τους µορφή), λαµβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες επεξηγήσεις/οδηγίες: 1. Στη στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ» περιγράφονται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβληθούν υποχρεωτικά µαζί µε την Προσφορά 2. Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» όπου έχει συµπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», σηµαίνει ότι το αντίστοιχο δικαιολογητικό πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο 3. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σηµειώνεται η απάντηση του υποψήφιου Αναδόχου που έχει τη µορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν το αντίστοιχο δικαιολογητικό υποβάλλεται ή όχι 4. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί από τον υποψήφιο Ανάδοχο το αντίστοιχο κεφάλαιο ή ενότητα του «Φακέλου ικαιολογητικών Συµµετοχής» στο οποίο περιλαµβάνεται το απαιτούµενο δικαιολογητικό. Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 18

19 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1 Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο Β2.7 Εγγύηση Συµµετοχής ΝΑΙ 2 Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986 στις οποίες θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού και στις οποίες ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει ότι κατά την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς του (αρθ. 6 Π.. 118/2007): Α: 1. εν συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού στο πρόσωπό του από τους αναφερόµενους στο άρθρο 43 του Π 60/ εν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό, προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης (ή σε περίπτωση αλλοδαπών φυσικών / νοµικών προσώπων σε ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία) και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού, προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης (ή σε περίπτωση αλλοδαπών φυσικών / νοµικών προσώπων σε ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία). 3. Είναι ενήµερος ως προς τις υποχρεώσεις καταβολής εισφορών σε οργανισµούς κύριας και επικουρικής κοινωνικής ασφάλισης και τις φορολογικές του υποχρεώσεις. 4. Είναι εγγεγραµµένος στο οικείο Επιµελητήριο αναγράφοντας και το ειδικό επάγγελµά του (τα αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δηλώνουν ότι είναι εγγεγραµµένα στα Μητρώα του οικείου Επιµελητηρίου ή ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις της χώρας εγκατάστασης τους και το ειδικό επάγγελµα τους). 5. Σε περίπτωση που ανακηρυχθεί Ανάδοχος της σύµβασης, θα προσκοµίσει για τη σύναψή της εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερολογιακών ηµερών από τη σχετική πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής τα επιµέρους δικαιολογητικά Κατακύρωσης σύµφωνα µε το άρθρο 25 του Ν.3614/ Εφόσον πρόκειται για συνεταιρισµό, ότι ο NAI 19

20 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Β: Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 7. O/οι νόµιµος/οι εκπρόσωπος/οι του υποψηφίου αναδόχου (σηµ.: εφόσον πρόκειται για Ο.Ε. και Ε.Ε. οι οµόρρυθµοι εταίροι και διαχειριστές αυτών, εφόσον πρόκειται για Ε.Π.Ε. οι διαχειριστές αυτής, εφόσον πρόκειται για Α.Ε., ο Πρόεδρος και ο ιευθύνων Σύµβουλος αυτής, οι νόµιµοι εκπρόσωποι κάθε άλλου νοµικού προσώπου), καθώς και στην περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι φυσικό πρόσωπο δηλώνει ότι: - i. εν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του Π 60/2007, ήτοι: Α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ ΕΥ του Συµβουλίου Β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου, Γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται από το άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για την νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες - ii. εν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 1) εν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύµβαση προµηθειών ή υπηρεσιών του δηµόσιου τοµέα. 2) εν έχει τιµωρηθεί µε αποκλεισµό από τους διαγωνισµούς προµηθειών ή υπηρεσιών του 20

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητρόπολης Κισάμου και Σελίνου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Κισσάμου Προϋπολογισμός: Προϋπολογισμός: 264.768,98 μη συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας και Πρόνοιας Δήμου Μυλοποτάμου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Μυλοποτάμου Προϋπολογισμός: 211.295,12 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια: 12 μήνες

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την:

Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν Ο Μ Ο Σ Α Τ Τ Ι Κ Η Σ Δ Η Μ Ο Σ Α Ι Γ Α Λ Ε Ω Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Μ 3/2014 Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την: «Προμήθεια λοιπών παροχών σε είδος (είδη ατομικής προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Λογότυπο Δικαιούχου Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Εξωστρεφείς ψηφιακές, διαδραστικές και διαδικτυακές δράσεις αναβάθμισης της ποιότητας και εμβέλειας των παρεχόμενων υπηρεσιών του Νομισματικού Μουσείου

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο

ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο Ψηφιοποίηση Φακέλου Ασθενή και Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Υγείας µε αναβάθµιση του Ηλεκτρονικού Φακέλου Ασθενή του Γενικού Παναρκαδικού Νοσοκοµείου Τρίπολης Προϋπολογισµός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Διαχείριση Προσωπικού, Ερευνητικών Έργων, Οικονομικών, Τεχνικών Έργων, Προμηθειών) Αναθέτουσα Αρχή: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΑΞΗ: Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΑΞΗ: Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Διακήρυξη Διαγωνισμού 6/2012 για το Έργο: «Ψηφιοποίηση και μετάφραση υλικού, ανάπτυξη εφαρμογών προβολής υλικού, δημοσιότητα» ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: Α. Ψηφιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του ΕΤΕΑΝ

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του ΕΤΕΑΝ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του ΕΤΕΑΝ Αναθέτουσα Αρχή: Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) Προϋπολογισμός: 545.894,31 (χωρίς ΦΠΑ) Πλέον

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Δημιουργία εμπλουτισμός Ιδρυματικού Καταθετηρίου / Αποθετηρίου ΤΕΙ Μεσολογγίου Αναθέτουσα Αρχή: Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Προϋπολογισμός: 144.552,85

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο "Ψηφιοποίηση Ανάπτυξη Εφαρμογών Υποστήριξης Ιδρυματικού Ψηφιακού Αποθετηρίου και Υπηρεσιών για τη Διάθεση του Ψηφιακού Αποθέματος Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού"

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων. ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3. Β2. Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαιολογητικά...

Πίνακας Περιεχομένων. ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3. Β2. Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαιολογητικά... Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3 Β1.1 Αντικείμενο Διαγωνισμού... 3 Β1.2 Προϋπολογισμός Έργου... 4 Β1.3 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής...

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Δημιουργία Κεντρικής Υποδομής για την παροχή Ολοκληρωμένου Περιβάλλοντος Βιβλιοθήκης ως Υπηρεσίας (ILSaS - Integrated Library System as Service) Αναθέτουσα Αρχή: ΕΙΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Λογότυπο Δικαιούχου Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο {Ψηφιακές υπηρεσίες για το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης} Αναθέτουσα Αρχή: {ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ} Προϋπολογισμός: 286.447,15 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Εμπλουτισμός Ψηφιακού Αποθετηρίου Ψηφιοποίηση Εκπαιδευτικού, Ερευνητικού Αναθέτουσα Αρχή: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας και Πρόνοιας Δήμου Μυλοποτάμου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Μυλοποτάμου Προϋπολογισμός: 211.295,12 (χωρίς ΦΠΑ) 259.893,00 (με

Διαβάστε περισσότερα

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Εξωστρεφείς ψηφιακές, διαδραστικές και διαδικτυακές δράσεις αναβάθμισης της ποιότητας και εμβέλειας των παρεχόμενων υπηρεσιών του Νομισματικού Μουσείου προς όλες

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού του Υποέργου 3 με τίτλο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού του Υποέργου 3 με τίτλο: Διακήρυξη Διαγωνισμού του Υποέργου 3 με τίτλο: «Απόκτηση πολυμεσικού περιεχομένου (βίντεο, κείμενα, μεταφράσεις)» στο πλαίσιο της Πράξης «Πολυμεσική και Πολυτροπική Προβολή του Πολιτισμού και Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Κέρκυρας Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού Αναθέτουσα Αρχή: ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε. Προϋπολογισμός: 751.284,00

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι

Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων...2 ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ...4 Β1. Γενικές Πληροφορίες...4 Β1.1 Αντικείμενο Διαγωνισμού...4 Β1.2 Προϋπολογισμός Έργου...4 Β1.3 Νομικό και

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο. Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο. Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Νέστου Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι

Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 2 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 2 Β1.1 Αντικείμενο Διαγωνισμού... 2 Β1.2 Προϋπολογισμός Έργου και Τμημάτων... 2 Β1.3 Στοιχεία Αναθέτουσας

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για

Διακήρυξη Διαγωνισμού για Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο {ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ} Αναθέτουσα Αρχή: {ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΙΚ ΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ} Προϋπολογισμός: 158.425,60

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Καινοτόμες και Ανοιχτές Υπηρεσίες ηλεκτρονικής συμμετοχής (e-participation) και ένταξης (e-inclusion) των πολιτών του Δήμου Φυλής στο δημόσιο διάλογο και τον αειφόρο

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Φοιτητική Μέριμνα Αναθέτουσα Αρχή: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) Πανεπιστημίου Μακεδονίας Προϋπολογισμός: 110.000,00 (με ΦΠΑ) Διάρκεια: 9 μήνες Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Θερμαϊκού Αρ.Μελ. :1/2014 Αρ.Πρωτ. :6805/12-3-2014 Αρ.Αποφ.Δημάρχου:98/12-3-2014

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Θεσσαλονίκη 02.08.2011 Αρ. πρωτ. 15662 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιακός Διαδραστικός Οδηγός για την Προβολή και Ανάδειξη Πολιτιστικού Περιεχομένου και Δράσεων του Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΝΙΚ ΔΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΔΙΕΥΘΥΝΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΤΑΣ Α.Μ. Καθ. : 7 / 2014 Αρ. Πρωτ. : 18996/10-04-2014 ΠΡΟΜΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Δ Ι Α Κ Ρ Υ Ξ ---------------------------------------- ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Διαδραστικό Σύστημα Ψηφιακής Τεχνολογίας ΤΕΙ Πειραιά Σελίδα 1 από 59 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων... 2 ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο. Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο{Οργάνωση ανάδειξη και προβολή του Ακαδημαϊκού περιεχομένου του Πανεπιστημίου Κρήτης

Ηράκλειο. Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο{Οργάνωση ανάδειξη και προβολή του Ακαδημαϊκού περιεχομένου του Πανεπιστημίου Κρήτης Ηράκλειο. Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο{Οργάνωση ανάδειξη και προβολή του Ακαδημαϊκού Υποέργο 2:Εμπλουτισμός του Ψηφιακού Ακαδημαϊκού Περιεχόμενου του Πανεπιστημίου Κρήτης} Αριθμός Διακήρυξης:. Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Κέρκυρας Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού Αναθέτουσα Αρχή: ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε. Προϋπολογισμός: 751.284,00

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΑΕ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΘΩΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ» Αναθέτουσα Αρχή: ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ Προϋπολογισμός: 7.705.000,00 ΦΠΑ: ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟ Διάρκεια: έως 31 Οκτωβρίου 2015 Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Προηγμένες Κεντρικές Υπηρεσίες Ψηφιακών Βιβλιοθηκών Ανοικτής Πρόσβασης Σ.Ε.Α.Β. Υποέργο 5: Μηχανή Μετα-αναζήτησης και Πρόσβασης στις Πηγές των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Υπηρεσίες Μεταφοράς, Εγκατάστασης και Απεγκατάστασης Έργων Τέχνης για την 4 η Μπιενάλε της Αθήνας Αριθμ. Πρωτ.: 46/26.07.2013 Αριθμ. Διακήρυξης: 02/2013 Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και Αναθέτουσα Αρχή: Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ Προϋπολογισμός: 25.000.000 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια 36 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Κλειστός

Διαβάστε περισσότερα

Διάρκεια υλοποίησης: 6 μήνες

Διάρκεια υλοποίησης: 6 μήνες Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΤΕΛ ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκλήρωση υφιστάμενου συστήματος e-university Λειτουργικών Υπηρεσιών του ΤΕΙ Αναθέτουσα Αρχή: ΕΛΚΕ- ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ Προϋπολογισμός: Ογδόντα Πέντε Χιλιάδες Εννιακόσια Πενήντα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Σύστημα Πλοήγησης και Ξενάγησης στο Δήμο Μετσόβου Αναθέτουσα Αρχή: ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Προϋπολογισμός: 193.496,00 χωρίς ΦΠΑ (238.000,00 συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Αρ. ιακήρυξης 5/2012 Αρ. Πρωτ.: 987/15.5.2012 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Υποέργο 2 «Προµήθεια Εξοπλισµού Λογισµικού» Αναθέτουσα Αρχή: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) ΤΕΙ Καβάλας

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι

Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Αρ. πρωτ. 6298/2013 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Park-n-Ride: Ολοκληρωμένο Σύστημα Ενημέρωσης Οδηγών για Διαθέσιμες Θέσεις Στάθμευσης και Πολυκαναλικής Ενημέρωσης Επιβατικού Κοινού Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Ευφυΐας και παρακολούθησης υποθέσεων για τον προγραμματισμό και τη διαχείριση της λειτουργίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι

Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3 Β1.1 Αντικείμενο Διαγωνισμού... 3 Β1.2 Προϋπολογισμός Έργου... 3 Β1.3

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ : ΑΠΟ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΣΤΟΝ 21 ο ΑΙΩΝΑ. ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Σύγχρονου Πλαισίου Ευρείας Διάθεσης και Ανοικτής Πρόσβασης των Πολιτών στις Αθλητικές Εγκαταστάσεις και Δρώμενα του Δήμου Φυλής» Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Φυλής

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη του Αρχείου της Ένωσης Κέντρου Αναθέτουσα Αρχή: ΚΕ.Α.ΕΠ Προϋπολογισμός: Προϋπολογισμός: 203.252,03 (χωρίς ΦΠΑ) 250.000,00 (με ΦΠΑ) πλέον Δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός διαγωνισμός με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: Κωδικός ΟΠΣ:

Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός διαγωνισμός με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: Κωδικός ΟΠΣ: Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Εξοπλισμού» του Υποέργου 4 Προμήθεια Εξοπλισμού της Πράξης «Εκσυγχρονισμός Υπηρεσιών Πληροφόρησης Βιβλιοθήκης Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» {KE 2094 (80801)}

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης: Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης: «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Πληροφοριακό Σύστημα εξωστρεφών δράσεων» Της πράξης {Εξωστρεφείς δράσεις Παροχής Ψηφιακών Υπηρεσιών του ΤΕΙ Αθήνας} Κωδικός ΟΠΣ:304188 Αναθέτουσα Αρχή:{ΤΕΙ-ΑΘΗΝΩΝ-ΕΙΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός ιεθνής κριτήριο ανάθεσης : η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά

ιαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός ιεθνής κριτήριο ανάθεσης : η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο ΙΚΤΥΟ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΩΝ ΜΑΚΕ ΟΝΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΚΙΝΟΥΜΕΝΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ, ΙΑ ΡΑΣΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι

Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων... 1 ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3 Β1.1 Αντικείμενο Διαγωνισμού... 3 Β1.2 Προϋπολογισμός Έργου και Τμημάτων...

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιοποίηση Αρχείου Αεροφωτογραφιών Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. Αναθέτουσα Αρχή: Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. Προϋπολογισμός: 6,560,000 (χωρίς ΦΠΑ) Πλέον Δικαιώματα Προαίρεσης: ( χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ψηφιοποίηση περιεχομένου» της Πράξης:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ψηφιοποίηση περιεχομένου» της Πράξης: Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαικής Ένωσης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ψηφιοποίηση περιεχομένου» της Πράξης: «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΓΕΝΝΑΔΕΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ» Αναθέτουσα Αρχή: ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΑΞΟΝΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Το Αρχείο Ταυτότητας της ομάδας μελέτης β σταδίου του Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

Αναθέτουσα Αρχή: Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος Φορέας Λειτουργίας: Ιερά Μητρόπολη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου

Αναθέτουσα Αρχή: Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος Φορέας Λειτουργίας: Ιερά Μητρόπολη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Διακήρυξη Διαγωνισμού για ανάθεση του έργου Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη του Πολιτιστικού αποθέματος της Ιεράς Μητροπόλεως Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Αναθέτουσα Αρχή: Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος. Προϋπολογισμός: ,00 (με ΦΠΑ 23%) ( Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ:

Αναθέτουσα Αρχή: Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος. Προϋπολογισμός: ,00 (με ΦΠΑ 23%) ( Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: Διακήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την υλοποίηση του έργου «Ανάπτυξη κεντρικού συστήματος του κελύφους και των τομεακών εφαρμογών», που αφορά στο Υποέργο 2, στο πλαίσιο υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές περιηγήσεις στον κόσμο του θεάτρου μέσα από τις παραστάσεις του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κομοτηνής Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Προϋπολογισμός: Προϋπολογισμός: 121.056,90

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ - ΗΡΩΝ»-

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ - ΗΡΩΝ»- Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ Υποέργο 1-Πληροφοριακό Σύστημα Φοιτητολογίου Αναθέτουσα Αρχή: Πανεπιστήμιο Κρήτης-Ειδικός Λογαριασμός Προϋπολογισμός: Ενενήντα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανοικτές Διαδικτυακές Πλατφόρμες Γραμμάτων και Τεχνών» Αναθέτουσα Αρχή: ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ ΑΜΚΕ Προϋπολογισμός: 625.322,20

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ: ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΙΓΕΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ: ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΙΓΕΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ: ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΙΓΕΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΝΤΕΟ, ΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ,ΨΗΦΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση" Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας Θράκης Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Διακήρυξη Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

Αναθέτουσα Αρχή: Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος. Προϋπολογισμός : ,00 (με ΦΠΑ 23%) (Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ:

Αναθέτουσα Αρχή: Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος. Προϋπολογισμός : ,00 (με ΦΠΑ 23%) (Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: Διακήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την υλοποίηση του Υποέργου 1 «Προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού συλλογής περιβαλλοντικών δεδομένων και λειτουργίας πληροφοριακού συστήματος», στο

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Απλοποίηση Διαδικασίας Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Απλούστευση Διαδικασίας του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιακές Υπηρεσίες Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης στο Ανανεωμένο Σύστημα Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΟΜΟΤΙΤΛΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Αναθέτουσα Αρχή: Οργανισμός Πληρωμών και

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη του Αρχείου της Ένωσης Κέντρου Αναθέτουσα Αρχή: ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Προϋπολογισμός: Προϋπολογισμός: 203.252,03 (χωρίς ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡ/ΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & Τρίπολη, 09 /09/2013 ΟΡΓ/ΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦ/ΚΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 54211 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Η Ελλάδα της δεκαετίας του 1970 σε ασπρόμαυρο φόντο: Ψηφιοποίηση Φωτογραφικής Συλλογής Νεώτερων Κτηρίων Ελληνικών Πόλεων της Διεύθυνσης Εθνικού Αρχείου Μνημείων και πληροφοριακό

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Πολιτική και την Ποινική Δικαιοσύνη»

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Πολιτική και την Ποινική Δικαιοσύνη» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Πολιτική και την Ποινική Δικαιοσύνη» Τεύχος Β Αναθέτουσα Αρχή: Προϋπολογισμός: Πλέον Δικαιώματα Προαίρεσης:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την. «Υλοποίηση Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών»

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την. «Υλοποίηση Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών» Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Υλοποίηση Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών» του Υποέργου 2 Υλοποίηση Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών της Πράξης «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης»

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ /04/2015

Αρ. Πρωτ /04/2015 Αρ. Πρωτ. 1686 06/04/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ Ταχ. ιεύθυνση: ΠΛΑΚΑ ΜΗΛΟΥ Πληροφορίες: ΚΟΛΙΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ Τηλέφωνο:2287360108 Fax:2287023374 ιακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισµού για την

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης. «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας»

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης. «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας» Αρ. Διακήρυξης: 22/2013 Αρ. πρωτ. 3483/9.12.2013 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας» Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε' Συνημμένο στην υπ' αριθ. 1/2016 διακήρυξη της Σχολής Μετ/σης & Επιμ/σης Ελληνικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος. 1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Στα πλαίσια του έργου: «ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για

Διακήρυξη Διαγωνισμού για Διακήρυξη Διαγωνισμού για «Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας» του Υποέργου 3 Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας της Πράξης «Εκσυγχρονισμός Υπηρεσιών Πληροφόρησης Βιβλιοθήκης Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» {KE

Διαβάστε περισσότερα

[1] Έως του ποσού των 99.810,00 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) Αιγάλεω 01/11/2013

[1] Έως του ποσού των 99.810,00 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) Αιγάλεω 01/11/2013 [1] ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.: 6560 Αιγάλεω: 01/11/2013 Επαναπροκήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Κολοβού Χριστίνα Αθήνα, 12/12/2013 Τηλέφωνο: 213-2168156 Φαξ : 210-9248942 Αρ. Πρ.:16924

Πληροφορίες: Κολοβού Χριστίνα Αθήνα, 12/12/2013 Τηλέφωνο: 213-2168156 Φαξ : 210-9248942 Αρ. Πρ.:16924 Λαγουμιτζή 40 Νέος Κόσμος 117 45 Αθήνα info@idika.gr www.idika.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ Πληροφορίες: Κολοβού Χριστίνα Αθήνα, 12/12/2013 Τηλέφωνο: 213-2168156

Διαβάστε περισσότερα

[1] Έως του ποσού των 99.810,00 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) Αιγάλεω 19/09/2013

[1] Έως του ποσού των 99.810,00 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) Αιγάλεω 19/09/2013 [1] ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.: 5658 Αιγάλεω: 19/09/2013 Προκήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION Χαλκίδα: 24/03/2015 Αρ. Πρωτ.: 3729 Ταχ. /νση: Η.Γαζέπη 48, 34100, Χαλκίδα Τµήµα: Οικονοµικού Γραφείο: Προµηθειών Πληρ/ρίες: Μπελίτσος Αναστάσιος Τηλέφωνο: 22213-50431 FAX: 22210 22210 Email: supplyky@chalkidahospital.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Διακήρυξη Ανοικτού Τακτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού ανάπτυξης ψηφιακών μαθημάτων και υλοποίησης των σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.»

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού µε κριτήριο ανάθεσης την οικονοµικότερη προσφορά για το Έργο «Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Ο.ΕΠ.ΕΚ. 1-8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ A ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)»

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» Τεύχος Β Αναθέτουσα Αρχή: Συμβούλιο της Επικρατείας Προϋπολογισμός: 2.959.268,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ε.Π.Π. 2011.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ε.Π.Π. 2011. Λαγουμιτζή 40 Νέος Κόσμος 117 45 Αθήνα info@idika.gr www.idika.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ Πληροφορίες: Κολοβού Χριστίνα Αθήνα 29/12/2011 Τηλέφωνο: 210-9282157

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα εξοικονόμησης Υδάτινων Πόρων και Εξυπηρέτησης των Πολιτών του Δήμου Παξών σε θέματα ύδρευσης» Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Παξών Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Νοµού ωδ/σου ) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49Ζ46904Ν-4ΞΧ : : : : : : : : Δ/νση Υποδ/ση Τμήμα Γραφείο Πληροφορίες Τηλ. Fax

ΑΔΑ: Β49Ζ46904Ν-4ΞΧ : : : : : : : : Δ/νση Υποδ/ση Τμήμα Γραφείο Πληροφορίες Τηλ. Fax ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & Αθήνα 28-05-2012 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτ. 6643/1076 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ Γ.Ν.Α. Η ΕΛΠΙΣ Δ/νση: Δημητσάνας 7, Αμπελόκηποι, ΑΘΗΝΑ Τηλ:. 210 6494136, Fax: 210

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Διακήρυξη Διαγωνισμού για το «ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΠΘ» του Υποέργου 3 «ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΠΘ» της Πράξης «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και Μητρώου Εμπόρων Γεωργικών Προϊόντων & Διασύνδεσης των Λοιπών Μητρώων του ΥΠΑΑΤ» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) Ν. Επιβάτες, 25.09.2014 Αρ. Πρωτ. 1708 Ταχ. Δ/νση Λογοθέτου 1 Τ.Κ 57019 Τηλ. 23920 25005/76320 Fax Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 22ης /2014 έκτακτης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης Στην Προσοτσάνη στις

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Υλοποίηση Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών»

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Υλοποίηση Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών» Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Υλοποίηση Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών» του Υποέργου 2 Υλοποίηση Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών της Πράξης «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης»

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι

Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Διακήρυξη Ανοικτού Τακτικού Διαγωνισμού για το Υποέργο 1 «Υπηρεσίες και Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό για ΑμεΑ σπουδαστές και σπουδαστές με μαθησιακά προβλήματα» που υλοποιείται στο πλαίσιο της πράξης «Νέες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ αναού 3 Άργος 212 00 27513-60700 e-mail: dimos@argos.gr Fax: 27510-23506 Άργος : 18/05/2012 Αριθµός απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ Αθήνα, 4/12 /2012 ΑΝΑΠΤΥΞΗ Αριθμ. Πρωτ.: 16/4-12-2012 Ταχ. /νση : Θεμιστοκλέους 42 Τ.Κ. 106 78, Αθήνα Τηλέφωνο: 210-3303060 E - mail: epeksa@otenetr.gr

Διαβάστε περισσότερα

Δια ρυξη Διαγ νισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης» της Πράξης:

Δια ρυξη Διαγ νισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης» της Πράξης: Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας αι της Ευρ πα ς Έν σης Δια ρυξη Διαγ νισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης» της Πράξης: «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΓΕΝΝΑΔΕΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ» Αναθέτουσα Αρχή: ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & Αθήνα ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτ /3179 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ Γ.Ν.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & Αθήνα ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτ /3179 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ Γ.Ν.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & Αθήνα 28-12-2012 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτ. 17114/3179 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ Γ.Ν.Α. Η ΕΛΠΙΣ Δ/νση: Δημητσάνας 7, ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αμπελόκηποι, ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη Εφαρμογών» της Πράξης «Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ανάπτυξη Νέου Πληροφοριακού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις ως προς την αρίθμηση του άρθρου 6 της με αριθ. πρωτ. 901/ Διακήρυξης.

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις ως προς την αρίθμηση του άρθρου 6 της με αριθ. πρωτ. 901/ Διακήρυξης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού ΓΓΕΤ ΕΥ Ε-ΕΤΑΚ Ε. Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα(ΕΠΑΝ ΙΙ), ΠΕΠ Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα