Τραπεζικό σύστηµα κοινοτικής ανάπτυξης: Πρόταση για την εγκαθίδρυση ενός εθνικού συστήµατος τραπεζών κοινοτικής ανάπτυξης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τραπεζικό σύστηµα κοινοτικής ανάπτυξης: Πρόταση για την εγκαθίδρυση ενός εθνικού συστήµατος τραπεζών κοινοτικής ανάπτυξης"

Transcript

1 Highlights Νο. 3, 1993 Τραπεζικό σύστηµα κοινοτικής ανάπτυξης: Πρόταση για την εγκαθίδρυση ενός εθνικού συστήµατος τραπεζών κοινοτικής ανάπτυξης Των Hyman P. Minsky, Δηµήτρη Β. Παπαδηµητρίου, Ronnie J. Phillips και L. Randall Wray Εισαγωγή Μια οµάδα ερευνητών από το Levy Economics Institute έχει αναπτύξει ένα σχέδιο για τη δηµιουργία ενός εθνικού συστήµατος τραπεζών κοινοτικής ανάπτυξης. Η επιτακτική ανάγκη για ένα τέτοιο µέτρο αντανακλάται στην πρόταση των Κλίντον και Γκορ για τη δηµιουργία ενός δικτύου 100 τραπεζών κοινοτικής ανάπτυξης. Η δηµιουργία των τραπεζών σε κοινότητες που στερούνται τέτοιων θεσµών είναι κρίσιµη για την αναζωογόνηση πολλών κοινοτήτων και ενισχύει τη γενική ευηµερία της χώρας. Το κεντρικό σηµείο αυτής της µελέτης είναι ότι η πρωταρχική λειτουργία της χρηµατοπιστωτικής δοµής είναι η προώθηση του αναπτυξιακού κεφαλαίου δηλαδή η περαιτέρω ανάπτυξη της πραγµατικής παραγωγικής ικανότητας και της παραγωγικής ικανότητας πλούτου της οικονοµίας. Υποτίθεται ότι η κεφαλαιακή ανάπτυξη ενισχύεται µέσω της παροχής ενός ευρέος φάσµατος χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών σε διάφορους τοµείς της οικονοµίας των ΗΠΑ, που συµπεριλαµβάνουν τους καταναλωτές, τις µικρές και µεγάλες επιχειρήσεις, το λιανικό εµπόριο και όλα τα επίπεδα του κρατικού τοµέα. Επιπλέον, η υπάρχουσα χρηµατοοικονοµική δοµή είναι ιδιαίτερα αδύναµη όσον Translation 2013 Levy Economics Institute of Bard College. All Rights Reserved. 1

2 αφορά την εξυπηρέτηση µικρών και νεοσύστατων επιχειρήσεων και την εξυπηρέτηση ορισµένων οµάδων καταναλωτών. Τέλος, το πρόβληµα αυτό έχει οξυνθεί λόγω της µείωσης του αριθµού των ανεξάρτητων εναλλακτικών χρηµατοδοτικών θεσµών και της διόγκωσης του µεγέθους των υφιστάµενων πηγών χρηµατοδότησης, εξελίξεις οι οποίες έχουν αυξήσει τις προτιµήσεις του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για µεγάλες συναλλαγές. Οι πρωταρχικοί στόχοι των τραπεζών κοινοτικής ανάπτυξης είναι να προσφέρουν πίστωση, πληρωµές και προγράµµατα αποταµίευσης σε κοινότητες που δεν εξυπηρετούνται από τις τράπεζες, καθώς και µορφές χρηµατοδότησης για τις επιχειρήσεις που είναι πολύ µικρές για να προσελκύσουν το ενδιαφέρον των επενδυτικών και εµπορικών τραπεζών. Οι τράπεζες κοινοτικής ανάπτυξης βασίζονται στην ιδέα ότι οι υφιστάµενοι θεσµοί δεν καλύπτουν επαρκώς τις ανάγκες συγκεκριµένων τµηµάτων του πληθυσµού, όπως είναι τα άτοµα µε χαµηλό εισόδηµα, οι µειονότητες σε υποβαθµισµένα κέντρα και πόλεις, και οι επιχειρηµατίες που αναζητούν µικρά ποσά χρηµατοδότησης για την δηµιουργία µικρών επιχειρήσεων. Μια ολοκληρωµένη και ώριµη τράπεζα κοινοτικής ανάπτυξης αναµένεται να προσφέρει πολλές βασικές τραπεζικές υπηρεσίες, όπως οι εξής: - ένα σύστηµα πληρωµών και αποταµιευτικά προγράµµατα - στεγαστικά, καταναλωτικά και φοιτητικά δάνεια - εµπορικές τραπεζικές υπηρεσίες - επενδυτικές τραπεζικές υπηρεσίες - συµβουλευτικές υπηρεσίες για τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων και ειδικούς λογαριασµούς Η πρόταση αυτή είναι µοναδική λόγω του ότι τονίζει την ανάγκη για την ανάπτυξη ενός δίκαιου συστήµατος πληρωµών για τα χαµηλά κοινωνικά στρώµατα του πληθυσµού, τα οποία γενικώς δεν έχουν πρόσβαση σε λογαριασµό επιταγών και σε πιστωτικές κάρτες. Θα πρέπει να δοθεί µεγαλύτερη προσοχή σε αυτή τη λειτουργία των τραπεζών. Άλλοι έχουν υποστηρίξει ότι οι εµπορικές τράπεζες πρέπει να είναι υποχρεωµένες να προσφέρουν «ειδικούς λογαριασµούς για τα χαµηλά κοινωνικά στρώµατα», αλλά αυτό συνεπάγεται περιττό κόστος που δύσκολα µπορούν να αναλάβουν οι εµπορικές τράπεζες την παρούσα στιγµή. Είναι επίσης κατανοητό ότι η ανάγκη της ένταξης των χαµηλότερων κοινωνικών στρωµάτων στο τραπεζικό σύστηµα δεν µπορεί να επιβαρύνει τα συγκεκριµένα άτοµα µε υπερβολικές χρεώσεις εξαιτίας των ειδικών υπηρεσιών που θα τους προσφέρουν οι τράπεζες. Για παράδειγµα, το σηµερινό σύστηµα τραπεζικού λογαριασµού µε επιταγές είναι πολύ κοστοβόρο για τις εµπορικές τράπεζες για να µπορούν να παρέχουν τέτοιου είδους υπηρεσίες σε άτοµα µε χαµηλό εισόδηµα, και ως εκ τούτου δεν µπορεί να χρησιµεύσει ως η βάση για ένα καθολικό σύστηµα πληρωµών διαθέσιµο προς όλους. Όµως, ένα σύστηµα τραπεζών κοινοτικής ανάπτυξης µπορεί να σχεδιαστεί µε τέτοιο 2

3 τρόπο που να ενσωµατωθεί το κέρδος στο πακέτο των υπηρεσιών που θα παρέχεται προς την κοινότητα. Η χρηµατοδότηση, η ρύθµιση και η εποπτεία των τραπεζών κοινοτικής ανάπτυξης µπορούν να πραγµατοποιηθούν αποτελεσµατικά µε τη δηµιουργία µιας οµοσπονδιακής τράπεζας για τις τράπεζες κοινοτικής ανάπτυξης. Η οµοσπονδιακή τράπεζα για τις τράπεζες κοινοτικής ανάπτυξης είναι η τράπεζα εκκαθάρισης, η κεντρική τράπεζα, η ανταποκρίτρια τράπεζα, η σύνδεση µε τις χρηµατοπιστωτικές αγορές, καθώς και η εποπτική αρχή για τις τράπεζες κοινοτικής ανάπτυξης. Θα παρέχει έως και 50% του µετοχικού κεφαλαίου για τις τράπεζες κοινοτικής ανάπτυξης και, ως επενδυτής, θα έχει πρόσβαση στα βιβλία αυτών των τραπεζών. Η οµοσπονδιακή τράπεζα για τις τράπεζες κοινοτικής ανάπτυξης θα έχει επίσης την ευθύνη για την επίβλεψη της ανάπτυξης του προσωπικού των τραπεζών κοινοτικής ανάπτυξης. Η πρόταση Κλίντον/Γκορ για τις τράπεζες κοινοτικής ανάπτυξης προέβλεπε την ίδρυση περίπου 100 τέτοιων τραπεζών για τα επόµενα τέσσερα χρόνια. Ακόµη και αν κάθε µία από αυτές τις τράπεζες είχε ενεργητικό της τάξης των 100 εκατοµµυρίων δολαρίων έως το 1996, το συνολικό ενεργητικό τους θα ήταν µόλις 10 δις δολάρια. Αυτά τα ιδρύµατα δεν µπορούν να θεωρηθούν ως µια σηµαντική αντικυκλική δύναµη ούτε ως ένας σηµαντικός παράγοντας για την ανάπτυξη της οικονοµίας. Αποτελούν απλά ένα σύνολο θεσµών που καλύπτει ένα κενό στην εν εξελίξει θεσµική δοµή. Μπορεί ωστόσο να παίξουν ρόλο σε ένα θεσµικό πλαίσιο όπου ένα κλίµα ευκαιριών αντικαθιστά τη στασιµότητα για πολλά τµήµατα του πληθυσµού. Ι. Εισαγωγή Η πρόταση Κλίντον/Γκορ για τη δηµιουργία ενός δικτύου 100 τραπεζών κοινοτικής ανάπτυξης για την αναζωογόνηση των κοινοτήτων είναι τολµηρή και θα συµβάλει στην επιτυχία της αµερικανικής οικονοµίας. Οι τράπεζες είναι απαραίτητοι θεσµοί σε κάθε κοινότητα και η δηµιουργία µιας τράπεζας αποτελεί συχνά προϋπόθεση για να γίνουν επενδύσεις. Για το λόγο αυτό, η δηµιουργία τραπεζών σε κοινότητες που στερούνται τέτοιους θεσµούς είναι σηµαντική για την ευηµερία αυτών των κοινοτήτων. Η ζωτικότητα της αµερικανικής οικονοµίας εξαρτάται από τη συνεχή δηµιουργία νέων και αρχικά µικρών επιχειρήσεων. Επειδή είναι προς το δηµόσιο συµφέρον η προώθηση της δηµιουργίας νεοεισερχοµένων επιχειρήσεων στη βιοµηχανία, στο εµπόριο και στην χρηµατοοικονοµία, είναι επίσης προς το δηµόσιο συµφέρον να υπάρχει µια σειρά από ισχυρά, ανεξάρτητα τραπεζικά ιδρύµατα τα οποία αποβλέπουν στην επιδίωξη του κέρδους και που ειδικεύονται στη χρηµατοδότηση µικρών επιχειρήσεων. Όταν οι δυνάµεις της αγοράς δεν µπορούν να παρέχουν µια υπηρεσία που είναι αναγκαία και δυνητικά επικερδή, τότε είναι σκόπιµο να παρέµβει η κυβέρνηση και να βοηθήσει στη δηµιουργία της αγοράς. Οι τράπεζες κοινοτικής ανάπτυξης εµπίπτουν σε 3

4 µια τέτοια κατηγορία. Δεν χρειάζονται κρατική επιδότηση, και µετά από τα έξοδα εκκίνησης, οι τράπεζες αναµένεται να είναι κερδοφόρες. Το κεντρικό σηµείο αυτής της µελέτης είναι ότι η πρωταρχική λειτουργία της χρηµατοπιστωτικής δοµής είναι η προώθηση του αναπτυξιακού κεφαλαίου δηλαδή η περαιτέρω ανάπτυξη της πραγµατικής παραγωγικής ικανότητας και της παραγωγικής ικανότητας πλούτου της οικονοµίας. Η δεύτερη υπόθεση είναι ότι η κεφαλαιακή ανάπτυξη ενισχύεται µέσω της παροχής ενός ευρέος φάσµατος χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών σε διάφορους τοµείς της οικονοµίας των ΗΠΑ, που συµπεριλαµβάνουν τους καταναλωτές, τις µικρές και µεγάλες επιχειρήσεις, το λιανικό εµπόριο και όλα τα επίπεδα του κρατικού τοµέα. Η τρίτη υπόθεση είναι ότι η υπάρχουσα χρηµατοπιστωτική δοµή είναι ιδιαίτερα αδύναµη όσον αφορά την εξυπηρέτηση µικρών και νεοσύστατων επιχειρήσεων και την εξυπηρέτηση ορισµένων οµάδων καταναλωτών. Η τέταρτη υπόθεση είναι ότι το πρόβληµα αυτό έχει οξυνθεί λόγω της µείωσης του αριθµού των ανεξάρτητων εναλλακτικών χρηµατοδοτικών θεσµών και της διόγκωσης του µεγέθους των υφιστάµενων πηγών χρηµατοδότησης, εξελίξεις οι οποίες έχουν αυξήσει τις προτιµήσεις του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για µεγάλες συναλλαγές. Τα δεδοµένα δείχνουν να υποστηρίζουν αυτές τις υποθέσεις, οι οποίες έχουν επίσης ενσωµατωθεί σε άλλες προτάσεις που προωθούν προγράµµατα για την εγκατάσταση ενός τραπεζικού συστήµατος κοινοτικής ανάπτυξης. II. Το σκεπτικό για τις τράπεζες κοινοτικής ανάπτυξης Ο µεγαλύτερος κίνδυνος για το τι είναι η κοινοτική τράπεζα µπορεί να προέρχεται από την έλλειψη σαφήνειας γύρω από την ίδια την έννοια της κοινοτικής τράπεζας. Οι πρωταρχικοί στόχοι των τραπεζών κοινοτικής ανάπτυξης είναι να προσφέρουν πίστωση, πληρωµές και προγράµµατα αποταµίευσης σε κοινότητες που δεν εξυπηρετούνται από τις µεγάλες τράπεζες, καθώς και µορφές χρηµατοδότησης για τις επιχειρήσεις που είναι πολύ µικρές για να προσελκύσουν το ενδιαφέρον των επενδυτικών και εµπορικών τραπεζών. Οι υπηρεσίες που παρέχουν οι κοινοτικές τράπεζες αφορούν τον µηχανισµό πληρωµών και τη διευκόλυνση της αποταµίευσης. Αυτές οι υπηρεσίες δεν απαιτούν underwriting and judgment δεξιότητες του τραπεζίτη που αναλαµβάνει το ρίσκο. Μια αιτία για την έλλειψη πιστωτικών διευκολύνσεων είναι ο ισχυρισµός είναι ότι υπάρχουν «αποδεκτοί κίνδυνοι» και εφικτές «επενδύσεις σε ίδια κεφάλαια» σε προβληµατικές κοινότητες που αφορούν χρηµατικά ποσά τα οποία είναι πολύ µικρά για την καθιερωµένη τραπεζική κοινότητα. Ακόµη και οι «µικρές» εµπορικές τράπεζες χειρίζονται συνήθως αξίες ενεργητικού και παθητικού που είναι πολύ µεγαλύτερες από εκείνες που συνήθως δηµιουργούνται στις κοινότητες που αποτελούνται από άτοµα µε χαµηλό εισόδηµα. Υπάρχουν έξι αναγνωρίσιµες τραπεζικές λειτουργίες: 1. σύστηµα πληρωµών για την εξαργύρωση επιταγών και εκκαθάρισης, 4

5 πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες 2. αξιόπιστα αποθετήρια για τις οικονοµίες των ανθρώπων 3. στεγαστικά δάνεια, καταναλωτικά χρέη και φοιτητικά δάνεια 4. εµπορικές τραπεζικές υπηρεσίες για δάνεια, υπηρεσίες µισθοδοσίας και συµβουλευτικές υπηρεσίες 5. επενδυτικές τραπεζικές υπηρεσίες για τον καθορισµό της διάρθρωσης παθητικού για τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης. 6. διαχείριση περιουσιακών στοιχείων και συµβουλές για τα νοικοκυριά. Αυτή η λίστα δεν υπονοεί ότι κάθε τράπεζα θα πρέπει να εκτελεί όλες αυτές τις λειτουργίες. Το επιχείρηµα για τις τράπεζες κοινοτικής ανάπτυξης είναι ότι µία ή περισσότερες από τις παραπάνω λειτουργίες δεν πραγµατοποιούνται επαρκώς από τα υπάρχοντα ιδρύµατα για συγκεκριµένα τµήµατα του πληθυσµού: πολίτες µε χαµηλό εισόδηµα, µειονότητες σε υποβαθµισµένα κέντρα και πόλεις, και επιχειρηµατίες που αναζητούν µια µέση χρηµατοδότηση για τις µικρές επιχειρήσεις. Επιπλέον, αυτή η ανησυχητική κατάσταση έχει επιδεινωθεί εξαιτίας µια ποικιλίας προβληµάτων που αντιµετωπίζουν όλα τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα τα τελευταία χρόνια. Τις δεκαετίες του 1980 και του 1990 παρατηρήθηκε µείωση του αριθµού των ανεξάρτητων ιδρυµάτων χρηµατοδότησης για τις επιχειρήσεις καθώς και µια αλλαγή στην κατανοµή του µεγέθους των τραπεζών και των αποταµιευτικών ιδρυµάτων υπέρ των µεγαλύτερων τραπεζών. Για τις τράπεζες είναι τώρα όλο και πιο ασύµφορη η εξυπηρέτηση πολλών τµηµάτων του πληθυσµού, και ιδίως των µικρότερων επιχειρήσεων. Η πρότασή µας θα αυξήσει την παροχή βραχυπρόθεσµης πίστωσης προς τις µικρές επιχειρήσεις. Ένας στόχος των τραπεζών κοινοτικής ανάπτυξης θα πρέπει να είναι η αναζήτηση επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων που υπόσχονται ότι θα είναι κερδοφόρες αλλά δεν χρηµατοδοτούνται λόγω του µικρού µεγέθους τους, την επικινδυνότητα που θεωρείται ότι εµπεριέχουν, ή την «απειρία» της υποψήφιας διαχείρισης. Η θεωρία και τα αποδεικτικά στοιχεία δείχνουν ότι οι εµπορικές τράπεζες είναι απρόθυµες να χορηγήσουν δάνεια σε επιχειρήσεις που δεν έχουν ήδη δηµιουργήσει στενές σχέσεις µε τις εν λόγω τράπεζες. Έτσι, οι επιχειρήσεις στις οποίες δεν έγινε αποδεκτή η αίτησή τους για πρόσβαση σε πίστωση λόγω ενδεχόµενης απειρίας δυσκολεύονται να δηµιουργήσουν τους απαιτούµενες δεσµούς µε τις τράπεζες. Το πρόβληµα αυτό επιδεινώνεται όταν οι επιχειρήσεις είναι µικρές και, ως εκ τούτου, δεν διαθέτουν αγοραία ισχύ. Ο στόχος της τράπεζας κοινοτικής ανάπτυξης είναι να είναι κερδοφόρα. Η επιτυχία της θα εξαρτάται από το πόσο κερδοφόρα θα είναι τα επιχειρηµατικά έργα που χρηµατοδοτεί, οπότε αυτό υπαγορεύει στενή επίβλεψη των πελατών της. Αρχικά µπορεί να υπάρξει στήριξη στην ίδρυση των τραπεζών κοινοτικής ανάπτυξης από κυβερνητικά κονδύλια, αλλά η κρατική επένδυση στο σύστηµα τραπεζών κοινοτικής ανάπτυξης θα πρέπει να θεωρηθεί ως επένδυση κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Έτσι, αν το Κογκρέσο δώσει εντολή για επιδοτούµενη χρηµατοδότηση προς αυτές τις τράπεζες, το Κογκρέσο 5

6 θα πρέπει να υπολογίσει στον προϋπολογισµό το αναµενόµενο κόστος αυτής της δαπάνης ως επιδότηση στην προσπάθεια της εγκαθίδρυσης των τραπεζών κοινοτικής ανάπτυξης. Η κεφαλαιακή ανάπτυξη της χώρας γενικότερα και των υποβαθµισµένων περιοχών ιδίως απαιτεί ένα ευρύ φάσµα χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών προκειµένου να αυξηθεί η πραγµατική ζήτηση και να αναζωογονηθούν οι περιφερειακές οικονοµίες και η εθνική οικονοµία. Με άλλα λόγια, «η κεφαλαιακή ανάπτυξη» είναι το κύριο µέληµα, αλλά αυτό δεν σηµαίνει απλά και µόνο χρηµατοδότηση επενδύσεων. Ολόκληρη η κοινότητα χρειάζεται χρηµατοοικονοµική µεταρρύθµιση, κι αυτό περιλαµβάνει την παροχή χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών σε όλους τους τοµείς της οικονοµίας, συµπεριλαµβανοµένων των καταναλωτών, των µικρών και µεγάλων επιχειρήσεων, του λιανικού εµπορίου και όλων των επιπέδων του κυβερνητικού τοµέα. Η πρόταση για τράπεζες κοινοτικής ανάπτυξης θα καλύψει τα περισσότερα από αυτά τα ζητήµατα και θα αγνοήσει τη χρηµατοδότηση των µεγάλων επιχειρήσεων και των οµοσπονδιακών και πολιτειακών κυβερνήσεων. Ωστόσο, πρέπει να τονίσουµε ότι η πρόταση για τράπεζες κοινοτικής ανάπτυξης δεν µπορεί να θεωρηθεί από µόνη της ως πανάκεια όλων των προβληµάτων που ταλαιπωρούν τις υποβαθµισµένες κοινότητες. III. Αξιολόγηση της εµπειρίας µε τις τράπεζες κοινοτικής ανάπτυξης Τα υπάρχοντα πρότυπα των τραπεζών κοινοτικής ανάπτυξης παρέχουν ένα χρήσιµο σηµείο εκκίνησης για την ανάπτυξη µιας εθνικής στρατηγικής. Ωστόσο, πιστεύουµε ότι υπάρχουν σηµαντικά προβλήµατα µε τις υπάρχουσες τράπεζες κοινοτικής ανάπτυξης (και µε τις προτάσεις που βασίζονται σε αυτές). Ως εκ τούτου, δεν συνιστούµε να εφαρµοστούν αυτά τα πρότυπα ως µέρος µιας εθνικής στρατηγικής χωρίς τροποποίηση. Οι τράπεζες κοινοτικής ανάπτυξης έχουν αποδειχθεί επιτυχηµένες όταν έχουν τη δυνατότητα να προσελκύουν καταθέσεις έξω από την κοινότητα ενώ χρησιµοποιούν τα κεφάλαια για στεγαστικά δάνεια. Η πιο επιτυχηµένη τράπεζα κοινοτικής ανάπτυξης, και η παλαιότερη, είναι η Shorebank Corporation του Σικάγο, µια εταιρεία χαρτοφυλακίου που περιλαµβάνει µια τράπεζα, µια εταιρεία ανάπτυξης ακινήτων, µια µικρή εταιρεία επιχειρηµατικών κεφαλαίων, καθώς και το Neighborhood Institute, το οποίο, ανάµεσα στις υπηρεσίες που παρέχει για οικιστική ανάπτυξη σε περιοχές που κατοικούν άτοµα µε χαµηλό εισόδηµα, προσφέρει µορφωτικά προγράµµατα και προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης. Από την πλευρά του ενεργητικού, η µεγαλύτερη επιτυχία της καρπώνεται από τον τοµέα των στεγαστικών δανείων. Τα δάνεια αυτά χορηγούνται συνήθως µε την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει ανακαίνιση των κατοικιών. Ο δείκτης µη εξυπηρετούµενων δανείων της Shorebank ήταν 0,46% το 1990 και 0,67% το Το κλειδί της επιτυχίας της ήταν οι κατοικίες: όπως αναγνώρισε ο Ronald Grzywinski της Shorebank, «η κύρια µικρή επιχειρηµατική δραστηριότητα της Shorebank είναι απλά στον τοµέα της στέγασης». Η άλλη τράπεζα κοινοτικής ανάπτυξης που συνήθως αναφέρεται ως πιθανό πρότυπο 6

7 είναι η Southern Development Bancorporation, µητρική της Elk Horn Bank & Trust Company στο Αρκάνσας. Χρησιµοποιεί µια θυγατρική που ονοµάζεται Good Faith Fund, η οποία χορηγεί δάνεια από 500 δολάρια έως µερικές χιλιάδες δολάρια σε άτοµα µε χαµηλό εισόδηµα που προσπαθούν να βάλουν µπρος µια επιχείρηση. Οι δραστηριότητες χορήγησης δανείων σε µικρές επιχειρήσεις είχαν λιγότερη επιτυχία καθώς και οι προσπάθειες για την παροχή υπηρεσιών αναφορικά µε καταθέσεις ταµιευτηρίου και λογαριασµό επιταγών για τους κατοίκους της κοινότητας. Από την πλευρά του παθητικού του ισολογισµού, η πιο σηµαντική καινοτοµία της Shorebank είναι τα λεγόµενα Development Deposits, κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν έξω από την κοινότητα από φορείς και άτοµα που ασπάζονται τους στόχους της εταιρείας. Επί του παρόντος, τα πιστοποιητικά για τα Development Deposits αναλογούν περίπου στο ήµισυ της καταθετικής βάσης της Shorebank. Ορισµένοι καταθέτες δέχονται επιτόκιο χαµηλότερο από αυτό της αγοράς για να ενισχύουν µε αυτόν τον τρόπο το έργο της Shorebank, αλλά γενικά οι καταθέσεις προσφέρουν επιτόκια ανάλογα µε αυτά της αγοράς. Τα πιστοποιητικά καταθέσεων για αποκατάσταση, τα οποία συνήθως πληρώνουν 200 µονάδες βάσης χαµηλότερα από τα επιτόκια της αγοράς, συγκροτούν το 4,1% των καταθέσεων της Shorebank. Έτσι, οι τράπεζες επιδοτούνται σε κάποιο βαθµό από φιλάνθρωπους και ανθρώπους µε κοινωνική συνείδηση που είναι πρόθυµοι να δεχθούν ένα χαµηλότερο ποσοστό απόδοσης για τα χρήµατά τους σε αντάλλαγµα για κάτι που θεωρούν σηµαντική συνεισφορά στην κοινωνία. Αυτή η δοµή ενεργητικού /παθητικού, η οποία φέρει επίσης οµοσπονδιακή ασφάλιση των καταθέσεων, έχει αποδειχθεί το κλειδί της επιτυχίας για την εταιρεία. Η κύρια αδυναµία της Shorebank είναι ότι, παρόλο που καλύπτει τα έξοδά της, δεν είναι αρκετά επικερδής ώστε να πείσει άλλους επιχειρηµατίες µε κεφάλαια να µιµηθούν την επιτυχία της. Οι αποδόσεις στους επενδυτές της είναι χαµηλότερες από το µέσο όρο για µια τράπεζα του µεγέθους της. Έτσι, η περίπτωση της Shorebank δεν µπορεί να χρησιµεύσει ως πρότυπο για ένα εθνικό σύστηµα τραπεζών κοινοτικής ανάπτυξης. IV. Πιθανά προβλήµατα µε µια εθνική στρατηγική Τα πλεονεκτήµατα των υφιστάµενων τραπεζών κοινοτικής ανάπτυξης µπορεί να αποδειχθούν αδυναµίες εάν η τρέχουσα πολιτική εφαρµοστεί στο πλαίσιο µιας εθνικής στρατηγικής. Η προσέλκυση κεφαλαίων έξω από την κοινότητα είναι σηµαντική για ορισµένες τράπεζες κοινοτικής ανάπτυξης, αλλά το να δηµιουργηθεί µια οµάδα τραπεζών σε εθνικό επίπεδο και στη συνέχεια να προσδοκούµε ότι θα ανταγωνίζονται µεταξύ τους για κεφάλαια από ένα «κοινωνικά ευσυνείδητο» κοινό θα είναι αυτοκαταστροφικό. Δεν αποτελεί βιώσιµη µακροχρόνια στρατηγική κίνηση, ως εθνική πολιτική, η µεταφορά «κοινωνικά ευσυνείδητων» κεφαλαίων από τη Νέα Υόρκη, για παράδειγµα, στην αγροτική Αλαµπάµα (ή το αντίστροφο). Μια εθνική πολιτική θα πρέπει να ενθαρρύνει τις τοπικές αγορές για τις υποχρεώσεις των τραπεζών κοινοτικής ανάπτυξης όπως ακριβώς ενθαρρύνει τις τοπικές αγορές για το ενεργητικό των τραπεζών κοινοτικής ανάπτυξης. Αυτό θα βοηθήσει να διασφαλιστεί ότι οι τοπικοί 7

8 καταναλωτές λαµβάνουν το ευρύ φάσµα των χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών που απαιτούνται για την ενθάρρυνση της κεφαλαιακής ανάπτυξης της κοινότητας, ιδίως των πιστωτικών υπηρεσιών και τις υπηρεσίες συναλλαγών. Οι τράπεζες ενός εθνικού συστήµατος τραπεζών κοινοτικής ανάπτυξης δεν µπορούν να βασίζονται σε τοπικά βραχυπρόθεσµα δάνεια ως το κύριο ενεργητικό ενώ οι πρωτογενείς υποχρεώσεις είναι εξωτερικά αµοιβαία κεφάλαια διότι αυτό αγνοεί τις λειτουργίες πληρωµών και αποταµίευσης της τοπικής κοινότητας. Μια βασική πτυχή της Shorebank είναι ότι, όταν πρωτοϊδρύθηκε, η περιοχή που βρίσκεται αποτελείτο στη µεγάλη πλειοψηφία της από νοικοκυριά της µεσαίας και της εργατικής τάξης. Οι διαχειριστές των τραπεζών κοινοτικής ανάπτυξης δεν ισχυρίζονται ότι το µοντέλο τους θα µπορούσε να λειτουργήσει στις πλέον υποβαθµισµένες περιοχές. Μια στρατηγική συνεπώς που θα βασίζεται στα υπάρχοντα πρότυπα θα παραµελούσε εκείνους που βρίσκονται στο χαµηλότερο µέρος της οικονοµικής πυραµίδας και οι οποίοι είναι προφανώς αυτοί που χρειάζονται τη µεγαλύτερη βοήθεια. Η εξάρτηση από εξωτερικούς πόρους αγνοεί την αναγκαία παροχή τραπεζικών υπηρεσιών σε τοπικούς καταναλωτές. Για το λόγο αυτό πιστεύουµε ότι η τράπεζα κοινοτικής ανάπτυξης θα πρέπει να περιορίζεται στην παροχή χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών στην κοινότητα. Ένας άλλος σηµαντικός παράγοντας είναι ότι οι υφιστάµενες τράπεζες κοινοτικής ανάπτυξης, επειδή είναι µοναδικές στις υπηρεσίες που προσφέρουν στις κοινότητες τις οποίες λειτουργούν, δεν αντιµετωπίζουν ιδιαίτερο πρόβληµα ανταγωνισµού. Όταν βιώνουν ανταγωνισµό, δείχνουν ότι µπορούν να ανταπεξέλθουν στην πρόκληση, ειδικά στον τοµέα των στεγαστικών δανείων. Η Shorebank ανακάλυψε ότι η δηµιουργία του δανειακού της προγράµµατος για αποκατάσταση δηµιούργησε ζήτηση σε άλλες τράπεζες, µε τους πελάτες τους να ζητούν επίσης την παροχή παρόµοιων δανείων. Αυτό είναι ένα παράδειγµα της λειτουργίας της αγοράς προς όφελος τόσο των επιχειρήσεων όσο και των καταναλωτών. Ωστόσο, σε ένα εθνικό σύστηµα, οι υφιστάµενες τράπεζες (υπό την πίεση του ανταγωνισµού) µπορεί να αντιδράσουν και να προκαλέσουν έντονο ανταγωνισµό στις τράπεζες κοινοτικής ανάπτυξης. Επειδή οι τράπεζες κοινοτικής ανάπτυξης δεν σκοπεύουν να µετατραπούν σε προγράµµατα κοινωνικής πρόνοιας αλλά να παρέχουν υπηρεσίες στους κατοίκους της κοινότητας, θα πρέπει να πληρούν τις µακροπρόθεσµες δοκιµασίες της αγοράς σχετικά µε την κερδοφορία. Πέρα από τη σκοπιά των υπηρεσιών, οι τράπεζες κοινοτικής ανάπτυξης θα βελτιώσουν την ευηµερία των πολιτών µας δηµιουργώντας νέες επιχειρήσεις και αυξάνοντας την απασχόληση. Η βασική υπόθεση στην οποία βασίζεται η ιδέα της τράπεζας κοινοτικής ανάπτυξης είναι ότι όλες οι περιοχές της χώρας χρειάζονται τράπεζες που έχουν σαφή προσανατολισµό προς τις µικρές τραπεζικές διεργασίες: νοικοκυριά που διαθέτουν µικρή περιουσιακή αξία, µικρούς συνταξιοδοτικούς λογαριασµούς, µικρούς λογαριασµούς συναλλαγών, και επιχειρήσεις που χρειάζονται χρηµατοδότηση σε αξία χιλιάδων αντί εκατοµµυρίων ή δισεκατοµµυρίων δολαρίων. 8

9 V. Μια πρόταση για ένα εθνικό σύστηµα τραπεζών κοινοτικής ανάπτυξης Η πρότασή µας αποκλίνει από τα υπάρχοντα παραδείγµατα τραπεζών κοινοτικής ανάπτυξης, καθώς και από άλλες προτάσεις, τονίζοντας την ανάγκη για την ανάπτυξη ενός δίκαιου συστήµατος πληρωµών για τα χαµηλά κοινωνικά στρώµατα του πληθυσµού, τα οποία γενικώς δεν έχουν πρόσβαση σε λογαριασµό επιταγών ή σε πιστωτικές κάρτες. Θα πρέπει να δοθεί µεγαλύτερη προσοχή σε αυτή τη λειτουργία των τραπεζών. Άλλοι έχουν υποστηρίξει ότι οι εµπορικές τράπεζες θα πρέπει να είναι υποχρεωµένες να παρέχουν «ειδικούς λογαριασµούς για τα χαµηλά κοινωνικά στρώµατα». Θεωρούµε ότι αυτό αποτελεί ένα περιττό κόστος που οι εµπορικές τράπεζες δύσκολα µπορεί να επωµισθούν την παρούσα στιγµή. Είναι επίσης κατανοητό ότι η ανάγκη της ένταξης των χαµηλότερων κοινωνικών στρωµάτων στο τραπεζικό σύστηµα δεν µπορεί να επιβαρύνει τα συγκεκριµένα άτοµα µε υπερβολικά τέλη εξαιτίας των ειδικών υπηρεσιών που θα τους προσφέρουν οι τράπεζες. Για παράδειγµα, το σηµερινό σύστηµα τραπεζικού λογαριασµού µε επιταγές είναι πολύ κοστοβόρο για τις εµπορικές τράπεζες για να µπορούν να παρέχουν τέτοιου είδους υπηρεσίες σε άτοµα µε χαµηλό εισόδηµα, και ως εκ τούτου δεν µπορεί να χρησιµεύσει ως η βάση για ένα καθολικό σύστηµα πληρωµών διαθέσιµο προς όλους. Όµως, ένα σύστηµα τραπεζών κοινοτικής ανάπτυξης µπορεί να σχεδιαστεί µε τέτοιο τρόπο που να ενσωµατωθεί το κέρδος στο πακέτο των υπηρεσιών που θα παρέχεται προς την κοινότητα. Προσδοκούµε ότι µια πλήρως χρηµατοδοτούµενη και ώριµη τράπεζα κοινοτικής ανάπτυξης θα προσφέρει πολλές από τις έξι τραπεζικές λειτουργίες που αναφέρθηκαν προηγουµένως. Ωστόσο, αυτές οι λειτουργίες µπορεί να υλοποιηθούν σε φάσεις. Στην αρχική φάση θα πρέπει να περιλαµβάνονται τα εξής: το σύστηµα πληρωµών, αξιόπιστα προγράµµατα αποταµίευσης, βραχυπρόθεσµα εµπορικά δάνεια, ενυπόθηκα δάνεια, και φοιτητικά δάνεια. Οι επενδυτικού είδους τραπεζικές υπηρεσίες και η διαχείριση στοιχείων ενεργητικού και οι συµβουλευτικές υπηρεσίες για τα νοικοκυριά θα µπορούσαν να προστεθούν αργότερα. Αν το όλο εγχείρηµα (το οποίο ξεκινά µε 100 τράπεζες κοινοτικής ανάπτυξης) αποδειχθεί επιτυχές, αναµένουµε τη δηµιουργία ενός εθνικού συστήµατος τραπεζών κοινοτικής ανάπτυξης που θα µπορούσε να παρέχει και τις έξι τραπεζικές λειτουργίες σε επιλεγµένες κοινότητες (καθώς η κάθε τράπεζα κοινοτικής ανάπτυξης θα βρίσκει το κατάλληλο προϊόν για την αγορά της). Η τράπεζα κοινοτικής ανάπτυξης θα πρέπει να βασίζεται σε µεγάλο βαθµό στις τοπικές αγορές για τις υποχρεώσεις της αυτή είναι η εγγενής αντιπαράθεση µε την παροχή των µικρών εµπορικών δανείων. Αυτό έρχεται σε αντίθεση µε τις υπάρχουσες τράπεζες κοινοτικής ανάπτυξης, οι οποίες βασίζονται για κεφάλαια έξω από τις κοινότητες στις οποίες δραστηριοποιούνται. Πρώτον, η εξάρτηση σε εξωτερικές πηγές χρηµατοδότησης έρχεται σε σύγκρουση µε το στόχο της ένταξης του πληθυσµού των υποβαθµισµένων περιοχών στο τραπεζικό σύστηµα. Δεύτερον, υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι η εξάρτηση στην εξωτερική χρηµατοδότηση µπορεί να συνέβαλε στην κρίση των αποταµιευτικών και δανειοδοτικών ιδρυµάτων. Θα πρέπει, λοιπόν, να καθοριστεί ένα ανώτατο όριο 9

10 εξωτερικών πόρων. Αυτό θα συµβάλει στη διασφάλιση ότι οι τοπικοί καταναλωτές λαµβάνουν το ευρύ φάσµα χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών που απαιτούνται για την ενθάρρυνση της κεφαλαιακής ανάπτυξης της κοινότητας. Οι υποβαθµισµένες περιοχές είναι µεγάλες πηγές κεφαλαίων (συνταξιοδοτικές επιταγές, πληρωµές κοινωνικής πρόνοιας, κέρδη, ιδιωτικές συντάξεις, και ούτω καθεξής), αλλά αυτά τα κεφάλαια καταλήγουν στις µεγάλες τράπεζες που τα χρησιµοποιούν αλλού. Τόσο τα περιουσιακά στοιχεία όσο και οι υποχρεώσεις των τραπεζών κοινοτικής ανάπτυξης θα πρέπει να περιορίζονται σε περιφερειακό επίπεδο. Δεν θα πρέπει να επιτρέπεται στις τράπεζες κοινοτικής ανάπτυξης να διατηρούν πάνω από το 10% των περιουσιακών τους στοιχείων σε µορφή υποχρεώσεων που προέρχονται εκτός της κοινότητας. Οι υποχρεώσεις αυτές θα αποτελούνται κυρίως από κρατικά οµόλογα. Οι υποχρεώσεις της τοπικής κυβέρνησης θα αποτελούν επίσης µέρος του χαρτοφυλακίου των τραπεζών κοινοτικής ανάπτυξης. Το αποτέλεσµα θα είναι ένας µηχανισµός που θα παρέχει µια πηγή χρηµατοδότησης για την τοπική κοινωνία. Δηµιουργία οµοσπονδιακής τράπεζας για τις τράπεζες κοινοτικής ανάπτυξης Η χρηµατοδότηση, η ρύθµιση και η εποπτεία των τραπεζών κοινοτικής ανάπτυξης µπορούν να πραγµατοποιηθούν αποτελεσµατικά µε τη δηµιουργία µιας οµοσπονδιακής τράπεζας για τις τράπεζες κοινοτικής ανάπτυξης. Η οµοσπονδιακή τράπεζα για τις τράπεζες κοινοτικής ανάπτυξης θα είναι η κεντρική τράπεζα, η ανταποκρίτρια τράπεζα, η σύνδεση µε τις χρηµατοπιστωτικές αγορές, καθώς και η εποπτική αρχή για τις τράπεζες κοινοτικής ανάπτυξης. Μπορεί επίσης να παρέχει υπηρεσίες εκκαθάρισης. Θα παρέχει έως και το 50% του µετοχικού κεφαλαίου για τις τράπεζες κοινοτικής ανάπτυξης και, ως επενδυτής, θα έχει πρόσβαση στα βιβλία αυτών των τραπεζών. Η οµοσπονδιακή τράπεζα για τις τράπεζες κοινοτικής ανάπτυξης θα έχει επίσης την ευθύνη για την επίβλεψη της ανάπτυξης του προσωπικού των τραπεζών κοινοτικής ανάπτυξης. Αυτό θα συµπεριλαµβάνει την κατάρτιση του προσωπικού, τον έλεγχο των ικανοτήτων του, την παροχή πληροφοριών, κοκ. Η οµοσπονδιακή τράπεζα για τις τράπεζες κοινοτικής ανάπτυξης θα βρίσκεται εκεί όπου διατηρούν τα αποθεµατικά τους και τις λειτουργικές τους καταθέσεις οι κοινοτικές τράπεζες. Θα είναι η ανταποκρίτρια τράπεζα για τις τράπεζες κοινοτικής ανάπτυξης, πράγµα που σηµαίνει δηλαδή ότι η οµοσπονδιακή τράπεζα για τις τράπεζες κοινοτικής ανάπτυξης θα βοηθά µε την χρηµατοδότηση θέσεων σε στοιχεία ενεργητικού και, σε ορισµένες περιπτώσεις, θα λαµβάνει µερίδιο από δουλειές που διοργανώθηκαν από τις τράπεζες κοινοτικής ανάπτυξης. Οι «επιταγές» που η κοινοτική τράπεζα θα διαθέτει στους κατόχους των καταθέσεων ταµιευτηρίου µπορεί να έχουν κάλυψη από την οµοσπονδιακή τράπεζα. Όταν οι τράπεζες κοινοτικής ανάπτυξης προχωρήσουν σε δραστηριότητες που αφορούν ενυπόθηκα δάνεια, η οµοσπονδιακή τράπεζα θα είναι ο οργανισµός που θα τιτλοποιεί αυτά τα εργαλεία. 10

11 Η οµοσπονδιακή τράπεζα θα είναι υπεύθυνη για τη δηµιουργία και τη διατήρηση των προτύπων «underwriting» για τις τράπεζες κοινοτικής ανάπτυξης. Θα έχει την ευθύνη κατάρτισης για τις κοινοτικές τράπεζες και θα είναι ο σύνδεσµος µε τον οποίον θα εισάγονται στις χρηµατοπιστωτικές αγορές οι υποθήκες που δροµολογήθηκαν από τις κοινοτικές τράπεζες. Οι εποπτικές λειτουργίες της οµοσπονδιακής τράπεζας θα ρέουν δικαίως από τη θέση της ως ιδιοκτήτης. Η οµοσπονδιακή τράπεζα για τις τράπεζες κοινοτικής ανάπτυξης θα πρέπει να ξεκινήσει µε µια αρχική επένδυση της τάξης του ενός (1) δις δολαρίων από το Κογκρέσο, το οποίο θα µπορούσε να αυξηθεί σε πέντε (5) δις δολάρια αν χρειαστεί. Η οµοσπονδιακή τράπεζα θα αναφέρεται στο Κογκρέσο. Οι διευθυντές της και ο διευθύνων σύµβουλός της θα διορίζονται από τον Πρόεδρο και ο διορισµός τους θα επικυρώνεται από τη Γερουσία. Θα έχει αρχική δυνατότητα να δανειστεί από την αγορά έως και δύο φορές το ύψος της επένδυσης της οµοσπονδιακής κυβέρνησης. Η τράπεζα έχει σχεδιαστεί να είναι κερδοφόρα µετά τη λήξη της περιόδου εκκίνησης. Για τους σκοπούς της εκκαθάρισης, η τράπεζα αυτή θα γίνει µέλος του Οµοσπονδιακού Αποθεµατικού Συστήµατος των ΗΠΑ, αν και ορισµένες υπηρεσίες εκκαθάρισης µπορεί να παρέχονται από την ίδια την οµοσπονδιακή τράπεζα για τις τράπεζες κοινοτικής ανάπτυξης. Η οµοσπονδιακή τράπεζα για τις τράπεζες κοινοτικής ανάπτυξης θα συνεισφέρει για κάθε τράπεζα κοινοτικής ανάπτυξης ανάλογο ποσό ιδιωτικών επενδύσεων που διαθέτει κάθε µια από τις τράπεζες, δηλαδή 10 εκατοµµύρια δολάρια σε κάθε τράπεζα κοινοτικής ανάπτυξης. Επειδή η οµοσπονδιακή τράπεζα για τις τράπεζες κοινοτικής ανάπτυξης είναι σηµαντικός επενδυτής σε κάθε τράπεζα κοινοτικής ανάπτυξης, θα έχει εκπροσώπηση σε κάθε συµβούλιο και, ως συν-επενδυτής, θα έχει αυτοµάτως το δικαίωµα να επιθεωρεί τα βιβλία των τραπεζών κοινοτικής ανάπτυξης. Τέλος, αν είναι απαραίτητο, η οµοσπονδιακή Τράπεζα για τις τράπεζες κοινοτικής ανάπτυξης θα έχει πρόσβαση στο παράθυρο έκπτωσης του Οµοσπονδιακού Αποθεµατικού Συστήµατος για την απόκτηση αποθεµάτων που απαιτούνται για την εκκαθάριση ελέγχου µεταξύ του συστήµατος των τραπεζών κοινοτικής ανάπτυξης και του εµπορικού τραπεζικού συστήµατος. Με λίγα λόγια, η οµοσπονδιακή τράπεζα για τις τράπεζες κοινοτικής ανάπτυξης θα συνδυάζει τις λειτουργίες µιας κεντρικής τράπεζας, µιας ανταποκρίτριας τράπεζας, και ενός επενδυτή για τις τράπεζες κοινοτικής ανάπτυξης. Σύστηµα πληρωµών και ασφαλείς αποταµιεύσεις Κάθε σύστηµα πληρωµών περιλαµβάνει τη χρήση πόρων και, ως εκ τούτου, συνεπάγεται κόστος στη λειτουργία του συστήµατος πληρωµών. Τα έξοδα αυτά πρέπει να αναλαµβάνονται από κάποιο τοµέα της οικονοµίας. Η πρόσβαση σε ένα σύστηµα πληρωµών µπορεί να απαιτεί την ικανότητα πληρωµής για τις υπηρεσίες που χρησιµοποιούνται. Το σύστηµα πληρωµών έχει εξελιχθεί σε µια δοµή µε τρία µέρη: (α) καταθέσεις για επιταγές, (β) χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες, (γ) χαρτονοµίσµατα και κέρµατα. Το σύστηµα πληρωµών µε καταθέσεις για επιταγές κοστίζει και είναι σχετικά αναποτελεσµατικό. 11

12 Το κόστος λειτουργίας του συστήµατος επιταγών αναλαµβάνεται µε διάφορους τρόπους. Η µη πλήρης εκκαθάριση, όπου κάποιος που καταθέτει ή εξαργυρώνει µια επιταγή λαµβάνει ένα ποσό µικρότερο από την ονοµαστική αξία της επιταγής, ήταν κοινή πρακτική για τις επιταγές από άλλες περιοχές πριν από την περίοδο της Μεγάλης Ύφεσης. Τα τελευταία χρόνια, το κόστος του συστήµατος επιταγών αναλαµβάνεται από τη διαφορά µεταξύ του τόκου που καταβάλλεται στις καταθέσεις και του τόκου που αποκοµίζεται από το ενεργητικό των τραπεζών, όπου η πρόσβαση στο σύστηµα χωρίς ρητά έξοδα εξαρτάται από το µέγεθος του υπολοίπου των καταθέσεων. Επιπλέον, το Οµοσπονδιακό Αποθεµατικό ασκεί µια υπηρεσία εκκαθάρισης επιταγών, η οποία στην πραγµατικότητα επιδοτεί το σύστηµα επιταγών. Με τα χρόνια, η διείσδυση του συστήµατος επιταγών διευρύνθηκε, ειδικά αφότου οι αποταµιευτικοί και δανειοδοτικοί συνεταιρισµοί και οι άλλες ποικιλίες αποταµιευτικών τραπεζών άρχισαν να προσφέρουν καταθέσεις µε επιταγές (αν και η κάλυψη και η πρόσβαση δεν ήταν ποτέ καθολική). Οι εµπορικές τράπεζες περιορίζουν την πρόσβαση σε λογαριασµό επιταγών θέτοντας υψηλότερα επίπεδα υπολοίπου, προσφέροντας ελάχιστες σχέσεις µε τους πελάτες, και επιβαρύνοντας τη δραστηριότητα των συγκεκριµένων λογαριασµών µε χρεώσεις. Το αποτέλεσµα είναι ότι όλο και µεγαλύτερα τµήµατα του πληθυσµού δεν κάνουν χρήση του συστήµατος επιταγών, και αυτή η τάση της µείωσης της κάλυψης από το σύστηµα επιταγών αναµένεται να συνεχιστεί στο µέλλον. (Αυτό υπονοείται από την πρόσφατη εργασία του John Caskey, "Check-cashing Outlets in the U.S. Financial System, Economic Review, Federal Reserve Bank of Kansas City, November/December 1991). Σε αντίθεση µε τις πλέον όλο και πιο εµφανείς χρεώσεις για τη χρήση επιταγών, το κόστος για τις πιστωτικές κάρτες έχει µια ετήσια χρέωση και ένα συγκαλυµµένο κόστος για τον χρήστη. Επιπλέον, από τα τρία συστήµατα πληρωµών, µόνο το σύστηµα πιστωτικής-χρεωστικής κάρτας είναι ικανό να είναι πλήρως ηλεκτρονικό. Δεν υπάρχει αµφιβολία ότι ένα ηλεκτρονικό συν πλαστικό σύστηµα πληρωµών θα αποκτήσει ολοένα και µεγαλύτερη σηµασία στο συνολικό σύστηµα πληρωµών. Οι απώλειες που έχουν δεχτεί οι τράπεζες και οι άλλοι εκδότες πιστωτικών καρτών στην πρόσφατη ύφεση έχουν οδηγήσει σε αυστηρότερο έλεγχο µε αποτέλεσµα τον περιορισµό της πρόσβασης στον µηχανισµό πληρωµών µε πιστωτικές-χρεωστικές κάρτες. Για πολλές κοινότητες, οι µόνες διαθέσιµες τραπεζικές υπηρεσίες είναι αυτές που εκτελούνται από τα ανταλλακτήρια συναλλάγµατος. Οι ανταλλαγές αυτές αποτελούν «αµοιβή για τραπεζικές υπηρεσίες»: εξαργύρωση επιταγών, εµβάσµατα, κοκ. Σε ορισµένες δικαιοδοσίες, τα ανταλλακτήρια συναλλάγµατος µπορούν να δέχονται και επιταγές πρόνοιας και συνταξιοδότησης. Τα ανταλλακτήρια συναλλάγµατος δείχνουν ότι οι χρεώσεις για την πραγµατοποίηση της ανταλλαγής µεταξύ νοµίσµατος και επιταγών µπορεί να κάνει το ίδρυµα κερδοφόρο. Η κατάσταση αυτή περιγράφεται εύστοχα από τον Πρόεδρο Κλίντον: 12

13 «Ένας ηγέτης της κοινότητας στο Λος Άντζελες µου είπε ότι στο υποβαθµισµένο κέντρο της πόλης υπήρχαν 177 καταστήµατα εξαργύρωσης επιταγών στη γειτονιά όπου ξεκίνησαν οι ταραχές και µόνο τριάντα τρεις τράπεζες. Στην περιοχή της Ουάσιγκτον, υπάρχουν πενήντα µεγάλες τράπεζες αλλά µόνο δύο έχουν υποκαταστήµατα στην Anacostia και καµία από αυτές δεν διαθέτει γραφείο δανεισµού». Οι δραστηριότητες γύρω από το ανταλλακτήριο συναλλάγµατος θα πρέπει να είναι µια µία πτυχή των τραπεζών κοινοτικής ανάπτυξης. Η αναγνώριση από την κυβέρνηση ότι είναι ευθύνη του πληρωτή να πληρώσει τα χρέη του σε χρηµατική µορφή που ο παραλήπτης µπορεί να χρησιµοποιήσει συνεπάγεται ότι η κυβέρνηση πρέπει να απορροφήσει τα τέλη που επιβάλλονται στους παραλήπτες των επιταγών για την εξαργύρωση των επιταγών. Αυτό µπορεί να απαιτεί να καταβάλει η κυβέρνηση το 1% της ονοµαστικής αξίας προς τις τράπεζες κοινοτικής ανάπτυξης που εξαργυρώνουν τις κρατικές επιταγές. Για να µειωθεί το κόστος του συστήµατος πληρωµών, οι κρατικές πληρωµές θα µπορούσαν να γίνονται απευθείας στους λογαριασµούς των τραπεζών κοινοτικής ανάπτυξης µέσω εµβασµάτων. Αν οι σηµερινές δραστηριότητες γύρω από το ανταλλακτήριο συναλλάγµατος είχαν την άδεια να συµπεριλαµβάνουν λογαριασµούς ταµιευτηρίου, και αν απαιτείτο να διατηρούνται µόνο βραχυπρόθεσµα κρατικά χρεόγραφα ως περιουσιακά στοιχεία για τους λογαριασµούς αυτούς, στην πραγµατικότητα τα ιδρύµατα αυτά τότε θα ισοδυναµούσαν µε µια «narrow bank». Επειδή τα περιουσιακά τους στοιχεία θα περιορίζονταν σε βραχυπρόθεσµα κρατικά οµόλογα, οι «narrow banks» θα µπορούσαν να έχουν 100% οµοσπονδιακή κρατική εγγύηση για τις καταθέσεις τους ανεξάρτητα από το µέγεθος της κάθε κατάθεσης, χωρίς να πληρώνουν ασφάλιστρα κατάθεσης σε έναν οργανισµό όπως η Οµοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφάλισης Καταθέσεων των ΗΠΑ. Αυτές οι «narrow αποταµιευτικές τράπεζες» θα έλυναν το πρόβληµα της µη-πλήρους ανταλλαγής για κάποιους από τους παραλήπτες των κρατικών επιταγών. Η κατάθεση των κρατικών επιταγών σε αυτούς τους λογαριασµούς θα µπορούσε κάλλιστα να γίνεται µέσω ηλεκτρονικής µεταφοράς. Οι τράπεζες κοινοτικής ανάπτυξης θα προσφέρουν λογαριασµούς ταµιευτηρίου που δέχονται αυτόµατες καταθέσεις και επιτρέπουν τη δυνατότητα σε περιορισµένο αριθµό αναλήψεων ανά µήνα χωρίς χρέωση. Με αυτόν τον τρόπο θα αντισταθµιζόταν η έλλειψη των στοιχειωδών τραπεζικών υπηρεσιών από την οποίαν πάσχουν τα νοικοκυριά στις φτωχές περιοχές. Επιπλέον, οι αποταµιευτικοί λογαριασµοί θα µπορούσαν να επιτρέψουν έναν περιορισµένο αριθµό πληρωµών µέσω επιταγών έναντι αυτών των καταθέσεων χωρίς χρέωση. Για τις υπόλοιπες πληρωµές µε επιταγές θα υπήρχε µια χρέωση υπηρεσιών. Για την προστασία από τον κίνδυνο επιτοκίου, ίσως είναι απαραίτητο να υπάρχει ένα ελάχιστο ποσοστό µετοχικού κεφαλαίου έναντι αυτών των καταθέσεων ας πούµε της τάξης του 2,5%. Το επιτόκιο που θα πληρώνουν οι τράπεζες θα συµπεριλαµβάνεται στο επιτόκιο του χαρτοφυλακίου: υπολογίζουµε ότι ένα επιτόκιο που κυµαίνεται από 0,5 έως 0,75% θα καθιστούσε τις αποταµιεύσεις κερδοφόρα διαδικασία. 13

14 Οι διαστάσεις των δραστηριοτήτων αποταµίευσης και εξαργύρωσης επιταγών των τραπεζών κοινοτικής ανάπτυξης καλύπτουν τις υπηρεσίες που έχουν ανάγκη τα φτωχότερα νοικοκυριά και που είναι φυσικά ο λόγος για τον οποίον σχεδιάστηκαν αυτές οι τράπεζες. Οι τραπεζικοί λογαριασµοί NOW θα εξαλείψουν το σχετικά υψηλό κόστος του συστήµατος πληρωµών που καλούνται να πληρώσουν τα φτωχότερα µέλη της κοινότητας. Οι πολίτες µε χαµηλό εισόδηµα θα ενσωµατωθούν στο τραπεζικό σύστηµα, και αυτό θα είναι το πρώτο σηµείο επαφής µε ένα τµήµα του πληθυσµού για το οποίο θέλουµε να ενθαρρύνουµε την φειδωλότητα. Χρηµατοδότηση στέγασης και καταναλωτικό χρέος Οι τράπεζες κοινοτικής ανάπτυξης θα λειτουργούν ως δηµιουργοί ενυπόθηκης πίστης εντός της κοινότητάς τους. Δεν θα συµµετάσχουν σε κατασκευαστικά δάνεια µέσω αυτής της υπηρεσίας. Τα στεγαστικά δάνεια θα αφορούν κατοικίες και εµπορική ιδιοκτησία µικρού επιπέδου. Σε πολλές περιπτώσεις, τα στεγαστικά δάνεια θα περιλαµβάνουν όρους για την αποκατάσταση της ιδιοκτησίας των κατοικιών. Οι υποθήκες θα χρηµατοδοτούνται από µακροπρόθεσµα πιστοποιητικά καταθέσεων, µέσω της εµπορικής θυγατρικής τράπεζας της τράπεζας κοινοτικής ανάπτυξης, αλλά µε την περαιτέρω ανάπτυξη των τραπεζών θα µπορεί να καταστεί δυνατή η τιτλοποίηση των στεγαστικών δανείων µέσω τρόπων που θα αναπτύξει η οµοσπονδιακή τράπεζα των τραπεζών κοινοτικής ανάπτυξης. Οι τρόποι καταναλωτικών δανείων που είναι διαθέσιµοι σε ευηµερούσες κοινωνίες δεν είναι διαθέσιµοι στις κοινότητες που θα λειτουργήσουν οι αναπτυξιακές τράπεζες. Οι τράπεζες κοινοτικής ανάπτυξης θα είναι σε θέση να προσφέρουν πιστωτικές κάρτες σε όσους έχουν δηµιουργήσει λογαριασµό ταµιευτηρίου. Οι τράπεζες κοινοτικής ανάπτυξης µπορεί να παρέχουν φοιτητικά δάνεια και άλλα δάνεια για επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο. Εµπορικές τραπεζικές υπηρεσίες Οι τράπεζες κοινοτικής ανάπτυξης θα παρέχουν εµπορικές δανειοδοτικές υπηρεσίες προς τους πελάτες τους. Τα δάνεια αυτά θα πρέπει να χρηµατοδοτούνται από καταθέσεις όψεως, πιστοποιητικά καταθέσεων, και άλλα είδη καταθετικών προϊόντων που θα έχουν τη συνήθη ασφάλιση των καταθέσεων. Η ανάπτυξη και η παρακίνηση στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων, η διάρθρωση των δανείων και η εποπτεία των πιστώσεων είναι τρεις βασικές πτυχές της εµπορικής τραπεζικής δραστηριότητας. Το προσωπικό των τραπεζών για εµπορικές τραπεζικές δραστηριότητες αποτελείται από υπαλλήλους που ασχολούνται µε την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και την δανειοδότηση. Για τις µικρότερες τράπεζες, οι δύο αυτές λειτουργίες µπορούν να συνδυαστούν και το κλειδί στον τοµέα της ανάπτυξης των επιχειρήσεων µπορεί να είναι τα ίδια τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη. 14

15 Οι υπάλληλοι των τραπεζών που είναι υπεύθυνοι για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων είναι ακριβώς αυτό που υποδηλώνει και ο τίτλος τους πωλητές των υπηρεσιών της τράπεζας προς την επιχειρηµατική κοινότητα. Όπως όλοι οι πωλητές, αναλαµβάνουν µια συγκεκριµένη περιοχή. Μια κοινότητα, ακόµη και αν δεν διαθέτει κατάλληλες τραπεζικές υπηρεσίες, διαθέτει επιχειρηµατικές δραστηριότητες. Οι ευθύνες των υπαλλήλων για την ανάπτυξη επιχειρηµατικής δραστηριότητας στην κοινότητα θα περιλαµβάνουν κατ' ανάγκη τις υπάρχουσες επιχειρήσεις, τις ανάγκες των οποίων θα πρέπει να διερευνήσουν. Το ερώτηµα του κατάλληλου τρόπου µε τον οποίον θα µπορεί η τράπεζα να εξυπηρετήσει τις υπάρχουσες επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι στην «ατζέντα» των υπαλλήλων που είναι υπεύθυνοι για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων στην κοινότητα. Όντας αφιερωµένη στην κοινότητα στην οποία λειτουργούν οι επιχειρήσεις που χρηµατοδοτεί, η τράπεζα κοινοτικής ανάπτυξης θα αναπτύξει µε την πάροδο του χρόνου µια καλύτερη γνώση των πιθανών επιτυχιών και αποτυχιών στην κοινότητά της από ό, τι διαθέτουν οι υπάλληλοι των µεγάλων παραδοσιακών τραπεζών που βρίσκονται έξω από την κοινότητα. Η δοµή µιας συµφωνίας για χρηµατοδότηση είναι αυτή που οριστικοποιείται στο πλαίσιο της σύµβασης: ο πελάτης µιας τράπεζας υπόσχεται να καταβάλει τα χρήµατα σε µια µελλοντική ηµεροµηνία σε αντάλλαγµα για τη χρηµατοδότηση που λαµβάνει «τώρα». Η διάρθρωση των δανείων ξεκινά µε ένα έντυπο στο οποίο η επιχείρηση θα καταγράφει πως θα χρησιµοποιήσει τα κεφάλαια και πώς θα διαµορφωθούν τα κεφάλαια για την αποπληρωµή του δανείου. Ο ρόλος του/της υπαλλήλου µε αρµοδιότητα τη χορήγηση των δανείων θα είναι να αξιολογεί σωστά τις δυνατότητες της επιχείρησης που θα λάβει δάνειο. Σε όλες αυτές τις διαπραγµατεύσεις, η ικανότητα του αιτούντος να µπορεί να αποπληρώσει το δάνειο θα είναι καίριο ζήτηµα. Οι υπάλληλοι υπεύθυνοι για τη χορήγηση δανείων όχι µόνο αναλαµβάνουν τη διάρθρωση των δανείων, αλλά θα χρειάζεται να παρεµβαίνουν συχνά προκειµένου να διαµορφώσουν µια κατάλληλη δοµή για τη διαχείριση της επιχείρησης. Οι επιτυχείς διαπραγµατεύσεις για τη χορήγηση δανείου θα καταλήγουν σε µια συµφωνία για την αποπληρωµή του δανείου σε συνδυασµό µε την κατανόηση ως προς τι θα συµβεί σε περίπτωση που δεν τηρηθούν οι όροι του συµβολαίου του δανείου. Η εποπτεία αφορά τη σχέση µεταξύ της τράπεζας και του δανειολήπτη µετά την έγκριση του δανείου. Η σχέση µεταξύ µιας επιχείρησης και της τράπεζας δεν είναι υπόθεση µίας και µόνο πράξης. Σε µια επιτυχηµένη σχέση, διαπραγµατεύεται νέα πίστωση καθώς καταβάλλονται οι δόσεις. Η σχέση της τράπεζας κοινοτικής ανάπτυξης µε τον πελάτη περιλαµβάνει παρακολούθηση, µε στόχο την εξασφάλιση της τράπεζας ότι η επιχείρηση αναπτύσσεται µε τέτοιο τρόπο ώστε να εκπληρωθούν οι όροι του δανείου. Η επιτυχία ή η αποτυχία της ιδέας της τράπεζας κοινοτικής ανάπτυξης θα εξαρτηθεί από το πόσο καλά εκτελούνται οι λειτουργίες της διερεύνησης των επιχειρηµατικών 15

16 δραστηριοτήτων στην περιοχή, της διάρθρωσης των δανείων και της εποπτείας των επιχειρήσεων. Λαµβάνοντας υπόψη τη φύση των τραπεζών, είναι απαραίτητο να περιλαµβάνει η επιτροπή της διάρθρωσης των δανείων διευθυντές εκτός της τράπεζας, οι οποίοι θα εγκρίνουν και θα επανεξετάζουν τις πιστώσεις που χορηγούνται. Δεδοµένου ότι οι τραπεζικές δραστηριότητες έχουν να κάνουν σε µεγάλο βαθµό µε τη µόχλευση, είναι σηµαντικό να υπάρχει αντιπροσώπευση σε αυτές τις επιτροπές από εκείνους οι οποίοι έχουν επενδύσεις ιδίων κεφαλαίων στην τράπεζα. Η εκπαίδευση και η διατήρηση των υπαλλήλων που θα είναι υπεύθυνοι για τη δανειοδότηση των επιχειρήσεων και την ανάπτυξή τους είναι ζωτικής σηµασίας για την επιτυχία της ιδέας της τράπεζας κοινοτικής ανάπτυξης. Επενδυτικές τραπεζικές υπηρεσίες Όπως αναφέρθηκε στη συζήτηση σχετικά µε τις εµπορικές τράπεζες, οι τράπεζες κοινοτικής ανάπτυξης θα διαπιστώσουν, όπως είναι φυσικό, ότι υπάρχουν επενδυτικές τραπεζικές δραστηριότητες που απαιτούνται από τους πελάτες τους. Συγκεκριµένα, µια επιτυχηµένη επιχείρηση µπορεί να έχει ανάγκη ταχύτερη αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου από ό, τι επιτρέπεται από την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου µέσω των αδιανέµητων κερδών. Οι περιορισµοί του Νόµου Glass-Steagall δεν θα ισχύει για αυτές τις τράπεζες διότι δεν υπάρχει εφικτή εναλλακτική λύση για µια τράπεζα κοινοτικής ανάπτυξης να µπορεί να αυξήσει το ποσοστά της εισφοράς ιδίων κεφαλαίων που προτάσσονται. Η χρηµατική αξία οποιαδήποτε υποχρέωσης αναλάβει µια τράπεζα κοινοτικής ανάπτυξης θα είναι χαµηλότερη από αυτή της ελάχιστης αξίας των προσηµειώσεων από τους τραπεζίτες επενδύσεων. Οι επενδυτικές τραπεζικές δραστηριότητες αποτελούνται από «underwriting» και τη λήψη θέσεων στις υποχρεώσεις ιδίων κεφαλαίων και οµολόγων των πελατών. Η λήψη θέσεων µπορεί να είναι µέσω ενός ταµείου κεφαλαίων επιχειρηµατικού κινδύνου στο οποίο συµµετέχει η τράπεζα µαζί µε άλλους επενδυτές. Αν και οι τράπεζες κοινοτικής ανάπτυξης θα επικεντρώνονται συνήθως στις φτωχές περιοχές µιας πόλης, υπάρχουν τοπικές επιχειρήσεις (στον τοµέα των υπηρεσιών και της µεταποίησης) των οποίων οι διευθυντές γνωρίζουν την κοινότητα και διαθέτουν και επενδυτικά κεφάλαια. Ακόµη και οι φτωχότερες περιοχές των πόλεων µας δεν συγκροτούν κοινότητες που είναι στο σύνολό τους πάµφτωχες. Η χώρα µας έχει µια µακρά ιστορία επιτυχίας µε τις αποκαλούµενες «τράπεζες των µεταναστών», οι οποίες εξυπηρετούν τις εθνοτικές περιοχές και βοηθούν στην µετατροπή τους από χαµηλού εισοδήµατος σε µεσαίου εισοδήµατος κοινότητες. Μια πτυχή της επενδυτικής θυγατρικής της τράπεζας κοινοτικής ανάπτυξης θα είναι η ανάπτυξη των ειδικών γνώσεων που απαιτούνται για τις επιχειρήσεις µε τις οποίες συνεργάζεται: η επενδυτική θυγατρική θα πρέπει να γνωρίζει καλά τα κριτήρια επιλεξιµότητας για τις διάφορες µορφές βοήθειας προς τις µικρές επιχειρήσεις (όπως 16

17 δανειοδοτικά προγράµµατα της Διοίκησης Μικρών Επιχειρήσεων και άλλες οµοσπονδιακές, πολιτειακές και τοπικές πρωτοβουλίες). Η οµοσπονδιακή τράπεζα για τις τράπεζες κοινοτικής ανάπτυξης, που περιγράψαµε παραπάνω, µπορεί να λάβει και θέσεις στο µετοχικό κεφάλαιο των τραπεζών κοινοτικής ανάπτυξης. Αυτό µπορεί να γίνει άµεσα ή µέσω ταµείων επιχειρηµατικού κεφαλαίου που θα προωθεί στις αγορές κεφαλαίων. Οι επενδυτικές τραπεζικές δραστηριότητες των τραπεζών κοινοτικής ανάπτυξης και η οµοσπονδιακή τράπεζα για την τράπεζες κοινοτικής ανάπτυξης είναι φυσική επέκταση των τραπεζικών δραστηριοτήτων των εν λόγω ιδρυµάτων. Καθώς οι υπεύθυνοι των τραπεζών κοινοτικής ανάπτυξης για τη χορήγηση δανείων και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων στην κοινότητα διερευνούν το τοπίο, όχι µόνο εντοπίζουν και αποκτούν πελάτες για δάνεια, αλλά διαµορφώνουν επίσης δεξιότητες για τον εντοπισµό εκείνων των ατόµων στην κοινότητα που είναι σε θέση να επενδύσουν σε άλλες επιχειρήσεις. Το βασικό αξίωµα της προσέγγισης των τραπεζών κοινοτικής ανάπτυξης είναι ότι ακόµα και οι φτωχότερες περιοχές δεν συγκροτούν στο σύνολό τους µια πλήρως οικονοµικά κατεστραµµένη κοινότητα. Υπάρχουν ανθρώπινοι, επιχειρηµατικοί και οικονοµικοί πόροι που µπορούν να αναπτυχθούν. Συµβουλευτικές υπηρεσίες για περιουσιακά στοιχεία και διαχείριση ειδικών λογαριασµών Οι συµβουλές που λαµβάνουν οι άνθρωποι που προέρχονται από τα φτωχότερα τµήµατα του πληθυσµού για εναλλακτικές επενδύσεις είναι συνήθως ανακριβείς και/ή ανεπαρκείς, Οι τράπεζες κοινοτικής ανάπτυξης θα µπορούσαν να αναπτύξουν µια θυγατρική που θα συµβουλεύει τους πελάτες της. Υπάρχει, ωστόσο, µια πιθανή σύγκρουση συµφερόντων εάν µια τράπεζα κοινοτικής ανάπτυξης παρέχει συµβουλές και πουλά τα δικά της χρεόγραφα προς τους πελάτες της. Ως εκ τούτου, η πρακτική αυτή θα πρέπει να απαγορεύεται. Τα είδη των υπηρεσιών που θα παρέχονται θα πρέπει να περιλαµβάνουν συµβουλές σχετικά µε τα συνταξιοδοτικά προγράµµατα και άλλους λογαριασµούς τέτοιου είδους. Η δοµή της τράπεζας κοινοτικής ανάπτυξης Μια τράπεζα κοινοτικής ανάπτυξης θα οργανωθεί ως µια εταιρεία χαρτοφυλακίου στη βάση ενός ειδικού νόµου του Κογκρέσου. Η εταιρεία χαρτοφυλακίου θα έχει µια ποικιλία δοµών. Ένα παράδειγµα είναι: α. Μια «narrow bank» θα περιλαµβάνει µια αµοιβή για τη λειτουργία της εξαργύρωσης επιταγών και του ταµιευτικού βιβλιαρίου. Η «narrow bank» θα είναι σε θέση να προσφέρει πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες στους πελάτες της. 17

18 β. Μια εµπορική τράπεζα παρέχει επίσης χρηµατοδότηση υποθηκών. Η εµπορική τράπεζα θα διεξάγει τις συνήθεις εµπορικές τραπεζικές δραστηριότητες για τους πελάτες στην περιοχή της. Η χρηµατοδότησή της θα γίνει µέσω της παροχής προϊόντων όπως λογαριασµός επιταγών για τις επιχειρήσεις, λογαριασµός επιταγών για τους ιδιώτες, και ταµιευτικές καταθέσεις. γ. Μια επενδυτική τράπεζα αποτελεί βασική θυγατρική της τράπεζας κοινοτικής ανάπτυξης. Η κύρια λειτουργία της είναι να µεσολαβεί σε µια διαδικασία που παρέχει χρηµατοδότηση ιδίων κεφαλαίων και µακροπρόθεσµου χρέους στις υφιστάµενες επιχειρήσεις καθώς και στις νέες επιχειρήσεις που θα δηµιουργούνται στην κοινότητά της. Μια λειτουργία της επιχειρηµατικής ανάπτυξης της επενδυτικής τράπεζας θα είναι να ανακαλύπτει τις δυνατότητες επιχειρηµατικών πόρων στην κοινότητα που έχουν ανάγκη από χρηµατοδότηση. Μια άλλη λειτουργία θα είναι να ενηµερώνεται για τις οµοσπονδιακές, πολιτειακές και τοπικές υπηρεσίες και τους νόµους που στοχεύουν στην προώθηση της ανάπτυξης των επιχειρήσεων και να κάνει ανάλογη χρήση τους. δ. Μια τράπεζα trust δεν θα λειτουργεί µόνο ως διαχειριστής για διάφορες δραστηριότητες (όπως απαιτείται για κάθε ίδρυµα που χειρίζεται συνταξιοδοτικά προγράµµατα), αλλά επίσης ως µηχανισµός για χρηµατοοικονοµικές συµβουλές. Chartering και Χρηµατοδότηση των τραπεζών κοινοτικής ανάπτυξης Το Κογκρέσο θα καθορίσει νοµοθετικά τη διαδικασία chartering και τις δραστηριότητες των τραπεζών κοινοτικής ανάπτυξης και το ρόλο της οµοσπονδιακής τράπεζας για τις τράπεζες κοινοτικής ανάπτυξης. Οι τράπεζες αυτές θα αποτελούν µια ειδική κατηγορία οµοσπονδιακών εγκεκριµένων τραπεζών που θα έχουν εξουσίες και αρµοδιότητες πέραν αυτών που χορηγούνται είτε σε εθνικές είτε σε πολιτειακές τράπεζες. Η διαδικασία chartering πρέπει να είναι απλή: Η είσοδος πρέπει να είναι σχετικά εύκολη και όχι δαπανηρή. Η αποδοχή της στενής επίβλεψης και καθοδήγησης από την οµοσπονδιακή τράπεζα για τις τράπεζες κοινοτικής ανάπτυξης θα πρέπει να αποτελεί προϋπόθεση για το chartering. Οι οικονοµικοί παράµετροι για µια τράπεζα κοινοτικής ανάπτυξης µπορεί να επεκτείνονται από ένα ελάχιστο ποσό ιδιωτικών επενδύσεων µετοχικού κεφαλαίου της τάξης του ενός (1) εκατοµµυρίου δολαρίων έως το µέγιστο συνολικό ποσό επένδυσης µετοχικού κεφαλαίου των 10 εκατοµµυρίων δολαρίων. Η οµοσπονδιακή τράπεζα για τις τράπεζες κοινοτικής επένδυσης µπορεί να εξουσιοδοτηθεί ή να λάβει εντολή να συµβάλλει µε ποσό ανάλογο µε εκείνο της αρχικής ιδιωτικής επένδυσης, αλλά που δεν θα ξεπερνά το όριο των πέντε (5) εκατοµµυρίων δολαρίων ανά τράπεζα κοινοτικής ανάπτυξης. Τα όρια αυτά διαµορφώνονται λόγω του προληπτικού κανόνα ότι καµία ενιαία χρηµατοδοτική σχέση δεν θα πρέπει να περιλαµβάνει πάνω από το 10% του κεφαλαίου 18

19 και του πλεονάσµατος µιας τράπεζας. Με αυτές τις παραµέτρους συνεπάγεται ότι η ανώτατη χρηµατοδοτική σχέση για τα µικρότερα εξ αυτών των ιδρυµάτων θα είναι 200 χιλιάδες δολάρια και η ανώτατη για τα µεγαλύτερα ιδρύµατα 1 εκατοµµύριο δολάρια. Εάν χρησιµοποιήσουµε µια αναλογία κεφαλαίου προς ενεργητικό της τάξης του 8,5%, το σύνολο των µεγεθών των τραπεζών κοινοτικής ανάπτυξης θα είναι από 24 εκατοµµύρια δολάρια έως 120 εκατοµµύρια δολάρια. Ωστόσο, καθώς µια «narrow bankα» µπορεί να λειτουργήσει σε αναλογία 40 προς 1, η τράπεζα κοινοτικής ανάπτυξης που ειδικεύεται στις αποταµιεύσεις και στις διευκολύνσεις πληρωµών θα µπορούσε να έχει ακόµη και 400 εκατοµµύρια δολάρια σε συνολικό ενεργητικό. VI. Ο ρόλος των τραπεζών κοινοτικής ανάπτυξης στην αµερικανική οικονοµία Η πρόταση των Κλίντον και Γκορ για τις τράπεζες κοινοτικής ανάπτυξης προέβλεπε την ίδρυση περίπου 100 τέτοιων τραπεζών για τα επόµενα τέσσερα χρόνια. Ακόµη και αν κάθε µία από αυτές τις τράπεζες είχε ενεργητικό της τάξης των 100 εκατοµµυρίων δολαρίων έως το 1996, το συνολικό ενεργητικό τους θα ήταν µόλις 10 δις δολάρια. Μια σειρά χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων µε περιουσιακά στοιχεία που ανέρχονται σε 10 δισεκατοµµύρια δολάρια δεν είναι κάτι το εντυπωσιακό για µια οικονοµία που θα έχει ακαθάριστο εγχώριο προϊόν πολύ µεγαλύτερο από 6 τρις δολάρια από τη στιγµή που θα µπορέσουν αυτά τα ιδρύµατα να συµβάλουν σηµαντικά στην ευηµερία της περιοχής τους. Ένα σύστηµα ανεπτυγµένων τραπεζών κοινοτικής ανάπτυξης που βασίζεται σε µια αρχική επένδυση ιδίων κεφαλαίων από την κυβέρνηση θα παρέχει τις απαραίτητες υπηρεσίες σε συγκεκριµένα τµήµατα των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων. Τα τµήµατα αυτά δεν εξυπηρετούνται επαρκώς τη δεδοµένη χρονική περίοδο. Ωστόσο, θα ήταν λάθος να συµπεράνουµε ότι οι κοινότητες στις οποίες στοχεύουµε αγνοούνται παντελώς από τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα. Για παράδειγµα, τα καταστήµατα εξαργύρωσης επιταγών είναι παραδείγµατα κερδοφόρων επιχειρήσεων που παρέχουν τις υπηρεσίες που απαιτούνται σε αυτές τις κοινότητες. Η πρότασή µας λαµβάνει υπόψη αυτά τα παραδείγµατα και προσθέτει επιπλέον υπηρεσίες που επί του παρόντος λείπουν από αυτές τις κοινότητες. Σε ορισµένες περιπτώσεις, υφιστάµενα ιδρύµατα, συµπεριλαµβανοµένων των πιστωτικών ενώσεων, µπορούν κάλλιστα να εξελιχθούν σε τράπεζες κοινοτικής ανάπτυξης που παρέχουν ένα ευρύτερο φάσµα υπηρεσιών. Σε άλλες περιπτώσεις θα πρέπει να δηµιουργηθούν νέα ιδρύµατα. Αυτά τα ιδρύµατα δεν πρέπει να θεωρηθούν ως µια σηµαντική αντικυκλική δύναµη ούτε ως ένας σηµαντικός παράγοντας για την ανάπτυξη της οικονοµίας. Αποτελούν απλά ένα σύνολο θεσµών που καλύπτει ένα κενό στην εν εξελίξει θεσµική δοµή. Μπορεί ωστόσο να παίξουν ρόλο σε ένα θεσµικό πλαίσιο όπου ένα κλίµα ευκαιριών αντικαθιστά τη στασιµότητα για πολλά τµήµατα του πληθυσµού. 19

Οι λειτουργίες του. ιδακτικοί στόχοι. χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του

Οι λειτουργίες του. ιδακτικοί στόχοι. χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του Χρήµα ιδακτικοί στόχοι Κατανόηση της λειτουργίας του χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του τραπεζικού συστήµατος σε µια οικονοµία. Οι λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), εφαρµόζοντας την Π /ΤΕ 2496/28.5.2002, άρχισε από το Σεπτέµβριο του 2002 να συγκεντρώνει

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Καθαρά κέρδη 81εκ. έναντι 5εκ. το προηγούμενο τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων κατά 12% και καταθέσεων κατά 17% σε ετήσια βάση Βελτίωση δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 114%

Διαβάστε περισσότερα

Τι είπε ο Γιάννης Στουρνάρας στην Επιτροπή της Βουλής για Τράπεζες και οικονοµία

Τι είπε ο Γιάννης Στουρνάρας στην Επιτροπή της Βουλής για Τράπεζες και οικονοµία Τι είπε ο Γιάννης Στουρνάρας στην Επιτροπή της Βουλής για Τράπεζες και οικονοµία «Οι πρόσφατες εξελίξεις στην ελληνική οικονοµία ενισχύουν τις προβλέψεις για σταδιακή επάνοδο της οικονοµίας σε αναπτυξιακή

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2008

Αποτελέσματα Έτους 2008 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009 Αποτελέσματα Έτους 2008 Αύξηση Καταθέσεων Πελατών κατά 26,3% σε 45,7δισ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 22,4% σε 57,1δισ. - Ενίσχυση υπολοίπων δανείων προς ελληνικές επιχειρήσεις άνω των

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 2016 1 Καθαρά Κέρδη 46εκ. το Β τρίμηνο και 106εκ. το Α εξάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 1,3% έναντι του Α τριμήνου σε 388εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ Η ΤΡΑΠΕΖΑ Επιχείρηση που ασχολείται με χρηματοπιστωτικές συναλλαγές Σκοπός είναι η μεγιστοποίηση του κέρδους Μέσω της διαφοράς ανάμεσα σε επιτόκιο δανεισμού

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

Η λειτουργία των τραπεζών 1. Περιεχόμενα. Ιούλιος 2012

Η λειτουργία των τραπεζών 1. Περιεχόμενα. Ιούλιος 2012 1 του Σαράντη Λώλου Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 1 2. Ο ισολογισμός της τράπεζας... 2 3. Ο Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης... 4 4. Μεγιστοποίηση του κέρδους...

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2012

Αποτελέσματα Έτους 2012 Αποτελέσματα Έτους Αύξηση καταθέσεων κατά 2,7δισ. το Β εξάμηνο του και μείωση εξάρτησης από το Ευρωσύστημα κατά 13δισ. τους τελευταίους 8 μήνες. Το σύνολο καταθέσεων εξωτερικού υπερέβη το σύνολο των δανείων.

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία «Economist» 11/05/2015. Κυρίες και Κύριοι,

Ομιλία «Economist» 11/05/2015. Κυρίες και Κύριοι, Ομιλία «Economist» 11/05/2015 Κυρίες και Κύριοι, Μετά από 6 χρόνια βαθιάς ύφεσης, το 2014, η Ελληνική οικονομία επέστρεψε σε θετικούς ρυθμούς, οι οποίοι μπορούν να ενισχυθούν. Παράλληλα, διαφαίνονται προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld Paul Krugman Maurice Obsfeld Διεθνής Οικονομική Κεφάλαιο 21 Η Διεθνής Αγορά Κεφαλαίου και τα κέρδη από το Εμπόριο Διεθνής Τραπεζική Λειτουργία και Διεθνής Κεφαλαιαγορά Φιλίππου Ευαγγελία Α.Μ. 1207 Μ069

Διαβάστε περισσότερα

Αποταμίευση, Επένδυση και το Χρηματοπιστωτικό σύστημα

Αποταμίευση, Επένδυση και το Χρηματοπιστωτικό σύστημα Αποταμίευση, Επένδυση και το Χρηματοπιστωτικό σύστημα Κεφάλαιο 25 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Το χρηματοπιστωτικό σύστημα Το χρηματοπιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα

2012 / 6 Οι λάθος κίνδυνοι Τι µας λένε οι απώλειες που προήλθαν από παράγωγα στο κεντρικό γραφείο επενδύσεων της JPMorgan Chase για τις αδυναµίες του νόµου Dodd-Frank Του Jan Kregel Τι µπορούµε να διδαχθούµε

Διαβάστε περισσότερα

(Πολιτική. Οικονομία ΙΙ) Τμήμα ΜΙΘΕ. Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος. Αρχές Οικονομικής ΙΙ. 14/6/2011Εαρινό Εξάμηνο 2010-2011. (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) 1

(Πολιτική. Οικονομία ΙΙ) Τμήμα ΜΙΘΕ. Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος. Αρχές Οικονομικής ΙΙ. 14/6/2011Εαρινό Εξάμηνο 2010-2011. (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) 1 Αρχές Οικονομικής ΙΙ (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος Τμήμα ΜΙΘΕ Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος 2010-2011 Αρχές Οικονομικής ΙΙ (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) 1 Θεματικές Ενότητες Επισκόπηση της Μακροοικονομικής-Τα

Διαβάστε περισσότερα

Η µεγαλύτερη και υγιέστερη πρωτοβάθµια Συνεταιριστική Οργάνωση της χώρας µε πάνω από 81.000 ενεργούς συνεταίρους.

Η µεγαλύτερη και υγιέστερη πρωτοβάθµια Συνεταιριστική Οργάνωση της χώρας µε πάνω από 81.000 ενεργούς συνεταίρους. 1 Η µεγαλύτερη και υγιέστερη πρωτοβάθµια Συνεταιριστική Οργάνωση της χώρας µε πάνω από 81.000 ενεργούς συνεταίρους. Η Τράπεζα που εξυπηρετεί γρήγορα και αποτελεσµατικά, τους Οργανισµούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ Α: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Κεφάλαιο 1: Το θεωρητικό υπόβαθρο της διαδικασίας λήψεως αποφάσεων και η χρονική αξία του χρήµατος Κεφάλαιο 2: Η καθαρή παρούσα αξία ως κριτήριο επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014 7 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου Αύξηση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 8,0% το Γ τρίμηνο. Περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 3,7% το Γ τρίμηνο και 11,4% σε συγκρίσιμη βάση το εννεάμηνο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 2015/0009(COD) 3.3.2015 ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου προς την Επιτροπή Προϋπολογισµών

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση

Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση (βασισμένη στο μοντέλο στρατηγικής που αναπτύχθηκε για το έργο SEED REG) Ε.Κ.Ε.Τ.Α. Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Ενότητα 1: Εφαρμογή των αρχών του Μάρκετινγκ στον χρηματοπιστωτικό τομέα Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ ΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ Η επιβράδυνση του ρυθµού ανάπτυξης της παγκόσµιας οικονοµίας επηρεάζει άµεσα και τις χρηµαταγορές, οι οποίες χαρακτηρίζονται από έντονη µεταβλητότητα παρά τα αυστηρά δη- µοσιονοµικά µέτρα

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/20 03/06/2016 Κατευθυντήριες γραμμές Όρια για τα ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού συστήματος που εκτελούν τραπεζικές δραστηριότητες εκτός ρυθμιζόμενου πλαισίου σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

προχωρώντας με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ Το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης Μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής

προχωρώντας με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ Το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης Μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής προχωρώντας με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ Το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης Τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις. ιάρκεια εξετάσεων: Μια ώρα και 30 λεπτά Ονοµατεπώνυµο φοιτητού/τριας;... Αρ. Μητρ.:...

Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις. ιάρκεια εξετάσεων: Μια ώρα και 30 λεπτά Ονοµατεπώνυµο φοιτητού/τριας;... Αρ. Μητρ.:... ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ: ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΜΑΘΗΜΑ: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Α.ΝΟΥΛΑΣ Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις. ιάρκεια εξετάσεων: Μια

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το Τα υψηλότερα ετήσια Λειτουργικά Κέρδη προ προβλέψεων των δύο τελευταίων χρόνων Η συνδυασμένη

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς. Κυριάκος Φιλίνης

Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς. Κυριάκος Φιλίνης Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς Κυριάκος Φιλίνης Οργανισμοί που δέχονται καταθέσεις Εμπορικές τράπεζες ΣυνεταιριστικέςτράπεζεςΣ έ ά ζ Πιστωτικές ενώσεις Οργανισμοί αποταμιεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αθήνα, 6 Μαΐου 2008 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 5,7% σε 215εκ. Ενίσχυση Οργανικών προ φόρων Κερδών κατά 24,2% σε 234εκ. Πενταπλασιασμός Κερδών από τη «Νέα Ευρώπη» σε

Διαβάστε περισσότερα

Η Τράπεζα που συμβάλλει στην τοπική ανάπτυξη και στην κοινωνική συνοχή και που στηρίζει και ενισχύει την έννοια του Συγκρητισμού.

Η Τράπεζα που συμβάλλει στην τοπική ανάπτυξη και στην κοινωνική συνοχή και που στηρίζει και ενισχύει την έννοια του Συγκρητισμού. Ιανουάριος 2015 1 2 Η μεγαλύτερη πρωτοβάθμια Συνεταιριστική Οργάνωση της χώρας με περισσότερους από 82.000 ενεργούς συνεταίρους που κατέχουν πάνω από 1,8 εκατ. συνεταιριστικές μερίδες. Η Τράπεζα που εξυπηρετεί

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή Ετήσια Αποτελέσματα Ομίλου GENIKI Bank Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία το και ένα χρόνο μετά την επιτυχή ένταξή της στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, η GENIKI Bank βελτίωσε σταδιακά το λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

προχωρώντας με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας Μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής

προχωρώντας με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας Μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής προχωρώντας με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας Τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 6.9.2014 L 267/9 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 3ης Ιουνίου 2014 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2013/23 σχετικά με τη στατιστική δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-08 Ιουν-07 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων 149.660 163.075 (8%) Σύνολο εξόδων 78.363 77.649 1% Μερίδιο από συνδεδεµένη εταιρεία -- 1.575

Διαβάστε περισσότερα

# + ε ) ε V S T N U U N Y Z [ [ \ ] ^ ] ι ` a b W \ ` c d e X ` f S K 4 ι D υ A J J :! " # ε % " & # ( ) " ) * ( ε +, # ( -. / ) 0,., )

# + ε ) ε V S T N U U N Y Z [ [ \ ] ^ ] ι ` a b W \ ` c d e X ` f S K 4 ι D υ A J J :!  # ε %  & # ( )  ) * ( ε +, # ( -. / ) 0,., ) To Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο Ελλάδος συνέχισε και κατά το Α! Τρίµηνο του 2007 την επιτυχή πορεία αύξησης, τόσο των βασικών µεγεθών του ισολογισµού του, όσο και της περαιτέρω διεύρυνσης του µεριδίου της αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2009 Κέρδη προ φόρων, 160,32 εκ. ευρώ, έναντι κερδών 2,00 εκ. ευρώ, κατά

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 15. Οι δηµόσιες δαπάνες και ηχρηµατοδότησή τους

Κεφάλαιο 15. Οι δηµόσιες δαπάνες και ηχρηµατοδότησή τους Κεφάλαιο 15 Οι δηµόσιες δαπάνες και ηχρηµατοδότησή τους Ο κρατικός προϋπολογισµός: εδοµένα και αριθµοί Συνολικές δηµόσιες δαπάνες: τρειςκατηγορίεςδηµοσίων δαπανών ηµόσιες δαπάνες (G) Μεταβιβαστικές πληρωµές

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2011

Αποτελέσματα Έτους 2011 Αποτελέσματα Έτους 2011 Ικανοποιητικά Λειτουργικά Αποτελέσματα (- 29εκ.) το 2011, παρά τη βαθιά ύφεση της ελληνικής οικονομίας Συνολικές Ζημιές Μετά από Φόρους 5,5δισ., εκ των οποίων 4,6δισ. από το PSI

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015 3 Νοεμβρίου Οικονομικά Στοιχεία Τριμήνου Αύξηση των κερδών προ προβλέψεων κατά 8,4% έναντι του Β τριμήνου σε 230εκ. Ανθεκτικότητα καθαρών εσόδων από τόκους (-1,8% στο τρίμηνο) παρά τους κεφαλαιακούς ελέγχους.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΝΕΑ ΤΑΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΤΑ ΝΕΑ ΤΑΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΤΑ ΝΕΑ ΤΑΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Ενηµερωτικό Σηµείωµα Αθήνα, 28/9/2010 Το ΥΠΑΑΝ και το Υπουργείο Οικονοµικών σε συνεργασία και µε άλλα Υπουργεία, όπως το ΥΠΕΚΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.10.2016 L 295/11 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1904 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιουλίου 2016 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1286/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

προχωρώντας με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ Το Ταμείο Συνοχής Μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής

προχωρώντας με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ Το Ταμείο Συνοχής Μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής προχωρώντας με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ Το Ταμείο Συνοχής 2 Τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχής αποτελούν ένα βιώσιμο και αποτελεσματικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ / ΣΕ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ / ΣΕ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ / ΣΕ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ Οδηγίες συµπλήρωσης εντύπων αναφορικά µε το δανεισµό και των καταθέσεων κατοίκων Κύπρου (1) από / σε µη-κατοίκους. 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων σε 177εκ. το Δ τρίμηνο, από 148εκ. το Γ τρίμηνο του 2013 και 84εκ. το Δ τρίμηνο του 2012. Αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 26 Μαΐου Αποτελέσματα α τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του α τριμήνου διαμορφώθηκαν σε 71 εκατ. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 181.5 εκατ. το α τρίμηνο, ενισχυμένα

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011

Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011 Οι πρωτοβουλίες μείωσης των εξόδων επιφέρουν ικανοποιητικά αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνος δανεισμός και υπερχρέωση των καταναλωτών

Υπεύθυνος δανεισμός και υπερχρέωση των καταναλωτών Υπεύθυνος δανεισμός και υπερχρέωση των καταναλωτών Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γενικός Γραμματέας Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση 1 Χρηματοοικονομική ανάλυση Χρηματοοικονομική Ανάλυση είναι η ανάλυση που σκοπός της είναι: ο προσδιορισμός των δυνατών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ "CROWDFUNDING" KAI "VENTURE CAPITALS"

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ CROWDFUNDING KAI VENTURE CAPITALS Πειραιάς, 8 Μαΐου 2015 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ "CROWDFUNDING" KAI "VENTURE CAPITALS" Crowdfunding Το crowdfunding ή αλλιώς participative financing - («χρηματοδότηση από το πλήθος» -- «συμμετοχική

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Δάνεια. Ποιο είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα της Τράπεζας; Χορηγήσεις με υψηλή απόδοση και μικρή διάρκεια αποπληρωμής

Προσωπικά Δάνεια. Ποιο είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα της Τράπεζας; Χορηγήσεις με υψηλή απόδοση και μικρή διάρκεια αποπληρωμής Προσωπικά Δάνεια Σε όλα τα φυσικά πρόσωπα με εισοδήματα, σε ορισμένες περιπτώσεις και σε φυσικά πρόσωπα τα οποία δεν πληρούν τα κριτήρια εισοδήματος αλλά δέχονται την ενεχυρίαση μετοχών εισηγμένων στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 25 Φεβρουαρίου 2011 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία εκ-10 εκ-09 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ / ΤΑΜΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» ΚΑΙ ΤΗΣ «ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» ΓΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ Η «Λογιστική Κατάσταση για

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ;

Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ; Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ; Από την έναρξη της παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, η ΕΕ βρίσκεται αντιμέτωπη με χαμηλά επίπεδα επενδύσεων. Απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία

Κεφάλαιο 5. Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία Κεφάλαιο 5 Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία Περίγραμμα κεφαλαίου Ισοζύγιο Πληρωμών Ισορροπία της αγοράς αγαθών σε μια ανοικτή οικονομία Αποταμίευση και επένδυση σε μια μικρή ανοικτή οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 1. Εισαγωγή Η παρούσα Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών εφαρµόζεται στις εταιρείες του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς, οι οποίες παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες κατά την

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα

Περιεχόμενα. Το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα 1.1 Ροή των χρηματικών πόρων...20 1.1.1 Άμεση χρηματοδότηση...20 1.1.2 Έμμεση χρηματοδότηση...22 1.2 Μορφές χρηματοοικονομικών οργανισμών...23 1.2.1 Οργανισμοί που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 1.1 Στο Σχέδιο έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν φυσικά πρόσωπα τα οποία: (α) έχουν λάβει στεγαστικό δάνειο με υποθήκη την κύρια (μόνιμη) τους κατοικία

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, Ευχαριστώ για την παρουσία σας σημερινή εκδήλωση. Ευχαριστώ επίσης την Ο.Κ.Ε. και το Πρόεδρό της, κ. Πολυζωγόπουλο, για την τιμή που μου έκαναν να μου ζητήσουν να μιλήσω

Διαβάστε περισσότερα

Αναγνώριση Κινδύνων. Στα επόµενα σενάρια αναγνωρίστε πιο από τα παρακάτω είδη κινδύνου δηµιουργείται για την Τράπεζα (µε τον πιο «προφανή» τρόπο)

Αναγνώριση Κινδύνων. Στα επόµενα σενάρια αναγνωρίστε πιο από τα παρακάτω είδη κινδύνου δηµιουργείται για την Τράπεζα (µε τον πιο «προφανή» τρόπο) Άσκηση Αναγνώριση Κινδύνων Αναγνώριση Κινδύνων Στα επόµενα σενάρια αναγνωρίστε πιο από τα παρακάτω είδη κινδύνου δηµιουργείται για την Τράπεζα (µε τον πιο «προφανή» τρόπο) Πιστωτικός κίνδυνος Κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων Ένας από τους σκοπούς της χρηματοοικονομικής επιστήμης αποτελεί η αξιολόγηση και αξιοποίηση των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί και καταγραφεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΙI

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΙI ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΙI Τα χαρακτηριστικά των τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών και πως αυτά μπορούν να προσδώσουν στον τραπεζικό οργανισμό ανταγωνιστικό και συγκριτικό πλεονέκτημα Καταθετικά

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Οριακή κερδοφορία για τους πρώτους έξι μήνες Στο 61% τα ΜΕΔ Παραμένουν η μεγαλύτερη πρόκληση Ενθαρρυντικές οι εξελίξεις στην αγορά ακινήτων Θετικό το μομέντουμ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας»

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015), όπως ισχύει (ΦΕΚ Α 66, 30.6.2015 και ΦΕΚ Α 79, 14.7.2015) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 15 Ιουλίου 2015 1.

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις πολιτικής για τη διαχείριση προβληµατικών χαρτοφυλακίων δανείων

Προτάσεις πολιτικής για τη διαχείριση προβληµατικών χαρτοφυλακίων δανείων Προτάσεις πολιτικής για τη διαχείριση προβληµατικών χαρτοφυλακίων δανείων Κερασίνα Ραυτοπούλου Σύµβουλος Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης στον Χρηµατοπιστωτικό Τοµέα 1 Εισαγωγή Στην Ελλάδα η οικονοµική κρίση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ 1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΗ Πιστωτής: Διεύθυνση: DEGIRO B.V. Rembrandt Tower - 9th floor Amstelplein

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 93/

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 93/ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 93/05.08.2014 ΘΕΜΑ: Tροποποίηση της Πράξης ΣΝΠ 87/28.2.2013 σχετικά με συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα όσον αφορά τις πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας A Εξάμηνο 2008 Αθήνα, 28 Αυγούστου 2008 σε εκατ. Α 6μηνο 2008 Α 6μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ * 835 724 +15% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες 510 478

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών Η παρούσα Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών ισχύει για το σύνολο του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς,

Διαβάστε περισσότερα

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 ελτίο τύπου 25 Φεβρουαρίου 2010 Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 Τα καθαρά κέρδη του Οµίλου που αναλογούν στους µετόχους διαµορφώθηκαν σε 30.0 εκατ. το δ τρίµηνο

Διαβάστε περισσότερα

προχωρώντας με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής

προχωρώντας με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής προχωρώντας με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις. Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα. Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016

Συχνές Ερωτήσεις. Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα. Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συχνές Ερωτήσεις Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016 Σημαντική Σημείωση Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

1 Δεκεµβρίου 2012: Ωριµάζει, λήγει, οµόλογο αξίας 250 εκατοµµυρίων Ευρώ.

1 Δεκεµβρίου 2012: Ωριµάζει, λήγει, οµόλογο αξίας 250 εκατοµµυρίων Ευρώ. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΕΥΧΘΗΚΕ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΝΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΣΤΙΣ 26 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Α. Οι δόσεις θα καταβληθούν στις 13 Δεκεµβρίου 2012. Οι δόσεις που θα

Διαβάστε περισσότερα

Investment Banking Διάλεξη 2 Αρχές Τραπεζικής Διοικητικής

Investment Banking Διάλεξη 2 Αρχές Τραπεζικής Διοικητικής Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Τραπεζικής και Χρηματοοικονομικής Διοικητικής Investment Banking Διάλεξη 2 Αρχές Τραπεζικής Διοικητικής Μιχάλης Ανθρωπέλος anthropel@unipi.gr 1 Βασικά στοιχεία της τραπεζικής

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2016 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2016 (OR. en) PUBLIC 8545/16 LIMITE DEVGEN 69 ACP 56 RELEX 340 SOC 216 WTO 109 COMER 52 FDI 5 OCDE 1 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑ.Λ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑ.Λ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 7 ΟΥ & 8 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ-ΛΑΘΟΥΣ ΕΠΑ.Λ Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµία από τις παρακάτω προτάσεις σηµειώνοντας το αντίστοιχο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2006

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2006 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2006 To Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο Ελλάδος συνέχισε µε γρήγορους ρυθµούς ανάπτυξης και κατά το 2006, τη µετατροπή του σε Τράπεζα, µε προσανατολισµό στη Λιανική Τραπεζική. Η χρονιά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5 ΗΚΑΠΑRESEARCH. Επωνυμία Εταιρείας. Επωνυμία όνομα Εντολέα. Σκοπός δημοσκόπησης

ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5 ΗΚΑΠΑRESEARCH. Επωνυμία Εταιρείας. Επωνυμία όνομα Εντολέα. Σκοπός δημοσκόπησης Επωνυμία Εταιρείας Επωνυμία όνομα Εντολέα Σκοπός δημοσκόπησης Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά δείγματος Μέγεθος δείγματος/ γεωγραφική κάλυψη ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5 ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Αύξηση σε Καθαρά Έσοδα και Μεικτά Λειτουργικά Κέρδη ως αποτέλεσμα της αποδοτικής εμπορικής πολιτικής και των αποτελεσματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας» Το βασικό συμπέρασμα: Η επιβολή ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων μετά την ανακήρυξη του δημοψηφίσματος στο τέλος του Ιουνίου διέκοψε την ασθενική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α. Η χρηµατοοικονοµική επιστήµη εξετάζει: 1. Τον κόσµο των χρηµαταγορών,των κεφαλαιαγορών και των επιχειρήσεων 2. Θέµατα που περιλαµβάνουν τη χρονική αξία

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2011

Αποτελέσματα Έτους 2011 Αποτελέσματα Έτους 2011 Ικανοποιητικά Λειτουργικά Αποτελέσματα (- 29εκ.) το 2011, παρά τη βαθιά ύφεση της ελληνικής οικονομίας Συνολικές Ζημιές Μετά από Φόρους 5,5δισ., εκ των οποίων 4,6δισ. από το PSI

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 Οκτωβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013 H Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα δημοσιονομικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Β. Μπαμπαλός ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Δρ. Β. Μπαμπαλός ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα & Προσφορά ρ Χρήματος Δρ. Β. Μπαμπαλός ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Διάκριση μεταξύ τραπεζών και μη αποταμιευτικών ιδρυμάτων Ηβ βασική ήδιαφορά ανάμεσα

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος με τα αντίστοιχα άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Περιεχόμενα. Μάρτιος 1999

Σύγκριση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος με τα αντίστοιχα άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Περιεχόμενα. Μάρτιος 1999 με τα αντίστοιχα άλλων ευρωπαϊκών χωρών του Σαράντη Λώλου Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής ς Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 1 2. Διάρθρωση του Ενεργητικού... 2 3. Διάρθρωση του Παθητικού... 3 4. Κερδοφορία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015)

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 1.7.2015 Πόσο θα διαρκέσει η τραπεζική αργία; Σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΤΕΠΙΧ ΔΡΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ Υποπρόγραμμα 1

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΤΕΠΙΧ ΔΡΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ Υποπρόγραμμα 1 ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΤΕΠΙΧ ΔΡΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ Υποπρόγραμμα 1 ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ I - Δάνεια που χρηματοδοτούν επενδυτικά σχέδια Περιγραφή Προϊόντος: Τοκοχρεολυτικά δάνεια τακτής λήξης με

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ι. Δάνεια ή πιστωτικά όρια προς 1. Το τελευταίο τρίμηνο, ποιες μεταβολές σημειώθηκαν όσον αφορά τα κριτήρια της τράπεζάς σας για τη χορήγηση δανείων ή πιστωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά Οικονοµικά Αποτελέσµατα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ]

Προκαταρκτικά Οικονοµικά Αποτελέσµατα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ] Προκαταρκτικά Οικονοµικά Αποτελέσµατα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [29.2.2016] Κύριες εξελίξεις - Ισχυρή Κεφαλαιακή Θέση µε δείκτη κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) 17,5% την 31.12.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012 ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα όσον αφορά τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης του ευρωσυστήματος και την

Διαβάστε περισσότερα

Οι ελληνικές τράπεζες δεν κινδυνεύουν από την κρίση

Οι ελληνικές τράπεζες δεν κινδυνεύουν από την κρίση Οι ελληνικές τράπεζες δεν κινδυνεύουν από την κρίση Η φερεγγυότητα των ελληνικών τραπεζών δεν κινδυνεύει απ' αυτή την κρίση, διότι δεν υπάρχουν οι δίαυλοι για τη μετάδοση στην Ελλάδα των προβλημάτων που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 «Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, η οποία πλήττει την Ελληνική κοινωνία έχει συρρικνώσει σημαντικά το σύνολο της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Ι. ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ; Η πορεία που πρέπει να ακολουθηθεί για την πραγματοποίηση των αντικειμενικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ:

ΔΟΜΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24 ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Μικροοικονομική Μακροοικονομική και Δημόσια Οικονομική Θέμα 3ο (κληρώθηκε) α) Ποια μέσα διαθέτει η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα