ΡΑΣΗ: 2 ΤΙΤΛΟΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΡΑΣΗ: 2 ΤΙΤΛΟΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:"

Transcript

1 ΡΑΣΗ: 2 ΤΙΤΛΟΣ: ράση 2: Συγκριτικές µελέτες ανάλυσης αποτελεσµάτων συνδυασµένων πολιτικών στον πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τοµέα από κράτη µέλη της ΕΕ που ανέπτυξαν καλές πρακτικές ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Οι πρακτικές που εφαρµόζουν οι επιχειρήσεις του πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τοµέα στην Ελλάδα αναφορικά µε τη διαχείριση της ενεργού γήρανσης» ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΙΚΤΥΟ ΕΚΕ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Απρίλιος 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Ανθρώπινο υναµικό Ελληνικό ίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 6 Κεφάλαιο 2 Μεθοδολογία Εισαγωγή Ερωτηµατολόγιο 9 Κεφάλαιο 3 Αποτελέσµατα και Σχολιασµός Πρώτο µέρος του ερωτηµατολογίου εύτερο µέρος του ερωτηµατολογίου Τρίτο µέρος του ερωτηµατολογίου 15 Κεφάλαιο 4 Συµπεράσµατα 20 Παράρτηµα - Ερωτηµατολόγιο 28 2

3 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή 1.1 Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ), σύµφωνα µε την πλέον αποδεκτή άποψη, είναι η εθελοντική δέσµευση των επιχειρήσεων σε στρατηγικές που ενσωµατώνουν κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανησυχίες και εκφράζονται µε συναφείς πρακτικές που συµβάλλουν στη βιώσιµη ανάπτυξη, τις σχέσεις µε το ανθρώπινο δυναµικό τους, την κοινωνική αλληλεγγύη και τη διασφάλιση σχέσεων εµπιστοσύνης µε την τοπική κοινωνία και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Η ενσωµάτωση της έννοιας και των αρχών της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην επιχειρηµατική πρακτική σηµατοδοτεί µία νέα αντίληψη, η οποία διέπει το όραµα, τις αξίες και τις αρχές σύµφωνα µε τις οποίες λειτουργεί η επιχείρηση. Στο πλαίσιο αυτό, οι επιχειρήσεις επιδιώκουν να συνδυάσουν αποτελεσµατικά την οικονοµική τους απόδοση και ανάπτυξη µε τη συνεισφορά τους στο κοινωνικό σύνολο και την προστασία του περιβάλλοντος, πέραν της συµµόρφωσης µε το νοµοθετικό πλαίσιο. Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη έχει κατά συνέπεια δύο διακριτά πεδία εφαρµογής: αφ ενός το εσωτερικό, αφ ετέρου το εξωτερικό πεδίο. Στο εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης, το ανθρώπινο δυναµικό και η προστασία του περιβάλλοντος από τη λειτουργία της είναι οι βασικότεροι τοµείς εφαρµογής της ΕΚΕ. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις πρακτικής εφαρµογής της ΕΚΕ στο εσωτερικό περιβάλλον µίας επιχείρησης αποτελούν: Η συνεχής και συστηµατική ανάπτυξη των προσόντων και των ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναµικού που αποσκοπούν στην επαγγελµατική και προσωπική τους εξέλιξη Η αναγνώριση της διαφορετικότητας και η παροχή ίσων ευκαιριών, καθώς και η συστηµατική και αµφίδροµη επικοινωνία διοίκησης εργαζοµένων Η διασφάλιση και συνεχής βελτίωση των συνθηκών υγιεινής κι ασφάλειας της εργασίας, καθώς και της ποιότητας στους χώρους εργασίας 3

4 Η ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων και η συστηµατική προσπάθεια για εξοικονόµησή τους Η εφαρµογή νέας τεχνολογίας, φιλικής προς το περιβάλλον και ανάλογων συστηµάτων για την παραγωγή προϊόντων. Στο εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης η ΕΚΕ επεκτείνεται και αφορά όλα τα άµεσα και έµµεσα επηρεαζόµενα από την επιχειρηµατική δραστηριότητα µέρη και ειδικότερα: την τοπική κοινότητα, τους προµηθευτές, τους πελάτες, τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις κ.ά. Η κάθε επιχείρηση ανάλογα µε το µέγεθος και το αντικείµενο της δραστηριότητάς της ιεραρχεί διαφορετικά τις σχέσεις και τις προτεραιότητές της µε κάθε ένα από τα µέρη που επηρεάζονται από αυτήν. Σε ό,τι αφορά στην τοπική κοινότητα ο άµεσος θετικός αντίκτυπος είναι η συµβολή της επιχείρησης στην τοπική ανάπτυξη και πρόοδο που αποτελεί βασική έκφραση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης κάθε επιχείρησης που επιδιώκει να λειτουργεί ως υπεύθυνος «πολίτης» - µέλος της τοπικής κοινωνίας στην οποία λειτουργεί. Η σχέση της επιχείρησης µε τους προµηθευτές της είναι σε πολλές περιπτώσεις σχέση αλληλεπίδρασης ή και αλληλεξάρτησης. Κάθε επιχείρηση λειτουργεί στηριζόµενη σε ένα ευρύτατο πλήθος προµηθευτών από τους οποίους επηρεάζεται αλλά και επηρεάζει. Η υιοθέτηση και εφαρµογή των αρχών της ΕΚΕ από την επιχείρηση εκφράζεται προς τους προµηθευτές της µε δράσεις που συµβάλλουν στη µεταφορά γνώσεων και εµπειριών προς εκείνους που είναι εξαρτώµενοι από την επιχείρηση, µε την υιοθέτηση κριτηρίων υπεύθυνης επιχειρηµατικότητας για την επιλογή και σύναψη επιχειρηµατικών σχέσεων µαζί τους και από τη υποστήριξη κοινών πρωτοβουλιών στο πλαίσιο κοινών στόχων και προτεραιοτήτων. Εξίσου σηµαντική είναι η σχέση κάθε επιχείρησης µε τους πελάτες της. Η παραγωγή, διάθεση και προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών µε τρόπο αποτελεσµατικό, δεοντολογικό και φιλικό προς το περιβάλλον, θεωρείται το πλαίσιο για την εφαρµογή της ΕΚΕ έναντι των πελατών. Η ανταπόκριση της επιχείρησης στις ανάγκες και επιθυµίες των πελατών της µέσω της παροχής προϊόντων και υπηρεσιών ανώτερης 4

5 ποιότητας, ασφάλειας, αξιοπιστίας και εξυπηρέτησης, διασφαλίζει την οικοδόµηση σχέσεων διάρκειας και εµπιστοσύνης µε τους καταναλωτές προσφέροντας ορατά οφέλη και στις δύο πλευρές. Συνεπώς, όσες επιχειρήσεις αναλαµβάνουν τον κοινωνικό ρόλο τους υιοθετώντας δράσεις κοινωνικής ευθύνης, ανταποκρίνονται καλύτερα στις απαιτήσεις της νέας εποχής και στέλνουν µηνύµατα σε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη που έµµεσα ή άµεσα επηρεάζονται από τη δράση τους. Τα οφέλη των επιχειρήσεων από την υιοθέτηση καλών πρακτικών συνοψίζονται ως εξής: Ικανοποιηµένο και παραγωγικό ανθρώπινο δυναµικό Θετική ανταπόκριση της κοινής γνώµης Βελτίωση της εταιρικής εικόνας, της φήµης και της πελατείας Καλύτερη ανταπόκριση στις ανάγκες των πελατών καταναλωτών Βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών Βελτίωση των σχέσεων µε την τοπική κοινωνία. Τέλος, η ορθή υιοθέτηση και εφαρµογή της ΕΚΕ µπορεί να συµβάλλει σηµαντικά στην επίτευξη του στρατηγικού στόχου που ετέθη στη Λισσαβόνα το 2000: «Μέχρι το 2010 η Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνει η ανταγωνιστικότερη και δυναµικότερη οικονοµία της γνώσης ανά την υφήλιο, ικανή για βιώσιµη ανάπτυξη, µε περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και µε µεγαλύτερη κοινωνική συνοχή». 1.2 Ανθρώπινο υναµικό Το ανθρώπινο δυναµικό είναι ο κύριος φορέας των ικανοτήτων και των γνώσεων που συµβάλλουν στην παραγωγικότητα και αποτελεσµατικότητα µίας επιχείρησης, ο οποίος ενισχύει καθοριστικά την ανταγωνιστικότητά της. Αντιµετωπίζοντας το ανθρώπινο δυναµικό µε συνέπεια και κοινωνική συνείδηση, η επιχείρηση διασφαλίζει όχι µόνον τη φήµη της ως προτιµητέος εργοδότης, αλλά και τη δηµιουργική κινητοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού της στην επίτευξη των επιχειρησιακών της στόχων. 5

6 Η πολιτική και οι δράσεις που επιλέγει η επιχείρηση για να εφαρµόσει στο εσωτερικό της περιβάλλον και ειδικότερα έναντι των εργαζοµένων της, την κοινωνική της υπευθυνότητα καλύπτουν κυρίως τους τοµείς: Απασχόληση, ίσες ευκαιρίες και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού Επικοινωνία, συνθήκες εργασίας και δικαιώµατα εργαζοµένων Μέριµνα για την υγιεινή και για την ασφάλεια πέρα από τις υποχρεώσεις του νόµου Ανθρώπινα δικαιώµατα και διασφάλιση της ισορροπίας µεταξύ επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής. 1.3 Ελληνικό ίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Το Ελληνικό ίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι ένα Μη Κερδοσκοπικό Επιχειρηµατικό Σωµατείο που ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2000 από οµάδα ηγετικών επιχειρηµατικών φορέων και επιχειρήσεων, µε στόχο τη διάδοση των αξιών της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (Ε.Κ.Ε.) και την προβολή της τόσο στον επιχειρηµατικό κόσµο, όσο και στο κοινωνικό σύνολο. Αποτελεί τον εκπρόσωπο στην Ελλάδα του Πανευρωπαϊκού ικτύου CSR Europe, που εκφράζει περισσότερες από επιχειρήσεις, µε 18 εθνικούς εκπροσώπους σε 15 χώρες. Μέλη του Ελληνικού ικτύου είναι περισσότερες από 80 επιχειρήσεις, όλες ευαισθητοποιηµένες σε θέµατα που αφορούν την κοινωνία και το περιβάλλον, οι οποίες έχουν εντάξει στις πρακτικές τους προγράµµατα που: Συµβάλλουν στην οικονοµική και βιώσιµη ανάπτυξη των κοινοτήτων όπου δραστηριοποιούνται. Ελαχιστοποιούν τις επιπτώσεις που ενδέχεται να έχουν οι δραστηριότητές τους στο περιβάλλον και στους φυσικούς πόρους. 6

7 ιαµορφώνουν για τους εργαζοµένους υγιεινές και ασφαλείς συνθήκες εργασίας. ίνουν ίσες ευκαιρίες απασχόλησης και επαγγελµατικής εξέλιξης. Παρέχουν στους µετόχους τους, µέσω της ορθής κοινωνικής και περιβαλλοντικής διαχείρισης, ικανοποιητική απόδοση. Με σκοπό την ευαισθητοποίηση όλο και περισσότερων επιχειρήσεων ως προς την ένταξη στρατηγικών Ε.Κ.Ε. στις δραστηριότητές τους, οι οποίες θα συνεισφέρουν αποτελεσµατικά στην αρµονική συνύπαρξη επιχειρηµατικής επιτυχίας και κοινωνικής ευαισθησίας, το Ελληνικό ίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη έχει θέσει τους εξής συγκεκριµένους στόχους: Τη συνεχή ενηµέρωση και διάδοση πληροφοριών στον τοµέα της Ε.Κ.Ε. Τη δικτύωση και τη συνεργασία µε επιχειρήσεις, µε συλλογικούς και άλλους φορείς, σε κάθε επίπεδο, για την ανταλλαγή και διάχυση πληροφοριών. Την ευαισθητοποίηση της επιχειρηµατικής κοινότητας και του κοινού στην κοινωνική δράση και τη συµβολή των επιχειρήσεων σε τοπικό, εθνικό, αλλά και διεθνές επίπεδο. Την κινητοποίηση και την ανάπτυξη συνεργασιών για την προώθηση προγραµµάτων συλλογικής προσφοράς και για την από κοινού αντιµετώπιση κοινωνικών προβληµάτων. Τη µεταφορά, την προσαρµογή και τη διάδοση καλών πρακτικών στον τοµέα της κοινωνικής συνοχής και της Ε.Κ.Ε. Την ανάπτυξη δράσης οιασδήποτε µορφής εκ µέρους των επιχειρήσεων, µε στόχο πάντοτε την επίτευξη των σκοπών του ικτύου. Στο πλαίσιο των πιο πάνω στόχων του το ίκτυο ΕΚΕ συµµετέχει στην Αναπτυξιακή Σύµπραξη ΕΜΠΕΙΡΙΑ. 7

8 Κεφάλαιο 2 Μεθοδολογία 2.1 Εισαγωγή Στο πλαίσιο της µεθοδολογίας που προβλέπεται στο φυσικό αντικείµενο της δράσης συστάθηκε οµάδα εργασίας αποσκοπώντας στη συλλογή, ανάλυση δεδοµένων και καταγραφή των καλών πρακτικών αναφορικά µε την προσπάθεια βελτίωσης της θέσης των µεγαλύτερων σε ηλικία εργαζοµένων στην αγορά εργασίας. Η οµάδα, αφού κοίταξε στην πηγή κάποιες πρακτικές που εφαρµόζονται στην Ε.Ε. προχώρησε στην αποτύπωση του ερωτηµατολογίου (βλέπε Παράρτηµα), προκειµένου να βρεθούν αντίστοιχες Ελληνικές καλές πρακτικές. Επίσης, αποφασίστηκε να σταλεί το ερωτηµατολόγιο στις εταιρίες µέλη του ικτύου, οι οποίες είναι µεγάλες και αρκετές από αυτές υποκαταστήµατα πολυεθνικών και κατά τεκµήριο είναι πιο ευαισθητοποιηµένες σε θέµατα διοίκησης προσωπικού. Από τη φύση της η συλλογή στοιχείων δεν µπορούσε να είναι ποσοτική αλλά µόνον ποιοτική λόγω του µικρού αριθµού των εταιριών προς τις οποίες απευθύνθηκε το ερωτηµατολόγιο και ο µικρός αριθµός των απαντηθέντων ερωτηµατολογίων δεν µπορεί να δώσει σαφή εικόνα της επικρατούσας κατάστασης στις ελληνικές επιχειρήσεις σχετικά µε την απασχόληση ατόµων της οµάδας στόχου. Παρ όλα αυτά, µπορούν να εντοπιστούν κάποιες τάσεις που πιθανόν να βοηθήσουν, σε συνδυασµό µε άλλα συµπεράσµατα που έχουν προκύψει από το υποέργο 2, στη σκιαγράφηση της εικόνας της ελληνικής αγοράς εργασίας. Επίσης, καταγράφηκαν και πρακτικές που εφαρµόζονται από Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις προκειµένου να υπάρξει σύγκριση µε τις Ελληνικές. 8

9 2.2 Ερωτηµατολόγιο Με επιστολή υπογραµµένη από τον Πρόεδρό του, το ίκτυο έστειλε στις 81 επιχειρήσεις µέλη του ερωτηµατολόγιο που είχε τα εξής χαρακτηριστικά: Πρώτο µέρος Γενικά χαρακτηριστικά της επιχείρησης και του απασχολούµενου από αυτήν Ανθρώπινου υναµικού (Αριθµός εργαζοµένων, διαχωρισµός σε άνδρες / γυναίκες, αριθµός απασχολούµενων που ανήκουν στην οµάδα στόχο κ.λπ.) εύτερο µέρος Πιο εξειδικευµένες πληροφορίες σχετικά µε τους απασχολούµενους που ανήκουν στην οµάδα στόχο (αριθµός εργαζοµένων, ανάλυση κατά θέση απασχόλησης, ανάλυση των ατόµων της ίδιας οµάδας ανάλογα µε το µορφωτικό τους επίπεδο και τις δεξιότητές τους ιδιαίτερα σε ξένες γλώσσες και Η/Υ κ.λπ) Τρίτο µέρος Στο µέρος αυτό υπάρχει µια σειρά από ερωτήσεις που αναφέρονται στις πολιτικές που ακολουθούν οι επιχειρήσεις σχετικά µε τη διοίκηση ατόµων µε ηλικία µεταξύ 55 και 64 ετών. Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω το ερωτηµατολόγιο εστάλη ηλεκτρονικά και στα 81 ( κατά τον Ιανουάριο 2006) µέλη του ικτύου ΕΚΕ. Στη συνέχεια έγιναν πολλαπλά προσωπικά τηλεφωνήµατα σε όλους τους παραλήπτες προκειµένου να επιστρέψουν συµπληρωµένα τα ερωτηµατολόγια. 9

10 Εταιρίες που απάντησαν 1 Τελικά επιστράφηκαν 27 ερωτηµατολόγια (33.3% επί του συνόλου των αποσταλµένων) από τις εξής εταιρίες : Q-PLAN Α.Ε., ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε., CONNECTIVE COMMUNICATIONS ΕΠΕ, ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. Ιχθυοκαλλιέργειες Χίου, EPIKOINONIA Βusiness Communications Network A.E., MANPOWER Team Α.Ε., INFOTE Πληροφορίες για όλους Α.Ε., ALPHA MENTOR ΕΠΕ, ΒΙΒΕΧΡΩΜ Α.Ε., Εθνική Συνοµοσπονδία Ελληνικού Εµπορίου, JANSSEN CILAG Φαρµακευτική Α.Ε.Β.Ε., AΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α., ΧΑΛΥΨ οµικά Υλικά Α.Ε., ΚΡΕΜΑΛΗΣ ικηγορική Εταιρία, ΕΛΤΑ Συµµετοχών Α.Ε., INTRACOM Α.Ε. Ελληνική Βιοµηχανία Τηλεπ.& Συστηµάτων Πληροφορικής, EΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΑΤΛΑΝΤΙΚ Α.Ε., ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ιυλιστήρια Κορίνθου Α.Ε., LAMDA DEVELOPMENT Ανώνυµη Εταιρία Συµµετοχών και Αξιοποίησης Ακινήτων, BP Hellas Α.Ε., S & B Βιοµηχανικά Ορυκτά Α.Ε., ΣΗΜΑ Α.Τ.Ε.Μ.Ε., ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε., ΦΑΓΕ Α.Ε., ΤΙΜ Hellas Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.Β.Ε., ΟΤΕ Α.Ε. Οι κλάδοι που ανήκουν οι εταιρίες αυτές φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ Η ΤΗΛ/ΝΩΝΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Q-PLAN A.E. ΝΗΡΕΥΣ Ιχθυοκαλλιέργειες MOTOROIL (ΕΛΛΑΣ) ΤΙΜ Ηellas Α.Ε.Β.Ε. ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. CONNECTIVE COMMUNICATIONS ΒΙΒΕΧΡΩΜ Α.Ε. ΒΡ Hellas A.E. ΟΤΕ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΠΕ ΧΑΛΥΨ οµικά Υλικά Α.Ε. ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε. MANPOWER TEAM A.E. ΕΛΤΑ Συµµετοχών INFOTE A.E. INTRACOM A.E. ALPHA MENTOR ΕΠΕ ΦΑΓΕ Α.Ε. ΚΡΕΜΑΛΗΣ ικηγορική Εταιρία S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά ΣΗΜΑ ΑΤΕΜΕ LAMDA DEVELOPMENT A.E. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ JANSSEN-CILAG A.E.B.E. AΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α. ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΤΛΑΝΤΙΚ Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Ε.Σ.Ε.Ε. 1 α) Συναντήθηκε έντονη άρνηση από τις επιχειρήσεις (ιδιαίτερα από τις ιευθύνσεις Προσωπικού) να παραχωρήσουν στοιχεία. Ίσως υπάρχει δυσπιστία ως προς την τελική χρήση των στοιχείων. β) Η συγκέντρωση των ερωτηµατολογίων έγινε ύστερα από έντονη πίεση του ικτύου γ) Πρέπει να αναφερθεί ότι αρκετά από τα στοιχεία που αναλύονται πιο κάτω πιθανόν να µην συµφωνούν µε τα πιο πάνω σύνολα επειδή κάποια ερωτηµατολόγια δεν είχαν συµπληρωµένα όλα τα ζητούµενα στοιχεία. 10

11 Κατά αντικείµενο δραστηριοποίησης οι πιο πάνω εταιρίες αντιπροσωπεύουν τους εξής τοµείς (µέσα σε παρένθεση το ποσοστό που αντιπροσωπεύουν οι επιχειρήσεις αυτές τους τοµείς τους από το αντίστοιχο σύνολο των µελών του ικτύου) Βιοµηχανία 7 (24%), Παροχή Υπηρεσιών 9 (47%), Λιανικό Εµπόριο 1 (20%), Πετρελαιοειδή 3 (60%), Φαρµακευτικές εταιρίες 1(33%), Τηλεπικοινωνίες 2 (50%), Τράπεζες 2 (50%), Επιχειρηµατικοί φορείς 1 (12,5%), Ασφάλειες 1 (100%). Επιπλέον, αν ταξινοµήσουµε τις πιο πάνω επιχειρήσεις σύµφωνα µε τον αριθµό των εργαζοµένων σ αυτές προκύπτει ότι οκτώ (8) απασχολούν µέχρι 100 άτοµα, πέντε(5) µέχρι 500 άτοµα, έξι (6) µέχρι 1000 άτοµα και οκτώ (8) πάνω από 1000 άτοµα. εν υπάρχουν στοιχεία από τον τοµέα της Πληροφορικής, δεδοµένου ότι καµία από τις 3 επιχειρήσεις από τον τοµέα αυτό που είναι µέλη του ικτύου δεν απάντησε στο ερωτηµατολόγιο. 11

12 Κεφάλαιο 3 Αποτελέσµατα και Σχολιασµός 3.1 Πρώτο µέρος του ερωτηµατολογίου Ο συνολικός αριθµός απασχολουµένων στις προαναφερόµενες επιχειρήσεις είναι άτοµα από τα οποία (96%) είναι µόνιµοι, οι 1396 (3,5%) είναι προσωρινοί, οι 51 (0,1%) είναι εποχικοί και οι 134 (0,4%) έχουν άλλου είδους εργασιακή σχέση. Ενδιαφέρον επίσης στοιχείο είναι ότι από αυτούς οι (28,4%) έχουν ηλικία κάτω των 35 ετών (5453 άνδρες, 5922 γυναίκες), οι 25151(62,8%) έχουν ηλικία µεταξύ 35 και 54 ετών και οι 3502 (8,8%) έχουν ηλικία µεταξύ 55 και 64 ετών. Από αυτούς οι 3028 (το 86,5% της κατηγορίας αυτής) είναι άνδρες και οι 474 (13,5%) είναι γυναίκες. Από τα στοιχεία αυτά προκύπτει ότι οι άνδρες που βρίσκονται µέσα στην οµάδα στόχο του συγκεκριµένου έργου αποτελούν το 7,57% του όλου πληθυσµού των εργαζοµένων στις επιχειρήσεις που απάντησαν στο ερωτηµατολόγιο και οι γυναίκες µόλις το 1,19%. Τα ανωτέρω επιβεβαιώνουν για άλλη µια φορά το επί πολλά χρόνια διαµορφωµένο εργασιακό περιβάλλον στο οποίο οι άνω των 55 ετών εργαζόµενοι αποτελούν το χαµηλότερο ποσοστό συµµετοχής στην παραγωγική διαδικασία. 12

13 Ποσοστό συµµετοχής ανδρών - γυναικών στην παραγωγική διαδικασία 100% 90% Γυναίκες Άντρες 80% 70% 60% 50% 62,80% 30% % 30% 28,41% 52% 70% % 10% 0% % ,80% 13,5% ,5% 3028 Κάτω των εύτερο µέρος του ερωτηµατολογίου Όπως αναφέρθηκε, το δεύτερο µέρος του ερωτηµατολογίου επικεντρώνεται στα άτοµα της οµάδας στόχου και τις θέσεις στις οποίες είναι απασχοληµένα. Σύµφωνα µε αυτά το 32,3% από τα άτοµα αυτά απασχολείται σε διοικητικές υπηρεσίες (οικονοµικές υπηρεσίες, πωλήσεις, marketing, µηχανογράφηση, άλλες διοικητικές υπηρεσίες), το 66,7% στην παραγωγή (χειρισµός µηχανής, διακίνηση, χειρωνακτική εργασία, συντήρηση) και 1% σε άλλες βοηθητικές υπηρεσίες. 13

14 ΤΟΜΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ Η Ο.Σ.(ΜΕ ΤΟΝ ΟΤΕ) (βλ. πιο κάτω) ΠΑΡΑΓΩΓΗ (χειρισµός µηχανής, διακίνηση, χειρωνακτική εργασία, συντήρηση) 66.7% ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (οικονοµικές υπηρεσίες, πωλήσεις, marketing, µηχανογράφηση, άλλες διοικητικές υπηρεσίες) 32.3% ΑΛΛΕΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.0% Από πλευράς γνώσεων και δεξιοτήτων που έχουν οι εργαζόµενοι αυτής της οµάδας έχουµε τα εξής : Από το δηµοτικό έχει αποφοιτήσει το 15,75%, από το Γυµνάσιο το 2,76%, από το Γενικό Λύκειο το 38,73%, από το Τεχνικό Λύκειο το 0,5%, από Τεχνική Σχολή το 0,9%, από ΙΕΚ το 23,31%, από ΤΕΙ το 1,25%, από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα το 14,92%, κάτοχοι µεταπτυχιακού τίτλου είναι το 1,48% και τέλος διδακτορικό δίπλωµα έχει το 0,4%. Ως προς τη γνώση µιας ξένης γλώσσας και χρήσης Η/Υ, το ποσοστό ποικίλει ανάλογα µε τον τοµέα δραστηριοποίησης της εταιρίας, τη θέση απασχόλησης κ.λπ. Από τα υπάρχοντα στοιχεία µπορούµε να πούµε ότι κατά µέσο όρο το 50% των απασχολούµενων στις επιχειρήσεις που απάντησαν στο ερωτηµατολογίου γνωρίζει µια ξένη γλώσσα και το 60% γνωρίζει να χειρίζεται Η/Υ ενώ οι δεξιότητες αυτές αξιοποιούνται σε ποσοστό 65% για τη γλώσσα και 88% για τον Η/Υ. 14

15 3.3 Τρίτο µέρος του ερωτηµατολογίου Στο µέρος αυτό καταγράφονται οι πολιτικές που έχουν οι επιχειρήσεις που απάντησαν στο ερωτηµατολόγιο και που αναφέρονται στα άτοµα της οµάδας στόχου. Νοµίζουµε ότι θα ήταν καλό να καταγράψουµε τις απαντήσεις σε κάθε ερώτηση ξεχωριστά προκειµένου να αντληθούν µερικά συµπεράσµατα. Οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις έχουν ως ακολούθως : Έχετε κάποια πολιτική που ενθαρρύνει την πρόωρη συνταξιοδότηση ατόµων που ανήκουν στην ανωτέρω οµάδα ; Πέντε (5) επιχειρήσεις απάντησαν θετικά, δεκαέξι (16) αρνητικά και έξι (6) δεν απάντησαν. Από αυτές που απάντησαν θετικά οι τρεις ανήκουν στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα (τηλεπικοινωνίες, πετρελαιοειδή) και οι δύο είναι θυγατρικές πολυεθνικών (πετρελαιοειδή, βιοµηχανία). Αυτές που δεν απάντησαν είναι κυρίως µικρές εταιρίες παροχής υπηρεσιών, ενώ αυτές που απάντησαν αρνητικά καλύπτουν όλους τους τοµείς των µελών του ικτύου. Έχετε κάποια πολιτική που προβλέπει µέτρα υποστήριξης εργαζοµένων που ανήκουν στην ανωτέρω οµάδα σε περίπτωση πρόωρης συνταξιοδότησης ; Στην ερώτηση αυτή τέσσερις (4) από τις εταιρίες που απάντησαν θετικά στην πιο πάνω ερώτηση απάντηση θετικά και εδώ, ενώ η πέµπτη απάντησε αρνητικά. Και πάλι εδώ δεν απάντησαν έξι(6) και αρνητικά απάντησαν δέκα επτά (17). Η κατανοµή των απαντήσεων είναι η ίδια µε πιο πάνω. Αν ναι, υπάρχει διαφορά µεταξύ πρόωρης συνταξιοδότησης ανδρών και γυναικών ; Στην απάντηση αυτή είχαµε πολύ περιορισµένο αριθµό απαντήσεων ( µία θετική και πέντε αρνητικές) και εποµένως δεν θεωρούµε ότι µπορούµε να αντλήσουµε από αυτήν συµπεράσµατα. 15

16 Έχετε πολιτικές που ενισχύουν την µερική απασχόληση ατόµων της οµάδας στόχου; Θετικές απαντήσεις εδώ είχαµε τρεις (3) (µία εταιρία λιανικού εµπορίου, µια βιοµηχανία και έναν επιχειρηµατικός φορέας), δέκα εννέα (19) αρνητικές απαντήσεις και πέντε (5) αναπάντητες. Έχετε πολιτικές που ενθαρρύνουν τη διατήρηση των ατόµων της οµάδας στόχου µέχρι την ηλικία της πλήρους συνταξιοδότησής τους ; Εδώ έχουµε ενδιαφέροντα στοιχεία. έκα (10) επιχειρήσεις απάντησαν θετικά, οκτώ (8) αρνητικά και εννέα (9) δεν απάντησαν. Από αυτές που απάντησαν θετικά δύο (2) είναι εταιρίες παροχής υπηρεσιών, δύο (2) από το χώρο των πετρελαιοειδών, τρεις (3) από τη βιοµηχανία, µια (1) φαρµακευτική, µια (1) λιανικού εµπορίου και µια (1) ασφαλιστική. Από αυτές που απάντησαν αρνητικά µια (1) είναι Τράπεζα, τρεις (3) βιοµηχανίες, τρεις (3) παροχής υπηρεσιών και µια (1) πετρελαιοειδών. Έχετε πολιτικές που ενθαρρύνουν την παράταση της παραµονής των εργαζοµένων µέχρι την ηλικία των 65 ετών ; Στην ερώτηση αυτή τέσσερις (4) επιχειρήσεις απάντησαν θετικά, δέκα επτά (17) απάντησαν αρνητικά και έξι (6) δεν απάντησαν. Από τις επιχειρήσεις που απάντησαν θετικά µια (1) ανήκει στο λιανικό εµπόριο, µια (1) στις φαρµακευτικές, µια (1) στις βιοµηχανίες και µια (1) στις υπηρεσίες. Από τις επιχειρήσεις που απάντησαν αρνητικά δύο (2) είναι τράπεζες, πέντε (5) βιοµηχανίες, τέσσερις (4) υπηρεσιών, τρεις (3) πετρελαιοειδών, δύο (2) τηλεπικοινωνιακές και µια (1) ασφαλιστική. 16

17 Έχετε πολιτικές απασχόλησης ατόµων της οµάδας στόχου ως συµβούλων µετά τη συνταξιοδότησή τους. Εδώ έχουµε επτά (7) θετικές απαντήσεις, δέκα πέντε (15) αρνητικές και πέντε (5) αναπάντητες. Οι θετικές απαντήσεις ήταν από δύο (2) υπηρεσιών, τρεις (3) βιοµηχανίες, µια (1) ασφαλιστική και έναν (1) φορέα. Οι αρνητικές απαντήσεις ήταν από δυο (2) τράπεζες, τρεις (3) βιοµηχανίες, τρεις (3) υπηρεσιών, δυο (2) τηλεπικοινωνιών, τρεις (3) πετρελαιοειδών, µια (1) φαρµακευτική και µια (1) λιανικού εµπορίου. Παρέχετε κάποια συνταξιοδοτικά προγράµµατα σε συνεργασία µε ιδιωτικό οργανισµό ασφάλισης ; Οι θετικές απαντήσεις στην ερώτηση αυτή ήταν εννέα (9) και προέρχονται από µια (1) τράπεζα, δυο (2) υπηρεσιών, τρεις (3) πετρελαιοειδών, µια (1) τηλεπικοινωνιών, µια (1) βιοµηχανία και µια (1) ασφαλιστική. Αρνητικά απάντησαν δώδεκα (12) επιχειρήσεις από τις οποίες τρεις (3) από τις υπηρεσίες, έξι (6) από τη βιοµηχανία, µια (1) τράπεζα, µια (1) λιανικού εµπορίου και µια (1) φαρµακευτική Η ηλικία λήψης της σύνταξης κυµαίνεται µεταξύ ετών για τους άνδρες και ετών για τις γυναίκες. Έχετε πολιτικές προοδευτικής συνταξιοδότησης ; (Καταβολή µέρους της αµοιβής του εργαζοµένου από την εταιρία & του υπολοίπου από την ασφαλιστική εταιρία;) Στην ερώτηση αυτή και οι δέκα οκτώ (18) απαντήσεις που λάβαµε είναι αρνητικές. Παίζει ρόλο η αρχαιότητα στην επαγγελµατική εξέλιξη του προσωπικού σας ; Λάβαµε είκοσι µια (21) απαντήσεις από τις οποίες έντεκα (11) θετικές και δέκα (10) αρνητικές. 17

18 Από τις θετικές έξι (6) είναι από υπηρεσίες, µια (1) από πετρελαιοειδή, µια (1) από τις τηλεπικοινωνίες, µια (1) από το λιανικό εµπόριο, µια (1) τράπεζα, µια (1) φαρµακευτική και µια (1) ασφαλιστική Από τις αρνητικές µια (1) είναι από τις τηλεπικοινωνίες, µια (1) από βιοµηχανίες, τρεις (3) από υπηρεσίες, δύο (2) από τράπεζες, µια (1) από πετρελαιοειδή, µια (1) από φαρµακευτική και µια (1) από φορέα. Έχετε προγράµµατα δια βίου κατάρτισης ειδικά για την οµάδα στόχου ; Λάβαµε είκοσι (20) απαντήσεις από τις οποίες επτά (7) θετικές και δεκατρείς (13) αρνητικές. Οι θετικές είναι δύο (2) από τη βιοµηχανία, µια (1) από φορέα, µια (1) από φαρµακευτική, µια (1) από ασφαλιστική, µια (1) από λιανικό εµπόριο, µια (1) από πετρελαιοειδή, µια (1) από τηλεπικοινωνίες. Οι αρνητικές είναι πέντε (5) από τις υπηρεσίες, τρεις (3) από τη βιοµηχανία, δύο (2) από τα πετρελαιοειδή, δύο (2) από τις τράπεζες, και µια (1) από τις τηλεπικοινωνίες. Έχετε προγράµµατα ενθάρρυνσης συµµετοχής σε γενικά προγράµµατα κατάρτισης και ανάπτυξης γνωστικών δεξιοτήτων σε νέες επαγγελµατικές διεξόδους ατόµων της οµάδας στόχου ; Είκοσι (20) ήταν και εδώ οι απαντήσεις. Πέντε (5) θετικές και δεκαπέντε (15) οι αρνητικές. Οι θετικές ήταν από δύο (2) τηλεπικοινωνιακές, µια (1) βιοµηχανία, µία (1) λιανικού εµπορίου, µια (1) φαρµακευτική και έναν (1) φορέα. Οι αρνητικές ήταν τρεις (3) από πετρελαιοειδή, πέντε(5) από υπηρεσίες, δυο (2) από τράπεζες, τέσσερις (4) από βιοµηχανίες, και µια (1) από ασφάλειες. 18

19 Είχατε κάποιες πολιτικές ενθάρρυνσης της πρόωρης συνταξιοδότησης που δεν εφαρµόζονται σήµερα; Εδώ έχει ενδιαφέρον ότι από τις είκοσι µια (21) απαντήσεις µόνον µια (1) είναι θετική (από τράπεζα) και οι υπόλοιπες είκοσι (20) αρνητικές. Έχετε πολιτικές πρόσληψης ατόµων της οµάδας στόχου Στην ερώτηση αυτή δύο (2) απάντησαν θετικά µια (1) υπηρεσιών και ένας (1) φορέας και δέκα επτά (17) αρνητικά. Οι πολιτικές που εφαρµόζετε είναι Τοπικές ή προέρχονται από τη Μητρική εταιρία ; Από τις δέκα επτά (17) απαντήσεις, οι εννέα (9) εφαρµόζονται µε τοπική πρωτοβουλία και οι οκτώ (8) µε πρωτοβουλία της µητρικής εταιρίας. Τέλος στην ερώτηση Έχετε να κάνετε κάποιες προτάσεις που θα διευκόλυναν τη διατήρηση ατόµων της οµάδας στόχου στην απασχόληση ; πήραµε µόνον µια θετική απάντηση και 13 αρνητικές. Η µια θετική απάντηση αναφέρει : Η παραµονή των ατόµων στόχων στην υπηρεσία, διασφαλίζεται µε την συνεχή κατάρτιση και επανακατάρτιση, στην αυτοµάθηση που τους καθιστά ιδιαίτερα παραγωγικούς για την εταιρία, η οποία τους δίνει όλες τις δυνατές ευκαιρίες. 19

20 Κεφάλαιο 4. Συµπεράσµατα Συµπεράσµατα πρώτου µέρους Τα γενικά στοιχεία που δόθηκαν και από τις 27 επιχειρήσεις δείχνουν ότι: οι άνδρες που βρίσκονται µέσα στην οµάδα στόχο αποτελούν το 7,57% του όλου πληθυσµού των εργαζοµένων και οι γυναίκες µόλις το 1,19%. Αυτό επιβεβαιώνει για άλλη µια φορά το επί πολλά χρόνια διαµορφωµένο εργασιακό περιβάλλον στο οποίο οι άνω των 55 ετών εργαζόµενοι αποτελούν το χαµηλότερο ποσοστό συµµετοχής στην παραγωγική διαδικασία. Ιδιαίτερα επιβεβαιώνεται η µικρή (1,19%) συµµετοχή γυναικών ηλικίας ετών στην παραγωγική διαδικασία. Αν επικεντρωθούµε στη συµµετοχή των γυναικών ηλικίας ετών ανά κλάδο βλέπουµε κάποιες διαφορές. Έτσι, π.χ. στον κλάδο των τραπεζών το ποσοστό είναι 20,5%, στο χώρο της βιοµηχανίας 9,5%, στον κλάδο των πετρελαιοειδών 7,2%, στον κλάδο των υπηρεσιών 1,3%, του λιανικού εµπορίου 8,4%, της τηλεφωνίας 50,4% ενώ στους λοιπούς κλάδους είναι 2,7%. Αντίστοιχα η συµµετοχή των ανδρών της οµάδας στόχου στην παραγωγική διαδικασία έχει ως εξής : Στον κλάδο των τραπεζών το ποσοστό είναι 6,6%%, στο χώρο της βιοµηχανίας 9,2%, στον κλάδο των πετρελαιοειδών 7,8%, στον κλάδο των υπηρεσιών 1,0%, του λιανικού εµπορίου 2,1%, της τηλεφωνίας 72,5% ενώ στους λοιπούς κλάδους είναι 0,8%. 20

21 Σηµειώνεται ότι το µεγάλο ποσοστό τόσο στις γυναίκες όσο και στους άνδρες οφείλεται από τη συµµετοχή της κρατικής τηλεφωνίας στο σύνολο των εργαζοµένων που ανήκουν στην οµάδα στόχο. Συµπεράσµατα δεύτερου µέρους Είναι σηµαντικό να τονιστεί ότι τα συνολικά ποσοστά ανά χώρο απασχόλησης αλλοιώνονται από τη συµµετοχή των εργαζοµένων στην κρατική τηλεφωνία όπου µεγάλο µέρος των εργαζοµένων σ αυτήν κατά πάσα πιθανότητα ασχολείται µε τον τεχνικό τοµέα της επιχείρησης. Αν αφαιρέσουµε τα σύνολα των εργαζοµένων στην κρατική τηλεφωνία τότε τα στοιχεία αλλάζουν. Το 52,17% εργάζεται σε διοικητικές υπηρεσίες, το 43,5% στην παραγωγή και το 4,33% σε λοιπές βοηθητικές υπηρεσίες. ΤΟΜΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ Η Ο.Σ. (ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΟΤΕ) ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (οικονοµικές υπηρεσίες, πωλήσεις, marketing, µηχανογράφηση, άλλες διοικητικές υπηρεσίες) 52.17% ΠΑΡΑΓΩΓΗ (χειρισµός µηχανής, διακίνηση, χειρωνακτική εργασία, συντήρηση) 43.5% ΑΛΛΕΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 4.3.0% Ανάλογα µε τον τοµέα που ανήκει η επιχείρηση τα στοιχεία και πάλι διαφέρουν: Στον τοµέα της βιοµηχανίας το ποσοστό των εργαζοµένων στην παραγωγή κυµαίνεται από 50% µέχρι 80%. Αυτό σηµαίνει ότι µεγάλο ποσοστό εργαζοµένων στη βιοµηχανία παρά τη µεγάλη ηλικία τους συνεχίζουν να εργάζονται ως χειριστές µηχανηµάτων, οδηγοί, αποθηκάριοι, συντηρητές κ.λ.π. Αντίθετα στο χώρο των υπηρεσιών η πλειοψηφία 21

22 των εργαζοµένων εργάζεται στις οικονοµικές υπηρεσίες, στη µηχανογράφηση, στις πωλήσεις, το marketing κ.λ.π. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και το µορφωτικό επίπεδο των ατόµων της οµάδας στόχου. Αν αποµονώσουµε και εδώ την κρατική τηλεφωνία για τους λόγους που αναφέραµε πιο πάνω, η σειρά κατάταξης της οµάδας στόχου µε βάση το µορφωτικό της επίπεδο έχει ως εξής : Απόφοιτοι γενικού λυκείου 30%, απόφοιτοι δηµοτικού 21%, πτυχιούχοι ΑΕΙ 20%, µε ασήµαντο το ποσοστό εκείνων που έχουν διδακτορικό δίπλωµα. Οι απόφοιτοι του δηµοτικού σχολείου απασχολούνται κατά µεγάλο ποσοστό στη βιοµηχανία (49%), το λιανικό εµπόριο (21%) και τα πετρελαιοειδή (25%). Αντίθετα οι απόφοιτοι του Γενικού Λυκείου στη βιοµηχανία (29%), 45% στα πετρελαιοειδή, κ.λ.π. Οι πτυχιούχοι ΑΕΙ απασχολούνται κατά 29% στη βιοµηχανία, κατά 42% στα πετρελαιοειδή κ.λ.π. Η γνώση ξένης γλώσσας αξιοποιείται κατά µέσο όρο σε ποσοστό 65% ενώ η γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή αξιοποιείται κατά µέσο όρο σε ποσοστό 88%. Αξίζει να αναφερθεί ότι το µεγάλο ποσοστό αξιοποίησης των γνώσεων Η/Υ είναι αποτέλεσµα αφ ενός της τεχνολογικής αναβάθµισης όλων γενικώς των επιχειρηµατικών τοµέων αλλά και της δια βίου κατάρτισης των ατόµων της οµάδας στόχου. Συµπεράσµατα τρίτου µέρους Όπως αναφέρεται και προηγούµενα, το τρίτο µέρος του ερωτηµατολογίου αναφέρεται σε πολιτικές απασχόλησης ατόµων της οµάδας στόχου. Από τις απαντήσεις που λάβαµε προκύπτουν οι πιο κάτω πρακτικές µε τον αντίστοιχο αριθµό των περιπτώσεων που αναφέρθηκαν 22

23 Πρακτικές αναφορικά µε την απασχόληση ατόµων της Ο.Σ. ΕΙ ΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΠΡΟΩΡΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗ 5 ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΜΕΧΡΙ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ 10 ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΑ 65 4 ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 9 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΙ ΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Ο.Σ. 7 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΝΕΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΙΕΞΟ ΟΥΣ 5 ΠΡΟΟ ΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗ 0 Από τις απαντήσεις φαίνεται ότι α) πολιτικές που ενθαρρύνουν την πρόωρη συνταξιοδότηση υπάρχουν σε εταιρίες τους ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και σε θυγατρικές πολυεθνικών που ευθυγραµµίζουν τις πολιτικές τους µε αυτές των µητρικών εταιριών µε παράλληλη ύπαρξη πολιτικών υποστήριξης των συνταξιοδοτουµένων β) από την άλλη πλευρά φαίνεται ότι σηµαντικός αριθµός επιχειρήσεων διατηρεί άτοµα της οµάδας στόχου µέχρι την ηλικία των 65 ετών. Συνολικά, παρ όλον τον περιορισµένο αριθµό των απαντήσεων, µέσα από αυτές µπορούµε να διαπιστώσουµε για άλλη µια φορά κάποια δεδοµένα που ισχύουν στην Ελληνική αγορά εργασίας όπως : 1) η µικρή συµµετοχή των ατόµων της οµάδας στόχου στην παραγωγική διαδικασία, ιδιαίτερα των γυναικών 2) η µεγαλύτερη συµµετοχή των ατόµων της οµάδας στόχου στους τοµείς των υπηρεσιών και του λιανικού εµπορίου 23

Έκθεση ιεθνούς Συνάντησης AGE/inc, Κολόνια, Γερµανία 16-17 Μαΐου 2006 Στα πλαίσια ενός υπερεθνικού προγράµµατος ανταλλαγής µε χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συναντήθηκαν εκπρόσωποι συνδέσµων

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΗ: 2. ράση 2: Συγκριτικές µελέτες ανάλυσης

ΡΑΣΗ: 2. ράση 2: Συγκριτικές µελέτες ανάλυσης ΡΑΣΗ: 2 ράση 2: Συγκριτικές µελέτες ανάλυσης ΤΙΤΛΟΣ: αποτελεσµάτων συνδυασµένων πολιτικών στον πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τοµέα από κράτη µέλη της ΕΕ που ανέπτυξαν καλές πρακτικές ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί

Διαβάστε περισσότερα

Κωδ. Αρ. Ε.01-05-01 Αρ. Έκδοσης: 1. Κωδικός Ενδιαφερόμενου: 1. ΤΑΥΤΟΤΙΚΑ ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. 1 Όνομα. 2 Επώνυμο. 3 Τόπος κατοικίας.

Κωδ. Αρ. Ε.01-05-01 Αρ. Έκδοσης: 1. Κωδικός Ενδιαφερόμενου: 1. ΤΑΥΤΟΤΙΚΑ ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. 1 Όνομα. 2 Επώνυμο. 3 Τόπος κατοικίας. Κωδικός Ενδιαφερόμενου: 1. ΤΑΥΤΟΤΙΚΑ ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 Όνομα 2 Επώνυμο 3 Τόπος κατοικίας 4 Αριθμός ΑΦΜ 5 Αριθμός ελτίου Ταυτότητας 6 Φύλο 7 Ηλικία 8 Υπηκοότητα 9 Εθνικότητα 10 Τηλέφωνο 11 Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ Α ΠΡΟΦΙΛ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ Α ΠΡΟΦΙΛ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Το ερωτηματολόγιο απευθύνεται σε επιχειρήσεις της Κεντρικής Μακεδονίας για την συγκέντρωση πληροφοριακού υλικού και καταγραφή απόψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 Γενική Περιγραφή: Το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ) αποτελεί το µέσο για την υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές.

Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές. Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές. Αναστασία Δημητρίου Αν. Καθηγήτρια Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ...

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ... «ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΙΤΑΝ» Μάιος 2008 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A Η Δέσμευση της Διοίκησης......3 Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4 Εταιρικές Αξίες Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

Οι διακρίσεις στην απασχόληση παραμένουν μεγάλες σήμερα παρά τις σημαντικές προσπάθειες που έχουν γίνει στη χώρα μας τα τελευταία 30 χρόνια.

Οι διακρίσεις στην απασχόληση παραμένουν μεγάλες σήμερα παρά τις σημαντικές προσπάθειες που έχουν γίνει στη χώρα μας τα τελευταία 30 χρόνια. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Οι διακρίσεις στην απασχόληση παραμένουν μεγάλες σήμερα παρά τις σημαντικές προσπάθειες που έχουν γίνει στη χώρα μας τα τελευταία 30 χρόνια. Οι διακρίσεις συνδέονται άμεσα με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ 100% ΕΠΙ ΟΤΗΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕ ΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ, ΜΕΣΩ ΡΑΣΕΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2012 ΕΝΟΤΗΤΑ :

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2012 ΕΝΟΤΗΤΑ : ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2012 ΕΝΟΤΗΤΑ : «ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗ» Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΓΡΑΦΕΙΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η ενότητα σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ»

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί το προτεινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL ΕΡΓΟ: ΠΡΟΚΛΗΣΗ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL ΕΡΓΟ: ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL ΕΡΓΟ: ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΠΟΥ ΒΙΩΝΟΥΝ ΑΠΛΕΣ Ή ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΕΠ Θεµατική Ενότητα που υποβάλλεται η πρόταση Περιφέρεια ΠΕΠ Άξονας Προτεραιότητας Θεµατική Ενότητα Γεωγραφική ζώνη 2. Βασικά Στοιχεία ικαιούχου τ

1. ΠΕΠ Θεµατική Ενότητα που υποβάλλεται η πρόταση Περιφέρεια ΠΕΠ Άξονας Προτεραιότητας Θεµατική Ενότητα Γεωγραφική ζώνη 2. Βασικά Στοιχεία ικαιούχου τ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ - ΤΥΠΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 1. ΠΕΠ Θεµατική Ενότητα που υποβάλλεται η πρόταση Περιφέρεια ΠΕΠ Άξονας Προτεραιότητας Θεµατική Ενότητα Γεωγραφική ζώνη 2. Βασικά Στοιχεία ικαιούχου

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Τμήμα Ιστορίας - Αρχαιολογίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιστορία-Αρχαιολογία Τμήμα Ιστορίας

Διαβάστε περισσότερα

ICAP Group A.E. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Γραφείο Τύπου Λ. Ελευθερίου Βενιζέλου 2,

ICAP Group A.E. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Γραφείο Τύπου Λ. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Αποτελέσµατα Πρωτογενούς Έρευνας Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σε Επιχειρήσεις Για τέταρτη συνεχόµενη χρονιά, η ιεύθυνση Οικονοµικών Κλαδικών Μελετών της ICAP Group µε αφορµή την Επιχειρηµατική Έκδοση του

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ Ν. 12, ΤΚ 59200, ΝΑΟΥΣΑ Τηλ-Φαξ: 2332027650 E-mail: kallisan@otenet.gr Νάουσα, 08-07-2014 Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου Ο Εμπορικός Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σε Επιχειρήσεις

Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σε Επιχειρήσεις Σύνταξη Μελέτης & Έρευνας για την ΕΚΕ Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας Εταιρικής ς ς σε Επιχειρήσεις Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, η Διεύθυνση Οικονομικών Κλαδικών Μελετών της ICAP Group πραγματοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ και Τετάρτη 10/9/2014 ΜΕΓΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Θέματα Παρουσίασης Μέρος Α Καλωσόρισμα Περιγραφή Έρευνας Χρ. Μιχαηλίδης Κ. Αλεξάνδρου Μεθοδολογία και Στόχοι Οφέλη/ Χρησιμότητα/

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΣΧΕ ΙΟ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ - ΤΥΠΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΣΧΕ ΙΟ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ - ΤΥΠΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΣΧΕ ΙΟ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ - ΤΥΠΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 1 1. ΠΕΠ Θεµατική Ενότητα που υποβάλλεται η πρόταση Περιφέρεια ΠΕΠ Άξονας Προτεραιότητας Θεµατική Ενότητα Γεωγραφική ζώνη 2. Βασικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Δασολογία-Περιβάλλον Σχολή Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ψυχολογία 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές Εναρµόνισης Οικογενειακής και Εργασιακής Ζωής

Πολιτικές Εναρµόνισης Οικογενειακής και Εργασιακής Ζωής Πολιτικές Εναρµόνισης Οικογενειακής και Εργασιακής Ζωής Καθ. ΝΑΝΣΥ ΠΑΠΑΛΕΞΑΝ ΡΗ ιευθύντρια, MSc στη ιοίκηση Ανθρώπινου υναµικού ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1 6 Ιουνίου 2008 Σχέση εργασίας και οικογένειας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήματα: ς, Ποιμαντικής & Κοινωνικής ς 1 Μελέτη απορρόφησης του

Διαβάστε περισσότερα

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ CLUSTERS Με σκοπό τον εντοπισμό των βασικών παραγόντων επιτυχίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο Διάλογος που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Sustainable Greece 2020, αποτελεί τη συστηματική καταγραφή των θέσεων όλων των προσκεκλημένων στην Πρωτοβουλία Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ταχ. /νση: ΥΨΗΛΑΝΤΗ 12 Ταχ.Κωδ: 35100- ΛΑΜΙΑ Τηλ.: 2231-052861-3/FAX 2231-052864 e-mail

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα με Θέμα : «Διοικητικά Βάρη στις διαδικασίες σύστασης και αδειοδότησης των ΕΠΕ στην Ελλάδα»

Έρευνα με Θέμα : «Διοικητικά Βάρη στις διαδικασίες σύστασης και αδειοδότησης των ΕΠΕ στην Ελλάδα» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Έρευνα με Θέμα : «Διοικητικά Βάρη στις διαδικασίες σύστασης και αδειοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

«Νέα Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα» 1

«Νέα Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα» 1 «Νέα Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα» Προδηµοσίευση του Προγράµµατος ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙ ΟΤΗΘΟΥΝ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 213 Παρουσίαση της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΑΣΤΙΕΤ Παρουσίαση του Προγράµµατος Ποιοι είναι οι στόχοι του προγράµµατος Δράσεις - Τι πρόκειται να κάνουµε ακριβώς Χρονοδιάγραµµα έργου

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης»

Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης» Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης» Ν. ΑΝΑΛΥΤΗΣ 27/3/2003 Κατά την έναρξη του 21 ου αιώνα, από τις κυριότερες προκλήσεις που απασχολούν την Ευρώπη και φυσικά και τη

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση Ερωτηματολογίου Έρευνας με θέμα:

Κωδικοποίηση Ερωτηματολογίου Έρευνας με θέμα: Κωδικοποίηση Ερωτηματολογίου Έρευνας με θέμα: «Σχέσεις και συνθήκες εργασίας - Ερωτηματολόγιο εργαζομένων» Μεταβλητή Ερώτηση Απάντηση Κωδικός E1 Φύλο Άνδρας 1 Γυναίκα 2 E2 Ηλικία Κάτω από 20 1 20-24 2

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση»

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Σύμπραξη στο Ν. Κυκλάδων» σας καλωσορίζει στην Ημερίδα: «Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» 23 Οκτωβρίου 2015 Πνευματικό Κέντρο Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα έρευνας:

Αποτελέσµατα έρευνας: ελτίο Τύπου Έρευνα της Adecco Ελλάδος µε θέµα: «Work-life Balance» Αθήνα, 10 Μαρτίου 2010 Ο όµιλος Adecco, η µεγαλύτερη εταιρία στον τοµέα της παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναµικού παγκοσµίως, ανακοίνωσε

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήμα: Βιολογίας 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία της Πληροφορίας» «Κατάρτιση εργαζόµενων σε βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ»

«Κοινωνία της Πληροφορίας» «Κατάρτιση εργαζόµενων σε βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Α Ι Τ Η Σ Η Υ Π Ο Ψ Η Φ Ι Ω Ν Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Ζ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α «Κοινωνία της Πληροφορίας» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φιλολογία Τμήμα Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας εοντολογίας για Επαγγελματίες στην Υποστηριζόμενη Απασχόληση

Κώδικας εοντολογίας για Επαγγελματίες στην Υποστηριζόμενη Απασχόληση Κώδικας εοντολογίας για Επαγγελματίες στην Υποστηριζόμενη Απασχόληση Η Ευρωπαϊκή Ένωση για την Υποστηριζόμενη Απασχόληση (εφεξής ΥπΑπ) έχει αναπτύξει έναν Κώδικα Δεοντολογίας, που περιλαμβάνει την αρχές

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Η δράση χρηµατοδοτείται από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα υτικής Μακεδονίας. Συγχρηµατοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2004 ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΈΡΓΟ. Αυξηθούν τα κίνητρα για την παραµονή τους στην εργασία τους, Ενδυναµώσουν το ρόλο τους µέσα στους φορείς που εργάζονται,

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΈΡΓΟ. Αυξηθούν τα κίνητρα για την παραµονή τους στην εργασία τους, Ενδυναµώσουν το ρόλο τους µέσα στους φορείς που εργάζονται, ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΈΡΓΟ ηµιουργία ενός Άριστου Εργατικού υναµικού στο ηµόσιο Τοµέα: Εργαζόµενες Γυναίκες Ώριµης Ηλικίας ως Μέντορες, Καθοδηγητές και Ηγέτες Οµάδων Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Σκοπός του έργου EMPOWER είναι η παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΖΗΤΗΣΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2005 ΖΗΤΗΣΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Μάθημα 2 1 Εισαγωγή Χαρακτηριστικά στοιχεία της επιχείρησης ως οργανισμού Συστατικά μέρη και το περιβάλλον της επιχείρησης Διάφορες μορφές επιχειρήσεων που λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

Β) Στοιχεία για προηγούμενη εμπειρία στη γενική εκπαίδευση ενηλίκων

Β) Στοιχεία για προηγούμενη εμπειρία στη γενική εκπαίδευση ενηλίκων Α) Γενικά στοιχεία για το/τη Δημότη Δημοτική Ενότητα Κατοικίας: Φύλο: Γυναίκα Άνδρας Ηλικία: Εθνικότητα: Ανήκετε στα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες; ΝΑΙ ΟΧΙ Ποιο είναι το επίπεδο εκπαίδευσής σας; Δημοτικό Γυμνάσιο

Διαβάστε περισσότερα

Η ειδικότητα του Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης και η συμβολή του στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας

Η ειδικότητα του Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης και η συμβολή του στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας Ημερίδα TEE "Η Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα και ο ρόλος των Ελλήνων Μηχανικών" Η ειδικότητα του Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης και η συμβολή του στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01: «ΜΈΣΟ-ΜΑΚΡΟΠΡΌΘΕΣΜΗ ΣΤΉΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΏΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΎ ΠΟΥ ΥΦΊΣΤΑΤΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΈΠΕΙΕΣ ΑΠΡΌΒΛΕΠΤΩΝ ΤΟΠΙΚΏΝ Ή ΤΟΜΕΑΚΏΝ ΚΡΊΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΈΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φυσική Αγωγή Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 4200 4150 4100 4050 4000 3950 3900 3850 3800 3750 3700

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 4200 4150 4100 4050 4000 3950 3900 3850 3800 3750 3700 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 13 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίµηνο 2012 Κατά το Β Τρίµηνο του 2012 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.793.147

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

This project is co-financed by the ERDF and made possible by the MED Programme

This project is co-financed by the ERDF and made possible by the MED Programme This project is co-financed by the ERDF and made possible by the MED Programme Πρόγραμμα MED έργο WIDE growing of SMEs: organizational innovation and Development in med area Αντώνης Μπούμπουλας Προϊστάμενος

Διαβάστε περισσότερα

Εβδοµαδιαία ενηµέρωση Κοινωνικό Πολύκεντρο-Α Ε Υ. «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απαιτήσει και να εφαρµόσει το ανθρώπινο δικαίωµα στο νερό»

Εβδοµαδιαία ενηµέρωση Κοινωνικό Πολύκεντρο-Α Ε Υ. «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απαιτήσει και να εφαρµόσει το ανθρώπινο δικαίωµα στο νερό» Τεύχος 37 Εβδοµαδιαία ενηµέρωση Κοινωνικό Πολύκεντρο-Α Ε Υ ιοσκούρων 4 & Πολυγνώτου Τηλ. 2103310080-1 www.kpolykentro.gr Υπεύθυνη Μαρία Φιλιοπούλου Τεύχος 91 20 Φεβρουαρίου 2014 «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Κ Α Π Ε Λ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ

Κ Ε Κ Α Π Ε Λ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ TΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών» VOUCHER 29 Το ΚΕΚ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με την επωνυμία ΚΕΚΑΠΕΛ Α.Ε (Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα Έναρξης Πλατφόρμας EPALE- Ιούνιος 20151

Ημερίδα Έναρξης Πλατφόρμας EPALE- Ιούνιος 20151 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Γρηγόρης Δημητρίου Λειτουργός Ανθρώπινου Δυναμικού 1 ης Τάξης Διεύθυνση Υπηρεσιών Κατάρτισης Ημερίδα Έναρξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 26/03/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 26/03/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 26/03/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 77816/4259 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. ΑΧΑΪΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ Κ.Ε.Κ..Β.Μ. Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ ΑΥΤ. ΘΕΟ ΟΣΙΟΥ 2 10 Τ.Κ.:26333 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ.:2610 330273-330252

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα ανίχνευσης εκπαιδευτικών & επιµορφωτικών αναγκών των συνδικαλιστικών στελεχών που εκπροσωπούν εργαζόµενους στο ηµόσιο

Έρευνα ανίχνευσης εκπαιδευτικών & επιµορφωτικών αναγκών των συνδικαλιστικών στελεχών που εκπροσωπούν εργαζόµενους στο ηµόσιο Έρευνα ανίχνευσης εκπαιδευτικών & επιµορφωτικών αναγκών των συνδικαλιστικών στελεχών που εκπροσωπούν εργαζόµενους στο ηµόσιο Οδηγίες στη συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου: 1. Το ερωτηµατολόγιο είναι ανώνυµο

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα και Ανάλυση ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΣΕΒ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΙΧΜΗΣ

Έρευνα και Ανάλυση ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΣΕΒ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΙΧΜΗΣ Έρευνα και Ανάλυση Μάϊος 2001 ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΣΕΒ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΣΥΝΟΨΗ Β. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΙΧΜΗΣ 1. Τα ερωτήµατα και το δείγµα

Διαβάστε περισσότερα

Ανθρωπίνων Πόρων. Η έρευνα γίνεται στα πλαίσια της διπλωµατικής εργασίας για την απόκτηση ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Ανθρωπίνων Πόρων. Η έρευνα γίνεται στα πλαίσια της διπλωµατικής εργασίας για την απόκτηση ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ .Π.Μ.Σ. ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ µε εξειδίκευση στη ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων Η έρευνα γίνεται στα πλαίσια της διπλωµατικής εργασίας για την απόκτηση µεταπτυχιακού τίτλου. Σκοπό έχει τη µελέτη του θέµατος

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Έρευνας και ιεθνών Σχέσεων, Γραφείο Κατάρτισης Προτάσεων Μάρτιος 2008 ΕΣΜΗ ΙΠΕ

Υπηρεσία Έρευνας και ιεθνών Σχέσεων, Γραφείο Κατάρτισης Προτάσεων Μάρτιος 2008 ΕΣΜΗ ΙΠΕ Υπηρεσία Έρευνας και ιεθνών Σχέσεων, Γραφείο Κατάρτισης Προτάσεων Μάρτιος 2008 ΕΣΜΗ 2008-2010 ΙΠΕ 1 ΑΞΟΝΑΣ ΙΙ ΑΞΟΝΑΣ ΙΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2 ΑΞΟΝΑΣ ΙΙ Η ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Αιρεσιμότητα 3. Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης

Γενική Αιρεσιμότητα 3. Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης Γενική Αιρεσιμότητα 3 ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης Το κείµενο αυτό αποτελεί το σχεδιασµό εκπαιδευτικής παρέµβασης, η οποία θα επιτρέψει τη δηµιουργία µιας κοινής αντίληψης

Διαβάστε περισσότερα

1. Δράση: «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

1. Δράση: «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 4 ΔΡΑΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ 2014-2020 1. Δράση: «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» 1.1 Ωφελούμενοι 1. Άνεργοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εγγεγραμμένοι στα μητρώα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 9.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 9.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 9.1 Εισαγωγή Η βιώσιµη ανάπτυξη είναι µία πολυδιάστατη έννοια, η οποία αποτελεί µία εναλλακτική αντίληψη της ανάπτυξης, µε κύριο γνώµονα το καθαρότερο περιβάλλον και επιδρά στην

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονη Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Σύγχρονη Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων. Σύγχρονη Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων. 1.1.2 : Ο ρόλος των Οικονομικών Οργανισμών. (Τι είναι οι Οικονομικοί Οργανισμοί;). Οι Οικονομικοί Οργανισμοί είναι οργανωμένες μορφές δραστηριότητας οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το όραμα και οι εταιρικές αξίες του Ομίλου ΓΙΟΥΛΑ προσδιορίζουν στον μέγιστο βαθμό τη

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Πολιτική Επιστήμη 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III. Αξιολόγηση Τµήµατος από τους Αποφοίτους

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III. Αξιολόγηση Τµήµατος από τους Αποφοίτους ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III Αξιολόγηση Τµήµατος από τους Αποφοίτους ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Το Τµήµα ιαχείρισης Πληροφοριών του Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ στο πλαίσιο του έργου «Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας.

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας. Οµιλία του Προέδρου του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας κ. Γ. Καραµπάτου στο Α.Τ.Ε.Ι. Καλαµάτας µε θέµα: «Η ανάγκη συνεργασίας µεταξύ Επιµελητηρίου και Πανεπιστηµίων µέσω των γραφείων διασύνδεσης» Τρίτη, 30 Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικοί Όμιλοι: Συμπεράσματα από την πρώτη υλοποίησή τους.

Εκπαιδευτικοί Όμιλοι: Συμπεράσματα από την πρώτη υλοποίησή τους. Εκπαιδευτικοί Όμιλοι: Συμπεράσματα από την πρώτη υλοποίησή τους. Γ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Εδώ, σας παρακαλούμε να μας πείτε ορισμένα στοιχεία για τον εαυτό σας και το παιδί σας. Τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ 2ο χλμ Νάουσας προς Σ.Σ. Νάουσας, ΤΚ 59200, Νάουσα Τηλ: 2332020250 Φαξ: 2332022212 E-mail: esperide@otenet.gr Νάουσα, 08/07/2014 Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ & ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, PROLEPSIS Η ΑΝΑΓΚΗ Η οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3121 Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων αποκτούν

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Στρατηγικό όραµα της CITES:

Πίνακας Στρατηγικό όραµα της CITES: Συνδ. 16.3 Στρατηγικό όραµα της CITES: 2008-2020 Η ΣΥΝ ΙΑΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΝΕΙ το Στρατηγικό Όραµα της CITES: 2008-2020, που περιλαµβάνεται στον Πίνακα του παρόντος Ψηφίσµατος. Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΑΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΜΙΚΡΟ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΣΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ» ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

2.5 Ενδιαφερόμενα Μέρη

2.5 Ενδιαφερόμενα Μέρη 2.5 Ενδιαφερόμενα Μέρη Τα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη του ΟΤΕ και της COSMOTE είναι οι εργαζόμενοι οι επενδυτές οι πελάτες, οι δημόσιοι και ρυθμιστικοί φορείς, τα Μ.Μ.Ε. και οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έντυπο Υποβολής Πρότασης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έντυπο Υποβολής Πρότασης ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Έντυπο Υποβολής Πρότασης Κωδικός * Επωνυµία Φορέα Ηµεροµηνία * Αριθµός Συστηµένου * * Συµπληρώνονται από το Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας

Διαβάστε περισσότερα

Αντιφάσεις στην αξιοποίηση του τεχνικού επιστηµονικού δυναµικού στην ελληνική βιοµηχανία

Αντιφάσεις στην αξιοποίηση του τεχνικού επιστηµονικού δυναµικού στην ελληνική βιοµηχανία , TEE 3-5 Ιουλίου 2006 Αντιφάσεις στην αξιοποίηση του τεχνικού επιστηµονικού δυναµικού στην ελληνική βιοµηχανία Γ. Συµεωνίδης, ρ. Αεροναυπηγός Μηχ/κός Γρ. Φρέσκος, ρ. Μηχανολόγος Μηχ/κός Ρ. Μαρίνη, ρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ Καλημέρα σας. Αξιότιμοι Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι Με μεγάλη χαρά το Ελληνικό Δίκτυο του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ υποδέχεται σήμερα, στην Πρώτη Περιφερειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ Ενότητα: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 3 (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ) ΧΑΛΙΚΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ)

«Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ) «ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ» Πράξη «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ) Συντονιστής Έταιρος: Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

για το Ευχαριστούµε για τη συνεργασία σας

για το Ευχαριστούµε για τη συνεργασία σας ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ ΟΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ (Επώνυµο Όνοµα:) για το ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ 3 : «ΤΟΠΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτα Σουρτζή. Αν. Καθηγήτρια Νοσηλευτικής της Υγιεινής της Εργασίας Τµήµα Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ

Παναγιώτα Σουρτζή. Αν. Καθηγήτρια Νοσηλευτικής της Υγιεινής της Εργασίας Τµήµα Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ & ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ Πρόκληση για την Προαγωγή Υγείας στο Χώρο Εργασίας Παναγιώτα Σουρτζή Αν. Καθηγήτρια Νοσηλευτικής της Υγιεινής της Εργασίας Τµήµα Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ «Ηλικιωµένοι»

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο

Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο Εισαγωγή 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. 04 Τι είναι το Οικουμενικό Σύμφωνο; 05 06 06 Οι 10 αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου Γιατί μια διεθνής Πρωτοβουλία; Ποιοι συμμετέχουν; Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΒΡΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ / ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΒΡΟΥ 20/11/14. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Αθανάσιος Πανταζής - Οικονομολόγος

ΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΒΡΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ / ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΒΡΟΥ 20/11/14. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Αθανάσιος Πανταζής - Οικονομολόγος ΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΒΡΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ / ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΒΡΟΥ 20/11/14 Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Αθανάσιος Πανταζής - Οικονομολόγος ΕΚΕ (1) Ως Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη νοείται η ηθική ευθύνη, η συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.1 Αναφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

sfs Sozialforschungsstelle Dortmund (social research centre), central scientific institution of the Technical University Dortmund

sfs Sozialforschungsstelle Dortmund (social research centre), central scientific institution of the Technical University Dortmund Επιστημονικός Υπεύθυνος: sfs Sozialforschungsstelle Dortmund (social research centre), central scientific institution of the Technical University Dortmund Στα πλαίσια του έργου: Improving Gender Equality

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

H Υφιστάμενη Κατάσταση των Νέων στην Κύπρο. Νοέμβριος 2015

H Υφιστάμενη Κατάσταση των Νέων στην Κύπρο. Νοέμβριος 2015 H Υφιστάμενη Κατάσταση των Νέων στην Κύπρο Νοέμβριος 2015 Ατζέντα 1. Εισαγωγή 2. Γενικά Στοιχεία Ερωτηθέντων 3. Εκπαίδευση και Κατάρτιση 4. Νεανική Απασχόληση και Επιχειρηματικότητα 5. Κοινωνική Ένταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Αποτελεί κοινή διαπίστωση πως η κρίση που βιώνει η χώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΖΗΤΗΣΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2005 ΖΗΤΗΣΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

ΤΕΙ Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Εργαστηριακός Συνεργάτης: Σαββάκης Νικόλαος, M.Sc.-Μηχ., υπ. Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά Δέσμευσης (Communication on Engagement - COE)

Αναφορά Δέσμευσης (Communication on Engagement - COE) Αναφορά Δέσμευσης (Communication on Engagement - COE) του QualityNet Foundation (QNF) στο Οικονομικό Σύμφωνο του ΟΗΕ (UN Global Compact - UNGC) Περίοδος Αναφοράς: 2010-2015 Χώρα Αναφοράς: Ελλάδα Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ

Διαβάστε περισσότερα