υσµενείς Παράγοντες για την Ανάπτυξη του ιεθνούς Εµπορίου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "υσµενείς Παράγοντες για την Ανάπτυξη του ιεθνούς Εµπορίου"

Transcript

1 υσµενείς Παράγοντες για την Ανάπτυξη του ιεθνούς Εµπορίου Η εφαρµογή πολιτικής προστατευτισµού απο διάφορες χώρες Η µη διενέργεια επενδύσεων σε κάποιες χώρες Η µη αξιοποίηση των πλουτοπαραγωγικών πηγών απο χώρες Η εξάπλωση της φτώχειας (περιορίζει τις δυνατότητες εισαγωγών) Η παγκόσµια οικονοµική κρίση (µετά την πετρελαϊκή κρίση το 73 καιµετονστασιµοπληθορισµόµετάτο 80 & τηναύξηση της ανεργίας). Το αυξανόµενο κόστος των µεταφορικών Η δηµιουργία διεθνών συνασπισµών πολυεθνικών επιχειρήσεων (καρτέλ, τραστ) Τα διαφορετικά νοµίσµατα συναλλαγών Τα διαφορετικά µέτρα & σταθµά που ακόµα ισχύουν. Επιχειρήµατα γιανα τεθούν Εµπορικοί Φραγµοί (trade barriers) από κράτη O εµπορικός φραγµός αποτελεί για την χώρα που τον επιβάλει οικονοµικό κόστος αλλά και υπολογίσιµο όφελος επίσης. Ύπαρξη νηπιακής βιοµηχανίας Παλαιά Βιοµηχανία ιακρατικές ενέργειες αντεκδίκησης Μη οικονοµικοί λόγοι Ύπαρξη πολεµικής βιοµηχανίας για λόγους ασφάλειας & σκοπιµότητας ιατήρηση βιοµηχανίας λόγω κληρονοµιάς και κουλτούρας Αυτάρκεια πόρων διατροφής 1

2 Τύποι Εµπορικών Φραγµών (trade barriers) O εµπορικός φραγµός µπορεί να ειναι δασµολογικός ήµηδασµολογικόςεπίσης. Εισαγωγικός ασµός Εξαγωγικός ασµός Επιχορηγήσεις (subsidies) Ποσοτικοίπεριορισµοίεισαγωγών (import quotas) ΕκούσιοιΕξαγωγικοίπεριορισµοί (voluntary export restraints) Θέσπιση Standards Ποιες είναι οι διεθνείς επιχειρήσεις και πώς λειτουργούν 2

3 Ποιες θεωρούνται πολυεθνικές εταιρείες Μια πολυεθνική εταιρεία (MNC) είναι αυτή µε µεγάλη διεθνή δραστηριότητα σε περισσότερες από µια χώρες Οριοθετόντας την Πολυεθνική Επιχείρηση Μια εγχώρια επιχείρηση ασκεί δραστηριότητα σε µίακαιµόνοχώρα. Multidomestic ειναι η επιχείρηση που ασκεί την δραστηριότητά της στο εξωτερικό µέσω ξεχωριστών τοπικών επιχειρήσεων. Μια παγκόσµια (global) εταιρία λειτουργεί στο παγκόσµιο επίπεδο µέσω αλληλεξάρτητων εταιρειών 3

4 Κοινά οφέλη και για την χώρα δραστηριότητας Κοινή εκµετάλλευση της αναπτυξιακής πορείας Κοινά οφέλη και ευκαιρίες Ανάπτυξηγνώσης Τα συνήθη παράπονα των χωρών δραστηριότητας Υπερβολικήκερδοφορία Κυριαρχία στην ντόπια οικονοµία Πολιτικέςπαρεµβάσεις Άντληση των καλύτερων ντόπιων ταλέντων Περιορισµένη µεταφορά τεχνολογίας Μη σεβασµός σε τοπικές ιδιαιτερότητες 4

5 Τι πρέπει να γίνει σωστά καιτι µπορεί να γίνει λάθος µεταξύ MNC και κράτους δραστηριόττητας Τα παράπονα των MNC σχετικά µετις χώρες δραστηριότητας Περιορισµό στα κέρδη Υπερτιµηµένοι φυσικοί πόροι Κανόνες στην εκµετάλευση Συναλαγµατικοίπεριορισµοί Αποτυχία διατήρησης συµβολαίων 5

6 Ηθικές δεσµεύσεις για MNCs ιαφθορά - Corruption Παραγωγή σε σκληρές συνθήκες Παιδικήεργασία ιαρκήςανάπτυξη Παράγοντες επιτυχίας επιχ/σης στη διεθνή δραστηριότητα 6

7 Παράγοντες επιτυχίας σε διεθνή δραστηριότητα Θέληση για εξαγωγές (διοικητική υποστήριξη) Μακρόπνοη εξαγωγική πολιτική Υιοθέτηση απαραίτητης τεχνολογίας Υψηλό επίπεδο R&D Ποιότητα προϊόντος Αναπτυγµένο επίπεδο υιοθέτησης των αρχών του µάρκετινγκ Παραγωγική δυναµικότητα Κυβερνητική στήριξη Η διάσταση της κουλτούρας στη διεθνή δραστηριότητα 7

8 Ησηµασία της κουλτούρας στο ιεθνές Εµπόριο Εθνικά Χαρακτηριστικά Νόµοι, ρυθµίσεις, οικονοµικήκατάσταση, πολιτικήιδεολογίακ.α. Κοινωνικά χαρακτηριστικά Εθνικότητα, γλώσσα, θρησκεία κ.α Εταιρική κουλτούρα Ο σχεδιασµός των εταιριών, τα συστήµατα αµοιβών, οι αξίες των εταιριών γενικά, σηµασία στην ιεραρχία κ.α. Η επαγγελµατική κουλτούρα Εργασιοµανία, πιστόςεπαγγελµατίαςστηνεταιρία, νοµοταγής ως πρός τις απαιτήσεις του νόµου κ.α. Ατοµικές Αξίες Κοινές Συµπεριφορές Χαρακτηριστικά της κουλτούρας Να κατανοείς που µπορεί µια διαφορετική κουλτούρα να διαφέρει. Νακατανοείςκατάπρώτονκαιταδικάσου χαρακτηριστικά. Να κατανοείς τα χαρακτηριστικά των άλλων Να δίνεις αξία σε διαφορετικές προσεγγίσεις Να µπορείς να αναπτύξεις διαφοροποιηµένες αξίες, πιστεύω, απόψεις 8

9 Τα στάδια υιοθέτησης προσαρµογής σενέο περιβάλλον κουλτούρας Σύγχυση Μικρέςεπιτυχίες Η περίοδος του «µήνα του µέλιτος» Εκνευρισµός και θυµός Αποδοχή της πραγµατικότητας What do you think? Are subordinates the same kind of people as management? Should the boss know all the answers? Is it ok for the boss to have privileges such as drinking coffee on the job that the front line workers do not have? Is it ok to call the boss by his/her first name? Which type of boss do you think is best - one that is autocratic, persuasive or paternalistic, or democratic? 9

10 Ηαπόσταση της ισχύος Μεγάλη απόσταση Οι διαστάσεις των ανισοτήτων Ειδικά προνόµια Οι υφιστάµενοι είναι διαφορετικοί από τους προϊσταµένους Ο αρχηγός γνωρίζει τα πάντα Μικρή απόσταση ισχύος Ελάχιστες ανισότητες Ίδια δικαιώµατα Οι υφιστάµενοι και οι προϊστάµενοι είναι ίσοι Ok γιατοναρχηγόνα ρωτήσει τους υφιστάµενους για απάντηση - λύσεις Συγκρίσεις για την απόσταση της ισχύος High Average = 51 Low Mexico Taiwan Japan South Africa USA Netherlands Great Britan Ireland 10

11 Τι ισχύει όταν έχουµε µεγάλη απόσταση της ισχύος Λάθος η διαφωνία µε τον «αρχηγό» Paternalistic (father-like) διαχείριση και στυλ management Ο «αρχηγός» πρέπει να γνωρίζει τις απαντήσεις Ο «αρχηγός» πρέπει να έχει περισσότερα προνόµια What do you think? Do you think it is ok for employees to disagree and even argue with their boss? Do you think time has a monetary value or it is something that just exists? Do you prefer a boss who lays out the rules clearly and specifically to you in written format or do you prefer one that only sets out basic rules and assumes you will perform appropriately? Why? If you needed a marketing plan, would you hire a hospitality marketing specialist, a general marketing specialist or would you do it yourself? How do you react when your boss tells you s/he is going to make changes in the way things are done? 11

12 Αβεβαιότητα & αποφυγή Υψηλή Αποφεύγουν ρίσκο Η παραφωνία είναι επικίνδυνη Ο χρόνος είναι χρήµα Απαίτηση για γραπτούς κανόνες και διαδικασίες Πίστη στους experts Χαµηλή Προθυµία ανάληψης κινδύνου Αποδοχή διαφωνιών Ο χρόνος είναι ελεύθερος Προτίµηση στην κοινή λογική από τους κανόνες Η κοινή λογική καλύτερη απότηνγνώµητου expert Αβεβαιότητα & αποφυγή High avoidance of risk Average = 64 Willing to take risks Greece Japan Mexico Taiwan Netherlands South Africa USA Great Britain Hong Kong 12

13 Ατοµικότητα vs Συλογικότητας Υπευθυνότητα για τονίδιοκαιτηνάµεση οικογένεια Η ταυτότητα βασισµένη στην ατοµικότητα Η αυτονοµία ικανοποιεί και την οικονοµική ανεξαρτησία και ασφάλεια Ατοµικές αποφάσεις Η διευρυµένη οικογένεια πηγή πιστότητας, προστασίας Η ταυτότητα βασίζεται στο κοινωνικό σύστηµα - κατεστηµένο Συµµετοχικές αποφάσεις Ατοµικότητα Συλογικότητα Average = USA Great Britain Netherlands Japan Mexico Hong Kong Taiwan 13

14 Το ανδρικό vsτου θηλυκού Ανδρικό Υλική επιτυχία Φιλοδοξία, επιβεβαίωση Ανταγωνιστικότητα Ζωή για την δουλειά Οι γυναίκες είναι για να ανατρέφουν Επιδιώξεις -επιτεύξεις Θηλυκό Ποιότητα ζωής Σχέσεις Ενδιαφέρον για τους αδύναµους Εργασία για να ζούνε Οιάντρες & οι γυναίκες ανατρέφουν Όχι έγκριση υψηλών στόχων και επιτεύξεων ανδρικό Average = 51 θηλυκό Japan Mexico Great Britain South Africa USA Hong Kong Taiwan Netherlands Sweden 14

15 O Στρατηγικός σχεδιασµός και η σωστή προσέγγιση του Marketing παράγων επιτυχίας Πως µπορεί το Top Management να αντιµετωπίσει τις σηµερινές προκλήσεις; 15

16 Υλοποίηση & Controlµέρουςπλάνων & στρατηγικών Production Dpt. Dpt. Mission Objectives & Goals Finance Dpt. Dpt. Mission HR HR Dpt. Dpt. Mission Sales Sales Dpt. Dpt. Marketing Dpt. Dpt. Mission Objectives & Goals Strategies Objectives & Goals Mission Objectives & Goals Strategies ACTION PLANS Strategies Objectives & Goals Strategies ACTION PLANS ACTION PLANS Strategies ACTION PLANS ACTION PLANS Περιγραφή του περιβάλλοντος Technology Demographics Economy Competition OUR COMPANY Cultural Factors Political Factors Legal Factors Social Factors 16

17 Situation Analysis (PEST & SWOT) PEST Analysis Κυρίαρχες αλλαγές προβλέπουµε ότι θα συµβούν στο Macro Environment τα επόµενα 2 χρόνια Ποιες θα είναι οι συνέπειες στην λειτουργία της επιχείρησης; 17

18 P.E.S.T. Analysis Political Factors Developments / Trends Consequences Economical Factors Developments / Trends Consequences P.E.S.T. Analysis Social Factors Developments / Trends Consequences Technological Factors Developments / Trends Consequences

19 Ανάλυση αγοράς & ανταγωνισµού Συνολική αγορά, επιµερισµοί κλπ Επίπεδο έναντι ανταγωνιστών σε βασικές παραµέτρους (Sales, Market Share, etc) Κύρια ανάλυση των «Financial Statement» συγκριτικά µε τον ανταγωνισµό Ποιοτική αξιολόγηση των ανταγωνιστών και των λειτουργιών τους Κατανόηση των «corporate strategies» των ανταγωνιστών οµή οργανωτική που θα απαιτηθεί Παράµετροι που θα επηρεάσουν την αποτελεσµατική και πετυχηµενη λειτουργία SWOT Analysis Strengths Weaknesse s Opportunitie s Threats 19

20 Εξέταση προϊόντος για προσαρµογή σε διεθνείς αγορές επισκευές Συµπληρωµατικό (augmented) - υποστήριξη προδιαγραφές συντήρηση Όνοµα προιόντος εγκατάσταση στύλ Τύπος (formal) Συστατικό συσκευασίας Καρδιά όφελος (core) Πλατφόρµα προιόντος σχέδια, λειτουργικά χαρακτ/κά Εµπορικό σήµα τιµή ποιότητα συσκευασία παράδοση εγγύηση εξαρτήµατα οδηγίες νοµικό Perceptual Map (Product positioning) Premium Quality, Price, Status Low Calories, Light Taste Bud Light Heineken Corona Full of Calories, Rich Taste Own label beers Good Quality, Price, Status 20

21 ιακίνηση προϊόντων χωρίς ενδιάµεσους A. Number of contacts without a distributor M x C = 3 X 3 = = Manufacturer = Customer Ενδιάµεσοι 2 1 Store 4 5 B. Number of contacts with a distributor M x C = = = Manufacturer = Customer = Distributor 21

22 Λειτουργίες καναλιών διανοµής Αποθήκευση αγαθών ηµιουργία ζήτησης ή πώλησης Φυσική διανοµή Εξυπηρέτηση µετά την πώληση Πίστωση στους πελάτες τους 0-level channel Manufacturer Consumer 1-level channel Manufacturer Retailer Consumer 2-level channel Mfg Wholesaler Retailer Consumer 3-level channel Mfg Wholesaler Jobber Retailer Consumer 22

23 Αποφάσεις δικτύου διανοµής Επιλογή Εκπαίδευση Κίνητρα FEEDBACK Αξιολόγηση Η διαδικασία του διεθνούς σχεδιασµού marketing Ανταγωνισµός γενικά Γεωγραφικοί περιορισµοί οµές διανοµής Περιβαντολογικές δεσµεύσεις Λοιποί παράγοντες Πολιτισµός Περιορισµοί Φιλοξενούσας χώρας Χαρακτήρας εταιρείας Περιορισµοί Χώρας προέλευσης Φιλοσοφία Στόχοι εταιρείας ιοικητικό ύφος Φάση 1η Προκαταρκτική ανάλυση & αναλυτική εξέταση: Συνταίριασµα αναγκών Εταιρίας & χώρας Οργάνωση Οικονοµικοί περιορισµοί ιοικητικές εξιότητες & marketing Προυπολογισµοί Επίπεδο τεχνολογίας Ανταγωνιστικοί Νοµικοί Πολιτικοί Πολιτικοί Νοµικοί Οικονοµικοί Οικονοµικοί 23

24 Η διαδικασία του διεθνούς σχεδιασµού marketing Προωθήσεις Πωλήσεων Προσαρµογή Εµπορικό Σήµα Χαρακτηριστικά Φάση 2η Προσαρµογή του µείγµατος του Mktg στίς αγορές Στόχος ΜΜΕ Προιόν ιαφήµιση Συσκευασία Προσωπικές πωλήσεις Προώθηση Τιµή Εξυπηρέτηση οµές καναλιών διανοµής ιανοµή Εγγύηση Κανάλια διανοµής Υφος ίαυλοι Εφοδιασµός Πιστώσεις Πρότυπα εµεύσεις Επιπέδου τιµών Περιθόρια Κερδοφορίας συνεργατών Εκπτώσεις Η διαδικασία του διεθνούς σχεδιασµού marketing Φάση 3η Ανάπτυξη του Σχεδίου Mktg Προγράµµατα δράσης Προιόντα Ανάπτυξη Σχεδίου Marketing Ανάλυση Παρούσης Κατάστασης Στόχοι και σκοποί Επιλογή τρόπου εισόδου Στρατηγική και Τακτική 24

25 Η διαδικασία του διεθνούς σχεδιασµού marketing Φάση 4η Εφαρµογή του σχεδίου Mktg και έλεγχος ιόρθωση σφάλµατος Εφαρµογή Σχεδίου Marketing Αξιολόγηση & Ελεγχος Στόχοι Του σχεδιου Μέτρα επιδόσεων Προδιαγραφές Ανάθεση ευθύνης Προσέγγιση ιεθνούς Marketing Σηµεία που βοηθούν να καθορίσουµε µια παγκόσµια προσέγγιση στο διεθνές µάρκετινγκ: οκόσµοςθεωρείταιηαγορά (δηλαδή, σύνολαεθνικώναγορών), οµοιογενή τµήµατα αγορών επιδιώκονται στα σύνολα των εθνικών αγορών και όπου είναι δυνατόν, επιδιώκεται τυποποίηση του µείγµατος µάρκετινγκ, το οποίο όµως προσαρµόζεται όποτε είναι πολιτισµικά αναγκαίο. 25

26 Προσέγγιση ιεθνούς Marketing Το γεγονός ότι ακολουθούµε µια παγκόσµια στρατηγική δεν υπαγορεύει απόλυτη τυποποίησηόλωντωνδραστηριοτήτων. Οι εταιρείες προσεγγίζουν τη λήψη αποφάσεων µε παγκόσµιο προσανατολισµό για να πετύχουν τυποποίηση, αλλά τελικός κριτής για το ποια στρατηγική θα ακολουθήσουνείναιηαγορά. Προσέγγιση ιεθνούς Marketing π. χ.: η εταιρεία Procter & Gamble ακολουθεί παγκόσµιοπροσανατολισµόγιατιςπάνες, αλλά για τα απολυµαντικά της ακολουθεί περιφερειακή στρατηγική σε Βόρεια Αµερική και Ευρώπη, ενώ στην Ασία ακολουθεί στρατηγικήπολλαπλώνεγχώριωναγορών. Ωστόσο, ακόµηκαιµετααπολυµαντικά, υπάρχει κάποια τυποποίηση. π.χ. το Tide είναι παγκόσµιο εµπορικό σήµα. 26

27 Οφέλη του παγκόσµιου προσανατολισµού Γιατίπαγκοσµιοποίηση; Από την παγκοσµιοποίηση και την τυποποίηση του µείγµατος µάρκετινγκ προκύπτουν οφέλη µε τις οικονοµίες κλίµακας : σε παράγωγη και µάρκετινγκ. Η Black & Decker - κατασκευαστής ηλεκτρικώνεργαλείωνχειρός, πραγµατοποίησε σηµαντική εξοικονόµηση κόστους στην παραγωγή, όταν υιοθέτησε παγκόσµιαστρατηγική. Προσέγγιση ιεθνούς Marketing Η Black & Decker µπόρεσε να µειώσει όχι µόνο τον αριθµό των µεγεθών των κινητήρων για την ευρωπαϊκή αγορά από 260 σε 8, αλλάκαιταµοντέλατης από 15 σε 8. 27

28 Προσέγγιση ιεθνούς Marketing Η PepsiCo εξοικονοµεί, 10 εκατ. δολ. το χρόνο χρησιµοποιώντας το ίδιο φιλµ για τηλεοπτικές διαφηµίσεις σε χωριστές εθνικές αγορές. Η Colgate-Palmolive Company εισήγαγε την οδοντόκρεµασεπερισσότερεςαπό 40 χώρες, καθεµία από τις οποίες θα µπορούσε να διαλέξει µία από δύο διαφηµίσεις. Για κάθε χώρα στην οποία παρουσιάζεται η τυποποιηµένη διαφήµιση, εξοικονοµεί 1 έως 2 εκατ. δολ. σε κόστοςπαραγωγής. Προσέγγιση ιεθνούς Marketing Έναάλλοόφελοςπουπροέκυψεαπότην παγκοσµιοποίηση είναι η οµοιόµορφη παγκόσµιαεικόνα. Η παγκόσµια αναγνώριση των ονοµάτων των σηµάτων ή και των εταιρικών λογότυπων επιταχύνει την εισαγωγή νέων προϊόντων και αυξάνει την αποδοτικότητα και την αποτελεσµατικότητατηςδιαφήµισης. 28

29 Το HR σεµιαεταιρία µε διεθνή δραστηριότητα HR MISSION-GOALS & STRATEGY Προσέλκυση & επιλογή ATTRACT & SELECT competent people who will also fit the culture Βελτίωση αποχωρήσεων & ανακατατάξεων IMPROVE, REDEPLOY OR MOVE OUT those who do not achieve targets or fit the culture PERFORMANCE Μεστόχοτην υψηλότερη απόδοση Ενταξη, ανάπτυξη, εκπαίδευση INDUCT, TRAIN, APPRAISE MANAGE & DEVELOP to achieve performance standards & fit the culture Υποστήριξη, ενδυνάµωση κουλτούρας SUSTAINE THE CULTURE relating to standards of performance, quality & commitment ηµιουργία εσωτερικού Πλάνου ανάπτυξης PROVIDE AN INTERNAL CAREER SYSTEM & ensure management succession ηµιουργία αξιόπιστων Αµοιβών & παροχών OFFER RELEVANT INCENTIVES & REWARDS for those who perform well & fit the culture 29

30 skills & competencies των θέσεων Knowledge Skills Το competency είναι µια µοναδική ποικιλία γνώσεων, δεξιοτήτων και συµπεριφορών που διαφοροποιεί έναεξαιρετικόυπάλληλο superior performer από τον µεσαίο ή απλά καλό. Behaviour Υψηλή απόδοση Ένα έµπειρο στέλεχος µπορεί να επιδεικνύει τις...αρετές του σε πολλές περιπτώσεις και να ωφελείται απ αυτό Το HRMσε σεµια διεθνή εταιρεία Τρόποι στελέχωσης Χαρακτηριστικά πλεονεκτήµατα & µειονεκτήµατα Στελέχη από τις νέες χώρες καλύπτουν τις διοικητικές / υψηλές θέσεις στην νέα χώρα, ενώ στελέχη από την µητρική χώρα καλύπτουν τις υψηλές θέσεις των κεντρικών γραφείων Ο τρόπος αυτός ειναι µια εξέλιξη της προηγούµενου τρόπου και απαντάει σε µερικά από τα µειονεκτήµατά του. Είναιλιγότεροπιθανότοναπάσχειοτρόποςαυτόςαπότην cultural myopia. Ειναι εµφανώς φθηνότερος τρόπος στελέχωσης. Πολυκεντρικός τρόπος Τα ντόπια στελέχη έχουν εµφανώς λιγότερες ευκαιρίες άντλησης εµπειριώνεκτόςτηςίδιαςτουςτηςχώρας. Οτρόποςαυτόςµπορείναέχεισαναποτέλεσµατηνέλλειψητης ενσωµάτωσης των νέων ιδιαιτεροτήτων και απόψεων. 30

31 Το HRMσε σεµια διεθνή εταιρεία Τρόποι στελέχωσης Εθνοκεντρικός τρόπος Χαρακτηριστικά πλεονεκτήµατα & µειονεκτήµατα Οι κύριες διοικητικές θέσεις καλύπτονται από στελέχη και την χώρα της µητρικής εταιρείας Κύριααιτίαείναιηάποψηότιδενυπάρχουνακόµηικανά στελέχη στην νέα χώρα δραστηριότητας Πιθανήειναιηάποψηότιπρέπειναµεταδώσουµετην κουλτούρα της εταιρείας µε τα παλαιά µας στελέχη στους νέους. Υπάρχει ανάγκη µεταφοράς γνώσεων και δεξιοτήτων στις νέες χώρες που προσφέρεται απο τους παλαιούς Υστερεί όµως στο ότι δίνει µόνο περιορισµένες δυνατότητες στανέαστελέχητωννέωνχωρών Ηεθνοκεντρικήπροσέγγισηοδηγείστηνγνωστή cultural myopia. Το HRMσε σεµια διεθνή εταιρεία Τρόποι στελέχωσης Χαρακτηριστικά πλεονεκτήµατα & µειονεκτήµατα Ο τρόπος αυτός προτείνει ώστε τα καλύτερα στελέχη ανεξαρτήτως εθνικότητας να µπορούν να καταλαµβάνουν όποια θέση σε όποια χώρα. Σηµαντικό είναι η δηµιουργία οµάδας στελεχών που και να δύνανταικαιναέχουνταστοιχείααυτάώστεναµπορούν να προσφέρουν σε όποια ανάγκη διεθνώς. Γαιοκεντρικός τρόπος Πολλές χώρες απαιτούν οι ξένες εταιρείες να απασχολούν ντόπιους στην δραστηριότητα εντός της ίδιας της χώρας. Ειναι ένας ακριβός τρόπος στελέχωσης διεθνών εταιρειών 31

32 Παροχές για Υψηλόβαθµα Στελέχη (Expatriates) Ποικιλία Παροχών Επιδόµατα µετεγκατάστασης Αυτοκίνητο Πληρωµή ενοικίου και εξόδων κατοικίας ίδακτρα σχολείων Πιστωτική κάρτα για εταιρικές δαπάνες Κινητό τηλέφωνο Εγγραφές σε συλλόγους Ταξίδια Συνταξιοδοτικά προγράµµατα Ασφάλεια ζωής Ασφάλιση ανικανότητας Απώλεια εισοδήµατος Ασφάλιση υγείας Καλή επιτυχία στην επίτευξη τωνστόχωνσας!!! 32

33 Σας ευχαριστώ πολύ γιατο χρόνο και... τη συµµετοχή σας! 33

INTERNATIONAL BUSINESS. Σηµειώσεις για το µάθηµα: International Business

INTERNATIONAL BUSINESS. Σηµειώσεις για το µάθηµα: International Business Σηµειώσεις για το µάθηµα: International Business 1 Με την εµφάνιση ταχύτερων µορφών επικοινωνίας, µέσων µεταφοράς και οικονοµικών ροών οι αποστάσεις συρρικνώνονται µε γρήγορους ρυθµούς. Προϊόντα που παράγονται

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική των Επιχειρήσεων Διαφάνειες Μαθήματος

Στρατηγική των Επιχειρήσεων Διαφάνειες Μαθήματος Β. Π α π α δ ά κ η ς - 2 0 1 4 1 Διαφάνειες Μαθήματος Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή στη Στρατηγική Ενότητα Ι: Εισροές για Εκκίνηση Στρατηγικής Σκέψης Κεφάλαιο 2: Στρατηγική Ανάλυση Εξωτερικού Περιβάλλοντος Δομή

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός προϋπολογισµός και κριτήρια µέτρησης επιδόσεων της λειτουργίας µάρκετινγκ. Βασίλειος. Αναστασόπουλος ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Σχεδιασµός προϋπολογισµός και κριτήρια µέτρησης επιδόσεων της λειτουργίας µάρκετινγκ. Βασίλειος. Αναστασόπουλος ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΩΣ ΚΡΙΣΙΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΞΕΝΗ ΑΓΟΡΑ

Διπλωματική Εργασία Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΩΣ ΚΡΙΣΙΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΞΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΩΣ ΚΡΙΣΙΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΞΕΝΗ ΑΓΟΡΑ της ΜΑΛΒΙΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» Οδηγός ανάπτυξης εξαγωγών Δεκέμβριος 2014 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Πίνακας περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικός Σχεδιασµός Μικρο-Μεσαίων, Εποχιακών, Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων, Πρόλογος ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Στρατηγικός Σχεδιασµός Μικρο-Μεσαίων, Εποχιακών, Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων, Πρόλογος ΠΡΟΛΟΓΟΣ Στρατηγικός Σχεδιασµός Μικρο-Μεσαίων, Εποχιακών, Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων, Πρόλογος ΠΡΟΛΟΓΟΣ ραστηριότητα, η οποία αποτελεί την «ατµοµηχανή» της ελληνικής οικονοµίας, µε συνεχώς αυξανόµενη σηµασία, είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ

Ο ΗΓΟΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ Ο ΗΓΟΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ 1 Ηράκλειο: Ανδρόγεω 1, ΤΚ 71202 Ηράκλειο Τηλ.: 2810302900, Fax: 2810302929 e-mail: info@keta-kriti.gr Χανιά: Επιµελητήριο Χανίων Ελ. Βενιζέλου 4, Τ.Κ. 73110 Χανιά Τηλ: 28210

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δάκου Βασιλική Μπολανάκη Ελένη Τσιραντωνάκη Ερασμία «ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ: ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΊΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΊΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΊΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ :Στρατηγικές διεθνοποίησης του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος Υπό των φοιτητών : ΜΑΣΛΑΡΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨιαΙΠπλ ν Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΠΙΤΖΙΛΗΣ - ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Α.Ε» ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ Χ. ΜΑΡΙΓΚΟΥ Η

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ Χ. ΜΑΡΙΓΚΟΥ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ανάθεση έργου σε τρίτους (Outsourcing): Έννοια Περιεχόµενο-Ρόλος- Εφαρµογές και Τάσεις στο χώρο του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΡΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΡΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΕ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ» ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΡΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ

ΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Τσιρώνης Ιωάννης και Αγγουρίδης Βασίλειος ΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Λελεδάκης, Λέκτορας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Επιστημονική Ευθύνη. Ευθύμιος Ζιγκιρίδης. Συγγραφή

Γεώργιος Λελεδάκης, Λέκτορας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Επιστημονική Ευθύνη. Ευθύμιος Ζιγκιρίδης. Συγγραφή Επιστημονική Ευθύνη Συγγραφή Γεώργιος Λελεδάκης, Λέκτορας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Ευθύμιος Ζιγκιρίδης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων ΙΙ»,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΡΟΣ 1-ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Τι είναι Μάρκετινγκ? Οι διεργασίες που γίνονται από ένα οργανισμό για δημιουργία, επικοινωνία και παράδοση αξίας σε πελάτες, μετόχους και την

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αθήνα, Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ... 3 1.1. Παράγοντες Καινοτομίας... 5

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. της

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. της ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ της ΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΒΑΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Υποβλήθηκε ως απαιτούµενο για την απόκτηση του µεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΤΣΙΠΙΖΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ Απόσπασµα της συνολικής Μελέτης που αφορά στην ανάπτυξη ενός «Οδηγού/ Πρότυπου ιεθνοποίησης Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων»

Διαβάστε περισσότερα

MARKETING-WEB MARKETING & E-SHOP

MARKETING-WEB MARKETING & E-SHOP ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: MARKETING-WEB MARKETING & E-SHOP Υπό της φοιτήτριας Συνόδη Ειρήνη (ΑΜ 7436) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ MARKETING ΣΤΟ INTERNET ΤΡΙΩΝ ΚΟΡΥΦΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ MARKETING ΣΤΟ INTERNET ΤΡΙΩΝ ΚΟΡΥΦΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ MARKETING ΣΤΟ INTERNET ΤΡΙΩΝ ΚΟΡΥΦΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υπάρχουν διάφορες µορφές που µπορεί να πάρει η διεθνής επιχειρηµατική δραστηριότητα µιας επιχείρησης. Οι βασικότερες από αυτές είναι οι εξής:

Υπάρχουν διάφορες µορφές που µπορεί να πάρει η διεθνής επιχειρηµατική δραστηριότητα µιας επιχείρησης. Οι βασικότερες από αυτές είναι οι εξής: 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΟΡΙΣΜΟΙ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Υπάρχουν διάφορες µορφές που µπορεί να πάρει η διεθνής επιχειρηµατική δραστηριότητα µιας επιχείρησης. Οι βασικότερες από αυτές είναι οι εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΉΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΉΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΉΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η Στρατηγική ανάλυση της εταιρίας Foodlink Ανώνυµη Εµπορική (ΑΕ) και Βιοµηχανική Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ MARKETING ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ MARKETING ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ MARKETING ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΓΡΗΓΟΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ - ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ - ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ - ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΖΙΑΝΟΥΜΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΧΥΖ ΑΛΙΝΑ-ΜΠΑΡΜΠΑΡΑ ΠΡΕΒΕΖΑ 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ MARKETING ΑΠΌ ΤΟ THE MET HOTEL ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Υπό της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΟN ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΟN ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΗ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΘΕΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ, ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα