Περιεχόμενα. Μέρος 1 Τα μαθηματικά της εκτίμησης. Πρόλογος...11 Πρόλογος Ελληνικής Έκδοσης...13 Ευχαριστίες...15 Εισαγωγή...17

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιεχόμενα. Μέρος 1 Τα μαθηματικά της εκτίμησης. Πρόλογος...11 Πρόλογος Ελληνικής Έκδοσης...13 Ευχαριστίες...15 Εισαγωγή...17"

Transcript

1

2

3 Περιεχόμενα Πρόλογος...11 Πρόλογος Ελληνικής Έκδοσης...13 Ευχαριστίες...15 Εισαγωγή...17 Μέρος 1 Τα μαθηματικά της εκτίμησης 1 Πίνακες μονού δείκτη απόδοσης...23 Οι έξι συναρτήσεις του Το ποσό του Το ποσό του 1 ανά έτος...25 Το ετήσιο χρεολυτικό κεφάλαιο...27 Η παρούσα αξία του Η παρούσα αξία του 1 ανά έτος...30 Εισόδημα στο διηνεκές...33 Το ύψος της ετήσιας προσόδου του Ορολογία της ετήσιας προσόδου...37 Χρήση των πινάκων μονού δείκτη απόδοσης και υποθήκες...42 Περίληψη...45 Χρήστης λογιστικού φύλλου

4 6 Εκτίμηση Ακινήτων με την Εισοδηματική Μέθοδο 2 Πίνακες διπλού δείκτη απόδοσης...49 Η μέθοδος του διπλού δείκτη απόδοσης...50 Περίοδος επανείσπραξης διπλού δείκτη και φόρος...52 Περίληψη...57 Χρήστης λογιστικού φύλλου Πιο προηγμένες έννοιες...61 Η αλληλοσυσχέτιση πινάκων...61 Ονομαστικά και πραγματικά επιτόκια...64 Συνεχής ανατοκισμός...65 Προκαταβολή εισοδημάτων και μη ετήσια εισοδήματα...66 Εισοδήματα εισπρακτέα ανά τρίμηνο προκαταβολικά...68 Περίληψη...69 Χρήστης λογιστικού φύλλου Προεξόφληση ταμειακών ροών...73 Καθαρή παρούσα αξία (NPV)...73 Εσωτερική απόδοση επένδυσης (IRR)...76 Συγκριτική χρήση των NPV και IRR...80 Ανάλυση οριακών μεταβολών...82 Περίληψη...83 Χρήστης λογιστικού φύλλου Μέρος Ένα Ερωτήσεις...89 Μέρος 2 Η εισοδηματική μέθοδος 5 Βασικές έννοιες...93 Εισαγωγή...93 Ορισμοί...94 Η επενδυτική μέθοδος...96 Διαδικασία εκτίμησης Εισόδημα ή μίσθωμα Μέτρηση χώρων εμπορικών ακινήτων: διαχωρισμός σε ζώνες Δαπάνες του ιδιοκτήτη...115

5 Περιεχόμενα 7 Κενά χρονικά διαστήματα Έξοδα αγοραπωλησίας Κεφαλαιοποίηση εισοδήματος ή DCF Προεξόφληση ταμειακών ροών (DCF) Περίληψη Πλήρης κυριότητα Μέθοδοι κεφαλαιοποίησης και DCF Συντομευμένη μέθοδος DCF Μέθοδος πραγματικής αξίας Πρότυπα εισοδήματος Μεταβλητή πρόσοδος Προκαταβολικά ή στη λήξη Τελική προσαρμογή Υπο-αγορές Περίληψη Χρήστης λογιστικού φύλλου Μακροχρόνιες μισθώσεις Κατηγορίες επενδύσεων σε μακροχρόνιες μισθώσεις Εκτίμηση μακροχρόνιων μισθώσεων με μονό δείκτη απόδοσης Διπλός δείκτης απόδοσης προσαρμοσμένος για τη φορολογία Μεταβλητά κερδισμένα μισθώματα Μέθοδος 1: Η μέθοδος του χρεολυτικού κεφαλαίου Μέθοδος 2: Η μέθοδος του ετήσιου ισοδύναμου Μέθοδος 3: Η μέθοδος του διπλού χρεολυτικού κεφαλαίου Ποσοστό φορολογικής προσαρμογής Περίληψη Φορολογία και εκτίμηση Εισοδήματα στο διηνεκές Πεπερασμένα ή ορισμένου χρόνου εισοδήματα Μεταχρονολογημένα εισοδήματα Αύξηση εισοδημάτων από πλήρη κυριότητα Μεικτά ταμεία διαχείρισης χρηματικών πόρων Καθαρή ή μεικτή;...198

6 8 Εκτίμηση Ακινήτων με την Εισοδηματική Μέθοδο Φόρος υπεραξίας κεφαλαίου Φόρος προστιθέμενης αξίας Περίληψη Εκτιμήσεις ιδιοκτητών και μισθωτών Υπερτίμημα Γιατί καταβάλλεται υπερτίμημα; Μελλοντικά κόστη και απολαβές Επεκτάσεις και ανανεώσεις μισθώσεων Αξία συγχώνευσης Αγοραία μισθωτική αξία, μη καθιερωμένες αναθεωρήσεις και θεωρία σταθερού ενοικίου Ζητήματα θετικής ή αρνητικής αναπροσαρμογής Περίληψη Επιπτώσεις της νομοθεσίας Επαγγελματική στέγη Οικιστικά ακίνητα Αναπτυξιακές ευκαιρίες Η μεθοδολογία υψηλότερης αξίας και βέλτιστης χρήσης Η υπολειμματική μέθοδος Η ανάγκη υιοθέτησης της μεθόδου ταμειακής ροής Περιγραφή της μεθόδου ταμειακής ροής Μελέτες βιωσιμότητας Περίληψη Χρήστης λογιστικού φύλλου Η μέθοδος των κερδών Εισαγωγή Σημειώσεις Περίληψη...307

7 Περιεχόμενα 9 Μέρος 3 Επενδυτικά ακίνητα 13 Ανάλυση επενδύσεων Κίνδυνος και εκτίμηση Κίνδυνος και αβεβαιότητα στην ανάλυση Αποδόσεις Κόστη απόκτησης Αρχική απόδοση Ανταποδοτική απόδοση Ισοδύναμη απόδοση Προσδοκώμενη απόδοση Αξία επένδυσης Ανάλυση παλινδρόμησης Χρήστης λογιστικού φύλλου Παράρτημα Α Ορισμός της αγοραίας αξίας Παράρτημα B Ενδεικτική έκθεση αγοράς επενδυτικού ακινήτου Παράρτημα Γ Ενδεικτική έκθεση αποτίμησης οικοπέδου για ανάπτυξη Παράρτημα Δ Απαντήσεις στις ερωτήσεις των κεφαλαίων Βιβλιογραφία Ευρετήριο...391

8

9 Πρόλογος Η Εκτίμηση Ακινήτων με την Εισοδηματική Μέθοδο (The Income Approach to Property Valuation) εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1979 από τους Routlege and Kegan Paul. Εκείνο τον καιρό υποστηρίζαμε ότι η έλλειψη βασικών μαθηματικών ικανοτήτων εμπόδιζε συχνά τους εκτιμητές να κατανοήσουν σύγχρονες ή εναλλακτικές μεθόδους εκτίμησης και, ενώ δεν υποτιμούμε τις παραδοσιακές μεθόδους της αγοράς που χρησιμοποιούσαν οι προηγούμενες γενιές, ελπίζουμε ότι, μετά την ανάγνωση αυτού του βιβλίου, οι πιστοποιημένοι, οι νέοι, αλλά και οι έμπειροι εκτιμητές θα είναι σε καλύτερη θέση να κατανοήσουν τις εναλλακτικές μεθόδους εκτίμησης ακινήτων. Πολλά άλλαξαν από τότε και, ωστόσο από πολλές απόψεις, η βασική μεθοδολογία του αντικειμένου παραμένει αναλλοίωτη. Η αγορά ακινήτων, που πέρασε και από άλλους κύκλους ανόδου και πτώσης, πρόσφατα έδειξε εύστοχα τη σημασία των ακινήτων ως αποκλειστικής επένδυσης ή ως τμήμα ενός ισορροπημένου χαρτοφυλακίου, σε μια εποχή που οι άλλες επενδύσεις, και ιδιαίτερα η αγορά μετοχών, υποαποδίδουν. Οι υπολογισμοί έχουν πια απλοποιηθεί χάρη στη γρήγορη ανάπτυξη της τεχνολογίας πληροφοριών και του πιο ισχυρού λογισμικού προτύπων του κλάδου. Οι εργασίες εκτίμησης έγιναν πιο σύνθετες, με τους πελάτες να απαιτούν πιο σαφείς ταμειακές ροές, πραγματικές ισοδύναμες αποδόσεις και «ανάλυση υποθέσεων» (what if), ωθώντας το επάγγελμα προς μια προσέγγιση αξιολόγησης της αγοράς που βασίζεται σε αποδείξεις. Οι πελάτες δίνουν τώρα μεγαλύτερη έμφαση στις σχέσεις μεταξύ της απόδοσης των ακινήτων ως επένδυσης και των μεταβαλλόμενων κοινωνικών και οικονομικών δυνάμεων, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Υπάρχει μια προσδοκία ότι ο εκτιμητής θα έχει πρόσβαση σε σχετικές πηγές πληροφοριών και γνώσης και θα ενεργεί ως εξειδικευμένος σύμβουλος στην αγορά ακινήτων και δεν θα παρέχει απλώς μια γνώμη για την αγοραία αξία. Εντούτοις, η κατανόηση των βασικών εννοιών της επένδυσης και των εργαλείων ερμηνείας των αγοραίων τιμών και αξιολόγησης της αγοραίας αξίας παραμένει ως θεμέλιο του αναπτυσσόμενου ρόλου του Εκτιμητή (Chartered Valuation Surveyor) σε αυτήν τη μεταβαλλόμενη αγορά.

10 12 Εκτίμηση Ακινήτων με την Εισοδηματική Μέθοδο Ο στόχος μας σε αυτή την έκδοση παραμένει συνεπής με την πρώτη έκδοση, συγκεκριμένα είναι η παροχή στον αναγνώστη μιας σαφούς περιγραφής του τρόπου με τον ο- ποίο ο εκτιμητής αναλύει τα ενοίκια της αγοράς και τις τιμές πώλησης, προκειμένου να καταλήξει σε αποδείξεις που υποστηρίζουν τη γνώμη του για την αγοραία αξία να εξηγήσει την επενδυτική μέθοδο εκτίμησης και τις κύριες εφαρμογές της με απλό και αναμφισβήτητο τρόπο να ενσωματώσει την επενδυτική μέθοδο σ ένα διεξοδικό υπολογισμό ανατοκισμού, την έννοια της χρονοαξίας του χρήματος και τις γενικές αρχές της επενδυτικής αριθμητικής να παρουσιάσει τον τρόπο με τον οποίο ορισμένοι νομικοί παράγοντες μπορούν να επιδρούν στην αγοραία αξία όταν παρεμβαίνουν στις δυνάμεις της αγοράς και να διατυπώσει μια κριτική άποψη για το ποια η αγορά και οι επαγγελματίες μπορεί να θεωρούν ότι είναι η «σωστή» μεθοδολογία στο σημερινό χώρο της αγοράς. Όσον αφορά το τελευταίο σημείο, πήραμε σε αυτή την έκδοση τη θετική απόφαση να υιοθετήσουμε τη μέθοδο του μονού δείκτη απόδοσης (single rate) για την εκτίμηση και να θεωρήσουμε την προσέγγιση του διπλού δείκτη απόδοσης (dual rate) ως ξεπερασμένο και μη υποστηρίξιμο εργαλείο ανάλυσης της αγοράς και, άρα, όχι ικανοποιητική μέθοδο αξιολόγησης της αγοραίας αξίας των ακινήτων με μακροχρόνια μίσθωση (leaseholds). Διατηρήσαμε μεγάλο μέρος της προσέγγισης του διπλού δείκτη απόδοσης (dual rate) για χάρη των εκπαιδευτικών, αλλά ελπίζουμε ειλικρινά η αγορά να συνεχίσει την τρέχουσα τάση της μακριά από τη χρήση αυτής της μεθόδου στις επενδύσεις μισθωμένων ακινήτων. Καθώς αυτό το βιβλίο αφορά κυρίως αρχές, έχουμε, όπως και πριν, αφήσει αρκετά παραδείγματα χωρίς προσαρμογή ως προς τον πληθωρισμό αν οι έννοιες μπορέσουν να γίνουν αντιληπτές με μικρούς αριθμούς, ο εκπαιδευόμενος μπορεί να προβληματιστεί λιγότερο όταν αντιμετωπίσει την πραγματικότητα των μεγαλύτερων εκτιμήσεων με τα πολλά εκατομμύρια ευρώ. Αυτή η έκδοση περιέχει αρκετά λογιστικά φύλλα, τα οποία καταρτίστηκαν μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Από την εποχή της πρώτης έκδοσης άλλαξε επίσης και ο κόσμος των εκδόσεων. Τέσσερις διαδοχικές (Αγγλικές) εκδόσεις με τακτικές ανατυπώσεις εκδόθηκαν από την International Thomson Business Press, διαδόχου της RKP. Η επιχειρηματική τους δραστηριότητα όμως άλλαξε, οπότε αλλάξαμε κι εμείς αυτή η έκδοση είναι η πρώτη που γίνεται από την Estates Gazette. Όπως πάντα, τελειώνουμε με μια υπενθύμιση: οποιοσδήποτε δίνει επαγγελματικές συμβουλές ή παίρνει μια επενδυτική απόφαση με βάση οποιοδήποτε μέρος αυτού του βιβλίου, το κάνει αποκλειστικά με δική του ευθύνη. Οι γνώμες που διατυπώνονται σε αυτό το βιβλίο, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, είναι απόψεις αποκλειστικά των συγγραφέων και δεν αντιπροσωπεύουν αναγκαστικά τις απόψεις της διδασκαλίας φιλοσοφίας στα πανεπιστήμια είτε του Reading είτε του Sheffield Hallam. Andrew, David και Nick Απρίλιος 2006

11 Πρόλογος ελληνικής έκδοσης Το Ελληνικό Ινστιτούτο Εκτιμητικής (ΕΛ.Ι.Ε.) είναι ένα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, επιστημονικό Ίδρυμα που αποσκοπεί στην ανάπτυξη και στην άνοδο της επιστήμης των εκτιμήσεων στην Ελλάδα μέσω ημερίδων, σεμιναρίων, εκδόσεων και άλλων ειδών παρεμβάσεων. Έχει ως Μέλη του το σύνολο σχεδόν όσων ασχολούνται σοβαρά με τις εκτιμήσεις στη χώρα μας και ήδη ο αριθμός τους ανέρχεται στα 450 περίπου, έτσι ώστε να αποτελεί σήμερα βασικό μοχλό ανάπτυξης της Εκτιμητικής. Ήδη το ΕΛ.Ι.Ε. μετά από απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, σε συνεργασία με τις εκδόσεις ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ, είναι στην ευχάριστη θέση να θέσει στη διάθεση των Μελών του, αλλά και όλων εκείνων που ασχολούνται συστηματικά με θέματα εκτίμησης ακινήτων, ένα από τα κλασσικά συγγράμματα που ασχολούνται με την ανάλυση της εισοδηματικής μεθόδου για την εκτίμηση ακινήτων. Το βιβλίο αυτό αποτελεί μετάφραση της αγγλικής έκδοσης που έχει τίτλο The Income Approach to Property Valuation και πιστεύουμε ότι θα βοηθήσει αποτελεσματικά στην κατανόηση του τρόπου εφαρμογής της μεθόδου αυτής αλλά και των διαφόρων παραλλαγών της. Η έκδοση αυτή απευθύνεται κυρίως στους εκτιμητές, στους χρήστες των εκτιμήσεων, στους Ορκωτούς Ελεγκτές, στους μηχανικούς, στους δικηγόρους, στελέχη τραπεζών κ.λπ. Έγινε ιδιαίτερη προσπάθεια για την απόδοση ορισμένων ειδικών όρων στη γλώσσα μας, αλλά τούτο δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν περιθώρια βελτιώσεων, τα οποία θα ληφθούν υπόψη στο μέλλον. Θα θέλαμε ιδιαίτερα να ευχαριστήσουμε τις εκδόσεις ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ για την άψογη συνεργασία, αλλά και την ομάδα των Μελών του Ινστιτούτου μας, που αφιλοκερδώς ασχολήθηκε με την επιμέλεια της μετάφρασης των κειμένων. Χαράλαμπος Χαραλαμπόπουλος Ορκωτός Εκτιμητής, Πρόεδρος ΕΛ.Ι.Ε.

12 14 Εκτίμηση Ακινήτων με την Εισοδηματική Μέθοδο Το Δ.Σ. του Ελληνικού Ινστιτούτου Εκτιμητικής: Χαραλαμπόπουλος Χαράλαμπος Πρόεδρος Κωνσταντακόπουλος Γιώργος Αντιπρόεδρος Βλαχόγιαννη Μαρία Γενικός Γραμματέας Φαλτσέτα Σοφία Ταμίας Μέγγος Αλέξανδρος Έφορος Βιβλιοθήκης Φωτοπούλου Χριστίνα Ειδικός Γραμματέας Ποιμενίδης Γιώργος Σύμβουλος Ομάδα επιμελητών της μετάφρασης: Αλέξανδρος Αρβάλης Αλέξανδρος Μουλάς Πάνος Χαραλαμπόπουλος

13 Ευχαριστίες Είμαστε ευγνώμονες στον Malcolm Martin BSc FRICS FNAEA των Harvey and Wheeler, Chartered Surveyors, για τον έλεγχο του μέρους που αναφέρεται στην τεκμαρτή εκτίμηση κατοικιών στο Κεφάλαιο 10. Συνεχίζουμε να εκφράζουμε ευχαριστίες για την υποστήριξη που μας δόθηκε από τους Peter Byrne και David Jenkins προκειμένου να ξεκινήσουμε την πρώτη έκδοση του βιβλίου. Ευχαριστούμε τη Circle Systems για την άδειά του να χρησιμοποιήσουμε το λογισμικό που παρουσιάζεται στο Κεφάλαιο 11 και το Παράρτημα Γ.

14

15 Εισαγωγή Ο Cairncross στην Introduction to Economics (Εισαγωγή στην Οικονομική) του εκφράζει την άποψη ότι «η οικονομική στην πραγματικότητα δεν αφορά τόσο πολύ τα χρήματα, όσο κάποια πράγματα που συνεπάγονται τη χρήση χρημάτων. Τρία από αυτά ανταλλαγές, σπανιότητα και επιλογή έχουν ιδιαίτερη σημασία.» Νομικά συμφέροντα επάνω σε γη και κτίρια, τα οποία για τους σκοπούς μας εδώ θα αναφέρονται ως ακίνητα, ανταλλάσσονται με χρήματα και είναι σπάνιοι πόροι. Τα άτομα που έχουν την τύχη να διαθέτουν πλεόνασμα χρημάτων πρέπει να κάνουν μια επιλογή ανάμεσα σε εναλλακτικές χρήσεις. Αν αποφασίσουν να αγοράσουν ακίνητο, θα έχουν απορρίψει την αγορά πολλών άλλων αγαθών, υπηρεσιών, εναλλακτικών επενδύσεων, όπως είναι τα χρεόγραφα και οι μετοχές, ή απλώς να τα αφήσουν σε έναν καταθετικό λογαριασμό ή να μην κάνουν τίποτα. Έχοντας αποφασίσει να χρησιμοποιήσουν αυτό το πλεόνασμα χρημάτων για την αγορά ακινήτου, θα πρέπει να διαλέξουν ανάμεσα σε διαφορετικά ακίνητα. Άτομα που επενδύουν σε συνταξιοδοτικά προγράμματα, ασφάλειες ζωής με ή χωρίς κέρδος εμπιστεύονται τα χρήματά τους σε άλλους για να κάνουν παρόμοιες επιλογές για λογαριασμό τους. Εκτίμηση είναι η επαγγελματική απασχόληση με την οικονομική που επιχειρεί να βοηθήσει αυτή την επιλογή όσον αφορά την αξία του ακινήτου και τις αποδόσεις του. Αξία σε αυτό το πλαίσιο μπορεί να σημαίνει την αγοραία αξία των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, όπως επίσης και την αξία για ένα ορισμένο πρόσωπο ή ίδρυμα με γνωστούς στόχους, η οποία αναφέρεται εδώ ως αποτίμηση ή αξιολόγηση της αξίας ή αξία επένδυσης. Ένα ακίνητο αγοράζεται για χρήση και κατοίκηση ή ως επένδυση. Και στις δύο περιπτώσεις, ο αγοραστής υπολογίζει τις αναμενόμενες αποδόσεις ή οφέλη που θα απολαμβάνει σε σχέση με το ποσό της δαπάνης. Έργο του εκτιμητή είναι να εκφράσει αυτά τα οφέλη με χρηματικούς όρους και να ερμηνεύσει τη σχέση μεταξύ του κόστους και των οφελών ως βαθμό απόδοσης, δίνοντας έτσι στον επενδυτή τη δυνατότητα να κάνει μια επιλογή ανάμεσα σε εναλλακτικές επενδυτικές ευκαιρίες. Οι υπάρχουσες προτάσεις προσφορών για επενδύσεις σε ακίνητα μέσω των Εταιρειών Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (Real Estate Investment Trusts REIT) θα ενισχύσουν αυτήν τη ζήτηση.

16 18 Εκτίμηση Ακινήτων με την Εισοδηματική Μέθοδο Από το 1945, η σημασία των κλάδων ακινήτων και κατασκευών αναπτύχθηκε και η ιδιοκτησία ακινήτων θεωρείται γενικά ως «ασφαλής» επένδυση. Η ανάπτυξη των συνταξιοδοτικών προγραμμάτων, των ασφαλειών ζωής, των εταιρειών διαχείρισης ακινήτων (property unit trusts) και άλλων παρόμοιων, μετέτρεψε την αγορά ακινήτων σε έναν κλάδο πολλών εκατομμυρίων ευρώ. Το αποτέλεσμα είναι η ανάπτυξη της ζήτησης ακινήτων για αποτίμηση προκειμένου να καθοριστεί η αγοραία αξία και η ανατίμησή τους για το σκοπό της διαχείρισης χαρτοφυλακίου και περιουσιακών στοιχείων των επενδυτών. Τα ακίνητα ως επένδυση διαφέρουν από άλλες μορφές επενδύσεων. Η πιο προφανής διαφορά είναι η σταθερή γεωγραφική θέση τους και, συνεπώς, η σημασία της ποιότητας αυτής της θέσης για την τρέχουσα και τις εναλλακτικές χρήσεις γης, όπως αυτές καθορίζονται από τη γενική και ειδική προσβασιμότητα και τη συσχέτισή τους με άλλες ανταγωνιστικές και συμπληρωματικές θέσεις, χρήσεις γης και κτίρια. Μετά την ανάπτυξη, η ποιότητα της επένδυσης επηρεάζεται από την ποιότητα της επιτρεπόμενης από το πολεοδομικό σχέδιο χρήσης και από την ποιότητα των επί τόπου φυσικών βελτιώσεων (των κτιρίων). Επιπλέον, ουσιώδης για την αξιολόγηση της ανταλλακτικής αξίας είναι η ποιότητα των νόμιμων τίτλων πρόκειται για πλήρη κυριότητα (freehold) ή μακροχρόνια μίσθωση (leasehold); Ο ιδιοκτήτης ενός τίτλου πλήρους κυριότητας κατέχει στην ουσία και όλη τη γη που περιγράφεται στους τίτλους ιδιοκτησίας στο διηνεκές, συμπεριλαμβανομένου οτιδήποτε βρίσκεται κάτω από αυτήν και μέχρι το κέντρο της γης και οτιδήποτε βρίσκεται επάνω από αυτήν. Τα δικαιώματα πλήρους κυριότητας μπορεί να περιορίζονται από δεσμεύσεις που αναφέρονται στους τίτλους ή από δικαιώματα τρίτων όπως οι δουλείες διέλευσης. Τα δικαιώματα ενός μακροχρόνιου μισθωτή είναι χρονικά περιορισμένα όση και η διάρκεια της μίσθωσης, καθώς και ειδικά περιορισμένα από όρους και συνθήκες (δεσμεύσεις) που συμφωνούνται μεταξύ του ιδιοκτήτη και του μισθωτή και αναφέρονται γραπτά στο μισθωτήριο ή που υπονοούνται ή επιβάλλονται από νόμους και κανονισμούς. Η αγοραία αξία μιας μισθωμένης ιδιοκτησίας πλήρους κυριότητας επηρεάζεται επίσης από την ποιότητα του ενοικιαστή όσον αφορά την ισχύ της δέσμευσής του και την ποιότητα της ενοικίασης αναφορικά με την καταλληλότητα των συνθηκών ενοικίασης. Για να είναι αποτελεσματικός ο εκτιμητής, πρέπει να έχει επίγνωση όλων των παραγόντων και των δυνάμεων που απαρτίζουν την αγορά, οι οποίοι λαμβάνονται υπόψη από τους αγοραστές, τους πωλητές και τους διαμορφωτές της αγοράς κατά τη δική τους εκτίμηση της τιμής αγοράς. Σε μια ενεργή αγορά, όπου γίνονται συναλλαγές σε πολλές παρόμοιες ιδιοκτησίες παρόμοιας ποιότητας και χαρακτηριστικών, ο εκτιμητής μπορεί να υπολογίσει εμπειρικά την ανταλλακτική αξία, συγκρίνοντας το προς εκτίμηση ακίνητο με άλλα που πουλήθηκαν πρόσφατα. Αυτή η άμεση ή συγκριτική μέθοδος εκτίμησης χρησιμοποιείται σχεδόν αποκλειστικά για την εκτίμηση κενών ιδιοκτησιών ακινήτων πλήρους κυριότητας για οικιστική χρήση. Διαφορές στην ηλικία του ακινήτου, την κατάσταση, τη διευκόλυνση και τη θέση του μπορούν, μέσα σε λογικά όρια, να ληφθούν υπόψη από τον εκτιμητή κατά την αξιολόγηση της αξίας. Οι διαφορές στο μέγεθος μπορούν μερικές φορές να ξεπεραστούν με την υιοθέτηση μιας μονάδας σύγκρισης, όπως η τιμή ανά στρέμμα ή το ενοίκιο ανά τετραγωνικό μέτρο.

17 Εισαγωγή 19 Τα πιο προβληματικά ακίνητα είναι εκείνα για τα οποία δεν υπάρχει ενδεικτική αγορά, εκείνα τα οποία έχουν ειδικά ή μοναδικά χαρακτηριστικά, εκείνα που δεν αξιοποιούν πλήρως το δυναμικό της θέσης τους και είναι, επομένως, ώριμα για ανάπτυξη, αναμόρφωση ή ανακαίνιση, εκείνα που είναι νοικιασμένα και πωλούνται για επένδυση σε τιμές που αντανακλούν τη δυνατότητά τους για δημιουργία εσόδων καθώς και οι ιδιοκτησίες με μακροχρόνια μίσθωση. Για καθεμία από αυτές τις μεγάλες κατηγορίες ακινήτων, οι εκτιμητές έχουν αναπτύξει μεθόδους εκτίμησης που οι ίδιοι αισθάνονται ότι αντανακλούν τις τάσεις συμπεριφοράς της αγοράς και οι οποίες μπορεί, συνεπώς, να θεωρηθούν ως εύλογες μέθοδοι. Στην περίπτωση ειδικών ιδιοκτησιών, όπως είναι τα διυλιστήρια πετρελαίου, οι υαλουργίες, τα νοσοκομεία και τα σχολεία, πιο συνηθισμένη είναι η μέθοδος του κόστους ή του εργολάβου (contractor s method). Πρόκειται για τη μέθοδο της τελευταίας επιλογής (last resort) για τον εκτιμητή, η οποία βασίζεται στην υπόθεση ότι κανένας αγοραστής δεν θα πλήρωνε για μια υπάρχουσα ιδιοκτησία περισσότερο από το σύνολο του κόστους αγοράς μιας παρόμοιας τοποθεσίας και κατασκευής ενός παρόμοιου κτιρίου για όμοια χρήση, απαξιωμένου στο βαθμό που θα αντανακλά τη φυσική, λειτουργική, περιβαλλοντική και τοπική παλαίωση του υπάρχοντος κτιρίου. Ακίνητα με αφανή αξία ανάπτυξης αποτιμώνται με τη χρήση της υπολειμματικής μεθόδου ή μεθόδου ανάπτυξης [development (developer s) method]. Η λογική εδώ είναι ότι η αξία του ακινήτου (τοποθεσίας) στην παρούσα κατάστασή του πρέπει να είναι ίση με την αξία του στην κατάσταση που θα βρίσκεται μετά την ανάπτυξη ή την ανακαίνισή του, μείον όλα τα κόστη ανάπτυξης συμπεριλαμβανομένων και των κερδών, αλλά εξαιρουμένης της γης. Σε αυτές τις περιπτώσεις όπου το υπολειμματικό σύνολο υπερβαίνει την παρούσα αξία χρήσης, τότε, θεωρητικά, το ακίνητο θα παραχωρηθεί γι αυτή την υψηλότερη ή καλύτερη χρήση. Όλα τα ακίνητα που παράγουν ή είναι δυνατόν να παράγουν εισόδημα με τη μορφή ενοικίου και για τα οποία υπάρχει τόσον ενεργή αγορά ενοικιαστών όσο και ενεργή αγορά επενδυτών, εκτιμώνται με την έμμεση μέθοδο σύγκρισης στην αγορά. Αυτή είναι γνωστή ως επενδυτική μέθοδος εκτίμησης ή ως εκτίμηση ακινήτων με την εισοδηματική μέθοδο και είναι η κύρια μέθοδος που εξετάζεται σε αυτό το βιβλίο. Η εισοδηματική μέθοδος και η υπολειμματική μέθοδος που βασίζεται στο εισόδημα δικαιολογούν ιδιαίτερη προσοχή, έστω και για μόνο το λόγο ότι είναι το κύριο όπλο του εκτιμητή κατά την εκτίμηση των πιο σύνθετων και υψηλότερης τιμής ακινήτων για επένδυση. Τα μοναδικά χαρακτηριστικά κάνουν την εκτίμηση μιας επένδυσης σε ακίνητο ως τέχνη και επιστήμη πιο σύνθετη από εκείνη που ασκούν οι χρηματομεσίτες και οι ειδικοί διαπραγματευτές στην αγορά χρεογράφων και μετοχών. Επειδή τα χρεόγραφα, οι μετοχές και τα ακίνητα είναι οι κυριότερες διαθέσιμες επενδύσεις, θα πρέπει να υπάρχει κάποια ομοιότητα μεταξύ των μεθόδων αποτίμησης που χρησιμοποιούνται στις διάφορες αγορές και κάποια σχέση μεταξύ των επενδυτικών ευκαιριών που προσφέρει η καθεμία. Ένα βασικό μέτρο της αγοράς είναι η απόδοση της επένδυσης ή ο βαθμός απόδοσης. Η αξιολόγηση του βαθμού απόδοσης επιτρέπει τη σύγκριση μεταξύ των επενδύσεων σε κάθε

18 20 Εκτίμηση Ακινήτων με την Εισοδηματική Μέθοδο αγορά και μεταξύ διαφορετικών επενδύσεων σε διαφορετικές αγορές. Υπάρχει μια σύνθετη συσχέτιση αποδόσεων και μορφών αποδόσεων μέσα στο σύνολο της αγοράς επενδύσεων. Με τη σειρά τους, αυτές οι αποδόσεις αντανακλούν τις αντιλήψεις της αγοράς για τον κίνδυνο και αποτελούν ένα κλειδί των μεθόδων τιμολόγησης και αποτίμησης. Η κατανόηση των σχέσεων και των μεθόδων της αγοράς δεν μπορεί παρά να ακολουθεί την κατανόηση της αριθμητικής των επενδύσεων. Στο Πρώτο Μέρος λοιπόν αυτού του βιβλίου εξετάζεται η βασική αριθμητική των επενδύσεων που χρησιμοποιείται από τους εκτιμητές. Το Δεύτερο Μέρος εφαρμόζει αυτήν τη γνώση στην εκτίμηση των ακινήτων που παράγουν εισόδημα. Το Τρίτο Μέρος εξετάζει μερικές από τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται στον τομέα της ανάλυσης επικινδυνότητας. Σε όλη την έκταση του βιβλίου υποτίθεται ότι ο αναγνώστης έχει κάποια γνώση του αγοραστή του ακινήτου, του λόγου για τον οποίο το αγοράζει και των εναλλακτικών επενδυτικών ευκαιριών που υπάρχουν και, επίσης, ότι αυτός έχει κάποια γνώση της φύσης του ακινήτου ως επένδυσης. Ο αναγνώστης θα πρέπει να έχει κάποια επίγνωση των κοινωνικών, οικονομικών και πολιτικών παραγόντων που επηρεάζουν την αγορά και την αξία του ακινήτου. Ο σκοπός μας για τη συγγραφή αυτού του βιβλίου συνοψίζεται εύστοχα, κατά σύμπτωση, από τον Robert Chartam στο Sex Manners for Advanced Lovers, το οποίο παραφράζουμε ζητώντας συγγνώμη: Αυτό στο οποίο αποβλέπουμε είναι να διατυπώσουμε προτάσεις για τεχνικές, οι οποίες μπορεί να μην έχουν περάσει από το νου κάποιων πολύ καταρτισμένων (έμπειρων) εκτιμητών, με την ελπίδα ότι αυτοί θα ενθαρρυνθούν να τις δοκιμάσουν, για να ανακαλύψουν οι ίδιοι κατά πόσον αυτές βοηθούν τους ίδιους, τους συνεργάτες ή τους πελάτες τους. (ΣτΜ: Η νομοθεσία που αναφέρεται σε αυτό το βιβλίο ισχύει στη Βρετανία, εκτός αν α- ναφέρεται συγκεκριμένα κάτι διαφορετικό. Επίσης, οι αναφερόμενοι κανόνες και προδιαγραφές είναι του Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) της Βρετανίας).

19 Τα μαθηματικά της εκτίμησης

20

21 Πίνακες μονού δείκτη απόδοσης Αυτό το βιβλίο εξερευνά τη διαδικασία της εκτίμησης ακινήτων με ιδιαίτερη αναφορά σε ακίνητα που αγοράζονται ή πωλούνται ως επένδυση. Προκειμένου να μπορέσει ένας ε- κτιμητής να εκτιμήσει ένα επενδυτικό ακίνητο, πρέπει να κατανοήσει πώς μπορούν να εκφραστούν τα οφέλη που προσφέρει ένα δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή μακροχρόνιας μίσθωσης ενός ακινήτου σε σχέση με την παρούσα αξία του. Για να το κάνει αυτό, ο εκτιμητής πρέπει να έχει γνώση της εφαρμογής των οικονομικών μαθηματικών και της θεωρίας του ανατοκισμού και της προεξόφλησης που έχει σχέση με τις αποταμιεύσεις και τις επενδύσεις. Σε αυτό το κεφάλαιο θα διερευνήσουμε τα μαθηματικά έξι επενδυτικών συναρτήσεων του 1 και θα παρουσιάσουμε τη χρήση τους στην πράξη της εκτίμησης ακινήτων. Οι έξι συναρτήσεις του 1 Οι έξι βασικές συναρτήσεις των οικονομικών μαθηματικών είναι: Το ποσό του 1 (Α), μια άλλη ονομασία του ανατοκισμού δηλαδή, η μελλοντική αξία του 1 που επενδύεται σήμερα με ανατοκισμό και με δεδομένο επιτόκιο. Το ποσό του 1 ανά έτος (Α 1 pa), δηλαδή, η μελλοντική αξία του 1 που επενδύεται στο τέλος κάθε έτους με ανατοκισμό και με δεδομένο επιτόκιο. Το ετήσιο χρεολυτικό κεφάλαιο (ASF), δηλαδή, το κλάσμα του 1 το οποίο πρέπει να επενδύεται σε τακτά διαστήματα για να συγκεντρωθεί 1 σε ορισμένη στιγμή στο μέλλον με ανατοκισμό και με δεδομένο επιτόκιο. Η παρούσα αξία του 1 (PV 1), δηλαδή, η παρούσα αξία του 1 που θα εισπραχθεί στο μέλλον, προεξοφλημένη για μια ορισμένη περίοδο με δεδομένο επιτόκιο. Η παρούσα αξία του 1 ανά έτος (PV 1 pa), δηλαδή, η παρούσα αξία μιας σειράς πληρωμών 1 κάθε χρόνο για μια δεδομένη χρονική περίοδο προεξοφλημένη με δεδομένο επιτόκιο. Αυτή η συνάρτηση είναι γνωστή και ως Περίοδος Επανείσπραξης Κεφαλαίου μονού δείκτη απόδοσης [Years Purchase (YP) single rate].

22 24 Εκτίμηση Ακινήτων με την Εισοδηματική Μέθοδο Το ύψος της ετήσιας προσόδου του 1 (AWP), δηλαδή, το ποσό των χρημάτων που θα αποδίδεται στο τέλος κάθε χρόνου για κάθε 1 που επενδύεται σήμερα για ορισμένο αριθμό ετών με δεδομένο επιτόκιο. Υπάρχουν αρκετοί δημοσιευμένοι πίνακες εκτίμησης όπως του Parry που εκδόθηκαν από την Estates Gazette, οι οποίοι περιέχουν την αξία αυτών και άλλων συναρτήσεων για μια σειρά επιτοκίων και ετών. Μερικοί από αυτούς τους πίνακες υπολογίζουν ένα ποσό που λαμβάνεται ή επενδύεται κάθε τρίμηνο προκαταβολικά, όπως πράγματι συμβαίνει σε πολλές επενδύσεις, ωστόσο, εδώ, για λόγους απλότητας αυτού του εισαγωγικού κεφαλαίου, θα υποθέσουμε αρχικά ότι το ποσό εισπράττεται ή επενδύεται στην αρχή ή στο τέλος κάθε έτους σε μία δόση. Η παρακάτω τυπική σημειογραφία χρησιμοποιείται σε όλη την έκταση του βιβλίου: i = επιτόκιο, ως δεκαδικός αριθμός π.χ. 5% = 5/100 = 0,05 n = αριθμός χρονικών περιόδων, συνήθως αριθμός ετών. Ενώ εδώ γίνεται αναφορά σε ευρώ ( ), οι ίδιες αρχές εφαρμόζονται για οποιοδήποτε νόμισμα και το ευρώ μπορεί να αντικατασταθεί με Λίρες Αγγλίας, δολάρια ΗΠΑ ή οποιοδήποτε άλλο νόμισμα. Οι εκτιμητές χρησιμοποιούν συχνά ποσοστά, αλλά το ίδιο συχνά ο υπολογισμός τους έχει ξεχαστεί από την εποχή του σχολείου. Το ένα τοις εκατό (1%) είναι το ένα εκατοστό του όλου (1/100). Αν ένα δώρο πρόκειται να μοιραστεί εξίσου σε 10 ανθρώπους, πρέπει να χωριστεί σε 10 ίσα μέρη. Κάθε άνθρωπος θα πάρει το 1/10 ή 10% [1/10 = (1/10 100) = 10%]. Οπότε το 1/10 ή το 10% των είναι [( 1.000/100) 10] που είναι ίσο με 100. Το ποσό του 1 Το ποσό του 1 είναι απλώς ένας άλλος όρος για τον ανατοκισμό. Δείτε το βιβλιάριο καταθέσεων ταμιευτηρίου μιας τράπεζας που προσφέρει ετήσιο επιτόκιο 10%. Ημερομηνία Περιγραφή Κατάθεση Ανάληψη Τόκος Υπόλοιπο 01/01/02 Μετρητά /12/02 Τόκος 10,00 110,00 31/12/03 Τόκος 11,00 121,00 31/12/04 Τόκος 12,10 133,10 31/12/05 Τόκος 13,31 146,41 Αυτός ο πίνακας δείχνει ότι ο τόκος συσσωρεύεται και προστίθεται τόσο στην αρχική επένδυση των 100 όσο και στους τόκους που προστίθενται σε αυτήν.

23 Πίνακες μονού δείκτη απόδοσης 25 Ο μαθηματικός τύπος με τον οποίο υπολογίζεται αυτό λέει ότι αν 1 επενδυθεί επί 1 χρόνο με επιτόκιο i, στο τέλος του πρώτου έτους θα έχει συγκεντρωθεί ποσό ίσο με (1 + i). Με επιτόκιο 5% αυτό το ποσό θα είναι ίσο με (1 + 0,05) και το αρχικό 1, στο οποίο θα έχει προστεθεί ο τόκος, γίνεται 1,05. Στο τέλος του δεύτερου έτους, το ποσό (1 + i) θα έχει κερδίσει τόκο με επιτόκιο επίσης i και το ποσό που θα έχει συγκεντρωθεί θα είναι ίσο με: (1 + i) + i(1 + i) που είναι ίσο με (1 + i) 2 Στο τέλος των n ετών, το ποσό που θα έχει συγκεντρωθεί θα είναι (1 + i) n Θυμηθείτε ότι το επιτόκιο εκφράζεται ως δεκαδικός αριθμός (i) ή (r), π.χ. 10% = 10 διαιρούμενο δια 100 = 0,10 και ότι ενώ το n είναι κανονικά ο αριθμός των ετών ανατοκισμού του τόκου, ο τύπος ή η εξίσωση χρησιμοποιείται γενικά για τον υπολογισμό του ανατοκισμού. Έτσι, αν ο τόκος προστίθεται κάθε μήνα, το n για ένα έτος γίνεται 12 και το i θα είναι μηνιαίο επιτόκιο. Παράδειγμα 1.1 Να υπολογιστεί το ποσό το 1 μετά από 4 χρόνια με 10%. A = (1 + i) n i = 0,10. n = 4 A = (1,1) 4 = (1,1) (1,1) (1,1) (1,1) = 1,4641 Ο υπολογισμός δείχνει ότι το 1 θα αυξηθεί σε 1,4641 (1,46 στρογγυλοποιημένο στο πλησιέστερο ευρώ και λεπτό) μετά από 4 χρόνια και με επιτόκιο ανατοκισμού 10%. Παρατηρήστε ότι αν το τελικό αποτέλεσμα του Παραδείγματος 1.1 (1,4641) πολλαπλασιαστεί επί 100 το γινόμενο θα είναι ίδιο με το ποσό του βιβλιαρίου καταθέσεων του προηγούμενου πίνακα. Το ποσό του 1 ανά έτος Αυτή η συνάρτηση χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της μελλοντικής αξίας με ανατοκισμό μιας σειράς καταθέσεων που γίνονται σε τακτικά διαστήματα, συνήθως κάθε χρόνο. Πολλές καταθέσεις ακολουθούν αυτόν τον τύπο. Δείτε παρακάτω, για παράδειγμα, ένα άλλο βιβλιάριο καταθέσεων, στο οποίο ο επενδυτής καταθέτει 100 στο τέλος κάθε έτους οπότε προστίθεται και ετήσιος τόκος προς 10%.

24 26 Εκτίμηση Ακινήτων με την Εισοδηματική Μέθοδο Ημερομηνία Περιγραφή Κατάθεση Ανάληψη Τόκος Υπόλοιπο 31/12/01 Μετρητά /12/02 Τόκος 10,00 110,00 31/12/02 Μετρητά ,00 31/12/03 Τόκος 21,00 231,00 31/12/03 Μετρητά ,00 31/12/04 Τόκος 33,10 364,10 31/12/04 Μετρητά ,10 31/12/05 Τόκος 46,41 510,51 31/12/05 Μετρητά ,51 Η συνάρτηση του ποσού του 1 ανά έτος αφορά αυτό το είδος επένδυσης. Αυτή δείχνει το ποσό το οποίο θα συγκεντρωθεί με την επένδυση 1 στο τέλος κάθε χρόνου με επιτόκιο i μετά από n έτη. Ο πίνακας είναι απλώς η άθροιση μιας σειράς ποσών του 1 (της προηγούμενης συνάρτησης). Αν κάθε ευρώ κατατίθεται στο τέλος του έτους, το νιοστό ευρώ θα κατατεθεί στο τέλος του νιοστού έτους και, επομένως, δεν θα κερδίσει τόκο. Δείτε την τελευταία κατάθεση στις 31/12/05 στον προηγούμενο πίνακα. το (n 1) 1 θα μείνει κατατεθειμένο επί ένα έτος και θα αυξηθεί σε (1 + i) το (n 2) 1 θα μείνει κατατεθειμένο επί δύο έτη και θα αυξηθεί σε (1 + i) 2 το πρώτο 1 που επενδύθηκε στο τέλος του πρώτου έτους, θα αυξηθεί σε (1 + i) n 1 Αυτή η σειρά υπολογισμών εκφράζεται ολόκληρη ως εξής: 1 + (1 + i) + (1 + i) (1 + i) n 1 Πρόκειται για μια γεωμετρική πρόοδο της οποίας το άθροισμα είναι ίσο με: n (1 + i ) 1 = ο τύπος για το ποσό του 1 ανά έτος (Α 1 pa) i Παράδειγμα 1.2 Υπολογίστε το ποσό του 1 ανά έτος για 5 χρόνια με επιτόκιο 10%. Α 1 pa = (1 + i ) n 1 i i = 0,10. n = 5 Α 1 pa = 5 (1 + i ) 1 1, i = 0,10 = 0,61051 = 6,1051 0,10 Πολλαπλασιάζοντας αυτό το ποσό επί 100 για να υπολογίσουμε το σύνολο του ποσού που θα έχει συγκεντρωθεί μετά από πέντε χρόνια με την κατάθεση των 100 στο τέλος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Η επιλογή της κατάλληλης εκτιμητικής μεθόδου ακινήτων αποτελεί μία «λεπτή» διαδικασία που εξαρτάται κυρίως από τη φύση και τις προοπτικές του κάθε ακινήτου.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Κεφάλαιο 1 Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ Επιτόκιο: είναι η αμοιβή του κεφαλαίου για κάθε μονάδα χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

στο Real Estate των Τραπεζών Παναγιώτης Γαλογάβρος Πολιτικός Μηχανικός

στο Real Estate των Τραπεζών Παναγιώτης Γαλογάβρος Πολιτικός Μηχανικός Ο Πολύπλευρος ρόλος του Εκτιμητή Μηχανικού στο Real Estate των Τραπεζών Παναγιώτης Γαλογάβρος Πολιτικός Μηχανικός ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Το σύνολο των ακινήτων που απαρτίζουν τα χαρτοφυλάκια

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές με Ράντες. 1 Εισαγωγή. 2 Απόσβεση στοιχείων. Σύνοψη Οι βασικές έννοιες αυτού του κεφαλαίου είναι. - Απόσβεση

Εφαρμογές με Ράντες. 1 Εισαγωγή. 2 Απόσβεση στοιχείων. Σύνοψη Οι βασικές έννοιες αυτού του κεφαλαίου είναι. - Απόσβεση Εφαρμογές με Ράντες Σύνοψη Οι βασικές έννοιες αυτού του κεφαλαίου είναι - Απόσβεση - Σύνθετη παραγωγική διάρκεια παγίων - Κεφαλαιοποιημένο κόστος - Καθαρά παρούσα αξία - Εσωτερικός βαθμός απόδοσης - Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1 ΘΕΜΑ 1 1. Ποιες είναι οι διαφορές που παρουσιάζουν οι οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζονται με βάση τις διατάξεις του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (ΕΓΛΣ) από αυτές που καταρτίζονται σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ. ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ. ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ kosmid@econ.auth.gr ΣΗΜΕΙΩςΕΙς ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗςΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομος πίνακας περιεχομένων

Σύντομος πίνακας περιεχομένων Σύντομος πίνακας περιεχομένων Πρόλογος 15 Οδηγός περιήγησης 21 Πλαίσια 24 Ευχαριστίες της ενδέκατης αγγλικής έκδοσης 28 Βιογραφικά συγγραφέων 29 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 31 1 Η οικονομική επιστήμη και η οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη

Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» Οικονοµικά του Περιβάλλοντος και των Υδατικών Πόρων Αξιολόγηση επενδύσεων Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη Πόσα χρήµατα θα επενδύσω; Πότε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΈΤΡΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΎ ΑΠΌΔΟΣΗΣ ΕΠΈΝΔΥΣΗΣ

ΜΈΤΡΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΎ ΑΠΌΔΟΣΗΣ ΕΠΈΝΔΥΣΗΣ ΜΈΤΡΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΎ ΑΠΌΔΟΣΗΣ ΕΠΈΝΔΥΣΗΣ Η επένδυση μπορεί επίσης να ορισθεί ως η απόκτηση ενός περιουσιακού στοιχείου (π.χ. χρηματοδοτικού τίτλου) με την προσδοκία να αποφέρει μια ικανοποιητική απόδοση. Η

Διαβάστε περισσότερα

Με την βοήθεια του Microsoft Excel μεταφέρουμε τα παραδείγματα σε ένα φύλλο εργασίας και στην συνέχεια λύνουμε την άσκηση που ακολουθεί.

Με την βοήθεια του Microsoft Excel μεταφέρουμε τα παραδείγματα σε ένα φύλλο εργασίας και στην συνέχεια λύνουμε την άσκηση που ακολουθεί. Εργαστήριο 9 ο Με την βοήθεια του Microsoft Excel μεταφέρουμε τα παραδείγματα σε ένα φύλλο εργασίας και στην συνέχεια λύνουμε την άσκηση που ακολουθεί. NPER Αποδίδει το πλήθος των περιόδων μιας επένδυσης,

Διαβάστε περισσότερα

Ανατοκισμός. -Χρόνος (συμβολισμός n Ακέραιες περιόδους, μ/ρ κλάσμα χρονικών περιόδων)

Ανατοκισμός. -Χρόνος (συμβολισμός n Ακέραιες περιόδους, μ/ρ κλάσμα χρονικών περιόδων) Ανατοκισμός Σύνοψη Οι βασικές έννοιες αυτού του κεφαλαίου είναι - Αρχικό κεφάλαιο ή παρούσα αξία (συμβολισμός Κ ο ή PV) -Τελικό κεφάλαιο ή μελλοντική αξία (συμβολισμός Κ n ή FV) -Επιτόκιο (συμβολισμός

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr Θέμα 1 ο ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Η επιτροπή διεθνών λογιστικών προτύπων ( IASC) συστήθηκε στις 29 Ιουνίου 1973 ως αποτέλεσμα συμφωνίας των Λογιστικών Σωμάτων της Αυστραλίας, του Καναδά, της Γαλλίας, της Ιαπωνίας,

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Επενδύσεων Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος

Αξιολόγηση Επενδύσεων Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Αξιολόγηση Επενδύσεων Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Ζιώγας Ιώαννης Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Slide 8.1. ΤΕΙ Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Λογιστική και Χρηματοοικονομική. Δευτέρα 27 Ιανουαρίου & Τετάρτη 29 Ιανουαρίου

Slide 8.1. ΤΕΙ Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Λογιστική και Χρηματοοικονομική. Δευτέρα 27 Ιανουαρίου & Τετάρτη 29 Ιανουαρίου Slide 8.1 ΤΕΙ Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Λογιστική και Χρηματοοικονομική Δευτέρα 27 Ιανουαρίου & Τετάρτη 29 Ιανουαρίου Slide 8.2 Η μέθοδος λήψης αποφάσεων για αξιολόγηση επενδυτικών πλάνων Μετά το

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνοοικονομική Μελέτη

Τεχνοοικονομική Μελέτη Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τεχνοοικονομική Μελέτη Ενότητα 9: Κόστος κεφαλαίου - Χρηματορροές Σκόδρας Γεώργιος, Αν. Καθηγητής gskodras@uowm.gr Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ. Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.binarynow.

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ. Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.binarynow. Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Η ΣΩΣΤΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ. ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΣΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική Αξία Χρήµατος Στη Χρηµατοοικονοµική, κεφάλαιο ονοµάζουµε εκείνο το χρηµατικό ποσό που µπορούµε να διαθέσουµε σε µια επένδυση για όποιο χρονικό

Χρονική Αξία Χρήµατος Στη Χρηµατοοικονοµική, κεφάλαιο ονοµάζουµε εκείνο το χρηµατικό ποσό που µπορούµε να διαθέσουµε σε µια επένδυση για όποιο χρονικό 2. ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ 1 Χρονική Αξία Χρήµατος Στη Χρηµατοοικονοµική, κεφάλαιο ονοµάζουµε εκείνο το χρηµατικό ποσό που µπορούµε να διαθέσουµε σε µια επένδυση για όποιο χρονικό διάστηµα θέλουµε. Εκτός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεµατική Ενότητα: ΔΕΟ 31 Χρηµατοοικονοµική Διοίκηση Ακαδηµαϊκό Έτος: 2013-2014 Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα

Διαβάστε περισσότερα

Μισθώσεις ΔΛΠ 17. Leases IAS 17

Μισθώσεις ΔΛΠ 17. Leases IAS 17 Μισθώσεις ΔΛΠ 17 Leases IAS 17 Σκοπός Καθορισμός λογιστικών πολιτικών και χειρισμών για τις μισθώσεις από εκμισθωτές και μισθωτές Γνωστοποιήσεων για τις μισθώσεις στις Επεξηγηματικές Σημειώσεις Εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

(Πολιτική. Οικονομία ΙΙ) Τμήμα ΜΙΘΕ. Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος. Αρχές Οικονομικής ΙΙ. 14/6/2011Εαρινό Εξάμηνο 2010-2011. (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) 1

(Πολιτική. Οικονομία ΙΙ) Τμήμα ΜΙΘΕ. Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος. Αρχές Οικονομικής ΙΙ. 14/6/2011Εαρινό Εξάμηνο 2010-2011. (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) 1 Αρχές Οικονομικής ΙΙ (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος Τμήμα ΜΙΘΕ Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος 2010-2011 Αρχές Οικονομικής ΙΙ (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) 1 Θεματικές Ενότητες Επισκόπηση της Μακροοικονομικής-Τα

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομος πίνακας περιεχομένων

Σύντομος πίνακας περιεχομένων Σύντομος πίνακας περιεχομένων Πρόλογος 19 Οδηγός περιήγησης 25 Πλαίσια 28 Ευχαριστίες της ενδέκατης αγγλικής έκδοσης 35 Βιογραφικά συγγραφέων 36 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 37 1 Η οικονομική επιστήμη και η οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες Μυρτώ - Σμαρώ Γιαλαμά Α.Μ.: 1207 Μ 075 Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα: Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες 1. Τι είναι η παγκόσμια αγορά συναλλάγματος;

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΤΟΜΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Άσκηση 1 (τελικές 2011 θέμα 3)

Γ ΤΟΜΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Άσκηση 1 (τελικές 2011 θέμα 3) Γ ΤΟΜΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Άσκηση 1 (τελικές 2011 θέμα 3) Ένας επενδυτής έχει αγοράσει μία μετοχή. Για να προστατευτεί από πιθανή μικρή πτώση της τιμής της μετοχής λαμβάνει θέση αγοράς σε ένα δικαίωμα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ. Ιο Εισαγωγή στην Οικονομική της Διοίκησης

Κεφ. Ιο Εισαγωγή στην Οικονομική της Διοίκησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφ. Ιο Εισαγωγή στην Οικονομική της Διοίκησης 1.1. Τι είναι η Οικονομική της Διοίκησης 1.2. Τι παρέχει η οικονομική θεωρία στην Οικονομική της Διοίκησης 1.3. Οι σχέσεις της οικονομικής της

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 7: Μετοχικοί τίτλοι. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 7: Μετοχικοί τίτλοι. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι Χρηματοοικονομική Ι Ενότητα 7: Μετοχικοί τίτλοι Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

Eurobank Properties Α.E.Ε.Α.Π. Εταιρική Παρουσίαση Ιούνιος 2010

Eurobank Properties Α.E.Ε.Α.Π. Εταιρική Παρουσίαση Ιούνιος 2010 Eurobank Properties Α.E.Ε.Α.Π. Εταιρική Παρουσίαση Ιούνιος 2010 Agenda 1. Επισκόπηση της Εταιρίας 2. Χαρτοφυλάκιο Ακινήτων 3. Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες 2 Η Μεγαλύτερη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κόστος κεφαλαίου κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων Υποθέσεις υπολογισμού Στάδια υπολογισμού Πηγές χρηματοδότησης (κεφαλαίου)

ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κόστος κεφαλαίου κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων Υποθέσεις υπολογισμού Στάδια υπολογισμού Πηγές χρηματοδότησης (κεφαλαίου) ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κόστος κεφαλαίου Ορισμός: είναι το κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων που έχουν όλοι οι επενδυτές της εταιρείας (μέτοχοι και δανειστές) Κόστος ευκαιρίας: είναι η απόδοση της καλύτερης εναλλακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 1 Κατάσταση εσόδων και εξόδων 2 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 3

Διαβάστε περισσότερα

Mακροοικονομική Κεφάλαιο 7 Αγορά περιουσιακών στοιχείων, χρήμα και τιμές

Mακροοικονομική Κεφάλαιο 7 Αγορά περιουσιακών στοιχείων, χρήμα και τιμές 7.1 Τι είναι το χρήμα; Mακροοικονομική Κεφάλαιο 7 Αγορά περιουσιακών στοιχείων, χρήμα και τιμές 1) Ένα μειονέκτημα του συστήματος του αντιπραγματισμού είναι ότι Α) δεν υπάρχει εμπόριο. Β) οι άνθρωποι πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ Α: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Κεφάλαιο 1: Το θεωρητικό υπόβαθρο της διαδικασίας λήψεως αποφάσεων και η χρονική αξία του χρήµατος Κεφάλαιο 2: Η καθαρή παρούσα αξία ως κριτήριο επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

Μικροοικονομική Ι. Ενότητα # 8: Αγορές κεφαλαίου και γης Διδάσκων: Πάνος Τσακλόγλου Τμήμα: Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

Μικροοικονομική Ι. Ενότητα # 8: Αγορές κεφαλαίου και γης Διδάσκων: Πάνος Τσακλόγλου Τμήμα: Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών Μικροοικονομική Ι Ενότητα # 8: Αγορές κεφαλαίου και γης Διδάσκων: Πάνος Τσακλόγλου Τμήμα: Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Απλός τόκος. 1.1 Η εξίσωση του απλού τόκου

Κεφάλαιο Απλός τόκος. 1.1 Η εξίσωση του απλού τόκου . Απλός τόκος Κεφάλαιο. Η εξίσωση του απλού τόκου Αν τοκίσουμε ένα κεφάλαιο Κ για ένα έτος με ετήσιο επιτόκιο i, τότε στο τέλος του έτους θα δημιουργηθεί τόκος ο οποίος θα δίνεται από τη σχέση: I= i. Συνεχίζοντας,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 6 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 6 A. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... 7 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ... 7

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 6 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 6 A. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... 7 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ... 7 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 6 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 6 A. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... 7 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ... 7 I. ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ... 7 II. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο λογαριασμών. Ομάδα 4: Καθαρή θέση

Σχέδιο λογαριασμών. Ομάδα 4: Καθαρή θέση Σχέδιο λογαριασμών Ομάδα 1: Ενσώματα και άυλα μη κυκλοφορούντα (πάγια) περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 2: Αποθέματα Ομάδα 3: Χρηματοοικονομικά και λοιπά περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 4: Καθαρή θέση Ομάδα 5: Υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ικανή Ομάδα Διοίκησης

Ικανή Ομάδα Διοίκησης Ικανή Ομάδα Διοίκησης ΑΕΕΑΠ: Ένα σταθερό & διαφανές πλαίσιο λειτουργίας Αξιόπιστες λειτουργικές επιδόσεις Υψηλής ποιότητας μετοχική σύνθεση Υψηλής ποιότητας χαρτοφυλάκιο ακινήτων 1 Ικανή Ομάδα Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 31 www.frontistiria-eap.gr ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΟ 31 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 31 www.frontistiria-eap.gr ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΟ 31 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΟ 31 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 01 1 ΤΟΜΟΣ ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ Η καθαρή Παρούσα Αξία ισούται με το άθροισμα προεξοφλημένων καθαρών ταμειακών

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1: Ιστορική προσέγγιση της οικονομικής θεωρίας και της έννοιας της προσόδου. Το υπόβαθρο των εκτιμήσεων στο σκηνικό του χθες

Περιεχόμενα. 1: Ιστορική προσέγγιση της οικονομικής θεωρίας και της έννοιας της προσόδου. Το υπόβαθρο των εκτιμήσεων στο σκηνικό του χθες Περιεχόμενα Εισαγωγή.................................................................. xiii 1: Ιστορική προσέγγιση της οικονομικής θεωρίας και της έννοιας της προσόδου. Το υπόβαθρο των εκτιμήσεων στο σκηνικό

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Ενσώματα Πάγια Επενδύσεις σε Ακίνητα (ΔΛΠ 40), Πάγια Κατεχόμενα προς Πώληση & Διακοπείσες Εκμεταλλεύσεις (ΔΠΧΑ 5) Διδάσκων: Δρ. Γεώργιος Α. Παπαναστασόπουλος Επενδύσεις σε Ακίνητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 3: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Οικονομικών παρουσίασε στη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. ΑΣΚΗΣΕΙΣ-ΠΡΑΞΕΙΣ Εισαγωγική εισήγηση Νο1

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. ΑΣΚΗΣΕΙΣ-ΠΡΑΞΕΙΣ Εισαγωγική εισήγηση Νο1 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ-ΠΡΑΞΕΙΣ Εισαγωγική εισήγηση Νο1 ΒΑΣΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Είναι η επένδυση συμφέρουσα; Ποιός είναι ο πραγματικός χρόνος αποπληρωμής της επένδυσης; Κατά πόσο επηρεάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 4: Η Χρονική Αξία του Χρήματος (1/2) Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 4: Η Χρονική Αξία του Χρήματος (1/2) Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι Χρηματοοικονομική Ι Ενότητα 4: Η Χρονική Αξία του Χρήματος (1/2) Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commos. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Ενσώματα Πάγια Μεταγενέστερη Αποτίμηση (ΔΛΠ 16), Ζημίες Απομείωσης (ΔΛΠ 36) και Επιχορηγήσεις (ΔΛΠ 20) Διδάσκων: Δρ. Γεώργιος Α. Παπαναστασόπουλος Αποτίμηση Παγίων μετά την Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Διάκριση Μαθηματικών Έννοια Χρηματοοικονομικών Ορισμοί Χρηματοοικονομικά Τράπεζες Χρηματιστήρια Προεξόφληση Αντικατάσταση Γραμματίων Δάνεια Ομόλογα Αμοιβαία Κεφάλαια

Διαβάστε περισσότερα

Α. Συντελεστής Ανάκτησης Κεφαλαίου ΣΑΚ = Β. Συντελεστής Συσσώρευσης Κεφαλαίου ΣΣΚ =

Α. Συντελεστής Ανάκτησης Κεφαλαίου ΣΑΚ = Β. Συντελεστής Συσσώρευσης Κεφαλαίου ΣΣΚ = Χρήσιμοι συντελεστές Α. Συντελεστής Ανάκτησης Κεφαλαίου *(1 ) ΣΑΚ = (1 ) 1 Β. Συντελεστής Συσσώρευσης Κεφαλαίου ΣΣΚ = ( 1 ) 1 Κόστος εξοπλισμού Στο κόστος αυτό του εξοπλισμού περιλαμβάνεται (α) το κόστος

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4 η : Αξιολόγηση Επενδυτικών Αποφάσεων Εισαγωγή

Ενότητα 4 η : Αξιολόγηση Επενδυτικών Αποφάσεων Εισαγωγή Ενότητα 4 η : Αξιολόγηση Επενδυτικών Αποφάσεων Εισαγωγή Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο "Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2016

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2016 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας για την σύνταξη των συνοπτικών ενδιάμεσων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 31 1 η γραπτή εργασία Τελική έκδοση με παρατηρήσεις

ΔΕΟ 31 1 η γραπτή εργασία Τελική έκδοση με παρατηρήσεις ΔΕΟ 31 1 η γραπτή εργασία 2013-14 - Τελική έκδοση με παρατηρήσεις ΠΡΟΣΟΧΗ! Αποτελεί υποδειγματική λύση. απάντηση! 1 Μελετήστε τη λύση και δώστε τη δική σας ΘΕΜΑ 1 Ο Επένδυση Α Για την επένδυση Α γνωρίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Ένα Ο ισολογισμός και η θεμελιώδης αρχή

Κεφάλαιο Ένα Ο ισολογισμός και η θεμελιώδης αρχή 1 Κεφάλαιο Ένα Ο ισολογισμός και η θεμελιώδης αρχή Στοιχεία Ενεργητικού, Στοιχεία Παθητικού και Ισολογισμοί Ο προσωπικός ισολογισμός της Ιωάννας Ο ισολογισμός μιας εταιρείας Το διάγραμμα του ισολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος Ημερίδα 2014 Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013) Ορίζεται η έννοια του φορολογικού έτους το οποίο ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος. Καταργούνται οι έννοιες διαχειριστική περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft:

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Specisoft ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: NPV & IRR: Αξιολόγηση & Ιεράρχηση Επενδυτικών Αποφάσεων Από Αβραάμ Σεκέρογλου, Οικονομολόγo, Συνεργάτη της Specisoft Επισκεφθείτε το Management

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίµηση και Οµόλογα. Κεφάλαιο. 6.1 Εκτίµηση και Κόστος Ευκαιρίας Κεφαλαίου

Εκτίµηση και Οµόλογα. Κεφάλαιο. 6.1 Εκτίµηση και Κόστος Ευκαιρίας Κεφαλαίου 1. Κεφάλαιο 6 Εκτίµηση και Οµόλογα 6.1 Εκτίµηση και Κόστος Ευκαιρίας Κεφαλαίου Είναι καµιά φορά δύσκολο να εξηγήσει κανείς τι σηµαίνει παρούσα αξία σε κάποιον που δεν το έχει µελετήσει. Αλλά, όπως έχει

Διαβάστε περισσότερα

2 η ΕΝΟΤΗΤΑ. Αξιολόγηση Επενδύσεων

2 η ΕΝΟΤΗΤΑ. Αξιολόγηση Επενδύσεων η ΕΝΟΤΗΤΑ Αξιολόγηση Επενδύσεων Ορισμός Επένδυσης Με τον όρο επένδυση εννοούμε μια σειρά (ακολουθία) καθαρών ταμειακών ροών (ΚΤΡ) παραγωγικές επενδύσεις: διαφορά μεταξύ εισπράξεων από πωλήσεις και πληρωμών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. Υπολογισµός Κόστους Προϊόντος µε τη Μέθοδο Κοστολόγησης ABC

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. Υπολογισµός Κόστους Προϊόντος µε τη Μέθοδο Κοστολόγησης ABC ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Υπολογισµός Κόστους Προϊόντος µε τη Μέθοδο Κοστολόγησης ABC 8.1 Παράδειγµα Τα δεδοµένα που χρησιµοποιούνται στο παράδειγµα είναι βασισµένα στα πραγµατικά δεδοµένα µιας µικρής σχεδιαστικής και

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις - Εφαρμογές. Διάλεξη 7 η. Οικονομική Αξιολόγηση Έργων και Πολιτικών

Ασκήσεις - Εφαρμογές. Διάλεξη 7 η. Οικονομική Αξιολόγηση Έργων και Πολιτικών Ασκήσεις - Εφαρμογές Διάλεξη 7 η Οικονομική Αξιολόγηση Έργων και Πολιτικών ΑΣΚΗΣΗ 1 Μια χώρα καλλιεργεί δύο αγαθά, Α και Β. Οι ανταγωνιστικές προσφορές δίνονται ως P A 4 A, όπου Α είναι η ποσότητα του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Α.Α.Δράκος 2014-2015

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Α.Α.Δράκος 2014-2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 3.) ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Α.Α.Δράκος 2014-2015 Α. Εισαγωγικά Oι Καθαρές

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ Το διάγραμμα κυκλικής ροής της οικονομίας (κεφ. 3, σελ. 100 Mankiw) Εισόδημα Υ Ιδιωτική αποταμίευση S Αγορά συντελεστών Αγορά χρήματος Πληρωμές συντελεστών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ FV Η συνάρτηση αυτή υπολογίζει την μελλοντική αξία μιας επένδυσης βάσει περιοδικών, σταθερών πληρωμών και σταθερού επιτοκίου. =FV(επιτόκιο; αριθμός περιόδων; δόση αποπληρωμής; παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις & Διαχείριση Χαρτοφυλακίων Ακινήτων:

Επενδύσεις & Διαχείριση Χαρτοφυλακίων Ακινήτων: 6 ο Συνταξιοδοτικό Φόρουμ Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2015 Επενδύσεις & Διαχείριση Χαρτοφυλακίων Ακινήτων: Τα οφέλη των έμμεσων επενδυτικών οχημάτων όπως REITs/ AIFs για τα Ταμεία Προνοίας Δρ. Γεώργιος Μούντης

Διαβάστε περισσότερα

ΜAΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Α ΜΕΡΟΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ και ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΜAΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Α ΜΕΡΟΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ και ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜAΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Α ΜΕΡΟΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ και ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΣ 1 ΜAΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΕΠ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ Y = C + I + G + ( X M) Y

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ. Φορολογική Πολιτική και Οικονομική Ανάπτυξη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ. Φορολογική Πολιτική και Οικονομική Ανάπτυξη ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Φορολογική Πολιτική και Οικονομική Ανάπτυξη Στόχος μαθήματος Κατανόηση των τρόπων με τους οποίους η φορολογική πολιτική μπορεί να επηρεάσει την ευημερία μιας κοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 Εισπράξεις 270.000 300.000 350.000 500.000 580.000

Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 Εισπράξεις 270.000 300.000 350.000 500.000 580.000 Θέμα 1 0 Η εταιρία ΑΒΓ σχεδιάζει να επενδύσει σήμερα (στο έτος 0), σε ένα έργο το οποίο θα έχει αρχικό κόστος 00.000, διάρκεια ζωής 5 έτη και αναμένεται να δώσει τις ακόλουθες εισπράξεις: Έτος 1 Έτος 2

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ «Επιχειρηματικό Σχέδιο ΙΙ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ «Επιχειρηματικό Σχέδιο ΙΙ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ «Επιχειρηματικό Σχέδιο ΙΙ» Οργάνωση της νέας Δραστηριότητας / Σχέδιο MarkeMng / Το ανθρώπινο δυναμικό / Οικονομικό Σχέδιο / Ανάλυση Κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Eurobank Properties Α.E.Ε.Α.Π. Εταιρική Παρουσίαση Σεπτέμβριος 2009

Eurobank Properties Α.E.Ε.Α.Π. Εταιρική Παρουσίαση Σεπτέμβριος 2009 Eurobank Properties Α.E.Ε.Α.Π. Εταιρική Παρουσίαση Σεπτέμβριος 2009 Agenda 1. Επισκόπηση της Εταιρίας 2. Χαρτοφυλάκιο Ακινήτων 3. Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες 2 Η Μεγαλύτερη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής Επενδυτές (αυτοί που διαθέτουν περιουσιακά στοιχεία). Στελέχη με ειδικές δεξιότητες (κλειδιά). Εξωτερικοί Συνεργάτες Κύριοι Χρηματοδότες καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Η τεχνική της Καθαρής Παρούσας Αξίας ( Net Present Value)

Η τεχνική της Καθαρής Παρούσας Αξίας ( Net Present Value) Η τεχνική της Καθαρής Παρούσας Αξίας ( Net Present Value) Σύμφωνα με αυτή την τεχνική θα πρέπει να επιλέγουμε επενδυτικά σχέδια τα οποία έχουν Καθαρή Παρούσα Αξία μεγαλύτερη του μηδενός. Συγκεκριμένα δίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Η λειτουργία των τραπεζών 1. Περιεχόμενα. Ιούλιος 2012

Η λειτουργία των τραπεζών 1. Περιεχόμενα. Ιούλιος 2012 1 του Σαράντη Λώλου Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 1 2. Ο ισολογισμός της τράπεζας... 2 3. Ο Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης... 4 4. Μεγιστοποίηση του κέρδους...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας για τις συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜAΚΡΟ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜAΚΡΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΚΡΟ 1. Όταν η συνάρτηση κατανάλωσης είναι ευθεία γραµµή και υπάρχει αυτόνοµη κατανάλωση, τότε η οριακή ροπή προς κατανάλωση είναι: α. πάντοτε σταθερή, όπως και η µέση ροπή προς

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Λ.Π. 34) Λ. Αθηνών 110, Κτίριο Γ, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικό Σχέδιο - Βασικά

Επιχειρηματικό Σχέδιο - Βασικά Επιχειρηματικό Σχέδιο - Βασικά στοιχεία χρηματο-οικονομικής οικονομικής ανάλυσης 1 ο θερινό σχολείο νεανικής επιχειρηματικότητας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Μ. Μπεκιάρης Ποια ζητήματα θα μας απασχολήσουν; Πώς

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία

Κεφάλαιο 5. Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία Κεφάλαιο 5 Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία Περίγραμμα κεφαλαίου Ισοζύγιο Πληρωμών Ισορροπία της αγοράς αγαθών σε μια ανοικτή οικονομία Αποταμίευση και επένδυση σε μια μικρή ανοικτή οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων. Κεφάλαιο 1 Λειτουργίες βάσης δεδομένων Κεφάλαιο 2 Συγκεντρωτικοί πίνακες Πρόλογος... 11

Πίνακας περιεχομένων. Κεφάλαιο 1 Λειτουργίες βάσης δεδομένων Κεφάλαιο 2 Συγκεντρωτικοί πίνακες Πρόλογος... 11 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος... 11 Κεφάλαιο 1 Λειτουργίες βάσης δεδομένων...13 1.1 Εισαγωγή... 13 1.2 Δημιουργία βάσης δεδομένων... 14 1.3 Ταξινόμηση βάσης δεδομένων... 16 1.4 Μερικά αθροίσματα... 20

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Μάθημα 7 Ζήτηση χρήματος Ζήτηση χρήματος! Όπως είδαμε στο προηγούμενο μάθημα η προσφορά χρήματος επηρεάζεται από την Κεντρική Τράπεζα και ως εκ τούτου είναι εξωγενώς δεδομένη!

Διαβάστε περισσότερα

Έννοια της Παρούσας Αξίας και Εφαρμογές: Τιμές των Ομολόγων και Επενδυτικές Αποφάσεις των Επιχειρήσεων 1. Η Έννοια της Παρούσας Αξίας

Έννοια της Παρούσας Αξίας και Εφαρμογές: Τιμές των Ομολόγων και Επενδυτικές Αποφάσεις των Επιχειρήσεων 1. Η Έννοια της Παρούσας Αξίας Έννοια της Παρούσας Αξίας και Εφαρμογές: Τιμές των Ομολόγων και Επενδυτικές Αποφάσεις των Επιχειρήσεων 1. Η Έννοια της Παρούσας Αξίας - Η Παρούσα Αξία (PV) ενός ποσού R που θα εισπραχθεί μετά από μια περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Η µεθοδολογία αποτίµησης µιας Εταιρίας Ακίνητης Περιουσίας εφαρµόζεται στη βάση της εναλλακτικής µορφής επένδυσης. Ο αναλυτής ή ο εκτιµητής «αντιµετωπίζει» την Εταιρία

Διαβάστε περισσότερα

1 2,55 1.250 3,19 0,870 2,78 2 2,55 1.562 3,98 0,756 3,01 3 2,55 1.953 4,98 0,658 3,28

1 2,55 1.250 3,19 0,870 2,78 2 2,55 1.562 3,98 0,756 3,01 3 2,55 1.953 4,98 0,658 3,28 Άσκηση 1 Η κατασκευαστική εταιρία Κ εξετάζει την περίπτωση αγοράς μετοχών της εταιρίας «Ε» με πληρωμή σε μετρητά. Κατά τη διάρκεια της χρήσης που μόλις ολοκληρώθηκε, η «Ε» είχε κέρδη ανά μετοχή 4,25 και

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΑΜΘ Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

TEI ΑΜΘ Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής 1 TEI ΑΜΘ Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Μάθημα: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα-Σχέδια 3 η εισήγηση Διδάσκων: Αθανάσιος Μανδήλας smand@teiemt.gr Λογιστική υλικών πάγιων στοιχείων πρόσθετες έννοιες 2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑ ΜΙΧΑΗΛΙ Η ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑ ΜΙΧΑΗΛΙ Η ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑ ΜΙΧΑΗΛΙ Η ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 1 Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

1. σαν σύνολο πωλήσεων ΣΠ εννοούμε τα συνολικά έσοδα από την διάθεση πώληση του ακινήτου μετά την ανάπτυξη - αξιοποίησή του

1. σαν σύνολο πωλήσεων ΣΠ εννοούμε τα συνολικά έσοδα από την διάθεση πώληση του ακινήτου μετά την ανάπτυξη - αξιοποίησή του ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΕ / ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 Υπολειμματική Μέθοδος ή μέθοδος αντιπαροχής (Residual Method) Α. ΓΕΝΙΚΑ Η υπολειμματική μέθοδος είναι μία από τις βασικές μεθόδους εκτίμησης των παγίων και χρησιμοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΛΑΙΑ ΕΔΕΚ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΝΕΟΛΑΙΑ ΕΔΕΚ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 2 Κατάσταση εσόδων και

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακός Σχεδιασμός & Επιχειρηματικότητα

Επιχειρησιακός Σχεδιασμός & Επιχειρηματικότητα ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Επιχειρησιακός Σχεδιασμός & Επιχειρηματικότητα Ενότητα 4: Επιχειρηματική Ομάδα Νικόλαος Καρανάσιος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Μαθηματικά

Οικονομικά Μαθηματικά Οικονομικά Μαθηματικά Ενότητα 8: Ράντες Σαριαννίδης Νικόλαος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2002 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2002 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2002 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ) ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 7 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 7 A. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... 8 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 1 (1) Γνωρίζουμε ότι η αξία του προθεσμιακού συμβολαίου δίνεται από

Θέμα 1 (1) Γνωρίζουμε ότι η αξία του προθεσμιακού συμβολαίου δίνεται από 1 ΔΕΟ31 - Λύση 3ης γραπτής εργασίας 2013-14 Θέμα 1 (1) Γνωρίζουμε ότι η αξία του προθεσμιακού συμβολαίου δίνεται από f ( S I ) Ke t t t r( T t) Aρχικά βρίσκουμε τη παρούσα αξία των μερισμάτων που πληρώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ A) ΠΩΛΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ A) ΠΩΛΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ A) ΠΩΛΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1. Μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης Ελάχιστο ποσό υπεραξίας ατομικής επιχείρησης = Ελάχιστη αξία μεταβίβασης μείον κόστος απόκτησης.

Διαβάστε περισσότερα

11.2.2 Είδη δαπανών. Μιχάλης Δούμπος, Αναπλ. Καθηγητής Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης mdoumpos@dpem.tuc.

11.2.2 Είδη δαπανών. Μιχάλης Δούμπος, Αναπλ. Καθηγητής Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης mdoumpos@dpem.tuc. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση Πρόγραμμα ια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ: Σύγχρονες Εξελίξεις στις Θαλάσσιες Κατασκευές Α.Π.Θ. Πολυτεχνείο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις σε Ακίνητα ΔΛΠ 40. Investment Property IAS 40

Επενδύσεις σε Ακίνητα ΔΛΠ 40. Investment Property IAS 40 Επενδύσεις σε Ακίνητα ΔΛΠ 40 Investment Property IAS 40 Σκοπός : Να καθορίσει το λογιστικό χειρισμό των επενδύσεων σε ακίνητα και τις σχετικές γνωστοποιήσεις στις Επεξηγηματικές Σημειώσεις Εφαρμόζεται

Διαβάστε περισσότερα

3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες

3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες 3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες 1. Τι είναι χρήμα; 2. Προσφορά και ζήτηση χρήματος 3. Προσφορά χρήματος και συναλλαγματική ισοτιμία (βραχυχρόνια περίοδος) 1 Εισαγωγή Στην 2 η ενότητα διαλέξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «OIKONOMIKH»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «OIKONOMIKH» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «OIKONOMIKH»

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά & Χρηματοοικονομικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά & Χρηματοοικονομικά Πρότυπα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Διεθνή Λογιστικά & Χρηματοοικονομικά Πρότυπα Ενότητα # 6: Επενδύσεις σε Ακίνητα ΔΛΠ 40 Μαρία Ροδοσθένους Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά Παραδείγματα Εφαρμογής των Δ.Λ.Π.

Πρακτικά Παραδείγματα Εφαρμογής των Δ.Λ.Π. Πρακτικά Παραδείγματα Εφαρμογής των Δ. Παράδειγμα 1 ο Δ. 16 Παράδειγμα Λογιστικής Αντιμετώπισης Εξόδων κτήσης ακινήτων με Δ. και Συναλλαγή : Αγορά Ακινήτου συνολικής ς 400.000,00 ευρώ Στο συμβόλαιο αναγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS ΔΙΑΛΕΞΗ: ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (DURATION) Τμήμα Χρηματοοικονομικής

MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS ΔΙΑΛΕΞΗ: ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (DURATION) Τμήμα Χρηματοοικονομικής MNGEMENT OF FINNI INSTITUTIONS ΔΙΑΛΕΞΗ: ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (URTION) Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Χρηματοοικονομικής Γκ. Χαρδούβελης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Παράδειγμα Σταθμισμένης Διάρκειας (uaion) Σταθμισμένη Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική ΙΙ. Τι θα δούμε σε αυτή την ενότητα

Λογιστική ΙΙ. Τι θα δούμε σε αυτή την ενότητα Λογιστική ΙΙ Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ Ηρειώτης-Μπάλιος-Ναούμ 1 Τι θα δούμε σε αυτή την ενότητα Τι είναι οι συναλλαγές σε ξένο νόμισμα Πως αποτιμώνται νομισματικά και μη

Διαβάστε περισσότερα

C n = D [(l + r) n - 1]/r. D = C n r/[(l + r) n - 1]

C n = D [(l + r) n - 1]/r. D = C n r/[(l + r) n - 1] Ο υπολογισμός των δόσεων που οφείλει ένας δανειζόμενος στον δανειστή του, για την εξόφληση ενός χρέους, βασίζεται στις προηγούμενες εξισώσεις και εξαρτάται από την ημερομηνία αξιολόγησης. Σε αυτές τις

Διαβάστε περισσότερα