«ΜΠΟΡΕΙ Η ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΝΑ ΕΡΜΗΝΕΥΣΕΙ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ;»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΜΠΟΡΕΙ Η ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΝΑ ΕΡΜΗΝΕΥΣΕΙ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ;»"

Transcript

1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ «ΜΠΟΡΕΙ Η ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΝΑ ΕΡΜΗΝΕΥΣΕΙ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ;» Επιµέλεια: Βαλσαµίδου Ν. Μαρία ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011

2 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ «ΜΠΟΡΕΙ Η ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΝΑ ΕΡΜΗΝΕΥΣΕΙ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ;» Επιµέλεια: Βαλσαµίδου Ν. Μαρία Εξεταστική Επιτροπή: 1. Καµπάς Αθανάσιος (Επιβλέπων Καθηγητής) 2. αµιανός ηµήτριος 3. Ζωγραφάκης Σταύρος

3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνηθεί αν µπορεί η διαφοροποίηση των διαρθρωτικών χαρακτηριστικών του πρωτογενούς τοµέα να ερµηνεύει την εξέλιξη του µέτρου της πρόωρης αγροτικής συνταξιοδότησης. Καταρχάς αναφέρεται εν συντοµία η Ευρωπαϊκή πολιτική για την Αγροτική Ανάπτυξη και στη συνέχεια αναλύεται το µέτρο της Πρόωρης Αγροτικής Συνταξιοδότησης, οι στόχοι και τα χαρακτηριστικά του µέτρου, οι δικαιούχοι, οι διάδοχοι και η διαδικασία ένταξης στο πρόγραµµα. Έπειτα χρησιµοποιήσαµε περιφερειακές µεθόδους ανάλυσης. Με τη παραγοντική ανάλυση προσδιορίσαµε τη δοµή ενός πίνακα δεδοµένων και καταλήξαµε στη δηµιουργία έξι µεταβλητών προκειµένου να χρησιµοποιηθούν στην εφαρµογή της τεχνικής ανάλυσης κατά συστάδες ώστε να προσδιορισθούν οι «οµοιογενείς» νοµοί της χώρας. Στη συνέχεια παρουσιάζουµε δύο σενάρια οµαδοποίησης νοµών της χώρας µας µε τη βοήθεια του προγράµµατος SPSS και την εφαρµογή της µεθόδου ανάλυσης κατά συστάδες. Παρουσιάσαµε επίσης διαγραµµατικά τις δαπάνες της Αγροτικής Πολιτικής για την Πρόωρη Αγροτική Συνταξιοδότηση ανά συστάδα οµάδα νοµών που προέκυψαν από τη µέθοδο ανάλυσης κατά συστάδες. Από την έρευνα προέκυψε ότι υπάρχει διαφοροποίηση των διαρθρωτικών χαρακτηριστικών του πρωτογενούς τοµέα στην εξέλιξη του µέτρου της πρόωρης αγροτικής συνταξιοδότησης. Άρα, θα πρέπει να αναζητηθούν παράγοντες καθοριστικοί για την εφαρµογή του µέτρου και να ακολουθηθεί µία πιο στοχευµένη Αγροτική Πολιτική. Λέξεις Κλειδιά: Ευρωπαϊκή Αγροτική Πολιτική, Ελλάδα, Περιφερειακές Μέθοδοι Ανάλυσης, Οµοιογενείς νοµοί. 3

4 SUMMARY «CAN THE DIFFERENTIATION OF THE STRUCTURAL CHARACTERISTICS OF THE PRIMARY SECTOR EXPLAIN THE DEVELOPMENT OF THE MEASURE OF THE EARLY RURAL RETIREMENT?» The purpose of this thesis is to search if the differentiation of the rural policy for the Early Rural Retirement. At first we referred in short to the European Policy for Rural Development and then we analyzed the measure of Early Rural Retirement, which are the objectives and the characteristics of the measure, the beneficiaries, the successors and the integration process in this programme. Then we used regional methods of analysis. With the Factor Analysis we determined the structure of a data table and so we created six variables in order to use them in the application of technical Cluster Analysis, so that to find the "homogeneous counties of the country. After that, we presented two scenarios of grouping the counties of the country with the help of the SPSS programme and the application of the method of Cluster Analysis. We also presented diagrams with the expenses of Rural Policy for the Early Rural Retirement per group of the counties we found through the method of cluster analysis. From the search we found that there is differentiation of the structural characteristics of the primary sector in the development of the measure of the Early Rural Retirement. Well, there must be searched decisive factors for the application of the measure, and a more powered and targeted policy must be followed. Key- Words: European Rural Policy, Greece, Regional Methods of Analysis Homogeneous Counties. 4

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 3 SUMMARY... 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 5 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 ΒΡΑΧΥΓΡΑΦΙΕΣ... 8 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2000 ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ( ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: ΠΡΟΩΡΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗ Στόχοι του µέτρου της Πρόωρης Συνταξιοδότησης Αγροτών Χαρακτηριστικά του µέτρου της Πρόωρης Συνταξιοδότησης Αγροτών ικαιούχοι του µέτρου της Πρόωρης Συνταξιοδότησης Αγροτών ιάδοχοι του µέτρου της Πρόωρης Συνταξιοδότησης Αγροτών Ύψος αποζηµίωσης του µέτρου της Πρόωρης Συνταξιοδότησης Αγροτών ιαδικασία ένταξης στο πρόγραµµα της Πρόωρης Συνταξιοδότησης Αγροτών Υποχρεώσεις φορέα εφαρµογής του προγράµµατος της Πρόωρης Συνταξιοδότησης Αγροτών Πιστώσεις Τρόπος πληρωµής Εθνικό Σύστηµα συνταξιοδότησης αγροτών & πρόωρη συνταξιοδότηση Έλεγχοι Κυρώσεις του µέτρου της Πρόωρης Συνταξιοδότησης Αγροτών Λόγοι ανωτέρας βίας Ελάχιστο µέγεθος γεωργικής εκµετάλλευσης για ένταξη στο πρόγραµµα της πρόωρης συνταξιοδότησης Ενηµέρωση αγροτικού πληθυσµού Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ; ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ Ανάλυση σε κύριες συνιστώσες Ανάλυση σε κύριους παράγοντες Περιστροφή των παραγόντων Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΣΥΣΤΑ ΕΣ (CLUSTER ANALYSIS) Ιεραρχική µέθοδος ανάλυσης σε συστάδες Μη ιεραρχική ανάλυση οµάδων (K-Means cluster Analysis) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝ ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΟΧΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΩΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΣΥΣΤΑ ΕΣ ΣΥΣΤΑ ΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΚΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΗ ΙΕΡΑΡΧΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΣΥΣΤΑ ΕΣ K-MEANS ΣΥΣΤΑ ΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΗ ΙΕΡΑΡΧΙΚΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ (K-MEANS)

6 4.6 ΕΥΤΕΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΣΥΣΤΑ ΕΣ ΕΥΤΕΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΥΣΤΑ ΩΝ ΕΥΤΕΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΗ ΙΕΡΑΡΧΙΚΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΣΥΣΤΑ ΕΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

7 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η παρούσα µελέτη εκπονήθηκε ως διπλωµατική εργασία στα πλαίσια του µεταπτυχιακού προγράµµατος σπουδών «Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη & ιαχείριση του Αγροτικού Χώρου» υπό την επίβλεψη του κ. Αθανασίου Καµπά επίκουρου καθηγητή του Τµήµατος Αγροτικής Οικονοµίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Αρχικά αναφέρεται συνοπτικά η Ευρωπαϊκή Πολιτική για την Αγροτική Ανάπτυξη και ακολούθως αναλύεται εκτενέστερα το µέτρο της Πρόωρης Αγροτικής συνταξιοδότησης. Στη συνέχεια χρησιµοποιούνται περιφερειακές µέθοδοι ανάλυσης και µε τη βοήθεια µίας εξ αυτών, της ανάλυσης κατά συστάδες, εντοπίζονται οι «οµοιογενείς περιοχές-νοµοί» στο σύνολο της χώρας. Σ αυτές τις περιοχές µελετάται η εξέλιξη του µέτρου της Πρόωρης Αγροτικής Συνταξιοδότησης και κατά πόσο η διαφοροποίηση των διαρθρωτικών χαρακτηριστικών του πρωτογενούς τοµέα µπορεί να ερµηνεύσει την εξέλιξη αυτού του µέτρου. Θα ήθελα να εκφράσω τις θερµές µου ευχαριστίες προς τον καθηγητή µου και επιβλέποντα της µεταπτυχιακής µου µελέτης κ. Αθανάσιο Καµπά, επίκουρο καθηγητή του Τµήµατος Αγροτικής Οικονοµίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, για την καθοδήγηση και τις συµβουλές του κατά την εκπόνηση της διπλωµατικής µου εργασίας. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά την κα. Ελπινίκη Οικονοµοπούλου, Ε.Ε. Ι.Π. Τµήµατος Αγροτικής Οικονοµίας και Ανάπτυξης, για την αµέριστη πολύτιµη βοήθεια που τόσο πρόθυµα µου παρείχε. Τέλος θέλω επίσης να ευχαριστήσω τα µέλη της εξεταστικής επιτροπής τους κυρίους ηµήτριο αµιανό καθηγητή του Τµήµατος Αγροτικής Οικονοµίας και Ανάπτυξης και Σταύρο Ζωγραφάκη επίκουρο καθηγητή του Τµήµατος Αγροτικής Οικονοµίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Μαρία Βαλσαµίδου Αθήνα, Ιούνιος

8 ΒΡΑΧΥΓΡΑΦΙΕΣ Α.Τ.Ε. Α.Ε: Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος ΓΕ. Ι..Α.ΓΕ.Π: Γενική ιεύθυνση ιαχείρισης Αγορών Γεωργικών Προϊόντων ΕΓΤΠΕ: Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Προσανατολισµού και Εγγυήσεων Ε.Ε: Ευρωπαϊκή Ένωση Ε.Π. Γεωργίας : Υπουργείο Γεωργίας Γενική ιεύθυνση Γεωργικών Εφαρµογών & Έρευνας ΜΑΕ: Μονάδες Ανθρώπινης Εργασίας ΟΓΑ: Οργανισµός Γεωργικών Ασφαλίσεων 8

9 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ένας από τους σηµαντικότερους τοµείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η γεωργία, κι αυτό διότι ένα µεγάλο ποσοστό των κατοίκων των χωρών της ασχολούνται ή επηρεάζονται από αυτήν. Από την αρχή της ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας παρουσιάσθηκε η ανάγκη να εφαρµοσθεί µία Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ), ώστε να υπάρξει µία ισορροπία στην αγορά καθότι ο γεωργικός τοµέας κάθε χώρας τώρα βρέθηκε αντιµέτωπος µε µια µεγαλύτερη αγορά και µε έναν ισχυρότερο ανταγωνισµό προκειµένου να διαθέσει τα προϊόντα του. «Η κοινή Γεωργική Πολιτική υπήρξε η πρώτη «ευρωπαϊκή» πολιτική, προβλέφθηκε από το 1957 στη Συνθήκη της Ρώµης. Οι στόχοι της είναι α) να αυξηθεί η παραγωγικότητα µε την ανάπτυξη της τεχνικής προόδου β) να εξασφαλίσει στους γεωργούς ένα σωστό και δίκαιο βιοτικό επίπεδο γ) να σταθεροποιήσει την αγορά δ) να εξασφαλίσει τον εφοδιασµό και ε) να εξασφαλίσει λογικές τιµές στα προϊόντα. Η Πολιτική αυτή και σήµερα ακόµη κατέχει σηµαντική θέση αφού το ποσοστό που δαπανάται γι αυτή επί του προϋπολογισµού της Ε.Ε. φθάνει σχεδόν το 50%.» 1 Βέβαια επήλθαν πολλές µετατροπές µέχρι να φθάσει στη σηµερινή µορφή της. Η κοινή Γεωργική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας συναντά πολλές δυσκολίες διότι υπάρχουν µεγάλες διαφορές µεταξύ των µελών χωρών, λόγω της διαφορετικότητας του γεωργικού τοµέα και της ανοµοιογένειας των αγροτικών περιοχών. Εξ αιτίας αυτών των διαφορών, οι εφαρµογές για την αγροτική ανάπτυξη ως την δεκαετία του 90 δεν κατάφεραν να έχουν επιτυχή αποτελέσµατα. Με την πάροδο του χρόνου θεωρήθηκε απαραίτητη η επανεξέταση του θέµατος. Έτσι επήλθαν συνεχείς µεταρρυθµίσεις στην αγροτική πολιτική και τροποποιήσεις µε στόχο πάντα την αγροτική ανάπτυξη φροντίζοντας για την προστασία του περιβάλλοντος και την δηµιουργία βιώσιµης, αποδοτικής και ανταγωνιστικής γεωργίας. «Οι πρώτες µεταρρυθµίσεις υπήρξαν τη δεκαετία του Είχαν χαρακτήρα αποκλειστικά γεωργικό και στόχευαν στον εκσυγχρονισµό των γεωργικών εκµεταλλεύσεων ικανοποιητικού µεγέθους.» 2 1 Οικονοµοπούλου Ε., «Η Ευρωπαϊκή Πολιτική για την Αγροτική Ανάπτυξη: Εµπειρική ιερεύνηση της Εφαρµογής της στην Ελλάδα µε τη Μέθοδο Ανάλυσης κατά Συστάδες» σ.6 2 Οικονοµοπούλου Ε., Ο.Π., σ.8 9

10 «Το 1968 υπεβλήθη εισήγηση για την διαρθρωτική πολιτική µε τίτλο «Γεωργία Μνηµόνιο για την Αναδιάρθρωση της Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας» γνωστή ως Σχέδιο Μάνσχολτ.» 3 Το σχέδιο αυτό ήταν ένα µίγµα παλιού και νέου και προβληµάτισε σχετικά µε την αναγκαιότητα ύπαρξης διαρθρωτικής πολιτικής που θα οδηγούσε σε αναδιάρθρωση της γεωργίας και κατόπιν θα ακολουθούσε η αγροτική ανάπτυξη. Το σχέδιο Μάνσχολτ πρότεινε ουσιαστικές λύσεις που αποτέλεσαν τη βάση για τους Κανονισµούς της επόµενης δεκαετίας. «Σύµφωνα µε την οδηγία 72/160 που θεσπίστηκε το 1972 έπρεπε να δοθούν κίνητρα σε κατοχής γεωργικής εκµετάλλευσης (ιδιοκτητών, µισθωτών, ενοικιαστών) ηλικίας για να εγκαταλείψουν την γεωργία µε σκοπό την αύξηση του µεγέθους των γεωργικών εκµεταλλεύσεων των νέων αγροτών.» 4 Είχε επίσης προβλεφθεί ετήσια αποζηµίωση (σύνταξη) και εφάπαξ πριµοδότηση για τον γεωργό που εγκατέλειπε την άσκηση γεωργίας. Με την πάροδο του χρόνου η οδηγία αυτή δεν εφαρµόσθηκε. «Αργότερα βάσει του Κανονισµού (ΕΚ) αρ. 1257/99 της 17 ης Μαΐου 1999 (σχετικά µε τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Προσανατολισµού και Εγγυήσεων) θεσπίστηκαν τα µέτρα αγροτικής ανάπτυξης για την περίοδο » 5 Τα µέτρα που αναφέρονται στον κανονισµό είναι τα εξής: Επενδύσεις στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις Εγκατάσταση νέων γεωργών Κατάρτιση Πρόωρη Συνταξιοδότηση Μειονεκτικές περιοχές και περιοχές µε περιβαλλοντικούς περιορισµούς Γεωργοπεριβαλλοντικά µέτρα Βελτίωση της µεταποίησης και εµπορίας γεωργικών προϊόντων ασοκοµία Προώθηση της προσαρµογής και της ανάπτυξης των γεωργικών περιοχών. Με την νέα αυτή µεταρρύθµιση έχουµε µεταφορά πόρων από την στήριξη του αγροτικού τοµέα στην στήριξη µέτρων για την αγροτική ανάπτυξη. 3 Οικονοµοπούλου Ε., Ο.Π., σ.8 4 Οικονοµοπούλου Ε., Ο.Π., σ.9 5 Οικονοµοπούλου Ε., Ο.Π., σ.16 10

11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Πρόγραµµα ράσης 2000 στη χώρα µας Στη χώρα µας η πολιτική για την αγροτική ανάπτυξη την περίοδο εφαρµόζεται µέσω δύο προγραµµάτων εθνικού επιπέδου, δεκατριών περιφερειακών επιχειρησιακών προγραµµάτων και της πρωτοβουλίας Leader +. 1) Έγγραφο Προγραµµατισµού Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΠΑΑ) Το πρόγραµµα αυτό στοχεύει στην ανάπτυξη της γεωργίας και στην αντιµετώπιση των διαφορετικών αδυναµιών του αγροτικού τοµέα της χώρας µας και αποτελείται από τέσσερες άξονες προτεραιότητας. Άξονας προτεραιότητας 1 Πρόωρη Συνταξιοδότηση: Ο άξονας αυτός έχει στόχο του την ανανέωση του γεωργικού πληθυσµού και την δηµιουργία βιώσιµων γεωργικών εκµεταλλεύσεων. Άξονας προτεραιότητας 2 Ολοκληρωµένες παρεµβάσεις για τις Μειονεκτικές περιοχές: Ο άξονας αυτός στοχεύει στη διατήρηση της γεωργικής δραστηριότητας σε ορεινές και µειονεκτικές περιοχές, δίνοντας ετησίως εξισωτική αποζηµίωση. Άξονας προτεραιότητας 3 Γεωργοπεριβαλλοντικά Μέτρα: Ο άξονας αυτός αποσκοπεί στη στήριξη µεθόδων γεωργικής παραγωγής, αποσκοπώντας στην προστασία του περιβάλλοντος και στην επίτευξη ισορροπίας µεταξύ περιβάλλοντος και γεωργικής δραστηριότητας. Άξονας προτεραιότητας 4 ασώσεις Γεωργικών Γαιών: Ο άξονας αυτός στοχεύει στην ανάπτυξη δασικών πόρων, διατήρηση του τοπίου, βελτίωση βιοποικιλότητας και προστασία του περιβάλλοντος. 2) Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Αγροτική Ανάπτυξη Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου» (Ε.Π.Α.Α.Υ.) Το πρόγραµµα αυτό αποτελείται από 7 άξονες προτεραιότητας και 36 επί µέρους µέτρα, που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος και την ποιότητα. 11

12 Άξονας προτεραιότητας 1 Ολοκληρωµένες παρεµβάσεις σε επίπεδο αγροτικής εκµετάλλευσης: Ο άξονας αυτός αφορά επενδύσεις σε γεωργικές εκµεταλλεύσεις, δηµιουργία «Μητρώου Αγροτών» και ενίσχυση φορέων ανάδειξης της ποιότητας των γεωργικών προϊόντων. Άξονας προτεραιότητας 2 Παρεµβάσεις στο επίπεδο µεταποίησης, τυποποίησης και εµπορίας του πρωτογενούς γεωργικού και δασικού προϊόντος: Ο άξονας αυτός στοχεύει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών και δασικών προϊόντων (ποιότητα, βελτίωση εισοδήµατος, ικανοποίηση απαιτήσεων αγοράς, προστασία περιβάλλοντος). Άξονας προτεραιότητας 3 Η βελτίωση της ηλικιακής σύνθεσης του αγροτικού πληθυσµού: Ο άξονας 3 στοχεύει στην συγκρότηση και διατήρηση της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής στην ύπαιθρο. Άξονας προτεραιότητας 4 Η βελτίωση των υποστηρικτικών µηχανισµών και ενηµέρωσης του αγροτικού πληθυσµού µε αξιοποίηση νέων τεχνολογιών: Ο άξονας αυτός αποβλέπει στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση των παραγωγών. Επιπλέον έχει ως στόχο την αύξηση εξαγωγών, την προώθηση αγαθών σε νέες αγορές, την µείωση της εξάρτησης των επιδοτήσεων, την προστασία της δηµόσιας υγείας και την καταπολέµηση των εχθρών και των ασθενειών του φυτικού κεφαλαίου. Άξονας προτεραιότητας 5 Παρεµβάσεις στο γεωργικό προϊόν: Ο άξονας αυτός αποβλέπει στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του γεωργικού τοµέα. Άξονας προτεραιότητας 6 Ανάπτυξη και προστασία φυσικών πόρων και περιβάλλοντος: Ο άξονας αυτός στοχεύει στην αειφόρο ανάπτυξη και προστασία φυσικών πόρων και περιβάλλοντος. Άξονας προτεραιότητας 7 Προγράµµατα ανάπτυξης Αγροτικού χώρου: Στόχος του άξονα αυτού είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής σε ορεινές και µειονεκτικές, κυρίως περιοχές, η προώθηση ευκαιριών πολυαπασχόλησης, αξιοποίηση των φυσικών πόρων και η διατήρηση της αγροτικής κληρονοµιάς και του περιβάλλοντος. 12

13 3) Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα 13 Το πρόγραµµα αυτό συµπληρώνει το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Αγροτική Ανάπτυξη Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου». 4) Κοινοτική Πρωτοβουλία LEADER + Το πρόγραµµα αυτό έχει ως αναπτυξιακούς στόχους: α) την ολοκληρωµένη, υψηλής ποιότητας, αειφόρο ανάπτυξη της υπαίθρου µέσω πιλοτικών εφαρµογών, καθώς και β) την προσπάθεια άρσης της αποµόνωσης των περιοχών στην οικονοµική και κοινωνική ζωή. 1.2 Η Ευρωπαϊκή Πολιτική για την Αγροτική Ανάπτυξη ( ) Η πολιτική αυτή προβλέπει µέτρα από τα οποία τα κράτη µέλη µπορούν να επιλέξουν µέτρα για τα οποία θα µπορούν να λαµβάνουν χρηµατοδοτική στήριξη από την κοινότητα στο πλαίσιο των ολοκληρωµένων προγραµµάτων ανάπτυξης. «Υπάρχουν τρεις βασικοί στόχοι: Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας και της δασοκοµίας. Η βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου, µέσω της στήριξης ενεργειών διαχείρισης της γης. Η βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές και η ενθάρρυνση της διαφοροποίησης των οικονοµικών δραστηριοτήτων». 6 Οι τρεις αυτοί στόχοι αποτελούν τους τρεις θεµατικούς άξονες και συµπληρώνονται από έναν τέταρτο «µεθοδολογικό» άξονα που αφορά την προσέγγιση Leader. «Άξονας 1: Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας και της δασοκοµίας και του αγροδιατροφικού τοµέα: Ο άξονας αυτός αφορά τη βελτίωση του ανθρώπινου δυναµικού, του φυσικού κεφαλαίου και της ποιότητα της γεωργικής παραγωγής. Όσον αφορά το ανθρώπινο δυναµικό ο κανονισµός προβλέπει στήριξη: 6 Υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης και τροφίµων πρόγραµµα αγροτικής ανάπτυξης της Ελλάδος «Αλέξανδρος Μπαλτατζής». (http://www.agrotikianaptixi.gr/index.php) 13

14 α) ενεργειών επαγγελµατικής κατάρτισης και ενηµέρωσης σε τεχνικούς και οικονοµικούς τοµείς, β) ενεργειών, που διευκολύνουν την εγκατάσταση νέων γεωργών, γ) της πρόωρης συνταξιοδότησης των γεωργών και δ) χρήσης συµβουλευτικών υπηρεσιών. Όσον αφορά το φυσικό δυναµικό προβλέπεται η στήριξη: α) του εκσυγχρονισµού των γεωργικών και δασοκοµικών εκµεταλλεύσεων, β) της αύξησης της προστιθέµενης αξίας της πρωτογενούς γεωργικής και δασοκοµικής παραγωγής, γ) της βελτίωσης και ανάπτυξης των υποδοµών των σχετικών µε την γεωργία και δασοκοµία και δ) της αποκατάστασης του γεωργικού παραγωγικού δυναµικού που έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές και της καθιέρωσης των κατάλληλων µέτρων πρόληψης. Όσον αφορά την ποιότητα της παραγωγής και των προϊόντων σκοπός είναι: α) να βοηθηθούν οι γεωργοί και να προσαρµοσθούν στα πρότυπα, που επιβάλλει η κοινοτική νοµοθεσία, β) να ενθαρρυνθούν οι γεωργοί να συµµετέχουν σε καθεστώτα στήριξης της ποιότητας των προϊόντων και γ) να υποστηριχθούν οι όµιλοι παραγωγών στις δραστηριότητες ενηµέρωσης και προώθησης των προϊόντων, που καλύπτονται από καθεστώτα διασφάλισης της ποιότητας των τροφίµων. Άξονας 2: Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος διαχείριση των φυσικών πόρων. Ο άξονας αυτός συµβάλλει τόσο στην αειφόρο ανάπτυξη, όσο και στη διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων. Επιπλέον συµβάλλει στην φροντίδα της βιοποικιλότητα και της διατήρησης των τοποθεσιών Natura 2000, καθώς και στην προστασία των υδάτων και του εδάφους. Άξονας 3:Βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονοµίας. Στόχος του άξονα 3 είναι η διατήρηση της ζωής στην ύπαιθρο. Προτείνει µέτρα για την ίδρυση πολύ µικρών επιχειρήσεων, τουριστικών δραστηριοτήτων, ενώ συµβάλλει στην προστασία και αξιοποίηση της φυσικής κληρονοµιάς. Επιπροσθέτως, στοχεύει στην βελτίωση της ποιότητας ζωής στην ύπαιθρο, στην ανακαίνιση και ανάπτυξη των χωριών και την επαγγελµατική κατάρτιση των οικονοµικών παραγόντων. ηµιουργία τοπικών ικανοτήτων για την απασχόληση και τη διαφοροποίηση στις αγροτικές περιοχές µέσω της προσέγγισης Leader. Ο άξονας αυτός συνίσταται : α) σε µία στρατηγική τοπικής ανάπτυξης µε τα καλύτερα σχέδια, που προτείνονται από οµάδες τοπικής δράσης, β) στην έµπρακτη υλοποίηση σχεδίων συνεργασίας µεταξύ των 14

15 ενδιαφεροµένων περιοχών και γ) στην δηµιουργία δικτύων µε τη συµµετοχή τοπικών εταίρων. Ένα νέο χαρακτηριστικό της νέας πολιτικής για την αγροτική ανάπτυξη για την περίοδο είναι ο ενισχυµένος έλεγχος, η αξιολόγηση και η υποβολή εκθέσεων. Για τη στήριξη αυτών προβλέπεται η δηµιουργία δικτύου αγροτικής ανάπτυξης τόσο σε εθνικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο Ε.Ε., προκειµένου να αξιολογείται η αποδοτικότητα και η αποτελεσµατικότητα της νέας πολιτικής και να ανταλλάσσονται εµπειρίες µεταξύ των αγροτικών περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης». 7 7 Υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης και τροφίµων πρόγραµµα αγροτικής ανάπτυξης της Ελλάδος «Αλέξανδρος Μπαλτατζής». (http://www.agrotikianaptixi.gr/index.php) 15

16 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Άξονας Προτεραιότητας 1: Πρόωρη Συνταξιοδότηση Θέµα της παρούσης µελέτης είναι η «Πρόωρη Συνταξιοδότηση των Αγροτών», όπου θα εξετάσουµε την κατάσταση των αγροτών στη χώρα µας. Στην Ελλάδα, η κοινωνία, που ασχολείται µε την γεωργία, αντιµετωπίζει µεγάλο δηµογραφικό πρόβληµα. Οι αγροτικές εκτάσεις είναι συνήθως κατανεµηµένες σε µικρότερα κοµµάτια, µε αποτέλεσµα να πρέπει να αυξηθούν ως προς το µέγεθος τους, ώστε να γίνουν οικονοµικά βιώσιµες. Ένα από τα µέτρα, που ενισχύουν την επίτευξη του στόχου αυτού είναι η «Πρόωρη Συνταξιοδότηση των Αγροτών». Σκοπός της είναι η ανανέωση του γεωργικού πληθυσµού της χώρας, που εµφανίζει έντονα φαινόµενα γήρανσης και η µεταβίβαση των γεωργικών εκµεταλλεύσεων σε νέους αγρότες (διαδόχους), ώστε να δηµιουργηθούν νέες, διευρυµένες, οικονοµικά βιώσιµες επιχειρηµατικές εστίες στον αγροτικό τοµέα. Ταυτόχρονα, εξασφαλίζεται ένα ικανοποιητικό εισόδηµα στους ηλικιωµένους αγρότες, που αποφασίζουν να σταµατήσουν την γεωργική δραστηριότητα. Ο πρώτος Άξονας του «Εγγράφου Προγραµµατισµού Αγροτικής Ανάπτυξης» (Ε.Π.Α.Α.) είναι ένα πρόγραµµα εθνικού επιπέδου, ο οποίος περιλαµβάνει τη δράση της πρόωρης συνταξιοδότησης των αγροτών ηλικίας ετών Στόχοι του µέτρου της Πρόωρης Συνταξιοδότησης Αγροτών Το µέτρο της Πρόωρης Συνταξιοδότησης των Αγροτών στοχεύει αφενός στην άµβλυνση του οξυµένου δηµογραφικού προβλήµατος των απασχολούµενων στη γεωργία και αφετέρου στην ενίσχυση της δηµιουργίας οικονοµικά βιώσιµων γεωργικών εκµεταλλεύσεων, µέσω της αύξησης του µεγέθους τους Χαρακτηριστικά του µέτρου της Πρόωρης Συνταξιοδότησης Αγροτών Προκειµένου να επιτευχθούν οι στόχοι του µέτρου της Πρόωρης Συνταξιοδότησης των Αγροτών εφαρµόζεται η ακόλουθη στρατηγική: 16

17 «α) ίνεται προτεραιότητα κυρίως στις παραµεθόριες και στις νησιώτικες περιοχές της χώρας, όπου παρατηρούνται εντονότερα τα φαινόµενα γήρανσης του γεωργικού πληθυσµού, στον κατακερµατισµένο και στο πολύ µικρό µέγεθος των γεωργικών εκµεταλλεύσεων. Ως εκ τούτου θα δοθεί υψηλότερο ποσό ετήσιας αποζηµίωσης στους δικαιούχους των περιοχών αυτών σε σχέση µε τις άλλες περιοχές της χώρας, ώστε αυτό να αποτελέσει ένα επιπλέον κίνητρο για την ενθάρρυνση ένταξης στο καθεστώς της Πρόωρης Συνταξιοδότησης των ηλικιωµένων γεωργών των ευαίσθητων αυτών περιοχών. β) Επίσης, αυξηµένο ποσό ετήσιας αποζηµίωσης δίνεται και στις περιπτώσεις των δικαιούχων του προγράµµατος, που θα επιλέξουν να µεταβιβάσουν την γεωργική τους εκµετάλλευση σε διάδοχο γεωργό ηλικίας µέχρι 30 ετών». 8 Με τον τρόπο αυτό, εκτιµάται, ότι θα ενθαρρυνθεί η µεταβίβαση των γεωργικών εκµεταλλεύσεων από ηλικιωµένους γεωργούς σε νεώτερους στην ηλικία γεωργούς, οι οποίοι θα απασχοληθούν στη «γεωργία», έχοντας διασφαλίσει ένα βιώσιµο µέγεθος γεωργικής εκµετάλλευσης. Με τον τρόπο αυτό, υποβοηθάτε η αναστροφή της ηλικιακής πυραµίδας των αγροτών της χώρας προς όφελος των νεώτερων σε ηλικία αγροτών. «γ) Για την ένταξη του δικαιούχου στο καθεστώς της «Πρόωρης Συνταξιοδότησης» ορίζεται ως ελάχιστο µέγεθος γεωργικής εκµετάλλευσης τα 30 στρ. ξηρικής καλλιέργειας ή ισοδύναµής της. Λαµβάνοντας υπόψη, αφενός τους στόχους του Καν. (Ε.Κ.) 1257/99 του Συµβουλίου, και αφετέρου την υφιστάµενη διάρθρωση των ελληνικών γεωργικών εκµεταλλεύσεων (πολυτεµαχισµένος και µικρός κλήρος) ορίζονται τα 50 στρ. ξηρικής καλλιέργειας ή ισοδύναµής της, ως ελάχιστο µέγεθος βιώσιµης γεωργικής εκµετάλλευση. Ως εκ τούτου, εφόσον η γεωργική εκµετάλλευση του αποχωρούντος γεωργού είναι µικρότερη των 50 στρ. ξηρικής καλλιέργειας ή ισοδύναµής της, ο διάδοχος γεωργός θα πρέπει άµεσα µε την ανάληψη της αρχηγίας της γεωργικής εκµετάλλευσης, να την επεκτείνει και να την φθάσει τουλάχιστον στο παραπάνω µέγεθος» ικαιούχοι του µέτρου της Πρόωρης Συνταξιοδότησης Αγροτών 1. Νέοι ικαιούχοι Στο πρόγραµµα εντάσσονται αγρότες, οι οποίοι πληρούν όλες τις παρακάτω προϋποθέσεις: 8 ήµητρα (2000).HELENIC AGRICULTURAL AREA. Άξονας προτεραιότητας 1: Πρόωρη Συνταξιοδότηση.(http://www.dimitra2000.gr/hellas/proori_syntaxi.htm) 9 ήµητρα (2000), Ο.Π. 17

18 «α) έχουν ηλικία 55 ετών έως και 64 ετών, β) είναι αρχηγοί και κάτοχοι γεωργικών εκµεταλλεύσεων. Σε περιπτώσεις µικτών καλλιεργειών ο υπολογισµός γίνεται µε βάση τον συντελεστή ισοδυναµίας των καλλιεργειών, γ) έχουν ασκήσει την γεωργική τους δραστηριότητα σαν κύρια απασχόληση τουλάχιστον κατά τα τελευταία δέκα χρόνια πριν την ένταξή τους στο πρόγραµµα, µε την εξαίρεση την προβλεπόµενη στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας, δ) είναι µόνιµοι κάτοικοι του Νοµού στον οποίο υπάγεται η γεωργική τους εκµετάλλευση, ε) η διάρκεια παραµονής των δικαιούχων στο καθεστώς της Πρόωρης Συνταξιοδότησης των Αγροτών καθορίζεται στα 15 χρόνια, που όµως σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να υπερβαίνει το 75 έτος της ηλικίας του δικαιούχου, στ) να είναι ασφαλισµένοι στον κλάδο κύριας ασφάλισης του Οργανισµού Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.), και ζ) οι δικαιούχοι της Πρόωρης Συνταξιοδότησης αναλαµβάνουν την υποχρέωση: Να παραχωρήσουν το σύνολο της γεωργικής τους εκµετάλλευσης σε «διάδοχο». Η παραχώρηση της γεωργικής εκµετάλλευσης πρέπει να είναι είτε οριστική είτε µε ενοικίαση χρονικής διάρκειας τουλάχιστον ίσης µε τη διάρκεια παραµονής του στο πρόγραµµα, που γίνεται δια συµβολαιογραφικού εγγράφου νοµίµως µεταγραµµένου. Να διακόψουν οριστικά την άσκηση κάθε γεωργικής δραστηριότητας. Κατ εξαίρεση οι πρόωρα συνταξιοδοτούµενοι δύνανται να συνεχίσουν να καλλιεργούν ένα τµήµα της εκµετάλλευσής τους ίσο προς το 10% της επιφάνειάς της και όχι µεγαλύτερο των 5 στρεµ. ξηρικής καλλιέργειας ή ισοδύναµής της και υπό τον όρο ότι παύει κάθε γεωργική παραγωγή για εµπορικούς σκοπούς (αποκλειστικά για αυτοκατανάλωση). Στην περίπτωση αυτή η γεωργική δραστηριότητα δεν είναι επιλέξιµη για στήριξη στα πλαίσια της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής. 2. Οι ήδη δικαιούχοι του κανονισµού (ΕΟΚ) 2079/92 περί της στήριξης της Αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Προσανατολισµού και Εγγυήσεων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.» Υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης & τροφίµων Μέτρο 113: "Πρόωρη συνταξιοδότηση γεωργών και γεωργικών εργατών" περιγραφή του µέτρου 113 (http://www.agrotikianaptixi.gr/index.php?op=metre&todo=load&id=b25b911ffc2b76a6) 18

19 2.1.4 ιάδοχοι του µέτρου της Πρόωρης Συνταξιοδότησης Αγροτών Ο «διάδοχος» του αποχωρούντος γεωργού πρέπει να πληροί τις εξής προϋποθέσεις: «α) πρέπει να είναι από 20 έως µικρότερη των 40 ετών και στην περίπτωση των ανδρών να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή να έχει νόµιµα απαλλαγεί, β) να ασκήσει τη γεωργία κατά κύρια απασχόληση, ευθύς ως παραλάβει τη γεωργική εκµετάλλευση του πρόωρα συνταξιοδοτηµένου και για χρονικό διάστηµα ίσο µε την παραµονή του δικαιούχου στο πρόγραµµα, γ) να αναλάβει τη γεωργική εκµετάλλευση του αποχωρούντος γεωργού και να την διατηρήσει καθ όλη τη χρονική περίοδο παραµονής του δικαιούχου στο πρόγραµµα και τουλάχιστον για µία πενταετία. Σε περίπτωση που η έκταση της γεωργικής εκµετάλλευσης του αποχωρούντος γεωργού είναι µικρότερη των 50 στρεµµάτων ξηρικής καλλιέργειας ή ισοδύναµής της, τότε ο διάδοχος γεωργός µε την ένταξή του στο πρόγραµµα πρέπει να «φθάσει» την εκµετάλλευση σε µια έκταση τουλάχιστον 50 στρέµµατα. ξηρικής καλλιέργειας ή ισοδύναµής της. Για την ενίσχυση του διαρθρωτικού χαρακτήρα του µέτρου επισηµαίνεται, ότι οι διάδοχοι του µέτρου της Πρόωρης Συνταξιοδότησης, κατά προτεραιότητα έχουν πρόσβαση στα µέτρα των Αξόνων 1 και 3 του Ε.Π. Γεωργίας, που αναφέρονται σε «Ολοκληρωµένες Παρεµβάσεις σε επίπεδο αγροτικής εκµετάλλευσης» και στη «Βελτίωση της ηλικιακής σύνθεσης του αγροτικού πληθυσµού» αντίστοιχα. Σε σύγκριση µε τον προκάτοχο της εκµετάλλευσης, ο διάδοχος υποχρεούται να αυξήσει τον όγκο εργασίας (ΜΑΕ εκµετάλλευσης) στην καινούργια εκµετάλλευση, τουλάχιστον κατά 10%, και δ) να έχει επαρκή επαγγελµατική ικανότητα η οποία αποδεικνύεται εφόσον ισχύει µία από τις παρακάτω προϋποθέσεις: 1. ιαθέτει τίτλο σπουδών ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή πιστοποιητικό ή τίτλο σπουδών Τεχνικών Επαγγελµατικών Σχολών (Τ.Ε.Σ.) ή Τεχνικών Επαγγελµατικών Εκπαιδευτηρίων (Τ.Ε.Ε.) εποπτείας Υπουργείου Γεωργίας ή πρακτικών Γεωργικών Σχολείων ή Ινστιτούτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) αρµοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας ή άλλων ισοτίµων σχολών εξωτερικού και 2. Έχει εµπειρία απασχόλησης στη γεωργία τουλάχιστον ενός έτους, η οποία αποδεικνύεται µε σχετική βεβαίωση Αγροτικού Συλλόγου ή Γεωργικού Συνεταιρισµού ή Οργανισµού Τοπικής Αυτοδιοίκησης» ήµητρα (2000)., Ο.Π. 19

20 2.1.5 Ύψος αποζηµίωσης του µέτρου της Πρόωρης Συνταξιοδότησης Αγροτών «1. Το ύψος της ετήσιας αποζηµίωσης ορίζεται σε δρχ. (3.732,9 EURO) (γενική περίπτωση) και δρχ. (4.402 EURO) στις ακόλουθες περιπτώσεις. α) όταν ο διάδοχος γεωργός είναι ηλικίας 20 έως 30 ετών, ή β) όταν η γεωργική εκµετάλλευση, ευρίσκεται στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στους δήµους ή στις Κοινότητες των Νοµών Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Καστοριάς, Φλώρινας, Πέλλας, Κιλκίς, ράµας, Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου τα όρια των οποίων απέχουν µέχρι 20 χιλιόµετρα. από τη µεθοριακή γραµµή. 2. Μετά την συµπλήρωση του 65 έτους της ηλικίας του δικαιούχου και την έναρξη καταβολής της σύνταξης γήρατος ΟΓΑ, γίνεται συµψηφισµός σύνταξης γήρατος ΟΓΑ και πρόωρης σύνταξης στο ύψος της πρόωρης σύνταξης. 3. Σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου πρόωρης συνταξιοδότησης είναι δυνατή η καταβολή της αποζηµίωσης (πρόωρη σύνταξη) στον έτερο των συζύγων και για το χρονικό διάστηµα, που αποµένει µέχρι την προβλεπόµενη ηµεροµηνία για την έξοδο του δικαιούχου από το µέτρο. Η ρύθµιση αυτή κρίνεται επιβεβληµένη για να µην υπάρξουν σοβαρές συνέπειες από το θάνατο του αποχωρούντος γεωργού στο επίπεδο διαβίωσης των ατόµων, που εξαρτώνται από αυτόν και για να µην αποτελέσει αυτό εµπόδιο στην εφαρµογή του µέτρου. Οι ενισχύσεις που µεταβιβάζονται µε αυτόν τον τρόπο εξακολουθούν να συγχρηµατοδοτούνται από την Κοινότητα: στο πλαίσιο του ποσού, που ο αποχωρών γεωργός δικαιούνταν να λάβει, στο πλαίσιο συσσώρευσης µε τα εισοδήµατα των δικαιούχων ατόµων, και, εφόσον συνεχίσουν να πληρούνται οι όροι σχετικοί µε τους διαδόχους και τις εκτάσεις που απελευθερώνονται. 4. Τρόπος καταβολής της ετήσιας αποζηµίωσης. Η καταβολή της ετήσιας αποζηµίωσης στους δικαιούχους του προγράµµατος γίνεται σε δώδεκα ισόποσες µηνιαίες δόσεις ή ενδεχόµενα σε άλλα τακτά χρονικά διαστήµατα, που καθορίζονται στα πλαίσια εθνικών κανονιστικών αποφάσεων. 20

ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Για την εφαρμογή του προγράμματος οι ακόλουθοι όροι έχουν την αντίστοιχη προσδιοριζόμενη έννοια :

ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Για την εφαρμογή του προγράμματος οι ακόλουθοι όροι έχουν την αντίστοιχη προσδιοριζόμενη έννοια : ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π1) ΟΡΙΣΜΟΙ Για την εφαρμογή του προγράμματος οι ακόλουθοι όροι έχουν την αντίστοιχη προσδιοριζόμενη έννοια : α) Γεωργία Είναι ο τομέας της οικονομίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 Γενική Περιγραφή: Το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ) αποτελεί το µέσο για την υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση νέων γεωργών

Εγκατάσταση νέων γεωργών 5.3.1.1.2. Εγκατάσταση νέων γεωργών ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Εγκατάσταση νέων γεωργών ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 20 (α) (ii) και 22 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005. Άρθρα 13 και 14, και σηµείο 5.3.1.1.2 Παράρτηµα II του Κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρα 36 (α) (ii) και 37 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 64 και σηµείο 5.3.2.1.2 Παράρτηµα II του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006

Άρθρα 36 (α) (ii) και 37 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 64 και σηµείο 5.3.2.1.2 Παράρτηµα II του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006 5.3.2.1.2. Ενισχύσεις στους γεωργούς περιοχών µε µειονεκτήµατα, εκτός των ορεινών περιοχών ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Ενισχύσεις στους γεωργούς περιοχών µε µειονεκτήµατα, εκτός των ορεινών περιοχών ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Περίοδος εφαρμογής: Το μέτρο καλύπτει ολόκληρη την περίοδο εφαρμογής του Ε.Π. (2000 2006).

Περίοδος εφαρμογής: Το μέτρο καλύπτει ολόκληρη την περίοδο εφαρμογής του Ε.Π. (2000 2006). ΜΕΤΡΟ 3.1 Εφάπαξ πριμοδότηση πρώτης εγκατάστασης ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ Περίοδος εφαρμογής: Το μέτρο καλύπτει ολόκληρη την περίοδο εφαρμογής του Ε.Π. (2000 2006). ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ Με το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: 7ΠΣΠΒ-8ΤΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 3514 B (29-12-2014) Αθήνα, 17-12-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.:5562/160320 /νση Προγρ/σµού & Γ.. Τµήµα ΣΤ Πληρ. :

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρα 36 (α) (i) και 37 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 64 και σηµείο 5.3.2.1.1 Παράρτηµα II, του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006

Άρθρα 36 (α) (i) και 37 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 64 και σηµείο 5.3.2.1.1 Παράρτηµα II, του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006 5.3.2.1.1. Ενισχύσεις στους γεωργούς ορεινών περιοχών για φυσικά µειονεκτήµατα ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Ενισχύσεις στους γεωργούς ορεινών περιοχών για φυσικά µειονεκτήµατα ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 36 (α) (i) και 37 του

Διαβάστε περισσότερα

Περιοχές Σύγκλισης

Περιοχές Σύγκλισης ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 6.1 : Ετήσια Κατανοµή από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. ( ΣΕ ΕΥΡΩ) ΕΤΟΣ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ΣΥΝΟΛΟ Περιοχές Εκτός Σύγκλισης 47.008.720 47.222.060 50.195.336 50.055.282

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2005 (OR. en) AA 21/2/05 REV 2 ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ : ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ: ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 = = % 76,06% 23,94% 50,02% 49,98% 100%

1 2 3 = = % 76,06% 23,94% 50,02% 49,98% 100% 5.3.4.1. Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 61, 62, 63 (α) και 64 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 37 και σηµείο 5.3.4.1 Παράρτηµα II του Κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Στο τέλος του 2013 ξεκινάει το πρόγραμμα για νέους αγρότες από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Πρόκειται για

Διαβάστε περισσότερα

A) Καθεστώς ενισχύσεων για την ενθάρρυνση των επενδύσεων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, οι οποίες εμφανίζουν ενδείξεις οικονομικής βιωσιμότητας

A) Καθεστώς ενισχύσεων για την ενθάρρυνση των επενδύσεων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, οι οποίες εμφανίζουν ενδείξεις οικονομικής βιωσιμότητας A) Καθεστώς ενισχύσεων για την ενθάρρυνση των επενδύσεων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, οι οποίες εμφανίζουν ενδείξεις οικονομικής βιωσιμότητας A1. Πεδίο εφαρμογής Το καθεστώς ενισχύσεων για την ενθάρρυνση

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για την Ελλάδα

Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για την Ελλάδα Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης 2014-2020 για την Ελλάδα Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) για την Ελλάδα εγκρίθηκε επίσημα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 11 Δεκεμβρίου 2015,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.Δ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013)

Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013) 1. Κοινή Γεωργική Πολιτική 1.1. Μεταρρύθµιση της ΚΓΠ Τον Ιούνιο 2003 εγκρίθηκε µια εκ θεµελίων µεταρρύθµιση της Κοινής Γεωργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 4.1: Επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις κύριας παραγωγικής κατεύθυνσης φυτικής παραγωγής

ΜΕΤΡΟ 4.1: Επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις κύριας παραγωγικής κατεύθυνσης φυτικής παραγωγής ΜΕΤΡΟ 4.1: Επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις κύριας παραγωγικής κατεύθυνσης φυτικής παραγωγής Περιγραφή του Μέτρου: Περιλαμβάνει ενισχύσεις για: την ενθάρρυνση των επενδύσεων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.Δ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΓΤΑΑ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΘΑ:

ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΘΑ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΩΤΗ (1 η ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρα 20 (α) (i) και 21 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005. Σηµείο Παράρτηµα II του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006.

Άρθρα 20 (α) (i) και 21 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005. Σηµείο Παράρτηµα II του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006. ** Ο δείκτης αναφέρεται σε Μέτρα, τα οποία δεν προβλέπεται να χρηµατοδοτηθούν στο πλαίσιο του ΠΑΑ της Ελλάδας. 5.3.1.1. Μέτρα που αποσκοπούν στην προαγωγή της γνώσης και στη βελτίωση του ανθρώπινου δυναµικού

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Διευκρινήσεις προγράμματος Νέων Γεωργών του Μέτρου 112 του ΠΑΑ»

Θέμα: «Διευκρινήσεις προγράμματος Νέων Γεωργών του Μέτρου 112 του ΠΑΑ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία: 21/9/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αριθμ. πρωτ. 13389 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπλήρωση των προτύπων µε βάση την κοινοτική νοµοθεσία. Το µέτρο αφορά αµιγώς ανειληµµένες υποχρεώσεις

Εκπλήρωση των προτύπων µε βάση την κοινοτική νοµοθεσία. Το µέτρο αφορά αµιγώς ανειληµµένες υποχρεώσεις 5.3.1.3.1. Εκπλήρωση των προτύπων µε βάση την κοινοτική νοµοθεσία ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Εκπλήρωση των προτύπων µε βάση την κοινοτική νοµοθεσία. Το µέτρο αφορά αµιγώς ανειληµµένες υποχρεώσεις ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013»

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» 1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» Πώς η ΚΓΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Προκλήσεις Οικονομικές 3 στόχοι πολιτικής Βιώσιμη παραγωγή τροφίμων συμβολή στο γεωργικό εισόδημα και μείωση των

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ)

Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 7.6 : «ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΣΧΕΘΕΙ Η ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΙΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 3.1

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΙΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 3.1 Π31) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΙΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 3.1 Για τον υπολογισμό του ύψους της πριμοδότησης πρώτης εγκατάστασης λαμβάνεται υπόψη το μέρος ή το σύνολο των ακόλουθων παραμέτρων, χωρίς το συνολικό

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 1.1: βιολογική γεωργία ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013

Δράση 1.1: βιολογική γεωργία ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 Άξονας 2 : Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος διαχείριση των φυσικών πόρων Μέτρο 2.1.4 : Γεωργό-περιβαλλοντικές ενισχύσεις Δράση 1.1: βιολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ)

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 7.9 : «EΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ Κ.Π.Σ. 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 - Με την παρούσα εγκύκλιο γίνεται αποτύπωση της προόδου των διαπραγµατεύσεων για τη διαµόρφωση του Κανονιστικού πλαισίου της νέας περιόδου, καθώς και των σηµαντικών

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗ Μονάδα Α, ΕΥΔ ΠΑΑ Θεοδώρα Παπανικολάου

Σοφία ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗ Μονάδα Α, ΕΥΔ ΠΑΑ Θεοδώρα Παπανικολάου Ιστιαία, 25 Οκτωβρίου 2012 1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» Σοφία ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗ Μονάδα Α, ΕΥΔ ΠΑΑ Θεοδώρα Παπανικολάου Μονάδα Α, ΕΥΔ ΠΑΑ Γιάννενα, 21 Σεπτεμβρίου 2012 Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ)

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 7.13 : «ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΥΛΟΤΟΜΗΣΗΣ, ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ Κ.Π.Σ. 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

(1) Ανθρώπινο κεφάλαιο. Επιχειρηµατικότητα Καινοτοµία. Ποιότητα

(1) Ανθρώπινο κεφάλαιο. Επιχειρηµατικότητα Καινοτοµία. Ποιότητα 5.3.1. Άξονας 1: Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τοµέα της γεωργίας και της δασοκοµίας Ο Άξονας «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τοµέα της γεωργίας και της δασοκοµίας» έχει τη µεγαλύτερη χρηµατοδοτική

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Σε περιφερειακό επίπεδο, αποτελεί κρίσιµης σηµασίας ζήτηµα η στήριξη, µε τη µορφή της άµεσης κεφαλαιουχικής ενίσχυσης, των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Σελ. 1 ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΠ Τον Ιούλιο του 2004, υποβλήθηκε στην Ε.Ε. το τελικό προτεινόµενο κείµενο για την αναθεώρηση του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας. Το προτεινόµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ταχ. /νση: ΥΨΗΛΑΝΤΗ 12 Ταχ.Κωδ: 35100- ΛΑΜΙΑ Τηλ.: 2231-052861-3/FAX 2231-052864 e-mail

Διαβάστε περισσότερα

(Αρµοδιότητες σχεδιασµού και παρακολούθησης προγραµµάτων) 7. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρµογή προγραµµάτων και

(Αρµοδιότητες σχεδιασµού και παρακολούθησης προγραµµάτων) 7. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρµογή προγραµµάτων και (α) Αρµοδιότητες Γραφείου Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης (Γενικές Αρµοδιότητες) 1. Παρέχει γραµµατειακή υποστήριξη προς το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και Τουρισμού και τα Γραφεία του (διεκπεραίωση

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΜΕΧΡΙ

Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΜΕΧΡΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ & ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Ταχ. Δ/νση :Σατωβριάνδου 18 10432 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Αγροτική Πολιτική και Υδατικοί Πόροι

Κοινή Αγροτική Πολιτική και Υδατικοί Πόροι Κοινή Αγροτική Πολιτική και Υδατικοί Πόροι Παύλος. Πέζαρος, Σωτήρης Κουτσοµήτρος ιεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων Θέµατα 1. Η Κοινή Αγροτική Πολιτική και η εξέλιξή

Διαβάστε περισσότερα

Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις;

Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Αναπτυξιακό Συνέδριο Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Ανακοίνωση της Επιτροπής Η ΚΑΠ προς το Προκλήσεις 2020 3 στόχοι πολιτικής Οικονομικές για την Προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

2.4 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4. Τεχνική βοήθεια και αξιολόγηση του Προγράµµατος

2.4 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4. Τεχνική βοήθεια και αξιολόγηση του Προγράµµατος 2.4 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 Τεχνική βοήθεια και αξιολόγηση του Προγράµµατος 178 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΟ: 4.1 Τίτλος Μέτρου: Τεχνική υποστήριξη υλοποίησης,

Διαβάστε περισσότερα

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3 ΤΟΥ ΠΑΑ ΕΛΛΑ Α 2007-2013 ΜΕΤΡΑ 311, 312, 313

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3 ΤΟΥ ΠΑΑ ΕΛΛΑ Α 2007-2013 ΜΕΤΡΑ 311, 312, 313 2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3 ΤΟΥ ΠΑΑ ΕΛΛΑ Α 2007-2013 ΜΕΤΡΑ 311, 312, 313 Περιγραφή προγράµµατος Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων δηµοσίευσε την 2η πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες»

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» «Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» Στάσεις των παραγωγών σε εναλλακτικά σενάρια µείωσης των επιδοτήσεων της καλλιέργειας καπνού 1 www.agribusiness.uoi.gr Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 = = % 71,96% 28,04% 55,55% 44,45% 100%

1 2 3 = = % 71,96% 28,04% 55,55% 44,45% 100% 5.3.3.1.3. Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 52 (α) (iii) και 55 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Σηµείο 5.3.3.1.3 Παράρτηµα II του

Διαβάστε περισσότερα

Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας καθορίζεται ο αριθμός των δυναμένων να ενταχθούν στο πρόγραμμα, κατά κατάστημα της Α.Τ.Ε. Α.Ε.

Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας καθορίζεται ο αριθμός των δυναμένων να ενταχθούν στο πρόγραμμα, κατά κατάστημα της Α.Τ.Ε. Α.Ε. Π5) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 1 Με ευθύνη του φορέα εφαρμογής του προγράμματος συγκροτείται τριμελής επιτροπή, κατά υπηρεσιακή μονάδα της Α.Τ.Ε. Α.Ε. η οποία εξετάζει τις υποβληθείσες αιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Αποτελεί κοινή διαπίστωση πως η κρίση που βιώνει η χώρα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Νέων Αγροτών 2014

Πρόγραμμα Νέων Αγροτών 2014 Πρόγραμμα Νέων Αγροτών 2014 Όσα πρέπει να γνωρίζεις για τα προαπαιτούμενα, τις υποχρεώσεις και το επενδυτικό σχέδιο Ένας διαφωτιστικός οδηγός για την καλύτερη ενημέρωση σας Για μια ερμηνευμένη λύση κομμένη

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189,191-193 FAX: 2105230046 e-mail : diefpar@ika.gr ΠΡΟΣ: ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189,191-193 FAX: 2105230046 e-mail : diefpar@ika.gr ΠΡΟΣ: ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 23. 11.2009 ΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αριθ. Πρωτ. ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Ταχ. /νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Σ56/ 37 Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189,191-193 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 2.2: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΤΟΜΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 2.2: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΤΟΜΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 2.2: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΤΟΜΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ Κ.Π.Σ. 2000 2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Αγροτική Ανάπτυξη Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου

Διαβάστε περισσότερα

Κυριότερα σημεία στο νέο ασφαλιστικό - Εισφορά 20% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού, επαγγελματία κλπ.) για τον κλάδο σύνταξης.

Κυριότερα σημεία στο νέο ασφαλιστικό - Εισφορά 20% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού, επαγγελματία κλπ.) για τον κλάδο σύνταξης. Κυριότερα σημεία στο νέο ασφαλιστικό - Εισφορά 20% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού, επαγγελματία κλπ.) για τον κλάδο σύνταξης. - Εισφορά 6,95% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού,

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική που αφορά τη δομή της παραγωγικής διαδικασίας και όχι το παραγόμενο γεωργικό προϊόν

Η πολιτική που αφορά τη δομή της παραγωγικής διαδικασίας και όχι το παραγόμενο γεωργικό προϊόν Π. Καρανικόλας Η πολιτική που αφορά τη δομή της παραγωγικής διαδικασίας και όχι το παραγόμενο γεωργικό προϊόν δηλαδή τη χρήση των παραγωγικών συντελεστών και τον προσανατολισμό της γεωργικής δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Π.Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Θεσ/νίκη 15/2/2005 Α.Π.:1541 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 Αθήνα, 13/1/2014 Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 1296/1982 Για την ασφάλιση ανασφάλιστων ομάδων Ν.1422/1984 Ν.1745/1987 Ν. 2556/1997 Άρθρο 1. -

Νόμος 1296/1982 Για την ασφάλιση ανασφάλιστων ομάδων Ν.1422/1984 Ν.1745/1987 Ν. 2556/1997 Άρθρο 1. - Νόμος 1296/1982 «Για την ασφάλιση ανασφάλιστων ομάδων» (ΦΕΚ 128, τ. Α ), όπως τροποποιήθηκε με το Ν.1422/1984 «Ενοποίηση των Παραρτημάτων του Κλάδου Ασφάλισης κατά της Ασθένειας Δημοτικών και Κοινοτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2012 ΕΝΟΤΗΤΑ :

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2012 ΕΝΟΤΗΤΑ : ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2012 ΕΝΟΤΗΤΑ : «ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗ» Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΓΡΑΦΕΙΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η ενότητα σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1 - ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1 - ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΡΟ 1 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1 Η μείωση της ρύπανσης που προκαλεί η γεωργία Η προστασία της άγριας χλωρίδας και πανίδας Η διατήρηση της βιοποικιλότητας των αγροτικών οικοσυστημάτων και του

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις σε σχέση με τη φορολογική ρύθμιση συνταξιοδοτικών σχεδίων

Προτάσεις σε σχέση με τη φορολογική ρύθμιση συνταξιοδοτικών σχεδίων Προτάσεις σε σχέση με τη φορολογική ρύθμιση συνταξιοδοτικών σχεδίων Νοέμβριος, 2014 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Ο Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου (ΣΑΕΚ) είναι ο αναγνωρισμένος φορέας

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΓΡΟΤΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020» Ομιλητής: Ιωαννίδης Απόστολος Πρόεδρος Δ.Σ. EUROAGRO A.E

«ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΓΡΟΤΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020» Ομιλητής: Ιωαννίδης Απόστολος Πρόεδρος Δ.Σ. EUROAGRO A.E «ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΓΡΟΤΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020» Ομιλητής: Ιωαννίδης Απόστολος Πρόεδρος Δ.Σ. EUROAGRO A.E ΠΟΙΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΝΕΟΥ ΑΓΡΟΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιεθνούς Συνάντησης AGE/inc, Κολόνια, Γερµανία 16-17 Μαΐου 2006 Στα πλαίσια ενός υπερεθνικού προγράµµατος ανταλλαγής µε χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συναντήθηκαν εκπρόσωποι συνδέσµων

Διαβάστε περισσότερα

έρευνα, καινοτοµία, γεωργικές εφαρµογές

έρευνα, καινοτοµία, γεωργικές εφαρµογές Κοινή Γεωργική Πολιτική έρευνα, καινοτοµία, γεωργικές εφαρµογές Εκδήλωση για τα 50χρονα του Εργαστηρίου Γεωργικών Εφαρµογών & Αγροτικής Κοινωνιολογίας, Τοµέας Αγροτικής Οικονοµίας, Τµήµα Γεωπονίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (Π.Ε.Π.) Νοτίου Αιγαίου 2000 2006 και συγκεκριµένα στον 5 ο Άξονα Προτεραιότητας που αφορά δράσεις για τα Ολοκληρωµένα Προγράµµατα Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 Το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 ανέρχεται στα 4,7 δις κοινοτικής συμμετοχής, που μαζί με την εθνική και την ιδιωτική συμμετοχή θα κινητοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΜΕΧΡΙ

Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΜΕΧΡΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ & ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Ταχ. Δ/νση :Σατωβριάνδου 18 10432 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Α Γ Ρ Ο Τ Ι Κ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ & Τ Ρ Ο Φ Ι Μ Ω Ν Αθήνα 21/6/2010 Αρ. Πρωτ. 4984 ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΦΕΚ 1019/Β/2010 ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σας γνωρίζουµε ότι στον πρόσφατα ψηφισθέντα ν.3996/2011 εισάγονται, µεταξύ άλλων,

Σας γνωρίζουµε ότι στον πρόσφατα ψηφισθέντα ν.3996/2011 εισάγονται, µεταξύ άλλων, 2011-ΕΓΚ ΣΕΠΕ_ειδικα ταµεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ /ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 3 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 3 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 3 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 24 Ιουνίου 2010 Σύγκλιση Επιτροπής Παρακολούθησης - Ηµερήσια ιάταξη Η Επιτροπή Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας.

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας. Οµιλία του Προέδρου του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας κ. Γ. Καραµπάτου στο Α.Τ.Ε.Ι. Καλαµάτας µε θέµα: «Η ανάγκη συνεργασίας µεταξύ Επιµελητηρίου και Πανεπιστηµίων µέσω των γραφείων διασύνδεσης» Τρίτη, 30 Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ Η κατάσταση έλλειψης εργασίας, κατά την οποία υπάρχει δυσαρμονία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, προσφέρονται λίγες θέσεις εργασίας, ενώ υπάρχουν πάρα πολλοί ενδ9ιαφερόμενοι. Είναι έννοια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΣΧΕΤ: 144\m144_proskl_klironomoi.doc

ΘΕΜΑ: ΣΧΕΤ: 144\m144_proskl_klironomoi.doc ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα 3/5/2012 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.: 6148 ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Π.Α.Α. ΠΡΟΣ: Π.Δ. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗ 2 Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ 2007-2013. (ΛΟΥΤΡΑΚΙ 20/03/2009) Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ:

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2013 & ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ/ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΕΛΓΑ 2013 - ΜΗΤΡΩΟ ΑΓΡΟΤΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ (ΜΑΑΕ) Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: Στις περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΜΕ ΑΠΟ ΕΙΞΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΜΕ ΑΠΟ ΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα, 15. 5. 2009 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 12.5. 2009 ΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα, 15. 5. 2009 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 12.5. 2009 ΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα, 15. 5. 2009 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 12.5. 2009 ΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ταχ. /νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. Ημερομηνία: Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ

ΑΝΑΡΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. Ημερομηνία: Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΑΝΑΡΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. Ημερομηνία: 25-07-2016 Αρ. πρωτ.: 98921 ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ: «Εναρμόνιση και καθορισμός ολοκλήρωσης των διαδικασιών πληρωμής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΗΜΕΡ.: 27.1.2009 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1424 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 7.8 : «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ» Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ Κ.Π.Σ. 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ Αγροτική

Διαβάστε περισσότερα

Στην προσωρινή Ηµερήσια ιάταξη του προσεχούς Συµβουλίου Υπουργών Γεωργίας-Αλιείας, περιλαµβάνονται τα εξής θέµατα:

Στην προσωρινή Ηµερήσια ιάταξη του προσεχούς Συµβουλίου Υπουργών Γεωργίας-Αλιείας, περιλαµβάνονται τα εξής θέµατα: Στην προσωρινή Ηµερήσια ιάταξη του προσεχούς Συµβουλίου Υπουργών Γεωργίας-Αλιείας, περιλαµβάνονται τα εξής θέµατα: 1. Έγκριση της Η. 2. Έγκριση του καταλόγου των σηµείων «Α» 3. Πρόγραµµα εργασιών της Προεδρίας

Διαβάστε περισσότερα

«Προώθηση. της ανταγωνιστικότητας. Γεωργία Σιµάτου Στέλεχος ΠΑΣΕΓΕΣ. Κλειστό Στάδιο Βλαχιώτη. Ευρώτα Λακωνίας,

«Προώθηση. της ανταγωνιστικότητας. Γεωργία Σιµάτου Στέλεχος ΠΑΣΕΓΕΣ. Κλειστό Στάδιο Βλαχιώτη. Ευρώτα Λακωνίας, «Προώθηση της ανταγωνιστικότητας & της καινοτοµίας στο πλαίσιο της ΚΑΠ µετά το 2013» Γεωργία Σιµάτου Στέλεχος ΠΑΣΕΓΕΣ Κλειστό Στάδιο Βλαχιώτη. Ευρώτα Λακωνίας, 2.03.2013 ΚΑΠµετάτο 2013 Στρατηγική Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» (ΠΑΑ) Άξονας 3 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Ι. ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ; Η πορεία που πρέπει να ακολουθηθεί για την πραγματοποίηση των αντικειμενικών

Διαβάστε περισσότερα

Pensions at a Glance: Public Policies across OECD Countries 2005 Edition

Pensions at a Glance: Public Policies across OECD Countries 2005 Edition Pensions at a Glance: Public Policies across OECD Countries 2005 Edition Summary in Greek Οι συντάξεις µε µια µατιά : Οι δηµόσιες πολιτικές στις χώρες του ΟΟΣΑ -Έκδοση 2005 Περίληψη στα ελληνικά Τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 1.1: «Επενδύσεις στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις»

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 1.1: «Επενδύσεις στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 1.1: «Επενδύσεις στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις» Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ ΚΩ.ΟΠΣ * ΚΠΣ 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Αγροτική Ανάπτυξη Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε. Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ - ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2007-2013 3 η ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Αρχαία Ολυµπία 03-06-2010 1 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 3 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΕ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟ

«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΕ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 7.10 : «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΕ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΤΗ ΑΣΟΚΟΜΙΑ, ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ» Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ Κ.Π.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ Από τις µεταβολές των γενικών όρων που είναι σηµαντικοί για την εκτέλεση του ΚΠΣ 2000-2006, κατά το έτος 2003 αλλά και τα σχετικά ευρήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Τα Βασικά Χαρακτηριστικά του Ελληνικού Πρωτογενούς Τομέα

Τα Βασικά Χαρακτηριστικά του Ελληνικού Πρωτογενούς Τομέα 1 Τα Βασικά Χαρακτηριστικά του Ελληνικού Πρωτογενούς Τομέα Αλεξιάδης, Σ. (Ph.d. in Regional Economics) Κοκκίδης, Σ. (Πτυχιούχος Στατιστικής) Σπανέλλης, Λ. (MSc στην Στατιστική) * Εισαγωγή Ο αγροτικός τομέας

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1986L0378 EL 09.03.1997 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Ιουλίου 1986 για την εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Ομαδικό Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα για τα Μέλη της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. (Π.Ο.Ε.Π.Π.Π.

Ομαδικό Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα για τα Μέλη της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. (Π.Ο.Ε.Π.Π.Π. Ομαδικό Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα για τα Μέλη της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. (Π.Ο.Ε.Π.Π.Π.) Ημερομηνία Έκδοσης: Δεκέμβριος 2012 Ενημερωτικό Φυλλάδιο Π.Ο.Ε.Π.Π.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους

Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους Αξίες και προκλήσεις στον τομέα της αιγο-προβατοτροφίας. Ποιες είναι οι προοπτικές για την ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9046ΨΧΞΧ-ΤΣΣ. Ιστορικότητα Εκδόσεων. Έκδοση Ημερομηνία Εκδότης Υπεύθυνος Σύνταξης Σχόλια. Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας

ΑΔΑ: ΒΛ9046ΨΧΞΧ-ΤΣΣ. Ιστορικότητα Εκδόσεων. Έκδοση Ημερομηνία Εκδότης Υπεύθυνος Σύνταξης Σχόλια. Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας Αθήνα : 16/09/2013 ΤΜΗΜΑ: Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας Αρ. Πρωτ : 101137 Πληροφορίες: Σ. Δουκοπούλου ΔΗΜΟΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Ταχ. ιεύθυνση: Ιεροσολύµων 6 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές κατά της φτώχειας

Πολιτικές κατά της φτώχειας Πολιτικές κατά της φτώχειας Συντονισµός των πολιτικών κατά της φτώχειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ίδρυση Παρατηρητηρίου Εθνικών Πολιτικών για την Καταπολέµηση του Κοινωνικού Αποκλεισµού (1991) Η καταπολέµηση

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.»

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 85/2007 Αριθµ. Πρωτ.: Α23/266/12/7-6-2007 Σας κοινοποιούµε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΥΑ ΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΜΕΤΡΟ 5.2)

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΥΑ ΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΜΕΤΡΟ 5.2) ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΥΑ ΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΜΕΤΡΟ 5.2) 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Ι.ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι.1.ΓΕΝΙΚΑ Ι.2.ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΙ.ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΙ.1.ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Προσδιορισμός του εισοδήματος που αποκτάται από ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα και φορολόγηση αυτού

ΘΕΜΑ : Προσδιορισμός του εισοδήματος που αποκτάται από ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα και φορολόγηση αυτού ΘΕΜΑ : Προσδιορισμός του εισοδήματος που αποκτάται από ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα και φορολόγηση αυτού Πρόταση Σε μια προσπάθεια για την αντικειμενική εξεύρεση του αγροτικού εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Καταθέσαµε σήµερα το πρωί το Σχέδιο Νόµου για τις Συµπράξεις ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα.

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Καταθέσαµε σήµερα το πρωί το Σχέδιο Νόµου για τις Συµπράξεις ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Πέµπτη 4 Αυγούστου 2005 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Με αφορµή την κατάθεση σήµερα στη Βουλή του Σχεδίου Νόµου για τις Συµπράξεις ηµοσίου και Ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ»

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» Σελ.: 1 Από: 8 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ( Π.3.3) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται για τον καθορισµό των απαιτήσεων, σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα