Γ?,t ιfr UΤΙ Ρtti ς Ν ΙΚ ΗΣ. Από: Αποστολή: Ε + ινοποίηση: Σπουδαιότητα: ΒΙΟΤΕΧ11Ί Ο θ G Σ ρ Α. Αριθ. Πρωτ... θ~ε+ισαλονtεει1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γ?,t ιfr UΤΙ Ρtti ς Ν ΙΚ ΗΣ. Από: Αποστολή: Ε + ινοποίηση: Σπουδαιότητα: ΒΙΟΤΕΧ11Ί Ο θ G Σ ρ Α. Αριθ. Πρωτ... θ~ε+ισαλονtεει1"

Transcript

1 9ήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο. Από: Αποστολή: Ε + Θέµα: ινοποίηση: Συνηµµένα: Pantelis Gassios εκ µέρους Pantelis Gassios Παρασκευή, 31 Ιανουαρίου :28 µµ 'ceo'; 'Michalopoulou, Angela'; Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο.; 'eirini.konstantinidou.uhcci'; 'Damala Μαrία'; 'C. C. Papadimitriou 8Α'; 'Gepoet'; 3.9Γ; 'Koraka, Eleftheria'; ν. ί.ογ9; 'Β4'; 'Β8'; 'αmbagre'; 'Iconomou Afroditi'; Γραφείο Ο.Ε.Υ. Βρυξελλών: Ενηµερωτικό ελτίο Οικονοµικών και Επιχειρηµατικών Ειδήσεων Βελγ ίου Γραφείου Ο.Ε.Υ. Βρυξελλών ιαβιβαστικό Επιχειρηµατικού ελτίου.dοc; Bulletin doc Σπουδαιότητα: Υψηλή Παρελ ή φνηκε [ Ξ 3}.4. λ 2r~Ι ½ΩρΑ 1 λ Σας διαβα:β,!οε συνηµµένα το έγγραφό µας Φ. 3070/042/ , και Ενηµερωτικό ελτίο Γραφείου µας, περιόδου Συνηµµένα: 2 αρχεία Παντελής Γκάσιος Σύµβουλος Ο.Ε.Υ. Α' Πρεσβεία της Ελλάδος στις Βρυξέλλες Τηλ.: )αξ: Ε-mail: pgassiοs(almfa.gr ΒΙΟΤΕΧ11Ί Ο θ G Σ ρ Α Αριθ. Πρωτ... θ~ε+ισαλονtεει1 Γ?,t ιfr UΤΙ Ρtti ς Ν ΙΚ ΗΣ i

2 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΒΡΥΒΕΛΑΕΣ Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Rue ά Ρ1!1 Carmes Bruxelles Τηλ.: Φαξ : Ειπώ! : eeοcοm-brussels(almfa.gr Α ΙΑΒΑΟΜΗΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ Βρυξέλλες, 31/1/2014 Α.Π. Φ / 042 ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας Αποδεκτών ΚΟΙΝ : Υπουργείο Εξωτερικών Γραφείο κ. Γ Γ ΟΣ & ΑΣ Γραφείο κ. Β' Γενικού ιευθυντού Α1, Β1, Β4, Β8 ιευθύνσεις Ε..: Πρεσβεία Βρυξελλών ΜΑ Βρυξελλών Γραφείο Τύπον Γραφείο Ε.Ο.Τ. ΘΕΜΑ: Ενηµερωτικό ελτίο Οικονοµικών και Επιχειρηµατικών Ειδήσεων Βελγίού Γραφείου Ο.Ε.Ι. Βρυξελλών Σας διαβιβάζουµε συνηµµένα, σε ηλεκτρονική µορφή, το υπ' αριθ. 47 ενηµερωτικό δελτίο οικονοµικών και επιχειρηµατικών ειδήσεων από το Βέλγιο που εκπόνησε το Γραφείο µας, για την περίοδο 21 έως 31 Ιανουαρίου Ο Προϊστάµενος Παντελής Γκάσιος Σύµβούλος ΟΕΥ Α' Σννηµ.: 1 αρχείο Α ΙΑΒΑΟΜΗΤΟ Σελίδα 1 από 5

3 ΠΙΝΑΚΑΣΑΙΙΟΑΕΚΤΩΝ ΟΠΕ, Γραφείο κ. ιευθύνοντος Συµβούλου, Invest in Greece Απ ', Γραφείο κ. ιευθύνοντος Συµβούλου, - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ (ΠΣΕ), Γραφείο κ. Προέδρου, ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΣΕΒΕ), Γραφείο κ. Προέδρου, e- mail: ίnfο,εγbjseve.gr ΕΘ Α.Ε., Ι"ραφείο κ. Προέδρου, ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ (ΣΕΒ), Γραφείο κ. Προέδρου, e- mαί1: ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΣΒΒΕ), Γραφείο κ. Προέδρου, e- ηιαί1: secretarίat(csbbe.gr ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΣΒΑΠ), Γραφείο κ. Προέδρού, ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΚΡΗΤΗΣ, Γραφείο κ. Προέδρου, ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΚΕΕΕ), Γραφείο κ. Προέδρου, e- mail: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, Γραφείο κ. Προέδρου, e- mαί1: ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, Γραφείο κ. Προέδρου, e-mαίι: - ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Γραφείο κ. Προέδρου, - ΒΙΟΤΕΧΝ '.Ο ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Γραφείο κ. Προέδρου, ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, Γραφείο κ. Προέδρου, e- mail: ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, Γραφείο κ. Προέδρού, ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ, Γραφείο κ. Προέδρου, ΒΕΛΓΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ, Γραφείο κ. Προέδρου, νοοds.com, B+CEPHALOS BUSINESS ASSOCIATION, Γραφείο κ. Προέδρου, s: HELLENIC FEDERATION ΟΕ ENTERPRISES ( Εν), BRUSSELS OFFICE, UΝΙΟΝ ΟΕ HELLENIC CHAMBERS ΟΕ COMMERCE, BRUSSELS OFFICE, Ι,ΠΑ, Γραφείο Βρυξελλών, kyriakαkisaπa e-kepα.gr - ΠΑΣΕΓΕΣ, Γραφείο κ. Προέδρου, - ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, Γραφείο κ. Προέδρου, gr ΕΟΝΙΚΗ ΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ & ΕΛΙΑΣ (Ε ΟΕΕ), Γραφείο κ. Προέδρου, - ΠΕΜΕΤΕ, Γραφείο Κ. Προέδρου, ΣΕΒΙΤΕΛ, Γραφείο κ. Προέδρού, - ΕΣΒΙΤΕ, Γραφείο κ. Προέδρου, Α ΙΑΒΑΟΜΗΤΟ Σελίδα 2 από 5

4 TΝC0FRUIT HELLAS, Γραφείο κ. Προέδρού, e-mαί1: ΕΝΩΣΗ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΕΚΕ), Γραφείο κ. Προέδρου, e-mαί1: eketι clelcοf.gr - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΩΝ, Γραφείο κ. Προέδρου, e-mαί1: ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΜΕΛΙΟΥ, Γραφείο κ. Προέδρου, e-mαί1: - ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΑΛΑΣΣΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ, Γραφείο κ. Προέδρου, e- mαί1: - ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, Γραφείο κ. Προέδρου, e- mαί1: ΣΕΒΓΑΠ, Γραφείο κ. Προέδρου, e-mαίl - ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ, Γραφείο κ. Προέδρου, e-mαί1: agtίγaath.forthnet.gr, ΕΟΝΙΚΗ ΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΥ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥ (Ε ΟΑΟ), Γραφείο κ. Προέδρου, e-mαί1: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΚΕΟΣΟΕ), Γραφείο κ. Προέδρου, e-mαί1 - ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΩΝ & ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩ ΩΝ ΠΟΤΩΝ (ΣΕΑΟΠ), Γραφείο κ. Προέδρου, e-mαί1: ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΙΝΟΥ, Γραφείο κ. Προέδρου, e-mαί1: ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΕΠΕ, Γραφείο κ. Προέδρου & Αναπλ. Γεν. Γραµµατέα, ΕΝΩΣΗ ΜΑΣΤΙΧΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΙΟΥ, Γραφείο κ. Προέδρου, e-mαί1: ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΡΟΚΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ, Γραφείο κ. Προέδρου, e-mαί1: ΣΥΚΙΚΗ, Γραφείο κ. Προέδρου, e-mαί1: - ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΚΟΡΙΝΟΙΑΚΗΣ ΣΤΑΦΙ ΑΣ Γραφείο κ. Προέδρου, e-mαί1: ΕΝΩΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ, Γραφείο κ. Προέδρου, e-mαί1: ΕΝΩΣΗ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΕΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ, Γραφείο κ. Προέδρου, e-mαί1: forthnet. gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, Γραφείο κ. Προέδρου, e-mαί1: aluιnίnίum.org.gr ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, Γραφείο κ. Προέδρου, e-mαί1: - ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ, Γραφείο κ. Προέδρου, e- mαί1: - ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΕΚΑΓΕΜ), Γραφείο κ. Προέδρου, e-mαί1: - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, Γραφείο κ. Προέδρου, e-mαί1: pefλotenet.gr ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ, Γραφείο κ. Προέδρου, e-mαί1: sfee( ),sfee.gr - ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ, Γραφείο κ. Προέδρου, e- mαί1: - ΚΑΠΕ, Γραφείο κ. Προέδρου, e-mαί1: ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΕΒΗΕ), Γραφείο κ. Προέδρου, e- mαί1: Α ΙΑΒΑΟΜΗΤΟ Σελίδα 3 από 5

5 Ν ΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ (ΣΕΦ), Γραφείο κ. Προέδρου, ίη~οrά helαpco. gr ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟ ΑΠΕ (ΕΣΗΑΠΕ), Γραφείο κ. Προέδρού, infochellαsres.gr - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΕΛΕΤΑΕΝ), Γραφείο κ. Προέδρου, eletaen c eletaen.gr - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΑΣΕΠΠΕ), Γραφείο κ. Προέδρού, ίnfο paseppe.gr ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, Γραφείο κ. Προέδρού, infοceedsa.gr - ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΥΠΟ ΗΜΑΤΩΝ & ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ (ΕΛΣΕΒΥΕ), Γραφείο κ. Προέδρου, infοfευelseνie.gr ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ & ΕΤΟΙΜΟΥ ΕΝ ΥΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑ ΟΣ, Γραφείο κ. Προέδρου, infογc`rlgreekfαshion.gr - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ, Γραφείο κ. Προέδρου, ίηfοqeίka.gr ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΠΟΕΤ), Γραφείο κ. Προέδρου, e-mαί1: ίηο ápοet.gr ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΣΕΤΕ), Γραφείο κ. Προέδρου, infocsete.gr ΝΑΥΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΑΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ, Γραφείο κ. Προέδρού, neeca_, _,ηee.gr ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ, Γραφείο κ. Προέδρου, ugsgcth.forthnet.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ, Γραφείο κ. Προέδρού, e-mαil: hba(εvhba.gr - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε., Γραφείο κ. Προέδρου, informαtiοn serνicechelex.gr ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΣΕΣΜΑ), Γραφείο κ. Προέδρου, sesma hol.gr - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΕΕ Ε), Γραφείο κ. Προέδρου, eedeceede.gr - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (ΣΑΤΕ), Γραφείο κ. Προέδρου, infοcsate.gr - ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ, Γραφείο κ. Προέδρού, infoc segm.gr ΕΝΩΣΗ ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ε ΕΕ), Γραφείο κ. Προέδρού, e- mαil: edeecedee.gr ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ, Γραφείο κ. Προέδρου, e- mαί1: info ιx,sepe.gr ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΕΟΝΟΥΣ ΙΑΜΕΤΑΦΟΡΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ LOGISTICS ΕΛΛΑ ΟΣ, Γραφείο κ. Προέδρου, cozιtact(ιrlsynddel.gr ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ, Γραφείο κ. Προέδρου, infcυeaee. αr ΕΟΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, Γραφείο κ. Προέδρου, ίηfο~`esee.gr ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (ΣΕΛΠΕ), Γραφείο Κ. Προέδρου, selpe(aηselpe.gr ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ FRANCHISE ΕΛΛΑ ΟΣ, Γραφείο κ. Προέδρου, e-mαil: franchiseassοcίαtioncfranchisίng.gr - 'Ενωση Αγροτικών Συνεταιρισµών Ηλείας-Ολυµπίας, Γραφείο κ. Προέδρου, e-mαί1: eαsh1o1qyahoo.gr - Επιµελητήριο Ξάνθης, Γραφείο κ. Προέδρου, infοcbex.gr ΑΒΙΟΝ ΕΚ ΟΤΙΚΗ (Ελιά & Ελαιόλαδο Olivenews), ίηfοcaxiοnagro.eu Α ΙΑΒΑΟΜΗΤΟ Σελίδα 4 από 5

6 CORALLIA / Hellenic Technology Clusters Initiative, Γραφείο κ. Γεν. ιευθυντή, ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΣΕΚΕΕ), Γραφείο κ. Γεν. ιευθυντή, - ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ, Γραφείο Υπευθύνου Marketing, - ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (BIOVISTA), Γραφείο κ. ιευθύνοντος Σύµβουλου, - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΝΕΟΦΥΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, Γραφείο κ. ιευθύνοντος Σύµβουλου, ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΗΜΙΑΓΩΓΩΝ, Γραφείο κ. Προέδρου, INTRACOM DEFENSE ELECTRONICS, Γραφείο /ντή ιεθνών Πωλήσεων, ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΕΡΟ ΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ & ΑΜΥΝΑΣ (ΕΕΛΕΑΑ), Γραφείο κ. Προέδρου, e-mαί1: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ (ΙΕΝΕ), Γραφείο κ. Προέδρού, e- mail: Α ΙΑΒΑΟΜΗΤΟ Σελίδα 5 από 5

7 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ιεύθυνση: Rue des Petits Carmes 6, Β-1000, Bruxelles Τηλέφωνο: , Fax: , ecocom-brussels rnfα.gr ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ αριθ /1-31/1/2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ 1. Εκδήλωση Ευρωπάίκής Οµοσπονδίας Γούνας στο Ευρ. Κοινοβούλιο, Βρυξέλλες, σελ Βελτίωση του καταναλωτικού και του επιχειρηµατικού κλίµατος τον Ιανουάριο σελ Προβλήµατα στην αδειοδότηση της συνεταιριστικής τράπεζας NewB σελ Προσφυγή του τραπεζικού κλάδου κατά νοµοθεσίας προς καταπολέµηση της φορολογικής απάτης σελ Ενισχυµένη βελγική παρουσία στο Davos σελ Υπογραφή σηµαντικού συµβολαίου για βελγική εταιρεία στο Βιετνάµ σελ Ξένες επενδύσεις στην περιφέρεια της Βαλλονίας το 2013 σελ Συµφωνία για την κατανοµή των ευρωπαϊκών γεωργικών ενισχύσεων στην Βαλλονία σελ Πρώτος απολογισµός των περιόδων φορολογικής αµνηστίας σελ Αποφάσεις κατά βελγικών ευνοϊκών φορολογικών καθεστώτων στις καταθέσεις σελ Η αιολική ενέργεια στην Βαλλονία σελ Κινήσεις επιχειρηµατικών κεφαλαίων στο Βέλγιο το 2013 σελ Τάση ανάκαµψης της βελγικής οικονοµ ίας σελ. 9 1

8 1σ Εκδήλωση Ευρωπαϊκής Οµοσπονδίας Γούνας στο Ευρ. Κοινοβούλιο, Βρυξέλλες 2Ζ-23, Στο διάστηµα Ιανουαρίου τ.ε. έλαβε χώρα σε ειδικά διαµορφωµένο χώρο στον ρίτο όροφο του Ευρ. Κοινοβουλίου ειδική προωθητική εκδήλωση του ευρωπαϊκού *3οου γουνοποιίας µε τίτλο «This Ϊ Fur». ριήµερη εκδήλωση εκτυλίχθηκε σε ειδικά διαµορφωµένο 51π1, όπου διεξήχθησαν συναντήσεις των εκπροσώπων της ευρωπαϊκής γουνοποιίας τόσο µε επιχειρήσεις όσο και µε ευρωβουλευτές, ενώ πραγµατοποιήθηκαν διαλέξεις και συζητήσεις αναφορικά µε τις εξελίξεις στον κλάδο, µε ιδιαίτερη έµφαση στην διαµόρφωση της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας για τις καλές συνθήκες διαβίωσης των ζώων, που αποτελεί κοµβικό ζήτηµα για το µέλλον και την 'ωση του κλάδου. Από ελληνικής πλευράς µετείχαν ο Πρόεδρος της Ελληνικής Οµοσπονδίας Γούνας κ. Μ. Καρακουλάκης και ο Νοµικός Σύµβουλος της Οµοσπονδίας κ. Ι. Καραβιδάς. Η Πρεσβεία ειδοποιήθηκε σχετικά από την Ελληνική Οµοσπονδία Γούνας, και στις 21 Ιανουαρίου, ο 'Ελληνας Πρέσβης κ. Κ. Χαλαστάνης ήταν κεντρικός οµιλητής στα εγκαίνια της εκδήλωσης, απευθύνοντας σύντοµο χαιρετισµό στους παριστάµενους εκπροσώπους της ευρωπαϊκής γουνοποιίας. Σηµειώνουµε επίσης ότι µε µέριµνα της Πρεσβείας, η εκδήλωση εξασφάλισε την χρήση του λογότυπου της Ελληνικής Προεδρίας. Ο πρόίστάµενος του Γραφείου Ο.Ε.Υ. κ. Π. Γκάσιος παρέστη σε βραδινό γεύµα εργασίας που παρατέθηκε στις προς τιµήν των εκπροσώπων του κλάδου, και προέβη σε οµιλία-παρουσίαση της κατάστασης και των εξελίξεων στην ευρωπαϊκή γουνοποιία, της διεθνούς αγοράς "! ' ας, καθώς και της ελληνικής γουνοποιίας, εστιάζοντας ιδιαίτερα στην σηµασία του κλάδου για την ελληνική οικονοµία και τις εξαγωγές. Η οµιλία του κ. Γκάσιου βασίστηκε κατά το µεγαλύτερο µέρος σε στοιχεία που του παρείχε η Ελληνική Οµοσπονδία Γούνας. ελληνική παρουσία στην εκδήλωση κρίνεται ως απολύτως επιτυχής και χρήσιµη τόσο από πλευράς έστω µικρής- προβολής -?+_ι ελληνικού γουνοποιητικού κλάδου, όσο και καλλιέργειας επαφών µε τους εκπροσώπους της ευρωπαϊκής γουνοποιίας. 2. Βελτίωση του καταναλωτικού και του επιχειρηµατικού κλίµατος τον Ιανουάριο Με βάση στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας του Βελγ ίου (ΒΝΒ) το επί πεδο καταναλωτικής εµπιστοσύνης στο Βέλγιο βελτιώθηκε ελαφρώς τον Ιανουάριο και ανήλθε στις -4 µονάδες, έναντι 5 µονάδων τον εκέµβριο του Το σηµαντικό στοιχείο, το οποίο υπογραµµίζεται από τον βελγικό οικονοµικό Τύπο, εί ναι ότι στην διάρκεια του περασµένου έτους ο δείκτης καταναλωτικού κλίµατος βελτιώθηκε αισθητά στο Βέλγιο, δεδοµένου ότι τον Ιανουάριο του 2013 ανερχόταν σε -23 µονάδες. Στα σχόλιά της η Κεντρική Τράπεζα αναφέρει ότι η βελτίωση του καταναλωτικού κλίµατος οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στην αισιοδοξία του µέσου Βέλγου αναφορικά µε την πορεία της οικονοµίας το προσεχές δωδεκάµηνο. Μοναδική εξαίρεση αποτελούν οι εκτιµήσεις για την πορεία της ανεργ ίας οι οποίες εµφανίζονται απαισιόδοξες, ωστόσο και πάλι είναι δύο φορές περισσότερο αισιόδοξες από ότι πέρσι τέτοια εποχή. Παράλληλα, σύµφωνα µε επενδυτικό βαρόµετρο της βελγικής Θυγατρικής της τράπεζας ING, διαπιστώνεται σταδιακή σταθεροποί ηση προς βελτίωση του κλίµατος των ιδιωτών µικροεπενδυτών στο Βέλγιο, για τρίτο συνεχή µήνα. Συγκεκριµένα, ο σχετικός δείκτης παρέµεινε για τρίτο συνεχόµενο µήνα στις 112 µονάδες1, µε το 34 /ο των ερωτηθέντων µικροεπενδυτών να δηλώνουν ότι αναµένουν καλυτέρευση της οικονοµικής κατάστασης το προσεχές τρί µηνο και µόλις το 20 /ο να δηλώνουν λιγότερο αισιόδοξοι. Σύµφωνα µε τους οικονοµικούς αναλυτές της ING, η σταθεροποίηση του επιπέδου αισιοδοξίας των Βέλγων µικροεπενδυτών σε επί πεδα σταθερά άνω των 100 µονάδων σηµαί νει ότι αυτοί εκτιµούν πως η οικονοµική κρίση πλησιάζει προς το τέλος της. Το βαρόµετρο διαπιστώνει επίσης ότι το 39 /ο των ερωτηθέντων πιστεύει ότι Θα συνεχιστεί Ι Τιµή του δείκτη άνω των 100 µονάδων σηµαίνει σχετικά αισιόδοξη στάση έναντι τον οικονοµικού και επενδυτικού περιβάλλοντος. 2

9 η εξαιρετικά ανοδική πορεία του βελγικού χρηµατιστηρίου (ενώ το 20 /ο τηρεί επιφυλάξεις) και το 24 /ο ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγµή να επενδύσει κανείς σε τίτλους κλάδων µε υψηλότερο ρίσκο (ποσοστό αρκετά ανεβασµένο σε σύγκριση µε τις µετρήσεις παλαιότερων βαροµέτρων). Αντιθέτως, το 32 /ο των µικροεπενδυτών πιστεύουν ότι δεν είναι η συγκυρία ακόµη κατάλληλη για «ριψοκίνδυνες» επενδυτικές τοποθετήσεις, σηµειώνεται ωστόσο ότι το ποσοστό αυτό είναι το χαµηλότερο από τα µέσα του Τέλος, µόνον το 18 /ο των ερωτηθέντων δήλωσαν προτίµηση προς ασφαλέστερους τίτλους όπως τα κρατικά οµόλογα. Σύµφωνα µε τους οικονοµικούς αναλυτές της ING, η παρατηρούµενη άνοδος του δείκτη του βελγικού χρηµατιστηρίου, που πλησιάζει τις µονάδες, ενδεχοµένως Θα προσελκύσει πληθώρα µικροεπενδυτών οι οποίοι δεν είναι παραδοσιακοί χρηµατιστηριακοί επενδυτές-. Ωστόσο η τάση αυτή Θα κριθεί σε σηµαντικό βαθµό και από άλλους παράγοντες, όπως το εάν Θα συνεχιστεί η πολιτική χαµηλών επιτοκίων από τις ευρωπαϊκές κεντρικές τράπεζες, η οποία προς το παρόν στρέφει µερίδα των µικροεπενδυτών σε πιο κερδοφόρες τοποθετήσεις των κεφαλα ίων τους. Επίσης, σύµφωνα µε στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας του Βελγ ίου (ΒΝΒ), τον Ιανουάριο βελτιώθηκε και το κλίµα επιχειρηµατικής εµπιστοσύνης, µε τον σχετικό δείκτη να ανέρχεται στις -5,6 µονάδες, έναντι -6,4 µονάδων τον εκέµβριο του Η βελτίωση του επιχειρηµατικού κλίµατος προέρχεται κυρίως από τους κλάδους της βιοµηχανικής παραγωγής και του εµπορίου, ενώ αντιθέτως το κλίµα στους κλάδους κατασκευών και επιχειρηµατικών υπηρεσιών χειροτέρευσε. 3, προβλήµατα στην αδειοδότηση της συνεταιριστικής τράπεζας NewB Ο βελγικός οικονοµικός Τύπος αναφέρει ότι η υπό δηµιουργ ία συνεταιριστική τράπεζα ΝeωΒ Ζ συναντά δυσκολίες στην διαδικασία των απαραίτητων διοικητικών εγκρίσεων προκειµένου να ξεκινήσει την λειτουργ ία της. 2 Βλ. και άρθρο 3 ενηµερωτικού δελτίού υπ' αριθ. 35. Συγκεκριµένα, αναφέρεται ότι στα τέλη εκεµβρίου, η Κεντρική Τράπεζα του Βελγ ίου, που είναι η εποπτική αρχή του βελγικού τραπεζικού συστήµατος, εξέφρασε επιφυλάξεις ως προς το επιχειρηµατικό σχέδιο της τράπεζας, καθώς έκρινε τα αριθµητικά στοιχεία που παρουσιάζονται σε αυτό ως εξαιρετικά αισιόδοξα και µη επαρκώς τεκµηριωµένα. Η γνωµοδότηση αυτή της Κεντρικής Τράπεζας, σύµφωνα µε τον οικονοµικό Τύπο, δεσµεύει την βελγική Αρχή Κεφαλαιαγοράς (FSMA) να µην εγκρίνει το σχέδιο αύξησης του µετοχικού κεφαλα ίου της NewB κατά 60 εκατ., που θα αποτελούσε και το βασικό συστατικό στοιχείο για την έναρξη λειτουργ ίας της. Η αρνητική γνωµοδότηση της Κεντρικής Τράπεζας δηµιουργεί καθυστέρηση στα σχέδια της συνεταιριστικής τράπεζας, η οποία στόχευε να έχει ξεκινήσει την διαδικασία για την αύξηση του κεφαλαίου της στα τέλη του Οι εκπρόσωποι της τράπεζας κρίνουν από την πλευρά τους την Θέση της Κεντρικής Τράπεζας ανεξήγητη και χωρίς επαρκείς εξηγήσεις, ενώ ανακοινώνουν ότι δεν επιθυµούν να πιέσουν τα πράγµατα και ευελπιστούν πάντα σε ένα ξεκίνηµα πλήρους λειτουργ ίας της τράπεζας περί τα µέσα του Σηµειωτέον ότι η NewB, από το λανσάρισµά της τον Μάρτιο του 2013 µέχρι σήµερα έχει προσελκύσει πλησίον των 44 χιλ. συνεταιριστικούς µετόχους και το κεφάλαιό της ανέρχεται σε 1,48 εκατ.. Σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα του οικονοµικού Τύπου, η τράπεζα ετοιµάζεται να προβεί σε δανεισµό από τους συνεταιριστικούς µετόχους µε στόχο την συγκέντρωση κεφαλα ίου ύψους 2,5 εκατ. ώστε να µπορέσει να αντιµετωπίσει τις λειτουργικές δαπάνες της και τις επενδύσεις στις οποίες προτίθεται να προβεί κατά το τρέχον έτος. 4. Προσφυγή του τραπεζικού κλάδου κατά νοµοθεσίας προς καταπολέµηση της φορολογικής απάτης Ο βελγικός οικονοµικός Τύπος αναφέρει ότι, έπειτα από αρκετούς µήνες συλλογικής άσκησης πίεσης (lobbying) από τον βελγικό τραπεζικό κλάδο προς την οµοσπονδιακή κυβέρνηση, χωρίς ωστόσο απτά αποτελέσµατα, η οµοσπονδία των βελγικών τραπεζών (Febelfιn) καταθέτει προσφυγή 3

10 ενώπιον του Συνταγµατικού ικαστηρίου κατά της εγκυρότητας της νοµοθεσίας για την καταπολέµηση της φορολογικής απάτης που έχει τεθεί σε ισχύ από το καλοκα ίρι του περασµένου έτους. Πιο συγκεκριµένα, αναφέρεται ότι οι τράπεζες δεν δέχονται τις υποχρεώσεις που θεσπίζει η νοµοθεσία για από πλευράς τους ειδοποίηση των αρχών (ειδικότερα της µονάδας καταπολέµησης ξεπλύµατος χρήµατος) σχετικά µε πελάτες τους που δυνητικά εµπλέκονται σε υποθέσεις φορολογικής απάτης. Σύµφωνα µε την Febelfin, αν και η νέα αυτή νοµοθεσία έχει τις καλύτερες προθέσεις, στην πράξη ωστόσο διεύρυνε τον ορισµό της «σοβαρής φορολογικής απάτης», επεκτείνοντάς τον και σε περιπτώσεις απλής, µη οργανωµένης απάτης. Οι εκπρόσωποι του τραπεζικού τοµέα διαµαρτύρονται για έλλειψη ξεκάθαρων κριτηρίων προσδιορισµού της δυνητικής ύπαρξης απάτης, µεταξύ των οποίων και προσδιορισµού των εµπλεκοµένων ποσών, επισηµα ίνοντας ότι εφ' όσον το κράτος µεριµνήσει για την τακτοποί ηση και ρύθµιση των ασαφειών της νοµοθεσίας θα αποσύρουν την προσφυγή. Από την άλλη πλευρά, ο αρµόδιος του χαρτοφυλακίου καταπολέµησης της απάτης σε οµοσπονδιακό επίπεδο, κ. J. Crombez, αήλωσε έκπληκτος από την εν λόγω στάση των τραπεζών, κάνοντας λόγο για «επαναφορά του παλαιού, προ κρίσης, επιθετικού σκεπτικού των τραπεζών». 5. Ενισχυµένη βελγική παρουσία στο Davos Ο βελγικός οικονοµικός Τύπος αναφέρθηκε,r κετά εκτεταµένα στην ενισχυµένη φέτος παρουσία του Βελγ ίου στο ιεθνές Οικονοµικό Φόρουµ του Davos (22-25 Ιανουαρίου). Συγκεκριµένα, το Βέλγιο ε&ιπροσωπήθηκε από τον Βασιλιά Φίλιππο, τον οµοσπονδιακό πρωθυπουργό κ. Ε Rupo και τον πρωθυπουργό της περιφέρειας της Φλάνδρας κ. Peeters. Αρνητικά σχολιάστηκε εξάλλου η µη παρουσία και εκπροσώπηση σε υψηλό επ ίπεδο των περιφερειών της Βαλλονίας και των Βρυξελλών. Κεντρική εκδήλωση προβολής της βελγικής οικονοµ ίας υπυτέλεσε η διοργάνωση ενός "Belgian Power Breakfast" στις 23 Ιανουαρίου, στο οποίο συµµετείχαν περίπου εκατό εκπρόσωποι µεγάλων διεθνών επιχειρηµατικών οµ ίλων. Σύµφωνα µε την κάλυψη του οικονοµικού Τύπου, τόσο ο Βασιλιάς, όσο και ο πρωθυπουργός του Βελγ ίου είχαν πολυάριθµες επαφές και συζητήσεις µε επικεφαλής µεγάλων πολυεθνικών οµ ίλων, µε βασικούς στόχους αφ' ενός να διατηρηθεί η σηµαντική παρουσία των τελευταίων στο Βέλγιο, και αφ' ετέρου να βολιδοσκοπηθεί το ενδεχόµενο ενδιαφέρον έλευσης και νέων ξένων επενδύσεων στην χώρα. 6. Υπογραφή σηµαντικού συµβολαίου για βελγική εταιρεία στο Βιετνάµ Ο βελγικός οικονοµικός Τύπος αναφέρθηκε µε κολακευτικά σχόλια στην υπογραφή συµβολα ίου αξίας 63 εκατ. µεταξύ της κυβέρνησης του Βιετνάµ και της βελγικής εταιρείας από την Λιέγη Spacebel η οποία ηγείται βελγικής κοινοπραξίας 3 - για την παράδοση συστήµατος δορυφορικής παρατήρησης το Η υπογραφή του συµβολα ίου έλαβε χώρα στις 20 Ιανουαρίου στο Ανόι έπειτα από 3 σχεδόν χρόνια διαπραγµατεύσεων, παρουσία του Βέλγου αντιπροέδρου της οµοσπονδιακής κυβέρνησης και Υπουργού Οικονοµ ίας κ. Vande Lanotte 4 και του βιετναµέζου οµολόγου του. Το δορυφορικό σύστηµα, που Θα φέρει το όνοµα "VNREDSat-1b", αποτελεί σύµφωνα µε τα δηµοσιεύµατα προϊόν εξαιρετικά προηγµένης τεχνολογ ίας αιχµής και Θα επιτρέψει στο Βιετνάµ να ενισχύσει την αυτονοµία του στην παρακολούθηση φαινοµένων όπως η αποψ ίλωση δασών, η ποιότητα των υδάτινων πόρων και η διαχείριση των αγροτικών γαιών, ενώ αναµένεται να συνδράµει την κυβέρνηση της χώρας να εκτιµήσει τις επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής. Επ ίσης, το συµβόλαιο προβλέπει σηµαντικό συστατικό στοιχείο µεταφοράς τεχνογνωσίας προς την βιετναµική πλευρά, Που περιλαµβάνει τις QίnetίQ Space, Deltatec, Centre Spatίal de Lίege (ί 1), Vito και Amos. 4 Ο οποίος σύµφωνα µε τον βελγικό οικονοµικό Τύπο έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην επιτυχή έκβαση των διαπραγµατεύσεων και την υπογραφή τον συµβολαίου. 4

11 κυρίως από πλευράς του Πανεπιστηµ ίου της Λιέγης που κατέχει ηγετική θέση στην διαστηµική έρευνα και τεχνολογ ία. 0 δορυφόρος, όπως προαναφέραµε, πρόκειται να παραδοθεί το 2017 και να παραµείνει σε λειτουργ ία για τουλάχιστον 5 έτη. 0 Υπουργός Οικονοµ ίας της περιφέρειας της Βαλλονίας, κ. Marcourt, ανέφερε σε σχετικές δηλώσεις του ότι η υπογραφή του εν λόγω συµβολα ίου αποτελεί αναγνώριση του υψηλού επιπέδου τεχνογνωσίας στην περιφέρεια. 0 Υπουργός αναφέρθηκε συγκεκριµένα στον αναπτυξιακό πόλο "Skywί n" ο οποίος ειδικεύεται στους κλάδους αεροναυτικής και διαστηµικής έρευνας ς, ο οποίος συγκεντρώνει Θέσεις εργασίας και έχει κύκλο εργασιών ύψους 1,4 δις., εκ των οποίων περίπου το 95 /ο αφορά εξαγωγές. Σηµειώνουµε ότι σύµφωνα µε έρευνα που πραγµατοποίησε το Πανεπιστήµιο του Leuven (KUL, που αποτελεί ένα από τα ισχυρότερα τεχνολογικά και ερευνητικά ιδρύµατα του Βελγ ίου) κατά παραγγελία της Google, από το έτος 2000 µέχρι σήµερα οι κλάδοι τεχνολογ ίας αιχµής έχουν δηµιουργήσει πάνω από 100 χιλιάδες θέσεις εργασίας στο Βέλγιο. Με βάση την έρευνα, στην περίοδο η απασχόληση στους κλάδους υψηλής τεχνολογ ίας αυξήθηκε κατά 22,3 /ο στο Βέλγιο, λίγο περισσότερο από τον µέσο ευρωπαϊκό όρο αύξησης (πλησίον του 20 /ο). Οι εν λόγω κλάδοι εκτιµάται ότι απασχολούν 549 χιλιάδες εργαζόµενους στο Βέλγιο, µε βάση στοιχεία του 2011, όπου και βασίζεται η έρευνα του πανεπιστηµ ίου (εποµένως, ο σηµερινός αριθµός ενδεχοµένως να είναι ελαφρώς αυξηµένος). Οι υψηλότεροι ρυθµοί αύξησης της απασχόλησης ατην υψηλή τεχνολογ ία στην διάρκεια της ανωτέρω 12ετίας καταγράφηκαν στις Βρυξέλλες και τις δύο γειτονικές τους επαρχίες (Brabant Wallon και Brabant Flamand), και συγκεκριµένα ανήλθαν σε 39,2%. Η µεγαλύτερη συγκέντρωση Θέσεων απασχόλησης σε κλάδους αιχµής, σύµφωνα µε την µελέτη, παρατηρείται στην επαρχία της Αµβέρσας σε απόλυτους αριθµούς (91 5 Βλ. σχετική αναφορά µας σε άρθρο 8 ενηµερωτικού δελτίου υπ. αριθ. 22. χιλιάδες), ενώ σε αναλογ ία προς τον πληθυσµό τις υψηλότερες επιδόσεις σηµειώνουν οι επαρχίες Brabant Flamand (µε 16,5%) και Brabant Wallon (µε 14,9%). 7, Ξένες επενδύσεις στην περιφέρεια της Βαλλονίας το 2013 Σύµφωνα µε στοιχεία που δηµοσιεύθηκαν στον βελγικό οικονοµικό Τύπο και προέρχονται από την Υπηρεσία Προώθησης Εξαγωγών και Προσέλκυσης Επενδύσεων της περιφέρειας της Βαλλονίας (AWEX), το περασµένο έτος σηµειώθηκε ιστορικά υψηλό επίπεδο αριθµού φακέλων επενδυτικών σχεδίων ξένων επενδυτών που εγκρίθηκαν από τις αρχές της περιφέρειας. Πιο συγκεκριµένα εγκρίθηκαν 78 ξένες επενδύσεις, έναντι 65 το Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις της Υπηρεσίας, οι νέες αυτές ξένες επενδύσεις Θα επιτρέψουν την δηµιουργ ία νέων Θέσεων εργασίας και αντιπροσωπεύουν συνολικά επενδυτικά κεφάλαια ύψους 862 εκατ.. Οι επενδυτικές αυτές κεφαλαιακές εισροές της περσινής χρονιάς αποτελούν τις τρίτες σηµαντικότερες κατά την περίοδο , έπειτα από τα έτη 2006 (που προσελκύστηκαν επενδύσεις ύψους 1,01 δις. ) και 2011 (που προσελκύστηκαν επενδύσεις ύψους 1,087 δις. ). Σύµφωνα µε τα ίδια στοιχεία, κατά την περίοδο , η περιφέρεια της Βαλλονίας προσέλκυσε συνολικά ξένα επενδυτικά projects συνολικής αξίας πλησίον των 10 δις., τα οποία δηµιούργησαν περίπου άµεσες θέσεις εργασίας. Το µεγαλύτερο µέρος των ξένων επενδύσεων προήλθε από τις ΗΠΑ, την Γαλλία, την Βρετανία, την Γερµανία και την Ολλανδία, ενώ οι κλάδοι που προσέλκυσαν τον κύριο όγκο των επενδυτικών σχεδίων είναι οι υποδοµές, τα συστήµατα και οι υπηρεσίες log ίstics, οι µηχανολογικές εφαρµογές, η βιοµηχανία τροφίµων, η βιοτεχνολογ ία, οι νέες τεχνολογ ίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών και η χηµική βιοµηχανία. Σηµειώνεται εξάλλου ότι σηµαντικότατο επενδυτή στην Βαλλονία αποτελεί η βελγική περιφέρεια της Φλάνδρας (για την οποία τηρούνται χωριστά στοιχεία), που µάλιστα καταλαµβάνει την δεύτερη Θέση π ίσω από τις ΗΠΑ. 5

12 Σύµφωνα πάντως µε τον γενικό διευθυντή της AWEX κ. Ρ. Suinen, παρά το γεγονός ότι και στην διάρκεια της οικονοµικής κρίσης η Βαλλονία συνέχισε να προσελκύει σηµαντικές ξένες επενδύσεις, παρατηρείται µ ία σχετική µείωση του µέσου µεγέθους των ξένων επενδυτικών σχεδίων, και ταυτόχρονα εκφράζεται προβληµατισµός των ξένων δυνητικά ενδιαφερόµενων επενδυτών κυρίως όσον αφορά τα υψ ηλά εργατικά κόστη πρόβληµα που βεβαίως αντιµετωπίζει ολόκληρο το Βέλγ ιο-. Από την άλλη, το ισχυρό σηµείο της περιφέρειας στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων κατά τον κ. ί η.-,η είναι η ταχύτητα διεκπερα ίωσης των αι ι ηµάτων των ξένων επενδυτών. 0 κ. Suinen ανέφερε χαρακτηριστικά ότι οι αρχές της περιφέρειας απαντούν εντός πενθηµέρου στους επενδυτές σχετικά µε την διαθεσιµότητα εντάσεων γ ια την υλοποί ηση των επενδυτικών τους σχεδίων.?. Συµφωνία για την κατανοµή των ευρωπαϊκών γεωργικών ενισχύσεων ατην Βαλλονία Ο βελγικός οικονοµικός Τύπος αναφέρει ότι ο 9 ;λλόνος Υπουργός Γεωργ ίας κ. C. Di Αntonio και οι συνδικαλιστικοί φορείς των αγροτών συµφώνησαν στις 21 Ιανουαρίου όσον αφορά το σχήµα κατανοµής των 2 δις., που αποτελούν τις ευρωπαϊκές γεωργ ικές ενισχύσεις που θα δοθούν στην περιφέρεια στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής κατά την περίοδο Κεντρικό ζήτηµα των διαπραγµατεύσεων αποτέλεσε ο προσδιορισµός του ύψους της πριµοδότησης των πολύ µ ικρών οικογενειακών- αγροτικών εκµεταλλεύσεων, το οποίο τελικά καθορίστηκε στο 20 /ο στα πρώτα 50 εκτάρια ανά αγρότη, ανεξαρτήτως του συνολικού!εν,',θους της γεωργ ικής εκµετάλλευσης. 2.ΰρφωνα µε τον Βαλλόνο Υπουργό, η λογ ική πίσω από το ανωτέρω σχήµα κατανοµής είναι ότι Θα πρέπει να επιβαρυνθούν λίγο περισσότερο οι µεγαλύτερες γεωργικές εκµεταλλεύσεις προς όφελος των µ ικρότερων, οι οποίες είναι περισσότερο +ρρεπείς σε πτωχεύσεις. Στόχος της κυβέρνησης της Βαλλονίας είναι κατά τον κ. Di Antonio η χάραξη αγροτικής πολιτικής που Προστατεύει τις µ ικρές οικογενειακές tκµεταλλεύσεις και Θα ευνοεί την στροφή των νέων οι οποίοι πλήττονται από υψηλά ποσοστά ανεργ ίας- στις γεωργικές εργασίες. Σύµφωνα µε τον βελγ ικό οικονοµ ικό Τύπο, αυτό που αποµένει είναι η έγκριση του σχήµατος κατανοµής από την Ευρ. Επιτροπή. Παρεµπιπτόντως αναφέρουµε ότι σύµφωνα µε τον οικονοµικό Τύπο, στις 22 Ιανουαρίου το κοινοβούλιο της περ ιφέρειας της Βαλλονίας ενέκρινε µε οµοφωνία το νέο καθεστώς ενισχύσεων προς τις µικρές εγ καταστάσεις φωτοβολταϊκών σε οικιστικές µονάδες (νοικοκυριά), που ονοµάζεται Qual ίwatt6 και πρόκειται να τεθεί σε ισχύ από Το νέο καθεστώς αντικαθιστά το προηγούµενο, το οποίο προέβλεπε σύστηµα πράσινων πιστοποιητικών για τις µελλοντικές µ ικρές εγκαταστάσεις, εισάγοντας µία πριµοδότηση. Η συνολική απόσβεση των εγκαταστάσεων προβλέπεται στα 8 έτη, µε εκτιµώµενη απόδοση επί της επένδυσης στο 5 /ο στην διάρκεια της ζωής της. Σύµφωνα µε τα δηµοσιεύµατα, το 2013 απογράφηκαν νέες φωτοβολταϊκές εγ καταστάσεις στην Βαλλονία, έναντι το Πρώτος απολογισµός των περιόδων φορολογικής αµνηστίας Ο βελγικός οικονοµικός Τύπος αναφέρει ότι οι εκτιµήσεις του οµοσπονδιακού Υπουργείου Οικονοµικών (SPF Fί nances) φέρνουν τα κρατικά έσοδα από την εφαρµογή των περιόδων φορολογικής αµνηστίας πέρσι στα 1,9 δις.. Πιο συγκεκριµένα, η περίοδος φορολογικής αµνηστίας που έκλεισε στις 15 Ιουλίου του περασµένου έτους έφερε στα κρατικά ταµεία έσοδα 813 εκατ., πολύ παραπάνω από τον αρχικώς τεθέντα στόχο (488 εκατ. ). Επιπλέον, µένουν ακόµη εκκρεµείς αιτήσεις φορολογικής τακτοποίησης που υποβλήθηκαν στην διάρκεια της ως άνω περιόδου που αφορούν συνολικά δηλωθέντα ποσά ύψους 1,1 δις., και από τις οποίες το Υπουργείο Οικονοµικών ευελπιστεί ότι Θα εισρεύσουν στα κρατικά ταµεία ακόµη 300 εκατ.. 'Οσον αφορά την τελευτα ία περίοδο φορολογ ικής αµνηστίας, που ξεκίνησε στις και ολοκληρώθηκε στις , έχουν υποβληθεί συνολικά αιτήσεις 6 Βλ. και αναφορά µας σε άρθρο 4 ενηµερωτικού δελτίου υπ' αριθ

Αριθ. πρωτ,._ θενσειλονζ Ι1 2 - y. Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο. βιοτεχν1κω ΕΩΙΜΕΛΗΤtfΡ1 Ε3θΣ Σ ΑΛ G ΝΙΚΗΣ. ΓΙ α ρ ε.

Αριθ. πρωτ,._ θενσειλονζ Ι1 2 - y. Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο. βιοτεχν1κω ΕΩΙΜΕΛΗΤtfΡ1 Ε3θΣ Σ ΑΛ G ΝΙΚΗΣ. ΓΙ α ρ ε. ΓΙ α ρ ε ή φ Ο η κ ε Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο..2.14 2Ο4 Από: Αποστολή: Προς: Κοινοποίηση: Θέµα: Συνηµµένα: Σπουδαιότητα: Pantelis Gassios [pgassios@mfa.gr] εκ µέρους Pantelis 08581ο$ [gassios.pantelis@mfa.gr]

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο.

Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο. Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο. Από: Pantelίs Gassios [pgassίos@mfa.gr] εκ µέρους Pantelis Gassios [gassίos.pantelίs@mfa.gr] Αποστολή: Πέµπτη, 4 Ιουλίου 2013 2:31 µµ Προς: 'ceo'; ί ηfο@hepo.gr; papageorge@hepo.gr;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ. Βρυξέλλες, 31/12/2012 Α.Π. Φ. 3070 / 525. ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας Αποδεκτών

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ. Βρυξέλλες, 31/12/2012 Α.Π. Φ. 3070 / 525. ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας Αποδεκτών ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Rue des Petits Carmes 6 1000 Bruxelles Τηλ. : 00 32 2 545 55 06 Φαξ : 00 32 2 545 55 08 Email : ecocom-brussels@mfa.gr ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ. Βρυξέλλες, 20/8/2013 Α.Π. Φ. 3070 / 338. ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας Αποδεκτών

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ. Βρυξέλλες, 20/8/2013 Α.Π. Φ. 3070 / 338. ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας Αποδεκτών ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Rue des Petits Carmes 6 1000 Bruxelles Τηλ. : 00 32 2 545 55 06 Φαξ : 00 32 2 545 55 08 Email : ecocom-brussels@mfa.gr ΚΑΝΟΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο.

Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο. Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο. Από: pgassios@mfa.gr Αποστολή: Τετάρτη, 18 Ιουνίου 2014 6:50 µµ Προς: 'executive director'; info@enterprisegreece.gov.gr; 'Kleovoulos Bouzos'; ceo@enterprisegreece.gov.gr;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ αριθ. 92 11/5-20/5/2015

ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ αριθ. 92 11/5-20/5/2015 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ιεύθυνση: Rue des Petits Carmes 6, B-1000, Bruxelles Τηλέφωνο: +322-5455506, Fax: +322-5455508, e-mail: ecocom-brussels@mfa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ. Βρυξέλλες, 10/6/2015 Α.Π. Φ. 3070 / 201. ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας Αποδεκτών

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ. Βρυξέλλες, 10/6/2015 Α.Π. Φ. 3070 / 201. ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας Αποδεκτών ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Rue des Petits Carmes 6 1000 Bruxelles Τηλ. : 00 32 2 545 55 06 Φαξ : 00 32 2 545 55 08 Email : ecocom-brussels@mfa.gr ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΕ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΒΕΛΓΙΟΥ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΕ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΒΕΛΓΙΟΥ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΕ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΒΕΛΓΙΟΥ ΜΑΪΟΣ 2012 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΑΣ... 4 Κυριότερες πόλεις:... 5 Υποδομές:...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ REMACO Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σόφια, 31 Αυγούστου 2010 Α.Π.: ΟΕΥ 2785/92/ΑΣ 2562. ΘΕΜΑ : Ετήσια οικονοµική έκθεση Βουλγαρίας 2009

Σόφια, 31 Αυγούστου 2010 Α.Π.: ΟΕΥ 2785/92/ΑΣ 2562. ΘΕΜΑ : Ετήσια οικονοµική έκθεση Βουλγαρίας 2009 , ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY OF GREECE IN SOFIA OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

ΘΕΜΑ: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Τ.Ε.Ι ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΓΚΟΔΙΑ ΧΡΥΣΗ (5215) Υπ.

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 10 Απριλίου 2014. Ελληνική Οικονομία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 10 Απριλίου 2014. Ελληνική Οικονομία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 10 Απριλίου 2014 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ελληνική Οικονομία Πρόσβαση στις αγορές και νέο αναπτυξιακό πρότυπο Με την ολική επαναφορά χώρας

Διαβάστε περισσότερα

Ό,τι χρειάζεται να γνωρίζει κανείς για τις επενδύσεις στην Ελλάδα και πληροφορίες σχετικά με το νομικό, λογιστικό και φορολογικό περιβάλλον

Ό,τι χρειάζεται να γνωρίζει κανείς για τις επενδύσεις στην Ελλάδα και πληροφορίες σχετικά με το νομικό, λογιστικό και φορολογικό περιβάλλον Ό,τι χρειάζεται να γνωρίζει κανείς για τις επενδύσεις στην Ελλάδα και πληροφορίες σχετικά με το νομικό, λογιστικό και φορολογικό περιβάλλον 2 3 Επενδύσεις στην Ελλάδα Πρώτη Έκδοση ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2005 4 Επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ REMACO Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Περιεχόµενα Περιεχόµενα πινάκων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 5/204/14.11.2000 & 14/207/19.12.2000 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ Ι.Π.Ε.Κ. Α.Ε.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ Ι.Π.Ε.Κ. Α.Ε. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...3 2. ΓΕΝΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...5 3. ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ...11 Ι. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ...11 1. Ξένοι Επενδυτές...11 2. Ορισµός και µορφές επενδύσεων...12 3. Θεσµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ-ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΘΕΣΜΙΚΟ-ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΜΟΣΧΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΘΕΣΜΙΚΟ-ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Α. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέυα πτυχιακής εργασίας: Ανάλυση Χρηματοοικονομικών καταστάσεων των τραπεζών Αγροτικής και Πειραιώς την τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΑ. Απολογισμός. 20 χρήσης 2013

ΧΡΟΝΙΑ. Απολογισμός. 20 χρήσης 2013 ΧΡΟΝΙΑ Απολογισμός ης 20 χρήσης 2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Το Διοικητικό Συμβούλιο της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης, με την από 15/5/2014 και

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2014. Ελληνική Οικονομία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2014. Ελληνική Οικονομία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2014 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ελληνική Οικονομία Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η νέα συνολική αξιολόγηση της ποιότητας του ενεργητικού

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο SBA 2014 ΕΛΛΑΔΑ

Ενημερωτικό δελτίο SBA 2014 ΕΛΛΑΔΑ EL Επιχειρήσεις και Βιομηχανία Ενημερωτικό δελτίο SBA 2014 ΕΛΛΑΔΑ Με λίγα λόγια Το 2013, με το πραγματικό ΑΕΠ να εκτιμάται ότι είναι σχεδόν 23% κάτω από τα επίπεδα του 2008, οι ελληνικές ΜΜΕ έχουν πληγεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΠΑΣ Α.Μ. 2000010098

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΠΑΣ Α.Μ. 2000010098 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΠΑΣ Α.Μ. 2000010098 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ Σ Χ Ε Σ Ε Ι Σ Ε Λ Λ Α ΑΣ - ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΕΥ ΤΙΦΛΙ ΑΣ Ε Τ Ο Υ Σ 2 0 1 3

ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ Σ Χ Ε Σ Ε Ι Σ Ε Λ Λ Α ΑΣ - ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΕΥ ΤΙΦΛΙ ΑΣ Ε Τ Ο Υ Σ 2 0 1 3 ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ Σ Χ Ε Σ Ε Ι Σ Ε Λ Λ Α ΑΣ - ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΕΥ ΤΙΦΛΙ ΑΣ Ε Τ Ο Υ Σ 2 0 1 3 1 37/d Tabidze str. 0179, Tbilisi - Georgia Tel: (+ 995 32) 94 28 58, Fax: (+ 995 32) 94 18 86, E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Πρεσβεία της Ελλάδος στην Κύπρο Γραφείο Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Επιχειρηµατικός Οδηγός

Πρεσβεία της Ελλάδος στην Κύπρο Γραφείο Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Επιχειρηµατικός Οδηγός Πρεσβεία της Ελλάδος στην Κύπρο Γραφείο Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Επιχειρηµατικός Οδηγός Συντάκτες: Βασίλης Σκρόνιας, Σύµβουλος ΟΕΥ Α Μιχάλης Χαροκόπος, Γραµµατέας ΟΕΥ Β Λευκωσία, 6 Μαΐου 2014

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο.

Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο. Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο. Από: Αποστολή: Προς: Θέµα: Συνηµµένα: ecocom-kiev [ecocom-kiev@mfa.gr] Τρίτη, 9 Ιουλίου 2013 3:11 µµ root@ebeth.gr; evep@pcci.gr; ea@e-a.gr; info@acsmi.gr; info@bep.gr;

Διαβάστε περισσότερα

Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 8 Μαΐου 2015. Ελληνική Οικονοµία

Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 8 Μαΐου 2015. Ελληνική Οικονοµία Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 8 Μαΐου 2015 Ελληνική Οικονοµία Παρά την ευνοϊκή διεθνή οικονοµική συγκυρία, που προσδιορίζεται από το σχετικά αδύναµο ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Eυρωπαϊκή Επιτροπή ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα Επιμέλεια έκδοσης: Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα ΕΒΕΑ Δημοσιογραφική επιμέλεια: Μαρίνα Κουρμπέλα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2008

ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2008 ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Μακροοικονομικοί δείκτες. 2. Ισπανική οικονομία. 3. Δημοσιονομική πολιτική. 4. Αγορά εργασίας 5. Γεωργία 6. Μεταποίηση 6.1 Άλλοι σημαντικοί τομείς 6.1.1 Ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

«Η κατασκευαστική και οικοδομική δραστηριότητα ως συνιστώσες της οικονομικής ανάπτυξης και οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης σε αυτές» Διαδικασία

«Η κατασκευαστική και οικοδομική δραστηριότητα ως συνιστώσες της οικονομικής ανάπτυξης και οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης σε αυτές» Διαδικασία Γνώμη Πρωτοβουλίας της Ο.Κ.Ε. με θέμα «Η κατασκευαστική και οικοδομική δραστηριότητα ως συνιστώσες της οικονομικής ανάπτυξης και οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης σε αυτές» Διαδικασία Η Οικονομική και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ:ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ:ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ:ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Φοιτητής: Πάπιστας Αλέξιος Σταύρος (109/08) Υπεύθυνη καθηγήτρια: Τηλικίδου Ειρήνη ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Business Plan

Διαβάστε περισσότερα