RIDENCO COMMERCIAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "RIDENCO COMMERCIAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ"

Transcript

1 RIDENCO COMMERCIAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2012 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν / 2007 Βεβαιώνεται ότι η Ετήσια Οικονομική Έκθεση για την περίοδο 01/01/ /12/2012 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της RIDENCO COMMERCIAL A.E. την 26/03/2013 και έχουν δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στην διεύθυνση της μητρικής της εταιρείας Επισημαίνεται ότι τα δημοσιοποιηθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονομικά στοιχεία στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη ορισμένα γενικά οικονομικά στοιχεία αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της Eταιρείας, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Κωνσταντίνος Παπαευθυμίου Πρόεδρος του Δ.Σ

2 Πίνακας περιεχομένων I) ΈΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 4 II) ΈΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 6 III) ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 16 1) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 16 2) ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΎ ΕΙΣΟΔΉΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ 17 3) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 18 4) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟΔΟΣ) 19 Ε. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΛΛΑΓΈΣ ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΈΣ ΑΡΧΈΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ, ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΙΜΉΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΈΣΕΙΣ ΣΎΝΟΨΗ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΏΝ ΠΟΛΙΤΙΚΏΝ ΓΕΝΙΚΆ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΓΝΏΡΙΣΗ ΕΣΌΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΌΔΩΝ ΕΝΣΏΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΉΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΆ ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΑΠΟΘΈΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΉ ΦΌΡΟΥ ΕΙΣΟΔΉΜΑΤΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΊΔΙΑ ΚΕΦΆΛΑΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΈΣ ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ ΔΆΝΕΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ, ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ TΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΌ ΚΕΦΆΛΑΙΟ ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΟΓΩ ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ XΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 49

3 20. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΆΛΛΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ/ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΈΣΟΔΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΈΞΟΔΑ ΛΟΙΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΈΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΈΝΑ ΜΈΡΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΒΑΣΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΓΓΥΉΣΕΙΣ ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΕΠΙΔΙΚΕΣ Η ΥΠΟ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΝΔΕΧΌΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ / ΑΠΑΙΤΉΣΕΙΣ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΌΣ ΚΊΝΔΥΝΟΣ ΑΝΆΛΥΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΊΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΊΟΥ ΑΝΆΛΥΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΎ ΚΙΝΔΎΝΟΥ ΑΝΆΛΥΣΗ ΚΙΝΔΎΝΟΥ ΡΕΥΣΤΌΤΗΤΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ (31/12/2012) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 63

4 I) Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Προς τους Μετόχους της Εταιρείας RIDENCO COMMERCIAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Μας ανατέθηκε να ελέγξουμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας RIDENCO COMMERCIAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ, οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση οικονομικής της 31ης Δεκεμβρίου 2012, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχο μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχο μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. 4

5 Βάση για Αρνητική Γνώμη Όπως επεξηγείται στη Σημείωση «3 Πλαίσιο Κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων», οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας έχουν καταρτιστεί με βάση τα ΔΠΧΑ θεωρώντας κατάλληλη την παραδοχή της συνέχισης δραστηριότητας. Στις ενότητες των οικονομικών καταστάσεων «3 Πλαίσιο Κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων» και «39 Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού» γίνεται λόγος για μη επίτευξη συμφωνίας με τα πιστωτικά ιδρύματα, καθώς και στο ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προτίθεται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση προκειμένου να αποφασιστεί η λύση και εκκαθάρισή της εταιρείας. Τα ανωτέρω γεγονότα αυτά και οι ενέργειες της διοίκησης της Εταιρείας, υποδηλώνουν την ύπαρξη σοβαρής αμφιβολίας ως προς τη δυνατότητα της να συνεχίσει τη δραστηριότητα της. Ως εκ τούτου η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας δεν είναι κατά την γνώμη μας κατάλληλη για την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας. Αρνητική Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, εξαιτίας της σημαντικότητας του θέματος που μνημονεύεται στην παράγραφο Βάση για Αρνητική Γνώμη, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις δεν παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας RIDENCO COMMERCIAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ κατά την 31η Δεκεμβρίου 2012 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές ροές της για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. Αθήνα, 30 Απριλίου 2013 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Μάριος Λασανιάνος Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ

6 II) ΈΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, Yποβάλλουμε την Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, που αφορά την RIDENCO COMMERCIAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΩΣ ΥΠΟΔΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ (εφεξής RIDENCO COMMERCIAL ή η «Εταιρεία») για την κλειόμενη χρήση από 01/01/2012 έως 31/12/2012, η οποία προετοιμάστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 Άρθρα 43α παρ. 3, 107 παρ. 3 και 136 παρ. 2, και το Καταστατικό της Εταιρείας. Στην παρούσα Έκθεση περιγράφονται συνοπτικά γενικές πληροφορίες για την Εταιρεία, χρηματοοικονομικές πληροφορίες που στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση των μετόχων για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα, τη συνολική πορεία και τις μεταβολές που επήλθαν κατά τη διάρκεια της κλειόμενης εταιρικής χρήσης, σημαντικά γεγονότα τα οποία έλαβαν χώρα και η επίδραση αυτών στις οικονομικές καταστάσεις της ίδιας περιόδου. Επίσης γίνεται περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που ενδέχεται να αντιμετωπίσει η Εταιρεία στο μέλλον και παρατίθενται οι σημαντικότερες συναλλαγές που καταρτίσθηκαν μεταξύ της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν προσώπων. (Α) ΧΡΗΜΑΤΟΟΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Στην χρήση 2012 συνεχίστηκε με αμείωτο ρυθμό η ύφεση στην Ευρώπη οδηγώντας πλέον όλες τις χώρες του Νότου της Ευρωζώνης σε διαπραγματεύσεις ή σε εφαρμογή αυστηρών μέτρων για την διάσωση των οικονομιών τους. Στην πράξη δημιουργήθηκε η Ευρώπη των δύο ταχυτήτων με τους μη συμμετέχοντες στην Ευρωπαική Ενωση να παρακαλουθούν τις εξελίξεις και το παράδοξο της διατήρησης και ενίσχυσης του Ευρώ έναντι του Δολλαρίου, της Στερλίνας και άλλων νομισμάτων. Με την συνεχή μείωση των διαθέσιμων εισοδημάτων των καταναλωτών, το 2012 αποτέλεσε άλλη μια καταστροφική χρονιά, ίσως την χειρότερη ως τώρα, για τον κλάδο της επώνυμης ένδυσης και υπόδησης στην Ελλάδα. Αρκετές επιχειρήσεις του κλάδου παρά τις ευκαιρίες που προσέφεραν στον καταναλωτή μείωσαν σημαντικά ή ανέστειλαν την δραστηριότητα τους καθότι αυτός παρέμεινε απαθής καλύπτοντας άλλες βασικές ανάγκες του αποταμιεύοντας παράλληλα φοβούμενος το μέλλον. Στην χρήση 2012 η Εταιρεία τερματίστηκε. συρρικνώθηκε σημαντικά και στα τέλη της η λειτουργία σημείων πώλησης Η Εταιρεία παρά την επίδοση σε αυτή στις της Απόφασης με αριθμό 323/2012 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών που κήρυττε το πέρας της Διαδικασίας Συνδιαλλαγής του Αρθρου 99, συνέχισε τις 6

7 προσπάθειες για εξώδικο συμβιβασμό/διακανονισμό με τις τράπεζες,οι οποίες μέχρι σήμερα δεν έχουν ευοδωθεί. Επισκόπηση Δραστηριοτήτων Στην παρελθούσα χρήση και μέχρι τον Οκτώβριο του 2012 η Εταιρεία συνέχισε σε μη αποκλειστική βάση την πώληση εναπομεινάντων αποθεμάτων α. ανδρικών, γυναικείων υποδημάτων, ενδυμάτων και παιδικών υποδημάτων Timberland β. Ανδρικών, γυναικείων και παιδικών ενδυμάτων και αξεσουάρ Nautica γ. Ανδρικών, γυναικείων και παιδικών ενδυμάτων La Martina στην Ελλάδα καθώς οι συμβάσεις συνεργασίας με τους εν λόγω οίκους είχαν τερμαστιστεί εντός του 2011 και δεν υπήρχε δυνατότητα περαιτέρω εισαγωγών νέων ειδών των εν λόγω οίκων. Η Εταιρεία στην χρήση 2012 μετά απο συνεχείς μειώσεις προέβη σε οριστική διακοπή του δικτύου καταστημάτων λιανικής πώλησης. Η τελευταία απόφαση κρίθηκε επιβεβλημένη λόγω και της αδυναμίας εισαγωγής καινούργιου εμπορεύματος αλλά και της κρίσης. Ο Κύκλος Εργασιών από χονδρικές πωλήσεις στην Ελλάδα το 2012 ανήλθε σε ,44 έναντι ,85 το 2011 παρουσιάζοντας κάμψη κατά 87,82%. Κατά την τρέχουσα χρήση υπήρξαν επιστροφές πωλήσεων απο θυγατρική ποσού ,99 και δεν υπήρξαν πωλήσεις προς θυγατρικές. Ο δε Κύκλος Εργασιών από λιανικές πωλήσεις στην Ελλάδα ανήλθε σε ,62 έναντι ,51 του 2011 παρουσιάζοντας κάμψη κατά 80,10%. 1. Σύνοψη βασικών Οικονομικών μεγεθών Στον κατωτέρω πίνακα παρατίθενται τα αποτελέσματα της Εταιρείας για την 31/12/2012 και κατά την αντίστοιχη παρελθούσα χρήση. Στοιχεία Εταιρίας σε χιλ. 31/12/2012 % Δ 31/12/2011 Κύκλος εργασιών 5.573,41-81,6% ,69 Μικτό κέρδος ,09-125,5% 9.276,55 Κέρδη προ Φόρων Τόκων Αποσβέσεων (EBITDA) ,44-18,0% ,48 Κέρδη προ Φόρων και Τόκων (EBIT) ,65-21,2% ,16 Ζημίες/Κέρδη προ Φόρων (EBT) ,78-29,0% ,17 Ζημίες/Κέρδη μετά από Φόρους (EAT) ,78-29,6% ,64 Η Εταιρεία παρουσίασε Κύκλο Εργασιών 5,5 εκατ. περίπου παρουσιάζοντας μείωση 81,6% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση κυρίως λόγω εξάντλησης των αποθεμάτων. Το έτος 2012 συνεχίστηκε η κίνηση για Sell 7

8 off του εμπορεύματος της με τα σήματα Timberland, Nautica και La Martina με τον ενδεικνυόμενο καλύτερο τρόπο μετά την καταγγελία των συμβάσεων συνεργασίας του Ομίλου μέχρι εξάντλησης αυτού. Το μικτό κέρδος σε σχέση με τo αντίστοιχo του 2011 παρουσίασε μείωση σε απόλυτα νούμερα της τάξης του 125,5% περίπου και ως ποσοστό κυμάνθηκε στο αρνητικό επίπεδο του 42,51% έναντι θετικού 30,56% περίπου συνεπεία των μεγάλων προσφορών και εκπτώσεων εντός της χρήσης. Τα Έξοδα Διοίκησης παρουσίασαν μείωση της τάξης του 47,43%, και τα Έξοδα Διάθεσης μείωση της τάξης του 70,55% με τις περικοπές να αποδίδουν συνολική μείωση Εξόδων Διοίκησης Διάθεσης κατά 63,33% περίπου σε σχέση με τα αντίστοιχα του Η Εταιρεία εμφάνισε μειωμένες ζημίες σε επίπεδο προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (ΕΒΙΤDA) της τάξης των 2,6 εκ. περίπου κύρια λόγω της μεγάλης μείωσης των εξόδων. Ομοίως η Εταιρεία εμφάνισε μείωση ζημιών σε επίπεδο προ και μετά της φορολογίας στα 18,8 εκατ. περίπου και 18,8 εκατ. περίπου ήτοι κατά 29,0 % και 29,6 % μειωμένες αντίστοιχα σε σχέση με τις αντίστοιχες του Στις η Εταιρεία εμφανίζει έναντι του 2011 αυξημένα αρνητικά Ίδια Κεφάλαια ποσού 48,3 εκατ. καθώς οι ζημίες στην χρήση 2012 διευρύνθηκαν και οι Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων που έλαβαν χώρα εντός του 2012 δεν έλαβαν καμία απόφαση για την ανόρθωση των Ιδίων Κεφαλαίων. Σημειώνεται ότι εφόσον δεν ανορθωθούν τα αρνητικά Ιδια Κεφάλαια είναι δυνατόν να ανακληθεί η άδεια λειτουργίας της απο τις Αρμόδιες Αρχές. Όσον αφορά τις θυγατρικές της Εταιρείας ο κύκλος εργασιών και η ποσοστιαία μεταβολή του μεταξύ της θυγατρικής Ridenco Tekstil A.S. και της θυγατρικής αυτής Ridenco Pazarlama A.S. εμφανίζονται στον κατωτέρω πίνακα. Σημειώνεται ότι η Εταιρεία μας δεν καταρτίζει ενοποιημένο Ισολογισμό καθώς οι 2 αλλοδαπές θυγατρικές εταιρείες ενοποιούνται σε επίπεδο της μητρικής ΡΙΝΤΕΝΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (RIDENCO AE). Ποσά σε χιλ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ RIDENCO TEKSTIL AS 249, ,00 79,32% RIDENCO PAZARLAMA AS 10, ,66 99,41% Εντός του 2012 αποφασίστηκε η λύση και εκκαθάρισή τους. Η Εταιρεία προέβη στην απομείωση της συμμετοχής της κατά ,12 μέσω των αποτελεσμάτων χρήσης. (Β) ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1. ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟΣΧΙΣΕΙΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ IΔΡΥΣΕΙΣ - ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα σχετικά με εξαγορές, συγχωνεύσεις, Ιδρύσεις και πωλήσεις συμμετοχών κατά την χρήση

9 2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΔΙΑΛΑΓΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 99 ΤΟΥ Ν.3588/2007 Εντός της χρήσης 2012 και μέχρι την , ημέρα της επίδοσης της Απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών στην Ridenco Commercial A.E. για το πέρας της Διαδικασίας Συνδιαλλαγής στο πλαίσιο του Αρθρου 99 του Ν.3588/2007, η θυγατρική συνέχισε την διαπραγμάτευση με τους μοναδικούς πιστωτές της, τις τράπεζες, με την αρωγή του νομικών της συμβούλων στο πλαίσιο της διαδικασίας Συνδιαλλαγής του Άρθρου 99 του Ν.3588/2007 καθότι ο Μεσολαβητής είχε ολοκληρώσει την εργασία του υποβάλλοντας από το 2011 το πόρισμα του για την περάτωση της Διαδικασίας Συνδιαλλαγής. Η διαδικασία για την επίτευξη συμβιβασμού του με τις τράπεζες συνεχίστηκε και μετά την χωρίς, οι οποίες μέχρι σήμερα δεν έχουν ευοδωθεί. Με την κήρυξη του πέρατος της συνδιαλλαγής της Ridenco Commercial A.E., επήλθε άρση της προστασίας από πιστωτές των Ridenco Commercial A.E. και της Εταιρείας ως εγγυήτριας των δανείων της πρώτης που είχε χορηγηθεί στις δύο εταιρείες βάσει των Άρθρων 99 και 100 του Ν.3588/2007 το 2010 και το 2011 αντίστοιχα. Άλλη τράπεζα κοινοποίησε την διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων κατά της Ridenco Commercial A.E ζητώντας την έκδοση προσωρινής διαταγής απαγόρευσης πραγματικής και νομικής μεταβολής των παγίων στοιχείων της κινητής και ακίνητης περιουσίας των εταιρειών και την διάταξη προσωρινής κατάσχεσης κάθε κινητής και ακίνητης περιουσίας και κάθε εμπράγματου δικαιώματος επ αυτών και μέχρι του ποσού ευρώ ,89 πλέον τόκων υπερημερίας και εξόδων, οφειλομένου μέχρι και την ατην τράπεζα από δανειακή σύμβαση.το Διοικητικό Πρωτοδικείο με προσωρινή διαταγή την απαγόρευσε την νομική και πραγματική μεταβολή των πραγμάτων της εταιρείας πλην της πωλήσεως (λιανικώς ή χονδρικώς) των προς διάθεση εμπορευμάτων τους μέχρι την συζήτηση και υπό τον όρο της συζήτησης, με ημερομηνία δικασίμου την Το Διοικητικό Πρωτοδικείο την διέταξε την συντηρητική κατάσχεση κάθε κινητής και ακίνητης περιουσίας της Ridenco Commercial A.E πλήν των προς πώληση (λιανικώς ή χονδρικώς ) εμπορευμάτων τους. Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία χωρίς την κατάληξη των διαπραγματεύσεων για την επίτευξη συμβιβασμού με τις τράπεζες, με αρνητικά Ιδια κεφάλαια και την σοβαρή οικονομική κρίση, ελαχιστοποιούνται οι πιθανότητες για την συνέχιση της δραστηριότητας της. (Γ) ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Η Eταιρεία εκτίθεται σε κινδύνους που προκύπτουν από την δραστηριότητά της ως οικονομική οντότητα. Η πολιτική που εφαρμόζει η Διοίκηση ως προς τη διαχείριση των εν λόγω κινδύνων ώστε να προβαίνει σε έλεγχο αυτών, περιγράφεται εν συντομία κατωτέρω. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που η Εταιρεία συνεχίσει 9

10 να μην συμφωνεί με τις τράπεζες και πολλοί εξ αυτών προχωρήσουν παράλληλα στην έκδοση διαταγών πληρωμής και σε πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης για την διεκδίκηση στοιχείων της ή/και οι γενικότερες οικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα χειροτερεύσουν περαιτέρω ή/και η παγκόσμια οικονομική κρίση συνεχιστεί αστάθμητοι παράγοντες είναι δυνατόν να επιτείνουν την έκθεση της Εταιρείας στους εν λόγω κινδύνους οι οποίοι ενδέχεται να επηρεάσουν σημαντικά την οικονομική κατάσταση της και να επιφέρουν προβλήματα στην συνέχιση της δραστηριότητάς της. 1. Κίνδυνος επιτοκίου Ο κίνδυνος επιτοκίου είναι ο κίνδυνος όπου η αξία των χρηματοοικονομικών μέσων διακυμαίνεται εξαιτίας αλλαγών στα επιτόκια αγοράς. Τα έσοδα και η ροή μετρητών από εργασίες της Εταιρείας είναι κατά κύριο λόγο ανεξάρτητα από αλλαγές στα επιτόκια της αγοράς. Ο κίνδυνος επιτοκίου που εκτίθεται η Εταιρεία είναι ο κίνδυνος επιτοκίου λόγω του βραχυπρόθεσμου δανεισμού της. Η Εταιρεία έχει δανειστεί κυρίως με βάση το κυμαινόμενο επιτόκιο (Euribor μηνός, τριμήνου ή εξαμήνου) επί του οποίου υπολογίζεται και το επιτόκιο υπερημερίας. Οι μεταβολές στα επίπεδα του Euribor επιδρούν στα αποτελέσματα και την ρευστότητα της. Η συνέχιση της οικονομικής κρίσης μπορεί να επιφέρει αύξηση τόσο στα επιτόκια δανεισμού με αποτέλεσμα η Εταιρεία να επιβαρυνθεί με αυξημένα χρηματοοικονομικά έξοδα. Επίσης η καθυστέρηση για την επίτευξη συμφωνίας με τις τράπεζες έχει σαν συνέπεια τα καθυστερούμενα δάνεια να επιβαρύνονται με τόκους υπερημερίας. Η ανωτέρω επιβάρυνση μετριάζεται από τις καταβολές που πραγματοποιεί έναντι η Εταιρεία προς τους πιστωτές της από τα τέλη του 2011 οι οποίες και συνεχίστηκαν εντός του Η αύξηση των επιτοκίων κατά 1,5% των δανείων της Εταιρείας εφόσον ο δανεισμός διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα με αυτά του τέλους χρήσης 2012 δύναται να επιφέρει μείωση των αποτελεσμάτων αυτών κατά 888 χιλ. περίπου. Σε περίπτωση μείωσης των επιτοκίων θα προκύψει η ίδια αλλά αντίθετη επίδραση στα αποτελέσματα. 3. Πιστωτικός κίνδυνος Η Εταιρεία, λόγω της πολιτικής που εφαρμόζει στην είσπραξη των απαιτήσεών, δεν έχει σημαντική έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο. Η μείωση των χονδρικών πωλήσεων λόγω μη διενέργειας εισαγωγών νέων ειδών, η εντατικοποίηση των λιανικών πωλήσεων και η μακρόχρονη σχέση με πελάτες με υψηλό βαθμό αξιοπιστίας ελαχιστοποίησαν τον κίνδυνο της επισφάλειας Επιπλέον, έχει σχηματίσει προβλέψεις ,84 ευρώ περίπου για κάλυψη επισφαλών απαιτήσεων οι οποίες κρίνονται ικανοποιητικές και αποτελούν το 52,29% περίπου των απαιτήσεων της Εταιρείας. Η ένταση της οικονομικής κρίσης στην ελληνική αγορά είναι δυνατόν να επιβραδύνει την είσπραξη των απαιτήσεων της Εταιρείας. 4. Κίνδυνος ρευστότητας O κίνδυνος ρευστότητος είναι αυτός που προκύπτει όταν η λήξη στοιχείων ενεργητικού και παθητικού δεν συμπίπτει. Kατά τον χρόνο σύνταξης της παρούσας η Εταιρεία παρά τις καταβολές που έκανε εντός του

11 και συνεχίζει το 2012 είναι δυνατόν να αντιμετωπίσει προβλήματα ρευστότητας κύρια για την εξυπηρέτηση των οφειλών της προς τράπεζες μετά την καταγγελία των συμβάσεων. Παρά τις προσπάθειες άντλησης ρευστότητας μέσω μεγάλων προσφορών είναι δυνατόν η Εταιρεία να μην μπορέσει να ανταποκριθεί στην αποπληρωμή των δανειακών της υποχρεώσεων. Τυχόν διεκδίκηση των οφειλομένων από τους πιστωτές είναι δυνατόν να επιφέρει προβλήματα στην συνέχιση της λειτουργίας της Εταιρείας. 5. Συναλλαγματικός κίνδυνος Εντός της χρήσης 2012, η Εταιρεία έπαυσε να έχει έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο λόγω της μη διενέργειας αγορών σε Δολάρια Ηνωμένων Πολιτειών συνεπεία της οικονομικής αδυναμίας για εισαγωγές. 6. Κίνδυνος συμμόρφωσης Ο κίνδυνος για πρόστιμα και ποινές από τη μη συμμόρφωση με τους νόμους και κανονισμούς του ελληνικού κράτους στο οποίο λειτουργεί η Εταιρεία περιορίζεται σε μεγάλο βαθμό μέσω των ασφαλιστικών δικλείδων εποπτείας που εφαρμόζονται καθώς και από τις θυγατρικές με την συμμόρφωση των με τους νόμους και κανονισμούς του τουρκικού κράτους στο οποίο λειτουργούν οι θυγατρικές Ridenco Tekstil και Ridenco Pazarlama A.S. 7. Κίνδυνος από την κυριότητα μετοχικών τίτλων Ο κίνδυνος που απορρέει από τις μετοχικές επενδύσεις και συμμετοχές της Εταιρείας περιορίζεται σε σημαντικό βαθμό με τις διαδικασίες παρακολούθησης, ανάλυσης, επιμέτρησης και ελέγχου που εφαρμόζονται. 8. Κίνδυνος διαχείρισης κεφαλαίου Ο κίνδυνος αναφέρεται στο γεγονός αν τα κεφάλαια που διαχειρίζεται η Εταιρεία διασφαλίζουν τη λειτουργία του ως δρώσα οικονομική μονάδα (going concern) και ταυτόχρονα να μεγιστοποιούν την απόδοση για τους μετόχους μέσω της βέλτιστης αναλογίας ιδίων κεφαλαίων και δανεισμού. Η επιβάρυνση του οικονομικού περιβάλλοντος συνεπεία της κρίσης σε διεθνές επίπεδο και κύρια στην Ελλάδα έχουν δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα στην Εταιρεία που αναφέρθηκαν ανωτέρω. Η εγκυρότητα για την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας εξαρτάται σύμφωνα με την Διοίκηση από την ευόδωση της προσπάθειας για συμφωνία με τις δανείστριες τράπεζες. Κατά το χρόνο σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων του 2012, η Διοίκηση δεν έχει ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις με τις τράπεζες. Σε κάθε περίπτωση η συνέχιση της δραστηριότητας εξαρτάται από την ανόρθωση των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας μέσω αύξησης κεφαλαίου, την επίτευξη αρχικής συμφωνίας με τους πιστωτές ώστε να υπάρξει γόνιμο έδαφος για συζητήσεις για την εξεύρεση νέων συνεργασιών και επανέναρξης των λιανικών πωλήσεων. Η παρατεταμένη περίοδος χωρίς την εξεύρεση λύσης έχει δημιουργήσει πρόβλημα με την συνέχιση της δραστηριότητας του. 11

12 9. Άλλοι κίνδυνοι Συμβάσεις με οίκους εξωτερικού Η βιωσιμότητα της Εταιρείας εξαρτάται κύρια από την σύναψη νέων συνεργασιών του χώρου της ένδυσης και υπόδησης σε αποκλειστική ή μη αποκλειστική βάση εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές προυποθέσεις. Απαραίτητη προϋπόθεση για την σύναψη νέων συνεργασιών αποτελεί τουλάχιστον η ικανότητα χρηματοδοτήσεως των εισαγωγών της Εταιρείας. Eξάρτηση από Στελέχη Στην παρούσα φάση εφόσον αποχωρήσουν Μέλη Δ.Σ. και με δεδομένο ότι η Εταιρεία δεν διαθέτει προσωπικό είναι δυνατόν να υπάρξουν επιπτώσεις στην λειτουργία της και στην προσπάθεια για την επίτευξη συμφωνίας με τους πιστωτές. Εξεύρεση Χρηματοδότησης Η τυχόν επίτευξη συμφωνίας με τους πιστωτές δεν συναρτάται κατ ανάγκη και στην παραχώρηση τραπεζικών διευκολύνσεων καθώς το ελληνικό τραπεζικό σύστημα υπόκειται σε δυσκολίες από την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας. Επίσης και η τοποθέτηση ιδίων κεφαλαίων επίσης προϋποθέτει εκτός άλλων σταθερό οικονομικό περιβάλλον το οποίο συναρτάται με την πορεία του τραπεζικού συστήματος. Λοιποί Κίνδυνοι Οι ραγδαίες και απρόβλεπτες μεταβολές συνεπεία της κρίσης του παγκοσμιοποιημένου πλέον οικονομικού περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία είναι ενδεχόμενο να επηρεάσουν τις δραστηριότητές της και να αυξήσουν την έκθεση της στους λοιπούς προαναφερθέντες αλλά και σε άλλους κινδύνους στους οποίους τυχόν εκτεθεί αυτή για πρώτη φορά συνεπεία της κρίσης. (Δ) ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ Κατά τον χρόνο σύνταξης της παρούσας η Διοίκηση δεν δύναται να εκφέρει ασφαλείς προβλέψεις για την μελλοντική πορεία και την εξέλιξη της Εταιρείας λόγω της αβεβαιότητας του οικονομικού περιβάλλοντος και της εκκρεμότητος για την επίτευξη συμφωνίας με τους πιστωτές για την που ως αναφέρθηκε επηρεάζει παράλληλα την βιωσιμότητα του. Η Διοίκηση με την αρωγή των νομικών συμβούλων του δεν έχει μέχρι σήμερα επιτύχει συμφωνία για ρύθμιση των υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας προκειμένου να συνεχίσει ομαλά την δραστηριότητα της η Εταιρεία στην Ελλάδα. Με βάση τα μέχρι σήμερα δεδομένα η Διοίκηση αδυνατεί να εκφέρει εκτιμήσεις. Επιπρόσθετα η συνεχιζόμενη δραστηριότητα εξαρτάται από τους παράγοντες που αναφέρθηκαν ανωτέρω. 12

13 Σε περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας μεταξύ της Εταιρείας και των πιστωτών της και ανεξάρτητα της εξεύρεσης ή μη νέων συνεργασιών υφίσταται αβεβαιότητα περί της συνέχισης της δραστηριότητας της Εταιρείας καθώς με δεδομένη την οικονομική κρίση στην Ελλάδα είναι δυνατόν αυτή να μην δύναται να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις της. (Ε) ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ. Οι συναλλαγές της Εταιρείας με την μητρική, τις θυγατρικές της, τις λοιπές εταιρίες του Ομίλου RIDENCO και τα άλλα συνδεδεμένα μέρη σύμφωνα με τις πρόνοιες του Δ.Λ.Π.24, κατά την , ήταν οι εξής: 13

14 Ο δανεισμός προς τα συνδεδεμένα μέρη αφορά εκδοθέντα Ομολογιακά δάνεια ως κατωτέρω: 15/12/ ,75 Λήξης 15/12/ /12/ ,00 «18/12/ /12/ ,00 «29/12/ /02/ ,00 «06/02/ /03/ ,00 «04/03/2015 Τα ανωτέρω ομολογιακά δάνεια εκδόθηκαν, από την RIDENCO A.E. και καλύφθηκαν εξ ολοκλήρου από την Εταιρεία σύμφωνα με τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων των εν λόγω εταιρειών. Σημειώνεται ότι για τα 14

15 ανωτέρω δάνεια συντρέχουν λόγοι καταγγελίας και ως εκ τούτου η Εταιρεία τα αναταξινόμησε στις βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις. (Η) Γεγονότα μετά την 31/12/2012 (ημερομηνία του Ισολογισμού) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προτείθεται να συγκαλέσει άμεσα έκτακτη Γενική Συνέλευση, ενόψει των ανωτέρω αναφερθέντων,με θέμα την λύση και εκκαθάριση της Εταιρείας. Κατά τον χρόνο έγκρισης των Οικονομικών Καταστάσεων, οι ληξιπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις της Εταιρείας ανέρχονταν σε ποσό ,43 συμπεριλαμβάνοντας ποσό ,27 από δανειακές συμβάσεις που είχαν τερματιστεί. Πέραν του ανωτέρω δεν υπάρχουν άλλα μεταγενέστερα των οικονομικών καταστάσεων γεγονότα για τα οποία απαιτείται αναφορά σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ). Δια το ακριβές εκ της εγκριθείσης υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, εις την Συνεδρίασή του της 26 Μαρτίου Κωνσταντίνος Παπαευθυμίου Πρόεδρος Δ.Σ. 15

16 III) ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1) Κατάσταση Οικονομικής Θέσης Εταιρείας 16

17 2) Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος Εταιρείας 17

18 3) Κατάσταση μεταβολών Ιδίων κεφαλαίων Εταιρείας 18

19 4) Κατάσταση Ταμειακών Ροών (ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟΔΟΣ) 19

20 Ε. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1. Γενικές Πληροφορίες Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας της 31ης Δεκεμβρίου 2012 (σε αυτές περιλαμβάνονται και οι αντίστοιχες της 31ης Δεκεμβρίου 2011) εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο την 26/3/2013. Τροποποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις δεν επιτρέπονται μετά την έγκρισή τους. Οι οικονομικές καταστάσεις εκφράζονται σε ευρώ. 2. Αντικείμενο δραστηριότητας Εντός του 2012 η Εταιρεία συνέχισε την πώληση σε μη αποκλειστική βάση των κάτωθι εμπορευμάτων : α. Ανδρικών, γυναικείων υποδημάτων, ενδυμάτων και παιδικών υποδημάτων Timberland. β. Ανδρικών, γυναικείων και παιδικών ενδυμάτων και αξεσουάρ Nautica. γ. Ανδρικών, γυναικείων και παιδικών ενδυμάτων La Martina. Για τα ανωτέρω ο Όμιλος είχε συνάψει συμβάσεις συνεργασίας βάσει των οποίων κατείχε τα αποκλειστικά δικαιώματα διάθεσης των ειδών αυτών, τα οποία τερματίστηκαν λόγω καταγγελίας των συμβάσεων από τους οίκους εντός του Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, όπως αυτή τροποποιείται με την αναπροσαρμογή γηπέδων και κτιρίων, χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση και χρηματοοικονομικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε εύλογες αξίες μέσω του αποτελέσματος. Κατά τον χρόνο σύνταξης της παρούσας η Διοίκηση δεν δύναται να εκφέρει ασφαλείς προβλέψεις για την μελλοντική πορεία και την εξέλιξη της Εταιρείας λόγω της αβεβαιότητας του οικονομικού περιβάλλοντος και της εκκρεμότητος για την επίτευξη συμφωνίας της Εταιρείας με τους πιστωτές της που ως αναφέρθηκε επηρεάζει παράλληλα την βιωσιμότητα της. Η Διοίκηση με την αρωγή των νομικών συμβούλων του δεν έχει μέχρι σήμερα επιτύχει συμφωνία για ρύθμιση των υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας. Με βάση τα μέχρι σήμερα δεδομένα η Διοίκηση αδυνατεί να εκφέρει εκτιμήσεις. Επιπρόσθετα η συνεχιζόμενη δραστηριότητα εξαρτάται από τους παράγοντες που αναφέρθηκαν ανωτέρω στη Εκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας με τους πιστωτές και ανεξάρτητα της εξεύρεσης ή μη νέων συνεργασιών υφίσταται αβεβαιότητα περί της συνέχισης των δραστηριοτήτων της Εταιρείας καθώς με δεδομένη την οικονομική κρίση στην Ελλάδα είναι δυνατόν να μην δύναται να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις της. 20

21 Λόγω των συσσωρευμένων ζημιών, τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας είναι αρνητικά και συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 47 & 48 του κωδ. Ν. 2190/1920, περί της συνέχισης της δραστηριότητας της Εταιρείας. Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) απαιτεί τη χρήση λογιστικών εκτιμήσεων. Επίσης, απαιτεί την κρίση της διοίκησης κατά την εφαρμογή των λογιστικών αρχών του Ομίλου. Το 2003 και 2004, εκδόθηκε από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) μια σειρά από καινούρια Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και αναθεωρημένα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ), τα οποία σε συνδυασμό με τα μη αναθεωρημένα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) τα οποία εκδόθηκαν από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, προγενέστερης του Συμβουλίου Διεθνών Λογιστικών Προτύπων IASB, η οποία αναφέρεται ως "the IFRS Stable Platform 2005". Ο Ομιλος εφαρμόζει το IFRS Stable Platform 2005 από 1 Ιανουαρίου Αλλαγές σε Λογιστικές Αρχές Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα οποία έχουν τεθεί σε ισχύ και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι ακόλουθες τροποποιήσεις και Διερμηνείες των ΔΠΧΑ εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) και η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική από την 01/01/2012 ή μεταγενέστερα. Τα σημαντικότερα Πρότυπα και Διερμηνείες αναφέρονται ακολούθως: Τροποποιήσεις στα δημοσιευμένα πρότυπα Τροποποιήσεις ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις αναφορικά με τις γνωστοποιήσεις μεταφοράς χρηματοοικονομικών μέσων (εφαρμόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/07/2011) Σκοπός της τροποποίησης είναι να επιτρέψει στους χρήστες των Οικονομικών Καταστάσεων να βελτιώσουν την κατανόησή τους αναφορικά με τις συναλλαγές μεταφοράς χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, καθώς και των πιθανών επιπτώσεων των οποιονδήποτε κινδύνων που μπορεί να παραμείνουν στην οντότητα που έχει πραγματοποιήσει τη μεταφορά των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. Επίσης, η τροποποίηση απαιτεί πρόσθετες γνωστοποιήσεις στην περίπτωση που ένα δυσανάλογο ποσό των συναλλαγών μεταφοράς έχει πραγματοποιηθεί προς το τέλος της περιόδου αναφοράς. Η Εταιρεία δεν αναμένει η τροποποίηση αυτή να έχει επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις. Η παρούσα τροποποίηση εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Νοέμβριο του Τροποποίηση του ΔΛΠ 12 «Αναβαλλόμενος Φόρος: Ανάκτηση των υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων» (εφαρμόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2012) Τον Δεκέμβριο του 2010 εκδόθηκε η παρούσα τροποποίηση του ΔΛΠ 12 «Φόροι Εισοδήματος». Η τροποποίηση αυτή παρέχει χρήσιμες οδηγίες αναφορικά με τις περιπτώσεις στοιχείων του ενεργητικού 21

22 αποτιμώμενα στις εύλογες αξίες σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 40 «Επενδυτικά ακίνητα» τα οποία ανακτώνται μέσω της χρήσης ή μέσω της πώλησής τους. Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2012. Προγενέστερη εφαρμογή επιτρέπεται. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίδραση των ανωτέρω στις Οικονομικές Καταστάσεις. Η παρούσα τροποποίηση εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Δεκέμβριο του Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς» - Έντονος υπερπληθωρισμός / Αφαίρεση των σταθερών ημερομηνιών αναφορικά με τους υιοθετούντες για πρώτη φορά τα ΔΠΧΑ (εφαρμόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/07/2011) Οι σχετικές τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς» εκδόθηκαν τον Δεκέμβριο του Οι τροποποιήσεις αντικαθιστούν αναφορές σε σταθερές ημερομηνίες αναφορικά με τους υιοθετούντες για πρώτη φορά τα ΔΠΧΑ με τον ορισμό της «ημερομηνίας μετάβασης στα ΔΠΧΑ». Ορίζει τις προϋποθέσεις αναφορικά με το πώς μία επιχείρηση παρουσιάζει τις Οικονομικές της Καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ μετά από μία περίοδο, που η επιχείρηση δεν μπορούσε να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις των ΔΠΧΑ γιατί το λειτουργικό της νόμισμα υπόκειντο σε σοβαρό υπερπληθωρισμό. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται από την 01/07/2011. Προγενέστερη εφαρμογή επιτρέπεται. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίδραση των ανωτέρω στις παρούσα τροποποίηση εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Δεκέμβριο του Οικονομικές Καταστάσεις. Η Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα οποία δεν έχουν ακόμα τεθεί σε ισχύ ή δεν έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα και Αναθεωρήσεις Προτύπων, αλλά και οι ακόλουθες Διερμηνείες για τα υπάρχοντα Πρότυπα, έχουν δημοσιευθεί αλλά είτε δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ισχύ, είτε δεν έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριμένα: Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» Παρουσίαση στοιχείων των λοιπών συνολικών εσόδων (εφαρμόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/07/2012) Τον Ιούνιο του 2011, το IASB προέβη στην έκδοση των τροποποιήσεων του ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων». Οι τροποποιήσεις αυτές αναφέρονται στον τρόπο παρουσίασης στοιχείων των λοιπών συνολικών εσόδων. Οι ανωτέρω τροποποιήσεις έχουν εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/07/2012.Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίδραση των ανωτέρω στις Οικονομικές Καταστάσεις. Η παρούσα τροποποίηση εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Ιούνιο του ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» (εφαρμόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2015) Το IASB προχώρησε στις 12/11/2009 στην έκδοση νέου Προτύπου, του αναθεωρημένου ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» το οποίο και σταδιακά θα αντικαταστήσει το ΔΛΠ 39 «Χρηματοοικονομικά 22

23 Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίμηση». Σημειώνεται ότι τον Οκτώβριο του 2010 το IASB προέβη στην έκδοση προσθηκών αναφορικά με τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που η οικονομική οντότητα έχει επιλέξει να αποτιμά σε εύλογες αξίες. Σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9, όλα τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού αποτιμώνται αρχικά στην εύλογη αξία πλέον συγκεκριμένα κόστη συναλλαγών. Η μεταγενέστερη αποτίμηση των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού γίνεται είτε στο αποσβεσμένο κόστος είτε στην εύλογη αξία και εξαρτάται από το επιχειρηματικό μοντέλο της επιχείρησης σχετικά με τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού και των συμβατικών ταμειακών ροών του στοιχείου αυτού. Το ΔΠΧΑ 9 απαγορεύει αναταξινομήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις που το επιχειρηματικό μοντέλο της επιχείρησης αλλάξει, και στην προκειμένη περίπτωση απαιτείται να αναταξινομήσει μελλοντικά τα επηρεαζόμενα χρηματοοικονομικά μέσα. Σύμφωνα με τις αρχές του ΔΠΧΑ 9 όλες οι επενδύσεις σε συμμετοχικούς τίτλους πρέπει να αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους. Εντούτοις, η Διοίκηση έχει την επιλογή να παρουσιάζει στα λοιπά συνολικά έσοδα τα πραγματοποιηθέντα και μη πραγματοποιηθέντα κέρδη και ζημιές εύλογης αξίας συμμετοχικών τίτλων που δεν κατέχονται προς εμπορική εκμετάλλευση. Η Εταιρεία προτίθεται να προβεί σε πρόωρη εφαρμογή των απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 9, αφού προηγηθεί η σχετική έγκριση του Προτύπου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το παρόν Πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις», ΔΠΧΑ 11 «Κοινοί Διακανονισμοί» (Joint Arrangements), ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποιήσεις Συμμετοχών σε άλλες Επιχειρήσεις», ΔΛΠ 27 «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» και ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς και Κοινοπραξίες» (εφαρμόζονται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013) Τον Μάιο του 2011 το IASB εξέδωσε τρία νέα Πρότυπα και συγκεκριμένα τα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΠΧΑ 12. Το ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις» αναφέρει ένα μοντέλο ενοποίησης που καθορίζει τον έλεγχο ως τη βάση για την ενοποίηση όλων των τύπων επιχειρήσεων. Το ΔΠΧΑ 10 αντικαθιστά το ΔΛΠ 27 «Ενοποιημένες και Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» και την ΜΕΔ 12 «Ενοποίηση Οικονομικές Μονάδες Ειδικού Σκοπού». Το ΔΠΧΑ 11 «Κοινοί Διακανονισμοί» καθορίζει τις αρχές αναφορικά την χρηματοοικονομική πληροφόρηση των μελών που συμμετέχουν σε έναν κοινό διακανονισμό (joint arrangement). Το ΔΠΧΑ 11 αντικαθιστά το ΔΛΠ 31 «Συμμετοχές σε Κοινοπραξίες» και τη ΜΕΔ 13 «Από Κοινού Ελεγχόμενες Οικονομικές Μονάδες Μη Νομισματικές Συνεισφορές από Μέλη μίας Κοινοπραξίας». Το ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποιήσεις Συμμετοχών σε Άλλες Επιχειρήσεις» συνενώνει, εμπλουτίζει και αντικαθιστά τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για τις θυγατρικές, τις από κοινού ελεγχόμενες επιχειρήσεις, τις συγγενείς επιχειρήσεις και τις μη ενοποιούμενες επιχειρήσεις. Ως συνέπεια των ανωτέρω νέων Προτύπων, το IASB εξέδωσε επίσης το τροποποιημένο ΔΛΠ 27 με τίτλο ΔΛΠ 27 «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» και το τροποποιημένο ΔΛΠ 28 με τίτλο ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς και Κοινοπραξίες». Τα νέα Πρότυπα έχουν εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013, ενώ προγενέστερη εφαρμογή επιτρέπεται. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίδραση των ανωτέρω στις Οικονομικές Καταστάσεις. Τα προαναφερθέντα Πρότυπα εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Δεκέμβριο του

24 ΔΠΧΑ 13 «Αποτίμηση σε Εύλογες Αξίες» (εφαρμόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013) Τον Μάιο του 2011 το IASB προέβη στην έκδοση του ΔΠΧΑ 13 «Αποτίμηση σε Εύλογες Αξίες». Το ΔΠΧΑ 13 παρέχει τον ορισμό της εύλογης αξίας και παρουσιάζει σε ένα ενιαίο πρότυπο το πλαίσιο αναφορικά με τον προσδιορισμό της εύλογης αξίας και τις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις αναφορικά με τον υπολογισμό της εύλογης αξίας. Το ΔΠΧΑ 13 εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που άλλα ΔΠΧΑ απαιτούν ή επιτρέπουν την αποτίμηση στοιχείων σε εύλογες αξίες. Το ΔΠΧΑ 13 δεν εισάγει νέες απαιτήσεις αναφορικά με τον προσδιορισμό της εύλογης αξίας ενός στοιχείου του ενεργητικού ή μίας υποχρέωσης. Επιπλέον, δεν αλλάζει το τι ορίζουν άλλα Πρότυπα αναφορικά με τα ποια στοιχεία αποτιμώνται σε εύλογες αξίες και δεν αναφέρεται στον τρόπο παρουσίασης των μεταβολών της εύλογης αξίας στις Οικονομικές Καταστάσεις. Το νέο Πρότυπο έχει εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013, ενώ προγενέστερη εφαρμογή επιτρέπεται. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίδραση των ανωτέρω στις Οικονομικές Καταστάσεις. Το προαναφερθέν Πρότυπο εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Δεκέμβριο του Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 19 «Παροχές σε Εργαζόμενους» (εφαρμόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013) Τον Ιούνιο του 2011, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων του ΔΛΠ 19 «Παροχές σε Εργαζόμενους». Οι τροποποιήσεις αυτές σκοπό έχουν να βελτιώσουν θέματα αναγνώρισης και γνωστοποίησης απαιτήσεων αναφορικά με τα προγράμματα καθορισμένων παροχών. Οι νέες τροποποιήσεις έχουν εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013 με προγενέστερη εφαρμογή να επιτρέπεται. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίδραση των ανωτέρω στις Οικονομικές Καταστάσεις. Η παρούσα τροποποίηση εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Ιούνιο του ΕΔΔΠΧΑ 20 «Δαπάνες Απογύμνωσης (Stripping Costs) στην Παραγωγική Φάση του Επίγειου Ορυχείου» (εφαρμόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013) Τον Οκτώβριο του 2011, το IASB προέβη στην έκδοση της ΕΔΔΠΧΑ 20. Η Διερμηνεία αποσαφηνίζει πότε η παραγωγή εξόρυξης θα πρέπει να οδηγεί στην αναγνώριση ενός στοιχείου του ενεργητικού και πώς πρέπει να αποτιμάται το εν λόγω στοιχείο τόσο κατά την αρχική αναγνώριση όσο και σε μεταγενέστερες περιόδους. Η Διερμηνεία έχει εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013, με προγενέστερη εφαρμογή να επιτρέπεται. Η εν λόγω Διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στις δραστηριότητες της Εταιρείας. Η παρούσα τροποποίηση εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Δεκέμβριο του

25 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση» Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων (εφαρμόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2014) Τον Δεκέμβριο του 2011, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων του ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση» προκειμένου να παράσχει διευκρινήσεις αναφορικά με τις απαιτήσεις του Προτύπου αναφορικά με τις περιπτώσεις συμψηφισμού. Οι τροποποιήσεις έχουν εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2014, με προγενέστερη εφαρμογή να επιτρέπεται. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίδραση των ανωτέρω στις Οικονομικές Καταστάσεις. Η παρούσα τροποποίηση εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Δεκέμβριο του Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 7 «Γνωστοποιήσεις» Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων (εφαρμόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013) Τον Δεκέμβριο του 2011, το IASB δημοσίευσε νέες απαιτήσεις για γνωστοποιήσεις που επιτρέπουν στους χρήστες των Οικονομικών Καταστάσεων, να διενεργούν με καλύτερο τρόπο συγκρίσεις μεταξύ οικονομικών καταστάσεων που δημοσιεύονται βάσει των ΔΠΧΑ και αυτών που δημοσιεύονται βάσει των US GAAP. Οι εν λόγω τροποποιήσεις έχουν εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίδραση των ανωτέρω στις Οικονομικές Καταστάσεις. Η παρούσα τροποποίηση εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Δεκέμβριο του Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς» - Κρατικά δάνεια (εφαρμόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013) Τον Μάρτιο του 2012, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποίησης του ΔΠΧΑ 1 σύμφωνα με την οποία οι υιοθετούντες για πρώτη φορά τα ΔΠΧΑ που έχουν λάβει κρατικά δάνεια με προνομιακό επιτόκιο, έχουν την δυνατότητα της μη αναδρομικής εφαρμογής των ΔΠΧΑ στην απεικόνιση αυτών των δανείων κατά την μετάβαση. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίδραση των ανωτέρω στις Οικονομικές Καταστάσεις. Η παρούσα τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλος (έκδοση τον Μάιο του 2012 οι τροποποιήσεις ισχύουν για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013) Το IASB προχώρησε τον Μάιο του 2012 στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Κύκλος », το οποίο αποτελείται από μία σειρά προσαρμογών σε 5 Πρότυπα και αποτελεί μέρος του προγράμματος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα Πρότυπα. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν είναι ιδιαίτερα σημαντικές και δεν έχουν ουσιαστική επίπτωση στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας. Οι παρούσες τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 25

26 Οδηγός Μετάβασης: Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, Κοινοί Διακανονισμοί, Γνωστοποιήσεις Συμμετοχών σε άλλες Επιχειρήσεις (Τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΠΧΑ 12) (εφαρμόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013) Τον Ιούνιο του 2012, το IASB προέβη στην εν λόγω έκδοση η οποία παρέχει διευκρινίσεις αναφορικά με τις μεταβατικές διατάξεις του ΔΠΧΑ 10. Οι τροποποιήσεις παρέχουν επιπλέον πρόσθετες διευκολύνσεις κατά την μετάβαση στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΠΧΑ 12 μειώνοντας τις απαιτήσεις παροχής προσαρμοσμένων συγκριτικών πληροφοριών μόνο κατά την προηγούμενη συγκριτική περίοδο. Επιπλέον, αναφορικά με τις γνωστοποιήσεις για μη ενοποιούμενες επιχειρήσεις, οι τροποποιήσεις αφαιρούν την απαίτηση παρουσίασης συγκριτικής πληροφόρησης για τις περιόδους πριν την πρώτη εφαρμογή του ΔΠΧΑ 12. Οι εν λόγω τροποποιήσεις έχουν εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίδραση των ανωτέρω στις Οικονομικές Καταστάσεις της. Οι παρούσες τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επενδυτικές Οντότητες (Τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 ΚΑΙ ΔΛΠ 27) (εφαρμόζεται για της ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2014) Τον Οκτώβριο του 2012, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΛΠ 27. Οι τροποποιήσεις έχουν εφαρμογή στην κατηγορία «επενδυτικές οντότητες». Το IASB χρησιμοποιεί τον όρο «Επενδυτικές Οντότητες» για να αναφερθεί σε όσες δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στην επένδυση κεφαλαίων για τις αποδόσεις από την υπεραξία του κεφαλαίου, για εισόδημα από επενδύσεις ή και τα δύο. Οι επενδυτικές οντότητες θα πρέπει να αξιολογούν την απόδοση των επενδύσεών τους με βάση την εύλογη αξία. Στην εν λόγω κατηγορία μπορούν να συμπεριληφθούν εταιρίες ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων, οργανισμοί διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων, ιδιωτικά συνταξιοδοτικά ταμεία, κρατικά επενδυτικά κεφάλαια και λοιπά επενδυτικά κεφάλαια. Ορίζεται, ως εξαίρεση στις απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 10 σχετικά με την ενοποίηση, ότι οι επενδυτικές οντότητες θα επιμετρούν συγκεκριμένες θυγατρικές στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων και δεν θα τις ενοποιούν, παραθέτοντας τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις. Οι εν λόγω τροποποιήσεις έχουν εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2014, ενώ προγενέστερη εφαρμογή επιτρέπεται. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίδραση των ανωτέρω στις Οικονομικές Καταστάσεις της. Οι παρούσες τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 4. Σημαντικές λογιστικές κρίσεις, εκτιμήσεις και υποθέσεις. Η προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) απαιτεί από τη διοίκηση το σχηματισμό κρίσεων, εκτιμήσεων και υποθέσεων οι οποίες επηρεάζουν τα δημοσιευμένα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις την ημερομηνία σύνταξης οικονομικών καταστάσεων. Επηρεάζουν επίσης τις γνωστοποιήσεις των ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων την ημερομηνία σύνταξης οικονομικών καταστάσεων καθώς και τα δημοσιευμένα ποσά εσόδων και εξόδων κατά της περιόδου. Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά 26

27 τα οποία έχουν εκτιμηθεί. Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις βασίζονται στην εμπειρία του παρελθόντος και σε άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων και των προσδοκιών για μελλοντικά γεγονότα τα οποία θεωρούνται λογικά στις συγκεκριμένες συνθήκες, ενώ επαναξιολογούνται συνεχώς με την χρησιμοποίηση όλων των διαθέσιμων πληροφοριών. Κρίσεις Οι βασικές κρίσεις που πραγματοποιεί η διοίκηση της Εταιρείας (εκτός των κρίσεων που συνδέονται με εκτιμήσεις οι οποίες παρουσιάζονται στη συνέχεια) και που έχουν την σημαντικότερη επίδραση στα ποσά που αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις κυρίως σχετίζονται με: Κατηγοριοποίηση των επενδύσεων Η διοίκηση αποφασίζει κατά την απόκτηση μιας επένδυσης, εάν αυτή θα κατηγοριοποιηθεί ως διακρατούμενη ως τη λήξη, κατεχόμενη για εμπορικούς σκοπούς, αποτιμώμενη στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, ή διαθέσιμη προς πώληση. Για τις επενδύσεις που χαρακτηρίζονται ως διακρατούμενες ως τη λήξη, η διοίκηση εξετάζει εάν πληρούνται τα κριτήρια του ΔΛΠ 39 και συγκεκριμένα το κατά πόσο η Εταιρεία έχει την πρόθεση και την ικανότητα να τις κρατήσει έως τη λήξη τους. Η Εταιρεία κατηγοριοποιεί τις επενδύσεις ως κατεχόμενες για εμπορικούς σκοπούς εάν αυτές έχουν αποκτηθεί κυρίως για τη δημιουργία βραχυπρόθεσμου κέρδους. Η κατηγοριοποίηση των επενδύσεων ως αποτιμώμενες στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο η διοίκηση παρακολουθεί την απόδοση αυτών των επενδύσεων. Όταν δεν κατηγοριοποιούνται ως κατεχόμενες για εμπορικούς σκοπούς αλλά υπάρχουν διαθέσιμες και αξιόπιστες εύλογες αξίες και οι μεταβολές στις εύλογες αξίες περιλαμβάνονται στο κέρδος ή στη ζημιά στους λογαριασμούς της διοίκησης, κατηγοριοποιούνται ως αποτιμώμενες στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. Όλες οι άλλες επενδύσεις κατηγοριοποιούνται ως διαθέσιμες προς πώληση. Αποθέματα Τα αποθέματα αποτιμώνται στη χαμηλότερη τιμή μεταξύ του ιστορικού κόστους και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Για την εκτίμηση της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας, η διοίκηση λαμβάνει υπ όψιν την πιο αξιόπιστη απόδειξη η οποία είναι διαθέσιμη τη στιγμή που πραγματοποιείται η εκτίμηση. Η δραστηριότητα της υπόκειται σε σημαντικές σε σημαντικές απαξιώσεις λόγω τεχνοτροπιών μόδας γεγονός που προκαλεί σημαντική μεταβολή στις τιμές. Ανακτησιμότητα των απαιτήσεων Οι εμπορικές απαιτήσεις αποτελούν σημαντικό κομμάτι της λειτουργίας της επιχείρησης. Η παρουσίασή τους στις οικονομικές καταταστάσεις της Εταιρείας επιβάλλει κρίσεις της διοίκησης αναφορικά με τη δυνατότητα της επιχείρησης να τις ανακτήσει. Οι κρίσεις της Εταιρείας αναφορικά με την ανακτησιμότητα επιβάλλει την εξέταση των απαιτήσεων κατά περίπτωση και τη λήψη των κατάλληλων μέτρων έτσι ώστε 27

28 είτε να εξασφαλίζεται η εισπραξιμότητά τους ή η απομείωσή τους με σκοπό την ορθή εμφάνιση στις οικονομικές καταστάσεις Εκτιμήσεις και υποθέσεις Συγκεκριμένα ποσά τα οποία περιλαμβάνονται ή επηρεάζουν τις οικονομικές μας καταστάσεις καθώς και τις σχετικές γνωστοποιήσεις εκτιμώνται, απαιτώντας από εμάς να σχηματίζουμε υποθέσεις σχετικά με αξίες ή συνθήκες οι οποίες δεν είναι δυνατόν να είναι γνωστές με βεβαιότητα κατά την περίοδο σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων. Μία λογιστική εκτίμηση θεωρείται σημαντική όταν είναι σημαντική για την εικόνα της οικονομικής κατάστασης της Εταιρείας και τα αποτελέσματα και απαιτεί τις πιο δύσκολες, υποκειμενικές ή περίπλοκες κρίσεις της διοίκησης, συχνά ως αποτέλεσμα της ανάγκης για σχηματισμό εκτιμήσεων σχετικά με την επίδραση υποθέσεων οι οποίες είναι αβέβαιες. Η Εταιρεία αξιολογεί τέτοιες εκτιμήσεις σε συνεχή βάση, βασιζόμενη στα αποτελέσματα του παρελθόντος και στην εμπειρία, σε συσκέψεις με ειδικούς, σε τάσεις και σε άλλες μεθόδους οι οποίες θεωρούνται λογικές στις συγκεκριμένες συνθήκες, όπως επίσης και τις προβλέψεις μας σχετικά με το πώς αυτά ενδέχεται να αλλάξουν στο μέλλον. Παρά το γεγονός ότι αυτές οι εκτιμήσεις βασίζονται στην καλύτερη της διοίκησης σχετικά με τα τρέχοντα γεγονότα και ενέργειες τα πραγματικά αποτελέσματα είναι πιθανό να διαφέρουν τελικά από αυτά τα οποία έχουν εκτιμηθεί. Στη σημείωση 5 Σύνοψη των σημαντικών λογιστικών πολιτικών, αναφέρονται οι λογιστικές πολιτικές οι οποίες έχουν επιλεγεί από αποδεκτές εναλλακτικές. Φόροι εισοδήματος Η Εταιρεία υπόκειται σε φόρο εισοδήματος από διάφορες φορολογικές αρχές. Για τον καθορισμό των προβλέψεων για φόρους εισοδήματος απαιτούνται σημαντικές εκτιμήσεις. Υπάρχουν πολλές συναλλαγές και υπολογισμοί για τους οποίους ο ακριβής καθορισμός του φόρου είναι αβέβαιος κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών της επιχείρησης. Η Εταιρεία αναγνωρίζει υποχρεώσεις για αναμενόμενα θέματα φορολογικού ελέγχου βασιζόμενη σε εκτιμήσεις για το ποσό των επιπλέον φόρων που ενδεχομένως θα οφείλονται. Όταν το τελικό αποτέλεσμα από τους φόρους των υποθέσεων αυτών, διαφέρει από το ποσό το οποίο είχε αρχικά αναγνωρισθεί στις οικονομικές καταστάσεις, οι διαφορές επιδρούν στο φόρο εισοδήματος και στις προβλέψεις για αναβαλλόμενη φορολογία της περιόδου κατά την οποία τα ποσά αυτά οριστικοποιούνται. Προβλέψεις Οι επισφαλείς λογαριασμοί απεικονίζονται με τα ποσά τα οποία είναι πιθανόν να ανακτηθούν. Οι εκτιμήσεις για τα ποσά που αναμένεται να ανακτηθούν προκύπτουν κατόπιν ανάλυσης καθώς και από την εμπειρία της Εταιρείας σχετικά με την πιθανότητα επισφαλειών των πελατών. Μόλις γίνει γνωστό ότι ένας συγκεκριμένος λογαριασμός υπόκειται σε μεγαλύτερο κίνδυνο του συνήθους πιστωτικού κινδύνου (π.χ, χαμηλή πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη, διαφωνία σχετικά με την ύπαρξη ή το ποσό της απαίτησης, 28

29 κτλ.), ο λογαριασμός αναλύεται και κατόπιν καταγράφεται ως επισφάλεια εάν οι συνθήκες υποδηλώνουν ότι η απαίτηση είναι ανείσπρακτη. Οι σωρευμένες προβλέψεις ανέρχονταν στο ποσό των ,84 στις. Ενδεχόμενα γεγονότα Η Εταιρεία εμπλέκεται σε δικαστικές διεκδικήσεις και αποζημιώσεις κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών της. Η διοίκηση κρίνει ότι οποιοιδήποτε διακανονισμοί δε θα επηρέαζαν σημαντικά την οικονομική θέση της Εταιρείας στις. Παρόλα αυτά, ο καθορισμός των ενδεχόμενων υποχρεώσεων που σχετίζονται με τις δικαστικές διεκδικήσεις και τις απαιτήσεις είναι μια πολύπλοκη διαδικασία που περιλαμβάνει κρίσεις σχετικά με τις πιθανές συνέπειες και τις διερμηνείες σχετικά με τους νόμους και τους κανονισμούς. Μεταβολές στις κρίσεις ή στις διερμηνείες είναι πιθανό να οδηγήσουν σε μια αύξηση ή μια μείωση των ενδεχόμενων υποχρεώσεων της Εταιρείας στο μέλλον. Ωφέλιμη ζωή αποσβέσιμων στοιχείων Η διοίκηση της Εταιρείας εξετάζει τις ωφέλιμες ζωές των αποσβέσιμων στοιχείων σε κάθε χρήση. Την 31η Δεκεμβρίου 2011 η διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι οι ωφέλιμες ζωές αντιπροσωπεύουν την αναμενόμενη χρησιμότητα των στοιχείων του ενεργητικού. Τα αναπόσβεστα υπόλοιπα αναλύονται στις σημειώσεις 6 και 7. Τα πραγματοποιηθέντα αποτελέσματα, ωστόσο, είναι πιθανό να διαφέρουν λόγω τεχνικής βαθμιαίας απαξίωσης, κυρίως όσον αφορά το λογισμικό και το μηχανογραφικό εξοπλισμό. 5. Σύνοψη των λογιστικών πολιτικών 5.1. Γενικά Οι σημαντικές λογιστικές πολιτικές οι οποίες έχουν χρησιμοποιηθεί στην κατάρτιση αυτών των οικονομικών καταστάσεων συνοψίζονται παρακάτω. Οι ατομικές οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε ευρώ εκτός και αν δηλώνεται ρητά διαφορετικά Ενοποίηση και επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις Θυγατρικές Θυγατρικές είναι όλες οι οντότητες στις οποίες ο όμιλος έχει τη δύναμη να ελέγχει τις χρηματοοικονομικές και επιχειρηματικές πολιτικές. Η Εταιρεία θεωρεί ότι κατέχει και ασκεί έλεγχο όταν συμμετέχει με ποσοστό μεγαλύτερο από το ήμισυ των δικαιωμάτων ψήφου. Οι οικονομικές καταστάσεις των Ridenco Pazarlama A.S και Ridenco Tekstil A.S λογίζoνται ως θυγατρικές στη διαδικασία της ενοποίησης, δεν ενοποιούνται όμως στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας λόγω του γεγονότος ότι Ridenco Tekstil A.S. και η Ridenco Pazarlama A.S προετοιμάζουν και αποστέλλουν ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις ("αποκλειστικά") στην μητρική RIDENCO AE για την ενοποίηση του ομίλου σύμφωνα με το ΔΛΠ

30 5.3. Αναγνώριση εσόδων και εξόδων Τα έσοδα αναγνωρίζονται, όταν πιθανολογείται ότι μελλοντικά οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν στην οικονομική οντότητα και αυτά τα οφέλη μπορεί να επιμετρηθούν με αξιοπιστία. Το έσοδο επιμετράται στην εύλογη αξία του εισπραχθέντος ανταλλάγματος και είναι καθαρό από φόρο προστιθέμενης αξίας, επιστροφές, κάθε είδους εκπτώσεις και αφού περιοριστούν οι πωλήσεις εντός της Εταιρείας.Το ποσό του εσόδου θεωρείται ότι μπορεί να μετρηθεί αξιόπιστα όταν όλες οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις που σχετίζονται με την πώληση έχουν επιλυθεί. Πώληση αγαθών Το έσοδο από την πώληση αγαθών αναγνωρίζεται όταν οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη της κυριότητας των αγαθών έχουν μεταβιβαστεί στον αγοραστή. Έσοδα από τόκους Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου το οποίο είναι το επιτόκιο το οποίο προεξοφλεί με ακρίβεια μελλοντικές καταβολές τοις μετρητοίς ή εισπράξεις για τη διάρκεια της αναμενόμενης ζωής του χρηματοοικονομικού μέσου ή, όταν απαιτείται, για συντομότερο διάστημα, στην καθαρή λογιστική αξία του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου ή της υποχρέωσης. Όταν μία απαίτηση έχει υποστεί απομείωση αξίας, η Εταιρεία μειώνει τη λογιστική αξία στο ποσό που αναμένεται να ανακτηθεί, το οποίο είναι το ποσό που προκύπτει από τις εκτιμώμενες μελλοντικές ταμειακές ροές προεξοφλημένες με το πραγματικό επιτόκιο του μέσου και συνεχίζει την περιοδική αναστροφή της προεξόφλησης ως έσοδο από τόκους. Έσοδα από τόκους σε δάνεια τα οποία έχουν υποστεί απομείωση αναγνωρίζονται χρησιμοποιώντας το αρχικό πραγματικό επιτόκιο. Λειτουργικά έξοδα Τα λειτουργικά έξοδα αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης κατά τη χρήση της υπηρεσίας ή την ημερομηνία δημιουργίας τους. Δαπάνες για εγγυήσεις αναγνωρίζονται και χρεώνονται σε βάρος της σχετικής πρόβλεψης όταν το αντίστοιχο έσοδο αναγνωριστεί. Κόστος δανεισμού Το κόστος δανεισμού θα αναγνωρίζεται στα έξοδα της περιόδου στην οποία πραγματοποιείται Αποκτώμενο λογισμικό Τα λοιπά άυλα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν το αποκτώμενο λογισμικό που χρησιμοποιείται στην παραγωγή ή στη διοίκηση. Οι δαπάνες οι οποίες κεφαλαιοποιούνται αποσβένονται με τη μέθοδο της σταθερής απόσβεσης κατά τις εκτιμώμενες ωφέλιμες ζωές τους (τρία με πέντε χρόνια). Επιπλέον και το αποκτώμενο λογισμικό υπόκειται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους όπως περιγράφεται στη σημείωση 7. 30

31 5.4. Ενσώματες ακινητοποιήσεις Οι εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων,ο τεχνικός εξοπλισμός, τα έπιπλα εμφανίζονται στο κόστος κτήσεως τους ή στο κόστος κτήσης μειωμένο με τις σωρευμένες αποσβέσεις και οποιεσδήποτε σωρευμένες ζημίες απομείωσης. Στο κόστος περιλαμβάνεται επίσης το κόστος ανταλλακτικών μερικών τμημάτων των ενσώματων ακινητοποιήσεων τα οποία απαιτούν αντικατάσταση κατά τακτά διαστήματα, εάν πληρούνται τα κριτήρια αναγνώρισης. Τα κόστη της καθημερινής συντήρησης των ενσώματων ακινητοποιήσεων αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα όταν πραγματοποιούνται. Οι αποσβέσεις έχουν υπολογιστεί με τη σταθερή μέθοδο καθ όλη τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των περιουσιακών στοιχείων. Οι ωφέλιμες ζωές των ενσώματων ακινητοποιήσεων συνοψίζονται παρακάτω: Η Eταιρεία ως μισθωτής Οι μισθώσεις της Εταιρείας αντιμετωπίζονται ως λειτουργικές μισθώσεις. Οι καταβολές στις συμβάσεις λειτουργικής μίσθωσης αναγνωρίζονται ως έξοδο στα αποτελέσματα με την ευθεία μέθοδο (συσχετισμός εσόδου χρήσης και εξόδου). Δαπάνες, όπως η συντήρηση και η ασφάλιση, αναγνωρίζονται ως έξοδο, όταν πραγματοποιούνται. Η Εταιρεία μέχρι την 31/12/2012 δεν είχε κατατάξει καμία μίσθωση ως χρηματοδοτική Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας, εκτός των μέσων αντιστάθμισης περιλαμβάνουν τις εξής κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων: διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία και δάνεια και απαιτήσεις Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαχωρίζονται σε διαφορετικές κατηγορίες από την διοίκηση ανάλογα με τα χαρακτηριστικά και τον σκοπό για τον οποίο το μέσο αποκτήθηκε. Η κατηγορία στην οποία κατατάσσεται κάθε χρηματοοικονομικό μέσο διαφοροποιείται από τις υπόλοιπες καθώς ανάλογα με την κατηγορία στην οποία θα καταχωρηθεί το μέσο, ισχύουν διαφορετικοί κανόνες όσον αφορά στην αποτίμηση του αλλά και στον τρόπο αναγνώρισης κάθε προσδιοριζόμενου αποτελέσματος είτε στην κατάσταση αποτελεσμάτων είτε απευθείας στα Ίδια Κεφάλαια. Στην σημείωση 37. παρατίθεται συνοπτική παρουσίαση όλων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ανά κατηγορία. 31

32 Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται με την εφαρμογή της λογιστικής της ημερομηνίας διακανονισμού. Η εκτίμηση της απομείωσης γίνεται τουλάχιστον σε κάθε ημερομηνία δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων είτε όταν υπάρχουν αντικειμενικά τεκμήρια ότι κάποιο χρηματοοικονομικό στοιχείο ή ομάδα χρηματοοικονομικών στοιχείων έχουν υποστεί μείωση της αξίας τους είτε όχι Διαθέσιμα προς πώληση Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία περιλαμβάνουν μη παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία τα οποία ταξινομούνται σαν διαθέσιμα προς πώληση ή δεν πληρούν τα κριτήρια να ταξινομηθούν σε άλλες κατηγορίες χρηματοοικονομικών στοιχείων. Όλα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που εντάσσονται στην κατηγορία αυτήν αποτιμώνται στην εύλογη αξία, εφόσον αυτή μπορεί να προσδιοριστεί αξιόπιστα, με τις μεταβολές στην αξία τους να αναγνωρίζονται στα ίδια κεφάλαια, μετά από τον υπολογισμό κάθε επίδρασης από φόρους. Κατά την πώληση ή την απομείωση των διαθέσιμων προς πώληση περιουσιακών στοιχείων, τα σωρευτικά κέρδη ή ζημιές που είχαν αναγνωριστεί στα ίδια κεφάλαια αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Σε περίπτωση απομείωσης, το ποσό των σωρευτικών ζημιών που μεταφέρεται από την καθαρή θέση και αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα συνίσταται στην διαφορά μεταξύ της αξίας κτήσης (μετά την αφαίρεση των αποπληρωμών κεφαλαίων και των αποσβέσεων) και της εύλογης αξίας μείον κάθε ζημιά απομείωσης που έχει προηγουμένως αναγνωριστεί. Οι ζημίες απομείωσης που είχαν αναγνωριστεί στα αποτελέσματα για επένδυση σε συμμετοχικό τίτλο κατατασσόμενο ως διαθέσιμο προς πώληση δεν αναστρέφονται μέσω των αποτελεσμάτων. Οι ζημιές που είχαν αναγνωριστεί στις οικονομικές καταστάσεις προηγούμενων περιόδων και οι οποίες προέρχονταν από απομείωση χρεωστικών τίτλων αναστρέφονται μέσω των αποτελεσμάτων, εάν η αύξηση (αναστροφή απομείωσης) σχετίζεται με γεγονότα που συνέβησαν μετά την αναγνώριση της απομείωσης στην κατάσταση των αποτελεσμάτων Δάνεια και Απαιτήσεις Τα δάνεια και οι απαιτήσεις είναι μη παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού με σταθερές και προσδιοριστέες καταβολές και τα οποία δεν έχουν χρηματιστηριακή τιμή σε ενεργό αγορά. Δημιουργούνται όταν η Εταιρεία παρέχει χρήματα, προϊόντα ή υπηρεσίες απευθείας σε έναν οφειλέτη χωρίς πρόθεση εμπορικής εκμετάλλευσης. Τα δάνεια και οι απαιτήσεις αποτιμώνται στο αποσβεσμένο κόστος βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου μείον κάθε πρόβλεψη για απομείωση. Κάθε μεταβολή στην αξία των δανείων και απαιτήσεων αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα όταν τα δάνεια και οι απαιτήσεις διαγράφονται ή υφίστανται μείωση της αξίας τους καθώς και κατά την διενέργεια της απόσβεσης. 32

33 Για ορισμένες απαιτήσεις πραγματοποιείται έλεγχος για τυχόν απομείωση τους ανά μεμονωμένη απαίτηση (για παράδειγμα για κάθε πελάτη ξεχωριστά) στις περιπτώσεις όπου η είσπραξη της απαίτησης έχει χαρακτηρισθεί εκπρόθεσμη κατά την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων ή σε περιπτώσεις όπου αντικειμενικά στοιχεία υποδεικνύουν την ανάγκη για απομείωση τους. Οι λοιπές απαιτήσεις ομαδοποιούνται και ελέγχονται για τυχόν απομείωση τους στο σύνολο τους. Οι ομάδες έχουν σαν κοινό χαρακτηριστικό την γεωγραφική κατανομή, τον κλάδο δραστηριότητας των αντισυμβαλλόμενων και, εάν υπάρχουν, άλλα κοινά χαρακτηριστικά πιστωτικού κινδύνου που τους χαρακτηρίζουν. Οι απαιτήσεις και τα δάνεια περιλαμβάνονται στα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία, εκτός αυτών που λήγουν μετά την πάροδο 12 μηνών από την ημερομηνία ισολογισμού. Αυτά χαρακτηρίζονται σαν μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία. Στον ισολογισμό ταξινομούνται σαν εμπορικές και άλλες απαιτήσεις και αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας Αποθέματα Τα αποθέματα περιλαμβάνουν τα αγαθά που αγοράστηκαν. Το κόστος περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για να φθάσουν τα αποθέματα στην παρούσα θέση και κατάσταση. Το χρηματοοικονομικό κόστος δεν λαμβάνεται υπόψη. Κατά την ημερομηνία Ισολογισμού, τα αποθέματα απεικονίζονται στην χαμηλότερη τιμή μεταξύ κόστους κτήσης και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία είναι η εκτιμώμενη τιμή πώλησης κατά τη συνήθη ροή των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, μείον το εκτιμώμενο κόστος που είναι αναγκαίο για να πραγματοποιηθεί η πώληση. Το κόστος προσδιορίζεται χρησιμοποιώντας την μέθοδο του μέσου σταθμικού κόστους Λογιστική Φόρου Εισοδήματος Τρέχουσα Φορολογία Εισοδήματος Η τρέχουσα φορολογική απαίτηση/υποχρέωση περιλαμβάνει εκείνες τις υποχρεώσεις ή απαιτήσεις από τις φορολογικές αρχές σχετιζόμενες με την τρέχουσα ή προηγούμενες περιόδους αναφοράς που δεν έχουν καταβληθεί μέχρι την ημερομηνία του Ισολογισμού. Υπολογίζονται σύμφωνα με τους φορολογικούς συντελεστές και τους φορολογικούς νόμους που εφαρμόζονται στην δημοσιονομική χρήση την οποία αφορούν, βάσει των φορολογητέων κερδών για την χρήση. Όλες οι μεταβολές στις τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις αναγνωρίζονται σαν φορολογικό έξοδο στα αποτελέσματα Αναβαλλόμενη Φορολογία Εισοδήματος Η αναβαλλόμενη φορολογία εισοδήματος υπολογίζεται με την μέθοδο υποχρέωσης που εστιάζει στις προσωρινές διαφορές. Αυτή περιλαμβάνει την σύγκριση της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και υποχρεώσεων των οικονομικών καταστάσεων με τις αντίστοιχες φορολογικές βάσεις. 33

34 Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται στον βαθμό που είναι πιθανό ότι θα αντισταθμιστούν έναντι της μελλοντικής φορολογίας εισοδήματος. Οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται για όλες τις φορολογητέες προσωρινές διαφορές. Επιπλέον, σύμφωνα και με το ΔΛΠ 12, δεν αναγνωρίζεται αναβαλλόμενη φορολογία σε σχέση με την υπεραξία. Δεν αναγνωρίζεται αναβαλλόμενη φορολογία για τις προσωρινές διαφορές που σχετίζονται με επενδύσεις σε θυγατρικές και με συμμετοχές σε κοινοπραξίες εάν η αναστροφή αυτών των προσωρινών διαφορών μπορεί να ελεγχθεί από την Εταιρεία ενώ αναμένεται ότι η προσωρινή διαφορά δεν θα αναστραφεί το μέλλον. Επιπροσθέτως, οι φορολογικές ζημιές που μπορούν να μεταφερθούν σε επόμενες περιόδους καθώς και φορολογικές πιστώσεις στην Εταιρεία αναγνωρίζονται ως αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις. Καμία αναβαλλόμενη φορολογία δεν αναγνωρίζεται κατά την αρχική αναγνώριση μίας απαίτησης ή υποχρέωσης σε μία συναλλαγή που δεν αποτελεί συνένωση επιχειρήσεων και κατά την στιγμή της συναλλαγής, δεν επηρεάζει ούτε το λογιστικό κέρδος ούτε το φορολογητέο κέρδος ή ζημιά. Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις υπολογίζονται με τους φορολογικούς συντελεστές που αναμένονται να εφαρμοστούν στην περίοδο κατά την οποία θα τακτοποιηθεί η απαίτηση ή η υποχρέωση, λαμβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές που έχουν θεσπιστεί ή ουσιωδώς θεσπιστεί, μέχρι την ημερομηνία του ισολογισμού. Οι περισσότερες μεταβολές στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις αναγνωρίζονται σαν φορολογικό έξοδο στα αποτελέσματα. Μόνο μεταβολές στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις που σχετίζονται με μεταβολή στην αξία της απαίτησης ή υποχρέωσης που χρεώνεται απευθείας στα ίδια κεφάλαια χρεώνονται ή πιστώνονται απευθείας στα ίδια κεφάλαια. Η Εταιρεία αναγνωρίζει μία προηγουμένως μη αναγνωρισμένη αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση κατά την έκταση που είναι πιθανό ότι μελλοντικό φορολογητέο κέρδος θα επιτρέψει την ανάκτηση της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης. Η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση επανεξετάζεται σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού και μειώνεται κατά την έκταση που δεν είναι πλέον πιθανό ότι επαρκές φορολογητέο κέρδος θα είναι διαθέσιμο για να επιτρέψει την αξιοποίηση της ωφέλειας μέρους ή του συνόλου αυτής της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης Ταμειακά Διαθέσιμα και Ταμειακά Ισοδύναμα Τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν μετρητά στις τράπεζες και στο ταμείο καθώς και βραχυπρόθεσμες, υψηλής ρευστότητας επενδύσεις, όπως αξίες της χρηματαγοράς και τραπεζικές καταθέσεις με ημερομηνία λήξης σε τρεις μήνες ή λιγότερο. Οι αξίες της χρηματαγοράς είναι χρηματοοικονομικά περιουσιακά που απεικονίζονται στη εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων Ίδια Κεφάλαια Το μετοχικό κεφάλαιο προσδιορίζεται σύμφωνα με την ονομαστική αξία των μετοχών που έχουν εκδοθεί. Οι κοινές μετοχές ταξινομούνται στα ίδια κεφάλαια. 34

35 Η αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών περιλαμβάνει κάθε διαφορά υπέρ το άρτιο κατά την αρχική έκδοση του μετοχικού κεφαλαίου. Κάθε κόστος συναλλαγής σχετιζόμενο με την έκδοση των μετοχών καθώς και οποιοδήποτε σχετικό όφελος φόρου εισοδήματος προκύψει αφαιρούνται από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό αναπροσαρμογής περιλαμβάνει κέρδη και ζημιές εξαιτίας της αναπροσαρμογής συγκεκριμένων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και ενσώματων ακινητοποιήσεων. Οι συναλλαγματικές διαφορές από την μετατροπή θυγατρικών εξωτερικού περιλαμβάνονται στο αποθεματικό μετατροπής. Τα παρακρατηθέντα κέρδη περιλαμβάνουν τα τρέχοντα αποτελέσματα και αυτά προηγούμενων περιόδων όπως γνωστοποιούνται στα αποτελέσματα Παροχές λόγω συνταξιοδότησης και Βραχυχρόνιες παροχές σε εργαζομένους Παροχές λόγω συνταξιοδότησης Η Εταιρεία έχει καθορίσει τόσο προγράμματα καθορισμένων παροχών όσο και προγράμματα καθορισμένων εισφορών. Ένα πρόγραμμα καθορισμένων παροχών είναι ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα που δεν εμπίπτει σε πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών. Τυπικά, τα προγράμματα καθορισμένων εισφορών καθορίζουν ένα ποσό παροχών που ο εργαζόμενος θα λάβει με την συνταξιοδότηση του, συνήθως εξαρτώμενο από παράγοντες όπως η ηλικία, τα χρόνια υπηρεσίας και η αποζημίωση. Η υποχρέωση που αναγνωρίζεται στον Ισολογισμό, σε σχέση με τα προγράμματα καθορισμένων παροχών συνταξιοδότησης, είναι η τρέχουσα αξία της καθορισμένης υποχρέωσης παροχών κατά την ημερομηνία Ισολογισμού πλην την εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος και υπολογιζόμενων των αναπροσαρμογών των μη αναγνωρισθέντων αναλογιστικών κερδών ή ζημιών και δαπανών προηγούμενης υπηρεσίας. Η υποχρέωση καθορισμένων παροχών υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητους αναλογιστές βάσει της Μεθόδου της Προβεβλημένης Πιστωτικής Μονάδος. Η τρέχουσα αξία των καθορισμένων υποχρεώσεων παροχών καθορίζεται μέσω της προεξόφλησης των προσδοκώμενων μελλοντικών ταμιακών εκροών χρησιμοποιώντας επιτόκια υψηλής απόδοσης εταιρικών ομολόγων, που απεικονίζονται στο νόμισμα στο οποίο οι παροχές θα καταβληθούν και έχουν όρους λήξης ανάλογα με τους όρους της σχετικής υποχρέωσης συνταξιοδότησης. Τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζημιές που προέρχονται από εμπειρικές αναπροσαρμογές και μεταβολές σε αναλογικές υποθέσεις κατά το τέλος της προηγούμενης περιόδου υπερέβησαν το μεγαλύτερο από το 10% της εύλογης αξίας των περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος ή το 10% των υποχρεώσεων καθορισμένων παροχών, χρεώνονται ή πιστώνονται στα αποτελέσματα με βάση τον αναμενόμενο μέσο όρο της υπολειπόμενης εργασιακής ζωής των εργαζομένων που συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα. Το κόστος προϋπηρεσίας αναγνωρίζεται απευθείας στα αποτελέσματα, εκτός εάν οι μεταβολές στα συνταξιοδοτικά προγράμματα είναι προαιρετικές για την παραμονή των εργαζομένων στην υπηρεσία για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (ημερομηνία κατοχύρωσης). Σε αυτήν την περίπτωση, το κόστος προϋπηρεσίας αποσβένεται σε σταθερή βάση μέχρι την ημερομηνία κατοχύρωσης των παροχών. 35

36 Ένα πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών είναι ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα στο οποίο η Εταιρεία καταβάλλει καθορισμένες εισφορές σε έναν ανεξάρτητο διαχειριστικό φορέα σε υποχρεωτική, συμβατική ή προαιρετική βάση. Η επιχείρηση δεν θα έχει καμία νομική ή τεκμαιρόμενη υποχρέωση να πληρώσει περαιτέρω εισφορές, στην περίπτωση που ο φορέας δεν κατέχει επαρκή περιουσιακά στοιχεία για να πληρώσει όλες τις παροχές στους εργαζομένους, για παρεχόμενη υπηρεσία τρέχουσας ή προηγούμενων χρήσεων. Οι προπληρωμένες εισφορές αναγνωρίζονται σαν στοιχείο του ενεργητικού στον βαθμό που είναι δυνατή μία επιστροφή χρημάτων ή μία μείωση σε μελλοντικές πληρωμές Παροχές εξόδου από την Υπηρεσία Οι παροχές εξόδου από την υπηρεσία καταβάλλονται όταν η απασχόληση τερματίζεται από την Εταιρεία πριν την συνήθη ημερομηνία συνταξιοδότησης, ή όταν κάποιος εργαζόμενος αποδέχεται την οικειοθελή αποχώρηση από την υπηρεσία σε αντάλλαγμα αυτών των παροχών. Η Εταιρεία αναγνωρίζει αυτές τις παροχές εξόδου όταν αποδεδειγμένα δεσμεύεται είτε να τερματίσει την απασχόληση των εργαζομένων σύμφωνα με ένα λεπτομερές τυπικό σχέδιο χωρίς πιθανότητα αποχώρησης είτε παρέχοντας παροχές εξόδου σαν αποτέλεσμα προσφοράς προκειμένου να προωθηθεί η οικειοθελής αποχώρηση. Όταν οι παροχές εξόδου από την υπηρεσία καθίστανται αποδοτέες πέραν από 12 μήνες μετά την ημερομηνία του ισολογισμού, προεξοφλούνται στην παρούσα αξία τους Χρηματοοικονομικές Υποχρεώσεις Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της Εταιρείας περιλαμβάνουν τραπεζικά δάνεια και λογαριασμούς υπεραναλήψεως (overdraft), εμπορικές και άλλου είδους υποχρεώσεις. Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία συμμετέχει σε μία συμβατική συμφωνία του χρηματοοικονομικού μέσου και διαγράφονται όταν η Εταιρεία απαλλάσσεται από την υποχρέωση ή αυτή ακυρώνεται ή λήγει. Οι τόκοι αναγνωρίζονται ως έξοδο στο κονδύλι των Χρηματοοικονομικών Εξόδων στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων. Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικώς στην ονομαστική τους αξία και ακολούθως αποτιμώνται στο αποσβεσμένο κόστος μείον τις καταβολές διακανονισμού. Τα κέρδη και οι ζημιές αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων όταν οι υποχρεώσεις διαγράφονται καθώς και μέσω της διενέργειας αποσβέσεων. Όταν μία υπάρχουσα χρηματοοικονομική υποχρέωση ανταλλάσσεται με μια άλλη υποχρέωση διαφορετικής μορφής με τον ίδιο δανειστή αλλά ουσιαστικά διαφορετικούς όρους, ή οι όροι μίας υφιστάμενης υποχρέωσης τροποποιούνται σημαντικά, όπως μία ανταλλαγή ή τροποποίηση, αυτή αντιμετωπίζεται σαν εξόφληση της αρχικής υποχρέωσης και αναγνώριση μίας νέας υποχρέωσης. Κάθε διαφορά στις αντίστοιχες λογιστικές αξίες αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα. 36

37 5.12. Δάνεια Τα τραπεζικά δάνεια παρέχουν μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση των λειτουργιών της Εταιρείας. Όλα τα δάνεια αρχικώς αναγνωρίζονται στο κόστος, που είναι η εύλογη αξία του ανταλλάγματος που λαμβάνεται εκτός του κόστους έκδοσης σχετικά με τον δανεισμό Λοιπές Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενα Περιουσιακά στοιχεία Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν μία παρούσα δέσμευση είναι πιθανό ότι θα οδηγήσει σε εκροή οικονομικών πόρων για την Εταιρεία ενώ αυτή μπορεί να εκτιμηθεί και αξιόπιστα. Ο χρόνος πραγματοποίησης ή το ποσό της εκροής μπορεί να είναι αβέβαια. Μία παρούσα δέσμευση προκύπτει από την παρουσία μίας νομικής ή τεκμαιρόμενης υποχρέωσης που έχει προκύψει από γεγονότα του παρελθόντος, για παράδειγμα εγγυήσεις προϊόντων, νομικές αντιδικίες ή επαχθή συμβόλαια. Όταν μέρος ή το σύνολο της απαιτούμενης δαπάνης για τον διακανονισμό μιας πρόβλεψης αναμένεται να αποζημιωθεί από κάποιο άλλο μέρος, η αποζημίωση θα αναγνωρίζεται όταν και μόνον όταν, είναι κατ ουσία βέβαιο ότι η αποζημίωση θα εισπραχθεί, αν η οικονομική οντότητα διακανονίσει την υποχρέωση και αυτή αντιμετωπιστεί ως ένα ιδιαίτερο περιουσιακό στοιχείο. Το ποσό που αναγνωρίζεται για την αποζημίωση δεν υπερβαίνει το ποσό της πρόβλεψης. Το έξοδο σχετικά με μία πρόβλεψη παρουσιάζεται στα αποτελέσματα, καθαρό από το ποσό που αναγνωρίστηκε για την αποζημίωση. Μια πρόβλεψη χρησιμοποιείται μόνο για τα έξοδα για τα οποία είχε αρχικώς σχηματιστεί πρόβλεψη. Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε ημερομηνία Ισολογισμού και προσαρμόζονται προκειμένου να απεικονίζουν την τρέχουσα καλύτερη εκτίμηση. Οι προβλέψεις αποτιμώνται στο προσδοκώμενο κόστος που απαιτείται για να προσδιοριστεί η παρούσα δέσμευση, βασιζόμενοι στα πιο αξιόπιστα τεκμήρια που είναι διαθέσιμα κατά την ημερομηνία Ισολογισμού, περιλαμβάνοντας τους κινδύνους και τις αβεβαιότητες σχετικά με την παρούσα δέσμευση. Όταν η επίδραση της διαχρονικής αξίας του χρήματος είναι σημαντική, το ποσό της πρόβλεψης είναι η παρούσα αξία των εξόδων που αναμένονται να απαιτηθούν προκειμένου να τακτοποιηθεί η υποχρέωση. Όταν υπάρχει ένας αριθμός ομοίων δεσμεύσεων, η πιθανότητα ότι μία εκροή θα απαιτηθεί για διακανονισμό, καθορίζεται λαμβάνοντας υπόψη την κατηγορία των δεσμεύσεων, ως ένα σύνολο. Μία πρόβλεψη αναγνωρίζεται ακόμη και αν η πιθανότητα πραγματοποίησης εκροής για ένα στοιχείο που περιλαμβάνεται στην κατηγορία δεσμεύσεων είναι μικρή. Αν δεν είναι εφεξής πιθανό ότι μία εκροή πόρων, που ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη, θα απαιτηθεί για να διακανονιστεί η υποχρέωση, η πρόβλεψη θα αναστρέφεται. Σε τέτοιες περιπτώσεις όπου η δυνατή εκροή οικονομικών πόρων σαν αποτέλεσμα παρουσών δεσμεύσεων θεωρείται μη πιθανή, ή το ποσό της πρόβλεψης δεν μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα, δεν αναγνωρίζεται καμία υποχρέωση στον Ισολογισμό, εκτός εάν θεωρείται στα πλαίσια της συνένωσης επιχειρήσεων. 37

38 Αυτές οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις αναγνωρίζονται στα πλαίσια της κατανομής του κόστους απόκτησης στα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις κατά την συνένωση επιχειρήσεων. Ακολούθως αποτιμώνται στο υψηλότερο ποσό μίας συγκρίσιμης πρόβλεψης όπως περιγράφεται ανωτέρω και στο ποσό που είχε αρχικώς αναγνωριστεί, μείον κάθε απόσβεση. Πιθανές εισροές από οικονομικά οφέλη για την Εταιρεία που δεν πληρούν ακόμη τα κριτήρια ενός περιουσιακού στοιχείου θεωρούνται ενδεχόμενες απαιτήσεις. 38

39 6. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 39

40 31 Δεκεμβρίου

41 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ 7. ΑΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Στις ασώματες ακινητοποιήσεις περιλαμβάνονται ο αέρας των καταστημάτων, λογισμικά προγράμματα καθώς και οι άδειες χρήσεις λογισμικού. Λογισμικό: Οι άδειες λογισμικού αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται με την σταθερή μέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων αυτών η οποία κυμαίνεται από 1 έως 5 χρόνια. Η κίνηση των σχετικών λογαριασμών έχει ως εξής: Θα πρέπει να σημειωθεί ότι καμία δέσμευση της Εταιρείας δεν υπάρχει σχετικά με την δημιουργία νέων άϋλων περιουσιακών στοιχείων καθώς και για συμβόλαια σχετικά με τη αγορά αέρα καταστημάτων. 41

42 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ Στην τρέχουσα χρήση διενεργήθηκε απομείωση άυλων στοιχείων ενεργητικού της Εταιρείας ύψους ,28. Το εν λόγω ποσό εμφανίζεται στο κονδύλι «Ζημιές απομείωσης ενσώματων και άυλων ακινητοποιήσεων» της Κατάστασης Συνολικών εσόδων της Εταιρείας. 8. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Στην χρήση 2012 πραγματοποιήθηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής Ridenco Textil ποσού ,08. Σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας αποφασίστηκε η λύση και εκκαθάριση των τουρκικών θυγατρικών Ridenco Tekstil A.S. και Ridenco Pazarlama A.S. Η Εταιρεία προέβη στην απομείωση της συμμετοχής της κατά ,12 μέσω των αποτελεσμάτων χρήσης. 9. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Οι απαιτήσεις από συνεργαζόμενες εταιρείες αφορούν καταβολές σε θυγατρική εταιρεία έναντι μελλοντικών αυξήσεων κεφαλαίου. Στην χρήση πραγματοποιήθηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής Ridenco Textil κατά ,08 επιστροφή ποσού ,49, συμψηφισμός ποσού ,63 και συναλλαγματικές διαφορές ποσού , ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Οι λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις κατά την 31/12/2012 αφορούν εγγυήσεις που έχει καταβάλει η Εταιρεία για καταστήματα και αυτοκίνητα που ενοικιάζει, καθώς και σε επιχειρήσεις κοινής ωφελείας. 42

43 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ 11. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ Τα αποθέματα αναλύονται παρακάτω: 12. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ Πρόκειται για χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού για τα οποία έχει αποφασισθεί να παρακολουθούνται στην εύλογη αξία τους μέσω των αποτελεσμάτων κατά την αρχική αναγνώριση. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται αναλυτικά η κίνηση του ανωτέρου λογαριασμού: 43

44 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ Η εύλογη αξία των ανωτέρω συμμετοχικών τίτλων βασίζεται στην τρέχουσα αξία, στην αγορά διαπραγμάτευσης τους. 13. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Η ανάλυση των απαιτήσεων έχει ως εξής: Το σύνολο των ανωτέρω απαιτήσεων θεωρείται πως είναι βραχυπρόθεσμης λήξης. Η εύλογη αξία αυτών των βραχυπρόθεσμων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων δεν καθορίζεται ανεξάρτητα καθώς η λογιστική αξία εκτιμάται πως προσεγγίζει την εύλογη αξία τους. Για όλες τις απαιτήσεις της Εταιρείας έχει πραγματοποιηθεί εκτίμηση των ενδείξεων για τυχόν απομείωση τους. Ορισμένες από τις απαιτήσεις έχουν υποστεί απομείωση για τις οποίες έχει σχηματιστεί αντίστοιχη πρόβλεψη ,84. Οι απαιτήσεις που έχουν 44

45 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ υποστεί απομείωση αφορούν κυρίως σε πελάτες της Εταιρείας οι οποίοι αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες. Η ενηλικίωση των πελατών και λοιπών απαιτήσεων που δεν έχουν υποστεί απομείωση παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί: Η λογιστική αξία της απαίτησης από θυγατρικές θεωρείται πως προσεγγίζει την εύλογη αξία της καθώς η είσπραξη της αναμένεται να πραγματοποιηθεί σε χρονικό διάστημα τέτοιο που η επίδραση της χρονικής αξίας του χρήματος θεωρείται ασήμαντη. 14. ΛΟΙΠΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Τα λοιπά κυκλοφοριακά στοιχεία του ενεργητικού της Εταιρείας αναλύονται στον ακόλουθο πίνακα ως εξής: 15. TΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ Τα Ταμειακά Διαθέσιμα και ταμειακά Ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία: 45

46 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ 16. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Μετοχικό Κεφάλαιο Το μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αποτελείται από κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,50. Όλες οι μετοχές παρέχουν ίσα δικαιώματα στην λήψη μερισμάτων και στην αποπληρωμή κεφαλαίου και αντιπροσωπεύουν μία ψήφο στην Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟ Λόγω των συσσωρευμένων ζημιών, τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας έχουν καταστεί αρνητικά και συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 47 & 48 του κωδ. Ν. 2190/1920, περί της συνέχισης της δραστηριότητας της Εταιρείας. 46

47 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ 17. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΟΓΩ ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Το ποσό των υποχρεώσεων στον Ισολογισμό που αφορά συντάξεις και άλλες αποζημιώσεις σε εργαζομένους αναλύεται ως ακολούθως: 18. XΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Οι δανειακές υποχρεώσεις της Εταιρείας, αναλύονται ως εξής: Το ως άνω εκδοθέντα ομολογιακά δάνεια της Εταιρείας αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις με βάση τα πραγματικά επιτόκια δανεισμού. Το πραγματικό επιτόκιο για κάθε δάνειο είναι εκείνο που εξισώνει τις προεξοφλημένες μελλοντικές πληρωμές κατά την διάρκεια της ζωής του εν λόγω δανείου με την καθαρή λογιστική αξία του δανείου.κατά την διάρκεια της περιόδου η Εταιρεία αποπλήρωσε δανειακές υποχρεώσεις ποσού ,66. 47

48 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ Κατά την , οι ληξιπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις της Εταιρείας ανέρχονταν σε ποσό ,67 και οι μη εξοφληθέντες τόκοι σε ,72. Κατά την ημερομηνία έγκρισης των Οικονο μικών Καταστάσεων ήτοι την οι ληξιπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις της Εταιρείας ανέρχονταν σε ποσό ,41 και οι μη εξοφληθέντες τόκοι σε ποσό ,02. Στις ανωτέρω ληξιπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις περιλαμβάνονται δάνεια τραπεζών και δόσεις δανείων τραπεζών. Στους μη εξοφληθέντες τόκους περιλαμβάνονται οι τόκοι δανείων που παρήχθησαν κατά την ημερομηνία εκτοκισμού και τόκοι υπερημερίας και λοιπά έξοδα που οι δανείστριες τράπεζες είχαν γνωστοποιήσει στην Εταιρεία κατά την ημερομηνία έγκρισης των Οικονομικών Καταστάσεων. Στις ληξιπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις της της Εταιρείας, περιλαμβάνονται υποχρεώσεις μεταξύ άλλων συνολικού ποσού ,40 συμπεριλαμβανομένων τόκων και λοιπών εξόδων που αφορά δύο δανειακές συμβάσεις τραπέζης η οποία κατήγγειλε αυτές μετά την , ημερομηνία κατά την οποία υπεβλήθη αρχικά η αίτηση υπαγωγής της Εταιρείας. στις διατάξεις του Άρθρου 99 του Ν.3588/2009. Μία εκ των δύο συμβάσεων αφορούσε ομολογιακό δάνειο που είχε λήξει στις και για το οποίο η Διοίκηση της Εταιρείας βρισκόταν σε διαπραγματεύσεις με την εν λόγω τράπεζα μέχρι την για την αναχρηματοδότηση του. Στις η εν λόγω τράπεζα υπέβαλε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων εις βάρος της ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας και της μητρικής RIDENCO A.E. ως εγγυήτριας. Μετά την καταγγελία των συμβάσεων η εν λόγω τράπεζα προέβη στην έκδοση δύο διαταγών πληρωμής ,34 και ,73 εις βάρος της Εταιρείας και της μητρικής RIDENCO AE ως εγγυήτριας βάσει των οποίων ενέγραψε προσημείωση υποθήκης ποσού ,00 πλέον τόκων και εξόδων σε ακίνητο της μητρικής RIDENCO A.E/ που ευρίσκεται στην οδό Σπευσίππου 15 στο Κολωνάκι πλέον προσημείωσης πλέον τόκων και εξόδων σε ακίνητο της μητρικής RIDENCO A.E. στο κέντρο Agora στο Μαρούσι. Στο ακίνητο της μητρικής Εταιρείας στην οδό Σπευσίππου στο Κολωνάκι την ορίσθηκε πλειστηριασμός από την ανωτέρω τράπεζα ο οποίος όμως δεν διενεργήθηκε ελλείψει πλειοδοτών. Η τράπεζα επανήλθε με νέα διαδικασία ζητώντας την μείωση της τιμής πρώτης προσφοράς και τον ορισμό νέας ημερομηνίας πλειστηριασμού. Με την από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου ορίζεται η διενέργεια του νέου πλειστηριασμού εντός 30 ημερών από την κατάθεση της απόφασης ( με εξαίρεση το χρονικό διάστημα ) και τιμή πρώτης προσφοράς μειωμένης της αρχικής κατά ευρώ 9 χιλ. με ημερομηνία διεξαγωγής την ο οποίος δεν διενεργήθηκε 48

49 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ελλέιψει πλειοδοτών. Η τράπεζα επανήλθε με νέα διαδικασία ζητώντας την εκ νέου μείωση της τιμής πρώτης προσφοράς με ημερομηνία συζήτησης την απο το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών μέχρι την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων δεν έχει εκδοθεί απόφαση. Άλλη τράπεζα κοινοποίησε την διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων κατά της Εταιρείας και της μητρικής RIDENCO ζητώντας την έκδοση προσωρινής διαταγής απαγόρευσης πραγματικής και νομικής μεταβολής των παγίων στοιχείων της κινητής και ακίνητης περιουσίας των εταιρειών και την διάταξη προσωρινής κατάσχεσης κάθε κινητής και ακίνητης περιουσίας και κάθε εμπράγματου δικαιώματος επ αυτών και μέχρι του ποσού ευρώ ,89 πλέον τόκων υπερημερίας και εξόδων, οφειλομένου μέχρι και την ατην τράπεζα από δανειακή σύμβαση.το Διοικητικό Πρωτοδικείο με προσωρινή διαταγή την απαγόρευσε την νομική και πραγματική μεταβολή των πραγμάτων των δύο εταιρειών πλην της πωλήσεως (λιανικώς ή χονδρικώς) των προς διάθεση εμπορευμάτων τους μέχρι την συζήτηση και υπό τον όρο της συζήτησης, με ημερομηνία δικασίμου την όπου και τελικά διέταξε την συντηρητική κατάσχεση κάθε κινητής και ακίνητης περιουσίας τόσο της Εταιρείας όσο και της μητρικής πλήν των προς πώληση (λιανικώς ή χονδρικώς ) εμπορευμάτων τους. 19. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 20. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Η ανάλυση των υπολοίπων των προμηθευτών και των λοιπών συναφών υποχρεώσεων της Εταιρείας, έχει ως εξής: 49

50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ 21. ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 22. ΆΛΛΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Όλες οι υποχρεώσεις θεωρούνται ως βραχυπρόθεσμες. Οι εύλογες αξίες των εμπορικών και λοιπών υποχρεώσεων δεν παρουσιάζονται χωριστά καθώς, εξαιτίας της βραχυπρόθεσμης διάρκειας τους, η Διοίκηση θεωρεί ότι οι λογιστικές αξίες, που αναγνωρίζονται στον ισολογισμό, αποτελούν μία λογική προσέγγιση των εύλογων αξιών. 23. ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 50

51 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ 24. ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ/ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 51

52 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ 25. ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Τα λοιπά έσοδα και έξοδα εκμεταλλεύσεως της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 52

53 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ 26. Χρηματοοικονομικά Έσοδα και Χρηματοοικονομικά Έξοδα Τα χρηματοοικονομικά έξοδα περιλαμβάνουν κάθε έσοδο και έξοδο σχετικά με τόκους, εκτός από τους τόκους που προέρχονται από τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. Τα ακόλουθα ποσά έχουν συμπεριληφθεί στην κατάσταση αποτελεσμάτων και αναλύονται ως εξής: 27. ΛΟΙΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Το εν λόγω κονδύλι παρουσιάζει τις πραγματοποιηθείσες συναλλαγματικές διαφορές από αποτίμηση και εξόφληση απαιτήσεων-υποχρεώσεων 28. Φόρος Εισοδήματος Η ανάλυση του φόρου εισοδήματος της Εταιρείας, έχει ως εξής: 53

54 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ 29. ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ Βασικά Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται διαιρώντας το κέρδος ή τη ζημία που αναλογεί στους κατόχους κοινών μετοχών της μητρικής οικονομικής οντότητας με το μέσο σταθμισμένο αριθμό κοινών μετοχών σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της λογιστικής περιόδου. 30. Συναλλαγές με Συνδεδεμένα Μέρη Στα πλαίσια της λειτουργικής δραστηριότητας, τα υλικά, τα αποθέματα και οι υπηρεσίες προέρχονται από έναν αριθμό συνεργαζομένων φορέων (πελάτες-προμηθευτές) της Εταιρείας. Αυτές οι συναλλαγές περιλαμβάνουν εταιρείες στις οποίες υπάρχει συμμετοχή και εταιρείες στις οποίες συμμετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Η Εταιρεία δεν συμμετείχε σε καμία συναλλαγή ασυνήθους φύσεως ή περιεχομένου η οποία να είναι ουσιώδης για την ίδια και τα άτομα που συνδέονται στενά με αυτήν, και δεν αποσκοπεί να συμμετάσχει σε τέτοιου είδους συναλλαγές στο μέλλον. 54

55 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ 55

56 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ 56

57 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ Συναλλαγές με βασικά διοικητικά στελέχη Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και λοιπών διευθυντικών στελεχών για το 2012 αναλύονται ως ακολούθως: Οι αμοιβές των βασικών Διοικητικών Στελεχών περιλαμβάνουν ετήσιες αμοιβές και bonus τα οποία προσανατολίζονται στην επίτευξη των καθορισμένων στόχων για την Εταιρεία. Επίσης πρέπει να σημειωθεί ότι βάσει των αποφάσεων των Γ.Σ. των μετόχων η Εταιρεία υποχρεούται να καταβάλει ποσό ,00 σε περίπτωση συνταξιοδότησης ή αποχώρησης του Δ/ντος Συμβούλου, κ. Μωρίς-Ρίτσι Φρανσές, ή το αργότερο την 1/3/2015, όποιο επέλθει νωρίτερα. Η εν λόγω υποχρέωση της Εταιρείας έχει ληφθεί υπόψη στην αναλογιστική μελέτη σύμφωνα με την οποία σχηματίστηκε από την Εταιρεία πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού η οποία εμφανίζεται στο κονδύλι του Ισολογισμού «Προβλέψεις για παροχές στους εργαζομένους». 31. Εγγυήσεις Η Εταιρεία παρείχε τις ακόλουθες εγγυήσεις: 32. Ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις από τις αρχές Η Εταιρεία και οι θυγατρικές της δεν έχουν ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις παρακάτω χρήσεις: 57

58 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ Για την εταιρεία Ridenco Commercial A.E διενεργήθηκε έλεγχος για την κλειόμενη χρήση βάσει του άρθρου 82 παρ 5 του Ν 2238/94 και για τον λόγο αυτό η εταιρεία δεν θεωρεί ότι θα πρέπει να διενεργήσει επιπλέον πρόβλεψη για φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις. Η Ridenco Commercial υπόκεινται σε φορολογικό έλεγχο από Νόμιμο Ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 82 του ν. 2238/1994 και έλαβαν την προηγούμενη χρήση πιστοποιητικό συμμόρφωσης χωρίς να προκύψουν σημαντικές διαφορές. Για να θεωρηθεί η χρήση περαιωμένη πρέπει να ισχύσουν τα οριζόμενα στην παρ. 1α του άρθρου 6 της ΠΟΛ 1159/2011. Για τη χρήση 2012 η Εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παραγρ. 5 Ν. 2238/1994. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως Αναταξινόμιση Συγκριτικών Κονδυλίων Στην κατάσταση Οικονομικής Θέσης της Εταιρείας και στις σημειώσεις των οικονομικών καταστάσεων, ανάμεσα στα κονδύλια της προηγούμενης περιόδου, εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις και τα λοιπά κυκλοφοριακά στοιχεία ενεργητικού έχουν αναταξινομηθεί τα «έσοδα χρήσεως εισπρακτέα» έτσι ώστε να είναι συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα της τρέχουσας περιόδου. 34. Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές Με την επιφύλαξη των προαναφερθεισών διαφορών δεν υπάρχουν άλλες επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές ούτε αποφάσεις δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας. 58

59 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ 35. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις / απαιτήσεις Σε περίπτωση ενδεχόμενης λήψης μέτρων από τράπεζες εις βάρος της Εταιρείας, αυτή δύναται να υποστεί σημαντική επίπτωση στην οικονομική της κατάσταση συνεπεία απαιτήσεων 59,25 εκατ. περίπου. 36. Σκοποί και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η Εταιρεία είναι εκτεθειμένη σε πολλαπλούς χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως ο κίνδυνος της αγοράς (διακυμάνσεις στις συναλλαγματικές ισοτιμίες, τα επιτόκια, οι τιμές της αγοράς κτλ), πιστωτικός κίνδυνος και κίνδυνος ρευστότητας. Το πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας στοχεύει στον περιορισμό της αρνητικής επίδρασης στα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας που προκύπτει από την αδυναμία πρόβλεψης των χρηματοοικονομικών αγορών και τη διακύμανση στις μεταβλητές του κόστους και των πωλήσεων. Η πολιτική διαχείρισης κινδύνων εφαρμόζεται από την Γενική Διεύθυνση της Εταιρείας. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η παρακάτω: Αξιολόγηση των κινδύνων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες και τις λειτουργίες της Εταιρείας, σχεδιασμός της μεθοδολογίας και επιλογή των κατάλληλων χρηματοοικονομικών προϊόντων για την μείωση των κινδύνων και εκτέλεση/εφαρμογή, σύμφωνα με τη διαδικασία που έχει εγκριθεί από τη διοίκηση, της διαδικασίας διαχείρισης κινδύνων. Τα χρηματοοικονομικά μέσα της Εταιρείας αποτελούνται κυρίως από καταθέσεις σε τράπεζες, δικαιώματα υπεραναλήψης σε τράπεζες, βραχυπρόθεσμα χρηματοοικονομικά προϊόντα υψηλής ρευστότητας διαπραγματεύσιμα στην χρηματαγορά, εμπορικούς χρεώστες και πιστωτές, δάνεια από και προς τις θυγατρικές, επενδύσεις σε μετοχές, μερίσματα πληρωτέα και υποχρεώσεις από μισθώσεις Συναλλαγματικός κίνδυνος Εντός της χρήσης 2012, γεγονός που συνεχίζεται και στο 2013, η Εταιρεία έπαυσε να έχει έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο λόγω της μη ύπαρξης αγορών σε Δολάρια Ηνωμένων Πολιτειών που προήλθαν από την οικονομική αδυναμία για εισαγωγές Ανάλυση ευαισθησίας κινδύνου επιτοκίου Η πολιτική της Εταιρείας είναι να ελαχιστοποιήσει την έκθεση του στο κίνδυνο ταμειακών ροών επιτοκίου όσον αφορά τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση. Οι μακροπρόθεσμες 59

60 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ χρηματοδοτήσεις είναι συνήθως με σταθερό ποσοστό επιτοκίου. Την 31η Δεκεμβρίου 2012, η Εταιρεία είναι εκτεθειμένη στις μεταβολές της αγοράς του επιτοκίου όσον αφορά τον τραπεζικό δανεισμό της, ο οποίος υπόκεινται σε μεταβλητό ποσοστό επιτοκίου. Την 31η Δεκεμβρίου 2012, οι δανειακές υποχρεώσεις της Εταιρείας ανέρχονταν στο ποσό των ,61.Η αύξηση των επιτοκίων κατά 1,5% των δανείων της Εταιρείας εφόσον ο δανεισμός διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα με αυτά του τέλους χρήσης 2012 δύναται να επιφέρει μείωση των αποτελεσμάτων αυτών κατά 888χιλ. περίπου. Σε περίπτωση μείωσης των επιτοκίων θα προκύψει η ίδια αλλά αντίθετη επίδραση στα αποτελέσματα Ανάλυση πιστωτικού κινδύνου H έκθεση της Εταιρείας όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο περιορίζεται στα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (μέσα) τα οποία την ημερομηνία του Ισολογισμού αναλύονται ως εξής: Η Εταιρεία ελέγχει διαρκώς τις απαιτήσεις της, είτε χωριστά είτε κατά ομάδα, και ενσωματώνει τις πληροφορίες αυτές στις διαδικασίες του πιστωτικού ελέγχου. Όπου είναι διαθέσιμες με λογικό κόστος, χρησιμοποιούνται εξωτερικές εκθέσεις ή αναλύσεις σχετικά με τους πελάτες. Η πολιτική της Εταιρείας είναι να συνεργάζεται μόνο με αξιόπιστους πελάτες. Η διοίκηση της Εταιρείας θεωρεί ότι όλα τα ανωτέρω χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν έχουν απομειωθεί σε προηγούμενες ημερομηνίες σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων είναι υψηλής πιστωτικής ποιότητας, συμπεριλαμβανομένων και των οφειλομένων. Κανένα από τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας δεν έχει ασφαλιστεί με υποθήκη ή άλλη μορφή εμπράγματης ασφάλισης. Για τις εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις, η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε σημαντικούς πιστωτικούς κινδύνους. Ο πιστωτικός κίνδυνος για απαιτήσεις ρευστοποιήσιμες καθώς και για άλλα βραχυπρόθεσμα χρηματοοικονομικά στοιχεία θεωρείται αμελητέος. 60

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) ΕΔΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι ΑΡ. ΜΑΕ : 30235/01ΑΤ/Β/93/179(07) 1 Περιεχόμενα ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς.Π.Χ.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α.Έκθεση διαχείρισης ιοικητικού Συµβουλίου 4 Β. Έκθεση Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΪΝΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ

ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΪΝΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) ΕΔΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι Αριθμ. Γ.Ε.Μ.Η. 116292301000 1 Περιεχόμενα ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2012

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2012 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2012 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) ΓΚΛΟΜΠΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 47528/01ΑΤ/Β/000/243 (07) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΈΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Β.Μ.Λ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ Οικονομικές καταστάσεις Χρήσης 2012

Β.Μ.Λ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ Οικονομικές καταστάσεις Χρήσης 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (.Π.Χ.Α.) Ε ΡΑ : ΗΦΑΙΣΤΟΥ 50, 19400 ΚΟΡΩΠΙ ΑΡ. ΜΑΕ : 25838/04/B/92/146(04) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 83476202000 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2013

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2013 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) ΠΡΟΦΙΤΕΛ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 59316/01/Β/05/430 ΕΔΡΑ : ΕΘΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2012

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2012 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2012 Βεβαιώνεται οτι οι συνημμένες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

FASTTRAK M.Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΥΠΕΡΔΩΔΕΚΑΜΗΝΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 27/5/2013 ΕΩΣ 31/12/2014

FASTTRAK M.Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΥΠΕΡΔΩΔΕΚΑΜΗΝΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 27/5/2013 ΕΩΣ 31/12/2014 FASTTRAK M.Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΥΠΕΡΔΩΔΕΚΑΜΗΝΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 27/5/2013 ΕΩΣ 31/12/2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΔΠΧΑ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΓΕΥΣΙΠΛΟΙΑ Α.Ε. Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, Κτήριο 14 Β, Τ.Κ. 190 19, Σπάτα

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΓΕΥΣΙΠΛΟΙΑ Α.Ε. Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, Κτήριο 14 Β, Τ.Κ. 190 19, Σπάτα Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2012 έως 31 η Δεκεμβρίου 2012 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) ως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ ΑΝΑΨΥKTHΡΙΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΩΝ ΙΒΙΣΚΟΣ ΑΕ 23 ο χλμ Αθηνών-Λαμίας, Τ.Κ. 14565, Άγ.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ ΑΝΑΨΥKTHΡΙΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΩΝ ΙΒΙΣΚΟΣ ΑΕ 23 ο χλμ Αθηνών-Λαμίας, Τ.Κ. 14565, Άγ. Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2012 έως 31 η Δεκεμβρίου 2012 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) ως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Μ.Α.Ε.: 56183/01/Β/04/73 Πανεπιστημίου 9, 10564 Αθήνα Τηλ.: +30 2111802500, Fax: +30 2111802515 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την 8η Διαχειριστική Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Δεκεμβρίου 2012 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) Χρήστου Λαδά 2,

Διαβάστε περισσότερα

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Αρ. Μητρώου 25088/05/Β/91/23 Έδρα: 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ATCOM A.E ATCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013)

ATCOM A.E ATCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013) ATCOM A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 47647/04/Β/00/41/(03) ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 95 ATCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΚΡΗΝΦΟΥΝΤ Α.Ε. (GREENFOOD A.E)

ΓΚΡΗΝΦΟΥΝΤ Α.Ε. (GREENFOOD A.E) ΓΚΡΗΝΦΟΥΝΤ Α.Ε. (GREENFOOD A.E) ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (.Π.Χ.Α) Οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΔIΑΤΥΠΩΜΕΝΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΠΑΝΑΔIΑΤΥΠΩΜΕΝΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΝΑΔIΑΤΥΠΩΜΕΝΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Της περιόδου που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Α. ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

«MAGNA TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

«MAGNA TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» «MAGNA TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 η Ιανουαρίου ΕΩΣ 31 η Δεκεμβρίου 2013 (Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2013. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2013. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2013 (ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης «Μόσχου Α.Ε. Μάρμαρα Γρανίτες» ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 22026/62/Β/90/170

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΗΚΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΗΚΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΗΚΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Αρ. Μητρώου 25088/05/Β/91/23 Έδρα: 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

OLYMPIC AIR ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

OLYMPIC AIR ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ OLYMPIC AIR ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

InfoCard Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης & λειτουργίας δικτύων ηλεκτρονικών συναλλαγών. δ.τ.: InfoCard Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 132017001000

InfoCard Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης & λειτουργίας δικτύων ηλεκτρονικών συναλλαγών. δ.τ.: InfoCard Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 132017001000 InfoCard Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης & λειτουργρίας δικτύων ηλεκτρονικών συναλλαγών δ.τ.: InfoCard Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 132017001000 Οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση 2014 από 7 Οκτωβρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΡΑΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΡ.ΜΑΕ 24442/31/Β/91/18

ΗΛΕΚΤΡΟΡΑΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΡ.ΜΑΕ 24442/31/Β/91/18 ΗΛΕΚΤΡΟΡΑΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΡ.ΜΑΕ 24442/31/Β/91/18 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Κεντρικά Γραφεία: Α. Μαρτάλη 1 Λάρισα Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΕΛΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΕΛΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 31 Δεκεμβρίου 2012 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Ετήσιες Ενοποιημένες και Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Ετήσιες Ενοποιημένες και Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Ετήσιες Ενοποιημένες και Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 1 η Ιανουαρίου 2014 έως την 31 η Δεκεμβρίου 2014 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ετήσιες Ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΤΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΒΙΟΤΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΤΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 31 Δεκεμβρίου 2012 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ Α.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2006

ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ Α.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2006 ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ Α.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013 Περιεχόμενα Ετήσια Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας... 3 Ετήσια Έκθεση ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λ. Μεσογείων 85, 115 26 Αθήνα ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 8554301000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 56330/01/Β/04/506(08)

ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λ. Μεσογείων 85, 115 26 Αθήνα ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 8554301000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 56330/01/Β/04/506(08) ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λ. Μεσογείων 85, 115 26 Αθήνα ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 8554301000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 56330/01/Β/04/506(08) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ χρήσης 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014) ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.

ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014) ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014) ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. 44986907000 Σύμφωνα με το άρθρο 135 του Ν. 2190/1920 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ...

Διαβάστε περισσότερα