ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. των προαναφερθέντων χώρων αλλά παράλληλα θα εξελίσσεται και µια προσπάθεια αναβάθµισής τους, σε ότι αφορά το πράσινο.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. των προαναφερθέντων χώρων αλλά παράλληλα θα εξελίσσεται και µια προσπάθεια αναβάθµισής τους, σε ότι αφορά το πράσινο."

Transcript

1 Αντικείµενο της παρούσης µελέτης είναι η: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ.Θ.» και αφορά τα εξής αντικείµενα: (Α) τη συντήρηση του πρασίνου των πάρκων και των νησίδων συγκεκριµένων περιοχών (B, Γ, ηµοτικών Κοινοτήτων, και τµήµατος της E ηµοτικής Κοινότητας). Επίσης η συντήρηση του πρασίνου στους δηµοτικούς χώρους που παρεµβαίνει η υπηρεσία ( ηµοτικοί παιδικοί σταθµοί, Σχολεία, ΚΑΠΗ, κ.α.). (Β) τη συντήρηση του πρασίνου στο Άλσος Λουτρών Θέρµης (Γ) την κλάδευση δένδρων στις δηµοτικές δενδροστοιχίες ( ) τη φύτευση δένδρων στις δηµοτικές δενδροστοιχίες Μέσα από τις καθηµερινές εργασίες συντήρησης (καθαριότητα, διάνοιξη λεκανών άρδευσης, πότισµα, κούρεµα χλοοτάπητα, ψαλίδισµα, κλάδεµα δένδρων, ξεβοτάνισµα, λίπανση, συντήρηση δικτύων, κ.α), αλλά και µέσα από άλλες παρεµβάσεις (φύτευση νέων φυτών, δένδρων, θάµνων, ετησίων, εγκατάσταση νέου χλοοτάπητα µε σπορά ή έτοιµου χλοοτάπητα κτλ) θα επιτευχθεί η συντήρηση των προαναφερθέντων χώρων αλλά παράλληλα θα εξελίσσεται και µια προσπάθεια αναβάθµισής τους, σε ότι αφορά το πράσινο. ΜΕΘΟ ΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Η συντήρηση των χώρων πρασίνου θα γίνει σύµφωνα µε τη µελέτη συντήρησης που έχει συνταχθεί από την επιβλέπουσα υπηρεσία στην οποία υπάρχουν ενδεικτικοί πίνακες και οδηγίες. Η συντήρηση πρασίνου παρουσιάζει ιδιοµορφίες που αφορούν στη διαχείριση φυτικού υλικού και πολλές εργασίες συντήρησης εξαρτώνται από απρόβλεπτους παράγοντες όπως είναι οι καιρικές συνθήκες, η συχνότητα χρήσης των πάρκων ανάλογα µε την εποχή κ.α. Εποµένως η σειρά, ο τρόπος εκτέλεσης και οι επαναλήψεις των εργασιών θα καθορίζονται από τον επιβλέποντα της εργασίας. Προβλέπεται: Συντήρηση συνολικά του ήδη εγκατεστηµένου πρασίνου (χλοοτάπητες και φυτικό υλικό) έτσι ώστε να διατηρούνται στην καλύτερη κατάσταση Συντήρηση του υπάρχοντος φυτικού υλικού (παλιά δένδρα θάµνοι), ώστε να ανανεωθεί, να γίνει µόρφωση κόµης (θάµνων, δένδρων), σχηµατισµός λεκανών άρδευσης, λίπανση, καταπολέµηση ασθενειών εντόµων, να γίνει καθαρισµός ξερών κλαδιών, πότισµα, λίπανση, κλπ., Η συµπλήρωση δένδρων, θάµνων όπου απαιτείται και κρίνεται από την υπηρεσία ότι πρέπει να γίνει. 1

2 Η εγκατάσταση του χλοοτάπητα όπου απαιτείται µε σπορά ή µε έτοιµο χλοοτάπητα Φύτευση παρτεριών ετησίων ανθοφόρων, όσες φορές απαιτείται σε συνεννόηση µε την Υπηρεσία. ιαχείριση του υπάρχοντος αρδευτικού δικτύου. Καθαρισµό των χώρων πρασίνου που προβλέπονται, για χρονικό διάστηµα ενός έτους. Κλάδευση δένδρων διαφόρων µεγεθών Κοπή χλόης µε όποιο µηχάνηµα (χλοοκοπτικό τρακτέρ, χλοοκοπτικές µηχανές - χορτοκοπτικά µηχανήµατα) απαιτείται στον κάθε χώρο. Οι επαναλήψεις στα κουρέµατα ανά πάρκο επειδή µπορεί να διαφέρουν ανάλογα µε τις καιρικές συνθήκες, το σύστηµα άρδευσης, την ποιότητα του χλοοτάπητα του κάθε πάρκου, θα γίνονται σε συµφωνία του επιβλέποντος του αναδόχου µε τον επιβλέποντα της υπηρεσίας. Οι χώροι εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης του πρασίνου των πάρκων και των νησίδων συγκεκριµένων περιοχών (B, Γ, ηµοτικών Κοινοτήτων, και τµήµατος της E ηµοτικής Κοινότητας) φαίνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσας τεχνικής περιγραφής (ΠΙΝΑΚΑΣ 1), ενώ οι ποσότητες των εργασιών που θα εκτελεσθούν αναλυτικά ανά ηµοτική Κοινότητα φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. *Οι επαναλήψεις αναλύονται στο κεφάλαιο ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ- ΤΗΤΑ ΕΠΑΝΑ- ΛΗΨΕΙΣ Είδος Εργασίας Μ/Μ Β'.. Γ'.. '.. Ε. ΣΥΝΟΛΟ Καθαρισµός χώρου φυτών Στρ. 11,00 7,00 16,00 5,40 39, ,00 Καθαρισµός χλοοτάπητα Στρ. 71,00 38,00 31,00 67,00 207, ,00 Εγκατάσταση χλοοτάπητα Στρ. 0,50 0,00 0,00 0,00 0,50 1 0,50 Εγκατάσταση προκατασκευασµένου χλοοτάπητα Στρ. 0,30 0,00 0,00 0,00 0,30 1 0,30 Φύτευση ποωδών φυτών και βολβών τεµ , , , , , ,00 Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος ως 1,5 λίτρα τεµ. 600,00 200,00 200,00 0, , ,00 Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος 2-4 λίτρα τεµ. 600,00 200,00 200,00 0, , ,00 Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος λίτρα τεµ. 40,00 5,00 10,00 0,00 55, ,00 Άνοιγµα λάκκων 30Χ30Χ30 τεµ ,00 400,00 400,00 0, , ,00 Άνοιγµα λάκκων 50Χ50Χ50 τεµ. 40,00 5,00 10,00 0,00 55, ,00 2

3 Σχηµατισµός λεκανών άρδευσης µε διάµετρο ως 0,60 µ τεµ , , , , , ,00 Σχηµατισµός λεκανών άρδευσης µε διάµετρο πάνω από 0,60 µ τεµ ,00 572, , , , ,00 Άρδευση χλοοτάπητα µε εκτοξευτήρες (µη αυτόµατοποιηµένο) Στρ. 30,00 2,70 13,50 30,00 76, ,00 Άρδευση φυτών µε επίγειο σύστηµα άρδευσης, µη αυτόµατοποιηµένο τεµ , , , , , ,00 Άρδευση φυτών µε βυτίο τεµ. 300,00 300, ,00 ιαµόρφωση θάµνων σε µπορντούρα µε χειροκίνητο µηχανικό ψαλίδι µ , , , , , ,95 Κλάδεµα θάµνων ανανέωση-διαµόρφωση κόµης παλαιών ανεπτυγµένων θάµνων ύψους εως 1,70 µ τεµ , , , , , ,00 Κλάδεµα θάµνων, ανανέωση κόµης παλαίων αναπτυγµένων θάµνων, ύψους πάνω από 1,70m τεµ. 50,00 50,00 50,00 50,00 200, ,00 ιαµόρφωση κόµης δένδρων ύψους από 4 µέχρι 8 µ τεµ. 8,00 10,00 8,00 8,00 34, ,00 Ανανέωση κόµης, ή κοπή µεγάλων δένδρων ύψους 8-12 µ σε πλατείες πάρκα κλπ τεµ. 2,00 2,00 2,00 2,00 8,00 1 8,00 Ανανέωση κόµης, ή κοπή µεγάλων δένδρων ύψους µ σε πλατείες πάρκα κλπ τεµ. 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 1 4,00 Ανανέωση κόµης, ή κοπή µεγάλων δένδρων ύψους µ σε πλατείες πάρκα κλπ τεµ. 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 1 4,00 Ανανέωση κόµης, ή κοπή µεγάλων δένδρων ύψους πάνω από 20 µ σε πλατείες πάρκα κλπ τεµ. 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 1 4,00 Κούρεµα χλοοτάπητα µε µικρό ελκυστήρα µε χλοοκοπτική εξάρτηση Στρ. 47,50 10,00 16,50 40,00 114, ,00 3

4 Κούρεµα χλοοτάπητα µε βενζινοκίνητη χλοοκοπική µηχανή Στρ. 23,00 27,50 14,50 27,00 92, ,00 Βοτάνισµα µε τα χέρια Στρ. 20,00 20,00 20,00 20,00 80, ,00 Βοτάνισµα µε χορτοκοπτικό µηχάνηµα πεζού χειριστή Στρ. 55,00 50,00 50,00 70,00 225, ,00 Λίπανση χλοοτάπητα χειρονακτική Στρ. 65,00 35,00 35,00 65,00 200, ,00 Οι ποσότητες των εργασιών που θα εκτελεσθούν για τη συντήρηση του πρασίνου στο Άλσος Λουτρών Θέρµης φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: *Οι επαναλήψεις αναλύονται στο κεφάλαιο ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ Καθαρισµός χώρου φυτών στρ Καθαρισµός χλοοτάπητα στρ Άρδευση φυτών µε επίγειο σύστηµα άρδευσης ( µη αυτοµατοποιηµένο) Κούρεµα µε βενζινοκίνητη χλοοκοπτική µηχανή ιαµόρφωση θάµνων σε µπορντούρα µε χειροκίνητο µηχανικό ψαλίδι Κλάδεµα θάµνων ανανέωσηδιαµόρφωση κόµης παλαιών θάµνων ύψους έως 1,70 µ. Βοτάνισµα χώρου φυτών µε χορτοκοπτικό µηχάνηµα πεζού χειριστή τεµ στρ µ τεµ στρ Σχηµατισµός λεκανών άρδευσης ως 0,60µ. τεµ Λίπανση χλοοτάπητα χειρονακτική στρ ιαµόρφωση κόµης ή κοπή δένδρων µε ύψος 4-8 µ. σε πάρκα, πλατείες, κ.λ.π. τεµ Ανανέωση κόµης ή κοπή δένδρων µε ύψος 8-12 µ. σε πάρκα, πλατείες, κ.λ.π. Ανανέωση κόµης ή κοπή δένδρων ύψους µ. σε πάρκα, πλατείες, κ.λ.π. ιαµόρφωση κόµης δένδρων ύψους 0-4 µ για αντιπυρική προστασία. τεµ τεµ τεµ Συντήρηση ζωνών πυρασφάλειας ώρες

5 Στην Τεχνική Συγγραφή Τεχνικές Προδιαγραφές υπάρχουν ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ εκτέλεσης των εργασιών κατά τη διάρκεια του έτους. Ο χρόνος εκτέλεσης µιας εργασίας, ο τόπος, η σειρά εκτέλεσης των εργασιών, ο τρόπος και ο αριθµός των επαναλήψεων καθορίζονται από την Υπηρεσία µε βάση τη µελέτη και σύµφωνα µε τις υποδείξεις του επιβλέποντα. Ο ανάδοχος θα πρέπει να ξεκινήσει τις εργασίες του στους παραπάνω χώρους σύµφωνα µε τη σειρά που θα του υποδείξει η υπηρεσία και εκτός από τα παραπάνω υποχρεούται να ενηµερώνει τον επιβλέποντα για τυχόν καταστροφές, φθορές, επεµβάσεις τρίτων, τοποθέτηση πινακίδων κ.α. Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται να ακολουθεί το πρόγραµµα και το ηµερολόγιο εργασιών που θα του υποδείξει ο επιβλέπων και να συνεργάζεται στενά µαζί του. Η κλάδευση των δένδρων των δηµοτικών δενδροστοιχιών στα πεζοδρόµια της πόλης πρέπει να εκτελείται έχοντας σαν σκοπό την ανανέωση των δένδρων την εξασφάλιση της αισθητικής και λειτουργικής παρουσίας τους στο χώρο όπου ζουν και αναπτύσσονται σε συσχετισµό µε τις ανάγκες των ανθρώπων που χρησιµοποιούν το χώρο αυτό. Με τις εργασίες κλάδευσης συνεπώς θα επιδιώκεται η δηµιουργία εκείνου του σχήµατος που θα εξασφαλίζει την µηχανική και φυσιολογική ισορροπία των δένδρων θα επιτυγχάνει την εξάλειψη τυχόν επικινδυνότητάς τους και θα βελτιώνει τη δοµή και την υγεία τους. Οι εργασίες θα πρέπει να γίνονται σύµφωνα µε τους δενδροκοµικούς κανόνες κλάδευσης των καλλωπιστικών δένδρων. Οι κλαδεύσεις θα γίνονται στα δένδρα που θα υποδειχθούν από τον επιβλέποντα του έργου και θα επιλεγούν από τις οδούς που αναγράφονται στον ΠΙΝΑΚΑ 2 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ της Τεχνικής Περιγραφής της παρούσας µελέτης. Η φύτευση των δένδρων στις δηµοτικές δενδροστοιχίες αποσκοπεί στην αύξηση του πρασίνου αφού ως γνωστόν το δένδρο ανεβάζει τον συνολικό όγκο πρασίνου χωρίς να έχει πολλές απαιτήσεις σε χώρο. Εκεί όπου υπάρχουν δυσκολίες στο να ανευρεθούν νέοι χώροι για πράσινο, το δένδρο µπορεί να καλύψει το κενό και να προσθέσει αλλά µ2 επιφάνειας πρασίνου αφού έχει αναπτυχτεί πλήρως. Παράλληλα όµως µε αυτή την εργασία προτείνεται να αποµακρυνθούν και τα ξερά δένδρα που υπάρχουν σε πεζοδρόµια και πιθανόν να αποτελέσουν κίνδυνο για τους συνδηµότες µας σε περίπτωση πτώσης τους και η αντικατάσταση τους µε νέα. Ειδικότερα µε την µελέτη αυτή προβλέπεται να γίνουν οι εξής εργασίες: κόψιµο και αποµάκρυνση των ξερών δένδρων, αποµάκρυνση του πρέµνου των δένδρων και εξαγωγή του ριζικού συστήµατος που έχει παραµείνει, καθαίρεση της τυχόν υπάρχουσας πλακόστρωσης, τοποθέτηση οπλισµένου σκυροδέµατος περιµετρικά της δενδροδόχου, συµπληρωµατικές εργασίες φύτευσης και συντήρησης των δένδρων. Οι δενδροστοιχίες όπου θα φυτευτούν τα δένδρα θα επιλεγούν από τις οδούς που αναγράφονται στον ΠΙΝΑΚΑ 2 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ της Τεχνικής Περιγραφής της παρούσας µελέτης. Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΝ ΡΟΣΤΟΙΧΙΩΝ, ΑΛΣΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΩΡΙΩΝ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ /ΝΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΟΥΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΑ ΗΣ ΗΛΙΑΣ ΒΑΧΤΣΕΒΑΝΟΣ 5

6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΠΑΡΚΑ-ΝΗΣΙ ΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΟΠΟΥ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Β ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΑΡΚΩΝ-ΝΗΣΙ ΩΝ 1 ΝΗΣΙ ΕΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2 ΠΑΡΤΕΡΙΑ ΣΤΟ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ ΒΙΕΝΝΗ 3 ΠΑΡΚΟ ΕΝΑΝΤΙ Ν.Σ.Σ. 4 ΛΑΓΚΑ Α-ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ 5 ΒΙΤΣΙ 6 ΚΑΛΟΥ-ΜΑΡΓΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 8 ΦΡΥΖΗ 9 ΜΙΧΑΛΑ 10.Σ.ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 11 ΜΑΡΓΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 13 ΡΕΓΚΟΥΚΟΥ 14 ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΑΛΟΠΟΥΛΟΥ 15 ΜΠΑΣΚΕΤ 16 ΝΗΣΙ Α Γ. ΚOΛΩΝΙΑΡΗ 18 ΝΗΣΙ Α ΛΑΓΚΑ Α 20 ΣΚΑΛΑΚΙΑ ΑΡΚΑ ΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 21 ΝΗΣΙ Α ΑΡΚΑ ΙΟΥΠΟΛΕΩΣ- ΚΛΑΥ ΙΑΝΟΥ 22 ΑΡΚΑ ΙΟΥΠΟΛΕΩΣ- ΚΛΑΥ ΙΑΝΟΥ- (Από Αγ. ηµητρίου µέχρι πλαγιά) 23 ΤΥΡΟΛΟΗΣ 24 ΠΑΙ ΙΚΗ ΧΑΡΑ ΦΩΚΑ 25 ΝΗΣΙ Α ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 26 ΚΑΪΣΤΡΙΟΥ ΠΑΡΤΕΡΙΑ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 27 ΠΑΠΑ ΙΑ 28 ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΞΙΟΥ (1) 29 ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΞΙΟΥ (2) 30 ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΞΙΟΥ (3) 31 ΛΑΓΚΑ Α-ΑΓ. ΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ 32 ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΑΒΙΛΗ 33 ΠΑΠΑΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ-12 ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ 34 ΠΑΡΚΟ ΕΙΡΗΝΗΣ-ΤΕΙΧΗ 35 ΤΡΠΟΛΕΩΣ-ΕΙΡΗΝΗΣ 36 ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ (ΠΛΑΓΙΑ ΠΙΣΩ ΑΠΌ ΤΑ ΤΕΙΧΗ) 37 ΗΦΑΙΣΤΕΙΩΝΟΣ-ΑΓ. ΗΜΗΤΡΙΟΥ 38 ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΟΥΣΧΟΥΝΤΗ 39 ΝΗΣΙ ΕΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ- ΛΑΓΚΑ Α 40 ΣΑΠΦΟΥΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ 41 ΖΑΛΟΓΓΟΥ-ΜΑΚΕ ΟΝΟΜΑΧΩΝ ΚΑΙ ΜΥΡΙΒΗΛΗ ΣΤΡ.- ΜΑΚΕ ΟΝΟΜΑΧΩΝ 42 ΝΗΣΙ Α ΑΓ. ΠΑΝΤΩΝ 43 ΠΑΡΤΕΡΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΝΗΣΙ ΟΣ ΛΑΓΚΑ Α ΣΤΙΣ Ω ΕΚΑΟΡΟΦΕΣ 44 ΝΗΣΙ Α Π.Σ.Σ 6

7 45 ΣΤΡ. ΟΥΜΠΙΩΤΗ ΚΑΣΣΑΝ ΡΟΥ 46 ΠΑΛΙΑ ΚΤΕΛ- Ω ΕΚΑΟΡΟΦΕΣ 47 ΑΧΕΛΩΟΥ ΜΕ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ 48 ΤΕΡΤΣΕΤΗ ΛΑΓΚΑ Α 49 ΑΓ. ΠΑΝΤΩΝ ΜΠΑΛΟΓΛΟΥ 50 ΠΑΡΤΕΡΙΑ ΠΙΣΩ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓ. ΠΑΝΤΩΝ 51 ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΑΞΙΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 52 ΠΙΣΩ ΑΠΌ ΠΑΛΙΑ ΚΤΕΛ ( Ω ΕΚΑΟΡΟΦΕΣ) 53 ΤΡΙΓΩΝΟ ΠΑΝ. ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΚΛΑΥ ΙΑΝΟΥ 54 ΠΑΡΚΟ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ Ο ΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ & ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ 55 ΠΑΡΚΟ ΥΤΙΚΗΣ ΕΙΣΟ ΟΥ 56 ΤΡΙΓΩΝΑ ΠΑΡΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΛΑΓΚΑ Α 57 ΠΑΡΚΑ ΙΚΑΣΤΗΡΙΑ-ΙΚΑ 58 ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΥΡΗΛΙΑΝΗΣ 59 ΧΩΡΟΣ ΣΤΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 60 ΝΗΣΙ Α ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 61 ΤΥ ΚΥ 62 ΠΑΡΤΕΡΙ MAC DONALDS 63 ΑΦΡΟ ΙΤΗΣ-Ο ΥΣΣΕΩΣ 64 ΣΦΑΓΕΙΑ 65 ΠΑΙ ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΞΗΡΟΚΡΗΝΗΣ 66 ΠΑΙ ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ο & 41 Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΛΩΝΙΑΡΗ Γ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΑΡΚΩΝ-ΝΗΣΙ ΩΝ 1 ΒΙΛΛΑ ΜΟΣΚΩΦ 2 ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ 3 ΚΕ ΡΙΝΟΣ ΛΟΦΟΣ (ΝΗΣΙ Α ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΚΟ ) 4 ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΣΙΤΣΑΝΗ ( ΗΜ. ΠΟΛΙΟΡΚΗΤΟΥ) 5 ΚΡΙΣΠΟΥ - ΜΟΥΣΩΝ 6 ΝΙΚΟΜΑΧΟΥ 7 ΗΡΑΚΛΕΙ ΟΥ ΜΕ ΆΡΕΩΣ 8 ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ 1 9 ΠΟΛΥ ΩΡΟΥ 10 ΕΚΤΟΡΟΣ 11 ΠΟΡΤΑΡΑ 12 ΠΟΛΥ ΩΡΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ 13 ΑΓΡΑΦΩΝ (1) 14 ΑΓΡΑΦΩΝ (2) 15 ΙΠΠΑΤΡΟΥ 16 ΧΑΡ. ΜΟΥΣΚΟΥ 17 ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟΥ 18 ΠΥΡΓΟΣ ΤΡΙΓΩΝΙΟΥ 19 ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (ΑΡΧΗ) 20 ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΦΥΛΑΚΩΝ) 21 ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ( ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) 22 ΑΚΡΙΤΑ 23 ΒΛΑΤΑ ΩΝ 24 ΚΥΚΛΩΠΩΝ 7

8 25 ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΜΕ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ 26 ΗΡΟ ΟΤΟΥ ΜΕ ΑΘΗΝΑΣ 27 ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ 2(ΚΑΣΤΡΟ ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΣ) 28 ΛΑΟ ΗΓΗΤΡΙΑ 29 ΠΛΑΤΕΙΑ ΡΟΜΦΑΙΑΣ 30 ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 31 ΑΛΑΤΖΑ ΙΜΑΡΕΤ 32 ΚΑΠΗ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ 33 ΜΑΝΙΟΥ 34 ΠΑΡΟ ΟΣ ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ 35 ΞΕΝΟΚΡΑΤΟΥΣ 36 ΑΛΚΙΝΟΟΥ 37 ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΤΕΡΜΑ Ο ΟΥ ΗΡΟ ΟΤΟΥ 38 ΚΗΠΟΙ ΤΟΥ ΠΑΣΑ (ΜΕΣΑ ΕΞΩ) 39 ΙΚΑ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ 40 ΙΚΑ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ (ΚΑΤΩ) 41 ΙΚΑ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ (ΠΑΝΩ) 42 ΤΕΡΜΑ Ο ΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ (ΠΛΑΤΑΝΙ) 45 ΠΑΡΤΕΡΙΑ Ο ΟΥ ΠΗΛΕΩΣ 46 ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ 47 ΠΛΑΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 48 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΆΝΩ ΠΟΛΗΣ 49 ΠΑΡΟ ΟΣ ΜΟΥΣΩΝ (4 ΠΑΡΤΕΡΙΑ ΚΑΙ ΜΟΥΣΩΝ 22) 50 ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 51 ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΟΧΟΥ 52 ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 53 ΑΡΣΙΝΟΗΣ 54 ΗΣΑΪΑ 55 ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΣ. ΠΟΛΙΟΡΚΗΤΟΥ 56 ΡΑΚΤΙΒΑΝ-ΠΥΘΕΩΣ 57 ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΣ ΦΙΛ. ΡΑΓΟΥΜΗ 58 ΡΑΚΤΙΒΑΝ ΣΟΦΙΑΣ ΒΕΜΠΟ 59 ΣΕΛΕΥΚΟΥ -ΚΑΣΑΝ ΡΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΕΝΙΑΤΟΥ ΚΑΣΑΝ ΡΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 61 ΕΥ ΟΞΟΥ ΝΗΡΕΩΣ 62 ΤΕΡΠΑΝ ΡΟΥ 63 ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ& ΕΠΙΜΕΝΙ ΟΥ 64 ΑΓΡΑΦΩΝ 25 ΜΕ ΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΡΑΦΩΝ 15 ΜΕ ΣΚΑΝ ΑΛΙ ΟΥ 65 ΗΜ. ΠΟΛΙΟΡΚΗΤΟΥ ΠΟΛΙΟΡΚΗΤΟΥ - Α. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ 66 ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ (2 ΠΑΡΤΕΡΙΑ) 67 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ 68 ΓΟΡΓΟΥΣ (ΠΟΛΙΤ. ΟΡΓ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ) ΚΑΙ ΤΕΡΜΑ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ 69 ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ 70 ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ ΗΜΟΤΙΚΟ 72 ΜΑΥΡΗ ΠΕΤΡΑ 73 ΑΡΧΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (ΠΑΙ ΙΚΗ ΧΑΡΑ) Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ, 32 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ, 23 Ο ΛΥΚΕΙΟ (ΕΞΩ) 75 ΑΡΑΧΘΟΥ ΜΕ ΚΑΡΒΟΥΝΙ ΟΥ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 76 ΠΑΛΑΜΙ ΟΥ 77 ΠΥ ΝΑΣ 78 ΕΥΡΥΜΕ ΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙ ΟΥ 79 ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ 9 ΜΕ ΚΑΣΣΙΑΝΗΣ 8

9 80 ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕ ΠΑΡΟ Ο ΣΤΑΓΕΙΡΩΝ 81 ΠΑΙ ΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 82 Γ.. 83 ΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ 84 ΑΙΟΛΟΥ 85 ΚΑΣΑΝ ΡΟΥ & ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΣ 86 ΚΑΡΒΟΥΝΙ ΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΑΡΚΩΝ-ΝΗΣΙ ΩΝ 1 ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΟΒΑΤΖΙ ΑΚΗ 2 ΚΑΛΟΥ (1) 3 ΚΟΥΓΙΑΜΗ (ΚΑΛΟΥ 4) 4 ΝΗΣΙ Α ΛΑΜΠΡΑΚΗ 5 Μ.ΑΣΙΑΣ ΒΟΣΠΟΡΟΥ ΚΥΖΙΚΟΥ 6 ΝΑΥΠΛΙΟΥ 7 ΠΛΑΤΕΙΑ ΊΡΙ ΟΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ ΙΣΙ ΩΡΟΥ 8 ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ / ΠΟΛΥΓΝΩΤΟΥ ΜΑΡΩΝΙΑΣ 9 ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ 10 ΕΜΠΕ ΟΚΛΕΟΥΣ-ΠΑΤΜΟΥ 11 ΤΡΙΑΝ ΡΙΑ 12 Υ ΡΑΓΩΓΕΙΟ 13 ΤΥΡΟΛΟΗΣ ΙΑΓΟΡΑ 14 ΑΜΦΙΠΟΛΕΩΣ 1 15 ΑΜΦΙΠΟΛΕΩΣ 2 (ΜΠΑΣΚΕΤΕΣ) 16 ΝΗΣΙ ΕΣ ΑΡΤΑΚΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΕΩΣ - ΒΟΣΠΟΡΟΥ 17 ΑΡΤΑΚΗΣ 18 ΤΣΕΛΙΟΥ ΠΙΣΙ ΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 19. ΤΣΕΛΙΟΥ- ΕΠΙ ΑΥΡΟΥ- ΑΝΑΧΩΜΑ ΤΣΕΛΙΟΥ 20 ΠΑΠΟΥΛΙΑ ΑΡΙΩΝΟΣ 21 ΝΗΣΙ ΕΣ ΚΑΝΑΡΗ ΠΑΠΑΦΗ 22 ΜΑΤ 23 ΠΡΑΞΑΓΟΡΑ-ΙΠΠΟ ΡΟΜΙΟΥ 24 ΧΟΥΡΜΟΥΖΗ ΑΓΡΙΑΝΩΝ 25 ΝΗΣΙ Α ΠΟΝΤΟΥ ΙΛΙΣΣΟΥ 26 ΕΠΙ ΑΥΡΟΥ-ΑΡΓΑΙΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 27 ΕΠΙ ΑΥΡΟΥ - ΕΥΡΥΣΘΕΩΣ 28 ΚΑΛΟΥΑ 29 ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ ΑΡΓΑΙΟΥ 30 ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ 31 ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ ΑΛΚΕΤΑ 32 ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ - Μ. ΒΙΣΤΑ - Θ. ΠΡΟ ΡΟΜΟΥ 33 ΑΡΓΑΙΟΥ ΠΡΟ ΙΚΟΥ 34 ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ - ΣΠΑΝΟΥ 35 ΗΜΗΤΡΙΑ 36 ΓΗΠΕ Ο ΠΑΟΚ 37 ΝΗΣΙ Α ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ Μ. ΑΣΙΑΣ 38 ΙΟΓΕΝΟΥΣ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ 39 ΕΥΑΓΟΡΑ 40 ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗΣ 9

10 41 ΤΣΑΜΗ-ΣΤΡΑΤΗΓΗ-ΜΑΝ ΗΛΑΡΑ - ΤΣΙΑΠΑΝΟΥ 42 ΠΑΠΑΦΗ-Ο ΥΣΣΙΤΩΝ ΓΕΝΝΑ ΙΟΥ (ΚΑΛΟΥ 3) 43 ΠΑΙ ΙΚΗ ΧΑΡΑ ΙΣΤΟΜΟΥ 44 ΜΕΝΤ 45 ΠΑΙ ΙΚΗ ΧΑΡΑ ΒΟΣΠΟΡΟΥ 46 ΑΓ. ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ 47 ΠΑΠΑΦΕΙΟ 48 ΠΕΖΟ ΡΟΜΟΣ ΣΙ ΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 49 ΣΤΑΒΛΟΙ /ΝΗΣΙ Α ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 50 ΝΗΣΙ ΕΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 51 ΕΗ 52 ΠΕΖΟ ΡΟΜΟΣ ΛΟΥΛΙΑ 53 ΨΑΡΡΩΝ 54 ΝΗΣΙ Α ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ 55 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΤΟΜΑΡΑ ΧΑΡΙΣΗ Κ. ΤΖΟΥΜΑΓΙΑΣ 56 ΟΤΕ 57 ΠΑΣΑΛΙ Η - ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ - ΠΑΠΑΦΗ 58 ΚΑΛΟΥ (2) 59 ΠΑΠΑΦΗ - ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 60 ΑΓ. ΘΕΡΑΠΟΝΤΑΣ 61 ΤΕΡΜΑ ΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ 62 ΧΕΙΜΑΡΑΣ ΚΑΝΑΡΗ 63 ΚΑΠΑ ΟΚΙΑΣ ΣΑΝΤΑΣ 64 ΝΗΣΙ Α ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 65 ΕΠΙ ΑΥΡΟΥ - ΒΙΖΥΗΣ 66 ΝΗΣΙ Α ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗΣ 67 Ο ΟΣ ΛΥΚΑΟΝΟΣ 68 ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΝΗΣΙ Α ΛΑΜΠΡΑΚΗ 69 ΝΗΣΙ Α ΚΑΤΣΙΜΙ Η 70 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 71 ΤΥΡΟΛΟΗΣ ΕΜΠΕ ΟΚΛΕΟΥΣ 72 ΠΑΠΑΦΗ - ΛΕΩΦ.Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 73 ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΕΥΑΓΟΡΑ 74 ΛΑΜΠΡΑΚΗ - ΕΠΙ ΑΥΡΟΥ 75 ΑΝΑΧΩΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ 76 ΣΠΑΝΟΥ 77 ΚΑΝΑΡΗ ΑΝΑΞΙΜΑΝ ΡΟΥ 78 ΠΕΖΟ ΡΟΜΟΣ ΕΚΑΤΑΙΟΥ 79 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥΜΠΑΣ (ΠΡΩΗΝ ΑΛΑΝΑ ΤΟΥΜΠΑΣ) E ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΛΙΑ 1 ΙΤΑΛΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ 2 ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 3 ΝΗΣ. ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ 4 ΝΗΣΙ Α ΣΟΦΟΥΛΗ 5 ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ 6 ΠΑΡΤ. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ 7 ΕΡΜ.ΡΟΣΤΑΝ 8 ΝΗΣΙ ΕΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ 9 ΚΙΜΩΝΟΣ ΒΟΓΑ 10 EXPRES SERVICE 10

11 11 SKODA ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ 12 ΝΗΣ. ΝΙΚΟΛΑΙ Η 13 FIAT EUROBANK 14 ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΡΗΤΗΣ 15 Β' ΦΥΤΩΡΙΟ 16 ΠΑΙ ΙΚΗ ΧΑΡΑ ΟΡΕΣΤΟΥ 17 ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ- ΕΛΦΩΝ 18 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΟΦΟΥΛΗ 22 ΚΑΜΜΕΝΗ ΓΩΝΙΑ 23 ΝΗΣΙ Α ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ 24 ΠΑΡΤΕΡΙ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 25 2ο ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ 26 ΑΛΛΑΤΙΝΗ 27 ΦΛΕΜΙΓΚ 28 ΠΑΡΤ. ΣΟΦΟΥΛΗ-Β. ΟΛΓΑΣ-Γ. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ 29 ΠΑΡΤ. ΡΩΣΙ Η 30 ΣΟΦΟΥΛΗ 31 ΙΚΑ 32 ΠΕΖΟ ΡΟΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ 33 ΒΑΦΟΠΟΥΛΕΙΟ 34 ΠΕΖΟ ΡΟΜΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ 35 ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ-ΠΑΠΑΦΛΕΣΑ 36 Π.Σ. ΠΑΤΡΩΝ 37 ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝ ΡΟΥΤΣΟΥ 38 Β. ΟΛΓΑΣ -ΜΠΟΤΣΑΡΗ 39 ΠΟΣΕΙ ΩΝΕΙΟ 40 ΠΕΖΟ ΡΟΜΟΣ ΑΝ ΡΕΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΥ 1 ΝΗΣΙ Α ΠΑΠΑ ΑΚΗ-ΣΤΡΩΜΝΙΤΣΗΣ 2 ΣΟΛΩΝΟΣ- ΕΛΦΩΝ 3 ΓΗΠΕ Ο ΓΑΛΑΞΙΑ 4 ΕΛΦΩΝ-ΜΑΡΤΙΟΥ-ΚΑΡΑΚΑΣΗ 5 ΝΗΣΙ Α ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΑΠΌ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε' ΩΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗ 6 ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΟΥ Η 7 ΣΟΛΩΝΟΣ-ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ -ΑΡΤΕΜΙ ΟΣ 8 ΓΟΥΖΕΛΗ - ΡΟΣΙΝΗ 9 ΠΕΖΟ ΡΟΜΟΣ ΝΑΣΤΟΥ 10 ΝΗΣΙ Α ΠΕΤΡΟΥ ΣΥΝ ΙΚΑ 11 ΝΗΣΙ Α ΧΑΤΖΗ ΑΚΗ 12 ΓΑΛΑΤΕΙΑΣ 13 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΙΓΛΗ 14 ΝΗΣΙ Α ΤΣΟΥΝΤΑ-ΨΕΛΛΟΥ 15 ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ-ΚΩΝ/ΛΕΩΣ-ΚΑΡΑΚΑΣΗ -ΑΛΕΞ. ΣΤΑΥΡΟΥ-Π. ΣΥΝ ΙΚΑ 16 ΠΑΡΚΟ ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 17 ΠΑΙ ΙΚΗ ΧΑΡΑ ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 11

12 18 ΠΑΡΚΟ ΚΑΤΣΑΛΗ 19 ΜΑΚΕ ΟΝΙΚΟΣ ΤΑΦΟΣ 20 ΡΟΣΙΝΗ- ΕΛΦΩΝ-ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ 21 ΑΛΥΣΙ Α-ΚΟΡΙΝΘΟΥ- ΑΝΙΟΛΟΥ 22 ΝΗΣΙ Α ΜΟΣΧΟΝΗΣΙΩΝ 23 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑ 24 ΝΗΣΙ Α ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ 25 ΠΟΛΕΜΗ -ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 26 ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΕΜΗ-ΑΚΤΑΙΟΥ 27 ΕΛΦΩΝ -ΚΑΛΛΙ ΟΠΟΥΛΟΥ 28 ΕΛΦΩΝ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ 29 ΠΥΛΗ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ-ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ 30 ΕΛΦΩΝ-ΕΚΑΒΗΣ 31 ΒΟΥΛΓΑΡΗ-ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ-ΠΑΡΑΛΗ 32 ΠΕΖΟ ΡΟΜΟΣ ΝΑΛΤΣΑ 33 ΠΑΡΑΛΗ(ΑΛΚΜΗΝΗΣ-ΠΑΡΑΛΗ-ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ) 34 ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΥ -ΜΠΑΚΑΛΜΠΑΣΗ 35 ΕΛΦΩΝ-Ν. ΤΥΠΑ 36 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤΕΣ 37 ΜΕΓΑΛΗ ΝΗΣΙ Α ΕΞΩ ΑΠΌ Ν. ΕΛΒΕΤΙΑ 38 3 ΤΡΙΓΩΝΙΚΕΣ ΝΗΣΙ ΕΣ ΟΑΣΘ-ΝΕΑ ΕΛΒΕΤΙΑ 39 ΝΗΣΙ Α ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ 40 ΝΗΣΙ Α ΑΝΑΞΙΜΑΝ ΡΟΥ 41 ΗΓΕΛΟΧΟΥ 42 ΓΙΑΝΝΗ ΑΓΓΕΛΟΥ 43 ΠΕΖΟ ΡΟΜΟΣ ΜΠΑΚΑΛΜΠΑΣΗ 44 ΕΛΦΩΝ-ΑΧΙΛ. ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ 45 ΝΗΣΙ Α ΒΟΥΛΓΑΡΗ 46 ΜΠΟΤΣΑΡΗ-ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ-ΑΡΤΕΜΙ ΟΣ 47 ΠΕΖΟ ΡΟΜΟΣ ΟΥΣΜΑΝΗ 48 ΝΗΣΙ Α ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ (ΜΠΟΤΣΑΡΗ -Π.ΣΥΝ ΙΚΑ) 49 ΟΥΣΜΑΝΗ -ΤΟΜΠΑΖΗ -ΜΟΡΦΕΩΣ 50 ΚΥΒΕΛΙΑ 51 ΚΡΗΤΗΣ (ΜΗΝΑ ΠΑΤΡΙΚΙΟΥ) 52 ΜΗΝΑ ΠΑΤΡΙΚΙΟΥ-ΚΡΗΤΗΣ-ΧΡΙΣΤΟΒΑΣΙΛΗ 12

13 53 ΣΟΛΩΝΟΣ-ΓΑΜΒΕΤΑ -ΟΡΕΣΤΟΥ ΚΑΙ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ -ΣΟΛΩΝΟΣ 54 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ- ΟΥΣΜΑΝΗ-ΓΑΜΒΕΤΑ-ΤΟΜΠΑΖΗ 55 ΜΑΡΑΣΛΗ-ΦΑΙ ΡΑΣ-ΑΝ ΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ -ΤΥΦΩΝΟΣ 56 ΤΑΞΙ(ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ -ΑΝΤ. ΤΟΥΣΑ-ΓΑΖΗ-ΓΥΜΝ. ΗΜ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ) 57 ΠΛΑΣΤΗΡΑ -ΜΥΣΙΡΛΗ-ΜΥΣΤΑΚΙ Η 58 ΠΑΛΙΑ ΠΥΛΗ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ(ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ-ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ-ΚΡΙΤΩΝΟΣ) 59 ΠΑΡΤΕΡΙΑ ΚΑΤΣΙΜΙ Η ΚΑΙ ΤΡΙΓΩΝΟ ΕΥΚΛΕΙ Η 60 ΝΗΣΙ Α ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 61 ΒΑΡΩΝΟΥ ΧΙΡΣ 62 ΝΗΣΙ ΕΣ ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗΣ 63 ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΤΥΠΑ-ΒΑΣ. ΟΛΓΑΣ 64 ΝΗΣ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ (ΑΠΌ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΩΣ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ) 65 ΝΗΣ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ (ΑΠΌ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΩΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗ) 66 ΒΟΥΛΓΑΡΗ (ΟΑΣΘ) 67 ΝΗΣΙ Α ΒΟΥΛΓΑΡΗ (ΠΑΠΑ ΑΚΗ ΩΣ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ) 68 ΝΗΣΙ Α ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ(Π. ΣΥΝ ΙΚΑ ΩΣ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ) 69 ΝΗΣΙ Α ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ( 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ -ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε) 70 ΑΛΣΟΣ ΝΕΑΣ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 71 ΑΕΡΟΓΕΦΥΡΑ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 72 ΝΗΣΙ Α ΒΟΥΛΓΑΡΗ(ΑΠΌ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ-ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ) 73 ΚΗΠΟΥΠΟΛΕΩΣ 74 Ν. ΕΛΒΕΤΙΑΣ (ΟΑΣΘ) 75 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 76 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 77 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΩΚΑ 78 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 79 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΥ(ΝΟΥΚΑ-ΖΑΧΟΥ ΑΡΙΣΤ) 13

14 80 ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ 81 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 82 ΘΕΟ ΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Ο ΟΙ ΠΡΟΣ ΚΛΑ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΝ ΡΟΦΥΤΕΥΣΗ α/α Ο ΟΣ α/α Ο ΟΣ α/α Ο ΟΣ 1 25 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 37 ΑΙΣΧΥΛΟΥ 73 ΑΝΝΙΝΟΥ 2 26 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 38 ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 74 ΑΝΤΑΙΟΥ 3 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 39 ΑΙΤΩΛΟΥ ΚΟΣΜΑ 75 ΑΝΤΙΟΧΟΥ 4 3 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 40 ΑΙΟΛΟΥ 76 ΑΝΤΙΣΘΕΝΟΥΣ 5 ΑΒ ΕΛΛΑ 41 ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ 77 ΑΝΤΙΦΑΝΟΥΣ 6 ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 42 ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ 78 ΑΝΩ ΤΖΟΥΜΑΓΙΑΣ 7 ΑΓ. ΝΕΣΤΟΡΟΣ 43 ΑΛΙΑΚΜΟΝΟΣ 79 ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ ΟΣ 8 ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ 44 ΑΛΚΑΜΕΝΟΥΣ 80 ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 9 ΑΓ. ΜΗΝΑ 45 ΑΛΚΜΗΝΗΣ 81 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ 10 ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 46 ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ 82 ΑΡΓΑΙΟΥ 11 ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 47 ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΕΠΙΣ. 83 ΑΡΓΕΝΤΗ 12 ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 48 ΑΜΒΡΙΟΣΙΟΥ Μ. 84 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 13 ΑΓ. ΗΜΗΤΡΙΟΥ 49 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 85 ΑΡΓΟΥΣ 14 ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 50 ΑΜΜΟΛΙΑΝΗΣ 86 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 15 ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗΣ 51 ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ 87 ΑΡΙΩΝΟΣ 16 ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ 52 ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ 88 ΑΡΚΑ ΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 17 ΑΓ. ΠΑΝΤΩΝ 53 ΑΜΥΝΤΑ 89 ΑΡΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ 18 ΑΓ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ 54 ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 90 ΑΡΡΙΑΝΟΥ 19 ΑΓ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 55 ΑΜΦΙΘΕΑΣ 91 ΑΡΤΑΚΗΣ 20 ΑΓ. ΦΙΛΩΝΟΣ 56 ΑΜΦΙΠΟΛΕΩΣ 92 ΑΡΤΕΜΙ ΟΣ 21 ΑΓΑΘΟΥΠΟΛΕΩΣ 57 ΑΜΦΙΤΡΥΩΝΟΣ 93 ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 22 ΑΓΑΘΩΝΟΣ 58 ΑΜΦΟΤΕΡΟΥ 94 ΑΡΧΕΛΑΟΥ 23 ΑΓΓΕΛΑΚΗ 59 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ 95 ΑΡΧΙΜΗ ΟΥΣ 24 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ 60 ΑΝΑΚΡΕΟΝΤΟΣ 96 ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 25 ΑΓΓΕΛΟΥ Γ. 61 ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ 97 ΑΤΛΑΝΤΙ ΟΣ 26 ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ 62 ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ 98 ΑΤΡΕΙ ΩΝ 27 ΑΓΝ. ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ 63 ΑΝΑΞΙΜΑΝ ΡΟΥ 99 ΑΥΡΗΛΙΑΝΗΣ 28 ΑΓΡΑΦΩΝ 64 ΑΝΑΞΙΜΕΝΟΥΣ 100 ΑΦΩΝ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 29 ΑΓΡΙΑΝΩΝ 65 ΑΝΑΤ.ΘΡΑΚΗΣ 101 ΑΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΥ 30 Α ΑΜΙ ΟΥ 66 ΑΝΑΤ.ΡΩΜΥΛΙΑΣ 102 ΑΧΕΛΩΟΥ 31 Α ΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 67 ΑΝ ΟΚΙ ΟΥ 103 Β. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 32 ΑΕΤΟΡΑΧΗΣ 68 ΑΝ ΡΕΟΠΟΥΛΟΥ 104 Β. ΟΛΓΑΣ 33 ΑΘΗΝΑΓΟΡΑ 69 ΑΝ ΡΙΩΤΗ 105 ΒΑΛΑΓΙΑΝΝΗ 34 ΑΘΗΝΑΣ 70 ΑΝ ΡΟΥ 106 ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ 35 ΑΙΓΑΙΟΥ 71 ΑΝ ΡΟΥΤΣΟΥ Ο. 107 ΒΑΜΒΑ 36 ΑΙΓΙΝΗΣ 72 ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΟΣ 108 ΒΑΡΒΑΚΗ 14

15 α/α Ο ΟΣ α/α Ο ΟΣ α/α Ο ΟΣ 109 ΒΑΡΝΑΛΗ 152 ΓΚΥΖΗ 195 ΕΜΠΕ ΟΚΛΕΟΥΣ 110 Β.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 153 ΓΛΑ ΣΤΩΝΟΣ 196 ΕΠΙΓΟΝΟΥ 111 ΒΑΣΙΚΥΡΟΥ 154 ΓΛΗΝΟΥ 197 ΕΠΙ ΑΥΡΟΥ 112 ΒΑΣΙΛΕΙΑ Η Γ. 155 ΓΟΡΓΙΑ 198 ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ 113 ΒΑΣΙΛΕΙΑ Η Θ. 156 ΓΟΥΝΑΡΗ ΗΜ. 199 ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ 114 ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ 157 ΓΡΑΒΙΑΣ 200 ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟΥ 115 ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 158 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε 201 ΕΡΜΟΥ 116 ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ(ΚΑΣΤΡΑ) 159 ΓΡΥΠΑΡΗ 202 ΕΤΕΟΚΛΕΟΥΣ 117 ΒΕΡΑΤΙΟΥ 160 ΓΥΜΝ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ 203 ΕΥΑΓΟΡΑ 118 ΒΙΑΝ ΡΟΥ 161 ΑΝΙΟΛΟΥ 204 ΕΥΒΟΙΑΣ 119 ΒΙΖΥΗΝΟΥ 162 ΑΡ ΑΝΕΛΙΩΝ 205 ΕΥΡΥΒΙΑ ΟΥ 120 ΒΙΖΥΗΣ 163 ΑΦΝΗΣ 206 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΜΗΤΡ. 121 ΒΙΖΥΗΣ ΒΥΖΑΝΤΟΣ 164 ΕΛΜΟΥΖΟΥ 207 ΕΦΕΣΣΟΥ 122 ΒΙΘΥΝΙΑΣ 165 ΕΛΦΩΝ 208 ΕΦΤΑΛΙΩΤΟΥ 123 ΒΙΚΟΠΟΥΛΟΥ 166 ΕΜΕΡΤΖΗ 209 ΖΑΓΟΡΑ 124 ΒΙΣΤΑ 167 ΕΜΕΣΤΙΧΑ 210 ΖΑΜΠΕΛΙΟΥ 125 ΒΙΤΣΙ 168 ΕΡΚΩΝ 211 ΖΑΧΟΥ 126 ΒΛΑΧΑΚΗ 169 ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 212 ΖΕΝΖΗ 127 ΒΛΑΤΑ ΩΝ 170 ΗΜΗΤΣΑΝΑΣ 213 ΖΕΡΒΑ 128 ΒΟΓΑ 171 ΗΜΟΚΡΙΤΟΥ 214 ΖΕΥΞΙ ΟΣ 129 ΒΟΓΑΤΣΙΚΟΥ 172 ΙΑΓΟΡΑ 215 ΖΗΡΙΝΗ 130 ΒΟΛΟΥ 173 ΙΑΚΟΥ ΑΘ. 216 ΖΟΥΜΕΤΙΚΟΥ 131 ΒΟΣΠΟΡΟΥ 174 ΙΒΟΛΗ 217 ΗΓΗΛΟΧΟΥ 132 ΒΟΤΣΗ ΝΑΥΑΡΧΟΥ 175 ΙΟΓΕΝΟΥΣ 218 ΗΠΕΙΡΟΥ 133 ΒΟΥΛΓΑΡΗ 176 ΙΟΜΗ Η 219 ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 134 ΒΟΥΤΥΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥ 177 ΙΟΝΥΣΙΟΥ 220 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 135 ΒΡΥΟΥΛΩΝ 178 ΙΣΤΟΜΟΥ 221 ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ 136 ΒΥΖΑΝΤΟΣ 179 ΟΙΡΑΝΗΣ 222 ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ 137 ΓΑΒΡΙΗΛΙ ΟΥ ΒΛ. 180 ΟΞΑΤΟΥ 223 ΗΡΟ ΟΤΟΥ 138 ΓΑΖΗ 181 ΟΡΥΛΑΙΟΥ 224 ΗΣΑΙΑ 139 ΓΑΛΑΝΑΚΗ 182 ΟΥΜΠΙΩΤΟΥ ΣΤΡ. 225 ΗΦΑΙΣΤΙΩΝΟΣ 140 ΓΑΛΟΠΟΥΛΟΥ 183 ΡΑΓΟΥΜΗ ΙΩΝΟΣ 226 ΘΑΛΗΤΟΣ 141 ΓΑΜΒΕΤΑ 184 ΡΑΓΟΥΜΗ ΦΙΛΗΜΩΝΟΣ 227 ΘΑΣΟΥ 142 ΓΑΤΖΙΟΥ 185 ΡΟΣΙΝΗ 228 ΘΕΜΕΛΗ 143 ΓΕΜΙΣΤΟΥ ΠΛΙΘ. 186 Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ 229 ΘΕΟ ΩΡΙ ΟΥ ΕΛΕΝΗΣ 144 ΓΕΝΝΑ ΙΟΥ ΜΗΤΡ. 187 Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΝΤΕΠΩ 230 ΘΕΟΚΛΕΟΥΣ 145 ΓΕΝΝΑ ΙΟΥ 188 ΕΓΝΑΤΙΑ 231 ΘΕΟΤΟΚΑ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ. 146 ΓΕΡΜΑΝ ΓΡΗΓ. 189 Ε ΙΣΟΝ 232 ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ 147 ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΝΙΚ. 190 ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ 233 ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 148 ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 191 ΕΙΡΗΝΗΣ 234 ΙΑΣΩΝΙ ΟΥ 149 ΓΙΟΒΑΝΤΖΗ ΑΚΗ 192 ΕΚΑΒΗΣ 235 ΙΒΑΝΩΦ 150 ΓΚΟΥΡΑ 193 ΕΚΤΟΡΟΣ 236 ΙΒΙΣΚΟΥ 151 ΓΚΡΑΤΣΙΟΥ ΚΩΝ. 194 ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ 237 ΙΕΡΙΣΣΟΥ α/α Ο ΟΣ α/α Ο ΟΣ α/α Ο ΟΣ 15

16 238 ΙΘΑΚΗΣ 282 ΚΑΡΑΤΑΣΙΟΥ ΠΑΝ. 326 ΚΟΥΜΑΡΑ 239 ΙΚΑΡΙΑΣ 283 ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ 327 ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 240 ΙΚΤΙΝΟΥ 284 ΚΑΡΑΤΖΑ 328 ΚΟΥΣΚΟΥΡΑ 241 ΙΛΙΑ ΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΡΟΛΙ Η 242 ΙΛΙΣΣΟΥ 286 ΚΑΡΟΛΟΥ ΝΤΗΛ 330 ΚΡΙΕΖΩΤΟΥ 243 ΙΜΒΡΟΥ 287 ΚΑΡΥΑΤΙ ΟΣ 331 ΚΡΙΣΠΟΥ 244 ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ 288 ΚΑΣΟΜΟΥΛΗ 332 ΚΥΒΕΛΗΣ 245 ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ 289 ΚΑΣΣΑΝ ΡΕΩΣ 333 ΚΥ ΩΝΕΙΩΝ ΜΗΤΡ. 246 ΙΠΠΟ ΡΟΜΙΟΥ 290 ΚΑΣΣΑΝ ΡΟΥ 334 ΚΥΖΙΚΟΥ 247 ΙΣΑΑΚ 291 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 335 ΚΥΜΗΣ 248 ΙΣΙ ΩΡΟΥ 292 ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ 336 ΚΥΡΙΑΚΙ Η ΣΤΙΛ. 249 ΙΣΟΚΡΑΤΟΥΣ 293 ΚΑΣΤΡΩΝ 337 ΚΩΛΛΕΤΗ 250 ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ 294 ΚΑΤΑΚΟΥΖΙΝΟΥ 338 ΚΩΝ/ΛΕΩΣ 251 ΙΦΙΚΡΑΤΟΥΣ 295 ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 339 ΛΑΓΚΑ Α 252 ΙΩΑΚΕΙΜ Γ. 296 ΚΑΤΕΧΑΚΗ 340 ΛΑΜΠΡΑΚΗ 253 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 297 ΚΑΤΟΥΝΗ 341 ΛΑΡΙΣΑΣ 254 ΙΩΝΙΑΣ 298 ΚΑΤΣΑΝΟΥ 342 ΛΑΡΝΑΚΟΣ 255 ΙΩΣΗΦ ΜΗΤΡ. 299 ΚΑΤΣΙΜΙ Η 343 ΛΑΣΗΘΙΟΥ 256 ΚΑΒΑΚΙΩΝ 300 ΚΑΥΤΑΤΖΟΓΛΟΥ 344 ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΥ 257 ΚΑΒΑΛΑΣ 301 ΚΕΡΑΜΕΩΣ 345 ΛΑΥΡΙΟΥ 258 ΚΑΒΑΦΗ 302 ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ 346 ΛΑΧΑΝΑ 259 ΚΑΒΕΙΡΩΝ 303 ΚΕΡΚΥΡΑΣ 347 ΛΕΒΙ ΣΑΑ Η 260 ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 304 ΚΕΡΜΑΣΤΗΣ 348 ΛΕΜΕΣΣΟΥ 261 ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ 305 ΚΕΡΜΕΝΙΟΥ 349 ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 262 ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ Ι. 306 ΚΕΣΣΑΝΗΣ 350 ΛΕΩΝΙ ΟΥ 263 ΚΑΙΣΤΡΙΟΥ 307 ΚΕΣΣΑΝΛΗ 351 ΛΗΜΝΟΥ 264 ΚΑΛΛΑΡΗ 308 ΚΗΠΟΥΠΟΛΕΩΣ 352 ΛΙΓ ΩΝ 265 ΚΑΛΛΙΓΑ 309 ΚΗΦΙΣΙΑΣ 353 ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 266 ΚΑΛΛΙ ΟΠΟΥΛΟΥ 310 ΚΙΜΩΝΟΣ 354 ΛΟΓΟΘΕΤΟΥ 267 ΚΑΛΛΙ ΟΥ 311 ΚΙΣΣΑΒΟΥ 355 ΛΟΥΚΙΑΝΟΥ 268 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 312 ΚΛΑΥ ΙΑΝΟΥ 356 ΛΥΚΑΟΝΙΑΣ 269 ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ 313 ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ 357 ΛΥΚΑΩΝΟΣ 270 ΚΑΛΟΥ 314 ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ 358 ΛΥΣΑΝ ΡΟΥ 271 ΚΑΝΑΡΗ 315 ΚΛΕΙΤΟΥ 359 ΛΥΣΙΚΡΑΤΗ 272 ΚΑΠΑΤΟΥ 316 ΚΟΛΩΝΙΑΡΗ 360 ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ 273 ΚΑΠΕΤΑΝ ΒΑΓΓΕΛΗ 317 ΚΟΜΝΗΝΩΝ 361 ΛΥΣΣΙΠΟΥ 274 ΚΑΠ. ΜΗΤΡΟΥΣΗ 318 ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 362 ΜΑΖΑΡΑΚΗ 275 ΚΑΠΠΑ ΟΚΙΑΣ 319 ΚΟΝ ΥΛΑΚΗ 363 ΜΑΚ. ΑΜΥΝΗΣ 276 ΚΑΡΑΗΛΙΑ 320 ΚΟΡΑΗ 364 ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 277 ΚΑΡΑΘΕΟ ΩΡΗ 321 ΚΟΡΙΝΘΟΥ 365 ΜΑΚΕΝΖΥ ΚΙΓΚ 278 ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 322 ΚΟΡΝΑΡΟΥ 366 ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 279 ΚΑΡΑΚΑΣΗ 323 ΚΟΡΟΜΗΛΑ ΠΡΟΞ. 367 ΜΑΛΑΚΑΣΗ 280 ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 324 ΚΟΡΥΤΣΑΣ 368 ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ 281 ΚΑΡΑΝΙΒΑΛΟΥ 325 ΚΟΣΜΙ Η 369 ΜΑΝ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ α/α Ο ΟΣ α/α Ο ΟΣ α/α Ο ΟΣ 16

17 370 ΜΑΝ ΥΛΑΡΑ 415 ΝΑΛΤΣΑ 461 ΠΑΠΑΖΩΛΗ 371 ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΑΣΤΟΥ 372 ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 417 ΝΑΤΣΙΝΑ 463 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 373 ΜΑΡΑΣΛΗ 418 ΝΑΥΠΛΙΟΥ 464 ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ 374 ΜΑΡΓΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 419 ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 465 ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΖΑΧ. 375 ΜΑΡΤΙΟΥ 420 ΝΕΑΡΧΟΥ 466 ΠΑΠΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ 376 ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ 421 ΝΕΜΕΑΣ 467 ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ 377 ΜΑΤΑΛΩΝ 422 ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΥ 468 ΠΑΠΑΦΗ 378 ΜΑΤΖΑΡΟΥ 423 ΝΙΚΑΙΑΣ 469 ΠΑΠΟΥΛΑ 379 ΜΑΤΘΑΙΟΥ 424 ΝΙΚΑΝΩΡΟΣ 470 ΠΑΡΑΛΗ 380 ΜΑΥΡΟΚΟΡ ΑΤΟΥ 425 ΝΙΚΗΣ(ΛΕΩΦΟΡΟΣ) 471 ΠΑΡΑΣΧΟΥ 381 ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 426 ΝΙΚΗΣ(Ο ΟΣ ΠΑΡΜΕΝΙ ΟΥ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ) 382 ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ 427 ΝΙΚΟΛΑΙ Η 473 ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 383 ΜΕΓΑΚΛΕΟΥΣ 428 ΝΙΚΟΜΗ ΕΙΑΣ 474 ΠΑΡΝΗΘΟΣ 384 ΜΕΛΑ ΝΑΤΑΛΙΑΣ 429 Ο ΥΣΣΙΤΩΝ 475 ΠΑΣΑΛΙ Η 385 ΜΕΛΕΝΙΚΟΥ 430 ΟΙΚΟΝΟΜΙ Η 476 ΠΑΣΤΕΡ 386 ΜΕΝΟΥ ΦΙΛΗΝΤΑ 431 ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΣ 477 ΠΑΤΡ. ΙΩΑΚΕΙΜ 387 ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΥ 432 ΟΛΥΜΠΙΑΣ 478 ΠΑΤΡΙΚΚΙΟΥ ΜΗΝΑ 388 ΜΕΤΑΛΛΙΝΟΥ 433 ΟΛΥΜΠΟΥ 479 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΛΑ 389 ΜΕΤΡΩΝ 434 ΟΛΥΝΘΟΥ 480 ΠΑΥΣΑΝΙΑ 390 ΜΗ ΕΙΑΣ 435 ΟΜΗΡΟΥ 481 ΠΑΥΣΙΛΥΠΟΥ 391 ΜΗΝΑ ΒΙΣΤΑ 436 ΟΞΑΛΙ ΟΣ 482 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 392 ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 437 ΟΡΕΣΤΙΑ ΟΣ 483 ΠΕΛΟΠΙ ΟΥ 393 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ 438 ΟΡΕΣΤΟΥ 484 ΠΕΡΑΙΒΟΥ 394 ΜΗΤΣΑΚΗ 439 ΟΡΜΥΛΙΑΣ 485 ΠΕΡ ΙΚΑ 395 ΜΙΑΟΥΛΗ 440 ΟΣΙΑΣ ΞΕΝΗΣ 486 ΠΕΣΤΩΝ 396 ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 441 ΟΣΤΡΟΒΟΥ 487 ΠΕΤΡΑΣ 397 ΜΙΝΟΤΑΥΡΟΥ 442 ΟΥΡΑΝΟΥ 488 ΠΙΝ ΑΡΟΥ 398 ΜΙΧΑΗΛ Ι. 443 Π. Π. ΓΕΡΜΑΝΟΥ 489 ΠΙΣΙ ΟΥ 399 ΜΙΧΑΗΛΙ Η 444 ΠΑΙΩΝΙΟΥ 490 ΠΙΣΤΩΝ 400 ΜΙΧΑΛΑ 445 ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 491 ΠΙΤΤΑΚΟΥ 401 ΜΟΙΡ. ΚΟΥΦΙΤΣΑ 446 ΠΑΛΑΜΑ 492 ΠΙΨΟΥ 402 ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 447 ΠΑΛΑΜΙ ΟΥ 493 ΠΛ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 403 ΜΟΣΧΟΝΗΣΙΩΝ 448 ΠΑΛΛΗ 494 ΠΛ. ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ 404 ΜΟΣΧΟΥ 449 ΠΑΝ. ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ 495 ΠΛΑΠΟΥΤΑ 405 ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΡΧ. 450 ΠΑΝΟΡΜΟΥ 496 ΠΛΑΣΤΗΡΑ 406 ΜΠΑΛΟΓΛΟΥ 451 ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΥ 497 ΠΛ. ΗΜΟΚΡΑΤΕΙΑΣ 407 ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ 452 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Τα. 498 ΠΛΑΤ. ΜΟΥΣΧΟΥΝΤΗ 408 ΜΠΟΤΣΑΡΗ 453 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Φ. 499 ΠΛΑΤ. ΜΑΡΤΥΡΩΝ 409 ΜΥΚΗΝΩΝ 454 ΠΑΠΑ ΑΚΗ 500 ΠΛΑΤ. ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 410 ΜΥΚΟΝΟΥ 455 ΠΑΠΑ ΗΜΑ 501 ΠΛΑΤ. Π. ΜΕΛΑ 411 ΜΥΡΙΟΦΥΤΟΥ 456 ΠΑΠΑ ΙΑΜΑΝΤΗ 502 ΠΛΑΤΑΙΩΝ 412 ΜΥΣΙΡΛΗ 457 ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ 503 ΠΛΑΤΩΝΟΣ 413 ΜΥΣΤΑΚΙ ΟΥ 458 ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ Μ. 504 ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ 414 ΝΑΘΑΝΑΗΛ 460 ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΙΟΥ 505 ΠΟΛΕΜΗ α/α Ο ΟΣ α/α Ο ΟΣ α/α Ο ΟΣ 17

18 506 ΠΟΛΥΒΙΟΥ 552 ΣΚΕΠΑΣΤΟΥ 598 ΤΣΕΛΙΟΥ 507 ΠΟΛΥΓΝΩΤΟΥ ΤΣΙΑΠΑΝΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ 508 ΠΟΛΥ ΩΡΟΥ 554 ΣΚΛΑΒΟΥ 600 ΤΣΙΜΙΣΚΗ 509 ΠΟΛΥΖΩΙ Η 555 ΣΚΟΠΟΥ 601 ΤΣΟΡΛΙΝΗ 510 ΠΟΛΥΚΛΕΙΤΟΥ 556 ΣΚΟΥΦΑ 602 ΤΣΟΥΝΤΑ 511 ΠΟΛΥΛΑ 557 ΣΚΥΡΟΥ 603 ΤΥ ΕΩΣ 512 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 558 ΣΝΩΚ 604 ΤΥΡΟΛΟΗΣ 513 ΠΟΝΤΟΥ 559 ΣΟΛΩΝΟΣ 605 ΤΥΡΤΑΙΟΥ 514 ΠΟΥΛΙΟΥ 560 ΣΟΥΑΝΙ Η 606 Υ ΡΑΣ 515 ΠΡΑΞΑΓΟΡΑ 561 ΣΟΥΛΙΩΤΗ 607 ΥΜΗΤΟΥ 516 ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ 562 ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ 608 ΥΠΑΤΙΑΣ 517 ΠΡΙΑΜΟΥ 563 ΣΟΦΟΥ 609 ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 518 ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΗΣΩΝ 564 ΣΟΦΟΥΛΗ 610 ΦΑΕΘΩΝΟΣ 519 ΠΡΟ ΡΟΜΟΥ 565 ΣΠΑΝΟΥ 611 ΦΑΙΑΚΩΝ 520 ΠΡΟΞΕΝΩΝ 566 ΣΠΕΤΣΩΝ 612 ΦΑΙ ΡΑΣ 521 ΠΡΟΥΣΗΣ 567 ΣΠΕΥΣΙΠΟΥ 613 ΦΕΡΤΕΚΙΟΥ 522 ΠΡΩΤΕΩΣ 568 ΣΠΟΡΑ ΩΝ 614 ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 523 ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ 569 ΣΤΑΥΡΙΩΤΩΝ 615 ΦΙΛΙΠΠΟΥ 524 ΠΥΛΑΙΑΣ 570 ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΛΕΞ. 616 ΦΙΛΟ ΗΜΟΥ 525 ΠΥΡΓΟΥ 571 ΣΤΑΥΡΟΥ ΘΕΟ. 617 ΦΙΛΟΛΑΟΥ 526 Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 572 ΣΤΕΦ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 618 ΦΙΛΟΜΗΛΑΣ 527 ΡΑΙ ΕΣΤΟΥ 573 ΣΤΡΑΤΗΓΗ 619 ΦΙΝΤΙΟΥ 528 ΡΕΓΚΟΥ 574 ΣΤΡΑΤΟΥ ΛΕΩΦ. 620 ΦΛΕΜΙΓΚ 529 ΡΕΓΚΟΥΚΟΥ 575 ΣΤΡΩΜΝΙΤΣΗΣ 621 ΦΟΙΝΙΚΟΣ 530 ΡΟ Ο ΑΦΝΗΣ 576 ΣΥΓΓΡΟΥ 622 ΦΡΑΓΚΩΝ 531 ΡΟ ΟΚΑΝΑΚΗ 577 ΣΥΛΛΗΣ 623 ΦΡΙΞΟΥ 532 ΡΟ ΟΥ 578 ΣΥΜΗΣ 624 ΦΡΥΖΗ 533 ΡΟΙ Η ΕΜΜ. 579 ΣΥΝ ΙΚΑ 625 ΧΑΙΡΩΝΙΑΣ 534 ΡΟΣΤΑΝ Ε ΜΟΝ ΟΥ 580 ΣΥΡΟΥ 626 ΧΑΛΚΕΩΝ 535 ΡΟΥΛΙΑ Κ. 581 ΤΕΛΛΟΓΛΟΥ 627 ΧΑΛΚΗΣ 536 ΡΟΥΣΙ ΟΥ 582 ΤΕΝΕ ΟΥ 628 ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ 537 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙ Η 583 ΤΖΑΒΕΛΛΑ 629 ΧΑΛΚΙ ΟΣ 538 ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 584 ΤΗΝΟΥ 630 ΧΑΛΚΙ ΩΝΟΣ 539 ΣΑΜΑΚΟΒΙΟΥ 585 ΤΟΜΠΑΖΗ 631 ΧΑΛΚΟΚΟΝ ΥΛΗ 540 ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ 586 ΤΟΣΙΤΣΑ 632 ΧΑΝ ΡΙΝΟΥ 541 ΣΑΝΤΑΣ 587 ΤΟΥΣΑ 633 ΧΑΝΙΩΝ 542 ΣΑΠΦΟΥΣ 588 ΤΡΑΪΑΝΟΥ 634 ΧΑΡΙΣΗ ΘΕΑΓ. 543 ΣΑΡΑΝΤΗ ΑΡΧΙΓ. 589 ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ 635 ΧΑΤΖΗ 544 ΣΒΩΛΛΟΥ 590 ΚΑΘ.ΤΡΙΑΝΤΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 636 ΧΑΤΖΗ ΑΚΗ 545 ΣΕΜΕΛΗΣ 591 ΤΡΙΚΑΛΩΝ 637 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ 546 ΣΕΡΕΝΤΣΙΟΥ 592 ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ 638 ΧΕΙΜΑΡΑΣ 547 ΣΕΡΡΩΝ 593 ΤΡΙΠΤΟΛΕΜΟΥ 639 ΧΙΟΥ 548 ΣΕΦΕΡΗ 594 ΤΡΙΤΩΝΟΣ 640 ΧΙΡΣ ΒΑΡΩΝΟΥ 549 ΣΙ ΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 595 ΤΡΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ 641 ΧΛΟΗΣ 550 ΣΙΝΙΟΣΟΓΛΟΥ 596 ΤΣΑΜΗ 642 ΧΟΛΩΜΟΝΤΟΣ 551 ΣΙΝΩΠΗΣ 597 ΤΣΕΛΕΠΗ 643 ΧΟΥΡΜΟΥΖΗ α/α Ο ΟΣ α/α Ο ΟΣ α/α Ο ΟΣ 18

19 644 ΧΡΙΣΤΟΒΑΣΙΛΗ 645 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 646 ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗ 647 ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΩΝ 648 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 649 ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ 650 ΧΩΝΙΑΤΗ 651 ΨΑΛΤΟΥ 652 ΨΑΡΡΩΝ 653 ΨΕΛΛΟΥ 654 ΨΥΧΑΡΗ 655 ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΥ 19

ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ.Θ.» ΕΡΓΑΣΙΑ: «Συντήρηση Πάρκων και Χώρων

ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ.Θ.» ΕΡΓΑΣΙΑ: «Συντήρηση Πάρκων και Χώρων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρασίνου.Θ.» ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑ: 6262.02.01 της υπηρεσίας 35, ιεύθυνση Πρασίνου ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.099.997,82 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 6/2012 ΕΚΤΕΛΕΣΗ: ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ: «Συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ: ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ: ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 2. ÍÏÌÏÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ 107 108 ΔΗΜΟΣ: ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 1. ΤΙΜΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Τ.Ο.) Ανάλογα με την Τ.Ζ. και τον Σ.Α.Ο. Βλέπε Πίνακα 1 στις σελίδες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ Δ.Ο.Υ. ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ Ι ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 1 ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Περιοχής «Εµπορικού Κέντρου και Ανατολικού Τοµέα» ήµου Αλεξανδρούπολης Η περιοχή παρέµβασης περιλαµβάνει τα εξής οικοδοµικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 0172009 ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Αγ. Ιωάννου 40, TK 153 42, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, τηλ. 010 60 08 063 0172010 ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Μεσογείων 429, TK 153 43, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, τηλ. 010

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΟΛΕΩΣ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 250.000 Κ.Α. 35.6262.0024 ΧΑΛΚΙΔΑ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Κ.Η.Φ.Η (ΚΕΝΤΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ) 246 ΠΑΙ ΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ 37 ΠΚΜ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 6

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Κ.Η.Φ.Η (ΚΕΝΤΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ) 246 ΠΑΙ ΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ 37 ΠΚΜ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΚΜ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 6 ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ-ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΑΜΕΑ- ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 4 ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΕΣ& ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ (ΜΚΟ) 4 Κ.Η.Φ.Η (ΚΕΝΤΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ. Αντιμετώπιση Κινδύνων από την Εκδήλωση Δασικών Πυρκαγιών.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ. Αντιμετώπιση Κινδύνων από την Εκδήλωση Δασικών Πυρκαγιών. 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αντιμετώπιση Κινδύνων από την Εκδήλωση Δασικών Πυρκαγιών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

- 2 - ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΙΟΙΚΗΤΟΥ

- 2 - ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΙΟΙΚΗΤΟΥ ` - 2 - ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΙΟΙΚΗΤΟΥ Αγαπητέ Κύριε-α Συνάδελφε. Με διαταγή του Γενικού Επιτελείου Στρατού, µετατίθεστε στη φρουρά Πλάτης, στην ακριτική περιοχή του Β. ΕΒΡΟΥ. Μια περιοχή µε πολύχρονη ιστορία και

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

«ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ «ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ... 3 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 3 2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Ε Γ Κ Υ Κ Λ ΙΙ Ο Σ Ε Π Ο Χ ΙΙ Α Κ Ω Ν Ε Π ΙΙ Ο Μ Α Τ Ω Ν Ε Τ Ο Υ Σ 2 0 0 7 Ο Ρ Ο ΙΙ Κ Α ΙΙ Π

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΚ ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΚ ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΚΩΔ. ΚΑΤΑΣΤ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΚ ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ 220 ΑΓΡΙΝΙΟΥ Χαριλάου Τρικούπη 11 30100 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 275 ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1ο χιλ. Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρρίου 30100 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόγραµµα Προσβασιµότητας στους ήµους.»

ΘΕΜΑ: «Πρόγραµµα Προσβασιµότητας στους ήµους.» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 20/01/2009 Αριθ. Πρωτ.: ΙΑ Π/Π.ΑµεΑ/Φ.3/6/1537 ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα ιανοµής ΘΕΜΑ: «Πρόγραµµα Προσβασιµότητας στους ήµους.»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ : ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΕΦΗΒΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ : ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΕΦΗΒΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ : ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 1 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ 1 Ο Ε. Λ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 2 ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΙ ΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΛΙΟΥ 3 ΚΑΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΙΖΟΛ Η ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ANATOLIA RAINBOW 2015

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ANATOLIA RAINBOW 2015 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ANATOLIA RAINBOW 2015 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 1 Ωραιόκαστρο Πολίχνη Νεάπολη/(Κόκκορας) Επταπύργιο Περιφερειακός Διαγόρα Λαμπράκη Κολλέγιο ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ (Κομνηνών Ρ. Φεραίου) Επιστροφή από 25ης Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ANATOLIA RAINBOW 2014

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ANATOLIA RAINBOW 2014 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ANATOLIA RAINBOW 2014 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 1 Ωραιόκαστρο Πολίχνη Νεάπολη/(Κόκκορας) Επταπύργιο Περιφερειακός Διαγόρα Λαμπράκη Κολλέγιο ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ (Κομνηνών Ρ. Φεραίου) Επιστροφή από 25 ης Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ 57019 ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 2392 0 20173 ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 56224 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 231 0 601795

ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ 57019 ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 2392 0 20173 ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 56224 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 231 0 601795 ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α/Α ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΩΔ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΚ ΠΟΛΗ ΤΗΛ. 1 ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ 101 Κ. ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ 4 54630 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 231 0 516206 2 ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ 102 ΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ 113 & ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ 54634 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 231 0 208297 3 ΓΑΜΒΕΤΑ 103 Π. ΣΥΝΔΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Πληθυσμός : 55.983 Περιοχές : Πειραϊκή, Καλλίπολη, Χατζηκυριάκειο, Άγιος Βασίλειος,

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Λ Λ Ι Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Ι

Κ Α Λ Λ Ι Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Ι 9001 ΟΞΑΤΟΥ 9002 ΡΑΜΑΣ 9003 ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ 9004 ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 9005 ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 9006 ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ 9007 Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 9008 ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ 9009 ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 9010 ΣΟΥΦΛΙΟΥ 9011 ΘΑΣΟΥ 9012 ΚΑΒΑΛΑΣ 9013 ΝΕΣΤΟΥ 9014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΙΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΥΛΕΣ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ

ΠΡΑΣΙΝΙΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΥΛΕΣ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΙΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΥΛΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1999 1 ΠΡΑΣΙΝΙΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΥΛΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

πορεία Ποτέ στην ιστορία της πόλης µας, µέσα σε µία τετραετία δεν θα έχουν γίνει τόσα πολλά µικρά και µεγάλα έργα!

πορεία Ποτέ στην ιστορία της πόλης µας, µέσα σε µία τετραετία δεν θα έχουν γίνει τόσα πολλά µικρά και µεγάλα έργα! ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 πορεία ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΣ. ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ: Η Κόρινθος αλλάζει όψη! Ποτέ στην ιστορία της πόλης µας, µέσα σε µία τετραετία δεν θα έχουν γίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΝΩ ΓΛΥΦΑ Α Γούναρη 25 Α.ΓΛΥΦΑ Α ΑΤΤΙΚΗΣ 16562 2109635520 2109620594 KGM_Ano_Glyfadas@Germanos.GR ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ιωάννη Μεταξά 6 ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ 57003 2310782999 2310782999 KGM_Ag_Athanasiou@germanos.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Έλλειψη δραστηριότητας ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 00000000 46784 ΕΝ.ΜΠΙ.ΠΙ. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΗ - ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Λ. ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 12 19300 2105546191-( ΙΚ) 2105573155 ΝΑΚΟΥ ΑΝΑ 01/04/2009

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΜΟΣ Α

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΜΟΣ Α ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ & ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η περιοχή επέκτασης του συστήματος της ελεγχόμενης στάθμευσης (Β Φάση) χωρίζεται στις ακόλουθες 5 ( πέντε) ζώνες.

Η περιοχή επέκτασης του συστήματος της ελεγχόμενης στάθμευσης (Β Φάση) χωρίζεται στις ακόλουθες 5 ( πέντε) ζώνες. 1. Ζώνες στάθμευσης Η περιοχή επέκτασης του συστήματος της ελεγχόμενης στάθμευσης (Β Φάση) χωρίζεται στις ακόλουθες 5 ( πέντε) ζώνες. Ζώνη 8: Μέγαρο Μουσικής (με όρια τις οδούς Αριστοδήμου, Σουηδίας, Ι.Γενναδίου,

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη του Αντιδημάρχου Νώντα Σαρρή

Συνέντευξη του Αντιδημάρχου Νώντα Σαρρή Η Εφημερίδα μας. Τα Πεπραγμένα μας Το δίμηνο που μεσολάβησε, ο Σύλλογος ανέπτυξε και πάλι τη συνηθισμένη του δραστηριότητα μετά από επανειλημμένες συνεδριάσεις του Διοικητικού του Συμβουλίου, συζητήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Οργανική θέση ΓΥΜΝΑΣΙΟ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΡΑΜΑΣ) ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ (ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Οργανική θέση ΓΥΜΝΑΣΙΟ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΡΑΜΑΣ) ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ (ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ 1 ΜΠΡΟΥΣΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 185191 ΕΠΑΛ ΛΕΡΟΥ - ΠΡΩΗΝ ΤΕΕ ΛΕΡΟΥ 2 179 Α Ανατ. Αττικής (.Ε.) 2 ΤΡΑΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ 188197 ΤΡΑΜΠΑΝΤΖΕΙΟ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ) 1 147,58 Θεσπρωτίας (.Ε.) 3 ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΑΦΡΟ ΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β434ΩΚΠ-64Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΔΑ: Β434ΩΚΠ-64Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Εκ του υπ αριθ. 29/28-9-2012 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του ηµοτικού Σ/λίου ήµου Μεγάρων. Αριθ.αποφ. 261/2012 Ψήφιση Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότητα Επώνυμο - Όνομα Οδός - Αριθμός ΤΚ Πόλη Νομός Τηλέφωνα ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΥΜΗΤΤΟΥ 4-6 15561 ΧΟΛΑΡΓΟΣ Αττικής

Ειδικότητα Επώνυμο - Όνομα Οδός - Αριθμός ΤΚ Πόλη Νομός Τηλέφωνα ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΥΜΗΤΤΟΥ 4-6 15561 ΧΟΛΑΡΓΟΣ Αττικής ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΥΜΗΤΤΟΥ 4-6 15561 ΧΟΛΑΡΓΟΣ Αττικής 2106528725-6944884774 ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΠΑΦΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 17 15124 ΜΑΡΟΥΣΙ Αττικής 210-8028959 ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΧΕ ΙΟΥ ΡΑΣΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2008

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΧΕ ΙΟΥ ΡΑΣΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2008 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΧΕ ΙΟΥ ΡΑΣΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2008 ΑΘΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...1 1.1 Γενική περιγραφή Συστήµατος και δοµής φορτίου ιδιαιτερότητες

Διαβάστε περισσότερα