Άσκηση Προσομοίωσης Ακραίων Καταστάσεων για τον Ελληνικό Τραπεζικό Τομέα Μετάφραση του Κεφαλαίου Ι: Γενική Επισκόπηση

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Άσκηση Προσομοίωσης Ακραίων Καταστάσεων για τον Ελληνικό Τραπεζικό Τομέα 2013. Μετάφραση του Κεφαλαίου Ι: Γενική Επισκόπηση"

Transcript

1 Άσκηση Προσομοίωσης Ακραίων Καταστάσεων για τον Ελληνικό Τραπεζικό Τομέα 2013 Μετάφραση του Κεφαλαίου Ι: Γενική Επισκόπηση

2 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ελευθ. Βενιζέλου Αθήνα Διεύθυνση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας Γραμματεία Τηλ Fax Ανάρτηση στον δικτυακό τόπο της Τράπεζας της Ελλάδος: Η ανακοίνωση εμπιστευτικών πληροφοριών που περιέχονται στην παρούσα έκθεση επιτρέπεται σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 165(8α) του ν. 4099/2012 (ΦΕΚ 250A). ISBN αγγλικού πρωτοτύπου:

3 I. ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ Τα τέσσερα τελευταία χρόνια, η Τράπεζα της Ελλάδος, σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), έθεσε τις βάσεις για τη δημιουργία ενός ισχυρού, αποτελεσματικού και βιώσιμου τραπεζικού συστήματος, που θα διαδραματίσει ζωτικό ρόλο στη χάραξη της μελλοντικής πορείας της ελληνικής οικονομίας. Το φιλόδοξο πρόγραμμα αναμόρφωσης του τραπεζικού τομέα υλοποιήθηκε επιτυχώς. Στη διάρκεια των ετών 2012 και 2013 εξυγιάνθηκαν δώδεκα προβληματικές τράπεζες, μεταξύ των οποίων και δύο μεγάλες τράπεζες υπό κρατικό έλεγχο (η ATEbank και το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο), με βάση το νέο θεσμικό πλαίσιο. Επιπλέον, με την απόκτηση των υποκαταστημάτων των κυπριακών τραπεζών από την Τράπεζα Πειραιώς, αποφεύχθηκε η μετάδοση στην Ελλάδα της κρίσης που έπληξε την Κύπρο τον Μάρτιο του Το δεύτερο τρίμηνο του 2013, οι τέσσερις συστημικές τράπεζες, δηλ. η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ), η Τράπεζα Πειραιώς, η Alpha Bank και η Eurobank, ολοκλήρωσαν την ανακεφαλαιοποίησή τους με βάση την εκτίμηση των κεφαλαιακών τους αναγκών το 2012 και σύμφωνα με το πλαίσιο που είχε οριστεί στον Νόμο 3864/2010 και την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 38/ Οι ιδιώτες μέτοχοι διατήρησαν τη διοίκηση και τον έ- λεγχο στις τρεις πρώτες τράπεζες, 2 ενώ η Eu- 1 Βλ. Τράπεζα της Ελλάδος, Έκθεση για την Ανακεφαλαιοποίηση και Αναδιάταξη του Ελληνικού Τραπεζικού Τομέα, Δεκέμβριος Ιδιώτες επενδυτές κατέβαλαν 3,1 δισεκ. για την ανακεφαλαιοποίηση των συστημικών τραπεζών. robank ανακεφαλαιοποιήθηκε πλήρως από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ). Επιπλέον, η Τράπεζα Αττικής κάλυψε τις κεφαλαιακές της ανάγκες μέσω ιδιωτικών κεφαλαίων. Στη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, οι συστημικές τράπεζες λειτούργησαν ως πυλώνες σταθεροποίησης, 3 αποκτώντας τα υγιή τμήματα των τραπεζών υπό εξυγίανση καθώς και τις θυγατρικές των ξένων τραπεζών που αποχώρησαν από την αγορά. 4 Ως εκ τούτου, οι τέσσερις συστημικές τράπεζες επί του παρόντος κατέχουν πλέον του 90% του ενεργητικού του τραπεζικού τομέα και αναμένεται να ωφεληθούν από συνέργειες και τον περιορισμό της υπερβάλλουσας δυναμικότητας. Σε αυτό το πλαίσιο, η Τράπεζα της Ελλάδος διεξήγαγε νέα άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων βάσει των στοιχείων τέλους Ιουνίου 2013, προκειμένου να επικαιροποιήσει τις κεφαλαιακές ανάγκες των τραπεζών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Μνημόνιο Οικονομικών και Χρηματοπιστωτικών Πολιτικών του Μαΐου Σε αυτή τη διαδικασία, καθοδήγηση παρείχε η «Συμβουλευτική Επιτροπή», ένα επιβλέπον όργανο που αποτε- 3 Η ΕΤΕ ενσωμάτωσε το υγιές τμήμα της First Business Bank και της Probank, καθώς και τις καταθέσεις των συνεταιριστικών τραπεζών Αχαϊκή, Λαμίας και Λέσβου-Λήμνου. Η Τράπεζα Πειραιώς ενσωμάτωσε το υγιές τμήμα της ATEbank, τα υποκαταστήματα των κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα και τη Millennium Bank, ενώ εξαγόρασε τη Geniki Bank. Η Alpha Bank ενσωμάτωσε την Emporiki Bank και τις καταθέσεις των συνεταιριστικών τραπεζών Δωδεκανήσου, Εύβοιας και Δυτικής Μακεδονίας. Η Eurobank ενσωμάτωσε τη Νέα Proton Bank και το Νέο ΤΤ. 4 Πριν από την πώλησή τους, οι θυγατρικές ξένων πιστωτικών ιδρυμάτων είχαν ανακεφαλαιοποιηθεί σύμφωνα με την εκτίμηση των κεφαλαιακών αναγκών που πραγματοποιήθηκε το Στην παρούσα έκθεση, ο όρος «Μνημόνιο» αναφέρεται τόσο στο Μνημόνιο Συνεννόησης στις Συγκεκριμένες Προϋποθέσεις Οικονομικής Πολιτικής όσο και στο Μνημόνιο Οικονομικών και Χρηματοπιστωτικών Πολιτικών. 3

4 λείτο από εκπροσώπους της Τράπεζας της Ελλάδος, της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (European Banking Authority EBA), της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της ΕΚΤ, και του ΔΝΤ. 6 Η Συμβουλευτική Επιτροπή μεταξύ άλλων παρείχε συμβουλές σχετικά με το περιεχόμενο και το πεδίο εφαρμογής της διαγνωστικής μελέτης και με τα βασικά στοιχεία στα οποία εστίασε η εκτίμηση των κεφαλαιακών αναγκών. Στην εκτέλεση του έργου, την Τράπεζα της Ελλάδος συνέδραμαν κορυφαίες συμβουλευτικές εταιρίες και συγκεκριμένα η BlackRock Solutions και η Rothschild. Η νέα άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων, που κάλυψε όλες τις ελληνικές ε- μπορικές τράπεζες (δηλ. πλέον του 95% του συνολικού ενεργητικού του ελληνικού τραπεζικού συστήματος) αποτελείται από δύο στοιχεία τα οποία οδήγησαν στην επικαιροποιημένη εκτίμηση των κεφαλαιακών αναγκών των τραπεζών σε ενοποιημένη βάση: τη διαγνωστική μελέτη των χαρτοφυλακίων δανείων των τραπεζών, που εκπόνησε ανεξάρτητα η BlackRock (βλ. Κεφάλαια ΙΙ και ΙΙΙ του αγγλικού πρωτοτύπου), και μια συντηρητική προσαρμογή της εσωτερικής δημιουργίας κεφαλαίου που προέβλεπαν τα Σχέδια Αναδιάρθρωσης των τραπεζών (βλ. Κεφάλαιο IV του αγγλικού πρωτοτύπου). 2. ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ Για την άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων ακολουθήθηκαν δύο σενάρια, 7 που αφορούσαν την εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών μεταβλητών και τα οποία αναπτύχθηκαν σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή/την ΕΚΤ/το ΔΝΤ. Το Βασικό Σενάριο αντανακλά τις μακροοικονομικές προβολές που συμπεριλήφθηκαν στην Τέταρτη Επισκόπηση του ΔΝΤ του Ιουλίου 2013, 8 ώστε να διασφαλίζεται η συνέπεια με το πλαίσιο και τους στόχους του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής (βλ. Πίνακα I.1). Το Δυσμενές Σενάριο αναπτύχθηκε κατόπιν διαβούλευσης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή/την ΕΚΤ/το ΔΝΤ. Εκ κατασκευής, το Δυσμενές Σενάριο, σύμφωνα με το οποίο η ανάκαμψη καθυστερεί περισσότερο και, όταν τελικά έρχεται, είναι ασθενέστερη από ό,τι αναμενόταν, αντανακλά την ανάγκη να είναι αυστηρό, αλλά ευλογοφανές: Η παραδοχή για σωρευτική μείωση του πραγματικού ΑΕΠ κατά 26% την περίοδο είναι από τις υψηλότερες για χώρες που έχουν βιώσει κρίση (συγκριτικά αναφέρεται ότι η σωρευτική μείωση του ΑΕΠ στις ΗΠΑ κατά την περίοδο της Μεγάλης Ύφεσης ήταν περίπου 29%). 9 6 Βλ. Μνημόνιο Ιουλίου Για μια λεπτομερή περιγραφή των σεναρίων βλέπε την έκθεση της BlackRock με τίτλο Asset Quality Review and Credit Loss Projection Methodology (March 2014). 8 Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, Country Report No. 13/241 Fourth Review under the Extended Arrangement, Ιούλιος Reinhart C. and Rogoff K., This time is different: Eight centuries of financial folly, Princeton University Press, Princeton and Oxford,

5 Πίνακας I.1 Μακροοικονομικές παραδοχές (σε ποσοστά %) Μεταβλητή Βασικό Σενάριο Δυσμενές Σενάριο Αύξηση πραγματικού ΑΕΠ -4,2 0,6 2,9 3,7-4,8-2,9-0,3 1,0 Αύξηση πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος -6,8-0,7 0,8 2,0-7,4-4,2-2,4-0,7 Ποσοστό ανεργίας 27,0 26,0 24,0 21,0 27,1 27,0 26,0 23,0 Πληθωρισμός 1-0,8-0,4 0,3 1,1-1,1-0,9-0,4 0,4 Τιμές οικιστικών ακινήτων -12,5-6,2-2,0 0,0-13,6-12,1-8,5-4,2 Τιμές εμπορικών ακινήτων -10,5-6,7-1,4-0,7-15,0-11,8-8,6-4,8 Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΕΚΤ και ΔΝΤ. 1 Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ). Η παραδοχή για τη μείωση του πραγματικού ΑΕΠ είναι τόσο αυστηρή ώστε το επίπεδο του ΑΕΠ του 2012 (που ήδη α- ποτελεί το πέμπτο έτος της ύφεσης) να ανακτάται μόλις το ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΔΑΝΕΙΩΝ Τον Ιούλιο του 2013 η Τράπεζα της Ελλάδος ανέθεσε στην BlackRock, εταιρία συμβούλων διεθνούς φήμης, να διεξάγει ανεξάρτητη διαγνωστική μελέτη για το χαρτοφυλάκιο δανείων όλων των ελληνικών εμπορικών τραπεζών. Με τον τρόπο αυτό, η Τράπεζα της Ελλάδος εκπλήρωσε σχετική απαίτηση του Μνημονίου του Μαΐου Κατά το σχεδιασμό της μεθοδολογίας και τη διεξαγωγή της μελέτης, η BlackRock υιοθέτησε αυστηρή προσέγγιση, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι τα ευρήματα θα είναι ε- παρκώς συντηρητικά. 10 Σε σύγκριση με την αντίστοιχη άσκηση του 2011, η διαγνωστική μελέτη του 2013 είχε: Πιο ευρύ πεδίο εφαρμογής με δύο πρόσθετα υποέργα για τα δάνεια σε καθυστέρηση και τα δάνεια του εξωτερικού. 10 Για μια λεπτομερή περιγραφή της μεθοδολογίας, βλ. την έκθεση της BlackRock με τίτλο Asset Quality Review and Credit Loss Projection Methodology (March 2014). Πληρέστερο σύνολο στοιχείων, το οποίο περιλαμβάνει πενταετή ιστορικά δεδομένα για τη συμπεριφορά των πιστούχων, που συμπίπτουν χρονικά με τη βαθύτερη ύφεση στην Ελλάδα, και Ενισχυμένη μεθοδολογία που καθιστά την άσκηση πιο αυστηρή στη μέτρηση του πιστωτικού κινδύνου. Η διαγνωστική μελέτη περιλάμβανε τέσσερα υποέργα: (i) Το υποέργο για την Αξιολόγηση των Προβληματικών Στοιχείων του Ενεργητικού (Troubled Assets Review TAR) αξιολογεί τη λειτουργική ετοιμότητα και αποτελεσματικότητα των πλαισίων, των πολιτικών, των διαδικασιών και των πρακτικών που έχουν καθιερώσει οι συστημικές τράπεζες προκειμένου να αντιμετωπίσουν μια ευρείας κλίμακας εξυγίανση των προβληματικών στοιχείων του ενεργητικού Σύμφωνα με το Μνημόνιο του Μαΐου 2013 οι αρχές δεσμεύονται να επιταχύνουν τη λήψη μέτρων για την ελαχιστοποίηση των σημαντικών κινδύνων που συνδέονται με τη χειροτέρευση των χαρτοφυλακίων δανείων των τραπεζών. Η Τράπεζα της Ελλάδος, σε συνεργασία με το ΤΧΣ και σύμφωνα με το Μνημόνιο Συνεννόησης και σε διαβούλευση με την ΕΕ/ΕΚΤ/ΔΝΤ [μεταξύ άλλων] θα αξιολογήσει μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου του 2013 με τη βοήθεια ανεξάρτητων τρίτων την αποτελεσματικότητα των καθιερωμένων πλαισίων και πολιτικών για την αντιμετώπιση των προβληματικών στοιχείων ενεργητικού. 5

6 Για τους σκοπούς του υποέργου, ως προβληματικά στοιχεία ενεργητικού ορίστηκαν (α) τα δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών ή δάνεια με διαβάθμιση αθέτησης υποχρέωσης (default rating), και (β) τα δάνεια που έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση και είτε είναι ενήμερα είτε βρίσκονται σε καθυστέρηση έως 90 ημερών. Η αξιολόγηση επικεντρώθηκε στα ακόλουθα χαρτοφυλάκια δανείων: Στεγαστικά Δάνεια, Δάνεια προς Μικρές Επιχειρήσεις και Επαγγελματίες, Δάνεια προς Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις και Καταναλωτικά Δάνεια. Περιλάμβανε τον έλεγχο της ποιότητας των στοιχείων του χαρτοφυλακίου, έλεγχο της τεκμηρίωσης, δειγματοληπτικούς ελέγχους φακέλων δανείων και επιτόπιες επισκέψεις στις τράπεζες. Η αξιολόγηση ήταν ενδελεχής και επέτρεψε την σε βάθος κατανόηση των σχετικών τραπεζικών πρακτικών. (ii) Tο υποέργο για την Αξιολόγηση της Ποιότητας Χαρτοφυλακίου (Asset Quality Review AQR) εξετάζει την επάρκεια και την καταλληλότητα των δανειοδοτικών διαδικασιών των τραπεζών, καθώς και την ποιότητα του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων. Η αξιολόγηση διενεργήθηκε με βάση συνεντεύξεις με στελέχη των τραπεζών και με δειγματοληπτικό έλεγχο φακέλων που κάλυπταν δάνεια όλων των κατηγοριών. Σκοπός των συναντήσεων με στελέχη των τραπεζών ήταν να αποσαφηνιστεί η επιχειρηματική στρατηγική, η διάρθρωση των χαρτοφυλακίων δανείων και η πολιτική ανάληψης κινδύνου της κάθε τράπεζας. Στις συνεντεύξεις καλύφθηκε ολόκληρο το εύρος των διαδικασιών χορηγήσεων, δηλαδή από τα πρώτα στάδια της έγκρισης του δανείου μέχρι τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (Νon-Performing Loans NPLs). Ο δειγματοληπτικός έλεγχος σε κάθε κατηγορία δανείων είχε διττό σκοπό: (α) να αξιολογήσει εάν η χορήγηση των δανείων ήταν συμβατή με την πολιτική και τις διαδικασίες χορηγήσεων της κάθε τράπεζας και (β) να αξιολογήσει εάν τα δάνεια, πέραν της συμβατότητάς τους με τα κριτήρια της τράπεζας, θα μπορούσαν να θεωρηθούν αποδεκτά από έναν «συνετό δανειστή». Τα δείγματα σκοπίμως περιείχαν μεγάλο αριθμό δανείων υψηλού κινδύνου. Επιπροσθέτως, για ένα δείγμα μεγάλων επιχειρήσεων που αντιπροσώπευαν το 47% των δανειακών υπολοίπων προς μεγάλες επιχειρήσεις, η BlackRock προέβη σε εμπεριστατωμένο έλεγχο βάσει των σχετικών φακέλων. Συγκεκριμένα, η BlackRock αξιολόγησε τα θεμελιώδη μεγέθη των επιχειρήσεων, εκτίμησε τις μελλοντικές τους χρηματοοικονομικές επιδόσεις και ανέλυσε τον βαθμό δανειακής επιβάρυνσης, καθώς και την αξία των ενεχύρων κάθε πιστούχου στο δείγμα. Κατόπιν τούτου η BlackRock προσδιόρισε εξατομικευμένες αναμενόμενες ζημίες πιστωτικού κινδύνου, σύμφωνα τόσο με το Βασικό όσο και με το Δυσμενές Σενάριο. Επιπλέον, η BlackRock ανέθεσε σε διεθνείς εκτιμητές ακινήτων το έργο της διεξαγωγής δειγματοληπτικών εκτιμήσεων των ακινήτων που αποτελούν ενέχυρο για στεγαστικά και επιχειρηματικά δάνεια. (iii) Tο υποέργο για τις Αναμενόμενες Ζημίες Πιστωτικού Κινδύνου (Credit Loss Projections CLPs) εκτιμά τις μελλοντικές αναμενόμενες ζημίες πιστωτικού κινδύνου στα χαρτοφυλάκια δανείων των τραπεζών από τον Ιούνιο του 2013 και για ορίζοντα τόσο τριάμισι ετών (Ιούνιος 2013-Δεκέμβριος 2016) όσο και μέχρι τη λήξη των δανείων, για το Βασικό και για το Δυσμενές Σενάριο. 6

7 Ύστερα από σε βάθος ανάλυση του χαρτοφυλακίου δανείων και διαβουλεύσεις με στελέχη των τραπεζών, η BlackRock προσδιόρισε τις ακόλουθες κατηγορίες δανείων: Στεγαστικά Δάνεια, Καταναλωτικά Δάνεια, Δάνεια προς Μικρές Επιχειρήσεις και Επαγγελματίες, Δάνεια προς Μεγάλες Επιχειρήσεις και Δάνεια προς Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), Δάνεια προς Εταιρίες Αξιοποίησης Ακινήτων, Ναυτιλιακά Δάνεια, Δάνεια που σχετίζονται με το Δημόσιο. Για κάθε κατηγορία δανείων, η BlackRock ανέπτυξε ειδική μεθοδολογία και εφάρμοσε εξειδικευμένα οικονομετρικά υποδείγματα χρησιμοποιώντας εξατομικευμένα στοιχεία για το ύψος του δανείου, την πιστωτική συμπεριφορά, τις διαθέσιμες εξασφαλίσεις και την πιστοληπτική διαβάθμιση. Επιπλέον, η μεθοδολογία της BlackRock ενσωμάτωσε την επίπτωση μακροοικονομικών μεταβλητών όπως π.χ. η εξέλιξη του πραγματικού ΑΕΠ, της ανεργίας και των τιμών των οικιστικών και εμπορικών ακινήτων. Το τελευταίο μάλιστα μέγεθος επηρεάζει επίσης την αξία των εξασφαλίσεων που είναι διαθέσιμες για την κάλυψη αναμενόμενης ζημίας. H BlackRock χρησιμοποίησε ειδικούς πίνακες μετάβασης (transition matrices) της πιστωτικής συμπεριφοράς ή/και πιστοληπτικής διαβάθμισης που υπολογίστηκαν σύμφωνα με ιστορικά στοιχεία πενταετίας. Μεταξύ των πλεονεκτημάτων αυτής της προσέγγισης είναι η καλύτερη απεικόνιση των ροών ανάμεσα σε διαφορετικές κατηγορίες πιστοληπτικής συμπεριφοράς (π.χ. εξυπηρετούμενα δάνεια, μη εξυπηρετούμενα δάνεια, δάνεια σε αθέτηση, προπληρωμένα δάνεια), αλλά και των μακροοικονομικών και άλλων παραμέτρων που ε- πηρεάζουν αυτές τις ροές. Τα ιστορικά στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή των παραπάνω πινάκων καλύπτουν μια περίοδο βαθιάς ύφεσης και σημαντικής μείωσης των τιμών των ακινήτων, γεγονός που επαυξάνει στο υπόδειγμα το στοιχείο της συντηρητικότητας. Επιπλέον, η BlackRock ενσωμάτωσε τα ευρήματα των προηγούμενων υποέργων TAR και AQR προκειμένου να εμπλουτίσει τις παραδοχές του υποδείγματος, π.χ. χρονική διάρκεια μέχρι τη ρευστοποίηση του ενεχύρου, δαπάνες ρευστοποίησης, αποτίμηση και περικοπές αξίας των εξασφαλίσεων, καθώς και τον τρόπο χειρισμού των δανείων σε ρύθμιση. Επίσης, η διαδικασία AQR εξασφάλισε ότι οι αναμενόμενες ζημίες πιστωτικού κινδύνου (CLPs) που προέκυψαν με βάση το υπόδειγμα ήταν εύλογες και σύμφωνες με την παρατηρούμενη πρακτική σε κάθε τράπεζα χωριστά και σε επίπεδο τραπεζικού τομέα. Οι αναμενόμενες ζημίες πιστωτικού κινδύνου (CLPs) ορίστηκαν ως οι μη προεξοφλημένες απώλειες κεφαλαίου λόγω της (συνολικής ή μερικής) μη αποπληρωμής των δανείων, α- φαιρουμένων των ποσών που ανακτώνται από την πώληση των συναφών εξασφαλίσεων. Έτσι, οι αναμενόμενες ζημίες πιστωτικού κινδύνου (CLPs) υπολογίστηκαν κατά τη χρονική στιγμή ρευστοποίησης του ενεχύρου (on a when realised basis ) χωρίς να αφαιρεθούν οι ήδη σχηματισθείσες προβλέψεις των τραπεζών για τον πιστωτικό κίνδυνο. Τέλος, η BlackRock παρείχε ανά εξάμηνο εκτιμήσεις για την εξέλιξη των μη εξυπηρετούμενων δανείων, των δανείων σε αθέτηση και των αναμενόμενων ζημιών πιστωτικού κινδύ- 7

8 νου (CLPs) κατά τη χρονική στιγμή αθέτησης υποχρέωσης ( on a default basis ). (iv) Tο υποέργο για το Χαρτοφυλάκιο Δανείων στο Εξωτερικό (Foreign Loan Book FLB) παρέχει μια ανεξάρτητη εκτίμηση για την ορθότητα των παραμέτρων πιστωτικού κινδύνου και αξιολογεί την αποτίμηση των εξασφαλίσεων, την κατηγοριοποίηση των κινδύνων, την πιστωτική πολιτική και τη διαχείριση των προβληματικών δανείων των επτά μεγαλύτερων θυγατρικών των ελληνικών τραπεζών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Τουρκία. Αυτές οι θυγατρικές αντιπροσωπεύουν το 70% του συνολικού χαρτοφυλακίου δανείων στο εξωτερικό. Μαζί με τα δάνεια εσωτερικού, η BlackRock εξέτασε το 94% του υπολοίπου δανείων των ελληνικών τραπεζών σε ενοποιημένη βάση. Η αξιολόγηση της BlackRock στηρίχθηκε σε μεγάλο βαθμό στην ποσοτική και ποιοτική ανάλυση στοιχείων σε επίπεδο δανείου και χαρτοφυλακίου, καθώς και στην ποιοτική ανάλυση και τις επιτόπιες συναντήσεις με στελέχη των τραπεζών. Ειδικότερα, η BlackRock αξιολόγησε την ορθότητα των εσωτερικών εκτιμήσεων των τραπεζών όσον αφορά την πιθανότητα αθέτησης υποχρέωσης (Probability of Default) ενός έτους και τις ζημίες σε περίπτωση αθέτησης (Loss Given Default) για κάθε μία από τις επτά θυγατρικές και για κάθε κατηγορία δανείων, με ημερομηνία αναφοράς τον Ιούνιο του Ως α- ποτέλεσμα, η BlackRock ταξινόμησε αυτές τις παραμέτρους πιστωτικού κινδύνου σε έξι κατηγορίες και παρείχε ένα εύρος προσαρμογής για κάθε μία από αυτές Συντηρητικές, Λογικές, Αισιόδοξες, Πολύ Αισιόδοξες, Εξαιρετικά Αισιόδοξες, Αναξιόπιστες. 4. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ TOY ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙOY ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΤΙΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Η Τράπεζα της Ελλάδος επιδίωξε να εξασφαλίσει ότι η εκτίμηση των αναμενόμενων ζημιών πιστωτικού κινδύνου (CLPs) περιλαμβάνει το σύνολο των χαρτοφυλακίων δανείων των ελληνικών τραπεζικών ομίλων (δηλ. τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό). Για το σκοπό αυτό, η BlackRock συγκέντρωσε στοιχεία σε επίπεδο δανείου για όλα τα υποκαταστήματα και θυγατρικές των ελληνικών τραπεζών στο εξωτερικό και τα ταξινόμησε σε δύο κατηγορίες: Δάνεια που εμπεριέχουν ελληνικό κίνδυνο, τα οποία ορίστηκαν ως (i) δάνεια που έχουν χορηγηθεί προς κατοίκους Ελλάδος ή (ii) δάνεια που εξασφαλίζονται κυρίως από ενέχυρα στην Ελλάδα. Δάνεια που εμπεριέχουν κίνδυνο εξωτερικού, τα οποία ορίστηκαν ως το σύνολο των λοιπών δανείων. Τα δάνεια που εμπεριέχουν ελληνικό κίνδυνο σε υποκαταστήματα και θυγατρικές του εξωτερικού συμπεριλήφθηκαν στη διαγνωστική μελέτη της BlackRock. Ως εκ τούτου, ο ελληνικός κίνδυνος σε υποκαταστήματα και θυγατρικές στο εξωτερικό αντιμετωπίστηκε από την BlackRock ανά χαρτοφυλάκιο κατά τρόπο παρόμοιο με τα ανοίγματα εντός Ελλάδος. Για τα χαρτοφυλάκια δανείων που εμπεριέχουν ξένο κίνδυνο, οι αναμενόμενες ζημίες πιστωτικού κινδύνου (CLPs) εκτιμήθηκαν από την Τράπεζα της Ελλάδος με τη χρήση μιας προσέγγισης τύπου top-down σύμφωνα με την αντίστοιχη μεθοδολογία για τις α- ναμενόμενες ζημίες που έχει αναπτύξει η Ευ- 8

9 ρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΒΑ) στο πλαίσιο της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων που διενεργήθηκε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Ιούνιο του Η προσέγγιση βασίστηκε στα υποβληθέντα από τις τράπεζες αρχικά επίπεδα των παραμέτρων πιστωτικού κινδύνου, τα οποία ελέγχθηκαν καταλλήλως από την BlackRock (στο πλαίσιο του FLB, όπως περιγράφεται στην προηγούμενη ενότητα) και την Τράπεζα της Ελλάδος. Τέλος, προστέθηκε προσαύξηση των παραμέτρων κινδύνου για το χρονικό διάστημα που καλύπτει η άσκηση, την οποία παρείχε η ΕΚΤ. 5. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ Η εκτίμηση των κεφαλαιακών αναγκών διεξήχθη το δεύτερο εξάμηνο του 2013 από την Τράπεζα της Ελλάδος, με την τεχνική βοήθεια της εταιρίας Rothschild. Σκοπός της ά- σκησης ήταν να γίνει μια συντηρητική εκτίμηση των κεφαλαιακών αναγκών όλων των εμπορικών τραπεζών σε ενοποιημένη βάση, έτσι ώστε να πληρούνται τα ελάχιστα απαιτούμενα επίπεδα Κυρίων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων 13 την περίοδο Ιουνίου Δεκεμβρίου 2016 (βλ. Κεφάλαιο IV του αγγλικού πρωτοτύπου), δηλαδή: στόχος για τον Δείκτη Κυρίων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier 1 ratio CT1 ratio) 8% στο Βασικό Σενάριο, στόχος για τον Δείκτη Κυρίων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (CT1 ratio) 5,5% στο Δυσμενές Σενάριο. Αυτά τα όρια συνάδουν με τα αντίστοιχα της επερχόμενης άσκησης προσομοίωσης ακραί- ων καταστάσεων που θα διενεργήσει η ΕΒΑ το 2014 σε επίπεδο ΕΕ και της Συνολικής Αξιολόγησης. Γενικά, η μεθοδολογία της Τράπεζας της Ελλάδος ευθυγραμμίστηκε στο μέγιστο δυνατό με την προσέγγιση που προβλέπεται για αυτές τις δύο ασκήσεις βάσει των δημόσια διαθέσιμων πληροφοριών τον Φεβρουάριο του Όσον αφορά τις Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις (DTAs), η προσέγγιση ήταν πιο συντηρητική από ό,τι στην επικείμενη άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων στην ΕΕ και σύμφωνη με την άσκηση του 2011 (δηλ. ανώτατο όριο υφιστάμενων DTA στο 20% των συνολικών Κυρίων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων και μη αναγνώριση νέων DTA στον χρονικό ορίζοντα της άσκησης). Οι κεφαλαιακές ανάγκες κάθε τράπεζας προσδιορίστηκαν με αναφορά στο Βασικό Σενάριο, όπως αντίστοιχα προβλέπεται να γίνει και στην ευρωπαϊκή άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων που θα διενεργήσει η ΕΒΑ το Το Δυσμενές Σενάριο θα ληφθεί υπόψη σε μελλοντικά σχέδια που θα αφορούν τον καθορισμό των κατάλληλων αποθεμάτων ασφαλείας. Η Τράπεζα της Ελλάδος εφάρμοσε μια προσέγγιση τύπου bottom-up για να εκτιμήσει τις κεφαλαιακές ανάγκες. Αυτή η προσέγγιση βασίστηκε στα Σχέδια Αναδιάρθρωσης που υπέβαλαν οι τράπεζες για την περίοδο Ιουνίου 2013-Δεκεμβρίου 2016, τα οποία ενσωματώνουν τις δεσμεύσεις των τραπεζών προς τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG Comp). Σε αυτό το πλαίσιο, τα Σχέδια Αναδιάρθρωσης αναπτύχθηκαν βάσει της παραδοχής του δυναμικού ισολογισμού (επιτρεπόταν δηλαδή η μεταβο- 13 Δεν υπάρχουν ουσιώδεις διαφορές μεταξύ των Core Tier 1 και Common Equity Tier 1 κεφαλαίων των ελληνικών τραπεζών. 9

10 λή της σύνθεσης και του μεγέθους του ισολογισμού). 14 Ως σημείο εκκίνησης, χρησιμοποιήθηκαν τα Κύρια Βασικά Ίδια Κεφάλαια αναφοράς του Ιουνίου 2013, όπως ορίστηκαν για τους σκοπούς της άσκησης. 15 Κατόπιν η Τράπεζα της Ελλάδος προσάρμοσε συντηρητικά τις πληροφορίες που είχε λάβει από τα Σχέδια Αναδιάρθρωσης των Τραπεζών προκειμένου να κατασκευάσει δύο βασικές συνιστώσες για την αξιολόγηση των κεφαλαιακών αναγκών (βλ. Διάγραμμα IV.1 του αγγλικού πρωτοτύπου): Συνιστώσα Α: περιλαμβάνει τις αναμενόμενες ζημίες πιστωτικού κινδύνου (CLPs) για τα χαρτοφυλάκια των τραπεζών κατά την περίοδο Ιουνίου 2013-Δεκεμβρίου 2016 που εμπεριέχουν (i) ελληνικό κίνδυνο και (ii) κίνδυνο εξωτερικού, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι ήδη σχηματισθείσες προβλέψεις των τραπεζών για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου. Συνιστώσα Β: περιλαμβάνει την εσωτερική δημιουργία κεφαλαίου από τις τράπεζες κατά το διάστημα Ιουνίου Δεκεμβρίου 2016 βάσει προσαρμογών επί το συντηρητικότερο από την Τράπεζα της Ελλάδος. Όσον αφορά τη Συνιστώσα Α, η Τράπεζα της Ελλάδος συνυπολόγισε τις αναμενόμενες ζημίες πιστωτικού κινδύνου (CLPs) σε επίπεδο ομίλου τόσο για το Βασικό όσο και για το Δυσμενές Σενάριο λαμβάνοντας υπόψη: Τις αναμενόμενες ζημίες πιστωτικού κινδύνου για τα δάνεια που εμπεριέχουν ελληνικό κίνδυνο, όπως εκτιμήθηκαν από την BlackRock βάσει της χρονικής στιγμής ρευστοποίησης του ενεχύρου (on a when realised basis ) για την περίοδο των τριάμισι ετών από τον Ιούνιο του 2013 έως τον Δεκέμβριο του 2016 (βλ. Κεφάλαιο ΙΙ του αγγλικού πρωτοτύπου). Τις αναμενόμενες ζημίες πιστωτικού κινδύνου τριάμισι ετών για τα δάνεια που εμπεριέχουν κίνδυνο εξωτερικού, όπως εκτιμήθηκαν από την Τράπεζα της Ελλάδος (βλ. Κεφάλαιο ΙΙΙ του αγγλικού πρωτοτύπου) 16 αφού λήφθηκαν υπόψη οι ενέργειες των τραπεζών για τον περιορισμό των κεφαλαιακών αναγκών (δεσμεύσεις προς τη DG Comp). Τις αναμενόμενες ζημίες από την παραγωγή νέων δανείων στην Ελλάδα την περίοδο Ιουνίου Δεκεμβρίου Κατόπιν, η Τράπεζα της Ελλάδος συνέκρινε τις προαναφερόμενες αναμενόμενες ζημίες πιστωτικού κινδύνου με το ύψος των προβλέψεων των τραπεζών για: τα υπάρχοντα δάνεια που εμπεριέχουν ελληνικό κίνδυνο στις 30 Ιουνίου 2013, τα δάνεια που εμπεριέχουν κίνδυνο εξωτερικού, και τα νέα δάνεια. 14 Η προσέγγιση αυτή συνάδει με τον τρόπο χειρισμού των σχεδίων αναδιάρθρωσης στο πλαίσιο της πανευρωπαϊκής ά- σκησης ακραίων καταστάσεων του που θα διενεργήσει η ΕΒΑ το Τα Κύρια Βασικά Ίδια Κεφάλαια αναφοράς υπολογίζονται ύστερα από την επιβολή ανώτατου ορίου στις Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις 20% επί του συνόλου των Κυρίων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων. Κάθε έλλειμμα έναντι των εκτιμώμενων προβλέψεων δημιουργεί κεφαλαιακή ανάγκη σε 16 Η επίδραση των αναμενόμενων ζημιών πιστωτικού κινδύνου επί δανείων που εμπεριέχουν κίνδυνο εξωτερικού υπολογίστηκε μετά τους φόρους. 10

11 μια βάση 1:1. Εάν το ύψος των προβλέψεων των τραπεζών υπερέβαινε τις εκτιμώμενες προβλέψεις, δεν γινόταν προσαρμογή των προβλέψεων. Επιπλέον, υιοθετώντας μια συντηρητική σταση, η Τράπεζα της Ελλάδος ζήτησε από τις τράπεζες να έχουν επαρκείς προβλέψεις έως το τέλος του 2016 προκειμένου να καλύψουν: τουλάχιστον το 95% των ζημιών στη διάρκεια των δανείων, όπως εκτιμήθηκαν από την BlackRock για το Βασικό και 85% για το Δυσμενές Σενάριο, και τουλάχιστον 52% 17 των μη εξυπηρετούμενων δανείων, όπως εκτιμήθηκαν από την BlackRock για το τέλος του 2016 για το Βασικό Σενάριο. Η μεθοδολογία της Τράπεζας της Ελλάδος, λαμβάνει υπόψη τις αναμενόμενες ζημίες πιστωτικού κινδύνου για περίοδο τριάμισι ετών με βάση τη χρονική στιγμή ρευστοποίησης του ενεχύρου. Αυτό σε συνδυασμό με τους προαναφερθέντες περιορισμούς, καταλήγει σε εμπροσθοβαρή κάλυψη στα τριάμισι χρόνια των αναμενόμενων ζημιών πιστωτικού κινδύνου έως τη λήξη των δανείων. Οι συσσωρευμένες προβλέψεις των τραπεζών για τον ελληνικό πιστωτικό κίνδυνο στο τέλος της περιόδου που καλύπτει η άσκηση προσομοίωσης (Δεκέμβριος 2016) υπερβαίνουν στο Βασικό Σενάριο το 100% των αναμενόμενων ζημιών έως τη λήξη των δανείων που εκτιμήθηκαν από την BlackRock. Στο Δυσμενές Σενάριο υπερβαίνουν αντίστοιχα το 91%. ουσιωδώς τις πρακτικές παρακολούθησης των πιστώσεων και έχουν αυξήσει σημαντικά τις προβλέψεις για τον πιστωτικό κίνδυνο. Αυτό αντικατοπτρίζεται στη βελτίωση του δείκτη κάλυψης (δηλ. του λόγου των συσσωρευμένων προβλέψεων για τον πιστωτικό κίνδυνο προς τα δάνεια σε καθυστέρηση) 18 και στο γεγονός ότι οι συσσωρευμένες προβλέψεις τους για τον πιστωτικό κίνδυνο σε ατομική βάση τον Ιούνιο του 2013 ήδη κάλυπταν το 67% των αναμενόμενων ζημιών για ολόκληρη τη διάρκεια ζωής του χαρτοφυλακίου στο Βασικό Σενάριο. Όσον αφορά τη Συνιστώσα Β, οι βασικοί παράγοντες της κερδοφορίας προ προβλέψεων που προσαρμόστηκαν επί το συντηρητικότερο είναι οι εξής: Ρυθμός αύξησης και τιμολόγηση των δανείων και των καταθέσεων, που ευθυγραμμίστηκαν με τις μακροοικονομικές παραδοχές και τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά. Έσοδα τόκων από δάνεια σε καθυστέρηση, που μηδενίστηκαν και αντικαταστάθηκαν από ανακτήσεις (σύμφωνα με τις πληροφορίες που αντλήθηκαν από την ανάλυση της BlackRock). Επιπλέον το επίπεδο των δανείων σε καθυστέρηση ε- πίσης προσαυξήθηκε σύμφωνα με τις ε- κτιμήσεις της BlackRock. Επισημαίνεται ότι μετά τη διαγνωστική μελέτη του 2011 οι τράπεζες έχουν βελτιώσει 17 Αυτό αντιστοιχεί στο τρίτο τεταρτημόριο των ευρωπαϊκών τραπεζών σύμφωνα με το Risk Dashboard Q της ΕΒΑ (http://www.eba.europa.eu/risk-analysis-and-data/riskdashboard). 18 Ο δείκτης κάλυψης ήταν 48,3% τον Ιούνιο του 2013 έναντι 46,2% τον Ιούνιο του

12 Διάγραμμα I.1 Διαδικασία υπολογισμού των κεφαλαιακών αναγκών στο Βασικό Σενάριο (Ιούνιος 2013 Δεκέμβριος 2016, σε ενοποιημένη βάση) (δισεκ. ευρώ) Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος. Έσοδα από αμοιβές και προμήθειες, με την επιβολή ανώτατου ορίου στο σωρευτικό ρυθμό μεταβολής τους. Κόστος χρηματοδότησης, όπου έγινε η υπόθεση για μια ουσιώδη αύξηση του κόστους χρηματοδότησης από το Ευρωσύστημα και τον Μηχανισμό Έκτακτης Ρευστότητας (ELA), 19 καθώς και προσαρμογές του μείγματος χρηματοδότησης ανάλογα με τη διαθεσιμότητα ενεχύρων για το Βασικό Σενάριο. Έσοδα από θυγατρικές στο εξωτερικό, όπου λήφθηκαν μεταξύ άλλων υπόψη τα ευρήματα του FLB, πληροφορίες εποπτικού περιεχομένου, πληροφορίες της αγοράς, καθώς και εκτίμηση των επιπτώσεων από τις ενέργειες περιορισμού των κεφαλαιακών αναγκών. Επίσης, η Τράπεζα της Ελλάδος, τηρώντας την αρχή της συντηρητικότητας, επέβαλε κατώτατα όρια στην εξέλιξη των σταθμισμένων για τον κίνδυνο στοιχείων του ενεργητικού, έτσι ώστε να διασφαλίσει ότι τα Σχέδια Αναδιάρθρωσης των τραπεζών δεν υποεκτιμούν τον βαθμό έκθεσής τους σε κίνδυνο. Επιπλέον, όπως προαναφέρθηκε, θεσπίστηκε ανώτατο όριο στη λογιστική αναγνώριση της α- ναβαλλόμενης φορολογίας στο 20% επί των Κυρίων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων. Τέλος, η Τράπεζα της Ελλάδος συνεκτίμησε και τυχόν κεφαλαιακές ανάγκες που προέκυψαν από την πρόσφατη άσκηση προσομοίωσης α- κραίων καταστάσεων των ασφαλιστικών ε- ταιριών που είναι θυγατρικές των τραπεζών. 19 Το κόστος χρηματοδότησης είναι μεταξύ των στοιχείων που θα ελεγχθούν στην πανευρωπαϊκή άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων που θα διενεργήσει η ΕΒΑ εντός του έτους. Αυτό το στοιχείο δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται ως πρόβλεψη της εξέλιξης του επιτοκίου αναφοράς. Τέλος, επισημαίνεται ότι ο κίνδυνος χώρας (sovereign risk), ο οποίος επίσης θα καλυφθεί στην πανευρωπαϊκή άσκηση, δεν έχει ενσωματωθεί στην παρούσα άσκηση. 12

13 Πίνακας I.2 Διαδικασία υπολογισμού των κεφαλαιακών αναγκών στο Βασικό Σενάριο (Ιούνιος Δεκέμβριος 2016, σε ενοποιημένη βάση) (εκατ. ευρώ) Τράπεζα 1 Κύρια Βασικά Ίδια Κεφάλαια Α- ναφοράς (Ιούν. 2013) (1) Συσσωρευμένες προβλέψεις για πιστωτικό κίνδυνο (Ιούν. 2013) (2) CLPs για ελληνικό κίνδυνο 2 (3) CLPs για κίνδυνο εξωτερικού 3 (4) Εσωτερική δημιουργία κεφαλαίου 4 (5) Στόχος για Κύρια Βασικά Ίδια Κεφάλαια 8% (Δεκ. 2016) (6) Κεφαλαιακές ανάγκες (7)=(6)- (1)-(2)- (3)-(4)- (5) Alpha Eurobank ΕΤΕ Πειραιώς Αττικής Πανελλήνια Σύνολο Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος. 1 Η άσκηση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι για τις ABB, Credicom και Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος δεν απαιτούνται πρόσθετα κεφάλαια. 2 Οι CLPs για ελληνικό κίνδυνο υπολογίζονται με βάση τη μεθοδολογία που περιγράφεται στη σελίδα Οι CLPs για τον κίνδυνο εξωτερικού υπολογίζονται με βάση τη μεθοδολογία που περιγράφεται στις σελίδες 8 και Εσωτερική δημιουργία κεφαλαίου βάσει των Σχεδίων Αναδιάρθρωσης των Τραπεζών για την περίοδο Ιουνίου Δεκεμβρίου 2016, όπως προσαρμόστηκαν συντηρητικά σύμφωνα με τη μεθοδολογία της Τράπεζας της Ελλάδος. 5 Οι συσσωρευμένες προβλέψεις της Eurobank για τον πιστωτικό κίνδυνο τον Ιούνιο του 2013 περιλαμβάνουν pro forma τις προβλέψεις του Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και της Νέας Proton (περίπου 1,7 δισεκ.) που αποκτήθηκαν τον Αύγουστο του Οι συσσωρευμένες προβλέψεις της ΕΤΕ για τον πιστωτικό κίνδυνο τον Ιούνιο του 2013 περιλαμβάνουν pro forma τις προβλέψεις της FBB και της Probank. Η Τράπεζα της Ελλάδος επίσης έλαβε υπόψη τα οικονομικά αποτελέσματα των ελληνικών τραπεζών για το έτος Βάσει των παραπάνω, η Τράπεζα της Ελλάδος εκτίμησε το απαιτούμενο επίπεδο των Κυρίων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων για κάθε ημερολογιακό έτος μέχρι το 2016, σύμφωνα με το στόχο για τον αντίστοιχο δείκτη που είχε οριστεί για κάθε σενάριο και την εξέλιξη των σταθμισμένων για τον κίνδυνο στοιχείων ενεργητικού (Risk Weighted Assets RWAs). Οι κεφαλαιακές ανάγκες κάθε τράπεζας προσδιορίστηκαν σύμφωνα με το Βασικό Σενάριο, όπως αντίστοιχα προβλέπεται να γίνει στην ευρωπαϊκή άσκηση προσομοίωσης α- κραίων καταστάσεων που θα διενεργήσει η ΕΒΑ το Το Δυσμενές Σενάριο θα ληφθεί υπόψη μόνο για τον καθορισμό των κατάλληλων αποθεμάτων ασφαλείας. Οι κεφαλαιακές ανάγκες που προέκυψαν για το σύνολο των ελληνικών εμπορικών τραπεζών εκτιμήθηκαν σύμφωνα με το Βασικό σενάριο σε 6,4 δισεκ. (βλ. Διάγραμμα Ι.1 και Πίνακα Ι.2). Η μεθοδολογία και τα αποτελέσματα της ε- κτίμησης των κεφαλαιακών αναγκών κοινοποιήθηκαν στις τράπεζες κατά τη διάρκεια διμερών συναντήσεων που πραγματοποιήθηκαν από τον Δεκέμβριο του 2013 και εξής. Η Τράπεζα της Ελλάδος ζήτησε επισήμως από τις τράπεζες να υποβάλουν τα κεφαλαιακά τους σχέδια μέχρι τα μέσα Απριλίου 2014 για την αντιμετώπιση των αναγκών που προκύπτουν από το Βασικό Σενάριο. 13

14 6. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Η Τράπεζα της Ελλάδος θεωρεί ότι, μέσα σε φυσιολογικά επίπεδα οικονομικής αβεβαιότητας, οι εκτιμηθείσες κεφαλαιακές ανάγκες καλύπτονται για τον χρονικό ορίζοντα της άσκησης από αποθέματα ασφαλείας που έ- χουν ήδη ενσωματωθεί στην άσκηση και ε- νέργειες περιορισμού των κεφαλαιακών αναγκών (π.χ. τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα σε μελλοντικές αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, την αναγνώριση αναβαλλόμενης φορολογίας, την πώληση στοιχείων ενεργητικού, τις ενέργειες διαχείρισης λοιπών υποχρεώσεων, κ.λπ.), καθώς και από τα κονδύλια του ΤΧΣ που δεν έχουν ακόμη χρησιμοποιηθεί. 14

Έκθεση για την Ανακεφαλαιοποίηση και Αναδιάταξη του Ελληνικού Τραπεζικού Τομέα. Μετάφραση του Κεφαλαίου Ι: Γενική Επισκόπηση

Έκθεση για την Ανακεφαλαιοποίηση και Αναδιάταξη του Ελληνικού Τραπεζικού Τομέα. Μετάφραση του Κεφαλαίου Ι: Γενική Επισκόπηση Έκθεση για την Ανακεφαλαιοποίηση και Αναδιάταξη Μετάφραση του Κεφαλαίου Ι: Γενική Επισκόπηση ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ελευθ. Βενιζέλου 21 102 50 Αθήνα Διεύθυνση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας - Γραμματεία Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ]

Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ] Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [26.4.2016] Κύριες εξελίξεις - Ισχυρή Κεφαλαιακή Θέση με δείκτη κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας Ι (CET Ι) 17,5% την 31.12.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ- ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ- ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ- ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου υπολόγισε τις κεφαλαιακές ανάγκες του τραπεζικού τομέα μέσω ανεξάρτητου διαγνωστικού

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Άσκησης Συνολικής Αξιολόγησης 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Άσκησης Συνολικής Αξιολόγησης 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΣΚΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 2015 Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα («ΕΚΤ») ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της άσκησης Συνολικής Αξιολόγησης («Comprehensive Assessment»)

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014 7 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου Αύξηση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 8,0% το Γ τρίμηνο. Περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 3,7% το Γ τρίμηνο και 11,4% σε συγκρίσιμη βάση το εννεάμηνο.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2011

Αποτελέσματα Έτους 2011 Αποτελέσματα Έτους 2011 Ικανοποιητικά Λειτουργικά Αποτελέσματα (- 29εκ.) το 2011, παρά τη βαθιά ύφεση της ελληνικής οικονομίας Συνολικές Ζημιές Μετά από Φόρους 5,5δισ., εκ των οποίων 4,6δισ. από το PSI

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα β τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα β τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 30 Αυγούστου Αποτελέσματα β τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 77.1 εκατ. το α εξάμηνο και 3.6 (1) εκατ. το β τρίμηνο. Συμμετοχή της Τράπεζας στο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων σε 177εκ. το Δ τρίμηνο, από 148εκ. το Γ τρίμηνο του 2013 και 84εκ. το Δ τρίμηνο του 2012. Αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 2016 1 Καθαρά Κέρδη 46εκ. το Β τρίμηνο και 106εκ. το Α εξάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 1,3% έναντι του Α τριμήνου σε 388εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά Οικονοµικά Αποτελέσµατα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ]

Προκαταρκτικά Οικονοµικά Αποτελέσµατα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ] Προκαταρκτικά Οικονοµικά Αποτελέσµατα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [29.2.2016] Κύριες εξελίξεις - Ισχυρή Κεφαλαιακή Θέση µε δείκτη κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) 17,5% την 31.12.2015

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2012

Αποτελέσματα Έτους 2012 Αποτελέσματα Έτους Αύξηση καταθέσεων κατά 2,7δισ. το Β εξάμηνο του και μείωση εξάρτησης από το Ευρωσύστημα κατά 13δισ. τους τελευταίους 8 μήνες. Το σύνολο καταθέσεων εξωτερικού υπερέβη το σύνολο των δανείων.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Β Τρίμηνο 2015

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Β Τρίμηνο 2015 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Β Τρίμηνο 2015 Ικανοποιητική ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις στο 98% στην Ελλάδα, ο καλύτερος του κλάδου Δάνεια προς καταθέσεις στο

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή Ετήσια Αποτελέσματα Ομίλου GENIKI Bank Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία το και ένα χρόνο μετά την επιτυχή ένταξή της στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, η GENIKI Bank βελτίωσε σταδιακά το λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2011

Αποτελέσματα Έτους 2011 Αποτελέσματα Έτους 2011 Ικανοποιητικά Λειτουργικά Αποτελέσματα (- 29εκ.) το 2011, παρά τη βαθιά ύφεση της ελληνικής οικονομίας Συνολικές Ζημιές Μετά από Φόρους 5,5δισ., εκ των οποίων 4,6δισ. από το PSI

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015 3 Νοεμβρίου Οικονομικά Στοιχεία Τριμήνου Αύξηση των κερδών προ προβλέψεων κατά 8,4% έναντι του Β τριμήνου σε 230εκ. Ανθεκτικότητα καθαρών εσόδων από τόκους (-1,8% στο τρίμηνο) παρά τους κεφαλαιακούς ελέγχους.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 26 Μαΐου Αποτελέσματα α τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του α τριμήνου διαμορφώθηκαν σε 71 εκατ. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 181.5 εκατ. το α τρίμηνο, ενισχυμένα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2013 Μετά από Φόρους: Ευρώ - 102 εκατ. 1

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2013 Μετά από Φόρους: Ευρώ - 102 εκατ. 1 Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2013 Μετά από Φόρους: Ευρώ - 102 εκατ. 1 - Η χρηματοοικονομική επίδοση της Τραπέζης επηρεάσθηκε θετικά από τα υψηλότερα Βασικά Λειτουργικά Έσοδα και τα μειωμένα Λειτουργικά Έξοδα.

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Alpha Bank Cyprus Ltd α εξαμήνου 2015

Οικονομικά Αποτελέσματα Alpha Bank Cyprus Ltd α εξαμήνου 2015 Οικονομικά Αποτελέσματα Alpha Bank Cyprus Ltd α εξαμήνου 2015 Τα Οικονομικά Αποτελέσματα της Alpha Bank Cyprus Ltd του α εξαμήνου 2015 εμφάνισαν ζημίες μετά από φόρους ύψους Ευρώ 15,1 εκατ. σε σύγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας Τα αποτελέσματα του 2008 επηρεάστηκαν σημαντικά από το επιδεινούμενο οικονομικό περιβάλλον.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β & Γ Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Β & Γ Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Β & Γ Τριμήνου Συνολικές ζημιές 6δισ. από το PSI μετά την επαναγορά ομολόγων. Ενέργειες της Τράπεζας για την οργανική ενίσχυση των κεφαλαίων της 1,9δισ. σωρευτικά από την αρχή της κρίσης.

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου. Ετήσια Οικονομική Έκθεση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

Δελτίο Τύπου. Ετήσια Οικονομική Έκθεση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας Αθήνα, 29 Ιουλίου 2016 Δελτίο Τύπου Ετήσια Οικονομική Έκθεση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ ή Ταμείο), δημοσιοποίησε σήμερα στην ιστοσελίδα του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δηλώσεις Διοίκησης «Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα συνεισέφερε αποφασιστικά στην επιτυχία του προγράμματος επαναγοράς των νέων ελληνικών ομολόγων που ολοκληρώθηκε πρόσφατα,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 6ΜΗΝΟΥ 2013. Αποτελέσματα 1 ου 6μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης. Μιχάλης Σάλλας, Πρόεδρος ΔΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 6ΜΗΝΟΥ 2013. Αποτελέσματα 1 ου 6μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης. Μιχάλης Σάλλας, Πρόεδρος ΔΣ Αποτελέσματα 1 ου 6μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης «Με την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης και της αναδιάρθρωσης, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα γυρίζει σελίδα. H αποκατάσταση της κεφαλαιακής βάσης των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 205 Δείκτης κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων CET σχεδόν αμετάβλητος σε τριμηνιαία βάση παρά την πίεση στα εγχώρια έσοδα λόγω της εκτεταμένης τραπεζικής αργίας

Διαβάστε περισσότερα

Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες

Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δηλώσεις Διοίκησης Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες αρνητικές επιπτώσεις στα οικονομικά αποτελέσματα και στα ίδια

Διαβάστε περισσότερα

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου 100 ημέρες Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Σταθεροποίηση, Αναδιάρθρωση και Απορρόφηση πρώην Λαϊκής, Γενική Συνέλευση Μετόχων για εκλογή νέου Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Κέρδη 85,1 εκατ. µετά από φόρους πέτυχε η GENIKI Bank στο εννεάµηνο του 2014, έναντι ζηµιών τις 10 προηγούµενες ετήσιες χρήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2/11/2015

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2/11/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Πτώση στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 701,22 µονάδες, σηµειώνοντας απώλειες 2,03%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 47,96 εκατ. εκ των οποίων 0,69 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Καθαρά κέρδη 81εκ. έναντι 5εκ. το προηγούμενο τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων κατά 12% και καταθέσεων κατά 17% σε ετήσια βάση Βελτίωση δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 114%

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δηλώσεις Διοίκησης «Η Τράπεζα Πειραιώς, με την απορρόφηση των δραστηριοτήτων των τριών κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα, συμμετέχει ενεργά στην αναδιάρθρωση και σταθεροποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2009 Κέρδη προ φόρων, 160,32 εκ. ευρώ, έναντι κερδών 2,00 εκ. ευρώ, κατά

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα α τριμήνου 2014 μετά από Φόρους: Ευρώ -94 εκατ.

Αποτελέσματα α τριμήνου 2014 μετά από Φόρους: Ευρώ -94 εκατ. Αποτελέσματα α τριμήνου 204 μετά από Φόρους: Ευρώ -94 εκατ. Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων - Επιτυχής Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους Ευρώ,2 δισ. που ενίσχυσε την κεφαλαιακή θέση της Alpha Bank και επέτρεψε

Διαβάστε περισσότερα

Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων. 15 Ιουλίου 2013

Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων. 15 Ιουλίου 2013 Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων 15 Ιουλίου 2013 Εξελίξεις στην Οικονομία και το Τραπεζικό Σύστημα Συνέχιση της ύφεσης, σημαντική βελτίωση δίδυμων ελλειμμάτων ΑΕΠ -6,4% το 2012, έλλειμμα τρεχουσών συν/γών

Διαβάστε περισσότερα

Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Περαιτέρω Ενίσχυση των Υψηλών Χρηµατοοικονοµικών εικτών και Θωράκιση του Ισολογισµού - Βελτίωση του Λειτουργικού

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 95% σε επίπεδο Ομίλου, και 83% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 «Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, η οποία πλήττει την Ελληνική κοινωνία έχει συρρικνώσει σημαντικά το σύνολο της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για την περίοδο Ιουλίου - Δεκεμβρίου 2015

Δραστηριότητες του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για την περίοδο Ιουλίου - Δεκεμβρίου 2015 Αθήνα, 5 Απριλίου 2016 Δραστηριότητες του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για την περίοδο Ιουλίου - Δεκεμβρίου 2015 1) Πιστωτικά ιδρύματα που έλαβαν κεφαλαιακή ενίσχυση a) Θέματα σχετικά με όλες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2008

Αποτελέσματα Έτους 2008 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009 Αποτελέσματα Έτους 2008 Αύξηση Καταθέσεων Πελατών κατά 26,3% σε 45,7δισ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 22,4% σε 57,1δισ. - Ενίσχυση υπολοίπων δανείων προς ελληνικές επιχειρήσεις άνω των

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας της ειδικής δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων του stress test. Συνολικά Βασικά Ίδια Κεφάλαια (Tier 1) Συνολικά Εποπτικά Κεφάλαια 6.

Πίνακας της ειδικής δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων του stress test. Συνολικά Βασικά Ίδια Κεφάλαια (Tier 1) Συνολικά Εποπτικά Κεφάλαια 6. Παράρτημα 1 Πίνακας της ειδικής δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων του stress test ALPHA BANK AE - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ Στις 31 Δεκεμβρίου 2009 Συνολικά Βασικά Ίδια Κεφάλαια (Tier 1) 5.920 Συνολικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 954.666.667 ΝΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΧΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα 1 ου 3μήνου Δηλώσεις Διοίκησης. Μιχάλης Σάλλας, Πρόεδρος ΔΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα 1 ου 3μήνου Δηλώσεις Διοίκησης. Μιχάλης Σάλλας, Πρόεδρος ΔΣ Αποτελέσματα 1 ου 3μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης «Τα προγράμματα κεφαλαιακής ενίσχυσης των 4 συστημικών τραπεζών της χώρας, τα οποία έχουν δρομολογηθεί και αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός των επόμενων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2010

Αποτελέσματα Έτους 2010 Αποτελέσματα Έτους 2010 Καθαρά κέρδη Ομίλου 113εκ. 1 το 2010, μειωμένα κατά 69% έναντι του 2009 Βελτίωση κερδών από την Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη στα 32εκ. το 2010 έναντι ζημιών 44εκ. το 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Αθήνα - 27 Μαΐου 2011 Δηλώσεις Διοίκησης «Η πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ενίσχυσε τον ισολογισμό και βελτίωσε τους δείκτες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αθήνα, 6 Μαΐου 2008 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 5,7% σε 215εκ. Ενίσχυση Οργανικών προ φόρων Κερδών κατά 24,2% σε 234εκ. Πενταπλασιασμός Κερδών από τη «Νέα Ευρώπη» σε

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Σηµαντική αύξηση των κερδών µετά από φόρους, στα 85 εκατ., έναντι ζηµιών τις 10 προηγούµενες ετήσιες χρήσεις. - Ο δείκτης

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για την περίοδο Ιανουαρίου 2014 - Ιουνίου 2014

Δραστηριότητες του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για την περίοδο Ιανουαρίου 2014 - Ιουνίου 2014 Δραστηριότητες του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για την περίοδο Ιανουαρίου 2014 - Ιουνίου 2014 1) Πιστωτικά ιδρύματα που έλαβαν κεφαλαιακή ενίσχυση Αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ) Συστημικών

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα A Τριμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: A Τρίμηνο 2016

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα A Τριμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: A Τρίμηνο 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: A Τρίμηνο 2016 Τα εγχώρια οργανικά κέρδη προ προβλέψεων ανέκαμψαν σημαντικά σε τριμηνιαία βάση. Εξάλειψη ζημιών στην Ελλάδα Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2016

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 06 Τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα μειώθηκαν κατά,9 δισ. από την αρχή του έτους Αντανακλώντας τις επιτυχημένες αναδιαρθρώσεις και διαγραφές πλήρως καλυμμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα Έμφαση στην Ποιότητα Ενεργητικού και Ιδίων Κεφαλαίων Ποιότητα ενεργητικού, επάρκεια κεφαλαίων, υψηλή ρευστότητα, σημαντική συγκράτηση δαπανών ήταν οι προτεραιότητές μας για το α τρίμηνο 2009, με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2013

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2013 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2013 Οικονομικά Αποτελέσματα: Θετική κερδοφορία για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο γεγονός που αποτελεί ένδειξη της βελτίωσης του οικονομικού κλίματος Κέρδη α τριμήνου 2013

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 104% σε επίπεδο Ομίλου και 95% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

Οι εκτιμήσεις της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου στo πλαίσιο της συζήτησης του κρατικού προϋπολογισμού για το 2015.

Οι εκτιμήσεις της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου στo πλαίσιο της συζήτησης του κρατικού προϋπολογισμού για το 2015. Οι εκτιμήσεις της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου στo πλαίσιο της συζήτησης του κρατικού προϋπολογισμού για το 2015. Δήλωση της κυρίας Χρυστάλλας Γιωρκάτζη, Διοικητού της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, στη

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρου Ερευνών Προοδευτικής Πολιτικής: Η Επόμενη Μέρα για τις Τράπεζες. Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου 2012

Κέντρου Ερευνών Προοδευτικής Πολιτικής: Η Επόμενη Μέρα για τις Τράπεζες. Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου 2012 Ομιλία του Νικολάου Χ. Γκαργκάνα στη Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης του Κέντρου Ερευνών Προοδευτικής Πολιτικής: Η Επόμενη Μέρα για τις Τράπεζες Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου 2012 Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα επέδειξε

Διαβάστε περισσότερα

Θετικές Προοπτικές Ελληνικής Οικονομίας Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου έως 1,75 δισ Αποτελέσματα Έτους 2013

Θετικές Προοπτικές Ελληνικής Οικονομίας Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου έως 1,75 δισ Αποτελέσματα Έτους 2013 Δηλώσεις Διοίκησης Θετικές Προοπτικές Ελληνικής Οικονομίας Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου έως 1,75 δισ Αποτελέσματα Έτους 2013 «Το 2013 ήταν το 6 ο συνεχόμενο έτος ύφεσης για την ελληνική οικονομία και όλοι

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση του Ισολογισμού - Στόχος η Κερδοφορία το 2015

Ενίσχυση του Ισολογισμού - Στόχος η Κερδοφορία το 2015 ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2014 Ενίσχυση του Ισολογισμού - Στόχος η Κερδοφορία το 2015 Δηλώσεις Διοίκησης «Την περίοδο που η ελληνική οικονομία εξέρχεται από την ύφεση, η Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2011

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2011 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2011 Αναπροσαρμογή αξίας ομολόγων και λοιπών απαιτήσεων έναντι του Ελληνικού Δημοσίου: Ονομαστική αξία επιλέξιμων τίτλων για το PSI+ 14,8 δισ. Λογιστική απομείωση της αξίας του

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ 1. Γιατί χρειάστηκε Ανεξάρτητος Διαγνωστικός Έλεγχος υπό το συντονισμό των εθνικών και διεθνών αρχών για τον Κυπριακό τραπεζικό τομέα? Τον Ιούνιο 2012, οι Κυπριακές αρχές προέβησαν σε αίτηση για πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 ελτίο τύπου 25 Φεβρουαρίου 2010 Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 Τα καθαρά κέρδη του Οµίλου που αναλογούν στους µετόχους διαµορφώθηκαν σε 30.0 εκατ. το δ τρίµηνο

Διαβάστε περισσότερα

Επιπρόσθετες Γνωστοποιήσεις Κινδύνων και ιαχείρισης Κεφαλαίου. 30 Σεπτεμβρίου 2015

Επιπρόσθετες Γνωστοποιήσεις Κινδύνων και ιαχείρισης Κεφαλαίου. 30 Σεπτεμβρίου 2015 Επιπρόσθετες Γνωστοποιήσεις Κινδύνων και ιαχείρισης Κεφαλαίου 30 Σεπτεμβρίου 2015 (Mη ελεγμένες) 1. Πιστωτικός κίνδυνος Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) έκδωσε προς τα πιστωτικά ιδρύματα την οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων Ομίλου

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων Ομίλου Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων Ομίλου Τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων του Ομίλου το 2ο 3μηνο 2016 αυξήθηκαν ετησίως 48% στα 362 εκατ. Με προσαρμογή για τα έκτακτα στοιχεία, η αύξηση ήταν 10% ετησίως στα

Διαβάστε περισσότερα

Alpha Bank Cyprus. Αποτελέσματα

Alpha Bank Cyprus. Αποτελέσματα Alpha Bank Cyprus Αποτελέσματα 2015 26.4.2016 Αποτελέσματα 2015 Οικονομικά Στοιχεία Ισχυρή Κεφαλαιακή θέση με δείκτη μεταβατικών κεφαλαίων κοινών μετοχών κατηγορίας 1 (CET1) στο 17,5%. Ο δείκτης βελτιώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Δ Τρίμηνο 2015

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Δ Τρίμηνο 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Δ Τρίμηνο 205 Δείκτης κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων CET στο 7,5% μετά την άντληση κεφαλαίων, τις υπο ολοκλήρωση κεφαλαιακές ενέργειες και την αποπληρωμή των CCs Εξαιρουμένων

Διαβάστε περισσότερα

Οι ιδιαιτερότητες των λοιπών επιχειρηματικών κλάδων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. Αποτίμηση (επιμέτρηση) και απομείωση σύμφωνα με το IFRS 9

Οι ιδιαιτερότητες των λοιπών επιχειρηματικών κλάδων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. Αποτίμηση (επιμέτρηση) και απομείωση σύμφωνα με το IFRS 9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 Αποτίμηση (επιμέτρηση) και απομείωση σύμφωνα με το IFRS 9 Από 1.1.2018 τίθεται σε εφαρμογή το IFRS 9, το οποίο επιφέρει σημαντικές μεταβολές στους κανόνες αποτίμησης και τη διαδικασία προσδιορισμού

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας A Εξάμηνο 2008 Αθήνα, 28 Αυγούστου 2008 σε εκατ. Α 6μηνο 2008 Α 6μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ * 835 724 +15% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες 510 478

Διαβάστε περισσότερα

Άνοδος 17% στα προ προβλέψεων κέρδη 9μήνου 2015 στα 875 εκατ. Θωράκιση ισολογισμού με αυξημένες προβλέψεις ύψους 2,1 δισ.

Άνοδος 17% στα προ προβλέψεων κέρδη 9μήνου 2015 στα 875 εκατ. Θωράκιση ισολογισμού με αυξημένες προβλέψεις ύψους 2,1 δισ. Αποτελέσματα ου 6μήνου & 9μήνου 205 3.0.205 Άνοδος 7% στα προ προβλέψεων κέρδη 9μήνου 205 στα 875 εκατ. Θωράκιση ισολογισμού με αυξημένες προβλέψεις ύψους 2, δισ. το 9μηνο 205 Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2010

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2010 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2010 Καθαρά κέρδη α 3μήνου 2010 στα 21 εκατ. Προ προβλέψεων κέρδη 3μήνου: 465 εκατ. ( 30% σε σχέση με το α 3μηνο του 2009) Οργανικά έσοδα στην Ελλάδα σταθερά σε υψηλά

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: εννεάμηνo 2011

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: εννεάμηνo 2011 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: εννεάμηνo 2011 Περιστολή δαπανών: Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο στο 3,66% Οριακές ζημίες στα 7 εκατ., πριν την απομείωση των ομολόγων Μείωση λειτουργικών εξόδων κατά -5% έναντι του

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2012

Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2012 Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2012 Κερδοφορία o Ικανοποιητική οργανική κερδοφορία με κέρδη πριν τις προβλέψεις 360 εκατ. (μείωση 6% σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

1. Η παρούσα Οδηγία θα αναφέρεται ως η περί της Απομείωσης Δανείων και των Διαδικασιών Διενέργειας Προβλέψεων Οδηγία του 2014.

1. Η παρούσα Οδηγία θα αναφέρεται ως η περί της Απομείωσης Δανείων και των Διαδικασιών Διενέργειας Προβλέψεων Οδηγία του 2014. ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ (Αρ. 4) ΤΟΥ 2013

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για την περίοδο Ιουλίου 2013 - Δεκεμβρίου 2013

Δραστηριότητες του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για την περίοδο Ιουλίου 2013 - Δεκεμβρίου 2013 Δραστηριότητες του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για την περίοδο Ιουλίου 2013 - Δεκεμβρίου 2013 1) Πιστωτικά ιδρύματα που έλαβαν κεφαλαιακή ενίσχυση α) Θέματα σχετικά με τις τέσσερις συστημικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2015

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2015 ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 205 09.03.206 Άνοδος 5% στα προ προβλέψεων κέρδη 205 στα.25 εκατ Μείωση των νέων δανείων σε καθυστέρηση στο 4 ο 3μηνο 5 Θωράκιση ισολογισμού με αυξημένες προβλέψεις,6

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές αλλά διαχειρίσιμες ζημιές λόγω Ελλάδας και αυξημένη οργανική κερδοφορία

Σημαντικές αλλά διαχειρίσιμες ζημιές λόγω Ελλάδας και αυξημένη οργανική κερδοφορία ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31.12.2011 Σημαντικές αλλά διαχειρίσιμες ζημιές λόγω Ελλάδας και αυξημένη οργανική κερδοφορία

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Οικονομικά στοιχεία 2007 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2008 +70% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 1 678 εκατ. * σε εκατ. 2007 2006 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 678 990 +70% Καθαρά κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΔΡ ΚΡΙΣΤΗ ΧΑΣΑΠΗ, ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 29/11/2013

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΔΡ ΚΡΙΣΤΗ ΧΑΣΑΠΗ, ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 29/11/2013 ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΔΡ ΚΡΙΣΤΗ ΧΑΣΑΠΗ, ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 29/11/2013 Σας καλωσορίζω στην εξ αναβολής Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων του Συγκροτήματος της

Διαβάστε περισσότερα

Επίπτωση στις Κεφαλαιακές Απαιτήσεις των Τραπεζών βάσει του Νέου Εποπτικού Πλαισίου (Βασιλεία ΙΙ) ως προς τις Μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις

Επίπτωση στις Κεφαλαιακές Απαιτήσεις των Τραπεζών βάσει του Νέου Εποπτικού Πλαισίου (Βασιλεία ΙΙ) ως προς τις Μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις Επίπτωση στις Κεφαλαιακές Απαιτήσεις των Τραπεζών βάσει του Νέου Εποπτικού Πλαισίου (Βασιλεία ΙΙ) ως προς τις Μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις ΜΑΡΤΙΟΣ 2007 1 Εισαγωγή στις Μ.Μ.Ε. Οι Μ.Μ.Ε αποτελούν θεμελιώδη

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ Δελτίο Τύπου, 29.08.14 2014 Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών Αποτελέσματα 4 ου 3μήνου 2014 Τα επαναλαμβανόμενα προ φόρων και προβλέψεων κέρδη (εξαιρουμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ ΙΙΙ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ ΙΙΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ ΙΙΙ Β1.Διάρθρωση Ιδίων Κεφαλαίων 1 2 3 4 5 Β2. Κεφαλαιακή επάρκεια 1 Συνοπτικές πληροφορίες για το είδος και τα κυριότερα χαρακτηριστικά όλων των κατηγοριών ιδίων κεφαλαίων καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-08 Ιουν-07 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων 149.660 163.075 (8%) Σύνολο εξόδων 78.363 77.649 1% Μερίδιο από συνδεδεµένη εταιρεία -- 1.575

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2010

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2010 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2010 Καθαρά κέρδη 2010 προ των εκτάκτων φορολογικών υποχρεώσεων στα 485εκατ., ( 50% έναντι του 2009). Καθαρά κέρδη 2010 μετά την έκτακτη φορολογία στα 406 εκατ. ( 56% έναντι του

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου O Όµιλος της ΕΤΕ παρουσίασε καθαρά κέρδη για έκτο συνεχόµενο τρίµηνο τα οποία ανήλθαν σε 181 εκατ. κατά το α τρίµηνο 2014, σε σχέση µε κέρδη 27 εκατ. το α τρίµηνο 2013. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το Τα υψηλότερα ετήσια Λειτουργικά Κέρδη προ προβλέψεων των δύο τελευταίων χρόνων Η συνδυασμένη

Διαβάστε περισσότερα

Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στο περιβάλλον της Βασιλείας ΙΙ

Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στο περιβάλλον της Βασιλείας ΙΙ Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στο περιβάλλον της Βασιλείας ΙΙ Το νέο εποπτικό πλαίσιο Νίκος Ζαγορήσιος, MBA, CFA Διευθυντής, Διεύθυνση Θεμάτων Capital Management & Τραπεζικής Εποπτείας, Alpha Bank Εποπτικό

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 A τρίμηνο 2011 Ικανοποιητική κερδοφορία Κέρδη πριν τις προβλέψεις 172 εκατ. Κέρδη μετά τη φορολογία 71 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟΥ ΘΩΡΑΚΙΖΟΥΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΤΟΝ ΙΣΧΥΡΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟΥ ΘΩΡΑΚΙΖΟΥΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΤΟΝ ΙΣΧΥΡΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ Η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΣΚΟΠΕΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΒΑΛΛΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2013

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2013 ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2013 Δηλώσεις Διοίκησης Στα 3,2 δισ τα καθαρά κέρδη του Ομίλου το 9μηνο 2013 Ενισχύεται η προοπτική εξόδου από την ύφεση «Η ελληνική οικονομία παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση 1 Χρηματοοικονομική ανάλυση Χρηματοοικονομική Ανάλυση είναι η ανάλυση που σκοπός της είναι: ο προσδιορισμός των δυνατών

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Σημαντική αύξηση κερδοφορίας o Κέρδη πριν τις προβλέψεις 219 εκατ., ετήσια αύξηση 25% o Κέρδη μετά τη φορολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: εννεάμηνo 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: εννεάμηνo 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: εννεάμηνo 2012 Δημόσια πρόταση για την απόκτηση όλων των κοινών μετοχών της Eurobank: Δημιουργία ενός διευρυμένου τραπεζικού ομίλου με μεγαλύτερη σταθερότητα και βιωσιμότητα, ικανό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη µετά από φόρους (εκατ ευρώ)

Κέρδη µετά από φόρους (εκατ ευρώ) 0,40 Κέρδη ανά µετοχή, µετά από φόρους +11,0% 0,36 ΑΥΞΗΣΗ 11,0% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟ 2002 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τα προ φόρων κέρδη του Οµίλου το 2002 διαµορφώθηκαν σε 115,1 εκατ ευρώ, έναντι

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005 ALPHA BANK Αποτελέσµατα Α τριµήνου Αθήνα, 29 Ιουνίου Το Χρηµατοοικονοµικό Περιβάλλον Ικανοποιητικό χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον Αµετάβλητα βραχυπρόθεσµα επιτόκια Υψηλοί ρυθµοί πιστωτικής επέκτασης Ταχεία

Διαβάστε περισσότερα

Το Κυπριακό Τραπεζικό Σύστημα: Τι Πρέπει να Αλλάξει;

Το Κυπριακό Τραπεζικό Σύστημα: Τι Πρέπει να Αλλάξει; Το Κυπριακό Τραπεζικό Σύστημα: Τι Πρέπει να Αλλάξει; Κωνσταντίνος Στεφάνου Ανώτερος Οικονομολόγος (Χρηματοοικονομικά Θέματα) Συμβούλιο Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας / Παγκόσμια Τράπεζα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ V Η διαχείριση του Πιστωτικού Κινδύνου αποτελεί μια από τις κυρίαρχες αρμοδιότητες κάθε Πιστωτικού Ιδρύματος ενώ επηρεάζει σημαντικά και τον τρόπο άσκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Δ.Κ.Ε. 1.1 ΒΑΣΙΚΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.1.1 Κεφάλαια (εποπτικά αναγνωριζόμενα) 1.1.1*** εκ των οποίων:

Διαβάστε περισσότερα