) ) IV) V) VI) VII)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ") ) IV) V) VI) VII)"

Transcript

1 Θ.Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2009

2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Θεµατογραφία αυτή προσπαθεί να κάνει µια νέα προσέγγιση στην εξοικείωση του µαθήµατος των Αρχαίων Ελληνικών. Ο Α τόµος περιλαµβάνει µια επιλογή 20 κειµένων αρχαίων συγγραφέων µε στρατιωτικό περιεχόµενο. Η δοµή κάθε θεµατογραφίας είναι η εξής: Ι) Θέµα. ΙΙ) Λεξιλόγιο. ΙΙΙ) Μετάφραση. IV) Λεπτοµερής συντακτική ανάλυση. Για τις απαντήσεις των συντακτικών φαινοµένων ο καθηγητής ή ο µαθητής µπορεί να προσφεύγει στις αντίστοιχες ενότητες του βιβλίου µου «Συντακτικό των Αρχαίων Ελληνικών». V) Ασκήσεις γραµµατικής. Υπάρχουν σε πίνακες ένα πλήθος ερωτήσεων για να εξασκείται ο µαθητής σε όλα τα γραµµατικά φαινόµενα που είναι απαραίτητα να γνωρίζει. VI) Απαντήσεις των ασκήσεων της γραµµατικής. Έτσι, µπορεί ο ίδιος ο µαθητής να ελέγχει και µόνος του τις απαντήσεις. Σηµαντική θα είναι η επίσης βοήθεια που µπορεί να βρει για κάθε γραµµατικό φαινόµενο στο βιβλίο µου «Γραµµατική των Αρχαίων Ελληνικών». VII) Λεξιλόγιο στρατιωτικών όρων. Είναι συγκεντρωµένος ένας µεγάλος αριθµός λέξεων και όρων που είναι απαραίτητος να γνωρίζει κάποιος για τη µετάφραση των κειµένων της θεµατογραφίας. Το ηλεκτρονικό αυτό βιβλίο είναι σε µορφή PDF, ώστε ο συνάδελφος -καθηγητής µπορεί εύκολα να επιλέξει ό,τι χρειάζεται για τη διδασκαλία της θεµατογραφίας και να προσφέρει ένα πλήθος κειµένων και ασκήσεων στο µαθητή. 2

3 Ο µαθητής, επίσης, µπορεί να εξασκηθεί σ ένα µεγάλο αριθµό θεµάτων δοκιµάζοντας πρώτα µόνος του να απαντήσει και στη συνέχεια να ελέγξει την ορθότητα των απαντήσεών του. Θεσσαλονίκη

4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ Θέµα 1 ο Kύρου Ανάβασις Β, 4, Θέµα 2 ο Kύρου Ανάβασις, 6, Θέµα 3 ο Kύρου Ανάβασις Ζ, 3, Θέµα 4 ο Kύρου Ανάβασις Ζ, 3, Θέµα 5 ο Ελληνικά Β, 1, Θέµα 6 ο Ελληνικά, 7, 2 76 Θέµα 7 ο Ελληνικά Ε, 1, Θέµα 8 ο Ελληνικά ΣΤ, 4, Θέµα 9 ο Ελληνικά Ζ, 1, Θέµα 10 ο Ελληνικά Ζ, 5, ΘΟΥΚΥ Ι ΗΣ Θέµα 11 ο Βιβλίο Α, 18, Θέµα 12 ο Βιβλίο Α, 60, Θέµα 13 ο Βιβλίο Α, 94, Θέµα 14 ο Βιβλίο Β, 58, Θέµα 15 ο Βιβλίο Γ, 20, Θέµα 16 ο Βιβλίο, 15-18, Θέµα 17 ο Βιβλίο, 27, Θέµα 18 ο Βιβλίο, 98, Θέµα 19 ο Βιβλίο Η, 17, Θέµα 20 ο Βιβλίο Η, 18, Λεξιλόγιο στρατιωτικών όρων

5 Ι. ΘΕΜΑ 13 Ο Παυσανίας δ Κλεοµβρότου κ Λακεδαίµονος στρατηγ ς τ ν λλήνων ξεπέµφθη µετ ε κοσι νε ν π Πελοποννήσου ξυνέπλεον δ κα θηνα οι τριάκοντα ναυσ κα τ ν λλων ξυµµάχων πλ θος. Κα στράτευσαν ς Κύπρον κα α τ ς τ πολλ κατεστρέψαντο, κα στερον ς Βυζάντιον Μήδων χόντων, κα ξεπολιόρκησαν ν τ δε τ γεµονί. δη δ βιαίου ντος α το ο τε λλοι λληνες χθοντο κα ο χ κιστα ο ωνες κα σοι π βασιλέως νεωστ λευθέρωντο φοιτ ντές τε πρ ς το ς θηναίους ξίουν α το ς γεµόνας σφ ν γενέσθαι κατ τ ξυγγενές κα Παυσανί µ πιτρέπειν, ν που βιάζηται. Ο δ θηνα οι δέξαντό τε το ς λόγους κα προσε χον τ ν γνώµην ς ο περιοψόµενοι τ λλά τε καταστησό-µενοι φαίνοιτο ριστα α το ς. (Θουκυδίδης A, 94, 1 3) 5

6 IΙ. ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ κπολιορκέω- χθοµαι ο χ κιστα νεωστί φοιτάω- ξιόω- τ ξυγγενές βιάζοµαι που δέχοµαι τους λόγους προσέχω τ ν γνώµην περιορ καθίσταµαί τι κυριεύω µε πολιορκία στεναχωριέµαι, αγανακτώ, δυσφορώ περισσότερο (σχήµα λιτότητας) πριν από λίγο καιρό επισκέπτοµαι συχνά έχω την αξίωση, απαιτώ, ζητώ συγγένεια χρησιµοποιώ βία κάπου δέχοµαι τις προτάσεις προσέχω, ενδιαφέροµαι αδιαφορώ ρυθµίζω κάτι όπως 6

7 ΙΙΙ. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Εντωµεταξύ ο Παυσανίας, ο γιος του Κλεοµβρότου, στάλθηκε από τη Σπάρτη ως στρατηγός των Ελλήνων µε είκοσι πλοία από την Πελοπόννησο έπλευσαν µαζί (του) και οι Αθηναίοι µε τριάντα πλοία και πλήθος από τους άλλους συµµάχους. Και εκστράτευσαν (πρώτα) εναντίον της Κύπρου και κατέστρεψαν µεγάλο µέρος αυτής, και ύστερα εναντίον του Βυζαντίου, τον καιρό που (το) κατείχαν οι Μήδοι, και το κυρίεψαν κατά τη διάρκεια της ηγεµονίας αυτού. Επειδή όµως αυτός ήταν τώρα πλέον βίαιος, δυσφορούσαν και οι άλλοι Έλληνες και περισσότερο οι Ίωνες και όσοι είχαν απελευθερωθεί πριν από λίγο από τη σκλαβιά του βασιλιά και πηγαίνοντας συχνά στους Αθηναίους ζητούσαν να γίνουν αυτοί ηγεµόνες τους εξαιτίας της συγγένειας και να µην επιτρέπουν στον Παυσανία (να χρησιµοποιεί βία), αν κάπου χρησιµοποιεί βία. Οι δε Αθηναίοι και δέχθηκαν τις προτάσεις και πρόσεχαν, επειδή δε θα έµεναν αδιάφοροι, να ρυθµίσουν και τις άλλες περιπτώσεις, όπως φαινόταν πολύ καλύτερα σ αυτούς. 7

8 ΙV. ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 1. Παυσανίας δ Κλεοµβρότου κ Λακεδαίµονος στρατηγ ς τ ν λλήνων ξεπέµφθη µετ ε κοσι νε ν π Πελοποννήσου: Κύρια πρόταση κρίσεως. Εκφέρεται µε οριστική ( ξεπέµφθη) και δηλώνει το πραγµατικό. ξεπέµφθη Παυσανίας Κλεοµβρότου στρατηγ ς τ ν λλήνων υποκείµενο παράθεση στο Παυσανίας επιρρηµατικό κατηγορούµενο του σκοπού γενική αντικειµενική στο στρατηγός (στρατηγε τ ν λλήνων) µετ νε ν ε κοσι π Πελοποννήσου εµπρόθετος προσδιορισµός της συνοδείας επιθετικός προσδιορισµός στο νε ν εµπρόθετος προσδιορισµός που δηλώνει από τόπου κίνηση 2. ξυνέπλεον δ κα θηνα οι τριάκοντα ναυσ κα τ ν λλων ξυµµάχων πλ θος. Κύρια πρόταση κρίσεως. Εκφέρεται µε οριστική (ξυνέπλεον) και δηλώνει το πραγµατικό. ξυνέπλεον κα θηνα οι κα πλ θος υποκείµενα συνδέονται παρατακτικά µε το κα 8

9 ναυσ τριάκοντα ξυµµάχων τ ν λλων δοτική της συνοδείας επιθετικός προσδιορισµός στο ναυσί γενική του περιεχοµένου στο πλ θος επιθετικός προσδιορισµός στο ξυµµάχων 3. Κα στράτευσαν ς Κύπρον: Κύρια πρόταση κρίσεως. Εκφέρεται µε οριστική ( στράτευσαν) και δηλώνει το πραγµατικό. στράτευσαν (κα θηνα οι κα πλ θος) ς Κύπρον εννοούµενα υποκείµενα εµπρόθετος προσδιορισµός εχθρικής διάθεσης 4. κα α τ ς τ πολλ κατεστρέψαντο: Κύρια πρόταση κρίσεως. Συνδέεται παρατακτικά µε το κα µε την προηγούµενη (3 η ) πρόταση. Εκφέρεται µε οριστική (κατεστρέψαντο) και δηλώνει το πραγµατικό. κατεστρέψαντο (κα θηνα οι κα πλ θος) τ πολλ α τ ς εννοούµενα υποκείµενα σύστοιχο αντικείµενο γενική διαιρετική στο τ πολλά 9

10 5. κα στερον ( στράτευσαν) ς Βυζάντιον Μήδων χόντων: Κύρια πρόταση κρίσεως. Συνδέεται παρατακτικά µε το κα µε την προηγούµενη (4 η ) πρόταση. Εννοείται το στράτευσαν εκφέρεται µε οριστική ( στράτευσαν) και δηλώνει το πραγµατικό. ( στράτευσαν) (κα θηνα οι κα πλ θος) ς Βυζάντιον στερον χόντων Μήδων εννοούµενο εννοούµενα υποκείµενα εµπρόθετος προσδιορισµός εχθρικής διάθεσης επιρρηµατικός προσδιορισµός του χρόνου χρονική µετοχή, γενική απόλυτη ( τε ε χον) υποκείµενο της µετοχής χόντων 6. κα ξεπολιόρκησαν ν τ δε τ γεµονί : Κύρια πρόταση κρίσεως. Συνδέεται παρατακτικά µε το κα µε την προηγούµενη (5 η ) πρόταση. Εκφέρεται µε οριστική ( ξεπολιόρκησαν) και δηλώνει το πραγµατικό. ξεπολιόρκησαν (κα θηνα οι κα πλ θος) ν τ γεµονί τ δε εννοούµενα υποκείµενα εµπρόθετος προσδιορισµός του χρόνου κατηγορηµατικός προσδιορισµός στο τ γεµονί 10

11 7. δη δ βιαίου ντος α το ο τε λλοι λληνες χθοντο κα ο χ κιστα ο ωνες: Κύρια πρόταση κρίσεως. Εκφέρεται µε οριστική ( χθοντο) και δηλώνει το πραγµατικό. χθοντο ο τε λληνες κα ο ωνες λλοι ο χ κιστα ντος α το βιαίου δη υποκείµενα συνδέοντ. παρατακτικά µε τε- κα επιθετικός προσδιορισµός στο ο τε λληνες επιρρηµατικός προσδιορισµός του ποσού αιτιολογική µετ., γενική απόλυτη ( πειδή στί) υποκείµενο της µετοχής ντος κατηγορούµενο στο α το συνδ. ντος επιρρηµατικός προσδιορισµός του χρόνου 8. κα σοι π βασιλέως νεωστ λευθέρωντο: Κύρια πρόταση κρίσεως. Συνδέεται παρατακτικά µε το κα µε την προηγούµενη (7 η ) πρόταση. Εκφέρεται µε οριστική ( λευθέρωντο) και δηλώνει το πραγµατικό. λευθέρωντο σοι π βασιλέως νεωστ υποκείµενο εµπρόθετος προσδιορισµός της προέλευσης επιρρηµατικός προσδιορισµός του χρόνου 11

12 9. φοιτ ντές τε πρ ς το ς θηναίους ξίουν α το ς γεµόνας σφ ν γενέσθαι κατ τ ξυγγενές κα Παυσανί µ πιτρέπειν: Κύρια πρόταση κρίσεως. Εκφέρεται µε οριστική ( ξίουν) και δηλώνει το πραγµατικό. ξίουν (ο τοι) γενέσθαι α το ς γεµόνας εννοούµενο υποκείµενο τελικό απαρέµφατο, αντικείµενο του τος ξίουν υποκείµενο του απαρεµφάτου (ετεροπροσωπία) κατηγορούµενο στο υποκείµενο α τούς συνδετικό γενέσθαι σφ ν γενική αντικειµενική στο γεµόνας ( γηµονεύουσι σφ ν) κατ τ ξυγγενές κα µ πιτρέπειν εµπρόθετος προσδιορισµός της αιτίας τελικό απαρέµφατο (άρνηση µ ), αντικείµενο του τος ξίουν τα τελικά απαρέµφατα συνδέονται παρατακτικά µε το κα α τούς Παυσανί φοιτ ντές (ο τοι) πρ ς το ς θηναίους υποκείµενο του απαρεµ. πιτρέπειν (ετεροπροσωπία) αντικείµενο στο απαρέµφατο πιτρέπειν τροπική µετοχή, συνηµµένη εννοούµενο υποκείµενο της µετοχής φοιτ ντές εµπρόθετος προσδιορισµός της κατεύθυνσης σε πρόσωπο 12

13 10. ν που βιάζηται: ευτερεύουσα υποθετική πρόταση επιθυµίας. ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΗΛΩΝΕΙ ν βιάζηται ( ξίουν) µ πιτρέπειν Αόριστη επανάληψη στο παρόν ή στο µέλλον ΕΥΘΥΣ ΛΟΓΟΣ ν βιάζηται µ πιτρέπετε (Προστακτική) Αόριστη επανάληψη στο παρόν ή στο µέλλον βιάζηται (Παυσανίας) που εννοούµενο υποκείµενο επιρρηµατικός προσδιορισµού του τόπου 11. Ο δ θηνα οι δέξαντό τε το ς λόγους: Κύρια πρόταση κρίσεως. Εκφέρεται µε οριστική ( δέξαντό) και δηλώνει το πραγµατικό. δέξαντό Ο δ θηνα οι το ς λόγους υποκείµενο αντικείµενο 12. κα προσε χον τ ν γνώµην ς ο περιοψόµενοι τ λλά τε καταστησόµενοι: Κύρια πρόταση κρίσεως. Συνδέεται παρατακτικά τε - κα µε την προηγούµενη (11 η ) πρόταση. Εκφέρεται µε οριστική (προσε χον) και δηλώνει το πραγµατικό. 13

14 προσε χον (ο θηνα οι) τ ν γνώµην ς ο περιοψόµενοι εννοούµενο υποκείµενο αντικείµενο του τος αιτιολογική µετοχή ( ς: υποκειµενική γνώµη), άρνηση ο, συνηµµένη µετοχή ( πειδή ο περιόψονται) (ο θηνα οι) καταστησόµενοι εννοούµενο υποκείµενο µετοχής περιοψόµενοι κατηγορηµατική µετοχή, αναφέρεται στο υποκείµενο της µετοχής ο θηνα οι εξαρτάται από το περιοψό- µενοι (δηλώνει ανοχή) (ο θηνα οι) τ λλά εννοούµενο υποκείµενο της µετοχής καταστησόµενοι σύστοιχο αντικείµενο στο καταστησόµενοι 13. φαίνοιτο ριστα α το ς. ευτερεύουσα αναφορική παραβολική πρόταση κρίσεως. Εκφέρεται µε ευκτική του πλαγίου λόγου (φαίνοιτο), γιατί εξαρτάται από ιστορικού χρόνου (προσε χον). ηλώνει υποκειµενική γνώµη. φαίνοιτο α το ς ριστα απρόσωπο δοτική προσωπική επιρρηµατικός προσδιορισµός του τρόπου επιρρηµατικός προσδιορισµός του τρόπου 14

15 V. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ 1) νε ν, πλ θος, βασιλέως: Να κλιθούν Ενικός Πληθυντικ Ενικός Πληθυντ Ενικός Πληθυντ Ο Γ Α Κ 2) γεµόνας, ξυγγενές, γνώµην: Να κλιθούν Ενικός Πληθυντικ Ενικός Πληθυντ Ενικός Πληθυντ Ο Γ Α Κ 3) ριστα: Να γραφούν τα παραθετικά του επιρτος ΘΕΤΙΚΟΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΥΠΕΡΘΕΤΙΚΟΣ 15

16 4) Να γραφούν οι αρχικοί χρόνοι: ΕΝΕΣΤΩΤ ΠΑΡΑΤΑΤ ΜΕΛΛΟΝ ΑΟΡΙΣΤΟΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜ ΥΠΕΡΣΥΝ πλέω χθοµαι ξι φαίνοµαι φοιτ 5) Να γίνει χρονική αντικατάσταση: στησόµενοι, στράτευσαν, ντος, χθοντο, ψόµενοι ΕΝΕΣΤΩΤ ΠΑΡΑΤΑΤ ΜΕΛΛΟΝ ΑΟΡΙΣΤΟΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜ ΥΠΕΡΣΥΝ 6) Να γίνει εγκλιτική αντικατάσταση: γενο, πέµφθη, φαίνοιτο, κατέστης ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΕΥΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ 16

17 VΙ. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1) νε ν, πλ θος, βασιλέως: Να κλιθούν Ενικός Πληθυντικ Ενικός Πληθυντ Ενικός Πληθυντ Ο να ς ν ες πλ θος πλήθη βασιλεύς βασιλε ς Γ νεώς νε ν πλήθους πληθ ν βασιλέως βασιλέων νηί ναυσί πλήθει πλήθεσι βασιλε βασιλε σι Α να ν να ς πλ θος πλήθη βασιλέα βασιλέας Κ να ν ες πλ θος πλήθη βασιλε βασιλε ς 2) γεµόνας, ξυγγενές, γνώµην: Να κλιθούν Ενικός Πληθυντ Ενικός Πληθυντ Ενικός Πληθυντ Ο γεµών γεµόνες ξυγγενές ξυγγεν γνώµη γν µαι Γ γεµόνος γεµόνων ξυγγενο ς ξυγγεν ν γνώµης γνωµ ν γεµόνι γεµόσι ξυγγενε ξυγγενέσι γνώµ γνώµαις Α γεµόνα γεµόνας ξυγγενές ξυγγεν γνώµην γνώµας Κ γεµών γεµόνες ξυγγενές ξυγγεν γνώµη γν µαι 3) ριστα: Να γραφούν τα παραθετικά του επιρτος ΘΕΤΙΚΟΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΥΠΕΡΘΕΤΙΚΟΣ ε µεινον ριστα βέλτιον κρε ττον βέλτιστα κράτιστα 17

18 4) Να γραφούν οι αρχικοί χρόνοι: ΕΝΕΣΤΩΤ ΠΑΡΑΤΑΤ ΜΕΛΛΟΝ ΑΟΡΙΣΤΟΣ ΠΑΡΑΚΕΙ ΥΠΕΡΣΥΝ πλέω πλεον πλεύσοµαι πλευσα πέπλευκα πεπλεύκειν χθοµαι χθόµην χθέσοµαι χθέσθην χθηµαι χθήµην ξι ξίουν ξιώσω ξίωσα ξίωκα ξιώκειν φαίνοµαι φαινόµην φανήσοµαι φάνην πέφασµαι πεφάσµην φοιτ φοίτων φοιτήσω φοίτησα πεφοίτηκα πεφοιτήκειν 5) Να γίνει χρονική αντικατάσταση: στησόµενοι, στράτευσαν, ντος, χθοντο, ψόµενοι ΕΝΕΣΤΩΤ ΠΑΡΑΤΑΤ ΜΕΛΛΟΝ ΑΟΡΙΣΤΟΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜ ΥΠΕΡΣΥΝ στάµενοι στησόµενοι στάντες στηκότες - στ τες στρατεύουσι στράτευον στρατεύσουσι στράτευσαν στρατεύκασι στρατεύκεσαν ντος σοµένου γενοµένου γεγονότος χθονται χθοντο χθέσονται χθέσθησαν χθηνται χθηντο ρ ντες ψόµενοι δόντες ωρακότες 6) Να γίνει εγκλιτική αντικατάσταση: γενο, πέµφθη, φαίνοιτο, κατέστης ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΕΥΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ γένου γέν γένοιο γενο πέµφθη πεµφθ πεµφθείη πεµφθήτω φαίνεται φαίνηται φαίνοιτο φαινέσθω κατέστης καταστ ς κατασταίη κατάστηθι 18

19 γείρω γγελος γοράζω γώγιµος δοξία θρόος Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Ο Ι συγκεντρώνω, συναθροίζω αγγελιοφόρος βρίσκοµαι στην αγορά εἰµί: οδηγούµαι κακή φήµη (για τα στρατιώτες): συµπυκνωµένος Ο Ρ Ο Ι θυµ α γιαλός είµαι λιγόψυχος, απελπισµένος, έχω χάσει το θάρρος µου ακροθαλασσιά, γιαλός χω ε ς τ ν α γιαλόν: αγκυροβολώ στην ακροθαλασσιά α ρω σηκώνω (για πλοία): αποµακρύνω τα πλοία από τη στεριά Αµετάβατο: είµαι έτοιµος να ξεκινήσω, ξεκινώ α ροµαι παίρνω κάτι για τον εαυτό µου, περιφανεύοµαι, φουσκώνω. Σηκώνω, επιχειρώ, αρχίζω τον πόλεµο, τη φυγή α ρο µαι α ρεσις α ρ λαµβάνω, εκλέγω, προτιµώ κατάληψη, άλωση τινά: συλλαµβάνω, αιχµαλωτίζω τι: κυριεύω κάτιον µικρό πλοίο, λέµβος 19

20 κήρυκτος κοσµ κρον κρα κροβολίζοµαι λγηδών λίζοµαι λίµενος λίσκοµαι πόλεµος: ξαφνικός πόλεµος, δεν έχει προαναγγελθεί µε κήρυκα δεν κάνω κάτι σωστό, απειθαρχώ, είµαι ανυπότακτος κορυφή του βουνού, ύψωµα ακρωτήριο αψιµαχώ, κάνω µικροεπιθέσεις σωµατικός πόνος. Ψυχικός πόνος συγκεντρώνοµαι αυτός που δεν έχει λιµάνι, ο αφιλόξενος τινά: συλλαµβάνοµαι, αιχµαλωτίζοµαι τι: κυριεύοµαι (για πόλεις) + κατηγ. µετοχή: πιάνοµαι να κάνω κάτι λκιµος λληλοφόνος λλότριος µαχεί µύνω γενναίος, ρωµαλέος αλληλοσκοτωµένος ξένος (επίρρηµα) χωρίς µάχη, χωρίς αντίσταση (τινά τι): αποκρούω κάποιον από κάποιον, ιδίως τον όλεθρο, την καταστροφή από κάποιον (τινί): υπερασπίζω κάποιον, βοηθώ κάποιον απολύτως: αποκρούω τις επιθέσεις, υπερασπίζοµαι, βοηθώ 20

Θ.Α. ΑΜΕΛΙΔΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

Θ.Α. ΑΜΕΛΙΔΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Θ.Α. ΑΜΕΛΙΔΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2009 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Με τη θεματογραφία αυτή προσπαθεί να κάνει μια νέα προσέγγιση στην εξοικείωση του μαθήματος της θεματογραφίας των Αρχαίων Ελληνικών. Τα κείμενα είναι επιλεγμένα

Διαβάστε περισσότερα

Θ. Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010

Θ. Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 Θ.Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Θεµατογραφία αυτή προσπαθεί να κάνει µια νέα προσέγγιση στην εξοικείωση του µαθήµατος των Αρχαίων Ελληνικών. Ο Γ τόµος περιλαµβάνει µια επιλογή 20 κειµένων

Διαβάστε περισσότερα

2001-2010 102 107 113 123 134 145 156 167 177 189

2001-2010   102 107 113 123 134 145 156 167 177 189 Θ.Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ 2001-2010 Μ Ε Τ Ι Σ Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α ΜΕΡΟΣ Πίνακας θεµάτων εξετάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β.Ι, 16-19 Οι Αθηναίοι έχοντας ορµητήριο τη Σάµο λεηλατούσαν τη χώρα του βασιλιά και έπλεαν εναντίον της Χίου και της Εφέσου και προετοιµάζονταν για ναυµαχία και εξέλεξαν ως στρατηγούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1. Η Ελένη και η καταστροφή της Τροίας. Tρ ες, στε το ς σφετέροις σώμασι κα το ς τέκνοις κα τ π λει κινδυνε ειν ο λοντο,

ΕΝΟΤΗΤΑ 1. Η Ελένη και η καταστροφή της Τροίας. Tρ ες, στε το ς σφετέροις σώμασι κα το ς τέκνοις κα τ π λει κινδυνε ειν ο λοντο, ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Η Ελένη και η καταστροφή της Τροίας Α. ΚΕΙΜΕΝΟ E ν Iλί ω Ελένη ν, πέδοντο ν α τ ν το ς Eλλησιν ο Tρ ες, κ ντος γε κοντος Aλεξάνδρου. O γ ρ δ ο τω γε φρενο λα ς ν Πρίαμος ο δ ο λλοι Tρ ες, στε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 1: Ἴσως οὖν εἴποιεν ἂν πολλοὶ τῶν φασκόντων φιλοσοφεῖν, ὅτι οὐκ ἄν ποτε ὁ δίκαιος ἄδικος γένοιτο, οὐδὲ ὁ σώφρων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2005. ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ιδαγµ νο κε µενο Θουκυδ δη Περικλ ους πιτ φιος (40)

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2005. ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ιδαγµ νο κε µενο Θουκυδ δη Περικλ ους πιτ φιος (40) ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2005 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ιδαγµ νο κε µενο Θουκυδ δη Περικλ ους πιτ φιος (40) Φιλοκαλο µέν τε γ ρ µετ ε τελείας κα φιλοσοφο µεν νευ µαλακίας πλούτ τε ργου µ λλον

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΝΑ» ΓΙΟΜΠΛΙΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΕΤΡΟΜΕΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΝΑ» ΓΙΟΜΠΛΙΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΕΤΡΟΜΕΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΝΑ» ΓΙΟΜΠΛΙΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΕΤΡΟΜΕΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΝΩΣΤΟ Κείµενο: Πρωταγόρας, ενότητα 6 η, (324A C) Α. Μετάφραση: Να µεταφραστεί το απόσπασµα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 2001 - ΟΡΟΣΗΜΟ ΑΡΧΑΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 2001 - ΟΡΟΣΗΜΟ ΑΡΧΑΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΑΡΧΑΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ 1 2 3 4 ΑΡΧΑΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΟ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ - ΣΧΟΛΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 5 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Α. Η ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Γ γυμνασίου. Φωτεινή Νικολαΐδου

Γ γυμνασίου. Φωτεινή Νικολαΐδου Φωτεινή Νικολαΐδου Γ γυμνασίου Πλήρης σύνταξη σε στοίχιση με το κείμενο Μετάφραση σε στοίχιση με το κείμενο Μεταγραφή στη ν.ε. Αρχικοί χρόνοι ανωμάλων ρημάτων Λύσεις όλων των ασκήσεων του σχολικού και

Διαβάστε περισσότερα

Συντακτικό. χρόνου. Απρόσωπα ρήματα και εκφράσεις Προσοχή ουσιαστ.(σε ονομαστ.)+ἐστί ουδέτερο επιθέτου+ἐστί(π.χ. ἄξιον ἐστί) ουδέτερο μτχ.

Συντακτικό. χρόνου. Απρόσωπα ρήματα και εκφράσεις Προσοχή ουσιαστ.(σε ονομαστ.)+ἐστί ουδέτερο επιθέτου+ἐστί(π.χ. ἄξιον ἐστί) ουδέτερο μτχ. Συντακτικό Υποκείμενο -οτιδήποτε έχει άρθρο -εμπρόθετος προσδιορισμός(ἀμφί+αιτ.=ποσό κατά προσέγγιση) -Υποκ.απαρεμφάτου(ταυτοπροσωπία-ετεροπροσωπία) -Υποκ.μετοχής=ίδια πτώση,γένος,αριθμό με τη μετοχή (εκτός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Κάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα Σειρά: Γενικό Λύκειο, Θεωρητικές Επιστήμες Αρχαία Ελληνική Θεματογραφία, Γ Λυκείου, Θεωρητική Κατεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή της συγγραφέως

Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή της συγγραφέως Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή της συγγραφέως ÚfiÏÔÁÔ Î ÔÛË Η δε τερη έκδοση του βιβλίου Θεµατογραφία Αρχαίων Ελληνικών Β Λυκείου αποτελεί ένα πολ τιµο διδακτικ εργαλείο για κάθε φιλ λογο που

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015. www.proodos.gr

ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015. www.proodos.gr ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε. ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ 104, ΚΑΛΛΙΘΕΑ (ΤΗΛ. :210 9514517) & ΑΙΓΑΙΟΥ 109, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ (ΤΗΛ.: 210 9355996) ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Αρχαίων Ελληνικών Θεωρητικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου 2000

Θέµατα Αρχαίων Ελληνικών Θεωρητικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου 2000 Θέµατα Αρχαίων Ελληνικών Θεωρητικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου 2000 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Κείµενο διδαγµένο από το πρωτότυπο ηµοσθένους, π ρ τ ς οδ ων λευθερ ας, (18-20) 18 στ' γωγ' ο κ ν κν σαιµ' ε πε ν µ λλον γε σθαι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Κείµενο διδαγµένο από το πρωτότυπο Πλάτωνος Πολιτεία 519D 520A «πειτ φη, δικήσοµεν α τούς, καί ποιήσοµεν χε ρον ζ ν, δυνατόν α το ς ν µεινον ; πελάθου, ν δ γώ, πάλιν, φίλε, τι νόµ ο το το µέλει, πως ν

Διαβάστε περισσότερα

λέξεων: φηµί, γιγνώσκουσιν, φανερόν, ποδείκνυται. β. βαλλιστικός, δείγµα, σχεδόν, θετικός, διόπτρα, τράπεζα: Για

λέξεων: φηµί, γιγνώσκουσιν, φανερόν, ποδείκνυται. β. βαλλιστικός, δείγµα, σχεδόν, θετικός, διόπτρα, τράπεζα: Για Αρχαία Θεωρητικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου ιδαγµένο κείµενο Πλάτωνας Πρωταγόρας 323 Α-Ε, 324 Α-C τι µέν ο ν πάντ νδρα ς γε µοι φαίνεται τι µέν ο ν πάντ νδρα ε κότως ποδέχονται περί ταύτης τ ς ρετ ς σύµβουλον

Διαβάστε περισσότερα

Οι ίδιοι οι µαθητές, επίσης, εξοικειωµένοι µε τους Η/Υ, πιο ευχάριστα και πιο ελκυστικά δέχονται όλες τις νέες δυνατότητες της τεχνολογίας.

Οι ίδιοι οι µαθητές, επίσης, εξοικειωµένοι µε τους Η/Υ, πιο ευχάριστα και πιο ελκυστικά δέχονται όλες τις νέες δυνατότητες της τεχνολογίας. Θ. Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Π Λ Α Τ Ω Ν ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το πρόβληµα που έχει να αντιµετωπίσει κάθε φιλόλογος, όταν καλείται να διδάξει το «Φιλοσοφικό Λόγο» στην Γ Λυκείου είναι πώς να οργανώσει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2005

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2005 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2005 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ιδαγμένο κείμενο Θουκυδίδη Περικλέους Ἐπιτάφιος (40) Φιλοκαλοῦμέν τε γὰρ μετ εὐτελείας καὶ φιλοσοφοῦμεν ἄνευ μαλακίας πλούτῳ τε ἔργου μᾶλλον

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόταση. Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα.

Η πρόταση. Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα. Η πρόταση Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα. Ορθογραφικές παρατηρήσεις 1. Το πρώτο γράμμα κάθε πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

Με τέτοια σηµασία συνήθως χρησιµοποιούνται οι δοτικές πολλῷ, ὀλίγῳ, µικρῷ, τοσούτῳ, ἡµέραις, Π.χ.: τοσαύτην φιλίαν παρὰ τῶν πατέρων παραλαβόντες ὅσην

Με τέτοια σηµασία συνήθως χρησιµοποιούνται οι δοτικές πολλῷ, ὀλίγῳ, µικρῷ, τοσούτῳ, ἡµέραις, Π.χ.: τοσαύτην φιλίαν παρὰ τῶν πατέρων παραλαβόντες ὅσην ΘΕΜΑ 1ο Μετὰ δὲ τοῦτο οὐ πολλῷ 1 ὕστερον 2 καταλαµβάνουσιν 3 οἱ Ηλεῖοι Λασιῶνα 4, τὸ 5 µὲν παλαιὸν 6 ἑαυτῶν 7 ὄντα, ἐν δὲ τῷ παρόντι συντελοῦντα 8 εἰς τὸ Αρκαδικόν. οἱ µέντοι Αρκάδες οὐ παρωλιγώρησαν 9,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Ανδοκίδου Περί των µυστηρίων 7 Ἒτι δέ καί τόδε ἐνθυµητέον, ὅτι πολλοί ἢδη πολλά καί δεινά κατηγορήσαντες παραχρῆµα ἐξελέγχθησαν ψευδόµενοι

Διαβάστε περισσότερα

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε 2 Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε Καθορίζουµε το Πρόγραµµα Σπουδών για τα µαθήµατα Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραµµατεία, Νέα Ελληνική Γλώσσα και Νέα Ελληνική Λογοτεχνία της Α τάξης Γενικού Λυκείου ως εξής: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για το μάθημα της Γλώσσας στο Γυμνάσιο

Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για το μάθημα της Γλώσσας στο Γυμνάσιο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ «Αναλυτικά Προγράμματα Μαθησιακών Δυσκολιών-Ενημέρωση-Ευαισθητοποίηση» ΤΕΥΧΟΣ Α ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Υ.Α. 139610/Γ2/01-10-2013

Σύµφωνα µε την Υ.Α. 139610/Γ2/01-10-2013 Σύµφωνα µε την Υ.Α. 139610/Γ2/01-10-2013 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Α τάξη Γενικού Λυκείου και Α και Β τάξεις Εσπερινού Γενικού Λυκείου Για τη διδασκαλία του µαθήµατος της Αρχαίας Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣ Σ. ΜΥΛΩΝΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΑΣΚΑΛΟΣ

ΑΡΗΣ Σ. ΜΥΛΩΝΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΑΣΚΑΛΟΣ ΑΡΗΣ Σ. ΜΥΛΩΝΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΑΣΚΑΛΟΣ 1 Κάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα. 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΤΑΣΗ...σελ. 9 2. ΤΑ ΕΙ Η ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ...σελ. 10 2 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΩΣ ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ TOY A. Γ. ΚΡΑΣΑΝΑΚΗ _Τα είδη του λόγου, τα συντακτικά σύνολα και η τεχνική σύνταξης της ελληνικής γλώσσας. & Τα ψεύδη που λέγονται για τη σύνταξη της ελληνικής γλώσσας _Για

Διαβάστε περισσότερα

accedo spolio, vaco utor, potior

accedo spolio, vaco utor, potior Θ.Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Π Ι Ν Α Κ Ε Σ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ 1. Υποκείµενο Κατηγορούµενο - Αντικείµενο 3 2. Προσδιορισµοί 7 3. Χρήση των πτώσεων (Ονοµαστική - Γενική οτική Αιτιατική 9 Αφαιρετική)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ / ΑΝΑΦΟΡΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΤΕΛΙΚΗ ΥΠΟΘΕΤΙΚΗ ΕΝΑΝΤΙΩΜΑΤΙΚΗ ΤΡΟΠΙΚΗ. Τα ειδη της ΜΕΤΟΧΗΣ

ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ / ΑΝΑΦΟΡΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΤΕΛΙΚΗ ΥΠΟΘΕΤΙΚΗ ΕΝΑΝΤΙΩΜΑΤΙΚΗ ΤΡΟΠΙΚΗ. Τα ειδη της ΜΕΤΟΧΗΣ Η ΜΕΤΟΧΗ - ΓΕΝΙΚΑ Είναι ρηματικό επίθετο. Ως ρηματικός τύπος έχει φωνή, διάθεση, χρόνο, υποκείμενο, αντικείμενο κλπ. Ως επίθετο έχει τρία γένη, πτώσεις, αριθμούς κλπ. Κάθε μετοχή συμφωνεί με το υποκείμενό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α. Nα μεταφράσετε το παραπάνω απόσπασμα που σας δίνεται. Ήδη όμως, κύριοι βουλευτές, κατάλαβα ότι κάποιοι δυσαρεστούνται με μένα και γι αυτά, επειδή δηλαδή, αν

Διαβάστε περισσότερα