Web-GRBG Web-based Greek Language Courses for Bulgarian Learners and Entrepreneurs

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Web-GRBG Web-based Greek Language Courses for Bulgarian Learners and Entrepreneurs"

Transcript

1 2013 Web-GRBG Web-based Greek Language Courses for Bulgarian Learners and Entrepreneurs ΓΕΝΙΚΑ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Οδηγός Επιμόρφωσης Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου / Ε.Κ. «Αθηνά» South West University Neofit Rilski, Τμήμα Νεοελληνικών Σπουδών

2 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή...3 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 η : Περιγραφή της υπηρεσίας Παιδαγωγικές και γλωσσικές προδιαγραφές Το περιεχόμενο της πλατφόρμας Τα μέρη των ενοτήτων Επικοινωνία Λεξιλόγιο Γραμματική Πολιτισμός Γενικά Ελληνικά Επιχειρηματικά Ελληνικά Η πλατφόρμα Χρήστες Διεπαφή χρήστη Μεταφράσεις Δραστηριότητες Λεξικό Αναζήτηση σε σώμα κειμένων Συνθέτης φωνής Φωνητική μεταγραφή Εργαλεία επικοινωνίας μέσω υπολογιστή Διεπαφή διαχείρισης...14 ΕΝΟΤΗΤΑ 2η: Εκπαιδευτικά σενάρια αξιοποίησης της πλατφόρμας Εκπαιδευτικά σενάρια αξιοποίησης της πλατφόρμας Γενικά ελληνικά Επιχειρηματικά Ελληνικά Αξιοποίηση του υλικού στο πλαίσιο αυτόνομης μάθησης

3 1. Εισαγωγή Το έργο Web-GRBG έχει ως αντικείμενο τη συγκρότηση μιας διαδικτυακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας για την ενίσχυση της ελληνομάθειας στη Βουλγαρία. Γενικότερος στόχος είναι η τοποθέτηση της τεχνολογίας στην υπηρεσία της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης για τη δημιουργία ενός σύγχρονου και δυναμικού περιβάλλοντος μάθησης στο Διαδίκτυο, το οποίο προσφέρεται προς ελεύθερη χρήση. Πρόκειται για μια ψηφιακή υπηρεσία μέσω της οποίας όλοι οι ενδιαφερόμενοι έχουν πρόσβαση σε μαθήματα Ελληνικών αξιοποιώντας γόνιμα τις ΤΠΕ, εργαλεία Web 2.0, γλωσσικούς πόρους και γλωσσικές τεχνολογίες αιχμής. Το σύστημα περιλαμβάνει πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό για την εκμάθηση της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας (Γ2), το οποίο έχει διαμορφωθεί με βάση τις γλωσσικές και επικοινωνιακές ανάγκες των ακόλουθων δύο ομάδων-στόχων: A. Γενικός ενήλικος πληθυσμός (κυρίως φοιτητές σε τμήματα Νεοελληνικών Σπουδών σε πανεπιστήμια της Βουλγαρίας) B. Βούλγαροι επιχειρηματίες και στελέχη επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη διασυνοριακή περιοχή και ενδιαφέρονται να ενισχύσουν το επιχειρηματικό τους προφίλ. Η πλατφόρμα αποτελεί εργαλείο που επιτρέπει την παροχή διδακτικής υποστήριξης: σε μαθητές της Ελληνικής στο πλαίσιο τυπικής ή μη τυπικής δια ζώσης εκπαίδευσης, σε μαθητές της Ελληνικής στο πλαίσιο εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, και σε όσους ενδιαφέρονται να μάθουν ελληνικά στο πλαίσιο αυτόνομης μάθησης. Στην πρώτη περίπτωση μαθητών της Ελληνικής η πλατφόρμα δίνει την ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς να εμπλουτίσουν τη διδασκαλία τους με πολυμεσικό υλικό που έχει δημιουργηθεί ειδικά για μαθητές της Ελληνικής ως Γ2. Επιπλέον, τους παρέχει εργαλεία για την αξιοποίηση αυθεντικού υλικού από τον παγκόσμιο ιστό, προκειμένου να δημιουργήσουν οι ίδιοι νέο εκπαιδευτικό περιεχόμενο. Τέλος, στην πλατφόρμα έχουν ενσωματωθεί γλωσσικές τεχνολογίες που παρέχουν δυνατότητες δημιουργίας δραστηριοτήτων ανακαλυπτικής μάθησης καθώς και αυθεντικών περιβαλλόντων γλωσσικής αλληλεπίδρασης, μέσω των εργαλείων σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας. Στην περίπτωση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, η ανάπτυξη μιας διαδικτυακής πλατφόρμας με αυτά τα χαρακτηριστικά κρίθηκε ιδιαίτερα χρήσιμη για μια γλώσσα όπως τα ελληνικά και μάλιστα για τη διδασκαλία και εκμάθηση των γλωσσικών ποικιλιών που αξιοποιούνται στο πλαίσιο επιχειρηματικών επικοινωνιακών περιστάσεων. Τα ελληνικά επίσημα χαρακτηρίζονται ως μια εκ των «λιγότερο ομιλούμενων και διδασκόμενων γλωσσών» της Ευρώπης. Τα προγράμματα διδασκαλίας της Ελληνικής ως Γ2 για ενήλικες στο εξωτερικό είναι περιορισμένα στον αριθμό και οργανώνονται σε συγκεκριμένα σημεία και από συγκεκριμένους φορείς. Το ενδιαφέρον ωστόσο δεν περιορίζεται σε αυτά τα σημεία, αλλά εκτείνεται και πέρα από αυτά. Η συνθήκη αυτή ισχύει σε μεγαλύτερο βαθμό για τα επιχειρηματικά ελληνικά. Επομένως, η ύπαρξη μιας πλατφόρμας διαδικτυακής 3

4 εκπαίδευσης με όλα τα επιμέρους στοιχεία που αναφέρθηκαν δημιουργεί τις προϋποθέσεις για διάδοση της διδασκαλίας και της εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας και σε ενδιαφερόμενους που δεν έχουν πρόσβαση σε υποδομές διά ζώσης διδασκαλίας της γλώσσας, αλλά επιθυμούν είτε να συμμετέχουν σε εξ αποστάσεως μαθήματα γλώσσας είτε να λειτουργήσουν αυτόνομα, αξιοποιώντας το περιεχόμενο της πλατφόρμας. Πυλώνας της υπηρεσίας είναι ένα σύστημα δομημένων διδακτικών ενοτήτων, οι οποίες έχουν συγκροτηθεί με βάση το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες ΚΕΠΑ (Common European Framework for Languages). Το εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει μαθήματα Γενικών Ελληνικών και καλύπτει τις γλωσσικές ανάγκες του Βασικού Χρήστη της γλώσσας (Επίπεδα Α1 και Α2), καθώς και μαθήματα Επιχειρηματικών Ελληνικών που αφορούν την ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων στο επίπεδο του Ανεξάρτητου Χρήστη (Επίπεδα Β1 και Β2). ΕΝΟΤΗΤΑ 1 η : Περιγραφή της υπηρεσίας 2. Παιδαγωγικές και γλωσσικές προδιαγραφές Για τη συγκρότηση του αναλυτικού προγράμματος των Γενικών και Επιχειρηματικών Ελληνικών αξιοποιήθηκαν οι εξής πηγές: Ανάλυση γλωσσικών και επικοινωνιακών αναγκών των ομάδων στόχων. Πραγματοποιήθηκε βάσει ερωτηματολογίου από την ομάδα εργασίας του Πανεπιστημίου του Blagoevgrad και σε αυτήν αποτυπώνονται οι διακριτές γλωσσικές και επικοινωνιακές ανάγκες των τελικών χρηστών της πλατφόρμας. Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (περιγραφές της επικοινωνιακής ικανότητας των ομιλητών ανά επίπεδο γλωσσομάθειας) Δομές και λεξιλόγιο της ελληνικής γλώσσας που αντιστοιχούν στα επίπεδα γλωσσομάθειας στα οποία στοχεύει η πλατφόρμα, όπως αυτά προσδιορίζονται από: o το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας o Αναλυτικό Πρόγραμμα για τη διδασκαλία της ΝΕ ως Γ2 (ΕΚΠΑ) Ειδικά για τα Επιχειρηματικά Ελληνικά, για τα οποία δεν είχαν στο παρελθόν συγκροτηθεί αναλυτικά προγράμματα, πραγματοποιήθηκε έρευνα και μελέτη αντίστοιχου ηλεκτρονικού υλικού που κυκλοφορεί για τα Επιχειρηματικά Αγγλικά, για τα οποία υπάρχει εκτενής βιβλιογραφία και διδακτικό υλικό. Επίσης, η συγκρότηση του αναλυτικού προγράμματος στηρίχτηκε στην ανάκληση και αξιοποίηση της εμπειρίας των συγγραφέων του υλικού στη διδασκαλία της Ελληνικής σε στελέχη ξένων επιχειρήσεων που ζουν και δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο, σε ακολουθία με τα ευρήματα ερευνών στο πεδίο της Κατάκτησης της Δεύτερης Γλώσσας, συνδυάζει την επικοινωνιακή μέθοδο στη διδασκαλία της Γ2 με τη ρητή παρουσίαση της δομής και χρήσης της ελληνικής γλώσσας, στοχεύοντας στην απόκτηση από πλευράς των μαθητών τόσο γλωσσικής ευχέρειας όσο και ακρίβειας. Επίσης, σε συμφωνία με την Υπόθεση των Κατανοητών Δεδομένων προς Πρόσληψη (Input Hypothesis) του Krashen, o μαθητής είναι δυνατόν να προχωρήσει στην κατάκτηση της γλώσσας, όταν εκτίθεται σε γλωσσικά δεδομένα που αντιστοιχούν σε επίπεδο λίγο υψηλότερο από αυτό στο οποίο βρίσκεται. Τα δεδομένα αυτά θα μπορέσει να τα 4

5 προσπελάσει ενεργοποιώντας γνωστικές, γλωσσικές και πραγματολογικές διεργασίες και αξιοποιώντας πληροφορίες από το περιβάλλον στο οποίο εκφέρεται ο λόγος. Σε αυτό το πλαίσιο, η πλατφόρμα περιέχει μηχανισμούς προσαρμογής των δεδομένων προς πρόσληψη στις ανάγκες του χρήστη - μαθητή. Εκτός του ότι δίνεται η δυνατότητα μη γραμμικής αξιοποίησης, υπάρχουν ενσωματωμένες λειτουργικότητες προσαρμογής των δεδομένων σε περίπτωση διακοπής της κατανόησης / επικοινωνίας. Για παράδειγμα, οι χρήστες μπορούν να ενεργοποιήσουν τους υπότιτλους σε ελληνικά και βουλγαρικά, να έχουν πρόσβαση στο πλήρες μεταγραμμένο κείμενο και στις δύο γλώσσες ή να αναζητήσουν άγνωστες λέξεις στο λεξικό. 3. Το περιεχόμενο της πλατφόρμας Όπως αναφέρθηκε ήδη, το περιεχόμενο διαρθρώνεται σε δύο άξονες, τα Γενικά Ελληνικά και τα Επιχειρηματικά Ελληνικά. Κάθε ένας από τους άξονες αυτούς περιλαμβάνει είκοσι θεματικές ενότητες, οι οποίες απευθύνονται στις δύο διακριτές ομάδες στόχους της πλατφόρμας. Οι ενότητες αυτές έχουν σταθερά την ίδια δομή με εξαίρεση την Ενότητα 1 των Γενικών Ελληνικών καθώς και τις δύο επαναληπτικές ενότητες, τις 11 και 20, των Γενικών Ελληνικών και πάλι. Τα μέρη των ενοτήτων αναλύονται στη συνέχεια. 3.1 Τα μέρη των ενοτήτων Οι ενότητες των Γενικών και Επιχειρηματικών Ελληνικών αποτελούνται από τέσσερα μέρη: 1. Επικοινωνία 2. Λεξιλόγιο 3. Γραμματική 4. Πολιτισμός Στις ενότητες ως αναλύεται το περιεχόμενο καθενός από τα μέρη αυτά. Όπως αναφέρθηκε, η Ενότητα 1 των Γενικών Ελληνικών καθώς και οι δύο επαναληπτικές ενότητες, τις 11 και 20, των Γενικών Ελληνικών ακολουθούν διαφορετική δομή. Όσον αφορά την πρώτη ενότητα, αυτή αποτελεί γενική παρουσίαση του γλωσσικού συστήματος της Ελληνικής καθώς και του συστήματος γραφής. Αποτελείται από τέσσερα μέρη: α) το αλφάβητο, β) γένη και άρθρα, γ) σημεία στίξης και δ) τονισμό. Οι επαναληπτικές ενότητες δομούνται σε τέσσερις επιμέρους ενότητες: α) Κατανόηση προφορικού λόγου, β) Κατανόηση γραπτού λόγου, γ) Λεξιλόγιο και δ) Γραμματική Επικοινωνία Πρόκειται για τον πυρήνα κάθε ενότητας, που περιλαμβάνει προφορικό και γραπτό λόγο. Αποτελείται από: 1. Έναν κύριο διάλογο με επικοινωνιακό στόχο σύμφωνο με τη θεματική της ενότητας, συνοδευόμενο από δύο ως τρεις ασκήσεις κατανόησης. 2. Από έναν έως τρεις μικρότερους διαλόγους. Οι διάλογοι αυτοί αφορούν: α) επιμέρους επικοινωνιακές καταστάσεις που σχετίζονται με το θέμα της ενότητας (π.χ. στην ενότητα με θέμα τις ιατρικές υπηρεσίες, ο κύριος διάλογος παρουσιάζει την επικοινωνιακή κατάσταση της επίσκεψης στο γιατρό, ενώ οι μικροί διάλογοι την επίσκεψη στον οδοντίατρο ή την εξυπηρέτηση στο φαρμακείο), β) διαφορετικά επίπεδα ύφους. 5

6 Οι διάλογοι εμφανίζονται σε μορφή βίντεο, έτσι ώστε ο χρήστης της πλατφόρμας να έχει πρόσβαση σε όλα τα επιμέρους στοιχεία της επικοινωνίας, λεκτικά και μη λεκτικά (π.χ. χειρονομίες, στάση σώματος κ.λπ.). Σε ορισμένες περιπτώσεις τα βίντεο των ενοτήτων δεν περιλαμβάνουν διαλόγους, αλλά μονολογικά προφορικά κείμενα (π.χ. δελτία καιρού και ειδήσεων). Οι διάλογοι είναι γραμμένοι σε λόγο πολύ κοντά στον αυθεντικό και είναι όλοι δραματοποιημένοι από ηθοποιούς και βιντεοσκοπημένοι. Προσφέρεται δε στον χρήστη η δυνατότητα παράλληλου υποτιτλισμού στο βίντεο που παρακολουθεί, για την περίπτωση στην οποία δυσκολεύεται να κατανοήσει τον προφορικό λόγο ή επιθυμεί να δει και τη γραπτή εκδοχή του κειμένου για να επιβεβαιώσει την ακρόασή του και να μάθει τον τρόπο γραφής των όσων ακούει. 3. Ένα κείμενο για εξάσκηση της δεξιότητας κατανόησης γραπτού λόγου. Στην περίπτωση των Γενικών Ελληνικών το κείμενο αυτό δεν είναι αυθεντικό, με την έννοια ότι έχει τροποποιηθεί γλωσσικά έτσι ώστε να καταστεί προσιτό σε μαθητές χαμηλών επιπέδων γλωσσομάθειας. Ωστόσο, τα κείμενα αυτά σε κάθε περίπτωση απαντούν σε πραγματικές ανάγκες επικοινωνίας, καθώς έχουν ως βάση αυθεντικά κείμενα. Στα Επιχειρηματικά Ελληνικά τα κείμενα είναι αυθεντικά (με ελάχιστες γλωσσικές γλωσσικές απλουστεύσεις σε ορισμένες περιπτώσεις). 4. Όλα τα παραπάνω στοιχεία διάλογοι ή μονόλογοι και γραπτά κείμενα συνοδεύονται από δραστηριότητες που ενισχύουν και ελέγχουν την κατανόησή τους και επίσης δίνουν τη δυνατότητα εφαρμογής της γλωσσικής και επικοινωνιακής γνώσης που απέκτησε ο μαθητής μέσω παραγωγικών δραστηριοτήτων. Οι δεύτερες είναι διαθέσιμες ωστόσο μόνο σε μαθητές τάξης, καθώς απαιτούν αξιολόγηση και επανατροφοδότηση από τον διδάσκοντα (βλέπε ενότητα «Χρήστες»). Σε κάθε ενότητα γίνεται εξάσκηση και των τεσσάρων γλωσσικών δεξιοτήτων, τόσο των προσληπτικών (κατανόηση προφορικού και γραπτού λόγου) όσο και των παραγωγικών (παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου), ενώ κύρια χαρακτηριστικά της πλατφόρμας είναι το πολυμεσικό οπτικοακουστικό υλικό που περιλαμβάνει και η δυνατότητα για διαδραστική αξιοποίηση από τον χρήστη Λεξιλόγιο Η διδασκαλία του λεξιλογίου εναρμονίζεται με τον θεματικό κύκλο της κάθε ενότητας. Όταν υπάρχουν υποομάδες λέξεων συναφούς περιεχομένου, το λεξιλόγιο διακρίνεται σε υποκατηγορίες. Σε όσες θεματικές ενότητες ενδείκνυται, προτείνονται όχι μόνο λέξεις αλλά και χρήσιμες φράσεις κλειδιά. Υπάρχει οπτική υποστήριξη από εικόνες για όσες λέξεις είναι αυτό δυνατό και συνδεσιμότητα με το λεξικό της πλατφόρμας, στο οποίο μπορεί ο χρήστης να βρει τη μετάφραση του συνόλου των λέξεων. Κάθε λεξιλογική ενότητα περιλαμβάνει αφενός την παρουσίαση των λέξεων και αφετέρου μία ή περισσότερες δραστηριότητες για εμπέδωση και εξάσκηση της νέας λεξιλογικής γνώσης Γραμματική Η παρουσίαση δομών της ελληνικής γλώσσας εκτείνεται σε όλες τις ενότητες (με εξαίρεση τις επαναληπτικές) και διαβαθμίζεται βάσει του αναλυτικού προγράμματος που έχει συγκροτηθεί για τα Γενικά και τα Επιχειρηματικά Ελληνικά, με επιλογή των δομών εκείνων που συμβαδίζουν με το περιεχόμενο των ενοτήτων και συμβάλλουν στην ισόρροπη ανάπτυξη της πλατφόρμας. Η μεθοδολογία στην ανάπτυξη της γραμματικής γνώσης ακολουθεί τη φιλοσοφία της δόμησης της νέας γνώσης πάνω στα θεμέλια των συναφών προηγούμενων γνωστών στοιχείων, είναι ωστόσο στην επιλογή του εκπαιδευτικού ή /και 6

7 του χρήστη (στο πλαίσιο της αυτόνομης μάθησης) αν θα ακολουθήσει αυτή την πορεία ή θα προχωρήσει στις δικές του επιλογές όσον αφορά τη μελέτη του, σύμφωνα με τα προσωπικά του χαρακτηριστικά και τις δικές του ανάγκες. Η δομή που ακολουθείται σε κάθε γραμματική ενότητα είναι: α) Θεωρητική παρουσίαση της δομής της ελληνικής γλώσσας (στην οποία η χρήση της μεταγλώσσας είναι περιορισμένη στο απαραίτητο) β) Πίνακες γραμματικής (μορφολογία, κλιτικά παραδείγματα, χρήση παραδειγμάτων σε συγκείμενο) γ) Εφαρμογή της νέας γραμματικής γνώσης από τον χρήση σε ποικίλες δραστηριότητες (πολλαπλής επιλογής, συμπλήρωσης κενών, σχηματισμού προτάσεων ή ελεύθερης παραγωγής που μπορούν να υποβληθούν στον εκπαιδευτικό της τάξης για διόρθωση κ.ά.) Πολιτισμός Κάθε ενότητα της πλατφόρμας περιλαμβάνει κείμενα πολιτιστικού περιεχομένου. Ωστόσο, το περιεχόμενο του τμήματος του πολιτισμού βρίσκεται σε πολύ χαλαρή θεματική σχέση με το διδακτικό περιεχόμενο της ενότητας. Σκοπός της υποενότητας του πολιτισμού είναι οι χρήστες να έρθουν σε γνωριμία με διάφορες εκφάνσεις πολιτισμού, να γνωρίσουν αξιοθέατα και προσωπικότητες της Ελλάδας και να μυηθούν στις παραδοσιακές γεύσεις της. Για την καλύτερη γνωριμία και κατανόηση τα κείμενα υποστηρίζονται από φωτογραφίες ή/και βίντεο μικρής διάρκειας. Το περιεχόμενο των κειμένων καλύπτει διάφορα θέματα, όπως: Αρχαιολογικούς χώρους (Ακρόπολη, Δελφοί, Δήλος κ.ά.) Σημαντικά κτίρια (κτίριο Πανεπιστημίου Αθηνών, Ακαδημίας, Εθνική Βιβλιοθήκη, κ.ά.) Σύγχρονη αρχιτεκτονική (Γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου) Έλληνες που έχουν διακριθεί (Μίκης Θοδωράκης, Μαρία Κάλλας κ.ά.) Παραδοσιακές Συνταγές Διοργανώσεις πανελληνίων αγώνων και Αγωνίσματα στην αρχαιότητα (Ολύμπια, πυγμαχία, έπαθλα αθλητών κ.ά.). Τα κείμενα αναφέρονται σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας και καλύπτουν όλες τις περιόδους της ελληνικής ιστορίας, ενώ παρουσιάζονται στην ελληνική και τη βουλγαρική γλώσσα. Στον πολιτισμό εντάσσεται σταθερά και μια ενότητα που περιλαμβάνει ένα ή δύο τραγούδια που με κάποιο τρόπο σχετίζονται με το θέμα του γλωσσικού υλικού της ενότητας και σχολιάζουν κάποια πλευρά του. Περιλαμβάνονται πληροφορίες για τους συντελεστές και προαιρετικά εμφανίζονται και οι στίχοι των τραγουδιών αυτών Γενικά Ελληνικά Η διάρθρωση των θεμάτων που αναπτύσσονται στα Γενικά Ελληνικά παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί. 1. Εισαγωγή. Το αλφάβητο, τα σημεία στίξης, ο τονισμός 7

8 2. Γνωριμίες και συστάσεις Χαιρετισμοί, συστήνω και συστήνομαι, οικογένεια και ορολογία της συγγένειας. 3. Προσωπικά στοιχεία Στοιχεία ταυτότητας και συμπλήρωση φορμών, εθνικότητες, γλώσσες, επαγγέλματα. 4. Πάμε για ψώνια;. Καθημερινοί διάλογοι αγορών. Λεξιλόγιο ενδυμασίας, τα χρώματα. 5. Κινούμαι στην πόλη Ζητώ και δίνω οδηγίες / κατευθύνσεις, τα μέσα μεταφοράς, η ώρα, μέρες και εποχές. 6. Μια μέρα σαν τις άλλες Καθημερινές δραστηριότητες. 7. Σχεδιάζοντας τις διακοπές Μιλάω για τα σχέδιά μου, ταξίδια, αγορές εισιτηρίων, κρατήσεις ξενοδοχείων. 8. Διασκέδαση Δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου, αθλήματα, χόμπι 9. Έξω για φαγητό Παραγγέλνω φαγητό σε εστιατόριο και από το τηλέφωνο, ελληνική κουζίνα. 10. Οι δικοί μας άνθρωποι Περιγραφή ανθρώπων, εξωτερικών χαρακτηριστικών και χαρακτήρα. 11. Επαναληπτική Ενότητα Επανάληψη των ενοτήτων Μαγειρέματα. Απλές συνταγές μαγειρικής, αγορές τροφίμων στο σούπερ μάρκετ. 13. Πάρτι γενεθλίων. Γιορτές και εκδηλώσεις στην Ελλάδα. 14. Ενοικιάζοντας ένα διαμέρισμα Ζητώ και δίνω πληροφορίες για τον χώρο κατοικίας, περιγραφή σπιτιού. 15. Εκπαίδευση Ανώτατη εκπαίδευση, κινητικότητα φοιτητών, στοιχεία για την εκπαίδευση στην Ελλάδα, η εκπαίδευση σε αναπτυσσόμενες χώρες. 16. Ο καιρός τρελάθηκε Τα καιρικά φαινόμενα, δελτίο καιρού. 17. Το περιβάλλον Σημαντικά περιβαλλοντικά προβλήματα, η ανακύκλωση, λεξιλόγιο για τη φύση. 18. Στον γιατρό Κλείσιμο ραντεβού με γιατρό, περιγραφή συμπτωμάτων, συνταγές/ φάρμακα, ειδικότητες γιατρών, μέρη του σώματος. 19. Ένα ατύχημα Αφήγηση ατυχημάτων, περιγραφή σωματικών βλαβών. 20. Επαναληπτική ενότητα Επανάληψη των ενοτήτων

9 3.3. Επιχειρηματικά Ελληνικά Οι διδακτικοί στόχοι του υλικού που αναπτύχθηκε για τα Επιχειρηματικά Ελληνικά μπορούν να διακριθούν στους εξής: 1. Οι μαθητές να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις ανάγκες της επικοινωνίας στον χώρο εργασίας τους, τόσο σε ύφος οικείο (καθημερινή επικοινωνία με συναδέλφους και συνεργάτες, με φυσική παρουσία ή τηλεφωνική) όσο και σε επίσημο (ηλεκτρονική και έντυπη αλληλογραφία, συμμετοχή σε συσκέψεις, παρουσιάσεις κ.λπ.) Για τον σκοπό αυτό, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στα διαφορετικά επίπεδα λόγου στα οποία κινείται η καθημερινή επικοινωνία σε επαγγελματικό επίπεδο, από το λόγιο και αυστηρά τυπικό ύφος μέχρι τον χειρισμό των καθημερινών εκφράσεων και του χιούμορ, η γνώση των οποίων διευκολύνει την ένταξη του εκπαιδευόμενου στο εργασιακό του περιβάλλον και στην πολιτισμική του εξοικείωση με όψεις της γλώσσας και της νοοτροπίας των φυσικών ομιλητών της ελληνικής. 2. Οι μαθητές να μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες της καθημερινής επικοινωνίας στην ελληνική κοινωνία, με στόχο την ομαλότερη ένταξή τους στη χώρα υποδοχής σε περίπτωση μόνιμης ή προσωρινής εγκατάστασης στην Ελλάδα. Για τον σκοπό αυτό, στο υλικό εντάσσονται διδακτικές ενότητες που παρουσιάζουν επικοινωνιακές περιστάσεις όπως ενοικιάσεις, συναλλαγές σε δημόσιες υπηρεσίες ή σε τράπεζες, αλλά και διαχείριση της επικοινωνίας σε εστιατόρια, ξενοδοχεία, χώρους διασκέδασης ή ψυχαγωγίας για προσωπικούς ή επαγγελματικούς λόγους, σε ύφος επίσημο ή οικείο ανάλογα με την περίσταση. Η επικοινωνία εκτός του χώρου εργασίας καθώς και η διαχείριση του ελεύθερου χρόνου θεωρήθηκαν σημαντικές πλευρές του διδακτικού υλικού, δεδομένου ότι ο επιχειρηματικός χαρακτήρας της δραστηριότητας των εκπαιδευομένων όχι μόνο δεν αποκλείει, αλλά προϋποθέτει και τη συμμετοχή τους σε ποικίλες εκτός εργασίας δραστηριότητες και εκδηλώσεις. Στόχος επομένως των Επιχειρηματικών Ελληνικών είναι η ισόρροπη ανάπτυξη της γλωσσικής και γενικότερα επικοινωνιακής γνώσης του εκπαιδευόμενου όσο σε αυστηρά επαγγελματικό όσο και σε διευρυμένα προσωπικό επίπεδο. Οι ενότητες που περιλαμβάνονται στα Επιχειρηματικά Ελληνικά είναι οι ακόλουθες: 1. Πρώτη μέρα στο γραφείο. Συστάσεις, υποδοχή νέου στελέχους, γνωριμία με τους συναδέλφους. Χαιρετισμοί ανά ώρα της ημέρας σε ύφος τυπικό και οικείο. 2. Γνωριμία με την επιχείρηση Τμήματα της επιχείρησης και παρουσίαση χώρων γραφείου. 3. Τραπεζικές συναλλαγές Τραπεζικές εργασίες, συναλλαγές, τραπεζικοί λογαριασμοί. 4. Υπηρεσίες και Οργανισμοί. Συμπλήρωση αίτησης, έκδοση άδειας εργασίας, έντυπα, απαραίτητα δικαιολογητικά, ασφάλιση, πιστοποιητικά, φωτοαντίγραφα. 5. Καθημερινή επικοινωνία στον χώρο εργασίας. Καθημερινοί διάλογοι και εκφράσεις. Εξοπλισμός γραφείου, γραφικά είδη, ηλεκτρονικός υπολογιστής. Είδη ένδυσης - αξεσουάρ. 9

10 6. Στον γιατρό. Ειδικότητες γιατρών - Συμπτώματα - Φαρμακευτική αγωγή. 7. Ενοικιάσεις - Αγορές. Μικρές αγγελίες, συντομογραφίες, προδιαγραφές, μεσιτικό γραφείο, επαφή με τους ιδιοκτήτες, υπογραφή συμβολαίου. Κατοικία, χώροι, επίπλωση, ηλεκτρικές συσκευές, είδη για το σπίτι. 8. Διασκέδαση - Ψυχαγωγία. Έξοδοι: κινηματογράφος, θέατρο, εστιατόριο, επαγγελματικά γεύματα. 9. Συσκέψεις - Παρουσιάσεις. Πώς δίνουμε ή παίρνουμε τον λόγο, επιχειρηματολογία, τεκμηρίωση απόψεων, έκφραση συμφωνίας - διαφωνίας, επεξηγήσεις. Αντικείμενα σχετικά με παρουσιάσεις. 10. Επαγγελματικό ταξίδι. Ξενοδοχείο, κρατήσεις, χώροι, παροχές. Αγορά εισιτηρίων, δρομολόγια και διαδικασίες (έλεγχος διαβατηρίων, αποσκευές). Ταξί - Ενοικίαση αυτοκινήτου. 11. Τηλεφωνική επικοινωνία - ηλεκτρονική και έντυπη αλληλογραφία. Τηλεφωνική επικοινωνία σε εργασιακό περιβάλλον: πώς ζητάμε κάποιον στο τηλέφωνο, πώς απαντάμε. Επιστολή σε οικείο ή επίσημο ύφος (δομή, φράσεις-κλειδιά). 12. Συνέντευξη για πρόσληψη. Αναζήτηση εργασίας, μικρές αγγελίες, βιογραφικό σημείωμα, συνοδευτική επιστολή, συστατική επιστολή, συνέντευξη για δουλειά. 13. Ζωή στην πόλη. Υποδομές, μεταφορές, εμπορικές και πολιτιστικές δραστηριότητες, εκπαίδευση, χώροι συνάντησης και περιπάτου. Θεσμοί, πρόσωπα, ιδρύματα. Προβλήματα σύγχρονης πόλης. Μεγάλες πόλεις της Ελλάδας. 14. Διαφήμιση και προβολή της επιχείρησης. Διαφήμιση και διαφημιστική εκστρατεία. Είδη και χαρακτηριστικά της διαφήμισης. Επαγγελματίες της διαφήμισης. Δημόσιες Σχέσεις. 15. Στη Δ.Ο.Υ. Συνήθεις συναλλαγές με την Εφορία (έναρξη/διακοπή εργασιών, υποβολή Φ.Π.Α., φορολογικής δήλωσης κ.λπ.) - Τμήματα Δ.Ο.Υ. - Νομική μορφή επιχείρησης - Αριθμητικές πράξεις. 16. Ειδήσεις και μέσα μαζικής επικοινωνίας. Είδη ΜΜΕ - Επαγγελματίες των ΜΜΕ - Ενημέρωση, ψυχαγωγία, κοινή γνώμη, ειδησεογραφία - Κυκλοφορία, ακροαματικότητα, τηλεθέαση. 17. Επαγγελματική κατάρτιση - Ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση. Μετεκπαίδευση, διοργάνωση επιμόρφωσης. Σεμινάριο, ημερίδα, συνέδριο. Συνεχιζόμενη εκπαίδευση, διά βίου μάθηση, νέες τεχνολογίες, ενίσχυση γλωσσομάθειας. Διοργάνωση εταιρικών εκδηλώσεων. 18. Γιορτές και ευχές. Γιορτές, αργίες, είδη γιορτών - ευχές για διαφορετικές περιστάσεις. 19. Τομείς οικονομικής δραστηριότητας. Πρωτογενής παραγωγή (Γεωργία, Κτηνοτροφία, Αλιεία κ.λπ.), Βιομηχανία, Βιοτεχνία, Εμπόριο, Τουρισμός, Τεχνολογία, Υπηρεσίες - Οικονομική ανάπτυξη. 20. Πολιτικοί θεσμοί. Πολιτικά κόμματα, εκλογές, πολιτεύματα, θεσμοί και αξιώματα, υπουργεία. 10

11 4. Η πλατφόρμα Στόχος του έργου Web-GRBG είναι η ανάπτυξη μιας καινοτόμου, φιλικής προς το χρήση, διαδραστικής, διακτυακής εφαρμογής, που θα αξιοποιεί τις τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας και θα διευκολύνει την επαφή μεταξύ πολιτών της Ελλάδας και της Βουλγαρίας που ζουν στη διασυνοριακή περιοχή. Στην τρέχουσα ενότητα περιγράφονται αρχικά τα επίπεδα χρηστών που περιλαμβάνει η πλατφόρμα. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στις λειτουργικότητες και τα εργαλεία που έχουν ενσωματωθεί στις δύο διαφορετικές διεπαφές που διαθέτει το σύστημα Χρήστες Η πλατφόρμα που έχει συγκροτηθεί προβλέπει τέσσερα επίπεδα χρηστών, οι οποίοι διαφέρουν μεταξύ τους ως προς τις διαθέσιμες λειτουργικότητες: Διαχειριστές Δάσκαλοι Μαθητές Αυτόνομα εγγεγραμμένοι χρήστες Οι Διαχειριστές έχουν πλήρη πρόσβαση σε όλη την πλατφόρμα, μέσω μιας διεπαφής διαχείρισης. Μπορούν να δημιουργήσουν και να διαγράψουν χρήστες, ή να επεξεργαστούν το προφίλ των χρηστών αυτών. Επιπλέον, έχουν τη δυνατότητα να επεξεργαστούν τις 40 ενότητες που αποτελούν τον κορμό του παιδαγωγικού υλικού της πλατφόρμας, αλλά και το περιεχόμενου που έχει δημιουργηθεί από δασκάλους. Τέλος, είναι οι μόνοι χρήστες που έχουν τη δυνατότητα να τροποποιήσουν τις παραμέτρους διαμόρφωσης τους συστήματος, αλλάζοντας συνολικά τη δομή. Οι Δάσκαλοι έχουν στη διάθεσή τους ορισμένα αλλά όχι όλα από τα δικαιώματα των διαχειριστών. Η αλληλεπίδρασή τους με την πλατφόρμα πραγματοποιείται και σε αυτή την περίπτωση μέσω της διεπαφής διαχείρισης αλλά έχουν περιορισμένη πρόσβαση στο περιεχόμενο. Έχουν τη δυνατότητα να συγκροτούν τάξεις, να δημιουργούν λογαριασμούς χρηστών μαθητών τους, να παρακολουθούν την πρόοδό τους, να αξιολογούν δραστηριότητες ανοιχτού τύπου, να παρέχουν εξατομικευμένη ανατροφοδότηση και να επικοινωνούν με τους μαθητές τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή Skype. Επίσης, μπορούν να δημιουργήσουν τα δικά τους μαθήματα στην πλατφόρμα, καταχωρίζοντας κείμενα και εικόνες. Ηχητικά αρχεία και βίντεο δεν είναι δυνατόν να καταχωριστούν στο σύστημα, αλλά δίνεται η δυνατότητα ενσωμάτωσης περιεχομένου που φιλοξενείται σε δημοφιλείς σχετικούς ιστοτόπους (π.χ. YouTube). Οι Μαθητές έχουν πρόσβαση στο σύστημα μέσω μιας διαφορετικής διεπαφής χρήστη και όχι της διεπαφής διαχείρισης. Έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο που αποτελεί τον κορμό της πλατφόρμας (40 Ενότητες), αλλά και στο υλικό που έχει δημιουργήσει ο δάσκαλος της τάξης στην οποία συμμετέχουν. Έχουν τη δυνατότητα να ελέγχουν την επίδοσή τους στο μάθημα. Μπορούν να σώσουν τις ρυθμίσεις προσαρμογής που πραγματοποιούν στη βάση δεδομένων και να χρησιμοποιήσουν τα γλωσσικά εργαλεία που είναι διαθέσιμα στη διεπαφή χρήστη. Οι Αυτόνομα εγγεγραμμένοι χρήστες έχουν πρόσβαση μόνο στις 40 ενότητες Γενικών και Επιχειρηματικών Ελληνικών και μπορούν να πραγματοποιήσουν μόνο τις δραστηριότητες κλειστού τύπου και να λάβουν ανατροφοδότηση από το σύστημα. 11

12 Τέλος, όλοι οι χρήστες θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν αναζητήσεις στο περιεχόμενο της πλατφόρμας, να επικοινωνούν μέσω Skype και να συμμετέχουν σε συζητήσεις μέσω του forum που διαθέτει η πλατφόρμα Διεπαφή χρήστη Όπως έγινε φανερό από την παραπάνω περιγραφή των επιπέδων χρηστών που διαθέτει η πλατφόρμα, έχουν δημιουργηθεί δύο διαφορετικές διεπαφές, για τις διακριτές ανάγκες που έχουν οι διαφορετικοί τύποι χρηστών. Στην ενότητα αυτή περιγράφονται οι λειτουργικότητες και τα εργαλεία που έχουν ενσωματωθεί στη διεπαφή χρήστη Μεταφράσεις Όσον αφορά το εκπαιδευτικό περιεχόμενο, για ορισμένα τμήματά του θα είναι επίσης διαθέσιμη βουλγαρική μετάφραση. Τα τμήματα αυτά είναι τα εξής: Οι υπότιτλοι που είναι ενσωματωμένοι στο βίντεο Η πλήρης μεταγραφή του εκφωνούμενου κειμένου, η οποία εμφανίζεται κάτω από το βίντεο. Η θεωρία της γραμματικής, λόγω του ότι συχνά περιέχει δομές και λεξιλόγιο που χρησιμοποιούνται συχνά υπερβαίνουν τις δυνατότητες των επιπέδων στα οποία απευθύνονται. Οι οδηγίες των δραστηριοτήτων για να διευκολυνθεί η πραγματοποίησή τους. Για την διευκόλυνση χειρισμού της πλατφόρμας η διεπαφή χρήστη έχει τη δυνατότητα να εμφανίζεται και στην Ελληνική αλλά και στη Βουλγαρική γλώσσα Δραστηριότητες Όπως αναφέρθηκε, η πλατφόρμα περιέχει διδακτικό περιεχόμενο το οποίο διακρίνεται στα τμήματα της επικοινωνίας, του λεξιλογίου, της γραμματικής και του πολιτισμού. Τα τρία πρώτα τμήματα συνοδεύονται από έναν αριθμό δραστηριοτήτων επεξεργασίας του υλικού («ασκήσεων»). Πρόκειται για δραστηριότητες συμπλήρωσης κενών, πολλαπλής επιλογής, διττής επιλογής, αντιστοίχισης, κατευθυνόμενης ή ελεύθερης παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου. Για την υλοποίησή τους αξιοποιήθηκαν διαφορετικές εργονομίες, με στόχο τόσο το να προωθηθεί η κατανόηση και εκμάθηση διαφορετικών όψεων του περιεχομένου, όσο και να διατηρηθεί το ενδιαφέρον του χρήστη μέσω της ποικιλομορφίας. Οι δραστηριότητες αυτές διακρίνονται σε δύο βασικές ομάδες, κλειστού τύπου και ανοιχτού τύπου. Οι πρώτες αξιολογούνται αυτόματα από τον υπολογιστή, ενώ οι δεύτερες υποβάλλονται στον διδάσκοντα για αξιολόγηση και επανατροφοδότηση Λεξικό Η πλατφόρμα διαθέτει ενσωματωμένο λεξικό 8902 λημμάτων. Το λημματολόγιο του λεξικού αυτού προήλθε από τα κείμενα του εκπαιδευτικού υλικού (40 ενότητες Γενικών και Επιχειρηματικών Ελληνικών). Πραγματοποιήθηκε διαδικασία λημματοποίησης και συντακτικής ανάλυσης προκειμένου να γίνει η εξαγωγή λημμάτων και του μέρους του λόγου, αξιοποιώντας εργαλεία που έχει αναπτύξει το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου. Κάθε λήμμα έχει χαρακτηριστεί ως προς το θεματικό πεδίο στο οποίο ανήκει (Διατροφή, Εκπαίδευση, Κατοικία Στέγαση, κ.λπ.). Οι διαφορετικές σημασίες των λημμάτων δεν αναπτύσσονται σε παραδοσιακούς ορισμούς, αλλά παρουσιάζονται μέσω ενός χαρακτηριστικού χρηστικού παραδείγματος. Κάθε σημασία συνοδεύεται από τη μετάφρασή 12

13 της στη βουλγαρική γλώσσα. Επίσης, όπου είναι εφικτό, τα λήμματα συνοδεύει εικόνα αντιπροσωπευτική της κάθε σημασίας (περίπου 1000). Στο λεξικό αυτό υπάρχουν παραπομπές μεταξύ λημμάτων και σημασιών. Οι παραπομπές είναι διαφόρων ειδών. Για παράδειγμα: Α) μεταξύ διαφορετικών ορθογραφικών παραστάσεων της ίδιας λέξης (αβγό-αυγό), β) από το θηλυκό ουσιαστικό στο αρσενικό (δασκάλα - δάσκαλος), γ) μεταξύ συνηρημένων και ασυναίρετων τύπων του ρήματος (αγαπάω-αγαπώ), δ) από ένα λήμμα στις εκφράσεις ή τα σύμπλοκα στα οποία εμφανίζεται (άγριος - άγρια μεσάνυχτα) Αναζήτηση σε σώμα κειμένων Τα σώματα κειμένων τα τελευταία χρόνια αξιοποιούνται και στη διδασκαλίας της γλώσσας. Υποστηρίζεται ότι οι μαθητές μπορούν να ωφεληθούν από την αλληλεπίδρασή τους με τα σώματα κειμένων στο πλαίσιο της προσέγγισης του γλωσσικού μαθήματος που έγινε γνωστή ως κατευθυνόμενη από δεδομένα μάθηση (data-driven learning) (Johns 1991). Πρακτικά αυτό περιλαμβάνει την παρουσίαση παραδειγμάτων μιας γλωσσικής χρήσης, λέξης ή δομής στο περικείμενό της με τη μορφή συμφραστικών πινάκων. Αυτά τα παραδείγματα εμπλέκουν τους μαθητές σε μια διαδικασία διερεύνησης των γλωσσικών δεδομένων, παρατήρησης, κατηγοριοποίησης και, τέλος, γενίκευσης (Johns 1991β), και εξαγωγής συμπερασμάτων. Στο πλαίσιο αυτής της παιδαγωγικής πρακτικής, στην πλατφόρμα έχει ενσωματωθεί η δυνατότητα αναζήτησης, λέξεων, λημμάτων και μερών του λόγου στον Εθνικό Θησαυρό της Ελληνικής Γλώσσας, οποίος αριθμεί λέξεις Συνθέτης φωνής Η συνθετική φωνή έχει βελτιωθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Χρησιμοποιείται συχνά σε ηλεκτρονικά λεξικά, προκειμένου να επιδειχτεί ο τρόπος με τον οποίο εκφέρονται οι λέξεις. Το ΙΕΛ / Ε.Κ. "Αθηνά" διαθέτει συστήματα παραγωγής συνθετικής φωνής από κείμενο για τα Ελληνικά και βρίσκεται στο προσκήνιο της σχετικής έρευνας εδώ και δύο δεκαετίες. Το ανανεωμένο σύστημα που έχει αναπτύξει, και που στηρίζεται σε τεχνολογία επιλογής και συρραφής ακουστικών μονάδων, συγκαταλέγεται ανάμεσα στα κορυφαία που υπάρχουν για την Ελληνική γλώσσα σε διεθνές επίπεδο. Το σύστημα αυτό έχει ενσωματωθεί στην πλατφόρμα επιτρέποντας σε μαθητές, και ιδιαίτερα σε αυτούς που δεν έχουν πρόσβαση σε πραγματικά δεδομένα παραγωγής λόγου, να έχουν εικόνα της εκφοράς λέξεων και φράσεων στα ελληνικά Φωνητική μεταγραφή Ένα από τα πεδία στα οποία οι μαθητές μιας Γ2 είναι γνωστό ότι αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες είναι η φωνολογία της γλώσσας. Στο πλαίσιο της προσπάθειας αντιμετώπισης των δυσκολιών αυτών, το σύστημα διαθέτει ενσωματωμένο εργαλείο φωνητικής μεταγραφής, το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί σε όλους τους λεκτικούς τύπους ανεξάρτητα από το αν περιέχονται στην πλατφόρμα ή όχι Εργαλεία επικοινωνίας μέσω υπολογιστή Η αξιοποίηση της επικοινωνίας μέσω υπολογιστή στο πλαίσιο της διδασκαλίας και της εκμάθησης της Γ2 είναι μια πρακτική που οι σχετικές έρευνες δείχνουν ότι δημιουργεί συνθήκες ανάπτυξης της γλώσσας τόσο σε περιβάλλον τάξης όσο και στην εξ αποστάσεως 13

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα

Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ DEAFVOC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Π 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΠΥΡΟΣ ΓΚΟΥΜΑΣ, ΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΟΥΛΑΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΙΟΝΑΡΑΚΗΣ Έργο συγχρηματοδοτούμενο

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού «Δημιουργία Οπτικοακουστικού Υλικού και

Διακήρυξη Διαγωνισμού «Δημιουργία Οπτικοακουστικού Υλικού και Διακήρυξη Διαγωνισμού «Δημιουργία Οπτικοακουστικού Υλικού και Διαδικτυακού Γραφιστικού Περιβάλλοντος» για το έργο της Αναθέτουσας Αρχής με τίτλο «Web-based Greek Language Courses for Bulgarian Learners

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Π.Μ.Σ Διδακτική Τεχνολογίας & Ψηφιακά Συστήματα Κατεύθυνση Ηλεκτρονική Μάθηση Αξιοποίηση της τεχνολογίας του Podcasting για τη διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ οδηγός για τις εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνομάθειας Θεσσαλονίκη Συγγραφή του περιεχομένου και επιμέλεια της έκδοσης: Ν.

Διαβάστε περισσότερα

g Οδηγός Σταδιοδρομίας

g Οδηγός Σταδιοδρομίας g Οδηγός Σταδιοδρομίας g Πίνακας περιεχομένων Σχετικά με τη Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας 2 Με δυο λόγια 3 Τι είναι η ΔΑΣΤΑ 3 Το Γραφείο Διασύνδεσης 4 Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης 4 Η Μονάδα Καινοτομίας

Διαβάστε περισσότερα

Δομή του κεφαλαίου 1. Θεωρητικό υπόβαθρο και χαρακτηριστικά της Επικοινωνιακής Προσέγγισης 2. Ορισμός της «Επικοινωνίας» 3.

Δομή του κεφαλαίου 1. Θεωρητικό υπόβαθρο και χαρακτηριστικά της Επικοινωνιακής Προσέγγισης 2. Ορισμός της «Επικοινωνίας» 3. Δομή του κεφαλαίου 1. Θεωρητικό υπόβαθρο και χαρακτηριστικά της Επικοινωνιακής Προσέγγισης 2. Ορισμός της «Επικοινωνίας» 3. Ορισμός της «επικοινωνιακής ικανότητας» 4. Χαρακτηριστικά της Επικοινωνιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 7. Οι Νέες Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 7. Οι Νέες Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 7. Οι Νέες Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων Α και Β τάξεων Ημερησίου ΓΕΛ και Α, Β και Γ τάξεων Ε- σπερινού ΓΕΛ

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων Α και Β τάξεων Ημερησίου ΓΕΛ και Α, Β και Γ τάξεων Ε- σπερινού ΓΕΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014. εκπαίδευση. Teacher. τις εφαρµογές τους στην. ια τι. ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr

9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014. εκπαίδευση. Teacher. τις εφαρµογές τους στην. ια τι. ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr εκπαίδευση ιi- Teacher τις εφαρµογές τους στην 9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 το δ ιαδι κτυ ακό περ ιοδι κό γ ια τι ς Τ.Π.Ε. & ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr 2/235 «I-TEACHER.GR» - ISSN 1792-4146 ΓΙΑ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή

Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Μαριάνθη Καρατζά

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση από απόσταση

Εκπαίδευση από απόσταση Εκπαίδευση από απόσταση ΑΘΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2007 Εκπαίδευση από απόσταση Πίνακας περιεχομένων ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ...0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΤΥΠΙΚΗ, ΜΗ ΤΥΠΙΚΗ ΚΑΙ ΆΤΥΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ...1 ΤΥΠΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ...2 ΜΗ ΤΥΠΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ...2

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1.3. Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα

Π3.1.3. Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο 2: Σχεδιασμός του περιβάλλοντος ηλεκτρονικής μάθησης και των εργαλείων γλωσσικής τεχνολογίας

Παραδοτέο 2: Σχεδιασμός του περιβάλλοντος ηλεκτρονικής μάθησης και των εργαλείων γλωσσικής τεχνολογίας Παραδοτέο 2: Σχεδιασμός του περιβάλλοντος ηλεκτρονικής μάθησης και των εργαλείων γλωσσικής τεχνολογίας Τίτλος έργου : ΝΕΑ ΛΟΓΟΜΑΘΕΙΑ Κωδικός έργου : E/L 45 Ανάδοχος : ΚΕΤΕΠ/ΙΕΛ Δράση : 3.3.1- Δράσεις Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας

Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Αικατερίνη Κεδράκα Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηση μέσω Σχεδιασμού

Μάθηση μέσω Σχεδιασμού Μάθηση μέσω Σχεδιασμού Μελέτη Συγκεντρωτική Έκθεση Πιλοτικής Εφαρμογής στην Ελλάδα Dr Ευγενία Αρβανίτη [Σεπτέμβριος 2011] Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς για τη γλώσσα: εκμάθηση, διδασκαλία, αξιολόγηση Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης i

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Σύνταξη Εγγράφων-Φορμών

Σύνταξη Εγγράφων-Φορμών ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Σύνταξη Εγγράφων-Φορμών ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Αγγελική Μπουρμπούλη Υπεύθυνος διαμόρφωσης επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Κουτσογιάννης (2007) Θεσσαλονίκη - Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας dkoutsog@lit.auth.gr. Έρευνα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, Έκδοση 1.0.

Δημήτρης Κουτσογιάννης (2007) Θεσσαλονίκη - Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας dkoutsog@lit.auth.gr. Έρευνα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, Έκδοση 1.0. Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων και κυρίως στη διδασκαλία της ελληνικής. Έρευνα στους φιλολόγους που επιμορφώθηκαν στο πλαίσιο του έργου

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για τα Μαθηματικά στο Γυμνάσιο

Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για τα Μαθηματικά στο Γυμνάσιο ΤΕΥΧΟΣ Α ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ «Αναλυτικά Προγράμματα Μαθησιακών Δυσκολιών-Ενημέρωση-Ευαισθητοποίηση»

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

«ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ (ΤΠΕ) ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» ΜΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

High Heels. Χτίζοντας ευκαιρίες για τις γυναίκες στον κατασκευαστικό κλάδο. ΠΕ3 Μεταφορά, προσαρμογή και αναβάθμιση του περιεχομένου

High Heels. Χτίζοντας ευκαιρίες για τις γυναίκες στον κατασκευαστικό κλάδο. ΠΕ3 Μεταφορά, προσαρμογή και αναβάθμιση του περιεχομένου High Heels Χτίζοντας ευκαιρίες για τις γυναίκες στον κατασκευαστικό κλάδο ΠΕ3 Μεταφορά, προσαρμογή και αναβάθμιση του περιεχομένου RNo 15 Συνολική δομή του προγράμματος κατάρτισης και μικτής μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://www.elemedu.upatras.gr ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ακαδημαϊκού Έτους 2012-201 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα