Βουδούρη Ε., Επίκ. Καθηγήτρια Γκούρας Αθ., Διδακτορικός ερευνητής Λαντζούνη Παν., Ερευνήτρια

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βουδούρη Ε., Επίκ. Καθηγήτρια Γκούρας Αθ., Διδακτορικός ερευνητής Λαντζούνη Παν., Ερευνήτρια"

Transcript

1 Ομάδα Έρευνας: Λιούκας Σπ., Καθηγητής ΟΠΑ Βουδούρη Ε., Επίκ. Καθηγήτρια Γκούρας Αθ., Διδακτορικός ερευνητής Λαντζούνη Παν., Ερευνήτρια

2 Η καινοτομία είναι η λύση Απαραίτητη για την ανταγωνιστικότητα και ευημερία ιδιαίτερα για μια χώρα ακριβή όπως η Ελλάδα είναι δυνατή και για μικρές χώρες Προωθεί τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ικανότητες της χώρας Για την τοποθέτηση των προϊόντων στις διεθνείς αγορές Η κρίση ας δώσει αφορμή για να βρούμε ένα μοντέλο στρατηγικής που να στηρίζεται σε εφικτή, βιώσιμη για την Ελλάδα καινοτομία

3 Διεθνείς δείκτες: ευκαιρία για μέτρηση και αυτογνωσία Ετήσιες εκθέσεις για καινοτομία και ανταγωνιστικότητα Καλύπτουν πολλές πτυχές της καινοτομίας, με πολλούς δείκτες Επηρεάζουν την εικόνα της χώρας διεθνώς Υλικό προς αξιοποίηση Για συγκριτική αξιολόγηση της χώρας για παραγωγή πολιτικής

4 Πηγέςπαρούσαςμελέτης The European Innovation Scoreboard Index (EIS) The World Competitiveness Yearbook Index of IMD The Global Competitiveness Report (GCR) of the WEF Other sources used National Culture indicators (Hofstede) Trust indicators (World Values Survey)

5 Μεθοδολογία Έρευνας: Επιλογή δεικτών για Εισροές Συνθήκες Εκροές Εισροές Καινοτομίας Συνθήκες Καινοτομίας 1 (δημόσιες πολιτικές) Συνθήκες Καινοτομίας 2 (ποιοτικές στάσεις) Εκροές Καινοτομίας Εκπαίδευση Κεφάλαια Επιχειρηματικού Κινδύνου Κουλτούρα Νέα προϊόντα & νέες ιδέες Συνεργασίες Πανεπιστημίων/ Βιομηχανιών Ευκολία δημιουργίας Επιχείρησης Αξίες κοινωνίας Εταιρίες που παράγουν νέα προϊόντα Μηχανικοί και Επιστήμονες Ιδιοκτησιακά Δικαιώματα Εμπιστοσύνη και κοινωνική ισότητα Πατέντες & εμπορικά σήματα Προσωπικό για Ε&Α Πνευματικά δικαιώματα Ανοιχτή οικονομία Δημοσιευμένα άρθρα Δαπάνες για Τεχνολογία Πληροφορικής & Επικοινωνιών Υποδομές Επιχειρηματικότητα Ευκαιρίες για επιχειρηματικότητα Δαπάνες για Ε&Α Προσανατολισμός στον πελάτη Απασχολησιμότητα σε βιομηχανία υψηλής τεχνολογίας Επενδύσεις Ποιότητα εκπαιδευτικών ιδρυμάτων

6 The European Innovation Scoreboard (EIS) Στοιχεία από αξιόπιστους οργανισμούς (Eurostat, World Bank, OECD κ.α) Παρουσιάζει συνοπτικό δείκτη καινοτομίας Μέσοςόροςυποδεικτών Περιέχει τάσεις τελευταίων ετών Η 5 η έκθεση EIS έχει δημοσιευθεί

7 The European Innovation Scoreboard (Summary index 2008) Greece

8 The European Innovation Scoreboard : Κατάταξη μεταξύ 35 χωρών

9 EIS 2007: Κατάταξη Ελλάδας μεταξύ 35 χωρώνσεεισροές Συνθήκες - Εκροές Δημόσιες δαπ. Ε&Α Επιχ. δαπάνες Ε&Α Δαπάνες για ΤΕ&Π Δαπάνες καινοτομίας Εκπαίδευσης Νέων Αν. εκπαίδευση Απόφοιτοι θ. επιστ. Διαθέσιμα VC's Ευρυζωνικές Γραμμές Επιχορήγηση από το Δημόσιο Ε&Α μεσαίας-υψηλής τεχνολογίας ΜΜΕ εσωτερική καινοτομία ΜΜΕ καινοτομικές συνεργασίες ΜΜΕ για οργ. καινοτομίες Δια βίου μάθηση Υπηρεσίες υψηλής τεχνολογίας Εξαγωγές υψηλής τεχνολογίας «Nέα στην αγορά» προϊόντα «Nέα στην εταιρία» προϊόντα Υπηρεσίες μέσο-υψηλής τεχνολογίας Πατέντες EPO Πατέντες USPTO Τριαδικές Παντέντες Αριθμός εμπορικών σημάτων Αριθμός νέων σχεδιασμών

10 The World Competitiveness Yearbook (IMD) Περιλαμβάνει πολλούς δείκτες καινοτομίας σε Εισροές Συνθήκες Εκροές Πηγές: αντικειμενικά δεδομένα αλλά και υποκειμενικά αντικειμενικά: OECD, Eurostat, Wold Bank, NFS Science and Engineering Indicators, κ.α. υποκειμενικά: αντιδράσεις στελεχών σε έρευνες ερωτηματολογίου Δεν έχει συνοπτικό δείκτη καινοτομίας

11 17 IMD 2007: Κατάταξη Ελλάδας μεταξύ 35 χωρών σε Εισροές Συνθήκες - Εκροές Ειροές-Συνθήκες-Εκροές Eξειδ εργ. δυναμικό Ικανά Αν. Στελέχη Σύνολο προσωπικού για Ε&Α Εκπαιδευμένο ξένο προσωπικό Εκπαίδευση σε Management Δεξιότητες σε ICT Προσέλκυση ταλέντων από εταιρίες Τεχν. Συνεργασίες Γραφειοκρατία Παράλληλη οικονομία Προστασία περιουσίας & ασφάλείας Μεταφορά γνώσης εταιρ & πανεπ Ευκολία δημιουργίας επιχ Επενδύσεις δημ. και ιδιωτ. τομέα Δωροδοκία και Διαφθορά Εθνική κουλτούρα Ευελιξία και προσαρμ. Σύστημα Αξιών Trade to GDP ratio Αξιοπιστία των στελεχών Αριθμός διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας Δημοσιευμένα άρθρα Αμεσες Ροές Επενδ. στο εξωτερικό

12 The Global Competitiveness Report (GCR - WEF) Περιλαμβάνει πολλούς δείκτες σχετικούς με καινοτομία Στατιστικά Δεδομένα: Αντικειμενικά αλλά και υποκειμενικά αντικειμενικά: ίδιες πηγές υποκειμενικά: αντίδραση ανώτερων στελεχών επιχειρήσεων σε ερωτήσεις περισσότερα υποκειμενικά στοιχεία από τον IMD Δεν έχει συνοπτικό δείκτη καινοτομίας

13 GCR (WEF) 2007: Κατάταξη Ελλάδας μεταξύ 35 χωρών σε Εισροές Συνθήκες - Εκροές) Επιχειρησιακές Δαπάνες για Ε&Α Συνεργασία πανεπ/βιομηχανιας Διαθεσιμ. Επιστ. & Μηχανικών Τριτοβ. Εκπαίδευση Βαθμός εκπάιδευσης προσωπικού Αμ.Ξένες Επενδύσεις και μετ. τεχνολογίας Διαδικασίες για να ξεκινήσει μια επιχείρηση Προστασία Διαν. Κεφ. Κατοχύρωση ξενης τεχνολογίας Διαθεσιμότητα VC's Ιδιοκτησιακά Δικαιώματα Απορροφ. Τεχνολογίας Βαθμός προς/σμου στον πελάτη Ποιότητα ερευνητικών ιδρυμάτων Ποιότητα Εκ. Συστήματος Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας Παραγωγή καινοτομίας από επιχ "Διαρροή Ταλέντων" Κατάταξη

14 Γενικά συμπεράσματα Η Ελλάδα υστερεί σε καινοτομική επίδοση πολύ χαμηλά σε εκροές / αποτελέσματα καινοτομίας χαμηλά στους περισσότερους δείκτες εισροών και συνθηκών καινοτομίας Καλή σχετικά επίδοση σε λίγα σημεία Η υστέρηση είναι συστημική, σε πολλούς τομείς της κοινωνίας / οικονομίας Γι αυτό η έξοδος είναι δύσκολη

15 Τα δυνατά σημεία είναι λίγα και σε κάποιο βαθμό αυτοαναιρούνται (1) Κατατάσσεται υψηλά σε «νέα για την εταιρεία» προϊόντα αλλά μπορεί να μην είναι καθόλου «νέα για την αγορά», και μάλιστα τη διεθνή Πολύ υψηλά σε συνολικές δαπάνες επιχειρήσεων για «καινοτομία», και σε επιδοτήσεις προς επιχειρήσεις αλλά πολύ χαμηλά σε δαπάνες για Ε&Α οι δαπάνες δεν φαίνεται να βελτιώνουν την κατάταξη της χώρας

16 Τα δυνατά σημεία είναι λίγα και σε κάποιο βαθμό αυτοαναιρούνται (2) Πολύ υψηλά σε αριθμούς φοιτητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και σε διαθεσιμότητα επιστημόνων & μηχανικών αλλά χαμηλά σε ποιότητα εκπαιδευτικού συστήματος, και σε διατήρηση ταλέντων Σχετικά ανοιχτή σε νέες ιδέες αλλά λίγες καταλήγουν σε προϊόντα στην αγορά

17 Δεν φαίνεται να υπάρχει σύγκλιση προς μέσο ΕΕ Όταν άλλες μικρές χώρες κάνουν βήματα προς τα μπρος π,χ. Κύπρος, Εσθονία, Τσεχία, Ισραήλ Όταν μικρές χώρες είναι ηγέτιδες της καινοτομίας π.χ. Ελβετία, Σουηδία, Δανία, Φιλανδία

18 Πρόσθετες αναλύσεις: Κοινωνικές αξίες Μικτή η εικόνα σε αξίες που προωθούν την ανταλλαγή & διάχυση ιδεών, ανοιχτή καινοτομία Πάνωαπότομέσοσεδείκτεςόπως: «ανοιχτοί σε νέες ιδέες» Πάνωαπότομέσοσεσυλλογικότητα(Hofstede) Κοντά στο μέσο σε αξίες εμπιστοσύνης (trust) Κυρίως πρώτοι σε αποφυγή αβεβαιότητας δεν ευνοεί τις μεγάλες καινοτομίες υψηλού κινδύνου Το κοινωνικό περιβάλλον μάλλον ταιριάζει για μικρές καινοτομίες χαμηλού κινδύνου

19 Εθνικό Σύστημα Καινοτομίας: Πολλοί φορείς, κατακερματισμός Αριθμός φορέων που εμπλέκονται στην καινοτομία Ελλάδα 41 Ισπανία 40 Ιταλία 19 Πορτογαλία 35 Σουηδία 13

20 Εθνικό Σύστημα Καινοτομίας: Συμπεράσματα Πολλοί φορείς, πολλά προγράμματα Διαφορετικές ομάδες ενδιαφερομένων σε κάθε φορέα Περιορισμένη οριζόντια ολοκλήρωση μεταξύ φορέων και προγραμμάτων Οι πολιτικές για επιχειρηματικότητα, Ε&Α και καινοτομία φαίνεται να εξελίσσονται ασύνδετα Στηρίζεται η γενική επιχειρηματικότητα παρά η καινοτομική

21 Τρεις περιοχές πολιτικής έχουν εξελιχθεί κατά πολύ ανεξάρτητα Επιχειρηματικότητα (Γενική, ρίζες σε πολιτική για ΜΜΕ) Έρευνα & Τεχνολογία (δική της εξέλιξη) Καινοτομία (υστερεί, σε νηπιακή φάση)

22 Έλλειψη σαφούς στρατηγικής για καινοτομία & ανταγωνιστικότητα Οι πόροι διαχέονται ρηχά σε πολλούς τομείς χωρίς εστίαση Το Εθνικό σχέδιο για Ε&Τ&Κ θετικόβήμα αλλά δεν δίνει σαφή κατεύθυνση Η «ανοιχτή καινοτομία» ουσιαστικά υποβαθμίζεται Η υπάρχουσα στρατηγική δεν οδηγεί σε αποτελέσματα Οι πολιτικές καινοτομίας είχαν περιορισμένη επίπτωση στην οικονομία και τη απασχόληση αν και μερικά μεμονωμένα προγράμματα είναι εφάμιλλα μετιςκαλλίτερεςευρωπαϊκέςπρακτικές

23 Η ολοκλήρωση θα ανοίξει προοπτικές Επιχειρηματικότητα Έρευνα & Τεχνολογία Καινοτομία Ευκαιρίες για ανταγωνιστικότητα

24 Τι είναι ανοιχτή καινοτομία Εξωστρέφεια στην καινοτομία Αξία από ιδέες που έρχονται απέξω, έξω από μονάδες Ε&Α Από πελάτες, συνεργάτες, εργαζόμενους, διεθνείς ανταγωνιστές... Οι δαπάνες για Ε&Α δενεξασφαλίζουν καλλίτερη επίδοση Ιδέες που έρχονται απέξω πετυχαίνουν σε μεγαλύτερα ποσοστά

25 Τελικά τι επικρατεί στην πράξη, στις επιχειρήσεις; (1) Χαμηλή Ε&Α, σε μεγάλο βαθμό απομονωμένη από την αγορά, τις επιχειρήσεις Μάλλον επικρατεί ένα μοντέλο απορρόφησης και διάχυσης καινοτομίας (ΜΟΝΤΕΛΟ I) Πρόσκτηση ιδεών που έχουν προαχθεί αλλού, πιο συχνά πιθανό στο εξωτερικό, και εφαρμογή τους Πιθανόν ελληνοποίηση με μικρή προσαρμογή Οριακές παρά ριζικές καινοτομίες

26 Τελικά τι επικρατεί στην πράξη, στις επιχειρήσεις; (2) Αλλά τα προγράμματα και οι δημόσιες πολιτικές είναι αντίθετα προσανατολισμένα Μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτό ή να χτίσουμε σε αυτό; Η απορρόφηση κονδυλίων και οι δαπάνες δεν φαίνεται να έχουν αποδώσει απέχουμε τόσο πολύ σε Ε&Α Ένα μοντέλο έντασης Ε&Α, Σκανδιναβικού τύπου (ΜΟΝΤΕΛΟ II), ίσως δεν είναι εφικτό παρά μακροπρόθεσμα Θέλουμε πιο άμεσα αποτελέσματα

27 Προς μια νέα στρατηγική (1) Επένδυση στην πρόσκτηση, προσαρμογή & διάχυση ιδεών (ΜΟΝΤΕΛΟ Ι),με ενίσχυση δικτύωσης και συνεργασιών, κυρίως διεθνών παγκόσμια έρευνα και συλλογή πληροφοριών για νέες αποδεδειγμένες ιδέες και τεχνολογίες ενθάρρυνση σειράς οριακών καινοτομιών στην εφαρμογή, στην προσαρμογή Ο Ελληνισμός ήταν πάντα ανοιχτός στο να προσλαμβάνει, να προσαρμόζει και να δημιουργεί

28 Προς μια νέα στρατηγική (2) Ένταξη της ανοιχτής καινοτομίας ως κυρίου συστατικού στα δημόσια προγράμματα με έμφαση στα τελευταία στάδια δοκιμασμένες λύσεις χαμηλού κινδύνου ισότιμα με την προσέγγιση ενδογενούς Ε&Α Ανακατανομή πόρων από ΜΟΝΤΕΛΟ II σε ΜΟΝΤΕΛΟ I με συγκέντρωση πόρων σε κέντρα/ προγράμματα αριστείας παρά ρηχή διάχυση παντού

29 Προς μια νέα στρατηγική (3) Προσανατολισμός Ε&Α στη στήριξη του ΜΟΝΤΕΛΟΥ I Εστίασησεμικρέςκαινοτομίες Δημιουργία συνθηκών, ενίσχυση ικανοτήτων / μηχανισμών απορρόφησης με ειδικά προγράμματα και δομές Η μόνη ίσως διέξοδος για γρήγορη σύγκλιση όταν τα αδιέξοδα έχουν παγιωθεί

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγική και Πολιτικές για Ταχεία Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ισχυρές Επιχειρήσεις και Αποτελεσματικό Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εξωστρέφεια και πελατοκεντρικότητα στα επιχειρησιακά μοντέλα

Εξωστρέφεια και πελατοκεντρικότητα στα επιχειρησιακά μοντέλα Βασίλης Τραπεζάνογλου ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Εξωστρέφεια και πελατοκεντρικότητα στα επιχειρησιακά μοντέλα Ο ρόλος των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών EΚΔΟΣΗ ΠΡΩΤΗ - 30-04-2010 Αφιερώνεται στους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ UNISTEP - PLUS

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ UNISTEP - PLUS ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 1 ΝΕΕΣ ΙΔΕΕΣ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2 «Όλα ξεκινούν με μία ιδέα» «Όλα ξεκινούν με μία ιδέα» ΝΕΕΣ ΙΔΕΕΣ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Ποια είναι η πιθανότητα να επιτύχει μια νέα ιδέα? Πότε μία νέα ιδέα μπορεί να χαρακτηριστεί

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιεχόµενα 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ: ΣΥΝΟΨΗ Ι ΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 -

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ...6 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου. Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου. Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ Θέσεις της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) για την αντιμετώπιση της Οικονομικής Κρίσης και για την ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. ΑΘΗΝΑ - ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά

Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά McKinsey&Company, Athens Office WORK IN PROGRESS Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας Σύνοψη Σεπτέμβριος 2011 2 Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά: Προσδιορίζοντας το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.3.2010 COM(2010) 2020 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL Πρόλογος Το 2010 πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Η ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΠΑΤΕΝΤΩΝ

Η ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Η ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΠΑΤΕΝΤΩΝ Η ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Η ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΠΑΤΕΝΤΩΝ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΡΑΣΣΑ Διπλωματική Εργασία ΠΜΣ.ΔΕ 2007 Η ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Η ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ Απόσπασµα της συνολικής Μελέτης που αφορά στην ανάπτυξη ενός «Οδηγού/ Πρότυπου ιεθνοποίησης Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΡΑΣΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ:

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ: ΔΡΑΣΗ: ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: 3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Δρ. Αφροδίτη Μακρυγιάννη

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Εξελίξεις και Ευκαιρίες για τις Ευρωπαϊκές Χώρες EUROPEAN AGENCY for Special Needs and Inclusive Education ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Στρατηγική και Οδικός. Χάρτης για τη Διευκόλυνση του. Εξωτερικού Εμπορίου

Εθνική Στρατηγική και Οδικός. Χάρτης για τη Διευκόλυνση του. Εξωτερικού Εμπορίου Φ092.22/6842 Εθνική Στρατηγική και Οδικός Greece Trade Facilitation Roadmap Χάρτης για τη Διευκόλυνση του September 2012 Εξωτερικού Εμπορίου Draft Οκτώβριος Version 0.1 2012 " 25 δράσεις για τη μείωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης

Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ Κόνσολας Νικόλαος Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης Παπαδασκαλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Αποκλειστικές Συνεντεύξεις με ομιλητές του συνεδρίου WIRE 2014

Αποκλειστικές Συνεντεύξεις με ομιλητές του συνεδρίου WIRE 2014 Αποκλειστικές Συνεντεύξεις με ομιλητές του συνεδρίου WIRE 2014 Στο πλαίσιο των εργασιών για την προετοιμασία του συνεδρίου το ΕΚΤ ήρθαμε σε επαφή με μερικούς από τους κεντρικούς ομιλητές στο WIRE2014 και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟ Ο ΚΡΙΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟ Ο ΚΡΙΣΗΣ Τ. Ε. Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟ Ο ΚΡΙΣΗΣ ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION IN A TIME OF FINANCIAL CRISIS Εισηγήτριες : Κουλουριώτη

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας Θράκης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας Θράκης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας Θράκης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΈΚΔΟΣΗ 4.2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 2 RIS3 Ανατολική Μακεδονία Θράκη ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Συμβατικές Πληροφορίες Τίτλος Έργου

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη

Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Ειρήνη Σωπασή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ π À ª π π À ª ƒπ À ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κείμενο πολιτικής ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ π À ª π π À ª ƒπ À ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κ υ π ρ ι α κ ό ς Ο ρ γ α ν ι σ μ ό ς Τ ο υ ρ ι σ μ ο ύ : Ε π ι κ α ι ρ ο π ο ι η μ έ ν η Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή Τ ο υ ρ ι σ μ ο ύ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Κ υ π ρ ι α κ ό ς Ο ρ γ α ν ι σ μ ό ς Τ ο υ ρ ι σ μ ο ύ : Ε π ι κ α ι ρ ο π ο ι η μ έ ν η Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή Τ ο υ ρ ι σ μ ο ύ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ CONTENTS ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 4 ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 5 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 7 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 13 1. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ... 26 1.1. ΔΙΑΜΟΝΗ... 30 1.1.1 Εκσυγχρονισμός νομοθεσίας Περί Ξενοδοχείων

Διαβάστε περισσότερα

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων»

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» του Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ. 2007-2013 (κωδ. ΟΠΣ 393311) Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 SWD(2012) 61 τελικό Μέρος I ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στοιχεία για κοινό στρατηγικό πλαίσιο 2014-2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ. ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» CCI 2014GR16M2OP006 Τίτλος Δυτική Μακεδονία Έκδοση 1.4 Πρώτο έτος 2014 Τελευταίο έτος 2020 Επιλέξιμο από 1 Ιαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7867 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 258 8 Δεκεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4310 Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2011 2013 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2011 2013 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2011 2013 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ISSN 1986-0803 Το Θεματολόγιο Προτεραιοτήτων 2011 2013

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Πολιτικής. Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της οικονομικής ύφεσης

Κείμενο Πολιτικής. Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της οικονομικής ύφεσης No 12_Ιούλιος 2013 Κείμενο Πολιτικής Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της οικονομικής ύφεσης Κωνσταντίνος Μανασάκης Λέκτορας - Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Κρήτης Copyright 2013

Διαβάστε περισσότερα