Εκπαιδευτικός Οδηγός Εγκαταστάσεων Συστηµάτων Ασφαλείας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εκπαιδευτικός Οδηγός Εγκαταστάσεων Συστηµάτων Ασφαλείας"

Transcript

1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Εκπαιδευτικός Οδηγός Εγκαταστάσεων Συστηµάτων Ασφαλείας Πτυχιακή Εργασία των σπουδαστών: ελήτσικα ηµητρίου (Α.Μ. 2369) Μυτηλιναίου Φανής (Α.Μ. 2008) Λατή Σέργιου (Α.Μ. 3055) Εξεταστική Επιτροπή: Εργ. Συν. Τωµαδάκης Ιωάννης (εισηγητής και επιβλέπων) Αν. Καθ. Μακρής Ιωάννης Εργ. Συν. Μανδραµπαζάκης Ιωάννης XANIA, ΙΟΥΝΙΟΣ 2012

2 Copyright ηµήτριος Η. ελήτσικας, Φανή Π. Μυτηλιναίου και Σέργιος Π. Λατής, 2012 Με επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. All rights reserved. Απαγορεύεται η αντιγραφή, η αποθήκευση και η διανοµή της παρούσας εργασίας, εξ ολοκλήρου ή τµήµατος αυτής, για εµπορικό σκοπό. Επιτρέπεται η ανατύπωση, η αποθήκευση και η διανοµή για σκοπό µη κερδοσκοπικό, εκπαιδευτικής ή ερευνητικής φύσης, υπό την προϋπόθεση να αναφέρεται η πηγή προέλευσης και να διατηρείται το παρόν µήνυµα. Ερωτήµατα που αφορούν τη χρήση της εργασίας για κερδοσκοπικό σκοπό πρέπει να απευθύνονται προς τους συγγραφείς. Οι απόψεις και τα συµπεράσµατα που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο εκφράζουν τους συγγραφείς και δεν πρέπει να ερµηνευθεί ότι αντιπροσωπεύουν τις επίσηµες θέσεις του Τ.Ε.Ι. Κρήτης.

3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η αύξηση της εγκληµατικότητας, ως αποτέλεσµα διάφορων κοινωνικών φαινοµένων, ωθεί ολοένα και περισσότερους ανθρώπους στην εγκατάσταση συστηµάτων ασφαλείας σε οικίες, σε επαγγελµατικούς χώρους, σε αυτοκίνητα και οπουδήποτε αλλού το κρίνουν απαραίτητο. Τα ηλεκτρονικά συστήµατα ασφαλείας αποτελούν έναν από τους τοµείς εφαρµογής της Ηλεκτρονικής στον οποίο τα τελευταία χρόνια απασχολούνται αρκετοί επαγγελµατίες. Σηµαντικές παράµετροι που επηρεάζουν την ορθή λειτουργία των ηλεκτρονικών συστηµάτων ασφαλείας είναι ο ακριβής προσδιορισµός των αναγκών των πελατών, η προσεχτική µελέτη του προς επιτήρηση χώρου, η επιλογή των καταλληλότερων υλικών και η εγκατάστασή τους από εξειδικευµένους τεχνικούς. Η παρούσα πτυχιακή εργασία συντάχθηκε σε µορφή εκπαιδευτικού οδηγού για εκπαιδευόµενους τεχνικούς εγκαταστάτες ηλεκτρονικών συστηµάτων ασφαλείας. Αρχικά παρουσιάζονται διάφορα αντιπροσωπευτικά υλικά που µπορεί να χρησιµοποιηθούν στην υλοποίηση αντικλεπτικών συστηµάτων συναγερµού και πυρανίχνευσης. Κατόπιν προτείνεται µια διαδικασία για τη σχεδίαση ολοκληρωµένων συστηµάτων ασφαλείας η οποία και εφαρµόζεται, ως παράδειγµα, στην περίπτωση µιας εξοχικής κατοικίας. Στο τέλος θίγονται, υπό µορφή ερωτήσεων, διάφορα κρίσιµα ζητήµατα που σχετίζονται µε τα χαρακτηριστικά, τη λειτουργία και την τοποθέτηση των βασικότερων συσκευών των συστηµάτων ασφαλείας και προτείνονται µερικά αντιπροσωπευτικά θέµατα εργασιών για την επί χάρτου εξάσκηση των εκπαιδευόµενων. Λέξεις κλειδιά: συστήµατα ασφαλείας, συστήµατα συναγερµού, αντικλεπτικά συστήµατα, πυρανίχνευση, κάµερες ασφαλείας, έλεγχος πρόσβασης, εκπαίδευση τεχνικών ηλεκτρονικών.

4 4

5 TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF CRETE BRANCH OF CHANIA DEPARTMENT OF ELECTRONICS Educational Guide for Security Systems Installations Thesis of: Delitsikas Dimitrios (ID 2369) Mitilinaiou Phani (ID 2008) Latis Sergios (ID 3055) Supervisor: Tomadakis Ioannis, Lab Assistant CHANIA, JUNE

6 6

7 ABSTRACT Electronic security systems are among the application areas of Electronics in which many electronics technicians career in recent years. Important parameters that affect the proper functioning of an electronic security system are the exact determination of the customers needs, the careful study of the area to be monitored, the selection of the appropriate devices and the right installation by professionals. This thesis was written in the form of an educational guide for students that need to learn the basics of the security systems devices and installations. It contains rich information about the most common devices that are used in security systems today, a step by step procedure for the design of an installation, a representative example and a lot of answered key questions of technical interest. Keywords: security systems, alarm systems, burglar systems, fire detection, security cameras, access control, training of electronics technicians. 7

8 8

9 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Στην Ευδοκία Μυτηλιναίου, για την πολύτιµη βοήθειά της. Χανιά, Ιούνιος 2012 ηµήτριος Η. ελήτσικας Φανή Π. Μυτηλιναίου Σέργιος Π. Λατής 9

10 10

11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 3 RESUME 7 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 11 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 13 ΚΕΦ. 1: Εξοπλισµός συστηµάτων ασφαλείας 1.1 Τα κύρια µέρη ενός συστήµατος ασφαλείας Αντιπροσωπευτικά υλικά των συστηµάτων ασφαλείας Κεντρική µονάδα ελέγχου - πρωτεύον τροφοδοτικό Έλεγχος πρόσβασης Ανιχνευτές συµβάντων κινδύνου Σήµανση συναγερµού Σύστηµα επικοινωνίας Καλωδίωση Οπτική επιτήρηση και καταγραφή εικόνας Άλλες συσκευές 47 ΚΕΦ. 2: Μελέτη περίπτωσης 2.1 ιαδικασία σχεδιασµού συστηµάτων ασφαλείας Μελέτη περίπτωσης εξοχικής µονοκατοικίας Επιλογή υλικών Συγκεντρωτικός πίνακας υλικών Κοστολόγηση 62 11

12 ΚΕΦ. 3: Ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης Εισαγωγή 66 Ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης 67 ΚΕΦ. 4: Φύλλα εργασιών ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1: Σύστηµα ασφαλείας σε κατοικία 81 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2: Περιµετρική προστασία σχολικού συγκροτήµατος 85 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3: Αντικλεπτικό σύστηµα ασφαλείας σε κοσµηµατοπωλείο 89 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Απαντήσεις στις ερωτήσεις του 3 ου κεφαλαίου 95 ΠΗΓΕΣ Βιβλιογραφία 103 Σύνδεσµοι στο διαδίκτυο

13 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Συνήθως µε τον όρο ηλεκτρονικό σύστηµα ασφαλείας αναφερόµαστε σε κάθε αυτόµατο σύστηµα προφύλαξης µιας ιδιοκτησίας, έναντι κυρίως της κλοπής και της πυρκαγιάς, που υλοποιείται µε ηλεκτρονικά µέσα. Σήµερα στο εµπόριο διατίθενται πλειάδα ηλεκτρονικών συσκευών που χρησιµοποιούνται σε εγκαταστάσεις συστηµάτων ασφαλείας, µε κόστος που ποικίλει ανάλογα µε τις προδιαγραφές τους και µε την ποιότητα κατασκευής τους. Είναι πολύ χρήσιµο για κάθε εγκαταστάτη ηλεκτρονικών συστηµάτων ασφαλείας να έχει πάντοτε µια όσο το δυνατό πληρέστερη εικόνα των διαφορετικών λύσεων και των υλικών που προσφέρονται από τους κατασκευαστές. Γι αυτό, στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας επιλέχθηκε να παρουσιαστούν, ύστερα από εκτεταµένη έρευνα της αγοράς, αντιπροσωπευτικά υλικά, από διάφορες κατηγορίες, που µπορεί να χρησιµοποιηθούν στην υλοποίηση συστηµάτων ασφαλείας. Στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφονται τα βήµατα µιας διαδικασίας που προτείνεται να ακολουθείται κατά το σχεδιασµό συστηµάτων ασφαλείας. Στη συνέχεια η διαδικασία αυτή εφαρµόζεται ως παράδειγµα για τη σχεδίαση ενός συστήµατος ασφαλείας για εγκατάσταση σε µια εξοχική κατοικία. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται ένα ερωτηµατολόγιο για την αξιολόγηση γνώσεων που σχετίζονται µε τη λειτουργία, τα βασικά χαρακτηριστικά και την τοποθέτηση διάφορων συσκευών που χρησιµοποιούνται σε εγκαταστάσεις συστηµάτων ασφαλείας. Οι απαντήσεις των ερωτήσεων παρατίθενται στο παράρτηµα ώστε ο αναγνώστης να µπορεί και µόνος του να ελέγχει την ορθότητα των απαντήσεων του. Στο τέταρτο κεφάλαιο προτείνονται κάποια θέµατα για ατοµικές ή οµαδικές εργασίες, υπό την καθοδήγηση εκπαιδευτή, για την επί χάρτου εξάσκηση των εκπαιδευόµενων στη λήψη αποφάσεων για τη σχεδίαση συστηµάτων ασφαλείας που να εξυπηρετούν διάφορες ανάγκες. 13

14 14

15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εξοπλισµός συστηµάτων ασφαλείας 15

16 16

17 1.1 Τα κύρια µέρη ενός συστήµατος ασφαλείας Κάθε ηλεκτρονικό σύστηµα ασφαλείας αποτελείται από διάφορα µέρη που διακρίνονται µεταξύ τους από το ρόλο που επιτελούν. Τα κυριότερα από αυτά είναι: η κεντρική µονάδα ελέγχου µε το πρωτεύον τροφοδοτικό ισχύος, το σύστηµα ελέγχου πρόσβασης, οι ανιχνευτές συµβάντων κινδύνου, οι συσκευές σήµανσης συναγερµού, η καλωδίωση της εγκατάστασης και προαιρετικά το τµήµα επικοινωνίας και αποµακρυσµένης διαχείρισης, το σύστηµα οπτικής επιτήρησης και καταγραφής εικόνας, το δευτερεύον τροφοδοτικό αδιάλειπτης παροχής ισχύος και άλλες επικουρικές συσκευές. Στην κεντρική µονάδα ελέγχου ή αλλιώς πίνακα συναγερµού, όπως συχνά αναφέρεται, συνδέονται τα βασικότερα µέρη κάθε ηλεκτρονικού συστήµατος ασφαλείας. Η κεντρική µονάδα ενεργοποιείται, απενεργοποιείται ή τίθεται σε ορισµένο τρόπο λειτουργίας από τους χρήστες του συστήµατος χρησιµοποιώντας τις συσκευές ελέγχου πρόσβασης και προγραµµατίζεται ώστε να διαχειρίζεται κατάλληλα τα συµβάντα κινδύνου που θα ανιχνευτούν από τα αισθητήρια του συστήµατος. Όταν προκύψει κάποια έκτακτη κατάσταση, η κεντρική µονάδα προβαίνει πάντοτε στη σήµανση συναγερµού µε ηχητικό και φωτεινό σήµα και προαιρετικά στην τηλεειδοποίηση του ιδιοκτήτη ή και κάποιας υπηρεσίας ασφαλείας. Αν κριθεί απαραίτητο, το σύστηµα ασφαλείας µπορεί να εξοπλιστεί και µε συσκευές οπτικής επιτήρησης και καταγραφής εικόνας. Κατάλληλη διάταξη τροφοδοσίας θα πρέπει να παρέχει αδιάλειπτα την απαραίτητη ηλεκτρική ενέργεια σε όλα τα µέρη του συστήµατος. Συµπληρωµατικά και ανεξάρτητα από το υπόλοιπο σύστηµα µπορεί να εγκατασταθούν και άλλες συσκευές όπως θυροτηλεοράσεις και προβολείς. 17

18 1.2 Αντιπροσωπευτικά υλικά των συστηµάτων ασφαλείας Όπως προαναφέρθηκε, ένα σύστηµα ασφαλείας χωρίζεται σε υποσυστήµατα, καθένα από τα οποία διεκπεραιώνει συγκεκριµένες λειτουργίες. Κάθε υποσύστηµα υλοποιείται χρησιµοποιώντας διάφορα υλικά τα οποία µε τη σειρά τους κατατάσσονται σε κατηγορίες, ανάλογα µε το ρόλο τους. Στη συνέχεια παρατίθενται, ανά υποσύστηµα, ένας κατάλογος µε τα συνηθέστερα υλικά που χρησιµοποιούνται σε σύγχρονα ηλεκτρονικά συστήµατα ασφαλείας, µαζί µε πληροφορίες για τα τεχνικά χαρακτηριστικά, για τη χρησιµότητα και για το κόστος καθενός από αυτά Κεντρική µονάδα ελέγχου - πρωτεύον τροφοδοτικό Κατά την επιλογή της κεντρικής µονάδας ελέγχου ενός συστήµατος ασφαλείας δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στο πλήθος των ζωνών που εκείνη υποστηρίζει [1], στη δυνατότητα παράκαµψης (bypass), υπό προϋποθέσεις, κάποιων ζωνών, στην ευκολία προγραµµατισµού της και στον αριθµό των εξόδων της που θα πρέπει να είναι αρκετές ώστε να καλύπτονται όλες οι πιθανές απαιτήσεις ελέγχου άλλων συσκευών. Άλλα κρίσιµα χαρακτηριστικά της κεντρικής µονάδας, που όµως επηρεάζουν αρκετά το κόστος της, είναι η ύπαρξη τηλεφωνητή και η δυνατότητα αποµακρυσµένου ελέγχου της. Η κεντρική µονάδα εγκαθίσταται εντός µεταλλικού κιβωτίου µαζί µε το πρωτεύον τροφοδοτικό του συστήµατος ασφαλείας. Το τροφοδοτικό αυτό πρέπει διαρκώς να παρέχει την απαραίτητη ηλεκτρική ενέργεια για τη λειτουργία τόσο της κεντρικής µονάδας όσο και των περιφερειακών συσκευών που τροφοδοτούνται από αυτή (π.χ. πληκτρολόγια, ανιχνευτές κ.λπ.). Για την ολοκλήρωση της τροφοδοτικής διάταξης χρειάζεται, εκτός από την πλακέτα της κεντρικής µονάδας, ένας µετασχηµατιστής ρεύµατος και ένας συσσωρευτής. Η ισχύς του µετασχηµατιστή (σε VA) και η χωρητικότητα της µπαταρίας (σε Ah) καθορίζονται από το ηλεκτρικό φορτίο της εγκατάστασης. 1 Οι ανιχνευτές του συστήµατος οµαδοποιούνται από τον εγκαταστάτη σε ζώνες, ανάλογα µε τη θέση τους στην εγκατάσταση ή/και τον τύπο τους. 18

19 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ - Κεντρική µονάδα ελέγχου, PARADOX SP5500 Υποστηρίζει 5 ζώνες, µε δυνατότητα αυτές να επεκταθούν στις 32. Οι ζώνες µπορεί να κατανεµηθούν σε ένα ή δύο υποσυστήµατα (partitions). Μπορεί να δεχθεί µέχρι 15 πληκτρολόγια και 32 κωδικούς χρηστών. ιαθέτει 2 εξόδους για την οδήγηση ηλεκτρικών φορτίων (µε δυνατότητα να επεκταθούν στις 16). ιαθέτει µνήµη αποθήκευσης έως 256 συµβάντων. έχεται την πλακέτα τηλεφωνητή PARADOX VDMP3 για την αναφορά συµβάντων σε συγκεκριµένους τηλεφωνικούς αριθµούς µε φωνητικά µηνύµατα και για τον αποµακρυσµένο έλεγχο του συστήµατος από τηλεφωνικές συσκευές. Μπορεί να συνδεθεί στο διαδίκτυο µε την προσθήκη της συσκευής PARADOX IP100, προκειµένου να αποστέλλει αναφορές συµβάντων µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο αλλά και να ελέγχεται πλήρως από απόσταση χρησιµοποιώντας ένα οποιοδήποτε πρόγραµµα περιήγησης. Επιπλέον µπορεί να συνδεθεί µε µονάδες GSM - GPRS (π.χ PARADOX PCS200) για την αποστολή και λήψη σύντοµων γραπτών µηνυµάτων (SMS) αναφοράς και ελέγχου αντίστοιχα. Ενδεικτική τιµή: 115,00 (περιλαµβάνεται µετασχηµατιστής 230V/16,6V, 30VA). 19

20 - Πίνακας συναγερµού και πυρανίχνευσης, SIGMA ΖEUS-LΒ Υποστηρίζει 10 ζώνες, επεκτάσιµες στις 90 και 6 υποσυστήµατα, 16 πληκτρολόγια και 30 κωδικούς χρηστών και εβδοµαδιαίο προγραµµατισµό αυτόµατης όπλισης και αφόπλισης. ιαθέτει 4 προγραµµατιζόµενες εξόδους (µε δυνατότητα επέκτασης), µνήµη καταγραφής 600 συµβάντων, τηλεφωνητή για σύνδεση σε σταθερό δίκτυο, µε υποστήριξη λειτουργιών αποµακρυσµένου ελέγχου από κέντρο λήψης σηµάτων και αντικεραυνική προστασία στην είσοδο της τηλεφωνικής γραµµής. Συνεργάζεται µε τη µονάδα συνθετητή φωνής δύο µηνυµάτων VSM-01. Ενδεικτική τιµή: 180, ,00 για τον πίνακα (περιλαµβάνονται 2 πληκτρολόγια και µετασχηµατιστής ρεύµατος) και για τη VSM-01 αντίστοιχα. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ - Μ/Τ 230/16,6V, 70VA Ενδεικτική τιµή: 9,20 20

21 ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ - Μπαταρία PS12-2.3AH Μόλυβδου, επαναφορτιζόµενη, 12V/2,3AH Ενδεικτική τιµή: 11,00 - Μπαταρία MK12-4.5ΑΗ Μόλυβδου, επαναφορτιζόµενη, 12V/4,5AH Ενδεικτική τιµή: 14, Έλεγχος πρόσβασης Ο έλεγχος της πρόσβασης στον προστατευόµενο χώρο εξασφαλίζει την ελεύθερη είσοδο και την περιήγηση σε αυτόν µόνο σε όσους έχει δοθεί το σχετικό δικαίωµα. Η κυριότερη συσκευή ελέγχου πρόσβασης που χρησιµοποιείται στις κατοικίες είναι το πληκτρολόγιο εισαγωγής αριθµητικών κωδικών ενεργοποίησης/απενεργοποίησης του συστήµατος ασφαλείας ενώ στους επαγγελµατικούς χώρους χρησιµοποιούνται συχνότερα αναγνώστες καρτών και πιο σπάνια, ηλεκτρονικά κλειδιά ή συσκευές αναγνώρισης βιοµετρικών χαρακτηριστικών (δακτυλικού αποτυπώµατος, ίριδας). 21

22 - Πληκτρολόγιο, PARADOX K10H Με φωτιζόµενα πλήκτρα. Συνεργάζεται µε την κεντρική µονάδα PARADOX SP5500. Ενδεικτική τιµή: 80,00 - Πληκτρολόγιο, SIGMA ZEUS-KP/BL Με φωτιζόµενη οθόνη αλφαριθµητικών χαρακτήρων. Συνεργάζεται µε την κεντρική µονάδα SIGMA ZEUS. Ενδεικτική τιµή: 98,00 - Πληκτρολόγιο, SIGMA ZEUS-KP-RFID/S Με φωτιζόµενη οθόνη και αναγνώστη έως και 99 καρτών ή κλειδιών ασύρµατης ταυτοποίησης (RF-ID). Συνεργάζεται µε την κεντρική µονάδα SIGMA ZEUS. Ενδεικτική τιµή: 138,00 22

23 - Ηλεκτρονικό κλειδί RF-ID, SIGMA SGM-01KF Κλειδί ασύρµατης ταυτοποίησης (RF-ID) τύπου µπρελόκ. Συνεργάζεται µε το πληκτρολόγιο SIGMA ZEUS-KP-RFID/S. Με την προσέγγιση του κλειδιού στο πληκτρολόγιο του συστήµατος ασφαλείας επιτυγχάνεται η ενεργοποίηση ή η απενεργοποίηση του συστήµατος. Απλοποιεί αρκετά τη διαδικασία ελέγχου της πρόσβασης και χρησιµοποιείται συνήθως σε επαγγελµατικούς χώρους. Ενδεικτική τιµή: 4,50 - Πληκτρολόγιο µε αναγνώριση δακτυλικού αποτυπώµατος, IDΤECK FINGER007 Χρησιµοποιείται ως ηλεκτρονική κλειδαριά θυρών ασφαλείας για τον έλεγχο της πρόσβασης σε ένα χώρο µε οποιονδήποτε από τους ακόλουθους τρόπους: µε πληκτρολόγιο, µε κάρτα ασύρµατης ταυτοποίησης και µε αναγνώριση δακτυλικού αποτυπώµατος. Αναγνωρίζει µέχρι 720 χρήστες και µπορεί να αποθηκεύσει έως συµβάντα µεταξύ των οποίων την ώρα εισόδου και εξόδου καθώς και το χρόνο παραµονής των καταχωρηµένων χρηστών. ιαθέτει θύρα RS232 για τη σύνδεσή του µε Η/Υ καθώς και 4 ανεξάρτητες εισόδους και 4 εξόδους. Με την προσθήκη ειδικής κάρτας επέκτασης µπορεί να συνδεθεί και σε δίκτυο Ethernet. Ενδεικτική τιµή: 1.214,75 23

24 - Κάρτα RF-ID, IDTECK IDC-170 Κάρτα ασύρµατης ταυτοποίησης (RF-ID). Συνεργάζεται µε το πληκτρολόγιο IDΤECK FINGER007. Για την ταυτοποίηση του χρήστη χρειάζεται απλά η προσέγγιση της κάρτας σε απόσταση µικρότερη των 10cm από τον αναγνώστη. Ενδεικτική τιµή: 2, Ανιχνευτές συµβάντων κινδύνου Το σύστηµα ασφαλείας ειδοποιείται για την εκδήλωση διάφορων καταστάσεων κινδύνου, όπως το άνοιγµα µιας θύρας, η θραύση ενός υαλοπίνακα, η ανεπιθύµητη κίνηση ανθρώπων σε ένα χώρο, η διαρροή αερίων ή/και υγρών, η ύπαρξη πυρκαγιάς κ.ά. από ανάλογους ανιχνευτές που συνδέονται µε την κεντρική µονάδα ενσύρµατα ή/και ασύρµατα. Οι ανιχνευτές διαθέτουν κατάλληλα ηλεκτρονικά αισθητήρια και η έξοδός τους είναι συνήθως τύπου φυσιολογικά κλειστής επαφής (Normal Close, N.C.). Έτσι καθίσταται δυνατή η εν σειρά σύνδεση πολλών ανιχνευτών µαζί στην ίδια ζώνη του πίνακα συναγερµού, µε αποτέλεσµα την απλοποίηση της εγκατάστασης και την εξοικονόµηση καλωδίων σύνδεσης. Όσοι από τους ενσύρµατους ανιχνευτές χρειάζονται ηλεκτρική ισχύ για να λειτουργήσουν, τροφοδοτούνται συνήθως από την κεντρική µονάδα του συστήµατος ασφαλείας ενώ οι ασύρµατοι ανιχνευτές χρειάζονται ξεχωριστή πηγή τροφοδοσίας (π.χ. µπαταρία). ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΕΠΑΦΕΣ Οι µαγνητικές επαφές τοποθετούνται κυρίως στο άνοιγµα των εξωτερικών κουφωµάτων και λειτουργούν ως παγίδες. Αποτελούνται από δύο στελέχη. Στο ένα στέλεχος, αυτό µε τα καλώδια, εσωκλείεται µια µεταλλική επαφή και τοποθετείται στο ακίνητο µέρος των κουφωµάτων. Στο άλλο, βρίσκεται ενσωµατωµένος ένας 24

25 µαγνήτης και τοποθετείται στο κινητό µέρος. Με το άνοιγµα των κουφωµάτων, το ένα στέλεχος αποµακρύνεται από το άλλο κι έτσι προκαλείται το άνοιγµα της επαφής. - Μαγνητική επαφή, SUNWAVE SD-8561W Βιδωτή και αυτοκόλλητη, σε λευκό χρώµα. Λειτουργεί από µέγιστη απόσταση 24mm. Ενδεικτική τιµή: 2,10 - Μαγνητική επαφή, SUNWAVE SD-70B Για πόρτες ασφαλείας, χωνευτή, διαµέτρου 19mm, σε καφέ χρώµα. Λειτουργεί από µέγιστη απόσταση 30mm. Ενδεικτική τιµή: 2,50 ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΘΡΑΥΣΗΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ Ορισµένες φορές επιχειρείται η παραβίαση των κουφωµάτων όχι µε το άνοιγµά τους αλλά µε τη θραύση των υαλοπινάκων τους. Για τις περιπτώσεις αυτές, τοποθετούνται κοντά σε κουφώµατα µε τζάµια συσκευές που ανιχνεύουν τη θραύση τους από τον ήχο που παράγεται εκείνη τη στιγµή. Κάποιοι ανιχνευτές αντιδρούν και στις έντονες δονήσεις των υαλοπινάκων. 25

26 - Ανιχνευτής θραύσης υαλοπινάκων, PARADOX LS321 Κατάλληλος για πάχος υαλοπινάκων µέχρι 5mm, µε γραµµική ρύθµιση ευαισθησίας και κάλυψη έως 9µ µε γωνία 60. Ενδεικτική τιµή: 29,00 - Ανιχνευτής κρούσης και θραύσης υαλοπινάκων, SIGMA STAR Ανιχνευτής δύο συχνοτήτων (κρούσης και θραύσης τζαµιών), ρυθµιζόµενης ευαισθησίας (50% ή 100%). Κάλυψη έως 5µ µε γωνία 90. Ενδεικτική τιµή: 35,60 ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Ανιχνεύουν την κίνηση των ζώντων οργανισµών σε ένα χώρο αντιλαµβανόµενοι κυρίως τις µεταβολές της θερµικής ακτινοβολίας που λαµβάνουν από τα διάφορα σηµεία του ορίζοντα. Υπάρχουν ανιχνευτές κίνησης κατάλληλοι µόνο για εσωτερικούς χώρους και άλλοι για χρήση και σε εξωτερικούς χώρους. Ορισµένοι ανιχνευτές έχουν τη δυνατότητα να αγνοούν την κίνηση των κατοικίδιων, ώστε να µην προκαλούνται ψευδείς συναγερµοί από αυτά. ιατίθενται σε διάφορες συσκευασίες µε βάσεις για στήριξη σε τοίχο, σε οροφή ή σε κάποια γωνιά, ανάλογα µε την περιοχή που χρειάζεται να επιβλέπουν. 26

27 - Ανιχνευτής κίνησης τύπου PIR [2], NEXT K9-85 Για στήριξη σε τοίχο, µε απαριθµητή παλµών και διακόπτη tamper. Κάλυψη µέχρι 12µ µε γωνία 90. εν ανιχνεύει ζώα µάζας µικρότερης από 36kgr. Ενδεικτική τιµή: 19,00 - Ανιχνευτής κίνησης τύπου PIR, PARADOX Κ-980 Με περιστρεφόµενη βάση, απαριθµητή παλµών και διακόπτη tamper. Κάλυψη µέχρι 12µ µε γωνία 90. εν ανιχνεύει ζώα µάζας µικρότερης από 36kgr. Ενδεικτική τιµή: 36,50 - Ανιχνευτής κίνησης τύπου PIR, PARADOX DG467 Για στήριξη σε οροφή, µε διπλό αισθητήρα, γωνία κάλυψης 360 και απόσταση κάλυψης µέχρι 7µ από ύψος εγκατάστασης 2,4µ ή µέχρι 11µ από ύψος 3,7µ. Ενδεικτική τιµή: 66,00 2 PIR, Passive Infrared 27

28 - Ανιχνευτής κίνησης τύπου PIR, PARADOX 460 Paradoor. Τύπου κουρτίνας µε δυνατότητα ρύθµισης του φακού εστίασης στις 0 ή στις 10 και µε αυτόµατη προσαρµογή στη θερµοκρασία του περιβάλλοντος. Χρησιµοποιείται και για το αυτόµατο άνοιγµα θυρών. Κάλυψη 6m x 4,5m (Y x Π). Ενδεικτική τιµή: 63,50 - Ανιχνευτής κίνησης για εξωτερικούς χώρους, CROW EDS-2000 DUO ιπλής τεχνολογίας (υπερύθρων και µικροκυµάτων) µε τετραπλό πυροηλεκτρικό αισθητήρα, µε θερµοκρασιακή αντιστάθµιση, σε αδιάβροχη προστατευτική θήκη IP55. Κάλυψη µέχρι 15µ µε γωνία 90 από ύψος 2,4µ. Αγνοεί ζώα µάζας µικρότερης από 55kgr. Ενδεικτική τιµή: 185,00 ΚΥΜΑΤΙΚΟΙ ΦΡΑΚΤΕΣ Τοποθετούνται συνήθως στις πλευρές των κουφωµάτων τα οποία χρειάζεται κάποιες στιγµές να παραµένουν ανοιχτά (π.χ. τους καλοκαιρινούς µήνες) ή σε περάσµατα προς υπαίθριους χώρους µε απαγορευµένη πρόσβαση. Χρησιµοποιούν δέσµες υπέρυθρων ή µικροκυµατικών ακτινών. 28

29 - Φράγµα µε πολλαπλή δέσµη υπερύθρων Τύπου κολόνας, από πλαστικό και αλουµίνιο. Παντός καιρού, για χρήση σε εσωτερικούς και σε εξωτερικούς χώρους. Ιδανικό για τοποθέτηση σε µπαλκονόπορτες και παράθυρα. ιατίθενται διάφορα µοντέλα µε διαφορετικά ύψη (από 41cm έως 2m) και εµβέλεια κάλυψης (έως 60m). Ενδεικτική τιµή ζεύγους: 83,00 (ΑΒΧ-208, 8 δεσµών, 140cm x 20m). - Φράγµα µε διπλή δέσµη υπερύθρων, SENGATE 2PH-60DQ Με εµβέλεια µέχρι 60µ σε εξωτερικούς χώρους, µε αυτόµατη ρύθµιση της ευαισθησίας έναντι των περιβαλλοντικών µεταβολών, σε θήκη κατηγορίας IP55 για προστασία έναντι της σκόνης, της βροχής και του πάγου και µε επιπλέον αντικεραυνική προστασία. Ενδεικτική τιµή: 168,00 29

30 - Φράγµα µε δέσµη µικροκυµάτων, CROW CSB-200 Digilon Εµβέλειας µέχρι 200µ, σε αδιάβροχη προστατευτική θήκη IP65. Ενδεικτική τιµή: 750,00 ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΑΕΡΙΩΝ Εκτός από τον αντικλεπτικό του ρόλο, ένα ηλεκτρονικό σύστηµα ασφαλείας µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να προλαµβάνει, να ανιχνεύει και σε ορισµένες περιπτώσεις να καταστέλλει µια πυρκαγιά. Για την πυρασφάλεια ενός χώρου εγκαθίστανται κυρίως ανιχνευτές καπνού και αερίων, πλήκτρα αναγγελίας φωτιάς καθώς και συσκευές αυτόµατης και χειροκίνητης πυρόσβεσης. - Ανιχνευτής καπνού, KONIG SEC-SA30 Οπτικός. Λειτουργεί µε µπαταρία 9V. Μέχρι 40 τέτοιοι ανιχνευτές µπορεί να συνδεθούν παράλληλα στην ίδια είσοδο ενός πίνακα συναγερµού και πυρανίχνευσης. Ενδεικτική τιµή: 10,00 30

31 - Ανιχνευτής µονοξειδίου του άνθρακα (CO), CDS-934 Το όριο διέγερσής του είναι τα 150ppm [3]. Περιέχει σειρήνα Ενδεικτική τιµή: 25,80 ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ Υ ΑΤΟΣ Συνήθως χρησιµοποιούνται για την ανίχνευση βλαβών σε αντλιοστάσια ή υπερχειλίσεων σε φρεάτια συλλογής όµβριων υδάτων. - Ανιχνευτής διαρροών νερού Ενδεικτική τιµή: 19,00 3 1ppm=1 part per million δηλαδή 1 µέρος/εκατοµµύριο. 31

32 1.2.4 Σήµανση συναγερµού Μόλις ανιχνευτεί κάποιο συµβάν κινδύνου, η κεντρική µονάδα σηµαίνει συναγερµό ειδοποιώντας πρώτα ηχητικά τους ενοίκους και τους γείτονες µε την ενεργοποίηση µιας εσωτερικής και µιας εξωτερικής σειρήνας αντίστοιχα. Παράλληλα µπορεί να προκαλέσει το άναµµα επιλεγµένων φωτιστικών. Για τον εύκολο εντοπισµό του κτιρίου στο οποίο έχει σηµάνει συναγερµός, οι εξωτερικές σειρήνες διαθέτουν επιπλέον και φωτοσηµαντήρα. Σε ειδικές περιπτώσεις µπορεί να εγκατασταθούν επιπλέον συσκευές παραγωγής καπνού ή/και δυνατά διακοπτόµενα φώτα για να περιορίσουν το οπτικό πεδίο των κακόβουλων επισκεπτών. ΣΕΙΡΗΝΕΣ Οι σειρήνες συναγερµού διακρίνονται σε εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Οι σειρήνες εσωτερικών χώρων τοποθετούνται µέσα στον προστατευόµενο χώρο για την ηχητική ειδοποίηση των ενοίκων και την πρόκληση πανικού στους κακόβουλους επισκέπτες. Οι σειρήνες εξωτερικού χώρου τοποθετούνται σε ψηλό και εµφανές σηµείο αλλά µε δύσκολη πρόσβαση. Εξοπλίζονται µε διακόπτη τύπου tamper, που τις ενεργοποιεί αυτόµατα όταν κάποιος επιχειρήσει να ανοίξει το κάλυµµά τους. ιαθέτουν ξεχωριστή επαναφορτιζόµενη µπαταρία ώστε να συνεχίζουν απρόσκοπτα τη λειτουργία τους ακόµη και σε περίπτωση διακοπής του ρεύµατος από την κεντρική µονάδα ελέγχου του συστήµατος ασφαλείας µε το οποίο συνδέονται. Όταν η εξωτερική σειρήνα ενός συστήµατος ασφαλείας δε φαίνεται εύκολα από την κύρια είσοδο του κτιρίου ή όταν το κτίριο διαθέτει περισσότερες από µία εισόδους, τότε τοποθετούνται σε εµφανή σηµεία οµοιώµατα σειρήνας. - Εσωτερική σειρήνα συναγερµού (πανικού), PS-088 Πιεζοηλεκτρική, σε πλαστικό κέλυφος, Τροφοδοσία: 6-12VDC/240mA. Ενδεικτική τιµή: 3,50 32

33 - Εξωτερική σειρήνα συναγερµού, MARS-600 αυτοτροφοδοτούµενη, µε πλαστικό κέλυφος και LED φλας,. Ενδεικτική τιµή: 27,00 - Εξωτερική σειρήνα συναγερµού, SIGMA VENUS-FSD αυτοτροφοδοτούµενη από εσωτερική µπαταρία που της εξασφαλίζει έως και 16 λεπτά σήµανσης, µε προστασία έναντι του µονωτικού αφρού, µε φλας. Ενδεικτική τιµή: 106,00 - Οµοίωµα σειρήνας συναγερµού, AVIDSEN Χωρίς ηλεκτρονικό εξοπλισµό. Ενδεικτική τιµή: 29,00 33

34 - Συσκευή παραγωγής καπνού, CONCEPT RAPID-ELM ηµιουργεί πυκνό σύννεφο καπνού µε παροχή 300m 3 /λεπτό και καταφέρνει να περιορίσει σε µεγάλο βαθµό το οπτικό πεδίο των διαρρηκτών. Ο καπνός που παράγεται (χρησιµοποιώντας ειδικό υγρό(κόστους 52,50 /500ml) δεν είναι αγώγιµος, δεν προκαλεί βλάβες σε ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές και δεν αφήνει κατάλοιπα σε υφάσµατα ή σε άλλες επιφάνειες Μπορεί να ενεργοποιηθεί και χειροκίνητα την κρίσιµη στιγµή (π.χ. από τον ταµία ή τον πωλητή). Συνιστάται για χρήση σε καταστήµατα πολυτελών ειδών (κοσµηµατοπωλεία, αρωµατοπωλεία, αφορολόγητων ειδών), σε ενεχυροδανειστήρια, σε αποθήκες, σε γραφεία και σε καταστήµατα ερηµικών περιοχών όπως στις εθνικές οδούς κ.α. Συνήθως τοποθετείται στην οροφή. Ενδεικτική τιµή: 1.232,00 - Φλας µε λαµπτήρα Ξένου, CONCEPT CSS-STR Παράγει έντονες φωτεινές αναλαµπές που αυξάνουν την αποτρεπτική επίδραση των µηχανών καπνού. Ενδεικτική τιµή: 801,00 34

35 1.2.5 Σύστηµα επικοινωνίας Με το σύστηµα επικοινωνίας καθίσταται επιπλέον δυνατή και η τηλεειδοποίηση των χρηστών της υπό φύλαξη περιουσίας, κάθε φορά που η κεντρική µονάδα σηµαίνει συναγερµό. Στην απλούστερή του µορφή το σύστηµα επικοινωνίας υλοποιείται µε µια συσκευή τηλεφωνητή που συνδέεται µε το δίκτυο της σταθερής ή/και της κινητής τηλεφωνίας. Ο τηλεφωνητής προγραµµατίζεται έτσι ώστε µε την ενεργοποίηση του συναγερµού να καλεί συγκεκριµένους τηλεφωνικούς αριθµούς και να αναγγέλλει ηχογραφηµένες αναφορές συµβάντων ή να στέλνει σύντοµα ενηµερωτικά γραπτά µηνύµατα (SMS). Εάν ο πελάτης το ζητήσει, µπορεί να ειδοποιείται και το Κέντρο Λήψης Σηµάτων κάποιας εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, έναντι σχετικής αµοιβής. Με χρήση άλλων, πιο πολύπλοκων µονάδων, µπορεί να επιτευχθεί και ο αποµακρυσµένος έλεγχος του συστήµατος ασφαλείας. - Πλακέτα τηλεφωνητή, PARADOX VDMP3. Συνεργάζεται µε τον πίνακα συναγερµού PARADOX SP5500. Μπορεί να καλέσει έως 5 τηλεφωνικούς αριθµούς και να αναγγείλει ανάλογα, ηχογραφηµένα από πριν, φωνητικά µηνύµατα αναφοράς καταστάσεων συναγερµού. Μπορεί να δεχθεί εντολές όπλισης/αφόπλισης του συστήµατος ασφαλείας καθώς και ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης των ηλεκτρικών φορτίων που συνδέονται στις εξόδους της κεντρικής µονάδας. Ενδεικτική τιµή: 80,00 35

36 - Τηλεφωνητής, SIGMA HERMES 2 καναλιών (δηλαδή 2 φωνητικών µηνυµάτων), µε αντικεραυνική προστασία. Μπορεί να καλέσει µέχρι 8 διαφορετικούς τηλεφωνικούς αριθµούς (ανά κανάλι). Λειτουργεί είτε αυτόνοµα είτε σε συνεργασία µε πίνακες συναγερµού και πυρανίχνευσης που δε διαθέτουν ενσωµατωµένο τηλεφωνητή. Ενδεικτική τιµή: 97,60 - Συσκευή επικοινωνίας µε το δίκτυο GSM, PARADOX PCS200 Χρησιµοποιείται για την αποστολή ενηµερωτικών SMS από πίνακες συναγερµού PARADOX προς έως και 8 κινητά τηλέφωνα. Μπορεί να συνδεθεί και στο δίκτυο σταθερής και στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας. Για λόγους οικονοµίας, πρώτα ελέγχει την κατάσταση της γραµµής σύνδεσης µε το σταθερό δίκτυο κι αν διαπιστώσει ότι αυτή δε λειτουργεί τότε πραγµατοποιεί τις κλήσεις του από το δίκτυο της κινητής τηλεφωνίας. Ενδεικτική τιµή: 302,00 36

37 - Συσκευή επικοινωνίας µε το δίκτυο GSM, SIGMA ORION Μπορεί να συνδεθεί και στο δίκτυο σταθερής και στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας. Ελέγχει την κατάσταση της γραµµής σύνδεσης µε το σταθερό δίκτυο κι αν διαπιστώσει ότι αυτή δε λειτουργεί τότε πραγµατοποιεί τις κλήσεις του από το δίκτυο της κινητής τηλεφωνίας. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί για την επικοινωνία ενός πίνακα συναγερµού µέσω του δικτύου GSM, για την όπλιση και την αφόπλισή του καθώς και για τον τηλεχειρισµό συσκευών µε SMS. Ενδεικτική τιµή: 225,00 - Μονάδα σύνδεσης µε το διαδίκτυο, PARADOX IP100 Αναλαµβάνει την αποστολή ενηµερωτικών µηνυµάτων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου από πίνακες συναγερµού PARADOX και παρέχει τη δυνατότητα αποµακρυσµένης διαχείρισης του συστήµατος ασφαλείας από ιστοσελίδα, χρησιµοποιώντας οποιοδήποτε πρόγραµµα περιήγησης στον παγκόσµιο ιστό. Ενδεικτική τιµή: 185,00 37

38 1.2.6 Καλωδίωση Για τη σύνδεση των συσκευών του συστήµατος ασφαλείας µε την κεντρική µονάδα ελέγχου του, χρησιµοποιούνται ειδικά καλώδια µε τα οποία µεταφέρονται τόσο τα σήµατα µετάδοσης των πληροφοριών όσο και τα ρεύµατα της τροφοδοσίας. Στην περίπτωση που το κτίριο είναι υπό κατασκευή, η καλωδίωση είναι ευκολότερη. Τα καλώδια θα πρέπει να δροµολογηθούν προς την κεντρική µονάδα µέσα από πλαστικούς σωλήνες παρόµοιους µε αυτούς που χρησιµοποιούνται στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Στην περίπτωση που η κατασκευή του κτιρίου έχει ήδη ολοκληρωθεί, η καλωδίωση στηρίζεται στον τοίχο. ΚΑΛΩ ΙΑ ΣΥΝ ΕΣΗΣ Υπάρχουν αρκετών ειδών καλώδια που διαφέρουν στο πλήθος των χάλκινων αγωγών που περιέχουν και στο είδος της µόνωσης που χρησιµοποιείται σε αυτά. Για τη σύνδεση των ανιχνευτών χρησιµοποιούνται χάλκινοι αγωγοί µε πάχος 0,22mm. - Καλώδιο 4x0,22 Ενδεικτική τιµή: 0,26 /µ - Καλώδιο 6x0,22 Ενδεικτική τιµή: 0,37 /µ 38

39 - Καλώδιο 8x0,22 Ενδεικτική τιµή: 0,50 /µ - Καλώδιο για κάµερες Με οµοαξονικό ζεύγος για τη µετάδοση του σήµατος εικόνας και ξεχωριστούς αγωγούς για την παροχή της τροφοδοσίας ισχύος. Ενδεικτική τιµή: 0,62 /µ - Καλώδιο σύνδεσης θυροτηλεόρασης Με οµοαξονικό ζεύγος και 10 επιπλέον αγωγούς. Ενδεικτική τιµή: 2,00 /µ 39

40 1.2.7 Οπτική επιτήρηση και καταγραφή εικόνας Τα συστήµατα οπτικής επιτήρησης και καταγραφής εικόνας χρησιµοποιούνται στις περιπτώσεις στις οποίες κρίνεται απαραίτητος ο οπτικοακουστικός έλεγχος και η αποθήκευση εικόνων και ήχου από τον επιτηρούµενο χώρο. Πλέον, η σύγχρονη τεχνολογία µας επιτρέπει να επιτηρούµε το χώρο και από απόσταση, ακόµη και από ένα κινητό τηλέφωνο. Αντιπροσωπευτικές µονάδες τέτοιων συστηµάτων είναι οι κάθε είδους κάµερες (κρυφές ή φανερές, εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, σταθερές ή τηλεχειριζόµενες), οι τράπεζες αποµακρυσµένου ελέγχου καµερών, οι ψηφιακές συσκευές καταγραφής εικόνας (DVR, Digital Video Recording), οι µονάδες αποθήκευσης των αρχείων βίντεο (συνήθως σκληροί δίσκοι) και οι οθόνες παρατήρησης. ΚΑΜΕΡΕΣ - Έγχρωµη κάµερα οροφής, AVTECH AVC442 Για χρήση σε εσωτερικούς χώρους. Υψηλής ανάλυσης (753x582). Ελάχιστη απαιτούµενη φωτεινότητα: 0,05Lux. Γωνία λήψης: 54 ή 84,5. Τροφοδοσία 12VDC/70mA. Ενδεικτική τιµή: 69,30 40

41 - Έγχρωµη κάµερα οροφής, ελεγχόµενης εστίασης, AVTECH AVK522 Για χρήση σε εσωτερικούς χώρους. Υψηλής ανάλυσης (753x582). Ελάχιστη απαιτούµενη φωτεινότητα: 0,15Lux. Γωνία λήψης: 36-75, ρυθµιζόµενη από απόσταση µε την τεχνολογία DCSS [4]. Τροφοδοσία 12VDC/240mA. Ενδεικτική τιµή: 161,00 - Έγχρωµη κάµερα µε προβολέα υπερύθρων, AVTECH KPC172 Κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους, αδιάβροχη, µε πιστοποίηση IP66. Υψηλής ανάλυσης (728x488). 12 IR LED της εξασφαλίζουν επαρκή φωτισµό για λήψη εικόνας και στο σκοτάδι, σε απόσταση έως 15µ από το σηµείο εγκατάστασής της. Γωνία λήψης: 36-85,4, ρυθµιζόµενη κατά την εγκατάσταση. Τροφοδοσία 12VDC/170mA. Ενδεικτική τιµή: 62,30 4 (DCSS, DVR Camera Communication System): χάρη στην τεχνολογία αυτή, δεν απαιτείται ξεχωριστή σύνδεση της κάµερας για τη µεταφορά του σήµατος τηλεχειρισµού της πέρα από το οµοαξονικό καλώδιο µεταφοράς του σήµατος βίντεο. 41

Crow s Passion for Smart Residential Security

Crow s Passion for Smart Residential Security Crow s Passion for Smart Residential Security SERENITY Το σύστηµα SERENITY είναι ένα µοντέρνα σχεδιασµένο σύστηµα συναγερµού για να ταιριάζει στον χώρο σας. Με το σύστηµα SERENITY µπορείτε να απολαύσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ & ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΑΠΝΟΥ. Εικόνα 1

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ & ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΑΠΝΟΥ. Εικόνα 1 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΑ Τα συστήματα ασφαλείας είναι ειδικές ηλεκτρονικές διατάξεις που χρησιμοποιούνται για την επιτήρηση χώρων, με σκοπό την άμεση ενημέρωσή των ενδιαφερόμενων, σε περίπτωση έ- κτακτης

Διαβάστε περισσότερα

Εµπνευσµένη σχεδίαση. Εντυπωσιακές δυνατότητες.

Εµπνευσµένη σχεδίαση. Εντυπωσιακές δυνατότητες. Εµπνευσµένη σχεδίαση. Εντυπωσιακές δυνατότητες. Το Orpheus συνδυάζει την κοµψότητα µε την ασφάλεια. Οι λιτές γραµµές, ο επίπεδος σχεδιασµός και η πρόσοψη από γυαλί καθιστούν το πληκτρολόγιο του µοναδικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΣΠΙΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΣΠΙΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΣΠΙΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Έξυπνα Συστήματα Συναγερμού και Κάμερες Ασφαλείας Προστατεύουν αποτελεσματικά τα αγαπημένα σας πρόσωπα και την περιουσία σας Έκδοση 05-2011 Υβριδικοί Επαγγελματικοί

Διαβάστε περισσότερα

Χ-Series ΠΑΚΕΤΟ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ. Η καλύτερη επιλογή για την ασφάλειά σας! ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΕΩΣ 64 ΖΩΝΕΣ

Χ-Series ΠΑΚΕΤΟ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ. Η καλύτερη επιλογή για την ασφάλειά σας! ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΕΩΣ 64 ΖΩΝΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΕΩΣ 64 ΖΩΝΕΣ ΠΑΚΕΤΟ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ Χ-Series ΙΔΑΝΙΚΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΜΕΣΑΙΟΥΣ - ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΠΙΤΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ EAS Μονάδα IDS X-Series έως 64 ζώνες Πληκτρολόγια Classic

Διαβάστε περισσότερα

Tο Apollo έγινε plus!

Tο Apollo έγινε plus! Tο Apollo έγινε plus! Το Apollo plus συνδυάζει όλα τα πλεονεκτήµατα του επιτυχηµένου Apollo, µε 32 ζώνες και µοντέρνο πληκτρολόγιο αφής. Μικρό µέγεθος. Μεγάλες δυνατότητες. To Apollo plus διαθέτει ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ EURO ALARM ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ OASIS > Ο BS-468 είναι πίνακας αντικλεπτικού συναγερμού > Στην κεντρική πλακέτα του πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ Η κεντρική μονάδα, είναι το βασικότερο τμήμα ενός συστήματος συναγερμού. Κύρια αποστολή της είναι να δέχεται σήματα από τους αισθητήρες και, σε περίπτωση παραβίασης

Διαβάστε περισσότερα

Ανίχνευση Κίνησης Παρουσίας. Κέντρο εκπαίδευσης ISC

Ανίχνευση Κίνησης Παρουσίας. Κέντρο εκπαίδευσης ISC Ανίχνευση Κίνησης Παρουσίας Κέντρο εκπαίδευσης ISC July 2009 > Ανίχνευση κίνησης και παρουσίας Περιεχόμενα Τι είναι ο ανιχνευτής κίνησης? Ανιχνευτές κίνησης & οφέλη για τον πελάτη Ανιχνευτές κίνησης στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ HX-TEL-99 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. Γενικά.3 Βασικές Λειτουργίες..3 Τεχνικά Χαρακτηριστικά...3 Περιεχόµενα Συσκευασίας.4 ΙΙ. Μορφή και Εγκατάσταση Συστήµατος.4 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Έξυπνα συστήματα συναγερμού και κάμερες ασφαλείας που προστατεύουν αποτελεσματικά τους αγαπημένους σας και την περιουσία σας

Έξυπνα συστήματα συναγερμού και κάμερες ασφαλείας που προστατεύουν αποτελεσματικά τους αγαπημένους σας και την περιουσία σας ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΣΠΙΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Έξυπνα συστήματα συναγερμού και κάμερες ασφαλείας που προστατεύουν αποτελεσματικά τους αγαπημένους σας και την περιουσία σας Υβριδικοί Επαγγελματικοί Συναγερμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. Εντυπωσιακό design, εκπληκτική αφή

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. Εντυπωσιακό design, εκπληκτική αφή ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Εντυπωσιακό design, εκπληκτική αφή Το λεπτό και μοντέρνο πληκτρολόγιο του Proteus θα ομορφύνει τον χώρο σας. Τα ενσωματωμένα πλήκτρα αφής που διαθέτει καθώς και το ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΚΕΤΟ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ. Η καλύτερη επιλογή για την ασφάλειά σας! ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 8 ΖΩΝΩΝ

ΠΑΚΕΤΟ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ. Η καλύτερη επιλογή για την ασφάλειά σας! ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 8 ΖΩΝΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 8 ΖΩΝΩΝ ΠΑΚΕΤΟ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 805 ΙΔΑΝΙΚΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΧΩΡΟΥΣ ΣΠΙΤΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ EAS Μονάδα IDS 805 8 ζωνών Πληκτρολόγιο Classic Led Ανιχνευτής κίνησης (Ραντάρ) Εξωτερική

Διαβάστε περισσότερα

MAT-SECURITY.COM. Συστήματα Ασφαλείας Συναγερμοί Κάμερες.

MAT-SECURITY.COM. Συστήματα Ασφαλείας Συναγερμοί Κάμερες. Μην αφήνετε την την ασφάλεια ασφάλεια του του χώρου χώρου σας σας στην στην τύχη τύχη!!!!!! Συστήματα Ασφαλείας Συναγερμοί Κάμερες ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ MYL-7AK Οικονομικός συναγερμός με εσωτερική σειρήνα

Διαβάστε περισσότερα

Μοναδικές Προσφορές για τα μέλη του πολιτιστικού συλλόγου πολιτών & φίλων Αττικής από την εταιρία ALERTit.

Μοναδικές Προσφορές για τα μέλη του πολιτιστικού συλλόγου πολιτών & φίλων Αττικής από την εταιρία ALERTit. Μοναδικές Προσφορές για τα μέλη του πολιτιστικού συλλόγου πολιτών & φίλων Αττικής από την εταιρία ALERTit. ΑΣΥΡΜΑΤΟ / ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1 x ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Πίνακας ελέγχου 16 ζωνών

Διαβάστε περισσότερα

Οπτική επιβεβαίωση στα συστήματα ασφαλείας.

Οπτική επιβεβαίωση στα συστήματα ασφαλείας. Οπτική επιβεβαίωση στα συστήματα ασφαλείας. Paradox Insight Βασική ιδέα Ένας πίνακας για: Σύστημα ασφαλείας Σύστημα πρόσβασης Κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης Ενοποίηση με home automation Μία ολοκληρωμένη λύση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΑΘΗΝΑ 24 9 2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ (ANALOG ADDRESSABLE) ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ Οι κατωτέρω Τεχνικές Προδιαγραφές,

Διαβάστε περισσότερα

SATEL INTEGRA SERIES POWERWAVE SERIES

SATEL INTEGRA SERIES POWERWAVE SERIES SATEL INTEGRA SERIES 4 ΕΩΣ 32 ΠΛΗΡΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΖΩΝΕΣ ΠΛΗΡΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 4 ΕΩΣ 32 ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ (ΕΩΣ 240) ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ LCD ΟΘΟΝΗΣ ΜΕ ΠΛΗΡΗΣ ΕΝ ΕΙΞΕΙΣ. ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΤΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝ ΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

TM40 Οδηγίες τελικού χρήστη

TM40 Οδηγίες τελικού χρήστη MG5000 MG5050 SP5500 SP6000 SP7000 TM40 δηγίες τελικού χρήστη Ρυθμίσεις χρηστών Για λόγους ασφάλειας, γράψτε μόνο το όνομα του χρήστη και όχι τον κωδικό του. 4-ψηφίων κωδικός 6-ψηφίων κωδικός Χρήστης

Διαβάστε περισσότερα

A ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 020 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

A ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 020 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ AΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 020 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.... 3 1.2 Τοποθέτηση της κάρτας SIM......4 1.3 Λειτουργία...4 3 Ρυθµίσεις της συσκευής.....4 3.1 Ρυθµίσεις µέσω του πληκτρολογίου.....4

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ AFC 300 PLUS

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ AFC 300 PLUS ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ AFC 300 PLUS 1 2 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ AFC 300 Φωνητικά μηνύματα στα Ελληνικά στον χειρισμό και προγραμματισμό. LCD οθόνη. 32 ασύρματες ζώνες. 8 ενσύρματες ζώνες. Δέχεται μέχρι 8 τηλεχειριστήρια

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΚΑ Α.Ε. επίσημος αντιπρόσωπος. Ασύρµατο Σύστηµα Αµφίδροµης Επικοινωνίας. µε Συχνότητα λειτουργίας 868 MHz

ΗΛΚΑ Α.Ε. επίσημος αντιπρόσωπος. Ασύρµατο Σύστηµα Αµφίδροµης Επικοινωνίας. µε Συχνότητα λειτουργίας 868 MHz Ασύρµατο Σύστηµα Αµφίδροµης Επικοινωνίας µε Συχνότητα λειτουργίας 868 MHz Οι πίνακες ελέγχου της σειράς lares µπορούν να διαχειριστούν έως 64 ασύρµατες ( ή 128 Ζώνες) µέσω των νέων ποµποδέκτων που συνδέονται

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧ-GSM 02 www.tele.gr

ΗΧ-GSM 02 www.tele.gr ΗΧ -GSM02Β/W Ασύρµατο σύστηµα συναγερµού µε ειδοποίηση µέσω GSM Οδηγίες χρήσης Λειτουργία και συνδεσµολογία ακροδεκτών Στο πίσω µέρος της κεντρικής µονάδας υπάρχει µια σειρά ακροδεκτών σύνδεσης, οι λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015. electronic

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015. electronic ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 electronic Κέντρο - Πληκτρολόγια - Πρόσβαση 381100 Venus C Κέντρο Συναγερμού Venus 16 Ζωνών, με 165,00 2 υποσυστήματα και ενσωματωμένο κωδικοποιητή για Κ.Λ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

Display keypad. Εγχειρίδιο χρήστη 11/09-01 PC

Display keypad. Εγχειρίδιο χρήστη 11/09-01 PC Display keypad Εγχειρίδιο χρήστη 675 07 11/09-01 PC Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 5 Ο Συνδετήρας πληκτρολογίου με οθόνη 6 Το πληκτρολόγιο 7 Πλήκτρα περιήγησης 7 Η οθόνη 7 Κύρια οθόνη 7 Σε περίπτωση συναγερμού

Διαβάστε περισσότερα

Mini DVR. Οδηγίες χρήσης MDS 660

Mini DVR. Οδηγίες χρήσης MDS 660 Mini DVR MDS 660 Βασικά χαρακτηριστικά Σύστημα ανίχνευσης κίνησης με ενσωματωμένο σύστημα καταγραφής εικόνας. Από τη στιγμή που ανιχνεύεται εισβολή στον επιτηρούμενο χώρο το αισθητήριο ανίχνευσης κίνησης

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας ελέγχου συναγερμού Easy Series Κάνουμε την ασφάλεια εύκολη υπόθεση διαθέτοντας wlsn*

Πίνακας ελέγχου συναγερμού Easy Series Κάνουμε την ασφάλεια εύκολη υπόθεση διαθέτοντας wlsn* «Η προστασία απενεργοποιήθηκε» Πίνακας ελέγχου συναγερμού Easy Series Κάνουμε την ασφάλεια εύκολη υπόθεση διαθέτοντας wlsn* * Ασύρματο τοπικό δίκτυο ασφαλείας 2 Πρώτα απ όλα η ασφάλεια Φυσικά επιθυμείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2014

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2014 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2014 POLYMECHANICS Μπενάκη 5 Πεύκα Θεσσαλονίκη Τηλ: +302315 318802 www.polymechanics.gr info@polymechanics.gr ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2014 Σειρά καταγραφικών συστήµατων Ultima Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

www.tele.gr ΗΧ-GSM02 rev1.2 www.tele.gr

www.tele.gr ΗΧ-GSM02 rev1.2 www.tele.gr ΗΧ -GSM02 Β/W Ασύρµατο σύστηµα συναγερµού µε ειδοποίηση µέσω GSM Οδηγίες χρήσης H δήλωση συµµόρφωσης CE της συσκευής είναι αναρτηµένη στην ιστοσελίδα Λειτουργία και συνδεσµολογία ακροδεκτών Στο πίσω µέρος

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση περιφερειακών Secure1 Όπως φαίνονται στο site www.secure1.gr Συχνότητα 868 MHz (έκδοση 1.0, Ιούνιος 2014)

Παρουσίαση περιφερειακών Secure1 Όπως φαίνονται στο site www.secure1.gr Συχνότητα 868 MHz (έκδοση 1.0, Ιούνιος 2014) ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ και αυτοματισμού σπιτιών και επιχειρήσεων Παρουσίαση περιφερειακών Secure1 Όπως φαίνονται στο site www.secure1.gr Συχνότητα 868 MHz (έκδοση 1.0, Ιούνιος 2014) 1. Τηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Ηλεκτρολογίας

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Ηλεκτρολογίας Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Ηλεκτρολογίας ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Πτυχιακή Εργασία Του Σπουδαστή: Σωτηράκου Κωνσταντίνου Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Συναγερμός μοτοσυκλέτας με τηλεειδοποίηση

Συναγερμός μοτοσυκλέτας με τηλεειδοποίηση Συναγερμός μοτοσυκλέτας με τηλεειδοποίηση Με επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Το εμπορικό σήμα, η ευρεσιτεχνία και τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στη Steelmate Co., Ltd. Διατηρείται το δικαίωμα αλλαγής σχεδίων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Owner s Guide. December 6, 2010 NSOG-1.0-100

Οδηγός χρήστη. Owner s Guide. December 6, 2010 NSOG-1.0-100 Οδηγός χρήστη Owner s Guide December 6, 2010 NSOG-1.0-100 2 2 Νομικές πληροφορίες Legal Πνευματικά δικαιώματα 2011 Google Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Copyright 2010 Google Inc. All rights reserved.

Διαβάστε περισσότερα

A ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 12 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GSM 12 1

A ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 12 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GSM 12 1 AΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 12 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GSM 12 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.... 3 1.2 Τοποθέτηση της κάρτας SIM........3 1.3 Λειτουργία...3 3 Ρυθµίσεις της συσκευής......3 4 Προγραµµατισµός µέσω εντολών

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα συναγερμού

Συστήματα συναγερμού 1 Καθημερινά στις ειδήσεις αναφέρονται συμβάντα κλοπών σε σπίτια και σε επιχειρήσεις. Όμως ανησυχητική δεν είναι μόνο η συνεχής αύξηση του αριθμού των κρουσμάτων, αλλά και η συχνότερη χρήση τεχνολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ: 1- (Normally Closed) επαφή. Εάν δεν χρησιµοποιείται αφήστε την κλειστή.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ: 1- (Normally Closed) επαφή. Εάν δεν χρησιµοποιείται αφήστε την κλειστή. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ Ευχαριστούµε που επιλέξατε τον ανιχνευτή µας. Ο 9456/9457 είναι ένας εξωτερικός µικρών διαστάσεων ανιχνευτής, ιδιαίτερα ικανός για να εγκαθίσταται σε πατζούρια / παράθυρα / πόρτες. Τα

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος έξυπνων προϊόντων για άνεση και ασφάλεια

Κατάλογος έξυπνων προϊόντων για άνεση και ασφάλεια Κατάλογος έξυπνων προϊόντων για άνεση και ασφάλεια Έξυπνα προϊόντα για άνεση και ασφάλεια Ο σύγχρονος σχεδιασμός κτιρίων και κατοικιών, σε συνδυασμό με τις λειτουργικές απαιτήσεις αυτοματισμού δημιούργησε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ -ΧΧΧ ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ «1» ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 06_16 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΙΝΑΚΩΝ (Α/Α 1 ΠΙΝΑΚΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 06_16) Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ «1» ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 06_16 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΙΝΑΚΩΝ (Α/Α 1 ΠΙΝΑΚΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 06_16) Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ «1» ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 06_16 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΙΝΑΚΩΝ (Α/Α 1 ΠΙΝΑΚΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 06_16) Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Ο προσφερόμενος εξοπλισμός να είναι αρίστης ποιότητας, εγκεκριμένος από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Τεύχη ενδεικτικού προϋπολογισμού & τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Καμερών για το ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Μάιος 2015 Σελίδα 1 από 7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2015 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2015 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2015 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ AΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ. Πιστεύουμε στην Παράγουμε στην ΕΛΛΑΔΑ OlympiaElectronics @olympiaelectro

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ. Πιστεύουμε στην Παράγουμε στην ΕΛΛΑΔΑ OlympiaElectronics @olympiaelectro ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ Πιστεύουμε στην Παράγουμε στην ΕΛΛΑΔΑ OlympiaElectronics olympiaelectronics Olympia Electronics Olympia Electronics OlympiaElectronics @olympiaelectro

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού Συστήματα συναγερμού Εισαγωγή: ΕΛΛΗΝΙΚA Ασύρματο σύστημα συναγερμού Plug and Play πολλαπλών λειτουργιών. Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση. Λειτουργεί με μπαταρίες, χωρίς προσαρμογείς και καλώδια. Ασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

Έξυπνο Σύστηµα Συναγερµού Ασφαλείας

Έξυπνο Σύστηµα Συναγερµού Ασφαλείας Έξυπνο Σύστηµα Συναγερµού Ασφαλείας Οδηγίες Λειτουργίας Σας ευχαριστούµε που χρησιµοποιείτε το έξυπνο σύστηµα συναγερµού της εταιρίας µας. Τα προϊόντα µας είναι ιδανικά για οικογένειες, τράπεζας, µικρές

Διαβάστε περισσότερα

Duevi CE 60-3 GSM. Ασύρματος, ενσύρματος και ενσωματωμένο GSM

Duevi CE 60-3 GSM. Ασύρματος, ενσύρματος και ενσωματωμένο GSM CCTV Εισαγωγή στα συτήματα Ιανουάριος 2012 SECURITY Report 3 REviEw Πίνακας Συναγερμού Γράφει ο Παύλος Κερασίδης Duevi CE 60-3 GSM Ασύρματος, ενσύρματος και ενσωματωμένο GSM Θέλετε ασύρματους αισθητήρες

Διαβάστε περισσότερα

Εντοπισμός GPS, GSM τηλεειδοποίηση συναγερμού, τηλεχειρισμός GSM YACHT GUARD GPS

Εντοπισμός GPS, GSM τηλεειδοποίηση συναγερμού, τηλεχειρισμός GSM YACHT GUARD GPS Εντοπισμός GPS, GSM τηλεειδοποίηση συναγερμού, τηλεχειρισμός GSM YACHT GUARD GPS Το Yacht Guard είναι ένα πολυσύστημα ελέγχου και συναγερμού σχεδιασμένο ειδικά για σκάφη. Συνδυάζει τις παρακατω λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

A ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 060 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

A ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 060 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ AΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 060 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.... 3 1.2 Τοποθέτηση της κάρτας SIM......4 1.3 Λειτουργία...4 3 Ρυθµίσεις της συσκευής.....4 3.1 Ρυθµίσεις µέσω του πληκτρολογίου.....4

Διαβάστε περισσότερα

HX-TEL 999. ΗΧ-TEL999 rev1_1 www.tele.gr

HX-TEL 999. ΗΧ-TEL999 rev1_1 www.tele.gr ΜΟΝΑ Α ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ HX-TEL 999 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Χρησιµοποιείτε πάντα µόνο το τροφοδοτικό που συνοδεύει

Διαβάστε περισσότερα

Ποια είναι η Jablotron;

Ποια είναι η Jablotron; Ποια είναι η Jablotron; H Jablotron είναι µία τσέχικη εταιρία που ιδρύθηκε το 1990. Είναι εξειδικευµένη στα συστήµατα ασφαλείας και ειδικότερα έχει υψηλή τεχνογνωσία στα ασύρµατα συστήµατα ασφαλείας. ιαθέτει

Διαβάστε περισσότερα

www.tridimas.gr E-mail: info@tridimas.gr

www.tridimas.gr E-mail: info@tridimas.gr Κεντρικό: Ν. Πλαστήρα 257 & Αιόλου 36, ΤΚ: 135 62, Αγ. Ανάργυροι Αθήνα, Τηλ. Κέντρο: 210 26 20 250, Fax: 210 26 23 805 Υποκατάστημα: Σμύρνης 31, Τ.Κ.: 143 41, Ν. Φιλαδέλφεια, Αθήνα Τηλ: 210 25 25 534-210

Διαβάστε περισσότερα

VOICE MODULE Πλακέτα χειρισμού / τηλεφωνητή Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ IDS HELLAS www.idshellas.

VOICE MODULE Πλακέτα χειρισμού / τηλεφωνητή Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ IDS HELLAS www.idshellas. ΑΣΦΑΛΕΙΑ HELLAS ΕΓΓΥΗΣΗ ΛΥΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ VOICE MODULE Πλακέτα χειρισμού / τηλεφωνητή Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ICP-CP508. Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508

ICP-CP508. Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508 ICP-CP508 EL Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508 ICP-CP508 Οδηγός χρήστη 1.0 Επισκόπηση πληκτρολογίων της σειράς ICP-CP508 EL 2 1.0 Επισκόπηση πληκτρολογίων της σειράς ICP-CP508 Το πληκτρολόγιο είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΧΩΡΟ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015

ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΧΩΡΟ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΧΩΡΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας συναγερµού Easy Series. Οδηγός αναφοράς

Πίνακας συναγερµού Easy Series. Οδηγός αναφοράς Πίνακας συναγερµού Easy Series Οδηγός αναφοράς Περιεχόµενο 3 1. Με µια µατιά 2. Επισκόπηση του συστήµατος 5 2.1 Κέντρο ελέγχου Easy Series 6 Καταστάσεις που απεικονίζονται στον πίνακα Easy Series 7 2.2

Διαβάστε περισσότερα

1o ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΑΙΓΑΛΕΩ

1o ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΑΙΓΑΛΕΩ 1o ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΑΙΓΑΛΕΩ ΘΕΜΑ: «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΩΝ (sensors) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΩΝ» ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΜΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 2442013 1 Σκοπός της εργασίας Η αναζήτηση γνώσεων, τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ PASSIVE INFRARED DETECTOR (P.IR)

ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ PASSIVE INFRARED DETECTOR (P.IR) ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ PASSIVE INFRARED DETECTOR (P.IR) ΓΕΝΙΚΑ Ο παθητικός ανιχνευτής υπέρυθρης ακτινοβολίας χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό κίνησης, μέσα σε κλειστό χώρο (εικόνα

Διαβάστε περισσότερα

[Πληκτρολογήστε τον τίτλο του 2013 εγγράφου]

[Πληκτρολογήστε τον τίτλο του 2013 εγγράφου] [Πληκτρολογήστε τον τίτλο του 2013 εγγράφου] ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕ-ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΝΕΡΟΥ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ: Ψαθάδικα, Νήσος Μήλος ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: Αρχιτεκτονικό Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KNX INSTABUS

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KNX INSTABUS Ερωτηµατολόγιο KNX - Instabus 1. Φωτισµός εσωτερικών χώρων ΝΑΙ ΌΧΙ 1.01 Θα ελέγχονται όλα τα φωτιστικά µε το KNX; αν όχι, ποια θα ελέγχονται; 1.02 Σε ποιά φωτιστικά θα γίνεται ρύθµιση φωτισµού (dimming);

Διαβάστε περισσότερα

HX-DG20 TELE HX-DG20 1

HX-DG20 TELE HX-DG20 1 HX-DG20 Συσκευή τηλεφωνητή µέσω GSM και PSTN Οδηγίες χρήσης και προγραµµατισµού Εγκατάσταση Ξεβιδώστε την βίδα που υπάρχει στο κάτω µέρος της συσκευής και αφαιρέστε το πίσω κάλυµµα. Πριν τοποθετήσετε την

Διαβάστε περισσότερα

Divar. Οδηγός εφαρµογών. Divar application guide

Divar. Οδηγός εφαρµογών. Divar application guide Divar Οδηγός εφαρµογών Bosch Divar application Divar Πολυχρηστική guide ψηφιακή συσκευή εγγραφής Bosch Divar Πολυχρηστική ψηφιακή συσκευή εγγραφής Το Divar είναι η πολυχρηστική ψηφιακή συσκευή εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές οδηγίες χρήσης

Συνοπτικές οδηγίες χρήσης www.sigmasec.gr Συνοπτικές οδηγίες χρήσης 1 2 2 3 4 8 5 6 9 7 10 11 13 12 Ενδείξεις και χρήση του πληκτρολογίου 1 2 3 4 5 6 Οθόνη LCD Στην οθόνη αυτή εµφανίζονται η κατάσταση του συστήµατος και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ICP-CP500. Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP500

ICP-CP500. Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP500 ICP-CP500 EL Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP500 ICP-CP500 Οδηγός χρήστη 1.0 Επισκόπηση σειράς πληκτρολογίων ICP-CP500 EL 2 1.0 Επισκόπηση σειράς πληκτρολογίων ICP- CP500 Το πληκτρολόγιο είναι το μέσο

Διαβάστε περισσότερα

Για να ενεργοποιήσετε εκ νέου το συναγερµό διακοπής τηλεφωνικής γραµµής

Για να ενεργοποιήσετε εκ νέου το συναγερµό διακοπής τηλεφωνικής γραµµής ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΗΧ-TEL99 Οδηγίες χρήσης Αρχικές ενέργειες Ο συναγερµός ΗΧ-TEL99 πρέπει να είναι συνδεδεµένος µε µια τηλεφωνική γραµµή σε λειτουργία προκειµένου να προγραµµατιστεί αρχικά. Για να σταµατήσει

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ&ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ&ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ HA-262 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΜΕ 6 ΠΡΟ - ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΙΖΜΕΝΕΣ ΖΩΝΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ&ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ 1979 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το HA-266 είναι ένα έξυπνο σύστηµα συναγερµού µε 6 ζώνες ελέγχου, που έχει σχεδιαστεί για την

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Σύστηµα Συναγερµού Matrix- 6/816. Περιεχόµενα

Οδηγίες χρήσης. Σύστηµα Συναγερµού Matrix- 6/816. Περιεχόµενα Αντιπροσωπεία Ελλάδας: AMIS SECURITY PRODUCTS Σύστηµα Συναγερµού Matrix- 6/816 Οδηγίες χρήσης Περιεχόµενα Εισαγωγή Επεξήγηση πλήκτρων χειρισµού σελίδα 2 Επεξήγηση ενδείξεων πληκτρολογίου σελίδα 3 Εµφάνιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ. Συντάχθηκε και υλοποιήθηκε από τους Φοιτητές

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ. Συντάχθηκε και υλοποιήθηκε από τους Φοιτητές ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Συντάχθηκε και υλοποιήθηκε από τους Φοιτητές Χαράλαμπος Γεωργιλάς, Πέτρος Ζίωτης 1 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα θυροτηλεοράσεων & θυροτηλεφώνων

Συστήματα θυροτηλεοράσεων & θυροτηλεφώνων 11-1 Συστήματα θυροτηλεοράσεων & θυροτηλεφώνων 11-2 ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΑ - ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ TEΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ (1) SFERA NEW SFERA ROBUR SFERA CLASSIC LINEA AXOLUTE OUTDOOR Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο για τη διαμόρφωση των συστημάτων ραδιοσυχνοτήτων, όταν χρησιμοποιούνται με το σύστημα συναγερμού παραβίασης μέσω bus.

Εγχειρίδιο για τη διαμόρφωση των συστημάτων ραδιοσυχνοτήτων, όταν χρησιμοποιούνται με το σύστημα συναγερμού παραβίασης μέσω bus. Eikon Arké Idea Plana 20493 19493 16943 14493 Εγχειρίδιο για τη διαμόρφωση των συστημάτων ραδιοσυχνοτήτων, όταν χρησιμοποιούνται με το σύστημα συναγερμού παραβίασης μέσω bus. Οδηγίες Το εγχειρίδιο αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

"APOLLO RTM-1" ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ "RTM-1"

APOLLO RTM-1 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ RTM-1 "APOLLO RTM-1" Το "RTM-1" είναι μία συσκευή η οποία συνεργάζεται με τον πίνακα Apollo και σας δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνείτε και να ελέγχετε το σύστημα συναγερμού με ασφάλεια, από οποιαδήποτε απόσταση,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. Συναγερµός SkyLink Audio Alarm ΑΑ-433

Οδηγίες Χρήσης. Συναγερµός SkyLink Audio Alarm ΑΑ-433 Οδηγίες Χρήσης Συναγερµός SkyLink Audio Alarm ΑΑ-433 Για την εγκατάσταση µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τις βίδες που θα βρείτε µέσα στη συσκευασία του συναγερµού. Για µεγαλύτερη ευκολία στη συσκευασία περιλαµβάνονται,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήστη. Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5".

Εγχειρίδιο χρήστη. Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5. Εγχειρίδιο χρήστη Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5". 2 Περιεχόμενα 1. ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ... 4 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ... 6 2.1 Απάντηση κλήσεων 6 2.2 Λειτουργία αυτόματης ενεργοποίησης 7 2.3 Απόρρητο συνομιλίας

Διαβάστε περισσότερα

PC1616/PC1832/PC1864 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ICON PK και RFK

PC1616/PC1832/PC1864 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ICON PK και RFK An ISO 9001 certified Company Made In Canada PC1616/PC1832/PC1864 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ICON PK και RFK ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΩΣ 2 ΧΡΟΝΙΑ. ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΩΝ 2 ΧΡΟΝΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FAS 40 FAS 80

ΚΕΝΤΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FAS 40 FAS 80 ΚΕΝΤΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FAS 40 FAS 80 ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣEIΣ & ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ. ΜΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

PC585/PC1616 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

PC585/PC1616 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ An ISO 9001 certified Company Made In Canada PC585/PC1616 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ PK1555 ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΩΣ 2 ΧΡΟΝΙΑ. ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΩΝ 2 ΧΡΟΝΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΑΠΟ ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ ΡΑ ΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ (RFI) ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ (ΕΝΙ)

ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΑΠΟ ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ ΡΑ ΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ (RFI) ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ (ΕΝΙ) Κατάλογος προϊόντων ΙΠΟΛΙΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ Η χρήση μικροελεγκτών σε ανιχνευτές παθητικών υπερύθρων επιτρέπουν την εφαρμογή των καλύτερων αλγόριθμων για την ανίχνευση ενός κινούμενου προσώπου. Τα PATROL-401PET

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ Ενεργειακές µετρήσεις σε κτήρια, κέλυφος Χρήση θερµοκάµερας, διαπίστωση και προσδιορισµός απωλειών από θερµογέφυρες. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Ενεργειακές Μετρήσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

REALSAFE MMS-100 REALSAFE MMS-100 1

REALSAFE MMS-100 REALSAFE MMS-100 1 REALSAFE MMS-00 ΣΕΤ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΜΕ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜMS & SMS Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ REALSAFE MMS-00 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Στην συσκευασία εκτός της κεντρικής µονάδας-κάµερας θα

Διαβάστε περισσότερα

www.sat-alarm.gr www.shopalarm.net Τηλέφωνα 210 2515125

www.sat-alarm.gr www.shopalarm.net Τηλέφωνα 210 2515125 Runner Series 4-8 /8-16 Οδηγίες Εγκατάστασης και προγραμματισμού Συνοπτικός οδηγός Runner Series Οδηγίες Εγκατάστασης και προγραμματισμού Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις αυτού του πίνακα έχουν επιλεχτεί έτσι

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Ιστορικό. ww.sector.gr. Παράλληλα αναπτύσσεται ο κλάδος των στατικών και VIP φυλάξεων στον οποίο η Sector διατηρεί ένα σοβαρό πελατολόγιο.

Εταιρικό Ιστορικό. ww.sector.gr. Παράλληλα αναπτύσσεται ο κλάδος των στατικών και VIP φυλάξεων στον οποίο η Sector διατηρεί ένα σοβαρό πελατολόγιο. Εταιρικό Ιστορικό Η Sector αποτελεί ένα από τα παλαιότερα Ελληνικά εταιρικά σχήματα στο χώρο των Συστημάτων και Υπηρεσιών Ασφαλείας. Από το 1976 η εταιρία σχεδιάζει, εγκαθιστά και υποστηρίζει ολοκληρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΑΘΗΝΑ 23 9 2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΑΘΗΝΑ 23 9 2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΑΘΗΝΑ 23 9 2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ (ANALOG ADDRESSABLE) ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ Η παρούσα Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Συναγερμός μοτοσυκλέτας

Συναγερμός μοτοσυκλέτας Συναγερμός μοτοσυκλέτας Με επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Το εμπορικό σήμα, η ευρεσιτεχνία και τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στη Steelmate Co., Ltd. Διατηρείται το δικαίωμα αλλαγής σχεδίων και προδιαγραφών.

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

αξιολόγηση απαιτήσεων για την εγκατάσταση ΕΙΒ/ΚΝΧ

αξιολόγηση απαιτήσεων για την εγκατάσταση ΕΙΒ/ΚΝΧ σελίδα 1/10 1. Φωτισµός εσωτερικών χώρων 1.1 Χρειάζεστε γενικές εντολές για τον έλεγχο του φωτισµού εσωτερικών χώρων; π.χ. από το ισόγειο µε ένα κουµπί σβήνουν µόνο όσα φώτα έχουν ξεχαστεί στον όροφο η

Διαβάστε περισσότερα

EOS FP- 200 Αναγνώστης ελέγχου πρόσβασης με δακτυλικό αποτύπωμα

EOS FP- 200 Αναγνώστης ελέγχου πρόσβασης με δακτυλικό αποτύπωμα EOS FP- 200 Αναγνώστης ελέγχου πρόσβασης με δακτυλικό αποτύπωμα Οδηγίες Λειτουργίας Εισαγωγή Ο αυτόνομος αναγνώστης EOS FP- 200 είναι απλός και εύχρηστος και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πλήθος εφαρμογών.

Διαβάστε περισσότερα

KNX Οθόνηαφής 7" Έναςφυσικόςηγέτηςµεστυλ! PAE: Konstantinos Koufakis Schneider Electric

KNX Οθόνηαφής 7 Έναςφυσικόςηγέτηςµεστυλ! PAE: Konstantinos Koufakis Schneider Electric KNX Οθόνηαφής 7" Έναςφυσικόςηγέτηςµεστυλ! PAE: Konstantinos Koufakis Schneider Electric 1 ΕυρείαΟθόνη Περιεχόµενα Ευρεία οθόνη Πρόσθετες λειτουργίες Συνδεσιµότητα Ευελιξία Σύγκριση Schneider Electric -

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΤ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ CRL 3TV27 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ CRL-3TV27 1 ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ υνατότητα ρύθµισης της έντασης οµιλίας Εξωτερική µονάδα µε φινίρισµα αλουµινίου, ανθεκτική στις καιρικές

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης JSE-606

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης JSE-606 Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης JSE-606 Ευχαριστούµε που προτιµήσατε ένα από τα προϊόντα µας. Βασικές λειτουργίες: Φωτιζόµενη οθόνη LCD µε Οπτική και ακουστική ένδειξη της κατάστασης της µηχανής στην οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ IDS XSERIES // XSERIES ζώνες // 128 χρήστες 1000 γεγονότα μνήμης

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ IDS XSERIES // XSERIES ζώνες // 128 χρήστες 1000 γεγονότα μνήμης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ IDS XSERIES www.idshellas.gr 8-64 XSERIES 8-64 ζώνες 8 χρήστες 000 γεγονότα μνήμης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Όπλιση του συστήματος συναγερμού... Παράκαμψη ζώνης... 3 Μνήμη παραβίασης ζωνών συστήματος...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ MICROBOT

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ MICROBOT ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2015 ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ MICROBOT POLYMECHANICS Τηλ: +302315 318802 www.polymechanics.gr info@polymechanics.gr Χαρακτηριστικά συστηµάτων MICROBOT H σειρά καταγραφικών συστηµάτων Microbot

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ IDS 805 //

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ IDS 805 // ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ IDS 0 www.idshellas.gr 0 ζώνες χρήστες 00 γεγονότα μνήμης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Όπλιση του συστήματος συναγερμού... Παράκαμψη ζώνης... Μνήμη παραβίασης ζωνών συστήματος... Προγραμματισμός κωδικού

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας

Εξοικονόμηση ενέργειας Εξοικονόμηση Aνιχνευτές κίνησης επίτοιχοι IP55 13.05 Aνιχνευτές κίνησης / παρουσίας οροφής 13.06 νέο Προβολείς με ανιχνευτή κίνησης 13.06 Xρονοδιακόπτες αναλογικοί 13.07 Xρονοδιακόπτες ψηφιακοί 13.08 Εξοικονόμηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Έγχρωμη Κάμερα για Εντοιχιζόμενη Μπουτονιέρα 1265..

Οδηγίες χρήσης. Έγχρωμη Κάμερα για Εντοιχιζόμενη Μπουτονιέρα 1265.. Οδηγίες χρήσης Έγχρωμη Κάμερα για Εντοιχιζόμενη Μπουτονιέρα 1265.. Περιγραφή συσκευής Η έγχρωμη κάμερα ανήκει στο σύστημα επικοινωνίας εισόδου Gira και εξυπηρετεί στην επέκταση της εντοιχιζόμενης μπουτονιέρας.

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Τεχνικά Χαρακτηριστικά: ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Επιτοίχια τοποθέτηση Μήκος ανίχνευσης 12µ, 7.5 Συχνότητα µικροκυµάτων 24.125 GHz Τεχνολογία µικροεπεξεργαστή DSP (Ψηφιακή επεξεργασία σήµατος) Μήκος ανίχνευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ DYL -007- M 3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ DYL -007- M 3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ DOORADO Site: www.doorado.eu Τηλ: 210 55 51 680 Φαξ: 21 21 21 9038 Διεύθ: Παπαθανασίου 5 19600 Μάνδρα Αττικής E-mail: doorado@gmail.com ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ DYL -007- M 3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Λειτουργίες

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Λειτουργίες ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αναγνώστης καρτών RFID, o οποίος συνεργάζεται αποκλειστικά με τους πίνακες συναγερμού S-Pro (version V6.4 και νεότερη) της Sigma Technologies, δίνοντας τη δυνατότητα χειρισμού του συστήματος και

Διαβάστε περισσότερα

SK- 600W Αδιάβροχος Αναγνώστης ελέγχου πρόσβασης

SK- 600W Αδιάβροχος Αναγνώστης ελέγχου πρόσβασης SK- 600W Αδιάβροχος Αναγνώστης ελέγχου πρόσβασης Οδηγίες Λειτουργίας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το SK- 600W είναι αναγνώστης καρτών RFID με πληκτρολόγιο. Έχει σχεδιασθεί για λειτουργία σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους.

Διαβάστε περισσότερα

Μία Προγραµµατιζόµενη Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση.

Μία Προγραµµατιζόµενη Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση. Μία Προγραµµατιζόµενη Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση. Με το άρθρο αυτό θα γίνει µία πρώτη προσπάθεια παρουσίασης µίας νέας τεχνικής για την δηµιουργία µίας ηλεκτρολογικής εγκατάστασης. Στην εποχή µας οι εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Το Σύστηµα Duo Color είναι το ψηφιακό σύστηµα της Farfisa για γρήγορο, πρακτικό και χαµηλού κόστους σύστηµα θυροτηλεόρασης

Το Σύστηµα Duo Color είναι το ψηφιακό σύστηµα της Farfisa για γρήγορο, πρακτικό και χαµηλού κόστους σύστηµα θυροτηλεόρασης Θέτει νέα δεδοµένα Το Σύστηµα Duo Color είναι το ψηφιακό σύστηµα της Farfisa για γρήγορο, πρακτικό και χαµηλού κόστους σύστηµα θυροτηλεόρασης ή θυροτηλεφώνου, χρησιµοποιώντας µόλις 2 καλώδια. Η ποικιλία

Διαβάστε περισσότερα