ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ"

Transcript

1 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 44, ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ , ΤΗΛ: ΑΦΜ: ΔΟΥ: Α ΑΘΗΝΩΝ Αριθ. Πρωτ. 212 Παρασκευή, 4 Ιουλίου 2014 ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας Τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος Τους Υπουργούς της Κυβέρνησης Τους Έλληνες Ευρωβουλευτές Τους Βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου Την Γενική Γραμματέα της Διαχειριστικής Αρχής κ. Άννα Δαλλαπόρτα Την Γενική Γραμματέα Πρόνοιας κ. Έφη Μπέκου Τον Πρόεδρο της Ε.Ε.Τ.Α.Α. κ. Ασκούνη Τον Διευθυντή της Ε.Ε.Τ.Α.Α. κ. Γούπιο Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών Τον Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών Την Κ.Ε.Δ.Ε. ΘΕΜΑ: ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» για το σχολικό έτος του προγράμματος ΕΣΠΑ Με αφορμή την υπ αριθμ. 1551/ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.) που απευθύνεται και σε Βρεφικούς-Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας, Παιδικούς Σταθμούς, (ΦΟΡΕΙΣ-ΔΟΜΕΣ) είτε ανήκοντες σε επιχειρήσεις ιδιωτικού δικαίου ή επιχειρήσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ή φυσικά πρόσωπα είτε ανήκοντες σε Δήμους και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου αυτών ή σε άλλα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και δεδομένου ότι όλοι οι ιδιοκτήτες βρεφονηπιακών - παιδικών σταθμών, όπως και τα μέλη της Π.Ο.Σ.Ι.Π.Σ, είμαστε άμεσα ενδιαφερόμενοι- 1

2 προσκαλούμενοι να υποβάλλουμε δικαιολογητικά για την συμμετοχή μας στο προς υλοποίηση πρόγραμμα, θεωρούμε ΑΝΑΓΚΑΙΟ και εξαιρετικά ΕΠΙΒΕΒΛΗΜΕΝΟ να σας εκθέσουμε τα εξής: 1.Η βασικότερη προϋπόθεση συμμετοχής των ΦΟΡΕΩΝ-ΔΟΜΩΝ στην εν λόγω ΔΡΑΣΗ, ανεξαρτήτως αν ανήκουν σε ιδιώτες ή Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην ΚΥΑ 1.010/οικ (ΦΕΚ Β ) είναι να διαθέτουν άδεια ίδρυσης και λειτουργίας. Με δεδομένο ότι, είναι γνωστό τοις πάσι ότι οι υπηρεσίες της εν γένει προσχολικής αγωγής, παρέχονται πέραν των ιδιωτών και από τους Ο.Τ.Α. και τα Νομικά Πρόσωπα αυτών, σχετικά με την ίδια Δράση για τα προηγούμενα έτη και σύμφωνα με το ν. 4018/2011 (αρ. 9 παρ. 2 α ) έως την έκδοση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των παιδικών σταθμών και των βρεφονηπιακών σταθμών που λειτουργούν ως Ν.Π.Δ.Δ. των Δήμων ή μεταφέρθηκαν στους Δήμους και πάντως όχι πέραν της , θέση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας επέχει η συστατική τους πράξη. Κατά την προσεκτική ανάγνωση της Πρόκλησης για το σχολικό έτος και στο σημείο όπου γίνεται παράθεση των απαιτουμένων δικαιολογητικών συμμετοχής (σελ. 17,18,19) στο στοιχείο 3 της σελ. 18 όπου γίνεται μνεία για την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της Δομής αναφέρεται επί λέξη «Οι Ο.Τ.Α. και τα Νομικά Πρόσωπα αυτών θα πρέπει να προβούν στην έκδοση νέων αδειών ίδρυσης και λειτουργίας των Σταθμών, των ΚΔΑΠ και των ΚΔΑΠ ΜΕΑ ως ». Η εν λόγω σημείωση κατά την απλή και μόνο λογική, σε συνέχεια της ως άνω αναφοράς στο νόμο 4018/2011, οδηγεί εύλογα στο συμπέρασμα ότι οι Ο.Τ.Α. και τα Ν.Π.Δ.Δ. αυτών που παρέχουν υπηρεσίες στην προσχολική αγωγή, δύνανται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής στην Πρόσκληση, ακόμα και στερούμενοι άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, δεδομένου ότι τους δίνεται το χρονικό περιθώριο να εκδώσουν αυτήν ως Πώς όμως θα υπολογιστεί εκ των προτέρων η δυναμικότητα των παιδιών τους, ώστε να καθοριστεί το 70%; Ποιος θα μας εξηγήσει, πώς είναι δυνατόν οι δημοτικοί παιδικοί σταθμοί να εμφάνιζαν μέχρι την ένταξή τους στη Δράση κατά τα προηγούμενα χρόνια υψηλό παθητικό και σήμερα να εμφανίζουν τεράστια πλεονάσματα πόρων; Τι είδους συμβολή των πόρων του ΕΣΠΑ στα ισοζύγιά τους είναι αυτή, αφού έπρεπε σύμφωνα με τους όρους συμμετοχής τους να είναι ισοσκελισμένοι; Ενόψει της εξαιρετικά σύντομης προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών (από έως ) είναι απολύτως βέβαιο ότι δεν θα εκδοθεί καμία σχετική άδεια από πλευράς των Ο.Τ.Α. και των Νομικών Προσώπων αυτών, εντός 13 μόλις διαθεσίμων 2

3 εργασίμων ημερών και εκ προοιμίου είναι αποδεκτές οι εν λόγω Δομές ως δικαιούμενες συμμετοχής στη Δράση, στερούμενες άδειας ίδρυσης και λειτουργίας! ΕΡΩΤΟΥΜΕ Με ποια κριτήρια οι Δομές των Ο.Τ.Α. και των Νομικών Προσώπων αυτών απολαμβάνουν του ειδικού προνομίου του δικαιώματος συμμετοχής στο Πρόγραμμα άνευ άδειας λειτουργίας με μόνο δικαιολογητικό την υπεύθυνη δήλωση ότι θα την προσκομίσουν; Οι ιδιωτικές ΔΟΜΕΣ δεν μπορούν να τύχουν απολαβής του ίδιου προνομίου; ΓΙΑΤΙ ΔΥΟ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΔΥΟ ΣΤΑΘΜΑ; ΑΝ Η ΔΥΣΜΕΝΗΣ ΑΥΤΗ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΜΑΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΦΩΡΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΜΕΝΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΙ ΑΛΛΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΕΙ; Μία ΔΟΜΗ ιδιωτικού δικαίου, είτε ανήκουσα σε εταιρεία οποιασδήποτε νομικής μορφής, είτε σε φυσικό πρόσωπο ως ατομική επιχείρηση, δεν μπορεί να πάρει σάρκα και οστά αν δεν λάβει την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας κατά τις ειδικότερες εκ του νόμου προϋποθέσεις από άποψη φορολογική, ασφαλιστική, κτιριακή κ.λ.π., αν δεν ελεγχθεί από αυστηρότατο ελεγκτικό μηχανισμό, αν δεν μετρήσει άπειρες εργατοώρες για γραφειοκρατικές ενέργειες για τη συγκέντρωση δικαιολογητικών και κυρίως αν δεν δαπανήσει σημαντικά ποσά. Μία ΔΟΜΗ ανήκουσα σε Ο.Τ.Α. ή σε Νομικά Πρόσωπα αυτών απαλλάσσεται από όλη αυτή τη δαιδαλώδη διαδικασία, στην πραγματικότητα συστήνεται και μπορεί να δραστηριοποιηθεί στον χώρο της προσχολικής αγωγής με μία μόνη πράξη και διεκδικεί θέση στην ελεύθερη αγορά στον ίδιο χώρο με μας, στην πραγματικότητα όμως κινούμενη ΑΘΕΜΙΤΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ, καθώς τα λειτουργικά της έξοδα και μόνο είναι από της συστάσεώς της απολύτως καλυμμένα. 2. Στην Πρόσκληση καθορίζονται τα ανώτατα όρια τιμών προσφοράς ανά είδος παροχής υπηρεσίας των Δομών υπηρεσιών προσχολικής αγωγής ανά κατηγορία τέκνων των ωφελουμένων (βρέφη ή νήπια), με ή χωρίς σίτιση, με απαιτούμενες παροχές υπηρεσιών επί 8ωρο για 11μηνη διάρκεια ενός σχολικού έτους. Κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην πρόσκληση, παρατηρείται ότι για την σχολική χρονιά ( ) που αφορά το προς υλοποίηση Πρόγραμμα, το μεν διευρύνθηκαν τα εισοδηματικά κριτήρια των ωφελουμένων, το δε μειώθηκαν τα ανώτατα όρια των καλυπτομένων από το Πρόγραμμα διδάκτρων, ενώ αντίστοιχα αυξήθηκαν και οι 3

4 απαιτούμενες παροχές των υπηρεσιών που θα υποχρεωθούν να παρέχουν οι ΔΟΜΕΣ προκειμένου να καταστούν επιλέξιμες. Έχοντας βιώσει την εν γένει διαδικασία όρους και προϋποθέσεις της ίδιας Δράσης τα προηγούμενα έτη, κινούμενοι στον χώρο της προσχολικής αγωγής επί σειρά ετών, γνωρίζουμε καλύτερα από τον καθένα το πραγματικό ετήσιο κόστος ανά παιδί για την ποιοτική παροχή υπηρεσίας μιας Δομής. Με τα σημερινά οικονομικά δεδομένα το ετήσιο κόστος λειτουργίας ώστε να παρασχεθούν οι απολύτως απαραίτητες και ταυτόχρονα ποιοτικές υπηρεσίες φύλαξης, φροντίδας, διαπαιδαγώγησης, χωρίς πρόσθετα εκπαιδευτικά και ψυχαγωγικά κατ επιλογή των γονέων, για 8ωρο ημερησίως επί 11 μήνες σχολικού έτους, ανέρχεται σήμερα για την πλευρά των ιδιωτικών Δομών για βρέφη και νήπια μεσοσταθμικά στο ποσό των 4500 ευρώ κατ ελάχιστο όριο. ΕΡΩΤΟΥΜΕ Με ποια στατιστικά δεδομένα, με βάση ποιες οικονομικές πηγές θεσπίστηκαν τα ανώτατα όρια τιμών προσφοράς που αναφέρονται στην προκήρυξη, δηλαδή για τα βρέφη 3100 ευρώ με σίτιση, χωρίς σίτιση και για τα νήπια 2500 ευρώ με σίτιση και 1900 χωρίς σίτιση, με την υποχρέωση των ΔΟΜΩΝ για την παροχή όλων των απολύτως απαραίτητων υπηρεσιών και την ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ δέσμευσή τους, ενώ προσφέρουν ποιοτικές υπηρεσίες, να μην δικαιούνται να εισπράξουν ούτε ένα ευρώ παραπάνω. Όσο χρόνο η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν είχε δημοσιευθεί και κυκλοφορούσε στον Τύπο ότι επίκειται η δημοσίευσή της, ουδείς γονέας προσήλθε στις ΔΟΜΕΣ μας για την εγγραφή των τέκνων του. Μόλις η πρόσκληση δημοσιεύθηκε άρχισε το παζάρι των διαπραγματεύσεων και οι γονείς πλέον ΑΠΑΙΤΟΥΝ την εγγραφή των τέκνων τους, μόνο εφόσον καταστούμε επιλέξιμη δομή, με το σκεπτικό ότι το παιδί τους θα φιλοξενηθεί πληρώνοντάς μας μόνο μέσω ΕΣΠΑ! 3. Οι πληρωμές καθορίζονται μεν κατά τα υποσχόμενα στην πρόσκληση όπου γίνεται αναφορά ότι θα καταβάλλονται σε τέσσερις δόσεις, αλλά δεν τηρούνται οι προθεσμίες που αναφέρει τόσο η προκήρυξη όσο και η σύμβαση που θα ακολουθήσει. Επειδή, όπως προείπαμε, βιώσαμε και βιώνουμε την ίδια δράση και τα προηγούμενα έτη ΣΑΣ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΣΑΣ ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ ότι, ενώ προκηρύχθηκε το νέο Πρόγραμμα για την ίδια Δράση για το προσεχές σχολικό έτος, ακόμα οφείλεται στις ΔΟΜΕΣ η Γ ΔΟΣΗ του προηγούμενου προγράμματος που έπρεπε να έχει 4

5 καταβληθεί από τον μήνα Μάρτιο, ενώ οι υποχρεώσεις μας για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων των Δομών μας τρέχουν και εμείς ΑΙΜΟΡΡΑΓΟΥΜΕ. ΖΗΤΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙ ΑΜΕΣΑ η οφειλόμενη δόση του προηγούμενου προγράμματος. ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΘΟΥΝ ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ της υλοποίησης της νέας Δράσης για την εμπρόθεσμη καταβολή των δόσεων σύμφωνα με τους ορισμούς του νόμου. 4. Κατά την διάρκεια της διαβούλευσης εν όψει της προκηρυχθείσας Δράσης, επισκεφθήκαμε τους αρμοδίους, τους εκθέσαμε απόψεις και προτάσεις ώστε η ΔΡΑΣΗ να είναι αποτελεσματική τόσο από πλευράς ΔΟΜΩΝ όσο και από πλευράς ωφελουμένων, αλλά ΔΥΣΤΥΧΩΣ η διαβούλευση ήταν υποτιθέμενη και όχι πραγματική και ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΕΙΣΑΚΟΥΣΤΗΚΑΜΕ. Η εν λόγω Πρόσκληση κατά τα ειδικότερα σε αυτήν αναφερόμενα από πλευράς νέων όρων και προϋποθέσεων, σε ό,τι μας αφορά, για την συμμετοχή των ιδιωτικών Δομών στο Πρόγραμμα θα τολμήσουμε να πούμε ότι, εάν υλοποιηθεί ως έχει, θα γίνει η ταφόπλακα του κλάδου μας. ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΔΙΕΥΡΥΝΘΗΚΑΝ ΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ, ΑΥΞΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΥΣΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕΙΩΘΗΚΑΝ ΤΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΠΟΛΥ ΚΑΤΩ ΤΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ. ΖΗΤΟΥΜΕ Να αναπροσαρμοστεί η πρόσκληση, ώστε ΝΑ ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΤΟΥΝ ΤΑ ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΤΙΜΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΟΡΙΑ που είχαν καθοριστεί κατά την αμέσως προηγούμενη δράση ΔΙΟΤΙ Α) Η ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ Η ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΑΥΞΗΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ 5

6 Β) Ο ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΙΜΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΘΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΕΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΟ ΠΛΕΥΡΕΣ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ. Με τον επανακαθορισμό των ορίων οι ωφελούμενοι εργαζόμενοι θα είναι πράγματι ωφελούμενοι, λαμβάνοντας ποιοτικές υπηρεσίες για το πολυτιμότερο αγαθό της ζωής τους, το παιδί τους και οι ΔΟΜΕΣ θα βιώσουν πραγματική και όχι πλασματική κινητικότητα. Με τα δεδομένα της τρέχουσας πρόσκλησης ΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ακόμα κι αν επιλεχθούν θα ΥΠΟΧΡΕΩΘΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΑΜΟΙΒΗ. ΕΠΕΙΔΗ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΠΙΤΡΕΠΤΟ ΕΝΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΟΥ ΕΠΙ ΣΕΙΡΑ ΕΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΕΙ ΘΥΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ ΕΥΕΛΠΙΣΤΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΥΜΕ ΝΑ ΔΩΣΕΤΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΕΙ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. ΔΙΟΤΙ Με τα ισχύοντα δεδομένα της πρόσκλησης πλήττεται κατάφωρα ένας επαγγελματικός κλάδος που γράφει ιστορία στον χώρο της προσχολικής αγωγής με εμπειρία και παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και γίνεται ΘΥΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΩΝ ΥΠΟΣΧΟΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ, ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΣ ΝΑ ΣΗΚΩΣΕΙ ΣΕ ΧΑΛΕΠΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ ΔΥΣΒΑΣΤΑΚΤΟ ΒΑΡΟΣ. Μετά τιμής ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Π.Ο.Σ.Ι.Π.Σ. 1. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 3. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 6

7 4. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΠΑΝ.ΘΕΣ.Ι.Π.Σ.) 5. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 6. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 7. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 8. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Πανελλήνιος Σύλλογος Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών) 9. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 10. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ) ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Π.Ο.Σ.Ι.Π.Σ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Τηλ. επικοινωνίας Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΖΕΠΗΣ 7

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Τηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ». ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ»

ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» Η οικονομική ύφεση του 2007-2008, έχει πλέον εξελιχθεί σε μια καθολική οικονομική κρίση.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ EΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35947 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3018 7 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 39892/ΓΔ1.2 Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμο γής του πιλοτικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις

N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΜΕΡΟΣ Α ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ 1. Του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης, νομίμως εκπροσωπούμενου. 2. Του Δήμου Αλίμου, νομίμως εκπροσωπούμενου. ΚΑΤΑ 1) Του «Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 11/2011 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Μήνυμα Δημάρχου... 3 Εισαγωγή Προέδρου Ο.Κ.Π.Α.Π.Α... 5 Α. Κρίση και Κοινωνική πολιτική... 7 Β. Γενικές παρατηρήσεις... 9 Γ. Κεντρική υπηρεσία... 10 Γ1. Οικονομικά στοιχεία Ο.Κ.Π.Α.Π.Α...

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/3/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 401 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΥ LEADER του ΠΑΑ ΜΟΝΑ ΕΣ Α, Β και Γ Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΡΑΣΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Νόμος 2328/1995 «Νομικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθμιση θεμάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ Α 159/3.8.1995) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση. Προς τη Βουλή των Ελλήνων. Α. Επί της Αρχής:

Αιτιολογική έκθεση. Προς τη Βουλή των Ελλήνων. Α. Επί της Αρχής: Αιτιολογική έκθεση Στο σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις»

Διαβάστε περισσότερα

3 2.1 : . / .. / /

3 2.1 : . /  .. /   / Υποέργο 3 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ» της Πράξης «Επιµόρφωση Στελεχών ιοίκησης της Εκπαίδευσης» του Μέτρου 2.1 του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις»

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Η επιχειρηματική δραστηριότητα πραγματοποιείται από φυσικά πρόσωπα (ατομική επιχείρηση) ή από εταιρείες (νομικά πρόσωπα). Με τον όρο «εταιρεία»,

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)»

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» Τεύχος Β Αναθέτουσα Αρχή: Συμβούλιο της Επικρατείας Προϋπολογισμός: 2.959.268,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ. Έγγραφο Διαβούλευσης 1

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ. Έγγραφο Διαβούλευσης 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αριθμ. Πρωτ : 1623 Αθήνα, 14/04/2015 ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Έγγραφο Διαβούλευσης 1 1. Κεντρικές Αρχές Αγορών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Μ.Σ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ Νεανική Επιχειρηματικότητα Διδάσκων: Αριστείδης Μπιτζένης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Μ.Σ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ Νεανική Επιχειρηματικότητα Διδάσκων: Αριστείδης Μπιτζένης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Μ.Σ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ Νεανική Επιχειρηματικότητα Διδάσκων: Αριστείδης Μπιτζένης Θέμα: Επιχειρηματικό Σχέδιο «Δημιουργία Παιδικού Σταθμού Δροσοσταλίδες» Contents

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια

Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια Συνήγορος του Καταναλωτή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 3 1. Γενικά... 5 2. Τί πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές προτού επιλέξουν την τράπεζα από την οποία θα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ.Δ.Π.Π.) ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ.Δ.Π.Π.) ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ.Δ.Π.Π.) ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_8/1-1 - ΓΕΝΙΚΑ Τα πεδία του Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης, συμπληρώνονται με ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός υλοποίησης έργων Δικαιούχων

Οδηγός υλοποίησης έργων Δικαιούχων Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ, Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΗΠΕΙΡΟΥ, Π.Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ -ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ. Έγγραφο Διαβούλευσης 1

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ. Έγγραφο Διαβούλευσης 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. πρωτ. 1467 Αθήνα, 1/4/2015 ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ [2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ] Έγγραφο Διαβούλευσης 1 Υπεργολαβία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΠΟΛ. 1084 :Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορ. εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών

Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή...3 2. Γενικά έξοδα Έμμεσες Δαπάνες...3 3. Δαπάνες ταξιδιών και μετακινήσεων...

Διαβάστε περισσότερα

Δημητρακόπουλος Γιώργος

Δημητρακόπουλος Γιώργος 1 Δημητρακόπουλος Γιώργος Αιρετός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά (εκλεγμένος με το ψηφοδέλτιο της Π.Α.Σ.Κ.) Τηλ. επικοινωνίας 6977 747439 e-mail: dimitrako@sch.gr http://users.sch.gr/dimitrako ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ:

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ: ΔΡΑΣΗ: ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: 3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Δρ. Αφροδίτη Μακρυγιάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ & Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Η Σ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ω Ν Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Σ Χ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα